Ήχος Βαρύς-Εωθινόν Ευαγγέλιο Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ήχος Βαρύς-Εωθινόν Ευαγγέλιο Ι"

Transcript

1 STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York Telephone: (718) Fax Telephone: (718) Dean: Fr. John K. Lardas *** ST. NICHOLAS CHURCH OF THE WTC ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ WTC Fr. John Romas (914) Ήχος Βαρύς-Εωθινόν Ευαγγέλιο Ι Ο γνωστός Όσιος Παίσιος ανακυρήχθηκε Άγιος την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, Το παρακάτω κείμενο είναι μια απο της πολύ σοφές του διδασκαλίες περί της απλότητας του ανθρώπου. - Γέροντα, η μελέτη των βιβλίων και η γνώση βοηθούν να γνωρίσει κανείς τον Θεό;- Κοίταξε να σου πω όταν εργασθεί κανείς πνευματικά και φθάσει σε μια καλή πνευματική κατάσταση, βλέπει μερικά πράγματα πολύ καθαρά, με τον θείο φωτισμό, χωρίς να τα έχει γνωρίσει από τα βιβλία. Και μάλιστα τα βλέπει καθαρώτερα από άλλους που έχουν διαβάσει του κόσμου τα βιβλία. Με την εσωτερική του καθαρότητα βλέπει καθαρά πολύ μακριά και πολύ βαθιά, γιατί έχει βγη από την κοσμική τροχιά και κινείται πλέον στην πνευματική τροχιά, στον μυστηριακό χώρο. Όσοι απέκτησαν την εσωτερική απλότητα και καθαρότητα βλέπουν τα υπερφυσικά πράγματα πολύ απλά, σαν φυσικά, γιατί στον Θεό όλα απλά είναι- όπως και ο Ίδιος είναι πολύ απλός, και μας το φανέρωσαν ο Υιός Του επί της γης με την αγία Του απλότητα-και δεν χρησιμοποιεί μεγαλύτερη δύναμη για τα υπερφυσικά και μικρότερη για τα φυσικά, αλλά την ίδια δύναμη για όλα.- Δηλαδή, Γέροντα, μπορεί ένας άνθρωπος χωρίς πολλή μελέτη να γνωρίσει τα μυστήρια του Θεού;- Ναι, αν έχη την αγία απλότητα, μπορεί όχι μόνο να γνωρίσει αλλά και να ζήση τα μυστήρια του Θεού. Θυμάστε εκείνον τον πολύ απλό μοναχό που αξιώθηκε να φάη μαζί με τον Χριστό; Πριν γίνη μοναχός, ήταν βοσκός, και το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν πώς θα σωθή. Κάποτε πέρασε από τα μέρη του ένας ερημίτης και του είπε: «Αν θέλης να σωθής, να βαδίζης τον ίσιο δρόμο». Αυτός πήρε κατά γράμμα τον λόγο του. Παίρνει λοιπόν ένα δρόμο και τρεις μέρες βάδιζε συνέχεια όλο ίσια, ώσπου τελικά έφθασε σε ένα μοναστήρι.εκεί ο ηγούμενος, όταν είδε τον πόθο που είχε για την σωτηρία του, τον έκανε αμέσως μοναχό και τον έβαλε να διακονή στην εκκλησία. Μια μέρα, την ώρα που καθάριζε τον ναό, πέρασε ο ηγούμενος και τον συμβούλεψε να κάνη καλά τη δουλειά του. Εκείνος, αφού άκουσε τις συμβουλές,ρώτησε τον Γέροντα δείχνοντας τον Εσταυρωμένο: «Γέροντα, ποιός είναι αυτός που στέκεται εκεί επάνω; Έχω τόσες μέρες εδώ και δεν κατέβηκε ούτε να φάη ούτε να πιή». Θαύμασε ο ηγούμενος την απλότητά του και του λέει: «Εγώ τον τιμώρησα να στέκεται εκεί επάνω, γιατί δεν έκανε καλά τη δουλειά του». Ο μοναχός τον άκουσε χωρίς να πη τίποτε. Το βράδυ πήρε το φαγητό του και κλείσθηκε μέσα στον ναό. Πήγε κάτω από τον Εσταυρωμένο και Του είπε με πόνο: «Κατέβα, αδελφέ, να φάμε μαζί». Τότε ο Χριστός κατέβηκε και έφαγε μαζί με τον απλό μοναχό και του υποσχέθηκε ότι θα τον πάρη στο σπίτι του Πατέρα Του, για να ευφραίνεται αιώνια. Πράγματι, μετά από λίγες μέρες ο απλός αυτός μοναχός κοιμήθηκε ειρηνικά. Βλέπετε, τέλεια άγνοια είχε, αλλά τι αξιώθηκε να ζήση, χάρη στην πολλή απλότητα και καθαρότητα που είχε! Για να αναπαυθεί η Χάρις του Θεού στον άνθρωπο, πρέπει να υπάρχει μέσα του αυτό το άδολο, το καθαρό. Ο Θεός χαρίζεται σε όσους έχουν εξαγνισμένη απλότητα. Όταν προηγηθή η απλότητα και η καθαρότητα, με την θερμή πίστη και την ευλάβεια, φθάνει μετά ο άνθρωπος να έχη θεία γεγονότα και να γνωρίζη τα μυστήρια του Θεού, χωρίς να έχει γνώσεις. Γιατί τότε φιλοξενείται μέσα του η Αγία Τριάδα και με τον θείο φωτισμό που έχει βρίσκει εύκολα τα κλειδιά των θείων νοημάτων και ερμηνεύει το πνεύμα του Θεού πολύ απλά και φυσικά, χωρίς διανοητικό πονοκέφαλο. Όταν καθαρίσουμε την πονηρή μας καρδιά, «εκ της οποίας εξέρχονται όλα τα κακά», θα γίνουμε καθαρά και ταπεινά δοχεία της θείας Χάριτος και Θα αναπαύεται πλέον μέσα μας η Αγία Τριάδα. Θα εύχομαι κι εγώ για σας, καθώς κι εσείς να εύχεσθε για μένα,να βοηθήσουν ο Χριστός και η Παναγία να καθαρισθούν οι καρδιές μας, για να δούμε τον Θεό. «Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται». Αμήν.

2 Κυριακή, 18η Ιανουαρίου, 2015 Κυριακή: IB ΛΟΥΚΑ (των Δέκα Λεπρών). Των εν Αγίοις Πατέρων ημών Αθανασίου και Κυρίλλου, Πατριαρχών Αλεξανδρείας. Αναστάσιμο Απολυτίκιον Ήχος Βαρύς Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν θάνατον, ἠνέῳξας τῷ Λῃστῇ τὸν Παράδεισον, τῶν Μυροφόρων τὸν θρῆνον μετέβαλες, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις κηρύττειν ἐπέταξας, ὅτι ἀνέστης Χριστὲ ὁ Θεός, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. Απολυτίκιον της Eορτής Ἔργοις λάμψαντες Ὀρθοδοξίας, πᾶσαν σβέσαντες κακοδοξίαν, νικηταὶ τροπαιοφόροι γεγόνατε, τὴ εὐσεβεία τὰ πάντα πλουτίσαντες, τὴν Ἐκκλησί, ἂν μεγάλως κοσμήσαντες, ἀξίως εὔρατε Χριστὸν τὸν Θεὸν εὐχαὶς ὑμῶν, δωρούμενον πᾶσι τὸ μέγα ἔλεος. Απολύτίκιον Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τοῦ Σταυροῦ σου τὸν τύπον ἐν οὐρανῷ θεασάμενος, καὶ ὡς ὁ Παῦλος τὴν κλῆσιν οὐκ ἐξ ἀνθρώπων δεξάμενος, ὁ ἐν βασιλεῦσιν, Ἀπόστολός σου Κύριε, Βασιλεύουσαν πόλιν τῇ χειρί σου παρέθετο ἣν περίσῳζε διὰ παντὸς ἐν εἰρήνῃ, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε. Απολυτίκιον Αγίου Νικολάου Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας Διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια, Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Κοντάκιον Ὁ μήτραν παρθενικὴν ἁγιάσας τῶ τόκω σου, καὶ χείρας τοῦ Συμεὼν εὐλογήσας ὡς ἔπρεπε, προφθάσας καὶ νὺν ἔσωσας ἡμᾶς Χριστὲ ὁ Θεός. Ἀλλ' εἰρήνευσον ἐν πολέμοις τὸ πολίτευμα, καὶ κραταίωσον Βασιλεῖς οὓς ἠγάπησας, ὁ μόνος φιλάνθρωπος. Sunday January 18th, 2015 Sunday: Sunday After Epiphany. Our righteous Theodosius the Cenobiarch Vitalis of Gaza. Nikiforos the new Martyr of Kritsa. Resurrectional Apolytikion Grave Tone Thou didst abolish death by Thy Cross; Thou didst open Paradise to the thief; Thou didst transform the myrrh-bearers' lamentation, and didst bid Thine Apostles to preach that Thou art risen, O Christ God, granting great mercy to the world. Apolytikion of the Feast Shining forth with works of Orthodoxy, ye quenched every false belief and teaching and became trophy-bearers and conquerors. And since ye made all things rich and with true piety, greatly adorning the Church with magnificence, Athanasios and wise Cyril, ye both have worthily found Christ God, Who doth grant great mercy unto all. Apolytikion of Sts. Constantine and Helen Having seen the image of Thy Cross in Heaven, and like Paul, having received the call not from men, Thine apostle among kings entrusted the commonwealth to Thy hand, O Lord. Keep us always in peace, by the intercessions of the Theotokos, O only Friend of man. Apolytikion of St. Nicholas The truth of things hath revealed thee to thy flock as a rule of faith, an icon of meekness, and a teacher of temperance; for this cause, thou hast achieved the heights by humility, riches by poverty. O Father and Hierarch Nicholas, intercede with Christ God that our souls be saved. Seasonal Kontakion Your birth sanctified a Virgin's womb and properly blessed the hands of Symeon. Having now come and saved us O Christ our God, give peace to Your commonwealth in troubled times and strengthen those in authority, whom You love, as only the loving One.

3 Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν. Στίχ. Ὅτι δίκαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἐποίησας ἡμῖν. Πρὸς Ἑβραίους 13:7-16 Ἀδελφοί, μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς, μιμεῖσθε τὴν πίστιν. Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτός, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. Διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ παραφέρεσθε καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν, οὐ βρώμασιν, ἐν οἷς οὐκ ὠφελήθησαν οἱ περιπατήσαντες. Ἔχομεν θυσιαστήριον, ἐξ οὗ φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ τῇ σκηνῇ λατρεύοντες. Ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζῴων τὸ αἷμα περὶ ἁμαρτίας εἰς τὰ ἅγια διὰ τοῦ ἀρχιερέως, τούτων τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς. Διὸ καὶ Ἰησοῦς, ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος τὸν λαόν, ἔξω τῆς πύλης ἔπαθεν. Τοίνυν ἐξερχώμεθα πρὸς αὐτὸν ἔξω τῆς παρεμβολῆς, τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ φέροντες. Οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν. Διʼ αὐτοῦ οὖν ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως διὰ παντὸς τῷ θεῷ, τοῦτʼ ἔστιν, καρπὸν χειλέων ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. Τῆς δὲ εὐποιΐας καὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε τοιαύταις γὰρ θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ θεός. Blessed are you, O Lord, the God of our fathers. Verse: For you are just in all you have done. St. Paul's Letter to the Hebrews 13:7-16 Brethren, remember your leaders, those who spoke to you the word of God; consider the outcome of their lives, and imitate their faith. Jesus Christ is the same yesterday and today and for ever. Do not be led away by diverse and strange teachings; for it is well that the heart be strengthened by grace, not by foods, which have not benefited their adherents. We have an altar from which those who serve the tent have no right to eat. For the bodies of those animals whose blood is brought into the sanctuary by the high priest as a sacrifice for sin are burned outside the camp. So Jesus also suffered outside the gate in order to sanctify the people through his own blood. Therefore let us go forth to him outside the camp and bear the abuse he endured. For here we have no lasting city, but we seek the city which is to come. Through him then let us continually offer up a sacrifice of praise to God, that is, the fruit of lips that acknowledge his name. Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. ***************************************************************************************************************** Κατὰ Λουκᾶν Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν, καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες Ιησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς. καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν. εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψε μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν Θεόν, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ιησοῦς εἶπεν οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ; οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος; καὶ εἶπεν αὐτῷ ἀναστὰς πορεύου ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. The Gospel of Luke 17:12-19 At that time, as Jesus entered a village, He was met by ten lepers, who stood at a distance and lifted up their voices and said: "Jesus, Master, have mercy on us." When He saw them He said to them, "Go and show yourselves to the priests." And as they went they were cleansed. Then one of them, when he saw that he was healed, turned back, praising God with a loud voice; and he fell on his face at Jesus's feet, giving Him thanks. Now he was a Samaritan. Then said Jesus: "Were not ten cleansed? Where are the nine? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner?" And He said to him: "Rise and go your way; your faith has made you well."

4 Ακολουθία του Καθαγιασμού των Εικόνων Ειρήνη πάσι. Τας καφαλάς ημών τω Κυρίω Κλίνωμεν. Κύριε Βασιλεύ ημών παντοκράτορ, ο Πατηρ του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο ορίσας τον δούλον σου Μωυσήν, ίνα ιστορήση την εικόνα των Χερουβίμ εν τη Σκηνή τη αγία και ημείς, Κύριε, ούτως ελάβομεν Εικόνα αγίαν εις μνήμην αυτών δεομεθά σου, Βασιλεύ ημών, του αποστείλαι την χάριν του Αγίου σου Πνεύματος, και τον Άγγελον σου επί την Εικόνα ταύτην την αγίαν ίνα γένηται, εί τις εις αυτήνη δεηθή, εις εκπλήρωσιν της δεήσεως αυτού, δια της χάριτος, και ελεημοσύνης, και στοργής του μονογενούς σου Υιού, και φιλανθρώπου Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Οτι σοι πρέπει τιμή και προσκύνησις, συν το μονογενεί σου Υιώ, και τω Αγίω σου Πνεύματι, νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Bishop: Let us pray to the Lord. Response: Lord, have mercy. Bishop: Master, our Almighty King, Father of our Lord and Savior Jesus Christ, You gave orders to your servant Moses to sketch a picture of a Cherub in the holy Tent, and from this, we took the custom of sketching icons as a remembrance of those whom they represent. Therefore, we pray to You, O Lord our King, to send the grace of your Holy Spirit, together with your angel, on this holy icon so that every prayer which is offered to You through this icon may be accepted by the grace, mercy, and compassion of your only-begotten Son, our Lord, God and Savior, Jesus Christ, the Lover of Mankind. For all glory, honor, and worship are yours due, Father, Son and Holy Spirit, now and always and for ever and ever. Amen. Η Κατά Σάρκα Γέννησης του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος Ημών Ιησού Χριστού Ἡ γέννησίς σου, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τό φῶς τό τῆς γνώσεως ἐν αὐτῇ γάρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες ὑπό ἀστέρος ἐδιδάσκοντο Σέ προσκυνεῖν, τόν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καί Σέ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν Κύριε δόξα σοι. Ἦχος πλ. ἅ Τόν συνάναρχον λόγον Ο Άγιος Ανδρέας εν Κρήτη Τοῦ Δαβίδ τήν κινύραν Πάτερ μιμούμενος, ἕν Ἐκκλησία ὁσίων προσάδεις ἄσμα καινόν, ὡς σοφός ὑφηγητής τοῦ Θείου Πνεύματος σύ γάρ ἐβρόντησας ἠμίν, τάς τῆς χάριτος ὠδᾶς, καί λόγον δικαιοσύνης, Ἀνδρέα Πατέρων κλέος, πρός σωτηρία τῶν ψυχῶν ἠμῶν. Ἦχος δ. Ταχὺ προκατάλαβε- Ο Άγιος Ρωμανός ο Μελοδός Ὡς σάλπιγξ θεόληπτος, τῶν οὐρανίων ᾠδῶν, ἐνθέως ἐφαίδρυνας, τὴν Ἐκκλησίαν Χριστοῦ, τοὶς θείοις σου ἄσμασι, σὺ γὰρ τῆς Θεοτόκου, ἐμπνευσθεῖς τὴ ἑλλάμψει, ἔνθεος ὑμνηπόλος, ἐγνωρίσθης ἐν κόσμῳ, διὸ σὲ πόθω τιμῶμεν, Ρωμανὲ Ὅσιε. Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ. Τὴν ὡραιότητα-ο Άγιος Ιωσήφ ο Ποιητής Τὸ δωδεκάχορδον, τοῦ Λόγου ὄργανον, τὴν παναρμόνιον, λύραν τῆς χάριτος, τὸν Ὑμνογράφον Ἰωσήφ, τιμήσωμεν ἐπαξίως οὗτος γὰρ ἀνύμνησε, μελιχροῖς μελῳδήμασι, Πνεύματι κινούμενος, τῶν Ἁγίων πᾶν σύστημα. Μεθ ὧν καὶ ἱκετεύει ἀπαύστως, δοῦναι ἡμῖν πταισμάτων λύσιν. Ἦχος δ. Ταχὺ προκατάλαβε. Ο Άγιος Ιωσήφ ο Προφήτης Ὡς σάλπιγξ πανεύσημος, μεγαλοφώνω φθογγή, τῷ κόσμῳ προήγγειλας, τὴν παρουσίαν Χριστοῦ, Προφῆτα θεσπέσιε, σὺ γὰρ τοῦ Παρακλήτου, ἑλλαμφθεῖς τὴ δυνάμει, κάλαμος ὀξυγράφος, τῶν μελλόντων ἐδείχθης, διὸ σὲ Ἠσαΐα, ὕμνοις γεραίρομεν. Ἦχος δ. Ταχὺ προκατάλαβε. Ο Άγιος Μιχαίας ο Προφήτης Ὡς ὀρὸς περίοπτον, καὶ ἐμφανὲς ἀληθῶς, προεῖδες ἐν Πνεύματι, τὴν Ἐκκλησίαν Χριστοῦ, Μιχαία θεόπνευστε, ὅθεν οἱ εὐρηκότες, ἐν αὕτῃ σωτηρίαν, βαίνουσιν ὡς προέφης, ἐν ταὶς τρίβοις Κυρίου, γεραίροντες προφῆτα, τὴν πάνσεπτον μνήμην σου. Απολυτίκιο.Ήχος γ'. Θείας πίστεως. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός Θείον όργανον, της Εκκλησίας, λύρα εύσωμος, της ευσεβείας, ανεδείχθης Ιωάννη πανεύφημε' όθεν πυρσεύεις του κόσμου τα πέρατα, ταις των σοφών σου δογμάτων ελλάμψεσι. Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος. Ἦχος δ. Τὴν ὡραιότητα.-st John Damascene Τὴν καλλικέλαδον, καὶ λιγυραῖς μολπαῖς, κατακηλοῦσάν τε, καὶ ἀγλαΐζουσαν, τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, εὔλαλον ἀηδόνα, δεῦτε εὐφημήσωμεν, Ἰωάννην τὸν πάνσοφον, τὸν Δαμασκηνὸν πιστοί, ὑμνογράφων τὸν πρύτανιν τὸν ἔμπλεων, ἁπάσης γενόμενον, θείας καὶ κοσμικῆς σοφίας. Ἦχος δ. Ταχὺ προκατάλαβε. Ο Άγιος Κοσμάς ο Μελοδός Οὐράνιον ἅμιλλαν, διατυπῶν ἐν σαρκί, ἐπίγειον αἴνεσιν, τῷ ἐν ὑψίστοις θεῶ, πανσόφως συνήρμοσας, σὺ γὰρ ὥσπερ κιθάρα, τῆς εὐσήμου σοφίας, ἤνεσας ὑψηγόρως, τοῦ Σωτῆρος τὴν δόξαν. Διὸ σὲ Κοσμᾶ θεηγόρε, ὕμνοις γεραίρομεν. Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α. Τὸν συνάναρχον Λόγον. Η Αγία Κασσιανή η Υμνογράφος Βασιλέως γηΐνου τὸν πόθον ἔρωτος, ὑπεριδοῦσαν ἐμφρόνως, Κασσιανὴν εὐκλεῆ, δι ἀγάπην τοῦ Παντάνακτος ὑμνήσωμεν, ὡς ἀρετῆς ὑπογραμμόν, καὶ ποιήτριαν σεπτήν, ᾀσμάτων ἀναβοῶντες τῆς Βασιλείας εὐχαῖς σου, Θεοῦ ἡμᾶς μετόχους ποίησον.

5 CANONIZATION OF SAINTS On January 13, 2015, the Orthodox Church canonized elder Paisios into the ranks of saints. The Orthodox Church does not follow any official procedure for the "recognition" of saints. Initially the Church accepted as saints those who had suffered martyrdom for Christ. The saints are saints thanks to the grace of God, and they do not need official ecclesiastical recognition. The Christian people, reading their lives and witnessing their performance of miracles, accept and honor them as saints. St. John Chrysostom, persecuted and exiled by the civil and ecclesiastical authorities, was accepted as a saint of the Church by popular acclaim. St. Basil the Great was accepted immediately after his death as a saint of the Church by the people. Recently, in order to avoid abuses, the