APV Εναλλάκτες θερμότητας με στεγανοποιημένες πλάκες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "APV Εναλλάκτες θερμότητας με στεγανοποιημένες πλάκες"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Slovenských APV Εναλλάκτες θερμότητας με στεγανοποιημένες πλάκες GPHE-MANUAL-EN ΕΚΔΟΣΗ: 1000E-EL ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

2 Να τηρείτε πάντοτε τις υποδείξεις ασφαλείας που χαρακτηρίζονται από το σύμβολο προειδοποίησης:! Υπάρχουν σε όλο το εγχειρίδιο.! Η διαρροή από μία πλάκα DuoSafety αποτελεί μια προειδοποίηση για να αντιδράσει ο χρήστης. (βλέπε σελίδα 13)! Εναλλάκτης APV Paraweld - Πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να συνδέσετε σωστά τα υγρά. (βλέπε σελίδα 14)! Ο εναλλάκτης APV Paraweld δεν είναι κατάλληλος για υγιεινές εφαρμογές. (βλέπε σελίδα 14)! Πρέπει να ακολουθήσετε κάποια γενικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας για να αποφύγετε τους τραυματισμούς ή τις ζημιές. (βλέπε σελίδα 16)! Ο εξοπλισμός ανύψωσης πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να χρησιμοποιείται πάντα σε πλήρη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές και τους περιορισμούς για τον συγκεκριμένο εξοπλισμό. (βλέπε σελίδα 19)! Να μην υπερβαίνετε την μέγιστη γωνία ανάμεσα στα συρματόσχοινα ανύψωσης ώστε να μην ξεπεράσετε την επιτρεπόμενη μηχανική τους τάση. Η γωνία δε θα πρέπει να ξεπερνάει τις 120 καμία στιγμή. (βλέπε σελίδα 19)! Να τηρείτε πάντα τις σωστές διαδικασίες για την ανύψωση και τη μετακίνηση του εξοπλισμού και να χρησιμοποιείτε εξειδικευμένο προσωπικό για την ανύψωση και μετακίνηση. (βλέπε σελίδα 19)! Διασφαλίστε επαρκές χώρο γύρω από τον εναλλάκτη θερμότητας. (βλέπε σελίδα 20)! Πρέπει να αποφεύγετε πάντα τον εξοπλισμό που παράγει όζον, τον αλμυρό αέρα και τις άλλες διαβρωτικές ατμόσφαιρες. (βλέπε σελίδα 22)! Έναρξη λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας. (βλέπε σελίδα 23)! Η υπέρβαση των ονομαστικών θερμοκρασιών και πιέσεων μπορεί να αποβεί επικίνδυνη. (βλέπε σελίδα 23)! Να αποφεύγετε τις απότομες αλλαγές στις πιέσεις και στις θερμοκρασίες λειτουργίας. (βλέπε σελίδα 24)! Μην ανοίγετε ποτέ τον εναλλάκτη θερμότητας APV μέχρι η μονάδα να κρυώσει κάτω από τους 40 C (105 F). (βλέπε σελίδα 26)! Μην ανοίγετε ποτέ έναν εναλλάκτη θερμότητας APV, ο οποίος να βρίσκεται υπό πίεση από κάποια πηγή. (βλέπε σελίδα 26)! Μην ανοίγετε ποτέ έναν εναλλάκτη θερμότητας APV με σωληνώσεις που είναι συνδεδεμένες με την τελική πλάκα ή τα πλέγματα σύνδεσης. (βλέπε σελίδα 26)! Τα μπουλόνια δεν πρέπει να λύνονται ή να σφίγγονται τυχαία. (βλέπε σελίδα 26)! Για μεγάλες μονάδες, στερεώστε την τελική πλάκα στη θέση της, για παράδειγμα δένοντάς την στο τελικό στήριγμα, ώστε να παρέχεται επιπλέον ασφάλεια ενάντια σε τυχόν κύληση της τελικής πλάκας κατά τη διάρκεια συντήρησης. (βλέπε σελίδα 26)! Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γάντια κατά τη μεταχείριση των πλακών. (βλέπε σελίδα 26)! Τα καθαριστικά δεν πρέπει να είναι καυστικά ή διαβρωτικά προς τις πλάκες ή τις φλάντζες. Αν έχετε κάποια απορία, ρωτήστε τον προμηθευτή καθαριστικών. (βλέπε σελίδα 28)! Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν χλώριο όπως το υδροχλωρικό οξύ (HCI). (βλέπε σελίδα 29)! Η υπερβολική χρήση νιτρικού οξέος μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στις στεγανοποιητικές φλάντζες από NBR και από λάστιχο άλλου τύπου. (βλέπε σελίδα 29)! Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης μη λυγίζετε συνεχώς και μη γρατζουνάτε τις πλάκες και μη προκαλείτε ζημιά στις φλάντζες. Κάποιες πλάκες πρέπει να λυγίσουν προσεκτικά για να μπορέσουν να τοποθετηθούν. (βλέπε σελίδα 32)! Να σφίγγετε πάντα για πλήρη επαφή πλάκας με πλάκα, εξασκώντας αρκετή δύναμη, εντός των επιτρεπτών ορίων. Πάνω στην ετικέτα ή το σχέδιο της διάταξης, θα βρείτε την 2

3 ελάχιστη και μέγιστη διάσταση συμπίεσης της συστοιχίας πλακών. (βλέπε σελίδα 32)! Η ανεπαρκής δύναμη σύσφιξης ίσως προκαλέσει διαρροές. (βλέπε σελίδα 32)! Για την καλύτερη ακαμψία της συστοιχίας πλακών, σφίξτε τις χρησιμοποιημένες πλάκες ξανά στην ίδια διάσταση. (βλέπε σελίδα 32)! Μην σφίγγετε ποτέ υπερβολικά χωρίς τη γραπή έγκριση από την APV, γιατί μπορεί να πάθουν ζημιά οι πλάκες ροής. (βλέπε σελίδα 32) Έκδοση: 1000E-EL Copyright 2009 SPX Corporation 3

4 Ευρετήριο Ευρετήριο... 3 Ευρετήριο Κύρια εξαρτήματα Αρχή λειτουργίας Στάνταρ σχεδιασμός Πλαίσιο Υγειονομικoί εναλλάκτες θερμότητας Πλέγματα και πλήμνες Διάφραγμα ψεκασμού Πλάκες διαχωριστήρα Πλάκες διπλού τοιχώματος APV DuoSafety Συγκολλημένα ζευγάρια πλακών APV ParaWeld Φίλτρα εν σειρά Γενικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας Παραλαβή του εξοπλισμού Έλεγχος παραλαβής Έγγραφα Σχέδιο συναρμολόγησης Σχέδιο γενικής διάταξης Σχέδιο διάταξης πλακών εναλλάκτη PHE Πινακίδα στοιχείων Μεταχείριση Ανύψωση Τοποθέτηση Βάση θεμελίωσης Απαιτήσεις χώρου Συνδέσεις Αποθήκευση Βραχυχρόνια αποθήκευση (λιγότερο από 6 μήνες) Μακροχρόνια αποθήκευση (πάνω από 6 μήνες) Εκκίνηση και λειτουργία Εκκίνηση Λειτουργία Ανθεκτικότητα στη διάβρωση Απενεργοποίηση Συντήρηση Αποσυναρμολόγηση Καθαρισμός Καθαρισμός με το χέρι Καθαρισμός επί τόπου Συχνή εσωτερική επιθεώρηση DuoSafety Αντικατάσταση φλάντζας

5 9.5 Επανασυναρμολόγηση Συντήρηση του εν σειρά φίλτρου Ανταλλακτικά Αναγνώριση και παραγγελία Αναγνώριση ανταλλακτικών Αντιμετώπιση βλαβών

6 Υπόδειξη: Τα σχήματα των εναλλακτών θερμότητας ParaFlow και του εξοπλισμού που παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρησιμεύουν μόνο ως παράδειγμα για να γίνουν πιο κατανοητές οι οδηγίες. Ο πραγματικός εξοπλισμός ίσως να είναι διαφορετικός. Σημαντικό! Συμπληρωματικά προς αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών, παρέχονται και τα ακόλουθα σημαντικά εγχειρίδια μαζί με τον εναλλάκτη θερμότητας APV ParaFlow. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ αυτού του εγχειριδίου οδηγιών και των εγγράφων παραγγελίας και προϊόντος, τα ειδικά έγγραφα παραγγελίας και προϊόντος έχουν προτεραιότητα. Σχέδιο διάταξης πλακών εναλλάκτη APV PHE Σχέδιο διάταξης APV το οποίο μπορεί να ενοποιηθεί με το σχέδιο διάταξης πλακών Άλλες εγχειρίδια ανάλογα με την παραγγελία Συμπληρωματικά εγχειρίδια οδηγιών που αναφέρονται σε ειδικά θέματα Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στο κεφάλαιο 4: "Λήψη εξοπλισμού". Πως να επικοινωνήσετε με την εταιρία APV: Το κοντινότερο γραφείο της APV αναγράφεται στην ιστοσελίδα μας Επίσης επισκεφθείτε την ιστοσελίδα apv.com για να βρείτε πληροφορίες όσον αφορά τις προσφορές σέρβις και ανταλλακτικών. 6

7 Αγαπητέ πελάτη. Ευχαριστούμε που διαλέξατε τον εξοπλισμό της APV! Ο σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να σας παρέχει σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά το χειρισμό του εναλλάκτη θερμότητας APV. Αυτό το εγχειρίδιο καλύπτει τους εναλλάκτες θερμότητας APV ParaFlow με στεγανοποιημένες πλάκες. Ξεχωριστές εκδόσεις περιγράφουν διαφορετικούς εξοπλισμούς APV. Πριν βγάλετε τον εξοπλισμό από τη συσκευασία διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο. 1. Κύρια εξαρτήματα Ένας τυπικός μικρός εναλλάκτης APV ParaFlow 7

8 Ένα τυπικός μεγάλος εναλλάκτης APV ParaFlow Σχήμα 1: Τα κύρια εξαρτήματα του εναλλάκτη θερμότητας APV, βιομηχανικός σχεδιασμός 1. Κεφαλή για τις συνδέσεις και τη σύσφιξη της συστοιχίας πλακών 2. Τελική πλάκα για τη σύσφιξη της συστοιχίας πλακών και για πρόσθετες συνδέσεις 3. Ακραίο στήριγμα για τη στήριξη των επάνω και κάτω ραβδών 4. Επάνω ράβδος για τη συγκράτηση και την οδήγηση της τελικής πλάκας και της συστοιχίας πλακών 5. Κάτω ράβδος για οδήγηση της τελικής πλάκας και της συστοιχίας πλακών 6. Συνδετικές ράβδοι για στερέωση της συστοιχίας πλακών μεταξύ της κεφαλής και της τελικής πλάκας 7. Πλάκα ροής 8. Φλάντζα ροής 9. Παξιμάδι για τη συνδετική ράβδο 10. Πλάκα έδρασης για τη στερέωση του εναλλάκτη στη βάση 8

9 Σχήμα 2: Κύρια εξαρτήματα ενός τυπικού εναλλάκτη θερμότητας APV υγεινομικής/υγιεινής χρήσης 1. Κεφαλή για συνδέσεις και για σύσφιξη της συστοιχίας πλακών 2. Τελική πλάκα για σύσφιξη της συστοιχίας πλακών 3. Ακραίο στήριγμα για τη στήριξη των επάνω και κάτω ραβδών 4. Επάνω ράβδος για στήριξη και οδήγηση της τελικής πλάκας και της συστοιχίας πλακών 5. Κάτω ράβδος για οδήγηση της τελικής πλάκας και της συστοιχίας πλακών 6. Συνδετικές ράβδοι για στερέωση της συστοιχίας πλακών μεταξύ της κεφαλής και της τελικής πλάκας 7. Πλάκα ροής (Σχήμα 3) 8. Φλάντζα ροής (Σχήμα 4) 9. Παξιμάδι για τη συνδετική ράβδο 10. Ρυθμιζόμενα ή σταθερά πόδια 11. Πλέγμα συνδέσμου για πρόσθετες πλήμνες σύνδεσης υγρών 12. Πλήμνες συνδέσμων 9

10 2. Αρχή λειτουργίας 2.1 Στάνταρ σχεδιασμός Ο εναλλάκτης θερμότητας αποτελείται από έναν αριθμό λεπτών κυματοειδών μεταλλικών πλακών. Οι κυματώσεις των πλακών σχηματίζουν κανάλια ροής για τα υγρά ανταλλαγής θερμότητας και παρέχουν σταθερότητα στη συμπιεσμένη συστοιχία πλακών. Οι πλάκες περιέχουν θύρες για τις εισόδους και εξόδους υγρών καθώς και ανοίγματα διασύνδεσης όπως απαιτείται. Οι φλάντζες στερεώνονται στις πλάκες, σχηματίζοντας μια στεγάνωση μεταξύ των υγρών ανταλλαγής θερμότητας και του περιβάλλοντος. Στο παράδειγμα που φαίνεται εδώ, το κρύο υγρό (μπλε) εισρέει στη βάση και το καυτό υγρό (κόκκινο) επάνω. 2.2 Πλαίσιο Οι πλάκες συγκρατούνται μεταξύ τους σε μια προκαθορισμένη διάσταση από τις συνδετικές ράβδους ανάμεσα σε δύο παχιές μεταλλικές πλάκες: μία σταθερή (κεφαλή) και μία κινητή (τελική) πλάκα. Οι συνδέσεις για τις εισόδους και εξόδους του υγρού μπορούν να γίνουν σε κάθε μία από τις δύο ακραίες πλάκες. Οι πλάκες αναρτώνται στην επάνω ράβδο και οδηγούνται από την κάτω ράβδο. Μια τελική στήλη στηρίζει τα άκρα της επάνω και κάτω ράβδου. 10

