ΑΝΟ ΙΚΤ Ο ΣΧΟ ΛΕΙ Ο ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΟΒ ΟΛΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΟ ΙΚΤ Ο ΣΧΟ ΛΕΙ Ο ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΟΒ ΟΛΟΥ 2014-2015"

Transcript

1 ΑΝΟ ΙΚΤ Ο ΣΧΟ ΛΕΙ Ο ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΟΒ ΟΛΟΥ

2 Αγαητοί δημότς Η λιτουργία του «Ανοικτού Σχολίου» του Δήμου Στροβόλου για έκτη συνχή χρονιά ίναι ένα γγονός ου χαροοιί το Δημοτικό Συμβούλιο και μένα ροσωικά, αφού αρόλη τη συνχόμνη οικονομική κρίση στον τόο μας, καταφέραμ να υοστηρίξουμ ένα ρόγραμμα ου δίνι την υκαιρία σ μικρούς και μγάλους συμολίτς μας να συμμτάσχουν σ αγαητές τους δραστηριότητς, να ξιδικύσουν τις γνώσις τους και να αναβαθμίσουν την οιότητα ζωής τους. Η ιτυχία του θσμού οφίλται στην ένθρμη υοστήριξη αό μικρούς και μγάλους, κάτι ου οδήγησ τον αριθμό των συμμτασχόντων να ξράσι τα 1300 άτομα. Το ρόγραμμα θα λιτουργήσι και φέτος στα Δημοτικά Σχολία Κωνσταντινουόλως, Αγίας Μαρίνας, Αρχαγγέλου, και Χρυσλούσας και το ρόγραμμα θα ίναι ακόμα ιο αναβαθμισμένο και μλουτισμένο μ νές δραστηριότητς, όως Αγγλικά για αιδιά δημοτικού και νήλικς, Ρωσικά για αιδιά και νήλικς, Ελληνικά - νισχυτική διδασκαλία για αιδιά δημοτικού, Μουζούκι για αιδιά και νήλικς, Σύγχρονος χορός, Ταγκό/Φλαμέγκο για νήλικς, Κατασκυές μ ανακυκλώσιμα υλικά για αιδιά, Γλυτική για αιδιά και νήλικς. Είναι ύκολα κατανοητό ότι οι ροσάθις μας στοχύουν στο να καλυφθούν, όσο το δυνατό, οι δικές σας ιθυμίς και ανάγκς. Σας υχαριστούμ για τη συνργασία και την αγάη σας και σας υχόμαστ ακόμα μια υέροχη «σχολική» χρονιά! Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης Δήμαρχος Στροβόλου/Πρόδρος Ιδρύματος «Ανοικτό Σχολίο» 01

3 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Χορός Ηip Ηop 2 Ζωγραφική 3 Ρυθμική γυμναστική 4 Ρυθμική γυμναστική για κορίτσια μ ιδικές ανάγκς 5 Taekwondo 6 Παραδοσιακοί λληνικοί και κυριακοί χοροί 7 Χοροί λάτιν για αιδιά 8 Αρμόνιο για αιδιά 9 Μουσικό αιγνίδι για αιδιά 10 Κιθάρα για αιδιά και φήβους 11 Θατρικό ργαστήρι 12 Τροχοατινάζ 13 Αντιτέριση (Βadminton) 14 Παιγνίδια μαθηματικών και ιστήμης 15 Ηλκτρονικοί Υολογιστές 16 Χιροοίητα κοσμήματα 17 Τοξοβολία 18 Τένις 19 Σκάκι 20 Αγγλικά Ρωσικά Ζούμα Zumba mums & kids class Αροβια Γυμναστικη Γιόγκα Πιλάτς Ταγκό/φλαμέγκο Μαγιρική και Ζαχαρολαστική Κατασκυές μ ανακυκλώσιμα υλικά Γλυτική Σύγχρονος χορός Αυτοάμυνα και αυτοροστασία γυναικών Εργαστήρι κατασκυής υφασμάτινης κούκλας Αγιογραφία Ενήλικς 02

4 Το Ανοιχτό Σχολίο του Δήμου Στροβόλου διατηρί το δικαίωμα να κάνι τις αναγκαίς αλλαγές ή και μτακινήσις ώστ να διυκολύνι τη δημιουργία και την ομαλή λιτουργία των ομάδων του. ΕΓΓΡΑΦΕΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ Για τη σχολική χρονιά οι γγραφές θα γίνονται αό τις 3 Στμβρίου 2014 μέχρι και τις 3 Οκτωβρίου Τα μαθήματα θα αρχίσουν την Δυτέρα 13 Οκτωβρίου Δήλωση Εγγραφής στα διάφορα ροσφρόμνα θέματα βρίσκται στην ιστοσλίδα του Δήμου Στροβόλου. (Ανοικτό Σχολίο Πρόγραμμα). Αφού συμληρώστ τη Δήλωση Εγγραφής μ όλα τα ζητούμνα στοιχία, να σταλί στο τηλομοιότυο (fax) , ή στην ηλκτρονική διύθυνση ραιτέρω ληροφορίς ή και διυκρινήσις μορίτ να ικοινωνίτ μ την Συντονίστρια του ρογράμματος κα Λουκία Τσούκκα στα τηλέφωνα / Δυτέρα μ Παρασκυή τις ώρς 8:30.μ.-15:30. Οι συμμτέχοντς φέρουν οι ίδιοι υθύνη για τη ροσωική τους ασφάλια κατά το χρόνο αρουσίας τους στα ρογράμματα του Ανοικτού Σχολίου. ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΙΔΙΑ Για τα αιδιά το κόστος συμμτοχής για κάθ δραστηριότητα ανέρχται στα 50 για ολόκληρη την σχολική χρονιά. (Οκτώβριο Μάιο) Αδέλφια ου θα συμμτέχουν σ τρις (3) δραστηριότητς και άνω θα δικαιούνται μίωση των διδάκτρων (20%). (Οκτώβριο Μάιο) Εξαιρούνται οι δραστηριότητς ου ίναι δύο (2) φορές την βδομάδα ου τοκόστος συμμτοχής ίναι στα 100 για ολόκληρη τη σχολική χρονιά. (Οκτώβριο Μάιο) ΕΝΗΛΙΚΕΣ Το κόστος συμμτοχής για κάθ δραστηριότητα ανέρχται στα 50 για ολόκληρη την σχολική χρονιά. (Οκτώβριο Μάιο) 03

5 1. ΧΟΡΟΣ ΗIP ΗOP Εκμάθηση χορού hip hop για αιδιά και φήβους αό ροσοντούχο καθηγητή. Είδο Σχολίο 6-9 χρονών 6-9 χρονών 6-9 χρονών χρονών χρονών 14:00-15:00 18:15-19:15 13:15-14:15 και 3ο και 3ο Δημοτικό Σχολίο Χρυσλούσας Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Αρχαγγέλου Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Δασ/όλως 2. ΖΩΓΡΑΦΙΚH Μαθαίνοντας την τέχνη της αραγωγής και ανααράστασης μιας ραγματικής ή φανταστικής ικόνας. Είδο Σχολίο χρονών 13:15-14:15 15:15-16:15 08:45-09:45 09:45 10:45 16:00-17:30 16:00-17:30 16:00-17:30 17:30-19:00 17:30-19:00 Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Δασ/όλως Δημοτικό Σχολίο Χρυσλούσας Δημοτικό Σχολίο Χρυσλούσας Δημοτικό Σχολίο Αρχαγγέλου Δημοτικό Σχολίο Αρχαγγέλου Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Χρυσλούσας Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Χρυσλούσας Ενήλικς 04

6 3.ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Ένα άθλημα αοκλιστικά γυναικίο και κτλίται τόσο ατομικά όσο και ομαδικά άντα μ τη συνοδία μουσικής σ ρογράμματα μ Σχοινάκι, Στφάνι, Μάλα και Κορδέλα. 4. TAEKWONDO 7-10 χρονών 4-7 χρονών 4-7 χρονών 4-7 χρονών 7-10 χρονών 4-7 χρονών Βασικές αρχές του Τά Κβο Ντο ίναι η ιθαρχία, αυτοσυγκέντρωση, υγένια, ακραιότητα, ιμονή, αυτοέλγχος και ακατάβλητο νύμα. Βασικός μας στόχος ίναι η ορθή χρήση της τέχνης ως μέσο άμυνας. Είδο Σχολίο 3,5-5 χρονών χρονών 3,5-5 χρονών χρονών & & & & & & Είδο Σχολίο 16:30-17:30 17:30-18:30 16:30-17:30 17:30-18:30 16:30-17:30 17:30-18:30 16:30-17:30 4ο, + 3o, + 3o και 3ο και 3ο Δημ. Σχ. Κων/όλως Αίθουσα ολλαλών χρήσων. Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως *Η δραστηριότητα θα ροσφέρται 2 φορές την βδομάδα και το κόστος συμμτοχής θα ίναι 100 για ολόκληρη τη σχολική χρονιά. Πριορισμένος αριθμός θέσων. Δημοτικό Σχολίο Αγίας Μαρίνας Δημοτικό Σχολίο Αγίας Μαρίνας Δημοτικό Σχολίο Αγίας Μαρίνας Δημοτικό Σχολίο Αγίας Μαρίνας Δημοτικό Σχολίο Αγίας Μαρίνας Δημοτικό Σχολίο Αγίας Μαρίνας Δημοτικό Σχολίο Αγίας Μαρίνας 6. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Θα διδάσκονται λληνικοί και κυριακοί χοροί αό αγγλματία χοροδιδάσκαλο. Είδο Σχολίο 7-10 χρονών χρονών 18:00-19:30 Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως 05 Ενήλικς

7 7. ΧΟΡΟΙ ΛΑΤΙΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ο χορός λάτιν έχι την καταγωγή του στην λατινική Αμρική. Τυικοί χοροί λάτιν ίναι οι Τσα Τσα Τσα, Ρούμα, Σάμα, Σάλσα και Μάμο χρονών 7-10 χρονών 7-10 χρονών 7-10 χρονών Είδο Σχολίο 13:15-14:15 Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Δασ/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως 8. ΑΡΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Γίνται κμάθηση της μουσικής γραφής (νότς) στο ντάγραμμο, και η μταφορά τους στο αρμόνιο, μ άσκηση τχνικής για τα χέρια και τραγούδια. Οι μαθητές του τμήματος έχουν την υκαιρία να δίξουν την ρόοδο τους στις διάφορς κδηλώσις του ρογράμματος Ανοικτό Σχολίο. Είδο Σχολίο 8-10 χρονών Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως 9. ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Τα αιδιά διδάσκονται τις βασικές γνώσις μουσικής ροαιδίας και έρχονται σ αφή μ διάφορα μουσικά όργανα. Είδο Σχολίο Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Αρχαγγέλου Δημοτικό Σχολίο Αρχαγγέλου Δημοτικό Σχολίο Χρυσλούσας Δημοτικό Σχολίο Χρυσλούσας *Στο Δημοτικό Σχολίο Αρχαγγέλου και στο Δημοτικό Σχολίο Χρυσλούσας η δραστηριότητα θα αρχίσι αό 1η Νομβρίου Ενήλικς 06

8 10. ΚΙΘΑΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ Ο μαθητής θα μάθι όλα αυτά ου χριάζται, ώστ να μορί να αίζι σωστά την κιθάρα. Γίνται ροσάθια ο μαθητής να ριηγηθί μ υχάριστο και οικοδομητικό τρόο στο μαγικό κόσμο της μουσικής, αοκτώντας μια υρύτρη μουσική αιδία και ταυτόχρονα τις τχνικές και θωρητικές βάσις άνω στο όργανο, ου θα του ιτρέψουν μια ιο ώριμη ροσέγγιση τόσο της κιθάρας, όσο και της μουσικής ως τέχνη χρονών 8-10 χρονών χρονών 8-10 χρονών 8-10 χρονών χρονών 8-10 χρονών χρονών 8-10 χρονών Είδο Σχολίο 18:30-19:30 18:30-19:30 3ο 4ο Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Αρχαγγέλου Δημοτικό Σχολίο Αρχαγγέλου Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Χρυσλούσας Δημοτικό Σχολίο Χρυσλούσας Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως 11. ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ Τα αιδιά θα δραστηριοοιούνται σ θέματα σχτικά μ το θέατρο (υοκριτική, ορθοφωνία, αυτοσχδιασμός και θατρικό αιχνίδι) Είδο Σχολίο 7-11 χρονών 7-11 χρονών 10:00-11:30 11:30-13:00 Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως 12. ΤΡΟΧΟΠΑΤΙΝΑΖ Ισορροούμ σ τροχοέδιλα (ατίνια) Εξιδικυόμαστ στο καλλιτχνικό ατινάζ ή στο speed skating χρονών 07 Είδο Σχολίο 18:00-19:30 Λύκιο Αγίου Γωργίου Λακατάμιας Ενήλικς

9 13. ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗ (BADMINTON) Η αντιτέριση, γνωστή μ το διθνή όρο μάντμιντον (badminton), ίναι άθλημα, μια αραλλαγή του τένις. Μόνο ου το μαλάκι έχι φτρά και η τροχιά του ίναι ασυνής. Ο αίκτης ρέι να το χτυήσι μ ολύ μγάλη δύναμη για να φύγι γρήγορα αλλά και άλι το μαλάκι μορί να μην υακούσι. Οι αθλητές ρέι να έχουν ορισμένς ιδικές ικανότητς. Παίζται μ δυο αίκτς και μ τέσσρις ανά δύο, όως και στο τένις Είδο Σχολίο 15:30-17:30 08:00-10:00 Γυμνάσιο Κων/όλως Γυμνάσιο Κων/όλως 14. ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Αοσκοούν στη συμμτοχή των αιδιών ηλικίας 3,5-5,5 τών σ δημιουργικά αιχνίδια για την αόκτηση λούσιων μιριών, οικοδόμηση ννοιών και ανάτυξη δξιοτήτων στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Ειστήμς. Για αράδιγμα, τα αιδιά διρυνούν τη λιτουργία των μαγνητών μέσα αό τα καθημρινά τους αιγνίδια και θα ανατύξουν δξιότητς ιστημονικού συλλογισμού και δημιουργικής σκέψης μέσα αό τη χρήση κατασκυαστικών αιχνιδιών και αζλ μ γωμτρικά σχήματα. Είσης θα οικοδομήσουν τις έννοις των αριθμών και διαφόρων ιδών αριθμών (.χ μονοί/ ζυγοί, ττράγωνοι/τριγωνικοί μέσα αό την ίλυση ροβλημάτων και τη μλέτη φαινομένων και αντικιμένων του ραγματικού κόσμου ου τα ριβάλλι. Τα «Παιγνίδια Μαθηματικών και Ειστήμης II» αοτλούν το δύτρο ίδο της ομώνυμης ομάδας I, μ διαφορτικό ριχόμνο και δραστηριότητς. Αοσκοούν στη συμμτοχή των αιδιών ηλικίας 4,5-6,5 τών σ δημιουργικά αιχνίδια για την αόκτηση λούσιων μιριών, οικοδόμηση ννοιών και ανάτυξη δξιοτήτων στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Ειστήμς. Για αράδιγμα, τα αιδιά θα διρυνήσουν τη λιτουργία των υξίδων μέσα αό αιγνίδι κρυμμένου θησαυρού και θα κατασκυάσουν τις δικές τους υξίδς. Θα ανατύξουν δξιότητς ιστημονικού συλλογισμού και δημιουργικής σκέψης και θα ανακαλύψουν τη χρησιμότητα και τη λιτουργία των αριθμών στην καθημρινότητα μέσα αό διρυνήσις διατάξων, ακολουθιών και ιδών αριθμών και μλτώντας καταστάσις του κόσμου ου τα ριβάλλι (.χ μόουλινγκ, ισκέψις σ κτίρια και στη γιτονιά). Θα μλτήσουν τη μορφολογία, συμριφορά και διατροφικές συνήθις σαλιγκαριών, θα οικοδομήσουν την έννοια της βιοοικιλότητας μέσα αό ξρύνηση του γιτονικού άρκου, και θα ιλύσουν ροβλήματα αοκτώντας λούσις μιρίς σ σχέση μ δισδιάστατα και τρισδιάστατα σχήματα. Είδο Σχολίο 5-6,5 χρονών 5-6,5 χρονών 3,5 5 χρονών 3,5 5 χρονών 5-6,5 χρονών 3,5 5 χρονών 15:30-16:30 16:45-17:45 15:30-16:30 16:45-17:45 16:45-17:45 16:45-17:45 Λωφόρου Στροβόλου 281 Γ & Δ, Στρόβολος 2048, Λυκωσία, αρά τον κυκλικό κόμβο Λακατάμιας (δίλα αό το κατάστημα Ηλκτρικών Συσκυών Χατζηκυριάκος & Υιοί). Ενήλικς 08

10 15. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Εκμάθηση ηλκτρονικών Υολογιστών σ αιδιά, φήβους και νήλικς για ξοικίωση μ τους Η.Υ και γνικά μ την Τχνολογία χρονών 8-10 χρονών χρονών 8-10 χρονών * Ε ί δο Ε ισ αγωγ ή Σχολίο Είδο 15:30-16:30 17:30-19:00 σ το υ ς Υ ο λογ ιστέ ς Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Σχολίο Κων/όλως M ic ro s o ft Office 2007 * Ε ί δο M ic ro s o f t O f f ice 2007 & Powe rpoint 2007 και Δ ι α δίκτ υο * Είδο Εξργασία Κιμένου (MS-Word), Υολογίστικα Φύλλα (Excel) Υηρσίς διαδικτύου (Online Essentials) 16. ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ Τχνικές βήμα - βήμα για να δημιουργήστ τα δικά σας χιροοίητα κοσμήματα. Είδο Σχολίο 18:45-20:15 Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως 17. ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ Μαθήματα τοξοβολίας για αιδιά και φήβους. Τα μαθήματα θα γίνονται αό ροσοντούχο καθηγητή. Είδο Σχολίο 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 και 3ο Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως 8-10 χρονών 8-10 χρονών χρονών 18. ΤΕΝΙΣ *Πριορισμένος αριθμός θέσων. Η ροσάθιά μας στιάζται στην καλλιέργια του τένις στην ρασιτχνική αλλά και την αγωνιστική του μορφή. Σκοός του ρογράμματος ίναι η ξοικίωση μ την ρακέτα και την μάλα μέσα αό αιχνίδια και ασκήσις κινητικής μάθησης και ισαγωγή στα βασικά κτυήματα του τένις. 09 Ενήλικς

11 Είδο Σχολίο 7-10 χρονών χρονών 7-10 χρονών χρονών 7-10 χρονών 19:00-20:00 20:00-21:00 και 3ο και 3ο και 3ο 3ο 3ο 19. ΣΚΑΚΙ Το σκάκι ίναι ένα ιτραέζιο αιχνίδι και ιδιαίτρα νυματικό άθλημα για δυο αίκτς. Αοτλί ένα συναραστικό τρόο δοκιμής των νυματικών δυνάμων των αικτών. Το σημαντικότρο δν ίναι τόσο η νίκη ί του αντιάλου όσο η οιότητα της νίκης. Το σκάκι καλλιργί και ανατύσσι σουδαία ροτρήματα όως ιθαρχία, διααιδαγώγηση της θέλησης και της αντοχής, ανάτυξη μνημονικού, τοιμότητα, ξυνάδα, λογική σκέψη, κ.λ Σχολίο χρονών 20. ΑΓΓΛΙΚΑ 12:00-13:30 Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Η αγγλική γλώσσα έλκι την καταγωγή της αό την Αγγλία και ίναι η μητρική γλώσσα της λιονότητας των κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλίου, των Ηνωμένων Πολιτιών της Αμρικής, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και της Αγγλόφωνης Καραϊβικής. Χρησιμοοιίται, ίσης, ως δύτρη ή ίσημη γλώσσα σ ολλές χώρς του κόσμου, κυρίως σ όσς αοτλούν μέλη της Κοινοολιτίας των Εθνών, καθώς και σ ολλούς διθνίς οργανισμούς. Είδο Σχολίο 7-9 χρονών 16:00-17:00 16:00-17:00 17:00-18:00 09:00 10:00 10:00-11:00 18:15-19:45 Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Ενήλικς 10

12 21. ΡΩΣΙΚΑ Είναι η ιο διαδδομένη γωγραφικά γλώσσα της Ευρασίας, η ρισσότρο ομιλούμνη των Σλαβικών γλωσσών, και η μγαλύτρη μητρική γλώσσα στην Ευρώη. Ανήκι στην ανατολική ομάδα των σλαβικών γλωσσών, ίναι η ίσημη γλώσσα της Ρωσίας και κατατάσσται στην έμτη θέση στον κόσμο κατ αριθμό ομιλητών μτά την κινέζικη, την αγγλική, τη Χίντι και την ισανική. Είδο Σχολίο Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως 18:00-19: ΖΟΥΜΠΑ Η Zumba ίναι ένα καινούριο ίδος ου νσωματώνι λάτιν ρυθμούς και ύκολς χορυτικές κινήσις και βήματα για να δημιουργήσι ένα δυναμικό χορυτικό ρόγραμμα fitness ου θα σας αογιώσι! 6-12 χρονών Είδο Σχολίο 19:15-20:15 18:30 19:30 20:00-21:00 19:15-20:15 18:30-19:30 18:30-19:30 Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Αρχαγγέλου Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Αρχαγγέλου Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως 23. ZUMBA MUMS & KIDS CLASS 5-10 χρονών Είδο Σχολίο Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως 24. ΑΕΡΟΒΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Μαθήματα Αρόβιας Γυμναστικής αό ιδικυμένο Γυμναστή. 11 Σχολίο 19:00-20:00 Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως 19:00-20:00 Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Ενήλικς

13 25. ΓΙΟΓΚΑ Μια διαχρονική, αρχαία μέθοδος υζωίας, αγκόσμια διαδδομένη. Πρακτική τέχνη, βασισμένη στην τακτική ξάσκηση σοφών τχνικών, ου καλλιργούν το σώμα και το νου. Βοηθά στην αρμονία, υγία, υξία, ηρμία, άφθονη νέργια και αυξημένη συνίδηση. Σαν ένας τρόος σωματικής άσκησης, η Γιόγκα ίναι ααράμιλλη. Πιο αοτλσματική αό κάθ άλλο σύστημα, για τη βλτίωση της υλυγισίας, του μυϊκού τόνου, της αντοχής, της σωματικής στάσης. Σχολίο 16:30-17:30 17:30-18:30 19:00-20:00 Δημοτικό Σχολίο Αρχαγγέλου Δημοτικό Σχολίο Αρχαγγέλου Δημοτικό Σχολίο Αρχαγγέλου Δημοτικό Σχολίο Αρχαγγέλου Δημοτικό Σχολίο Αρχαγγέλου 26. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΙΛΑΤΕΣ H μέθοδος Pilates αυθύνται σ όλους τους ανθρώους και ίναι ιδιαίτρα υργτική, για την αντιμτώιση όλων των ροβλημάτων, ου αορρέουν αό το σύγχρονο lifestyle. Άσχτα μ το όσο γυμνασμένος και fit ίναι κανίς, η μέθοδος Pilates ίναι η ιδανική άσκηση, ου ανταοκρίνται στις ανάγκς όλου του κόσμου, αό ανθρώους ου κάνουν καθημρινά ώρς καθιστικής ζωής, μέχρι αθλητές. O ίδιος ο J.H. Pilates, χαρακτήρισ τη μέθοδό του ήια για τις γκύους, ασφαλή για τους υρήλικς, δυναμική για αθλητές και χορυτές. Σχολίο 20:15-21:15 20:15-21:15 20:15-21:15 20:00-21:00 19:00-20:00 Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Δασουόλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Δασουόλως 27. ΤΑΓΚΟ/ΦΛΑΜΕΓΚΟ Το Τάγκο αό τα Ισανικά, ίναι ίδος μουσικής (σ ρυθμό 2/4 ή 4/4) και αντίστοιχου χορού. Το τάγκο γννήθηκ, ήκμασ και ακμάζι ακόμη στην ριοχή του Ρίο δ λα Πλάτα, δηλαδή στην Αργντινή και την Ουρουγουάη, αλλά και διαδόθηκ σχδόν σ όλον τον κόσμο. Το φλαμένκο νσωματώνι μια σύνθτη μουσική και ολιτισμική αράδοση. Ο χορός φλαμένκο ίναι ιδιαίτρα κφραστικός για τον χορυτή και ίναι χαρακτηριστικός για τις κινήσις των χριών και το ρυθμικό χτύο των οδιών. Συχνά χρησιμοοιούνται και καστανιέτς ή βντάλις. 19:15-20:15 Είδο Σχολίο Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Ενήλικς 12

14 28. ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Μέσα αό τον κόσμο της Μαγιρικής - Ζαχαρολαστικής θα σας δοθί η υκαιρία να ανακαλύψτ νές γυστικές μιρίς αλλά και έξυνους και ύκολους τρόους δημιουργίας χρονών 7-10 χρονών 8-13 χρονών Είδο Σχολίο 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 18:30-20:00 Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως 29. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ Ανακυκλώνουμ μέσα αό την τέχνη! Στόχος του ρογράμματος ίναι να μάθουν ως τίοτα αξιοοιήσιμο δν ρέι να τιέται ανακαλύτοντας τόσο αό την ανακύκλωση μορούμ να γίνουμ δημιουργικοί και να φτιάξουμ έργα τέχνης. Άχρηστα αντικίμνα μορούν να μτατραούν μ λίγη φαντασία σ υέροχς δημιουργίς. Αντικίμνα και υλικά άχρηστα ρασμένης μόδας, αισθητικής και τχνολογίας, αξιοοιούνται σ φαρμογές χρηστικές και ιδιαίτρα ρωτοοριακές. Το υτλές και άχρηστο αναδικνύται στο λαίσιο μιας καινούριας καλλιτχνικής έμνυσης και αναζήτησης. Είδο Σχολίο Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως 30. ΓΛΥΠΤΙΚΗ Ονομάζται η τέχνη της καλλιτχνικής δημιουργίας - έκφρασης, ου κτλίται μέσω της δημιουργίας τρισδιάστατων μορφών σ οοιοδήοτ μέσο. Τα υλικά ου χρησιμοοιούνται ίναι διάφορα, σκληρά, όως η έτρα, το μάρμαρο, τα μέταλλα ή το ξύλο, ή και ιο μαλακά, όως ο ηλός ή διάφορα λαστικά (στη σύγχρονη γλυτική). Είδο Σχολίο 18:30-20:00 Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως 31. ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ Ο Σύγχρονος χορός ίναι ένα όνομα ου δόθηκ στο σύνολο των διαφόρων χορυτικών φορμών του 20ού αιώνα.αοτλίται αό διάφορα συστήματα και μθόδους τα οοία ξλίχθηκαν αό το Μοντέρνο και Μταμοντέρνο χορό.για τους χορυτές του σύγχρονου, 13 Ενήλικς

15 ο χορός ίναι μια κδήλωση έκφρασης και δν υάρχι συναίσθημα ου δν μορί να κφραστί μέσα αό τον χορό. Ο χορός μορί να κφράσι την χαρά, την υτυχία, την λύη, την οργή, το άθος, την αογοήτυση, και κάθ έκφανση της ζωής του ανθρώου.ο σύγχρονος χορός ιτρέι στους χορυτές να κινούνται λύθρα, χωρίς να θέτι κανόνς και ριορισμούς, γι αυτό και αοτλί την αόλυτα λύθρη έκφραση κάθ χορυτή. 32. ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Είδο Σχολίο χρονών 17:30-18:30 Τa μαθήματα μορούν να αρακολουθήσουν γυναίκς αό 16 χρονών και άνω. Θα ριλαμβάνουν θωρητικές αρουσιάσις και ρακτικές ασκήσις ου θα βοηθήσουν σημαντικά στη δυνατότητα αυτοροστασίας των γυναικών σ ρίτωση κινδύνου. Δημοτικό Σχολίο Αρχαγγέλου Σχολίο 18:00-19:30 Δημοτικό Σχολίο Χρυσλούσας 33. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΚΟΥΚΛΑΣ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (PATCHWORK) Δν ααιτούνται ιδιαίτρς γνώσις κατασκυής ή ραφής και σ ένα τμήμα μορούν να συνυάρξουν ροχωρημένς και αρχάρις μαθήτρις καθώς οι οδηγίς ροσαρμόζονται ανά ρίσταση και της δυνατότητας της κάθ κοέλας. Το τλικό αοτέλσμα ίναι άντα το ίδιο: όλς οι κοέλς τλιώνουν το μάθημα έχοντας κατασκυάσι μια υέροχη κατασκυή (κούκλα, patchwork, άγγλο, τσάντα, μαξιλαροθήκη, στολίδια, κλ).για ολοκλήρωση της κατασκυής μας το μόνο ου ααιτίται αό σάς ίναι αγάη για την δημιουργία, λίγος χρόνος, υομονή και καλή διάθση Πιραιώς 33, Στρόβολος Σχολίο 19:00-20:30 19:00-20: ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ Κέντρο Ενηλίκων Στροβόλου Κέντρο Ενηλίκων Στροβόλου Αοτλί την ιτακτική ιθυμία του ανθρώου να αλυθρωθί αό τη συμβατικότητα της καθημρινότητας του. Διδαχτίτ την τέχνη της αικόνισης ιρών ροσώων και θρησκυτικών σκηνών. Είδο Σχολίο 16:00-17:30 17:30-19:00 19:00-20:30 και 3ο Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Δημοτικό Σχολίο Κων/όλως Ενήλικς 14

16