ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Η µουσική ως άυλη πολιτιστική κληρονοµιά και το µουσικό όργανο ως υλικό σύµβολό της.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Η µουσική ως άυλη πολιτιστική κληρονοµιά και το µουσικό όργανο ως υλικό σύµβολό της."

Transcript

1 Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ Γενικής Διοίκησης ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Η µουσική ως άυλη πολιτιστική κληρονοµιά και το µουσικό όργανο ως υλικό σύµβολό της. Μελέτη τριών περιπτώσεων: Μουσείο Μουσικών Οργάνων Βρυξελλών, Μουσείο Μουσικών Οργάνων Παρισιού, και Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φοίβος Ανωγειανάκης-Κέντρο Εθνοµουσικολογίας Επιβλέπων: Μάριος Κωστάκης Σπουδάστρια: Μαργαρίτα Αλεξοµανωλάκη ΑΘΗΝΑ

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Κέντρο Παγκόσµιας Κληρονοµιάς UNESCO το 2003 (Σύµβαση για τη ιασφάλιση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, 2003) τονίζει ότι «πολιτιστική κληρονοµιά» ως έννοια δεν είναι µόνο µνηµεία, κτίρια, ή αξιοθέατα ιστορικής, αισθητικής, αρχαιολογικής, επιστηµονικής, εθνολογικής ή ανθρωπολογικής αξίας, αλλά περιλαµβάνει ζωντανές εκφράσεις, άυλες αφηγήσεις και µορφές τέχνης αµέτρητων οµάδων και κοινοτήτων σε όλο τον κόσµο, τις οποίες έχουν κληρονοµήσει από τους προγόνους τους και τις µεταδίδουν στους απογόνους τους, στις περισσότερες περιπτώσεις από στόµα σε στόµα. Η µουσική, αποτελεί επίσηµα µέρος της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς (Σύµβαση για τη ιασφάλιση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, 2003). Το µουσικό όργανο, αποτελεί το υλικό σύµβολο, την «ενσάρκωση» του µουσικού ήχου. Η συµβολή του, έχει αναγνωριστεί τουλάχιστον από τον 18 ο αιώνα στην Ευρώπη τόσο για ιστορικούς όσο και για εκπαιδευτικούς λόγους, όπου παρατηρούµε τις πρώτες οργανωµένες συλλογές οργάνων. Με την παρουσίαση 3 µουσείων µουσικών οργάνων, των Βρυξελλών, του Παρισιού και της Αθήνας, θα εντοπιστούν κοινά σηµεία και διαφορές στη δοµή και στον τρόπο διοίκησής τους, χρηµατοδότησης, οργάνωσης αλλά και προβολής τους, κατ επέκταση τον τρόπο που διαφυλάσσεται και εκτιµάται η άυλη πολιτιστική κληρονοµιά της µουσικής και το µουσικό όργανο ως σύµβολό της. Τα δεδοµένα συλλέχθηκαν κατόπιν επιτόπιας έρευνας, µε συνεντεύξεις µε υπαλλήλους των µουσείων, είτε δια ζώσης στην ελληνική περίπτωση, είτε µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τηλεφωνικής επικοινωνίας στις περιπτώσεις του εξωτερικού, εφόσον δεν ήταν εύκολη η πρόσβαση. Τα στοιχεία, ιδιαιτερως στα µουσεία του εξωτερικού, συλλέχθηκαν µε κόπο, αφού υπήρχε διάχυτη η καχυποψία, ότι ζητούνταν για δηµοσιογραφική σκοπιµότητα και όχι για εκπαιδευτικό σκοπό. Για το λόγο του ότι η έρευνα ήταν ως επί το πλείστον επιτόπια, δεν υπάρχει εκτεταµένη βιβλιογραφική αναφορά. Τα ευρωπαϊκά παραδείγµατα, έχουν επιλεχθεί στο να τονιστούν τα κοινά σηµεία τους, αν και έχουν 150 χρόνια διαφορά, στη δοµή και λειτουργία τους, και να αποτελέσουν ένα παλαιότερο και ενα σύγχρονο σηµείο αναφοράς και σύγκρισης µε το ελληνικό µουσείο. Επίσης, θα αποτυπωθούν προτάσεις για την βέλτιστη χρήση και 2

3 λειτουργία του ελληνικού µουσείου, µε παράδειγµατα καλών πρακτικών από τα προαναφερθέντα µουσεία, προσαρµοσµένες στην ελληνική πραγµατικότητα, και συνυφασµένες µε την ανάγκη µείωσης εξόδων λόγω της οικονοµικής κρίσης που διέπει τη χώρα στην παρούσα περίοδο. Λέξεις κλειδιά: άυλη πολιτιστική κληρονοµιά, µουσική, µουσεία, πολιτιστική διαχείριση, σύγχρονος πολιτισµός. 3

4 ABSTRACT The UNESCO World Heritage Center in 2003 (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 2003) stresses that 'cultural heritage' as a concept is not just monuments, buildings or sites of historical, aesthetic, archaeological, scientific, ethnological or anthropological value, but also includes vivid expressions, narratives and intangible art forms. The art of music is an official field of intangible cultural heritage (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 2003). The musical instrument is a symbol incarnating the musical sound. Its importance has been recognized since the 18th century in Europe both for historic and educational purposes, when the first organized musical instruments collections are noticed in music institutions. In this paper there will be presented three museums of musical instruments, that of Brussels, of Paris and of Athens. There shall be stretched their similarities and differences in structure, administration, financing, and organization; hence the way music is preserved and appreciated as form of intangible cultural heritage, and the musical instrument as its tangible symbol. The data collected during fieldwork, via interviews with employees of museums, either in person, such as in the Greek case, or via phone or online interviews, where direct access was not easy. The data were collected with difficulty, especially in the case of Brussels and Paris Museums, since the distance made it difficult to prove, that the interview and the data requested was not for journalistic purposes, but for educational purposes only. For the reason that the research was mainly fieldwork, and the data presented were collected via interviews, there will be no extended bibliographical reference. The European museums have been chosen to highlight their similarities, despite their 150 years difference in the structure and function and therefore become both a historic and a contemporary reference point for the Greek museum. Additionally, there will be suggestions on the optimal use and operation of the Greek museum with examples of good practice from the European museums, inherent to the need to reduce costs due to the economic crisis that governs the country in this period. Keywords: intangible heritage, music, culture, cultural management, museums 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 ABSTRACT... 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 5 Εικόνες... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Ιστορία Αρχιτεκτονική Συλλογές Αίθουσα Συναυλιών Εκπαιδευτικά Προγράµµατα Βιβλιοθήκη Έρευνα Επισκεψιµότητα ιοικητική οµή Οικονοµικοί Πόροι ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΡΙΣΙΟΥ CITE DE LA MUSIQUE Ιστορία Αρχιτεκτονική Συλλογές Αίθουσα Συναυλιών Εκπαιδευτικά Προγράµµατα Βιβλιοθήκη Έρευνα

6 Επισκεψιµότητα ιοικητική οµή Οικονοµικοί Πόροι ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΟΙΒΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ιστορία Αρχιτεκτονική Συλλογές Αίθουσα Συναυλιών Εκπαιδευτικά Προγράµµατα Βιβλιοθήκη Έρευνα Επισκεψιµότητα ιοικητική οµή Οικονοµικοί Πόροι ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Βιβλία Περιοδικά Νοµοί ιατάγµατα Sites, Links ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Προσωπικό του Μουσείου Μουσικών Οργάνων Βρυξελλών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ιοικητική οµή της Cite de la Musique ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Βιογραφία του Φοίβου Ανωγειανάκη

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΗΧΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΩΡΕΑ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΧΟΘΗΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ερωτηµατολόγιο συλλογής στοιχείων για τα µουσεία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 69 Σωµατείο Φίλων ΜΕΛΜΟΦΑΚΕ Εικόνες Figure 1. Γκραβούρα του κτιρίου του Μουσείου Μουσικών Οργάνων των Βρυξελλών, το Figure 2. Το νεο Μουσείο Μουσικών Οργάνων των Βρυξελλών, όπως στεγάζεται από το Figure 3. Η Cite de la Musique, πολυχώρος µουσικής όπου στεγάζεται και το Μουσείο Οργάνων του Παρισιού Figure 4. Είσοδος της Cite de la Musique και του Μουσείου Figure 5. Εντυπωσιακή αίθουσα συναυλιών, αποτελεί ξεχωριστό έκθεµα για τον επισκέπτη Figure 6. Αποψη του Μουσείου Λαϊκών Οργάνων στην Πλάκα Figure 7. Αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κληρονοµιά, είναι ένα µέρος της παράδοσης, συνήθως ορίζεται ως το «τι έχει αξία», ή το «τι θα θέλαµε να µεταβιβάσουµε στις επόµενες γενιές». Οι πόροι της κληρονοµιάς, δίνουν την αίσθηση της συνέχειας µε τις προηγούµενες γενιές. Είναι σηµαντικοί για την πολιτιστική ταυτότητα, καθώς και στην διατήρηση της πολιτιστικής πολυµορφίας και δηµιουργικότητας της ανθρωπότητας. (Deacon 2004: 12) Το Κέντρο Παγκόσµιας Κληρονοµιάς UNESCO το 2003 (Σύµβαση για τη ιασφάλιση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, 2003) χαρακτήρισε την «πολιτιστική κληρονοµιά», ως ένα ή περισσότερα µνηµεία, κτίρια, ή αξιοθέατα ιστορικής, αισθητικής, αρχαιολογικής, επιστηµονικής, εθνολογικής ή ανθρωπολογικής αξίας. Η πολιτιστική κληρονοµιά όµως, δεν περιορίζεται σε υλικές εκδηλώσεις, όπως είναι τα µνηµεία και τα αντικείµενα τα οποία έχουν διατηρηθεί στην πορεία του χρόνου. Η έννοια αυτή περιλαµβάνει ζωντανές εκφράσεις, άυλες αφηγήσεις και µορφές τέχνης αµέτρητων οµάδων και κοινοτήτων σε όλο τον κόσµο, τις οποίες έχουν κληρονοµήσει από τους προγόνους τους και τις µεταδίδουν στους απογόνους τους, στις περισσότερες περιπτώσεις από στόµα σε στόµα. Ο άυλος πολιτιστικός πλούτος, µπορεί να καλύπτει διαφορετικές µορφές και φαινόµενα διανοητικής δηµιουργίας, που µεταδίδονται µε την προφορική παράδοση ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως η γλώσσα, οι διάλεκτοι, τα τοπωνύµια, η παραδοσιακή λογοτεχνία όλων των ειδών, οι λαϊκές δηµιουργίες στα πεδία της µουσικής, του χορού, των παιχνιδιών, των τελετουργιών, των εθίµων, καθώς και άλλων λαϊκών αξιών οι παραδοσιακές δεξιότητες και τα επαγγέλµατα (Blake 2001: 222). Η άυλη πολιτιστική κληρονοµιά εµπεριέχεται στους ανθρώπους και όχι στα άψυχα αντικείµενα (Logan 2007). Η UNESCO έχει διεξαγάγει πολύχρονη έρευνα σχετικά µε τις λειτουργίες και τις αξίες της πολιτιστικής έκφρασης και τις πρακτικές της, οι οποίες έχουν ανοίξει το δρόµο για νέες προσεγγίσεις στην κατανόηση, στην προστασία και τον σεβασµό της πολιτιστικής κληρονοµιάς της ανθρωπότητας. Η ζωντανή κληρονοµιά, που είναι γνωστή ως άυλη, διασφαλίζει στον φορέα των εκδηλώσεών της, την αίσθηση της ταυτότητας και τη συνέχεια, στο µέτρο που αυτός ή αυτή την κατέχει και την αναδηµιουργεί αενάως. Ως κινητήρια δύναµη της πολιτιστικής πολυµορφίας, η άυλη κληρονοµιά θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως «πολύ εύθραυστη κληρονοµιά». Τα 8

9 τελευταία χρόνια, έχει λάβει διεθνή αναγνώριση και η διάσωσή της έχει καταστεί µία από τις προτεραιότητες της διεθνούς συνεργασίας, χάρη στον πρωταγωνιστικό ρόλο της UNESCO στην υιοθέτηση της Σύµβασης για τη ιασφάλιση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Παρίσι, 17 Οκτωβρίου 2003) Επίσηµα, η Σύµβαση για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονοµιά που ψηφίστηκε το 2005 και τέθηκε στην Ελλάδα σε ισχύ το 2006 µε το Ν. 3521/.2006,(ΦΕΚ 275/Α/ ), έχει ως στόχους τον εντοπισµό, την καταγραφή, τη διαφύλαξη και την προβολή της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς, µε στόχο την προστασία της πολιτιστικής ποικιλότητας και την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών ανάµεσα στα κράτη µέλη της UNESCO. Οι τοµείς της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς είναι : 1) Η προφορική παράδοση (που συµπεριλαµβάνει και τη γλώσσα, ως απαραίτητη προϋπόθεση της πολιτισµικής πολυµορφίας) 2) Οι παραστατικές Τέχνες ( όπως το Θέατρο, ο Χορός, η Μουσική) 3) Κοινωνικές εκδηλώσεις, τελετές και φεστιβάλ 4) Γνωστικές εµπειρίες και πρακτικές που αφορούν τη Φύση και το Σύµπαν 5) Η παραδοσιακή χειροτεχνία. Η µουσική, ως µέρος της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς, αποτελεί µια ιδιάζουσα περίπτωση για δυο λόγους: καταρχάς, η αποτύπωση του ήχου, εξαρτάται από τεχνολογικά µέσα, που ήταν ευρέως διαθέσιµα από τις αρχές του 20 ου αιώνα. Η διατήρηση µουσικών συνθέσεων, νωρίτερα των τεχνολογικών εξελίξεων, εξαρτώνταν από τη µουσική σηµειογραφία, κάτι που προϋπέθετε µουσική εκπαίδευση και επαγγελµατία συνθέτη καταρχήν και µουσικό κατά συνέπεια, για να µπορεί να τις διαβάζει και να ερµηνεύει. Στις περιπτώσεις όµως της µουσικής παράδοσης, τα µουσικά κείµενα µεταδίδοταν προφορικά από γενιά σε γενιά µέχρι να καταγραφούν από ερευνητές σε νεότερη εποχή (Meriam, 1964, Nettl 1983). Στην περίπτωση της µουσικής σηµειογραφίας (δηλ. της έντεχνης µουσικής), αλλά και στην περίπτωση της µουσικής προφορικής παράδοσης, η ηχητική πιστότητα, και ποιότητα στην αναπαραγωγή της, εξαρτάται από τα µουσικά όργανα που ήταν προορισµένα να την ερµηνεύσουν. Για το λόγο αυτό, και πολλές Μουσικές Ακαδηµίες στην Ευρώπη (πχ των Βρυξελλών), από τον 19 ο αι ακόµα, διατηρούσαν παλαιότερης εποχής όργανα, µε σκοπό να διδάξουν τη µουσική της εποχής των οργάνων αυτών στους σπουδαστές. 9

10 Για την περίπτωση της προφορικής παράδοσης, η εθνοµουσικολογία, ένας κλάδος της µουσικολογίας που ερευνά τη µουσική παράδοση σε συνδυασµό µε µουσική ανθρωπολογία και κοινωνιολογία, εκτός από την επιτόπια έρευνα και καταγραφή χρησιµοποιεί και τη µέθοδο της συµµετοχικής παρατήρησης, αλλά και συµµετοχής γενικότερα. Με αυτή τη µέθοδο, ο ίδιος ο ερευνητής συµµετέχει στα δρώµενα της κοινωνίας που µελετά, µαθαίνοντας ο ίδιος να παίζει τη µουσικής της, και σε πλείστες των περιπτώσεων, να µελετά τον τρόπο µε τον οποίο κατασκευάζονται τα όργανα που χρησιµοποιούνται (Nettl, 1964, Hood, 1971). Για την Εθνοµουσικολογία, η µουσική δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο τρόπος που µια κοινωνία οργανώνει τους ήχους της. Γι αυτόν τον λόγο ως µουσικό όργανο θεωρείται κάθε αντικείµενο που µπορεί να παράγει ήχο: ξεκινώντας από το ίδιο το ανθρώπινο κορµί, για να περάσουµε στην εκπληκτική εφευρετικότητα µε την οποία ο λαϊκός µουσικός και ο λαϊκός τεχνίτης συνδυάζουν υλικά που αντλούν από το φυσικό τους περιβάλλον, για να δοµήσουν τον χρόνο και να δώσουν στη µουσική, µια τέχνη άυλη, διάσταση και στο χώρο. (Λιάβας 1994, Karp 1993) Συνεπώς το όργανο, αποτελεί το υλικό σύµβολο, την «ενσάρκωση» του µουσικού ήχου, ως µέρους της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η συµβολή του, έχει αναγνωριστεί τουλάχιστον από τον 18 ο αιώνα στην Ευρώπη τόσο για ιστορικούς όσο και για εκπαιδευτικούς λόγους, όπου παρατηρούµε τις πρώτες οργανωµένες συλλογές οργάνων. Τα δυο παλαιότερα µουσεία οργάνων της Ευρώπης, της Λειψίας και των Βρυξελλών, ξεκίνησαν να υφίστανται σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες Μουσικές Ακαδηµίες, χρησιµοποιώντας τα ευρωπαϊκά όργανα των συλλογών τους, για εκπαιδευτικούς σκοπούς, και τα µη ευρωπαϊκά, ως µια εξωτική µατιά στα υλικά σύµβολα ξένων πολιτιστικών κληρονοµιών. Η επιτακτική ανάγκη από επιστηµονική, κοινωνιολογική αλλά και εθνογραφική άποψη, για τη συλλογή όλο και περισσότερων οργάνων, ή τη διάσωση στον τρόπο κατασκευής τους, δηµιούργησε ένα «παρακλάδι» της µουσικολογίας, την οργανολογία, πατέρας της οποίας είναι ο Curt Sachs (Baines, 1960, Sachs, 2006). Η οργανολογία ασχολείται µε τη συστηµική µελέτη των µουσικών οργάνων, τον τρόπο κατασκευής τους και ταξινόµησής τους, ανάλογα µε το υλικό τους και τον τρόπο που παίζονται 1. Η 1 Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το σύστηµα Sachs- Hornbostel, τα όργανα χωρίζονται σε µεµβρανόφωνα (κρουστά βγάζουν ήχου κρούοντας τη µεµβράνη που τα καλύπτει), αερόφωνα (πνευστά), χορδόφωνα (έγχορδα) και ιδιόφωνα (ηχητικά αντικείµενα, που παράγουν ήχο µόνα τους, πχ κουδούνια, καµπάνες, 10

11 οργανολογία επικαλύπτεται σε πολλά σηµεία µε την Εθνοµουσικολογία, που µελετά τον άυλο πολιτισµό, µε επίκεντρο τη µουσική και τις µουσικές εκδηλώσεις. Η παρούσα εργασία θα παρουσιάσει περιληπτικά τα δύο από τα µεγαλύτερα µουσεία µουσικής και µουσικών οργάνων στην Ευρώπη, των Βρυξελλών και του Παρισιού καθώς και το ελληνικό Μουσείο Λαϊκών Οργάνων Φοίβος Ανωγειανάκης Κέντρο Εθνοµουσικολογίας. Το ελληνικό µουσείο, συστήθηκε το 1991 και είναι το µοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Η συλλογή του καθώς και το κτίριο που στεγάζεται, αποτελούν κληροδοτήµατα, είναι ΝΠ, και είναι εποπτευόµενο από το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού. Με την παρουσίαση και των τριών µουσείων, θα εντοπιστούν κοινά σηµεία και διαφορές στη δοµή και στον τρόπο διοίκησής τους, χρηµατοδότησης, οργάνωσης αλλά και προβολής τους. Τα δεδοµένα συλλέχθηκαν κατόπιν έρευνας, µε συνεντεύξεις µε υπαλλήλους των µουσείων 2, είτε δια ζώσης στην ελληνική περίπτωση, είτε µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τηλεφωνικής επικοινωνίας στις περιπτώσεις του εξωτερικού, εφόσον δεν ήταν εύκολη η πρόσβαση. Τα στοιχεία, ιδιαιτέρως στα µουσεία του εξωτερικού, συλλέχθηκαν µε κόπο, αφού υπήρχε διάχυτη η καχυποψία, ότι ζητούνταν για δηµοσιογραφική σκοπιµότητα, και όχι για εκπαιδευτικό σκοπό. Για το λόγο του ότι η έρευνα ήταν ως επί το πλείστον επιτόπια, δεν υπάρχει εκτεταµένη βιβλιογραφική αναφορά. Τα ευρωπαϊκά παραδείγµατα, έχουν επιλεχθεί στο να τονιστούν τα κοινά σηµεία τους, αν και έχουν 150 χρόνια διαφορά, στη δοµή και λειτουργία τους, και να αποτελέσουν ένα παλαιότερο και ένα σύγχρονο σηµείο αναφοράς και σύγκρισης µε το ελληνικό µουσείο. Επίσης, θα αποτυπωθούν προτάσεις για την βέλτιστη χρήση και λειτουργία του ελληνικού µουσείου, µε παραδείγµατα καλών πρακτικών από τα προαναφερθέντα µουσεία, προσαρµοσµένες στην ελληνική πραγµατικότητα, και συνυφασµένες µε την ανάγκη µείωσης εξόδων λόγω της οικονοµικής κρίσης που διέπει τη χώρα στην παρούσα περίοδο. ροκάνες, ξύστρες, µασιές κλπ). Η συγκεκριµένη ταξινόµηση, παίζει σηµαντικό ρόλο και στον τρόπο που εκτίθενται τα όργανα στα µουσεία. (Abrashev, 2010, Forseter, 1993, Kartomi, 1990) 2 Βλ. Παράρτηµα 9, µε το ερωτηµατολόγιο των συνεντεύξεων. 11

12 ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Figure 1. Γκραβούρα του κτιρίου του Μουσείου Μουσικών Οργάνων των Βρυξελλών, το Ιστορία Η αρχική δηµιουργία του Μουσείου Μουσικών Οργάνων Βρυξελλών χρονολογείται από την 1η Φεβρουαρίου 1877, όταν συνδέθηκε µε την Βασιλική Μουσική Ακαδηµία Βρυξελλών µε διδακτικό σκοπό την παρουσίαση παλαιότερων, προκλασσικών οργάνων στους σπουδαστές. Από τις 11 Ιανουαρίου 1992, το Μουσείο Μουσικών Οργάνων αποτέλεσε µέρος του Βασιλικού Μουσείου Τέχνης και Ιστορίας ως Τµήµα IV. Με βασιλικό διάταγµα, το κράτος έχει αναγνωρίσει τον επιστηµονικό χαρακτήρα των δραστηριοτήτων του και το προώθησε σε δύο οµάδες συλλογών: στη συλλογή της προκλασσικής µουσικής και στη συλλογή της σύγχρονης µουσικής (19ο και 20ο αιώνα), και λαϊκής παραδοσιακής µουσικής. Στην αρχή της δηµιουργίας του Μουσείου Μουσικών Οργάνων Βρυξελλών οι δύο συλλογές οργάνων ενώθηκαν µαζί. Η µία ανήκε στον περίφηµο βέλγο µουσικολόγο François-Joseph Fétis ( ), και αγοράστηκε από τη βελγική κυβέρνηση το 1872 µε σκοπό να διατεθεί στη Βασιλική Μουσική Ακαδηµία όπου Fétis ήταν ο πρώτος διευθυντής. Η άλλη προσφέρθηκε στον βασιλιά Λεοπόλδο Β το 1876 από το Rajah Sourindro Mohun Tagkor ( ) και περιλαµβάνει εκατό περίπου ινδικά όργανα. Με αυτές τις δύο 12

13 αρχικές συλλογές, το Μουσείο Μουσικών Οργάνων των Βρυξελλών ήταν ήδη εξαιρετικά πλούσιο για την εποχή του. Αλλά ο πρώτος επιµελητής του, Victor-Charles Mahillon ( ) ήταν εκείνος που αύξησε σηµαντικά τις συλλογές του, κι έτσι το κατέστησε ανάµεσα στα καλύτερα στον κόσµο. Συλλέκτης και κατασκευαστής των πνευστών και αξιοσηµείωτος εµπειρογνώµονας ακουστικής, ο Mahillon είναι ο άνθρωπος που χάρη στη δραστηριότητα και τις διασυνδέσεις του, το µουσείο απέκτησε γρήγορα διεθνή φήµη, όχι µόνο για την ποσοτική σηµασία των συλλογών του, αλλά και για την ποικιλοµορφία τους, και για την ποιότητα και σπανιότητα των ειδών. Επιπλέον, στην περίοδο , ο Mahillon περιγράφει τις συλλογές του µουσείου σε ένα µνηµειακό πεντάτοµο κατάλογο. Ο κατάλογος περιλαµβάνει επίσης τις τέσσερις εκδοχές του άρθρου του «οκίµιο για τη µεθοδική κατάταξη όλων των οργάνων, αρχαίων και σύγχρονων» που χρησίµευσε ως βάση για τις ταξινοµήσεις των E.M von Hornbostel και C. Sachs,οι οποίες εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται µέχρι και σήµερα. Με την ταξινόµηση των µουσικών οργάνων δικαιωµατικά θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους της οργανολογίας, της επιστήµης των µουσικών οργάνων. Το 1877, Mahillon δηµιούργησε ένα εργαστήριο αποκατάστασης στο Μουσείο Μουσικών Οργάνων των Βρυξελλών για την αποκατάσταση κατεστραµµένων αντικειµένων και ξεκίνησε να κάνει αντίγραφα οργάνων από άλλες δηµόσιες συλλογές, όργανα που δεν υπήρχαν στην αυθεντική εκδοχή τους στις Βρυξέλλες. Με οξυδερκή κρίση, ο Mahillon επέκτεινε κατά πολύ τις συλλογές καλώντας χορηγούς, και διατηρώντας φιλικές σχέσεις µε τη βελγική διπλωµατία σε ξένες χώρες, εξασφαλίζοντας έτσι την εισαγωγή πολλών µη ευρωπαϊκών οργάνων. Ο Mahillon παρακολουθούσε όλες τις µεγάλες δηµοπρασίες µουσικών οργάνων και αγόραζε τα κοµµάτια που χρειαζόταν για να ολοκληρωθεί η ιδανική συλλογή που ήταν αποφασισµένος να δηµιουργήσει στο Μουσείο Μουσικών Οργάνων των Βρυξελλών. Με τον θάνατό του το 1924, το του Μουσείου Μουσικών Οργάνων Βρυξελλών υπολογίζεται ότι είχε περίπου µουσικά αντικείµενα, µεταξύ των οποίων ήταν αυθεντικά µουσικά όργανα. Την περίοδο , η συλλογή έµεινε στάσιµη. Οι στατιστικές συγκρίνουν τον όγκο των βελγικών εξαγωγών µουσικών οργάνων στα µέσα του 19ου αιώνα και την αναδεικνύουν την αναστροφή των τάσεων στη δεκαετία του 1920 και του 1930, δηλαδή την εξαφάνιση των περισσότερων κατασκευαστών οργάνων στις βελγικές περιφέρειες. 13

14 Σηµαντικός έφορος, ήταν επίσης ο Roger Bragard ( ), ο οποίος κατάφερε να προσελκύσει την προσοχή του Υπουργού Πολιτισµού εκείνη την περίοδο και ιδιαίτερα του µεγάλου πολιτικού και συµβούλου των Βρυξελλών Huysmans, µε αποτέλεσµα οι προϋπολογισµοί να αυξηθούν σηµαντικά. Κατά συνέπεια, οι εκθεσιακές αίθουσες ανακαινίστηκαν, προσλήφθηκαν ξεναγοί και επιστηµονικό προσωπικό, και οργανώθηκαν συναυλίες προκλασσικής µουσικής µε τα αυθεντικά όργανα εποχής ή αντίγραφά τους. Για άλλη µια φορά, σπάνια κοµµάτια θα µπορούσαν να αποκτηθούν για τις συλλογές. Προσπάθειες του Bragard συνεχίστηκαν µε τον René de Maeyer ( ), ο οποίος προσέλαβε περίπου δέκα επιστηµονικούς συνεργάτες, εξειδικευµένους σε διαφορετικά πεδία της οργανολογίας. Αρχιτεκτονική Figure 2. Το νέο Μουσείο Μουσικών Οργάνων των Βρυξελλών, όπως στεγάζεται από το Μέχρι και τη δεκαετία του 1970 η συλλογή του Μουσείου ήταν κατανεµηµένη σε περίπου δεκαπέντε κτίρια. Το γεγονός αυτό, στα τέλη της δεκαετίας του 1970 έκανε την οµοσπονδιακή κυβέρνηση να αναζητήσει µια ολοκληρωµένη λύση. Το κτίριο που στεγάζει το Μουσείο, σήµερα, το Montagne de la Cour / Hofberg είναι ένα κόσµηµα της αρ νουβό στις Βρυξέλλες. Χτίστηκε το 1899 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Paul Saintenoy. Επιπλέον, ένα τρίτο, νέο κτίριο ανεγέρθηκε στην οδό-villa Hermosa-Straat για την αποθήκευση των µουσικών οργάνων που δεν εκτίθενται. Τον εκέµβριο του 1998 το Μουσείο έλαβε και επίσηµα στην κατοχή του τα κλειδιά για τα κτίρια. Η συλλογή µεταφέρθηκε εκεί κατά τη διάρκεια του 1999, γεγονός που διήρκεσε δέκα µήνες. Το νέο Μουσείο άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό τον Ιούνιο του

15 Συλλογές Η φήµη του Μουσείου βασίζεται στην εξαιρετική συλλογή του, η οποία περιλαµβάνει έναν πλούτο περίπου 7000 µουσικών οργάνων. Οι συλλογές του Μουσείου εµφανίζονται σε τέσσερις ορόφους, η καθεµία µε τη δική της προοπτική. Μια αίθουσα µε θεµατικά εκθέµατα προσφέρει ένα χρονολογικό ταξίδι από τη µουσική στην αρχαία Αίγυπτο µέχρι τον πειραµατισµό µε την ιστορική ερµηνεία της µουσικής του 19 ου αι. Σε µια δεύτερη αίθουσα, βρίσκονται τα έγχορδα µουσικά όργανα τοποθετηµένα σε συστηµική σειρά. Τα διάφορα είδη τσέµπαλο, όργανο, άρπα και πιάνο εκτίθενται δίπλα-δίπλα, και οι επισκέπτες µπορούν να δουν ένα πραγµατικό εργαστήρι κατασκευής βιολιού. Μια αγαπηµένη αίθουσα για πολλούς επισκέπτες, είναι η αίθουσα αφιερωµένη στα παραδοσιακά µουσικά όργανα. Η περιήγηση ξεκινά από το Βέλγιο και περνά µέσα από µια σειρά ευρωπαϊκών παραδόσεων και πολιτισµών από όλο τον κόσµο. Εκτός από τη γνωστή σκωτσέζικη γκάιντα, πολλές περισσότερες χώρες φαίνεται να έχουν το δικό τους τύπο άσκαυλου. Εκεί ανακαλύπτει ο επισκέπτης ότι οι θιβετιανοί µοναχοί κάνουν µουσικά όργανα από τα οστά των νεκρών συναδέλφων τους, και τα αφρικανικά τύµπανα µε σχισµή «αποτελούν µια µορφή κοινωνικής δικτύωσης µε την οποία µπορούµε να επικοινωνούµε κωδικοποιηµένους χτύπους, στέλνοντας σύντοµα µηνύµατα σε πολλούς αποδέκτες, µια πρωτόγνωρη δηλαδή µορφή του γνωστού ηλεκτρονικού µέσου κοινωνικής δικτύωσης twitter». Τέλος, το «Musicus mechanicus» είναι ο τίτλος της συλλογής των µηχανικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών µέσων. Το βασικό έκθεµα είναι το componium, ένα orchestrion του δέκατου αιώνα που συνθέτει αυτόµατα µια άπειρη ποικιλία της µουσικής! Σε αυτόν τον όροφο υπάρχουν επίσης, ρολόγια και καµπάνες. Όλα αυτά είναι εµπλουτισµένα µε κείµενα (στα γαλλικά και ολλανδικά µόνο), εικονογραφίες και δωρεάν σύστηµα ήχου. Πολλοί από τους ήχους καταγράφηκαν ειδικά για το σύστηµα ήχου του Μουσείου και µερικοί από αυτούς µε τη χρήση των ίδιων των εκθεµάτων. Αίθουσα Συναυλιών Στον όγδοο όροφο είναι µια αίθουσα συναυλιών µε 200 θέσεις αµφιθεατρικά. Επειδή το ακροατήριο κάθεται σε ένα ηµικύκλιο γύρω από τους καλλιτέχνες, όπως σε ένα µικρό ελληνικό αµφιθέατρο, η ατµόσφαιρα είναι ζεστή και η τεχνολογική ενίσχυση σπάνια χρειάζεται, ακριβώς λόγω της άµεσης επαφής µεταξύ του ερµηνευτή, του 15

16 µουσικού του οργάνου και του κοινού. Οι περισσότερες συναυλίες ηχογραφούνται. Αυτές οι ηχογραφήσεις έχουν ενδιαφέρον για τους καλλιτέχνες, και για τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες αλλά και για τα ηχοτοπία στους εκθεσιακούς χώρους. Τα συναυλιακά αρχεία του Μουσείου περιέχουν ως τώρα 400 CDs. Η αίθουσα συναυλιών χρησιµεύει επίσης ως ένα στούντιο ηχογραφήσεων CDs παραγωγής του Μουσείου, τα οποία πωλούνται στο κατάστηµά του. Η αίθουσα συναυλιών είναι επίσης διαθέσιµη προς ενοικίαση σε ιδιώτες. Κατά µέσο όρο υπάρχουν 130 µουσικές εκδηλώσεις κάθε χρόνο στο Μουσείο Οργάνων των Βρυξελλών. Συνήθως λαµβάνουν χώρα στην αίθουσα συναυλιών, αλλά συχνά και σε εκθεσιακούς χώρους τους. Εκπαιδευτικά Προγράµµατα Το εκπαιδευτικό εργαστήρι αποτελεί ένα διαδραστικό χώρο, όπου η µουσική αναδεικνύεται µέσα από εργαστήρια µε οµάδες παιδιών, ατόµων µε αναπηρία, αλλά και ενηλίκων. Το εκπαιδευτικό εργαστήρι χωρίζεται σε διαφορετικές ζώνες προσαρµοσµένες στις διάφορες δραστηριότητες που προσφέρονται στις οµάδες κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους αλλά και των διακοπών. Στο κέντρο της αίθουσας υπάρχει ένας κύκλος κρουστών από τη συλλογή της εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Σχολικές οµάδες, εξωσχολικές και άτοµα µε αναπηρία µπορούν να παίξουν τύµπανα, τύµπανα dudums, Djembe τύµπανα και ξυλόφωνα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους. Μια δεύτερη ζώνη περιλαµβάνει ηλεκτρικά όργανα, καθώς και κουτιά κραδασµών για την αντίληψη των ήχων από άτοµα µε µειωµένη ή καθόλου ακοή. Υπάρχει και η ζώνη της χειροτεχνίας, στην οποία γεννώνται πολλές δηµιουργίες από πλαστελίνη, κολάζ, καθώς και δηµιουργία µουσικών οργάνων. Βιβλιοθήκη Η βιβλιοθήκη του Μουσείου χρονολογείται το 1877, µε εξαιρετικά πλούσια συλλογή. Περιλαµβάνει βιβλία, 500 περιοδικά (από τα οποία τα 100 είναι ακόµα διαθέσιµα και στο διαδίκτυο), CDs, 100 DVDs και LPs. Όλα τα διαθέσιµα έντυπα και συγγράµµατα αφορούν τα µουσικά όργανα, τη µουσικολογία και την εθνοµουσικολογία. Εποµένως, η εξέλιξη της επιστηµονικής γνώσης και εξακολουθεί να αυξάνεται σταθερά. Αυτή η εξειδικευµένη, επιστηµονική βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή στο κοινό και είναι τόπος εργασίας για ερευνητές, µουσικολόγους, φοιτητές, κατασκευαστές οργάνων, ξεναγούς αλλά και εργαζόµενους στο Μουσείο. Η βιβλιοθήκη στεγάζει ένα µεγάλο αριθµό πληροφοριών σχετικά µε τη δυτική µουσική, την 16

17 παραδοσιακή µουσική, την εθνοµουσικολογία, καταλόγους εκθέσεων καθώς και µια πλούσια συλλογή έργων οργανολογίας. Υπάρχει επίσης µια ποικιλία από δηµοσιεύµατα σχετικά µε την πρακτική απόδοση σε µουσική και άλλες µορφές τέχνης. Με χρηµατοδότηση από το ταµείο Robert Pernet του Ιδρύµατος King Baudouin από το 2005, ένα σηµαντικό µέρος της βιβλιοθήκης είναι σήµερα αφιερωµένο στην βελγική τζαζ. Όλα τα θέµατα καλύπτονται σε βιβλία, περιοδικά και οπτικοαουστικό υλικό και µάλιστα σε διάφορες γλώσσες. Επίσης, η εικονογραφική συλλογή του Μουσείου, φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη του. Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική, και είναι µέρος της Impala, ένα δίκτυο µεταξύ των βιβλιοθηκών για ψηφιακή ανταλλαγή εγγράφων. Έρευνα Το κύριο καθήκον του επιστηµονικού αυτού ιδρύµατος είναι η αποθήκευση και η πρόσβαση σε µια εντυπωσιακή συλλογή από µουσικά όργανα. Επιστηµονικό προσωπικό εξετάζει το κοινωνικο-πολιτισµικό πλαίσιο, τη ζωή, τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του κάθε µουσικού οργάνου. Επισκεψιµότητα Το Μουσείο ελκύει περίπου άτοµα ετησίως, ως επισκέπτες των συλλογών. Επίσης το εστιατόριο το επισκέπτονται περίπου άτοµα ετησίως. εν έχουν δοθεί στοιχεία για την επισκεψιµότητα στα εκπαιδευτικά προγράµµατα. ιοικητική οµή Το Μουσείο απασχολεί µόνιµους και έκτακτους συνεργάτες, αφού φοιτητές, ερευνητές, ή ακόµα και υποψήφιοι διδάκτορες, είναι ευπρόσδεκτοι να δουλέψουν κάποιο διάστηµα στο µουσείο, να εκπονήσουν έρευνα ή ακόµα και διδακτορική διατριβή στις συλλογές του Μουσείου. Το Μουσείο έχει έναν Γενικό /ντη, έναν /ντη, δύο διοικητικούς υπαλλήλους, έναν διοικητικό υπεύθυνο για τα οικονοµικά, δύο υπαλλήλους για το γραφείο τύπου και τις δηµόσιες σχέσεις, 10 επιστηµονικούς συνεργάτες για το ερευνητικό τοµέα και 2 επιστηµονικούς συνεργάτες για το εκπαιδευτικό τοµέα. 3. Πιο συγκεκριµένα, στην κορυφή της ιεραρχίας βρίσκεται ο Γενικός ιευθυντής και ο ιευθυντής. Την γραµµατειακή εργασία, την αναλαµβάνουν οι δυο διοικητικοί 3 Αναλυτικότερα το προσωπικό του Μουσείου, βλ Παράρτηµα 1 17

18 υπάλληλοι (προς το παρόν είναι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης), ενώ τα οικονοµικάλογιστικά του Μουσείου, ένας υπάλληλος κλάδου Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης. ύο διοικητικοί υπάλληλοι επίσης αναλαµβάνουν το γραφείο τύπου και τις δηµόσιες σχέσεις του Μουσείου, ένας πανεπιστηµιακής κι ένας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αντίστοιχα. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί, ότι η δευτεροβάθµια εκπαίδευση ισοδυναµεί µε κολλέγιο, δηλαδή περισσότερο σε χρόνο αλλά και ποιότητα σπουδών από τη γενική κατεύθυνση του Λυκείου, στην Ελλάδα. Οι υπάλληλοι εργάζονται µε συµβόλαιο πλήρους απασχόλησης, το οποίο ανανεώνεται ανά δύο χρόνια. Το ερευνητικό κοµµάτι απασχολεί 10 επιστηµονικούς συνεργάτες. Ο αρχαιότερος, και κάτοχος διδακτορικού, είναι επικεφαλής της επιστηµονικής οµάδας, αλλά διοικητικά λογοδοτεί στον ιευθυντή ή στο Γενικό ιευθυντή. Οι περισσότεροι κατέχουν µεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώµατα. Υπό την εποπτεία τους έχουν ένα µε δύο φοιτητές ή ερευνητές ο καθένας, που συνήθως έρχονται είτε αµισθί, είτε µε µια µικρή αµοιβή, για να απασχοληθούν από ένα εξάµηνο έως ένα χρόνο σε θέµατα έρευνας. Οι επιστήµονες, εκπροσωπούν το µουσείο και δηµοσιεύουν τα αποτελέσµατα ερευνών τους σε επιστηµονικά περιοδικά ευρωπαϊκής και διεθνούς εµβέλειας. Τέλος, ο εκπαιδευτικός τοµέας, που είναι και ιδιαίτερα σηµαντικός, είναι υπό την ευθύνη δύο υπαλλήλων πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, µε αρµοδιότητες τα σχολεία, και τα σεµινάρια και τις διαλέξεις αντίστοιχα. Είναι σαφές και ξεκάθαρο ότι ασχολούνται µε διαφορετικούς τοµείς της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του µουσείου, και λογοδοτούν διοικητικά στο ιευθυντή ή στο Γενικό ιευθυντή του Μουσείου. Όλοι οι υπάλληλοι - πλην δύο προσώπων που απασχολούνται στην έρευνα, ως µερικής απασχόλησης - εργάζονται µε συµβόλαιο πλήρους απασχόλησης, ανανεώσιµο για 2 χρόνια. Οικονοµικοί Πόροι Το Μουσείο Μουσικών Οργάνων των Βρυξελλών, ως µέρος του Βασιλικού Μουσείου Τέχνης και Ιστορίας, επιδοτείται από το βελγικό κράτος, αλλά διαθέτει και ίδιους πόρους καθώς και χορηγίες από ιδιώτες. Οι ίδιοι πόροι πηγάζουν από τα έσοδα των εισιτηρίων εισόδου, συναυλιών, εκπαιδευτικών προγραµµάτων, από τη διάθεση προς ενοικίαση των αιθουσών για συναυλίες ή συνέδρια, από την ενοικίαση του στούντιο ηχογράφησης, καθώς και από την πώληση ηχητικού υλικού στο κατάστηµα του Μουσείου. 18

19 Σύµφωνα µε τον οικονοµικά υπεύθυνο του Μουσείου κ. Peter Geusens σε συνέντευξη µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τα έσοδα του Μουσείου για το 2010 ανήλθαν σε ,97 ευρώ. Η κρατική συµµετοχή στον προϋπολογισµό του Μουσείου, δεν είναι µεγάλη, αφού εγκρίνεται ένας προϋπολογισµός συνολικά για τα Βασιλικά Μουσεία Ιστορίας και Τέχνης. Πιο συγκεκριµένα, η κρατική συµµετοχή στα έσοδα του 2010, ήταν λιγότερο από 1%. Το 40% των εσόδων, το Μουσείο το είχε από τα εισιτήρια, και το 8%, από τις ξεναγούµενες επισκέψεις. Το 30% των εσόδων επίσης, προέρχεται από τις συναυλίες και τις εκδηλώσεις. Ένα 7% αποτελεί κονδύλι της ΕΕ, και τα υπόλοιπα είναι ποσά από χορηγίες, δωρεές, τις πωλήσεις στο βιβλιοπωλείο, την ενοικίαση αιθουσών κλπ. Παρατηρούµε πάντως πως το 80% των εισόδων, περίπου, προέρχονται από τα εισιτήρια των επισκεπτών και τις συναυλίες. Με το 7% της ευρωπαϊκής αρωγής, και ένα 13% λοιπές πηγές εσόδων, το Μουσείο Οργάνων των Βρυξελλών, αποτελεί έναν αυτάρκη οργανισµό, που συντηρείται σχεδόν µόνος του, χωρίς την κρατική αρωγή, της οποίας η συνεισφορά µπορεί να θεωρηθεί και συµβολική (0.5% ετησίως). 19

20 ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΡΙΣΙΟΥ CITE DE LA MUSIQUE Figure 3. Η Cite de la Musique, πολυχώρος µουσικής όπου στεγάζεται και το Μουσείο Οργάνων του Παρισιού. Ιστορία Το Μουσείο Οργάνων, στεγασµένο στην Εθνική Μουσική Ακαδηµία του Παρισιού (Conservatoire National) άνοιξε για το κοινό το 1861 όταν το κράτος αγόρασε τη συλλογή οργάνων του συνθέτη Louis Clapisson ( ). Σηµαντικές δωρεές ακολούθησαν, εµπλουτίζοντας τις συλλογές, ιδίως από Victor Schoelcher το 1872, από τον Raja Sourindo Tagore το 1879, και από τον Paul Cesbron το Πιο πρόσφατα, το µουσείο έλαβε τη συλλογή της Geneviève Thibaut de Chambure, επιφανούς επιµελήτριας του µουσείου Το 1978 γεννήθηκε η ιδέα της οικοδόµησης µιας Cité de la Musique (Πόλης της Μουσικής) και ελήφθη η απόφαση για τη µεταφορά των συλλογών από το Conservatoire National στο Musée de la Musique, που άνοιξε τις πόρτες του το Αυτό το καινοτόµο Μουσειογραφικό έργο, το οποίο έκτοτε έχει αντιγραφεί από διάφορα µουσεία οργάνων ανά τον κόσµο, εκτελέστηκε υπό την ώθηση του διάσηµου επιµελητή µουσείων Henri Loyrette. Ανεξάρτητα από το πλαίσιο ενός αυστηρά µουσείου µουσικών οργάνων, το Musée de la Musique είναι ανοικτό σε όλες τις πτυχές της µουσικής ζωής, ενσωµατώνοντας εικονογραφίες, συναυλίες, µοντελοποίηση µουσικών οργάνων, αίθουσες οπτικοακουστικών µέσων. Η Cité de la Musique βρίσκεται στα βορειοανατολικά του Παρισιού, στο Parc de la Villette, είναι ένα από τα τελευταία µεγάλα έργα του Γάλλου προέδρου Φρανσουά 20

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Χαρακτηριστικό Παράδειγµα της Πολιτιστικής Πολιτικής της Ελλάδας Γενικές Αρχές: Α. Η πολιτιστική πολιτική της χώρας µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.gr Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό Πχ. έτος ίδρυσης, ιδρυτές ιστορικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραμμα, Δράσεις, Προοπτικές

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραμμα, Δράσεις, Προοπτικές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραμμα, Δράσεις, Προοπτικές Κώστας Χάρδας Λέκτορας Τμήματος Μουσικών Σπουδών «Οι Σπουδές στο

Διαβάστε περισσότερα

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων 185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων Το Τμήμα Επιστημών της Τέχνης αποτελεί ανεξάρτητο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2000-01. Το Τμήμα ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο;

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Ένας σύντομος οδηγός για να σας διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων για τη διάθεση του αρχείου σας σε αποθετήριο του

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους

Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους 1 Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους Βασική προϋπόθεση για επιτυχηµένη διεξαγωγή και συγγραφή µιας ερευνητικής εργασίας αποτελεί η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 3028/2002 ΦΕΚ: Α 153/28.06.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Στην προστασία που παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ NOMOΣ: 3521/2006 ΦΕΚ: Α 275/22.12.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υπ. Εξωτ. Φ.0544/Μ.5682/ΑΣ.39/2007 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν.4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ k a k Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Πληροφόρηση, Τεκμηρίωση και Συντονισμός των Δικτύων Πληροφόρησης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 14-16.06.2006 "Η Στρατηγική της Λισσαβόνας:

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 211,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 211, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006 ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΑΦΥΛΑΞΗ (2006/585/ΕΚ) (ΕΕ L 236 της 31.8.2006, σ. 28 έως

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη Εκπαίδευση Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη 18, 19 & 20 Δεκεμβρίου 2015 Μουσικό εργαστήριο για παιδιά που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Το εργαστήριο πραγματοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης.

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Έκθεση για την Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Ναό του Επίκουρου Απόλλωνα

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

Το Τµήµα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραµµα, Δράσεις, Προοπτικές

Το Τµήµα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραµµα, Δράσεις, Προοπτικές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Τµήµα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραµµα, Δράσεις, Προοπτικές Κώστας Τσούγκρας Επίκουρος καθηγητής Τµήµατος Μουσικών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Ρόδος, µια Πόλη Τέχνης και Πολιτισµού Ο Πολιτισµός ήταν πάντα ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωή στην Ρόδο. Ο Δήµος Ροδίων οργανώνει καθ όλη την διάρκεια της χρονιάς, µε έµφαση στους

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Μουσειολογία και Εκπαίδευση Ενότητα 3η: Επιστημονική Μουσειολογία και Μουσεία ΦΕΤ

Μουσειολογία και Εκπαίδευση Ενότητα 3η: Επιστημονική Μουσειολογία και Μουσεία ΦΕΤ Μουσειολογία και Εκπαίδευση Ενότητα 3η: Επιστημονική Μουσειολογία και Μουσεία ΦΕΤ Δημήτρης Κολιόπουλος Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Το Τμήμα προσφέρει προγράμματα εφαρμοσμένων μουσικών σπουδών στα πρότυπα των Ανωτάτων Μουσικών Ακαδημιών (Musikhochschule) και παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Μέση Τιµή Ελληνικών και Ξενόγλωσσων Βιβλίων 2005. Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β.)

Μέση Τιµή Ελληνικών και Ξενόγλωσσων Βιβλίων 2005. Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β.) Μέση Τιµή Ελληνικών και Ξενόγλωσσων Βιβλίων 2005 Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β.) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κάθε Βιβλιοθήκη, ανεξάρτητα από µέγεθος και τύπο, κατανέµει ετησίως

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΩΔΕΙΟΥ (38 (8 ΠΕ & 30 ΔΕ) 1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΩΔΕΙΟΥ (38 (8 ΠΕ & 30 ΔΕ) 1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΩΔΕΙΟΥ (38 άτομα) (8 ΠΕ & 30 ΔΕ) 1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ 22 μόρια 1.1 Τίτλοι Ωδείων (μέγιστο 7 μόρια) Πτυχίο 1 μόριο Πτυχίο με Άριστα 2 μόρια Δίπλωμα 4 μόρια Δίπλωμα με Άριστα 6 μόρια

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου ΘΕΜΑ: Τριτοβάθμια εκπαίδευση και Επαγγελματική αποκατάσταση Επιμέρους θέμα: Καλλιτεχνικές σπουδές στη ζωγραφική στο θέατρο στη μουσική και επαγγελματική αποκατάσταση ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστική Πολιτική των ΟΤΑ και ηµοτικές Βιβλιοθήκες: Μια αναπτυξιακή. δυναµική και οι προοπτικές των ηµοτικών Βιβλιοθηκών»

«Πολιτιστική Πολιτική των ΟΤΑ και ηµοτικές Βιβλιοθήκες: Μια αναπτυξιακή. δυναµική και οι προοπτικές των ηµοτικών Βιβλιοθηκών» «Πολιτιστική Πολιτική των ΟΤΑ και ηµοτικές Βιβλιοθήκες: Μια αναπτυξιακή δυναµική και οι προοπτικές των ηµοτικών Βιβλιοθηκών» Παπάζογλου Έµµη, Σύµβουλος ΚΕ ΚΕ Είναι ιδιαίτερη τιµή και χαρά για µας στην

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )»

Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )» Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )» Διοργάνωση Συνδιοργάνωση Συνεργαζόμενοι φορείς Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

Όλγα Σενή E.M.Π. Τ.Π.Π.Λ.

Όλγα Σενή E.M.Π. Τ.Π.Π.Λ. Όλγα Σενή E.M.Π. Τ.Π.Π.Λ. 1 1 1 1 1 1. ΔΙΑΣΠΑΡΤΟΙ ΤΟΠΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ Πηγάδια, στοές, γαύριες, μηχανοστάσια Βοηθητικά οικήματα, κατοικίες εργατών 4 2 2. ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Μεταλλουργία. Παραγωγή, προώθηση, αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λ Υ Μ Π Ι Ο Ν Α Ι Θ Ο Υ Σ Α Ο Λ Υ Μ Π Ι Ο Ν ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

Ο Λ Υ Μ Π Ι Ο Ν Α Ι Θ Ο Υ Σ Α Ο Λ Υ Μ Π Ι Ο Ν ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο Λ Υ Μ Π Ι Ο Ν Α Ι Θ Ο Υ Σ Α Ο Λ Υ Μ Π Ι Ο Ν ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Α Ι Θ Ο Υ Σ Α Τ Α Κ Η Σ Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα µπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός αιώνας µιας και τα νέα δεδοµένα µαρτυρούν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

χρόνια. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

χρόνια. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1837-2017 180 χρόνια Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ: 1837-2017 / 180 χρόνια Επετειακό έμβλημα Βασικοί άξονες Θεματολογία Σκοπός Επετειακό έμβλημα Επετειακό έμβλημα και λογότυπος Επετειακός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΑΚΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗ 1 - ΛΙΜΑΝΙ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λαλιώτη Πολιτισμική και μουσική ανθρωπολογία Ι ΥΚ-2 1 ΜΜ 78 ΧΕ

Λαλιώτη Πολιτισμική και μουσική ανθρωπολογία Ι ΥΚ-2 1 ΜΜ 78 ΧΕ Υποχρεωτικά Κορμού ιδάσκων Μάθημα Είδος Νέο Έτο Κωδ (νπ) Χειμερινό Μαλιάρας Συνοπτική Ιστορία της ευρωπαϊκής μουσικής ΙΙ ΥΚ-1 1 ΜΜ 95 ΕΕ Μαλιάρας Ιστορία της Νεοελληνικής έντεχνης μουσικής ΥΚ-1 3 ΜΣ 39

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Θέμα/τίτλος: Η δική μου πολιτεία-διάσημα Κτίρια Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε 2 Διάρκεια: 7Χ80 λεπτά Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/μαθήτριες ανακαλούν εμπειρίες, εκφράζουν συναισθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ Αντώνης Διαμαντής, θέατρο ΟΜΜΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ μέσα από την ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Γενικά για τον ακριβή καθορισμό της οικονομικής έννοιας της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Φεβρουαρίου 2015 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Φεβρουαρίου 2015 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Φεβρουαρίου 2015 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Σύµφωνα µε την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Για τη σχολική χρονιά 2015-2016 (διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου) θα πραγματοποιούνται δωρεάν για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη - µια πύλη σε µία πολιτιστικά ποικιλόµορφη κοινωνία ανοιχτή στο διάλογο Translation in Greek: Antonia Arahova Librarian

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά www.ouc.ac.cy ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΕΑΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ» Εισηγητής : Στάθης Αναστασόπουλος

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΕΑΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ» Εισηγητής : Στάθης Αναστασόπουλος ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΕΑΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ» Εισηγητής : Στάθης Αναστασόπουλος Δ.Ρ. ΧΗΜΙΚΟΣ - Πρόεδρος Δ.Σ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Κ. Σ. Σ. Α.» ΑΡΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας Ενότητα 9: ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λελούδα Στάμου Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας Λελούδα Στάμου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μουσειοπαιδαγωγική αξιοποίηση Βιοµηχανικών Μουσείων. Η ανάγκη τεκµηρίωσης και διαφύλαξης της σύγχρονης λαογραφικής και εθνογραφικής

Μουσειοπαιδαγωγική αξιοποίηση Βιοµηχανικών Μουσείων. Η ανάγκη τεκµηρίωσης και διαφύλαξης της σύγχρονης λαογραφικής και εθνογραφικής Μουσειοπαιδαγωγική αξιοποίηση Βιοµηχανικών Μουσείων ρ. Αναστασία Π. Βαλαβανίδου αρχιτέκτων µηχ.-µουσειολόγος Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων Κεντρικής Μακεδονίας, ΥΠΠΟΤ Ελένη Χρ. Οικονοµοπούλου αρχιτέκτων µηχ.,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO Courtesy translation Προς τον κ. Alfredo Pérez de Armiñán Βοηθό Γενικό Διευθυντή για τον Πολιτισμό Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών Οδός Miollis 1 75732 Παρίσι Cedex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Αθήνα, 22/7/2013 To Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Η ποιότητα της μουσικής παιδείας ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΕΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Από τη φετινή χρονιά το Δημοτικό μας Ωδείο διευρύνεται με νέα τμήματα διδασκαλίας πνευστών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη της Γαλλικής Σχολής Αθηνών Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

Βιβλιοθήκη της Γαλλικής Σχολής Αθηνών Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ Βιβλιοθήκη της Γαλλικής Σχολής Αθηνών Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Η συλλογή της Γαλλικής Σχολής Αθηνών άρχισε να δημιουργείται το 1846, καλύπτοντας όλους τους τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ» Αγγελικής Χατζημιχάλη 6, Πλάκα, τηλ. 2103243987

ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ» Αγγελικής Χατζημιχάλη 6, Πλάκα, τηλ. 2103243987 ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ» Αγγελικής Χατζημιχάλη 6, Πλάκα, τηλ. 2103243987 Εκπαιδευτικά προγράμματα μουσειακής αγωγής για σχολικές ομάδες Σχολικό έτος 2015 2016 Οι εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΑΤΑ IOYNIΟΣ 2014

ΚΑΛΑΜΑΤΑ IOYNIΟΣ 2014 «Φ ΑΡΙΣ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 1/2014 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 20 ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00 με ΦΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Άρθρο 1 Αντικείµενο Το Μουσείο Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΑΡΗΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η παρουσίαση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Δήμαρχος Πλατανιά 4-8 Δεκεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Μεσόγειος-Ίσαλος Γραμμή: με το Μίτο της Αριάδνης,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013» Παρουσίαση: ΕιρήνηΚοµνηνού, ιεύθυνσηευρωπαϊκήςένωσης, ΥΠΠΟΤ, Πολιτιστικό Σηµείο Επαφής της Ελλάδας «Πολιτισµός & Νεολαία: Χρηµατοδοτικές δυνατότητες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 7.3.1 Δελτία τύπου σε εφημερίδες και περιοδικά A Εξάμηνο 2012: Ιανουάριος- Ιούνιος 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 7: Προβολή Δημοσιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών

Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών 11 Η Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017»

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΤΟΧΟΣ 3 ος : Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου του συνόλου των κατοίκων της Ευρώπης και η ανάδειξη των κοινών στοιχείων και της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, μέσα από πολιτιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική ένταξη: H άποψη των βιβλιοθηκών

Κοινωνική ένταξη: H άποψη των βιβλιοθηκών Κοινωνική ένταξη: H άποψη των βιβλιοθηκών Κοινωνική ένταξη σελίδα περιεχομένων προς συζήτηση Μπέρμινχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο, η πόλη μας και οι υπηρεσίες βιβλιοθήκης Γιατί Κοινωνική Ένταξη; Το πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Το εμβληματικό της κτίριο

Το εμβληματικό της κτίριο Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2014 Η Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης Η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης ιδρύεται ως σωματείο κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό το 1921. Οι δραστηριότητές της επικεντρώνονται στους νέους ανθρώπους,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ «ΣΠΕ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ».

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ «ΣΠΕ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ». Δημοσιογραφική Διάσκεψη Δημάρχου Αγίου Αθανασίου Κυριάκου Χατζηττοφή με την ευκαιρία της υπογραφής του συμβολαίου για την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών δημιουργίας του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Νομισματική Συλλογή Alpha Bank, Πανεπιστημίου 41, 102 52, Αθήναι, Τηλ. 210 326 2460-1 www.alphanumismatics.gr, numismatic@alpha.gr εκέμβριος 2014 Νέα Έκθεση: Η

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Έκθεση Ενθυμημάτων της πενηντάχρονης πορείας (1962-2012) του Διεθνούς Φεστιβάλ Φολκλόρ «Τα δώρα του Φεστιβάλ»

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικές ενότητες εκθεμάτων

Θεματικές ενότητες εκθεμάτων Δημοτικό Συμβούλιο 17.3.2014 Τι είναι; 2 Είναι ένας χώρος εκπαίδευσης & ψυχαγωγίας προσανατολισμένος στις φυσικές επιστήμες και την νέα τεχνολογία. Στόχος του είναι η κατανόηση από τον επισκέπτη των επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

OMΑΔΑ Μ. Κωστάκη Ιωάννα Μπερκάκης Αντώνης Πετρίδης Γιάννης

OMΑΔΑ Μ. Κωστάκη Ιωάννα Μπερκάκης Αντώνης Πετρίδης Γιάννης OMΑΔΑ Μ Κωστάκη Ιωάννα Μπερκάκης Αντώνης Πετρίδης Γιάννης 1 Στην εικονική πραγματικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα στην περιήγηση σε μουσεία. Στην σχεδίαση του εικονικού μουσείου Σολωμού(ΕΜΣ).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ». Φοιτητές:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα θα πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο που θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του χρήστη εύκολα.

Το σύστημα θα πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο που θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του χρήστη εύκολα. Έγγραφο απαιτήσεων 1 Περιγραφή Συστήματος Η online ιστοσελίδα και η αντίστοιχη έκδοση για κινητά τηλέφωνα έχει ως στόχο να υποστηρίξει και να ενισχύσει το User Experience (UX) των επισκεπτών του e-museum,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (ΜΑΪΟΣ 2014 ΚΑΙ ΜΑΪΟΣ 2015) Μουσεία - Αρχαιολογικοί Χώροι 2014 2015 2015/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (ΜΑΪΟΣ 2014 ΚΑΙ ΜΑΪΟΣ 2015) Μουσεία - Αρχαιολογικοί Χώροι 2014 2015 2015/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Σεπτεµβρίου 2015 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΑΪΟΣ 2015 Σύµφωνα µε την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε.

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. στην Ελλάδα σχετίζεται καθαρά με τις δραστηριότητες διεθνών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΙΚΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ. ΜΟΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ.. ΜΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» ΙΑΡΚΕΙΑ 1 Ώρα

ΕΙΚΟΝΙΚΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ. ΜΟΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ.. ΜΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» ΙΑΡΚΕΙΑ 1 Ώρα ΕΙΚΟΝΙΚΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ.. ΜΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» ΙΑΡΚΕΙΑ 1 Ώρα ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ (Για τον Καθηγητή) CD player. Σχολικό CD Β Γυµνασίου µε τα πρώτα πέντε ηχητικά παραδείγµατα και το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα