ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Επιβλέπουσα: ΖΩΖΕΤΑ ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Σπουδάστρια: ΝΕΦΕΛΗ ΜΩΣΑΪΔΗ ΑΘΗΝΑ

2 Περίληψη Η Ελλάδα είναι μια χώρα μεσαίου μεγέθους, από άποψης έκτασης όσο και πληθυσμού. Έχει απολέσει, εδώ και χρόνια, μεγάλο μέρος της γεωστρατηγικής της σημασίας, και διαθέτει περιορισμένη ισχύ στο διεθνές πολιτικό σκηνικό αλλά και στην αγορά. Σε χώρες τέτοιου είδους είναι πολύ χρήσιμη η δημόσια διπλωματία, που στηρίζεται στην ήπια ισχύ. Σε αυτό το πλαίσιο, η διοργάνωση φεστιβάλ μπορεί να αποβεί πολύ ωφέλιμη για τον τουρισμό αλλά και γενικότερα την προώθηση της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό. Στην παρούσα εργασία προτείνεται η θέσπιση μιας σειράς φεστιβάλ μεγάλης κλίμακας, πολυήμερων και πολυθεματικών, σε διάφορες πόλεις του εξωτερικού. Αυτά θα είχαν ως αντικείμενο τη σύγχρονη ελληνική πολιτιστική παραγωγή, από τη μουσική και τη μόδα έως τη λογοτεχνία και τις εικαστικές τέχνες, αλλά επίσης την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Βασικός σκοπός θα ήταν η δημιουργία μιας πληρέστερης εικόνας για τους Έλληνες στο εξωτερικό, ή η αλλαγή της ήδη υπάρχουσας, παράλληλα με την ενίσχυση της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας και την προσέλκυση επενδύσεων. Στο πρώτο μέρος της εργασίας μελετώνται οι θεωρητικές προσεγγίσεις και οι κανόνες της παραγωγής και προώθησης φεστιβάλ και παρόμοιων εκδηλώσεων. Ακολουθεί μια συγκριτική ανάλυση με τις διεθνείς πρακτικές στη διοργάνωση φεστιβάλ με εθνικό θέμα, και με την ως τώρα δραστηριοποίηση της Ελλάδας στον τομέα. Τέλος παρουσιάζεται αναλυτικά η πρόταση για τη διοργάνωση φεστιβάλ, καλύπτοντας τις περισσότερες δυνατές όψεις ενός τέτοιου εγχειρήματος. Λέξεις - κλειδιά: Φεστιβάλ, Ελληνική Εβδομάδα, διοργάνωση, εικόνα της χώρας, σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός, δημόσια διπλωματία, κοινό-στόχος, προώθηση επενδύσεων, τουρισμός Abstract Greece is a middle-sized country, both in terms of area and population. It has lost a great part of its geostrategic importance in the last years, and has limited power in the international political scene and world market. Countries of a similar profile can 2

3 benefit from public diplomacy based on soft power. Organizing a festival can prove very useful for tourism and generally for promoting the country s image abroad. The aim of the present paper is to suggest a series of big scale festivals that would take place in a number of foreign cities, last several days and cover many subjects. These would focus on contemporary Greek cultural production, from music and fashion to literature and the visual arts, but also on the production of goods and services. The main purpose would be to create a more complete image of modern Greeks abroad, or to change the already existing image, as well as to strengthen the Greek tourist industry and promote investments. The first part deals with the theoretical approaches and the rules of producing and promoting festivals and similar events. A comparative analysis follows examining international practices in the field of ethnic festivals as well as the country s activity in this field up to now. The last part is an elaborate description of the proposition for the festivals, which covers most aspects of such a project. Key words: Festival, Greek Week, organization, country s image, contemporary Greek culture, public diplomacy, target audience, investment promotion, tourism 3

4 Περιεχόμενα Εισαγωγή 5 Θεωρητικές προσεγγίσεις στις μεθόδους διοργάνωσης φεστιβάλ 7 Η σημασία της διοργάνωσης φεστιβάλ για την πολιτική, την κοινωνία και την οικονομία 7 Φεστιβάλ και εκδηλώσεις ως εργαλείο τουριστικής πολιτικής 9 Μέθοδος σχεδίασης φεστιβάλ ή εκδήλωσης 11 Προώθηση φεστιβάλ και εκδηλώσεων 14 Επιλογή χορηγών εξασφάλιση χορηγίας 16 Αξιολόγηση Ανατροφοδότηση 17 Μελέτη της πρακτικής της διοργάνωσης φεστιβάλ με εθνικό θέμα 19 Παραδείγματα φεστιβάλ με εθνικό θέμα 19 Εκδηλώσεις των ελληνικών Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό 22 Βασικά γνωρίσματα των υπαρχόντων φεστιβάλ 23 Πρόταση για ελληνικό φεστιβάλ στο εξωτερικό 25 Κοινό στόχος 25 Τόπος πραγματοποίησης Περιοδικότητα 26 Διάρκεια Μορφή Χώρος 28 Ονομασία Λογότυπος 30 Θεματικές 30 Κόστος Εισιτήριο 39 Χορηγοί 42 Ιστότοπος και δικτύωση 45 Διαφήμιση 48 Αξιολόγηση Απολογισμός 50 Σύγκριση προτεινόμενου φεστιβάλ με τα υπάρχοντα 51 Συμπεράσματα 54 Βιβλιογραφία 55 4

5 Εισαγωγή Οι διοργανώσεις φεστιβάλ και άλλων εορταστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, συναυλιών και επιδείξεων αποτελούν πλέον μια ευρύτατα διαδεδομένη διεθνή πρακτική. Η ύπαρξη πληθώρας εκδηλώσεων τέτοιας μορφής αρκεί από μόνη της για να καταδείξει το πόσο σημαντική μπορεί να αποβεί η ύπαρξή τους τόσο για τους διοργανωτές όσο και για τους συμμετέχοντες και το κοινό τους. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις, η πρωτοβουλία ή/και η στήριξη αυτών των εκδηλώσεων προέρχεται από την οργανωμένη πολιτεία. Λαμβάνοντας υπόψη το κόστος όχι μόνον οικονομικό που συνεπάγεται μια τέτοια απόφαση, μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε ότι η διοργάνωση φεστιβάλ και παρεμφερών εκδηλώσεων δεν οφείλεται μόνο στο πάθος ορισμένων ανθρώπων για την τέχνη ή τον αθλητισμό, αλλά υπαγορεύεται από το ίδιο το συμφέρον μιας κοινότητας ή ενός κράτους. Δηλαδή, η πείρα ετών και οι εκτιμήσεις που έχουν προηγηθεί, αποδεικνύουν την χρησιμότητα που μπορεί να έχει μια τέτοια διοργάνωση, και το κέρδος που μπορεί να αντληθεί από αυτήν. Πολλές χώρες, ειδικά στον ανεπτυγμένο κόσμο, έχουν ως εκ τούτου επενδύσει σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Η χώρα μας δεν αποτελεί εξαίρεση. Είναι αντιθέτως πολύ ενεργή σε αυτόν τον τομέα, με γνωστότερες περιπτώσεις την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην ίδια πόλη, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας κ.α. Πρόκειται για εκδηλώσεις με πολύ αξιόλογο περιεχόμενο, που έχουν συμβάλει και εξακολουθούν να συμβάλλουν στην τοπική, και όχι μόνον, ανάπτυξη και να αναδεικνύουν τη χώρα μας διεθνώς. Ωστόσο, κοινός παρονομαστής τους είναι ότι πέρα από την κάλυψη που μπορεί να έχουν από τα διεθνή μέσα ως φυσικά γεγονότα απευθύνονται σε ένα σχετικά περιορισμένο κοινό: σε άτομα δηλαδή που βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα, έστω και προσωρινά. 1 Παρατηρώντας εντούτοις την κάλυψη στο εξωτερικό θεμάτων που αφορούν τη χώρα μας, και αναλογιζόμενοι το μέγεθος του διεθνούς κοινού που εκτίθεται σε αυτές τις ειδήσεις και απόψεις, συμπεραίνουμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι παγκοσμίως όπως είναι εξάλλου λογικό σχηματίζουν μια ορισμένη εντύπωση για τη χώρα μας μέσω αποκλειστικά εμμέσων εμπειριών: δεν την έχουν ποτέ επισκεφθεί, και τίποτα 1 Εξαίρεση αποτελεί το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λονδίνου, που διοργανώνεται τα τελευταία χρόνια. Το φεστιβάλ δεν έχει ωστόσο την κάλυψη από τα ΜΜΕ που θα του επέτρεπε να γίνει γνωστό σε μεγάλη κλίμακα, εντός και κυρίως εκτός Αγγλίας. 5

6 δεν εξασφαλίζει ότι θα την επισκεφθούν στο μέλλον. Και όμως, η εικόνα που έχουν γι αυτήν μπορεί να επηρεάσει το ίδιο το μέλλον της χώρας, καθώς ως ψηφοφόροι κατευθύνουν συχνά τις αποφάσεις των κυβερνήσεών τους, ενώ ως καταναλωτές επηρεάζουν τη διεθνή οικονομία και τη θέση της Ελλάδας σε αυτήν. Η χώρα μας άλλωστε έχει ανάγκη την χρήση της ήπιας δύναμης (soft power) εάν θέλει να ασκήσει επιρροή στο διεθνές πολιτικό, οικονομικό και πολιτικό σκηνικό, καθώς το περιορισμένο της μέγεθος και η μειωμένη γεωστρατηγική της σημασία δεν της αφήνουν πολλά περιθώρια να στηριχθεί στην αντικειμενική ισχύ για να προωθήσει τα συμφέροντά της. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα πολύ ισχυρό όπλο είναι η δημόσια διπλωματία, που δίνει σε μια κυβέρνηση τη δυνατότητα αν απευθυνθεί απευθείας στο κοινό των άλλων χωρών, αντί για τις κυβερνήσεις τους. Μπορεί να επενδύσει στα αισθήματα συμπάθειας, φιλίας, οικειότητας ή θαυμασμού που μπορεί να γεννηθούν έτσι. Τα φεστιβάλ αποτελούν μια πολύ ενδιαφέρουσα μορφή αυτού του είδους διπλωματίας. Η παρούσα μελέτη εξετάζει τη δυνατότητα διοργάνωσης μίας εκδήλωσης που θα μπορεί να προσελκύσει και άρα να επηρεάσει το κοινό σε χώρες του εξωτερικού, χωρίς αυτοί να χρειάζεται να επισκεφθούν τη χώρα μας αν και ένας από τους βασικούς του στόχους θα είναι ακριβώς η προσέλκυση επιπλέον επισκεπτών στη χώρα, κάτι που επίσης είναι δύσκολο να επιτύχουν οι υπάρχουσες εκδηλώσεις, που απευθύνονται σε ένα σχετικά περιορισμένο κοινό και δεν διαθέτουν την κάλυψη από τα μέσα που ισχύει για αντίστοιχες μεγαλύτερες διοργανώσεις του εξωτερικού. Το φεστιβάλ που προτείνεται είναι μεγάλης κλίμακας, από άποψη χώρου και χρόνου, περιλαμβάνει δε πλήθος θεματικών που καλύπτουν σημαντικό μέρος της σύγχρονης πολιτιστικής και εμπορικής παραγωγής στη χώρα μας, αλλά και πολλές όψεις της ελληνικής κουλτούρας γενικότερα. Η εστίαση γίνεται αποκλειστικά στην σύγχρονη ζωή και δημιουργία, η οποία μπορεί να αντλεί έμπνευση από την παράδοση και την αρχαία κληρονομιά, χωρίς να καταφεύγει στην απλή αναπαραγωγή των μοτίβων της. Ο βασικότερος σκοπός είναι εξάλλου η αλλαγή της εικόνας των σύγχρονων Ελλήνων στη διεθνή σκηνή. Στους επιμέρους στόχους περιλαμβάνεται η ενίσχυση της τουριστικής κίνησης, η προσέλκυση επενδύσεων, η προώθηση των εξαγωγών και η ανάδειξη όλων των δυνατοτήτων και ευκαιριών που η χώρα προσφέρει σε επισκέπτες, επιχειρηματίες, σπουδαστές και καταναλωτές. 6

7 Θεωρητικές προσεγγίσεις στις μεθόδους διοργάνωσης φεστιβάλ Η σημασία της διοργάνωσης φεστιβάλ για την πολιτική, την κοινωνία και την οικονομία Η διοργάνωση φεστιβάλ μπορεί να συμβάλει με διάφορους τρόπους στην ανάπτυξη μίας περιοχής ή και μιας ολόκληρης χώρας. Αποτελούν βασικό εργαλείο για την προβολή μιας περιοχής, τη διαμόρφωση της εικόνας της και την ανάπτυξη του τουρισμού, τόσο μέσω των επισκεπτών που προσελκύουν όσο και της κάλυψης που εξασφαλίζουν από τα ΜΜΕ. Σύμφωνα με τους Galal Salem, Eleri Jones και Nigel Morgan 2, μέσω ενός φεστιβάλ μια χώρα μπορεί να επιτύχει στόχους οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής φύσεως. Συγκεκριμένα, τα οικονομικά οφέλη μπορούν να είναι άμεσα, εάν το φεστιβάλ παρουσιάζει καθαρά κέρδη, μπορούν όμως να είναι και μακροπρόθεσμα για παράδειγμα, ένα φεστιβάλ μπορεί, ανάλογα με το περιεχόμενό του, να ενθαρρύνει μακροπρόθεσμα τις επενδύσεις σε μία περιοχή, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να προσελκύσει επισκέπτες κ.λπ. Από κοινωνικής απόψεως, ένα φεστιβάλ μπορεί να συμβάλει στην βελτίωση της εικόνας μιας περιοχής, όχι μόνον προς τα έξω, αλλά και προς το εσωτερικό κοινό, συμβάλλοντας έτσι και στην αυτοεκτίμηση της τοπικής κοινωνίας. 3 Τέλος, από μακροπολιτική σκοπιά, το φεστιβάλ μπορεί να βελτιώσει το προφίλ μιας περιοχής ή χώρας, προσδίδοντας κύρος, ενώ από παράλληλα δίνει ώθηση στην ανάπτυξη στο εσωτερικό. Εάν μια διοργάνωση κατορθώσει να εξασφαλίσει εκτεταμένη κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μεγάλη επισκεψιμότητα, είναι δυνατόν να επηρεάσει σημαντικά την οικονομία μιας ολόκληρης χώρας, καθώς και την διεθνή της εικόνα. 4 Όπως βέβαια τονίζουν ορισμένοι μελετητές 5, οι διοργάνωση εκδηλώσεων μεγάλης κλίμακας ενέχει ορισμένους κινδύνους, γι αυτό και είναι πολύ σημαντικό οι διοργανωτές και οι υπεύθυνοι του σχεδιασμού να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε τα πιθανά αρνητικά αποτελέσματα να ελαχιστοποιούνται, και παράλληλα τα θετικά να μεγιστοποιούνται και να σταθεροποιούνται στο χρόνο. Τόσο τα αρνητικά 2 Yeoman, I., Robertson, M., Ali-Knight, J., Drummond, S., McMahon-Beattie, U. (eds) 2004, Festival and events management, an international arts and culture perspective, Elsevier Butterworth- Heinemann, Oxford, σελ Στο ίδιο καθώς και Allen, J., O Toole, W., McDonnell, I., Harris, R. 2002, Festival and special event management, 3rd edn, Kyodo Printing Co (S pore) Pte Ltd, Singapore, σελ.14 4 Allen, J. et al., Festival and special event management, σελ.12 5 Στο ίδιο, σελ

8 όσο και τα θετικά αποτελέσματα μπορεί να αφορούν οποιονδήποτε από τους εμπλεκόμενους τομείς, δηλαδή την κοινωνία, το περιβάλλον, την πολιτική ή την οικονομία. Παρά τα διαφαινόμενα οφέλη στον κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα, η διοργάνωση εκδηλώσεων τέτοιας μορφής μπορεί να ενέχει παράλληλα τον κίνδυνο της δημιουργίας επεισοδίων τα οποία, ανάλογα με τη φύση, την έκταση και την προβολή τους στα μέσα, κινδυνεύουν να αμαυρώσουν την εικόνα της εκδήλωσης και κατ επέκταση να λειτουργήσουν εν τέλει δυσφημιστικά. Σε ανάλογες περιπτώσεις, η καλύτερη αντιμετώπιση είναι πάντα η πρόληψη. Αντλώντας από προηγούμενες εμπειρίες, οι διοργανωτές πρέπει να θέτουν τους απαραίτητους κανονισμούς και να προνοούν για τη διατήρηση της τάξης και την έγκαιρη και ψύχραιμη αντιμετώπιση για την αποσόβηση ή τον περιορισμό πιθανών εκτρόπων. Όσον αφορά το περιβάλλον, η διαφύλαξη του οποίου αποτελεί πλέον αδιαμφισβήτητη προτεραιότητα κάθε διοργάνωσης, διατρέχει μεν κινδύνους μόλυνσης ή ακόμη και καταστροφών, μπορεί ωστόσο να προστατευθεί πολύ αποτελεσματικά με τον κατάλληλο σχεδιασμό. Κάθε στάδιο μιας εκδήλωσης οφείλει να καταστρώνεται λαμβάνοντας πάντοτε τις απαραίτητες προφυλάξεις ώστε το οικολογικό της αποτύπωμα να είναι το μικρότερο δυνατόν. Αυτό δεν αφορά μόνο το φυσικό αλλά και το αστικό περιβάλλον, το οποίο είναι εξάλλου ήδη αρκετά επιβαρυμένο. Όπως η κοινωνία, έτσι και η πολιτική ηγεσία απολαμβάνει πολλά οφέλη από την επιτυχή διεξαγωγή μιας εκδήλωσης μεγάλης κλίμακας, στην οποία έχει εμπλακεί έστω και μερικώς. 6 Η διαμόρφωση ενός θετικού προφίλ και η αύξηση του κύρους ισχύουν και εδώ, και αφορούν την εικόνα της ηγεσίας τόσο απέναντι στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές κοινό. Ωστόσο, το ίδιο ισχύει και για τον κίνδυνο ενός ισχυρού πλήγματος της εικόνας της, σε περίπτωση σοβαρών λαθών ή αποτυχίας στην διοργάνωση. Η προνοητικότητα και ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός αποτελούν και σε αυτήν την περίπτωση την καλύτερη απάντηση σε παρόμοιες ανησυχίες. Το ίδιο ισχύει και για το ρίσκο που αντιπροσωπεύει μια εκδήλωση στον οικονομικό τομέα. Καθώς αποτελεί μια τεράστια επένδυση που καλείται να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα διαφόρων ομάδων, υπάρχει ο κίνδυνος να μην έχει την απαιτούμενη απόδοση. Σε σχέση με την επιτυχία μιας εκδήλωσης σε επίπεδο 6 Allen, J. et al., Festival and special event management, σελ.38 8

9 διοργάνωσης, αρτιότητας και αισθητικής, η οικονομική επιτυχία εξαρτάται από σαφώς περισσότερους αστάθμητους παράγοντες. Εάν όμως το περιεχόμενο είναι όντως καλό, με την κατάλληλη προώθηση η εκδήλωση μπορεί να σημειώσει επιτυχία. 7 Συγκεκριμένα, δίνεται στη διοργανώτρια χώρα ή περιοχή η ευκαιρία να κάνει επίδειξη ικανοτήτων και επιτυχούς διαχείρισης πόρων. Η επιτυχής διοργάνωση θα καλυφθεί θετικά από τα ΜΜΕ, αναδεικνύοντας την εικόνα των διοργανωτών και της κοινότητας συνολικά, προωθώντας τις επενδύσεις και τις συνεργασίες. Δεν είναι μικρής σημασίας και η δημιουργία θέσεων εργασίας, έστω και βραχυπρόθεσμα ανάλογα βεβαίως με το μέγεθος και τις ανάγκες της διοργάνωσης, η ώθηση στην τοπική οικονομία μπορεί να αφορά ακόμη και μια πολυετή περίοδο (όπως συμβαίνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες) ή ένα διάστημα σύντομο μεν, αλλά με μια σταθερή περιοδικότητα. Στις σημαντικότερες βέβαια οικονομικές απόρροιες των εκδηλώσεων συμπεριλαμβάνεται η τόνωση του τουρισμού. Προσελκύονται νέοι επισκέπτες, ή παρατείνεται η διαμονή όσων θα έρχονταν ούτως ή άλλως. Επίσης η προβολή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης λειτουργεί ως διαφήμιση και για τους παραθεριστές εκτός των επενδυτών. Ειδικά η σχέση της διοργάνωσης εκδηλώσεων με τον τουρισμό εξετάζεται εδώ αναλυτικότερα, λόγω της σημασίας της συγκεκριμένης βιομηχανίας για τη χώρα μας και της οπτικής της παρούσας μελέτης. Φεστιβάλ και εκδηλώσεις ως εργαλείο τουριστικής πολιτικής Η διοργάνωση φεστιβάλ και παρεμφερών εκδηλώσεων μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική στην τόνωση του τουρισμού σε μια περιοχή. Γι αυτό το λόγο όλο και περισσότερες κυβερνήσεις παγκοσμίως στηρίζουν αυτόν τον τομέα, με την οικονομική τους συμβολή αλλά και με τη δημιουργία οργανισμών ειδικευμένων στην ανάπτυξη του τουρισμού που παράγεται από γεγονότα όπως φεστιβάλ και εκθέσεις (event tourism). Αυτοί ποικίλουν ανάλογα με το μέγεθος και τις δυνατότητες της περιοχής, από τοπικές ενώσεις μέχρι εθνικές επιτροπές, κυβερνητικές υπηρεσίες και τμήματα υπουργείων. 8 Οι παραπάνω πρωτοβουλίες στηρίζονται στη διαπίστωση ότι όπως άλλωστε ισχύει για τις περισσότερες δημόσιες πολιτικές η προώθηση της συγκεκριμένης 7 Allen, J. et al., Festival and special event management, σελ Στο ίδιο, σελ.53 9

10 μορφής τουρισμού γίνεται πολύ αποτελεσματικότερα όταν όλες οι σχετικές ενέργειες σχεδιάζονται και συντονίζονται από έναν κεντρικό οργανισμό, που μπορεί να καταστρώσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, αντί κάθε διοργάνωση να αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο γεγονός. Η στρατηγική προσέγγιση προσφέρει καλύτερο συντονισμό και δυνατότητα διερεύνησης όλως των ευκαιριών που προσφέρει η κάθε περιοχή. 9 Ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για κάθε περιοχή έχει ως αποστολή να θέσει συγκεκριμένους στόχους όσον αφορά στην ανάπτυξη του τουρισμού, ανάλογα με τις δυνατότητες της περιοχής, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό, και τις ανάγκες όλων των εμπλεκομένων (κοινότητα, αρχές, αγορά, βιομηχανία, διοργανωτές). Ανάλογα με τους στόχους καταστρώνεται η συνολική στρατηγική προσέγγιση, η οποία και καθορίζει το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο τουρισμός αυτού του είδους στην ανάπτυξη της περιοχής. Οι στόχοι αυτοί, για να βοηθήσουν ουσιαστικά στην οργάνωση της εκδήλωσης θα πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις που, στην ορολογία του event management, είναι γνωστές με το ακρωνύμιο SMART (Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time specific). 10 Θα πρέπει δηλαδή να είναι: α) συγκεκριμένοι, β) μετρήσιμοι, γ) εγκεκριμένοι από όλους τους ενδιαφερομένους, δ) ρεαλιστικοί (σε αντιστοιχία με τις υπάρχουσες δυνατότητες και πόρους) και ε) χρονικά καθορισμένοι. Αν και οι στόχοι διαφέρουν για κάθε περιοχή, υπάρχουν ορισμένες κοινές συνισταμένες που καθορίζουν την επιλογή των στόχων αυτών. 11 κυριότερες βρίσκουμε τις εξής: Ανάμεσα στις Προώθηση μιας περιοχής ως τουριστικού προορισμού, μέσω της προβολής από τα ΜΜΕ λόγω της διοργάνωσης εκδηλώσεων και φεστιβάλ. Branding ενός προορισμού ως brand ενός τόπου ορίζεται το σύνολο των εντυπώσεων, των συνειρμών ή των συναισθημάτων που το όνομα ή τα σχετικά με αυτόν σύμβολα ξυπνούν στο μυαλό των καταναλωτών. Οι εκδηλώσεις αποτελούν ισχυρό όπλο στην προσπάθεια δημιουργίας, αλλαγής ή ενίσχυσης ενός brand, όπως πολλά παραδείγματα αποδεικνύουν. 12 Άμεσο οικονομικό κέρδος από τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης. 9 Στο ίδιο, σελ Στο ίδιο, σελ.128 και Yeoman, I. et al., Festival and events management, σελ Allen, J. et al., Festival and special event management, σελ Στο ίδιο, σελ

11 Δημιουργία τουριστικής ζήτησης σε περιόδους (σεζόν) όπου αυτή είναι χαμηλή. Παράθυρο ευκαιρίας για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και υποδομές. Προώθηση της πολιτιστικής και κοινωνικής δραστηριότητας στην περιοχή. Για την επιτυχή κατάρτιση και επιδίωξη αυτών των στόχων είναι απαραίτητη η συγκέντρωση των σχετικών αρμοδιοτήτων σε έναν κεντρικό οργανισμό, με πλήρη εποπτεία των δυνατοτήτων και ευκαιριών, ή περισσοτέρων οργανισμών με πιο εξειδικευμένες ευθύνες, σε στενή όμως και αρμονική συνεργασία μεταξύ τους. Έχοντας καταλήξει σε μια συνολική στρατηγική για την ανάπτυξη του τουρισμού που δημιουργείται από τις εκδηλώσεις, και για την συνολική προσέγγιση της διοργάνωσης εκδηλώσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συγκεντρωθούν πλέον στο καθεαυτό κομμάτι της διοργάνωσης εκδηλώσεων, που ξεκινά με την πρωτοβουλία για την ανάληψη μιας διοργάνωσης, και τον σχεδιασμό αυτής. Αυτό το κομμάτι θα μας απασχολήσει στη συνέχεια. Μέθοδος σχεδίασης φεστιβάλ ή εκδήλωσης Η διαδικασία σχεδίασης ενός φεστιβάλ, όπως και οποιασδήποτε παρόμοιας εκδήλωσης, καλό είναι να ακολουθεί ορισμένα βήματα, ώστε να γίνει η καλύτερη των δεδομένων πόρων και δυνατοτήτων των διοργανωτών, και να αποδώσουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Μια πολύ οργανωμένη καταγραφή αυτών των βημάτων βρίσκουμε στο άρθρο 13 της Lee Harrison και της Fiona McDonald, που αντλούν από την πολυετή εμπειρία τους στην διοργάνωση εκδηλώσεων στη Νέα Ζηλανδία, όπου ο κλάδος έχει παρουσιάσει αλματώδη ανάπτυξη την τελευταία εικοσαετία. Το πρώτο και σημαντικότερο στάδιο, όπως τονίζουν οι συγγραφείς, είναι ο σαφής καθορισμός α) του βασικού σκοπού που καλείται να εκπληρώσει η διοργάνωση της εκδήλωσης και β) των επιμέρους ειδικών, μετρήσιμων στόχων, οι οποίοι και μπορούν να καταγραφούν με μεγαλύτερη ακρίβεια. Όταν ο στόχος προσδιοριστεί με σαφήνεια, μπορούν πλέον να καθοριστούν οι βασικές παράμετροι που θα πρέπει να ακολουθήσουμε στα επόμενα στάδια για τον σχεδιασμό και τη λήψη των απαραίτητων αποφάσεων. 13 Yeoman, I. et al., Festival and events management, σελ

12 Σε αυτό το σημείο οι Johnny Allen, William O Toole, Ian McDonnell, Robert Harris προσθέτουν ένα ακόμη στάδιο, που αφορά στην μελέτη σκοπιμότητας 14. Οι υπεύθυνοι καλούνται δηλαδή να εκτιμήσουν κατά πόσον είναι εφικτή η πραγματοποίηση της ιδέας τους, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες παραμέτρους όπως ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός, οι δυνατότητες των υπαρχουσών υποδομών, η δεκτικότητα της κοινότητας, η πιθανότητα εξασφάλισης χορηγίας, η αναμενόμενη επισκεψιμότητα, η δυνατότητα εξασφάλισης κυβερνητικής υποστήριξης κ.α. Τα αποτελέσματα της μελέτης υπαγορεύουν την τελική απόφαση για την ανάληψη ή μη της διοργάνωσης, και τον ορισμό μιας προθεσμίας. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει την αναζήτηση απαντήσεων σε πέντε βασικές ερωτήσεις που αφορούν στη διοργάνωση της εκδήλωσης, δηλαδή στο «γιατί, τι, πότε, πού, ποιοι και πώς». Οι ερωτήσεις πρέπει να διατυπωθούν έτσι ώστε να είναι αρκετά γενικής φύσεως, αφήνοντας περιθώρια για τη συγκέντρωση του μεγαλύτερου δυνατού όγκου πληροφοριών, ενώ παράλληλα να είναι αρκετά συγκεκριμένες ώστε να παρέχουν κατευθύνσεις ως προς τη δράση που πρέπει να ληφθεί. Οι βασικές ερωτήσεις είναι οι εξής: Γιατί διοργανώνεται η εκδήλωση; Η απάντηση πρέπει να περιλαμβάνει των κινήτρων των διοργανωτών και τον τρόπο που η κοινωνικές δομές και η αγορά μπορούν να το επηρεαστούν από αυτό, θετικά ή αρνητικά. Τι μορφή θα έχει η εκδήλωση; Βασική προϋπόθεση για τη σωστή σχεδίαση αποτελεί ο ακριβής καθορισμός του τύπου και της μορφής της εκδήλωσης, σε συνάρτηση με τους στόχους που έχουν ήδη καθοριστεί δηλαδή, ποιο είδος δραστηριότητας είναι το καταλληλότερο για να απευθυνθεί κανείς στο επιθυμητό κοινό και να φθάσει στους στόχους που έχουν τεθεί. Πότε είναι η καλύτερη στιγμή για να λάβει χώρα η εκδήλωση; Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που χρειάζεται να ληφθούν υπόψιν όσον αφορά τον καθορισμό μιας ημερομηνίας. Πρέπει αφενός να είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για το είδος της εκδήλωσης και το κοινό-στόχο, αφετέρου να μην συμπίπτει η ημερομηνία με την αντίστοιχη άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων, τα οποία μπορεί να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά προς το σχεδιαζόμενο γεγονός. Τέλος, πρέπει να είναι διαθέσιμοι τόσο οι 14 Allen, J. et al., Festival and special event management, σελ

13 συμμετέχοντες όσο και ο χώρος που προορίζεται να στεγάσει την εκδήλωση. Πού είναι καλύτερο να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση; Είναι απαραίτητο να καταγραφούν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει ο χώρος πραγματοποίησης της εκδήλωσης, κι έπειτα να γίνει έρευνα για την εύρεση των διαθέσιμων χώρων και αντιπαραβολή των χαρακτηριστικών τους με τα προαπαιτούμενα. Ποιοι θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση; Το ερώτημα αφορά στα άτομα που θα αναλάβουν την διοργάνωση και θα καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες, τους ομιλητές/καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν, αλλά και έναν πιο ακριβή καθορισμό του κοινού-στόχου, με μια εκτίμηση σχετικά με τον αναμενόμενο αριθμό επισκεπτών. Πώς θα γίνει η διοργάνωση; Είναι απαραίτητη η κατάρτιση μιας λίστας με τις απαιτούμενες εργασίες, ενός χρονοδιαγράμματος και ενός πρόχειρου προϋπολογισμού. Με βάση αυτά θα αναζητηθούν οι εγκαταστάσεις, οι προμηθευτές, και οι χρηματοδότες και θα συντονιστεί η οργάνωση και η προώθηση της εκδήλωσης. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων σχηματίζεται μια ολοκληρωμένη εικόνα για το έργο που πρέπει να γίνει και μπορεί να εκτιμηθεί αν υφίσταται ανάγκη σύστασης μιας οργανωτικής επιτροπής και ποιο μέγεθος θα πρέπει αυτή να έχει. Σε μια τέτοια επιτροπή, το κάθε μέλος αναλαμβάνει έναν ή περισσότερους τομείς ευθύνης, όπως π.χ. ο προϋπολογισμός, η τεχνική υποστήριξη, οι δημόσιες σχέσεις κ.λπ. Η ευθύνη για ένα τομέα συνεπάγεται ορισμένες εργασίες, όπως έρευνα, αναζήτηση χώρων, επικοινωνία με προμηθευτές κ.ά., για την ολοκλήρωση των οποίων πρέπει να καθοριστεί ένα χρονικό περιθώριο. Ανάλογα βέβαια με την κλίμακα και την φύση της διοργάνωσης, η σύσταση της επιτροπής μπορεί να διαφέρει 15. Για μικρότερα γεγονότα, μπορεί να επιλεγεί μια απλούστερη μορφή, όπου ο μάνατζερ λαμβάνει όλες τις βασικές αποφάσεις, και τα υπόλοιπα μέλη απλώς λειτουργούν υπό την επίβλεψή του. Αντιθέτως, όταν μια διοργάνωση μοιράζεται σε περισσότερες από μία εγκαταστάσεις, μπορεί να συσταθεί διαφορετική επιτροπή για κάθε μία από αυτές. Σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις δε, το έργο μπορεί να ανατεθεί σε μια εξειδικευμένη εταιρία event management, με σχετική 15 Allen, J. et al., Festival and special event management, σελ

14 εμπειρία. Ως κοστοβόρος επιλογή, αυτή η τελευταία αφορά μόνο διοργανώσεις που αναμένεται να αποδώσουν μεγάλο κέρδος. Κεντρικής σημασίας ωστόσο είναι η συνεχής αξιολόγηση, επανεκτίμηση και πιθανή αναπροσαρμογή ή αλλαγή των επί μέρους στόχων, εξαιτίας αλλαγών στα δεδομένα, όπως το περιβάλλον, ο προϋπολογισμός ή διάφοροι αστάθμητοι εξωτερικοί παράγοντες. Γι αυτό, καθώς και για τον έλεγχο της προόδου των εργασιών, την επίλυση τυχόν προβλημάτων και την σχεδίαση των επόμενων βημάτων, είναι απαραίτητες οι περιοδικές συνελεύσεις των μελών της επιτροπής. Επίσης, απαραίτητοι είναι οι μηχανισμοί ελέγχου, τόσο για να εξασφαλισθεί η τήρηση των αποφάσεων και των προθεσμιών, όσο και για να ανιχνευτεί η ανάγκη αλλαγή ή αναπροσαρμογής του οργανογράμματος. Προώθηση φεστιβάλ και εκδηλώσεων Ένα από τα σημαντικότερα συστατικά της επιτυχίας μιας εκδήλωσης, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι η σωστή προώθησή της, ώστε αφενός να γίνει γνωστή στο κοινό, αφετέρου να προσελκύσει επισκέπτες. 16 Το μάρκετινγκ εκδηλώσεων και φεστιβάλ παρουσιάζει ανάπτυξη, λόγω των πολλαπλών λειτουργιών του. Μέσω αυτού, οι διοργανωτές μπορούν να κάνουν έρευνες ώστε να αφουγκραστούν τις ανάγκες του κοινού. Έτσι, θα προωθήσουν σωστά το προϊόν τους με πολύ περισσότερες πιθανότητες να εξασφαλίσουν τη συνεργασία χορηγών και τη στήριξη της κυβέρνησης ή άλλων πολιτικών χώρων. 17 Το συγκεκριμένο είδος μάρκετινγκ έχει πολλά κοινά με το αντίστοιχο για υλικά αγαθά, έχει όμως και σημαντικές διαφορές, καθώς μια εκδήλωση συνιστά εμπειρία και όχι χειροπιαστό προϊόν: η παραγωγή του άυλου προϊόντος συμπίπτει με την κατανάλωσή του, πράγμα που σημαίνει ότι η ποιότητα δεν είναι εξασφαλισμένη και σταθερή οι καταναλωτές δε μπορούν να το περιεργαστούν ή να το δοκιμάσουν πριν αποφασίσουν αν θα το επιλέξουν, ενώ δε μπορεί και να αποθηκευτεί για μελλοντική χρήση σε περίπτωση που δεν καταναλωθεί. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος καθορίζουν και τους καταλληλότερους τρόπους για να προωθηθεί. Για παράδειγμα, στο μάρκετινγκ ενός φεστιβάλ συχνά περιλαμβάνονται μέσα που μπορούν να δώσουν στους υποψήφιους καταναλωτές μια ιδέα για το περιεχόμενό του και την εμπειρία που θα τους 16 Hoyle, L. H., Jr., CAE, CMP 2002, Events Marketing, How to Successfully Promote Events, Festivals, Conventions, and Expositions, John Wiley & Sons, Inc., New York, σελ Allen, J. et al., Festival and special event management, σελ

15 προσφέρει: δείγματα των έργων των καλλιτεχνών, προγράμματα, αφίσες, βίντεο κ.λπ. Επίσης, η διοργάνωση/διαχείριση (management) και η προώθηση (marketing) μιας εκδήλωσης είναι στενά συνδεδεμένες, καθώς τα ευρήματα της μίας συμβάλλουν στα αποτελέσματα και της άλλης. 18 Για την ανάπτυξη μιας μακρόπνοης στρατηγικής προώθησης είναι απαραίτητη η έρευνα σε μακροσκοπικό επίπεδο, για τον εντοπισμό εξωτερικών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την εκδήλωση και τις αγορές στις οποίες απευθύνεται, καθώς και σε μικροσκοπικό επίπεδο, για την έρευνα σε υπάρχοντες και δυνάμει καταναλωτές και σε προϋπάρχουσες στρατηγικές. Τόσο οι πρωτογενείς όσο και οι δευτερογενείς πηγές μπορούν να αποφέρουν πολλές πληροφορίες χρήσιμες στον σχεδιασμό μιας στρατηγικής προώθησης. 19 Σε μακροσκοπικό επίπεδο, οι πηγές μπορούν να περιλαμβάνουν επίσημες στατιστικές και εκθέσεις αναφορικά με την παρακολούθηση φεστιβάλ και άλλων γεγονότων, newsletters από το χώρο της βιομηχανίας, στατιστικές σχετικά με τη προβολή στα ΜΜΕ, και στοιχεία για παλαιότερα φεστιβάλ και events. Σε μικροσκοπικό επίπεδο, είναι χρήσιμο να διερευνηθεί η συμπεριφορά του κοινού, η κατάτμηση και η στόχευση. Πολυτιμότερες πηγές πληροφοριών εδώ είναι τα άτομα με πολυετή εμπειρία στον τομέα της διοργάνωσης εκδηλώσεων επίσης οι ομάδες εστίασης (focus groups) στο κοινό υπαρχουσών διοργανώσεων, που μπορούν να δώσουν δημογραφικά δεδομένα και στοιχεία για τα κίνητρα, την ικανοποίηση και την πρόθεση επανάληψης της εμπειρίας από το κοινό. Για την διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής προώθησης δεν αρκούν οι προσωπικές εκτιμήσεις των διοργανωτών, αλλά επιβάλλεται μια πολυεπίπεδη ανάλυση που να εστιάζει στα διάφορα περιβάλλοντα εντός των οποίων καλούνται να λειτουργήσουν οι διοργανωτές και οι υπεύθυνοι του μάρκετινγκ: πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό/πολιτιστικό, τεχνολογικό, καθώς και το περιβάλλον που διαμορφώνεται από τους ανταγωνιστές. Γι αυτό και η ανάλυση αυτή ονομάζεται C- PEST (competitive, political, economic, sociocultural & technological analysis). Ειδικά στον τομέα της διοργάνωσης εκδηλώσεων, θα πρέπει να εξεταστεί επίσης το περιβάλλον στον χώρο της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας και οι υπάρχοντες εσωτερικοί πόροι και ανθρώπινο δυναμικό. 18 Allen, J. et al., Festival and special event management, σελ Στο ίδιο, σελ

16 Σύμφωνα με τον Leonard H. Hoyle, τα πέντε ερωτήματα που αναλύθηκαν νωρίτερα, στον τομέα της σχεδίασης των γεγονότων, επανέρχονται και στον χώρο του μάρκετινγκ, αλλά από κάπως διαφορετική σκοπιά. 20 Εν προκειμένω, οι υπεύθυνοι του μάρκετινγκ καλούνται να απαντήσουν στα εξής ερωτήματα: Γιατί θα ήθελε κάποιος να επισκεφθεί αυτήν την εκδήλωση, ποιο δηλαδή είναι το όφελος που μπορεί κανείς να αποκομίσει, και το οποίο πρέπει να τονιστεί στην παρουσίαση του προϊόντος. Ποιοι αποτελούν το κοινό-στόχο της εκδήλωσης, άρα και το κοινό στο οποίο απευθύνεται το μάρκετινγκ. Πότε είναι καταλληλότερο να λάβει χώρα η εκδήλωση, σύμφωνα με τη φύση της και το κοινό της η αναζήτηση του σωστού χρόνου ξεκινά από τις εποχές του έτους και φθάνει ως τις ημέρες της εβδομάδας και τις ώρες της ημέρας. Πού θα λάβει χώρα το γεγονός, ώστε να είναι ελκυστικότερο για τους επιθυμητούς επισκέπτες. Τι είναι αυτό που κάνει την συγκεκριμένη εκδήλωση ξεχωριστή ανάμεσα σε πλήθος άλλες. Για άλλη μια φορά διαπιστώνεται εδώ πόσο αλληλένδετες είναι οι λειτουργίες της διοργάνωσης και της προώθησης μιας εκδήλωσης. Επιλογή χορηγών εξασφάλιση χορηγίας Οι χορηγοί αποτελούν πλέον αναπόσπαστο τμήμα κάθε σχεδόν καλλιτεχνικής, αθλητικής ή άλλης διοργάνωσης, όπως διαπιστώνει κανείς ακόμη και με απλή παρατήρηση. Οι σύγχρονες συνθήκες στον χώρο της πραγματοποίησης και προώθησης ζωντανών θεαμάτων εξηγεί τους λόγους που οι διοργανωτές έχουν στραφεί στη χορηγία: το ολοένα αυξανόμενο κόστος των φεστιβάλ και άλλων εκδηλώσεων καθιστά την χορηγία απαραίτητη για την εξασφάλιση οικονομικών πόρων και προβολής στα ΜΜΕ. Επίσης, λόγω της εμπειρίας και της ισχύος τους, οι σημαντικοί χορηγοί μπορούν να συνεισφέρουν με την τεχνογνωσία τους στο χωρο των ΜΜΕ και να προσδώσουν κύρος στην διοργάνωση. Από την πλευρά των εταιριών, η χορηγία επίσης αποτελεί ελκυστική επιλογή για πολλούς λόγους. Μεταξύ άλλων: Η δημοτικότητα πολλών διοργανώσεων ανοίγει νέες ευκαιρίες διεύρυνσης του αγοραστικού κοινού ή και διείσδυσης σε νέες αγορές. Η 20 Hoyle, L. H., Jr., Events Marketing, σελ

17 χορηγία αντιμετωπίζεται με λιγότερο αρνητισμό, από μέρους του κοινού, σε σχέση με την παραδοσιακή διαφήμιση. Παρουσιάζονται επίσης δυνατότητες άμεσης επαφής και διάδρασης με το κοινό που δεν επιτυγχάνονται με τις απλές καταχωρήσεις. Η διαφήμιση έχει επίσης χάσει μέρος της αποτελεσματικότητάς της λόγω της υπερπληθώρας διαφημιστικών μηνυμάτων, από όλο και περισσότερα μέσα. Ορισμένα δε είδη διοργανώσεων μπορούν, λόγω του περιεχομένου τους, να βελτιώσουν το προφίλ μιας εταιρίας, συνδέοντας το όνομά της με θετικές συνδηλώσεις. 21 Σύμφωνα με τον Guy R. Masterman, 22 υπάρχουν τέσσερεις παράγοντες που καθορίζουν την ικανότητα των υπευθύνων μιας εκδήλωσης να προσελκύσουν τους κατάλληλους χορηγούς. Πρώτον, οι διοργανωτές πρέπει να έχουν ένα προσδιορισμένο κοινό στόχο, και να μπορούν να εξηγήσουν στους υποψήφιους χορηγούς με ποιο τρόπο η συνεργασία τους θα τους φέρει σε επαφή με αυτό το κοινό. Δεύτερον, πρέπει να επενδύουν στο κτίσιμο σχέσεων με τους χορηγούς, ώστε να κατανοούν τις ανάγκες τους και να επιλέξουν τους κατάλληλους τρόπους για να τις καλύψουν. Τρίτον, να επιλέξουν τους χορηγούς που ταιριάζουν στο προφίλ της διοργάνωσης, και που είναι πρόθυμοι να προσφέρουν το πληρέστερο πακέτο. Τέταρτον, να αντλούν εμπειρίες από την κάθε συνεργασία, οι οποίες θα τους καθοδηγήσουν και στις συνεργασίες που θα ακολουθήσουν. Για την ταυτοποίηση του κοινού της διοργάνωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν έρευνες κοινού και μελέτες ανάλυσης του κοινού-στόχου. Τα αποτελέσματα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην αναζήτηση χορηγών, καθώς είναι προς όφελος και των δύο πλευρών τα κοινά-στόχοι των μεν και των δε να συμπίπτουν. Έχοντας εντοπίσει τους καταλληλότερους υποψηφίους, οι διοργανωτές πρέπει να αναπτύξουν μια εταιρική σχέση μαζί τους, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες τους. Έτσι θα μπορούν να αποδείξουν εάν η δική τους διοργάνωση είναι σε θέση να προσφέρει στους χορηγούς το είδος της προβολής που έχουν ανάγκη, και να εντοπίσουν τις καλύτερες μεθόδους γι αυτό. Αξιολόγηση Ανατροφοδότηση Το στάδιο της αξιολόγησης είναι κεφαλαιώδους σημασίας σε κάθε διαδικασία κατάστρωσης και εφαρμογής ενός στρατηγικού σχεδίου, καθώς επιτρέπει την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για το μέλλον. Η αξιολόγηση μιας εκδήλωσης, πιο συγκεκριμένα, σημαίνει την κριτική εξέταση, 21 Allen, J. et al., Festival and special event management, σελ Yeoman, I. et al., Festival and events management, σελ

18 μέτρηση και παρακολούθηση της εφαρμογής της σχεδιασθείσας στρατηγικής, με σκοπό την ακριβή αποτίμηση. Η αξιολόγηση προσφέρει έτσι ένα εργαλείο ανάλυσης και βελτίωσης, λειτουργώντας ως ανατροφοδότηση για τους εμπλεκομένους στη διαδικασία σχεδίασης και εφαρμογής. Η διαδικασία λειτουργεί κυκλικά, από τη σχεδίαση στην εφαρμογή, έπειτα στην αξιολόγηση, τα συμπεράσματα της οποίας μπορούν να οδηγήσουν σε διαφοροποιήσεις στην σχεδίαση. 23 Τρία είναι τα βασικά στάδια της αξιολόγησης: α) κατά την σχεδίαση, κυρίως υπό την μορφή της μελέτης σκοπιμότητας, στην οποία έγινε ήδη αναφορά, β) κατά την εφαρμογή, υπό την έννοια της παρακολούθησης (monitoring) των διαδικασιών, της εξασφάλισης της τήρησης των αποφάσεων και της εξέτασης της ανάγκης αλλαγών και γ) μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, υπό τη μορφή της ανάλυσης αποτελεσμάτων. 24 Στο τελευταίο αυτό στάδιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα εργαλεία, ανάλογα με τη φύση και το σκοπό της διοργάνωσης. Εάν σκοπός είναι το άμεσο οικονομικό κέρδος, για παράδειγμα, η μέτρηση της επιτυχίας του γεγονότος είναι σχετικά απλή. Εάν αντιθέτως οι διοργανωτές αποβλέπουν σε πιο άυλα ή έμμεσα κέρδη, η αξιολόγηση είναι δυσκολότερη και απαιτεί συχνά την πάροδο ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος. Μπορεί να λάβει τη μορφή ερευνών και ερωτηματολογίων. Σε κάθε περίπτωση είναι χρήσιμη η συνάντηση όλων των εμπλεκομένων πλευρών, με αντικείμενο την εκτίμηση των αποτελεσμάτων και του βαθμού στον οποίο κάθε ομάδα κρίνει ότι άγγιξε το στόχο της. 23 Allen, J. et al., Festival and special event management, σελ Στο ίδιο, σελ

19 Μελέτη της πρακτικής της διοργάνωσης φεστιβάλ με εθνικό θέμα Τα φεστιβάλ με «εθνικό χρώμα» αποτελούν σήμερα ένα εξαιρετικά διαδεδομένο φαινόμενο διεθνώς, όπως αποδεικνύει η σχετική έρευνα. Η προβολή της παράδοσης, της κουλτούρας και της πολιτιστικής παραγωγής μιας χώρας, ενός έθνους ή μιας εθνικής ομάδας αποτελεί συχνά αντικείμενο φεστιβάλ, εκδηλώσεων και εκθέσεων. Διαφέρουν ωστόσο σε μεγάλο βαθμό από το είδος της εκδήλωσης που παρουσιάζεται σε αυτή τη μελέτη. Στο παρόν κεφάλαιο μελετώνται ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις τέτοιων φεστιβάλ, και εντοπίζονται τα κοινά χαρακτηριστικά τους. Εξετάζονται επίσης εκδηλώσεις στο εξωτερικό των οποίων την διοργάνωση έχει αναλάβει αποκλειστικά ή εν μέρει η Ελληνική Πολιτεία δια μέσου των Γραφείων Τύπου και Ενημέρωσης σε διάφορα κράτη. Τέλος, τα υπάρχοντα αυτά είδη εκδηλώσεων συγκρίνονται με το προτεινόμενο φεστιβάλ, ώστε αφενός να αναδειχθεί η ιδιαιτερότητα της πρότασης, και αφετέρου να καταδειχθεί η χρησιμότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος, προτού προχωρήσουμε στην αναλυτική περιγραφή του. Παραδείγματα φεστιβάλ με εθνικό θέμα Όπως αποκαλύπτει η σχετική έρευνα στο διαδίκτυο, υπάρχει παγκοσμίως μεγάλος αριθμός φεστιβάλ με «εθνικό» θέμα δηλαδή φεστιβάλ που λαμβάνουν χώρα σε ένα κράτος και έχουν ως αντικείμενο τον πολιτισμό ενός άλλου κράτους ή έθνους. Ακολουθούν ορισμένα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα φεστιβάλ, όπως αυτά παρουσιάζονται στις σχετικές ιστοσελίδες τους. Ιταλία: Πολλά ετήσια φεστιβάλ με θέμα τον ιταλικό πολιτισμό και τρόπο ζωής διοργανώνονται σε διάφορες χώρες όπου βρίσκονται κοινότητες ατόμων με ιταλική καταγωγή. Ανάμεσα στα μεγαλύτερα συμπεριλαμβάνονται το Ιταλικό Φεστιβάλ της Νέας Ζηλανδίας, 25 η Ιταλική Εβδομάδα στην Οτάβα του Καναδά 26 και η Festa Italiana στο Χιούστον των ΗΠΑ. 27 Και τα τρία επικεντρώνονται στις ιταλικές παραδόσεις, με έμφαση στη μουσική, τον χορό και φυσικά τη διάσημη ιταλική κουζίνα. Περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως πομπές, διαγωνισμούς φαγητού, αγώνες κ.α

20 Και τα τρία φεστιβάλ διοργανώνονται από εκπροσώπους των εκεί ιταλικών κοινοτήτων, μέλη ιταλικών συλλόγων ( Italian clubs ). Το πρώτο από το Club Garibaldi και την ιταλική κοινότητα του Ουέλινγκτον, το δεύτερο από μέλη της ιταλικής κοινότητας της Οτάβας και το τρίτο από «Ιταλούς του Χιούστον που θέλουν να διατηρήσουν την πολιτιστική τους κληρονομιά». Οι χορηγοί είναι επίσης τοπικού επιπέδου, κυρίως ιταλικά εστιατόρια, εταιρίες, ραδιοφωνικοί σταθμοί, και εκπρόσωποι των δημοτικών αρχών. Δεν είναι τυχαίο ότι και στις τρεις περιπτώσεις πρόκειται για χώρες που έχουν στο παρελθόν υποδεχτεί μεγάλο αριθμό μεταναστών από την Ιταλία. Τουρκία: Στην Οτάβα λαμβάνει χώρα και ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ με θέμα τις τουρκικές παραδόσεις. Το Τουρκικό Φεστιβάλ της Οτάβας 28 διαρκεί δέκα ημέρες και διοργανώνεται από το Ίδρυμα Τουρκικής Κληρονομιάς του Καναδά. Η κληρονομιά και η παράδοση αποτελούν άλλωστε και το περιεχόμενό του: παραδοσιακοί χοροί, μουσική και φαγητά, δερβίσηδες, κ.ά. Παράλληλα όμως προβάλλονται τουριστικά βίντεο για την Τουρκία, ενώ η χώρα παρουσιάζεται και στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ. Κι εδώ ωστόσο επικρατεί η αίσθηση της τοπικότητας. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι η δωρεάν είσοδος σε όλους. Μεξικό: Όπως είναι αναμενόμενο, τα μεγαλύτερα μεξικάνικα φεστιβάλ γίνονται στις ΗΠΑ, τον κατεξοχήν προορισμό μετανάστευσης των Μεξικάνων. Από τα σημαντικότερα είναι η Μεξικάνικη Γιορτή (Φιέστα) στο Μιλγουώκι των ΗΠΑ. 29 Ρητός σκοπός και εδώ η στήριξη της κοινότητας, και η προβολή του χορού, της μουσικής, του φαγητού και της παράδοσης, Βασικός διοργανωτής είναι το Ίδρυμα Υποτροφιών για Ισπανόφωνους του Ουισκόνσιν, το οποίο επιδιώκει την κάλυψη των αναγκών του μέσω των κερδών του φεστιβάλ. Κίνα: Οι κινέζικες παραδόσεις έχουν την τιμητική τους στο Κινέζικο Φεστιβάλ του Ντέλαγουερ στις ΗΠΑ 30, που διοργανώνεται από την τοπική κοινότητα και όπου παρουσιάζονται χοροί, μουσική, παραδοσιακό θέατρο, φαγητό και άλλες όψεις της κινέζικης παράδοσης, όπως ο χορός του δράκου. Περισσότερο στραμμένο στη μελέτη

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις.

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. 1 Το MICE παρουσιάζει σχετικά μικρό βαθµό εποχικότητας % 2010 Ιαν 2 Φεβ Μαρ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΜΑΙΟΣ, 2014 Εισαγωγή Αναφερόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 1) ΘΕΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 Η Σαντορίνη είναι κατά κοινή ομολογία ένας από τους δημοφιλέστερους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ; ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου;

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala Μπιλμπάο, 28 Απριλίου 2008 Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Jukka Takala: Η εκτίμηση κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΑειΦόρων ΝΗσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ)

Δίκτυο ΑειΦόρων ΝΗσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ) Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου: Περίληψη του έργου Δίκτυο ΑειΦόρων ΝΗσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ. τουρισμό

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ. τουρισμό ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Συμβολή του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στον πολιτιστικό τουρισμό Η πολιτιστική διαδρομή, ως επώνυμο τουριστικό προϊόν Η πολιτιστική διαδρομή είναι ένα εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Αξιότιµοι: κα Υπουργέ, κ. Περιφερειάρχη, κ. ήµαρχε, κκ. εκπρόσωποι Τουριστικών Φορέων, κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2014 ΤΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ. Πρωτ.: 2476 Πληροφορίες: Ε. Ξενάκη Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ Αντώνης Διαμαντής, θέατρο ΟΜΜΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ μέσα από την ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Γενικά για τον ακριβή καθορισμό της οικονομικής έννοιας της

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές»

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Αίθουσα της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών Μαρίνης Μπερέτσος Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...είναι να διερευνηθεί κατά πόσο γίνεται χρήση των Social Media στο πολιτικό μάρκετινγκ στην Ελλάδα και ποια είναι η σχέση της χρήσης αυτών των μέσων με την πολιτική συμπεριφορά... Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. Φωτεινή Ανδρέα Αναγνωστάτου Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.»

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Η ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε. είναι µια ξεχωριστή, δυναµική, ευρηµατική και σύγχρονη ελληνική εταιρεία συµβούλων, µε µακρά εµπειρία, που ήδη µετρά πολλές επιτυχίες και διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης στόχο έχει: την συλλογή προτάσεων για την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και την υλοποίηση αυτών, δημιουργώντας μία τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΣΗΜΑ Α.Ε. BEE GROUP Α.Ε.»

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΣΗΜΑ Α.Ε. BEE GROUP Α.Ε.» Θέμα: Δράσεις δημοσιότητας και προβολής, εμπλοκή τοπικών τουριστικών φορέων και οφέλη στα πλαίσια του έργου «Τουριστική Προβολή Ικαρία - Φούρνοι» Ο Δήμος Ικαρίας χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και υλοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Ενότητες 1. Κατάσταση μελών του Ελληνο- Aφρικανικού Επιμελητηρίου 2. Σκοπός του Επιμελητηρίου 3. Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες 4. Διεύθυνση Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, Η διαφορετικότητα των φυσικών και ανθρώπινων συνθηκών ορίζει τα τοπία των περιοχών μας. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή..σελ. 2 Μέτρηση εργασίας σελ. 2 Συστήματα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» * της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΡΙΑΣΊΑ- Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Α-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2006-2010 Ο Δήμος Συκεών επιδιώκοντας να συμβάλει στην ισότιμη κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ «ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ Ποιο είναι το θέμα μας Η Ελληνική μελισσοκομία έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το χιούμορ Στη Διαφήμιση. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το χιούμορ Στη Διαφήμιση. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Ιωαννίδου Ροδόπη ΑΜ (097/07) Πεχλιβανίδης Μουράτογλου Χαράλαμπος ΑΜ (037/07) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το χιούμορ Στη Διαφήμιση ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαστρονομία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισμού. Αγγελική Καραγκούνη Project Manager, SETE

Η Γαστρονομία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισμού. Αγγελική Καραγκούνη Project Manager, SETE Η Γαστρονομία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισμού Αγγελική Καραγκούνη Project Manager, SETE Περιεχόμενα Παρουσίασης Γιατί γαστρονομία; Σκοπός Γαστρονομικά προϊόντα στην τουριστική αγορά Αξιολόγηση γαστρονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Πράσινο Εστιατόριο είναι εκείνη η επιχείρηση εστίασης που σταδιακά μειώνει το ανθρακικό της αποτύπωμα βάσει ενός βιώσιμου σχεδίου εξέλιξης και στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ο Τραπεζικός κλάδος Ιστορική Αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012) Συμμετοχή στην Διεθνής Έκθεση Ακινήτων «DOMEXPO»

ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012) Συμμετοχή στην Διεθνής Έκθεση Ακινήτων «DOMEXPO» ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012) Συμμετοχή στην Διεθνής Έκθεση Ακινήτων «DOMEXPO» Στις αρχές Οκτωβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη κλιμακίου στην ΧΧV Διεθνής Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «Μεσογειακή φώκια και Αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση ανταγωνισμού και αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

it, s that simple ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ REPOWERGREECE.COM

it, s that simple ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ REPOWERGREECE.COM WE it, s that simple ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ REPOWERGREECE.COM Η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Ελλάδας προϋπόθεση για να ακούσει και να δεχτεί η διεθνής κοινότητα την όποια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Γενικές πληροφορίες Οι «Δημιουργικές Συνεργασίες με Καλλιτέχνες» στοχεύουν στην επαφή και εξοικείωση των παιδιών με τους καλλιτέχνες της Κύπρου. Παράλληλα στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και

Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Τα στοιχεία του Marketing Διαπίστωση των μεταβαλλόμενων αναγκών Επιθυμιών και προτιμήσεων Σχεδιασμός του προϊόντος Τα σημεία πώλησης Δίκτυα Διανομής Κοστολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία.

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία. Πως ξεκίνησε 2004: Η ιδέα αφορούσε στη προώθηση των απαιτήσεων της τήρησης της νομοθεσίας 2007: Στη συνέχεια ήταν η προώθηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 2011: Σήμερα αποτελεί μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη ΕΠΕΦΑ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ε Π Ε Ν Δ Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σoφοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Τ.Θ. 24535, 1390 Λευκωσία Τηλ: 22691247, Φαξ: 22691313

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Τ.Θ. 24535, 1390 Λευκωσία Τηλ: 22691247, Φαξ: 22691313 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Τ.Θ. 24535, 1390 Λευκωσία Τηλ: 22691247, Φαξ: 22691313 Αίτηση για επιχορήγηση εκδήλωσης στα πλαίσια του Σχεδίου Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων που διοργανώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα