HTML5 - Η Νέα Εποχή στον Παγκόσμιο Ιστό

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HTML5 - Η Νέα Εποχή στον Παγκόσμιο Ιστό"

Transcript

1 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, Απριλίου 2012 HTML5 - Η Νέα Εποχή στον Παγκόσμιο Ιστό Β. Ψωματάκης 1 1 Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Χανίων, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Περίληψη Για τους προγραμματιστές και τους τεχνικούς του διαδικτύου τρεις μήνες εξελίξεων του παγκόσμιου ιστού αντιστοιχούν σε ένα έτος της πραγματικής ζωής (Hogan, 2010). Τέτοιες ταχύτητες εξελίξεων στις τεχνολογίες του διαδικτύου και του παγκόσμιου ιστού καθιστούν πρακτικά αδύνατη την ύπαρξη σύγχρονων σχολικών εγχειριδίων για τα σχετικά διδακτικά αντικείμενα του τομέα Πληροφορικής του Επαγγελματικού Λυκείου. Η παρούσα εργασία επιχειρεί μια σύντομη επισκόπηση των πολύ σημαντικών εξελίξεων που επιφέρει το νέο πρότυπο HTML5, στη γλώσσα σήμανσης HTML, προκειμένου να αποτελέσει αφενός ένα μικρό συμπλήρωμα για το διδακτικό αντικειμένου του μαθήματος «Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο», αφετέρου ένα κίνητρο για τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής να υιοθετήσουν και να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες. Η νέα σημασιολογία στο περιεχόμενο του παγκόσμιου ιστού και δυνατότητες όπως ήχος, βίντεο και σχεδίαση γραφικών με γλώσσα σήμανσης καθώς επίσης και οι πολύ πιο δυναμικές και φιλικές προς το χρήστη φόρμες είναι μόλις μερικά από τα νέα δεδομένα. Λέξεις κλειδιά: HTML5, CSS3, γλώσσες σήμανσης. Abstract Web developers and internet technicians believe that three months of evolution is like a year in real life (Hogan, 2010). Such speed in the development in the technology of Internet and World Wide Web makes virtually impossible the existence of modern textbooks for teaching subjects in the field of Computer Science at Vocational High School. This paper attempts a brief overview of the very important developments that the new HTML5 standard introduces in the markup language HTML, in order to provide both a small supplement for the purpose of teaching the course "Programming Tools for the Internet" and a motivation for IT teachers to adopt and exploit these new opportunities. The new semantics for Web content and features such as audio, video and graphics design using markup language, as well as the much more dynamic and user-friendly forms are some of the enhancements. Keywords: HTML5, CSS3, markup languages. 1. Εισαγωγή Στο σύντομο χρονικό διάστημα της ιστορίας του ο παγκόσμιος ιστός έχει εξελιχθεί αλματωδώς. Μόλις πριν μια δεκαετία περίπου, ένας ιστότοπος που περιείχε εικόνες και λίγο προσεγμένη σχεδίαση θεωρούνταν «κορυφαίο» περιεχόμενο για τον παγκόσμιο ιστό. Σήμερα το τοπίο είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι πλέον διαδεδομένες εφαρμογές διαδικτύου που, απλά εκτελώντας σενάρια Ajax ή/και

2 Ενότητα V Πληροφορική & Εκπαίδευση jquery στον υπολογιστή-πελάτη, παρέχουν στους χρήστες τους υψηλού επιπέδου λειτουργικότητα. Η ίδια η αντίληψη της έννοιας του ιστότοπου έχει αλλάξει ουσιαστικά. Τόσο, μια μεγάλη μερίδα χρηστών, όσο και οι επαγγελματίες του παγκόσμιου ιστού προσεγγίζουν την έννοια του ιστότοπου σαν μια αυτόνομη, πλήρως λειτουργική εφαρμογή (Goldstein, Lazaris & Weyl, 2011). Τα προγραμματιστικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι σήμερα (HTML, ΧHTML, CSS, JavaScript) έχουν ξεπεράσει τα όρια τους, για να αναπτυχτούν οι Web 2.0 εφαρμογές, οι εφαρμογές πλούσιου διαδικτύου (Rich Internet Applications - RIAs) και ο Σημασιολογικός Ιστός. Προκειμένου, μάλιστα, να γίνει εφικτή η κάλυψη των συνεχώς αυξανομένων απαιτήσεων στον παγκόσμιο ιστό αναπτύχτηκαν μια σειρά από προσαρτώμενες προγραμματιστικές οντότητες (plug-ins), όπως το Adobe Flash για την εισαγωγή στοιχείων ήχου και βίντεο στις ιστοσελίδες. Σημαντικό ρόλο στην κάλυψη των αδυναμιών της HTML, έπαιξαν το περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών Adobe Flex και οι πλατφόρμες Silverlight της Microsoft και JavaFX της Oracle (Lennon, 2010). Η HTML5 αλλάζει ουσιαστικά την ανάπτυξη ιστοτόπων και γενικότερα εφαρμογών του διαδικτύου. Οι τεχνικές προδιαγραφές της HTML5 καλύπτουν όλα τα μέχρι σήμερα κενά-αδυναμίες των προγενέστερων εκδόσεων (HTML, DHTML, XHTML) των γλωσσών σήμανσης (mark up languages). Για πρώτη φορά γλώσσα σήμανσης περιλαμβάνει πλήρη υποστήριξη πολυμεσικών και έκτος σύνδεσης εφαρμογών, δυνατότητα αποθήκευσης τοπικά στον υπολογιστή-πελάτη. Επίσης, έχει ενσωματωμένο API (Application Programming Interface) για δυσδιάστατη σχεδίαση καθώς και υποδομή για ανάπτυξη νέων API εφαρμογών (McLaughlin B., 2011). Η ανάπτυξη της HTML5 έγινε με τη συνεργασία του W3C (World Wide Web Consortium) και του WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group). Το αποτέλεσμα της συνεργασίας του το νέο πρότυπο (standard) για την HTML, την XHTML και την HTML DOM (Hickson, I. (Ed.), 2011; 2011). Η εργασία αυτή έχει σκοπό να δείξει τις σπουδαιότερες αλλαγές που φέρνει το πέρασμα από την HTML 4.01 και την XHTML στην HTML5, δίνοντας έμφαση στις απλοποιήσεις στο συντακτικό και τις πολύ σημαντικές νέες δυνατότητες που αυξάνουν κατακόρυφα τη λειτουργικότητα. Σίγουρα δεν μπορεί να αποτελέσει ένα πλήρη τεχνικό οδηγό, για κάποιον που θέλει να γνωρίσει σε βάθος τις τεχνικές λεπτομέρειες του νέου προτύπου. Δεδομένου ότι η ανάπτυξη ιστοτόπων αποτελεί το διδακτικό αντικείμενο του μαθήματος «Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο» της Β τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου, αλλά και κομμάτι δουλειάς και έρευνας πολλών καθηγητών πληροφορικής, η εργασία αυτή ευελπιστεί να αποτελέσει κίνητρο για υιοθέτηση και αξιοποίηση του νέου προτύπου. Πέρα από κίνητρο θα μπορούσε να αποτελέσει και μια αρχική πηγή αναφορών για τον εκπαιδευτικό που θέλει να επικαιροποιήσει τις γνώσεις του για το διδακτικό

3 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, Απριλίου 2012 αντικείμενο στο παραπάνω πολύ σημαντικό μάθημα του Τομέα Πληροφορικής του ΕΠΑ.Λ. Το σχολικό εγχειρίδιο του μαθήματος είναι πλέον εικοσαετίας και όπως θα ήταν αναμενόμενο, ένα μεγάλο κομμάτι της ύλης που καλύπτεται είναι παρωχημένο (frames, cgis κ.τ.λ.), ενώ παράλληλα οι ελλείψεις του σε αναφορές στις σύγχρονες τεχνολογίες του διαδικτύου είναι ουσιαστικές (divs, css και πολλές άλλες). Τέλος, είναι βέβαιο ότι η HTML5 σε συνδυασμό με τη νέα (τρίτη) γενιά Επικαλυπτόμενων Φύλλων Στυλ (Cascading Style Sheets CSS3) και την javascript, μπορεί να αποτελέσουν τα απαραίτητα εργαλεία για αναβάθμιση της αισθητικής, αλλά κυρίως της λειτουργικής πλευράς των ιστοτόπων (Cederholm, 2010) της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας. 2. Νέα σημασιολογία Από το 1999, χρονιά καθιέρωσης του προτύπου HTML 4.01, μέχρι σήμερα, πολλές από τις ετικέτες του, δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ ή δεν χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό που αυτές είχαν δημιουργηθεί. Οι ετικέτες αυτές έχουν αφαιρεθεί τελείως ή ξαναγραφήκαν από την αρχή στην HTML5. Επίσης προστέθηκαν 28 νέες ετικέτες. Παράλληλα είναι πολλές και οι νέες ιδιότητες (attributes) των ετικετών (υπαρχουσών ή νέων), ενώ εισάγονται μια σειρά από απλουστεύσεις στο συντακτικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δήλωση του τύπου του εγγράφου (doctype declaration) στην αρχή μιας ιστοσελίδας. Μια τέτοια δήλωση με βάση το πρότυπο HTML 4.01 ήταν (Simon & Van Kesteren, 2011): <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/html4/loose.dtd"> Με βάση τις προδιαγραφές του νέου πρότυπου της HTML5 είναι: <!DOCTYPE html> Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, η ευρύτατη οικογένεια νέων χαρακτηριστικών που εισάγει η νέα σημασιολογία της HTML5 δεν υλοποιείται στο σύνολο της από όλα τα γνωστά προγράμματα πλοήγησης (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari, ios, Android). Για να εξεταστεί ένας φυλλομετρητής ως προς τα χαρακτηριστικά του νέου προτύπου που υποστηρίζει, αρκεί να επισκεφτεί ένα διαγνωστικό ιστότοπο όπως το 2.1 Νέες ετικέτες καθορισμού της δομής και χαρακτηρισμού κειμένου Οι προδιαγραφές HTML5 περιλαμβάνουν μια σειρά από νέα σημασιολογικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για να δώσουν συγκεκριμένο νόημα στα διάφορα τμήματα μιας ιστοσελίδας, όπως μια κεφαλίδα (header), ένα υποσέλιδο (footer), γραμμές εργαλείων πλοήγησης κ.τ.λ. Σε προηγούμενες εκδόσεις της HTML, για τη δημιουργία τέτοιων στοιχείων χρησιμοποιούνταν ετικέτες <div> και με κατάλληλη

4 Ενότητα V Πληροφορική & Εκπαίδευση χρήση ιδιοτήτων id ή/και class γινόταν η διάκριση μεταξύ τους. Το πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι οι ετικέτες <div> δεν έχουν καμία σημασιολογική έννοια καθώς δεν υπάρχουν αυστηροί κανόνες που να ορίζουν πως και που χρησιμοποιούνται οι ιδιότητες id και class, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολο για το λογισμικό περιήγησης να προσδιορίσει και να αναλύσει τη σημασιολογική δομή του κώδικα της ιστοσελίδας (Lennon, 2010; Kessin, 2011). Ενδεικτικά παρατίθενται παρακάτω μερικές από τις νέες ετικέτες με μια σύντομη περιγραφή της χρήσης τους: <header>: ορίζει την επικεφαλίδα μιας σελίδας ή ενός τμήματος. Το περιεχόμενο μιας επικεφαλίδας είναι συνήθως ένα κείμενο ή μενού πλοήγησης. <footer>: ορίζει το υποσέλιδο μιας σελίδα ή ενός τμήματος της σελίδας. <nav>: ορίζει μια περιοχή που περιέχει μενού πλοήγησης (navigation menu). <section>: ορίζει ένα τμήμα μέσα σε μια σελίδα, όπως επικεφαλίδες, υποσέλιδα, ενότητες ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα μέσα σε μια σελίδα. <article>: ορίζει ένα εξωτερικό περιεχόμενο. Αυτό μπορεί να είναι ένα κείμενο από ένα blog ή από ένα φόρουμ, ή από μια άλλη ιστοσελίδα. <aside>: εμφανίζει το κείμενο ξεχωριστά του γειτονικού κειμένου. Το περιεχόμενο μέσα στην ετικέτα <aside> πρέπει να είναι σχετικό με το περιεχόμενο στο οποίο βρίσκεται. Το περιεχόμενο του μπορεί να τοποθετηθεί σαν πλάγια μπάρα μέσα σε ένα άρθρο σαν επεξηγηματικό κείμενο. <hgroup>: ομαδοποιεί ένα σύνολο από επικεφαλίδες για μια σελίδα ή ένα τμήμα. Συχνά βλέπουμε μια επικεφαλίδα και κάτω από αυτήν μια άλλη επικεφαλίδα με μικρότερα γράμματα για να δηλώσει ότι είναι υποσύνολο ή παιδί της πρώτης. <details>: ορίζει επιπλέον πληροφορίες για μια σελίδα ή για τμήματα μιας σελίδας, τις οποίες ο επισκέπτης μπορεί να τις εμφανίζει ή να τις αποκρύπτει. Η επικεφαλίδα είναι πάντα ορατή, ενώ το κείμενο που βρίσκεται μέσα στην <details> εμφανίζεται μόνο όταν ο χρήστης πατήσει επάνω στην επικεφαλίδα. <summary>: ορίζει μια επικεφαλίδα για το περιεχόμενο της ετικέτας <details>. Η επικεφαλίδα είναι πάντα ορατή, ενώ το περιεχόμενο της ετικέτας <details> εμφανίζεται όταν ο χρήστης πατάει στην επικεφαλίδα. Η ετικέτα <summary> τοποθετείται πάντα πρώτη μέσα στην <details>. Οι επιπλέον νέες ετικέτες χαρακτηρισμού κειμένου της HTML5 είναι οι εξής: <command>, <figcaption>, <figure>, <mark>, <meter>, <progress>, <rp>, <rt> <ruby>, <time>, <wbr>. 3. Νέες ετικέτες εισαγωγής πολυμεσικών στοιχείων

5 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, Απριλίου 2012 Πριν από την HTML5, δεν υπήρχε προκαθορισμένος τρόπος εισαγωγής και αναπαραγωγής βίντεο και ήχου στις ιστοσελίδες, καθώς χρησιμοποιούνταν διαφορετικά πρόσθετα (plug-ins, π.χ. Adobe flash player), ή εξωτερικές εφαρμογές που συνεργάζονταν με τα λογισμικά πλοήγησης (QuickTime, RealPlayer, Silverlight). Για τη διαχείριση αρχείων ήχου και βίντεο, το πρότυπο της HTML5 εισάγει τις ετικέτες <audio> και <video>, για τη διαχείριση αρχείων ήχου (π.χ.: <audio src="/mysong.wav"></audio>) και βίντεο (<video src="/movie.ogg" width="300" height="200"></video>) αντίστοιχα. Εσωτερικά στην ετικέτα <audio> ή <video> μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ετικέτα <source>, η οποία δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής παραπάνω του ενός πολυμεσικών αρχείων (συνήθως διαφορετικού τύπου format). Σ αυτή την περίπτωση ο φυλλομετρητής αναπαράγει το πρώτο από τα αρχεία που είναι σε «γνωστό» τύπο, διαφορετικά εμφανίζει το κείμενο-μήνυμα που ακολουθεί (Schmitt, & Simpson, 2011). Παράδειγμα εισαγωγής δύο τύπων βίντεο: <video width="320" height="240" controls="controls"> <source src="movie.mp4" type="video/mp4" /> <source src="movie.ogg" type="video/ogg" /> Your browser does not support the video tag. </video> Οι υποστηριζόμενοι τύποι (format) αρχείων ήχου είναι οι ακόλουθοι: mp3 με codec AAC, Ogg και WebM με codec Vorbis, και οι αντίστοιχοι βίντεο mp4 με codec H.264, Ogg με codec Theora και WebM με codec VP8. Οι ιδιότητες (attributes) των ετικετών <audio> και <video> είναι οι εξής: autoplay, controls, loop, preload, src, height και width. 4. Η νέα ετικέτα <canvas> για εισαγωγή γραφικών ή/και εικόνων Η ετικέτα <canvas> ορίζει μια ορθογώνια περιοχή για σχεδίαση γραφικών (ένα καμβά!), όπως ορθογώνια, κύκλους, χαρακτήρες, απλά διαγράμματα, εντυπωσιακές διεπαφές (interfaces), κινούμενα γραφικά, γραφικές παραστάσεις και εξωτερικές εικόνες. Εφέ και μεταμορφώσεις μπορούν επίσης να εφαρμοστούν με τον αντίστοιχο κώδικα javascript. Η σχεδίαση γραφικών μέσα σε αυτήν γίνεται με χρήση προγραμματιστικών διεπαφών σχεδίασης javascript (pixel-based drawing APIs), δηλαδή η σχεδίαση των γραφικών γίνεται ορίζοντας σημεία μέσα στην περιοχή του καμβά. Αυτά τα APIs δίνουν τη δυνατότητα σχεδίασης σχημάτων, γραμμών, χρωματισμού, διαφάνειας, χρωματικής διαβαθμίσεως, μετασχηματισμών δημιουργίας κειμένου και κινούμενης εικόνας (animation). Επίσης αυτές οι διεπαφές (APIs) δίνουν τη δυνατότητα διαδραστικότητας, ανάλογα με τις εισόδους του χρήστη που αποτελούν συμβάντα (πάτημα πλήκτρου του ποντικιού, του πληκτρολογίου κ.τ.λ.) κι εξυπηρετούν στη δημιουργία δυναμικών εφαρμογών και παιχνιδιών μέσα στον καμβά (Rowell, 2011)

6 Ενότητα V Πληροφορική & Εκπαίδευση Ένα απλό παράδειγμα χρήσης της ετικέτας <canvas> είναι το ακόλουθο: <canvas id="mycanvas" width="400" height="200"></canvas> Η ετικέτα <canvas> δεν έχει από μόνη της σχεδιαστικές δυνατότητες. Η σχεδίαση γραφικών μέσα στην περιοχή του καμβά γίνεται με κώδικα javascript και πιο συγκεκριμένα σε μια συνάρτηση, η οποία εκτελείται κάθε φορά που φορτώνει η σελίδα. Ακολουθεί ένα απλό παράδειγμα που σχεδιάζει ένα κόκκινο ορθογώνιο με διαστάσεις (pixels) μέσα στον καμβά «mycanvas»: <script type="text/javascript"> window.onload = function() { var drawingcanvas = document.getelementbyid("mycanvas"); var context = drawingcanvas.getcontext("2d"); context.fillstyle="#ff0000"; context.fillrect(0,0,300,150); } </script> Ένα αντικείμενο τύπου καμβά, όπως το drawingcanvas στο παράδειγμα διαθέτει την μέθοδο getcontext, η οποία καλούμενη με το όρισμα «2d» δημιουργεί ένα αντικείμενο δύο διαστάσεων, γεμάτο κόκκινο χρώμα παραλληλόγραμμο. Μια απλή διαδικτυακή αναζήτηση παραδειγμάτων χρήσης του καμβά της HTML5, αρκεί για να γίνει φανερό πόσο εντυπωσιακά μπορεί να είναι τα αποτελέσματα. Ενδεικτικά παρατίθενται οι ακόλουθες διευθύνσεις: Όπως θα ήταν αναμενόμενο, οι διαδικτυακές βιβλιοθήκες με πηγές ανοικτού κώδικα για κάθε χρήση, είναι συνεχώς αυξανόμενες: για έτοιμα πρότυπα γραφημάτων σε καμβά για γενικότερες πηγές 5. Η νέα γενιά φορμών (Web forms 2.0) Στην εξέλιξη του παγκόσμιου ιστού οι διαχείριση φορμών αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι με πάρα πολλές εφαρμογές. Δεν είναι τυχαίο ότι η νέα γενιά φορμών του διαδικτύου (web forms 2.0) αποτελούσε τον κύριο προσανατολισμό του ενός από τους δύο συντελεστές του προτύπου της HTML5, της ερευνητικής ομάδας WHATWG (πριν συναποφασίσουν με το W3Cτη δημιουργία του νέου προτύπου). Η HTML5 προδιαγράφει μια νέα γενιά φορμών με πολύ περισσότερες δυνατότητες, που επιτυγχάνονται με νέες ετικέτες, αλλά κυρίως με νέα πεδία εισόδου και νέες ιδιότητες (Freeman, & Robson, 2011)

7 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, Απριλίου Νέες ετικέτες μέσα στις φόρμες Οι νέες ετικέτες μέσα στις φόρμες είναι οι εξής: <datalist>: ορίζει μια λίστα από επιτρεπτές επιλογές που μπορεί να πάρει ένα πεδίο κειμένου μιας φόρμας. Οι επιτρεπτές επιλογές καθορίζονται με την ετικέτα <option> μέσα στο στοιχείο datalist. Η σύνδεση του στοιχείου datalist με το πεδίο κειμένου, επιτυγχάνεται έχοντας την ίδια τιμή στην ιδιότητα id της ετικέτας <datalist> και στην ιδιότητα list του πεδίου κειμένου. <keygen>: τοποθετείται μέσα στην ετικέτα <form>. Σκοπός της ετικέτας <keygen> είναι να παρέχει ασφαλή τρόπο για να ταυτοποιεί (authenticate) χρήστες κατά την είσοδο σε κάποια σύνοδο (session). Κάθε φορά που γίνεται αποστολή της φόρμας, το keygen δημιουργεί ενός ζευγάρι κλειδιών, ένα ιδιωτικό κλειδί (private) και ένα δημόσιο (public). Το ιδιωτικό κλειδί αποθηκεύεται τοπικά στον υπολογιστή-πελάτη (client), ενώ το δημόσιο στέλνεται στον εξυπηρετητή (server). Το δημόσιο κλειδί χρησιμοποιείται από τον server σαν χαρακτηριστικό ταυτοποίησης ενός χρήστη. Αν και αυτή η μέθοδος παρέχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο ασφαλείας, πρέπει να τονιστεί ότι δεν εξασφαλίζει απόλυτη ασφάλεια. <output>: γράφεται μέσα στην <form> και χρησιμοποιείται για να εμφανίζει αποτελέσματα από scripts. 5.2 Νέα πεδία εισόδου (input fields) Η HTML5 όντως προδιαγράφει μια νέα γενιά φορμών, φιλικών προς το χρήστη και με πολύ περισσότερες δυνατότητες. Στις νέες προδιαγραφές υπάρχουν πολλά νέα πεδία εισόδου (input types). Με τα πεδία αυτά γίνεται καλύτερη διαχείριση των δεδομένων της φόρμας και αυτοματοποιείται ο έλεγχος (validation) των τιμών που πληκτρολογεί ο χρήστης πριν την τελική αποστολή (submit) της φόρμας, χωρίς να απαιτείται κώδικας javascript, όπως γινόταν μέχρι πρότινος. Αναφορικά, οι νέοι τύποι πεδίων εισόδου είναι οι εξής: color, date, datetime, datetime-local, , month, number, range, search, tel, time, url, week. 5.3 Νέες ιδιότητες ετικετών στις φόρμες Οι νέες ιδιότητες με βάση το πρότυπο HTML5 είναι οι εξής: autocomplete, autofocus, form, formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate, formtarget, width, height, list, min, max, step, multiple, novalidate, pattern, placeholder, required. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ιδιότητες αυτές χρησιμοποιούνται στην ετικέτα <input>, εκτός τις autocomplete και novalidate που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην ετικέτα <form>, με αποτέλεσμα την επίδραση τους σε όλα τα πεδία εισόδου της φόρμας

8 Ενότητα V Πληροφορική & Εκπαίδευση 6. Αποθήκευση τοπικά στον υπολογιστή-πελάτη (client) Μέχρι τώρα η αποθήκευση δεδομένων στον υπολογιστή του επισκέπτη μιας ιστοσελίδας γινόταν με χρήση cookies. Τα αρχεία cookies όμως δεν είναι κατάλληλα να αποθηκεύουν μεγάλου όγκου δεδομένα, καθώς σαρώνονται από κάθε αίτηση του εξυπηρετητή κάνοντας την διαδικασία αργή και μη αποτελεσματική (http://www.wlearn.gr/index.php/client). Στην HTML5 τα δεδομένα δεν σαρώνονται μετά από κάθε αίτηση του διακομιστή, αλλά μόνο όταν απαιτείται. Έτσι είναι εφικτό να αποθηκεύονται μεγάλου όγκου δεδομένα χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση μιας ιστοσελίδας. Επίσης τα δεδομένα αποθηκεύονται σε διαφορετικές περιοχές του δίσκου για κάθε ιστοσελίδα, έτσι ώστε μια ιστοσελίδα να έχει πρόσβαση μόνο στα δικά της δεδομένα. Όπως με τα cookies, η HTML5 αποθηκεύει δεδομένα στον υπολογιστή-πελάτη χρησιμοποιώντας javascript (Keith, 2010). Η HTML5 χρησιμοποιεί δύο νέες μεθόδους αποθήκευσης δεδομένων στον υπολογιστή-πελάτη: 1. sessionstorage: αποθηκεύει δεδομένα μόνο για μία σύνοδο (session). Αφού η σύνοδος κλείσει (με έξοδο logout, ή φεύγοντας από την ιστοσελίδα), τα δεδομένα διαγράφονται. 2. localstorage: αποθηκεύει δεδομένα χωρίς όριο χρόνου. Με την localstorage.myvar δημιουργείται μια μεταβλητή στην οποία μπορούμε να καταχωρήσουμε ένα δεδομένο. Με το document.write(localstorage.myvar) εμφανίζουμε το περιεχόμενο της μεταβλητής myvar στην οθόνη του φυλλομετρητή. 7. Συμπεράσματα - επιπλέον θέματα για μελέτη Όπως αναφέρθηκε, η ενδελεχής επισκόπηση των τεχνικών προδιαγραφών του νέου προτύπου της HTML5 είναι πέρα από τους σκοπούς και τις δυνατότητες αυτής της εργασίας. Αναφέρθηκαν επιγραμματικά μόνο οι πιο εντυπωσιακές εξελίξεις, που αναμένεται να επιφέρουν μια νέα άποψη στον παγκόσμιο ιστό, με τις δυνατότητες που παρέχουν στους προγραμματιστές και τους τεχνικούς. Είναι σίγουρα μια καλή επένδυση χρόνου και προσπάθειας η αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων από την εκπαιδευτική κοινότητα και κυρίως από τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής. Εν κατακλείδι αναφέρονται παρακάτω ορισμένα επιπλέον χαρακτηριστικά του νέου προτύπου που αξίζουν προσοχής και αναμένεται να έχουν πολλές εφαρμογές: Web workers Το Web workers είναι ένα API που επιτρέπει σε κώδικα javascript να ρυθμιστεί ώστε να τρέχει σε διεργασία στο παρασκήνιο, διευκολύνοντας την ανάπτυξη του πολυνηματικών (multi-threaded) εφαρμογών. Το κύριο όφελος του Web workers για

9 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, Απριλίου 2012 τους προγραμματιστές είναι ότι οι εντατικοί υπολογισμοί μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία στο παρασκήνιο χωρίς να αλλοιώνουν τους την ταχύτητα της διεπαφής για το χρήστη (Lennon, 2010). Geolocation HTML5 περιλαμβάνει το API Geolocation που επιτρέπει σε μια εφαρμογή παγκόσμιου ιστού να προσδιορίζει την τρέχουσα γεωγραφική θέση της, με δεδομένο ότι η συσκευή στην οποία εκτελείται παρέχει δυνατότητες εξεύρεσης αυτών των πληροφοριών (GPS σε iphone ή smartphone με βάση το Android 2.0). Για την περίπτωση συσκευών που δεν υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Mozilla Firefox, αν εγκατασταθεί το σχετικό πρόσθετο plug-in που σας επιτρέπει να ορίσετε τη θέση σας σε γεωγραφικές συντεταγμένες (Lennon, 2010). Drag and Drop Ένα άλλο ενδιαφέρον νέο χαρακτηριστικό είναι το API για την υλοποίηση την λειτουργίας «σέρνω-αφήνω» (drag and drop). Μέχρι τώρα, η εφαρμογή του «σέρνωαφήνω», χωρίς πρόσθετα, βασιζόταν σε πολύ πολύπλοκο κώδικα javascript ή τη χρήση κάποιας βιβλιοθήκης javascript, όπως η script.aculo.us. Μηνύματα μεταξύ έγγραφων Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει σε έγγραφα διαφορετικών παράθυρων (και iframes) να στέλνουν και να λαμβάνουν μηνύματα το ένα στο άλλο. Αυτό το χαρακτηριστικό θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύ χρήσιμο για την ανάπτυξη widgets και εφαρμογών που φιλοξενούνται σε διακομιστές, εκτός από του κύριου διακομιστή της ιστοσελίδας (παρόμοιες με τις εφαρμογές Facebook). και ακόμα περισσότερα Άλλα νέα χαρακτηριστικά που εισήχθησαν από την HTML5 περιλαμβάνουν τύπους MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) και πρωτόκολλο διαχείρισης εγγραφών (καταχωρίσεων), ώστε οι εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού να μπορούν να καταχωρηθούν σαν προεπιλεγμένη εφαρμογή για ένα συγκεκριμένο τύπο αρχείου ή πρωτόκολλο. Επίσης η HTML5 εισάγει τη διαχείριση του ιστορικού των προγραμμάτων περιήγησης, η οποία μέχρι τώρα έπρεπε να υλοποιηθεί με τη χρήση εξωτερικού πλαισίου javascript καθώς και ένα πλήθος άλλων νέων στοιχείων και χαρακτηριστικών που κάνει τη ζωή των προγραμματιστών του παγκόσμιου ιστού ευκολότερη (Lennon, 2010; Kessin, 2011). Βιβλιογραφία Cederholm, D. (2010). CSS3 for Web designers. New York: A Book Apart Freeman, E., & Robson E. (2011). Head First HTML5 Programming - Building Web Apps with JavaScript. Sebastopol: O'Reilly Media

10 Ενότητα V Πληροφορική & Εκπαίδευση Goldstein, A., Lazaris, L., & Weyl E. (2011). HTML5 & CSS3 for the real world. Collingwood: SitePoint Pty. Ltd. Hogan, B. (2010). HTML5 and CSS3 Develop with Tomorrow s Standards Today. Raleigh, North Carolina, Dallas, Texas: The Pragmatic Bookshelf. Keith, J. (2010). HTML5 for Web designers. New York: A Book Apart Kessin, Z. (2011). Programming HTML5 Applications - Building Powerful Cross- Platform Environments in JavaScript. Sebastopol: O'Reilly Media. McLaughlin, B. (2011). What Is HTML5? A New Way to Look at the Web. Sebastopol: O'Reilly Media. Rowell, E. (2011). HTML5 Canvas Cookbook. Birmingham: Packt Publishing Ltd. Schmitt, C., & Simpson K. (2011). HTML5 Cookbook - Solutions & Examples for HTML5 Developers. Sebastopol: O'Reilly Media. Διαδικτυακές Πηγές Bosch P. (χ.η. * ). haz.io, Ανακτήθηκε Νοέμβριος 22, 2011 από Hickson, I. (Ed.), (Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος 9, 2011). HTML5 A vocabulary and associated APIs for HTML and XHTML. World Wide Web Consortium. Ανακτήθηκε Δεκέμβριος 9, 2011 από Lennon, J. (Δημοσιεύτηκε: Μάρτιος, 2, 2010). Create modern Web sites using HTML5 and CSS3 - Implementing the canvas and video elements in HTML5. Ανακτήθηκε Δεκέμβριος 4, 2011 από developerworks/web/tutorials/wa-html5/ Newman, J., (Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος, 9, 2009). How to Draw with HTML 5 Canvas. Ανακτήθηκε Δεκέμβριος 10, 2011 από script.aculo.us It s about the user interface baby. Νοέμβριος 27, 2011 από Simon, P., & Van Kesteren, A. (Eds), (2011). HTML5 differences from HTML4. World Wide Web Consortium. Ανακτήθηκε Νοέμβριος 27, 2011 από Refsnes Data. (χ.η. * ). Ανακτήθηκε Δεκέμβριος 3, 2011 από Η ετικέτα canvas. (χ.η. * ). Ανακτήθηκε Δεκέμβριος 10, 2011 από * χ.η.: χωρίς ημερομηνία δημοσίευσης * χ.η.: χωρίς ημερομηνία δημοσίευσης

HTML HTML5...CSS

HTML HTML5...CSS CSS3 HTML5 7... CSS3 HTML5 :... HTML5...... HTML5... CSS3...CSS3...HTML5 HTML5 :...The HTML5 Herald... HTML5...HTML5......The HTML5 Herald HTML5 :......... HTML5...HTML HTML5 ... HTML5 :...HTML... HTML5...

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι κύριες ετικέτες που χρησιμοποιεί η HTML για την περιγραφή της συνολικής δομής μιας ιστοσελίδας;

Ποιες είναι οι κύριες ετικέτες που χρησιμοποιεί η HTML για την περιγραφή της συνολικής δομής μιας ιστοσελίδας; Τι είναι η HTML; Η HTML είναι το ακρωνύμιο των λέξεων HyperText Markup Language, δηλαδή Γλώσσα Χαρακτηρισμού Υπερ Κειμένου και βασίζεται στη γλώσσα SGML, Standard Generalized Markup Language, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση FLASH και HTML 5 HTML 5 σχετικά με την υποστήριξη πολυμέσων

Σύγκριση FLASH και HTML 5 HTML 5 σχετικά με την υποστήριξη πολυμέσων ΓΤΠ61 καθηγητής-σύμβουλος Δημήτριος Ζευγώλης Εργασία του Κ. Μακρόπουλου Σύγκριση FLASH και HTML 5 HTML 5 σχετικά με την υποστήριξη πολυμέσων 1 Εισαγωγή Το έτος 2009 υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 1,5

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11: Εισαγωγή στην HTML. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 11: Εισαγωγή στην HTML. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 11: Εισαγωγή στην HTML 1 11.1 Γενική εισαγωγή στην HTML Τι είναι η HTML HyperText Markup Language - Γλώσσα Χαρακτηρισμού Υπερ-Κειμένου είναι η βασική γλώσσα με την οποία πραγματοποιείται η δόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Αλίκη Παπαθανασίου του Ευάγγελου

Αλίκη Παπαθανασίου του Ευάγγελου Πανεπιστήμιο Μακεδονίας University of Macedonia Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα M.Sc. in Information Systems Αλίκη Παπαθανασίου του Ευάγγελου Ανάγκη για Eμπλουτισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Animation με χρήση HTML 5. Στέλιος Σκουρλής

Animation με χρήση HTML 5. Στέλιος Σκουρλής Animation με χρήση HTML 5 Στέλιος Σκουρλής Τι είναι η HTML???? Με απλά λόγια, μία ιστοσελίδα (HTML αρχείο) ) είναι ένα αρχείο κειμένου που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας Hypertext Markup Language (HTML)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

Η HTML 5 θα αλλάξει το Web?

Η HTML 5 θα αλλάξει το Web? Η HTML 5 θα αλλάξει το Web? (ή αλλιώς, έρχεται το τέλος των plugins?) Αλέξανδρος Καράκος Εργαστήριο Προγραµµατισµού και Επεξεργασίας Πληροφοριών Internet 2... Είναι ένα ξεχωριστό µέσο δηµοσίευσης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Χρ. Μακρής. Σύγχρονες Γλώσσες Σήμανσης του Διαδικτύου. Αναπαράσταση Μαθηματικών κειμένων στο διαδίκτυο. Η Γλώσσα MathML

Γιώργος Χρ. Μακρής. Σύγχρονες Γλώσσες Σήμανσης του Διαδικτύου. Αναπαράσταση Μαθηματικών κειμένων στο διαδίκτυο. Η Γλώσσα MathML Σύγχρονες Γλώσσες Σήμανσης του Διαδικτύου. Αναπαράσταση Μαθηματικών κειμένων στο διαδίκτυο. Η Γλώσσα MathML Γιώργος Χρ. Μακρής Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2012 Αναπαράσταση Μαθηματικών Κειμένων στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

HTML Εργαστήριο 4. Εισαγωγή βίντεο και ήχου

HTML Εργαστήριο 4. Εισαγωγή βίντεο και ήχου HTML Εργαστήριο 4. Εισαγωγή βίντεο και ήχου HTML5 Εισαγωγή video Η HTML 5, το νέο πρότυπο για την HTML, υποστηρίζει την εισαγωγή βίντεο και ήχου χωρίς να απαιτείται κάποιο πρόσθετο πρόγραμμα, όπως για

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Κοντογιάννης ΠΕ19

Βασίλειος Κοντογιάννης ΠΕ19 Ενότητα3 Επικοινωνία και Διαδίκτυο 11.1 Γενική Εισαγωγή στην HTML Τι είναι η HTML (HyperText Markup Language); Είναι μια γλώσσα σήμανσης (Markup) με την οποία πραγματοποιείται η δόμηση σελίδων του Παγκόσμιου

Διαβάστε περισσότερα

A J A X AJAX Γιάννης Αρβανιτάκης

A J A X AJAX Γιάννης Αρβανιτάκης A J A X AJAX Γιάννης Αρβανιτάκης 04/07/08 AJAX Στην πράξη 2 Autocomplete AJAX Στην πράξη 3 Webmail (google, yahoo) AJAX Στην πράξη 4 Flickr AJAX Στην πράξη 5 Google Docs AJAX Στην πράξη 6 Google maps http://maps.google.com/

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο... vi Διάρθρωση του βιβλίου... vi

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο... vi Διάρθρωση του βιβλίου... vi Πίνακας Περιεχομένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ V Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο... vi Διάρθρωση του βιβλίου... vi 1η Ενότητα: Κινητός ιστός... vii 2η Ενότητα: Κινητές εφαρμογές στην πλατφόρμα Android... vii 3η Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία φωνητικής υποστήριξης των ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε.

Υπηρεσία φωνητικής υποστήριξης των ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε. Υπηρεσία φωνητικής υποστήριξης των ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Περιεχόμενα 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ... 4 2.1 Όλοι οι όροι είναι απαράβατοι και η μη τήρηση έστω

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγη στην html. Η δομή μιας ιστοσελίδας (αρχείο html) Η βασική δομή ενός αρχείου html είναι η εξής:

Εισαγωγη στην html. Η δομή μιας ιστοσελίδας (αρχείο html) Η βασική δομή ενός αρχείου html είναι η εξής: <html> <head> Εισαγωγη στην html Ο παγκόσμιος ιστός (αγγ.: World Wide Web ή www) είναι η πιο δημοφιλής υπηρεσία που μας παρέχει το Διαδίκτυο (Internet) και είναι ένα σύστημα διασυνδεδεμένων πληροφοριών (κειμένου, εικόνας,

Διαβάστε περισσότερα

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο)

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα Εαρινό εξάμηνο Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (μόνο μία ερώτηση είναι σωστή):

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (μόνο μία ερώτηση είναι σωστή): Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (μόνο μία ερώτηση είναι σωστή): 1. Ο Παγκόσμιος Ιστός (world wide web): a. Ταυτίζεται με το Internet b. Είναι υπηρεσία διαχείρισης και πρόσβασης σε

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση στο Διαδίκτυο

Δημοσίευση στο Διαδίκτυο ΕΣΔ200 Δημιουργία Περιεχομένου ΙI Δημοσίευση στο Διαδίκτυο Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Περιεχόμενα Εισαγωγή Δημοσίευση μιας ταινίας στο παγκόσμιο ιστό Βασικά στοιχεία HTML Τεχνικές δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κεφάλαιο 2. Το περιβάλλον του παγκόσμιου Ιστού Επιμέλεια: Καραγιάννης Σπύρος Καθηγητής ΠΕ19 Πλεονεκτήματα παγκόσμιου Ιστού Εξυπηρετητής Ιστού & Ιστοσελίδες Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 1) Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης 1 Λίγα Λόγια για το Σχολείο Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Κοντογιάννης ΠΕ19

Βασίλειος Κοντογιάννης ΠΕ19 Ενότητα3 Επικοινωνία και Διαδίκτυο 11.1 Γενική Εισαγωγή στην HTML Τι είναι η HTML (HyperText Markup Language); Είναι μια γλώσσα σήμανσης (Markup) με την οποία πραγματοποιείται η δόμηση σελίδων του Παγκόσμιου

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Σήµανσης (Markup Languages) Τεχνολογία ιαδικτύου και Ηλεκτρονικό Εµπόριο

Γλώσσες Σήµανσης (Markup Languages) Τεχνολογία ιαδικτύου και Ηλεκτρονικό Εµπόριο Γλώσσες Σήµανσης (Markup Languages) Τεχνολογία ιαδικτύου και Ηλεκτρονικό Εµπόριο 1 Γλώσσες Σήµανσης Γλώσσες σήµανσης: Αρχικά για τον καθορισµό εµφάνισης σελίδων, γραµµατοσειρών. Στη συνέχεια επεκτάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: /2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: /2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 129334/2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια διαδικασίας ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο FrontPage 2003 Πρακτικός Οδηγός Χρήσης Το FrontPage είναι ένα πρόγραμμα δημιουργίας ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων που επιτρέπει το σχεδιασμό ιστοσελίδων μέσα από γραφικό περιβάλλον αλλά και την ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

HTML Εργαστήριο 5. Δομή εγγράφου

HTML Εργαστήριο 5. Δομή εγγράφου Ετικέτα HTML 5 HTML Εργαστήριο 5. Δομή εγγράφου 1. Αρχικά, θα πρέπει να ορίσετε ότι η σελίδα που ακολουθεί είναι τύπου html 5. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί προσθέτοντας στην δομή που ήδη γνωρίζετε και πριν

Διαβάστε περισσότερα

Φόρμες. Γενικοί κανόνες. Η ετικέτα

Φόρμες. Γενικοί κανόνες. Η ετικέτα <form> Φόρμες Οι φόρμες περιέχουν τα στοιχεία φόρμας στο οποία ένας χρήστης μπορεί να εισαγάγει δεδομένα τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται σε έναν εξυπηρετητή για παραπέρα επεξεργασία. Γενικοί κανόνες Για τις

Διαβάστε περισσότερα

Ref.: SLWS 1 5Copyright 2005 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Σελίδα 1 από 7

Ref.: SLWS 1 5Copyright 2005 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Σελίδα 1 από 7 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Σελίδα 1 από 7 ΣΤΟΧΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Η ενότητα ECDL WebStarter απαιτεί από τον Υποψήφιο να κατανοεί τις κύριες έννοιες της σχεδίασης και δημοσίευσης δικτυακών

Διαβάστε περισσότερα

7-22 Οκτωβρίου Μία γιορτή δημιουργίας με κώδικα. Europe Code Week

7-22 Οκτωβρίου Μία γιορτή δημιουργίας με κώδικα. Europe Code Week 7-22 Οκτωβρίου 2017 Μία γιορτή δημιουργίας με κώδικα @ #codeeu codeeu 7-22 October 2017 Europe Code Week Εισαγωγή στο Web Development HTML Λίγα λόγια... Η HTML είναι η βασική γλώσσα γραφής των ιστοσελίδων!

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Γαβαλάς Δαμιανός Τρέχον status της HTML

Περιεχόμενα. Γαβαλάς Δαμιανός Τρέχον status της HTML Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #2 η : Βασικές έννοιες σχεδιασμού στο web Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Περιεχόμενα Τρέχον status της HTML Μετάβαση από την HTML στην XHTML Κλέ Καλές πρακτικές συγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

WELCOME. στο watchshop.gr :P

WELCOME. στο watchshop.gr :P WELCOME στο watchshop.gr :P INTRO Μερικά λόγια για την ιστοσελίδα μας (τα πολλά πιο κάτω) Ποιοι είμαστε.. Η ιστοσελίδα αυτή σχεδιάστηκε και στήθηκε από τους Βεργίδη Γιώργο (1743) και Αντώνη Ζάχο (2017)

Διαβάστε περισσότερα

Η βασική εργαλειοθήκη του διαδικτύου

Η βασική εργαλειοθήκη του διαδικτύου Η βασική εργαλειοθήκη του διαδικτύου Ματθαίος Πατρινόπουλος 1 2 HTML Hyper Text Markup Language Σήμερα στην έκδοση 5 --> HTML5 Δεν είναι γλώσσα προγραμματισμού αλλά γλώσσα που καθορίζει η δομή και τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Σχολικών Ηλεκτρονικών Περιοδικών και Εφημερίδων.

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Σχολικών Ηλεκτρονικών Περιοδικών και Εφημερίδων. Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Σχολικών Ηλεκτρονικών Περιοδικών και Εφημερίδων http://schoolpress.sch.gr Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Έκδοση 1.0 Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο #12. Βήμα 1 ο. Βήμα 2 ο. Βήμα 3 ο. Βήμα 4 ο.

Εργαστήριο #12. Βήμα 1 ο. Βήμα 2 ο. Βήμα 3 ο. Βήμα 4 ο. Εργαστήριο #12 Από τα προηγούμενα εργαστήρια: Το εργαστήριο αυτό είναι ανεξάρτητο από τα προηγούμενα επειδή όμως ασχολείται με τη γλώσσα JavaScript, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει το εισαγωγικό Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

μετάβαση στο κείμενο.

<a href=http://www.somepage.com/somepage.html>μετάβαση στο κείμενο</a>. HTML Τα αρχεία της HTML έχουν ετικέτες (tags) που ορίζουν τη δομή και τη μορφοποίηση των ιστοσελίδων. Οι περισσότερες HTML ετικέτες τις συναντούμε ως ζεύγη τα οποία ενεργούν στα περιεχόμενα μεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών

Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών Κατερίνα Πραματάρη Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι. 6 η Διάλεξη. Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι. 6 η Διάλεξη. Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι 6 η Διάλεξη Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου Περιεχόμενα 6 η διάλεξη Browsers Θέματα σχεδιασμού web σελίδων Browsers Οι δημοφιλέστεροι Internet

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Wordpress CMS (Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων)

Σεμινάριο Wordpress CMS (Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων) Σεμινάριο Wordpress CMS (Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων) Τι είναι το Wordpress: To Wordpress είναι ένα δωρεάν ανοικτού κώδικα (open source) λογισμικό (εφαρμογή), με το οποίο μπορεί κάποιος να δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς αµιανός

Γαβαλάς αµιανός Πανεπιστήµιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας ικτυακά Πολυµέσα Ι (Β Έτος, 3ο εξ) Εργαστήριο #1ο: Εισαγωγή στην HTML Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. World Wide Web. Παγκόσμιος Ιστός

Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. World Wide Web. Παγκόσμιος Ιστός Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων World Wide Web Παγκόσμιος Ιστός Internet - WWW Internet: παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών που βασίζεται στο πρωτόκολο επικοινωνίας TCP/IP και

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Τηλεκπαίδευσης

Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Διαχείριση Πλατφόρμας Open eclass Ρυθμίσεις πλατφόρμας Λ εωνίδας Φραγγίδης f ragidis@teicm.gr Περίγραμμα Ενότητας 2 Ρυθμίσεις πλατφόρμας Βασικές ρυθμίσεις Εγγραφή Χρηστών Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων Κατασκευή Ιστοσελίδων Παρουσίαση 3 η 1 Βελώνης Γεώργιος Καθηγητής Περιεχόμενα Οργάνωση Ιστοσελίδων Αρχές σχεδιασμού για τη δημιουργία ιστοσελίδων Χαρακτηριστικά της HTML

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι. 6 η Διάλεξη. Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι. 6 η Διάλεξη. Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι 6 η Διάλεξη Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου Περιεχόμενα 6 η διάλεξη Browsers Θέματα σχεδιασμού web σελίδων Browsers Οι δημοφιλέστεροι Internet

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Τηλεκπαίδευσης

Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Διαχείριση Πλατφόρμας Open eclass Ρυθμίσεις πλατφόρμας Λ εωνίδας Φραγγίδης f ragidis@teicm.gr Περίγραμμα Ενότητας 2 Ρυθμίσεις πλατφόρμας Βασικές ρυθμίσεις Εγγραφή Χρηστών Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

7.Α.1 Παρουσιάσεις. 7.Α.2 Περιγραφή περιεχομένων της εφαρμογής

7.Α.1 Παρουσιάσεις. 7.Α.2 Περιγραφή περιεχομένων της εφαρμογής Μάθημα 7ο Πολυμέσα 7.Α.1 Παρουσιάσεις Οι παρουσιάσεις είναι μια εφαρμογή που χρησιμεύει στην παρουσίαση των εργασιών μας. Αποτελούν μια συνοπτική μορφή των εργασιών μας. Μέσω δημιουργίας διαφανειών, μορφοποιήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΙΚΤΥΩΝ Εργ. Τεχνολογίας Λογισμικού & Υπηρεσιών S 2 ELab Π Τ Υ Χ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

JAVASCRIPT EVENTS. Διδάσκοντες: Π. Αγγελάτος, Δ. Ζήνδρος Επιμέλεια διαφανειών: Π. Αγγελάτος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

JAVASCRIPT EVENTS. Διδάσκοντες: Π. Αγγελάτος, Δ. Ζήνδρος Επιμέλεια διαφανειών: Π. Αγγελάτος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών JAVASCRIPT EVENTS Διδάσκοντες: Π. Αγγελάτος, Δ. Ζήνδρος Επιμέλεια διαφανειών: Π. Αγγελάτος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED σχεδιασμός ιστοσελίδας ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED σχεδιασμός ιστοσελίδας ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED σχεδιασμός ιστοσελίδας ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ADVANCED Οι Advanced θεματικές ενότητες είναι είναι κατάλληλες για άτομα που επιθυμούν να συνεχίσουν σπουδές στο χώρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών World Wide Web (WWW) Θέματα Επεξεργασία δεδομένων στο Web Δημιουργία απλών σελίδων HTML Περιγραφή κάποιων XHTML στοιχείων (tags) Εξέλιξης του WWW Το WWW

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #1 η : Οργάνωση & στόχοι μαθήματος, καλές αρχές σχεδιασμού στο web, τα μεγαλύτερα λάθη στον web σχεδιασμό Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr 1 Στόχοι μαθήματος Κατανόηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) ΕΠΛ 012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) Διδάσκων Καθηγητής: Δημήτριος Τσουμάκος Εαρινό Εξάμηνο 2010 Βασικές Πληροφορίες Πότε: Δευτέρα & Πέμπτη 10:30-12μμ Πού: ΧΩΔ01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α_ΤΕΤΡΑΜ_ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΘΕΜΑ: E-LEARNING Αντζελα Πιετρη-Αριστελα Γκιονι ESPERINO LYKEIO LARISAS

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α_ΤΕΤΡΑΜ_ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΘΕΜΑ: E-LEARNING Αντζελα Πιετρη-Αριστελα Γκιονι ESPERINO LYKEIO LARISAS ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α_ΤΕΤΡΑΜ_2014-15 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΜΑ: E-LEARNING Αντζελα Πιετρη-Αριστελα Γκιονι ΜΑΘΗΣΗ Μάθηση είναι μια μόνιμη αλλαγή στη συμπεριφορά του ατόμου, η οποία είναι αποτέλεσμα εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα 9 Δημιουργία και διαχείριση blog μέσω του Blogger. Δημιουργία ιστολογίου

Δραστηριότητα 9 Δημιουργία και διαχείριση blog μέσω του Blogger. Δημιουργία ιστολογίου Δραστηριότητα 9 Δημιουργία και διαχείριση blog μέσω του Blogger Δημιουργία ιστολογίου 1. Ανοίξτε το φυλλομετρητή Google Chrome, πληκτρολογήστε στη γραμμή διευθύνσεων τη διεύθυνση www.blogger.com και πατήστε

Διαβάστε περισσότερα

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα Εαρινό εξάμηνο 2014-2015 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ένα διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων

Ένα διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων Ένα διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων Περιεχόμενα 1. Περιγραφή 2. Οδηγίες χρήσης 2.1 Δημιουργία λογαριασμού 2.2 Περιβάλλον εργασίας 2.3 Βασικές λειτουργίες 2.3.1 Εισαγωγή (Insert) 2.3.2 Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Από τον κατάλογο Web επιλέγουμε το Page, οπότε στο κυρίως μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι σελίδες τις οποίες έχουμε δικαίωμα να ενημερώσουμε.

Από τον κατάλογο Web επιλέγουμε το Page, οπότε στο κυρίως μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι σελίδες τις οποίες έχουμε δικαίωμα να ενημερώσουμε. 1. Διαδικασία Login Για να κάνουμε login ανοίγουμε ένα πρόγραμμα πλοήγησης (Internet Explorer, Mozilla Firefox κτλ) και πηγαίνουμε στην εξής διεύθυνση: https://www.tuc.gr/typo3 Στο πεδίο Username εισάγουμε

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Βιβλιοθήκη. Θανάσης Φώτης Προγραμματιστής Εφαρμογών

Φορολογική Βιβλιοθήκη. Θανάσης Φώτης Προγραμματιστής Εφαρμογών Φορολογική Βιβλιοθήκη Θανάσης Φώτης Προγραμματιστής Εφαρμογών Το έργο Η φορολογική βιβλιοθήκη πρόκειται για ένα έργο που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημαντικό βοήθημα για τον επαγγελματία λογιστή και όχι μόνο.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης. 1 Γενικά... 3. 2 Απαραίτητο Λογισμικό... 3. 3 Είσοδος στην Πλατφόρμα Elearning... 3

Οδηγός Χρήστη Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης. 1 Γενικά... 3. 2 Απαραίτητο Λογισμικό... 3. 3 Είσοδος στην Πλατφόρμα Elearning... 3 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 3 2 Απαραίτητο Λογισμικό... 3 3 Είσοδος στην Πλατφόρμα Elearning... 3 4 Πλοήγηση στην Πλατφόρμα Elearning... 6 5 Οργάνωση της Περιοχής του Μαθήματος... 7 6 Έξοδος από την Πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Δυναμικές Ιστοσελίδες στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δυναμικές Ιστοσελίδες στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Χρήστος Όροβας Τεχνικός Υπεύθυνος 1 Διαδικασία «Φόρτωσης» μιας Ιστοσελίδας Internet Explorer, Mozilla, Chrome, κτλ HTTP Server ΠΣΔ Αίτημα για επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 1. Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο... 3 1.1. Όροι Και Έννοιες... 3 1.2. Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο... 5 2. Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό 7 Το Περιβάλλον Ενός Φυλλομετρητή...

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου: «Σχεδίαση και Ανάλυση Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών»

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου: «Σχεδίαση και Ανάλυση Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών» Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου: «Σχεδίαση και Ανάλυση Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών» Φάση «3» Τίτλος Φάσης: «Ανάλυση Σχεδιασμού Δικτύου Ελεύθερη Προσομοίωση» Χρόνος Υλοποίησης: 30 Λεπτά Φύλλο Εργασίας 1 Σε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ιστοτόπου - Ιστολογίου

Υπηρεσία Ιστοτόπου - Ιστολογίου Πολυτεχνείο Κρήτης Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής Υπηρεσία Ιστοτόπου - Ιστολογίου 1. Εισαγωγή... 3 2. Βασικές γνώσεις για τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης επιλογών διαμόρφωσης εγγραφών Εσόδων Εξόδων & Άρθρων Γενικής Λογιστικής στην εφαρμογή της σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ 10/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ 10/16 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ Λάρισα 31/5/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ 10/16 1. Με την αριθμ. 876/17-5-2016 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HTML

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HTML ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HTML Στόχοι 1 Να δημιουργήσουμε υπερκείμενα με την Γλώσσα Επισημείωσης Υπερκειμένων (hypertext markup language, HTML). Υπολογιστικά συστήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. AtYourService CY : Create a REST API. Δημήτρης Χριστοδούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. AtYourService CY : Create a REST API. Δημήτρης Χριστοδούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία AtYourService CY : Create a REST API Δημήτρης Χριστοδούλου Λεμεσός 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Επανάληψη

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Επανάληψη Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήματα Εργαστήριο - ΕΠΛ003 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο Επανάληψη Παναγιώτης Χατζηχριστοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης για καθηγητές

Οδηγός Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης για καθηγητές Οδηγός Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης για καθηγητές Log in (σύνδεση) Με το όνομα χρήστη (username) και κωδικό (password) που σας έχουν δοθεί, θα εισέλθετε στην πλατφόρμα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πλήρους διαδικτυακής e-commerce εφαρμογής με χρήση του CMS WordPress

Ανάπτυξη πλήρους διαδικτυακής e-commerce εφαρμογής με χρήση του CMS WordPress ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη πλήρους διαδικτυακής e-commerce εφαρμογής με χρήση του CMS WordPress ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Επιβλέπων καθηγητής Σφέτσος Παναγιώτης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο ή

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες ΠΣΔ Νέες Τεχνολογίες

Υπηρεσίες ΠΣΔ Νέες Τεχνολογίες * Υπηρεσίες ΠΣΔ Νέες Τεχνολογίες 14-2-2013 *Μαθητικό φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας *Τεχνική στήριξη ΠΣΔ Τεχνικά δελτία *Εργαστήρια Ubuntu *Υπηρεσίες ΠΣΔ Νέες υπηρεσίες *Trashware *Πρόγραμμα «Στηρίζω» *ΜΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: 335662 Τίτλος Πράξης: ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Άξονας Προτεραιότητας: Στοιχεία επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

1. Απαιτήσεις εργασίας

1. Απαιτήσεις εργασίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας 2 η Εργασία στο μάθημα «Δικτυακά Πολυμέσα Ι»: «Δημιουργία φόρμας για online αίτηση εργασίας με HTML - Javascript» Ημερομηνία παράδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ L.M.S.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ L.M.S. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Περιεχόμενα Γενικά... 3 Απαραίτητο Λογισμικό... 3 Απαιτούμενος εξοπλισμός... 4 Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 5 Η αρχική σας Σελίδα... 6 Η Περιοχή του Μαθήματος... 8 Πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εξάμηνο: 2014Β Διδάσκουσα: Ηλεκτρονική Τάξη: Κανελλοπούλου Χριστίνα_ΠΕ19 Πληροφορικής Περιεχόμενα 1.Τι είναι η Php; 2.Πως γίνετε η γραφή

Διαβάστε περισσότερα

Bringing the web offline

Bringing the web offline Bringing the web offline Η εξέλιξη του web Ήταν: Περιεχόμενο (HTML) Προστέθηκαν: Εμφάνιση (XHTML, CSS) Λειτουργικότητα (CGI scripts) Διαδραστικότητα (JavaScript) Η εξέλιξη του web Το web είναι πλέον πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγικά Οι παρουσιάσεις είναι μια εφαρμογή που χρησιμεύει στην παρουσίαση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Fragmentation and Exclusion: Understanding and Overcoming the Multiple Impacts of the European Crisis (Fragmex)

Fragmentation and Exclusion: Understanding and Overcoming the Multiple Impacts of the European Crisis (Fragmex) Fragmentation and Exclusion: Understanding and Overcoming the Multiple Impacts of the European Crisis (Fragmex) Π3.4: Website Έκδοση 0.1 R-2015-12 Νοέμβριος- 2015 . 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο)

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα Εαρινό εξάμηνο Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Για τη συμμετοχή σας στην εξ αποστάσεως συνεδρία θα χρειαστείτε: έναν προσωπικό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows, [βέλτιστη επιλογή: σύγχρονος Η/Υ με Windows

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ 2014 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ H HTML είναι μία γλώσσα σήμανσης και αποτελεί την κύρια γλώσσα δημιουργίας ιστοσελίδων του διαδικτύου. Είναι το ακρωνύμιο των λέξεων HyperText

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το μάθημα

Πληροφορίες για το μάθημα Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου Πληροφορίες για το μάθημα Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων (407/80) gkamas@uop.gr Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου Διαφάνεια 1 Αντικείμενο Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Αρκετοί πιστεύουν πως η επιτυχία μιας παρουσίασης είναι δεδομένη εάν ο παρουσιαστής κατέχει το θέμα που πρόκειται να παρουσιάσει και είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης. Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης. Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή http://eclass.sch.gr Η υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης τάξης αναπτύχθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... xiii

Περιεχόμενα. Πρόλογος... xiii Περιεχόμενα Πρόλογος... xiii Κεφάλαιο 1 ο Εισαγωγή στις τεχνολογίες Διαδικτύου... 1 1.1 Σύντομη ιστορία του Διαδικτύου... 3 1.2 Σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω Παρόχου (ISP)... 6 1.3 Μοντέλα Επικοινωνίας...

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet I

Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet I Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet I 1: Εισαγωγή στον Παγκόσμιο Ιστό Σταύρος Καμμάς Δομή μαθήματος 1. Εισαγωγή στον Παγκόσμιο Ιστό (www, υπερκείμενο, υπερσύνδεσμοι, υπερμέσα, πολυμέσα, πλοηγοί, παραδείγματα)

Διαβάστε περισσότερα

TEC610 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου (ΣΤ εξάμηνο)

TEC610 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου (ΣΤ εξάμηνο) TEC610 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου (ΣΤ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Εαρινό εξάμηνο 2014-2015 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων Ιστορική Εξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού Παρουσίαση 1 η 1 Βελώνης Γεώργιος Καθηγητής Περιεχόμενα Τι είναι το Διαδίκτυο Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου Προηγμένες Υπηρεσίες Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Περιεχόμενα Περιεχόμενα Γενικά... 3 Απαραίτητο λογισμικό... 3 Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 3 Πλοήγηση στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 5 Οργάνωση της περιοχής του μαθήματος... 8 Έξοδος από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα