Πτυχιακή Εργασία. <<Η Ενιαία Φορολογική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση>> Επιβλέπων Καθηγητης : Παρχαρίδης Βασίλης. Φοιτήτρια :Μαρινέλη Ξανθή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πτυχιακή Εργασία. <<Η Ενιαία Φορολογική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση>> Επιβλέπων Καθηγητης : Παρχαρίδης Βασίλης. Φοιτήτρια :Μαρινέλη Ξανθή"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία <<Η Ενιαία Φορολογική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση>> Επιβλέπων Καθηγητης : Παρχαρίδης Βασίλης Φοιτήτρια :Μαρινέλη Ξανθή Καβάλα, Μάιος 2013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε ΙΣΑΓ ΩΓ Η 4 1ο Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 6 ΦΟ ΡΟ Λ Ο ΓΙΑ Φ ΟΡ Ο Ι ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ Φ ΟΡΟΛ Ο Γ ΙΑ Σ ΤΑ ΞΙΝΟΜΗΣ Η ΤΩΝ Φ ΟΡΩΝ Φ ΟΡ ΟΛ ΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Κ ΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΑ ΑΜ ΕΣΩΝ Φ ΟΡΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 12 2 ο ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 16 ΦΟ ΡΟ Λ Ο ΓΙΚΗ Π ΟΛ ΙΤ ΙΚΗ ΣΤ Η Ν Ε ΥΡΩ Π ΑΪΚ Η Ε Ν Ω Σ Η ΕΠΙ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΑ Φ ΟΡΟΛ ΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΚΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑ ΚΗ ΓΗ ΡΑΝΣΗ Φ ΟΡ ΟΛ ΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ Φ ΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ Φ ΟΡ ΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΛ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ Φ ΟΡΟΛ ΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜ ΑΤΟΣ 20 3 ο ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 21 ΤΑ Φ Ο ΡΟ ΛΟ Γ ΙΚΑ ΣΥΣΤ Η ΜΑΤ Α ΣΤ ΙΣ ΜΕ ΣΟ ΓΕ ΙΑΚΕ Σ ΧΩΡΕ Σ _ ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΑ Δ Α ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΤ Α Λ ΙΑ ΚΥΠΡ ΟΣ Μ ΑΛΤΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 45 2

3 ΣΥΓ ΚΡΙΣΗ Τ ΩΝ ΦΟ ΡΟ Λ Ο Γ ΙΚΩΝ ΣΥΣΤ Η ΜΑΤ ΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕ ΣΟ Γ ΕΙΑΚΕ Σ ΧΩΡΕ Σ Τ ΗΣ Ε ΥΡΩ Π ΑΪΚΗ Σ Ε ΝΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΙΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 56 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ Π Η ΓΕΣ 56 3

4 ΕΙΣ ΑΓΩΓΗ Πολλή μεγάλη σπουδαιότητα παρουσιάζουν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φορολογικών συστημάτων στις μεσογειακές χώρες της Ε.Ε. Οι διαφορές οι οποίες υπάρχουν και παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι στις φορολογικές πολιτικές των κρατών μελών. Η παρούσα εργασία έχει ως βασικό στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη αποτύπωση και ανάλυση των φορολογικών συστημάτων των μεσογειακών χωρών της Ε.Ε. που δεν είναι άλλες από την Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο, Μάλτα και Σλοβενία. Μέσα από την απεικόνιση των συγκεκριμένων συστημάτων επιδιώκεται και η σύγκριση αυτών μεταξύ τους. Αρχικά, επιδιώκεται μια σύντομη αλλά περιεκτική ανάλυση των φόρων. Ο φόρος αποτελεί από τα αρχαία χρόνια μια από τις κυριότερες πηγές εσόδων για τα κράτη και την εκπλήρωση των στόχων τους. Οι σκοποί της φορολογίας που επιβάλλονται από τις Κυβερνήσεις των κρατών, αναφέρονται σε λόγους αποταμιευτικούς, κοινωνικούς και φυσικά οικονομικούς. Με την ταξινόμηση των φόρων ανάλογα με τον τρόπο που αυτοί επιβάλλονται καθορίζουν το εκάστοτε φορολογικό σύστημα και μαζί με τις αρχές για την επιβολή του φόρου, χαρακτηρίζουν το ισχύον φορολογικό σύστημα. Στο επόμενο κεφάλαιο, αναλύεται η φορολογική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα όργανα της Ευρώπης, τόσο σε οικονομικό όσο και σε νομισματικό επίπεδο, επιδιώκουν την εφαρμογή κοινής φορολογικής πολιτικής από όλα τα κράτη-μέλη. Η εναρμόνιση των φορολογικών συστημάτων αποσκοπεί πρωτίστως σε γενικά θέματα που θα αποτρέψουν τις δυσμενείς επιπτώσεις από τον ανταγωνισμό, την αποφυγή της φοροδιαφυγής και της διπλής φορολογίας των πολιτών της Ευρώπης, αλλά και την ισοσκέλιση των κρατικών προϋπολογισμών για την διατήρηση του πληθωρισμού σε σταθερά επίπεδα και την μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Η επιλογή όμως και η εφαρμογή του φορολογικού συστήματος κάθε χώρας έγκειται στην εκάστοτε κυβέρνηση του κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα φορολογικά συστήματα που εφαρμόζονται στις προαναφερθείσες χώρες σήμερα. Ξεκινώντας από την Γαλλία, αναλύεται η 4

5 φορολογική βάση της χώρας, η ισχύουσα φορολογική κλίμακα για τους άμεσους φόρους καθώς και οι συντελεστές σε ΦΠΑ και άλλους έμμεσους φόρους. Επίσης παραθέτονται οι επιβαρύνσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα από την επιβολή έμμεσων και άμεσων φόρων σε σχέση με το Ακαθάριστο Εγχώριο προϊόν της χώρας, για τα έτη Ακολουθεί η ανάλυση του Ελληνικού φορολογικού συστήματος με παράθεση των φορολογικών συντελεστών που εφαρμόζονται την τελευταία δεκαετία στην χώρα όσον αφορά την φορολόγηση των επιχειρήσεων αλλά και τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στους συντελεστές του ΦΠΑ. Έπειτα αναφέρονται οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις των Ισπανών κατοίκων είτε είναι φυσικά είτε νομικά πρόσωπα, αλλά και οι διαφοροποιήσεις που ισχύουν σε περιοχές που ανήκουν στην επικράτεια της χώρας. Για το φορολογικό σύστημα που ισχύει στην Ιταλία αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεν επιβάλλονται φόροι στην περιουσία αλλά και ειδικοί φόροι σε προϊόντα. Το φορολογικό σύστημα της Κύπρου είναι προοδευτικό με απαλλαγές από το φορολογητέο εισόδημα από τόκους, μερίσματα, κέρδη από διάθεση τίτλων, κλπ. Επίσης αναφέρονται οι απαλλαγές των αγαθών ή υπηρεσιών που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. Τέλος αναλύεται το φορολογικό σύστημα της Μάλτας και της Σλοβενίας και οι ιδιαιτερότητες που ισχύουν σήμερα σε αυτές τις χώρες. Για την ολοκλήρωση της παρούσας μελέτης επιχειρείται η σύγκριση των φορολογικών συστημάτων των επτά μεσογειακών κρατών που αναλύθηκαν. Γίνεται αναφορά στην φορολογική επιβάρυνση του κάθε κράτους σε σχέση με το ΑΕΠ του για τα έτη 2002 έως Η σύγκριση των συγκεκριμένων κρατών συνεχίζεται με την φορολογική διάρθρωση τους με βάση τα είδη φορολόγησης (έμμεσοι φόροι, άμεσοι φόροι και φόροι για την κοινωνική ασφάλιση). 5

6 1ο ΚΕΦΑΛ ΑΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙ Α 1.1. ΦΟΡΟΙ Για την κάλυψη των Δημόσιων Δαπανών, όπως την πληρωμή των μισθών των δημόσιων υπαλλήλων, τις δαπάνες για την υγεία, παιδεία, εθνική άμυνα, κλπ, το Κράτος έχει κάποια έσοδα τα οποία διοχετεύει για το σκοπό αυτό. Μια από τις κυριότερες πηγές των Δημόσιων εσόδων είναι οι φόροι. Λ Φ όρος1 ονομάζεται η αναγκαστική εισφορά προς το Κράτος χωρίς ειδική αντιπαροχή. Τ α κύρια χαρακτηριστικά της έννοιας του φόρου είναι: Η αναγκαστική εισφορά του πολίτη προς το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα Η καταβολή του φόρου χωρίς ειδικό αντάλλαγμα Το μέσο άσκησης του κράτους της κοινω νικής και οικονομικής πολιτικής του Η πραγματοποίηση των κρατικών σκοπών ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙ ΑΣ Η επιβολή της φορολογίας αποσκοπεί στην εκπλήρωση κάποιων σκοπών, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι: 1. Ταμιευτικοί, δηλαδή αποσκοπούν στη εξασφάλιση εσόδων, που μαζί με τις λοιπές πηγές εσόδων του κράτους, αυτό θα είναι ικανό να καλύψει τις δημόσιες δαπάνες. 1 Φλώρος Α., 2004, Φορολογική Λογιστική, Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική 6

7 2. Κοινωνικοί, οι οποίοι σύμφωνα με την πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης η φορολογία εκπληρώνουν κοινωνικούς σκοπούς, όπως την καταπολέμηση της κοινωνικής ανισότητας με την ανακατανομή του εισοδήματος στις διάφορες κοινωνικές τάξεις. 3. Οικονομικοί σύμφωνα με τους οποίους το κράτος, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικών κρίσεων, μπορεί να οδηγηθεί για παράδειγμα σε μείωση των φόρων κάποιων προϊόντων με σκοπό την συγκράτηση του πληθωρισμού ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ Η φορολόγηση των πολιτών και των εταιριών ενός κράτους μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους και οι φόροι να ταξινομηθούν με διάφορα κριτήρια, όπως: 1. Τ αξινόμηση με κριτήριο τη φορολογική βάση. Ως φορολογική βάση2 νοείται το μέγεθος με βάση το οποίο υπολογίζεται ένας φόρος, μέγεθος που μπορεί να είναι οικονομικό ή μη. Σύμφωνα με το κριτήριο αυτό οι φόροι μπορούν να διακριθούν σε φόρους εισοδήματος, φόρους περιουσίας και φόρους δαπάνης. Οι φόροι εισοδήματος μπορούν να επιβληθούν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, συναθροίζοντας τα εισοδήματα όλων των πηγών από όπου προήλθαν, σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι φόροι περιουσίας υπολογίζονται στην καθαρή αξία της περιουσίας και επιβάλλονται είτε για την κατοχή της είτε για την μεταβίβαση αυτής, πχ από δωρεά ή κληρονομιά, κλπ. 2 Γεωργακόπουλος Θ., 1997, Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική, Αθήνα: Εκδόσεις Ευγ. Μπένου, σελ

8 Οι φόροι δαπάνης ή καταναλωτικής δαπάνης οι οποίοι επιβάλλονται στη χρησιμοποίηση του εισοδήματος, δηλαδή στη δαπάνη που πραγματοποιείται για την απόκτηση αγαθών. 2. Τ αξινόμηση με κριτήριο το φορολογικό συντελεστή. Φορολογικός συντελεστής ονομάζεται το ποσό φόρου που αντιστοιχεί στη κάθε μονάδα φορολογικής βάσης. Οι φόροι ανάλογα με το φορολογικό συντελεστή μπορούν να διακριθούν σε αναλογικούς, προοδευτικούς και αντίστροφα προοδευτικούς. Αναλογικός είναι ο φόρος όταν ο φορολογικός συντελεστής δεν μεταβάλλεται με τη μεταβολή της φορολογικής βάσης, δηλαδή παραμένει σταθερός. Τα φορολογικά έσοδα αυξάνουν με σταθερό ρυθμό καθώς αυξάνει η φορολογική βάση. Προοδευτικός είναι ο φόρος όταν ο φορολογικός συντελεστής μεταβάλλεται ανάλογα με το μέγεθος της φορολογικής βάσης, δηλαδή αυξάνεται ή μειώνεται με την α ντίστοιχη αύξηση ή μείωση της φορολογικής βάσης. Σταθερή, αύξουσα προοδευτικότητα ή φθίνουσα προοδευτικότητα υπάρχει όταν ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται με σταθερό, αύξοντα ή φθίνοντα ρυθμό αντίστοιχα, με τη μεταβολή της φορολογικής βάσης. Βέβαια στη πράξη η μεταβολή δεν είναι συνεχής αλλά ο φορολογικός συντελεστής αλλάζει καθώς η φορολογική βάση διαιρείται σε κλιμάκια. Αντίστροφα προοδευτικός είναι ο φόρος όταν ο φορολογικός συντελεστής μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα με τη φορολογική βάση, δηλαδή αυξάνεται με μείωση της φορολογικής βάσης και αντίστροφα. Όπως και στον προοδευτικό φόρο μπορεί να υπάρχει σταθερή, αύξουσα ή φθίνουσα προοδευτικότητα. 3. Τ αξινόμηση με κριτήριο τη φορολογούσα αρχή. 8

9 Οι φόροι μπορούν να διακριθούν ανάλογα με το ποιος δημόσιος φορέας επιβάλλει το φόρο σε: Κρατικούς φόρους ή φόρους της κεντρικής διοίκησης Εισφορές στη κοινωνική ασφάλιση είναι δηλαδή οι φόροι που καταβάλλονται σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, όπως ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κλπ Δημοτικοί και κοινοτικοί φόροι οι οποίοι επιβάλλονται από τους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και φόροι σε λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 4. Τ αξινόμηση σε φόρους προσωπικούς και αντικειμενικούς. Προσωπικοί είναι οι φόροι όταν η φορολογική υποχρέωση εξαρτάται πέρα από τη φορολογική βάση και από προσωπικά στοιχεία που μπορεί να επηρεάζουν την φοροδοτική ικανότητα κάποιου ατόμου, όπως η κατάσταση της υγείας του ή οικογενειακή του κατάσταση, κλπ. Αντίθετα, αντικειμενικοί ή πραγματικοί ονομάζονται οι φόροι που για την επιβολή τους δεν συνυπολογίζονται οι προσωπικές συνθήκες του φορολογούμενου. 5. Τ αξινόμηση σε φόρους άμεσους και έμμεσους. Η διάκριση των φόρων σε άμεσους ή έμμεσους μπορεί να γίνει με το κριτήριο αν η επιβολή του φόρου επιβαρύνει ή ο νομοθέτης έχει πρόθεση να επιβαρύνει το άτομο, οπότε ο φόρος θεωρείται άμεσος ή αν ο φόρος μετακυλύει (μεταβιβάζεται) σε άλλους φορολογούμενους και θεωρείται έμμεσος. 9

10 1.4. Φ Ο ΡΟ ΛΟ ΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜ ΑΤΑ ο Το φορολογικο σύστημα3 μιας χώρας αποτελειται απο το σύνολο των διαφορετικών φόρων που επιβάλλονται. Η επιλογή φορολογικού συστήματος από μια χώρα εξαρτάται από διάφορους κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες. Για να μπορέσει ένα κράτος να επιτύχει καλύτερα τις επιδιώξεις του επιβάλλει συνήθως περισσότερους από ένα φόρους. Ο συνδυασμός των φόρων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται να μειονεκτήματα που έχουν κάποιοι φόροι και να μεγιστοποιούνται τα πλεονεκτήματά τους. Για παράδειγμα οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι4 παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜ ΑΤΑ Κ ΑΙ Μ ΕΙΟ ΝΕΚΤΗΜ ΑΤΑ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ Πλεονεκτήματα: Το γεγονός ότι οι άμεσοι φόροι επιβάλλονται βάσει του εισοδήματος θεωρούνται δικαιότεροι σε σχέση με την φορολογική επιβάρυνση των πολιτών. Η απόδοση τους προς το Δημόσιο είναι σταθερή. Μ ειονεκτήμα τα: Οι άμεσοι φόροι απαιτούν μεγαλύτερη δαπάνη από τη μεριά του Κράτους για να εισπραχθούν. Με την άμεση φορολογία η δυσανασχέτηση των πολιτών έναντι στη φορολογία μπορεί να εκδηλωθεί ευκολότερα και να οδηγήσει σε φοροδιαφυγή σε μεγαλύτερο βαθμό. 3 Γεωργακόπουλος Θ., 1997, Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική, Αθήνα: Εκδόσεις Ευγ. Μπένου, σελ Φλώρος Α., 2004, Φορολογική Λογιστική, Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική, σελ 23 10

11 Μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜ ΑΤΑ Κ ΑΙ Μ ΕΙΟ ΝΕΚΤΗΜ ΑΤΑ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ Πλεονεκτήματα: Μπορούν να επιβληθούν ευκολότερα από την Πολιτεία αφού ενσωματώνονται στο τίμημα των καταναλωτικών αγαθών ή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Δεν απαιτείται μεγάλη δαπάνη για την είσπραξή τους. Είναι πιο αποδοτικοί προς το Κράτος. Μ ειονεκτήμα τα: Επιβαρύνουν το ίδιο τους πολίτες ανεξάρτητα από το εισόδημά τους με συνέπεια να δημιουργούν άνιση κατανομή των φορολογικών βαρών μεταξύ των πολιτών. Έτσι δεν συμβαδίζουν με την φοροδοτική ικανότητα των φορολογούμενων ενός κράτους. Είναι κατανοητό πως ο σωστός συνδυασμός, σε κάθε κράτος, των άμεσων και έμμεσων φόρων μπορεί να επιτύχει στη μεγιστοποίηση των δημόσιων εσόδων και την εξάλειψη των προβλημάτων που δημιουργούνται από την φορολογία. Τ α φορολογικά συστήματα που υιοθετούνται από τα κράτη, τείνουν να συγκλίνουν, στα αναπτυγμένα κράτη, σε μεγαλύτερη εφαρμογή των άμεσων φόρων έναντι των έμμεσων, σε αντίθεση με τα αναπτυσσόμενα που οι έμμεσοι φόροι αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή εσόδων, από την φορολογία, για το κράτος. Οι λόγοι που σε μια αναπτυγμένη οικονομία επικρατούν οι άμεσοι φόροι σε σχέση με τους έμμεσους, είναι οι ακόλουθοι: 11

12 Τα εισοδήματα είναι υψηλά, άρα και η φοροδοτική ικανότητα μεγαλύτερη. Οι φοροτεχνικές υπηρεσίες είναι πιο άρτια οργανωμένες. Οι οικονομικές μονάδες είναι οργανωμένες καλύτερα λογιστικά. Οι φορολογούμενοι εμφανίζουν μικρότερη τάση για φοροδιαφυγή. Αντίθετα στις λιγότερο αναπτυγμένες οικονομίες οι παραπάνω λόγοι λειτουργούν αντίθετα και για αυτό οι εν λόγο οικονομίες καταφεύγουν και στηρίζονται περισσότερο στην έμμεση φορολογία ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ Φ ΟΡΟΛΟΓΙ ΑΣ Η επιβολή των φόρων, στα αναπτυγμένα κράτη, γίνεται ανάλογα την φορολογική πολιτική που ακολουθεί κάθε κυβέρνηση, βάσει κάποιων κανόνων που είναι θεσπισμένοι από την πολιτεία. Οι κανόνες5 που διέπουν την φορολογία θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με κάποιες γενικές αρχές που διαμορφώθηκαν από την εξέλιξη της επιστήμης και την εμπειρία. Έτσι η φορολογική νομοθεσία πρέπει να στηρίζεται στους εξής κανόνες: 1. Ο κανόνας της καθολικότητας του φόρου: Ο κανόνας αυτός επιβάλλει την ίδια φορολόγηση σε όλους τους πολίτες, ημεδαπούς αλλά και αλλοδαπούς, που ζουν και εργάζονται σε ένα κράτος. Τ ο γεγονός ότι τα μικρά εισοδήματα απαλλάσσονται από τον φόρο δεν αναιρεί τον κανόνα της καθολικότητας του φόρου, για τους εξής λόγους: 5 Φλώρος Α., 2004, Φορολογική Λογιστική, Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική, σελ 23 12

13 Αφενός γιατί το τελικό έσοδο για το κράτος δεν είναι σημαντικό, δεδομένου ότι για την βεβαίωση και είσπραξη του θα δαπανηθούν πόροι, και Αφετέρου η επιβάρυνση των μικρών εισοδημάτων μπορεί να επιφέρει μεταγενέστερα την ανάγκη στο κράτος για την ενίσχυση των εισοδημάτων αυτών. 2. Ο κανόνας της παραγωγικότητας του φόρου: Για να μπορέσει η φορολογία να είναι παραγωγική και να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τον αποταμιευτικό σκοπό του κράτους θα πρέπει: Οι Νόμοι να είναι εκφρασμένοι με σαφήνεια κα να μην τροποποιούνται συχνά. Το ποσοστό φορολόγησης να μην είναι υπερβολικά υψηλό για να μην ωθεί τους φορολογούμενους στη φοροδιαφυγή. Οι απαλλαγές από το φόρο να μην καθιερώνονται, και Η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατό ταχύτερα με ταυτόχρονη συρρίκνωση των δαπανών που απαιτούνται για την διαδικασία αυτή. 3. Ο κανόνας της απλότητας του φόρου: Σύμφωνα με τον κανόνα αυτό, η νομοθεσία που διέπει την φορολογία θα πρέπει να είναι απλή, σαφής και κατανοητή χωρίς πολλές εξαιρέσεις από τον γενικό κανόνα. Η τακτική κωδικοποίηση των φορολογικών διατάξεων εξυπηρετεί σημαντικά τον κανόνα αυτό και μειώνει την σύγχυση που πιθανόν να αισθάνονται οι φορολογούμενοι, βελτιώνοντας τις σχέσεις τους με τα φοροτεχνικά όργανα. 4. Ο κανόνας της βεβαιότητας και της σταθερότητας: Όταν ο τρόπος φορολόγησης είναι κατανοητός από τους φορολογούμενους, με διάρκεια στον χρόνο, δηλαδή χωρίς συνεχείς 13

14 μεταβολές, τότε οι φορολογούμενοι γνωρίζοντας εκ των προτέρων τον φόρο που οφείλουν να αποδώσουν στο κράτος αλλά και τον τρόπο απόδοσής του, εξοικειώνονται με αυτό και η φορολογία γίνεται πιο αποδοτική. 5. Ο κανόνας της καταλληλότητας του φόρου: Ο φόρος θα πρέπει να είναι κατάλληλος από άποψη χρόνου πληρωμής, δηλαδή η είσπραξή του θα πρέπει, κατά προτίμηση, να γίνεται όταν το εισόδημα πραγματοποιείται, ώστε να εξυπηρετούνται οι φορολογούμενοι. Ο φόρος θα πρέπει να είναι κατάλληλος από άποψη τόπου πληρωμής, δηλαδή η πραγματοποίηση του να γίνεται σε τόπου που διευκολύνει τον φορολογούμενο, είτε στην κατοικία του, είτε στον τόπο διαμονής του, είτε στον τόπο που ασκείται η επαγγελματική του δραστηριότητα. Τέλος, ο φόρος θα πρέπει να είναι κατάλληλος από άποψη τρόπου, δηλαδή η είσπραξή του να γίνεται με τρόπο που διευκολύνει τον φορολογούμενο, για παράδειγμα με δόσεις, 6. Ο κανόνας του ελάχιστου ορίου συντήρησης: Το μέρος του εισοδήματος κάθε φορολογούμενου που θεωρείται ότι προορίζεται να καλύψει τις απαραίτητες ανάγκες αυτού αλλά και της οικογένειάς του, δεν θα πρέπει να υπάγεται στη φορολογία. Τ ο μέρος αυτό του εισοδήματος ονομάζεται «ελάχιστο όριο συντήρησης». 7. Ο κανόνας του διαφορισμού των εισοδημάτων: Η φορολόγηση των εισοδημάτων θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με τον τρόπο που κάθε εισόδημα αποκτάται με σκοπό το φορολογικό βάρος να επιμερίζεται ορθολογικά και να μην αδικεί τους πολίτες. Έτσι, για παράδειγμα φορολογούμενος που αποκτά εισόδημα από προσωπική εργασία θα αισθανθεί μεγαλύτερη επιβάρυνση αν πληρώσει τον ίδιο φόρο με κάποιον που αποκτά το ίδιο εισόδημα αλλά από αποδόσεις κεφαλαίου. 14

15 8. Ο κανόνας αποφυγής της διπλής φορολογίας: Η φορολόγηση του ίδιου εισοδήματος δυο φορές, είτε γίνεται στο ίδιο το κράτος είτε μεταξύ άλλων κρατών, θα πρέπει να αποφεύγεται. Η διπλή φορολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε φοροδιαφυγή, σε εξασθένιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και σε δημιουργία άνισης φορολογικής επιβάρυνσης. Οι τρόποι που εφαρμόζονται για την αποφυγή της διεθνούς διπλής φορολογίας είναι : Η μέθοδος της έκπτωσης του φόρου. Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή, ο φόρος που έχει καταβληθεί σε ένα κράτος για εισόδημα που φορολογείται και σε άλλο κράτος, αφαιρείται από τον φόρο που προκύπτει στο πρώτο. Αυτό αφορά και τα φυσικά αλλά και τα νομικά πρόσωπα. Η μέθοδος της εξαίρεσης ή απαλλαγής. Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή εισοδήματα που αποκτώνται σε κάποιο κράτος αλλά από κατοίκους άλλων κρατών είτε δεν τα φορολογούν είτε φορολογούν μόνο το εισόδημα που αποκτήθηκε στην επικράτεια τους. Η μέθοδος διαίρεσης ή κατανομής. Όσα κράτη ακολουθούν αυτή την μέθοδο διαιρούν το εισόδημα ώστε το ένα μέρος να φορολογείται στην χώρα που κατοικεί ο φορολογούμενος και το άλλο να φορολογείται στο κράτος που το εισόδημα αποκτάται. 15

16 2ο ΚΕΦΑΛ ΑΙΟ Φ ΟΡΟ ΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 2.1.ΕΠΙΔΙΩΚΟΜ ΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της νομισματικής και οικονομικής ένωσης και την ύπαρξη της ενιαίας αγοράς, η ευρωπαϊκή κοινότητα6 επιδιώκει να καλύψει νέους στόχους που αφορούν την φορολογία ανάμεσα στα κράτη μέλη. Οι στόχοι αυτοί αναφέρονται σε γενικά θέματα για την φορολογία, αφού το φορολογικό σύστημα κάθε κράτους αποφασίζεται από τις κυβερνήσεις των κρατών, αν και επιδιώκεται η φορολογική εναρμόνιση των χωρών της κοινότητας. Οι στόχοι αφορούν: 1. Την αποτροπή των δυσμενών επιπτώσεων στον ανταγωνισμό από την ύπαρξη διαφορετικών συντελεστών, στα κράτη μέλη, στην έμμεση φορολογία, όπως ΦΠΑ και ειδικών φόρων κατανάλωσης, κλπ. 2. Την αποφυγή της φοροδιαφυγής και της διπλής φορολογίας στους πολίτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) στης κοινότητας, μέσα από την σύναψη διμερών συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών. 3. Μέσα από την φορολογική εναρμόνιση επιδιώκεται η αποφυγή του φορολογικού ανταγωνισμού, δηλαδή της μετακίνησης των επιχειρήσεων εντός της κοινότητας για την εξεύρεση ευνοϊκότερων φορολογικών καθεστώτων, αφού μπορεί να στρεβλώσουν τις φορολογικές δομές των κρατών. 4. Την επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών από τα κράτη μέλη, δηλαδή να μην παρουσιάζουν δημοσιονομικό έλλειμμα ανώτερο του 3% του ΑΕΠ για την διατήρηση του πληθωρισμού σε σταθερά επίπεδα7. 6 http ://circa. europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/tax/article_7321_el. htm 7 http ://www. inegsee.gr/sitefiles/studies/ekthesh_12.pdf 16

17 2.2. ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΑ Φ Ο ΡΟ ΛΟ ΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΚΡ ΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙ ΑΚΗ ΓΗΡ ΑΝΣΗ Η αύξηση του μέσου όρου ζωής των πολιτών (η πληθυσμιακή γήρανση) έχει σαν συνέπεια την σημαντική πίεση των φορολογικών εσόδων των κρατών μελών, ο κάλυψη των συνταξιοδοτικών συστημάτων8 αφού αυξάνονται οι ανάγκες για την Οι δαπάνες των κρατών μεγαλώνουν από την αυξανόμενη ανάγκη για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και συντάξεων, με συνέπεια να επιβαρύνονται σημαντικά η φορολογία της εργασίας και του κεφαλαίου. Οι δημογραφικές λοιπόν εξελίξεις η αύξηση του προσδόκιμου ζωής σε συνδυασμό με την μικρότερη αύξηση της απασχόλησης, λόγω της μικρής αύξησης του πληθυσμού και της αυξανόμενης ανεργίας, αυξάνουν το δείκτη δημογραφικής εξάρτησης. Έτσι οι παροχές (ιατροφαρμακευτικές δαπάνες και συντάξεις)αυξάνουν γρηγορότερα από τις κοινωνικές ασφαλιστικές εισφορές9. Για να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή ένωση, ως προς τα προϊόντα των λοιπών χωρών, προβαίνει σε μέτρα όπως της συγκράτησης των δαπανών, της αύξησης της ηλικίας συνταξιοδότησης και της μείωσης των κατά κεφαλής παροχών. Επίσης εφαρμόζεται και το σύστημα της ευέλικτης συνταξιοδότησης, δηλαδή της πρόωρης συνταξιοδότησης των πολιτών με καταβολή μειωμένω ν συντάξεων. 8 ΙΣΤΑΜΕ, Δεκέμβριος 2006, Συγκρίνοντας τα Φορολογικά Συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάκτηση στις 25/2/ Γεωργακόπουλος Θ., 1997, Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική, Αθήνα: Εκδόσεις Ευγ. Μπένου, σελ

18 2.3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ένωσης η ύπαρξη μειωμένων συντελεστών φορολόγησης του κεφαλαίου από κάποια κράτη μέλη, αυξάνει τον φορολογικό ανταγωνισμό των κρατών μελών, αφού γίνονται πόλοι έλξης των ξένων κεφαλαίων10. Από τον φορολογικό ανταγωνισμό τα περισσότερα κράτη της κοινότητας έχουν μειωμένα φορολογικά έσοδα. Για την αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων του φορολογικού ανταγωνισμού, η ευρωπαϊκή ένωση προσπαθεί να εναρμονίσει τα φορολογικά συστήματα των κρατών. Η πεποίθηση ότι ο χαμηλός φορολογικός συντελεστής έλκει τις ξένες επενδύσεις τείνει να υποχωρεί. Θέτοντας σαν παράδειγμα τις σκανδιναβικές χώρες που έχουν υψηλή φορολογική επιβάρυνση αλλά ταυτόχρονα προσελκύουν μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις και έχουν μεγάλη ανταγωνιστικότητα, συμπεραίνουμε η υψηλή φορολογική επιβάρυνση μπορεί παραβλεφθεί αν συνοδεύεται από υψηλό επίπεδο υποδομών και δημόσιων υπηρεσιών και από αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα. 2.4.Η ΕΝΑΡΜ ΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΔΑΠ ΑΝΗΣ Η εναρμόνιση των φόρων δαπάνης είναι αρκετά πολύπλοκη, αφού αφορά μεγάλο φάσμα προϊόντων, με διαφορετικούς συντελεστές. Για την επίτευξη του στόχου αυτού μπορεί να χρειάζεται η εναρμόνιση να πραγματοποιηθεί σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Στην αλλαγή της διάρθρωσής τους, την αλλαγή του ύψους των φορολογικών 10 ΙΣΤΑΜΕ, Δεκέμβριος 2006, Συγκρίνοντας τα Φορολογικά Συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάκτηση στις 25/2/

19 συντελεστών ή την αλλαγή της αρχής που επιβάλλει τους φόρους εκτός της κοινότητας11. Το είδος των φόρων που επιβάλλεται στα προϊόντα μπορεί να τα καταστήσει λιγότερο ανταγωνιστικά αν δεν είναι ουδέτερο στην εγχώρια αγορά αλλά και την διεθνή. Για παράδειγμα στο πλαίσιο μιας οικονομικής ένωσης οι δασμοί στην διακίνηση των προϊόντων α νάμεσα στα κράτη μέλη παύει και εφαρμόζεται μια ενιαία πολιτική για την επιβολή δασμών προς τρίτες χώρες. Οι διαφορετικοί φορολογικοί συντελεστές, που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη, σε προϊόντα και υπηρεσίες γενικής δαπάνης μπορεί να είναι ο λόγος δημιουργίας προβλημάτων στην επιβολή της γενικής ενιαίας φορολογικής πολιτικής στα σύνορα της κοινότητας. Λόγου χάρη η σημαντική φορολογική επιβάρυνση ειδών βασικών για την διαβίωση, σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη, μπορεί να έχει ως συνέπεια αυξημένους μισθούς και έλλειψη της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της. Η εναρμόνιση των συντελεστών που εφαρμόζονται στα προϊόντα αυτά ίσως λύσει τα προβλήματα αυτά και αύξηση την ανταγωνιστικότητα. Στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, ίσως θα ήταν προτιμότερο η επιβολή του φόρου να γίνεται από άλλη φορολογική αρχή. Στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις η φορολόγηση των προϊόντων γίνεται στην χώρα προορισμού και αυτό τις καθιστά ανελαστικές, αφού αποφορολογούνται οι εξαγωγές και έπειτα φορολογούνται οι εισαγωγές. Στα πλαίσια της οικονομικής ένωσης προτιμότερο θα ήταν είτε η αποφορολόγηση να γίνεται στις εξαγωγικές επιχειρήσεις με εσωτερικούς ελέγχους, και η φορολόγηση από τον εισαγωγέα, είτε οι ενδοκοινοτικές πωλήσεις να μην απαλλάσσονται του φόρου. 11 Γεωργακόπουλος Θ., 1997, Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική, Αθήνα: Εκδόσεις Ευγ. Μπένου, σελ

20 2.5. Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ Δ ΑΠ ΑΝΗΣ Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης μπορούν να επιβάλλονται είτε στην μονάδα του προϊόντος είτε στην αξία του. Διαφορετικός τρόπος φορολόγησης των προϊόντων στα κράτη μέλη μπορεί να οδηγήσει σε στρέβλωση των τιμών και να δυσχεραίνει την ίση κατανομή των πόρων. Η φορολόγηση κατά μονάδα χωρίς να εξετάζεται η αξία του προϊόντος (φθηνό ή ακριβό) προκαλεί άνιση επιβάρυνση των φθηνότερων έναντι των ακριβότερων ειδών. Όταν οι ειδικοί φόροι εφαρμόζονται στις πρώτες ύλες παραγωγής των προϊόντων επιβαρύνουν δυσανάλογα την τελική αξία των παραγόμενων προϊόντων, ενώ όταν επιβάλλεται στο τελικό προϊόν είναι ουδέτερος αφού το επιβαρύνει ανάλογα με την αξία του και φορολογεί την πρώτη ύλη ανάλογα με τον πραγματικό βαθμό επεξεργασίας του ΑΠΛΟ ΠΟ ΙΗΣΗ ΚΑΙ Δ Ι ΑΦΑΝΕΙ Α ΤΟ Υ Φ Ο ΡΟ ΛΟ ΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜ ΑΤΟΣ Ένα πολύπλοκο και αδιαφανές φορολογικό σύστημα δυσχεραίνει την αποτελεσματική αύξηση των φορολογικών εσόδων ενός κράτους. Αφενός γιατί αυξάνει το διοικητικό κόστος για την είσπραξή του και αφετέρου γιατί επιβαρύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις για την συμμόρφωσή τους σύμφωνα με αυτό. Ένα διαφανές με μικρότερη γραφειοκρατία, φορολογικό σύστημα, εφαρμόζεται ευκολότερα και από την δημόσια διοίκηση και από τις επιχειρήσεις και αυξάνει τα φορολογικά έσοδα. 20

21 3ο ΚΕΦΑΛ ΑΙΟ ΤΑ Φ Ο ΡΟ ΛΟ ΓΙΚΑ Σ ΥΣΤΗΜ ΑΤ Α ΣΤΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙ ΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 3.1. ΓΑΛΛΙ Α Τ α εισοδήματα που πηγάζουν στην Γαλλία φορολογούνται εκεί είτε αποκτώνται από μόνιμους κατοίκους είτε όχι. Έτσι και οι μη κάτοικοι φορολογούνται στην Γαλλία για εισοδήματα όπως κέρδη, περιουσιακά στοιχεία, κλπ τα οποία προκύπτουν εκεί ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που διαμένει στην χώρα. Οι κάτοικοι της Γαλλίας φορολογούνται με τους γαλλικούς φορολογικούς νόμους για όλα τα εισοδήματά τους από οποία χώρα και αν αποκτώνται Η φορολογία των φυσικών προσώπων γίνεται για εισοδήματα που αποκτώνται κάθε φορολογικό έτος (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου) με προοδευτική κλίμακα. Στην Γαλλία το 2010 ακόλουθη: η φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα είναι η ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ % Ως , και άνω 41 Πηγή: Eurostat Ο ελάχιστος φόρος εισοδήματος για εισόδημα είναι 340,87 ευρώ. Για εισοδήματα από έως επιβάλλεται 12 TOC.PDF 21

22 πρόσθετος φόρος 3% για εισοδήματα αυτής της ζώνης, και για τα εισοδήματα πάνω από πρόσθετος φόρος με συντελεστή 4%. Το ποσοστό για την φορολογίατων κερδών των επ ιχειρήσεων κυμαίνεται από 15% έως 33,1%. Ο κανονικός συντελεστής του ΦΠΑ είναι 19,6% ενώ οι μειωμένοι 5,5% και 2,1%. Στην Γαλλία υπάρχουν φόροι περιουσίας αλλά δεν επιβάλλονται ειδικοί φόροι. Οι αλλαγές στους συντελεστές του ΦΠΑ την τελευταία δεκαετία: ΕΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ % ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ % ,1 / 5,5 19, ,1 / 5,5 / 7 19,6 Πηγή: Eurostat Οι μειωμένοι συντελεστές του ΦΠΑ εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Συγκεκριμένα ο συντελεστής 2,1% εφαρμόζεται σε κάποια φάρμακα που παρέχονται από το εθνικό κοινωνικό σύστημα ασφάλισης13 Ο συντελεστής 5,5% επιβαρύνει τα περισσότερα τρόφιμα και γεωργικά προϊόντα, οι εφημερίδες και τα βιβλία, τα φάρμακα, το νερό και τα δωμάτια των ξενοδοχείων. Ενώ κάποιες υπηρεσίες απαλλάσσονται από το ΦΠΑ, όπως για την εκπαίδευση, τις ασφαλιστικές, οικονομικές και ιατρικές υπηρεσίες. 13 Μίρ ://ί^. ογ^ςουώτίο ς/ίι^ηςο. 22

23 Φόροι ω ς ποσοστό του ΑΕΠ ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 15,4 15,3 15,5 15,6 15,5 15,3 15,1 15,1 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 11,8 11,4 11,6 11,8 12,2 11,9 11,9 10,2 ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 7,9 7,9 7,9 8 7,8 7,5 7,7 7,5 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 2,5 2,1 2,3 2,3 2,9 2,9 2,8 1,3 ΑΛΛΟΙ 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 16,2 16,4 16,2 16,3 16,4 16,2 16,2 16,6 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 11 11, ,1 10, ,2 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 4 4,1 4 4,1 4,1 4,1 4 4,1 ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 ΣΥΝΟΛΟ 43,1 42,9 43,2 43,6 43,9 43,2 42,9 41,6 Πηγή: ΕϋΓΟβίΒί Οι συνολικοί φόροι στην Γαλλία σε σχέση με το ΑΕΠ κατέχουν το 43,1% το 2002, 43,9% το 2006 (το υψηλότερο ποσοστό) και 41,6% το Από τις τρεις κατηγορίες των φόρων το μεγαλύτερο ποσοστό 23

24 προέρχεται από την κοινωνική ασφάλιση, όπου από το 2002 έως το 2009 αυξήθηκε κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες και το 2009 συνεισφέρει με ποσοστό 16,6%. Τ ο σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό βαρύνει τους εργοδότες οι οποίο πληρώνουν στο κράτος το 11,2% των εσόδων του. Το ποσοστό των εργαζομένων στην κοινωνική ασφάλιση δεν διαφοροποιείται σημαντικά το εν λόγο χρονικό διάστημα και είναι 4,1% το Ενώ η συνεισφορά των αυτοαπασχολούμενων αυξάνει ελαφρά και από 1% το 2002 το 2009 είναι 1,3%. Οι έμμεσοι φόροι, όπως ο ΦΠΑ, οι φόροι κατανάλωσης, κλπ αποτελούν το 15% των κρατικών εσόδων και παρόλο που παρουσιάζουν μια μικρή μείωση την οκταετία ξεπερνούν το 15%. Την μικρότερη συνεισφορά έχουν οι άμεσοι φόροι που από το 2002 (11,8%) έως το 2009 (10,2%) μειώνονται κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες. Οι άμεσοι φόροι προέρχονται κατά κύριο λόγο από την φορολόγηση των φυσικών προσώπων, όπου αποδίδουν το 73% των φόρων αυτών (7,5% το 2009 του ΑΕΠ), ενώ το ποσοστό των επιχειρήσεων πλησιάζει το 13%, (δηλαδή 1,3% το 2009) ΕΛΛΑΔ Α Η ελληνική νομοθεσία καθορίζει έξι φορολόγηση, οι οποίες είναι: κατηγορίες εισοδημάτων προς 1. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία, όπως γη και κτίρια 2. Εισόδημα από κινητή περιουσία, όπως εισόδημα από επενδύσεις 3. Εισόδημα από επιχειρήσεις 4. Γεωργικό εισόδημα 5. Εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών 6. Από ελεύθερους επαγγελματίες και άλλες πηγές. 24

25 Το φορολογητέο εισόδημα φορολογείται με προοδευτικό φόρο που για το 2010 υπολογίζεται σύμφωνα με την παρακατω κλίμακα: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ % Ως και ανω 45 Πηγή: ΕϋΓΟβίΒί Η φορολογία των κερδών των επιχειρήσεων πραγματοποιείται με ένα ενιαίο φορολογικό συντελεστή όπου το 2002 ήταν 35%, ενώ μειώνεται σταδιακα και το 2006 ήταν 29% και το %. Για τις προσωπικές εταιρίες το ποσοστό φορολόγησης το 2010 ήταν 25%

26 Οι αλλαγές στους συντελεστές του ΦΠΑ που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία: ΕΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ % ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ % ,5 / (15/03/2010) 5 / (01/07/2010) 5,5 / (01/01/2011) 6,5 / Πηγή: ΕϋΓΟβίΒί Ο μειωμένος συντελεστής 6,5 ισχύει για εφημερίδες, βιβλία, θέατρα, περιοδικά. Ο συντελεστής 13% εφαρμόζεται σε τρόφιμα, μη αλκοολούχα ποτά, την ηλεκτρική ενέργεια, το νερό, τις επισκευές παλαιών σπιτιών, τα εισιτήρια, τα φάρμακα, τα λιπάσματα κ.α. Ενώ ο κανονικός συντελεστής στα υπόλοιπα, όπως ένδυση, υπόδηση, μεταφορές, καύσιμα, κλπ. Φόροι ω ς π οσοστό του ΑΕΠ 26

27 ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 13,3 12, ,6 12,8 12,5 11,5 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 8,8 8 8,2 8,7 8,2 8,2 8,2 8,5 ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 4,5 4,3 4,4 4,6 4,7 4,9 4,9 5,1 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 3,4 2,9 3 3,3 2,7 2,5 2,5 2,4 ΑΛΛΟΙ 0,9 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 11,6 11,7 11,2 11,2 10,6 11, ,4 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 5,5 5,4 5,1 5,1 4,8 5,1 5,2 4,7 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 4,5 4,7 4,4 4,5 4,1 4,2 4,2 3,8 ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜ ΕΝΟΙ 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,7 1,8 ΣΥΝΟΛΟ 33,7 32,1 31,3 31,9 31,5 32,1 31,7 30,3 Πηγή: ΕϋΓΟβίΒί Το ποσοστό συνεισφοράς των φόρων στο ΑΕΠ τα έτη κυμαίνεται από 30,3% (το ελάχιστο το 2009) σε 33,7% (το μέγιστο το 2002). Η φορολογία αποδίδει στο κράτος ακολουθώντας μια φθίνουσα πορεία το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα. Τ α μεγαλύτερα έσοδα από τους φόρους προέρχονται από την έμμεση φορολογία που το 2009 καλύπτουν το 11,5% του ΑΕΠ. Πάνω από το 10,4% (το 2009) έως 11,7% (το 2003) καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση, όπου το 27

28 μεγαλύτερο ποσοστό επιβαρύνει τους εργοδότες, έπειτα τους εργαζόμενους και τέλος τους αυτοαπασχολούμενους (με αρκετά χαμηλότερα ποσοστά). Η άμεση φορολογία δεν ξεπερνά το 8,8%(2002) ενώ αυξομειώνεται τα επόμενα έτη και το 2009 καλύπτει το 8,5% του ΑΕΠ. Η άμεση φορολογία προέρχεται κυρίως από το φυσικά και νομικά πρόσωπα των οποίων η επιβάρυνση με την πάροδο της οκταετία αποκλίνει με αύξηση των φόρων στα φυσικά πρόσωπα και αντίστοιχη μείωση των νομικών. Για τους πρώτους το 2009 το ποσοστό συνεισφοράς είναι 5,1% ενώ για τους δεύτερους 2,4% το ίδιο έτος. Το 2009 η συνολική φορολογία της Ελλάδας ως ποσοστό στο ΑΕΠ είναι κάτω του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είναι 35,8%. Πηγή: ΕϋΓοβίΒί, ίδια επεξεργασία 28

29 3.3.ΙΣΠΑΝΙ Α Το φορολογικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και οι Ισπανοί κάτοικοι φορολογούνται για τα εισοδήματα που αποκτούν στη χώρα αλλά και το εξωτερικό Ισπανός κάτοικος θεωρείται αυτός που διαμένει στην χώρα περισσότερες από τις μισές ημέρες που χρόνου (πάνω από 182 ημέρες). Οι μισθωτοί που απασχολούνται από ένα μόνο εργοδότη και κερδίζουν λιγότερα από ετησίως μπορούν αν επιθυμούν να μην συμπληρώσουν δήλωση για την φορολογία εισοδήματος, καθώς και όσοι έχουν εισοδήματα κάτω των Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται από την 1η Μαΐου έως στις 30 Ιουνίου και σε μερικούς μήνες είτε πληρώνουν αν προκύπτει φόρος ή δικαιούνται επιστροφή φόρου την εισπράττουν από τραπεζικό λογαριασμό. Η κλίμακα για την φορολογία του εισοδήματος στην Ισπανία για το 2010 είναι: 15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ % Ως και άνω 45 Πηγή: Eurostat 15 andalucia. οο m/law/inco metax. htm 29

30 Στο εισόδημα των Ισπανών δεν υπάρχει αφορολόγητο όριο και από το πρώτο ευρώ φορολογούνται με συντελεστή 24%, έτσι για εισόδημα ο φόρος είναι Για να θεωρηθεί κάποιος κάτοικος της Ισπανίας και να φορολογηθεί με τα ισχύοντα της χώρας θα πρέπει να διαμένει εκεί περισσότερο από 183 ημέρες τον χρόνο. Ο φορολογικός συντελεστής για τα κέρδη των επιχειρήσεων είναι 30% και για τις μικρές επιχειρήσεις 25%. Ο συντελεστής του ΦΠΑ είναι 18% και επιβάλλονται ειδικοί φόροι στα καύσιμα και τον καπνό ενώ απαλλάσσεται από την φορολογία η περιουσία. Στο ισχύον καθεστώς του ΦΠΑ δεν υπόκεινται οι Κανάριοι Νήσοι, η Θέουτα και η Μελίγια. Οι συντελεστές του ΦΠΑ που ισχύουν στην Ισπανία την δεκαετία : ΕΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ % ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ % / / 8 18 Πηγή: Eurostat Ο μειωμένος συντελεστής 4% ισχύει για τις βασικές ανάγκες ενώ ο συντελεστής 8% εφαρμόζεται σε κάποιες υπηρεσίες μεταφορών, τα τρόφιμα, τον τουρισμό και τις κατοικίες. Απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ οι υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και ασφάλειας. 30

31 Φόροι ως ποσοστό του ΑΕΠ ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 11,6 11,9 12,2 12,6 12,7 12,1 10,2 9 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 10,8 10,5 10,6 11,4 12,2 13,4 11,3 10 ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 6,8 6,6 6,4 6,6 7,1 7,7 7,5 7 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 3,3 3,1 3,5 3,9 4,2 4,8 2,9 2,3 ΑΛΛΟΙ 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 12,1 12,2 12,2 12,1 12,1 12,2 12,3 12,4 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 8,8 8,9 8,8 8,8 8,8 8,9 8,9 8,7 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2 1,9 ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜ ΕΝΟΙ 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,8 ΣΥΝΟΛΟ 33,9 33,9 34,5 35,6 36,4 37,1 33,2 30,4 Πηγή: ΕϋΓΟβίΒί Στην Ισπανία το σύνολο των φόρων αποφέρει στο κράτος, τα έτη κατά μέσο όρο 34% του ΑΕΠ. Η πορεία των φόρων μέχρι το 2007 ακολουθούσε μια αυξητική τάση, όπου και έφτασε το 37,1%, ενώ από κει και πέρα τα έσοδα του κράτους από τους φόρους μειώθηκαν σημαντικά και το 2009 κάλυπταν το 30,4%. Οι φόροι που προέρχονται από την κοινωνική ασφάλιση κατέχουν την πρώτη θέση και ξεπερνούν όλα τα έτη το 12% έχοντας μια αύξηση 0,3 ποσοστιαίων μονάδων από το Τ ην μεγαλύτερη επιβάρυνση έχουν οι εργοδότες με κατά μέσο 31

32 όρο ποσοστά περίπου 8,8%. Αρκετά χαμηλότερη είναι η επιβάρυνση των εργαζόμενων που μαζί με τους αυτοαπασχολούμενους το 2009 συμμετέχουν στο ΑΕΠ με ποσοστά 1,9% και 1,8% αντίστοιχα. Το διάστημα τα ποσοστά των έμμεσων φόρων τείνουν να συγκλίνουν με τα ποσοστά των άμεσων, με μείωση των πρώτων και αύξηση των δεύτερων. Η φορολογία του εισοδήματος των ιδιωτών αυξάνει και το 2009 είναι 7% του ΑΕΠ από 6,8% που ήταν το 2002 ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι εταιρικοί φόροι. Η μείωση των ποσοστών από την έμμεση φορολογία, που πραγματοποιείται το χρονικό διάστημα είναι κατά 1,6 ποσοστιαία μονάδα. 3.4.ΙΤΑΛΙ Α Η φορολογία των κατοίκων της Ιταλίας (άτομα που διαμένουν στην χώρα πάνω από 183 ημέρες τον χρόνο ή είναι δηλωμένα στο ληξιαρχείο) γίνεται για τα συνολικά τους εισοδήματα είτε αποκτώνται στην Ιταλία είτε στο εξωτερικό. Οι ξένοι κάτοικοι που κερδίζουν εισοδήματα στην Ιταλία φορολογούνται μόνο για αυτά. Για το 2010 τα εισοδήματα στην Ιταλία φορολογούνται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ % Ως και άνω 43 Πηγή: Eurostat 32

33 Στην Ιταλία δεν υπάρχει αφορολόγητο όριο και από το πρώτο ευρώ εισοδήματος ο φορολογικός συντελεστής είναι 23%, δηλαδή για εισόδημα ο φόρος είναι Τα κέρδη των επιχειρήσεων φορολογούνται με συντελεστή 27,5%, ενώ πρόσθετο εταιρικό φόρο 5,5% πληρώνουν οι εξής επιχειρήσεις: Όταν την φορολογούμενη χρονική περίοδο είχαν έσοδα πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ. Δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς: Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων Παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας Διύλιση πετρελαίου Παραγωγή και πώληση βενζίνης, λιπαντικών και υγροποιημένου αέριο πετρελαίου Φυσικό αέριο και υγροποιημένο φυσικό αέριο. Δεν υπάρχουν φόροι περιουσίας αλλά και ειδικοί φόροι. Οι συντελεστές του ΦΠΑ είναι 21% ο κανονικός και 10% και 4% οι μειωμένοι. Οι αλλαγές στον ΦΠΑ στην Ιταλία που συντελέστηκαν την τελευταία δεκαετία: ΕΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ / / Πηγή: ΕϋΓΟβίΒί 33

34 Φόροι ω ς ποσοστό του ΑΕΠ ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 14,7 14,3 14,3 14,4 15, ,1 13,9 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 14,1 14,7 13,9 13,4 14,4 15,1 15,3 15,4 ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 10,7 10,6 10,5 10, ,4 11,8 11,7 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 2,7 2,3 2,4 2,3 2,9 3,3 3 2,4 ΑΛΛΟΙ 0,7 1,8 1,1 0,6 0,5 0,5 0,5 1,3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 12,1 12,3 12,3 12,5 12, ,5 13,8 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 8,4 8,7 8,6 8,8 8,7 9 9,2 9,5 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,3 2,5 2,6 ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜ ΕΝΟΙ 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 ΣΥΝΟΛΟ 40,9 41,3 40,6 40, ,9 43,1 Πηγή: ΕϋΓΟβίΒί Η πρόσοδος του κράτους από την φορολογία βρίσκεται σε επίπεδα που ξεπερνούν το σαράντα τοις εκατό και μάλιστα εμφανίζουν ανοδική πορεία την οκταετία , αφού ξεκινούν από το 40,9% και φθάνουν το 43,1% του ΑΕΠ του ιταλικού κράτους. Στους άμεσους φόρους παρατηρείται τα έτη 2004 και 2005 μια μείωση του ποσοστού ενώ από το 2006 επανακάμπτει και το 2009 φθάνει το 15,4%, το μεγαλύτερο ποσοστό συνεισφοράς φόρων στα κρατικά έσοδα και σε 34

35 διαχρονική σύγκριση, αλλά και μεταξύ των άλλων φόρων. Τα μεγαλύτερα έσοδα από τους άμεσους φόρους προέρχονται από τα φυσικά πρόσωπα ενώ η επιβάρυνση των εταιριών είναι αρκετά χαμηλότερη. Οι έμμεσοι φόροι κυμαίνονται την οκταετία πάνω από το 14% με εξαίρεση το 2006 και 2007 που ξεπερνούν οριακά το 15% και το 2009 πέφτουν στο 13,9% του ΑΕΠ. Η κοινωνική ασφάλιση είναι η τρίτη σε συνεισφορά στο ΑΕΠ και το 2009 προσεγγίζει τα ποσοστά των έμμεσων φόρων (13,8%). Η συνεισφορά των εργοδοτών το 2009 στην κοινωνική ασφάλιση πλησιάζει το 70% ενώ το υπόλοιπο ποσό σχεδόν επιμερίζεται στους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους ΚΥΠΡΟΣ Η φορολογία των φυσικών προσώπων επιβάλλεται στους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους. Οι κάτοικοι τις Κύπρου πληρώνουν φόρους για τα εισοδήματα που αποκτούν στην Κύπρο και το εξωτερικό. Κάτοικος θεωρείται αυτός που διαμένει στο νησί πάνω από 183 ημέρες το έτος. Οι ξένοι κάτοικοι που εργάζονται στην Κύπρο φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματα που αποκτούν εκεί16. Η φορολογία είναι προοδευτική και εφαρμόζεται για τα εισοδήματα του 2010 με την εξής κλίμακα: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ % Ως και άνω 30 Πηγή: Eurostat 16 http ://www. worldwide -tax. com/cyprus/cyprus_tax. asp 35

36 Από τον φόρο εισοδήματος απαλλάσσονται τα ακόλουθα: Τόκοι Μερίσματα Αμοιβές ξένων κατοίκων που πλέον εργάζονται στην Κύπρο, για τα πέντε πρώτα έτη με ποσοστό απαλλαγής 50% των αμοιβών, εφόσον η ετήσια αμοιβή υπερβαίνει τις Οι μισθωτές υπηρεσίες κατοίκων της Κύπρου, που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό για χρονική περίοδο πάνω από 90 ημέρες Ποσά που λαμβάνονται με μορφή φιλοδωρήματος Τ α κέρδη από διάθεση τίτλων (μετοχές, ομολογίες, χρεόγραφα, κλπ). Ενώ αφαιρούνται από τα φορολογητέο εισόδημα τα εξής ποσά: Οι συντεχνιακές εισφορές Οι ζημιές του τρέχοντος αλλά και παρελθόντων ετών Το είκοσι τοις εκατό του ποσού που εισπράττεται από ενοίκια Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την συντήρηση οικοδομής που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέα Ποσά για ασφάλιστρα ζωής. Επίσης οι κάτοικοι της Κύπρου επιβαρύνονται για τα εισοδήματά τους με έκτακτη εισφορά για την ενίσχυση της άμυνας. Τ α μερίσματα με συντελεστή 20% (πλην των εταιριών), το 75% του ποσού των ενοικίων με συντελεστή 3%, οι τόκοι με 15% (πλην αυτών που προκύπτουν από την ομαλή δραστηριότητα επιχείρησης. 36

37 Η φορολογία των καθαρών κερδών των εταιριών γίνεται με ενιαίο συντελεστή 10%, για τους ημι - κρατικούς οργανισμούς 25% ενώ δεν φορολογούνται τα μερίσματα, τα δικαιώματα κι οι τόκοι. Επιπλέον υπάρχουν φόροι για την ακίνητη περιουσία, που υπολογίζεται με προοδευτική κλίμακα, οι φόροι κληρονομιάς, αλλά και φόροι προς το κτηματολόγιο για τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Στην Κύπρο ο ΦΠΑ είναι 15% ο κανονικός συντελεστής και 5% ο μειωμένος. Στην Κύπρο την τελευταία δεκαετία υπήρξαν τρεις μεταβολές στους συντελεστές του ΦΠΑ οι οποίες εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: ΕΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ % ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ % /8 15 Πηγή: ΕϋΓΟβίΒί Υπάρχουν αγαθά και υπηρεσίες στην Κύπρο που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, όπως: 1. Τ α ενοίκια 2. η πλειονότητα των ασφαλιστικών, χρηματοοικονομικών και τραπεζικών συναλλαγών 3. οι νοσοκομειακές και οδοντιατρικές υπηρεσίες 37

38 4. οι υπηρεσίες που παρέχονται από την κρατική ταχυδρομική υπηρεσία 5. υπηρεσίες που αφορούν την εκπαίδευση, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό 6. τα λαχεία και τα δελτία ποδοσφαιρικών αγώνων 7. η πώληση μεταχειρισμένων κτιρίων αλλά και γης 8. η διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων. Για την κοινωνική ασφάλιση η εισφορά τόσο του εργαζόμενου όσο και του εργοδότη είναι 6,8% επί των ακαθάριστων αποδοχών. Ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι πληρώνουν εισφορές στο ταμείο κοινωνικής ασφάλισης με συντελεστή 12,6% σε ανώτερα και κατώτερα φορολογητέα έσοδα (τα οποία κάθε έτος καθορίζονται από το κράτος) ανάλογα με το επάγγελμα. Φόροι ω ς π οσοστό του ΑΕΠ ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 13,3 16, ,1 17,9 19,6 18,6 15,3 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 11,2 9,6 8,7 10,2 10,8 13,8 12,9 11,2 ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 4,3 4,4 3,5 3,9 4,6 6,2 5 3,9 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 6 4,3 3,7 4,6 5,5 6,8 7 6,5 ΑΛΛΟΙ 0,9 0,9 1,5 1,7 0,7 0,8 0,8 0,8 38

39 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 6,7 7 7,7 8,3 7,8 7,5 7,7 8,6 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 4,5 4,7 5,3 5,9 5,5 5,1 5,3 5,9 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 1,9 1,9 2,1 2,1 2 2,1 2,1 2,4 ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜ ΕΝΟΙ 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 ΣΥΝΟΛΟ 31, ,4 35,5 36,5 40,9 39,1 35,1 Πηγή: ΕϋΓΟβίΒί Στην Κύπρο ο μέσος όρος των φόρων σε σχέση με το ΑΕΠ, την περίοδο 2002 έως το 2009, είναι 35,5% περίπου. Παρατηρούνται σημαντικές αυξομειώσεις αφού το 2002 βρισκόταν στο 31,2% και σταδιακά το 2007 έφτασε το 40,9%. Το 2008 μειώθηκε στο 39,1% και το 2009 έπεσε στο 35,1% των κρατικών εσόδων. Αρκετές διακυμάνσεις παρατηρούνται και στα τρία είδη φορολογίας, με τους έμμεσους φόρους να βρίσκονται σε πιο υψηλά επίπεδα από τους άμεσους και κοινωνικής ασφάλισης ΜΑΛΤΑ Οι αυτοαπασχολούμενοι και εργαζόμενοι φορολογούνται με προοδευτική φορολογία για τα εισοδήματα που αποκτούν κάθε φορολογικό έτος. Οι μόνιμοι κάτοικοι (αυτοί που μένουν στη Μάλτα περισσότερο από 182 ημέρες τον χρόνο) φορολογούνται για τα συνολικά εισοδήματά τους ανεξάρτητα από ποια χώρα προέρχονται ενώ οι ξένοι κάτοικοι για τα εισοδήματα που αποκτούν μόνο στην χώρα. Οι σύζυγοι μπορούν να υποβάλλουν ξεχωριστά δηλώσεις για τα εισοδήματα που αποκτούν αλλά δηλώνουν ποιος από τους δυο 39

40 ορίζεται ως αντιπρόσωπος για την διευκόλυνση των φορολογικών αρχώ ν17. Η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος για το 2010 είναι η ακόλουθη: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ % Ως και άνω 35 Πηγή: Eurostat Για το 2010 τα κέρδη των εταιριών στην Μάλτα φορολογούνται με συντελεστή 35% Οι συντελεστές του ΦΠΑ στην Μάλτα είναι 18% ο κανονικός και 5% ο μειωμένος ενώ συντελέστηκαν οι εξής αλλαγές: ΕΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ / 7 18 Πηγή: Eurostat 17 http ://www. worldwide -tax. com/malta/malta_tax. asp 40

41 Φόροι ω ς ποσοστό του ΑΕΠ ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 13,6 12, ,4 15, ,8 14,3 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 11, , ,1 13,5 13,1 13,9 ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 6,1 6,3 6,4 6,2 6,3 6,4 5,6 6,3 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 3,9 4,5 4,1 4,5 4,9 6,1 6,7 6,7 ΑΛΛΟΙ 1,4 1,2 0,9 1,3 0,8 1 0,8 0,9 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 6,5 6,5 6,5 6,4 6,1 5,8 6,1 6 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,6 2,7 2,7 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 2,9 2,9 2,9 2,9 2,7 2,6 2,7 2,7 ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜ ΕΝΟΙ 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 ΣΥΝΟΛΟ 31,5 31,4 32,9 33,7 33,4 34,3 33,9 34,2 Πηγή: ΕϋΓΟβίΒί Το σύνολο των φόρων στην Μάλτα δεν ξεπερνά, κανένα από τα εξεταζόμενα έτη, το 34,2% το 2009 ενώ ο μέσος όρος είναι περίπου στο 33%. Οι φόροι που αποφέρουν περισσότερο στο κράτος είναι οι έμμεσοι με το 2005 να φθάνουν στα ανώτερο σημείο τους 15,4% και το 2009 να πέφτουν κατά σχεδόν μια ποσοστιαία μονάδα. Μολαταύτα 41

42 από το 2002 έως το 2009 αυξάνουν κατά 0,7 ποσοστιαία μονάδα. Επίσης αυξάνουν και οι άμεσοι φόροι οι οποίοι παρουσιάζουν μια σχεδόν σταθερή ανοδική πορεία και από 11,4 το 2002 το 2009 είναι 13,9% του ΑΕΠ. Η φορολόγηση των φυσικών προσώπων παραμένει στα ίδια σχεδόν επίπεδα, ενώ εντυπωσιακή είναι η αύξηση των φόρων στις εταιρίες που το 2002 είναι 3,9% των κρατικών εσόδων, το 2009 είναι 6,7%. Οι φόροι από την κοινωνική ασφάλιση ενώ παρουσίαζαν μια σταθερότητα την πρώτη εξεταζόμενη τετραετία, τα δυο επόμενα έτη (2006, 2007) μειώνονται στο 5,8%, για να φθάσουν το 2009 στο 6%. Η Μάλτα διαφέρει από τα άλλα μεσογειακά κράτη στο γεγονός ότι στην κοινωνική ασφάλιση το φορολογικό βάρος επιμερίζεται το ίδιο σε εργοδότες και εργαζόμενους ΣΛΟΒΕΝΙ Α Ένα άτομο για να θεωρείται κάτοικος της Σλοβενίας πρέπει να έχει την μόνιμη κατοικία του στην χώρα και φορολογείται για όλα του τα εισοδήματα που πηγάζουν από το εσωτερικό της χώρας ή το εξωτερικό Ο πίνακας που έπεται παρουσιάζει την κλίμακα σύμφωνα με την οποία φορολογούνται τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων για το ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ % Ως και άνω 41 Πηγή: Eurostat 18 worldwide-tax. ο ο ^ 1 ο ν 0 η ί8 Μ ο ν 0 ^ _ίηχ. asp 42

43 Τ α κέρδη των εταιριών υπόκεινται σε φόρο με συντελεστή 20% για το 2010, ενώ υπάρχουν ειδικές οικονομικές ζώνες που η φορολόγηση γίνεται με συντελεστή 10%. Τα μερίσματα, οι τόκοι και τα δικαιώματα φορολογούνται με συντελεστή 15%. Ο ΦΠΑ υπολογίζεται με συντελεστές 20% (κανονικός), 8,5% (μειωμένος) και ισχύει στην χώρα από το 2002 χωρίς καμία αλλαγή. Ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται σε τρόφιμα, γεωργικά και φαρμακευτικά προϊόντα. Οι εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση προορίζονται να καλύψουν συντάξεις, υγεία, ασφάλιση ανέργων, κλπ. Οι εισφορές των εργαζόμενων είναι 22,1% του συνολικού ακαθάριστου μισθού τους, εκ των οποίων το 15,5% προορίζεται για τις συντάξεις. Οι εργοδότες πληρώνουν εισφορές για τους εργαζόμενους τους με ποσοστό 16,1% του μισθού. Φόροι ω ς π οσοστό του ΑΕΠ ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 15, ,8 15,7 15,2 14,9 14,4 14,4 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 7,8 8 8,3 8,7 9,1 9,2 8,9 8,4 ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 5,7 5,7 5,7 5,5 5,7 5,5 5,8 5,9 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 1,6 1,7 1,9 2,8 3 3,2 2,5 1,8 43

44 ΑΛΛΟΙ 0,6 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 14,3 14,2 14,2 14, , ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5 5,4 5,5 5,8 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 7,6 7,5 7,5 7,5 7,3 7,2 7,4 7,8 ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜ ΕΝΟΙ 1,3 1,3 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 1,4 ΣΥΝΟΛΟ 38 38,2 38,3 38,6 38,3 37,8 37,2 37,6 Πηγή: ΕϋΓΟβίΒί Οι συνολικοί φόροι συμμετέχουν στα έσοδα του κράτους το 2002 κατά 38% παρουσιάζοντας μια σταδιακή αύξηση ως το 2005, ενώ από κει και πέρα μειώνονται στο 37,6% το Στο σύνολο συμμετέχουν σχεδόν το ίδιο οι έμμεσοι φόροι με τους φόρους κοινωνικής ασφάλισης, 15 τοις εκατό περίπου (ο μέσος όρος της οκταετίας) των πρώτων (έχοντας καθοδική πορεία), και 14%περίπου οι δεύτεροι (αυξημένοι 0,7 από το 2002 στο 2009). Στη Σλοβενία το μεγαλύτερο ποσοστό από κοινωνικές ασφαλιστικές εισφορές προέρχεται από τους εργαζόμενους και όχι από τους εργοδότες, διατηρώντας και οι δυο σχεδόν σταθερά ποσοστά. Εν κατακλείδι η άμεση φορολογία είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με το 2006 να φτάνει το 9,2 του ΑΕΠ της χώρας και το 2009 το 8,4%. 44

45 4Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟ ΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙ ΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η πολυπλοκότητα και διαφορετικότητα των εθνικών φορολογικών συστημάτων των μεσογειακών κρατών μελών της ευρωπαϊκής ένωσης (Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα και Σλοβενία) δυσχεραίνει την σύγκρισή τους. Συγκρίνοντας όμως τα ποσοστά των φορολογικών εσόδων ως προς το ΑΕΠ και των συντελεστών που εφαρμόζονται για την φορολόγηση των σημαντικότερων φορολογικών βάσεων, η σύγκριση αυτή μπορεί να γίνει περισσότερο αποτελεσματική ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΟ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ Η συνολική φορολογική επιβάρυνση ενός κράτους, υπολογίζεται από το σύνολο των φόρων που εισπράττει ένα φορολογικό έτος σε σχέση με το ΑΕΠ του. Πηγή: ΕϋΓΟβίΒί 45

46 Ο μέσος όρος της φορολογικής επιβάρυνσης ως προς το ΑΕΠ, στα επτά κράτη μέλη της μεσογείου παρουσιάζει μια ανοδική τάση από το 2002 έως το 2007, ενώ τα δύο επόμενα έτη μειώνεται σημαντικά και το 2009 φθάνει περίπου στα επίπεδα του Το έτος έναρξης της μελέτης (2002) την μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση έχει η Γαλλία με ποσοστό 43,1%, έπεται η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα επιβαρύνονται φορολογικά κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες λιγότερο από την Γαλλία. Η Κύπρος, Μάλτα και Σλοβενία έχουν την μικρότερη φορολογική επιβάρυνση περίπου στο 31% του ΑΕΠ. Για το 2009 αλλάζει η φορολογική επιβάρυνση των κρατών, κυρίως της Ελλάδας και της Ισπανίας όπου σε σχέση με το ΑΕΠ τους, μειώνεται κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες φθάνοντας στα επίπεδα των τριών τελευταίων χωρών του 2002, οι οποίοι όμως προσεγγίζουν το 35%. Μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση έχει η Ιταλία για το 2009, αφού ακολουθώντας μια ανοδική πορεία το 2008 την βρίσκει στο ίδιο επίπεδο με την Γαλλία, την οποία τελικά ξεπερνά ΦΟΡΟ ΛΟΓΙΚΗ ΔΙ ΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣ Η ΤΑ ΕΙΔΗ Φ Ο ΡΟ ΛΟ ΓΗΣΗΣ Η φορολογική διάρθρωση μιας χώρας μπορεί να γίνει διακρίνοντας τους φόρους σε έμμεσους (ΦΠΑ, φόροι κατανάλωσης, δασμοί, κλπ), σε άμεσους (φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολόγηση εταιριών, μερισμάτων, κλπ) καισε φόρους κοινωνικής ασφάλισης (υποχρεωτικές εισφορές εργαζόμενων, εργοδοτών και αυτοαπασχολούμενων). Η έμμεση φορολογία στα φορολογικά ΛΟ συστήματα θεωρείται ως κοινωνικά άδικη19 από πολλούς γιατί επιβαρύνει το κοινωνικό σύνολο ανεξάρτητα από την φοροδοτική ικανότητα των πολιτών. 19 Μελέτη ΚΕΠΕ με τίτλο: Διανομή, Αναδιανομή και Φτώχεια.( των Κ. Ν. Κανελλόπουλου, Ζ. Ν. Αναστασάκου, Α. Κ. Κώτση, Θ. Ν. Μανιάτη, Κ. Μ. Παχάκη_Μελέτη Νο. 55, 2004) 46

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ»

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ:» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2 ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Ε Π Ο Χ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Μ Α Τ Ω Ν Ε Τ Ο Υ Σ 2013 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210. 32.59.197 FAX 32.59.229 8 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής 1 Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N Παρατίθενται γνώµες και απόψεις σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων κκλησιαστικής ουσικής Φ ώ τ η Θ ε ο δ ω ρ α κ ό π ο υ λ ο υ Εκδοτικός Οίκος «Μυρίπνοον» 2

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γεν.Δ/νση: Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής Δ/νση : Μεταποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής Τμήμα: Μεταποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟ(ΡΟΛΟΤΙΛ. 2ίΩΦΈΩ9{οί Τ 09^% βΰ^ή :Λ ^Χ Ω ΰ^ ^ Χ 0 β!κ 2 Ι0 ΐχ Κ ^ ^ Σ. ΟΐχΟΤίΟΜΙΛ'Σ

ΦΟ(ΡΟΛΟΤΙΛ. 2ίΩΦΈΩ9{οί Τ 09^% βΰ^ή :Λ ^Χ Ω ΰ^ ^ Χ 0 β!κ 2 Ι0 ΐχ Κ ^ ^ Σ. ΟΐχΟΤίΟΜΙΛ'Σ Τ.Έ,Ι % Λ ( Β β Λ λ ^ ^ Χ 0 β!κ 2 Ι0 ΐχ Κ ^ ^ Σ. ΟΐχΟΤίΟΜΙΛ'Σ i m r ^ A β ο τι< ΣΤ Ί Ί ζ^ { ^ ΦΟ(ΡΟΛΟΤΙΛ 2ίΩΦΈΩ9{οί Τ 09^% βΰ^ή :Λ ^Χ Ω ΰ^

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 112/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ.

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ANAΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σελίδα 1 από 100 Σελίδα 2 από 100 Υπεύθυνη Δήλωση Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου ότι το παραδοτέο με τίτλο «Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Πελοπόννησο» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ----- Μαρούσι, 24-06-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ. 944 Ε /97270/Ζ1 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΤΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ Δ Ι Α Κ Ι Ν Η Σ Η Τ Ω Ν Α Γ Α Θ Ω Ν Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α ΠΟΥ Π Ρ Ο Β Λ Ε Π Ο Ν Τ Α Ι Α Π Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 19 / 5 / 2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215292,289,290,294

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ο Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Σ Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α Σ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) Ιπποκράτους 196 198 114 71 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 6440873 FAX : 210 6454223 Site: www.poseypexode.gr Email:poseypexode@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης.

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Τμήμα Προστασίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Λίμνη Λαγκαδά και η Μυγδονία Λεκάνη Η Πράσινη Χημεία και η Προστασία του Περιβάλλοντος

Η Λίμνη Λαγκαδά και η Μυγδονία Λεκάνη Η Πράσινη Χημεία και η Προστασία του Περιβάλλοντος Η Λίμνη Λαγκαδά και η Μυγδονία Λεκάνη Η Πράσινη Χημεία και η Προστασία του Περιβάλλοντος Γεωργίτσα Δήμου, Βασίλειος Εγγονόπουλος-Παπαδόπουλος 1. Χημικός-καθηγήτρια 1 ου ΕΠΑ.Λ Λαγκαδά georgita@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003586744 2015-12-29

15PROC003586744 2015-12-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Αρ. πρωτ. : 37515/17-12-2015 ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ιωάννινα, 8 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 7205/354 Σχετικά: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 343 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Η Β Εθνοσυνέλευση του Άστρους Οι εκλογές των πληρεξουσίων 1239 για τη συμμετοχή τους στη Β Εθνοσυνέλευση προκηρύχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους:

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: α. περιφραστικά (δηλ. χρησιμοποιώντας δύο λέξεις περιφραστικός ρηματικός τύπος στα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43618/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43618/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43618/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 24.09.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 496-17/01-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ. ιιιιιιι. Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή

Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ. ιιιιιιι. Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή τ.ε.ι. Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ιιιιιιι Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή Καθηγητής: Τσαρουχάς Αναστάσιος Σπουδάστριες:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.». ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013... 4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 38 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 11/2012 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου Θ έ μ α: Tροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος

VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 4 Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, σελ. 4174 2. Η Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

οικισµών του ήµου Φαιστού

οικισµών του ήµου Φαιστού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Αποκοµιδή απορριµµάτων σε 34 οικισµούς του ήµου και καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων στο σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΛΑΨΙΣΤΑΣ»

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΛΑΨΙΣΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Αριθμός Μελέτης:4/15 Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ε Ρ Γ Ο Υ : Ελεούσα, 2014 «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15.

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 29013/8-12-2014 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Α Ν Ω ΤΑ ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟ ΙΚ Η ΣΗ Σ Κ Α Ι ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Κ Α Ι ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 29/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΑΚΟΝ ΙΚΕ δτ: ORACON ΙΚΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 058707504000

ΟΡΑΚΟΝ ΙΚΕ δτ: ORACON ΙΚΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 058707504000 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «Δήμος Αιγάλεω» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΑΣΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α 3.1 Η χρηστική αξία των εμπορευμάτων 32 3.2 Ανάγκες και Επιθυμίες 32 3.3 Είδη και Ταξινόμηση των Αναγκών 35 3.4 Τα Μέσα Ικανοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80 Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και. Ελευθερία ή Θάνατος. γ35343 ωβη3οω3η

Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και. Ελευθερία ή Θάνατος. γ35343 ωβη3οω3η 3 Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και Κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας α β γ δ ε ζ θ ι κ λ µ ν ξ ο π ρ σ τ φ χ ψ ω η ξ υ ψ ω 1 2 3 4 5 6 7 4α 8 9 ο α β γ δ 9α

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος Βούγιας Υφυπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων: «Θα είμαι ο πρώτος επιβάτης του τρένου το Σάββατο 30 Απριλίου»

Σπύρος Βούγιας Υφυπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων: «Θα είμαι ο πρώτος επιβάτης του τρένου το Σάββατο 30 Απριλίου» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΟΣ 3o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 114 ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ Σπύρος Βούγιας Υφυπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων: «Θα είμαι ο πρώτος επιβάτης του τρένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Αναγόμωση συντήρηση Μονάδες Α Βάθμιας εκπ/σης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015. Αριθμός Απόφασης 275/2015 Θέμα 13 ο : Τροποποίηση της σύμβασης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΑΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΑΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΑΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩ Π ON IΑΠχ Θ ΥΟΛΟΠ ΑΣ~ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ Γ ΕΡΙΠΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτοκ...... 35.3... {Ημερομηνία;...

Διαβάστε περισσότερα

«12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ»

«12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α και τις Π Ο Ι Κ Ι Λ Ι Ε Σ Α Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: Β44ΡΝ-ΗΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Καβαλας Σ χ ο λ ή Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ώ ν Ε φ α ρ μ ο γ ώ ν Τ μ ή μ α Τ ε χ ν ο λ ο γ ία ς & Χ η μ ε ί α ς Π ε τ ρ ε λ α ί ο υ & Φ / ς ικ ο υ Α έ ρ ιο υ Π τ υ χ ι α κ ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7055, 7129 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθια: μια απόπειρα Δημιουργικής Γραφής στο Δημοτικό Σχολείο

Παραμύθια: μια απόπειρα Δημιουργικής Γραφής στο Δημοτικό Σχολείο 1 Παραμύθια: μια απόπειρα Δημιουργικής Γραφής στο Δημοτικό Σχολείο Βασιλοπούλου Φωτεινή 1 Ψυχογυιοπούλου Παναγιώτα 2 1 Εκπαιδευτικός αγγλικής και ελληνικής φιλολογίας, 3 ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας foteinivasilo@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. : 12577 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 91/2014 Από το Πρακτικό της 6ης/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ ΤΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ Αριθ. Πρωτ. 19.622 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθ.Απόφ: 20/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθ.Απόφ: 20/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθ.Απόφ: 20/2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πολυγύρου Στον Πολύγυρο σήμερα ογδόη (8η) Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 20ουΑΙΩΝΑ Διπλωματική Εργασία για το Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 13673, Αχαρνές Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό για την ΠΕ για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες

Εκπαιδευτικό υλικό για την ΠΕ για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Εκπαιδευτικό υλικό για την ΠΕ για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες Ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης των μαθητών με ειδικές ανάγκες Ο όρος ειδικές ανάγκες είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜ ΗΜ Α ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜ ΗΜ Α ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜ ΗΜ Α ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΜΠΑΛΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραμυθιά Τάξη Α Μάστορα Έλλη

Παραμυθιά Τάξη Α Μάστορα Έλλη Φθινόπωρο Παραμυθιά Τάξη Α Μάστορα Έλλη Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μ Ε Λ Ι Ν Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Φθινόπωρο Σεπτέμβρης Οκτώβρης - Νοέμβρης Φθινόπωρο Ο ζωγράφος με το κίτρινο Το Φθινόπωρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της /νσης Παιδείας Πολιτισµού κ Αθλητισµού του ήµου Αγρινίου για το έτος 2012»

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της /νσης Παιδείας Πολιτισµού κ Αθλητισµού του ήµου Αγρινίου για το έτος 2012» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 16ης/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αγρινίου. Αριθ. Απόφασης 466/2011 ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ. Προϋπολογισµού: 250.

ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ. Προϋπολογισµού: 250. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 14-06 /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 Στην Κέρκυρα σήμερα 14-06 - 2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε, η Οικονομική Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : β) Διακήρυξη Δημοπρασίας. γ) Τεχνικές Προδιαγραφές. δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : β) Διακήρυξη Δημοπρασίας. γ) Τεχνικές Προδιαγραφές. δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού ( Επαναληπτικού) Διαγωνισμού για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ/Β διασυνδεδεμένων συστημάτων σε κτίρια ( στέγες σχολείων ) και εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ ΛΥΚΕΙ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ ΣΧΕΔΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΣΤΑΣΙΑ ΤΥ ΛΥΚΕΙΥ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΙ ΜΕΣΗΣ ΙΑΝΥΑΡΙΣ 2014 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΣΧΕΔΙΥ: ΣΥΜΕΩΝ ΣΥΡΒΙΝΣ ΠΕ02 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΥΝ Α. ΠΡΙΝ Τ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003570450 2015-12-24

15PROC003570450 2015-12-24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ(PROGRAM OPERATOR) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. «Δικαιώματα-υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές θαλάσσιες μεταφορές».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. «Δικαιώματα-υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές θαλάσσιες μεταφορές». Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27-09-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Θ.Σ. Δ.Ε.Π. Δ.ΕΚ.Ν. Δ.Λ.Υ. Αριθ.Πρωτ.: 3332.12/10/13 Ταχ.Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 82 Έγκριση Πρακτικού Διεξαγωγής Πρόχειρου Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ω Ν Κ Α Ι Ε Λ Ε Γ Χ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ω Ν Κ Α Ι Ε Λ Ε Γ Χ Ω Ν Ε.Τ.Ε.Λ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ω Ν Κ Α Ι Ε Λ Ε Γ Χ Ω Ν Ο παρών Κανονισμός Πιστοποιήσεων και Ελέγχων αφορά τις συμβάσεις που συνάπτει η Ε.Τ.Ε.Λ. με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α Περιφερειακή Ανάπτυξη-Αποκέντρωση-Αυτοδιοίκηση και η Αριστερά Λαµία Φθιώτιδας, Ξενοδοχείο Σαµαράς, Κυριακή ώρα 9. 30 π.µ. 2-11-2008 Νοµαρχιακές Επιτροπές ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Περιφέρειας Στ. Ελλάδας Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 Έδεσσα, 27-12-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22/739 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας 1. Η Ελλάδα υπέγραψε το Προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου πολιτικής προστασίας του δήμου Πύργου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου πολιτικής προστασίας του δήμου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΕΣΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Λαϊκά παιχνίδια και αγωνίσματα στην περιοχή της Αταλάντης» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΗΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και ιετούς ιάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΩΞ3-ΑΟΘ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΩΞ3-ΑΟΘ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 01/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 3/2014 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ όπως δεχτείτε την υποψηφιότητά

Παρακαλώ όπως δεχτείτε την υποψηφιότητά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: Όνομα Πατρός: Όνομα Μητρός Οικογενειακή Κατάσταση: Ονοματεπώνυμο Συζύγου: Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 21 Μάιος - Ιούλιος 2010. Υπέρλαμπρα Αστέρια. K ω π η λ α τ ι κ ά ν έ α

Τεύχος 21 Μάιος - Ιούλιος 2010. Υπέρλαμπρα Αστέρια. K ω π η λ α τ ι κ ά ν έ α Τεύχος 21 Μάιος - Ιούλιος 2010 Υπέρλαμπρα Αστέρια K ω π η λ α τ ι κ ά ν έ α 1 Φίλες και φίλοι, editorial Η πρώτη φάση του 76ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος τελείωσε στη Καστοριά, σε μια πόλη που ξέρει να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ ΚΑΙ 15-11-2007 TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Αθήνα, 10-10-2007 Ακαδημίας 40, 101 74 ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ.: 4202 Τηλ. Κέντρο : 36.94.100

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙKΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aποφαση 256276: Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγησης των δράσεων: Ι.Γ.α: Διοργάνωση και πραγματοποίηση ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων Ι.Γ.β: Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα