Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι."

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 2004

2 Πρόλογος Το φθινόπωρο του 2000 δηµοσιοποιήσαµε, σε έντυπη µορφή, έναν απολογισµό του ερευνητικού προγράµµατος «Θεσµοί και Ιδεολογία στην νεοελληνική κοινωνία, 15 ος 19 ος αι.» που εκπονείται στο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών. Ο παρών απολογισµός δεν αποτελεί το πάρισό του σε ηλεκτρονική µορφή: αναπαράγει βέβαια µεγάλα τµήµατα του δηµοσιεύµατος αλλά είναι ενηµερωµένος βιβλιογραφικά ως τον εκέµβριο του εκέµβριος του 2004 ΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ιευθυντής Eρευνών του KNE/EIE

3 Περιεχόµενα ΠPOΛOΓOΣ ΠPΩTO MEPOΣ ΓENIKH ΠΑPOYΣIΑΣH TOY ΠPOΓPΑMMΑTOΣ Ι. H προϊστορία του προγράµµατος II. O στόχος του προγράµµατος III. H συλλογή του υλικού και η αποθησαύρισή του ΕΥΤΕΡΟ MEPOΣ H KOINOΠOIHΣH TΩN ΑΠOTEΛEΣMΑTΩN KΑI H ΑΠHXHΣH ΤΟΥΣ ΙV. H κοινοποίηση των αποτελεσµάτων α. Αυτοτελή δηµοσιεύµατα 1.. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, H εµφάνιση της Σχολής του Φυσικού ικαίου στην «τουρκοκρατούµενη» ελληνική κοινωνία ( ) 2.. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π.. MΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, H Nοµική Συναγωγή του οσιθέου. Mία πηγή και ένα τεκµήριο (1987) 3. MΑΧΗ ΠΑΪΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Aνεπίσηµα από το Πατριαρχείο Kωνσταντινουπόλεως. Παρασχέδια και µαρτυρίες του 1476 (1988) 4.. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛOΠΟΥΛΟΣ, H Γαλλική Eπανάσταση στην τουρκοκρατούµενη ελληνική κοινωνία. Aντιδράσεις στα 1798 (1989) [= La Révolution française et ses répercussions dans la société grecque sous domination ottomane. Réactions en 1798 (1997)] 5.. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, O Iερός Kώδιξ του Πατριαρχείου Kωνσταντινουπόλεως στο β µισό του IE αιώνα: Tα µόνα γνωστά σπαράγµατα (1992) 6.. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Oι ιδεολογικοί προσανατολισµοί του Πατριαρχείου Kωνσταντινουπόλεως µετά την Άλωση (1995) 7. MΑΧΗ ΠΑΪΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, O θεσµός της πατριαρχικής εξαρχίας, 14ος 19ος αιώνας (1995) 8. Π.. MΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Aφορισµός. H προσαρµογή µιας ποινής στις αναγκαιότητες της Tουρκοκρατίας (1997) 8α. Π.. MΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Aφορισµός. H προσαρµογή µιας ποινής στις αναγκαιότητες της Tουρκοκρατίας (2004, β' έκδοση µε προσθήκες) 9.. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Aνάγλυφα µιας τέχνης νοµικής. Bυζαντινό δίκαιο και µεταβυζαντινή «νοµοθεσία» (1999) 10. Π.. MΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, H πραγµατεία του Xρύσανθου Iεροσολύµων «Περί αφορισµού» (2002) 11. Mαχη Παϊζη Aποστολοπουλου. Γ. Aποστολοπουλος, Aφιερώµατα και δωρεές τον 16ο αι. στη M. Eκκλησία. Θεσµικές όψεις της ευσέβειας (2002) 12.. Γ. AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Για τους Φαναριώτες. οκιµές ερµηνείας και Mικρά αναλυτικά (2003) β. Άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά και συλλογικούς τόµους 1.. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, H ελληνική επιστολογραφία του Aλέξανδρου Mαυροκορδάτου του εξ απορρήτων (1980 & 1983) 2.. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Tο υπόµνηµα του Γεράσιµου Bλάχου στα «Φυσικά» του Aριστοτέλη και ο Aλέξανδρος Mαυροκορδάτος ο εξ απορρήτων (1981) 3.. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, H ελληνική κοινωνία της Kωνσταντινούπολης στο δεύτερο µισό του IZ αιώνα. Σχόλια σε µια γαλλική περιγραφή της εποχής (1982) 4.. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Les mécanismes d une Conquête: adaptations politiques et statut économique des conquis dans le cadre de l Empire Ottoman (1986) 5. MΑΧΗ ΠΑΪΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Mια συνοδική πράξη (1493) του Mαξίµου που αποδίδεται στον Nήφωνα Ε (1987)

4 6.. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Nέα ευρήµατα για την επιστολογραφία του Aλέξανδρου Mαυροκορδάτου του εξ απορρήτων (1989) 7.. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ένα δοκίµιο Πολιτικής του 1768 (1990) 8. MΑΧΗ ΠΑΪΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, H Θάσος ως πατριαρχική εξαρχία (1991) 9.. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Mέρες του 1707 ή ένα εγκώµιο του κόκκινου κρασιού (1992) 10.. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, H λογοκρισία που δεν έγινε (1993) 11.. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Tα «Bασιλικά» (έκδ. Fabrotus) στην Kωνσταντινούπολη (1993) 12.. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Nεολογισµοί στην «Πολιτική σχέδη» (1993) 13. Π.. MΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Oι δύο αρχαιότεροι κώδικες της I. M. Mυτιλήνης (1993) 14. MΑΧΗ ΠΑΪΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ένα, ακόµα, χειρόγραφο από την Kοσίνιτσα (Princeton, χφ Garrett 6) (1993) 15.. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ένα ίσον εκβληθέν από του Mεγάλου Nοµίµου (1994) 16.. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Oι πηγές της έµπνευσης ενός ερµηνευτικού σχήµατος: ο θρησκευτικός ουµανισµός (1994) 17.. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Oρθόδοξοι τρόποι καταναγκασµού. O αφορισµός ενός Pόδιου άρχοντα τον 17ο αιώνα (1994) 18. Π.. MΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, H πρόσληψη της τοπικής ιστοριογραφίας (1994) 19. Π.. MΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Πράξεις του Πατριαρχείου Kωνσταντινουπόλεως τον 16ο αιώνα. Ένας πρώτος απολογισµός (1994) 20.. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π.. MΙΧΑΗΛΑΡΗΣ MΑΧΗ ΠΑΪΖΗ, Ένα περιώνυµο νοµικό χειρόγραφο που ελάνθανε: το χειρόγραφον Γ, του Γερασίµου Aργολίδος. Ένας άγνωστος κώδικας του Nικολάου Kαρατζά (1995) 21.. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, L Aufklärung néo hellénique. La question sociale et ses issues politiques (1995) 22.. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, H τύχη ενός χειρογράφου της Πατριαρχικής Bιβλιοθήκης (olim µονής Oλυµπιώτισσας) (1995) 23.. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, H Πολιτική και το ίκαιο «µέσ από τα ερείπια» (1995) 24. Π.. MΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Xρύσανθος Nοταράς: H θέση του για τον αφορισµό των αρχόντων (1995) 25. MΑΧΗ ΠΑΪΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ηµήτριος Pαµαδάνης. Ένας ιστοριογράφος του 18ου αιώνα σε αφάνεια (1995) 26. ΓΙΟΥΛΗ EΥΑΓΓΕΛΟΥ MΠΟΤH, Συνδροµητές για την Aκολουθία του Aγίου Σπυρίδωνος (1995) 27.. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Tο Mέγα Nόµιµον και ο οσίθεος Iεροσολύµων (1996) 28. Π.. MΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Στοιχεία για τη Mυτιλήνη του 17ου αιώνα (1996) 29. Π.. MΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Φεουδαλικές καταστιχώσεις στην Eλλάδα (18ος αιώνας) (1996) 30. MΑΧΗ ΠΑΪΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Archives détruites du Patriarcat de Constantinople XVe XIXe s.. Pièces manquantes et reconstitution (1996) 31.. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Tο Άγιον Όρος στα σωζόµενα πατριαρχικά έγγραφα της πρώτης µετά την Άλωση περιόδου ( ) (1997) 32.. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Περί της των συµβουλιών µαταιότητος. Ένα ακόµα εγχειρίδιο φαναριώτικης Πολιτικής (1997) 33.. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Mεταφράσεις έργων του Mολιέρου στη βιβλιοθήκη του Nικολάου Kαρατζά (1997) 34. Π.. MΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, H σηµασία του έργου του Σταύρου Kαρυδώνη, Tα εν Kαλλονή... πατριαρχικά µοναστήρια... (1997) 35. MΑΧΗ ΠΑΪΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Πώς ο Kωνσταντίνος απόντες έγινε Kαισάριος. Tο τέλος του εγκόσµιου βίου του (1997) 36. ΓΙΟΥΛΗ EΥΑΓΓΕΛΟΥ MΠΟΤH, Ένα ταξίδι... (1997) 37.. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ένας άγνωστος κτήτορας ενός διάσηµου σαµιακού χειρογράφου. Συµβολή στην ιστορία του χειρογράφου αρ. 12 (1998) 38.. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Nοµικά βοηθήµατα στο Πατριαρχείο Kωνσταντινουπόλεως τον πρώτο αιώνα µετά την Άλωση και η χειρόγραφη νοµική συναγωγή του 1564 (1998) 39. Π.. MΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Άγιος Iωάννης (Kολόνα): µετόχι της Mονής της Πάτµου στη Σάµο (16ος 19ος αι.) (1998) 40. Π.. MΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Nα ξαναλάβωµεν το µοναστήριόν µας ως πρώτον. H διαµάχη της µονής Tιµίου Προδρόµου Zακύνθου µε την οικογένεια Nεράντζη (18ος αι.) (1998) 41. MΑΧΗ ΠΑΪΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟYΛΟΥ, O ιονύσιος Α και το µοναστήρι της Kοσίνιτσας... (1998) 42. MΑΧΗ ΠΑΪΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟYΛΟΥ, Xριστιανοί... την νήσον κατέλαβον. Eκκλησιαστικές πηγές για τη Σάµο του 16ου αι. (1998) 43.. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛOΠΟΥΛΟΣ, Kοινωνικές διενέξεις και ιαφωτισµός. H περίπτωση της Kωνσταντινούπολης (µέσα του 18ου αι.) (1999)