Ecumenical Patriarchate has issued special encyclical letters (tomoi) in which the Holy Synod "recognizes" or accepts the popular feelings about a saint. Such an example in our days is St. Nicodemos of the Holy Mountain (1955).Since the early Christian period there have been preserved many moving descriptions of the lives and martyrdoms and the miracles of the saints. They were (and still are) called synaxaria (from the Greek word Synaxis, meaning a meeting in the church for liturgical purposes, where the lives of the Saints were read). St. Nicodemos of the Holy Mountain composed synaxaria of the saints during the eighteenth century; and, most recently, Fr. George Poulos and Dr. Constantine Cavarnos have written lives of the saints in English. *** Brief Summary of the life of St. Paisios Elder Paisios of Mount Athos of eternal memory, Arsenios Eznepidis in the world ( ), is the greatest figure of modern Orthodox monasticism. His spiritual brilliance has for a long time exceeded Greece's borders, as well as those of the Greekspeaking local Churches, and has spread throughout all Orthodoxy, even captivating many heterodox. It has not diminished as time passes but has increased because of the many miracles that his sanctified soul performs even after his death, being next to the Throne of glory in Christ's Kingdom. Even a brief reference to the events in his life would certainly not do justice to his universally acknowledged spiritual glory, which cannot be completely apprehended, not even through his extensive teachings, which consist of numerous volumes, nor through the narration of third parties about his wondrous life and miracles. This is because the sanctity of the saints is immaterial, indescribable and incomprehensible and has been obtained by God's grace through secret, supernatural struggles. We can only be partakers of it to a certain extent, according to the degree that the charitable Lord's providence allows.elder Paisios' life is also distinguished for his excessive asceticism, vigils, fasting, and ceaseless prayer. These did not subside with the multitudes who resorted to him for help, nor with the illnesses which especially during the last part of his life unintentionally perfected and completed his earlier intentional asceticism. Of course, his asceticism has become known to us in spite of his deep humility, as it was apparent in the rest of his behavior. For one's behavior is the only firm foundation and seal of sanctity. Elder Paisios' wondrous life, which has been brought to light by Christ's love for His Church, exactingly followed the footsteps of the Saints of old in all its manifestations. These are complete obedience and the seizing of one's will at the start of the monastic life in a cenobitic monastery, complete asceticism and silence, the completion of prayer (as much as is humanly possible), the guidance of other souls and the institution of schools of virtue (monasteries), the spiritual education of spiritual guides embellished with gifts similar to his, the gift of clairvoyance and discernment, the gift of healing, the zealous defense of Orthodoxy against heresies and blasphemy, God-pleasing prayer for the whole world out of love (both for his earthly nation and every soul), the gift of consoling and of simplicity. In addition, in the general consciousness of the Church, even while he was still alive, he was considered a saint according to the example of the ancient ascetics. Finally, his life has been crowned by the world's general testimony to and love for him, which continues to increase despite the 17 years that have passed since his falling asleep. This is proof that God is informing the human heart, which while the love of many grows cold thirsts for love, understanding and support which does not wane.

6 Sts. Constantine & Helen Cathedral On February 8, 2015 Orthros 9:15am Divine Liturgy 10:30am Come and receive communion & spend the afternoon with your godchild or sponsor The Community of Sts. Constantine & Helen Cathedral and the A. Fantis Parochial School Cordially invite you to our APOKRIATIKO GLENDI Saturday, February 21, p.m. 64 Schermerhorn Street,Βrooklyn Mezedakia Complete Dinner/Wine Music By: Bravo Sounds $40 adults $15 children under 18 To All Parents In most Christian traditions, there exists the beautiful relationship of a Godparent to a child who has been baptized in the Christian faith. Godparent Sunday is also an invitation to the parents of the A. Fantis School to consider inviting the Godparent of your child or your Godchild to join you and your family in your place of worship on this day of February In case of a snowstorm, the makeup date is Sunday, March 1 st GREEK DANCES PERFORMED BY THE FANTIS DANCE GROUP Reservations only (Space is limited) Come in Costume!! Be Creative!

7 Μνημόσυνα Μαρία Τσούκα -1 χρόνο Πολυξένη Χίου -3 χρόνια Memorials Maria Tsouka--- 1 year Paulette Hios -3 years Σήμερα-Καλωσορίζουμε τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ζήλων κ. Σεβαστιανό για την Καθαγίαση της εικόνας της Γεννήσεως, δωρεά της αγαπημένης μας Πολυξένης Χίου Today We welcome his Grace Bishop Sebastian of Zela for the consecration of the Nativity Icon donated by our Beloved Paulette Hios Ανακοινώσεις 25 Ιανουαρίου-Ο Σύλλογος Λιτοχωριτών θα εορτάσει τον Άγιο Διονύσιο Ολύμπου 1 Φεβρουαρίου-Πάρτη για το τελικό παιχνίδι Football από τον οργανισμό της AHEPA 6 Φεβρουαρίου Αγρυπνία Αγίου Παρθενίου-7μμ 8 Φεβρουαρίου Κυριακή των Αναδόχων 15 Φεβρουαρίου Διανομή ρούχων και φαγητού στους αστέγους Announcements January 25-The Litohorian Brotherhood will celebrate St. Dionysios of Olympos February 1-Super Bowl party in the church hall sponsored by AHEPA February 6 Vigil of St. Parthenios-7pm February 8-Godparent Sunday February 15-Midnight Run February 21-Apokriatiko Glendi 21 Φεβρουαρίου-Αποκριάτικο Γλέντι Αγιασμό στα σπίτια σας Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το γραφείο της εκκλησίας εάν θέλετε να αγιάσετε το σπίτι σας μετά τα Άγια Θεοφάνεια (718) House blessings for Epiphany Please note that if you would like your home blessed with holy water after Epiphany please contact the Church office (718)

8 JANUARY/FEBRUARY Orthodox Chris- 25- Greek Letters Cele nd Saturday of Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 18 Consecration of Nativity Icon by Bishop Sebastian -Midnight Run bration & Litohorites Brotherhood at the Cathedral -JOY Trip to the Aviator after church 1 The Messinian Brotherhood at our Cathedral for the celebration of Ypapanti during the Divine Liturgy -AHEPA Super Bowl Party 8 God Parent Sunday 19 Matin Luther King Jr. Day School Closed tian Film Festival St. Nicholas Antiochian Orthodox Cathedral 355 State Street, Brooklyn GOYA Retreat hosted by our Cathedral -Young Adults at Dave & Buster s(westbury) 7pm Vigil of St. Parthenios 7:00pm st Saturday of the Souls Orthros 8:30am Divine Liturgy 9:30 7 the Souls Orthros 8:30am Divine Liturgy 9:30

9

10 Join the Young Adults of Sts. Constantine and Helen & of the Holy Resurrection Church of Brookville at Dave & Buster s in Westbury, NY Saturday, January 24, 7PM Dave & Buster s 1504 Old Country Road Westbury, NY Phone If you need a ride from Brooklyn, please feel free to call the church office at or Sts. Constantine and Helen J.O.Y. Going to the Aviator in Brooklyn, NY following the Divine Liturgy Sunday, January 1:30 P.M. Ice Skating Rock Climbing Arcades and more. If you need transportation from the church, please let the office know. (718) Aviator 3159 Flatbush Avenue, Brooklyn, NY 11234

11

12 Consecration of the Nativity Icon donated by our Beloved Paulette Hios and her 3 year Memorial Service Καθαγιασμός της εικόνας της Γεννήσεως-Δωρεά της αγαπημένης μας Πολυξένης Χίου και το τριετές μνημόσυνο της. Orthros 9:00am Hierarchical Divine Liturgy 10:30am Officiated by his Grace Bishop Sevastianos PAULETTE HIOS Paulette Hios was born in North Carolina, USA on February 18, 1943, to Mary P. and Peter Hios. Educated in the New York City School System, Paulette also received her professional diploma from the Brooklyn Conservatory of Music after 6 years of study on June 15, Serving in the capacity of Church Or- ganist and Choir Director, Paulette s talents were well received and greatly appreciated by all. Her efforts were hailed for its excellence by the Choir members and the Community. Paulette was awarded two scholarships: one from New York University and the other from the Hellenic University Scholarship Fund. After attending N.Y.U., her main ambition was to become a concert pianist or a music teacher. Ms. Hios re- cital credits include piano performances at Town Hall, Lincoln Center, Carnegie Recital Hall and Merkin Hall. Her radio credits include WQRS s Artists in Concert and Robert Sherman s Listening Room. Paulette also generously donated her time and talent to perform at Borough Hall for the Brooklyn Borough President s Women s History Month annual celebration. She was a member of NYU s Sigma Alpha Iota Music Fraternity and served as Recording Secretary of the Music Club. For many years, Paulette gave pri- vate piano lessons at her home and was a piano tutor at the Brooklyn Conservatory of Music. In 1978, Ms. Hios established the Belanthi Enterprises on Court Street. A true cultural center, Belanthi became home to a music school, an art gallery and a performance space. There she devoted her time to teaching mu- sic to students of all ages and levels. Paulette produced, presented and performed in many concerts at the Belanthi Center for the Arts, which became the home of the Vocal and Dramatic Arts Studio, headed by the Soprano, Teresa Schoendorf. Paulette Hios passed away at her home on January 22, It was her wish to write the icon of the Nativity above the choir loft where she sang the liturgy from for over 40 years. In coordination with icono- graphers Konstantinos and Stavroula Skordelis who are two faithful longtime members of our community, her wish came true in time for our 100th Year Anniversary in the Spring of We all miss her very much. May Her Memory Be Eternal