Μουσική και εθνοπλασία από τη Ρωσία ως την Ελλάδα και από την Αγγλία ως τη Γερµανία»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μουσική και εθνοπλασία από τη Ρωσία ως την Ελλάδα και από την Αγγλία ως τη Γερµανία»"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ & ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Ηχοτοπία του Ευρωπαϊκού Εθνικισµού: Μουσική και εθνοπλασία από τη Ρωσία ως την Ελλάδα και από την Αγγλία ως τη Γερµανία» ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ (Α.Ε.Μ.: 06) Ευαγγελία Παράσχου Ι ΑΣΚΩΝ: Γρηγόρης Πασχαλίδης Θεσσαλονίκη, Σεπτέµβριος 2011

2 Everything is in Chopin: the sound of swords, the scream of the injured, the prayers of our hearts and the song of victory. [ ] Our collective soul is reflected in him. Ignacy Paderewski, 1910 Who does not recognize the Wagnerian falling seventh as peculiarly German? Francis Toye, 1918 Όπως η Ιταλία έχει τη Νάπολη της, η Γαλλία την Επανάσταση της, η Αγγλία το Ναυτικό της, [...] έτσι και οι Γερµανοί έχουν τις συµφωνίες του Beethoven Robert Schumann [ ] a national art already exists in the folk unconscious. Mário de Andrade, 1962 National music is bad. Good music is national. Benedikte & Jens Brincker, 2004 La phrase verbale estompe; la mélodie engrave. Jules Combarieu, 1910 Σελίδα 1 από 33

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ 4 3. MUSICAL IMAGInATION Η ιδιαιτερότητα της µουσικής τέχνης Προς αναζήτηση του εθνικού στη µουσική Glocalization: µια εναλλακτική εθνική ταυτότητα; ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ, ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Γενικά Chopin και Πολωνία Bartok και Ουγγαρία Γερµανία: Bach, Beethoven, Wagner Μεγάλη Βρετανία Καλοµοίρης και Ελλάδα Ρωσία: από τον Glinka στους Πέντε Κροατία ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...30 Σελίδα 2 από 33

4 1. ΓΕΝΙΚΑ Mέσα από τη βιβλιογραφία περί εθνικισµού δεν έχει ευοδωθεί ένας κατηγορηµατικός και σαφής ορισµός του έθνους και του εθνικισµού. Επιπλέον ο εθνικισµός εξαρτάται και από το εκάστοτε κοινωνικοπολιτικό και ιστορικό πλαίσιο (context-specific) και οι εκφάνσεις αλλά και οι πηγές του ποικίλουν. Συχνά µέσα στα όρια του ίδιου έθνους συγκρούονται διαφορετικές εκδοχές και ερµηνείες αυτού (Murphy, 2001: 2-3). H Applegate παρατηρεί επίσης ότι οι έννοιες του έθνους και του εθνικισµού κάθε άλλο παρά αυταπόδεικτες και αυτονόητες είναι αλλά αντίθετα περιγράφουν ασταθή φαινόµενα (1998: 275). Ο Leerssen υποστηρίζει ότι ο εθνικισµός έχει µια αναπόσπαστη πολιτισµική διάσταση, η οποία όµως έχει υποβιβαστεί από αρκετούς µελετητές του εθνικισµού, αφού συνήθως περιγράφεται ως το φόντο και όχι ως το προσκήνιο των σηµαντικών γεγονότων ( Culture is a flavor, not a thing ). Αναφέρει ότι για τον Gellner, η κουλτούρα εφοδιάζει τη φαρέτρα της εθνικιστικής ρητορικής, ενώ για τον Hobsbawm δεν είναι παρά ένα υποπροϊόν των ευρύτερων κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων (2006: 560-2). Tα έθνη-κράτη επιθυµούν να προβάλλουν στην παγκόσµια κοινότητα την εικόνα µιας σύγχρονης, προηγµένης χώρας γι αυτό υιοθετούν διεθνή πολιτιστικά standards, ακολουθούν δηλαδή έναν διεθνή κώδικα, ένα εδραιωµένο πρωτόκολλο όσον αφορά τα εθνικά τους σύµβολα: η σηµαία, το έµβληµαεθνόσηµο και ο εθνικός ύµνος συγκροτούν την Αγία Τριάδα των επίσηµων, θεσµοθετηµένων συµβόλων των κρατών-εθνών. Τα σύµβολα αυτά εκπροσωπούν σε συµπυκνωµένη µορφή την ουσία του έθνους, συνυφαίνουν το ιδεολογικό περιεχόµενο της εθνικής εικόνας (national image) (Stokes, 1994: 61). Ο κώδικας αυτός επιβάλλεται από την ελίτ, από τους ιδεολογικούς ταγούς προς τους πολλούς (2001: 163-4). Η εθνική ταυτότητα προσδιορίζει την εθνική διαφορετικότητα, που κάνει µια χώρα ξεχωριστή από τις άλλες (Alasuutari, 2001: 171). Φυσικά, ο εθνικισµός έλκεται από τις δηµιουργικές δυνατότητες των πολιτισµικών τεχνολογιών, µια εκ των οποίων είναι και η µουσική, γιατί αντλεί εργαλεία εορτασµών, µνηµοσύνων και αναπαραστάσεων. H µουσική παρέχει την ηχητική επένδυση, το soundtrack του έθνους, είναι µια Σελίδα 3 από 33

5 ζωογόνος δύναµη γι αυτό (Smith, 1991: 92). Υπό το πρίσµα της ιδεολογίας του Ροµαντισµού το 19ο αιώνα, η µουσική δηµιουργία που έχει ως αφετηρία έµπνευσης τον εθνικό ενθουσιασµό, το ίδιο το έθνος, είναι αυθεντικότερη και αγνότερη. Η εθνική µουσική µπορεί να χρησιµοποιεί παραδοσιακά µουσικά µοτίβα, να αναφέρεται σε σπουδαία ιστορικά και µυθολογικά γεγονότα, να προσπαθεί να περιγράψει τα ιδιαίτερα φυσικά τοπία της πατρίδας ή να αποδώσει µε τη βοήθεια των µουσικών ρητορικών σχηµάτων την εθνική ψυχοσύνθεση και ιδιοσυγκρασία. Το σίγουρο είναι ότι η εθνική µουσική είναι πολυστυλιστική, ανάλογα µε την περίπτωση. 2. ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ Σύµφωνα µε το λεξικό της Ισπανικής Ακαδηµίας, ως έθνος περιγράφεται το σύνολο των ατόµων που έχουν την ίδια εθνική καταγωγή και, γενικώς, οµιλούν την ίδια γλώσσα και διαθέτουν µια κοινή παράδοση (όπως αναφέρει ο Hobsbawm, 1994: 29). Πάντως η σύγχρονη αντίληψη του έθνους που τονίζει την πολιτική ενότητα και ανεξαρτησία αποτελεί κατά τον Hobsbawm έναν ιστορικό νεωτερισµό (ό.π., 1994: 33). Μια από τις δηµοφιλέστερες διατυπώσεις για το έθνος είναι αυτή του Benedict Anderson, ο οποίος µιλάει για µια φαντασιακή κοινότητα (imagined community). Ο Grosby ορίζει το έθνος ως την κοινωνική, εδαφική σχέση της συλλογικής αυτοσυνειδησίας (collective self-consciousness) µε πραγµατική και φαντασιακή διάρκεια (2006: 11-12). Το έθνος απαιτεί µια οµοιόµορφη κουλτούρα, µια ιστορική συνέχεια και µια εδαφική υπόσταση (Grosby, 2006: 20). Κατά καιρούς, διάφορες απόψεις και τάσεις έχουν εκφραστεί για το έθνος. Κατά τον Adam Smith, το έθνος συµπίπτει µε ένα εδαφικό κράτος. Μάλιστα η κατασκευή του έθνους συµπίπτει µε την εποχή του κλασικού, αστικού φιλελευθερισµού και του ελεύθερου εµπορίου ( ), γεγονός που σχετίζεται µε την εξυπηρέτηση οικονοµικών συµφερόντων. Επιπλέον έπρεπε το έθνος να ακολουθεί την αρχή του ορίου (threshold principle), δηλαδή να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις ελάχιστου µεγέθους ώστε να είναι πολιτισµικά και οικονοµικά βιώσιµο και να έχει αυτοδιάθεση. Συνεπώς, η αρχή των Σελίδα 4 από 33

6 εθνοτήτων δεν είχε εφαρµογή σε όλες τις περιπτώσεις. Σύµφωνα µε άλλη άποψη, λαός, έθνος και κράτος ταυτίζονται, εποµένως το έθνος συνδέεται µε ένα εδαφικά προσδιορισµένο κράτος. Εδώ υπάρχουν δύο οπτικές γωνίες, η επαναστατική-δηµοκρατική που δίνει έµφαση στον κυρίαρχο πολίτη, στον κυρίαρχο λαό και η εθνικιστική που εστιάζει στη διαφοροποίηση κάποια προϋπάρχουσας κοινότητας από τους ξένους, τους άλλους (βλ. Hobsbawm, 1994: 34, 39, 42, 52, 66). O Ernest Gellner χαρακτηρίζει τον εθνικισµό ως µια επινόηση, ένα εφεύρηµα, ένα κατασκευασµένο δόγµα: ο εθνικισµός δεν είναι η αφύπνιση των εθνών προς την αυτοσυνειδησία τους. Επινοεί τα έθνη εκεί που δεν υπάρχουν αλλά για να εργαστεί, χρειάζεται πράγµατι κάποια προϋπάρχοντα διαφοροποιητικά σηµεία [ ] (όπως αναφέρει ο Smith, 1991: 71). Ο Smith τονίζει το γεγονός ότι ο εθνικισµός ως πολιτική ιδεολογία του έθνους µε πολιτισµικό πυρήνα, λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα καλλιεργεί το εθνικό συναίσθηµα και τη συνείδηση του ανήκειν σε ένα έθνος, σηµατοδοτεί έναν εθνοσυµβολικό κώδικα και ένα πολιτισµικό δόγµα, ενσαρκώνει εθνικά ιδεώδη και εθνικές διεκδικήσεις - και ότι αποτελεί µια µορφή κουλτούρας (1991: 71 2, 74). Τα σύµβολα και τα τελετουργικά του εθνικισµού τον καθιστούν προσβάσιµο και εύπεπτο για όλα τα κοινωνικά στρώµατα, οπτικοποιούν τις διδαχές του µε έντονη την επίκληση του θυµικού, του φαντασιακού και τη συναισθηµατική χειραγώγηση. Ο εθνικισµός είναι χειριστικός (Smith, 1991: 77-8). O εθνικισµός προσπαθεί να οµογενοποιεί και να τυποποιεί αλλά και να φροντίζει για την καλλιέργεια ψευδαισθήσεων και εθνικών µύθων περί προαιώνιων γνωρισµάτων-πυλώνων του έθνους. Παράδειγµα η εθνική γλώσσα, η λόγια γλώσσα (Hochsprache), η οποία δεν είναι τίποτα περισσότερο από µια επινόηση, ένα πολιτισµικό κατασκεύασµα που προέρχεται από την τεχνητή συγχώνευση και επιτήδευση πολλαπλών ιδιωµάτων και διαλέκτων προς επίρρωση της µίας και αδιαίρετης εθνικής ταυτότητας (Hobsbawm, 1994: 80, 91). Η εθνικιστική ιδεολογία υποστηρίζει ότι η εθνική ταυτότητα είναι προαιώνια και αρχέγονη, ότι είναι κάτι φυσικό (ό.π., 1994: 28). Ο Herder υποστήριζε ότι κάθε έθνος έχει τη δική του ιδιόµορφη και ιδιάζoυσα ιδιοφυΐα (genius), έναν ιδιαίτερο συλλογικό εαυτό που πρέπει να ιχνηλατήσει και να ανακαλύψει εκ νέου. (Φράγκου-Ψυχοπαίδη, 1990: 28; Hobsbawm, 1994: 147-8; Σελίδα 5 από 33

7 Smith, 1991: 75). Κατά την περίοδο σηµειώνεται, κατά τον Hobsbawm, µια µετεξέλιξη του εθνικισµού, µε τα εθνικιστικά κινήµατα να πληθαίνουν σε όλην την Ευρώπη. Πλέον εγκαταλείπεται η αρχή του ορίου και κριτήρια όπως η εθνικότητα και η γλώσσα (το εθνο-γλωσσολογικό κριτήριο) κερδίζουν σε ισχύ για την αναγνώριση και νοµιµοποίηση ενός έθνους, ανεξάρτητα από το ιστορικό παρελθόν του (1994: 145). Ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα καλλιεργείται η τάση του ροµαντισµού για ανακάλυψη και ανάδειξη των παραδόσεων του λαού, το πάθος για το φολκλόρ, µε τη Γερµανία να αποτελεί το λίκνο του ροµαντικού κινήµατος. Μάλιστα, οι λαϊκές παραδόσεις µεταµορφώνονται σε εθνικές. Από το 1918 έως το 1950 ο εθνικισµός φτάνει στο απόγειο του (Hobsbawm, 1994: 185-6). 3. MUSICAL IMAGInATION 3.1 Η ιδιαιτερότητα της µουσικής τέχνης Ο Revill χαρακτηρίζει τη µουσική ως πολύσηµη, γιατί οι ερµηνείες που επιδέχεται το µουσικό κείµενο δεν είναι σταθερές ούτε κατηγορηµατικές. Παρά την αµεσότητα και το συναισθηµατικό αντίκτυπο της, η µουσική παραµένει µια ρευστή και αµφιλεγόµενη γλώσσα. Το πολιτισµικό συγκείµενο (cultural context) και η κοινωνική οργάνωση είναι προαπαιτούµενα ενός οργανωµένου µουσικού συστήµατος, γιατί µέσα σε αυτά νοηµατοδοτείται το τελευταίο. Οι κοινωνικοπολιτισµικές δοµές προσδιορίζουν τη γεωγραφία της µουσικής, η οποία συναρτάται µε συγκεκριµένες τεχνολογίες και κοινωνικές πρακτικές όπως η µουσική σηµειογραφία, η οργανολογία, η µουσική θεωρία και εκπαίδευση, οι τεχνικές ηχογράφησης και αναπαραγωγής, οι εκτελεστικές και ακροαµατικές πρακτικές. Έτσι, η µουσική και οι ιδιότητες του ήχου νοηµατοδοτούνται και από το εκάστοτε χωρο-χρονικό πλαίσιο (2000: 605-7, 610). Για τον εξωγλωσσικό χαρακτήρα της µουσικής µιλάει και η Applegate, τονίζοντας τη δυσκολία ενσωµάτωσης και ερµηνείας της µουσικής σε ένα πολιτισµικό πλαίσιο που δοµείται κύρια στη γλώσσα (1998: 288). Σελίδα 6 από 33

8 Κάθε µουσικό γεγονός µπορεί να πυροδοτήσει µε ένταση συλλογικές µνήµες, να δηµιουργήσει τόπους (construction of place), να ορίσει ταυτότητες (Stokes, 1994: 3). Κατά τον Grimley, υπάρχει µια µορφή συλλογικής πολιτισµικής φαντασίας (cultural imagination) που ενισχύει την αίσθηση του τόπου όπως αυτή µεταδίδεται από διάφορα µουσικά έργα (2001: 125). Οι µουσικές εµπειρίες φέρουν ένα ισχυρό συναισθηµατικό φορτίο και συνδηλώσεις που ενεργοποιούν ποικίλες ταυτότητες. Οι διάφορες µουσικές (musics) επιτρέπουν την πολλαπλότητα της συµµετοχής: ως κοινό ακροατής, ως χορευτής, ως εκτελεστής. Έτσι προσφέρουν ένα πεδίο κοινωνικοποίησης, συνάντησης των ανθρώπων, δηµιουργούν κοινότητες (Stokes, 1994: 12, 48). εν είναι τυχαίο ότι οι µετανάστες σε µητροπόλεις-χωνευτήρια λαών προσκολλώνται στις παραδοσιακές µουσικές τους ως µέσο διατήρησης της εθνικής τους ταυτότητας µέσα σε ένα πολυεθνικό, πολύχρωµο µωσαϊκό ανθρώπων (ό.π., 1994: 47). 3.2 Προς αναζήτηση του εθνικού στη µουσική Τα κριτήρια καθορισµού του εθνικού ύφους είναι ρευστά και διαπραγµατεύσιµα και διαµορφώνονται από τους ιδεολόγους (ideologues) ανάλογα µε τις εκάστοτε ιδεολογικές ανάγκες και ιστορικές περιστάσεις. Καθώς µεταβάλλεται το πλαίσιο του εθνικισµού, νοηµατοδοτείται εκ νέου και η εθνική µουσική δηµιουργία, επαναχορδίζεται ώστε να µην υπάρχουν διαφωνίες και κακοηχίες. Η προβαλλόµενη εθνική ταυτότητα µπορεί να είναι ακόµη και πολυφυλετική, πολυεθνική, πολυπολιτισµική (Stokes, 1994: 14). Άλλωστε, ο ίδιος ο εθνικισµός έχει µια χαµαιλεοντική µορφή, χρωµατίζεται ανάλογα µε το πλαίσιο, όπως εύστοχα αναφέρει ο Smith (1991: 79). Ο Άγγλος µουσικολόγος και συνθέτης Cecil Forsyth εκφράζει µε ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο και µε φιλοπόλεµη διάθεση το µουσικό του σωβινισµό, βάλλοντας ενάντια στους αλλοεθνείς µουσικούς: Πότε θα συνειδητοποιήσουµε το γεγονός ότι όπου ο αλλοδαπός µουσικός εκεί και ο εχθρός; [ ] ξέρει πολύ καλά ότι ο ασφαλέστερος τρόπος να σταθεροποιήσει τη θέση του εδώ (Σηµ.: ο αλλοδαπός µουσικός) είναι να απεθνικοποίησει τη µουσική µας (1911, όπως αναφέρει ο Dibble, 2001: 33). Σελίδα 7 από 33

9 Οι Εθνικές Μουσικές Σχολές που δηµιουργήθηκαν σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες άντλησαν τα δηµιουργικά τους ερεθίσµατα από το δηµοτικό ιδίωµα (folk music), µε αισθητική πρόθεση την ανάδειξη της µουσικής διαφορετικότητας και ιδιαιτερότητας του έθνους (Leerssen, 2004: 570). ιάφορα µουσικά είδη µπορεί να εκφράζουν την εθνική ταυτότητα. Θα µπορούσαµε να πούµε δηλαδή ότι η µουσική κατά καιρούς έχει λειτουργήσει ως εθνικό έµβληµα, ως εθνόσηµο, ως αλληγορία που µετέχει της φαντασιακής συγκρότησης της εθνικής ταυτότητας, του εθνικού χαρακτήρα. Η µουσική αποτελεί εργαλείο του nation-making ή nation-building αλλά και του nation-branding. Οι µουσικές αναπαραστάσεις του έθνους είναι ένα σύνθετο ζήτηµα. H εθνοπλασία απαιτεί ηρωϊκά έπη και στη σφαίρα της µουσικής δηµιουργίας, µουσικές κατασκευές που να τροφοδοτούν το εθνικό φαντασιακό (Frolova- Walker, 1997: 37). Όπως αναφέρει ο Stokes, η µουσική είναι ένα πεδίο συµβολικής δραστηριότητας, εξαιρετικά σπουδαίο για τα έθνη-κράτη (1994: 15). Γενικότερα, κατά καιρούς έχει διατυπωθεί ότι η τέχνη είναι η ψυχή του λαού και ότι δεν αρκεί η φυσική υπόσταση ενός έθνους, αν απουσιάζει η καλλιτεχνική του έκφραση. Ο Γάλλος συνθέτης Jacques Offenbach έχει υποστηρίξει ότι ένα έθνος είναι άψυχο, χωρίς την τέχνη (1876, όπως αναφέρει η Gienow-Hecht, 2009: 166). Κατά τον Adorno, η τονικότητα συµβολίζει την πατρίδα (1960-«Dissonanzen», όπως αναφέρει η Φράγκου-Ψυχοπαίδη, 1990: 171, σηµ. 76). Η µουσική εκφράζει αλλά και κινητοποιεί εθνικά συναισθήµατα, εποµένως µπορεί να διαδραµατίσει καταλυτικό ρόλο στον εθνικισµό (Nash & Carney, 1996: 71). Επειδή στηρίζεται κατά πολύ στο συναίσθηµα, έχει τη δύναµη - κατά το Γερµανό φιλόσοφο Wilhelm von Humboldt - να ενώνει τους ανθρώπους, ακόµη κι αν υπάρχει µεταξύ τους ταξικό χάσµα. Είναι η θρησκευτική διάσταση της µουσικής, που ως µια θεία λειτουργία επιτρέπει σε όλα τα µέλη του έθνους να ενώνονται αγνά ως ανθρώπινα όντα,, δίχως τις τυχαίες διακρίσεις της κοινωνίας. H µουσική είναι λοιπόν υπερταξική και επιφέρει εθνική ενότητα (όπως αναφέρει η Applegate, 1998: 295). Ο Γάλλος συνθέτης και καθηγητής του Ωδείου του Παρισιού Louis-Albert Bourgault-Ducoudray βλέπει στη µουσική και ειδικότερα στο χορωδιακό πατριωτικό τραγούδι έναν σπουδαίο εκπαιδευτικό Σελίδα 8 από 33

10 ρόλο, µια υπέρτατη παιδαγωγική αξία, την ενίσχυση της εθνικής ενότητας. Σε αυτό συµφωνεί και ο Γάλλος µουσικολόγος Jules Combarieu, ο οποίος τονίζει τον πατριωτικό ρόλο της µουσικής µε εργαλεία τη µελωδία και το ρυθµό, που πληµµυρίζουν τον ψυχικό κόσµο µε έντονα συναισθήµατα (Fauser, 2001: 78). Παροµοίως, ο Γερµανός µουσικός και διευθυντής της Singakademie του Βερολίνου Carl Friedrich Zelter ( ) εξαίρει τη στενή συνέργεια τέχνης, έθνους και διαπαιδαγώγησης (η λεγόµενη Bildung στα γερµανικά). Η Bildung αποτελεί κοινό τόπο των µελών ενός έθνους και η µουσική µε τον κοινωφελή της στόχο (gemeinschaftliche Zweck) συµβάλλει στην Bildung, ως συνεκτικός δεσµός της πολιτιστικής κοινότητας του έθνους. H µουσική διαδραµατίζει συνεπώς διττό ρόλο αναφορικά µε τον εθνικισµό: από τη µία µορφώνει το έθνος και από την άλλη το διαµορφώνει (Ausbildung) (Applegate, 1998: 294-5). O Toye αναφέρει ότι το να ισχυρίζεται κανείς ότι ένας συνθέτης δεν µπορεί να είναι χαρακτηριστικά εθνικός δίχως τη χρήση παραδοσιακών τραγουδιών είναι γελοίο. Αναφέρει ως παραδείγµατα το Dvorak, o οποίος αξιοποίησε παραδοσιακές µελωδίες για τη Συµφωνία του Νέου Κόσµου, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι έχει γράψει αµερικάνικη µουσική και τους Γάλλους Debussy, Ravel και Franck χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι της γαλλικής µουσικής που δεν ασχολήθηκαν καθόλου µε την παραδοσιακή µουσική (1918: 15). Κάτι σχετικό γράφει και ο Καλοµοίρης για τους συνθέτες της ρώσικης εθνικής σχολής: «[...] λιγοστά απαντά κανείς σ αυτούς ρούσικες εθνικές µελωδίες, µα που πάντα ξαγναντέβει ένα κοµµάτι της εθνικής ψυχής» (1908, όπως αναφέρει η Φράγκου-Ψυχοπαίδη, 1990: 70). H µητρική µουσική γλώσσα πρέπει να ακολουθεί το εθνικό συντακτικό και την εθνική γραµµατική, δηλαδή όχι µόνο το παραδοσιακό τραγούδι, αλλά και µέτρο, ρυθµό και αρµονία µε εθνικό χαρακτήρα. Η εισροή ξένων επιρροών ισοδυναµεί µε µόλυνση (Frolova-Walker, 2001: 106). Κατά τον Καλοµοίρη, η χρήση δηµοτικών τραγουδιών στη σύνθεση λόγιας µουσικής, κατόπιν µεταγραφής τους σε ευρωπαϊκή µουσική σηµειογραφία και µε απλή εναρµόνιση τους δεν συνιστά από µόνη της πρωτότυπη µουσική δηµιουργία. Γράφει ότι «Ένα µέσον, όχι σκοπός, κοντά σε άλλα, για την εκδήλωση της Ελληνικής ψυχής στη µουσική, είναι και το δηµοτικό µας τραγούδι [...] να την Σελίδα 9 από 33

11 τραγουδήσουµε (σηµ.: τη χώρα και τη Φυλή µας) όπως θα την ετραγουδούσε ο γερο-ραψωδός, αν ήτανε κάτοχος των σηµερινών τεχνικών µέσων της παγκόσµιας µουσικής» (1914, όπως αναφέρει η Φράγκου- Ψυχοπαίδη, 1990: 70). Η αυτούσια χρήση δηµοτικής µουσικής είναι µάταια και ανούσια, εάν ο συνθέτης δεν νιώσει να συν-κινείται από το βαθύτερο πνεύµα της χώρας του, αν δεν συλλάβει την εθνική ψυχή και δεν τη µεταµορφώσει δηµιουργικά µε τη βοήθεια της σύγχρονης µουσικής γλώσσας, όπως ο Ρώσος Glazunov που «ένοιωθε Ρωσικά και απέδιδε Ρωσική µουσική» (1946, όπως αναφέρει η Φράγκου- Ψυχοπαίδη, 1990: 71). Ο Ούγγρος συνθέτης Zoltan Kodaly συνηγορεί, γράφοντας ότι ο ίδιος προσπάθησε να αναπαράγει το πνεύµα του δηµοτικού τραγουδιού στις συνθέσεις του, χωρίς να χρησιµοποιήσει αυθεντικά δηµοτικά τραγούδια (Φράγκου-Ψυχοπαίδη, 1990: 82). Και ο Ρώσος συνθέτης Schostakovich απορρίπτει την αυτούσια χρήση του φολκλόρ ή την απλή συρραφή κοµµατιών και δίνει έµφαση στο «βάθος και τη βαρυσηµαντότητα της Ιδέας», απαραίτητοι παράγοντες για το δέσιµο, το σύνδεσµο µε το λαό (όπως αναφέρει η Φράγκου-Ψυχοπαίδη, 1990: 176 7, σηµ. 109). Ο Καλοµοίρης προτάσσει τη δηµιουργική συνέργεια του εθνικού µε το ευρωπαϊκό µουσικό στοιχείο, η οποία θα οδηγήσει στη σύνθεση γνήσιας εθνικής µουσικής. Τη σηµασία των συνθετικών τεχνικών της δυτικοευρωπαϊκής µουσικής τονίζει και ο Λαµπελέτ, θεωρώντας ότι θα πρέπει να συνδυαστεί η ελληνική µελωδία µε τη φούγκα και µε τον πλούτο της πολυφωνίας (ό.π., 1990: 72) αλλά και ο Zoltan Kodaly, ο οποίος περιγράφει τις ξένες επιδράσεις στη µουσική ως καταλύτη στην εθνική µουσική δηµιουργία, ως δύναµη αφύπνισης και κινητοποίησης: «Φαίνεται σαν το εθνικό πνεύµα να πρέπει να θίγεται από ένα ξένο πνεύµα, για να ξυπνήσει σε νέα ζωή» (1939, όπως αναφέρει η Φράγκου- Ψυχοπαίδη, 1990: 167, σηµ. 29). Ο Adorno δίνει µια άλλη ερµηνευτική εκδοχή της καταφυγής του εθνικού ροµαντισµού στο δηµοτικό τραγούδι, λέγοντας ότι ο στόχος είναι η εξιδανίκευση, ο καθαγιασµός του παρελθόντος, µε το οποίο διατηρούµε µόνο µια επιδερµική επαφή και µας διαφεύγει η ουσία του: «[...], το άγιο παρελθόν δεν το κατείχε κανείς παρά σε χλωµή απεικόνιση, το αναπαρήγαγε αισθητικά γιατί στην πραγµατικότητα το είχε Σελίδα 10 από 33

12 χάσει» (1924/25, όπως αναφέρει η Φράγκου-Ψυχοπαίδη, 1990: 36). Ο Toye υποστηρίζει ότι ο εθνικισµός στη µουσική δηµιουργία αναδύεται ως χροιά, ποιότητα και αίσθηση µε υποσυνείδητο τρόπο και γι αυτόν το λόγο δεν µπορεί να οριστεί µε σαφήνεια και κατηγορηµατικότητα. εν µπορεί ένας συνθέτης να επιδιώξει τον εθνικισµό. Είναι µια ιδιότητα που ενυπάρχει, ένα εγγενές χαρακτηριστικό (1918: 15). Σύµφωνα µε το Γάλλο µουσικολόγο Albert Lavignac, η γαλλική εθνική τέχνη έχει ένα συγκεκριµένο στυλ µε χαρακτηριστικά όπως η καθαρότητα, η κοµψότητα και η ειλικρινής έκφραση. Η καλλιτεχνική αυτή παράδοση πρέπει να ακολουθείται απαρέγκλιτα από τους νέους συνθέτες, γιατί διαφορετικά προβάλλει ο κίνδυνος της γελοιοποίησης, του αδέξιου µιµητισµού, της προδοσίας του γνήσιου γαλλικού πνεύµατος και χαρακτήρα (1895, όπως αναφέρει η Fauser, 2001: 86). Όπως υποστηρίζει o Regev, ο µουσικός εθνικισµός θεσµοθετεί κάποια µουσικά είδη ως εθνικά, συνήθως αυτά που συνδέονται µε την αγροτική ζωή, όπως η παραδοσιακή µουσική shirey eretz yisrael στο Ισραήλ ή άλλα σύγχρονα αστικά µουσικά στυλ (modern urban), όπως το tango στην Αργεντινή. Η ετικετοποίηση αυτή συχνά είναι εικονική ή µηχανική (2007: 334). H Maud Matras υποτιµάει κατά κάποιον τρόπο τα εθνικά ιδιώµατα στη µουσική, υποστηρίζοντας ότι απαντώνται σε λιγότερο πολιτισµένες χώρες, γιατί ο πολιτισµός παράγει ένα ουδετεροποιητικό αποτέλεσµα. Αναφέρεται προφανώς στην καθολικότητα του υψηλού πολιτισµού, που ξεπερνάει τα στενά εθνικά πλαίσια και έχει πανανθρώπινη εµβέλεια. Υπονοείται όµως ότι η αναζήτηση του εθνικού χαρακτήρα στην κουλτούρα είναι ο προθάλαµος του υψηλού πολιτισµικού επιπέδου, το αναγκαίο προστάδιο από τον πολιτιστικό πρωτογονισµό στην επίτευξη µιας παγκόσµιας ανώτερης γλώσσας (1907, όπως αναφέρει η Gienow- Hecht, 2009: 155). Ο Βραζιλιάνος διανοούµενος Mário de Andrade ( ) στο έργο του Ensaio sobre a música Brasileira ( οκίµιο για τη Βραζιλιάνικη µουσική ) καλεί τους Βραζιλιάνους συνθέτες να επιστρατεύσουν τη βραζιλιάνικη εκφραστικότητα µε στόχο τη δηµιουργία µιας σοβαρής εθνικής µουσικής παράδοσης (Stokes, 1994: 73). Πιστεύει ότι η αυθεντική και ανυστερόβουλη εθνική τέχνη Σελίδα 11 από 33

13 ενυπάρχει σε λανθάνουσα µορφή στο συλλογικό ασυνείδητο του λαού. Μέσα από το λαό και όχι κατά αυθαίρετο και τυχαίο τρόπο θα ξεπηδήσει η εθνική τέχνη και µε τη βοήθεια των καλλιτεχνών θα εξυψωθεί σε ένα λόγιο επίπεδο. Ο συνθέτης δηλαδή είναι ο ενδιάµεσος που θα συµβάλλει στη µετουσίωση του παραδοσιακού υλικού σε υψηλή εθνική τέχνη, στη µετατροπία του ναρκωµένου λαϊκού πνεύµατος σε συλλογική εθνική κουλτούρα (ό.π., 1994: 74 5, 79). O Andrade αναζητούσε τη µουσική έκφανση του βραζιλιάνικου πνεύµατος, τη µουσικότητα της βραζιλιάνικης ψυχής (psyche) µέσα από µια προσέγγιση συγκρητισµού και συγχώνευσης των διαφορετικών φυλετικών οµάδων της Βραζιλίας. To εθνικο πνεύµα µπορούσε να αναδυθεί µόνο µέσα από την ενσωµάτωση των διαφορετικών εθνικών και µουσικών λόγων (ό.π., 1994: 80-1, 83). 3.3 Glocalization: µια εναλλακτική εθνική ταυτότητα; O Regev αναφέρεται στη λεγόµενη παγκοσµιοτοπικοποίηση (glocalization) όρος που προτάθηκε αρχικά από το Robertson (1995) - στη δηµοφιλή µουσική (ποπ και ροκ) η οποία έρχεται να εµπλουτίσει τον εθνικό µουσικό χαρακτήρα µε κοσµοπολίτικα στοιχεία και µε εξωγενείς, αλλότριες επιδράσεις, µεταµορφώνοντας την εθνική πολιτισµική µοναδικότητα ή ιδιαιτερότητα (cultural uniqueness). Η τοπικότητα (locality) τελεί υπό επαναδιαπραγµάτευση όταν αλληλεπιδρά µε την παγκοσµιότητα (globality, globalism), µε τις δυνάµεις της παγκοσµιοποίησης (globalization), παράγοντας ένα νέο πολιτισµικό προϊόν, µουσικούς υβριδισµούς, τη glocality (παγκοσµιοτοπικότητα) (Regev, 2007: 218-9). Οι στιλιστικές επιρροές από τις συµβάσεις και τη µουσική γλώσσα της ποπ και ροκ µουσικής, η ενορχήστρωση, η χρήση των µουσικών οργάνων κυρίως ηλεκτρικών - αλλά και οι τεχνικές παραγωγής, επεξεργασίας ήχου και ηχογράφησης δηµιουργούν νέα ηχοτοπία και έναν νέο αισθητικό τόπο µε καθολικό χαρακτήρα. Έτσι η εθνική πολιτισµική ταυτότητα ενσωµατώνει το µουσικό Άλλο και το ιδιοποιείται, το ιθαγενοποιεί (indigenization) χωρίς να αντλεί αποκλειστικά και µόνο από παραδοσιακές πηγές (folkism, traditionalism). Όπως αντιλαµβάνεται κανείς, ο διάλογος αυτός µεταξύ Σελίδα 12 από 33

14 εθνικού και µη-εθνικού, ο µουσικός συγκρητισµός φέρνει σε επαφή και επικοινωνία διαφορετικές κουλτούρες και θολώνει τα όρια ανάµεσα στις έννοιες Eµείς και οι Άλλοι. Eπιπλέον ο µουσικός αυτός κοσµοπολιτισµός αυξάνει την εγγύτητα των διαφορετικών µουσικών εθνικισµών, αφού διαφορετικές εθνικές κοινότητες µοιράζονται ένα σηµαντικό ποσοστό κοινής µουσικής εµπειρίας και αισθητικής (Regev, 2007: 318, 336). O καλλιτέχνης έχει έτσι τη δυνατότητα να διευρύνει τη δηµιουργικότητα του γιατί κινείται σε δύο µουσικές σφαίρες: από τη µία πλευρά η ποπ-ροκ ιδιόλεκτος και από την άλλη η µουσική κληρονοµιά, οι τοπικές µουσικές παραδόσεις που µπορεί να εκτείνονται από παραδοσιακά µουσικά όργανα µέχρι ιδιαίτερες φωνητικές τεχνικές, µελωδικά θέµατα και ρυθµικά µοτίβα (ό.π.,, 2007: 324-5). Το παράδειγµα του Ισραήλ αναδεικνύει εύγλωττα την δυνητική εθνικοποίηση της ιθαγενούς ποπ-ροκ µουσικής. Την Ηµέρα Μνήµης, την εθνική δηλαδή επέτειο πένθους για τη δολοφονία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Yitzhak Rabin, αλλά και σε άλλες εθνικές τελετές και επετείους, ο ραδιοφωνικός αέρας καταλαµβάνεται από ποπ και ροκ µπαλάντες, µε το ποπ-ροκ µουσικό ιδίωµα να αποτελεί συστατικό της εθνικής ταυτότητας (Regev, 2007: 335). 4. ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ, ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 4. 1 Γενικά Ο εθνικισµός στη µουσική σε µεγάλο βαθµό περιθωριοποιήθηκε στη µουσικολογική έρευνα και αντιµετωπίστηκε ως κάτι εξωτικό, κινούµενο στην περιφέρεια της µουσικής δηµιουργίας και ειδικότερα στην περιφέρεια της γερµανικής µουσικής, η οποία καταλάµβανε ηγεµονική θέση. Για αρκετό διάστηµα, οι µουσικολόγοι που ασχολήθηκαν µε τον εθνικό χαρακτήρα στη µουσική περιόριζαν το ερευνητικό τους πεδίο στις χώρες εκτός Γερµανίας όπου συνθέτες κατά το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, προσπάθησαν µε συνειδητό τρόπο να προβάλλουν ένα εθνικό στυλ, συχνά µε στόχο την υπέρβαση των γερµανικών µουσικών επιρροών που υποτιθέµενα ποδηγετούσαν το εθνικό ύφος. Σταδιακά όµως αναζωπυρώθηκε το µουσικολογικό και όχι µόνο ενδιαφέρον για τη σχέση µουσικής και εθνικισµού (Applegate, 1998: Σελίδα 13 από 33

15 275). Ο όρος Εθνική Σχολή περιγράφει τα µουσικά κινήµατα που αναπτύχθηκαν σε περιφερειακές χώρες της Ευρώπης (όπως Ρωσία, σκανδιναβικές, µεσογειακές και ανατολικοευρωπαϊκές χώρες) από τα τέλη του 19 ου έως τις αρχές του 20 ου αιώνα µε κύρια ιδεολογία την έκφραση εθνικού περιεχοµένου µε τη βοήθεια κοσµοπολίτικων µουσικών εργαλείων, µε τη γλώσσα δηλαδή της έντεχνης, λόγιας δυτικοευρωπαϊκής µουσικής, στην οποία αναφερόµαστε συνήθως µε τον όρο κλασική µουσική. Οι εθνικές σχολές επιχειρούν συνεπώς ένα φαινοµενικό παράδοξο: τη δηµιουργική σύζευξη του εθνικού, της λαϊκής παράδοσης µε µια υπερεθνική γλώσσα, αυτή της λόγιας µουσικής, µε στόχο την ανάπλαση, ανανέωση και φυσικά την ανάδειξη του εθνικού υλικού (Φράγκου-Ψυχοπαίδη, 1990: 24-5). Αυτήν την αντίφαση εκφράζει και ο Καλοµοίρης λέγοντας στο Μανιφέστο του ότι η αληθινά εθνική µουσική µπορεί να προκύψει µόνο αν βασιστεί στα αγνά δηµοτικά τραγούδια, «µα και στολισµένη από την άλλη µε όλα τα τεχνικά µέσα που µας χάρισε η αδιάκοπη εργασία των προοδεµένων στη µουσική λάων [...]» (1908, όπως αναφέρει η Φράγκου-Ψυχοπαίδη, 1990: 49). Βέβαια, το 1955 ο ίδιος γράφει στον πρόλογο του έργου του Παλαµική Συµφωνία ότι η απορρόφηση των Ελλήνων µουσικών από τη µαγεία και τη δόξα της ιταλικής, γερµανικής και γαλλικής µουσικής είχε ως αποτέλεσµα την ανικανότητα «συντονίσουµε την έµπνευση µας µε τους παλµούς του Έθνους» (ό.π., 1990: 66). Οι εθνικές σχολές εκκολάφτηκαν µέσα από οµάδες συνθετών µε συγγενική ιδεολογία και υφολογική κατεύθυνση και µε κοινές καλλιτεχνικές προθέσεις, σε πολλές περιπτώσεις όµως ταυτίζονται µε µία µόνο κυρίαρχη µουσική προσωπικότητα, όπως στην περίπτωση του Jean Sibelius στη Φινλανδία (ό.π., 1990: 29). Οι συνθέτες των εθνικών σχολών συχνά αντλούν την έµπνευση τους από εξωµουσικές πηγές, όπως η ιστορία, η παράδοση, η κοινωνία, δίνοντας στα έργα τους ένα χαρακτήρα προγραµµατικό (ό.π., 1990: 43). Ο Murphy παραθέτει το Cecil Gray, o οποίος υποστηρίζει ότι οι εθνικές µουσικές σχολές έχουν εφήµερο χαρακτήρα και είναι καταδικασµένες στην έκλειψη και στη λήθη, υπονοώντας την περιστασιακότητα τους λόγω σύνδεσης µε παροδικά φαινόµενα εθνικισµού: Οι Εθνικές Σχολές είναι Σελίδα 14 από 33

16 κατά κανόνα βραχύβιες. εν µπορούν να αναπληρωθούν ή να ανανεωθούν, αλλά χάνονται σαν mayflies (είδος Εφηµερόπτερου) έπειτα από µια σύντοµη και λαµπρή καριέρα (1936, όπως αναφέρει ο Μurphy, 2001: 7). Το συνθετικό είδος της όπερας είναι αυτό που κυρίως ευνοεί τη σφαιρικότερη έκφραση του εθνικισµού, ακριβώς γιατί αποτελεί ένα µουσικό δράµα που συνδυάζει λόγο, µουσική και σκηνική δράση και µπορεί να αξιοποιήσει εθνικές θεµατικές πολύ πιο εύκολα (Φράγκου-Ψυχοπαίδη, 1990: 43) Chopin και Πολωνία O Πολωνός Chopin έχει συµβάλλει µε τη µουσική του στην παγκόσµια κουλτούρα. H µουσική του παίζεται µέχρι και σήµερα σε διάφορες επίσηµες περιστάσεις και δηµόσιες τελετές (Stokes, 1994: 69). Ο Πολωνός συνθέτης Stanislaw Moniuszko ( ) γράφει για το συνθετικό µεγαλείο του Chopin ότι οι µαζούρκες του είναι κοσµήµατα της παγκόσµιας µουσικής (1857, όπως αναφέρει ο Murphy, 2001: 175). Καταλαµβάνοντας µια θέση στο πάνθεον των µεγαλύτερων συνθετών όλων των εποχών, ισχυροποιεί την πολωνική εθνική ταυτότητα στο διεθνές στερέωµα και συµβάλλει στη διεθνή της ορατότητα και αναγνώριση. Ο Chopin αποτέλεσε το κατάλληλο εθνικό, ροµαντικό είδωλο για το ανεξάρτητο Πολωνικό έθνος-κράτος των αρχών του 20ου αιώνα, για να αντιστραφεί ως εθνικό icon στη µετέπειτα σοσιαλιστική Πολωνία (Stokes, 1994: 13-14). O Chopin απέκτησε σχεδόν µυθικές διαστάσεις, εξυψώθηκε στο επίπεδο του ήρωα και του εθνικού προφήτη και έγινε υποκείµενο λατρείας στην Πολωνία, προστέθηκε δηλαδή στο ρεπερτόριο της εθνικής µυθολογίας (ό.π., 1994: 62, 64). Αποτελεί σύµβολο της πατρίδας του, αν και µεγαλούργησε κατά κύριο λόγο εκτός εθνικών συνόρων (Downes, 2001: 63). Έργα του Chopin όπως οι Μαζούρκες ή οι Polonaises αντλούν την έµπνευση τους από τους αντίστοιχους πολωνικούς παραδοσιακούς χορούς, χωρίς όµως να στηρίζονται σε πρωτογενές ρυθµοµελωδικό υλικό. Πρόκειται περισσότερο για αφετηρία, για ανάµνηση της παραδοσιακής πολωνικής Σελίδα 15 από 33

17 µουσικής, αποτελεί ίσως µια επίκληση του πολωνικού πνεύµατος, χωρίς όµως άµεση συνάφεια µε µελωδικά και ρυθµικά µοντέλα της παραδοσιακής πολωνικής µουσικής (Stokes, 1994: 63). Ο µουσικόλογος Arthur Hedley επιχειρεί να εξηγήσει σε µια µελέτη του 1947 τους λόγους. Προσπαθώντας να ισχυροποιήσει τους στενούς δεσµούς τους Chopin µε την παραδοσιακή µουσική, αναφέρει ότι ο συνθέτης ήταν ειδήµων της πολωνικής εθνικής µουσικής και ότι ο ίδιος επέλεξε να αξιοποιήσει την παραδοσιακή µουσική ύλη µόνο ως αφετηρία της συνθετικής του φαντασίας, ήταν δηλαδή θέµα προσωπικής επιλογής (Milewski, 1999: 116). Εντούτοις, από τον 19ο αιώνα ξεκίνησε στην Πολωνία η καλλιέργεια ενός µακρόβιου και ανθεκτικού µύθου µεταξύ των Πολωνών µουσικοκριτικών: ότι αυθεντικές πολωνικές µαζούρκες αποτέλεσαν την άµεση έµπνευση του Chopin για τις δικές του µαζούρκες, ένας µύθος που εξυπηρετούσε την εθνικιστική προπαγάνδα. Η παραφιλολογία αυτή πυροδοτήθηκε από το Franz Liszt το 1852, χρονολογία κατά την οποία δηµοσιεύτηκε η µονογραφία του για το Chopin. Ανάµεσα σε άλλα, ο Liszt γράφει για την αλληλεπίδραση του συνθέτη µε τη λαϊκή παράδοση που τον οδήγησε στη σύνθεση των εθνικών αυτών έργων, το εξής: Ο Chopin διατήρησε το ρυθµό, εξευγένισε τη µελωδία, µεγέθυνε τις διαστάσεις και ενστάλαξε καινοτόµες αρµονικές φωτοσκιάσεις [ ] ( όπως αναφέρει η Milewski, 1999: 113-4). Η Milewski θέτει έναν καίριο προβληµατισµό: η επαφή του συνθέτη µε την παράδοση οδηγεί αυτοδικαίως στη χρήση αυθεντικών µοτίβων; Θεωρείται ως δεδοµένη η άσκηση επιρροής σε έναν συνθέτη από την παράδοση, όταν αυτός εκτίθεται σε τέτοια ακούσµατα; (1999: 122) Ο Πολωνός µουσικός Karasowski περιγράφει το 1877 το νεαρό Chopin να ακροάται τακτικά και µε µεγάλη προσήλωση την παραδοσιακή µουσική, µε αποτέλεσµα να έχει εσωτερικεύσει αυτές τις µουσικές επιρροές και στη συνέχεια να τις ενσωµατώνει αριστοτεχνικά στις συνθέσεις του (Milewski, 1999: 115). O συµπατριώτης του, ο συνθέτης Karol Szymanowski θεωρεί τον πολωνικό χαρακτήρα στο έργο του Chopin ως ενα αδιαφιλονίκητο γεγονός. Εξαίρει το Chopin για την προσπάθεια του να υπερβεί το δραµατικό ιστορικό περιεχόµενο, εκφράζοντας µε καλλιτεχνική αυτονοµία την ιστορία των ανθρώπων Σελίδα 16 από 33

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ Ευαγγελίας Παράσχου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ Ευαγγελίας Παράσχου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ Ευαγγελίας Παράσχου Η ευρωπαϊκή μούσα: από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Ρομαντισμός Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Τζον Κόνσταμπλ Το κάρο του σανού Ρομαντισμός Τέλη 18 ου αι. μέσα 19 ου αι.

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Παιδαγωγική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία. Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής. Τι είναι Μουσική Παιδαγωγική

Μουσική Παιδαγωγική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία. Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής. Τι είναι Μουσική Παιδαγωγική Μουσικοκινητική Αγωγή Α εξάμηνο Θεωρία Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός 1 Μουσικοκινητική Αγωγή (Θ) - ΜΙΧΑ Παρασκευή 1 Μουσική Παιδαγωγική Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής Μουσικοκινητική

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 5 ο. Κριτικός Εγγραµµατισµός

Μάθηµα 5 ο. Κριτικός Εγγραµµατισµός Μάθηµα 5 ο Κριτικός Εγγραµµατισµός Παραδοχή: Όση σχέση έχει ο γραπτός λόγος µε σύµβολα και κώδικες, άλλη τόση έχει µε αξίες, ιδεολογίες, υποκειµενικότητες, ερµηνείες, κρίσεις, ενδιαφέροντα, συµφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254)

Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

κουλτούρας» και της«πολιτιστική βιοµηχανία».

κουλτούρας» και της«πολιτιστική βιοµηχανία». } Σχολή της Φρανκφούρτης: η έννοια της «µαζικής κουλτούρας» και της«πολιτιστική βιοµηχανία». } η«µαζική κουλτούρα» δεν είναι η κουλτούρα που προέρχεται από τις µάζες, αλλά αυτή που προορίζεται για αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες 2006 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ 2006

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες 2006 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ 2006 Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες 2006 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ 2006 1 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ Α ) Οι Αγώνες Χορού περιλαµβάνουν τρεις κύριους τοµείς : Αγώνες Ελληνικών Παραδοσιακών χορών. Αγώνες Κλασικού Μπαλέτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης Υπήρξε φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας Έργα: µυθιστορήµατα, ποίηση, θεατρικά,

Γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης Υπήρξε φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας Έργα: µυθιστορήµατα, ποίηση, θεατρικά, http://www.amis-kazantzaki.gr./ Γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης Υπήρξε φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας Έργα: µυθιστορήµατα, ποίηση, θεατρικά, ταξιδιωτικά Τα πιο γνωστά του έργα: Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) Μαρία Πολυδούρη ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Το ποίηµα υπερασπίζεται µια ορισµένη ποιητική επιλογή. Ποια είναι αυτή και σε ποιο είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α.

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού στα δηµοτικά σχολεία µε Ε.Α.Ε.Π. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Η θεµατική ενότητα «ρυθµός-κίνηση-χορός» στη σχολική Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υπάρχει µεγάλη ποικιλία θεµάτων που θα µπορούσαν να δοθούν ως συνθετικές δηµιουργικές εργασίες. Όποιο θέµα όµως και να δοθεί, θα ήταν καλό να έχει ως στόχο τη στροφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Θεωρίες Αστικής Κοινωνιολογίας. Σημειώσεις της Μαρίας Βασιλείου

Βασικές Θεωρίες Αστικής Κοινωνιολογίας. Σημειώσεις της Μαρίας Βασιλείου Βασικές Θεωρίες Αστικής Κοινωνιολογίας Σημειώσεις της Μαρίας Βασιλείου Ηπόλη, όπως την αντιλαμβανόμαστε, είναι μια ιδέα του Διαφωτισμού Ο Ρομαντισμός την αμφισβήτησε Η Μετανεωτερικότητα την διαπραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A') ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 90-100 λέξεις Ο Μπαμπινιώτης υποστηρίζει ότι η Ενωμένη Ευρώπη διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα που επιβοηθεί τον επαναπροσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18673 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Α. Ο συγγραφέας του παρόντος κειμένου παρουσιάζει τον προβληματισμό του αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστικές βιομηχανίες, ως όρος εισάγεται στις αρχές του εικοστού αιώνα, Αρχικά εμφανίστηκε από τους Μαξ Χορκ-χάιμερ και Τίοντορ Αντόρνο (Μax Horkheimer, Theodor

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των απόψεων σχετικά µε το µάθηµα της φυσικής αγωγής σε δηµοτικά σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

Ναζισµός. Περιλαµβάνει έντονα στοιχεία: Ρατσισµού Αντισηµιτισµού (=κατά των Εβραίων) Δικτατορίας

Ναζισµός. Περιλαµβάνει έντονα στοιχεία: Ρατσισµού Αντισηµιτισµού (=κατά των Εβραίων) Δικτατορίας Ναζισµός Ο Β' Παγκόσµιος Πόλεµος είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση µιας πολιτικής ιδεολογίας που εφαρµόστηκε στην Γερµανία, αλλά και σε κάποιες άλλες χώρες και ονοµάστηκε Ναζισµός ή Γερµανικός εθνικοσοσιαλισµός

Διαβάστε περισσότερα

Β2. α) 1 ος τρόπος πειθούς: Επίκληση στη λογική Μέσο πειθούς: Επιχείρημα («Να γιατί η αρχαία τέχνη ελευθερίας»)

Β2. α) 1 ος τρόπος πειθούς: Επίκληση στη λογική Μέσο πειθούς: Επιχείρημα («Να γιατί η αρχαία τέχνη ελευθερίας») Α1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το κείμενο πραγματεύεται το διαχρονικό ρόλο και τη συμβολή της αρχαίας ελληνικής τέχνης σε παγκόσμια κλίμακα. Αρχικά, επισημαίνεται ότι ο καλλιτέχνης προσπαθεί μέσω της τέχνης να αποστασιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία

4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία 4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 1. Πώς συλλαµβάνει ο Χέγκελ τη σχέση ιστορίας και πνεύµατος και ποιο ρόλο επιφυλάσσει στο πνεύµα; 2. Τι

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα χορού στην οποία συμμετέχω αποτελείται από δέκα άτομα. Τα άτομα είναι τα μικρότερα σωματίδια από τα οποία αποτελείται κάθε χημικό στοιχείο.

Η ομάδα χορού στην οποία συμμετέχω αποτελείται από δέκα άτομα. Τα άτομα είναι τα μικρότερα σωματίδια από τα οποία αποτελείται κάθε χημικό στοιχείο. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Να καταγράψετε τις δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις που υπάρχουν στις εικόνες 5 και 6, να τις αναγνωρίσετε και να βρείτε το συντακτικό τους ρόλο. να λέω: δευτερεύουσα βουλητική πρόταση,

Διαβάστε περισσότερα

Να γιατί...η λαϊκή τέχνη

Να γιατί...η λαϊκή τέχνη ÔÝ íç Να γιατί...η λαϊκή τέχνη Εν αρχή το σύνθημά μας είναι ένα: η λαϊκή τέχνη είναι επανάσταση. Και είναι επανάσταση διότι είναι αρχέτυπο λειτουργίας μιας πολιτικά ευνομούμενης κοινωνίας. Η τέχνη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Η μουσική ως ενέργεια και ως σύμβολο. Ernst Kurth (1886-1946) Susanne Langer (1895-1985)

Η μουσική ως ενέργεια και ως σύμβολο. Ernst Kurth (1886-1946) Susanne Langer (1895-1985) Η μουσική ως ενέργεια και ως σύμβολο Ernst Kurth (1886-1946) Susanne Langer (1895-1985) Επιρροές και βασική θέση της «ενεργητικής θεωρίας» του Kurth O μουσικολόγος E. Kurth διαμόρφωσε την «ενεργητική»

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου - 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18497 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/12/14 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α. ΘΕΜΑ: Η ραγδαία εξάπλωση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και οι αναδιαρθρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιστήµη της Κοινωνιολογίας

Η Επιστήµη της Κοινωνιολογίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η Επιστήµη της Κοινωνιολογίας 1. Ορισµός και αντικείµενο της Κοινωνιολογίας 1.1. Κοινωνιολογία και κοινωνία Ερωτήσεις του τύπου «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες,

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΩΣ ΤΟ 1941 100 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Το Τμήμα προσφέρει προγράμματα εφαρμοσμένων μουσικών σπουδών στα πρότυπα των Ανωτάτων Μουσικών Ακαδημιών (Musikhochschule) και παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Εκλεκτισµός & Μοντερνίστικες Τάσεις

Εκλεκτισµός & Μοντερνίστικες Τάσεις Εκλεκτισµός & Μοντερνίστικες Τάσεις (Η άρνηση των Ιστορικων ρυθµών) Ο Ιστορισµός ένα ρεύµα που αναπτύσσεται κατά το 19ο αι και χαρακτηρίζεται από υιοθέτηση και επαναδιαπραγµάτευση γνώριµων τεχνοτροπιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Συμμαθητές, συμμαθήτριες, Στα πλαίσια της συζήτησής μας για την τέχνη, θα παρουσιαστούν περιληπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Απαντήσεις

ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Απαντήσεις Απαντήσεις Α. Ο συγγραφέας αναφέρεται στην έξαρση του εθνικισμού στα πλαίσια της διεθνοποίησης. Η συγκρότηση των σύγχρονων εθνικών κρατών και η καλλιέργεια εθνικιστικής ιδεολογίας, δημιούργησε συχνά έριδες

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμφωνία. Εκτεταμένη οργανική σύνθεση που αναπτύσσεται κατά την Κλασική εποχή (18 ος αιώνας).

Η Συμφωνία. Εκτεταμένη οργανική σύνθεση που αναπτύσσεται κατά την Κλασική εποχή (18 ος αιώνας). Ζωρζ Μπιζέ [George Bizet] (1836-1875) Γάλλος συνθέτης Συµφωνία αρ. 1, σε Ντο µείζονα Η µία και µοναδική συµφωνία του γάλλου συνθέτη του 19 ου αιώνα Ζωρζ Μπιζέ, ήταν ένα από τα πρώτα του έργα και γράφτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΑΙΚ 2013-2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «Ο ΕΝΣΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ-ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ» ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΜΕΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Μανιαδάκη Πόπη

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Μανιαδάκη Πόπη ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 19291 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2.11.2014 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Μανιαδάκη Πόπη Α Παρ. 1 η : Η αμφισβήτηση της κριτικής στάσης του τηλεθεατή και

Διαβάστε περισσότερα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα ΔΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Με βάση τα παρακάτω παιδαγωγικά κριτήρια αξιολογήστε το µαθησιακό περιβάλλον µίας διδακτικής παρέµβασης σηµειώνοντας την ύπαρξή τους είτε µε εισαγωγή σχολίου πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο εθελοντικός τομέας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής. Ιστορικά προηγείται του κράτους πρόνοιας, ενώ συνυπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Η σταδιακή ανάπτυξη της δοµής του, ήταν και το µοντέλο για όλα τα πρώτα ανάλογα εργαστήρια του Θεοδώρου, τα οποία κινούνταν σε αυτήν την θεµατική.

Η σταδιακή ανάπτυξη της δοµής του, ήταν και το µοντέλο για όλα τα πρώτα ανάλογα εργαστήρια του Θεοδώρου, τα οποία κινούνταν σε αυτήν την θεµατική. ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ από το 2000 µέχρι σήµερα ένα εργαστήρι σκηνικής έκφρασης και δηµιουργίας, ή µια πρόταση ασκήσεων δηµιουργικής φαντασίας -------------------------------------------- (α) αντικείµενο και ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1 Το συγκεκριμένο κείμενο αναφέρεται στην ανάγκη προσέγγισης των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης από τους Νεοέλληνες. Επρόκειτο για τόπους έκφρασης συλλογικότητας. Επιπλέον, σ αυτούς γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Φύλο (sex) Σεξουαλικότητα (sexuality) Σεξουαλική υγεία (sexual health) Κοινωνική ταυτότητα (γένος) (gender) Κοινωνική ταυτότητα φύλου (gender identity) Σεξουαλικός προσανατολισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 1.Α. Ο ρόλος και η λειτουργία του Προλόγου ως δομικό στοιχείο της τραγωδίας: Ο πρόλογος μιας τραγωδίας αποτελεί τα πρώτο από τα απαγγελλόμενα μέρη και εκτελείται από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τίτλος προγράμματος: «Ταξίδι στην Παραμυθοχώρα» Τάξη: Α Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2013-14 Σύνολο μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοκινητική αγωγή

Μουσικοκινητική αγωγή Μουσικοκινητική Αγωγή Α εξάμηνο Θεωρία Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός 1 Μουσικοκινητική Αγωγή (Θ) - ΜΙΧΑ Παρασκευή 1 Μουσικοκινητική αγωγή Η μουσικότητα των ήχων και της ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής.

Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής. Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής. Τρεις κατηγορίες κοινωνικών καταστάσεων είναι για τον Tajfel

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 19341 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4\12\2014 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Πυρίδου Κωνσταντίνα ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α. Σχεδιαγραμματική απεικόνιση της περίληψης ΘΕΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Η κοινωνία μας περνά ένα στάδιο ταχύτατων μεταλλαγών και ανακατατάξεων, όπου αμφισβητούνται αξίες και θεσμοί. Σήμερα οι θεσμοί έχουν γίνει πολύμορφοι και σύνθετοι, ενώ ταυτόχρονα όσοι άντεξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΠΡΕΠΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΑΥΤΟ-ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ/ΑΥΤΟΠΟΡΤΡΕΤΟ

ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΠΡΕΠΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΑΥΤΟ-ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ/ΑΥΤΟΠΟΡΤΡΕΤΟ ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΕΙΣ ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΠΡΕΠΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΑΥΤΟ-ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ/ΑΥΤΟΠΟΡΤΡΕΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το φύλο δεν είναι ένα απλό γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Μουτζά(ν) Μαρτινέγκου «Αυτοβιογραφία»

Ελισάβετ Μουτζά(ν) Μαρτινέγκου «Αυτοβιογραφία» Ελισάβετ Μουτζά(ν) Μαρτινέγκου «Αυτοβιογραφία» Η πρώτη Ελληνίδα συγγραφέας γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1801 Είχε ιδιαίτερη έφεση στα γράµµατα και κατάφερε να µορφωθεί σχεδόν µόνη της Ξεχωρίζει από τους δασκάλους

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) Δράσης KA1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεραπεία ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μουσικοθεραπεία ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Μουσικοθεραπεία Ντόρα Ψαλτοπούλου Μουσικοθεραπεύτρια MA-CMT Master of Arts, New York University να τσιγγάνικο ρητό λέει ότι «όποιος πόνο έχει, μιλιά δεν έχει». Κι ένας Κινέζος ποιητής θα πει ότι «χτυπάμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ: ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ο κοινωνικός ρόλος της τέχνης

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ: ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ο κοινωνικός ρόλος της τέχνης Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ: ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ο κοινωνικός ρόλος της τέχνης ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ τέχνη επικοινωνία προσωπική ανάπτυξη κοινωνική συνοχή Ο πολιτισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας» Δράμα 29-10-2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η Νίκη της Δράμας» Πραγματοποιήθηκαν στις 28 Οκτώβρη 2013 τα αποκαλυπτήρια του μνημείου - σύμβολο για την επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση του τόπου μας, που γιορτάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κινητική Μάθηση σε Δεξιότητες Αναψυχής» εκπαίδευσης

Κινητική Μάθηση σε Δεξιότητες Αναψυχής» εκπαίδευσης ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ MK 0966 «Εφαρμοσμένη Κινητική Μάθηση σε

Διαβάστε περισσότερα

Β' Εξαμήνου. Γ Εξάμηνο. Δ Εξάμηνο

Β' Εξαμήνου. Γ Εξάμηνο. Δ Εξάμηνο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Α' Εξάμηνο 1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι 1/9/2009 10:00-12:00 13-14 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ) ΜΟΥΣΙΚΗ Ι 2/9/2009 17:00-19:00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ Α. ΔΡΑΚΑΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 6 ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ Α. ΔΡΑΚΑΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 6 ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Διαχρονικές αξίες στην εκπαίδευση σε ένα περιβάλλον που αλλάζει μέσα από τον ανατρεπτικό οραματιστή καλλιτέχνη Γιάννη Γαΐτη» (Βιωματικό εργαστήριο με την αξιοποίηση του μοντέλου PERKINS) ΜΑΡΙΑ Α. ΔΡΑΚΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας μέσα από τη Συλλογική Μνήμη της Πόλης της Κέρκυρας, το σύστημα CLIO

Μαθαίνοντας μέσα από τη Συλλογική Μνήμη της Πόλης της Κέρκυρας, το σύστημα CLIO Μαθαίνοντας μέσα από τη Συλλογική Μνήμη της Πόλης της Κέρκυρας, το σύστημα CLIO Ελένη Χριστοπούλου Δημήτριος Ρίγγας Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής Συλλογικές Μνήμες μιας Πόλης στο Χώρο και στο

Διαβάστε περισσότερα

OPMH. κοντά στο µαθητή!

OPMH. κοντά στο µαθητή! ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α. Στο κείµενο αυτό η συγγραφέας πραγµατεύεται την αρχαία ελληνική τέχνη και την προσφορά της στον άνθρωπο. Αρχικά επισηµαίνει την ιδιαιτερότητά

Διαβάστε περισσότερα

«Η θάλασσα μάς ταξιδεύει» The sea travels us e-twinning project 2014-2015. Έλληνες ζωγράφοι. Της Μπιλιούρη Αργυρής. (19 ου -20 ου αιώνα)

«Η θάλασσα μάς ταξιδεύει» The sea travels us e-twinning project 2014-2015. Έλληνες ζωγράφοι. Της Μπιλιούρη Αργυρής. (19 ου -20 ου αιώνα) «Η θάλασσα μάς ταξιδεύει» The sea travels us e-twinning project 2014-2015 Έλληνες ζωγράφοι (19 ου -20 ου αιώνα) Της Μπιλιούρη Αργυρής Η ιστορία της ζωγραφικής στην νεοελληνική ζωγραφική Η Ελληνική ζωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού 1 η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού Το βιβλίο αυτό, του ψυχοθεραπευτή Gestalt Πέτρου Θεοδώρου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΒΙΒΛΙΟΦΟΡΟΣ και σε Ελληνική και

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση Μαρία Παπαδοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3,

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3, «...Πλαστήκαµε για να µην είµαστε µονάχοι. Για τούτο η καρδιά µας ασταµάτητα διψά για τους άλλους. Χωρίς το διάλογο των υπάρξεων µας η ζωή φαίνεται αδειανή, ερηµωµένη, αδικαιολόγητη. Ζούµε και πλησιάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια και αρχές συγγραφής διδακτικών βιβλίων Ιστορίας

Κριτήρια και αρχές συγγραφής διδακτικών βιβλίων Ιστορίας Κριτήρια και αρχές συγγραφής διδακτικών βιβλίων Ιστορίας Δρ. Μαρία Τζάνη Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης Τομέας Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Αθηνών Ναυαρίνου 13 Α 106 80, Αθήνα mtzani@cc.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες)

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Γ2 (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Ο φίλος σας έγραψε μία μελέτη σχετικά με τρόπους βελτίωσης της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών. Επειδή, όμως, είναι ξένος, κάνει ακόμη λάθη,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ»

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Ειρηάννα Δραγώνα Θεατροπαιδαγωγός- Εμψυχώτρια Θεάτρου [ Το κείμενο βασίστηκε στις

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

II29 Θεωρία της Ιστορίας

II29 Θεωρία της Ιστορίας II29 Θεωρία της Ιστορίας Ενότητα 15: Αντώνης Λιάκος Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Τί κοινό έχουν; 2 Το παρόν στο παρελθόν 1 Raphael Samuel, Theatres of memory. Past and Present in contemporary

Διαβάστε περισσότερα

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ελένη - Φαίη Σταµάτη ιευθύντρια Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης email: contact@childrensartmuseum.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης.

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Έκθεση για την Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Ναό του Επίκουρου Απόλλωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης Αλέξης Κόκκος Ο Knud Illeris, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της μάθησης σήμερα, στο κείμενό του «Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του Σολωμού. Το μεταφυσικό στοιχείο εντοπίζεται λόγου χάρη στο στίχο 54 όπου ανιχνεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ,

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ (ανά κατεύθυνση) Για τους εισαχθέντες 1987-99 και για τους εισαχθέντες 1999-02 απαιτούνται τουλάχιστον 6 ΥΕΣ, εκ των οποίων, 1 τουλάχιστον από κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι A ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΤΗΛ-FAX: 210 9851164,, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΑΘΗΝΑ 2011 Έκδοση: c Πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

Zoltán Kodály (Ζόλταν Κοντάυ) Ούγγρος συνθέτης, 1882 1967

Zoltán Kodály (Ζόλταν Κοντάυ) Ούγγρος συνθέτης, 1882 1967 Zoltán Kodály (Ζόλταν Κοντάυ) Ούγγρος συνθέτης, 1882 1967 Ο Kodály γεννήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 1886 στο Kecskemet της Ουγγαρίας. Ο πατέρας του ήταν σταθμάρχης σιδηροδρομικής γραμμής και έπαιζε ερασιτεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ 33Οι επιπτώσεις της Βιομηχανικής Επανάστασης 33Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης 33Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ιστορία της τέχνης 3 3 Η Ευρώπη και ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 12 Μαΐου 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 12 Μαΐου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 12 Μαΐου 2008 Ομιλία του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου στην ημερίδα με θέμα «Η Αισθητική Αγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 2: Αγροτική Κοινότητα και Αγροτικός Μετασχηματισμός (1/2) 2ΔΩ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ περιοδικό Tέταρτο, No.11, 03/1986, σελ.22-3 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Η ρεαλιστική αναπαράσταση του κόσµου, επιδίωξη πολλών ζωγράφων από πολύ παλιά, κατορθώθηκε µε µοναδική επιτυχία µε την ανακάλυψη της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104 ΚΑΛΛΙΘΕΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ 109 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ. www.proodos.gr

ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104 ΚΑΛΛΙΘΕΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ 109 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ. www.proodos.gr ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΠΡΟΟΔΟΣ» ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104 ΚΑΛΛΙΘΕΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ 109 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ www.proodos.gr 1 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 «Ελεύθερος χρόνος και

Διαβάστε περισσότερα