Λάτσειο Διδακτήριο Κάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λάτσειο Διδακτήριο Κάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ"

Transcript

1 Λάτσειο Διδακτήριο Κάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Κ ατά το σχολικό έτος , ο αριθμός των μαθητών στις τρεις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Ψυχικού ήταν (Δημοτικό: 778, Γυμνάσιο: 412, Γενικό Λύκειο: 229, ΙΒ: 178) και των εκπαιδευτικών 217 (Δημοτικό: 79, Γυμνάσιο: 56, Γενικό Λύκειο: 47, ΙΒ: 35, κοινοί για Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο: 32, κοινοί για Γενικό Λύκειο και ΙΒ: 20). Ο μέσος όρος παιδιών ανά τμήμα ήταν 23 στο Δημοτικό, 26 στο Γυμνάσιο, 21 στο Γενικό Λύκειο, 13 στο ΙΒ, και η γενική αναλογία εκπαιδευτικών/μαθητών σε όλο το Κολλέγιο Ψυχικού περίπου 1/7. Το Δημοτικό του Κολλεγίου Ψυχικού λειτούργησε στο campus Κάντζας (Λάτσειο Διδακτήριο) και το Γυμνάσιο-Γενικό Λύκειο-ΙΒ στο campus Ψυχικού (το Γυμνάσιο στα κτίρια «Βασιλεία» και «Γλαύκα» και το Γενικό Λύκειο-ΙΒ στο Μπενάκειο).

2 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Λύκειο του Κολλεγίου Ψυχικού λειτούργησε πέρυσι με 5 τμήματα στην Α, 3 τμήματα τριών κατευθύνσεων στη Β και 3 τμήματα τριών κατευθύνσεων στη Γ Λυκείου (Θεωρητικής - Θετικής - Τεχνολογικής), το Γυμνάσιο με 6 τμήματα στην Α, 5 τμήματα στη Β και 5 τμήματα στη Γ Γυμνασίου, και το Δημοτικό με 6 τμήματα στην 1 η, 2 α, 3 η και 4 η και 5 τμήματα στις άλλες τάξεις. Σε όλες τις σχολικές βαθμίδες το Κολλέγιο Ψυχικού εφάρμοσε τα αναλυτικά προγράμματα της Πολιτείας ενισχυμένα με πρόσθετες διδακτικές ώρες (σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα, σε ξένες γλώσσες, στη Φυσική Αγωγή) και εμπλουτισμένα με εργαστηριακές-ερευνητικές εργασίες και με άλλα στοιχεία, που όλα μαζί αποσκοπούν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης, στη συνεργατική μάθηση, στην αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, στην οικοδόμηση ισχυρών βάσεων εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας. Στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο παράλληλα με το αναλυτικό πρόγραμμα αναπτύχθηκαν τα προγράμματα «Διερευνήσεων» με στόχο την προώθηση εκπαιδευτικών καινοτομιών. Εφαρμόσθηκαν προγράμματα διδασκαλίας στα Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με χρήση ειδικού εκπαιδευτικού λογισμικού. Στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών κλάδων οι εκπαιδευτικοί του σχολείου προετοιμάσθηκαν για τη διεύρυνση της χρήσης καινοτόμων διδακτικών μεθόδων και μέσων, όπως τα Πολυμεσικά Μαθησιακά Αντικείμενα (RLOs), τα smart boards, το πρωτοποριακό Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων (CMS) κ.ά. Υλοποιήθηκε το Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Νέων» στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) της Γ Γυμνασίου, ενώ στο Λύκειο λειτούργησε ο Όμιλος Επιχειρηματικότητας Νέων με αντικείμενο την ίδρυση εικονικής επιχείρησης. Σε επίπεδο διδακτικής μεθοδολογίας προωθήθηκε η διαθεματικότητα μέσα από τη συνεργασία και το συντονισμό καθηγητών διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων. Εξ άλλου, παράλληλα με την καθιερωμένη τριμηνιαία ή τετραμηνιαία αξιολόγηση, χρησιμοποιήθηκε και η μέθοδος αξιολόγησης των μαθητών μέσω «portfolios» (φακέλων εκπαιδευτικού υλικού και εργασιών μαθητών). Το σύστημα «περιγραφικής αξιολόγησης» εφαρμόσθηκε και πέρυσι με επιτυχία σε όλα τα μαθήματα του Δημοτικού, στα μαθήματα Νέων Ελληνικών, Αρχαίων Ελληνικών, Ιστορίας, Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών, Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών όλων των τάξεων του Γυμνασίου και σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Κατεύθυνσης των τριών τάξεων του Λυκείου. 36

3 Μετά την εισαγωγή των νέων βιβλίων από το Υπουργείο Παιδείας εφαρμόσθηκε ανασχεδιασμένο το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και συνδέθηκαν οι εργασίες και τα προγράμματα του Δημοτικού και του Γυμνασίου με τις διδακτικές αντιλήψεις των βιβλίων αυτών. Στο Δημοτικό λειτούργησε για τέταρτη χρονιά Πρόγραμμα Συμμετοχικής Διδασκαλίας σε όλα τα τμήματα του σχολείου από τη 2 α έως και την 6 η τάξη. Σε επίπεδο τάξης, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα στην εκπαίδευση, ειδικά καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί μας βοηθούν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Συνεχίσθηκε επίσης το Πρόγραμμα Εξατομικευμένης Ενισχυτικής Διδασκαλίας για τη 2 α, 3 η, 4 η, 5 η και 6 η τάξη του Δημοτικού, προκειμένου να αντιμετωπίζονται ιδιαίτερες δυσκολίες μαθητών, ενώ για δεύτερη χρονιά λειτούργησε πρόγραμμα αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών και στο Τμήμα Αγγλικών. Για δεύτερη χρονιά ήταν ενταγμένο στο πρόγραμμα του Δημοτικού το μάθημα Θεατρικής Αγωγής & Έκφρασης, που διδάσκεται από θεατρολόγο και στόχο έχει να δώσει νέο δημιουργικό πνεύμα στη θεατρική έκφραση των μαθητών μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, τον αυτοσχεδιασμό και τη δραματοποίηση. Παράλληλα, η λειτουργία του Θεατρικού Ομίλου και η παρακολούθηση θεατρικών και μουσικών παραστάσεων συνέβαλαν στην ανάπτυξη της θεατρικής παιδείας τους. Το ξεκίνησε στο Δημοτικό το πρόγραμμα «Γνωριμία με την Όπερα», με στόχο να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στο είδος αυτό της μουσικής, ενώ συνεχίσθηκε το πρόγραμμα «Μέρα της Μουσικής», σκοπός του οποίου είναι να δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να αναδείξουν το ταλέντο τους μέσα από την επαφή τους με διάφορα μουσικά όργανα. Σε όλες τις σχολικές μονάδες δόθηκε έμφαση στην εκπόνηση ατομικών ή ομαδικών εργασιών από τους μαθητές. Στο μάθημα των Αγγλικών του Λυκείου λειτούργησαν για τέταρτη χρονιά τα προγράμματα εξοικείωσης των μαθητών με τη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών στην εκπόνηση εργασιών και προετοιμασίας των υποψηφίων για το ειδικό μάθημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Πέραν του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο συνεχίσθηκε η διδασκαλία στα αγγλικά και ορισμένων άλλων μαθημάτων του σχολικού προγράμματος (Ψυχολογία και Ελεύθερο Σχέδιο Λυκείου, Γεωγραφία Β Γυμνασίου). Στο Γυμνάσιο συνεχίσθηκε ο εμπλουτισμός και η συστηματοποίηση του Προγράμματος Αγωγής Υγείας, το οποίο αφορά στην Α και Β Γυμνασίου. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού πραγματοποιήθηκε ειδική επιμόρφωση των καθηγητών-συντονιστών σε ζητήματα Αγωγής Υγείας και Συναισθηματικής Νοημοσύνης, καθώς επίσης και ο συνδυασμός του Προγράμματος Αγωγής Υγείας με εκείνο της λειτουργίας ατομικών συμβούλων-καθηγητών για τους μαθητές της Α και Β Γυμνασίου. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς , εφαρμόσθηκε πρόγραμμα ένταξης των νέων μαθητών του ΙΒ στα μαθήματα και στη φιλοσοφία του Προγράμματος. 37

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Το Πρόγραμμα αυτό ένα από τα ξεχωριστά παραδοσιακά στοιχεία της παρεχομένης από το Κολλέγιο παιδείας λειτούργησε με επιτυχία, προσαρμοσμένο στις σχετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Στους μαθητές του Κολλεγίου Ψυχικού προσφέρθηκε δωρεάν το Πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, σκοπός του οποίου είναι να βοηθήσει μαθητές να καλύψουν τυχόν μαθησιακές ελλείψεις τους. Η συμμετοχή των μαθητών, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ήταν προαιρετική. Λειτούργησαν τμήματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας και Κατεύθυνσης, Φυσικής Γενικής Παιδείας και Κατεύθυνσης, Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γενικό Λύκειο και τμήματα Ιστορίας, Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων, Χημείας, Βιολογίας, Περιβαλλοντικών Συστημάτων στο ΙΒ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 38 Η ενιαία μορφή των Ακαδημαϊκών Τμημάτων στους περισσότερους κλάδους μαθημάτων συνέβαλε στον καλύτερο σχεδιασμό και συντονισμό του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου στο Κολλέγιο Ψυχικού. Βοήθησε, επίσης, στην αποτελεσματικότερη συνεργασία των καθηγητών Γυμνασίου-Λυκείου και στη «γεφύρωση» της ύλης των δύο αυτών σχολικών βαθμίδων. Συνεχίσθηκε, και κατά το , η συνεργασία των Προϊσταμένων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων Γυμνασίου-Λυκείου με τους Συντονιστές Μαθημάτων του Δημοτικού και καθηγητών της Α Γυμνασίου με δασκάλους της 5 ης και 6 ης τάξης του Δημοτικού. Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στην ομαλή ροή της ύλης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και στην ευκολότερη μετάβαση των μαθητών από τη μια βαθμίδα στην άλλη. Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν οι Διευθυντές όλων των σχολικών μονάδων, καθώς και πολλοί καθηγητές και δάσκαλοι. Γόνιμη υπήρξε και η συνεργασία μεταξύ των καθηγητών του Γενικού Λυκείου και του ΙΒ, δεδομένου ότι πολλοί εκπαιδευτικοί διδάσκουν και στους δύο αυτούς κλάδους του Λυκείου και συμμετέχουν από κοινού στις συνεδριάσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτων. Στο Γυμνάσιο-Λύκειο λειτούργησαν 7 Ακαδημαϊκά Τμήματα με Προϊσταμένους (Αρχαίων Ελληνικών, Νέων Ελληνικών, Ιστορίας & Ανθρωπιστικών Επιστημών, Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών, Αγγλικών, Πληροφορικής), ενώ το ΙΒ είχε 3 Συντονιστές Μαθημάτων (Modern Greek και Μαθημάτων Ελληνικού Προγράμματος, English, Sciences). Το Δημοτικό είχε ένα Προϊστάμενο (Αγγλικών) και τέσσερις Συντονιστές Μαθημάτων (Ελληνικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Μουσικής). Για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των μαθημάτων πραγματοποιήθηκαν και πέρυσι οι καθιερωμένες εβδομαδιαίες συνεδριάσεις των δασκάλων και των καθηγητών ειδικοτήτων με τη Διεύθυνση. Στο Δημοτικό ο κατακόρυφος συντονισμός κατά μάθημα έγινε από τον υπεύθυνο Συντονιστή και την αντίστοιχη ομάδα δασκάλων (ένας από κάθε τάξη). Άλλες αρμοδιότητες συντονισμού (ομίλων, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, επισκέψεων κ.λ.) ασκήθηκαν από ομάδες δασκάλων και τον αντίστοιχο Συντονιστή-Υποδιευθυντή. Τα μαθήματα Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής και Μουσικής συντονίσθηκαν διασχολικά από τους Διασχολικούς Προϊσταμένους Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού και Μουσικής, αντίστοιχα. Ουσιαστική συμβολή στην οργάνωση και στο συντονισμό του εκπαιδευτικού έργου είχαν και οι αρμόδιες για διάφορα θέματα επιτροπές. Και στις τρεις σχολικές μονάδες λειτούργησαν οι επιτροπές σχολικής αυτοαξιολόγησης.

5 UNIVERSITY APPLICATIONS COUNSELING OFFICE Η ειδική αυτή υπηρεσία η οποία προσφέρει καθοδήγηση και υποστήριξη σε μαθητές του Κολλεγίου ενδιαφερόμενους να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Πανεπιστήμια της Αμερικής, της Βρετανίας και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών παρέσχε σε πολλά παιδιά και σε γονείς πληροφορίες και συμβουλές για σπουδές στο εξωτερικό, για τις απαιτούμενες διαδικασίες και προϋποθέσεις κ.ά. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ - ΟΜΙΛΙΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Και στις τρεις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Ψυχικού πραγματοποιήθηκαν πέρυσι οι τακτικές εβδομαδιαίες μαθητικές συγκεντρώσεις, κατά τις οποίες παρουσιάσθηκαν διάφορα προγράμματα από εκπαιδευτικούς, από μαθητές, από γονείς και από φίλους του Κολλεγίου, καθώς επίσης και εκδηλώσεις στο πλαίσιο των θρησκευτικών και εθνικών εορτών. Στο Λύκειο διεξήχθησαν και οι καθιερωμένοι Ρητορικοί Διαγωνισμοί Τριών Ιεραρχών, 25 ης Μαρτίου, Χάουλαντ και Δέλτα. Κατά τη διάρκεια του πραγματοποιήθηκαν και ορισμένες εκδηλώσεις ευρύτερου ενδιαφέροντος: Όπως κάθε χρόνο, στις 18 Οκτωβρίου εορτάσθηκε η Ημέρα των Ιδρυτών με εκκλησιασμό και ομιλίες του Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΕΙ Αλέξανδρου Κ. Σαμαρά και του Διευθυντή/President David Rupp. Σε όλες τις σχολικές μονάδες έγιναν εκδηλώσεις αφιερωμένες στον εορτασμό αυτό. Στις 18 Δεκεμβρίου η Διεύθυνση του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού πραγματοποίησε εορταστική εκδήλωση με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 ετών πλήρους λειτουργίας του Προγράμματος International Baccalaureate στο Σχολείο μας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής η Κολλεγιακή κοινότητα αποχαιρέτησε τον John Woodcock, επικεφαλής του ΙΒ από το ξεκίνημά του (σχολικό έτος ). Για την επιτυχή πορεία του Προγράμματος ΙΒ και τις εξαιρετικές διακρίσεις των μαθητών και των αποφοίτων του μίλησαν ο Αλέξανδρος Κ. Σαμαράς, Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΕΙ, η Πολυάνθη Τσίγκου, Συνδιευθύντρια του Κολλεγίου Αθηνών, η Άννα-Μαρία Κόκλα, Διευθύντρια Λυκείου και Συντονίστρια των σχολικών μονάδων του Κολλεγίου Ψυχικού, και η Σοφία Αρδιτζόγλου, εκπαιδευτικός του ΙΒ. Το Κολλέγιο Ψυχικού συμμετέσχε στη Χριστουγεννιάτικη Διασχολική Γιορτή, που διοργανώθη- 39

6 κε για τέταρτη συνεχή χρονιά, και περιελάμβανε Χριστουγεννιάτικα τραγούδια (από μικτή χορωδία εκπαιδευτικών του Κολλεγίου και τη Μαθητική Χορωδία Κολλεγίου Αθηνών-Κολλεγίου Ψυχικού) και θεατρική παράσταση από παιδιά του Λατσείου με τίτλο «Πού πήγαν τα Χριστούγεννα;». Στο Γυμνάσιο Κολλεγίου Ψυχικού λειτούργησε, για όγδοη συνεχή χρονιά, το πολιτιστικό πρόγραμμα «Ένας κόσμος χωρίς σύνορα», το οποίο έχει αποκτήσει αμιγώς μαθητοκεντρικό προσανατολισμό. Το πρόγραμμα αυτό υπηρετεί μια συγκεκριμένη θεματική ενότητα, την οποία προσεγγίζουν οι μαθητές μέσω των μαθημάτων τους ή και ειδικότερων εργασιών. Στο πλαίσιο του προγράμματος, που πέρυσι είχε θέμα «Περιβάλλον», πραγματοποιήθηκαν πολλές μαθητικές δραστηριότητες, στις οποίες συμμετείχαν 250 παιδιά. Την πρώτη ημέρα, στις εκδηλώσεις έλαβαν μέρος και οι μαθητές της 6 ης τάξης του Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού. Στην κεντρική εκδήλωση (Θέατρο Κολλεγίου, 12 Μαΐου) παρουσιάσθηκαν «δρώμενα» που αφορούσαν σε διαδραστικές δραστηριότητες για την προστασία του περιβάλλοντος. Στο μουσικό πρόγραμμα συμμετείχαν η μαθητική χορωδία και το ορχηστρικό σύνολο του Γυμνασίου, καθώς επίσης και χορωδία του Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού. Τα έσοδα διατέθηκαν για την ενίσχυση του Ταμείου Υποτροφιών του Κολλεγίου και για συμβολή στην κατασκευή του Πολιτιστικού-Εικαστικού Κέντρου Ζαχάρως. Στις 18 Απριλίου οι τρεις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Ψυχικού παρουσίασαν εκδήλωση-αφιέρωμα στον Κάρολο Κουν, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου θεατράνθρωπου. Την εκδήλωση ενταγμένη στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος παρακολούθησαν μαθητές του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου. Το αφιέρωμα στον Κουν περιελάμβανε αποσπάσματα από τα έργα «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, «Πλούτος» και «Όρνιθες» του Αριστοφάνη. Το χορό στον «Πλούτο» και στους «Όρνιθες» αποτελούσαν μαθητές του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου, ενώ στην εκδήλωση έλαβε μέρος και χορωδία του Γυμνασίου-Λυκείου. Προβλήθηκαν επίσης αποσπάσματα από το οπτικοακουστικό υλικό του αρχείου της ΕΡΤ και του Θεάτρου Τέχνης. ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 40 Στο Δημοτικό έγιναν 4 εκκλησιασμοί και 39 επισκέψεις σε λαογραφικά και ιστορικά μουσεία, αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς-καλλιτεχνικούς χώρους, εργοστάσια, εκκλησίες κ.ά. Στο Γυμνάσιο 4 εκδρομές (1 τριήμερη και 3 ημερήσιες) και 3 εκπαιδευτικές-μορφωτικές επισκέψεις. Στο Γενικό Λύκειο 2 εκδρομές (ημερήσιες) και 2 εκπαιδευτικές-μορφωτικές επισκέψεις σε 11 προορισμούς, μεταξύ των οποίων οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επιλέξουν εκείνους που ταίριαζαν στα ενδιαφέροντά τους. Στο ΙΒ 1 εκδρομή (πενθήμερη) και 3 εκπαιδευτικές-μορφωτικές επισκέψεις. Μεταξύ των ειδικού ενδιαφέροντος επισκέψεων ήταν:

7 «Εξορμήσεις Αλληλεγγύης» σε πυρόπληκτες περιοχές του Δημοτικού (Διαβολίτσι-Νομός Μεσσηνίας), του Γυμνασίου (Λακωνική Μάνη-Αρεόπολη) και του Λυκείου (Κρέστενα-Νομός Ηλείας) Τριήμερη «Εξόρμηση» της Α και Β Γενικού Λυκείου στην Ολυμπία και στα Κρέστενα. Παρακολούθηση διήμερου περιβαλλοντικού προγράμματος στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων. Τετραήμερο μορφωτικό ταξίδι μαθητών του Τμήματος Γερμανικών του Λυκείου σε Βαυαρία, Αυστρία, Ελβετία. Τετραήμερο μορφωτικό ταξίδι μαθητών του Τμήματος Γαλλικών του Λυκείου στο Στρασβούργο. Τετραήμερη επίσκεψη των μαθητών του ΙΒ1 σε Βρετανικά Πανεπιστήμια. Όλες οι επισκέψεις και οι εκδρομές είχαν εκπαιδευτικό χαρακτήρα με στόχο να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε ζητήματα περιβαλλοντικά, ιστορικά και κοινωνικά. Το Δημοτικό Κολλεγίου Ψυχικού υλοποίησε πέρυσι πιλοτικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κολλεγιακές βιωματικές εξορμήσεις». Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε παιδιά της 6 ης τάξης και είναι διαρθρωμένο σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε μέσα στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία, η δεύτερη («αυτοψίας», σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών) έγινε στο Ναύπλιο, ιστορικό σημείο αναφοράς στη διαδρομή της ελληνικής ιστορίας, ενώ η τρίτη περιλαμβάνει τις παρουσιάσεις των βιωματικών εμπειριών των παιδιών. Στόχος του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι μαθητές με ασφαλή και ευχάριστο τρόπο γνώσεις και ωφέλιμες εμπειρίες. Στο Γυμνάσιο έχει προβλεφθεί να έχουν όλοι οι μαθητές κατά τη διάρκεια της τριετίας των σπουδών τους σε αυτό τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε συγκεκριμένους «μορφωτικούς κύκλους» πάνω σε θεματικούς άξονες με ακαδημαϊκό, πολιτιστικό και κοινωνικό προσανατολισμό. Πέρυσι τέτοιοι κύκλοι ήταν: «Κοινωνική αγωγή και αλληλεγγύη», «Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση», «Εικαστικές-ιστορικές διαδρομές» κ.ά. ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Σημαντικές διακρίσεις επέτυχαν οι μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων του Κολλεγίου Ψυχικού (Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου) σε πολλούς τομείς. Κυριότερες, μεταξύ αυτών, ήταν και οι εξής: Μαθηματικά Επιτυχίες είχαν οι μαθητές που έλαβαν μέρος στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ): 41

8 Δημοτικό: 19 μαθητές βραβεύθηκαν με Έπαινο για διάκρισή τους στο 2ο Διαγωνισμό «Μαθηματικά και Παιχνίδι», που έγινε, την προηγούμενη σχολική χρονιά, σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία Αττικής. Γυμνάσιο: 9 μαθητές διακρίθηκαν στο Διαγωνισμό «Ο Θαλής», προκριθέντες για την επόμενη φάση «Ο Ευκλείδης». Λύκειο: 6 μαθητές διακρίθηκαν στο Διαγωνισμό «Ο Θαλής», προκριθέντες για την επόμενη φάση «Ο Ευκλείδης». Ο ένας εξ αυτών προκρίθηκε στην τελική φάση «Ο Αρχιμήδης» και βραβεύθηκε από την ΕΜΕ με 2 ο Βραβείο στο Διαγωνισμό αυτό και με 3 ο Βραβείο στο Διαγωνισμό «Ο Ευκλείδης». Ο ίδιος μαθητής προκρίθηκε επίσης στο Διαγωνισμό AMC12 της Αμερικανικής Μαθηματικής Εταιρείας (Mathematical Association of America), έλαβε μέρος στο Διαγωνισμό American Invitational Mathematics Examination (ΑΙΜΕ) και επελέγη από την ΕΜΕ ως μέλος της ελληνικής εθνικής ομάδας που έλαβε μέρος στην 49η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα (Ισπανία, Ιούλιος 2008), όπου βραβεύθηκε με Εύφημη Μνεία για την επίδοσή του. Τέσσερις μαθητές της Β Γυμνασίου διακρίθηκαν στο Μαθηματικό Διαγωνισμό AMC μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού (δύο με ιδιαίτερα υψηλή επίδοση) διακρίθηκαν στο Διεθνή Μαθηματικό Διαγωνισμό «Καγκουρό», το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό διαγωνισμό στον κόσμο, με συμμετοχή μαθητών από 42 χώρες. Φυσική Ένας μαθητής της Β Λυκείου ήταν ο νικητής μεταξύ μαθητών από 18 σχολεία της Ευρώπης και της Βραζιλίας στο Διαγωνισμό «4 th International Particle Physics MasterClasses», που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών - CERN. Οι μαθητές διαγωνίσθηκαν σε θέματα σχετικά με τη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. Λογοτεχνία Μία μαθήτρια της 4 ης Δημοτικού τιμήθηκε με το 1 ο Βραβείο σε λογοτεχνικό διαγωνισμό με θέμα «Το κλίμα αλλάζει, τα ζώα και τα φυτά τα νοιάζει;», που διοργάνωσαν οι Εκδόσεις Μεταίχμιο σε συνεργασία με τη WWF. Σε μαθητή της 3 ης Δημοτικού απονεμήθηκε το 3 ο Βραβείο «Αίσωπος» στον 7 ο Διαγωνισμό Παραμυθιού και Ιστοριών Φαντασίας. Στον ίδιο διαγωνισμό διακρίθηκαν και δύο μαθήτριες της 6 ης τάξης. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Τρεις μαθητές του Δημοτικού αρίστευσαν και βραβεύθηκαν σε Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα «Ασφαλές Διαδίκτυο», που οργάνωσε η Vellum Global Educational Services σε συνεργασία με το University of Cambridge. Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Επιχειρηματικότητα Νέων Ο Όμιλος Επιχειρηματικότητας Νέων του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού κατέκτησε το 3 ο Βραβείο σε διαγωνισμό του Σωματείου «Επιχειρηματικότητα Νέων» στο πλαίσιο του προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση». Βουλή των Εφήβων Ένας μαθητής του Γενικού Λυκείου επελέγη ως τακτικός έφηβος βουλευτής στην ΙΓ Σύνοδο της «Βουλής των Εφήβων». Model United Nations Μία μαθήτρια του ΙΒ επελέγη ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου Προσομοίωσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που πραγματοποιήθηκε στη Χάγη. 42 Forensics Στο Panhellenic Forensics Tournament, που διοργανώθηκε στο Κολλέγιο τον Μάρτιο με συμμετοχή 16 σχολείων και 465 μαθητών, η Ομάδα του Σχολείου μας (αποτελούμενη από παιδιά του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού) κατέλαβε την 1 η θέση (Sweepstakes Cup) με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία. Ειδικότερα οι μαθητές του Κολλεγίου Ψυχικού είχαν τις εξής διακρίσεις:

9 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ Το Δημοτικό Κολλεγίου Ψυχικού βραβεύθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης για την επιτυχή συμμετοχή του στο Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη «Οικολογικά Σχολεία (Eco-Schools)». Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος, η περιβαλλοντική ομάδα μαθητών μας, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς, σχεδίασε έναν Οικο-κώδικα Συμπεριφοράς, ο οποίος με τη συμβολή της Μαθητικής Κοινότητας αποτέλεσε οδηγό για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Το σχολείο μας αξιολογήθηκε από τους Συντονιστές του Προγράμματος και βραβεύθηκε με σημαία που φέρει το έμβλημα των «Οικολογικών Σχολείων», αναγνωριζόμενο πλέον ως Οικολογικό Σχολείο. Μεταξύ των μαθητών του Λυκείου: H ομάδα του Debate ήταν φιναλίστ Δύο μαθητές ανακηρύχθηκαν 6 ος και 8 ος καλύτερος ομιλητής αντίστοιχα στο Debate Tournament Μία μαθήτρια ήταν φιναλίστ στο Group Discussion Μία μαθήτρια ήταν φιναλίστ στο Dramatic Oral Interpretation of Literature και βραβεύθηκε με το «First Among Equals Award» Μία μαθήτρια βραβεύθηκε με Honorable Mention στο Dramatic Oral Interpretation of Literature. Επίσης, ένας μαθητής και μία μαθήτρια του Γυμνασίου βραβεύθηκαν με Honorable Mention στο Dramatic Oral Interpretation of Literature και μία μαθήτρια του Γυμνασίου ήταν φιναλίστ στο Original Oratory. Δύο μαθητές του ΙΒ ήταν μέλη της Εθνικής Ομάδας της Ελλάδας και δύο μαθητές του Γενικού Λυκείου ήταν αναπληρωματικά μέλη. Francophonie Στον Πανελλαδικό Διαγωνισμό Francophonie, τον οποίο οργανώνουν κάθε χρόνο οι Πρεσβείες των γαλλόφωνων χωρών στην Ελλάδα, μαθητές της 6 ης τάξης του Δημοτικού απέσπασαν το 3 ο Βραβείο στην κατηγορία «Πλαστική Δημιουργία». Αθλητισμός Στα πρωταθλήματα του Υπουργείου Παιδείας οι ομάδες του Κολλεγίου Ψυχικού κατέλαβαν στα ατομικά αθλήματα (στίβου, κολύμβησης και τέννις) 7 πρώτες θέσεις, 9 δεύτερες και 8 τρίτες. Μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού ήταν μέλη των κοινών αντιπροσωπευτικών ομάδων του Κολλεγίου, που είχαν σημαντικές διακρίσεις στο πλαίσιο των Αθλητικών Συναντήσεων Ιδιωτικών Σχολείων - ΑΣΙΣ και άλλων διασχολικών αθλητικών διοργανώσεων (βλ. σελίδα 29). Ένας μαθητής του Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού κατέκτησε τη 2 η θέση στην ημιτελική φάση των Πανελλήνιων Αγώνων Κολύμβησης. Σε αγώνες Ιππικής Δεξιοτεχνίας μία μαθήτρια του Γυμνασίου κατέλαβε την 1 η θέση στην κατηγορία παίδων στους Πανελλήνιους Αγώνες 2007 και την 1 η θέση στο ομαδικό παίδων στους Βαλκανικούς Αγώνες Μία μαθήτρια του Γυμνασίου κατέλαβε την 1 η θέση στην κατηγορία της στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τέννις. Ένας μαθητής του ΙΒ κατέλαβε την 3 η θέση στο αγώνισμα σλάλομ εφήβων στο Πανελλήνιο 43

10 Πρωτάθλημα Θαλάσσιου Σκι Νέων, την 3 η θέση στο σλάλομ ανδρών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών και την 4 η θέση στο σλάλομ εφήβων στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων. Μία μαθήτρια του Γενικού Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού κατέλαβε την 3 η θέση στις ασκήσεις εδάφους κατά τους Πανελλήνιους Μαθητικούς Αγώνες Ενόργανης Γυμναστικής Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου, που διεξήχθησαν τον Μάρτιο 2008 στη Θεσσαλονίκη. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Αντιπροσωπευτικές ομάδες του Ομίλου Model United Nations του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού έλαβαν μέρος σε διεθνείς διοργανώσεις «Προσομοίωσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» στη Βοστώνη, στη Χάγη, στο Βερολίνο και στην Αθήνα. Αντιπροσωπευτική ομάδα του Ομίλου UNESCO του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού έλαβε μέρος στο Η Μαθητικό Συμπόσιο του Προγράμματος Συνεργαζόμενων Σχολείων της UNESCO στην Αθήνα και στο 31 ο Παγκόσμιο Συνέδριο Εταιρικών και Συνεργαζόμενων Σχολείων της UNESCO στη Λεμεσό. ΟΜΙΛΟΙ Στο Κολλέγιο Ψυχικού λειτούργησαν πέρυσι 71 Όμιλοι (23 στο Δημοτικό, 22 στο Γυμνάσιο, 26 στο Λύκειο) με σημαντική δραστηριότητα σε πολλούς, διαφορετικούς τομείς. Μεταξύ των Ομίλων ήταν και οι εξής: Μαθηματικός, Ιστορικός, Αρχαιολογικός, Λαογραφικός, Λογοτεχνικός, Περιβαλλοντικός, Οικουμενικών Σχέσεων, Επιχειρηματικότητας, Model United Nations, Forensics, Δραματικός, Ρητορικός, UNESCO, Δημοσκοπήσεων, Ορχήστρας-Χορωδίας, Σκακιστικός, Παραδοσιακών Χορών, Επιστημονικών Κατασκευών κ.ά. Δημοτικό * «Λέξεις και Εικόνες» * «Κόκορας» (ηλεκτρονικό περιοδικό) Γυμνάσιο * «Περιπλανήσεις»/ «The Punchline» * «Bienvenue/Willkommen» ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 44 Λύκειο * «Πρό[Σ]κληση» * «Εξόρμηση 2007» * «Θησαυρός» (το ετήσιο Λεύκωμα των τελειοφοίτων του Κολλεγίου)

11 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δημοτικό Αποστολή σχολικών ειδών σε μαθητές πυρόπληκτης περιοχής. Συγκέντρωση χρημάτων (μέσω εράνων, «λιτών γευμάτων», συμμετοχή στο Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ κ.ά.) για την ενίσχυση του Ταμείου Υποτροφιών του Κολλεγίου, του Οργανισμού Action Aid, του Ερυθρού Σταυρού, της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Φως Χριστού» (για συνέχιση του φιλανθρωπικού έργου της στην Αφρική) κ.ά. Προσφορά τροφίμων, ρουχισμού, παιχνιδιών και σχολικών ειδών σε διάφορα ιδρύματα. Συμμετοχή σε αναδάσωση που διοργάνωσε το Δασαρχείο Πεντέλης. Πραγματοποίηση δενδροφύτευσης στο χώρο του σχολείου. Συμμετοχή σε πρόγραμμα ανακύκλωσης. Οργάνωση σε συνεργασία με το σχολείο του παραδοσιακού αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ μαθητών και δασκάλων. Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Αρκτούρος» (συνέχιση της «υιοθεσίας» μιας προστατευόμενης αρκούδας). Έκδοση εντύπων και του ηλεκτρονικού περιοδικού «Κόκορας». Συμμετοχή στο «Πανηγύρι» και σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Κολλεγίου. Γυμνάσιο Συμμετοχή στη διοργάνωση των εκδηλώσεων του πολιτιστικού προγράμματος «Ένας κόσμος χωρίς σύνορα». Ενίσχυση του Ταμείου Υποτροφιών του Κολλεγίου. Επισκέψεις σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, ενίσχυση κοινωφελών σκοπών κ.ά. Διοργάνωση αντικαπνιστικής εκστρατείας. Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Work it out», που εκπαιδεύει μαθητές για να γίνουν «διαμεσολαβητές» σε διενέξεις μεταξύ των συμμαθητών τους. Συμμετοχή σε πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού. «Εξόρμηση 2008» και «Εξόρμηση Αλληλεγγύης» στη Λακωνική Μάνη. Συνεργασία με το σχολείο στην οργάνωση εκδρομών. Φροντίδα για την καθαριότητα του προαύλιου χώρου του σχολείου. Από την τελική εκδήλωση του προγράμματος «Ένας κόσμος χωρίς σύνορα». 45

12 Συμμετοχή στο «Πανηγύρι». Συνδιοργάνωση του ετήσιου χορού του Γυμνασίου (μαζί με τη Μαθητική Κοινότητα του Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών). Λύκειο (Γενικό Λύκειο & ΙΒ) Πραγματοποίηση ειδικής «Εξόρμησης Αλληλεγγύης» (Νοέμβριος 2007) και της ετήσιας «Εξόρμησης» (Απρίλιος 2008) στα Κρέστενα και στην Ολυμπία του Νομού Ηλείας, για ηθική και υλική ενίσχυση των πυροπαθών. Συμμετοχή στην πραγματοποίηση δενδροφύτευσης στην περιοχή των Κρεστένων, σε λόφο που παραχωρήθηκε από το Δήμο Σκιλλούντος και υιοθετήθηκε από το Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού. Προσφορά από τον Όμιλο Επιχειρηματικότητας Νέων του χρηματικού επάθλου (3 ο βραβείο σε διαγωνισμό του Σωματείου «Επιχειρηματικότητα Νέων») στο Ταμείο Υποτροφιών του Κολλεγίου και των κερδών από τη λειτουργία «Εικονικής Επιχείρησης», που ίδρυσαν οι μαθητές, στο Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα». Προσφορά κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Ωλένης του Νομού Ηλείας. Εθελοντική εργασία από μαθητές του ΙΒ σε διάφορους οργανισμούς κοινωνικής μέριμνας. Ενεργός συμμετοχή σε δραστηριότητες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που διοργάνωσε ο Οργανισμός «Ελλάδα Καθαρή». Προσφορά βοήθειας από ομάδα μαθητών του ΙΒ σε διοργάνωση αθλητικών αγώνων για άτομα με ειδικές ανάγκες. Εθελοντική εργασία ομάδα μαθητών του ΙΒ κατά τη διεξαγωγή του 25 ου Κλασικού Μαραθωνίου της Αθήνας. Συμβολή των μαθητών του Γενικού Λυκείου και του ΙΒ στο 2 ο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο για την Ολυμπιακή Εκεχειρία. Ανάληψη πρωτοβουλίας για τη συλλογή χαρτιού προς ανακύκλωση. Ορισμός Υπευθύνων Διακόσμησης των τάξεων, οι οποίοι με την καθοδήγηση των καθηγητών συμβούλων φρόντιζαν για την καλαίσθητη εικόνα των αιθουσών διδασκαλίας. Οργάνωση γεύματος για τους μαθητές της Γ Γενικού Λυκείου και του ΙΒ2 κατά την ημέρα εορτασμού του Thanksgiving. Παρουσίαση από το Δραματικό Όμιλο του Λυκείου του έργου του Όσκαρ Ουάιλντ «The importance of being Earnest» στην αγγλική γλώσσα (διδασκαλία-σκηνοθεσία: Μελίνα Σάρδη και Έρη Φωκά). Συμβολή σε διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Συμμετοχή στο «Πανηγύρι». Έκδοση εντύπων. Συνεργασία με το σχολείο στην οργάνωση εκδρομών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 46 Οι δυνατότητες, που προσφέρει το ΕΕΙ στους εκπαιδευτικούς για συνεχή επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξή τους, αξιοποιήθηκαν από πολλά μέλη του διδακτικού προσωπικού και των τριών σχολικών μονάδων του Κολλεγίου Ψυχικού. Συγκεκριμένα, κατά το :

13 Kτίριο «Γλαύκα» Kτίριο «Bασιλεία» Το Κολλέγιο Ψυχικού οργάνωσε, επίσης, δικές του επιμορφωτικές εκδηλώσεις με διάφορα θέματα, όπως: Εφαρμοσμένες καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Πληροφορικής (σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ19 της Β Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας). Humanizing the classroom through performance-based learning and assessment (σε συνεργασία με το TESOL Greece). Δώδεκα εκπαιδευτικοί του Κολλεγίου Ψυχικού συμμετέχουν στο πρώτο «σκέλος» (διετές μεταπτυχιακό «Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης) του επιμορφωτικού προγράμματος «Educate the Educators». Στο δεύτερο «σκέλος» (παρακολούθηση μαθήματος με τίτλο «Leadership for the Learning Community») του προγράμματος που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, έλαβαν μέρος δώδεκα εκπαιδευτικοί του Κολλεγίου Ψυχικού. Εκπαιδευτικοί και των τριών σχολικών μονάδων του Κολλεγίου Ψυχικού, μαζί με εκπαιδευτικούς του Κολλεγίου Αθηνών, παρακολούθησαν το πρόγραμμα «Εκμάθηση δημιουργίας και χρήσης Πολυμεσικών Μαθησιακών Αντικειμένων» (Reusable Learning Objects - RLOs). Εικοσιδύο εκπαιδευτικοί μετέβησαν για επιμόρφωση στο εξωτερικό. 47