ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 Ι ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Ε Ρ Γ Ο : «Ακαδηµία Πλάτωνος Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών» ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4: «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου» Του Έργου / Πράξης: «Ακαδηµία Πλάτωνος Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών» µε MIS ηµόσιος Τακτικός ιαγωνισµός - ανοιχτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου σύµβασης προµηθειών, µε CPV: , , Κωδικός Αναφοράς ΥΣΕ-ΑΠ.Ι.4 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ: ,00, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, ήτοι δαπάνη: ,98 + ΦΠΑ 23% ,02 Κριτήριο ανάθεσης: Η συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στον Ελληνικό τύπο: 07 Φεβρουαρίου 2014 Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 11 Μαρτίου 2014

2 Ι ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Σελίδα 2 από 32 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Κεφάλαιο Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 5 Άρθρο 1 ο - ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ...5 Άρθρο 2 ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ακαδηµία Πλάτωνος Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»...5 Άρθρο 3 ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 Άρθρο 4 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...7 Κεφάλαιο B ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ... 8 Άρθρο 5 ο - ΝΟΜΙΚΟ, ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...8 Άρθρο 6 ο - ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...10 Άρθρο 7 ο - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ...10 Άρθρο 8 ο - ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...11 Άρθρο 9 ο - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥΣ...12 Άρθρο 10ο - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...13 Άρθρο 11 ο - ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...14 Άρθρο 12 ο - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...14 Άρθρο 13 ο - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ...20 Άρθρο 14 ο - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ...21 Άρθρο 15 ο - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ...22 Άρθρο 16 ο - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...23 Άρθρο 17 ο - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...26 Άρθρο 18 ο - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ...26

3 Ι ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Σελίδα 3 από 32 Άρθρο 19 ο - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΟΚΙΜΩΝ...27 Άρθρο 20 ο - ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ...28 Άρθρο 21 ο - ΦΟΡΟΙ ΑΣΜΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ...29 Άρθρο 22 ο - ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ...29 Άρθρο 23 ο - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...29 Κεφάλαιο Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΕΓΓΥΗΣΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Άρθρο 24 ο - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...30 Άρθρο 25 ο - ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ...31 Άρθρο 26 ο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ...38 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...42 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...43 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ...44 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ...45 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...46 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...47 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ...56 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

4 Ι ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Σελίδα 4 από 32 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIX ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XX ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXI ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...71 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXII ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ...72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXIII ENHANCED VISUALISATION SYSTEM (EVS)...73

5 Ι ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Σελίδα 5 από 32 Κ ε φ ά λ α ι ο Α Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Τ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Άρθρο 1 ο - ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1.1. Το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού (ΙΜΕ) είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου, µε κοινωφελή, πολιτιστικό, µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, που εδρεύει στην Αθήνα και βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργού Οικονοµικών, η σύσταση του οποίου κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ Νόµου σύµφωνα µε το άρθρο 54 του Νόµου 2169/ 1993, που δηµοσιεύθηκε νόµιµα στο ΦΕΚ 149 Α/ Σκοπός του Ιδρύµατος είναι η συνεχής και δυναµική αξιοποίηση της διαχρονικής ιστορίας και του πολιτισµού του Μείζονος Ελληνισµού, σκοπός ο οποίος εκπληρώνεται µέσω της αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας και της σύγχρονης γνώσης για την επικοινωνία. Άρθρο 2 ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ακαδηµία Πλάτωνος Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών» 2.1. Το «Ακαδηµία Πλάτωνος Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών» είναι ένα πρωτότυπο έργο που θα υλοποιηθεί, από το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών και την Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία - Α.Μ.Κ.Ε της Στέγης Γραµµάτων και Τεχνών του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Α. Ωνάσης και αποσκοπεί: στην υποστήριξη της έρευνας, στην ανάπτυξη της γνώσης και καινοτόµων ιδεών ως παράµετρος της κοινωνικής και οικονοµικής προόδου, στην ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας ανάµεσα σε ελληνικά και ξένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα (κλασικά λύκεια που λειτουργούν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σχολεία στην Αµερική, στην Αυστραλία και στην Ασία) καθώς και ερευνητών και ερευνητικών ιδρυµάτων, στην αξιοποίηση µιας ιστορικής περιοχής και της πολιτιστικής κληρονοµιάς ως αφετηρία «εργαλείο», «µονοπάτι» στη προσέγγιση της γνώσης και των εναλλακτικών τρόπων µάθησης, στην ανάπτυξη της γνώσης ως µέσο επαγγελµατικής αυτοπραγµάτωσης (δηλ.: της βαθύτερης κατανόησης του περιεχομένου και κοινωνικού ρόλου της επαγγελματικής απασχόλησης). Το Έργο αφορά στην ανάπτυξη δράσεων σε συγκεκριµένους πληθυσµιακές οµάδες στις οποίες απευθύνεται οι οποίοι είναι οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι, οι υποψήφιοι µεταπτυχιακοί φοιτητές και διδάκτορες καθώς και οι ερευνητές. Το Έργο περιλαµβάνει απολύτως διακριτές εκπαιδευτικές δράσεις για κάθε πληθυσµιακή οµάδα. Το φυσικό αντικείµενο του Έργου περιλαµβάνει: (α) την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων και εργαστηρίων στα σχολεία της Α /Β θµιας εκπαίδευσης µε τη µέθοδο project (β) τη δηµιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού

6 Ι ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Σελίδα 6 από 32 υλικού καθώς και διαδραστικών εφαρµογών για µαθητές και εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, γ) τη διοργάνωση Θερινών Σχολείων για έλληνες µαθητές, µαθητές ευρωπαϊκών κλασικών λυκείων και µαθητές σχολείων της Αµερικής, Αυστραλίας και Ασίας, καθώς και για ξενόγλωσσους πτυχιούχους, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες και ερευνητές δ) την υποστήριξη (τροφεία) για µεταπτυχιακές σπουδές ξένων φοιτητών στην Ελλάδα µε γνώση της ελληνικής γλώσσας, ε) την δηµιουργία Ψηφιακού αποθετηρίου, µε ψηφιακό υλικό για τον Πλάτωνα, ερευνητικών εργασιών, διατριβών, βιβλιογραφία - αρθρογραφία - επιλεγµένη και σχολιασµένη δικτυογραφία, σύνδεση µε άλλα αποθετήρια και βάσεις Πανεπιστηµίων και ερευνητικών ιδρυµάτων κλπ, στ) την διοργάνωση διεθνών συνεδρίων στο τοµέα της φιλοσοφίας και της θεωρίας των επιστηµών καθώς και θεµατικών ηµερίδων. Οι ράσεις του Έργου στην υλοποίηση των οποίων θα συµµετάσχει το ΙΜΕ είναι οι ακόλουθες: ράση 1: ΙΑΛΟΓΟΙ ράση 2: ΠΛΑΤΩΝΑΣ ράση 3: ΑΤΛΑΝΤΙ Α ράση 4: ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ράση 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Οι ανωτέρω ράσεις θα υλοποιηθούν σε τέσσερα Υπόεργα. Άρθρο 3 ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3.1. Τα 4 υποέργα που απαρτίζουν το Έργο θα υλοποιηθούν αντίστοιχα σε τέσσερις συµβάσεις ανάλογα µε το περιεχόµενό τους και τον τρόπο υλοποίησής τους: Υποέργο 1 «Επιστηµονική µελέτη πεδίου, επιλογή, σχεδίαση, οπτικοποίηση και παραγωγή περιεχοµένου, εκπαιδεύσεις και λειτουργική υποστήριξη των δράσεων του ΙΜΕ» Υποέργο 2 «Συγγραφικές και µεταφραστικές υπηρεσίες για την υλοποίηση του ΠΛΑΤΩΝΑ» Υποέργο 3 «Υπηρεσίες οργάνωσης και υποστήριξης διαµονής φοιτητών» Υποέργο 4 «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου» 3.2. Το Υποέργο 1 (παραγραφος ανωτέρω) υλοποιείται ήδη µε ίδια µέσα από το ΙΜΕ. Τα Υποέργα 2 και 3 (παράγραφοι και ανωτέρω) αποτελλούν αντικείµενα άλλων συµβάσεων. Με το παρόν προκηρύσσεται το Υποέργο 4 που αναφέρετται στην παράγραφο ανωτέρω Το Υποέργο «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου» (Για την παρούσα διαδικασία αποτελεί και αναφέρεται ως «Έργο»,

7 Ι ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Σελίδα 7 από 32 στο εξής) το οποίο πρόκειται να ανατεθεί στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού περιλαµβάνει προµήθειες που θα παρασχεθούν για την υλοποίηση όλων των δράσεων του Έργου ( ράσεις «ΙΑΛΟΓΟΙ», «ΠΛΑΤΩΝΑΣ», «ΑΤΛΑΝΤΙ Α, «ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ») και συνίσταται σε προµήθεια εξοπλισµού για την υλοποίηση του θερινού σχολείου (σταθµοί εργασίας, ταµπλέτες, προβολικό, πολυµηχάνηµα και φωτογραφική µηχανή) και εξοπλισµού για την ανάπτυξη του περιεχοµένου και υλοποίηση του συνολικού έργου (Συστήµατα επεξεργασίας γραφικών (φορητοί σταθµοί εργασίας, υπολογιστής επεξεργασίας χαρτών, υπολογιστής επεξεργασίας βίντεο, εξοπλισµός οργάνωσης γραφείου, πρόσθετα στοιχεία). Το αντικείµενο περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο Γ 3.4. Προσφορές µπορούν να υποβληθούν µόνο για το σύνολο του έργου που περιγράφεται στην παράγραφο 3.3 εν είναι αποδεκτές προσφορές για µεµονωµένο µέρος (ή µέρη). Άρθρο 4 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4.1. Η προκηρυσσόµενη δια της παρούσης, διαδικασία ανάθεσης, έχει αντικείµενο και τίτλο: «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου» Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη για το ως έργο είναι έως εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ ( ,00) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% (αξία προµηθειών: ,98 ευρώ, πλέον ΦΠΑ ,02 ευρώ). Ο προϋπολογισµός αυτός αποτελεί ανώτατο όριο αµοιβής για τις αιτούµενες προµήθειες, σύµφωνα µε την παρ του «Κανονισµού Ανάθεσης και εκπόνησης µελετών, σύναψης συµβάσεων Υπηρεσιών και ιενέργειας Προµηθειών του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού» του ΙΜΕ. Το ποσό αυτό περιλαµβάνει κάθε αναγκαία δαπάνη για την υλοποίηση του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα (φόροι εκτός από τον ΦΠΑ, δασµοί, κρατήσεις, ασφαλίσεις, εισφορές, µεταφορικά, δαπάνες εγκατάστασης, φύλαξης, εγγύησης, διεξαγωγή ελέγχων και οιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτηθεί για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου) Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ -) και Εθνικούς Πόρους Το προς ανάθεση έργο στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης περιλαµβάνει συνοπτικά: Υποδοµή λειτουργίας θερινού σχολείου: Περιλαµβάνονται προµήθειες για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών δράσεων και της καταγραφής τους: βασικοί σταθµοί εργασίας πρόσθετοι σταθµοί εργασίας ταµπλέτες προβολικό πολυµηχάνηµα φωτογραφική µηχανή Υποδοµή υλοποιησης έργου.

8 Ι ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Σελίδα 8 από 32 Περιλαµβάνονται προµήθειες για την αναβάθµιση και επέκταση των υποδοµών του φορέα µε τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα για την υλοποίήση του συνολικού έργου: συστήµατα επεξεργασίας γραφικών φορητοί σταθµοί εργασίας υπολογιστής επεξεργασίας χαρτών υπολογιστής επεξεργασίας βίντεο Εξοπλισµός οργάνωσης γραφείου Πρόσθετα στοιχεία 4.5. Στην αµοιβή του αναδόχου περιλαµβάνεται κάθε αναγκαία δαπάνη για την υλοποίηση του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα (φόροι, δασµοί, κρατήσεις, ασφαλίσεις, εισφορές, διεξαγωγή ελέγχων, συντηρήσεων και επιδιορθώσεων και οιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτηθεί για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου). Περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη συναφής µε τα ανωτέρω, κάθε φόρος και δασµός, κάθε αµοιβή τρίτου και γενικότερα οιαδήποτε δαπάνη είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου. Το προς ανάθεση αντικείµενο περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο Γ της παρούσας ιευκρινίζεται ρητώς ότι προσφορά του αναδόχου αφορά την υλοποίηση του συνόλου του έργου. εν επιτρέπονται επί ποινή αποκλεισµού προσφορές για µεµονωµένα µέρη του έργου Αναλυτική παρουσίαση των ελάχιστων απαιτούµενων Τεχνικών Προδιαγραφών και των απαιτήσεων του ΙΜΕ, καθώς και ο τρόπος που αυτές υπεισέρχονται στα κριτήρια επιλογής αναδόχου, περιλαµβάνεται στο Κεφάλαιο Γ της παρούσας Αριθµός αναφοράς που χρησιµοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή: ΥΣΕ- ΑΠ.Ι Οι κωδικοί της παρούσας, σύµφωνα µε τον Κανονισµό περί κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) είναι: , , Κ ε φ ά λ α ι ο B Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Ι Α Ι Κ Α Σ Ι Α Το ΙΜΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν προσφορά, σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα ιακήρυξη. Άρθρο 5 ο - ΝΟΜΙΚΟ, ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 5.1. Το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού (ΙΜΕ) είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου, µε κοινωφελή, πολιτιστικό, µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, που εδρεύει στην Αθήνα και βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργού Οικονοµικών, η σύσταση του οποίου κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ Νόµου σύµφωνα µε το άρθρο 54 του Νόµου 2169/ 1993, που δηµοσιεύθηκε νόµιµα στο ΦΕΚ 149 Α/ Σκοπός του Ιδρύµατος είναι η συνεχής και δυναµική αξιοποίηση της διαχρονικής ιστορίας και του πολιτισµού του Μείζονος Ελληνισµού, την δηµιουργία ηλεκτρονικών µουσείων, σκοπός ο οποίος εκπληρώνεται µέσω της

9 Ι ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Σελίδα 9 από 32 αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας και της σύγχρονης γνώσης για την επικοινωνία Το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού (ΙΜΕ) είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου, µε πλήρη διοικητική και διαχειριστική αυτοτέλεια. Κατά συνέπεια οι σχέσεις των µερών από την υπογραφή της Σύµβασης διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις της Σύµβασης, τα Συµβατικά Τεύχη και Στοιχεία καθώς και από τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα και όσα στην παρούσα ορίζονται ως ισχύοντα Επισηµαίνεται ότι το ΙΜΕ δυνάµει του ιδρυτικού του νόµου (ν. 2169/ 1993, ΦΕΚ 149 Α/ ), όπως ισχύει σήµερα, εξαιρείται ρητά από το δηµόσιο τοµέα και δεν υπάγεται στις διατάξεις περί δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών, προµηθειών και έργων. Με δεδοµένο ότι το παρόν έργο «Ακαδηµία Πλάτωνος Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών», έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση δια Βίου Μάθηση», ο παρών διαγωνισµός και σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και το Π 60/2007 το οποίο την ενσωµατώνει στο εσωτερικό δίκαιο. ιέπεται επίσης από τις προβλέψεις του «Κανονισµού Ανάθεσης και εκπόνησης µελετών, σύναψης συµβάσεων Υπηρεσιών και ιενέργειας Προµηθειών του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού» (ΙΜΕ). Ρητά διευκρινίζεται ότι οι οδηγίες 92/50/ΕΟΚ και 93/39/ΕΟΚ έχουν αντικατασταθεί από την οδηγία 2004/18/ΕΚ η οποία διέπει τον παρόντα διαγωνισµό και τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1177/ 2009 της Επιτροπής της 30 ής Νοεµβρίου ιέπεται επίσης από τις σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου το οποίο αφορά τις συµβάσεις υπηρεσιών, στον βαθµό και κατά περίπτωση όπου το ΙΜΕ και η συγκεκριµένη σύµβαση εµπίπτει στο πεδίο υποχρεωτικής εφαρµογής του, οπότε οι ισχύουσες στην συγκεκριµένη περίπτωση προβλέψεις εφαρµόζονται αναλογικά. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των ανωτέρω στοιχείων εφαρµόζεται σε συµφωνία µε τις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης µεταχείρισης, της µη διάκρισης, του ελεύθερου ανταγωνισµού και της αµοιβαίας αναγνώρισης όπως προκύπτουν από το ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο. ιευκρινίζεται ρητώς ότι όπου στην παρούσα γίνεται µνεία διατάξεων του εθνικού δικαίου, θα έχει τον χαρακτήρα αναφοράς σε συµβατικά κείµενα, δεδοµένου ότι το ΙΜΕ δεν υπάγεται υποχρεωτικά στο σύνολο των διατάξεων αυτών οι οποίες εφαρµόζονται αναλογικά στην περίπτωση της συγκεκριµένης σύµβασης Με δεδοµένο ότι το έργο έχει ενταχθεί και χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσκοµίσει όσα στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεχοµένως ζητηθούν συµπληρωµατικά µε αυτά τα οποία ρητώς αναφέρονται στην παρούσα, από οποιαδήποτε αρµόδια Αρχή, προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµαλή ένταξη και χρηµατοδότηση του έργου από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ Το ΙΜΕ έχει εγκρίνει, στην µε αρ. 129, συνεδρίασή του, της 21/01/2009 και εφαρµόζει κανονισµό «ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ).» (από εδώ και κάτω αποκαλούµενος συνοπτικά και «Κανονισµός»). Η παρούσα διαδικασία καθώς και οι σχέσεις των µερών µετά την υπογραφή της σύµβασης που θα προκύψει από αυτήν, είναι σύµφωνες µε τις προβλέψεις του «Κανονισµού» αυτού και διέπονται από αυτόν. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικές προβλέψεις µεταξύ της παρούσας διακήρυξης και του «κανονισµού», ισχυρότερες θεωρούνται οι διατάξεις της

10 Ι ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Σελίδα 10 από 32 παρούσας Ο κανονισµός «ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ)», διατίθεται σε κάθε ενδιαφερόµενο σε ηλεκτρονική µορφή, στην Ελληνική Γλώσσα, από τον δικτυακό τόπο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. Η υποβολή της προσφοράς του Υποψηφίου ισοδυναµεί µε δήλωση ότι έχει ήδη λάβει γνώση των προβλέψεων του κανονισµού και τις αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα Το ΙΜΕ για την διεξαγωγή του διαγωνισµού έχει ορίσει Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών (Ε ΑΠ), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον «Κανονισµό» του, µε τις αντίστοιχες προβλεπόµενες αρµοδιότητες Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισµού που αφορούν τη νοµιµότητα µόνο των όρων της διακήρυξης, ασκούνται, σύµφωνα µε την παρ του κανονισµού, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) εργασίµων ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση της προσβαλλόµενης πράξης. Οι ενστάσεις αυτές κατατίθενται στην έδρα του ΙΜΕ αυτοπροσώπως ή από τον νόµιµο εκπρόσωπο του ενιστάµενου. Επ αυτών αποφαίνεται το Σ του ΙΜΕ, τουλάχιστον 7 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία εκπνοής της προθεσµίας κατάθεσης προσφορών. Άρθρο 6 ο - ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6.1. Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού, η παρούσα διακήρυξη και τα λοιπά συµβατικά τεύχη και στοιχεία, εγκρίθηκαν από το.σ. του ΙΜΕ στην µε α.α. 220, από συνεδρίασή του. Προεγκρίθηκαν από την αρµόδια Υπηρεσία της ιαχειριστικής Αρχής (αρ. προέγκρισης / αρ. πρωτ. 1492/ ) Ο παρόν ιαγωνισµός είναι «τακτικός ανοιχτός», σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου του «Κανονισµού» Κριτήρια επιλογής αναδόχου είναι η «πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά», σύµφωνα µε το άρθρο του «Κανονισµού» εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές Οι υποψήφιοι δεσµεύονται µε την προσφορά τους για διάστηµα 120 ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Άρθρο 7 ο - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 7.1. Εργοδότης/ Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού (ΙΜΕ). Οδός : Πουλοπούλου 38 Ταχ. Κωδ. : Αθήνα Τηλ. : Telefax : Ιστοσελίδα : Ιστοσελίδα διαγωνισµών:

11 Ι ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Σελίδα 11 από Το ιοικητικό Συµβούλιο του ΙΜΕ θα ασκεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης καθήκοντα ανάλογα µε εκείνα της Προϊσταµένης Αρχής κατά τη νοµοθεσία των δηµοσίων προµηθειών, για λογαριασµό του ΙΜΕ 7.3. Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό/ ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι Υπηρεσία Συντονισµού Έργων του ΙΜΕ (ΥΣΕ - ΙΜΕ) και αρµόδιος για τον διαγωνισµό είναι ο κ ος Αξιώτης Αθανάσιος, αναπληρωτής υπεύθυνος Έργου, που εδρεύει στην ως άνω διεύθυνση Περισσότερες πληροφορίες, συµπληρωµατικά στοιχεία κ.λπ. διατίθενται από την ως άνω διεύθυνση. Στην ως άνω διεύθυνση µπορεί να απευθυνθεί κάθε ενδιαφερόµενος για διευκρινιστικές ερωτήσεις, παρατηρήσεις κ.λπ Στην ως άνω διεύθυνση θα κατατεθούν επίσης οι προσφορές. Άρθρο 8 ο - ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 8.1. Στον παρόντα διαγωνισµό δικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και προέρχονται από κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε., ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Συµφωνίας περί ηµοσίων Συµβάσεων του Π.Ο.Ε. ή από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε Στην φάση υποβολής των προσφορών αρκεί Επιστολή σύστασης σύµπραξης - προσύµφωνο Ενώσεως ή Κοινοπραξίας Φυσικών ή Νοµικών Προσώπων (όχι απαραίτητα συµβολαιογραφικό έγγραφο). Στην επιστολή σύµπραξης - προσύµφωνο θα αναφέρεται µεταξύ των άλλων και το ποσοστό συµµετοχής εκάστου Φυσικού ή Νοµικού Προσώπου στην Ένωση ή Κοινοπραξία. Στο προσύµφωνο θα ορίζεται και κοινός εκπρόσωπος των συµπραττόντων ή κοινοπρακτούντων για την φάση του διαγωνισµού, αναπληρωτής του και θα ορίζεται και κοινή διεύθυνση (ταχυδροµική και ηλεκτρονική), τηλέφωνο, φαξ κ.λπ Σε περίπτωση που η σύµβαση ανατεθεί σε κοινοπραξία, πριν την υπογραφή της σύµβασης θα απαιτηθεί σύσταση Κοινοπραξίας µε Συµβολαιογραφικό Έγγραφο Επισηµαίνεται ότι κάθε υποψήφιος µπορεί να συµµετάσχει στον διαγωνισµό είτε µόνο µεµονωµένα, είτε µόνο ως µέλος µίας και µόνο Κοινοπραξίας ή Ένωσης εταιρειών Προσφορές θα υποβληθούν µόνο για το σύνολο των µερών της σύµβασης Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Κοινοπραξία ή Ένωση Εταιρειών, τα µέλη που απαρτίζουν αυτή ευθύνονται έναντι του ΙΜΕ κοινώς, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστο τούτων, για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα ιακήρυξη και τα συνηµµένα σ αυτήν συµβατικά στοιχεία Σε περίπτωση κατακύρωσης, η ευθύνη αυτή ισχύει µέχρι την πλήρη και ολοσχερή εκτέλεση της σύµβασης, καθ όλη την συµβατική διάρκεια αυτής και την περίοδο των κάθε είδους εγγυήσεων.

12 Ι ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Σελίδα 12 από Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους τα τµήµατα ή εργασίες της σύµβασης που τυχόν προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους, σύµφωνα µε την παράγραφο 10.5 του «Κανονισµού». Άρθρο 9 ο - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥΣ 9.1. Η παρούσα αναλυτική διακήρυξη και τα λοιπά συµβατικά στοιχεία, εκτός του εντύπου οικονοµικής προσφοράς, διατίθενται στον κόµβο του ΙΜΕ διαρκώς από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης, µέχρι και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. χωρίς οικονοµικό αντάλλαγµα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραλάβουν οι ίδιοι ή µε κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους (µε απλή εξουσιοδότηση υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο µε σφραγίδα της εταιρείας), από τα γραφεία του ΙΜΕ σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες (10:00 15:00) από τα γραφεία του ΙΜΕ (Πουλοπούλου 38, Αθήνα, το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, το οποίο είναι πρωτότυπο, αριθµηµένο, σφραγισµένο και µονογραµµένο από το ΙΜΕ από την 10 η Φεβρουαρίου 2014 έως και την 7 η Μαρτίου Οι υποψήφιοι δύνανται επίσης να παραλάβουν το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, στις ίδιες προθεσµίες, µέσω κατάλληλα εξουσιοδοτηµένου από τον υποψήφιο ή νόµιµο εκπρόσωπό του υποψηφίου, µε σφραγίδα της εταιρείας, ταχυµεταφορέα, ο οποίος και θα καταθέσει για την παραλαβή του εντύπου γραπτή αίτηση του υποψηφίου προς το ΙΜΕ (υπόψη κ. Λάµπρου Αντωνάτου) στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας, το πρόσωπο επικοινωνίας και ο κωδικός σύµβασης (ΥΣΕ-ΑΠ.Ι.4). Τα λοιπά συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού διατίθενται στο κόµβο του ΙΜΕ διαρκώς από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης, µέχρι και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, χωρίς οικονοµικό αντάλλαγµα ιευκρινίσεις σε σχέση µε την παρούσα και τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού παρέχονται από το ΙΜΕ, έως και την 7 η Μαρτίου 2014 Ερωτήσεις δύναται να υποβληθούν έως και την 3 η Μαρτίου Τα ερωτήµατα δύναται να υποβληθούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο λογαριασµό mailto: µέσω τηλεοµοιοτυπίας στον αριθµό , ή τηλεφώνου στα στοιχεία της παραγράφου 7.1 της παρούσας. Σε κάθε επικοινωνία ο υποψήφιος θα αναφέρει τον κωδικό αναφοράς ΥΣΕ-ΑΠ.Ι.4 Οι οιεσδήποτε διευκρινίσεις παρασχεθούν από το ΙΜΕ θα δηµοσιευθούν στον κόµβο του ΙΜΕ από τον οποίο καλούνται µε την παρούσα οι υποψήφιοι να ενηµερώνονται τακτικά για θέµατα που αφορούν τον παρόντα διαγωνισµό ΥΣΕ-ΑΠ.Ι Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία και η σειρά ισχύος τους είναι τα εξής: Η σύµβαση που θα καταρτιστεί και το χρονοδιάγραµµα παράδοσης του έργου Η παρούσα διακήρυξη το κυρίως σώµα Τα παραρτήµατα της παρούσας Ο «Κανονισµός ανάθεσης και εκπόνησης µελετών, σύναψης

13 Ι ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Σελίδα 13 από 32 συµβάσεων Υπηρεσιών και διενέργειας Προµηθειών του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού (ΙΜΕ)» Η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου Η Οικονοµική Προσφορά του αναδόχου. Άρθρο 10ο - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών για τον παρόντα διαγωνισµό είναι η 11 η Μαρτίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00, στα γραφεία του ΙΜΕ, Πουλοπούλου 38, , Αθήνα. Οι υποψήφιοι µπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους όπως προβλέπεται στην παρούσα τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (10:00 15:00) έως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισµού. Η οριζόµενη στο παρόν προθεσµία είναι µεγαλύτερη από την οριζόµενη στο τελευταίο εδάφιο της παρ του Κανονισµού (10 τουλάχιστον ηµέρες από την δηµοσίευση της περίληψης της παρούσας) Οι ενδιαφερόµενοι, καταθέτουν τις προσφορές τους σύµφωνα µε τις προβλέψεις του 16 ου άρθρου του «Κανονισµού». εν προβλέπονται άλλου είδους καταθέσεις των προσφορών, σύµφωνα µε την παράγραφο 16.4 του «Κανονισµού» η οποία δεν εφαρµόζεται στην παρούσα Επισηµαίνεται ότι στα στοιχεία που θα αναγραφούν στον σφραγισµένο φάκελο της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο του «Κανονισµού», θα περιλαµβάνεται και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο του υποψηφίου ( ), το οποίο και θα αποτελεί µέσο έγγραφης επικοινωνίας του ΙΜΕ µε τον υποψήφιο, όπου αυτή η έγγραφη επικοινωνία προβλέπεται στις σχετικές διαδικασίες. Σε περίπτωση αλλαγής του επικοινωνίας σε οιοδήποτε στάδιο των διαδικασιών, ο υποψήφιος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το ΙΜΕ για την αλλαγή αυτή κοινοποιώντας το νέο επικοινωνίας Οι προσφορές θα κατατεθούν σε ένα αντίγραφο και θα έχουν την προβλεπόµενη από τον «Κανονισµό» µορφή και συγκρότηση Όλες οι σελίδες θα είναι µονογραµµένες από τον προσφέροντα ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του, ή από τον κοινό εκπρόσωπο σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας Για την διευκόλυνση της αξιολόγησης των προσφορών συνιστάται να τηρηθεί στην σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης Προσφορά υπό αίρεση ή µη σύµφωνη προς τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη Η εξέταση των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 18 ο άρθρο του «Κανονισµού» Οι προσφορές θα κατατεθούν µέσα σε σφραγισµένο φάκελο µε την επιγραφή: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ «Προµήθεια εξοπλισµού υλοποίησης και λειτουργίας του έργου», ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΥΣΕ-ΑΠ.Ι.4 Στο επάνω

14 Ι ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Σελίδα 14 από 32 αριστερό µέρος του φακέλου, θα αναγράφεται η επωνυµία του διαγωνιζοµένου, το όνοµα του εκπροσώπου (κοινού εκπροσώπου, στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας προµηθευτών), καθώς και η πλήρης επαγγελµατική διεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax, ) του διαγωνιζόµενου. Σε περίπτωση ένωσης ή Κ/ξίας θα αναγράφονται και τα στοιχεία των µελών της Ο φάκελος Προσφοράς περιέχει τρεις υποφακέλους, επί των οποίων θα αναγράφονται τα ως άνω (παρ της παρούσας) αναφερόµενα στοιχεία. Οι υποφάκελοι, των οποίων τα περιεχόµενα περιγράφονται παρακάτω, στα άρθρα 12, 13 και 14 της παρούσας, θα είναι οι εξής: Σφραγισµένος ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, Σφραγισµένος ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και Σφραγισµένος ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Άρθρο 11 ο - ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ως επίσηµη γλώσσα, για τον παρόντα διαγωνισµό καθώς και για την υλοποίηση των εργασιών της σύµβασης που θα προκύψει από αυτόν, ορίζεται η ελληνική Όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά των προσφορών του παρόντος διαγωνισµού θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, άλλως θα υποβληθούν συνοδευόµενα µε µεταφράσεις στην Ελληνική, νοµίµως επικυρωµένες από ικηγόρο ο οποίος έχει το δικαίωµα αυτό σύµφωνα µε το Ελληνικό ίκαιο. Εξαιρούνται τα φύλλα τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισµού τα οποία επιτρέπεται να υποβάλλονται στα Αγγλικά, εφόσον σε αυτή τη γλώσσα τα διαθέτει ο κατασκευαστής του αντίστοιχου στοιχείου εξοπλισµού Όσα από τα απαιτούµενα, αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα δεν κατατεθούν σε πρωτότυπη έκδοση, τα αντίγραφα αυτών που θα κατατεθούν θα είναι επικυρωµένα από το αρµόδιο Προξενείο ή από άλλη αρµόδια ηµόσια Αρχή της χώρας της έδρας του υποψηφίου, ή από ικηγόρο ο οποίος έχει το δικαίωµα αυτό σύµφωνα µε το Ελληνικό ίκαιο Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα είναι συντεταγµένη στην Ελληνική γλώσσα Η µη συµµόρφωση της προσφοράς ως προς τα ουσιώδη στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν άρθρο έχει σαν συνέπεια την απόρριψη αυτής. Άρθρο 12 ο - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εντός του υποφακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής θα τοποθετηθούν απαραιτήτως τα δικαιολογητικά που αναφέρονται, κατά περίπτωση, στις παρακάτω παραγράφους 12.3 και 12.5 του παρόντος άρθρου. Τα δικαιολογητικά θα είναι αριθµηµένα σύµφωνα µε την αρίθµηση των αντίστοιχων παραγράφων. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα εν επιτρέπεται µετά την περίοδο κατάθεσης προσφορών η υποβολή τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών.

15 Ι ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Σελίδα 15 από ΓΕΝΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Υπεύθυνη δήλωση όπως ισχύει, µε τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, του νοµίµου εκπροσώπου της Επιχείρησης, στην οποία θα αναφέρεται, σε περίπτωση Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., το ΦΕΚ δηµοσίευσης του καταστατικού της Επιχείρησης καθώς και των τυχόν τροποποιήσεών του και η σύνθεση του ιοικητικού της Συµβουλίου. Σε περίπτωση Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή άλλου τύπου Οικονοµικό Φορέα (Κοινωφελές Ίδρυµα, µη κερδοσκοπική εταιρία) θα δηλωθούν τα αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα. Σε περίπτωση αλλοδαπών επιχειρήσεων δηλώνονται τα αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα που προβλέπονται στην νοµοθεσία της χώρας της έδρας του υποψηφίου. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνονται ότι τα αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα (κωδικοποιηµένο καταστατικό, ΦΕΚ µε τροποποιήσεις, ΦΕΚ µε σύνθεση.σ.,...), νόµιµα επικυρωµένα, θα προσκοµισθούν ενώπιον της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών, ή άλλου Οργάνου του Ιδρύµατος, σε πρώτη ζήτηση και µέσα σε προθεσµία πέντε ηµερών. Σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης, στην υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται ο χαρακτήρας της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση τα έγγραφα αυτά θα προσκοµιστούν από τον ανάδοχο της σύµβασης πριν την κατακύρωσή της Απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Επιχείρησης µε την οποία εγκρίνεται η συµµετοχή της στο διαγωνισµό (µεµονωµένης ή σε Κοινοπραξία) για την ανάληψη της προκηρυσσόµενης σύµβασης προµήθειας και ορίζονται οι Νόµιµοι Εκπρόσωποί της για την υπογραφή και κατάθεση (ιδιοχείρως ή ταχυδροµικώς) της προσφοράς. Σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης, θα δηλούται η πρόθεση συµµετοχής του επιχειρηµατία ή διαχειριστή Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ), (ποσοστό 4,17% του προϋπολογισµού µε ΦΠΑ), σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα. Η εγγυητική επιστολή θα έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 120 ηµερολογιακών ηµερών προσµετρούµενες από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας του διαγωνισµού Η εγγυητική επιστολή του προηγούµενου άρθρου, καθώς και κάθε άλλη εγγυητική επιστολή που προβλέπεται στην παρούσα, προέρχονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή και της χώρας προέλευσης του υποψηφίου που έχει το δικαίωµα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, σύµφωνα µε τη εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι συντεταγµένες στα ελληνικά. Σε περίπτωση που δεν είναι συντεταγµένες στα ελληνικά θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους Βεβαίωση ή πιστοποιητικό εγγραφής της επιχείρησης σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο ή ανάλογη ένορκη βεβαίωση. Σε περίπτωση που στην χώρα εγκατάστασης της επιχείρησης δεν τηρείται τέτοιο µητρώο ή δεν τηρείται τέτοιο µητρώο για τον τύπο του οικονοµικού φορέα, θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση - βεβαίωση που θα βεβαιώνει το γεγονός αυτό. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από φορέα που δεν ασκεί εµπορική δραστηριότητα.

16 Ι ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Σελίδα 16 από Σε περίπτωση όπου ο υποψήφιος επιθυµεί να αναθέσει τµήµατα του έργου υπεργολαβικά σε τρίτους, θα πρέπει να περιλάβει στα δικαιολογητικά συµµετοχής του Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου του υποψηφίου, όπως εκάστοτε ισχύει µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, για την ανάθεση αυτή, όπου θα αναφέρει τους υπεργολάβους στους οποίους προτίθεται να αναθέσει συγκεκριµένα τµήµατα του έργου και αντίστοιχες δηλώσεις αποδοχής των υπεργολάβων Στην φάση της υποβολής της προσφοράς του παρόντος διαγωνισµού απαιτείται Υπεύθυνη ήλωση του υποψηφίου, όπως ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, περί µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού στο πρόσωπό του, από τον συγκεκριµένο ιαγωνισµό (Θα πρέπει να αναγραφεί ο τίτλος του παρόντος ιαγωνισµού όπως διατυπώνεται στην παρ. 4.1 της παρούσας), µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του, από τους αναφερόµενους στο άρθρο 45, της Οδηγίας 2004/ 18/ ΕΚ και συγκεκριµένα (Θα αναγραφούν αναλυτικά οι λόγοι αποκλεισµού όπως απαριθµούνται στις παρ. από έως και της παρούσας), καθώς και αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη των προσκόµηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Ο ανάδοχος θα κληθεί να προσκοµίσει τα επί µέρους δικαιολογητικά και έγγραφα, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων της 1 ης παρ. του 25 ου άρθρου του ν. 3614/ 07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας Λόγοι αποκλεισµού από τον διαγωνισµό Κάθε συµµετέχων στον διαγωνισµό αποκλείεται από τον διαγωνισµό εάν: Βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας που είναι εγκατεστηµένος Εκκινήθη εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας που είναι εγκατεστηµένος Καταδικάστηκε για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή του, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου Έχει διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα ή αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή του που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από την αναθέτουσα αρχή και συγκεκριµένα υπάρχει εις βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου, β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης

17 Ι ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Σελίδα 17 από 32 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ε) για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος και για τους έλληνες υποψηφίους σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών, σύµφωνα µε την νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος και για τους έλληνες υποψηφίους σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία Είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως, ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται Αποκλείονται όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω (12.3.8) κυρώσεις Αποκλείονται επίσης οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος τους Στην φάση συµµετοχής στον διαγωνισµό και υποβολής της προσφοράς οι υποψήφιοι ανάδοχοι που προσκοµίζουν την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου δεν υποχρεούνται να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά της παραγράφου έως και Τα δικαιολογητικά αυτά υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να τα προσκοµίσουν κατόπιν σχετικής ειδοποίησης του ΙΜΕ και πριν την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 17.1 της παρούσας Όταν το ΙΜΕ ζητεί από τον υποψήφιο να αποδείξει ότι δεν εµπίπτει σε καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους και αποδέχεται ως επαρκή αποδεικτικά στοιχεία πιστοποιητικά εκδιδόµενα από αρµόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του διαγωνιζόµενου, από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις Όταν το ΙΜΕ ζητεί από τον υποψήφιο να αποδείξει ότι δεν εµπίπτει σε καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο , αποδέχεται ως επαρκές αποδεικτικό στοιχείο απόσπασµα ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισότιµο έγγραφο εκδιδόµενο από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του διαγωνιζόµενου, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούται η ανωτέρω προϋπόθεση. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου εφ' όσον ζητείται από το ΙΜΕ το αποδεικτικό της παραγράφου αυτής θα πρέπει να αναφέρεται στο νόµιµο εκπρόσωπο αυτού.

18 Ι ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Σελίδα 18 από Για τις οµόρρυθµες και τις ετερόρρυθµες εταιρείες τα ανωτέρω δικαιολογητικά απαιτούνται και για τους οµορρύθµους εταίρους αυτών Όταν το ΙΜΕ ζητεί από τον υποψήφιο να αποδείξει ότι δεν εµπίπτει σε καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους και , αποδέχεται ως επαρκή αποδεικτικά στοιχεία πιστοποιητικά (πχ φορολογική ενηµερότητα ή ισοδύναµο έγγραφο) εκδιδόµενα από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους Όταν το ΙΜΕ ζητεί από τον υποψήφιο να αποδείξει ότι δεν εµπίπτει σε καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο , αποδέχεται ως επαρκές αποδεικτικό στοιχείο υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ή του νοµίµου εκπροσώπου του εφ' όσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής από δηµόσια αρχή ιευκρινίζεται ότι εάν τα ως άνω έγγραφα και πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του διαγωνιζόµενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου επαγγελµατικού φορέα της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του. Εάν στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού Σε περίπτωση φυσικών προσώπων ή ατοµικών επιχειρήσεων τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να αφορούν τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα ή τις ατοµικές επιχειρήσεις. Σε περίπτωση ανωνύµων εταιριών τα δικαιολογητικά των παρ , , , , πρέπει να αφορούν το νοµικό πρόσωπο ενώ αυτά των παρ τον νόµιµο εκπρόσωπο όπως αυτός προσδιορίζεται από την χορήγηση γενικής εξουσιοδότησης εκπροσώπησης από το Σ της ανώνυµης εταιρείας. Σε περίπτωση άλλου τύπου εταιριών (ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ κλπ) τα ως τα δικαιολογητικά των παρ , , , , πρέπει να αφορούν το νοµικό πρόσωπο ενώ αυτά της παρ τους διαχειριστές τους. Σε περίπτωση τέλος ένωσης προµηθευτών, τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να προσκοµίζονται από το κάθε ένα µέλος αυτής, ανάλογα µε τη νοµική του µορφή Το ΙΜΕ έχει την δυνατότητα να ζητήσει επίσης πιστοποιητικό µη φυγόποινης πράξης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε εκκρεµότητα αδίκηµα σχετικό µε τα αδικήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 45 της οδηγίας 2004/ 18 ΕΚ. Το πιστοποιητικό αυτό απαιτείται µόνο σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου που θα προσκοµιστεί αναγράφει ένδειξη άλλη από «µηδέν» Σε κάθε περίπτωση πριν την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών της παραγράφου Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου, πλην του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίµηνο. Η φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα θα πρέπει να είναι εν ισχύ.

19 Ι ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Σελίδα 19 από ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Αντίγραφα των δηµοσιευµένων ισολογισµών των τριών τελευταίων λογιστικών ετών (συνοπτική παρουσίαση). Σε περίπτωση εταιρίας ή/ και γενικότερα οικονοµικού φορέα, προερχόµενης από χώρα στην οποία δεν υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση ή/ και που δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση για τον συγκεκριµένο τύπο φορέα, αρκεί η κατάθεση πίνακα στον οποίο να εµφανίζονται τα αντίστοιχα οικονοµικά µεγέθη και κυρίως ο κύκλος εργασιών, συνοδευόµενη από δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του φορέα για την ακρίβεια των στοιχείων. Με την ίδια δήλωση θα βεβαιώνεται επίσης το γεγονός ότι στην χώρα την οποία εδρεύει η εταιρία ή/ και για τον συγκεκριµένο τύπο φορέα, δεν υπάρχει η υποχρέωση δηµοσίευσης των στοιχείων αυτών. Οι υποψήφιοι πρέπει κατ ελάχιστον να έχουν µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών αθροιστικά για τα 3 τελευταία έτη (2010, 2011 και 2012) ίσο µε το 100% του προϋπολογισµού του Έργου. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή κοινοπραξίας το όριο αυτό αφορά αθροιστικά τον κύκλο εργασιών όλων των µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας για τα 3 τελευταία έτη Επισηµαίνεται ότι ο υποψήφιος ή οι συµπράξεις υποψηφίων δύναται να στηριχθούν και στην χρηµατοοικονοµική δυνατότητα άλλων φορέων που διαθέτουν την χρηµατοοικονοµική επάρκεια µε βάση τα προβλεπόµενα στην παρούσα, υπό την προϋπόθεση ο υποψήφιος να προσκοµίσει τα αναγκαία έγγραφα που θα αποδεικνύουν ότι αφενός οι τρίτοι αυτοί φορείς έχουν την χρηµατοοικονοµική επάρκεια όπως ανωτέρω παράγραφος και ταυτόχρονα ότι παρέχουν τους σχετικούς πόρους στον υποψήφιο ή ένωση υποψηφίων Η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών διατηρεί το δικαίωµα να καλέσει την υποψήφιο να παρέχει τις σχετικές επί των υποβληθέντων στοιχείων διευκρινίσεις εντός εύλογης προθεσµίας που θα ορίσει στην σχετική πρόσκλησή της ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή του υποψηφίου αποτελεί η απόδειξη ότι έχει υλοποιήσει πλήρως κατ ελάχιστον 1 συναφές έργο εντός της τελευταίας τριετίας, µε προϋπολογισµό ίσο κατ ελάχιστον µε το 50% του προϋπολογισµού του Έργου, από την και εντεύθεν. Σε περίπτωση υλοποίησης περισσότερων συναφών έργων το όριο αυτό αφορά αθροιστικά τους προϋπολογισµούς των ανωτέρω έργων. Ως συναφές έργο ορίζεται εκείνο το έργο που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων οπωσδήποτε την προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής και παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών εγγύησης Απαιτείται να υποβληθεί συνοπτική περιγραφή του συναφούς έργου το οποίο υλοποίησε καθώς και σχετική βεβαίωση υλοποίησης ως ακολούθως:

20 Ι ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Σελίδα 20 από 32 Τίτλος έργου Συνοπτική περιγραφή Αναθέτων φορέας Περίοδος υλοποίησης Περιγραφή συνηµµένης βεβαίωσης Ως βεβαίωση υλοποίησης γίνεται δεκτό απόσπασµα του σχετικού πρακτικού παραλαβής ή βεβαίωση υλοποίησης του έργου, ή βεβαίωση παραλαβής του, ή τελικό τιµολόγιο, ή άλλο ισοδύναµο στοιχείο, ανάλογα µε το θεσµικό πλαίσιο στο οποίο εκτέλεσε το συναφές αυτό έργο, που θα προσκοµίσει ο υποψήφιος. Σε κάθε περίπτωση οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν µεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, µε πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, µε βεβαίωση του αποδέκτη των προµηθειών, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, µε απλή δήλωση του οικονοµικού φορέα Για πληροφοριακούς λόγους ο υποψήφιος καλείται να περιλάβει στον φάκελο των δικαιολογητικών του ένα σύντοµο προφίλ του φορέα του. ιευκρινίζεται ρητώς ότι το στοιχείο αυτό δεν αξιολογείται Η Ε ΑΠ διατηρεί το δικαίωµα να καλέσει τον υποψήφιο παρέχει τις σχετικές επί των υποβληθέντων στοιχείων διευκρινίσεις εντός εύλογης προθεσµίας που θα ορίσει στην σχετική πρόσκλησή της, σύµφωνα µε την παρ του κανονισµού. Άρθρο 13 ο - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στον υποφάκελο τεχνικής προσφοράς περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: Τεχνική έκθεση Η τεχνική έκθεση θα περιλαµβάνει συµπληρωµένο τον πίνακα του παραρτήµατος VIII στον οποίο θα δηλώνεται το ακριβές στοιχείο (κατασκευαστής και ακριβές µοντέλο) που προσφέρεται για την κάλυψη της κάθε απαίτησης της παρούσας. Θα περιλαµβάνει επίσης συµπληρωµέους τους πίνακες των παραρτηµάτων IX έως XX στους οποίους θα δηλώνονται τα τεχνικά χαρακτηρτιστικά των προσφερόµενων στοιχείων. Μαζί θα υποβάλλονται τα απαραίτητα στοιχεία για την πιστοποίηση των προσφερόµενων χαρακτηριστικών. Αυτά µπορεί να είναι είτε έντυπα τεχνικά έγγραφα των προσφερόµνων στοιχείων, ή και ακριβείς διευθύνσεις διαδικτυακών τόπων που αναφέρονται σε αυτά Χρονοδιάγραµµα Το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα της υλοποίησης του έργου θα περιλαµβάνει συµπληρωµένο τον πίνακα του παραρτήµατος XXI στον οποίο θα δηλώνεται ο χρόνο παράδοσης για καθένα από τα προσφερόµενα στοιχεία. ιευκρινίζεται πως ο χρόνος παράδοσης δύναται να διαφοροποιείται για καθένα από τα προσφερόµενα στοιχεία Έκθεση εγγυήσεων Η έκθεση εγγυήσεων θα περιλαµβάνει συµπληρωµένο τον πίνακα του παραρτήµατος XXII, στον οποίο θα δηλώνεται η διάρκεια συντήρησης και ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε Ρ Γ Ο : «Ακαδηµία Πλάτωνος Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών» ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: «Συγγραφικές και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : «Ακαδημία Πλάτωνος Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών»

Ε Ρ Γ Ο : «Ακαδημία Πλάτωνος Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών» Ε Ρ Γ Ο : «Ακαδημία Πλάτωνος Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «Υπηρεσίες οργάνωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε.Δ.Υ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθη 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.773 Ταχ. Δ/νση : Ανδρέου Δημητρίου 1 ΞΑΝΘΗ - Τ.

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για το έργο «Εργαστήριο Μεθοδολογιών Ελέγχου και Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ» Κ.Α. 35.6692.002, Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.Π. : ΠΠ 01/1.6.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Αντικείμενο Πρόσκλησης Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής των ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ & COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚEΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:668 Αθήνα, 30 Μαΐου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:668 Αθήνα, 30 Μαΐου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:668 Αθήνα, 30 Μαΐου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 322.055,00 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΟΥ (PTZ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩ GPRS 2G/3G/4G» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ13/122016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.)

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60, ΤΚ.106 79 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/4/2017 Αρ.πρωτ: 8756 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/4/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Aρ. Αναρτ. :PR_10765_20160624 Α.Μ. : 10765 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΡΓΟ : Προµήθεια Φωτοτυπικού υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έτους 2011 των Υπηρεσιών του ήµου. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών - Αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον ανοικτό διαγωνισμό «Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: «ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΔΑ: 7ΡΛΕΩΚ3-Μ2Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17369 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε Ρ Γ Ο : «Ακαδηµία Πλάτωνος Η πολιτεία και ο Πολίτης» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6: «Προµήθεια εξοπλισµού, λειτουργία έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα Κατάλογος παρόμοιας φύσης παροχής υπηρεσιών Πίνακας των υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών», Δράση 1.4.α/13 : «Σταυροδρόμια Τέχνης» που εντάσσεται στην Προτεραιότητα 1: «Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Αγ. Σπυρίδωνος 122 10 Αιγάλεω Ιστοσελίδα: http:// www. teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Κουρτερίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: 6ΩΝ1469Β7Θ-9Γ8 Α.Δ.Α.Μ: 16PROC004166444 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για το έργο «Υπηρεσία Αποµακρυσµένης πρόσβασης χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρµόδιος:Παναγόπουλος Β. ΤΗΛ.: 213.1314570 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 17-12-2013 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο Αρ.πρωτ.:620/190/17-12-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507

Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περαία, 07.02.2014 Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Επαναπροκυρησσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 14 / 12 /2016 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αρ. Πρωτ. : 66373 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 26613 62767 781 FAX: 26610 25555 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Ηγουμενίτσα, 08/03/2016 Αρ. πρωτ. 4770

Ηγουμενίτσα, 08/03/2016 Αρ. πρωτ. 4770 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα Πληροφορίες: Γριβα Ειρήνη Τηλ.: 2665 3 61213 E-mail: irinigriva@1345.syzejxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ»

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ06/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.378,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS Πράξη «Εισαγωγική Επιμόρφωση για Νεοδιόριστους και Προσλαμβανόμενους DEVELOPMEN ως Αναπληρωτές DEVELOPMENT AGENCY Εκπαιδευτικούς Σχολικού Έτους 2012-13» Date:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41523 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΤΕΥΧΟΣ 8

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Το περιεχόμενο θα ανανεώνεται συνεχώς 12/6/2012 Σελ. 1 από 5

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Το περιεχόμενο θα ανανεώνεται συνεχώς 12/6/2012 Σελ. 1 από 5 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΩΝ & ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Υ2568 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο 21 / 05/2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41508 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ 6 : ΤΕΥΧΟΣ 7 : ΤΕΥΧΟΣ 8 : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών: ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1946 Θεσσαλονίκη, 23.08.2016 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ E-ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22 Τίτλος: «Προµήθεια ασφάλτου για αποκατάσταση ασφαλτικών φθορών του.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα