ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Επιβλέπουσα: ΖΩΖΕΤΑ ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Σπουδάστρια: ΝΕΦΕΛΗ ΜΩΣΑΪΔΗ ΑΘΗΝΑ

2 Περίληψη Η Ελλάδα είναι μια χώρα μεσαίου μεγέθους, από άποψης έκτασης όσο και πληθυσμού. Έχει απολέσει, εδώ και χρόνια, μεγάλο μέρος της γεωστρατηγικής της σημασίας, και διαθέτει περιορισμένη ισχύ στο διεθνές πολιτικό σκηνικό αλλά και στην αγορά. Σε χώρες τέτοιου είδους είναι πολύ χρήσιμη η δημόσια διπλωματία, που στηρίζεται στην ήπια ισχύ. Σε αυτό το πλαίσιο, η διοργάνωση φεστιβάλ μπορεί να αποβεί πολύ ωφέλιμη για τον τουρισμό αλλά και γενικότερα την προώθηση της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό. Στην παρούσα εργασία προτείνεται η θέσπιση μιας σειράς φεστιβάλ μεγάλης κλίμακας, πολυήμερων και πολυθεματικών, σε διάφορες πόλεις του εξωτερικού. Αυτά θα είχαν ως αντικείμενο τη σύγχρονη ελληνική πολιτιστική παραγωγή, από τη μουσική και τη μόδα έως τη λογοτεχνία και τις εικαστικές τέχνες, αλλά επίσης την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Βασικός σκοπός θα ήταν η δημιουργία μιας πληρέστερης εικόνας για τους Έλληνες στο εξωτερικό, ή η αλλαγή της ήδη υπάρχουσας, παράλληλα με την ενίσχυση της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας και την προσέλκυση επενδύσεων. Στο πρώτο μέρος της εργασίας μελετώνται οι θεωρητικές προσεγγίσεις και οι κανόνες της παραγωγής και προώθησης φεστιβάλ και παρόμοιων εκδηλώσεων. Ακολουθεί μια συγκριτική ανάλυση με τις διεθνείς πρακτικές στη διοργάνωση φεστιβάλ με εθνικό θέμα, και με την ως τώρα δραστηριοποίηση της Ελλάδας στον τομέα. Τέλος παρουσιάζεται αναλυτικά η πρόταση για τη διοργάνωση φεστιβάλ, καλύπτοντας τις περισσότερες δυνατές όψεις ενός τέτοιου εγχειρήματος. Λέξεις - κλειδιά: Φεστιβάλ, Ελληνική Εβδομάδα, διοργάνωση, εικόνα της χώρας, σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός, δημόσια διπλωματία, κοινό-στόχος, προώθηση επενδύσεων, τουρισμός Abstract Greece is a middle-sized country, both in terms of area and population. It has lost a great part of its geostrategic importance in the last years, and has limited power in the international political scene and world market. Countries of a similar profile can 2

3 benefit from public diplomacy based on soft power. Organizing a festival can prove very useful for tourism and generally for promoting the country s image abroad. The aim of the present paper is to suggest a series of big scale festivals that would take place in a number of foreign cities, last several days and cover many subjects. These would focus on contemporary Greek cultural production, from music and fashion to literature and the visual arts, but also on the production of goods and services. The main purpose would be to create a more complete image of modern Greeks abroad, or to change the already existing image, as well as to strengthen the Greek tourist industry and promote investments. The first part deals with the theoretical approaches and the rules of producing and promoting festivals and similar events. A comparative analysis follows examining international practices in the field of ethnic festivals as well as the country s activity in this field up to now. The last part is an elaborate description of the proposition for the festivals, which covers most aspects of such a project. Key words: Festival, Greek Week, organization, country s image, contemporary Greek culture, public diplomacy, target audience, investment promotion, tourism 3

4 Περιεχόμενα Εισαγωγή 5 Θεωρητικές προσεγγίσεις στις μεθόδους διοργάνωσης φεστιβάλ 7 Η σημασία της διοργάνωσης φεστιβάλ για την πολιτική, την κοινωνία και την οικονομία 7 Φεστιβάλ και εκδηλώσεις ως εργαλείο τουριστικής πολιτικής 9 Μέθοδος σχεδίασης φεστιβάλ ή εκδήλωσης 11 Προώθηση φεστιβάλ και εκδηλώσεων 14 Επιλογή χορηγών εξασφάλιση χορηγίας 16 Αξιολόγηση Ανατροφοδότηση 17 Μελέτη της πρακτικής της διοργάνωσης φεστιβάλ με εθνικό θέμα 19 Παραδείγματα φεστιβάλ με εθνικό θέμα 19 Εκδηλώσεις των ελληνικών Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό 22 Βασικά γνωρίσματα των υπαρχόντων φεστιβάλ 23 Πρόταση για ελληνικό φεστιβάλ στο εξωτερικό 25 Κοινό στόχος 25 Τόπος πραγματοποίησης Περιοδικότητα 26 Διάρκεια Μορφή Χώρος 28 Ονομασία Λογότυπος 30 Θεματικές 30 Κόστος Εισιτήριο 39 Χορηγοί 42 Ιστότοπος και δικτύωση 45 Διαφήμιση 48 Αξιολόγηση Απολογισμός 50 Σύγκριση προτεινόμενου φεστιβάλ με τα υπάρχοντα 51 Συμπεράσματα 54 Βιβλιογραφία 55 4

5 Εισαγωγή Οι διοργανώσεις φεστιβάλ και άλλων εορταστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, συναυλιών και επιδείξεων αποτελούν πλέον μια ευρύτατα διαδεδομένη διεθνή πρακτική. Η ύπαρξη πληθώρας εκδηλώσεων τέτοιας μορφής αρκεί από μόνη της για να καταδείξει το πόσο σημαντική μπορεί να αποβεί η ύπαρξή τους τόσο για τους διοργανωτές όσο και για τους συμμετέχοντες και το κοινό τους. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις, η πρωτοβουλία ή/και η στήριξη αυτών των εκδηλώσεων προέρχεται από την οργανωμένη πολιτεία. Λαμβάνοντας υπόψη το κόστος όχι μόνον οικονομικό που συνεπάγεται μια τέτοια απόφαση, μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε ότι η διοργάνωση φεστιβάλ και παρεμφερών εκδηλώσεων δεν οφείλεται μόνο στο πάθος ορισμένων ανθρώπων για την τέχνη ή τον αθλητισμό, αλλά υπαγορεύεται από το ίδιο το συμφέρον μιας κοινότητας ή ενός κράτους. Δηλαδή, η πείρα ετών και οι εκτιμήσεις που έχουν προηγηθεί, αποδεικνύουν την χρησιμότητα που μπορεί να έχει μια τέτοια διοργάνωση, και το κέρδος που μπορεί να αντληθεί από αυτήν. Πολλές χώρες, ειδικά στον ανεπτυγμένο κόσμο, έχουν ως εκ τούτου επενδύσει σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Η χώρα μας δεν αποτελεί εξαίρεση. Είναι αντιθέτως πολύ ενεργή σε αυτόν τον τομέα, με γνωστότερες περιπτώσεις την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην ίδια πόλη, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας κ.α. Πρόκειται για εκδηλώσεις με πολύ αξιόλογο περιεχόμενο, που έχουν συμβάλει και εξακολουθούν να συμβάλλουν στην τοπική, και όχι μόνον, ανάπτυξη και να αναδεικνύουν τη χώρα μας διεθνώς. Ωστόσο, κοινός παρονομαστής τους είναι ότι πέρα από την κάλυψη που μπορεί να έχουν από τα διεθνή μέσα ως φυσικά γεγονότα απευθύνονται σε ένα σχετικά περιορισμένο κοινό: σε άτομα δηλαδή που βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα, έστω και προσωρινά. 1 Παρατηρώντας εντούτοις την κάλυψη στο εξωτερικό θεμάτων που αφορούν τη χώρα μας, και αναλογιζόμενοι το μέγεθος του διεθνούς κοινού που εκτίθεται σε αυτές τις ειδήσεις και απόψεις, συμπεραίνουμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι παγκοσμίως όπως είναι εξάλλου λογικό σχηματίζουν μια ορισμένη εντύπωση για τη χώρα μας μέσω αποκλειστικά εμμέσων εμπειριών: δεν την έχουν ποτέ επισκεφθεί, και τίποτα 1 Εξαίρεση αποτελεί το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λονδίνου, που διοργανώνεται τα τελευταία χρόνια. Το φεστιβάλ δεν έχει ωστόσο την κάλυψη από τα ΜΜΕ που θα του επέτρεπε να γίνει γνωστό σε μεγάλη κλίμακα, εντός και κυρίως εκτός Αγγλίας. 5

6 δεν εξασφαλίζει ότι θα την επισκεφθούν στο μέλλον. Και όμως, η εικόνα που έχουν γι αυτήν μπορεί να επηρεάσει το ίδιο το μέλλον της χώρας, καθώς ως ψηφοφόροι κατευθύνουν συχνά τις αποφάσεις των κυβερνήσεών τους, ενώ ως καταναλωτές επηρεάζουν τη διεθνή οικονομία και τη θέση της Ελλάδας σε αυτήν. Η χώρα μας άλλωστε έχει ανάγκη την χρήση της ήπιας δύναμης (soft power) εάν θέλει να ασκήσει επιρροή στο διεθνές πολιτικό, οικονομικό και πολιτικό σκηνικό, καθώς το περιορισμένο της μέγεθος και η μειωμένη γεωστρατηγική της σημασία δεν της αφήνουν πολλά περιθώρια να στηριχθεί στην αντικειμενική ισχύ για να προωθήσει τα συμφέροντά της. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα πολύ ισχυρό όπλο είναι η δημόσια διπλωματία, που δίνει σε μια κυβέρνηση τη δυνατότητα αν απευθυνθεί απευθείας στο κοινό των άλλων χωρών, αντί για τις κυβερνήσεις τους. Μπορεί να επενδύσει στα αισθήματα συμπάθειας, φιλίας, οικειότητας ή θαυμασμού που μπορεί να γεννηθούν έτσι. Τα φεστιβάλ αποτελούν μια πολύ ενδιαφέρουσα μορφή αυτού του είδους διπλωματίας. Η παρούσα μελέτη εξετάζει τη δυνατότητα διοργάνωσης μίας εκδήλωσης που θα μπορεί να προσελκύσει και άρα να επηρεάσει το κοινό σε χώρες του εξωτερικού, χωρίς αυτοί να χρειάζεται να επισκεφθούν τη χώρα μας αν και ένας από τους βασικούς του στόχους θα είναι ακριβώς η προσέλκυση επιπλέον επισκεπτών στη χώρα, κάτι που επίσης είναι δύσκολο να επιτύχουν οι υπάρχουσες εκδηλώσεις, που απευθύνονται σε ένα σχετικά περιορισμένο κοινό και δεν διαθέτουν την κάλυψη από τα μέσα που ισχύει για αντίστοιχες μεγαλύτερες διοργανώσεις του εξωτερικού. Το φεστιβάλ που προτείνεται είναι μεγάλης κλίμακας, από άποψη χώρου και χρόνου, περιλαμβάνει δε πλήθος θεματικών που καλύπτουν σημαντικό μέρος της σύγχρονης πολιτιστικής και εμπορικής παραγωγής στη χώρα μας, αλλά και πολλές όψεις της ελληνικής κουλτούρας γενικότερα. Η εστίαση γίνεται αποκλειστικά στην σύγχρονη ζωή και δημιουργία, η οποία μπορεί να αντλεί έμπνευση από την παράδοση και την αρχαία κληρονομιά, χωρίς να καταφεύγει στην απλή αναπαραγωγή των μοτίβων της. Ο βασικότερος σκοπός είναι εξάλλου η αλλαγή της εικόνας των σύγχρονων Ελλήνων στη διεθνή σκηνή. Στους επιμέρους στόχους περιλαμβάνεται η ενίσχυση της τουριστικής κίνησης, η προσέλκυση επενδύσεων, η προώθηση των εξαγωγών και η ανάδειξη όλων των δυνατοτήτων και ευκαιριών που η χώρα προσφέρει σε επισκέπτες, επιχειρηματίες, σπουδαστές και καταναλωτές. 6

7 Θεωρητικές προσεγγίσεις στις μεθόδους διοργάνωσης φεστιβάλ Η σημασία της διοργάνωσης φεστιβάλ για την πολιτική, την κοινωνία και την οικονομία Η διοργάνωση φεστιβάλ μπορεί να συμβάλει με διάφορους τρόπους στην ανάπτυξη μίας περιοχής ή και μιας ολόκληρης χώρας. Αποτελούν βασικό εργαλείο για την προβολή μιας περιοχής, τη διαμόρφωση της εικόνας της και την ανάπτυξη του τουρισμού, τόσο μέσω των επισκεπτών που προσελκύουν όσο και της κάλυψης που εξασφαλίζουν από τα ΜΜΕ. Σύμφωνα με τους Galal Salem, Eleri Jones και Nigel Morgan 2, μέσω ενός φεστιβάλ μια χώρα μπορεί να επιτύχει στόχους οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής φύσεως. Συγκεκριμένα, τα οικονομικά οφέλη μπορούν να είναι άμεσα, εάν το φεστιβάλ παρουσιάζει καθαρά κέρδη, μπορούν όμως να είναι και μακροπρόθεσμα για παράδειγμα, ένα φεστιβάλ μπορεί, ανάλογα με το περιεχόμενό του, να ενθαρρύνει μακροπρόθεσμα τις επενδύσεις σε μία περιοχή, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να προσελκύσει επισκέπτες κ.λπ. Από κοινωνικής απόψεως, ένα φεστιβάλ μπορεί να συμβάλει στην βελτίωση της εικόνας μιας περιοχής, όχι μόνον προς τα έξω, αλλά και προς το εσωτερικό κοινό, συμβάλλοντας έτσι και στην αυτοεκτίμηση της τοπικής κοινωνίας. 3 Τέλος, από μακροπολιτική σκοπιά, το φεστιβάλ μπορεί να βελτιώσει το προφίλ μιας περιοχής ή χώρας, προσδίδοντας κύρος, ενώ από παράλληλα δίνει ώθηση στην ανάπτυξη στο εσωτερικό. Εάν μια διοργάνωση κατορθώσει να εξασφαλίσει εκτεταμένη κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μεγάλη επισκεψιμότητα, είναι δυνατόν να επηρεάσει σημαντικά την οικονομία μιας ολόκληρης χώρας, καθώς και την διεθνή της εικόνα. 4 Όπως βέβαια τονίζουν ορισμένοι μελετητές 5, οι διοργάνωση εκδηλώσεων μεγάλης κλίμακας ενέχει ορισμένους κινδύνους, γι αυτό και είναι πολύ σημαντικό οι διοργανωτές και οι υπεύθυνοι του σχεδιασμού να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε τα πιθανά αρνητικά αποτελέσματα να ελαχιστοποιούνται, και παράλληλα τα θετικά να μεγιστοποιούνται και να σταθεροποιούνται στο χρόνο. Τόσο τα αρνητικά 2 Yeoman, I., Robertson, M., Ali-Knight, J., Drummond, S., McMahon-Beattie, U. (eds) 2004, Festival and events management, an international arts and culture perspective, Elsevier Butterworth- Heinemann, Oxford, σελ Στο ίδιο καθώς και Allen, J., O Toole, W., McDonnell, I., Harris, R. 2002, Festival and special event management, 3rd edn, Kyodo Printing Co (S pore) Pte Ltd, Singapore, σελ.14 4 Allen, J. et al., Festival and special event management, σελ.12 5 Στο ίδιο, σελ

8 όσο και τα θετικά αποτελέσματα μπορεί να αφορούν οποιονδήποτε από τους εμπλεκόμενους τομείς, δηλαδή την κοινωνία, το περιβάλλον, την πολιτική ή την οικονομία. Παρά τα διαφαινόμενα οφέλη στον κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα, η διοργάνωση εκδηλώσεων τέτοιας μορφής μπορεί να ενέχει παράλληλα τον κίνδυνο της δημιουργίας επεισοδίων τα οποία, ανάλογα με τη φύση, την έκταση και την προβολή τους στα μέσα, κινδυνεύουν να αμαυρώσουν την εικόνα της εκδήλωσης και κατ επέκταση να λειτουργήσουν εν τέλει δυσφημιστικά. Σε ανάλογες περιπτώσεις, η καλύτερη αντιμετώπιση είναι πάντα η πρόληψη. Αντλώντας από προηγούμενες εμπειρίες, οι διοργανωτές πρέπει να θέτουν τους απαραίτητους κανονισμούς και να προνοούν για τη διατήρηση της τάξης και την έγκαιρη και ψύχραιμη αντιμετώπιση για την αποσόβηση ή τον περιορισμό πιθανών εκτρόπων. Όσον αφορά το περιβάλλον, η διαφύλαξη του οποίου αποτελεί πλέον αδιαμφισβήτητη προτεραιότητα κάθε διοργάνωσης, διατρέχει μεν κινδύνους μόλυνσης ή ακόμη και καταστροφών, μπορεί ωστόσο να προστατευθεί πολύ αποτελεσματικά με τον κατάλληλο σχεδιασμό. Κάθε στάδιο μιας εκδήλωσης οφείλει να καταστρώνεται λαμβάνοντας πάντοτε τις απαραίτητες προφυλάξεις ώστε το οικολογικό της αποτύπωμα να είναι το μικρότερο δυνατόν. Αυτό δεν αφορά μόνο το φυσικό αλλά και το αστικό περιβάλλον, το οποίο είναι εξάλλου ήδη αρκετά επιβαρυμένο. Όπως η κοινωνία, έτσι και η πολιτική ηγεσία απολαμβάνει πολλά οφέλη από την επιτυχή διεξαγωγή μιας εκδήλωσης μεγάλης κλίμακας, στην οποία έχει εμπλακεί έστω και μερικώς. 6 Η διαμόρφωση ενός θετικού προφίλ και η αύξηση του κύρους ισχύουν και εδώ, και αφορούν την εικόνα της ηγεσίας τόσο απέναντι στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές κοινό. Ωστόσο, το ίδιο ισχύει και για τον κίνδυνο ενός ισχυρού πλήγματος της εικόνας της, σε περίπτωση σοβαρών λαθών ή αποτυχίας στην διοργάνωση. Η προνοητικότητα και ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός αποτελούν και σε αυτήν την περίπτωση την καλύτερη απάντηση σε παρόμοιες ανησυχίες. Το ίδιο ισχύει και για το ρίσκο που αντιπροσωπεύει μια εκδήλωση στον οικονομικό τομέα. Καθώς αποτελεί μια τεράστια επένδυση που καλείται να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα διαφόρων ομάδων, υπάρχει ο κίνδυνος να μην έχει την απαιτούμενη απόδοση. Σε σχέση με την επιτυχία μιας εκδήλωσης σε επίπεδο 6 Allen, J. et al., Festival and special event management, σελ.38 8

9 διοργάνωσης, αρτιότητας και αισθητικής, η οικονομική επιτυχία εξαρτάται από σαφώς περισσότερους αστάθμητους παράγοντες. Εάν όμως το περιεχόμενο είναι όντως καλό, με την κατάλληλη προώθηση η εκδήλωση μπορεί να σημειώσει επιτυχία. 7 Συγκεκριμένα, δίνεται στη διοργανώτρια χώρα ή περιοχή η ευκαιρία να κάνει επίδειξη ικανοτήτων και επιτυχούς διαχείρισης πόρων. Η επιτυχής διοργάνωση θα καλυφθεί θετικά από τα ΜΜΕ, αναδεικνύοντας την εικόνα των διοργανωτών και της κοινότητας συνολικά, προωθώντας τις επενδύσεις και τις συνεργασίες. Δεν είναι μικρής σημασίας και η δημιουργία θέσεων εργασίας, έστω και βραχυπρόθεσμα ανάλογα βεβαίως με το μέγεθος και τις ανάγκες της διοργάνωσης, η ώθηση στην τοπική οικονομία μπορεί να αφορά ακόμη και μια πολυετή περίοδο (όπως συμβαίνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες) ή ένα διάστημα σύντομο μεν, αλλά με μια σταθερή περιοδικότητα. Στις σημαντικότερες βέβαια οικονομικές απόρροιες των εκδηλώσεων συμπεριλαμβάνεται η τόνωση του τουρισμού. Προσελκύονται νέοι επισκέπτες, ή παρατείνεται η διαμονή όσων θα έρχονταν ούτως ή άλλως. Επίσης η προβολή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης λειτουργεί ως διαφήμιση και για τους παραθεριστές εκτός των επενδυτών. Ειδικά η σχέση της διοργάνωσης εκδηλώσεων με τον τουρισμό εξετάζεται εδώ αναλυτικότερα, λόγω της σημασίας της συγκεκριμένης βιομηχανίας για τη χώρα μας και της οπτικής της παρούσας μελέτης. Φεστιβάλ και εκδηλώσεις ως εργαλείο τουριστικής πολιτικής Η διοργάνωση φεστιβάλ και παρεμφερών εκδηλώσεων μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική στην τόνωση του τουρισμού σε μια περιοχή. Γι αυτό το λόγο όλο και περισσότερες κυβερνήσεις παγκοσμίως στηρίζουν αυτόν τον τομέα, με την οικονομική τους συμβολή αλλά και με τη δημιουργία οργανισμών ειδικευμένων στην ανάπτυξη του τουρισμού που παράγεται από γεγονότα όπως φεστιβάλ και εκθέσεις (event tourism). Αυτοί ποικίλουν ανάλογα με το μέγεθος και τις δυνατότητες της περιοχής, από τοπικές ενώσεις μέχρι εθνικές επιτροπές, κυβερνητικές υπηρεσίες και τμήματα υπουργείων. 8 Οι παραπάνω πρωτοβουλίες στηρίζονται στη διαπίστωση ότι όπως άλλωστε ισχύει για τις περισσότερες δημόσιες πολιτικές η προώθηση της συγκεκριμένης 7 Allen, J. et al., Festival and special event management, σελ Στο ίδιο, σελ.53 9

10 μορφής τουρισμού γίνεται πολύ αποτελεσματικότερα όταν όλες οι σχετικές ενέργειες σχεδιάζονται και συντονίζονται από έναν κεντρικό οργανισμό, που μπορεί να καταστρώσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, αντί κάθε διοργάνωση να αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο γεγονός. Η στρατηγική προσέγγιση προσφέρει καλύτερο συντονισμό και δυνατότητα διερεύνησης όλως των ευκαιριών που προσφέρει η κάθε περιοχή. 9 Ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για κάθε περιοχή έχει ως αποστολή να θέσει συγκεκριμένους στόχους όσον αφορά στην ανάπτυξη του τουρισμού, ανάλογα με τις δυνατότητες της περιοχής, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό, και τις ανάγκες όλων των εμπλεκομένων (κοινότητα, αρχές, αγορά, βιομηχανία, διοργανωτές). Ανάλογα με τους στόχους καταστρώνεται η συνολική στρατηγική προσέγγιση, η οποία και καθορίζει το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο τουρισμός αυτού του είδους στην ανάπτυξη της περιοχής. Οι στόχοι αυτοί, για να βοηθήσουν ουσιαστικά στην οργάνωση της εκδήλωσης θα πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις που, στην ορολογία του event management, είναι γνωστές με το ακρωνύμιο SMART (Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time specific). 10 Θα πρέπει δηλαδή να είναι: α) συγκεκριμένοι, β) μετρήσιμοι, γ) εγκεκριμένοι από όλους τους ενδιαφερομένους, δ) ρεαλιστικοί (σε αντιστοιχία με τις υπάρχουσες δυνατότητες και πόρους) και ε) χρονικά καθορισμένοι. Αν και οι στόχοι διαφέρουν για κάθε περιοχή, υπάρχουν ορισμένες κοινές συνισταμένες που καθορίζουν την επιλογή των στόχων αυτών. 11 κυριότερες βρίσκουμε τις εξής: Ανάμεσα στις Προώθηση μιας περιοχής ως τουριστικού προορισμού, μέσω της προβολής από τα ΜΜΕ λόγω της διοργάνωσης εκδηλώσεων και φεστιβάλ. Branding ενός προορισμού ως brand ενός τόπου ορίζεται το σύνολο των εντυπώσεων, των συνειρμών ή των συναισθημάτων που το όνομα ή τα σχετικά με αυτόν σύμβολα ξυπνούν στο μυαλό των καταναλωτών. Οι εκδηλώσεις αποτελούν ισχυρό όπλο στην προσπάθεια δημιουργίας, αλλαγής ή ενίσχυσης ενός brand, όπως πολλά παραδείγματα αποδεικνύουν. 12 Άμεσο οικονομικό κέρδος από τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης. 9 Στο ίδιο, σελ Στο ίδιο, σελ.128 και Yeoman, I. et al., Festival and events management, σελ Allen, J. et al., Festival and special event management, σελ Στο ίδιο, σελ

11 Δημιουργία τουριστικής ζήτησης σε περιόδους (σεζόν) όπου αυτή είναι χαμηλή. Παράθυρο ευκαιρίας για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και υποδομές. Προώθηση της πολιτιστικής και κοινωνικής δραστηριότητας στην περιοχή. Για την επιτυχή κατάρτιση και επιδίωξη αυτών των στόχων είναι απαραίτητη η συγκέντρωση των σχετικών αρμοδιοτήτων σε έναν κεντρικό οργανισμό, με πλήρη εποπτεία των δυνατοτήτων και ευκαιριών, ή περισσοτέρων οργανισμών με πιο εξειδικευμένες ευθύνες, σε στενή όμως και αρμονική συνεργασία μεταξύ τους. Έχοντας καταλήξει σε μια συνολική στρατηγική για την ανάπτυξη του τουρισμού που δημιουργείται από τις εκδηλώσεις, και για την συνολική προσέγγιση της διοργάνωσης εκδηλώσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συγκεντρωθούν πλέον στο καθεαυτό κομμάτι της διοργάνωσης εκδηλώσεων, που ξεκινά με την πρωτοβουλία για την ανάληψη μιας διοργάνωσης, και τον σχεδιασμό αυτής. Αυτό το κομμάτι θα μας απασχολήσει στη συνέχεια. Μέθοδος σχεδίασης φεστιβάλ ή εκδήλωσης Η διαδικασία σχεδίασης ενός φεστιβάλ, όπως και οποιασδήποτε παρόμοιας εκδήλωσης, καλό είναι να ακολουθεί ορισμένα βήματα, ώστε να γίνει η καλύτερη των δεδομένων πόρων και δυνατοτήτων των διοργανωτών, και να αποδώσουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Μια πολύ οργανωμένη καταγραφή αυτών των βημάτων βρίσκουμε στο άρθρο 13 της Lee Harrison και της Fiona McDonald, που αντλούν από την πολυετή εμπειρία τους στην διοργάνωση εκδηλώσεων στη Νέα Ζηλανδία, όπου ο κλάδος έχει παρουσιάσει αλματώδη ανάπτυξη την τελευταία εικοσαετία. Το πρώτο και σημαντικότερο στάδιο, όπως τονίζουν οι συγγραφείς, είναι ο σαφής καθορισμός α) του βασικού σκοπού που καλείται να εκπληρώσει η διοργάνωση της εκδήλωσης και β) των επιμέρους ειδικών, μετρήσιμων στόχων, οι οποίοι και μπορούν να καταγραφούν με μεγαλύτερη ακρίβεια. Όταν ο στόχος προσδιοριστεί με σαφήνεια, μπορούν πλέον να καθοριστούν οι βασικές παράμετροι που θα πρέπει να ακολουθήσουμε στα επόμενα στάδια για τον σχεδιασμό και τη λήψη των απαραίτητων αποφάσεων. 13 Yeoman, I. et al., Festival and events management, σελ

12 Σε αυτό το σημείο οι Johnny Allen, William O Toole, Ian McDonnell, Robert Harris προσθέτουν ένα ακόμη στάδιο, που αφορά στην μελέτη σκοπιμότητας 14. Οι υπεύθυνοι καλούνται δηλαδή να εκτιμήσουν κατά πόσον είναι εφικτή η πραγματοποίηση της ιδέας τους, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες παραμέτρους όπως ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός, οι δυνατότητες των υπαρχουσών υποδομών, η δεκτικότητα της κοινότητας, η πιθανότητα εξασφάλισης χορηγίας, η αναμενόμενη επισκεψιμότητα, η δυνατότητα εξασφάλισης κυβερνητικής υποστήριξης κ.α. Τα αποτελέσματα της μελέτης υπαγορεύουν την τελική απόφαση για την ανάληψη ή μη της διοργάνωσης, και τον ορισμό μιας προθεσμίας. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει την αναζήτηση απαντήσεων σε πέντε βασικές ερωτήσεις που αφορούν στη διοργάνωση της εκδήλωσης, δηλαδή στο «γιατί, τι, πότε, πού, ποιοι και πώς». Οι ερωτήσεις πρέπει να διατυπωθούν έτσι ώστε να είναι αρκετά γενικής φύσεως, αφήνοντας περιθώρια για τη συγκέντρωση του μεγαλύτερου δυνατού όγκου πληροφοριών, ενώ παράλληλα να είναι αρκετά συγκεκριμένες ώστε να παρέχουν κατευθύνσεις ως προς τη δράση που πρέπει να ληφθεί. Οι βασικές ερωτήσεις είναι οι εξής: Γιατί διοργανώνεται η εκδήλωση; Η απάντηση πρέπει να περιλαμβάνει των κινήτρων των διοργανωτών και τον τρόπο που η κοινωνικές δομές και η αγορά μπορούν να το επηρεαστούν από αυτό, θετικά ή αρνητικά. Τι μορφή θα έχει η εκδήλωση; Βασική προϋπόθεση για τη σωστή σχεδίαση αποτελεί ο ακριβής καθορισμός του τύπου και της μορφής της εκδήλωσης, σε συνάρτηση με τους στόχους που έχουν ήδη καθοριστεί δηλαδή, ποιο είδος δραστηριότητας είναι το καταλληλότερο για να απευθυνθεί κανείς στο επιθυμητό κοινό και να φθάσει στους στόχους που έχουν τεθεί. Πότε είναι η καλύτερη στιγμή για να λάβει χώρα η εκδήλωση; Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που χρειάζεται να ληφθούν υπόψιν όσον αφορά τον καθορισμό μιας ημερομηνίας. Πρέπει αφενός να είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για το είδος της εκδήλωσης και το κοινό-στόχο, αφετέρου να μην συμπίπτει η ημερομηνία με την αντίστοιχη άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων, τα οποία μπορεί να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά προς το σχεδιαζόμενο γεγονός. Τέλος, πρέπει να είναι διαθέσιμοι τόσο οι 14 Allen, J. et al., Festival and special event management, σελ

13 συμμετέχοντες όσο και ο χώρος που προορίζεται να στεγάσει την εκδήλωση. Πού είναι καλύτερο να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση; Είναι απαραίτητο να καταγραφούν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει ο χώρος πραγματοποίησης της εκδήλωσης, κι έπειτα να γίνει έρευνα για την εύρεση των διαθέσιμων χώρων και αντιπαραβολή των χαρακτηριστικών τους με τα προαπαιτούμενα. Ποιοι θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση; Το ερώτημα αφορά στα άτομα που θα αναλάβουν την διοργάνωση και θα καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες, τους ομιλητές/καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν, αλλά και έναν πιο ακριβή καθορισμό του κοινού-στόχου, με μια εκτίμηση σχετικά με τον αναμενόμενο αριθμό επισκεπτών. Πώς θα γίνει η διοργάνωση; Είναι απαραίτητη η κατάρτιση μιας λίστας με τις απαιτούμενες εργασίες, ενός χρονοδιαγράμματος και ενός πρόχειρου προϋπολογισμού. Με βάση αυτά θα αναζητηθούν οι εγκαταστάσεις, οι προμηθευτές, και οι χρηματοδότες και θα συντονιστεί η οργάνωση και η προώθηση της εκδήλωσης. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων σχηματίζεται μια ολοκληρωμένη εικόνα για το έργο που πρέπει να γίνει και μπορεί να εκτιμηθεί αν υφίσταται ανάγκη σύστασης μιας οργανωτικής επιτροπής και ποιο μέγεθος θα πρέπει αυτή να έχει. Σε μια τέτοια επιτροπή, το κάθε μέλος αναλαμβάνει έναν ή περισσότερους τομείς ευθύνης, όπως π.χ. ο προϋπολογισμός, η τεχνική υποστήριξη, οι δημόσιες σχέσεις κ.λπ. Η ευθύνη για ένα τομέα συνεπάγεται ορισμένες εργασίες, όπως έρευνα, αναζήτηση χώρων, επικοινωνία με προμηθευτές κ.ά., για την ολοκλήρωση των οποίων πρέπει να καθοριστεί ένα χρονικό περιθώριο. Ανάλογα βέβαια με την κλίμακα και την φύση της διοργάνωσης, η σύσταση της επιτροπής μπορεί να διαφέρει 15. Για μικρότερα γεγονότα, μπορεί να επιλεγεί μια απλούστερη μορφή, όπου ο μάνατζερ λαμβάνει όλες τις βασικές αποφάσεις, και τα υπόλοιπα μέλη απλώς λειτουργούν υπό την επίβλεψή του. Αντιθέτως, όταν μια διοργάνωση μοιράζεται σε περισσότερες από μία εγκαταστάσεις, μπορεί να συσταθεί διαφορετική επιτροπή για κάθε μία από αυτές. Σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις δε, το έργο μπορεί να ανατεθεί σε μια εξειδικευμένη εταιρία event management, με σχετική 15 Allen, J. et al., Festival and special event management, σελ

14 εμπειρία. Ως κοστοβόρος επιλογή, αυτή η τελευταία αφορά μόνο διοργανώσεις που αναμένεται να αποδώσουν μεγάλο κέρδος. Κεντρικής σημασίας ωστόσο είναι η συνεχής αξιολόγηση, επανεκτίμηση και πιθανή αναπροσαρμογή ή αλλαγή των επί μέρους στόχων, εξαιτίας αλλαγών στα δεδομένα, όπως το περιβάλλον, ο προϋπολογισμός ή διάφοροι αστάθμητοι εξωτερικοί παράγοντες. Γι αυτό, καθώς και για τον έλεγχο της προόδου των εργασιών, την επίλυση τυχόν προβλημάτων και την σχεδίαση των επόμενων βημάτων, είναι απαραίτητες οι περιοδικές συνελεύσεις των μελών της επιτροπής. Επίσης, απαραίτητοι είναι οι μηχανισμοί ελέγχου, τόσο για να εξασφαλισθεί η τήρηση των αποφάσεων και των προθεσμιών, όσο και για να ανιχνευτεί η ανάγκη αλλαγή ή αναπροσαρμογής του οργανογράμματος. Προώθηση φεστιβάλ και εκδηλώσεων Ένα από τα σημαντικότερα συστατικά της επιτυχίας μιας εκδήλωσης, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι η σωστή προώθησή της, ώστε αφενός να γίνει γνωστή στο κοινό, αφετέρου να προσελκύσει επισκέπτες. 16 Το μάρκετινγκ εκδηλώσεων και φεστιβάλ παρουσιάζει ανάπτυξη, λόγω των πολλαπλών λειτουργιών του. Μέσω αυτού, οι διοργανωτές μπορούν να κάνουν έρευνες ώστε να αφουγκραστούν τις ανάγκες του κοινού. Έτσι, θα προωθήσουν σωστά το προϊόν τους με πολύ περισσότερες πιθανότητες να εξασφαλίσουν τη συνεργασία χορηγών και τη στήριξη της κυβέρνησης ή άλλων πολιτικών χώρων. 17 Το συγκεκριμένο είδος μάρκετινγκ έχει πολλά κοινά με το αντίστοιχο για υλικά αγαθά, έχει όμως και σημαντικές διαφορές, καθώς μια εκδήλωση συνιστά εμπειρία και όχι χειροπιαστό προϊόν: η παραγωγή του άυλου προϊόντος συμπίπτει με την κατανάλωσή του, πράγμα που σημαίνει ότι η ποιότητα δεν είναι εξασφαλισμένη και σταθερή οι καταναλωτές δε μπορούν να το περιεργαστούν ή να το δοκιμάσουν πριν αποφασίσουν αν θα το επιλέξουν, ενώ δε μπορεί και να αποθηκευτεί για μελλοντική χρήση σε περίπτωση που δεν καταναλωθεί. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος καθορίζουν και τους καταλληλότερους τρόπους για να προωθηθεί. Για παράδειγμα, στο μάρκετινγκ ενός φεστιβάλ συχνά περιλαμβάνονται μέσα που μπορούν να δώσουν στους υποψήφιους καταναλωτές μια ιδέα για το περιεχόμενό του και την εμπειρία που θα τους 16 Hoyle, L. H., Jr., CAE, CMP 2002, Events Marketing, How to Successfully Promote Events, Festivals, Conventions, and Expositions, John Wiley & Sons, Inc., New York, σελ Allen, J. et al., Festival and special event management, σελ

15 προσφέρει: δείγματα των έργων των καλλιτεχνών, προγράμματα, αφίσες, βίντεο κ.λπ. Επίσης, η διοργάνωση/διαχείριση (management) και η προώθηση (marketing) μιας εκδήλωσης είναι στενά συνδεδεμένες, καθώς τα ευρήματα της μίας συμβάλλουν στα αποτελέσματα και της άλλης. 18 Για την ανάπτυξη μιας μακρόπνοης στρατηγικής προώθησης είναι απαραίτητη η έρευνα σε μακροσκοπικό επίπεδο, για τον εντοπισμό εξωτερικών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την εκδήλωση και τις αγορές στις οποίες απευθύνεται, καθώς και σε μικροσκοπικό επίπεδο, για την έρευνα σε υπάρχοντες και δυνάμει καταναλωτές και σε προϋπάρχουσες στρατηγικές. Τόσο οι πρωτογενείς όσο και οι δευτερογενείς πηγές μπορούν να αποφέρουν πολλές πληροφορίες χρήσιμες στον σχεδιασμό μιας στρατηγικής προώθησης. 19 Σε μακροσκοπικό επίπεδο, οι πηγές μπορούν να περιλαμβάνουν επίσημες στατιστικές και εκθέσεις αναφορικά με την παρακολούθηση φεστιβάλ και άλλων γεγονότων, newsletters από το χώρο της βιομηχανίας, στατιστικές σχετικά με τη προβολή στα ΜΜΕ, και στοιχεία για παλαιότερα φεστιβάλ και events. Σε μικροσκοπικό επίπεδο, είναι χρήσιμο να διερευνηθεί η συμπεριφορά του κοινού, η κατάτμηση και η στόχευση. Πολυτιμότερες πηγές πληροφοριών εδώ είναι τα άτομα με πολυετή εμπειρία στον τομέα της διοργάνωσης εκδηλώσεων επίσης οι ομάδες εστίασης (focus groups) στο κοινό υπαρχουσών διοργανώσεων, που μπορούν να δώσουν δημογραφικά δεδομένα και στοιχεία για τα κίνητρα, την ικανοποίηση και την πρόθεση επανάληψης της εμπειρίας από το κοινό. Για την διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής προώθησης δεν αρκούν οι προσωπικές εκτιμήσεις των διοργανωτών, αλλά επιβάλλεται μια πολυεπίπεδη ανάλυση που να εστιάζει στα διάφορα περιβάλλοντα εντός των οποίων καλούνται να λειτουργήσουν οι διοργανωτές και οι υπεύθυνοι του μάρκετινγκ: πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό/πολιτιστικό, τεχνολογικό, καθώς και το περιβάλλον που διαμορφώνεται από τους ανταγωνιστές. Γι αυτό και η ανάλυση αυτή ονομάζεται C- PEST (competitive, political, economic, sociocultural & technological analysis). Ειδικά στον τομέα της διοργάνωσης εκδηλώσεων, θα πρέπει να εξεταστεί επίσης το περιβάλλον στον χώρο της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας και οι υπάρχοντες εσωτερικοί πόροι και ανθρώπινο δυναμικό. 18 Allen, J. et al., Festival and special event management, σελ Στο ίδιο, σελ

16 Σύμφωνα με τον Leonard H. Hoyle, τα πέντε ερωτήματα που αναλύθηκαν νωρίτερα, στον τομέα της σχεδίασης των γεγονότων, επανέρχονται και στον χώρο του μάρκετινγκ, αλλά από κάπως διαφορετική σκοπιά. 20 Εν προκειμένω, οι υπεύθυνοι του μάρκετινγκ καλούνται να απαντήσουν στα εξής ερωτήματα: Γιατί θα ήθελε κάποιος να επισκεφθεί αυτήν την εκδήλωση, ποιο δηλαδή είναι το όφελος που μπορεί κανείς να αποκομίσει, και το οποίο πρέπει να τονιστεί στην παρουσίαση του προϊόντος. Ποιοι αποτελούν το κοινό-στόχο της εκδήλωσης, άρα και το κοινό στο οποίο απευθύνεται το μάρκετινγκ. Πότε είναι καταλληλότερο να λάβει χώρα η εκδήλωση, σύμφωνα με τη φύση της και το κοινό της η αναζήτηση του σωστού χρόνου ξεκινά από τις εποχές του έτους και φθάνει ως τις ημέρες της εβδομάδας και τις ώρες της ημέρας. Πού θα λάβει χώρα το γεγονός, ώστε να είναι ελκυστικότερο για τους επιθυμητούς επισκέπτες. Τι είναι αυτό που κάνει την συγκεκριμένη εκδήλωση ξεχωριστή ανάμεσα σε πλήθος άλλες. Για άλλη μια φορά διαπιστώνεται εδώ πόσο αλληλένδετες είναι οι λειτουργίες της διοργάνωσης και της προώθησης μιας εκδήλωσης. Επιλογή χορηγών εξασφάλιση χορηγίας Οι χορηγοί αποτελούν πλέον αναπόσπαστο τμήμα κάθε σχεδόν καλλιτεχνικής, αθλητικής ή άλλης διοργάνωσης, όπως διαπιστώνει κανείς ακόμη και με απλή παρατήρηση. Οι σύγχρονες συνθήκες στον χώρο της πραγματοποίησης και προώθησης ζωντανών θεαμάτων εξηγεί τους λόγους που οι διοργανωτές έχουν στραφεί στη χορηγία: το ολοένα αυξανόμενο κόστος των φεστιβάλ και άλλων εκδηλώσεων καθιστά την χορηγία απαραίτητη για την εξασφάλιση οικονομικών πόρων και προβολής στα ΜΜΕ. Επίσης, λόγω της εμπειρίας και της ισχύος τους, οι σημαντικοί χορηγοί μπορούν να συνεισφέρουν με την τεχνογνωσία τους στο χωρο των ΜΜΕ και να προσδώσουν κύρος στην διοργάνωση. Από την πλευρά των εταιριών, η χορηγία επίσης αποτελεί ελκυστική επιλογή για πολλούς λόγους. Μεταξύ άλλων: Η δημοτικότητα πολλών διοργανώσεων ανοίγει νέες ευκαιρίες διεύρυνσης του αγοραστικού κοινού ή και διείσδυσης σε νέες αγορές. Η 20 Hoyle, L. H., Jr., Events Marketing, σελ