5 44.. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛOΠΟΥΛΟΣ, Γύρω από τη διαθήκη της Pωξάνδρας Mαυροκορδάτου ( 1684). Νοµικά και Φαναριώτικα (1999) 45.. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛOΠΟΥΛΟΣ, Pήγας και Montesquieu. Σκέψεις γύρω από µια µετάφραση που λανθάνει (1999) 46.. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛOΠΟΥΛΟΣ, Tο πρωτότυπο του «Περί της των συµβουλιών µαταιότητος» (1999) 47.. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛOΠΟΥΛΟΣ, Los griegos y el Tratado de Paz de Westfalia (1999) 48. MΑΧΗ ΠΑΪΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, H βιβλιοθήκη του Nικολάου Kαρατζά και οι περιπέτειες του χειρογράφου Paris. Suppl. Gr (1999) 49. MΑΧΗ ΠΑΪΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Γραφείς επισήµων. Στοιχεία για τη λειτουργία της πατριαρχικής Γραµµατείας την περίοδο (2000) 50. MΑΧΗ ΠΑΪΖΗ AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Στην Iθάκη το Aπό τα όρη των Aγράφων στη θάλασσα του Iονίου (2000) 51.. Γ. AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Για την έκδοση µιας ιδιωτικής αλληλογραφίας από τον 17ο αιώνα. Aρχειακά και µεθοδολογικά προβλήµατα (2001) 52.. Γ. AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Kοραής και I. Π. Kοκκώνης. Nεότερα στοιχεία για τις σχέσεις τους το 1826 (2001) 53.. Γ. AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, O «Kώδιξ A», η «Nοµική Συναγωγή» και η µητρόπολη Nαυπάκτου και Άρτης τον 17ο αιώνα (2001) 54.. Γ. AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Tο πρωτότυπο του έργου «Eπιστολή περιέχουσα τινάς διακρίσεις εις το Ποίηµα του Kυρίου Bολτέρ περί της καταστροφής της Λισβώνας» (2001) 55.. Γ. AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, «Xριστιανική απολογία» (1798) και «Aπολογία χριστιανική» (1800, 1805) (2001) 56.. Γ. AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, La fortune de Montesquieu en Grèce dans la seconde moitié du XVIIIe siècle (2001) 57.. Γ. AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Le droit byzantin dans le cadre de l empire ottoman. Problèmes et solutions adoptées à partir du premier siècle après la Prise de Constantinople (2001) 58. Π.. MΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Yψηλότατε.../ Tουατζή µου.../ Eδικέ µου... Tο αρχείο Aλή Πασά της Γενναδείου και η προσπάθεια εκδοτικής χειραγώγησής του (2001) 59. MΑΧΗ ΠΑΪΖΗ AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Aπό τον κόσµο της πατριαρχικής Γραµµατείας στο µικρόκοσµο των εγγράφων (2001) 60. MΑΧΗ ΠΑΪΖΗ AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Bαρνάβας ο Kύπριος και η πυρκαγιά του 1696 στην Kωνσταντινούπολη (2001) 61. MΑΧΗ ΠΑΪΖΗ AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, O Όµηρος στην ελληνική εκπαίδευση του 18ου αιώνα (2001) 62. MΑΧΗ ΠΑΪΖΗ AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, «Xρυσόβουλλον πατριαρχικόν». Tα παράδοξα της διπλωµατικής και η ίδρυση του πατριαρχείου Mόσχας (2001) 63.. Γ. AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Γύρω από την όγδοη απορία του νεοελληνιστή Γ. Π. Σαββίδη ή προβλήµατα για την έκδοση της ιδιωτικής αλληλογραφίας του Aλέξανδρου Mαυροκορδάτου ( ) (2002) 64.. Γ. AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, «Pωµηοί χριστιανοί» «µε µπαράτια βασιλικά» (2002) 65.. Γ. AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, «Σύνταγµα κατά στοιχείον» auctum (2002) 66. ΓΙΟΥΛΗ EΥΑΓΓΕΛΟΥ MΠΟΤΗ, «Yπόσχεται το µοναστήριον να του δίνη την ζωοτροφίαν του...». Aφιερώσεις προς τα µοναστήρια της Σάµου κατά τους νεότερους χρόνους (2002) 67.. Γ. AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Eκδόσεις, περιλήψεις ή ευρετήρια; ιλήµµατα και ψευδοδιλήµµατα (2003) 68.. Γ. AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, «Έκθεσις της Tαυρικής Xερσονήσου», ένα έργο του Eυγένιου Bούλγαρη που έχει εκδοθεί (2003) 69.. Γ. AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ MΑΧΗ ΠΑΪΖΗ AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, H Oρθόδοξη Eκκλησία στην Oθωµανική αυτοκρατορία (2003) 70.. Γ. AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, H τύχη του Bολταίρου στην Eλλάδα. Nεότερα στοιχεία για τον 18ο αιώνα (2003) 71.. Γ. AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, O Kαταρτζής και οι Questions sur l Encyclopédie του Bολταίρου (2003) 72.. Γ. AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, O κώδικας «Kριτίου» είναι του Nικολάου Kαρατζά. Προβλήµατα πατρότητας του χφ 974 της Pουµανικής Aκαδηµίας (2003) 73.. Γ. AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, De la notion de la liberté pour le monde grec dans la seconde moitié du dix huitième siècle (2003) 74.. Γ. AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Vivre sous deux ordres juridiques: l expérience des chrétiens de l Empire ottoman (2003)

6 75. Π.. MΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Aλή πασάς των Iωαννίνων. Tα όρια της περιφερειακής αυτονοµίας (2003) 76. Π.. MΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, «Aπλώς και ως έτυχε αφοριστικά να µη δίδονται...». Mυτιλήνη 1779 (2003) 77. Π.. Mιχαηλαρησ, H «κατ εκλογήν», η χρονολογική και η σύνθετη προσέγγιση της «Nοµικής Συναγωγής» του οσιθέου (2003) 78. MΑΧΗ ΠΑΪΖΗ AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Aπό τα Regestes στις Eπιτοµές. H εµπειρία από την καταγραφή των µεταβυζαντινών πατριαρχικών πράξεων (2003) 79. MΑΧΗ ΠΑΪΖΗ AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Tο χειρόγραφο του «Xρονογράφου του απόντε» και η λύση ενός αινίγµατος. Tο χφ Kυριαζή 4 της Γενναδείου (2003). 80. MΑΧΗ ΠΑΪΖΗ AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Du charisticariat et des droits patriarcaux à l exarchie patriarcale. Survivances et transformations des institutions byzantines (2003) 81.. Γ. AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Γύρω από την τρίτη χειρόγραφη «έκδοση» του Nοµίµου του Mανουήλ Mαλαξού (2004) Γ. AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Kαταρτζής και Montesquieu. Nεότερα στοιχεία (2004) 83.. Γ. AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ωραιοποιώντας τα µετά την Άλωση: η περίπτωση του Γεννάδιου Σχολάριου (2004) 84.. Γ. AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, «Ne discutez pas sur le sexe des anges»: Gérémie II réprimande Gabriel Séviros et Maxime Margounios (2004) 85. Π.. MΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, «Hµείς προεβιβάσαµεν... και η αρχή των Eνετών εκυρώσατο»: H εκκλησιαστική διοίκηση των Eπτανήσων στη συνάφειά της µε την πολιτική διοίκηση (2004) 86. MΑΧΗ ΠΑΪΖΗ AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Aναζητώντας τα όρια µιας πνευµατικής ιδιοποίησης. Θύµα ή θύτης ο Kωνσταντίνος απόντες; (2004) 87. MΑΧΗ ΠΑΪΖΗ AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Gabriel Séviros et les chrétiens de Philadelphie en Asie Mineure. Le pasteur à l Ouest et les ouailles à l Est (2004) γ. Aνακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια (που δεν έχουν δηµοσιευθεί) V. Tιµητικές διακρίσεις και χορηγίες ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

7 ΠΡΩΤΟ MΕΡΟΣ Γενική παρουσίαση του Προγράµµατος

8 I. H Π ΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Kάθε συλλογική προσπάθεια έχει την προϊστορία και τις αφετηρίες της. Tου ερευνητικού αυτού προγράµµατος η προϊστορία άρχισε να διαγράφεται λίγο πριν από το Tο 1978 ο. Γ. Aποστολόπουλος, διδάσκων τότε στην Πάντειο Aνωτάτη Σχολή Πολιτικών Eπιστηµών, υπέβαλε στο Eθνικό Ίδρυµα Eρευνών την πρόταση να επιχορηγηθεί, ως εξωτερική έρευνα, η καταγραφή των πράξεων του Πατριαρχείου Kωνσταντινουπόλεως που εκδόθηκαν τα πρώτα πενήντα χρόνια µετά την Άλωση, καθώς και η αναζήτηση στοιχείων ελληνικής πολιτικής σκέψης τον 17ο αι. Tο Eθνικό Ίδρυµα Eρευνών, ύστερα από τη θετική εισήγηση δύο επιτροπών (τις αποτέλεσαν οι M. I. Mανούσακας, Γ. Mιχαηλίδης Nουάρος και E. Mουτσόπουλος την πρώτη και Γ. K. Bλάχος, Σπ. I. Tρωιάνος και ηµ. Γκόφας τη δεύτερη), ενέκρινε την πρόταση και η έρευνα άρχισε να επιχορηγείται από την 1η Iανουαρίου του Bρήκε φιλόξενη στέγη στο Iστορικό Σπουδαστήριο του Πανεπιστηµίου Aθηνών, µε τη σύµφωνη γνώµη και την ηθική συµπαράσταση της τότε διευθύντριάς του Αικατερίνης Aναστασίου Xριστοφιλοπούλου, και αµέριστη βοήθεια από τη φιλόλογο ιστορικό Mάχη Παΐζη Aποστολοπούλου. Tο τέλος της πρώτης φάσης της έρευνας αυτής, το 1980, συνέπεσε µε τη βούληση του Kέντρου Nεοελληνικών Eρευνών του Eθνικού Iδρύµατος Eρευνών να αναδιαρθρώσει τα προγράµµατά του και να τα εµπλουτίσει µε νέα ερευνητικά αντικείµενα (διευθύνουσα τότε του Kέντρου η Λουκία ρούλια). Tο KNΕ λοιπόν µε αίτηµά του προς το. Σ. του Iδρύµατος ζήτησε να εντάξει την εξωτερική αυτή έρευνα στη θεµατική του, το. Σ. το ενέκρινε και ο εισηγητής της νέας αυτής ερευνητικής πρότασης ανέστειλε τα διδακτικά του καθήκοντα, καθώς τού δινόταν πλέον η ευκαιρία να οργανώσει ένα ολοκληρωµένο ερευνητικό πρόγραµµα και να αφοσιωθεί σε αυτό. II. O Σ ΤΟΧΟΣ ΤΟΥ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωταρχικός στόχος του προγράµµατος ήταν να µελετήσει την ιστορία του µεγάλου εκείνου τµήµατος της ελληνικής κοινωνίας που από τον 15ο αιώνα, µετά την πτώση του βυζαντινού κράτους, συνέχισε τη ζωή του στο πλαίσιο της οθωµανικής αυτοκρατορίας. Eρευνητικοί άξονες του προγράµµατος: οι θεσµοί µε τους οποίους οργανώθηκε και η ιδεολογία οι ιδεολογίες µε τις οποίες λειτούργησε η νεοελληνική κοινωνία. Aπό το ευρύ αυτό ερευνητικό πεδίο επελέγησαν για να εξετασθούν συστηµατικά δύο θέµατα: α) ο θεσµός του Πατριαρχείου Kωνσταντινουπόλεως, που η ανασύστασή του στο πλαίσιο του κράτους των Oθωµανών έγινε λίγους µόνο µήνες µετά την Άλωση και β) η στρωµάτωση και η ιδεολογία της νεοελληνικής κοινωνίας τον 17ο και 18ο αιώνα. ύο θέµατα που το ένα θα µας έδινε την δυνατότητα να γνωρίσουµε την πορεία ενός σηµαντικού θεσµού στην προοπτική ολόκληρης της περιόδου που θέλαµε να µελετήσουµε και το άλλο θα µας επέτρεπε να έχουµε µια στρωµατογραφική τοµή στα µέσα περίπου της ίδιας περιόδου. Mολονότι το ανθρώπινο δυναµικό που ήρθε να στελεχώσει το νέο πρόγραµµα ήταν οριακά ευάριθµο (ένας ερευνητής, ο Π.. Mιχαηλάρης), το γεγονός ότι η εκπόνησή του θα γινόταν στους κόλπους ενός ερευνητικού Kέντρου δικαιολογούσε τον µακρόπνοο σχεδιασµό και νοµιµοποιούσε τις ελπίδες, ότι σταδιακά το ερευνητικό προσωπικό θα πολλαπλασιαζόταν. Ωστόσο, µόλις το 1985 προστέθηκε οργανικά ένα ακόµα µέλος στο πρόγραµµα, η Mάχη

9 Παΐζη Aποστολοπούλου, ενώ οι πολλαπλές ερευνητικές ανάγκες του καλύφθηκαν µε τη βοήθεια διαφόρων εξωτερικών συνεργατών. Aπό αυτούς πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στη Γιούλη Eυαγγέλου Mποτή: αρχικά ως άµισθη συνεργάτης, κατόπιν ως µεταπτυχιακή υπότροφος και αργότερα µε διάφορες ιδιότητες εργάζεται ενεργά σαν µέλος του προγράµµατος. Ο θεσµός του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ο βασικότερος ίσως θεσµός για τον υπό την οθωµανική κυριαρχία Νέο Ελληνισµό, έγινε αντικείµενο ιδιαίτερων ερευνητικών φροντίδων. Εδώ το Πατριαρχείο τον 16 ο αιώνα, όπως απεικονίζεται στο βιβλίο του Μαρτίνου Κρούσιου, Turcograecia, Βασιλεία 1584.

10 III. H Σ ΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ Υ ΛΙΚΟΥ ΚΑΙ Η Α ΠΟΘΗΣΑΥΡΙΣΗ ΤΟΥ Για να µελετηθεί ο θεσµός του Πατριαρχείου Kωνσταντινουπόλεως από πρωτογενείς πηγές ήταν αναγκαίο να συγκεντρωθούν όλες οι πράξεις που εκδόθηκαν την περίοδο που µας ενδιαφέρει. H συγκέντρωση του ιστορικού αυτού υλικού αποτελούσε παλαιό αίτηµα της επιστήµης αλλά δεν είχε γίνει δυνατό να πραγµατοποιηθεί. Tο αίτηµα γινόταν επιτακτικό και επίκαιρο, ύστερα από την εξαγγελία του Γαλλικού βυζαντινολογικού Iνστιτούτου (Institut français d Études byzantines), ότι δεν θα συνέχιζε µετά το όριο του 1453 την παρουσίαση των επιτοµών (regestes) των πατριαρχικών πράξεων, έργο το οποίο είχε αρχίσει να δηµοσιεύει το 1932 και ολοκλήρωσε µόλις το Για να µελετηθούν θέµατα στρωµάτωσης και ιδεολογίας της νεοελληνικής κοινωνίας τον 17ο και 18ο αιώνα ήταν αναγκαίο όχι µόνο να εξετασθούν οι γνωστές πηγές από µια άλλη οπτική γωνία, αλλά και να αναζητηθούν νέες. Για να ικανοποιηθούν αυτά τα προκαταρκτικά αλλά καίρια αιτήµατα του προγράµµατος, για να εντοπιστεί τυχόν άγνωστο υλικό ή για να µελετηθούν από αυτοψία δηµοσιευµένα κείµενα, χρειάστηκε να οργανωθούν ερευνητικές αποστολές σε Aρχεία και Bιβλιοθήκες του ελληνικού χώρου και της αλλοδαπής. Iδού ένας ενδεικτικός κατάλογος των αποστολών που πραγµατοποιήθηκαν: Άγιο Όρος, Bιβλιοθήκες διαφόρων µονών. Άνδρος, Bιβλιοθήκη µονής Aγίας. Bατικανό, Biblioteca Apostolica. Bιέννη, Nationalbibliothek. Bουκουρέστι, Bιβλιοθήκη Pουµανικής Aκαδηµίας. ηµητσάνα, Bιβλιοθήκη ηµόσιας Eλληνικής Σχολής. Zαγορά, ηµοτική Bιβλιοθήκη. Θεσσαλονίκη, Mονή Bλατάδων και Bιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου. Iωάννινα, Bιβλιοθήκη Σπουδαστηρίου Iστορίας Nεωτέρων Xρόνων του Πανεπιστηµίου. Kοζάνη, ηµοτική Bιβλιοθήκη. Kωνσταντινούπολη, Aρχειοφυλάκιο και Bιβλιοθήκη Oικουµενικού Πατριαρχείου. Mόσχα, Gasudarstvennyj Istoričeskij Musej (Kρατικό Iστορικό Aρχείο). Mυτιλήνη, Aρχεία των µητροπόλεων Mυτιλήνης, Mηθύµνης και ναού Aγ. Παντελεήµονος Mολύβου. Nάπολη, Biblioteca Nazionale. Oυάσινγκτον, Bιβλιοθήκη του Eρευνητικού Kέντρου Dumbarton Oaks. Oυψάλα, Tµήµα χειρογράφων της Πανεπιστηµιακής Bιβλιοθήκης. Παρίσι, Centre d Études byzantines του Collège de France, Tµήµα χειρογράφων της Bibliothèque nationale και Bιβλιοθήκες του Institut français d Études byzantines και του Institut d Histoire des Textes. Πρίνστον, Tµήµα χειρογράφων της Bιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου. Σάµος, Bιβλιοθήκη Mητροπόλεως Σάµου και Iκαρίας. Σόφια, Bιβλιοθήκη του Kέντρου Ivan Dujčev και Eκκλησιαστικό Mουσείο. Φλωρεντία, Biblioteca Laurenziana.

11 Το τελευταίο φύλλο του κειµένου του «τόµου» µε τον οποίο η Πανορθόδοξη Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης του 1483/1484 ανατρέπει όσα συµφωνήθηκαν στη Σύνοδο της Φεράρας-Φλωρεντίας του Πανοµοιότυπο από το φύλλο του επίσηµου Κώδικα του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

12 ΕΥΤΕΡΟ MΕΡΟΣ H κοινοποίηση των αποτελεσµάτων και η απήχησή τους

13 IV. H Κ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Mε τις µελέτες που καταγράφονται πιο κάτω και που αξιοποιούν καταρχήν υλικό το οποίο έχει συγκεντρωθεί στο πρόγραµµα, η ερευνητική οµάδα έχει κοινοποιήσει ως σήµερα τα συµπεράσµατά της στην επιστηµονική κοινότητα *. Στο τέλος κάθε δηµοσιεύµατος ακολουθούν «µνείες και κρίσεις» που έγιναν γι αυτό, στοιχεία που δείχνουν τον τρόπο υποδοχής του από την ιστορική έρευνα. Eίναι ευνόητο ότι δεν καταχωρίζονται αυτοαναφορές, ούτε αναφορές µεταξύ των µελών του προγράµµατος. α. Αυτοτελή δηµοσιεύµατα 1.. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛOΠΟΥΛΟΣ, H εµφάνιση της Σχολής του Φυσικού ικαίου στην «τουρκοκρατούµενη» ελληνική κοινωνία, τ. 1: H ανάγκη µιaς νέας Iδεολογίας, Aθήνα 1980 (106 σ.) τ. 2: H πρώτη µετακένωση, Aθήνα 1983 (81 σ.). Eκκινώντας από την εντύπωση πως στην πολιτική σκέψη του Aλέξανδρου Mαυροκορδάτου ( ) υπάρχουν έντονα ίχνη από ιδέες που στον ευρωπαϊκό χώρο τις εξέφραζε η Σχολή του Φυσικού ικαίου, η µελέτη έφερε στο φως άγνωστες πτυχές της ιστορίας των ιδεών στους κόλπους της ελληνικής κοινωνίας τον 17ο αιώνα και συνέτεινε στο να κατανοηθεί καλύτερα η κοινωνική φυσιογνωµία της οµάδας εκείνης που αργότερα θα ονοµαστεί «Φαναριώτες». Oι Φαναριώτες, αντίθετα µε ό,τι συνήθως υποστηρίζεται, δεν είναι οι βυζαντινές εκείνες οικογένειες που βρίσκοντας ένα modus vivendi µε την οθωµανική πολιτική εξουσία συνέχισαν τη ζωή τους στο πλαίσιο της νέας αυτοκρατορίας της Aνατολής διατηρώντας εν µέρει τουλάχιστον και την κοινωνική τους θέση. Φαναριώτες είναι ένα κοινωνικό µόρφωµα που δηµιουργήθηκε τον 17ο αι., ύστερα από επιτυχηµένες οικονοµικές δραστηριότητες. Στη µελέτη εξετάζονται παραδειγµατικά δύο µέλη οικογενειών που την ίδια εποχή εκπροσωπούσαν τις δύο αυτές κοινωνικές κατηγορίες: ο ιονύσιος Kοµνηνός Mουσελίµης, που τα δύο ονόµατα και µόνο που χρησιµοποιεί («Kοµνηνός» παραπέµπει στο Bυζάντιο και «Mουσελίµης» σε µια φορολογική κατηγορία, στους υπήκοους τους απαλλαγµένους φόρου έναντι παροχής υπηρεσιών στην οθωµανική αυτοκρατορία) εκπροσωπούν ωραία το παλαιό µεταβυζαντινό καθεστώς, και από την άλλη µεριά ο Aλέξανδρος Mαυροκορδάτος, νεοπλούσιος, µε περιουσία που την διαθέτει, κατά το λέγειν του, για να σπουδάσει, για να προµηθευτεί βιβλία, για την παιδεία. Oι δύο αυτές κατηγορίες στα τέλη περίπου του 17ου αι. θα βρεθούν αντιµέτωπες, όταν οι Φαναριώτες θα διεκδικήσουν την εξουσία αµφισβητώντας τις αξίες και την προσφορά του παλαιού καθεστώτος. Στις διαδικασίες αυτές, κατά τις οποίες η οµάδα που διεκδικεί έχει συνήθως έντονη την ανάγκη µιας νέας ιδεολογίας, ο Mαυροκορδάτος έρχεται σε επαφή µε ιδέες της Σχολής του Φυσικού ικαίου, που την εποχή εκείνη αναπτυσσόταν στον ευρωπαϊκό χώρο, και τις υιοθετεί. Aντλεί, όπως ήταν φυσικό, από ένα σύνολο ιδεών εκείνες που τον ενδιέφεραν και αποτυπώνει τις σκέψεις του σε µια σειρά σύντοµων δοκιµίων, τα «φροντίσµατα». Προσωπικός ασφαλώς στοχασµός, ο οποίος όµως στη µελέτη αποδεικνύεται πως αποτελεί συγχρόνως και ένα έξοχο τεκµήριο για τους ιδεολογικούς ορίζοντες των ανερχόµενων Φαναριωτών, καθώς ο Mαυροκορδάτος είναι όχι µόνο ένας από αυτούς αλλά και ο πνευµατικός καθοδηγητής τους. Eκείνη λοιπόν την εποχή, και για τους λόγους που αναφέρθηκαν, έχουµε για πρώτη φορά στον ελληνικό χώρο την εµφάνιση της ιδέας του φυσικού δικαιώµατος, αντληµένης πιθανώς * Από τα δηµοσιεύµατα των µελών της ερευνητικής οµάδας καταχωρίζονται µόνο εκείνα που σχετίζονται µε το αντικείµενο του προγράµµατος.

14 από το έργο του Thomas Hobbes, ιδέας θεµελιακής και στην πολιτική φιλοσοφία του ιαφωτισµού, που λίγο αργότερα θα αρχίσει να διαδίδεται και στον Nέο Eλληνισµό. Kάθε τόµος κλείνει µε πίνακες στους οποίους αναφέρονται οι πηγές και τα χειρόγραφα που χρησιµοποιήθηκαν καθώς και τα ονόµατα νεότερων συγγραφέων και εκδοτών. Σ. I. Aσδραχάς, O Πολίτης τχ. 45 (1981), Λουκία ρούλια, «Les foyers de culture en Grèce pendant la domination ottomane: le cas des bibliothèques», Tο βιβλίο στις προβιοµηχανικές κοινωνίες, Aθήνα 1982, σ. 198 σηµ. 2. Γ [ λύκα] M[αρκοπουλιώτου], ιαβάζω τχ. 50 (1982), P ωξάνη Aργυροπούλου, «Nεοελληνική Φιλοσοφία. Aπολογισµός », Mαντατοφόρος 21 (1983), 4. Γ. Α. Πουλής, «Tα συνταγµατικά πλαίσια των σχέσεων Kράτους και Eκκλησίας», Aρµενόπουλος 36 (1982), 967 σηµ. 22. K. Θ. ηµ αράς, Iστορία της Nεοελληνικής Λογοτεχνίας, έκδ. ζ, Aθήνα 1985, σ P. Konortas, Les rapports juridiques et politiques entre le Patriarcat Orthodoxe de Constantinople et l administration ottoman de 1453 à 1600 (d après les documents grecs et ottomans) (Thèse), Παρίσι 1985, passim. Γεωργία Aποστολοπούλου, «Φύση και ηθικότητα στον Bενιαµίν Λέσβιο», Πρακτικά Πανελλήνιου Συµποσίου Bενιαµίν Λέσβιος, Aθήνα 1985, 207 σηµ Αικατερίνη Kουµ αριανού, Λουκία ρούλια, Evro Layton, Tο Eλληνικό Bιβλίο, , Aθήνα 1986, σ. 232 σηµ Λουκία ρούλια, «Mentalité et receptivité de l économique dans l Europe du Sud Est», Économies méditerranénnes: équilibres et intercommunications, XVIe XIXe siècles, τ. 3, Aθήνα 1986, σ. 96 [= «Nοοτροπίες και δεκτικότητα του οικονοµικού στη Nοτιοανατολική Eυρώπη», Προσεγγίσεις στις νοοτροπίες των Βαλκανικών λαών, 15ος 20ός αι., Aθήνα 1988, σ. 27 σηµ. 23]. E υτυχία Λιάτα, H Σέριφος κατά την Tουρκοκρατία (17ος 19ος αιώνας) (δ. δ.), Pέθυµνο 1986, σ. 118 σηµ. 39 [=Aθήνα 1987, σ. 123 σηµ. 40]. N. K. Ψηµµένος, H ελληνική φιλοσοφία από το 1453 ώς το 1821, τ. 1, Aθήνα 1988, σ. 48 σηµ. 93, 293 σηµ. 2 τ. 2, Aθήνα 1989, σ. 15 σηµ. 8. Άννα Tα µ πάκη, «O Mολιέρος στη φαναριώτικη παιδεία. Tρεις χειρόγραφες µεταφράσεις», Tετράδια Eργασίας KNE 14, Aθήνα 1988, 18 σηµ. 18, 40 σηµ. 26, 41 σηµ. 29. Ε. Kαλλιακµ άνης, H χρήση του εκαλόγου στην Tουρκοκρατία (δ. δ.), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 77 σηµ. 77. S. Z e r v o s, «Recherches sur les Phanariotes: à propos de leur sentiment d appartenance au même groupe social», Revue des Études Sud Est Européennes 27 (1989), 309, 310. S. Zervos, Recherches sur les Phanariotes et leur idéologie politique ( ) (Thèse), Παρίσι 1990, τ. 1: σ. 20, 136 τ. 2: σ. 7 σηµ. 6, 8 σηµ. 9, 10 σηµ. 29, 22 σηµ. 80, 60 σηµ. 38 και σηµ. 40, 71 σηµ. 86, 79 σηµ. 1. Σ. K. Zερβός, «Oι επιστολογραφικές σχέσεις του Eυγένιου Γιαννούλη του Aιτωλού µε τον Παναγιώτη Nικούσιο και τον Aλέξανδρο Mαυροκορδάτο τον εξ απορρήτων κατά τα τέλη του ιζ αιώνα», A Aρχαιολογικό και Iστορικό Συνέδριο Aιτωλοακαρνανίας, Aγρίνιο, Oκτωβρίου Mνηµειακή κληρονοµιά και ιστορία της Aιτωλοακαρνανίας, Aγρίνιο 1991, σ. 389 σηµ K. Παπαϊωάννου, H πολιτική των επισκόπων στην Tουρκοκρατία, Aθήνα 1991, σ. 13 σηµ. 19, 34 σηµ. 21, 35 σηµ. 30. S. Z e r v o s, «A la recherche des origines du Phanariotisme; Panayote Nikoussios, le premier Grand Drogman Grec de la Sublime Porte», Eπετηρίς του Kέντρου Eπιστηµονικών Eρευνών 19 (1992), 322 σηµ. 79. Γρ. Kαραφύλλης, H φιλοσοφική προβληµατική του ηµητρίου ανιήλ Φιλιππίδη, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 37 σηµ. 19. J. Bouchard, «O Nικόλαος Mαυροκορδάτος moraliste», Zητήµατα Iστορίας των Nεοελληνικών Γραµµάτων Aφιέρωµα στον K. Θ. ηµαρά, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 117 σηµ. 9.

15 Γ.K. Mύαρης, «Aλεξάνδρου Mαυροκορδάτου Φροντίσµατα. Tο χειρόγραφο της Bέροιας και ένα ανέκδοτο κεφάλαιο Hθικής», Tα Eκπαιδευτικά τχ , Aπρ. Σεπτ. 1994, 44, 46. Άννα Tα µ πάκη,«la diaspora grecque en Roumanie. État actuel de la recherche et ses perspectives», Revue Roumaine d Histoire 34 (1995), 8 σηµ.18. J. B o u c h a r d, «La réception des Maximes de La Rochefoucauld chez les Grecs au XVIIIe siècle. L œuvre des Mavrocordatos», Πρακτικά Α ιεθνούς Συνεδρίου της Eλληνικής Eταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραµµατολογίας. Σχέσεις της ελληνικής µε τις ξένες λογοτεχνίες, Aθήνα 1995, σ Σωκράτης Πετµ εζάς, «H εκκλησιαστική οργάνωση υπό τους Oθωµανούς», στο Paolo Odorico, Aναµνήσεις και συµβουλές του Συναδινού, ιερέα Σερρών στη Mακεδονία, Παρίσι 1996, σ. 522 σηµ. 72, 530 σηµ. 89. Πασχάλης M. Kιτροµ ηλίδης, Nεοελληνικός ιαφωτισµός. Oι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες, Aθήνα 1996, σ. 523 σηµ. 31. Γεώργ. Θ. Γιαννόπουλος, «H άσβεστος λυχνία (αείροα πνευµατικά ρεύµατα υπό δυνάστην)», εφ. Πολιτική Φιλολογική των Πατρών, φ. 9 / Aπρίλιος 1997, 2 σηµ. 4. Άννα Tα µ πάκη, «Tο Θέατρο ως φορέας παιδείας και ιδεολογικών αναζητήσεων κατά τη Φαναριώτικη περίοδο», Πόλη και παιδεία. «Oυκ εισέτι εάλω και εαν εάλω η Πόλις», Aθήνα 1997, σ K. Γ. Πιτσάκης, «Mια Nεοελληνική Epitome Canonum Aucta: Iωάννου ή Παρθενίου Iσπαναίου, Σύνοψις Nέα Bιβλίου Nοµικού και Περί Eξοµολογήσεως (1753)», Analecta Atheniensia ad ius byzantinum spectantia, I, Aθήνα 1997, σ. 195 σηµ. 24. Φίλιππος Ωραιόπουλος, O νεοελληνικός λόγος για την Aρχιτεκτονική και την πόλη. Tο χωρικό µοντέλο της ελληνικής Aνατολής, Aθήνα 1998, σ. 286 σηµ. 16 & 17, 398 σηµ. 4. Παρασκευάς Kονόρτας, Oθωµανικές θεωρήσεις για το Oικουµενικό Πατριαρχείο. Bεράτια για τους προκαθήµενους της Mεγάλης Eκκλησίας (17ος αρχές 20ού αιώνα), Aθήνα 1998, σ. 404 σηµ. 43. K ώστας Θ. Πέτσιος, «Aνθρωπολογία και γνωσιοθεωρία στις απαρχές του 18ου αιώνος: Descartes και νεοελληνική σκέψη», O Eρανιστής 22 (1999), 45 σηµ. 6. N ίκος K. Ψηµµένος, «Tο στοιχείο της αντιπαράθεσης ως κύριο γνώρισµα του νεοελληνικού ιαφωτισµού», Nεοελληνικός ιαφωτισµός (Aπόπειρα µιας νέας ερευνητικής συγκοµιδής). Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου, Kοζάνη 8 10 Nοεµβρίου 1996, Kοζάνη 1999, σ. 426 σηµ. 4. K. Γ. Πιτσάκης, «Παρθένιος και Iωάννης οι Iσπαναίοι: δύο Πελοποννήσιοι διδάσκαλοι και κανονολόγοι στη Zάκυνθο ( )», Άγιοι και εκκλησιαστικές προσωπικότητες στη Zάκυνθο, Zάκυνθος 1999, σ σηµ. 19. Charoula Argyriadis Kervegan, «Neuere Rechtsgeschichte in Griechenland», Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte 23 (2001), 123 σηµ. 11. A ντώνης Λιάκος, «H νεοελληνική ιστοριογραφία το τελευταίο τέταρτο του εικοστού αιώνα», Σύγχρονα Θέµατα τχ (Iανουάριος Iούλιος 2001), 76. K ώστας Θ. Πέτσιος, H περί φύσεως συζήτηση στη νεοελληνική σκέψη. Όψεις της φιλοσοφικής διερεύνησης από τον 15ο ως τον 19ο αιώνα, Iωάννινα 2002, 151 σηµ. 371 & 372. A n n a T a b a k i, «Les Lumières néo helléniques. Un essai de définition et de périodisation», The Enlightenment in Europe. Unity and Diversity, Berlin 2003, σ. 51 σηµ. 30 [= Buletinul Societätii Române de Studii Neoelene, Bουκουρέστι 2001, σ. 58 σηµ. 30]. P. Y a n n o p o u l o s, «Comme le dit Georges le syncelle ou, je pense, Théophane», Byzantion 74 (2004), Volume offert au professeur Jean Balty, 141 σηµ. 9, 142 σηµ. 12, 143 σηµ. 14, 144 σηµ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π.. MΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, H Nοµική Συναγωγή του οσιθέου. Mια πηγή και ένα τεκµήριο, τ. 1, Aθήνα 1987 (546 σ.) H σηµασία της συναγωγής νοµικών και άλλων κειµένων που ο Iεροσολύµων οσίθεος πραγµατοποίησε στα 1680 στην Kωνσταντινούπολη είχε από παλιά τονιστεί. Για τη σηµαντική αυτή

16 ιστορική πηγή ωστόσο, που το χειρόγραφό της σωζόταν στη Bιβλιοθήκη του Mετοχίου του Παναγίου Tάφου στην Kωνσταντινούπολη, δεν υπήρχε µια συστηµατική µελέτη που να αποκάλυπτε τί ακριβώς περιέχει, από ποιές πηγές συνέλεξε το υλικό του, ποιός ήταν ο σκοπός της εργασίας που αποφάσισε και επιχορήγησε ο πατριάρχης Iεροσολύµων στα τέλη περίπου του 17ου αιώνα. Aποσπασµατικά µόνο λόγιοι του 18ου και του 19ου αι. είχαν αντλήσει υλικό εξαίροντας πάντα τη σηµασία της. H µελέτη, της οποίας έχει δηµοσιευτεί ως σήµερα ο πρώτος τόµος, στα ζητούµενα αυτά θέλησε να δώσει απαντήσεις. O οσίθεος συγκέντρωσε ό,τι θα λέγαµε σήµερα νοµολογία: αποφάσεις του Πατριαρχείου Kωνσταντινουπόλεως από τα βυζαντινά χρόνια ως την εποχή του και κοντά σε αυτές, γνωµοδοτήσεις και νοµοκανονικές µελέτες. Tο υλικό του το άντλησε κατά κανόνα από τα Aρχεία του Oικουµενικού Πατριαρχείου και η αδιαφιλονίκητη σηµασία της «Nοµικής Συναγωγής» του στηρίζεται στη διαπίστωση, πως τα 2/3 του αρχειακού υλικού που αντέγραψε δεν υπάρχει πια. Kατά συνέπεια, το χειρόγραφο του οσιθέου αποτελεί σήµερα τον µοναδικό µάρτυρα για περισσότερα από 650 κείµενα. Στον πρώτο τόµο, αφού τεθεί και λυθεί το θέµα της ενότητας του χειρογράφου, ό,τι δηλαδή αφορά την υλική του υπόσταση, παρουσιάζονται αναλυτικά τα κείµενα που ο οσίθεος αντέγραψε. Kατατάσσονται σε τρεις µεγάλες κατηγορίες: α ) Tα Nοµοκανονικά, β ) Ό,τι άντλησε από τον επίσηµο κώδικα του Πατριαρχείου Kωνσταντινουπόλεως και γ ) Kείµενα σχετικά µε τη Pωσική Eκκλησία. Για τα νοµοκανονικά, που τα περισσότερα έχουν εκδοθεί από άλλα χειρόγραφα, εντοπίζονται οι διαφορές του κειµένου που παραδίδει η «Nοµική Συναγωγή» και δηµοσιεύονται τα πολύτιµα σχόλια που περιέχει δηµοσιεύονται ολόκληρα και όσα κείµενα ήταν ανέκδοτα. Για τα υπόλοιπα κείµενα, είτε προέρχονται από τον επίσηµο κώδικα του Πατριαρχείου είτε είναι εκείνα που αφορούν ζητήµατα της Pωσικής Eκκλησίας, δίνεται περίληψη και σηµειώνεται αν και που έχουν εκδοθεί. Έξι ευρετήρια κλείνουν τον πρώτο τόµο: α ) Γενικό ευρετήριο, β ) Aλφαβητικός πίνακας των incipit, γ ) Xρονολογικός των κειµένων του «ιερού κώδικος», δ ) Xρονολογικός πατριαρχιών, ε ) Tα κείµενα του «ιερού κώδικος» κατά πατριάρχες και στ ) Aναγραφή των άλλων χειρογράφων που χρησιµοποιούνται ή αναφέρονται. T. Aθ. Γριτσόπουλος, Mνηµοσύνη 10 ( ), J. Darrouzès, Revue des Études Byzantines 46 (1988), W. Lackner, Südost Forschungen 47(1988), B ασ. Kατσαρός, Iωάννης Kασταµονίτης. Συµβολή στη µελέτη του βίου, του έργου και της εποχής του, Θεσσαλονίκη 1988, σ. 346, 362, 363. X. Γ. Πατρινέλης, «Eιδήσεις για την ελληνική κοινότητα της Προύσας», ελτίο Kέντρου Mικρασιατικών Σπουδών 7 ( ), 24 σηµ. 55, 28 σηµ. 74, 29 σηµ. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 30 σηµ. 86, 87, 88. T. Aθ. Γριτσόπουλος, «Eπισκοπικά Παροναξίας κατά τον IZ αιώνα», Eπετηρίς Eταιρείας Kυκλαδικών Mελετών 13 ( ), 206, 211, 213, 214, 219, 221, 222, 228, 230, 235, 237. Ε. Άτσαλος, Tα χειρόγραφα της ιεράς µονής της Kοσίνιτσας (ή Eικοσιφοίνισσας) του Παγγαίου, ράµα 1990, σ. 33 σηµ. 53. Γ. Γ. Παπάζογλου, Tα χειρόγραφα της Eικοσιφοινίσσης (Kατάλογοι και καταγραφές), Aθήνα 1991, σ. 38 σηµ. 34, 54 σηµ. 10, 64 σηµ K. Παπαϊωάννου, H πολιτική των επισκόπων στην Tουρκοκρατία, Aθήνα 1991, σ. 52 σηµ. 28, 58 σηµ. 4, 60 σηµ. 13. Β. Παναγιωτόπουλος, «Oι απαρχές της πυριτιδοποιίας στη ηµητσάνα», Iστορικά τχ. 16 (Iούνιος 1992), 9 σηµ. 20.

17 I ω. K. Mουτζούρης, «Eπισκοπικός ιστορικός κατάλογος Mυτιλήνης», Kληρονοµία 25 (1993), 203 σηµ. 119, 120 & 122, 204 σηµ. 137, 205 σηµ. 139α & 140, 206 σηµ. 147, 148 & 150, 207 σηµ D. Getov Ε. Kατσαρός X. Παπαστάθης, Kατάλογος των ελληνικών νοµικών χειρογράφων των αποκειµένων στο Kέντρο Σλαβο βυζαντινών Σπουδών «Ivan Dujčev» του Πανεπιστηµίου «Sv. Kliment Ohridski» της Σόφιας, Θεσσαλονίκη 1994, σ Ε. Γκόνης N. K. Aντωνόπουλος, «Eπιγραφή στην εκκλησία του Aγ. Nικολάου Aσπροκάµπου Φθιώτιδας (1738)», Θεολογία 65 (1994), 535 σηµ. 27. P. Odorico, Mémoire d une voix perdue. Le Cartulaire de la métropole de Serrès, 17e 19e siècles, Παρίσι 1994, σ. 28, 31. T. Aθ. Γριτσόπουλος, H Eκκλησία της Πελοποννήσου µετά την Άλωση, Aθήνα 1992, σ. 464 σηµ. 2, 466 σηµ. 1. Γεώργιος Π. Nάκος, «H λειτουργία του ικαίου στη Θεσσαλονίκη κατά την Tουρκοκρατία. Eνδεικτικά στοιχεία», Xριστιανική Θεσσαλονίκη. Oθωµανική περίοδος, , Ε, Θεσσαλονίκη 1994, 229 σηµ. 21. K. Γ. Πιτσάκης, «Γρηγόριος ο Θεολόγος στα κείµενα των βυζαντινών κανονολόγων», Mνήµη Aγίων Γρηγορίου του Θεολόγου και Mεγάλου Φωτίου Aρχιεπισκόπων Kωνσταντινουπόλεως, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 174 σηµ Bαλαής, «Συµβολή στην εκκλησιαστική ιστορία της Aγχιάλου κατά τον 17ο αιώνα µε βάση ανέκδοτα πατριαρχικά έγγραφα», Kληρονοµία 26 (1994), passim.. Σοφιανός, «Aνέκδοτη συνοδική πράξη του οικουµενικού πατριάρχη Kυρίλλου Α Λουκάρεως (1623, Mάιος, ινδ. ς )», Pοδωνιά. Tιµή στον M. I. Mανούσακα, τ. 2, Pέθυµνο 1994, σ. 499 σηµ. 16, 502 σηµ. 36, 503 σηµ. 42, 504 σηµ. 47, 48, 52 & 54. ηµ. ηµ ητρόπουλος, «Eλαιοτριβεία, µύλοι, φούρνοι, εκκλησίες (Mύκονος 17ος αι.)», Mνήµων 16 (1994), 52, σηµ. 68. Σίµ ος Συµ εωνίδης, «Eκκλησιαστική ιστορία της Σίφνου», Σιφνιακά 4 (1994), 49 σηµ. 1 & 2, 69 σηµ. 1. E. Karabélias, Revue historique de droit français et étranger, 73 (1995), 434. K. Γ. Πιτσάκης, «Johannes Leunclavius ( ). Mία επέτειος», Bυζαντιακά 15 (1995), 99 σηµ. 99. Σίµ ος Συµ εωνίδης, «Kοινωνία και παιδεία στη Σίφνο κατά την Tουρκοκρατία ( )», Σιφνιακά 5 (1995), 18 σηµ. 38. C. G. P i t s a k i s, «Canonica byzantino serbica minora, I. Le trisépiscopat: une perversion serbe?», Bυζάντιο και Σερβία κατά τον I αιώνα, Aθήνα 1996, σ. 267 σηµ. 1, 273 σηµ. 19. A ναστ. Kαραναστάσης, στο Paolo Odorico, Aναµνήσεις και συµβουλές του Συναδινού, ιερέα Σερρών στη Mακεδονία, Παρίσι 1996, σ. 331, 336, 363, 364, 377, 386, 388. Σωκράτης Πετµ εζάς, «Oι Σέρρες και η περιοχή τους υπό τους Oθωµανούς», στο Paolo Odorico, Aναµνήσεις και συµβουλές του Συναδινού..., ό.π., σ. 465 σηµ. 128, 129 και 130. Σωκράτης Πετµ εζάς, «H εκκλησιαστική οργάνωση υπό τους Oθωµανούς», στο Paolo Odorico, Aναµνήσεις και συµβουλές του Συναδινού..., ό.π., σ. 508 σηµ. 48, 511 σηµ. 56, 523 σηµ. 73, 524 σηµ. 77, 528 σηµ. 85. E λισάβετ Α. Zαχαριάδου, έκα τουρκικά έγγραφα για την Mεγάλη Eκκλησία ( ), Aθήνα 1996, σ. 76 σηµ. 43. C. G. P i t s a k i s, «`A propos du trisépiscopat : Nouveaux exemples d un délit canonique byzantin et survivances post byzantines», Acts XVIIIth International Congress of Byzantine Studies. Selected Papers: Main and Communications, Mόσχα, 1991, τ. 2, Shepherdstown 1996, σ. 411 notό 18. N ίκα Πολυχρονοπούλου Kλαδά, Γεώργιος Mαυροκορδάτος ( ), ο σχολιαστής, ο ιστοριοδίφης, ο συλλέκτης. Mελέτη της αλληλογραφίας του, Aθήνα 1996, σ. 171 σηµ. 2. P e t r e S. N ä s t u r e l, «Denys II de Constantinople empereur et patriarche (1546)», Études balkaniques. Cahiers Pierre Belon 4 (1997) Transmission du patrimoine byzantin et médiateurs d identités autochtones, 136 σηµ. 3. E λευθερία Σπ. Παπαγιάννη, H νοµολογία των εκκλησιαστικών δικαστηρίων της βυζαντινής και µεταβυζαντινής περιόδου σε θέµατα περιουσιακού δικαίου, τ. 2, Oικογενειακό δίκαιο, Aθήνα Kοµοτηνή 1997, σ. 36 σηµ. 25.

18 Στέλιος Α. Mουζάκης, O µοναχισµός στο N.Α. Αιγαίο κατά το 16ο 18ο αιώνα. Oι σχέσεις των µοναστηριών Aµοργού Πάτµου, Aθήνα 1997, σ. 142 σηµ Μανόλης Χατζηδάκης - Ευγενία ρακοπούλου, Έλληνες Ζωγράφοι µετά την Άλωση ( ), τ. 2, Αθήνα 1997, σ K. Γ. Πιτσάκης, «ιπλωµατία και Περιηγητισµός, Iεραποστολή και Φιλολογία στον 17ο αιώνα, µέσα από µια «ελάσσονα» περίπτωση: Nέα στοιχεία για τον π. Robert de Dreux», Bαλκάνια και Aνατολική Mεσόγειος (12ος 17ος αιώνες), Aθήνα 1998, σ. 161 σηµ. 17 και 18. Παρασκευάς Kονόρτας, Oθωµανικές θεωρήσεις για το Oικουµενικό Πατριαρχείο. Bεράτια για τους προκαθήµενους της Mεγάλης Eκκλησίας (17ος αρχές 20ού αιώνα), Aθήνα 1998, σ. 404 σηµ. 45, 405 σηµ. 55, 414 σηµ. 12, 14, 20 & 22, 429 σηµ. 40, 432 σηµ. 76, 436 σηµ. 84, 92 & 94. M αρία Aναγνωστοπούλου, H γυναίκα της Λέσβου στα χρόνια της Oθωµανοκρατίας, Mυτιλήνη 1998, σ. 98, σηµ K. Γ. Πιτσάκης, «Oι Mεταβυζαντινοί τρισεπίσκοποι (Mε αφορµή την περίπτωση του αρχιεπισκόπου Σάµου Aνθίµου: 1648)», H Σάµος από τα βυζαντινά χρόνια µέχρι σήµερα, τ. 1, Σάµος 1998, passim. Ε. Kατσαρός, «O επίσκοπος Kίτρους Iωάννης», Eπιστηµονικό Συνέδριο. H Πιερία στά βυζαντινά και νεώτερα χρόνια, Θεσσαλονίκη [1999], σ. 142 σηµ. 85. C. G. P i t s a k i s, «Démission et détrônement des évêques: Une approche historique de la doctrine et de la pratique de l Église Orthodoxe», Kanon 14 (1998), 44 σηµ , 45 σηµ , 54 σηµ. 200, 65 σηµ Πηνελόπη Στάθη, Xρύσανθος Nοταράς, πατριάρχης Iεροσολύµων. Πρόδροµος του Nεοελληνικού ιαφωτισµού, Aθήνα 1999, σ. 189 σηµ. 28. X αρ.. Xαραλαµ πόπουλος, Συνοπτικό διάγραµµα για τη συγγραφή της εκκλησιαστικής ιστορίας της Nαυπάκτου (300; 2000), Aθήνα 2000, passim. V e r a M. T c h e n t s o v a, «Le coup d état constantinopolitain de 1651 d après la lettre d un métropolite grec au tsar russe Alexis Michailovich», Turcica 32 (2000), 391 σηµ. 9 & 10. Charoula Argyriadis Kervegan, «Neuere Rechtsgeschichte in Griechenland», Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte 23 (2001), 122 σηµ. 9. K. Γ. Πιτσάκης, «Kωνσταντίνος Kαβάσιλας µητροπολίτης υρραχίου, αρχιεπίσκοπος Aχρίδος: Προσωπογραφικά προβλήµατα», Mεσαιωνική Ήπειρος, Πρακτικά Eπιστηµονικού Συµποσίου, Iωάννινα 2001, σ. 216 σηµ. 144, 222 σηµ. 161, 223 σηµ K. Γ. Πιτσάκης, «Oι Kύπριοι τρισεπίσκοποι. Ένα παράδοξο στην ορολογία του βυζαντινού δικαίου», Πρακτικά του Tρίτου διεθνούς Kυπρολογικού Συνεδρίου, τ. 2, Λευκωσία 2001, σ. 94 σηµ. 20, 99 σηµ. 32, 33 & 34, 100 σηµ. 38 & 39, 101 σηµ. 43 & 44. C. G. P i t s a k i s, «Un cas de trisépiscopat lors de la proclamation du patriarcat russe (1589)», Moschovia. Problemi Bizantiiskij i Novogretcheskij Filologii. K 60 Letiyou B. L. FonkiΠ / Mοσχοβία, Προβλήµατα Bυζαντινής και Nεοελληνικής Φιλολογίας. Aφιέρωµα στα 60 χρόνια του Boris FonkiΠ 1 (2001), 369 σηµ. 17, 373 σηµ. 32. Andreas Schmink, Byzantinische Zeitschrift 94 (2001), 721. ιονύσιος. Bαλαής, «Kατάλογος των µητροπολιτών Σωζοπόλεως κατά τον 17ο αιώνα», Περί Θράκης 2 (2002), 88 σηµ. 16, 89 σηµ. 18, 92 σηµ. 34, 93 σηµ. 36, 94 σηµ. 38, 96 σηµ. 41 και 42, 106 σηµ. 107, 107 σηµ. 108, 109 σηµ V e r a M. T c h e n t s o v a, «Korinfskii mitropolit Ioasaf, getman Bogdan Chmelnitskii i Rossija (neigvestnye dokumenty fonda Snoshenija Rossii s Gretsici [fond 52] Rossiiskogo gosudarstvennogo Archiva Drevnich Aktov)», Palaeoslavica 10, no. 2 (2002), 294 σηµ. 8, 299 σηµ. 28, 300 σηµ. 29, σηµ. 35, 304 σηµ. 48. Konstantinos Giakoumis, The monasteries of Jorgucat and Vanishte in Dropull and of Spelaio in Lunxheri as monuments and institutions during the ottoman period in Albania (16th 19th centuries), (δ.δ.), τ. 1, Birmingham 2002, σ A πόστολος Aθ. Γλαβίνας, «Tρία έγγραφα από τη Nοµική Συναγωγή του πατριάρχη Iεροσολύµων οσιθέου για την εκκλησιαστική ιστορία της Ξάνθης κατά το 17ο αιώνα», Περί Θράκης 2 (2002), 67 σηµ. 2, σηµ. 3, 71 σηµ. 7, 74 σηµ. 27, σηµ. 32, 77 σηµ. 33, 79 σηµ. 42.

19 Λυδία Παπαρρήγα Aρτεµ ιάδη, «Mορφές δωρεών και νοµικοί περιορισµοί στον κυκλαδικό χώρο κατά τη µεταβυζαντινή περίοδο (17ος 18ος αι.)», Eπετηρίς του Kέντρου Eρεύνης της Iστορίας του Eλληνικού ικαίου 36 (2002), 157 σηµ. 85. K. Γ. Πιτσάκης, «Mερικές σκέψεις για τις ποινές κάτοπτρο στον ελληνικό µεσαιωνικό χώρο», Aνοχή και καταστολή στους Mέσους Xρόνους, Mνήµη Λένου Mαυροµµάτη, [IBE/EIE, ιεθνή Συµπόσια 10], Aθήνα 2002, σ. 300 σηµ. 40. K. Γ. Πιτσάκης, «Σχετικά µε την τρισεπισκοπή του Nικοδήµου Mεταξά (1635)», ΣT ιεθνές Πανιόνιο Συνέδριο. Πρακτικά, τ. 3, Aθήνα 2002, σ. 280 σηµ. 3, 284 σηµ. 11, 291 σηµ. 34, 295 σηµ. 46, 296 σηµ. 47, 299 σηµ. 59. Z αχαρίας N. Tσιρπανλής, Στη Pόδο του 16ου 17ου αιώνα. Aπο τους Iωαννίτες Iππότες στους Oθωµανούς Tούρκους, Pόδος 2002, σ. 131 σηµ. 3, 144 σηµ. 1 &3, 145 σηµ. 1, 147 σηµ. 3, MΑΧΗ ΠΑΪΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Aνεπίσηµα από το Πατριαρχείο Kωνσταντινουπόλεως. Παρασχέδια και µαρτυρίες του 1476, Aθήνα 1988 (120 σ.) [ISBN X]. Tέσσερα έγγραφα, γνωστά ως προς το περιεχόµενο αλλά απροσδιόριστα ως προς το διπλωµατικό τους χαρακτήρα, αποτελούν τον άξονα της µελέτης αυτής. H συγγραφέας εντόπισε πως τα τέσσερα αχρονολόγητα κείµενα που είχαν δηµοσιεύσει οι Miklosich Müller ως φύλλα του βυζαντινού ιερού κώδικα, του χφ Vind. Hist. gr. 48, ήταν κάποτε δύο λυτά φύλλα που περιείχαν τα παρασχέδια, το πρόχειρο σχεδίασµα του κειµένου τριών συνοδικών αποφάσεων και ενός πατριαρχικού πιττακίου, κειµένων άγνωστων και αθησαύριστων. H συγγραφέας στηριζόµενη σε εσωτερικά τεκµήρια χρονολόγησε τα κείµενα στο 1476, σε µια χρονική στιγµή όπου τα γραπτά τεκµήρια είναι λιγοστά. Tο εύρηµα είχε πολλαπλή σηµασία: εµπλούτισε τον µικρό αριθµό των πατριαρχικών πράξεων της εποχής κατά τέσσερις, έδωσε την εικόνα του παρασχεδίου και της διαδικασίας σύνταξης µιας επίσηµης πράξης κατά κύριο όµως λόγο έδωσε πληροφορίες για πτυχές της ζωής των χριστιανών κατοίκων της Bασιλεύουσας λίγα χρόνια µετά την υποταγή στην οθωµανική αυτοκρατορία και την προσαρµογή της ζωής στα νέα δεδοµένα. H µελέτη κλείνει µε ένα Γενικό ευρετήριο προσώπων και όρων, Πίνακες µε τις πηγές και τα χειρόγραφα που χρησιµοποιούνται ή αναφέρονται στη µελέτη, καθώς και µε κατάλογο νεότερων συγγραφέων και εκδοτών. J. Darrouzès, Revue des Études Byzantines 49 (1989), W. Lackner, Südost Forschungen 48 (1989) Στ. Λαµ πάκης, Mυριόβιβλος, τχ. 14 (1990) X. Γ. Πατρινέλης, «Eιδήσεις για την ελληνική κοινότητα της Προύσας», ελτίο Kέντρου Mικρασιατικών Σπουδών 7 ( ), 24 σηµ. 54. E λευθερία Σπ. Παπαγιάννη, H νοµολογία των εκκλησιαστικών δικαστηρίων της βυζαντινής και µεταβυζαντινής περιόδου σε θέµατα περιουσιακού δικαίου, Aθήνα 1992, 48 σηµ. 4, 127 σηµ. 17, 128 σηµ , 195 σηµ. 3. Vassiliki Kravari, Actes du Pantocrator [Archives d Athos XVII], Παρίσι 1991, σ Γ. Πουλής, Xριστιανός. Eπιθεώρηση Kανονικού και Eκκλησιαστικού ικαίου, 31 (1992), τχ. 304, 182.

20 Γεώργιος Π. Nάκος, «H λειτουργία του ικαίου στη Θεσσαλονίκη κατά την Tουρκοκρατία. Eνδεικτικά στοιχεία», Xριστιανική Θεσσαλονίκη. Oθωµανική περίοδος, , Ε, Θεσσαλονίκη 1994, 236. E. Karabélias, Revue historique de droit français et étranger, 73 (1995), 443. Βασίλης Άτσαλος, H ονοµασία της ιεράς µονής της Παναγίας της αχειροποιήτου του Παγγαίου, της επονοµαζοµένης της Kοσινίτσης ή Eικοσιφοινίσσης, ράµα 1996, σ. 62 σηµ E λισάβετ Zαχαριάδου, έκα τουρκικά έγγραφα για την Mεγάλη Eκκλησία, Aθήνα 1996, σ. 10, 75 σηµ. 40. Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit. Addenda zu Faszikel 1 12, Bιέννη 1995, αρ , 93573, Συµ εών Πασχαλίδης, «Mητρόπολη ράµας» στο (γεν. επ. Θεόδωρος Zήσης) Tα µοναστήρια της Mακεδονίας, τ. 1, Aνατολική Mακεδονία, Θεσσαλονίκη 1996, σ C. G. P i t s a k i s, «A propos du trisépiscopat : Nouveaux exemples d un délit canonique byzantin et survivances post byzantines», Acts XVIIIth International Congress of Byzantine Studies. Selected Papers: Main and Communications, Mόσχα, 1991, τ. 2, Shepherdstown 1996, p. 409 note 14. Z αχ. N. Tσιρπανλής, «H ελληνική κοινότητα της Βενετίας και το Oικουµενικό Πατριαρχείο Kωνσταντινουπόλεως (15ος 18ος αι.). οκίµιο ερµηνείας θεσµών και γεγονότων», ωδώνη 26 (1997), 225 σηµ. 3. K ρίτων Xρυσοχοΐδης, «Tα οικονοµικά των επισκόπων στις πρώτες δεκαετίες του 16ου αιώνα και η περίπτωση του Γενναδίου Σερρών», Σύµµεικτα 12 (1998), 284 σηµ. 49, 285 σηµ. 52, 307 σηµ K. Γ. Πιτσάκης, «Oι Mεταβυζαντινοί τρισεπίσκοποι (Mε αφορµή την περίπτωση του αρχιεπισκόπου Σάµου Aνθίµου: 1648)», H Σάµος από τα βυζαντινά χρόνια µέχρι σήµερα, τ. 1, Σάµος 1998, σ. 248 σηµ. 60. C. G. P i t s a k i s, «Démission et détrônement des évêques: Une approche historique de la doctrine et de la pratique de l Eglise Orthodoxe», Kanon 14 (1998), 42 σηµ Zαχαρίας N. Tσιρπανλής, «H ελληνική κοινότητα της Bενετίας και το Oικουµενικό Πατριαρχείο Kωνσταντινουπόλεως (15ος 18ος αι.). οκίµιο ερµηνείας θεσµών και γεγονότων», Oρθοδοξία και οικουµένη. Xαριστήριος τόµος προς τιµήν του οικουµενικού πατριάρχου Bαρθολοµαίου A, Aθήνα 2000, σ Paolo Odorico, «O χατζής και η περισπωµένη», Moschovia. Problemi Bizantiiskij i Novogretcheskij Filologii. K 60 Letiyou B. L. FonkiΠ / Mοσχοβία, Προβλήµατα Bυζαντινής και Nεοελληνικής Φιλολογίας. Aφιέρωµα στα 60 χρόνια του Boris FonkiΠ, 1 (2001), 328. K. Γ. Πιτσάκης, «Kωνσταντίνος Kαβάσιλας µητροπολίτης υρραχίου, αρχιεπίσκοπος Aχρίδος: Προσωπογραφικά προβλήµατα», Mεσαιωνική Ήπειρος, Πρακτικά Eπιστηµονικού Συµποσίου, Iωάννινα 2001, σ. 218 σηµ K. Γ. Πιτσάκης, «Oι Kύπριοι τρισεπίσκοποι. Ένα παράδοξο στην ορολογία του βυζαντινού δικαίου», Πρακτικά του Tρίτου διεθνούς Kυπρολογικού Συνεδρίου, τ. 2, Λευκωσία 2001, σ. 97 σηµ. 28. C. G. P i t s a k i s, «Un cas de trisépiscopat lors de la proclamation du patriarcat russe (1589)», Moschovia. Problemi Bizantiiskij i Novogretcheskij Filologii. K 60 Letiyou B. L. FonkiΠ / Mοσχοβία, Προβλήµατα Bυζαντινής και Nεοελληνικής Φιλολογίας. Aφιέρωµα στα 60 χρόνια του Boris FonkiΠ, 1 (2001), 370 σηµ. 22. K. Γ. Πιτσάκης, «Σχετικά µε την τρισεπισκοπή του Nικοδήµου Mεταξά (1635)», ΣT ιεθνές Πανιόνιο Συνέδριο. Πρακτικά, τ. 3, Aθήνα 2002, σ. 294 σηµ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, H Γαλλική Eπανάσταση στην τουρκοκρατούµενη ελληνική κοινωνία. Aντιδράσεις στα 1798, Aθήνα 1989 (63 σ.) [ISBN ]. [= La Révolution française et ses répercussions dans la société grecque sous domination ottomane. Réactions en 1798, traduit du grec par Hélène Botsoglou, Aθήνα 1997 (66 σ.) [ISBN X]]. Oι κραδασµοί και τα διλήµµατα, οι δράσεις και οι αντιδράσεις που προκάλεσε η Γαλλική Eπανάσταση στην τουρκοκρατούµενη ελληνική κοινωνία αποτελούν το αντικείµενο της µελέτης. Tο φαινόµενο

21 αποκαλύπτεται σε όλη του την ένταση περί το 1798, όταν η οθωµανική πολιτική εξουσία συνειδητοποιεί πως όσα διαδραµατίζονται στη Γαλλία την αφορούν άµεσα και ζητά από την ηγεσία των ορθόδοξων χριστιανών να πράξει το καθήκον της : να στείλει εγκυκλίους για να φρονηµατίσει τους χριστιανούς υπηκόους της αυτοκρατορίας και να υπερασπιστεί µε απολογητικά κείµενα τη σηµασία της θρησκείας, την οποία οι δηµοκρατικοί Γάλλοι αµφισβητούν. Tο Πατριαρχείο Kωνσταντινουπόλεως υπάκουσε στις οδηγίες της Πύλης: έστειλε, τον Iούλιο του 1798, σχετική εγκύκλιο στους µητροπολίτες που είχαν τις επαρχίες τους στην οθωµανική επικράτεια αλλά και προς τους Eπτανησίους και ανέθεσε σε έµπιστο συνεργάτη του, στον άρχοντα ποστέλνικο Βασίλειο, να συγγράψει ένα εγχειρίδιο απολογητικό της χριστιανικής θρησκείας το οποίο ήταν έτοιµο για εκτύπωση στα τέλη του φθινοπώρου του ίδιου χρόνου. Tον εκέµβριο ωστόσο του 1798 δηµοσιεύεται από το πατριαρχικό τυπογραφείο σαν απολογητικό κείµενο ένα βιβλίο άλλο από εκείνο που είχε συγγραφεί µε εντολή του Πατριαρχείου: πρόκειται για ένα κείµενο που είχε συγγράψει ένας κολλυβάς, ο Aθανάσιος Πάριος, και το οποίο ήρθε στο Πατριαρχείο για δηµοσίευση µε άνωθεν εντολή. Tο βιβλίο που είχε συγγραφεί ad hoc δηµοσιεύτηκε τελικά το 1805 στη Bιέννη µε τον τίτλο Όρµος σωτήριος αλλά και το πλήρες κείµενο που είχε συγγράψει ο Πάριος δηµοσιεύτηκε στη Λιψία το 1800 (και σε δεύτερη έκδοση το 1805) µε τον τίτλο Aπολογία χριστιανική. H σύγκριση ωστόσο µε ό,τι είχε εκδοθεί επισήµως από το Πατριαρχείο στα 1798 αποδεικνύει ότι το αρχικό κείµενο δεν δηµοσιεύτηκε αυτούσιο αλλοιώθηκε, κυρίως από τους Φαναριώτες που κυριαρχούσαν τότε ακόµα στο Πατριαρχείο, και εκδόθηκε µε έναν ελαφρά παραλλαγµένο τίτλο: Xριστιανική Aπολογία. H ανάλυση πάντως του περιεχοµένου του κειµένου που τελικά δηµοσιεύτηκε προσφέρει πολύτιµες πληροφορίες για κάποιες λεπτές ιδεολογικές αποχρώσεις, διεργασίες στους κόλπους της τουρκοκρατούµενης ελληνικής κοινωνίας, που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της Γαλλικής Eπανάστασης και τις αντιδράσεις σε αυτά, ιδεολογικές διεργασίες για τις οποίες δεν είχαµε ως τώρα εντοπίσει άλλες µαρτυρίες. Πασχάλης M. Kιτροµ ηλίδης, H Γαλλική Eπανάσταση και η Nοτιοανατολική Eυρώπη, Aθήνα 1990, σ. 150 σηµ K. Kωστής, «Kοινότητες, Eκκλησία και µιλλέτ στις ελληνικές περιοχές της οθωµανικής αυτοκρατορίας...», Mνήµων 13 (1991), 68 σηµ. 41. Γεώρ.. Mεταλληνός, «Γαλλική Eπανάσταση και Pωµαίικη εθναρχία», στη συλλογή µελετηµάτων του ίδιου Eλληνισµός µετέωρος, Aθήνα 1992, σ. 30, 65 σηµ. 26, 67 σηµ. 62, 69 σηµ. 103 και 106, 70 σηµ. 107, 108 και 120, 71 σηµ. 121, 123, 124 και 129. Γρ. Kαραφύλλης, H φιλοσοφική προβληµατική του ηµητρίου ανιήλ Φιλιππίδη, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 42 σηµ. 41, 84 σηµ. 32. E υθ. Nικολαΐδης, «Oρθοδοξία, θρησκευτικός Ουµανισµός και ιαφωτισµός. Oι Eπιστήµες στον Eλληνισµό του 18ου αιώνα», Nεύσις τχ. 1 (1994), 114. D i m. D i a l e t i s E f. N i c o l a i d i s, «Issues in the Historiography of post byzantine Science», Trends in the Historiography of Science, Kluwer Academic Publishers, 1994, σ. 122, 124. Γεώρ.. Mεταλληνός, «Aθανάσιος Πάριος ( ). (Eργογραφία Iδεολογία Βιβλιογραφικά)», Eπιστηµονική Eπετηρίς της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών 30 (1995), σ. 303 σηµ. 43 και 45, 338 σηµ. 274, 342.

ΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ (18ος-20ός ΑΙΩΝΑΣ)

ΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ (18ος-20ός ΑΙΩΝΑΣ) 1 ΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ (18ος-20ός ΑΙΩΝΑΣ) Στην Καππαδοκία παρατηρείται άνθηση της ναοδοµίας κατά τον 18 ο και 19 ο αιώνα. Παρόλα αυτά, οι νεώτεροι ναοί που κτίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Επικοινωνίας των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Μοναστηρακιωτών Αγράφων Ευρυτανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Επικοινωνίας των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Μοναστηρακιωτών Αγράφων Ευρυτανίας Ενημερωτικό Δελτίο Επικοινωνίας των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Μοναστηρακιωτών Αγράφων Ευρυτανίας «Η σπηλιά του Κατσαντώνη» Διεύθυνση: Βεΐκου 16 Γαλάτσι Τ.Κ. 11147 Τηλ.: 210 2928373 υμπληρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 194/39 (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ TΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σηµαντική συµβολή της σύµβασης για την

Διαβάστε περισσότερα

Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974.

Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974. Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974 Κλεονίκη Δρούγκα Το σχολικό βιβλίο συνιστά έναν τρόπο µετάδοσης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ Γ3 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΗΠΟΥΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ Γ3 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΗΠΟΥΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ Γ3 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΗΠΟΥΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΑΛΛΑ ΦΑΝΗ ΠΑΡ ΑΛΗ ΑΘΗΝΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -ΜΑΡΙΑΝΘΗ Η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Η Ταυτότητα του Έργου Εκτείνεται:

Διαβάστε περισσότερα

29.10.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 30 Σεπτεµβρίου 2002

29.10.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 30 Σεπτεµβρίου 2002 L 294/1 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30 Σεπτεµβρίου 2002 για τη θέσπιση ειδικού προγράµµατος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003313118 2015-11-16

15PROC003313118 2015-11-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μύρινα, 13 Νοεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 17043 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

68 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH TO METAΣXHMATIΣMENO-ΣYΓXPONO MONTEΛO

68 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH TO METAΣXHMATIΣMENO-ΣYΓXPONO MONTEΛO 68 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH «OPΓANIΣMOI MAΘHΣHΣ» TO METAΣXHMATIΣMENO-ΣYΓXPONO MONTEΛO OPΓANΩΣHΣ KAI IOIKHΣHΣ TΩN OPΓANIΣMΩN Tου Mύρωνα M. Zαβλανού Eισαγωγή Σήµερα, ο όρος επιχείρηση δεν είναι απόλυτα καθορισµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 22138 ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΙΕΥ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΙΤΗ 25/11/2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΙΤΗ 25/11/2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 6 η ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµός-Α/Α Συστήµατος : 13142

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµός-Α/Α Συστήµατος : 13142 Αναρτητέα στο µητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαµάτα, 15 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αρµόδια Υπηρεσία: /νση Οικονοµικής ιαχείρισης Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης Ξάνθης Πληροφορίες: Μενεξάς Ελευθέριος Τηλέφωνο: 25410/ 79053 F A X: 25410 / 79050 Π Ρ Ο Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΜΟΡΙΑ. ΠΟΛΙΟΡΚΙΕΣ

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΜΟΡΙΑ. ΠΟΛΙΟΡΚΙΕΣ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΜΟΡΙΑ. ΠΟΛΙΟΡΚΙΕΣ O Mοριάς στον καιρό της επανάστασης Η Πελοπόννησος ήταν στα 1821 η φυσική, όπως φαινόταν, κοιτίδα της επανάστασης. Ήταν µία µεγάλη, πολυάνθρωπη και πλούσια έκταση. H

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 1882 /19-11-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

KAI : 15.422,80 2 - 15.422,80

KAI     : 15.422,80 2 -  15.422,80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ KAI ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ) Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π..

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξετάσεων Λυκείου Με το Νέο Σύστημα

Οδηγός Εξετάσεων Λυκείου Με το Νέο Σύστημα 2014 Οδηγός Εξετάσεων Λυκείου Με το Νέο Σύστημα Βαθμολογική Κλίμακα Δόμηση Γραπτού Θεματοθέτηση Γραπτού Επιλογή Θεμάτων από καθηγητή και από Τρ.Θεμάτων Τρόπος βαθμολόγησης κάθε θέματος Μαθηματικά Α Β Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 184(Ι)/2002 Ο περί Σκύλων Νόµος του 2002, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα του Αριστοτέλη

Η γλώσσα του Αριστοτέλη Η γλώσσα του Αριστοτέλη Βασίλης Κάλφας 1 Ο Αριστοτέλης και η προγενέστερη φιλοσοφική παράδοση O Aριστοτέλης είναι ο πρώτος Έλληνας φιλόσοφος με πολυετείς συστηματικές σπουδές. Aπό τα 17 του χρόνια εισάγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α2 Α.2.1. σελ.22: «Στη διάρκεια να εκµεταλλευτούν οι Έλληνες» Α.2.2. σελ.142 144: «Στην αρχή η περίθαλψη της προηγούµενης εγκατάστασης».

ΘΕΜΑ Α2 Α.2.1. σελ.22: «Στη διάρκεια να εκµεταλλευτούν οι Έλληνες» Α.2.2. σελ.142 144: «Στην αρχή η περίθαλψη της προηγούµενης εγκατάστασης». ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Μεγάλη Ιδέα β. Βενιζελισµός γ. Συµφωνία της Άγκυρας Μονάδες 15 Α.1.2. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 613 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 613 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 613 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Με τον όρο δικαίωµα εκφράζεται η εξουσία που παρέχεται από το σύστηµα δικαίου. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΙΑΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΙΑΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 24-12-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 135109/11339 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακτικές ώρες 8 ΘΕΩΡΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακτικές ώρες 8 ΘΕΩΡΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 3 Ο ΕΤΟΣ 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΘΕΜΑ : Εισήγηση για παράταση σύµβασης (Ολοκλήρωσης Εργασιών Ελέγχου και Πιστοπόιησης Παιδικών Χαρών ήµου Κεφαλλονιάς).

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΘΕΜΑ : Εισήγηση για παράταση σύµβασης (Ολοκλήρωσης Εργασιών Ελέγχου και Πιστοπόιησης Παιδικών Χαρών ήµου Κεφαλλονιάς). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ της 26 ης ( τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 24 η Σεπτεµβρίου 2015 του ήµου Κεφαλλονιάς. Στο Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σέρρες, 05-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 3397 Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Δ/νση: Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 621 24, Σέρρες Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΣΛΗΨΗ Υ ΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2012».

Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΣΛΗΨΗ Υ ΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 30 /202 Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 202». Σήµερα την 25η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 10 /2014

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 10 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ.Υ7γ/ΓΠ/50654 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ

Διαβάστε περισσότερα

Τα «µονοπάτια» του Σκιρώνειου Κέντρου Κηφισιάς

Τα «µονοπάτια» του Σκιρώνειου Κέντρου Κηφισιάς Τα «µονοπάτια» του Σκιρώνειου Κέντρου Κηφισιάς Μάρι Πολυχρονοπούλου 1, Νίκη Αρχοντάκη 2 1. Πρόεδρος Ζωγράφος Σκιρώνειο Μουσείο Πολυχρονόπουλου skironio@otenet.gr 2. Γενική Γραµµατέας Συντηρήτρια Αρχ/των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γάζι 8.04.2014 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. 541 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. νση: Ν.Καζαντζάκη 11, Τ.Κ. 71414 Ηράκλειο Πληροφορίες : Σµαργιανάκη Γεωργία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Ο.ΜΕ.. 21 22 Ιανουαρίου 2006 Ν Α Υ Π Λ Ι Ο «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ»

Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Ο.ΜΕ.. 21 22 Ιανουαρίου 2006 Ν Α Υ Π Λ Ι Ο «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Επιµορφωτικό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 72100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Μυσίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας χρήσης µουσικής στο κατάστηµα µε διακριτικό τίτλο Maregiatta ιδιοκτησίας κ. Καβαλλιεράτου στον Καραβόµυλο

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας χρήσης µουσικής στο κατάστηµα µε διακριτικό τίτλο Maregiatta ιδιοκτησίας κ. Καβαλλιεράτου στον Καραβόµυλο Αργοστόλι 19-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 24237 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 26-3 - 2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 2647 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΓΩΞ3-ΘΤ8. Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΑΔΑ: Β4ΜΓΩΞ3-ΘΤ8. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο διαδίκτυο A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 27/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 287/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 49 η Απόφαση υπ αριθµ. 1705/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ i ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια 1 Σύνθεση Προσωπικού 1 ιευθυντής Σχολής 1 Υποδιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 590/1968 "Περί κανονισµού υγιεινής και ασφαλείας των εις τα εργοστάσια και εργαστήρια κατασκευής συσσωρευτών µολύβδου εργαζοµένων"

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 590/1968 Περί κανονισµού υγιεινής και ασφαλείας των εις τα εργοστάσια και εργαστήρια κατασκευής συσσωρευτών µολύβδου εργαζοµένων ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 590/1968 "Περί κανονισµού υγιεινής και ασφαλείας των εις τα εργοστάσια και εργαστήρια κατασκευής συσσωρευτών µολύβδου εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 199/Α/19-9-1968) Έχοντες υπ' όψει: 1. Τας διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης Aρ.Μητρώου Μ.Π.Α 27156 Σκρά 10, 163 46 Ηλιούπολη Ηλιούπολη 12 Μαρτίου 2012 ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 10 ο ηµοτικό Σχολείο Ηλιούπολης Μυκόνου 34, Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ανταλλακτικών, για κάλυψη αναγκών των οχημάτων.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ανταλλακτικών, για κάλυψη αναγκών των οχημάτων.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λέρος 03 / 06 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 5662 ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007 Απόφαση συνεδρίου Λουτρακίου για ΩΡΑΡΙΟ 5. Επειδή (σύµφωνα µε τη διευκρίνιση για τη διαδικασία ψήφισης της εισήγησης του Σ από το προηγούµενο συνέδριο) ΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ το περιεχόµενο των εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

περισσότερο από το γεγονός του ότι αυτό δεν ήταν τότε ένα ζήτηµα έγκρισης του ίδιου του κοινοβουλευτισµού αλλά κριτικής στην αστική εξουσία.

περισσότερο από το γεγονός του ότι αυτό δεν ήταν τότε ένα ζήτηµα έγκρισης του ίδιου του κοινοβουλευτισµού αλλά κριτικής στην αστική εξουσία. Οµιλία του Αµαντέο Μπορντίγκα, εκπροσώπου της Αριστερής Αποχικής Φράξιας του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος, στο 2 ο Συνέδριο της Κοµµουνιστικής ιεθνούς Η Αριστερή Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κότσικα 1 Α & Πατησίων 70 Τ.Κ. : 104 34, ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

169(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

169(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Αρ. 4369, 6.12.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 91(Ι) του 2004 208(Ι) του 2004 245(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ετήσιο ελτίο εδοµένων Μονάδων Υδατοκαλλιεργειών και Λιµνοθαλασσών»

ΘΕΜΑ : «Ετήσιο ελτίο εδοµένων Μονάδων Υδατοκαλλιεργειών και Λιµνοθαλασσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ /ΝΣΗ Υ ΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ο, 2 ο & 3 Ο... Ταχ. /νση : Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : Λ. Συγγρού 150

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4135, 18.7.2007 Ν. 103(Ι)/2007 Ο περί των Αθέµιτων Εµπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4344, 6/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4344, 6/7/2012 Αρ. 4344, 6.7.2012 102(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως Συνοπτικός τίτλος. 118(Ι) του 2002 230(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 62/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 62/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας Θράκης ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α. Π. : 3301 / 311.31 Θεσσαλονίκη, 05-10-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 62/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» Αθήνα 7/12/2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης»

«Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛ. Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 2 Β ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 7/12-02-2013 (αρ. πρωτ. 17 11γ/ο/5/8/12.02.2013/ΦΕΚ363Β/19-02-2013) 1 ΟΜΑ Α 1: ΟΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15 /10/2014. Αρ. Πρ.: Οικ.11367/ΑΓ ΚΠ 521 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα 15 /10/2014. Αρ. Πρ.: Οικ.11367/ΑΓ ΚΠ 521 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ AYTOΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πλ. Κάνιγγος 20, ΑΘΗΝΑ 101 81 Τηλέφωνο: 210 3893678 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÍÔÁÂÏÓ ÁÈÇÍÁ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÍÔÁÂÏÓ ÁÈÇÍÁ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. δ Α4. α Α5. γ ΘΕΜΑ Β ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β1. Σχολικό βιβλίο σελ. 131: Θεωρία του αρβίνου Στο φυλογενετικό δέντρο των καµηλοπαρδάλεων,

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «ιάλογος»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «ιάλογος» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και µαθησιακές δραστηριότητες, σύµφωνα µε συγκεκριµένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «ιάλογος» ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή Διοικητικό Συμβούλιο Επίτιμος Πρόεδρος: Χ. Τούντας Πρόεδρος: Ε.Α. Σκληρός Γεν. Γραμματέας: Σ. Στεργιόπουλος Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Π. Μερκούρης Ε. Χανιωτάκης Γ. Αθανασόπουλος Βάρδα Α. Βασιμπόσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Το προβλεπόµενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3840/30-3-2010 και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Το προβλεπόµενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3840/30-3-2010 και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση :. Μποφώρ 7, Ηράκλειο Ταχ. Κώδικας : 71202 Πληρ. Αλ. Χοχλιδάκη, Όλγα Σηφάκη Τηλ. : 2813-404546, 2813-404504 Fax : 2810-335040

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές Αρχές και Ορισμοί Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Η ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 116(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ.

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 116(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 116(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) TOY 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 118(I) του 2002 230(Ι) του 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΦΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 (ΕΣΠΑ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού με την υπ αριθμ. 5A Απόφαση της 1 ης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού με την υπ αριθμ. 5A Απόφαση της 1 ης Ταχ. Δ/νση : Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης Ταχ. Κωδ. : 47 042 Φιλοθέη Άρτας Τηλ. : 26810 71919 Fax. : 26810 23593 Πληροφορίες : Δημήτρης Μπαρέλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 28/01/2013 Αρ. Πρωτ.:123 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Κ. Γαλιώνη Αθήνα 22/9/2011

Πληρ.: Κ. Γαλιώνη Αθήνα 22/9/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΧΕ ΙΟ Πληρ.: Κ. Γαλιώνη Αθήνα 22/9/2011 Ταχ. /νση : Μετσόβου 5 ΥΠΠΟΤ/

Διαβάστε περισσότερα

Άνω Άκρο (ΙΙ) Ι. Γενικά

Άνω Άκρο (ΙΙ) Ι. Γενικά Άνω Άκρο (ΙΙ) Ι. Γενικά Α. Πήχης Ο πήσης (αντιβράχιο) Εκτείνεται από τον αγκώνα ως τον καρπό Ο σκελετός του αποτελείται από 2 οστά την κερκίδα & την ωλένη Μεταξύ των οστών αυτών εκτείνεται ο µεσόστεος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 18.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 18.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ( Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ) Προµήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Kαραγκούνα γυναικεία γιορτινή-νυφική φορεσιά περιοχή Καρδίτσας

Kαραγκούνα γυναικεία γιορτινή-νυφική φορεσιά περιοχή Καρδίτσας Kαραγκούνα γυναικεία γιορτινή-νυφική φορεσιά περιοχή Καρδίτσας Tοπικά, πληθυσμιακά στοιχεία Tα καραγκουνοχώρια αρχίζουν από τα Tρίκαλα και φθάνουν νοτιότερα από την Kαρδίτσα. Aνατολικά περιλαμβάνουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της 20ης Τακτικής και ηµόσιας Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου του ήµου Βόλου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της 20ης Τακτικής και ηµόσιας Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου του ήµου Βόλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π. Η.ΠΕ.ΘΕ.» Ε ΡΑ: ΜΑΝ ΗΛΑΡΑ-ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου Τίτλος: «Ας µιλήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ :23-2-2007 ΑΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :8 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΘΗΝΑ :23-2-2007 ΑΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :8 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1 ΑΘΗΝΑ :23-2-2007 ΑΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :8 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28 / 5 / 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8-10-2012. Αριθµ. Πρωτ. 13309 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8-10-2012. Αριθµ. Πρωτ. 13309 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8-10-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ. 13309 ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α Α: Β43Γ45Τ-ΡΞΤ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ηµόσιου ιεθνούς Ανοιχτού ιαγωνισµού σε ευρώ 569.490,00, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βόλος 06 / 10 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 97004 Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

Σουφλιώτικη. αρχιτεκτονική & εκπαιδευτική κληρονομιά. 1 ο Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου Τάξη Ε 1. Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Αλεξούδης Ιωάννης

Σουφλιώτικη. αρχιτεκτονική & εκπαιδευτική κληρονομιά. 1 ο Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου Τάξη Ε 1. Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Αλεξούδης Ιωάννης 1 ο Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου Τάξη Ε 1 Σουφλιώτικη αρχιτεκτονική & εκπαιδευτική κληρονομιά Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Αλεξούδης Ιωάννης Πρόγραμμα Τοπικής Ιστορίας (στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης) 1. Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 4-10-2011 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 124132

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 4-10-2011 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 124132 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 4-10-2011 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 124132 /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 2) Τµήµα : Γ Προµηθειών Πληροφορίες : ηµ. Αναγνωστόπουλος Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002817450 2015-06-03

15PROC002817450 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 3 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.250051/2954 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Μαΐου 2010 Α.Π. : 358. Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Αθήνα, 4 Μαΐου 2010 Α.Π. : 358. Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 6. 1. Ο Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα. Απασχολουµένων, σε εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου 1 του Π 225/95

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 6. 1. Ο Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα. Απασχολουµένων, σε εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου 1 του Π 225/95 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΑ Αθήνα, 17/1/2011 /ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αρ. Πρωτ. ΕΤΑΑ 2846/10-1-2011 Τµήµα Λοιπών Παροχών & ΕΤΑΑ-ΤΑΝ 2490 /11 Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΚΕΠΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

ΟΙ ΣΚΕΠΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 1 Εισαγωγικές υποτυπώσεις ΟΙ ΣΚΕΠΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ Ο Σκεπτικισμός των ελληνιστικών χρόνων υποστήριζε ότι το μη προφανές δεν μπορεί να εξηγείται μέσα από το προφανές. Υπό ένα γενικότερο πνεύμα τούτο παραπέμπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. 4. Τον προϋπολογισµό του έργου, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τεσσάρων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. 4. Τον προϋπολογισµό του έργου, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τεσσάρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα 29 /12 /2009 /νση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων Αρ. πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: 1. Τo άρθρο 24 του Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 188-Α/23-9-1997) 3. Τη µε αριθµ. 18/22-06-2010 Πράξη του Τµήµατος Πρωτοβάθµιας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: 1. Τo άρθρο 24 του Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 188-Α/23-9-1997) 3. Τη µε αριθµ. 18/22-06-2010 Πράξη του Τµήµατος Πρωτοβάθµιας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ι ΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125 ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα, 22 Μαΐου 2014 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 18883 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα, 22 Μαΐου 2014 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 18883 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα, 22 Μαΐου 2014 ΔΗΜΟΣ Αρ. Πρωτ.: 18883 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 1 2 Πίνακας περιεχοµένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισµού... 5 Νοµικό Πλαίσιο... 7 ΜΕΡΟΣ Β

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Άρτα, 16.10.2015 ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 284745/168085/3698 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6859, 6893 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο ηµοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2137/85 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα