ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γνωστοποιείται στους σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι κατά το προσεχές ακαδημαϊκό έτος και εφεξής το πρόγραμμα σπουδών που θα ισχύσει είναι τo παρακάτω: ΚΩΔ. Α ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/ΕΥ (Θ) Δ.Μ. (Ε) Δ.Μ (Θ) (Ε) ΔΙΔ.ΩΡΕΣ ΔΙΔ.ΩΡΕΣ Μικροοικονομική Υ 2 Γενικά Μαθηματικά Υ 7 3 Χρηματοοικονομική Υ 2 Λογιστική Ι Στοιχεία Ιδιωτικού Υ Δικαίου Εισαγωγή στην Πληροφορική Υ 3 2 Δ.Μ. Α Εξαμ ΚΩΔ Β ΈΞΑΜΗΝΟ Υ/ΕΥ (Θ) Δ.Μ. (Ε) Δ.Μ (Θ) (Ε) ΔΙΔ.ΩΡΕΣ ΔΙΔ.ΩΡΕΣ 1 Μακροοικονομική Υ 2 Οικονομικά Υ Μαθηματικά 3 Χρηματοοικονομική Υ Λογιστική ΙΙ Εφαρμογές Η/Υ στη Υ Διοίκηση Οργάνωση & Διοίκηση Υ 7 Επιχειρήσεων Ι Στοιχεία Δημοσίου Υ Δικαίου Δ.Μ. Β Εξαμ ΚΩΔ. Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/ΕΥ (Θ) (Ε) (Θ) (Ε) Δ.Μ. Δ.Μ ΔΙΔ.ΩΡΕΣ ΔΙΔ.ΩΡΕΣ 1 Στατιστική Επιχ/ρήσεων Υ 2 2 Οικονομική της Διοικησης Υ Αγορές Χρήματος και Υ Κεφαλαίου Οργάνωση και Διοίκηση Υ Επιχειρήσεων ΙΙ Επιχειρησιακές Υ Επικοινωνίες Δ.Μ. Γ Εξαμ

2 ΚΩΔ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/ΥΕ (Θ) (Ε) (Θ) (Ε) Δ.Μ Δ.Μ ΔΙΔ.ΩΡΕΣ ΔΙΔ.ΩΡΕΣ.1 Τεχνολογίες Γραφείου Υ.2 Επιχειρησιακή Ερευνα Υ Χρηματοδοτική Υ Διοίκηση. Δεοντολογία Υ Επαγγέλματος. Συστήματα Υ 2 1 Πληροφοριών Διοίκησης... Κατ επιλογήν 1 από τα παρακάτω: - Διεθνείς Οργαν. & Ευρωπαϊκοί θεσμοί. - Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση. -Ελληνική Οικονομία & Ευρωπαϊκή Περιφ/κή Πολιτική. -Επιχείρηση-Κοινωνία- Περιβάλλον. -Λογιστική Εταιρειών Δ.Μ. Δ εξαμ. Ε/Υ ΚΩΔ. Ε ΕΞΑΜΗΝΟ Ε/ΕΥ (Θ) Δ.Μ. (Ε) Δ.Μ (Θ) (Ε) ΔΙΔ.ΩΡΕΣ ΔΙΔ.ΩΡΕΣ.1 Τεχνικές Ανάλυσης Υ Διοικητικών Αποφάσεων.2 Προγραμματισμός Δράσης Υ 3 Επιχειρήσεων. Δημόσιες Σχέσεις Υ. Λογιστική Κόστους Υ 2 2. Διοίκηση Ολικής Υ Ποιότητας... Κατ επιλογήν: (1 από τα παρακάτω): -Διοίκηση Μικρομεσαίων επιχειρήσεων. -Διαχείριση Κινδύνου -Βιομηχανική Οικονομική -Συστήματα Εφοδιασμού & Διανομής (logistics) -Οικονομικές Μελέτες Ε/Υ 3 Δ.Μ. Ε εξαμήνου ΚΩΔ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Ε/ΕΥ (Θ) (Ε) (Θ) (Ε) Δ.Μ Δ.Μ ΔΙΔ.ΩΡΕΣ ΔΙΔ.ΩΡΕΣ.1 Ξένη Γλώσσα Υ (Ορολογία).2 Διοίκηση Μarketing Υ 7.3 Εμπορικό Δίκαιο και Υ Δίκαιο Ανταγωνισμού. Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων Υ 3 2

3 . Εργασιακές Σχέσεις Υ.. Κατ επιλογήν: (1 από τα παρακάτω): -Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα & Θεσμοί. -Στρατηγική της Ανάπτυξης. -Επιχειρηματικότητα & Οικονομικό Περιβάλλον - Διεθνές Management Ε/Υ 3 Δ.Μ. ΣΤ εξαμήνου 30 2 ΚΩΔ. Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/ΕΥ (Θ) (Ε) (Θ) (Ε) Δ.Μ. Δ.Μ ΔΙΔ.ΩΡΕΣ ΔΙΔ.ΩΡΕΣ 7.1 Διεθνείς Οικονομικές Υ 7 Σχέσεις 7.2 Στρατηγικός Σχεδιασμός Υ & Πολιτική Επιχειρήσεων 7.3 Διαχείριση Ανθρωπίνων Υ 7 πόρων 7. Σεμινάριο Τελειοφοίτων Υ 3 7. Κατ επιλογήν: (1 από τα παρακάτω): Ε/Υ.. -Internet Πολυμέσα -Ερευνα Marketing -Διοίκηση Έργων -Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων -Ειδικά Θέματα Διοίκησης & Ανάπτυξης Προσωπικού. 2 Δ.Μ. Ζ εξαμήνου 28 ή ΚΩΔ Η ΕΞΑΜΗΝΟ Δ.Μ 8.1 Πτυχιακή Εργασία 20 ( ώρες) παρουσία την εβδομάδα 8.2 Πρακτική Εργασία 10 (2 ημερολογιακές εβδομάδες) Δ.Μ. Η εξαμήνου 30 Σημείωση: Οι Δ.Μ. της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου. 3

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το παραπάνω πρόγραμμα ακολουθείται από όλους ανεξαιρέτως τους σπουδαστές του τμήματος με τις εξής ρυθμίσεις - διευκρινήσεις: α) Σπουδαστές που φέρουν αριθμούς μητρώου ΔΑ 99, ΔΒ 99., ΔΜ 99 ΔΙ 99 και προηγούμενους (δηλ. 98, 97, κλπ.) έχουν περατώσεις τις υποχρεώσεις τους σε μαθήματα, εφόσον έχουν εξεταστεί επιτυχώς από το παλιό πρόγραμμα σε μαθήματα τουλάχιστον εκ των οποίων υποχρεωτικά στα μαθήματα ειδικότητας που είναι: - Οργάνωση και Διοίκηση Ι - Οργάνωση και Διοίκηση ΙΙ - Διοίκηση Προσωπικού - Διοίκηση Παραγωγής - Χρηματοδοτική Διοίκηση - Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων - Διοικητική Δεοντολογία και Πρακτική Ι - Διοικητική Δεοντολογία και Πρακτική ΙΙ - Αρχές Διοίκησης Marketing - Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης - Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση - Στοιχεία Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου - Οικονομική της Διοίκησης - Σεμινάριο Τελειοφοίτων β) Οι σπουδαστές που πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις μπορούν να πάρουν πρακτική άσκηση και να περατώσουν τις σπουδές τους εντός των εξαμήνων των ακαδημαϊκών ετών και γ) Όσοι απ αυτή την κατηγορία σπουδαστών οφείλουν μάθημα ή μαθήματα ειδικότητας μπορούν με αίτησή τους που θα υποβληθεί έγκαιρα να ζητήσουν από το Συμβούλιο του τμήματος όπως, αφού αξιολογηθούν τα υπόλοιπα στοιχεία σπουδών τους, τους δοθεί η δυνατότητα να περατώσουν τις σπουδές τους εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο εδάφιο β. δ) Ο βαθμός πτυχίου των σπουδαστών του παρούσας παραγράφου θα βγαίνει με βάση το σύνολο των παλαιών διδακτικών μονάδων για όσα μαθήματα έχουν περάσει. ε) Μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζει το εδάφιο β της παρούσης και εφόσον δεν έχουν περατωθεί όλες οι υποχρεώσεις τους όπως διαγράφονται παραπάνω, οι σπουδαστές χάνουν τη δυνατότητα χρήσης των σχετικών διευκολύνσεων και εντάσσονται στο νέο πρόγραμμα με την υποχρέωση να δώσουν και μαθήματα νεοεισαχθέντα στο πρόγραμμα σπουδών

5 αφού τους αντιστοιχηθούν τα παλιά μαθήματα που έχουν περάσει με τα νέα, σύμφωνα με το Κεφ. Γ της παρούσας. στ) Σπουδαστής που με την έναρξη ισχύος του νέου προγράμματος (χειμερινό ) βρίσκεται σε τυπικό εξάμηνο Η και πάνω και δεν μπορεί να κάνει χρήση των προηγουμένων ρυθμίσεων, επειδή οφείλει μεγάλο αριθμό μαθημάτων διαφόρων εξαμήνων, υποχρεούται να ακολουθήσει το νέο πρόγραμμα σπουδών και τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τους σπουδαστές των τυπικών εξαμήνων. Για τους σπουδαστές που φέρουν αριθμούς μητρώου ΔΑ 00, ΔΒ 00, ΔΜ 00. ΔΙ 00..και επόμενους (01, 02, κλπ.) καθώς και όσους υποχρεούνται να ακολουθήσουν το νέο πρόγραμμα σπουδών, εφαρμόζονται τα παρακάτω: Κάθε σπουδαστής υποχρεούται να δηλώνει ανά εξάμηνο πρώτα τα μαθήματα των πρώτων εξαμήνων και να προχωρεί στην συνέχεια με τα μαθήματα του τυπικού του εξαμήνου μέχρι τις 30 3 (τριάντα τριάντα έξη) κατ ανώτατο όριο μονάδες. Στην περίπτωση που δεν επαρκούν τα μαθήματα αυτά για την συμπλήρωση των 3 μονάδων, κατ εξαίρεση, μπορεί να δηλώνει και μαθήματα του αμέσως επόμενου από το τυπικό του εξάμηνο. Δηλούμενα μαθήματα επομένων εξαμήνων δεν λαμβάνονται υπόψη πλην της προαναφερθείσας εξαιρέσεως, η δε βαθμολογία σ αυτά ακυρώνεται. Η αντιστοίχηση των μαθημάτων του παλαιού προγράμματος με τα μαθήματα του νέου παρατίθεται στο τέλος της παρούσας (Κεφ. Γ.) Ειδικότερα κατά προτίμηση, όλοι οι σπουδαστές πρέπει να γνωρίζουν ότι: (α)οφειλόμενο μάθημα με βάση το παλιό πρόγραμμα, το οποίο δεν καταργείται, ο σπουδαστής υποχρεούται να το δώσει με το νέο τίτλο και τη νέα ύλη. (β)τα παρακάτω μαθήματα του παλαιού προγράμματος καταργούνται: - Ανθρώπινες Σχέσεις στην εργασία - Δίκαιο Αγοράς Καταναλωτή - Ιστορία και Αρχές Συνεργατισμού - Στοιχεία Ευρωπαϊκού Δικαίου - Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδος - Ξένη Γλώσσα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Για τους σπουδαστές που τα έχουν περάσει θα καταχωρηθούν, με τις διδακτικές μονάδες που τους αναλογούν, στο συμπλήρωμα πτυχίου. Οι υπόλοιποι δεν τα οφείλουν. (γ) Μαθήματα του νέου προγράμματος που συντίθενται από δύο ή περισσότερα μαθήματα του παλιού, θεωρούνται ότι έχουν επιτυχώς εξεταστεί, εφόσον ο σπουδαστής έχει επιτυχώς εξεταστεί (περάσει) στο ένα από τα δύο (ή πέραν

6 των δύο) μαθήματα του παλαιού προγράμματος τα οποία συνθέτουν το νέο μάθημα (τέτοιου είδους μαθήματα του νέου προγράμματος είναι): - Εισαγωγή στην Πληροφορική - Εφαρμογές Η/Υ στη Διοίκηση - Διεθνείς Οργανισμοί και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί - Επιχείρηση, Κοινωνία, Περιβάλλον - Δεοντολογία Επαγγέλματος (Βλέπε στο τέλος της παρούσας την αντιστοίχηση) (δ) Μάθημα το οποίο ήταν προαιρετικό στο προηγούμενο πρόγραμμα και χαρακτηρίζεται ως υποχρεωτικό στο νέο, ο σπουδαστής υποχρεούται να το δώσει έστω και αν δεν το είχε επιλέξει ως προαιρετικό. Το εργαστηριακό μέρος μαθήματος δηλώνεται συγχρόνως με την θεωρία. Στην περίπτωση που ο σπουδαστής έχει εξεταστεί επιτυχώς στην θεωρία και οφείλει λόγω αποτυχίας του το εργαστηριακό μέρος, δηλώνει μεμονωμένα το εργαστήριο, ή την θεωρία μεμονωμένα στην αντίθετη περίπτωση. (ε) Μαθήματα του νέου προγράμματος που απαρτίζονται από ύλη του παλιού προγράμματος εμπλουτισμένη, η οποία προσφέρεται σε ένα ή δύο εξάμηνα ή σε ένα ή δύο μαθήματα, θεωρούνται ως επιτυχώς εξετασθέντα, σε κάθε εξάμηνο και κάθε μάθημα, εφόσον έχει επιτυχώς εξεταστεί στο αντίστοιχο μάθημα, με την ύλη του παλιού προγράμματος (τέτοιου είδους μαθήματα στο νέο πρόγραμμα είναι): -Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι, -Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ, καθώς και -Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, -Ειδικά Θέματα Διοίκησης και ανάπτυξης προσωπικού. Κατ εξαίρεση, για τους σπουδαστές που εγγράφονται στο Δ και πέραν τυπικό εξάμηνο και επιθυμούν ή υποχρεούνται να δώσουν το μάθημα Αρχές Γενικής Λογιστικής, του παλιού προγράμματος, δικαιούνται να εξεταστούν για δύο συνεχόμενα εξάμηνα (χειμ και εαρινό ) για τα μαθήματα Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι και ΙΙ, στην ύλη του μαθήματος Αρχές Γενικής Λογιστικής του παλαιού προγράμματος σπουδών. Μετά την εκπνοή των δύο εξαμήνων και εφόσον ο σπουδαστής δεν έχει περάσει το μάθημα, θα χρεώνεται τη διευρυμένη ύλη, δηλαδή και τα δύο μαθήματα του νέου προγράμματος. Επίσης κατ εξαίρεση: Για το μάθημα Διοίκηση Προσωπικού του παλιού προγράμματος που έχει αντιστοιχηθεί με τα μαθήματα του Ζ εξαμήνου Διαχείριση ανθρώπινων πόρων (Υποχρεωτικό Ειδικότητας) και Ειδικά Μαθήματα ανάπτυξης

7 προσωπικού (κατ επιλογή υποχρεωτικό), ο βαθμός θα καταχωρείται στο Υποχρεωτικό μάθημα του νέου, εφόσον έχει επιτυχώς εξεταστεί στο μάθημα του παλαιού προγράμματος και ο σπουδαστής θα επιλέγει ένα από τα υπόλοιπα μαθήματα της ομάδας επιλογής, (δεν μπορεί στο ίδιο εξάμηνο να απαλλαγεί από δύο μαθήματα). Από το ακαδημαϊκό έτος παύει να ισχύει η κατοχύρωση μαθήματος (βαθμός,9 ). Από το χειμερινό εξάμηνο η Ξένη Γλώσσα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ καταργείται και ο σπουδαστής οφείλει μόνο το μάθημα Ξένη Γλώσσα (ορολογία) ως υποχρεωτικό μάθημα Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα, παραπέμπονται κατά περίπτωση για ρύθμιση στο Συμβούλιο του Τμήματος. 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μαθήματα παλαιού Προγράμματος (Α εξάμηνο) Μαθήματα νέου Προγράμματος ( ) Θ + Ε = Σ στο νέο ν πρόγραμμα Αρχές Οικονομικής Ι Μικροοικονομική πέντε Α Προγραμματισμός Η/Υ Ι Εισαγωγή στην Πληροφορική 7 επτά Α Γενικά Μαθηματικά Γενικά Μαθηματικά 7 επτά Α Αρχές Γεν. Λογιστικής Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι έξη Α Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ πέντε Β Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο Στοιχεία Ιδιωτικού Δικαίου πέντε Α Ανθρώπινες Σχέσεις στην Εργασία Καταργείται Επιχείρηση και Κοινωνία Επιχείρηση Κοινωνία Περιβάλλον πέντε Δ Ελληνική Δακτυλογραφία σε Η/Υ Εφαρμογές Η/Υ στη Διοίκηση 3 τρεις Β Μαθήματα παλαιού Προγράμματος (Β ) Μαθήματα νέου Προγράμματος ( ) Θ + Ε = Σ Αρχές Οικονομικής ΙΙ Μακροοικονομική πέντε Β Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ Εισαγωγή στη Πληροφορική + 3 = 7 επτά Α Οικονομικά Μαθηματικά Οικονομικά Μαθηματικά Β Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης = Δ τέσσερις Αρχές Λογιστικής Εταιρειών Λογιστική Εταιρειών πέντε Δ Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου Εμπορικό Δίκαιο & Δίκαιο Ανταγωνισμού πέντε ΣΤ Αγγλική Δακτυλογραφία σε Η/Υ Εφαρμογές Η/Υ στην Διοίκηση 3 τρεις Β Επεξεργασία Κειμένου Ξένη Γλώσσα Καταργείται Μαθήματα παλαιού Προγράμματος (Γ εξάμηνο) Μαθήματα νέου Προγράμματος Θ + Ε = Σ Οργάνωση & Διοίκηση Επιχ/σεων Ι Οργάνωση & Διοίκηση Επιχ. Ι 7 επτά Β Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙΙ Εισαγωγή στη Πληροφορική 7 επτά Α Ξένη Γλώσσα ΙΙ Καταργείται Στοιχεία Εργατικού Δικαίου Εργασιακές Σχέσεις πέντε ΣΤ Στατιστική Επιχειρήσεων Στατιστική των Επιχειρήσεων έξη Γ Οργάνωση Γραφείου Τεχνολογίες Γραφείου τέσσερις Δ Οικονομική της Διοίκησης Οικονομική της Διοίκησης 7 επτά Γ Καταργείται στο νέο ν πρόγραμμα στο νέο πρόγραμμα 8

9 Μαθήματα παλαιού Προγράμματος (Δ εξάμηνο) Μαθήματα νέου Προγράμματος Θ + Ε = στο νέο Πρόγραμμα Οργάνωση & Διοίκηση Επιχ/σεων ΙΙ Οργάνωση & Διοίκηση Επιχ/σεων ΙΙ +2 = 7 επτά Γ Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ Καταργείται Χρήμα-Πίστη-Τράπεζες Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα & Θεσμοί τέσσερις ΣΤ Χρηματοδοτική Διοίκηση Χρηματοδοτική Διοίκηση 7 επτά Δ Διοίκηση Παραγωγής Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων τέσσερις ΣΤ Αρχές Διοίκησης Μάρκετινγκ Διοίκηση Μάρκετινγκ 7 επτά ΣΤ Ιστορία & Αρχές Συνεργατισμού Καταργείται Δίκαιο Περιβάλλοντος (προαιρετ) Επιχείρηση Κοινωνία Περιβάλλον πέντε Δ Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Διοίκηση Ολικής Ποιότητας πέντε Ε Μαθήματα παλαιού Προγράμματος (Ε εξάμηνο) Μαθήματα νέου Προγράμματος Θ + Ε = Σ Οικονομικός Προγραμματισμός & Προγραμματισμός Δράσης Επιχ/σεων πέντε Ε Επιχ/κή έρευνα Ι Διοίκηση Δεοντολογία & Πρακτική Ι Δεοντολογία Επαγγέλματος πέντε Δ Στοιχεία Συνταγματικού & Διοικητικού Στοιχεία Δημοσίου Δικαίου πέντε Β Δικαίου Ξένη Γλώσσα IV Ξένη γλώσσα (Ορολογία) πέντε ΣΤ Διεθνές Εμπόριο Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 7 επτά Ζ Ευρωπαϊκή Οικον. & Νομισματική Διεθνείς Οργανισμοί & Ευρωπαϊκοί Θεσμοί. πέντε Δ Ένωση (προαιρ.) Στρατηγικός Σχεδιασμός & Πολιτ. Στρατηγικός Σχεδιασμός & Πολιτική πέντε Ζ Επιχειρήσεων (προαιρ.) Επιχειρήσεων Δίκαιο Αγοράς - Καταναλωτή Καταργείται στο νέο πρόγραμμα Μαθήματα παλαιού Μαθήματα νέου Προγράμματος Προγράμματος (ΣΤ εξάμηνο) Θ + Ε = Σ στο νέο Πρόγραμμα Οικονομικός Προγραμματισμός & Επιχειρησιακή Έρευνα πέντε Δ Επιχ/κή Έρευνα ΙΙ Διοικητική Δεοντολογία & Πρακτική ΙΙ Δεοντολογία Επαγγέλματος πέντε Δ Διεθνείς Οργανισμοί Διεθνείς Οργανισμοί & Ευρωπαϊκοί Θεσμοί πέντε Δ Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση πέντε Δ Επιχειρησιακές Επικοινωνίες Επιχειρησιακές Επικοινωνίες πέντε Γ Διοίκηση Μ.ΜΕ. Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων πέντε Ε Δημοσιονομική Νομοθεσία Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων έξη Ζ Χρηματαγορά Κεφαλαιαγορά (προαιρ.) Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου πέντε Γ 9

10 Μαθήματα παλαιού Προγράμματος (Ζ εξάμηνο) Μαθήματα νέου Προγράμματος Θ + Ε = Σ στο νέο πρόγραμμα Στρατηγική της Ανάπτυξης Στρατηγική της Ανάπτυξης τέσσερις ΣΤ Στοιχεία Ευρωπαϊκού Δικαίου Καταργείται Ελληνική Οικονομία (κατ επιλογήν Ελληνική Οικονομία & Περιφερειακή Πολιτική πέντε Δ υποχρεωτικό) Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδος Καταργείται Δημόσιες Σχέσεις Δημόσιες Σχέσεις πέντε Ε Διοίκηση Προσωπικού Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 7 επτά Ζ Σεμινάριο Τελειοφοίτων Σεμινάριο Τελειοφοίτων πέντε Ζ Πρακτική Άσκηση Πρακτική Άσκηση 10 δέκα Η Πτυχιακή Εργασία Πτυχιακή Εργασία 20 είκοσι Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 10

11 ΜΟΡΦΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ή ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΟΥΣ Α.Γ.Μ. Α.Ε.Μ. Ονοματεπώνυμο:. Όνομα Πατέρα.. Δ/νση Κατοικίας: Οδός:..Περιοχή:.. Πόλη:..Τ.Κ. Τηλέφωνο: Παρακαλώ να με γράψετε στο εξάμηνο σπουδών (τυπικό) ΚΩΔ. Α ΕΞΑΜΗΝΟ (Θ)Δ.Μ. (Ε) Δ.Μ ΚΩΔ Β ΈΞΑΜΗΝΟ (Θ)Δ.Μ (Ε) Δ.Μ Μικροοικονομική 1 Μακροοικονομική 2 Γενικά Μαθηματικά 7 2 Οικονομικά Μαθηματικά 3 Χρηματοοικονομική 3 Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι Λογιστική ΙΙ Στοιχεία Ιδιωτικού Εφαρμογές Η/Υ στη 0 3 Δικαίου Διοίκηση Εισαγωγή στην 3 Οργάνωση & Διοίκηση 7 Πληροφορική Επιχειρήσεων Ι Στοιχεία Δημοσίου Δικαίου Δ.Μ. Α Εξαμ. Δ.Μ. Β Εξαμ. ΚΩΔ. Γ ΕΞΑΜΗΝΟ (Θ)Δ.Μ. (Ε) Δ.Μ ΚΩΔ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ (Θ)Δ.Μ (Ε) Δ.Μ 1 Στατιστική Επιχ/ρήσεων.1 Τεχνολογίες Γραφείου 2 Οικονομική της Διοικησης 7.2 Επιχειρησιακή Ερευνα 3 Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου.3 Χρηματοδοτική Διοίκηση Οργάνωση και Διοίκηση 2. Δεοντολογία Επιχειρήσεων ΙΙ Επαγγέλματος Επιχειρησιακές. Συστήματα Επικοινωνίες Πληροφοριών Διοίκησης Δ.Μ. Γ Εξαμ.. Κατ επιλογήν 1 από τα παρακάτω: - Διεθνείς Οργαν. & Ευρωπαϊκοί θεσμοί. - Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση. -Ελληνική Οικονομία & Ευρωπαϊκή Περιφ/κή Πολιτική.. -Επιχείρηση-Κοινωνία- Περιβάλλον.. -Λογιστική Εταιρειών Δ.Μ. Δ εξαμ. 7 ΚΩΔ. Ε ΕΞΑΜΗΝΟ (Θ)Δ.Μ. (Ε) Δ.Μ ΚΩΔ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ (Θ)Δ.Μ (Ε) Δ.Μ 11

12 .1 Τεχνικές Ανάλυσης Ξένη Γλώσσα Διοικητικών Αποφάσεων (Ορολογία).2 Προγραμματισμός Δράσης.2 Διοίκηση Μarketing 7 Επιχειρήσεων. Δημόσιες Σχέσεις.3 Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο Ανταγωνισμού. Λογιστική Κόστους. Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων. Διοίκηση Ολικής. Εργασιακές Σχέσεις Ποιότητας... Κατ επιλογήν: (1 από τα παρακάτω): -Διοίκηση Μικρομεσαίων επιχειρήσεων. -Διαχείριση Κινδύνου -Βιομηχανική Οικονομική -Συστήματα Εφοδιασμού & Διανομής (logistics) -Οικονομικές Μελέτες.. Κατ επιλογήν: (1 από τα παρακάτω): -Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα & Θεσμοί. -Στρατηγική της Ανάπτυξης. -Επιχειρηματικότητα & Οικονομικό Περιβάλλον - Διεθνές Management Δ.Μ. Ε εξαμήνου Δ.Μ. ΣΤ εξαμήνου ΚΩΔ. Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ (Θ)Δ.Μ. (Ε) Δ.Μ ΚΩΔ Η ΕΞΑΜΗΝΟ Δ.Μ 7.1 Διεθνείς Οικονομικές Πτυχιακή Εργασία 20 Σχέσεις ( ώρες) παρουσία την εβδομάδα 7.2 Στρατηγικός Σχεδιασμός 8.2 Πρακτική Εργασία 10 & Πολιτική Επιχειρήσεων (2 ημερολογιακές εβδομάδες) 7.3 Διαχείριση Ανθρωπίνων 7 πόρων 7. Σεμινάριο Τελειοφοίτων 7... Κατ επιλογήν: (1 από τα παρακάτω): -Internet Πολυμέσα -Ερευνα Marketing -Διοίκηση Έργων -Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων -Ειδικά Θέματα Διοίκησης & Ανάπτυξης Προσωπικού. 2 Δ.Μ. Ζ εξαμήνου Δ.Μ. Η εξαμήνου Ψαχνά /.2003 Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Συμπληρώνετε σωστά τον Α.Γ.Μ. & τον Α.Ε.Μ... (υπογραφή) 12

13 Πριν δηλώσετε τα μαθήματα, να λάβετε υπόψη σας τον Πίνακα ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ. Δεν έχετε δικαίωμα να δηλώσετε ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ μάθημα αν δεν έχετε περάσει το αντίστοιχο ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ. Ο ανώτερος αριθμός των Δ.Μ. που θα δηλώσετε σε κάθε εξάμηνο είναι 3 Δ.Μ. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να δηλώνετε ένα επιπλέον μάθημα ανά εξάμηνο. Κατά προτεραιότητα δηλώνονται: Υποχρεωτικά: α) Οι Δ.Μ. των μαθημάτων προηγουμένων εξαμήνων τα οποία δεν δηλώθηκαν ή δεν έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία. β) Οι Δ.Μ. των μαθημάτων του τυπικού εξαμήνου στο οποίο ανήκει ο σπουδαστής γ) Οι Δ.Μ. του αμέσως επόμενου εξαμήνου κατ εξαίρεση αφού εξαντληθούν οι δυο προηγούμενες περιπτώσεις. δ) Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται να περάσετε 3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαθήματα & ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗ. Από τα κατ επιλογή 1 μάθημα από κάθε εξάμηνο όπου αναφέρονται. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ Οργάνωση & Διοίκηση Ι Οργάνωση & Διοίκηση ΙΙ Οργάνωση & Διοίκηση ΙΙ Τεχνικές Ανάλυσης Διοικ. Αποφάσεων Διοίκηση Marketing Έρευνα Marketing Εισαγωγή στην Πληροφορική Εφαρμογές Η/Υ στην Διοίκηση Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ Λογιστική Κόστους ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Σεμινάριο Τελειοφοίτων Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ. Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης. Χρηματοδοτική Διοίκηση. Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων 7. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 8. Τεχνολογίες Γραφείου 9. Διοίκηση Marketing 10. Οικονομική της Διοίκησης 1 Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 1 Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων 1 Στρατηγικός Σχεδιασμός και Πολιτική Επιχειρήσεων ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 13

Αλεξάνδρειο Τ. Ε. Ι. Θεσσαλονίκης - Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα σπουδών (Σεπτέμβριος 2014)

Αλεξάνδρειο Τ. Ε. Ι. Θεσσαλονίκης - Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα σπουδών (Σεπτέμβριος 2014) Α' ΕΞΑΜ. ΚΑΤΗΓ. ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 810101 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Υ 3 1 8 5 4 8 5 2 810201 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υ 3 1 10 6 4 10 6 3 810301 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Υ 3 1 12 7 4 12 7 4 810401 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011» ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) Από το σχολικό έτος 2008-2009 οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. που θα είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛ/ΣΤΩΝ Λαμία -2-2010

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛ/ΣΤΩΝ Λαμία -2-2010 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ / ΣΤΕΦ Αριθμ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛ/ΣΤΩΝ Λαμία -2-21 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ/ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας Τηλεόρασης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας Τηλεόρασης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας Τηλεόρασης» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ α) Του άρθρου παρ. 1γ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟN Ν. 3848/2010) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΕΑ, ΑΛΙΚΑΝΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 1 11 Μαρτίου 2015 Προκήρυξη (Αριθμός 1Κ/2015) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εκατόν δέκα (110) θέσεων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα