ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΝ ΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΝ ΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΝ ΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ταµουτσέλη K., Πολύζου E. Παιδαγωγική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 6 Θεσσαλονίκη Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας, 66 ράµα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα περίπου χρόνια της θεσµοθετηµένης παρουσίας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στο ελληνικό σχολείο έχουν γίνει επανειληµµένες επιµορφώσεις από διάφορους φορείς, που είχαν µεταξύ των στόχων τους να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να αλλάξουν τις παραδοσιακές παιδαγωγικές προσεγγίσεις και διδακτικές τεχνικές σε σύγχρονες ολιστικές προσεγγίσεις για την επίτευξη των στόχων της ΠΕ και της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (ΕΒΑ). Στην εργασία αυτή επιχειρήθηκε µια αρχική διερεύνηση της άποψης εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης: α) για την επίδραση που είχε η συµµετοχή τους στα διαφορετικά θέµατα και τύπους επιµόρφωσης στην: ) αλλαγή του παραδοσιακού τρόπου αντιµετώπισης της διδασκαλίας και µάθησης, ) αλλαγή του ρόλου τους στο σχολείο, ) προώθηση της ΠΕ/ΕΒΑ και της φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής στο σχολείο τους β) για τις προτιµήσεις τους ως προς τον τύπο και τον φορέα επιµόρφωσης. ΕDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, IN SERVICE TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT Τamoutseli K., Polyzou E. School of Education,Aristotle University Thessaloniki, 6 Thessaloniki Technological Educational Institute of Kavala, 66 Drama ΑBSTRACT In the years of established presence of Environmental Education in the Greek school, frequent in service training programs have been carried out by various individuals or institutions with the common purpose, among others: to facilitate teachers to replace traditional educational approaches and teaching methods with contemporary holistic approaches that could better meet the purposes of Environmental Education (EE) and Education for Sustainable Development (ESD). The study presented in this paper explores primary teachers views concerning: a) the impact their participation in diverse types of training programs and on equally diverse topics had in: ) changing the traditional way of viewing teaching and learning, ) changing their role in the school, ) promoting EE/ESD and environmental-friendly policy in their school and b) their preferences as to the type of training program and the institution carrying out the training course

2 .ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συµβολή της εκπαίδευσης στην επίτευξη της βιώσιµης ανάπτυξης συνδέεται µε την ανάγκη για ουσιαστικές αλλαγές στην εκπαίδευση. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) θεωρήθηκε ως η πιο κατάλληλη καινοτοµία για την προώθηση στα σχολεία της Εκπαίδευσης για την Βιώσιµη Ανάπτυξη (ΕΒΑ). Ήδη από το 987 στην έκθεση Brundtland το κοινό µας µέλλον (WCED 987) τονίζεται η ανάγκη της συµβολής της ΠΕ και της τυπικής αλλά και της άτυπης εκπαίδευσης στη διαδικασία προώθησης της βιώσιµης ανάπτυξης. Παρόµοια αντιµετωπίζεται ο ρόλος της ΠΕ και στη διάσκεψη στο Ρίο το 99 (κεφάλαιο 6 της Ατζέντας ) ή στις διασκέψεις της Θεσσαλονίκης το 997 (UNESCO 997) και του Γιοχάνεσµπουργκ (UNESCO ) και της δεκαετίας της UNESCO για την Εκπαίδευση για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (UNESCO ). Έτσι από τα τέλη της δεκαετίας του 8 η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) µετασχηµατίζεται σταδιακά και µετεξελίσσεται σε Εκπαίδευση για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, που συνδέεται από πολλούς θεωρητικούς της εκπαίδευσης µε τη σχολική ανάπτυξη, τις ολιστικές σχολικές προσεγγίσεις και την βελτίωση της επίδοσης σε συνδυασµό µε τη συνολική ανάπτυξη των µαθητών (Ταµουτσέλη 9). Η σύνδεση της ΠΕ µε τη βιώσιµη ανάπτυξη, την καθιστά µια εκπαίδευση επαγρύπνησης και εγρήγορσης, που θα αφουγκράζεται τις εξελίξεις στις οποίες συµµετέχει, θα αναστοχάζεται και θα επανεξετάζει κριτικά τις θέσεις και τις πρακτικές της, λαµβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που πραγµατοποιούνται (Tillbury & Finn ). Η προώθηση των αλλαγών στην εκπαίδευση για τη βιώσιµη ανάπτυξη και τα βιώσιµα σχολεία συνδέεται µε την κατάλληλη επιµόρφωση και επαγγελµατική ανάπτυξη των εν ενεργεία εκπαιδευτικών, που αφορά στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων, που χρειάζονται για τη βελτίωση των επαγγελµατικών τους πρακτικών (Shallcross 6). Μάλιστα, ιδιαίτερη σηµασία έχει η ποιότητα της επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών έτσι, ώστε η µάθηση να µετατρέπεται σε απαραίτητο συστατικό των παρεµβάσεων που οδηγούν στη σχολική βελτίωση (Fullan 99, Harris ). Τα προγράµµατα που εφαρµόζονται για την ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελούν ένα πεδίο αναστοχασµού και κριτικής επανεξέτασης και η συζήτηση για την καταλληλότητά τους κατέχει κεντρική θέση τόσο ανάµεσα στους ερευνητές όσο και στους επαγγελµατίες εκπαιδευτικούς. Τα παραδοσιακά προγράµµατα ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης, που σχεδιάζονται κεντρικά και υλοποιούνται συγκεντρωτικά, έχουν αποτελέσει θέµατα κεντρικής διαµάχης τα τελευταία χρόνια και έχουν αµφισβητηθεί σε µεγάλο βαθµό από ερευνητές και εκπαιδευτικούς. Η αµφισβήτηση αυτή στηρίχθηκε σε χαρακτηριστικά τους που θεωρήθηκαν ως βασικές αδυναµίες τους όπως: ο περιορισµός της παρεχόµενης επιµόρφωσης σε µικρής διάρκειας εργαστηριακά σεµινάρια ή διαλέξεις, η έλλειψη σαφούς προσανατολισµού και συστηµατικού σχεδιασµού, η αποσπασµατικότητα, η απουσία συνοχής και συνέχειας και, τέλος, η αποτυχία σύνδεσης της θεωρίας µε την πράξη (Hoban & Erickson ). Για πολλούς ερευνητές τα προγράµµατα συνεχούς επαγγελµατικής ανάπτυξης (ΣΕΑ) µοιάζουν να στερούνται οποιουδήποτε οργανωτικού σχεδίου που να τοποθετεί στο επίκεντρο τη µάθηση και χαρακτηρίζονται από αδυναµία να προάγουν βιώσιµη επαγγελµατική µάθηση και συχνά αποτυγχάνουν στο να αλλάξουν τον τρόπο διδασκαλίας. Η εφαρµογή της συγκεντρωτικής µορφής επιµόρφωσης, από την κορυφή προς την βάση, για την υποστήριξη της ολιστικής σχολικής ανάπτυξης στην ΠΕ/ΕΒΑ έχει αποδειχθεί ένα µοντέλο επιµόρφωσης µε σοβαρές αδυναµίες (Shallcross 6). Οι συγκεντρωτικές προσεγγίσεις ανταποκρίνονται σε µια αλλαγή που καθοδηγείται από εξωτερικούς φορείς και δεν µπορούν να λάβουν υπόψη την επίδραση της λειτουργίας του σχολείου στην αλλαγή, ούτε τους τρόπους που θα εξασφαλίσουν στους εκπαιδευτικούς του σχολείου την ικανότητα να διαχειριστούν την αλλαγή µέσα στις ειδικές συνθήκες του δικού τους σχολείου (Fullan 99). Για την βελτίωση της κατάστασης προτείνεται από διάφορους ερευνητές οργάνωση

3 της επαγγελµατικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού µε τρόπο που να παρέχει ευκαιρίες για άµεση και βιώσιµη εφαρµογή στην πράξη, παρακολούθηση των εφαρµοζόµενων πρακτικών στη τάξη, συνεργασία και εκπαίδευση σε δεξιότητες έρευνας (Harris ). Στην Ελλάδα έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια πολλά προγράµµατα ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης στην ΠΕ/ΕΒΑ µε βάση το συγκεντρωτικό µοντέλο µε συγχρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και µε φορείς υλοποίησης τα Πανεπιστήµια. Τα προγράµµατα αυτά χαρακτηρίζονται από αποσπασµατικότητα και έλλειψη συνοχής. Έχει επίσης υλοποιηθεί µεγάλος αριθµός επιµορφώσεων υπό µορφή σεµιναρίων µικρής διάρκειας και υπό µορφή ηµερίδων από Κέντρα και Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και έχουν εγκριθεί από το ΥΠΕΠΘ συµµετοχές εκπαιδευτικών σε συνέδρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κυρίως στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η συµβολή αυτών των επιµορφώσεων στην επαγγελµατική ανάπτυξη των συµµετεχόντων και στην προώθηση ολιστικών προσεγγίσεων στην ΠΕ/ΕΒΑ, καθώς και ο βαθµός ανταπόκρισης στις επιθυµίες και προσδοκίες των συµµετεχόντων από τους ίδιους τους συµµετέχοντες δεν έχει αποτελέσει ιδιαίτερο αντικείµενο έρευνας. Εξαίρεση µία πρόσφατη έρευνα του Ο.Ε.Π.Ε.Κ. που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της ενέργειας... του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ µε φορέα υλοποίησης την Εuricon (8). Στην έρευνα αυτή συµµετείχαν 77 εκπαιδευτικοί και καταγράφηκαν στοιχεία που προβάλλουν την προτίµηση των εκπαιδευτικών όσο αφορά τους φορείς επιµόρφωσης στην ΠΕ καθώς και τη χρονική διάρκεια της επιµόρφωσης. Με την παρούσα έρευνα επιχειρείται µια διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για: α) τη µορφή της επιµόρφωσης στην ΠΕ/ΕΒΑ που κρίνουν ως πιο κατάλληλη β) τα θέµατα επιµόρφωσης που θεωρούν πιο κατάλληλα και γ) αξιολόγηση από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς της σχετικής επίδρασης που είχαν τα διαφορετικά θέµατα στα οποία επιµορφώθηκαν και οι διαφορετικές επιµορφώσεις σε σύνδεση µε το φορέα επιµόρφωσης στο να αλλάξουν: τον παραδοσιακό τρόπο αντιµετώπισης της διδασκαλίας και µάθησης, το ρόλο τους στο σχολείο, τη συµµετοχή τους στην προώθηση της ΠΕ/ΕΒΑ και της περιβαλλοντικής διαχείρισης στο σχολείο τους, όλα ιδιαίτερα σηµαντικά πεδία για τη µετάβαση προς το βιώσιµο σχολείο και τις ολιστικές σχολικές προσεγγίσεις στην ΠΕ/ΕΒΑ. H προσθήκη στην έρευνα της µελέτης του βαθµού προτίµησης των συµµετεχόντων ως προς τα θέµατα των επιµορφώσεων που παρακολούθησαν έγινε επειδή στις αιτίες της αποτυχίας της επιµόρφωσης για ΕΑ των εκπαιδευτικών καταγράφονται εκτός από το συγκεντρωτικό χαρακτήρα, η επιλογή θεµάτων που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες και επιθυµίες των επιµορφούµενων (Fullan,99). Τα ευρήµατα της έρευνας αυτής, παρότι βασίζονται σε µικρό αριθµητικά και γεωγραφικά δείγµα, µπορούν να συνεισφέρουν στην αποτύπωση του βαθµού επιτυχίας της παρεχόµενης ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης στην ΠΕ/ΕΒΑ στη χώρα µας. Σε συνδυασµό µάλιστα µε τα δεδοµένα µιας ευρύτερης αριθµητικά και γεωγραφικά έρευνας, θα µπορούσαν να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασµό της πολιτικής για ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στην ΠΕ/ΕΒΑ..Η ΕΡΕΥΝΑ Το δείγµα της έρευνας απετέλεσαν εκπαιδευτικοί από συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή (από τους Νοµούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας και Πιερίας). Κριτήριο επιλογής ήταν η δυνατότητα των ερευνητριών για πρόσβαση και συνεργασία. Η αποστολή των ερωτηµατολογίων έγινε ηλεκτρονικά. Τόσο η αποστολή όσο και η συλλογή των ερωτηµατολογίων έγινε από τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Σχέση µε µαθητές, ανάπτυξη συνεργασιών µε τους άλλους εκπαιδευτικούς, ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέµατα λειτουργίας και διαχείρισης του σχολείου και ανάπτυξη συνεργασιών µε την τοπική κοινωνία και τους γονείς

4 αντίστοιχων Νοµών που έκαναν και την επιλογή του δείγµατος από εκπαιδευτικούς σχολείων των γεωγραφικών περιοχών ευθύνης τους. Ένα κριτήριο για την επιλογή του δείγµατος ήταν η προηγούµενη συµµετοχή σε προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε προγράµµατα ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης και η εκδήλωση πρόθεσης συµµετοχής στην έρευνα. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου του 9. Το συνολικό δείγµα της έρευνας ήταν 66 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η επιλογή εκπαιδευτικών µόνο από την πρωτοβάθµια έγινε µε κριτήριο το πεδίο ενδιαφέροντος των ερευνητριών. Ακολουθήθηκε το αιτιολογικό σχέδιο έρευνας µε τεχνική συλλογής πληροφοριών την απευθείας επικοινωνία µε ερωτηµατολόγια κλειστού τύπου. Επιλέχθηκε η µέθοδος ερωτηµατολογίου για τη δυνατότητα γρήγορης συγκέντρωσης δεδοµένων από µεγάλη οµάδα (Παρασκευόπουλος 99). Η επιλογή των κλειστού τύπου ερωτηµατολογίων έγινε γιατί συµπληρώνονται εύκολα και δεν θέλουν πολύ χρόνο συµπλήρωσης, ώστε να διευκολύνεται η συµµετοχή των αποδεκτών. Το ερωτηµατολόγιο περιείχε οµάδες ερωτήσεων και παρουσίαζε ένα βαθµό δυσκολίας δεδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί καλούνταν να ιεραρχήσουν επιλογές ανάµεσα σε µεγάλο αριθµό επιλογών, που κυµαίνονταν από ως. Η µία οµάδα ερωτήσεων περιλάµβανε πίνακα µε 7 διαφορετικές µορφές ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης. Οι εκπαιδευτικοί καλούνταν να επιλέξουν µε αξιολογική σειρά ιεραρχώντας από το (µικρότερη κλίµακα προτίµησης) ως το ( µέγιστη κλίµακα προτίµησης) τις πέντε καλύτερες µορφές σύµφωνα µε την άποψή τους. Στη δεύτερη οµάδα καταγράφονταν σε πίνακα θέµατα επιµόρφωσης από τα οποία και πάλι οι εκπαιδευτικοί καλούνταν να επιλέξουν µε αξιολογική σειρά από το ως το. Η τρίτη οµάδα ερωτήσεων περιλάµβανε πίνακα µε κοινά µε τη δεύτερη οµάδα θέµατα επιµόρφωσης που οι εκπαιδευτικοί καλούνταν να επιλέξουν ιεραρχώντας από το (µικρότερη κλίµακα προτίµησης) ως το ( µέγιστη κλίµακα προτίµησης) σε τρεις διαφορετικές στήλες. Η κατάταξη έγινε µε κριτήριο τη συµβολή τους: α) στην αλλαγή του παραδοσιακού µοντέλου διδασκαλίας β) στην αλλαγή του ρόλου των εκπαιδευτικών στο σχολείο και της σχέσης τους µε τους µαθητές γ) στην προώθηση της ΠΕ/ΕΒΑ και της φιλοπεριβαλλοντικής διαχείρισης στο σχολείο. Η τέταρτη οµάδα ερωτήσεων περιλάµβανε πίνακα µε διαφορετικούς φορείς επιµόρφωσης και οι εκπαιδευτικοί καλούνταν να αξιολογήσουν τη συµβολή της συµµετοχής τους σε κάθε φορέα επιµόρφωσης στο να: α) αλλάξουν το παραδοσιακό µοντέλο στη διδασκαλία β) αλλάξουν τη σχέση µε τους µαθητές και το ρόλο τους στο σχολείο γ) προωθήσουν την ΠΕ/ΕΒΑ και τη φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση στο σχολείο τους. Πριν από την αποστολή των ερωτηµατολογίων στο δείγµα της έρευνας έγινε πιλοτική εφαρµογή, αξιολόγηση και βελτίωση των ερωτήσεων από τη συντάκτρια και υπεύθυνη της έρευνας σε µικρή οµάδα εκπαιδευτικών του ιδασκαλείου ηµήτρης Γληνός, οι οποίοι παρακολουθούσαν το µάθηµα της ΠΕ/ΕΒΑ..ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Για την επεξεργασία των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα Microsoft Excel. Με βάση τα δεδοµένα προκύπτει ότι ανάµεσα στις µορφές επιµόρφωσης που ανταποκρίνονται περισσότερο στις επιθυµίες των εκπαιδευτικών στην πρώτη θέση βρίσκεται η µεγάλης διάρκειας επιµόρφωση µε εκπαιδευτική άδεια, µε αξιολόγηση και αναγνωρισµένο πιστοποιητικό (ΜΟ προτίµησης,7). Η επιλογή αυτή µπορεί να ερµηνευτεί λόγω ανταγωνισµού στην επαγγελµατική εξέλιξη, αλλά και µε βάση την επιθυµία των εκπαιδευτικών να συνδυάσουν την επιµόρφωση µε άλλες υποχρεώσεις όπως οικογένεια κλπ., καθώς και µε βάση την ανάγκη να διαθέτουν περισσότερο χρόνο για µάθηση δυνατότητα που δεν επιτρέπουν τα αποσπασµατικά και χωρίς συνέχεια και συνοχή προγράµµατα

5 επιµόρφωσης, τα οποία σύµφωνα µε τον Fullan, (99, 99) είναι περιορισµένης αποτελεσµατικότητας, γιατί δεν δίνουν τον απαραίτητο χρόνο για µάθηση και δεν έχουν σταθερό προσανατολισµό. εύτερη στη σειρά προτίµησης βρίσκεται η ενδοσχολική επιµόρφωση από εξωτερικό και ακολούθως από εσωτερικό επιµορφωτή-πολλαπλασιαστή µε µέσο όρο βαθµού προτίµησης αντίστοιχα M.O., και M.O,. Στη συνέχεια εµφανίζεται η επιµόρφωση µε χρήση διαδικτύου και αναγνωρισµένο πιστοποιητικό (ΜΟ,9) και η επιµόρφωση σε σεµινάρια (ΜΟ,67). Ακολουθεί η επιµόρφωση µέσω διαδικτύου χωρίς πιστοποιητικό. Πινάκας. Βαθµός προτίµησης τύπων ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης βαθµού προτίµησης,7,,9,,67,, Τύπος επιµόρφωσης Επιµόρφωση µεγάλης διάρκειας συνεχόµενη (µε εκπαιδευτική άδεια), µε αξιολόγηση και αναγνωρισµένο πιστοποιητικό Επιµόρφωση µεγάλης διάρκειας µε συνεχές πρόγραµµα που ολοκληρώνεται τµηµατικά (part time), εκτός ωραρίου εργασίας χωρίς αξιολόγηση και χωρίς αναγνωρισµένο πιστοποιητικό Eπιµόρφωση συνεχόµενη εξ αποστάσεως, µε χρήση και του διαδικτύου µε αξιολόγηση και αναγνωρισµένο πιστοποιητικό Επιµόρφωση που ολοκληρώνεται τµηµατικά (part time), εξ αποστάσεως, µε χρήση και του διαδικτύου χωρίς αξιολόγηση και χωρίς αναγνωρισµένο πιστοποιητικό Επιµόρφωση σε συνέδρια και σεµινάρια - ηµέρες ιαρκής επιµόρφωση/υποστήριξη ενδοσχολική, από εξωτερικό επιµορφωτή/υπεύθυνο ΠΕ κλπ ιαρκής επιµόρφωση/υποστήριξη ενδοσχολική, από εσωτερικό επιµορφωτή/εκπαιδευτικό του σχολείου που λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής Η ενδοσχολική επιµόρφωση κατέχει σηµαντική θέση, γιατί φαίνεται να ανταποκρίνεται στην αγωνία των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης να µπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις διαρκώς µεταβαλλόµενες απαιτήσεις του δηµοτικού σχολείου [έρευνα του ΟΕΠΕΚ (8) καταγράφει ένα ποσοστό πάνω από % των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών να επιλέγει την επιµόρφωση «όταν υπάρχει ανάγκη» και «όταν έχει µεταβολή στα εκπαιδευτικά καθήκοντα»]. Η επιλογή της επιµόρφωσης εξ αποστάσεως µε χρήση του διαδικτύου µε ή χωρίς έγκυρο πιστοποιητικό κατέχει υψηλό βαθµό προτίµησης που µπορεί να ερµηνευτεί µε βάση το γεγονός ότι µεγάλος αριθµός εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας έχει παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια επιµόρφωση στη χρήση των νέων τεχνολογιών, υπάρχει πλούσιο εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό στην ΠΕ και η επιµόρφωση αυτή δεν είναι δεσµευτική ως προς τον χρόνο παρακολούθησης γεγονός που επιτρέπει το συνδυασµό της µε τις άλλες υποχρεώσεις των συµµετεχόντων. Αναφορικά µε τα θέµατα ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης (Πίνακας ) προηγούνται ως προς το βαθµό προτίµησης η διαχείριση αλλαγών στο σχολείο (ΜΟ βαθµού προτίµησης,67) και ακολουθούν κατά φθίνουσα σειρά η εκπαίδευση για το µέλλον (Μ.Ο,), η περιβαλλοντική ηθική (ΜΟ,), τα θέµατα οικολογίας (,), η αξιολόγηση στην ΠΕ (,8), η µελέτη καλών εφαρµογών της ΠΕ στα σχολεία (,8),τα περιβαλλοντικά προβλήµατα (,) και η περιβαλλοντική διαχείριση του σχολείου (,).

6 Πίνακας. Προτίµηση σε θέµατα ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης,9,,67,8,8,,,,,6,8,,6, Τύπος επιµόρφωσης ΠΕ και νέες τεχνολογίες Αξιολόγηση στην Π.Ε Σύνδεση ΠΕ µε το αναλυτικό πρόγραµµα Περιβαλλοντική ηθική Περιβαλλοντικά προβλήµατα ιαχείριση της αλλαγής στο σχολείο Εκπαίδευση σε αξίες Πράσινες τεχνολογίες Μελέτη καλών εφαρµογών της ΠΕ σε σχολεία Εκπαίδευση για το µέλλον Περιβαλλοντική διαχείριση των σχολείων ιδακτικές τεχνικές στην ΠΕ Εκπαίδευση σε ειδικά θέµατα περιβάλλοντος Θέµατα οικολογίας Για να ανταποκριθούν οι εκπαιδευτικοί στις νέες δεξιότητες που απαιτεί η εφαρµογή της ΠΕ επιλέγουν την ενδοσχολική επιµόρφωση. Όπως υποστηρίζει ο Shallcross (). η ενδοσχολική επιµόρφωση ανταποκρίνεται περισσότερο στην εστιασµένη στο σχολείο επαγγελµατική ανάπτυξη και έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας στο βαθµό που µπορεί να συνδέσει τη θεωρία µε τη ζωντανή κοινωνική πραγµατικότητα του σχολείου και της σχολικής τάξης. Η ενδοσχολική επιµόρφωση για να προάγει την ΠΕ/ΕΒΑ θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένη στο σχολείο και σχετική µε τις ανάγκες των εκπαιδευτικών του σχολείου και των υπολοίπων µελών της σχολικής κοινότητας. Η εστιασµένη στο σχολείο επαγγελµατική ανάπτυξη θα βοηθήσει τα σχολεία να επιλύσουν πολλά από τα προβλήµατά τους, γεγονός µε ιδιαίτερη σηµασία για την ΠΕ/ΕΒΑ (Ηewton 988). Ο ψηλός βαθµός προτίµησης της ενδοσχολικής επιµόρφωσης µπορεί να ερµηνευτεί και µε βάση την άποψη του Fullan (99) ότι η αποτυχία της συγκεντρωτικής επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών οφείλεται και στη µη συνέχιση της υποστήριξης των ιδεών που εισάγονται µέσω της επιµόρφωσης, στη µη αξιολόγησή τους, και στην παραµέληση της συνεκτίµησης της επιρροής των διαφορετικών συνθηκών δουλειάς στα διαφορετικά σχολεία. Όσο αφορά την αξιολόγηση της συµβολής των διαφόρων θεµάτων επιµόρφωσης στην αλλαγή του παραδοσιακού µοντέλου διδασκαλίας (Πίνακας ) ανάµεσα στα πέντε () επικρατέστερα πεδία προηγείται η µελέτη καλών εφαρµογών της ΠΕ στα σχολεία (ΜΟ,8), ακολουθούµενη µε µικρή διαφορά από την εκπαίδευση σε αξίες (ΜΟ,67), τα περιβαλλοντικά προβλήµατα (ΜΟ,6), την εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες (MO,) και τις διδακτικές τεχνικές στην ΠΕ (ΜΟ,9). Οι µελέτες περίπτωσης καλών εφαρµογών βρίσκονται στην κορυφή της αξιολόγησης τόσο ως προς τη συµβολή στην αλλαγή του παραδοσιακού µοντέλου διδασκαλίας (Πίνακας ), όσο και ως προς την αλλαγή του ρόλου των εκπαιδευτικών στο σχολείο (Πίνακας ) και την προώθηση της ΠΕ και της φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής στα σχολεία (Πίνακας ). Κατέχουν επίσης πρώτη θέση στην προτίµηση θεµάτων επιµόρφωσης. Η κατάταξη αυτή ερµηνεύεται µε βάση τις απόψεις των ειδικών που γενικά θεωρούν τις καλές εφαρµογές ως ιδιαίτερα χρήσιµες στην επιµόρφωση, γιατί συνδυάζουν τις θεωρητικές γνώσεις και αρχές µε τη γνώση που είναι σχετική µε το πλαίσιο εφαρµογής της και η οποία µπορεί να αναλυθεί µέσα από τα φίλτρα της θεωρίας και της προσωπικής εµπειρίας.

7 Πίνακας. Θέµα επιµόρφωσης και αλλαγή µοντέλου διδασκαλίας,,67,,8,9,,8,,6,9,,88,, Θέµα επιµόρφωσης ΠΕ και νέες τεχνολογίες Αξιολόγηση στην Π.Ε Σύνδεση ΠΕ µε το αναλυτικό πρόγραµµα Περιβαλλοντική ηθική Περιβαλλοντικά προβλήµατα ιαχείριση της αλλαγής στο σχολείο Εκπαίδευση σε αξίες Πράσινες τεχνολογίες Μελέτη καλών εφαρµογών της ΠΕ σε σχολεία Εκπαίδευση για το µέλλον Περιβαλλοντική διαχείριση των σχολείων ιδακτικές τεχνικές στην ΠΕ Εκπαίδευση σε ειδικά θέµατα περιβάλλοντος Θέµατα οικολογίας Μέσα από µια προσεκτική ερµηνεία, που θα λάβει υπόψη της τη θεωρία, τις προσωπικές προτιµήσεις, την προσωπική τους εµπειρία ή και τη σύγκριση της δικής τους εµπειρίας µε αυτή που παρουσιάζεται στην µελέτη περίπτωσης (Cassel and Giddens, 99), οι εκπαιδευτικοί µπορούν να κρίνουν ποια στοιχεία από τη µελέτη περίπτωσης µπορούν να προσαρµόσουν κατάλληλα στο σχολείο τους και να αποφύγουν την άκριτη αντιγραφή ή τη µη προσαρµογή, που συχνά ευθύνονται για την αποτυχία πολλών καινοτοµιών. Πίνακας. Θέµα επιµόρφωσης και αλλαγή ρόλου στο σχολείο,6,8,,9,,8,,,6,78,,9,8, Θέµα επιµόρφωσης ΠΕ και νέες τεχνολογίες Αξιολόγηση στην Π.Ε Σύνδεση ΠΕ µε το αναλυτικό πρόγραµµα Περιβαλλοντική ηθική Περιβαλλοντικά προβλήµατα ιαχείριση της αλλαγής στο σχολείο Εκπαίδευση σε αξίες Πράσινες τεχνολογίες Μελέτη καλών εφαρµογών της ΠΕ σε σχολεία Εκπαίδευση για το µέλλον Περιβαλλοντική διαχείριση των σχολείων ιδακτικές τεχνικές στην ΠΕ Εκπαίδευση σε ειδικά θέµατα περιβάλλοντος Θέµατα οικολογίας

8 Πίνακας. Θέµα επιµόρφωσης και προώθηση φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής στο σχολείο,,,,,88,,,6,76,69,6,,67,8 ΠΕ και νέες τεχνολογίες Αξιολόγηση στην Π.Ε Σύνδεση ΠΕ µε το αναλυτικό πρόγραµµα Περιβαλλοντική ηθική Περιβαλλοντικά προβλήµατα ιαχείριση της αλλαγής στο σχολείο Εκπαίδευση σε αξίες Θέµα επιµόρφωσης Πράσινες τεχνολογίες Μελέτη καλών εφαρµογών της ΠΕ σε σχολεία Εκπαίδευση για το µέλλον Περιβαλλοντική διαχείριση των σχολείων ιδακτικές τεχνικές στην ΠΕ Εκπαίδευση σε ειδικά θέµατα περιβάλλοντος Θέµατα οικολογίας Αναφορικά µε την αξιολόγηση των θεµάτων επιµόρφωσης ως προς τη συµβολή τους στην αλλαγή του ρόλου των εκπαιδευτικών στο σχολείο (Πίνακας ) οι καλές εφαρµογές ΠΕ στα σχολεία προηγούνται µε ΜΟ βαθµού προτίµησης,9, ακολουθούµενες από την εκπαίδευση για το µέλλον (ΜΟ,8), τις διδακτικές τεχνικές στην ΠΕ (ΜΟ,78), τα περιβαλλοντικά ζητήµατα (ΜΟ,6) και την περιβαλλοντική διαχείριση των σχολείων (ΜΟ,). Πίνακας 6. Φορέας επιµόρφωσης και αλλαγή µοντέλου διδασκαλίας,,6,,7,67 Φορέας απασχόλησης Επιµόρφωση σε σεµινάρια σε ΚΠΕ Επιµόρφωση σε σεµινάρια από Υπεύθυνους Επιµόρφωση µε κεντρική οργάνωση από πρόγραµµα του ΥΠΕΠΘ Επιµόρφωση σε συνέδρια Επιµόρφωση ενδοσχολική, από εξωτερικό επιµορφωτή/υπεύθυνο ΠΕ κλπ Για την προώθηση της ΠΕ και της φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής στα σχολεία αξιολογούνται κατά σειρά σπουδαιότητας η µελέτη καλών εφαρµογών ΠΕ στα σχολεία (ΜΟ,), τα περιβαλλοντικά προβλήµατα (ΜΟ,76), οι διδακτικές τεχνικές στην ΠΕ (ΜΟ,69), η εκπαίδευση για το µέλλον (ΜΟ,) και οι πράσινες τεχνολογίες (ΜΟ,). Όσο αφορά την αξιολόγηση του φορέα επιµόρφωσης για την αλλαγή του µοντέλου διδασκαλίας (Πίνακας 6) προηγούνται τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ (ΜΟ

9 ,) ακολουθούµενα από τα σεµινάρια των υπευθύνων ΠΕ (ΜΟ,6), την επιµόρφωση σε συνέδρια (ΜΟ,7) µε µικρή διαφορά από την ενδοσχολική επιµόρφωση (ΜΟ,67) και τελευταία την επιµόρφωση σε προγράµµατα µε κεντρική οργάνωση από το ΥΠΕΠΘ (ΜΟ,). Τα ΚΠΕ και οι Υπεύθυνοι ΠΕ υλοποιούν βραχύχρονα προγράµµατα εξειδικευµένης, θεµατικής και στοχευµένης επιµόρφωσης, που φαίνεται να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των εκπαιδευτικών. Αντίθετα, η µικρή εµπειρία σε ενδοσχολικές επιµορφώσεις φαίνεται να επηρεάζει τη χαµηλότερη αξιολόγησή τους. Η ίδια κατάταξη ισχύει και στην αξιολόγηση του φορέα επιµόρφωσης (ΚΠΕ, Υπεύθυνοι Π.Ε., Ενδοσχολική Επιµόρφωση) ως προς τη συµβολή τους στην αλλαγή του ρόλου στο σχολείο και στην προώθηση της ΠΕ και της φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής του σχολείου (Πίνακες 7 & 8). Πίνακας 7. Φορέας επιµόρφωσης και αλλαγή ρόλου στο σχολείο,6,7,,,7 Φορέας απασχόλησης Επιµόρφωση σε σεµινάρια σε ΚΠΕ Επιµόρφωση σε σεµινάρια από Υπεύθυνους Επιµόρφωση µε κεντρική οργάνωση από πρόγραµµα του ΥΠΕΠΘ Επιµόρφωση σε συνέδρια Επιµόρφωση ενδοσχολική, από εξωτερικό επιµορφωτή/υπεύθυνο ΠΕ κλπ Πίνακας 8. Φορέας επιµόρφωσης και προώθηση ΠΕ/ΕΒΑ και φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής στο σχολείο,,68,69,7,6 Φορέας απασχόλησης Επιµόρφωση σε σεµινάρια σε ΚΠΕ Επιµόρφωση σε σεµινάρια από Υπεύθυνους Επιµόρφωση µε κεντρική οργάνωση από πρόγραµµα του ΥΠΕΠΘ Επιµόρφωση σε συνέδρια Επιµόρφωση ενδοσχολική, από εξωτερικό επιµορφωτή/υπεύθυνο ΠΕ κλπ

10 .ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μέσα από την επεξεργασία και ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας µπορούµε να συµπεράνουµε ότι τα κριτήρια που βαρύνουν στην επιλογή του τύπου επιµόρφωσης στην ΠΕ είναι ) η διάρκεια ) η συνέχεια και ) το έγκυρο πιστοποιητικό µε αξιολόγηση, γιατί ανταποκρίνονται όχι µόνο στην επαγγελµατική ανάπτυξη, αλλά και στην ανάγκη για επαγγελµατική εξέλιξη που είναι έντονη στις σηµερινές ανταγωνιστικές συνθήκες. Η ενδοσχολική επιµόρφωση, έχει πλεονεκτήµατα που αξιολογούνται θετικά από τους εκπαιδευτικούς. Θα πρέπει να ενισχυθεί θεσµικά, γιατί µπορεί να υποστηρίξει τις νέες ιδέες που εισάγονται µέσω της επιµόρφωσης, να τις αξιολογήσει και να λάβει υπόψη την επίδραση που έχουν στον εκπαιδευτικό οι διαφορετικές συνθήκες εργασίας στα διαφορετικά σχολεία. Η επιµόρφωση εξ αποστάσεως χρειάζεται να συνδυαστεί µε επιµορφώσεις πάνω στους Η/Υ. Οι καλές εφαρµογές κρίνονται πολύ αποτελεσµατικές από τους εκπαιδευτικούς και θα πρέπει να χρησιµοποιούνται στις επιµορφώσεις, γιατί συνδυάζουν τις θεωρητικές γνώσεις και αρχές µε τη γνώση στο πεδίο, η οποία µπορεί να αναλυθεί µέσα από τα φίλτρα της θεωρίας και της προσωπικής εµπειρίας του κάθε επιµορφούµενου εκπαιδευτικού. Οι διδακτικές τεχνικές κρίνονται επίσης ως σηµαντικό πεδίο επιµόρφωσης στην ΠΕ και θα πρέπει να τους δοθεί κεντρική θέση στις επιµορφώσεις ειδικά στο βαθµό που αξιολογούνται µε ψηλό βαθµό ως προς τη συµβολή σε αλλαγές του παραδοσιακού µοντέλου στη διδασκαλία, του ρόλου των εκπαιδευτικών στο σχολείο και προώθηση της ΠΕ/ΕΒΑ και της φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής του σχολείου. Τα περιβαλλοντικά ζητήµατα κατέχουν υψηλή θέση στην κλίµακα αξιολόγησης τόσο ως πεδία επιµόρφωσης αλλά και ως θέµατα µε σηµαντικό βαθµό επιρροής στον εκπαιδευτικό για την προώθηση της ΠΕ και της φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής στο σχολείο, καθώς και για την αλλαγή του ρόλου του στο σχολείο. Η γνώση των περιβαλλοντικών θεµάτων φαίνεται να ενισχύει τον εκπαιδευτικό να αναλάβει πρωτοβουλίες στο σχολείο τόσο σε θέµατα εκπαιδευτικά όσο και σε θέµατα περιβάλλοντος. Κρίνεται σκόπιµο, εποµένως, να αποτελέσουν κεντρικό θέµα στις επιµορφώσεις µαζί µε τις διδακτικές τεχνικές και τις νέες τεχνολογίες. Η ανάδειξη των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ως πιο σηµαντικών φορέων επιµόρφωσης θα πρέπει να οδηγήσει σε λήψη µέτρων που θα ενισχύσουν το ρόλο τους. Η κατάταξη των κεντρικών επιµορφώσεων που έχουν υλοποιηθεί κυρίως από Πανεπιστήµια στην τελευταία βαθµίδα αξιολόγησης, συµφωνεί µε δεδοµένα ερευνών για την χαµηλή αποτελεσµατικότητα των συγκεντρωτικά οργανωµένων επιµορφώσεων. Η κατάταξη αυτή θα µπορούσε να προβληµατίσει το ΥΠΕΠΘ και θα ήταν χρήσιµο να ληφθεί υπόψη στις µελλοντικές δράσεις επιµόρφωσης που σχεδιάζει στα πλαίσια του ΕΣΠΑ για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Cassel, P. and Giddens, A.(99) The Giddens reader, Basingstoke, Macmillan EURICON E.Π.Ε.(8) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ο.Ε.Π.Ε.Κ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Fullan, M.G. (99) The New Meaning of Educational Change, London: Cass Fullan, M.G. (99) Successful School Improvement The Implementation Perspective and Beyond, Buckingham, Open University Press Fullan, M.G. (99) The limits and potential of professional development, Professional Development in Education: New paradigms and practices, (eds T.R. Guskey and M. Huberman), New York, Teachers College Press

11 Ηewton (988). School focused Staff Development:Guidelines for Policy Makers, Lewes, Palmer Press Harris, A. and Chapman, C. () Effective Leadership in Schools Facing Challenging Circumstances, Nottingham, National College for School Leadership Hoban, G.F. and Erickson, G. () Dimensions of learning for long-term professional development:comparing approaches from education, business and medical contexts Journal of In-ServiceEducation,() Παρασκευόπουλος, Ι.(99) Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας, τοµ.β Shallcross, T. (ed) () School Development Through Whole School Approaches to Sustainability Education: The SEEPS Project, Manchester, Manchester Metropolitan University Tαµουτσέλη, Κ. (9) ηµιουργώντας Βιώσιµα Σχολικά Περιβάλλοντα (επιµ), Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο Tillbury, D., R. Stevensin, J. Finn, and D. Schreuder () Education and Sustainable Development:Responding to the Global Challenge, IUCN, Gland, Switzerland &Cambridge UNESCO () United Nations Decade of Education for Sustainable Development - : Draft International Implementation Scheme, Paris,UNESCO UNESCO (99) United Nations Conference on Environment and Development:Agenda, Eλβετία,UNESCO UNESCO (997) Educating for a Sustainable Future:A Transdisciplinary Vision for Concerted Action, International Conference on Environmenta and Society, Θεσσαλονίκη, 8- εκεµβρίου 997 UNESCO () Education for Sustainability From Rio to Johanensburg:Lessons learnt from Decade of Commitment, Paris,UNESCO WCED, (987) Our common future Oxford, Oxford University Press

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στο σχολείο: η περίπτωση των ΝΑΠ

Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στο σχολείο: η περίπτωση των ΝΑΠ Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στο σχολείο: η περίπτωση των ΝΑΠ Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης 15 Μαΐου 2012 ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 6 Σημειώστε προβλήματα που αντιμετωπίσατε Αν και από τους τίτλους των ενοτήτων φαινόταν να υπάρχει συνάφεια με την προσχολική, ωστόσο με ελάχιστες εξαιρέσεις υπήρξε απογοητευτικό για εμάς. Το σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά στοιχεία για το πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»

Ερευνητικά στοιχεία για το πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Ερευνητικά στοιχεία για το πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Σωκράτης Ματσούκας Σχολικός Σύµβουλος ιδάκτορας Πανεπιστηµίου Αιγαίου matsoukas@sch.gr Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑ1 ΤΟΥ ERASMUS+ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑ1 ΤΟΥ ERASMUS+ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑ1 ΤΟΥ ERASMUS+ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού σχολικής μονάδας Erasmus+

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου P.Chatzipanagiotou@euc.ac.cy Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνεςσχεδιασµού (1/2) Οσχεδιασµόςθαπρέπειναέχειπάντοτεως κέντρο τους στόχους και το αντικείµενο µάθησης ΗχρήσητωνΝέωνΤεχνολογιώνθαπρέπεινα γίνεται µ

Κανόνεςσχεδιασµού (1/2) Οσχεδιασµόςθαπρέπειναέχειπάντοτεως κέντρο τους στόχους και το αντικείµενο µάθησης ΗχρήσητωνΝέωνΤεχνολογιώνθαπρέπεινα γίνεται µ Ταδιαθεµατικάσχέδιαεργασίας καιηδράση etwinning Το 1 ο δικτυοκεντρικόσεµινάριογιατηδράση etwinning στηνελλάδα Ιωάννα Κοµνηνού Μαρία Τεντζεράκη ηµήτρης Καρακώστας Κρύστα Ρακαλλίδου Κανόνεςσχεδιασµού (1/2)

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική Υ.Α Γ2/6646/20-11-97 Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική ΥΠΕΠΘ-Γ2/6646120.Ι 1.97 Ενηµέρωση για το πρόγραµµα επιµόρφωσης Καθηγητών στο Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό και

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μαρία Γραβάνη «Νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Δρ. Μαρία Γραβάνη «Νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Σάββατο, 20 Μαΐου 2017 Δρ. Μαρία Γραβάνη «Νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Σάββατο, 20 Μαΐου 2017 1 Επισκόπηση της Παρουσίασης Βασικά βήματα οργάνωσης και σχεδιασμού διδακτικής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας»

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Προωθώντας τον αναστοχασμό των εκπαιδευτικών στην επαγγελματική μάθηση: προσδοκίες, πραγματικότητες, προϋποθέσεις και προοπτικές

Προωθώντας τον αναστοχασμό των εκπαιδευτικών στην επαγγελματική μάθηση: προσδοκίες, πραγματικότητες, προϋποθέσεις και προοπτικές 1 Προωθώντας τον αναστοχασμό των εκπαιδευτικών στην επαγγελματική μάθηση: προσδοκίες, πραγματικότητες, προϋποθέσεις και προοπτικές Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Λοϊζίδου Προϊσταμένη Τομέα Επιμόρφωσης Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση

Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση ΜΟΝΙΚΑ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΟΥ-ΛΑΠΠΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΤΕΠ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση Επαγγελματικός

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PROFILES ανακοινώνει τη δυνατότητα δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο δεύτερο κύκλο βιωματικών εργαστηρίων (2012-2013) με θέμα το σχεδιασμό και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιστημονική υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ζωή Παπαναούμ Ημερίδα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ για την καταγραφή απόψεων & αναγκών των εκπαιδευτικών της 31 ης Ε.Π. Π.Ε. Αθηνών σε θέµατα ενηµέρωσης και επιµόρφωσης

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ για την καταγραφή απόψεων & αναγκών των εκπαιδευτικών της 31 ης Ε.Π. Π.Ε. Αθηνών σε θέµατα ενηµέρωσης και επιµόρφωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 31 ης ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Οδηγίες [1] Περιεχόμενα [2] 1.0 Αιτιολογία Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), γονείς παιδιών με ΕΕΑ, διευθυντές, εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ /Γ2/ /ΥΠΑΙΘ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ /Γ2/ /ΥΠΑΙΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ.141290/Γ2/08-09-2014/ΥΠΑΙΘ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γένεση, καταβολές καιεξέλιξητηςπε

1. Γένεση, καταβολές καιεξέλιξητηςπε 1. Γένεση, καταβολές καιεξέλιξητηςπε Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση γεννιέται. Πότε; Η ΠΕ γεννιέται και διαµορφώνεται σε αυτόνοµο πεδίο στις δεκαετίες 1960 1970 Πώς; Προέρχεται από τη συνειδητοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει µέθοδος project; Ετυµολογία: projicio = προβάλλω, σχεδιάζω, σκοπεύω, βάζω κάτι στο µυαλό µου. Σηµερινή χρήση: Η λέξη project εµπεριέχει δύ

Τι σηµαίνει µέθοδος project; Ετυµολογία: projicio = προβάλλω, σχεδιάζω, σκοπεύω, βάζω κάτι στο µυαλό µου. Σηµερινή χρήση: Η λέξη project εµπεριέχει δύ Ηµερίδα εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Κατερίνη, 10-10-2008 Η Παιδαγωγική του ΣΧΕ ΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Μέθοδος Project) Γιώργος Περδίκης Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τι σηµαίνει µέθοδος project; Ετυµολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Πιλοτική Εφαρμογή της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών: Ζητήματα και ζητούμενα Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016, 8.00 13.30

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: 7.3.15.7/2 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail: chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 4 Νοεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων Μέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Διδακτικές τεχνικές/ μέθοδοι Εκπαίδευση για το Περιβάλλον & την Αειφορία Μεθοδολογικές προσεγγίσεις προσανατολισμένη στη ΔΡΑΣΗ με κεντρικό άξονα την ΟΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση»

«Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( )

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( ) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης (2008-2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Μέσα στα πλαίσια των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Στελεχών της Εκπαίδευσης (Π.Ε.Σ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης

Συνεργασία Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης Συνεργασία Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης 29 Αυγούστου 2016 Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Περιεχόμενο της

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δομή της παρουσίασης Επαγγελματική μάθηση: τι αλλάζει; Πώς τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών Ν 2817/00 Άρθρο 8 παρ. 2 (ΦΕΚ 78Α' /14.3.00) Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ. Επιµορφωτικό Σεµινάριο

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ. Επιµορφωτικό Σεµινάριο ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Επιµορφωτικό Σεµινάριο «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία µε κρατικό Πανεπιστήµιο υλοποιεί και για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-18 επιµορφωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Υποέργο 3: Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Ευδοκία Καραβά, Επίκουρη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Π. Καριώτογλου. Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Π. Καριώτογλου. Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STED Π. Καριώτογλου Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Η παρουσίαση γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών για το πολυπολιτισμικό σχολείο: εφαρμογές οφέλη συνέχεια

Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών για το πολυπολιτισμικό σχολείο: εφαρμογές οφέλη συνέχεια ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόψεις των καθηγητών του «Οδυσσέα» για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 1

Οι απόψεις των καθηγητών του «Οδυσσέα» για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 1 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 593 Οι απόψεις των καθηγητών του «Οδυσσέα» για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 1 Π. Κυνηγός. Καραγεώργος Α. Βαβουράκη Κ. Γαβρίλης Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιµόρφωσης εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιµόρφωσης εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α1β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 80 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 650 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 Γεωργιάδου Αναστασία Δρ., Επιμορφώτρια στις ΤΠΕ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο anavasi@otenet.gr, Κασκαντάμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 943 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 943 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων.

Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων. Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων. Όνομα: Ρασούλη Εμμανουέλα Επόπτης: Λαγός Δημήτριος Αναγκαιότητα έρευνας Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 1 Η αξιολόγηση (µπορεί να) αναφέρεται στον εκπαιδευτικό, στο µαθητή, στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, στα διδακτικά υλικά στη σχολική µονάδα ή (και) στο θεσµό

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που απηύθυναν στην Περ/κή Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ», ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 2.6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα «Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ», ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 2.6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, ΕΣΠΑ A/A Πρόγραμμα Κωδικός Επιστημονικά Υπεύθυνος/Συνεργάτης 1. Η ιδέα της Ευρώπης: Θεσμοί, Δεν έχει Γιώργος Κόκκινος, κεκτημένα/ελλείμματα, ξεκινήσει Παναγιώτης προοπτικές. Οργάνωση και ακόμα Κιμουρτζής, Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έργου ΕΠΕΑΕΚ Κεντρική Δράση

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έργου ΕΠΕΑΕΚ Κεντρική Δράση Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έργου ΕΠΕΑΕΚ Κεντρική Δράση Αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου Η περίπτωση του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Αναπλ. Καθηγητής κ. Νικόλαος Ματσατσίνης Στόχοι της έρευνας Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016

ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016 ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016 ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Βασικός σκοπός ήταν η απόκτηση νέων και εμβάθυνση ήδη γνωστών τεχνικών για την πρόληψη της μαθητικής διαρροής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Αξιολόγησης του Έργου «Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης»

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Αξιολόγησης του Έργου «Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης» Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Αξιολόγησης του Έργου «Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης» Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 Το Έργο «Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 30-8-2004 /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO THΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO THΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO THΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ελιγκάς Γραµµένος καθηγητής Μαθηµατικών στη Β/βάθµια Εκπ/ση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ

Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ (MY MOST REMARKABLE TEACHER) Σκοπός Ο σκοπός αυτού του εργαλείου είναι να υποκινήσει τον αναστοχασμό στηριζόμενο στην προσωπική εμπειρία με τους εκπαιδευτικούς που κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6 Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: 15-05-12 Σελ. 1 από 6 1. Εισαγωγή Η παρούσα ιαδικασία περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο ανιχνεύονται, υλοποιούνται και αξιολογούνται οι ανάγκες εκπαίδευσης του

Διαβάστε περισσότερα

Περί αειφορίας ο λόγος

Περί αειφορίας ο λόγος Περί αειφορίας ο λόγος ορισμοί ερμηνείες προσεγγίσεις Γρίλλια Παναγιώτα- Μαρία, MSc Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Προσεγγίζοντας την έννοια της αειφορίας & αειφόρου ανάπτυξης ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η διεύρυνση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ.

ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ. 1 Eργαστήριο 2: Καλές Πρακτικές Παιδαγωγικής Ηγεσίας ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ. «Η

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία στο νηπιαγωγείο

Διαφοροποιημένη διδασκαλία στο νηπιαγωγείο Διαφοροποιημένη διδασκαλία στο νηπιαγωγείο Βασίλης Οικονομίδης Διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι η διδακτική εκείνη προσέγγιση κατά την οποία ο εκπαιδευτικός λαμβάνοντας υπόψη τη μαθησιακή ετοιμότητα, τα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Αρετή Σταυροπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Τµήµα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης 41o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΣΝΕ Κρήτη 2014 ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση»

«Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Πακέτο Εργασίας 1 (Π.Ε. 1) Τίτλος: Ποιότητα Διδακτικού Έργου Προκειμένου για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου, προτείνουμε τη δημιουργία μιας online βάσης δεδομένων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών Σκοποί της αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού (N. 2986/02, Άρθρο. 5, παρ. 1) α. Η ενίσχυση της αυτογνωσίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές

Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές Τα ποσοτικά στοιχεία που ακολουθούν δίνουν µια συγκεντρωτική εικόνα των αλλοδαπών και παλιννοστούντων που φοιτούσαν στα δηµόσια σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές, ιδασκάλους άλλων Θρησκειών

Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές, ιδασκάλους άλλων Θρησκειών ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΠΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΣ (12-14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές,

Διαβάστε περισσότερα

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 4 Ιουνίου, 2016 Περιεχόμενο παρουσίασης Α. Πραγματικότητες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων http://www.gdimitrakopoulos.gr ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι

Διαβάστε περισσότερα