ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Φακ.: /9 ( Πρ) Αρ. Τηλ.: /631 Αρ. Φαξ: Απριλίου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Φακ.: 7.2.25/9 ( Πρ) Αρ. Τηλ.: 22800630/631 Αρ. Φαξ: 22428268 E-mail: igse@moec.gov.cy. 15 Απριλίου 2013"

Transcript

1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: /9 ( Πρ) Αρ. Τηλ.: /631 Αρ. Φαξ: Απριλίου 2013 ιευθυντές/ντριες Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Ιδιωτικών Σχολείων * Θέµα: Παγκύπριες Εξετάσεις 2013 Αποστέλλονται σχετικές οδηγίες και πληροφορίες για το πιο πάνω θέµα και παρακαλούνται οι ιευθυντές/ντριες να ενηµερώσουν έγκαιρα τους επηρεαζόµενους καθηγητές και µαθητές. 1.1 Εξεταζόµενα µαθήµατα Εξεταζόµενα µαθήµατα για σκοπούς απόλυσης είναι τα µαθήµατα που εξετάζονται σύµφωνα µε τους περί Λειτουργίας των ηµοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισµούς. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 11(1) των Κανονισµών, τα µαθήµατα που εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του χρόνου για τους µαθητές της Γ τάξης του λυκειακού κύκλου Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης είναι: α) Για το Ενιαίο Λύκειο τα Νέα Ελληνικά, τα Μαθηµατικά και δυο (2) από τα µαθήµατα κατεύθυνσης της επιλογής του µαθητή. Σε περίπτωση που το µάθηµα των Μαθηµατικών είναι ένα από τα µαθήµατα κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο µαθητής, τότε αυτός υποχρεούται σε εξέταση στο µάθηµα κατεύθυνσης των Μαθηµατικών και επί πλέον σε δύο (2) άλλα µαθήµατα κατεύθυνσης. Αν ο µαθητής δεν έχει επιλέξει το µάθηµα των Μαθηµατικών ως µάθηµα κατεύθυνσης, τότε υποχρεούται σε εξέταση στα Μαθηµατικά Κοινού Κορµού. β) Για όλους τους κλάδους της Θεωρητικής και Πρακτικής Κατεύθυνσης των Τεχνικών Σχολών, εκτός του κλάδου των Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών, τα Νέα Ελληνικά, τα Μαθηµατικά, η Φυσική και τα τεχνολογικά µαθήµατα του κλάδου/ειδικότητας, όπως αυτά καθορίζονται µε εγκύκλιο του Υπουργείου. γ) Για τον κλάδο των Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών, τα Νέα Ελληνικά, τα Μαθηµατικά, τα Αγγλικά και οι Τεχνολογίες της Ειδικότητας, όπως αυτές καθορίζονται από το Υπουργείο. *(του αυτού και παρόµοιου τύπου που οι µαθητές συµµετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς έκδοσης απολυτηρίου) 1

2 Τα εξεταζόµενα µαθήµατα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) Μαθήµατα µόνο για απόλυση που δεν περιλαµβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης, και β) Μαθήµατα που περιλαµβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης. Τα µαθήµατα των πιο πάνω κατηγοριών φαίνονται στους πίνακες των σελίδων 47, 48 και 49 του Α τόµου του Οδηγού Παγκύπριων Εξετάσεων Εξετάσεις Τελειόφοιτων Μαθητών Λυκείων, Εξατάξιων Γυµνασίων και Τεχνικών Σχολών λόγω ελλιπούς φοίτησης. Οι τελειόφοιτοι µαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται σε συγκεκριµένα µαθήµατα ως µη πλήρης µε βάση τον Κανονισµό 13 (1)(α)(β)(γ)(δ) και 14, µπορούν να παρακαθίσουν σε εξέταση για σκοπούς πρόσβασης µόνο (Α σειρά) κατά την περίοδο Μαΐου - Ιουνίου, δεδοµένου ότι τα έχουν δηλώσει στα ΚΣΑ και έχουν πληρώσει το ανάλογο αντίτιµο. Νοείται ότι η βαθµολογία των τελειόφοιτων µαθητών που εµπίπτουν στην πιο πάνω κατηγορία µεταφέρεται το Σεπτέµβριο και οι συγκεκριµένοι µαθητές αποφοιτούν µε βάση απόφαση που θα ληφθεί σε συνεδρία και σχετική πράξη του Καθηγητικού Συλλόγου µετά τα αποτελέσµατα των ανεξετάσεων Σεπτεµβρίου. Η εξέταση µαθηµάτων που αφορούν µόνο απόλυση διέπεται από τις πρόνοιες του πιο πάνω Κανονισµού 13(1) περί µη πλήρους φοίτησης και εποµένως οι µαθητές θα παρακαθίσουν στις ανεξετάσεις του Σεπτεµβρίου (Εγκύκλιος /8, ηµεροµηνίας 25 Απριλίου 2012). 2. Προγράµµατα Το Πρόγραµµα εξετάσεων για τα µαθήµατα του πλαισίου πρόσβασης φαίνεται στη σελίδα 55 του Α τόµου του Οδηγού Παγκυπρίων Εξετάσεων 2013 και επισυνάπτεται ως παράρτηµα 1 στην παρούσα εγκύκλιο. Για τα µαθήµατα που περιλαµβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης θα υπάρξει και Β σειρά εξετάσεων για όσους δεν µπορέσουν λόγω πολύ σοβαρού κωλύµατος, επαρκώς τεκµηριωµένων, να εξεταστούν την καθορισµένη ηµέρα και ώρα. Το πρόγραµµα της Β σειράς των µαθηµάτων του πλαισίου πρόσβασης επισυνάπτεται ως παράρτηµα 2 στην παρούσα εγκύκλιο. Η Β σειρά εξετάσεων για τα µαθήµατα πρόσβασης θα διεξάγεται στις 3.30 µ.µ. την επόµενη της κανονικής εξέτασης εργάσιµη µέρα σε ένα σταθερό Εξεταστικό Κέντρο κάθε επαρχίας για τα Λύκεια και για τα τεχνολογικά µαθήµατα των Τεχνικών Σχολών Τεχνολογία και Σχέδιο Ειδικότητας - στις Τεχνικές Σχολές/ Εξεταστικά Κέντρα όπως καθορίζεται στην παράγραφο 6.3. Τονίζεται ότι η Β σειρά εξετάσεων διεξάγεται µόνο για απόλυση και δε δίνει το δικαίωµα διεκδίκησης θέσης στα Α.Α.Ε.Ι. της Κύπρου και της Ελλάδας. Η Β σειρά εξετάσεων για τα µαθήµατα που εξετάζονται µόνο για απόλυση και δεν περιλαµβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης θα διεξάγεται σύµφωνα µε το πρόγραµµα που επισυνάπτεται ως παράρτηµα 3 στην παρούσα εγκύκλιο. 3. Εξεταστέα ύλη Εξεταστέα ύλη είναι η διδακτέα ύλη για το κάθε εξεταζόµενο µάθηµα της τελευταίας τάξης του λυκειακού κύκλου, όπως φαίνεται στον Οδηγό Παγκυπρίων Εξετάσεων 2013 (τόµοι Β και Γ ). 2

3 4. Περίοδος εξετάσεων (α) 14/5/ /5/2013 & 12/6/ /6/2013 : Για τα µαθήµατα που εξετάζονται µόνο για απόλυση και δεν περιλαµβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης. (β) 17 /5/ /6/2013: Για τα µαθήµατα που περιλαµβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης. (γ) 20/5/ /6/2013: Για τη Β σειρά των µαθηµάτων που περιλαµβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης. 5. Ώρα έναρξης των εξετάσεων Όπως παρουσιάζεται στα αντίστοιχα προγράµµατα (βλ. παραρτήµατα 1, 2 και 3). 6. Εξεταστικά Κέντρα 6.1 Εξεταστικά Κέντρα για την Α και Β σειρά των µαθηµάτων που εξετάζονται µόνο για απόλυση και δεν περιλαµβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης είναι όλα τα Λύκεια και οι Τεχνικές Σχολές της Κύπρου (για τα Θέµατα Τέχνης και Θέµατα Μουσικής καθορίζονται συγκεκριµένα Εξεταστικά Κέντρα όπως φαίνεται στις παραγράφους και ). Για τους µαθητές των Ιδιωτικών Σχολείων «Ευρωπαϊκή Ελληνική Σχολή Φίλιπς», Ελληνική Σχολή Πασκάλ, Ελληνική Σχολή «Το Ολύµπιον» και Ελληνική Σχολή «Φόρουµ» Λευκωσίας (από τα οποία υπάρχουν δηλώσεις για συµµετοχή σε εξέταση µαθηµάτων τα οποία εξετάζονται µόνο για απόλυση και δεν περιλαµβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης) η εξέταση θα γίνει στο Εξεταστικό Κέντρο Λυκείου Αρχ. Μακαρίου Γ ( ασούπολη), εκτός από τα µαθήµατα Θέµατα Τέχνης και Θέµατα Μουσικής για τα οποία είναι δυνατόν να καθορίζεται διαφορετικό εξεταστικό κέντρο στην παρούσα εγκύκλιο (παράγραφοι και ). Για τους µαθητές της Ελληνικής Αµερικανικής Σχολής Λεµεσού, της Ελληνικής Σχολής «Παλλάδιο» και της Ελληνικής Σχολής «Πασκάλ» Λεµεσού (από τα οποία υπάρχουν δηλώσεις για συµµετοχή σε εξέταση µαθηµάτων τα οποία εξετάζονται µόνο για απόλυση και δεν περιλαµβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης) η εξέταση θα γίνει στο Λανίτειο Λύκειο Α. Οι µαθητές των Ιδιωτικών Σχολείων της Λεµεσού θα εξεταστούν στα Θέµατα Τέχνης και Θέµατα Μουσικής όπως καθορίζεται στις παραγράφους και Ειδικά για τα µαθήµατα Θέµατα Τέχνης και Θέµατα Μουσικής, σε περίπτωση που θα χρειαστεί να εξεταστούν µαθητές στη Β σειρά, η εξέταση αυτή θα διεξαχθεί στο Συντονιστικό Κέντρο για µαθήµατα απόλυσης µόνο, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 7.5. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι ιευθύνσεις των Σχολείων, από τα οποία θα απουσιάζουν µαθητές την κανονική µέρα εξέτασης του µαθήµατος, να ενηµερώνουν αµέσως τα Συντονιστικά Κέντρα για να προβαίνουν στις δέουσες διευθετήσεις. Επισηµαίνεται ότι τα γραπτά των µαθητών των Ιδιωτικών Σχολείων διορθώνονται από τους καθηγητές των αντίστοιχων µαθηµάτων των Συντονιστικών Σχολείων. Οι βαθµολογητές πληρώνονται, αφού συµπληρώσουν το ειδικό έντυπο πληρωµής που εκδίδει η Μέση Εκπαίδευση. 6.2 Εξεταστικά Κέντρα για τα µαθήµατα που περιλαµβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης καθορίζονται συγκεκριµένα Σχολεία για κάθε µάθηµα. Οι υποψήφιοιτελειόφοιτοι θα ειδοποιηθούν µε προσωπική επιστολή για το Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο θα εξεταστούν το κάθε µάθηµα. Κατάλογος των Σχολείων τα οποία λειτουργούν ως Εξεταστικά Κέντρα αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων (www.moec.gov.cy/ Υπηρεσία Εξετάσεων/Ανακοινώσεις). 3

4 6.3 Εξεταστικά Κέντρα για τη Β σειρά των µαθηµάτων πρόσβασης είναι: Λευκωσία: Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα Λεµεσός: Λανίτειο Λύκειο Α Λάρνακα: Λύκειο Αγίου Γεωργίου Αµµόχωστος: Λύκειο Παραλιµνίου Πάφος: Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ. Για τα τεχνολογικά µαθήµατα των Τεχνικών Σχολών Τεχνολογία και Σχέδιο Ειδικότητας Εξεταστικά Κέντρα θα είναι: Λευκωσία: Λεµεσός: Λάρνακα: Αµµόχωστος: Πάφος: Πόλη Χρυσοχούς: Α Τεχνική Σχολή Λευκωσίας α) Α Τεχνική Σχολή Λεµεσού β) Απεήτειο Γυµνάσιο Αγρού Τεχνική Σχολή Λάρνακας Περιφερειακή Τεχνική και Γεωργική Σχολή Αυγόρου Τεχνική Σχολή Πάφου Λύκειο και Τεχνική Σχολή Πόλης Χρυσοχούς 7. Οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων 7.1 Ευθύνη οργάνωσης και διεξαγωγής Η ιεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης έχει την ευθύνη για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων των µαθηµάτων που δεν περιλαµβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης και για τη Β σειρά όλων των µαθηµάτων για τα Λύκεια και η ιεύθυνση Τεχνικής Εκπαίδευσης έχει την ευθύνη για τις Τεχνικές Σχολές. Η Υπηρεσία Εξετάσεων της ιεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης έχει την ευθύνη για τα µαθήµατα του πλαισίου πρόσβασης. Ο ιευθυντής κάθε Σχολείου έχει την ευθύνη για την οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων που θα διεξαχθούν στο Σχολείο του Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων Σύµφωνα µε το Νόµο που προνοεί για τη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων (αρ. 22(1) του 2006, παρ. 21) την Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου, που συγκροτείται µε απόφαση της αρµόδιας αρχής, αποτελούν: (α) Πρόεδρος, ο ιευθυντής του Σχολείου που λειτουργεί ως Εξεταστικό Κέντρο ή ένας Βοηθός ιευθυντής, που υποδεικνύεται από αυτόν ως εκπρόσωπός του, (β) Ένας Βοηθός ιευθυντής που ορίζεται από το ιευθυντή του Σχολείου, και (γ) Πέντε µέχρι εννέα µέλη του διδακτικού προσωπικού, ανάλογα µε το µέγεθος του Εξεταστικού Κέντρου, που ορίζονται από το ιευθυντή του Σχολείου. Η Επιτροπή του Κέντρου (α) οργανώνει το Εξεταστικό Κέντρο, (β) εποπτεύει την οµαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων, (γ) κατανέµει τους επιτηρητές στις αίθουσες εξέτασης, (δ) καθορίζει τους αναπληρωτές επιτηρητές και τους τοµείς ευθύνης τους, (ε) συγκεντρώνει και αποστέλλει τα γραπτά στα Συντονιστικά Κέντρα των Επαρχιών, 4

5 (στ) παρέχει διευκολύνσεις σε υποψηφίους που είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες, σύµφωνα µε οδηγίες της Υπηρεσίας Εξετάσεων, και (ζ) γενικά λαµβάνει κάθε µέτρο που απαιτείται για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων. Για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου τα µέλη της απαλλάσσονται από τις µη διδακτικές εργασίες του Σχολείου κατά την περίοδο των Παγκύπριων Εξετάσεων, όχι όµως και από τη βαθµολόγηση γραπτών και την έκδοση αποτελεσµάτων των µαθητών τους Εξεταστικά δοκίµια Ετοιµασία Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, τα εξεταστικά δοκίµια της Α' σειράς Ιουνίου των µαθηµάτων που εξετάζονται µόνο για απόλυση και της Β σειράς όλων των µαθηµάτων καταρτίζονται από Επιτροπές υπό την προεδρία Επιθεωρητών. Τα εξεταστικά δοκίµια των µαθητών που υστερούν, των µαθητών που ενδιαφέρονται για βελτίωση του βαθµού τους σε µη εξεταζόµενα µαθήµατα και αυτά των ανεξετάσεων του Σεπτέµβρη θα καταρτιστούν από τα ίδια τα Σχολεία. Τα εξεταστικά δοκίµια των µαθηµάτων του πλαισίου πρόσβασης ετοιµάζονται την παραµονή κάθε εξέτασης από επιτροπές θεµατοθετών (βλέπετε σελ. 10, σηµ. 11 στον Α τόµο του Οδηγού Παγκύπριων Εξετάσεων 2013). 7.4 Πολλαπλασιασµός και διανοµή των εξεταστικών δοκιµίων Μαθήµατα µόνο για απόλυση και Β σειρά Ο πολλαπλασιασµός των εξεταστικών δοκιµίων της Μέσης Εκπαίδευσης θα γίνει από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) και η διανοµή τους θα γίνει µέσω των ιευθυντών των Σχολείων που καθορίζονται ως Συντονιστικά Κέντρα για σκοπούς των Εξετάσεων των µαθηµάτων που εξετάζονται µόνο για απόλυση και τη Β σειρά όλων των µαθηµάτων. Οι ιευθυντές των Συντονιστικών Κέντρων θα παραλάβουν τα εξεταστικά δοκίµια των Σχολείων της Επαρχίας τους από εντεταλµένους λειτουργούς σε προγραµµατισµένες αποστολές για τις οποίες θα ειδοποιηθούν. Οι ιευθυντές θα παραλάβουν τα δοκίµια σε ξεχωριστά δέµατα κατά Σχολείο και µάθηµα από τους ιευθυντές των Συντονιστικών Κέντρων. Για τα τεχνολογικά µαθήµατα των Τεχνικών Σχολών, τα θέµατα θα διανεµηθούν στις Τεχνικές Σχολές /Εξεταστικά Κέντρα, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 6.3 από τους οικείους Επιθεωρητές, και θα πολλαπλασιαστούν επί τόπου µε ευθύνη των ιευθυντών λίγο πριν την έναρξη της εξέτασης. Μαθήµατα πλαισίου πρόσβασης Τα εξεταστικά δοκίµια για τα µαθήµατα του πλαισίου πρόσβασης θα ετοιµάζονται από επιτροπές θεµατοθετών σε καθορισµένο χώρο σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. Η µεταφορά των δοκιµίων στα Συντονιστικά Κέντρα Εξετάσεων θα γίνεται από φρουρούς ασφαλείας εντεταλµένους από την αρµόδια αρχή. Στη συνέχεια, θα τα παραλαµβάνει ο Υπεύθυνος του Συντονιστικού Κέντρου, ο οποίος θα τα παραδίδει στο εντεταλµένο κλιµάκιο του κάθε Εξεταστικού Κέντρου. Η διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων επαρχιακά επιβλέπεται καθηµερινά από αρµόδιους Ανώτερους Λειτουργούς του ΥΠΠ (ΕΜΕ, ΕΜΤΕΕ, ΑΛΕ). 5

6 Το κάθε κλιµάκιο θα αποτελείται από ένα Β Α άλλου Σχολείου και ένα Β Α που υπηρετεί στο Σχολείο που θα λειτουργήσει ως Εξεταστικό Κέντρο τη συγκεκριµένη µέρα. Οι δύο Β Α, αφού τα µεταφέρουν στο Εξεταστικό Κέντρο, θα τα παραδίδουν στον Πρόεδρο της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου ή εκπρόσωπό του. Για κατοχύρωση του αδιάβλητου των εξετάσεων και για πρακτικούς λόγους ο Β Α του άλλου Σχολείου θα παραµένει καθ όλη τη διάρκεια της εξέτασης στο Εξεταστικό Κέντρο ως εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εξετάσεων του ΥΠΠ και θα εκτελεί χρέη παρατηρητή για την αδιάβλητη λειτουργία του. Μετά το τέλος της εξέτασης οι δύο Β Α θα παραλαµβάνουν τα γραπτά και θα τα µεταφέρουν στο Συντονιστικό Κέντρο, όπου θα τα παραδίδουν στον ανώτερο λειτουργό του ΥΠΠ, ο οποίος στη συνέχεια θα τα παραδίδει σε εντεταλµένα πρόσωπα τα οποία θα τα µεταφέρουν κατευθείαν στο Βαθµολογικό Κέντρο. ιαδικασίες Για τα µαθήµατα που εξετάζονται µόνο για απόλυση, δεκαπέντε λεπτά πριν από την έναρξη κάθε εξέτασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανοίγει το σφραγισµένο φάκελο µε τα εξεταστικά δοκίµια ενώπιον της Επιτροπής. Στη συνέχεια τα µέλη της Επιτροπής χωρίζουν τα εξεταστικά δοκίµια σε δέσµες, ανάλογα µε τον αριθµό των µαθητών που γράφουν σε κάθε αίθουσα. Για τα µαθήµατα του πλαισίου πρόσβασης η Επιτροπή κάθε κέντρου θα ακολουθεί τις οδηγίες οι οποίες θα αποσταλούν από την Υπηρεσία Εξετάσεων. 7.5 Συντονιστικά Κέντρα Θα λειτουργήσουν Επαρχιακά Συντονιστικά Κέντρα εξετάσεων ως εξής: Μαθήµατα απόλυσης µόνο (από 14/5/ /5/2013 & 12/6/ /6/2013): Λύκεια: Λευκωσία: Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα Λεµεσός: Λανίτειο Λύκειο Α Λάρνακα : Λύκειο Αγίου Γεωργίου Αµµόχωστος: Λύκειο Παραλιµνίου Πάφος: Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ. Τεχνικές Σχολές: Λευκωσία: Α Τεχνική Σχολή Λευκωσίας Λεµεσός: Α' Τεχνική Σχολή Λεµεσού Λάρνακα Αµµόχωστος: Τεχνική Σχολή Λάρνακας Πάφος: Τεχνική Σχολή Πάφου Μαθήµατα του πλαισίου πρόσβασης (17/05/2013 µέχρι 12/06/2013): Λευκωσία: Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα Λεµεσός: Λανίτειο Λύκειο Α Λάρνακα: Λύκειο Αγίου Γεωργίου Αµµόχωστος: Λύκειο Παραλιµνίου Πάφος: Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ. 6

7 Υπεύθυνοι για τα Συντονιστικά Κέντρα θα είναι οι ιευθυντές των αντίστοιχων Σχολείων. Για σκοπούς Εξετάσεων των µαθηµάτων που εξετάζονται µόνο για απόλυση το Γυµνάσιο Λευκάρων υπάγεται στο Συντονιστικό Κέντρο Λάρνακας και η Σχολή Μιτσή Λεµύθου υπάγεται στο Συντονιστικό Κέντρο Λεµεσού. Η παράδοση και η παραλαβή των εξεταστικών δοκιµίων και των γραπτών θα γίνεται µε τη συµπλήρωση ειδικών δελτίων. 7.6 Τετράδια, αυτοκόλλητα για κάλυψη ονοµάτων και κορδόνια Όλα τα τετράδια θα µεταφερθούν στα Συντονιστικά Κέντρα ως εξής: Λευκωσία: Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα Λεµεσός: Λανίτειο Λύκειο Α Λάρνακα: Λύκειο Αγίου Γεωργίου Αµµόχωστος: Λύκειο Παραλιµνίου Πάφος: Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ. Από τα κέντρα αυτά θα παραληφθούν από εκπροσώπους των Σχολείων Εξεταστικών Κέντρων οι ποσότητες των τετραδίων που αντιστοιχούν περίπου προς το σύνολο του αριθµού (+20%) των εξεταζοµένων σε κάθε Σχολείο Εξεταστικό Κέντρο σε όλα τα µαθήµατα για τα οποία χρησιµοποιείται συγκεκριµένη κατηγορία τετραδίων. Οι εκπρόσωποι των Σχολείων Εξεταστικών Κέντρων, που θα παραλάβουν τα τετράδια από το Συντονιστικό Σχολείο της επαρχίας τους, πρέπει να είναι µέλη της Επιτροπής Εξετάσεων του αντίστοιχου Εξεταστικού Κέντρου µε επικεφαλής Β.. Ο επικεφαλής των εκπροσώπων κάθε Σχολείου θα παραλάβει τα τετράδια, αφού τα µετρήσει και υπογράψει τη σχετική κατάσταση παραλαβής που θα προσκοµίσει ο παραδίδων. α) Γαλάζια τετράδια: Για τα µαθήµατα που περιλαµβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης. β) Ροζ τετράδια: Για µαθήµατα που εξετάζονται µόνο για απόλυση και για όλα τα µαθήµατα της Β σειράς. γ) Πράσινα τετράδια (µόνο για την Πρακτική Γραφείου). δ) Η Υπηρεσία Εξετάσεων θα προµηθεύσει κατά τη διάρκεια των σεµιναρίων των Υπευθύνων των Εξεταστικών Κέντρων διάφορα υλικά, απαραίτητα για τη διεξαγωγή των εξετάσεων και τη συσκευασία των γραπτών δοκιµίων. Τέτοια υλικά είναι: α) Αυτοκόλλητες ταινίες για επικάλυψη των στοιχείων των υποψηφίων. β) Μικρά πράσινα κορδόνια (203 mm) για σύνδεση διπλών τετραδίων και φύλλων απαντήσεων των δοκιµίων ακρόασης και κατανόησης. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις αναφορικά µε τα τετράδια και τα άλλα υλικά µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την Υπηρεσία Εξετάσεων τηλ Έλεγχος και σφράγιση υπολογιστικών µηχανών Η χρήση υπολογιστικής µηχανής που να µην επιδέχεται προγραµµατισµό επιτρέπεται για την εξέταση των µαθηµάτων των Μαθηµατικών, της Φυσικής, της Χηµείας, της Λογιστικής, της Πολιτικής Οικονοµίας, της Πρακτικής Γραφείου, της Τεχνικής 7

8 Πωλήσεων, της Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων, της Οικογενειακής Αγωγής, της Πληροφορικής, των ικτύων, των Τεχνολογιών και των µαθηµάτων Σχεδίου. Κάθε Σχολείο προβαίνει σε διορισµό κατάλληλης διµελούς ή τριµελούς Επιτροπής, η οποία αναλαµβάνει το έργο ελέγχου και σφράγισης των υπολογιστικών µηχανών που θα χρησιµοποιήσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις οι µαθητές του Σχολείου τους. Για τους αποφοίτους άλλων ετών η σφράγιση θα γίνεται στο Συντονιστικό Κέντρο της επαρχίας τους. Όσες υπολογιστικές µηχανές είναι επιτρεπτού τύπου, σφραγίζονται από την Επιτροπή του κάθε Σχολείου στην πίσω πλευρά τους µε ειδικό ανεξίτηλο µελάνι που αγοράζει το Σχολείο. Η σφράγιση γίνεται µε τη σφραγίδα του Σχολείου, τοποθετείται απευθείας στην πίσω πλευρά του υλικού της µηχανής όχι πάνω σε αυτοκόλλητο και συνοδεύεται από τη µονογραφή του Β.. µε ανεξίτηλο µαρκαδόρο. Υπενθυµίζεται σχετικά το περιεχόµενο της Εγκυκλίου Αρ. Φακ /31 Μαρτίου 2006, σύµφωνα µε την οποία καλούνται οι ιευθύνσεις των Σχολείων να ορίσουν Επιτροπή, η οποία να σφραγίσει τις υπολογιστικές µηχανές που είναι αποδεκτές για χρήση από τους εξεταζοµένους στις Παγκύπριες Εξετάσεις στα µαθήµατα, στα οποία αυτή η χρήση είναι επιτρεπτή. ιευκρινίζεται ότι επιτρέπεται οποιαδήποτε υπολογιστική µηχανή, η οποία µπορεί να κάνει απλές πράξεις ή είναι απλή scientific. Aπαγορεύονται όλες οι υπολογιστικές οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν γραφικές παραστάσεις (και εποµένως έχουν οθόνη µεγαλύτερη της συνηθισµένης) ή µπορούν να προγραµµατιστούν (αν έχουν την ένδειξη programmable) ή έχουν µνήµη στην οποία µπορούν να φυλαχθούν τύποι ή έχουν τη δυνατότητα να υπολογίζουν ολοκληρώµατα. Κατάλογος µε επιτρεπόµενες ή µη επιτρεπόµενες µηχανές δε θα αποσταλεί. Η πιο πάνω Επιτροπή καταρτίζει πρόγραµµα, µε στόχο την έγκαιρη διεκπεραίωση του όλου έργου. Σηµειώνεται ότι η σφράγιση των υπολογιστικών µηχανών των τελειοφοίτων και των αποφοίτων των Ιδιωτικών Σχολείων θα γίνεται στα Επαρχιακά Συντονιστικά Εξεταστικά Κέντρα. 7.8 Έλεγχος υπολογιστικών µηχανών την ηµέρα των εξετάσεων Κατά το χρόνο διεξαγωγής των Εξετάσεων οι επιτηρητές ελέγχουν κατά πόσο οι υπολογιστικές µηχανές των µαθητών φέρουν την ενδεικτική σφραγίδα ή όχι και, όπου συντρέχει λόγος, λαµβάνουν, µε βάση την υφιστάµενη νοµοθεσία, τα προνοούµενα για τη δολίευση µέτρα. Επίσης ειδικός εντεταλµένος λειτουργός που ορίζει ο Υπεύθυνος του Κέντρου διεξάγει δειγµατοληπτικό έλεγχο της καταλληλότητας των σφραγισµένων µηχανών. 7.9 Εξέταση Πρακτικής Γραφείου και Τεχνικής Πωλήσεων Πρακτική Γραφείου Μέσα στα τετράδια του µαθήµατος µε το πράσινο εξώφυλλο είναι τυπωµένα διάφορα έντυπα, για τις απαντήσεις των µαθητών σε ερωτήσεις πρακτικής φύσεως. Οι απαντήσεις σε θεωρητικές ερωτήσεις να δίνονται στο πρώτο µισό του τετραδίου. Προτρέπονται οι καθηγητές που διδάσκουν το µάθηµα να ενηµερωθούν για το τετράδιο και να ενηµερώσουν και τους µαθητές τους µε σχετική επίδειξη και εξήγηση. 8

9 Οι εξεταζόµενοι στα µαθήµατα Πρακτική Γραφείου, Οργάνωση και ιοίκηση Επιχειρήσεων και Τεχνική Πωλήσεων πρέπει να έχουν µαζί τους υπολογιστική µηχανή σύµφωνα µε την παράγραφο Εξέταση του µαθήµατος «ακτυλογραφία-γραφειακά» Για την εξέταση του µαθήµατος ακτυλογραφία-γραφειακά θα χρησιµοποιηθούν µόνο ηλεκτρονικοί υπολογιστές και η γλώσσα θα είναι µόνο η Ελληνική. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που κάποια Σχολεία δε διαθέτουν επαρκή αριθµό ηλεκτρονικών υπολογιστών, ώστε η εξέταση να διεξαχθεί ταυτόχρονα για όλους τους µαθητές, είναι δυνατόν οι µαθητές να χωριστούν σε δύο οµάδες και να εξεταστούν διαδοχικά. Επειδή το εξεταστικό δοκίµιο θα είναι το ίδιο και για τις δυο οµάδες, πρέπει ο ιευθυντής του Σχολείου να µεριµνήσει ώστε κανένας µαθητής της πρώτης σειράς να µην εγκαταλείψει την αίθουσα πριν εξαντληθεί ολόκληρος ο χρόνος εξέτασης (2 ώρες). Μόλις τελειώσει η εξέταση της πρώτης οµάδας, οι µαθητές θα εγκαταλείψουν την αίθουσα µε την επίβλεψη των επιτηρητών και θα εισέλθουν σ αυτή οι µαθητές της δεύτερης οµάδας. Όσον αφορά την επιτήρηση, για λόγους οµαλότερης διεξαγωγής της εξέτασης (αντιµετώπιση τυχόν τεχνικών δυσκολιών), συστήνεται όπως οι επιτηρητές είναι καθηγητές της Πληροφορικής ή του µαθήµατος ακτυλογραφία-γραφειακά. Επισηµαίνεται ότι οι Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων κάθε Σχολείου πρέπει να φροντίσουν, ανάλογα µε τους υπολογιστές που θα χρησιµοποιηθούν, ο κάθε εξεταζόµενος µαθητής/τρια να είναι εφοδιασµένος σύµφωνα µε τις οδηγίες που συνοδεύουν το εξεταστικό δοκίµιο είτε µε δισκέτα είτε µε USB (memory stick). Σύµφωνα µε εγκύκλιο που έχει σταλεί στα Σχολεία/Εξεταστικά Κέντρα, οι επιτηρητές πρέπει να προσέξουν τα ακόλουθα: 1. Πριν την έναρξη της εξέτασης οι επιτηρητές πρέπει να διαβάσουν και εξηγήσουν στους υποψηφίους τις Ειδικές Οδηγίες για το µάθηµα. 2. Σε αίθουσες που λειτουργεί δίκτυο Η.Υ. θα πρέπει αυτό να απενεργοποιηθεί πριν την έναρξη της εξέτασης για αποφυγή πιθανής απόπειρας δολίευσης. 3. Κατά την εκτύπωση των εργασιών των µαθητών να γίνει επιλογή της κόλλας σε µέγεθος Α4 (Print, Properties, Paper Options, Paper size, A4) Εξέταση του Ελεύθερου Προοπτικού Σχεδίου Σε κάθε εξεταζόµενο θα δοθούν ένα έντυπο χαρτονάκι Α4, το οποίο θα συµπληρωθεί µε τα στοιχεία του, το εξεταστικό δοκίµιο, καθώς επίσης δύο (2) φύλλα σχεδίασης Α3, ένα για το Ελεύθερο Προοπτικό Σχέδιο και ένα για το Ελεύθερο Σχέδιο. Η διάρκεια εξέτασης του µαθήµατος είναι 3 ώρες και 30 λεπτά (210 λεπτά). Οι εξεταζόµενοι µαθητές/τριες να µην υπερβαίνουν τους δώδεκα (12) ανά αίθουσα. Η ιεύθυνση του Σχολείου να ορίσει δύο καθηγητές Τέχνης που θα οργανώσουν τις αίθουσες, σύµφωνα µε το σχεδιάγραµµα που ακολουθεί : 45 ΝΕΚΡΗ ΦΥΣΗ 9

10 Οι αίθουσες εξετάσεων να είναι έτοιµες τουλάχιστον µία (1) ώρα πριν την ώρα εξέτασης. Τα κιβώτια της Νεκρής Φύσης να ανοιχθούν και να τοποθετηθούν τα αντικείµενα, σύµφωνα µε τις οδηγίες, από τους καθηγητές Τέχνης, τριάντα (30) λεπτά πριν την ώρα εξέτασης. Η µυστικότητα των θεµάτων να εξασφαλιστεί µέχρι την καθορισµένη ώρα εξέτασης των υποψηφίων. Θα αποσταλούν κιβώτια µε νεκρές φύσεις, που αναλυτικά θα περιέχουν: 1. Αντικείµενα που θα σχεδιάσουν οι µαθητές/τριες. 2. Ένα χαρτονάκι µεγέθους Α2 διπλωµένο. Ανοίγοντας το χαρτονάκι, στο κάτω µέρος του θα εµφανιστεί το περίγραµµα της κάτοψης κάθε αντικειµένου. Αυτό θα τοποθετηθεί πάνω στο θρανίο. Το πάνω κενό µέρος από το χαρτονάκι, επικολλάται στον πίσω τοίχο και αποτελεί το φόντο της Νεκρής Φύσης. 3. Φωτογραφία της Νεκρής Φύσης. Οι εξεταζόµενοι µπορούν να λύσουν τις δύο (2) ασκήσεις µε οποιαδήποτε σειρά επιθυµούν. Το έντυπο χαρτονάκι Α4, καθώς και τα δύο φύλλα σχεδίασης εκάστου εξεταζοµένου, πρέπει, µε ευθύνη των επιτηρητών, να συνδεθούν µεταξύ τους µε κορδονάκι. Ακολούθως, να επικολληθούν οι αυτοκόλλητες ετικέτες για επικάλυψη των στοιχείων των εξεταζοµένων και στα τρία (3) µέρη (εξώφυλλο, φύλλο σχεδίασης Προοπτικού Σχεδίου και φύλλο σχεδίασης Ελεύθερου Σχεδίου). Οι εξεταζόµενοι οφείλουν στο τέλος να παραδώσουν όλα τα φύλλα σχεδίασης, είτε λύσουν όλες τις ασκήσεις είτε όχι Εξέταση του Αρχιτεκτονικού Τεχνικού Σχεδίου και του Σχεδίου Ειδικότητας Θα δοθούν σε κάθε εξεταζόµενο φύλλα σχεδίασης Α3 και ένα έντυπο χαρτονάκι Α4, το οποίο θα συµπληρωθεί µε τα στοιχεία του εξεταζοµένου. Το έντυπο χαρτονάκι Α4, καθώς και τα φύλλα σχεδίασης εκάστου εξεταζοµένου πρέπει, µε ευθύνη των επιτηρητών, να συνδεθούν µεταξύ τους µε συρραπτική συσκευή στην άνω αριστερή γωνία µε δύο ελάσµατα και κατά τρόπο που να αποκλείεται η αποσύνδεσή τους. Μετά τη σύνδεση επικολλώνται οι αυτοκόλλητες ετικέτες για επικάλυψη των στοιχείων των εξεταζοµένων. Οι εξεταζόµενοι οφείλουν στο τέλος να παραδώσουν όλα τα φύλλα σχεδίασης είτε λύσουν όλες τις ασκήσεις είτε όχι Εξέταση του µαθήµατος Γραφικές Τέχνες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Σε κάθε εξεταζόµενο θα δοθούν το εξεταστικό δοκίµιο το οποίο αποτελείται από έξι (6) σελίδες και ένα έντυπο Α4 χαρτονάκι, το οποίο θα πρέπει να συµπληρωθεί από τον κάθε εξεταζόµενο µε τα στοιχεία του. Το έντυπο Α4 θα δίνεται στους εξεταζοµένους 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης. 10

11 Το παράρτηµα δεν επιστρέφεται και φύλλα ρυζόχαρτου (τρέισιγκ) δίδονται σε όσους το επιθυµούν. Το έντυπο χαρτονάκι Α4 καθώς και το εξεταστικό δοκίµιο κάθε εξεταζοµένου, µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, πρέπει µε ευθύνη των επιτηρητών να συνδεθούν µεταξύ τους σε δύο τουλάχιστον σηµεία, αφού πρώτα επικολληθεί η αυτοκόλλητη ετικέτα για επικάλυψη των στοιχείων των υποψηφίων. Κατά την παραλαβή του δοκιµίου ο επιτηρητής να ελέγχει ότι οι εξεταζόµενοι επιστρέφουν και τις έξι (6) σελίδες του εξεταστικού δοκιµίου Εξέταση του µαθήµατος «Θέµατα Τέχνης» Σε κάθε εξεταζόµενο θα δοθεί ένα έντυπο χαρτονάκι Α4 συνδεδεµένο µε το δοκίµιο και δύο φύλλα σχεδίασης 1XΑ3 και 1ΧΑ4 στα οποία ο εξεταζόµενος θα πρέπει να συµπληρώσει τα στοιχεία του. Το δοκίµιο θα αποτελείται από τέσσερις (4) σελίδες. Οι εξεταζόµενοι θα επιλύσουν το Α µέρος (το οποίο βρίσκεται στις τρεις πρώτες σελίδες) και θα το παραδώσουν στον επιτηρητή. Η τέταρτη (4) σελίδα δε θα παραδοθεί, αλλά θα παραµείνει στην κατοχή του εξεταζοµένου, αφού περιέχει τις οδηγίες για την επίλυση του Β και Γ µέρους του δοκιµίου. Το δοκίµιο µαζί µε το έντυπο χαρτονάκι Α4 και τα δύο φύλλα σχεδίασης Α3 και Α4, πρέπει µε ευθύνη των επιτηρητών να συνδεθούν µεταξύ τους µε πράσινο κορδονάκι. Ακολούθως, να επικολληθούν οι αυτοκόλλητες ετικέτες για επικάλυψη των στοιχείων των εξεταζοµένων και στα τρία (3) µέρη. Καλούνται οι καθηγητές Τέχνης των Σχολείων που θα λειτουργήσουν ως Εξεταστικά Κέντρα στο µάθηµα Θέµατα Τέχνης, όπως µεριµνήσουν για την έγκαιρη τοποθέτηση των αντικειµένων της νεκρής φύσης σε κάθε αίθουσα εξέτασης. Η νεκρή φύση θα πρέπει να είναι τοποθετηµένη τουλάχιστο τριάντα (30) λεπτά πριν από την είσοδο των µαθητών στην αίθουσα εξέτασης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το απόρρητο της εξέτασης. Οι εξεταζόµενοι µαθητές/τριες να µην υπερβαίνουν τους δώδεκα (12) ανά αίθουσα. Η ιεύθυνση του Σχολείου να ορίσει δύο καθηγητές Τέχνης, που θα οργανώσουν τις αίθουσες, σύµφωνα µε το σχεδιάγραµµα που ακολουθεί : 45 ΝΕΚΡΗ ΦΥΣΗ Οι αίθουσες εξετάσεων να είναι έτοιµες τουλάχιστον µία (1) ώρα πριν την ώρα εξέτασης. 11

12 Υλικά Κατά την εξέταση του Β και Γ µέρους του δοκιµίου (ζωγραφική και ελεύθερο σχέδιο αντίστοιχα) οι µαθητές µπορούν να έχουν µαζί τους τα ακόλουθα υλικά: Μπογιές ακρυλικές, τέµπερες και ακουαρέλες Παστέλ Χρωµατιστά µολύβια ακουαρέλας Πινέλα οχείο για νερό Μαλακά µολύβια, HB µέχρι 4Β Εξεταστικά Κέντρα για τα «Θέµατα Τέχνης» Για την εξέταση του µαθήµατος Θέµατα Τέχνης, θα ισχύσει η εξής οµαδοποίηση Σχολείων (το υπογραµµισµένο Σχολείο είναι Εξεταστικό Κέντρο): ΛΕΥΚΩΣΙΑ (84 υποψήφιοι) (8 νεκρές φύσεις) Λύκειο Αρχαγγέλου Απ. Μάρκος (1νεκρή φύση) 11 Λύκειο Σολέας 1 Λύκειο Απ. Βαρνάβα Στροβόλου (2 νεκρές φύσεις) 5 Λύκειο Ιδαλίου 5 Λύκειο Λατσιών 14 Παγκύπριο Γυµνάσιο Λευκωσίας (2 νεκρές φύσεις) 8 Λύκειο Εθνοµάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου 4 Λύκειο Παλουριώτισσας 6 Λύκειο Ακροπόλεως (1 νεκρή φύση) 7 Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ ασούπολης 4 Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α (2 νεκρές φύσεις) 7 Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Β 6 Λύκειο Μ. Κουτσόφτα Α. Παναγίδη 2 Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάµιας 4 ΛΕΜΕΣΟΣ (76 υποψήφιοι) (7 νεκρές φύσεις) Λύκειο Αγ. Φυλάξεως (1 νεκρή φύση) 7 Λύκειο Αγ. Σπυρίδωνα 4 Γυµνάσιο Οµόδους 1 Λύκειο Λινόπετρας (1 νεκρή φύση) 12 Λύκειο Πολεµιδιών (2 νεκρές φύσεις) 14 Λύκειο Αγ. Νικολάου 1 Εµπορική Σχολή Μιτσή 1 12

13 Λύκειο Αγ. Αντωνίου (1 νεκρή φύση) 5 Λύκειο Αγ. Ιωάννη 7 Λανίτειο Λύκειο Α (2 νεκρές φύσεις) 9 Λανίτειο Λύκειο Β 10 Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 5 ΛΑΡΝΑΚΑ (36 υποψήφιοι) (4 νεκρές φύσεις) Λύκειο Αγ. Γεωργίου (2 νεκρές φύσεις) 4 Λύκειο Μακαρίου Γ 12 Λύκειο Αραδίππου 3 Παγκύπριο Λύκειο (2 νεκρές φύσεις) 7 Λύκειο Βεργίνας 1 Λύκειο Λιβαδιών 9 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ (22 υποψήφιοι) (2 νεκρές φύσεις ) Λύκειο Κοκκινοχωρίων (2 νεκρές φύσεις ) 16 Λύκειο Παραλιµνίου 6 ΠΑΦΟΣ (32 υποψήφιοι) (3 νεκρές φύσεις) Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ (3 νεκρές φύσεις) 16 Λύκειο Αγ. Νεοφύτου 5 Λύκειο Αγ. Χαραλάµπους Έµπας 9 Λύκειο Γεροσκήπου Β σειρά του µαθήµατος «Θέµατα Τέχνης» Στο συντονιστικό κέντρο κάθε επαρχίας Εξέταση του µαθήµατος «Θέµατα Μουσικής» Όλες οι λύσεις και οι απαντήσεις θα πρέπει να γραφτούν µε µπλε µελάνι στο εξεταστικό δοκίµιο. Η χρήση διορθωτικού υγρού απαγορεύεται. Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από τα εξής τρία µέρη: Μέρος Α : Ακουστικά Μέρος Β : Αρµονία Μέρος Γ : Ιστορία Η εξέταση ξεκινά µε το Μέρος Α : Ακουστικά το οποίο αποτελείται από τα εξής: Υπαγόρευση Ρυθµικού Κειµένου (Α1) Υπαγόρευση Μελωδικού Κειµένου (Α2) Αναγνώριση Έργου και Συνθέτη (Α3) Η εξέταση του Μέρους Α : Ακουστικά γίνεται από CD. Τα Εξεταστικά Κέντρα χρειάζεται να µεριµνήσουν έτσι ώστε να υπάρχει στην αίθουσα ένα CD player καλής ποιότητας. 13

14 To CD player για το Μέρος Α θα χειριστεί Καθηγητής/τρια Μουσικής που θα οριστεί από το γραφείο της ΕΜΕ Μουσικής και θα παρευρίσκεται στο εξεταστικό κέντρο την ηµέρα της εξέτασης. Ο Υπεύθυνος Β.. του Εξεταστικού Κέντρου και ο/η ιευθυντής/τρια των Σχολείων από όπου προέρχονται οι Καθηγητές/τριες θα τύχουν σχετικής ενηµέρωσης από το Γραφείο της ΕΜΕ Μουσικής. Η διαδικασία για το Μέρος Α : Ακουστικά είναι η εξής: 1. Πρώτα, γίνεται η Υπαγόρευση του Ρυθµικού Κειµένου (Α1 CD: Τrack 1). Οι µαθητές θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που εκφωνούνται για να γράψουν το ρυθµικό κείµενο. Μετά την ολοκλήρωση της εκφώνησης της Υπαγόρευσης Ρυθµικού Κειµένου δίνονται στους µαθητές περίπου τρία (3) λεπτά, έτσι ώστε να αντιγράψουν την τελική τους λύση. 2. Μετά, γίνεται η Υπαγόρευση του Μελωδικού Κειµένου (Α2 - CD: Track 2). Οι µαθητές θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που εκφωνούνται για να γράψουν το µελωδικό κείµενο. Μετά την ολοκλήρωση της εκφώνησης της Υπαγόρευσης Μελωδικού Κειµένου δίνονται στους µαθητές περίπου έξι (6) λεπτά, έτσι ώστε να αντιγράψουν την τελική τους λύση. 3. Τέλος, γίνεται η Αναγνώριση Έργου και Συνθέτη (Α3 - CD: Track 3). Μετά την ολοκλήρωση του Μέρους Α : Ακουστικά, οι εξεταζόµενοι συνεχίζουν µε τα Μέρη Β και Γ. Στο εξεταστικό δοκίµιο, για τα πιο πάνω µέρη υπάρχουν ειδικοί χώροι κατάλληλα διαµορφωµένοι που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πρόχειρο από τον µαθητή. Οι απαντήσεις αυτού του χώρου δεν αξιολογούνται και ο µαθητής χρειάζεται να αντιγράψει τις τελικές του απαντήσεις µε µελάνι στους χώρους που ορίζονται. Η εξέταση γίνεται χωρίς διακοπή ή διάλειµµα. Οι Eπιτηρητές παρακαλούνται, στην παρουσία του µαθητή, να καλύψουν τα στοιχεία του. O Υπεύθυνος Β.. του Εξεταστικού Κέντρου είναι υπεύθυνος να κωδικοποιήσει τα γραπτά κατά Σχολείο Αν κάποιος µαθητής προσέλθει µόνο στο Μέρος Α, τότε θεωρείται ότι παρακάθισε µεν στο µάθηµα, αλλά ο τελικός βαθµός του θα εξαχθεί από το βαθµό του Μέρους Α. Αν κάποιος µαθητής δεν προσέλθει στο Μέρος Α δεν δικαιούται να εισέλθει στην αίθουσα για τα Μέρη Β και Γ Εξεταστικά Κέντρα για τα Θέµατα Μουσικής Για την εξέταση του µαθήµατος Θέµατα Μουσικής, θα ισχύσει η εξής οµαδοποίηση Σχολείων (το υπογραµµισµένο Σχολείο είναι εξεταστικό κέντρο): 14