ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ) ΣΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ) ΣΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ"

Transcript

1 ρ. Φανή Χατζήνα Βιολόγος, ιδάκτορας Μελισσοκοµίας Επικονίασης Ερευνήτρια Ινστ. Μελισσοκοµίας (ΕΘΙΑΓΕ) Τηλ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ) ΣΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ Ενότητα 1η: Παράγοντες που επηρεάζουν τη βιωσιµότητα και την αποδοτικότητα των µελισσών επικονιαστών 1. Γενικά Η εντατικοποίηση της αγροτικής παραγωγής, η εκχέρσωση νέων εκτάσεων, η αύξηση της χρήσης των αγροχηµικών, ο περιορισµός των δασικών εκτάσεων, η αυξανόµενη µόλυνση του περιβάλλοντος και η έντονη οικιστική επέκταση και τουριστική δραστηριότητα έχουν περιορίσει αισθητά τον αριθµό των άγριων επικονιαστών (κύρια ειδών µελισσών) στην συντριπτική πλειοψηφία των χωρών στον κόσµο (Banaszak, 2002; Colin & Belzunces, 1992). Οι καλλιεργητικές φροντίδες δε κατά τη διάρκεια του έτους καταστρέφουν τις φωλιές των µελισσών που κατά κύριο λόγο ζουν στο χώµα και έτσι οι πληθυσµοί τους µειώνονται δραµατικά. Από την άλλη πλευρά ο φόβος των ψεκασµών και οι δηλητηριάσεις των µελισσών αναγκάζουν τους µελισσοκόµους να αποφεύγουν τις εντατικές καλλιέργειες αµυγδαλιάς για τη µεταφορά των µελισσών τους (Colin & Belzunces, 1992). Το αποτέλεσµα είναι η έλλειψη αποτελεσµατικής επικονίασης και η µειωµένη παραγωγή. Στους τρόπους βελτίωσης της επικονίασης των καλλιεργειών µπορούν να συγκαταλέγονται: α) η αλλαγή των καλλιεργητικών µεθόδων, όχι πια όργωµα, αλλά κόψιµο της βλάστησης, β) ο περιορισµός των ψεκασµών στο ελάχιστο και µε µη µελισσοτοξικά φάρµακα, γ) η τοποθέτηση κυψελών κοντά στις καλλιέργειες και εάν δυνατόν ανάµεσα στα δένδρα, δ) η µη καλλιέργεια όλου του εδάφους αλλά η εγκατάλειψη λωρίδων γύρω από τις καλλιέργειες, ε) η χρήση τεχνητών φωλιών άλλων ειδών µελισσών. 2. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα Ένα από τα πλέον σοβαρά προβλήµατα για την ελληνική αλλά και την παγκόσµια µελισσοκοµία είναι οι δηλητηριάσεις από τα χρησιµοποιούµενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Ως φυτο-προστατευτικά προϊόντα χαρακτηρίζονται πλέον όλα τα γεωργικά φάρµακα τα οποία χρησιµοποιούνται σήµερα σε τεράστιες ποσότητες από τους κήπους των σπιτιών µας έως τις καλλιέργειες, πλαϊνά των δρόµων και δάση. Αυτά περιλαµβάνουν εντοµοκτόνα, ακαραιοκτόνα, µυκητοκτόνα ζιζανιοκτόνα αλλά και αντιβιοτικά. Και αυτός είναι ένας νόµιµος τρόπος απελευθέρωσης τοξικών ουσιών στο περιβάλλον. Στην Εικόνα 1 φαίνεται το ποσοστό

2 των τοξικών ουσιών που ανιχνεύθηκαν στο περιβάλλον και η πηγή τους (Schettler et al. 1999). 18% Εντοµοκτόνα για γεωργική χρήση 7% Εντοµοκτόνα για µη γεωργική χρήση 75% Βιοµηχανικά τοξικά Εικόνα 1. Σύγκριση προέλευσης τοξικών ουσιών που ελευθερώνονται στο περιβάλλον (Schettler et al. 1999). Όταν µια µεγάλη ποσότητα ενός φυτο-προστατευτικού προϊόντος ελευθερωθεί στο περιβάλλον, η µεγαλύτερη εµφανής επίδρασή του είναι ο αριθµός και η ποικιλοµορφία των ζωικών ειδών που πεθαίνουν. Από αναρίθµητες παρατηρήσεις και µελέτες είναι γνωστό ότι οι οργανισµοί µη στόχοι των φυτο-προστατευτικών προϊόντων είναι τα πουλιά, τα τρωκτικά και τα ερπετά, τα ψάρια και άλλοι υδάτινοι οργανισµοί, τα ωφέλιµα έντοµα και άλλοι ωφέλιµοι οργανισµοί (π.χ. βακτήρια) αλλά και ο ίδιος ο άνθρωπος (Kegley et al. 1999). Συχνότερη όµως είναι η έκθεση των ζώων και του ανθρώπου σε µικρότερες δοσολογίες των φυτο-προστατευτικών προϊόντων αλλά µε πολλαπλές και καταστροφικότατες επιδράσεις όπως χρόνια µείωση της αναπαραγωγικής ικανότητας, αλλαγή της συµπεριφορά, µείωση βάρους, επιθετικότητα, µειωµένη αντίδραση στις ασθένειες, νευρικές διαταραχές. Η ισορροπία του οικοσυστήµατος διαταράσσεται ανεπανόρθωτα µε τον τρόπο αυτό και τα αποτελέσµατα είναι ήδη ορατά σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Για να γίνεται µια διάκριση των φυτο-προστατευτικών προϊόντων εφαρµόζεται µια συγκεκριµένη ορολογία η οποία βασίζεται στην τοξικότητα που εµφανίζει µια συγκεκριµένη δόση κάθε προϊόντος στους οργανισµούς µη στόχους. Ο όρος οξεία τοξικότητα αναφέρεται στις άµεσα επιδράσεις (0-7 ηµερών) συγκεκριµένης δόσης πάνω σε κάποιον οργανισµό. Υπάρχει πολύ µεγάλη διακύµανση στην ευαισθησία των διαφόρων οργανισµών σε κάθε ουσία. Το LD50 είναι η δόση της ουσίας που θανατώνει το 50% των ατόµων κάθε οργανισµού. Όσο µικρότερη είναι η ποσότητα αυτή τόσο περισσότερο τοξική είναι η ουσία για τον συγκεκριµένο οργανισµό. Ο όρος υπο-θανατηφόρα δηλητηρίαση αναφέρεται στις δευτερογενείς επιδράσεις συγκεκριµένης δόσης της ουσίας, η οποία δεν είναι µεν ικανή να θανατώσει τον οργανισµό αλλά προκαλεί άσχηµες επιδράσεις στη συµπεριφορά, η τη

3 βιολογία του οργανισµού. Στις επιδράσεις αυτές συµπεριλαµβάνονται: η µειωµένη παραγωγικότητα- αναπαραγωγή, ελαττωµένη διατροφή, µεγαλύτερη ευαισθησία σε ασθένειες, επιδράσεις στο νευρικό και κυκλοφορικό σύστηµα, αλλαγές στη συµπεριφορά, επιθετικότητα κλπ. Ο όρος χρόνια τοξικότητα αναφέρεται στις επιδράσεις που δηµιουργούνται µετά από χρόνια και επαναλαµβανόµενη έκθεση στη συγκεκριµένη ουσία. Ο όρος αυτό έχει µεγαλύτερη σηµασία σε ουσίες που χρησιµοποιούνται πολύ συχνά ή διασπούνται στα παράγωγά τους πάρα πολύ αργά. Τέτοιες επιδράσεις είναι και η µειωµένη αναπαραγωγή, καρκινόµατα, αύξηση της ευαισθησίας σε ασθένειες. Τέλος, ο όρος ενδοκρινική διαταραχή αναφέρεται στις διαταραχές που προκαλούνται στο ορµονικό σύστηµα που είναι υπεύθυνο για την αναπαραγωγή και ανάπτυξη ενός οργανισµού. 3. Τύποι και κατηγορίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων Με βάση τον εχθρό ή την ασθένεια που προορίζονται να αντιµετωπίσουν τα προϊόντα αυτά διακρίνονται σε διάφορους τύπους από τους οποίους οι κύριοι είναι (Pesticide Action Network North America Regional Center, 1999): Εντοµοκτόνα. Συνιστούν τουλάχιστον το 25% των φυτοπροστατευτικών ουσιών. Η χρήση τους τουλάχιστον για την Καλιφόρνια των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 18% µεταξύ του 1991 και 1995! Ανάλογα µε τη δραστική τους ουσία (χηµική σύνθεση και προέλευση) διακρίνονται 4 µεγάλες κατηγορίες που όλες τους έχουν άσχηµες επιδράσεις στους ζωντανούς οργανισµούς και στο περιβάλλον: Χλωριωµένοι υδρογονάνθρακες: Χαρακτηριστικό παράδειγµα το DDT. εν προκαλούν µόνο οξεία τοξικότητα αλλά και χρόνια τοξικότητα γιατί διατηρούνται για πάρα πολύ καιρό στο περιβάλλον (ακόµα και µετά από 10 χρόνια). Οι νέας γενιάς χλωριωµένοι υδρογονάνθρακες είναι περισσότερο διαλυτοί στο νερό από τούς παλαιότερους και µε αυτό τον τρόπο κινούνται ευκολότερα στο περιβάλλον. Μακριά από το φως και το οξυγόνο διασπώνται αργά και συνήθως απορροφώνται από οργανισµούς στη βάση της τροφικής αλυσίδας. Στα έντοµα ενεργούν δια επαφής και δια στοµαχικής δηλητηρίασης. Από τη στιγµή που εισέρχονται σε κάποιον οργανισµό, συσσωρεύονται στο λιπώδη ιστό. Οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις τελικά βρίσκονται σε οργανισµούς στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας όπως ο άνθρωπος και τα πουλιά. Οργανοφωσφορικά και Καρβαµιδικά (αναφέρονται µαζί επειδή επιδρούν µε παρόµοιους τρόπους): Καθώς πολλοί από τούς παλαιούς χλωριωµένους υδρογονάνθρακες έχουν απαγορευτεί, η αγροχηµική βιοµηχανία στράφηκε σε νέα λιγότερο επίµονα χρονικά µα αµεσότερο τοξικά σκευάσµατα, τα οργανοφωσφορικά και τα καρβαµιδικά. εν συσσωρεύονται στους ιστούς και στο λίπος των οργανισµών αλλά επιδρούν ενεργώντας στο νευρικό σύστηµα των εντόµων καθώς και των ανθρώπων, ψαριών, άλλων θηλαστικών και πουλιών. Μπλοκάρουν την παραγωγή ενός ενζύµου που ονοµάζεται χοληνεστεράση και οι οργανισµοί που τα δέχτηκαν έχουν ακανόνιστους νευρικούς παλµούς. Αποτελέσµατα της δράσης τους είναι η αρρυθµία, η ακανόνιστη αναπνοή, το τρεµούλιασµα και σε µεγάλες δοσολογίες ο θάνατος. Χαρακτηρίζονται ως τα περισσότερο τοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

4 Από µελέτες που έγιναν στη Μ. Βρετανία µεταξύ 1995 και 2001 έγινε φανερό ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των δηλητηριάσεων των µελισσών οφείλονταν σε οργανοφοσφωρικά και καρβαµιδικά (βλέπε ενότητα 2). Συνθετικά πυρεθροειδή: Είναι συνθετικά παραγόµενες πυρεθρίνες, δηλαδή ουσίες που φυσιολογικά προέρχονται από συγκεκριµένα είδη του χρυσάνθεµου. Τα συνθετικά πυρεθροειδή δρουν µε παρόµοιο τρόπο µε τους χλωριωµένους υδρογονάνθρακες. Επίσης περιέχουν χλώριο το οποίο βοηθάει στη διατήρησή τους στο περιβάλλον. Στα πυρεθροειδή αποδίδονται και ενδοκρινικές διαταραχές. Ενώ αναφέρονται ως µέσου τύπου τοξικότητας για τα θηλαστικά και τα πουλιά, θεωρούνται πολύ τοξικά για τα έντοµα και τα ψάρια. Η χρήση τους αυξάνεται συνεχώς (σε ποσότητες αλλά και σε αγρούς δέκτες) και επειδή η δράση τους στα έντοµα είναι παρόµοια µε εκείνη των χλωριωµένων υδρογονανθράκων, η ανησυχία για την αυξανόµενη ανθεκτικότητα των εντόµων στα µεν ή στα δε αυξάνεται επίσης συνεχώς. Ζιζανιοκτόνα Με τη συνεχιζόµενη πίεση για λιγότερη ανθρώπινη εργασία στην αγροτική παραγωγή, η χρήση ζιζανιοκτόνων αυξήθηκε πολύ. Κάποια από αυτά παρεµποδίζουν τη δράση συγκεκριµένων ενζύµων και τα φυτά πεθαίνουν, κάποια άλλα παρεµποδίζουν τη φωτοσύνθεση και κάποια άλλα την παραγωγή πρωτεϊνών. Αν και τα περισσότερα δεν προκαλούν οξεία τοξικότητα όπως τα εντοµοκτόνα, θεωρούνται όµως ως πιθανά για ανθρώπινη καρκινογένεση. Κάποια από αυτά επίσης ενοχοποιούνται και για ενδοκρινικές διαταραχές. Υπάρχει ακόµα µεγάλη έλλειψη γνώσης στις επιδράσεις των ζιζανιοκτόνων. Η γνωστότερη επίδρασή τους στα ωφέλιµα έντοµα και τους επικονιαστές είναι η διαταραχές στο οικοσύστηµα και τις συνθήκες διαβίωσης των εντόµων. Μυκητοκτόνα Τα µυκητοκτόνα θεωρούνται γενικώς µικρής ή ασήµαντης τοξικότητας στα έντοµα. Παρόλα αυτά όµως περιλαµβάνουν ουσίες οι οποίες είναι πολύ τοξικές και χρόνια τοξικές στον άνθρωπο, στα θηλαστικά και τα πουλιά. Περισσότερες έρευνες χρειάζονται για να συµπληρωθεί η εικόνα των επιδράσεών τους στα έντοµα επικονιαστές. 4. Τρόποι εφαρµογής και διασποράς των φυτοπροστατευτικών προϊόντων Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα εφαρµόζονται και µετακινούνται µε διάφορους τρόπους ανάλογα µε το σκοπό χρήσης τους (Εικόνα 2). Στις γεωργικές εφαρµογές, τεράστιες ποσότητες ουσιών ψεκάζονται από τον αέρα ή από το έδαφος, ζώα ψεκάζονται επίσης, το χώµα ψεκάζεται, ποτίζεται ή καπνίζεται. Στη συνέχεια οι ουσίες αυτές διασπείρονται είτε µέσω του αέρα, είτε µέσω του νερού, είτε ακόµα και µέσω της µετακίνησης ποσοτήτων του εδάφους. Στις διάφορες αστικές και περι-αστικές εφαρµογές, (π.χ. πρασιές, κήποι, πάρκα) οι ουσίες που εφαρµόζονται και πάλι µεταφέρονται σε άλλα µέρη µέσω του ποτίσµατος και του νερού. Επίσης στις εφαρµογές κατά µήκος των δρόµων και των σιδηροδρόµων. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπολείµµατα από ζιζανιοκτόνα τέτοιας χρήσης βρίσκονται στα επιφανειακά αλλά και στα υπόγεια ύδατα.

5 Χρήση ζιζινιοκτόνων, εντοµοκτόνων και ακαρεοκτόνων στα δάση. εδοµένου ότι οι δασικές εκτάσεις αποτελούν και τις πηγές των επιφανειακών υδάτων, η διασπορά των ουσιών µέσω αυτών είναι αναµφισβήτητη. Οι πολύ µικρές σταγόνες των ουσιών που ψεκάζονται καθώς και τα µικροσκοπικά µέρη των ουσιών που σκονίζονται σπάνια µένουν στο ίδιο µέρος που εφαρµόστηκαν. Συνήθως ταξιδεύουν ακόµα και χιλιόµετρα µακριά. Το γεγονός αυτό κάνει τις ουσίες αυτές περισσότερο επικίνδυνες γιατί επιδρούν και σε οργανισµούς µη στόχους. Από µελέτες είναι γνωστό ότι το 50% της ουσίας που ψεκάζεται δεν φτάνει στο στόχο της και πιθανά ακόµα και το 80% της ουσίας παρασύρεται. Επίσης πολλές ουσίες εξατµίζονται πολύ γρήγορα µε ζεστότερες θερµοκρασίες και οι άνεµοι τις παρασέρνουν ακόµα πιο µακριά. Ότι µεταφέρει ο άνεµος µπορεί και πάλι να εναποτεθεί στην επιφάνεια µέσω της βροχής, η οποία είναι και ο βασικός τρόπος διασποράς των ουσιών που εφαρµόζονται στο έδαφος, µε αποτέλεσµα προσθετικά τα ύδατα να συγκεντρώνουν µεγάλες ποσότητες ουσιών. Φυσικά µεταφορά µιας ουσίας µπορεί να γίνει και µε τη µεταφορά του οργανισµού που της έλαβε. Και µε τον τρόπο αυτό συνεχίζεται η διασπορά της στην τροφική αλυσίδα. Στο περιβάλλον, όλα τα προϊόντα διασπώνται σε παράγωγα. Μόλις τελευταία η ανάλυση των παραγώγων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων αποτέλεσε τρόπο ανίχνευσης των αρχικών προϊόντων. Γενικά τα παράγωγα είναι λιγότερο τοξικά αλλά αυτό δεν ισχύει πάντα. Για παράδειγµα ένα παράγωγο του παραθείου είναι πολύ περισσότερο τοξικό από την αρχική ουσία. 5. Τοξικότητα των φυτοπροστατευτικών ουσιών- κατηγορίες Για τη διάκριση της τοξικότητας των διαφόρων φυτο-προστατευτικών προϊόντων χρησιµοποιείται ο δείκτης LD50-µέση θανατηφόρος δόση. Με βάση τον δείκτη αυτό οι διάφορες ουσίες κατηγοριοποιούνται σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα (κατηγορία I περισσότερο τοξικά). Κατηγορία Τοξικότητα Μέση θανατηφόρος δόση I Εξαιρετικά πολύ τοξικά LD5O < 40 mg/kg II Πολύ τοξικά LD5O = mg/kg III Μεσαίως τοξικά LD5O = 201-1,000 mg/kg IV Ελαφρώς τοξικά LD5O = ,000 mg/kg V Μη τοξικά LD5O > 5,000 mg/kg ή σύµφωνα µε τον πίνακα Κατηγορία Τοξικότητα Μέση θανατηφόρος δόση I Πολύ τοξικά LD50 < 2µg/ µέλισσα I Μεσαίως τοξικά LD50 = µg/ µέλισσα III Ελαφρώς τοξικά LD50 = µg/ µέλισσα IV Μη τοξικά LD50 > 100µg/ µέλισσα Παρακάτω παρατίθεται λίστα ουσιών κατηγοριοποιηµένες σε τρεις οµάδες σύµφωνα µε την τοξικότητά τους (Πίνακες 1, 2,3) (OARDC/The Ohio State University).

6 Πίνακας 1. Ουσίες µε µεγάλη τοξικότητα: Θανατώνουν τις µέλισσες δια επαφής και για 1 έως και µερικές ηµέρες µετά. 2,4-D (Weed-B-Gone*) abamectin (Zephyr*) acephate (Orthene*) azinphos-methyl (Guthion*) bifenthrin (Capture*) carbaryl (Sevin*) carbosulfan (Advantage*) chlormephos (Dotan*) chlorpyrifos (Lorsban*, Dursban*) cyfluthrin (Baythroid*) d-phenothrin (Sumithrin*) demeton-s-methyl (Metasystox (i)* (50-% Premix)) diazinon (Spectracide*) dichlorvos (DDVP) dicrotophos (Bibrin*) dimethoate (Cygon*, De-Fend*) esfenvalerate (Asana* XL) ethion (tech) (Ethanox*) etrimfos (Ekamet*) fenitrothion (Sumithion*) fenpropathrin (Farmatox*) fensulfothion (Dasanit*) fenthion (Baytex*) fenvalerate (DMSO) (Belmark*) flucythrinate (Pay-Off*) fonofos (Dyfonate*) heptachlor (Fennotox*) lindane (Lindane) malathion (Malathion 50*, Malathion ULV) methamidophos (Monitor*, Tamaron*) methidathion (Supracide*) methiocarb (Mesurol*) methyl parathion (Penncap-M*) mevinphos (tech) (Phosdrin*) monocrotophos (Azodrin*) naled (Dibrom*) omethoate (Folimat*) oxydemethon-methyl (Metasystox-R*) oxydisulfoton (Disyston S*) parathion (Bladan*) permethrin (Ambush*, Pounce*) phosmet (Imidan*) phosphamidon (Dimecron*) propoxur (Baygon*) pyrazophos (Afugan*) resmethrin (Chrysron*) tetrachlorvinphos (Gardona*) tralomethrin (Scout X-TRA*) Πίνακας 2. Επιπλέον ουσίες µε µεγάλη τοξικότητα (nocotinoids) Πίνακας 3. Ουσίες µε µέτρια τοξικότητα. Η εφαρµογή τους ενέχει µέτριο κίνδυνο για τις µέλισσες εάν εφαρµοστούν στον αγρό τις ώρες που οι µέλισσες δεν κάνουν επισκέψεις συλλογής τροφής. Ο τρόπος και ο χρόνος εφαρµογής τους επηρεάζει και την τοξικότητά τους. Acetochlor (Acenit*) Aclonifen (Challenge*) allethrin (Pynamin*) alphacypermethrin (Fastac*) ametryn(evik*) bromopropylate (Acarol*) fluvalinate (tau-fluvalinate) (Mavrik*, Spur*) formetanate hydrochloride (Carzol*) mancozeb (Manzate*, Dithane*, Fore*) methanearsonic acid (MAA) neburon (Granurex*, Propuron*) pebulate (Tillam*)

7 cinmethylin (Argold*) crotoxyphos (Ciodrin, Decrotox*) DCPA (Dacthal*) diphenamid (Dymid*) disulfoton (DiSyston*, Ekanon*) endosulfan (Thiodan*) endrin (Hexadrin*) ethoprop (Mocap*) flufenoxuron (Cascade*) phorate (Geomet*, Thimet*) pirimiphos-methyl (Acetellic*) sethoxydim (Poast*) sulfosate (Touchdown*) terbufos (Counter*) thiocyclam hydrogen oxalate (Evisect*) thiodicarb (Larvin*, Nivral*)) triforine (Denarin*, Funginex*) Πίνακας 4. Μικρή τοξικότητα. Να ακολουθούνται πάντα όµως οι οδηγίες χρήσης. 2,4-D butoxyethyl ester (Aqua-Kleen*) 2,4,5-T (2,3,5,-T) alachlor (Lasso*) aldicarb (Temik*) aldoxycarb (Standak*) alloxydim sodium (Kusagard*) amitraz (Taktic*) amitrole (Kytrol*) ammoniacal copper sulfate (Copac*) anilazine (Dyrene*) anthraquinone (Corbit*) atrazine (tech) (AAtrex*) azadirachtin (Margosan-O*) azamethiphos (Alfacron*) azocyclotin (Peropal*) Bacillus thuringiensis (Gnatrol*) benomyl (Benlate*) bentazon (Basagran*) bitertanol (Baycor*) Bordeaux mixture (Nutra-Spray*) bromacil (Hyvar*) bromadiolone (Boot Hill*, Maki*) bromofenoxim (Faneron*) (WP) bromoxynil (Emblem*) buminafos (Trakephon*) bupirimate (Nimrod*) butylate (Sutan+*) butylate (Anelda* Plus) captan (Captanex*) captfol (Haipen*) carbendazim (Delsene*) carbetamide (Carbetamex*) carboxin (Vitavax*) chinosol (Beltanol L*) chloramben (Amniben*) chloranil (Chloranil) chlorbromuron (Maloran*) chlordimeform (Chlordimeform) chlorflurenol (Maintain A*) chloridazon (Pyramin*) chlormequat chloride (Cycocel*) chlorobenzilate (Benzilan*) chlorophacinone (Caid*, Rozol*) chloropicrin (Chlor-O-Pic*) chlorothalonil (Bravo*) chlorotoluron (Dicuran*) dazomet (Basamid*) DCNA (Botran*) desmetryn (Semeron*) dibromochloropropane (Nemagon*) dicamba (Banvel*) dichlobenil (Casoron*) dichlofenthion (form) (VC-13 Nemacide*) dichloroprop-p (Duplosan* DP) dichlorprop (Polymone*) diclofop-methyl (Hoelon* 3EC) dicofol (Kelthane*) dienochlor (Pentac*) diflubenzuron (Dimilin*) dikegulac sodium (Atrimmec*) dimethirimol (Milcurb*) diniconazole-m (Spotless*) dinocap (Karathane*) diquat dibromide (Reward*) dithianon (Delan*) dithiocarbamates (Metam-sodium, Dithane*) diuron ((Seduron*) dodemorph acetate (E.C.) (Meltatox*) dodine (Melprex*) endothall (Entothal*) epoxiconazole (OPUS*) ethephon (Cerone*) ethidimuron (Ustilan*) ethion (Ethiol*) ethirimol (Ethirimol) ethofumesate (Nortron*) ethylfluralin (Sonalan*) fenaminosulf (Lesan*) fenamiphos (Nemacur*) fenarimol (Rubigan*) fenfuram (Pano-ram*) fenpropimorph (Funbas*) fentin hydroxide (Brestanid*) fenuron (Fenuron) ferbam (Carbamate*) fluometuron (Cotoran*) fluorodifen (Preforan*) fluoroglycofen (Complete*) folpet (Folpan*) fosamine ammonium (Krenite*) fuberidazole (Fuberidazol) furalaxyl (Fongarid*)

8 chloroxuron (Tenoran*) chlorpropham (Taterpex*, Bud Nip*) clofentezine (Apollo* SC) copper oxide (Nordox*) copper oxychloride (form) (Recoup*) cyanazine (Bladex*) cycloate (Ro-Neet*) cycloxydim (Focus*) cyhexatin (Metaran*) cyproconazole (Sentinel*)dalapon (Dalacide*) daminozide (B-Nine*) MCPA (Chiptox*, Weedar*) MCPB (Thistrol*) mecoprop (Propal*) mecoprop-p (Duplosan*KV) MEMC (Bagalol*) mepiquat chloride (Pix*) metalaxyl (Ridomil*) metalaxyl (Apron*, Subdue*) metaldehyde (Slug N' Snail*) methamitron (Goltix*) methazole (Probe*) methoxychlor (Marlate* -, Dusts toxic) methyl bromide (Meth-O-Gas*) Metiram (Polyram* DF) metobromuron (Patoran*) metolachlor (Dual*, Pennant*) metoxuron (Dosanex*) metribuzin (Sencor*) monalide (Potablan*) monolinuron (Aresin*) monuron (Monuron) MSMA (Diumate*, Daconate*) nabam (Spring-Bak*) napropamide (Devrinol*) naptalam acid (Alanap*) naptalam (Alanap*-L, Rescue*) nicotine (Nicotine) nitralin (Planavin*) nitrapyrin (N-Serve*) nitrofen (Nip*, Tok*) norflurazon (Evital*, Predict*) nuarimol (Trimdal*) oryzalin (Surflan*) ovex (Sappiran*) oxycarboxin (Plantvax*) oxyfluorfen (Goal*) oxythioquinox (Morestan*) paraquat (Gramoxone*, Starfire*) PCNB (Terraclor*, Turfcide*) pendimethalin (Prowl*) phosalone (Asofene*, Zolone*) phenmedipham (Spin-Aid*, Betanal*) picloram (Grazon*, Tordon*) pirimicarb (Pirimor*) PMA (Unisan*) prochloraz (Abavit*, Omega*) procymidone (Sumilex*) gibberellic acid (ProGibb*, Gibrel*) glyodin (Glyodin) glyphosate (Round-Up*) glyphosate (Pondmaster*) guazatine (Kenopel*) indole-3-butyric acid (Hormodin*) iprodione (Chipco*) Isopropalin (Paarlan*) isoproturon (Alon*) lenacil (Venzar*) linuron (Lorox*) maneb (Manex*) profluralin (Tolban*) prometon (Pramitol*) prometryn (Caparol*) pronamide (Kerb*) propachlor (Ramrod*) propam (Birgin*) propamocarb hydrochloride (Banol*, Prevex*) propargite (Comite*, Omite*) propazine (Milo-Pro*, Primatol*P) propineb (Airone*, Antracol*) prothiocarb (Previcur*) pyrethrins (EC toxic, sprays repellant effects) pyridate (Tough*) pyroquilon (Coratop*, Fongorene*) quinclorac (Facet*) quizalofop-ethyl (Assure*) rotenone (Prentox*, Prenfish*) ryania (Natur-Gro R-50) sabdilla (Sabdilla) sethoxydim (Poast*, Vantage*) simazine (Princep*) sulfur (Uniflow*, Sulfox*, Cosan*) TCA (TCA) terbacil (Sinbar*) terbumeton (Caragard*) terbutryn (Terbutrex*) tetradifon (Tedion*) thiabendazole (Arbortect*, Mertect*) thiophanate-methyl (Pinnacle*) thiram (AAtack*, Chipco*) triadimefon (Bayleton*) triadimenol (Baytan*) tribufos (Folex*, DEF*) trichlamide (Hataclean*) trichlorfon (Dipterex*, Proxol*) triclopyr (Garlon*, Pathfinder*, Remedy*) trietrazine (Trietrazine) trifluralin (Treflan*) triphenyltin hydroxide (Brestanid*) validamycin A (Validacin) vernolate (Vernam*) vinclozolin (Curalan*, Ornalin*) warfarin(co-rax*, Cov-R-Tox*) WSSA (Herbisan* 5(EXD, Sulfasan*) zineb (Cuprothex*) ziram (Ziram 76*)

9 Πίνακας 5. Υπολειµατικότητα επιλεγµένων ουσιών σε ώρες ανάλογα µε την κατηγορία τοξικότητάς τους (I, II, III-IV) I. II. Abamectin Diazinon (υγρό) Dibrom Permethrin EC Dimethoate EC Cypermethrin EC Deltamethrin EC Cygon Carbofuran SC azinphos-methyl EC Chlorpyrifos EC Furadan 480 F Malathion ULV (225 ml/acre or more) Methamidophos SL Acephate WP Carbaryl WP Carbaryl XLR (more than 1.4 L/ac) Guthion Lagon Temik G (aldicarb) (τουλάχιστον 4 εβδοµάδες πριν την άνθηση Lannate Lorsban Orthene Pyrinex Sevin Sniper Malathion EC Endosulfan (more than 0.6 L/acre) Metasystox-R XLR (carbaryl) 1.4 L/acre or less (not 1:19 dilution) Decis Disulfoton (Di-Syston) Pirimor Thiodan 1 ηµέρα 1-2 ηµέρes 1.5 ηµέρα 1-2 ηµέρes 3 ηµέρes >3 ηµέρes 1 ηµέρα 7 ηµέρes 7-10 ηµέρes 2.5 ηµέρes 4-6 ηµέρes 5 ηµέρes 5.5 ηµέρes 1 ηµέρα > 3 ηµέρes 3-12 ηµέρes > 1 ηµέρα 5 ηµέρes 7 ηµέρes 1.5 ηµέρα 3.5 ηµέρες 2.5 ηµέρες 3.5 ηµέρες 7 ηµέρες 5 ηµέρες 2 ηµέρες 8 ώρες 0.5 ηµέρες 8 ώρες 1 ηµέρα 2-7 ώρες 0.5 ηµέρες 2 ηµέρες

10 III-IV. Trichlorfon Methomyl Malathion ULV (85 ml/ac or less) Oil sprays (superior type) Endosulfan 0.6 L/ac or less) Bt (Dipel, Thuricide, etc) Dicofol (Kelthane) Fluvalinate (Mavrik) 3-6 ώρες 2 ώρες 3 ώρες < 3 ώρες 2-3 ώρες 2 ώρες 2 ώρες 2 ώρες Εικόνα 2. Ο κύκλος των φυτοφαρµάκων στο περιβάλλον (από H. Cooke, 2000)

11 Ενότητα 2η: Επιδράσεις - συµπτώµατα δηλητηριάσεων 6. Πως επιδρούν τα φυτο-προστατευτικά προϊόντα στις µέλισσες Ανάλογα µε τη µορφή µε την οποία εφαρµόζεται το κάθε σκεύασµα στις καλλιέργειες, η τοξικότητα διαφέρει. Περισσότερο επικίνδυνα είναι τα σκευάσµατα που εφαρµόζονται µε νεφελοψεκαστήρες (Εικόνα 3) ή είναι σε µικροκάψουλες δεδοµένου ότι αυτό βοηθάει στη ακούσια µεταφορά της επικίνδυνης ουσίας µέσα στην κυψέλη και στην αποθήκευσή της στη γύρη και στο νέκταρ. Συνέπεια αυτού είναι οι επόµενες γενεές γόνου να εκτρέφονται µε τη µολυσµένη γύρη και να µολύνονται τα προϊόντα της κυψέλης. Εικόνα 3. Ψεκασµός καλλιέργειας [φωτογρ. Φ. Χατζήνα] Με µερικές εξαιρέσεις, τα φάρµακα που εφαρµόζονται σαν σκόνες επίπασης (Dusts) είναι πιο επικίνδυνα στις µέλισσες από αυτά που ψεκάζονται επειδή οι σκόνες κατακρατούνται πάρα πολύ καλά στο τρίχωµα των µελισσών. Οι βρέξιµες σκόνες (Wettable Powders) είναι επίσης πολύ επικίνδυνες από τα γαλακτωµατοποιήσιµα (EC) ή υδατοδιαλυτά (SL) σκευάσµατα γιατί το νερό εξατµίζεται από την επιφάνεια των φυλλωµάτων και στη συνέχεια το φυτοφάρµακο συµπεριφέρεται ως σκόνη. Ψεκασµοί µε σκευάσµατα υπέρµικρου όγκου (ULV Ultra Low Volume) είναι πιο τοξικά από τα κανονικού ψεκασµού σκευάσµατα επειδή επιδρούν στο αναπνευστικό σύστηµα των µελισσών. Ο κίνδυνος για τις µέλισσες αυξάνεται όταν χρησιµοποιούνται εντοµοκτόνα σε µορφή µικροκάψουλων (CS), γιατί µεταφέρονται πίσω στις κυψέλες κατά τον ίδιο τρόπο που µεταφέρεται η γύρη και µπορεί να σκοτώσει νέες και ενήλικες µέλισσες επειδή το φυτοφάρµακο ελευθερώνεται µέσα από το τοίχωµα της κάψουλας. Τα κοκκώδη φάρµακα (Granular) είναι η ασφαλέστερη µέθοδος εφαρµογής. Οι αεροψεκασµοί είναι περισσότερο επικίνδυνοι από τους ψεκασµούς από το έδαφος. Η απόρριψη των κενών συσκευασιών των γεωργικών φαρµάκων σε αποστραγγιστικά

12 κανάλια και όχι σε κάδους απορριµµάτων αυξάνει τους κινδύνους µόλυνσης των µελισσών και του περιβάλλοντος γενικότερα. Υπάρχουν επίσης και να νέα γενιάς σκευάσµατα που επενδύουν τους σπόρους των φυτών. Οι ουσίες αυτές περνούν στο νέκταρ και τη γύρη των φυτών και µπορεί να αποβούν πολύ τοξικές για τις µέλισσες. Οι χαµηλές θερµοκρασίες παρατείνουν την υπολειµµατικότητα του εντοµοκτόνου έως και 20 φορές ενώ οι υψηλές θερµοκρασίες το διασπούν πιο γρήγορα. Τα φάρµακα της κατηγορίας Πυρεθροειδή, Οργανοφωσφορικά, Καρβαµιδικά είναι από τοξικά έως πολύ τοξικά στις µέλισσες Κάποια βακτήρια, πρωτόζωα και ιοί που συνήθως χρησιµοποιούνται για βιολογική καταπολέµηση συνιστούν σοβαρό κίνδυνο. Τα ζιζανιοκτόνα, τα αποφυλλωτικά και τα αποξηραντικά όπως το PARAQUAT αναφέρονται ότι είναι πολύ τοξικά. Οι φεροµόνες, τα προσελκυστικά και άλλες ορµόνες συνήθως δεν προκαλούν προβλήµατα στις µέλισσες. Οι συνδυασµοί πολλών φυτοφαρµάκων είναι περισσότεροι επικίνδυνοι απ ότι τα ίδια µεµονωµένα φυτοφάρµακα. Τα µυκητοκτόνα φαίνεται ότι προκαλούν λίγα προβλήµατα αλλά όταν συνδυάζονται µε πυρεθροειδή αυξάνεται η τοξικότητα (Colin & Belzunces 1992, Pilling et al. 1995). Η διάγνωση των δηλητηριάσεων των µελισσών από τα φυτο-προστατευτικά προϊόντα στηρίζεται κυρίως στο ιστορικό και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Από τοξικολογικούς ελέγχους µελισσών που έγιναν στην Ελλάδα για τα έτη (Αντωνίου και Ζαντόπουλος 2005), ποσοστό 30% των δειγµάτων (15 δείγµατα) βρέθηκαν θετικά για τουλάχιστον µία τοξική ουσία. Από τις ουσίες που ανιχνεύτηκαν οι 4 ήταν οργανοσφωσφορικά εντοµοκτόνα (µεθαµιδοφός, µαλαθείο, κουµαφός), οι 2 καρβαµιδικά εντοµοκτόνα (µεθοµύλ, καρµποφουράν), οι 5 ζιζανιοκτόνα και 3 πυρεθρίνες. Σε παρόµοια έρευνα για τα έτη το ποσοστό των θετικών δειγµάτων ήταν 19%. Να σηµειωθεί ότι από την ίδια έρευνα έγινε γνωστό ότι το 66% των περιπτώσεων τοξικότητας οφείλονταν σε πρόσληψη των τοξικών ουσιών από τον περιβάλλοντα χώρο (πχ. ψεκασµοί). Επίσης σε έρευνα που έγινε στη Μ. Βρετανία µεταξύ 1995 και 2001 βρέθηκε ότι οι δηλητηριάσεις των µελισσών οφείλονταν στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και σε ποσοστά όπως φαίνονται στην Εικόνα 4. 14% 11% 4% Χλωριωµένοι υδρογονάνθρακες Οργανοφωσφορικά 29% 42% Καρβαµιδικά Συνθετικά πυρεθροειδή Άλλες ουσίες Εικόνα 4. Αιτίες δηλητηριάσεων µελισσών στη Μ. Βρετανία

13 7. Άµεσες επιδράσεις στις µέλισσες - συµπτώµατα Από διάφορες µελέτες έχει ήδη βρεθεί ότι η µέλισσα είναι ένα από τα πλέον ευαίσθητα έντοµα του πλανήτη. Οι τρόποι µε τους οποίους δηλητηριάζονται οι µέλισσες είναι: α) η εφαρµογή εντοµοκτόνων στις καλλιέργειες και η ρύπανση της άγριας βλάστησης και υδάτινων πόρων στην περίοδο άνθησης και β) η συλλογή µολυσµένης γύρης και νέκταρος. Τα φυτο-προστατευτικά προϊόντα µπορούν να εισέλθουν στο σώµα της µέλισσας είτε µε άµεση επαφή (επειδή βρέθηκαν µέσα στο νέφος του φυτοφαρµάκου ή επειδή περπατούν επάνω στα φύλλα και στ άνθη που έχουν δεχθεί εφαρµογή µε φυτοφάρµακο), είτε µε τα στοµατικά µόρια και µε άµεση κατάποση (µέσω του νέκταρος, της γύρης και του νερού), είτε µε το αναπνευστικό σύστηµα (µέσω των µικροσταγονιδίων του φυτοφαρµάκου που εισέρχεται στο αναπνευστικό τους σύστηµα). Η οξεία τοξικότητα των µελισσών εκφράζεται: α) µε άµεσο θάνατο στην καλλιέργεια ειδιαίτερα όταν γίνονται αεροψεκασµοί. Πολλές φορές έχουν αναφερθεί θάνατοι µελισσών µετά από αεροψεκασµό που µοιάζει µε βροχή. Όταν οι µέλισσες πεθαίνουν στην καλλιέργεια, οι µελισσοκόµοι δεν βλέπουν νεκρές µέλισσες µπροστά στις κυψέλες τους και δεν γνωρίζουν ότι τα µελισσοσµήνη έχουν δηλητηριαστεί. Από την άλλη πλευρά όµως αυτό είναι καλύτερο γιατί έτσι δεν µεταφέρεται η µολυσµένη γύρη και το νέκταρ µέσα στις κυψέλες. β) µε θάνατο µπροστά ή µέσα στην κυψέλη (Εικόνα 5). Το σύµπτωµα αυτό είναι χαρακτηριστικό των ψεκασµών στην περίοδο άνθησης των καλλιεργειών και συµβαίνει είτε γιατί οι συλλέκτριες πεθαίνουν µόλις φτάσου, είτε γιατί τις σκοτώνουν οι φρουροί, είτε γιατί πεθάνανε λίγο µετά την επιστροφή τους ή τις επόµενες ηµέρες. Εικόνα 5. ηλητηριασµένες µέλισσες µπροστά στη κυψέλη [φωτογρ. Λ. Χαριστός] Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο αριθµός των νεκρών µελισσών ανά ηµέρα µπροστά στη κυψέλη δηλώνει και τη σοβαρότητα της δηλητηρίασης που έχει επέλθει στο σµήνος. Για παράδειγµα σε εποχές πλήρους δραστηριότητας και µεγάλης ανάπτυξης του σµήνους:

14 0-100 νεκρές µέλισσες την ηµέρα δηλώνουν φυσιολογικό θάνατο, νεκρές µέλισσες την ηµέρα δηλώνουν χαµηλή τοξικότητα, νεκρές µέλισσες την ηµέρα δηλώνουν µέτρια τοξικότητα, 1000 ή περισσότερες νεκρές µέλισσες την ηµέρα δηλώνουν υψηλή τοξικότητα. Τα γενικότερα συµπτώµατα της δηλητηρίασης των µελισσών είναι: Νεκρές µέλισσες κάτω από τα δέντρα ή και πάνω στα άνθη Ξαφνικό αδυνάτισµα των µελισσιών Ο γόνος προσβάλλεται από σηψηγονίες Οι µέλισσες γίνονται περισσότερο επιθετικές Οι συλλέκτριες µέλισσες που µεταφέρουν µολυσµένη τροφή διώχνονται διότι µεταφέρουν την οσµή του φυτοφαρµάκου Ιδιαίτερα συµπτώµατα: Αρκετές νεκρές µέλισσες στην είσοδο της κυψέλης µε τη γλώσσα εκτεταµένη προς τα εµπρός και κολλώδη Οι µέλισσες χάνουν τον προσανατολισµό τους, είναι νωθρές και αδέξιες, τα φτερά τους είναι αγκιστρωµένα και προς τα πλάγια Ηµι-παράλυτες µέλισσες που κάνουν σπασµωδικές κινήσεις, µε φτερά απλωµένα και στριφογύρισµα µε την πλάτη Επιθετικές µέλισσες, παράλυτες, σπασµωδικές κινήσεις της κοιλιάς Σταµάτηµα ωοτοκίας, αντικατάσταση βασίλισσας Μέλισσες που κάνουν εµετό πριν πεθάνουν Μέλισσες που είναι χωρίς τρίχωµα, γυαλιστερές, µαύρες και επιθετικές 8. Έµµεσες επιδράσεις στις µέλισσες - συµπτώµατα Οι έµµεσες επιδράσεις των φυτο-προστατευτικών προϊόντων στις µέλισσες εκφράζονται µε διάφορους τρόπους, όπως: διακοπή ωοτοκίας της βασίλισσας, επιθετικότητα, µείωση ικανότητας προσανατολισµού, µείωση της υγιεινής συµπεριφοράς, µείωση ικανότητας µνήµης λιµοκτονία, υποθερµία, θανάτωση του γόνου, µείωση παραγωγικότητας, αναστολή της φυσιολογικής λειτουργίας της καρδιάς, καταστροφή µέρους του εγκεφάλου της µέλισσας. Οι επιδράσεις αυτές µπορεί να είναι και καταστροφικότερες δεδοµένου ότι τα συµπτώµατα δεν είναι πάντα εµφανή και δεν παίρνονται τα κατάλληλα µέτρα για την εξάλειψή τους. ηµιουργούνται ως αποτέλεσµα των φυτοφαρµάκων που ενώ δεν θανατώνουν τη µέλισσα είναι όµως ικανά να µειώσουν ή και να καταστρέψουν τη λειτουργία διαφόρων συστηµάτων στον οργανισµό της ενήλικης µέλισσας ή της προνύµφης. Το µολυσµένο νέκταρ και η γύρη που αποθηκεύονται στην κυψέλη και καταναλώνονται αργά δηµιουργούν τέτοια συµπτώµατα για µεγάλο χρονικό διάστηµα µετά την εφαρµογή του φυτοφαρµάκου (Fleche et al. 1997). Χαρακτηριστικά παραδείγµατα έµµεσων καταστροφικών επιδράσεων διαφόρων φυτοφαρµάκων αναφέρονται παρακάτω: Όταν σε προνύµφες µελισσών έγινε επίδραση µε υδροξυουρία (hydroxyurea) οι ενήλικες µέλισσες που προήλθαν

15 από τις προνύµφες αυτές είχαν κάποιο µέρους του εγκεφάλους τους κατεστραµµένο, ανάλογα µε την ποσότητα της ουσίας που τους δόθηκε. Στην εικόνα 6 φαίνονται καθαρά οι σχετικές αλλαγές στο µέρος του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για την ικανότητα µάθησης και µνήµης της µέλισσας. Εικόνα 6. Καταστροφή µέρους του εγκεφάλου των µελισσών (mushroom bodies) µετά από επίδραση υδροξυουρίας σε προνύµφες (από Giurfa, 2003) Μελέτες στο Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης από τον Καθ. κ. Θεοφιλίδη και τους συνεργάτες του (Εργ. Φυσιολογίας Ζώων, Τµ. Βιολογίας) έχουν δείξει την επίδραση συγκεκριµένων φυτοφαρµάκων (συµπεριλαµβανοµένου του Gouchoimidacloprid) στη λειτουργία της καρδιάς και του αναπνευστικού ρυθµού της µέλισσας. Η καρδιά της µέλισσας είναι περισσότερο ευαίσθητη στην επίδραση των φυτοφαρµάκων και η λειτουργία της σταµατά σε δοσολογίες που η καρδιά του βατράχου δεν δείχνει µειωµένη αντιδράσει ακόµα (Εικόνα 7, Εικόνα 8). Εικόνα 7. Η καµπύλη αντίδρασης της καρδιάς της µέλισσας, του βατράχου και ενός σκαθαριού στην εφαρµογή διαφορετικών δοσολογιών του 2,4- Dichlorophenoxyacetic acid (από Papaefthimiou et al. 2002).

16 Εικόνα 8. Η αλλαγή στον καρδιακό παλµό της µέλισσας µετά από εφαρµογή µε Deltamethrin στο εργαστήριο (από Papaefthimiou & Theofilidis 2001). Η επίδραση των φυτοφαρµάκων έχει µελετηθεί και στα άλλα είδη µελισσών (Tasei 2001) και κυρίως στους βοµβίνους. (Thomson 2001). Πιστεύεται ότι ο σηµαντικότερος παράγοντας µειωµένων πληθυσµών βοµβίνων στη Μ. Βρετανία τα τελευταία 20 έτη είναι η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 9. Συνήθεις τρόποι ελέγχου των επιδράσεων ιάφοροι τρόποι έχουν αναπτυχθεί για τον έλεγχο της επίδρασης των φυτοπροστατευτικών ουσιών αλλά και των περιβαλλοντικών ρύπων στους ζωντανούς οργανισµούς και ειδικότερα στη µέλισσα (van der Steen 2001). Τα LD50 τεστ αφορούν την οξεία τοξικότητα µετά από επαφή αλλά και κατάποση (Εικόνα 9).

17 Εικόνα 9. Ο έλεγχος της µέσης θανατηφόρας δόσης (LD50) µετά από κατάποση (από Donovan & Elliott, 2001) Άλλα τεστ αφορούν την επίδραση στις µέλισσες µετά από επαφή, κατάποση ή αναπνοή σε εργαστηριακές συνθήκες (Stute 1991). Άλλα ελέγχουν την συµπεριφορά και τη διάρκεια ζωής σε συνθήκες αγρού ή ηµι-αγρού (µικρά τούνελ) (Εικόνα 10, 11). Εικόνα 10. Έλεγχος επίδρασης φυτοφαρµάκου σε τούνελ (από Bee Alert-Univ. οf Montana) Εικόνα 11. Παρατηρήσεις στη συµπεριφορά και τη διάρκεια ζωής των µελισσών σε συνθήκες αγρού [φωτογρ. Λ. Χαριστός] Άλλα τεστ ελέγχουν την επιθετικότητα και την ανάπτυξη του γόνου ή την επίδραση στην συµπεριφορά υγιεινής των µελισσών. Το τεστ της συµπεριφοράς υγιεινής περιλαµβάνει την ψύξη ενός µέρους του κλειστού γόνου και τη µέτρηση της ικανότητας των µελισσών να αντιλαµβάνονται τις νεκρές προνύµφες πολύ γρήγορα (Εικόνα 12). Βεβαίως αν και τα παραπάνω είναι από τους συνηθέστερους τρόπους ελέγχων των επιδράσεων των φυτοφαρµάκων στις µέλισσες, οι έλεγχοι στη φυσιολογία

18 (νευρικό σύστηµα, αναπνευστικό και κυκλοφορικό), την ανάπτυξη (αναπαραγωγή, εξέλιξη) και στη συµπεριφορά των µελισσών (παραπλάνηση, µνήµη, µάθηση) αποτελούν βασικότατες πηγές συµπερασµάτων. Εικόνα 12. Το τεστ της συµπεριφοράς υγιεινής (από Bee Alert-Univ. οf Montana)

19 Ενότητα 3η: Προστασία των µελισσών 10. Παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για την προστασία των µελισσών: Χρόνος ψεκασµού: Η καλύτερη ώρα της ηµέρας για τους ψεκασµούς είναι αργά το απόγευµα και όταν οι περισσότερες µέλισσες επιστρέφουν στην κυψέλη τους ( π.µ.). Επίσης σε εποχές που δεν υπάρχει ανθοφορία όπου αυτό είναι εφικτό Θερµοκρασία περιβάλλοντος: Οι χαµηλές θερµοκρασίες παρατείνουν την υπολειµµατικότητα του εντοµοκτόνου έως και 20 φορές ενώ οι υψηλές θερµοκρασίες το κάνουν περισσότερο τοξικό και το διασπούν πιο γρήγορα Είδος εντοµοκτόνου, εφαρµογή και δράση: πρέπει πάντα να προτιµούνται τα λιγότερο τοξικά σκευάσµατα και να µην γίνεται ανάµιξη σκευασµάτων Άλλες κλιµατολογικές συνθήκες: πρέπει να αποφεύγονται οι ηµέρες µε άνεµο Συνεργασία µελισσοκόµου % καλλιεργητή: εάν υπάρχει συνεργασία του καλλιεργητή µε τον µελισσοκόµο οι απώλειες είναι µηδαµινές ή πολύ λίγες. Η αµειβόµενη επικονίαση είναι ένα µέτρο που επιφέρει κέρδος στον µελισσοκόµο και αναγκάζει τον καλλιεργητή να λάβει υπόψη του την ύπαρξη κυψελών κοντά ή µέσα στην καλλιέργειά του. Πρέπει να υπάρχουν σχέσης συνεργασίας µεταξύ µελισσοκόµων και καλλιεργητών και να γνωρίζει ο καθένας τις υποχρεώσεις και τα οφέλη του. 11. Προφυλάξεις από πλευράς καλλιεργητών Χρήση των λιγότερο τοξικών σκευασµάτων Χρήση των σκευασµάτων που έχουν την µικρότερη υπολλειµατική δράση (σε ώρες) Εφαρµογή ψεκασµών πριν την ανθοφορία Εφαρµογή ψεκασµών αργά το απόγευµα ή το βράδυ Αυστηρή εφαρµογή των ψεκασµών σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης κάθε σκευάσµατος Προειδοποίηση του µελισσοκόµου για τον επικείµενο ψεκασµό Κόψιµο των ζιζανίων για να µην υπάρχει η ανάγκη ψεκασµών τους Κόψιµο των ανθισµένων ζιζανίων για να µην τα επισκέπτονται οι µέλισσες όταν δεν επισκέπτονται ακόµα τη µη ανθισµένη καλλιέργεια που ψεκάζεται Χρήση φυτο-προστατευτικών προϊόντων όταν είναι απολύτως απαραίτητα και όχι για προληπτικούς λόγους. Με τον τρόπο αυτό µειώνεται και το κόστος του καλλιεργητή 12. Προφυλάξεις από πλευράς µελισσοκόµων Μεταφορά µελισσοκοµείου σε άλλη καλλιέργεια ή περιοχή, εφόσον έχει ειδοποιηθεί ή γνωρίζει πότε θα προκύψει το πρόβληµα Περιορισµός µελισσών στις κυψέλες τους είτε µε ειδικά υγρά σκεπάσµατα (λινάτσες) είτε ψεκάζοντας µε νερό µπροστά στις κυψέλες για την ηµέρα ή τις ηµέρες που ακολουθούν τον ψεκασµό

20 Πρέπει να δηλώνεται η θέση του µελισσοκοµείου στους ήµους, στα Κέντρα Γεωργικών Εφαρµογών και να αναγράφεται στις κυψέλες κάποιο τηλέφωνο για άµεση επικοινωνία Τοποθέτηση µελισσοκοµείων, σε σχέση µε την καλλιέργεια, σε πλευρές από τις οποίες φυσάει συνήθως και όχι προς τα εκεί που φυσάει ο άνεµος Μη επιστροφή των κυψελών σε καλλιέργεια που έχει ψεκαστεί µε πολύ τοξικό φυτοφάρµακο αν δεν περάσουν πρώτα τουλάχιστον 2 ή περισσότερες ηµέρες Χρησιµοποίηση πολύ δυνατών µελισσοσµηνών για να µπορούν να ανακάµπτουν γρηγορότερα. Προσοχή χρειάζεται γιατί τα δυνατά µελισσοσµήνη ταξιδεύουν µακρύτερα για συλλογή τροφής και µπορεί να δηλητηριαστούν και από µακρινές καλλιέργειες πιο εύκολα από τα µικρότερα Να αποφεύγονται οι περιοχές ή οι καλλιέργειες που συνήθως ψεκάζονται ή ο σπόρος τους είναι επενδεδυµµέος µε πολύ τοξικά σκευάσµατα (π.χ. Caucho). Μέτρα περιποίησης των µελισσιών: Από τη στιγµή που ο µελισσοκόµος παρατηρήσει τα πρώτα συµπτώµατα δηλητηρίασης ή ακόµα και ενδείξεις θα πρέπει να λάβει τα µέτρα του. Ανάµεσα σε αυτά συγκαταλέγονται Μεταφορά του µελισσοκοµείου σε άλλη περιοχή Συλλογή ζωντανών µελισσών ( ) και αποστολή σε τοξικολογικό εργαστήριο για ανάλυση Τροφοδότηση των µελισσιών µε καθαρή γύρη και σιρόπι Αφαίρεση των τελάρων της δηλητηριασµένης γύρης ή και το σκέπασµα των κελιών γύρης γύρω από το γόνο (µε λιωµένο κερί) Προσθήκη εκκολαπτόµενου γόνου για ενίσχυση των µελισσοσµηνών Εισαγωγή νέας βασίλισσας ένα υπάρχουν ενδείξεις αντικατάστασης ή µειωµένης παραγωγικότητας Αποφυγή λεηλασίας και παραπλάνησης για να µην επιµολυνθούν και άλλα µελισσοσµήνη Εφοδιασµός µε φρέσκο και καθαρό πόσιµο νερό. 13. Νοµοθετικά µέτρα Για την προστασία των µελισσών από τα φυτο-προστατευτικά προϊόντα υπάρχει συγκεκριµένη Ευρωπαϊκή και Εθνική νοµοθεσία (για παράδειγµα το Π 115/97). Η µέλισσα αποτελεί έναν από τους πλέον σηµαντικούς δείκτες τοξικότητας κάποιας ουσίας. Έτσι οποιαδήποτε αρνητική επίδραση κάποιας ουσίας βρεθεί στις µέλισσες, η ουσία αυτή δεν µπορεί να εγκριθεί για χρήση. Επιπλέον, όλα τα εµπορικά σκευάσµατα πρέπει να αναγράφουν την κατηγορία τοξικότητας στην ετικέτα τους µε ευανάγνωστα γράµµατα. Σύµφωνα µε το άρθρο 31 παρ.12 του Νόµου 2538/ όποιος χρησιµοποιεί φάρµακα χωρίς να τηρεί τα επί της συσκευασίας αναγραφόµενα, τιµωρείται µε ποινή από 1-6 µήνες και πρόστιµο Euro). Με την Υπουργική απόφαση / απαγορεύονται οι ψεκασµοί µε εντοµοκτόνα φάρµακα από την αρχή µέχρι το τέλος της ανθοφορίας στις καλλιέργειες: Αµυγδαλιάς, Βερικοκιάς, αµασκηνιάς, Ροδακινιάς, Κερασιάς, Βυσσινιάς, Αχλαδιάς, Μηλιάς, Κυδωνιάς, Ακτινιδιάς. Επιτρέπονται κατά την διάρκεια της ανθοφορίας των παραπάνω καλλιεργειών οι ψεκασµοί µε µη µελισσοτοξικά φάρµακα (µυκητοκτόνα,

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ) ΣΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ) ΣΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ Δρ. Φανή Χατζήνα Βιολόγος, Διδάκτορας Μελισσοκομίας Επικονίασης Ερευνήτρια Ινστ. Μελισσοκομίας (ΕΘΙΑΓΕ) Τηλ. 23730-91297 Email: fhatjina@instmelissocomias.gr ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αρ. Πιστοπ.: Ε52 Ημερομηνία: 24,02,15 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Στοιχεία Πελάτη: Δ. ΚΑΤΖΟΥΡΙΔΗΣ Ι.ΦΩΤΙΟΥ Ο.Ε. Ημερομηνία Παραλαβής: 12,02,15 Στοιχεία Δείγματος: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΕΡΝΑ 4 Συσκευασία: ΦΙΑΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Χαχούδη A. 1 και Νικολάου Κ. 2 1 Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΟ PESTICIDE

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΟ PESTICIDE ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Sample origin ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Laboratory Code of sample ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Sample description ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Sampling ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Date of receipt ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Όταν ο ορισμός των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων περιλαμβάνει

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Όταν ο ορισμός των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων περιλαμβάνει 6.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Δεκεμβρίου 2008 για ένα συντονισμένο πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα ελέγχου για τα έτη 2009,

Διαβάστε περισσότερα

L 269/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.10.2010

L 269/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.10.2010 L 269/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.10.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 915/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Οκτωβρίου 2010 για ένα συντονισμένο πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ REPORT OF PESTICIDE ANALYSIS

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ REPORT OF PESTICIDE ANALYSIS ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 153, 2Ο2 ΟΟ ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΗΛ: 2742 Ο 22 554 FAX: 2742 Ο 22 545, E-MAIL: info@cadmion.gr, www.cadmion.gr 153, ETHNIKIS ANTISTASEOS STR., 2O2 OO KIATO KORINTHIA, GREECE, TEL: +3O

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ . ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Πελάτης / Client SOTIRALE BIO Ηµεροµηνία Έκδοσης / Date 8/1/2015 Ηµεροµηνία δειγµατοληψίας / Date of sampling 29/12/2014 Κωδικός δείγµατος / Sample code N61014 Είδος δείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ''

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' Από το 1950 και µετά αρχίζει η εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής εστιάζοντας το ενδιαφέρον της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

MRL. mg / kg) 0.03 0.01

MRL. mg / kg) 0.03 0.01 ΑΡ. ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 61 766-24/04/13 Πατάτες (χώρα Αίγυπτος) 61 767-24/04/13 Πατάτες (χώρα ΕΥΡΗΜΑΤΑ ( ραστικές ουσίες) MRL (σε mg/kg) ΕΥΡΗΜΑΤΑ ( ραστική σε mg / kg) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -

Διαβάστε περισσότερα

MRL (σε mg/kg) Μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαραρμάκων 0.03 0.01

MRL (σε mg/kg) Μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαραρμάκων 0.03 0.01 ΑΡ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 61 766-24/04/13 Πατάτες (χώρα Αίγυπτος) ΕΥΡΗΜΑΤΑ (Δραστικές ουσίες) MRL (σε mg/kg) Μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαραρμάκων ΕΥΡΗΜΑΤΑ (Δραστική σε mg / kg)

Διαβάστε περισσότερα

Αζωτούχα Φυτοφάρμακα Nitrogen-containing Pesticides

Αζωτούχα Φυτοφάρμακα Nitrogen-containing Pesticides Αζωτούχα Φυτοφάρμακα Nitrogen-containing Pesticides Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος : Βέλτιστο 400g / Ελάχιστο 200g Μέθοδος : Το δείγμα εκχυλίζεται με ακετόνη. Προ της εκχύλισης προστίθεται κατάλληλη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δ Ε Υ Α Ρ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 -EMAIL deyarlab@gmail.com ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007

Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007 ΔΜ 2-2 Γ` ΣΔΠ Σελ. 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ επε. (GR-BIO-02) Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007 «Φυσιολογική» επε Εθνικής Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια 59300,,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Παρασιτοκτόνος ενέργεια των φυτοφαρµάκων

Κεφάλαιο 2 Παρασιτοκτόνος ενέργεια των φυτοφαρµάκων Κεφάλαιο 2 Παρασιτοκτόνος ενέργεια των φυτοφαρµάκων 2.1. ιείσδυση των φυτοφαρµάκων σε ζωικούς και φυτικούς οργανισµούς Για να εκδηλωθεί η δράση των φυτοφαρµάκων στα παράσιτα των φυτών, µέλη του ζωικού

Διαβάστε περισσότερα

Ζωοτροφές και τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης που υπόκεινται σε αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων στο καθορισμένο σημείο εισόδου

Ζωοτροφές και τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης που υπόκεινται σε αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων στο καθορισμένο σημείο εισόδου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Ζωοτροφές και τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης που υπόκεινται σε αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων στο καθορισμένο σημείο εισόδου Ζωοτροφές και τρόφιμα Σταφύλια ξερά (σταφίδες) 0 8 0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, Δρ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Β C D E1 E2 F G A B C D E1 E2 F G A Β C D E1 E2 F G A Β C D E1 E2 F G ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

A Β C D E1 E2 F G A B C D E1 E2 F G A Β C D E1 E2 F G A Β C D E1 E2 F G ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑi ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΣΥ ΚΟ-ΦΥΤΟΠΡΟΣΤ/01/01/6-6-2007 1/16 ΕΣΥ ΚΟ-ΦΥΤΟΠΡΟΣΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝ ΡΗΙ MRL Αγγούρι ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΑ APOLLO 50 SC 4 0,02 Αγγούρι ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ASSIST 10 EC BASAMID GR

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝ ΡΗΙ MRL Αγγούρι ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΑ APOLLO 50 SC 4 0,02 Αγγούρι ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ASSIST 10 EC BASAMID GR Αγγούρι ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΑ APOLLO 50 SC 4 0,02 Αγγούρι ASSIST 10 EC 0,2 Αγγούρι ASSIST 20 EC 0,2 Αγγούρι BASAMID GR Αγγούρι BELTANOL-L 50 SL Πριν την άνθηση Αναμένονται Αγγούρι Αγγούρι CONDOR Αγγούρι 20 Αγγούρι

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Δρ Βάγια Α. Κατή Τµήµα Ζιζανιολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Α Κύκλος Εκπαίδευσης Νίκαια Λάρισας, 8 Φεβ. 2011 Ζηµιές από τα ζιζάνια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόκειται για τίτλο που δεν αφήνει να εννοηθεί καθαρά αυτό που στην. πραγματικότητα θα ήθελε να περιγράψει. Και αυτό επειδή

Πρόκειται για τίτλο που δεν αφήνει να εννοηθεί καθαρά αυτό που στην. πραγματικότητα θα ήθελε να περιγράψει. Και αυτό επειδή ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Πρόκειται για τίτλο που δεν αφήνει να εννοηθεί καθαρά αυτό που στην πραγματικότητα θα ήθελε να περιγράψει. Και αυτό επειδή οποιαδήποτε μορφή Γεωργίας από την πλέον αρχέγονη έως την πιο

Διαβάστε περισσότερα

Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη Ιούνιος 2015 GREENPEACE / FRED DOTT Η παραγωγή μήλων και φρούτων εν γένει στην Ευρώπη είναι ένας από τους τομείς της ευρωπαϊκής γεωργίας με την εντατικότερη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. Παράρτηµα F1/Β16 του Πιστοποιητικού Aρ. 44-4

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. Παράρτηµα F1/Β16 του Πιστοποιητικού Aρ. 44-4 Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Παράρτηµα F1/Β16 του Πιστοποιητικού Aρ. 44-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της AGROLAB A.E. (Εργαστήριο Αθηνών) Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. βάρος 175γρ. GR80489226D. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 14.344 / 17-2-2010

Καθ. βάρος 175γρ. GR80489226D. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 14.344 / 17-2-2010 GR80489226D Καθ. βάρος 175γρ. Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) Εγγυημένη σύνθεση: deltamethrin 25% β/β. Βοηθητικές ουσίες: 74,62% β/β Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για για την αντιμετώπιση του Δάκου της ελιάς.

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για για την αντιμετώπιση του Δάκου της ελιάς. 175 gr Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) Εγγυημένη σύνθεση: deltamethrin 25% β/β. Βοηθητικές ουσίες: 74,62% β/β Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για για την αντιμετώπιση του Δάκου της ελιάς.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Παρενέργειες των φυτοφαρµάκων

Κεφάλαιο 3 Παρενέργειες των φυτοφαρµάκων Κεφάλαιο 3 Παρενέργειες των φυτοφαρµάκων 3.1. Τοξικότητα για τον άνθρωπο και τα άλλα θερµόαιµα Τα περισσότερα φυτοφάρµακα είναι από πάρα πολύ τοξικά µέχρι απλώς επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Το γεγονός αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μελισσοκομία: Από το θέλω στο μπορώ!

Εισαγωγή στη Μελισσοκομία: Από το θέλω στο μπορώ! Εισαγωγή στη Μελισσοκομία: Από το θέλω στο μπορώ! [5/3/2013] e-school by agronomist.gr Δομή του μαθήματος Κεφάλαιο 1 : Κατάταξη της μέλισσας σε φυλές Ποια είναι τα κριτήρια Υβριδισμός Φυλές μελισσών στην

Διαβάστε περισσότερα

GR80230494A. Proteus 110 OD Eλαιώδες Εναιώρημα (OD) Εγγυημένη σύνθεση: thiacloprid 10% β/ο, deltamethrin 1% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 88,72% β/β

GR80230494A. Proteus 110 OD Eλαιώδες Εναιώρημα (OD) Εγγυημένη σύνθεση: thiacloprid 10% β/ο, deltamethrin 1% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 88,72% β/β GR80230494A 1L Proteus 110 OD Eλαιώδες Εναιώρημα (OD) Εγγυημένη σύνθεση: thiacloprid 10% β/ο, deltamethrin 1% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 88,72% β/β Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση του Δάκου και του Πυρηνοτρύτη

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Ασφάλεια του Ελληνικού Μελιού

Ποιότητα και Ασφάλεια του Ελληνικού Μελιού Ποιότητα και Ασφάλεια του Ελληνικού Μελιού Προσφορά της μέλισσας Επικονίαση Επικονίαση Μέλι Διαύγαση Το μέλι μετά τον τρύγο ηρεμεί για 24-48 ώρες σε βαρέλια με θερμοκρασία 30-35 ο C. Ποιοτικό μέλι Αγνό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Βιολογίας Γενική Παιδεία Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Βιολογίας Γενική Παιδεία Γ Λυκείου 2000 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Βιολογίας Γενική Παιδεία Γ Λυκείου 2000 Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι ιοί είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Βιολογίας Γενική Παιδεία Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Βιολογίας Γενική Παιδεία Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Βιολογίας Γενική Παιδεία Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο μας απειλούν τα ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Πόσο μας απειλούν τα ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ Πόσο μας απειλούν τα ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ Λίμνες και ποτάμια της Ελλάδας έχουν μετατραπεί σε κοκτέιλ φυτοφαρμάκων. Τοξικές ουσίες εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα και δυστυχώς σε βαθμό που δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Σ. Πολυµατίδου, Γ. Σερετούδη και Αικ. Χαραλαµπίδου

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Σ. Πολυµατίδου, Γ. Σερετούδη και Αικ. Χαραλαµπίδου ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ. Πολυµατίδου, Γ. Σερετούδη και Αικ. Χαραλαµπίδου ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E. /νση: Ποιοτικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου Εγνατία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 98/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 98/7 4.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 98/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 294/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Απριλίου 2012 για τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-school by Agronomist.gr 2 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3 Μελισσοκομία Ι Η μελισσοκομία αποτελεί κλάδο της

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη γόνου & πληθυσμού στη διάρκεια του έτους

Ανάπτυξη γόνου & πληθυσμού στη διάρκεια του έτους Ποσότητα γόνου & ακμαίων μελισσών Μεταχείριση του μελισσιού κατά τη διάρκεια του έτους Ανάπτυξη γόνου & πληθυσμού στη διάρκεια του έτους Πληθυσμός Παραγωγική φάση Παράλληλη ανάπτυξη γόνος Μείωση γόνου

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Ρύπανση του νερού

2.4 Ρύπανση του νερού 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις 2.4 Ρύπανση του νερού 4-1. Ποια ονομάζονται λύματα; Έτσι ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς. 4-2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

A/A 5 LAMDA - CYALOTHRIN 10 ΚΙΛΑ 2 TOLKLOFOS METHYL 3 ΚΙΛΑ. 3 2,4D 70g/L MCPA 70g/L Mecoprop-P 42g/L Dicamba 20g/L 23%

A/A 5 LAMDA - CYALOTHRIN 10 ΚΙΛΑ 2 TOLKLOFOS METHYL 3 ΚΙΛΑ. 3 2,4D 70g/L MCPA 70g/L Mecoprop-P 42g/L Dicamba 20g/L 23% ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 26416/17-11-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προκειµένου ο ήµος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι άμεση ρύπανση?

Τι είναι άμεση ρύπανση? ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ Τι είναι ρύπανση; Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ «Υ ΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕΡΟΣ B ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΕΘΡΟ-ΠΥΡEΘΡΙΝΕΣ - ΠΥΡΕΘΡΟΕΙΔΗ

ΠΥΡΕΘΡΟ-ΠΥΡEΘΡΙΝΕΣ - ΠΥΡΕΘΡΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΘΡΟ-ΠΥΡEΘΡΙΝΕΣ - ΠΥΡΕΘΡΟΕΙΔΗ Tanacetum vulgare Asteraceae πύρεθρο: το φυτό πυρεθρίνες: τα φυσικά προϊόντα πυρεθροειδή: τα συνθετικά ανάλογα πυρεθρίνης Πύρεθρο: αειθαλή φυτά από την οικογένεια Asteraceae

Διαβάστε περισσότερα

Οικοτοξικολογικέςαναλύσεις στα νερά

Οικοτοξικολογικέςαναλύσεις στα νερά Οικοτοξικολογικέςαναλύσεις στα νερά Αθανάσιος Κούγκολος ρ. Χηµικός µηχανικός Αναπληρωτής καθηγητής Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,

Διαβάστε περισσότερα

Α Χ Λ Α Δ Ι Α - Μ Η Λ Ι Α

Α Χ Λ Α Δ Ι Α - Μ Η Λ Ι Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εντομοκτόνο. 100 ml ΠΡΟΣΟΧΗ. για την καταπολέμηση του Δάκου και του Πυρηνοτρήτη (καρπόβια γενιά) της Ελιάς, καθώς και της Πιερίδας του Λάχανου.

Εντομοκτόνο. 100 ml ΠΡΟΣΟΧΗ. για την καταπολέμηση του Δάκου και του Πυρηνοτρήτη (καρπόβια γενιά) της Ελιάς, καθώς και της Πιερίδας του Λάχανου. 100 ml Eλαιώδες Εναιώρημα (OD) Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: thiacloprid 10% β/ο, deltamethrin 1% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 88,72% β/β Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση του Δάκου και του Πυρηνοτρήτη (καρπόβια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝ: Είναι υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) με 5% β/ο δραστική ουσία (cypermethrin), 94,01% β/β βοηθητικές ουσίες.

ΠΡΟΪΟΝ: Είναι υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) με 5% β/ο δραστική ουσία (cypermethrin), 94,01% β/β βοηθητικές ουσίες. ΠΡΟΪΟΝ: Πυρεθρινοειδές εντοµοκτόνο, επαφής και στοµάχου. Δρα στο νευρικό σύστηµα των εντόµων, παρεµποδίζοντας το κλείσιµο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

Ε2: Τέλος άνθισης/ F:Πτώση πετάλων/ G: Απόσπαση κάλυκα / H: Καρπίδιο/ Ι: Αύξηση καρπού/ J1, J2: Αλλαγή χρώματος

Ε2: Τέλος άνθισης/ F:Πτώση πετάλων/ G: Απόσπαση κάλυκα / H: Καρπίδιο/ Ι: Αύξηση καρπού/ J1, J2: Αλλαγή χρώματος Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑi ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ Ταχ. /νση: Τορούτζια-Νικολαϊδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (GC-MS/MS) MULTI RESIDUE ANALYSIS (GC-MS/MS) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( Results ) (mg / kg)

ΠΟΛΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (GC-MS/MS) MULTI RESIDUE ANALYSIS (GC-MS/MS) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( Results ) (mg / kg) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟΣ OLITECN : 70936 ΠΕΛΑΤΗΣ: ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΡΓ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚ. ΚΑΛΛΙΕΡΓ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ : 08/11/2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ : 11/11/2013 ΔΗΛΟΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΙΟΥ : ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Παράρτηµα F1/Α12 του Πιστοποιητικού Aρ. 44-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της AGROLAB A.E. (Εργαστήριο Θεσσαλονίκης) Υλικά / Προϊόντα Χηµικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας.

Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας. Βιολογική Γεωργία με Φυτικά ή φυσικά εντομοκτόνα Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας. Παρ' ότι δεν είναι και ο πλέον δόκιμος όρος (βιολογικά εντομοκτόνα),

Διαβάστε περισσότερα

Α Χ Λ Α Δ Ι Α Μ Η Λ Ι Α

Α Χ Λ Α Δ Ι Α Μ Η Λ Ι Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή µας χωρίς φυτοφάρµακα: Στο δρόµο προς µία Βιώσιµη Γεωργία

Η ζωή µας χωρίς φυτοφάρµακα: Στο δρόµο προς µία Βιώσιµη Γεωργία Η ζωή µας χωρίς φυτοφάρµακα: Στο δρόµο προς µία Βιώσιµη Γεωργία ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μάιος 2014 Η δραματική μείωση των πληθυσμών των άγριων και εκτρεφόμενων μελισσών που αναφέρεται τα τελευταία χρόνια στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ 3η ΜΕΘΟΔΟΙ &ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΧΗΜΙΚΗ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ)

ΘΕΩΡΙΑ 3η ΜΕΘΟΔΟΙ &ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΧΗΜΙΚΗ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ) ΘΕΩΡΙΑ 3η ΜΕΘΟΔΟΙ &ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΧΗΜΙΚΗ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ) ΠΡΟΛΗΨΗ-ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ Καταπολέμηση ορίσουμε την άμεση επέμβαση του ανθρώπου με σκοπό τη μείωση του πληθυσμού μιας υπάρχουσας έξαρσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I -7 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ) Ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Π 115/1997

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I -7 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ) Ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Π 115/1997 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I -7 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ) Ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Π 115/1997 1 Εµπορικό σήµα SPOTLIGHT C 2 Κάτοχος της έγκρισης FMC Ελλάς ΕΠΕ Αρκαδίου 38 & Τζαβέλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στο πρώτο μέρος αυτής της συγγραφής, τίθεται το ερώτημα αν μπορεί να υπάρξει και κάτω από ποιές προϋποθέσεις, βιολογική μελισσοκομία.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στο πρώτο μέρος αυτής της συγγραφής, τίθεται το ερώτημα αν μπορεί να υπάρξει και κάτω από ποιές προϋποθέσεις, βιολογική μελισσοκομία. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιολογικός ορίστηκε στην Ελλάδα να καθορίζει, όποιο γεωργικό προϊόν παράγεται χωρίς χημικά λιπάσματα, φάρμακα και γενικότερα με πιο φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους. Σύμφωνα με κάποιους

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 210 92 12 090. GOLD PLUS 42,5 WP, στην

TELEFAX: 210 92 12 090. GOLD PLUS 42,5 WP, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-4 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 127952 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Προς: Syngenta

Διαβάστε περισσότερα

επικινδυνότητας των γεωργικών φαρμάκων Tο νέο νομοθετικό πλαίσιο

επικινδυνότητας των γεωργικών φαρμάκων Tο νέο νομοθετικό πλαίσιο ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΠΔΔ Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της επικινδυνότητας των γεωργικών φαρμάκων Tο νέο νομοθετικό πλαίσιο Δρ Κυριακή Μαχαίρα, e mail: k.machera@bpi.gr Ιστορική αναδρομή:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Γ Ένας άνθρωπος μολύνεται από ιό. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τις συγκεντρώσεις των αντιγόνων και των αντισωμάτων σε συνάρτηση με το χρόνο.

ΘΕΜΑ Γ Ένας άνθρωπος μολύνεται από ιό. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τις συγκεντρώσεις των αντιγόνων και των αντισωμάτων σε συνάρτηση με το χρόνο. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση η οποία συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικό Πρόγραμμα Επιτήρησης των Απωλειών στις Αποικίες των Μελισσών

Πιλοτικό Πρόγραμμα Επιτήρησης των Απωλειών στις Αποικίες των Μελισσών Πιλοτικό Πρόγραμμα Επιτήρησης των Απωλειών στις Αποικίες των Μελισσών Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ανατολικής Αττικής Εισηγήτρια: Ειρήνη Τσάλου Κτηνίατρος Τα τελευταία χρόνια απασχολεί

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/5 5.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 433/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2011 για τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009

Διαβάστε περισσότερα

Focus 10 EC. Γενικά. Τρόπος δράσης. Χαρακτηριστικά. Όνομα Focus 10 EC Σκεύασμα Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό Δραστική ουσία 10.

Focus 10 EC. Γενικά. Τρόπος δράσης. Χαρακτηριστικά. Όνομα Focus 10 EC Σκεύασμα Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό Δραστική ουσία 10. . Focus 10 EC Γενικά Όνομα Focus 10 EC Σκεύασμα Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό Δραστική ουσία 10.0 % β/ο Cycloxydim Τρόπος δράσης Εκλεκτικό, διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, το οποίο καταπολεμά πολυάριθμα

Διαβάστε περισσότερα

για την καταπολέμηση του Περονόσπορου και της Αλτερναρίωσης στην Πατάτα και στην Τομάτα

για την καταπολέμηση του Περονόσπορου και της Αλτερναρίωσης στην Πατάτα και στην Τομάτα 400ml CONSENTO 450 SC Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC) Εγγ. Σύνθεση: fenamidone: 7,5% β/ο, propamocarb hydrochloride: 37,5% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 56,74% β/β ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ για την καταπολέμηση του Περονόσπορου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ &ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 20/5/2013 (Επιμέλεια: Ιωάννα Σαρίγκολη Ηλίας Ελευθεριάδης)

Διαβάστε περισσότερα

Μέλισσες ένας πολύτιμος θησαυρός

Μέλισσες ένας πολύτιμος θησαυρός Photos by Christina Christodoulou Μέλισσες ένας πολύτιμος θησαυρός Χριστίνα Χριστοδούλου Γεωπόνος Μελισσοκομικού Κέντρου Κύπρου 1 Μέλισσα Έντομο ανήκει στα Υμενόπτερα. Θεωρείτε κοινωνικό και επικοινωνεί

Διαβάστε περισσότερα

Oργανοφωσφορικά εντομοκτόνα

Oργανοφωσφορικά εντομοκτόνα Εντομοκτόνα 1. Οργανοφωσφορικά 2. Καρβαμιδικά 3. Οργανοχλωριωμένα 4. Πυρεθροειδή 5. Πυραζόλια 6. Παρεμποδιστές Ανάπτυξης (ΙGRs) 7. Συνθετικά Ανάλογα φυτικών προϊόντων 8. Εντομοκτόνα φυσικής προέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

49 ο Γενικό Λύκειο Αθηνών

49 ο Γενικό Λύκειο Αθηνών 49 ο Γενικό Λύκειο Αθηνών Θέμα : Μέθοδοι μέτρησης ποσού φυτοφαρμάκων σε λαχανικά, φρούτα, προβλήματα που δημιουργούνται στον άνθρωπο και τρόποι περιορισμού των προβλημάτων Ειδικό Θέμα : Οι επιπτώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ (ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΤΟΜΑ-ΙΟΥΣ)

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ (ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΤΟΜΑ-ΙΟΥΣ) ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ (ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΤΟΜΑ-ΙΟΥΣ) 1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΤΟΜΑ 19 Παράγοντες που συμβάλλουν σε αύξηση των εντόμων 1. Μονοκαλλιέργειες 2. Βελτίωση με κριτήριο αποκλειστικά την

Διαβάστε περισσότερα

Μαριέλλα Σαρρή Τα βιολογικά προϊόντα, είναι τρόφιµα τα οποία προέκυψαν µέσω της Βιολογικής ή Οργανικής Γεωργίας Σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων, το οποίο στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Φαρμακολογία. Δημήτρης Καρπούζας dkarpouzas@bio.uth.gr

Γεωργική Φαρμακολογία. Δημήτρης Καρπούζας dkarpouzas@bio.uth.gr Γεωργική Φαρμακολογία Δημήτρης Καρπούζας dkarpouzas@bio.uth.gr Εισαγωγή στην Γεωργική Φαρμακολογία Τι είναι τα γεωργικά φάρμακα Κατηγορίες γεωργικών φαρμάκων Παραγωγή γεωργικών φαρμάκων Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ. Ρύποι. Αντίδραση βιολογικών συστημάτων σε παράγοντες αύξησης

ΡΥΠΑΝΣΗ. Ρύποι. Αντίδραση βιολογικών συστημάτων σε παράγοντες αύξησης ΡΥΠΑΝΣΗ 91 είναι η άμεση ή έμμεση διοχέτευση από τον άνθρωπο στο υδάτινο περιβάλλον ύλης ή ενέργειας με επιβλαβή αποτελέσματα για τους οργανισμούς ( ο ορισμός της ρύπανσης από τον ΟΗΕ ) Ρύποι Φυσικοί (εκρήξεις

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Όροι έγκρισης του σκευάσματος Mocap 10G με αριθμό εγγραφής Μαΐου 2008

Παράρτημα. Όροι έγκρισης του σκευάσματος Mocap 10G με αριθμό εγγραφής Μαΐου 2008 Παράρτημα Όροι έγκρισης του σκευάσματος Mocap 10G με αριθμό εγγραφής 2306. 12 Μαΐου 2008 Κάτοχος εγγραφής: Bayer CropScience SA, France Εμπορικό Όνομα: Mocap 10G Μορφή: Κοκκώδες (G) Εγγυημένη σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοπροστασία, Διατροφή και Περιβάλλον

Φυτοπροστασία, Διατροφή και Περιβάλλον Φυτοπροστασία, Διατροφή και Περιβάλλον Δρ Ροδιτάκης Εμμανουήλ Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Επιμορφωτική Ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Γεωργία - Διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΦΙΔΩΝ ΣΤΑ ΒΑΜΒΑΚΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΦΙΔΩΝ ΣΤΑ ΒΑΜΒΑΚΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΦΙΔΩΝ ΣΤΑ ΒΑΜΒΑΚΙΑ ΑΦΙΔΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ Aphis gossypii (Hemiptera-Homoptera,Aphididae) Βιολογία Aphis gossypii στο βαμβάκι 2.Με την άνοδο της θερμοκρασίας και τη δράση των φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος ενός στοιχείου είναι, η επαναλαμβανόμενη κυκλική πορεία του στοιχείου στο οικοσύστημα. Οι βιογεωχημικοί κύκλοι, πραγματοποιούνται με την βοήθεια, βιολογικών, γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-9 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ.πρωτ: 3249/36964 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστή) ή µε Λ (λάθος) κάθε µία από τις επόµενες προτάσεις

Α) Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστή) ή µε Λ (λάθος) κάθε µία από τις επόµενες προτάσεις 46 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 2107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2006 ΘΕΜΑ 1 Α) Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστή) ή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/26/ΕΚ) (4) Στον ιστοχώρο της Επιτροπής έχουν δημοσιευθείκατευθυντήριες

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/26/ΕΚ) (4) Στον ιστοχώρο της Επιτροπής έχουν δημοσιευθείκατευθυντήριες 24.1.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 19/23 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά, αφενός, με ένα συντονισμένο κοινοτικό πρόγραμμα επίβλεψης για το 2006 με σκοπό να εξασφαλιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Imperial Tech. Health Washer Machine % αποµάκρυνση 98.9 99.8 99.3 98.9 99.8 98.8 99.9 99.8 99.4 99.9 99.6 99.7

Imperial Tech. Health Washer Machine % αποµάκρυνση 98.9 99.8 99.3 98.9 99.8 98.8 99.9 99.8 99.4 99.9 99.6 99.7 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA XHMEIAΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. ΦΥΤΙΑΝΟΣ ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI DEPARTMENT OF CHEMISTRΥ ENVIRONMENTAL POLLUTION

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΜΗΜΑ Γ2 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχουν περάσει περίπου 15 χρόνια από τη δημιουργία γενετικά τροποποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210 92 12 090 E-mail: syg046@minagric.gr. ferrugineus (Olivier) στα

FAX: 210 92 12 090 E-mail: syg046@minagric.gr. ferrugineus (Olivier) στα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ.: 176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Talendo. proquinazid (προκουιναζίντ) 20% β/ο Μυκητοκτόνο. Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) Εγγυημένη σύνθεση:

Talendo. proquinazid (προκουιναζίντ) 20% β/ο Μυκητοκτόνο. Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) Εγγυημένη σύνθεση: TALENDO 20EC GR 250ML BKL K-31110 01/12/11 15:51 Page1 K-31110/011211 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕIΣ Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Α1 γ Α2 α Α3 α Α4 β Α5 γ ΘΕΜΑ Β Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β1) Το οικοσύστηµα είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά του λεπιδόπτερου Thaumatopoea pityocampa στο αστικό περιβάλλον

Ασφάλεια χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά του λεπιδόπτερου Thaumatopoea pityocampa στο αστικό περιβάλλον Ασφάλεια χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά του λεπιδόπτερου Thaumatopoea pityocampa στο αστικό περιβάλλον Πασχαλίνα Παπαδάκη, Εργαστήριο Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων, Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλευτική δραστηριότητα

Μεταλλευτική δραστηριότητα Μεταλλευτική δραστηριότητα και μέλισσες A. Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας, ΑΠΘ H μεταλλευτική δραστηριότητα στη Χαλκιδική θα επηρεάσει σημαντικά το περιβάλλον της μέλισσας και συνεπώς την ίδια τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΘΡΟΙ -ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΧΛΑ ΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΛΙΑΣ

ΕΧΘΡΟΙ -ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΧΛΑ ΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΛΙΑΣ ΕΧΘΡΟΙ -ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΧΛΑ ΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΛΙΑΣ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΙΑ ΜΗΛΙΑΣ - ΑΧΛΑ ΙΑΣ Λήθαργος (Β) Φούσκωµα (Γ) Έκπτυξη ( 3) Πράσινη κορυφή ( 3-Ε) Ρόδινη κορυφή (µηλιά) ή Λευκή κορυφή (αχλαδιά) (Ε2) Φουζικλάδι. Προσβολή

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοπροστασία της Ελιάς. ΗΛΙΑΣ Κ. ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc

Φυτοπροστασία της Ελιάς. ΗΛΙΑΣ Κ. ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc Φυτοπροστασία της Ελιάς ΗΛΙΑΣ Κ. ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc Η ασθένεια του κυκλοκόνιου Γνωστή και ως μαύρισμα ή μουτζούρωμα ευρύτατα διαδεδομένη ασθένεια Συμπτώματα: Καφέ - Σταχτί κηλίδες στα φύλλα Φυλλόπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4: Βιολογική Κτηνοτροφία

Ενότητα 4: Βιολογική Κτηνοτροφία Ενότητα 4: Βιολογική Κτηνοτροφία Διάλεξη 4.4: : Βασικές Αρχές Βιολογικής Μελισσοκομίας Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Καταγωγή μελισσών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-2 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 13636/159185 π.ε. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει. Έντομα εδάφους καλαμποκιού

Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει. Έντομα εδάφους καλαμποκιού Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει Έντομα εδάφους καλαμποκιού t ΓΝΩΡΙΖΩ t t t Αγρότιδες η Καραφατμέ η Κοφτοσκούληκα (Agotis spp) Τα τέλεια έντομα είναι νυκτόβια λεπιδόπτερα που ανήκουν σε διάφορα είδη

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΣΤΟΙΧΕΙΑΡΥΠΑΝΣΗΣ 2.1 ΠΑΘΟΦΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2.1.1 ΒΑΚΤΗΡΙΑ 2.1.2 ΙΟΙ 2.1.3 ΠΡΩΤΟΖΩΑ 2.2 ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ουσίες που απαγορεύονται ή υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισµούς

Ουσίες που απαγορεύονται ή υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισµούς Ουσίες που απαγορεύονται ή υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισµούς Στους Πίνακες Ι και ΙΙ που ακολουθούν παρατίθενται αντίστοιχα οι «απαγορευµένες ουσίες» και οι «ουσίες οι οποίες υπόκεινται σε αυστηρούς

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

2o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Τμήμα: Ποιοτικού & Φυτoυγειονομικού Ελέγχου Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Ως βιολογικά τρόφιμα χαρακτηρίζονται τα τρόφιμα που προκύπτουν από ένα ειδικό είδος παραγωγής, τη βιολογική παραγωγή. Η βιολογική παραγωγή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Η αντιµετώπιση των φυτοπαράσιτων

Κεφάλαιο 1 Η αντιµετώπιση των φυτοπαράσιτων Κεφάλαιο 1 Η αντιµετώπιση των φυτοπαράσιτων 1.1.Ορισµοί Παράσιτα των καλλιεργειών (ή φυτοπαράσιτα) ονοµάζονται τα αίτια των ασθενειών, οι ζωικοί εχθροί και τα ζιζάνια, που µε την δράση τους πάνω στα καλλιεργούµενα

Διαβάστε περισσότερα

Bιολογικά Προϊόντα στη Ζωή μας. Δρ Κωνσταντίνος Μακρής

Bιολογικά Προϊόντα στη Ζωή μας. Δρ Κωνσταντίνος Μακρής Bιολογικά Προϊόντα στη Ζωή μας Δρ Κωνσταντίνος Μακρής Ποιοι είμαστε; Εργαστήριο Νερό και Υγεία - Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία Πληθυσμιακές Μελέτες: Αξιολόγηση έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα