Μαρία Παλάσκα, Φιλόλογος, Επιµορφώτρια Β επιπέδου στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαρία Παλάσκα, Φιλόλογος, Επιµορφώτρια Β επιπέδου στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, mpalask@sch.gr"

Transcript

1 «Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο µάθηµα της Ιστορίας: γιατί και πώς». Μαρία Παλάσκα, Φιλόλογος, Επιµορφώτρια Β επιπέδου στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, ιδάσκοντας Ιστορία στην εποχή της κοινωνικής δικτύωσης Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση αποτελεί επίπονη αλλά και επίµονη επιδίωξη των εκπαιδευτικών συστηµάτων σε όλο τον κόσµο. Στη χώρα µας όπως και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν επενδυθεί πολλοί πόροι αλλά και πολλές ελπίδες. Η ως τώρα εµπειρία δείχνει ότι το θέµα της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ είναι µία εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση κι αυτό, γιατί λανθάνει εν πολλοίς η αντίληψη ότι οι ΤΠΕ είναι τα θαυµατουργά εκείνα µέσα που θα φέρουν την πολυπόθητη προσαρµογή της εκπαίδευσης στη νέα εποχή της γνώσης και της πληροφορίας. Επιπρόσθετα, η µέχρι τώρα πρακτική έχει αποδείξει ότι η συστηµατική χρήση των ΤΠΕ για τη διδασκαλία συγκεκριµένων γνωστικών αντικειµένων-µεταξύ των οποίων και η Ιστορία-απαιτεί συνεχή και αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη, συγκεκριµένους χώρους(εργαστήρια ), συνεργασίες διαφορετικών ειδικοτήτων και στις περισσότερες περιπτώσεις αλλαγές νοοτροπίας και αντιλήψεων 1. Συνέπεια αυτού του γεγονότος είναι η χρήση του Η/Υ, ως εργαλείου αλλά και περιβάλλοντος µάθησης µέσα στη σχολική τάξη, να είναι πολύ περιορισµένη και να παρουσιάζεται ως µία «µοναδική» ή και κατ εξαίρεση δραστηριότητα. Ωστόσο, το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας -και δη των φιλολόγων-σε θέµατα που αφορούν την καθηµερινή εκπαιδευτική πρακτική και την βελτίωσή της µέσα από συνεργατικές διαδικασίες αλλά και διαδικασίες ενεργητικής µάθησης είναι έντονο και βαίνει συνεχώς αυξανόµενο. 2 εν είναι τυχαίο ότι τα περισσότερα προγράµµατα Επιµόρφωσης (Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική) που πραγµατοποιούνται αυτήν την χρονική περίοδο-ξεκίνησαν στις 13 εκ και θα ολοκληρωθούν αρχές Ιουνίου, στελεχώνονται από φιλολόγους ενώ δεν συγκροτήθηκαν πολλά τµήµατα άλλων ειδικοτήτων. 1 Β. Μπαλτά, «Οι ΤΠΕ ως πρόκληση για τον φιλόλογο: παραδοχές και ζητούµενα», εισήγηση στην Ηµερίδα: Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων: η διδακτική των ΤΠΕ,Αθήνα, Έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Οι αντιλήψεις των καθηγητών για το µάθηµα της Ιστορίας στο Λύκειο: Πρόγραµµα Σπουδών - ιδακτική Μεθοδολογία - Αξιολόγηση του µαθήµατος Επιµόρφωση: προσπελάστηκε τελευταία φορά:

2 Σταδιακά, µάλιστα, γίνεται πλέον φανερό, ότι µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία δίνεται προστιθέµενη αξία στο γνωστικό αντικείµενο και επιχειρείται µία σηµαντική αλλαγή στο µαθησιακό περιβάλλον που ευνοεί εν τέλει τη µάθηση. Για τον λόγο αυτόν, µε γνώµονα τις νέες θεωρίες για τη µάθηση, σύµφωνα µε τις οποίες, κάνουµε λόγο για µετεξέλιξη της εκπαιδευτικής πρακτικής όπου το ενδιαφέρον µετατοπίζεται από τη διδασκαλία στη µάθηση µέσα από την ενίσχυση της αυτονοµίας της σε αυθεντικά επικοινωνιακά πλαίσια 3 δηµιουργήθηκαν και εγκρίθηκαν από το Π.Ι. λογισµικά τα οποία, ανταποκρινόµενα στις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές, περιλαµβάνουν δυνατότητες αλληλεπίδρασης αλλά και εκµάθησης συγκεκριµένων δεξιοτήτων προσφέροντας χώρο για αποθήκευση µεγάλου όγκου πληροφοριών. Τέτοια λογισµικά είναι : 1. «ΙΣΤΟΡΙΑ Α Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 2. «ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 3. «ΣΕΙΡΑ «ΘΥΜΗΣΙΣ» (Ηρόδοτος,Οµηρικά έπη, Ανθολόγιο) 4. ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ» ΘΕΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 5. «ΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ Α» 6. «ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΑΣ ΠΡΟΓΟΝΩΝ» (Ιστορία Α Γυµνασίου) 7. «ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ CENTENNIA» 8. «ΚΑΣΤΑΛΙΑ» 9. «ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» 10. «ΤΟ 21 ΕΝ ΠΛΩ» 11. «ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΟ» Γυµνασίου και Λυκείου. Η διδακτική προσέγγιση των παραπάνω λογισµικών βασίζεται στις γενικές αρχές που αφορούν στην εποπτικότητα, τη διερευνητική µέθοδο και την οµαδική διδασκαλία, τη διαθεµατική προσέγγιση καθώς και στην αυτενέργεια ως παράγοντα εµπέδωσης του γνωστικού αντικειµένου και επέκτασης της γνώσης σε άλλες περιοχές, γενικά επιδιώκεται να βοηθηθούν οι µαθητές να κατακτήσουν την ιστορική γνώση µόνοι τους και όχι µέσα από την αφήγηση του διδάσκοντα. Προσδοκώµενο αποτέλεσµα είναι η άσκησή τους στην αυτενεργό έρευνα, την αυτόνοµη εργασία κατά την ανεύρεση αιτιωδών σχέσεων, την αξιολόγηση πληροφοριών και την κριτική αντιµετώπισή τους, ώστε το µάθηµα να γίνεται πιο ζωντανό και ελκυστικό. Αξίζει να τονίσουµε ότι οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση προσεγγίζονται από 2 ρεύµατα: ως νοητικά εργαλεία και ως πηγές πληροφόρησης και επικοινωνίας (Κυνηγός- ηµαράκη,2002). Η πρώτη προσέγγιση δίνει έµφαση σε εξειδικευµένες εφαρµογές στις οποίες έχει δοθεί το όνοµα «διερευνητικό λογισµικό» που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για την εκπαίδευση, ενώ η δεύτερη προσέγγιση δίνει έµφαση σε εφαρµογές 3 Επιµέλεια Χ. Κυνηγός κ.άλ.«νοητικά εργαλεία και Πληροφοριακά µέσα»,καστανιώτης, Αθήνα

3 πληροφόρησης και επικοινωνίας µε δραστηριότητες στο διαδίκτυο και στα προσφερόµενα από αυτό εργαλεία της κοινωνικής δικτύωσης (WEB 02). Συνεπώς, θεωρείται βέβαιο ότι η δυναµική τους διαµορφώνει ένα νέο µαθησιακό περιβάλλον που µπορεί να συντελέσει στη βελτίωση της εκπαιδευτικής πρακτικής αλλά χωρίς, σε καµιά περίπτωση, την αντικατάσταση του διδάσκοντα. Σαφώς δε η αξιοποίησή τους προϋποθέτει κάποιες σηµαντικές αλλαγές στους ρόλους των µαθητών όσο και των διδασκόντων. Με άλλα λόγια οι διδακτικές προτάσεις που εισηγούνται οι ΤΠΕ, και βρίσκουν εφαρµογή και στο µάθηµα της Ιστορίας, βασίζονται στις παιδαγωγικές απόψεις που διατυπώθηκαν ήδη από τις τελευταίες δεκαετίες του περασµένου αιώνα και υποστήριζαν ότι η αποτελεσµατικότητα της µάθησης δε συνδέεται µόνο µε τις γνώσεις που θα αποκτήσει ο µαθητής αλλά και µε τις δεξιότητες που θα αναπτύξει, οι οποίες θα του επιτρέψουν να προσδιορίσει, να κατανοήσει, να αναλύσει αλλά και να ερµηνεύσει τα ιστορικά προβλήµατα. Κρίνουµε σκόπιµο να παραθέσουµε µερικούς από τους κυριότερους λόγους για τους οποίους εκτιµούµε ότι η χρήση των ΤΠΕ µπορεί να υποστηρίξει αποτελεσµατικά το έργο του εκπαιδευτικού στο µάθηµα της Ιστορίας: Παρέχουν πρόσβαση σε πολυφωνικές και πολυτροπικές ιστορικές πηγές και καθιστούν δυνατή την πολυπρισµατική προσέγγιση των εξεταζόµενων ιστορικών θεµάτων: προαγωγή ερευνητικών δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης. ίνουν πρόσβαση σε εικαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και καθιστούν το µάθηµα ελκυστικότερο µε συνέπεια τη διέγερση του ενδιαφέροντος των µαθητών/ ενίσχυση βιωµατικότητας και εποπτικότητας. Συµβάλλουν στη µετάβαση από την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική στη µαθητοκεντρική διδασκαλία, αφού οι µαθητές καλούνται να εντοπίσουν και να επιλέξουν µόνοι τις πηγές τους, ενώ στην παραδοσιακή διδασκαλία αυτές επιλέγονταν αποκλειστικά από τον εκπαιδευτικό. Προάγουν την ενεργητική µάθηση, τη διατύπωση ερωτηµάτων και υποθέσεων από τους µαθητές και την ικανότητα να καταστρώνουν σχέδια για την ανεύρεση των σωστών απαντήσεων στα ερωτήµατα. Επιτρέπουν και ενθαρρύνουν την εκπόνηση πολυδιάστατων συνθετικών εργασιών µε συνδυασµό κειµένου, εικόνας, πίνακα, γραφήµατος, ήχου, video κτλ., καθώς και τη δηµοσιοποίηση των εργασιών αυτών στο διαδίκτυο. Προάγουν τη διεπιστηµονικότητα/ διαθεµατικότητα, γιατί αξιοποιούν γνώσεις και δεξιότητες των µαθητών από διάφορα γνωστικά αντικείµενα. Εξασφαλίζουν τη δυνατότητα της διδασκαλίας µε τηλεδιάσκεψη, της επικοινωνίας και της συνεργασίας µε µαθητές ακόµη και πολύ αποµακρυσµένων σχολείων ή και διαφορετικών περιοχών και χωρών. Αυτό 3

4 συντελεί στην ενίσχυση της οµαδοσυνεργατικής µάθησης καθώς και στην άρση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων. Παρακάτω καταγράφουµε έννοιες της Ιστορίας που παρουσιάζουν δυσκολία κατανόησης από τους µαθητές, ενέργειες που µπορούν να γίνουν καθώς και διδακτικές εφαρµογές µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ : 4 Έννοιες Αναζήτηση αιτίων /κατανόηση του ιστορικού γεγονότος κατανόηση της συµπεριφοράς του ανθρώπου σε συγκεκριµένες καταστάσεις Ενέργειες Κατηγοριοποίησή τους σε πίνακες δεδοµένων, βάσεις δεδοµένων ή λογιστικών φύλλων, χρήση /καταγραφή σε νοητικούς χάρτες, αναζήτηση στο διαδίκτυο Εργαλεία εφαρµογής MsΟffice Ιστορικά αρχεία, Webquests, Cmap tools Μελέτη/ ιαχρονική εξέταση ενός θέµατος /µελέτη αλλαγών µέσα στον χρόνο µε σύγκριση τεκµηρίων (είδος, υλικό, χρήση κ.λ.π.) Αξιοποιώντας και διαδίκτυο. λογισµικά ιαδραστκοί χάρτες (π.χ.centennia, Περιπλάνηση στο χώροχρόνο), googlemaps, google earth Υλικό µουσείων Η έννοια του χρόνου σε σύνδεση µε τον χώρο, µε το ιστορικό γεγονός και την ιστορική περίοδο Σύνδεση χώρου χρόνου και πολιτισµικής εξέλιξης Αξιοποιώντας λογισµικά και διαδίκτυο, βάσεις δεδοµένων ή λογιστικών φύλλων, εργαλεία παρουσιάσεων Αξιοποιώντας λογισµικά και διαδίκτυο, βάσεις δεδοµένων ή λογιστικών φύλλων, εργαλεία παρουσιάσεων, καταγραφή σε νοητικούς χάρτες MsΟffice, Επίσηµα έγγραφα MsΟffice C map tools, (αναζήτηση 4 Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιµόρφωσης, τ.3, σελ , E.A.I.T.Y, Απρίλιος

5 αρχαιολογικών χώρων) Αφήγηση ηµιουργία πολυτροπικού κειµένου (κείµενο, εικόνα, γραφήµατα διαγράµµατα, υπερδεσµοί) και ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Ιστορική µέθοδος Αναζήτηση υλικού, συλλογή τεκµηρίων, ανάλυση γραπτών πηγών, άντληση πληροφοριών από ηλεκτρονικές πηγές,αξιοποιώντας λογισµικά, διαδίκτυο, πίνακες δεδοµένων κ.λ.π. Εγκυκλοπαίδειες, βιβλιοθήκες (µηχανή αναζήτησης) Web 02 Webquests, (πλούσια αρθρογραφία) Μέσα από τις παραπάνω προτεινόµενες δραστηριότητες οι µαθητές «µαθαίνουν κάνοντας» - learning by doing -, εξοικειώνονται µε την: εµβάθυνση/ κατανόηση του χρόνου καλλιέργεια αντίληψης του ιστορικού χρόνου και των ιστορικών επιπέδων αποκάλυψη παραγόντων, δυνάµεων ή δοµών διασύνδεση γεγονότων ανασύνθεση δράσης του ανθρώπου κατανόηση της ιστορικής δράσης άσκηση κριτικής στο παρελθόν έννοια της ιστορικής συνείδησης κατανόηση, ερµηνεία του παρόντος ένταξη προσωπικής δράσης επιδίωξη βελτίωσης συνθηκών ζωής. ιδακτική εφαρµογή Επιχειρώντας µία διδακτική εφαρµογή των όσων εκθέτουµε παραπάνω, παραθέτουµε µία διδακτική πρόταση -υπό µορφήν project- στην ενότητα του βιβλίου Αρχαία Ιστορία της Α Γυµνασίου: Η ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ-Η διαδικασία της Μόρφωσης- Ο Αθηναίος και η εργασία-η Αθήνα γιορτάζει» σελ (Σηµείωση: η ενότητα επιλέχθηκε γιατί µε την κατάλληλη προσαρµογή των δραστηριοτήτων µπορεί να διδαχθεί και στους µαθητές της Α Λυκείου). Στόχοι της διδασκόµενης ενότητας, είναι: 5

6 να µάθουν οι µαθητές το σύστηµα παιδείας που επικρατούσε στην αθηναϊκή κοινωνία, να κατανοήσουν τον ρόλο του πνευµατικού κλίµατος στην ολοκλήρωση του παιδευτικού έργου στην Αθήνα κατά την κλασική περίοδο, να κατανοήσουν τον ρόλο τους εµπορίου στην οικονοµική ανάπτυξη της Αθήνας να µάθουν για τις σπουδαιότερες αθηναϊκές γιορτές µέσα από την αναζήτηση, την επεξεργασία, τη σύνθεση την καταγραφή και την έκθεση πληροφοριών που πήραν από πηγές, να καλλιεργήσουν τη δεξιότητα για την κριτική ανάγνωση της διαδικτυακής πληροφορίας και να ασκηθούν στην παράλληλη καλλιέργεια του γραµµατισµού µε τον νέο γραµµατισµό, να εξοικειωθούν µε τον καθορισµό των στόχων τους, τον σχεδιασµό, την παρακολούθηση, την εφαρµογή και την αξιολόγηση συγκεκριµένων δραστηριοτήτων. Για την υλοποίηση των ανωτέρω στόχων υποδεικνύονται στους µαθητές ενδεικτικά τα λογισµικά «Ιστορία Α - Β -Γ Γυµνασίου», «Στα ίχνη των αρχαίων µας προγόνων», «Κασταλία» και προτείνονται ενδεικτικοί δικτυακοί τόποι π.χ. Οι δραστηριότητες που προτείνονται στους µαθητές στοχεύουν ώστε οι µαθητές: να αναπτύξουν ικανότητες διερεύνησης ενός θέµατος µε λογισµικά αλλά και µε εργαλεία του διαδικτύου να εξοικειωθούν µε την αξιοποίηση ιστορικών πηγών να ασκηθούν στη συνεργατική καταγραφή της ιστορικής πληροφορίας να αναπαραστήσουν την ιστορική πληροφορία µε ποικίλους τρόπους και, τέλος, να κοινοποιήσουν τα αποτελέσµατα των ερευνών τους µέσα από τα εργαλεία. Επισήµανση: Αντιγράφουµε από το βιβλίο του εκπαιδευτικού 5 «..θέλουµε να τονίσουµε ότι σκοπός του µαθήµατος της Ιστορίας δεν είναι η αποµνηµόνευση από τον µαθητή γεγονότων, ονοµάτων και χρονολογιών, αλλά η στοιχειώδης κατανόηση µιας συγκεκριµένης εποχής και το 5 Αρχαία Ιστορία Α Γυµνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού, σελ.68, Ο.Ε..Β.,

7 ξαναζωντάνεµα, κατά το δυνατόν, των ανθρώπων της. Συµπληρώνουµε ότι αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε άριστο τρόπο µέσω των ΤΠΕ. Προτεινόµενες δραστηριότητες: Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες : ερευνητές-αρχαιολόγοι, καταγραφείς, εικονογράφοι, δηµοσιογράφοι και αναλαµβάνουν να επεξεργαστούν τις ακόλουθες θεµατικές ενότητες: Εργασία και Επαγγέλµατα - Ο θεσµός της Οικογένειας- Γιορτές Μόρφωση. Στη συνέχεια: καταγράφουν σε αρχεία τις πληροφορίες που συλλέγουν από διαφορετικές πηγές(έντυπες και ηλεκτρονικές) συζητούν τη διαχρονική εξέλιξη των επαγγελµάτων µελετούν τον τρόπο αναβίωσης των γιορτών στον τόπο καταγωγής τους ή στον τόπο όπου ζουν συγκρίνουν και σχολιάζουν τις οµοιότητες και τις διαφορές της Αθήνας της κλασικής και της σύγχρονης εποχής παρακολουθούν την εξέλιξη του θεσµού της οικογένειας στη σηµερινή εποχή στη χώρα µας αλλά και αλλού σχολιάζουν τη θέση της γυναίκας τότε και σήµερα ενθαρρύνονται να δηµιουργήσουν δικά τους video (Microsoft Movie Maker) καταγράφοντας δραστηριότητες από τα επαγγέλµατα των γονιών τους, γιορτές και έθιµα του τόπου τους επιλέγουν τον τρόπο παρουσίασης του υλικού τους: υποδεικνύεται να δηµιουργήσουν ένα ιστολόγιο στο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο (www.sch.gr στην ενότητα: Εκπαιδευτικές κοινότητες και Ιστολόγια, όπου, πλέον από τις 6 Φεβρ.2011, έχουν πρόσβαση και οι µαθητές, αφού τους δίνεται κωδικός). Με τις παραπάνω προτεινόµενες δραστηριότητες αξιοποιούνται όλα τα είδη των πηγών (έντυπες και ηλεκτρονικές) αλλά και τα νέα προϊόντα του ιαδικτύου. (Το Web02 λειτουργεί ως καινοτόµος χώρος δηµοσίευσης και ιστορικών έργων). Αξίζει να σηµειώσουµε ότι, µε αυτόν τον τρόπο της διδακτικής προσέγγισης της εν λόγω ενότητας, ζωντανεύει η ιστορία λόγω της ενεργούς συµµετοχής των µαθητών καθώς τα κείµενα που παράγονται από τους µαθητές µας χάνουν το αµετάβλητο στοιχείο, αποκτούν νέες δυνατότητες διαρκούς ενηµέρωσης αφού η ανάπτυξη του περιεχοµένου τους ανταποκρίνεται στη δυνατότητα διαδικτυακής τους συνεργασίας. Με άλλα λόγια δηµιουργείται ένα κατάλληλο µαθησιακό περιβάλλον και µέσα από συνεργασίες, συζητήσεις, αναζητήσεις πάνω σε θέµατα που είναι 7

8 συνδεδεµένα µε τον πραγµατικό τους κόσµο µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν, δηµιουργώντας το δικό τους πολυµεσικό υλικό που το αναρτούν σε ένα διαδικτυακό διαδραστικό ηµερολόγιο 6. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι στην ανάθεση συνθετικών εργασιών προτείνεται και συνεργασία των καθηγητών της Ιστορίας, των Αρχαίων Ελληνικών, της Οικιακής Οικονοµίας, των Καλλιτεχνικών, των Ξένων Γλωσσών, της Πληροφορικής αλλά και άλλων ειδικοτήτων. Επίσης, οι συνθετικές αυτές εργασίες µπορούν να πλαισιωθούν και µε άλλες παράλληλες δραστηριότητες, όπως επισκέψεις των µαθητών σε αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία για παράδειγµα διοργάνωση επίσκεψης στη µόνιµη έκθεση του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα που έχει θέµα: «Σκηνές από την Καθηµερινή Ζωή στην Αρχαιότητα». Μία πρώτη, µάλιστα, εικονική περιήγηση στους χώρους της έκθεσης αυτής µπορεί να γίνει µέσα από τον ιστότοπο του Μουσείου: Αξιοποίηση των ηλεκτρονικών χαρτών στο µάθηµα της Ιστορίας Μία άλλη παράµετρο που αξίζει να σχολιάσουµε είναι η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών χαρτών στο µάθηµα της Ιστορίας. Ο ιστορικός χάρτης αποτελεί ένα αποτελεσµατικό κώδικα επικοινωνίας, όπως είναι οι λέξεις και οι έννοιες στη διδακτική της Ιστορίας. Στη σηµερινή εποχή µε την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση έχει ήδη αρχίσει να γίνεται χρήση και των ηλεκτρονικών διαδραστικών χαρτών παράλληλα µε τους παραδοσιακούς έντυπους χάρτες. Οι ηλεκτρονικοί χάρτες διαθέτουν σε µεγαλύτερο βαθµό και µε µεγαλύτερη συχνότητα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, ενώ προσφέρουν και άλλα πλεονεκτήµατα µέσω της πλοήγησης του χρήστη στον χάρτη, όπως εντοπισµός τοπωνυµίων και σύνδεση µε τη σύγχρονη ονοµασία του τόπου, µέτρηση γεωγραφικών αποστάσεων από σηµεία που µπορεί να επιλέξει ο µαθητής, δυνατότητα εστίασης σε µια περιοχή, εµφάνιση ή απόκρυψη χαρτογραφικών πληροφοριών. Ένα ιδιαίτερα σηµαντικό πλεονέκτηµα των διαδραστικών χαρτών είναι η δυνατότητα που παρέχουν στον µαθητή για διαχείριση επιλεγµένων σηµείων/πληροφοριών του χάρτη καθώς και η δυνατότητα αυτενέργειας, αυτοελέγχου/αυτοαξιολόγησης και καλλιέργειας της ερευνητικής, κριτικής σκέψης. Επισηµαίνεται, επιπροσθέτως ότι µέσω της αξιοποίησης ηλεκτρονικών χαρτών υπηρετείται και η αρχή της ισότιµης πρόσβασης στη γνώση για τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συγκεκριµένα για άτοµα µε προβλήµατα όρασης και ακοής (ΑµεΑ), τα οποία διευκολύνονται σηµαντικά χάρη στις δυνατότητες µεγέθυνσης των πληροφοριών του χάρτη, ηλεκτρονικού σχολιασµού κ.λπ. 6 Βιβίτσου, Μ.(2005):Τα µυστικά της µπλογκόσφαιρας: Τα διαδικτυακά διαδραστικά ηµερολόγια και ο ρόλος τους στη µάθηση, στο Aspects Today,τ.8,59-66, Αθήνα :ΠΕΚΑ Ε. 8

9 Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι ΤΠΕ προσφέρουν δυνατότητες νέων αλλά και ποικίλων τρόπων προσέγγισης και επεξεργασίας του διδακτικού υλικού, παραθέτουµε κάποιους ενδεικτικούς δικτυακούς τόπους όπου βρίσκονται χάρτες 7 : 1. Η µηχανή των χαρτών του National Geographic: 2. Χάρτες Κλασσικής εποχής: 3. Ουράνιος Άτλας-1826: 4. Εθνικό κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής κληρονοµιάς: Αντί επιλόγου: Η αξιοποίηση του Η/Υ στη σχολική τάξη µας φέρνει αντιµέτωπους µε νέες διδακτικές καταστάσεις και προκλήσεις. Οι τρόποι πληροφόρησης αλλάζουν, πολλαπλασιάζονται. Νέα κανάλια επικοινωνίας και µάθησης ανοίγουν προς όλους µας. Ο φόβος του αγνώστου δεν βοηθά. Κύριο µέληµά µας, λοιπόν, ας είναι να εξοικειώσουµε τον µαθητή µε το παράθεµα και την εικόνα αξιοποιώντας τις ΤΠΕ. Έτσι, η κατανόηση της εικόνας και η κριτική προσέγγιση µιας γραπτής µαρτυρίας θα οδηγήσει αβίαστα τον µαθητή στη µάθηση της Ιστορίας, αποφεύγοντας τη στείρα αποµνηµόνευση. Ας δοκιµάσουµε να εντείνουµε την προσπάθειά µας για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική της Ιστορίας κι ας είναι αφετηρία /αφορµή η σηµερινή µας συνάντηση. 7 Προσπελάστηκαν τελευταία φορά