ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 3.1 ηµόσιες επενδύσεις στην Παιδεία και διαχείριση δαπανών Οι οικονοµολόγοι που αναλύουν τις ιδιότητες της εκπαίδευσης, κατά τον Schultz (1972) θέτουν τα θεµέλια µιας πολιτικής οικονοµικής ανάπτυξης, η οποία αποδίδει µείζονα ρόλο στη σχολική παιδεία και στην πρόοδο της γνώσης που επιτεύχθηκε από εκείνους που ανήκουν στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Το κεφάλαιο ως εισροή, σηµειώνει ο Παπακωνσταντίνου (2003, σ. 47), παρουσιάζεται και µε τις δύο όψεις του, δηλαδή ως απόθεµα (stock) και ως ροή (flux), και αναδεικνύεται σε συντελεστή της παραγωγικής διαδικασίας. Η απόσβεση γίνεται και στις δύο περιπτώσεις, αφού το ανθρώπινο κεφάλαιο πρέπει να λογιστικοποιείται, όχι για τη συνολική αξία του ή την αντικατάστασή του, αλλά για την περίοδο της χρησιµοποίησής του. Η απόσβεση του ανθρώπινου κεφαλαίου επιβάλλεται να είναι προβλέψιµη, δεδοµένου ότι αυτό, όπως ακριβώς και το φυσικό κεφάλαιο, απαξιώνεται, αλλά δε µηδενίζεται, γιατί, χωρίς να καταστρέφεται, συνεχίζει να υπάρχει και µετά τη συνταξιοδότηση του ατόµου και ουσιαστικά παύει να υπάρχει µε το θάνατό του. Ταυτόχρονα, όµως, είναι προφανές, ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο χρειάζεται «συντήρηση», η οποία πραγµατοποιείται, σε µακροοικονοµικό επίπεδο, µε τη σταθερή εισροή στην αγορά εργασίας νέων προικισµένων µε γνώσεις, που διαδέχονται τους ηλικιωµένους, εξασφαλίζοντας έτσι και την αναπαραγωγή του εργατικού δυναµικού, αλλά και του «αποθέµατος» του κεφαλαίου µέσω της εκπαίδευσης. Οι προηγούµενες έννοιες και απόψεις διαδίδονται ευρύτατα, αφού γίνονται και βασικές θέσεις των διεθνών οργανισµών (Φραγκουδάκη, 1985, σ. 36). Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η Ουνέσκο και, κυρίως, ο ΟΟΣΑ, συµµετέχουν ενεργά στη διάδοσή τους. Προτείνουν στις κυβερνήσεις των κρατών µελών τους την αύξηση των δαπανών για εκπαίδευση, µε επιχειρήµατα άµεσα επηρεασµένα από τη θεωρία του ανθρωπίνου κεφαλαίου: «Η οικονοµική ανάπτυξη είναι αποτέλεσµα της χρησιµοποίησης όχι µόνο του πραγµατικού κεφαλαίου µε τη µορφή εργαλείων και µηχανηµάτων, αλλά της αξιοποίησης της δράσης των ανθρώπων. Έτσι, όπως η τεχνική πρόοδος αυξάνει την αποτελεσµατικότητα των µηχανών, η εκπαίδευση αυξάνει την αποτελεσµατικότητα των εργαζοµένων». Άλλωστε, το «οικονοµικό θαύµα» της οικονοµικής ανασυγκρότησης των δυτικών χωρών µετά τις καταστροφές που είχε επιφέρει ο παγκόσµιος πόλεµος, αποδίδεται από τον Schlutz στο «απόθεµα» των χωρών αυτών σε «ανθρώπινο κεφάλαιο». Εάν υποθέσουµε ότι το σύνολο της γνώσης κωδικοποιείται και καταγράφεται σε γενικούς κώδικες, στους οποίους καθένας έχει ίσες δυνατότητες πρόσβασης, τότε, ισχυρίζεται ο Κάλλας (2002, σ. 33), η παγκοσµιοποίηση της γνώσης θα 68

2 είναι πλήρης, και η συµµετοχή της στην οικονοµική δραστηριότητα µέγιστη, και ο µόνος λόγος για εξειδίκευση σε συγκεκριµένες δραστηριότητες θα είναι η πρόσβαση στην πρώτη ύλη και οι οικονοµίες κλίµακας. Έτσι, δε θα υπήρχαν φτωχές περιοχές, και οι ειδικοί δε θα κέρδιζαν περισσότερα από τους ανειδίκευτους. εν θα υπήρχαν κίνητρα για νέες γνώσεις και νέες τεχνολογίες, εφόσον δεν θα υπήρχαν κίνητρα για τέτοιες επενδύσεις. Ο κόσµος, ωστόσο, είναι πολύ διαφορετικός από ένα τέτοιο µοντέλο. Τις τελευταίες δεκαετίες, γίνονται σηµαντικές επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ, µε ιδιαίτερη έµφαση στην παραγωγή γνώσης, για να ενισχυθεί η οικονοµική ανάπτυξη. Παρόλα αυτά, η κοινωνική και περιφερειακή ανισότητα ανάµεσα σε αυτούς που µαθαίνουν γρήγορα και σε όσους προσαρµόζονται αργά, µεγαλώνει. Αυτή η ανισότητα αντανακλά µια αυξηµένη ζήτηση για εξειδίκευση, παρά το ανάποδο. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι γιατί η κωδικοποίηση δεν έχει τελικά τόση επιτυχία στη µεταδοτικότητα της γνώσης. Ο πιο βασικός είναι ο γρήγορος ρυθµός αλλαγής. Όταν το περιεχόµενο της γνώσης αλλάζει γρήγορα, µόνο όσοι συµµετέχουν στην παραγωγή της γνώσης µπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτή. Τούτο εξηγεί τη χωρική συγκέντρωση συγκεκριµένων βιοµηχανιών (π.χ. Silicon Valley), και συγχρόνως την εξειδίκευση συγκεκριµένων περιοχών στις λεγόµενες χαµηλές τεχνολογίες, όπως επιπλοποιία και κλωστοϋφαντουργία. Εξηγεί συγχρόνως και τις συµµαχίες ανάµεσα σε επιχειρήσεις, µε στόχο την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι χρειάζεται να επενδύσεις σηµαντικά, ώστε να είσαι ικανός να απορροφήσεις και να αποκωδικοποιήσεις την κωδικοποιηµένη γνώση. Μπορεί να είναι αλήθεια ότι η κωδικοποιηµένη γνώση επιτρέπει τη µετατροπή της γνώσης σε εµπόρευµα, αλλά η αξία αυτού του εµπορεύµατος θα είναι πολύ περιορισµένη για όσους δεν θα είναι σε θέση να καταλάβουν και να χρησιµοποιήσουν αυτό το εµπόρευµα. Η επικοινωνία ανάµεσα σε δύο µαθηµατικούς που βρίσκονται στα δύο άκρα του πλανήτη µπορεί να είναι απολύτως κωδικοποιηµένη, αλλά έχει πολύ µικρή αξία για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Σχετικά µε την απόδοση των εκπαιδευτικών δαπανών σε φτωχές χώρες, από την εργασία των Denison, Schultz, Halberger and Selowsky προκύπτει ότι η αναπτυξιακή συµβολή θα πρεπε να είναι πολύ σηµαντική όταν βελτιώνεται το επίπεδο στο εργατικό δυναµικό. Στην Ελλάδα, όµως, ο Bowles (1971, pp. 371, 382) είχε βρει ότι η εκπαίδευση µεταξύ των ετών συνέβαλε µόνο κατά 3% στο ρυθµό ανάπτυξης, ενώ ένα µακροχρόνιο πρόγραµµα ( ) ορθολογικής κατανοµής για την παιδεία έδειξε ότι οι σπουδές µπορούν να γίνουν µια κύρια συµβολή ανάπτυξης. Η µικρή αυτή συµβολή (3%) µπορεί να οφείλεται, κατά τον Ψαχαρόπουλο (1999, σ. 65), στο γεγονός ότι το κράτος χρησιµοποιούσε την πληθώρα των πτυχιούχων, των οποίων οι αµοιβές δεν αντιπροσώπευαν την πραγµατική τους παραγωγικότητα και, εποµένως, δεν υπολόγιζε την πραγµατική συµβολή της εκπαίδευσης στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. 69

3 Σε µεταγενέστερη εφαρµογή, όµως, µε σύγκριση πολλών χωρών διαφορετικού επιπέδου ανάπτυξης, ο Psacharopoulos (1984, p. 337), µε την ίδια µεθοδολογία (Denison) βρήκε για την Ελλάδα την ίδια µικρή συµβολή της εκπαίδευσης στο ρυθµό της οικονοµικής της ανάπτυξης. Γι αυτό η µη επαλήθευση των θεωρητικών εκτιµήσεων καθιστά αναγκαία την παραπέρα διερεύνηση, αφού τα οφέλη από την εκπαίδευση µπορεί να είναι πολυδιάστατα. Για τους πτυχιούχους Πανεπιστηµίων στην Ελλάδα που συµµετέχουν στο εργατικό δυναµικό της χώρας, οι Magoula, Psacharopoulos (1999, p. 1596) έδειξαν ότι η συµµετοχή τους από 3% το 1961 έφθασε στο 13,5% το Η πρόσφατη µελέτη του ΚΕΠΕ «Εκπαίδευση και αγορά εργασίας» από τους Κανελλόπουλο κ.α. (2003, σ. 260), έδειξε ότι κατά το 1999 οι εξερχόµενοι από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα εµφανίζουν γενικά υψηλό ποσοστό συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό, άνω του 80%, τόσο για τους άνδρες, όσο και για τις γυναίκες. Περαιτέρω, παρατηρούνται σηµαντικά υψηλότερα ποσοστά συµµετοχής όσο υψηλότερο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο. Στην Ελλάδα, επίσης, είχε βρεθεί θετική ανταπόδοση (Patrinos, 1995, p. 85) των ωφελειών από τη σχολική εκπαίδευση για παιδιά που προέρχονται από γονείς µορφωµένους, σε αντίθεση µε τα αντίστοιχα ευρήµατα για τη Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Ακόµη, από πρόσφατη έρευνα της ΕΣΥΕ (2006) βρέθηκε ότι από τον πληθυσµό µε χαµηλό εισόδηµα οι απόφοιτοι λυκείου αποτελούν το 20,6% και οι πτυχιούχοι ανωτάτης εκπαίδευσης το 4%, ενώ, στο σύνολο του πληθυσµού τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 28,6% και 15,3%. Ο Hwang (2005) σε έρευνά του καταλήγει ότι οι αναπτυσσόµενες χώρες µε τη µεγαλύτερη ανισοκατανοµή περιουσίας δαπανούν περισσότερους πόρους για την ανώτατη εκπαίδευση σε σχέση µε την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Για το εκπαιδευτικό σύστηµα της Καλιφόρνιας, οι Hansen, Weisbrod (1969, p. 176) είχαν βρεί ότι, µέσω της φορολογίας, οι φτωχές οικογένειες επιδοτούν τις πλούσιες και ότι τα παιδιά που προέρχονται από πλούσιους γονείς έχουν αναλογικά µεγαλύτερη συµµετοχή στο φοιτητικό πληθυσµό της, επιχορηγούµενης από το κράτος, τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η µεθοδολογία της µελέτης τύπου Hansen-Weisbrod, παρατηρεί ο Ψαχαρόπουλος (1999, σ. 122) ότι έχει εφαρµοσθεί σε πολλές χώρες του κόσµου, και το αποτέλεσµα είναι τυπικά το ίδιο η δηµόσια χρηµατοδότηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι αντι-εξισωτική, όπως έδειξαν και οι Μητράκος, Τσακλόγλου (1998) για την Ελλάδα. Παρόλο που η επιχορηγούµενη πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι εξισωτική και µειώνει την ανισότητα των διαφορετικού ύψους οικογενειακών εισοδηµάτων, η αντίστοιχη τριτοβάθµια εκπαίδευση παραµένει αντιεξισωτική και αυξάνει την προαναφερθείσα ανισότητα. 70

4 Σύµφωνα µε τη µελέτη Καραγιαννόπουλου (1997), η µέση τρέχουσα δαπάνη ανά διδασκόµενο στα ελληνικά Πανεπιστήµια είναι 3-4 φορές µεγαλύτερη από την αντίστοιχη δαπάνη στις άλλες βαθµίδες της ελληνικής εκπαίδευσης, ενώ ο Κουτσουµάρης (Εισαγωγή Schultz, 1972) τονίζει ότι, πρώτιστο καθήκον µιας πανεπιστηµιακής σχολής είναι η «εκπαίδευση» και η «βασική επιστηµονική έρευνα». Και οι δύο λειτουργίες συνδέονται µεταξύ τους µε δυναµικό τρόπο. Η έρευνα που αποσκοπεί στην ανάπτυξη γνώσης και στη συγκέντρωση πληροφοριών, συνδέεται επίσης άµεσα µε την ανάπτυξη της τεχνολογίας, η οποία, εν συνεχεία, πρέπει να προσαρµοσθεί στις ανθρώπινες επιδιώξεις. Υπάρχουν, συνεπώς, σοβαρότατα προβλήµατα προσανατολισµού, αναπροσαρµογών, προτεραιοτήτων και σύζευξης της τεχνολογίας µε τις ανάγκες της κοινωνίας. Η ελλειµµατική επιστηµονική έρευνα στο ελληνικό πανεπιστηµιακό σύστηµα στερεί από αυτό όχι µόνο τις δυνατότητες επηρεασµού της ποιοτικής στάθµης της διδασκαλίας και των αναπτυσσοµένων ειδικοτήτων και ικανοτήτων του ανθρωπίνου υλικού, αλλά και τις δυνατότητες υποβοήθησης της προσαρµογής των γνώσεων και της τεχνολογίας προς τους σκοπούς και τις ανάγκες της ελληνικής οικονοµίας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat, οι δηµόσιες δαπάνες για την παιδεία στην Ελλάδα ως ποσοστό συµµετοχής στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ), είναι οι χαµηλότερες µεταξύ των 15 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και κατά βαθµίδα εκπαίδευσης για τα έτη 1999, 2000 παρουσιάζουν την παρακάτω εικόνα: ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1Α: απάνες παιδείας ως % Α.Ε.Π. Βαθµίδα Εκπαίδευσης Μ.Ο. Ε.Ε. ΕΛΛΑ Α Μ.Ο. Ε.Ε. ΕΛΛΑ Α Α βάθµια 1,1 1 1,1 1,1 Β βάθµια 2,3 1,4 2,3 1,6 Γ βάθµια 1,1 1,1 1,1 0,9 Προσχ. & Μη ταξιν. 0,5 0,2 0,5 0,2 Σύνολο 5 3,7 5 3,8 Για τα έτη 1999, 2000 παρουσιάζεται συνολικά µια µικρή σύγκλιση µεταξύ του µ.ο. των 15 χωρών της Ε.Ε. και της Ελλάδας. Όµως, παρόλη την αυξητική πορεία των δαπανών στην Ελλάδα για την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, οι αντίστοιχες δαπάνες για την τριτοβάθµια εκπαίδευση εµφανίζουν µείωση. 71

5 Σύµφωνα µε το Ελληνικό Σύνταγµα, η Παιδεία παρέχεται δωρεάν σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, αλλά υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός ιδιωτικών σχολείων στα δύο πρώτα επίπεδα. Οι αντίστοιχοι δείκτες της Eurostat για την Παιδεία στο δηµόσιο τοµέα απεικονίζονται στον Πίνακα 3.1Β και δείχνουν ότι η Ελλάδα απέχει σηµαντικά από το µ.ο. των 15 χωρών της Ε.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1Β: είκτες παιδείας στο ηµόσιο Τοµέα Χώρα Ελλάδα 2,9 3,1 3,2 3,5 Μ.Ο. Ε.Ε. 5,4 5,5 5,4 5,5 Η Ελλάδα κατανέµει, επίσης, ένα σχετικά µικρό µέρος του κρατικού προϋπολογισµού της για επενδύσεις στην παιδεία, το οποίο παρουσιάζει µια µάλλον πτωτική τάση στα τελευταία 20 χρόνια (Πίνακας 3.1Γ). Ο Patrinos (1995, p. 184) είχε παρατηρήσει ότι, ενώ οι αναπτυσσόµενες χώρες δαπανούν για την παιδεία κατά µ.ο. ποσά µεγαλύτερα του 14% από τον κρατικό τους προϋπολογισµό, τα αντίστοιχα ποσά για τη χώρα µας είναι µικρότερα του 10%. ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1Γ: Επενδύσεις για την παιδεία στην Ελλάδα Έτη % Κρατικού Προϋπολογισµού , , , ,8 Μετά την πρόσφατη διεύρυνση της Ε.Ε., τα στοιχεία της Eurostat (2005) εµφανίζουν ότι η Ελλάδα (Πίνακας 3.1 ) το 2003 κατείχε την τελευταία θέση στις δαπάνες για την εκπαίδευση τόσο ως ποσοστό του ΑΕΠ, όσο και ως ποσοστό του συνόλου των δαπανών του δηµόσιου τοµέα. Αυτό συνέβη, παρατηρεί ο ρεττάκης (2005), παρ ότι στις δαπάνες του δηµόσιου τοµέα ως ποσοστό του ΑΕΠ η Ελλάδα κατέχει τη 14 η θέση ανάµεσα στα 25 κράτη-µέλη της Ε.Ε. Τα παραπάνω µεγέθη δεν αναµένεται να έχουν θετικότερη εξέλιξη, αφού, σύµφωνα µε το προσχέδιο προϋπολογισµού του 2006 εκτιµάται ότι από τον τακτικό προϋπολογισµό διατέθηκαν για το 2005 και θα διατεθούν για το 2006 στο ΥΠΕΠΘ το 3,54% και το 3,55% του ΑΕΠ αντίστοιχα. 72

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 : απάνες του ηµόσιου Τοµέα (.Τ.) για την εκπαίδευση το 2003 Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. «25» Ως % ΑΕΠ Ως % Συν. απ. του.τ. Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. «25» Ως % ΑΕΠ Ως % Συν. απ. του.τ. ανία 8,5 15,0 Κύπρος 5,7 12,5 Σουηδία 7,4 12,7 Λουξεµβούργο 5,4 11,9 Πορτογαλία 7,0 14,7 Ην. Βασίλειο 5,3 12,3 Φινλανδία 6,6 13,0 Ιταλία 5,2 10,7 Εσθονία 6,4 17,8 Ολλανδία 5,2 10,6 Μάλτα 6,4 12,6 Τσεχία 4,9 9,1 Βέλγιο 6,3 12,3 Ιρλανδία 4,6 13,2 Πολωνία 6,3 14,1 Σλοβακία 4,3 11,1 Λετονία 6,2 17,3 Ισπανία 4,2 11,2 Ουγγαρία 6,1 12,1 Γερµανία 4,1 8,5 Γαλλία 6,0 11,2 Ελλάδα 3,6 7,4 Λιθουανία 6,0 17,6 Ε.Ε. «25» 5,3 10,9 Σλοβενία 5,9 12,2 10 ΝΜΕΕ 5,8 12,6 Αυστρία 5,8 11,4 12Ευρωζώνη 5,0 10,4 Οι Tsakloglou, Antoninis (1999, p. 440) υπενθυµίζουν ότι οι απόφοιτοι των Λυκείων ( ευτεροβάθµια εκπαίδευση) συµµετέχουν στη διεξαγωγή γενικών (εθνικών) εξετάσεων για την κάλυψη συγκεκριµένου αριθµού εισακτέων στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση. Για το 2005 υπολογίζεται ότι το 75% περίπου των υποψηφίων πέτυχαν να εγγραφούν στα 21 Πανεπιστήµια και στα 15 Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας. εν υπάρχει αµφιβολία ότι ιδιαίτερα η ανώτατη παιδεία είναι µια πολύ δαπανηρή διαδικασία, µε κόστος κατά σπουδαστή αυξανόµενο µε πολύ ταχύτερο ρυθµό κάτω από τις εξελίξεις στις επιστήµες και την τεχνολογία. Ο Κουτσουµάρης (1981, σ. 11) σηµείωνε σχετικά ότι είχε υπολογισθεί, ότι το κόστος κατά σπουδαστή στην ανώτατη παιδεία είναι τετραπλάσιο του αντίστοιχου κόστους της στοιχειώδους εκπαίδευσης και περισσότερο από το διπλάσιο της µέσης εκπαίδευσης. Η διαφορά θα ήταν ακόµη εντονότερη, αν η ποιότητα της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης ήταν καλύτερη. Για παράδειγµα, το αντίστοιχο κόστος κατά σπουδαστή στις ΗΠΑ είχε ευρεθεί ότι είναι δωδεκαπλάσιο εκείνου της στοιχειώδους εκπαίδευσης. Ωστόσο, µε βάση τα στοιχεία της Eurostat, οι δαπάνες για κάθε φοιτητή στην Ανώτατη Εκπαίδευση, εκφραζόµενες σε ευρώ και σε Μονάδες Αγοραστικής ύναµης (ΜΑ ) είναι κατά µ.ο. στις 15 χώρες της ΕΕ διπλάσιες από τις αντίστοιχες στην Ελλάδα, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 3.1Ε που δείχνει και το αντίστοιχο κόστος στις άλλες βαθµίδες της εκπαίδευσης. 73

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1Ε: Κόστος ανά εκπαιδευόµενο στα ηµόσια Σχολεία (ΜΑ ) Χώρα (Έτος) Πρωτοβάθµια ευτεροβάθµια Τριτοβάθµια Σύνολο Ελλάδα (1999) (23%) (32%) (45%) (100%) Μ.Ο. ΕΕ (1999) (23%) (31%) (46%) (100%) % κάλυψης = 52% = 52% = 49% = 51% Μ.Ο. ΕΕ (1999) Ελλάδα (2000) (27%) (38%) (35%) (100%) Μ.Ο. ΕΕ (2000) (23%) (31%) (46%) (100%) % κάλυψης = 60% = 61% = 38% = 50% Μ.Ο. ΕΕ (2000) Επίσης, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΟΣΑ (2005) για το 2002 η κρατική δαπάνη ανά µαθητή-φοιτητή στην Ελλάδα έφθασε τα 4.136USD (3.803 USD, USD και USD στην πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση αντίστοιχα), αισθητά χαµηλότερη από τον µέσο όρο των χωρών- µελών του ΟΟΣΑ, που ήταν USD (5.313 USD, USD και USD στην πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση αντίστοιχα). Ακόµη, τα νεότερα στοιχεία της Eurostat ( ) αφορούν τις δηµόσιες και ιδιωτικές δαπάνες ανά φοιτητή το έτος 2002 για 22 από τα 25 κράτη-µέλη (δεν υπάρχουν στοιχεία για το Λουξεµβούργο, την Εσθονία και την Ουγγαρία). Στον Πίνακα 3.1ΣΤ εµφανίζονται στην 1 η στήλη οι δαπάνες ανά φοιτητή σε Μονάδες Αγοραστικής ύναµης (ΜΑ ) και στη 2 η στήλη δίνεται το ποσοστό που αντιπροσωπεύει στο κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑ η ανά φοιτητή δαπάνη σε ΜΑ στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και αποτελεί το κριτήριο κατάταξης των κρατών-µελών της Ε.Ε. Είναι αξιοσηµείωτο, επισηµαίνει ο ρεττάκης (2006), ότι ακόµη και τα 8 κράτη-µέλη (Πορτογαλία, Σλοβενία, Μάλτα, Τσεχία, Σλοβακία, Πολωνία, Λιθουανία, Λετονία), που είχαν το 2002 χαµηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑ από την Ελλάδα, δαπάνησαν περισσότερα ανά φοιτητή σε ΜΑ για την τριτοβάθµια εκπαίδευση. 74

8 Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. «25» ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1ΣΤ: απάνες για την τριτοβάθµια εκπαίδευση το 2002 Ανά φοιτητή δαπάνη σε ΜΑ Ως % του κατά κεφ. ΑΕΠ σε ΜΑ Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. «25» Ανά φοιτητή δαπάνη σε ΜΑ Ως % του κατά κεφ. ΑΕΠ σε ΜΑ Σουηδία ,1 Σλοβακία ,7 ανία ,5 Τσεχία ,6 Κύπρος ,0 Λιθουανία ,0 Μάλτα ,1 Ισπανία ,7 Ολλανδία ,9 Λετονία ,9 Πολωνία ,4 Γαλλία ,0 Φινλανδία ,2 Ιταλία ,3 Ην. Βασίλειο ,7 Ιρλανδία ,4 Βέλγιο ,0 Πορτογαλία ,7 Γερµανία ,4 Ελλάδα ,9 Αυστρία ,4 Ε.Ε ,1 Σλοβενία ,2 Από τα παραπάνω διαπιστώνουµε ότι επαναλαµβάνεται η εικόνα των δαπανών της παιδείας, µε διαφορετική µορφή, αφού τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα αυξάνει τις δαπάνες απόλυτα και ποσοστιαία στο σύνολό τους, στην Πρωτοβάθµια και στη ευτεροβάθµια εκπαίδευση, αλλά τις µειώνει στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα θέµα που γενικότερα χρειάζεται περαιτέρω εξέταση. Ο Παπακωνσταντίνου (2003, σ. 86) σηµειώνει ότι παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, σε διεθνές επίπεδο, η ανάπτυξη µεθόδων και µοντέλων αξιολόγησης όχι του συνόλου των εκπαιδευτικών συστηµάτων (του συνόλου των βαθµίδων), αλλά ειδικά της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Αυτό συµβαίνει επειδή η τριτοβάθµια εκπαίδευση, λόγω της «αυτοτέλειας» που διαθέτει, προσφέρεται για πιο αξιόπιστη αξιολόγηση. Οι προηγούµενες αναφορές στο συγκριτικό µέγεθος των ποσών που διατίθενται για την παιδεία είναι η µια µόνο πλευρά του θέµατος, στην οποία όλοι συνήθως αναφέρονται. Όπως χαρακτηριστικά είχε σηµειώσει ο Κουτσουµάρης (1981, σ. 12), δεν είχε εξετασθεί σοβαρά µέχρι τότε πόσο αποδοτικά δαπανώνται τα ποσά αυτά. Μήπως αναλίσκονται, όπως είναι σχεδόν βέβαιο, κατά το µέγιστο µέρος τους, σε αποδοχές και λοιπές καταναλωτικές δαπάνες συντηρήσεως ενός προσωπικού διδακτικού και διοικητικού - επιφορτισµένου µε σωρεία γραφειοκρατικών υποθέσεων και διαδικασιών που µειώνουν την παραγωγικότητά του; 75

9 Ο Παπακωνσταντίνου (2003, σ. 111) θέτει ένα σχετικό µε την ανάλυση των στοιχείων ερώτηµα, που αναφέρεται στο αν η χρηµατοδότηση του εκπαιδευτικού συστήµατος γίνεται µε βάση την εκτίµηση του κόστους λειτουργίας το οποίο εξασφαλίζει τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών ή αν η χρηµατοδότηση πραγµατοποιείται µε βάση τη γενικότερη δηµοσιονοµική πολιτική που ακολουθεί η χώρα. Ο τρόπος κατανοµής των πιστώσεων µέσα στο ΑΕΙ, εξηγούν οι Ψαχαρόπουλος, Καζαµίας (1983, σ. 48), γίνεται, µετά από «διαβουλεύσεις» µε τις σχολές, από τον πρύτανη. Ο πρύτανης συνήθως, όπως τους αναφέρθηκε στις συνεντεύξεις, πριµοδοτεί τη σχολή του. Από το γεγονός αυτό και άλλα, παρόµοιας φύσης, προέρχεται το «εθιµικό», που ισχύει σε µερικά ΑΕΙ, της εκλογής του πρύτανη από διαφορετική σχολή κάθε φορά, ώστε κυκλικά όλες οι σχολές να παίρνουν το µερίδιό τους από την «πίττα». Παράλληλα, ο Παπακωνσταντίνου (2003, σ. 112) οδηγείται στο συµπέρασµα ότι η χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης ακολουθεί περισσότερο την αύξηση του τιµαρίθµου στη δηµοσιονοµική και οικονοµική πολιτική, παρά την πορεία των αναγκών του δηµόσιου σχολείου και Πανεπιστηµίου. Πρόσφατα συντάχθηκε από το Εθνικό Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ) η «Ετήσια Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα 2003» (Έκδοση Υπουργείου Ανάπτυξης), που θέτει άξονες δεικτών σε συγκριτική βάση αξιολόγησης µε αντίστοιχους άξονες δεικτών χωρών που επελέγησαν βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων (2004, σ. 43): Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία, ως χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας Φινλανδία, ως χώρα της Βόρειας Ευρώπης, που καταλαµβάνει υψηλές θέσεις ανταγωνιστικότητας στις διεθνείς κατατάξεις Ιταλία, ως µεσογειακή χώρα µέσης κατάταξης Ολλανδία, ως ανταγωνιστική χώρα της Βορειοδυτικής Ευρώπης Ουγγαρία, ως χώρα της Κεντρικής Ευρώπης µε ισχυρή ανάπτυξη Το κατ αρχήν συµπέρασµα (2004, σ. 23) των δεικτών ανταγωνιστικότητας για την εκπαίδευση είναι ότι η Ελλάδα υστερεί σε δαπάνες για την εκπαίδευση, τόσο σε απόλυτα µεγέθη (ετήσια δαπάνη ανά µαθητή), όσο και σε σχετικούς όρους (δηµόσια δαπάνη σε εκπαιδευτικούς οργανισµούς ως ποσοστό % του ΑΕΠ) και προτείνεται η αύξηση των δαπανών για την παιδεία, µε παράλληλη φροντίδα για τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους. 76

10 Γενικά, όλες οι προσεγγίσεις αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήµατος, κατά τον Παπακωνσταντίνου (2003, σ. 90), επιδιώκουν να κατασκευάσουν ένα «σύστηµα δεικτών» και ορισµένες φορές να µοντελοποιήσουν τη διαδικασία αξιολόγησης µε την τυποποίηση των επί µέρους διαδικασιών συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης των στοιχείων λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήµατος. Οι προσεγγίσεις της αξιολόγησης διαφοροποιούνται ανάλογα µε το στόχο που έχουν ή τα ερωτήµατα που τίθενται και µπορεί να αφορούν : α. Τα αποτελέσµατα της οργάνωσης των εκπαιδευτικών συστηµάτων, β. Τη στρατηγική σηµασία των ανθρώπινων πόρων που συµµετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, γ. Τα θεωρητικά µοντέλα λειτουργίας των σχολείων ως οργανισµών, δ. Την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων σπουδών ως συντελεστών παραγωγής, ε. Τα προβλήµατα που προκαλούνται από τη συγκέντρωση ή την αποκέντρωση των εκπαιδευτικών οργανισµών, στ. Τα προβλήµατα της ισότητας στην εκπαίδευση, ζ. Τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα της διοίκησης. Η παρούσα διατριβή επηρεάζεται έµµεσα από τα περισσότερα προαναφερθέντα ερωτήµατα, αλλά προσεγγίζει άµεσα το τελευταίο ερώτηµα (στόχο). Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πλαίσιο της εναρµόνισης των εκπαιδευτικών συστηµάτων των κρατών µελών της - η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της για την ποιότητα στην εκπαίδευση πιστοποίησε δεκαέξι τοµείς προτεραιότητας µε τη δηµιουργία αντίστοιχων δεικτών. Ο Παπακωνσταντίνου (2003, σ. 95) συµπεραίνει ότι η ελλιπής προσέγγιση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών συστηµάτων φαίνεται από το γεγονός ότι η λίστα των δεικτών που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναφέρεται στην εκτίµηση της ποιότητας των τριών βασικών τοµέων εκπαιδευτικής δραστηριότητας, που είναι η διδασκαλία, η έρευνα και η διαχείριση των µονάδων ή των συστηµάτων. 77

11 Με τη σειρά του, ο Ψαχαρόπουλος (1999, σ. 82) παρατηρεί ότι µε µεγάλη και σηµαντική διαφορά, η ποιότητα των Πανεπιστηµίων έπεσε στην Ευρώπη και ανέβηκε στις Ηνωµένες Πολιτείες. Το ερώτηµα είναι, γιατί; Μια πιθανή απάντηση θα ήταν, ότι η Αµερική είναι πιο πλούσια χώρα από τις Ευρωπαϊκές, και, εποµένως, µπορεί να διαθέτει περισσότερους πόρους στην εκπαίδευση. Αλλά, το ποσοστό του ΑΕΠ που διατίθεται στην εκπαίδευση δε διαφέρει πολύ µεταξύ των δύο ηπείρων. Μάλιστα, η ανία, η Φινλανδία και η Σουηδία δαπανούν περισσότερα από τις Ηνωµένες Πολιτείες για εκπαίδευση. Τα στοιχεία αυτά υπογραµµίζουν το γεγονός ότι, η ποιότητα της εκπαίδευσης δεν εξαρτάται από τις εισροές χρηµάτων σε αυτή. Αντίθετα, εξαρτάται από τις πηγές που προέρχονται τα χρήµατα και τον τρόπο που διαχειρίζονται και δαπανώνται. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, επισηµαίνουν επί µια εικοσαετία οι Ψαχαρόπουλος, Καζαµίας (1983, σ. 46) ότι είναι αναγκαίες οι συστηµατικές και συνεχείς συσχετίσεις οικονοµίας και παραγωγής «πανεπιστηµιακά» εκπαιδευµένου δυναµικού, διαφορετικά δεν έχει νόηµα ο numerus clausus των εισαγωγικών εξετάσεων στα ΑΕΙ. ηλαδή, είτε ανοίγουµε τις πόρτες των Πανεπιστηµίων σε όλους εκείνους που επιθυµούν πανεπιστηµιακή µόρφωση και αφήνουµε τις επιλογές να γίνουν στην αγορά εργασίας, είτε διερευνούµε τις δυνατότητες της οικονοµίας και προγραµµατίζουµε ορθολογικά τον αριθµό των εισακτέων κάθε χρόνο. Η µέχρι τώρα εκπαιδευτική πολιτική, αλλά και οι δυνατότητες επενδύσεων και δαπανών για την ανώτατη παιδεία, τείνουν στη δεύτερη λύση. Αυτή η εκπαιδευτική πολιτική, µεταξύ άλλων, έχει και ως αποτέλεσµα, κατά τον Ψαχαρόπουλο (1999, σ. 159) την έλλειψη κινήτρων για βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και από την πλευρά της προσφοράς υπηρεσιών (π.χ. Υπουργείο Παιδείας) και από την πλευρά της ζητήσεως (φοιτητών). Χαρακτηριστικό παράδειγµα έλλειψης κινήτρων από την πλευρά της προσφοράς υπηρεσιών, αποτελούν και τα στοιχεία που αξιοποιούµε µέσω του τµήµατος Στατιστικής του ΥΠΕΠΘ σχετικά µε τα ποσοστά % συµµετοχής του αριθµού των φοιτητών και των µελών ΕΠ των τριών µεγάλων Οικονοµικών Πανεπιστηµίων στους αντίστοιχους συνολικούς αριθµούς των ελληνικών Πανεπιστηµίων, και συνοψίζουµε στον Πίνακα 3.1Ζ: 78

12 ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1Ζ : % Συµµετοχής αριθµού φοιτητών - µελών ΕΠ Ακαδ. έτη Πληθυσµός ΟΠΑ ΠΑΜΑ ΠΑΠΕΙ Σύνολα Φοιτητές 5,14 4,69 4,82 14,65 ΕΠ 1,50 0,86 1,40 3, Φοιτητές 4,22 4,29 5,55 14,06 ΕΠ 1,22 0,68 1,00 2, Φοιτητές* 3,15* 2,53* 3,88* 9,56* ΕΠ 1,58 0,97 1,51 4, Φοιτητές 7,75 3,88 5,86 17,49 ΕΠ 1,79 1,23 1,89 4, Φοιτητές 7,66 3,44 6,98 18,08 ΕΠ 1,89 1,56 1,70 5, Φοιτητές 6,49 4,11 7,01 15,23 ΕΠ 2,41 1,84 1,71 5, Φοιτητές 6,74 3,77 5,45 15,96 ΕΠ 1,94 2,07 1,76 5, Φοιτητές 6,96 3,86 5,73 16,55 ΕΠ 2,12 1,89 1,89 5,90 * εν περιλαµβάνονται οι «λιµνάζοντες» φοιτητές Στον παραπάνω πίνακα 3.1Ζ, ο αριθµός των φοιτητών στα τρία µεγάλα Οικονοµικά Πανεπιστήµια, καλύπτει ένα ποσοστό 14-18% του συνολικού πληθυσµού φοιτητών όλων των ελληνικών Πανεπιστηµίων. Ο αντίστοιχος αριθµός των µελών ΕΠ καλύπτει ένα ποσοστό 3-6% του συνολικού πληθυσµού όλων των µελών ΕΠ των ελληνικών Πανεπιστηµίων. Επί µια εικοσαετία οι διδάσκοντες στα τρία µεγάλα Οικονοµικά Πανεπιστήµια καλούνται να διδάξουν σε περίπου τριπλάσιο αριθµό διδασκοµένων σε σχέση µε το µέσο όρο ιδάσκοντες/ ιδασκόµενοι των ελληνικών Πανεπιστηµίων. Ένα µακροχρόνιο πρόβληµα προγραµµατισµού και διοίκησης που δηµιουργεί ανισότητα και σηµαντικό κενό (gap) συσχέτισης ποιοτικών δεικτών εκπαίδευσης, όπως παραστατικά εµφανίζεται στο σχήµα 3Α. 79

13 ΣΧΗΜΑ 3Α: ιαγραµµατική απεικόνιση % συµµετοχής αριθµού φοιτητών µελών ΕΠ στα 3 µεγάλα Οικονοµικά Πανεπιστήµια % 10 Τριπλάσιο % φοιτητών ως προς το % ΕΠ Φοιτητές ΕΠ Ακαδηµαϊκό έτος Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, εγκρίνονται από το ΥΠΕΠΘ ο ετήσιος αριθµός και η κατανοµή των εισακτέων, καθώς και οι προκηρύξεις πρόσληψης έκτακτου και τακτικού προσωπικού κατά σχολή και τµήµα. Παράλληλα, εγκρίνονται από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών προϋπολογισµοί που περιλαµβάνουν κονδύλια συγκεκριµένα κατά είδος εξόδων των ΑΕΙ. Όπως έχουν τονίσει σχετικά και οι Ψαχαρόπουλος, Καζαµίας (1983, σ. 47), µέσα σε αυτά τα πλαίσια και χωρίς τη δυνατότητα να µεταφερθούν ποσά από το ένα είδος εξόδων σε άλλα, γίνεται η κατανοµή χρηµάτων στις σχολές, έδρες, εργαστήρια κ.λπ. Τα προβλήµατα που δηµιουργούνται µε αυτόν τον τρόπο είναι πάµπολλα. Η δυσκαµψία της διαδικασίας έχει επιπτώσεις στη µακροχρόνια εξέλιξη, αλλά και στην καθηµερινή λειτουργία και απόδοση των ΑΕΙ. Το σηµαντικότερο πρόβληµα είναι η δυσκαµψία των διαδικασιών του δηµόσιου λογιστικού, το οποίο στην τωρινή µορφή και στον τρόπο λειτουργίας του χαρακτηρίζεται ως το περισσότερο ανασταλτικό στοιχείο στις διοικητικές διεκπεραιωτικές διαδικασίες της Ανώτατης Παιδείας. 80

14 Ο Βενιέρης (1998, σ. 469) συµπληρώνει ότι η εφαρµογή του απλογραφικού συστήµατος προς ικανοποίηση του δηµόσιου λογιστικού, µέσω του οποίου παρουσιάζονται µόνο οι ταµειακές συναλλαγές, δεν επιτρέπει την κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων που να αποτυπώνουν τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση των φορέων. Σηµειώνει, επίσης, ότι πολύ πρόσφατα έχει ξεκινήσει µια προσπάθεια ανάπτυξης κλαδικών λογιστικών σχεδίων για τα ΝΠ, προκειµένου να εφαρµοσθεί το διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα, ώστε να υπάρχουν οι προϋποθέσεις αντικειµενικής αποτύπωσης της οικονοµικής κατάστασής τους, καθώς και εξαγωγής συµπερασµάτων αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα µε την οποία διαχειρίζονται το δηµόσιο χρήµα που τους διατίθεται. 3.2 ηµόσιο Λογιστικό (Απλογραφία) Η Λογιστική παρέχει οικονοµικές, κατά κανόνα, πληροφορίες για την πραγµατοποίηση των στόχων σε κάθε οικονοµικό οργανισµό (π.χ. Πανεπιστήµιο) µε τη γνώση της οικονοµικής κατάστασής του, µε τη µέτρηση των αποτελεσµάτων δραστηριότητάς του και µε σκοπό τον ορθολογισµό στη διαχείριση των πόρων του και στη λήψη των αποφάσεών του. Η Λογιστική των ελληνικών ΝΠ, συµπεριλαµβανοµένων και των Πανεπιστηµίων, ανήκει στον κύκλο του ηµόσιου Λογιστικού και αποτελείται από το σύνολο των νοµικών κανόνων, µε τους οποίους ρυθµίζεται η χρηµατοδοτική διαχείριση των ΝΠ και ειδικότερα η διοίκηση των εσόδων και εξόδων µε την απλογραφική λογιστική τους απεικόνιση. Στο εισαγωγικό κεφάλαιο (παρ. 1.5) έγινε η αναφορά ότι, από όλα τα Ελληνικά Πανεπιστήµια υποχρεούνται να εφαρµόζουν παράλληλα, εκτός του Απλογραφικού, και το ιπλογραφικό λογιστικό σύστηµα (Π.. 205/1998). Επιπλέον, η διερεύνηση της δυνατότητας να παρέχονται αξιόπιστα γενικευµένα ερευνητικά αποτελέσµατα (παρ ) απαιτεί την επιλογή οµοιογενών οργανισµών, όπως είναι τα τρία µεγάλα Οικονοµικά Πανεπιστήµια στη χώρα µας. Πρόκειται για το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΟΠΑ), το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑ) και το Πανεπιστήµιο Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ). Περιλαµβάνουν συνολικά 27 ακαδηµαϊκά τµήµατα, εκ των οποίων τα 20 είναι κοινά ακαδηµαϊκά τµήµατα µεταξύ των 2 ή/και των 3 Πανεπιστηµίων (Πίνακας 3.3Β) και το µάθηµα «Χρηµατοοικονοµική Λογιστική» διδάσκεται στην πλειοψηφία αυτών των τµηµάτων. Κάθε ακαδηµαϊκή χρονιά υποδέχονται καθορισµένο αριθµό νέων φοιτητών από το ΥΠΕΠΘ (Πίνακας 3.3Β). Παρουσιάζουν δε, ορισµένα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά σχετικά µε τον αριθµό του απασχολούµενου προσωπικού (Πίνακας 3.2Α) για τη διδασκαλία των µαθηµάτων και για τη διοίκηση των Ιδρυµάτων. 81

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2Α: Αριθµός προσωπικού στα 3 µεγάλα Οικονοµικά Πανεπιστήµια Πανεπιστήµια Συνολικός Αριθµός Καθηγητών Συνολικός Αριθµός ιοικητικών ΟΠΑ ΠΑΜΑ ΠΑΠΕΙ Σύµφωνα, λοιπόν, µε το Π.. 205/1998, η χρήση 1999 θα ήταν η τελευταία χρήση που θα εφαρµοζόταν µόνο το απλογραφικό λογιστικό σύστηµα. Κατά την εφαρµογή του για τη σύνταξη της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης του Οργανισµού (Πανεπιστηµίου), κατ αρχήν στο υπόλοιπο ταµείου της προηγούµενης χρήσεως προστίθενται τα πραγµατικά έσοδα της χρήσεως και στη συνέχεια αφαιρούνται τα πραγµατικά έξοδα της χρήσεως για να προκύψει το υπόλοιπο ταµείου της χρήσεως. Τα σχετικά δεδοµένα της χρήσεως 1999 για τα 3 Πανεπιστήµια (σε εκατ. δρχ.) είναι τα ακόλουθα: ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2Β: Απλογραφικά δεδοµένα στα 3 µεγάλα Οικονοµικά Πανεπιστήµια Πανεπιστήµια Ταµ. υπόλοιπο + Έσοδα Έξοδα 1999 = Ταµ. Υπόλοιπο 1999 ΟΠΑ ΠΑΜΑ ΠΑΠΕΙ Στο απλογραφικό λογιστικό σύστηµα, οι τέσσερις προαναφερθέντες παράγοντες (πίνακας 3.2Β), µε τον κατάλληλο χειρισµό δηµιουργούν τον «ισολογισµό ταµειακής διαχείρισης», όπου οι δύο πρώτοι παράγοντες προστίθενται και µεταφέρονται στην αριστερή πλευρά (Χρέωση/Ενεργητικό) και οι άλλοι δύο παράγοντες προστίθενται και µεταφέρονται στη δεξιά πλευρά (Πίστωση/Παθητικό). Για παράδειγµα, ο σχετικός «ισολογισµός» του ΠΑΠΕΙ απεικονίζεται µέσω της ισότητας: εκ.δρχ. = εκ.δρχ. Αυτή η διαδικασία αντιστοιχεί µε την παρουσίαση των καταχωρήσεων του λογαριασµού «ταµείο», όπου στο λογιστικό βιβλίο «καθολικό» ενηµερώνεται (τηρείται) σύµφωνα µε το διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα. Για τη χρήση 1999, το Πανεπιστήµιο Πειραιώς (ΠΑ.ΠΕΙ.) επελέγη πιλοτικά (πειραµατικά) για την εφαρµογή του ιπλογραφικού συστήµατος (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο ΝΠ ) µε προοπτική να εξαπλωθεί η παράλληλη τήρησή του σε όλα τα Πανεπιστήµια της χώρας από τη χρήση Όµως, πολλά Πανεπιστήµια, µεταξύ των οποίων το Ο.Π.Α. και το ΠΑ.ΜΑ., λόγω πληθώρας προβληµάτων, δεν έχουν εφαρµόσει ακόµη τη συγκεκριµένη υποχρέωση. 82

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

-Θεοδοσιάδου Χριστίνα, Α.Μ. 13746 -Καγιαβάς Λάμπρος, Α.Μ. 13683. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γκούμας Σπυρίδων. Σ.Δ.Ο. Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Λογιστικής,

-Θεοδοσιάδου Χριστίνα, Α.Μ. 13746 -Καγιαβάς Λάμπρος, Α.Μ. 13683. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γκούμας Σπυρίδων. Σ.Δ.Ο. Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Λογιστικής, ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 «Η μετάβαση από το Απλογραφικό Σύστημα του Δημόσιου Λογιστικού στο Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα και η συλλειτουργία τους στον Δημόσιο Τομέα.» («The transition

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Βασίλης Θ. Ράπανος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών 28-11-2012 1 Μέτρα ή μεταρρύθμιση Στην περίοδο της μεταπολίτευσης έγινε μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου &

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & η συμβολή τους στην αντιμετώπιση του Ελληνικού χρέους» Στο ετήσιο 19 th Government Roundtable του Economist

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Καθηγητής Αθιανός Στέργιος ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Γενικά Άρθρο 1.Γενικές Διατάξεις Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΚΟΣΤΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗ Πάνος Πασιαρδής Πάρις Νεάρχου Νεοφύτα Έµπορα

Διαβάστε περισσότερα

1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος (δαπάνης) της

1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος (δαπάνης) της Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Πέµπτη, 19 Νοεµβρίου 2015 Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ...xiii ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ...xv ΠΡΟΛΟΓΟΣ...xvii ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική T.E.I Κρήτης, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και στην Ελεγκτική Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 ΖΗΣΗΣ Β., Ph.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) 1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) Διεθνείς & εθνικές βάσεις δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Κυριάκος Φιλίνης Συνέδριο με θέμα: Διάσπαση και Αποκλεισμός: Κατανοώντας και Ξεπερνώντας τις Πολύπλευρες Επιπτώσεις της Κρίσης» Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015 Στόχος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση :

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση : 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα: Εισαγωγή στη Λογιστική Καθηγητής : Κωνσταντίνος Ελευθερίου Διδάσκων: Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ»

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» «To άρθρο αυτό έχει παραχθεί με την οικονομική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

παραγωγής 3 Συντελεστές της

παραγωγής 3 Συντελεστές της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Α Το µάθηµα των Οικονοµικών στοχεύει να προσφέρει στους µαθητές της Α' Λυκείου γενικές, απλές και προκαταρκτικές γνώσεις στον ευρύτερο τοµέα των οικονοµικών της καθηµερινής µας ζωής. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Συστημάτων Π.Κ. Ιούλιος 2014 Δημιουργικότητα+ Επιστήμη= Δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Με βάση το Nόµο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Copyright ΚΕ ΚΕ: Παρατηρητήριο Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΕΤΑΑ

Copyright ΚΕ ΚΕ: Παρατηρητήριο Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΕΤΑΑ - 1 - Αθήνα 2011 Copyright ΚΕ ΚΕ: Παρατηρητήριο Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΕΤΑΑ ΣΤ Αναθεωρηµένη Έκδοση Επιµέλεια: Μαρίνος Σκολαρίκος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc Στατιστικής, Υπεύθυνος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών. Οικονομικά της Εκπαιδευσης. Ακαδημαικό έτος 2013-2014. Διδάσκων: Νίκος Γιαννακόπουλος

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών. Οικονομικά της Εκπαιδευσης. Ακαδημαικό έτος 2013-2014. Διδάσκων: Νίκος Γιαννακόπουλος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών Οικονομικά της Εκπαιδευσης Ακαδημαικό έτος 2013-2014 Διδάσκων: Νίκος Γιαννακόπουλος Εισαγωγικά Οικονομική επιστημη και εκπαίδευση Τα οικονομικά της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Οι Howenstine και Zeile (1992) ανακαλύπτουν μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και του συνόλου των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Για Ενα Νέο Μισθολόγιο: Πλαίσιο Διαλόγου

Για Ενα Νέο Μισθολόγιο: Πλαίσιο Διαλόγου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Για Ενα Νέο Μισθολόγιο: Πλαίσιο Διαλόγου 30 Σεπτεμβρίου 2010 Περιεχόμενο I. Εξέλιξη μισθολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 1:Παρουσίαση ΔΛΠ-ΤΕΙ Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Π. Γαβρόγλου, PhD

Σταύρος Π. Γαβρόγλου, PhD «Μισθοί και παραγωγικότητα της εργασίας: ανταγωνιστικά μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας» Σταύρος Π. Γαβρόγλου, PhD Διευθυντής Ενεργητικών Πολιτικών & Διεθνών Δικτύων, ΕΙΕΑΔ Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στην νέα πραγματικότητα)

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στην νέα πραγματικότητα) Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στην νέα πραγματικότητα) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αλέξανδρος Δαβαρίας 1, Θωμάς Λάζαρης 2 Μέχρι σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ m134

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ m134 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ m134 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2004 & 2008)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2004 & 2008) Έργο : ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2004 & 2008) Πηγές ερευνητικών δεδομένων : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Υποχρέωση διενέργειας απογραφής 1.Νόμος 4172/ 2013 Τον Ιούλιο του 2013 η εθνική αντιπροσωπεία ψήφισε ένα νέο φορολογικό νόμο, τον Ν.4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013,

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Αναστρέφεται η απαξίωση; ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. Χαράλαμπος Μ. Μουτσόπουλος. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Αναστρέφεται η απαξίωση; ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. Χαράλαμπος Μ. Μουτσόπουλος. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αναστρέφεται η απαξίωση; ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Χαράλαμπος Μ. Μουτσόπουλος Παθολογική Φυσιολογία Ιατρική Σχολή Οκτώβριος 2013 ΑΠΑΞΙΩΜΕΝΟ ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ Οι εξειδικευµένες υπηρεσίες που µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Εισαγωγή Θεσµικό πλαίσιο - Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα