ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οµάδα Έρευνας Μπόζης ηµήτρης ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Παλπάνα Στέλλα ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Μοσχοπούλου Φωτεινή ιπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ηλιάδης ηµήτριος ιπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αποστολίδου Παναγιώτα ιπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Βούλγαρη Βασιλική ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Χαλκοσωλήνες Χαλυβδοσωλήνες γαλβανισµένοι µε σπείρωµα µέσου βάρους Χαλυβδοσωλήνες µε ραφή Χαλυβοσωλήνες χωρίς ραφή Εύκαµπτοι σύνδεσµοι σωλήνων Συλλεκτοδιανοµείς Στηρίγµατα σωληνώσεων Πινακίδες ενδείξεων ΟΡΓΑΝΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Όργανα διακοπής Όργανα ρύθµισης και ελέγχου Κρουνοί εκκένωσης ΟΡΓΑΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Βαλβίδες αντεπιστροφής Αυτόµατη βαλβίδα εξαερισµού δικτύου νερού Φίλτρο νερού τύπου κώδωνα Φίλτρα νερού τύπου «Y» ΟΡΓΑΝΑ ΕΝ ΕΙΞΗΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Θερµόµετρα Μανόµετρα ιαφορικά µανόµετρα ΙΚΤΥΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Υλικά κατασκευής αεραγωγών Στόµια... 17

3 ιαφράγµατα αεραγωγών ΜΟΝΩΣΕΙΣ Μονώσεις σωληνώσεων µε σωλήνες ή πλάκες από εύκαµπτο ελαστοµερές υλικό Προστασία µονώσεων σωληνώσεων ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Θερµαντικά Σώµατα τύπου πάνελ ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Μονάδες εµφανείς οροφής Μονάδες Κατακόρυφες Κρυφής Τοποθέτησης ΜΟΝΑ ΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ Φυγοκεντρικός ανεµιστήρες σε κιβώτιο ΑΝΤΛΙΕΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Αντλία οριζόντια µονοµπλόκ θέρµανσης και κλιµατισµού Αντλίες γραµµής θέρµανσης και κλιµατισµού... 22

4 4 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείµενο των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ο καθορισµός του είδους, της ποιότητας και των τεχνικών στοιχείων των συσκευών, µηχανηµάτων και υλικών των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου. Οι προδιαγραφές του ψύκτη και του πύργου ψύξης θα δοθούν σε ιδιαίτερο τεύχος. Η προδιαγραφή υλικών, πλέον αυτών που προβλέπονται στο Τιµολόγιο, δε δίνει το δικαίωµα στον Ανάδοχο να ζητήσει την εγκατάσταση τους. Εκτός των όρων που περιλαµβάνονται στις προδιαγραφές αυτές ισχύουν συ- µπληρωµατικά και οι συµβατικοί όροι του ΑΤΟΕ και του ΑΤΗΕ, εφ' όσον δεν είναι αντίθετοι µε τους όρους της παρούσης. Σε περιπτώσεις που προβλέπεται η χρησιµοποίηση κάποιων υλικών, που δεν καλύπτονται από τις προδιαγραφές αυτές, ούτε από τους όρους του ΑΤΟΕ και του ΑΤΗΕ, αυτά πρέπει να πληρούν τους ισχύοντες κατά περίπτωση κανονισµούς και πρότυπα. 1.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ο τρόπος κατασκευής των εγκαταστάσεων και τα µηχανήµατα, οι συσκευές και τα λοιπά υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων ισχυόντων κανονισµών και προτύπων του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τους Ελληνικούς Κανονισµούς εφαρµόζονται οι κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου Κράτους µέλους αυτής. Για τις ηλεκτρικές και µηχανολογικές συσκευές και µηχανήµατα θα ισχύουν οι Κανονισµοί των χωρών προέλευσης τους, εφ' όσον αυτοί δεν αντίκεινται προς τους όρους ή διατάξεις των αντίστοιχων Κανονισµών που αναφέρονται ανωτέρω.

5 5 Οι ισχύοντες κατά εγκατάσταση κανονισµοί είναι: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 1. Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός Ν 8/ Κτιριοδοµικός Κανονισµός. 3. Πρότυπα ΕΛΟΤ και ΕΝ. 4. Πρότυπα ISO, IEC, DIN και VDE συµπληρωµατικά προς τα ανωτέρω ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ 1. ΤΟΤΕΕ 2421/86-ΜΕΡΟΣ 1: Εγκαταστάσεις σε κτίρια: ίκτυα διανοµής ζεστού νερού για θέρµανση κτιριακών χώρων. 2. ΤΟΤΕΕ 2421/86-ΜΕΡΟΣ 2: Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού νερού για θέρµανση κτιριακών χώρων. 3. ΤΟΤΕΕ 2423/86: Εγκαταστάσεις σε κτίρια: Κλιµατισµός κτιριακών χώρων. 4. Κανονισµός για την θερµοµόνωση των κτιρίων. 1.3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να είναι καινούργια και τυποποιηµένα προϊόντα ευφήµως γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται κανονικά µε την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώµατα και να έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισµούς ή καθορίζονται από τις προδιαγραφές αυτές Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται ονόµατα κατασκευαστών, σηµειώνονται τα εξής: Υλικά των αναφεροµένων κατασκευαστών που δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, δεν θα γίνονται δεκτά. Τα ονόµατα των κατασκευαστών δεν αναφέρονται για να δεσµεύσουν την προέλευση των υλικών και µηχανηµάτων, αλλά για να καθορίσουν το επιθυ- µητό επίπεδο ποιότητας, αποδόσεων και τεχνικών χαρακτηριστικών. Υλικά άλλων κατασκευαστών, που είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο έργο, εφόσον εγκριθούν από τον επιβλέποντα µηχανικό Όλα τα υλικά εργοστασιακής παραγωγής πρέπει να είναι "πρώτης διαλογής", άσχετα αν αυτό αναφέρεται ή όχι ρητά στο Τιµολόγιο. Με την έκφραση αυτή εννοείται ότι τα υλικά που θα προσκοµίζονται για το Έργο θα είναι από τα καλύτερα προϊόντα της αντίστοιχης εργοστασιακής παραγωγής Αν απαιτούνται δυο ή περισσότερα µηχανήµατα ή συσκευές του ιδίου τύπου, αυτά θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή. ιευκρινίζεται όµως,

6 6 ότι τα επί µέρους λειτουργικά µέρη ενός µηχανήµατος δεν είναι απαραίτητο να είναι του ιδίου κατασκευαστή Κάθε µηχάνηµα ή συσκευή θα φέρει σε ευδιάκριτο σηµείο πλακέτα, τοποθετηµένη από το εργοστάσιο κατασκευής του, µε όνοµα κατασκευαστή, προέλευση, µοντέλο και αριθµό σειράς. Τα στοιχεία µόνον του εισαγωγέα ή προµηθευτή δεν είναι επαρκή ούτε αποδεκτά. 1.4 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση της αρµόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας και του Επιβλέποντα Μηχανικού, που έχει το δικαίωµα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού, του οποίου η ποιότητα ή τα ειδικά του χαρακτηριστικά κρίνονται όχι ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την εκτέλεση της εγκατάστασης Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, πριν από κάθε σχετική παραγγελία, προµήθεια, κατασκευή και προσκόµιση στο έργο οποιωνδήποτε συσκευών, µηχανηµάτων και λοιπών υλικών, να υποβάλλει για έγκριση στην αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία και στον Επιβλέποντα Μηχανικό δείγµατα για όσα υλικά είναι δυνατόν και κατασκευαστικά σχέδια, τεχνικές προδιαγραφές, πιστοποιητικά, εικονογραφηµένα ενηµερωτικά τεχνικά φυλλάδια (prospectus), διαγράµµατα λειτουργίας και αποδόσεως, διαστασιολόγια και λοιπά στοιχεία των κατασκευαστών ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό ενηµερωτικό στοιχείο ήθελε απαιτηθεί. Η κατάθεση όλων των ανωτέρω πρέπει να είναι πλήρης, διαφορετικά τα υλικά δε θα εγκρίνονται ιευκρινίζεται ότι στα ανωτέρω υποβαλλόµενα στοιχεία πρέπει να συ- µπεριλαµβάνονται όλες εκείνες οι πληροφορίες που θα δείχνουν µε σαφήνεια την καταλληλότητα των υλικών και το ότι ικανοποιούν πλήρως τις συµβατικές τεχνικές απαιτήσεις των προδιαγραφών. Ειδικότερα, θα συµπεριλαµβάνουν όνοµα κατασκευαστή, χώρα προέλευσης, τύπο, µοντέλο και αριθµό καταλόγου, στοιχεία και ηλεκτρικές απαιτήσεις των µηχανηµάτων και συσκευών, διαστάσεις, κατόψεις, όψεις και τοµές Τα υποβαλλόµενα κατασκευαστικά σχέδια θα έχουν ελάχιστες διαστάσεις Α3 ή Α4 και θα περιλαµβάνουν κατόψεις, τοµές, καλωδιώσεις και λεπτο- µέρειες εγκατάστασης. Ειδικότερα θα περιλαµβάνουν όλες εκείνες τις απαραίτητες λεπτοµέρειες που χρειάζονται για το συντονισµό και την πρόβλεψη παροχών, σωληνώσεων, αεραγωγών, εξαρτηµάτων, κλπ. και όλες τις τυχόν αναγκαίες λεπτοµέρειες για τον απαραίτητο ελεύθερο χώρο εγκατάστασης, που χρειάζεται για τυχόν εργασίες συντήρησης, λειτουργίας και αντικατάστασης των µηχανηµάτων. Σχέδια που δε συµπεριλαµβάνουν µε σαφήνεια και λεπτο- µέρεια τα ανωτέρω θα επιστρέφονται για συµπλήρωση, χωρίς έγκριση Τα υποβαλλόµενα σχέδια θα συνοδεύονται από τα πληροφοριακά φυλλάδια του κατασκευαστή που θα περιλαµβάνουν διαγράµµατα, καµπύλες α- πόδοσης, χαρακτηριστικές σταθερές, κλπ. καθώς και τυχόν αποκόµµατα καταλόγων µε πληροφοριακό υλικό.

7 Η υποβολή των ανωτέρω απαιτούµενων στοιχείων θα γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα και σε κάθε περίπτωση έγκαιρα, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του έργου. Η έγκριση ή όχι των υλικών από την Επίβλεψη δεν πρέπει να καθυστερεί πέραν των 10 ηµερών Τα δείγµατα θα φυλάσσονται από την Επίβλεψη σε κατάλληλους χώρους που θα παρέχονται από τον Ανάδοχο, ώστε να είναι διαθέσιµα προς σύγκριση µε τα µαζικά προσκοµιζόµενα στο Έργο υλικά, τα οποία δεν πρέπει να υστερούν καθόλου των αντίστοιχων δειγµάτων που θα έχουν εγκριθεί Σε περίπτωση που συσκευές, µηχανήµατα ή υλικά, απαιτείται να ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένες προδιαγραφές λειτουργίας ή απόδοσης, π.χ. κατά ΕΛΟΤ, DIN, VDE θα κατατίθενται και τα ανάλογα πιστοποιητικά των οικείων οργανισµών ως απόδειξη καταλληλότητας, εφ' όσον τούτο ζητηθεί από την Επίβλεψη Σε περίπτωση που δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή τα απαιτού- µενα πιστοποιητικά, είναι δυνατόν να ανατεθεί ο έλεγχος και η έκδοση του α- νάλογου πιστοποιητικού σε ανεξάρτητο πιστοποιηµένο εργαστήριο ελέγχου, που θα έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τις αναγκαίες δοκιµές σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των συγκεκριµένων προδιαγραφών. Στην περίπτωση αυτή, το συγκεκριµένο εργαστήριο, πρέπει να τύχει της γραπτής έγκρισης της Επίβλεψης Οι απαιτήσεις δοκιµών υλικών, είναι δυνατόν κατά την απόλυτη κρίση της Επίβλεψης να ικανοποιηθούν και µε την γραπτή δήλωση του κατασκευαστή τους ότι, βάσει προηγούµενων εγκεκριµένων δοκιµών, τα πιστοποιητικά των οποίων θα κατατεθούν, τα συγκεκριµένα υλικά που παρέχονται για το έργο είναι του ιδίου τύπου και ποιότητας και απόλυτα σύµφωνα µε τις συγκεκρι- µένες προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της Επίβλεψης. 1.5 ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Τα υλικά θα προσκοµίζονται επί τόπου του έργου συσκευασµένα, όπως συνήθως κυκλοφορούν στην αγορά. Στη συσκευασία θα αναγράφονται ο τύπος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και λοιπά απαιτούµενα στοιχεία ποιότητας Η µεταφορά των υλικών θα γίνεται µε τον αρµόζοντα τρόπο και µέσα, σύµφωνα και µε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους, ώστε να αποφεύγονται τυχόν βλάβες ή φθορές αυτών Τα υλικά θα αποθηκεύονται, µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου, σε κατάλληλους χώρους του εργοταξίου, όπου θα εξασφαλίζεται προστασία από κλοπή, µηχανικές βλάβες και καιρικές συνθήκες. Η αποθήκευση θα γίνεται µε τρόπο τέτοιο, ώστε να είναι εύκολος ο εντοπισµός τους κατά την διάρκεια των εργασιών.

8 Συσκευές, µηχανήµατα και υλικά που είναι ελαττωµατικά ή που υπέστησαν βλάβες ή φθορές κατά τη διάρκεια της µεταφοράς, αποθήκευσης εγκατάστασης ή των δοκιµών των θα αντικαθίστανται ή θα επισκευάζονται από τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τις οδηγίες και κατά την απόλυτη κρίση του Επιβλέποντα Μηχανικού. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ Αντικείµενο του τµήµατος αυτού είναι η προδιαγραφή των υλικών, συσκευών και µηχανηµάτων της εγκατάστασης θέρµανσης, κλιµατισµού και αερισµού. 2.2 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Για την έγκριση των υλικών υποβάλλονται από τον Ανάδοχο κατασκευαστικά σχέδια (κ) ή πληροφορίες (π) κατασκευαστή από αποκόµµατα καταλόγων ή δείγµατα (δ) για τα παρακάτω: - Σωλήνες (συµπεριλαµβάνονται εξαρτήµατα και υλικά στήριξης) (π και δ) - Βάνες, δικλίδες, βαλβίδες (π) - Όργανα ένδειξης (µανόµετρα, θερµόµετρα κλπ.) (π) - Φίλτρα νερού και διαχωριστές αέρα (π) - Αντιδονητικά Στηρίγµατα (π και δ) - Εύκαµπτοι σύνδεσµοι σωληνώσεων (π) - Μονωτικά υλικά σωληνώσεων (π και δ) - Τοπικές Κλιµατιστικές Μονάδες (Fan Coils) (π) - Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες (π) - Ανεµιστήρες (π) - Φίλτρα Αέρα (π) - Στόµια προσαγωγής και απαγωγής (π) - Προµονωµένοι εύκαµπτοι αεραγωγοί (π) - Μονωτικά υλικά αεραγωγών (π και δ) - Αντλίες και κυκλοφορητές (π) Γενικά για το βασικό εξοπλισµό (µονωτικά υλικά, τοπικές µονάδες ανεµιστήρα στοιχείου, κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες, ανεµιστήρες, φίλτρα αέρα, αντλίες, κυκλοφορητές, βαλβίδες πάσης φύσης) θα πρέπει να παραδοθούν από τον Ανάδοχο επίσηµα επικυρωµένα φωτοαντίγραφα Πιστοποιητικών ISO 9001/9002 των Εργοστασίων Κατασκευής, που αφορούν στη σχεδίαση και κατασκευή των συγκεκριµένων προϊόντων, καθώς και δήλωση συµµόρφωσης CE, σύµφωνα µε το Π 334/94 (άρθρο 7, παρ. 5 και παρ. 4.3 του παραρτήµατος ΙΙ) Ειδικά για τις Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες θα πρέπει ακόµη να προσκο- µιστούν:

9 9 - Τεύχος Τεχνικών Χαρακτηριστικών όπου για κάθε Κλιµατιστική Μονάδα θα δίνονται: - Πλήρης και αναλυτικός κατάλογος συγκρότησης και εξοπλισµού. - Κατασκευαστικό σχέδιο σε κλίµακα τουλάχιστον 1:100 και σχέδια λεπτοµερειών. - Αναλυτικά φύλλα υπολογισµών ανεµιστήρων (Παροχές, πιέσεις, απαραίτητη και εγκατεστηµένη ισχύς, φασµατική ανάλυση θορύβου). - Αναλυτικά φύλλα υπολογισµών των στοιχείων νερού. 2.3 ΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Τα δίκτυα σωληνώσεων διανοµής θερµού και ψυχρού νερού θα κατασκευασθούν µε τυποποιηµένους σωλήνες και εξαρτήµατα των παρακάτω τύπων: Χαλκοσωλήνες Xρησιµοποιούνται βέργες σκληρών χαλκοσωλήνων (R-290), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1057 που συνδέονται µε τη βοήθεια ειδικών τεµαχίων και εξαρτηµάτων ε- πίσης από χαλκό, µέσω τριχοειδούς συγκόλλησης. Το πάχος των τοιχωµάτων των σωλήνων θα είναι σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: Στους χαλκοσωλήνες µε διάµετρο 64 mm και 76 mm, επιτρέπεται µικρή διακύµανση της εξωτερικής διαµέτρου ανάλογα µε τα «ειδικά τεµάχια» που θα χρησιµοποιηθούν. Απαγορεύεται η κάµψη τους µε θέρµανση ή άλλο τρόπο. Ονοµαστική διάµετρος σωλήνα DN (mm) Εξωτερική διάµετρος και πάχος σωλήνα DxS (mm) x x x x 1, x 1, x1, x 2-64 x ,1 x ,9 x x 2,5 Για τη σύνδεση και τη διαµόρφωση των δικτύων των χαλκοσωλήνων θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο εξαρτήµατα και ειδικά τεµάχια χάλκινα ή ορειχάλκινα κατά DIN 2856, µε υποδοχή για συγκόλληση «τριχοειδούς φαινο-

10 10 µένου» (CAPILLIARLOTTVERDINDUNG), δηλαδή µε χρήση ασηµοκόλλησης µε περιεκτικότητα αργύρου τουλάχιστον 43% µε κράµα χαλκού-φωσφώρου, σε θερµοκρασίες C. Σε περίπτωση που οι χαλκοσωλήνες πρέπει να συνδεθούν προς άλλα στοιχεία του δικτύου µε κοχλίωση, θα χρησιµοποιούνται ενδιάµεσα ειδικά εξαρτή- µατα από ορείχαλκο, που θα συνδέονται µε τον µεν χαλκοσωλήνα µε ασηµοκόλληση όπως η πιο πάνω, µε το δε βιδωτό εξάρτηµα µε σπείρωµα Χαλυβδοσωλήνες γαλβανισµένοι µε σπείρωµα µέσου βάρους Χαλυβδοσωλήνες µε ραφή από χάλυβα St 33 και σπείρωµα µέσου βάρους κατά ΕΛΟΤ 269 (DIN 2440 ή ISO 65), γαλβανισµένοι κατά ΕΛΟΤ 284 (DIN 2444), για ονοµαστικές πιέσεις λειτουργίας έως 25 bar σε δίκτυα νερού µέσα στα κτίρια έξω από τα κτίρια και εντός του εδάφους. Το πάχος των τοιχωµάτων των σωλήνων θα είναι σύµφωνο µε τον παρακάτω πίνακα: ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) ΣΠΕΙΡΩΜΑ (ln) ΠΑΧΟΣ (mm) 15 0,5 2, ,75 2, , ,25 3, ,5 3, , ,5 3, , , , ,85 Οι συνδέσεις των σωλήνων γίνονται µε σπείρωµα µέσω εξαρτηµάτων σύνδεσης και µορφής. Τα εξαρτήµατα σύνδεσης και µορφής των γαλβανισµένων χαλυβδοσωλήνων (µούφες, γωνίες, ταύ κλπ) θα είναι από µαλακτοποιηµένο χυτοσίδηρο, γαλβανισµένα, µε σπείρωµα και µε ενισχυµένα χείλη, κατά DIN EN Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε κόλληση στους γαλβανισµένους χαλυβδοσωλήνες Χαλυβδοσωλήνες µε ραφή Χαλυβδοσωλήνες µαύροι µε ραφή, συνδεόµενοι µε σπείρωµα, µέσου βάρους από χάλυβα St 33 κατά DIN 2440 για διαµέτρους µέχρι και DN40. Oι σύνδε-

11 11 σµοι και τα εξαρτήµατά τους θα είναι από µαλακό χυτοσίδηρο (µαγιάµπλ) µε ενισχυµένα χείλη (κορδονάτα) και σπείρωµα κατά ΕΛΟΤ 567 και από µαλακό χυτοχάλυβα κατά DIN Οι λυόµενοι σύνδεσµοι γίνονται µε ρακόρ από χυτοχάλυβα Χαλυβοσωλήνες χωρίς ραφή Χαλυβδοσωλήνες µαύροι χωρίς ραφή από χάλυβα St 35 κατά DIN 2448 για διαµέτρους από DN 50 και άνω. Οι χαλυβοσωλήνες χωρίς ραφή συνδέονται µε συγκόλληση (οξυγονοσυγκόλληση ή ηλεκτροσυγκόλληση κατά κανόνα) και µε χρήση ειδικών συγκολλητών εξαρτηµάτων (καµπύλες, ταυ κλπ.) από χάλυβα St 35. Οι λυόµενοι σύνδεσµοι γίνονται µε συγκολλητές χαλύβδινες φλάντζες St 37.2 κατά DIN Eναλλακτικά για τη σύνδεση των σωλήνων και των εξαρτηµάτων αυτών των διαµέτρων µπορούν να χρησιµοποιηθούν και µηχανικοί σύνδεσµοι από χυτοσίδηρο, αποτελούµενοι από δύο µέρη και στεγανοποιητικό δακτύλιο. Οι σύνδεσµοι εφαρµόζονται µετά από διάνοιξη περιµετρικής αυλάκωσης στους σωλήνες, µε σύσφιξη των δύο µερών τους (ενδεικτικός τύπος συνδέσµων : Victaulic) Εύκαµπτοι σύνδεσµοι σωλήνων Οι εύκαµπτοι σύνδεσµοι για την παραλαβή των συστολοδιαστολών των δικτύων και την αποµόνωση των κραδασµών στα σηµεία σύνδεσης µηχανη- µάτων ή συσκευών θα είναι των παρακάτω τύπων: ιαστολικοί σύνδεσµοι ιαστολικοί σύνδεσµοι µε σωληνωτό ελατήριο µορφής φυσούνας από ανοξείδωτο χάλυβα και άκρα συγκόλλησης χωρίς φλάντζες ή µε φλάντζες St 37.2, ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ενδεικτικού τύπου IWKA. Οι διαστολικοί σύνδεσµοι είναι τριών τύπων, ανάλογα µε την χρήση: Αξονικοί για παραλαβή αξονικών µετατοπίσεων. Αρθρωτοί για παραλαβή εγκάρσιων µετατοπίσεων. Γωνιακοί µε άρθρωση για παραλαβή περιστροφής. Ο τύπος, η διάµετρος και το µήκος των συνδέσµων θα είναι αντίστοιχα προς τις σωληνώσεις στις οποίες εγκαθίστανται Αντικραδασµικοί σύνδεσµοι Αντικραδασµικοί σύνδεσµοι µε φυσούνα από συνθετικό λάστιχο EPDM, ενισχυµένο µε πλέγµα νάυλον και µε χαλύβδινες φλάντζες σύνδεσης, ονοµαστικής πίεσης 10 atm, για θερµοκρασίες λειτουργίας -10 έως +110 C, ενδεικτικού τύπου IWKA.

12 Συλλεκτοδιανοµείς Οι συλλέκτες και διανοµείς νερού θα κατασκευαστούν από χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή και θα είναι εξ' ολοκλήρου ηλεκτροσυγκολλητοί. Στους συλλεκτοδιανοµείς θα προβλέπονται υποδοχές για σύνδεση µετρητικών οργάνων πίεσης και θερµοκρασίας καθώς και κρουνοί εκκένωσης. Ο ανάδοχος θα πρέπει πριν από την έναρξη κατασκευής των συλλεκτών και των διανοµέων να παραδώσει κατασκευαστικό τους σχέδιο σε κλίµακα 1: Στηρίγµατα σωληνώσεων Tα στηρίγµατα των σωληνώσεων θα είναι τυποποιηµένα και βιοµηχανοποιη- µένα εξαρτήµατα που θα περιλαµβάνουν: - Προφίλ µορφής Ι, U ή L. - ετήρες σωλήνων µε ή χωρίς επένδυση. - Ράβδους (ντίζες) ανάρτηση ή στηρίγµατα σωληνώσεων. - Υλικά στήριξης και στερέωσης (βίδες, παξιµάδια, εκτονούµενα βύσµατα κλπ.) Όλα τα παραπάνω εξαρτήµατα θα είναι γαλβανισµένα "εν θερµώ" µετά την κατασκευή τους ή ηλεκτρολυτικά (βίδες, παξιµάδια, βύσµατα) Πινακίδες ενδείξεων Οι πινακίδες ενδείξεων θα κατασκευασθούν από λευκό πλαστικό άριστης ποιότητας µε χαραγµένα χρωµατιστά γράµµατα. Πινακίδες ενδείξεων θα τοποθετηθούν σε όλα τα µηχανήµατα και όργανα ΟΡΓΑΝΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Όργανα διακοπής Βάνες Συρταρωτές (Gate Valves) Χυτοσιδηρές Συρταρωτές βαλβίδες φλαντζωτές από χυτοσίδηρο ή χυτοχάλυβα για πίεση λειτουργίας 10 atm ή µεγαλύτερη και θερµοκρασία µέχρι 180 C. Οι συρταρωτές βαλβίδες θα έχουν µη ανυψούµενο στέλεχος µε τροχό χειρισµού και συ- µπαγή σφηνοειδή ορειχάλκινο δίσκο. Εγκαθίστανται στις σωληνώσεις µε ονο- µαστικές διαµέτρους από DN65 και µεγαλύτερες Βάνες Σφαιρικές (Ball Valves) Ορειχάλκινες Βάνα (δικλίδα διακοπής) µε σφαίρα. Το σώµα θα είναι κατασκευασµένο από φωσφορούχο ορείχαλκο υψηλής αντοχής σε εφελκυσµό, πάνω από kg/cm² µε βιδωτά άκρα για διαµέτρους µέχρι και DN50. Εσωτερικά θα έχει µηχανισµό τύπου στρεφόµενης σφαίρας από ανοξείδωτο χάλυβα, που θα φέρει διάτρηση κατάλληλης µορφής. Θα εδράζεται σε έδρα από ΤΕFLΟΝ και θα είναι βαρέως τύπου. Ο χειρισµός θα γίνεται µε µοχλό διαδροµής 1/4 στροφής.

13 13 Πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 10 atm για µέγιστη θερµοκρασία νερού 120 C. Κατασκευή σύµφωνη µε το DΙΝ ιακόπτες θερµαντικών σωµάτων ιακόπτες θερµαντικών σωµάτων, ορειχάλκινοι, επιχρωµιωµένοι µε κάθετη έδρα, διέλευσης ή γωνιακοί, µε συνδέσεις µούφας και ρακόρ µε νίπελ, διπλής ρύθµισης µε χειρολαβή και εσωτερική προρύθµιση διαµέτρων DN10 - DN25, κατά DIN 3841 και Όργανα ρύθµισης και ελέγχου Βαλβίδες έδρας (Globe Valves) Βαλβίδα ρύθµισης ροής µε έδρα µορφής «Υ» και σύνδεση µε σπείρωµα, δια- µέτρων DN10 DN50. Το σώµα της βαλβίδας θα είναι κατασκευασµένο από φωσφορούχο ορείχαλκο αντοχής σε εφελκυσµό άνω των kg/cm² για πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 16 atm και µέγιστη θερµοκρασία νερού 120 C. Για µεγάλες διαµέτρους από DN65 και άνω οι βαλβίδες έδρας θα είναι φλαντζωτές µε σώµα από χυτοσίδηρο, για πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 10 atm και µέγιστη θερµοκρασία νερού 120 C Βαλβίδες ρύθµισης µέτρησης Βαλβίδες έδρας µορφής «Υ», για ρύθµιση και µέτρηση της ροής σε αγωγό, µε τις βαλβίδες µέτρησης πίεσης και τα µανόµετρα στα δύο άκρα και βαθµονο- µηµένο χειροστρόφαλο. Οι βαλβίδες µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για τη διακοπή της ροής (µετά τη διακοπή η βαλβίδα επανέρχεται στην αρχική ρύθ- µιση). H ρύθµιση επιτυγχάνεται µε χειρισµό στον βαθµονοµηµένο χειροστρόφαλο ενώ ο προσδιορισµός της παροχής νερού γίνεται µε την ανάγνωση της θέσης του χειροστρόφαλου, την ανάγνωση της διαφοράς πίεσης και µε τη χρήση νοµογραφήµατος για κάθε βαλβίδα. Η ακρίβεια της "µέτρησης" της παροχής θα είναι της τάξης του ±5% (για τη βαλβίδα σε θέση ανοιχτή). Οι βαλβίδες για ονοµαστική διάµετρο µέχρι και DN40 θα είναι ορειχάλκινες µε σπείρωµα, ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας τουλάχιστον 16 atm, ενώ για τις µεγαλύτερες διαµέτρους θα είναι χυτοσιδηρές µε φλάντζες, ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας τουλάχιστον 10 atm. Σηµειώνεται ότι η επιλογή της ονοµαστικής διαµέτρου των βαλβίδων γίνεται ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυµητή πτώση πίεσης για την εξισορρόπηση του κλάδου µε την βαλβίδα σε θέση όχι λιγότερο από 40% ανοιχτή ίοδες και Τρίοδες Βαλβίδες Fan Coils ON/OFF ίοδες βαλβίδες Fan Coils από ορείχαλκο, µε σπείρωµα, κατάλληλες για θερµό-ψυχρό νερό, ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας 16 atm, για θερµοκρασίες νερού o C για ονοµαστικές διαµέτρους DN10-DN20. Oι βαλβίδες θα

14 14 φέρουν ηλεκτροµηχανικό κινητήρα µε διαδροµή εµβόλου 2,5-5,5mm µε δυνατότητα χειροκίνητης ρύθµισης και ένδειξη θέσης, µε τάση λειτουργίας 24 V AC, σήµα ελέγχου VDC ή ON/OFF, για αναλογικό ή ON/OFF έλεγχο κατά περίπτωση και δύναµη κίνησης περί τα 100 Ν. Tα χαρακτηριστικά επιλογής των βαλβίδων και των κινητήρων τους (πτώση πίεσης και αντοχή σε διαφορική πίεση θα είναι σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή) ίοδες και Τρίοδες Βαλβίδες έδρας µε διαδροµή εµβόλου 5,5 mm. ίοδες ή τρίοδες βαλβίδες έδρας µε σώµα από ορείχαλκο, κατάλληλες για θερµό-ψυχρό νερό, µε σπείρωµα, γραµµικά χαρακτηριστικά ροής, ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας 16 atm, θερµοκρασίες λειτουργίας o C για ονο- µαστικές διαµέτρους έως και DN40. Oι βαλβίδες θα φέρουν ηλεκτροµηχανικό κινητήρα µε διαδροµή εµβόλου 5,5mm µε δυνατότητα χειροκίνητης ρύθµισης µε αυτόµατη επαναφορά στη χειροκίνητη λειτουργία, µε τάση λειτουργίας 24 V AC, σήµα ελέγχου VDC ή ON/OFF, για αναλογικό ή ON/OFF έλεγχο κατά περίπτωση και δύναµη κίνησης περί τα 400 Ν. Tα χαρακτηριστικά επιλογής των βαλβίδων και των κινητήρων τους (πτώση πίεσης και αντοχή σε διαφορική πίεση θα είναι σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή) ίοδες και Τρίοδες Βαλβίδες έδρας µε διαδροµή εµβόλου 20/40 mm. ίοδες ή τρίοδες βαλβίδες έδρας µε σώµα από χυτοσίδηρο, µε φλαντζωτά ά- κρα, κατάλληλες για θερµό-ψυχρό νερό, ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας 6 bar, θερµοκρασίες λειτουργίας o C για ονοµαστικές διαµέτρους από DN40 έως DN100. Oι βαλβίδες θα φέρουν ηλεκτροµηχανικό κινητήρα µε διαδροµή εµβόλου 20/40mm, µε δυνατότητα χειροκίνητης ρύθµισης µε αυτόµατη επαναφορά στη χειροκίνητη λειτουργία, µε τάση λειτουργίας 24 V AC, σήµα ελέγχου VDC ή ON/OFF, για αναλογικό ή ON/OFF έλεγχο κατά περίπτωση και δύναµη κίνησης περί τα 700/2800 Ν. Tα χαρακτηριστικά επιλογής των βαλβίδων και των κινητήρων τους (πτώση πίεσης και αντοχή σε διαφορική πίεση θα είναι σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή) Κρουνοί εκκένωσης Κρουνοί διακοπής για εκκένωση σωληνώσεων ή δοχείων ορειχάλκινοι κωνικοί µε µούφες κατά DIN 2641 ή σφαιρικοί για πίεση λειτουργίας 16 atm και µέγιστη θερµοκρασία νερού 120 C.

15 ΟΡΓΑΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Βαλβίδες αντεπιστροφής Οι βαλβίδες αντεπιστροφής των δικτύων θέρµανσης και ψύξης θα είναι των εξής τύπων: Με δίσκο και έδρα (Lift Check Valve) Βαλβίδες αντεπιστροφής µε δίσκο, έδρα κάθετη στη διεύθυνση της ροής και µε λυόµενο πώµα, συνδεόµενες µε µούφες, διαµέτρων DN 10 - DN 50. Το σώµα των βαλβίδων θα είναι κατασκευασµένο από φωσφορούχο ορείχαλκο, αντοχής σε εφελκυσµό άνω των kg/cm² για πίεση λειτουργίας 10 atm και µέγιστη θερµοκρασία νερού 120 C Με γλωττίδα (Swing Check Valve) Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου γλωττίδας µε λυόµενο πώµα, διαµέτρων DN 10 - DN 100. Για τις µικρές διαµέτρους, έως και DN 50, το σώµα των βαλβίδων θα είναι κατασκευασµένο από φωσφορούχο ορείχαλκο, αντοχής σε εφελκυσµό άνω των kg/cm² για πίεση λειτουργίας 10 atm και µέγιστη θερµοκρασία νερού 120 C. Οι βαλβίδες θα έχουν βιδωτό πώµα επιθεώρησης και θα φέρουν εσωτερικό µηχανισµό τύπου στρεπτής γλωττίδας από ανοξείδωτο χάλυβα ή ορείχαλκο και θα είναι κατάλληλες για οριζόντια ή κατακόρυφη εγκατάσταση. Για µεγαλύτερες διαµέτρους, από DN 65 και άνω, οι βαλβίδες θα είναι φλαντζωτές από χυτοσίδηρο ή χυτοχάλυβα για πίεση λειτουργίας 10 atm ή µεγαλύτερη και θερµοκρασία µέχρι 180 C Αυτόµατη βαλβίδα εξαερισµού δικτύου νερού Αυτόµατη βαλβίδα αερισµού και εξαερισµού σωληνώσεων νερού, µε σώµα ορειχάλκινο, µε πλωτήρα από συνθετικό υλικό υψηλής αντοχής, άγκιστρο από ανοξείδωτο χάλυβα και αυτόµατη βαλβίδα εξαερισµού - αερισµού, µε έξοδο αέρα σε γωνία 90 σε σχέση µε το σώµα της. Η βαλβίδα θα έχει θηλυκό σπείρωµα 1/2", θα είναι απόλυτα στεγανή, δεν θα απαιτεί συντήρηση, για ονοµαστική πίεση λειτουργίας 10 atm και µέγιστη θερµοκρασία 110 C. Ενδεικτικός Τύπος : SPIROTECH SPIROTOP Φίλτρο νερού τύπου κώδωνα Φίλτρο δικτύου θερµού - ψυχρού νερού εγκατάστασης θέρµανσηςκλιµατισµού, συνεχούς λειτουργίας µε κυλινδρικής µορφής σώµα που στο κάτω µέρος του είναι τοποθετηµένο χάλκινο πλέγµα σε διάταξη σωλήνων για την κατακράτηση στερεών. Στο κάτω άκρο του σώµατος είναι εγκατεστηµένο στό- µιο µε βαλβίδα για την αποµάκρυνση κατά διαστήµατα των στερεών. Όλο το κάτω µέρος του σώµατος λύνεται για έλεγχο και συντήρηση.

16 16 Για διαµέτρους µέχρι DN40 το σώµα των φίλτρων είναι ορειχάλκινο και φέρει σπειρώµατα στα άκρα για σύνδεση µε το δίκτυο. Για τις µεγαλύτερες διαµέτρους το σώµα είναι χαλύβδινο µε φλαντζωτά άκρα. Ονοµαστική πίεση λειτουργίας 10 atm και µέγιστη θερµοκρασίας νερού 110 C. Ενδεικτικός Τύπος : SPIROVENT DIRT Φίλτρα νερού τύπου «Y» Τα φίλτρα νερού θα είναι τύπου Υ και διατοµής ίσης µε τη διατοµή του σωλήνα µε διάταξη αφαιρέσεως του ηθµού χωρίς να απαιτείται αφαίρεση του φίλτρου από το δίκτυο. Ο ηθµός θα είναι ορειχάλκινος 20 MESH (δηλαδή µε οπές 0,84χιλ. και επιφάνεια ανοιγµάτων ~44,5%). Tα φίλτρα θα είναι ορειχάλκινα κοχλιωτά για διαµέτρους µέχρι 2" και χυτοσιδηρά φλαντζωτά για διαµέτρους πάνω από 2". Η ονοµαστική πίεση λειτουργίας τους θα είναι 10 atm. Τα φίλτρα νερού θα πρέπει να συνοδεύονται από διαγράµµατα πτώσης πίεσης σε σχέση µε την επικρατούσα παροχή νερού 2.6. ΟΡΓΑΝΑ ΕΝ ΕΙΞΗΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Θερµόµετρα Τα θερµόµετρα συνεχούς µέτρησης (επί συσκευών δηλαδή επί δεξαµενών, ψυκτών, λεβήτων κλπ), θα είναι διµεταλλικού τύπου, µε επιχρωµιωµένο κυκλικό ενδεικτικό πίνακα ελάχιστης διαµέτρου Φ130 mm, διαβάθµιση σε C, βολβό εµβάπτισης, προστατευτική θήκη, ακρίβειας ένδειξης τουλάχιστον ±2% της µέγιστης τιµής της κλίµακας. Τα θερµόµετρα σε θέσεις ελέγχου (συλλέκτες, διανοµείς, δίκτυα) θα είναι εµβαπτιζόµενα, ευθέα, τύπου αποχωριζόµενου από τη βάση τους (separable sockets), βιοµηχανικού τύπου, µε ευθεία κλίµακα σε γυαλί cm. Τα θερ- µόµετρα θα τοποθετούνται µέσα σε επιχρωµιωµένη ή επινικελωµένη ορειχάλκινη θήκη µε κατάλληλη σχισµή µπροστά για την ανάγνωση των µετρήσεων. Ο υδράργυρος των θερµοµέτρων θα είναι ερυθρός. Σε περίπτωση εγκατάστασης θερµοµέτρων σε δίκτυα µονωµένα, τότε θα εγκαθίστανται στα δίκτυα αυτά κατάλληλοι λαιµοί, για την εγκατάσταση των θερµοµέτρων εκτός µόνωσης. Η κλίµακα των θερµοµέτρων θα είναι ανάλογη µε την θερµοκρασία του νερού του δικτύου που εξυπηρετούν Μανόµετρα Μανόµετρα ορειχάλκινα ή ανοξείδωτα, ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας 4/10/16 bar, µε πλήρωση γλυκερίνης και ένδειξη κλίµακας bar (1-4/1-10/1-16). Κάθε µανόµετρο θα συνοδεύεται από ορειχάλκινη δικλίδα.

17 ιαφορικά µανόµετρα ιαφορικό µανόµετρο τύπου διασύνδεσης σωλήνων κατά το πρότυπο VSM , µε επιχρωµιωµένο κυκλικό ενδεικτικό πίνακα ελάχιστης διαµέτρου Φ130 mm, διαβαθµισµένη σε mmwg ή mwg ή bar, ανάλογα µε την χρήση. Η µέγιστη πίεση µέτρησης για τα µανόµετρα πρέπει να µην υπερβαίνει τα 2/3 της µέγιστης τιµής της κλίµακας. 2.7 ΙΚΤΥΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Υλικά κατασκευής αεραγωγών Τα δίκτυα αεραγωγών κατασκευάζονται µε: 1. Χαλύβδινους γαλβανισµένους αεραγωγούς, ορθογωνικής ή κυκλικής διατο- µής από γαλβανισµένα χαλυβδόφυλλα άριστης ποιότητας σύµφωνα µε τα DΙΝ 50961, και ΙSΟ Εύκαµπτους αεραγωγούς, που θα είναι κατασκευασµένοι από ενισχυµένο πολύφυλλο αλουµίνιο µε πολυεστερική µεµβράνη, µόνωση υαλοβάµβακα πάχους 25mm και εξωτερική επένδυσης επίσης από ενισχυµένο πολύφυλλο α- λουµίνιο. Η σωλήνωση θα ενισχύεται από σπείρωµα χαλυβδοσύρµατος. Οι αεραγωγοί θα είναι κατάλληλοι για ροή ρεύµατος αέρα θερµοκρασίας -30 C έως 140 C σε πίεση 2500 Pa και µε µέγιστη ταχύτητα αέρα 30 m/s Στόµια Στόµια αέρα, προσαγωγής και απαγωγής αέρα σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή του έργου ιαφράγµατα αεραγωγών Ρυθµιστικά διαφράγµατα Πολύφυλλα ρυθµιστικά διαφράγµατα µε πλαίσιο από χαλυβδοελάσµατα γαλβανισµένα κατάλληλου πάχους και πτερύγια σε αντίθετη διάταξη από προφίλ αλουµινίου ή από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα, για τη ρύθµιση της παροχής αέρα, τυποποιηµένης κατασκευής µε µηχανισµό ρύθµισης εξωτερικό γραναζωτό από νεοπρένιο. Τα διαφράγµατα τα οποία προβλέπεται να είναι ηλεκτροκίνητα θα έχουν τη δυνατότητα εγκατάστασης αναλογικού κινητήρα επί αυτών ή ενεργοποιητή. Αυτά που θα είναι χειροκίνητα θα φέρουν µοχλό ρύθµισης επί του οποίου είναι σηµειωµένες οι θέσεις "Ανοιχτό" (Α) και "Κλειστό" (Κ), και µηχανισµό ασφάλισης της επιλεγµένης θέσης. Στην περίπτωση εγκατάστασης πολλαπλών διαφραγµάτων σε τµήµα αεραγωγού µεγάλης διάστασης οι µηχανισµοί κίνησης θα είναι εµπλεκόµενοι ώστε να εγκατασταθεί ένας κινητήρας ή ένας µοχλός κίνησης.

18 18 Οι κινητήρες των διαφραγµάτων θα είναι αναλογικοί, µε τάση λειτουργίας 24 V AC και σήµα οδήγησης 0-10 V DC. Η απαραίτητη µέγιστη ροπή των κινητήρων είναι : 5 Νm για επιφάνεια διαφράγµατος έως 0,80 m² 10 Νm για επιφάνεια διαφράγµατος από 0,80 m² έως 1,50 m². 20 Νm για επιφάνεια διαφράγµατος από 1,50 m² έως 3,00 m². 35 Νm για επιφάνεια διαφράγµατος από 3,00 m² έως 6,00 m² ιαφράγµατα αποµόνωσης (ΟΝ/ΟFF) Πολύφυλλα διαφράγµατα (ΟΝ/ΟFF) µε πλαίσιο από χαλυβδοελάσµατα γαλβανισµένα κατάλληλου πάχους και πτερύγια σε αντίθετη διάταξη από προφίλ αλουµινίου, για την αποµόνωση συσκευών, µε ειδικά περαµβύσµατα επί των πτερυγίων, στεγανά κατά DIN 1946, τυποποιηµένης κατασκευής µε µηχανισµό ρύθµισης εξωτερικό, γραναζωτό από νεοπρένιο. Τα διαφράγµατα τα οποία προβλέπεται να είναι ηλεκτροκίνητα θα έχουν τη δυνατότητα εγκατάστασης κινητήρα επί αυτών και θα φέρουν επίσης ελατήριο επαναφοράς τους στην αρχική θέση (κλειστό). Οι κινητήρες των διαφραγµάτων θα είναι ΟΝ/ΟFF, µε τάση λειτουργίας 24 V AC, µε ροπή 16 Νm για επιφάνεια διαφράγµατος έως 3,00 m². Αυτά που θα είναι χειροκίνητα θα φέρουν µοχλό ρύθµισης επί του οποίου είναι σηµειωµένες οι θέσεις "Ανοιχτό" (Α) και "Κλειστό" (Κ), και µηχανισµό ασφάλισης της επιλεγµένης θέσης. Στην περίπτωση εγκατάστασης πολλαπλών διαφραγµάτων σε τµήµα αεραγωγού µεγάλης διάστασης οι µηχανισµοί κίνησης θα είναι εµπλεκόµενοι ώστε να εγκατασταθεί ένας κινητήρας ή ένας µοχλός κίνησης ιαφράγµατα Βαρύτητας ιαφράγµατα βαρύτητας από αλουµίνιο, γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα ή πλαστικό, µε πλέγµα, τυποποιηµένης κατασκευής, και ελατήριο το οποίο κρατάει το διάφραγµα κλειστό µέχρι ένα όριο διαφοράς πίεσης (10-20 Pa) ιαφράγµατα πυρασφαλείας ιαφράγµατα πυρασφαλείας (Fire Dampers), ορθογωνικά, από γαλβανισµένα χαλυβδοελάσµατα πάχους 1,5 mm, κλάσης πυραντίστασης K90 µε πιστοποιητικό δοκιµών.το πυροδιάφραγµα θα έχει διάφραγµα µε διαµήκη άξονα περιστροφής. Το διάφραγµα θα είναι µανδαλωµένο σε ανοιχτή θέση µέσω µηχανισµού απελευθέρωσης εύτηκτου συνδέσµου θερµοκρασίας τήξης περίπου 70 C περίπου µε ελατήριο αυτόµατης επαναφοράς στην κλειστή θέση. Επίσης θα υπάρχει µοχλός επαναφοράς, ηλεκτροµηχανικός διακόπτης µε επαφή µε του Σύστηµα Πυρανίχνευσης και δύο θυρίδες ελέγχου και επίσκεψης. Θα έχει φλάντζες πέλµατα στα άκρα του για τη σύνδεση µε τους αεραγωγούς. Τα διαφράγµατα πυρασφαλείας εγκαθίστανται χρησιµοποιώντας κατά περίπτωση εξαρτήµατα και υλικά εγκατάστασής τους (υποπλαίσια στήριξης, προσθήκες

19 19 επέκτασης µήκους, εύκαµπτοι σύνδεσµοι αεραγωγών, πετροβάµβακας, ειδικές πυράντοχες πλάκες επικάλυψης, τσιµεντοκονίες κλπ). Η τοποθέτηση των πυροδιαφραγµάτων γίνεται τηρώντας αυστηρά τις οδηγίες του κατασκευαστή που θα πρέπει να προσκοµιστούν στην επίβλεψη και έχοντας πάντοτε κατά νου ότι η κατάταξη σε κλάσεις προστασίας γίνεται για τη σύνθετη κατασκευή τοίχου - πυροδιαφράγµατος - αεραγωγού και όχι αποκλειστικά και µόνο για το πυροδιάφραγµα. 2.8 ΜΟΝΩΣΕΙΣ Μονώσεις σωληνώσεων µε σωλήνες ή πλάκες από εύκαµπτο ελαστοµερές υλικό Θερµοµονωτικοί σωλήνες ή πλάκες (για τις µεγάλες διαµέτρους σωληνώσεων) από εύκαµπτο ελαστοµερές υλικό µε κλειστές κυψέλες, µε συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ <= 0,034 W/m²Κ στους 0 C κατά EN ISO 8497, συντελεστή αντίστασης στη διείσδυση υδρατµών µ = kg/(m s Pa) κατά BS EN ISO 9346, και πυρασφάλεια B1 κατά DIN 4102, κατάλληλος για θερµοµόνωση σωλήνων θερµοκρασίας -50 έως 105 C, ενδεικτικού τύπου ARMΑCELL ΑRMAFLEX ΑC ή AF. Οι µονωτικοί σωλήνες "φοριούνται" στις σωληνώσεις κατά την εξέλιξη της εργασίας κατασκευής των δικτύων ή «φοριούνται» εκ των υστέρων πάνω στα δίκτυα εφόσον είναι σχισµένοι κατά µήκος. Πριν από την εφαρµογή της µόνωσης οι σωλήνες θα έχουν καθαριστεί επιµελώς και θα έ- χουν ήδη βαφεί µε αντισκωριακή βαφή. Όλες οι ραφές και οι ενώσεις των µονωτικών σωλήνων και των πλακών θα πρέπει να κολληθούν µε την κόλλα που συστήνει το εργοστάσιο παραγωγής των µονωτικών σωλήνων. Οι δύο άκρες της µόνωσης κάθε ευθύγραµµου τµήµατος θα πρέπει να κολληθούν και στον σωλήνα. Η µόνωση των καµπυλών και των ειδικών εξαρτηµάτων (βάνες, δικλίδες κλπ) θα γίνει µε τεµάχια θερµοµονωτικών σωλήνων ή πλακών που θα εφαρµοστούν κατάλληλα µε σταθερό και καλαίσθητο τρόπο µε κόλλα, ταινία ή κανάβινο ισχυρό ύφασµα ανάλογα µε την περίπτωση. Ειδικά εξαρτήµατα θα χρησιµοποιούνται για την εξασφάλιση της µόνωσης στα σηµεία ανάρτησης ή στήριξης των σωληνώσεων Προστασία µονώσεων σωληνώσεων Οι µονώσεις, όπου απαιτηθεί σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή, θα προστατευθούν µε στεγανή επένδυση κυλινδρισµένων φύλλων αλουµινίου πάχους 0,60 mm - 0,80 mm. Τα κυλινδρισµένα φύλλα ενισχύονται στις άκρες τους µε σχηµατισµό αύλακα, συνδέονται µεταξύ τους µε επικάλυψη των ά- κρων και στους αρµούς µε ανοξείδωτες λαµαρινόβιδες ή αλουµινόβιδες. Προηγουµένως δηµιουργείται σκελετός στήριξης της λαµαρίνας ανά περίπου 90 cm, κατασκευασµένος από λάµα σιδήρου 25x3 mm, διαµορφωµένη σε στεφάνη που διατηρείται σε απόσταση από τον σωλήνα ίση µε το πάχος της µόνωσης µε τη βοήθεια ποδιών από την ίδια λάµα, καρφωµένων στη στεφάνη µε παρεµβολή τεµαχίων µονωτικού.

20 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Θερµαντικά Σώµατα τύπου πάνελ Θερµαντικά σώµατα επίπεδα µε πλάκες και µαιάνδρους-πτερύγια, τύπου PANEL, κατασκευασµένα από χαλυβδοέλασµα πάχους τουλάχιστον 1,25mm, βαµµένα ηλεκτροστατικά κατά DIN55900-EWA, µέγιστης θερµοκρασίας λειτουργίας 110 C και ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας 10 bar. H θερµική απόδοση είναι κατά EN ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Τοπικές µονάδες ανεµιστήρα-στοιχείου (Fan Coil Units), για θέρµανση και ψύξη, αποτελούµενες από ένα ή δύο στοιχεία όπως ορίζεται στην Τεχνική Περιγραφή, µε πτερυγιοφόρους χαλκοσωλήνες, ανεµιστήρα, κινητήρα, λεκάνη συ- µπυκνωµάτων, αντλία συµπυκνωµάτων εάν απαιτείται, φίλτρο αέρα και βαλβίδα ρύθµισης. Θα είναι κατάλληλες για πίεση νερού 15 bar σε θερµοκρασία λειτουργίας έως 120 C. Οι µονάδες θα είναι χαµηλής στάθµης θορύβου, και θα περιλαµβάνονται στον κατάλογο των πιστοποιηµένων κατά ΕUROVENT προϊόντων. Oι µονάδες ανεµιστήρα-στοιχείου επιλέγονται για τις αποδόσεις και τις συνθήκες αέρα και ταχύτητα ανεµιστήρα και είναι εξοπλισµένες σύµφωνα µε τις α- παιτήσεις όπως ορίζεται στην τεχνική περιγραφή Μονάδες εµφανείς οροφής Μονάδες ανεµιστήρα στοιχείου οροφής, εµφανείς µε περίβληµα ανάλογα µε την περίπτωση, είσοδο αέρα από κάτω και έξοδο αέρα από πάνω. Κάθε µονάδα θα έχει ένα ή δύο στοιχεία ανάλογα µε τις απαιτήσεις (σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή), φυγοκεντρικό ανεµιστήρα χαµηλής στάθµης θορύβου µε κινητήρα απευθείας συζευγµένο µε τον ανεµιστήρα, λεκάνη συµπυκνωµάτων, αντλία συµπυκνωµάτων (εάν απαιτείται) και στόµιο προσαγωγής και αναρρόφησης µε πλενόµενο συνθετικό φίλτρο. Κάθε µονάδα θα φέρει βαλβίδα εξαερισµού και θα συνοδεύεται από τους εύκαµπτους σωλήνες για τη σύνδεσή της µε το δίκτυα, διακόπτες και ρακόρ. Οι αποδόσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των µονάδων θα είναι σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή Μονάδες Κατακόρυφες Κρυφής Τοποθέτησης Μονάδες ανεµιστήρα στοιχείου κατακόρυφες, κατάλληλες δηλαδή για κρυφή εγκατάσταση πίσω από επένδυση, µε είσοδο αέρα από κάτω και έξοδο αέρα από επάνω οριζόντια. Κάθε µονάδα θα έχει ένα ή δύο στοιχεία ανάλογα µε τις απαιτήσεις (σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή), φυγοκεντρικό ανεµιστήρα χαµηλής στάθµης θορύβου µε κινητήρα απευθείας συζευγµένο µε τον ανεµιστήρα, λεκάνη συµπυκνωµάτων και εάν απαιτείται αντλία συµπυκνωµάτων.

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T E X N I K H Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T E X N I K H Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T E X N I K H Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ

ΣΤΟΜΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΤΥΠΟΣ WS 101/WS 102 ΣΤΟΜΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τα στόμια των σειρών WS είναι κατάλληλα για προσαγωγή αέρα, για μετωπική τοποθέτηση σε τοίχο ή αεραγωγό, με κινητά πτερύγια, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολόγιο Μελέτης. Εργο: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ

Τιµολόγιο Μελέτης. Εργο: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ Εργο: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε Θέση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 156, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τιµολόγιο Μελέτης ΟΙΚ Ν22.11.1 ιάνοιξη οπής επί δαπέδου

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΦΑΣΗ 4: ΚΕΝΤΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ναι ή όχι) ΑΝΑΦΟΡΑ (αριθµός σελίδας τεχνικής προσφοράς που αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΙΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ LF 201/LF 211 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΣΤΟΜΙΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ LF 201/LF 211 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΣ LF 201/LF 211 ΣΤΟΜΙΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τα γραμμικά στόμια LF-201, LF-211 είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε αεραγωγό, τοίχο, ή ψευδοροφή. Η σειρά των στομίων LF είναι κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ/Φ ΤΟΛΜΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ/Φ ΤΟΛΜΗ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 19 / 02/ 2017 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ/Φ ΤΟΛΜΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ: 1.1. Η παρούσα τεχνική περιγραφή καλύπτει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ Τεχνική Περιγραφή Η παρούσα περιγραφή αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός πύργου ψύξης, σε αντικατάσταση του υφιστάμενου πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 11

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 11 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 11: Διαστασιολόγηση σωλήνων νερού σε εγκαταστάσεις κλιματισμού Παπακώστας Κωνσταντίνος Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Κεντρικά συστήματα θέρμανσης - Συστήματα Ζεστού Νερού Χρήσης - Ηλιακά συστήματα - Συστήματα Ψύξης Κλιματισμού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ALPHA2 Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Σκευών, ηλεκτρικών συσκευών, µηχανηµάτων κλιµατισµού (Τοπικές κλιµατιστικές

Διαβάστε περισσότερα

2-ΒΑΝΝΑ ΤΕΦΛΟΝ ΜΕ ΡΑΚΟΡ

2-ΒΑΝΝΑ ΤΕΦΛΟΝ ΜΕ ΡΑΚΟΡ Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας Αριθμός μελέτης:35 Αριθμός έργου:0 Έτος:2016 Χρήση ετών: Προμήθεια με τίτλο Προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης έτους 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων:

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 16-12-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 211/16-12-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59 Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ι. ΓΕΝΙΚΑ Στην παρούσα περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια των υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΥΜΑΤΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΥΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΥΜΑΤΑ 1.ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6651.1 ΑΡΘΡΟ 13.03 Δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή, κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια δύο (2) υποβρυχίων συγκροτημάτων

ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια δύο (2) υποβρυχίων συγκροτημάτων 1 Θεσσαλονίκη 20/4/2016 Αρ. Πρωτ.: 11229 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. Τσελεγκαρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966928

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (ολικής ανάκτησης) MCP του εργοστασίου Galletti Ιταλίας. 1. ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (ολικής ανάκτησης) MCP του εργοστασίου Galletti Ιταλίας. 1. ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ MCP ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ GALLETTI ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (ολικής ανάκτησης) MCP του εργοστασίου Galletti Ιταλίας.

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α 30.7341.007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2613 613671 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ RSM

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ RSM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ RSM 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 13241-1. Διαθέτουν προσαρμοζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η / Μ ΕΓΚ / ΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η / Μ ΕΓΚ / ΣΕΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ (Κ.Α. 02.15.7331.004) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η / Μ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-TOP-S

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-TOP-S H[m] Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-TOP-S Wilo-TOP-S 16 1 14 12 6 3 6 1 4 8 6 8 6 6 8/ 1 1 4 8/ 4 7 / 7 /4 /4 2 Q[m³/h] 1 2 3 4 6 Εξοπλισμός/Λειτουργία Τρόποι λειτουργίας Διαβαθμισμένη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟ46906Β-Κ57. Θεσσαλονίκη 06 / 12 / 2012. Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΔΑ: Β4ΜΟ46906Β-Κ57. Θεσσαλονίκη 06 / 12 / 2012. Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Πληροφορίες:ΞΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Τηλ.: 2813404472 Φαξ: 2813404460 Ταχ. Διεύθυνση: 3 Ο ΧΙΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ Email: supplies@hc-crete.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Παναγιώτης Φαντάκης 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Όπως είδαμε και στο περί απωλειών κεφάλαιο, η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH WZH Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση Οι αντλίες θερµότητας WZH είναι κατάλληλες για γεωθερµικές εφαρµογές µε υδρογεώτρηση ή µε κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες. Τα µηχανήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελ.: 11 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας υλικών άρδευσηςύδρευσης-αποχέτευσης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mechan. conditioning. Περιγραφή Tύποι

Mechan. conditioning. Περιγραφή Tύποι Για εγκαταστάσεις κλιματισμού : καταστημάτων γραφείων αιθουσών βιομηχανικών χώρων βιομηχανικές υγράνσεις ( airwashers) κλιματισμό ζωνών κλπ Περιγραφή Tύποι Το εργοστάσιο χρησιμοποιώντας εμπειρία 50 ετών

Διαβάστε περισσότερα

1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1220.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί Το τµήµα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΑ Τα ορειχάλκινα εξαρτήματα θα χρησιμοποιούνται σε δίκτυα πόσιμου νερού. Τα ορειχάλκινα είδη θα είναι αρίστης κατασκευής από καθαρές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής για κλειστά συστήματα θέρμανσης και ψύξης με πίεση λειτουργίας 3 bar και χρώμα ασημί (VIESSMANN): - N 25 με χωρητικότητα 25 lt,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ -

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ - ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε χιλ. Π x Υ x Β ΒΑΡΟΣ Kg 130 LX 1300 x 1600 x 80 43 170 LX 960 x 1600 x 80 29 210 LX 1300 x 1600 x 80 43 300 LX 1300 x 1600 x 80 43 120

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» 1. Γενικά ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» Συνημμένο «2» Σκοπός των συστημάτων κλιματισμού είναι η παροχή των παρακάτω ιδανικών συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός : ,00 Κ.Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός : ,00 Κ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός : 20.000,00 Κ.Α. 30.6661.002

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΦΑΣΗ 1: ΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από μεταφορά 8.958,32 17 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 c 18 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1'' 19 Χρωματισμοί σωληνώσεων,

Από μεταφορά 8.958,32 17 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 c 18 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1'' 19 Χρωματισμοί σωληνώσεων, Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης : 65/2012 Δήμος : ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 100 bar ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΙΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΤΥΠΟΥ SLOT

ΣΤΟΜΙΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΤΥΠΟΥ SLOT ΤΥΠΟΣ SL 800 / SL 850 ΣΤΟΜΙΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΤΥΠΟΥ SLOT ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Διάφραγμα (Damper) τύπου κλαπέ για κάθε σχισμή (Slot). (-D) Διάτρητη εσχάρα ισοκατανομής. (-Ε) Το στόμιο διατίθεται τυπικά με πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 3230 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/4/2016 Αριθμός Απόφασης 262 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΗΣ MLD

ΣΤΟΜΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΗΣ MLD ΣΤΟΜΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΗΣ MLD Προέκταση Μακρυγιάννη - Α. Ηλιούπολη Τ.Θ.: 6 Τ.Κ.: 1 Θεσσαλονίκη ΕΛΛΑΔΑ Τηλ. Κέντρο: + 687 FAX: + 6847 WEB SITE: www.aerogrammi.gr E-MAIL: info@aerogrammi.gr MLD - ΚΥΚΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης Διεύθυνση Γ - Πόροι L- 2929 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης Διεύθυνση Γ - Πόροι L- 2929 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης Διεύθυνση Γ - Πόροι L- 2929 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ αριθ.06a40/2014/m007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ STRATOS Z

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ STRATOS Z ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ STRATOS Z Σχεδιασμός Αντλία κυκλοφορίας υγρού ρότορα με σύνδεση ρακόρ ή φλάντζας, κινητήρα EC και αυτόματη προσαρμογή απόδοσης Χρήση Συστήματα ανακυκλοφορίας πόσιμου νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτωνκαι πιστοποιούνται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου

Διαβάστε περισσότερα

Δεξαμενή αποθήκευσης νερού Περιμετρικός εναλλάκτης θερμότητας Θερμική μόνωση Εξωτερικό περίβλημα Καθοδική προστασία

Δεξαμενή αποθήκευσης νερού Περιμετρικός εναλλάκτης θερμότητας Θερμική μόνωση Εξωτερικό περίβλημα Καθοδική προστασία Δεξαμενή αποθήκευσης νερού από χάλυβα ψυχρής εξέλασης, με εσωτερική διπλή επίστρωση σμάλτου, ψημένου στους 860 C κατά DIN 4753. H επισμάλτωση πραγματοποιείται σε ιδιόκτητες βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΙΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΤΥΠΟΥ SLOT

ΣΤΟΜΙΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΤΥΠΟΥ SLOT ΤΥΠΟΣ SL 800 / SL 850 ΣΤΟΜΙΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΤΥΠΟΥ SLOT ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τα στόμια SL-801, SL-851, SL-802, SL-852, SL-803, SL-853 κ.ο.κ. είναι γραμμικά στόμια προσαγωγής ή απαγωγής, κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχο,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές φυγοκεντρικού decanter DECAPRESS DP573/41212/FD με FSG-Drive

Τεχνικές Προδιαγραφές φυγοκεντρικού decanter DECAPRESS DP573/41212/FD με FSG-Drive Decanting centrifuges - Standard HILLER Τεχνικές Προδιαγραφές φυγοκεντρικού decanter DECAPRESS DP5731212/FD με FSG-Drive Περιγραφή Το φυγοκεντρικό decanter για την παραγωγή ελαιολάδου αποτελείται από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007 ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Ταχυκίνητα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΘΕΜΑ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΜΑ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η εκπόνηση του Θέµατος και η εκπόνηση της Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ INERGEN 200 & 300 Bar ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1.0 Γενικά 1 2.0 Περιγραφή Υλικού 1 3.0 ιάθεση 2 4.0 Εγκατάσταση 2 5.0 Λειτουργία Συστήµατος 2 6.0 Τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Βάνες και Κινητήρες. Αυτονοµίας - Θέρµανσης - Κλιµατισµού HVAC. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Βάνες και Κινητήρες. Αυτονοµίας - Θέρµανσης - Κλιµατισµού HVAC. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION Βάνες και Κινητήρες Αυτονοµίας - Θέρµανσης - Κλιµατισµού HVAC Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 ver. Valves and Actuators h.10-13 Βάνες και Κινητήρες Η κατάλληλη λύση για

Διαβάστε περισσότερα

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ηχομονωτικά ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ISOLfon- PB Το ISOLfon-PB είναι ένα σύνθετο ηχομονωτικό φύλλο αποτελούμενο από δύο φύλλα αφρώδους πολυαιθυλενίου, πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2613 613671 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6 Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6 Χαρακτηριστικές καμπύλες Δp-c (σταθερή) Κλάση ενεργειακής αποδοτικότητας Κατηγορία EEI A Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-TOP-Z 40/7 (1~230 V, PN 6/10, Rg)

Φύλλο στοιχείων: Wilo-TOP-Z 40/7 (1~230 V, PN 6/10, Rg) Φύλλο στοιχείων: Wilo-TOP-Z 4/7 (1~23 V, PN 6/1, Rg) Καμπύλη Μονοφασικό ρεύμα H/m 6 5 4 v,5 1 1,5 2 2,5 3 Wilo-TOP-Z 4/7 1~23 V - DN 4 m/s Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΦΑΣΗ 2: ΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 25 mbar

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 25 mbar ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 25 mbar ηµήτρης Καλοειδής, Προϊστάµενος Τεχνικής Υποστήριξης Καταναλωτών, Φυσικό Αέριο Αττικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1220.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριφορά εσωτερικών δικτύων αερίων καυσίµων έναντι σεισµού Μέτρα προστασίας

Συµπεριφορά εσωτερικών δικτύων αερίων καυσίµων έναντι σεισµού Μέτρα προστασίας Συµπεριφορά εσωτερικών δικτύων αερίων καυσίµων έναντι σεισµού Μέτρα προστασίας Γενικές προδιαγραφές εσωτερικού δικτύου σωληνώσεων Oι εσωτερικές σωληνώσεις, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται τα στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης λυμάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων, πλυντηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ E.M.D.R.S

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ E.M.D.R.S ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ E.M.D.R.S 0 Τα Ηλεκτροκίνητα Διαιρούμενα Ρολά αποτελούν διατάξεις οι οποίες προορίζονται για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων (>12m), όπου καθίσταται αδύνατη η τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος.

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Οι σύνθετες απαιτήσεις χρειάζονται απλές λύσεις. Ώστε να γίνει πιο εύκολη όχι μόνο η δουλειά αλλά και η λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Ο ηλεκτρικός αντιπαγετικός ανεμιστήρας είναι μέσον προστασίας των καλλιεργειών από παγετούς ακτινοβολίας. Η χρησιμοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 00 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux SU60/00/00 Logalux ST50/00/00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Τοποθέτηση................................................

Διαβάστε περισσότερα

Σωληνώσεις 2. Εισαγωγή 2.1-2.3. Σωλήνες SS-flex 2.4-2.7. Σωλήνες Meibes Inoflex 2.8-2.9. Εξαρτήματα Meibes FixLock 2.10-2.12

Σωληνώσεις 2. Εισαγωγή 2.1-2.3. Σωλήνες SS-flex 2.4-2.7. Σωλήνες Meibes Inoflex 2.8-2.9. Εξαρτήματα Meibes FixLock 2.10-2.12 Σωληνώσεις / Περιεχόμενα Σωληνώσεις 2 Εισαγωγή 2.1-2.3 Σωλήνες SS-flex 2.4-2.7 Σωλήνες Meibes Inoflex 2.8-2.9 Εξαρτήματα Meibes FixLock 2.10-2.12 Εξαρτήματα Meibes Επίπεδης Στεγανοποίησης 2.13-2.15 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos MAXO 50/0,5-9

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos MAXO 50/0,5-9 Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos MAXO 5/,5-9 Καμπύλη,5 1, 1,5 v 2, 2,5 3, m/s Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) H/m 8 6 Wilo-Yonos MAXO 5/,5-9 1~23 V - DN 5 p/kpa 8 6 Νερό θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡHΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Β (ΓΕ.010.0) Η βάση είναι χυτοσιδηρά και διαστάσεων 20 cm περίπου x 12 cm περίπου x 1 cm περίπου, και εδράζεται σε τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 60 99 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G/G Logalux LT60/LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) Βόλος 15/10/2014 Α.Π. 182 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια λέβητα αερίου και τετράοδης βάνας και εργασιών αποξήλωσης παλαιού λέβητα, εγκατάστασης νέου λέβητα αερίου & τοπικής επιδιόρθωσης σωλήνων του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Mechan cooling PF PE IDS ID

Mechan cooling PF PE IDS ID PF IDS PE ID Περιγραφή τύποι Οι πύργοι ψύξεως είναι αποτέλεσμα εξέλιξης πολλών ετών που εστιάζεται κυρίως σε: Αυξημένες αποδόσεις ( ψυκτική ισχύς ανά m κάτοψης ), παράγων ιδιαίτερα σημαντικός στις μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 10

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 10 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 10: Διαστασιολόγηση δικτύων αεραγωγών Κωνσταντίνος Παπακώστας Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

Το 2010 ξεκίνησε την εμπορία πιστοποιημένης καμινάδας, περσίδων, καπέλων και λοιπών εξαρτημάτων εδραιώνοντας την κυρίαρχη, στην αγορά της Κρήτης.

Το 2010 ξεκίνησε την εμπορία πιστοποιημένης καμινάδας, περσίδων, καπέλων και λοιπών εξαρτημάτων εδραιώνοντας την κυρίαρχη, στην αγορά της Κρήτης. Η Αεραγωγοί Κρήτης Δερμιτζάκη Α.Ε.Β.Ε. είναι μία από τις κυρίαρχες εταιρείες στον τομέα του κλιματισμού και εξαερισμού. Ιδρύθηκε το 1972 και με σταθερά βήματα εξέλιξης έχει καταφέρει να εδραιωθεί στο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο φωτισµό όλης της περιστρεφόµενης

Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο φωτισµό όλης της περιστρεφόµενης !"#$!"%&'(" Κυκλικό περιστρεφόµενο αυτόνοµο σύστηµα διανοµής φαγητού για εξυπηρέτηση 450-500 ατόµων ανά ώρα, κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα και επένδυση µελαµίνης, όπου χρειάζεται, σε διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Διεύθυνση: Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα:Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού & Μελετών Έργων Αριθμός Μελέτης: 15/10-03-2017 ΕΡΓΟ: Ηλεκτροφωτισμός οδών και κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση!

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εγγύηση 5 χρόνια Δοχείων ΖΝΧ & Αποθήκευσης ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 80L 2000L o Μονής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ν O 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημέρα διαγωνισμού ΠΕΜΠΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ν O 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημέρα διαγωνισμού ΠΕΜΠΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ν O 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ 80665 ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πειραιάς 07 09-2006 ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ κ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦ. B. ANΔΡIANAKOY ΤΗΛ. 210 4149326

Διαβάστε περισσότερα

ίντσες χιλιοστά ίντσες χιλιοστά ½ ¾

ίντσες χιλιοστά ίντσες χιλιοστά ½ ¾ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ Οι χαλυβδοσωλήνες διακρίνονται ως προς το μέγεθος και την κατασκευή τους. Το μέγεθος ενός χαλυβδοσωλήνα χαρακτηρίζεται από την ονομαστική του διάμετρο, η οποία δεν αντιστοιχεί σε πραγματική

Διαβάστε περισσότερα