Λαϊκή ηµοκρατία του Κονγκό Παιδιά στρατιώτες ράση ελπίδας για το µέλλον των παιδιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λαϊκή ηµοκρατία του Κονγκό Παιδιά στρατιώτες ράση ελπίδας για το µέλλον των παιδιών"

Transcript

1 Λαϊκή ηµοκρατία του Κονγκό Παιδιά στρατιώτες ράση ελπίδας για το µέλλον των παιδιών Εκπαιδευτική ράση για δηµοτικό και γυµνάσιο Σκοπιµότητα και Πληροφορίες Υποβάθρου Υπολογίζεται ότι περισσότερα από παιδιά κάτω των 18 ετών συµµετέχουν αυτή τη στιγµή σε συρράξεις σ όλον τον κόσµο και εκατοντάδες χιλιάδες ακόµη είναι µέλη ενόπλων δυνάµεων. Τα δικαιώµατα του παιδιού και η παιδικότητα, σε πολλές περιοχές του πλανήτη παραβιάζονται µε το χειρότερο τρόπο. Η χρησιµοποίηση των παιδιών στις στρατιωτικές δραστηριότητες είναι µια από τις πιο σκληρές και απάνθρωπες παιδικές εργασίες, που παραβιάζει όλα τα δικαιώµατα του παιδιού. Είναι φανερό ότι η στρατολόγηση και χρησιµοποίηση των παιδιών ως στρατιώτες συµπίπτει µε πολλά σηµεία του ορισµού της επικίνδυνης εργασίας, ενώ ταυτόχρονα καταπατά πολλά από τα δικαιώµατα του παιδιού, συµπεριλαµβανοµένων και του δικαιώµατος στη ζωή, της απαγόρευσης των βασανιστηρίων, της απάνθρωπης και ταπεινωτικής µεταχείρισης και τιµωρίας, των δικαιωµάτων στην υγεία, στην εκπαίδευση και της προστασίας από την εκµετάλλευση, συµπεριλαµβανοµένης και της σεξουαλικής εκµετάλλευσης. Η παιδική στράτευση απαγορεύεται διεθνώς κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες σύµφωνα µε το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για τα ικαιώµατα του Παιδιού. Σκοπός των προτεινόµενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι: Να αξιοποιηθεί γνωστικά το υλικό και η δράση της ιεθνούς Αµνηστίας ως µελέτη περίπτωσης για την παραβίαση των δικαιωµάτων του παιδιού και για τις ψυχολογικές παραµέτρους των παραβιάσεων ιδιαίτερα του δικαιώµατος στην εκπαίδευση Να συµµετάσχουν οι µαθητές στην παγκόσµια δράση της ιεθνούς Αµνηστίας για την ολοκλήρωση του προγράµµατος αποστράτευσης όλων των παιδιών από τις ένοπλες οµάδες της Λαϊκής ηµοκρατίας του Κονγκό και την ένταξή τους σε προγράµµατα εκπαιδευτικής, επαγγελµατικής και κοινωνικής αποκατάστασης. Αναλυτικότερα βλ. στο φυλλάδιο της εκστρατείας. ιάρκεια Ένα σχολικό δίωρο Υλικό Φυλλάδιο εκστρατείας 10 Φωτογραφίες από τη ζωή των παιδιών-στρατιωτών Φύλλο πληροφοριών για τις φωτογραφίες 6 Κάρτες µε µαρτυρίες παιδιών πρώην στρατιωτών Υπόδειγµα επιστολής προς τον Υπουργό Παιδείας της Λ.. του Κονγκό Φύλλο ενδεικτικών αιτηµάτων της εκστρατείας της ιεθνούς Αµνηστίας προς την κυβέρνηση της Λ.. του Κονγκό 1

2 Η Σύµβαση για τα ικαιώµατα του Παιδιού (σε απλοποιηµένη µορφή) Υλικά τεχνικών: χαρτόνι, ψαλίδια, µπογιές, κόλλα Χάρτης της Αφρικής Τελικό προϊόν Τα παιδιά αφού ενηµερωθούν και εργαστούν σε οµάδες παράγουν κάποιο από τα παρακάτω τα οποία θα σταλούν στα γραφεία της ιεθνούς Αµνηστίας ή στην τοπική οµάδα µε την οποία συνεργάζεται το σχολείο. Το υλικό, προτού σταλεί στις αρχές της Λ.. του Κονγκό, πιθανόν να παρουσιαστεί σε εκδήλωση για την οποία θα ενηµερωθείτε αργότερα. Προτεινόµενο τελικό προϊόν: α) Ηµερολόγια µε εικόνες, ζωγραφιές και κείµενο β) Κάρτες σε σχήµα παιδιού µε κολλάζ γ) Επιστολές προς τον Υπουργό Παιδείας της Λαϊκής ηµοκρατίας του Κονγκό δ) Μικρά πανώ ή εφηµερίδα τοίχου µε τα αιτήµατα των παιδιών. Ψηφιακές φωτογραφίες του υλικού και του τρόπου εργασίας των οµάδων µπορούν να δηµοσιευτούν στην ιστοσελίδα της ιεθνούς Αµνηστίας. ιδακτική µεθοδολογία Οµαδική εργασία, Συνεδρίαση οµάδας, Κατασκευές, Καταιγισµός ιδεών και Στρατηγική επίλυσης προβληµάτων. ιαθεµατική αξιοποίηση της δράσης Γλώσσα: παραγωγή γραπτού λόγου, επικοινωνία και αντιπαράθεση επιχειρηµάτων, συγγραφή επιστολής.. Μαθηµατικά: αριθµητικοί υπολογισµοί για τον αριθµό ή το ποσοστό παιδιών που βρίσκονται εγκλωβισµένα σε στρατιωτικές οµάδες, που φοιτούν στο σχολείο ή που εργάζονται σε σκληρές εργασίες. Γεωγραφία: γνωριµία µε τη χώρα & την ήπειρο της Αφρικής. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή: ικαιώµατα του παιδιού, αδιαιρετότητα των δικαιωµάτων. Κοινωνιολογία: Κρατική υποδοµή και συνέπειες από την κατάρρευσή της σε συνθήκες κρίσης. Αισθητική Αγωγή: Κατασκευή κάρτας, επιµέλεια ηµερολογίου, κατασκευή εφηµερίδας τοίχου /πανό. Θεατρική αγωγή: Επεξεργασία των συναισθηµάτων που καταγράφονται στις µαρτυρίες των παιδιών, παραγωγή διαλόγων µε αφορµή τις εικόνες. Τεχνολογίες: Αναζήτηση στο δίκτυο, εκτύπωση ή/και προβολή φωτογραφιών από την ηλεκτρονική διεύθυνση. ιδακτικοί Στόχοι Γνώσεις Να καταλάβουν οι µαθητές ότι τα δικαιώµατα είναι αδιαίρετα και αλληλοεξαρτώµενα. Να ενηµερωθούν για την κατάσταση των παιδιών που ζουν σε συνθήκες σοβαρής κρίσης, όπως είναι οι παρατεταµένες ένοπλες συγκρούσεις και η κρατική αποδιοργάνωση. Να συνδέσουν τα δικαιώµατα µε την καθηµερινή ζωή σε διάφορες συνθήκες ζωής. Να συγκρίνουν καταστάσεις σε διαφορετικά πολιτισµικά πλαίσια. 2

3 Στάσεις- εξιότητες Να αναπτύξουν τεχνικές ανακοίνωσης αιτηµάτων µε ευγενικό και σαφή τρόπο: πώς γράφεται µια επιστολή προς τον Υπουργό, πώς ανακοινώνονται προτάσεις ή συστάσεις προστασίας δικαιωµάτων. Να εκτιµήσουν τη σηµασία του δικαιώµατος στην εκπαίδευση στη ζωή των παιδιών. Να εκτιµήσουν την αξία των δικαιωµάτων στη ζωή τους. Να αναπτύξουν συναισθήµατα αλληλεγγύης για τα παιδιά που βρίσκονται σε χώρες όπου υπάρχει κρίση. Προετοιµασία της εκπαιδευτικής δράσης 1. Ο συντονιστής της οµάδας ή εκπαιδευτικός ενηµερώνεται και συγκεντρώνει στοιχεία για τα δικαιώµατα του παιδιού, για τα παιδιά-στρατιώτες, για τη δράση της ιεθνούς Αµνηστίας για τα παιδιά. Το συνοδευτικό υλικό και η παρούσα εγκύκλιος απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και περιλαµβάνει όλο το απαραίτητο υλικό. Περισσότερες πληροφορίες και υλικό αναζητήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ελληνικού Τµήµατος της ιεθνούς Αµνηστίας 2. Σε περίπτωση που υπάρχει µαθητής από τη Λ.. του Κονγκό ή γειτονική χώρα στο σχολείο, ζητάµε τη συνεργασία του στο θέµα και οργανώνουµε µια γνωριµία µε τη χώρα του όπου µπορεί να δείξει φωτογραφίες, να µιλήσει για τη ζωή εκεί ή να φέρει ένα παραδοσιακό αντικείµενο στην τάξη. 3. Πριν την καθαυτό δραστηριότητα, µπορεί επίσης να προηγηθεί µια δραστηριότητα εξοικείωσης των µαθητών στα ανθρώπινα δικαιώµατα και στα δικαιώµατα του παιδιού. Βλ. Σχετικά δραστηριότητες στην εκπαιδευτική σελίδα του Τµήµατος 4. Τυπώνουµε το υλικό της δράσης και αναπαράγουµε σύµφωνα µε τις ανάγκες της δραστηριότητας. Σε σχολεία όπου λειτουργεί εργαστήρι πληροφορικής µε video projector, οι φωτογραφίες µπορούν να προβληθούν από τη σελίδα της οργάνωσης. Α Φάση: Εισαγωγή συζήτηση ιαδικασία 1. Τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες των Μοιράζουµε το φύλλο µε τη Σύµβαση για τα ικαιώµατα του Παιδιού και διευκρινίζουµε τυχόν απορίες. 3. Κάνουµε µια µικρή εισαγωγή των παιδιών στο θέµα και στο νόηµα της παγκόσµιας ηµέρας για το παιδί. Εξηγούµε ότι θα µελετήσουµε την κατάσταση των παιδιών στη Λ.. του Κονγκό ως παράδειγµα για να καταλάβουµε µια περίπτωση παραβίασης των δικαιωµάτων του παιδιού. 4. είχνουµε στα παιδιά τις φωτογραφίες και εξηγούµε τι δείχνει η κάθε µία µε τη βοήθεια του Φύλλου Πληροφοριών για τις φωτογραφίες. 5. Συζητάµε στην τάξη πώς θα είναι η ζωή αυτών των παιδιών, µε οδηγό τις ερωτήσεις και το φυλλάδιο της δράσης αυτής. 3

4 Ενδεικτικές ερωτήσεις για τη συζήτηση Σε τι θα µοιάζει και σε τι θα διαφέρει η ζωή αυτών των παιδιών µε τη δική σας; Γιατί πιστεύετε ότι βρίσκονται στην κατάσταση αυτή; Γιατί οι ένοπλες οµάδες χρησιµοποίησαν παιδιά; Πώς αισθάνονται τα παιδιά που έχουν απελευθερωθεί και βρίσκονται σε Κέντρα Φιλοξενίας; Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι ανάγκες τους τώρα; Πώς αισθάνονται τα παιδιά που δεν έχουν ακόµη απελευθερωθεί από τις ένοπλες οµάδες; Πού είναι οι γονείς τους; Ποιος προστατεύει αυτά τα παιδιά; Τα περισσότερα από τα παιδιά παγιδεύτηκαν στις ένοπλες οµάδες από πολύ µικρή ηλικία. Τι πιστεύετε ότι έµαθαν για τη ζωή; Πώς θα εξελιχθεί η ζωή τους τώρα που τέλειωσε ο πόλεµος; Τι πρέπει να κάνει το κράτος για να φροντίσει αυτά τα παιδιά; Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι καθυστερεί η πλήρης αποστράτευσή τους; Πώς µπορούµε να βοηθήσουµε; Β Φάση: Συνεργατική εργασία στην οµάδα- Κατασκευές Οι παρακάτω δραστηριότητες είναι προτάσεις. Μπορεί να γίνει επίσης συνδυασµός δραστηριοτήτων. Ηµερολόγιο ιαβάζουµε στην τάξη τις 6 µαρτυρίες. Σε κάθε µαρτυρία ζητάµε από τα παιδιά να συµβουλεύονται το φύλλο της απλοποιηµένης Σύµβασης για τα ικαιώµατα του Παιδιού και να σκεφτούν πόσα από αυτά τα δικαιώµατα παραβιάζονται στις ιστορίες τους. Σηµειώνουν στη φωτοτυπία της Σύµβασης όλα τα άρθρα που παραβιάζονται. ίνουµε σε κάθε οµάδα µια κάρτα µαρτυρίας και τους προτείνουµε να καταγράψουν µε τη µέθοδο του καταιγισµού ιδεών όλα τα συµβάντα στην ηµέρα αυτού του παιδιού. Εξηγούµε ότι θα πάρουν ιδέες από τα παραβιασµένα δικαιώµατα που έχουν σηµειώσει στη φωτοτυπία τους. Κάθε οµάδα οργανώνει τις ιδέες σε ένα φύλλο ώστε να διαµορφωθεί µια σελίδα από το ηµερολόγιο της ζωής του παιδιού µάρτυρα που έχουν αναλάβει (σα να είναι ο αφηγητής). ιαβάζουν τις ιστορίες τους στην τάξη. Οι ιστορίες µπορεί να ενοποιηθούν σε ένα ενιαίο ηµερολόγιο µε πολύ µικρές τροποποιήσεις. Πανό- Εφηµερίδα τοίχου Μοιράζουµε σε κάθε οµάδα µια µαρτυρία παιδιού και ζητάµε να µελετήσουν την περίπτωση του κάθε παιδιού και να αναπτύξουν µια στρατηγική επίλυσης του προβλήµατός του. Για να βοηθήσουµε τα παιδιά τους δίνουµε τα εξής ερωτήµατα που πρέπει να µελετήσουν κατά σειρά: Α) Να εντοπίσουν ή να φανταστούν ποια προβλήµατα αντιµετωπίζει το παιδί στην καθηµερινή του ζωή. Β) Να διατυπώσουν το κυρίως πρόβληµα και την πιθανή αιτία του. Γ) Να αξιολογήσουν ποια δικαιώµατα του παιδιού παραβιάζονται άµεσα και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που πρέπει να αποτραπούν. 4

5 ) Να συσκεφτούν για τις προτεινόµενες λύσεις ή τα µέτρα που πρέπει να πάρει η κυβέρνηση. Ε) Να φτιάξουν έναν κατάλογο αιτηµάτων προς την κυβέρνηση. Παρουσιάζουν στην τάξη το πρόβληµα όπως το αντιλήφθηκαν και τις λύσεις που προτείνουν. Με οδηγό το Φύλλο Ενδεικτικών Αιτηµάτων της ιεθνούς Αµνηστίας ο εκπαιδευτικός βοηθά τα παιδιά να συγκρίνουν τις προτάσεις τους µε τα αιτήµατα της οργάνωσης και να καταλήξουν σε συµπεράσµατα. Κάθε οµάδα αναλαµβάνει να κατασκευάσει ένα πανό-κολλάζ µε την µαρτυρία του παιδιού τον κατάλογο αιτηµάτων ή όποιο άλλο υλικό θεωρεί κατάλληλο για την ενηµέρωση του κοινού. (πρωτότυπη κάρτα συµπαράστασης) Μοιράζουµε στα παιδιά το Υπόδειγµα Επιστολής της ιεθνούς Αµνηστίας, µάλλον µορφοποιηµένη έτσι ώστε να µπορούν να την κόψουν σε φράσεις. Κόβουν χρωµατιστά χαρτόνια σε σχήµα ανθρώπου. Κολλούν τα κοµµάτια της επιστολής πάνω στα ανθρωπάκια και ενώνουν µε συρραπτικό τα ανθρωπάκια τους έτσι ώστε να διαβάζεται πλήρως η επιστολή. Εναλλακτικά µπορεί να κολλήσουν στα ανθρωπάκια τα άρθρα από τη Σύµβαση των ικαιωµάτων του Παιδιού ή να ζωγραφίσουν αυτά που χρειάζονται τα παιδιά του Κογκό, όπως βιβλία, ρούχα, σπίτι κλπ γράφοντας «ώστε στα παιδιά του Λαϊκή ηµοκρατία του Κονγκό τη ζωή που αξίζει σε ένα παιδί» ή κάτι παρόµοιο. (επιστολή προς τον Υπουργό) Μοιράζουµε τις µαρτυρίες στις οµάδες, λέγοντας ότι θα αναλάβουν το ρόλο ακτιβιστών µιας Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης από αυτές που δραστηριοποιούνται στη Λ.. του Κονγκό. Θέτουµε το ερώτηµα: «Τι χρειάζεται να γίνει τώρα;». (Για να βοηθήσουµε τον προβληµατισµό τους µπορούµε να µοιράσουµε επίσης το φυλλάδιο της εκστρατείας.) Με την µέθοδο καταιγισµού ιδεών καταγράφει κάθε οµάδα τις απαντήσεις ή συστάσεις πάνω στη συγκεκριµένη µαρτυρία παιδιού που µελέτησε. Συνεδριάζει η τάξη µε όλες τις προτάσεις και διατυπώνει σε µορφή ευγενικού αιτήµατος ή πρότασης Με τη βοήθεια του Φύλλου Ενδεικτικών Αιτηµάτων της ιεθνούς Αµνηστίας, τα παιδιά συγκρίνουν το αποτέλεσµα της εργασίας τους, συζητούν και τροποποιούν όπου κρίνουν σκόπιµο. Κάθε οµάδα αναλαµβάνει να συγγράψει µια επιστολή προς τον Πρόεδρο και τον Υπουργό Παιδείας, µε τη βοήθεια (προαιρετικά) της ενδεικτικής επιστολής της ιεθνούς Αµνηστίας. Παρακαλούµε στείλτε µας το τελικό προϊόν µέχρι 13 εκέµβρη Γ Φάση: Επέκταση - Γενίκευση Ανάγνωση σχετικού διηγήµατος, π.χ. το παρακάτω βιβλίο που είναι η αφήγηση ενός µικρού κοριτσιού στρατιώτη και διατίθεται από τα γραφεία µας στην τιµή των 8.90 ευρώ. Το βιβλίο αποτελεί µέρος µιας σειράς παρόµοιων ιστοριών και είναι προσφορά του εκδοτικού οίκου στη δράση της ιεθνούς Αµνηστίας. Ρεν Μαργκερίτ Μπελ (2006). Οι Μικροί Στρατιώτες. Εκδόσεις Φανταστικός Κόσµος. Σύνδεση του θέµατος µε (βλ 5

6 1. την επέτειο για τα ανθρώπινα δικαιώµατα (10 εκέµβρη). 2. τους πρόσφυγες και την εκστρατεία της ιεθνούς Αµνηστίας 3. τις γυναίκες και την εκστρατεία της ιεθνούς Αµνηστίας 4. την εκστρατεία της ιεθνούς Αµνηστίας για τα Μικρά Όπλα Έρευνα για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που προστατεύουν το παιδί. Ποιες δραστηριοποιούνται στη Λ.. του Κονγκό ή ποιες έχουν γραφείο στην Ελλάδα; Εµβάθυνση ως προς το ιεθνές ίκαιο και µελέτη του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου για τα ικαιώµατα του Παιδιού και άλλα κείµενα. Έρευνα στο δίκτυο για την Παιδική εργασία. 6

7 Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο 4: Άρθρο 5: Άρθρο 6: Άρθρο 7: Άρθρο 8: Άρθρο 9: Άρθρο 10: Άρθρο 11: Άρθρο 12: Άρθρο 13: Άρθρο 14: Άρθρο 15: Άρθρο 16: Άρθρο 17: Άρθρο 18: Άρθρο 19: Άρθρο 20: Άρθρο 21: Άρθρο 22: Άρθρο 23: Άρθρο 24: Άρθρο 25: Άρθρο 26: Άρθρο 27: Άρθρο 28: Άρθρο 29: Άρθρο 30: Άρθρο 31: Άρθρο 32: Άρθρο 33: Σύµβαση για τα ικαιώµατα του Παιδιού- Τα Άρθρα (απλοποιηµένη µορφή) Ορισµός παιδιού µέχρι την ηλικία των 18 ετών Ίσα δικαιώµατα χωρίς διάκριση Προτεραιότητα έχει το συµφέρον του παιδιού Κρατικά µέτρα για την εφαρµογή της Σύµβασης Σεβασµός του κράτους στην οικογένεια του παιδιού Το εγγενές δικαίωµα στη ζωή ικαίωµα για όνοµα, εθνικότητα κι αυτόµατη πολιτογράφηση. Σεβασµός της ταυτότητας του παιδιού Προστασία από το χωρισµό του παιδιού από την οικογένειά του Σεβασµός αιτήµατος του παιδιού να έρθει ή να φύγει από µια χώρα προκειµένου να ενωθεί µε την οικογένειά του. Προστασία από άσκοπη µετακίνηση και µη-επιστροφή του παιδιού ικαίωµα στην έκφραση απόψεων για όλα τα θέµατα και συνεκτίµησή τους µε την ηλικία και ωριµότητα του παιδιού. ικαίωµα στην ελευθερία της έκφρασης και της πρόσβασης στην πληροφόρηση Σεβασµός του δικαιώµατος του παιδιού στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας Σεβασµός του δικαιώµατος του παιδιού να συνεταιρίζεται και να συναθροίζεται ελεύθερα Προστασία από παράνοµες ή αυθαίρετες παρεµβάσεις στην ιδιωτική ζωή του παιδιού Ρόλος των Μ.Μ.Ε. στην πληροφόρηση και την προώθηση της κουλτούρας προς όφελος των παιδιών Αναγνώριση της αρχής ότι οι γονείς έχουν κοινές ευθύνες για την ανάπτυξη του παιδιού και υποστήριξη των παιδιών των εργαζόµενων γονέων Προστασία του παιδιού από κάθε µορφής βία, κακοµεταχείριση, παραµέληση, εκµετάλλευση, συµπεριλαµβανοµένης και της σεξουαλικής εκµετάλλευσης. Προστασία του παιδιού που είναι µόνιµα ή προσωρινά αποµακρυσµένο από το οικογενειακό του περιβάλλον Προστατευτικοί µηχανισµοί υιοθεσίας Προστασία των παιδιών προσφύγων Προστασία των παιδιών µε ειδικές ανάγκες Προστασία της υγείας του παιδιού και υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας για την παιδική θνησιµότητα, την περίθαλψη και την πρόληψη Προστασία του έγκλειστου παιδιού σε θεραπευτικά ή προστατευτικά ιδρύµατα Αναγνώριση του δικαιώµατος του παιδιού για κοινωνική πρόνοια και ασφάλεια Αναγνώριση του δικαιώµατος του παιδιού σε ένα σταθερό κι επαρκές επίπεδο ζωής Αναγνώριση του δικαιώµατος στην εκπαίδευση Ορισµός του προσανατολισµού της εκπαίδευσης του παιδιού Προστασία των παιδιών που ανήκουν σε εθνική, θρησκευτική ή γλωσσική µειονότητα Αναγνώριση του δικαιώµατος του παιδιού στην ξεκούραση και την αναψυχή Προστασία του παιδιού από την οικονοµική εκµετάλλευση και από επικίνδυνη για τη φυσική ή διανοητική του ακεραιότητα εργασία Προστασία του παιδιού από τη χρήση και διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών Άρθρο 34: Προστασία του παιδιού από τη σεξουαλική εκµετάλλευση και τη σεξουαλική παρενόχληση Άρθρο 35: Προστασία του παιδιού από την απαγωγή, την πώληση ή µεταφορά παιδιών για οποιοδήποτε λόγο Άρθρο 36: Προστασία του παιδιού από κάθε µορφή εκµετάλλευσης Άρθρο 37: Προστασία του παιδιού από τα βασανιστήρια, την κακοµεταχείριση ή την προσβλητική µεταχείριση και από την αυθαίρετη σύλληψη και κράτηση 7

8 Άρθρο 38: Μέτρα για την εφαρµογή του διεθνούς δικαίου ως προς τις ένοπλες συγκρούσεις και προστασία των παιδιών κάτω των 15 ετών από την εµπλοκή και στρατολόγηση Άρθρο 39: Μέτρα για την φυσική και ψυχολογική αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη των παιδιών θυµάτων κάθε µορφής παραµέλησης, κακοποίησης ή άλλης σκληρής κι απάνθρωπης µεταχείρισης Άρθρο 40: Αναγνώριση του δικαιώµατος των παιδιών που θεωρούνται ως παραβάτες να τύχουν ορθής µεταχείρισης που θα σέβεται τα δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις αρχές και θα προωθεί την επανένταξή τους Άρθρο 41: Ευρύτερη προώθηση των δικαιωµάτων του παιδιού 8

9 Φύλλο πληροφοριών για τις φωτογραφίες Όλες οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί το Μάρτιο του 2006 στη Λαϊκή ηµοκρατία του Κονγκό και τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν στη ιεθνή Αµνηστία (εκτός της φωτογραφίας 3 που ανήκει στη Λ.. του Κονγκό, αλλά έχει παραχωρηθεί για ελεύθερη χρήση) Φωτογραφία 1 Παιδιά πρώην στρατιώτες καίνε τις στρατιωτικές τους στολές για να συµβολίσουν το τέλος της στρατιωτικής τους ζωής σε Κέντρο φιλοξενίας που έχει δηµιουργήσει και υποστηρίζει µια Μη Κυβερνητική Οργάνωση στο Μπουκαβού της Λ.. του Κονγκό. Φωτογραφία 2: Κοπέλα πρώην στρατιώτης. Στην αγκαλιά της κρατά το µωρό που γέννησε όταν βρισκόταν στη στρατιωτική οµάδα. Φωτογραφία 3: Η επιστροφή στο σπίτι. Παιδιά πρώην στρατιώτες προετοιµάζονται να γυρίσουν στα σπίτια τους στην επαρχία της Νότιας Κιβού. Φωτογραφία 4: Ταχυδροµικές κάρτες αλληλεγγύης Παιδί πρώην στρατιώτης κρατά µια ταχυδροµική κάρτα υποστήριξης που έχει σταλεί από µέλη µιας οµάδας εθελοντών της ιεθνούς Αµνηστίας του Βελγίου. Φωτογραφία 5: Η επιστροφή Παιδί πρώην στρατιώτης γυρίζει στο σπίτι του µετά από χρόνια απουσίας. Φωτογραφία 6: Επιτραπέζια παιχνίδια. Παιδιά πρώην στρατιώτες παίζουν τάβλι στο κέντρο της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης στο Μπουκαβού, Ανατολική επαρχία της Λ.. του Κονγκό. Φωτογραφία 7: Το πιστοποιητικό Το επίσηµο έγγραφο που πιστοποιεί ότι το παιδί έχει αποδεσµευτεί από τις στρατιωτικές δυνάµεις ή από κάποια στρατιωτική οµάδα. Φωτογραφία 8: Απαλλαγή Παιδιά πρώην στρατιώτες που αποδεσµεύτηκαν από τις στρατιωτικές µονάδες ή οµάδες µε το επίσηµο πιστοποιητικό αποστράτευσης στο χέρι. Τα παιδιά ετοιµάζονται να αποχωρήσουν από το κέντρο φιλοξενίας της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης στο Μπουκαβού. Σύντοµα θα ξαναβρούν τις οικογένειές τους. Πολλά από αυτά τα παιδιά όµως κινδυνεύουν να τα ξανα-εντάξουν στις στρατιωτικές οµάδες. Φωτογραφία 9: Αναµένοντας την εγγραφή Οµάδα ένοπλων στρατιωτών µεταξύ των οποίων βρίσκεται σηµαντικός αριθµός παιδιών στρατιωτών- περιµένουν να εγγραφούν στο κέντρο των ενόπλων δυνάµεων Μουσάκι στην επαρχία του Βόρειου Κιβού. Θεωρητικά, µετά τη διαδικασία τα παιδιά στρατιώτες θα αποστρατευτούν. 9

10 Φωτογραφία 10: Κέντρο για τα αποστρατευµένα παιδιά-στρατιώτες Παιδί πρώην στρατιώτης στη σχολική τάξη του Κέντρου φιλοξενίας που έχει δηµιουργήσει η οργάνωση Σώστε τα Παιδιά (save the Children) για τα αποστρατευµένα παιδιάστρατιώτες στη Μπούνια. Η συγκεκριµένη φωτογραφία έχει ληφθεί κατά τη διάρκεια µιας αποστολής Υψηλού Επιπέδου στην περιοχή των Μεγάλων Λιµνών στην Αφρική. Η αποστολή πήγε στο Κιγκάλι, στην Κινσάσα και στην Μπούνια την κύρια πόλη της περιοχής Ιτουρί, η οποία έχει πληγεί σοβαρά από τις διαµάχες στη Λ.. Κονγκό. Η αντιπροσωπία περιελάµβανε τους διευθυντές των τµηµάτων της ιεθνούς Αµνηστίας της Σενεγάλης, του Βελγίου, των Φιλιππίνων, του Ηνωµένου Βασίλειου. Η αντιπροσωπία άσκησε πίεση στις κυβερνήσεις της Λ.. του Κονγκό, της Ρουάντα και της Ουγκάντα να σταµατήσουν κάθε µορφής υποστήριξη στις ένοπλες δυνάµεις στο ανατολικό Κονγκό, να σταµατήσουν την εγγραφή και χρησιµοποίηση παιδιών στρατιωτών και να διασφαλίσουν ότι όσοι διαπράττουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων θα οδηγηθούν σε απολογία. 10

11 Υπόδειγµα Επιστολής προς τον Υπουργό Παιδείας της Λαϊκής ηµοκρατίας του Κονγκό Ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel Ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel (MEPSP) Secrétariat Général, Avenue Virunga, BP 32 Kinshasa-Gombe, République Démocratique du Congo Αξιότιµε κ. Υπουργέ, Σας απευθύνω αυτή την έκκληση αφ ενός για να χαιρετήσω ευχάριστα τις κυβερνητικές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί σχετικά µε την απελευθέρωση των 30,000 (όπως εκτιµάται) παιδιών από τις ένοπλες δυνάµεις, αφ ετέρου για να εκφράσω την ανησυχία µου σχετικά µε το γεγονός ότι χιλιάδες είναι ακόµα τα παιδιά που βρίσκονται εκτός του προγράµµατος Αφοπλισµού, Αποστράτευσης και Επανένταξης. Σας ζητώ λοιπόν να προχωρήσετε µε το εθνικό πρόγραµµα Αφοπλισµού, Αποστράτευσης και Επανένταξης µέχρις ότου όλα τα στρατολογηµένα παιδιά αφεθούν ελεύθερα από τις ένοπλες δυνάµεις. Επιπλέον ζητώ να µου διασφαλίσετε ότι τα χιλιάδες κορίτσια που αγνοούνται θα εντοπιστούν και θα ενσωµατωθούν στο πρόγραµµα, όπως κι ότι θα απαλειφθούν οι ανισότητες βάσει φύλου στο παραπάνω πρόγραµµα. Τέλος ζητώ να παράσχετε σε όλα τα αποστρατευµένα παιδιά τις ουσιώδεις εκπαιδευτικές κι επαγγελµατικές ευκαιρίες όπως και να υιοθετήσετε ένα λεπτοµερές πλάνο για την εισαγωγή δωρεάν στοιχειώδους εκπαίδευσης που θα ολοκληρωθεί σ ένα εύλογο χρονικό διάστηµα. Με εκτίµηση, 11

12 Φύλλο Ενδεικτικών Αιτηµάτων Να σταµατήσει άµεσα η εγγραφή, η επανένταξη και η χρήση παιδιών στις ένοπλες οµάδας και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Να σταµατήσει η χρησιµοποίηση των παιδιών από τις ένοπλες οµάδες. Να διασφαλιστεί ότι όλες οι ένοπλες οµάδες θα υπακούσουν στην εντολή να αποστρατεύσουν τα παιδιά. Να δοθούν οδηγίες σε όλες τις αρχές να µην παρενοχλούν πρώην παιδιά στρατιώτες. Να διασφαλισθεί ότι η αποστράτευση των παιδιών και η επιστροφή τους στα σπίτια τους θα είναι ασφαλής και µε τη θέληση των ίδιων των παιδιών. Να διασφαλισθεί ότι δεν θα αφεθούν να επιστρέψουν τα παιδιά σε περιοχές όπου κινδυνεύουν να στρατολογηθούν ξανά. Να τιµωρείται η στράτευση παιδιών µε νόµους. Να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και να αναπτυχθεί ένα δίκαιο και αµερόληπτο σύστηµα δικαιοσύνης. Να ληφθούν µέτρα ώστε να εξασφαλιστεί για όλα τα παιδιά η ελεύθερη και υποχρεωτική εκπαίδευση τουλάχιστο µέχρι την ηλικία εργασίας. Ειδικότερα, να ληφθούν µέτρα για τα δίδακτρα και άλλες οικονοµικές επιβαρύνσεις που λειτουργούν απαγορευτικά για την εκπαίδευση των παιδιών και για την οικονοµική βελτίωση της εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένου του εκπαιδευτικού υλικού και των µισθών των εκπαιδευτικών. Να αναπτυχθούν προγράµµατα κοινωνικής και επαγγελµατικής ένταξης των παιδιών πρώην στρατιωτών, σε συνεργασία µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις. Να επισπευσθεί η εφαρµογή των προγραµµάτων κοινωνικής και επαγγελµατικής επανένταξης των παιδιών πρώην στρατιωτών. Να εξασφαλιστεί ότι τα παιδιά πρώην στρατιώτες θα εγγραφούν σε αυτά τα προγράµµατα. Να εντοπιστούν άµεσα και να προστατευτούν τα κορίτσια που στην πλειοψηφία τους παραµένουν εγκλωβισµένα στις ένοπλες οµάδες. Να διασφαλισθεί ότι θα ληφθούν όλα τα µέτρα για να αποκατασταθούν τα κορίτσια πρώην στρατιώτες. 12

13 Πρώτη Μαρτυρία : Φλόριµπερτ Ο Φλόριµπερτ είναι 17 χρονών από την Ουβίρα και έµεινε για τρία χρόνια µε την RCD-Goma. Στα τέλη του 2004 δεν άντεξε άλλο και απέδρασε. Σήµερα ζει µε το θείο του «µη κάνοντας τίποτα» όπως λέει ο ίδιος, επιβιώνοντας µε µικροδουλειές που βρίσκει στους δρόµους της γειτονιάς του. «Όταν έφυγα από το στρατό ο πατέρας µου µε θεώρησε αλήτη και µε έδιωξε από το σπίτι. Φοβόταν την αντίδραση των µάγι-µάγι 1 επειδή είχα καταταχθεί στην RCD και µετά από απειλές που δέχθηκε έφυγε για την Τανζανία. Όλα είναι πιο ήρεµα τώρα, αλλά ο θείος µου δεν είναι ικανοποιηµένος µε την κατάσταση γιατί δεν έχει αρκετά χρήµατα να µε υποστηρίξει. Υπάρχουν µέρες που δεν τρωω. Πριν ένα χρόνο περίπου, µία διεθνής Μη Κυβερνητική Οργάνωση µε έγραψε σε ένα πρόγραµµα για µηχανικούς. Η διάρκεια της εκπαίδευσης ήταν για έξι µήνες, µια µέρα όµως πήγα εκεί και οι πόρτες ήταν κλειστές για µένα και για άλλους δώδεκα στην ίδια κατάσταση µε εµένα. Ο υπεύθυνος µας είπε ότι τελείωσε το πρόγραµµα γιατί δεν είχε αρκετά λεφτά Καµία φορά βλέπω στο δρόµο τους στρατιώτες που υπηρετήσαµε µαζί και µε ρωτάνε γιατί δεν επιστρέφω στο στρατό. Η αλήθεια είναι ότι και έξω δε νοιώθω ελεύθερος. Μια µέρα ίσως χρειαστεί να επιστρέψω, µα θα ήθελα να τελειώσω την εκπαίδευσή µου και να ξεκινήσω µια δική µου δουλειά.» 1 Ο όρος Μάγι-µάγι χαρακτηρίζει διάφορες ένοπλες τοπικές οµάδες που συµµάχησαν µε την κυβέρνηση της ηµοκρατίας του Κονγκό για να αντισταθούν στις επιθέσεις των στρατιωτικών οµάδων από τη Ρουάντα και την Ουγκάντα, όπως η RCD-Goma. 13

14 εύτερη µαρτυρία: Ζαχαρίας Ο Ζαχαρίας, ετών 15, ήταν µόλις 12 όταν στρατιώτες περικύκλωσαν το σχολείο του και τον απήγαγαν µαζί µε άλλα παιδιά και τα πήγαν στο δάσος. Εκεί τον περίµεναν τρία χρόνια δυστυχίας, επικίνδυνων µαχών, ξυλοδαρµών, κακής διατροφής και πολλές αρρώστιες πριν απελευθερωθεί. Τα περισσότερα παιδιά από το σχολείο του έχουν πεθάνει. Το Νοέµβριο του 2005, µετά την αποστράτευση, επέστρεψε στο χωριό του και την οικογένεια του τους οποίους είχε να δει τρία χρόνια. Έξι εβδοµάδες µετά όµως, οι πιστοί πολεµιστές του Laurent Nkunda 2 τον ψάχνουν. «Απαίτησαν να δουν το απολυτήριο του στρατού µου και όταν τους το έδειξα εκείνοι το έσκισαν και µε χτύπησαν. Κατηγόρησαν τον πατέρα µου για φυγάδευση λιποτάκτη και τον χτύπησαν και αυτόν. Μετά λεηλάτησαν το σπίτι, µε έδεσαν και µε πήραν µαζί τους. Όταν φτάσαµε στο στρατόπεδό τους ήµουν τόσο τροµοκρατηµένος ότι θα µε χτυπούσαν κι άλλο που δέχτηκα να παραµείνω µαζί τους.» 2 Αρχηγός ένοπλης στρατιωτικής οµάδας που δεν έχει υπακούσει στην απόφαση για αποστράτευση των παιδιών 14

15 Τρίτη µαρτυρία: Λίζα- Άννα Η Λίζα-Άννα υπήρξε παιδί-στρατιώτης, είναι 16 χρονών και έχει µία κόρη ενός έτους που τη γέννησε όταν ήταν στο στρατό. «Όταν ήµουν 14 οι µάγι-µάγι 3 από τη Μανγκουριχίπα µε πήραν δια της βίας από το σπίτι µου. Απείλησαν τη µητέρα µου και απήγαγαν εµένα και άλλα 20 κορίτσια από το χωριό µας. Στους µάγι-µάγι κυρίως καθάριζα αλλά πολεµούσα και στην πρώτη γραµµή µε ένα machete 4. Είχα ένα «σύζυγο» ο οποίος µε έδερνε όλη την ώρα. Μία µέρα κάτι κορίτσια µου είπαν ότι µία Μη Κυβερνητική Οργάνωση προσέφερε βοήθεια σε παιδιά που είναι µε τους µάγι-µάγι. Πήρα την κόρη µου και όσο κουράγιο µου είχε αποµείνει και έτρεξα στη Μη Κυβερνητική Οργάνωση που µου είπαν τα κορίτσια. Τώρα είµαι στο Κέντρο Φιλοξενίας και θα ήθελα να µάθω να γράφω και να διαβάζω για να µπορώ να δουλέψω και να συντηρήσω το µωρό µου.» 3 Ο όρος Μάγι-µάγι χαρακτηρίζει διάφορες ένοπλες τοπικές οµάδες που συµµάχησαν µε την κυβέρνηση της ηµοκρατίας του Κονγκό για να αντισταθούν στις επιθέσεις των στρατιωτικών οµάδων από τη Ρουάντα και την Ουγκάντα, όπως η RCD-Goma. 4 Μικρό όπλο 15

16 Τέταρτη µαρτυρία: Αλεξ Ο Άλεξ είναι 17 χρονών. Πήρε πιστοποιητικό αποστράτευσης και γύρισε στην οικογένειά του. Οι παρενοχλήσεις των αστυνοµικών καθώς και η εξαθλιωµένη οικονοµική του κατάσταση τον ανάγκασαν να επιστρέψει στις ένοπλες οµάδες. «Έχω πολεµήσει µε τους µάγι-µάγι 5 για µερικά χρόνια. Με τιµωρούσαν συχνά και µια µέρα µε πυροβόλησαν στο µπράτσο. Τότε έτρεξα πίσω στο σπίτι. Μα και όταν ήµουν στην κοινότητά µου η αστυνοµία µε προσέβαλε και απειλούσε ότι θα µε χτυπήσει. Ούτε εγώ ούτε η οικογένεια µου είχαµε λεφτά 6 και η αστυνοµία διαρκώς µε παρενοχλούσε, έτσι αποφάσισα να επιστρέψω στους µάγι-µάγι. Μα όταν έφτασα εκεί µε τιµώρησαν τόσο άγρια που ξαναέφυγα αµέσως. Τώρα είµαι ξανά στο σπίτι αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Θα ήθελα να µείνω εδώ, αλλά η οικογένεια µου χρειάζεται υποστήριξη για να µπορούν τα αδέρφια µου και εγώ να νοιώσουµε ότι έχουµε κάποιο µέλλον µπροστά µας, ότι µπορούµε να πάµε σχολείο και να έχουµε αρκετό φαγητό. Μερικές φορές όµως νοιώθω ότι έχουν δίκιο οι αστυνοµικοί, δεν αξίζουµε τίποτα» 5 Ο όρος Μάγι-µάγι χαρακτηρίζει διάφορες ένοπλες τοπικές οµάδες που συµµάχησαν µε την κυβέρνηση της ηµοκρατίας του Κονγκό για να αντισταθούν στις επιθέσεις των στρατιωτικών οµάδων από τη Ρουάντα και την Ουγκάντα, όπως η RCD-Goma. 6 Ίσως για να πάει στο σχολείο και να µην γυρνά άσκοπα. 16

17 Πέµπτη µαρτυρία: Γιάννης Ο Γιάννης είναι 15 χρονών. Αποστρατεύθηκε το Μάιο του 2006 αφού έµεινε πέντε χρόνια µε τους µάγι-µάγι 7. «Μια µέρα όταν ήµουν 10 χρονών ήρθαν πολεµιστές στο σχολείο µου, έκλεψαν ό,τι ήθελαν και µας διέταξαν να τους ακολουθήσουµε λέγοντας ότι τελείωσε η µάθηση για εµάς. Τώρα έχω φύγει από το στρατό και χαίροµαι που είµαι µε την οικογένειά µου, αλλά δεν υπάρχει τίποτα να κάνω. Θα ήθελα να σπουδάσω ή να δουλέψω αλλά ούτε λεφτά έχω, ούτε εκπαίδευση υπάρχει, ούτε και δουλειά. Είµαι πολύ στενοχωρηµένος γιατί νοιώθω ότι δεν µπορώ να προσφέρω τίποτα στην οικογένειά µου. Είµαι στο σπίτι αλλά είµαι άχρηστος. Προσπαθώ να µη σκέφτοµαι τη ζωή µου όταν ήµουν πολεµιστής γιατί µε κάνει να κλαιω, µα καµιά φορά σκέφτοµαι ότι ίσως θα έπρεπε να πάω ξανά στις ένοπλες οµάδες» 7 Ο όρος Μάγι-µάγι χαρακτηρίζει διάφορες ένοπλες τοπικές οµάδες που συµµάχησαν µε την κυβέρνηση της ηµοκρατίας του Κονγκό για να αντισταθούν στις επιθέσεις των στρατιωτικών οµάδων από τη Ρουάντα και την Ουγκάντα, όπως η RCD-Goma. 17

18 Έκτη µαρτυρία: Τζασµίν Η Τζασµίν είναι 16 χρονών. Την κατέταξαν σε µια οµάδα µάγι-µάγι 8 στο Νότιο Κιβού, όταν ήταν 12 χρονών. Έχει ένα µωρό τεσσάρων µηνών που το γέννησε όταν ήταν στη στρατιωτική οµάδα.. «Όταν οι µάγι-µάγι χτύπησαν το χωριό µου, όλοι τρέξαµε να γλιτώσουµε, αλλά οι στρατιώτες έπιασαν όλα τα κορίτσια, ακόµη και τα πιο µικρά. Μας υποχρέωσαν να «παντρευτούµε» έναν από τους στρατιώτες. Ό, τι και να ήταν, µεγάλος σαν τον πατέρα σου ή µικρός, άσχηµος ή ωραίος έπρεπε να δεχτείς. Αν δεν δεχόσουν µπορεί να σε σκότωναν. Έτσι έκαναν στη µια φίλη µου.... Ο «άντρας» µου δεν µε χτυπούσε συχνά. Μπορεί µερικές φορές να έφερνε άλλα κορίτσια στο σπίτι, αλλά τουλάχιστον δεν επέτρεπε να µε πάρουν άλλοι στρατιώτες. Μια µέρα όµως σκοτώθηκε. Φοβήθηκα ότι βρισκόµουν σε κίνδυνο και το έσκασα. Στο δρόµο, καθώς ήµουν έγκυος, γέννησα το µωρό µου. Ήµουν µόνη στους θάµνους, χωρίς φάρµακα. Ακόµη πονάω. Μετά πήγα στο χωριό του «άντρα» µου, αλλά οι γονείς του, αφού µου πήραν όλα µου τα υπάρχοντα, µε έδιωξαν. Ήθελα να πάω σπίτι µου αλλά ήταν πολύ µακριά και φοβόµουν µη µε συλλάβουν στο δρόµο οι µάγι- µάγι πάλι. Μόλις άκουσα για τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση, ήρθα εδώ. Τώρα το µόνο που θέλω είναι ένα κοµµάτι ύφασµα να κουβαλάω το µωρό µου όπως όλες οι γυναίκες.» 8 Ο όρος Μάγι-µάγι χαρακτηρίζει διάφορες ένοπλες τοπικές οµάδες που συµµάχησαν µε την κυβέρνηση της ηµοκρατίας του Κονγκό για να αντισταθούν στις επιθέσεις των στρατιωτικών οµάδων από τη Ρουάντα και την Ουγκάντα, όπως η RCD-Goma. 18

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώµατα Και Υποχρεώσεις Β - Ε τάξη του ηµοτικού

ικαιώµατα Και Υποχρεώσεις Β - Ε τάξη του ηµοτικού ικαιώµατα Και Υποχρεώσεις Β - Ε τάξη του ηµοτικού Περιεχόµενο Παιχνίδι µε τις καθηµερινές δραστηριότητες και συζήτηση γύρω από τα πρέπει και τα θέλω της κοινωνικής µας ζωής. Σκοπιµότητα Οι µαθητές εντοπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Περίληψη Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Το προοίμιο της Σύμβασης Υπενθυμίζει τις Βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών και τις σχετικές με τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

Σώμα Προσκόπων Κύπρου. Κλάδος Λυκοπούλων Γ.Ε. Παιχνίδι Προσκοπικής Χρονιάς 2014-2015. ΧΡΥΣΗ, ΑΡΓΥΡΗ, ΧΑΛΚΙΝΗ Αγέλη Λυκοπούλων ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Σώμα Προσκόπων Κύπρου. Κλάδος Λυκοπούλων Γ.Ε. Παιχνίδι Προσκοπικής Χρονιάς 2014-2015. ΧΡΥΣΗ, ΑΡΓΥΡΗ, ΧΑΛΚΙΝΗ Αγέλη Λυκοπούλων ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Σώμα Προσκόπων Κύπρου Κλάδος Λυκοπούλων Γ.Ε. Παιχνίδι Προσκοπικής Χρονιάς 2014-2015 ΧΡΥΣΗ, ΑΡΓΥΡΗ, ΧΑΛΚΙΝΗ Αγέλη Λυκοπούλων ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 52η Αγέλη Λυκοπούλων ΧΑΛΚΙΝΗ ΑΓΕΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ 1. Πρίν την διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Β Ε τάξη ηµοτικού. ιαθεµατικότητα Μαθηµατικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αγωγή Καταναλωτή, Αγωγή Υγείας.

Β Ε τάξη ηµοτικού. ιαθεµατικότητα Μαθηµατικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αγωγή Καταναλωτή, Αγωγή Υγείας. Σχέδιο Μαθήµατος Το ικαίωµα στην Εκπαίδευση Β Ε τάξη ηµοτικού Σκοπιµότητα Να αναγνωρίζουν οι µαθητές το δικαίωµα του παιδιού στην εκπαίδευση ιαθεµατικότητα Μαθηµατικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα ΣΤ τάξη Δημοτικού Σχολείου Μακρυγιάλου 2009-2010 1 Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα άγρια

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!»

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!» 26 σχεδιασε μια ΦωτογρΑΦιΑ τήσ προσκλήσήσ που ελαβεσ Απο τον ΔΑσκΑλο σου. παρουσιασε το λογοτυπο και το σλογκαν που χρήσιμοποιει το σχολειο σου για τήν εβδομαδα κατα τήσ παρενοχλήσήσ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης µεσήλικης γυναίκας µε Aποφευκτική ιαταραχή Προσωπικότητας και Αγοραφοβία 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας 14 17 Μαϊου 2009, Βόλος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Χ. Βαρβέρη-Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Ημερομηνία:.. Σχολείο:. Τάξη:. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Πρόλογος Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι τα δικαιώματά μου; Έχουμε και υποχρεώσεις! Τα δικαιώματά μας είναι

Ποια είναι τα δικαιώματά μου; Έχουμε και υποχρεώσεις! Τα δικαιώματά μας είναι Ποια είναι τα δικαιώματά μου; Έχουμε και υποχρεώσεις! Τα δικαιώματά μας είναι ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δικαιώματα επιβίωσης Τα παιδιά έχουν δικαιώματα. Ένα από αυτά είναι τα δικαιώματα για επιβίωση. Αυτά τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

πρότυπες παιδικές ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Κρήτης

πρότυπες παιδικές ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Κρήτης πρότυπες παιδικές ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Κρήτης Αγαπητά παιδιά γειά σας Αγαπητά παιδιά γεια σας Άλλη μια χρόνια κλείνει σε λίγο καιρό, άλλο ένα όμορφο καλοκαίρι που περάσαμε στην χώρα μας περνάει στην ιστορία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1. Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση του Εαυτού 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2 Συναισθηματική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ (AD HOC ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.Ε., ΕΤΟΥΣ 2008) Η ad hoc έρευνα εργατικού δυναµικού έχει στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση της Κένυας σε εικόνες

Η εκπαίδευση της Κένυας σε εικόνες Θεματική ενότητα: Εκπαίδευση Η εκπαίδευση της Κένυας σε εικόνες Στόχος: Οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με εκπαιδευτικό υλικό από την Κένυα και να εντοπίσουν ζητήματα που προκύπτουν σε σχέση με το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Maternity leave changes - Greek PL507 (Rev 3) Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Βασική περίληψη Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Οι αλλαγές που αφορούν στα δικαιώµατα της άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και επίδοµα πατρότητας

Άδεια και επίδοµα πατρότητας Paternity leave and pay - Greek PL514 (Αναθ. 1) Άδεια και επίδοµα πατρότητας Βασική περίληψη 1 Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Καθιερώθηκε το δικαίωµα άδειας και επιδόµατος

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους

Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους Σελίδα 1 από 72 Αυτό το κείμενο είναι όλη η συμφωνία. Η συμφωνία είναι νόμος της Ελλάδας από τις 11 Απριλίου 2012. Μπορείς να

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182 ΝΟΜΟΣ 2918/2001 Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα Τα δικαιώματα του παιδιού

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα Τα δικαιώματα του παιδιού Τίτλος Μαθήματος: Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα Τα δικαιώματα του παιδιού Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1220 Διδάσκων: Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο:

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί μετακινούμαστε;

Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Διδακτική πρόταση 1: Συνοπτικό πλαίσιο μετακίνησης και εγκατάστασης Ερωτήματα-κλειδιά Γιατί και πώς μετακινούμαστε από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα; Πού μένουμε από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Α. Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1. Γιάννα Κυριαζή

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Λαγουδάκη ΠΕ19 ΣΕΛ. 1 1 Ο ΜΑΘΗΜΑ: 12/11/2013 7 η ώρα Οι μαθητές συγκεντρώθηκαν στο εργαστήριο Πληροφορικής. Αρχικά δόθηκαν πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Με κόκκινο έχει προστεθεί, µε πράσινο έιναι εντάξει Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Schools for Change Αξιολογήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του προγράμματος

Schools for Change Αξιολογήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του προγράμματος Schools for Change Αξιολογήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του προγράμματος Λίγα λόγια για τις εκπαιδευτικές δράσεις της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, εδώ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΜΠΑΛ ΜΑΛΑΛΑ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΑΓΟΡΙ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙ JEANETTE WINTER JEANETTE WINTER. Βραβείο. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ www.epbooks.gr

ΙΚΜΠΑΛ ΜΑΛΑΛΑ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΑΓΟΡΙ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙ JEANETTE WINTER JEANETTE WINTER. Βραβείο. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ www.epbooks.gr JEANETTE WINTER ΙΚΜΠΑΛ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΑΓΟΡΙ JEANETTE WINTER ΜΑΛΑΛΑ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙ Βραβείο ΜΑΛΑΛΑ ΓΙΟΥΣΑΦΖΑΪ ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ ISBN 978-960-569-305-3 Κωδ. μηχ/σης 12.263 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ www.epbooks.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 1/4/2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 1/4/2011 Αθήνα, 1/4/2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η οµάδα εθελοντών της ΜΚΟ Six Billions επέστρεψε από την Ζιµπάµπουε και σας παρουσιάζει την εξέλιξη των αναπτυξιακών προγραµµάτων της. Φωτογραφίες από την κοινότητα της Mununa

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45 Παράρτημα Ημερολόγιο εκπαιδευτικών και κινηματογραφιστών Σχολική μονάδα:... Ημερομηνία και ώρα συνάντησης:... Συνάντηση εντός ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ Α ΣΚΗΝΗ: (Αυγό+κότα) ΑΥΓΟ: Γεια σας, εγώ είμαι ο Μήτσος. Ζω σ αυτό το κοτέτσι σαν όλα τα αυγά. Βαρέθηκα όμως να μαι συνέχεια εδώ. Θέλω να γνωρίσω όλον τον κόσμο. Γι αυτό σκέφτομαι

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!»

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!» «Connect with Respect!» Τα Δικαιώματα του παιδιού και οι προτάσεις της UNICEF για την προστασία τους μέσα και δια μέσου των εικονικών κόσμων Ηλίας Λυμπέρης Γενικός Διευθυντής Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας

Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας 6 Μαρτίου 2013 Τελευταίο Θρανίο Καθηγητές Εν Δράσει Κόσμος Χωρίς Πολέμους και Βία ΟΜΟΦΟΒΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων

Δραστηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας (ΕΣΟΣΕ) Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας (ΚΕΕΣΧΟΨΥ) Πανεπιστήμιο Αθηνών «Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.: Πρόγραμμα εξειδικευμένης κατάρτισης εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της  Μη βίας Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας" Στις 25-2-2013 οι ομάδα των Έμπιστων Διαμεσολαβητών του σχολείου μας πραγματοποίησε επίσκεψη στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν

Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα Από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν Λοιπόν, ήθελα να µιλήσω για δυο πράγµατα που νοµίζω δεν συνδέονται πάντα αλλά, πραγµατικά θα τους άξιζε µια σύνδεση. Το ένα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σώμα Πρoσκόπων Κύπρου. Κλάδος Λυκοπούλων Γ.Ε. Παιχνίδι Προσκοπικής Χρονιάς 2014-2015. ΧΑΛΚΙΝΗ Αγέλη Λυκοπούλων ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ.

Σώμα Πρoσκόπων Κύπρου. Κλάδος Λυκοπούλων Γ.Ε. Παιχνίδι Προσκοπικής Χρονιάς 2014-2015. ΧΑΛΚΙΝΗ Αγέλη Λυκοπούλων ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ. Σώμα Πρoσκόπων Κύπρου Κλάδος Λυκοπούλων Γ.Ε. Παιχνίδι Προσκοπικής Χρονιάς 2014-2015 ΧΑΛΚΙΝΗ Αγέλη Λυκοπούλων ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Αγέλη Λυκοπούλων ΧΑΛΚΙΝΗ ΑΓΕΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ 103ov Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Κισσόνεργας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Μαθηµατικά [Αγωγή Υγείας και Ενεργειακό Ζήτηµα] Άννα Πολυζώη

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Μαθηµατικά [Αγωγή Υγείας και Ενεργειακό Ζήτηµα] Άννα Πολυζώη ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Μαθηµατικά [Αγωγή Υγείας και Ενεργειακό Ζήτηµα] Άννα Πολυζώη 3 ο ηµοτικό Σχολείο Ιεράπετρας εκέµβριος 2008 Σελίδα 2 από 11 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λύκειο Αγίου Γεωργίου, Λάρνακα 2012-2013. Θέµα: ράσεις σχετικές µε το θέµα «Ισότητα των φύλων»

Λύκειο Αγίου Γεωργίου, Λάρνακα 2012-2013. Θέµα: ράσεις σχετικές µε το θέµα «Ισότητα των φύλων» Λύκειο Αγίου Γεωργίου, Λάρνακα 2012-2013 Θέµα: ράσεις σχετικές µε το θέµα «Ισότητα των φύλων» Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας ενηµερώνουµε ότι το Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας οργανώνει τις εξής δράσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft)

Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft) Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft) 1. Μάθημα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα): Αγγλικά, Πληροφορική, Ευέλικτη ζώνη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06 No hay traducción disponible. του Χουάν Μαγιόργκα 4 ΠΡΟΣΩΠΑ: 3 Γυναίκες (γιαγιά, μητέρα και εγγονή) και ένας άντρας γύρω στα 30. Το τελευταίο έργο του μεγάλου Ισπανού δραματουργού που ανέβηκε στο Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµάζοµαι Μερίτα Υµέρι και είµαι µετανάστρια από την Αλβανία. Είµαι ασκάλα του Σχολείου Αλβανικής γλώσσας, όπως έχουµε συνηθίσει να το λέµε, που

Ονοµάζοµαι Μερίτα Υµέρι και είµαι µετανάστρια από την Αλβανία. Είµαι ασκάλα του Σχολείου Αλβανικής γλώσσας, όπως έχουµε συνηθίσει να το λέµε, που Ονοµάζοµαι Μερίτα Υµέρι και είµαι µετανάστρια από την Αλβανία. Είµαι ασκάλα του Σχολείου Αλβανικής γλώσσας, όπως έχουµε συνηθίσει να το λέµε, που λειτουργεί στην Καλαµπάκα από το 2008. Αυτή την στιγµή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ : ΙΑ ηµοτικό Σχολείο Πάφου Συντονιστική Οµάδα 1. Τώνια Ιωαννίδου (Συντονίστρια) 2. Μιχαλίνα Κωνσταντινίδου 3. Κάκια Ανδρονίκου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το Η δηµιουργία του παρόντος υλικού έγινε στο πλαίσιο της ενέργειας 2.4.3 κατηγορία πράξεων γ του ΕΠΕΑΕΚ 2 µε τίτλο: «Προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρώπης. διαβατήριο. για τα δικαιώματά σου

Συμβούλιο της Ευρώπης. διαβατήριο. για τα δικαιώματά σου Συμβούλιο της Ευρώπης διαβατήριο για τα δικαιώματά σου Συμβούλιο της Ευρώπης διαβατήριο για τα δικαιώματά σου 1 Καλωσόρισες σε ένα ταξίδι Η ζωή είναι ένα καταπληκτικό ταξίδι. Ταξιδεύουμε με πολλούς ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης.

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Έκθεση για την Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Ναό του Επίκουρου Απόλλωνα

Διαβάστε περισσότερα

Φύση και Μαθηματικά. Η χρυσή τομή φ

Φύση και Μαθηματικά. Η χρυσή τομή φ Φύση και Μαθηματικά Η χρυσή τομή φ Ερευνητική Εργασία (Project) Α' Λυκείου 1ο ΓΕΛ Ξάνθης 2011 2012 Επιβλέποντες καθηγητές Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Βασιλική Κώττη Φύση και Μαθηματικά 2 Τι είναι η χρυσή

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ημερολόγια Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά ή ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ ΤΑΞΗ Β Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Παιδεία για ένα μέλλον χωρίς Κάπνισμα και Αλκοόλ» Σχολικό Έτος 2014-15

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ ΤΑΞΗ Β Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Παιδεία για ένα μέλλον χωρίς Κάπνισμα και Αλκοόλ» Σχολικό Έτος 2014-15 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ ΤΑΞΗ Β Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Παιδεία για ένα μέλλον χωρίς Κάπνισμα και Αλκοόλ» Σχολικό Έτος 2014-15 Το παρακάτω ερωτηματολόγιο είναι αυθεντικό και διαμορφώθηκε στις συναντήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λαγκαδινού Νεκταρία, Καθηγήτρια Μουσικής Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της Α τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λουτρών Μυτιλήνης.

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα Θεοφανώ Παπαζήση Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΠΘ Από την απελευθέρωση των σεξουαλικών σχέσεων στα τέλη της δεκαετίας του 60 αρχές 70, µετά

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η - ΚΕΦ. 11 ο : Γνωριμία με το Διαδίκτυο. 2. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου

1. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η - ΚΕΦ. 11 ο : Γνωριμία με το Διαδίκτυο. 2. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Καράκιζα Τσαμπίκα 1. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η - ΚΕΦ. 11 ο : Γνωριμία με το Διαδίκτυο 3. Εκπαιδευτικές ανάγκες: Οι μαθητές είναι στη μεγάλη πλειοψηφία τους νυν

Διαβάστε περισσότερα

Απίθανα ταξίδια με μαγικά μολύβια

Απίθανα ταξίδια με μαγικά μολύβια ...... Απίθανα ταξίδια με μαγικά μολύβια Στον Ευθύμη και την Κωνσταντίνα. Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος Σελιδοποίηση - Μακέτα εξωφύλλου: Ευθύµης Δηµουλάς 2010 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΥΡΙΚΗ & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY

Διαβάστε περισσότερα

Προσπάθησα να τον τραβήξω, να παίξουμε στην άμμο με τα κουβαδάκια μου αλλά αρνήθηκε. Πιθανόν και να μην κατάλαβε τι του ζητούσα.

Προσπάθησα να τον τραβήξω, να παίξουμε στην άμμο με τα κουβαδάκια μου αλλά αρνήθηκε. Πιθανόν και να μην κατάλαβε τι του ζητούσα. Μια μέρα πήγαμε στην παιδική χαρά με τις μαμάδες μας. Ο Φώτης πάντα με το κορδόνι στο χέρι. Αν και ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερός μου, ένιωθα πως έπρεπε πάντα να τον προστατεύω. Σίγουρα δεν ήταν σαν όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

"Μια σημαία μια ιδέα"

Μια σημαία μια ιδέα Τελική Εργασία "Μια σημαία μια ιδέα" Καρακώτσογλου Αντώνης 19ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Τάξη Στ` Υπεύθυνη ομάδας εργασίας: Δούβλη Γεωργία ΜΑΙΟΣ 2014 Abstract - Περίληψη Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή Ζωντανά βιβλία, της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγου, MSc, µε ιστορίες που µάς δίνουν το έναυσµα να τις βιώσουµε, δραµατοποιήσουµε, συζητήσουµε, διαβάσουµε, ώστε να µάθουµε και

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία της σειράς «ΕΤΣΙ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΙΑΒΑΖΩ µε µικρά βήµατα µέσα από συγκεκριµένους στόχους» πρώτο, δεύτερο και τρίτο µέρος, αποτελούν πολύ καλό βοήθηµα για την πρώτη ανάγνωση και γραφή. Οι µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ σε βιβλίο με εικόνες. LET S SHARE OUR CULTURE (ΑΣ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ) Αυτό το πρόγραμμα πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο θαυμαστός κόσμος της ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Δ, Ε και ΣΤ Δημοτικού Νοέμβριος 2011-Μάιος 2012 Υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Μαραθώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων *

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Η Εκτελεστική Επιτροπή, Η κατάσταση προστασίας των προσφύγων α) Καλωσορίζει τα κράτη που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα