Είναι κοινός τόπος ότι το µεγαλύτερο κεφάλαιο σε κάθε οργανισµό 1 αποτελούν οι άνθρωποι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Είναι κοινός τόπος ότι το µεγαλύτερο κεφάλαιο σε κάθε οργανισµό 1 αποτελούν οι άνθρωποι"

Transcript

1 106 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΩΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ Της Μαρίας Ραµµατά ΜΕΡΟΣ Ι 1. Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ Είναι κοινός τόπος ότι το µεγαλύτερο κεφάλαιο σε κάθε οργανισµό 1 αποτελούν οι άνθρωποι που τον απαρτίζουν. Και στη δηµόσια διοίκηση όταν αναφερόµαστε στους ανθρώπινους πόρους επισηµαίνουµε τον πιο καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητά της. Σε ένα καθηµερινά µεταβαλλόµενο πλαίσιο κοινωνικής δράσης ένα από τα προαπαιτούµενα για αποτελεσµατική διοικητική µεταρρύθµιση και ικανοποιητική διαχείριση των αλλαγών είναι η εισαγωγή της στρατηγικής προσέγγισης του ανθρώπινου παράγοντα στην δηµόσια διοίκηση και η αναγωγή του σε ένα βασικό µέσο για την απόδοση σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης. Έτσι ώστε, µέσα από την χρηστή διαχείριση και ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων να επέλθει και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, εφόσον δηλ. οι ίδιοι οι ε- κτελεστές της διοικητικής πράξης θα είναι ικανοποιηµένοι από την διαχείρισή τους. Στην χώρα µας περισσότεροι είναι οι Προϊστάµενοι / ιευθυντές της κεντρικής (Υπουργεία κ.ά.) και αποσυγκεντρωµένης (Περιφέρειες) δηµόσιας διοίκησης καθώς και τα στελέχη και οι αιρετοί της αποκεντρωµένης διοίκησης (Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Νοµάρχες και ήµαρχοι ή Κοινοτάρχες) οι οποίοι δεν έχουν ικανοποιητική γνώση αρχών διαχείρισης ανθρώπινου δυνα- µικού από αυτούς που γνωρίζουν και προσπαθούν να εφαρµόσουν ένα νέο διοικητικό µοντέλο. Εξακολουθεί δε να επικρατεί η αντίληψη ότι η διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού είναι αποκλειστική αρµοδιότητα του υπεύθυνου προσωπικού και σίγουρα όχι των τεχνοκρατών ή των καθ ύλη αρµόδιων ιευθυντών οι οποίοι θα πρέπει να ασχολούνται µόνο µε αυτό καθ εαυτό το αντικείµενο της ιεύθυνσής τους. Στόχος αυτού του πονήµατος είναι να φωτίσει πλευρές του επαγγελµατικού ή µη χαρακτήρα της Ελληνικής δηµόσιας διοίκησης ως προς τη διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της και να προτείνει ρεαλιστικές προτάσεις προς συζήτηση. Αυτός ο προβληµατισµός Η Μαρία Ραµµατά είναι ρ. ιοικητικής Επιστήµης Πανεπιστήµιο Σορβόννης, Πάνθεον, Παρίσι Ι.

2 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 107 προκύπτει µέσα από το ευρύτερο πλαίσιο της συζήτησης γύρω από τον εκσυγχρονισµό / µοντερνοποίηση (modernisation) του Kράτους που στόχο έχει, µη απορρίπτοντας τον θεµελιώδη ρόλο του Κράτους, να βελτιώσει κρατικές λειτουργίες καθώς επίσης και από την γενικότερη ε- κτίµηση ότι η δηµόσια διοίκηση στην Ελλάδα δεν λειτουργεί µε επαγγελµατισµό ενώ οι ίδιοι οι δηµόσιοι υπάλληλοι κρίνουν το Κράτος ως κακό εργοδότη 2. Θα ξεκινήσουµε αναφερόµενοι στο καθεστώς των δηµοσίων υπαλλήλων και τα προτερή- µατα που προκύπτουν από την ιδιότητα και µόνο αυτή, θα προχωρήσουµε αναλύοντας τους λόγους που επιβάλλουν την ταχεία προσαρµογή των δεδοµένων διοίκησης στο δηµόσιο τοµέα σε νέες µορφές αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού, στις ανάγκες για χρηστή διαχείριση και ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και θα ολοκληρώσουµε µε περίληψη των προτάσεων που αφορούν στην αποτελεσµατική διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης στην Ελλάδα. 2. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕ- ΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Οι δηµόσιοι υπάλληλοι επιτελούν ένα ιδιόµορφο και βαρυσήµαντο έργο ως φορείς κρατικής εξουσίας εντελλόµενοι για την διεκπεραίωση ορισµένης κρατικής λειτουργίας. Το παραδοσιακό δίκαιο επιβάλλει ώστε οι ασχολούµενοι µε τη δηµόσια διοίκηση να απολαµβάνουν ειδικών προνοµίων και ενός καθεστώτος που τους διαφοροποιεί από αυτό των υπαλλήλων του ι- διωτικού δικαίου καθιστώντας τους φορείς θεµελιωδών αρχών όπως της αρχής της ισότητας, της µονιµότητας, της ουδετερότητας, της συνέχειας και της διαθεσιµότητας. Αν σταθούµε στη µονιµότητα που διέπει την υπαλληλική σχέση στο δηµόσιο τοµέα και στην ανάληψη εργασιακής δέσµευσης του δηµοσίου υπαλλήλου στην κρατική διοίκηση για έναν χρονικό ορίζοντα περίπου σαράντα ετών, αυτό και µόνο το γεγονός επιτάσσει το Κράτος-εργοδότη να επενδύσει : σε βέλτιστες µεθόδους επιλογής (selection) του προσωπικού αυτού και, στην εφαρµογή των καταλληλότερων µεθόδων ενδυνάµωσης (empowerment) και ανάπτυξης (development) του προσωπικού του σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, ώστε να εργαστούν όλοι µε υπευθυνότητα και αφοσίωση για το κοινό συµφέρον. Ειδικότερα, στην κρατική διοίκηση έχει ήδη γίνει γνωστό ότι συναντώνται όλα τα εχέγγυα ώστε να είναι εφικτή η εφαρµογή µιας άρτιας πολιτικής διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. ιότι, πρώτον η ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου είναι ιδιαίτερα ελκτική για τα µέλη της Ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια οι γενιές παρουσιάζουν ακόµη διάχυτη την επίδραση του οράµατος της εισαγωγής στη δηµόσια διοίκηση. Ένα λοιπόν προαπαιτούµενο για καλή διαχείριση προσωπικού υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει και αφορά στην κινητοποίηση ικανών στελεχών να απασχοληθούν στο δηµόσιο για µία σχετικά ικανοποιητική λύση για την καριέρα τους. εύτερον, διότι µε τις πρακτικές πρόσληψης προσωπικού που ακολουθούνται στο δηµόσιο τοµέα (αξιοκρατικές, τυποποιηµένες διαδικασίες) κατοχυρώνεται η επαγγελµατική ποιότητα (γνώσεις και εµπειρία) των προσληφθέντων ατόµων και η ικανότητα τους να α- ντεπεξέλθουν ικανοποιητικά στις νέες προκλήσεις 3. Τρίτον, τα στελέχη του δηµοσίου µε την ι- διότητα των µονίµων υπαλλήλων που αποκτούν µετά την δόκιµη περίοδο των δύο πρώτων ε- τών, έχουν ένα βασικό προαπαιτούµενο για την ανάπτυξη οµαδικότητας, για την προώθηση και εµπέδωση πρακτικών αποτελεσµατικής διαχείρισης προσωπικού εφόσον οι ανθρώπινοι πόροι παραµένουν, ως ένα βαθµό, σταθεροί (δεν µεταβάλλονται στο βαθµό που θα µεταβάλλονταν σε συνθήκες του ιδιωτικού τοµέα) και τέταρτον, διότι ο δηµόσιος τοµέας µέσα από πρακτικές διά βίου κατάρτισης τις οποίες εφαρµόζει µέσα από το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του

3 108 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης δίνει στους υπαλλήλους ευκαιρίες για ανάπτυξη και ενδυνάµωση ως ένα βαθµό. Μένει η εκάστοτε πολιτική ηγεσία να αναλάβει την πρακτική αξιοποίηση των παραγόντων αυτών ώστε πραγµατικά να λειτουργήσουν προς όφελος του συνολικού επιτελούµενου έργου από τη δηµόσια διοίκηση. 3. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ Eιδικοί λόγοι επιβάλλουν τον επαγγελµατισµό στη δηµόσια διοίκηση σε όλο της το φάσµα, (όχι µόνο δηλ. ως προς το σκέλος της διοίκησης που έχει άµεση επικοινωνία µε τον πολίτη υπάλληλοι πρώτης γραµµής-). Οι λόγοι αυτοί πρέπει να γίνουν κατανοητοί από τους εκφραστές της δηµόσιας διοίκησης ώστε να υιοθετήσουν νέες πρακτικές και να αντιµετωπίσουν υπό µία νέα προοπτική την εργασία τους Το τρίπτυχο : νέες τεχνολογίες, οικονοµία και ανθρωποκεντρική διοίκηση Τα στοιχεία της ευέλικτης διαχείρισης της πληροφορίας και της οικονοµίας του ανθρώπινου χρόνου υπεισέρχονται πλέον ως θεµελιώδη στις ανθρώπινες συναλλαγές. Το ανθρώπινο δυναµικό της σύγχρονης δηµόσιας διοίκησης καλείται να χρησιµοποιήσει τις Νέες Τεχνολογίες και την Πληροφορική προς όφελος της δηµοκρατίας και της αναβάθµισης της ποιότητας ζωής του πολίτη. Ειδικότερα αιτήµατα του πολίτη είναι : - να γίνεται έγκαιρα λήπτης της πληροφορίας που αφορά στην δηµόσια ζωή και άρα αγγίζει κάποιον τοµέα δράσης του, - να κατανοεί καλύτερα τις δηµόσιες πολιτικές π.χ. µέσα από τις ιστοσελίδες των Υπουργείων, µέσα από την εφαρµογή καλύτερης επικοινωνιακής πολιτικής, - να συµµετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων µέσα από σύγχρονες διαδικασίες όπως είναι η ηλεκτρονική ψηφοφορία από προσαρµοσµένες ηλεκτρονικές κυβερνητικές διευθύνσεις 4 κ.ά., - να ελέγχει την εκάστοτε δηµόσια πολιτική και να ασκεί κριτική, - να έχει ολοκληρωµένες, ταχείες και χωρίς κόστος διοικητικές συναλλαγές µε το δηµόσιο, ό- που κι αν βρίσκεται, π.χ. υποβολή αιτήσεων, δηµιουργία φακέλου µε τα στοιχεία του σε συγκεκριµένους τοµείς πολιτικής (π.χ. στον τοµέα της Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγείας, της εργασίας, κ.ά.), κ.ά.. Οι δηµόσιες υπηρεσίες παρέχονται για την ικανοποίηση συγκεκριµένης κοινωνικής ανάγκης µε ειδικούς αποδέκτες και οι ανάγκες αυτές καθίστανται ως προτεραιότητα συγκεκριµένων δηµόσιων υπηρεσιών (βλ. υπηρεσίες µίας στάσης για τους πολίτες ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη). Ο άνθρωπος λοιπόν έρχεται στο επίκεντρο της διοικητικής δράσης και όχι η σκληρή, απρόσωπη γραφειοκρατία που σήµαινε συµβιβασµό µε την καθυστέρηση, την αναβλητικότητα, την έλλειψη µέριµνας για τον τελικό αποδέκτη της διοικητικής πράξης. Τα στελέχη της δηµόσιας διοίκησης απαιτείται να καταρτιστούν σε ικανοποιητικό βαθµό ως προς τις νέες αυτές απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και των νέων µέσων (τεχνολογικών και άλλων) που τους διατίθενται ώστε µπορέσουν να αυξήσουν την ικανότητα ανταπόκρισής τους (responsiveness). ιότι η δηµόσια διοίκηση σε αντιδιαστολή µε τον ιδιωτικό τοµέα καλείται περισσότερο να επενδύσει στο ήδη υπάρχον δυναµικό της παρά να επικεντρωθεί στην εισροή νέων µελών.

4 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 109 Από την µία πλευρά η υπηρεσιονοµία 5 η οποία επικρατεί στις απαιτήσεις του πολίτη προς τη δηµόσια διοίκηση και από την άλλη ο παράγοντας κόστος µετέβαλαν ουσιαστικά την θετική κριτική της αποτελεσµατικότητας της διοίκησης (κεντρικής και αποκεντρωµένης) υπό ό- ρους οικονοµικούς και αποδοτικότητας οι οποίοι δεν λαµβάνονταν υπόψη στο πλαίσιο του Κράτους-Πρόνοιας. Έτσι, οι νέες τεχνολογίες και η πληροφορική όχι µόνο συνέβαλαν στην ταχεία εξυπηρέτηση του πολίτη 6 αλλά και στην οικονοµικότερη και άρα αποδοτικότερη δράση της δηµόσιας διοίκησης µέσα από την οποία ο πολίτης αντιµετωπίζεται, ως ένα βαθµό, το ίδιο απαιτητικός, ως ένας πελάτης του ιδιωτικού τοµέα 7 ο οποίος απολαµβάνει τις παρεχόµενες υ- πηρεσίες του δηµοσίου Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι επιπτώσεις που προκύπτουν από την ιδιότητα του Κράτους µέλους Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένας ενιαίος διοικητικός χώρος ενθαρρύνει τη σύγκριση της διοικητικής πραγµατικότητας από τους διοικούµενους οι οποίοι µετακινούνται ελεύθερα µεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών 9. Με την πρόοδο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ολοένα και περισσότεροι τοµείς των δηµόσιων πολιτικών επηρεάζονται από το Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι καλώντας την δηµόσια διοίκηση να αναδείξει ένα αποτελεσµατικό πρόσωπο κατά την προετοιµασία και υλοποίησή τους αλλά και ένα σύγχρονο τρόπο οργάνωσης που εξυπηρετεί τον πολίτη µε αποτελεσµατικότητα και ταχύτητα. Έτσι, δοκιµάζονται η ελαστικότητα της διοικητικής οργάνωσης, η δυνατότητα γρήγορου εκσυγχρονισµού της σύµφωνα µε τις Κοινοτικές οδηγίες αλλά και η αναγκαιότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης των δηµοσίων υπαλλήλων στους νέους τοµείς παρέµβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις τεχνικές λήψης των αποφάσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τις τεχνικές των Ευρωπαϊκών διαπραγµατεύσεων (Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των Συµβουλίων Υπουργών κ.ά.) Η έκταση του Κράτους το οποίο χωρίς να αυξάνεται δραµατικά δυναµώνει και λειτουργεί µε µεγαλύτερη εµβέλεια Αυξάνεται όντως ο ζωτικός χώρος του Κράτους στο πλαίσιο του οποίου καλείται να αναλάβει δράση. Ενώ παλιότερα αφιερώνονταν η κρατική αρµοδιότητα σε λίγες βασικές πτυχές της σφαίρας ζωής του πολίτη (άµυνα, υγεία, ασφάλεια, παιδεία κ.ά.) πλέον σήµερα η δράση του επεκτείνεται και στον πολιτισµό, στο περιβάλλον, στην παροχή ασφάλειας, στην παροχή υπηρεσιών σε κεντρικό ή αποκεντρωµένο επίπεδο (π.χ. Πρόγραµµα Βοήθεια στο σπίτι ), απαιτείται ακόµη-ακόµη η συνδροµή του Κράτους στον πολίτη για την αντιµετώπιση κρίσεων ή ε- κτάκτων αναγκών όπως τροµοκρατικά χτυπήµατα, σεισµοί, πληµµύρες, µεταναστευτικά ρεύ- µατα, ναυτικές τραγωδίες κ.ά.. Η δηµόσια διοίκηση καλείται να αυξήσει τον βαθµό ανταπόκρισής της (responsiveness) στις παραπάνω προκλήσεις κάνοντας χρήση και των µέσων που παρουσιάζει η ιδιωτική πρωτοβουλία (π.χ. µέσω outsourcing) υπό τον συντονισµό και την εποπτεία τµηµάτων της δηµόσιας διοίκησης. Και αυτός ο τοµέας δράσης απαιτεί από τα στελέχη της διοίκησης την κατάρτισή τους σε νέα θέµατα όπως αυτό της διαχείρισης κρίσεων (αναγνώριση και εκτίµηση της απειλής, διαπραγµατεύσεις κατά τη διάρκεια των κρίσεων, κ.ά.), της ι- κανοποιητικής συµµετοχής τους σε πολυµερείς διαπραγµατεύσεις, κ.ά Ο ρόλος των Οργανώσεων των Πολιτών και η αναγκαιότητα αναµόρφωσης της οργάνωσης της εργασίας στη διοίκηση Παραδοσιακά η δηµόσια διοίκηση υπηρετεί το γενικό συµφέρον και λειτουργεί υπό τις αρχές της ανεξαρτησίας (µη επιρροή από κέντρα αποφάσεων), της ουδετερότητας (η καριέρα ε-

5 110 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH νός υπαλλήλου στο δηµόσιο λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια περισσότερων της µιας Κυβέρνησης) και της αποµόνωσης από τους πολίτες και τις οργανώσεις (ώστε να µην µεροληπτεί στις αποφάσεις της υπέρ των δικαιωµάτων ενός ατόµου ή µιας οργάνωσης). Όµως, το κάλεσµα της σύγχρονης συµµετοχικής δηµοκρατίας για περισσότερη ενηµέρωση των πολιτών η οποία θα αµβλύνει το δηµοκρατικό έλλειµµα, θα νοµιµοποιήσει την διοικητική απόφαση και θα πείσει την κοινωνία γι αυτήν οδηγούν στη αποµυθοποίηση (dιmythification) 10 του Κράτους και στην αναπόφευκτη µεταρρύθµισή του ως προς τις διαδικασίες και κυρίως, τους ανθρώπινους πόρους του. Η σύγχρονη διοίκηση έχει πρωταγωνιστές υπαλλήλους οι οποίοι έχουν διαπραγ- µατευτικές ικανότητες, ικανότητες άσκησης πειθούς, ικανότητες οµαδικής εργασίας και διαλόγου µε εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και της Κοινωνίας των Πολιτών. Αυτό το νέο προφίλ δηµοσίου υπαλλήλου µπορεί να αποκτηθεί σταδιακά και µόνο µέσα από την εφαρµογή νέων µεθόδων κατάρτισης και πρακτικής Οι κοινωνιολογικοί παράµετροι και η ηγεσία στη δηµόσια διοίκηση Αρκετοί νεοεισαχθέντες στη δηµόσια διοίκηση είναι υπερ-πτυχιούχοι (sur-diplτmιs) 12 οι ο- ποίοι καλούνται να εργαστούν δηµιουργικά µε υπαλλήλους οι οποίοι ενώ έχουν πολύχρονη ε- µπειρία στο δηµόσιο δεν έχουν τα ίδια αυξηµένα προσόντα. Η συναντίληψη που καλούνται να αναπτύξουν αυτές οι δύο οµάδες εργαζοµένων είναι λοιπόν ένα αρκετά δύσκολο εγχείρηµα, α- παιτεί δε τον καλό συντονισµό των προσπαθειών των µεν και των δε υπό την γενική επίβλεψη και καθοδήγηση του ιευθυντή ή Προϊσταµένου της µονάδας η οποία θα αξιολογηθεί για τα σφαιρικά αποτελέσµατά της 13. Μία άλλη κοινωνιολογική πρόκληση στη σύγχρονη δηµόσια διοίκηση είναι να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για την οµαλή ένταξη των νεοπροσληφθέντων αλλοδαπών νέων υπαλλήλων (από κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και την ενίσχυση της συνεργασιµότητας αυτών των οµάδων των εργαζοµένων. Η πρόκληση είναι ακόµη πιο µεγάλη για τον εκάστοτε ιευθυντή ο οποίος καλείται να κινητοποιήσει τους εργαζοµένους του συνολικά. Και αυτήν την πρόκληση οι Ανθρώπινοι Πόροι θα πρέπει να µπορούν να αντιµετωπίσουν ικανοποιητικά µέσα από δυνατότητες ενδυνάµωσης του προσωπικού που ηγείται τέτοιων σύνθετων µονάδων. ΜΕΡΟΣ ΙΙ 1. Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ Σ ε µία πρώτη θεώρηση της αύξησης της αποτελεσµατικότητας και της απόδοσης της διοίκησης επικράτησαν οι απόψεις των µηχανικών Frederic Taylor ( ) και Henry Fayol ( ) και οι οποίοι έθεσαν τις βάσεις για την µετέπειτα Κλασσική Σχολή της Επιστηµονικής ιοίκησης (Scientific Management). Πρώτοι εισήγαγαν την αρχή της ύπαρξης µιας µοναδικής και καλύτερης επιλογής ώστε να γίνουν τα πράγµατα (one best way) υπό την προϋπόθεση της γνώσης των χαρακτηριστικών των οργανισµών και των φυσικών ικανοτήτων των συµ- µετεχόντων ανθρώπων. Για πρώτη φορά µετρήθηκαν οι µισθοί µε βάση την παραγωγικότητα. Κατά τους κλασικούς η βέλτιστη διοίκηση µιας οργάνωσης προϋποθέτει τον διαχωρισµό µεταξύ στρατηγικής οργάνωσης (την αναλαµβάνουν οι µηχανικοί), υλοποίησης (την αναλαµβάνουν οι εργάτες) και αποτελεσµατικής εξειδίκευσης (µε χρήση των ειδικών δεξιοτήτων των εργατών). Συνοψίζοντας, οι κλασικοί δίνουν έµφαση στον παράγοντα σχεδιασµός των συστηµάτων από τους managers και των ιδανικών διαδικασιών και πολιτικών καθώς και στην εξειδίκευση ώστε όλοι να είναι συµµορφωµένοι αυστηρά µε αυτές.

6 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 111 Η Σχολή των Ανθρωπίνων Σχέσεων - Human Relations - επικράτησε στη συνέχεια και πήρε τη θέση που µέχρι τότε κατείχαν οι Κλασικοί θεωρητικοί της δηµόσιας διοίκησης. Συνηθίζεται δε να συνοψίζεται η θεωρία αυτή στα αρχικά 3 P Purpose (στόχος), Process (διαδικασία), People (άνθρωποι) και στην θεώρηση ότι ο οργανισµός είναι λιγότερο οικονοµική οντότητα και περισσότερο κοινωνική. Σύµφωνα µε αυτή την θεώρηση η αποτελεσµατικότητα ενός οργανισµού οφείλεται στη συντονισµένη εργασία συνειδητά οργανωµένων ανθρώπων οι οποίοι επιδιώκουν και πετυχαίνουν µε την βοήθεια των κατάλληλων µηχανισµών του οργανισµού την µεγιστοποίηση της συµβολής τους στην επίτευξη των αποτελεσµάτων του οργανισµού. Με επίκεντρο τον άνθρωπο στόχος είναι πλέον να βρεθούν οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι θα κάνουν τους ασχολούµενους στη δηµόσια διοίκηση πιο δηµιουργικούς συνδυάζοντας την ικανοποίηση των καταστατικών στόχων του οργανισµού µε την ικανοποίηση των προσωπικών στόχων των εργαζοµένων 14. Πρόκειται για την κίνηση όπως έµεινε γνωστή στην Ευρώπη ως ανανέωση των δηµοσίων υπηρεσιών 15. Υποστηρίζοντας την επικράτηση αυτής της θεωρίας και την αναγκαιότητα επένδυσης στον άνθρωπο ως κινητήριο δύναµη της αποτελεσµατικότητας του κάθε οργανισµού, παρακάτω θα αναφερθούµε στους πιο σηµαντικούς παράγοντες που σχετίζονται µε την διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα και οι οποίοι, κατά µία άποψη, εφόσον εφαρµοστούν θα οδηγήσουν στην αύξηση της αποτελεσµατικότητάς του Προσέλκυση ιαδικασία πριν τον διορισµό Η σύγχρονη δηµόσια διοίκηση προσελκύει τους κατάλληλους υποψήφιους για την απόκτηση της ιδιότητας του δηµοσίου υπαλλήλου ή απλώς του προσωπικού της δηµόσιας διοίκησης 16 µέσα από δηµόσιες προκηρύξεις. Με την υποβολή της υποψηφιότητάς τους οι εν δυνάµει νέοι υπάλληλοι έχουν αποφασίσει να δεσµευτούν, λίγο ως πολύ, περίπου σαράντα χρόνια και να ε- φαρµόσουν τις γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρίες τους για να υπηρετήσουν το δηµόσιο συµφέρον. Η σηµασία αυτής της µακροχρόνιας δέσµευσης και της αναγκαιότητας δέσµευσης των υ- παλλήλων αυτών µε τις αρχές της νοµιµότητας, της υποχρέωσης να αιτιολογούν τα έσοδά τους ή και να υιοθετούν συγκεκριµένη συµπεριφορά εντός και εκτός του εργασιακού χώρου 17 επιβάλλει στην δηµόσια διοίκηση την ανάγκη να επιλέξει µε τις αυστηρότερες µεθόδους τους καταλληλότερους ανθρώπους. Και για το σκοπό αυτό, η δηµόσια διοίκηση καλείται να αντικει- µενικοποιήσει-ορθολογικοποιήσει την διαδικασία πλήρωσης των θέσεων προσωπικού κατοχυρώνοντας την εφαρµογή των αρχών της ίσης ευκαιρίας συµµετοχής, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της δηµοσιότητας. Από την προκήρυξη λοιπόν ακόµη, ξεκινάει η χρηστή διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού και αυτό ακριβώς το στάδιο είναι καθοριστικό της επιτυχίας των σταδίων που ακολουθούν : Προγραµµατισµός των αναγκών σε ανθρώπινους πόρους Με τον προγραµµατισµό των αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό εξασφαλίζεται ο ικανός α- ριθµός σε ανθρώπινους πόρους ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα ο οργανισµός, καθώς και η α- κολουθητέα διαδικασία για την απόκτηση αυτών των πόρων. Οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυνα- µικό κρίνονται σύµφωνα µε τις ανακύπτουσες ανάγκες σε νέες ειδικότητες, την ανάγκη διατήρησης της ενότητας (cohesion) στο πλαίσιο του οργανισµού και την εξασφάλιση της συνέχειας (continuity), την αναπλήρωση θέσεων σε συσχέτιση µε τον ρυθµό αποχώρησης των υπαλλήλων, την ανάγκη δηµιουργίας νέων τµηµάτων, κ.ά.. Απαραίτητο κρίνεται οι οργανωτικές µονάδες του δηµοσίου να λαµβάνουν σε µόνιµη βάση υπόψη τον παράγοντα πρόβλεψη της ζήτησης σε ανθρώπινο δυναµικό και να προγραµµατίζουν εγκαίρως τις ανάγκες τους. Στην πράξη, ανά έτος καταγράφονται οι ανάγκες των δηµοσίων οργανισµών σε τακτικό προσωπικό έπειτα από γνώµη της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης και υποβάλλονται προς

7 112 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH έγκριση στο Υπουργείο Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης 18. Το τελευταίο ε- γκρίνει τις ανάγκες σε προσωπικό µε ποσοτικό και ποιοτικό κριτήριο δηλ. την ύπαρξη ή µη πραγµατικής ανάγκης στην ιεραρχία για τον συγκεκριµένο αριθµό θέσεων που έχει προκύψει το αίτηµα. Π.χ. µπορεί να ζητηθεί από τον φορέα επεξήγηση για αίτηµα το οποίο µπορεί να α- φορά στον αριθµό των θέσεων ΥΕ και να αντιπροτείνεται από το Υπουργείο αντικατάστασή τους από λιγότερες θέσεις ΤΕ. Εφόσον το ΥΠΕΣ Α εγκρίνει τις θέσεις όλων των οργανισµών, το Υπουργείο Οικονοµικών είναι εκείνο το οποίο τελικά εγκρίνει την τελική λίστα των ε- γκεκριµένων θέσεων οι οποίες θα πληρωθούν έπειτα από προκήρυξη. Αποτελεί δε πάγιο αίτη- µα της διοίκησης του ΥΠΕΣ Α να αποκτήσει αυτάρκεια ως προς την τελική έγκριση των θέσεων προς πλήρωση. Η καταγραφή των αναγκών είναι λοιπόν σηµαντική διότι µόνον εφόσον πρόκειται για κάλυψη πραγµατικών αναγκών των εκάστοτε οργανισµών και σαφώς προκαθορισµένων αντικειµένων απασχόλησης, οι νέοι υπάλληλοι θα αφοµοιωθούν ευκολότερα στον οργανισµό και θα αποδώσουν γρηγορότερα από ότι εάν είχαν κληθεί να προσφέρουν σε µία θέση µε αµφιλεγόµενο το διοικητικό κενό. Περαιτέρω, οι διαδικασίες διορισµού ή πρόσληψης διενεργούνται από το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) ως Συνταγµατικά κατοχυρωµένη ανεξάρτητη διοικητική αρχή, µη υποκείµενη σε κυβερνητικό ή άλλο έλεγχο 19. Περιγραφή των απαιτούµενων προσόντων και καταγραφή των καθηκόντων της θέσης εργασίας Αιτούµενο σε αυτή την φάση είναι η αποτύπωση των πραγµατικών ποιοτικών αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό. Κάθε αλλοίωση των προδιαγραφών της θέσης προς τα επάνω από πλευράς του φορέα πρόσληψης (π.χ. ΑΣΕΠ) ή του ίδιου του οργανισµού µε το σκεπτικό του α- ποκλεισµού σωρείας αιτήσεων και την καθυστέρηση άρα της διαδικασίας πρόσληψης επιβαρύνει την αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας πρόσληψης. Στην φάση αυτή της διαδικασίας επιλογής προσωπικού η αντικειµενική περιγραφή των απαιτούµενων προσόντων και η δηµοσιοποίησή τους αποτελούν προδιαγραφές για ποιότητα και επιτυχία του εγχειρήµατος. Επίσης, σε περιπτώσεις προκηρύξεων για πρόσληψη στο δηµόσιο έχει παρατηρηθεί οι υποψήφιοι να µην γνωρίζουν ακριβώς τα καθήκοντα που συνεπάγεται η θέση για την οποία υποβάλλουν υποψηφιότητα, ούτε ακόµη τους περιορισµούς που προκύπτουν ή να µην γνωρίζουν την αµοιβή που αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη θέση. Σκόπιµο είναι τουλάχιστον όπου δεν προβλέπεται συνέντευξη, η προκήρυξη να συνοδεύεται από ένα φυλλάδιο επεξηγηµατικό των δεσµεύσεων και υποχρεώσεων που θα αναλάβει ο κάθε νέος υπάλληλος (ανάλυση των καθηκόντων) καθώς και των συνεπαγόµενων προνοµίων-δικαιωµάτων. Το πιο σηµαντικό όµως από ό- λα είναι να υπάρχει προφανής σύνδεση της προκήρυξης και των απαιτούµενων προσόντων µε τα καθήκοντα τα οποία θα κληθεί να ασκήσει ο νέος υπάλληλος στην καριέρα του στο δηµόσιο, να υπάρχουν δηλαδή απαντήσεις στα κλασικά ερωτήµατα που απασχολούν τους ερευνητές της διοίκησης στο πλαίσιο των κύκλων ποιότητας ενός οργανισµού και αποτελούν την αφετηρία για την κατάρτιση αποτελεσµατικών οργανογραµµάτων : Ποιός; Τί; Πού; Πότε; Πώς; Σε συνεργασία µε ποιόν-ους ; και Γιατί ; H περιγραφή των καθηκόντων της εκάστοτε θέσης εργασίας συνεπάγεται για την µετέπειτα λειτουργία του οργανισµού: - Προαγωγή της εξειδίκευσης (αναγκαιότητα του επιτελούµενου έργου, συσχετισµός µε τα υ- πόλοιπα έργα στο πλαίσιο του Τµήµατος/ ιεύθυνσης). - Προσδιορισµός των αρµοδιοτήτων. - Μη επικάλυψη αρµοδιοτήτων. - Προσδιορισµός των ορίων εξουσίας (span of command).

8 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Ερµηνεία της ιεραρχίας και της δοµής του οργανισµού. - Εξακρίβωση των αναγκών για εισαγωγική Εκπαίδευση-Κατάρτιση. - ιευκόλυνση του Προϊσταµένου κατά την αξιολόγηση του εργαζόµενου. Και στις δύο περιπτώσεις που αναφέρθηκαν (προσόντα και καθήκοντα) οι υποψήφιοι είναι ελλιπώς ενηµερωµένοι είτε διότι στη θέση δεν περιγράφονται αντικειµενικά οι προδιαγραφές ως προς τα απαιτούµενα προσόντα είτε διότι δεν περιγράφονται αναλυτικά τα καθήκοντα τα οποία θα ασκήσουν. Έχουν ήδη σηµειωθεί στην πράξη περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υποψήφιοι παρασύρονται από πολλά υποσχόµενα προκηρύξεις τα οποία δεν τηρούνται στην πράξη µε αποτέλεσµα να οδηγούνται σε µαρασµό οι προσοντούχοι αυτοί υπάλληλοι. Στις περισσότερες περιπτώσεις, έπειτα από έρευνα, παρατηρήθηκε ότι οι νέοι αυτοί υπάλληλοι οδηγήθηκαν σε δήλωση παραίτησης. Η πιστή λοιπόν καταγραφή των αναγκών της υπό πλήρωση θέσης (προσόντα καθήκοντα) θα επιδράσει καταλυτικά στην ικανοποιητική διαδικασία και στην πρόσληψη του καταλληλότερου για την συγκεκριµένη θέση υποψηφίου. Ανακοίνωση της διαδικασίας πρόσληψης Η πλήρωση των θέσεων στο δηµόσιο γίνεται είτε µε γραπτό διαγωνισµό, είτε µε σειρά προτεραιότητας βάσει αντικειµενικών κριτηρίων είτε µε επιλογή µε βάση την εκτίµηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων 20. Η εγκυρότητα της διαδικασίας εναπόκειται και στη δηµοσιοποίηση της προκήρυξης µεταξύ άλλων και υποχρεωτικά σε ειδικό τεύχος της Εφη- µερίδας της Κυβερνήσεως. Η επιλογή του γραπτού διαγωνισµού στις περισσότερες περιπτώσεις πρόσληψης νέου προσωπικού ή ακόµη και µε συνέντευξη µόνο (π.χ. για τις προσλήψεις σε ειδικό επιστηµονικό προσωπικό) διασφαλίζουν την εγκυρότητα των επιλογών της διοίκησης. Σηµειώνεται χαρακτηριστικά ότι στη Γαλλία µε την εφαρµοζόµενη διαδικασία επιλογής προσωπικού η οποία ολοκληρώνεται στις περισσότερες περιπτώσεις από συνέντευξη οι αρµόδιες αρχές επιδιώκουν ένα τριπλό έλεγχο : των γνώσεων, µε την έγκριση των υποβληθέντων πτυχίων και µεταπτυχιακών (les savoirs connaissances), των ικανοτήτων και εµπειριών (le savoir faire) της συµπεριφοράς (le savoir κtre). Η γενίκευση της τακτικής των συνεντεύξεων πριν την επιλογή µολονότι θα επιβράδυνε την διαδικασία πρόσληψης θα αποτελούσε ένα παράγοντα περαιτέρω εγγύησης της καταλληλότητας του ατόµου για την συγκεκριµένη θέση. ιότι, επιπλέον µέσα από την συνέντευξη ο υποψήφιος έχει την δυνατότητα να εκφράσει ερωτήµατα ως προς το αντικείµενο, το πλαίσιο εργασίας, τα καθήκοντα κ.ά ιατήρηση και ανάπτυξη : διαδικασία κατά τη διάρκεια της θητείας στο δηµόσιο Στην καρδιά της διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού βρίσκεται το θέµα που αφορά στη διατήρησή τους στον οργανισµό και στην προσπάθεια να πραγµατοποιήσουν τους στόχους του οργανισµού µέσα και από την εξασφάλιση της ικανοποίησης των δικών τους προσδοκιών. Ειδικότερα, η αίσθηση από πλευράς των υπαλλήλων ότι αποτελούν σηµαντικό κρίκο στην ανθρώπινη αλυσίδα του οργανισµού όπου απασχολούνται θα αποτελέσει παράγοντα θεµελιώδη για την µεγιστοποίηση της συµβολής τους στο τελικό παραγόµενο διοικητικό προϊόν. Μόνο µε την εξασφάλιση ότι για όλους τους ανθρώπινους πόρους και για τον καθένα χωριστά πρόκειται για µια θετική εµπειρία και για µία κερδίζω-κερδίζεις κατάσταση (win-win situation) θα µπορέσει η δηµόσια διοίκηση να εξασφαλίσει την αύξηση της παραγωγικότητάς της.

9 114 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Έµφαση τόσο στην εισαγωγική εκπαίδευση όσο και στην Κατάρτιση 21 Η εισαγωγική εκπαίδευση 22 αποτελεί τον θεµέλιο λίθο για την οµαλή και έγκαιρη ένταξη των δόκιµων υπαλλήλων στο νέο εργασιακό τους περιβάλλον. Με την εισαγωγική εκπαίδευση επιτυγχάνεται η γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ των γνώσεων και των απαιτήσεων της συγκεκρι- µένης εργασίας, η ενηµέρωση του εργαζοµένου σχετικά µε το περιβάλλον εργασίας και µε την οργανωσιακή κουλτούρα του φορέα. Πράγµατι, όπως µέχρι σήµερα υλοποιείται η Εισαγωγική Εκπαίδευση από το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης - Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε αίθουσες διδασκαλίας και µε σύγχρονα οπτικοακουστικά µέσα δίνει µία σαφή απάντηση στο αίτηµα για σφαιρική ενηµέρωση των δόκιµων υπαλλήλων σε θέµατα διοίκησης, οργάνωσης του Κράτους, οικονοµικών, Ευρωπαϊκής Ένωσης 23 κ.ά.. ιδάσκονται ειδικότερα : Γενικές αρχές οργάνωσης του Κράτους, Οργάνωση και ιοίκηση στο πλαίσιο ενός οργανισµού, ιαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, Αρχές νοµιµότητας, Υπαλληλικός Κώδικας, Ευρωπαϊκή Ένωση, ηµοσιονοµική πολιτική, κ.ά.. Σκόπιµο κρίνεται να διδάσκεται στην εισαγωγική εκπαίδευση και το θέµα της διοικητικής ηθικής και δεοντολογίας στον εργασιακό χώρο. Η ανάγκη αυτή επιτείνεται από το γεγονός ότι αρκετοί δηµόσιοι υπάλληλοι αποκτούν και διατηρούν αυξηµένη ισχύ και εξουσία ε- νώ παράλληλα έρχονται σε επικοινωνία µε το κοινό, χρειάζεται λοιπόν ειδικά γι_ αυτούς να α- ναπτύξουν συµπεριφορές που θα είναι σύννοµες µε τις αυστηρές αρχές της ηθικής και δεοντολογίας που αρµόζουν σε δηµοσίους υπαλλήλους 24. Η γενική και εισαγωγική εκπαίδευση που οργανώνεται ολοκληρωµένα σε κεντρικό επίπεδο κρίνεται σκόπιµο να συνοδεύεται και από την ειδική εκπαίδευση στη θέση εργασίας (on the job) την οποία θα πρέπει ο κάθε φορέας υποχρεωτικά να οργανώνει για το προσωπικό του. Έτσι, π.χ. η σταδιακή ένταξη ενός νέου υπαλλήλου σε ένα φορέα της διοίκησης σηµαίνει ότι ο νέος υπάλληλος ξεκινώντας τουλάχιστον για δύο εβδοµάδες δεν αναλαµβάνει ενεργό ρόλο αλλά περιορίζεται στην ενηµέρωση από την αντίστοιχη ιεύθυνση Εκπαίδευσης ή σε συνεργασία µε την ιεύθυνση Προσωπικού, διανέµεται το κατάλληλο έντυπο υλικό για µελέτη και προετοιµασία ως προς την µετέπειτα άσκηση των νέων καθηκόντων 25. Στην Ελληνική δηµόσια διοίκηση όπου υπάρχει ένα πάγιο αίτηµα για αύξηση του αριθµού των υπαλλήλων έχει παρατηρηθεί οι νέοι δηµόσιοι υπάλληλοι να µην εντάσσονται κατά την ανωτέρω διαδικασία σταδιακά στον εργασιακό χώρο (π.χ. σε µία Νοµαρχία ή σε ένα Νοσοκοµείο) αλλά αντιθέτως αρκετά αυτόµατα θα έλεγε κανείς, να αναλαµβάνουν άµεσα δράση σε έναν τοµέα άγνωστο γι αυτούς ουσιαστικά χωρίς καµία εξοικείωση µε το αντικείµενο. Η εισαγωγική εκπαίδευση ακολουθείται από την Κατάρτιση ή ιά Βίου Εκπαίδευση 26. Στην περίπτωση της Κατάρτισης η εκπαίδευση ορίζεται ως µία διαδικασία µάθησης µε την ο- ποία επιδιώκεται ο εργαζόµενος να αποκτήσει γνώσεις αλλά κυρίως τεχνικές δεξιότητες, στάσεις και συµπεριφορές που θα τον κάνουν πιο αποτελεσµατικό στην τωρινή δουλειά του. Το συνεχώς µεταβαλλόµενο εξωτερικό περιβάλλον επιβάλλει ώστε η αποτελεσµατικότητα των υ- παλλήλων να είναι ως ένα βαθµό συνάρτηση του ακολουθούµενου Προγράµµατος Κατάρτισης καθώς και της ενηµέρωσής τους σε τοµείς της ειδικότητάς τους 27. Σε άλλες χώρες όπως στη Γαλλία ισχύει η αρχή της ισορροπίας µεταξύ των δύο, δηλαδή κάθε ιδιαίτερα οργανωµένη εισαγωγική εκπαίδευση συνοδεύεται από µία σταθερή-συστηµατική κατάρτιση ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Επίσης, στη Γερµανία η συµµετοχή σε σεµινάρια κατάρτισης συνεκτιµάται κατά την αξιολόγηση των υπαλλήλων και αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση των υπαλλήλων σε συγκεκριµένες θέσεις 28. Σηµειώνεται ότι στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες το κόστος είτε αναλαµβάνεται εξ ολοκλήρου από τον φορέα που υποβάλλει αίτηµα για επιµόρφωση των µελών του είτε µοιράζεται µεταξύ του εκπαιδευτικού φορέα και του φορέα που επιµορφώνει τα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας ANΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 9 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας Τχης (ΤΧ) Σπυρίδων Μαδούρος Μάιος 2012 -i- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ιστορικό... 8 1.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΕΛΑΝΗ Έργο «Ανοικτές Πόρτες» Επιστηµονική Υπεύθυνη Έργου: Μαρία Γκασούκα Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Φορέας Επίβλεψης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα