ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Φακ.: /9 ( Πρ) Αρ. Τηλ.: /631 Αρ. Φαξ: Απριλίου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Φακ.: 7.2.25/9 ( Πρ) Αρ. Τηλ.: 22800630/631 Αρ. Φαξ: 22428268 E-mail: igse@moec.gov.cy. 15 Απριλίου 2013"

Transcript

1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: /9 ( Πρ) Αρ. Τηλ.: /631 Αρ. Φαξ: Απριλίου 2013 ιευθυντές/ντριες Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Ιδιωτικών Σχολείων * Θέµα: Παγκύπριες Εξετάσεις 2013 Αποστέλλονται σχετικές οδηγίες και πληροφορίες για το πιο πάνω θέµα και παρακαλούνται οι ιευθυντές/ντριες να ενηµερώσουν έγκαιρα τους επηρεαζόµενους καθηγητές και µαθητές. 1.1 Εξεταζόµενα µαθήµατα Εξεταζόµενα µαθήµατα για σκοπούς απόλυσης είναι τα µαθήµατα που εξετάζονται σύµφωνα µε τους περί Λειτουργίας των ηµοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισµούς. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 11(1) των Κανονισµών, τα µαθήµατα που εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του χρόνου για τους µαθητές της Γ τάξης του λυκειακού κύκλου Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης είναι: α) Για το Ενιαίο Λύκειο τα Νέα Ελληνικά, τα Μαθηµατικά και δυο (2) από τα µαθήµατα κατεύθυνσης της επιλογής του µαθητή. Σε περίπτωση που το µάθηµα των Μαθηµατικών είναι ένα από τα µαθήµατα κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο µαθητής, τότε αυτός υποχρεούται σε εξέταση στο µάθηµα κατεύθυνσης των Μαθηµατικών και επί πλέον σε δύο (2) άλλα µαθήµατα κατεύθυνσης. Αν ο µαθητής δεν έχει επιλέξει το µάθηµα των Μαθηµατικών ως µάθηµα κατεύθυνσης, τότε υποχρεούται σε εξέταση στα Μαθηµατικά Κοινού Κορµού. β) Για όλους τους κλάδους της Θεωρητικής και Πρακτικής Κατεύθυνσης των Τεχνικών Σχολών, εκτός του κλάδου των Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών, τα Νέα Ελληνικά, τα Μαθηµατικά, η Φυσική και τα τεχνολογικά µαθήµατα του κλάδου/ειδικότητας, όπως αυτά καθορίζονται µε εγκύκλιο του Υπουργείου. γ) Για τον κλάδο των Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών, τα Νέα Ελληνικά, τα Μαθηµατικά, τα Αγγλικά και οι Τεχνολογίες της Ειδικότητας, όπως αυτές καθορίζονται από το Υπουργείο. *(του αυτού και παρόµοιου τύπου που οι µαθητές συµµετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς έκδοσης απολυτηρίου) 1

2 Τα εξεταζόµενα µαθήµατα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) Μαθήµατα µόνο για απόλυση που δεν περιλαµβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης, και β) Μαθήµατα που περιλαµβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης. Τα µαθήµατα των πιο πάνω κατηγοριών φαίνονται στους πίνακες των σελίδων 47, 48 και 49 του Α τόµου του Οδηγού Παγκύπριων Εξετάσεων Εξετάσεις Τελειόφοιτων Μαθητών Λυκείων, Εξατάξιων Γυµνασίων και Τεχνικών Σχολών λόγω ελλιπούς φοίτησης. Οι τελειόφοιτοι µαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται σε συγκεκριµένα µαθήµατα ως µη πλήρης µε βάση τον Κανονισµό 13 (1)(α)(β)(γ)(δ) και 14, µπορούν να παρακαθίσουν σε εξέταση για σκοπούς πρόσβασης µόνο (Α σειρά) κατά την περίοδο Μαΐου - Ιουνίου, δεδοµένου ότι τα έχουν δηλώσει στα ΚΣΑ και έχουν πληρώσει το ανάλογο αντίτιµο. Νοείται ότι η βαθµολογία των τελειόφοιτων µαθητών που εµπίπτουν στην πιο πάνω κατηγορία µεταφέρεται το Σεπτέµβριο και οι συγκεκριµένοι µαθητές αποφοιτούν µε βάση απόφαση που θα ληφθεί σε συνεδρία και σχετική πράξη του Καθηγητικού Συλλόγου µετά τα αποτελέσµατα των ανεξετάσεων Σεπτεµβρίου. Η εξέταση µαθηµάτων που αφορούν µόνο απόλυση διέπεται από τις πρόνοιες του πιο πάνω Κανονισµού 13(1) περί µη πλήρους φοίτησης και εποµένως οι µαθητές θα παρακαθίσουν στις ανεξετάσεις του Σεπτεµβρίου (Εγκύκλιος /8, ηµεροµηνίας 25 Απριλίου 2012). 2. Προγράµµατα Το Πρόγραµµα εξετάσεων για τα µαθήµατα του πλαισίου πρόσβασης φαίνεται στη σελίδα 55 του Α τόµου του Οδηγού Παγκυπρίων Εξετάσεων 2013 και επισυνάπτεται ως παράρτηµα 1 στην παρούσα εγκύκλιο. Για τα µαθήµατα που περιλαµβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης θα υπάρξει και Β σειρά εξετάσεων για όσους δεν µπορέσουν λόγω πολύ σοβαρού κωλύµατος, επαρκώς τεκµηριωµένων, να εξεταστούν την καθορισµένη ηµέρα και ώρα. Το πρόγραµµα της Β σειράς των µαθηµάτων του πλαισίου πρόσβασης επισυνάπτεται ως παράρτηµα 2 στην παρούσα εγκύκλιο. Η Β σειρά εξετάσεων για τα µαθήµατα πρόσβασης θα διεξάγεται στις 3.30 µ.µ. την επόµενη της κανονικής εξέτασης εργάσιµη µέρα σε ένα σταθερό Εξεταστικό Κέντρο κάθε επαρχίας για τα Λύκεια και για τα τεχνολογικά µαθήµατα των Τεχνικών Σχολών Τεχνολογία και Σχέδιο Ειδικότητας - στις Τεχνικές Σχολές/ Εξεταστικά Κέντρα όπως καθορίζεται στην παράγραφο 6.3. Τονίζεται ότι η Β σειρά εξετάσεων διεξάγεται µόνο για απόλυση και δε δίνει το δικαίωµα διεκδίκησης θέσης στα Α.Α.Ε.Ι. της Κύπρου και της Ελλάδας. Η Β σειρά εξετάσεων για τα µαθήµατα που εξετάζονται µόνο για απόλυση και δεν περιλαµβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης θα διεξάγεται σύµφωνα µε το πρόγραµµα που επισυνάπτεται ως παράρτηµα 3 στην παρούσα εγκύκλιο. 3. Εξεταστέα ύλη Εξεταστέα ύλη είναι η διδακτέα ύλη για το κάθε εξεταζόµενο µάθηµα της τελευταίας τάξης του λυκειακού κύκλου, όπως φαίνεται στον Οδηγό Παγκυπρίων Εξετάσεων 2013 (τόµοι Β και Γ ). 2

3 4. Περίοδος εξετάσεων (α) 14/5/ /5/2013 & 12/6/ /6/2013 : Για τα µαθήµατα που εξετάζονται µόνο για απόλυση και δεν περιλαµβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης. (β) 17 /5/ /6/2013: Για τα µαθήµατα που περιλαµβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης. (γ) 20/5/ /6/2013: Για τη Β σειρά των µαθηµάτων που περιλαµβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης. 5. Ώρα έναρξης των εξετάσεων Όπως παρουσιάζεται στα αντίστοιχα προγράµµατα (βλ. παραρτήµατα 1, 2 και 3). 6. Εξεταστικά Κέντρα 6.1 Εξεταστικά Κέντρα για την Α και Β σειρά των µαθηµάτων που εξετάζονται µόνο για απόλυση και δεν περιλαµβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης είναι όλα τα Λύκεια και οι Τεχνικές Σχολές της Κύπρου (για τα Θέµατα Τέχνης και Θέµατα Μουσικής καθορίζονται συγκεκριµένα Εξεταστικά Κέντρα όπως φαίνεται στις παραγράφους και ). Για τους µαθητές των Ιδιωτικών Σχολείων «Ευρωπαϊκή Ελληνική Σχολή Φίλιπς», Ελληνική Σχολή Πασκάλ, Ελληνική Σχολή «Το Ολύµπιον» και Ελληνική Σχολή «Φόρουµ» Λευκωσίας (από τα οποία υπάρχουν δηλώσεις για συµµετοχή σε εξέταση µαθηµάτων τα οποία εξετάζονται µόνο για απόλυση και δεν περιλαµβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης) η εξέταση θα γίνει στο Εξεταστικό Κέντρο Λυκείου Αρχ. Μακαρίου Γ ( ασούπολη), εκτός από τα µαθήµατα Θέµατα Τέχνης και Θέµατα Μουσικής για τα οποία είναι δυνατόν να καθορίζεται διαφορετικό εξεταστικό κέντρο στην παρούσα εγκύκλιο (παράγραφοι και ). Για τους µαθητές της Ελληνικής Αµερικανικής Σχολής Λεµεσού, της Ελληνικής Σχολής «Παλλάδιο» και της Ελληνικής Σχολής «Πασκάλ» Λεµεσού (από τα οποία υπάρχουν δηλώσεις για συµµετοχή σε εξέταση µαθηµάτων τα οποία εξετάζονται µόνο για απόλυση και δεν περιλαµβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης) η εξέταση θα γίνει στο Λανίτειο Λύκειο Α. Οι µαθητές των Ιδιωτικών Σχολείων της Λεµεσού θα εξεταστούν στα Θέµατα Τέχνης και Θέµατα Μουσικής όπως καθορίζεται στις παραγράφους και Ειδικά για τα µαθήµατα Θέµατα Τέχνης και Θέµατα Μουσικής, σε περίπτωση που θα χρειαστεί να εξεταστούν µαθητές στη Β σειρά, η εξέταση αυτή θα διεξαχθεί στο Συντονιστικό Κέντρο για µαθήµατα απόλυσης µόνο, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 7.5. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι ιευθύνσεις των Σχολείων, από τα οποία θα απουσιάζουν µαθητές την κανονική µέρα εξέτασης του µαθήµατος, να ενηµερώνουν αµέσως τα Συντονιστικά Κέντρα για να προβαίνουν στις δέουσες διευθετήσεις. Επισηµαίνεται ότι τα γραπτά των µαθητών των Ιδιωτικών Σχολείων διορθώνονται από τους καθηγητές των αντίστοιχων µαθηµάτων των Συντονιστικών Σχολείων. Οι βαθµολογητές πληρώνονται, αφού συµπληρώσουν το ειδικό έντυπο πληρωµής που εκδίδει η Μέση Εκπαίδευση. 6.2 Εξεταστικά Κέντρα για τα µαθήµατα που περιλαµβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης καθορίζονται συγκεκριµένα Σχολεία για κάθε µάθηµα. Οι υποψήφιοιτελειόφοιτοι θα ειδοποιηθούν µε προσωπική επιστολή για το Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο θα εξεταστούν το κάθε µάθηµα. Κατάλογος των Σχολείων τα οποία λειτουργούν ως Εξεταστικά Κέντρα αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων (www.moec.gov.cy/ Υπηρεσία Εξετάσεων/Ανακοινώσεις). 3

4 6.3 Εξεταστικά Κέντρα για τη Β σειρά των µαθηµάτων πρόσβασης είναι: Λευκωσία: Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα Λεµεσός: Λανίτειο Λύκειο Α Λάρνακα: Λύκειο Αγίου Γεωργίου Αµµόχωστος: Λύκειο Παραλιµνίου Πάφος: Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ. Για τα τεχνολογικά µαθήµατα των Τεχνικών Σχολών Τεχνολογία και Σχέδιο Ειδικότητας Εξεταστικά Κέντρα θα είναι: Λευκωσία: Λεµεσός: Λάρνακα: Αµµόχωστος: Πάφος: Πόλη Χρυσοχούς: Α Τεχνική Σχολή Λευκωσίας α) Α Τεχνική Σχολή Λεµεσού β) Απεήτειο Γυµνάσιο Αγρού Τεχνική Σχολή Λάρνακας Περιφερειακή Τεχνική και Γεωργική Σχολή Αυγόρου Τεχνική Σχολή Πάφου Λύκειο και Τεχνική Σχολή Πόλης Χρυσοχούς 7. Οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων 7.1 Ευθύνη οργάνωσης και διεξαγωγής Η ιεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης έχει την ευθύνη για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων των µαθηµάτων που δεν περιλαµβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης και για τη Β σειρά όλων των µαθηµάτων για τα Λύκεια και η ιεύθυνση Τεχνικής Εκπαίδευσης έχει την ευθύνη για τις Τεχνικές Σχολές. Η Υπηρεσία Εξετάσεων της ιεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης έχει την ευθύνη για τα µαθήµατα του πλαισίου πρόσβασης. Ο ιευθυντής κάθε Σχολείου έχει την ευθύνη για την οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων που θα διεξαχθούν στο Σχολείο του Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων Σύµφωνα µε το Νόµο που προνοεί για τη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων (αρ. 22(1) του 2006, παρ. 21) την Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου, που συγκροτείται µε απόφαση της αρµόδιας αρχής, αποτελούν: (α) Πρόεδρος, ο ιευθυντής του Σχολείου που λειτουργεί ως Εξεταστικό Κέντρο ή ένας Βοηθός ιευθυντής, που υποδεικνύεται από αυτόν ως εκπρόσωπός του, (β) Ένας Βοηθός ιευθυντής που ορίζεται από το ιευθυντή του Σχολείου, και (γ) Πέντε µέχρι εννέα µέλη του διδακτικού προσωπικού, ανάλογα µε το µέγεθος του Εξεταστικού Κέντρου, που ορίζονται από το ιευθυντή του Σχολείου. Η Επιτροπή του Κέντρου (α) οργανώνει το Εξεταστικό Κέντρο, (β) εποπτεύει την οµαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων, (γ) κατανέµει τους επιτηρητές στις αίθουσες εξέτασης, (δ) καθορίζει τους αναπληρωτές επιτηρητές και τους τοµείς ευθύνης τους, (ε) συγκεντρώνει και αποστέλλει τα γραπτά στα Συντονιστικά Κέντρα των Επαρχιών, 4

5 (στ) παρέχει διευκολύνσεις σε υποψηφίους που είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες, σύµφωνα µε οδηγίες της Υπηρεσίας Εξετάσεων, και (ζ) γενικά λαµβάνει κάθε µέτρο που απαιτείται για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων. Για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου τα µέλη της απαλλάσσονται από τις µη διδακτικές εργασίες του Σχολείου κατά την περίοδο των Παγκύπριων Εξετάσεων, όχι όµως και από τη βαθµολόγηση γραπτών και την έκδοση αποτελεσµάτων των µαθητών τους Εξεταστικά δοκίµια Ετοιµασία Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, τα εξεταστικά δοκίµια της Α' σειράς Ιουνίου των µαθηµάτων που εξετάζονται µόνο για απόλυση και της Β σειράς όλων των µαθηµάτων καταρτίζονται από Επιτροπές υπό την προεδρία Επιθεωρητών. Τα εξεταστικά δοκίµια των µαθητών που υστερούν, των µαθητών που ενδιαφέρονται για βελτίωση του βαθµού τους σε µη εξεταζόµενα µαθήµατα και αυτά των ανεξετάσεων του Σεπτέµβρη θα καταρτιστούν από τα ίδια τα Σχολεία. Τα εξεταστικά δοκίµια των µαθηµάτων του πλαισίου πρόσβασης ετοιµάζονται την παραµονή κάθε εξέτασης από επιτροπές θεµατοθετών (βλέπετε σελ. 10, σηµ. 11 στον Α τόµο του Οδηγού Παγκύπριων Εξετάσεων 2013). 7.4 Πολλαπλασιασµός και διανοµή των εξεταστικών δοκιµίων Μαθήµατα µόνο για απόλυση και Β σειρά Ο πολλαπλασιασµός των εξεταστικών δοκιµίων της Μέσης Εκπαίδευσης θα γίνει από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) και η διανοµή τους θα γίνει µέσω των ιευθυντών των Σχολείων που καθορίζονται ως Συντονιστικά Κέντρα για σκοπούς των Εξετάσεων των µαθηµάτων που εξετάζονται µόνο για απόλυση και τη Β σειρά όλων των µαθηµάτων. Οι ιευθυντές των Συντονιστικών Κέντρων θα παραλάβουν τα εξεταστικά δοκίµια των Σχολείων της Επαρχίας τους από εντεταλµένους λειτουργούς σε προγραµµατισµένες αποστολές για τις οποίες θα ειδοποιηθούν. Οι ιευθυντές θα παραλάβουν τα δοκίµια σε ξεχωριστά δέµατα κατά Σχολείο και µάθηµα από τους ιευθυντές των Συντονιστικών Κέντρων. Για τα τεχνολογικά µαθήµατα των Τεχνικών Σχολών, τα θέµατα θα διανεµηθούν στις Τεχνικές Σχολές /Εξεταστικά Κέντρα, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 6.3 από τους οικείους Επιθεωρητές, και θα πολλαπλασιαστούν επί τόπου µε ευθύνη των ιευθυντών λίγο πριν την έναρξη της εξέτασης. Μαθήµατα πλαισίου πρόσβασης Τα εξεταστικά δοκίµια για τα µαθήµατα του πλαισίου πρόσβασης θα ετοιµάζονται από επιτροπές θεµατοθετών σε καθορισµένο χώρο σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. Η µεταφορά των δοκιµίων στα Συντονιστικά Κέντρα Εξετάσεων θα γίνεται από φρουρούς ασφαλείας εντεταλµένους από την αρµόδια αρχή. Στη συνέχεια, θα τα παραλαµβάνει ο Υπεύθυνος του Συντονιστικού Κέντρου, ο οποίος θα τα παραδίδει στο εντεταλµένο κλιµάκιο του κάθε Εξεταστικού Κέντρου. Η διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων επαρχιακά επιβλέπεται καθηµερινά από αρµόδιους Ανώτερους Λειτουργούς του ΥΠΠ (ΕΜΕ, ΕΜΤΕΕ, ΑΛΕ). 5

6 Το κάθε κλιµάκιο θα αποτελείται από ένα Β Α άλλου Σχολείου και ένα Β Α που υπηρετεί στο Σχολείο που θα λειτουργήσει ως Εξεταστικό Κέντρο τη συγκεκριµένη µέρα. Οι δύο Β Α, αφού τα µεταφέρουν στο Εξεταστικό Κέντρο, θα τα παραδίδουν στον Πρόεδρο της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου ή εκπρόσωπό του. Για κατοχύρωση του αδιάβλητου των εξετάσεων και για πρακτικούς λόγους ο Β Α του άλλου Σχολείου θα παραµένει καθ όλη τη διάρκεια της εξέτασης στο Εξεταστικό Κέντρο ως εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εξετάσεων του ΥΠΠ και θα εκτελεί χρέη παρατηρητή για την αδιάβλητη λειτουργία του. Μετά το τέλος της εξέτασης οι δύο Β Α θα παραλαµβάνουν τα γραπτά και θα τα µεταφέρουν στο Συντονιστικό Κέντρο, όπου θα τα παραδίδουν στον ανώτερο λειτουργό του ΥΠΠ, ο οποίος στη συνέχεια θα τα παραδίδει σε εντεταλµένα πρόσωπα τα οποία θα τα µεταφέρουν κατευθείαν στο Βαθµολογικό Κέντρο. ιαδικασίες Για τα µαθήµατα που εξετάζονται µόνο για απόλυση, δεκαπέντε λεπτά πριν από την έναρξη κάθε εξέτασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανοίγει το σφραγισµένο φάκελο µε τα εξεταστικά δοκίµια ενώπιον της Επιτροπής. Στη συνέχεια τα µέλη της Επιτροπής χωρίζουν τα εξεταστικά δοκίµια σε δέσµες, ανάλογα µε τον αριθµό των µαθητών που γράφουν σε κάθε αίθουσα. Για τα µαθήµατα του πλαισίου πρόσβασης η Επιτροπή κάθε κέντρου θα ακολουθεί τις οδηγίες οι οποίες θα αποσταλούν από την Υπηρεσία Εξετάσεων. 7.5 Συντονιστικά Κέντρα Θα λειτουργήσουν Επαρχιακά Συντονιστικά Κέντρα εξετάσεων ως εξής: Μαθήµατα απόλυσης µόνο (από 14/5/ /5/2013 & 12/6/ /6/2013): Λύκεια: Λευκωσία: Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα Λεµεσός: Λανίτειο Λύκειο Α Λάρνακα : Λύκειο Αγίου Γεωργίου Αµµόχωστος: Λύκειο Παραλιµνίου Πάφος: Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ. Τεχνικές Σχολές: Λευκωσία: Α Τεχνική Σχολή Λευκωσίας Λεµεσός: Α' Τεχνική Σχολή Λεµεσού Λάρνακα Αµµόχωστος: Τεχνική Σχολή Λάρνακας Πάφος: Τεχνική Σχολή Πάφου Μαθήµατα του πλαισίου πρόσβασης (17/05/2013 µέχρι 12/06/2013): Λευκωσία: Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα Λεµεσός: Λανίτειο Λύκειο Α Λάρνακα: Λύκειο Αγίου Γεωργίου Αµµόχωστος: Λύκειο Παραλιµνίου Πάφος: Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ. 6

7 Υπεύθυνοι για τα Συντονιστικά Κέντρα θα είναι οι ιευθυντές των αντίστοιχων Σχολείων. Για σκοπούς Εξετάσεων των µαθηµάτων που εξετάζονται µόνο για απόλυση το Γυµνάσιο Λευκάρων υπάγεται στο Συντονιστικό Κέντρο Λάρνακας και η Σχολή Μιτσή Λεµύθου υπάγεται στο Συντονιστικό Κέντρο Λεµεσού. Η παράδοση και η παραλαβή των εξεταστικών δοκιµίων και των γραπτών θα γίνεται µε τη συµπλήρωση ειδικών δελτίων. 7.6 Τετράδια, αυτοκόλλητα για κάλυψη ονοµάτων και κορδόνια Όλα τα τετράδια θα µεταφερθούν στα Συντονιστικά Κέντρα ως εξής: Λευκωσία: Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα Λεµεσός: Λανίτειο Λύκειο Α Λάρνακα: Λύκειο Αγίου Γεωργίου Αµµόχωστος: Λύκειο Παραλιµνίου Πάφος: Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ. Από τα κέντρα αυτά θα παραληφθούν από εκπροσώπους των Σχολείων Εξεταστικών Κέντρων οι ποσότητες των τετραδίων που αντιστοιχούν περίπου προς το σύνολο του αριθµού (+20%) των εξεταζοµένων σε κάθε Σχολείο Εξεταστικό Κέντρο σε όλα τα µαθήµατα για τα οποία χρησιµοποιείται συγκεκριµένη κατηγορία τετραδίων. Οι εκπρόσωποι των Σχολείων Εξεταστικών Κέντρων, που θα παραλάβουν τα τετράδια από το Συντονιστικό Σχολείο της επαρχίας τους, πρέπει να είναι µέλη της Επιτροπής Εξετάσεων του αντίστοιχου Εξεταστικού Κέντρου µε επικεφαλής Β.. Ο επικεφαλής των εκπροσώπων κάθε Σχολείου θα παραλάβει τα τετράδια, αφού τα µετρήσει και υπογράψει τη σχετική κατάσταση παραλαβής που θα προσκοµίσει ο παραδίδων. α) Γαλάζια τετράδια: Για τα µαθήµατα που περιλαµβάνονται στο πλαίσιο πρόσβασης. β) Ροζ τετράδια: Για µαθήµατα που εξετάζονται µόνο για απόλυση και για όλα τα µαθήµατα της Β σειράς. γ) Πράσινα τετράδια (µόνο για την Πρακτική Γραφείου). δ) Η Υπηρεσία Εξετάσεων θα προµηθεύσει κατά τη διάρκεια των σεµιναρίων των Υπευθύνων των Εξεταστικών Κέντρων διάφορα υλικά, απαραίτητα για τη διεξαγωγή των εξετάσεων και τη συσκευασία των γραπτών δοκιµίων. Τέτοια υλικά είναι: α) Αυτοκόλλητες ταινίες για επικάλυψη των στοιχείων των υποψηφίων. β) Μικρά πράσινα κορδόνια (203 mm) για σύνδεση διπλών τετραδίων και φύλλων απαντήσεων των δοκιµίων ακρόασης και κατανόησης. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις αναφορικά µε τα τετράδια και τα άλλα υλικά µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την Υπηρεσία Εξετάσεων τηλ Έλεγχος και σφράγιση υπολογιστικών µηχανών Η χρήση υπολογιστικής µηχανής που να µην επιδέχεται προγραµµατισµό επιτρέπεται για την εξέταση των µαθηµάτων των Μαθηµατικών, της Φυσικής, της Χηµείας, της Λογιστικής, της Πολιτικής Οικονοµίας, της Πρακτικής Γραφείου, της Τεχνικής 7

8 Πωλήσεων, της Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων, της Οικογενειακής Αγωγής, της Πληροφορικής, των ικτύων, των Τεχνολογιών και των µαθηµάτων Σχεδίου. Κάθε Σχολείο προβαίνει σε διορισµό κατάλληλης διµελούς ή τριµελούς Επιτροπής, η οποία αναλαµβάνει το έργο ελέγχου και σφράγισης των υπολογιστικών µηχανών που θα χρησιµοποιήσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις οι µαθητές του Σχολείου τους. Για τους αποφοίτους άλλων ετών η σφράγιση θα γίνεται στο Συντονιστικό Κέντρο της επαρχίας τους. Όσες υπολογιστικές µηχανές είναι επιτρεπτού τύπου, σφραγίζονται από την Επιτροπή του κάθε Σχολείου στην πίσω πλευρά τους µε ειδικό ανεξίτηλο µελάνι που αγοράζει το Σχολείο. Η σφράγιση γίνεται µε τη σφραγίδα του Σχολείου, τοποθετείται απευθείας στην πίσω πλευρά του υλικού της µηχανής όχι πάνω σε αυτοκόλλητο και συνοδεύεται από τη µονογραφή του Β.. µε ανεξίτηλο µαρκαδόρο. Υπενθυµίζεται σχετικά το περιεχόµενο της Εγκυκλίου Αρ. Φακ /31 Μαρτίου 2006, σύµφωνα µε την οποία καλούνται οι ιευθύνσεις των Σχολείων να ορίσουν Επιτροπή, η οποία να σφραγίσει τις υπολογιστικές µηχανές που είναι αποδεκτές για χρήση από τους εξεταζοµένους στις Παγκύπριες Εξετάσεις στα µαθήµατα, στα οποία αυτή η χρήση είναι επιτρεπτή. ιευκρινίζεται ότι επιτρέπεται οποιαδήποτε υπολογιστική µηχανή, η οποία µπορεί να κάνει απλές πράξεις ή είναι απλή scientific. Aπαγορεύονται όλες οι υπολογιστικές οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν γραφικές παραστάσεις (και εποµένως έχουν οθόνη µεγαλύτερη της συνηθισµένης) ή µπορούν να προγραµµατιστούν (αν έχουν την ένδειξη programmable) ή έχουν µνήµη στην οποία µπορούν να φυλαχθούν τύποι ή έχουν τη δυνατότητα να υπολογίζουν ολοκληρώµατα. Κατάλογος µε επιτρεπόµενες ή µη επιτρεπόµενες µηχανές δε θα αποσταλεί. Η πιο πάνω Επιτροπή καταρτίζει πρόγραµµα, µε στόχο την έγκαιρη διεκπεραίωση του όλου έργου. Σηµειώνεται ότι η σφράγιση των υπολογιστικών µηχανών των τελειοφοίτων και των αποφοίτων των Ιδιωτικών Σχολείων θα γίνεται στα Επαρχιακά Συντονιστικά Εξεταστικά Κέντρα. 7.8 Έλεγχος υπολογιστικών µηχανών την ηµέρα των εξετάσεων Κατά το χρόνο διεξαγωγής των Εξετάσεων οι επιτηρητές ελέγχουν κατά πόσο οι υπολογιστικές µηχανές των µαθητών φέρουν την ενδεικτική σφραγίδα ή όχι και, όπου συντρέχει λόγος, λαµβάνουν, µε βάση την υφιστάµενη νοµοθεσία, τα προνοούµενα για τη δολίευση µέτρα. Επίσης ειδικός εντεταλµένος λειτουργός που ορίζει ο Υπεύθυνος του Κέντρου διεξάγει δειγµατοληπτικό έλεγχο της καταλληλότητας των σφραγισµένων µηχανών. 7.9 Εξέταση Πρακτικής Γραφείου και Τεχνικής Πωλήσεων Πρακτική Γραφείου Μέσα στα τετράδια του µαθήµατος µε το πράσινο εξώφυλλο είναι τυπωµένα διάφορα έντυπα, για τις απαντήσεις των µαθητών σε ερωτήσεις πρακτικής φύσεως. Οι απαντήσεις σε θεωρητικές ερωτήσεις να δίνονται στο πρώτο µισό του τετραδίου. Προτρέπονται οι καθηγητές που διδάσκουν το µάθηµα να ενηµερωθούν για το τετράδιο και να ενηµερώσουν και τους µαθητές τους µε σχετική επίδειξη και εξήγηση. 8

9 Οι εξεταζόµενοι στα µαθήµατα Πρακτική Γραφείου, Οργάνωση και ιοίκηση Επιχειρήσεων και Τεχνική Πωλήσεων πρέπει να έχουν µαζί τους υπολογιστική µηχανή σύµφωνα µε την παράγραφο Εξέταση του µαθήµατος «ακτυλογραφία-γραφειακά» Για την εξέταση του µαθήµατος ακτυλογραφία-γραφειακά θα χρησιµοποιηθούν µόνο ηλεκτρονικοί υπολογιστές και η γλώσσα θα είναι µόνο η Ελληνική. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που κάποια Σχολεία δε διαθέτουν επαρκή αριθµό ηλεκτρονικών υπολογιστών, ώστε η εξέταση να διεξαχθεί ταυτόχρονα για όλους τους µαθητές, είναι δυνατόν οι µαθητές να χωριστούν σε δύο οµάδες και να εξεταστούν διαδοχικά. Επειδή το εξεταστικό δοκίµιο θα είναι το ίδιο και για τις δυο οµάδες, πρέπει ο ιευθυντής του Σχολείου να µεριµνήσει ώστε κανένας µαθητής της πρώτης σειράς να µην εγκαταλείψει την αίθουσα πριν εξαντληθεί ολόκληρος ο χρόνος εξέτασης (2 ώρες). Μόλις τελειώσει η εξέταση της πρώτης οµάδας, οι µαθητές θα εγκαταλείψουν την αίθουσα µε την επίβλεψη των επιτηρητών και θα εισέλθουν σ αυτή οι µαθητές της δεύτερης οµάδας. Όσον αφορά την επιτήρηση, για λόγους οµαλότερης διεξαγωγής της εξέτασης (αντιµετώπιση τυχόν τεχνικών δυσκολιών), συστήνεται όπως οι επιτηρητές είναι καθηγητές της Πληροφορικής ή του µαθήµατος ακτυλογραφία-γραφειακά. Επισηµαίνεται ότι οι Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων κάθε Σχολείου πρέπει να φροντίσουν, ανάλογα µε τους υπολογιστές που θα χρησιµοποιηθούν, ο κάθε εξεταζόµενος µαθητής/τρια να είναι εφοδιασµένος σύµφωνα µε τις οδηγίες που συνοδεύουν το εξεταστικό δοκίµιο είτε µε δισκέτα είτε µε USB (memory stick). Σύµφωνα µε εγκύκλιο που έχει σταλεί στα Σχολεία/Εξεταστικά Κέντρα, οι επιτηρητές πρέπει να προσέξουν τα ακόλουθα: 1. Πριν την έναρξη της εξέτασης οι επιτηρητές πρέπει να διαβάσουν και εξηγήσουν στους υποψηφίους τις Ειδικές Οδηγίες για το µάθηµα. 2. Σε αίθουσες που λειτουργεί δίκτυο Η.Υ. θα πρέπει αυτό να απενεργοποιηθεί πριν την έναρξη της εξέτασης για αποφυγή πιθανής απόπειρας δολίευσης. 3. Κατά την εκτύπωση των εργασιών των µαθητών να γίνει επιλογή της κόλλας σε µέγεθος Α4 (Print, Properties, Paper Options, Paper size, A4) Εξέταση του Ελεύθερου Προοπτικού Σχεδίου Σε κάθε εξεταζόµενο θα δοθούν ένα έντυπο χαρτονάκι Α4, το οποίο θα συµπληρωθεί µε τα στοιχεία του, το εξεταστικό δοκίµιο, καθώς επίσης δύο (2) φύλλα σχεδίασης Α3, ένα για το Ελεύθερο Προοπτικό Σχέδιο και ένα για το Ελεύθερο Σχέδιο. Η διάρκεια εξέτασης του µαθήµατος είναι 3 ώρες και 30 λεπτά (210 λεπτά). Οι εξεταζόµενοι µαθητές/τριες να µην υπερβαίνουν τους δώδεκα (12) ανά αίθουσα. Η ιεύθυνση του Σχολείου να ορίσει δύο καθηγητές Τέχνης που θα οργανώσουν τις αίθουσες, σύµφωνα µε το σχεδιάγραµµα που ακολουθεί : 45 ΝΕΚΡΗ ΦΥΣΗ 9

10 Οι αίθουσες εξετάσεων να είναι έτοιµες τουλάχιστον µία (1) ώρα πριν την ώρα εξέτασης. Τα κιβώτια της Νεκρής Φύσης να ανοιχθούν και να τοποθετηθούν τα αντικείµενα, σύµφωνα µε τις οδηγίες, από τους καθηγητές Τέχνης, τριάντα (30) λεπτά πριν την ώρα εξέτασης. Η µυστικότητα των θεµάτων να εξασφαλιστεί µέχρι την καθορισµένη ώρα εξέτασης των υποψηφίων. Θα αποσταλούν κιβώτια µε νεκρές φύσεις, που αναλυτικά θα περιέχουν: 1. Αντικείµενα που θα σχεδιάσουν οι µαθητές/τριες. 2. Ένα χαρτονάκι µεγέθους Α2 διπλωµένο. Ανοίγοντας το χαρτονάκι, στο κάτω µέρος του θα εµφανιστεί το περίγραµµα της κάτοψης κάθε αντικειµένου. Αυτό θα τοποθετηθεί πάνω στο θρανίο. Το πάνω κενό µέρος από το χαρτονάκι, επικολλάται στον πίσω τοίχο και αποτελεί το φόντο της Νεκρής Φύσης. 3. Φωτογραφία της Νεκρής Φύσης. Οι εξεταζόµενοι µπορούν να λύσουν τις δύο (2) ασκήσεις µε οποιαδήποτε σειρά επιθυµούν. Το έντυπο χαρτονάκι Α4, καθώς και τα δύο φύλλα σχεδίασης εκάστου εξεταζοµένου, πρέπει, µε ευθύνη των επιτηρητών, να συνδεθούν µεταξύ τους µε κορδονάκι. Ακολούθως, να επικολληθούν οι αυτοκόλλητες ετικέτες για επικάλυψη των στοιχείων των εξεταζοµένων και στα τρία (3) µέρη (εξώφυλλο, φύλλο σχεδίασης Προοπτικού Σχεδίου και φύλλο σχεδίασης Ελεύθερου Σχεδίου). Οι εξεταζόµενοι οφείλουν στο τέλος να παραδώσουν όλα τα φύλλα σχεδίασης, είτε λύσουν όλες τις ασκήσεις είτε όχι Εξέταση του Αρχιτεκτονικού Τεχνικού Σχεδίου και του Σχεδίου Ειδικότητας Θα δοθούν σε κάθε εξεταζόµενο φύλλα σχεδίασης Α3 και ένα έντυπο χαρτονάκι Α4, το οποίο θα συµπληρωθεί µε τα στοιχεία του εξεταζοµένου. Το έντυπο χαρτονάκι Α4, καθώς και τα φύλλα σχεδίασης εκάστου εξεταζοµένου πρέπει, µε ευθύνη των επιτηρητών, να συνδεθούν µεταξύ τους µε συρραπτική συσκευή στην άνω αριστερή γωνία µε δύο ελάσµατα και κατά τρόπο που να αποκλείεται η αποσύνδεσή τους. Μετά τη σύνδεση επικολλώνται οι αυτοκόλλητες ετικέτες για επικάλυψη των στοιχείων των εξεταζοµένων. Οι εξεταζόµενοι οφείλουν στο τέλος να παραδώσουν όλα τα φύλλα σχεδίασης είτε λύσουν όλες τις ασκήσεις είτε όχι Εξέταση του µαθήµατος Γραφικές Τέχνες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Σε κάθε εξεταζόµενο θα δοθούν το εξεταστικό δοκίµιο το οποίο αποτελείται από έξι (6) σελίδες και ένα έντυπο Α4 χαρτονάκι, το οποίο θα πρέπει να συµπληρωθεί από τον κάθε εξεταζόµενο µε τα στοιχεία του. Το έντυπο Α4 θα δίνεται στους εξεταζοµένους 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης. 10

11 Το παράρτηµα δεν επιστρέφεται και φύλλα ρυζόχαρτου (τρέισιγκ) δίδονται σε όσους το επιθυµούν. Το έντυπο χαρτονάκι Α4 καθώς και το εξεταστικό δοκίµιο κάθε εξεταζοµένου, µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, πρέπει µε ευθύνη των επιτηρητών να συνδεθούν µεταξύ τους σε δύο τουλάχιστον σηµεία, αφού πρώτα επικολληθεί η αυτοκόλλητη ετικέτα για επικάλυψη των στοιχείων των υποψηφίων. Κατά την παραλαβή του δοκιµίου ο επιτηρητής να ελέγχει ότι οι εξεταζόµενοι επιστρέφουν και τις έξι (6) σελίδες του εξεταστικού δοκιµίου Εξέταση του µαθήµατος «Θέµατα Τέχνης» Σε κάθε εξεταζόµενο θα δοθεί ένα έντυπο χαρτονάκι Α4 συνδεδεµένο µε το δοκίµιο και δύο φύλλα σχεδίασης 1XΑ3 και 1ΧΑ4 στα οποία ο εξεταζόµενος θα πρέπει να συµπληρώσει τα στοιχεία του. Το δοκίµιο θα αποτελείται από τέσσερις (4) σελίδες. Οι εξεταζόµενοι θα επιλύσουν το Α µέρος (το οποίο βρίσκεται στις τρεις πρώτες σελίδες) και θα το παραδώσουν στον επιτηρητή. Η τέταρτη (4) σελίδα δε θα παραδοθεί, αλλά θα παραµείνει στην κατοχή του εξεταζοµένου, αφού περιέχει τις οδηγίες για την επίλυση του Β και Γ µέρους του δοκιµίου. Το δοκίµιο µαζί µε το έντυπο χαρτονάκι Α4 και τα δύο φύλλα σχεδίασης Α3 και Α4, πρέπει µε ευθύνη των επιτηρητών να συνδεθούν µεταξύ τους µε πράσινο κορδονάκι. Ακολούθως, να επικολληθούν οι αυτοκόλλητες ετικέτες για επικάλυψη των στοιχείων των εξεταζοµένων και στα τρία (3) µέρη. Καλούνται οι καθηγητές Τέχνης των Σχολείων που θα λειτουργήσουν ως Εξεταστικά Κέντρα στο µάθηµα Θέµατα Τέχνης, όπως µεριµνήσουν για την έγκαιρη τοποθέτηση των αντικειµένων της νεκρής φύσης σε κάθε αίθουσα εξέτασης. Η νεκρή φύση θα πρέπει να είναι τοποθετηµένη τουλάχιστο τριάντα (30) λεπτά πριν από την είσοδο των µαθητών στην αίθουσα εξέτασης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το απόρρητο της εξέτασης. Οι εξεταζόµενοι µαθητές/τριες να µην υπερβαίνουν τους δώδεκα (12) ανά αίθουσα. Η ιεύθυνση του Σχολείου να ορίσει δύο καθηγητές Τέχνης, που θα οργανώσουν τις αίθουσες, σύµφωνα µε το σχεδιάγραµµα που ακολουθεί : 45 ΝΕΚΡΗ ΦΥΣΗ Οι αίθουσες εξετάσεων να είναι έτοιµες τουλάχιστον µία (1) ώρα πριν την ώρα εξέτασης. 11

12 Υλικά Κατά την εξέταση του Β και Γ µέρους του δοκιµίου (ζωγραφική και ελεύθερο σχέδιο αντίστοιχα) οι µαθητές µπορούν να έχουν µαζί τους τα ακόλουθα υλικά: Μπογιές ακρυλικές, τέµπερες και ακουαρέλες Παστέλ Χρωµατιστά µολύβια ακουαρέλας Πινέλα οχείο για νερό Μαλακά µολύβια, HB µέχρι 4Β Εξεταστικά Κέντρα για τα «Θέµατα Τέχνης» Για την εξέταση του µαθήµατος Θέµατα Τέχνης, θα ισχύσει η εξής οµαδοποίηση Σχολείων (το υπογραµµισµένο Σχολείο είναι Εξεταστικό Κέντρο): ΛΕΥΚΩΣΙΑ (84 υποψήφιοι) (8 νεκρές φύσεις) Λύκειο Αρχαγγέλου Απ. Μάρκος (1νεκρή φύση) 11 Λύκειο Σολέας 1 Λύκειο Απ. Βαρνάβα Στροβόλου (2 νεκρές φύσεις) 5 Λύκειο Ιδαλίου 5 Λύκειο Λατσιών 14 Παγκύπριο Γυµνάσιο Λευκωσίας (2 νεκρές φύσεις) 8 Λύκειο Εθνοµάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου 4 Λύκειο Παλουριώτισσας 6 Λύκειο Ακροπόλεως (1 νεκρή φύση) 7 Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ ασούπολης 4 Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α (2 νεκρές φύσεις) 7 Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Β 6 Λύκειο Μ. Κουτσόφτα Α. Παναγίδη 2 Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάµιας 4 ΛΕΜΕΣΟΣ (76 υποψήφιοι) (7 νεκρές φύσεις) Λύκειο Αγ. Φυλάξεως (1 νεκρή φύση) 7 Λύκειο Αγ. Σπυρίδωνα 4 Γυµνάσιο Οµόδους 1 Λύκειο Λινόπετρας (1 νεκρή φύση) 12 Λύκειο Πολεµιδιών (2 νεκρές φύσεις) 14 Λύκειο Αγ. Νικολάου 1 Εµπορική Σχολή Μιτσή 1 12

13 Λύκειο Αγ. Αντωνίου (1 νεκρή φύση) 5 Λύκειο Αγ. Ιωάννη 7 Λανίτειο Λύκειο Α (2 νεκρές φύσεις) 9 Λανίτειο Λύκειο Β 10 Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 5 ΛΑΡΝΑΚΑ (36 υποψήφιοι) (4 νεκρές φύσεις) Λύκειο Αγ. Γεωργίου (2 νεκρές φύσεις) 4 Λύκειο Μακαρίου Γ 12 Λύκειο Αραδίππου 3 Παγκύπριο Λύκειο (2 νεκρές φύσεις) 7 Λύκειο Βεργίνας 1 Λύκειο Λιβαδιών 9 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ (22 υποψήφιοι) (2 νεκρές φύσεις ) Λύκειο Κοκκινοχωρίων (2 νεκρές φύσεις ) 16 Λύκειο Παραλιµνίου 6 ΠΑΦΟΣ (32 υποψήφιοι) (3 νεκρές φύσεις) Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ (3 νεκρές φύσεις) 16 Λύκειο Αγ. Νεοφύτου 5 Λύκειο Αγ. Χαραλάµπους Έµπας 9 Λύκειο Γεροσκήπου Β σειρά του µαθήµατος «Θέµατα Τέχνης» Στο συντονιστικό κέντρο κάθε επαρχίας Εξέταση του µαθήµατος «Θέµατα Μουσικής» Όλες οι λύσεις και οι απαντήσεις θα πρέπει να γραφτούν µε µπλε µελάνι στο εξεταστικό δοκίµιο. Η χρήση διορθωτικού υγρού απαγορεύεται. Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από τα εξής τρία µέρη: Μέρος Α : Ακουστικά Μέρος Β : Αρµονία Μέρος Γ : Ιστορία Η εξέταση ξεκινά µε το Μέρος Α : Ακουστικά το οποίο αποτελείται από τα εξής: Υπαγόρευση Ρυθµικού Κειµένου (Α1) Υπαγόρευση Μελωδικού Κειµένου (Α2) Αναγνώριση Έργου και Συνθέτη (Α3) Η εξέταση του Μέρους Α : Ακουστικά γίνεται από CD. Τα Εξεταστικά Κέντρα χρειάζεται να µεριµνήσουν έτσι ώστε να υπάρχει στην αίθουσα ένα CD player καλής ποιότητας. 13

14 To CD player για το Μέρος Α θα χειριστεί Καθηγητής/τρια Μουσικής που θα οριστεί από το γραφείο της ΕΜΕ Μουσικής και θα παρευρίσκεται στο εξεταστικό κέντρο την ηµέρα της εξέτασης. Ο Υπεύθυνος Β.. του Εξεταστικού Κέντρου και ο/η ιευθυντής/τρια των Σχολείων από όπου προέρχονται οι Καθηγητές/τριες θα τύχουν σχετικής ενηµέρωσης από το Γραφείο της ΕΜΕ Μουσικής. Η διαδικασία για το Μέρος Α : Ακουστικά είναι η εξής: 1. Πρώτα, γίνεται η Υπαγόρευση του Ρυθµικού Κειµένου (Α1 CD: Τrack 1). Οι µαθητές θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που εκφωνούνται για να γράψουν το ρυθµικό κείµενο. Μετά την ολοκλήρωση της εκφώνησης της Υπαγόρευσης Ρυθµικού Κειµένου δίνονται στους µαθητές περίπου τρία (3) λεπτά, έτσι ώστε να αντιγράψουν την τελική τους λύση. 2. Μετά, γίνεται η Υπαγόρευση του Μελωδικού Κειµένου (Α2 - CD: Track 2). Οι µαθητές θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που εκφωνούνται για να γράψουν το µελωδικό κείµενο. Μετά την ολοκλήρωση της εκφώνησης της Υπαγόρευσης Μελωδικού Κειµένου δίνονται στους µαθητές περίπου έξι (6) λεπτά, έτσι ώστε να αντιγράψουν την τελική τους λύση. 3. Τέλος, γίνεται η Αναγνώριση Έργου και Συνθέτη (Α3 - CD: Track 3). Μετά την ολοκλήρωση του Μέρους Α : Ακουστικά, οι εξεταζόµενοι συνεχίζουν µε τα Μέρη Β και Γ. Στο εξεταστικό δοκίµιο, για τα πιο πάνω µέρη υπάρχουν ειδικοί χώροι κατάλληλα διαµορφωµένοι που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πρόχειρο από τον µαθητή. Οι απαντήσεις αυτού του χώρου δεν αξιολογούνται και ο µαθητής χρειάζεται να αντιγράψει τις τελικές του απαντήσεις µε µελάνι στους χώρους που ορίζονται. Η εξέταση γίνεται χωρίς διακοπή ή διάλειµµα. Οι Eπιτηρητές παρακαλούνται, στην παρουσία του µαθητή, να καλύψουν τα στοιχεία του. O Υπεύθυνος Β.. του Εξεταστικού Κέντρου είναι υπεύθυνος να κωδικοποιήσει τα γραπτά κατά Σχολείο Αν κάποιος µαθητής προσέλθει µόνο στο Μέρος Α, τότε θεωρείται ότι παρακάθισε µεν στο µάθηµα, αλλά ο τελικός βαθµός του θα εξαχθεί από το βαθµό του Μέρους Α. Αν κάποιος µαθητής δεν προσέλθει στο Μέρος Α δεν δικαιούται να εισέλθει στην αίθουσα για τα Μέρη Β και Γ Εξεταστικά Κέντρα για τα Θέµατα Μουσικής Για την εξέταση του µαθήµατος Θέµατα Μουσικής, θα ισχύσει η εξής οµαδοποίηση Σχολείων (το υπογραµµισµένο Σχολείο είναι εξεταστικό κέντρο): 14

15 Λευκωσία: α) Παγκύπριο Γυµνάσιο 13 Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα Στροβόλου 2 Λύκειο Ακρόπολης 2 Λεµεσός: β) Λανίτειο Λύκειο Α 15 Λύκειο Λινόπετρας 1 Λάρνακα: γ) Λύκειο Μακαρίου Γ Λάρνακας 4 Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας 2 Πάφος: δ) Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ Πάφου 1 Λύκειο Γεροσκήπου 2 Λύκειο Κύκκου Πάφου 2 Αµµόχωστος ε) Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα 3 Λύκειο Παραλιµνίου Β σειρά του µαθήµατος «Θέµατα Μουσικής» Στα Εξεταστικά Κέντρα κάθε επαρχίας όπως αναφέρονται στην παράγραφο Εξέταση Αγγλικών, Αγγλικών 4ωρου Τεχνικών Σχολών (Ξενοδοχειακά) του πλαισίου πρόσβασης, Αγγλικών 2ωρου Τεχνικών Σχολών (Ξενοδοχειακά) µόνο για απόλυση, Γαλλικών, Γερµανικών, Ιταλικών, Ισπανικών, Ρωσικών και Τουρκικών Ενιαίου Λυκείου του πλαισίου πρόσβασης α. Η Εξέταση Αγγλικών, Αγγλικών 4ωρου Τεχνικών Σχολών, Αγγλικών 2ωρου Τεχνικών Σχολών, Γαλλικών, Γερµανικών, Ιταλικών, Ισπανικών, Ρωσικών και Τουρκικών θα αρχίσει µε τη χορήγηση των γραπτών δοκιµίων. Μετά παρέλευση 30 λεπτών θα χορηγηθεί το δοκίµιο ακρόασης / κατανόησης, διάρκειας 30 λεπτών, από τους καθηγητές των ειδικοτήτων που θα οριστούν από τους Επιθεωρητές του κάθε µαθήµατος. Μετά το πέρας της εξέτασης της ακρόασης / κατανόησης, οι καθηγητές των γλωσσών που θα χορηγήσουν το δοκίµιο ακρόασης θα παραδώσουν τα φύλλα απαντήσεων στον επιτηρητή ακάλυπτα, για να τα συνδέσει µε το τέλος της εξέτασης µε τα γραπτά δοκίµια, µε πράσινο κορδόνι, και να επικαλύψει τα στοιχεία των υποψηφίων σύµφωνα µε τις οδηγίες. Τα δοκίµια ακρόασης / κατανόησης τοποθετούνται µετά το µπροστινό εξώφυλλο του τετραδίου. Οι µαθητές θα συνεχίσουν το γραπτό δοκίµιο µέχρι το τέλος του καθορισµένου χρόνου, χωρίς διάλειµµα. β. Τα Εξεταστικά Κέντρα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε αριθµό CD players, τουλάχιστον µεγαλύτερο κατά δυο από τον αριθµό των αιθουσών που θα χρησιµοποιηθούν στην εξέταση. Τα CD players πρέπει να ελεγχθούν προηγουµένως για την καλή λειτουργία τους και να εφοδιαστούν µε µπαταρίες. γ. Ο κάθε υποψήφιος πρέπει να παρακαθίσει και στις δυο εξετάσεις (γραπτό δοκίµιο και δοκίµιο ακρόασης / κατανόησης). 15

16 δ. Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο θα οριστεί υπεύθυνος από την κάθε ειδικότητα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Τουρκικά) που θα έχει τη γενική ευθύνη για τη διεξαγωγή της εξέτασης. ε. Οι καθηγητές Αγγλικών, Αγγλικών 4ωρου Τεχνικών Σχολών, Αγγλικών 2ωρου Τεχνικών Σχολών, Γαλλικών, Γερµανικών, Ιταλικών, Ισπανικών, Ρωσικών και Τουρκικών που θα είναι υπεύθυνοι για τη χορήγηση του δοκιµίου ακρόασης / κατανόησης θα οριστούν εκ των προτέρων, τα δε ονόµατά τους θα κοινοποιηθούν στα Σχολεία, για να ενηµερωθούν οι διευθύνσεις και οι ίδιοι. Νοείται ότι θα ληφθεί πρόνοια ώστε οι καθηγητές αυτοί να µην είναι επιτηρητές και να µην έχουν άλλα καθήκοντα τη συγκεκριµένη ώρα και µέρα. στ. Για τυχόν περιπτώσεις ειδικών διευκολύνσεων που πρέπει να παρασχεθούν σε εξεταζόµενους, θα ειδοποιηθούν έγκαιρα οι ιευθύνσεις των Σχολείων. Σε περιπτώσεις υποψηφίων που απαλλάσσονται από την εξέταση του δοκιµίου ακρόασης/ κατανόησης, στο κενό δοκίµιο του µέρους ακρόασης / κατανόησης αναγράφονται τα στοιχεία υποψηφίου, καλύπτονται µε την ειδική ταινία και το δοκίµιο επισυνάπτεται στο τετράδιο απαντήσεων του υποψήφιου, όπως ακριβώς γίνεται µε όλους τους εξεταζόµενους. ζ. Η κλίµακα βαθµολογίας του εξεταστικού δοκιµίου είναι: ΒΑΘΜΟΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ: Α =.. / 20 ΒΑΘΜΟΣ ΓΡΑΠΤΟΥ: Β =.. / 80 ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ: Γ =.. / ιόρθωση δοκιµίων του µαθήµατος «ίκτυα CISCO» Η διαδικασία η οποία ακολουθείται για τη διόρθωση του δοκιµίου του µαθήµατος «ίκτυα CISCO» είναι η εξής: (α) Η διόρθωση όλων των δοκιµίων Παγκύπρια γίνεται από τους διδάσκοντες καθηγητές στο Λανίτειο Λύκειο Α στη Λεµεσό. (β) Αµέσως µετά το τέλος της εξέτασης ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξετάσεων του Σχολείου τοποθετεί τα δοκίµια σε φάκελο τον οποίο ασφαλίζει και σφραγίζει κατάλληλα µε τη σφραγίδα του Σχολείου. Ο φάκελος παραδίδεται στο διδάσκοντα ο οποίος έχει την ευθύνη για τη µεταφορά του φακέλου στο Λανίτειο Λύκειο Α, όπου παραδίδεται στην Επιτροπή Εξετάσεων για κωδικοποίηση και διαχωρισµό των δοκιµίων. Ακολούθως οι διδάσκοντες παραλαµβάνουν τα δοκίµια προς διόρθωση. (γ) Οι οδηγίες σχετικά µε τη διόρθωση των δοκιµίων θα δοθούν από τον Υπεύθυνο της Ακαδηµίας ικτύων στο εργαστήριο CISCO του Λανιτείου Λυκείου Α και θα ακολουθήσει η διόρθωση των δοκιµίων. Αφού τελειώσει η διόρθωση, τα διορθωµένα δοκίµια παραδίδονται στην Επιτροπή Εξετάσεων για αποκωδικοποίηση. Οι διδάσκοντες µεταφέρουν τα διορθωµένα δοκίµια πίσω στο Σχολείο τους και τα παραδίδουν στην αρµόδια Επιτροπή. (δ) Οι φάκελοι µε τα δοκίµια της Β σειράς, αν δεν παραστεί ανάγκη να χρησιµοποιηθούν, δε θα ανοιχτούν, αλλά θα µεταφερθούν από το διδάσκοντα στο Λανίτειο Α και θα παραδοθούν στον Υπεύθυνο της Ακαδηµίας ικτύων. 16

17 7.18 Επιτηρήσεις Οι ιευθυντές των Σχολείων και οι Υπεύθυνοι των Εξεταστικών Κέντρων πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για πολύ προσεκτική επίβλεψη των µαθητών κατά την εξέταση. Οι επιτηρήσεις για τα µαθήµατα που είναι µόνο για απόλυση (Α και Β σειράς) θα γίνουν από τους καθηγητές κάθε Σχολείου και σε κάθε αίθουσα θα υπάρχει ένας επιτηρητής. Να αποφευχθεί, όπου είναι δυνατό, να επιτηρούν οι καθηγητές µαθήµατα της ειδικότητάς τους και οπωσδήποτε να µην επιτηρούν οι διδάσκοντες το εξεταζόµενο µάθηµα. Οι επιτηρήσεις για τα µαθήµατα του πλαισίου πρόσβασης θα γίνουν από δύο επιτηρητές σε κάθε αίθουσα. Μεταξύ των δύο κατανέµεται η εργασία και λειτουργούν συνυπεύθυνα. Οι αριθµοί των επιτηρητών που προέρχονται από κάθε Σχολείο για κάθε µέρα και µάθηµα φαίνονται σε ειδική κατάσταση που θα αποσταλεί από την αρµόδια αρχή σε κάθε Σχολείο µε τηλεοµοιότυπο ή µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Στον αριθµό των επιτηρητών που θα οριστεί για κάθε µάθηµα σε κάθε εξεταστικό κέντρο περιλαµβάνεται και ποσοστό 25% επιπλέον του αριθµού των αιθουσών οι οποίοι πρέπει να χρησιµοποιηθούν ως αναπληρωτές. Οι ιευθυντές των Σχολείων πρέπει µέχρι τις 13 Μαΐου 2013 να στείλουν σε κάθε εξεταστικό κέντρο ονοµαστικό κατάλογο µε τους επιτηρητές που θα προέρχονται από το Σχολείο τους µε βάση την πιο πάνω κατάσταση που θα λάβουν µε τηλεοµοιότυπο ή µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Συστήνεται στους ιευθυντές των Σχολείων που θα λειτουργήσουν ως Εξεταστικά Κέντρα, αφού παραλάβουν τους καταλόγους των εξεταζοµένων / υποψηφίων για κάθε µάθηµα, να προβούν σε έλεγχο για να διαπιστώσουν αν οι αριθµοί των αιθουσών του Σχολείου και των επιτηρητών που καθορίστηκαν είναι οι ορθοί. Να τονιστεί στους επιτηρητές ότι, αν υπάρξει εξαιρετικά σοβαρή περίπτωση που κάποιος θα χρειαστεί να απουσιάσει, θα πρέπει να ειδοποιεί έγκαιρα α) το Σχολείο του για να στείλει άλλο επιτηρητή και β) το Εξεταστικό Κέντρο. Η Υπηρεσία Εξετάσεων θα ενηµερώσει τους Υπευθύνους Εξεταστικών Κέντρων στα ειδικά σεµινάρια που θα διεξαχθούν στις 17 / 4 / 2013 (Επαρχίες Λεµεσού/Πάφου) και 18 / 4 / 2013 (Επαρχίες Λευκωσίας/ Λάρνακας/Αµµοχώστου) για τα λεπτοµερή καθήκοντα των επιτηρητών και θα δοθεί ειδικό ενηµερωτικό έντυπο για το θέµα, το οποίο θα πρέπει µε φροντίδα των Υπευθύνων των Εξεταστικών Κέντρων να δοθεί και στους ίδιους τους επιτηρητές. Τα καθήκοντα αυτά αναφέρονται, επίσης, στον Α τόµο του Οδηγού Εξετάσεων 2013 (σελ ) και στο Νόµο 22(1)/2006. Για τη Β σειρά των µαθηµάτων του πλαισίου πρόσβασης οι επιτηρήσεις θα γίνουν µε βάση πρόγραµµα που καταρτίζεται µε ευθύνη του ιευθυντή του Σχολείου το οποίο καθορίζεται ως Εξεταστικό Κέντρο για το σκοπό αυτό. Ως επιτηρητές γι αυτά τα µαθήµατα µπορούν να καθοριστούν καθηγητές του Σχολείου Εξεταστικού Κέντρου ή και άλλων Σχολείων. Επειδή οι επιτηρήσεις αυτές και η όλη εργασία στα κέντρα της κατηγορίας αυτής θα γίνουν εκτός ωραρίου εργασίας, θα καταβάλλεται κατ αποκοπή χρηµατικό ποσό σε κάθε εµπλεκόµενο. 17

18 Αν κατά την Α σειρά εξετάσεων δεν υπάρχουν καταχωρηµένες απουσίες, τότε για τη Β σειρά εξετάσεων στο Εξεταστικό Κέντρο θα παραµένει ένα άτοµο για λόγους ασφάλειας. Σε διαφορετική περίπτωση, ανάλογα µε τον αριθµό προς εξέταση µαθητών, Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου (Συντονιστικό) υποχρεούται να καταρτίσει το πρόγραµµα των επιτηρήσεων µε το λιγότερο αναγκαίο αριθµό επιτηρητών. Οι επιτηρητές να φροντίσουν ώστε οι µαθητές να αναγράφουν από την αρχή τα στοιχεία τους στο τετράδιο. Κατά την παράδοση του γραπτού και στην παρουσία του υποψηφίου, οι επιτηρητές να επικολλούν οι ίδιοι το αυτοκόλλητο. Αν ακολουθηθεί άλλη διαδικασία, είναι ενδεχόµενο τα στοιχεία του µαθητή να αποτυπώνονται ανάγλυφα στο αυτοκόλλητο. Ο ένας εκ των δύο επιτηρητών µονογράφει στο τέλος του γραπτού µετά από υπόδειξη του υποψηφίου και ακυρώνει µε διαγώνια ευθεία τους κενούς χώρους του γραπτού. Οι µαθητές χρησιµοποιούν πένα χρώµατος µπλε, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στο εξεταστικό δοκίµιο. Απαντήσεις που είναι γραµµένες µε µολύβι δε θα λαµβάνονται υπόψη. Η σύνδεση των γραπτών, όπου χρησιµοποιούνται δύο τετράδια, να γίνεται οµοιόµορφα και µάλιστα να τοποθετείται το δεύτερο τετράδιο µέσα στο πρώτο και να συνδέονται τα δυο πίσω εξώφυλλα. Στα µαθήµατα των Αγγλικών, των Γαλλικών, των Γερµανικών, των Ιταλικών, των Ισπανικών, των Ρωσικών και των Τουρκικών το γραπτό ακρόασης κατανόησης να τοποθετείται µέσα στο άλλο γραπτό και µετά να προσδένονται, ώστε εξωτερικά να αποτελούν ένα γραπτό. Να προσεχθεί ιδιαίτερα η ακριβής τήρηση του χρόνου που καθορίζεται στο εξεταστικό δοκίµιο. Νοείται ότι στην ακριβή µέρα και ώρα διεξάγονται, σύµφωνα µε το πρόγραµµα, και οι εξετάσεις Β' σειράς. Οι δυο τελευταίες σελίδες του τετραδίου απαντήσεων χρησιµοποιούνται ως πρόχειρες και το περιεχόµενό τους δε λαµβάνεται υπόψη κατά τη διόρθωση. Να τονιστεί στους µαθητές ότι δεν πρέπει να αναγράψουν το όνοµά τους σε κανένα σηµείο του τετραδίου (εκτός από τον ειδικό χώρο που καλύπτεται µε το αυτοκόλλητο) ούτε ακόµα και αν ζητείται η σύνταξη επιστολής. εν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού (Tipp-ex), γι αυτό παρακαλούνται οι ιευθυντές να προειδοποιήσουν τους µαθητές να µη µεταφέρουν στην αίθουσα εξέτασης τέτοια υλικά. Οι επιτηρητές δεν πρέπει να έχουν µαζί τους κινητό τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της επιτήρησης. Οι ιευθυντές να µη δίνουν σε κανένα εξεταστικά δοκίµια πριν περάσουν 30' από την έναρξη της εξέτασης, οι δε διδάσκοντες να αποφεύγουν οποιαδήποτε επαφή µε τους εξεταζοµένους ενόσω διαρκεί η εξέταση Προσέλευση - Ελάχιστος χρόνος παραµονής στην τάξη Κινητά τηλέφωνα Προσέλευση των εξεταζοµένων Οι υποψήφιοι προσέρχονται στην αίθουσα του Εξεταστικού Κέντρου τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης. Είναι δυνατό να επιτραπεί, κατ εξαίρεση, η είσοδος ύστερα από απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής του 18

19 Εξεταστικού Κέντρου ή εκπροσώπου του, σε υποψήφιο που καθυστέρησε να προσέλθει στην αίθουσα εξέτασης, όχι όµως µετά την παρέλευση 20 λεπτών από τη διανοµή των εξεταστικών δοκιµίων στους υποψηφίους (Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων 2013, Τόµος Α, σηµ. 13.1, σελ.11). ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποχρέωση παρουσίας των εξεταζοµένων στην αίθουσα εξέτασης δεκαπέντε λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης ισχύει τόσο για τα µαθήµατα πρόσβασης όσο και για τα µαθήµατα που είναι µόνο για απόλυση. Για το θέµα αυτό καλούνται οι ιευθυντές των Σχολείων να εξακριβώσουν ότι έχουν ενηµερωθεί όλοι οι ενδιαφερόµενοι και ότι έχουν συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα της σχετικής πρόνοιας της νοµοθεσίας. Σηµειώνεται ότι θα δοθεί ειδικό ενηµερωτικό έντυπο από την υπηρεσία Εξετάσεων µε οδηγίες προς τους υποψηφίους κατά τα σεµινάρια των Υπευθύνων των Εξεταστικών Κέντρων Ελάχιστος χρόνος παραµονής των εξεταζοµένων στην τάξη Οι εξεταζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να παραµείνουν στην αίθουσα εξέτασης τουλάχιστον για 30 λεπτά από την έναρξη της εξέτασης, έστω και αν έχουν τελειώσει Κινητά τηλέφωνα Η µεταφορά κινητού τηλεφώνου, έστω και απενεργοποιηµένου, στις αίθουσες εξετάσεων δεν επιτρέπεται. Καλούνται οι ιευθυντές να ενηµερώσουν σχετικά τους εξεταζοµένους και να τους καταστήσουν σαφές ότι σε περίπτωση που θα µεταφέρουν κινητό στο Εξεταστικό Κέντρο, αυτό θα πρέπει να µείνει εκτός της αίθουσας εξετάσεων απενεργοποιηµένο και µε δική τους αποκλειστική ευθύνη. Οι Υπεύθυνοι των Εξεταστικών Κέντρων πριν την έναρξη της εξέτασης θα πρέπει να περάσουν από όλες τις αίθουσες εξετάσεων και να τονίσουν ότι απαγορεύεται η µεταφορά και χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την εξέταση. Επιπρόσθετα, θα ζητήσουν για ακόµη µία φορά να παραδώσουν όσοι υποψήφιοι δεν το έπραξαν τα κινητά τους τηλέφωνα. Οι υποψήφιοι που θα αγνοήσουν τις οδηγίες αυτές και θα µεταφέρουν κινητό τηλέφωνο, έστω και απενεργοποιηµένο, στην αίθουσα εξετάσεων θα αφεθούν να τελειώσουν την εξέταση. Ο Υπεύθυνος όµως του Εξεταστικού κέντρου θα ακολουθήσει τις διαδικασίες δολίευσης ή απόπειρας δολίευσης όπως αναγράφονται στο άρθρο 22(3)(ιε) του Νόµου που προνοεί για τη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων. Το θέµα θα εξεταστεί από Ειδική Επιτροπή Απάντηση σε απορίες των µαθητών Εξηγήσεις Θα καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε τα θέµατα να είναι σαφή και να µη χρειάζεται οποιαδήποτε εξήγηση. Για τυχόν, όµως, απορίες ή αβλεψίες που θα παρουσιαστούν, για τα µαθήµατα που είναι µόνο για απόλυση, απαντήσεις και εξηγήσεις θα µπορούν να δοθούν µόνο από το οικείο κλιµάκιο Επιθεωρητών που θα βρίσκεται στο Υπουργείο Παιδείας, µέσω των Συντονιστών ιευθυντών, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως σύνδεσµοι των Λυκείων και των Τεχνικών Σχολών µε το Υπουργείο για οποιοδήποτε πρόβληµα. Τα κλιµάκια των Επιθεωρητών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης θα βρίσκονται στα τηλέφωνα , και FAX: Τα κλιµάκια των Επιθεωρητών 19

20 της Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης θα βρίσκονται στα τηλέφωνα , και FAX: Για τα µαθήµατα πρόσβασης, σε περίπτωση λάθους στα δοκίµια, δε γίνεται καµιά διευκρίνιση ή διόρθωση κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Η αρµόδια αρχή αποφασίζει σε µεταγενέστερο στάδιο για τη σοβαρότητα του λάθους και καθορίζει µε οδηγίες προς τους βαθµολογητές τον τρόπο µε τον οποίο βαθµολογείται η ερώτηση (Α τόµος Οδηγού Εξετάσεων, 2013, σηµ.17, σελ. 15) 8. Συγκέντρωση των γραπτών στα Συντονιστικά Κέντρα και διανοµή τους για βαθµολόγηση 8.1. Γραπτά µαθηµάτων που εξετάζονται µόνο για απόλυση Μετά το τέλος της εξέτασης ο ιευθυντής κάθε Σχολείου παραδίδει τα γραπτά στο Συντονιστικό Κέντρο της επαρχίας του. Σε περίπτωση δολίευσης ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τους κανονισµούς και το γραπτό δεν αποστέλλεται στο Συντονιστικό Κέντρο. Όλα τα Λύκεια πρέπει να παραδίδουν στα Συντονιστικά Κέντρα τα γραπτά αµέσως µετά το πέρας της εξέτασης. Ο Υπεύθυνος του Συντονιστικού Κέντρου µετά την παραλαβή όλων των γραπτών τα αναµειγνύει και παραδίδει σε κάθε ιευθυντή αριθµό γραπτών ίσο προς τον αριθµό των γραπτών που ο ιευθυντής παρέδωσε. Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή ο Υπεύθυνος του Συντονιστικού Κέντρου διαµοιράζει τα γραπτά, που ο καθηγητής είχε καθήκον να διορθώσει, ισόρροπα σε όλα τα Σχολεία. Για τη διανοµή των γραπτών ο Υπεύθυνος του Συντονιστικού Κέντρου χρησιµοποιεί κωδικούς αριθµούς και λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να µη διαρρεύσουν. Τα διορθωµένα γραπτά επιστρέφονται από τους ιευθυντές των Σχολείων στα Συντονιστικά Κέντρα το αργότερο τέσσερις µέρες µετά τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης (µεταξύ π.µ.) και από εκεί παραλαµβάνονται από τα Σχολεία. Για τις Τεχνικές Σχολές θα ακολουθήσουν οδηγίες από τη ιεύθυνση Τεχνικής Εκπαίδευσης. 8.2 Γραπτά Β σειράς Τα γραπτά της Β σειράς των µαθηµάτων απόλυσης θα µεταφέρονται καθηµερινά στα Συντονιστικά Κέντρα των περιόδων από 15 /5 / 2013 µέχρι 16 / 5/ 2013 και 13/6/2013 µέχρι 18/6/2013. Για τη διόρθωσή τους θα εργαστούν καθηγητές των Σχολείων που θα λειτουργούν ως Συντονιστικά Κέντρα. Συστήνεται να ληφθεί πρόνοια ώστε κάποιοι καθηγητές των Σχολείων αυτών να διορθώσουν ελαφρώς µικρότερο αριθµό γραπτών της Α σειράς των µαθηµάτων απόλυσης. Τα γραπτά της Β σειράς των µαθηµάτων του πλαισίου πρόσβασης θα παραµένουν στα Σχολεία που θα λειτουργούν ως Εξεταστικά Κέντρα Β σειράς από τις 20 / 5 / 2013 µέχρι τις 12 / 6 /2013. Η βαθµολόγηση των γραπτών αυτών θα γίνει από ένα µόνο διορθωτή που υπηρετεί στο Εξεταστικό Κέντρο. Σε περίπτωση που κάποιο από τα πιο πάνω Συντονιστικά και Εξεταστικά Κέντρα δε διαθέτει καθηγητή µιας ειδικότητας καθώς και όταν παρουσιάζεται οποιαδήποτε άλλη δυσκολία, τότε ο ιευθυντής του Σχολείου προβαίνει σε άλλες διευθετήσεις σε 20

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Φακ.: 7.2.25/10 Αρ. Τηλ.: 22800630/631 Αρ. Φαξ: 22428268 E-mail: igse@moec.gov.cy. 23 Απριλίου 2014

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Φακ.: 7.2.25/10 Αρ. Τηλ.: 22800630/631 Αρ. Φαξ: 22428268 E-mail: igse@moec.gov.cy. 23 Απριλίου 2014 Αρ. Φακ.: 7.2.25/10 Αρ. Τηλ.: 22800630/631 Αρ. Φαξ: 22428268 E-mail: igse@moec.gov.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 23 Απριλίου 2014 ιευθυντές/ντριες Λυκείων, Εξατάξιων Γυµνασίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Φακ.: 7.2.25/8 Αρ. Τηλ.: 22800630/631 Αρ. Φαξ: 22428268 E-mail: igse@moec.gov.cy 25 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Διευθυντές/ντριες Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παγκύπριες Εξετάσεις 2010

Θέμα: Παγκύπριες Εξετάσεις 2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.2.25 Αρ. Τηλ.:22800846 Αρ. Φαξ:22428268 E-mail:igse@moec.gov.cy 29 Απριλίου 2010 Διευθυντές/ντριες Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ.Σ.Α. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ.Σ.Α. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας για τους αποφοίτους/τελειοφοίτους Κυπριακών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Μ.Ε.) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας για τους αποφοίτους/τελειοφοίτους Κυπριακών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Μ.Ε.) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας για τους αποφοίτους/τελειοφοίτους Κυπριακών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Μ.Ε.) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Κ201 Μ131 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Κ201 Μ131 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2015-2016 Κ201 Μ131 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Θ Ε Μ Α: Τελικές Γραπτές Εξετάσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες Α. ΗΜΕΡΑ ΛΗΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Τα μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Γ15 Μ126. Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Γ15 Μ126. Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές Γ15 Μ126 ΘΕΜΑΤΑ: Α. ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Μάθηµα Ηµέρα Ηµεροµηνία Ώρα Φυσική Αγωγή-Ολυµϖιακή Παιδεία Πρακτική οκιµασία Πέµϖτη 12/5/ ϖ.µ. ακτυλογραφία - Γραφειακά Παρασκευή 13

2 Μάθηµα Ηµέρα Ηµεροµηνία Ώρα Φυσική Αγωγή-Ολυµϖιακή Παιδεία Πρακτική οκιµασία Πέµϖτη 12/5/ ϖ.µ. ακτυλογραφία - Γραφειακά Παρασκευή 13 ΛΥΚΕΙΟ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ Α. ΠΑΝΑΓΙ Η Μ178 /Κ261 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ------------------------------------ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ: ΜΕΡΟΣ Α : ιακοϖή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ /4/2015 Γ Ρ Α Π Τ Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Λ Η Ξ Η Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ /4/2015 Γ Ρ Α Π Τ Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Λ Η Ξ Η Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β Μ101 K197 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 20/4/2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ Γ Ρ Α Π Τ Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Λ Η Ξ Η Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ 2 0 1 4-2015 ΘΕΜΑΤΑ: Α.

Διαβάστε περισσότερα

12 Φεβρουαρίου 2008 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

12 Φεβρουαρίου 2008 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ. 7.2.25.9.3 12 Φεβρουαρίου 2008 Διευθυντές/ντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Αρ. Φακ. 7.2.25.9.6. 20 Ιανουαρίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Αρ. Φακ. 7.2.25.9.6. 20 Ιανουαρίου 2011 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ. 7.2.25.9.6 Διευθυντές/ντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Γενικής και Τεχνικής/Eπαγγελματικής Εκπαίδευσης 20 Ιανουαρίου 2011 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Φεβρουαρίου 2009

Αρ. Φακ Φεβρουαρίου 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ. 7.2.25.9.3 2 Φεβρουαρίου 2009 Διευθυντές/ντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΤΚΕΙΟ Μ. ΚΟΤΣΟΥΣΑ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ Μ179 /Κ286 ΦΟΛΙΚΗ ΦΡΟΝΙΑ 2014-2015

ΛΤΚΕΙΟ Μ. ΚΟΤΣΟΥΣΑ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ Μ179 /Κ286 ΦΟΛΙΚΗ ΦΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΛΤΚΕΙΟ Μ. ΚΟΤΣΟΥΣΑ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ Μ179 /Κ286 ΦΟΛΙΚΗ ΦΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΠΑΓΚΤΠΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ------------------------------------ ΟΔΗΓΙΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΕ ΣΗ Γ ΣΑΞΗ ΘΕΜΑΣΑ: ΜΕΡΟ Α : Διακοπή μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Θέματα εξετάσεων... 2 2. Οργάνωση εξετάσεων... 2 3. Διεξαγωγή εξετάσεων... 3 Εσωτερικοί Κανονισμοί Εξετάσεων 1 1. Θέματα εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Κ 149 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Μ 104 Γ 29

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Κ 149 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Μ 104 Γ 29 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Κ 149 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2015-2016 Μ 104 Γ 29 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θ Ε Μ Α: Τελικές Γραπτές Εξετάσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες ---------------------------------- Α. Ημέρα λήξης μαθημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθµ. Φ.253/75425/Β6 (8) Επίδειξη γραπτών δοκιµίων πανελληνίων εξετάσεων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ημερομηνία: Τρίτη 2/9/2008 : 11.30 π.μ. 1.30 μ.μ. Θέματα: 1. Στόχοι της Σχολικής Χρονιάς 2008 2009 2. Προγραμματισμοί Φιλολογικών Μαθημάτων 3. Καταρτισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ.Φακ.: 7.1.02.7 Αρ.Τηλ.: 22893404 Ηλ. Διεύθυνση: analytika.programmata@schools.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προσφορά Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για τους Νεοεισερχόμενους Εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης

Θέμα: Προσφορά Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για τους Νεοεισερχόμενους Εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών) Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

21 Σεπτεμβρίου 2012. Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών

21 Σεπτεμβρίου 2012. Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μεντόρων) Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Προς τους γονείς/κηδεμόνες και μαθητές του Γυμνασίου Πολεμιδιών ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της Διευθύντριας του 5 ου Γενικού Λυκείου Λαμίας ΚαςΡαχιώτουΛεμονιάς.

Παρουσίαση της Διευθύντριας του 5 ου Γενικού Λυκείου Λαμίας ΚαςΡαχιώτουΛεμονιάς. Υπόδειγμα Οδηγιών για τους επιτηρητές των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2013 Παρουσίαση της Διευθύντριας του 5 ου Γενικού Λυκείου Λαμίας ΚαςΡαχιώτουΛεμονιάς. 1 ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 5

Διαβάστε περισσότερα

2 3. Μη εξεταζόµενα µαθήµατα υστερούντες βελτίωση βαθµολογίας Εάν ένας µαθητής υστερεί σε µη εξεταζόµενο µάθηµα, τότε υϖοχρεούται να ϖαρακαθίσει σε γρ

2 3. Μη εξεταζόµενα µαθήµατα υστερούντες βελτίωση βαθµολογίας Εάν ένας µαθητής υστερεί σε µη εξεταζόµενο µάθηµα, τότε υϖοχρεούται να ϖαρακαθίσει σε γρ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ Α. ΠΑΝΑΓΙ Η ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 Μ175 / K257 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ Γ Ρ Α Π Τ Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Λ Η Ξ Η Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.10, 7.10.06 Aρ. Τηλ.: 22800723 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: dde@moec.gov.cy 17 Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα,28.5.2004 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθµός 101 85 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα,28.5.2004 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθµός 101 85 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα,28.5.2004 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθµός ΤΜΗΜΑ Α Φ. 151/49778/ Β6 Μητροπόλεως 15 101 85 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Παραπεμπτική ονομάζεται η εξέταση στην οποία υποβάλλονται οι μαθητές, οι οποίοι κατά την εξαγωγή του ετήσιου τελικού αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 Θέμα: Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2008 1. Περίοδος Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Υλικό για μαθητές / μαθήτριες Γ Λυκείου

Πληροφοριακό Υλικό για μαθητές / μαθήτριες Γ Λυκείου Π Ρ Ο Γ Ρ ΑΜ Μ Α Ε Ξ Ε Τ ΑΣ Ε Ω Ν 2 0 1 5 Μ α θ ή μ α τ α Π ρ ό σ β α σ η ς Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Λύκειο Ιδαλίου Πληροφοριακό Υλικό για μαθητές / μαθήτριες Γ Λυκείου Παγκύπριες

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: 11.2.01.5.14/2 Αρ. Τηλ.: 22 800 737 Αρ. Φαξ: 22 800 639 E-mail: dme-viologia@schools.ac.cy 13 Οκτωβρίου 2011

Αρ. Φακ.: 11.2.01.5.14/2 Αρ. Τηλ.: 22 800 737 Αρ. Φαξ: 22 800 639 E-mail: dme-viologia@schools.ac.cy 13 Οκτωβρίου 2011 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 11.2.01.5.14/2 Αρ. Τηλ.: 22 800 737 Αρ. Φαξ: 22 800 639 E-mail: dme-viologia@schools.ac.cy 13 Οκτωβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Μ/66 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ΕΓΓΡΑΦΕΣ/ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Μ/66 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ΕΓΓΡΑΦΕΣ/ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Μ/66 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013 2014 Περιεχόμενα: ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ΕΓΓΡΑΦΕΣ/ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Α. Εισαγωγή Β. Χρόνος εξετάσεων Γ. Διεξαγωγή γραπτής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 1. Περίοδος διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων 2013 Tέλος Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Ι.- όσον αφορά το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ), οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν στις αίθουσες, ως ακολουθεί:

Ι.- όσον αφορά το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ), οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν στις αίθουσες, ως ακολουθεί: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΑΝΑΛ/ΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Σεμινάρια Σεπτεμβρίου 2013

Θέμα : Σεμινάρια Σεπτεμβρίου 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.7.02/11 Αρ. Τηλ.: 2800642 Αρ. Φαξ: 2800638 E-mail: chrychrysanthou@schools.ac.cy 21 Αυγούστου 2013 Διευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Εξεταζόμενοι με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα πανελλήνια εξεταζόμενα μαθήματα της τελευταίας τάξης του

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, Νοέμβριος 2006 Το παρόν πλαίσιο εργασίας κωδικοποιεί τις απλές και αντικειμενικές προϋποθέσεις διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Πλαίσιο 1 1 ο Επιστημονικό Πεδίο * Πλαίσιο 4

ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Πλαίσιο 1 1 ο Επιστημονικό Πεδίο * Πλαίσιο 4 ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Πλαίσιο 1 3. Αγγλικά Πλαίσιο 4 3. Ιταλικά Πλαίσιο 2 3. Γαλλικά ** Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Πλαίσιο 5 3. Ισπανικά Ισπανικά, Ρωσικά, ** Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά,

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ.Φακ.:7.7.02.3/4 Αρ. Τηλ.: 22809525/22800836 Αρ. Φαξ: 22800862 15 Δεκεμβρίου 2016 Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων Μέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.12.26.1.5/2 Αρ. Τηλ.:22800698 Αρ. Φαξ:22428268 E-mail:circularsec@schools.ac.cy 19 Φεβρουαρίου 2016 ιευθυντές/ντριες ηµοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ) Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 2016 Μορφοποίηση: Απόστολος Γατής, MΕd ΠΕ07 Σελ. 02 Σχολικό και διδακτικό έτος 1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και

Διαβάστε περισσότερα

19 Απριλίου Είναι σημαντικό, πριν προχωρήσετε στη συμπλήρωση της παραγγελίας σας να λάβετε υπόψη σας τις πιο κάτω πληροφορίες και οδηγίες:

19 Απριλίου Είναι σημαντικό, πριν προχωρήσετε στη συμπλήρωση της παραγγελίας σας να λάβετε υπόψη σας τις πιο κάτω πληροφορίες και οδηγίες: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.22.02.2/8 7.22.07/8 Αρ. Τηλ. : 22800631 Αρ. Φαξ : 22428268 E-mail : circularsec@schools.ac.cy 19 Απριλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Τρικάλων

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Τρικάλων ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Τρικάλων Περιεχόμενα Πριν την έναρξη της εξέτασης Νέο και Παλαιό Σύστημα Φάκελος εξέτασης Οδηγίες προς τους υποψηφίους Κατά τη διάρκεια της εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοιτητών, των επιτηρητών για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρχική ψήφιση: Δεκέμβριος 2004 Πρώτη Αναθεώρηση: Δεκέμβριος 2005 Δεύτερη αναθεώρηση: Ιανουάριος 2016 Με τον

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Φιλόλογοι Ηµεροµηνία: ευτέρα, 05/09/2016 Ώρα: 11:35 π.µ. 1:35 µ.µ. Θέµατα: 1. Στόχοι σχολικής χρονιάς Αξιολόγηση του/της µαθ

Ειδικότητα: Φιλόλογοι Ηµεροµηνία: ευτέρα, 05/09/2016 Ώρα: 11:35 π.µ. 1:35 µ.µ. Θέµατα: 1. Στόχοι σχολικής χρονιάς Αξιολόγηση του/της µαθ Ειδικότητα: Φιλόλογοι Ηµεροµηνία: ευτέρα, 05/09/2016 Ώρα: 11:35 π.µ. 1:35 µ.µ. Θέµατα: 1. Στόχοι σχολικής χρονιάς 2016 2017. 2. Αξιολόγηση του/της µαθητή/τριας µε βάση τους είκτες Επιτυχίας και τους είκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Μαρούσι, 24 Ιουνίου 2012

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Μαρούσι, 24 Ιουνίου 2012 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 24 Ιουνίου 2012 Προς: Τους Προέδρους Εξεταστικών Κέντρων και Βαθμολογικών Κέντρων Γραμμικού Σχεδίου ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 1) Ο σωστός τίτλος του Θέματος είναι «ΔΙΩΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 24-6-2012 ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 24-6-2012 ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΘΗΝΑ 24-6-2012 ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Υλικό για μαθητές / μαθήτριες Γ Λυκείου

Πληροφοριακό Υλικό για μαθητές / μαθήτριες Γ Λυκείου λ Π Ρ Ο Γ Ρ ΑΜ Μ Α Ε Ξ Ε Τ ΑΣ Ε Ω Ν 2 0 1 5 Μ α θ ή μ α τ α Π ρ ό σ β α σ η ς Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Λύκειο Ιδαλίου Πληροφοριακό Υλικό για μαθητές / μαθήτριες Γ Λυκείου Παγκύπριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Διεξαγωγή εξετάσεων για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κατοικίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Διεξαγωγή εξετάσεων για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κατοικίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διεξαγωγή εξετάσεων για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κατοικίες Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών επιθυμεί να ενημερώσει

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Τηλ. : 22800860, 22800896. E-mail : dme@moec.gov.cy

Αρ. Τηλ. : 22800860, 22800896. E-mail : dme@moec.gov.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.7.19.33.2 Αρ. Τηλ. : 22800860, 22800896 Αρ. Φαξ : 22800862 E-mail : dme@moec.gov.cy 01 Σεπτεµβρίου 2014 ιευθυντές/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΣΚΟΠΟΣ: Η χορήγηση απολυτηρίου Προσδιορισμός Γενικού Βαθμού Κατάταξης Πιστοποιητικού Πρόσβασης (ΑΑΕΙ Κύπρου & Ελλάδας) Κατανομή θέσεων ΑΑΕΙ Κύπρου + (Στρατιωτικών Σχολών Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΤΚΕΙΟ Μ. ΚΟΤΣΟΥΣΑ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ Μ180 /K287 ΦΟΛΙΚΗ ΦΡΟΝΙΑ Γ Ρ Α Π Σ Ε Ε Ξ Ε Σ Α Ε Ι Λ Η Ξ Η Φ Ο Λ Ι Κ Η Φ Ρ Ο Ν Ι Α

ΛΤΚΕΙΟ Μ. ΚΟΤΣΟΥΣΑ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ Μ180 /K287 ΦΟΛΙΚΗ ΦΡΟΝΙΑ Γ Ρ Α Π Σ Ε Ε Ξ Ε Σ Α Ε Ι Λ Η Ξ Η Φ Ο Λ Ι Κ Η Φ Ρ Ο Ν Ι Α ΛΤΚΕΙΟ Μ. ΚΟΤΣΟΥΣΑ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ Μ180 /K287 ΦΟΛΙΚΗ ΦΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΕ Α ΚΑΙ Β ΣΑΞΗ Γ Ρ Α Π Σ Ε Ε Ξ Ε Σ Α Ε Ι Λ Η Ξ Η Φ Ο Λ Ι Κ Η Φ Ρ Ο Ν Ι Α 2 0 1 4-2015 ΘΕΜΑΣΑ: Α. Διακοπή μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙ.Σ.ΕΥΡΩ Αρ. Φακ.: 4.17.22.16 Αρ. Τηλ.: 22 809577/ 22 809558 Αρ. Φαξ: 22 428268 E-mail: epapademetriou@papd.mof.gov.cy 4 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά 2008 2009

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά 2008 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.8 Aρ. Τηλ.: 22800661 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: 10 Δεκεμβρίου 2007 Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων Θέμα: Εγγραφές μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΧΟΡΟΥ 2007-08

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΧΟΡΟΥ 2007-08 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.24.08 Αρ. Τηλ.:22800764, 765 Αρ. Φαξ:22809582 E-mail:circularsec@schools.ac.cy 8 Νοεμβρίου 2007 Διευθυντές/ντριες

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες Εσωτερικοί Κανονισμοί που διέπουν τη Διαδικασία Σύγκλυσης και Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης (Παγκύπριου Συνεδρίου) και της Εκλογικής Συνέλευσης της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων ΔΗΣΥ (ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επιμορφωτικά Σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ειδικότητες εκπαιδευτικών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επιμορφωτικά Σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επιμορφωτικά Σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ειδικότητες εκπαιδευτικών α. Σεμινάριο Μουσικής: Η σχολική μπάντα. Αξιολόγηση. Λεμεσός Λανίτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προγραμματισμός των πανελλαδικών εξετάσεων 2012

Α. Προγραμματισμός των πανελλαδικών εξετάσεων 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

(ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ Κ.Ι.Ε. ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012 2013 ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ. E-mail: ysea@moec.gov.cy

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ. E-mail: ysea@moec.gov.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: 5.13.01.3/6 Αρ. Τηλ.: 22800931 Αρ. Φαξ: 22305117 E-mail: ysea@moec.gov.cy 2 εκεµβρίου 2014 ιευθυντές / ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 28 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι αναφορικά με το Διαγωνισμό για την «Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.10 Aρ. Τηλ.: 22800723 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: dde@moec.gov.cy 17 Δεκεμβρίου 2009 Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Φιλόλογοι Ηµεροµηνία: Τρίτη 18/2/2014 Ώρα: 2.00 π.µ. 4.00 µ.µ.

Ειδικότητα: Φιλόλογοι Ηµεροµηνία: Τρίτη 18/2/2014 Ώρα: 2.00 π.µ. 4.00 µ.µ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Λευκωσία Ειδικότητα: Φιλόλογοι Ηµεροµηνία: Τρίτη 18/2/2014 Ώρα: 2.00 π.µ. 4.00 µ.µ. Θέµατα: 1. Εξετάσεις Προγράµµατος PISA 2. Πρακτικές ηµιουργικής Γραφής στη Λογοτεχνία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2009 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Υλικό για μαθητές / μαθήτριες Γ Λυκείου

Πληροφοριακό Υλικό για μαθητές / μαθήτριες Γ Λυκείου Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Πληροφοριακό Υλικό για μαθητές / μαθήτριες Γ Λυκείου Παγκύπριες Εξετάσεις 2016 1 Π Ρ Ο Γ Ρ ΑΜ Μ Α Ε Ξ Ε Τ ΑΣ Ε Ω Ν 2 0 1 6 Μ α θ ή μ α τ α Π ρ ό σ β α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΟΡΟΥΜ Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Κική Μαυρομάτη ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 Πληροφοριακό Υλικό για μαθητές / μαθήτριες Γ Λυκείου Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

Π ΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

Π ΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ - Υ ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κ ΕΝΤΡΟ Ε ΛΛΗΝΙΚΗΣ Γ ΛΩΣΣΑΣ Π ΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2012 ιεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το σύστηµα των Γενικών Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το οποίο ίσχυσε την περίοδο 1983-1999 και

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Μαθημάτων. Γ Λυκείου

Επιλογή Μαθημάτων. Γ Λυκείου Επιλογή Μαθημάτων Γ Λυκείου Μαθήματα Κοινού Κορμού Γ τάξη Νέα Ελληνικά 5 Μαθηματικά 2 Ιστορία 2 Θρησκευτικά 2 Πολιτική Αγωγή 1 Γυμναστική 1 Υποχρ. Ξένες γλώσσες 4 Σύνολο 17 Υποχρεωτικές Ξένες Γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (www.ccs.rg.cy ), ανταποκρινόμενος θετικά στην παρότρυνση και τις εισηγήσεις αριθμού συνεργατών τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες και τα θετικά σχόλια κατά τις συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

12 Φεβρουαρίου Διευθυντές/ντριες Σχολείων Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης

12 Φεβρουαρίου Διευθυντές/ντριες Σχολείων Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Υ.Π.Π.: Αρ. Τηλ.:22800634 Αρ. Φαξ:22428268 E-mail:circularsec@schools.ac.cy ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 12 Φεβρουαρίου 2009 Διευθυντές/ντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ 1 Β' ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 10 2612 ΜΑΛΟΥΝΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22634654 22634652 22634653 gym-perifereiako2-lef@schools.ac.cy 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Υπηρεσία Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικής Αγωγής Παγκύπριες Εξετάσεις Επιστηµονικά Πεδία και Πλαίσια Πρόσβασης ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ και ΠΛΑΙΣΙA ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 28-5-2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-5-2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 2-6-2014 ΤΕΤΑΡΤΗ 4-6-2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-6-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15-04-14 Προγράμματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2014

15-04-14 Προγράμματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2014 15-04-14 Προγράμματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Προγράμματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Α. Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Ο κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής

Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής Δελτίο Τύπου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 Μαρούσι, 17-3 - 2015 Α. Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2015 Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής Α. Πρόγραμμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΥ.Μ.Ε.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013-2014

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΥ.Μ.Ε.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013-2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στασίνου 36, Γραφ. 102, Στρόβολος 2003, Λευκωσία Τ. 357-22378101 Φ: 357-22379122 cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΥ.Μ.Ε.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος

Α. Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος Κάθε ενδιαφερόμενος για εισαγωγή δικαιούται να συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής μίας και μόνο σχολικής μονάδας, είτε μίας Πειραματικής είτε μίας Πρότυπης. Α. Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής Α. Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2014. α) Στις 21 Μαΐου λήγουν τα μαθήματα του

Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής Α. Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2014. α) Στις 21 Μαΐου λήγουν τα μαθήματα του Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής Α. Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2014. α) Στις 21 Μαΐου λήγουν τα μαθήματα του σχολικού έτους 2013-2014. β) Οι πανελλαδικές εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Καθήκοντα Ομάδας Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού στη Σχολική Μονάδα

Καθήκοντα Ομάδας Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού στη Σχολική Μονάδα Καθήκοντα Ομάδας Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού στη Σχολική Μονάδα Ευθύνη της Ομάδας Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού είναι η εύρυθμη λειτουργία του μηχανογραφικού εξοπλισμού του σχολείου που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 15-9 - 2014 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β Αρ.Πρωτ. Βαθµός Προτερ. -----

Διαβάστε περισσότερα