Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 1"

Transcript

1 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς Μιχάλης Κασούτας, Παναγιώτης Κόκκοτας, Ευαγγελία Μανούσου, Μύρωνας Μαυρογιαννάκης Μετάφραση στα ελληνικά: Ναυσικά Καψαλά Εισαγωγή Οδηγός Μελέτης Καλωσορίσατε στον εισαγωγικό οδηγό µελέτης της ηλεκτρονικής σειράς µαθηµάτων. Αυτός ο Οδηγός Μελέτης αποτελεί µία εισαγωγή σε µια ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς µε θέµα την εφαρµογή του Αφηγηµατικού Μοντέλου Διδασκαλίας κατά τη διδασκαλία Φυσικών Επιστηµών µε στόχο να κινητοποιηθούν οι µαθητές και η διαδικασία της µάθησης της επιστήµης να γίνει ευχάριστη και περιεκτική. Η ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων αποτελείται από ηλεκτρονικά µαθήµατα, κάθε ένα από τα οποία έχει τους δικούς του στόχους και καλλιεργεί ειδικές δεξιότητες. Στα περισσότερα από τα µαθήµατα θα βρείτε ενδεικτική ανατροφοδότηση για τις εµπεριεχόµενες δραστηριότητες. Παρόλα αυτά συνιστάται να ολοκληρώσετε τις δραστηριότητες προτού διαβάσετε την ανατροφοδότηση. Επιπλέον οι απαντήσεις της ανατροφοδότησης δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ως οι µόνες σωστές απαντήσεις στις δραστηριότητες ενός µαθήµατος, αλλά ως ενδεικτικές απαντήσεις που θα σας δώσουν µία ιδέα σχετικά µε το τί απαιτείται από κάθε δραστηριότητα. Ο στόχος αυτής της σειράς ηλεκτρονικών µαθηµάτων είναι να εκπαιδεύσει Εκπαιδευτικούς Φυσικών Επιστηµών στο να κάνουν τη διδασκαλία τους ενδιαφέρουσα και κατανοητή µε το να ενσωµατώνουν σε αυτή αφήγηση χρησιµοποιώντας την Ιστορία της Επιστήµης (History of Science (HoS)) εµπλουτισµένη µε στοιχεία της Φύσης της Επιστήµης (Nature of Science (NoS)). Για το σκοπό αυτό, τα µαθήµατα είναι δοµηµένα µε γραµµικό τρόπο ακολουθώντας τα συνήθη «βήµατα» της διαδικασίας που ακολουθείται για την κατασκευή και την αφήγηση µιας ιστορίας για ένα επιστηµονικό µάθηµα. Παρόλο που τα µαθήµατα αυτής της ηλεκτρονικής σειράς µαθηµάτων έχουν µία γραµ- µική δοµή µπορείτε πάντα να ακολουθείτε το δικό σας δρόµο ανάλογα µε τις ανάγκες σας. Αυτή η ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων θα χρησιµοποιήσει εκπαιδευτικές πηγές που παρήχθησαν από τους εταίρους του Προγράµµατος Αυτές οι εκπαιδευτικές πηγές δηµιουργήθηκαν για παιδιά ηλικίας 15 ετών. Παρόλα αυτά µπορούν να προσαρµοστούν ώστε να χρησιµοποιηθούν µε µαθητές διαφόρων ηλικιών. Στο πλαίσιο του Προγράµµατος δηµιουργήθηκαν δεκαοκτώ ιστορίες (6 Φυσικής, 6 Χηµείας και 6 Βιολογίας), κάθε µία από τις οποίες βασίζεται σε ένα διαφορετικό επεισόδιο της Ιστορίας της Επιστήµης που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για να διευκολύνετε τη διδασκαλία σας και τη µάθηση των µαθητών. Αυτό το ηλεκτρονικό µάθηµα θα επικαλείται συχνά ως παράδειγµα την ιστορία: «Ωγκουστίν Μουσώ: Ο Πρωτοπόρος της Ηλιακής Ενέργειας». Ωστόσο Μπορείτε να χρησιµοποιείτε αυτό το ηλεκτρονικό µάθηµα µε οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες 17 ιστορίες και να τις προσαρµόσετε στη διδασκαλία σας στην τάξη. Έτσι µπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις 18 διαθέσιµες ιστορίες και να εργαστείτε µε αυτή σε αυτό το ηλεκτρονικό µάθηµα, ανάλογα µε το τί θεωρείτε περισσότερο κατάλληλο για το αναλυτικό πρόγραµµα και τις ανάγκες των µαθητών σας. (Μπορείτε να βρείτε βοήθεια για την απόφασή σας στα ηλεκτρονικά µαθήµατα 5 & 6 αν το θεωρείτε απαραίτητο) Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 1

2 Η εφαρµογή των ιστοριών στη διδασκαλία σας µέσα στην τάξη, όπως σχεδιάστηκε από αυτό το ηλεκτρονικό µάθηµα απαιτεί περίπου 2 διδακτικές ώρες από 45 λεπτά η καθεµία, αλλά µπορείτε πάντα να προσαρµόσετε τις δραστηριότητες και τις ιστορίες µε βάση τις ανάγκες των µαθητών σας. Μπορείτε να χρησιµοποιείτε αυτή τη σειρά ηλεκτρονικών µαθηµάτων ανάλογα µε το επίπεδο της εµπειρίας σας: (κατά σειρά αυξανόµενης δυσκολίας): Να επιλέξετε και να εισάγετε στο µάθηµά σας µία ή περισσότερες από τις ήδη έτοιµες ιστορίες µε στοιχεία Ιστορίας και Φύσης της Επιστήµης (HoS, NoS) σε µορφή βίντεο. Να επιλέξετε και να ενσωµατώσετε στο µάθηµά σας µία ή περισσότερες από τις ήδη έτοιµες ιστορίες σε µορφή κειµένου, µε ανάγνωση. Να επιλέξετε και να ενσωµατώσετε στο µάθηµά σας µία ή περισσότερες από τις ήδη έτοιµες ιστορίες σε µορφή κειµένου, ζητώντας από τους µαθητές να κάνουν ανάγνωση. Να επιλέξετε και να ενσωµατώσετε στο µάθηµά σας µία ή περισσότερες από τις ήδη έτοιµες ιστορίες, λέγοντας τη στους µαθητές σας. Να προσαρµόσετε και να εισάγετε στο µάθηµά σας µία ήδη έτοιµη ιστορία µε στοιχεία Ιστορίας και Φύσης της Επιστήµης (HoS, NoS), διαβάζοντάς τη στους µαθητές σας. Να προσαρµόσετε και να εισάγετε στο µάθηµά σας µία ήδη έτοιµη ιστορία µε στοιχεία Ιστορίας και Φύσης της Επιστήµης (HoS, NoS), ζητώντας από τους µαθητές σας να κάνουν ανάγνωση. Να προσαρµόσετε και να εισάγετε στο µάθηµά σας µία ήδη έτοιµη ιστορία µε στοιχεία Ιστορίας και Φύσης της Επιστήµης (HoS, NoS), µε τη µορφή ενός βίντεο. Να εξοικειωθείτε µε τη δηµιουργία δικών σας ιστοριών µε το να εντοπίζετε τα κατάλληλα θέµατα σε ένα µάθηµα Φυσικών Επιστηµών Επιστηµών και να ακολουθείτε µια παρόµοια διαδικασία, µε αυτή που υποδεικνύεται σε αυτόν τον Οδηγό Μελέτης, χρησιµοποιώντας τις δεξιότητες που αντλούνται από τα σχετικά προσφερόµενα ηλεκτρονικά µαθήµατα. Ανάλογα µε τους στόχους σας από τις παραπάνω επιλογές, ο χρόνος µελέτης που απαιτείται για την ετοιµασία ενός µαθήµατος, χρησιµοποιώντας τις διαδικασίες που προτείνονται από αυτόν τον Οδηγό Μελέτης κυµαίνεται από 90 λεπτά έως αρκετές ηµέρες (µε περίπου δύο ώρες εργασίας την ηµέρα), αν προσπαθήσετε να αναπτύξετε τη δική σας ιστορία. Κάθε ηλεκτρονικό µάθηµα έχει ενδεικτικό απαιτούµενο χρόνο µελέτης για την ολοκλήρωσή του. Ακολουθώντας τις δραστηριότητες του παρόντος Οδηγού Μελέτης που αναφέρονται στην ιστορία «Ωγκουστίν Μουσώ: Ο Πρωτοπόρος της Ηλιακής Ενέργειας» ως παράδειγµα, θα έχετε επίσης την ευκαιρία να: Απολαύσετε µια ιστορία για τους ηλιακούς φούρνους και τις ηλιακές ατµοµηχανές. Συνειδητοποιήσετε το κοινωνικό πρόβληµα που προσπάθησε να λύσει ο Μουσώ µε την έρευνά του και µε την εφεύρεση του ηλιακού φούρνου και της ηλιακής ατµοµηχανής. Δηλαδή να εξασφαλίσει την προµήθεια κινητήρων ατµού µε καύσιµα. 2 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς

3 Τα ηλεκτρονικά µαθήµατα αυτής της σειράς περιλαµβάνουν: Εισαγωγή Οδηγός Μελέτης 1 Τα ηλεκτρονικά µαθήµατα αυτής της σειράς περιλαµβάνουν: 3 Α. Εξοικείωση 4 E-µάθηµα 1: Εξοικείωση µε την ιστορία, το ιστορικό πλαίσιο (στοιχεία Ιστορίας της Επιστήµης - HoS). 4 E-µάθηµα 2: Εξοικείωση µε τα στοιχεία της Φύσης της Επιστήµης (Nature of Science (NoS)) που εµπεριέχονται στην ιστορία. 5 E-µάθηµα 3: Βρείτε περαιτέρω πληροφορίες που µπορεί να χρειάζεστε. 8 B. Λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη λειτουργία της ιστορίας 9 E-µάθηµα 4: Αναγκαίες αποφάσεις: κινητήριος εισαγωγή, κύρια δοµή ενός µαθήµατος ή αξιολόγηση; 9 E-µάθηµα 5: Αναγκαίες αποφάσεις: πώς να φέρετε την ιστορία στην τάξη; 12 E-µάθηµα 6: Επανερχόµενοι στα επιλογές σας, λαµβάνοντας υπόψη τα πιθανά προβλήµατα, οργανώνοντας το µάθηµά σας. 14 C. Προσαρµόζοντας την ιστορία. 15 E-µάθηµα 7: Σηµαντικά στοιχεία σε µία συναρπαστική ιστορία. 15 E-µάθηµα 8: Προσαρµόζοντας την ιστορία. 19 E- µάθηµα 9: Έλεγχος της προσαρµοσµένης εκδοχής της ιστορίας. 21 E- µάθηµα 10: Αναπτύσσοντας φύλλα εργασίας/ δραστηριότητες για την ιστορία σας 22 E- µάθηµα 11: Μαθαίνοντας για τις δεξιότητες της αφήγησης 24 D. Αναπτύσσοντας τη δική σας ιστορία. 26 E- µάθηµα 12: Δηµιουργώντας δικές σας ιστορίες. Γιατί; 26 E- µάθηµα 13: Τϊ κάνει καλή µία επιστηµονική ιστορία; 30 E- µάθηµα 14: Σχεδιάστε και οργανώστε την ανάπτυξη της δικής σας ιστορίας και αξιολογείστε την 34 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 3

4 Α. Εξοικείωση E-µάθηµα 1: Εξοικείωση µε την ιστορία, το ιστορικό πλαίσιο (στοιχεία Ιστορίας της Επιστήµης - HoS). Στόχος του µαθήµατος 1είναι να σας εξοικειώσει µε την ιστορία που έχει αναπτυχθεί και µε το ιστορικό της πλαίσιο (στοιχεία Ιστορίας της Επιστήµης - HoS). Απαιτούµενος χρόνος: Διαβάστε πρώτα την ιστορία «Ωγκουστίν Μουσώ: Ο Πρωτοπόρος της Ηλιακής Ενέργειας». 2. Προσπαθήστε να εντοπίσετε τα σηµαντικότερα στοιχεία του συγκεκριµένου ιστορικού, κοινωνικού, οικονοµικού, επιστηµονικού και πολιτιστικού πλαισίου της ιστορίας που επηρέασαν την έρευνα του Μουσώ. Ποια εµπόδια αντιµετώπισε ο Μουσώ, προκειµένου να κάνει την έρευνά του (κοινωνικά, επιστηµονικά, κάθε είδους πρόβληµα που αντιµετώπισε); Βρείτε κατάλληλες λέξεις-κλειδιά και τις χρησιµοποιήστε τις για να γράψετε τα κύρια σηµεία της ιστορίας που δεν θα παραλείπατε στη δική σας αφήγηση. Μπορεί να χρειαστεί να ξαναδιαβάσετε την ιστορία. 3. Μπορεί να θέλετε να δηµιουργήσετε ένα χάρτη εννοιών από τα κύρια σηµεία της ιστορίας χρησιµοποιώντας τις λέξεις-κλειδιά και δωρεάν λογισµικό (π.χ. CMAP tools Freemind και Bubble.us https://bubbl.us/). Αντί για οποιοδήποτε άλλο είδος χάρτη έννοιών (π.χ. δοµή αστέρι ή ιεραρχικό κ.α.) µπορεί να θέλετε να ακολουθήσετε τη γραµµική δοµή της ιστορίας, εµπλουτίζοντας κάθε βήµα της ιστορίας µε πληροφορίες που δεν πρέπει να παραλείπεται (συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων της Φύσης της Επιστήµης (NoS), (βλέπε e-µάθηµα 2). Χρησιµοποιήστε το χάρτη εννοιών ως µέσο για να οργανώσετε, να θυµάστε και να προσαρµόσετε την ιστορία σας. Ας πούµε ότι αυτό που προσπαθείτε να δηµιουργήσετε είναι «ένας χάρτης της ιστορίας». 4 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς

5 E-µάθηµα 2: Εξοικείωση µε τα στοιχεία της Φύσης της Επιστήµης (Nature of Science (NoS)) που εµπεριέχονται στην ιστορία. Στόχος του µαθήµατος 2 είναι ο εντοπισµός των κεντρικών ιδεών της Φύσης της Επιστήµης (Nature of Science (NoS)) που εµπεριέχονται στην ιστορία και να τις σχετίσετε µε τα κύρια στοιχεία της Ιστορίας της Επιστήµης (HoS). Απαιτούµενος χρόνος: 30 Δραστηριότητα 1 (Απαιτούµενος χρόνος 20 ) Τώρα διαβάστε την ιστορία ξανά και προσπαθήστε να εντοπίσετε σε αυτή τα πιο σηµαντικά στοιχεία για τη Φύση της Επιστήµης (NοS) που µπορείτε να βρείτε.ο McComas (2004) δηµοσίευσε µια λίστα µε εννέα χαρακτηριστικά στοιχεία που µπορεί να χρησιµεύσει ως λίστα ελέγχου Ποιες από τις παρακάτω κεντρικές ιδέες NoS είναι παρούσες σε αυτή την ιστορία και ποιες δεν είναι; Παρακαλούµε γράψτε σε µία ή δύο προτάσεις ένα επιχείρηµα για να δικαιολογήσετε εάν η κάθε πρόταση υπάρχει ή όχι στην ιστορία. (Για τη δραστηριότητα αυτή αγνοήστε τα πεδία: "Λέξη-κλειδί" & "Σειρά προτεραιότητας" πεδία) 1. Η επιστήµη απαιτεί και βασίζεται στην εµπειρική γνώση. Λέξη κλειδί: Σειρά προτεραιότητας: 2. Δεν υπάρχει ενιαία βήµα-προς-βήµα µέθοδος, µε την οποία αναπτύσσεται η επιστήµη. Λέξη κλειδί: Σειρά προτεραιότητας: 3. Ενώ η επιστήµη δεν µπορεί να "αποδείξει" τη γνώση της, τα συµπεράσµατά της εξακολουθούν να είναι αποδεκτά και ανθεκτικά. Λέξη κλειδί: Σειρά προτεραιότητας: Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 5

6 4. Αν και οι νόµοι και οι θεωρίες στην επιστήµη σχετίζονται, εξακολουθούν να είναι διακριτά µεταξύ τους. Λέξη κλειδί: Σειρά προτεραιότητας: 5. Τα επιστηµονικά εγχειρήµατα είναι υψηλά δηµιουργικές δραστηριότητες. Λέξη κλειδί: Σειρά προτεραιότητας: 6. Η επιστήµη ενέχει ένα υποκειµενικό στοιχείο. Λέξη κλειδί: Σειρά προτεραιότητας: 7. Η επιστήµη επηρεάζεται από ιστορικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Λέξη κλειδί: Σειρά προτεραιότητας: 8. Ενώ η επιστήµη και η τεχνολογία επηρεάζουν η µία την άλλη, δεν ταυτίζονται.. Λέξη κλειδί: Σειρά προτεραιότητας: 9. Η επιστήµη και οι µέθοδοί της δεν µπορούν να απαντήσουν σε όλα τα ερωτήµατα. 6 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς

7 Λέξη κλειδί: Σειρά προτεραιότητας: 10. Μπορείτε να εντοπίσετε στην ιστορία άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία της φύσης της επιστήµης; Λέξη κλειδί: Σειρά προτεραιότητας: (Προσαρµογή από McCommas, Για περισσότερα σχετικά µε τα NoS δείτε εδώ: Δραστηριότητα 2 (Απαιτούµενος χρόνος 10 ) 1. Γράψτε δίπλα σε κάθε κεντρική ιδέα της NoS µια λέξη-κλειδί στα πεδία της δραστηριότητας 1, προκειµένου να θυµάστε τα επιχειρήµατά σας για τη NoS µέσα στην ιστορία. 2. Βαθµολογήστε τη σπουδαιότητα των επιχειρηµάτων σας για τη NoS µέσα σε αυτή την ιστορία από το 1 (πιο σηµαντικό) έως 9 (λιγότερο σηµαντικό) σε σχέση µε τη σηµασία της ένταξής τους στην ιστορία σας. 3. Αποφασίστε ποιά στοιχεία της NoS σε αυτή την ιστορία, θα παρουσιαστούν προς συζήτηση µε τους µαθητές σας. 4. Μπορείτε να εµπλουτίσετε το χάρτη εννοιών που έχετε ήδη κάνει µε τις λέξεις-κλειδιά των στοιχείων της NoS που θα συµπεριλάβετε στην ιστορία σας. Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 7

8 E-µάθηµα 3: Βρείτε περαιτέρω πληροφορίες που µπορεί να χρειάζεστε. Στόχος του µαθήµατος 3 είναι να σας εξοικειώσει µε το αρχικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε και να σας βοηθήσει να απαντήσετε πιθανά ερωτήµατα χρησιµοποιώντας τις διαθέσιµες πηγές. Απαιτούµενος χρόνος: Σκεφτείτε και σηµειώστε τι επιπλέον θα θέλατε να γνωρίζετε σε σχέση µε το περιεχόµενο της ιστορίας που έχετε ήδη διαβάσει. (Απαιτούµενος χρόνος: 5 ') 2. Τώρα διαβάστε το υλικό µε το ιστορικό υπόβαθρο. 3. Προσδιορίστε ποιές ερωτήσεις µπορούν να απαντηθούν από το ιστορικό υπόβαθρο και ποιές παραµένουν χωρίς σαφή απάντηση. 4. Προσπαθήστε να βρείτε πηγές (π.χ. περαιτέρω διαθέσιµες πηγές µελέτης, διαδίκτυο κ.λπ.), προκειµένου να απαντήσετε στις ερωτήσεις σας. Στο κάτω µέρος του κάθε δικτυακού τόπου ιστορίας µπορείτε να βρείτε αναφορές σε πρωτογενείς πηγές και δευτερεύουσα βιβλιογραφία. Νέα ερωτήµατα µπορεί να εγερθούν προσπαθήστε να βρείτε τις απαντήσεις. 5. Εάν κάποια ερωτήµατα παραµένουν αναπάντητα αξιολογήστε εάν είναι ζωτικής σηµασίας για τη διδασκαλία του επιλεγµένου θέµατος. Αν όχι, απλά συνεχίστε µε την επόµενη δραστηριότητα. 8 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς

9 B. Λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη λειτουργία της ιστορίας ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δεξιότητες λήψης αποφάσεων δεν συνδέονται µε τις συγκεκριµένες δραστηριότητες και µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανάλογα µε τις προτιµήσεις σας, όπου ενδείκνυται. Οι δεξιότητες λήψης αποφάσεων δεν είναι υποχρεωτικές, αλλά παρουσιάζονται εδώ ως βοηθητικό εργαλείο. Επιπλέον, µπορείτε να επωφεληθείτε από αυτές τις δεξιότητες στην καθηµερινή σας ζωή! E-µάθηµα 4: Αναγκαίες αποφάσεις: κινητήριος εισαγωγή, κύρια δοµή ενός µαθήµατος ή αξιολόγηση; Στόχος του µαθήµατος 4 είναι να σας βοηθήσει να επιλέξετε αν θα χρησιµοποιήσετε την ιστορία (σε οποιαδήποτε µορφή), ως κινητήριο εισαγωγή, ως την κύρια δοµή του µαθήµατος ή ως µέσο αποτίµησης και αξιολόγησης. Τεχνικές λήψης αποφάσεων, όπως η Σύγκριση Ζευγών ή το Pareto Analysis (http://www.mindtools.com/pages/article/newted_01.htm) µπορεί να φανούν χρήσιµες. Απαιτούµενος χρόνος: Κάντε µια λίστα µε όλες τις επιλογές που θέλετε να συγκρίνετε (π.χ. A = ιστορία ως η κύρια δοµή του µαθήµατος, B = ιστορία ως µια εισαγωγή στο µάθηµα, C = ιστορία ως εργαλείο αξιολόγησης). Ένα παράδειγµα της χρήσης της ιστορίας ως εργαλείο αξιολόγησης είναι να πείτε ή να παρουσιάσετε την ιστορία (κείµενο, βίντεο) και να ζητήσετε από τους µαθητές σας να εντοπίσουν ή να αναλογιστούν και να συνδέσουν µε την ιστορία ό,τι τους έχει ήδη διδαχθεί). 2. Σηµειώστε τις επιλογές σας στην επικεφαλίδα των σειρών ενός πίνακα καθώς και στην επικεφαλίδα των στηλών. Αυτό θα σας δώσει την ευκαιρία να µπορείτε να συγκρίνετε τις επιλογές µεταξύ τους. 3. Προσέξτε ώστε στον πίνακα τα κελιά στα οποία θα συγκρίνεται µια επιλογή µε τον εαυτό της να είναι αποκλεισµένα. Οµοίως, κάθε σύγκριση µπορεί να γίνει µόνο προς µία κατεύθυνση. 4. Ως αποτέλεσµα, ο πίνακάς σας µπορεί να µοιάζει κάπως έτσι: A B C A X B X X C X X X Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 9

10 5. Μέσα σε κάθε ένα από τα κενά κελιά, συγκρίνετε την επιλογή στη γραµµή µε την επιλογή στη στήλη. Αποφασίστε ποια από τις δύο επιλογές είναι πιο σηµαντική. Γράψτε το γράµµα της πιο σηµαντικής επιλογής στο κελί. A B C A X A A B X X B C X X X 6. Στη συνέχεια, βαθµολογήστε τη διαφορά σηµαντικότητας µεταξύ των επιλογών, ξεκινώντας από το µηδέν (καµία διαφορά / ίδια σηµαντικότητα), έως, ας πούµε, το τρία (µεγάλη διαφορά / το ένα πολύ πιο σηµαντικό από το άλλο.). π.χ.: A B C A X A,1 A,2 B X X B,2 C X X X 7. Τέλος, εδραιώστε τα αποτελέσµατα µε την πρόσθεση των τιµών για κάθε µία από τις επιλογές. Μπορεί να θέλετε να µετατρέψετε αυτές τις αξίες σε ένα ποσοστό της συνολικής βαθµολογίας. π.χ.: A=1+2=3, B=2, C=0 8. Αν δύο επιλογές έχουν παρόµοια βαθµολογία, σκεφτείτε να τις επανεκτιµήσετε τη µία σε σχέση µε την άλλη. (Δείτε περισσότερα για τη Σύγκριση Ζευγών στο: Περαιτέρω Μελέτη (Pareto Analysis): 1. Γράψτε µια λίστα µε όλα τα προβλήµατα που πρέπει να επιλυθούν. 2. Εντοπίστε τη βασική αιτία κάθε προβλήµατος. 3. Τώρα θα πρέπει να βαθµολογήσετε κάθε πρόβληµα. 4. Στη συνέχεια, οµαδοποιείστε τα προβλήµατα ανάλογα µε την αιτία τους. Για παράδειγµα, αν τρία από τα προβλήµατά σας προκαλούνται από ανεπαρκή χρόνο, να οµαδοποιηθούν. 5. Προσθέστε τις βαθµολογίες των προβληµάτων σε κάθε οµάδα. 6. Η οµάδα µε την κορυφαία βαθµολογία είναι η ύψιστη προτεραιότητά σας και η οµάδα µε τη χαµηλότερη βαθµολογία είναι η χαµηλότερη προτεραιότητα σας 7. Αναλάβετε πρώτα δράση για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, ή της οµάδας 10 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς

11 των προβληµάτων κορυφαίας προτεραιότητας. Έχετε υπόψη σας ότι µπορεί και να µη χρειάζεται ν ασχοληθείτε καθόλου µε τα προβλήµατα χαµηλής βαθµολόγησης. (Δείτε περισσότερα για το Pareto Analysis στο: Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 11

12 E-µάθηµα 5: Αναγκαίες αποφάσεις: πώς να φέρετε την ιστορία στην τάξη; Στόχος του µαθήµατος 5 είναι να σας βοηθήσει να επιλέξετε πώς θα φέρετε την ιστορία στην τάξη, χρησιµοποιώντας ένα εργαλείο λήψης αποφάσεων όπως η ανάλυση πλέγµατος ή η λίστα µε πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, (ή η ανάλυση SWOT). Απαιτούµενος χρόνος: Καταγράψτε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα (ή κάνετε ανάλυση SWOT, η οποία λαµβάνει υπόψη τη Δύναµη, Αδυναµίες, Ευκαιρίες και Απειλές της κάθε επιλογής). Τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα είναι υποκειµενικά, έτσι, ενώ γράφετε αυτή την λίστα, επικεντρωθείτε σε σας ως δάσκαλο, (π.χ. απαιτεί λιγότερο χρόνο για την προετοιµασία ή µου αρέσει πολύ να κάνω αυτό κλπ.) (απαιτούµενος χρόνος: 15 ). Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να καθορίσετε τα κριτήρια, τα οποία είναι σχετικά µε τη λήψη των αποφάσεων σας. Σχετικά κριτήρια µπορεί να είναι: ο χρόνος που απαιτείται για την προετοιµασία, ο χρόνος που απαιτείται στην τάξη, οι τεχνικές απαιτήσεις, η διαχείριση της τάξης, η αλληλεπίδραση µε τους µαθητές, κλπ. 2. Ανατρέξτε σε όλα αυτά και εντοπίστε την επιλογή µε τα περισσότερα πλεονεκτήµατα και την επιλογή µε τα περισσότερα µειονεκτήµατα. Υπάρχει κάποια επιλογή µε την οποία θα αισθανόσαστε πιο άνετα; Εξαιρέστε την επιλογή / τις επιλογές που σας κάνουν να νιώθετε άβολα. (απαιτούµενος χρόνος: 5 ). 3. Αποφασίστε πώς θα φέρετε την ιστορία στην τάξη (π.χ. αν θα αφηγηθείτε την ιστορία στους µαθητές σας, αν θα διαβάσετε την ιστορία στους µαθητές σας, αν θα παρουσιάσετε την ιστορία µε τη µορφή ενός βίντεο, κ.λπ.). 12 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς

13 Εναλλακτικά: Απαιτούµενος χρόνος: Γράψτε πρώτα τις επιλογές σας ως σειρές σε έναν πίνακα και τους παράγοντες που θα πρέπει να εξετάσετε ως στήλες. (Απαιτούµενος χρόνος: 15 ). e.g. απαιτούµενος χρόνος για την προετοιµασία απαιτούµενος χρόνος στην τάξη αλληλεπίδραση µε τους µαθητές κ.λπ. Παράγοντες / Βαθµολογία Σηµαντικότητας Βαθµός Βαθµός* Σηµαντικότητ ας Βαθµός Βαθµός* Σηµαντικότητα ς Βαθµός Βαθµός* Σηµαντικότητ ας Αφήγηση ιστορίας Ανάγνωση ιστορίας Παρουσίαση ιστορίας σε βίντεο Προσαρµογή και αφήγηση της ιστορίας Προσαρµογή και προβολή του βίντεο. κ.λπ. 2. Βαθµολογείστε κάθε παράγοντα για τη σηµαντικότητά του π.χ. 0 για χαµηλή σηµασία έως 5 για πολύ σηµαντικό. 3. Βαθµολογείστε το συνδυασµό κάθε επιλογής / παράγοντα π.χ. 0 για κακό έως 10 για άριστο. (Απαιτούµενος χρόνος: 15 ) Σηµείωση: Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να χρησιµοποιήσετε υποκειµενική βαθµολόγηση. Βαθµολογείστε τη σηµασία των παραγόντων και τους συνδυασµούς επιλογής / παράγοντα ανάλογα µε το τί ΕΣΕΙΣ σκέπτεστε και αισθάνεστε. 4. Πολλαπλασιάστε αυτό το σκορ µε το σκορ του παράγοντα για τη σηµασία, και γράψτε το στο κατάλληλο κελί. 5. Προσθέστε τις σταθµισµένες βαθµολογίες (οι βαθµοί που πολλαπλασιάστηκαν µε το σκορ σηµαντικότητας των παραγόντων) για να δώσετε µια συνολική βαθµολογία για κάθε επιλογή. Η επιλογή µε την υψηλότερη βαθµολογία είναι αυτό που φαίνεται να είναι πιο σηµαντικό για εσάς. 6. Επιλέξτε αν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε την ιστορία είτε ως κινητήριο εισαγωγή ή ως την κύρια δοµή του συνόλου του µαθήµατος. (Δείτε περισσότερα σχετικά µε το πλέγµα λήψης αποφάσεων στο: Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 13

14 E-µάθηµα 6: Επανερχόµενοι στα επιλογές σας, λαµβάνοντας υπόψη τα πιθανά προβλήµατα, οργανώνοντας το µάθηµά σας. Στόχος του µαθήµατος 6 είναι να σας βοηθήσει να οργανώσετε το µάθηµά σας µετά τη λήψη των αποφάσεών σας σχετικά µε τη χρήση της αφήγησης ή βίντεο λαµβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές παραµέτρους. Απαιτούµενος χρόνος: 20 Για να φέρετε µια ιστορία στην τάξη σας, θα πρέπει να λάβει υπόψη ορισµένα θέµατα: 1. Γράψτε µια λίστα µε όλα τα θέµατα (προβλήµατα) που θα πρέπει να φροντίσετε (επιλύσετε) π.χ. πότε θα εισαγάγω την ιστορία στην τάξη µου; Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να εισαγάγω την ιστορία; Ποιοι είναι οι στόχοι µου; κλπ. 2. Για κάθε θέµα βρείτε µια πιθανή λύση. 3. Τώρα θα πρέπει να προβληµατιστείτε σχετικά µε τη λύση που δίνετε σε κάθε πρόβληµα (έχετε προτείνει την καλύτερη λύση;) Θέµατα (ή προβλήµατα) Λύση Επανεξέταση Πότε θα εισαχθεί η ιστορία στο µάθηµα; (Πότε;) Με ποιο τρόπο θα εισαχθεί η ιστορία στο µάθηµα; (Πώς;) Ποιό είναι το διαθέσιµο εκπαιδευτικό υλικό; (Τί;) Είναι η ιστορία συµβατή µε το αναλυτικό πρόγραµµα; (Συµβατότητα;) κλπ 14 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς

15 C. Προσαρµόζοντας την ιστορία. E-µάθηµα 7: Σηµαντικά στοιχεία σε µία συναρπαστική ιστορία. Στόχος του µαθήµατος 7 είναι να γνωστοποιηθούν τα σηµαντικά στοιχεία µέσα σε µια ιστορία, έτσι ώστε να συναρπάσει το κοινό. Απαιτούµενος χρόνος: 30 Διαβάστε το παρακάτω κείµενο που προσαρµόστηκε από: (Ένας οδηγός που παράγεται από τη Graphic Science σε συνεργασία µε το NCCPE) Πώς να πείτε µια ιστορία Αποφασίστε σχετικά µε το σκοπό της εµπλοκής σας, τί θέλετε να επιτύχετε και τί είναι σηµαντικό για το κοινό να γνωρίζει. Στη συνέχεια, τοποθετείστε το πλαίσιο της αφήγησής σας γύρω από αυτό. Επιλέξτε τα ανέκδοτά σας σοφά. Μη χρησιµοποιείτε αφήγηση για να εξηγήσετε την απλή ουσία, χρησιµοποιήστε τη για να απλοποιήσετε τα πολύπλοκα µέρη. Κατά την κατασκευή ενός αφηγήµατος, µιας αφήγησης, ενός ανέκδοτου, κρατήστε την ιστορία σας απλή, έτσι ώστε να ρέει έξυπνα. Δοµές Δώστε στην ιστορία µια αρχή, µια µέση κι ένα τέλος Εισάγετε τους χαρακτήρες και θέστε το σκηνικό στην αρχή Εισάγετε µία σύγκρουση - χωρίς σύγκρουση δεν έχετε ιστορία. Η σύγκρουση µπορεί να πάρει πολλές µορφές (δηλαδή: ανθρώπου εναντίον ανθρώπου, ανθρώπου εναντίον κοινωνίας, ανθρώπου εναντίον φύσης, ανθρώπου εναντίον του εαυτού του) Δηµιουργήστε ένα κρίσιµο σηµείο καµπής που να οδηγεί σε µία λύση Ολοκλήρωση - βεβαιωθείτε ότι όλα έχουν επιλυθεί στη σύγκρουση αυτή και δεν υπάρχουν εκκρεµότητες Για να πείτε επαρκώς µια ιστορία, µπορεί να βοηθήσει να αναλογιστείτε τη δοµή της ιστορίας: Υπάρχει µια σειρά από σχολές σκέψης, και εργαλεία που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για να δοµήσετε την ιστορία σας και να ενισχύσετε τις επιπτώσεις της: Ο Έλληνας φιλόσοφος, Αριστοτέλης ορίζει µια δοµή τριών πράξεων για την αφήγηση: 1. Αρχή: Δηµιουργείστε την ιστορία - εισάγετε τους χαρακτήρες και το σκηνικό και στη συνέχεια εισάγετε τον καταλύτη. 2. Μέση: Η σύγκρουση αυξάνεται µέχρι να φτάσει µια κρίση ή σηµείο καµπής. 3. Τέλος: Η κορύφωση και η λύση. Ο Gustav Freytag βασισµένος στο έργο του Αριστοτέλη, καθόρισε πέντε συνιστώσες της υπόθεσης: 1. Έκθεση: Η κατάσταση πριν από την έναρξη της δράσης. 2. Αυξανόµενη δράση: Μια σειρά συγκρούσεων και κρίσεων. 3. Kορύφωση: Το σηµείο καµπής / η πιο έντονη στιγµή της ιστορίας. 4. Πτώση δράσης: Δράση που ακολουθεί την κορύφωση. 5. Λύση: Το συµπέρασµα, που συνδυάζει όλα τα θέµατα. Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 15

16 Η σπονδυλωτή ιστορία είναι ένα πρότυπο που δηµιουργήθηκε από το συγγραφέα Ken Adams. Αποτελείται από µια σειρά εισαγωγικών προτάσεων που θα σας βοηθήσουν να δοµήσετε µια αφήγηση: 1. «Μια φορά κι έναν καιρό» - Θέσετε το σκηνικό, εισαγάγετε το πλαίσιο και τους χαρακτήρες. 2. «Κάθε µέρα» - Καθιερώστε µία κανονικότητα, έτσι ώστε οι άνθρωποι να µπορούν να επιτύχουν µια αίσθηση αλλαγής από ό, τι έχει γίνει στο παρελθόν. 4. «Αλλά µια µέρα» - Ο καταλύτης. Ο λόγος για την αφήγηση της ιστορίας. 5. «Λόγω του ότι» - Η καρδιά της ιστορίας. Οι συνέπειες που απορρέουν από τον καταλύτη 6. «Μέχρι που τελικά» - Η κορύφωση. 7. «Και από τότε» - Η λύση και το συµπέρασµα. Χαρακτήρες Δηµιουργείστε χαρακτήρες για την ιστορία σας και δώστε τους όνοµα. Οι άνθρωποι συνδέονται µε ανθρώπους, γι αυτό δώστε τους ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Θα πρέπει να µάθουµε τους βασικούς χαρακτήρες µε τους οποίους το κοινό µπορεί να συµπάσχει, έχοντας έτσι την ευκαιρία να µάθουν κάτι για τον εαυτό τους. Ο Αριστοτέλης προτείνει στο έργο του «Ποιητική», ότι το κοινό θα πρέπει να ταυτίζεται συναισθηµατικά µε τη σύγκρουση που συµβαίνει στην υπόθεση και µε κάθε επακόλουθη αλλαγή των χαρακτήρων. Είπε ότι η µίµηση των γεγονότων που διεγείρουν συναισθήµατα, όπως οίκτο ή φόβο, µπορεί να βοηθήσει το θεατή να επιτύχει µια συναισθηµατική απελευθέρωση (κάθαρση). Αν και οι χαρακτήρες είναι σηµαντικοί, µην ξεχνάτε την υπόθεση - οι χαρακτήρες υπάρχουν για να οδηγούν την υπόθεση. Ενίσχυση του αντίκτυπου Οτιδήποτε δεν προάγει την πλοκή και δεν αποδυναµώνει την ιστορία δια της απουσίας του, είναι περιττό και πρέπει να καταργηθεί. 16 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς

17 Δραστηριότητα Αναγνωρίστε τα στοιχεία (Δοµές και Χαρακτήρες) που αναφέρονται παραπάνω, στην ιστορία «Ωγκουστίν Μουσώ: Ο Πρωτοπόρος της Ηλιακής Ενέργειας» (ή στην ιστορία της επιλογής σας). Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την εκδοχή της ιστορίας που έχετε επιλέξει στο e-µάθηµα Σηµειώστε µε µια πρόταση την αρχή (1), τη µέση (2), και το τέλος (3) της ιστορίας. Γράψτε τα ονόµατα και τα χαρακτηριστικά των χαρακτήρων που εµπλέκονται. Όνοµα Χαρακτηριστικά Ποιό είναι το κρίσιµο σηµείο της ιστορίας; Ποιά δράση ακολουθεί την κλιµάκωση (1) και ποια είναι η λύση (2)? Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 17

18 Πιστεύετε ότι περιλαµβάνονται περιττές πληροφορίες; Ποιες; Περαιτέρω µελέτη: 18 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς

19 E-µάθηµα 8: Προσαρµόζοντας την ιστορία. Στόχος του µαθήµατος 8 είναι να σας βοηθήσει µε την προσαρµογή µιας ιστορίας ή ενός βίντεο, καθιστώντας σας ενήµερους για όσα θα πρέπει να εξετάσετε. Απαιτούµενος χρόνος: 30 Προκειµένου να προσαρµόσετε µια ιστορία στις ανάγκες των µαθητών σας µπορεί να χρειαστεί να: A. Προσθέστε νέες ενδιαφέρουσες, σηµαντικές πληροφορίες (βλ. επίσης e-µάθηµα 3 για το πώς µπορεί να έχετε αποφασίσει να συµπεριλάβετε περισσότερες πληροφορίες). B. Καταργήσετε «περιττά» στοιχεία και πληροφορίες από την ιστορία. Ο πλεονασµός των στοιχείων (βλ., επίσης, e-µαθήµατα 3 & 7). C. Προσθέσετε νέα στοιχεία και πληροφορίες στην ιστορία, αν είναι απαραίτητο (βλέπε επίσης e-µάθηµα 3) D. Αλλάξετε την πλοκή ώστε να συµπεριλαµβάνονται φύλλα εργασίας / δραστηριότητες για την τάξη σε συγκεκριµένα σηµεία µέσα από την ιστορία. (βλέπε επίσης e-µάθηµα 10) Στην προσαρµοσµένη εκδοχή της ιστορίας σας θα πρέπει να περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: Στοιχεία της Φύσης της Επιστήµης (NoS), (e-µάθηµα 2), Στοιχεία της Ιστορίας της Επιστήµης (HoS) (e-µάθηµα 1), πρωταρχικά συναισθήµατα του χαρακτήρα και, σε γενικές γραµµές, τα σηµαντικά στοιχεία µιας συναρπαστικής ιστορίας (e-µάθηµα 7). Θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη το πώς θα χρησιµοποιήσετε την ιστορία (κινητήριος εισαγωγή, κύρια δοµή του µαθήµατος ή αξιολόγηση; βλ. επίσης e-µάθηµα 4), το διαθέσιµο χρόνο, το επίπεδο και οι ανάγκες των µαθητών σας, τα τοπικά προγράµµατα σπουδών, τα ενδιαφέροντα των µαθητών σας, και άλλες πτυχές της διδακτικής µεθοδολογίας. Εάν επιλέξετε να ενσωµατώσετε ένα βίντεο στο µάθηµα σας, ίσως χρειαστεί να: Βρείτε ένα δωρεάν εργαλείο επεξεργασίας βίντεο (π.χ. Windows Movie Maker, i-movie, Photostory, κλπ.). Μπορείτε να κόψετε τµήµατα του βίντεο, σύµφωνα µε τους στόχους σας. Εναλλακτικά, µπορείτε να διακόψετε το βίντεο σε συγκεκριµένα σηµεία, ώστε να επιτρέψετε στους µαθητές σας να συµµετάσχουν µε τα φύλλα εργασίας και τις δραστηριότητες, έτσι ώστε να βεβαιωθείτε ότι αφοµοιώνουν την ιστορία. Μπορεί να χρειαστεί να σηµειώσετε το χρόνο από τα συγκεκριµένα σηµεία που θα διακόψετε το βίντεο. Εάν θεωρείτε ότι αυτό είναι πάρα πολύ χρονοβόρο, µπορείτε είτε να αναλογιστείτε αν το βίντεο µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην αρχική εκδοχή του, ή αν θα επιστρέψετε πίσω στο e-µάθηµα 5 για να λάβετε υπόψη αυτή την παράµετρο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σας. Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 19

20 Δραστηριότητα: Αν έχετε επιλέξει να προσαρµόσετε µια ιστορία: Κάνετε αντιγραφή και επικόλληση (copy & paste) την αρχική ιστορία σε έναν επεξεργαστή κειµένου. Κάνετε τις απαραίτητες προσαρµογές στην ιστορία όπως έχει ήδη συζητηθεί. Σκεφτείτε και σηµειώστε αν πρόκειται να διακόψετε την ιστορία σας σε συγκεκριµένα σηµεία, ώστε να εµπλέξετε τους µαθητές µε δραστηριότητες ή µε ερωτήσεις και φύλλα εργασίας. Αν έχετε επιλέξει να προσαρµόσετε ένα βίντεο: Σηµειώστε στον παρακάτω πίνακα τον χρόνο στον οποίο πρόκειται να διακόψετε το βίντεο. Σηµειώστε και το λόγο/στόχο για την παύση του βίντεο και τη σχετική δραστηριότητα, φύλλο εργασίας, ερώτηση ή ό,τι οι φοιτητές κληθούν να κάνουν, να συµπληρώσουν ή να απαντήσουν. Ωστόσο, θα πρέπει να προσέξετε να µην διακόψετε πολύ την ιστορία, έτσι ώστε να παραµένει συναφής και ενδιαφέρουσα. Χρόνος Λόγος / Στόχος παύσης Δραστηριότητα/Φύλλο Εργασίας/Ερώτηση πχ 00:04:18 για να εστιάσουν οι µαθητές στη διαµάχη Φύλλο Εργασίας ερώτηση 1 20 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς

21 E- µάθηµα 9: Έλεγχος της προσαρµοσµένης εκδοχής της ιστορίας. Στόχος του µαθήµατος 9 είναι να σας βοηθήσει µε ένα τελικό έλεγχο (και αναθεώρηση) της προσαρµοσµένης εκδοχής της ιστορίας πριν την αφήγησή της σε ένα περιορισµένο κοινό (ή την παρουσίασή της). Απαιτούµενος χρόνος: 30 Ελέγξτε τα ακόλουθα, σε σχέση µε την προσαρµοσµένη εκδοχή της ιστορίας: a. Όλα τα στοιχεία NoS της αρχικής ιστορίας που συνδέονταν µε τους εκπαιδευτικούς σας στόχους, παραµένουν στην προσαρµοσµένη εκδοχή της ιστορίας / βίντεο. b. Είναι η ιστορία συναφής στο χρόνο και το περιεχόµενο (η αναδροµή στο παρελθόν (flashback) είναι εντάξει); c. Υπάρχει µια κρίσιµη κατάσταση στην ιστορία που να απαιτεί από τον πρωταγωνιστή να πάρει µια κρίσιµη απόφαση; d. Σε περίπτωση που η ιστορία είναι κινητήρια (που χρησιµοποιείται ως εισαγωγή σε ένα µάθηµα): είναι η ιστορία αρκετά σύντοµη (όχι περισσότερο από 5 λεπτά); e. Στην περίπτωση που η ιστορία που έχει σχεδιαστεί για την πορεία της διδασκαλίας: Έχουν ρυθµιστεί σωστά οι διακοπές; Σηµειώστε: ή Αν κάτι λείπει θα χρειαστεί να αναθεωρήσετε την ιστορία σας. Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 21

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Διάρκεια: Περιληπτική Περιγραφή: Δύο 45λεπτες διδακτικές περίοδοι Η πρώτη περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 10: Εισαγωγή στη Διδακτική - Η Θεωρία Gagne ως Διδακτική Στρατηγική Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 435: ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ακαδηµαϊκό Έτος 2004 2005, Χειµερινό Εξάµηνο 2 Η ΟΜΑ ΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΧΙΚΗΣ Ι ΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α φ ά σ η. Φύλλα Εργασίας Α Φάσης. Α φάση: Εμείς και η γειτονιά μας ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου

Α φ ά σ η. Φύλλα Εργασίας Α Φάσης. Α φάση: Εμείς και η γειτονιά μας ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου Φύλλα Εργασίας Α Φάσης 33ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου Α φάση: Εμείς και η γειτονιά μας 61 Δραστηριότητα 1: Η γειτονιά μας! Αξιοποιήστε τις αισθήσεις, τις σκέψεις και τα συναισθήματα σας, για να αποτυπώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου 2 3 Εισαγωγή για τον εκπαιδευτή του προσωπικού Εάν διαβάζετε το παρόν έγγραφο, υποθέτουµε ότι θα θέλατε να επιµορφώσετε τα µέλη του προσωπικού ενός σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας 1 2 Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας μας, διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα στους συμμαθητές μας.

Διαβάστε περισσότερα

Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα

Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΔΡΟΥΛΙΑΣ Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα Παραγωγή λόγου για την Ε και την ΣΤ Δημοτικού ΠΡΟΛΟΓΟΣ Για να κρατάς αυτό το βιβλίο στα χέρια σου, σημαίνει ότι θέλεις να μάθεις να εκφράζεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διδακτική παρέμβαση 2-3 ωρών στο μάθημα της Λογοτεχνίας της Β Λυκείου και συγκεκριμένα στο κείμενο «Ζάβαλη Μάϊκω» του Στρατή Μυριβήλη με αξιοποίηση ΤΠΕ (χρήση αρχείων power point, διαδικτύου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2013/14. Μιχαηλίδου Αγγελική Λάλας Γεώργιος

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2013/14. Μιχαηλίδου Αγγελική Λάλας Γεώργιος ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2013/14 Μιχαηλίδου Αγγελική Λάλας Γεώργιος Περιγραφή Πλαισίου Σχολείο: 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών Τμήμα: Β 3 Υπεύθυνος καθηγητής: Δημήτριος Διαμαντίδης Συνοδός: Δημήτριος Πρωτοπαπάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Η Καινοτοµία στη Διδασκαλία των Μαθηµατικών. Ε. Κολέζα

Η Καινοτοµία στη Διδασκαλία των Μαθηµατικών. Ε. Κολέζα Η Καινοτοµία στη Διδασκαλία των Μαθηµατικών Ε. Κολέζα Κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις το σχολείο θα αποτελέσει κέντρο δράσης και δηµιουργικότητας; 1. Εκπαίδευση των µαθητών µέσα από τη δηµιουργία «µαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 11/10/2017

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 11/10/2017 Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 11/10/2017 Τι Είναι μια Παρουσίαση Επικοινωνία σε προφορικό λόγο Η Σημασία του Προφορικού Λόγου (1) Έχει μεγαλύτερη δύναμη από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Οι ερωτήσεις στη διδασκαλία Α) Η ερώτηση του εκπαιδευτικού Β) Η ερώτηση του μαθητή Α) Η

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις των Κινητικών Παιχνιδιών. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ενός ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις των Κινητικών Παιχνιδιών. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ενός ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις των Κινητικών Παιχνιδιών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ενός ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Σκοποί της παρουσίασης Παρουσίαση των Ψυχοκινητικών, γνωστικών και συναισθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης. Σοφία Ασωνίτου Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης. Σοφία Ασωνίτου Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 20/2/2013 1 Περιγραφή της έρευνας Ερευνητικό υπόβαθρο Επιτυχηµένη Οµάδα Τι σηµαίνει; Ερευνητική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων 3 Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας Αξιολόγηση Ικανοτήτων Αξιολόγηση Ικανοτήτων Γενική Περιγραφή της Ενότητας: Αυτή η ενότητα στοχεύει στην αξιολόγηση των ηγετικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN Module 5: Μαθησιακή Συµβουλευτική Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ Ή ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της διαδικασίας σχεδιασμού είναι η παρουσίαση της ανάλυσης της ιδέας σας 1. Έχετε εργαστεί στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015 Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015 Τι Είναι μια Παρουσίαση Επικοινωνία σε προφορικό λόγο Η Σημασία του Προφορικού Λόγου (1) Έχει μεγαλύτερη δύναμη από

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης Ψηφιακά μέσα - Εκμάθηση μέσα από video. σχολείο.

Μελέτη περίπτωσης Ψηφιακά μέσα - Εκμάθηση μέσα από video. σχολείο. Σελίδα 1 Μελέτη περίπτωσης Ψηφιακά μέσα - Εκμάθηση μέσα από video μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Όλοι οι μαθητές (αγόρια και κορίτσια) ηλικίας 17 και 18 Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορίζοντας την ποιότητα του Εκπαιδευτικού (ΠΠΕ) Μαθαίνοντας μέσα από την παρατήρηση

Προσδιορίζοντας την ποιότητα του Εκπαιδευτικού (ΠΠΕ) Μαθαίνοντας μέσα από την παρατήρηση Προσδιορίζοντας την ποιότητα του Εκπαιδευτικού (ΠΠΕ) Μαθαίνοντας μέσα από την παρατήρηση Μάθηση έξω από την τάξη 4. ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Δραστηριότητα έξω από την τάξη για παιδιά νηπιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου

Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου Βασίλειος Κωτούλας vaskotoulas@sch.gr h=p://dipe.kar.sch.gr/grss Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου Η Δομή της εισήγησης 1 2 3 Δυο λόγια για Στόχοι των Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος Δάσκαλος ΔΣ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 12. Κώνσταντινος Π. Χρήστου 1

Μάθηµα 12. Κώνσταντινος Π. Χρήστου 1 Μάθηµα 12 Κώνσταντινος Π. Χρήστου 1 Προϊόν της αξιολόγησης Process product research Ορισµός των παραγόντων που καθιστούν τη διδασκαλία αποτελεσµατική Εξαρτάται από τους στόχους, την ιδεολογία, τα ιδεώδη

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Τεκµηρίων Εκπαιδευτή ΕΝΟΤΗΤΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΟ E/15 ΑΝΑΦΟΡΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 15 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΣ Χρίστου Χρίστος

Μητρώο Τεκµηρίων Εκπαιδευτή ΕΝΟΤΗΤΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΟ E/15 ΑΝΑΦΟΡΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 15 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΣ Χρίστου Χρίστος 1. Προσδιορισµός κατάλληλων µέτρων αξιολόγησης για το πρόγραµµα ECDL α. Εφαρµογή διαφορετικών επιπέδων αξιολόγησης στο πρόγραµµα ECDL. Η αξιολόγηση του προγράµµατος ECDL πρέπει να διενεργείται σε 4 επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθήστε τη ΕΗ. Ένα µικρό νησί απέχει 4 χιλιόµετρα από την ακτή και πρόκειται να συνδεθεί µε τον υποσταθµό της ΕΗ που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Βοηθήστε τη ΕΗ. Ένα µικρό νησί απέχει 4 χιλιόµετρα από την ακτή και πρόκειται να συνδεθεί µε τον υποσταθµό της ΕΗ που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα. Γιώργος Μαντζώλας ΠΕ03 Βοηθήστε τη ΕΗ Η προβληµατική της Εκπαιδευτικής ραστηριότητας Η επίλυση προβλήµατος δεν είναι η άµεση απόκριση σε ένα ερέθισµα, αλλά ένας πολύπλοκος µηχανισµός στον οποίο εµπλέκονται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεντελέ Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αξιολόγησα τους μαθητές μου θεωρώντας την αξιολόγηση σαν μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια

Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια Γιατί χρειάζεται να κάνουµε τόσο ειδική διαφοροποίηση; Τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσµα του αυτισµού έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης και αντίληψης για τον κόσµο,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΞΗ ΩΣ «ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ» «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ»

Η ΤΑΞΗ ΩΣ «ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ» «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» Η ΤΑΞΗ ΩΣ «ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ» «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» Στόχοι: Η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, η ανάπτυξη, δηλαδή, μέσα στην τάξη-λογοτεχνικό εργαστήρι εσωτερικών κινήτρων, ώστε να εδραιωθεί μια σταθερότερη

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου 1 Κριτήρια: Διδακτική διαδικασία Μαθητοκεντρικά Δασκαλοκεντρικά Αλληλεπίδρασης διδάσκοντα διδασκόµενου Είδος δεξιοτήτων που θέλουν να αναπτύξουν Επεξεργασίας Πληροφοριών Οργάνωση-ανάλυση πληροφοριών, λύση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Ορισμοί Ο διδάσκων δεν αρκεί να κάνει μάθημα, αλλά και να διασφαλίζει ότι πετυχαίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα της μάθησης Η εκτίμηση της μάθησης αναφέρεται στην ανατροφοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 2ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 2ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναστοχασμός ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 2ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ(A) : ΚΟΥΚΙΟΥ ΑΛΕΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:BULLYING ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:3-4-2015 ΣΥΛΛΕΧΘΗΚΑΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες των μαθητών (Μουσώ (Mouchot) και ο ηλιακός φούρνος) 1

Δραστηριότητες των μαθητών (Μουσώ (Mouchot) και ο ηλιακός φούρνος) 1 Δραστηριότητα 1 Δραστηριότητες των μαθητών (Μουσώ (Mouchot) και ο ηλιακός φούρνος) Θα παρακολουθήσετε ένα video με αφήγηση ή θα ακούσετε μια ιστορία από το δάσκαλό σας σχετικά με τον Augustin Mouchot και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ: Σεβασμός Κοινωνική δεξιότητα: Ακούω τον ομιλητή στο μάθημα Στόχοι μαθήματος: Ο μαθητής να: 1. Ονομάζει τα βασικά βήματα της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

MODULES TRAIN. Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education (DIE) Leibniz Centre for Lifelong Learning) Module 5:

MODULES TRAIN. Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education (DIE) Leibniz Centre for Lifelong Learning) Module 5: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Μαθησιακή ΣΤΟΝ συµβουλευτική ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ MODULES Σηµειώσεις για το Σεµινάριο TRAIN Mnika Tröster / Adelgard Steindl German Institute

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών. Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18)

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών. Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18) Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18) Θεματικός άξονας/

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

2. Κριτική Σκέψη και Έρευνα

2. Κριτική Σκέψη και Έρευνα 2. Κριτική Σκέψη και Έρευνα Η προώθηση της συμμετοχής των νέων μέσα από την παγκόσμια πολιτότητα μπορεί να έχει μια σειρά από θετικά αποτελέσματα για τους μαθητές. Οι ικανότητες που μπορούν να αναπτυχθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά

Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά Σελίδα 1 Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάστε το βίντεο. Ξεκινώντας. Πάρτε τις κάρτες! Βήμα 1ο: Σκεφτείτε το κοινό σας

Σχεδιάστε το βίντεο. Ξεκινώντας. Πάρτε τις κάρτες! Βήμα 1ο: Σκεφτείτε το κοινό σας Ξεκινώντας Πάρτε τις κάρτες! Σχεδιάστε το βίντεο Βήμα 1ο: Σκεφτείτε το κοινό σας Οι κάρτες που κρατάτε στα χέρια σας αποτελούν έναν χρήσιμο οδηγό για να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε το αλληλεπιδραστικό

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.»

«Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.» «Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.» «Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα;» Μία κλασσική ερώτηση για κάθε παιδί οποιασδήποτε βαθμίδας της εκπαίδευσης. Ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας 3 Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας Επίλυση προβλήματος Οι ενότητες κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας έχουν αναπτυχθεί για να σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε για το Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφωτική Αξιολόγηση του Μαθητή: Από τη Θεωρία στη Χάραξη Πολιτικής. Λεωνίδας Κυριακίδης, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διαμορφωτική Αξιολόγηση του Μαθητή: Από τη Θεωρία στη Χάραξη Πολιτικής. Λεωνίδας Κυριακίδης, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Διαμορφωτική Αξιολόγηση του Μαθητή: Από τη Θεωρία στη Χάραξη Πολιτικής Λεωνίδας Κυριακίδης, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 Δομή παρουσίασης Αξιολόγηση: Έννοια & Σημασία Σκοποί Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Τι μαθησιακός τύπος είναι το παιδί σας;

Τι μαθησιακός τύπος είναι το παιδί σας; Για τους γονείς και όχι μόνο από το Τι μαθησιακός τύπος είναι το παιδί σας; Ακουστικός, οπτικός ή μήπως σφαιρικός; Ανακαλύψτε ποιος είναι ο μαθησιακός τύπος του παιδιού σας, δηλαδή με ποιο τρόπο μαθαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση Ομάδα: Αριστερίδου Δανάη Ελένη (08) Ευαγγελόπουλος Νίκος (670)

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Φάση 2. Προβληματισμός. μεθόδους, που χρησιμοποιούνται. τάξεις Αναστοχασμός για συγκεκριμένα. προβλήματα

Φάση 2. Προβληματισμός. μεθόδους, που χρησιμοποιούνται. τάξεις Αναστοχασμός για συγκεκριμένα. προβλήματα Μαθήματα: Μέθοδοι Εισαγωγή Αυτή η υπό-ενότητα ενθαρρύνει και καλεί τους συμμετέχοντες να σκεφτούν διδακτικές μεθόδους που να είναι κατάλληλες για τη διδασκαλία τόσο της μοντελοποίησης, αλλά και του μαθηματικού

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 1301 «ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE)

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) Βασιλοπούλου Ευαγγελία, Γιαννακόπουλος ηµήτρης, Εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Προτιμήσεις εκπαιδευτικών στην επίλυση προβλημάτων με συμμετρία. Στόχος έρευνας

Προτιμήσεις εκπαιδευτικών στην επίλυση προβλημάτων με συμμετρία. Στόχος έρευνας Προτιμήσεις εκπαιδευτικών στην επίλυση προβλημάτων με συμμετρία Πουλιτσίδου Νιόβη- Χριστίνα Τζιρτζιγάνης Βασίλειος Φωκάς Δημήτριος Στόχος έρευνας Να διερευνηθούν οι παράγοντες, που επηρεάζουν την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Tynker: Γρήγορος οδηγός για εκπαιδευτικούς

Tynker: Γρήγορος οδηγός για εκπαιδευτικούς Τεχνολογική Ενδυνάμωση Εκπαιδευτών της ΕΕΚ. Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι για την κατάρτιση εκπαιδευτών ΕΕΚ στο σχεδιασμό και τη χρήση εκπαιδευτικών μεθοδολογιών μεσώ κινητών συσκευών (m-learning) Tynker:

Διαβάστε περισσότερα

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη!

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! «Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! Οι καταπληκτικοί γονείς κάνουν καταπληκτικά πράγματα! Και δεν εννοώ περίπλοκα, δύσκολα, ή κάτι τέτοιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών

Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών NTSE - Nano Technology Science Education Project No: 511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών 1. Ποια θέματα στον τομέα των φυσικών επιστημών θεωρείτε ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ανανέωση του αντικειµένου Η καλύτερη προσέγγιση θα πρέπει να επιτρέπει τον πειραµατισµό.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΑΘΗΗ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη

ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΑΘΗΗ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΑΘΗΗ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Δρ Ζωή Καραμπατζάκη Τι μας προσφέρουν οι θεωρίες μάθησης; Οι θεωρίες μάθησης προσφέρουν τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσονται, εξελίσσονται και βελτιώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ

ΙΔΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ 1 ΙΔΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ Κώστας Κύρος 2 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 3 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Γίνε και εσύ ένας συγγραφέας! Γράψε τη δική σου μικρή ιστορία. Εκτύπωσέ την και δώσ την στους φίλους σου για να

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης

Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης 1 } Ορισµός: Απόδοση αξίας Απόδοση προσήµου σε κάτι που αξιολογείται Σύγκρισης δύο πραγµάτων } Αξιολόγηση Αποτίµηση στόχου (σύγκριση του στόχου µε το αποτέλεσµα) Σηµασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΙΙ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΣΧΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΥ»

ΜΕΘΟΔΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΙΙ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΣΧΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΥ» ΜΕΘΟΔΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΙΙ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΣΧΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΥ» Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΩΤΣΙΔΗ (PhD, MSc, MA) Κλινικός & Συμβουλευτικός Ψυχολόγος 1 ΔΟΜΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Ορισμοί, οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας (διαδραστικών πινάκων) στην τάξη

Αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας (διαδραστικών πινάκων) στην τάξη Αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας (διαδραστικών πινάκων) στην τάξη Θεόδωρος Αρχοντίδης Δάσκαλος Επιμορφωτική ημερίδα Σχολικού Συμβούλου 35 ης Περιφέρειας Δ.Ε. Αττικής Νεστόρειο Δ.Σ. Ιλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας (διαδραστικών πινάκων) στην τάξη

Αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας (διαδραστικών πινάκων) στην τάξη Αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας (διαδραστικών πινάκων) στην τάξη Θεόδωρος Αρχοντίδης Δάσκαλος Επιμορφωτική ημερίδα Σχολικού Συμβούλου 35 ης Περιφέρειας Δ.Ε. Αττικής 7 ο Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Η βελτίωση της διδασκαλίας στηρίζεται στο σύστημα της αξιολόγησης της διδασκαλίας Η αξιολόγηση προσφέρει πληροφορίες για τα δυνατά σημεία και τις

Η βελτίωση της διδασκαλίας στηρίζεται στο σύστημα της αξιολόγησης της διδασκαλίας Η αξιολόγηση προσφέρει πληροφορίες για τα δυνατά σημεία και τις Η βελτίωση της διδασκαλίας στηρίζεται στο σύστημα της αξιολόγησης της διδασκαλίας Η αξιολόγηση προσφέρει πληροφορίες για τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες του εκπ/κού Η βελτίωση των εκπαιδευτικών επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο PMP , +

Ερωτηµατολόγιο PMP , + Ερωτηµατολόγιο PMP Διαβάστε προσεκτικά κάθε ένα από τα παρακάτω προβλήµατα. Για κάθε πρόβληµα υπάρχουν τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις από τις οποίες µόνο µία είναι η σωστή. Παρακαλώ επιλέξτε τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση της ημερίδας με θέμα «Technology

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 2ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 2ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναστοχασμός ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 2ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ(A) Κοντογούλα Ερμιόνη ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Μήκος ανθρώπινου DNA Πακετάρισμα σε χρωμοσώματα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

50 Τρόποι χρήσης των Wikis. για μια περισσότερο συνεργατική και αλληλεπιδραστική τάξη

50 Τρόποι χρήσης των Wikis. για μια περισσότερο συνεργατική και αλληλεπιδραστική τάξη 50 Τρόποι χρήσης των Wikis για μια περισσότερο συνεργατική και αλληλεπιδραστική τάξη Τα Wikis είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την μεγαλύτερη συμμετοχή των φοιτητές /μαθητών στο πρόγραμμα σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

TRIDIO 190016 TRIDIO 1

TRIDIO 190016 TRIDIO 1 TRIDIO 190016 1 Τι είναι το Tridio; Το Tridio είναι μια ανεξάρτητη μέθοδος εργασίας με σκοπό να υποστηρίξει τις τρέχουσες μεθόδους διδασκαλίας μαθηματικών στους τομείς της ανάπτυξης της χωρικής ικανότητας,

Διαβάστε περισσότερα