Λάτσειο Διδακτήριο Κάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λάτσειο Διδακτήριο Κάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ"

Transcript

1 Λάτσειο Διδακτήριο Κάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Κ ατά το σχολικό έτος , ο αριθμός των μαθητών στις τρεις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Ψυχικού ήταν (Δημοτικό: 778, Γυμνάσιο: 412, Γενικό Λύκειο: 229, ΙΒ: 178) και των εκπαιδευτικών 217 (Δημοτικό: 79, Γυμνάσιο: 56, Γενικό Λύκειο: 47, ΙΒ: 35, κοινοί για Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο: 32, κοινοί για Γενικό Λύκειο και ΙΒ: 20). Ο μέσος όρος παιδιών ανά τμήμα ήταν 23 στο Δημοτικό, 26 στο Γυμνάσιο, 21 στο Γενικό Λύκειο, 13 στο ΙΒ, και η γενική αναλογία εκπαιδευτικών/μαθητών σε όλο το Κολλέγιο Ψυχικού περίπου 1/7. Το Δημοτικό του Κολλεγίου Ψυχικού λειτούργησε στο campus Κάντζας (Λάτσειο Διδακτήριο) και το Γυμνάσιο-Γενικό Λύκειο-ΙΒ στο campus Ψυχικού (το Γυμνάσιο στα κτίρια «Βασιλεία» και «Γλαύκα» και το Γενικό Λύκειο-ΙΒ στο Μπενάκειο).

2 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Λύκειο του Κολλεγίου Ψυχικού λειτούργησε πέρυσι με 5 τμήματα στην Α, 3 τμήματα τριών κατευθύνσεων στη Β και 3 τμήματα τριών κατευθύνσεων στη Γ Λυκείου (Θεωρητικής - Θετικής - Τεχνολογικής), το Γυμνάσιο με 6 τμήματα στην Α, 5 τμήματα στη Β και 5 τμήματα στη Γ Γυμνασίου, και το Δημοτικό με 6 τμήματα στην 1 η, 2 α, 3 η και 4 η και 5 τμήματα στις άλλες τάξεις. Σε όλες τις σχολικές βαθμίδες το Κολλέγιο Ψυχικού εφάρμοσε τα αναλυτικά προγράμματα της Πολιτείας ενισχυμένα με πρόσθετες διδακτικές ώρες (σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα, σε ξένες γλώσσες, στη Φυσική Αγωγή) και εμπλουτισμένα με εργαστηριακές-ερευνητικές εργασίες και με άλλα στοιχεία, που όλα μαζί αποσκοπούν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης, στη συνεργατική μάθηση, στην αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, στην οικοδόμηση ισχυρών βάσεων εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας. Στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο παράλληλα με το αναλυτικό πρόγραμμα αναπτύχθηκαν τα προγράμματα «Διερευνήσεων» με στόχο την προώθηση εκπαιδευτικών καινοτομιών. Εφαρμόσθηκαν προγράμματα διδασκαλίας στα Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με χρήση ειδικού εκπαιδευτικού λογισμικού. Στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών κλάδων οι εκπαιδευτικοί του σχολείου προετοιμάσθηκαν για τη διεύρυνση της χρήσης καινοτόμων διδακτικών μεθόδων και μέσων, όπως τα Πολυμεσικά Μαθησιακά Αντικείμενα (RLOs), τα smart boards, το πρωτοποριακό Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων (CMS) κ.ά. Υλοποιήθηκε το Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Νέων» στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) της Γ Γυμνασίου, ενώ στο Λύκειο λειτούργησε ο Όμιλος Επιχειρηματικότητας Νέων με αντικείμενο την ίδρυση εικονικής επιχείρησης. Σε επίπεδο διδακτικής μεθοδολογίας προωθήθηκε η διαθεματικότητα μέσα από τη συνεργασία και το συντονισμό καθηγητών διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων. Εξ άλλου, παράλληλα με την καθιερωμένη τριμηνιαία ή τετραμηνιαία αξιολόγηση, χρησιμοποιήθηκε και η μέθοδος αξιολόγησης των μαθητών μέσω «portfolios» (φακέλων εκπαιδευτικού υλικού και εργασιών μαθητών). Το σύστημα «περιγραφικής αξιολόγησης» εφαρμόσθηκε και πέρυσι με επιτυχία σε όλα τα μαθήματα του Δημοτικού, στα μαθήματα Νέων Ελληνικών, Αρχαίων Ελληνικών, Ιστορίας, Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών, Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών όλων των τάξεων του Γυμνασίου και σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Κατεύθυνσης των τριών τάξεων του Λυκείου. 36

3 Μετά την εισαγωγή των νέων βιβλίων από το Υπουργείο Παιδείας εφαρμόσθηκε ανασχεδιασμένο το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και συνδέθηκαν οι εργασίες και τα προγράμματα του Δημοτικού και του Γυμνασίου με τις διδακτικές αντιλήψεις των βιβλίων αυτών. Στο Δημοτικό λειτούργησε για τέταρτη χρονιά Πρόγραμμα Συμμετοχικής Διδασκαλίας σε όλα τα τμήματα του σχολείου από τη 2 α έως και την 6 η τάξη. Σε επίπεδο τάξης, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα στην εκπαίδευση, ειδικά καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί μας βοηθούν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Συνεχίσθηκε επίσης το Πρόγραμμα Εξατομικευμένης Ενισχυτικής Διδασκαλίας για τη 2 α, 3 η, 4 η, 5 η και 6 η τάξη του Δημοτικού, προκειμένου να αντιμετωπίζονται ιδιαίτερες δυσκολίες μαθητών, ενώ για δεύτερη χρονιά λειτούργησε πρόγραμμα αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών και στο Τμήμα Αγγλικών. Για δεύτερη χρονιά ήταν ενταγμένο στο πρόγραμμα του Δημοτικού το μάθημα Θεατρικής Αγωγής & Έκφρασης, που διδάσκεται από θεατρολόγο και στόχο έχει να δώσει νέο δημιουργικό πνεύμα στη θεατρική έκφραση των μαθητών μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, τον αυτοσχεδιασμό και τη δραματοποίηση. Παράλληλα, η λειτουργία του Θεατρικού Ομίλου και η παρακολούθηση θεατρικών και μουσικών παραστάσεων συνέβαλαν στην ανάπτυξη της θεατρικής παιδείας τους. Το ξεκίνησε στο Δημοτικό το πρόγραμμα «Γνωριμία με την Όπερα», με στόχο να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στο είδος αυτό της μουσικής, ενώ συνεχίσθηκε το πρόγραμμα «Μέρα της Μουσικής», σκοπός του οποίου είναι να δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να αναδείξουν το ταλέντο τους μέσα από την επαφή τους με διάφορα μουσικά όργανα. Σε όλες τις σχολικές μονάδες δόθηκε έμφαση στην εκπόνηση ατομικών ή ομαδικών εργασιών από τους μαθητές. Στο μάθημα των Αγγλικών του Λυκείου λειτούργησαν για τέταρτη χρονιά τα προγράμματα εξοικείωσης των μαθητών με τη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών στην εκπόνηση εργασιών και προετοιμασίας των υποψηφίων για το ειδικό μάθημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Πέραν του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο συνεχίσθηκε η διδασκαλία στα αγγλικά και ορισμένων άλλων μαθημάτων του σχολικού προγράμματος (Ψυχολογία και Ελεύθερο Σχέδιο Λυκείου, Γεωγραφία Β Γυμνασίου). Στο Γυμνάσιο συνεχίσθηκε ο εμπλουτισμός και η συστηματοποίηση του Προγράμματος Αγωγής Υγείας, το οποίο αφορά στην Α και Β Γυμνασίου. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού πραγματοποιήθηκε ειδική επιμόρφωση των καθηγητών-συντονιστών σε ζητήματα Αγωγής Υγείας και Συναισθηματικής Νοημοσύνης, καθώς επίσης και ο συνδυασμός του Προγράμματος Αγωγής Υγείας με εκείνο της λειτουργίας ατομικών συμβούλων-καθηγητών για τους μαθητές της Α και Β Γυμνασίου. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς , εφαρμόσθηκε πρόγραμμα ένταξης των νέων μαθητών του ΙΒ στα μαθήματα και στη φιλοσοφία του Προγράμματος. 37

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Το Πρόγραμμα αυτό ένα από τα ξεχωριστά παραδοσιακά στοιχεία της παρεχομένης από το Κολλέγιο παιδείας λειτούργησε με επιτυχία, προσαρμοσμένο στις σχετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Στους μαθητές του Κολλεγίου Ψυχικού προσφέρθηκε δωρεάν το Πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, σκοπός του οποίου είναι να βοηθήσει μαθητές να καλύψουν τυχόν μαθησιακές ελλείψεις τους. Η συμμετοχή των μαθητών, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ήταν προαιρετική. Λειτούργησαν τμήματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας και Κατεύθυνσης, Φυσικής Γενικής Παιδείας και Κατεύθυνσης, Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γενικό Λύκειο και τμήματα Ιστορίας, Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων, Χημείας, Βιολογίας, Περιβαλλοντικών Συστημάτων στο ΙΒ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 38 Η ενιαία μορφή των Ακαδημαϊκών Τμημάτων στους περισσότερους κλάδους μαθημάτων συνέβαλε στον καλύτερο σχεδιασμό και συντονισμό του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου στο Κολλέγιο Ψυχικού. Βοήθησε, επίσης, στην αποτελεσματικότερη συνεργασία των καθηγητών Γυμνασίου-Λυκείου και στη «γεφύρωση» της ύλης των δύο αυτών σχολικών βαθμίδων. Συνεχίσθηκε, και κατά το , η συνεργασία των Προϊσταμένων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων Γυμνασίου-Λυκείου με τους Συντονιστές Μαθημάτων του Δημοτικού και καθηγητών της Α Γυμνασίου με δασκάλους της 5 ης και 6 ης τάξης του Δημοτικού. Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στην ομαλή ροή της ύλης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και στην ευκολότερη μετάβαση των μαθητών από τη μια βαθμίδα στην άλλη. Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν οι Διευθυντές όλων των σχολικών μονάδων, καθώς και πολλοί καθηγητές και δάσκαλοι. Γόνιμη υπήρξε και η συνεργασία μεταξύ των καθηγητών του Γενικού Λυκείου και του ΙΒ, δεδομένου ότι πολλοί εκπαιδευτικοί διδάσκουν και στους δύο αυτούς κλάδους του Λυκείου και συμμετέχουν από κοινού στις συνεδριάσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτων. Στο Γυμνάσιο-Λύκειο λειτούργησαν 7 Ακαδημαϊκά Τμήματα με Προϊσταμένους (Αρχαίων Ελληνικών, Νέων Ελληνικών, Ιστορίας & Ανθρωπιστικών Επιστημών, Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών, Αγγλικών, Πληροφορικής), ενώ το ΙΒ είχε 3 Συντονιστές Μαθημάτων (Modern Greek και Μαθημάτων Ελληνικού Προγράμματος, English, Sciences). Το Δημοτικό είχε ένα Προϊστάμενο (Αγγλικών) και τέσσερις Συντονιστές Μαθημάτων (Ελληνικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Μουσικής). Για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των μαθημάτων πραγματοποιήθηκαν και πέρυσι οι καθιερωμένες εβδομαδιαίες συνεδριάσεις των δασκάλων και των καθηγητών ειδικοτήτων με τη Διεύθυνση. Στο Δημοτικό ο κατακόρυφος συντονισμός κατά μάθημα έγινε από τον υπεύθυνο Συντονιστή και την αντίστοιχη ομάδα δασκάλων (ένας από κάθε τάξη). Άλλες αρμοδιότητες συντονισμού (ομίλων, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, επισκέψεων κ.λ.) ασκήθηκαν από ομάδες δασκάλων και τον αντίστοιχο Συντονιστή-Υποδιευθυντή. Τα μαθήματα Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής και Μουσικής συντονίσθηκαν διασχολικά από τους Διασχολικούς Προϊσταμένους Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού και Μουσικής, αντίστοιχα. Ουσιαστική συμβολή στην οργάνωση και στο συντονισμό του εκπαιδευτικού έργου είχαν και οι αρμόδιες για διάφορα θέματα επιτροπές. Και στις τρεις σχολικές μονάδες λειτούργησαν οι επιτροπές σχολικής αυτοαξιολόγησης.

5 UNIVERSITY APPLICATIONS COUNSELING OFFICE Η ειδική αυτή υπηρεσία η οποία προσφέρει καθοδήγηση και υποστήριξη σε μαθητές του Κολλεγίου ενδιαφερόμενους να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Πανεπιστήμια της Αμερικής, της Βρετανίας και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών παρέσχε σε πολλά παιδιά και σε γονείς πληροφορίες και συμβουλές για σπουδές στο εξωτερικό, για τις απαιτούμενες διαδικασίες και προϋποθέσεις κ.ά. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ - ΟΜΙΛΙΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Και στις τρεις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Ψυχικού πραγματοποιήθηκαν πέρυσι οι τακτικές εβδομαδιαίες μαθητικές συγκεντρώσεις, κατά τις οποίες παρουσιάσθηκαν διάφορα προγράμματα από εκπαιδευτικούς, από μαθητές, από γονείς και από φίλους του Κολλεγίου, καθώς επίσης και εκδηλώσεις στο πλαίσιο των θρησκευτικών και εθνικών εορτών. Στο Λύκειο διεξήχθησαν και οι καθιερωμένοι Ρητορικοί Διαγωνισμοί Τριών Ιεραρχών, 25 ης Μαρτίου, Χάουλαντ και Δέλτα. Κατά τη διάρκεια του πραγματοποιήθηκαν και ορισμένες εκδηλώσεις ευρύτερου ενδιαφέροντος: Όπως κάθε χρόνο, στις 18 Οκτωβρίου εορτάσθηκε η Ημέρα των Ιδρυτών με εκκλησιασμό και ομιλίες του Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΕΙ Αλέξανδρου Κ. Σαμαρά και του Διευθυντή/President David Rupp. Σε όλες τις σχολικές μονάδες έγιναν εκδηλώσεις αφιερωμένες στον εορτασμό αυτό. Στις 18 Δεκεμβρίου η Διεύθυνση του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού πραγματοποίησε εορταστική εκδήλωση με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 ετών πλήρους λειτουργίας του Προγράμματος International Baccalaureate στο Σχολείο μας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής η Κολλεγιακή κοινότητα αποχαιρέτησε τον John Woodcock, επικεφαλής του ΙΒ από το ξεκίνημά του (σχολικό έτος ). Για την επιτυχή πορεία του Προγράμματος ΙΒ και τις εξαιρετικές διακρίσεις των μαθητών και των αποφοίτων του μίλησαν ο Αλέξανδρος Κ. Σαμαράς, Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΕΙ, η Πολυάνθη Τσίγκου, Συνδιευθύντρια του Κολλεγίου Αθηνών, η Άννα-Μαρία Κόκλα, Διευθύντρια Λυκείου και Συντονίστρια των σχολικών μονάδων του Κολλεγίου Ψυχικού, και η Σοφία Αρδιτζόγλου, εκπαιδευτικός του ΙΒ. Το Κολλέγιο Ψυχικού συμμετέσχε στη Χριστουγεννιάτικη Διασχολική Γιορτή, που διοργανώθη- 39

6 κε για τέταρτη συνεχή χρονιά, και περιελάμβανε Χριστουγεννιάτικα τραγούδια (από μικτή χορωδία εκπαιδευτικών του Κολλεγίου και τη Μαθητική Χορωδία Κολλεγίου Αθηνών-Κολλεγίου Ψυχικού) και θεατρική παράσταση από παιδιά του Λατσείου με τίτλο «Πού πήγαν τα Χριστούγεννα;». Στο Γυμνάσιο Κολλεγίου Ψυχικού λειτούργησε, για όγδοη συνεχή χρονιά, το πολιτιστικό πρόγραμμα «Ένας κόσμος χωρίς σύνορα», το οποίο έχει αποκτήσει αμιγώς μαθητοκεντρικό προσανατολισμό. Το πρόγραμμα αυτό υπηρετεί μια συγκεκριμένη θεματική ενότητα, την οποία προσεγγίζουν οι μαθητές μέσω των μαθημάτων τους ή και ειδικότερων εργασιών. Στο πλαίσιο του προγράμματος, που πέρυσι είχε θέμα «Περιβάλλον», πραγματοποιήθηκαν πολλές μαθητικές δραστηριότητες, στις οποίες συμμετείχαν 250 παιδιά. Την πρώτη ημέρα, στις εκδηλώσεις έλαβαν μέρος και οι μαθητές της 6 ης τάξης του Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού. Στην κεντρική εκδήλωση (Θέατρο Κολλεγίου, 12 Μαΐου) παρουσιάσθηκαν «δρώμενα» που αφορούσαν σε διαδραστικές δραστηριότητες για την προστασία του περιβάλλοντος. Στο μουσικό πρόγραμμα συμμετείχαν η μαθητική χορωδία και το ορχηστρικό σύνολο του Γυμνασίου, καθώς επίσης και χορωδία του Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού. Τα έσοδα διατέθηκαν για την ενίσχυση του Ταμείου Υποτροφιών του Κολλεγίου και για συμβολή στην κατασκευή του Πολιτιστικού-Εικαστικού Κέντρου Ζαχάρως. Στις 18 Απριλίου οι τρεις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Ψυχικού παρουσίασαν εκδήλωση-αφιέρωμα στον Κάρολο Κουν, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου θεατράνθρωπου. Την εκδήλωση ενταγμένη στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος παρακολούθησαν μαθητές του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου. Το αφιέρωμα στον Κουν περιελάμβανε αποσπάσματα από τα έργα «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, «Πλούτος» και «Όρνιθες» του Αριστοφάνη. Το χορό στον «Πλούτο» και στους «Όρνιθες» αποτελούσαν μαθητές του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου, ενώ στην εκδήλωση έλαβε μέρος και χορωδία του Γυμνασίου-Λυκείου. Προβλήθηκαν επίσης αποσπάσματα από το οπτικοακουστικό υλικό του αρχείου της ΕΡΤ και του Θεάτρου Τέχνης. ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 40 Στο Δημοτικό έγιναν 4 εκκλησιασμοί και 39 επισκέψεις σε λαογραφικά και ιστορικά μουσεία, αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς-καλλιτεχνικούς χώρους, εργοστάσια, εκκλησίες κ.ά. Στο Γυμνάσιο 4 εκδρομές (1 τριήμερη και 3 ημερήσιες) και 3 εκπαιδευτικές-μορφωτικές επισκέψεις. Στο Γενικό Λύκειο 2 εκδρομές (ημερήσιες) και 2 εκπαιδευτικές-μορφωτικές επισκέψεις σε 11 προορισμούς, μεταξύ των οποίων οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επιλέξουν εκείνους που ταίριαζαν στα ενδιαφέροντά τους. Στο ΙΒ 1 εκδρομή (πενθήμερη) και 3 εκπαιδευτικές-μορφωτικές επισκέψεις. Μεταξύ των ειδικού ενδιαφέροντος επισκέψεων ήταν:

7 «Εξορμήσεις Αλληλεγγύης» σε πυρόπληκτες περιοχές του Δημοτικού (Διαβολίτσι-Νομός Μεσσηνίας), του Γυμνασίου (Λακωνική Μάνη-Αρεόπολη) και του Λυκείου (Κρέστενα-Νομός Ηλείας) Τριήμερη «Εξόρμηση» της Α και Β Γενικού Λυκείου στην Ολυμπία και στα Κρέστενα. Παρακολούθηση διήμερου περιβαλλοντικού προγράμματος στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων. Τετραήμερο μορφωτικό ταξίδι μαθητών του Τμήματος Γερμανικών του Λυκείου σε Βαυαρία, Αυστρία, Ελβετία. Τετραήμερο μορφωτικό ταξίδι μαθητών του Τμήματος Γαλλικών του Λυκείου στο Στρασβούργο. Τετραήμερη επίσκεψη των μαθητών του ΙΒ1 σε Βρετανικά Πανεπιστήμια. Όλες οι επισκέψεις και οι εκδρομές είχαν εκπαιδευτικό χαρακτήρα με στόχο να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε ζητήματα περιβαλλοντικά, ιστορικά και κοινωνικά. Το Δημοτικό Κολλεγίου Ψυχικού υλοποίησε πέρυσι πιλοτικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κολλεγιακές βιωματικές εξορμήσεις». Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε παιδιά της 6 ης τάξης και είναι διαρθρωμένο σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε μέσα στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία, η δεύτερη («αυτοψίας», σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών) έγινε στο Ναύπλιο, ιστορικό σημείο αναφοράς στη διαδρομή της ελληνικής ιστορίας, ενώ η τρίτη περιλαμβάνει τις παρουσιάσεις των βιωματικών εμπειριών των παιδιών. Στόχος του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι μαθητές με ασφαλή και ευχάριστο τρόπο γνώσεις και ωφέλιμες εμπειρίες. Στο Γυμνάσιο έχει προβλεφθεί να έχουν όλοι οι μαθητές κατά τη διάρκεια της τριετίας των σπουδών τους σε αυτό τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε συγκεκριμένους «μορφωτικούς κύκλους» πάνω σε θεματικούς άξονες με ακαδημαϊκό, πολιτιστικό και κοινωνικό προσανατολισμό. Πέρυσι τέτοιοι κύκλοι ήταν: «Κοινωνική αγωγή και αλληλεγγύη», «Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση», «Εικαστικές-ιστορικές διαδρομές» κ.ά. ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Σημαντικές διακρίσεις επέτυχαν οι μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων του Κολλεγίου Ψυχικού (Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου) σε πολλούς τομείς. Κυριότερες, μεταξύ αυτών, ήταν και οι εξής: Μαθηματικά Επιτυχίες είχαν οι μαθητές που έλαβαν μέρος στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ): 41

8 Δημοτικό: 19 μαθητές βραβεύθηκαν με Έπαινο για διάκρισή τους στο 2ο Διαγωνισμό «Μαθηματικά και Παιχνίδι», που έγινε, την προηγούμενη σχολική χρονιά, σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία Αττικής. Γυμνάσιο: 9 μαθητές διακρίθηκαν στο Διαγωνισμό «Ο Θαλής», προκριθέντες για την επόμενη φάση «Ο Ευκλείδης». Λύκειο: 6 μαθητές διακρίθηκαν στο Διαγωνισμό «Ο Θαλής», προκριθέντες για την επόμενη φάση «Ο Ευκλείδης». Ο ένας εξ αυτών προκρίθηκε στην τελική φάση «Ο Αρχιμήδης» και βραβεύθηκε από την ΕΜΕ με 2 ο Βραβείο στο Διαγωνισμό αυτό και με 3 ο Βραβείο στο Διαγωνισμό «Ο Ευκλείδης». Ο ίδιος μαθητής προκρίθηκε επίσης στο Διαγωνισμό AMC12 της Αμερικανικής Μαθηματικής Εταιρείας (Mathematical Association of America), έλαβε μέρος στο Διαγωνισμό American Invitational Mathematics Examination (ΑΙΜΕ) και επελέγη από την ΕΜΕ ως μέλος της ελληνικής εθνικής ομάδας που έλαβε μέρος στην 49η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα (Ισπανία, Ιούλιος 2008), όπου βραβεύθηκε με Εύφημη Μνεία για την επίδοσή του. Τέσσερις μαθητές της Β Γυμνασίου διακρίθηκαν στο Μαθηματικό Διαγωνισμό AMC μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού (δύο με ιδιαίτερα υψηλή επίδοση) διακρίθηκαν στο Διεθνή Μαθηματικό Διαγωνισμό «Καγκουρό», το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό διαγωνισμό στον κόσμο, με συμμετοχή μαθητών από 42 χώρες. Φυσική Ένας μαθητής της Β Λυκείου ήταν ο νικητής μεταξύ μαθητών από 18 σχολεία της Ευρώπης και της Βραζιλίας στο Διαγωνισμό «4 th International Particle Physics MasterClasses», που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών - CERN. Οι μαθητές διαγωνίσθηκαν σε θέματα σχετικά με τη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. Λογοτεχνία Μία μαθήτρια της 4 ης Δημοτικού τιμήθηκε με το 1 ο Βραβείο σε λογοτεχνικό διαγωνισμό με θέμα «Το κλίμα αλλάζει, τα ζώα και τα φυτά τα νοιάζει;», που διοργάνωσαν οι Εκδόσεις Μεταίχμιο σε συνεργασία με τη WWF. Σε μαθητή της 3 ης Δημοτικού απονεμήθηκε το 3 ο Βραβείο «Αίσωπος» στον 7 ο Διαγωνισμό Παραμυθιού και Ιστοριών Φαντασίας. Στον ίδιο διαγωνισμό διακρίθηκαν και δύο μαθήτριες της 6 ης τάξης. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Τρεις μαθητές του Δημοτικού αρίστευσαν και βραβεύθηκαν σε Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα «Ασφαλές Διαδίκτυο», που οργάνωσε η Vellum Global Educational Services σε συνεργασία με το University of Cambridge. Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Επιχειρηματικότητα Νέων Ο Όμιλος Επιχειρηματικότητας Νέων του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού κατέκτησε το 3 ο Βραβείο σε διαγωνισμό του Σωματείου «Επιχειρηματικότητα Νέων» στο πλαίσιο του προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση». Βουλή των Εφήβων Ένας μαθητής του Γενικού Λυκείου επελέγη ως τακτικός έφηβος βουλευτής στην ΙΓ Σύνοδο της «Βουλής των Εφήβων». Model United Nations Μία μαθήτρια του ΙΒ επελέγη ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου Προσομοίωσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που πραγματοποιήθηκε στη Χάγη. 42 Forensics Στο Panhellenic Forensics Tournament, που διοργανώθηκε στο Κολλέγιο τον Μάρτιο με συμμετοχή 16 σχολείων και 465 μαθητών, η Ομάδα του Σχολείου μας (αποτελούμενη από παιδιά του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού) κατέλαβε την 1 η θέση (Sweepstakes Cup) με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία. Ειδικότερα οι μαθητές του Κολλεγίου Ψυχικού είχαν τις εξής διακρίσεις:

9 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ Το Δημοτικό Κολλεγίου Ψυχικού βραβεύθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης για την επιτυχή συμμετοχή του στο Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη «Οικολογικά Σχολεία (Eco-Schools)». Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος, η περιβαλλοντική ομάδα μαθητών μας, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς, σχεδίασε έναν Οικο-κώδικα Συμπεριφοράς, ο οποίος με τη συμβολή της Μαθητικής Κοινότητας αποτέλεσε οδηγό για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Το σχολείο μας αξιολογήθηκε από τους Συντονιστές του Προγράμματος και βραβεύθηκε με σημαία που φέρει το έμβλημα των «Οικολογικών Σχολείων», αναγνωριζόμενο πλέον ως Οικολογικό Σχολείο. Μεταξύ των μαθητών του Λυκείου: H ομάδα του Debate ήταν φιναλίστ Δύο μαθητές ανακηρύχθηκαν 6 ος και 8 ος καλύτερος ομιλητής αντίστοιχα στο Debate Tournament Μία μαθήτρια ήταν φιναλίστ στο Group Discussion Μία μαθήτρια ήταν φιναλίστ στο Dramatic Oral Interpretation of Literature και βραβεύθηκε με το «First Among Equals Award» Μία μαθήτρια βραβεύθηκε με Honorable Mention στο Dramatic Oral Interpretation of Literature. Επίσης, ένας μαθητής και μία μαθήτρια του Γυμνασίου βραβεύθηκαν με Honorable Mention στο Dramatic Oral Interpretation of Literature και μία μαθήτρια του Γυμνασίου ήταν φιναλίστ στο Original Oratory. Δύο μαθητές του ΙΒ ήταν μέλη της Εθνικής Ομάδας της Ελλάδας και δύο μαθητές του Γενικού Λυκείου ήταν αναπληρωματικά μέλη. Francophonie Στον Πανελλαδικό Διαγωνισμό Francophonie, τον οποίο οργανώνουν κάθε χρόνο οι Πρεσβείες των γαλλόφωνων χωρών στην Ελλάδα, μαθητές της 6 ης τάξης του Δημοτικού απέσπασαν το 3 ο Βραβείο στην κατηγορία «Πλαστική Δημιουργία». Αθλητισμός Στα πρωταθλήματα του Υπουργείου Παιδείας οι ομάδες του Κολλεγίου Ψυχικού κατέλαβαν στα ατομικά αθλήματα (στίβου, κολύμβησης και τέννις) 7 πρώτες θέσεις, 9 δεύτερες και 8 τρίτες. Μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού ήταν μέλη των κοινών αντιπροσωπευτικών ομάδων του Κολλεγίου, που είχαν σημαντικές διακρίσεις στο πλαίσιο των Αθλητικών Συναντήσεων Ιδιωτικών Σχολείων - ΑΣΙΣ και άλλων διασχολικών αθλητικών διοργανώσεων (βλ. σελίδα 29). Ένας μαθητής του Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού κατέκτησε τη 2 η θέση στην ημιτελική φάση των Πανελλήνιων Αγώνων Κολύμβησης. Σε αγώνες Ιππικής Δεξιοτεχνίας μία μαθήτρια του Γυμνασίου κατέλαβε την 1 η θέση στην κατηγορία παίδων στους Πανελλήνιους Αγώνες 2007 και την 1 η θέση στο ομαδικό παίδων στους Βαλκανικούς Αγώνες Μία μαθήτρια του Γυμνασίου κατέλαβε την 1 η θέση στην κατηγορία της στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τέννις. Ένας μαθητής του ΙΒ κατέλαβε την 3 η θέση στο αγώνισμα σλάλομ εφήβων στο Πανελλήνιο 43

10 Πρωτάθλημα Θαλάσσιου Σκι Νέων, την 3 η θέση στο σλάλομ ανδρών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών και την 4 η θέση στο σλάλομ εφήβων στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων. Μία μαθήτρια του Γενικού Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού κατέλαβε την 3 η θέση στις ασκήσεις εδάφους κατά τους Πανελλήνιους Μαθητικούς Αγώνες Ενόργανης Γυμναστικής Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου, που διεξήχθησαν τον Μάρτιο 2008 στη Θεσσαλονίκη. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Αντιπροσωπευτικές ομάδες του Ομίλου Model United Nations του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού έλαβαν μέρος σε διεθνείς διοργανώσεις «Προσομοίωσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» στη Βοστώνη, στη Χάγη, στο Βερολίνο και στην Αθήνα. Αντιπροσωπευτική ομάδα του Ομίλου UNESCO του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού έλαβε μέρος στο Η Μαθητικό Συμπόσιο του Προγράμματος Συνεργαζόμενων Σχολείων της UNESCO στην Αθήνα και στο 31 ο Παγκόσμιο Συνέδριο Εταιρικών και Συνεργαζόμενων Σχολείων της UNESCO στη Λεμεσό. ΟΜΙΛΟΙ Στο Κολλέγιο Ψυχικού λειτούργησαν πέρυσι 71 Όμιλοι (23 στο Δημοτικό, 22 στο Γυμνάσιο, 26 στο Λύκειο) με σημαντική δραστηριότητα σε πολλούς, διαφορετικούς τομείς. Μεταξύ των Ομίλων ήταν και οι εξής: Μαθηματικός, Ιστορικός, Αρχαιολογικός, Λαογραφικός, Λογοτεχνικός, Περιβαλλοντικός, Οικουμενικών Σχέσεων, Επιχειρηματικότητας, Model United Nations, Forensics, Δραματικός, Ρητορικός, UNESCO, Δημοσκοπήσεων, Ορχήστρας-Χορωδίας, Σκακιστικός, Παραδοσιακών Χορών, Επιστημονικών Κατασκευών κ.ά. Δημοτικό * «Λέξεις και Εικόνες» * «Κόκορας» (ηλεκτρονικό περιοδικό) Γυμνάσιο * «Περιπλανήσεις»/ «The Punchline» * «Bienvenue/Willkommen» ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 44 Λύκειο * «Πρό[Σ]κληση» * «Εξόρμηση 2007» * «Θησαυρός» (το ετήσιο Λεύκωμα των τελειοφοίτων του Κολλεγίου)

11 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δημοτικό Αποστολή σχολικών ειδών σε μαθητές πυρόπληκτης περιοχής. Συγκέντρωση χρημάτων (μέσω εράνων, «λιτών γευμάτων», συμμετοχή στο Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ κ.ά.) για την ενίσχυση του Ταμείου Υποτροφιών του Κολλεγίου, του Οργανισμού Action Aid, του Ερυθρού Σταυρού, της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Φως Χριστού» (για συνέχιση του φιλανθρωπικού έργου της στην Αφρική) κ.ά. Προσφορά τροφίμων, ρουχισμού, παιχνιδιών και σχολικών ειδών σε διάφορα ιδρύματα. Συμμετοχή σε αναδάσωση που διοργάνωσε το Δασαρχείο Πεντέλης. Πραγματοποίηση δενδροφύτευσης στο χώρο του σχολείου. Συμμετοχή σε πρόγραμμα ανακύκλωσης. Οργάνωση σε συνεργασία με το σχολείο του παραδοσιακού αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ μαθητών και δασκάλων. Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Αρκτούρος» (συνέχιση της «υιοθεσίας» μιας προστατευόμενης αρκούδας). Έκδοση εντύπων και του ηλεκτρονικού περιοδικού «Κόκορας». Συμμετοχή στο «Πανηγύρι» και σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Κολλεγίου. Γυμνάσιο Συμμετοχή στη διοργάνωση των εκδηλώσεων του πολιτιστικού προγράμματος «Ένας κόσμος χωρίς σύνορα». Ενίσχυση του Ταμείου Υποτροφιών του Κολλεγίου. Επισκέψεις σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, ενίσχυση κοινωφελών σκοπών κ.ά. Διοργάνωση αντικαπνιστικής εκστρατείας. Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Work it out», που εκπαιδεύει μαθητές για να γίνουν «διαμεσολαβητές» σε διενέξεις μεταξύ των συμμαθητών τους. Συμμετοχή σε πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού. «Εξόρμηση 2008» και «Εξόρμηση Αλληλεγγύης» στη Λακωνική Μάνη. Συνεργασία με το σχολείο στην οργάνωση εκδρομών. Φροντίδα για την καθαριότητα του προαύλιου χώρου του σχολείου. Από την τελική εκδήλωση του προγράμματος «Ένας κόσμος χωρίς σύνορα». 45

12 Συμμετοχή στο «Πανηγύρι». Συνδιοργάνωση του ετήσιου χορού του Γυμνασίου (μαζί με τη Μαθητική Κοινότητα του Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών). Λύκειο (Γενικό Λύκειο & ΙΒ) Πραγματοποίηση ειδικής «Εξόρμησης Αλληλεγγύης» (Νοέμβριος 2007) και της ετήσιας «Εξόρμησης» (Απρίλιος 2008) στα Κρέστενα και στην Ολυμπία του Νομού Ηλείας, για ηθική και υλική ενίσχυση των πυροπαθών. Συμμετοχή στην πραγματοποίηση δενδροφύτευσης στην περιοχή των Κρεστένων, σε λόφο που παραχωρήθηκε από το Δήμο Σκιλλούντος και υιοθετήθηκε από το Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού. Προσφορά από τον Όμιλο Επιχειρηματικότητας Νέων του χρηματικού επάθλου (3 ο βραβείο σε διαγωνισμό του Σωματείου «Επιχειρηματικότητα Νέων») στο Ταμείο Υποτροφιών του Κολλεγίου και των κερδών από τη λειτουργία «Εικονικής Επιχείρησης», που ίδρυσαν οι μαθητές, στο Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα». Προσφορά κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Ωλένης του Νομού Ηλείας. Εθελοντική εργασία από μαθητές του ΙΒ σε διάφορους οργανισμούς κοινωνικής μέριμνας. Ενεργός συμμετοχή σε δραστηριότητες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που διοργάνωσε ο Οργανισμός «Ελλάδα Καθαρή». Προσφορά βοήθειας από ομάδα μαθητών του ΙΒ σε διοργάνωση αθλητικών αγώνων για άτομα με ειδικές ανάγκες. Εθελοντική εργασία ομάδα μαθητών του ΙΒ κατά τη διεξαγωγή του 25 ου Κλασικού Μαραθωνίου της Αθήνας. Συμβολή των μαθητών του Γενικού Λυκείου και του ΙΒ στο 2 ο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο για την Ολυμπιακή Εκεχειρία. Ανάληψη πρωτοβουλίας για τη συλλογή χαρτιού προς ανακύκλωση. Ορισμός Υπευθύνων Διακόσμησης των τάξεων, οι οποίοι με την καθοδήγηση των καθηγητών συμβούλων φρόντιζαν για την καλαίσθητη εικόνα των αιθουσών διδασκαλίας. Οργάνωση γεύματος για τους μαθητές της Γ Γενικού Λυκείου και του ΙΒ2 κατά την ημέρα εορτασμού του Thanksgiving. Παρουσίαση από το Δραματικό Όμιλο του Λυκείου του έργου του Όσκαρ Ουάιλντ «The importance of being Earnest» στην αγγλική γλώσσα (διδασκαλία-σκηνοθεσία: Μελίνα Σάρδη και Έρη Φωκά). Συμβολή σε διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Συμμετοχή στο «Πανηγύρι». Έκδοση εντύπων. Συνεργασία με το σχολείο στην οργάνωση εκδρομών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 46 Οι δυνατότητες, που προσφέρει το ΕΕΙ στους εκπαιδευτικούς για συνεχή επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξή τους, αξιοποιήθηκαν από πολλά μέλη του διδακτικού προσωπικού και των τριών σχολικών μονάδων του Κολλεγίου Ψυχικού. Συγκεκριμένα, κατά το :

13 Kτίριο «Γλαύκα» Kτίριο «Bασιλεία» Το Κολλέγιο Ψυχικού οργάνωσε, επίσης, δικές του επιμορφωτικές εκδηλώσεις με διάφορα θέματα, όπως: Εφαρμοσμένες καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Πληροφορικής (σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ19 της Β Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας). Humanizing the classroom through performance-based learning and assessment (σε συνεργασία με το TESOL Greece). Δώδεκα εκπαιδευτικοί του Κολλεγίου Ψυχικού συμμετέχουν στο πρώτο «σκέλος» (διετές μεταπτυχιακό «Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης) του επιμορφωτικού προγράμματος «Educate the Educators». Στο δεύτερο «σκέλος» (παρακολούθηση μαθήματος με τίτλο «Leadership for the Learning Community») του προγράμματος που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, έλαβαν μέρος δώδεκα εκπαιδευτικοί του Κολλεγίου Ψυχικού. Εκπαιδευτικοί και των τριών σχολικών μονάδων του Κολλεγίου Ψυχικού, μαζί με εκπαιδευτικούς του Κολλεγίου Αθηνών, παρακολούθησαν το πρόγραμμα «Εκμάθηση δημιουργίας και χρήσης Πολυμεσικών Μαθησιακών Αντικειμένων» (Reusable Learning Objects - RLOs). Εικοσιδύο εκπαιδευτικοί μετέβησαν για επιμόρφωση στο εξωτερικό. 47

Λάτσειο Διδακτήριο Κάντζα

Λάτσειο Διδακτήριο Κάντζα Λάτσειο Διδακτήριο Κάντζα π æàãπ À K ατά το σχολικό έτος 2010-2011, ο αριθμός των μαθητών στις τρεις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Ψυχικού ήταν 1.879 (Δημοτικό: 910, Γυμνάσιο: 468, Γενικό Λύκειο: 247,

Διαβάστε περισσότερα

Mποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Mποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Mποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Κ ατά το σχολικό έτος 2007-2008 ο αριθμός των μαθητών στις τρεις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Αθηνών ήταν 1.925 (Δημοτικό: 817, Γυμνάσιο: 605 και Λύκειο:

Διαβάστε περισσότερα

Λάτσειο Διδακτήριο Κάντζα

Λάτσειο Διδακτήριο Κάντζα Λάτσειο Διδακτήριο Κάντζα π æàãπ À K ατά το σχολικό έτος 2009-2010, ο αριθμός των μαθητών στις τρεις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Ψυχικού ήταν 1.810 (Δημοτικό: 871, Γυμνάσιο: 453, Γενικό Λύκειο: 231,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ Εισαγωγή Κολλέγιο Αθηνών Κολλέγιο Ψυχικού Ψυχοπαιδαγωγική Υπηρεσία Διασχολικές Δραστηριότητες Τελετή Αποφοίτησης - Commencement 2008 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Λάτσειο ιδακτήριο - Kάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

Λάτσειο ιδακτήριο - Kάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λάτσειο ιδακτήριο - Kάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ K ατά το σχολικό έτος 2003-2004 το ηµοτικό Σχολείο του Κολλεγίου Ψυχικού (το οποίο στεγάζεται στο Λάτσειο ιδακτήριο στην Κάντζα) είχε 665 µαθητές. Ο µέσος όρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Διαβάστε περισσότερα

Mποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα

Mποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα Mποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα π A ø K ατά το σχολικό έτος 2009-2010 ο αριθμός των μαθητών στις τρείς σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Αθηνών ήταν 1.983 (Δημοτικό: 873, Γυμνάσιο: 607 και Λύκειο: 503) και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛEΓΙΟ AΘΗΝΩΝ. Mποδοσάκειο Μποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα

ΚΟΛΛEΓΙΟ AΘΗΝΩΝ. Mποδοσάκειο Μποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα Mποδοσάκειο Μποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα ΚΟΛΛEΓΙΟ AΘΗΝΩΝ Κ ατά το σχολικό έτος 2006-2007 ο αριθμός των μαθητών στις τρεις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Αθηνών ήταν 1.921 (Δημοτικό: 800, Γυμνάσιο: 604

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 1 ) Διαδικασία Ετήσιου Προγραμματισμού 1.1 Χρονικό διάστημα υλοποίησης : Από - Έως (2 ημερομηνίες της μορφής (ηη/μμ/εεεε) χωρισμένες με (-) πχ: 01/09/2013-10/06/2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 55 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΜΑΚ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕΜΒΡ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒΡ ΜΑΡΤ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΕΙΟ Ι ΑΚΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΕΙΟ Ι ΑΚΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΕΙΟ Ι ΑΚΤΗΡΙΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

Mποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα

Mποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα Mποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα π A ø K ατά το σχολικό έτος 2010-2011, ο αριθμός των μαθητών στις τρεις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Αθηνών ήταν 1.988 (Δημοτικό: 891, Γυμνάσιο: 600, Λύκειο: 497) και των

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Σεπτέμβριος 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Όνομα Επίθετο Οικ. Κατάσταση Ημερομηνία Γέννησης Τηλέφωνο Επικοινωνίας mail

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Όνομα Επίθετο Οικ. Κατάσταση Ημερομηνία Γέννησης Τηλέφωνο Επικοινωνίας mail ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα Επίθετο Οικ. Κατάσταση Ημερομηνία Γέννησης Τηλέφωνο Επικοινωνίας mail Αθανασία- Παρασκευή Υπερηφάνου Άγαμη 03.05.1988 2109940653 & 6945139495 athanasia.yperifanou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απογευματινές δραστηριότητες σχολικού έτους 2011-2012

Θέμα: Απογευματινές δραστηριότητες σχολικού έτους 2011-2012 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-INTERNATIONAL BACCALAUREATE Προς τους γονείς των μαθητών και μαθητριών του Γενικού Λυκείου και του ΙΒ Κολλεγίου Ψυχικού Αγαπητοί γονείς,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

του Τμήματος Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

του Τμήματος Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Κ ατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2006-2007, το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού οργάνωσε αρκετές εκδηλώσεις από τις οποίες σημαντικότερες είναι οι παρακάτω με χρονολογική σειρά: του Τμήματος Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2011-2012 1 ος Στόχος Το σχολείο μας Ένα εργαστήριο ανάπτυξης κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας και συνεργασίας. 1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu.

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu. Αγαπητοί γονείς Αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ταυτότητα της ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ και το αξιόλογο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί.

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads Το Υπουργείο Το Eκπαιδευτικό Σύστημα Πρόσβαση στη Γνώση Θρησκεύματα Μηχανή Αvαζήτησης Επικοινωνία Συχνές Ερωτήσεις Χάρτης Ιστοσελίδας Προκηρύξεις/ Νέα Διαγωνισμοί Συνέδρια/ Ημερίδες Εποπτευόμενοι Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Mποδοσάκειο Μποδοσάκειο ιδακτήριο Kάντζα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Mποδοσάκειο Μποδοσάκειο ιδακτήριο Kάντζα Mποδοσάκειο Μποδοσάκειο ιδακτήριο Kάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Κ ατά το σχολικό έτος 2004-2005, ο αριθµός των µαθητών στις τρεις σχολικές µονάδες του Κολλεγίου Αθηνών ήταν 1.882 ( ηµοτικό: 777, Γυµνάσιο: 594,

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγω. Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. σχολικό έτος 2014-15

Επιλέγω. Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. σχολικό έτος 2014-15 Επιλέγω Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμήματα Εμπέδωσης σχολικό έτος 2014-15 Η πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία των εκπαιδευτηρίων Saint-Paul έχει επενδύσει στη διάπλαση μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επιμορφωτικά Σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ειδικότητες εκπαιδευτικών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επιμορφωτικά Σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επιμορφωτικά Σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ειδικότητες εκπαιδευτικών α. Σεμινάριο Μουσικής: Η σχολική μπάντα. Αξιολόγηση. Λεμεσός Λανίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Η Αξιοποίηση της Τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Καινοτόμες εφαρμογές, καλές πρακτικές στη Δ/θμια Εκπ/ση. Η μέθοδος «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

Mποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα π A ø

Mποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα π A ø Mποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα π A ø K ατά το σχολικό έτος 2011-2012, ο αριθμός των μαθητών στις τρεις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Αθηνών ήταν 1.988 (Δημοτικό: 907, Γυμνάσιο: 592, Λύκειο: 489) και των

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Εθνικοί. Εορτασμοί. The G C School of Careers ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ενημερωτικό Δελτίο. Εθνικοί. Εορτασμοί. The G C School of Careers ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2012 - Τεύχος 17 Εθνικοί Εορτασμοί ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2 Απριλίου «Έκθεση χρησιμοποιημένων βιβλίων», Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Αγγλικών με οργανική θέση στο 51 ο Γυμνάσιο Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Αγγλικών με οργανική θέση στο 51 ο Γυμνάσιο Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Αγγελή-Παπανδρέου Διεύθυνση: Αγίου Θωμά 7, Αμπελόκηποι, 11527 Αθήνα Τηλέφωνο: 2107794853, 2105153318, 6977946874 Tόπος Γεννήσεως: Αθήνα Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ. Για το Περιβάλλον

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ. Για το Περιβάλλον ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Για το Περιβάλλον Υπευθυνότητα απέναντι στο Περιβάλλον Με ανεπτυγμένο το αίσθημα της ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον, τα Ε.Δ. έχουν υιοθετήσει υπεύθυνη στάση συμβάλλοντας στη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΛΥΚΕΙΟ

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΛΥΚΕΙΟ Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΛΥΚΕΙΟ Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων Μαθητών Α Λυκείου Θέατρο Χωρέμη 6 Φεβρουαρίου 2013 1 Μετά την Α

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟN Ι ΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟN Ι ΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟN Ι ΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑ. Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑ. Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑ Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012 1924: Συγκρότηση Ιδρυτικής Επιτροπής KΑ Επ. Χαρίλαος (πρόεδρος), Bert Hodge Hill (αντιπρ.), Στέφ. Δέλτα (Ταμίας), Στ. Παπαδάκης (Γραμμ.),

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect 23 Ιουλίου 2009 Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Ψηφιακή υποστήριξη για διερώτηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ») ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» (ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-INTERNATIONAL BACCALAUREATE. Θέμα: Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (ΠΔΣ) στο Γενικό Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-INTERNATIONAL BACCALAUREATE. Θέμα: Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (ΠΔΣ) στο Γενικό Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-INTERNATIONAL BACCALAUREATE Προς τους γονείς των μαθητών και μαθητριών του Γενικού Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού Ψυχικό, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ. nikpe.m@windowslive.com

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ. nikpe.m@windowslive.com E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ E-mail nikpe.m@windowslive.com Υπηκοότητα Ελληνική ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ημερομηνίες (από έως)

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Στη διάρκεια του Α Τριμήνου η ΣΤ τάξη θα εμβαθύνει στο έργο και την προσωπικότητα του μεγάλου μας μουσικοσυνθέτη Μίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα επιμορφωτή: Χρηστίδου Χριστίνα Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ.Δ.Ε.Δ.Θ.

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα επιμορφωτή: Χρηστίδου Χριστίνα Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ.Δ.Ε.Δ.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ο και 2 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 «Τα Μαθηµατικά µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση - Επικοινωνία - Συνεργασία

Ενημέρωση - Επικοινωνία - Συνεργασία Ενημέρωση - Επικοινωνία - Συνεργασία Η επικοινωνία και συνεργασία με όλα τα μέλη και τους φορείς της ευρύτερης Κολλεγιακής κοινότητας και η συστηματική ενημέρωσή τους για διάφορα θέματα του Σχολείου αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Προσωπικά στοιχεία: 1. Όνομα: Χρήστος 2. Επώνυμο: Δημητρίου 3. Ημερομηνία Γέννησης: 9/7/1960 4. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αθήνα 12/09/2011 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων είναι ένα κατ εξοχήν Χριστιανικό Σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος»

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Αγγελόπουλος Θωμάς, Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Οικονόμου Βασίλης, Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής και μέλος του Γρ. Ποιότητας Ποιοι είμαστε Έτος ίδρυσης: 1917

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ERASMUS+ Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasmus για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2015 2016

Πρόγραμμα ERASMUS+ Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasmus για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2015 2016 Πρόγραμμα ERASMUS+ Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasus για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2015 2016 Τμήμα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ακαδημαϊκός υπεύθυνος ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ο Υ MSC Ε Λ Ι Σ Σ Α Β Ε Τ Σ. Σ Π Υ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Ι. Α Τ Ο Μ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ονοματεπώνυμο : Σπυροπούλου Ελισσάβετ (Αλίσσια) του Σταύρου Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014 «Εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό για μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Γελαστοπούλου Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός, ΙΕΠ Κουρμπέτης Βασίλης, Σύμβουλος Α, ΙΕΠ Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

5ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδ Π ευτι ρόγ κ ρ ό α μμα (ΕΑΕΠ) Σχολική χρονιά 2011-12

5ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδ Π ευτι ρόγ κ ρ ό α μμα (ΕΑΕΠ) Σχολική χρονιά 2011-12 5ο Δημοτικ ό Σχολείο Καρδίτσας Ενιαίο Αναμ ορφωμένο Ε κπαιδευτικ Πρόγραμμα ό (ΕΑΕΠ) Σχολική χρο νιά 2011-12 Ποιο είναι το σχολείο μας; Ø Το νέο 5 ο 12/θεσιο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας προέκυψε μετά από

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου - Ευριπίδου Διευθύντρια Π.Ι. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 9 Μαΐου 2013 Δομή της παρουσίασης Ρόλος και Δράση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (ΠΙΚ) Εμφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 26-8-2015 Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/1/6852 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 26-8-2015 Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/1/6852 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 26-8-2015 Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/1/6852 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΣ: Σχολικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ ΜΑΣ. Ενημερωτικό Δελτίο. Φυλακισμένα Μνήματα. Επίσκεψη στα. The G C School of Careers

ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ ΜΑΣ. Ενημερωτικό Δελτίο. Φυλακισμένα Μνήματα. Επίσκεψη στα. The G C School of Careers The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Μάιος 2012 - Τεύχος 19 Επίσκεψη στα Φυλακισμένα Μνήματα ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ ΜΑΣ Ο μαθητής της 3 Μπλε, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Γ Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Σελίδα 1η

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Γ Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Σελίδα 1η Γ Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Σελίδα 1η Φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι α μ. ε. 28 ης Οκτωβρίου 9 64003 Κρηνίδες (απέναντι από το κεντρικό πάρκο) 2510 516609 & 622789 email: ilkrin@otenet.gr και στο διαδίκτυο www.gnosiproodos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΘΕΜΑ: 20 ο Τρικάλων. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού 1.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού 1.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα για αναγνωρισμένης Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ MEET YOUR FUTURE 2009

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ MEET YOUR FUTURE 2009 ΖΕΥΓΩΛΗ ΕΡΣΗ (Κολλέγιο Αθηνών) E-mail: ersopoulo@hotmail.com Είναι τελειόφοιτη της Πρώτης Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών. Είναι κάτοχος Lower και γνωρίζει Γαλλικά. Τα προσωπικά τhς ενδιαφέροντα είναι η μουσική,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πάτρα Μάιος 2013 1 Προσωπικά στοιχεία Όνομα πατρός Αριστείδης Όνομα μητρός Άννα-Μαρία Έτος γέννησης 25/02/1975

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Ιούνιος 2013 - Τεύχος 31

Ενημερωτικό Δελτίο Ιούνιος 2013 - Τεύχος 31 The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Ιούνιος 2013 - Τεύχος 31 17 Μαΐου Το σχολείο συμμετέχει με επιτυχία σε Αθλητική Hμερίδα μεταξύ μαθητών ιδιωτικών σχολείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σύµφωνα µε άρθρα και πληροφορίες που δηµοσιεύτηκαν τύπο του σαββατοκύριακου δηµοσιοποιήθηκαν τα βασικά στοιχεία του σχεδίου του υπουργείου παιδείας για τις

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Αθήνα, 1/9/2013 Πληροφορίες : Δ.Σ. Διεύθυνση : Ξενοφώντος 15Α T.K. : 105 57 Αθήνα Τηλέφωνο/Φάξ : 210.3229120 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : pess@pess.gr Δικτυακός τόπος : http://www.pess.gr Π Ε. Τ Π Ε Λ Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΕΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2011 1. Θρησκευτικά 2 Θρησκευτικά: 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ορφανουδάκης Θεοφάνης Επίκουρος Καθηγητής Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τσαμαδού 13-15, 262 22 ΠΑΤΡΑ URL: http://dsmc2.eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ» (LEADERSHIP FOR LEARNING)

«ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ» (LEADERSHIP FOR LEARNING) 1 «ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ» (LEADERSHIP FOR LEARNING) Η Προσυνεδριακή Ηµερίδα, ανοικτή στο κοινό, αποτελεί την εναρκτήρια εκδήλωση του 4 ου ιεθνούς Συνεδρίου Carpe Vitam: Leadership for Learning, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος Πατρώνυμο: Απόστολος Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.42100 Τηλέφωνο: 6974952580 Email: ebrisimis@pe.uth.gr Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

29/10/13 ΚΡΙΣΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ; ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Διευθυντής Φυσικής Αγωγής Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΥ

29/10/13 ΚΡΙΣΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ; ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Διευθυντής Φυσικής Αγωγής Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΡΙΣΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ; ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Διευθυντής Φυσικής Αγωγής Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ } Ο σχολικός αθλητισμός αποτελεί την άμεση συνέχεια της

Διαβάστε περισσότερα

Psychico College Parents' association news - Νέα του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Κολλεγίου Ψυχι... Φεβρουάριος 2000

Psychico College Parents' association news - Νέα του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Κολλεγίου Ψυχι... Φεβρουάριος 2000 Page 1 of 6 Φεβρουάριος 2000 Ακόμη κόβουμε πίτες Σχολική Χρονιά 2000/2001 Κολλεγιάδα 2000 Σεμινάρια Α.Σ.Ι.Σ Δημοτικών Σχολείων Σεμινάρια δασκάλων Έκθεση των δασκάλλων Καλλιτεχνικών Χρήσιμες Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15-9-05 Αριθ. Πρωτ.: 92987/Γ7 Βαθ. Προτερ.

Αθήνα 15-9-05 Αριθ. Πρωτ.: 92987/Γ7 Βαθ. Προτερ. Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα