14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002268818 2014-09-02"

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :31:13 EEST Reason: Location: Athens 14PROC Κεφαλληνίας 46, Αθήνα. Tηλ.: / Fax: , Kefallinias Str., Athens Greece. Tel.: (+30) / Fax: (+30) / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 16/2014) Αρ. Πρωτ / Αθήνα, 2/09/2014 Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια Εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του έργου «ΘΑΛΗΣ-ΟΠΑ-Πλατφόρμα Έρευνας στην Ποιότητα και Τεχνολογία Λογισμικού». Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Έχοντας υπόψη Την υπ αριθμ. 679/ (ΦΕΚ 826/Β/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αρ. Β1/819 Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας, η οποία κυρώθηκε με τη διάταξη του άρ. 36 του Ν. 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρ. 36 του Ν. 3848/2010 Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», και ιδίως τα άρθρα 2 παρ.4, 23 και 25 παρ.9 Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19Α/1995) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 1 από 33

2 Τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Την ανάγκη για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του έργου «ΘΑΛΗΣ-ΟΠΑ-Πλατφόρμα Έρευνας στην Ποιότητα και Τεχνολογία Λογισμικού» Την απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών της 27/08/2014 [1η Συνεδρίαση Επιτροπής Διαχείρισης ] με θέμα την έγκριση διενέργειας του Νο16/2014 διαγωνισμού. ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Για τον Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες, σφραγισμένες προσφορές με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Εξοπλισμού, έως του ποσού των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και έντεκα λεπτών [10.569,11 ] πλέον ΦΠΑ 23% ύψους δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών [2.430,89 ], ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. δεκατριών χιλιάδων ευρώ [13.000,00 ]. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την 22/09/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. ενώπιον Επιτροπής Παραλαβής - Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών που θα συνεδριάσει στα γραφεία του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα, 1 ος όροφος, προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές ενώπιον των παρευρισκομένων συμμετασχόντων. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα 1ος όροφος, σύμφωνα με την παρούσα, μέχρι την ώρα 14:00 της εργάσιμης ημέρας που προηγείται της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την 19/09/2014. Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους αρμόδιους υπαλλήλους του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, κα Ι. Γρίβα και κα. Ε. Αθανασοπούλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις εργάσιμες ώρες 9:00-16:00, στα τηλέφωνα και , fax από 33

3 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια Εξοπλισμού, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 2. Κριτήριο Ανάθεσης Ο παρών διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή (συμπεριλαμβανομένων των τυχόν κρατήσεων, τελών, φόρων και του αναλογούντος ΦΠΑ ) για το σύνολο υπό προμήθεια ειδών. 3. Προϋπολογισμός Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και έντεκα λεπτών [10.569,11 ] πλέον ΦΠΑ 23% ύψους δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών [2.430,89 ], ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. δεκατριών χιλιάδων ευρώ [13.000,00 ]. Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό του διαγωνισμού. 4. Δικαίωμα Συμμετοχής Στο διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών, που μπορούν να εκτελέσουν την υπό ανάθεση σύμβαση σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 5. Τρόπος Σύνταξης και Υποβολής Προσφορών Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που μπορούν να αναφέρονται και στην Αγγλική και πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. 3 από 33

4 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην προαναφερθείσα διεύθυνση και παραλαμβάνονται με απόδειξη (αρ. πρωτοκόλλου). Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο παραλαβής και την κατάσταση του φακέλου. Για την εμπρόθεσμη υποβολή των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσης στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και όχι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή παραλαβής του φακέλου από το courier. Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου και να υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει στην εξωτερική του όψη τις κάτωθι ενδείξεις: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» Αρ. Διακήρυξης : 16/2014 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια Εξοπλισμού» AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 19/09/2014 ΩΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 22/09/2014 ΩΡΑ 12:00 ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία και το Πρωτόκολλο. 6. Περιεχόμενο Προσφορών Ο φάκελος της προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων θα περιέχει: Α. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα εξής: 4 από 33

5 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν, καθώς και ότι έλαβαν γνώση της προκήρυξης και των όρων τους, τους οποίους αποδέχονται στο σύνολό τους. ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς του: α. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, παύσης εργασιών, προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία). β. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις. γ. Είναι κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς ή της κατάθεσής της στο ταχυδρομείο εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα τους). δ. Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. ε. Εφόσον πρόκειται για ένωση ή κοινοπραξία να δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρο μεταξύ τους την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου. στ. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. ζ. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. η. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 120 ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 5 από 33

6 θ. Θα αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, καθώς και της προσκόμισης των δικαιολογητικών της παρ. 2 του αρ.6 του Π.Δ. 118/2007, σε περίπτωση που όλα ή κάποια από αυτά ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 2. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα και έγγραφα που θα αποδεικνύουν την νόμιμη εκπροσώπηση του Υποψήφιου Αναδόχου. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά εκπροσώπησης τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει: Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους: στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς. Β. «Τεχνική Προσφορά» Η Τεχνική Προσφορά την οποίο θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα παρακάτω: 6 από 33

7 1. Τα Προσφερόμενα είδη και τα Τεχνικά χαρακτηριστικά τους - Τα εμπορικά φυλλάδια (PROSPECTUS φωτογραφίες, τεχνικών φυλλαδίων, εγχειρίδια κλπ.) Σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων είναι δυνατό να συμπεριληφθούν σε CD, τότε δεν είναι αναγκαίο να υποβληθούν έντυπα στο αντίγραφο της Προσφοράς. 2. Το ηλεκτρονικό αρχείο της Τεχνικής προσφοράς σε CD. 3. Την Καλής Λειτουργίας. Η προσφορά πρέπει να συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά και με ποινή απορρίψεως - εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α. 4. Χρόνος Παράδοσης Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή του προσφέροντος η οποία πρέπει να αναφέρει απαραιτήτως το χρόνο παράδοσης και τυχόν εγκατάστασης του εξοπλισμού, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Γ. «Οικονομική Προσφορά» Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. 7. Αξιολόγηση προσφορών Η αξιολόγηση θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής - Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης και τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα αξιολογούνται. Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προκηρυσσόμενων ειδών. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 7 από 33

8 Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται συνολικώς ως απαράδεκτες. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει με βάση την συνολική προσφερόμενη τιμή, η οποία περιλαμβάνει όλα τα κόστη που αναφέρονται παραπάνω. 8. Ισχύς προσφορών Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. Οι προσφορές είναι δεσμευτικές. 9. Τιμές Προσφορών Νόμισμα Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορά που δεν αναφέρει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος. Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν: α. Την τιμή ανά μονάδα κάθε είδους χωρίς ΦΠΑ, με την ένδειξη «χωρίς ΦΠΑ» β. Την τιμή ανά μονάδα κάθε είδους συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με την ένδειξη «με ΦΠΑ» γ. Τη συνολική τιμή της προσφοράς για το σύνολο των ειδών χωρίς ΦΠΑ, με την ένδειξη «χωρίς ΦΠΑ» δ. Τη συνολική τιμή της προσφοράς για το σύνολο των ειδών με ΦΠΑ, με την ένδειξη «με ΦΠΑ» και ξεχωριστή μνεία του ποσού σε ευρώ το οποίο της αναλογεί. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής αναφέρεται εσφαλμένο ποσό ΦΠΑ, αυτό θα δίνεται να προσδιοριστεί εις το ορθόν. 8 από 33

9 Τυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί κατά είδος, και το τελικό ποσό για κάθε είδος / υπηρεσία να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονομική προσφορά. Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση. 10. Τόπος και Χρόνος Παράδοσης Ως τόπος παράδοσης του εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στην ενότητα Α1 του Παραρτήματος Α ορίζεται ο χώρος στον οποίο στεγάζεται το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ως τόπος παράδοσης του εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στην ενότητα Α2 του Παραρτήματος Α ορίζεται ο χώρος στον οποίο στεγάζεται το Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ως τόπος παράδοσης του εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στην ενότητα Α3 του Παραρτήματος Α ορίζεται ο χώρος στον οποίο στεγάζεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να δηλώσουν ρητά στην τεχνική προσφορά τους τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης του εξοπλισμού. 11. Τρόπος Πληρωμής Έξοδα Κρατήσεις Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών με έμβασμα στο τραπεζικό του λογαριασμό με καταβολή ολόκληρου του ποσού μετά την παράδοση των ειδών και την έκδοση του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι: -Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών -Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Η Αναθέτουσα Αρχή δε θα εξοφλεί τιμολόγια που δεν είναι σύμφωνα με τους παραπάνω όρους. Οποιαδήποτε έξοδα (χαρτόσημα, νόμιμες κρατήσεις κ.λπ.) βαρύνουν το δεύτερο συμβαλλόμενο. Την Αναθέτουσα Αρχή βαρύνει ο αναλογών Φ.Π.A. 12. Ποινικές Ρήτρες Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των ειδών όπως προβλέπεται στο άρθρο 6.Β.4, ο προμηθευτής καθιστάμενος υπερήμερος με μόνη την παρέλευση της προθεσμίας παράδοσης 9 από 33

10 οφείλει να καταβάλει, λόγω ποινικής ρήτρας, τα ποσά που αντιστοιχούν στα παρακάτω ποσοστά επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος -χωρίς τον ΦΠΑ- για τους παρακάτω χρόνους καθυστέρησης: - για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το ¼ του χρόνου παράδοσης 0,25% ημερησίως - για καθυστέρηση που βρίσκεται μέσα στο χρονικό διάστημα από το ¼ μέχρι το ½ του χρόνου παράδοσης 1% ημερησίως - για καθυστέρηση που υπερβαίνει το ήμισυ του χρόνου παράδοσης, 2% ημερησίως Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου προκύπτει κλάσμα ημέρας, τότε θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Αν σε οποιαδήποτε στιγμή το σύνολο των ποινικών ρητρών που έχουν επιβληθεί στον Ανάδοχο υπερβεί το 20% του συμβατικού τιμήματος, ο Ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος. Τα ποσά των ποινικών ρητρών εισπράττονται δια συμψηφισμού της αμοιβής. Επί πλέον ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ δικαιούται αποζημίωσης για κάθε ζημία του. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 2, 4, και 5 του Π /2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/ ). Ο προμηθευτής σε περίπτωση που επικαλεστεί αδυναμία τήρησης της συμφωνημένης προθεσμίας παράδοσης του έργου λόγω ανωτέρας βίας, πρέπει να γνωστοποιήσει στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ τα γεγονότα, τα οποία συνιστούν την ανωτέρα βία, μέσα σε πέντε (5) το αργότερο εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα συμβούν αυτά. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του λόγου ανωτέρας βίας, που επικαλείται ο προμηθευτής, συνεπάγεται την απαλλαγή του τελευταίου από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης των ειδών, του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ όμως δικαιούμενου στην περίπτωση αυτή, να καταγγείλει με μονομερή δήλωσή του και αζημίως για τον ίδιο χωρίς καμία σε βάρος του υποχρέωση αποζημίωσης, τη σύμβαση αυτή, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την γνωστοποίηση προς αυτόν των γεγονότων που συνιστούν την ανωτέρα βία. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την κήρυξη ή όχι του προμηθευτή εκπτώτου και την κατάπτωση ποινικής ρήτρας, ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ μπορεί οποτεδήποτε να αξιώσει, σύμφωνα με την 10 από 33

11 Ελληνική Νομοθεσία, την αποκατάσταση κάθε ζημίας της, την οποία έχει υποστεί από την εκπρόθεσμη ή μη προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης που θα υπογραφεί. 13. Τροποποίηση κατάργηση αποδοχή των όρων Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την διακήρυξη, τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στη σχετική διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας. Όλοι οι όροι της παρούσας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελεί το Παράρτημα Α, είναι υποχρεωτικοί και η οποιαδήποτε ουσιώδης απόκλιση συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. Η Προϊσταμένη Γραμματείας ΕΛΚΕ/ΟΠΑ Μαρία Μαρινοπούλου 11 από 33

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α.1 Προδιαγραφές εξοπλισμού ομάδας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 1. Notebook Power Adapter Watt 85 Συμβατότητα MacBook Pro (NOT Retina) Λειτουργία Εξωτερικό τροφοδοτικό >= 1 έτος 2. Projector Remote Control Συμβατότητα MacBook Pro (NOT Retina) Σύνδεση Λειτουργία Ασύρματη Τηλεχειριστήριο >= 1 έτος 3. Ποντίκι presenter Συμβατότητα MacBook Pro Retina Λειτουργία Τηλεχειριστήριο Μικροσκοπικός δέκτης 12 από 33

13 4. Mini DisplayPort to VGA adapter Τεμάχια 2 Λειτουργία Αντάπτορας Περιγραφή υποδοχής Α MINI DISPLAY PORT Περιγραφή υποδοχής Β Συμβατότητα με MacBook Pro Retina και MacBook Air VGA >= 1 έτος 5. Τεχνικές προδιαγραφές Εκτυπωτή Λειτουργίες Εκτυπωτής Τεχνολογία Εκτύπωσης Τύπος Εκτύπωσης Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης Συνδεσιμότητα Λειτουργικό σύστημα Ανάλυση εκτύπωσης Smartphone/tablet applications Laser Μονόχρωμη έως 33 σελ/λεπτό 1 x USB 2.0 θύρα Ethernet Windows (7, Vista, XP), Mac OS ( ) τουλάχιστον 1200 x 1200 dpi Airprint Eprint Μνήμη 256 ΜΒ Card reader Όχι LCD οθόνη Οθόνη αφής 8.89 cm Εκτύπωση διπλής όψης Αυτόματη Tροφοδοσία χαρτιού 250 φύλλα Κόστος/σελίδα αυθεντικό μαύρο (λεπτά του ευρώ) 3.55 Κόστος/σελίδα συμβατό μαύρο (λεπτά του ευρώ) από 33

14 5. Τεχνικές προδιαγραφές Εκτυπωτή Μήκος Πλάτος Ύψος Βάρος cm 36.8 cm 27.1 cm 11 kg >= 1 έτος 6. Τεχνικές προδιαγραφές Tablet Λειτουργία Tablet Διαγώνιος Οθόνης 7.9 Ανάλυση Οθόνης 2048x1536 pixels Τεχνολογία οθόνης Κάμερα μπροστά Κάμερα πίσω Χρώμα Retina 1.2 Mp 5.0 Mp Space Grey Λειτουργικό σύστημα ios 7 Μοντέλο επεξεργαστή Dual core Apple A7 Πυρήνες επεξεργαστή Χωρητικότητα Μνήμη RAM WiFi Τεχνολογία 4G BlueTooth Τύπος μπαταρίας Βάρος Μήκος 2πύρηνο 16 GB 1 GB Όχι Li-Ion 330 gr 20 cm Πλάτος 13.4 Ύψος 7.4 mm > = 1 έτος 14 από 33

15 7. Πληκτρολόγιο Ενσύρματο 8. Ποντίκι Wired optical (usb) 9. Οθόνη Τεχνολογία οθόνης LED VESA 100 X 100 Ευκρίνεια Full HD Ανάλυση 1920 Χ 1080 Φωτεινότητα 250 cd/m² Δυναμική αντίθεση :1 Χρόνος απόκρισης 5 ms Γωνία Θέασης (Οριζόντια) 178 Γωνία Θέασης (Κάθετη) 178 Ενσωματωμένα ηχεία Ισχύς Ηχείων Είσοδοι Έξοδοι Κάθετη κλίση (Tilt) για ρύθμιση βάσης 2 Χ 5 Watt 2xHDMI 1xD-Sub 15 pin Διαγώνιος οθόνης 27 1xStereo Mini Jack out 15 από 33

16 10. Σκληρός Δίσκος (HDD) Χωρητικότητα 500 GB Μέγεθος 3.5 inches Buffer Protection Τύπος δίσκου Maximum RPM Μέγιστος Ρυθμός Μεταφοράς Υποστήριξη Raid Συσκευασία 32 MB HDD 7200 rpm 6Gbit/sec Bulk 11. Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος Τεμάχια 6 Χωρητικότητα 1 ΤΒ Μέγεθος 2.5 inches Σύνδεση USB 3.0 Max Ρυθμός μεταφοράς USB 5 Gbit/sec 12. USB Flash card Τεμάχια 6 Χωρητικότητα 64 GB Σύνδεση USB από 33

17 12. USB Flash card Συμβατότητα με MacOS Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης 80 ΜΒ/sec >= 3 έτη 13. USB Flash Drive Τεμάχια 2 Χωρητικότητα 8 GB Σύνδεση USB 3.0 Συμβατότητα με MacOS Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης Μέγιστη ταχύτητα εγγραφής 30 ΜΒ/sec 15 ΜΒ/sec >= 3 έτη 14. Notebook Power Adapter Watt 45 Συμβατότητα MacBook Air Λειτουργία Εξωτερικό τροφοδοτικό >= 1 έτος 15. Tablet Διαγώνιος οθόνης 8 Ανάλυση οθόνης 800 x 1280 pixels Τεχνολογία οθόνης TFT Κάμερα μπροστά 1.3 Mp 17 από 33

18 15. Tablet Κάμερα πίσω Λειτουργικό σύστημα Μοντέλο επεξεργαστή Ταχύτητα Επεξεργαστή Πυρήνες Επεξεργαστή Χωρητικότητα Μνήμη RAM Wi-Fi Bluetooth GPS Θύρα USB Τύπος κάρτας μνήμης Μέγιστη χωρητικότητα κάρτας μνήμης Ασύρματη σύνδεση Τύπος μπαταρίας Χωρητικότητα μπαταρίας Βάρος Μήκος Πλάτος Ύψος 5.0 Mp Android Exynos Dual Core 1.5 GHz 2πύρηνο 16 GB 1,5 GB Micro usb 2.0 host MicroSD 64 GB WiFi + 3G Li-Ion 440 mah 315 gr 12.3 cm 20.8 cm 7.4 mm 16. Projector Τεχνολογία Ευκρίνεια 3LCD Standard Φωτεινότητα 3000 Αντίθεση 10000:1 Aspect Ratio 4:3 Ελάχιστη Διαγώνιος Οθόνης 30 inches 18 από 33

19 16. Projector Μέγιστη Διαγώνιος Οθόνης Λειτουργία Keystone Ισχύς Ηχείων Noise (db) Eco Mode 350 inches 2 Watt 36 db Είσοδοι 1xHDMI Component Είσοδος S - Video Composite in 1xD-Sub 15 pin Λοιπές Συνδέσεις 1xUSB 2.0 Μέγιστη ανάλυση 800 Χ 600 pixels 17. Web camera Ανάλυση Φωτογραφίας 5.0 megapixels High Definition (HD) Βάση στήριξης 18. Headset Σύνδεση μέσω USB Λειτουργία Μικρόφωνο και ακουστικά 19. Υπολογιστής Desktop Μνήμη 4GB 19 από 33

20 19. Υπολογιστής Desktop Τύπος μνήμης Ταχύτητα μνήμης Χωρητικότητα σκληρού δίσκου DDR MHz 1 TB Σύνδεση SATA Ταχύτητα 7200 rpm Chipset Τύπος chipset μητρικής Τύπος Υποστηριζόμενης μνήμης Τύπος θήκης Παρεχόμενη Ισχύς Τροφοδοσίας (Watts) Οπτικό μέσο Τύπος δικτύωσης AMD AM1 DDR3 Mini Tower 400 W DVD±RW Double layer Gigabit Ethernet Ταχύτητα δικτύου 10/100/1000 Mbps Κανάλια ήχου 5.1 Λειτουργικό σύστημα Windows Αλλαγή μπαταρίας laptop (αναβάθμιση/service) Laptop MacBook Air 21. Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος Χωρητικότητα 2 ΤΒ Μέγεθος 2.5 inches Σύνδεση USB 3.0 Max Ρυθμός μεταφοράς USB 5 Gbit/sec 20 από 33

21 22. Notebook Power Adapter Watt 85 Συμβατότητα MacBook Pro Retina Λειτουργία Εξωτερικό τροφοδοτικό >= 1 έτος 23. Μicro SDXC card Τύπος κάρτας μνήμης microsd Χωρητικότητα High Speed 64 GB > 5 έτη 24. Μicro SDΗC card Τύπος κάρτας μνήμης microsd Χωρητικότητα 32 GB High Speed Τύπος αντάπτορα SD card > 5 έτη 25. USB to Ethernet Adaptor Τεμάχια 4 Συμβατότητα με MacBook Pro Retina Τύπος συσκευής Τύπος διασύνδεσης Τύπος καλωδίωσης Κάρτα δικτύου USB Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX 21 από 33

22 25. USB to Ethernet Adaptor Πρωτόκολλο σύνδεσης δεδομένων Ταχύτητα δεδομένων Ethernet, Fast Ethernet 100Μbps >= 1 έτος 26. HDMI to VGA Adaptor (USB powered) Συμβατότητα με Apple >= 1 έτος port 10/100 desktop Ethernet switch port USB 3.0 hub 29. Tablet Επεξεργαστής Λειτουργικό σύστημα Μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης Μνήμη συστήματος >=1.33GHz 4πύρηνος Windows bit (όχι RT) χωρητικότητα : 64gb βασική : >=2 GB (onboard) Οθόνη μέγεθος : >=8.0" εσωτερική ανάλυση: >=1,280 x 800 Διασυνδέσεις 1 εξωτερικό μικρόφωνο 1 micro-usb Υποδοχή κάρτας micro-sd με 22 από 33

23 29. Tablet υποστήριξη SDHC / SDXC UHS-I 1 micro-hdmi Ασύρματη επικοινωνία Ασύρματη τεχνολογία : Bluetooth 4.0 Συμβατότητα : Wi-Fi Επιπλέον αξεσουάρ Μνήμη microsd 64gb, καλώδιο φόρτισης με ταυτόχρονη χρήση της usb θύρας (αν δεν περιλαμβάνεται η δυνατότητα στον εργοστασιακό εξοπλισμό) Συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό Office Home & Student Wireless Access Point Τεμάχια 2 Σύνδεση με Gigabit Ethernet NAI Τεχνολογία DUAL BAND NAI Ταχύτητα ασύρματης σύνδεσης >150 Mbps Υποστήριξη POE NAI IEEE protocol compatibility n 23 από 33

24 Α.2 Προδιαγραφές συμπληρωματικού πάγιου εξοπλισμού Πανεπιστημίου Μακεδονίας 1. Τεχνικές προδιαγραφές σκληρών δίσκων στερεάς κατάστασης (για desktop) Τεμάχια 5 Χωρητικότητα Interface > 150 GB & <= 256GB SATA III Read Operations Per Second > Write Operations Per Second > Read Throughput Write Throughput Συμπεριλαμβάνονται καλώδια SATA III >1000 MB / sec >1000 MB / sec NAI 2. Τεχνικές προδιαγραφές Πολυμηχανήματος Τεχάχια 1 Τεχνολογία Laser Δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης αυτόματα ΝΑΙ ΝΑΙ 24 από 33

25 2. Τεχνικές προδιαγραφές Πολυμηχανήματος Ταχύτητα Εκτύπωσης Ποιότητα εκτύπωσης Συνδεσιμότητα μέσω USB Συνδεσιμότητα μέσω δικτύου Ethernet Fax Φωτοτυπικό Scanner USB θύρα για μονάδα εξωτερικής αποθήκευσης Δυνατότητα άμεσης αποθήκευσης σκαναρισμένων εικόνων σε προσαρτημένη μονάδα εξωτερικής αποθήκευσης Συμβατή βάση για το πολυμηχάνημα έτσι ώστε να βρίσκεται σε ύψος εργασίας. > = 40 σελίδες / λεπτό >= 1200 x 1200 dpi NAI NAI ΝΑΙ ΝΑΙ NAI ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ >= 1 έτος 25 από 33

26 3. Τεχνικές προδιαγραφές πληκτρολογίων Τεμάχια 5 Συμβατότητα με Microsoft Αθόρυβη λειτουργία Σύνδεση Εργονομικός σχεδιασμός με στήριξη καρπών ΝΑΙ ΝΑΙ USB ΝΑΙ 4. Τεχνικές προδιαγραφές Ποντικιών Τεμάχια 5 Συμβατότητα με Microsoft Εργονομική λαβή Κουμπί αντίχειρα Αθόρυβη ροδέλα Σύνδεση ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ USB 26 από 33

27 5. Τεχνικές προδιαγραφές ηχείων Τεμάχια (ζεύγη) 3 Ενσωματωμένος ενισχυτής ΝΑΙ Σύστημα ήχου 2.1 Subwoofer NAI Συνολική ισχύς (Watt) 30 <= W <=40 6. Τεχνικές προδιαγραφές SSD για Server Χωρητικότητα Σύνδεση Μέγεθος >800 & < 1200 GB PCI Express ή Mini PCI Express PCI Express Card Read Operations Per Second > Write Operations Per Second > Read Throughput Write Throughput >14000 MB / sec >1200 MB / sec 27 από 33

28 6. Τεχνικές προδιαγραφές SSD για Server 7. Τεχνικές προδιαγραφές Wireless Access Point Σύνδεση με Gigabit Ethernet Τεχνολογία DUAL BAND Ταχύτητα ασύρματης σύνδεσης Υποστήριξη POE IEEE protocol compatibility NAI NAI >150 Mbps NAI n 8. Τεχνικές προδιαγραφές Ethernet Switch Θύρες >= 16 Ταχύτητα Gigabit Ethernet 28 από 33

29 9. Τεχνικές προδιαγραφές Ethernet Switch Τεμάχια 2 Θύρες >= 8 Ταχύτητα Δυνατότητα τοποθέτησης σε Rack Gigabit Ethernet ΟΧΙ 10. Web camera Τεμάχια 5 Υποστήριξη HD Ανάλυση Headset Τεμάχια 5 Λειτουργία Headset τηλεδιάσκεψης 29 από 33

30 11. Headset Wireless με ενσωματωμένο μικρόφωνο In-ear Όχι 12. USB Flash stick Τεμάχια 5 Χωρητικότητα >= 32 GB Τύπος USB 3.0 Ταχύτητα ανάγνωσης Ταχύτητα εγγραφής > 200 MB/s > 200 MB/s >= 3 έτη 13. SD card Τεμάχια 2 Χωρητικότητα Τύπος >= 32 GB SDHC 30 από 33

31 13. SD card Ταχύτητα ανάγνωσης Ταχύτητα εγγραφής >= 80 MB/s >= 80 MB/s 14. USB Card Reader Τεμάχια 2 Τύπος USB Βάση οθόνης υπολογιστή Τεμάχια 3 Υλικό Διαστάσεις Συρτάρια Πλαστικό 45 x 31,5x 11,3cm >= 1 έτος 31 από 33

32 16. Adaptor DVD-D to HDMI Τεμάχια 5 Α3. Προδιαγραφές εξοπλισμού ομάδας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1. Τεχνικές προδιαγραφές φορητών Η/Υ Τεμάχια 2 Μέγεθος οθόνης >=17.3" Ανάλυση οθόνης >=1600 x 900 Επεξεργαστής Intel Core i7 (4700MQ) Ταχύτητα Επεξεργαστή Cache Επεξεργαστή Μέγεθος μνήμης RAM Τύπος μνήμης RAM 2.40 Ghz (3.40 GHz Turbo Boost) 6 MB >=4 GB DDR3 Συχνότητα Μνήμης >=1600 MHz Αριθμός μονάδων σκληρού δίσκου 1 Ταχύτητα περιστροφής σκληρού δίσκου Χωρητικότητα σκληρού δίσκου Κάρτα γραφικών Μνήμη Κάρτας Γραφικών Λειτουργικό Σύστημα >=7.200 rpm >=500 GB Nvidia Quadro K610M ή παρόμοια >=1024 MB Linux/Ubuntu/Windows Τύπος Μπαταρίας Li-ion Αριθμός κελιών 8 Webcam Ηχεία Τύπος Οπτικού Μέσου >=720p HD Στερεοφωνικά Ηχεία DVD+/-RW SuperMulti 32 από 33

33 1. Τεχνικές προδιαγραφές φορητών Η/Υ Θύρα Ethernet Wireless Lan (802.11a/b/g/n) Bluetooth >=v. 4.0 USB USB VGA output 1 DisplayPort 1 Thunderbolt 1 Card Reader 1 SD 33 από 33