ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ τεύχος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ τεύχος 107-108"

Transcript

1 Ο ρόλος που παίζει η κουλτούρα και ειδικότερα η «Περιοχή Εξέλιξης» στη συναισθηματική μάθηση και την εν γένει συναισθηματική και γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού Καρβέλη Ειρήνη Φιλόλογος Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος «Σπουδές στην Εκπαίδευση» του ΕΑΠ Περίληψη Κάθε κοινωνία προσδίδει έμφαση στην ανατροφή του παιδιού, αφού αποτελεί πολιτισμικό προϊόν της, συμβάλλοντας στη διαιώνισή της. Πολλοί ερευνητές ενασχολήθηκαν με το παιδί και επιχείρησαν να βυθοσκοπήσουν το εσωτερικό της ψυχής του επεξεργαζόμενοι τα στάδια που διέρχονται οι διανοητικοί και βιολογικοί του μηχανισμοί. Τα στάδια αυτά παρουσιάζουν αλληλοεξάρτηση μεταξύ τους, ενώ ο καθορισμός τους έγκειται στην εμφάνιση ορισμένων χαρακτηριστικών λειτουργιών, κυρίως σωματικών. Στο άρθρο αυτό θα ενασχοληθούμε με το πρώτο στάδιο, την πρώτη παιδική ηλικία, που ενέχει ως αφετηρία τη γέννηση του παιδιού και φτάνει μέχρι τον 3 ο χρόνο της ηλικίας του. Θα καταδείξουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτή η ευαίσθητη χρονική περίοδος στη ζωή του παιδιού καθίσταται καταλυτική για τα επόμενα στάδια, αφού οι ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, από τους οποίους δέχεται επιρροές, καθορίζουν τη μετέπειτα επιτυχημένη ή μη μύηση των παιδιών στα πολιτισμικά νοήματα και στις αξίες, ενώ ταυτόχρονα σηματοδοτούν την πολιτογράφηση της παιδικής ηλικίας στο πολιτισμικά οργανωμένο περιβάλλον που τα πλαισιώνει. Εισαγωγή Ο ρόλος της κουλτούρας καθώς και η Περιοχή Εξέλιξης επηρεάζουν τη συναισθηματική μάθηση και την εν γένει συναισθηματική και γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού και αποτελούν ένα συγκερασμό από κοινωνικούς θεσμούς και αποδεκτούς τρόπους συμπεριφοράς, επιδρούν στον άνθρωπο ωθώντας τον σε διηνεκή μετασχηματιστική διαδικασία, ενώ η διάδραση ενδογενών και εξωγενών παραγόντων, σύμφωνα με τον Piaget, προάγει την εξέλιξη, τη σειρά δηλαδή από προοδευτικές αλλαγές που συμβάλλουν στην πρόσκτηση ικανότητας, ωριμότητας και σταθερότητας μεγαλύτερης εμβέλειας. Οι Super και Harkness εισήγαγαν την έννοια της περιοχής εξέλιξης στοιχειοθετώντας τα τρία βασικά συστατικά που συναποτελούν το περιβάλλον του παιδιού: α) τα φυσικά και κοινωνικά περιβάλλοντα στα οποία κατοικούν τα παιδιά, 73

2 β) τα πολιτισμένα ρυθμισμένα έθιμα και τις πρακτικές ανατροφής του παιδιού, γ) τις απόψεις και εθνοθεωρίες των γονιών ή άλλων (Super, Harkness, 2000, 48). Συναισθηματική μάθηση Στη βρεφική ηλικία η ψυχή είναι ακόμη αδιαφοροποίητη, οπότε αντιδρά σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς ερεθισμούς ως ολότητα. Η μορφή βίωσης αυτού του τρόπου λειτουργίας της ολότητας είναι το συναίσθημα. Ενώ η πρόσληψη των ερεθισμών τους δύο πρώτους μήνες είναι παθητική, από τον τρίτο μήνα το βρέφος επιδεικνύει ενεργητική στάση έναντι των ερεθισμών του περιβάλλοντος καθώς αρχίζει να ακροάται και να κοιτά προσεκτικά. Το ανθρώπινο πρόσωπο είναι το πρώτο και σπουδαιότερο αντικείμενο αντίληψης, στο οποίο το βρέφος είναι προδιατεθειμένο από την αρχή (Ζάχαρης, 2000, 69-73). Στον τρίτο και τέταρτο μήνα είναι χαρακτηριστικές οι αλλαγές στη συναισθηματική συμπεριφορά. Τόσο οι Αμερικάνοι γονείς όσο και οι Kipsigis διαβλέπουν την ποιοτική αλλαγή στον τρόπο ανταπόκρισης και έκφρασης του βρέφους, γι αυτό και οι τελευταίοι δεν τα αποκαλούν πιθήκους πλέον αλλά παιδιά (Super, Harkness, 2000, 50). Και στις δύο κοινωνίες οι γονείς συνδέονται στενότερα με το παιδί, καθώς αρχίζει να χαμογελάει και να τους θέλγει περισσότερο, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί να προσαρμοστεί στο κοινωνικό περιβάλλον που είναι ενσωματωμένο και να εναρμονιστεί με τις συνθήκες διαβίωσης που ισχύουν και στα άλλα μέλη της οικογένειας. Αρχίζουν οι πρώτες αλληλεπιδράσεις μεταξύ βρέφους και προσώπων που επιμελούνται την ανατροφή του, που θα αποβούν καθοριστικές για την μετέπειτα εξέλιξή του. Η επίδραση της κουλτούρας και της περιοχής εξέλιξης στη μάθηση Η εκδήλωση των συναισθηματικών συμπεριφορών εμπλουτίζεται από το πολιτισμικό σύστημα που επενεργεί καθοριστικά στη σχηματοποίηση των αντιδράσεων του νηπίου με ιδιαίτερους τρόπους. Οι καταστάσεις που προκαλούν την αντίδραση της συμπεριφοράς αυτής υφίστανται αποκλίσεις στις διάφορες κουλτούρες. Επομένως, η συνεχής αλληλεπίδραση του παιδιού με την κοινωνική πραγματικότητα συμβάλλει στη μάθηση σύμφωνα με τη θεωρία του κοινωνικού εποικοδομισμού του Vygotsky. Το είδος της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στη μητέρα και το βρέφος προσδιορίζεται από την κοινωνική οργάνωση και δομή της κοινωνίας. Οι Γιαπωνέζες μητέρες ενασχολούνται με τα βρέφη τους αποσκοπώντας στην καθησύχαση και όχι στην ενθάρρυνση για ανάπτυξη ενεργού δραστηριότητας. Αντίθετα, οι Αμερικανίδες ενισχύουν την αφύπνιση και τη διέγερση στην εκδήλωση συμπεριφοράς 74

3 των νηπίων τους (Super, Harkness, 2000, 52-53). H αυτενέργεια του παιδιού ενδυναμώνεται στη δεύτερη περίπτωση, ενώ επέρχεται ως απόρροια της ύπαρξης διαφορετικής κουλτούρας αλλά και διαφορετικών αντιλήψεων αναφορικά με την προβλεπόμενη παροχή μέριμνας του νηπίου. Οι επιρροές που προσλαμβάνει το παιδί από το περιβάλλον λειτουργούν καταλυτικά στην πρώιμη συναισθηματική εξέλιξη. Στους Kipsigis οι μητέρες μέχρι τον τέταρτο μήνα φέρουν μαζί τους τα βρέφη σε όποια δραστηριότητα και αν καταπιάνονται. Με το πέρας της ηλικίας αυτής η ανατροφή του παιδιού ανατίθεται σε άλλο πρόσωπο του οικείου περιβάλλοντος προκειμένου η μητέρα να ενασχοληθεί με πιο παραγωγικές δραστηριότητες. Το βρέφος συμμορφώνεται και σταδιακά εντάσσεται στην κοινωνική και οικονομική λειτουργία της οικογένειας αποδεχόμενο το διαφορετικό πρόσωπο συγχρωτισμού του. Η συναισθηματική του ζωή προσδιορίζεται από τον τρόπο δόμησης της παροχής μέριμνας προς αυτό, ενώ η περιοχή εξέλιξης θα αντικατοπτριστεί αργότερα και στη συναισθηματική μάθηση που θα αποκομίσει (Super, Harkness, 2000, 56-57). Ακόμη και στο θέμα του ύπνου παρατηρείται διαφορετική αντιμετώπιση από τους δύο πολιτισμούς. Οι Kipsigis στο Kokwet αναθέτουν τη φύλαξη των βρεφών, συνήθως στα αδέρφια, οπότε δεν τους επιβάλλεται να παραδοθούν σε μεγάλης διάρκειας ύπνο. Στην Αμερική το βρέφος αναγκάζεται να περιορίσει την ενεργό δραστηριότητά του και να αυξήσει την περίοδο ανάπαυλας, λόγω των πολυποίκιλων δραστηριοτήτων των Αμερικανίδων μητέρων. Και στις δύο περιπτώσεις διεκπεραιώνεται η εκμάθηση της συναισθηματικής δομής της πολιτισμικής τους περιοχής. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να προσδοθεί στις ανάγκες των παιδιών και στην ευελιξία της προσαρμοστικότητας που θα εκδηλώνουν τόσο αυτά όσο και οι επωμιζόμενοι το ρόλο της ανατροφής τους, εφόσον η προσπάθεια προσαρμογής του ενός στα δεδομένα του άλλου αυξάνει τα επίπεδα άγχους. Επομένως, η αυστηρότητα ή η χαλαρότητα που θα προσδιορίσει τη σχηματοποίηση της συμπεριφοράς ενδεχομένως να υποθάλπει αναστατώσεις και δυσχέρειες που βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα θα εκδηλωθούν με τη μορφή της απόλυτης προσαρμογής ή της αντιδραστικής συμπεριφοράς. Συναισθηματική ανάπτυξη Οι όψεις που προσλαμβάνει η περιρρέουσα κουλτούρα επηρεάζουν και την ομαλή ή όχι προσαρμογή του βρέφους στην πολιτισμική περιοχή. Στα πλαίσια αυτής αναπτύσσεται η πολιτισμικά οργανωμένη συναισθηματική συμπεριφορά του βρέφους και η κοινωνικοποίηση των συναισθηματικών του εκδηλώσεων. Οι πρώτες συναισθηματικές 75

4 διασυνδέσεις του παιδιού πραγματοποιούνται με το πρόσωπο της μητέρας, με το οποίο δημιουργείται στενή σχέση. Αυτή το συνοδεύει από τη γέννησή του, κοπιάζει μαζί του συνέχεια, είναι ο πρώτος δάσκαλός του (Παπασιλέκας, 1985, 22). Ο ιδιαίτερος συναισθηματικός δεσμός και η στοργική περιποίηση της μητέρας για το παιδί, το ζωντανό παράδειγμά της, αποτελεί πολύτιμη βοήθεια για να αποκτήσει το παιδί επαφή με τον κόσμο, αίσθημα ασφάλεια της αυτοπεποίθησης. Με τη μητρική στοργή εξελίσσεται νοητικά, συναισθηματικά και γλωσσικά (Ξωχέλλης, 1989, 68). Τον ρόλο που διαδραματίζουν αυτοί οι στενοί και μακροχρόνιοι συναισθηματικοί δεσμοί στη σμίλευση της ανθρώπινης προσωπικότητας διερευνά η θεωρία της προσκόλλησης. Ολοκληρωμένη θεωρητική ερμηνεία διαμορφώθηκε από τον Bowlby, ενώ η εμπειρική στήριξη παρασχέθηκε από τη Mary Ainsworth. Και οι δύο εκλαμβάνουν τη φυσιολογική ανθρώπινη ανάπτυξη ως απότοκο της διαμόρφωσης αμοιβαίων και ικανοποιητικών σχέσεων. Επομένως, απαραίτητη κρίνεται η ύπαρξη ενός σταθερού συστήματος συμπεριφοράς, που με τη μεσολάβηση της γονεϊκής φροντίδας προωθεί την ασφαλή ανάπτυξη (Παρασκευοπόπουλος, 1982, 124). Είδη προσκόλλησης H σχέση μητέρας και παιδιού, η οποία καλείται να το αναθρέψει σε υγιείς βάσεις, παίζει καθοριστικό ρόλο στην αυτοπεποίθηση και αυτοπειθαρχία (Singer, 2000, 87), ενώ θεωρείται υποδεέστερη η θέση του πατέρα. Προσκόλληση πραγματοποιείται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα, ωστόσο η κύρια μορφή της διαγράφεται προς το πρόσωπο που αναλαμβάνει κυρίως τη φροντίδα του παιδιού, ενώ τα άλλα πρόσωπα λειτουργούν συμπληρωματικά. Οι δείκτες συναισθηματικής ασφάλειας που προσλαμβάνει το βρέφος ενδυναμώνουν την επιθυμία του να παρίσταται συνεχώς δίπλα του το πρόσωπο προσκόλλησης. Στις περιπτώσεις απομάκρυνσής από αυτό εντείνονται τα συναισθήματα δυσφορίας, ενώ προκαλείται αντίσταση στον αποχωρισμό. Στην περίπτωση αυτή ενδόμυχη επιταγή του νηπίου καθίσταται η σωματική εγγύτητα με το πρόσωπο φροντίδας, αφού το συγκεκριμένο πρόσωπο με την παρουσία του παρέχει ασφάλεια στο παιδί, το οποίο θεωρώντας τη δεδομένη, καταγίνεται με επιμέρους δραστηριότητες, όπως με τη διερεύνηση του περιβάλλοντος χώρου και την ενασχόληση με το παιχνίδι, που τελεσφορείται με την εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Οπότε λογικό είναι να αντιστέκεται στον αποχωρισμό, καθώς οι παραπάνω αποκτηθείσες ικανότητες διακυβεύονται, και να αυξάνεται ο φόβος για την ύπαρξή του από το άγχος του αποχωρισμού και την παρουσία άγνωστων προσώπων (Παρασκευόπουλος, 1982, 125). Οποιαδήποτε 76

5 προσπάθεια αντικατάστασης του προσώπου φροντίδας, έστω και αν (αυτό το νέο πρόσωπο) του παράσχει την προβλεπόμενη ασφάλεια και σταθερότητα, θα κλονίσει τις σταθερές αξίες και θα ωθήσει σε αποτυχία. Η αδυναμία ελέγχου της συμπεριφοράς του νηπίου παρατηρείται και όταν το πρόσωπο προσκόλλησης πάψει να υφίσταται, σε περίπτωση θανάτου, του ή όταν η παραμονή του παιδιού σε ίδρυμα διαρκεί μεγάλο χρονικό διάστημα (σύνδρομο "ιδρυματισμού" ή "ιδρυματογενούς καθυστέρησης") (Ξωχέλης, 1989, 69), εφόσον τα εναλλακτικά υπάρχοντα πρόσωπα αδυνατούν να καλύψουν το κενό αλλά και όταν το πρόσωπο φροντίδας είναι αδιάφορο ή επιθετικό (Λεονταρή, 2000, 64-65). Άρα η σχέση αυτή προκρίνεται αμετάβλητη και αναντικατάστατη. Η αίσθηση της ασφάλειας στο δεσμό μητέρας και παιδιού πυροδοτεί τη δραστηριοποίηση και ενασχόλησή του και με άλλες παραγωγικές δραστηριότητες έξω από το πρόσωπο προσκόλλησης. Με τη Συνθήκη του Ξένου, πειραματική διαδικασία, αναγνωρίζεται το είδος της προσκόλλησης ανάμεσα στη μητέρα και το βρέφος, αξιολογούνται οι αντιδράσεις του παιδιού από την αναχώρηση και επιστροφή της μητέρας, από την είσοδο και αναχώρηση στο δωμάτιο μιας άγνωστης γυναίκας. Διερευνάται η αναλογία της συμπεριφοράς προσκόλλησης σε καταστάσεις αύξησης ή μείωσης του άγχους του παιδιού. Η Ainsworth διέκρινε έτσι τρεις ομάδες παιδιών με ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στο βαθμό και το συναισθηματικό τόνο της προσκόλλησης, μια ομάδα παιδιών με ασφαλή προσκόλληση και δύο ομάδες με ανασφαλή προσκόλληση, με αγχώδη και αποφεύγουσα ή αγχώδη, ανθιστάμενη συμπεριφορά. Αργότερα προστέθηκε και τέταρτη κατηγορία «ανασφαλή παιδιά με αποδιοργανωμένη συμπεριφορά». Η πρώτη ομάδα είναι η πιο επιθυμητή αφού αυτό το είδος προσκόλλησης εμφυσά στο παιδί την ενθάρρυνση για εξερεύνηση του περιβάλλοντος χώρου ενώ εκλαμβάνει ως αξιόλογο τον εαυτό του και θεωρεί αξιόπιστα τα πρόσωπα που το περιστοιχίζουν (Λεονταρή, 2000, 66). Διαφαίνεται λοιπόν καταλυτική η επίδραση που ασκείται στο βρέφος από την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά της μητέρας προς αυτό. Η άμεση ανταπόκρισή της στις ανάγκες του παιδιού αναδεικνύεται σημαντική για την ανάπτυξη ασφαλούς προσκόλλησης. Αντίθετα, οι μητέρες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις αναδυόμενες ανάγκες έχουν παιδιά με ανασφαλή προσκόλληση. Η ποιότητα της φροντίδας που προσφέρεται στο παιδί, σε συνδυασμό με την ιδιοσυγκρασία του, θα καθορίσει το είδος της προσκόλλησης που θα υιοθετήσει σηματοδοτώντας τη μετέπειτα πορεία του. Παράλληλα το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της οικογένειας αποτελεί παράγοντα επηρεασμού για το είδος της υιοθετηθείσας προσκόλλησης. Υψηλότερες πιθανότητες εμφάνισης ανασφαλούς προσκόλλησης έχουν παιδιά προερχόμενα από χαμηλόμισθες οικογένειες 77

6 ή από μητέρες με σύνδρομο κατάθλιψης ή κακοποίησης. Η αλλαγή της οικογενειακής κατάστασης του παιδιού συμπορεύεται με την αλλαγή στο είδος προσκόλλησης. Ο Vaughn διερεύνησε 100 βρέφη φτωχών οικογενειών και τις μητέρες τους, εφαρμόζοντας τη Συνθήκη του Ξένου. Από τα 100 βρέφη ένα ποσοστό 62% παρέμεινε στην αρχική κατηγορία προσκόλλησης, ενώ το 38% υπέστη αλλαγή κατηγορίας, απόρροια του στρες που βίωναν οι μητέρες λόγω οικονομικών δυσχερειών. Επίδραση ασκούν και οι πολιτισμικές επιδράσεις, δηλαδή οι επικρατούσες αντιλήψεις για την ανατροφή των παιδιών στη συγκεκριμένη κοινωνία. Το υψηλότερο ποσοστό των παιδιών που ανατρέφονται σε κοινόβιο από μικρή ηλικία, στα Kibbutz στο Ισραήλ, εντάχθηκαν στην κατηγορία των ανασφαλών και αμφιθυμικών και μόνο το 37% στην κατηγορία της ασφαλούς προσκολλήσεως. Και στη Γερμανία βρέθηκε μικρό ποσοστό παιδιών με ασφαλή προσκόλληση, απόρροια των αντιλήψεών τους ότι η γρήγορη αποκοπή της σωματικής επαφής με τα παιδιά επιταχύνει την ανεξαρτητοποίησή τους. Στους Ιάπωνες η εύρεση μεγάλου ποσοστού στην κατηγορία της ανασφαλούς προσκόλλησης με αγχώδη και ανθιστάμενη συμπεριφορά αντανακλά τις αντιλήψεις της ιαπωνικής κοινωνίας που ενισχύει τη συναισθηματική εξάρτηση του παιδιού από τα μέλη της οικογένειάς του. Ο τρόπος επικράτησης των κατηγοριών προσκόλλησης σε οκτώ χώρες υποδηλώνει τις σημαντικές διαφοροποιήσεις που ενυπάρχουν στο πολιτισμικό πλαίσιο αλλά και μεταξύ των διαφόρων πλαισίων. Οι μεγάλες αποκλίσεις στα ποσοστά των δύο κατηγοριών ανασφαλούς προσκόλλησης εκφράζουν τις διαφορετικές πρακτικές στην ανατροφή των παιδιών (Λεονταρή, 2000, 68-69). Γλώσσα και ομιλία Με τους παραπάνω τρόπους καθίσταται δυνατή η σταδιακή κατανόηση του περιβάλλοντος από το παιδί, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η κοινωνικοποίησή του. Η σύναψη κοινωνικών σχέσεων και ειδικά ο διάλογος, προωθούν τον καθορισμό των νοημάτων για το άτομο (Faulkner, Woodhead, 2000, 77). Η ομιλία αποτελεί ίδιον των ανθρώπινων κοινωνιών και το κυριότερο εργαλείο μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η διεξαγωγή της ανθρώπινης επικοινωνίας και συμβάλλει στην καλύτερη κατά το δυνατόν οργάνωση της κοινωνικής ζωής του (Χασάπης, 1978, 51). Δύο είναι τα δώρα που μας έδωσε η γλώσσα. Το ένα είναι η επικοινωνία στις καθημερινές σχέσεις και στις πρακτικές μας με τους άλλους ανθρώπους και το άλλο είναι η διάσωση και η διαιώνιση της πείρας του παρελθόντος (Λιαντίνης, 1994, 36-37). Σύμφωνα με τον Bernstein ο κάθε μαθητής καθοδηγείται να αναπτύξει τη γλώσσα από την εσωτερική ανάγκη που έχει για επικοινωνία και σχηματοποιείται από το 78

7 γλωσσικό περιβάλλον ανάλογα με τις κοινωνικές νόρμες (Μανταδάκη, 1999, 83). Ο καλός χειρισμός της γλώσσας από την πλευρά του μαθητή είναι απαραίτητη προϋπόθεση, για να μπορέσει να διατυπώσει τους προβληματισμούς του, τις ιδέες του, γενικά τη σκέψη του (Weber, 1960, 16). Δεν μπορεί να υπάρξει σκέψη χωρίς λόγο (Πόρποδας, 1996, 166). Η κατάκτηση της γλώσσας τελεσφορείται μέσα από μια διαδικασία διαμεσολαβημένης μάθησης ή εποικοδομητικής διάδρασης που γίνεται σταδιακά ακολουθώντας μια προκαθορισμένη σειρά και μια ορισμένη εξελικτική πορεία (Παρασκευόπουλος, 1982, 129, Τσιαντής, Μανωλόπουλος, 1998, 96). Η γλώσσα της πρώιμης παιδικής ηλικίας είναι σύμφωνα με τον Piaget, επί το πλείστον εγωκεντρική, δεν εκπληρώνει επικοινωνιακές λειτουργίες, αλλά είναι καθοριστική, γιατί συνοδεύει δραστηριότητες και βιώματα του παιδιού (Vygotsky, 1988, 50). Το περιβάλλον στο οποίο διαβιεί μια κοινωνική ομάδα προωθεί την εξέλιξη της γλώσσας, αφού έχει διαμορφωθεί από τον πολιτισμό, ενώ συμβάλλει στον καθορισμό των προϋποθέσεων για την εξέλιξη του γλωσσικού οργάνου, και την επίτευξη επικοινωνίας μεταξύ παιδιών και ενηλίκων που διαμεσολαβείται πολιτισμικά. Η συστηματική μείωση της διείσδυσης των παιδιών στην κουλτούρα εμφανίζει τα κατώτατα παγκόσμια όρια της πολιτισμικής υποδομής για την εξέλιξη της γλώσσας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα μιας κοπέλας της Genie που μελέτησε η Curtiss. Η κοπέλα αυτή απομονωμένη μέχρι τα έντεκά της χρόνια βίωσε συνθήκες φρίκης και έλλειψης φροντίδας, αποκομμένη από το κοινωνικό περιβάλλον, οπότε δεν ήρθε σε επαφή με οποιαδήποτε μορφή κουλτούρας. Κατά την απελευθέρωσή της υστερούσε στις σωματικές και στις φωνητικές δυνατότητες. Δεν κατόρθωσε να υπερκεράσει τη στέρηση που βίωσε ούτε να κατακτήσει τη γλώσσα, απέκτησε περιορισμένο λεξιλόγιο και ορισμένες μορφές επικοινωνίας. Αυτό συνέβη γιατί το μέσο της κουλτούρας ήταν πολύ μικρό για να υποστηρίξει την εξέλιξη μιας πλήρως ώριμης γλώσσας. Αλλά και τα παιδιά που έχουν πρόσβαση στη γλώσσα και όχι σε πολιτισμικά οργανωμένη δραστηριότητα, δεν φτάνουν στη γλωσσική εξέλιξη, αν δεν προωθηθεί η συμμετοχή τους στις δραστηριότητες που στη δημιουργία τους βοηθά η γλώσσα. Οι λέξεις ως βασικά υλικό-ιδεατά αντικείμενα ευνοούν τον συντονισμό των διαπροσωπικών σχέσεων συμπληρώνοντας τις χειρονομίες και καθιστώντας δυνατή τη σωστή λειτουργία των προσδοκιών και των ερμηνειών (Cole, 2000, 41-43). Επίλογος Καταλήγοντας, καθίσταται κατανοητό ότι οι πολιτισμικές αντιλήψεις και οι διαφορετικές πρακτικές ανατροφής που δομούν κάθε κοινωνία 79

8 ωθούν το παιδί σταδιακά να εμποτιστεί μ αυτές και τελικά να τις ενστερνιστεί. Επομένως, επιτυγχάνεται η εκμάθηση των συναισθημάτων και προωθείται η ανάπτυξη και συναισθηματική ανέλιξη του παιδιού, ενώ η διάπλαση σωστών και ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων έγκειται στην ποιότητα της ανατροφής και στην παροχή υποστήριξης που υιοθετεί ο περιβάλλων χώρος. Σ αυτή την τρυφερή παιδική ηλικία οι εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες, σηματοδοτούν την πολιτογράφηση της παιδικής ηλικίας στο πολιτισμικά οργανωμένο περιβάλλον που τα πλαισιώνει και παράλληλα παίζουν καθοριστικό ρόλο εκτός από τη διαμόρφωση της προσωπικότητά τους και στη μετέπειτα ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Βιβλιογραφία Cole M., (2000), Ο Ρόλος της Κουλτούρας στην Εξέλιξη του Παιδιού, στο: Woodhead, M., Faulkner, D., Littleton, K., (επιμ.), Πολιτισμικοί Κόσμοι της Πρώτης Παιδικής Ηλικίας, Πάτρα, ΕΑΠ, σ Faulkner D., Woodhead, M., (2000), Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον, Πάτρα, ΕΑΠ. Λεοντάρη Α., (2000), Η Θεωρία της προσκόλλησης και ο ρόλος της στη μελέτη της ανθρώπινης ανάπτυξης, στο Ψυχολογία, τόμος 7, Αθήνα, σ Λιαντίνης Δ., (1994), Τα Ελληνικά, Η Γλώσσα μας και τα σχολεία, Αθήνα, Εκδόσεις Βιβλιογονία. Μανταδάκη Σ., (1999), Η ολική γλώσσα στη διδακτική της γλωσσικής έκφρασης για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη. Ξωχέλλης Π., (1989), Θεμελιώδη προβλήματα της παιδαγωγικής Επιστήμης, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη. Παπασιλέκας Α., (1985), Διαταραχές της ομιλία μειονεκτικών παιδιών, αιτιολογία διάγνωση αγωγή, Αθήνα. Παρασκευόπουλος Ι., (1982), Εξελικτική Ψυχολογία, τόμος Α, Αθήνα. Πόρποδας Κ., (1996), Γνωστική Ψυχολογία, Θέματα Ψυχολογίας της γλώσσας Λύση προβλημάτων, τόμος 2 ος, Αθήνα, σελ Schieffelin B., Ochs, E. (2000, Μια Πολιτισμική Θεωρία για τη Μετάβαση από την Προγλωσσική στη Γλωσσική επικοινωνία., στο: Woodhead, M., Faulkner, D., Littleton, K., (επιμ.), Πολιτισμικοί Κόσμοι της Πρώτης Παιδικής Ηλικίας, Πάτρα, ΕΑΠ, σ Singer, E. (2000), Η Φροντίδα των Παιδιών Μέσα και Έξω από το Σπίτι, στο: Woodhead, M., Faulkner, D., Littleton, K. (επιμ.), Πολιτισμικοί Κόσμοι της Πρώτης Παιδικής Ηλικίας, Πάτρα, ΕΑΠ, σσ

9 Super, C., Harkness, S. (2000). Η Εξέλιξη του Συναισθήματος κατά τη Νηπιακή και την Πρώτη Παιδική Ηλικία, στο: Woodhead, M., Faulkner, D., Littleton, K. (επιμ.), Πολιτισμικοί Κόσμοι της Πρώτης Παιδικής Ηλικίας, Πάτρα, ΕΑΠ, σσ Τσιάντης, Ι., Μανωλόπουλος, Σ. (1988). Σύγχρονα θέματα παιδοψυχιατρικής, τόμος Β, Αθήνα, Εκδόσεις Καστανιώτη. Ζάχαρης, Δ. (2000). Ψυχολογία της Βρεφικής και Νηπιακής Ηλικίας, Ιωάννινα. Χασάπης Ι., (1978),Ψυχοθεραπεία της νηπιακής ηλικίας, Αθήνα, Εκδόσεις Βασιλόπουλος. Vygotsky L., (1988). Σκέψη και Γλώσσα, Μετάφραση Ρόδη Αντζελίνα, Αθήνα, Εκδόσεις Γνώση. Weber, Ch., (1960), Basic Philosophies of Education, London. 81

10 82