Λαϊκή ηµοκρατία του Κονγκό Παιδιά στρατιώτες ράση ελπίδας για το µέλλον των παιδιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λαϊκή ηµοκρατία του Κονγκό Παιδιά στρατιώτες ράση ελπίδας για το µέλλον των παιδιών"

Transcript

1 Λαϊκή ηµοκρατία του Κονγκό Παιδιά στρατιώτες ράση ελπίδας για το µέλλον των παιδιών Εκπαιδευτική ράση για δηµοτικό και γυµνάσιο Σκοπιµότητα και Πληροφορίες Υποβάθρου Υπολογίζεται ότι περισσότερα από παιδιά κάτω των 18 ετών συµµετέχουν αυτή τη στιγµή σε συρράξεις σ όλον τον κόσµο και εκατοντάδες χιλιάδες ακόµη είναι µέλη ενόπλων δυνάµεων. Τα δικαιώµατα του παιδιού και η παιδικότητα, σε πολλές περιοχές του πλανήτη παραβιάζονται µε το χειρότερο τρόπο. Η χρησιµοποίηση των παιδιών στις στρατιωτικές δραστηριότητες είναι µια από τις πιο σκληρές και απάνθρωπες παιδικές εργασίες, που παραβιάζει όλα τα δικαιώµατα του παιδιού. Είναι φανερό ότι η στρατολόγηση και χρησιµοποίηση των παιδιών ως στρατιώτες συµπίπτει µε πολλά σηµεία του ορισµού της επικίνδυνης εργασίας, ενώ ταυτόχρονα καταπατά πολλά από τα δικαιώµατα του παιδιού, συµπεριλαµβανοµένων και του δικαιώµατος στη ζωή, της απαγόρευσης των βασανιστηρίων, της απάνθρωπης και ταπεινωτικής µεταχείρισης και τιµωρίας, των δικαιωµάτων στην υγεία, στην εκπαίδευση και της προστασίας από την εκµετάλλευση, συµπεριλαµβανοµένης και της σεξουαλικής εκµετάλλευσης. Η παιδική στράτευση απαγορεύεται διεθνώς κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες σύµφωνα µε το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για τα ικαιώµατα του Παιδιού. Σκοπός των προτεινόµενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι: Να αξιοποιηθεί γνωστικά το υλικό και η δράση της ιεθνούς Αµνηστίας ως µελέτη περίπτωσης για την παραβίαση των δικαιωµάτων του παιδιού και για τις ψυχολογικές παραµέτρους των παραβιάσεων ιδιαίτερα του δικαιώµατος στην εκπαίδευση Να συµµετάσχουν οι µαθητές στην παγκόσµια δράση της ιεθνούς Αµνηστίας για την ολοκλήρωση του προγράµµατος αποστράτευσης όλων των παιδιών από τις ένοπλες οµάδες της Λαϊκής ηµοκρατίας του Κονγκό και την ένταξή τους σε προγράµµατα εκπαιδευτικής, επαγγελµατικής και κοινωνικής αποκατάστασης. Αναλυτικότερα βλ. στο φυλλάδιο της εκστρατείας. ιάρκεια Ένα σχολικό δίωρο Υλικό Φυλλάδιο εκστρατείας 10 Φωτογραφίες από τη ζωή των παιδιών-στρατιωτών Φύλλο πληροφοριών για τις φωτογραφίες 6 Κάρτες µε µαρτυρίες παιδιών πρώην στρατιωτών Υπόδειγµα επιστολής προς τον Υπουργό Παιδείας της Λ.. του Κονγκό Φύλλο ενδεικτικών αιτηµάτων της εκστρατείας της ιεθνούς Αµνηστίας προς την κυβέρνηση της Λ.. του Κονγκό 1

2 Η Σύµβαση για τα ικαιώµατα του Παιδιού (σε απλοποιηµένη µορφή) Υλικά τεχνικών: χαρτόνι, ψαλίδια, µπογιές, κόλλα Χάρτης της Αφρικής Τελικό προϊόν Τα παιδιά αφού ενηµερωθούν και εργαστούν σε οµάδες παράγουν κάποιο από τα παρακάτω τα οποία θα σταλούν στα γραφεία της ιεθνούς Αµνηστίας ή στην τοπική οµάδα µε την οποία συνεργάζεται το σχολείο. Το υλικό, προτού σταλεί στις αρχές της Λ.. του Κονγκό, πιθανόν να παρουσιαστεί σε εκδήλωση για την οποία θα ενηµερωθείτε αργότερα. Προτεινόµενο τελικό προϊόν: α) Ηµερολόγια µε εικόνες, ζωγραφιές και κείµενο β) Κάρτες σε σχήµα παιδιού µε κολλάζ γ) Επιστολές προς τον Υπουργό Παιδείας της Λαϊκής ηµοκρατίας του Κονγκό δ) Μικρά πανώ ή εφηµερίδα τοίχου µε τα αιτήµατα των παιδιών. Ψηφιακές φωτογραφίες του υλικού και του τρόπου εργασίας των οµάδων µπορούν να δηµοσιευτούν στην ιστοσελίδα της ιεθνούς Αµνηστίας. ιδακτική µεθοδολογία Οµαδική εργασία, Συνεδρίαση οµάδας, Κατασκευές, Καταιγισµός ιδεών και Στρατηγική επίλυσης προβληµάτων. ιαθεµατική αξιοποίηση της δράσης Γλώσσα: παραγωγή γραπτού λόγου, επικοινωνία και αντιπαράθεση επιχειρηµάτων, συγγραφή επιστολής.. Μαθηµατικά: αριθµητικοί υπολογισµοί για τον αριθµό ή το ποσοστό παιδιών που βρίσκονται εγκλωβισµένα σε στρατιωτικές οµάδες, που φοιτούν στο σχολείο ή που εργάζονται σε σκληρές εργασίες. Γεωγραφία: γνωριµία µε τη χώρα & την ήπειρο της Αφρικής. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή: ικαιώµατα του παιδιού, αδιαιρετότητα των δικαιωµάτων. Κοινωνιολογία: Κρατική υποδοµή και συνέπειες από την κατάρρευσή της σε συνθήκες κρίσης. Αισθητική Αγωγή: Κατασκευή κάρτας, επιµέλεια ηµερολογίου, κατασκευή εφηµερίδας τοίχου /πανό. Θεατρική αγωγή: Επεξεργασία των συναισθηµάτων που καταγράφονται στις µαρτυρίες των παιδιών, παραγωγή διαλόγων µε αφορµή τις εικόνες. Τεχνολογίες: Αναζήτηση στο δίκτυο, εκτύπωση ή/και προβολή φωτογραφιών από την ηλεκτρονική διεύθυνση. ιδακτικοί Στόχοι Γνώσεις Να καταλάβουν οι µαθητές ότι τα δικαιώµατα είναι αδιαίρετα και αλληλοεξαρτώµενα. Να ενηµερωθούν για την κατάσταση των παιδιών που ζουν σε συνθήκες σοβαρής κρίσης, όπως είναι οι παρατεταµένες ένοπλες συγκρούσεις και η κρατική αποδιοργάνωση. Να συνδέσουν τα δικαιώµατα µε την καθηµερινή ζωή σε διάφορες συνθήκες ζωής. Να συγκρίνουν καταστάσεις σε διαφορετικά πολιτισµικά πλαίσια. 2

3 Στάσεις- εξιότητες Να αναπτύξουν τεχνικές ανακοίνωσης αιτηµάτων µε ευγενικό και σαφή τρόπο: πώς γράφεται µια επιστολή προς τον Υπουργό, πώς ανακοινώνονται προτάσεις ή συστάσεις προστασίας δικαιωµάτων. Να εκτιµήσουν τη σηµασία του δικαιώµατος στην εκπαίδευση στη ζωή των παιδιών. Να εκτιµήσουν την αξία των δικαιωµάτων στη ζωή τους. Να αναπτύξουν συναισθήµατα αλληλεγγύης για τα παιδιά που βρίσκονται σε χώρες όπου υπάρχει κρίση. Προετοιµασία της εκπαιδευτικής δράσης 1. Ο συντονιστής της οµάδας ή εκπαιδευτικός ενηµερώνεται και συγκεντρώνει στοιχεία για τα δικαιώµατα του παιδιού, για τα παιδιά-στρατιώτες, για τη δράση της ιεθνούς Αµνηστίας για τα παιδιά. Το συνοδευτικό υλικό και η παρούσα εγκύκλιος απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και περιλαµβάνει όλο το απαραίτητο υλικό. Περισσότερες πληροφορίες και υλικό αναζητήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ελληνικού Τµήµατος της ιεθνούς Αµνηστίας 2. Σε περίπτωση που υπάρχει µαθητής από τη Λ.. του Κονγκό ή γειτονική χώρα στο σχολείο, ζητάµε τη συνεργασία του στο θέµα και οργανώνουµε µια γνωριµία µε τη χώρα του όπου µπορεί να δείξει φωτογραφίες, να µιλήσει για τη ζωή εκεί ή να φέρει ένα παραδοσιακό αντικείµενο στην τάξη. 3. Πριν την καθαυτό δραστηριότητα, µπορεί επίσης να προηγηθεί µια δραστηριότητα εξοικείωσης των µαθητών στα ανθρώπινα δικαιώµατα και στα δικαιώµατα του παιδιού. Βλ. Σχετικά δραστηριότητες στην εκπαιδευτική σελίδα του Τµήµατος 4. Τυπώνουµε το υλικό της δράσης και αναπαράγουµε σύµφωνα µε τις ανάγκες της δραστηριότητας. Σε σχολεία όπου λειτουργεί εργαστήρι πληροφορικής µε video projector, οι φωτογραφίες µπορούν να προβληθούν από τη σελίδα της οργάνωσης. Α Φάση: Εισαγωγή συζήτηση ιαδικασία 1. Τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες των Μοιράζουµε το φύλλο µε τη Σύµβαση για τα ικαιώµατα του Παιδιού και διευκρινίζουµε τυχόν απορίες. 3. Κάνουµε µια µικρή εισαγωγή των παιδιών στο θέµα και στο νόηµα της παγκόσµιας ηµέρας για το παιδί. Εξηγούµε ότι θα µελετήσουµε την κατάσταση των παιδιών στη Λ.. του Κονγκό ως παράδειγµα για να καταλάβουµε µια περίπτωση παραβίασης των δικαιωµάτων του παιδιού. 4. είχνουµε στα παιδιά τις φωτογραφίες και εξηγούµε τι δείχνει η κάθε µία µε τη βοήθεια του Φύλλου Πληροφοριών για τις φωτογραφίες. 5. Συζητάµε στην τάξη πώς θα είναι η ζωή αυτών των παιδιών, µε οδηγό τις ερωτήσεις και το φυλλάδιο της δράσης αυτής. 3

4 Ενδεικτικές ερωτήσεις για τη συζήτηση Σε τι θα µοιάζει και σε τι θα διαφέρει η ζωή αυτών των παιδιών µε τη δική σας; Γιατί πιστεύετε ότι βρίσκονται στην κατάσταση αυτή; Γιατί οι ένοπλες οµάδες χρησιµοποίησαν παιδιά; Πώς αισθάνονται τα παιδιά που έχουν απελευθερωθεί και βρίσκονται σε Κέντρα Φιλοξενίας; Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι ανάγκες τους τώρα; Πώς αισθάνονται τα παιδιά που δεν έχουν ακόµη απελευθερωθεί από τις ένοπλες οµάδες; Πού είναι οι γονείς τους; Ποιος προστατεύει αυτά τα παιδιά; Τα περισσότερα από τα παιδιά παγιδεύτηκαν στις ένοπλες οµάδες από πολύ µικρή ηλικία. Τι πιστεύετε ότι έµαθαν για τη ζωή; Πώς θα εξελιχθεί η ζωή τους τώρα που τέλειωσε ο πόλεµος; Τι πρέπει να κάνει το κράτος για να φροντίσει αυτά τα παιδιά; Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι καθυστερεί η πλήρης αποστράτευσή τους; Πώς µπορούµε να βοηθήσουµε; Β Φάση: Συνεργατική εργασία στην οµάδα- Κατασκευές Οι παρακάτω δραστηριότητες είναι προτάσεις. Μπορεί να γίνει επίσης συνδυασµός δραστηριοτήτων. Ηµερολόγιο ιαβάζουµε στην τάξη τις 6 µαρτυρίες. Σε κάθε µαρτυρία ζητάµε από τα παιδιά να συµβουλεύονται το φύλλο της απλοποιηµένης Σύµβασης για τα ικαιώµατα του Παιδιού και να σκεφτούν πόσα από αυτά τα δικαιώµατα παραβιάζονται στις ιστορίες τους. Σηµειώνουν στη φωτοτυπία της Σύµβασης όλα τα άρθρα που παραβιάζονται. ίνουµε σε κάθε οµάδα µια κάρτα µαρτυρίας και τους προτείνουµε να καταγράψουν µε τη µέθοδο του καταιγισµού ιδεών όλα τα συµβάντα στην ηµέρα αυτού του παιδιού. Εξηγούµε ότι θα πάρουν ιδέες από τα παραβιασµένα δικαιώµατα που έχουν σηµειώσει στη φωτοτυπία τους. Κάθε οµάδα οργανώνει τις ιδέες σε ένα φύλλο ώστε να διαµορφωθεί µια σελίδα από το ηµερολόγιο της ζωής του παιδιού µάρτυρα που έχουν αναλάβει (σα να είναι ο αφηγητής). ιαβάζουν τις ιστορίες τους στην τάξη. Οι ιστορίες µπορεί να ενοποιηθούν σε ένα ενιαίο ηµερολόγιο µε πολύ µικρές τροποποιήσεις. Πανό- Εφηµερίδα τοίχου Μοιράζουµε σε κάθε οµάδα µια µαρτυρία παιδιού και ζητάµε να µελετήσουν την περίπτωση του κάθε παιδιού και να αναπτύξουν µια στρατηγική επίλυσης του προβλήµατός του. Για να βοηθήσουµε τα παιδιά τους δίνουµε τα εξής ερωτήµατα που πρέπει να µελετήσουν κατά σειρά: Α) Να εντοπίσουν ή να φανταστούν ποια προβλήµατα αντιµετωπίζει το παιδί στην καθηµερινή του ζωή. Β) Να διατυπώσουν το κυρίως πρόβληµα και την πιθανή αιτία του. Γ) Να αξιολογήσουν ποια δικαιώµατα του παιδιού παραβιάζονται άµεσα και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που πρέπει να αποτραπούν. 4

5 ) Να συσκεφτούν για τις προτεινόµενες λύσεις ή τα µέτρα που πρέπει να πάρει η κυβέρνηση. Ε) Να φτιάξουν έναν κατάλογο αιτηµάτων προς την κυβέρνηση. Παρουσιάζουν στην τάξη το πρόβληµα όπως το αντιλήφθηκαν και τις λύσεις που προτείνουν. Με οδηγό το Φύλλο Ενδεικτικών Αιτηµάτων της ιεθνούς Αµνηστίας ο εκπαιδευτικός βοηθά τα παιδιά να συγκρίνουν τις προτάσεις τους µε τα αιτήµατα της οργάνωσης και να καταλήξουν σε συµπεράσµατα. Κάθε οµάδα αναλαµβάνει να κατασκευάσει ένα πανό-κολλάζ µε την µαρτυρία του παιδιού τον κατάλογο αιτηµάτων ή όποιο άλλο υλικό θεωρεί κατάλληλο για την ενηµέρωση του κοινού. (πρωτότυπη κάρτα συµπαράστασης) Μοιράζουµε στα παιδιά το Υπόδειγµα Επιστολής της ιεθνούς Αµνηστίας, µάλλον µορφοποιηµένη έτσι ώστε να µπορούν να την κόψουν σε φράσεις. Κόβουν χρωµατιστά χαρτόνια σε σχήµα ανθρώπου. Κολλούν τα κοµµάτια της επιστολής πάνω στα ανθρωπάκια και ενώνουν µε συρραπτικό τα ανθρωπάκια τους έτσι ώστε να διαβάζεται πλήρως η επιστολή. Εναλλακτικά µπορεί να κολλήσουν στα ανθρωπάκια τα άρθρα από τη Σύµβαση των ικαιωµάτων του Παιδιού ή να ζωγραφίσουν αυτά που χρειάζονται τα παιδιά του Κογκό, όπως βιβλία, ρούχα, σπίτι κλπ γράφοντας «ώστε στα παιδιά του Λαϊκή ηµοκρατία του Κονγκό τη ζωή που αξίζει σε ένα παιδί» ή κάτι παρόµοιο. (επιστολή προς τον Υπουργό) Μοιράζουµε τις µαρτυρίες στις οµάδες, λέγοντας ότι θα αναλάβουν το ρόλο ακτιβιστών µιας Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης από αυτές που δραστηριοποιούνται στη Λ.. του Κονγκό. Θέτουµε το ερώτηµα: «Τι χρειάζεται να γίνει τώρα;». (Για να βοηθήσουµε τον προβληµατισµό τους µπορούµε να µοιράσουµε επίσης το φυλλάδιο της εκστρατείας.) Με την µέθοδο καταιγισµού ιδεών καταγράφει κάθε οµάδα τις απαντήσεις ή συστάσεις πάνω στη συγκεκριµένη µαρτυρία παιδιού που µελέτησε. Συνεδριάζει η τάξη µε όλες τις προτάσεις και διατυπώνει σε µορφή ευγενικού αιτήµατος ή πρότασης Με τη βοήθεια του Φύλλου Ενδεικτικών Αιτηµάτων της ιεθνούς Αµνηστίας, τα παιδιά συγκρίνουν το αποτέλεσµα της εργασίας τους, συζητούν και τροποποιούν όπου κρίνουν σκόπιµο. Κάθε οµάδα αναλαµβάνει να συγγράψει µια επιστολή προς τον Πρόεδρο και τον Υπουργό Παιδείας, µε τη βοήθεια (προαιρετικά) της ενδεικτικής επιστολής της ιεθνούς Αµνηστίας. Παρακαλούµε στείλτε µας το τελικό προϊόν µέχρι 13 εκέµβρη Γ Φάση: Επέκταση - Γενίκευση Ανάγνωση σχετικού διηγήµατος, π.χ. το παρακάτω βιβλίο που είναι η αφήγηση ενός µικρού κοριτσιού στρατιώτη και διατίθεται από τα γραφεία µας στην τιµή των 8.90 ευρώ. Το βιβλίο αποτελεί µέρος µιας σειράς παρόµοιων ιστοριών και είναι προσφορά του εκδοτικού οίκου στη δράση της ιεθνούς Αµνηστίας. Ρεν Μαργκερίτ Μπελ (2006). Οι Μικροί Στρατιώτες. Εκδόσεις Φανταστικός Κόσµος. Σύνδεση του θέµατος µε (βλ 5

6 1. την επέτειο για τα ανθρώπινα δικαιώµατα (10 εκέµβρη). 2. τους πρόσφυγες και την εκστρατεία της ιεθνούς Αµνηστίας 3. τις γυναίκες και την εκστρατεία της ιεθνούς Αµνηστίας 4. την εκστρατεία της ιεθνούς Αµνηστίας για τα Μικρά Όπλα Έρευνα για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που προστατεύουν το παιδί. Ποιες δραστηριοποιούνται στη Λ.. του Κονγκό ή ποιες έχουν γραφείο στην Ελλάδα; Εµβάθυνση ως προς το ιεθνές ίκαιο και µελέτη του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου για τα ικαιώµατα του Παιδιού και άλλα κείµενα. Έρευνα στο δίκτυο για την Παιδική εργασία. 6

7 Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο 4: Άρθρο 5: Άρθρο 6: Άρθρο 7: Άρθρο 8: Άρθρο 9: Άρθρο 10: Άρθρο 11: Άρθρο 12: Άρθρο 13: Άρθρο 14: Άρθρο 15: Άρθρο 16: Άρθρο 17: Άρθρο 18: Άρθρο 19: Άρθρο 20: Άρθρο 21: Άρθρο 22: Άρθρο 23: Άρθρο 24: Άρθρο 25: Άρθρο 26: Άρθρο 27: Άρθρο 28: Άρθρο 29: Άρθρο 30: Άρθρο 31: Άρθρο 32: Άρθρο 33: Σύµβαση για τα ικαιώµατα του Παιδιού- Τα Άρθρα (απλοποιηµένη µορφή) Ορισµός παιδιού µέχρι την ηλικία των 18 ετών Ίσα δικαιώµατα χωρίς διάκριση Προτεραιότητα έχει το συµφέρον του παιδιού Κρατικά µέτρα για την εφαρµογή της Σύµβασης Σεβασµός του κράτους στην οικογένεια του παιδιού Το εγγενές δικαίωµα στη ζωή ικαίωµα για όνοµα, εθνικότητα κι αυτόµατη πολιτογράφηση. Σεβασµός της ταυτότητας του παιδιού Προστασία από το χωρισµό του παιδιού από την οικογένειά του Σεβασµός αιτήµατος του παιδιού να έρθει ή να φύγει από µια χώρα προκειµένου να ενωθεί µε την οικογένειά του. Προστασία από άσκοπη µετακίνηση και µη-επιστροφή του παιδιού ικαίωµα στην έκφραση απόψεων για όλα τα θέµατα και συνεκτίµησή τους µε την ηλικία και ωριµότητα του παιδιού. ικαίωµα στην ελευθερία της έκφρασης και της πρόσβασης στην πληροφόρηση Σεβασµός του δικαιώµατος του παιδιού στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας Σεβασµός του δικαιώµατος του παιδιού να συνεταιρίζεται και να συναθροίζεται ελεύθερα Προστασία από παράνοµες ή αυθαίρετες παρεµβάσεις στην ιδιωτική ζωή του παιδιού Ρόλος των Μ.Μ.Ε. στην πληροφόρηση και την προώθηση της κουλτούρας προς όφελος των παιδιών Αναγνώριση της αρχής ότι οι γονείς έχουν κοινές ευθύνες για την ανάπτυξη του παιδιού και υποστήριξη των παιδιών των εργαζόµενων γονέων Προστασία του παιδιού από κάθε µορφής βία, κακοµεταχείριση, παραµέληση, εκµετάλλευση, συµπεριλαµβανοµένης και της σεξουαλικής εκµετάλλευσης. Προστασία του παιδιού που είναι µόνιµα ή προσωρινά αποµακρυσµένο από το οικογενειακό του περιβάλλον Προστατευτικοί µηχανισµοί υιοθεσίας Προστασία των παιδιών προσφύγων Προστασία των παιδιών µε ειδικές ανάγκες Προστασία της υγείας του παιδιού και υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας για την παιδική θνησιµότητα, την περίθαλψη και την πρόληψη Προστασία του έγκλειστου παιδιού σε θεραπευτικά ή προστατευτικά ιδρύµατα Αναγνώριση του δικαιώµατος του παιδιού για κοινωνική πρόνοια και ασφάλεια Αναγνώριση του δικαιώµατος του παιδιού σε ένα σταθερό κι επαρκές επίπεδο ζωής Αναγνώριση του δικαιώµατος στην εκπαίδευση Ορισµός του προσανατολισµού της εκπαίδευσης του παιδιού Προστασία των παιδιών που ανήκουν σε εθνική, θρησκευτική ή γλωσσική µειονότητα Αναγνώριση του δικαιώµατος του παιδιού στην ξεκούραση και την αναψυχή Προστασία του παιδιού από την οικονοµική εκµετάλλευση και από επικίνδυνη για τη φυσική ή διανοητική του ακεραιότητα εργασία Προστασία του παιδιού από τη χρήση και διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών Άρθρο 34: Προστασία του παιδιού από τη σεξουαλική εκµετάλλευση και τη σεξουαλική παρενόχληση Άρθρο 35: Προστασία του παιδιού από την απαγωγή, την πώληση ή µεταφορά παιδιών για οποιοδήποτε λόγο Άρθρο 36: Προστασία του παιδιού από κάθε µορφή εκµετάλλευσης Άρθρο 37: Προστασία του παιδιού από τα βασανιστήρια, την κακοµεταχείριση ή την προσβλητική µεταχείριση και από την αυθαίρετη σύλληψη και κράτηση 7

8 Άρθρο 38: Μέτρα για την εφαρµογή του διεθνούς δικαίου ως προς τις ένοπλες συγκρούσεις και προστασία των παιδιών κάτω των 15 ετών από την εµπλοκή και στρατολόγηση Άρθρο 39: Μέτρα για την φυσική και ψυχολογική αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη των παιδιών θυµάτων κάθε µορφής παραµέλησης, κακοποίησης ή άλλης σκληρής κι απάνθρωπης µεταχείρισης Άρθρο 40: Αναγνώριση του δικαιώµατος των παιδιών που θεωρούνται ως παραβάτες να τύχουν ορθής µεταχείρισης που θα σέβεται τα δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις αρχές και θα προωθεί την επανένταξή τους Άρθρο 41: Ευρύτερη προώθηση των δικαιωµάτων του παιδιού 8

9 Φύλλο πληροφοριών για τις φωτογραφίες Όλες οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί το Μάρτιο του 2006 στη Λαϊκή ηµοκρατία του Κονγκό και τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν στη ιεθνή Αµνηστία (εκτός της φωτογραφίας 3 που ανήκει στη Λ.. του Κονγκό, αλλά έχει παραχωρηθεί για ελεύθερη χρήση) Φωτογραφία 1 Παιδιά πρώην στρατιώτες καίνε τις στρατιωτικές τους στολές για να συµβολίσουν το τέλος της στρατιωτικής τους ζωής σε Κέντρο φιλοξενίας που έχει δηµιουργήσει και υποστηρίζει µια Μη Κυβερνητική Οργάνωση στο Μπουκαβού της Λ.. του Κονγκό. Φωτογραφία 2: Κοπέλα πρώην στρατιώτης. Στην αγκαλιά της κρατά το µωρό που γέννησε όταν βρισκόταν στη στρατιωτική οµάδα. Φωτογραφία 3: Η επιστροφή στο σπίτι. Παιδιά πρώην στρατιώτες προετοιµάζονται να γυρίσουν στα σπίτια τους στην επαρχία της Νότιας Κιβού. Φωτογραφία 4: Ταχυδροµικές κάρτες αλληλεγγύης Παιδί πρώην στρατιώτης κρατά µια ταχυδροµική κάρτα υποστήριξης που έχει σταλεί από µέλη µιας οµάδας εθελοντών της ιεθνούς Αµνηστίας του Βελγίου. Φωτογραφία 5: Η επιστροφή Παιδί πρώην στρατιώτης γυρίζει στο σπίτι του µετά από χρόνια απουσίας. Φωτογραφία 6: Επιτραπέζια παιχνίδια. Παιδιά πρώην στρατιώτες παίζουν τάβλι στο κέντρο της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης στο Μπουκαβού, Ανατολική επαρχία της Λ.. του Κονγκό. Φωτογραφία 7: Το πιστοποιητικό Το επίσηµο έγγραφο που πιστοποιεί ότι το παιδί έχει αποδεσµευτεί από τις στρατιωτικές δυνάµεις ή από κάποια στρατιωτική οµάδα. Φωτογραφία 8: Απαλλαγή Παιδιά πρώην στρατιώτες που αποδεσµεύτηκαν από τις στρατιωτικές µονάδες ή οµάδες µε το επίσηµο πιστοποιητικό αποστράτευσης στο χέρι. Τα παιδιά ετοιµάζονται να αποχωρήσουν από το κέντρο φιλοξενίας της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης στο Μπουκαβού. Σύντοµα θα ξαναβρούν τις οικογένειές τους. Πολλά από αυτά τα παιδιά όµως κινδυνεύουν να τα ξανα-εντάξουν στις στρατιωτικές οµάδες. Φωτογραφία 9: Αναµένοντας την εγγραφή Οµάδα ένοπλων στρατιωτών µεταξύ των οποίων βρίσκεται σηµαντικός αριθµός παιδιών στρατιωτών- περιµένουν να εγγραφούν στο κέντρο των ενόπλων δυνάµεων Μουσάκι στην επαρχία του Βόρειου Κιβού. Θεωρητικά, µετά τη διαδικασία τα παιδιά στρατιώτες θα αποστρατευτούν. 9

10 Φωτογραφία 10: Κέντρο για τα αποστρατευµένα παιδιά-στρατιώτες Παιδί πρώην στρατιώτης στη σχολική τάξη του Κέντρου φιλοξενίας που έχει δηµιουργήσει η οργάνωση Σώστε τα Παιδιά (save the Children) για τα αποστρατευµένα παιδιάστρατιώτες στη Μπούνια. Η συγκεκριµένη φωτογραφία έχει ληφθεί κατά τη διάρκεια µιας αποστολής Υψηλού Επιπέδου στην περιοχή των Μεγάλων Λιµνών στην Αφρική. Η αποστολή πήγε στο Κιγκάλι, στην Κινσάσα και στην Μπούνια την κύρια πόλη της περιοχής Ιτουρί, η οποία έχει πληγεί σοβαρά από τις διαµάχες στη Λ.. Κονγκό. Η αντιπροσωπία περιελάµβανε τους διευθυντές των τµηµάτων της ιεθνούς Αµνηστίας της Σενεγάλης, του Βελγίου, των Φιλιππίνων, του Ηνωµένου Βασίλειου. Η αντιπροσωπία άσκησε πίεση στις κυβερνήσεις της Λ.. του Κονγκό, της Ρουάντα και της Ουγκάντα να σταµατήσουν κάθε µορφής υποστήριξη στις ένοπλες δυνάµεις στο ανατολικό Κονγκό, να σταµατήσουν την εγγραφή και χρησιµοποίηση παιδιών στρατιωτών και να διασφαλίσουν ότι όσοι διαπράττουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων θα οδηγηθούν σε απολογία. 10

11 Υπόδειγµα Επιστολής προς τον Υπουργό Παιδείας της Λαϊκής ηµοκρατίας του Κονγκό Ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel Ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel (MEPSP) Secrétariat Général, Avenue Virunga, BP 32 Kinshasa-Gombe, République Démocratique du Congo Αξιότιµε κ. Υπουργέ, Σας απευθύνω αυτή την έκκληση αφ ενός για να χαιρετήσω ευχάριστα τις κυβερνητικές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί σχετικά µε την απελευθέρωση των 30,000 (όπως εκτιµάται) παιδιών από τις ένοπλες δυνάµεις, αφ ετέρου για να εκφράσω την ανησυχία µου σχετικά µε το γεγονός ότι χιλιάδες είναι ακόµα τα παιδιά που βρίσκονται εκτός του προγράµµατος Αφοπλισµού, Αποστράτευσης και Επανένταξης. Σας ζητώ λοιπόν να προχωρήσετε µε το εθνικό πρόγραµµα Αφοπλισµού, Αποστράτευσης και Επανένταξης µέχρις ότου όλα τα στρατολογηµένα παιδιά αφεθούν ελεύθερα από τις ένοπλες δυνάµεις. Επιπλέον ζητώ να µου διασφαλίσετε ότι τα χιλιάδες κορίτσια που αγνοούνται θα εντοπιστούν και θα ενσωµατωθούν στο πρόγραµµα, όπως κι ότι θα απαλειφθούν οι ανισότητες βάσει φύλου στο παραπάνω πρόγραµµα. Τέλος ζητώ να παράσχετε σε όλα τα αποστρατευµένα παιδιά τις ουσιώδεις εκπαιδευτικές κι επαγγελµατικές ευκαιρίες όπως και να υιοθετήσετε ένα λεπτοµερές πλάνο για την εισαγωγή δωρεάν στοιχειώδους εκπαίδευσης που θα ολοκληρωθεί σ ένα εύλογο χρονικό διάστηµα. Με εκτίµηση, 11

12 Φύλλο Ενδεικτικών Αιτηµάτων Να σταµατήσει άµεσα η εγγραφή, η επανένταξη και η χρήση παιδιών στις ένοπλες οµάδας και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Να σταµατήσει η χρησιµοποίηση των παιδιών από τις ένοπλες οµάδες. Να διασφαλιστεί ότι όλες οι ένοπλες οµάδες θα υπακούσουν στην εντολή να αποστρατεύσουν τα παιδιά. Να δοθούν οδηγίες σε όλες τις αρχές να µην παρενοχλούν πρώην παιδιά στρατιώτες. Να διασφαλισθεί ότι η αποστράτευση των παιδιών και η επιστροφή τους στα σπίτια τους θα είναι ασφαλής και µε τη θέληση των ίδιων των παιδιών. Να διασφαλισθεί ότι δεν θα αφεθούν να επιστρέψουν τα παιδιά σε περιοχές όπου κινδυνεύουν να στρατολογηθούν ξανά. Να τιµωρείται η στράτευση παιδιών µε νόµους. Να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και να αναπτυχθεί ένα δίκαιο και αµερόληπτο σύστηµα δικαιοσύνης. Να ληφθούν µέτρα ώστε να εξασφαλιστεί για όλα τα παιδιά η ελεύθερη και υποχρεωτική εκπαίδευση τουλάχιστο µέχρι την ηλικία εργασίας. Ειδικότερα, να ληφθούν µέτρα για τα δίδακτρα και άλλες οικονοµικές επιβαρύνσεις που λειτουργούν απαγορευτικά για την εκπαίδευση των παιδιών και για την οικονοµική βελτίωση της εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένου του εκπαιδευτικού υλικού και των µισθών των εκπαιδευτικών. Να αναπτυχθούν προγράµµατα κοινωνικής και επαγγελµατικής ένταξης των παιδιών πρώην στρατιωτών, σε συνεργασία µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις. Να επισπευσθεί η εφαρµογή των προγραµµάτων κοινωνικής και επαγγελµατικής επανένταξης των παιδιών πρώην στρατιωτών. Να εξασφαλιστεί ότι τα παιδιά πρώην στρατιώτες θα εγγραφούν σε αυτά τα προγράµµατα. Να εντοπιστούν άµεσα και να προστατευτούν τα κορίτσια που στην πλειοψηφία τους παραµένουν εγκλωβισµένα στις ένοπλες οµάδες. Να διασφαλισθεί ότι θα ληφθούν όλα τα µέτρα για να αποκατασταθούν τα κορίτσια πρώην στρατιώτες. 12

13 Πρώτη Μαρτυρία : Φλόριµπερτ Ο Φλόριµπερτ είναι 17 χρονών από την Ουβίρα και έµεινε για τρία χρόνια µε την RCD-Goma. Στα τέλη του 2004 δεν άντεξε άλλο και απέδρασε. Σήµερα ζει µε το θείο του «µη κάνοντας τίποτα» όπως λέει ο ίδιος, επιβιώνοντας µε µικροδουλειές που βρίσκει στους δρόµους της γειτονιάς του. «Όταν έφυγα από το στρατό ο πατέρας µου µε θεώρησε αλήτη και µε έδιωξε από το σπίτι. Φοβόταν την αντίδραση των µάγι-µάγι 1 επειδή είχα καταταχθεί στην RCD και µετά από απειλές που δέχθηκε έφυγε για την Τανζανία. Όλα είναι πιο ήρεµα τώρα, αλλά ο θείος µου δεν είναι ικανοποιηµένος µε την κατάσταση γιατί δεν έχει αρκετά χρήµατα να µε υποστηρίξει. Υπάρχουν µέρες που δεν τρωω. Πριν ένα χρόνο περίπου, µία διεθνής Μη Κυβερνητική Οργάνωση µε έγραψε σε ένα πρόγραµµα για µηχανικούς. Η διάρκεια της εκπαίδευσης ήταν για έξι µήνες, µια µέρα όµως πήγα εκεί και οι πόρτες ήταν κλειστές για µένα και για άλλους δώδεκα στην ίδια κατάσταση µε εµένα. Ο υπεύθυνος µας είπε ότι τελείωσε το πρόγραµµα γιατί δεν είχε αρκετά λεφτά Καµία φορά βλέπω στο δρόµο τους στρατιώτες που υπηρετήσαµε µαζί και µε ρωτάνε γιατί δεν επιστρέφω στο στρατό. Η αλήθεια είναι ότι και έξω δε νοιώθω ελεύθερος. Μια µέρα ίσως χρειαστεί να επιστρέψω, µα θα ήθελα να τελειώσω την εκπαίδευσή µου και να ξεκινήσω µια δική µου δουλειά.» 1 Ο όρος Μάγι-µάγι χαρακτηρίζει διάφορες ένοπλες τοπικές οµάδες που συµµάχησαν µε την κυβέρνηση της ηµοκρατίας του Κονγκό για να αντισταθούν στις επιθέσεις των στρατιωτικών οµάδων από τη Ρουάντα και την Ουγκάντα, όπως η RCD-Goma. 13

14 εύτερη µαρτυρία: Ζαχαρίας Ο Ζαχαρίας, ετών 15, ήταν µόλις 12 όταν στρατιώτες περικύκλωσαν το σχολείο του και τον απήγαγαν µαζί µε άλλα παιδιά και τα πήγαν στο δάσος. Εκεί τον περίµεναν τρία χρόνια δυστυχίας, επικίνδυνων µαχών, ξυλοδαρµών, κακής διατροφής και πολλές αρρώστιες πριν απελευθερωθεί. Τα περισσότερα παιδιά από το σχολείο του έχουν πεθάνει. Το Νοέµβριο του 2005, µετά την αποστράτευση, επέστρεψε στο χωριό του και την οικογένεια του τους οποίους είχε να δει τρία χρόνια. Έξι εβδοµάδες µετά όµως, οι πιστοί πολεµιστές του Laurent Nkunda 2 τον ψάχνουν. «Απαίτησαν να δουν το απολυτήριο του στρατού µου και όταν τους το έδειξα εκείνοι το έσκισαν και µε χτύπησαν. Κατηγόρησαν τον πατέρα µου για φυγάδευση λιποτάκτη και τον χτύπησαν και αυτόν. Μετά λεηλάτησαν το σπίτι, µε έδεσαν και µε πήραν µαζί τους. Όταν φτάσαµε στο στρατόπεδό τους ήµουν τόσο τροµοκρατηµένος ότι θα µε χτυπούσαν κι άλλο που δέχτηκα να παραµείνω µαζί τους.» 2 Αρχηγός ένοπλης στρατιωτικής οµάδας που δεν έχει υπακούσει στην απόφαση για αποστράτευση των παιδιών 14

15 Τρίτη µαρτυρία: Λίζα- Άννα Η Λίζα-Άννα υπήρξε παιδί-στρατιώτης, είναι 16 χρονών και έχει µία κόρη ενός έτους που τη γέννησε όταν ήταν στο στρατό. «Όταν ήµουν 14 οι µάγι-µάγι 3 από τη Μανγκουριχίπα µε πήραν δια της βίας από το σπίτι µου. Απείλησαν τη µητέρα µου και απήγαγαν εµένα και άλλα 20 κορίτσια από το χωριό µας. Στους µάγι-µάγι κυρίως καθάριζα αλλά πολεµούσα και στην πρώτη γραµµή µε ένα machete 4. Είχα ένα «σύζυγο» ο οποίος µε έδερνε όλη την ώρα. Μία µέρα κάτι κορίτσια µου είπαν ότι µία Μη Κυβερνητική Οργάνωση προσέφερε βοήθεια σε παιδιά που είναι µε τους µάγι-µάγι. Πήρα την κόρη µου και όσο κουράγιο µου είχε αποµείνει και έτρεξα στη Μη Κυβερνητική Οργάνωση που µου είπαν τα κορίτσια. Τώρα είµαι στο Κέντρο Φιλοξενίας και θα ήθελα να µάθω να γράφω και να διαβάζω για να µπορώ να δουλέψω και να συντηρήσω το µωρό µου.» 3 Ο όρος Μάγι-µάγι χαρακτηρίζει διάφορες ένοπλες τοπικές οµάδες που συµµάχησαν µε την κυβέρνηση της ηµοκρατίας του Κονγκό για να αντισταθούν στις επιθέσεις των στρατιωτικών οµάδων από τη Ρουάντα και την Ουγκάντα, όπως η RCD-Goma. 4 Μικρό όπλο 15

16 Τέταρτη µαρτυρία: Αλεξ Ο Άλεξ είναι 17 χρονών. Πήρε πιστοποιητικό αποστράτευσης και γύρισε στην οικογένειά του. Οι παρενοχλήσεις των αστυνοµικών καθώς και η εξαθλιωµένη οικονοµική του κατάσταση τον ανάγκασαν να επιστρέψει στις ένοπλες οµάδες. «Έχω πολεµήσει µε τους µάγι-µάγι 5 για µερικά χρόνια. Με τιµωρούσαν συχνά και µια µέρα µε πυροβόλησαν στο µπράτσο. Τότε έτρεξα πίσω στο σπίτι. Μα και όταν ήµουν στην κοινότητά µου η αστυνοµία µε προσέβαλε και απειλούσε ότι θα µε χτυπήσει. Ούτε εγώ ούτε η οικογένεια µου είχαµε λεφτά 6 και η αστυνοµία διαρκώς µε παρενοχλούσε, έτσι αποφάσισα να επιστρέψω στους µάγι-µάγι. Μα όταν έφτασα εκεί µε τιµώρησαν τόσο άγρια που ξαναέφυγα αµέσως. Τώρα είµαι ξανά στο σπίτι αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Θα ήθελα να µείνω εδώ, αλλά η οικογένεια µου χρειάζεται υποστήριξη για να µπορούν τα αδέρφια µου και εγώ να νοιώσουµε ότι έχουµε κάποιο µέλλον µπροστά µας, ότι µπορούµε να πάµε σχολείο και να έχουµε αρκετό φαγητό. Μερικές φορές όµως νοιώθω ότι έχουν δίκιο οι αστυνοµικοί, δεν αξίζουµε τίποτα» 5 Ο όρος Μάγι-µάγι χαρακτηρίζει διάφορες ένοπλες τοπικές οµάδες που συµµάχησαν µε την κυβέρνηση της ηµοκρατίας του Κονγκό για να αντισταθούν στις επιθέσεις των στρατιωτικών οµάδων από τη Ρουάντα και την Ουγκάντα, όπως η RCD-Goma. 6 Ίσως για να πάει στο σχολείο και να µην γυρνά άσκοπα. 16

17 Πέµπτη µαρτυρία: Γιάννης Ο Γιάννης είναι 15 χρονών. Αποστρατεύθηκε το Μάιο του 2006 αφού έµεινε πέντε χρόνια µε τους µάγι-µάγι 7. «Μια µέρα όταν ήµουν 10 χρονών ήρθαν πολεµιστές στο σχολείο µου, έκλεψαν ό,τι ήθελαν και µας διέταξαν να τους ακολουθήσουµε λέγοντας ότι τελείωσε η µάθηση για εµάς. Τώρα έχω φύγει από το στρατό και χαίροµαι που είµαι µε την οικογένειά µου, αλλά δεν υπάρχει τίποτα να κάνω. Θα ήθελα να σπουδάσω ή να δουλέψω αλλά ούτε λεφτά έχω, ούτε εκπαίδευση υπάρχει, ούτε και δουλειά. Είµαι πολύ στενοχωρηµένος γιατί νοιώθω ότι δεν µπορώ να προσφέρω τίποτα στην οικογένειά µου. Είµαι στο σπίτι αλλά είµαι άχρηστος. Προσπαθώ να µη σκέφτοµαι τη ζωή µου όταν ήµουν πολεµιστής γιατί µε κάνει να κλαιω, µα καµιά φορά σκέφτοµαι ότι ίσως θα έπρεπε να πάω ξανά στις ένοπλες οµάδες» 7 Ο όρος Μάγι-µάγι χαρακτηρίζει διάφορες ένοπλες τοπικές οµάδες που συµµάχησαν µε την κυβέρνηση της ηµοκρατίας του Κονγκό για να αντισταθούν στις επιθέσεις των στρατιωτικών οµάδων από τη Ρουάντα και την Ουγκάντα, όπως η RCD-Goma. 17

18 Έκτη µαρτυρία: Τζασµίν Η Τζασµίν είναι 16 χρονών. Την κατέταξαν σε µια οµάδα µάγι-µάγι 8 στο Νότιο Κιβού, όταν ήταν 12 χρονών. Έχει ένα µωρό τεσσάρων µηνών που το γέννησε όταν ήταν στη στρατιωτική οµάδα.. «Όταν οι µάγι-µάγι χτύπησαν το χωριό µου, όλοι τρέξαµε να γλιτώσουµε, αλλά οι στρατιώτες έπιασαν όλα τα κορίτσια, ακόµη και τα πιο µικρά. Μας υποχρέωσαν να «παντρευτούµε» έναν από τους στρατιώτες. Ό, τι και να ήταν, µεγάλος σαν τον πατέρα σου ή µικρός, άσχηµος ή ωραίος έπρεπε να δεχτείς. Αν δεν δεχόσουν µπορεί να σε σκότωναν. Έτσι έκαναν στη µια φίλη µου.... Ο «άντρας» µου δεν µε χτυπούσε συχνά. Μπορεί µερικές φορές να έφερνε άλλα κορίτσια στο σπίτι, αλλά τουλάχιστον δεν επέτρεπε να µε πάρουν άλλοι στρατιώτες. Μια µέρα όµως σκοτώθηκε. Φοβήθηκα ότι βρισκόµουν σε κίνδυνο και το έσκασα. Στο δρόµο, καθώς ήµουν έγκυος, γέννησα το µωρό µου. Ήµουν µόνη στους θάµνους, χωρίς φάρµακα. Ακόµη πονάω. Μετά πήγα στο χωριό του «άντρα» µου, αλλά οι γονείς του, αφού µου πήραν όλα µου τα υπάρχοντα, µε έδιωξαν. Ήθελα να πάω σπίτι µου αλλά ήταν πολύ µακριά και φοβόµουν µη µε συλλάβουν στο δρόµο οι µάγι- µάγι πάλι. Μόλις άκουσα για τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση, ήρθα εδώ. Τώρα το µόνο που θέλω είναι ένα κοµµάτι ύφασµα να κουβαλάω το µωρό µου όπως όλες οι γυναίκες.» 8 Ο όρος Μάγι-µάγι χαρακτηρίζει διάφορες ένοπλες τοπικές οµάδες που συµµάχησαν µε την κυβέρνηση της ηµοκρατίας του Κονγκό για να αντισταθούν στις επιθέσεις των στρατιωτικών οµάδων από τη Ρουάντα και την Ουγκάντα, όπως η RCD-Goma. 18

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώµατα Και Υποχρεώσεις Β - Ε τάξη του ηµοτικού

ικαιώµατα Και Υποχρεώσεις Β - Ε τάξη του ηµοτικού ικαιώµατα Και Υποχρεώσεις Β - Ε τάξη του ηµοτικού Περιεχόµενο Παιχνίδι µε τις καθηµερινές δραστηριότητες και συζήτηση γύρω από τα πρέπει και τα θέλω της κοινωνικής µας ζωής. Σκοπιµότητα Οι µαθητές εντοπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Περίληψη Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Το προοίμιο της Σύμβασης Υπενθυμίζει τις Βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών και τις σχετικές με τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση στον Κόσµο σήµερα

Η κατάσταση στον Κόσµο σήµερα Ανθρώπινα δικαιώµατα Η κατάσταση στον Κόσµο σήµερα Περισσότερο από 100 εκατοµµύρια παιδιά, τα περισσότερα κορίτσια, δεν πηγαίνουν καν στο σχολείο. 44 εκατοµµύρια από αυτά ζουν στην Αφρική, 32 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά δικαιώματα μπορούμε να τα χωρίσουμε σε 4 ομάδες:

Τα βασικά δικαιώματα μπορούμε να τα χωρίσουμε σε 4 ομάδες: Ας δούμε μια τυπική μέρα στη ζωή ενός παιδιού... Ξυπνά το πρωί, τρώει το πρόγευμα του, πάει σχολείο (αν και ίσως με κάποια παράπονα..!), έρχεται πίσω στο σπίτι, απολαμβάνει το μεσημεριανό του, κάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Σώμα Προσκόπων Κύπρου. Κλάδος Λυκοπούλων Γ.Ε. Παιχνίδι Προσκοπικής Χρονιάς 2014-2015. ΧΡΥΣΗ, ΑΡΓΥΡΗ, ΧΑΛΚΙΝΗ Αγέλη Λυκοπούλων ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Σώμα Προσκόπων Κύπρου. Κλάδος Λυκοπούλων Γ.Ε. Παιχνίδι Προσκοπικής Χρονιάς 2014-2015. ΧΡΥΣΗ, ΑΡΓΥΡΗ, ΧΑΛΚΙΝΗ Αγέλη Λυκοπούλων ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Σώμα Προσκόπων Κύπρου Κλάδος Λυκοπούλων Γ.Ε. Παιχνίδι Προσκοπικής Χρονιάς 2014-2015 ΧΡΥΣΗ, ΑΡΓΥΡΗ, ΧΑΛΚΙΝΗ Αγέλη Λυκοπούλων ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 52η Αγέλη Λυκοπούλων ΧΑΛΚΙΝΗ ΑΓΕΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ 1. Πρίν την διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

Β Ε τάξη ηµοτικού. ιαθεµατικότητα Μαθηµατικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αγωγή Καταναλωτή, Αγωγή Υγείας.

Β Ε τάξη ηµοτικού. ιαθεµατικότητα Μαθηµατικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αγωγή Καταναλωτή, Αγωγή Υγείας. Σχέδιο Μαθήµατος Το ικαίωµα στην Εκπαίδευση Β Ε τάξη ηµοτικού Σκοπιµότητα Να αναγνωρίζουν οι µαθητές το δικαίωµα του παιδιού στην εκπαίδευση ιαθεµατικότητα Μαθηµατικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα ΣΤ τάξη Δημοτικού Σχολείου Μακρυγιάλου 2009-2010 1 Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα άγρια

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης µεσήλικης γυναίκας µε Aποφευκτική ιαταραχή Προσωπικότητας και Αγοραφοβία 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας 14 17 Μαϊου 2009, Βόλος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Χ. Βαρβέρη-Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!»

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!» 26 σχεδιασε μια ΦωτογρΑΦιΑ τήσ προσκλήσήσ που ελαβεσ Απο τον ΔΑσκΑλο σου. παρουσιασε το λογοτυπο και το σλογκαν που χρήσιμοποιει το σχολειο σου για τήν εβδομαδα κατα τήσ παρενοχλήσήσ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Παρουσίαση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας της ΔΕ 10: Ο λαός της Διαθήκης γεννιέται, καθώς πορεύεται στην έρημο

Ε. Παρουσίαση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας της ΔΕ 10: Ο λαός της Διαθήκης γεννιέται, καθώς πορεύεται στην έρημο Ε. Παρουσίαση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας της ΔΕ 10: Ο λαός της Διαθήκης γεννιέται, καθώς πορεύεται στην έρημο 1 η διδακτική ώρα 1 Φάση αφόρμησης / εξέταση της προηγούμενης ΔΕ Τρεις μήνες πέρασαν μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Ημερομηνία:.. Σχολείο:. Τάξη:. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Πρόλογος Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Ερώτηση 1 α Το βιβλίο με τίτλο «Χάρτινη Αγκαλιά», της Ιφιγένειας Μαστρογιάννη, περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού, της Θάλειας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Φεύγει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα Δικαιώματα του Παιδιού

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα Δικαιώματα του Παιδιού ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα Δικαιώματα του Παιδιού Νικόλας Παπαϊωάννου Θωμάς Κτενάς Αντρέας Νημάς Ορφέας Μουρκάκος Ονοματεπώνυμα: 1 / 3 1. Λαμβάνοντας υπ όψιν τα παραπάνω, να συντάξετε μια δική σας παράγραφο 150

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι τα δικαιώματά μου; Έχουμε και υποχρεώσεις! Τα δικαιώματά μας είναι

Ποια είναι τα δικαιώματά μου; Έχουμε και υποχρεώσεις! Τα δικαιώματά μας είναι Ποια είναι τα δικαιώματά μου; Έχουμε και υποχρεώσεις! Τα δικαιώματά μας είναι ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δικαιώματα επιβίωσης Τα παιδιά έχουν δικαιώματα. Ένα από αυτά είναι τα δικαιώματα για επιβίωση. Αυτά τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ (AD HOC ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.Ε., ΕΤΟΥΣ 2008) Η ad hoc έρευνα εργατικού δυναµικού έχει στόχο

Διαβάστε περισσότερα

πρότυπες παιδικές ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Κρήτης

πρότυπες παιδικές ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Κρήτης πρότυπες παιδικές ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Κρήτης Αγαπητά παιδιά γειά σας Αγαπητά παιδιά γεια σας Άλλη μια χρόνια κλείνει σε λίγο καιρό, άλλο ένα όμορφο καλοκαίρι που περάσαμε στην χώρα μας περνάει στην ιστορία.

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση της Κένυας σε εικόνες

Η εκπαίδευση της Κένυας σε εικόνες Θεματική ενότητα: Εκπαίδευση Η εκπαίδευση της Κένυας σε εικόνες Στόχος: Οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με εκπαιδευτικό υλικό από την Κένυα και να εντοπίσουν ζητήματα που προκύπτουν σε σχέση με το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Διαφέρω αλλά... σε ενδιαφέρω!

Διαφέρω αλλά... σε ενδιαφέρω! Διαφέρω αλλά... σε ενδιαφέρω! Στόχοι: Αυτογνωσία Διαχείριση συναισθημάτων Αποδοχή διαφορετικότητας Σεβασμός των δικαιωμάτων Να μάθουν να συνεργάζονται Μέθοδος Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη σύσταση ομάδας,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182 ΝΟΜΟΣ 2918/2001 Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Maternity leave changes - Greek PL507 (Rev 3) Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Βασική περίληψη Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Οι αλλαγές που αφορούν στα δικαιώµατα της άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και επίδοµα πατρότητας

Άδεια και επίδοµα πατρότητας Paternity leave and pay - Greek PL514 (Αναθ. 1) Άδεια και επίδοµα πατρότητας Βασική περίληψη 1 Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Καθιερώθηκε το δικαίωµα άδειας και επιδόµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ Γράφουμε στον πίνακα: ΤΙΤΛΟΣ : Το μυστήριο με τα μπλε βέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1. Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση του Εαυτού 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2 Συναισθηματική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ. Τα 11 παιδιά πήραν µέρος από 1 φορά σε διαµεσολάβηση, τα υπόλοιπα 4 από 2 και το ένα 4 φορές. Στην ερώτηση: Γιατί ζήτησες διαµεσολάβηση;

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ. Τα 11 παιδιά πήραν µέρος από 1 φορά σε διαµεσολάβηση, τα υπόλοιπα 4 από 2 και το ένα 4 φορές. Στην ερώτηση: Γιατί ζήτησες διαµεσολάβηση; ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ Στο ερωτηµατολόγιο των εµπλεκοµένων της σχολικής χρονιάς 2010-2011 απάντησαν 16 παιδιά: 6 Αγόρια και 10 κορίτσια. Από αυτά τα 8 ήταν από την Α τάξη, τα 6 από τη Β και το 1 από τη Γ τάξη. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα Τα δικαιώματα του παιδιού

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα Τα δικαιώματα του παιδιού Τίτλος Μαθήματος: Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα Τα δικαιώματα του παιδιού Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1220 Διδάσκων: Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ THEAM TRAINING HEALTHCARE MULTIDISCIPLINARY TEAMS ON CHILDREN S RIGHTS AND ON CHILD-FRIENDLY JUSTICE (THEAM) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το Θεσμό της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Γενικές Πληροφορίες για τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το Θεσμό της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Γενικές Πληροφορίες για τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το Θεσμό της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική Ενότητα. 28. Ιστοσελίδα:

Εισαγωγική Ενότητα. 28. Ιστοσελίδα: Εισαγωγική Ενότητα Στην παρούσα ενότητα τα παιδιά επαναφέρουν έννοιες από τη Γ τάξη και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σχετικά με την προσωπική τους ιστορία. Καθώς οργανώνουμε την ενότητα, προσπαθούμε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. Εργασία. των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. Εργασία. των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ Εργασία των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΠΑ ΜΕΡΑΜΠΙ ΤΣΑΝΑΒΑ Ελευσίνα, Μάιος 2012 ΟΡΙΣΜΟΣ Κοινωνικός ρατσισμός ή κοινωνικός αποκλεισμός είναι ο υποτιμητικός

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Ερώτημα-κλειδί 2 Οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής μετακινούνταν για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!»

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!» «Connect with Respect!» Τα Δικαιώματα του παιδιού και οι προτάσεις της UNICEF για την προστασία τους μέσα και δια μέσου των εικονικών κόσμων Ηλίας Λυμπέρης Γενικός Διευθυντής Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ. ΚΑΛΕΣΕ το 1109

ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ. ΚΑΛΕΣΕ το 1109 1109 ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΛΕΣΕ το 1109 για να μιλήσεις με έναν από τους Ειδικούς Χειριστές Κλήσεων, που θα χαρεί να απαντήσει στις απορίες σου σχετικά με το τί μπορείς να κάνεις εσύ για να σταματήσεις την

Διαβάστε περισσότερα

ENOC - ENYA, Προσχέδιο Κοινών Συστάσεων για την «Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών»

ENOC - ENYA, Προσχέδιο Κοινών Συστάσεων για την «Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών» ENOC 14η Ετήσια Συνδιάσκεψη 7-9 Οκτωβρίου 2010, Στρασβούργο / Γαλλία ENOC - ENYA, Προσχέδιο Κοινών Συστάσεων για την «Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών» Εισαγωγή Οι Συνήγοροι του Παιδιού και οι Έφηβοι

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας

Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας 6 Μαρτίου 2013 Τελευταίο Θρανίο Καθηγητές Εν Δράσει Κόσμος Χωρίς Πολέμους και Βία ΟΜΟΦΟΒΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης

Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης 1. Εισαγωγή στη διαμεσολάβηση (30 ) Στόχοι Να εντοπίσουν παρακολουθήσουν τη διαδικασία διαμεσολάβησης. Διαδικασία Έχουμε από πριν καλέσει δυο μέλη (ένα αγόρι Α και ένα κορίτσι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Με κόκκινο έχει προστεθεί, µε πράσινο έιναι εντάξει Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους

Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους Σελίδα 1 από 72 Αυτό το κείμενο είναι όλη η συμφωνία. Η συμφωνία είναι νόμος της Ελλάδας από τις 11 Απριλίου 2012. Μπορείς να

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν δύο πολύ αγαπημένες φίλες η Χαρά και η Γαλήνη. Όπου πήγαιναν ήταν συνέχεια μαζί.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν δύο πολύ αγαπημένες φίλες η Χαρά και η Γαλήνη. Όπου πήγαιναν ήταν συνέχεια μαζί. Μια φορά κι έναν καιρό ήταν δύο πολύ αγαπημένες φίλες η Χαρά και η Γαλήνη. Όπου πήγαιναν ήταν συνέχεια μαζί. Μία μέρα, στο σχολείο, η δασκάλα τους, τους μίλησε για τα δικαιώματα του παιδιού. Αυτά έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Λαγουδάκη ΠΕ19 ΣΕΛ. 1 1 Ο ΜΑΘΗΜΑ: 12/11/2013 7 η ώρα Οι μαθητές συγκεντρώθηκαν στο εργαστήριο Πληροφορικής. Αρχικά δόθηκαν πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Schools for Change Αξιολογήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του προγράμματος

Schools for Change Αξιολογήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του προγράμματος Schools for Change Αξιολογήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του προγράμματος Λίγα λόγια για τις εκπαιδευτικές δράσεις της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, εδώ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή δύο ιστοριών

Συγγραφή δύο ιστοριών Συγγραφή δύο ιστοριών ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ: Τα παρακάτω βήματα 1 έως 4 αφορούν το 1ο στάδιο και υλοποιήθηκαν με την εργασία και υπό την εποπτεία των εκπαιδευτικών Αγάπης Βράντση και Κυριάκου Πεντερίδη, ενώ τα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων

Δραστηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας (ΕΣΟΣΕ) Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας (ΚΕΕΣΧΟΨΥ) Πανεπιστήμιο Αθηνών «Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.: Πρόγραμμα εξειδικευμένης κατάρτισης εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Α. Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1. Γιάννα Κυριαζή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης των ανηλίκων: Ο ρόλος των Εκπαιδευτικών

Πρόληψη της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης των ανηλίκων: Ο ρόλος των Εκπαιδευτικών Πρόληψη της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης των ανηλίκων: Ο ρόλος των Εκπαιδευτικών Χριστίνα Ιωάννου Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος Α Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας του παιδιού. Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές

Πολιτική Προστασίας του παιδιού. Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές Πολιτική Προστασίας του παιδιού Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές Ο Σύλλογος Φίλων Εθελοντών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων προωθεί τα δικαιώματα των παιδιών, για την ασφάλεια και

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω σήμερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνομαι αύριο ενεργός πολίτης»

«Μαθαίνω σήμερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνομαι αύριο ενεργός πολίτης» «Μαθαίνω σήμερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνομαι αύριο ενεργός πολίτης» Τάξη : Α Τμήμα : Α 1 Σχολική Μονάδα : 1 ο Δημοτικό Σχολείο Καλυθιών Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός : Πατέλη Ολυμπία Σχολικό Έτος : 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΜΠΑΛ ΜΑΛΑΛΑ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΑΓΟΡΙ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙ JEANETTE WINTER JEANETTE WINTER. Βραβείο. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ www.epbooks.gr

ΙΚΜΠΑΛ ΜΑΛΑΛΑ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΑΓΟΡΙ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙ JEANETTE WINTER JEANETTE WINTER. Βραβείο. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ www.epbooks.gr JEANETTE WINTER ΙΚΜΠΑΛ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΑΓΟΡΙ JEANETTE WINTER ΜΑΛΑΛΑ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙ Βραβείο ΜΑΛΑΛΑ ΓΙΟΥΣΑΦΖΑΪ ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ ISBN 978-960-569-305-3 Κωδ. μηχ/σης 12.263 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ www.epbooks.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft)

Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft) Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft) 1. Μάθημα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα): Αγγλικά, Πληροφορική, Ευέλικτη ζώνη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στις επόµενες σελίδες θα βρείς µερικές ερωτήσεις στις οποίες σου ζητάµε να απαντήσεις. Οι απαντήσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. "Είμαι ο ίδιος μέσα και έξω από την τάξη; Γιατί;" Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τζωρτζάτου Μάρια

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Είμαι ο ίδιος μέσα και έξω από την τάξη; Γιατί; Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τζωρτζάτου Μάρια ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ "Είμαι ο ίδιος μέσα και έξω από την τάξη; Γιατί;" Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τζωρτζάτου Μάρια Εισαγωγική Παρουσίαση από την υπεύθυνη καθηγήτρια. Με το παραπάνω θέμα ασχολήθηκαν κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ Α ΣΚΗΝΗ: (Αυγό+κότα) ΑΥΓΟ: Γεια σας, εγώ είμαι ο Μήτσος. Ζω σ αυτό το κοτέτσι σαν όλα τα αυγά. Βαρέθηκα όμως να μαι συνέχεια εδώ. Θέλω να γνωρίσω όλον τον κόσμο. Γι αυτό σκέφτομαι

Διαβάστε περισσότερα

Γιούλη Βαϊοπούλου Ανδρονίκη Χατζηαποστόλου

Γιούλη Βαϊοπούλου Ανδρονίκη Χατζηαποστόλου Γιούλη Βαϊοπούλου Ανδρονίκη Χατζηαποστόλου 1 Διάρκεια: 14 διδακτικές ώρες Μέθοδος: Διαθεματικό σχέδιο εργασίας (project) Τάξη: ΣΤ Δημοτικού 2 Project: Ένας τρόπος ομαδικής διδασκαλίας, στην οποία συμμετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

13 ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

13 ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 13 ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Δράσεις Α τάξης Τμήμα Α1 Στις 4/3 θα συζητήσουμε για τη σαρακοστή τα ήθη και τα έθιμα. Θα κατασκευάσουμε την Κυρά

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί μετακινούμαστε;

Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Διδακτική πρόταση 1: Συνοπτικό πλαίσιο μετακίνησης και εγκατάστασης Ερωτήματα-κλειδιά Γιατί και πώς μετακινούμαστε από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα; Πού μένουμε από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ ΤΑΞΗ Β Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Παιδεία για ένα μέλλον χωρίς Κάπνισμα και Αλκοόλ» Σχολικό Έτος 2014-15

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ ΤΑΞΗ Β Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Παιδεία για ένα μέλλον χωρίς Κάπνισμα και Αλκοόλ» Σχολικό Έτος 2014-15 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ ΤΑΞΗ Β Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Παιδεία για ένα μέλλον χωρίς Κάπνισμα και Αλκοόλ» Σχολικό Έτος 2014-15 Το παρακάτω ερωτηματολόγιο είναι αυθεντικό και διαμορφώθηκε στις συναντήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρώπης. διαβατήριο. για τα δικαιώματά σου

Συμβούλιο της Ευρώπης. διαβατήριο. για τα δικαιώματά σου Συμβούλιο της Ευρώπης διαβατήριο για τα δικαιώματά σου Συμβούλιο της Ευρώπης διαβατήριο για τα δικαιώματά σου 1 Καλωσόρισες σε ένα ταξίδι Η ζωή είναι ένα καταπληκτικό ταξίδι. Ταξιδεύουμε με πολλούς ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ : ΙΑ ηµοτικό Σχολείο Πάφου Συντονιστική Οµάδα 1. Τώνια Ιωαννίδου (Συντονίστρια) 2. Μιχαλίνα Κωνσταντινίδου 3. Κάκια Ανδρονίκου

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της  Μη βίας Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας" Στις 25-2-2013 οι ομάδα των Έμπιστων Διαμεσολαβητών του σχολείου μας πραγματοποίησε επίσκεψη στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

Λύκειο Αγίου Γεωργίου, Λάρνακα 2012-2013. Θέµα: ράσεις σχετικές µε το θέµα «Ισότητα των φύλων»

Λύκειο Αγίου Γεωργίου, Λάρνακα 2012-2013. Θέµα: ράσεις σχετικές µε το θέµα «Ισότητα των φύλων» Λύκειο Αγίου Γεωργίου, Λάρνακα 2012-2013 Θέµα: ράσεις σχετικές µε το θέµα «Ισότητα των φύλων» Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας ενηµερώνουµε ότι το Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας οργανώνει τις εξής δράσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου 2 3 Εισαγωγή για τον εκπαιδευτή του προσωπικού Εάν διαβάζετε το παρόν έγγραφο, υποθέτουµε ότι θα θέλατε να επιµορφώσετε τα µέλη του προσωπικού ενός σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι.

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι. «Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ Αισώπου Β., Αλαµπάνου Ε., Κυρίτση Ι., Τσιώτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1. Ομαλή μετάβαση μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο ώστε

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα Θεοφανώ Παπαζήση Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΠΘ Από την απελευθέρωση των σεξουαλικών σχέσεων στα τέλη της δεκαετίας του 60 αρχές 70, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Θέμα:Βία στην Οικογένεια (Μάθημα 2 ο ) Τάξη:Γ Γυμνασίου Χρόνος:1 x 45 Ημερομηνία: Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας: Στέλλα Αντωνίου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Θέμα:Βία στην Οικογένεια (Μάθημα 2 ο ) Τάξη:Γ Γυμνασίου Χρόνος:1 x 45 Ημερομηνία: Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας: Στέλλα Αντωνίου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα:Βία στην Οικογένεια (Μάθημα 2 ο ) Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας: Στέλλα Αντωνίου Τάξη:Γ Γυμνασίου Χρόνος:1 x 45 Ημερομηνία: Στόχοι: Οι μαθητές να: αναγνωρίζουν τους λόγους που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑ ΜΕΡΟΣ: ΒΗΜΑΤΑ. «Ίσως όλοι γεννηθήκαµε ξέροντας ότι έχουµε δικαιώµατα απλώς χρειάζεται να µας το υπενθυµίζουν» Ρουµάνος Εκπαιδευτής Ε. Α..

ΠΡΩΤΑ ΜΕΡΟΣ: ΒΗΜΑΤΑ. «Ίσως όλοι γεννηθήκαµε ξέροντας ότι έχουµε δικαιώµατα απλώς χρειάζεται να µας το υπενθυµίζουν» Ρουµάνος Εκπαιδευτής Ε. Α.. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ Αυτό το µέρος περιλαµβάνει: Τι είναι τα Ανθρώπινα ικαιώµατα; Τι είναι η Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα; Συχνές Ερωτήσεις σχετικά µε την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20 Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015-22:20 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη «Μέσω της μυθοπλασίας, αποδίδω τη δικαιοσύνη που θα ήθελα να υπάρχει» μας αποκαλύπτει η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα