Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 1"

Transcript

1 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς Μιχάλης Κασούτας, Παναγιώτης Κόκκοτας, Ευαγγελία Μανούσου, Μύρωνας Μαυρογιαννάκης Μετάφραση στα ελληνικά: Ναυσικά Καψαλά Εισαγωγή Οδηγός Μελέτης Καλωσορίσατε στον εισαγωγικό οδηγό µελέτης της ηλεκτρονικής σειράς µαθηµάτων. Αυτός ο Οδηγός Μελέτης αποτελεί µία εισαγωγή σε µια ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς µε θέµα την εφαρµογή του Αφηγηµατικού Μοντέλου Διδασκαλίας κατά τη διδασκαλία Φυσικών Επιστηµών µε στόχο να κινητοποιηθούν οι µαθητές και η διαδικασία της µάθησης της επιστήµης να γίνει ευχάριστη και περιεκτική. Η ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων αποτελείται από ηλεκτρονικά µαθήµατα, κάθε ένα από τα οποία έχει τους δικούς του στόχους και καλλιεργεί ειδικές δεξιότητες. Στα περισσότερα από τα µαθήµατα θα βρείτε ενδεικτική ανατροφοδότηση για τις εµπεριεχόµενες δραστηριότητες. Παρόλα αυτά συνιστάται να ολοκληρώσετε τις δραστηριότητες προτού διαβάσετε την ανατροφοδότηση. Επιπλέον οι απαντήσεις της ανατροφοδότησης δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ως οι µόνες σωστές απαντήσεις στις δραστηριότητες ενός µαθήµατος, αλλά ως ενδεικτικές απαντήσεις που θα σας δώσουν µία ιδέα σχετικά µε το τί απαιτείται από κάθε δραστηριότητα. Ο στόχος αυτής της σειράς ηλεκτρονικών µαθηµάτων είναι να εκπαιδεύσει Εκπαιδευτικούς Φυσικών Επιστηµών στο να κάνουν τη διδασκαλία τους ενδιαφέρουσα και κατανοητή µε το να ενσωµατώνουν σε αυτή αφήγηση χρησιµοποιώντας την Ιστορία της Επιστήµης (History of Science (HoS)) εµπλουτισµένη µε στοιχεία της Φύσης της Επιστήµης (Nature of Science (NoS)). Για το σκοπό αυτό, τα µαθήµατα είναι δοµηµένα µε γραµµικό τρόπο ακολουθώντας τα συνήθη «βήµατα» της διαδικασίας που ακολουθείται για την κατασκευή και την αφήγηση µιας ιστορίας για ένα επιστηµονικό µάθηµα. Παρόλο που τα µαθήµατα αυτής της ηλεκτρονικής σειράς µαθηµάτων έχουν µία γραµ- µική δοµή µπορείτε πάντα να ακολουθείτε το δικό σας δρόµο ανάλογα µε τις ανάγκες σας. Αυτή η ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων θα χρησιµοποιήσει εκπαιδευτικές πηγές που παρήχθησαν από τους εταίρους του Προγράµµατος Αυτές οι εκπαιδευτικές πηγές δηµιουργήθηκαν για παιδιά ηλικίας 15 ετών. Παρόλα αυτά µπορούν να προσαρµοστούν ώστε να χρησιµοποιηθούν µε µαθητές διαφόρων ηλικιών. Στο πλαίσιο του Προγράµµατος δηµιουργήθηκαν δεκαοκτώ ιστορίες (6 Φυσικής, 6 Χηµείας και 6 Βιολογίας), κάθε µία από τις οποίες βασίζεται σε ένα διαφορετικό επεισόδιο της Ιστορίας της Επιστήµης που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για να διευκολύνετε τη διδασκαλία σας και τη µάθηση των µαθητών. Αυτό το ηλεκτρονικό µάθηµα θα επικαλείται συχνά ως παράδειγµα την ιστορία: «Ωγκουστίν Μουσώ: Ο Πρωτοπόρος της Ηλιακής Ενέργειας». Ωστόσο Μπορείτε να χρησιµοποιείτε αυτό το ηλεκτρονικό µάθηµα µε οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες 17 ιστορίες και να τις προσαρµόσετε στη διδασκαλία σας στην τάξη. Έτσι µπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις 18 διαθέσιµες ιστορίες και να εργαστείτε µε αυτή σε αυτό το ηλεκτρονικό µάθηµα, ανάλογα µε το τί θεωρείτε περισσότερο κατάλληλο για το αναλυτικό πρόγραµµα και τις ανάγκες των µαθητών σας. (Μπορείτε να βρείτε βοήθεια για την απόφασή σας στα ηλεκτρονικά µαθήµατα 5 & 6 αν το θεωρείτε απαραίτητο) Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 1

2 Η εφαρµογή των ιστοριών στη διδασκαλία σας µέσα στην τάξη, όπως σχεδιάστηκε από αυτό το ηλεκτρονικό µάθηµα απαιτεί περίπου 2 διδακτικές ώρες από 45 λεπτά η καθεµία, αλλά µπορείτε πάντα να προσαρµόσετε τις δραστηριότητες και τις ιστορίες µε βάση τις ανάγκες των µαθητών σας. Μπορείτε να χρησιµοποιείτε αυτή τη σειρά ηλεκτρονικών µαθηµάτων ανάλογα µε το επίπεδο της εµπειρίας σας: (κατά σειρά αυξανόµενης δυσκολίας): Να επιλέξετε και να εισάγετε στο µάθηµά σας µία ή περισσότερες από τις ήδη έτοιµες ιστορίες µε στοιχεία Ιστορίας και Φύσης της Επιστήµης (HoS, NoS) σε µορφή βίντεο. Να επιλέξετε και να ενσωµατώσετε στο µάθηµά σας µία ή περισσότερες από τις ήδη έτοιµες ιστορίες σε µορφή κειµένου, µε ανάγνωση. Να επιλέξετε και να ενσωµατώσετε στο µάθηµά σας µία ή περισσότερες από τις ήδη έτοιµες ιστορίες σε µορφή κειµένου, ζητώντας από τους µαθητές να κάνουν ανάγνωση. Να επιλέξετε και να ενσωµατώσετε στο µάθηµά σας µία ή περισσότερες από τις ήδη έτοιµες ιστορίες, λέγοντας τη στους µαθητές σας. Να προσαρµόσετε και να εισάγετε στο µάθηµά σας µία ήδη έτοιµη ιστορία µε στοιχεία Ιστορίας και Φύσης της Επιστήµης (HoS, NoS), διαβάζοντάς τη στους µαθητές σας. Να προσαρµόσετε και να εισάγετε στο µάθηµά σας µία ήδη έτοιµη ιστορία µε στοιχεία Ιστορίας και Φύσης της Επιστήµης (HoS, NoS), ζητώντας από τους µαθητές σας να κάνουν ανάγνωση. Να προσαρµόσετε και να εισάγετε στο µάθηµά σας µία ήδη έτοιµη ιστορία µε στοιχεία Ιστορίας και Φύσης της Επιστήµης (HoS, NoS), µε τη µορφή ενός βίντεο. Να εξοικειωθείτε µε τη δηµιουργία δικών σας ιστοριών µε το να εντοπίζετε τα κατάλληλα θέµατα σε ένα µάθηµα Φυσικών Επιστηµών Επιστηµών και να ακολουθείτε µια παρόµοια διαδικασία, µε αυτή που υποδεικνύεται σε αυτόν τον Οδηγό Μελέτης, χρησιµοποιώντας τις δεξιότητες που αντλούνται από τα σχετικά προσφερόµενα ηλεκτρονικά µαθήµατα. Ανάλογα µε τους στόχους σας από τις παραπάνω επιλογές, ο χρόνος µελέτης που απαιτείται για την ετοιµασία ενός µαθήµατος, χρησιµοποιώντας τις διαδικασίες που προτείνονται από αυτόν τον Οδηγό Μελέτης κυµαίνεται από 90 λεπτά έως αρκετές ηµέρες (µε περίπου δύο ώρες εργασίας την ηµέρα), αν προσπαθήσετε να αναπτύξετε τη δική σας ιστορία. Κάθε ηλεκτρονικό µάθηµα έχει ενδεικτικό απαιτούµενο χρόνο µελέτης για την ολοκλήρωσή του. Ακολουθώντας τις δραστηριότητες του παρόντος Οδηγού Μελέτης που αναφέρονται στην ιστορία «Ωγκουστίν Μουσώ: Ο Πρωτοπόρος της Ηλιακής Ενέργειας» ως παράδειγµα, θα έχετε επίσης την ευκαιρία να: Απολαύσετε µια ιστορία για τους ηλιακούς φούρνους και τις ηλιακές ατµοµηχανές. Συνειδητοποιήσετε το κοινωνικό πρόβληµα που προσπάθησε να λύσει ο Μουσώ µε την έρευνά του και µε την εφεύρεση του ηλιακού φούρνου και της ηλιακής ατµοµηχανής. Δηλαδή να εξασφαλίσει την προµήθεια κινητήρων ατµού µε καύσιµα. 2 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς

3 Τα ηλεκτρονικά µαθήµατα αυτής της σειράς περιλαµβάνουν: Εισαγωγή Οδηγός Μελέτης 1 Τα ηλεκτρονικά µαθήµατα αυτής της σειράς περιλαµβάνουν: 3 Α. Εξοικείωση 4 E-µάθηµα 1: Εξοικείωση µε την ιστορία, το ιστορικό πλαίσιο (στοιχεία Ιστορίας της Επιστήµης - HoS). 4 E-µάθηµα 2: Εξοικείωση µε τα στοιχεία της Φύσης της Επιστήµης (Nature of Science (NoS)) που εµπεριέχονται στην ιστορία. 5 E-µάθηµα 3: Βρείτε περαιτέρω πληροφορίες που µπορεί να χρειάζεστε. 8 B. Λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη λειτουργία της ιστορίας 9 E-µάθηµα 4: Αναγκαίες αποφάσεις: κινητήριος εισαγωγή, κύρια δοµή ενός µαθήµατος ή αξιολόγηση; 9 E-µάθηµα 5: Αναγκαίες αποφάσεις: πώς να φέρετε την ιστορία στην τάξη; 12 E-µάθηµα 6: Επανερχόµενοι στα επιλογές σας, λαµβάνοντας υπόψη τα πιθανά προβλήµατα, οργανώνοντας το µάθηµά σας. 14 C. Προσαρµόζοντας την ιστορία. 15 E-µάθηµα 7: Σηµαντικά στοιχεία σε µία συναρπαστική ιστορία. 15 E-µάθηµα 8: Προσαρµόζοντας την ιστορία. 19 E- µάθηµα 9: Έλεγχος της προσαρµοσµένης εκδοχής της ιστορίας. 21 E- µάθηµα 10: Αναπτύσσοντας φύλλα εργασίας/ δραστηριότητες για την ιστορία σας 22 E- µάθηµα 11: Μαθαίνοντας για τις δεξιότητες της αφήγησης 24 D. Αναπτύσσοντας τη δική σας ιστορία. 26 E- µάθηµα 12: Δηµιουργώντας δικές σας ιστορίες. Γιατί; 26 E- µάθηµα 13: Τϊ κάνει καλή µία επιστηµονική ιστορία; 30 E- µάθηµα 14: Σχεδιάστε και οργανώστε την ανάπτυξη της δικής σας ιστορίας και αξιολογείστε την 34 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 3

4 Α. Εξοικείωση E-µάθηµα 1: Εξοικείωση µε την ιστορία, το ιστορικό πλαίσιο (στοιχεία Ιστορίας της Επιστήµης - HoS). Στόχος του µαθήµατος 1είναι να σας εξοικειώσει µε την ιστορία που έχει αναπτυχθεί και µε το ιστορικό της πλαίσιο (στοιχεία Ιστορίας της Επιστήµης - HoS). Απαιτούµενος χρόνος: Διαβάστε πρώτα την ιστορία «Ωγκουστίν Μουσώ: Ο Πρωτοπόρος της Ηλιακής Ενέργειας». 2. Προσπαθήστε να εντοπίσετε τα σηµαντικότερα στοιχεία του συγκεκριµένου ιστορικού, κοινωνικού, οικονοµικού, επιστηµονικού και πολιτιστικού πλαισίου της ιστορίας που επηρέασαν την έρευνα του Μουσώ. Ποια εµπόδια αντιµετώπισε ο Μουσώ, προκειµένου να κάνει την έρευνά του (κοινωνικά, επιστηµονικά, κάθε είδους πρόβληµα που αντιµετώπισε); Βρείτε κατάλληλες λέξεις-κλειδιά και τις χρησιµοποιήστε τις για να γράψετε τα κύρια σηµεία της ιστορίας που δεν θα παραλείπατε στη δική σας αφήγηση. Μπορεί να χρειαστεί να ξαναδιαβάσετε την ιστορία. 3. Μπορεί να θέλετε να δηµιουργήσετε ένα χάρτη εννοιών από τα κύρια σηµεία της ιστορίας χρησιµοποιώντας τις λέξεις-κλειδιά και δωρεάν λογισµικό (π.χ. CMAP tools Freemind και Bubble.us https://bubbl.us/). Αντί για οποιοδήποτε άλλο είδος χάρτη έννοιών (π.χ. δοµή αστέρι ή ιεραρχικό κ.α.) µπορεί να θέλετε να ακολουθήσετε τη γραµµική δοµή της ιστορίας, εµπλουτίζοντας κάθε βήµα της ιστορίας µε πληροφορίες που δεν πρέπει να παραλείπεται (συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων της Φύσης της Επιστήµης (NoS), (βλέπε e-µάθηµα 2). Χρησιµοποιήστε το χάρτη εννοιών ως µέσο για να οργανώσετε, να θυµάστε και να προσαρµόσετε την ιστορία σας. Ας πούµε ότι αυτό που προσπαθείτε να δηµιουργήσετε είναι «ένας χάρτης της ιστορίας». 4 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς

5 E-µάθηµα 2: Εξοικείωση µε τα στοιχεία της Φύσης της Επιστήµης (Nature of Science (NoS)) που εµπεριέχονται στην ιστορία. Στόχος του µαθήµατος 2 είναι ο εντοπισµός των κεντρικών ιδεών της Φύσης της Επιστήµης (Nature of Science (NoS)) που εµπεριέχονται στην ιστορία και να τις σχετίσετε µε τα κύρια στοιχεία της Ιστορίας της Επιστήµης (HoS). Απαιτούµενος χρόνος: 30 Δραστηριότητα 1 (Απαιτούµενος χρόνος 20 ) Τώρα διαβάστε την ιστορία ξανά και προσπαθήστε να εντοπίσετε σε αυτή τα πιο σηµαντικά στοιχεία για τη Φύση της Επιστήµης (NοS) που µπορείτε να βρείτε.ο McComas (2004) δηµοσίευσε µια λίστα µε εννέα χαρακτηριστικά στοιχεία που µπορεί να χρησιµεύσει ως λίστα ελέγχου Ποιες από τις παρακάτω κεντρικές ιδέες NoS είναι παρούσες σε αυτή την ιστορία και ποιες δεν είναι; Παρακαλούµε γράψτε σε µία ή δύο προτάσεις ένα επιχείρηµα για να δικαιολογήσετε εάν η κάθε πρόταση υπάρχει ή όχι στην ιστορία. (Για τη δραστηριότητα αυτή αγνοήστε τα πεδία: "Λέξη-κλειδί" & "Σειρά προτεραιότητας" πεδία) 1. Η επιστήµη απαιτεί και βασίζεται στην εµπειρική γνώση. Λέξη κλειδί: Σειρά προτεραιότητας: 2. Δεν υπάρχει ενιαία βήµα-προς-βήµα µέθοδος, µε την οποία αναπτύσσεται η επιστήµη. Λέξη κλειδί: Σειρά προτεραιότητας: 3. Ενώ η επιστήµη δεν µπορεί να "αποδείξει" τη γνώση της, τα συµπεράσµατά της εξακολουθούν να είναι αποδεκτά και ανθεκτικά. Λέξη κλειδί: Σειρά προτεραιότητας: Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 5

6 4. Αν και οι νόµοι και οι θεωρίες στην επιστήµη σχετίζονται, εξακολουθούν να είναι διακριτά µεταξύ τους. Λέξη κλειδί: Σειρά προτεραιότητας: 5. Τα επιστηµονικά εγχειρήµατα είναι υψηλά δηµιουργικές δραστηριότητες. Λέξη κλειδί: Σειρά προτεραιότητας: 6. Η επιστήµη ενέχει ένα υποκειµενικό στοιχείο. Λέξη κλειδί: Σειρά προτεραιότητας: 7. Η επιστήµη επηρεάζεται από ιστορικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Λέξη κλειδί: Σειρά προτεραιότητας: 8. Ενώ η επιστήµη και η τεχνολογία επηρεάζουν η µία την άλλη, δεν ταυτίζονται.. Λέξη κλειδί: Σειρά προτεραιότητας: 9. Η επιστήµη και οι µέθοδοί της δεν µπορούν να απαντήσουν σε όλα τα ερωτήµατα. 6 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς

7 Λέξη κλειδί: Σειρά προτεραιότητας: 10. Μπορείτε να εντοπίσετε στην ιστορία άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία της φύσης της επιστήµης; Λέξη κλειδί: Σειρά προτεραιότητας: (Προσαρµογή από McCommas, Για περισσότερα σχετικά µε τα NoS δείτε εδώ: Δραστηριότητα 2 (Απαιτούµενος χρόνος 10 ) 1. Γράψτε δίπλα σε κάθε κεντρική ιδέα της NoS µια λέξη-κλειδί στα πεδία της δραστηριότητας 1, προκειµένου να θυµάστε τα επιχειρήµατά σας για τη NoS µέσα στην ιστορία. 2. Βαθµολογήστε τη σπουδαιότητα των επιχειρηµάτων σας για τη NoS µέσα σε αυτή την ιστορία από το 1 (πιο σηµαντικό) έως 9 (λιγότερο σηµαντικό) σε σχέση µε τη σηµασία της ένταξής τους στην ιστορία σας. 3. Αποφασίστε ποιά στοιχεία της NoS σε αυτή την ιστορία, θα παρουσιαστούν προς συζήτηση µε τους µαθητές σας. 4. Μπορείτε να εµπλουτίσετε το χάρτη εννοιών που έχετε ήδη κάνει µε τις λέξεις-κλειδιά των στοιχείων της NoS που θα συµπεριλάβετε στην ιστορία σας. Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 7

8 E-µάθηµα 3: Βρείτε περαιτέρω πληροφορίες που µπορεί να χρειάζεστε. Στόχος του µαθήµατος 3 είναι να σας εξοικειώσει µε το αρχικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε και να σας βοηθήσει να απαντήσετε πιθανά ερωτήµατα χρησιµοποιώντας τις διαθέσιµες πηγές. Απαιτούµενος χρόνος: Σκεφτείτε και σηµειώστε τι επιπλέον θα θέλατε να γνωρίζετε σε σχέση µε το περιεχόµενο της ιστορίας που έχετε ήδη διαβάσει. (Απαιτούµενος χρόνος: 5 ') 2. Τώρα διαβάστε το υλικό µε το ιστορικό υπόβαθρο. 3. Προσδιορίστε ποιές ερωτήσεις µπορούν να απαντηθούν από το ιστορικό υπόβαθρο και ποιές παραµένουν χωρίς σαφή απάντηση. 4. Προσπαθήστε να βρείτε πηγές (π.χ. περαιτέρω διαθέσιµες πηγές µελέτης, διαδίκτυο κ.λπ.), προκειµένου να απαντήσετε στις ερωτήσεις σας. Στο κάτω µέρος του κάθε δικτυακού τόπου ιστορίας µπορείτε να βρείτε αναφορές σε πρωτογενείς πηγές και δευτερεύουσα βιβλιογραφία. Νέα ερωτήµατα µπορεί να εγερθούν προσπαθήστε να βρείτε τις απαντήσεις. 5. Εάν κάποια ερωτήµατα παραµένουν αναπάντητα αξιολογήστε εάν είναι ζωτικής σηµασίας για τη διδασκαλία του επιλεγµένου θέµατος. Αν όχι, απλά συνεχίστε µε την επόµενη δραστηριότητα. 8 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς

9 B. Λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη λειτουργία της ιστορίας ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δεξιότητες λήψης αποφάσεων δεν συνδέονται µε τις συγκεκριµένες δραστηριότητες και µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανάλογα µε τις προτιµήσεις σας, όπου ενδείκνυται. Οι δεξιότητες λήψης αποφάσεων δεν είναι υποχρεωτικές, αλλά παρουσιάζονται εδώ ως βοηθητικό εργαλείο. Επιπλέον, µπορείτε να επωφεληθείτε από αυτές τις δεξιότητες στην καθηµερινή σας ζωή! E-µάθηµα 4: Αναγκαίες αποφάσεις: κινητήριος εισαγωγή, κύρια δοµή ενός µαθήµατος ή αξιολόγηση; Στόχος του µαθήµατος 4 είναι να σας βοηθήσει να επιλέξετε αν θα χρησιµοποιήσετε την ιστορία (σε οποιαδήποτε µορφή), ως κινητήριο εισαγωγή, ως την κύρια δοµή του µαθήµατος ή ως µέσο αποτίµησης και αξιολόγησης. Τεχνικές λήψης αποφάσεων, όπως η Σύγκριση Ζευγών ή το Pareto Analysis (http://www.mindtools.com/pages/article/newted_01.htm) µπορεί να φανούν χρήσιµες. Απαιτούµενος χρόνος: Κάντε µια λίστα µε όλες τις επιλογές που θέλετε να συγκρίνετε (π.χ. A = ιστορία ως η κύρια δοµή του µαθήµατος, B = ιστορία ως µια εισαγωγή στο µάθηµα, C = ιστορία ως εργαλείο αξιολόγησης). Ένα παράδειγµα της χρήσης της ιστορίας ως εργαλείο αξιολόγησης είναι να πείτε ή να παρουσιάσετε την ιστορία (κείµενο, βίντεο) και να ζητήσετε από τους µαθητές σας να εντοπίσουν ή να αναλογιστούν και να συνδέσουν µε την ιστορία ό,τι τους έχει ήδη διδαχθεί). 2. Σηµειώστε τις επιλογές σας στην επικεφαλίδα των σειρών ενός πίνακα καθώς και στην επικεφαλίδα των στηλών. Αυτό θα σας δώσει την ευκαιρία να µπορείτε να συγκρίνετε τις επιλογές µεταξύ τους. 3. Προσέξτε ώστε στον πίνακα τα κελιά στα οποία θα συγκρίνεται µια επιλογή µε τον εαυτό της να είναι αποκλεισµένα. Οµοίως, κάθε σύγκριση µπορεί να γίνει µόνο προς µία κατεύθυνση. 4. Ως αποτέλεσµα, ο πίνακάς σας µπορεί να µοιάζει κάπως έτσι: A B C A X B X X C X X X Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 9

10 5. Μέσα σε κάθε ένα από τα κενά κελιά, συγκρίνετε την επιλογή στη γραµµή µε την επιλογή στη στήλη. Αποφασίστε ποια από τις δύο επιλογές είναι πιο σηµαντική. Γράψτε το γράµµα της πιο σηµαντικής επιλογής στο κελί. A B C A X A A B X X B C X X X 6. Στη συνέχεια, βαθµολογήστε τη διαφορά σηµαντικότητας µεταξύ των επιλογών, ξεκινώντας από το µηδέν (καµία διαφορά / ίδια σηµαντικότητα), έως, ας πούµε, το τρία (µεγάλη διαφορά / το ένα πολύ πιο σηµαντικό από το άλλο.). π.χ.: A B C A X A,1 A,2 B X X B,2 C X X X 7. Τέλος, εδραιώστε τα αποτελέσµατα µε την πρόσθεση των τιµών για κάθε µία από τις επιλογές. Μπορεί να θέλετε να µετατρέψετε αυτές τις αξίες σε ένα ποσοστό της συνολικής βαθµολογίας. π.χ.: A=1+2=3, B=2, C=0 8. Αν δύο επιλογές έχουν παρόµοια βαθµολογία, σκεφτείτε να τις επανεκτιµήσετε τη µία σε σχέση µε την άλλη. (Δείτε περισσότερα για τη Σύγκριση Ζευγών στο: Περαιτέρω Μελέτη (Pareto Analysis): 1. Γράψτε µια λίστα µε όλα τα προβλήµατα που πρέπει να επιλυθούν. 2. Εντοπίστε τη βασική αιτία κάθε προβλήµατος. 3. Τώρα θα πρέπει να βαθµολογήσετε κάθε πρόβληµα. 4. Στη συνέχεια, οµαδοποιείστε τα προβλήµατα ανάλογα µε την αιτία τους. Για παράδειγµα, αν τρία από τα προβλήµατά σας προκαλούνται από ανεπαρκή χρόνο, να οµαδοποιηθούν. 5. Προσθέστε τις βαθµολογίες των προβληµάτων σε κάθε οµάδα. 6. Η οµάδα µε την κορυφαία βαθµολογία είναι η ύψιστη προτεραιότητά σας και η οµάδα µε τη χαµηλότερη βαθµολογία είναι η χαµηλότερη προτεραιότητα σας 7. Αναλάβετε πρώτα δράση για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, ή της οµάδας 10 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς

11 των προβληµάτων κορυφαίας προτεραιότητας. Έχετε υπόψη σας ότι µπορεί και να µη χρειάζεται ν ασχοληθείτε καθόλου µε τα προβλήµατα χαµηλής βαθµολόγησης. (Δείτε περισσότερα για το Pareto Analysis στο: Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 11

12 E-µάθηµα 5: Αναγκαίες αποφάσεις: πώς να φέρετε την ιστορία στην τάξη; Στόχος του µαθήµατος 5 είναι να σας βοηθήσει να επιλέξετε πώς θα φέρετε την ιστορία στην τάξη, χρησιµοποιώντας ένα εργαλείο λήψης αποφάσεων όπως η ανάλυση πλέγµατος ή η λίστα µε πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, (ή η ανάλυση SWOT). Απαιτούµενος χρόνος: Καταγράψτε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα (ή κάνετε ανάλυση SWOT, η οποία λαµβάνει υπόψη τη Δύναµη, Αδυναµίες, Ευκαιρίες και Απειλές της κάθε επιλογής). Τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα είναι υποκειµενικά, έτσι, ενώ γράφετε αυτή την λίστα, επικεντρωθείτε σε σας ως δάσκαλο, (π.χ. απαιτεί λιγότερο χρόνο για την προετοιµασία ή µου αρέσει πολύ να κάνω αυτό κλπ.) (απαιτούµενος χρόνος: 15 ). Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να καθορίσετε τα κριτήρια, τα οποία είναι σχετικά µε τη λήψη των αποφάσεων σας. Σχετικά κριτήρια µπορεί να είναι: ο χρόνος που απαιτείται για την προετοιµασία, ο χρόνος που απαιτείται στην τάξη, οι τεχνικές απαιτήσεις, η διαχείριση της τάξης, η αλληλεπίδραση µε τους µαθητές, κλπ. 2. Ανατρέξτε σε όλα αυτά και εντοπίστε την επιλογή µε τα περισσότερα πλεονεκτήµατα και την επιλογή µε τα περισσότερα µειονεκτήµατα. Υπάρχει κάποια επιλογή µε την οποία θα αισθανόσαστε πιο άνετα; Εξαιρέστε την επιλογή / τις επιλογές που σας κάνουν να νιώθετε άβολα. (απαιτούµενος χρόνος: 5 ). 3. Αποφασίστε πώς θα φέρετε την ιστορία στην τάξη (π.χ. αν θα αφηγηθείτε την ιστορία στους µαθητές σας, αν θα διαβάσετε την ιστορία στους µαθητές σας, αν θα παρουσιάσετε την ιστορία µε τη µορφή ενός βίντεο, κ.λπ.). 12 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς

13 Εναλλακτικά: Απαιτούµενος χρόνος: Γράψτε πρώτα τις επιλογές σας ως σειρές σε έναν πίνακα και τους παράγοντες που θα πρέπει να εξετάσετε ως στήλες. (Απαιτούµενος χρόνος: 15 ). e.g. απαιτούµενος χρόνος για την προετοιµασία απαιτούµενος χρόνος στην τάξη αλληλεπίδραση µε τους µαθητές κ.λπ. Παράγοντες / Βαθµολογία Σηµαντικότητας Βαθµός Βαθµός* Σηµαντικότητ ας Βαθµός Βαθµός* Σηµαντικότητα ς Βαθµός Βαθµός* Σηµαντικότητ ας Αφήγηση ιστορίας Ανάγνωση ιστορίας Παρουσίαση ιστορίας σε βίντεο Προσαρµογή και αφήγηση της ιστορίας Προσαρµογή και προβολή του βίντεο. κ.λπ. 2. Βαθµολογείστε κάθε παράγοντα για τη σηµαντικότητά του π.χ. 0 για χαµηλή σηµασία έως 5 για πολύ σηµαντικό. 3. Βαθµολογείστε το συνδυασµό κάθε επιλογής / παράγοντα π.χ. 0 για κακό έως 10 για άριστο. (Απαιτούµενος χρόνος: 15 ) Σηµείωση: Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να χρησιµοποιήσετε υποκειµενική βαθµολόγηση. Βαθµολογείστε τη σηµασία των παραγόντων και τους συνδυασµούς επιλογής / παράγοντα ανάλογα µε το τί ΕΣΕΙΣ σκέπτεστε και αισθάνεστε. 4. Πολλαπλασιάστε αυτό το σκορ µε το σκορ του παράγοντα για τη σηµασία, και γράψτε το στο κατάλληλο κελί. 5. Προσθέστε τις σταθµισµένες βαθµολογίες (οι βαθµοί που πολλαπλασιάστηκαν µε το σκορ σηµαντικότητας των παραγόντων) για να δώσετε µια συνολική βαθµολογία για κάθε επιλογή. Η επιλογή µε την υψηλότερη βαθµολογία είναι αυτό που φαίνεται να είναι πιο σηµαντικό για εσάς. 6. Επιλέξτε αν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε την ιστορία είτε ως κινητήριο εισαγωγή ή ως την κύρια δοµή του συνόλου του µαθήµατος. (Δείτε περισσότερα σχετικά µε το πλέγµα λήψης αποφάσεων στο: Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 13

14 E-µάθηµα 6: Επανερχόµενοι στα επιλογές σας, λαµβάνοντας υπόψη τα πιθανά προβλήµατα, οργανώνοντας το µάθηµά σας. Στόχος του µαθήµατος 6 είναι να σας βοηθήσει να οργανώσετε το µάθηµά σας µετά τη λήψη των αποφάσεών σας σχετικά µε τη χρήση της αφήγησης ή βίντεο λαµβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές παραµέτρους. Απαιτούµενος χρόνος: 20 Για να φέρετε µια ιστορία στην τάξη σας, θα πρέπει να λάβει υπόψη ορισµένα θέµατα: 1. Γράψτε µια λίστα µε όλα τα θέµατα (προβλήµατα) που θα πρέπει να φροντίσετε (επιλύσετε) π.χ. πότε θα εισαγάγω την ιστορία στην τάξη µου; Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να εισαγάγω την ιστορία; Ποιοι είναι οι στόχοι µου; κλπ. 2. Για κάθε θέµα βρείτε µια πιθανή λύση. 3. Τώρα θα πρέπει να προβληµατιστείτε σχετικά µε τη λύση που δίνετε σε κάθε πρόβληµα (έχετε προτείνει την καλύτερη λύση;) Θέµατα (ή προβλήµατα) Λύση Επανεξέταση Πότε θα εισαχθεί η ιστορία στο µάθηµα; (Πότε;) Με ποιο τρόπο θα εισαχθεί η ιστορία στο µάθηµα; (Πώς;) Ποιό είναι το διαθέσιµο εκπαιδευτικό υλικό; (Τί;) Είναι η ιστορία συµβατή µε το αναλυτικό πρόγραµµα; (Συµβατότητα;) κλπ 14 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς

15 C. Προσαρµόζοντας την ιστορία. E-µάθηµα 7: Σηµαντικά στοιχεία σε µία συναρπαστική ιστορία. Στόχος του µαθήµατος 7 είναι να γνωστοποιηθούν τα σηµαντικά στοιχεία µέσα σε µια ιστορία, έτσι ώστε να συναρπάσει το κοινό. Απαιτούµενος χρόνος: 30 Διαβάστε το παρακάτω κείµενο που προσαρµόστηκε από: (Ένας οδηγός που παράγεται από τη Graphic Science σε συνεργασία µε το NCCPE) Πώς να πείτε µια ιστορία Αποφασίστε σχετικά µε το σκοπό της εµπλοκής σας, τί θέλετε να επιτύχετε και τί είναι σηµαντικό για το κοινό να γνωρίζει. Στη συνέχεια, τοποθετείστε το πλαίσιο της αφήγησής σας γύρω από αυτό. Επιλέξτε τα ανέκδοτά σας σοφά. Μη χρησιµοποιείτε αφήγηση για να εξηγήσετε την απλή ουσία, χρησιµοποιήστε τη για να απλοποιήσετε τα πολύπλοκα µέρη. Κατά την κατασκευή ενός αφηγήµατος, µιας αφήγησης, ενός ανέκδοτου, κρατήστε την ιστορία σας απλή, έτσι ώστε να ρέει έξυπνα. Δοµές Δώστε στην ιστορία µια αρχή, µια µέση κι ένα τέλος Εισάγετε τους χαρακτήρες και θέστε το σκηνικό στην αρχή Εισάγετε µία σύγκρουση - χωρίς σύγκρουση δεν έχετε ιστορία. Η σύγκρουση µπορεί να πάρει πολλές µορφές (δηλαδή: ανθρώπου εναντίον ανθρώπου, ανθρώπου εναντίον κοινωνίας, ανθρώπου εναντίον φύσης, ανθρώπου εναντίον του εαυτού του) Δηµιουργήστε ένα κρίσιµο σηµείο καµπής που να οδηγεί σε µία λύση Ολοκλήρωση - βεβαιωθείτε ότι όλα έχουν επιλυθεί στη σύγκρουση αυτή και δεν υπάρχουν εκκρεµότητες Για να πείτε επαρκώς µια ιστορία, µπορεί να βοηθήσει να αναλογιστείτε τη δοµή της ιστορίας: Υπάρχει µια σειρά από σχολές σκέψης, και εργαλεία που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για να δοµήσετε την ιστορία σας και να ενισχύσετε τις επιπτώσεις της: Ο Έλληνας φιλόσοφος, Αριστοτέλης ορίζει µια δοµή τριών πράξεων για την αφήγηση: 1. Αρχή: Δηµιουργείστε την ιστορία - εισάγετε τους χαρακτήρες και το σκηνικό και στη συνέχεια εισάγετε τον καταλύτη. 2. Μέση: Η σύγκρουση αυξάνεται µέχρι να φτάσει µια κρίση ή σηµείο καµπής. 3. Τέλος: Η κορύφωση και η λύση. Ο Gustav Freytag βασισµένος στο έργο του Αριστοτέλη, καθόρισε πέντε συνιστώσες της υπόθεσης: 1. Έκθεση: Η κατάσταση πριν από την έναρξη της δράσης. 2. Αυξανόµενη δράση: Μια σειρά συγκρούσεων και κρίσεων. 3. Kορύφωση: Το σηµείο καµπής / η πιο έντονη στιγµή της ιστορίας. 4. Πτώση δράσης: Δράση που ακολουθεί την κορύφωση. 5. Λύση: Το συµπέρασµα, που συνδυάζει όλα τα θέµατα. Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 15

16 Η σπονδυλωτή ιστορία είναι ένα πρότυπο που δηµιουργήθηκε από το συγγραφέα Ken Adams. Αποτελείται από µια σειρά εισαγωγικών προτάσεων που θα σας βοηθήσουν να δοµήσετε µια αφήγηση: 1. «Μια φορά κι έναν καιρό» - Θέσετε το σκηνικό, εισαγάγετε το πλαίσιο και τους χαρακτήρες. 2. «Κάθε µέρα» - Καθιερώστε µία κανονικότητα, έτσι ώστε οι άνθρωποι να µπορούν να επιτύχουν µια αίσθηση αλλαγής από ό, τι έχει γίνει στο παρελθόν. 4. «Αλλά µια µέρα» - Ο καταλύτης. Ο λόγος για την αφήγηση της ιστορίας. 5. «Λόγω του ότι» - Η καρδιά της ιστορίας. Οι συνέπειες που απορρέουν από τον καταλύτη 6. «Μέχρι που τελικά» - Η κορύφωση. 7. «Και από τότε» - Η λύση και το συµπέρασµα. Χαρακτήρες Δηµιουργείστε χαρακτήρες για την ιστορία σας και δώστε τους όνοµα. Οι άνθρωποι συνδέονται µε ανθρώπους, γι αυτό δώστε τους ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Θα πρέπει να µάθουµε τους βασικούς χαρακτήρες µε τους οποίους το κοινό µπορεί να συµπάσχει, έχοντας έτσι την ευκαιρία να µάθουν κάτι για τον εαυτό τους. Ο Αριστοτέλης προτείνει στο έργο του «Ποιητική», ότι το κοινό θα πρέπει να ταυτίζεται συναισθηµατικά µε τη σύγκρουση που συµβαίνει στην υπόθεση και µε κάθε επακόλουθη αλλαγή των χαρακτήρων. Είπε ότι η µίµηση των γεγονότων που διεγείρουν συναισθήµατα, όπως οίκτο ή φόβο, µπορεί να βοηθήσει το θεατή να επιτύχει µια συναισθηµατική απελευθέρωση (κάθαρση). Αν και οι χαρακτήρες είναι σηµαντικοί, µην ξεχνάτε την υπόθεση - οι χαρακτήρες υπάρχουν για να οδηγούν την υπόθεση. Ενίσχυση του αντίκτυπου Οτιδήποτε δεν προάγει την πλοκή και δεν αποδυναµώνει την ιστορία δια της απουσίας του, είναι περιττό και πρέπει να καταργηθεί. 16 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς

17 Δραστηριότητα Αναγνωρίστε τα στοιχεία (Δοµές και Χαρακτήρες) που αναφέρονται παραπάνω, στην ιστορία «Ωγκουστίν Μουσώ: Ο Πρωτοπόρος της Ηλιακής Ενέργειας» (ή στην ιστορία της επιλογής σας). Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την εκδοχή της ιστορίας που έχετε επιλέξει στο e-µάθηµα Σηµειώστε µε µια πρόταση την αρχή (1), τη µέση (2), και το τέλος (3) της ιστορίας. Γράψτε τα ονόµατα και τα χαρακτηριστικά των χαρακτήρων που εµπλέκονται. Όνοµα Χαρακτηριστικά Ποιό είναι το κρίσιµο σηµείο της ιστορίας; Ποιά δράση ακολουθεί την κλιµάκωση (1) και ποια είναι η λύση (2)? Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 17

18 Πιστεύετε ότι περιλαµβάνονται περιττές πληροφορίες; Ποιες; Περαιτέρω µελέτη: 18 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς

19 E-µάθηµα 8: Προσαρµόζοντας την ιστορία. Στόχος του µαθήµατος 8 είναι να σας βοηθήσει µε την προσαρµογή µιας ιστορίας ή ενός βίντεο, καθιστώντας σας ενήµερους για όσα θα πρέπει να εξετάσετε. Απαιτούµενος χρόνος: 30 Προκειµένου να προσαρµόσετε µια ιστορία στις ανάγκες των µαθητών σας µπορεί να χρειαστεί να: A. Προσθέστε νέες ενδιαφέρουσες, σηµαντικές πληροφορίες (βλ. επίσης e-µάθηµα 3 για το πώς µπορεί να έχετε αποφασίσει να συµπεριλάβετε περισσότερες πληροφορίες). B. Καταργήσετε «περιττά» στοιχεία και πληροφορίες από την ιστορία. Ο πλεονασµός των στοιχείων (βλ., επίσης, e-µαθήµατα 3 & 7). C. Προσθέσετε νέα στοιχεία και πληροφορίες στην ιστορία, αν είναι απαραίτητο (βλέπε επίσης e-µάθηµα 3) D. Αλλάξετε την πλοκή ώστε να συµπεριλαµβάνονται φύλλα εργασίας / δραστηριότητες για την τάξη σε συγκεκριµένα σηµεία µέσα από την ιστορία. (βλέπε επίσης e-µάθηµα 10) Στην προσαρµοσµένη εκδοχή της ιστορίας σας θα πρέπει να περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: Στοιχεία της Φύσης της Επιστήµης (NoS), (e-µάθηµα 2), Στοιχεία της Ιστορίας της Επιστήµης (HoS) (e-µάθηµα 1), πρωταρχικά συναισθήµατα του χαρακτήρα και, σε γενικές γραµµές, τα σηµαντικά στοιχεία µιας συναρπαστικής ιστορίας (e-µάθηµα 7). Θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη το πώς θα χρησιµοποιήσετε την ιστορία (κινητήριος εισαγωγή, κύρια δοµή του µαθήµατος ή αξιολόγηση; βλ. επίσης e-µάθηµα 4), το διαθέσιµο χρόνο, το επίπεδο και οι ανάγκες των µαθητών σας, τα τοπικά προγράµµατα σπουδών, τα ενδιαφέροντα των µαθητών σας, και άλλες πτυχές της διδακτικής µεθοδολογίας. Εάν επιλέξετε να ενσωµατώσετε ένα βίντεο στο µάθηµα σας, ίσως χρειαστεί να: Βρείτε ένα δωρεάν εργαλείο επεξεργασίας βίντεο (π.χ. Windows Movie Maker, i-movie, Photostory, κλπ.). Μπορείτε να κόψετε τµήµατα του βίντεο, σύµφωνα µε τους στόχους σας. Εναλλακτικά, µπορείτε να διακόψετε το βίντεο σε συγκεκριµένα σηµεία, ώστε να επιτρέψετε στους µαθητές σας να συµµετάσχουν µε τα φύλλα εργασίας και τις δραστηριότητες, έτσι ώστε να βεβαιωθείτε ότι αφοµοιώνουν την ιστορία. Μπορεί να χρειαστεί να σηµειώσετε το χρόνο από τα συγκεκριµένα σηµεία που θα διακόψετε το βίντεο. Εάν θεωρείτε ότι αυτό είναι πάρα πολύ χρονοβόρο, µπορείτε είτε να αναλογιστείτε αν το βίντεο µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην αρχική εκδοχή του, ή αν θα επιστρέψετε πίσω στο e-µάθηµα 5 για να λάβετε υπόψη αυτή την παράµετρο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σας. Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 19

20 Δραστηριότητα: Αν έχετε επιλέξει να προσαρµόσετε µια ιστορία: Κάνετε αντιγραφή και επικόλληση (copy & paste) την αρχική ιστορία σε έναν επεξεργαστή κειµένου. Κάνετε τις απαραίτητες προσαρµογές στην ιστορία όπως έχει ήδη συζητηθεί. Σκεφτείτε και σηµειώστε αν πρόκειται να διακόψετε την ιστορία σας σε συγκεκριµένα σηµεία, ώστε να εµπλέξετε τους µαθητές µε δραστηριότητες ή µε ερωτήσεις και φύλλα εργασίας. Αν έχετε επιλέξει να προσαρµόσετε ένα βίντεο: Σηµειώστε στον παρακάτω πίνακα τον χρόνο στον οποίο πρόκειται να διακόψετε το βίντεο. Σηµειώστε και το λόγο/στόχο για την παύση του βίντεο και τη σχετική δραστηριότητα, φύλλο εργασίας, ερώτηση ή ό,τι οι φοιτητές κληθούν να κάνουν, να συµπληρώσουν ή να απαντήσουν. Ωστόσο, θα πρέπει να προσέξετε να µην διακόψετε πολύ την ιστορία, έτσι ώστε να παραµένει συναφής και ενδιαφέρουσα. Χρόνος Λόγος / Στόχος παύσης Δραστηριότητα/Φύλλο Εργασίας/Ερώτηση πχ 00:04:18 για να εστιάσουν οι µαθητές στη διαµάχη Φύλλο Εργασίας ερώτηση 1 20 Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς

21 E- µάθηµα 9: Έλεγχος της προσαρµοσµένης εκδοχής της ιστορίας. Στόχος του µαθήµατος 9 είναι να σας βοηθήσει µε ένα τελικό έλεγχο (και αναθεώρηση) της προσαρµοσµένης εκδοχής της ιστορίας πριν την αφήγησή της σε ένα περιορισµένο κοινό (ή την παρουσίασή της). Απαιτούµενος χρόνος: 30 Ελέγξτε τα ακόλουθα, σε σχέση µε την προσαρµοσµένη εκδοχή της ιστορίας: a. Όλα τα στοιχεία NoS της αρχικής ιστορίας που συνδέονταν µε τους εκπαιδευτικούς σας στόχους, παραµένουν στην προσαρµοσµένη εκδοχή της ιστορίας / βίντεο. b. Είναι η ιστορία συναφής στο χρόνο και το περιεχόµενο (η αναδροµή στο παρελθόν (flashback) είναι εντάξει); c. Υπάρχει µια κρίσιµη κατάσταση στην ιστορία που να απαιτεί από τον πρωταγωνιστή να πάρει µια κρίσιµη απόφαση; d. Σε περίπτωση που η ιστορία είναι κινητήρια (που χρησιµοποιείται ως εισαγωγή σε ένα µάθηµα): είναι η ιστορία αρκετά σύντοµη (όχι περισσότερο από 5 λεπτά); e. Στην περίπτωση που η ιστορία που έχει σχεδιαστεί για την πορεία της διδασκαλίας: Έχουν ρυθµιστεί σωστά οι διακοπές; Σηµειώστε: ή Αν κάτι λείπει θα χρειαστεί να αναθεωρήσετε την ιστορία σας. Ηλεκτρονική σειρά µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς 21