11 2.3 Υγειονομικoί εναλλάκτες θερμότητας Τα πλαίσια που χρησιμοποιούνται για υγεινομικούς ή υγιεινούς σκοπούς κατασκευάζονται από σταθερό ανοξείδωτο χάλυβα ή ανθρακοχάλυβα με ανοξείδωτο χαλύβδινο περίβλημα. Οι τυπικές συνδέσεις είναι συνήθως ρακόρ υγειονομικών σωλήνων. Τα βιομηχανικά ρακόρ μπορούν να παρέχονται όταν απαιτείται. Οι πλάκες μπορούν να έχουν παράλληλη ή διαγώνια ροή. Υπόδειξη: Ο τύπος της πλάκας, είτε παράλληλος είτε διαγώνιος, επηρρεάζει τη θέση των συνδέσεων εισόδου και εξόδου ροής, αριστερά/δεξιά. Οι παράλληλες πλάκες έχουν θύρες εισόδου και εξόδου ροής στην ίδια πλευρά, π.χ. αριστερή πλευρά για το καυτό υγρό και δεξιά πλευρά για το κρύο υγρό. Για τις διαγώνιες πλάκες όμως, αν το υγρό εισέλθει στο κανάλι στην αριστερή γωνία, τότε θα βγει από το κανάλι στη δεξιά γωνία Οι παράλληλες πλάκες απαιτούν μόνο έναν τύπο πλάκας, ενώ οι διαγώνιες πλάκες απαιτούν δύο διαφορετικές πλάκες για να σχηματίσουν ένα κανάλι ροής Πλέγματα και πλήμνες Το ενδιάμεσο πλέγμα χωρίζει τον εναλλάκτη θερμότητας σε ξεχωριστά τμήματα τα οποία μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα. Τα πλέγματα σύνδεσης είναι εξοπλισμένα με αφαιρούμενες συνδετικές πλήμνες από ανοξείδωτο χάλυβα. 11

12 Οι συνδετικές πλήμνες μπορούν επίσης να σχηματίζουν τις συνδέσεις μεταξύ των τμημάτων του εναλλάκτη θερμότητας και να παρέχουν εξωτερικές συνδέσεις από και προς αυτά τα τμήματα Διάφραγμα ψεκασμού Ένα διάφραγμα ψεκασμού μπορεί να στερεωθεί στη συστοιχία πλακών για προστασία. Το διάφραγμα ψεκασμού κατασκευάζεται από πτυχωτό ανοξείδωτο χάλυβα και αναρτάται στην επάνω ράβδο του εναλλάκτη θερμότητας για εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση. Υπόδειξη: Η χρήση ενός διαφράγματος ψεκασμού συνιστάται κάθε φορά που τα διαβρωτικά υγρά ή οι υψηλές θερμοκρασίες αποτελούν κίνδυνο ασφαλείας για το προσωπικό. Ένα διάφραγμα ψεκασμού παρέχεται για καινούριους ή υπάρχοντες εναλλάκτες θερμότητας Πλάκες διαχωριστήρα Η πλάκα διαχωριστήρα είναι βασικά μια συμπαγής χαλύβδινη πλάκα με πάχος 6 έως 10 mm. Η πλάκα διαχωριστήρα έχει το ίδιο σχήμα εξωτερικά με τις πλάκες ροής. Οι πλάκες διαχωριστήρα χρησιμοποιούνται για να διαιρούν έναν εναλλάκτη θερμότητας σε δύο τμήματα που λειτουργούν ξεχωριστά. Οι πλάκες διαχωριστήρα δεν έχουν εξωτερικές συνδέσεις αλλά επιτρέπουν τη ροή από το ένα τμήμα στο άλλο μέσω των θυρών τους. Πλάκα διαχωριστήρα 12

13 2.4 Πλάκες διπλού τοιχώματος APV DuoSafety Η πλάκα εναλλάκτη θερμότητας APV DuoSafety είναι μια πλάκα διπλού τοιχώματος που κατασκευάζεται από δύο ξεχωριστές πλάκες που πιέζονται μεταξύ τους για να σχηματίσουν μια πλάκα DuoSafety. Κάθε ζευγάρι πλακών APV DuoSafety είναι εξοπλισμένο με μια φλάντζα χωρίς κόλλα, που στεγανοποιεί τις πλάκες και τις κρατάει κολλημένες. Οι δύο πλάκες μπορεί να έχουν κατασκευαστεί από τα ίδια ή και από διαφορετικά υλικά. Το διάκενο μεταξύ των δύο πλακών του ζευγαριού πλακών APV DuoSafety χρησιμεύει ως ζώνη ασφαλείας σε περίπτωση διαρροής μεταξύ των πλακών. Αν προκύψει διαρροή σε αυτή τη ζώνη ασφαλείας (π.χ. εξαιτίας διάβρωσης, φθοράς ή γήρανσης των παρεμβυσμάτων), αυτό το διάκενο παρέχει πρόσθετη ασφάλεια ενάντια στην ανάμειξη των δύο υγρών. Το υγρό θα διαφύγει στην ατμόσφαιρα από το διάκενο μεταξύ των δύο τοιχωμάτων και θα αποφευχθεί η αλληλομόλυνση. Αν παρατηρηθεί διαρροή από έναν εναλλάκτη θερμότητας που περιέχει πλάκες DuoSafety, πρέπει να δράσετε αμέσως για να εντοπίσετε και να αντικαταστήσετε τα ελαττωματικά τεμάχια πριν δημιουργηθεί διάβρωση ή φθορά και στα δύο τοιχώματα πλάκας και προκληθεί κίνδυνος μόλυνσης. Αν ένας εναλλάκτης θερμότητας DuoSafety είναι εξοπλισμένος με διάφραγμα ψεκασμού, ίσως είναι αναγκαίο να αφαιρείτε τακτικά το διάφραγμα για να παρατηρείτε αν οι γωνίες της συστοιχίας πλακών έχουν σημάδια διαρροής. Πρέπει να κάνετε έναν οπτικό έλεγχο τουλάχιστον κάθε 3 μήνες. 13

14 ! Η διαρροή από μια πλάκα DuoSafety αποτελεί μια προειδοποίηση για να αντιδράσει ο χρήστης. Υπόδειξη: Οι πλάκες DuoSafety χρησιμοποιούν συχνά ειδικές φλάντζες που ίσως μπερδευτούν με τις φλάντζες για τις μονές πλάκες επειδή μοιάζουν. Επικοινωνήστε με την APV για να βεβαιωθείτε ότι έχετε τις σωστές φλάντζες. 2.5 Συγκολλημένα ζευγάρια πλακών APV ParaWeld Το ζευγάρι πλακών APV ParaWeld αποτελείται από μία αριστερή και μία δεξιά πλάκα που είναι συγκολλημένες μαζί με λέιζερ ώστε να σχηματίζουν ζευγάρι. Αυτό το σύστημα ζευγαριού συγκολλημένων πλακών ενδείκνυται ιδιαίτερα για χρήση με ψυκτικά μέσα όπως η αμμωνία και το φρέον ή με άλλα καυστικά υγρά που διαφορετικά θα μπορούσαν να καταστρέψουν τις φλάντζες σε μια συμβατική πλάκα εναλλάκτη θερμότητας. Όταν τα συγκολλημένα ζευγάρια τοποθετηθούν σε ένα πλαίσιο, κάθε ζευγάρι στεγανώνεται με ελαστομερή παρεμβύσματα. Υπόδειξη: Ένα ζευγάρι πλακών ParaWeld της APV δε μπορεί να διαχωριστεί για την επιθεώρηση και τον καθαρισμό. Γι' αυτό είναι σημαντικό να αποτρέπετε τη ρύπανση και την έμφραξη της συγκολλημένης διόδου. Αν δε μπορεί να αποφευχθεί η ρύπανση στη συγκολλημμένη δίοδο, τότε πρέπει να γίνει καθαρισμός με κυκλοφορία ενός διαλύματος καθαρισμού. Για ενημέρωση σας συστείνουμε να έρθετε σε επαφή με έναν προμηθευτή καθαριστικών.! Οι δύο πλευρές του εναλλάκτη APV Paraweld ίσως έχουν διαφορετική 14

15 συμβατότητα υγρού και πίεσης και γι' αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να συνδέσετε σωστά τα υγρά.! Ο εναλλάκτης APV Paraweld δεν ενδείκνυται για διαδικασίες υγιεινής όπου αναμένεται οργανική ρύπανση, για παράδειγμα, γαλακτοκομικά προϊόντα. 2.6 Φίλτρα εν σειρά Για βιομηχανικές εφαρμογές που περιλαμβάνουν τροφικές ίνες ή σωματίδια τα οποία ίσως προκαλέσουν ρύπανση στις πλάκες ή να μπλοκάρουν τις διόδους εναλλάκτη, σας συστείνουμε να χρησιμοποιήσετε ένα εν σειρά φίλτρο APV. Το εν σειρά φίλτρο APV μπαίνει στη θύρα εισόδου υγρών του εναλλάκτη θερμότητας μέσα από ένα άνοιγμα στην τελική πλάκα και κλείνει με ένα τυφλό κάλυμμα πλήρους φλάντζας. Οι διαστάσεις του εν σειρά φίλτρου είναι 2,5 mm (0,1"). Κατά την αγορά ενός φίλτρου για έναν υπάρχοντα εναλλάκτη APV, ελέγξτε αν η τελική πλάκα είναι προετοιμασμένη για την τοποθέτηση ενός εν σειρά φίλτρου. Ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε την τελική πλάκα ή μία προσαρμογή. 15

16 3. Γενικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας Να τηρείτε πάντοτε τις υποδείξεις ασφαλείας που χαρακτηρίζονται από το σύμβολο προειδοποίησης:! Υπάρχουν σε όλο το εγχειρίδιο. Οι εναλλάκτες θερμότητας APV έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνονται σε όλα τα γενικά αποδεκτά πρότυπα ασφαλείας. Όπως με κάθε μηχανική συσκευή, η σωστή και ασφαλής απόδοση του εξοπλισμού εξαρτάται από το σωστό χειρισμό, τη λειτουργία και τη συντήρηση.! Πρέπει να ακολουθείτε τα ακόλουθα γενικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας για να αποφύγετε τους τραυματισμούς και τις ζημιές: 1. Πάντα να τηρείτε τους ισχύοντες τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς ασφαλείας. 2. Να χρησιμοποιείτε πάντα το σωστό προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γάντια και ειδικά παπούτσια, όσο ακουμπάτε και χειρίζεστε τον εξοπλισμό. 3. Ακολουθήστε τις σωστές διαδικασίες ανύψωσης κατά τη μετακίνηση του εξοπλισμού. 4. Μην εκθέτετε ποτέ τον εξοπλισμό σε υψηλές θερμοκρασίες, σε καυστικές χημικές ουσίες ή σε μηχανικές κρούσεις που θα μπορούσαν να του προκαλέσουν ζημιά. 5. Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα πρέπει να μετακινούν και να χειρίζονται τον εξοπλισμό. 16

17 4. Παραλαβή του εξοπλισμού 4.1 Έλεγχος παραλαβής Οι εναλλάκτες θερμότητας APV μπορούν να αποσταλούν πλήρως συναρμολογημένοι και στερεωμένοι σε πλαίσια. Ο εναλλάκτης στερεώνεται συνήθως πάνω σε παλέττες και τυλίγεται με προστατευτικό πλαστικό. Μια άλλη συσκευασία ίσως είναι ένα ανοιχτό κουτί ή μια συσκευασία κατάλληλη για θαλάσσια μεταφορά. Πριν ανοίξετε τη συσκευασία, ελέγξτε την για τυχόν ελαττώματα κατά τη μεταφορά και όταν αποσυσκευάσετε ελέγξτε και τον εξοπλισμό για πιθανές ζημιές. Οποιαδήποτε βλάβη που προκλήθηκε από τη μεταφορά πρέπει να αναφερθεί αμέσως. Ελέγξτε τον εξοπλισμό σύμφωνα με το εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με τον εξοπλισμό. Οποιαδήποτε παρέκκλιση πρέπει να αναφερθεί αμέσως. 4.2 Έγγραφα Τα παρακάτω έγγραφα περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό: Περιλαμβάνονται τα παρακάτω σχέδια τα οποία είναι είτε μεμονωμένα ή ενσωματωμένα σε ένα (σχέδιο πελάτη): Σχέδιο συναρμολόγησης ή σχέδιο γενικής διάταξης Σχέδιο διάταξης πλακών εναλλάκτη μαζί με λίστα εξαρτημάτων Άλλα έγγραφα ανάλογα με την παραγγελία ή το προϊόν 17

18 4.2.1 Σχέδιο συναρμολόγησης Αυτό το σχέδιο παρέχει πληροφορίες όσον αφορά τις συνολικές διαστάσεις, τις θέσεις των μπουλονιών κι ένα διάγραμμα σύνδεσης που δείχνει που θα συνδεθούν οι εξωτερικές σωληνώσεις Σχέδιο γενικής διάταξης Αυτό το σχέδιο γενικής διάταξης παρέχει τις ίδιες λεπτομερείς πληροφορίες με το σχέδιο συναρμολόγησης όπως επίσης και λεπτομέρειες που αφορούν τον πελάτη Σχέδιο διάταξης πλακών εναλλάκτη PHE Ο εναλλάκτης θερμότητας έχει σχεδιαστεί για να εκετελεί μια αποστολή (ή αποστολές) αφού συναρμολογηθεί σε μια συγκεκριμένη σειρά αποτελούμενος από έναν συγκεκριμένο αριθμό και τύπο πλακών. Αυτή η διάταξη παρουσιάζεται σχηματικά από το διάγραμμα πλακών που εμφανίζεται στο σχέδιο διάταξης. Το σχέδιο συνοψίζει τις πλάκες και τις φλάντζες στη διάταξη του εναλλάκτη θερμότητας. Η περίληψη περιλαμβάνει τους τύπους πλακών, τις γωνίες, το πάχος και τα υλικά, μαζί με τον τύπο φλάντζας, και τη μέθοδο πρόσδεσης (με κόλλα ή σφιγκτήρες) και τον κωδικό εξαρτήματος. Το σχέδιο διάταξης συνοψίζει τη διάσταση της συμπιεσμένης συστοιχίας πλακών, το συνολικό βάρος και τον όγκο συγκράτησης. 18

19 4.3 Πινακίδα στοιχείων Τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού έχουν τυπωθεί πάνω στην πινακίδα στοιχείων (στερεωμένη στην κεφαλή ή στην τελική πλάκα). Όταν επικοινωνείτε με την APV για σέρβις ή ανταλλακτικά, να αναφέρετε το σειριακό αριθμό που υπάρχει πάνω στην πινακίδα. 5. Μεταχείριση 5.1 Ανύψωση! Βλέπε προειδοποίηση όσον αφορά ανύψωση από την τελική πλάκα Αν ο εναλλάκτης θερμότητας έχει συσκευαστεί και μεταφερθεί ακουμπισμένος πάνω στην πλάκα κεφαλής πρέπει να προσέξετε κατά την ανύψωση, ώστε να αποφύγετε την ολίσθηση και το κτύπημα στη βάση ή στα πόδια του εξοπλισμού. Οι εναλλάκτες θερμότητας APV παρέχονται με λαβές ή οπές για την ασφαλή ανύψωση και μεταφορά του συσκευασμένου εξοπλισμού. Όταν ανυψώνετε ένα συναρμολογημένο πλαίσιο εναλλάκτη θερμότητας, βεβαιωθείτε ότι το σημείο ανύψωσης είναι πάνω από το κέντρο βάρους του εξοπλισμού.! Ο εξοπλισμός ανύψωσης πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να χρησιμοποιείται πάντα σε πλήρη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές και τους περιορισμούς που ισχύουν για τον συγκεκριμένο εξοπλισμό.! Προειδοποίηση: Η ανύψωση από την τελική πλάκα όπως φαίνεται παραπάνω δεν επιτρέπεται για κάποια μοντέλα και ίσως προκληθεί βλάβη στις πλάκες. Ελέγχετε για προειδοποιητικά σήματα πάνω στην τελική πλάκα. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιείτε εναλλακτικά κρίκους ανύψωσης όπως φαίνεται παρακάτω. 19

20 ! Να μην υπερβαίνετε την μέγιστη γωνία ανάμεσα στα συρματόσχοινα ανύψωσης ώστε να μην ξεπεράσετε την επιτρεπόμενη μηχανική τους τάση. Η γωνία δε θα πρέπει να ξεπερνάει τις 120 καμία στιγμή. Αν το ύψος οροφής δεν επιτρέπει την ασφαλή γωνία ανύψωσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καρότσια για να μετακινήσετε τον εξοπλισμό.! Να τηρείτε πάντα τις σωστές διαδικασίες για την ανύψωση και τη μετακίνηση του εξοπλισμού και να χρησιμοποιείτε εξειδικευμένο προσωπικό για την ανύψωση και μετακίνηση. Το προσωπικό πρέπει να ακολουθεί τις πρακτικές ασφαλούς συναρμολόγησης. Η εσφαλμένη χρήση περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων ίσως προκαλέσουν ζημιά στον εναλλάκτη σε κρίσιμα σημεία. 6. Τοποθέτηση 6.1 Βάση θεμελίωσης Ο εναλλάκτης θερμότητας APV πρέπει να τοποθετηθεί πάνω σε σταθερό τσιμεντένιο δάπεδο. Αν η μονάδα είναι εξοπλισμένη με πόδια, τότε οι διαστάσεις και η τοποθέτηση τους αναγράφεται στο σχέδιο συναρμολόγησης. 6.2 Απαιτήσεις χώρου Βεβαιωθείτε ότι υπάρει αρκετός χώρος γύρω από τον εναλλάκτη θερμότητας για να διαχωρίσετε τη συστοιχία πλακών καθώς και για να αφαιρέσετε ή να τοποθετήσετε 20

21 πλάκες. Ο ελεύθερος χώρος που απαιτείται αναγράφεται στο σχέδιο συναρμολόγησης.! Εξασφαλίστε επαρκή χώρο γύρω από τον εναλλάκτη θερμότητας. 6.3 Συνδέσεις Αν ο εναλλάκτης θερμότητας έχει υγρές συνδέσεις στην τελική πλάκα, είναι σημαντικό να ελεγχθεί η συμπιεσμένη διάσταση σε σχέση με το σχέδιο πριν συνδεθούν οι σωλήνες. Για την εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση του εναλλάκτη θερμότητας, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένας σωλήνας με καμπύλη σε όλες τις συνδέσεις στην τελική πλάκα. Οι συνδέσεις εναλλάκτη θερμότητας στην τελική πλάκα και στα πλέγματα σύνδεσης έχουν μικρή αντοχή ενάντια στις σωληνώσεις ή στα φορτία ακροφυσίων. Αυτά τα φορτία μπορούν να δημιουργηθούν από θερμική εκτόνωση. Πρέπει να προσέχετε για να αποφύγετε τη μετάδοση αυτών των δυνάμεων και των ροπών σωληνώσεων προς τον εναλλάκτη PHE. 21

22 7. Αποθήκευση 7.1 Βραχυχρόνια αποθήκευση (λιγότερο από 6 μήνες) Ο εναλλάκτης θερμότητας πρέπει να αποθηκευτεί σε κρύο και ξηρό περιβάλλον μακριά από το φως του ηλίου. Πρέπει να προστατευτεί από το νερό και τις ακαθαρσίες με ένα αδιάβροχο κάλυμμα, το οποίο θα επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα. 7.2 Μακροχρόνια αποθήκευση (πάνω από 6 μήνες) Ο εναλλάκτης θερμότητας πρέπει να αποθηκευτεί σε κρύο και ξηρό περιβάλλον μακριά από το φως του ηλίου. Πρέπει να προστατεύεται από το νερό και τις ακαθαρσίες με ένα αδιάβροχο κάλυμμα, το οποίο όμως να επιτρέπει την κυκλοφορία αέρα.! Πρέπει να αποφεύγετε πάντα τον εξοπλισμό που παράγει όζον, τον αλμυρό αέρα και τις άλλες διαβρωτικές ατμόσφαιρες. Όλες οι συνδέσεις πρέπει να είναι κλειστές ώστε να εμποδίσουν το νερό και τις ακαθαρσίες να εισχωρήσουν μέσα στον εναλλάκτη θερμότητας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις εργοστασιακές τοποθετημένες τάπες ή καλύμματα. Για να παρατείνετε το χρόνο ζωής των φλαντζών, σας συστείνουμε να χαλαρώνετε τις φλάντζες λύνοντας λίγο τις συνδετικές ράβδους περίπου κατά 10% από τις διαστάσεις της συμπιεσμένης συστοιχίας πλακών. 22

23 8. Εκκίνηση και λειτουργία 8.1 Εκκίνηση! Η εκκίνηση του εναλλάκτη θερμότητας πρέπει να γίνει αργά και απαλά ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε σοκ πίεσης και κρούση νερού που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό και διαρροή. Μην επιτρέπετε τις αλλαγές πίεσης άνω των 10 bar (150 psi) ανά λεπτό. Οι αλλαγές θερμοκρασίας ίσως είναι πιο δύσκολο να ελέγχονται αλλά ιδανικά θα πρέπει να περιορίζονται σε λιγότερο από 10 C (20 F) ανά λεπτό. Οι επαναλαμβανόμενες υδραυλικές και θερμικές συνθήκες ίσως προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στον εναλλάκτη PHE. Αν ο εναλλάκτης θερμότητας παρέχεται με βαλβίδες διακοπής στις εισόδους, αυτές πρέπει να κλείσουν πριν την εκκίνηση και να ανοίξουν αργά μετά την εκκίνηση της αντλίας Για εναλλάκτες θερμότητας εφαρμογών υγιείνής με πολλαπλά τμήματα, πριν συνεχίσετε διαβάστε επίσης το κεφάλαιο 9.5 "Επανασυναρμολόγηση". 8.2 Λειτουργία Οι εναλλάκτες θερμότητας APV έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με προκαθορισμένες θερμοκρασίες, επιτρεπτές πτώσεις πίεσης, πιέσεις σχεδιασμού και συνθέσεις υγρών.! Η υπέρβαση των ονομαστικών θερμοκρασιών και πιέσεων μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τον εξοπλισμό και το προσωπικό, και πρέπει να αποφεύγεται. 23

24 Οι αποκλίσεις από την προβλεπόμενη σύνθεση υγρών ίσως προκαλέσουν διάβρωση στις πλάκες και ζημιά στις φλάντζες, ακόμα κι αν οι αποκλίσεις διαρκούν για μικρό χρονικό διάστημα Ανθεκτικότητα στη διάβρωση Πριν αρχίσετε τη λειτουργία θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το ρευστό μέσο δεν υπερβαίνει το βαθμό αντιδιαβρωτικής αντοχής των υλικών που έχουν επιλεχθεί για τον εναλλάκτη θερμότητας. Ακόμα και το ακατέργαστο νερό ίσως να περιέχει υψηλού βαθμού διαβρωτικές ουσίες (π.χ. χλωρίδια), που να μπορεί να προσβάλει την επιφάνεια πλάκας. Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία διάβρωσης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Για εναλλάκτες DuoSafety PHE, πρέπει να γίνεται συχνή εξωτερική επιθεώρηση διαρροής των γωνιών συστοιχίας πλακών, για την αναζήτηση διαρροών γιατί αρχίζουν σε μικρή έκταση και εξατμίζονται γρήγορα. Όπου γίνεται καθαρισμός CIP σε τακτά διαστήματα, διεξάγετε έλεγχο περίπου κάθε 30 λεπτά μετά την εκκίνηση της κυκλοφορίας του καυτού υγρού CIP, επιθεωρώντας προσεκτικά το δάπεδο κάτω από τη συστοιχία πλακών για τυχόν σταγόνες. Η διαρροή ανιχνεύεται πιο εύκολα αν η περιοχή κάτω από τη συστοιχία πλακών είναι στεγνή πριν αρχίσει η διαδικασία επιθεώρησης. Αν το δάπεδο δεν είναι στεγνό, πρέπει να ψεκαστεί ένα υγρός δείκτης στο δάπεδο και στη συστοιχία πλακών για να ανιχνεύσει σταγόνες του προϊόντος ή του CIP από τον εναλλάκτη θερμότητας. 8.3 Απενεργοποίηση Ο εναλλάκτης θερμότητας πρέπει να απενεργοποιείται αργά και να κρυώνει ομαλά σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Οι βαλβίδες 24

25 εισόδου, αν χρησιμοποιούνται, πρέπει να κλείνουν πριν κλείσετε τις βαλβίδες εξόδου. Αν χρησιμοποιείται ατμός ως μέσο θέρμανσης, πρέπει να απενεργοποιηθεί πρώτα απ' όλα. Για σκοπούς ψύξης, το ψυκτικό υγρό πρέπει να απενεργοποιηθεί πρώτα για να αποφευχθεί το πάγωμα του προϊόντος.! Να αποφεύγετε τις απότομες αλλαγές στις πιέσεις και στις θερμοκρασίες λειτουργίας. Η απότομη ψύξη του εναλλάκτη θερμότητας ίσως προκαλέσει διαρροές, εξαιτίας της απότομης συστολής των φλαντζών στεγάνωσης. Όλα τα υγρά πρέπει να αφαιρεθούν από τον εναλλάκτη θερμότητας μετά την απενεργοποίηση ώστε να αποφευχθεί η καθίζηση των προϊόντων και η κλιμακωτή αποσύνθεση. Σε περίπτωση διαβρωτικού μέσου, ίσως χρειαστεί να καθαρίσετε πλένοντας με καθαρό, μη διαβρωτικό νερό. 9. Συντήρηση! Μην ανοίγετε ποτέ τον εναλλάκτη θερμότητας APV πριν η μονάδα κρυώσει κάτω από τους 40 C (105 F).! Μην ανοίγετε ποτέ έναν εναλλάκτη θερμότητας APV, ο οποίος να βρίσκεται υπό πίεση από κάποια πηγή.! Μην ανοίγετε ποτέ έναν εναλλάκτη θερμότητας APV με σωληνώσεις που είναι συνδεδεμένες με την τελική πλάκα ή τα πλέγματα σύνδεσης. 25

26 9.1 Αποσυναρμολόγηση Κλείστε τις βαλβίδες διακοπής και αποστραγγίστε τον εναλλάκτη θερμότητας όσο καλύτερα γίνεται. Αποσυνδέστε όσους σωλήνες είναι συνδεδεμένοι με την τελική πλάκα. Το λύσιμο και σφίξιμο των συνδετικών ράβδων σε εναλλάκτες θερμότητας APV μεσαίου και μικρού εύρους μπορεί να γίνει με κλειδιά/τανυστήρες καστάνιας. Οι μεγαλύτερες μονάδες απαιτούν υδραυλικό εξοπλισμό ή ηλεκτρικούς/πνευματικούς μετατροπείς ροπής. Μετρήστε και καταγράψτε την συμπιεσμένη διάσταση της συστοιχίας πλακών πριν λύσετε τις συνδετικές ράβδους.! Όπως για κάθε βιδωμένο δοχείο, τα μπουλόνια δεν πρέπει να λύνονται ή να σφίγγονται αδιακρίτως, αλλά πρέπει να ακολουθούν μια σειρά κυλινδρικής κεφαλής, που να εξισορροπεί το άνοιγμα στα δεξιά και στα αριστερά καθ' όλη τη διάρκεια. Στην παρακάτω μέθοδο, η διάσταση X είναι η αρχική συμπιεσμένη διάσταση της συστοιχίας πλακών. Επάνω Λύστε όλες τις συνδετικές ράβδους σε βήματα των 3 mm μέχρι "X + 5%", κι έπειτα αφαιρέστε μόνο τις 2 επάνω και τις 2 κάτω συνδετικές ράβδους στις θέσεις που απεικονίζονται στο σχήμα. Λύστε τις υπόλοιπες συνδετικές ράβδους σε βήματα έως και 6 mm μέχρι "X + 10%". Για μεγάλες ή ψηλές μονάδες (όπου η απόσταση μεταξύ των συνδετικών ραβδών που αριθμούνται 1 και 3, ξεπερνάει τα 1200 Δεξιά πλευρά Αριστερή πλευρά 26

27 mm, 4 ft), αφαιρέστε όλες τις συνδετικές ράβδους εκτός από 1 έως 6. Λύστε τις συνδετικές ράβδους 1 έως 6, με αυτή τη σειρά, σε βήματα το πολύ 25 mm μέχρι να λυθούν όλες οι συνδετικές ράβδοι. Για μικρές μονάδες (απόσταση μεταξύ των ραβδών 1 και 3 μικρότερη από 1200 mm, 4 ft), αφαιρέστε όλες τις συνδετικές ράβδους εκτός από 1 έως 4. Λύστε τις συνδετικές ράβδους 1 έως 4, με αυτή τη σειρά, σε βήματα μέχρι 25 mm μέχρι να λυθούν όλες οι συνδετικές ράβδοι. Δεξιά πλευρά Επάνω Αριστερή πλευρά Κατά τη χρήση υδραυλικών συσκευών σύσφιξης, βεβαιωθείτε ότι κάθε συνδετική ράβδος έχει λυθεί εξίσου κατά το άνοιγμα. Όταν η συστοιχία πλακών έχει απεμπλακεί εντελώς και οι συνδετικές ράβδοι έχουν αφαιρεθεί, μπορείτε να ανοίξετε τον εναλλάκτη θερμότητας σπρώχνοντας την τελική πλάκα πίσω προς το τελικό στήριγμα. Κάτω! Για μεγάλες μονάδες, στερεώστε την τελική πλάκα στη θέση της, για παράδειγμα δένοντάς την στο τελικό στήριγμα, ώστε να παρέχεται επιπλέον ασφάλεια ενάντια σε τυχόν κύληση της τελικής πλάκας κατά τη διάρκεια συντήρησης. Διαχωρίστε προσεκτικά τη συστοιχία πλακών για να αποφύγετε βλάβες στις φλάντζες ή στις πλάκες.! Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γάντια κατά τη μεταχείριση των πλακών. Αφαιρέστε τις πλάκες ανυψώνοντάς τες προς τα πίσω κι έπειτα προς το πλάι από την επάνω ράβδο κι έπειτα τραβήξτε τες από το πλαίσιο. 27

28 9.2 Καθαρισμός Ο εναλλάκτης θερμότητας μπορεί να καθαριστεί χωρίς να ανοιχθεί (π.χ. καθαρισμός επί τόπου και καθαρισμός με το χέρι) Καθαρισμός με το χέρι Ο καθαρισμός με το χέρι γίνεται κανονικά πλένοντας τις πλάκες με μια μαλακή μη μεταλλική βούρτσα, με νερό και καθαριστικό.! Τα καθαριστικά δεν πρέπει να είναι καυστικά ή διαβρωτικά προς τις πλάκες ή τις φλάντζες. Αν έχετε απορίες, ρωτήστε τον προμηθευτή καθαριστικών. Τα καθαριστικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας και σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Σας συστείνουμε να τοποθετήσετε την πλάκα πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια κατά τον καθαρισμό με τη βούρτσα για να αποφύγετε τον κίνδυνο λυγίσματος της πλάκας. Αν ο εναλλάκτης θερμότητας έχει ρυπανθεί έντονα, πρέπει να αφαιρέσετε όλες τις ακαθαρσίες από τις επιφάνειες φλάντζας κατά την επανασυναρμολόγηση του εναλλάκτη. Οποιαδήποτε ρύπανση θα οδηγήσει πιθανότατα σε ελαττωματική στεγανοποίηση. Μην ξεχνάτε ότι για φλάντζες χωρίς κόλλα, οι επιφάνειες στεγανοποίησης που πρέπει να ελέγχονται είναι τόσο στην επάνω όσο και στην κάτω επιφάνεια της φλάντζας. Σε πολλές περιπτώσεις, η ρύπανση ίσως είναι πολύ δύσκολη. Σχετικά με το σωστό καθαρισμό και την επιθεώρηση της συστοιχίας πλακών καθώς και τη σωστή 28

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Environmental Fluid Mechanics Laboratory

Environmental Fluid Mechanics Laboratory Environmental Fluid Mechanics Laboratory University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΡΟΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ HM 134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΡΟΗΣ Εγχειρίδιο Οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Εναλλάκτες θερµότητας µε πλάκες BASELINE TS6-MFMC FRONTLINE CLIPLINE. M-line. gre. Κωδικός εξαρτήµατος 34503275

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Εναλλάκτες θερµότητας µε πλάκες BASELINE TS6-MFMC FRONTLINE CLIPLINE. M-line. gre. Κωδικός εξαρτήµατος 34503275 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Εναλλάκτες θερµότητας µε πλάκες FRONTLINE CLIPLINE BASELINE TS6-MFMC M-line Κωδικός εξαρτήµατος 34503275 0709 Front6-FRM Front6-FRH Front6-FRD Front8-RM/RMS Front8-RH/RHS Front8-RD

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τη βάση τηλεφώνου για το αυτοκίνητο Με τη βάση κινητού τηλεφώνου Nokia CR-123 & τη βάση εύκολης τοποθέτησης HH-22,

Διαβάστε περισσότερα

Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης

Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Πώς να ξεκινήσετε Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα ποιοτικό προϊόν που κατασκευάστηκε από την Wila Για περισσότερα από 80 χρόνια, η Wila προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις τηλεοράσεις και τα ηχοσυστήματα. Η σειρά UPPLEVA έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές και ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 2. Γενικές υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

BV-GD BVE-GD BV-GDZ BVE-GDZ

BV-GD BVE-GD BV-GDZ BVE-GDZ BV-GD BVE-GD BV-GDZ BVE-GDZ el Οδηγίες εγκατάστασης, συντήρηση και χρήση 1. Η εγκατάσταση Αυτές οι οδηγίες εγκατάστασης ισχύουν για τους ακόλουθους τύπους: BV-GD, BVE-GD, BV-GDZ και BVE-GDZ 1 Το µέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Apostol [Πληκτρολογήστε την επωνυμία της εταιρείας] [Ημερομηνία] Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΒΕΤΕ ως προμηθευτή σας για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα σας ανάμεσα στις σχισμές των προστατευτικών καλυμμάτων του ανεμιστήρα. 2. Μην θέτετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία σε

Διαβάστε περισσότερα

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek)

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek) Model ODS-300 Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03 (Greek) FM07-703-B 11-22-10 (Τα μεταφρασμένα κείμενα είναι διαθέσιμα στο CD που παρέχεται με το Εγχειρίδιο) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ. Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας

AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ. Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας CE Θωρακίσεις ασφαλείας από ατύχημα Η εσχάρα VANGUARD V2 διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Κατασκευαστή

Οδηγίες Κατασκευαστή Οδηγίες Κατασκευαστή Stepper SPR-5009A Οδηγίες Ασφαλείας Προτού να αρχίσετε την άσκησή σας, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. Κρατήστε τις οδηγίες για πληροφορίες, σε περίπτωση επισκευής και

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤOΜΑΤΗ ΒΑΛΒIΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΑΥΤOΜΑΤΗ ΒΑΛΒIΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤOΜΑΤΗ ΒΑΛΒIΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ R99 περίληψη 1. ΧΡHΣΕΙΣ 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA 2. TΕΧΝΙΚA ΣΤΟΙΧΕIΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤAΣΕΙΣ 2. ΔΥΝΑΤOΤΗΤΕΣ 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4. ΟΔΗΓIΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ R99 ΜΕ R160 5. ΛΕΙΤΟΥΡΓI Α Μάρτιος 2009

Διαβάστε περισσότερα

GODMORGON. Έπιπλα μπάνιου. Νιπτήρες GODMORGON. ODENSVIK, TÖRNVIKEN, BRÅVIKEN και EDEBOVIKEN

GODMORGON. Έπιπλα μπάνιου. Νιπτήρες GODMORGON. ODENSVIK, TÖRNVIKEN, BRÅVIKEN και EDEBOVIKEN GODMORGON Έπιπλα μπάνιου GODMORGON Νιπτήρες ODENSVIK, TÖRNVIKEN, BRÅVIKEN και EDEBOVIKEN Τα έπιπλα και οι μονάδες αποθήκευσης GODMORGON, καθώς και οι νιπτήρες ODENSVIK, BRÅVIKEN, EDEBOVIKEN και TÖRNVIKEN

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Στραμμένο προς τα πίσω ECE R44 04. 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες

Στραμμένο προς τα πίσω ECE R44 04. 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες Στραμμένο προς τα πίσω Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Sleep ISOfix Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡHΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις δαπέδων. ZM14024 & LINY Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης

Επενδύσεις δαπέδων. ZM14024 & LINY Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης Επενδύσεις δαπέδων ZM14024 & LINY Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης ΠΑΤΩΜΑΤΑ «ZM14024 και LINY» ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/αντίστροφης λειτουργίας (On/0/R) 2. Διακόπτης Ι/ΙΙ 3. Πλήκτρο κλειδώματος 4. Υποδοχή κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Power Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Power Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Power Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL 500HE Παραθαλάσσια τοποθέτηση

SUNNY CENTRAL 500HE Παραθαλάσσια τοποθέτηση SUNNY CENTRAL 500HE Παραθαλάσσια τοποθέτηση Έκδοση: 1.0 Αρ. υλικού: 98-4006710 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος για τη ζωή λόγω πολύ υψηλών τάσεων στον μετατροπέα Sunny Central! Τηρήστε

Διαβάστε περισσότερα

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο STABILA REC-210 Line είναι ένας απλού χειρισϝού δέκτης για τη γρήγορη λήψη των γραϝϝών λέιζερ

Ο STABILA REC-210 Line είναι ένας απλού χειρισϝού δέκτης για τη γρήγορη λήψη των γραϝϝών λέιζερ Οδηγίες χρήσης Ο STABILA REC-0 Line είναι ένας απλού χειρισϝού δέκτης για τη γρήγορη λήψη των γραϝϝών λέιζερ GR Με το δέκτη REC-0 Line Ϝπορεί να γίνει λήψη Ϝόνο παλϝικής διαϝόρφωσης ακτινών λέιζερ από

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε [ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ]

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε [ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ] 2014 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε [ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ] Αγαπητέ πελάτες! Σας παρακαλούμε όπως διαβάσετε με προσοχή τις πιο κάτω οδηγίες οι οποίες έχουν ως σκοπό την ασφαλή εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσυστήματα SC 5.800 C. Βασικός εξοπλισμός: Βαλβίδα ασφαλείας. Τεχνικά στοιχεία

Ατμοσυστήματα SC 5.800 C. Βασικός εξοπλισμός: Βαλβίδα ασφαλείας. Τεχνικά στοιχεία Ατμοσυστήματα SC 5.800 C Υψηλή κατηγορία για υψηλές απαιτήσεις. Δυνατότητα ρύθμισης του ατμού σε ξηρού - υγρού ανάλογα με τις απαιτήσεις. Συνεχής εργασία χάρη στο σύστημα δύο κάδων. Βασικός εξοπλισμός:

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. Αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Ως μέρος του προγράμματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Rexair, κάθε MiniJet φέρει έναν

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ -ΠΛΑΤΟΣ -ΒΑΘΟΣ -ΥΨΟΣ -ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Hλιακά συστήματα MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Oδηγίες εγκατάστασης Έκδοση 04 Οδηγίες εγκατάστασης: Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn. Κωδ. Πρ. : 256431. 02.2012 Εκτυπώθηκε στη Γερμανία.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ"

Οδηγίες Συναρμολόγησης Wagon BBQ Version: 0439uk Dated: #030-2010 Edition: 08/11cd Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ" Πρόλογος Παρακαλώ διαβάστε προσωπικά το εγχειρίδιο συναρμολόγησης και λειτουργίας αυτό πριν ενεργοποιήστε το GRILLCHEF

Διαβάστε περισσότερα

Συναρμολόγηση. Συναρμολογήστε τη συσκευή με τη σειρά που απεικονίζεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα.

Συναρμολόγηση. Συναρμολογήστε τη συσκευή με τη σειρά που απεικονίζεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα. Περιεχόμενα Οδηγού Οδηγίες ασφαλείας...3 Συναρμολόγηση...4 Οι λειτουργίες του ανεμιστήρα...5 Τα πλήκτρα χειρισμού...5 Γέμισμα δοχείου νερού...6 Καθάρισμα...8 Τεχνικά χαρακτηριστικά...9 Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Συμπιεστής Νεφελοποιητής

Συμπιεστής Νεφελοποιητής ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συμπιεστής Νεφελοποιητής Τηλ.: 210 29.23.783 Website: http://anorthosis.com.gr ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 1. Η εταιρεία μας σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής για χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της

Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της Για οικιακές και βιοµηχανικές εφαρµογές Φίλτρο προστασίας µε αναστροφή ροής Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της σειράς PROFI, είναι φίλτρα πλέγµατος για συστήµατα πόσιµου νερού. Με την κατοχυρωµένη,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΙ 3897. Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου

ΗΙ 3897. Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου Αγαπητέ πελάτη, Hanna Instruments Ελλάς ΗΙ 3897 Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου υ Ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν της Hanna Instruments. Παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν τη χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία 2-3 15-36 kg 4-12 ετών

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία 2-3 15-36 kg 4-12 ετών Όψη προς τα εμπρός Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 2-3 15-36 kg 4-12 ετών 1 ! Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Up Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti με κωδικό κινητήρα HXDA,SIDA Κατά την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού, συχνά γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Σκοπός χρήσης Το SecuMotion είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ II ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ Περιεχόμενα 1. Ρυθμιστές 38 2. Πυροκόπτες 39 3. Αντεπίστροφες βαλβίδες ασφαλείας αερίων 40 4. Αξεσουάρ 41 37 1. ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ Ρυθμιστές κυλινδρικοί

Διαβάστε περισσότερα

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας για Αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης για λέβητα με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου 15-75 kw Διαθέσιμος σε τρία μοντέλα: GPH AK 28 έως 28 kw GPH AK 50 έως 50 kw GPH AK 75 έως

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Robert Bosch GmbH. X-ήκη εφημερίδων

Robert Bosch GmbH. X-ήκη εφημερίδων X-ήκη εφημερίδων Η έξτρα θέση για το «Έξτρα φύλλο» X-ήκη εφημερίδων Κάτι διαφορετικό από μια x-τυχαία θήκη εφημερίδων: Αυτό το όμορφο έπιπλο φυλάσσει τις εφημερίδες και τα περιοδικά με ένα διακοσμητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές Έκδοση 06/007 68807 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών

Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών Δελτίο συντήρησης Αρ. δελτίου 2007-19M Aρ. OEM 2007-09 Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών Επίσημη ειδοποίηση ανάκλησης σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣHΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣHΣ Κεφάλαιο 3 Οδηγίες τοποθέτησης 1. Πριν την εγκατάσταση του συστήματος διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες εγκατάστασης που αναφέρονται και απεικονίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο. 2. Πριν την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα