Τηλ. : ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ FAX : ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τηλ. : 210 4110919 ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ FAX : 210 4117347 ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 03/2006 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: /03/2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 111 Ταχ. Κώδικας: ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πληροφορίες : ΚΟΛΑΞΗΣ Ι. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τηλ. : ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ FAX : ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΟΣ: 1) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ Η/Υ ΠΛΗΝ ΧΑΡΤΟΥ 2) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΦΑΞ & 3) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ # ,00# ΕΥΡΩ (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γρ. Λαμπράκη 111 Όροφος 3 ος 27/3/2006 Δευτέρα Τεχνικές Προδιαγραφές Ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 10/3/ Ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης στις Ελληνικές Εφημερίδες. 10/3/ Έχοντας υπόψη: Α Π Ο Φ Α Σ Η 1 Τον Ν.2286/95 "Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (Α 19) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2741/99 (A 199). 2 Τον Ν.2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις" (Α 247). 3 Τον Ν. 2859/00 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α 248). 4 Το Π.Δ. 242/99 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α 201) όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 232/01 (Α 175) και 320/01 (Α 217). 5 Το ΠΔ 394/96 "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου" (Α 266),σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3377/05 (Α 202). 1

2 6 Την αριθ / /0016/ Απόφαση του Υπ. Οικονομικών «περί αποδεικτικού ενημερότητας προς χρέη προς το Δημόσιo» (Β 508). 7 Την αριθμ /4496/0014/ Απόφαση Υπουργείου Οικονομικών περί μη υπαγωγής σε τέλος χαρτοσήμου των αιτήσεων και προσφορών συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς. 8 Την αριθμ /07/2006/ ΥΕΝ/ΔΠΚΕ-Α απόφαση «Συγκρότηση Επιτροπών Προμηθειών, Παραλαβών Ειδών και Εκδίκασης ενστάσεων - προσφυγών ΥΕΝ έτους 2006,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9 Την αριθμ. Π1/6844/ απόφαση Ένταξης Τροποποίησης στα ΕΠΠ Πιστ Την αριθμ /203/ ΥΕΝ/ΔΟΥ απόφαση έγκρισης δαπάνης σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ΚΑΕ Την αριθ /148/05/ ΥΕΝ/ΔΕΚΝ απόφαση έγκρισης δαπάνης σε βάρος του ΚΝΕ Κ.Α Την αριθ /250/2005/ απόφαση διενέργειας διαγωνισμού ΥΕΝ/ΔΠΚΕ-Β. 13 Την αριθ /860/05/ απόφαση έγκρισης δαπάνης ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΔΚΕΟ/ΔΛΕΑΠ. 14. Η αριθ /108/05/23-12/2005 απόφαση έκδοσης ΧΕΠ. 15. Το από πρακτικό της Β Επιτροπής Προμηθειών ΥΕΝ. 16. Την αριθ /22/06/ απόφαση ματαίωσης και επανάληψης του διαγωνισμού της αριθ. 41/05 διακήρυξης ΥΕΝ/ΔΠΚΕ-Β με συντετμημένη προθεσμία διενέργειας του διαγωνισμού. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 1. Δημόσιο, επαναληπτικό, μειοδοτικό διαγωνισμό, ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια α) αναλώσιμων υλικών Η/Υ πλην χάρτου, β) αναλώσιμων υλικών φαξ και γ) αναλώσιμων υλικών φωτοτυπικών μηχανημάτων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι μέχρι ΙV της παρούσας διακήρυξης, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. 2. Οι πιστώσεις βαρύνουν τον Τακτικό προϋπολογισμό του ΥΕΝ, ΚΑΕ 1111 κατά #25.200,00# οικονομικού έτους 2005, το ΚΝΕ Κ.Α κατά #80.000,00# και τον Ειδικό Λογαριασμό Επιθεώρησης ΚΑΕ1439 κατά #3.000,00#, οικονομικού έτους Ο Διαγωνισμός κατάθεση - άνοιγμα προσφορών θα γίνει σε συντετμημένη προθεσμία δέκα επτά (17) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της παρούσας στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον ελληνικό τύπο για τους λόγους που αναφέρονται στο προοίμιο του αριθ. (16) σχετ. της παρούσης. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση. 4. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Διεύθυνση Προμηθειών & Κτιριακών Εγκαταστάσεων Τμήμα Β Γρηγ. Λαμπράκη Τηλ: Fax: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 27/3/2006 Δευτέρα Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις απαιτήσεις της Δ/ξης β) Ενώσεις προμηθευτών και Κοινοπραξίες που πληρούν τις απαιτήσεις της Δ/ξης. 2

3 γ) Συνεταιρισμοί που πληρούν τις απαιτήσεις της Δ/ξης. Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα Ένωση, υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση και της ζητηθεί από την Υπηρεσία εάν αυτή κρίνει ότι η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Η συμμετοχή των ανωτέρω στο διαγωνισμό μπορεί να γίνει είτε απευθείας είτε με νόμιμο εκπρόσωπό τους, είτε μέσω εμπορικών αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες να ασκούν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, εμπορικό βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας το έτος κατά την διάρκεια του οποίου γίνεται ο διαγωνισμός. 6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παραρτήματα I-ΙV που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας: Παράρτημα I Στοιχεία των προς προμήθεια ειδών. Παράρτημα II Γενικοί όροι. Παράρτημα III Τεχνικές προδιαγραφές - Ειδικοί όροι - Κριτήρια Αξιολόγησης. Παράρτημα IV Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών. 7. Η προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπ/σης αξίας (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανά είδος και να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον επτά (07) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά της οποίας η εγγύηση ορίζει χρόνο μικρότερο του ως άνω οριζόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να είναι σύμφωνη ως προς το περιεχόμενό της με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος Ι V της παρούσας. 8. Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα δίδονται από την Δ/νση Προμηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων, Γρ. Λαμπράκη 111, Πειραιάς, 3 ος όροφος, τηλ , όλες τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες έως μ.μ. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εντός δέκα (10) ημερών από της δημοσιεύσεως της παρούσας συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (06) εργάσιμες ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν εξετάζονται. 9. Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν το Δημόσιο. 1. H περίληψη της παρούσας ν αποσταλεί προς δημοσίευση, στο φύλλο διακηρύξεων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και ( κατ ελάχιστον ) σε τρεις ημερήσιες Αθηναϊκές εφημερίδες. Επίσης ν αποσταλεί σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στα Επιμελητήρια και τους Συνδέσμους.- Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Μανώλης Κ.Κεφαλογιάννης 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μέλη της Β Επιτροπής Προμηθειών του ΥΕΝ έτους ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (Περίληψη της Διακήρυξης) 1. ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ 2.ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ Ξενοφώντος 5, ΑΘΗΝΑ 3. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 111, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 18, ΑΘΗΝΑ 5. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Κάνιγγος 27, ΑΘΗΝΑ 6. ΤΕΕ Καραγιώργη Σερβίας 4, ΑΘΗΝΑ 7. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 7, ΑΘΗΝΑ 8. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Λουδοβίκου 1, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 9. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πανεπιστημίου 44, ΑΘΗΝΑ 10. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Αγ. Κων/νου ΠΕΙΡΑΙΑ 11. ΕΟΜΜΕΧ Ξενίας 16 και Έβρου, ΑΘΗΝΑ ΙΙΙ. EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. ΥΕΝ/Γραφ. κ. ΥΕΝ 2. ΥΕΝ/Γραφ. κ. Γ.Γ 3. ΥΕΝ/Γραφ. κ. Α/ΛΣ 4. ΥΕΝ/Γραφ. κ. Α Υ/ΛΣ 5. ΥΕΝ/Γραφ. κ. Γ.Δ.Δ.Υ. 6. ΥΕΝ/ΔΠΚΕ-Α -Γ 7. YEN/ΔΕΚΝ 10. ΥΕΝ/ΔOY-Α 11. ΥΕΝ/Γραφ. Επικοινωνίας & ΜΜΕ 4

5 Ανήκει στην αριθ. 03/2006 Διακήρυξη ΥΕΝ/ΔΠΚΕ-Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ α) Αναλώσιμα υλικά Η/Υ πλην χάρτου. β) Αναλώσιμα υλικά φαξ. γ) Αναλώσιμα υλικά φωτοτυπικών μηχανημάτων. 20/08/01/90/0 (Είδος α). Όπως πίνακες Παραρτήματος ΙΙΙ και ανάλογα τιμής μονάδας προσφορών. Είδος α) ,00 (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%). Είδος β) ,00 (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%). Είδος γ) ,00 (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%). Τακτικός Προϋπολογισμός ΚΑΕ ΚΝΕ Κ.Α Ειδικός Λογαριασμός Επιθεώρησης ΚΑΕ Είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης για τις Υπηρεσίες που βρίσκονται εντός Αττικής και τριάντα (30) ημέρες για τις Υπηρεσίες που βρίσκονται εκτός Αττικής. Όπως πίνακες Παραρτήματος ΙΙΙ. 4% επί της καθαρής αξίας υπέρ ΜΤΝ (είδος α, β, γ). 2% επί της καθαρής αξίας υπέρ ΤΑΝ (είδος α, β, γ). 0.30% επί της καθαρής αξίας υπέρ ΤΑΔΥ/ΥΠΑΝ (είδος α). 0,10% επί της καθαρής αξίας υπέρ (Γ.Δ.Κ.Π.) (είδος α). 0,25% επί της καθαρής αξίας υπέρ Δημοσίου (είδος α, β, γ). 2% χαρτόσημο επί των ανωτέρω κρατήσεων (εξαιρουμένης της κράτησης 0.25% υπέρ Δημοσίου). (είδος α, β, γ). 20% υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου. (είδος α, β, γ). Η δαπάνη υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας για ποσά που αφορούν προμήθεια ειδών και 8% για ποσά που αφορούν εργασία και χορηγείται σχετική βεβαίωση. (Ν. 2198/94). Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών από Έλληνα αντιπρόσωπο οίκο του Εξωτερικού,το ποσοστό της ανωτέρω παρακράτησης φόρου εισοδήματος για τα ποσά της αμοιβής του, ανέρχεται στο 15%(Ν.1882/90-ΦΕΚ 43/90). Προσφορές γίνονται δεκτές και τμηματικά ανά είδος όπως έχουν ομαδοποιηθεί στον ως άνω πίνακα. Στην περίπτωση που η προσφορά δεν είναι για το σύνολο των ως άνω προκηρυχθέντων υπό προμήθεια ειδών όπως έχουν ομαδοποιηθεί στον ως άνω πίνακα (α+β+γ), η εγγύηση συμμετοχής δύναται να είναι σε ποσοσστό 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού του προσφερόμενου είδους όπως αυτό ανά είδος αναφράφεται ανωτέρω (κατ' ελάχιστον). Επισημαίνεται ότι οι προς προμήθεια ποσότητες θα αναμορφωθούν ανάλογα με την τιμή μονάδας των προσφορών μέσα στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 5

6 Ανήκει στην αριθ. 03/2006 Διακήρυξη ΥΕΝ/ΔΠΚΕ-Β Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο Διαγωνισμού. Αντικείμενο διαγωνισμού είναι η προμήθεια αναλώσιμων υλικών Η/Υ πλην χάρτου, αναλώσιμων υλικών φαξ και αναλώσιμων υλικών φωτοτυπικών μηχανημάτων, όπως ανά ποσότητα και είδος περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ. AΡΘΡΟ 2 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 1. Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής, οι αναφερόμενοι στην παρ.5 της απόφασης της παρούσας εφόσον δεν αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς του Ελληνικού δημοσίου ή ΝΠΔΔ. 2. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές (οικονομικές - τεχνικές) υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα-σχέδια και τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική Γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Η προσφορά (οικονομική - τεχνική ) πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη σε δύο (2) αντίγραφα στο ένα εκ των οποίων αναγράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή αποστέλλονται: Α) στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης - Δ/νση Προμηθειών & Κτιριακών εγκαταστάσεων - Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών ( Γρ. Λαμπράκη Πειραιάς Τηλ , FAX ), όλες τις εργάσιμες ημέρες από ώρα έως μ.μ, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Β) Κατά την ημερομηνία και ώρα διενέργειάς του, στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ( Γρ. Λαμπράκη Πειραιάς). Προσφορές που περιέρχονται ή υποβάλλονται στην Υπηρεσία ή στην Επιτροπή ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ, ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ. Την ευθύνη εμπρόθεσμης υποβολής της προσφοράς ακόμη και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας φέρει ο ενδιαφερόμενος. Το ΥΕΝ δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων και δεν υποχρεούται να παραλάβει οποιουσδήποτε φακέλους έγγραφα, κ.λ.π. από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. 3. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: (α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα (β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (γ) Ο αριθμός της διακήρυξης (δ) Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού (ε) Τα στοιχεία του αποστολέα (στ) Σημείωση «Να ανοιχτεί μόνο από την αρμόδια Επιτροπή Προμηθειών» 4. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά των άρθρων 6,8 του Π.Δ. 394/96, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: (πρωτότυπο αντίγραφο). (α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, (μόνο για φυσικά πρόσωπα),έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (Π.Δ. 394/96 άρθρο 6) (γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδονται τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά από κάποια δικαστική ή διοικητική αρχή που είναι αρμόδια σύμφωνα με την εσωτερική Νομοθεσία της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση ο συμμετέχων καταθέτει ένορκη βεβαίωση, ή υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας στην οποία θα δηλώνεται: 1) Η αδυναμία έκδοσης από τις ανωτέρω αρχές των ανωτέρω πιστοποιητικών και 2) ότι ο ίδιος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 6

7 απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ανάλογα με την περίπτωση που αντιστοιχεί στη κατάσταση ή διαδικασία που θα πιστοποιούσε το μη εκδιδόμενο πιστοποιητικό. Σε χώρα που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες υποχρεούται να καταθέσουν με την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή και να έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού ή ισοδύναμης διαεπαγγελματικής οργάνωσης. στ) Οι συνεταιρισμοί πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλουν με την προσφορά τους και βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. ζ) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 5. Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά εφ όσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο Διαγωνισμό στην Υπηρεσία και δεν έχει λήξη η ισχύ τους. Θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με τον αριθμό της Δ/ξης του διαγωνισμού στον οποίο κατατέθηκαν. 6. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω υπό στοιχεία (δ), (ε),(στ) έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν ν αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 7. Εκπρόσωποι ή αντιπρόσωποι των φυσικών ή νομικών προσώπων, συνεταιρισμών ή ενώσεων προμηθευτών επιπλέον των δικαιολογητικών που χρειάζεται να προσκομίσουν όπως παραπάνω και ανάλογα με την περίπτωση, απαιτείται να καταθέσουν και εξουσιοδοτική επιστολή η οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό (Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, συμβολαιογραφική πράξη) από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή αντιπρόσωποί τους και μετέχουν στον διαγωνισμό για λογαριασμό τους. 8. Πιστοποιητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή θα συνοδεύονται με ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ στην Ελληνική από κρατική αρχή ή από εξουσιοδοτημένα από την νομοθεσία άτομα. 9.Υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει ότι: (α) Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης. (β) Δεν έχουν αποκλειστεί από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς. (γ) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. (δ) Ότι είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών τους υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων τους εν γένει προς το Δημόσιο Τομέα. (ε) Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. (στ) Τα αναφερόμενα είδη στο σύνολο τους είναι καινούργια. 10. Προσφορά που υποβάλλεται από ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ή ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν τον συνεταιρισμό ή την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το είδος της υπηρεσίας ή το μέρος που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή του συνεταιρισμού ευθύνεται στο ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στην ένωση ή στον συνεταιρισμό προμηθευτών η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτελέσεως της σύμβασης. Η ένωση ή ο συνεταιρισμός, επίσης, μπορεί να υποχρεωθεί να λάβει ορισμένη νομική μορφή, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 11. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως στην προσφορά τους με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους, ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχονται, σε περίπτωση που δεν αποδέχονται το σύνολο των όρων, στη δήλωση θα αναφέρονται επιγραμματικά τα σημεία της προσφοράς τους στα οποία υπάρχει διαφοροποίηση. Αναλυτικά οι αποκλίσεις προσφερομένων σε σχέση με τις αντίστοιχες απαιτήσεις και όρους της διακήρυξης θα συμπεριλαμβάνονται στην τεχνική προσφορά. Εφ όσον δεν αναγράφονται αποκλίσεις θεωρείται ότι ο προσφέρων ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ τους όρους της διακήρυξης. 7

8 12. Οι εμπορικοί αντιπρόσωποι στην Ελλάδα των ημεδαπών εγκατεστημένων στην αλλοδαπή ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων ή συνεταιρισμών ή κοινοπραξιών ή ενώσεων πρέπει να καταθέσουν επιπλέον : α) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Επιμελητηρίου ότι είναι αναγνωρισμένοι εμπορικοί εκπρόσωποι και κατέχουν τα προσόντα ου απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις. β) Δικαιολογητικά από τα οποία να είναι εμφανές ότι είναι εμπορικοί αντιπρόσωποί τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 13. Η μη προσκόμιση με την προσφορά όλων των παραπάνω δικαιολογητικών του άρθρου 2 ή εάν κατά τον έλεγχο των προσκομισθέντων διαπιστωθεί σοβαρή ανειλικρίνεια των στοιχείων συνεπάγεται τον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ από τον διαγωνισμό. 14. Οι αρμόδιες Επιτροπές του ΥΕΝ μπορούν να ζητήσουν από τους συμμετέχοντες να αποσαφηνίσουν τα ανωτέρω κατατεθέντα δικαιολογητικά και να ζητήσουν οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 του ΠΔ 394/96. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 1. Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα : (α) Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά (πρωτότυπο αντίτυπο) και η εγγύηση συμμετοχής (πρωτότυπο αντίτυπο). Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "OIKONOMIKΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". (β) Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. (γ) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 2. Oι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 3. Περιπτώσεις προσφορών (τεχνικές - οικονομικές) που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης ή δεν πληρούν απαράβατους όρους ή είναι αόριστες ή δεν μπορεί να προσδιορισθεί η συγκριτική τιμή και είναι ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, θα απορρίπτονται μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση των Επιτροπών. Αντίθετα δεν απορρίπτονται οι προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 4. Προσφορά που δεν πληροί τους ουσιώδεις απαράβατους Όρους της διακήρυξης και δεν παρέχει την ανάλογη ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 5. Η υπέρβαση του αναφερόμενου στη παρούσα διακήρυξη χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ή υπό αίρεση αποδοχή του αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 6. Στην τεχνική προσφορά με ποινή απόρριψης δεν θα γίνεται αναφορά σε οικονομικά μεγέθη - στοιχεία τα οποία αναφέρονται μόνο στην οικονομική προσφορά. 7. Αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΤΙΜΗ κατατίθενται μαζί με την τεχνική προσφορά. 8. Επισημαίνεται ότι : α) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. β) Διευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. γ) Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 8

9 δ) Oι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα έξι (06) μηνών. Ο χρόνος υπολογίζεται από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει ΧΡΟΝΟ ισχύος ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ του παραπάνω αναφερόμενου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον μειοδότη μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς. Δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνον εφόσον αυτός το αποδεχτεί και αν παρατάθηκε η ισχύς της προσφοράς του με έγγραφη ανακοίνωσή του, εάν αυτό είχε ζητηθεί από την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού ή την Υπηρεσία. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφ' όσον ζητηθεί πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη Δ/ξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου χρόνου παράτασης ισχύος,ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. ε) O προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του, μέρος της ή ολόκληρη μετά την κατάθεση της και ανεξάρτητα αν κατακυρώθηκε ή όχι η προσφορά του, μέχρι την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του δ/σμού. Σε περίπτωση που την αποσύρει υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 34 του Π.Δ 394/96. ΑΡΘΡΟ 4 DUMPING ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ α) Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στη περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάμεσα προϊόντα) για την κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη στην προσφορά των ενδιαφερομένων. β) Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους και να θεωρήσουν νομίμως το γνήσιο της υπογραφής τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. γ) Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει, στο χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την ΕΕ στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης. ΑΡΘΡΟ 5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ Εφόσον αρμοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόμενου προϊόντος, τα έξοδα της αρμόδιας Επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ αναλογία. Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από της ενημερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσμίας η προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. ΑΡΘΡΟ 6 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΩΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να το γνωστοποιήσει γραπτώς στην αρμόδια Επιτροπή. Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. ΑΡΘΡΟ 7 ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 9

10 Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι συμμετέχοντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της ανωτέρω ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος. ΑΡΘΡΟ 8 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή προμηθειών ΥΕΝ. Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν. 2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος (δικαιολογητικά) καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς κατά σειρά λήψης των προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο και καταγράφονται στο πρακτικό παρουσία των συμμετασχόντων το οποίο υπογράφεται και σφραγίζεται.. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μoνογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή, τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την επιτροπή και παραδίδεται στην ΔΠΚΕ β προκειμένου να αποσφραγισθεί σε ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί. Οι ως άνω σφραγισμένοι φάκελοι οικονομικών προσφορών μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και λοιπών στοιχείων, επαναφέρονται, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (τεχνικά κλπ), με απόφαση του Υπουργού στο παραπάνω αρμόδιο Όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα η οποία θα γνωστοποιηθεί σ' αυτούς που δικαιούνται σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί. Κατά την συνεδρίαση αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές όσων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν σύμφωνες με την διακήρυξη και κατέθεσαν πλήρη δικαιολογητικά συμμετοχής. Κατά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών ακολουθεί ανακοίνωση των τιμών που προσφέρθηκαν. β) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. γ) Οι προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους ουσιώδεις όρους της προκήρυξης ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προμήθεια ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ως απαράδεκτες από την Επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 9 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής αυτών που συμμετέχουν πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, που εκδίδεται από πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα Κράτη και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό, συνοδευόμενη στην περίπτωση αλλοδαπών από ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ τους στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ από Κρατική Αρχή ή από εξουσιοδοτημένα από την νομοθεσία άτομα. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής ή του γραμματίου πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΟ 5% ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ και ισχύει όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 του ΠΔ 394/96 και το συνημμένο υπόδειγμα (Παράρτημα ΙV). Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον ΕΠΤΑ (07) ΜΗΝΕΣ από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού και επιστρέφεται στους προμηθευτές μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής τα οποία εάν δεν περιέχονται στην εγγυητική επιστολή κατά την υποβολή της με την προσφορά, η προσφορά θα απορρίπτεται είναι: (α) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται (β) ο αριθμός της διακήρυξης (γ) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση (δ) η ημερομηνία έκδοσής της (ε) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των ως άνω αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων 10

11 2. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος προ ή το αργότερο κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, που να καλύπτει ΠΟΣΟΣΤΟ 10% της συμβατικής αξίας του υπό προμήθεια είδους χωρίς ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι αορίστου ισχύος. Με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Η παραπάνω εγγυοδοσία επιστρέφεται μετά την λήξη της σύμβασης, την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων του ΥΕΝ και εφόσον κατατεθεί η ως παρακάτω προβλεπόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας. 3. Το ΥΕΝ επίσης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον προμηθευτή να καταθέσει χρηματική εγγύηση καλής λειτουργίας πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας, η αξία της οποίας θα είναι σε ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας. Ο χρόνος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (03) μήνες. 4. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 5. Ο προμηθευτής στον οποίο χορηγείται προκαταβολή με την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους, καταθέτει ΙΣΟΠΟΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ αορίστου χρόνου ισχύος, που θα περιλαμβάνει και ΟΡΟ, ότι ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ επί του ποσού της προκαταβολής, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ή ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ των όρων της σύμβασης. 6. Οι εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, προκαταβολής και καλής λειτουργίας υποχρεωτικά πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα του Παραρτήματος Ι V. 7. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν όλα όσα κατά περίπτωση αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΠΔ 394/96 (Α 266) και τα συνημμένα υποδείγματα. ΑΡΘΡΟ 10 ΤΙΜΕΣ 1. Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ ανά είδος και συνολικά και θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικά. 2. Οι οικονομικές προσφορές, και οποιαδήποτε τιμή που δεν δίνονται σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς άλλο νόμισμα θα απορρίπτονται στο σύνολό τους σαν απαράδεκτες. 3. Η αξία των ειδών υπόκεινται στις κρατήσεις όπως αυτές αναλυτικά αναγράφονται στο παράρτημα Ι της παρούσας καθώς και παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως αναλυτικά αναγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας. 4. Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: (α) Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων. (β) Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής, εφ όσον η προμήθεια δεν απαλλάσσεται Φ.Π.Α. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. (γ) Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η τιμή της προσφοράς για παράδοση του είδους ελεύθερου στις αποθήκες του φορέα. Σημ. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 2% και στην επ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 5. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή (χωρίς ΦΠΑ),του προσφερόμενου είδους και όχι στις τιμές των μερών. 6. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται από τις αρμόδιες Επιτροπές του ΥΕΝ, λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 7. Οι αρμόδιες Επιτροπές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 11

12 8. Οι τιμές νοούνται ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ παραμένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 9. Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 10. Ο προμηθευτής βαρύνεται με κρατήσεις, μεταφορικά έξοδα εκτελωνισμού, ασφάλιση ειδών, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, κλπ έξοδα - επιβαρύνσεις μέχρι την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ στον τόπο που ορίζεται στην διακήρυξη. 11 Σε περίπτωση που η προσφερόμενη τιμή, υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% η προσφορά θα απορρίπτεται. ΑΡΘΡΟ 11 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση είτε της τεχνικής, είτε της οικονομικής προσφοράς καμία διευκρίνηση ή τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων έχουν το δικαίωμα αφού το κρίνουν αναγκαίο να ζητήσουν από τον προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι προσφέροντες οφείλουν να δώσουν πληροφορίες, που δεν καλύπτονται από τους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στη προκήρυξη αυτή και που κατά την εκτίμησή τους κρίνονται ουσιώδεις. 2. Τα σχετικά δικαιολογητικά του διαγωνισμού μαζί με το πρακτικό της Επιτροπής διενεργείας του διαγωνισμού διαβιβάζονται στο ΥΕΝ/ΔΠΚΕ-B το οποίο φροντίζει και εισηγείται για την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης, έγκαιρα και μέσα στις προθεσμίες του διαγωνισμού. Αυτός που έχει την οικονομική εξουσία ή δικαιοδοσία έκδοσης της κατακυρωτικής απόφασης κρίνει και θα αποφασίσει για την έγκριση και την κατακύρωση της προμήθειας. Οι συμμετέχουσες εταιρείες είναι υποχρεωμένες να περιμένουν την παραπάνω απόφαση μέχρι την ημερομηνία λήξης της προσφοράς τους. Μετά από αυτή μπορούν να ζητήσουν εγγράφως να απαλλαγούν από κάθε υποχρέωση και την επιστροφή της εγγυοδοσίας, που κατατέθηκε χωρίς άλλη απαίτησή τους έναντι της πιο πάνω Υπηρεσίας, που προκήρυξε τον διαγωνισμό. 3. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή. 4. Το ΥΕΝ διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού. α) για ολόκληρη την ποσότητα που αναφέρεται στη διακήρυξη β) για μεγαλύτερη ποσότητα της διακήρυξης και μέχρι ποσοστό 30%. Σε περίπτωση επαύξησης της συμβατικής ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας για την κατακύρωση Επιτροπής προμηθειών γ) για μικρότερη ποσότητα της διακήρυξης και μέχρι ποσοστό 50% 5. Επίσης η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. στ του Π.Δ. 394/96 (Α 266) χωρίς από την απόφασή της αυτή να εδραιώνεται αξίωση κατά του Δημοσίου υπό των διαγωνιζομένων. 6. Η ανακοίνωση κατακύρωσης γίνεται με έγγραφο προς τον μειοδότη από την ΔΠΚΕ Β. 7. Η κατακυρωτική απόφαση κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου, που προηγήθηκε αυτής και αποτελεί τη βάση της σχετικής σύμβασης προμήθειας. 8. Από της κοινοποιήσεως της κατακυρωτικής απόφασης θεωρείται ότι η σύμβαση καταρτίσθηκε και ο μειοδότης υποχρεούται στην εκτέλεση της προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 12 ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Η σύμβαση που θα υπογραφεί μπορεί να έχει την μορφή ιδιαίτερου και αυτοτελούς εγγράφου ή μπορεί να αποτελείται από ένα βασικό έγγραφο με αποσπάσματα μερών των Γενικών και Εδικών Όρων, τεχνικών προδιαγραφών, πίνακα υπό προμήθεια ειδών και κάθε άλλου συναφούς με την προμήθεια στοιχείου. 2. Η σύμβαση κατισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται (Διακήρυξη, όροι συμφωνιών, προσφορές κλπ) εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές. 12

13 3. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει, εφόσον και όταν το κρίνει απαραίτητο, σε συμπληρωματική προμήθεια αγαθών από τον αρχικό προμηθευτή με διαδικασία διαπραγμάτευσης, εφόσον συντρέχουν τα προβλεπόμενα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Α 266) και στο άρθρο 2 παρ. 13 του Ν. 2286/95 «Προμήθεια του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Α 19). ΑΡΘΡΟ 13 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1. Ο προσφέρων στον οποίο έγινε αναγγελία κατακύρωσης της προμήθειας είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 2. Στην περίπτωση, που ο μειοδότης δεν προσέλθει για να υπογράψει μέσα στην ημερομηνία που του ορίστηκε την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου Οργάνου και με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: α) Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής μερικά ή ολικά υπέρ του Δημοσίου. β) Ανάθεση της προμήθειας είτε στον επόμενο προσφέροντα, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης στο διαγωνισμό, είτε με επαναληπτικό διαγωνισμό ή και χωρίς διαγωνισμό, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και με καταλογισμό σε βάρος του τυχόν επιπλέον διαφοράς τιμής. γ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του προσφέροντα από τις προμήθειες και εργασίες του Δημοσίου Τομέα. 3. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της Υπηρεσίας, για κάθε θετική ζημιά της, που προήλθε άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση του προμηθευτή να πραγματοποιήσει έγκαιρα την προμήθεια που του κατακυρώθηκε. 4. Σε περίπτωση που ο μειοδότης έχει υπογράψει την σύμβαση και του έχει ή μη καταβληθεί κάποια προκαταβολή, εφόσον υπαναχωρεί ή δηλώνει αδυναμία εκτέλεσης της σύμβασης ή η Υπηρεσία διαπιστώνει σοβαρή ασυνέπεια στην εκτέλεση των συμφωνηθέντων ή δεν ανταποκρίνεται μέσα στις συμβατικές προθεσμίες ή αυτά απορρίπτονται από την Υπηρεσία ως μη ανταποκρινόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές, κηρύσσει τον μειοδότη έκπτωτο και του επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις παρακάτω κυρώσεις: α) Έκπτωση του από την κατακύρωση στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή. β) Κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης υπέρ του Δημοσίου. γ) Ανάθεση της προμήθειας στον επόμενο προσφέροντα στον διαγωνισμό, είτε με επαναληπτικό διαγωνισμό ή και χωρίς διαγωνισμό ανάλογα τις ανάγκες της Υπηρεσίας και τον καταλογισμό σε βάρος του της τυχόν επιπλέον διαφοράς τιμής. δ) Εφαρμογή των ποινικών ρητρών λόγω καθυστέρησης ανταπόκρισης. ε) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που του χορηγήθηκε. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον μειοδότη μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. στ) Προσωρινό ή διαρκή αποκλεισμό του μειοδότη από τις προμήθειες του Δημοσίου Τομέα. ΑΡΘΡΟ 14 ΧΡΟΝΟΣ -ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών είναι είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης για τις Υπηρεσίες που βρίσκονται εντός Αττικής και τριάντα (30) ημέρες για τις λοιπές Υπηρεσίες 2. Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης μπορεί να παρατείνεται μετά από απόφαση του Φορέα το ανώτερο μέχρι του 1/4 αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων. (Άρθρο 26 και 32 του Π.Δ 394/96). 3. Επισημαίνεται ότι μετά την λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου. 4. Τόπος παράδοσης όπως πίνακας Παραρτήματος ΙΙΙ. 5. Η παραλαβή θα γίνει από Επιτροπές οι οποίες θα συγκροτηθούν από τις κατά τόπους Υπηρεσίες για τα είδη που θα παραδοθούν εκτός Αττικής και από την Επιτροπή Παραλαβών του ΥΕΝ για τα είδη που θα 13

14 παραδοθούν στο ΚΕΦ/ΛΣ, μετά από μακροσκοπικό έλεγχο, με την διαδικασία των άρθρων 27 και 28 του Π.Δ. 394/96 και σύμφωνα με την αριθ. Π1/2489/ απόφαση ΥΠΕΜ (τώρα ΥΠΑΝ). ΑΡΘΡΟ 15 ΠΛΗΡΩΜH 1. Η πληρωμή θα γίνει σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού ΥΕΝ ΚΑΕ 1111 #25.200,00#, ΚΝΕ Κ.Α #80.000,00# και Ειδικού Λογαριασμού Επιθεώρησης ΚΑΕ 1439, κατά 100% της αξίας μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας. 2. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 394/ Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και η εξόφλησή του, θα γίνει εντός δυο (02) μηνών από την έκδοσή του. AΡΘΡΟ 16 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 1. Επιτρέπεται ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν και της νομιμότητας διενέργειάς του, μέχρι και την κατακυρωτική απόφαση, οι οποίες υποβάλλονται στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού συλλογικό όργανο εγγράφως ως εξής: (α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο του φορέα που διενήργησε τον διαγωνισμό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού. (β) Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας, ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. (γ) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από της καταχώρησης των σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του Υπουργού, η προθεσμία των δέκα (10) εργασίμων ημερών, μπορεί να παραταθεί. 2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. 3. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των παραγράφων 1και 2 του άρθρου 394/96,απαιτείται να προσκομίζεται μαζί με την ένσταση παράβολο κατάθεσης υπέρ Δημοσίου. Το ποσό του παράβολου είναι ίσο με το 0,10 επί της εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερο των To παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εσόδου ΚΑΕ 3741 "Παράβολα από κάθε αιτία". 4. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. ΑΡΘΡΟ 17 ΝΑΥΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Η ναύλωση και η ασφάλιση για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη του προμηθευτή με την διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 29 και 30 του Π.Δ 394/96. ΑΡΘΡΟ 18 ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η μέλλουσα να υπογραφεί Σύμβαση, θα διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. 14

15 2. Κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση, που θα προκύψει μεταξύ του προμηθευτή και της Υπηρεσίας και θα αφορά την εκτέλεση της μελλούσης να υπογραφεί Σύμβασης, θα επιλύεται από τα αρμόδια τακτικά δικαστήρια Αθηνών με εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου. 3. Δύναται επίσης, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων, οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία που θα προκύψει από την μέλλουσα να υπογραφεί Σύμβαση, να επιλυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας άρθρο 867 και επόμενα. 4. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ. 5. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ΥΕΝ. 6. Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται εντός (05) ημερών από την παραλαβή της να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφ όσον διαπιστώσουν οποιανδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο ΥΕΝ. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7. Κανένας από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του ΥΕΝ. 15

16 Ανήκει στην αριθ. 03/2006 Διακήρυξη ΥΕΝ/ΔΠΚΕ-Β Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΙΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 16

17 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Όπου δεν αναφέρεται ρητά χρώμα ή ακριβής κωδικός είδους, η προμήθεια αφορά είδος (μελάνι κλπ.) χρώματος μαύρου. 2. Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι γνήσια των κατασκευαστριών εταιρειών των συσκευών ή επισήμως πιστοποιημένα από τις κατασκευάστριες εταιρείες για χρήση στις συσκευές των, προσκομίζοντας παράλληλα τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ή υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. 3. Ο χρόνος παράδοσης στους αντίστοιχους τόπους παράδοσης είναι είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για τα είδη που αφορούν Υπηρεσίες εντός Αττικής και τριάντα (30) ημέρες για τα είδη που αφορούν Υπηρεσίες εκτός Αττικής. 4. Ως τόπος παράδοσης ορίζεται: α) για τις Υπηρεσίες που βρίσκονται εντός Αττικής, το Κέντρο Εφοδιασμού ΛΣ, β) για τις Υπηρεσίες που βρίσκονται εκτός Αττικής, οι κατά τόπους αρμόδιες Λιμενικές Αρχές και Υπηρεσίες όπως αναφέρονται στους επισυναπτόμενους πίνακες υπο προμήθεια υλικών και οριστικοποιηθούν στη Σύμβαση. 5. Οι συσκευασίες αποστολής των ειδών θα είναι ασφαλείς και κατά Υπηρεσία παράδοσης ως συνημμένοι πίνακες. 6. Η μεταφορά, ασφάλιση, παράδοση των ειδών είναι στην αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή. 7. Το ΥΕΝ δεν φέρει καμία ευθύνη μέχρι την παραλαβή των ειδών στις κατά τόπους Υπηρεσίες και δεν υποχρεούται να παραλάβει οποιοδήποτε υλικό από οποιοδήποτε ταχυδρομικό ή μεταφορικό κατάστημα έστω κι αν ειδοποιηθεί γι' αυτό. 8. Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται σε τιμή μονάδος ανά είδος και η τελική προς προμήθεια ποσότητα θα καθορισθεί ανάλογα με την προσφερόμενη τιμή μονάδος από την Επιτροπή. 17

18 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ ΠΛΗΝ ΧΑΡΤΟΥ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤ. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ BROTHER 1270N TN ΥΕΝ/ΚΕΦ BROTHER HL 2400 Ge TN-01 (1M+1C+1Y) 3 ΥΕΝ/ΚΕΦ BROTHER HL1230-TN ΥΕΝ/ΚΕΦ BROTHER HL-1870N 3 ΥΕΝ/ΚΕΦ CANON 6500i BCI-3eBK 10 ΥΕΝ/ΚΕΦ CANON 6500i BCI-3eC 10 ΥΕΝ/ΚΕΦ CANON 6500i BCI-3eM 10 ΥΕΝ/ΚΕΦ CANON 6500i BCI-3eY 10 ΥΕΝ/ΚΕΦ CANON BJ200 EX BC-02 ΕΓΧΡΩΜΟ 2 Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ CANON BJ200 EX BC-02 ΜΑΥΡΟ 5 Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ CANON BJC 4650 BCI21 6 Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ CANON BJC 4650 BJC21 3 Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ CANON BX-20 MULTIPASS C70/80 2 ΥΕΝ/ΚΕΦ CANON I 320 BCI-24 5 ΥΕΝ/ΚΕΦ CANON i250 BCI-24 ΕΓΧΡΩΜΟ 6 ΥΕΝ/ΚΕΦ CANON i250 BCI-24 ΜΑΥΡΟ 6 ΥΕΝ/ΚΕΦ CANON MULTIPASS L90 FX3 5 ΧΑΝΙΑ CANON s 4500 BCI-3e (2M+2C+2Y) 6 ΥΕΝ/ΚΕΦ CANON S200 BCI-24BK 5 Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ CANON S200 BCI-24C 2 Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ EPSON 440 STYLUS COLOR S Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ EPSON 440 STYLUS COLOR S Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ EPSON C60 T ΧΑΝΙΑ EPSON C60 T ΧΑΝΙΑ EPSON C64 ΚΙΤΡΙΝΟ 10 ΥΕΝ/ΚΕΦ EPSON C64 ΚΟΚΚΙΝΟ 10 ΥΕΝ/ΚΕΦ EPSON C64 ΜΑΥΡΟ 15 ΥΕΝ/ΚΕΦ EPSON C64 ΜΠΛΕ 10 ΥΕΝ/ΚΕΦ EPSON EPL 6200 L 10 ΥΕΝ/ΚΕΦ EPSON EPL-2750 EPL-N ΥΕΝ/ΚΕΦ EPSON EPL ΥΕΝ/ΚΕΦ EPSON EPL-5800L ΧΑΝΙΑ EPSON EPL-N ΥΕΝ/ΚΕΦ EPSON PHOTO 890 T ΥΕΝ/ΚΕΦ EPSON PHOTO 890 T ΥΕΝ/ΚΕΦ EPSON STYLUS C62 T040 4 ΥΕΝ/ΚΕΦ EPSON STYLUS C62 T041 3 ΥΕΝ/ΚΕΦ EPSON STYLUS C64 TO ΧΑΝΙΑ EPSON STYLUS C64 TO ΧΑΝΙΑ EPSON STYLUS C64 TO ΧΑΝΙΑ EPSON STYLUS C64 TO ΧΑΝΙΑ EPSON STYLUS COLOR 480 SXU T013 5 ΧΙΟΣ EPSON STYLUS COLOR 480 SXU T014 5 ΧΙΟΣ HP 1125C 51645A 4 Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ HP 1125C C1823D 2 Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ HP 1150 (Q26241) 2 ΥΕΝ/ΚΕΦ 18

19 HP A 17 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP A 4 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP 1220C C6578D 17 ΧΑΝΙΑ HP 1220C ΜΑΥΡΟ 10 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP 1700 C4836A 5 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP 1700 C4837A 5 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP 1700 C4838A 5 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP 1700 C4840A 5 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP 3325 C8727A 10 ΧΑΝΙΑ HP 3325 C8728A 10 ΧΑΝΙΑ HP A 3 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP A 3 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP 3820 (Νο.15) ΜΑΥΡΟ 6 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP 3820 (Νο.78) ΕΓΧΡΩΜΟ 3 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP 51645A 1 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP 560C No ΥΕΝ/ΚΕΦ HP 560C No ΥΕΝ/ΚΕΦ HP 5652 (Νο.56) ΕΓΧΡΩΜΟ 3 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP 5652 (Νο.57) ΜΑΥΡΟ 5 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP 5P C ΥΕΝ/ΚΕΦ HP 5P C3906A 5 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP 640C MΑΥΡΟ 5 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP 640C ΕΓΧΡΩΜΟ 2 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP ΥΕΝ/ΚΕΦ HP D 3 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP 6657A 3 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP 690C 51629A 8 Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ HP 690C 51649A 4 Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ HP 820CXI No 41 5 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP 840 ΕΓΧΡΩΜΟ 2 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP 840 ΜΑΥΡΟ 2 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP 840C C6615D 6 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP 840C C6625A 6 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP 840C No ΥΕΝ/ΚΕΦ HP 920C ΕΓΧΡΩΜΟ 19 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP 920C ΜΑΥΡΟ 14 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP A 5 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP 960C 6578D 5 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP C ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ HP C ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ HP C6578P 1 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP C6614D 3 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP C ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ HP C6656A 3 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP C6657A 3 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP C8727A 4 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP C8728A 4 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP COLOR LASERJET 2500N C97001A CYAN 2 ΚΥΜΗ HP COLOR LASERJET 2500N C97002A YELLOW 2 ΚΥΜΗ HP COLOR LASERJET 2500N C97003A MAGENTA 2 ΚΥΜΗ 19

20 HP COLOR LASERJET 2500N C97004A IMAGING DRUM 2 ΚΥΜΗ HP COLOR LASERJET 2500N C9700A BLACK 2 ΚΥΜΗ HP COLOR LASERJET 2500N C9700A BLACK 2 ΥΔΡΑ HP COLOR LASERJET 2500N C9701A CYAN 1 ΥΔΡΑ HP COLOR LASERJET 2500N C9702A YELLOW 1 ΥΔΡΑ HP COLOR LASERJET 2500N C9703A MAGENTA 1 ΥΔΡΑ HP color laserjet 5M c ΥΕΝ/ΚΕΦ HP color laserjet C4195A 3 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP color laserjet C9700A ΜΑΥΡΟ 10 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP color laserjet C9701A ΜΠΛΕ 3 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP color laserjet C9702A ΚΙΤΡΙΝΟ 3 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP color laserjet C9703A ΚΟΚΚΙΝΟ 3 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP CP 1700 C4810A BLACK 6 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP CP 1700 C4811A CYAN 2 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP CP 1700 C4812A MAGNETTA 2 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP CP 1700 C4813A YELLOW 2 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP CP 1700 C4836A CYAN 2 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP CP 1700 C4838A MAGNETTA 2 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP CP 1700 C4838A YELLOW 2 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP CP 1700 C4840A BLACK 6 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP CP1160 c5010a 1 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP CP1160 c5011a 4 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP DESKJET 1120C 51645A45 5 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP DESKJET 1120C C1823A23 5 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP DESKJET 1220 CPS 5164A 12 Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ HP DESKJET 1220 CPS C6578D 8 Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ HP DESKJET 1220C 51645A 14 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP DESKJET 1220C C6578A 7 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP deskjet 1220c ΕΓΧΡΩΜΟ 13 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP deskjet 1220c ΜΑΥΡΟ 12 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP DESKJET 1220CC6578A 5 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP DESKJET 3325 C8727A 4 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP DESKJET 3325 C8728A 6 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP deskjet 3325 ΕΓΧΡΩΜΟ 13 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP deskjet 3325 ΜΑΥΡΟ 19 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP DESKJET 3420 C8727A 5 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP DESKJET 3550 C8727A 5 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP DESKJET 3550 C8728A 2 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP deskjet 3550 ΕΓΧΡΩΜΟ 1 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP deskjet 3550 ΜΑΥΡΟ 2 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP DESKJET 3650 C8727A 4 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP DESKJET 3650 C8728A 4 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP DESKJET 3820 C6578D 1 ΠΡΕΒΕΖΑ HP DESKJET 3820 C6615D 4 ΠΡΕΒΕΖΑ HP DESKJET 3820 ΕΓΧΡΩΜΟ 4 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP DESKJET 3820 ΜΑΥΡΟ 4 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP deskjet 450 C6656a 3 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP deskjet 450 C6657a 3 ΥΕΝ/ΚΕΦ HP DESKJET 5150 C6656A 20 Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ HP DESKJET 5150 C6657A 16 Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 20

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 19 / 5 / 2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215292,289,290,294

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 27/12/ 2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 27/12/ 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 27/12/ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης:40/2006 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.1/40/2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. : 12577 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 91/2014 Από το Πρακτικό της 6ης/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210. 32.59.197 FAX 32.59.229 8 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ιωάννινα, 8 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 7205/354 Σχετικά: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001675594 2013-10-21

13PROC001675594 2013-10-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης Οκτωβρίου 29 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΛΑΨΙΣΤΑΣ»

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΛΑΨΙΣΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Αριθμός Μελέτης:4/15 Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ε Ρ Γ Ο Υ : Ελεούσα, 2014 «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme.gr Θεσσαλονίκη : 10/11/2015 Αρ.Πρωτ. 26309 ΘΕΜΑ: Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ3469ΗΙΖ-Σ28. Ταχ. δ/νση : Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα. Τηλέφωνο : 210 8707 095 E-mail : mitsaki_e@gnto.gr

ΑΔΑ: ΒΛΩ3469ΗΙΖ-Σ28. Ταχ. δ/νση : Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα. Τηλέφωνο : 210 8707 095 E-mail : mitsaki_e@gnto.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 21/08/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α. Π.: 501577 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

θέλοντας να προσφέρουμε και στον άνθρωπο της πόλης ξεχασμένες γεύσεις από την περίφημη Κρητική διατροφή, εγκαινιάσαμε το πρώτο μας κατάστημα στη Βάρη Αττικής. Εκεί θα βρίσκετε πλέον εκλεκτά Κρητικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ.

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ANAΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Ψήφιση διαμορφωμένου, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΣ, σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 Εισηγητής: Π.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Ψήφιση διαμορφωμένου, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΣ, σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 Εισηγητής: Π. ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΩ9Σ-ΠΒΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1624/25.11.213 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 13/213 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου πολιτικής προστασίας του δήμου Πύργου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου πολιτικής προστασίας του δήμου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» Αθήνα 7/12/2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 1882 /19-11-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Εξέταση της από 29-1-2013 ένστασης της εταιρείας «ΒΡΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 01-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου Παιδόπολη Καβάλας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.». ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ»

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ:» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 11/2012 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου Θ έ μ α: Tροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Σας πληροφορούμε ότι, το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου θα δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ω Ν & Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 10/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ1ΩΗΑ-Ι61 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ1ΩΗΑ-Ι61 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :78029 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 458/2013 Από το Πρακτικό της 48ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.320,00 Φ.Π.Α. 23% : 993,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 5.313,60 ΕΥΡΩ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003313118 2015-11-16

15PROC003313118 2015-11-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μύρινα, 13 Νοεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 17043 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.

Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος : 5-8-2011 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 846971/ΓΠ22817 Πληροφορίες : Φώτου Κωνσταντία Τηλέφωνο: : 2421350103 FAX : : 2421097610 Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟ(ΡΟΛΟΤΙΛ. 2ίΩΦΈΩ9{οί Τ 09^% βΰ^ή :Λ ^Χ Ω ΰ^ ^ Χ 0 β!κ 2 Ι0 ΐχ Κ ^ ^ Σ. ΟΐχΟΤίΟΜΙΛ'Σ

ΦΟ(ΡΟΛΟΤΙΛ. 2ίΩΦΈΩ9{οί Τ 09^% βΰ^ή :Λ ^Χ Ω ΰ^ ^ Χ 0 β!κ 2 Ι0 ΐχ Κ ^ ^ Σ. ΟΐχΟΤίΟΜΙΛ'Σ Τ.Έ,Ι % Λ ( Β β Λ λ ^ ^ Χ 0 β!κ 2 Ι0 ΐχ Κ ^ ^ Σ. ΟΐχΟΤίΟΜΙΛ'Σ i m r ^ A β ο τι< ΣΤ Ί Ί ζ^ { ^ ΦΟ(ΡΟΛΟΤΙΛ 2ίΩΦΈΩ9{οί Τ 09^% βΰ^ή :Λ ^Χ Ω ΰ^

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Α.Π.: 2448/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: κ. Μαραζόπουλος Αθ. Tαχ. Δ/νση: K. Καραμανλή Τ.Κ. 46200 Παραμυθιά Τηλ.: 2666360132 Φαξ: 2666024155

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: Β44ΡΝ-ΗΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΓΕΩΓΡ. ΠΟΛ. & ΕΚΠΣΗΣ ΥΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 16 Ιουλίου 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γεν.Δ/νση: Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής Δ/νση : Μεταποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής Τμήμα: Μεταποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 1 Ταχ. Κώδικας : 45444 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη.

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Αρχιτεκτονική Σχολή Ε.Μ.Π. ΠΜΣ Κατεύθυνση Β : Πολεοδομία Χωροταξία Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Ίρις Περουλιού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ.πρωτ.Β3γ/οικ.79666 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχετ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α &

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216. Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού

Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216. Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216 Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού Σας διαβιβάζουμε τις με αριθμ.πρωτ. 1020562/486/ΟΟΤΥ/Δ / ΠΟΛ.1033/27

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Αναγόμωση συντήρηση Μονάδες Α Βάθμιας εκπ/σης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Καλλιθέα 22/07/2014 Αριθ. Απόφασης :545 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομική ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών & Αποθηκών ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76, ΑΡΜΟΔΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003506408 2015-12-15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC003506408 2015-12-15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20157294/15-12-2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ TOY Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ TOY Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ TOY Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

«12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ»

«12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α και τις Π Ο Ι Κ Ι Λ Ι Ε Σ Α Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Α8ΑΗ-ΤΑ5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2227/2015. Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού Ημερομηνία: 15/10/2015 Ημέρα: Πέμπτη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2227/2015. Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού Ημερομηνία: 15/10/2015 Ημέρα: Πέμπτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Αρ. πρωτ.: 2227 Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Καλαμάτα 23/9/2015 Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 883/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 883/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 883/2014 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΩΟΔΙ465ΦΘΕ-ΦΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τμήμα: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο: Διοικητικών Υπηρεσιών -------------------//------------------------------------------ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002792883 2015-05-21

15PROC002792883 2015-05-21 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες : Δ.Καρέτου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 29 04 2014 Αριθμ. Πρωτ: 13951 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ OIKONOMIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο 2011 Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο 2011 Ετήσιος Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Α Ξ Η Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Γ.Μαύρου2 Ταχ. Κώδικας: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α Περιφερειακή Ανάπτυξη-Αποκέντρωση-Αυτοδιοίκηση και η Αριστερά Λαµία Φθιώτιδας, Ξενοδοχείο Σαµαράς, Κυριακή ώρα 9. 30 π.µ. 2-11-2008 Νοµαρχιακές Επιτροπές ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Περιφέρειας Στ. Ελλάδας Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 3/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 3/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 230//2/204 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 3/204 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ: Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος ενημέρωσης επιβατικού Κοινού Ναυτίλος και Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης.

ΕΙΔΟΣ: Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος ενημέρωσης επιβατικού Κοινού Ναυτίλος και Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 03 / 4 / 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 04 /2007 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.1/ 04 /2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ..3 3. ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σέρρες, 05-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 3397 Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Δ/νση: Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 621 24, Σέρρες Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤ. ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤ. ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤ. ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κομοτηνή 12-9-2014 Αριθ.Πρωτ. Ταχ.Δ/νση.Τ.Σισμάνογλου Τ.Κ. 691 00 Πληρ. Ιγνατάκης Μιχ. Τηλεφ.25310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Απόσπασμα)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Απόσπασμα) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την προμήθεια ειδών πρόσθετης περίθαλψης (ηλεκτροκινήτων αμαξιδίων και λοιπών βοηθημάτων) υψηλού

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΠΑΡΤΣΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΔΥΝΑΤΑ ΓΙΑ ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ

Η ΜΠΑΡΤΣΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΔΥΝΑΤΑ ΓΙΑ ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ εβδομαδιαία αθλητική εφημερίδα Τρίτη 22 Μαΐου 2012 1,30 Αρ. φύλλου:66 www.korinhiaspors.gr Η ΜΠΑΡΤΣΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΔΥΝΑΤΑ ΓΙΑ ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ Άρεσε ο βραζιλιάνος στόπερ στο φιλικό με Πανιώνιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 ο /18-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1378/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 ο /18-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1378/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 ο /18-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1378/2015 ΘΕΜΑ: 102 o «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων των Π. Ε. Μαγνησίας &

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν της Ε Ν Ω Σ Η Σ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ω Ν ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κότσικα 1 Α & Πατησίων 70 Τ.Κ. : 104 34, ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: 27934 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Θέμα: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 Έδεσσα, 27-12-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αριθμού εισακτέων κατά τις εισιτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αριθμού εισακτέων κατά τις εισιτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 2ο ΥΠΑΞ/ΚΩΝ & ΠΥΡ/ΣΤΩΝ Ταχ.Δ/νση : Μουρούζη 4 Τ.Κ. 101 72 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ (ΔΗΜΟΙ): ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΓΑΘΟ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ FAX : C.P.V. : 34144512-0, 34144510-6 ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ :

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ (ΔΗΜΟΙ): ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΓΑΘΟ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ FAX : C.P.V. : 34144512-0, 34144510-6 ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / 02 / 2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Διακήρυξης. /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ: Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη: 31-7-2014 Αριθ. Πρωτ.: 11.2/5330 Ταχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ: 03/06/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ Αρ. Πρ. 9533 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ: 03/06/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ Αρ. Πρ. 9533 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ: 03/06/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ Αρ. Πρ. 9533 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΡ. ΤΗΛ: 2221066142 Τις κατασκηνώσεις ΑΡ. ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

H Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας

H Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τ ω ν γ ι α τ ρ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δ ι μ η ν ι α ί α Έ κ δ ο σ η Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 8 (Τυπώνεται σε 25.500 αντίτυπα) ianoyaριοσ-φεβρουαριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Α ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Α ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής ΔΙΟΝΥΣΗΣ Κ. ΒΩΡΟΣ Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Α ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 Γενικησ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-221

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-221 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-221 ΘΕΜΑ : «Καθορισμός χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης- Καθορισμός τελών ελεγχόμενης στάθμευσης-είσπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1065/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1065/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1065/2015 ΘΕΜΑ: 7 ο Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής 1 Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N Παρατίθενται γνώµες και απόψεις σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων κκλησιαστικής ουσικής Φ ώ τ η Θ ε ο δ ω ρ α κ ό π ο υ λ ο υ Εκδοτικός Οίκος «Μυρίπνοον» 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.602,17 με ΦΠΑ & 8.497,5 χωρίς ΦΠΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ : ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 Αρ. Μελέτης: 9/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Το κάθε τµήµα µπορεί προαιρετικά να προσθέσει επιπλέον στήλες στους πίνακες όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Πίνακας 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2008-2009 ΦΛΩΡΙΝΑ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ' αριθμ. 5016/13-02-13 αίτημα της Ευαγγελίας Σκουντζούρη κλπ που αφορά στο ΟΤ 823.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ' αριθμ. 5016/13-02-13 αίτημα της Ευαγγελίας Σκουντζούρη κλπ που αφορά στο ΟΤ 823. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 6/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45/2013 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΟΚ 15 ΟΞΑ ΕΛΠΙ ΟΣ ΑΕΣ 2 ΑΕΤΟΣ ΜΑΣ 16 ΕΛΠΙΣ ΑΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ 3 ΑΚΕ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 17 ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ. 4 ΑΚΕΤ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 18 ΖΕΦΥΡΟΣ 02 ΑΣ

1 ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΟΚ 15 ΟΞΑ ΕΛΠΙ ΟΣ ΑΕΣ 2 ΑΕΤΟΣ ΜΑΣ 16 ΕΛΠΙΣ ΑΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ 3 ΑΚΕ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 17 ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ. 4 ΑΚΕΤ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 18 ΖΕΦΥΡΟΣ 02 ΑΣ ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο, Τέρµα Αγ. ηµητρίου (Κτίριο Κ2) Τ.Κ. 546 38 Θεσσαλονίκη, Τηλ. & Fax: 2310/95.3822-826 Αριθµ. Πρωτ.: 388 Θεσσαλονίκη, 28.07.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:36231/24-9-13 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:36231/24-9-13 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:36231/24-9-13 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 16/2013 τακτική συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 1/2012

Αριθμός Απόφασης : 1/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ Ταχ. Δ/νση: Ερμιόνη Ταχ. Κώδικας: 21051 Πληροφορίες: Κρητσωτάκης Ι. Τηλ.: 27540-31239-31822 Fax: 27540-31300 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕΔΙ) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. Γεν. Γραμματέα ΔΗΜ.

ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕΔΙ) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. Γεν. Γραμματέα ΔΗΜ. ΑΘΗΝΑ, 12-01-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 622 ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕΔΙ) κ. Δ. ΡΕΠΠΑ τον ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ κ. Γ. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ τον Γεν. Γραμματέα ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ του

Διαβάστε περισσότερα

Το Ψυχολογικό Κλίμα της Σχολικής Τάξης στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο

Το Ψυχολογικό Κλίμα της Σχολικής Τάξης στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Το Ψυχολογικό Κλίμα της Σχολικής Τάξης στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών Σταμάτης Ν. Βούλγαρης Διδάκτωρ Επιστημών της Αγωγής Ι. Εισαγωγή Α. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σελίδα 1 από 100 Σελίδα 2 από 100 Υπεύθυνη Δήλωση Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου ότι το παραδοτέο με τίτλο «Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Πελοπόννησο» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 138 Καρλόβασι, 05/05/2015. Προς: Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης {όπως ο πίνακας αποδεκτών}

Α.Π.: 138 Καρλόβασι, 05/05/2015. Προς: Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης {όπως ο πίνακας αποδεκτών} ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΜΟΥ Πληρ.: Α. Κατσιάνη Τηλ.: 2273082010 Προς: Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης {όπως ο πίνακας αποδεκτών} Α.Π.: 138 Καρλόβασι, 05/05/2015 Σας διαβιβάζουμε πίνακα

Διαβάστε περισσότερα