Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ρ. Ν. Κούκουζας Θεσσαλονίκη, Ioύνιος 2007 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Η δράση συγχρηµατοδοτείται µε 80% ηµόσια απάνη και 20% από Ιδιωτική Συµµετοχή. Η ηµόσια απάνη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) κατά 75% και κατά 25% από εθνικούς πόρους. Η κοινοτική συµµετοχή από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ανέρχεται σε , η κρατική συµµετοχή ανέρχεται σε και η ιδιωτική συµµετοχή ανέρχεται σε

3 ΣΤΟΧΟΙ: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ενίσχυση της µεταφοράς γνώσης µεταξύ φορέων παραγωγής γνώσης και επιχειρήσεων περιβαλλοντικά και οικονοµικά αποδεκτών ενεργειακών τεχνολογιών συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης οικονοµικά εργαλείων Eνίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων, µέσω της επιµόρφωσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού τους. Πρόσβαση του ευρύτερου κοινού στην ερευνητική και τεχνολογική γνώση µε αποτέλεσµα την ενθάρρυνση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης απέναντι στο φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής.

4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Fuel mix for electricity generation ( ) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% RES- mainly Hydro (%) Gas (%) Oil (%) Coal (%) 10% 0%

5 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Total GHG emissions-without LULUCF ( in Mt CO2 eq) Οι εκποµπές CO2 80,6% περίπου των συνολικών GHG στην Ελλάδα (2003) 74 % από τον τοµέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 15 % από τις τσιµεντοβιοµηχανίες SF6 PFC N2O CH4 CO

6 Projections for GHG emissions from the energy sector (kt CO 2 eq) CO2eq CO2 CH4 N2O

7 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΕ EU BURDEN SHARING AGREEMENT ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: - Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού - Προστασία του περιβάλλοντος -Ανταγωνιστικότητα & ανάπτυξη

8 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 Αύξηση του βαθµού απόδοσης των σταθµών παραγωγής ενέργειας µε αποτέλεσµα την µείωση του καταναλισκοµένου ενεργειακού πόρου. Για παράδειγµα η αύξηση του βαθµού απόδοσης ενός λιγνιτικού σταθµού ηλεκτροπαραγωγής από 36 % στο 45 % µειώνει τις εκποµπές κατά 20%. Χρήση καυσίµων µε χαµηλότερη «ένταση άνθρακα». Η αντικατάσταση λιγνίτη µε φυσικό αέριο σε σταθµό ηλεκτροπαραγωγής µπορεί να αποφέρει µειώσεις εκποµπών µέχρι και 50%. Το δυναµικό µείωσης των εκποµπών ανέρχεται σε 5 10% σε περίπτωση µικτής καύσης άνθρακα µε βιοµάζα (5-10%). έσµευση και Αποθήκευση ιοξειδίου του Άνθρακα. Αυτή η επιλογή µπορεί να µειώσει ως και πάνω από 85% τις εκποµπές ανάλογα µε τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του σταθµού στον οποίο εφαρµόζεται.

9 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας/ Τµήµα Μηχανικών ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων Ανώνυµη Εταιρεία Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε. Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ

10 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΚΥΡΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Γενική επιµόρφωση και ενηµέρωση στο εσωτερικό ( ηµόσιοι φορείς) Επιµόρφωση και ενηµέρωση στο εξωτερικό (Επιχειρήσεις) ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Συντονιστικές & Ενηµερωτικές Συναντήσεις - Workshops Παραγωγή Πληροφοριακού Υλικού (Νewsletter ewsletter) ηµιουργία Ιστοσελίδας Παραγωγή Πρακτικών ηµοσιεύσεις Ηµερίδες

11 ΚΥΡΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γενική Επιµόρφωση και Ενηµέρωση στο Εσωτερικό ιεξαγωγή πέντε εξειδικευµένων σεµιναρίων επιµόρφωσης διάρκειας 50 ωρών σε 4 πόλεις της Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Πτολεµαίδα,, Κοζάνη, Αλιβέρι). Στα σεµινάρια αυτά θα λάβουν µέρος ως εκπαιδευτές Έλληνες και ξένοι επιστήµονες µε εµπειρία και εξειδίκευση στην διαχείριση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα.

12 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - 1 «Εφαρµογή Πρωτοκόλλου του Κιότο Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασµός εσµεύσεις Προοπτικές για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις» Φορέας υλοποίησης: Όµιλος ΤΙΤΑΝ Α.Ε. - Ιούνιος 2007 Θεσσαλονίκη ιάρκεια σεµιναρίου: 50 ώρες Εκπαιδευτικοί στόχοι σεµιναρίου Πρόσθετες δεξιότητες και ικανότητες σχετικά µε το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς άνθρακα µε σκοπό την αποτελεσµατική χρήση των µηχανισµών µών αγοράς επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν πραγµατικά, µετρήσιµα και µακροπρόθεσµα οφέλη στα πλαίσια αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής.

13 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (1/2) Πρωτόκολλο του Κιότο- εσµεύσεις της Ε.Ε. και εθνικές υποχρεώσεις. Εθνικό Σχέδιο Κατανοµής ικαιωµάτων Εκποµπών για την περίοδο και για την περίοδο Εξέλιξη της αγοράς δικαιωµάτων εκποµπών, τάσεις προοπτικές- ευκαιρίες. Θα γίνει ανάλυση του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Εµπορίας Εκποµπών ως προς: Περιβαλλοντική συµβολή Ατζέντα της Λισσαβώνας ως προς την ανταγωνιστικότητα Προώθηση τεχνολογικής καινοτοµίας και ανάπτυξης Αλλαγή στην κοινωνική και περιβαλλοντική συνείδηση των επιχειρήσεων Συστήµατα διασφάλισης Ποιότητας για την Παρακολούθηση και αναφορά εκποµπών CO2. ιαδικασία παρακολούθησης - µέτρησης εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα στην τσιµεντοβιοµηχανία.

14 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (2/2) Χρήση των Ευέλικτων Μηχανισµών του Πρωτοκόλλου. Έργων JI και CDM- Πολιτικό και ρυθµιστικό πλαίσιο. Κριτήρια επιλογής έργων και τρόποι διαχείρισης. Οικονοµικές επιπτώσεις του Εµπορίου ικαιωµάτων Εκποµπών στον τοµέα ηλεκτροπαραγωγής και στους κλάδους υψηλής ενεργειακής έντασης. Κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι εκπαιδευόµενοι θα έχουν την δυνατότητα να ενισχύσουν τις δεξιότητες τους στην χρήση των πρωτοπόρων οικονοµικών εργαλείων του Πρωτοκόλλου αλλά και να αποκοµίσουν γνώσεις από την διαδικασία παρακολούθησης των εκποµπών στην τσιµεντοβιοµηχανία.

15 ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Οι ευέλικτοι µηχανισµοί του Κιότο αποτελούν ένα καινοτόµο εργαλείο στον τοµέα διαχείρισης των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. Οι καταρτιζόµενοι θα εφοδιαστούν µε πρόσθετες δεξιότητες και ικανότητες σχετικά µε το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς άνθρακα ώστε να µπορούν να στηρίξουν την αποτελεσµατική χρήση των µηχανισµών επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν µετρήσιµα και µακροπρόθεσµα οφέλη στα πλαίσια της µείωσης της κλιµατικής αλλαγής.

16 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - 2 «Μέθοδοι αποθήκευσης ιοξειδίου του Άνθρακα υναµικό αποθήκευσης στην Ελλάδα» Φορέας υλοποίησης: ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ ιάρκεια σεµιναρίου: 50 ώρες Πιθανή ηµεροµηνία: Αύγουστος 2007 Θεσσαλονίκη Εκπαιδευτικοί στόχοι σεµιναρίου: Μετάδοση της τεχνογνωσίας σχετικά µε τις διαθέσιµες µεθόδους αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα και δυνατότητα εφαρµογής τους στην Ελλάδα.

17 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (1/2) Μέθοδοι αποθήκευσης ιοξειδίου του άνθρακα Σε γεωλογικούς σχηµατισµούς: εξαντληµένοι ταµιευτήρες πετρελαίου και φυσικού αερίου βαθείς αλµυροί υδροφορείς µη εξορυχθέντα στρώµατα γαιανθράκων υναµικό αποθήκευσης Μηχανισµοί αποθήκευσης Τεχνολογίες που παρουσιάζουν προοπτικές για άµεση εµπορική εκµετάλλευση. Νοµοθετικό και ρυθµιστικό πλαίσιο Εµπορικής κλίµακας επιδεικτικά έργα

18 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (2/2)( Με την µορφή στερεών ανθρακικών ορυκτών: Oρυκτοποίηση διοξειδίου του άνθρακα Tο ο δεσµευµένο αέριο CO2 2 αποθηκεύεται χηµικά αντιδρώντας µε πυριτικά ορυκτά πλούσια σε ΜgOΜ ή CaO σχηµατίζοντας φιλικά προς το περιβάλλον και θερµοδυναµικά σταθερά προϊόντα. Κύριες οµάδες υπερβασικών πετρωµάτων κατάλληλων για ορυκτοποίηση καθώς και η αποθηκευτική τους ικανότητα. Προεπισκόπηση των κυριοτέρων διεργασιών ορυκτοποίησης θερµοδυναµική και κινητική της αντίδρασης Υπαρξη άφθονων υπερβασικών πετρωµάτων πλούσιων σε MgO στην περιφέρεια υτικής Μακεδονίας σε ευνοϊκή γεωγραφική θέση σε σχέση µε τους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

19 ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ελάχιστες ερευνητικές προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο έχουν εστιαστεί προς τις µεθόδους γεωλογικής αποθήκευσης CO2. Το γεωλογικό δυναµικό αποθήκευσης στην Ελλάδα αποτελεί ένα πρωτοποριακό ζήτηµα αφού µόνο µια προκαταρκτική εκτίµηση έχει προηγηθεί µόνο, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Project GESTCO. H επιµόρφωση σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των µεθόδων γεωλογικής αποθήκευσης θα συµβάλλει στην κινητοποίηση νέων ερευνητικών αναζητήσεων τόσο από τους φορείς παραγωγής γνώσης όσο και από τις επιχειρήσεις.

20 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 3 «Περιβαλλοντική διαχείριση αέριας ρύπανσης από σηµειακές πηγές» Φορέας υλοποίησης : Τµήµα Μηχανικών ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων (Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας) ιάρκεια σεµιναρίου: 50 ώρες Πιθανή ηµεροµηνία: Οκτώβριος 2007 Κοζάνη

21 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 3 «Περιβαλλοντική διαχείριση αέριας ρύπανσης από σηµειακές πηγές» Εκπαιδευτικοί στόχοι σεµιναρίου Απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων στην χρήση καινοτόµων περιβαλλοντικών τεχνολογιών σχετικά µε: τον έλεγχο των πηγών αέριας ρύπανσης την ποσοτικοποίηση των µεταβολών της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από εξωγενείς παράγοντες τον περιορισµό των κλιµατικών αλλαγών ως αποτέλεσµα της αξιολόγησης εναλλακτικών σεναρίων µε βάση τις επιπτώσεις τους και της Εφαρµογής ορθών παρεµβάσεων

22 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ιαµόρφωση και επιχειρησιακή λειτουργία συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης της αέριας ρύπανσης από µεγάλες σηµειακές πηγές. Τα συστήµατα αυτά πρέπει να συνδυάζουν: την συνεχή παρακολούθηση και πρόγνωση της ποιότητας του αέρα στην ευρύτερη περιοχή λειτουργίας των πηγών και την υποβοήθηση αποφάσεων σχετικά µε την χάραξη στρατηγικών λειτουργίας των παραγωγικών µονάδων για τον κατά το δυνατό περιορισµό των υπερβάσεων των επιτρεπτών ορίων αέριας ρύπανσης.

23 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (1/2) Ανάλυση και βελτιστοποίηση δικτύου µέτρησης. Καθορισµός των χαρακτηριστικών και της θέσης ενός δικτύου µε περιβαλλοντικά κριτήρια και η διασύνδεση του µε την κεντρική υπολογιστική µονάδα. Μεθοδολογίες απογραφής εκποµπών. Απαιτήσεις για την εκτίµηση και δεδοµένα που απαιτούνται για την απογραφή εκποµπών ρύπων στην ατµόσφαιρα, βιογενών και ανθρωπογενών. Ανάλυση αριθµητικών µοντέλων. Χαρακτηριστικά και τρόπος λειτουργίας αριθµητικών µοντέλων πρόγνωσης µετεωρολογίας και αέριας ρύπανσης. PSU/NCAR Mesoscale Model (MM5) Community Multi-scale Air Quality Modeling System (CMAQ)

24 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (2/2) Εκτίµηση επικινδυνότητας. Επιπτώσεις της ρύπανσης στην ποιότητα των κατοίκων της περιοχής και αποτίµηση της µε χρήση των αποτελεσµάτων των µοντέλων. Επιλογή και χρήση Β Τ για λειτουργία µονάδων. υνατότητα εφαρµογής Β Τ σε µια µεγάλη σηµειακή πηγή. Μεθοδολογία επιλογής της Β Τ µε αξιολόγηση των επιπτώσεων κάθε τεχνολογίας, αποτίµηση τεχνο- οικονοµικών κριτηρίων, ποσοστού µείωσης ρύπων και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

25 ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ανάλυση και πρόγνωση της αέριας ρύπανσης απαιτούν ολοκληρωµένες και καινοτόµες λύσεις που συλλέγουν, επεξεργάζονται και αναλύουν µεγάλο όγκο δεδοµένων µε σκοπό τη λήψη αποφάσεων για την ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας από την δραστηριότητα των βιοµηχανιών. ιεξοδική ανάλυση των ακόλουθων σταδίων: βέλτιστη θέση και χαρακτηριστικά ενός τοπικού δικτύου µέτρησης, διαδικασίες και µεθοδολογία απογραφής εκποµπών σύγχρονα και καινοτόµα µοντέλα πρόγνωσης καιρού και αέριας ρύπανση (ΜΜ5 / WRF και CMAQ) µοντέλα εκτίµησης επικινδυνότητας που να ταιριάζουν στο χαρακτηριστικά της περιοχής µελέτης και το είδος της ρύπανσης Eπίτευξη της αειφόρου διαχείρισης του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών πόρων µέσω της αποτελεσµατικής προσαρµογής στην αλλαγή του κλίµατος και τον µετριασµό των επιπτώσεών της.

26 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - 4 «Τεχνολογικό υναµικό Περιορισµού Εκποµπών Αερίων του θερµοκηπίου υνατότητες εφαρµογής τους στις Ελληνικές Επιχειρήσεις» Φορέας υλοποίησης: ΕΗ Α.Ε. ιάρκεια σεµιναρίου: 50 ώρες Πιθανή ηµεροµηνία: Νοέµβριος 2007 Πτολεµαΐδα Εκπαιδευτικοί στόχοι σεµιναρίου: Στόχος αποτελεί η αύξηση των γνώσεων και η µετάδοση της τεχνογνωσίας του ερευνητικού και στελεχιακού δυναµικού των επιχειρήσεων σχετικά µε το τεχνολογικό χαρτοφυλάκιο για την µείωση των εκποµπών από τα ορυκτά καύσιµα ώστε να τονωθεί η ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας στο πεδίο χρήσης ορυκτών καυσίµων για καθαρή ενέργεια ενώ παράλληλα να µειωθεί η αποµόνωση του Ελληνικού ερευνητικού ιστού.

27 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα δραστηριότητα επιµόρφωσης στοχεύει στην µεταφορά τεχνογνωσίας σχετικά µε την ερευνητική και τεχνολογική κατάσταση των καθαρών τεχνολογιών ορυκτών καυσίµων καθώς και των τεχνολογιών δέσµευσης, του επιπέδου εµπορικής ωριµότητας και ελκυστικότητας καθώς και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους. Θα παρουσιαστούν τα κυριότερα ερευνητικά προγράµµατα κρατών µελών για την µείωση των εκποµπών από την καύση ορυκτών καυσίµων στα πλαίσια της προσπάθειας της Ε.Ε. για την δηµιουργία ενιαίου ερευνητικού χώρου µε σκοπό την προώθηση ενέργειας από ορυκτά καύσιµα µε υψηλή απόδοση και σχεδόν µηδενικούς ρύπους.

28 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Καθαρές Τεχνολογίες Άνθρακα Τεχνολογίες έσµευσης ιοξειδίου του Aνθρακα έσµευση πριν την καύση έσµευση µετά την καύση Καύση σε ατµόσφαιρα πλούσια σε οξυγόνο Κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι εκπαιδευόµενοι θα έχουν την δυνατότητα να συµµετέχουν σε µελέτες εφαρµογής καθαρών τεχνολογιών καθώς και τεχνολογιών δέσµευσης ιοξειδίου του Άνθρακα. από σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή τσιµεντοβιοµηχανία.

29 ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα δραστηριότητα θα ενδυναµώσει τις γνώσεις των καταρτιζοµένων στις καθαρές τεχνολογίες αξιοποίησης στερεών καυσίµων και δέσµευσης διοξειδίου του άνθρακα. Αποτελεί ένα καινοτόµο πρόγραµµα επιµόρφωσης µε δεδοµένο ότι ελάχιστες ερευνητικές προσπάθειες έχουν εστιαστεί προς αυτές τις τεχνολογίες µέχρι τώρα στην χώρα µας. H επιµόρφωση σε αυτή την δραστική επιλογή µείωσης των εκποµπών θα συµβάλλει στην κινητοποίηση νέων ερευνητικών αναζητήσεων τόσο από τους φορείς παραγωγής γνώσης όσο και από τις επιχειρήσεις.

30 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - 5 «Εναλλακτικά καύσιµα υνατότητες και οφέλη από τη χρήση τους» Φορέας υλοποίησης: Α.Γ.Ε.Τ. Ηρακλής ιάρκεια σεµιναρίου: 50 ώρες Πιθανή ηµεροµηνία: Φεβρουάριος 2008 Αλιβέρι (Εύβοια) Εκπαιδευτικοί στόχοι σεµιναρίου: Ανάδειξη των προοπτικών για την αξιοποίηση των εναλλακτικών καυσίµων από Ελληνικές επιχειρήσεις, παρουσίαση καινοτόµων εφαρµογών υψηλής απόδοσης για την αξιοποίηση τους και οφέλη που προκύπτουν στην λειτουργία και στην ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων. Ενηµέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων για της δυνατότητες επέκτασης των δραστηριοτήτων τους στον τοµέα της παραγωγής και αξιοποίησης καθαρών καυσίµων όπως τα βιο-καύσιµα (βιο( βιο-αιθανόλη και βιο-ντίζελ) και το υδρογόνο.

31 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Προώθηση των γνώσεων σχετικά µε τη χρήση της βιοµάζας ως φιλικό προς το περιβάλλον ενεργειακό πόρο Η αξιοποίηση της βιοµάζας θα επιτρέψει τον Περιορισµό των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου συµβάλλοντας στην επίτευξη του Εθνικού Στόχου. Η αξιοποίηση της σε ενεργοβόρους βιοµηχανικούς κλάδους όπως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η τσιµεντοβιοµηχανία, θα πολλαπλασιάσει τα οφέλη από τη χρήση της και θα αυξήσει δραστικά την ανταγωνιστικότητα τους.

32 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (1/2) Αξιοποίηση βιοµαζικών καυσίµων υνατότητες Προοπικές Περιορισµοί. υνατότητες και Περιορισµοί στην αξιοποίηση των διαθέσιµων ποσοτήτων βιοµάζας. Αντίστοιχες εφαρµογές στον ευρωπαϊκό χώρο, προβλήµατα σε αντίστοιχες επενδυτικές προσπάθειες και παρουσίαση πιθανών λύσεων που θα συµβάλλουν στην προώθηση αντίστοιχων επενδύσεων. Μέθοδοι αξιοποίησης βιοµάζας Εφαρµογή στην Ηλεκτροπαραγωγή. Καταγραφή των Β Τ για την ενεργειακή αξιοποίηση των βιοµαζικών καυσίµων στον κλάδο της ηλεκτροπαραγωγής.

33 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (2/2) Μέθοδοι αξιοποίησης βιοµάζας Εφαρµογή στην Τσιµεντοβιοµηχανία. Καταγραφή των Β Τ για την ενεργειακή αξιοποίηση των βιοµαζικών καυσίµων στον κλάδο της τσιµεντοβιοµηχανίας. Βέλτιστες ιαθέσιµες Τεχνικές στην Τσιµεντοβιοµηχανία. Αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας εφαρµογής των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών στον περιορισµό των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Έµφαση θα δοθεί στην δυνατότητα αξιοποίησης της βιοµάζας αλλά και υπολειµµάτων από την ενεργειακή αξιοποίησης της για την µεγιστοποίηση των περιβαλλοντολογικών οφελών.

34 ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κάλυψη του κενού µεταξύ των Ελληνικών επιχειρήσεων και της τεχνογνωσίας που έχει αποκτηθεί σε θέµατα αξιοποίησης εναλλακτικών καυσίµων, στην διάδοση καινοτόµων εφαρµογών καθώς και την γνωστοποίηση τους στο ευρύτερο κοινό. υνατότητες της Ελλάδας για ενεργειακή αξιοποίηση του βιοµαζικού της δυναµικού, εκτιµώµενα οφέλη και συµβολή τους στην ανταγωνιστικότητα τητα των επιχειρήσεων και κατ επέκταση της χώρας. Ολοκληρωµένη καταγραφή του αξιοποιήσιµου ενεργειακού δυναµικού της χώρας. Ανάδειξη κατάλληλων εφαρµογών για την αξιοποίηση τους µε οικονοµά αποδεκτό και περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο. Ανάδειξη της δυνατότητας εισαγωγής των βιοµαζικών καυσίµων στην παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας. Παρουσίαση µελλοντικών προοπτικών για εφαρµογές όπως η παραγωγή βιοκαυσίµων και υδρογόνου

35 ΚΥΡΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επιµόρφωση και ενηµέρωση στο εξωτερικό CO2GeoNet Training and Dialogue Workshop on CO2 geological storage Paris, 3 October nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ORGANISED BY IFP, ADEME, BRGM Paris, 4-5 October 2007 Αριθµός Καταρτιζοµένων που θα καταρτιστούν στο εξωτερικό: Προβλέπεται η κατάρτιση 10 στελεχών από τις επιχειρήσεις φορείς του ικτύου.

36 Issues and strategies for controlling GHG emissions Industrial achievements in the field of CO2 capture and storage Future developments: positioning of the industry and technological breakthroughs The structuring of the CO2 sector: market, regulations and societal perception Agenda

37 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ενηµέρωση των καταρτιζοµένων για θέµατα διεθνών ερευνητικών και τεχνολογικών εξελίξεων στο πεδίο των τεχνολογιών έσµευσης και Αποθήκευσης ιοξειδίου του Άνθρακα από εµπειρογνώµονες διεθνούς κύρους. Ενθάρρυνση νέων συνεργασιών για την υλοποίηση ΕΤΑ έργων µε οµοειδείς επιχειρήσεις και Ε&Τ φορείς του εξωτερικού. Mεταφορά εµπειρίας και τεχνογνωσίας σε τεχνολογίες που παράγουν καινοτοµία. Προώθηση της κινητικότητας του ερευνητικού και στελεχιακού δυναµικού της χώρας µας. Περαιτέρω ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων για την ενσωµάτωση µεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέµενης αξίας µε αποτέλεσµα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους.

38 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 1η ενηµερωτική συνάντηση - Μάρτιος 2007, Αθήνα οµή και λειτουργία του δικτύου (π.χ. ακριβές χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των σεµιναρίων ανά φορέα, χρονοδιάγραµµα των πρακτικών ασκήσεων ανάλογα µε τις ανάγκες των φορέων, δυνατότητες περαιτέρω διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του δικτύου, δηµοσιότητα του δικτύου κ.λ.π.) Η δεύτερη συνάντηση σχεδιάζεται να γίνει στην Κοζάνη προς το τέλος της λειτουργίας του δικτύου, αλλά πριν την υλοποίηση της ηµερίδας. Θα συζητηθούν τα οφέλη από την λειτουργία του δικτύου, οι δυνατότητες τητες δηµιουργίας µόνιµου µηχανισµού συνεργασίας και µεταφοράς ερευνητικών και τεχνολογικών γνώσεων, η ακριβής ηµεροµηνία της ηµερίδας, λεπτοµέρειες διοργάνωσης, ενέργειες για την επίτευξη ευρείας διάδοσης δοσης των αποτελεσµάτων στο ευρύ κοινό κλπ.

39 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ηµιουργία web-site site-www.lignite.gr/opet/index/html Ενηµέρωση του ευρύτερου κοινού για τις δραστηριότητες του δικτύου. Αναλυτικές πληροφορίες για τους φορείς του δικτύου και παροχή συνδέσµων (links)) στα αντίστοιχα web-sites των φορέων. Ενηµέρωση σχετικά µε τις ερευνητικές και τεχνολογικές εξελίξεις που σχετίζονται µε το αντικείµενο του δικτύου τόσο σε εθνικό όσο και παγκόσµιο επίπεδο. ε ηµιουργία newsgroup για την ανταλλαγή απόψεων µεταξύ όχι µόνο των µελών αλλά και όλων των ενδιαφεροµένων ατόµων πάνω σε θέµατα που αφορούν το αντικείµενο του δικτύου. Εγκατάσταση ενός mailing list για την εύκολη επικοινωνία µεταξύ των µελών του δικτύου.

40 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Παραγωγή πρακτικών µε την ολοκλήρωση των σεµιναρίων κατάρτισης και των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων µε στόχο την καταγραφή των αποτελεσµάτων του δικτύου και την προβολή τους στο ευρύτερο κοινό. Θα ενισχυθούν οι προοπτικές για τη δηµιουργία και ανάπτυξη µελλοντικών πρωτοβουλιών από περισσότερα µέλη µε στόχο την βιώσιµη ενεργειακή αξιοποίηση των ορυκτών πόρων επιτρέποντας την χώρα να εκπληρώσει τους εθνικούς στόχους µείωσης των εκποµπών χωρίς παράλληλα να θιγεί η ανταγωνιστικότητα των παραγωγικών της φορέων.

41 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - WORKSHOP Η διεξαγωγή της ηµερίδας (Μάιος 2008) στοχεύει στη: Στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων στα πλαίσια υλοποίησης των δραστηριοτήτων του δικτύου. Στην προβολή του state-of of-the art των διαθέσιµων τεχνολογιών µείωσης CO2,, του εµπορικού δυναµικού τους και των ερευνητικών αναγκών. Στην προώθηση της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στην ενεργειακή οικονοµία µε στόχο την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης. Στην διάχυση των γνώσεων σχετικά µε τις εθνικές δεσµεύσεις που απορρέουν α από το Πρωτόκολλο του Κυότο και τη χρήση των ευέλικτων µηχανισµών Στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των κυβερνητικών και µη κυβερνητικών φορέων απέναντι στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. Στην διάχυση του µηνύµατος ότι η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής αγής είναι ευθύνη όλων µας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΜΕΛΛΟΝ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΜΕΛΛΟΝ. Από τους συναδέλφους: Ανηψητάκη Αντώνη (ΠΜ), Αρχοντάκη Γιώργο (ΜΜ), Γοργοράπτη Νίκο (ΜΜ), Ζωγραφάκη Νίκο (ΧΜ), Κουτρούλη Μπάµπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΡΑΜΑ & ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑ & ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΣΥΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η προτεινόμενη Δράση έχει ως σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ηµεροµηνία: 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 (2000/479/ΕΚ) περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα