To κοινωνικό κεθάλαιο ως ζημανηικός παράγονηας ανηιμεηώπιζης ηων επιδράζεων ηης οικονομικής κρίζης ζε ηοπικό και περιθερειακό επίπεδο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "To κοινωνικό κεθάλαιο ως ζημανηικός παράγονηας ανηιμεηώπιζης ηων επιδράζεων ηης οικονομικής κρίζης ζε ηοπικό και περιθερειακό επίπεδο"

Transcript

1 To κοινωνικό κεθάλαιο ως ζημανηικός παράγονηας ανηιμεηώπιζης ηων επιδράζεων ηης οικονομικής κρίζης ζε ηοπικό και περιθερειακό επίπεδο ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΚΑΡΑΜΕΣΟΤ Διδάκτωρ, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ Καθηγητής, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης αποτελεί η ανάδειξη της σπουδαιότητας του κοινωνικού κεφαλαίου ως σημαντικού παράγοντα αντιμετώπισης των επιδράσεων (οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα) της οικονομικής κρίσης, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, και προώθησης της ανάπτυξης. Η σχέση κοινωνικού κεφαλαίου και οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί μια αμφίδρομη και αμφιλεγόμενη σχέση. Η μελέτη αυτής της σχέσης θα αποτελέσει και το ερευνητικό ερώτημα σύμφωνα με το οποίο το κοινωνικό κεφάλαιο, ως παράγοντας ολοκληρωμένης κοινωνικό-οικονομικής ανάπτυξης, μπορεί να συμβάλει στην ερμηνεία των διαφοροποιημένων οικονομικών επιδόσεων και της κοινωνικο-οικονομικής εξέλιξης ενός τόπου και μιας περιφέρειας. Συνεπώς, περιοχές και περιφέρειες που διαθέτουν υψηλό απόθεμα κοινωνικού κεφαλαίου, τόσο άτυπου όσο και τυπικού, αποδεικνύονται λιγότερο ευάλωτες και παρουσιάζουν μεγαλύτερες δυνατότητες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις ασκούμενες, από την οικονομική κρίση, πιέσεις και να επιτύχουν υψηλά επίπεδα ευημερίας και αλληλεγγύης, σε σύγκριση με περιοχές και περιφέρειες που διαθέτουν χαμηλό δείκτη εμπιστοσύνης και αδύναμη κοινωνία πολιτών. Αποκτά, συνεπώς, ιδιαίτερο ενδιαφέρον η διερεύνηση και η ταυτοποίηση του αποθέματος του κοινωνικού κεφαλαίου στο σύνολο των περιφερειών του ελλαδικού χώρου. Ταυτοποιώντας και αναλύοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά βασικών διαστάσεων του κοινωνικού κεφαλαίου, οι οποίες αποτελούν ταυτόχρονα σημαντικούς παράγοντες αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, είναι δυνατή η κατανόηση των περιφερειακών διαστάσεων της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα. Η ολοκλήρωση των στρατηγικών ενίσχυσης του κοινωνικού κεφαλαίου, εντός των στρατηγικών εξόδου από την οικονομική κρίση, θα αποτελούσε μία σημαντική ποιοτική αλλαγή και θα σήμαινε πολλά τόσο για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης όσο και για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και της συνοχής μεταξύ των περιφερειών του ελλαδικού χώρου. Λέξεις-κλειδιά Κοινωνικό κεφάλαιο, οικονομική κρίση, πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης, περιφερειακή ανάπτυξη, τοπική ανάπτυξη 1

2 1. Εισαγωγή Σήμερα η οικονομία της χώρα μας βιώνει μία από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες της ιστορίας της. Η ύφεση που υφίσταται έχει άμεσες και δυσάρεστες επιπτώσεις στη ζωή των ελλήνων πολιτών πλήττοντας κυρίως τους οικονομικά ασθενέστερους. Η μείωση των ήδη περιορισμένων κοινωνικών δαπανών δημιουργεί συναισθήματα ανασφάλειας και αβεβαιότητας, στο μέσο έλληνα πολίτη, αναφορικά με την προοπτικής της ζωής του και τη δυνατότητα του να ανταποκριθεί στον καθημερινό αγώνα της επιβίωσης. Περισσότερο από ποτέ άλλοτε είναι ιδιαίτερα σημαντική η επιλογή αναπτυξιακών πολιτικών, οι οποίες θα στηρίζονται στη φιλοσοφία της Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Περιοχής, αποκαλούμενη ως Integrated Area Development (IAD). Η λογική της νέας αυτής πολιτικής Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Περιοχής βασίζεται στην αναθεώρηση των εναλλακτικών αναπτυξιακών προσεγγίσεων και στην ολοκλήρωση των νέων εναλλακτικών στρατηγικών εντός του πλαισίου της IAD, όπου παράγοντες, όπως η κοινωνική καινοτομία (Social Innovation) και το κοινωνικό κεφάλαιο (Social Capital), αποτελούν τις θεμελιώδεις αρχές του νέου μοντέλου ανάπτυξης. Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης αποτελεί η θεωρητική προσέγγιση της σχέσης κοινωνικού κεφαλαίου και οικονομικής ανάπτυξης και η ανάδειξη του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει το κοινωνικό κεφάλαιο στην αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η βασική υπόθεση εργασίας είναι πως «η δυνατότητα αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης σε ατομικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο επηρεάζεται και καθορίζεται σημαντικά από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του διαθέσιμου αποθέματος του κοινωνικού κεφαλαίου που διαθέτει ένα άτομο, ένας τόπος ή μία περιφέρεια». Η σχέση κοινωνικού κεφαλαίου και οικονομικής κρίσης έχει ελάχιστα διερευνηθεί στη χώρα μας. Η μελέτη αυτής της σχέσης θα αποτελέσει και το ερευνητικό ερώτημα, σύμφωνα με το οποίο το κοινωνικό κεφάλαιο, μπορεί να συμβάλει στην ερμηνεία των διαφοροποιημένων επιδράσεων της οικονομικής κρίσης. Συνεπώς, άτομα, τόποι και περιφέρειες που διαθέτουν υψηλό απόθεμα κοινωνικού κεφαλαίου, παρουσιάζουν μεγαλύτερες πιθανότητες να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα και να επιβιώσουν σε περιόδους έντονων κρίσεων (οικονομικών, κοινωνικών κ.ά.) σε σχέση με περιοχές που διαθέτουν αδύναμο κοινωνικό κεφάλαιο. Από τη στιγμή, όμως, που γίνεται λόγος για την ύπαρξη μιας αμφίδρομης σχέσης μεταξύ του κοινωνικού κεφαλαίου και της δυνατότητας αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, είναι χρήσιμο επιπλέον να ελεγχθούν οι επιδράσεις της οικονομικής κρίσης στο κοινωνικό κεφάλαιο που ενσωματώνουν τα άτομα, τα νοικοκυριά και οι τόποι. Υπάρχει θετική ή αρνητική μεταξύ τους συσχέτιση; Τι τελικά συμβαίνει; Αποδεχόμενοι λοιπόν τον παραπάνω ισχυρισμό, αναφορικά με τη συσχέτιση κοινωνικού κεφαλαίου και τη δυνατότητα αντιμετώπισης και διεξόδου από την οικονομική κρίση, διερευνάται η επαλήθευση ή μη των παρακάτω επιμέρους υποθέσεων: Άτομα, νοικοκυριά και περιοχές που διαθέτουν υψηλό απόθεμα κοινωνικού κεφαλαίου παρουσιάζουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα την οικονομική κρίση, σε σύγκριση με τα άτομα, τα νοικοκυριά και τις περιοχές εκείνες που διαθέτουν ένα χαμηλό απόθεμα κοινωνικού κεφαλαίου. Άτομα, νοικοκυριά και περιοχές που αναδεικνύονται λιγότερο ευάλωτες απέναντι στην οικονομική κρίση διαθέτουν υψηλότερο απόθεμα κοινωνικού κεφαλαίου σε σχέση με τα άτομα, τα νοικοκυριά και τις περιοχές εκείνες που πλήττονται σοβαρότερα από την οικονομική κρίση 2

3 Προκειμένου να απαντηθούν αποτελεσματικά τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα κρίνεται απαραίτητη η ποιοτική διάκριση των βασικών μορφών και διαστάσεων του κοινωνικού κεφαλαίου έτσι όπως αυτές απαντώνται σήμερα στον ελλαδικό χώρο και επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κοινωνία θα αντιμετωπίσει την τρέχουσα οικονομική κρίση. Θα την αντιμετωπίσει ως μια απειλή που θα οδηγήσει στην κατάρρευση του όποιου αποθέματος κοινωνικού κεφαλαίου είχε έως σήμερα ή θα την αντιμετωπίσει ως ευκαιρία, προκειμένου να οικοδομήσει το μέλλον της πάνω στις υπάρχουσες μορφές κοινωνικού κεφαλαίου στοχεύοντας επιπλέον στην περαιτέρω ενδυνάμωση αυτού. Η εργασία περιλαμβάνει τα εξής μέρη: αρχικά αναλύεται η σημασία και η ανάγκη για σχεδιασμό πολιτικών ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης (Integrated area development policies) υπό την πίεση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Ακολουθεί η εννοιολογική προσέγγιση της έννοιας του κοινωνικού κεφαλαίου και παρουσιάζονται οι βασικές μορφές αυτού καθώς και η «φυσιογνωμία» του στον ελλαδικό χώρο. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά βασικά στοιχεία της βιβλιογραφίας, αναφορικά με το ρόλο του κοινωνικού κεφαλαίου ως παράγοντα που καθορίζει τη δυνατότητα αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σημαντικών εμπειρικών μελετών, αναφορικά με τη σχέση κοινωνικού κεφαλαίου και οικονομικής κρίσης. Στα συμπεράσματα της εργασίας γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης της προβληματικής της εργασίας και σύνδεσή της με θέματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. 2. Οι Πολιτικές Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Περιοχής και ο ρόλος τους στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 έγινε αισθητή η ανάγκη αναθεώρησης της Αστικής Πολιτικής (New Urban Policy) που άρχισε να εφαρμόζεται στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1980 και είχε ως αποτέλεσμα τη διόγκωση των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων, τόσο μεταξύ των αστικών γειτονιών όσο και στο εσωτερικό αυτών, απειλώντας την κοινωνική τους συνοχή. Η λογική της νέας αυτής πολιτικής Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Περιοχής, αποκαλούμενη ως Integrated Area Development (IAD), βασίζεται στην αναθεώρηση των εναλλακτικών αναπτυξιακών προσεγγίσεων και στην ολοκλήρωση των νέων εναλλακτικών στρατηγικών εντός του πλαισίου της IAD, όπου παράγοντες, όπως η κοινωνική καινοτομία (Social Innovation) και το κοινωνικό κεφάλαιο (Social Capital), αποτελούν τις θεμελιώδεις αρχές του νέου μοντέλου ανάπτυξης. Σκοπός αυτού του υποκεφαλαίου είναι η θεωρητική προσέγγιση του νέου αυτού μοντέλου ανάπτυξης, έτσι όπως πρωτοπαρουσιάστηκε από τον Friedman (1992), με τη μορφή των εναλλακτικών στρατηγικών ανάπτυξης, μέχρι τη σημερινή μορφή του ως ολοκληρωμένη ανάπτυξη μιας περιοχής (IAD) σύμφωνα με τον Moulaert (2000). Ο βαθμός παρουσίας των νέων «εναλλακτικών» στρατηγικών μπορούν να επηρεάσουν και να καθορίσουν την αναπτυξιακή διαδικασία και το αναπτυξιακό δυναμικό μιας περιοχής καθώς, επίσης, να ερμηνεύσουν τη διαφοροποίηση στις οικονομικές επιδόσεις τόσο μεταξύ ομοειδών αστικών περιοχών όσο και μεταξύ ομοειδών αγροτικών περιοχών. Παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον η δυνατότητα εφαρμογής των νέων εναλλακτικών αναπτυξιακών προσεγγίσεων, έτσι όπως αναπτύσσονται μέσα από τις προτάσεις της ολοκληρωμένης ανάπτυξης περιοχής (Integrated Area Development) και τη θεωρία του κοινωνικού κεφαλαίου (social capital) στις αγροτικές - ορεινές, κυρίως περιοχές του Ελλαδικού αγροτικού χώρου. Ιδιαίτερα σημαντική, επίσης, είναι και η μελέτη των πιέσεων που ασκούνται στον αγροτικό χώρο από τις αστικές περιοχές διαμορφώνοντας ένα σύνθετο αναπτυξιακό «σύμπλεγμα» κοινωνικο-οικονομικών αλληλεπιδράσεων και 3

4 αλληλεξαρτήσεων που επηρεάζει την αναπτυξιακή πορεία αμφοτέρων των περιοχών. Οι αστικo-αγροτικοί σύνδεσμοι εκτείνονται πια πέρα από τις ενιαίες μονόδρομες ανταλλαγές γεωργικών και εμπορικών προϊόντων του παρελθόντος και καταδεικνύουν έναν πιο σύνθετο και δυναμικό ιστό αλληλεξαρτήσεων, οι οποίες διαμορφώνουν τόσο την αναπτυξιακή πορεία των πόλεων όσο και των περιοχών της υπαίθρου. Αυτή η πολυπλοκότητα στις σχέσεις αστικών και αγροτικών περιοχών αποτελεί σημείο έντονου προβληματισμού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό το έντονο και συνεχές ενδιαφέρον δικαιολογείται από τις «ορατές» και «αόρατες» ροές ανθρώπων, κεφαλαίου, αγαθών, πληροφοριών και τεχνολογίας μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών (Bengs and Schmidt, 2006). Η νέα αυτή αναπτυξιακή προσέγγιση στηρίζεται στην ιδέα πως η ανάπτυξη θα έπρεπε να ικανοποιεί τις βασικές ανάγκες των πιο περιθωριοποιημένων ομάδων του αστικού πληθυσμού στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η ανάγκη για στέγη, ιατρική φροντίδα και εκπαίδευση και τοπική δημοκρατική διακυβέρνηση. Ο παραγκωνισμός αυτών των περιθωριοποιημένων ομάδων αντανακλά τα «μελανά» σημεία και την άλλη όψη της ανάπτυξης ενός έθνους, μιας περιφέρειας, μιας πόλης ή μιας οποιασδήποτε κοινότητας ανθρώπων. Στην πραγματικότητα, οι συνθήκες διαβίωσης των πλέον περιθωριοποιημένων ομάδων του πληθυσμού μιας κοινότητας αποτελούν ένα σημαντικό κριτήριο εκτίμησης του κοινωνικού της χαρακτήρα. Παράλληλα, στη νέα αυτή αναπτυξιακή προσέγγιση ενσωματώνονται και ποιοτικά κριτήρια. Η μονοδιάστατη προσέγγιση της ανισότητας, η οποία περιορίζεται αποκλειστικά στα ελάχιστα επίπεδα κατανάλωσης, έτυχε σοβαρής αμφισβήτησης: η ευρύτερη εννοιολογική σύλληψη των αναγκών, των λειτουργιών και των ατομικών δικαιωμάτων θα πρέπει να επιφέρει την ανανέωση των δράσεων ενάντια στη φτώχεια (Friedman, 1992; Moulaert, 2000). Η ευρύτερη αυτή αντίληψη δεν περιορίζει σε καμιά περίπτωση τις δυνατότητες ανάπτυξης, αλλά βοηθάει ώστε οι δραστηριότητες αυτής να επικεντρωθούν στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και έρχεται σε αντιπαράθεση με την «ορθόδοξη» προσέγγιση ανάπτυξης. Στην πραγματικότητα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εννοιολογικής προσέγγισης των εργασιακών συνθηκών και των συνθηκών διαβίωσης, τα άτομα λαμβάνονται ως δυναμικοί «παράγοντες» που αναζητούν την αυτονομία και την αυτοδιάθεση στη ζωή τους. Πρώτη προτεραιότητα του νέου αναπτυξιακού μοντέλου αποτελεί η αμφισβήτηση της ανάγκης των ατόμων να υποτάσσονται σε όλους εκείνους τους περιορισμούς που επιτάσσει η λογική των παραδοσιακών μοντέλων ανάπτυξης. Αντ αυτού προσφέρονται νέες εναλλακτικές στρατηγικές, οι οποίες ανατρέπουν αυτού του είδους τους περιορισμούς. Σύμφωνα με τον Friedman (1992), η «αφύπνιση» των πολιτών αποτελεί βασική παράμετρο ενδυνάμωσης (empowerment) μιας κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε μονάδα νοικοκυριού θα μπορούσε να διαδραματίσει έναν ενεργό και αποτελεσματικό ρόλο εγκαταλέιποντας το ρόλο του παθητικού καταναλωτή. Ο ενεργός αυτός ρόλος μπορεί να διασφαλιστεί μέσα από την ενεργό δράση και τον επαναπροσδιορισμό της ικανότητας των ατόμων να ανταποκρίνονται στις βασικές τους ανάγκες. Οι μέχρι πρότινος αποκλεισμένες ομάδες του πληθυσμού μετασχηματίζονται σε στυλοβάτες και βασικούς παράγοντες στην υποστήριξη και επίλυση των προβλημάτων τους. Αυτή η διάσταση εναρμονίζεται πλήρως με το βασικό στόχο της ενδυνάμωσης σε τοπικό επίπεδο: συμμετοχή κάθε ατόμου και αυτοδιάθεση (self-determination) διαμέσου εναλλακτικών αναπτυξιακών διαδικασιών. Η εναλλακτική ανάπτυξη στηρίζεται στην ικανοποίηση των βασικών αναγκών, στην οικονομική και κοινωνική κινητοποίηση, καθώς 4

5 και στην κινητοποίηση του πολιτικού δυναμικού, ευνοώντας τη θεμελίωση αποτελεσματικών θεσμών. Η ύπαρξη φυσικών δεσμών και διασυνδέσεων μεταξύ αυτών των διαστάσεων έχει επισημανθεί από πολλούς ερευνητές. Πρωτίστως, οι βασικές ανάγκες εμπεριέχουν έναν, εξ ορισμού, κοινωνικό χαρακτήρα: όχι μόνον η ανάγκη για ένα σταθερό ελάχιστο εισόδημα, υλικά αγαθά και «καταφύγιο», αλλά επίσης και η ανάγκη για έκφραση, δημιουργικότητα, ψυχαγωγία και αυτοδιάθεση και συνεπώς, η ανάγκη για μια πολυδιάστατη ερμηνεία των βασικών αναγκών. Δευτερευόντως, σύμφωνα πάντα με τον Friedman (1992), θα πρέπει να υπογραμμιστεί η σχέση μεταξύ κοινωνικού και πολιτικού κινήματος: κανενός είδους κοινωνική ενδυνάμωση δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν εξασφαλιστεί πρώτα η πολιτική ενδυνάμωση. Έτσι, η νέα αυτή εναλλακτική αναπτυξιακή προσέγγιση συνεπάγεται, όχι μόνον τη βελτίωση των υλικών συνθηκών αλλά επιπλέον, και πάνω από όλα, την πολιτική ενδυνάμωση. Η έμφαση δεν δίδεται μόνον στις επιθυμίες και τα ενδιαφέροντα, αλλά και στις ανάγκες και τα δικαιώματα. Τέλος, οι κοινωνικές σχέσεις, μεταξύ των παραγόντων που εμπλέκονται στη διαδικασία της ανάπτυξης, κατέχουν κεντρική θέση. Οι Moulaert και Delvainquiere (1994) τονίζουν την έννοια της κοινωνικής καινοτομίας και τη σημασία της στην τοπική ανάπτυξη. Αν και το τοπικό επίπεδο φαίνεται να κατέχει προνομιακή θέση στην κινητοποίηση των νέων στρατηγικών εναλλακτικής ανάπτυξης, αυτό σε καμιά περίπτωση δεν υποβαθμίζει τη σπουδαιότητα της συνεργασίας με εξωγενείς αναπτυξιακούς παράγοντες. Η εξωτερική συνεισφορά είναι απαραίτητη για την επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας και καινοτομίας και όχι μόνο για την κινητοποίηση του τοπικού δυναμικού. Αυτή η ιδέα εκφράζεται με τον καλύτερο τρόπο στο μοντέλο της ολοκληρωμένης ανάπτυξης μιας περιοχής, το οποίο χρησιμεύει ως αναλυτικό πλαίσιο μελέτης του ρόλου της τοπικής ανάπτυξης στην μάχη ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό στο εσωτερικό των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Moulaert and Delvainquiere, 1994; Wilson et al., 1997). H προσέγγιση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης μιας περιοχής στηρίζεται στην ιδέα πως: η ανάπτυξη μιας περιοχής, προκειμένου να μπορεί να γίνει πράξη, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της την ιστορική διαδρομή αυτής. Δίδεται έτσι μία νέα διάσταση στην προσέγγιση της ιστορίας ενός τόπου εστιάζοντας στη φύση και στους παράγοντες της τοπικής κοινωνικοοικονομικής αποσύνθεσης και του δυναμικού ανασυγκρότησης. Η λεπτομερής μελέτη των δυνάμεων μαρασμού και παρακμής και του αναπτυξιακού δυναμικού δίδει τη δυνατότητα ταυτοποίησης όχι μόνον των μηχανισμών αποσύνθεσης, αλλά επιπλέον και των ξεχωριστών συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αποτελούν τμήμα της δυναμικής μιας κοινωνίας στο να υπομένει αλλά και να αγωνίζεται ενάντια στη φτώχεια. Η διατήρηση της πολιτισμικής παράδοσης, η αναβίωση παραδοσιακών δραστηριοτήτων, η αξιοποίηση των δεξιοτήτων και της επιστημονικής εμπειρίας, καθώς και η κοινωνικο-πολιτισμική ζωή αποτελούν πηγές αναγέννησης και ανασυγκρότησης σε τοπικό επίπεδο. Ανάμεσα σε αυτούς τους προβληματισμούς, αναδύεται η διαλεκτική της ολοκληρωμένης ανάπτυξης μιας περιοχής, η οποία στοχεύει στην παροχή ενός αναλυτικού και πρακτικού πλαισίου, εντός του οποίου θα ολοκληρώνονται όλες οι κατηγορίες συγκριτικών πλεονεκτημάτων προς μια κοινοτική ανάπτυξη. H θέση της Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Περιοχής είναι κοινωνικά καινοτόμος (socially innovative) τουλάχιστον όσον αφορά δύο σημεία της (Moulaert et. al.; 1993; 1994): Αρχικά, από μια καθαρά κοινωνιολογική άποψη, σύμφωνα με την έννοια που αποδόθηκε από τον Max Weber, η οποία αναφέρεται στην καινοτομία στις σχέσεις μεταξύ ατόμων και ομάδων και διαφέρει από την τεχνολογική καινοτομία. Η 5

6 οργάνωση των μη προνομιούχων ομάδων του πληθυσμού, η εγκαθίδρυση διόδων επικοινωνίας μεταξύ των προνομιούχων και των μη προνομιούχων πολιτών μιας κοινωνίας, η καθιέρωση της λαϊκής δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο (γειτονιές, μικρές κοινότητες, ομάδες αστέγων, μακροχρόνια άνεργοι), αποτελούν σημαντικό παράγοντα καινοτομίας στις κοινωνικές σχέσεις. Από την άλλη, η δεύτερη σημασία που αποδίδεται στον όρο «κοινωνική καινοτομία», και ενισχύει ακόμα περισσότερο την πρώτη, είναι η έννοια της κοινωνικής οικονομίας, αλλά και της κοινωνικής εργασίας. Η πρόκληση εδώ βρίσκεται στην ικανοποίηση των βασικών αναγκών των ομάδων του πληθυσμού που στερούνται ενός ελάχιστου επιπέδου εισοδήματος, κατοικίας, πρόσβασης σε μια υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, καθώς και των ωφελειών της κοινωνίας της πληροφορίας. Όποια, όμως, και αν είναι η εννοιολογική προσέγγιση του όρου κοινωνική καινοτομία, υπογραμμίζεται σε κάθε περίπτωση η σπουδαιότητα της σύστασης των από κάτω προς τα πάνω δομών, όσον αφορά τη συμμετοχή και τη λήψη αποφάσεων. Η κινητοποίηση των πολιτικών δυνάμεων, η οποία καθιστά εφικτή την ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στηρίζεται στην ενδυνάμωση των πολιτών που στερούνται των περισσοτέρων βασικών υλικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων τους. Τα κοινωνικά κινήματα παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία κινητοποίησης των πολιτικών δυνάμεων. Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, αναδεικνύεται ο κρίσιμος ρόλος των πολιτικών της Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Περιοχής προκειμένου η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία να μπορέσει, στηριζόμενη στις δικές της δυνάμεις, να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις δυσμενείς επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. 3. Κοινωνικό κεφάλαιο και βασικές μορφές αυτού O όρος κοινωνικό κεφάλαιο (Social Capital) συνιστά ένα σχετικά νέο όρο στις Κοινωνικές Επιστήμες που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο της επιστημονικής κοινότητας, όσο και των φορέων πολιτικής. Δεν είναι απόλυτα σαφές, μέχρι σήμερα, ποιος χρησιμοποίησε πρώτος τον όρο κοινωνικό κεφάλαιο. Σύμφωνα με τον Coleman, ο οποίος κατά τον Putnam είναι ο δημιουργός του θεωρητικού πλαισίου της επίμαχης έννοιας, η τιμή θα πρέπει να αποδοθεί στον οικονομολόγο Greg Loury (1977). Πιο συγκεκριμένα, ο Loury στο βιβλίο του με τίτλο «Μία δυναμική θεωρία των φυλετικών εισοδηματικών διαφορών», υποστηρίζει πως τα άτομα έχουν διαφορετικά επίπεδα κοινωνικού κεφαλαίου και ο τρόπος με τον οποίο αυτό αξιοποιείται από αυτά οδηγεί και σε διαφορετική κάθε φορά έκβαση. Εντούτοις, μέσα από τις εργασίες των Bourdieu (1985), Coleman (1988), Putnam (1993a) και Fukuyama (1995), ο όρος του κοινωνικού κεφαλαίου άρχισε να αποκτά μία πιο ευρεία και διαδεδομένη χρήση τόσο μεταξύ των μελών της επιστημονικής κοινότητας, όσο και μεταξύ των φορέων πολιτικής (Forrest and kearns, 2001; Coleman, 1988; Putnam, 1993). Ο Bourdieu όρισε το κοινωνικό κεφάλαιο ως «το σύνολο των εν ενεργεία ή των εν δυνάμει πόρων που συνδέονται με την κατοχή ενός δικτύου μονίμων σχέσεων αλληλογνωριμίας και αλληλοαναγνώρισης, οι οποίες είναι περισσότερο ή λιγότερο θεσμοθετημένες, ή, με άλλα λόγια, με την ένταξη σε μία ομάδα, ως σύνολο [ατόμων] φορέων [δράσης], που δεν είναι μόνο προικισμένοι με κοινές ιδιότητες (επιδεκτικές να γίνονται αντιληπτές από τον παρατηρητή, από τους άλλους ή από τους ίδιους), αλλά είναι επίσης ενωμένοι με δεσμούς μόνιμους και χρήσιμους (Koniordos, 2008; Voyer, 2006). Σ αυτόν τον ορισμό ο Bourdieu δίδει έμφαση στην οικονομική φύση του κοινωνικού κεφαλαίου και στον τρόπο με τον οποίο αυτό μπορεί να συμβάλει στη μεταβίβαση πόρων και δύναμης στο εσωτερικό των κοινωνικών ομάδων ή από μία κοινωνική ομάδα σε άλλη (DeFilippis, 2001; Knack and Keefer, 1997). O Coleman, με τη σειρά, έχει χρησιμοποιήσει την έννοια του ανθρωπίνου (ή 6

7 μορφωτικού) κεφαλαίου του Th. Schultz και του G. Becker, το οποίο εν συντομία μπορεί να περιγραφεί ως οι δεξιότητες και οι γνώσεις που κατέχει κάποιος. Ο Coleman, εξετάζοντας τη σχολική αποτυχία και επιδιώκοντας την ενίσχυση του ανθρωπίνου κεφαλαίου, εισάγει την έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου ως τρόπου ενδυνάμωσής του (Koniordos, 2008). Πιο συγκεκριμένα, o Coleman, ακολουθώντας την οπτική του Loury (1977), ορίζει το κοινωνικό κεφάλαιο ως «το σύνολο πόρων που ενυπάρχουν στις οικογενειακές σχέσεις και στην κοινωνική οργάνωση μιας κοινότητας και είναι χρήσιμοι για τη νοητική ή κοινωνική ανάπτυξη ενός παιδιού ή ενός νεαρού ατόμου». Όσον αφορά τα κοινά στοιχεία και τις διαφορές που μπορεί να επισημάνει κανείς στους ορισμούς τους, μπορεί να λεχθεί ότι οι Loury, Bourdieu και Coleman υποστήριξαν ότι το κοινωνικό κεφάλαιο δεν απορρέει και δεν ενσωματώνεται σε ένα συγκεκριμένο άτομο, αλλά μάλλον εμπεριέχεται στις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων. Παράλληλα δε, υποστήριξαν την ιδέα ότι το κοινωνικό κεφάλαιο υλοποιείται από τα άτομα. Η προσέγγιση, όμως, που παραμένει βασική στην έρευνα για το κοινωνικό κεφάλαιο παρέχεται μέσα από το έργο και τη θεώρηση του πολιτικού επιστήμονα R. Putnam. Σύμφωνα με τον Putnam, το κοινωνικό κεφάλαιο αναφέρεται στα χαρακτηριστικά των κοινωνικών οργανισμών, όπως η εμπιστοσύνη, οι νόρμες και τα δίκτυα, τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της κοινωνίας, διευκολύνοντας τις συντονισμένες δράσεις των ατόμων/μελών της με στόχο το αμοιβαίο όφελος (Putnam 1993). Επιπλέον, ο Putnam υποστηρίζει πως το κοινωνικό κεφάλαιο είναι ένας πόρος που τα άτομα ή οι ομάδες ανθρώπων κατέχουν ή αδυνατούν να κατέχουν (Baum, 1999). Σύμφωνα με τον Putnam, «το να δουλεύουν (οι άνθρωποι) μαζί είναι ευκολότερο σε μία κοινότητα που έχει προικισθεί με ένα σημαντικό απόθεμα κοινωνικού κεφαλαίου». Έτσι, είναι σαφές ότι για τον Putnam «οι κοινότητες, στο σύνολό τους και όχι τα μεμονωμένα άτομα, είναι εκείνες που κατέχουν αποθέματα κοινωνικού κεφαλαίου και κατ αυτό τον τρόπο το κοινωνικό κεφάλαιο μπορεί να είναι ταυτόχρονα ένα «ιδιωτικό αγαθό» και ένα «δημόσιο αγαθό» (Subramanian et al, 2003). Τέλος, ο Portes (1998) υποστήριξε ότι το κοινωνικό κεφάλαιο έχει τρεις βασικές λειτουργίες. Συγκεκριμένα λειτουργεί ως πηγή κοινωνικού ελέγχου, ως πηγή στήριξης της οικογένειας και ως πηγή ωφελειών, διαμέσου των οικογενειακών δικτύων (Portes, 1998). 3.1 Βασικές μορφές του κοινωνικού κεφαλαίου Όσον αφορά τις βασικές μορφές του κοινωνικού κεφαλαίου αυτές είναι κυρίως δύο. Η μία επικεντρώνεται στη συμμετοχή (civic participation) και η άλλη στα «κοινωνικά δίκτυα» (social networks). Κάθε μια από τις δύο αυτές μορφές κοινωνικού κεφαλαίου συντίθεται από διαφορετικές μεταβλητές, οι οποίες αντιστοιχούν και σε ξεχωριστές διαστάσεις του κοινωνικού κεφαλαίου. Αναφορικά με την πολιτική συμμετοχή, έχουν κατά καιρούς προκύψει πολλά ερωτηματικά σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η συμμετοχή των πολιτών συμβάλλει στην ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου είτε μέσω της προσχώρησης και της εγγραφής ως μέλους σε κάποια κοινωνική οργάνωση είτε μέσω της συμμετοχής τους στη δημόσια ζωή του τόπου, στον οποίο διαμένουν. Οι Wallace και Pichler (2007) ονόμασαν αυτή τη μορφή κοινωνικού κεφαλαίου ως «επίσημο κοινωνικό κεφάλαιο» (formal social capital), λόγω του ότι προϋποθέτει τη συμμετοχή σε επίσημα θεσμοθετημένες οργανώσεις και δραστηριότητες. Σύμφωνα με τον Fukuyama (1995) οι μεταβλητές «πολιτική συμμετοχή» και «κοινωνική εμπιστοσύνη» μαρτυρούν το βαθμό του αλτρουιστικού δημόσιου αισθήματος των διαφόρων κοινωνιών. Οι πρώτες αναφορές για το «άτυπο κοινωνικό κεφάλαιο» (informal social capital) εντοπίζονται στο έργο των Bourdieu (1983) και Coleman (1988). Στη συνέχεια δε 7

8 εμπλουτίσθηκαν περισσότερο από τους θεωρητικούς των κοινωνικών δικτύων, οι οποίοι, μάλιστα, έδωσαν μεγάλη έμφαση στους άτυπους, κυρίως, δεσμούς (informal bonds) μεταξύ των ανθρώπων υπό δύο μάλιστα διαστάσεις (Burt, 2001; Lin, 2001a, b; Lin et al., 2001; Phillipson et al., 2004): είτε χρησιμοποιώντας τη διάσταση της ορθολογικής επιλογής, όπου επισημαίνονται τα πλεονεκτήματα της δικτύωσης για το άτομο είτε χρησιμοποιώντας την ιδέα των αποτελεσματικών σχέσεων και δεσμών φιλίας (Crow, 2004). Πράγματι, η φιλία θα μπορούσε να ειδωθεί ως μια βασική μορφή κοινωνικής συνοχής στις «κατακερματισμένες» σύγχρονες κοινωνίες, όπου οι πλέον παραδοσιακοί δεσμοί της οικογένειας και της κοινότητας έχουν εξασθενίσει έως και εξαφανισθεί (Pahl, 2000; Spencer and Pahl, 2006). Στην περίπτωση του άτυπου κοινωνικού κεφαλαίου η μεταβλητή «εμπιστοσύνη» παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα και σχετίζεται με συγκεκριμένους ανθρώπους και κοινωνικές ομάδες (Wallace and Pichler, 2007). Πολύ συχνά θεωρείται πως οι δύο τύποι κοινωνικού κεφαλαίου, που προαναφέρθηκαν, συνδέονται μεταξύ τους υπό την έννοια ότι το επίσημο κοινωνικό κεφάλαιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερες μορφές άτυπης δικτύωσης και υποστήριξης, οι οποίες με τη σειρά τους θα μπορούσαν να ενδυναμώσουν τις κοινωνικές αξίες της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης (Wallace and Pichler, 2007). Η άποψη, βέβαια, αυτή στηρίζεται και στις παρατηρήσεις του Coleman (1988), σύμφωνα με τον οποίο το κοινωνικό κεφάλαιο μπορεί να αναβαθμίσει το ρόλο της κοινωνίας διαμέσου της ενίσχυσης των κοινωνικών δεσμών και των κωδίκων συμπεριφοράς. Όμως, η άποψη αυτή αντικρούεται από ορισμένους, οι οποίοι υποστηρίζουν «πως οι ισχυρές μορφές κοινωνικής στήριξης είναι δυνατόν να αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο των κοινωνικών οργανώσεων διαμέσου των «πελατειακών» δεσμών ή ακόμα χειρότερα είναι δυνατόν να υποκαταστήσουν ακόμα και αυτή την ίδια την επίσημη συμμετοχή» (Portes, 1998). Από την άλλη, όμως, η άτυπη συμμετοχή θα μπορούσε, ενδεχομένως, να προσφέρει αντισταθμιστική στήριξη στις περιπτώσεις όπου οι επίσημες οργανώσεις απουσιάζουν (Wallace and Pichler, 2007; Karametou and Apostolopoulos, 2010). Πέρα, όμως, από την παραπάνω διάκριση του κοινωνικού κεφαλαίου, ορισμένοι επιστήμονες, όπως ο Putnam (2000) και ο Woolcock (1998), προτείνουν μια ακόμη διαφοροποίηση των μορφών του κοινωνικού κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, ο Putnam έκανε λόγο για το «συγγενικό» (bonding or exlusive) κοινωνικό κεφάλαιο (Putnam, 2000: σελ. 22), που αφορά τα ισχυρά δίκτυα που αναπτύσσονται μέσα σε μία συγκεκριμένη ομάδα και εμφανίζεται ως αντίθετο του γεφυρωτικού (bridging or inclusive) κοινωνικού κεφαλαίου (Putnam, 2000: 22), το οποίο χτίζει γέφυρες μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών ομάδων και είναι ανοικτό προς τα έξω. To «διασυνδετικό» κοινωνικό κεφάλαιο (linking), σύμφωνα με το επιχείρημα των Mateju και Vitaskova (2006), θα έπρεπε να φέρει κοντά διαφορετικές κοινωνικές ομάδες από διάφορα στρώματα της κοινωνίας κάτι που συνδέεται, επίσης, με το ζήτημα της κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Η βασική διαφοροποίηση του διασυνδετικού κοινωνικού κεφαλαίου είναι ότι διερευνά τα δίκτυα ανομοιογενών ομάδων σε επίπεδο εξουσίας και πόρων (Halpern, 2005: 25). Η παραπάνω, όμως, διάκριση του κοινωνικού κεφαλαίου δεν προσιδιάζει με τη διάκριση, σε επίσημο και ανεπίσημο κοινωνικό κεφάλαιο, που προτείνεται από τους Wallace και Pichler (2007). Οι άτυπες, βέβαια, κοινωνικές σχέσεις θα μπορούσαν να αποτελούν ένα είδος ισχυρού/αποκλειστικού κοινωνικού κεφαλαίου αλλά αυτές συμπεριλαμβάνουν επιπλέον και τους «ασθενείς» ή «γεφυροποιούς» κοινωνικούς δεσμούς (Granovetter, 1973), ενώ το επίσημο κοινωνικό κεφάλαιο ενδέχεται είτε να περιλαμβάνει και τους δύο αυτούς τύπους δεσμών είτε κανένα από τους δύο. 3.2 Η παρουσία του κοινωνικού κεφαλαίου στον ελλαδικό χώρο 8

9 Η μετάβαση της Ελλάδας σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης με πολλαπλές επιδράσεις οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα και το αίσθημα ματαίωσης και ανασφάλειας των ελλήνων πολιτών απαιτούν νέα πολιτική διακυβέρνησης. Στον πυρήνα αυτής της νέας πολιτικής βρίσκεται η ενεργή συμμετοχή του πολίτη στα κοινά και η δημιουργία νέων δομών διακυβέρνησης. Είναι αναγκαία η ύπαρξη πολιτικής βούλησης για την ανάδειξη τόσο της εθελοντικής προσφοράς όσο και των τοπικών κοινωνιών σε «φυσικούς και ιδεολογικούς συμμάχους του κράτους για τη δημιουργία ενός πλαισίου κοινωνικού πολιτισμού». Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο. Κύριες συνιστώσες αυτής μετάβασης αποτελούν μεταξύ των άλλων: Η μεγάλη δοκιμασία που βιώνει σήμερα η οικονομία της χώρα μας. Η ύφεση που υφίσταται έχει άμεσες και δυσάρεστες επιπτώσεις στη ζωή των ελλήνων πολιτών πλήττοντας κυρίως τους οικονομικά ασθενέστερους. Η μείωση των ήδη περιορισμένων κοινωνικών δαπανών δημιουργεί συναισθήματα ανασφάλειας και αβεβαιότητας στον μέσο έλληνα πολίτη αναφορικά με την προοπτικής της ζωής του και τη δυνατότητα του να ανταποκριθεί στον καθημερινό αγώνα της επιβίωσης. Η ισότιμη συμμετοχή της Ελλάδας στην ολοένα διευρυνόμενη Ευρωπαϊκή Ένωση (με όλες τις απαιτήσεις αλλά και τα πλεονεκτήματα που επιφέρει αυτή η συμμετοχή). Οι μεταβολές στην ηλικιακή σύνθεση και στη δομή της κοινωνίας. Οι υψηλές απαιτήσεις των πολιτών για ποιοτικές και αξιοπρεπείς υπηρεσίες. Το γεγονός ότι το κράτος δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πολιτών για ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, διαφάνεια, ή ισότητα στις ευκαιρίες καθιστά επιτακτική την συμμετοχή των πολιτών στην εφαρμοσμένη κοινωνική πολιτική. Οι νέες οικονομικές και κοινωνικές πραγματικότητες, όπου η δυνατότητα των ατόμων να σκέφτονται και να συνεργάζονται σε ομάδες, με βάση κοινούς στόχους και αξίες, θα αποτελέσουν κρίσιμο απόθεμα για την ευημερία των ατόμων και της κοινωνίας γενικότερα. Η πίεση που εξασκείται στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων από τα λεγόμενα προβλήματα της καθημερινότητας. Τόσο η ταχύτητα των οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών όσο και η υποβάθμιση του ποιοτικού υπόβαθρου θρησκευτικών και πολιτικών θεσμών ή η περιρρέουσα ασάφεια γύρω από θεσμικά ζητήματα (έλλειψη ιδεολογικής αντιπαράθεσης, αναξιοπιστία των πολιτικών φορέων στα μάτια των πολιτών, περιορισμένη ανταπόκριση του κράτους στις ανάγκες των πολιτών, έλλειψη ευκρινούς πλαισίου συνεργασίας μεταξύ κράτους, πολιτών, κοινωνικών ομάδων και άλλων κοινωνικών θεσμών κλ.π.) σίγουρα δημιουργούν αισθήματα απογοήτευσης και αδυναμίας απόκρισης στους πολίτες. Η «έλλειψη» κοινωνικής συμμετοχής (lack of civic participation) των πολιτών δεν είναι απόλυτη ούτε και τεκμηριωμένη στην Ελλάδα. Είναι πιθανό πως λόγω των παραγόντων που προαναφέρθηκαν, αλλά και των ταχύρρυθμων κοινωνικών μεταβολών, ο πολίτης να προτιμά νέες εκφάνσεις κοινωνικής συμμετοχής με βάση πλέον όρους και προϋποθέσεις που και ο ίδιος θα θέτει σαν χαρακτηριστικά της κοινωνικής του ταυτότητας. Τα λίγα στοιχεία που υπάρχουν, δείχνουν πως η ελληνική κοινωνία πάντοτε διέθετε σημαντικό απόθεμα κοινωνικού κεφαλαίου. Τα τελευταία χρόνια όμως παρατηρείται μια σταθερή αλλά πολύ σημαντική μετατόπιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του κοινωνικού κεφαλαίου στη χώρα μας. Νέοι θεσμοί (π.χ. η Ευρωπαϊκή Ένωση) παίζουν όλο και σημαντικότερο ρόλο στην συνείδηση των Ελλήνων πολιτών σαν πυλώνες ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Αντίθετα, οι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και φορέων, όπως τα 9