APV Εναλλάκτες θερμότητας με στεγανοποιημένες πλάκες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "APV Εναλλάκτες θερμότητας με στεγανοποιημένες πλάκες"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Slovenských APV Εναλλάκτες θερμότητας με στεγανοποιημένες πλάκες GPHE-MANUAL-EN ΕΚΔΟΣΗ: 1000E-EL ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

2 Να τηρείτε πάντοτε τις υποδείξεις ασφαλείας που χαρακτηρίζονται από το σύμβολο προειδοποίησης:! Υπάρχουν σε όλο το εγχειρίδιο.! Η διαρροή από μία πλάκα DuoSafety αποτελεί μια προειδοποίηση για να αντιδράσει ο χρήστης. (βλέπε σελίδα 13)! Εναλλάκτης APV Paraweld - Πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να συνδέσετε σωστά τα υγρά. (βλέπε σελίδα 14)! Ο εναλλάκτης APV Paraweld δεν είναι κατάλληλος για υγιεινές εφαρμογές. (βλέπε σελίδα 14)! Πρέπει να ακολουθήσετε κάποια γενικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας για να αποφύγετε τους τραυματισμούς ή τις ζημιές. (βλέπε σελίδα 16)! Ο εξοπλισμός ανύψωσης πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να χρησιμοποιείται πάντα σε πλήρη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές και τους περιορισμούς για τον συγκεκριμένο εξοπλισμό. (βλέπε σελίδα 19)! Να μην υπερβαίνετε την μέγιστη γωνία ανάμεσα στα συρματόσχοινα ανύψωσης ώστε να μην ξεπεράσετε την επιτρεπόμενη μηχανική τους τάση. Η γωνία δε θα πρέπει να ξεπερνάει τις 120 καμία στιγμή. (βλέπε σελίδα 19)! Να τηρείτε πάντα τις σωστές διαδικασίες για την ανύψωση και τη μετακίνηση του εξοπλισμού και να χρησιμοποιείτε εξειδικευμένο προσωπικό για την ανύψωση και μετακίνηση. (βλέπε σελίδα 19)! Διασφαλίστε επαρκές χώρο γύρω από τον εναλλάκτη θερμότητας. (βλέπε σελίδα 20)! Πρέπει να αποφεύγετε πάντα τον εξοπλισμό που παράγει όζον, τον αλμυρό αέρα και τις άλλες διαβρωτικές ατμόσφαιρες. (βλέπε σελίδα 22)! Έναρξη λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας. (βλέπε σελίδα 23)! Η υπέρβαση των ονομαστικών θερμοκρασιών και πιέσεων μπορεί να αποβεί επικίνδυνη. (βλέπε σελίδα 23)! Να αποφεύγετε τις απότομες αλλαγές στις πιέσεις και στις θερμοκρασίες λειτουργίας. (βλέπε σελίδα 24)! Μην ανοίγετε ποτέ τον εναλλάκτη θερμότητας APV μέχρι η μονάδα να κρυώσει κάτω από τους 40 C (105 F). (βλέπε σελίδα 26)! Μην ανοίγετε ποτέ έναν εναλλάκτη θερμότητας APV, ο οποίος να βρίσκεται υπό πίεση από κάποια πηγή. (βλέπε σελίδα 26)! Μην ανοίγετε ποτέ έναν εναλλάκτη θερμότητας APV με σωληνώσεις που είναι συνδεδεμένες με την τελική πλάκα ή τα πλέγματα σύνδεσης. (βλέπε σελίδα 26)! Τα μπουλόνια δεν πρέπει να λύνονται ή να σφίγγονται τυχαία. (βλέπε σελίδα 26)! Για μεγάλες μονάδες, στερεώστε την τελική πλάκα στη θέση της, για παράδειγμα δένοντάς την στο τελικό στήριγμα, ώστε να παρέχεται επιπλέον ασφάλεια ενάντια σε τυχόν κύληση της τελικής πλάκας κατά τη διάρκεια συντήρησης. (βλέπε σελίδα 26)! Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γάντια κατά τη μεταχείριση των πλακών. (βλέπε σελίδα 26)! Τα καθαριστικά δεν πρέπει να είναι καυστικά ή διαβρωτικά προς τις πλάκες ή τις φλάντζες. Αν έχετε κάποια απορία, ρωτήστε τον προμηθευτή καθαριστικών. (βλέπε σελίδα 28)! Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν χλώριο όπως το υδροχλωρικό οξύ (HCI). (βλέπε σελίδα 29)! Η υπερβολική χρήση νιτρικού οξέος μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στις στεγανοποιητικές φλάντζες από NBR και από λάστιχο άλλου τύπου. (βλέπε σελίδα 29)! Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης μη λυγίζετε συνεχώς και μη γρατζουνάτε τις πλάκες και μη προκαλείτε ζημιά στις φλάντζες. Κάποιες πλάκες πρέπει να λυγίσουν προσεκτικά για να μπορέσουν να τοποθετηθούν. (βλέπε σελίδα 32)! Να σφίγγετε πάντα για πλήρη επαφή πλάκας με πλάκα, εξασκώντας αρκετή δύναμη, εντός των επιτρεπτών ορίων. Πάνω στην ετικέτα ή το σχέδιο της διάταξης, θα βρείτε την 2

3 ελάχιστη και μέγιστη διάσταση συμπίεσης της συστοιχίας πλακών. (βλέπε σελίδα 32)! Η ανεπαρκής δύναμη σύσφιξης ίσως προκαλέσει διαρροές. (βλέπε σελίδα 32)! Για την καλύτερη ακαμψία της συστοιχίας πλακών, σφίξτε τις χρησιμοποιημένες πλάκες ξανά στην ίδια διάσταση. (βλέπε σελίδα 32)! Μην σφίγγετε ποτέ υπερβολικά χωρίς τη γραπή έγκριση από την APV, γιατί μπορεί να πάθουν ζημιά οι πλάκες ροής. (βλέπε σελίδα 32) Έκδοση: 1000E-EL Copyright 2009 SPX Corporation 3

4 Ευρετήριο Ευρετήριο... 3 Ευρετήριο Κύρια εξαρτήματα Αρχή λειτουργίας Στάνταρ σχεδιασμός Πλαίσιο Υγειονομικoί εναλλάκτες θερμότητας Πλέγματα και πλήμνες Διάφραγμα ψεκασμού Πλάκες διαχωριστήρα Πλάκες διπλού τοιχώματος APV DuoSafety Συγκολλημένα ζευγάρια πλακών APV ParaWeld Φίλτρα εν σειρά Γενικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας Παραλαβή του εξοπλισμού Έλεγχος παραλαβής Έγγραφα Σχέδιο συναρμολόγησης Σχέδιο γενικής διάταξης Σχέδιο διάταξης πλακών εναλλάκτη PHE Πινακίδα στοιχείων Μεταχείριση Ανύψωση Τοποθέτηση Βάση θεμελίωσης Απαιτήσεις χώρου Συνδέσεις Αποθήκευση Βραχυχρόνια αποθήκευση (λιγότερο από 6 μήνες) Μακροχρόνια αποθήκευση (πάνω από 6 μήνες) Εκκίνηση και λειτουργία Εκκίνηση Λειτουργία Ανθεκτικότητα στη διάβρωση Απενεργοποίηση Συντήρηση Αποσυναρμολόγηση Καθαρισμός Καθαρισμός με το χέρι Καθαρισμός επί τόπου Συχνή εσωτερική επιθεώρηση DuoSafety Αντικατάσταση φλάντζας

5 9.5 Επανασυναρμολόγηση Συντήρηση του εν σειρά φίλτρου Ανταλλακτικά Αναγνώριση και παραγγελία Αναγνώριση ανταλλακτικών Αντιμετώπιση βλαβών

6 Υπόδειξη: Τα σχήματα των εναλλακτών θερμότητας ParaFlow και του εξοπλισμού που παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρησιμεύουν μόνο ως παράδειγμα για να γίνουν πιο κατανοητές οι οδηγίες. Ο πραγματικός εξοπλισμός ίσως να είναι διαφορετικός. Σημαντικό! Συμπληρωματικά προς αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών, παρέχονται και τα ακόλουθα σημαντικά εγχειρίδια μαζί με τον εναλλάκτη θερμότητας APV ParaFlow. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ αυτού του εγχειριδίου οδηγιών και των εγγράφων παραγγελίας και προϊόντος, τα ειδικά έγγραφα παραγγελίας και προϊόντος έχουν προτεραιότητα. Σχέδιο διάταξης πλακών εναλλάκτη APV PHE Σχέδιο διάταξης APV το οποίο μπορεί να ενοποιηθεί με το σχέδιο διάταξης πλακών Άλλες εγχειρίδια ανάλογα με την παραγγελία Συμπληρωματικά εγχειρίδια οδηγιών που αναφέρονται σε ειδικά θέματα Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στο κεφάλαιο 4: "Λήψη εξοπλισμού". Πως να επικοινωνήσετε με την εταιρία APV: Το κοντινότερο γραφείο της APV αναγράφεται στην ιστοσελίδα μας Επίσης επισκεφθείτε την ιστοσελίδα apv.com για να βρείτε πληροφορίες όσον αφορά τις προσφορές σέρβις και ανταλλακτικών. 6

7 Αγαπητέ πελάτη. Ευχαριστούμε που διαλέξατε τον εξοπλισμό της APV! Ο σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να σας παρέχει σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά το χειρισμό του εναλλάκτη θερμότητας APV. Αυτό το εγχειρίδιο καλύπτει τους εναλλάκτες θερμότητας APV ParaFlow με στεγανοποιημένες πλάκες. Ξεχωριστές εκδόσεις περιγράφουν διαφορετικούς εξοπλισμούς APV. Πριν βγάλετε τον εξοπλισμό από τη συσκευασία διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο. 1. Κύρια εξαρτήματα Ένας τυπικός μικρός εναλλάκτης APV ParaFlow 7

8 Ένα τυπικός μεγάλος εναλλάκτης APV ParaFlow Σχήμα 1: Τα κύρια εξαρτήματα του εναλλάκτη θερμότητας APV, βιομηχανικός σχεδιασμός 1. Κεφαλή για τις συνδέσεις και τη σύσφιξη της συστοιχίας πλακών 2. Τελική πλάκα για τη σύσφιξη της συστοιχίας πλακών και για πρόσθετες συνδέσεις 3. Ακραίο στήριγμα για τη στήριξη των επάνω και κάτω ραβδών 4. Επάνω ράβδος για τη συγκράτηση και την οδήγηση της τελικής πλάκας και της συστοιχίας πλακών 5. Κάτω ράβδος για οδήγηση της τελικής πλάκας και της συστοιχίας πλακών 6. Συνδετικές ράβδοι για στερέωση της συστοιχίας πλακών μεταξύ της κεφαλής και της τελικής πλάκας 7. Πλάκα ροής 8. Φλάντζα ροής 9. Παξιμάδι για τη συνδετική ράβδο 10. Πλάκα έδρασης για τη στερέωση του εναλλάκτη στη βάση 8

9 Σχήμα 2: Κύρια εξαρτήματα ενός τυπικού εναλλάκτη θερμότητας APV υγεινομικής/υγιεινής χρήσης 1. Κεφαλή για συνδέσεις και για σύσφιξη της συστοιχίας πλακών 2. Τελική πλάκα για σύσφιξη της συστοιχίας πλακών 3. Ακραίο στήριγμα για τη στήριξη των επάνω και κάτω ραβδών 4. Επάνω ράβδος για στήριξη και οδήγηση της τελικής πλάκας και της συστοιχίας πλακών 5. Κάτω ράβδος για οδήγηση της τελικής πλάκας και της συστοιχίας πλακών 6. Συνδετικές ράβδοι για στερέωση της συστοιχίας πλακών μεταξύ της κεφαλής και της τελικής πλάκας 7. Πλάκα ροής (Σχήμα 3) 8. Φλάντζα ροής (Σχήμα 4) 9. Παξιμάδι για τη συνδετική ράβδο 10. Ρυθμιζόμενα ή σταθερά πόδια 11. Πλέγμα συνδέσμου για πρόσθετες πλήμνες σύνδεσης υγρών 12. Πλήμνες συνδέσμων 9

10 2. Αρχή λειτουργίας 2.1 Στάνταρ σχεδιασμός Ο εναλλάκτης θερμότητας αποτελείται από έναν αριθμό λεπτών κυματοειδών μεταλλικών πλακών. Οι κυματώσεις των πλακών σχηματίζουν κανάλια ροής για τα υγρά ανταλλαγής θερμότητας και παρέχουν σταθερότητα στη συμπιεσμένη συστοιχία πλακών. Οι πλάκες περιέχουν θύρες για τις εισόδους και εξόδους υγρών καθώς και ανοίγματα διασύνδεσης όπως απαιτείται. Οι φλάντζες στερεώνονται στις πλάκες, σχηματίζοντας μια στεγάνωση μεταξύ των υγρών ανταλλαγής θερμότητας και του περιβάλλοντος. Στο παράδειγμα που φαίνεται εδώ, το κρύο υγρό (μπλε) εισρέει στη βάση και το καυτό υγρό (κόκκινο) επάνω. 2.2 Πλαίσιο Οι πλάκες συγκρατούνται μεταξύ τους σε μια προκαθορισμένη διάσταση από τις συνδετικές ράβδους ανάμεσα σε δύο παχιές μεταλλικές πλάκες: μία σταθερή (κεφαλή) και μία κινητή (τελική) πλάκα. Οι συνδέσεις για τις εισόδους και εξόδους του υγρού μπορούν να γίνουν σε κάθε μία από τις δύο ακραίες πλάκες. Οι πλάκες αναρτώνται στην επάνω ράβδο και οδηγούνται από την κάτω ράβδο. Μια τελική στήλη στηρίζει τα άκρα της επάνω και κάτω ράβδου. 10

11 2.3 Υγειονομικoί εναλλάκτες θερμότητας Τα πλαίσια που χρησιμοποιούνται για υγεινομικούς ή υγιεινούς σκοπούς κατασκευάζονται από σταθερό ανοξείδωτο χάλυβα ή ανθρακοχάλυβα με ανοξείδωτο χαλύβδινο περίβλημα. Οι τυπικές συνδέσεις είναι συνήθως ρακόρ υγειονομικών σωλήνων. Τα βιομηχανικά ρακόρ μπορούν να παρέχονται όταν απαιτείται. Οι πλάκες μπορούν να έχουν παράλληλη ή διαγώνια ροή. Υπόδειξη: Ο τύπος της πλάκας, είτε παράλληλος είτε διαγώνιος, επηρρεάζει τη θέση των συνδέσεων εισόδου και εξόδου ροής, αριστερά/δεξιά. Οι παράλληλες πλάκες έχουν θύρες εισόδου και εξόδου ροής στην ίδια πλευρά, π.χ. αριστερή πλευρά για το καυτό υγρό και δεξιά πλευρά για το κρύο υγρό. Για τις διαγώνιες πλάκες όμως, αν το υγρό εισέλθει στο κανάλι στην αριστερή γωνία, τότε θα βγει από το κανάλι στη δεξιά γωνία Οι παράλληλες πλάκες απαιτούν μόνο έναν τύπο πλάκας, ενώ οι διαγώνιες πλάκες απαιτούν δύο διαφορετικές πλάκες για να σχηματίσουν ένα κανάλι ροής Πλέγματα και πλήμνες Το ενδιάμεσο πλέγμα χωρίζει τον εναλλάκτη θερμότητας σε ξεχωριστά τμήματα τα οποία μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα. Τα πλέγματα σύνδεσης είναι εξοπλισμένα με αφαιρούμενες συνδετικές πλήμνες από ανοξείδωτο χάλυβα. 11

12 Οι συνδετικές πλήμνες μπορούν επίσης να σχηματίζουν τις συνδέσεις μεταξύ των τμημάτων του εναλλάκτη θερμότητας και να παρέχουν εξωτερικές συνδέσεις από και προς αυτά τα τμήματα Διάφραγμα ψεκασμού Ένα διάφραγμα ψεκασμού μπορεί να στερεωθεί στη συστοιχία πλακών για προστασία. Το διάφραγμα ψεκασμού κατασκευάζεται από πτυχωτό ανοξείδωτο χάλυβα και αναρτάται στην επάνω ράβδο του εναλλάκτη θερμότητας για εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση. Υπόδειξη: Η χρήση ενός διαφράγματος ψεκασμού συνιστάται κάθε φορά που τα διαβρωτικά υγρά ή οι υψηλές θερμοκρασίες αποτελούν κίνδυνο ασφαλείας για το προσωπικό. Ένα διάφραγμα ψεκασμού παρέχεται για καινούριους ή υπάρχοντες εναλλάκτες θερμότητας Πλάκες διαχωριστήρα Η πλάκα διαχωριστήρα είναι βασικά μια συμπαγής χαλύβδινη πλάκα με πάχος 6 έως 10 mm. Η πλάκα διαχωριστήρα έχει το ίδιο σχήμα εξωτερικά με τις πλάκες ροής. Οι πλάκες διαχωριστήρα χρησιμοποιούνται για να διαιρούν έναν εναλλάκτη θερμότητας σε δύο τμήματα που λειτουργούν ξεχωριστά. Οι πλάκες διαχωριστήρα δεν έχουν εξωτερικές συνδέσεις αλλά επιτρέπουν τη ροή από το ένα τμήμα στο άλλο μέσω των θυρών τους. Πλάκα διαχωριστήρα 12

13 2.4 Πλάκες διπλού τοιχώματος APV DuoSafety Η πλάκα εναλλάκτη θερμότητας APV DuoSafety είναι μια πλάκα διπλού τοιχώματος που κατασκευάζεται από δύο ξεχωριστές πλάκες που πιέζονται μεταξύ τους για να σχηματίσουν μια πλάκα DuoSafety. Κάθε ζευγάρι πλακών APV DuoSafety είναι εξοπλισμένο με μια φλάντζα χωρίς κόλλα, που στεγανοποιεί τις πλάκες και τις κρατάει κολλημένες. Οι δύο πλάκες μπορεί να έχουν κατασκευαστεί από τα ίδια ή και από διαφορετικά υλικά. Το διάκενο μεταξύ των δύο πλακών του ζευγαριού πλακών APV DuoSafety χρησιμεύει ως ζώνη ασφαλείας σε περίπτωση διαρροής μεταξύ των πλακών. Αν προκύψει διαρροή σε αυτή τη ζώνη ασφαλείας (π.χ. εξαιτίας διάβρωσης, φθοράς ή γήρανσης των παρεμβυσμάτων), αυτό το διάκενο παρέχει πρόσθετη ασφάλεια ενάντια στην ανάμειξη των δύο υγρών. Το υγρό θα διαφύγει στην ατμόσφαιρα από το διάκενο μεταξύ των δύο τοιχωμάτων και θα αποφευχθεί η αλληλομόλυνση. Αν παρατηρηθεί διαρροή από έναν εναλλάκτη θερμότητας που περιέχει πλάκες DuoSafety, πρέπει να δράσετε αμέσως για να εντοπίσετε και να αντικαταστήσετε τα ελαττωματικά τεμάχια πριν δημιουργηθεί διάβρωση ή φθορά και στα δύο τοιχώματα πλάκας και προκληθεί κίνδυνος μόλυνσης. Αν ένας εναλλάκτης θερμότητας DuoSafety είναι εξοπλισμένος με διάφραγμα ψεκασμού, ίσως είναι αναγκαίο να αφαιρείτε τακτικά το διάφραγμα για να παρατηρείτε αν οι γωνίες της συστοιχίας πλακών έχουν σημάδια διαρροής. Πρέπει να κάνετε έναν οπτικό έλεγχο τουλάχιστον κάθε 3 μήνες. 13

14 ! Η διαρροή από μια πλάκα DuoSafety αποτελεί μια προειδοποίηση για να αντιδράσει ο χρήστης. Υπόδειξη: Οι πλάκες DuoSafety χρησιμοποιούν συχνά ειδικές φλάντζες που ίσως μπερδευτούν με τις φλάντζες για τις μονές πλάκες επειδή μοιάζουν. Επικοινωνήστε με την APV για να βεβαιωθείτε ότι έχετε τις σωστές φλάντζες. 2.5 Συγκολλημένα ζευγάρια πλακών APV ParaWeld Το ζευγάρι πλακών APV ParaWeld αποτελείται από μία αριστερή και μία δεξιά πλάκα που είναι συγκολλημένες μαζί με λέιζερ ώστε να σχηματίζουν ζευγάρι. Αυτό το σύστημα ζευγαριού συγκολλημένων πλακών ενδείκνυται ιδιαίτερα για χρήση με ψυκτικά μέσα όπως η αμμωνία και το φρέον ή με άλλα καυστικά υγρά που διαφορετικά θα μπορούσαν να καταστρέψουν τις φλάντζες σε μια συμβατική πλάκα εναλλάκτη θερμότητας. Όταν τα συγκολλημένα ζευγάρια τοποθετηθούν σε ένα πλαίσιο, κάθε ζευγάρι στεγανώνεται με ελαστομερή παρεμβύσματα. Υπόδειξη: Ένα ζευγάρι πλακών ParaWeld της APV δε μπορεί να διαχωριστεί για την επιθεώρηση και τον καθαρισμό. Γι' αυτό είναι σημαντικό να αποτρέπετε τη ρύπανση και την έμφραξη της συγκολλημένης διόδου. Αν δε μπορεί να αποφευχθεί η ρύπανση στη συγκολλημμένη δίοδο, τότε πρέπει να γίνει καθαρισμός με κυκλοφορία ενός διαλύματος καθαρισμού. Για ενημέρωση σας συστείνουμε να έρθετε σε επαφή με έναν προμηθευτή καθαριστικών.! Οι δύο πλευρές του εναλλάκτη APV Paraweld ίσως έχουν διαφορετική 14

15 συμβατότητα υγρού και πίεσης και γι' αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να συνδέσετε σωστά τα υγρά.! Ο εναλλάκτης APV Paraweld δεν ενδείκνυται για διαδικασίες υγιεινής όπου αναμένεται οργανική ρύπανση, για παράδειγμα, γαλακτοκομικά προϊόντα. 2.6 Φίλτρα εν σειρά Για βιομηχανικές εφαρμογές που περιλαμβάνουν τροφικές ίνες ή σωματίδια τα οποία ίσως προκαλέσουν ρύπανση στις πλάκες ή να μπλοκάρουν τις διόδους εναλλάκτη, σας συστείνουμε να χρησιμοποιήσετε ένα εν σειρά φίλτρο APV. Το εν σειρά φίλτρο APV μπαίνει στη θύρα εισόδου υγρών του εναλλάκτη θερμότητας μέσα από ένα άνοιγμα στην τελική πλάκα και κλείνει με ένα τυφλό κάλυμμα πλήρους φλάντζας. Οι διαστάσεις του εν σειρά φίλτρου είναι 2,5 mm (0,1"). Κατά την αγορά ενός φίλτρου για έναν υπάρχοντα εναλλάκτη APV, ελέγξτε αν η τελική πλάκα είναι προετοιμασμένη για την τοποθέτηση ενός εν σειρά φίλτρου. Ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε την τελική πλάκα ή μία προσαρμογή. 15

16 3. Γενικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας Να τηρείτε πάντοτε τις υποδείξεις ασφαλείας που χαρακτηρίζονται από το σύμβολο προειδοποίησης:! Υπάρχουν σε όλο το εγχειρίδιο. Οι εναλλάκτες θερμότητας APV έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνονται σε όλα τα γενικά αποδεκτά πρότυπα ασφαλείας. Όπως με κάθε μηχανική συσκευή, η σωστή και ασφαλής απόδοση του εξοπλισμού εξαρτάται από το σωστό χειρισμό, τη λειτουργία και τη συντήρηση.! Πρέπει να ακολουθείτε τα ακόλουθα γενικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας για να αποφύγετε τους τραυματισμούς και τις ζημιές: 1. Πάντα να τηρείτε τους ισχύοντες τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς ασφαλείας. 2. Να χρησιμοποιείτε πάντα το σωστό προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γάντια και ειδικά παπούτσια, όσο ακουμπάτε και χειρίζεστε τον εξοπλισμό. 3. Ακολουθήστε τις σωστές διαδικασίες ανύψωσης κατά τη μετακίνηση του εξοπλισμού. 4. Μην εκθέτετε ποτέ τον εξοπλισμό σε υψηλές θερμοκρασίες, σε καυστικές χημικές ουσίες ή σε μηχανικές κρούσεις που θα μπορούσαν να του προκαλέσουν ζημιά. 5. Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα πρέπει να μετακινούν και να χειρίζονται τον εξοπλισμό. 16

17 4. Παραλαβή του εξοπλισμού 4.1 Έλεγχος παραλαβής Οι εναλλάκτες θερμότητας APV μπορούν να αποσταλούν πλήρως συναρμολογημένοι και στερεωμένοι σε πλαίσια. Ο εναλλάκτης στερεώνεται συνήθως πάνω σε παλέττες και τυλίγεται με προστατευτικό πλαστικό. Μια άλλη συσκευασία ίσως είναι ένα ανοιχτό κουτί ή μια συσκευασία κατάλληλη για θαλάσσια μεταφορά. Πριν ανοίξετε τη συσκευασία, ελέγξτε την για τυχόν ελαττώματα κατά τη μεταφορά και όταν αποσυσκευάσετε ελέγξτε και τον εξοπλισμό για πιθανές ζημιές. Οποιαδήποτε βλάβη που προκλήθηκε από τη μεταφορά πρέπει να αναφερθεί αμέσως. Ελέγξτε τον εξοπλισμό σύμφωνα με το εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με τον εξοπλισμό. Οποιαδήποτε παρέκκλιση πρέπει να αναφερθεί αμέσως. 4.2 Έγγραφα Τα παρακάτω έγγραφα περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό: Περιλαμβάνονται τα παρακάτω σχέδια τα οποία είναι είτε μεμονωμένα ή ενσωματωμένα σε ένα (σχέδιο πελάτη): Σχέδιο συναρμολόγησης ή σχέδιο γενικής διάταξης Σχέδιο διάταξης πλακών εναλλάκτη μαζί με λίστα εξαρτημάτων Άλλα έγγραφα ανάλογα με την παραγγελία ή το προϊόν 17

18 4.2.1 Σχέδιο συναρμολόγησης Αυτό το σχέδιο παρέχει πληροφορίες όσον αφορά τις συνολικές διαστάσεις, τις θέσεις των μπουλονιών κι ένα διάγραμμα σύνδεσης που δείχνει που θα συνδεθούν οι εξωτερικές σωληνώσεις Σχέδιο γενικής διάταξης Αυτό το σχέδιο γενικής διάταξης παρέχει τις ίδιες λεπτομερείς πληροφορίες με το σχέδιο συναρμολόγησης όπως επίσης και λεπτομέρειες που αφορούν τον πελάτη Σχέδιο διάταξης πλακών εναλλάκτη PHE Ο εναλλάκτης θερμότητας έχει σχεδιαστεί για να εκετελεί μια αποστολή (ή αποστολές) αφού συναρμολογηθεί σε μια συγκεκριμένη σειρά αποτελούμενος από έναν συγκεκριμένο αριθμό και τύπο πλακών. Αυτή η διάταξη παρουσιάζεται σχηματικά από το διάγραμμα πλακών που εμφανίζεται στο σχέδιο διάταξης. Το σχέδιο συνοψίζει τις πλάκες και τις φλάντζες στη διάταξη του εναλλάκτη θερμότητας. Η περίληψη περιλαμβάνει τους τύπους πλακών, τις γωνίες, το πάχος και τα υλικά, μαζί με τον τύπο φλάντζας, και τη μέθοδο πρόσδεσης (με κόλλα ή σφιγκτήρες) και τον κωδικό εξαρτήματος. Το σχέδιο διάταξης συνοψίζει τη διάσταση της συμπιεσμένης συστοιχίας πλακών, το συνολικό βάρος και τον όγκο συγκράτησης. 18

19 4.3 Πινακίδα στοιχείων Τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού έχουν τυπωθεί πάνω στην πινακίδα στοιχείων (στερεωμένη στην κεφαλή ή στην τελική πλάκα). Όταν επικοινωνείτε με την APV για σέρβις ή ανταλλακτικά, να αναφέρετε το σειριακό αριθμό που υπάρχει πάνω στην πινακίδα. 5. Μεταχείριση 5.1 Ανύψωση! Βλέπε προειδοποίηση όσον αφορά ανύψωση από την τελική πλάκα Αν ο εναλλάκτης θερμότητας έχει συσκευαστεί και μεταφερθεί ακουμπισμένος πάνω στην πλάκα κεφαλής πρέπει να προσέξετε κατά την ανύψωση, ώστε να αποφύγετε την ολίσθηση και το κτύπημα στη βάση ή στα πόδια του εξοπλισμού. Οι εναλλάκτες θερμότητας APV παρέχονται με λαβές ή οπές για την ασφαλή ανύψωση και μεταφορά του συσκευασμένου εξοπλισμού. Όταν ανυψώνετε ένα συναρμολογημένο πλαίσιο εναλλάκτη θερμότητας, βεβαιωθείτε ότι το σημείο ανύψωσης είναι πάνω από το κέντρο βάρους του εξοπλισμού.! Ο εξοπλισμός ανύψωσης πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να χρησιμοποιείται πάντα σε πλήρη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές και τους περιορισμούς που ισχύουν για τον συγκεκριμένο εξοπλισμό.! Προειδοποίηση: Η ανύψωση από την τελική πλάκα όπως φαίνεται παραπάνω δεν επιτρέπεται για κάποια μοντέλα και ίσως προκληθεί βλάβη στις πλάκες. Ελέγχετε για προειδοποιητικά σήματα πάνω στην τελική πλάκα. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιείτε εναλλακτικά κρίκους ανύψωσης όπως φαίνεται παρακάτω. 19

20 ! Να μην υπερβαίνετε την μέγιστη γωνία ανάμεσα στα συρματόσχοινα ανύψωσης ώστε να μην ξεπεράσετε την επιτρεπόμενη μηχανική τους τάση. Η γωνία δε θα πρέπει να ξεπερνάει τις 120 καμία στιγμή. Αν το ύψος οροφής δεν επιτρέπει την ασφαλή γωνία ανύψωσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καρότσια για να μετακινήσετε τον εξοπλισμό.! Να τηρείτε πάντα τις σωστές διαδικασίες για την ανύψωση και τη μετακίνηση του εξοπλισμού και να χρησιμοποιείτε εξειδικευμένο προσωπικό για την ανύψωση και μετακίνηση. Το προσωπικό πρέπει να ακολουθεί τις πρακτικές ασφαλούς συναρμολόγησης. Η εσφαλμένη χρήση περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων ίσως προκαλέσουν ζημιά στον εναλλάκτη σε κρίσιμα σημεία. 6. Τοποθέτηση 6.1 Βάση θεμελίωσης Ο εναλλάκτης θερμότητας APV πρέπει να τοποθετηθεί πάνω σε σταθερό τσιμεντένιο δάπεδο. Αν η μονάδα είναι εξοπλισμένη με πόδια, τότε οι διαστάσεις και η τοποθέτηση τους αναγράφεται στο σχέδιο συναρμολόγησης. 6.2 Απαιτήσεις χώρου Βεβαιωθείτε ότι υπάρει αρκετός χώρος γύρω από τον εναλλάκτη θερμότητας για να διαχωρίσετε τη συστοιχία πλακών καθώς και για να αφαιρέσετε ή να τοποθετήσετε 20

21 πλάκες. Ο ελεύθερος χώρος που απαιτείται αναγράφεται στο σχέδιο συναρμολόγησης.! Εξασφαλίστε επαρκή χώρο γύρω από τον εναλλάκτη θερμότητας. 6.3 Συνδέσεις Αν ο εναλλάκτης θερμότητας έχει υγρές συνδέσεις στην τελική πλάκα, είναι σημαντικό να ελεγχθεί η συμπιεσμένη διάσταση σε σχέση με το σχέδιο πριν συνδεθούν οι σωλήνες. Για την εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση του εναλλάκτη θερμότητας, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένας σωλήνας με καμπύλη σε όλες τις συνδέσεις στην τελική πλάκα. Οι συνδέσεις εναλλάκτη θερμότητας στην τελική πλάκα και στα πλέγματα σύνδεσης έχουν μικρή αντοχή ενάντια στις σωληνώσεις ή στα φορτία ακροφυσίων. Αυτά τα φορτία μπορούν να δημιουργηθούν από θερμική εκτόνωση. Πρέπει να προσέχετε για να αποφύγετε τη μετάδοση αυτών των δυνάμεων και των ροπών σωληνώσεων προς τον εναλλάκτη PHE. 21

22 7. Αποθήκευση 7.1 Βραχυχρόνια αποθήκευση (λιγότερο από 6 μήνες) Ο εναλλάκτης θερμότητας πρέπει να αποθηκευτεί σε κρύο και ξηρό περιβάλλον μακριά από το φως του ηλίου. Πρέπει να προστατευτεί από το νερό και τις ακαθαρσίες με ένα αδιάβροχο κάλυμμα, το οποίο θα επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα. 7.2 Μακροχρόνια αποθήκευση (πάνω από 6 μήνες) Ο εναλλάκτης θερμότητας πρέπει να αποθηκευτεί σε κρύο και ξηρό περιβάλλον μακριά από το φως του ηλίου. Πρέπει να προστατεύεται από το νερό και τις ακαθαρσίες με ένα αδιάβροχο κάλυμμα, το οποίο όμως να επιτρέπει την κυκλοφορία αέρα.! Πρέπει να αποφεύγετε πάντα τον εξοπλισμό που παράγει όζον, τον αλμυρό αέρα και τις άλλες διαβρωτικές ατμόσφαιρες. Όλες οι συνδέσεις πρέπει να είναι κλειστές ώστε να εμποδίσουν το νερό και τις ακαθαρσίες να εισχωρήσουν μέσα στον εναλλάκτη θερμότητας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις εργοστασιακές τοποθετημένες τάπες ή καλύμματα. Για να παρατείνετε το χρόνο ζωής των φλαντζών, σας συστείνουμε να χαλαρώνετε τις φλάντζες λύνοντας λίγο τις συνδετικές ράβδους περίπου κατά 10% από τις διαστάσεις της συμπιεσμένης συστοιχίας πλακών. 22

23 8. Εκκίνηση και λειτουργία 8.1 Εκκίνηση! Η εκκίνηση του εναλλάκτη θερμότητας πρέπει να γίνει αργά και απαλά ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε σοκ πίεσης και κρούση νερού που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό και διαρροή. Μην επιτρέπετε τις αλλαγές πίεσης άνω των 10 bar (150 psi) ανά λεπτό. Οι αλλαγές θερμοκρασίας ίσως είναι πιο δύσκολο να ελέγχονται αλλά ιδανικά θα πρέπει να περιορίζονται σε λιγότερο από 10 C (20 F) ανά λεπτό. Οι επαναλαμβανόμενες υδραυλικές και θερμικές συνθήκες ίσως προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στον εναλλάκτη PHE. Αν ο εναλλάκτης θερμότητας παρέχεται με βαλβίδες διακοπής στις εισόδους, αυτές πρέπει να κλείσουν πριν την εκκίνηση και να ανοίξουν αργά μετά την εκκίνηση της αντλίας Για εναλλάκτες θερμότητας εφαρμογών υγιείνής με πολλαπλά τμήματα, πριν συνεχίσετε διαβάστε επίσης το κεφάλαιο 9.5 "Επανασυναρμολόγηση". 8.2 Λειτουργία Οι εναλλάκτες θερμότητας APV έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με προκαθορισμένες θερμοκρασίες, επιτρεπτές πτώσεις πίεσης, πιέσεις σχεδιασμού και συνθέσεις υγρών.! Η υπέρβαση των ονομαστικών θερμοκρασιών και πιέσεων μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τον εξοπλισμό και το προσωπικό, και πρέπει να αποφεύγεται. 23

24 Οι αποκλίσεις από την προβλεπόμενη σύνθεση υγρών ίσως προκαλέσουν διάβρωση στις πλάκες και ζημιά στις φλάντζες, ακόμα κι αν οι αποκλίσεις διαρκούν για μικρό χρονικό διάστημα Ανθεκτικότητα στη διάβρωση Πριν αρχίσετε τη λειτουργία θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το ρευστό μέσο δεν υπερβαίνει το βαθμό αντιδιαβρωτικής αντοχής των υλικών που έχουν επιλεχθεί για τον εναλλάκτη θερμότητας. Ακόμα και το ακατέργαστο νερό ίσως να περιέχει υψηλού βαθμού διαβρωτικές ουσίες (π.χ. χλωρίδια), που να μπορεί να προσβάλει την επιφάνεια πλάκας. Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία διάβρωσης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Για εναλλάκτες DuoSafety PHE, πρέπει να γίνεται συχνή εξωτερική επιθεώρηση διαρροής των γωνιών συστοιχίας πλακών, για την αναζήτηση διαρροών γιατί αρχίζουν σε μικρή έκταση και εξατμίζονται γρήγορα. Όπου γίνεται καθαρισμός CIP σε τακτά διαστήματα, διεξάγετε έλεγχο περίπου κάθε 30 λεπτά μετά την εκκίνηση της κυκλοφορίας του καυτού υγρού CIP, επιθεωρώντας προσεκτικά το δάπεδο κάτω από τη συστοιχία πλακών για τυχόν σταγόνες. Η διαρροή ανιχνεύεται πιο εύκολα αν η περιοχή κάτω από τη συστοιχία πλακών είναι στεγνή πριν αρχίσει η διαδικασία επιθεώρησης. Αν το δάπεδο δεν είναι στεγνό, πρέπει να ψεκαστεί ένα υγρός δείκτης στο δάπεδο και στη συστοιχία πλακών για να ανιχνεύσει σταγόνες του προϊόντος ή του CIP από τον εναλλάκτη θερμότητας. 8.3 Απενεργοποίηση Ο εναλλάκτης θερμότητας πρέπει να απενεργοποιείται αργά και να κρυώνει ομαλά σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Οι βαλβίδες 24

25 εισόδου, αν χρησιμοποιούνται, πρέπει να κλείνουν πριν κλείσετε τις βαλβίδες εξόδου. Αν χρησιμοποιείται ατμός ως μέσο θέρμανσης, πρέπει να απενεργοποιηθεί πρώτα απ' όλα. Για σκοπούς ψύξης, το ψυκτικό υγρό πρέπει να απενεργοποιηθεί πρώτα για να αποφευχθεί το πάγωμα του προϊόντος.! Να αποφεύγετε τις απότομες αλλαγές στις πιέσεις και στις θερμοκρασίες λειτουργίας. Η απότομη ψύξη του εναλλάκτη θερμότητας ίσως προκαλέσει διαρροές, εξαιτίας της απότομης συστολής των φλαντζών στεγάνωσης. Όλα τα υγρά πρέπει να αφαιρεθούν από τον εναλλάκτη θερμότητας μετά την απενεργοποίηση ώστε να αποφευχθεί η καθίζηση των προϊόντων και η κλιμακωτή αποσύνθεση. Σε περίπτωση διαβρωτικού μέσου, ίσως χρειαστεί να καθαρίσετε πλένοντας με καθαρό, μη διαβρωτικό νερό. 9. Συντήρηση! Μην ανοίγετε ποτέ τον εναλλάκτη θερμότητας APV πριν η μονάδα κρυώσει κάτω από τους 40 C (105 F).! Μην ανοίγετε ποτέ έναν εναλλάκτη θερμότητας APV, ο οποίος να βρίσκεται υπό πίεση από κάποια πηγή.! Μην ανοίγετε ποτέ έναν εναλλάκτη θερμότητας APV με σωληνώσεις που είναι συνδεδεμένες με την τελική πλάκα ή τα πλέγματα σύνδεσης. 25

26 9.1 Αποσυναρμολόγηση Κλείστε τις βαλβίδες διακοπής και αποστραγγίστε τον εναλλάκτη θερμότητας όσο καλύτερα γίνεται. Αποσυνδέστε όσους σωλήνες είναι συνδεδεμένοι με την τελική πλάκα. Το λύσιμο και σφίξιμο των συνδετικών ράβδων σε εναλλάκτες θερμότητας APV μεσαίου και μικρού εύρους μπορεί να γίνει με κλειδιά/τανυστήρες καστάνιας. Οι μεγαλύτερες μονάδες απαιτούν υδραυλικό εξοπλισμό ή ηλεκτρικούς/πνευματικούς μετατροπείς ροπής. Μετρήστε και καταγράψτε την συμπιεσμένη διάσταση της συστοιχίας πλακών πριν λύσετε τις συνδετικές ράβδους.! Όπως για κάθε βιδωμένο δοχείο, τα μπουλόνια δεν πρέπει να λύνονται ή να σφίγγονται αδιακρίτως, αλλά πρέπει να ακολουθούν μια σειρά κυλινδρικής κεφαλής, που να εξισορροπεί το άνοιγμα στα δεξιά και στα αριστερά καθ' όλη τη διάρκεια. Στην παρακάτω μέθοδο, η διάσταση X είναι η αρχική συμπιεσμένη διάσταση της συστοιχίας πλακών. Επάνω Λύστε όλες τις συνδετικές ράβδους σε βήματα των 3 mm μέχρι "X + 5%", κι έπειτα αφαιρέστε μόνο τις 2 επάνω και τις 2 κάτω συνδετικές ράβδους στις θέσεις που απεικονίζονται στο σχήμα. Λύστε τις υπόλοιπες συνδετικές ράβδους σε βήματα έως και 6 mm μέχρι "X + 10%". Για μεγάλες ή ψηλές μονάδες (όπου η απόσταση μεταξύ των συνδετικών ραβδών που αριθμούνται 1 και 3, ξεπερνάει τα 1200 Δεξιά πλευρά Αριστερή πλευρά 26

27 mm, 4 ft), αφαιρέστε όλες τις συνδετικές ράβδους εκτός από 1 έως 6. Λύστε τις συνδετικές ράβδους 1 έως 6, με αυτή τη σειρά, σε βήματα το πολύ 25 mm μέχρι να λυθούν όλες οι συνδετικές ράβδοι. Για μικρές μονάδες (απόσταση μεταξύ των ραβδών 1 και 3 μικρότερη από 1200 mm, 4 ft), αφαιρέστε όλες τις συνδετικές ράβδους εκτός από 1 έως 4. Λύστε τις συνδετικές ράβδους 1 έως 4, με αυτή τη σειρά, σε βήματα μέχρι 25 mm μέχρι να λυθούν όλες οι συνδετικές ράβδοι. Δεξιά πλευρά Επάνω Αριστερή πλευρά Κατά τη χρήση υδραυλικών συσκευών σύσφιξης, βεβαιωθείτε ότι κάθε συνδετική ράβδος έχει λυθεί εξίσου κατά το άνοιγμα. Όταν η συστοιχία πλακών έχει απεμπλακεί εντελώς και οι συνδετικές ράβδοι έχουν αφαιρεθεί, μπορείτε να ανοίξετε τον εναλλάκτη θερμότητας σπρώχνοντας την τελική πλάκα πίσω προς το τελικό στήριγμα. Κάτω! Για μεγάλες μονάδες, στερεώστε την τελική πλάκα στη θέση της, για παράδειγμα δένοντάς την στο τελικό στήριγμα, ώστε να παρέχεται επιπλέον ασφάλεια ενάντια σε τυχόν κύληση της τελικής πλάκας κατά τη διάρκεια συντήρησης. Διαχωρίστε προσεκτικά τη συστοιχία πλακών για να αποφύγετε βλάβες στις φλάντζες ή στις πλάκες.! Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γάντια κατά τη μεταχείριση των πλακών. Αφαιρέστε τις πλάκες ανυψώνοντάς τες προς τα πίσω κι έπειτα προς το πλάι από την επάνω ράβδο κι έπειτα τραβήξτε τες από το πλαίσιο. 27

28 9.2 Καθαρισμός Ο εναλλάκτης θερμότητας μπορεί να καθαριστεί χωρίς να ανοιχθεί (π.χ. καθαρισμός επί τόπου και καθαρισμός με το χέρι) Καθαρισμός με το χέρι Ο καθαρισμός με το χέρι γίνεται κανονικά πλένοντας τις πλάκες με μια μαλακή μη μεταλλική βούρτσα, με νερό και καθαριστικό.! Τα καθαριστικά δεν πρέπει να είναι καυστικά ή διαβρωτικά προς τις πλάκες ή τις φλάντζες. Αν έχετε απορίες, ρωτήστε τον προμηθευτή καθαριστικών. Τα καθαριστικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας και σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Σας συστείνουμε να τοποθετήσετε την πλάκα πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια κατά τον καθαρισμό με τη βούρτσα για να αποφύγετε τον κίνδυνο λυγίσματος της πλάκας. Αν ο εναλλάκτης θερμότητας έχει ρυπανθεί έντονα, πρέπει να αφαιρέσετε όλες τις ακαθαρσίες από τις επιφάνειες φλάντζας κατά την επανασυναρμολόγηση του εναλλάκτη. Οποιαδήποτε ρύπανση θα οδηγήσει πιθανότατα σε ελαττωματική στεγανοποίηση. Μην ξεχνάτε ότι για φλάντζες χωρίς κόλλα, οι επιφάνειες στεγανοποίησης που πρέπει να ελέγχονται είναι τόσο στην επάνω όσο και στην κάτω επιφάνεια της φλάντζας. Σε πολλές περιπτώσεις, η ρύπανση ίσως είναι πολύ δύσκολη. Σχετικά με το σωστό καθαρισμό και την επιθεώρηση της συστοιχίας πλακών καθώς και τη σωστή 28