1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6"

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσµικό πλαίσιο και αστική διακυβέρνηση Παραγωγικό σύστηµα και καινοτοµία Ανθρώπινο δυναµικό και απασχόληση Τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές Κατοικία και κοινωνικός εξοπλισµός Ποιότητα αστικού περιβάλλοντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΧΑΡΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΛΟΓΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιµης Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης: άξονες και δράσεις προτεραιότητας 2010 προτείνεται ως σύνοψη των αποτελεσµάτων του κοινωνικού διαλόγου για το αντίστοιχο Σχέδιο ράσης και αποτελεί τον οδηγό πορείας της πόλης για την πρώτη δεκαετία του 21 ου αιώνα. Συνολικά, σε µια σειρά από συναντήσεις και θεµατικά Φόρουµ κατάθεσης απόψεων και διαλόγου, συµµετείχαν εκπρόσωποι 130 φορέων και υπηρεσιών της διοίκησης και αυτοδιοίκησης, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και των λοιπών κοινωνικών εταίρων (εργοδοτικών, εργατικών και επαγγελµατικών ενώσεων, επιστηµονικών φορέων, µη-κυβερνητικών οργανώσεων, κ.λ.π.). Η έναρξη της διαδικασίας υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου σηµατοδοτήθηκε από την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας ανάµεσα στο ΥΜΑΘ, την ΠΚΜ και τον ΟΡΘΕ και την εκδήλωση και δηµοσιοποίηση της σχετικής πρωτοβουλίας. Οι φορείς αυτοί συγκροτούν και το Όργανο Πολιτικής Πρωτοβουλίας και Υποστήριξης. Ο ΟΡΘΕ αναλαµβάνοντας τον ρόλο του φορέα συντονισµού και διαχείρισης ανέθεσε σε οµάδα επιστηµόνων των πανεπιστηµίων ΑΠΘ και Μακεδονίας τη σύνταξη ενός Σχεδίου ράσης στο πλαίσιο υλοποίησης του οποίου δηµιουργήθηκε το Γραφείο Στρατηγικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης το οποίο υποστηρίζει διοικητικά και τεχνικά όλες τις σχετικές ενέργειες. Το Σχέδιο ράσης δηµοσιοποιήθηκε ευρύτατα σε όλους τους φορείς, οργανισµούς και υπηρεσίες που συµµετέχουν στον κοινωνικό διάλογο και αποτέλεσε τη βάση συζήτησης για τη διατύπωση των αξόνων και δράσεων προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. Το Γραφείο Στρατηγικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης σε 3

4 συνεργασία µε την επιστηµονική οµάδα και τα επιτελικά στελέχη του ΟΡΘΕ προετοίµασε και διοργάνωσε τρία θεµατικά Φόρουµ διαλόγου που αντιστοιχούν στους βασικούς άξονες και δράσεις προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδίου. Τα θεµατικά Φόρουµ ολοκληρώνονται µε ένα γενικό Φόρουµ το οποίο αποτελεί ουσιαστικά και την πρώτη σύγκληση του Συµβουλίου Στρατηγικού Σχεδιασµού της Θεσσαλονίκης στο οποίο διατυπώνονται συναινετικά και υιοθετούνται ως το συνθετικό αποτέλεσµα του κοινωνικού διαλόγου οι τέσσερις άξονες, οι έξι τοµείς και οι δράσεις προτεραιότητας µε ενδιάµεσο χρονικό ορίζοντα το 2006 και τελικό χρονικό ορίζοντα το Παράλληλα µε τις παραπάνω διαδικασίες λειτουργεί ο ιστότοπος (web site) του Στρατηγικού Σχεδίου όπου υπάρχει συνεχής ενηµέρωση και δυνατότητα πρόσβασης για την κατάθεση και ανταλλαγή απόψεων. Συνοπτικά, η επεξεργασία και προώθηση του Σχεδίου στηρίζεται στη συνέργεια τεσσάρων βασικών συνιστωσών: Πολιτικό Επίπεδο: Όργανο Πολιτικής Πρωτοβουλίας και Υποστήριξης Κοινωνικό Επίπεδο: Συµβούλιο Στρατηγικού Σχεδιασµού και Θεµατικές Επιτροπές Προσανατολισµού ιοικητικό Επίπεδο: Φορέας Συντονισµού και ιαχείρισης και Γραφείο Στρατηγικού Σχεδίου Τεχνογνωστικό Επίπεδο: Επιστηµονική Υποστήριξη και Τεκµηρίωση Τα επίπεδα αυτά συγκροτούν εκ των πραγµάτων µια Συµµαχία για το Στρατηγικό Σχεδιασµό της Θεσσαλονίκης. Η Συµµαχία προωθεί µια ανοιχτή πολιτική συµφωνία συνεργασίας για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη στο πλαίσιο της οποίας το Συµβούλιο Στρατηγικού Σχεδιασµού συγκαλείται µε σκοπό τη συνεχή αξιολόγηση και επικαιροποίηση των προτεραιοτήτων και το συντονισµό των προσπαθειών για τη βιώσιµη ανάπτυξη της πόλης. 4

5 ιάγραµµα: Οργανωτική δοµή 5

6 1. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Οι εκπρόσωποι φορέων και υπηρεσιών που συµµετέχουν στη Συµµαχία για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη και συγκροτούν το Συµβούλιο Στρατηγικού Σχεδιασµού της Θεσσαλονίκης αναγνωρίζουν την ανάγκη της συναινετικής αποδοχής των βασικών αξόνων προτεραιότητας και στόχων για την µελλοντική πορεία της πόλης. Κοινή επιδίωξη είναι η αξιοποίηση όλων των προσπαθειών που καταβάλλονται ανεξάρτητα από πολιτικές ή οικονοµικές διαφορές για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και γενικότερα της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής στη µητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Το Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιµη Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης προσδιορίζει τους βασικούς άξονες προτεραιότητας και τις δράσεις-πλαίσιο µε χρονικό ορίζοντα το Ενδιάµεσος προγραµµατικός σταθµός για την αξιολόγηση και επικαιροποίηση των στόχων του Στρατηγικού Σχεδίου είναι το 2006 που αποτελεί και χρονικό ορίζοντα του 3 ου ΚΠΣ. Ηµεροµηνίες-ορόσηµα για τις άµεσες και µεσοπρόθεσµες επιδιώξεις της πόλης αναγνωρίζονται το 2004 που συνδέεται µε τη Θεσσαλονίκη-Ολυµπιακή πόλη και το 2008 που συνδέεται µε τη διεκδίκηση της διοργάνωσης της EXPO. Η Συµµαχία για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης επιδιώκει να αποτελέσει µια ανοιχτή πολιτική πρωτοβουλία που θα λειτουργήσει ως ο πόλος συναίνεσης και σύνθεσης των προσπαθειών όλων των θεσµικών υποκειµένων και των κατοίκων της πόλης για συνεχή βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας. Οι µέχρι σήµερα προσπάθειες και πρωτοβουλίες για το σχεδιασµό και την αντιµετώπιση των προβληµάτων της πόλης αναγνωρίζονται και εντάσσονται στο νέο πλαίσιο Στρατηγικών Προτεραιοτήτων. Παράλληλα αναγνωρίζεται η ανάγκη της συνεχούς επέκτασης και προσαρµογής αυτών των προτεραιοτήτων ώστε να ανταποκρίνονται στις συνεχώς µεταβαλλόµενες και διευρυνόµενες ανάγκες της πόλης. Το Συµβούλιο Στρατηγικού Σχεδιασµού αποτελεί το βασικό όργανο της Συµµαχίας για της Βιώσιµη Ανάπτυξη της πόλης για την επεξεργασία και αποδοχή των επιµέρους στόχων, την σφυρηλάτηση επι µέρους συµµαχιών ανάµεσα σε διαφορετικά συµφέροντα και επιδιώξεις και τη συνεχή επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων ανάµεσα σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Το Συµβούλιο θα επιδιώκει τον εντοπισµό των δράσεων και ενεργειών που παράγουν πραγµατική προστιθέµενη αξία στις καθηµερινές προσπάθειες για τη δηµιουργία µιας ανταγωνιστικής, βιώσιµης και φιλικής πόλης. 6

7 Οι άξονες προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδίου ακολουθούν τη φιλοσοφία της βιώσιµης ανάπτυξης επιδιώκοντας παράλληλα τη διεύρυνση του διεθνούς ρόλου και της συµβολής της πόλης στη συνοχή του εθνικού και ιδιαίτερα του βορειοελλαδικού χώρου. Η διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου επιβεβαίωσε την κεντρική σηµασία των τεσσάρων αξόνων προτεραιότητας τους Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιµης Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης. ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ιεθνής ρόλος συνοχή εθνικού χώρου Ανταγωνιστικότητα - καινοτοµία Κοινωνική συνοχή ίσες ευκαιρίες Οικολογική ισορροπία - ποιότητα ζωής ιεθνής ρόλος συνοχή εθνικού χώρου Η διεθνοποίηση της πόλης είναι µια ιστορική δυνατότητα µε πολλές εκδοχές και αποτελεί τη συνισταµένη των προσπαθειών που καταβάλλονται και των προτεραιοτήτων που επιδιώκονται από µια πλειάδα θεσµικών υποκειµένων (επιχειρήσεων, φορέων, κ.λπ.) τα οποία συνεισφέρουν διαφορετικά στο κόστος και αναµένουν διαφορετικά οφέλη από κάθε βήµα που πραγµατοποιείται. Σε όλες τις περιπτώσεις όµως η διεύρυνση του διεθνούς ρόλου της Θεσσαλονίκης συναρτάται µε την ουσιαστική συµβολή της στη συµπληρωµατική και ισόρροπη ανάπτυξη του εθνικού χώρου, διαχέοντας τα αναπτυξιακά οφέλη στο σύνολο των περιφερειών της Βόρειας Ελλάδας. Ο διεθνής µητροπολιτικός χαρακτήρας της Θεσσαλονίκης αποτελεί κατ αυτόν τον τρόπο έναν κεντρικό άξονα προτεραιότητας για το Στρατηγικό Σχέδιο. Ανταγωνιστικότητα - καινοτοµία Καθοριστικό στοιχείο για το επίπεδο ανάπτυξης της πόλης είναι η ικανότητα προσαρµογής του αστικού συστήµατος στις νέες τεχνολογικές δυνατότητες µέσω της εισαγωγής καινοτοµιών σε όλα τα επίπεδα, µε στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς του. Αυτό συνεπάγεται ότι η ικανότητα της πόλης να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες ανταγωνισµού θα πρέπει να στηριχθεί στη συνέργια των προσπαθειών του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, ούτως ώστε η επιχειρηµατική δραστηριότητα να λειτουργεί σε ένα περιβάλλον που ευνοεί και υποστηρίζει ενεργά τη συνεργασία, τα επιχειρηµατικά δίκτυα και τις πρωτοβουλίες καινοτοµίας. Κοινωνική συνοχή ίσες ευκαιρίες Η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής έχει αναδειχθεί ως ένα κεντρικό και κρίσιµο ζήτηµα για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πόλεων µέσα 7

8 στις νέες συνθήκες της παγκόσµιας οικονοµίας. Οι αντιθέσεις και ανισότητες που δηµιουργούνται κατά την αναπτυξιακή διαδικασία θέτουν σε δοκιµασία την κοινωνική συνοχή. Επιδίωξη του Στρατηγικού Σχεδίου είναι η εξασφάλιση ισότιµης πρόσβασης στην παραγωγή και διανοµή του αναπτυξιακού αποτελέσµατος, τις νέες υποδοµές, τις εξυπηρετήσεις και τις γνώσεις, ούτως ώστε να καταπολεµηθεί ο κοινωνικός αποκλεισµός και η περιθωριοποίηση αδύναµων κοινωνικών οµάδων. Οικολογική ισορροπία - ποιότητα ζωής Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η εξασφάλιση της οικολογικής ισορροπίας, συµπεριλαµβάνοντας τόσο τους φυσικούς πόρους όσο και την πολιτιστική κληρονοµιά, αποτελεί πλέον κεντρική επιδίωξη της αναπτυξιακής διαδικασίας. Η επανάκτηση της σχέσης του φυσικού στοιχείου µε το τεχνητό στοιχείο της πόλης αποτελεί προϋπόθεση για την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό η πόλη θα πρέπει να θεωρηθεί ως ενιαίο σύστηµα µε την ευρύτερη περιοχή της, ενώ η διάγνωση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί το πρώτο βήµα για την κατανόηση και αντιµετώπιση των προβληµάτων. Στους άξονες προτεραιότητας αντιστοιχούν οι βασικοί τοµείς δράσης για τους οποίους προτείνεται η σύνταξη επιχειρησιακών σχεδίων τα οποία προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός του Τα επιχειρησιακά σχέδια θα περιλαµβάνουν όλες τις δράσεις, ενέργειες και έργα που είναι σε εξέλιξη και έχουν ενταχθεί στις προγραµµατικές διαδικασίες άλλων φορέων καθώς και νέες δράσεις, ενέργειες και έργα τα οποία λειτουργούν συµπληρωµατικά αυξάνοντας τη συνέργεια µε τα προηγούµενα ή αποτελούν νέα έργα καινοτόµου χαρακτήρα τα οποία ανταποκρίνονται σε νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τη βιώσιµη ανάπτυξη της πόλης. ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕ ΙΑ Θεσµικό Πλαίσιο - Επιχειρησιακό Σχέδιο ιακυβέρνησης Παραγωγικό Σύστηµα - Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανταγωνιστικότητας Ανθρώπινο υναµικό - Επιχειρησιακό Σχέδιο Απασχόλησης Υποδοµές - Επιχειρησιακό Σχέδιο Υποδοµών Αγορά Γης και Κατοικία - Επιχειρησιακό Σχέδιο Οικιστικής Ανάπτυξης Περιβάλλον και Πολιτισµός - Επιχειρησιακό Σχέδιο Ποιότητας Ζωής 8

9 ιάγραµµα: Περιεχόµενο και διαδικασίες 9

10 Στους έξι αυτούς τοµείς προτείνονται 15 δράσεις πλαίσιο. η εξειδίκευση των οποίων σε ενέργειες και έργα αποτελεί το βασικό αντικείµενο των επιχειρησιακών σχεδίων. Οι δράσεις-πλαίσιο που πρόκειται να εξεταστούν συνθέτουν τις απόψεις και τις προσδοκίες των φορέων που συµµετείχαν στη διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου και αποτελούν τον βασικό οδηγό της αναπτυξιακής πορείας που θα πρέπει να ακολουθήσει ο στρατηγικός σχεδιασµός της πόλης προκειµένου να προωθηθούν οι κοινοί στόχοι για µια δηµοκρατική και φιλική πόλη µε ψηλές οικονοµικές επιδόσεις και κοινωνική συνοχή, διεθνή ακτινοβολία και ουσιαστική συµβολή στη συνοχή του εθνικού και ιδιαίτερα του βορειοελλαδικού χώρου. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΡΑΣΗ 1 Προώθηση νέων µορφών διακυβέρνησης και ρύθµισης του αστικού συστήµατος ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Συντονισµός φορέων Κοινωνική διαβούλευση Μητροπολιτική εµβέλεια Τεχνογνωστική βάση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΑΣΗ 2 Ενίσχυση της απασχόλησης, της καινοτοµίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων ΡΑΣΗ 3 Εκτίµηση και παρακολούθηση των αλλαγών στο παραγωγικό σύστηµα και των επιδράσεων στην πόλη ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Φορέας προσέλκυσης επενδύσεων Κέντρο επιχειρηµατικής και τεχνολογικής ανάπτυξης Μητρώο επιχειρήσεων Μελέτες χωροθέτησης Μελέτες επιπτώσεων 10

11 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΡΑΣΗ 4 Εκτίµηση και παρακολούθηση των αλλαγών στην αγορά εργασίας και των επιδράσεων στην πόλη ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Παρατηρητήριο απασχόλησης Κέντρο τεκµηρίωσης µεταναστών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΡΑΣΗ 5 Προώθηση της χωρικής και λειτουργικής ολοκλήρωσης των υποδοµών ΡΑΣΗ 6 Προώθηση εναλλακτικών συνδυασµών συγκοινωνιακών µέσων και τρόπων µεταφοράς ΡΑΣΗ 7 Προώθηση καινοτόµων εφαρµογών µε στόχο τη βιώσιµη αστική ανάπτυξη ΡΑΣΗ 8 Προώθηση καινοτόµων εφαρµογών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αστικού συστήµατος ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Σχεδιασµός µητροπολιτικού επιπέδου Συντονισµός φορέων και αρµοδιοτήτων ιεπιχειρησιακότητα δικτύων Εναλλακτικά µέσα µεταφοράς ηµόσια µέσα µεταφοράς Σύγχρονος σχεδιασµός και λειτουργικότητα Συσχέστιση πόρων µε χρήσεις γης Σχέδια διαχείρισης υποδοµών Ανταγωνιστικότητα και εξωτερικές οικονοµίες 11

12 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΡΑΣΗ 9 Ενίσχυση της λειτουργικής συνοχής και οργάνωση της οικιστικής ανάπτυξης ΡΑΣΗ 10 Αναζωογόνηση των υποβαθµισµένων αστικών ζωνών ΡΑΣΗ 11 Εκτίµηση και παρακολούθηση των συνθηκών κατοίκησης και αστικής οργάνωσης ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Οικιστικά σχέδια Ανάκτηση εδαφικών ενοτήτων Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις Κοινωνική ενσωµάτωση είκτες ποιότητας κατοικίας Πιέσεις και τάσεις µεταβολής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΡΑΣΗ 12 Εκτίµηση και παρακολούθηση των αλλαγών στην ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος ΡΑΣΗ 13 Εκτίµηση και παρακολούθηση εξειδικευµένων δεικτών και στόχων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης ΡΑΣΗ 14 Προώθηση ολοκληρωµένων συστηµάτων διαχείρισης φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων ΡΑΣΗ 15 Καθιέρωση της Στρατηγικής Εκτίµησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των προγραµµάτων και πολιτικών ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Έκθεση κατάστασης Συντονισµός παρακολούθησης είκτες αειφορίας Προγραµµατικοί στόχοι Ποσοτικοποίηση στόχων Σεισµοί Βιοµηχανικά Ατυχήµατα Πληµµύρες Πυρκαγιές Ολοκληρωµένος σχεδιασµός Αξιολόγηση πολιτικών 12

13 Ως επόµενο βήµα, σε συνέχεια της συναινετικής αποδοχής των βασικών στόχων, αξόνων και δράσεων προτεραιότητας ξεκινά το πρόγραµµα επεξεργασίας και εξειδίκευσης των επιχειρησιακών σχεδίων µε ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός του Τα επιχειρησιακά σχέδια αποσκοπούν στην προώθηση του συντονισµού όλων των επιµέρους παρεµβάσεων του δηµόσιου τοµέα καθώς και των επενδυτικών πρωτοβουλιών του ιδιωτικού τοµέα και περιλαµβάνουν την εξειδίκευση τους σε ενέργειες και έργα που απαιτούνται για την υλοποίηση των στόχων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ Εντοπισµός πηγών χρηµατοδότησης (ΠΕΠ ΚΜ, Λοιπά Επιχειρησιακά Προγράµµατα ΚΠΣ, Ιδιωτικά κεφάλαια, Άλλες πηγές και τρόποι χρηµατοδότησης) Προσδιορισµός φορέων υλοποίησης ιερεύνηση θεσµικών και οργανωτικών προϋποθέσεων υλοποίησης Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ιαδικασία αξιολόγησης Η Συµµαχία για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη θεωρεί ότι προκειµένου να υποστηριχθεί η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασµού και να υλοποιηθούν τα επιχειρησιακά σχέδια ώστε να ενισχυθεί η συνέργεια και συνοχή όλων των δράσεων που προγραµµατίζονται για τη Θεσσαλονίκη, είναι απαραίτητη η εξασφάλιση πρόσθετων πόρων και η διαχείριση τους από το Συµβούλιο Στρατηγικού Σχεδιασµού. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η ίδρυση ενός «Ειδικού Ταµείου Βιώσιµης Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης» το οποίο θα υποστηρίζει συµπληρωµατικές και καινοτόµες δράσεις που δεν αναλαµβάνονται από άλλους φορείς στο πλαίσιο του συστήµατος προγραµµατισµού. Το ταµείο θα µπορούσε να εξασφαλίζει πόρους από: (α) δηµόσια χρηµατοδότηση (εθνική και Κοινοτικοί πόροι) (β) τη συµµετοχή του στην αξιοποίηση της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας και την κατασκευή σηµαντικών έργων µέσα από δοµές συνεργασίας δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων. Τα νέα πολιτικά και οικονοµικά δεδοµένα στον ευρωπαϊκό χώρο αλλά και διεθνώς, δηµιούργησαν νέες αναπτυξιακές δυνατότητες, καθώς συνειδητοποιείται ότι η Θεσσαλονίκη τείνει να υπερβεί την περιφερειακή της λειτουργία και να ενταχθεί σε ευρύτερα δίκτυα πολιτικών, οικονοµικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό αναγνωρίζεται ότι οι προοπτικές ανάπτυξης της πόλης συνθέτουν διαφορετικά σενάρια, πυρήνας 13

14 των οποίων είναι ο διευρυµένος διεθνής ρόλος της Θεσσαλονίκης σε αντίστιξη µε προηγούµενα σενάρια που εκ των πραγµάτων περιορίζονταν στις περιφερειακές και εθνικές διαστάσεις. Τα σενάρια αυτά τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια αναφέρονται στον ρόλο της Θεσσαλονίκης στο διεθνές και εθνικό περιβάλλον κυρίως ως προς το ρόλο που θα έπρεπε να έχει η Θεσσαλονίκη στο διεθνές περιβάλλον. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ιεθνές κέντρο και πύλη της Ευρώπης που αξιοποιεί τη γεωγραφική θέση της πόλης ώστε να αναδειχθεί σε κέντρο πολιτικού σχεδιασµού και οικονοµικής επιρροής (π.χ. βάση της ανασυγκρότησης της περιοχής, Ευρωπαϊκοί οργανισµοί, Παρευξείνια Τράπεζα, κ.λπ.) Πόλος συνοχής και ανάπτυξης του Βορειοελλαδικού χώρου, ώστε µε τη διάχυση της αναπτυξιακής δυναµικής στην ευρύτερη περιφέρεια, να επιτευχθεί η σύγκλιση µε τα περισσότερο αναπτυγµένα διαµερίσµατα της χώρας (π.χ. ισόρροπη ανάπτυξη και άξονας Εγνατίας) Κέντρο εξειδικευµένων τριτογενών υπηρεσιών µε ενισχυµένη θέση στο πλαίσιο του ανταγωνισµού των πόλεων ώστε να αναδειχθεί σε κόµβο του ευρωπαϊκού δικτύου αστικών κέντρων (π.χ. κέντρο τριτογενών δραστηριοτήτων, πόλος έρευνας και καινοτοµίας, πολιτιστικό κέντρο κ.ά.) Μητροπολιτικό κέντρο µε πολύ-πολιτισµικό χαρακτήρα, που συνδυάζεται µε έντονη πληθυσµιακή αύξηση ως συνέπεια µιας αυτοδύναµης αναπτυξιακής δυναµικής και των εξελίξεων στη Βαλκανική κυρίως ενδοχώρα. Τα σενάρια αυτά στηρίζονται στα νέα στοιχεία που προέκυψαν από τις εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας και δίνουν έµφαση στον αναπτυξιακό δυναµισµό και τη διεθνή διάσταση της πόλης. Η ουσιαστική αξιολόγηση αυτών των σεναρίων είναι απαραίτητη η αποτίµηση της πιθανότητας πραγµατοποίησής τους καθώς και των θετικών και αρνητικών συνεπειών τους για τη Θεσσαλονίκη. Σε κάθε περίπτωση, τα σενάρια αυτά επιβεβαιώνουν τις πολλαπλές δυνατότητες και προοπτικές της πόλης και την ύπαρξη συγκριτικών πλεονεκτηµάτων σε περισσότερους τοµείς. 14

15 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2010 ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Όργανο Πολιτικής Πρωτοβουλίας και Υποστήριξης (Πολιτικό Επίπεδο) Συµβούλιο Στρατηγικού Σχεδιασµού (Κοινωνικό Επίπεδο) Φορέας Συντονισµού και ιαχείρισης ( ιοικητικό Επίπεδο) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Γραφείο Στρατηγικού Σχεδίου (Παρακολούθηση, Εφαρµογή και Αξιολόγηση) Θεµατικές Επιτροπές Προσανατολισµού (Εκπροσώπηση Φορέων) Επιστηµονική Υποστήριξη και Τεκµηρίωση (Τεχνογνωστικό Επίπεδο) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Επιχειρησιακά Σχέδια Τοµέων ράσης (Εξειδίκευση ράσεων Ενέρεγειες και Έργα) Ταµείο Βιώσιµης Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης (Εξασφάλιση Πρόσθετων Πόρων) 15

16 2. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.1. Θεσµικό πλαίσιο και αστική διακυβέρνηση Ο επιτελικός χαρακτήρας του Στρατηγικού Σχεδίου συναρτάται µε τη χάραξη και παρακολούθηση της εφαρµογής µιας µακρόπνοης στρατηγικής και ο συντονιστικός χαρακτήρας του εξειδικεύεται µε την επίτευξη µιας καταρχήν συµφωνίας µεταξύ των φορέων σχετικά µε τους βασικούς στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου, τους οποίους στη συνέχεια οι φορείς λαµβάνουν υπόψη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους. Σχετικά µε την εξασφάλιση αυτών των διαστάσεων του Στρατηγικού Σχεδιασµού προβλέπεται η επεξεργασία µιας σύνθετης δράσης-πλαίσιο που θα εστιάζεται στις θεσµικές διαστάσεις του. ΡΑΣΗ 1 Προώθηση νέων µορφών διακυβέρνησης και ρύθµισης του αστικού συστήµατος Η διακυβέρνηση του αστικού συστήµατος θα πρέπει να διαµορφωθεί έτσι ώστε: να συνδυάζει αρµονικά αναπτυξιακές, χωροταξικές και περιβαλλοντικές κατευθύνσεις, προτεραιότητες και στόχους. να καθοδηγεί τους υπάρχοντες σχεδιασµούς έργων (του Γ ΚΠΣ εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου) ώστε να προκύπτει ένα ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο αναπτυξιακού, χωροταξικού και περιβαλλοντικού σχεδιασµού. να φέρνει σε επαφή και να συντονίζει αρµόδιους φορείς και κοινωνικούς εταίρους µέσω ενός διευρυµένου και δοµηµένου διαλόγου, ώστε να δηµιουργούνται προϋποθέσεις για ευρύτερες συναινέσεις πάνω στις κατευθύνσεις, προτεραιότητες και στόχους. να υποστηρίζεται από µία σταθερή δοµή (µε κέντρο τον ΟΡΘΕ) που θα προσφέρει την τεχνική και επιστηµονική στήριξη, θα έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της εφαρµογής των στόχων αλλά και το αυξηµένο κύρος της ανάληψης πρωτοβουλιών για την κατάθεση προτάσεων µε σκοπό τον αναπροσανατολισµό των στόχων ή για τους τρόπους επίλυσης συγκεκριµένων προβληµάτων. να αναπτύξει µηχανισµούς ανάπτυξης των ικανοτήτων των φορέων εφαρµογής µέσω της ανταλλαγής εµπειριών και της δηµιουργίας δικτύων συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της δηµιουργίας βάσεων δεδοµένων κ.λπ. να προωθήσει την επικαιροποίηση του Ρυθµιστικού Σχεδίου και του Προγράµµατος Προστασίας Περιβάλλοντος της Θεσσαλονίκης, να στηρίξει την υλοποίησή του και να διασφαλίσει την εναρµόνιση των προτάσεών του µε τις βασικές αρχές και τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου. 16

17 2.2. Παραγωγικό σύστηµα και καινοτοµία Η οικονοµική δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη, όπως και στην Ελλάδα γενικότερα, χαρακτηρίζεται, από έντονο δυϊσµό. Υπάρχει δηλαδή και ο µεγάλος όγκος των επιχειρήσεων που είναι µικρές οι περισσότερες εξαιρετικά µικρές όσον αφορά την απασχόληση και τον κύκλο εργασιών τους οι οποίες προσπαθούν να επιβιώσουν στηριζόµενες κυρίως σε φτηνό εργατικό δυναµικό (µεταναστών, ανασφάλιστων, χαµηλά αµειβόµενων κ.λπ.), στην εκτεταµένη παραοικονοµία και σε σειρά άλλων παρατυπιών. Οι επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης, σε γενικές γραµµές, δεν εκσυγχρονίζονται, ούτε µπήκαν σε διαδικασία συνεργασιών δικτύωσης ή και συγχωνεύσεων. Για παράδειγµα, 43,8% των επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης έχουν κύκλο εργασιών µικρότερο από 50 εκατ. δρχ. ενώ πάνω από 90% έχουν λιγότερους από 5 απασχολούµενους. Πιστοποίηση έχει µόλις το 3,4% των επιχειρήσεων ενώ καταρτίσεις κάνουν, σχεδόν αποκλειστικά, µόνο οι πολύ µεγάλες επιχειρήσεις (αυτές µε πάνω από 500 εκ. κύκλο εργασιών και αυτές µε πάνω από 20 απασχολούµενους. Παραµένοντας µικρές και µε περιορισµένα κεφάλαια χάνουν συνεχώς µερίδια από την εσωτερική αγορά (εισαγωγική διείσδυση) αλλά και µετατοπίζουν τις εξαγωγές τους σε πιο εύκολες αγορές από αυτές της Ε.Ε., σε αυτές της Βαλκανικής. Μάλιστα, ένα µέρος των επιχειρήσεων αυτών, προκειµένου να αντιµετωπίσει τα νέα οικονοµικά δεδοµένα εγκαταστάθηκε, εν όλω ή εν µέρει, σε χώρες της Βαλκανικής. Η Θεσσαλονίκη µέχρι σήµερα δεν καταφέρνει να προσελκύσει παρά µόνο τις έδρες των επιχειρήσεων που έχουν την παραγωγή τους στη Β. Ελλάδα. Υπάρχουν πολύ περισσότερες και κυρίως πολύ σηµαντικότερες επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη που έχουν την έδρα τους εκτός Θεσσαλονίκης (3,5% - σχεδόν αποκλειστικά στην Αθήνα) από ότι έδρες στη Θεσσαλονίκη και καταστήµατα αλλού (2% κυρίως στους γύρω νοµούς). ηλαδή, οι σχέσεις εξάρτησης της Θεσσαλονίκης από την Αθήνα είναι πολύ ισχυρότερες από τις σχέσεις εξάρτησης που η ίδια ασκεί σε άλλες περιοχές. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα προσέλκυσης επενδύσεων στη Θεσσαλονίκη (υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, Περιφερειακά Γραφεία Πολυεθνικών επιχειρήσεων κ.λπ.) από τρίτες χώρες, µεταξύ των άλλων και διότι από εδώ θα µπορέσουν να επιχειρήσουν µε καλύτερους όρους την πρόσβασή τους στη διεθνή αγορά και ειδικότερα στη Ν.Α. Ευρώπη. Το αναπτυξιακό µοντέλο λοιπόν θα πρέπει να στοχεύει στην αντιµετώπιση των βαθύτερων προβληµάτων της οικονοµίας της Θεσσαλονίκης αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητας: για τεχνολογική και οργανωτική αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, 17

18 για την ανασύνθεση του προϊόντος της µεταποίησης και των υπηρεσιών, µε µετακίνηση σε πιο περίπλοκους τεχνολογικά κλάδους, για την επικέντρωση του ενδιαφέροντος σε δραστηριότητες που απαιτούν περισσότερο εξειδικευµένη εργασία. Σχετικά προτείνονται οι παρακάτω δράσεις-πλαίσιο: ΡΑΣΗ 2 Ενίσχυση της απασχόλησης, της καινοτοµίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων Στο πλαίσιο της δράσης θα µπορούσαν να ενταχθούν προτάσεις όπως: ηµιουργία Φορέα προσέλκυσης επενδύσεων στην πόλη της Θεσσαλονίκης µε στόχο την προσέλκυση επιλεγµένων επενδύσεων που θα την αναβαθµίσουν (π.χ. υπηρεσίες προς υπηρεσίες, γραφεία µεγάλων επιχειρήσεων και παραγωγικών µονάδων µε υψηλή προστιθέµενη αξία). Ο Φορέας αυτός θα προωθεί την εικόνα της πόλης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κέντρο Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης που αποτελεί µια ολοκληρωµένη δοµή επιχειρηµατικής υποστήριξης µε περιφερειακό χαρακτήρα και στόχο την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών πληροφόρησης και συµβουλευτικού προσανατολισµού προς τις επιχειρήσεις. για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας, του τεχνολογικού εκσυγχρονισµού, της «εµβάθυνσης» των οικονοµικών δραστηριοτήτων και γενικότερα της χρησιµοποίησης σύγχρονων λογικών (ανταγωνισµός και συνεργασία, δικτύωση επιχειρήσεων, συγχωνεύσεις κ.λ.π.). Η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων θα επιτρέψει την αύξηση αλλά και την αναβάθµιση της προσφερόµενης απασχόλησης. ΡΑΣΗ 3 Εκτίµηση και παρακολούθηση των αλλαγών στο παραγωγικό σύστηµα και των επιδράσεων στην πόλη Στο πλαίσιο της δράσης θα µπορούσαν να αναφερθούν προτάσεις όπως: Εκτίµηση των άµεσων και µακροπρόθεσµων επιπτώσεων στην οικονοµική δραστηριότητα και την απασχόληση της πόλης από το «άνοιγµα» των επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης στις χώρες της Βαλκανικής. ηµιουργία µητρώου των επιχειρήσεων της πόλης και µηχανισµός συνεχούς ενηµέρωσης του ώστε να γνωρίζουµε ποια είναι τα οικονοµικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη. Μελέτη αξιολόγησης της σηµασίας των µεγάλων «µονάδων» που λειτουργούν στην πόλη από την άποψη της απασχόλησης, των οικονοµικών 18

19 συνεπειών, των προοπτικών ανάπτυξης και των τρόπων που διασυνδέονται µε την υπόλοιπη οικονοµία και κοινωνία ώστε να είναι εφικτή η µεγιστοποίηση των ωφελειών από την ύπαρξή τους. Μελέτη του πώς η Θεσσαλονίκη επηρεάζει και επηρεάζεται από την ενδοχώρα της ώστε µε κατάλληλα µέτρα πολιτικής να είναι δυνατόν να µεγιστοποιηθούν τα οφέλη για την πόλη, χωρίς όµως να υποσκάπτεται η αναπτυξιακή δυναµική της ενδοχώρας της. Γεωγραφική αποτύπωση της δραστηριότητας του δευτερογενή τοµέα στην Θεσσαλονίκη, ώστε να γνωρίζουµε τη θέση και τις διασυνδέσεις των βιοτεχνικών και βιοµηχανικών µονάδων της πόλης Ανθρώπινο δυναµικό και απασχόληση Αυτό που επισηµαίνεται εδώ είναι πρώτον η ανάγκη συνειδητού προσανατολισµού όλης της οικονοµίας σε µια λογική που δίνει ιδιαίτερη έµφαση στο ανθρώπινο δυναµικό, ως βασικό συντελεστή για τη στροφή σε δραστηριότητες (προϊόντα και υπηρεσίες) υψηλής προστιθέµενης αξίας («ανηφορική διαδροµή»). εύτερον, η συνειδητοποίηση ότι δυο βασικά φαινόµενα που συντελούνται από τις αρχές της δεκαετίας του 90 δηλαδή η στροφή µεγάλου µέρους των ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες της Βαλκανικής και η εισροή µεταναστών στην Ελλάδα αποτελούν σηµαντικές ευκαιρίες αλλά εµπερικλείουν και κινδύνους. Η γνώση είναι ο πλέον στρατηγικός πόρος και η διαδικασία της µάθησης η πιο σηµαντική διαδικασία. Μάλιστα, επειδή η γνώση είναι βασικά µηκωδικοποιηµένη (βιωµατική) κατά συνέπεια, δεν τυποποιείται ούτε µεταδίδεται εύκολα. Άρα, στοιχείο - κλειδί για την ανάπτυξη µιας επιχείρησης είναι το άϋλο κεφάλαιο του ανθρώπινου δυναµικού. Η καινοτόµος επιχείρηση χαρακτηρίζεται από έµφαση στα πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων της αλλά και µε τους πελάτες, τους προµηθευτές και τους ανταγωνιστές της. ίνει έµφαση στη συνεργασία διεύθυνσης και εργαζοµένων, στον διάλογο, στην ασφάλεια της εργασίας, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζοµένων και όχι στην αποειδίκευση, στον φόβο της απόλυσης και της ανεργίας. Το ζήτηµα της απασχόλησης θα πρέπει να αντιµετωπισθεί σε συνάρτηση µε την στρατηγική βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που υπάρχουν για κατάκτηση αγορών στην εσωτερική και τη διεθνή αγορά. Υπάρχει µια σαφής θετική συσχέτιση του οικονοµικού και τεχνολογικού δυναµισµού των επιχειρήσεων µε την αύξηση της απασχόλησης. Η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων µε την χρήση νέων τεχνολογιών και µεθόδων στηρίζεται σε καθοριστικό βαθµό στην αναβάθµιση της εργασίας µέσω είτε της χρήσης νέων τεχνολογιών είτε της παραγωγής νέων προϊόντων / υπηρεσιών εντάσεως εργασίας υψηλού επιπέδου. 19

20 Ο δυϊσµός ως προς την ανταγωνιστικότητα και τον δυναµισµό των επιχειρήσεων, που αναφέρθηκε προηγουµένως, συνυπάρχει µε τον δυϊσµό στην αγορά εργασίας. ηλαδή, από την µια υπάρχει το δυναµικό και διεθνοποιηµένο τµήµα της οικονοµίας που χρησιµοποιεί αναβαθµισµένες µορφές αξιοποίησης του εργατικού δυναµικού και έχει οδηγήσει στη διαµόρφωση ενός νέου προτύπου για τα ελληνικά δεδοµένα στην αγορά εργασίας, που βασίζεται στην ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας του εργατικού δυναµικού. Από την άλλη η υπόλοιπη οικονοµία συνεχίζει να βασίζεται σε µορφές αξιοποίησης της εργασίας χαµηλού κόστους που οδηγούν σε µια φθίνουσα πορεία τόσο της ανταγωνιστικότητας όσο και της απασχόλησης. Σχετικά προτείνεται η παρακάτω δράση-πλαίσιο: ΡΑΣΗ 4 Εκτίµηση και παρακολούθηση των αλλαγών στην αγορά εργασίας και των επιδράσεων στην πόλη Στο πλαίσιο της δράσης θα µπορούσαν να αναφερθούν παραδειγµατικά προτάσεις όπως: ηµιουργία Παρατηρητηρίου Απασχόλησης που θα συµβάλλει στην οµαλότερη λειτουργία της αγοράς εργασίας, στη σύνδεση της εκπαίδευσης µε τη ζήτηση, στο να γνωρίζει η πολιτεία τι ανάγκες υπάρχουν για εργαζόµενους τι δεν µπορεί να καλυφθεί από την εγχώρια προσφορά κ.λ.π. ηµιουργία ενός «Κέντρου Τεκµηρίωσης για τους Μετανάστες», ώστε να γνωρίζουµε ποια ακριβώς είναι η κατάστασή τους (πόσοι είναι, πού βρίσκονται, ηλικιακή σύνθεση, τι εκπαίδευση έχουν κ.λπ.). ιερεύνηση των συνολικών και αναδιανεµητικών επιπτώσεων που έχει η µετανάστευση στην οικονοµία, τους µισθούς και τα εισοδήµατα στην Θεσσαλονίκη που θα συγκεντρώνει από όλες τις αρµόδιες Υπηρεσίες (Τελωνεία, Αστυνοµία, ήµοι, ΙΚΑ, ΟΑΕ κ.λπ.) τα σχετικά στοιχεία για τους µετανάστες σε συνεχή βάση. Το Κέντρο αυτό µπορεί να λειτουργήσει και ως Συντονιστικό Όργανο όλων των Υπηρεσιών που είναι αρµόδιοι για τους µετανάστες Τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιµης Ανάπτυξης οι αστικές υποδοµές πρέπει να αντιµετωπιστούν ως ολοκληρωµένο σύστηµα, και όχι απλώς ως εξειδικευµένα τεχνικά ζητήµατα, ασύνδετα το ένα από το άλλο. Τα δίκτυα τεχνικών υποδοµών (ύδρευση, αποχέτευση, επεξεργασία υγρών αποβλήτων, διαχείριση απορριµάτων, κυκλοφορία και στάθµευση, επικοινωνίες και ενέργεια) και οι κοινωνικές υποδοµές και συλλογικές εξυπηρετήσεις θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις και τις χωρικές και τοµεακές προτεραιότητες των στρατηγικών 20

21 επιλογών, συµβάλλοντας τόσο στην ανταγωνιστικότητα της πόλης, όσο και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας του περιβάλλοντος. Προκειµένου η Θεσσαλονίκη να αναβαθµίσει το διεθνή της ρόλο και τη θέση της στην ιεραρχία των ευρωπαϊκών αστικών κέντρων, είναι απαραίτητο να µπορεί να προσφέρει υψηλή ποιότητα αστικού περιβάλλοντος όσο και υπηρεσιών. Να προσφέρει, δηλαδή: σύγχρονες υποδοµές υποστήριξης του επιχειρηµατικού τοµέα (Κλαδικά Ινστιτούτα κ.λ.π.) και, ειδικότερα, των «παραγωγικών υπηρεσιών». Σύγχρονη τηλεπικοινωνιακή υποδοµή, ευπρόσδεκτο οικονοµικά, χρηµατιστηριακά, τεχνολογικά επιστηµονικά κ.λ.π. περιβάλλον. υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, αναψυχής, αγοράς, συγκοινωνίας κ.λ.π., υψηλής ποιότητας περιβάλλον, συνθηκών κυκλοφορίας και στάθµευσης, ελεύθερων χώρων κ.λπ. υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικά δίκτυα παροχής εξυπηρετήσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, ενέργειας, επικοινωνίας, µεταφορών. Κάτω από µια τέτοια οπτική µπορούµε να κατανοήσουµε ότι η δηµιουργία των έργων υποδοµής χρειάζεται: τόσο για την βελτίωση της καθηµερινής ζωής των κατοίκων της πόλης (να µετακινούνται πιο γρήγορα και πιο ευχάριστα, να έχουν χώρους πρασίνου για να αναπνέουν και να παίζουν τα παιδιά, η αισθητική της πόλης όχι απλώς να µην προσβάλλει αλλά και να λειτουργεί παιδευτικά κλπ). όσο και για να µπορέσει η πόλη να παίξει έναν αναβαθµισµένο οικονοµικά ρόλο στη χώρα και διεθνώς. Οι δράσεις-πλαίσιο που προβλέπονται σχετικά είναι: ΡΑΣΗ 5 Προώθηση της χωρικής και λειτουργικής ολοκλήρωσης των υποδοµών στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης Οι αστικές υποδοµές χαρακτηρίζονται από αποσπασµατικότητα, έλλειψη συνοχής µεταξύ των τοµέων και χαλαρή συσχέτιση µε τη συνολική λειτουργία του αστικού συστήµατος και την αστική ανάπτυξη. Για την αντιµετώπιση αυτών των αδυναµιών χρειάζεται η ενσωµάτωση στους σχεδιασµούς των αστικών υποδοµών αφενός της χωρικής διάστασης του µητροπολιτικού κέντρου και, αφετέρου, της λειτουργικής συνάφειάς τους µε τους άλλους τοµείς. Για παράδειγµα θα πρέπει να προωθηθεί ο συντονισµός και η 21

22 συνεργασία όλων των µέσων µαζικής µεταφοράς στον αστικό πυρήνα (βελτίωση του τοµέα παροχής έργου αστικών µεταφορών µέσα από διαδικασίες (συν)αντίληψης, συναινέσεων, υλοποίησης µηχανισµών εκπόνησης, παρακολούθησης συγκοινωνιακών σχεδίων και υποστήριξης των συγκοινωνιακών υποδοµών). Επισηµαίνεται επίσης η ανάγκη υλοποίησης έργων µεταφορικής υποδοµής µεγάλης και µέσης σπουδαιότητας και µε εµβέλεια προοπτικής εικοσαετίας και πλέον (ολοκλήρωση κόµβων, περιφερειακών συνδέσεων, διανοίξεων οδικών προσπελάσεων και παρακάµψεων κυκλοφοριακά συµφορηµένων ζωνών). ΡΑΣΗ 6 Προώθηση εναλλακτικών συνδυασµών συγκοινωνιακών µέσων και τρόπων µεταφοράς Λόγω της σηµασίας των προαστιακών και ενδοαστικών µεταφορών στην ποιότητα του περιβάλλοντος, αλλά και στη λειτουργικότητα του µητροπολιτικού αστικού συστήµατος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην υιοθέτηση στρατηγικών οι οποίες να προωθούν τη χρήση εναλλακτικών ως προς το ιδιωτικό αυτοκίνητο µεταφορών στο εσωτερικό της µητροπολιτικής περιοχής και να αντιµετωπίζουν τις επιπτώσεις της κυκλοφοριακής συµφόρησης στη λειτουργία της πόλης και στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Η δράση προωθεί µια ολοκληρωµένη προσέγγιση, προκειµένου να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη και η χρησιµοποίηση των δηµόσιων µεταφορικών µέσων, του ποδηλάτου, η πεζοπορία και η από κοινού χρήση ιδιωτικών οχηµάτων. Θα µπορούσε εδώ να τονιστεί ιδιαίτερα η συβολή των παρακάτω: Ενίσχυση των δοµών και της παροχής έργου δηµόσιας µεταφοράς προσώπων για αποθάρρυνση και µείωση της χρήσης του ιδιωτικού τρόπου µεταφοράς (θαλάσσια αστική µεταφορά, εξασφάλιση αποκλειστικών διαδρόµων κίνησης στην πόλη κ.ά.) ηµιουργία χώρων στάθµευσης για την ελάφρυνση του εκρηκτικού προβλήµατος στάθµευσης και χώρων υποστήριξης των µέσων σε σταθερή τροχιά (στάθµευση και µετεπιβίβαση) Συµπληρωµατικότητα των έργων υποδοµής (προαστειακός σιδηρόδροµος, µέσα σε σταθερή τροχιά, γραµµές λεωφορείων µικρής και µεγάλης χωρητικότητας κ.ά.) ΡΑΣΗ 7 Προώθηση καινοτόµων εφαρµογών µε στόχο τη βιώσιµη αστική ανάπτυξη Όλοι οι τοµείς των αστικών υποδοµών συνδέονται άµεσα µε την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος αλλά και αποτελούν συνιστώσες της αειφορίας του αστικού συστήµατος. Για καλύτερα αποτελέσµατα στην ποιότητα του αστικού 22

23 περιβάλλοντος και εξασφάλιση της αειφορίας του αστικού συστήµατος πρέπει να ενισχυθεί η τεχνογνωσία όσον αφορά την εισαγωγή φιλικών προς το περιβάλλον µεθόδων καθώς και καινοτοµιών που µεταβάλλουν τους όρους σχεδιασµού και λειτουργίας των υποδοµών. Για παράδειγµα προτείνεται η εφαρµογή συστηµάτων πληροφορικής, ο εκσυγχρονισµός φωτεινής σηµατοδότησης και η συνολική υποστήριξη ολοκληρωµένης αναπτυξιακής προσπάθειας στις αστικές µεταφορές. Αντίστοιχα µπορεί να προταθεί ο συνδυασµός των πολιτικών διαχείρισης των υδάτινων πόρων µε την πολιτική ανάπτυξης κατάλληλων αγροτικών καλλιεργειών. ΡΑΣΗ 8 Προώθηση καινοτόµων εφαρµογών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αστικού συστήµατος Ύδρευση, αποχέτευση, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες και µεταφορές αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες διαµόρφωσης των εξωτερικών οικονοµιών για τις επιµέρους επιχειρήσεις αλλά και για την οικονοµία του αστικού συστήµατος συνολικά. Για τη βελτίωση του επιπέδου των εξωτερικών οικονοµιών πρέπει να υποστηριχθεί η ανάπτυξη του ανταγωνισµού µε την εισαγωγή κατάλληλου θεσµικού πλαισίου λειτουργίας, τεχνογνωσίας και καινοτοµιών σε όλους τους τοµείς των υποδοµών, τόσο στο σχεδιασµό όσο και στη διαχείρισή τους. Ενδεικτικά αναφέρονται ο συνδυασµός απαιτήσεων ποιότητας υπόγειου νερού µε τις χρήσεις γης ή η δηµιουργία «Γεωθερµικού Πάρκου» διαχείρισης των γεωθερµικών πηγών για ενεργειακούς σκοπούς Κατοικία και κοινωνικός εξοπλισµός Πολυάριθµοι είναι οι παράγοντες που προσδιορίζουν τόσο τις συνθήκες όσο και τους όρους ικανοποίησης των αναγκών σε κατοικία και κοινωνικό εξοπλισµό: στόχοι και κατευθύνσεις του ΡΣΘ, προβλέψεις των Ζ.Ο.Ε. και χωρητικότητες των Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων. Ο σχεδιασµός λαµαβάνοντας υπόψη τα παραπάνω θα πρέπει να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες (πχ. µε παρεµβάσεις αστικής ανάπλασης, µε διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά κατοικίας, εξασφάλισης ευνοϊκών όρων στέγασης στα χαµηλότερα εισοδήµατα, κλπ.). Παράλληλα πρέπει να προβλεφθούν µηχανισµοί και µέσα βελτίωσης του περιβάλλοντος κατοικίας, επάρκεια και πληρότητα συλλογικών υποδοµών και εξυπηρετήσεων (υγεία, πρόνοια, εκπαίδευση, αναψυχή, µέσα µαζικής µεταφοράς). Η χάραξη µιας πολιτικής που θα βελτιώνει τις συνθήκες ζωής και την λειτουργικότητα της πόλης προϋποθέτει τη διερεύνηση και την απάντηση συγκεκριµένων ζητηµάτων που αφορούν, το επίπεδο των κοινωφελών υπηρεσιών της πόλης και τον βαθµό ικανοποίησης των αναγκών, τις συνθήκες στέγασης, τις ανάγκες κατοικίας, τις µεταβολές και τις τάσεις της ζήτησης στον τοµέα της στέγης, τις δυνατότητες, τα προβλήµατα και τις αδυναµίες του πλαισίου σχεδιασµού. Χωρίς συστηµατική παρακολούθηση των συνθηκών κατοίκησης, χωρίς έρευνα της δυναµικής της αστικής 23

24 ανάπτυξης και χωρίς αναζήτηση εναλλακτικών πολιτικών δεν είναι εφικτή η βελτίωση του επιπέδου των παρεχόµενων υπηρεσιών στέγασης, πολιτισµού, εκπαίδευσης, πρόνοιας κλπ, τόσο για το σύνολο των κατοίκων αλλά και ιδιαίτερα για τις ευάλωτες οµάδες. Ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα που θα βελτιώνει τη χωρική συνιστώσα της κοινωνικής συνοχής, πρέπει: να εξασφαλίζει την επάρκεια και την ισόρροπη κατανοµή των αστικών υποδοµών, να περιλαµβάνει µέτρα για τη στέγαση όσων δεν έχουν πρόσβαση στην αγορά κατοικίας, να προβλέπει την οικιστική ανανέωση και περιβαλλοντική αναβάθµιση των υφιστάµενων γειτονιών, να αξιοποιεί τους διαθέσιµους εθνικούς και κοινοτικούς πόρους για τον αστικό χώρο, να προσφέρει δυνατότητες και προϋποθέσεις κινητοποίησης του ιδιωτικού τοµέα στην αστική ανάπτυξη και στην παραγωγή συµπληρωµατικών αστικών υπηρεσιών, να σχεδιάζει την αστική ανάπτυξη µε σεβασµό στις αρχές της βιωσιµότητας. Και αυτό πρέπει να γίνει µε ορίζοντα ολόκληρη την µητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης και θεωρώντας την όχι ως άθροισµα διοικητικών οργανισµών (ΟΤΑ κλπ) αλλά ως ενιαίο αστικό σύστηµα το οποίο κινείται σε συγκεκριµένους στόχους µε αποδεκτές επιλογές.στο σηµίο αυτό είναι σηµαντικός ο ρόλος του Ρυθµιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης. Οι δύο αυτές πολιτικές δεν απαντούν πλήρως και αποκλειστικά στα προβλήµατα της κοινωνικής συνοχής. Το αίτηµα της κοινωνικής σύγκλισης χαρακτηρίζει συνολικά το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιµης Ανάπτυξης και διατρέχει οριζόντια τις περισσότερες δράσεις του. εν εξαντλείται σε συγκεκριµένες ενέργειες αλλά αποτελεί συστατικό στοιχείο όλων των αξόνων προτεραιότητας: διεθνοποίηση και χωρική συνοχή, ανταγωνιστικότητα και καινοτοµία, οικολογική ισορροπία και ποιότητα ζωής έχουν διαστάσεις που συνδέονται άµεσα µε την κοινωνική συνοχή και την ισότητα ευκαιριών: Ο ρόλος της Θεσσαλονίκης στο διεθνές περιβάλλον, η ανταγωνιστική της θέση και η συµπληρωµατική της λειτουργία στην περιφέρεια, επηρεάζουν τη δυναµική της πληθυσµιακής εξέλιξης και την παραγωγική δοµή της πόλης, µε αναµενόµενες αλλά άγνωστες συνέπειες στη συνοχή του κοινωνικού ιστού της πόλης. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας έχει συνέπειες στα χαρακτηριστικά του εργατικού δυναµικού και στη δοµή της απασχόλησης, και κατ' ακολουθία στην έκταση, τη διάρκεια και τα χαρακτηριστικά της ανεργίας. 24

25 Η αναζήτηση της οικολογικής ισορροπίας και της ποιότητας ζωής µειώνουν τις χωρικές ανισότητες και εξαλείφουν τους θύλακες κοινωνικού αποκλεισµού. Ζητούµενο είναι η αναπόσπαστη σύνδεση των αναπτυξιακών αξόνων µε το αίτηµα για κοινωνική δικαιοσύνη, έτσι ώστε το Στρατηγικό Σχέδιο να ολοκληρωθεί σε ένα πρόγραµµα µε συνεκτική δέσµη δράσεων οι οποίες συνολικά προωθούν τη βιώσιµη ανάπτυξη της πόλης. Οι σχετικές δράσειςπλαίσιο που προβλέπονται είναι: ΡΑΣΗ 9 Ενίσχυση της λειτουργικής συνοχής και οργάνωση της οικιστικής ανάπτυξης στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης Η ζήτηση χώρων δεν πρέπει να οδηγήσει σε απεριόριστες επεκτάσεις του πολεοδοµικού συγκροτήµατος. Η διοχέτευση των πιέσεων στους οικισµούς της Ευρύτερης Περιοχής είναι συµβατή µε τη βασική επιδίωξη της βιωσιµότητας και µε τους στόχους του Ρυθµιστικού Σχεδίου για πολυκεντρική δοµή. Η δράση αποσκοπεί στην προώθηση οικιστικών σχεδίων που βασίζονται στην αποδοτική χρησιµοποίηση των πόρων και περιορίζουν στο ελάχιστο την κατασπατάληση γης και την άναρχη αστική δόµηση. ΡΑΣΗ 10 Αναζωογόνηση των υποβαθµισµένων αστικών ζωνών Η υποβάθµιση αστικών περιοχών θέτει σε κίνδυνο τη συνολική συνοχή του αστικού συστήµατος και συντελεί σε απαξίωση εδαφικών διαθεσίµων µε αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία και οικονοµία τη πόλης. Οι ενέργειες που αποσκοπούν στην αναζωογόνηση υποβαθµισµένων αστικών ζωνών είναι ολοκληρωµένες παρεµβάσεις που αντιµετωπίζουν τις οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτισµικές, περιβαλλοντικές, συγκοινωνιακές και άλλες διαστάσεις του προβλήµατος. ΡΑΣΗ 11 Εκτίµηση και παρακολούθηση των συνθηκών κατοίκησης και αστικής οργάνωσης 12 Οι δείκτες έχουν καθοριστική σηµασία για την εκτίµηση των αστικών επιδόσεων. Ιδιαιτέρως σε ένα περιβάλλον ευµετάβλητο και επηρεαζόµενο από συγκυριακά φαινόµενα, απαραίτητη προϋπόθεση άσκησης πολιτικής είναι η καλή γνώση των δεδοµένων και η παρακολούθηση µεταβολών µε συστηµατικό τρόπο. Να σηµειωθεί ότι ανάλογες δράσεις προωθεί η ΕΕ σε κοινοτικό επίπεδο. 25

26 2.6. Ποιότητα αστικού περιβάλλοντος Η ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος είναι συνάρτηση τόσο των φυσικών στοιχείων όσο και της ποιότητας ζωής στην πόλη. Η ποιότητα της ατµόσφαιρας, των υδάτων και του εδάφους είναι κεντρικά περιβαλλοντικά ζητήµατα, όπως είναι, επίσης, η ύπαρξη πρασίνου και ελεύθερων χώρων, η ποιότητα κατοικίας, το αστικό τοπίο και η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Παρά τη διάκριση µεταξύ φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος το ζήτηµα της βιωσιµότητας τίθεται ουσιαστικά από τη σχέση και αλληλεξάρτησή τους στο πλαίσιο του αστικού συστήµατος. Αν και τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος έχουν υποστεί δραστικό µετασχηµατισµό και σε πολλές περιπτώσεις έχουν ενταχθεί ή καλυφθεί από το δοµηµένο περιβάλλον η ανάγκη ή/και παρουσία τους γίνεται συχνά φανερή (π.χ. σε περιπτώσεις κρίσης όπως η έλλειψη νερού, οι πληµµύρες, το φωτοχηµικό νέφος, κ.λπ.) µε έντονο τρόπο. Το περιαστικό δάσος, ο Θερµαϊκός κόλπος, η διαχείριση των ρεµάτων, η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, η εξασφάλιση της ποιότητας και ποσότητας των νερών και της ποιότητας της ατµόσφαιρας και των εδαφών, καθώς και η διασφάλιση της αισθητικής και των φυσικών χαρακτηριστικών του τοπίου αποτελούν τα κεντρικά στοιχεία της προσπάθειας για ένα Στρατηγικό Σχέδιο βιώσιµης ανάπτυξης της πόλης. Από την άλλη πλευρά, η διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής συνιστώσας της πόλης έχει τριπλή σηµασία: αποτελεί στοιχείο συγκρότησης της εθνικής και ευρωπαϊκής ταυτότητας, παράγοντα ακτινοβολίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, και οικονοµικό πόρο µέσω της προσέλκυσης επισκεπτών από το εξωτερικό και το εσωτερικό. Ειδικότερα στοιχεία όπως τα κάστρα, τα βυζαντινά µνηµεία, οι εµπορικές ζώνες της πόλης, τα ρωµαϊκά και οθωµανικά µνηµεία αλλά και η σηµερινή πολιτιστική παραγωγή (π.χ. την επανάχρηση βιοµηχανικών κτιρίων, τις εστίες και θεσµούς σύγχρονων εκδηλώσεων, τα µουσεία, κ.λπ.) µπορούν να συντεθούν ώστε µια διαχρονική και πολύπολιτισµική Θεσσαλονίκη να αναδυθεί µέσα από την έµφαση των διαφορετικών ιστορικών στιγµών της. Οι βασικές δράσεις που προτείνονται σχετικά είναι: ΡΑΣΗ 12 Εκτίµηση και παρακολούθηση των αλλαγών στην ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος Η δράση περιλαµβάνει δύο βασικές συνιστώσες: Σύνταξη Έκθεσης Κατάστασης Περιβάλλοντος: Η Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος πρέπει να περιλαµβάνει τη συνολική εκτίµηση για την κατάσταση του περιβάλλοντος στην ΕΠΘ και να εκπονείται σε κυλιόµενη βάση (5ετία). Η Έκθεση µπορεί να βασίζεται στα δεδοµένα που είναι διαθέσιµα κάθε φορά, τα οποία θα εξετάζει συνθετικά µε βάση τα παρακάτω τέσσερα επίπεδα: 26

27 α. Αστικά πρότυπα. Μέγεθος της πόλης, δοµή, υποδοµές κ.λπ., δηλαδή στοιχεία που καθορίζουν σε σηµαντικό βαθµό τη φύση και την έκταση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. β. Αστική κατανάλωση και ροή πόρων. Χρήση νερού και ενέργειας από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για θέρµανση, φωτισµό, µεταφορά κ.λπ., καθώς και η αντίστοιχη παραγωγή αποβλήτων (υγρά και στερεά). γ. Αστική ποιότητα ζωής. Ποιότητα ατµόσφαιρας, ποιότητα υδάτων, επίπεδα θορύβου, πράσινες περιοχές, βιοποικιλότητα, διατηρητέα µνηµεία και τόποι ιστορικού ενδιαφέροντος, αστικό τοπίο, ποιότητα κατοικίας, οδική κυκλοφορία και ασφάλεια, δηµόσια υγεία, προσπελασιµότητα της πόλης, εγκληµατικότητα, µεγάλοι κίνδυνοι. δ. Πολιτιστική Κληρονοµιά. Χαρακτηριστικά του ιστορικού περιβάλλοντος για το σύνολο της ΕΠΘ και για όλες τις χρονικές περιόδους και µέτρα για την αναλυτική καταγραφή, προστασία και ανάδειξη των ιστορικών χώρων και της πολιτιστικής κληρονοµιάς ολόκληρης της ΕΠΘ. Συντονισµός της παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραµέτρων. Η παρακολούθηση των επιµέρους περιβαλλοντικών παραµέτρων αποτελεί εκ των πραγµάτων αντικείµενο διάφορων φορέων. Η δράση αποσκοπεί, κυρίως, στον συντονισµό της παρακολούθησης, ούτως ώστε να αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα που προκύπτουν από την πολυδιάσπαση των φορέων και να αποκτώνται έγκυρα δεδοµένα για τις αλλαγές στο αστικό περιβάλλον. Η µορφή (ή οι µορφές) που θα πάρει αυτός ο συντονισµός αποτελεί αντικείµενο ξεχωριστής µελέτης και διαλόγου ανάµεσα στους εµπλεκόµενους. ΡΑΣΗ 13 Εκτίµηση και παρακολούθηση εξειδικευµένων δεικτών και στόχων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης Οι δράση αυτή περιλαµβάνει τρεις βασικές συνιστώσες: Υιοθέτηση δεικτών περιβάλλοντος και αειφορίας. Οι δείκτες πρέπει να παρέχουν αντικειµενική και συγκρίσιµη πληροφορία για την κατάσταση και την πρόοδο που γίνεται στα ζητήµατα του περιβάλλοντος και της αειφορίας και εποµένως είναι χρήσιµο να ακολουθούν καθιερωµένα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι δείκτες δεν θα εκφράζουν µόνον απόλυτα µεγέθη, αλλά θα εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στις αλλαγές που συνέβησαν σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και θα προσδιορίζουν τις τάσεις και τις κατευθύνσεις που διαφαίνονται. Ενσωµάτωση προγραµµατικών στόχων στα διάφορα επίπεδα σχεδιασµού: Η συνιστώσα αυτή αφορά προφανώς το σύνολο των στόχων του Στρατηγικού Σχεδίου, οι οποίοι εξειδικεύονται αναλόγως στο υπό επικαιροποίηση Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης, στη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, καθώς και στα νέα ή υπό επανεξέταση Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια. Οι προγραµµατικοί στόχοι περιβάλλοντος και αειφορίας που πρέπει να υιοθετηθούν από τα παραπάνω σχέδια θα αναφέρονται στην αναπτυξιακή διάσταση των σχεδίων, στα ζητήµατα χωροταξικής και πολεοδοµικής οργάνωσης που επηρεάζουν 27

28 την αστική δοµή και τις αστικές ροές, καθώς και στην εκτίµηση των αναγκών των επιµέρους χωρικών και οικιστικών ενοτήτων. Συνεπώς, η δράση αυτή προϋποθέτει την εξειδίκευση των στόχων της βιώσιµης ανάπτυξης που θα τεθούν, όπως και την προσαρµογή των προδιαγραφών εκτίµησης αναγκών σε αυτούς τους στόχους. Επιλογή ποσοτικών στόχων. Η επιλογή ποσοτικών στόχων είναι απολύτως αναγκαία ώστε η πολιτική για το περιβάλλον και την αειφορία να γίνει και ρεαλιστική και επιχειρησιακή. Οι ποσοτικοί στόχοι θα αποτελέσουν τη βάση για τη δέσµευση των εµπλεκόµενων φορέων γύρω από τους σκοπούς του παρόντος Στρατηγικού Σχεδίου. Επίσης, πρέπει να είναι συνδεδεµένοι µε χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους. ΡΑΣΗ 14 Προώθηση ολοκληρωµένων συστηµάτων διαχείρισης φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων Ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης πρέπει να προωθηθούν, να επικαιροποιηθούν ή να ενεργοποιηθούν αναλόγως για όλους τους βασικούς φυσικούς και τεχνολογικούς κινδύνους που αντιµετωπίζει η πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως οι σεισµοί, τα µεγάλα βιοµηχανικά ατυχήµατα, οι πληµµύρες, οι περιαστικές δασικές πυρκαγιές κ.λπ. Τα ολοκληρωµένα σχέδια διαχείρισης πρέπει να περιλαµβάνουν µέτρα τόσο για την αντιµετώπιση, όσο και κυρίως για την πρόληψη των κινδύνων όπου αυτό είναι εφικτό. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στους ίδιους τους µηχανισµούς θεσµοθέτησης και ελέγχου των χρήσεων γης και της αστικής ανάπτυξης (χωροταξικοί και πολεοδοµικοί µηχανισµοί) για την πρόληψη ή την αποφυγή και των φυσικών και των τεχνολογικών κινδύνων. Εδώ ενδεικτικά αναφέρεται η σύνταξη και αξιοποίηση του τεχνικό-γεωλογικού χάρτη της περιοχής στην ανάπτυξη σχεδιασµού αντισεισµικής προστασίας (µικροζωνική µελέτη) και του Γεωχηµικού Άτλαντα (για τη διασπορά βαρέων µετάλλων στα ιζήµατα των υδρορεµάτων). ΡΑΣΗ 15 Καθιέρωση της Στρατηγικής Εκτίµησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των προγραµµάτων και πολιτικών Η Στρατηγική Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στην εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε επίπεδα αποφάσεων υψηλότερα των µεµονωµένων έργων, δηλαδή στο ίδιο το επίπεδο του σχεδιασµού (όπως για παράδειγµα κατά το στάδιο της εκπόνησης µιας Γενικής Κυκλοφοριακής Μελέτης, της Ζ.Ο.Ε. ή των ΓΠΣ). Η Στρατηγική Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επιδιώκει να ενσωµατώσει στην πράξη τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης και να καλύψει τα κενά που παρουσιάζουν οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, οι οποίες εστιάζονται στις επιπτώσεις µεµονωµένων έργων. Στο στάδιο του σχεδιασµού είναι δυνατόν να αντιµετωπιστούν συνολικά όλα τα ζητήµατα, συµπεριλαµβανοµένων και των περιβαλλοντικών προβληµάτων, τα οποία προκύπτουν από τις επιµέρους εναλλακτικές πολιτικές ή παρεµβάσεις. Η Στρατηγική Εκτίµηση 28

29 Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εποµένως, θα πρέπει να βασίζεται και στην οικονοµική εκτίµηση των εναλλακτικών πολιτικών, γεγονός που θα συµβάλλει στον ολοκληρωµένο σχεδιασµό. 29

30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΧΑΡΤΕΣ Χάρτης 1: Χωροταξική Μελέτη Θεσσαλονίκης (1968): ιευθύνον Σχέδιο 25ετίας/50ετίας Χάρτης 2: Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης (1985): οµικές Παρεµβάσεις Αναπτυξιακές Επιλογές 30

31 Χάρτης 3: Στρατηγικό Σχέδιο για τον 21 ο αιώνα (1995): Στρατηγικές Παρεµβάσεις Χάρτης 4: Στρατηγικό Σχέδιο 2010: ιεθνής Ρόλος και Χωρική Συνοχή 31

32 Χάρτης 5: Στρατηγικό Σχέδιο 2010: Ζώνες Μητροπολιτικής Επιρροής Χάρτης 6: Στρατηγικό Σχέδιο 2010: οµή και Τάσεις Ανάπτυξης 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ (Η σειρά των φορέων και υπηρεσιών είναι αλφαβητική. Ο κατάλογος παραµένει ανοχιτός για συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 10 η Διάλεξη Όραμα βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 10 η Διάλεξη Όραμα βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 10 η Διάλεξη Όραμα βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΥΜ III: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ (Οµάδα Εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου)

ΦΟΡΟΥΜ III: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ (Οµάδα Εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης Υλοποίηση Σχεδίου ράσης Φόρουµ Κοινωνικού ιαλόγου ΦΟΡΟΥΜ III: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουµ ΙΙΙ: Κοινωνική ικαιοσύνη και Συνοχή Οµάδα εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου.

Φόρουµ ΙΙΙ: Κοινωνική ικαιοσύνη και Συνοχή Οµάδα εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου. Φόρουµ ΙΙΙ: Κοινωνική ικαιοσύνη και Συνοχή Οµάδα εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου. Εισηγητής: Καθ. Ν. Παπαµίχος, Τοµέας Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο 1: Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Νέες µορφές διακυβέρνησης και στρατηγικός σχεδιασµός της βιώσιµης ανάπτυξης

Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο 1: Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Νέες µορφές διακυβέρνησης και στρατηγικός σχεδιασµός της βιώσιµης ανάπτυξης Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο 1: Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Νέες µορφές διακυβέρνησης και στρατηγικός σχεδιασµός της βιώσιµης ανάπτυξης (Ο Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης»

Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης» «Χωροταξικός Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης» ΔΕΘ 3 ο Διεθνές Συνέδριο Real Estate Προοπτικές χωρίς όρια 11 13 Σεπτ 2008 Σταυρούλα Μπαϊρακτάρη Πρόεδρος Ε.Ε. ΟΡΘΕ Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

NEO ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

NEO ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: NEO ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Πάνος Σταθακόπουλος Πρόεδρος Οργανισµού Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Πολεοδοµίας Α.Π.Θ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ Τι είναι ένα Ρυθµιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 2 0 1 3-2014 1 Α. ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δίκτυο οικισμών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις προτάσεις του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας)

Θέσεις προτάσεις του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΟΥΜ ΙΙ: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Θέσεις προτάσεις του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 7 ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Σ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΙΑ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 2012-2014 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Η διασυνοριακή θέση του Δήμου, αποτελεί μέγιστο πλεονέκτημα και δεν πρέπει να δίνει τροφή σε ξενοφοβικά στερεότυπα,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 3 η Διάλεξη Α. Τέσσερα Σχέδια για τη Θεσσαλονίκη Στρατηγικά Σχέδια της (1995-2002)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 Δήμος Σοφάδων ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 79 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2.1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ Ο Δήμος Σοφάδων, όπως διαμορφώθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 21.1.2014 Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και λειτουργία του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΟΡ.ΘΕ.) Ο ν.

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» «ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί το Μέρος Β του πενταετούς Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ 1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 ΚΕΡΚΥΡΑ 6 3-2008 1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 9 η Διάλεξη Β. Διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης Αστικό περιβάλλον Εισήγηση: Γρηγόρης Καυκαλάς

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 9 η Διάλεξη Β. Διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης Αστικό περιβάλλον Εισήγηση: Γρηγόρης Καυκαλάς ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 9 η Διάλεξη Β. Διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης Αστικό περιβάλλον Εισήγηση:

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση»

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» «Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» Ελένη Κρικέλα, Προϊσταµένη Μονάδας Γ ΕΥΣΕΚΤ ράσεις Επαγγελµατικής Κατάρτισης Συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΚΤ στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την. Ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Μ.Π. για ένα. Αθήνας Αττικής (δεκαετία 2000)

Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την. Ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Μ.Π. για ένα. Αθήνας Αττικής (δεκαετία 2000) Ημερίδα Τ.Ε.Ε. / 11 Φεβρουαρίου 2010 Λουδοβίκος Κ. Βασενχόβεν Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την περιοχή του Ελαιώνα (δεκαετία του 1990)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. Η παρουσίαση περιλαμβάνει 3 ενότητες: ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αποτίμηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας. Εδώ ζούμε.

ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας. Εδώ ζούμε. ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας Εδώ ζούμε. Καλύτερα» Η περιοχή παρέμβασης του σχεδίου ΒΑΑ, με βάση τα χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού Ζωή Παπασιώπη, Βοηθ. Γενικός ιευθυντής Εγνατία Οδός Α.Ε. 1 Αναπτυξιακό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας, 10-11/06/2005 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΝΟΜΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL Τα ανωτέρω στοιχεία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Θεωρίες Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 8 ο Μάθημα Αστικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.3 Υποδομές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 Α. ΣΤΟΧΟΙ Στόχος Α: Συμβολή στην άμβλυνση των αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Μπάμπης Τσιτλακίδης Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Η ψηφιακή τεχνολογία ως: Καταλύτης για την επίλυση σύγχρονων αστικών ζητημάτων Βασικό εργαλείο για αστικό σχεδιασμό Το μέσο (και όχι αυτοσκοπός) για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους Παράρτημα 1: Συσχέτιση της Λογικής της Παρέμβασης με τις Αξιολογήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 1α 1b Χαμηλό ποσοστό Ακαθάριστης Δαπάνης για έρευνα στην Περιφέρεια, ως προς το Περιφερειακό Προϊόν 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Η ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Ιούνιο του 1996, στη Δεύτερη Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς (HABITAT II) που πραγματοποιήθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Στόχος της αναθεώρησης του Προγράµµατος είναι η διασφάλιση ρεαλιστικών προϋποθέσεων υλοποίησης των στόχων και των έργων, µε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα!

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! 1 Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! Η Ευρώπη αλλάζει. Η Χώρα επαναπροσδιορίζεται. Ο Δήμος Κοζάνης σε μετάβαση. Επιλογή μας, αλλά και αναγκαιότητα, η αλλαγή. Αλλαγή που σημαίνει κίνηση! Η πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.2.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΖΩΝΤΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση Πολιτικής...3 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΕΙΝΩΝ & ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΗΜΩΝ ΑΡΤΑΣ ΙΟΝΙΑΝS ΟΕ ΑΜΙΣΘΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΟΕ ΚΤ/ ΓΚ 1

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΕΙΝΩΝ & ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΗΜΩΝ ΑΡΤΑΣ ΙΟΝΙΑΝS ΟΕ ΑΜΙΣΘΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΟΕ ΚΤ/ ΓΚ 1 2015 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΕΙΝΩΝ & ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΗΜΩΝ ΑΡΤΑΣ ΑΟΕ ΚΤ/ ΓΚ 1 ΑΜΙΣΘΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΟΝΙΑΝS ΟΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) Συντονισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 1. Ενίσχυση της ελκυστικότητας του αγροτικού χώρου μέσω βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κλειτώ Λεοντίδου- Γεράρδη

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κλειτώ Λεοντίδου- Γεράρδη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το παρόν ερευνητικό πρόγραµµα «Στρατηγικό Πλαίσιο Χωρικής Ανάπτυξης για την Αθήνα Αττική» και µε τη συµµετοχή ενός ευρέως φάσµατος πανεπιστηµιακών δασκάλων και άλλων ερευνητών και συνεργατών,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Νησιώτικο περιβάλλον, Νησιωτική-Θαλάσσια χωροταξία και Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη: Το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας νησιωτικών περιοχών

Νησιώτικο περιβάλλον, Νησιωτική-Θαλάσσια χωροταξία και Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη: Το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας νησιωτικών περιοχών ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 26-27 ΜΑΙΟΥ 2017 Νησιώτικο περιβάλλον, Νησιωτική-Θαλάσσια χωροταξία και Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη: Το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.3 : «ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΜΕΤΡΟ 19: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Leader (ΤΑΠΤοΚ) ΤΟΥ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΠΡΟΤΕΤΑΙΟΤΗΤΑ 4: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΆΜΒΛΥΝΣΗ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.7: Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων (υποδομές, επιχειρηματικές δραστηριότητες, προώθηση -προβολή)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.7: Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων (υποδομές, επιχειρηματικές δραστηριότητες, προώθηση -προβολή) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.7: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Εικόνων...XIII Κατάλογος Σχημάτων...XV Κατάλογος Πλαισίων...XIX Κατάλογος Πινάκων...XXII Βιβλιογραφικές Αναφορές...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Εικόνων...XIII Κατάλογος Σχημάτων...XV Κατάλογος Πλαισίων...XIX Κατάλογος Πινάκων...XXII Βιβλιογραφικές Αναφορές... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Εικόνων....XIII Κατάλογος Σχημάτων....XV Κατάλογος Πλαισίων....XIX Κατάλογος Πινάκων....XXII Βιβλιογραφικές Αναφορές.... XXIV Βιογραφικά Σημειώματα Συγγραφέων.... XXV Πρόλογος και

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα