ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε."

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία Χωροθέτηση ΧΥΤΑ με βάση γεωπεριβαλλοντικά κριτήρια ΜΗΝΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΟΡΙΚΗΣ, ΤΣΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ 2015

2 Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αποτελεί η χωροθέτηση θέσεων ΧΥΤΑ με βάση Γεωπεριβαλλοντικά κριτήρια, προκειμένου να ικανοποιούνται τόσο οι περιβαλλοντικοί όσο και οι γεωτεχνικοί περιορισμοί. Στόχος της εργασίας είναι η ανάδειξη του μείζονος προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων και η αναφορά των τεχνικών διαχείρισης των απορριμμάτων με ιδιαίτερη ανάλυση στην υγειονομική ταφή. Θα γίνει εκτενής αναφορά στη διάκριση των αποβλήτων και στις τεχνολογίες διαχείρισης τους, στη νομοθεσία τόσο σε Εθνικό όσο και σε Κοινοτικό πλαίσιο και στη διαδικασία επιλογής πιθανών θέσεων ΧΥΤΑ. Η μελέτη χωροθέτησης ενός ΧΥΤΑ υπόκεινται σε μια σειρά από περιβαλλοντικούς περιορισμούς καθώς και στην εφαρμογή κριτηρίων όπως γεωλογικά, γεωτεχνικά, υδρογεωλογικά, χωροταξικά, τεχνικά, οικονομικά κ.α. Η πρόβλεψη των παραγόμενων αποβλήτων κατά τη λειτουργία του κυττάρου, των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η αντιμετώπιση τους καθώς και του σχεδιασμού αποκατάστασης του χώρου κρίνονται σοβαρά θέματα προς μελέτη. Η εφαρμογή των περιορισμών και η αξιολόγηση των κριτηρίων κρίνεται αναγκαία για την ασφαλή κατασκευή και ορθή λειτουργία των νέων κυττάρων. Η χρήση μαθηματικών μοντέλων και υπολογιστικών προγραμμάτων (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών) μας δίνει τη δυνατότητα να αναδείξουμε τις υποψήφιες περιοχές για χωροθέτηση ενός χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. ii

3 Abstract The object of this undergraduate thesis is the landfill siting based on geoenvironmental criteria in order to satisfy both environmental and geotechnical constraints. The aim of the study is to highlight the major problem of waste management and to refer to waste management techniques with a special analysis in landfill. Extensive reference will be made to the separation of waste and their management technologies, to the legislation at both national and Community context and to the procedure of selecting the potential landfill sites. The study of siting a sanitary landfill site subject to a number of environmental constraints and the application of criteria such as geological, geotechnical, hydrogeological, spatial, technical, financial, etc. The foresight of waste generated during the operation of the cell, the potential environmental impacts and their confrontation as well as site remediation planning are considered important topics for study. The application of restrictions and the valuation of the criteria are necessary for the safe construction and the proper functioning of the new cells. The usage of mathematical models and computer programs (Geographic Information System) enables us to highlight the candidate areas for siting a sanitary landfill. iii

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... ii ABSTRACT... iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... iv ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ... v ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... v ΓΕΝΙΚΑ... vi Κεφάλαιο 1 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ Χαρακτηριστικά απορριμμάτων Ποιοτική σύνθεση στερεών απορριμμάτων Ποσοτική σύνθεση στερεών απορριμμάτων Τρόποι διαχείρισης στερεών απορριμμάτων... 4 Κεφάλαιο 2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ευρωπαϊκή νομοθεσία Στερεά απόβλητα ΧΥΤΑ Ελληνική νομοθεσία και εναρμόνιση με τις κοινοτικές οδηγίες Κεφάλαιο 3 ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Παραγόμενα απόβλητα από ΧΥΤΑ Παραγόμενα στραγγίσματα Παραγόμενα αέρια Περιβαλλοντικές επιπτώσεις αποβλήτων Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων Στραγγίσματα Αέρια Σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων Αποκατάσταση Κεφάλαιο 4 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΧΥΤΑ Μεθοδολογία-διαδικασία Κριτήρια επιλογής και αποκλεισμού Κεφάλαιο 5 GIS Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΓΕΣ iv

5 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Μέση παραγωγή απορριμμάτων σε κιλά ανά κάτοικο στην Ευρώπη Πίνακας 2: Μέθοδοι διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα και στην ΕΕ Πίνακας 3: Κοινωτικές οδηγίες και ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο Πίνακας 4: Χαρακτηριστικά υλικών εύκολης και μέσης αποδόμησης ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διάγραμμα 1: Ποσόστωση αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα Διάγραμμα 2: Ιεράρχηση επιλογών για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων Διάγραμμα 3: Τυπική δομή ενός ΧΥΤΑ Διάγραμμα 4: Ανάπτυξη των στραγγισμάτων σύμφωνα με τον Farquharum Rovers Διάγραμμα 5: Σύσταση αερίων στους χώρους διαθέσεως απορριμμάτων Διάγραμμα 6: Κόστος μεταφοράς /ton με ή χωρίς λειτουργία ΣΜΑ v

6 Εισαγωγή Η διαχείριση των απορριμμάτων ανέκαθεν απασχολούσε τον άνθρωπο καθώς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης κοινωνίας. Η αναγνώριση του προβλήματος της ρύπανσης και της διαχείρησης παρατηρείτε από τα αρχαία χρόνια. Στην Αθήνα τον 4 ο αιώνα π.χ. βάσει νόμου απαγορευόταν η ρήψη απορριμμάτων και η διάθεση των αποβλήτων γινόταν σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από τα τείχη της πόλης, ενώ στην Κρήτη έχουν βρεθεί εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν ως χώροι ταφής απορριμμάτων. Η ξέφρενη βιομηχανική και η οικονομική ανάπτυξη σε συνδυασμό με την αλόγιστη κατανάλωση συντέλεσαν στην ραγδιαία αύξηση της παραγωγής των απορριμμάτων. Καθώς η αρχική αντιμετώπιση ήταν η διάθεση, χωρίς ταξινόμηση, σε χωματερές ή η καύση χωρίς ενεργειακή ανάκτηση σύντομα οι τεχνικές αυτές θεωρήθηκαν προβληματικές και αναζητήθηκαν νέες. Τα απορρίμματα ταξινομήθηκαν ως προς τα είδη και έγινε μελέτη για τη διαχείριση κάθε είδους. Προωθήθηκε η αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών και τέθηκε ως προτεραιότητα η αειφόρος ανάπτυξη. Η τελική διάθεση έγινε η λιγότερη επιθυμητή επιλογή δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στην πρόληψη και την ανακύκλωση. Σύγχρονες τεχνικές είναι η καύση με ενεργειακή ανάκτηση, η πυρόλυση, η αεριοποίηση, η υγειονομική ταφή, η κομποστοποίηση, η χημική αναγωγή και η μηχανική ανακύκλωση. Ο πρώτος χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων λειτούργησε το 1935 στο Φρέσνο της Καλιφόρνια μέχρι το Θεωρήθηκε πρωτοποριακή μέθοδος διαχείρισης απορριμμάτων όμως η μεταβολή των περιβαλλοντικών στάνταρ ανά τις δεκαετίες σε πιο αυστηρά πρότυπα σε συνδιασμό με την διαρροή μεθανίου στο υπέδαφος οδήγησαν στο κλείσιμο του. Η vi

7 διαδικασία κατασκευής ενός ΧΥΤΑ υπόκειται στην αντίστοιχη νομοθεσία και απαιτεί μελέτη έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του χώρου. Η μελέτη αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, τη πρόληψη και διαχείριση των παραγώμενων αποβλήτων εντός ΧΥΤΑ, την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την τελική αποκατάσταση του χώρου. Η ορθή λειτουργία του ΧΥΤΑ δίνει τη δυνατότητα ενεργειακής αξιοποίησης, σε αντίθετη περίπτωση ο χώρος λειτουργεί προβληματικά και μετατρέπεται σε εστία ρύπανσης. vii

8 Κεφαλαιο 1 Απορρίμματα Η παραγωγή απορριμμάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την παρουσία του ανθρώπου στη Γη. Εξ άλλου ο όρος απορρίμματα ή απόβλητα είναι μία ανθρωπογενής έννοια, που υποδηλώνει όλα τα παράγοντα (στερεά, υγρά ή αέρια) που θεωρούνται άχρηστα για τον άνθρωπο. Γίνεται σαφές ότι αυτή η έννοια αποτελεί συνάρτηση υποκειμενικών κριτηρίων καθώς επιρρεάζεται από διάφορες μεταβλητές όπως ο χρόνος, ο τόπος, η οικονομία, η τεχνολογία το κόστος απόρριψης κ.α. Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει μία παρουσίαση των απορριμμάτων ως προς τα είδη, τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο αντιμετώπισης τους. Εκτενής αναφορά θα γίνει για τα στερεά απόβλητα, ιδιαίτερα για τα αστικά, καθώς αυτά είναι που δέχεται ένας ΧΥΤΑ. 1.1 Χαρακτηριστικά των αποβλήτων Τα απόβλητα ή απορρίμματα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: α)στερεά, β)υγρά, γ)αέρια. Τα κύρια χαρακτηριστικά των αποβλήτων είναι η σύσταση τους και η ποσότητα. Γνωρίζοντας αυτά τα δύο είναι θεμελιώδης για τον τρόπο διαχείρισης τους Ποιοτική σύνθεση στερεών απορριμμάτων Στερεά απόβλητα ή απορρίμματα νοούνται ουσίες ή αντικείμενα που εμφανίζονται κυρίως σε στερεά φυσική κατάσταση, από τις οποίες ο κάτοχος τους θέλει ή υποχρεούται να απαλλαγεί και δεν παριλαμβάνονται στον κατάλογο επικινδύνων αποβλήτων της Ευρωπαικής Ένωσης. Τα απορρίμματα γενικά θεωρούνται χρήσιμα υλικά που δεν είναι τοποθετημένα στην κανονική τους θέση [1]. 1

9 Η ταξινόμηση των στερεών αποβλήτων σε είδη, κατα κύριο λόγο, γίνεται ως προς τη προέλευση τους. Έτσι διακρίνουμε τις εξής κύριες κατηγορίες: Αστικά απόβλητα Βιομηχανικά απόβλητα Αγροτικά απόβλητα Νοσοκομειακά απόβλητα Αδρανή απόβλητα Επικίνδυνα απόβλητα Στον όρο αστικά στερεά απόβλητα ή ΑΣΑ (Municipal Solid Waste) περιλαμβάνονται τα οικιακά απόβλητα, καθώς και άλλα απόβλητα, τα οποία λόγω φύσης ή σύνθεσης, είναι παρόμοια με τα οικιακά, όπως απόβλητα από εμπορικές και συναφείς δραστηριότητες, κτίρια γραφείων και ιδρύματα (σχολεία, νοσοκομεία, κυβερνητικά κτίρια). Περιλαμβάνει επίσης ογκώδη απόβλητα (στρώματα, έπιπλα κ.α.) και απόβλητα κήπων, φύλλα, κλαδιά, κηπευτικά, καθώς και απόβλητα από καθαρισμό δρόμων [2]. Τα αστικά απόβλητα αποτελούν το 10% των συνολικών παραγόμενων αποβλήτων και ταξινομούνται με τον κωδικό 20 στον ΕΚΑ. Πιο συγκεκριμένα τα αστικά στερεά απόβλητα χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: Ζυμώσιμα Χαρτί Μέταλλα Γυαλί 2

10 Πλαστικό Δέρμα-ξύλο-λάστιχο-ύφασμα Αδρανή Λοιπά Σύμφωνα με στοιχεία τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα υπάρχει μείωση στην παραγωγή ζυμώσιμων ενώ παρατηρείτε αύξηση απορριμμάτων σε χαρτί και πλαστικό. Αυτό αποδίδεται στην έλλειψη οικολογικής συνείδησης και πλάνου ανακύκλωσης. Ποσόστωση ΑΣΑ Ζυμώσιμα Χαρτί γυαλί μέταλλα πλαστικά αδρανή+υπολ Διάγραμμα 1: Ποσόστωση αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα (Πηγή: Ποσοτική σύνθεση στερεών απορριμμάτων Η μέση παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των κατοίκων, έτσι ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί ο όγκος των απορριμμάτων που θα δεχθεί ένας ΧΥΤΑ σε κάθε περιοχή. 3

11 Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι παράγονται ετήσια 503kg το χρόνο ανά κάτοικο, γνωρίζοντας ετήσια αύξηση από το 95 της τάξεως του 3,1% και αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη μαζί με τη Μάλτα(2.4%) και τη Δανία(1.5%). Πίνακας 1: Μέση παραγωγή απορριμμάτων σε κιλά ανά κάτοικο στην Ευρώπη Μεταβολή Ελλάδα % Γερμανία % Γαλλία % Ην.Βασίλειο % Ισπανία % Δανία % EU % (Πηγή: Τρόποι διαχείρισης στερεών απορριμμάτων Οι τεχνικές διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων ποικίλλουν και παρουσιάζουν διαφορετικά πλεονεκτήματα ή/και μειονεκτήματα μεταξύ τους. Για την επιλογή της κατάλληλης τεχνικής πρέπει να ληφθούν υπ όψιν τα χαρακτηριστικά του τόπου και τα δεδομένα για τα παραγώμενα απορρίμματα. Οι πιο διαδεδομένες είναι οι εξής: Καύση Πυρόλυση Αεριοποίηση 4

12 Υγειονομική ταφή Κομποστοποίηση Χημική αναγωγή Μηχανική ανακύκλωση Ανάμεσα σε αυτές τις τεχνικές δεν υπάρχει κάποια που υπερτερεί απόλυτα των άλλων. Η χρησιμοποίηση τους εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των εκάστοτε απορριμμάτων της περιοχής που γίνεται η μελέτη και η οικονομική κατάσταση της αγοράς έτσι ώστε πέρα από τη διαχείριση να υπάρχει η ανάλογη οικονομική αξιοποίηση. Η ΕΕ έχει ιεραρχήσει τις επιλογές για τη διαχείριση των απορριμμάτων καθώς και απαγορεύει την διάθεση χωρίς την προεπεξεργασία, με αποτέλεσμα για το βέλτιστο αποτέλεσμα να χρειάζεται συνδιασμός τεχνικών. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αστικών αποβλήτων, περιλαμβάνει την εφαρμογή προγραμμάτων για τη βελτιστοποίηση του συστήματος συλλογής, τον περιορισμό της παραγωγής αποβλήτων, την διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση των διαχωρισθέντων υλικών, την εφαρμογή συστημάτων μεταφόρτωσης για την αύξηση της οικονομικής αποδοτικότητας του συστήματος, τη χρήση μεθόδων επεξεργασίας με στόχο την ενεργειακή αξιοποίηση ή την επαναχρησιμοποίηση των υλικών και τη διάθεση του τελικού υπολείμματος σε σύγχρονους χώρους υγειονομικής ταφής [3]. Η στρατηγική της ΕΕ έχει καταφέρει να μειώσει αισθητά την ποσότητα της τελικής διάθεσης στηριζόμενη στην ανακύκλωση την καύση κ την κομποστοποίηση. Στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει τέτοιες προσπάθειες ακόμα και παρασουσιάζει μεγάλη διαφορά στα αποτελέσματα με τον μέσο όρο των υπόλοιπων κρατών-μελών. 5

13 Πίνακας 2: Μέθοδοι διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα και την ΕΕ. Ταφή Ανακύκλωση Κομποστοποίηση Καύση Άλλη μέθοδος Ελλάδα 82% 15% 3% 0% 0% ΕΕ 27 37% 25% 15% 23% 0% (Πηγή: Κεφάλαιο 2 Νομοθετικό πλαίσιο Η εξάντληση των φυσικών πόρων και η ταχεία αύξηση των παραγόμενων απορριμμάτων αναδείχθηκαν σε μείζοντα προβλήματα τις τελευταίες δεκαετίες του 20 ου αιώνα. Ταυτόχρονα έγινε η διαπίστωση ότι η οικονομική δραστηριότητα δεν είναι δυνατό να παραμένει ανεξέλεγκτη αλλά πρέπει να συμβαδίζει με την ορθότερη χρήση των φυσικών πόρων και την ελαχιστοποίηση του όγκου απορριμμάτων. Με σκοπό τη δημιουργία της στρατηγικής αντιμετώπισης του προβλήματος και το σχεδιασμό της αειφόρου ανάπτυξης, δηλαδή της οικονομικής ανάπτυξης που εναρμονίζεται με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, συντάχθηκαν νόμοι με τη συνδρομή διεθνών φορέων. 2.1 Ευρωπαϊκή νομοθεσία Η δεκαετία του 70' ήταν η αρχή της νομοθέτησης, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, της έννοιας του περιβάλλοντος αλλά και της προστασίας του. Σκοπός της είναι ο προσδιορισμός του κρατικού ρόλου στην προστασία του περιβάλλοντος, της εγκαθίδρυσης συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών και ταυτόχρονα της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου. Με την πάροδο των χρόνων Ευρωπαϊκή 6

14 Ένωση έχει εξελιχθεί σε παγκόσμια δύναμη άσκησης πίεσης για αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα και συνεχούς δράσης. Η πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες για περιβαλλοντικά θέματα, η συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η δικαστική προστασία του σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων του είναι κατοχυρωμένα από τη σύμβαση Άαρχους ( Aarhus Convention) υπογεγραμμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 25 η Ιουλίου το Αποτελεί πρωτοβουλία της Επιτροπής για την Περιβαλλοντική Πολιτική του UNECE μαζί με τη συμβολή διάφορων μη κυβερνητικών οργανώσεων και τέθηκε σε εφαρμογή από την ΕΕ το 2000 και κατοχυρώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο με το ν. 3422/ Την 21 η Μαϊου του 2003 τα μέλη της σύμβασης Άαρχους υπέγραψαν το πρωτόκολλο ΜΕΜΠ ( Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων) γνωστό ως το πρωτόκολλο του Κιέβου και κατοχυρώθηκε με την 166/2006/ΕΚ. Το περιεχόμενο του προβλέπει τη δημιουργία βάσης δεδομένων με στοιχεία εκπομπών και μεταφοράς ρύπων εκτός των εγκαταστάσεων ορισμένων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανόμενων των χώρων υγειονομικής ταφής, με σκοπό να παρέχει στο κοινό ενημέρωση και διαφάνεια ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Πιο συγκεκριμένα για τα στερεά απόβλητα, η πολιτική της ΕΕ έχοντας ως στόχο την αειφόρο ανάπτυξη, την βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων έχει ιεραρχήσει τις διαδικασίες διαχείρισης των απορριμάτων. Η ιεράρχηση δίνει προτεραιότητα στην αποφυγή ή μείωση της παραγωγής αποβλήτων παρά διαχείρισης τους. Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται η πρόληψη και αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των πολιτών να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση αλλά και των 7

15 παραγωγών να συμβάλλουν ενεργά. Έπειτα βρίσκεται η επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων και η ανακύκλωση αυτών. Αυτό επιτυγχάνεται με τις κατάλληλες υποδομές ανακύκλωσης καθώς και με την υπευθυνότητα των παραγωγών απέναντι στην ανακύκλωση των προϊόντων τους όπως επιτάζει η ΕΕ. Ακολουθεί η ανάκτηση του ενεργειακού περιεχομένου και εν τέλει σαν έσχατη λύση η διάθεση των αποβλήτων. Διάγραμμα 2: Ιεράρχηση επιλογών για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων (Πηγή: Για να φτάσει σε αυτό τον σκοπό η ΕΕ προωθεί την αλλαγή των προτύπων κατανάλωσης και την οικολογική ευαισθητοποίηση των πολιτών με τη διαρκή ενημέρωση και πρόσβαση στην πληροφορία, την αύξηση της υπευθυνότητας των παραγωγών με σκοπό την ενεργή συμμετοχή τους στην ανακύκλωση. Επίσης γίνεται 8

16 λόγος για την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει", σύμφωνα με την οποία η δαπάνη για τη διάθεση των αποβλήτων βαρύνει τον κάτοχο που παραδίδει απόβλητα σε φορέα συλλογής ή σε επιχείρηση που διεξάγει εργασίες διάθεσης, ή/και τους προηγούμνεους κατόχους ή τον παραγωγό του προϊόντος που παράγει τα απόβλητα [4]. Οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου χρονικά ξεκινάνε με την 75/442/ΕΟΚ και έπειτα με τις 85/337/ΕΟΚ 97/11/ΕΚ 2001/42/ΕΚ 2003/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 2008/98/ΕΚ οι οποίες αναφέρουν τα προαναφερθέντα, συμπληρώνουν την αρχική οδηγία ή/και καταργούν άλλα μέρη της ΧΥΤΑ Όσον αφορά τους ΧΥΤΑ η ΕΕ εξέδωσε την οδηγία 1999/31/ΕΚ,με αποδέκτες τα κράτη μέλη, περί υγειονομικής ταφής της οποίας στόχος είναι: μέσω αυστηρών λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων για τα απόβλητα και τους χώρους υγειονομικής ταφής, ο καθορισμός μέτρων, διαδικασιών και κατευθύνσεων για την κατά το δυνατόν πρόληψη ή μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ειδικότερα δε της ρύπανσης των επιφανειακών και των υπογείων υδάτων, του εδάφους και της ατμόσφαιρας και των επιπτώσεων σε όλο το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του φαινομένου του θερμοκηπίου καθώς και οποιουδήποτε κινδύνου προκύπτει για την υγεία του ανθρώπου από την υγεινομική ταφή των αποβλήτων καθ' όλο τον κύκλο ζωής του χώρου υγειονομικής ταφής [5]. Στο κεφάλαιο 4 θα παρουσιαστούν πιο αναλυτικά τα περιεχόμενα της οδηγίας 1999/31/ΕΚ και των νεώτερων προσθηκών καθώς αποτελούν τα κριτήρια επιλογής και αποκλεισμού για τη χωροθέτηση του ΧΥΤΑ. 9

17 2.2 Ελληνική νομοθεσία και εναρμόνιση με τις κοινοτικές οδηγίες Η ενσωμάτωση των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο γίνεται με νόμους ή με υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα, που αποσκοπούν στην εφαρμογή των διατάξεων των νόμων. Η Ελλάδα μαζί με την Γαλλία και την Ιρλανδία είναι απο τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που διέθεταν νομικά κείμενα σχετικά με τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν απο την έκδοση της οδηγίας 85/337. Τέτοιο κείμενο στην Ελλάδα ήταν το Π.Δ. 1180/81, το οποίο προέβλεπε διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από την χορήγηση αδείας σε ορισμένες κατηγορίες βιομηχανικών μονάδων όπως είναι το αντικείμενο της πτυχιακής, οι ΧΥΤΑ [6]. Ως μέλος της ΕΕ, η Ελλάδα βρίσκεται διαρκώς στην προσπάθεια εναρμόνισης με τις κοινοτικές οδηγίες αν και συνήθως αυτό γίνεται με κάποια καθυστέρηση. Στα μέλη κράτη επιβάλλονται υποχρεώσεις επιτεύξεως στόχων και αποτελέσματος καθώς οφείλουν να καθορίσουν εθνική στρατηγική όπως διατυπώνονται στις κοινοτικές οδηγίες. Επίσης επιταγή της ΕΕ είναι η υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων ανά τριετία έτσι ώστε να γίνει αξιολόγηση των αποτελέσματων και να διενεργηθούν οι κατάλληλοι έλεγχοι και να επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις. Όσον αφορά τους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμάτων, κοινώς χωματερές, η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά πίσω καθώς στον Ελλαδικό χώρο λειτουρούν ακόμα πολλές χωματερές οι οποίες εκτός απο την περιβαλλοντική ζημία που προκαλούν οδηγούν και στην επιβολή προστίμων. Τέλος, μεταξύ των μελών της ΕΕ παρατηρείται μεγάλη απόκλιση στη χρησιμοποίηση ΧΥΤΑ και στο ποσοστό ανακύκλωσης των απορριμμάτων. 10

18 Πίνακας 3: Κοινωτικές οδηγίες και ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο Οδηγίες Υπουργικες αποφάσεις 75/442/ΕΟΚ ΚΥΑ 49541/1424/ /337 ν.1650/86 91/156/ΕΟΚ ΚΥΑ 69728/824/ /271/ΕΟΚ ΚΥΑ 5673/400/1997, ΚΥΑ 19661/1982/ /689/ΕΟΚ ΚΥΑ 19396/1546/1997, ΚΥΑ 13588/725/ /98/ΕΟΚ Συμβαση της ν. 2203/1994 Βασιλείας 96/61/ΕΚ ΚΥΑ 15393/2332/2002, Υ.Α. Η.Π. 4641/232/ /11,96/61 ν.3010/ /31/ΕΚ ΚΥΑ 29407/3508/ /53/ΕΚ ΠΔ 116/ /76/ΕΚ ΚΥΑ 22912/1117/ /35 ΚΥΑ 37111/2021/ /12/ΕΚ (Πηγή: 11

19 Κεφάλαιο 3 Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Οι ΧΥΤΑ σε αντίθεση με τους ΧΑΔΑ, κοινώς χωματερές, αποτελούν μία μέθοδο ελεγχόμενης διάθεσης. Υπάρχουν τρεις τεχνικές ελεγχόμενης διάθεσης: Εναπόθεση χωρίς συμπίεση και κάλυψη Συμπίεση σε μπάλες και εναπόθεση Κανονική συμπίεση Στην Ελλάδα υπάρχουν οι προϋποθέσεις που ευνοούν τη διάθεση με κανονική συμπίεση και γενικά αποτελεί την πιο ευρέως διαδεδομένη τεχνική από τις τρεις. Με χρήση ειδικών μηχανημάτων τα απορρίμματα διαστρώνονται σε στρώσεις, συνήθως ύψους 2-4 μέτρων, συμπιέζονται και έπειτα καλύπτονται με μία στρώση τουλάχιστον 15 εκατοστών με αδρανή υλικά. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπουμε στον αέρα και στα διάφορα πτηνά ή τρωκτικά να έρθουν σε επαφή με τα απορρίμματα. Καθώς ο χώρος είναι πολύτιμος υπάρχουν και άλλες τεχνικές κάλυψης όπως στρώσεις ενός μίγματος χαρτιού/τσιμέντου που έχουν το προτέρημα ότι πιάνουν μόνο 2-3 εκατοστά. Ο όγκος που καταλαμβάνουν καθημερινά τα συμπιεσμένα απορρίμματα μαζί με το υλικό κάλυψης ονομάζεται κύτταρο. 12

20 Διάγραμμα 3: Τυπική δομή ενός χώρου υγειονομικής A B C D E F G H I J K Υπόγεια ύδατα Συμπιεσμένος πυλός Πλαστική επένδυση Σωλήνας συλλογής στραγγισμάτων Γεωύφασμα Χαλίκι Στρώμα αποστράγγισης Στρώμα εδάφους Παλιά κύτταρα Νέα κύτταρα Λίμνη στραγγισμάτων ταφής (Πηγή: Παραγόμενα απόβλητα από ΧΥΤΑ Η διαδικασία διάθεσης των απορριμμάτων σε ένα ΧΥΤΑ, από τη συλλογή και τη μεταφορά μέχρι την απόθεση αλλά και ο ίδιος ο όγκος των απορριμμάτων έχει διάφορες επιπτώσεις και παράγει περαιτέρω απόβλητα. Κυριότερα από αυτά είναι τα στραγγίσματα και το βιοαέριο Στραγγίσματα Η βιολογική διεργασία αποδόμησης των απορριμμάτων και η διέλευση νερού μέσα από τη μάζα τους έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή στραγγισμάτων. Τα στραγγίσματα αποτελούν το σημαντικότερο παράγοντα μόλυνσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών και ρύπανσης του εδάφους της γύρω περιοχής από το ΧΥΤΑ. Η 13

21 σύνθεση τους είναι ένα μίγμα από οργανικά, ανόργανα, διαλυμένα και κολλοειδή στερεά. Οι παράγοντες που επηρρεάζουν τη σύσταση και την ποσότητα των στραγγισμάτων είναι οι εξής: Η σύσταση των αποβλήτων Το στάδιο της βιοαποικοδόμησης Η προηγούμενη διεργασία Η περιεχόμενη υγρασία Σε μία εγκατάσταση Υγειονομικής Ταφής λαμβάνουν χώρα στα απορρίμματα αερόβιες και αναερόβιες διεργασίες, που έχουν σαν αποτέλεσμα την παραγωγή νερού. Η σύσταση των απορριμμάτων που δέχεται ένας ΧΥΤΑ, όπως είδαμε νωρίτερα, αποτελείται από οικιακά απορρίμματα και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε για τη σύσταση των αποβλήτων στην Ελλάδα (μεγάλη περιεκτικότητα ζυμώσιμων) τότε μπορούμε να υπολογίσουμε μία μέση υγρασία περίπου 49%(Κόλλιας,1993). Γνωρίζοντας την υγρασία μπορούμε να υπολογίσουμε την παραγώμενη ποσότητα νερού. Για τον υπολογισμό του παραγόμενου νερού από την αναερόβια διεργασία χωρίζουμε τα υλικά σε υλικά εύκολης και μέσης αποδόμησης. Στις κατηγορίες αυτές υπάγονται τα ζυμώσιμα και το χαρτί αντίστοιχα. 14

22 Πίνακας 3: Χαρακτηριστικά υλικών εύκολης και μέσης αποδόμησης Υγρασία % Αναγώμενη Υλικά % σε βάρος Ολική Μεμονωμένη ξηρά ύλη % (βάρος) Ζυμώσιμα ,53 21,47 Χαρτί ,47 7,53 (Πηγή: Σκορδίλης, Τεχνολογίες διάθεσης απορριμμάτων: η υγειονομική ταφή,1993) Οι παράγοντες που επηρρεάζουν την αποσύνθεση είναι οι εξής: Η θερμοκρασία Το ph Η ηλικία του χώρου Οι αερόβιες/αναερόβιες συνθήκες Η μορφολογία της περιοχής Ο τρόπος λειτουργίας του χώρου Οι κλιματολογικές συνθήκες Η απορροφητική ικανότητα των αποβλήτων Η τεχνική διάστρωσης Η ποιοτική και ποσοτική σύσταση των στραγγισμάτων είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια καθώς ο χώρος υγειονομικής ταφής δεν δουλεύει σαν μία εννιαία μάζα αλλά είναι πολύ πιθανό σε διαφορετικά τμήματα του το ίδιο είδος απορριμμάτων να βρίσκεται σε διαφορετικό στάδιο αποσύνθεσης. Επιπλέον λόγω των 15

23 αλληλοεπιδράσεων υδατικού ισοζυγίου και βιολογικής αποσύνθεσης εμφανίζονται μεγάλες διακυμάνσεις. Γενικά, οι οργανικές ουσίες είναι οι επιβλαβέστερες και παρατηρείται μείωση της συγκέντρωσης τους όσο αυξάνεται η ηλικία της εγκατάστασης. Τα ανόργανα στοιχεία των στραγγισμάτων χωρίζονται ανάλογα με τη διαχρονική εξέλιξη των συγκεντρώσεων τους σε τρεις κατηγορίες: I. Παράμετροι με διαχρονική εξέλιξη συγκέντρωσης (Fe, Ca, Mg, Mn, Zn), II. Παράμετροι με μακροπρόθεσμα ελαφρά αυξανόμενη συγκέντρωση (Cl, N+4, K, Na), III. Παράμετροι με τυχαίες διακυμάνσεις συγκεντρώσεων (NO, P και βαρέα μέταλλα Pb, Ni, As, Cu, Cd, Cr, Co) [7]. Διάγραμμα 4: Ανάπτυξη των στραγγισμάτων σύμφωνα με τον Farquharum Rovers (Πηγή: Σκορδίλης 16

24 3.1.2 Αέρια Η αποδόμηση των απορριμμάτων, αερόβια ή αναερόβια, παράγει ενα μίγμα αερίων που ονομάζουμε βιοαέριο. Η μικροβιολογική διεργασία, η εισροή του αέρα στα απορρίμματα και ο αέρας στους πορώδεις χώρους των απορριμμάτων είναι τα κύρια αίτια δημιουργίας των αερίων [8]. Το βιοαέριο αποτελείται κυρίως από μεθάνιο και διοξείδιο του ανθρακα αλλά περιέχει σε μικρότερες ποσότητες οξυγόνο, του άζωτο, μονοξείδιο άνθρακα, υδρογόνο και υδρόθειο. Αποτέλεσμα της αερόβιας αποδόμησης των οργανικών ουσιών είναι η παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα CO 2, νερού H 2 O, αμμωνίας NH 4 και ενέργειας. Γενικά παρατηρούνται διακυμάνσεις στην παραγωγή των αερίων τους πρώτους μήνες της εναπόθεσης. Πιο συγκεκριμένα αρχικά υπάρχει μεγάλη παραγωγή CO 2 που σταδιακά μειώνεται και τη θέση του παίρνει το μεθάνιο, καθώς και παροδική παραγωγή οξυγόνου, αζώτου και υδρογόνου έως το μηδενισμό τους. Η παραγωγή μεθανίου και CO 2 σταθεροποιείται με το πέρασμα των δυο ετών. 17

25 Διάγραμμα 5: Σύσταση αερίων στους χώρους διαθέσεως απορριμμάτων (Πηγή: Σκορδίλης) Η επικάλυψη των απορριμμάτων στις κυψέλες εμποδίζει το οξυγόνο να έρθει σε επαφή με τα κατώτερα στρώματα με αποτέλεσμα να λαμβάνει χώρα η αποδόμηση σε αναερόβιες συνθήκες. Η αποδόμηση των οργανικών ουσιών σε αναερόβιες συνθήκες γίνεται σε δύο στάδια: Α) την όξινη ζύμωση (μετατροπή σε οξέα των κυττατινών, λιπών και πρωτεϊνών μέσω ενζυματικών υδρολύσεων) και Β) τη ζύμωση μεθανίου (παραγωγή μεθανίου) [9]. 18

26 3.2 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Σε περίπτωση που υπάρχει μη επαρκής σχεδιασμός τα στραγγίσματα και το βιοαέριο μπορούν να διαρρεύσουν στο περιβάλλον με καταστροφικές συνέπειες. Η διαρροή των στραγγισμάτων μπορεί να γίνει κάθετα ή εγκάρσια και προκαλεί ρύπανση των υδάτων και ζημιά στο τοπικό οικοσύστημα. Αν η συλλογή του βιοαερίου δεν είναι επιτυχής τότε αυτό απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα να συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά 20 φορές περισσότερο από τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα. Ακόμα ενώ αναμυγνίεται με την ατμόσφαιρα και η αναλογία μεθανίου-οξυγόνου φτάσει 5-15% υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ενώ είναι πιθανή η ανάφλεξη σε ποσοστό μεγαλύτερου του 15%. Άλλος ένας κίνδυνος που παρατηρείται, όταν η μόνωση δεν είναι πλήρης, το βιοαέριο διαφεύγει στο υπέδαφος με καταστροφικά αποτελέσματα για τη χλωρίδα καθώς δεν αφήνει τα φυτά να δεσμεύσουν το οξυγόνο. Το άλλο κύριο συστατικό του βιοαερίου, το CO 2, λόγω των φυσικών ιδιοτήτων (μεγάλη πυκνότητα) του τείνει να κινείται προς τα κάτω αυξάνοντας τη συγκέντρωση του στα χαμηλώτερα στρώματα. Αυτό ενδέχεται να συναντήσει τον υδροφόρο ορίζοντα και να αλλάξει το ph του. Η μετακίνηση του μίγματος μέσα από σύστημα υπόγειων αγωγών μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά σε γειτονικά κτίρια άμα αυτό διαρρεύσει. Επίσης η κατασκευή του ΧΥΤΑ αλλοιώνει τη φυσιογνωμία της περιοχής, προσελκύει διάφορα τρωκτικά, πτηνά και έντομα που μπορεί να μολυνθούν ή να μεταφέρουν παθογόνους μικροοργανισμούς. Άμεση συνέπεια της παρουσίας ενός ΧΥΤΑ είναι η ηχορύπανση που δημιουργεί η λειτουργία του και ότι αναδύει οσμές. Ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα είναι η διασπορά των απορριμμάτων κατά τη 19

27 μεταφορά ή εντός του χώρου αλλά και από μόνη της η κυκλοφορία των οχημάτων δημιουργεί κυκλoφοριακά θέματα. 3.3 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ο σχεδιασμός του χώρου οφείλει να προβλέπει μέτρα και υποδομές με σκοπό την πρόληψη, αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο κατά τη λειτουργία όσο και μετά την τελική αποκατάσταση του χώρου Στραγγίσματα Για να έχουμε σωστή λειτουργία και να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον χρησιμοποιούμε μόνωση στη βάση, την επιφάνεια και τα τοιχεία του ΧΥΤΑ. Για την στεγανοποίηση αυτών συνήθως προτιμούμε τη χρήση αργίλου, πολυμερών μεμβρανών ή την ταυτόχρονη χρήση τους. Για τη σωστή λειτουργία του ΧΥΤΑ δεν αρκεί η μόνωση καθώς η αποκλειστική χρήση της δημιουργεί προβλήματα καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση των στραγγισμάτων. Έτσι απαιτείται σύστημα συλλογής και αποστράγγισης. Η συνεργασία αυτών των δύο δεν αφήνει τα στραγγίσματα να αποδομηθούν στη βάση και αυξάνει τη διάρκεια ζωής του χώρου. Το σύστημα διαχείρησης των στραγγισμάτων αποτελείται από ένα στρώμα αποστράγγισης, φίλτρα και το σύστημα των σωληνώσεων. Για το στρώμα αποστράγγισης χρησιμοποιούμε αδρανή υλικά με χαμηλή περατότητα και βρίσκεται στο κάτω μέρος της εγκατάστασης. Πάνω από αυτό τοποθετούμε τα φίλτρα. Διάτρητοι σωλήνες τοποθετούνται κάθετα και συλλέγουν τα στραγγίσματα τα οποία μεταφέρονται με το υπόλοιπο σύστημα σωληνώσεων. Για τη συλλογή των 20

28 στραγγισμάτων τοποθετούμε κάθετα διάτρητους σωλήνες οι οποίοι συνδέονται με τους σωλήνες αποστράγγισης οι οποίοι τοποθετούνται παράλληλα. Οι σωλήνες πρέπει να είναι χημικά ανθεκτικοί, μηχανικά σταθεροί, όχι ευαίσθητοι σε καθιζήσεις και υδραυλικά αποδοτικοί [10]. Μετά την απομάκρυνση των στραγγισμάτων από τις κυψέλες ελέγχουμε τις συγκεντρώσεις σε διάφορα χημικά στοιχεία όπως ασβέστιο, θείο, μαγνήσιο, χλώριο κ.α και το ph ώστε να αποφασίσουμε πως θα χρησιμοποιηθούν. Μία συνηθισμένη πρακτική είναι να επαναεισάγουμε τα στραγγίσματα στη μάζα των απορριμμάτων. Έτσι επιτυγχάνουμε την επιτάχυνση της αποσύνθεσης με αποτέλεσμα ένα μέρος των στραγγισμάτων να μετατρέπονται σε βιοαέριο, οπότε μειώνουμε τον όγκο και κερδίζουμε σε ενέργεια. Όμως παράλληλα αυξάνεται και η συγκέντρωση μολυσματικών ουσιών με αποτέλεσμα να είναι πιο δύσκολο να διαχειριστούμε τα μελλοντικά στραγγίσματα. Άλλη λύση είναι να επεξεργαστούμε τα στραγγίσματα πριν τη τελική τους διάθεση. Αυτό μπορεί να γίνει επί τόπου ή σε ειδικές εγκαταστάσεις. Η πιο διαδεδομένη επί τόπου πρακτική είναι να προκαλέσουμε χημική αντίδραση ώστε να μεταβάλλουμε το ph στο επιθυμητό ή να αφήσουμε τα στραγγίσματα να πήξουν και έπειτα να αφαιρέσουμε τις επικίνδυνες ουσίες. Επειδή κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο και δεν συλλέγει όλα τα στραγγίσματα, οφείλουμε να κάνουμε ελέγχους για τυχόν διαρροή στο έδαφος. Για αυτό το σκοπό τοποθετούμε στην περιοχή γύρω απ το ΧΥΤΑ κατακόρυφους σωλήνες για να παίρνουμε δείγματα των υπογείων υδάτων. Αν παρατηρήσουμε αυξημένη θερμοκρασία ή οξικό ph τότε συμπεραίνουμε ότι υπάρχει διαρροή. 21

29 Μέθοδοι επεξεργασίας: Χημική επεξεργασία (Διήθηση, Εξουδετέρωση, Καθίζηση) Χρήση ενεργού άνθρακα Αντίστροφη όσμωση Βιολογική επεξεργασία ενεργού ίλυος Συνδυασμός μεθόδων Αέρια Όπως με τα στραγγίσματα δεν μπορούμε να αφήνουμε τα αέρια που παράγονται στο ΧΥΤΑ ανεξέλεγκτα στην ατμόσφαιρα. Απαιτείται κάποιο σύστημα συλλογής και επεξεργασίας του βιοαερίου. Αυτό μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους : Παθητικός εξαερισμός μέσω επιφάνειας Σύστημα απαγωγής με οριζόντιου ή κάθετους αγωγούς Άντληση βιοαερίου με κατακόρυφα φρεάτια Εξαέρωση με βιοφίλτρα Εξαέρωση με το σύστημα συλλογής στραγγισμάτων Η άντληση με κατακόρυφα φρεάτια είναι η πιο διαδεδομένη. Η κατασκευή τους γίνεται είτε παράλληλα με τη διάθεση ή αργότερα με γεώτρηση. Τοποθετούνται κατακόρυφα και αποτελούνται από τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου μεγαλύτερου των 20cm και έχουν κατά διαστήματα τρύπες. Στο επάνω μέρος τοποθετούνται βιοφίλτρα για τον καθαρισμό των αερίων. Ο σχεδιασμός του συστήματος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα απομάκρυνσης υδάτων από τα συστήματα συλλογής, τον καθαρισμό τους, την πρόσβαση για δειγματοληψία ή έλεγχο, ότι το υλικό είναι ανθεκτικό σε καταπονήσεις και να μην επιδρά αρνητικά στο σύστημα μόνωσης. 22

30 Εφόσον υπάρχει ένα απο αυτά τα συστήματα, μπορούμε να συλλέξουμε το βιοαέριο, να το «καθαρίσουμε» από τα σωματίδια υδροθείου, αμμωνίας και νερού ή να απομακρύνουμε το διοξείδιου του άνθρακα και να προσθέσουμε προπάνιο. Έτσι μπορούμε να το αξιοποιήσουμε ως καύσιμο υλικό. Σε ένα ΧΥΤΑ που λειτουργεί σωστά τα παραγώμενα αέρια είναι κατάλληλα για ανάκτηση ενέργειας τουλάχιστον κατά 40%. Η ποιότητα του βιοαερίου έχει άμεση σχέση με την αποτελεσματικότητα της μόνωσης για τα στραγγίσματα. Μεγάλη σημασία για την αξιοποίηση του βιοαερίου έχει η ποσότητα που έχουμε προβλέψει ότι θα παραχθεί, το περιεχόμενο του σε μεθάνιο και τα υπόλοιπα αέρια που υπάρχουν στη σύσταση του. Καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο είτε η ποσότητα είτε η ποιότητα του να μην αφήνει περιθώρια για ανάκτηση ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση το αέριο ακατέργαστο αναφλέγεται μειώνοντας τη συμβολή που θα χε στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και αποφεύγοντας τη δυσοσμία και την πιθανότητα έκρηξης. Για να επιβεβαιωθεί η απόδοση του συστήματος συλλογής γίνεται έλεγχος πέριξ του ΧΥΤΑ για να προσδιοριστούν εκπομπές CH 4, CO 2, O 2, H 2 S και H 2. Στη φάση λειτουργίας του ΧΥΤΑ υποχρεούμαστε να κάνουμε έλεγχο μηνιαία ενώ μετά την αποκατάσταση του χώρου ανά εξάμηνο Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) είναι εγκαταστάσεις μόνιμες ή κινητές στις οποίες απορριμματοφόρα μεταφέρουν τα απορρίμματα όπου θα υποστούν κάποια προεργασία και έπειτα μεταφορτώνονται σε απορριμματοφόρα μεγαλύτερης χωρητικότητας με τελικό προορισμό την εγκατάσταση του ΧΥΤΑ. 23

31 Συνήθως γίνεται διαλογή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και συμπίεση του όγκου των αππορριμάτων πριν τη μεταφορά στο ΧΥΤΑ. Η μελέτη χωροθέτησης, η ορθή κατασκευή, η λειτουργία και η συντήρηση των σταθμών προσδίδουν πολλά πλεονεκτήματα στην ευρύτερη λειτουργία του ΧΥΤΑ και λειτουργούν σα πρόληψη έναντι των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούν τα συχνά δρομολόγια. Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση προσωπικού & χρόνου Μείωση και συντόμευση των δρομολογίων Οικονομία καυσίμων Μείωση περιβαλλοντικών οχλήσεων (διασπορά απορριμμάτων, διαρροή υγρών, ρύποι, οσμές) Μείωση του όγκου των απορριμμάτων Διάγραμμα 6: Κόστος μεταφοράς /ton με ή χωρίς λειτουργία ΣΜΑ (Πηγή: 24

32 3.4 Αποκατάσταση Η πλήρης επανένταξη αποτελεί προϋπόθεση και ο σχεδιασμός της κρίνεται αναγκαίος για οικολογικούς, αισθητικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους. Η αποκατάσταση των χώρων διάθεσης αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση της επίδρασης των στραγγισμάτων και των αερίων στο περιβάλλον, την επανένταξη του χώρου σε ισορροπία με το οικοσύστημα και την μελλοντική χρήση της γης. Επίσης αποτελεί ένα ισχυρό «όπλο» για να αποκτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών. Θέλουμε ο αποκαθιστάμενος χώρος να βρίσκεται σε συμφωνία με το υπόλοιπο τοπίο και σε συμβατότητα με τις τοπικές αρχές. Τέλος επιδιώκουμε το ελάχιστο κόστος και πιθανά μελλοντικά έσοδα. Η μελέτη αποκατάστασης επιβάλλεται να υπάρχει από την αρχή και η φύση της να έχει ευκαμψία, δηλαδή να μπορεί να προσαρμοστεί σε μελλοντικές μεταβολές. Αυτό συμβαίνει γιατί η διάρκεια ζωής ενός ΧΥΤΑ υπερβαίνει τα 20 έτη οπότε οι μελλοντικές συνθήκες και απαιτήσεις θα έχουν αλλάξει. Κύρια μεταβλητή που αφορά τον αποκαθιστάμενο χώρο είναι η μελλοντική αξιοποίηση της γης. Ο σχεδιασμός της αποκατάστασης και επανένταξης πρέπει να στηρίζεται στα χαρακτηριστικά της περιοχής και του τοπίου, την πρόβλεψη για αναψυχή, την προστασία των βιοτόπων, του μικροκλίματος, της γεωργίας, των δασών και πάντοτε με τον προβλεπόμενο για τα παραπάνω υφιστάμενο σχεδιασμό ανάπτυξης. 25

33 Οι στόχοι της μελέτης είναι οι εξής: Η αποκατάσταση του τοπίου και η επιδίωξη βελτίωσης της αρχικής κατάστασης. Η δημιουργία ευελιξίας για μελλοντικές χρήσεις γης, ή ειδικά για μια σχεδιασμένη χρήση γης. Η δημιουργία ενός τοπίου που να μη βρίσκεται σε ασυμφωνία και να ταιριάζει με το γύρω τοπίο Αποκατάσταση ενός ισορροπημένου οικοσυστήματος, ανάπτυξη πανίδας και χλωρίδας και Πιθανά έσοδα απο τη χρήση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΧΥΤΑ Η διαδικασία της μελέτης της χωροθέτησης ενός ΧΥΤΑ βασίζεται στο Κοινοτικό και Εθνικό νομικό πλαίσιο, τις περιβαλλοντικές και τις τεχνικές παραμέτρους αλλά και τις κοινωνικές αντιδράσεις. Οι κοινωνικές αντιδράσεις είναι αναμενόμενες, πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν και να μελετηθούν καθώς αποτελούν τροχοπέδη στην ομαλή ολοκλήρωση του έργου και στην μετέπειτα λειτουργία του. Αποτελέσματα της κοινωνικής αντίδρασης είναι η καθυστέρηση του έργου, η αύξηση του κόστους ακόμα και η ματαίωση του. Η ελλειπής πληροφόρηση, η έλλειψη εμπιστοσύνης στους φορείς μελέτης του έργου, η προτίμηση του ατομικού συμφέροντος έναντι του συλλογικού, το αίσθημα αδικίας που δημιουργείται αλλά και η μείωση της αξίας της γης είναι τα κύρια αίτια που προκαλούν φαινόμενα κοινωνικής αντίδρασης. Τέτοια φαινόμενα είναι τα NIMBY, 26

34 NAMBY, PIBBY, SOBBY συχνά αποκαλούμενα,υποτιμητικά, σύνδρομα σε μία προσπάθεια να υποβαθμιστεί η αντίδραση της κοινωνίας. Το πιο διαδεδομένο είναι το φαινόμενο NIMBY (Not In My Back Yard, όχι στην πίσω αυλή μου) και έχει παρατηρηθεί στην Έλλαδα σε διάφορες περιπτώσεις. Το NIMBY είναι μία συλλογική αντιπαράθεση σε κάθε αλλαγή στο κοντινό τοπικό περιβάλλον και βασίζεται στην πεποίθηση ότι οποιαδήποτε αλλαγή έχει αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση και ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας. Όσον αφορά τα μέτρα που καλούνται να λάβουν οι μελετητές και οι υπεύθυνοι φορείς έτσι ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του κοινωνικού συνόλου είναι: η ενημέρωση και η προώθηση συμμετοχής των κατοίκων, η διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες του έργου και ο σεβασμός στις αξίες της τοπικής κοινωνίας. 4.1 Μεθοδολογία-διαδικασία Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την ανάδειξη των υποψηφίων περιοχών αλλά και των καταλληλότερων εξ αυτών για χωροθέτηση βασίζεται στην εθνική και περιφερειακή νομοθεσία. Η νομοθεσία θέτει κάποια κριτήρια τα οποία ο υπεύθυνος μελετητής καλείται να εκτιμήσει κατάλληλα έτσι ώστε να καταλήξει στην μελλοντική περιοχή χωροθέτησης. Τα κριτήρια αυτά λειτουργούν σα βάση δεδομένων για τα ΓΣΠ δίνοντας την δυνατότητα να οπτικοποιηθούν πάνω σε χάρτη. Από εκεί γίνεται η επιλογή του υποψήφιου χώρου. 27

35 4.1.1 Κριτήρια επιλογής και αποκλεισμού Σύμφωνα με το άρθρο 3 «ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» της Υ.Α. οικ /1997 απαγορεύεται η εγκατάσταση ΧΥΤΑ εντός των παρακάτω περιοχών: 1. Περιοχές αρχαιολογικού-πολιτισμικού ενδιαφέροντος, δηλαδή κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι (Ζώμη Α ). 2. Παραδοσιακοί οικισμοί. 3. Θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας και μεμονωμένα στοιχεία της φύσης και του τοπίου (όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 και 21 του νόμου 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/86) και από τις διατάξεις του Ν.Δ. 996/71 (ΦΕΚ 192/71), εκτός αν η συγκεκριμένη χρήση έχει προβλεφθεί από άλλο διαχειριστικό σχέδιο ή άλλη νομοθετική ρύθμιση. 4. Οικιστικές περιοχές i. Περιοχές εντός των ορίων σχεδίου πόλης και εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό κάτων των κατοίκων ii. iii. Περιοχές εντός ορίων Οικοδομικών Συνεταιρισμών Α ή Β κατοικίας. Περιοχές ιδιωτικής πολεοδόμησης του Ν. 1947/91 για οικιστική χρήση. 5. Για τα αεροδρόμια ισχύει η κείμενη Νομοθεσία. 6. Περιοχές από τις οποίες ισχύει ειδική ή γενική απαγορευτική διάταξη, που αφορά και σε θέματα Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας. Τα συγκριτικά κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής θέσης ΧΥΤΑ είναι τα παρακάτω: A. Γεωλογικά, υδρογεωλογικά και υδρολογικά κριτήρια. 28

36 Τα κριτήρια αυτά αφορούν κύρια στο βαθμό φυσικής προστασίας των υπογείων και επιφανειακών νερών, ως παράγοντα πρόσθετης διασφάλισης τους στην υποθετική περίπτωση της μερικής αστοχίας των έργων και μέτρων στεγάνωσης και διαχείρισης των στραγγισμάτων. Αφορούν, επίσης, στην ασφάλεια των κατασκευών του ΧΥΤΑ. Κατά συνέπεια ενδιαφέρουν εν προκειμένω χαρακτηριστικά του υποψηφίου ΧΥΤΑ και της ευρύτερης περιοχής του όπως: i. Σύνθεση και ποιότητα εδάφους και υπεδάφους, διάβρωση, τεκτονικά χαρακτηριστικά, σεισμικότητα. ii. Διαπερατότητα εδάφους και υπεδάφους. Το i και ii. με εξαίρεση τα τεκτονικά και τη σεισμικότητα ισχύουν σε περίπτωση που υπάρχει αξιοποιήσιμη υδροφορία. iii. Βάθος στάθμης, απόσταση, ποιότητα και σπουδαιότητα από πλευράς χρήσης των υπογείων νερών, που επηρεάζονται (σε περίπτωση αστοχίας) από τον ΧΥΤΑ. iv. Μέγεθος λεκάνης απορροής, επιφανειακή απορροή, ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις. v. Απόσταση και σπουδαιότητα των δυνάμενων να επηρεαστούν ρεμάτων και τελικών αποδεκτών. B. Περιβαλλοντικά Κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά αφορούν στις τυχόν επιπτώσεις από την κατασκευή του ΧΥΤΑ στο εγγύς και ευρύτερο περιβάλλον, πέραν των νερών που εξετάστηκαν προηγουμένως. 29

37 Ενδιαφέρουν, επομένως, χαρακτηριστικά του υποψηφίου ΧΥΤΑ και της ευρύτερης περιοχής του, όπως: i. Σπουδαιότητα και απόσταση, από ευαίσθητα οικοσυστήματα. ii. iii. Σπουδαιότητα υπάρχουσας στην περιοχή χλωρίδας και πανίδας. Αισθητική κατάσταση του κυρίως χώρου του ΧΥΤΑ, σε σχέση με τη δυνατότητα αναβάθμισης του. C. Χωροταξικά κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά αφορούν στις ενδεχόμενες επιπτώσεις του ΧΥΤΑ σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες, που βρίσκονται σε ακτίνα επιρροής από αυτόν. Ενδιαφέρουν, επομένως, χαρακτηριστικά του υποψηφίου ΧΥΤΑ και της ευρύτερης περιοχής του, όπως: i. Απόσταση, σε συνδυασμό με τα στοιχεία φυσικής προκάλυψης του ΧΥΤΑ, από οικισμούς, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στρατόπεδα, χώρους με μόνιμη και εποχιακή παρουσία μεγάλου αριθμού ατόμων, αρχαιολογικούς χώρους, αεροδρόμια, βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις. ii. iii. Κατεύθυνση των επικρατούντων ανέμων. Απόσταση από θέσεις οπτικής επαφής του χώρου με το εθνικό και επαρχιακό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, σε συνδυασμό με το προβαλλόμενο μέρος του απορριμματικού ανάγλυφου. iv. Ευχέρεια παράκαμψης οικιστικών και άλλων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων για την πρόσβαση στον ΧΥΤΑ. 30

38 v. Οδική ή σιδηροδρομική απόσταση του χώρου από το κέντρο βάρους της εξυπηρετούμενης περιοχής. vi. Υπάρχουσα επιβάρυνση της ευρύτερης περιοχής από πλευράς αστικών ρύπων (αερίων, υγρών, στερεών). vii. Στοιχεία μικροκλίματος περιοχής (π.χ. συχνότητα και διεύθυνση καταβατικών ρευμάτων, συχνότητα και διάρκεια θερμοκρασιακών αναστροφών). D. Κριτήρια, λειτουργικά και γενικής φύσης. Εξετάζονται χαρακτηριστικά του υποψήφιου ΧΥΤΑ όπως: i. Κλιματολογικές συνθήκες. ii. iii. iv. Έκθεση του χώρου σε επικρατούντες ισχυρούς ανέμους. Εδαφομορφολογία του χώρου. Χωρητικότητα (δηλ. διάρκεια ζωής) του χώρου. v. Ευχέρεια απόκτησης του χώρου, σε σχέση με τον χαρακτήρα της περιοχής και το ιδιοκτησιακό του καθεστώς. vi. Διαθεσιμότητα υλικού επικάλυψης. E. Κριτήρια οικονομικού κόστους. Εξετάζονται κυρίως οι παρακάτω παράμετροι: i. Ευχέρεια εκτέλεσης, μέγεθος και τεχνική απλότητα των απαιτούμενων έργων υποδομής και περιβαλλοντικής προστασίας περιλαμβανόμενης επίσης (α) της οδού που συνδέει το ΧΥΤΑ με το υπάρχον κατάλληλο οδικό δίκτυο και (β) της τελικής αποκατάστασης και μεταφροντίδας. 31

39 ii. iii. iv. Αξία της γης. Διαθεσιμότητα δικτύων (ύδρευση, ηλ. Ενέργεια). Εκτιμώμενο κόστος μεταφοράς. Κεφάλαιο 5 GIS 5.1 Σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών Το σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (ΓΣΠ) ή GIS (Geographical Information System) είναι λογισμικό που αποτυπώνει χωρικά δεδομένα σε γεωγραφικό, χαρτογραφικό ή καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εισάγει, προσαρμόσει, αναλύσει και να παρουσιάσει γεωγραφικά συσχετισμένες πληροφορίες. Η ακρίβεια των συστημάτων αυτών εξαρτάται από τα πρωτογενή δεδομένα και πώς αυτά κωδικοποιούνται. Η χρήση GNSS στα τοπογραφικά, η υψηλή ανάλυση των αεροφωτογραφιών ή των δορυφορικών φωτογραφιών και η χρήση ταχύτερων υπολογιστών έχουν βελτιώσει την ακρίβεια και την ποιότητα των πληροφοριών των GIS. Αρχικός στόχος της χρήσης GIS είναι η εύρεση των περιοχών που σύμφωνα με τα κριτήρια αποκλεισμού παρουσιάζονται ως κατάλληλες για τη χωροθέτηση ενός ΧΥΤΑ. Όπως είδαμε νωρίτερα υπάρχουν διάφορα κριτήρια επιλογής τα οποία μπορεί να παρουσιάζουν αντικρουόμενα αποτελέσματα, έτσι οφείλουμε να τα συνυπολογίσουμε όλα μαζί για να αναδείξουμε τις υποψήφιες περιοχές. Η ανάδειξη των κατάλληλων τοποθεσιών σε μία περιοχή επιτυγχάνεται με την εισαγωγή των κριτηρίων αποκλεισμού στο ΣΓΠ. Για κάθε κριτήριο δημιουργείται 32

40 ένας χάρτης της περιοχής που εμπεριέχει τη ζώνη που δεν είναι κατάλληλη. Απεικονίζοντας όλες τις ζώνες ταυτοχρόνως καταλήγουμε στις κατάλληλες περιοχές, οι οποίες είναι αυτές που δεν ανήκουν σε καμμία ζώνη. Έπειτα για να αξιολογήσουμε την καταλληλότητα των περιοχών που βρήκαμε νωρίτερα και να εντοπίσουμε τις βέλτιστες χρησιμοποιούμε μαθηματικά μοντέλα γνωστά και ως μέθοδοι πολυκριτηριακής ανάλυσης. Οι πιο συνηθισμένοι είναι η αναλυτική ιεραρχική διαδικασία, η αναλυτική δικτυωτή διαδικασία και η λογική της ασάφειας. 33

41 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ LIEBERMAN, A PRACTICAL GUIDE FOR HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT, ADMINISTRATION, COMPLIANCE, LEWIS PUBLISHMENTS LONDON 1994 MCBEAN, ROVERS & FARQUHAR, SOLID WASTE LANDFILL ENGINEERING AND DESIGN, PRENTICE HALL 1995 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ: ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣH, 1986 ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΤΟΜΟΣ 2 ΜΕΙΖΟΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ, ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ 2005 ΚΟΛΛΙΑΣ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΛΛΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 1993 ΚΟΥΤΟΥΠΑ-ΡΕΓΚΑΚΟΥ, ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β ΕΚΔΟΣΗ,ΣΕΛ 251, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΟΥΛΑ, ΑΘΗΝΑ 2007 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ΖΩΪΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, 1986 ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ: Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ, ΣΕΛ 53, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΩΝ, ΑΘΗΝΑ 1993 ΤΕΡΖΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, WWF ΕΛΛΑΣ, ΑΘΗΝΑ Ελληνική εταιρία διαχείρισης στερεών αποβλήτων Ελληνικό ινστιτούτο υγιεινής και ασφάλισης της εργασίας 34

42 Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπουργείο περιβάλλοντος και ενέργειας 35

43 ΠΗΓΕΣ [1] ΚΟΛΛΙΑΣ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΣΕΛ 20, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΛΛΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 1993 [2] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, 24/9/2013 [3] ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, 24/9/2013 [4] ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΟΥΠΑ-ΡΕΓΚΑΚΟΥ, ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β ΕΚΔΟΣΗ,ΣΕΛ 251, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΟΥΛΑ, ΑΘΗΝΑ 2007 [5] F, Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 4/7/2013 [6] ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΟΥΠΑ-ΡΕΓΚΑΚΟΥ, ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β ΕΚΔΟΣΗ,ΣΕΛ , ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΟΥΛΑ, ΑΘΗΝΑ 2007 [7] ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ: Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ, ΣΕΛ 53, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΩΝ, ΑΘΗΝΑ 1993 [8] ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ: Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ, ΣΕΛ 99, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΩΝ, ΑΘΗΝΑ 1993 [9] ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ: Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ, ΣΕΛ 100, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΩΝ, ΑΘΗΝΑ 1993 [10] ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ: Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ, ΣΕΛ 75, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΩΝ, ΑΘΗΝΑ

44

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου δημοτικές εκλογές 2010 www.gia-tin-milo.net

ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου δημοτικές εκλογές 2010 www.gia-tin-milo.net δημοτικές εκλογές 2010 ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου www.gia-tin-milo.net ενεργοί πολίτες για τη Μήλο www.gia-tin-milo.net info@gia-tin-milo.net akavalieros@gia-tin-milo.net

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προοίμιο Ο κώδικας δεοντολογίας του ΕΣΠΕΜ σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στην Ελλάδα, να διαφυλάξει τους θεραπευόμενους από τυχόν μη δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Ι. Επί της αρχής. Με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη

ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα της εξόρυξης ορυκτών και πετρωμάτων για χρήση στην οικοδομή, την εξαγωγή μετάλλων και την παραγωγή αντικειμένων γενικότερα. Η μεταλλευτική είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση 11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση Το σύστημα σχεδιασμού και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, αποτελεί μία βασική παράμετρο προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις

Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις Επιτροπή Μελέτης Οµάδων Ενδοσχολικής Βίας της ΕΕ ΑΑ Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού 1 Μάιος 2010 1. Εισαγωγή Η συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου υπό το πρίσμα των διαρθρωτικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων του Δ ΚΠΣ

Βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου υπό το πρίσμα των διαρθρωτικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων του Δ ΚΠΣ Βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου υπό το πρίσμα των διαρθρωτικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων του Δ ΚΠΣ Κ. Μιμίκος Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. ΑΝΚΟ Φαν Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη, e-mail:kmimikos@anko.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 Δημήτρης Μικελλίδης Πρόεδρος ΠΟΕΔ Αγαπητοί συνεργάτες, Με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. Νομοθεσία για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου Έχουν όλοι υποχρέωση από το Νόμο να συνάψουν ασφάλιση για το αυτοκίνητό τους; Σε ποια νομοθεσία βασίζεται η ασφάλιση αυτοκινήτου; Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Ζαλίδης Γεώργιος, Καθηγητής Χρόνης Ιωάννης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας Γεωπονική Σχολή Οδηγία Πλαίσιο: σκοπός και κρίσιμοι

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 31-05-2012 Αριθμ. πρωτ: 159

Θεσσαλονίκη: 31-05-2012 Αριθμ. πρωτ: 159 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βενιζέλου 64 Τ.Κ. : 54631, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τηλ. : 2310-221726 Φαξ : 2310-265468 Ιστοσελίδα : www.geotee-kma.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ για Οικονομική Κρίση Ανεργία - ΣΣΕ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ για Οικονομική Κρίση Ανεργία - ΣΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ για Οικονομική Κρίση Ανεργία - ΣΣΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/1/2009 Στόχος της σημερινής συνέντευξης είναι να προβάλουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για το επόμενο διάστημα που είναι συνέχεια της

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε)

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε) Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε) θεωρούνται ανεξάντλητες. Στην κατηγορία αυτή, ανήκουν ο ήλιος, ο άνεμος, τα ποτάμια, οι οργανικές ύλες όπως το ξύλο και τα απορρίμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2 ης /2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο, 7 του μηνός Φεβρουαρίου 2015.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2 ης /2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο, 7 του μηνός Φεβρουαρίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 2 ης /2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο, 7 του μηνός Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. απόφασης 19-2/2015

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αναμόρφωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων

Θέμα : Αναμόρφωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων Αριθ. Πρωτ. 415 Αθήνα, 08 Ιανουαρίου 2010 Προς Τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δημήτριο Ρέππα Kοινοποίηση : - Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Γιάννη Μαγκριώτη - Γεν. Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9.10.2015 L 264/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1814 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αναβολικά. Τα αναβολικά χωρίζονται στα φυσικά και στα συνθετικά.

Τα Αναβολικά. Τα αναβολικά χωρίζονται στα φυσικά και στα συνθετικά. Τμήμα:Α 3 Ημερομηνία:12.01.2015 Ονοματεπώνυμο:Αντιγόνη Τ. Εργασία Βιολογίας Θέμα:Αναβολικά Τα Αναβολικά Περιλαμβάνουν όλες τις ουσίες που μοιάζουν χημικά με την ανδρική ορμόνη τεστοστερόνη και εμφανίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής Ενημερωτικό Σημείωμα για το Προσχέδιο Νόμου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αναδιάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου οικονομικών» 25/1/2011 1. Εισαγωγή Το νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. κ. Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. κ. Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. κ. Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ «ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ;» ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΕΔ που χρειάζεται η χώρα

Οι ΕΔ που χρειάζεται η χώρα Οι ΕΔ που χρειάζεται η χώρα Εμείς πιστεύουμε ότι για να βγει η Άμυνα της χώρας από τα σημερινά αδιέξοδα και να μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στις σύγχρονες προκλήσεις, δεν αρκεί απλά να ξεπεράσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 08.11.2002 COM(2002) 612 τελικό ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 4 και 5 της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ X. ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 7: Σχέση δικαίου-ηθικής-πολιτικής. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 7: Σχέση δικαίου-ηθικής-πολιτικής. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ενότητα 7: Σχέση δικαίου-ηθικής-πολιτικής Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας Σκοποί ενότητας 1. Οι σχέσεις ηθικής-δικαίου-πολιτικής 2. Το δίκαιο ως ένα σύνολο πρακτικών 1. Δίκαιο στον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ-ΔΥΠ) Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 40,11473 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.2108822303/2108064543 FAX 2106124492 EMAIL:info@smye.gr ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» *ΠΡΟΣΟΧΗ : O ΟΠΥ μετανομάστηκε σε ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ορισμοί 1. Ο όρος «Ναυλωτής» περιλαμβάνει τον Ναυλωτή, τον Παραλήπτη, τον Αποδέκτη, τον Κάτοχο της σύμβασης Μεταφοράς για οχήματα, και τον Ιδιοκτήτη του οχήματος. Ρήτρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση Πρακτικό εργαλείο για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση Ιούνιος 2013 Στα πλαίσια της επαγγελματικής σας ιδιότητας ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Βουλευτικές Εκλογές 2011

Βουλευτικές Εκλογές 2011 Πολίτης ή πελάτης; Είναι αλήθεια, ότι το πολιτικό σύστημα αποτυγχάνει σημαντικά να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις. Το ρουσφέτι, η αναξιοκρατία, η συναλλαγή και τα παζάρια, απαξιώνουν την πολιτική.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής θα αντιμετωπίσει βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες οικονομικές, δημοσιονομικές και διαρθρωτικές προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας. Ενημερωτικό σημείωμα

Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας. Ενημερωτικό σημείωμα Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας Ενημερωτικό σημείωμα Ένα πρόγραμμα ριζικών τομών και ανατροπών Το νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) της Ελλάδας είναι ο οδικός

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 1 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τις ανάγκες των μαθημάτων: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΉ και ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (Διδακτικός Σχεδιασμός) ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Επιβλέπων: Καθηγητής Αρσένος Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σκοπός του Εθνικού Πλαισίου Περιβαλλοντικών Δράσεων είναι να παρέχει μια κοινή πλατφόρμα για τις περιβαλλοντικές δράσεις που αναλαμβάνονται από τις

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων... 3 Υπόμνηση της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων...

Διαβάστε περισσότερα

Ο κόσμος μέσα από τα μάτια μιας κουζίνας. 2. Ορεκτικά με θαλασσινά

Ο κόσμος μέσα από τα μάτια μιας κουζίνας. 2. Ορεκτικά με θαλασσινά Ο κόσμος μέσα από τα μάτια μιας κουζίνας 2. Ορεκτικά με θαλασσινά 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί κουζίνας Κρύα ορεκτικά Αντσούγιες αλά Νισουάζ Σαρδέλες τηγανιτές Ζελέ με καραβίδες Μπαρμπούνια αλ οριεντάλ Καναπέ με

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ»

«ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ» ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για την: «Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Ε140038 Η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ («Εταιρία») προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία είναι αφιερωμένη σε όσους επέλεξαν να. ασχοληθούν με το κλάδο της φυσικοθεραπείας και. θεωρούν την φυσικοθεραπεία λειτούργημα και όχι

Η εργασία είναι αφιερωμένη σε όσους επέλεξαν να. ασχοληθούν με το κλάδο της φυσικοθεραπείας και. θεωρούν την φυσικοθεραπεία λειτούργημα και όχι Η εργασία είναι αφιερωμένη σε όσους επέλεξαν να ασχοληθούν με το κλάδο της φυσικοθεραπείας και θεωρούν την φυσικοθεραπεία λειτούργημα και όχι επάγγελμα. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαια: 1.Εισαγωγή...1 τενοντίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Η τραγωδία και η νίκη στο τελευταίο λεπτό των «Ελληνικών Κοινών» Του Αντώνη Καμάρα Πολιτικού Αναλυτή

Η τραγωδία και η νίκη στο τελευταίο λεπτό των «Ελληνικών Κοινών» Του Αντώνη Καμάρα Πολιτικού Αναλυτή Άρθρο Γνώμης Νο 23 Ιούλιος 2015 Η τραγωδία και η νίκη στο τελευταίο λεπτό των «Ελληνικών Κοινών» Πρόλογος Η τραγωδία των κοινών αγαθών «υποδηλώνει μία κατάσταση που η συμπεριφορά των ατόμων, τα οποία λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή ανά τόννο (ton) Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1104

Τιμή ανά τόννο (ton) Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1104 ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: 22.02 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2204 Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΠΟΡΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 1 ΠΟΡΙΣΜΑ [Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την πρόταση ενός νέου ασφαλιστικού συστήματος (ΥΑ 37564/Δ9.10327/21.8.2015)] ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η βιοθωράκιση της Πόλης

Η βιοθωράκιση της Πόλης Β. Σ. ΖΟΛΩΤΑΣ Η βιοθωράκιση της Πόλης www.treesoft.gr email: vzolotas@gmail.com Η βιοθωράκιση της Πόλης Περιεχόμενα Ορισμός σελ. 03 Ανάλυση της αναγκαιότητας σελ. 04 Η Πόλη : παράδειγμα Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο"

Πρόγραμμα Σπουδών για το Νέο Σχολείο 2013 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Αισθητική Παιδεία για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (αρχική πρόταση β') υπεύθυνος πεδίου: Μένης Θεοδωρίδης ΚΕΝΤΡΟ 0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η Ελληνική Προεδρία πραγµατοποιείται σε µια κρίσιµη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίοδο. Μια Ένωση που προετοιµάζει την µεγαλύτερη διεύρυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271 Αγαπητέ κ. Δήμαρχε Σας στέλνω συνημμένη την μελέτη στελέχωσης του δήμου σας,

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

Οι 21 όροι του Λένιν

Οι 21 όροι του Λένιν Οι 21 όροι του Λένιν 1. Όλη η προπαγάνδα και η αναταραχή, πρέπει να φέρουν έναν πραγματικά κομμουνιστικό χαρακτήρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις αποφάσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Όλα τα όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχοπαθολογία του Πολιτικού Του Φ.Μωρόγιαννη *

Η Ψυχοπαθολογία του Πολιτικού Του Φ.Μωρόγιαννη * Η Ψυχοπαθολογία του Πολιτικού Του Φ.Μωρόγιαννη * Ωριμάσαμε ως συντεταγμένη δημοκρατική κοινωνία με κοινοβουλευτικούς θεσμούς, περιφερειακή οργάνωση και τοπική αυτοδιοίκηση έως σήψης λίγο πριν την απόλαυση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η«β2b TECH A.E.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους.

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η«β2b TECH A.E.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρεία «Β2B TECH A.E.», διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο της «www.animal.gr», (εφεξής «τo Site») και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση αυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 15-01-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2270 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Για τα εισοδήματα του 2013, τη φορολογία και τα πρόστιμα του 2014, ισχύουν τα εξής: Καταργείται το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ. Geological Geotechnical Environmental Solutions

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ. Geological Geotechnical Environmental Solutions ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Geological Geotechnical Environmental Solutions ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η εταιρεία geolysis Ο.Ε. με έδρα την Αθήνα, δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

Τα Robot. Από τον Τάλω στα σύγχρονα προγραμματιζόμενα Robot. Δήμητρα-Παρασκευή Γαβαλά. Μαθήτρια Γ3 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης

Τα Robot. Από τον Τάλω στα σύγχρονα προγραμματιζόμενα Robot. Δήμητρα-Παρασκευή Γαβαλά. Μαθήτρια Γ3 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Τα Robot Από τον Τάλω στα σύγχρονα προγραμματιζόμενα Robot Δήμητρα-Παρασκευή Γαβαλά Μαθήτρια Γ3 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η εισήγηση μου χωρίζεται σε δύο μέρη. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή για την αξιολόγηση γενικά στη σημερινή συγκυρία και με βάση αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1. Εγγραφή Συνδεθείτε στη διεύθυνση www.toshiba.gr/register εντός 7 ημερών από την ημερομηνία αγοράς και πραγματοποιήστε την εγγραφή στην προσφορά «Εγγύηση ότι κι αν συμβεί». Εγγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ιωάννινα, Ιούνιος 2014 1 Οι βασικές στοχεύσεις και προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «Εκτυπώσεις Εκδόσεων και Έντυπου Υλικού 4 ης Μπιενάλε της Αθήνας»

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «Εκτυπώσεις Εκδόσεων και Έντυπου Υλικού 4 ης Μπιενάλε της Αθήνας» ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 03/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «Εκτυπώσεις Εκδόσεων και Έντυπου Υλικού 4 ης Μπιενάλε της Αθήνας» Κριτήριο Ανάθεσης: χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr Τοποθέτηση στη Βουλή της Αντιπροέδρου της Α..Ε..Υ., έσποινας Σπανού για το

Διαβάστε περισσότερα

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Σκοπος μαθηματος: -ορισμος υγιεινης -αρχες υγιεινης -σκοποι υγιεινης -αποτελεσματα υγιεινης. Ορισμος της Υγιεινης: Υγιεινη είναι η επιστημη που ερευνα και μελετα τα Υγειολογικα

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 177 πινακίδες σε 26 κόμβους... για να μη χανόμαστε στο Πανόραμα - Daveti Home Brok Thursday, 01 November 2012 12:13

Θεσσαλονίκη: 177 πινακίδες σε 26 κόμβους... για να μη χανόμαστε στο Πανόραμα - Daveti Home Brok Thursday, 01 November 2012 12:13 Λύση στο πρόβλημα του προσανατολισμού που αντιμετωπίζουν κάτοικοι και κυρίως επισκέπτες στην περιοχή του Πανοράματος επιχειρεί να δώσει ο δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη, μέσω συγκοινωνιακής μελέτη που εκπόνησε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης

Βασικά σημεία διάλεξης Διάλεξη 3 η Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Μέρος Β Δρ. Δημήτρης Μπάλιος_ 2 _Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Βασικά σημεία διάλεξης Σταθερό, μεταβλητό και μικτό κόστος. Άμεσο και έμμεσο κόστος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΒΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πώς να πάρετε τα µέτρα µόνοι σας Σχετικά µε τη µέτρηση Θα χρειαστείτε ένα µέτρο(µεζούρα) που εύκολα θα προµηθευτείτε από ένα κατάστηµα µε υλικά ραπτών ή από ένα πολυκατάστηµα. Το µέτρο(µεζούρα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ Το φορολογικό σύστημα αποτελεί το βασικότερο εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 4 Ιουνίου 2008.

Αθήνα 4 Ιουνίου 2008. Αθήνα 4 Ιουνίου 2008. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Χωρίς γεωργοκτηνοτροφία ουσιαστικά δεν υπάρχει πια μέλλον για τη χώρα μας». Σήμα κινδύνου για το τι μέλλει γενεσθαι στην Ελλάδα, όσον αφορά την επισιτιστική κρίση που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 851-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για την ακτοπλοΐα

Εισήγηση για την ακτοπλοΐα Εισήγηση για την ακτοπλοΐα Τα κριτήρια για την οργάνωση της ακτοπλοϊκής και αεροπορικής συγκοινωνίας σε περιφερειακό επίπεδο ακόμη και πανελλαδικά, πρέπει να είναι η ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Η χορεύτρια. Τοιχογραφία από τα διαμερίσματα της βασίλισσας

Η χορεύτρια. Τοιχογραφία από τα διαμερίσματα της βασίλισσας Η χορεύτρια Τοιχογραφία από τα διαμερίσματα της βασίλισσας ΤΟ ΜΕΣΑ ΦΕΓΓΟΣ Εκεί κάτω απ το δέρμα Είναι που σου μιλεί το μέσα φέγγος Δημήτρη Περοδασκαλάκη, Με τον ξένο To ένα σου χέρι στο ύψος της καρδιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 Α ΦΑΣΗ:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ www.igoumenitsa.gr Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηγουμενίτσας για την περίοδο 2015

Διαβάστε περισσότερα

Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς - Πυρήνας Αντάρτικου Πόλης

Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς - Πυρήνας Αντάρτικου Πόλης Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς - Πυρήνας Αντάρτικου Πόλης ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Προς τον αναρχικό χώρο i) Το κάλεσμα Κάθε κάλεσμα δράσης, όπως ο «Μαύρος Δεκέμβρης», είναι μία απόπειρα συντονισμού των δυνάμεων μας. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απόφαση και Θέσεις της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.

Πολιτική Απόφαση και Θέσεις της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. 1 6 ο Τακτικό Συνέδριο της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Αθήνα 15-18 Ιουνίου 2006 Πολιτική Απόφαση και Θέσεις της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Το 6ο Τακτικό Συνέδριο της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. συγκαλείται σε μια συγκυρία εξαιρετικά κρίσιμη για την πατρίδα

Διαβάστε περισσότερα

EΓΚΥΚΛΙΟΣ. 1. Εισαγωγή

EΓΚΥΚΛΙΟΣ. 1. Εισαγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 04/04/2006 Α.Π. 14873/395 ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑ Διερεύνηση του μαθησιακού περιβάλλοντος και του εκπαιδευτικού έργου στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης. Οι απόψεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 24/11/2007

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 24/11/2007 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 24/11/2007 Η υποστήριξη και εξασφάλιση της πρόσβασης των κοριτσιών στο σχολείο είναι το κλειδί για την ενδυνάμωσή τους, την οικονομική τους ανεξαρτησία και τη σεξουαλική τους αυτονομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.Φ2/7/8993 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.Φ2/7/8993 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.Φ2/7/8993 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας.

στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας. Η ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας. Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2012 Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπύρος Σπύρου, υπέγραψε την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων

Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων Μάθημα 2.1 Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων 1.1 Εργασίες κοπής με χρήση φλόγας 1.1.1 Φιάλες αερίων Τα μέτρα ασφάλειας, συνδέονται με τη φύση του κάθε αερίου. Υπάρχουν όμως και ορισμένοι γενικοί κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

Η ΦΙΛΙΑ..!!!  Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Σε γενικές γραµµές φιλία είναι η εθελοντική αλληλεξάρτηση ανάµεσα σε δύο άτοµα, µε απώτερο σκοπό να ικανοποιηθούν συναισθηµατικοί στόχοι των εµπλεκοµένων, η οποία είναι πιθανό

Διαβάστε περισσότερα

για να δούμε πως είναι τα πράγματα:

για να δούμε πως είναι τα πράγματα: Η ερώτηση Ευρώ ή Δραχμή είναι απλή, η απάντηση όμως; είναι τόσο απλή; μπορεί να απαντηθεί μονολεκτικά; φυσικά όχι!!! το θέμα τόσο πολύπλοκο όσο και επικίνδυνο! για να δούμε πως είναι τα πράγματα: Συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα. 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ

Ενημερωτικό σημείωμα. 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ Ενημερωτικό σημείωμα 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ Στον τομέα του περιβάλλοντος εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη 90 έργα συνολικού π/υ 542,8 εκ (συγχρηματοδοτούμενη ΔΔ 505,3 εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ... 14 ΑΝΘΡΩΠΟΙ... 17

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ... 14 ΑΝΘΡΩΠΟΙ... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ... 14 ΑΝΘΡΩΠΟΙ... 17 ΖΩΑ... 33 ΦΥΤΑ... 48 ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΓΗ... 55 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ... 62 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ... 64 ΓΛΥΠΤΙΚΗ... 71 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ... 78 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009)

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009) Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.5, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 009). Η θέσπιση του νέου μέτρου Η σημαντικότερη απόπειρα καινοτομικής δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΩΡΕΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ---------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Μητρώο. 4. Υποβολή αίτησης. 5. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ζήσε την αυθεντική εμπειρία Ψηφίδες ανθρώπινης παρουσίας Ψηφίδες πολιτισμού

Ζήσε την αυθεντική εμπειρία Ψηφίδες ανθρώπινης παρουσίας Ψηφίδες πολιτισμού Ζήσε την αυθεντική εμπειρία Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη απλώνεται στη βορειοανατολική άκρη της Ελλάδας, στη σκιά της κυρίαρχης οροσειράς της Ροδόπης, ανεβοκατεβαίνει σε βουνά και πεδιάδες, χάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ : Ποιο είναι το αγαπημένο ζώο των εφήβων? ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι ανέπτυξαν μια ιδιαίτερη σχέση με τα ζώα. Τα χρησιμοποιούσαν

Διαβάστε περισσότερα