ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΡΙΤΕΙΔΗ & ΑΓΓΕΟ ΝΟΤΗ ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (Α.Ο.Θ.) ΕΙΑΓΩΓΗ ΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚ ΟΕΙ ΕΥΡΑΙΑ 2012

2 Πίνακας περιεχοµένων Προλεγόμενα Η ευελιξία των οικονομικών σπουδών ΚΕΦΑΑΙΟ 1 ΒΑΙΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ 1. Εισαγωγή Οι ανάγκες Προϊόντα ή οικονοµικά αγαθά Οι παραγωγικοί συντελεστές Το χρήµα Η αγορά Ο καταµερισµός των έργων Το κύριο οικονοµικό πρόβληµα Η καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων - Κ.Π.Δ Κοίλη καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων Μετατοπίσεις της Καµπύλης Παραγωγικών Δυνατοτήτων Κόστος ευκαιρίας (Opportunity cost) Αντίστροφη σχέση Φθίνουσες αποδόσεις Ευθεία Κ.Π.Δ. - σταθερές αποδόσεις - σταθερό κόστος ευκαιρίας Μια ειδική περίπτωση: Κ.Π.Δ. που δηµιουργεί ισοσκελές τρίγωνο µε τους άξονες των ποσοτήτων Το οικονοµικό κύκλωµα Η αβεβαιότητα στην οικονοµική ζωή Οι πληροφορίες Περίληψη υµένες ασκήσεις στο κεφάλαιο Ενδεικτικές ασκήσεις πανελληνίων εξετάσεων στο κεφάλαιο Προτεινόµενα τεστ κεφαλαίου

3 ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (Α. Ο. Θ.) ΚΕΦΑΑΙΟ 2 Η ΖΗΤΗΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Η συµπεριφορά του καταναλωτή Ο νόµος της ζήτησης Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης Οι προτιµήσεις των καταναλωτών (Preferences) Το εισόδηµα των καταναλωτών (Income) Αύξηση του εισοδήµατος Μείωση του εισοδήµατος Οι τιµές των άλλων αγαθών (Related goods) Υποκατάστατα αγαθά (Substitute goods) υµπληρωµατικά αγαθά (Perfect complements) Οι προσδοκίες των καταναλωτών (Expectations) χετικά µε τη µελλοντική εξέλιξη των τιµών των αγαθών χετικά µε τη µελλοντική εξέλιξη του εισοδήµατός τους Ο αριθµός των καταναλωτών (Buyers) Διαφορά µεταξύ «µεταβολής στη ζητούµενη ποσότητα» - «µεταβολής στη ζήτηση» Μεταβολή στη ζητούµενη ποσότητα Μεταβολή στη ζήτηση Η συνάρτηση ζήτησης Η ευθύγραµµη συνάρτηση ζήτησης Εύρεση της γενικής µορφής µιας ευθύγραµµης συνάρτησης ζήτησης Η περίπτωση Q D = α (α>0) Η περίπτωση P = P 0 (P 0 >0) H ισοσκελής υπερβολή Q D = α/p (α>0) Η αγοραία καµπύλη ζήτησης Παράδειγµα µε µη γραµµικές ατοµικές καµπύλες ζήτησης Παράδειγµα µε γραµµικές ατοµικές καµπύλες ζήτησης Ελαστικότητες ζήτησης (Elasticities of demand) Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή (Price elasticity of demand) Αριθµητικά παραδείγµατα Χαρακτηριστικά της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιµή (E D ) Η εισοδηµατική ελαστικότητα (Elasticity of yield) Αριθµητικά παραδείγµατα

4 ΑΡΙΤΕΙ Η & ΑΓΓΕΟ ΝΟΤΗ Χαρακτηριστικά της εισοδηµατικής ελαστικότητας (E Υ ) Ελαστικότητα ζήτησης και συνολική δαπάνη των καταναλωτών Οι τρεις εκδοχές της συνολικής δαπάνης Ειδικές περιπτώσεις καµπυλών ζήτησης και ελαστικότητας Η ευθύγραµµη συνάρτηση ζήτησης και η Ε D Η ισοσκελής υπερβολή Τελείως ελαστική ζήτηση Τελείως ανελαστική ζήτηση Η ελαστικότητα του τόξου ή τοξοειδής ελαστικότητα (Arc elasticity) Περίληψη υµένες ασκήσεις στο κεφάλαιο Ενδεικτικές ασκήσεις πανελληνίων εξετάσεων στο κεφάλαιο Προτεινόµενα τεστ κεφαλαίου ΚΕΦΑΑΙΟ 3 ΜΕΡΟ Α Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Ο χρονικός ορίζοντας της επιχείρησης Η συνάρτηση παραγωγής στη βραχυχρόνια περίοδο Το µέσο και οριακό προϊόν (Average & marginal product) Η επίδραση της τεχνολογίας στη συνάρτηση παραγωγής ΜΕΡΟ Β ΤΟ ΚΟΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Το σταθερό κόστος (Fixed cost) Το µεταβλητό κόστος (Variable cost) Όταν µοναδικός µεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία Όταν µεταβλητοί συντελεστές είναι η εργασία και οι πρώτες ύλες Όταν µεταβλητοί συντελεστές είναι η εργασία, οι πρώτες ύλες, τα καύσιµα κ.ά Το συνολικό κόστος (Total cost) Το µέσο σταθερό κόστος (Average fixed cost) Το µέσο µεταβλητό κόστος (Average variable cost) Το µέσο συνολικό κόστος (Average total cost) Το οριακό κόστος (Marginal cost) χέσεις µεταξύ των καµπυλών AP - AVC και MP - MC Περίληψη

5 ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (Α. Ο. Θ.) υµένες ασκήσεις στο κεφάλαιο Ενδεικτικές ασκήσεις πανελληνίων εξετάσεων στο κεφάλαιο Προτεινόµενα τεστ κεφαλαίου ΚΕΦΑΑΙΟ 4 Η ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 1. Η καµπύλη προσφοράς Ο νόµος της προσφοράς Η ευθύγραµµη συνάρτηση προσφοράς Η αγοραία καµπύλη προσφοράς Ορισµός Παράδειγµα αγοραίας καµπύλης προσφοράς µε µη γραµµικές ατοµικές καµπύλες προσφοράς Παράδειγµα αγοραίας καµπύλης προσφοράς µε γραµµικές ατοµικές καµπύλες προσφοράς Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς Οι αµοιβές των συντελεστών παραγωγής Η τεχνολογία παραγωγής Οι καιρικές συνθήκες Ο αριθµός των επιχειρήσεων Διαφορά µεταξύ «µεταβολής στην προσφερόµενη ποσότητα» - «µεταβολής στην προσφορά» Μεταβολή στην προσφερόµενη ποσότητα Μεταβολή στην προσφορά Η ελαστικότητα της προσφοράς (Supply elasticity) Η ελαστικότητα σηµείου και η τοξοειδής ελαστικότητα προσφοράς Παρατηρήσεις σχετικά µε την ελαστικότητα της προσφοράς Η χρησιµότητα της γνώσης της ελαστικότητας προσφοράς Ειδικές περιπτώσεις καµπυλών προσφοράς και ελαστικότητας Ελαστική ευθύγραµµη συνάρτηση προσφοράς Q S = γ + δρ (γ<0, δ>0, Q S 0, Ρ 0) Ανελαστική ευθύγραµµη συνάρτηση προσφοράς Q S = γ + δρ (γ>0, δ>0, Q S 0, Ρ 0) Ευθύγραµµη συνάρτηση προσφοράς με μοναδιαία ελαστικότητα Q S = δρ (γ=0, δ>0, Q S 0, Ρ 0) Τελείως ανελαστική προσφορά: Q S = γ (γ>0, Q S 0, Ρ 0) Τελείως ελαστική προσφορά: P = P

6 ΑΡΙΤΕΙ Η & ΑΓΓΕΟ ΝΟΤΗ Περίληψη υµένες ασκήσεις στο κεφάλαιο Ενδεικτικές ασκήσεις πανελληνίων εξετάσεων στο κεφάλαιο Προτεινόµενα τεστ κεφαλαίου ΚΕΦΑΑΙΟ 5 Ο ΠΡΟ ΙΟΡΙΜΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 1. Έννοια και λειτουργία της αγοράς Τιµή και ποσότητα ισορροπίας Προσδιορισµός της τιµής και ποσότητας ισορροπίας Αλγεβρικός προσδιορισµός του σηµείου ισορροπίας όταν οι καµπύλες ζήτησης και προσφοράς είναι γραµµικές Αλγεβρικός προσδιορισµός του σηµείου ισορροπίας όταν η ζήτηση είναι ισοσκελής υπερβολή και η προσφορά γραµµική Μεταβολές της τιµής και της ποσότητας ισορροπίας Αύξηση της τιµής ισορροπίας Μείωση της τιµής ισορροπίας Αύξηση της ποσότητας ισορροπίας Μείωση της ποσότητας ισορροπίας Μετατοπίσεις των καµπυλών ζήτησης και προσφοράς µε αµετάβλητη την τιµή ισορροπίας Μετατοπίσεις των καµπυλών ζήτησης και προσφοράς µε αµετάβλητη την ποσότητα ισορροπίας Κρατική παρέµβαση στην αγορά Επιβολή ανώτατων τιµών (ή τιµών διατίµησης) Επιβολή κατώτατων τιµών (ή τιµών ασφαλείας) Περίληψη υµένες ασκήσεις στο κεφάλαιο Ενδεικτικές ασκήσεις πανελληνίων εξετάσεων στο κεφάλαιο Προτεινόµενα τεστ κεφαλαίου Επαναληπτικά τεστ Ενδεικτικές απαντήσεις Βιβλιογραφία

7 Η ευελιξία των οικονοµικών σπουδών Ένα από τα πιο κλασικά ερωτήματα των μαθητών προς τους οικονομολόγους διδάσκοντες είναι γιατί να επιλέξουν σπουδές που σχετίζονται με τον ευρύτερο χώρο των οικονομικών, όταν υπάρχει ήδη ένας πολύ μεγάλος αριθμός ατόμων που κατέχουν παρόμοια πτυχία. Ερώτημα εύλογο και λογικό που συγχρόνως όμως ιδιαίτερα την περίοδο που διανύουμε δεν είναι δύσκολο να απαντηθεί. Αν παρατηρήσουμε την αγορά εργασίας, θα διαπιστώσουμε ότι χαρακτηρίζεται κυρίως από τρία προβλήματα ταυτόχρονα. Αυτά ονομάζονται ανεργία, υποαπασχόληση και ετεροαπασχόληση. υγκεκριμένα, παρατηρούμε άτομα που επιθυμούν να εργασθούν και δεν βρίσκουν κανενός είδους εργασία (άνεργοι), άτομα που προκειμένου να διαθέτουν κάποιου είδους εισόδημα προτιμούν να εργασθούν ορισμένες ώρες ή ορισμένες ημέρες (υποαπασχολούμενοι) και άτομα που αναγκάζονται να εργασθούν σε θέσεις εργασίας των οποίων το περιεχόμενο δεν είναι σχετικό με τις σπουδές που έχουν κάνει ή τις γνώσεις που γενικότερα διαθέτουν ή τις ειδικεύσεις τους (ετεροαπασχολούμενοι).

8 ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (Α. Ο. Θ.) Ιδιαίτερα στις μέρες μας όπου ο ευρύτερος δημόσιος τομέας χαρακτηρίζεται από γενικευμένη αναδιάρθρωση και σαφέστατη συρρίκνωση, η κύρια διέξοδος επαγγελματικής αποκατάστασης είναι ο ιδιωτικός τομέας ή, ακόμα καλύτερα, η πρωτοβουλία για εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και η ανάληψη επιχειρηματικής δράσης. Γιατί μέσα από τέτοιες δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες είναι βέβαιο πως γεννιούνται ιδέες, αναθεωρούνται πρακτικές και επιλέγονται πρωτοπόρες δράσεις που σε περίοδο οικονομικής άνθησης και εφησυχασμού δεν θα βλέπαμε. Με άλλα λόγια, αυτό που αποκαλούμε «αγορά» βρίσκεται σε πλήρη εγρήγορση και ετοιμότητα, αφού δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους. Εν συνεπεία οι διαθέτοντες οικονομική κουλτούρα και σχετικές σπουδές έχουν ένα καλύτερο επίπεδο κατάρτισης και διαθέτουν μια κουλτούρα «αγοράς» που τους προσδίδει περισσότερες πιθανότητες να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις των καιρών, χωρίς βέβαια να εγγυάται κανείς την επιτυχία. Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο το φαινόμενο ότι τα δημοφιλέστερα μεταπτυχιακά στις μέρες μας σχετίζονται με τον ευρύτερο χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων όλοι έχουμε ακούσει κάποιον γνωστό μας να έχει κάνει ή να θέλει να κάνει Μ.Β.Α. (Master of Business Administration) και της επικοινωνίας. Μια μεγάλη μερίδα αυτών των μεταπτυχιακών φοιτητών προέρχεται από πτυχιούχους πανεπιστημιακών σχολών, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «καθηγητικές». Πρόκειται δηλαδή για μαθηματικούς, φυσικούς, φιλολόγους, θεολόγους, γυμναστές και όχι μόνο, οι οποίοι μέχρι πρότινος έβρισκαν απασχόληση κυρίως στην εκπαίδευση. Αλλά και φοιτητές πολυτεχνικών και νομικών σχολών συμπληρώνουν τις βασικές σπουδές τους στη συνέχεια με ένα master που σχετίζεται με τον ευρύτερο χώρο της οικονομίας, αυξάνοντας έτσι τις επαγγελματικές επιλογές τους και τις προοπτικές της μετέπειτα ανέλιξής τους. υνεπώς οι οικονομικές σπουδές όχι μόνο δεν είναι κορεσμένες αλλά συγχρόνως χαρακτηρίζονται και απαραίτητες, λόγω του ότι διδάσκουν τον άνθρωπο να χαρακτηρίζεται από ορθολογική καταναλωτική συμπεριφορά, διαχείριση, επένδυση του διαθέσιμου υλικού και άυλου πλούτου του. Ειδικά μιλώντας για την περίπτωση της χώρας μας, η έλλειψη «οικονομικής κουλτούρας» και η στρέβλωση της έννοιας της «επιχειρηματικότητας» είχαν για τον τόπο μας τις γνωστές καταστροφικές συνέπειε ς. Ας ελπίσουμε, λοιπόν, πως αυτό έχει γίνει πλέον κατανοητό και ότι οι ασκούντες εκπαιδευτική πολιτική θα κάνουν εκείνο το βήμα που μελλοντικά είναι ικανό να μας βγάλει από την παρούσα κρίση. Το βήμα προς την ενίσχυση της «οικονομικής εκπαίδευσης».

9 Πίνακας οικονοµικών συµβολισµών υµβολισµός ιεθνής ορισµός Ελληνική απόδοση Κ.Π.. Production Possibility Curve Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων K.E. Χ Opportunity Cost (X) Κόστος Ευκαιρίας του Χ K.E. Ψ Opportunity Cost (Y) Κόστος Ευκαιρίας του Ψ P Price Τιμή Q Quantity Ποσότητα D Demand Ζήτηση S Supply Προσφορά Q D Quantity Demanded Ζητούμενη Ποσότητα Q S Quantity Supplied Προσφερόμενη Ποσότητα.. Total Expenses υνολική Δαπάνη.Ε. Total Revenue υνολικά Έσοδα Y Yield Εισόδημα E D Elasticity of Demand Ελαστικότητα Ζήτησης E S Elasticity of Supply Ελαστικότητα Προσφοράς Ε Υ Elasticity of Yield Εισοδηματική Ελαστικότητα K Capital Κεφάλαιο L Labor Force Εργατικό Δυναμικό W Wage Ημερομίσθιο RM cost Raw Materials Cost Κόστος Πρώτων Υλών TP Total Product υνολικό Προϊόν AP Average Product Μέσο Προϊόν MP Marginal Product Οριακό Προϊόν TC Total Cost υνολικό Κόστος FC Fixed Cost ταθερό Κόστος VC Variable Cost Μεταβλητό Κόστος ATC Average Total Cost Μέσο υνολικό Κόστος AFC Average Fixed Cost Μέσο ταθερό Κόστος AVC Average Variable Cost Μέσο Μεταβλητό Κόστος MC Marginal Cost Οριακό Κόστος Ε Equilibrium Ισορροπία Π Profits Κέρδη max maximization Μεγιστοποίηση min Minimization Ελαχιστοποίηση

10 Τυπολόγιο 1ο κεφάλαιο 2ο κεφάλαιο 3ο κεφάλαιο 4ο κεφάλαιο 5ο κεφάλαιο Κόστος ευκαιρίας Χ Κ.Ε Χ = ΔΨ/ΔΧ ή Κ.Ε Χ = 1/Κ.Ε Ψ Κόστος ευκαιρίας Ψ Κ.Ε Ψ = ΔΧ/ΔΨ ή Κ.Ε Ψ = 1/Κ.Ε Χ Ευθεία ΚΠΔ Ψ = α Χ + β (α<0, β>0) Ποσοστιαία μεταβολή Χ 2 - Χ 1 100% Χ 1 Γραμμική συνάρτηση ζήτησης Q D = α+β Ρ, (α>0, β<0) Ισοσκελής υπερβολή Q D = α/ρ, (α>0, Q D >0, Ρ>0) Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή % Q ED = % P ημείου ΔQ P E D = A B ΔP Q A A Τόξου ΔQ PA + PB E D = AB ΔP Q + Q A B Εισοδηματική ελαστικότητα % Q E Y = % Y ή ΔQ Υ1 E Υ = ΔΥ Q 1 Μέσο προϊόν ΑΡ L = Q/L Οριακό προϊόν MP L = ΔQ/ΔL Μεταβλητό κόστος όταν μοναδικός μεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία VC = w L Μεταβλητό κόστος όταν μεταβλητοί συντελεστές είναι η εργασία και οι πρώτες ύλες VC = W L + RM Q υνολικό κόστος TC = FC + VC Μέσο σταθερό κόστος AFC = FC/Q Μέσο μεταβλητό κόστος AVC=VC/Q Γραμμική συνάρτηση προσφοράς Q S = γ + δ Ρ, (γєr, δ>0 Q S 0, Ρ 0) Ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιμή % Q ES = % P ημείου ΔQQ P E S = A B ΔP P Q P A A Τόξου ΔQ PA + PB E S = AB ΔP Q + Q A υνολικά έσοδα παραγωγών P Q B ημείο ισορροπίας Q D = Q S Τιμή ισορροπίας στην ευθεία P 0 = (γ-α) / (β-δ) Έλλειμμα Q D - Q S Πλεόνασμα Q S - Q D «Καπέλο» P M.A - P A υνολική επιβάρυνση κράτους P K πλεόνασμα υνολική δαπάνη καταναλωτών P Q D Μέσο συνολικό κόστος ATC = TC/Q (1) ATC = AFC+AVC (2) Ποσοστιαία μεταβολή.δ. Οριακό κόστος MC = ΔTC/ΔQ (1) MC = ΔVC/ΔQ (2) Δ 2 - Δ 1 100% Δ 1

11 ΚΕΦΑΑΙΟ 1 ΒΑΙΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ 1. Εισαγωγή τις μέρες μας η οικονομική επιστήμη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Ακούμε, βλέπουμε και διαβάζουμε καθημερινά τίτλους, όπως: «οικο- νομική κρίση, ύφεση, ανεργία, άνοδος των τιμών, αύξηση του κόστους, πλαφόν στην τιμή της βενζίνης κ.λπ.». Οι έννοιες αυτές είναι σε όλους μας λίγο έως πολύ οικείες. Το πιο πιθανό πλέον είναι ότι μέχρι το τέλος του σχολικού έτους θα έχετε αποκτήσει έναν υψηλότερο βαθμό κατανόησης για κάθε οικονομική είδηση που θα διαβάζετε ή θα ακούτε. Εάν θέλετε, αυτό είναι και το μεγάλο κέρδος για όλους εσάς που επιλέξατε να εξετασθείτε στο μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας, ανεξάρτητα από την τελική έκβαση των σπουδών σας. Η απόκτηση, δηλαδή, μιας «οικονομικής κουλτούρας», που διδάσκει πώς να αξιοποιούμε, να διαχειριζόμαστε, να επενδύουμε αποτελεσματικότερα τον υλικό και άυλο πλούτο που διαθέτουμε ως άτομα. Γιατί εάν τα άτομα που αποτελούν κάθε κοινωνία, είτε παίζοντας τον ρόλο του «καταναλωτή», είτε παίζοντας τον ρόλο του «παραγωγού» λαμβάνουν ορθολογικές αποφάσεις, τότε η οικονομία θα παράγει και θα καταναλώνει εκείνα τα αγαθά, σε εκείνες τις ποσότητες που θα μεγιστοποιούν την κοινωνική ευημερία. Με τον τρόπο αυτό, θα έχουμε κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα άμβλυνσης των υφιστάμενων κοινωνικών ανισοτήτων και αποκλεισμών, κάνοντας τη ζωή των ανθρώπων δικαιότερη.

12 ΑΡΙΤΕΙ Η & ΑΓΓΕΟ ΝΟΤΗ την εξέλιξη και στον πολλαπλασιασμό των αναγκών συντελούν η τεχνολογία, η μίμηση, η συνήθεια και η διαφήμιση όπως φαίνεται στο σχήμα 1.1: Ιδιότητες των αναγκών Εξέλιξη Πολλαπλασιασµός Κορεσµός. Τεχνολογία. Μίµηση. υνήθεια. ιαφήµιση χήµα. γ) Κορεσµός Θα αναρωτιέστε ίσως εάν είναι ποτέ δυνατό οι επιθυμίες του ανθρώπου (το καταναλωτικό πάθος των γυναικών με τα ρούχα ή των ανδρών με τα αυτοκίνητα) να κορεστούν. Η απάντηση είναι μακροχρόνια όχι, αλλά προσωρινά ναι. Γιατί όσο περισσότερο ικανοποιείται μια ανάγκη με την κατανάλωση ενός αγαθού, τόσο μειώνεται η επιθυμία του ατόμου να αποκτήσει μια επιπλέον μονάδα από το εν λόγω αγαθό. Ας γίνουμε πιο κατανοητοί, φανταστείτε ότι διψάτε (ή πεινάτε) πολύ. Η χρησιμότητα 2 που σας προσφέρει το πρώτο ποτήρι νερό (ή hamburger) που καταναλώνετε είναι πολύ μεγάλη, ενώ στη συνέχεια η χρησιμότητα που θα σας προσφέρουν τα επόμενα ποτήρια νερό (ή hamburgers) που θα καταναλώσετε διαρκώς θα φθίνει έως ότου περιοριστεί σημαντικά. υνεπώς οι ανάγκες ως σύνολο είναι απεριόριστες ή ακόρεστες, αλλά κάθε µία ανάγκη ξεχωριστά υπόκειται σε προσωρινό κορεσµό. 2. Ένας καταναλωτής συμπεριφέρεται έτσι ώστε με τα αγαθά που του επιτρέπει το εισόδημά του να αγοράσει να επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών του. Αυτή η ικανοποίηση του δίνει μια απόλαυση, την οποία οι οικονομολόγοι αποκαλούν «χρησιμότητα» (utility) του καταναλωτή.

13 ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (Α. Ο. Θ.) 2. Εάν λόγω βελτίωσης της τεχνολογίας του αγαθού Χ αυξηθεί η παραγωγή του σε κάθε συνδυασμό κατά 20%, να δείξετε στο ίδιο διάγραμμα τη νέα Κ.Π.Δ. υνδυασµοί παραγωγής Αγαθό (Χ) Χ =Χ+Χ 20% Αγαθό (Υ) Α %=0 24 Β %=24 23 Γ %=43, %=55,2 14 Ε %=60 8 Τ %=62,4 0 Η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων έχει μετατοπιστεί προς τα δεξιά, προς την πλευρά του αγαθού Χ, γιατί η βελτίωση της τεχνολογίας επηρέασε την παραγωγή μόνο του συγκεκριμένου αγαθού. χήµα. 3. Εάν λόγω βελτίωσης της τεχνολογίας του αγαθού Υ αυξηθεί η παραγωγή του σε κάθε συνδυασμό κατά 10%, να δείξετε στο αρχικό διάγραμμα τη νέα Κ.Π.Δ. υνδυασµοί παραγωγής Αγαθό (Χ) Αγαθό (Υ) Υ =Υ+Υ 10% Α %=26,4 Β %=25,3 Γ %=20, %=15,4 Ε %=8,8 Τ %=0 Η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων έχει μετατοπιστεί προς τα πάνω στην πλευρά του αγαθού Υ, γιατί η βελτίωση της τεχνολογίας επηρέασε την παραγωγή μόνο του συγκεκριμένου αγαθού. χήµα.

14 ΑΡΙΤΕΙ Η & ΑΓΓΕΟ ΝΟΤΗ Άσκηση υµένες ασκήσεις στο κεφάλαιο Να συμπληρωθούν τα κενά του παρακάτω πίνακα: υνδυασµοί παραγωγής Αγαθό (Χ) Αγαθό (Υ) Α 0 48 Β 40 ; Γ ; 28 Ε Ζ ; 0 Κόστος Ευκαιρίας του Χ σε όρους του ψ Κόστος Ευκαιρίας του ψ σε όρους του χ ; 20 1/4= 0,25 ; 1/2= 0,5 ; ; ; 4 ; ύση: Θέτω ως Ψ Β, Χ Β και Χ Ζ τα κενά που λείπουν στις στήλες των αγαθών Χ, Ψ. Τα κενά του πίνακα συμπληρώνονται μέσα από τους τύπους του Κ.Ε Χ και του Κ.Ε Ψ. υνδυασμός Α Β: Χ 40-0 ΚΕ. = 20 = 20(48 - Ψ ) = Ψ = 2 Ψ = 46 µπ. ψβ Α ( ) Β Β Β Ψ 48 - ΨΒ Αντίστοιχα για να υπολογίσουμε το Κ.Ε. Χ μπορούμε να εργαστούμε με δύο τρόπους: 1 1 ΚΕ. X(A B) = = = 0,05 ΚΕ. 20 Ψ(A B) υνδυασμός Β Γ: ή Ψ ΚΕ. X(A B) = = = = = 0,05 Χ ΚΕ. Ψ( Γ Β) = = = 4 ΚΕ. 1 ΧΒ Γ ( ) 4 ή Χ ΚΕ. Ψ( Γ Β) = = = = 4 Ψ

15 ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (Α. Ο. Θ.) ΑΚΗΕΙ ΠΑΝΕΗΝΙΩΝ Ενδεικτικές ασκήσεις πανελληνίων εξετάσεων στο κεφάλαιο [Πανελλήνιες εξετάσεις Ηµερησίων λυκείων ] [Πανελλήνιες εξετάσεις Εσπερινών λυκείων ] Να υποθέσετε ότι σε μια οικονομία παράγονται μόνο δύο (2) αγαθά, το Χ και το Ψ. Για την παραγωγή αυτών των αγαθών χρησιμοποιείται μόνον εργασία. τη συγκεκριμένη οικονομία απασχολούνται (5) εργαζόμενοι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται πλήρως και αποδοτικά, είτε στην παραγωγή του αγαθού Χ είτε στην παραγωγή του αγαθού Ψ. Ανεξάρτητα από τον αριθμό των απασχολουμένων στην παραγωγή του ίδιου αγαθού, ένας εργαζόμενος μπορεί να παράγει είτε (20) μονάδες από το αγαθό Χ είτε (10) μονάδες από το αγαθό Ψ. 1. Να κατασκευαστεί η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της συγκεκριμένης οικονομίας και να βρεθεί το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Ψ, όπως επίσης και το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ. 2. Αν αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων από (5) σε (6), να κατασκευαστεί η νέα καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων. ημειώνεται ότι η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων δεν επηρεάζει την απόδοση του κάθε εργαζομένου. Μία οικονομία απασχολεί όλους τους παραγωγικούς συντελεστές που έχει στη διάθεσή της και με δεδομένη τεχνολογία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ όπως στον παρακάτω πίνακα. υνδυασµοί Αγαθό Χ Αγαθό Ψ Α Β Γ Να βρείτε: i) το κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους του Ψ. ii) το κόστος ευκαιρίας του Ψ σε όρους του Χ. 2. Με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας να εξετάσετε υπολογιστικά και να χαρακτηρίσετε, αν είναι εφικτοί, ανέφικτοι ή μέγιστοι οι παρακάτω συνδυασμοί: i) Χ = 40 και Ψ = 520 ii) Χ = 60 και Ψ = 400 iii) X = 110 και Ψ = 160

16 ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (Α. Ο. Θ.) ΤΕΤ Προτεινόµενα τεστ κεφαλαίου ο ιαγώνισµα ΟΜΑ Α Α Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις, από 1 μέχρι 5, με το γράμμα αν η πρόταση είναι σωστή ή με το γράμμα αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 1. Η επιχειρηµατικότητα οδηγεί σε µεγάλη εξειδίκευση και σε διάφορες βελτιώσεις του τρόπου παραγωγής των προϊόντων. 2. Μία από τις τρεις ιδιότητες των αναγκών είναι και η µίµηση. 3. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα του καταµερισµού των έργων είναι ότι η µεγάλη εξειδίκευση οδηγεί και σε διάφορες βελτιώσεις του τρόπου µε τον οποίο γίνεται η παραγωγή, δηλαδή σε διάφορες εφευρέσεις, και αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της παραγωγής. 4. Το χρηµατικό κόστος ενός αγαθού είναι το πραγµατικό ή εναλλακτικό κόστος του εκφρασµένο σε χρήµα. 5. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ δείχνει πόσες µονάδες του Ψ θυσιάζονται για την παραγωγή µίας επιπλέον µονάδας του αγαθού Χ. [Μονάδες 15] Για τις παρακάτω προτάσεις 6, 7 και 8 να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 6. Το ιδιωτικό αυτοκίνητο μιας οικογένειας είναι αγαθό: α. διαρκές και κεφαλαιουχικό β. υλικό και κεφαλαιουχικό γ. καταναλωτικό και διαρκές δ. καταναλωτικό και καταναλωτό [Μονάδες 3] 7. Ως καταναλωτά αγαθά χαρακτηρίζονται: α. όλα τα αγαθά που βρίσκονται ελεύθερα στη φύση β. όλα τα οικονομικά αγαθά γ. τα αγαθά εκείνα που μόνο μια φορά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό που έχουν παραχθεί δ. τα αγαθά εκείνα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές για τον ίδιο σκοπό, χωρίς να μεταβληθεί η φυσική τους υπόσταση. [Μονάδες 3] 8. Μία οικονομία που παράγει μόνο δύο αγαθά, το Χ και το Ψ, χρησιμοποιώντας όλους τους παραγωγικούς συντελεστές που έχει στη διάθεσή της αποδοτικά (ορθολογικά), με δεδομένη την τεχνολογία παραγωγής, μπορεί να παράγει 40 μονά-

17 ΑΡΙΤΕΙ Η & ΑΓΓΕΟ ΝΟΤΗ δες από το αγαθό Χ και 120 μονάδες από το αγαθό Ψ ή 55 μονάδες από το αγαθό Χ και 60 μονάδες από το αγαθό Ψ. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, το Κ.Ε. Ψ σε όρους του αγαθού Χ είναι ίσο με: α. 0,25 β. 2 γ. 4 δ. 16 [Μονάδες 4] ΟΜΑ Α Β «Ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την οικονομική ζωή των ανθρώπων είναι η αβεβαιότητα που υπάρχει σχετικά με τα αποτελέσματα των ενεργειών τους». Εξηγήστε παραθέτοντας παραδείγματα πού βασίζεται η λήψη των αποφάσεων των ατόμων και ποιος κλάδος έχει αναπτυχθεί προκειμένου να εξασφαλιστούν τα άτομα μερικά ή ολικά; ΟΜΑ Α Γ Η Κ.Π.Δ. μιας υποθετικής οικονομίας που αξιοποιεί πλήρως τους παραγωγικούς συντελεστές που διαθέτει και έχει δεδομένη τεχνολογία, δίνεται από τον παράπλευρο πίνακα: 1. Να απεικονισθεί σε κόλλα μιλιμετρέ η Κ.Π.Δ. της συγκεκριμένης οικονομίας. [Μονάδες 25] [Μονάδες 5] 2. Να υπολογίσετε τα Κ.Ε. Χ και Κ.Ε. Ψ και να ερμηνεύσετε την εξέλιξη του κόστους ευκαιρίας βάσει της καταλληλότητας των παραγωγικών συντελεστών. [Μονάδες 10] 3. Μια μεταβολή της τεχνολογίας παραγωγής των αγαθών έχει ως αποτέλεσμα για το αγαθό Χ να υπάρξει αύξηση της παραγωγής του κατά 100%, ενώ για το αγαθό Ψ να υπάρξει μείωση της παραγωγής του κατά 20% σε κάθε συνδυασμό. Να απεικονισθεί η νέα Κ.Π.Δ. στο ίδιο διάγραμμα με την αρχική. ΟΜΑ Α Μια οικονομία παράγει δύο αγαθά Χ και Υ σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης κατά τους εξής συνδυασμούς: 1. Να απεικονισθεί σε κόλλα μιλιμετρέ η Κ.Π.Δ. της συγκεκριμένης οικονομίας. [Μονάδες 5] 2. Να αιτιολογήσετε την εξέλιξη του κόστους ευκαιρίας, βάσει της καταλληλότητας των παραγωγικών συντελεστών. Χ Ψ Α Β Γ Ε [Μονάδες 10] Χ Ψ Α 0 75 Β Γ Ε Ζ [Μονάδες 5] 3. Με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας να εξεταστεί (υπολογιστικά) αν οι παρακάτω συνδυασμοί βρίσκονται αριστερά, επί ή δεξιά της Κ.Π.Δ.: I. Χ = 70 & Ψ = 65 II. Χ = 130 & Ψ = 30 III. Χ = 105 & Ψ = 53 [Μονάδες 15]

18 ΚΕΦΑΑΙΟ 2 Η ΖΗΤΗΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Ένα από τα βασικότερα ζητήματα που η οικονομική επιστήμη καλείται να ερμηνεύσει είναι ο τρόπος διαμόρφωσης των τιμών 1 των αγαθών. Φαινόμενα της καθημερινότητας που τα αντιμετωπίζουμε ως παράδοξα, η οικονομική θεωρία προσπαθεί μεθοδολογικά να τα κατανοήσει και να τα ερμηνεύσει, έτσι ώστε να αντιληφθεί τους κανόνες κίνησης του κοινωνικοοικονομικού συστήματος. Για παράδειγμα, θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί γιατί ένα δωμάτιο στην Πάρο τον μήνα Ιούνιο ή επτέμβριο κοστίζει φθηνότερα απ ό,τι κοστίζει το ίδιο δωμάτιο τους μήνες Ιούλιο ή Αύγουστο. το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου που έγινε στη Γερμανία το 2006, όσο και αν ακούγεται εξωφρενικό, υπήρξαν εισιτήρια του τελικού που πουλήθηκαν στη «μαύρη αγορά» προς το ένα! 1. Οι τιμές διακρίνονται σε ονομαστικές και πραγματικές. Οι ονομαστικές τιμές περιγράφουν τις χρηματικές μονάδες που πρέπει να δαπανήσει ένας καταναλωτής για να αποκτήσει μια μονάδα προϊόντος. Οι πραγματικές τιμές περιγράφουν το ποσοστό επί του εισοδήματος του καταναλωτή που πρέπει να δαπανηθεί για να αποκτηθεί η συγκεκριμένη μονάδα προϊόντος. Για να γίνει κατανοητή η διάκριση αυτή, έστω ότι η τιμή ενός αγαθού «Χ» είναι 15 στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Ο βασικός μισθός, όμως, στην Ελλάδα είναι 600 και στη Γερμανία Ενώ η ονομαστική τιμή είναι ίδια, η πραγματική τιμή του αγαθού στην Ελλάδα είναι 2,5% και στη Γερμανία 1,25%. Δηλαδή η πραγματική τιμή του αγαθού είναι 2 φορές υψηλότερη στην Ελλάδα.

19 ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (Α. Ο. Θ.) Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα που βιώνουμε καθημερινά και δημιουργεί κάποια απορία είναι πώς η αύξηση των τιμών του πετρελαίου συμπαρασύρει ανοδικά και τις τιμές σχεδόν σε όλα τα βασικά αγαθά που καταναλώνουμε. Επίσης, γιατί τα κινέζικα ρούχα είναι φθηνότερα από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και γιατί όλες οι μεγάλες αθλητικές βιομηχανίες παράγουν στις ασιατικές και αφρικανικές χώρες; Όλα αυτά τα ερωτήματα, καθώς και μια σειρά άλλων στο τέλος του πέμπτου κεφαλαίου, θα μπορείτε να τα κατανοείτε και να τα ερμηνεύετε πολύ καλύτερα. Αυτός είναι ο λόγος που η μικροοικονομική θεωρία 2 εναλλακτικά έχει και το όνομα θεωρία τιμών. Όπως θα αναλύσουμε πιο κάτω, η μία πλευρά του ζητήματος της διαμόρφωσης των τιμών σχετίζεται με τη συμπεριφορά των καταναλωτών (κεφάλαιο 2), ενώ η άλλη με την πλευρά των παραγωγών (κεφάλαιο 4). Εν συντομία, αυτό που θα δείξουμε είναι ότι οι τιμές πώλησης των αγαθών είναι χήµα. αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης πολλών παραγόντων που σχετίζονται τόσο με τις συνθήκες παραγωγής του προϊόντος όσο και με τις συνθήκες ζήτησής του (σχήμα 2.1). το κεφάλαιο αυτό, θα ξεκινήσουμε την ανάλυσή μας από την πλευρά της ζήτησης. Χρησιµότητα ενός αγαθού είναι η ικανοποίηση την οποία αντλούµε από την κατανάλωση του αγαθού αυτού. 2. Η συµπεριφορά του καταναλωτή Η ζήτηση των αγαθών προέρχεται από τους καταναλωτές, συνεπώς πρωτίστως πρέπει να εξετάσουμε πώς συμπεριφέρονται οι καταναλωτές υπό τις εκάστοτε συνθήκες που συναντούν στην αγορά ενός προϊόντος και τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν. Οι καταναλωτές, στην προσπάθειά τους να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους μέσω της απόκτησης οικονομικών αγαθών, άρα να αυξήσουν το επίπεδο 2. Η οικονομική επιστήμη διακρίνεται σε δύο μεγάλες ενότητες: Τη «μικροοικονομία» και τη «μακροοικονομία». Η πρώτη μελετά ατομικές συμπεριφορές (καταναλωτή παραγωγού), ενώ η δεύτερη εξετάζει τη συμπεριφορά και την αλληλεξάρτηση των συνολικών οικονομικών μεγεθών της οικονομίας (ανεργία, πληθωρισμός, Α.Ε.Π. κ.ά.).

20 ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (Α. Ο. Θ.) 4. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης Όταν περιγράφαμε τον νόμο της ζήτησης, αναφέραμε ότι εκτός από την τιμή που πράγματι κατέχει έναν πρωταρχικό ρόλο στις καταναλωτικές μας αποφάσεις, υπάρχει και μια σειρά άλλων παραγόντων που διαδραματίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο. το σημείο αυτό, θα επιχειρήσουμε μια διεξοδικότερη ανάλυση αυτών των παραγόντων.. Οι προτιµήσεις των καταναλωτών (Preferences) Ο κ. Οικονόμου ο τραπεζικός που λέγαμε πριν επικοινωνεί τακτικά από το κινητό του τηλέφωνο με τους φίλους του. Την προηγούμενη εβδομάδα, όμως, το τηλέφωνό του έπαθε βλάβη. Οι εναλλακτικές επιλογές του τώρα είναι είτε να αγοράσει ένα συμβατικό τηλέφωνο παρόμοιο με αυτό που είχε είτε ένα smart phone. Οι τιμές και στα δύο αγαθά είναι δεδομένες και αμετάβλητες, όπως στα παρακάτω διαγράμματα. χήµα. όγω του ότι τα smart phones είναι τεχνολογικά πιο εξελιγμένα και παρέχουν περισσότερες επιλογές ή λόγω του ότι διαφημίζονται περισσότερο ή λόγω μιμητισμού, οι προτιμήσεις του κ. Οικονόμου, αλλά και των περισσοτέρων από μας, στρέφονται προς τα smart phones. Με αμετάβλητη την τιμή και στα δύο αγαθά, εφόσον οι προτιμήσεις μας στρέφονται προς τα smart phones, το αποτέλεσμα θα είναι αύξηση της ζήτησης για αυτά και, αντίστοιχα, μείωση για τηλέφωνα με πιο απλές λειτουργίες. Διαγραμματικά, η εξέλιξη αυτή απεικονίζεται ως εξής: χήµα.