Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 1"

Transcript

1 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς Μιχάλης Κασούτας, Παναγιώτης Κόκκοτας, Ευαγγελία Μανούσου, Μύρωνας Μαυρογιαννάκης Μετάφραση στα ελληνικά: Ναυσικά Καψαλά Εισαγωγή Οδηγός Μελέτης Καλωσορίσατε στον εισαγωγικό οδηγό µελέτης της ηλεκτρονικής σειράς µαθηµάτων. Αυτός ο Οδηγός Μελέτης αποτελεί µία εισαγωγή σε µια ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς µε θέµα την εφαρµογή του Αφηγηµατικού Μοντέλου Διδασκαλίας κατά τη διδασκαλία Φυσικών Επιστηµών µε στόχο να κινητοποιηθούν οι µαθητές και η διαδικασία της µάθησης της επιστήµης να γίνει ευχάριστη και περιεκτική. Η ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων αποτελείται από ηλεκτρονικά µαθήµατα, κάθε ένα από τα οποία έχει τους δικούς του στόχους και καλλιεργεί ειδικές δεξιότητες. Στα περισσότερα από τα µαθήµατα θα βρείτε ενδεικτική ανατροφοδότηση για τις εµπεριεχόµενες δραστηριότητες. Παρόλα αυτά συνιστάται να ολοκληρώσετε τις δραστηριότητες προτού διαβάσετε την ανατροφοδότηση. Επιπλέον οι απαντήσεις της ανατροφοδότησης δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ως οι µόνες σωστές απαντήσεις στις δραστηριότητες ενός µαθήµατος, αλλά ως ενδεικτικές απαντήσεις που θα σας δώσουν µία ιδέα σχετικά µε το τί απαιτείται από κάθε δραστηριότητα. Ο στόχος αυτής της σειράς ηλεκτρονικών µαθηµάτων είναι να εκπαιδεύσει Εκπαιδευτικούς Φυσικών Επιστηµών στο να κάνουν τη διδασκαλία τους ενδιαφέρουσα και κατανοητή µε το να ενσωµατώνουν σε αυτή αφήγηση χρησιµοποιώντας την Ιστορία της Επιστήµης (History of Science (HoS)) εµπλουτισµένη µε στοιχεία της Φύσης της Επιστήµης (Nature of Science (NoS)). Για το σκοπό αυτό, τα µαθήµατα είναι δοµηµένα µε γραµµικό τρόπο ακολουθώντας τα συνήθη «βήµατα» της διαδικασίας που ακολουθείται για την κατασκευή και την αφήγηση µιας ιστορίας για ένα επιστηµονικό µάθηµα. Παρόλο που τα µαθήµατα αυτής της ηλεκτρονικής σειράς µαθηµάτων έχουν µία γραµ- µική δοµή µπορείτε πάντα να ακολουθείτε το δικό σας δρόµο ανάλογα µε τις ανάγκες σας. Αυτή η ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων θα χρησιµοποιήσει εκπαιδευτικές πηγές που παρήχθησαν από τους εταίρους του Προγράµµατος Αυτές οι εκπαιδευτικές πηγές δηµιουργήθηκαν για παιδιά ηλικίας 15 ετών. Παρόλα αυτά µπορούν να προσαρµοστούν ώστε να χρησιµοποιηθούν µε µαθητές διαφόρων ηλικιών. Στο πλαίσιο του Προγράµµατος δηµιουργήθηκαν δεκαοκτώ ιστορίες (6 Φυσικής, 6 Χηµείας και 6 Βιολογίας), κάθε µία από τις οποίες βασίζεται σε ένα διαφορετικό επεισόδιο της Ιστορίας της Επιστήµης που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για να διευκολύνετε τη διδασκαλία σας και τη µάθηση των µαθητών. Αυτό το ηλεκτρονικό µάθηµα θα επικαλείται συχνά ως παράδειγµα την ιστορία: «Ωγκουστίν Μουσώ: Ο Πρωτοπόρος της Ηλιακής Ενέργειας». Ωστόσο Μπορείτε να χρησιµοποιείτε αυτό το ηλεκτρονικό µάθηµα µε οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες 17 ιστορίες και να τις προσαρµόσετε στη διδασκαλία σας στην τάξη. Έτσι µπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις 18 διαθέσιµες ιστορίες και να εργαστείτε µε αυτή σε αυτό το ηλεκτρονικό µάθηµα, ανάλογα µε το τί θεωρείτε περισσότερο κατάλληλο για το αναλυτικό πρόγραµµα και τις ανάγκες των µαθητών σας. (Μπορείτε να βρείτε βοήθεια για την απόφασή σας στα ηλεκτρονικά µαθήµατα 5 & 6 αν το θεωρείτε απαραίτητο) Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 1

2 Η εφαρµογή των ιστοριών στη διδασκαλία σας µέσα στην τάξη, όπως σχεδιάστηκε από αυτό το ηλεκτρονικό µάθηµα απαιτεί περίπου 2 διδακτικές ώρες από 45 λεπτά η καθεµία, αλλά µπορείτε πάντα να προσαρµόσετε τις δραστηριότητες και τις ιστορίες µε βάση τις ανάγκες των µαθητών σας. Μπορείτε να χρησιµοποιείτε αυτή τη σειρά ηλεκτρονικών µαθηµάτων ανάλογα µε το επίπεδο της εµπειρίας σας: (κατά σειρά αυξανόµενης δυσκολίας): Να επιλέξετε και να εισάγετε στο µάθηµά σας µία ή περισσότερες από τις ήδη έτοιµες ιστορίες µε στοιχεία Ιστορίας και Φύσης της Επιστήµης (HoS, NoS) σε µορφή βίντεο. Να επιλέξετε και να ενσωµατώσετε στο µάθηµά σας µία ή περισσότερες από τις ήδη έτοιµες ιστορίες σε µορφή κειµένου, µε ανάγνωση. Να επιλέξετε και να ενσωµατώσετε στο µάθηµά σας µία ή περισσότερες από τις ήδη έτοιµες ιστορίες σε µορφή κειµένου, ζητώντας από τους µαθητές να κάνουν ανάγνωση. Να επιλέξετε και να ενσωµατώσετε στο µάθηµά σας µία ή περισσότερες από τις ήδη έτοιµες ιστορίες, λέγοντας τη στους µαθητές σας. Να προσαρµόσετε και να εισάγετε στο µάθηµά σας µία ήδη έτοιµη ιστορία µε στοιχεία Ιστορίας και Φύσης της Επιστήµης (HoS, NoS), διαβάζοντάς τη στους µαθητές σας. Να προσαρµόσετε και να εισάγετε στο µάθηµά σας µία ήδη έτοιµη ιστορία µε στοιχεία Ιστορίας και Φύσης της Επιστήµης (HoS, NoS), ζητώντας από τους µαθητές σας να κάνουν ανάγνωση. Να προσαρµόσετε και να εισάγετε στο µάθηµά σας µία ήδη έτοιµη ιστορία µε στοιχεία Ιστορίας και Φύσης της Επιστήµης (HoS, NoS), µε τη µορφή ενός βίντεο. Να εξοικειωθείτε µε τη δηµιουργία δικών σας ιστοριών µε το να εντοπίζετε τα κατάλληλα θέµατα σε ένα µάθηµα Φυσικών Επιστηµών Επιστηµών και να ακολουθείτε µια παρόµοια διαδικασία, µε αυτή που υποδεικνύεται σε αυτόν τον Οδηγό Μελέτης, χρησιµοποιώντας τις δεξιότητες που αντλούνται από τα σχετικά προσφερόµενα ηλεκτρονικά µαθήµατα. Ανάλογα µε τους στόχους σας από τις παραπάνω επιλογές, ο χρόνος µελέτης που απαιτείται για την ετοιµασία ενός µαθήµατος, χρησιµοποιώντας τις διαδικασίες που προτείνονται από αυτόν τον Οδηγό Μελέτης κυµαίνεται από 90 λεπτά έως αρκετές ηµέρες (µε περίπου δύο ώρες εργασίας την ηµέρα), αν προσπαθήσετε να αναπτύξετε τη δική σας ιστορία. Κάθε ηλεκτρονικό µάθηµα έχει ενδεικτικό απαιτούµενο χρόνο µελέτης για την ολοκλήρωσή του. Ακολουθώντας τις δραστηριότητες του παρόντος Οδηγού Μελέτης που αναφέρονται στην ιστορία «Ωγκουστίν Μουσώ: Ο Πρωτοπόρος της Ηλιακής Ενέργειας» ως παράδειγµα, θα έχετε επίσης την ευκαιρία να: Απολαύσετε µια ιστορία για τους ηλιακούς φούρνους και τις ηλιακές ατµοµηχανές. Συνειδητοποιήσετε το κοινωνικό πρόβληµα που προσπάθησε να λύσει ο Μουσώ µε την έρευνά του και µε την εφεύρεση του ηλιακού φούρνου και της ηλιακής ατµοµηχανής. Δηλαδή να εξασφαλίσει την προµήθεια κινητήρων ατµού µε καύσιµα. 2 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς

3 Τα ηλεκτρονικά µαθήµατα αυτής της σειράς περιλαµβάνουν: Εισαγωγή Οδηγός Μελέτης 1 Τα ηλεκτρονικά µαθήµατα αυτής της σειράς περιλαµβάνουν: 3 Α. Εξοικείωση 4 E-µάθηµα 1: Εξοικείωση µε την ιστορία, το ιστορικό πλαίσιο (στοιχεία Ιστορίας της Επιστήµης - HoS). 4 E-µάθηµα 2: Εξοικείωση µε τα στοιχεία της Φύσης της Επιστήµης (Nature of Science (NoS)) που εµπεριέχονται στην ιστορία. 5 E-µάθηµα 3: Βρείτε περαιτέρω πληροφορίες που µπορεί να χρειάζεστε. 8 B. Λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη λειτουργία της ιστορίας 9 E-µάθηµα 4: Αναγκαίες αποφάσεις: κινητήριος εισαγωγή, κύρια δοµή ενός µαθήµατος ή αξιολόγηση; 9 E-µάθηµα 5: Αναγκαίες αποφάσεις: πώς να φέρετε την ιστορία στην τάξη; 12 E-µάθηµα 6: Επανερχόµενοι στα επιλογές σας, λαµβάνοντας υπόψη τα πιθανά προβλήµατα, οργανώνοντας το µάθηµά σας. 14 C. Προσαρµόζοντας την ιστορία. 15 E-µάθηµα 7: Σηµαντικά στοιχεία σε µία συναρπαστική ιστορία. 15 E-µάθηµα 8: Προσαρµόζοντας την ιστορία. 19 E- µάθηµα 9: Έλεγχος της προσαρµοσµένης εκδοχής της ιστορίας. 21 E- µάθηµα 10: Αναπτύσσοντας φύλλα εργασίας/ δραστηριότητες για την ιστορία σας 22 E- µάθηµα 11: Μαθαίνοντας για τις δεξιότητες της αφήγησης 24 D. Αναπτύσσοντας τη δική σας ιστορία. 26 E- µάθηµα 12: Δηµιουργώντας δικές σας ιστορίες. Γιατί; 26 E- µάθηµα 13: Τϊ κάνει καλή µία επιστηµονική ιστορία; 30 E- µάθηµα 14: Σχεδιάστε και οργανώστε την ανάπτυξη της δικής σας ιστορίας και αξιολογείστε την 34 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 3

4 Α. Εξοικείωση E-µάθηµα 1: Εξοικείωση µε την ιστορία, το ιστορικό πλαίσιο (στοιχεία Ιστορίας της Επιστήµης - HoS). Στόχος του µαθήµατος 1είναι να σας εξοικειώσει µε την ιστορία που έχει αναπτυχθεί και µε το ιστορικό της πλαίσιο (στοιχεία Ιστορίας της Επιστήµης - HoS). Απαιτούµενος χρόνος: Διαβάστε πρώτα την ιστορία «Ωγκουστίν Μουσώ: Ο Πρωτοπόρος της Ηλιακής Ενέργειας». 2. Προσπαθήστε να εντοπίσετε τα σηµαντικότερα στοιχεία του συγκεκριµένου ιστορικού, κοινωνικού, οικονοµικού, επιστηµονικού και πολιτιστικού πλαισίου της ιστορίας που επηρέασαν την έρευνα του Μουσώ. Ποια εµπόδια αντιµετώπισε ο Μουσώ, προκειµένου να κάνει την έρευνά του (κοινωνικά, επιστηµονικά, κάθε είδους πρόβληµα που αντιµετώπισε); Βρείτε κατάλληλες λέξεις-κλειδιά και τις χρησιµοποιήστε τις για να γράψετε τα κύρια σηµεία της ιστορίας που δεν θα παραλείπατε στη δική σας αφήγηση. Μπορεί να χρειαστεί να ξαναδιαβάσετε την ιστορία. 3. Μπορεί να θέλετε να δηµιουργήσετε ένα χάρτη εννοιών από τα κύρια σηµεία της ιστορίας χρησιµοποιώντας τις λέξεις-κλειδιά και δωρεάν λογισµικό (π.χ. CMAP tools Freemind και Bubble.us https://bubbl.us/). Αντί για οποιοδήποτε άλλο είδος χάρτη έννοιών (π.χ. δοµή αστέρι ή ιεραρχικό κ.α.) µπορεί να θέλετε να ακολουθήσετε τη γραµµική δοµή της ιστορίας, εµπλουτίζοντας κάθε βήµα της ιστορίας µε πληροφορίες που δεν πρέπει να παραλείπεται (συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων της Φύσης της Επιστήµης (NoS), (βλέπε e-µάθηµα 2). Χρησιµοποιήστε το χάρτη εννοιών ως µέσο για να οργανώσετε, να θυµάστε και να προσαρµόσετε την ιστορία σας. Ας πούµε ότι αυτό που προσπαθείτε να δηµιουργήσετε είναι «ένας χάρτης της ιστορίας». 4 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς

5 E-µάθηµα 2: Εξοικείωση µε τα στοιχεία της Φύσης της Επιστήµης (Nature of Science (NoS)) που εµπεριέχονται στην ιστορία. Στόχος του µαθήµατος 2 είναι ο εντοπισµός των κεντρικών ιδεών της Φύσης της Επιστήµης (Nature of Science (NoS)) που εµπεριέχονται στην ιστορία και να τις σχετίσετε µε τα κύρια στοιχεία της Ιστορίας της Επιστήµης (HoS). Απαιτούµενος χρόνος: 30 Δραστηριότητα 1 (Απαιτούµενος χρόνος 20 ) Τώρα διαβάστε την ιστορία ξανά και προσπαθήστε να εντοπίσετε σε αυτή τα πιο σηµαντικά στοιχεία για τη Φύση της Επιστήµης (NοS) που µπορείτε να βρείτε.ο McComas (2004) δηµοσίευσε µια λίστα µε εννέα χαρακτηριστικά στοιχεία που µπορεί να χρησιµεύσει ως λίστα ελέγχου Ποιες από τις παρακάτω κεντρικές ιδέες NoS είναι παρούσες σε αυτή την ιστορία και ποιες δεν είναι; Παρακαλούµε γράψτε σε µία ή δύο προτάσεις ένα επιχείρηµα για να δικαιολογήσετε εάν η κάθε πρόταση υπάρχει ή όχι στην ιστορία. (Για τη δραστηριότητα αυτή αγνοήστε τα πεδία: "Λέξη-κλειδί" & "Σειρά προτεραιότητας" πεδία) 1. Η επιστήµη απαιτεί και βασίζεται στην εµπειρική γνώση. Λέξη κλειδί: Σειρά προτεραιότητας: 2. Δεν υπάρχει ενιαία βήµα-προς-βήµα µέθοδος, µε την οποία αναπτύσσεται η επιστήµη. Λέξη κλειδί: Σειρά προτεραιότητας: 3. Ενώ η επιστήµη δεν µπορεί να "αποδείξει" τη γνώση της, τα συµπεράσµατά της εξακολουθούν να είναι αποδεκτά και ανθεκτικά. Λέξη κλειδί: Σειρά προτεραιότητας: Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 5

6 4. Αν και οι νόµοι και οι θεωρίες στην επιστήµη σχετίζονται, εξακολουθούν να είναι διακριτά µεταξύ τους. Λέξη κλειδί: Σειρά προτεραιότητας: 5. Τα επιστηµονικά εγχειρήµατα είναι υψηλά δηµιουργικές δραστηριότητες. Λέξη κλειδί: Σειρά προτεραιότητας: 6. Η επιστήµη ενέχει ένα υποκειµενικό στοιχείο. Λέξη κλειδί: Σειρά προτεραιότητας: 7. Η επιστήµη επηρεάζεται από ιστορικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Λέξη κλειδί: Σειρά προτεραιότητας: 8. Ενώ η επιστήµη και η τεχνολογία επηρεάζουν η µία την άλλη, δεν ταυτίζονται.. Λέξη κλειδί: Σειρά προτεραιότητας: 9. Η επιστήµη και οι µέθοδοί της δεν µπορούν να απαντήσουν σε όλα τα ερωτήµατα. 6 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς

7 Λέξη κλειδί: Σειρά προτεραιότητας: 10. Μπορείτε να εντοπίσετε στην ιστορία άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία της φύσης της επιστήµης; Λέξη κλειδί: Σειρά προτεραιότητας: (Προσαρµογή από McCommas, Για περισσότερα σχετικά µε τα NoS δείτε εδώ: Δραστηριότητα 2 (Απαιτούµενος χρόνος 10 ) 1. Γράψτε δίπλα σε κάθε κεντρική ιδέα της NoS µια λέξη-κλειδί στα πεδία της δραστηριότητας 1, προκειµένου να θυµάστε τα επιχειρήµατά σας για τη NoS µέσα στην ιστορία. 2. Βαθµολογήστε τη σπουδαιότητα των επιχειρηµάτων σας για τη NoS µέσα σε αυτή την ιστορία από το 1 (πιο σηµαντικό) έως 9 (λιγότερο σηµαντικό) σε σχέση µε τη σηµασία της ένταξής τους στην ιστορία σας. 3. Αποφασίστε ποιά στοιχεία της NoS σε αυτή την ιστορία, θα παρουσιαστούν προς συζήτηση µε τους µαθητές σας. 4. Μπορείτε να εµπλουτίσετε το χάρτη εννοιών που έχετε ήδη κάνει µε τις λέξεις-κλειδιά των στοιχείων της NoS που θα συµπεριλάβετε στην ιστορία σας. Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 7

8 E-µάθηµα 3: Βρείτε περαιτέρω πληροφορίες που µπορεί να χρειάζεστε. Στόχος του µαθήµατος 3 είναι να σας εξοικειώσει µε το αρχικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε και να σας βοηθήσει να απαντήσετε πιθανά ερωτήµατα χρησιµοποιώντας τις διαθέσιµες πηγές. Απαιτούµενος χρόνος: Σκεφτείτε και σηµειώστε τι επιπλέον θα θέλατε να γνωρίζετε σε σχέση µε το περιεχόµενο της ιστορίας που έχετε ήδη διαβάσει. (Απαιτούµενος χρόνος: 5 ') 2. Τώρα διαβάστε το υλικό µε το ιστορικό υπόβαθρο. 3. Προσδιορίστε ποιές ερωτήσεις µπορούν να απαντηθούν από το ιστορικό υπόβαθρο και ποιές παραµένουν χωρίς σαφή απάντηση. 4. Προσπαθήστε να βρείτε πηγές (π.χ. περαιτέρω διαθέσιµες πηγές µελέτης, διαδίκτυο κ.λπ.), προκειµένου να απαντήσετε στις ερωτήσεις σας. Στο κάτω µέρος του κάθε δικτυακού τόπου ιστορίας µπορείτε να βρείτε αναφορές σε πρωτογενείς πηγές και δευτερεύουσα βιβλιογραφία. Νέα ερωτήµατα µπορεί να εγερθούν προσπαθήστε να βρείτε τις απαντήσεις. 5. Εάν κάποια ερωτήµατα παραµένουν αναπάντητα αξιολογήστε εάν είναι ζωτικής σηµασίας για τη διδασκαλία του επιλεγµένου θέµατος. Αν όχι, απλά συνεχίστε µε την επόµενη δραστηριότητα. 8 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς

9 B. Λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη λειτουργία της ιστορίας ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δεξιότητες λήψης αποφάσεων δεν συνδέονται µε τις συγκεκριµένες δραστηριότητες και µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανάλογα µε τις προτιµήσεις σας, όπου ενδείκνυται. Οι δεξιότητες λήψης αποφάσεων δεν είναι υποχρεωτικές, αλλά παρουσιάζονται εδώ ως βοηθητικό εργαλείο. Επιπλέον, µπορείτε να επωφεληθείτε από αυτές τις δεξιότητες στην καθηµερινή σας ζωή! E-µάθηµα 4: Αναγκαίες αποφάσεις: κινητήριος εισαγωγή, κύρια δοµή ενός µαθήµατος ή αξιολόγηση; Στόχος του µαθήµατος 4 είναι να σας βοηθήσει να επιλέξετε αν θα χρησιµοποιήσετε την ιστορία (σε οποιαδήποτε µορφή), ως κινητήριο εισαγωγή, ως την κύρια δοµή του µαθήµατος ή ως µέσο αποτίµησης και αξιολόγησης. Τεχνικές λήψης αποφάσεων, όπως η Σύγκριση Ζευγών ή το Pareto Analysis (http://www.mindtools.com/pages/article/newted_01.htm) µπορεί να φανούν χρήσιµες. Απαιτούµενος χρόνος: Κάντε µια λίστα µε όλες τις επιλογές που θέλετε να συγκρίνετε (π.χ. A = ιστορία ως η κύρια δοµή του µαθήµατος, B = ιστορία ως µια εισαγωγή στο µάθηµα, C = ιστορία ως εργαλείο αξιολόγησης). Ένα παράδειγµα της χρήσης της ιστορίας ως εργαλείο αξιολόγησης είναι να πείτε ή να παρουσιάσετε την ιστορία (κείµενο, βίντεο) και να ζητήσετε από τους µαθητές σας να εντοπίσουν ή να αναλογιστούν και να συνδέσουν µε την ιστορία ό,τι τους έχει ήδη διδαχθεί). 2. Σηµειώστε τις επιλογές σας στην επικεφαλίδα των σειρών ενός πίνακα καθώς και στην επικεφαλίδα των στηλών. Αυτό θα σας δώσει την ευκαιρία να µπορείτε να συγκρίνετε τις επιλογές µεταξύ τους. 3. Προσέξτε ώστε στον πίνακα τα κελιά στα οποία θα συγκρίνεται µια επιλογή µε τον εαυτό της να είναι αποκλεισµένα. Οµοίως, κάθε σύγκριση µπορεί να γίνει µόνο προς µία κατεύθυνση. 4. Ως αποτέλεσµα, ο πίνακάς σας µπορεί να µοιάζει κάπως έτσι: A B C A X B X X C X X X Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 9

10 5. Μέσα σε κάθε ένα από τα κενά κελιά, συγκρίνετε την επιλογή στη γραµµή µε την επιλογή στη στήλη. Αποφασίστε ποια από τις δύο επιλογές είναι πιο σηµαντική. Γράψτε το γράµµα της πιο σηµαντικής επιλογής στο κελί. A B C A X A A B X X B C X X X 6. Στη συνέχεια, βαθµολογήστε τη διαφορά σηµαντικότητας µεταξύ των επιλογών, ξεκινώντας από το µηδέν (καµία διαφορά / ίδια σηµαντικότητα), έως, ας πούµε, το τρία (µεγάλη διαφορά / το ένα πολύ πιο σηµαντικό από το άλλο.). π.χ.: A B C A X A,1 A,2 B X X B,2 C X X X 7. Τέλος, εδραιώστε τα αποτελέσµατα µε την πρόσθεση των τιµών για κάθε µία από τις επιλογές. Μπορεί να θέλετε να µετατρέψετε αυτές τις αξίες σε ένα ποσοστό της συνολικής βαθµολογίας. π.χ.: A=1+2=3, B=2, C=0 8. Αν δύο επιλογές έχουν παρόµοια βαθµολογία, σκεφτείτε να τις επανεκτιµήσετε τη µία σε σχέση µε την άλλη. (Δείτε περισσότερα για τη Σύγκριση Ζευγών στο: Περαιτέρω Μελέτη (Pareto Analysis): 1. Γράψτε µια λίστα µε όλα τα προβλήµατα που πρέπει να επιλυθούν. 2. Εντοπίστε τη βασική αιτία κάθε προβλήµατος. 3. Τώρα θα πρέπει να βαθµολογήσετε κάθε πρόβληµα. 4. Στη συνέχεια, οµαδοποιείστε τα προβλήµατα ανάλογα µε την αιτία τους. Για παράδειγµα, αν τρία από τα προβλήµατά σας προκαλούνται από ανεπαρκή χρόνο, να οµαδοποιηθούν. 5. Προσθέστε τις βαθµολογίες των προβληµάτων σε κάθε οµάδα. 6. Η οµάδα µε την κορυφαία βαθµολογία είναι η ύψιστη προτεραιότητά σας και η οµάδα µε τη χαµηλότερη βαθµολογία είναι η χαµηλότερη προτεραιότητα σας 7. Αναλάβετε πρώτα δράση για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, ή της οµάδας 10 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς

11 των προβληµάτων κορυφαίας προτεραιότητας. Έχετε υπόψη σας ότι µπορεί και να µη χρειάζεται ν ασχοληθείτε καθόλου µε τα προβλήµατα χαµηλής βαθµολόγησης. (Δείτε περισσότερα για το Pareto Analysis στο: Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 11

12 E-µάθηµα 5: Αναγκαίες αποφάσεις: πώς να φέρετε την ιστορία στην τάξη; Στόχος του µαθήµατος 5 είναι να σας βοηθήσει να επιλέξετε πώς θα φέρετε την ιστορία στην τάξη, χρησιµοποιώντας ένα εργαλείο λήψης αποφάσεων όπως η ανάλυση πλέγµατος ή η λίστα µε πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, (ή η ανάλυση SWOT). Απαιτούµενος χρόνος: Καταγράψτε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα (ή κάνετε ανάλυση SWOT, η οποία λαµβάνει υπόψη τη Δύναµη, Αδυναµίες, Ευκαιρίες και Απειλές της κάθε επιλογής). Τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα είναι υποκειµενικά, έτσι, ενώ γράφετε αυτή την λίστα, επικεντρωθείτε σε σας ως δάσκαλο, (π.χ. απαιτεί λιγότερο χρόνο για την προετοιµασία ή µου αρέσει πολύ να κάνω αυτό κλπ.) (απαιτούµενος χρόνος: 15 ). Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να καθορίσετε τα κριτήρια, τα οποία είναι σχετικά µε τη λήψη των αποφάσεων σας. Σχετικά κριτήρια µπορεί να είναι: ο χρόνος που απαιτείται για την προετοιµασία, ο χρόνος που απαιτείται στην τάξη, οι τεχνικές απαιτήσεις, η διαχείριση της τάξης, η αλληλεπίδραση µε τους µαθητές, κλπ. 2. Ανατρέξτε σε όλα αυτά και εντοπίστε την επιλογή µε τα περισσότερα πλεονεκτήµατα και την επιλογή µε τα περισσότερα µειονεκτήµατα. Υπάρχει κάποια επιλογή µε την οποία θα αισθανόσαστε πιο άνετα; Εξαιρέστε την επιλογή / τις επιλογές που σας κάνουν να νιώθετε άβολα. (απαιτούµενος χρόνος: 5 ). 3. Αποφασίστε πώς θα φέρετε την ιστορία στην τάξη (π.χ. αν θα αφηγηθείτε την ιστορία στους µαθητές σας, αν θα διαβάσετε την ιστορία στους µαθητές σας, αν θα παρουσιάσετε την ιστορία µε τη µορφή ενός βίντεο, κ.λπ.). 12 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς

13 Εναλλακτικά: Απαιτούµενος χρόνος: Γράψτε πρώτα τις επιλογές σας ως σειρές σε έναν πίνακα και τους παράγοντες που θα πρέπει να εξετάσετε ως στήλες. (Απαιτούµενος χρόνος: 15 ). e.g. απαιτούµενος χρόνος για την προετοιµασία απαιτούµενος χρόνος στην τάξη αλληλεπίδραση µε τους µαθητές κ.λπ. Παράγοντες / Βαθµολογία Σηµαντικότητας Βαθµός Βαθµός* Σηµαντικότητ ας Βαθµός Βαθµός* Σηµαντικότητα ς Βαθµός Βαθµός* Σηµαντικότητ ας Αφήγηση ιστορίας Ανάγνωση ιστορίας Παρουσίαση ιστορίας σε βίντεο Προσαρµογή και αφήγηση της ιστορίας Προσαρµογή και προβολή του βίντεο. κ.λπ. 2. Βαθµολογείστε κάθε παράγοντα για τη σηµαντικότητά του π.χ. 0 για χαµηλή σηµασία έως 5 για πολύ σηµαντικό. 3. Βαθµολογείστε το συνδυασµό κάθε επιλογής / παράγοντα π.χ. 0 για κακό έως 10 για άριστο. (Απαιτούµενος χρόνος: 15 ) Σηµείωση: Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να χρησιµοποιήσετε υποκειµενική βαθµολόγηση. Βαθµολογείστε τη σηµασία των παραγόντων και τους συνδυασµούς επιλογής / παράγοντα ανάλογα µε το τί ΕΣΕΙΣ σκέπτεστε και αισθάνεστε. 4. Πολλαπλασιάστε αυτό το σκορ µε το σκορ του παράγοντα για τη σηµασία, και γράψτε το στο κατάλληλο κελί. 5. Προσθέστε τις σταθµισµένες βαθµολογίες (οι βαθµοί που πολλαπλασιάστηκαν µε το σκορ σηµαντικότητας των παραγόντων) για να δώσετε µια συνολική βαθµολογία για κάθε επιλογή. Η επιλογή µε την υψηλότερη βαθµολογία είναι αυτό που φαίνεται να είναι πιο σηµαντικό για εσάς. 6. Επιλέξτε αν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε την ιστορία είτε ως κινητήριο εισαγωγή ή ως την κύρια δοµή του συνόλου του µαθήµατος. (Δείτε περισσότερα σχετικά µε το πλέγµα λήψης αποφάσεων στο: Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 13

14 E-µάθηµα 6: Επανερχόµενοι στα επιλογές σας, λαµβάνοντας υπόψη τα πιθανά προβλήµατα, οργανώνοντας το µάθηµά σας. Στόχος του µαθήµατος 6 είναι να σας βοηθήσει να οργανώσετε το µάθηµά σας µετά τη λήψη των αποφάσεών σας σχετικά µε τη χρήση της αφήγησης ή βίντεο λαµβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές παραµέτρους. Απαιτούµενος χρόνος: 20 Για να φέρετε µια ιστορία στην τάξη σας, θα πρέπει να λάβει υπόψη ορισµένα θέµατα: 1. Γράψτε µια λίστα µε όλα τα θέµατα (προβλήµατα) που θα πρέπει να φροντίσετε (επιλύσετε) π.χ. πότε θα εισαγάγω την ιστορία στην τάξη µου; Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να εισαγάγω την ιστορία; Ποιοι είναι οι στόχοι µου; κλπ. 2. Για κάθε θέµα βρείτε µια πιθανή λύση. 3. Τώρα θα πρέπει να προβληµατιστείτε σχετικά µε τη λύση που δίνετε σε κάθε πρόβληµα (έχετε προτείνει την καλύτερη λύση;) Θέµατα (ή προβλήµατα) Λύση Επανεξέταση Πότε θα εισαχθεί η ιστορία στο µάθηµα; (Πότε;) Με ποιο τρόπο θα εισαχθεί η ιστορία στο µάθηµα; (Πώς;) Ποιό είναι το διαθέσιµο εκπαιδευτικό υλικό; (Τί;) Είναι η ιστορία συµβατή µε το αναλυτικό πρόγραµµα; (Συµβατότητα;) κλπ 14 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς

15 C. Προσαρµόζοντας την ιστορία. E-µάθηµα 7: Σηµαντικά στοιχεία σε µία συναρπαστική ιστορία. Στόχος του µαθήµατος 7 είναι να γνωστοποιηθούν τα σηµαντικά στοιχεία µέσα σε µια ιστορία, έτσι ώστε να συναρπάσει το κοινό. Απαιτούµενος χρόνος: 30 Διαβάστε το παρακάτω κείµενο που προσαρµόστηκε από: (Ένας οδηγός που παράγεται από τη Graphic Science σε συνεργασία µε το NCCPE) Πώς να πείτε µια ιστορία Αποφασίστε σχετικά µε το σκοπό της εµπλοκής σας, τί θέλετε να επιτύχετε και τί είναι σηµαντικό για το κοινό να γνωρίζει. Στη συνέχεια, τοποθετείστε το πλαίσιο της αφήγησής σας γύρω από αυτό. Επιλέξτε τα ανέκδοτά σας σοφά. Μη χρησιµοποιείτε αφήγηση για να εξηγήσετε την απλή ουσία, χρησιµοποιήστε τη για να απλοποιήσετε τα πολύπλοκα µέρη. Κατά την κατασκευή ενός αφηγήµατος, µιας αφήγησης, ενός ανέκδοτου, κρατήστε την ιστορία σας απλή, έτσι ώστε να ρέει έξυπνα. Δοµές Δώστε στην ιστορία µια αρχή, µια µέση κι ένα τέλος Εισάγετε τους χαρακτήρες και θέστε το σκηνικό στην αρχή Εισάγετε µία σύγκρουση - χωρίς σύγκρουση δεν έχετε ιστορία. Η σύγκρουση µπορεί να πάρει πολλές µορφές (δηλαδή: ανθρώπου εναντίον ανθρώπου, ανθρώπου εναντίον κοινωνίας, ανθρώπου εναντίον φύσης, ανθρώπου εναντίον του εαυτού του) Δηµιουργήστε ένα κρίσιµο σηµείο καµπής που να οδηγεί σε µία λύση Ολοκλήρωση - βεβαιωθείτε ότι όλα έχουν επιλυθεί στη σύγκρουση αυτή και δεν υπάρχουν εκκρεµότητες Για να πείτε επαρκώς µια ιστορία, µπορεί να βοηθήσει να αναλογιστείτε τη δοµή της ιστορίας: Υπάρχει µια σειρά από σχολές σκέψης, και εργαλεία που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για να δοµήσετε την ιστορία σας και να ενισχύσετε τις επιπτώσεις της: Ο Έλληνας φιλόσοφος, Αριστοτέλης ορίζει µια δοµή τριών πράξεων για την αφήγηση: 1. Αρχή: Δηµιουργείστε την ιστορία - εισάγετε τους χαρακτήρες και το σκηνικό και στη συνέχεια εισάγετε τον καταλύτη. 2. Μέση: Η σύγκρουση αυξάνεται µέχρι να φτάσει µια κρίση ή σηµείο καµπής. 3. Τέλος: Η κορύφωση και η λύση. Ο Gustav Freytag βασισµένος στο έργο του Αριστοτέλη, καθόρισε πέντε συνιστώσες της υπόθεσης: 1. Έκθεση: Η κατάσταση πριν από την έναρξη της δράσης. 2. Αυξανόµενη δράση: Μια σειρά συγκρούσεων και κρίσεων. 3. Kορύφωση: Το σηµείο καµπής / η πιο έντονη στιγµή της ιστορίας. 4. Πτώση δράσης: Δράση που ακολουθεί την κορύφωση. 5. Λύση: Το συµπέρασµα, που συνδυάζει όλα τα θέµατα. Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 15

16 Η σπονδυλωτή ιστορία είναι ένα πρότυπο που δηµιουργήθηκε από το συγγραφέα Ken Adams. Αποτελείται από µια σειρά εισαγωγικών προτάσεων που θα σας βοηθήσουν να δοµήσετε µια αφήγηση: 1. «Μια φορά κι έναν καιρό» - Θέσετε το σκηνικό, εισαγάγετε το πλαίσιο και τους χαρακτήρες. 2. «Κάθε µέρα» - Καθιερώστε µία κανονικότητα, έτσι ώστε οι άνθρωποι να µπορούν να επιτύχουν µια αίσθηση αλλαγής από ό, τι έχει γίνει στο παρελθόν. 4. «Αλλά µια µέρα» - Ο καταλύτης. Ο λόγος για την αφήγηση της ιστορίας. 5. «Λόγω του ότι» - Η καρδιά της ιστορίας. Οι συνέπειες που απορρέουν από τον καταλύτη 6. «Μέχρι που τελικά» - Η κορύφωση. 7. «Και από τότε» - Η λύση και το συµπέρασµα. Χαρακτήρες Δηµιουργείστε χαρακτήρες για την ιστορία σας και δώστε τους όνοµα. Οι άνθρωποι συνδέονται µε ανθρώπους, γι αυτό δώστε τους ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Θα πρέπει να µάθουµε τους βασικούς χαρακτήρες µε τους οποίους το κοινό µπορεί να συµπάσχει, έχοντας έτσι την ευκαιρία να µάθουν κάτι για τον εαυτό τους. Ο Αριστοτέλης προτείνει στο έργο του «Ποιητική», ότι το κοινό θα πρέπει να ταυτίζεται συναισθηµατικά µε τη σύγκρουση που συµβαίνει στην υπόθεση και µε κάθε επακόλουθη αλλαγή των χαρακτήρων. Είπε ότι η µίµηση των γεγονότων που διεγείρουν συναισθήµατα, όπως οίκτο ή φόβο, µπορεί να βοηθήσει το θεατή να επιτύχει µια συναισθηµατική απελευθέρωση (κάθαρση). Αν και οι χαρακτήρες είναι σηµαντικοί, µην ξεχνάτε την υπόθεση - οι χαρακτήρες υπάρχουν για να οδηγούν την υπόθεση. Ενίσχυση του αντίκτυπου Οτιδήποτε δεν προάγει την πλοκή και δεν αποδυναµώνει την ιστορία δια της απουσίας του, είναι περιττό και πρέπει να καταργηθεί. 16 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς

17 Δραστηριότητα Αναγνωρίστε τα στοιχεία (Δοµές και Χαρακτήρες) που αναφέρονται παραπάνω, στην ιστορία «Ωγκουστίν Μουσώ: Ο Πρωτοπόρος της Ηλιακής Ενέργειας» (ή στην ιστορία της επιλογής σας). Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την εκδοχή της ιστορίας που έχετε επιλέξει στο e-µάθηµα Σηµειώστε µε µια πρόταση την αρχή (1), τη µέση (2), και το τέλος (3) της ιστορίας. Γράψτε τα ονόµατα και τα χαρακτηριστικά των χαρακτήρων που εµπλέκονται. Όνοµα Χαρακτηριστικά Ποιό είναι το κρίσιµο σηµείο της ιστορίας; Ποιά δράση ακολουθεί την κλιµάκωση (1) και ποια είναι η λύση (2)? Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 17

18 Πιστεύετε ότι περιλαµβάνονται περιττές πληροφορίες; Ποιες; Περαιτέρω µελέτη: 18 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς

19 E-µάθηµα 8: Προσαρµόζοντας την ιστορία. Στόχος του µαθήµατος 8 είναι να σας βοηθήσει µε την προσαρµογή µιας ιστορίας ή ενός βίντεο, καθιστώντας σας ενήµερους για όσα θα πρέπει να εξετάσετε. Απαιτούµενος χρόνος: 30 Προκειµένου να προσαρµόσετε µια ιστορία στις ανάγκες των µαθητών σας µπορεί να χρειαστεί να: A. Προσθέστε νέες ενδιαφέρουσες, σηµαντικές πληροφορίες (βλ. επίσης e-µάθηµα 3 για το πώς µπορεί να έχετε αποφασίσει να συµπεριλάβετε περισσότερες πληροφορίες). B. Καταργήσετε «περιττά» στοιχεία και πληροφορίες από την ιστορία. Ο πλεονασµός των στοιχείων (βλ., επίσης, e-µαθήµατα 3 & 7). C. Προσθέσετε νέα στοιχεία και πληροφορίες στην ιστορία, αν είναι απαραίτητο (βλέπε επίσης e-µάθηµα 3) D. Αλλάξετε την πλοκή ώστε να συµπεριλαµβάνονται φύλλα εργασίας / δραστηριότητες για την τάξη σε συγκεκριµένα σηµεία µέσα από την ιστορία. (βλέπε επίσης e-µάθηµα 10) Στην προσαρµοσµένη εκδοχή της ιστορίας σας θα πρέπει να περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: Στοιχεία της Φύσης της Επιστήµης (NoS), (e-µάθηµα 2), Στοιχεία της Ιστορίας της Επιστήµης (HoS) (e-µάθηµα 1), πρωταρχικά συναισθήµατα του χαρακτήρα και, σε γενικές γραµµές, τα σηµαντικά στοιχεία µιας συναρπαστικής ιστορίας (e-µάθηµα 7). Θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη το πώς θα χρησιµοποιήσετε την ιστορία (κινητήριος εισαγωγή, κύρια δοµή του µαθήµατος ή αξιολόγηση; βλ. επίσης e-µάθηµα 4), το διαθέσιµο χρόνο, το επίπεδο και οι ανάγκες των µαθητών σας, τα τοπικά προγράµµατα σπουδών, τα ενδιαφέροντα των µαθητών σας, και άλλες πτυχές της διδακτικής µεθοδολογίας. Εάν επιλέξετε να ενσωµατώσετε ένα βίντεο στο µάθηµα σας, ίσως χρειαστεί να: Βρείτε ένα δωρεάν εργαλείο επεξεργασίας βίντεο (π.χ. Windows Movie Maker, i-movie, Photostory, κλπ.). Μπορείτε να κόψετε τµήµατα του βίντεο, σύµφωνα µε τους στόχους σας. Εναλλακτικά, µπορείτε να διακόψετε το βίντεο σε συγκεκριµένα σηµεία, ώστε να επιτρέψετε στους µαθητές σας να συµµετάσχουν µε τα φύλλα εργασίας και τις δραστηριότητες, έτσι ώστε να βεβαιωθείτε ότι αφοµοιώνουν την ιστορία. Μπορεί να χρειαστεί να σηµειώσετε το χρόνο από τα συγκεκριµένα σηµεία που θα διακόψετε το βίντεο. Εάν θεωρείτε ότι αυτό είναι πάρα πολύ χρονοβόρο, µπορείτε είτε να αναλογιστείτε αν το βίντεο µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην αρχική εκδοχή του, ή αν θα επιστρέψετε πίσω στο e-µάθηµα 5 για να λάβετε υπόψη αυτή την παράµετρο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σας. Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 19

20 Δραστηριότητα: Αν έχετε επιλέξει να προσαρµόσετε µια ιστορία: Κάνετε αντιγραφή και επικόλληση (copy & paste) την αρχική ιστορία σε έναν επεξεργαστή κειµένου. Κάνετε τις απαραίτητες προσαρµογές στην ιστορία όπως έχει ήδη συζητηθεί. Σκεφτείτε και σηµειώστε αν πρόκειται να διακόψετε την ιστορία σας σε συγκεκριµένα σηµεία, ώστε να εµπλέξετε τους µαθητές µε δραστηριότητες ή µε ερωτήσεις και φύλλα εργασίας. Αν έχετε επιλέξει να προσαρµόσετε ένα βίντεο: Σηµειώστε στον παρακάτω πίνακα τον χρόνο στον οποίο πρόκειται να διακόψετε το βίντεο. Σηµειώστε και το λόγο/στόχο για την παύση του βίντεο και τη σχετική δραστηριότητα, φύλλο εργασίας, ερώτηση ή ό,τι οι φοιτητές κληθούν να κάνουν, να συµπληρώσουν ή να απαντήσουν. Ωστόσο, θα πρέπει να προσέξετε να µην διακόψετε πολύ την ιστορία, έτσι ώστε να παραµένει συναφής και ενδιαφέρουσα. Χρόνος Λόγος / Στόχος παύσης Δραστηριότητα/Φύλλο Εργασίας/Ερώτηση πχ 00:04:18 για να εστιάσουν οι µαθητές στη διαµάχη Φύλλο Εργασίας ερώτηση 1 20 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς

21 E- µάθηµα 9: Έλεγχος της προσαρµοσµένης εκδοχής της ιστορίας. Στόχος του µαθήµατος 9 είναι να σας βοηθήσει µε ένα τελικό έλεγχο (και αναθεώρηση) της προσαρµοσµένης εκδοχής της ιστορίας πριν την αφήγησή της σε ένα περιορισµένο κοινό (ή την παρουσίασή της). Απαιτούµενος χρόνος: 30 Ελέγξτε τα ακόλουθα, σε σχέση µε την προσαρµοσµένη εκδοχή της ιστορίας: a. Όλα τα στοιχεία NoS της αρχικής ιστορίας που συνδέονταν µε τους εκπαιδευτικούς σας στόχους, παραµένουν στην προσαρµοσµένη εκδοχή της ιστορίας / βίντεο. b. Είναι η ιστορία συναφής στο χρόνο και το περιεχόµενο (η αναδροµή στο παρελθόν (flashback) είναι εντάξει); c. Υπάρχει µια κρίσιµη κατάσταση στην ιστορία που να απαιτεί από τον πρωταγωνιστή να πάρει µια κρίσιµη απόφαση; d. Σε περίπτωση που η ιστορία είναι κινητήρια (που χρησιµοποιείται ως εισαγωγή σε ένα µάθηµα): είναι η ιστορία αρκετά σύντοµη (όχι περισσότερο από 5 λεπτά); e. Στην περίπτωση που η ιστορία που έχει σχεδιαστεί για την πορεία της διδασκαλίας: Έχουν ρυθµιστεί σωστά οι διακοπές; Σηµειώστε: ή Αν κάτι λείπει θα χρειαστεί να αναθεωρήσετε την ιστορία σας. Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 21

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Διάρκεια: Περιληπτική Περιγραφή: Δύο 45λεπτες διδακτικές περίοδοι Η πρώτη περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα

Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΔΡΟΥΛΙΑΣ Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα Παραγωγή λόγου για την Ε και την ΣΤ Δημοτικού ΠΡΟΛΟΓΟΣ Για να κρατάς αυτό το βιβλίο στα χέρια σου, σημαίνει ότι θέλεις να μάθεις να εκφράζεσαι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου 2 3 Εισαγωγή για τον εκπαιδευτή του προσωπικού Εάν διαβάζετε το παρόν έγγραφο, υποθέτουµε ότι θα θέλατε να επιµορφώσετε τα µέλη του προσωπικού ενός σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 10: Εισαγωγή στη Διδακτική - Η Θεωρία Gagne ως Διδακτική Στρατηγική Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN Module 5: Μαθησιακή Συµβουλευτική Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορίζοντας την ποιότητα του Εκπαιδευτικού (ΠΠΕ) Μαθαίνοντας μέσα από την παρατήρηση

Προσδιορίζοντας την ποιότητα του Εκπαιδευτικού (ΠΠΕ) Μαθαίνοντας μέσα από την παρατήρηση Προσδιορίζοντας την ποιότητα του Εκπαιδευτικού (ΠΠΕ) Μαθαίνοντας μέσα από την παρατήρηση Μάθηση έξω από την τάξη 4. ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Δραστηριότητα έξω από την τάξη για παιδιά νηπιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης Ψηφιακά μέσα - Εκμάθηση μέσα από video. σχολείο.

Μελέτη περίπτωσης Ψηφιακά μέσα - Εκμάθηση μέσα από video. σχολείο. Σελίδα 1 Μελέτη περίπτωσης Ψηφιακά μέσα - Εκμάθηση μέσα από video μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Όλοι οι μαθητές (αγόρια και κορίτσια) ηλικίας 17 και 18 Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ Ή ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της διαδικασίας σχεδιασμού είναι η παρουσίαση της ανάλυσης της ιδέας σας 1. Έχετε εργαστεί στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Οι ερωτήσεις στη διδασκαλία Α) Η ερώτηση του εκπαιδευτικού Β) Η ερώτηση του μαθητή Α) Η

Διαβάστε περισσότερα

MODULES TRAIN. Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education (DIE) Leibniz Centre for Lifelong Learning) Module 5:

MODULES TRAIN. Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education (DIE) Leibniz Centre for Lifelong Learning) Module 5: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Μαθησιακή ΣΤΟΝ συµβουλευτική ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ MODULES Σηµειώσεις για το Σεµινάριο TRAIN Mnika Tröster / Adelgard Steindl German Institute

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών

Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών NTSE - Nano Technology Science Education Project No: 511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών 1. Ποια θέματα στον τομέα των φυσικών επιστημών θεωρείτε ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED TIMETABLE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. Advanced Time Table - Σεμινάρια. Τι είναι τα σεμινάρια

ADVANCED TIMETABLE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. Advanced Time Table - Σεμινάρια. Τι είναι τα σεμινάρια ADVANCED TIMETABLE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ακόμα ένα χαρακτηριστικό, που περιλαμβάνεται στην Pro έκδοση του Advanced TimeTable, είναι τα σεμινάρια. Η Professional έκδοση, απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για Καθηγητές σχετικά με την Επιχειρηματικότητα στο Σχολείο

Ερωτηματολόγιο για Καθηγητές σχετικά με την Επιχειρηματικότητα στο Σχολείο Ερωτηματολόγιο για Καθηγητές σχετικά με την Επιχειρηματικότητα στο Σχολείο Στόχος αυτού του ανώνυμου ερωτηματολόγιου είναι να συγκεντρώσει τις απόψεις των καθηγητών σχετικά με το ενδιαφέρον τους να υλοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών. Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18)

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών. Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18) Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18) Θεματικός άξονας/

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015 Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015 Τι Είναι μια Παρουσίαση Επικοινωνία σε προφορικό λόγο Η Σημασία του Προφορικού Λόγου (1) Έχει μεγαλύτερη δύναμη από

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

µέσα στη µαθησιακή διαδικασία, επιτελώντας το έργο των µαθητών µέσα από ένα παιχνίδι ρόλων (προσοµοίωση τάξης). Κατ επέκταση η συνειδητοποίηση των ταυ

µέσα στη µαθησιακή διαδικασία, επιτελώντας το έργο των µαθητών µέσα από ένα παιχνίδι ρόλων (προσοµοίωση τάξης). Κατ επέκταση η συνειδητοποίηση των ταυ Φιλοθέη Κολίτση ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ Υλοποιήθηκε το σενάριο σύµφωνα µε το σχεδιασµό και τους στόχους του; Η διδασκαλία στο ΚΣΕ ολοκληρώθηκε επιτυχώς, εφόσον επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ανανέωση του αντικειµένου Η καλύτερη προσέγγιση θα πρέπει να επιτρέπει τον πειραµατισµό.

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Φοιτητής: Σκαρπέντζος Γεώργιος Καθηγήτρια: Κολέζα Ευγενία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές θεωρίες σχεδιασμού της διδασκαλίας Δραστηριότητες και κατανόηση εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

«Οι σελίδες αφηγούνται»

«Οι σελίδες αφηγούνται» Πειραματικό Δ.Σ. Φλώρινας Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : Πουγαρίδου Παρασκευή Τάξη : Δ «Οι σελίδες αφηγούνται» 1. Θέμα project κριτήρια επιλογής θέματος Η επιλογή του συγκεκριμένου project σχετίζεται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις της Μαριάννας Κουτάλου Σημειώσεις της Μαριάννας Κουτάλου Σημειώσεις του Άγγελου Κοβότσου

Σημειώσεις της Μαριάννας Κουτάλου Σημειώσεις της Μαριάννας Κουτάλου Σημειώσεις του Άγγελου Κοβότσου Το Σενάριο Σημειώσεις της Μαριάννας Κουτάλου... 2-10 Σενάριο Ντοκιμαντέρ Σημειώσεις της Μαριάννας Κουτάλου. 11 12 Σημειώσεις για ένα Σενάριο Ντοκιμαντέρ Σημειώσεις του Άγγελου Κοβότσου... 13-19 Το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΑ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ.. ΠΑΝΤΟΥ. ώστε η πράξη τους. να δείχνει τη θέση τους!!!!

ΠΑΝΤΑ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ.. ΠΑΝΤΟΥ. ώστε η πράξη τους. να δείχνει τη θέση τους!!!! Κλάδος Αστεριών ΠΑΝΤΑ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ.. ΠΑΝΤΟΥ ώστε η πράξη τους. να δείχνει τη θέση τους!!!! Στόχος : Ένας από τους τρεις άξονες πάνω στους οποίους κινείται το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα είναι ο Άξονας «Προσφορά».

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο PMP , +

Ερωτηµατολόγιο PMP , + Ερωτηµατολόγιο PMP Διαβάστε προσεκτικά κάθε ένα από τα παρακάτω προβλήµατα. Για κάθε πρόβληµα υπάρχουν τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις από τις οποίες µόνο µία είναι η σωστή. Παρακαλώ επιλέξτε τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Καταρχάς, βασική προϋπόθεση για το κλείσιμο μιας συνάντησης είναι να έχουμε εξακριβώσει και πιστοποιήσει ότι μιλάμε με τον υπεύθυνο που λαμβάνει μια απόφαση συνεργασίας ή επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση: Αίτια, συνέπειες και αντιμετώπιση. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση: Αίτια, συνέπειες και αντιμετώπιση. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Αίτια, συνέπειες και αντιμετώπιση Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ

Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ stylmarios@cytanet.com.cy Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ Συνέδριο ΠΑΔΕΔ, 19 Μαρτίου 2014 1 2 3 4 Αυτοαξιολόγηση διδασκαλίας (τι, γιατί, πώς, στάδια, τρόποι, προϋποθέσεις, εστίαση ) Γνωριμία με ένα εργαλείο παρατήρησηςαυτοαξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός. Μάθημα 2 ο Κοινωνικός Σχεδιασμός. Κούτρα Κλειώ Κοινωνική Λειτουργός PhD, MPH

Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός. Μάθημα 2 ο Κοινωνικός Σχεδιασμός. Κούτρα Κλειώ Κοινωνική Λειτουργός PhD, MPH Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός Μάθημα 2 ο Κοινωνικός Σχεδιασμός Κούτρα Κλειώ Κοινωνική Λειτουργός PhD, MPH kkoutra@staff.teicrete.gr 1 Κοινωνικός Σχεδιασμός 2 Κοινωνικός Σχεδιασμός Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Μόνο με το αίσθημα μπορείς να διδάξεις. Αν καθήσεις στην έδρα η ποίηση θα φύγει από το παράθυρο. «Κώστας Μόντης» Βασικές αρχές: 1) Το λογοτεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα ΔΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών

Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών 1 η Τάξη Στόχοι Τα παιδιά: Αναπτύσσουν, σε κάθε ευκαιρία, τον προφορικό λόγο. Ως ομιλητές απαντούν σε απλές ερωτήσεις, ανακοινώνουν, περιγράφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

10 DaniEl GolEman PEtEr SEnGE

10 DaniEl GolEman PEtEr SEnGE Eισαγωγή Για σκεφτείτε το: ένα άτομο κάτω των δεκαοκτώ ετών κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει ζήσει ποτέ χωρίς ίντερνετ. Επιπλέον, σε όλο και πιο πολλά μέρη της υφηλίου, τα περισσότερα παιδιά κάτω των δέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση της ημερίδας με θέμα «Technology

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Β Τρίτη διδακτική πρόταση Κατοικίδια ζώα Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά ή ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Απ' την Τραμπάλα στο Μοχλό, την Απλούστερη Μηχανή!

Απ' την Τραμπάλα στο Μοχλό, την Απλούστερη Μηχανή! Απ' την Τραμπάλα στο Μοχλό, την Απλούστερη Μηχανή! Συγγραφέας Φωτογλίδης Χρήστος, Φυσικός (Α.Π.Θ.), MEd Τίτλος διδακτικού σεναρίου Ισορροπία τραμπάλας - Παιχνίδι και Μάθηση Περιοχή γνωστικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες.

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1 Σενάριο Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Σε αντίθεση με τα αφηγηματικά ή λογοτεχνικά είδη, το σενάριο περιγράφει αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών. Ευφημία Τάφα

Ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών. Ευφημία Τάφα Ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών Ευφημία Τάφα Παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχή έκβαση της ανάγνωσης μιας ιστορίας Χρονική στιγμή της ανάγνωσης (πότε) Το είδος του κειμένου (τι) Η «γωνιά» της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 1 Συνάντηση με εκπαιδευτικούς εσπερινών Γυμνασίων - Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Ορισμοί Ο διδάσκων δεν αρκεί να κάνει μάθημα, αλλά και να διασφαλίζει ότι πετυχαίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα της μάθησης Η εκτίμηση της μάθησης αναφέρεται στην ανατροφοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες των μαθητών (Ράμφορντ (Rumford) και θερμίδες) 1

Δραστηριότητες των μαθητών (Ράμφορντ (Rumford) και θερμίδες) 1 Δραστηριότητες των μαθητών (Ράμφορντ (Rumford) και θερμίδες) Δραστηριότητα 1 Θα παρακολουθήσετε ένα video με αφήγηση ή θα ακούσετε μια ιστορία από το δάσκαλό σας για τον Benjamin Thompson και το πείραμά

Διαβάστε περισσότερα

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Δεκέμβριος 2013

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Δεκέμβριος 2013 Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Προφορικές Παρουσιάσεις Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

TRIDIO 190016 TRIDIO 1

TRIDIO 190016 TRIDIO 1 TRIDIO 190016 1 Τι είναι το Tridio; Το Tridio είναι μια ανεξάρτητη μέθοδος εργασίας με σκοπό να υποστηρίξει τις τρέχουσες μεθόδους διδασκαλίας μαθηματικών στους τομείς της ανάπτυξης της χωρικής ικανότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικό σχέδιο διδασκαλίας με χρήση του λογισμικού «Δημιουργός Μοντέλων»

Ενδεικτικό σχέδιο διδασκαλίας με χρήση του λογισμικού «Δημιουργός Μοντέλων» Ενδεικτικό σχέδιο διδασκαλίας με χρήση του λογισμικού «Δημιουργός Μοντέλων» Η ανάπτυξη των φυτών Τάξη: Ε Δημοτικού Μάθημα: Φυσικές Επιστήμες (το βιβλίο του κ. Κόκκοτα Παναγιώτη) Ενότητα: «Τι χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση του μαθητή: Βήματα και στρατηγικές για αποτελεσματική εφαρμογή

Αυτοαξιολόγηση του μαθητή: Βήματα και στρατηγικές για αποτελεσματική εφαρμογή Αυτοαξιολόγηση του μαθητή: Βήματα και στρατηγικές για αποτελεσματική εφαρμογή Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 31 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ (ΑΥΤΟ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» Αποφασίζοντας το σκοπό Η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Η επέκταση των συνόρων του Ελληνικού κράτους την περίοδο 1912-1923» ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ι ΑΧΘΕΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ενότητα 10: Η μάθηση στην προσχολική ηλικία: αξιολόγηση Διδάσκων: Μανωλίτσης Γεώργιος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Κυπριακή ηµοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. Αναλύοντας τις ανάγκες και τις δυνατότητες των µαθητών. Ερωτήµατα που αφορούν το διδακτικό τρίγωνο

Θέµατα της παρουσίασης. Αναλύοντας τις ανάγκες και τις δυνατότητες των µαθητών. Ερωτήµατα που αφορούν το διδακτικό τρίγωνο ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Αναλύοντας τις ανάγκες και τις δυνατότητες των µαθητών ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Πώς ορίζεται η Ποιότητα των διδακτικών εγχειριδίων; Η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στους σκοπούς της εκπαίδευσης και τους σκοπούς της διδασκαλίας του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης

Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης Σε αυτήν την πρακτική εξάσκηση, θα τροποποιήσετε τους συνδυασμούς που έχουν εφαρμοστεί στην παρουσίαση της εταιρείας σας. Βήμα 1: Αλλαγή του εφέ για το κείμενο του τίτλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ

Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ (MY MOST REMARKABLE TEACHER) Σκοπός Ο σκοπός αυτού του εργαλείου είναι να υποκινήσει τον αναστοχασμό στηριζόμενο στην προσωπική εμπειρία με τους εκπαιδευτικούς που κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να μιλούν? Προσπαθώντας να επικοινωνήσουν Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν? Μαθαίνoυν να γράφουν γράφοντας Η γραφή λύνει προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα