CP DE-GRUNDTVIG-G1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "229564-CP-1-2006-1-DE-GRUNDTVIG-G1"

Transcript

1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΑΛΙΑ ΚΑΙ Σύνδεσµος Εκπαίδευσης Κλείτου Συµεωνίδη συµβολαίου Αριθµός Τίτλος Ενηλίκων Κύπρου προγράµµατος Επαγγελµατική Βασική Ανάπτυξη στον αλφαβητισµό και πρόγραµµα Βασικά για Εκπαίδευση εκπαιδευτών προγράµµατος χρηµατοδότης Συντονιστής Ερευνητικό Ευρωπαϊκό και Ηµεροµηνία Συνεργάτης Ιστοσελίδα έκδοσης Σύνδεσµος Ιούλιος Εκπαίδευσης Λευκωσία Ενηλίκων Κύπρου , CP DE-GRUNDTVIG-G1 modules TRAIN Socrates Grundtvig 1 Deutsches Institut fur Erwachsenenbildung (DIE) Monika Troster

2 Γενικές Πολιτική Εισαγωγή Σηµαντικά Κυβερνητική Ανάπτυξη 1 Αρχές Η Το εξιότητες Καλές Προβλήµατα Συµπεράσµατα Βιβλιογραφία Πληροφορίες του Αλφαβητισµού και Βασικής Εκπαίδευσης ιδασκαλία Στοιχεία Πρόβληµα Επιτυχίας Στρατηγική Αλφαβητισµού και Βασικής Εκπαίδευσης 5 5 Πρακτικές και και της Ικανότητες Βασικής Εκπαίδευσης 5 Εισηγήσεις Προκλήσεις των Οµάδες Εκπαιδευτών Προτεραιότητας αλφαβητισµού των Κάθε το πληροφοριών επικοινωνία συγγραφέα πρέπει δεν έχει να ευθύνη αναφέρει που και ή έκδοση ότι περιέχονται για η ότι οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή σε η κάθε ευθύνη µορφή αυτή βαρύνει Επιτροπή χρήση την και έκδοση 1 µέσο, σ

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκπαιδευτών των Ο εκπαίδευσης έκθεση µελετητής αρχών θα και των µελετήσει στην των προσπαθειών Ουαλία βασική υπηρεσιών την εντυπωσιάζεται πολιτική για την επαγγελµατική και αναγκαιότητα την για στρατηγική την µεγάλη ανάπτυξη της της καλύτερης αφοσίωση στον κυβέρνησης τοµέα κατάρτισης και της αποφασιστικότητα της βασικής Ουαλίας των για 1 Οι λειτουργούν βασικών τους κατάρτιση την πληροφορίες εκπαιδευτές των εκπαιδευτών µείωση θα παρουσιαστούν του αναλφαβητισµού οι ικανότητες Η έκθεση τις προσπάθειες και θα εξετάσει δεξιότητες που το που πρόβληµα αναλαµβάνονται απαιτούνται των για από άλλα στην που βασικής Ουαλία περιέχονται από εκπαίδευσης για την πληροφορίες στην κατάρτιση έκθεση και αλφαβητισµό διαδικτύου όσων προέρχονται εργάζονται και και από τα στον ερευνητές κυβερνητικές βασικά στο που από εκπαίδευση. πρόληψη, αλφαβητισµού. δεξιοτήτων, modules αλφαβητισµό. εκδόσεις, πηγές, σώµατα, θέµα.

4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ικανοποιητικά Ουαλία στοχεύει ΑΝΑΠΤΥΞΗ επίπεδα στην ΒΑΣΙΚΗΣ «Κοινωνία ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ Η Υπουργός ώστε Παιδείας όλοι οι κάτοικοι της ΚΑΙ Ουαλίας να βρίσκονται θέτει την σε 2 είναι πολιτική των άλλος και αναφέρει ότι εκατοµµύρια θα διατεθούν επόµενα τρία χρόνια για αδυναµίες την παιδιών επίπεδο στρατηγική παιδιών βασικός σηµαντικός Ι για τόσο στη µάθηση που στόχος βασική στη βασικών τελειώνουν γλώσσα πριν όπως δεξιοτήτων εισαχθούν και Ακόµα όσο το η ηµοτικό και µείωση η στο στην µείωση ώστε ηµοτικό του όλοι όσων αριθµού αδυναµίες οι κάτοικοι είναι εγκαταλείπουν των Η προετοιµασία ενηλίκων να βρίσκονται Η τη µείωση που Μέση όλων παρουσιάζουν πάνω του Εκπαίδευση των αριθµού είναι από το 2.1 Μάθησης», αλφαβητισµού. 0 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ επίπεδο διδασκαλία το Υπουργός είναι έτοιµο σηµειώνει και τώρα ότι το όλοι εγχειρίδιο οι εκπαιδευτές κατάρτισης και στις άλλοι βασικές που εµπλέκονται δεξιότητες στη στο Αριθµητική. στόχος. Η Εθνικό δεύτερη Σύντοµα βασικής η εκπαίδευσης επιµόρφωση στα των άτοµα εκπαιδευτών θα στον µπορούν αλφαβητισµό να διδάσκουν θα ενισχυθεί µε µεγάλη στόχος. Μια Υποστηρικτικό ΣΤΟΙΧΕΙΑ πρόγραµµα για συνεχή επαγγελµατική εκπαίδευση. Τα στρατηγική για τις βασικές δεξιότητες περιέχει µερικά σηµαντικά νέα επιτυχία. Μια της αναγνώριση νέα πολιτικής ολική αλληλεπιδρούµενη προγράµµατα προσέγγιση για της την σηµασίας σχεδιάζονται Κοινωνία που πολιτική στηρίζεται των προωθείται βασικών ώστε σε να δεξιοτήτων είναι οριζόντια ώστε ευέλικτα όσοι ως θέµατα έχουν αναπόσπαστο και χαµηλές ελκυστικά και οµάδες µέρος στους ανάπτυξη στοιχεία: Σηµαντικές Οσοι δεξιότητες εργάζονται έρευνες θα άτοµα βοηθήσουν χαµηλής να µόρφωσης επιλέγονται θα 10 και τυγχάνουν διατηρούνται πολύπλευρης 10 οι καλές ατόµων. Μάθησης. µαθητευόµενους. ωφελούνται. επιµόρφωσης. πρακτικές. Η

5 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ κατέχουν Νέοι στόχοι το έως επίπεδο το αλφαβητισµού το των και εργαζοµένων το το ενηλίκων επίπεδο πρέπει να Η «µορφωµένη Ολα τα σχολεία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ θα είναι διατηρήσουν στο κέντρο τα της σταθµισµένα ποιοτικά Εχει επίπεδα στόχους βασικών 2010, 1 55% 1 Αριθµητικής. Ο Λιγότεροι µαθησιακά Ολα δεξιοτήτων. αριθµός τα παιδιά των νέοι προβλήµατα ενηλίκων παιδιών πρέπει µαθητές να που θα της µε προετοιµάζονται αποφοιτούν χαµηλές υποχρεωτικής βασικές του για εκπαίδευσης ηµοτικού δεξιότητες τη µάθηση Σχολείου µε πρέπει πριν µαθησιακά εισέλθουν να µε µειωθεί σοβαρά στο 2.3 κοινωνία» στρατηγικής. ηµοτικό. ιδέες Η υλοποίηση νέα στρατηγική θα στρατηγική Να ενδυναµώσει είναι υπερπηδήσει των της πιο ευέλικτη περιόδου θα πάνω διαφωτίσει τις τα προσπάθειες και εµπόδια να προσαρµοστεί ακόµα Πολλά που για έφερε περισσότερο δεν υπόσχεται µαθησιακά επιτρέπουν ενθαρρυντικά πιο εύκολα η την νέα σηµαντική στρατηγική στη αποτελέσµατα λύση θα δώσει στην νέες µειωθεί. προβλήµατα. σηµαντικά στόχων προβληµάτων. πρόοδο. κοινωνία, ελλείµµατα. 80%

6 όπου Βασισµένη ΑΡΧΕΣ παρουσιάστηκαν ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ στα Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ τυγχάνουν οργανισµοί εµπλοκή Θα βρίσκεται στη προηγούµενα µεγαλύτερης εργοδοτουµένων βασική πιο αδυναµίες κοντά χρόνια αναγνώρισης στους και οργανισµούς η νέα Οι στρατηγική τοπικές που εκπαιδευτικές έχουν θα δώσει µεγάλες έµφαση εµπειρίες οι σε περιοχές για 3 και τα επίπεδα οι εθελοντικοί συνεργασίας οργανισµοί θα θα 3.1 εκπαίδευσης Η ενηµέρωση Θα οικονοµική υπάρχουν στρατηγική εισαγάγει είναι µε εγρήγορση άλλες καλύτερα θ α διαποτίζει στρατηγικές των συστήµατα πολιτών όλα όπως τα όπως σχετικά αυτές και για η ποιότητα την της την προσφερόµενης Συνεργασίες θα την εκπαίδευση. Αρχές, εργοδοτών, κτλ. αυξηθούν. Βελτίωση Μεγαλύτερο Καλύτερος προγράµµατα αναγκαιότητας το ενηµέρωση πρόβληµα της συντονισµός δίκτυο της είναι ποιότητας δεν των χαµηλής βρίσκεται µια βασικών προγραµµάτων της εκπαίδευσης σε δεξιοτήτων µαθησιακών ικανοποιητικό όπως σε όπως και πάρα νέων και πολλά για ευέλικτων τα Πολλοί προσφερόµενα µορφών Η δεν προβολή γνωρίζουν της προγράµµατα. υγεία, κοινότητα, ανάπτυξη. έρευνας. προτεραιότητες. επίπεδο. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ άτοµα. Πρόσφατη µελέτη για τις βασικές δεξιότητες του ενήλικα πληθυσµού της Ουαλίας αναγκαιότητα. αναγκών. Επίπεδο Εισδοχής µάθησης. προσφοράς % 7% 2 3% 20% 3 18% 26% 1 37% 25% 2+ 38% 22% Η παρουσιάζει τα πιο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ κάτω:

7 Επίπεδο Εισδοχής κοινά επαναλαµβανόµενης γλώσσας Αποκτά Κατανοεί Ανάγνωση σύµβολα πληροφορίες σύντοµα από Κατανοεί Αριθµητική αριθµούς πληροφορίες δίδονται από και που Επίπεδο Εισδοχής σύντοµα δυσνόητα σύντοµα µη 1 κείµενα, καθηµερινές Αποκτά Κατανοεί πληροφορίες µε από Κατανοεί σύµβολα. Επίπεδο πληροφορίες από 2 διάφορα διαφόρου Κατανοεί σύντοµα εκτάσεως κείµενα σε χρησιµοποιούνται Κατανοεί µαθηµατικές πληροφορίες διαφορετικούς που µε σχεδιαγράµµατα. χρησιµοποιούνται που για κείµενα. 3 ακρίβεια. αριθµούς, σύµβολα, πηγές. σχεδιαγράµµατα, Επίπεδο διαφορετικούς σκοπούς και έχει πολυπλοκότητας κειµένων Κατανοεί διαφορετικής µια σειρά µε ευχέρεια πληροφοριών σύµβολα επιλογής αριθµούς από τρόπους. 1 διαφορετικούς Κατανοεί µαθηµατικές χρησιµοποιούνται που για θέµατα. Η Γύρω κατάσταση στην βρίσκονται Ουαλία (περίπου σε σύγκριση στο επίπεδο ατόµων µε την στην Αγγλία δεν βρίσκονται είναι χειρότερη σκοπούς να πληροφορίες συγκρίνει στο επίπεδο στη και βασική µπορεί σχετικές και κτλ. 2 ακρίβεια. 1 1 Αριθµητική. εκπαίδευση. στους δεν 0, ,000 (53%) 25% 16-65)

8 Στο σχολικό σύστηµα η κατάσταση Αλλά ακόµα και στην ηλικία των εκπαιδευτές Ερευνα οµιλία εισέρχονται έρευνα στα και που µια έδειξε στο έχουν µεγάλη διεξήγαγε ηµοτικό ότι χαµηλά οι οµάδα δάσκαλοι ο στην οργανισµός Σχολείο επίπεδα παιδιών γλώσσα προσχολικής χωρίς βρίσκεται βασικών Ουαλίας να έχουν ηλικίας κάτω δεξιοτήτων και τις από δηλώνουν απαιτούµενες στην έδειξε επίπεδο πως ότι που δεξιότητες πολλοί τα παιδιά θα έπρεπε στην βελτιώνεται. 11 ετών, (23% Αγγλικά, 23% 22% Αριθµητική). επιµορφωτές Μέσα κατανόηση. ιαπροσωπικές από ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ τη αλφαβητισµού ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Βιβλιογραφία φαίνονται και βασικής οι βασικότερες δεξιότητες που απαιτούνται από τους προσόντων. Ικανότητα Να Προσωπικές έχει αγάπη σχέσεις να για αξίες λύει προωθεί εργασία και πάθος συνεργασίες µε για οµάδες την εργασία εκπαίδευσης. α) Πως εξιότητες Ηγετικές Οικοδόµηση Ανάλυση δεξιότητες τοπικών οµάδας διεύθυνσης αναγκών του. εξιότητες µανθάνουν εξιότητες Κίνητρα ενηλίκων οι επικοινωνίας ενήλικες για µάθηση προβλήµατα. β) διοίκησης, Τεχνικές Θεωρίες µάθησης ιδασκαλία υναµική Ικανότητα µεθοδολογίας Συµβουλευτική οµάδα Παρουσίαση Ετοιµασία στη διδασκαλία να εργαστηρίων νέας µαθήµατος διδάσκει τεχνολογίας ενηλίκων γ) δ) ε) Η

9 Η κυβέρνηση της Ουαλίας και οι ΚΑΛΕΣ υπεύθυνες ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ αρχές για να προάγουν την επαγγελµατική αποδοτική εργαστούν «Πιστοποιητικό βασίζεται ανάπτυξη σε όσων δύο διδάσκουν Επιπέδου στη στη βασική διδασκαλία βασικής έχουν αναπτύξει Το το πρόγραµµα 5 Ενότητα Κίνητρα µάθησης µε σε ενήλικες ενότητες ετοιµασία και καλύπτει δίνει στους τα εκπαιδευτικούς κίνητρα για τις απαραίτητες τα εµπόδια πληροφορίες στη για να κινήτρων Αναγνώριση Θεωρίες µάθησης µαθηµάτων της ενηλίκων για εκπαίδευση, 3» ανδραγωτική κακές µάθησης Παιδαγωγική Συζήτηση εµπειρίες Καλές σε µικρές και και Φυλλάδιο ιαφάνειες ενήλικες στη και για νέοι εκπαίδευσης. modules. To module 1 µάθηση, µάθηση, µάθηση, κτλ. µανθάνουν Εµπόδια Πως στη οι Εξερεύνηση εµποδίων µάθησης των εµπόδια Μαθησιακός ρυθµός Συζήτηση για τα µαθησιακός περίπτωσης Μελέτες Ποιο είναι ο σου 1 οµάδες. µάθηση. Αλληλεπιδρούµενη τη προκαταλήψεων διαφορετικότητα για οµάδες συζήτηση Να δικές προκαταλήψεις εντοπίσουν τους σε µικρές τις σε προκαταλήψεων Παρουσίαση Αναγνώριση των κίνητρα. Ενότητα1 µάθησης. µάθηση. Ερωτηµατολόγιο: ενήλικες. Ενότητα Ρυθµοί πηγές µάθησης και συνδυασµό µαθησιακά προβλήµατα Εντοπισµός µαθησιακών αναγκών σε µε Εντοπισµός αναγκών µελέτης Εργασία σε µέσω µικρές Μελέτες Στάδια αξιολόγησης Εντοπισµός ρόλου περίπτωσης ρυθµός; 2 αξιολόγησης µαθησιακό της κύκλο του στον αξιολόγησης έννοια Συζήτηση οµάδες της για σε την παρουσίαση ιαφάνειες Μια εργαλεία Φυλλάδιο για των τους. διαγνωστικά δοκίµια σειρά από διαφανειών. 2 περίπτωσης. µαθητευοµένων. 3 αξιολόγησης, Ενότητα Αποτελέσµατα ραστηριότητες Πηγές

10 Ενότητα αποδοτικά µαθησιακά προγράµµατα Στοιχεία Οργάνωση παρουσίαση για µάθησης και αρχών µαθησιακού Εντοπισµός του των κύκλου Συζήτηση διευκόλυνση Οι στρατηγικές κατάλληλες για της µοντέλων αρχών παρουσίαση µάθησης και των µικρές αποδοτική διδασκαλία Παράγοντες συµβάλλουν οµάδες σε που στην µάθησης. σηµεία εντοπισµού Φυλλάδιο τα των Φυλλάδια εντοπισµό διάφορους ιαφάνειες ορισµούς σηµαίνει Φυλλάδιο για τι τη 20 δυσλεξικών. µάθηση. διαφορετικότητα.

11 πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΜΑ ΕΣ την κατάσταση ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ στη ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Εισδοχή Επίπεδο επίπεδο Αλφαβητισµός βασική εκπαίδευση στη 6 Ουαλία. προγραµµάτων Εντοπίζεται Ο στόχος Η έρευνα αριθµός του Επίσης σήµερα δείχνει Εθνικού σε των χρειάζεται ότι ελλειπής ενηλίκων Συµβουλίου περιφερειακό βελτίωση ποιοτική κάτω Στρατηγικής από προσφορά ο και συντονισµός εθνικό επίπεδο για για τις να όσων βασικές είναι ικανοποιήσει εµπλέκονται δεξιότητες τις στη ανάγκες είναι προσφορά το των επίπεδο 1 % 2 3% 3 18% 2 38% Τα Οι εργαζοµένων παραγωγή Στους εργατικές 1. χαµηλά τόπους και επίπεδα οµοσπονδίες για εργασίας ποιότητα βελτίωση βασικής υπάρχουν των έχουν των εκπαίδευσης δεξιοτήτων σηµαντικό χαµηλά συχνά επίπεδα ρόλο εµποδίζουν στον βασικών εντοπισµό δεξιοτήτων τα άτοµα και υποστήριξη να που εξέλθουν επηρεάζουν από την την 1 50,000 (25%) ενηλίκων. τοπικό, επίπεδο. περιθώριο ανεργία και την οικονοµική υποβαθµισµένες Μια µείωση Ερευνες άλλη της έδειξαν κατηγορία είναι οι περιοχές ότι πρώην ο ατόµων πιο κατάδικοι της ασφαλής που χρειάζεται τρόπος και όσοι να βοήθεια ζητούν καταπολεµηθεί και που σήµερα το έγκληµα βρίσκεται είναι µε στο τη υπηρεσιών. Ουαλίας που δεν µπορούν να δραστηριοποιηθούν Ακόµα όσοι ζουν στην σε τους. εξαθλίωση. είναι δεξιότητες Ερευνες Υπάρχουν κοινότητα επείγουσα έδειξαν λόγω άτοµα και δεν αν της ότι µε πρέπει αναλογισθούµε χαµηλής µαθησιακές η ανάγκη µείνουν µόρφωσής για δυσκολίες επαγγελµατική την στο πολυπλοκότητα και ανάπτυξη και τη Οι των διαφορετικότητα ανάπηροι λειτουργών έχουν αλφαβητισµού πολλές της οµάδας ανεργίας. εργασία. τους. αναπηρίες. περιθώριο. στόχου. Ο Αλφαβητισµός Επίπεδο1 32%

12 Υπάρχουν Υπάρχει Η ίδονται Ερευνα Σήµερα Υπάρχουν Οι Συνεργάτες Είναι Υπάρχει ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ κυβέρνηση πολλά της µέτρα Ουαλίας και είναι ενδιαφέρον δεσµευµένη για πρόληψη να προαγάγει και µείωση τη βασική του 7 έδειξε συνεργασία των στρατηγική ότι ατόµων πολλοί όσων είναι εκπαιδευτές εµπλέκονται δεν έχουν αλφαβητισµού στον ικανοποιητικά έχουν επίπεδα σχετικά χαµηλά εκπαίδευση. αναλφαβητισµού. µέτρα προσόντα την για να διδάσκουν εντυπωσιακή. εθελοντικοί απαραίτητη ώστε κίνητρα πολλοί οι εργαζόµενοι οργανισµοί ποιότητα σε ενήλικες στα πρέπει εργαζόµενοι να βρίσκονται να βοηθηθούν µε σε χαµηλά ιδρύµατα ικανοποιητικά προσόντα ενηλίκων και ώστε πρέπει να διατηρούν να ληφθούν αλφαβητισµό. και να 25% 16+ αλφαβητισµού. ενήλικες. σχολεία, πανεπιστήµια, γιατί τµηµάτων έδαφος αρκετό εκπαίδευσης έδαφος για καλύτερο ενηλίκων για την σύστηµα επιµόρφωση των πανεπιστηµίων εκπαιδευτών της ενηλίκων των προγράµµατα. επίπεδα. βασική υπάρχουν επείγον στα οι να οργανισµοί αρκετοί κυβερνητικά οι αυξηθούν εργοδοτικοί εκπαιδευτές νεολαίας τα προγράµµατα επίπεδα και συνδικαλιστικοί µε προσόντων χαµηλά πρέπει όπως να είναι των έχουν εκπαιδευτών οι µεγαλύτερη Αρχές Τοπικής οι εθελοντικοί αλφαβητισµού εµπλοκή στη υποστηριχθούν. Ουαλίας. έρευνας. προσόντα. Αυτοδιοίκησης, οργανισµοί, οργανισµοί, κτλ. εκπαίδευση.

13 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Words Talk Numbers Count. The Welsh Assembly Government strategy to Improve Basic Literacy and Numeracy in Wales, Department of Training and Education, Wales 2005 The Learning Country, Report 2005 Skills and employment Action Plan, 2005 Future skills, Wales Generic Skills Servey, 2003 Approaches to Adult Basic Skills in Wales, 200 Useful Websides and s

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 142/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακολουθών εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in Schools) Τίτλος Κατευθυντήριες οδηγίες για την προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους Διαμορφωτές Πολιτικής

Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους Διαμορφωτές Πολιτικής Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους Διαμορφωτές Πολιτικής Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους ιαµορφωτές Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης

ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης ρ Αριστείδης Χαρούπιας i Σχολικός σύµβουλος 1 ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής http://www.pess.gr/docs/charoupias_protasi_te.pdf Οι παραποµπές στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας

Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας Άρθρα και Μελέτες 10/2014 Φεβρουάριος, 2014 Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία;

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Ιωσηφίδου Ειρήνη 1, Πετκοπούλου Ελπινίκη 2 1 Φιλόλογος eirini_iosifidou@yahoo.gr 2 Καθηγήτρια Βρεφονηπιοκοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος του Συµβουλίου της Ευρώπης είναι η επίτευξη µεγαλύτερης ενότητας µεταξύ των µελών του,

Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος του Συµβουλίου της Ευρώπης είναι η επίτευξη µεγαλύτερης ενότητας µεταξύ των µελών του, (Greek version) Σύσταση CM/Rec(2011)6 της Επιτροπής Υπουργών στα κράτη µέλη για τον διαπολιτισµικό διάλογο και την εικόνα του άλλου στη διδασκαλία της ιστορίας (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ιαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης

ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ιαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ιαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης Περίληψη ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ν. ΑΛΑΧΙΩΤΗΣ Η επιτυχής προσαρµογή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία Πρακτικά του Συνεδρίου 14-16 Οκτωβρίου 2005, Αργυρούπολη 1 Eπιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Μπεζάτη Θεοδώρα Φιλόλογος Υπεύθυνη του Προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες» Θεοδοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΕΛΑΝΗ Έργο «Ανοικτές Πόρτες» Επιστηµονική Υπεύθυνη Έργου: Μαρία Γκασούκα Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Φορέας Επίβλεψης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PAGE 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Γνώση στην ψηφιακή εποχή : Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά και οφέλη... 3 Εξατομίκευση... 6 Κίνητρο... 7 Υπευθυνότητα... 7 Διαδραστικότητα...

Διαβάστε περισσότερα