ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ (Ιεπ 401).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ (Ιεπ 401)."

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ (Ιεπ 401). I. Καλωσόρισμα πρωτοετών. Πρακτικά θέματα σχετικά με τις ώρες του μαθήματος και την διεξαγωγή των εξετάσεων. Διαφοροποίηση ανάμεσα στο σχολείο και το πανεπιστήμιο. Το σχολείο υποχρεωτικές ώρες και πρόγραμμα, το πανεπιστήμιο υποχρεωτικές ώρες κατάρτισης στο πρώτο και δεύτερο έτος και επιλογές στα επόμενα. Αξιοποίηση του χρόνου, και των ελεύθερων ωρών, εκμάθηση ξένων λωσσών, διαδικτύου και υπολογιστών. Τα προβλήματα στον τρόπο αλλαγής ζωής και η δική μας βοήθεια. Συζήτηση για τα τρία βιβλία που προτείνονται. Ο Τσιρπανλής έχει τη διάρθρωση ενός εγχειριδίου που μπορεί να συγκριθεί, ως προς τη δομή, με τα βιβλία του λυκείου, και δίνει μία βασική περιγραφή της ύλης που θα κάνουμε, χωρίς ωστόσο, να είναι πάντοτε ακριβή τα πορίσματα που διατυπώνονται. Το βιβλίο του Ντέιβις, είναι ένα πολύ καλό παλιό βιβλίο, το οποίο δίνει μία πληρέστερη εικόνα, επίσης με ορισμένα ζητήματα που έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Έχει το καλό ότι η επιμελήτρεια της Ελληνικής έκδοσης επιδιώκει συστηματικά να αναφέρει τα πορίσματα της νεότερης έρευνας, έχει όμως και το μειονέκτημα ότι φτάνει μόνο μέχρι τον 13 ο αιώνα και δεν αναφέρεται καθόλου στην ιστορία της Αγγλίας, κενά τα οποία φυσικά, θα καλύψουμε μέσα στο μάθημα. Το βιβλίο της Μπενβενίστε, είναι περισσότερο μία κοινωνική ιστορία του μεσαίωνα, δοσμένη από μία αριστερή προοπτική, είναι ένα δύσκολο και σε πολλά σημεία, υπερβολικό βιβλίο, που ωστόσο, ασχολείται με πτυχές που δεν εμφανίζονται σε εγχειρίδια πολιτικής ιστορίας. Δεν είναι κατάλληλο για κάποιον που θέλει να μάθει τι έγινε στο μεσαίωνα, αλλά για κάποιον που θέλει να προβληματιστεί κυρίως στην κοινωνική του ιστορία. Συνιστάται για όποιον θέλει να δεί κάποιες άλλες πτυχές, και πάλι δοσμένες με μία υπερβολική θεώρηση, αλλά όχι για κάποιον που απλά θέλει να βγάλει την ύλη. Τι εμπεριέχει το μάθημα, το παράδειγμα της Schengenia, για να τονιστεί η οικουμενικότητα και τα μεγάλα πολιτιστικά σύνολα που θα απαρτίσουν τον κόσμο της Ευρωπαϊκής Δύσης, σε αντιδιαστολή με τον Βυζαντινό. Τα όρια του μεσαίωνα, 313, 330, 476, 641, 800 ως αρχή, 1348, αναγέννηση, 1453, 1492, 1517 για την λήξη του. Άμεσες και έμμεσες πηγές του μεσαίωνα, έμφαση στον διαφορετικό χαρακτήρα των γραπτών πηγών. Ιστορικοί και χρονογράφοι, chartae, capitularia, statuta, annales και ο τοπικός τους χαρακτήρας μαζί με την μεγάλη τους ζωντάνια. II. Η κατάσταση του Ρωμαϊκού κόσμου και η σταδιακή επέκταση της Ρωμαϊκής υπηκοότητας πέραν των Ρωμαίων της Ιταλίας. Constitutio Antoniniana και ο διαχωρισμός Ρωμαίων πολιτών και βαρβάρων. Ο Διοκλητιανός και η τετραρχία. Η κατάσταση των δούλων και των απελεύθερων και η αλλαγή εν μέρει, των συνθηκών των δούλων με την έλευση του Χριστιανισμού. Η οικονομική εξαθλίωση στη δύση με την φυγή ελεύθερων μικροκαλλιεργητών και η προσκόλλησή τους σε ισχυρούς γαιοκτήμονες, δημιουργεί σταδιακά την τάξη των δουλοπαροίκων. Η κατάσταση της εκκλησίας και η αίρεση των δονατιστών. Το διάταγμα των Μεδιολάνων και η Αρειανική αίρεση. Εμφάνιση των

2 III. Γερμανικών φύλων, αρχικά Κίμβροι και Τεύτονες, αργότερα οι Βισιγότθοι οι πιο επικίνδυνοι. Η συνθήκη του 332 και ο εκχριστιανισμός τους κατά το Αρειανικό δόγμα. Τα γερμανικά φύλα ομάδες κάτω από έναν αρχηγό, που τα διέπουν κοινές λατρευτικές παραδόσεις, κοινή ενδυμασία, τρόπος οικοδόμησης των κατοικιών, παροιμίες κλπ, όχι εξ αίματος παράγοντες. Ο οίκος και το γένος οι βασικές πτυχές της πυραμίδας. Gentes, nationes είναι το όνομα που προσδίδεται από τους Ρωμαίους. Η οικογένεια, ανδρική αγορά της γυναίκας, Mundeburdium, mundio, morgengabe, wergild. Το δικαίωμα του εκλέγειν από τους ελεύθερους που είναι αυτοί που μπορούν να φέρουν όπλα. Η επ ασπίδος αναγόρευση του αρχηγού. Διάβαση του Δούναβη από τους Βισιγότθους το 376 με συγκατάθεση του Ουάλεντος, μάχη της Αδριανούπολης και οι επιπτώσεις της. Η συνθήκη του Θεοδοσίου Ά το 382, που τους καθιστά φοιδεράτους εντός των συνόρων της αυτοκρατορίας. Η σταδιακή διείσδυση Γερμανών αξιωματούχων στο Ρωμαϊκό στράτευμα, αρχικά τους έκανε να σέβονται τα Ρωμαϊκά όπλα, αργότερα όμως αυτοί ήσαν σε θέση να εκμεταλλευθούν την άνοδο ανίσχυρων αυτοκρατόρων. Θάνατος του Θεοδοσίου το 395 και νέος διαμελισμός σε ανατολικό και δυτικό κράτος. Ονώριος, Στιλίχων και οι επιδρομές του Αλάριχου, που, ύστερα από την δολοφονία του Στιλίχονα το 408, θα οδηγήσουν στην Ιταλία και στην λεηλασία της Ρώμης το 410. Μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στη Ραβέννα. Παράλληλλη διάβαση του Ρήνου και εγκατάσταση Σουήβων, Βουργούνδιων, Βανδάλων με τεράστιες επιπτώσεις για την Ιταλία, Αλαμανών και Φράγκων. Η κατάλυση της Ρωμαϊκής Βρετανίας από Άγγλους και Σάξονες. Η διαφοροποίηση του μοναχισμού σε ανατολή και δύση. Η ίδρυση των πέντε μεγάλων επισκοπών, αργότερα πατριαρχείων, και η μετονομασία του επισκόπου Ρώμης σε πάπα στα τέλη του 4 ου αιώνα. Η έλευση των Ούννων και του Αττίλα. Μάχη στα Καταλανικά πεδία το 452 και το επισόδιο της πολιορκίας της Ρώμης και η παρέμβαση του πάπα Λέοντος Ά. Επιδρομή των Βανδάλων κατά της Ρώμης το 455. Εξασθένηση του Ρωμαϊκού κράτους, Οδόακρος και Θευδέριχος ο Αμαλός. Ο διαχωρισμός της διοίκησης ανάμεσα σε Γότθους και Ρωμαίους. Εγκατάσταση των Φράγκων στα Ρωμαϊκά εδάφη της αριστερής όχθης του κάτω Ρήνου. Ιλδέριχος, Μεροβίγγιοι, Χλωδοβίκος, ( ). Κατάλυση του Βουργουνδικού κράτους και περιορισμός των Βισιγότθων στην Ισπανία. Εκχριστιανισμός του το 496 κατά το καθολικό δόγμα, και αργότερα όλων των Φράγκων. Οι τεράστιες επιπτώσεις του γεγονότος. Η διαμόρφωση των αξιωμάτων στο Φραγκικό κράτος. Δούκες και κόμητες, και τα αξιώματα της αυλής, mariscalcus, comes stabuli, mapparius, senescalcus και ιδιαίτερα maior domus. Προσέγγιση Βυζαντινής διοίκησης και συγκλητικών στην Ιταλία σε βάρος του Θευδέριχου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την Ιουστινιάνεια επανάκτηση. Κατάλυση Βανδαλικού και Οστρογοτθικού κράτους και κατάληψη της νότιας και ανατολικής ακτής της Ιβηρικής χερσονήσου. Το σύστημα της hospitalitas και ο όρος tertia σε Ιταλία και την υπόλοιπη βαρβαρική Ευρώπη. Διαχωρισμός προσωπικού και εδαφικού δικαίου, και οι διαφορετικοί νόμοι που θεσπίζονται στα Γερμανικά βασίλεια.

3 IV. Βισιγοτθικός νόμος με τον Εύριχο και αργότερα τον Αλάριχο Β το 507, Βουργουνδικός, Αλαμανικός, Σαλικός και Ριπυάριος νόμος, Λογγοβαρδικός νόμος και η προσκόλληση σε αρχαίγονες Γερμανικές παραδόσεις των λαών αυτών. Απώλεια του Χριστιανικού στοιχείου όσο απομακρυνόμαστε βόρεια και ανατολικά της Ιταλίας στην Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρη τη Βρετανία. Νέο ξεκίνημα στην Ιρλανδία, πρώτα με τον Άγιο Πατρίκιο στην Ιρλανδία, και αργότερα την διαμόρφωση του Κελτικού μοναχισμού. Στην Ιταλία εμφάνιση του Αγίου Βενέδικτου, ίδρυση της μονής του Monte Cassino, και θέσπιση του κανόνα των Βενεδικτίνων με την ισσομερή εργασία της ημέρας. Ανάπτυξη της αντιγραφής εκκλησιαστικών και αργότερα, κοσμικών χειρογράφων και η θέσπιση κοσμικών λειτουργιών στις μονές των Βενεδικτίνων. Κασσιόδωρος και η θέσπιση του trivium και quadrivium. Ισίδωρος Σεβίλης και Βέδας και συνεχής παρουσία Άγγλων διανοουμένων. Η Λογγοβαρδική εισβολή στην Ιταλία, δημιουργία κράτους αλλά και του Βυζαντινού εξαρχάτου. Πολιορκία της Ρώμης και σύναψη από τον Γρηγόριο το μεγάλο μίας πρώτης συνθήκης με τους Λογγοβάρδους το 593, την οποία αναγνωρίζει το Βυζάντιο το 598. Δεύτερο βήμα που αυξάνει πολύ την πολιτική ισχύ του πάπα που όμως παραμένει Βυζαντινός αξιωματούχος. Η έναρξη ιεραποστολών στην Αγγλία από τον Γρηγόριο το μεγάλο, με την αποστολή του Αυγουστίνου του Canterbury, και του βοηθού του Αδριανού. St. Columba και άγιος Κολουμβάνος, Κελτικός μοναχισμός. Iona και Κεντ. Τα χαρακτηριστικά του Κελτικού και του Ρωμαϊκού ιεραποστολικού έργου, και η σύνοδος του Whitby το Θεόδωρος Ταρσού και αρχιεπισκοπή του Canterbury. Το Βυζάντιο και η Αραβική επέκταση και τα αποτελέσματά της. Διαρκείς πόλεμοι ανάμεσα στα τρία Φραγκικά βασίλεια, ένωσή τους από τον Κλοθάριο Β, και περίοδος ακμής επί Δαγοβέρτου. Η πρώτη δημιουργία Σλαβικού μορφώματος από τον Samo, περί το 626, στα εδάφη της σημερινής Τσεχίας. Νέες συγκρούσεις ύστερα από το θάνατό του Δαγόβερτου, και άνοδος των Πιππινιδών ανάμεσα στο 623 και το 662. Μικρή περίοδος ακμής της Νευστρίας και ισχυροποίηση του Πιππίνου Β, ο οποίος νικά στην μάχη του Tertry το 687 και αποκτά τον έλεγχο ολόκληρου του βασιλείου. Η αρμονική συνεργασία βασιλιά και εκκλησίας, Γότθων και Ρωμαίων στην Ισπανία. Οι σύνοδοι του Τολέδου υπό τον αρχιεπίσκοπό του, Hispana Collectio το 633, και θέσπιση από τον Ρεκκεσβίνθο το 654 ενιαίου νομικού συστήματος, των Libri Iudiciorum. Δημιουργία ιδιότυπης λειτουργίας, γνωστής ως Μοζαραβικής, που διατηρήθηκε μέχρι και τον 10 ο αιώνα. Έναρξη χρίσης των βασιλέων από το 672 και οι επιπτώσεις του γεγονότος, αλλά μεγάλη παρακμή, ύστερα από την δολοφονία του Wamba to 680. Ισίδωρος Σεβίλλης, η Historia Gothorum, το Μέγα Ετυμολογικό του και η συστηματοποίηση του Trivium και Quadrivium. Η επταρχία στην Αγγλία, με κυριότερα βασίλεια την Northumbria, Kent, Wessex, Mercia. Braetwalda είναι ο τίτλος του ανώτατου βασιλέως. Η αλυσίδα ιεραποστόλων και πνευματικών ανδρών. Wilfrid της Υόρκης, Wilibrord, πρώτος επίσκοπος της Ουτρέχτης, άγιος Βονιφάτιος απόστολος των Γερμανών, Βέδας με την Historia Ecclesiastica Gentis

4 Anglorum και το De ratione temporum, Αλκουίνος με την Καρολίγγεια αναγέννηση. Η εδρέωση των Λογγοβάρδων στην Ιταλία, Edictum Rothari και Leges Langobardorum, σταθεροποίηση στα τέλη του αιώνα της ειρήνης, ηρεμία ύστερα από την έκτη Οικουμενική Σύνοδο, εμφάνιση περισσότερο οργανωμένων πόλεων, και εμφάνιση των νοταρίων και μίας περισσότερο εγγράμματης αριστοκρατίας στην Ιταλία, από τις άλες Ευρωπαϊκές χώρες. V. Παρακμή του Βισιγοτηικού βασιλείου και επίκληση για βοήθεια μίας των αντιμαχόμενων μερίδων, από τους Άραβες της Αφρικής. Άφιξη του Tarik-Ibn-Ziyad στην Ισπανία, μάχη στον ποταμό Guadalete και ήττα των Βισιγότθων. Κατάληψη της χώρας, πλην του βορείου τμήματός της. Κοινωνική διαστρωμάτωση του αραβοκρατούμενου τμήματος, Άραβες, Βέρβεροι, Mawali και Εβραίοι, Μοζάραβες. Σύντομα η έναρξη της Reconquista. Η μεγάλη ακμή στην οποία αργότερα θα φτάσει η μουσουλμανική Ισπανία. Άνοδος του Καρόλου Μαρτέλου στο φραγκικό βασίλειο. Επέκταση των Αράβων και μάχη του Poitiers το 732. Η σημασία της, όπως και αυτή της νίκης του Λέοντος Γ στην Κωνσταντινούπολη. Οι τρεις μεγάλοι πάπες της εποχής, Γρηγόριος Β, Γρηγόριος Γ, Ζαχαρίας. Η εικονομαχία στο Βυζάντιο και η θέση των παπών. Αποκοπή των πέντε περιοχών από την δικαιοδοσία της Ρώμης και προσάρτισή τους σε αυτήν tης Κωνσταντινούπολης. Οι Λογγοβάρδοι και οι επιδρομές του Λιουτπράνδου. Σύγκλιση συνόδου κατά της εικονομαχίας από τον Γρηγόριο Γ και απέλπιδες εκκλίσεις για βοήθεια εναντίον των Λογγοβάρδων, προς το Βυζαντινό αυτοκράτορα, απέβησαν μάταιες. Παράκληση στον Κάρολο Μάρτελο που δεν προλαβαίνει να την ικανοποιήσει. Πτώση της Ραβέννας στους Λογγοβάρδους το 751 και την ίδια χρονιά, καταφατική απάντηση από τον πάπα Ζαχαρία προς τον Πιππίνο τον βραχύ για την απώθηση του τελευταίου Μεροβίγγειου βασιλιά. Μετάβαση το 754, του πάπα Στέφανου Γ στο Pontion, και στέψη και χρίση του Πιππίνου και στέψη των γιων του. Επέμβαση των Φράγκων στην Ιταλία, και παραχώρηση των εδαφών του εξαρχάτου στον πάπα, παρά τις διαμαρτυρίες των Βυζαντινών. Η Κωνσταντίνεια δωρεά και η σημασία της. Η μάχη του Talat, και η γνώση του χαρτιού πρώτα στο χαλιφάτο, ύστερα στην Ιταλία. Το 756 η ίδρυση του εμιράτου της Cordova, αποτέλεσμα της δυναστικής αλλαγής ύστερα από το 750 με την άνοδο των Αβασσιδών. Θάνατος του Πιππίνου και άνοδος του Καρόλου. Η μεγάλη εμπορική ακμή των λιμανιών της βόρειας θάλασσας, Quentovic και Dorestad. Επιτυχίες του Καρόλου σε βάρος των Βαυαρών, Σαξόνων, πτώση της Παβίας και του Λογγοβαρδικού κράτους το 774, και Αβάρων, αλλά αποτυχία του στην Ισπανία το 778. Αφορμή για την συγγραφή του ποιήματος του Ρολάνδου. Έναρξη της reconquista με την δημιουργία του νέου βασιλείου της Asturias από τον Pelayo (718-39( και τη νικηφόρα μάχη της Covadonga. Η νέα πρωτεύουσα στο Oviedo από τον Alfonso I και η επέκταση που οδήγησε στις αρχές του 10 ου αιώνα στη μεταφορά της στην πόλη Leon : Η δημιουργία μίας ενδιάμεσης έρημης ζώνης και κάστρων, που έδωσαν στην περιοχή το όνομα Καστίλλη. Η άφιξη του Λέοντος Γ στο Paderborn, και η κάθοδος με Φραγκική βοήθεια στη Ρώμη. Άφιξη εκεί του Καρόλου και η στέψη του ως αυτοκράτορα,

5 VI. VII. ανάλυση όλων των παραμέτρων του γεγονότος αυτού. Καρολίγγεια αναγέννηση, Αλκουίνος, Παύλος Διάκονος, Εγινάρδος, Servatus Lupus, Rabanus Maurus. Η επανάκαμψη του εμπορίου στη Μεσόγειο και σταδιακή αύξηση της δραστηριότητας της Βενετίας, καθώς και της Αμάλφης, Γαέτας και Νεάπολης, εξ αιτίας του εμπορίου των πόλεων αυτών με τους Σαρακηνούς. Στον αγγλοσαξονικό χώρο, άνοδος του βασιλείου της Mercia, με απόγειο τη βασιλεία του Offa ( ), που είχε σαν αποτέλεσμα μεγάλη επέκταση των επαφών με την ηπειρωτική Ευρώπη. Αποτυχία επιγαμίας με τους Καρολίγγειους, αλλά περίοδος οικονομικής δραστηριότητας. Πρώτη εμφάνιση των Vikings και των Νορμανδών, και η καταστροφή το 793, της μονής του Lindisfarne. Το διοικητικό σύστημα των Καρολιγγείων, missi, scabini και η δημιουργία σταδιακά μίας νέας τάξης ανθρώπων που ήσαν έμπιστοι του βασιλιά και βρέθηκαν να ανταγωνίζονται τους κόμητες και δούκες. Διάδοχοι του Καρόλου, Λουδοβίκος ο Ευσεβής και η έναρξη των εσωτερικών πολέμων. Οι επιδρομές των Δανών. Άγνωστα τα κίνητρα, ίσως υπερπληθυσμός και ανάγκη για πλουτισμό, Διαφοροποίηση των επιδρομών Δανών και Νορβηγών που κατευθύνονται στα Ευρωπαϊκά παράλια, και αυτών των Σουηδών που κατευθύνονται στα ανατολικά κυρίως, και έτσι διαμορφώνεται το κράτος των Ρως με σταδιακό εκσλαβισμό τους. Έναρξη επιδρομών από το 829, καταστροφή του Quentovic και Dorestad, Τουλούζης το 844, Παρισιού και Αμβούργου το 845. Έναρξη από το 865 των μεγάλων επιθέσεων στα βρετανικά νησιά. Κυριαρχία του οίκου του Wessex. Egbert, Aethelred Αλφρέδος ο μέγας και η μάχη του Edington το 878. Η πολυποίκιλη προσφορά του Αλφρέδου του μεγάλου, με το νομικό του έργο, μεταφράσεις των έργων Γρηγορίου του μεγάλου, Βοήθιου, Ορόσιου και έναρξη συγγραφής του αγγλοσαξονικού Χρονικού. Σταθερότητα και κατά την εποχή των διαδόχων του, Εδουάρδου Α και Athelstan. Επίθεση των Σαρακηνών στη Σικελία από το 827 και λίγο αργότερα στη νότιο Ιταλία, λεηλασία Όστιας και Ρώμης το 846 και 849, και κατάληψη του Φραξινέτου. Βυζαντινή επανάκαμψη στη νότιο Ιταλία, αλλά πλήρης η κατάκτηση της Σικελίας, Σαρδηνίας και Κορσικής από τους Άραβες. Διαρκείς πόλεμοι στο εσωτερικό του φραγκικού κράτους, συμφωνία του Στρασβούργου με τις δύο πολύ σημαντικές εκδοχές της, και η Descriptio του Verdun, ένα έτος αργότερα, που καθορίζει την τριχοτόμηση του φραγκικού κράτους. Εξελικτική φάση διαμόρφωσης Γαλλίας το 987 και Γερμανίας περί το 950. Εξαφάνιση της Λοθαριγγίας ύστερα από το 880. Εσωτερική αποδυνάμωση, πτώση των Καρολιδών, άνοδος των Σαξόνων στη Γερμανία το 919, και των Καπετιδών στη Γαλλία το 987. Το φεουδαρχικό σύστημα. Allodium, beneficium, feudum (fief, feuf), commendatio, hommagium, vasalli. Ούγγροι και έναρξη των ουγγρικών επιδρομών από το 899, λεηλασία πόλεων κυρίως Ιταλίας και Γερμανίας και ήττα τους από τον Όθωνα Α το 955 στο Lechfeld. Σταδιακός εκχριστιανισμός. Η διαφορά της εξέλιξης ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία. Στη Γαλλία, επικρατεί στο βορρά η γεωγραφική κατανομή με βάση την ισχύ οικογενειών χωρίς τοπικά ερίσματα. Ηγεμονίες της Φλάνδρας, των Ανδεγαβών, Νορμανδίας και Καμπανίας. Στο νότο, αντίθετα, η

6 VIII. ύπαρξη παλαιών ηγεμονιών με φυλετικές καταβολές, αφήνει μεγαλύτερα περιθώρια για την διατήρηση ημιαυτόνομων δουκάτων, όπως αυτών της Γασκώνης, Ακουιτανίας, Σεπτιμανίας και Βουργουνδίας. Το ίδιο περίπου, αλλά σε μεγαλύτερη κλίμακα, ισχύει στη Γερμανία, όπου ο διαχωρισμός είναι φυλετικός, και όπου ισχύουν τα τέσσερα μεγάλα δουκάτα Βαυαρίας, Αλαμανίας, Φραγκωνίας και Σαξονίας. Ερίκος Α, σταθεροποίηση της δυναστείας. Όθων Α, επιβολή του στους Γερμανούς δούκες, πρόσκλησή του από την Αδελαίδα στην Ιταλία το 951, αναγνώρισή του ως ηγεμόνα και γάμος του μαζί της. Νέα πίεση στο παπικό κράτος τον ξαναφέρνει εκεί και στέφεται αυτοκράτορας στις 2 Φεβρουαρίου 962. Το Privilegium Ottonianum τρία χρόνια αργότερα, δίνει το δικαίωμα επικύρωσης της παπικής εκλογής στον αυτοκράτορα. Δυσκολίες με το Βυζάντιο καταλήγουν στο γάμο του Νεαρού Όθωνα Β και της Θεοφανούς. Συνεχείς στρατιωτικές παρουσίες του Όθωνα Β ( ) και θάνατός του στη Ρώμη. Ως επίτροπος του ανήλικου γιου της η Θεοφανώ φέρνει τον βυζαντινό πολιτισμό στη Γερμανία, και ενθαρρύνεται η αντιγραφή χειρογράφων, ιδιαίτερα με την ίδρυση της μονής του Reichenau. Θάνατος της Θεοφανούς το 991. Η εγκαθίδρυση των χριστιανικών βασιλείων της Ισπανίας στο βόρειο τμήμα της Ιβηρικής. Το βασίλιο της Asturias τον 9 ο αιώνα, που θα ισχυροποιηθεί τον επόμενο αιώνα ως βασίλειο της Leon. Ανακάλυψη του σκηνώματος του Αγίου Ιακώβου στην Compostela θα αποκτήσει μεγάλη σημασία για την reconquista και τις σταυροφορίες. Abd-Al- Rahman III και Al-Hakkam, σηματοδοτούν την περίοδο ακμής της Κόρντοβας. Εκχριστιανισμός Πολωνών και Ούγγρων. Το νέο ουγγρικό βασίλειο. Όθων Γ και η renovatio imperii, πάπας Σύλβεστρος Β. Ερίκος Β και η επικέντρωση περισσότερο στα θέματα της Γερμανίας, χωρίς όμως να αλλάξουν ριζικά οι επιδιώξεις των Γερμανών αυτοκρατόρων. Η μεταρρυθμιστική κίνηση του Cluny, και η απαλλαγή του από την εξάρτησή του από τον δούκα Γουλιέλμο της Ακουιτανίας. Τοποθέτησή του υπό παπική προστασία, όχι εξάρτηση. Αγαμία κληρικών, νεποτισμός και σιμωνία. Gerbert d Aurillac. Η νορμανδική εισβολή στη νότιο Ιταλία και η στήριξή τους από το μεταρρυθμιστή πάπα Νικόλαο Β. Ροβέρτος Γισκάρδος, πτώση της Βυζαντινής Ιταλίας και κατάληψη της Σικελίας. Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας του Νορμανδικού κράτους, κατακερματισμός του και στήριξη σε καλλιεργητές που κατέβαλαν ενοίκιο, όχι υποχρεωτική εργασία. Σταδιακή αφομοίωση Ελληνικών και Λατινικών επισκοπών στην Απουλία και Καλαβρία. Η νορμανδική εισβολή στην Αγγλία και ο Γουλιέλμος ο κατακτητής. Μάχη του Hastings το Η επικράτηση των Καπετιδών στη Γαλλία. Η εξέλιξη των πόλεων, urbs, suburbium, municipium, oppidum, burgus με την ιδιαίτερη σημασία του. Η νέα σαλική δυναστεία. Η δημιουργία νέων εμπορικών κέντρων στην Ιταλία, και στις κάτω χώρες. Γάνδη, Bruges, Ουτρέχτη. Servientes, ministeriales, capitani, valvassori, constitutiones feudorum από τον Κονράδο Β το Πρώτες εξεγέρσεις στο Μιλάνο, patarini, και σύγκρουση με τον αυτοκράτορα. Από το 1040 και εξής, η στήριξη των παπών στη μεταρρύθμιση και η σταδιακή εξέλιξη προς την έριδα της περιβολής.

7 IX. Το μεγάλο εκκλησιαστικό Σχίσμα ανάμεσα στην ανατολική και τη δυτική εκκλησία. Άζυμος άρτος, νηστεία του Σαβββάτου, αγαμία κληρικών και κυρίως, filioque. Ο απόηχος της μεταρρύθμισης ως προς την άσκηση δικαιωμάτων από τον πάπα. Η έννοια της περιβολής των επισκόπων, και η επιπλοκή λόγω των κοσμικών τους εξουσιών και της Κωνσταντίνειας δωρεάς. Η δυσκολότερη περίπτωση αυτή της Γερμανίας. Γρηγόριος Ζ Ιλδεβράνδης, και η έννοια της απόλυτης υπεροχής του πάπα. Σύγκρουση με τον Ερίκο Δ και οι δύο αφορισμοί του το 1077 και Συνέχεια και επί Ερίκου Ε και τερματισμός με το κονκορδάτο της Worms, το Ανάλυση των αποτελεσμάτων και γιατί αποτελεί ουσιαστικά νίκη του πάπα. Τόνωση της θρησκευτικής έξαρσης, και ίδρυση των δύο νέων μοναστικών ταγμάτων, Κιστερκιανών και Πρεμονστρατήσιων. Ο πρακτικότερος τρόπος άσκησης των καθηκόντων τους με την έμφαση στο κήρυγμα στους λαϊκούς. Η ανάπτυξη του εμπορίου και της οικονομίας, ιδιαίτερα στη Φλάνδρα και βόρειο Ιταλία. Η κατεργασία μαλιού στη Φλάνδρα και Αγγλία, βιομηχανία υφασμάτων στη Φλάνδρα, χανσεατική ομοσπονδία στη Γερμανία, ναυτικές δυνάμεις στην Ιταλία. Χρήση πλοτών ποτάμιων διόδων και επικοινωνία μέσω εμποροπανηγύρεων με την Champagne ως κέντρο. Τα νέα ιδεώδη των ιπποτών, η επιρροή τους και η άνθηση της νέας επικής και ρομαντικής μεσαιωνικής λογοτεχνίας. Αίτια των σταυροφοριών που είναι μία μεγάλη περιπέτεια. Η επίδραση της θρησκευτικής μεταρρύθμισης, και η θρησκευτική έξαρση με την παρέλευση του έτους χίλια. Η Ιερουσαλήμ το πρώτο ση σειρά, προσκυνηματικό κέντρο, πριν από τη Ρώμη και το Santiago de Compostela. Η διεκτραγώδηση των παθών των προσκυνητών ύστερα από την πτώση της Ιερουσαλήμ στους Σελτζούκους. Ο υπερπληθυσμός και η διάθεση για αλλαγή ζωής. Η ιδέα της άφεσης αμαρτιών για όσους θα πολεμούσαν για την εκδίωξη των απίστων από τους Αγίους τόπους. Τα όχι τόσο αγνά, κίνητρα, των οικογενειών των ευγενών που στόχευαν στην απόκτηση νέων τίτλων. Τέσσερις οι πιο σημαντικές σταυροφορίες. Πρώτη ( και η δημιουργία των τεσσάρων κρατών, κομητεία της Έδεσσας, πριγκιπάτο της Αντιόχειας, κομητεία της Τρίπολης και βασίλειο των Ιεροσολύμων. Δεύτερη σταυροφορία ( ) και συντριβή Γερμανών και αποτυχία Γάλλων, δυσαρέσκεια με το Βυζάντιο, και πρώτες φωνές που καλούν σε εκστρατεία εναντίον των Βυζαντινών. Η άνοδος ικανών Μουσουλμάνων ηγεμόνων, Νουρεντίν και Σαλλαντίν. Πτώση των Ιεροσολύμων το 1187 και Τρίτη σταυροφορία , χωρίς αποτέλεσμα. Ίδρυση των στρατιωτικών ταγμάτων, ναϊτών, ιπποτών του Αγίου Ιωάννου, Τευτωνικού Τάγματος, το οποίο προωθείται προς την ανατολική Βαλτική. Η τέταρτη σταυροφορία ( και η πτώση της Κωνσταντινούπολης και του βυζαντινού κράτους. Αποτελέσματα θετικά και αρνητικά. Θετικά, η μεγαλύτερη γνώση ανάμεσα στους δύο κόσμους και η αύξηση της εμπορικής επαφής με την μεγαλύτερη έλευση μπαχαρικών προς τη δύση. Αρνητικά αποτελέσματα, η πλήρης δισπιστία και καχυποψία ανάμεσα στη δυτική και ανατολική εκκλησία, ο κατακερματισμός της εξουσίας, και η

8 πλήρης αδυναμία συγκράτησης του επερχόμενου κινδύνου από τους Σελτζούκους Τούρκους. X. Η ραγδαία αλαγή που συντελείται τον 12 ο αιώνα, με την σταδιακή εγκαθίδρυση του Γοτθικού στυλ στην αρχιτεκτονική, ιδιαίτερα μέσω Βουργουνδίας, η εξέλιξη νέων μορφών λογοτεχνίας με κεντρική ιδέα τα κατορθώματα παλαιών ηρώων όπως του Ρολάνδου και του μ. Αλεξάνδρου, αλλά μέσα από ιπποτικό προφίλ, και η εμφάνιση των περιπλανόμενων τροβαδούρων του νότου, και τρουβέρων του βορρά. Η δημιουργία σε Γαλλικές πόλεις, και ιδιαίτερα στο Παρίσι, των πρώτων Σχολών, δηλαδή λαϊκών εκπαιδευτικών ενώσεων που καλιεργούν τις επιστήμες, και ιδιαίτερα τη θεολογία, ανεξάρτητα και, πολλές φορές, σε αντίθεση με την επιθυμία του τοπικού επισκόπου. Ο ρόλος του Αβελάρδου και η σταδιακή ανάπτυξη του Σχολαστικισμού. Η προνομιακή θέση της Ισπανίας να κατέχει την Αραβική και Εβραϊκή γνώση, και, μαζί με αυτήν, τα μεταφρασμένα κείμενα του Αριστοτέλη. Ο μεταφραστικός ρόλος του Αβερρόη. Η ανάπτυξη αυτονομίας στις κοινότητες των πόλεων της β. Ιταλίας και η παραχώρηση προνομίων στους καθηγητές των σχολών εκεί από το Φριδερίκο Α Βαρβαροσα. Η ανανέωση της σπουδής και σχολιασμού του Ιουστινιάνειου Κώδικα, καθώς και των μεταγενέστερων μορφών δικαίου της Ιταλίας, και η παράλληλη κωδικοποίηση του Εκκλησιαστικού Δικαίου από τον Γρατιανό, η οποία οδήγησε, τόσο στη θέσπιση ενός σταθερού Κανόνα για τη Δυτική Εκκλησία, όσο και την άνοδο στον παπικό θρόνο σημαντικών Κανονιστών, όπως του Αλέξανδρου Γ και του Ιννοκέντιου Γ Η εμφάνιση των Αλβιγηνών (Καθαρών) στα τέλη του αιώνα, με τις αυστηρές ασκητικές τους απόψεις. Εμφαίζονται αρχικά στη Ρηνανία και νότια Γαλλία, και θεσπίζονται αιρετικοί από την Τρίτη σύνοδο του Λατερανού το Από τότε, δημιουργούν τις δικές τους κοινότητες στη νότια Γαλλία και βορειοδυτική Ιταλία Η σταδιακή ισχυροποίηση των παπών, καθώς και της παπικής curia. Δύο σχίσματα στην εκκλησία, ( , ) ήσαν αποτέλεσμα των διενέξεων μέσα στην παπική αυλή, και στη θέση των Νορμανδών της νότιας Ιταλίας. Η σταδιακή αντιπαράθεση των παπών με τις κοινότητες της βόρειας Ιταλίας, και ιδιαίτερα η απαίτησή των Ρωμαίων να αποδίδεται σε αυτούς το δικαίωμα της στέψης των αυτοκρατόρων και όχι στους πάπες, έφερε τους τελευταίους σε αντίθεση με τον Κονράδο Γ και ιδιαίτερα τον ανηψιό του Φριδερίκο Α Βαρβαρόσσα. Όμως η αντιπαράθεση αυτοκράτορα και πάπα παρέμεινε, εξ αιτίας της απαίτησης των παπών να έχουν την ιεραρχική πρωτοκαθεδρία έναντι των αυτοκρατόρων. Η διαίρεση του πρώην Ισπανικού χαλιφάτου το 1031 και η έλευση των Almoravides από τη βόρειο Αφρική. Η νέα διάλυση σε μικρές ηγεμονίες και η σταδιακή άνοδος της νέας θρησκευτικοπολιτικής κίνησης των Almohades. Στα τέλη του αιώνα, μόνο η Ανδαλουσία και οι Βαλεαρίδες παρέμεναν σε μουσουλμανικά χέρια. Σταδιακή ισχυροποίηση αλλά και αντιπαλότητα ανάμεσα στα δύο χριστιανικά βασίλεια της Ισπανίας, αυτό της Λεόν-Καστίλλης, και αυτό της Αραγονίας. Η ισχυροποίηση της μοναρχίας των Καπετιδών στη Γαλλία, κυρίως κατά τη βασιλεία του Λουδοβίκου ΣΤ ( ) και Λουδοβίκου Ζ ( ) που κατοχύρωσαν κληρονομικούς τίτλους τόσο σε φεουδάρχες, όσο και

9 στους ανήλικους γιους τους, τις χήρες και τις κόρες τους. Η απόδοση από τους βασιλείς πόλεων στη δικαιοδοσία του στέμματος και η οικονομική αξιοποίηση της γύρω περιοχής, απέδωσαν μεγάλα κέρδη στο βασιλικό ταμείο. Συμμετοχή στις σταυροφορίες και ενδυνάμωση των σχέσεων με τους πάπες, έφεραν μία συμπόρευση με την τάξη των ιπποτών. Η έναρξη των Αγγλογαλλικών πολέμων από την εποχή του Ερίκου Β ( ) που έληξαν υπέρ των Γάλλων μόλις την εποχή του Φιλίππου Αυγούστου ( ). Η απόκτηση μέσω πατέρα και συζύγου, ολόκληρου του δυτικού τμήματος της Γαλλίας ως φέουδου από τον Ερίκο Β τον Πλανταγενέτη της Αγγλίας. Έναρξη του αγγλογαλλικού πολέμου, και από το 1163, διαμάχη του Ερίκου Β με τον αρχιεπίσκοπο του Canterbury, Thomas Becket, εξ αιτίας της προσπάθειας του βασιλιά να επιβάλει διοικητικά δικαιώματα του στους κληρικούς. Η δολοφονία του Becket το 1170, αλλά και οι διαμάχες του Ερίκου με τους γιους του κατά τα τελευταία έτη της βασιλείας του, ενδυνάμωσε την πυγμή του. Ο περίφημος διάδοχος και γιος του, Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος ( ). Η διαμάχη ανάμεσα στους Staufer και Σάξονες με το θάνατο του Ερίκου Ε της Γερμανίας, θα τελειώσει με την αναγόρευση του Κονράδου Γ των Staufer ως βασιλιά το Δεν κατάφερε να στεφθεί αυτοκράτορας. Πεθαίνοντας το 1152, τον διαδέχθηκε ο ανηψιός του Φριδερίκος Α Βαρβαρόσσα. Η νέα ενδυνάμωση των σχέσεων παποσύνης και Νορμανδών, ύστερα από το θάνατο του Ρογείρου Β το 1154, από το διάδοχό του Γουλιέλμο Β Η νέα αναζοπύρωση της διαμάχης για τα πρωτεία ανάμεσα στον αυτοκράτορα από το 1155, Φριδερίκο και τον πάπα με το σχίσμα του 1159 να κορυφώνεται. Έναρξη της διαμάχης Φριδερίκου και Λομβαρδικών πόλεων το Η τελική άρση του σχισματος το 1179 και ο συμβιβασμός του Φριδερίκου το 1183 με τις Λομβαρδικές πόλεις, που, στο εξής, θα πλήρωναν ένα ετήσιο τέλος και θα είχαν το δικαίωμα να διατηρήσουν τους υπάτους τους ανεξάρτητα από τον αυτοκράτορα. Η κατάλυση του Νορμανδικού κράτους ύστερα από το θάνατο του Τανκρέδου και του γιου του το 1194, από τον Ερίκο Στ. Η προσπάθεια του Ερίκου Στ να θεσπίσει την κληρονομική βασιλεία, τόσο στο Νορμανδικό κράτος που ίσχυε, αλλά και στη Γερμανία, απέτυχε καθώς αυτός πέθανε το Λίγο πριν από το θάνατό της το επόμενο έτος, η Κωνσταντία, σύζυγός του, ανέθεσε την επιμέλεια του γιου της στον πάπα. Από τα Σκανδιναβικά κράτη, που έχουν πλέον εκχριστιανισθεί το 12 ο αιώνα, η Δανία είναι το πλέον ισχυρό και έχον σχέσεις με την υπόλοιπη Ευρώπη. Εκεί η εκκλησία οργανώνει και την πρώτη αρχιεπισκοπή στην πόλη lund. Για την Πολωνία, ο 12 ος αιώνας αποτελεί περίοδο διαιρέσεων και εσωτερικών αντιπαραθέσεων, ύστερα από το θάνατο του βασιλιά Boleslaw III το Η πιστή προςήλωση των Βοημών δουκών στο Γερμανό αυτοκράτορα, έφερε και την αναβάθμιση του δούκα Wladislaw II ( ) σε βασιλιά το 1158, κάτι που όμως σταθεροποιήθηκε κατά τη βασιλεία του Ottokar II ( ). Η Ουγγαρία, τέλος, που περνάει μία περίοδο σταθεροποίησης, θα καταφέρει να ενσωματώσει την Κροατία και τη Δαλματία, ενώ θα ανταπεξέλθει στις διαρκείς επιθέσεις των λαών της στέππας.

10 XI. Η εμφάνιση νέων μορφών μοναχισμού κατά τον 13 ο αιώνα. Φραγκισκανοί, που ακολουθούν τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης και έχουν ως χαρακτηριστικό την απλή ζωή και μέσω αυτής, τον προσηλυτισμό του ποιμνίου. Είναι γνωστοί και ως φρέρηδες, και διασπώνται σε διάφορες υποδιαιρέσεις, όπως αυτή των καπουκίνων. Αντίθετα, στόχος των Δομινικανών, είναι η δια της γνώσης, εξάλειψη της αίρεσης, ιδιαίτερα αυτής των Αλβιγηνών. Η διαμόρφωση της ιεραρχίας τους ως στρατιωτικής. Ο έλεγχος των μεγάλων κέντρων θεολογικής επιστήμης από τους Δομινικανούς, ανάμεσα στους οποίους, συγκαταλέγονται την εποχή εκείνη, κορυφαίοι θεολόγοι, όπως ο Θωμάς ο Ακυινάτης. Παράλληλη εμφάνιση των λεγόμενων στρατιωτικών ταγμάτων, όπως του Τευτωνικού, και αυτού του Αγίου Ιωάννη. Η πολιτική εξέλιξη τον 13 ο αιώνα. Η προσωπικότητα του Φρειδερίκου Β και οι διενέξεις με τους πάπες. Κατακερματισμός της εξουσίας στη Γερμανία, μέχρι την άνοδο του Ροδόλφου των Αψβούργων το Οι διαμάχες στις Ιταλικές πόλεις και κοινοτητες και ο χωρίς ιδεολογικό υπόβαθρο, διαχωρισμός ανάμεσα στους Γκιμπελίνους και τους Βέλφους. Ιωάννης ο ακτήμων ( ) και η επανάσταση των ευγενών Μεγάλη χάρτα (magna charta), του 1215 και θέσπιση των πρώτων ελευθεριών ευγενών και αστών με αντίστοιχο περιορισμό των βασιλικών δικαιωμάτων. Curia Regis και η θέσπιση εκπροσώπων σε όλα τα επίπεδα, στο εθνικό κοινοβούλιο, αλλά και σε αυτά των κομητειών και των εκατοντάδων. Στη Γαλλία, αντίθετα, ενδυνάμωση της βασιλικής εξουσίας την περίοδο των Λουδοβίκων Στ και Ζ, καθώς και του Φιλίππου Β, Αυγούστου. Ο βασιλιάς είναι προστάτης των συμφερόντων των αδυνάτων, και με τη βοήθεια ενός ισχυρού και μορφωμένου κλήρου, καθαγιάζεται και του αποδίδονται ακόμη και θαύματα. Ο εκατονταετής πόλεμος ανάμεσα στην Αγγλία και τη Γαλία ( ), βοήθησε τους Γάλλους ευγενείς να προσκολληθούν στην κεντρική βασιλική εξουσία. Η Curia parlamenti, απλά ένα σώμα που επικυρώνει και στηρίζει τις βασιλικές επιθυμίες. Επικουρείται από το ανώτατο δικαστήριο, όπου μπορούν να εισέλθουν δικαστές όλων των κοινωνικών τάξεων, εφ όσον διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα, και το γενικό λογιστήριο που διαχειρίζεται τις οικονομικές υποθέσεις. XII. Πολύ σύντομη επισκόπηση των δύο επόμενων αιώνων, ο δύσκολος 14 ος με το μαύρο θάνατο, και η τεράστια οικονομική ανάπτυξη στα τελευταία χρόνια του και κατά τον 15 ο αιώνα. Ανάπτυξη του εμπορίου, εμφάνιση των Τούρκων, ανάπτυξη νέων δρόμων ναυσιπλοίας και ανακάλυψη των δυτικών Ινδιών. Μικρή συνολική ανασκόπηση, και τέλος, ύλη για τις εξετάσεις. XIII. Συμπλήρωση των στοιχείων που ενδεχομένως, δεν έχουν αναλυθεί, γενική ανασκόπηση και παρουσίαση των εργασιών που δεν έχουν ήδη ακουστεί. Αν υπάρχει χρόνος, συζήτηση για το πώς θα γίνει μία καλή εργασία στο μέλλον.

11 Λέξεις Κλειδιά Schengen, Charta (charter), Capitularia, Statuta, Annales. Comes stabuli, senescalcus, referendarius, pincaerna, mapparius, mariscalcus, majordomus, comes, dux. Wergild, morgengabe, Mundeburdium, mundio, lex visigothorum, lex burgundionum, lex salica, lex ripuaria. Monte Cassino, Άγιος Πατρίκιος, St. Columba, Iona, Άγιος Κολουμβάνος, Luxeil, Bobbio, Fructuosus της Braga, Echternach, Wilfrid, Willibrord, Βονιφάτιος, Βέδας, Jarrow, trivium, quadrivium, stabilitas loci, regula, Reccared, Liber Iudiciorum, Rekkeswinth, Tarik Ibn Ziyad, Guadalete, Eurich. Αυστρασία, Νευστρία, Βουργουνδία, Δαγοβέρτος, Πιππίνος, Tertry, Poitiers Talat. Κάρολος Μάρτελος, Offa, Lindisfarne, Chanson de Roland, reconquista, Κωνσταντίνεια Δωρεά (Donatio Constantini), Raab, Quentovic, Dorestad, Rabanus Maurus (Hraban), Fulda, Servatus Lupus, Εγινάρδος, missi, scabini, Asturias, Oviedo, Leon, Alfonso el Cattolico, Alfonso el Casto, Alfonso el Magno, Covadonga, Leon. Constitutio Romana, Descriptio, Francia Occidentalis, Francia Media, Francia Orientalis, Aethelwulf, Aethelred, Edington, Αλφρέδος ο μέγας, Φραξινέτο, Rastislav, Sviatopluk, Vikings, Nordmani, allodium, beneficium, vasallus, Hommagium, Commendatio, Haithabu, Olaf, Sven, Κνούτος, Πρζεμισλίδες, Mieszko, Poznan, Gniezno, Privilegium Ottoianum, Reichenau, Abd-Al-Rahman, Al-Hakkam, Cluny, Boleslaw Krobry, Esztergom. Santiago de Compostela, Civitate, capitani, pataria, patarini, Urbs, suburbium civitas, burgus, municipium, investiturstreit, Hildebrand (Ιλδεβράνδης), Canossa, Worms, ministeriales, servientes, valvassori, Αραγών, consuetudines feudorum, almoravides, almohades. praemonstratenses (πρεμονστρατήσιοι), norbert της Xanten, Κιστερκιανοί, Βερνάρδος της Clairveau, domesday book. Magna charta, Curia Regis, Curia Parlamenti, consoli, contado, signoria, Βέλφοι, Staufer (Hohenstaufen), Γκιμπελίνοι, Φραγκισκανοί, Δομινικανοί, Βαλντενσιανοί, Αλβιγηνοί, Αβερρόης, Θωμάς ο Ακυνάτης, Summa Theologiae, Santa Clara, Inquisitio. Λολλάρδοι, John Wycliffe, Jan Hus, Condottieri, nefs, χρυσή βούλα, Crecy, Calais, Poitiers, Ιωάννα της Λωραίνης.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι Ενότητα #2: Βασικές Γνώσεις I Οι «βαρβαρικές» επιδρομές Νικόλαος Καραπιδάκης Τμήμα Ιστορίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ Συνομωσίες, ίντριγκες και μηχανορραφίες. Θρησκευτικός φανατισμός Δεισιδαιμονία.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι Ενότητα #2: Βασικές Γνώσεις I Εισαγωγή Νικόλαος Καραπιδάκης Τμήμα Ιστορίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι Ενότητα #8: Χρονολόγιο Ι Χρονολόγιο 253 507 μ. Χ. Νικόλαος Καραπιδάκης Τμήμα Ιστορίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ α. η αραβική εξάπλωση με την καθοδήγηση των δύο πρώτων χαλιφών οι Άραβες εισέβαλαν και κατέκτησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις πλούσιες χώρες της Εγγύς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2,7: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΦΕΟΥ ΑΡΧΙΑΣ (8 ος -13 ος αι.)

ΚΕΦ. 2,7: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΦΕΟΥ ΑΡΧΙΑΣ (8 ος -13 ος αι.) ΚΕΦ. 2,7: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΦΕΟΥ ΑΡΧΙΑΣ (8 ος -13 ος αι.) Φραγκικό κράτος : κοινωνία κυρίως αγροτική Εποχή Μεροβιγγείων: ανασφάλεια αγροτικού πληθυσμού αναζήτηση προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρύκλεια Κολέζα ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843)

Ευρύκλεια Κολέζα ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843) μεγάλες εδαφικές απώλειες ενίσχυση ελληνικότητας νέοι θεσμοί πλαίσιο μέσα στο οποίον το Βυζάντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

1.3 1.Ποια κατάσταση επικρατούσε στην προϊσλαµική Αραβία; 2.Ποια η δράση του Μωάµεθ µεταξύ ;

1.3 1.Ποια κατάσταση επικρατούσε στην προϊσλαµική Αραβία; 2.Ποια η δράση του Μωάµεθ µεταξύ ; 1. Από την αρχαιότητα στο Μεσαίωνα 2. Ποια γεγονότα προετοίµασαν το πέρασµα από την αρχαιότητα στο Μεσαίωνα; 3. Γιατί η περίοδος 330-641 έχει διπλή ονοµασία; 4.Ποια πολιτισµικά στοιχεία διακρίνουν το ανατολικό

Διαβάστε περισσότερα

Η μετεξέλιξη του Ρωμαϊκού κράτους (4 ος -5 ος αι. μ.χ)

Η μετεξέλιξη του Ρωμαϊκού κράτους (4 ος -5 ος αι. μ.χ) Η μετεξέλιξη του Ρωμαϊκού κράτους (4 ος -5 ος αι. μ.χ) 1.1 Ο Διοκλητιανός και η αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας Επιμέλεια, Δ. Πετρουγάκη, Φιλόλογος Οι διοικητικές αλλαγές Ο Διοκλητιανός (284 μ.χ.) επεδίωξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΟ 10-1 η Γραπτή Εργασία 2008-2009 Εξετάστε τις σχέσεις κοσμικής και εκκλησιαστικής εξουσίας στην Καθολική Δύση από τον 5ο έως και τον 13ο αιώνα. Ενισχύεται ή αποδυναμώνεται η εκκλησιαστική εξουσία σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ιδέα των σταυροφοριών (σύμφωνα με επικρατέστερη άποψη) ήταν ξένη τότε στο Βυζάντιο. Η ιδέα των σταυροφοριών γεννιέται στη Δυτική Ευρώπη τον 11 ο αι., Οι αιτίες α. Η αναβίωση της αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 15 Ο Δωδέκατος Αιώνας (β μέρος): Δυναστεία Αγγέλων: Ισαάκιος Β Άγγελος (1185-1195) - Αλέξιος Γ Άγγελος (1195-1203) - Ισαάκιος Β και Αλέξιος Δ Άγγελοι (1203-1204) - Αλέξιος Ε Μούρτζουφλος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι Ενότητα #7: Μεσαιωνική Δύση ΙΙ Η γέννηση της Αγίας Αυτοκρατορίας Νικόλαος Καραπιδάκης Τμήμα Ιστορίας 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι Ενότητα #3: Βασικές Γνώσεις II Τα βαρβαρικά βασίλεια Νικόλαος Καραπιδάκης Τμήμα Ιστορίας 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Οι πρεσβευτές πρόσωπα σεβαστά και απαραβίαστα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Οι πρεσβευτές πρόσωπα σεβαστά και απαραβίαστα Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Α. Η βυζαντινή διπλωματία Οι πρεσβευτές πρόσωπα σεβαστά και απαραβίαστα Μέθοδοι της βυζαντινής διπλωματίας: Ευκαιριακές αποστολές πρέσβεων Χορηγίες ( χρήματα ή δώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Β Γυμνασίου - Επαναληπτικές ερωτήσεις εφ όλης της ύλης Επιμέλεια: Νεκταρία Ιωάννου, φιλόλογος

Ιστορία Β Γυμνασίου - Επαναληπτικές ερωτήσεις εφ όλης της ύλης Επιμέλεια: Νεκταρία Ιωάννου, φιλόλογος ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ερωτήσεις ανά ενότητα του σχολικού εγχειριδίου Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία 1.1.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη [σ. 7-9] α] Ποια μέτρα πήρε ο Κωνσταντίνος Α για την ανόρθωση του κράτους;

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία. Α Λυκείου. Κωδικός Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1o ΘΕΜΑ

Ιστορία. Α Λυκείου. Κωδικός Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1o ΘΕΜΑ Ιστορία Α Λυκείου Κωδικός 6400 Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α 1o ΘΕΜΑ 1.α. Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις: 1. Η ομηρική εποχή ονομάζεται επίσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 11 Ο Δέκατος Αιώνας (β μισό): Ρωμανός Β (959-963) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ιωάννης Τσιμισκής (969-976)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 11 Ο Δέκατος Αιώνας (β μισό): Ρωμανός Β (959-963) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ιωάννης Τσιμισκής (969-976) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 11 Ο Δέκατος Αιώνας (β μισό): Ρωμανός Β (959-963) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ιωάννης Τσιμισκής (969-976) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Βασικός

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

Η σταδιακή επέκταση του κράτους των Βουλγάρων

Η σταδιακή επέκταση του κράτους των Βουλγάρων 1 ΙΣΤΟΡΙΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Οι Βούλγαροι Οι Ονογούροι Βούλγαροι. Οι πρώτες Βουλγαρικές φυλές πρέπει να έφθασαν στην περιοχή ανάμεσα στον Καύκασο και την Αζοφική Θάλασσα στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ἱστορίης Ἐπίσκεψις Μάθημα: Βυζαντινή Ιστορία ιδάσκουσα: Ειρήνη Χρήστου Ειρήνη Χρήστου Βυζαντινή Ιστορία Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι Ενότητα #3: Βασικές Γνώσεις II Η καρολίγγεια αναγέννηση Νικόλαος Καραπιδάκης Τμήμα Ιστορίας 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Α] Ερωτήσεις. 1. Πώς και πότε εκχριστιανίστηκαν οι Σλάβοι της Μοραβίας; 2. Για ποιους λόγους οδηγήθηκαν οι δύο Εκκλησίες στο Πρώτο Σχίσμα;

Α] Ερωτήσεις. 1. Πώς και πότε εκχριστιανίστηκαν οι Σλάβοι της Μοραβίας; 2. Για ποιους λόγους οδηγήθηκαν οι δύο Εκκλησίες στο Πρώτο Σχίσμα; Ιστορία του μεσαιωνικού & νεότερου κόσμου Τράπεζα Θεμάτων Κεφάλαιο 2 ο : Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των δύο Εκκλησιών (843 1054) Ενότητα 2.1. Προοίμιο της ακμής

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε πως μετά το θάνατο του Βασιλείου Β : το Βυζάντιο έδειχνε ακμαίο, αλλά είχαν τεθεί οι βάσεις της κρίσης στρατι

Ανασκόπηση Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε πως μετά το θάνατο του Βασιλείου Β : το Βυζάντιο έδειχνε ακμαίο, αλλά είχαν τεθεί οι βάσεις της κρίσης στρατι Εσωτερική κρίση εξωτερικοί κίνδυνοι 1054-10811081 Στο σημερινό μάθημα θα δούμε: 1. τα εσωτερικά προβλήματα 2. τους εξωτερικούς κινδύνους 3. κυρίως τη μάχη στο Ματζικέρτ και τις συνέπειές της Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους Α. Οι Βούλγαροι α μέρος

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους Α. Οι Βούλγαροι α μέρος Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους Α. Οι Βούλγαροι α μέρος Βούλγαροι Αρχικά ζουν σε εδάφη του Βυζαντίου εμποδίζουν άλλους λαούς να μετακινηθούν Αργότερα ιδρύουν κράτος προσπαθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 4 Ο Πέμπτος Αιώνας (β' μισό) 457-518: Λέων Α' (457-474) Ζήνων (474-491) - Αναστάσιος (491-518)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 4 Ο Πέμπτος Αιώνας (β' μισό) 457-518: Λέων Α' (457-474) Ζήνων (474-491) - Αναστάσιος (491-518) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 4 Ο Πέμπτος Αιώνας (β' μισό) 457-518: Λέων Α' (457-474) Ζήνων (474-491) - Αναστάσιος (491-518) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 5 Ο Έκτος Αιώνας και η Δυναστεία του Ιουστινιανού (518-610): Ιουστίνος Α (518-527) - Ιουστινιανός Α (α μέρος: 527-548)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 5 Ο Έκτος Αιώνας και η Δυναστεία του Ιουστινιανού (518-610): Ιουστίνος Α (518-527) - Ιουστινιανός Α (α μέρος: 527-548) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 5 Ο Έκτος Αιώνας και η Δυναστεία του Ιουστινιανού (518-610): Ιουστίνος Α (518-527) - Ιουστινιανός Α (α μέρος: 527-548) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΤΜΗΜΑ Ανδρέα Παπανδρέου Α 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

Η εποχή του Ναπολέοντα ( ) και το Συνέδριο της Βιέννης (1815)

Η εποχή του Ναπολέοντα ( ) και το Συνέδριο της Βιέννης (1815) Η εποχή του Ναπολέοντα (1799 1815) και το Συνέδριο της Βιέννης (1815) 1799 1804: Πρώτος Ύπατος «ένας ισχυρός λαϊκός ηγέτης που δεν ήταν βασιλιάς» Ο Ναπολέων «σώζει» το Διευθυντήριο Μάρτιος 1797: οι πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα ΠΑΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Το 958 µ.χ.. γεννιέται ο Βασίλειος ο Β, γιος του Ρωµανού και της Θεοφανώς. Γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα ΠΑΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Το 958 µ.χ.. γεννιέται ο Βασίλειος ο Β, γιος του Ρωµανού και της Θεοφανώς. Γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΣ (976-1025) 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα ΠΑΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Το 958 µ.χ.. γεννιέται ο Βασίλειος ο Β, γιος του Ρωµανού και της Θεοφανώς. Γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του ήταν η Ελένη,

Διαβάστε περισσότερα

3.3. Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της 3.4 Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας Res publica (σελ.170-αρχή 175)

3.3. Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της 3.4 Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας Res publica (σελ.170-αρχή 175) Λατινική ορολογία για τις Ενότητες της Ρωμαϊκής Ιστορίας Plebes (171) = 1. οι πληβείοι (= αρχικά όσοι δεν ήταν πατρίκιοι, αργότερα όσοι δεν ήταν πατρίκιοι ούτε ιππείς). 2. το πλήθος, ο όχλος. Senatus (171,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι 1 Ενότητα #2: Βασικές Γνώσεις I Οικονομία και κοινωνία στη Βαρβαρική Δύση Νικόλαος Καραπιδάκης Τμήμα Ιστορίας 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Η εποχή της ακμής: από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των δύο εκκλησιών ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΙΙ. Η εποχή της ακμής: από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των δύο εκκλησιών ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1. Προοίμιο της ακμής του Βυζαντινού Κράτους (843-867) ακόλουθες λέξεις (τρεις περισσεύουν): Σερβία, Μοραβία, Μεθόδιος, Νικόλαος, Ρατισλάβος, Βόρης, Φώτιος, Σέργιος. Οι Βυζαντινοί ιεραπόστολοι Κωνσταντίνος-Κύριλλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Ύστερη Μεσαιωνική Περίοδος - Η Ύστερη Μεσαιωνική περίοδος ξεκινάει από τον 11 ο αι., ο οποίος σηματοδοτεί την έναρξη μίας διαφορετικής

Διαβάστε περισσότερα

Καρολιγγειανή Αναγέννηση

Καρολιγγειανή Αναγέννηση Καρολιγγειανή Αναγέννηση renovatio Romani imprerii Έφιππος ανδριάντας του Καρλομάγνου, Παρίσι, 9 ος αιώνας Έφιππος ανδριάντας του Μάρκου Αυρήλιου, 161-180 697: Ο Pepin (Πιπίνος) ανεβαίνει στο αξίωμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επισκόπηση της Ελληνικής Ιστορίας, Β. Θ. Θεοδωρακόπουλος, Ph.D. Διόρθωση - Επιμέλεια: Λίλυ Πανούση Εκδόσεις Γιαλός Αθήνα, Δεκέμβριος 2015 ISBN: 978 960 82275 0 7 Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι 1 Ενότητα #3: Βασικές Γνώσεις II Η κοινωνία κατά την καρολίγγεια περίοδο Νικόλαος Καραπιδάκης Τμήμα Ιστορίας 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική, Πόλεμος, Στρατηγική

Πολιτική, Πόλεμος, Στρατηγική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Από τον Μεσαίωνα στην Αναγέννηση Γιώργος Μαργαρίτης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος και Πολιτική

Πόλεμος και Πολιτική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθημα 5 ο : Από τον Μεσαίωνα στην Αναγέννηση. 8 ος αι. μ.χ 15 ος αι. μ.χ. Γεώργιος Μαργαρίτης, Καθηγητής, ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 14

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 14 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 14 Ο Δωδέκατος Αιώνας (α μέρος): Αλέξιος Α Κομνηνός (1081-1118) - Ιωάννης Β Κομνηνός (1118-1143) - Μανουήλ Α Κομνηνός (1143-1180) - Αλέξιος Β Κομνηνός (1180-1183) - Ανδρόνικος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 6: Ιστορικό Πλαίσιο 8ου-9ου αιώνα: Σκοτεινοί αιώνες-εικονομαχία. Θεοφάνης: Βίος και Έργο. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ

H ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ H ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ Στο θρόνο βρίσκεται ο Αλέξιος Α Κομνηνός 1081 1118 (ιδρυτής δυναστείας Κομνηνών) Ο Αλέξιος Α Κομνηνός μπροστά στο Χριστό Ο Αλέξιος Α διαπραγματεύεται με τους σταυροφόρους

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ενότητα 3: Ιστορική Ανασκόπηση των Ισλαμικών Αυτοκρατοριών Δημήτριος Σταματόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία Ενότητα 1η: Εισαγωγή Ελευθερία Μαντά, Λέκτορας Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 6 Ιουστινιανός Α (β μέρος: 548-565) Διάδοχοι Ιουστινιανού: Ιουστίνος Β (565-578) Τιβέριος (578-582) Μαυρίκιος (582-602) - Φωκάς (602-610) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Οι βυζαντινοί ήταν καλά πληροφορημένοι για τις γειτονικές χώρες από δικούς τους ανθρώπους. Όταν έφταναν επισκέπτες, έμποροι, μισθοφόροι ή στρατιωτικοί φυγάδες, ή ακόμα κρατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ. Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της στήλης Α με εκείνα της στήλης Β. Δύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν. γ. Πρόνοιες. ε.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ. Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της στήλης Α με εκείνα της στήλης Β. Δύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν. γ. Πρόνοιες. ε. ΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της στήλης με εκείνα της στήλης. Δύο στοιχεία της στήλης περισσεύουν. 1. Γαληνοτάτη Δημοκρατία 2. Ουγενότοι 3. Όθων 4. Ιωάννης ατάτζης 5. Διαφωτισμός α. γία Ρωμαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι 1 Ενότητα #2: Βασικές Γνώσεις I Το τέλος του ρωμαϊκού κόσμου. Νικόλαος Καραπιδάκης Τμήμα Ιστορίας 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές τάξεις στη Μεσοβυζαντινή Κοινωνία. Κουτίδης Σιδέρης

Κοινωνικές τάξεις στη Μεσοβυζαντινή Κοινωνία. Κουτίδης Σιδέρης Κοινωνικές τάξεις στη Μεσοβυζαντινή Κοινωνία Κουτίδης Σιδέρης Η βυζαντινή κοινωνική διαστρωμάτωση Εισαγωγή Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία υπήρξε μία από τις πλέον μακραίωνες κρατικές δομές στην μέχρι τώρα ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ Κ*ΑΤοΡ1Α. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ*Κ*ΑΤοΡ1Α. Η 3υζαντινή εποχή Γ* - * **-^ Διασυνδέσεις. ΒιΒλιογραφία Τ Τ"*-*

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ Κ*ΑΤοΡ1Α. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ*Κ*ΑΤοΡ1Α. Η 3υζαντινή εποχή Γ* - * **-^ Διασυνδέσεις. ΒιΒλιογραφία Τ Τ*-* Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΚΑΤοΡ1Α Η 3υζαντινή εποχή Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ ΚΑΤοΡ1Α Κωνσταντινούπολη, Μ' ένα λεωφορείο τριγυρνάμε όλοι μέσα στην πόλη, σελ. 59-63. Βυζαντινή αυτοκρατορία, Εμπορικοί δρόμοι, σελ 34 Μύθοι και

Διαβάστε περισσότερα

Το ρωμαϊκό κράτος κλονίζεται

Το ρωμαϊκό κράτος κλονίζεται Ι. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ας διαβάσουμε τι θα μάθουμε στο σημερινό μάθημα: Σκοπός: Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να απαντήσουμε σε ένα «γιατί»: Γιατί χρειάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 13

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 13 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 13 Ο Ενδέκατος Αιώνας (β μισό) - Το τέλος της Μακεδονικής Δυναστείας: Θεοδώρα Πορφυρογέννητος (1055-1056) - Μιχαήλ Ϛ Στρατιωτικός (1056-1057) Δυναστεία Δουκών και Κομνηνών (1057-1185):

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Τοποθετήστε τους δείκτες σκορ, στη θέση 0 του μετρητή βαθμολογίας. ΣΤ. Τοποθετήστε τον δείκτη χρόνου στη θέση Ι του μετρητή χρόνου.

Ε. Τοποθετήστε τους δείκτες σκορ, στη θέση 0 του μετρητή βαθμολογίας. ΣΤ. Τοποθετήστε τον δείκτη χρόνου στη θέση Ι του μετρητή χρόνου. ιαρκεια 90 λεπτα Παικτεσ 4 Ηλικια 12+ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Το Autokrator είναι ένα μεσαιωνικό στρατιωτικό παιχνίδι, για τις μάχες μεταξύ Χριστιανών και Μουσουλμάνων μεταξύ 7ου και 11ου αιώνα μ.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Α Λυκείου Κωδικός 4459 Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1ο ΘΕΜΑ

Ιστορία Α Λυκείου Κωδικός 4459 Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1ο ΘΕΜΑ Ιστορία Α Λυκείου Κωδικός 4459 Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α 1ο ΘΕΜΑ 1.α. (Ι). Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα από τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους

4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους I. ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ. ΑΣΙΑ 4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους (σελ. 39-40) Ο Μιχαήλ Γ ως αρματοδρόμος στα ανάκτορα του Αγίου Μάμαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις (τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανατολικο ζητημα κριμαϊκοσ πολεμοσ. Μάθημα 4ο

Ανατολικο ζητημα κριμαϊκοσ πολεμοσ. Μάθημα 4ο Ανατολικο ζητημα κριμαϊκοσ πολεμοσ Μάθημα 4ο Ανατολικο ζητημα = η πολύπλοκη πολιτική κατάσταση που δημιουργήθηκε στα Βαλκάνια και στην Εγγύς Ανατολή, κυρίως μετά τον 18ο αιώνα, ως αποτέλεσμα της παρακμής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 1 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 1 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 1 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι Ενότητα #4: Για αρχάριους Οι Σταυροφορίες Νικόλαος Καραπιδάκης Τμήμα Ιστορίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Η Τέχνη του Μεσαίωνα. Η ΚΑΡΟΛΙΓΓΕΙΑΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Αρετή Αδαμοπούλου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Η Τέχνη του Μεσαίωνα. Η ΚΑΡΟΛΙΓΓΕΙΑΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Αρετή Αδαμοπούλου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Τέχνη του Μεσαίωνα Η ΚΑΡΟΛΙΓΓΕΙΑΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Αρετή Αδαμοπούλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Εκδοχές ίδρυσης Σύμφωνα με την παράδοση από τον Ρωμύλο, γιο του Αινεία (γύρω στο 735 π.x.) Σύμφωνα με την αρχαιολογική έρευνα στη

Διαβάστε περισσότερα

4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (1517-1555)

4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (1517-1555) 4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (1517-1555) Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): Ρώμη, Βυζάντιο, βούλλα, συγχωροχάρτι, επιστήμη, Αναγέννηση, Μεσαίωνας, τυπογραφία. Από τα τέλη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α. Α. 1. α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1. Ο αρχηγός της αποστολής κατά το β αποικισμό ονομαζόταν: α) ευγενής β) ιδρυτής γ) οικιστής

ΟΜΑΔΑ Α. Α. 1. α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1. Ο αρχηγός της αποστολής κατά το β αποικισμό ονομαζόταν: α) ευγενής β) ιδρυτής γ) οικιστής ΟΜΑΔΑ Α Α. 1. α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1. Ο αρχηγός της αποστολής κατά το β αποικισμό ονομαζόταν: α) ευγενής β) ιδρυτής γ) οικιστής 2. Η σάρισα ήταν: α) Η επίσημη ονομασία της μακεδονικής φάλαγγας.

Διαβάστε περισσότερα

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις 7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις πώς διαχειρίστηκε ο Ηράκλειος τόσο τους κινδύνους που απειλούσαν τα σύνορα του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους όσο και τα σοβαρά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Η κρίση στα Βαλκάνια (σελ )

Κεφάλαιο 6. Η κρίση στα Βαλκάνια (σελ ) Ιστορία ΣΤ τάξης 4 η Ενότητα «Η Ελλάδα στον 19 ο αιώνα» 1 Κεφάλαιο 6 Η κρίση στα Βαλκάνια (σελ. 170 173) Στη διάρκεια του 19ου αιώνα η Οθωµανική Αυτοκρατορία αντιµετώπισε πολλά προβλήµατα και άρχισε σταδιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ Το Χρονολόγιο της Εικονομαχίας αναφέρεται στην θεολογική και πολιτική διαμάχη που ξέσπασε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία τον 8 ο και 9 ο αιώνα, γύρω από τη λατρεία των χριστιανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 7ΟΣ-11ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 7ΟΣ-11ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 7ΟΣ-11ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ Ήδη περίπου από τα µέσα του 6ου αιώνα, και συγκεκριµένα µετά τον θάνατο του Ιουστινιανού Α (527-65), η κατάσταση στη Δύση δεν ήταν πολύ ευχάριστη για το Βυζάντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 2 Ο Τέταρτος Αιώνας (302-395): Φλαβιανή (324-378) και Θεοδοσιανή (378-518) Δυναστεία Μέγας Κωνσταντίνος (324-337) και Μέγας Θεοδόσιος (378-395) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ (Θεωρία Σχολικού βιβλίου, σελ. 249-257) A.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ 1. Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο 1. Εντοπίζω τα κύρια συστατικά της παραγράφου 2. Παρουσιάζω παραλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794)

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Το πλαίσιο 18 ος αιώνας, Γαλλία: Παλαιό Καθεστώς, δηλ. 3 θεσμοθετημένες τάξεις: Κλήρος (0,5%) Ευγενείς (1,5%) Υπόλοιποι, δηλ. αστοί, αγρότες εργάτες (98%) Κριτήρια ένταξης:

Διαβάστε περισσότερα

5. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

5. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 5. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις /φράσεις (τρεις περισσεύουν): αυτοκράτορας, διπλωματία,

Διαβάστε περισσότερα

Η εποχή του Αυγούστου (27 π.χ.-14 μ.χ.) Δεμοιράκου Μαρία

Η εποχή του Αυγούστου (27 π.χ.-14 μ.χ.) Δεμοιράκου Μαρία Η εποχή του Αυγούστου (27 π.χ.-14 μ.χ.) Δεμοιράκου Μαρία Αύγουστος Ο όγδοος μήνας του χρόνου τίτλος αυτοκρατόρων στη ρωμαϊκή και βυζαντινή αυτοκρατορία Η ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας Ποιος; Οκταβιανός

Διαβάστε περισσότερα

Οι βυζαντινοί μοναχοί και η Eλληνική γλώσσα στη μεσαιωνική περίοδο στο Σαλέντο

Οι βυζαντινοί μοναχοί και η Eλληνική γλώσσα στη μεσαιωνική περίοδο στο Σαλέντο Οι βυζαντινοί μοναχοί και η Eλληνική γλώσσα στη μεσαιωνική περίοδο στο Σαλέντο CATERINA MALANDUGNO Φοιτήτρια Το 741 ο Κωνσταντίνος Κοπρώνυμος ακολουθώντας τα βήματα του Λεόντος Γ ξεκίνησε μία σκληρή καταδίωξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του μαθήματος είναι η διδασκαλία της ύλης χωρίς χάσματα και ασυνέχειες. Η αποσπασματικότητα δεν επιτρέπει στους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

1 η Αιτία: 2 η Αιτία: 3 η Αιτία:

1 η Αιτία: 2 η Αιτία: 3 η Αιτία: Εικονομαχία Αιτίες Συνέπειες Ορισμός: η θρησκευτική και πολιτική διαμάχη για τη λατρεία των εικόνων. 1 η Αιτία: 1η Συνέπεια: Αντίπαλες πλευρές: εικονομάχοι > το επίσημο κράτος και τμήμα του πληθυσμού εικονόφιλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2.1 Το δουλοκτητικό σύστημα 2.1 ΤΟ ΔΟΥΛΟΚΤΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

18 ος 19 ος αι. ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ ΖΗΣΗΜΑ. «Σώστε με από τους φίλους μου!»

18 ος 19 ος αι. ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ ΖΗΣΗΜΑ. «Σώστε με από τους φίλους μου!» 18 ος 19 ος αι. ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ ΖΗΣΗΜΑ «Σώστε με από τους φίλους μου!» Σο Ανατολικό ζήτημα, ορισμός Είναι το ζήτημα της διανομής των εδαφών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία από τις αρχές του 18ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα: 9 Μέγεθος: 56 cm ² Μέση κυκλοφορία: 1030 Επικοινωνία εντύπου:

Σελίδα: 9 Μέγεθος: 56 cm ² Μέση κυκλοφορία: 1030 Επικοινωνία εντύπου: Σελίδα: 16 Μέγεθος: 510 cm ² Μέση κυκλοφορία: 7510 Επικοινωνία εντύπου: (210) 8113000 Σελίδα: 9 Μέγεθος: 56 cm ² Μέση κυκλοφορία: 1030 Επικοινωνία εντύπου: 210 5231.831-4 Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΑ: ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΜΕ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΑ: ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΜΕ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΑ: ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΜΕ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο, I. 3. Η ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ, από τη ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ της Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS Δημοτικό Σχολείο Αγίων Τριμιθιάς Χρίστος Τομάζος Στ 2

ERASMUS Δημοτικό Σχολείο Αγίων Τριμιθιάς Χρίστος Τομάζος Στ 2 ERASMUS 1 Δημοτικό Σχολείο Αγίων Τριμιθιάς Χρίστος Τομάζος 17.12.2016 Στ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Γαλλία 3-7 Ισπανία.. 8-13 Γερμανία 14-20 Ιταλία. 21-25 2 ΓΑΛΛΙΑ: Θέση και σύνορα 4 Κλίμα 5 Πρωτεύουσα. 6 Βιομηχανία...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/6/2015

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/6/2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/6/2015 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 6 Προσοχή! Όλες οι ερωτήσεις να

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Ι-2: Η βασιλεία του Ηρακλείου. Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις

Ενότητα Ι-2: Η βασιλεία του Ηρακλείου. Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις Ενότητα Ι-2: Η βασιλεία του Ηρακλείου. Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις Κατάσταση της αυτοκρατορίας στις αρχές του 7 ου αιώνα: Επιδρομές Σλάβων και Αβάρων στη βαλκανική χερσόνησο Καταστροφή πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία. Α Λυκείου. Κωδικός Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1ο ΘΕΜΑ

Ιστορία. Α Λυκείου. Κωδικός Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1ο ΘΕΜΑ Ιστορία Α Λυκείου Κωδικός 6134 Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α 1ο ΘΕΜΑ 1.α. (Ι). Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις: (με μαυρισμένα γράμματα είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές:

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣΚΑΙΟΙΠΕΡΙΑΥΤΟΝ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΟΙKAI BOYΛΕΥΤΕΣ (HONESTIORES ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ) - ΣΤΡΑΤΟΣ- ΚΛΗΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αυτοκράτορας: H ανάρρηση στο θρόνο χάρη στο

Διαβάστε περισσότερα

H ιστορία του κάστρου της Πάτρας

H ιστορία του κάστρου της Πάτρας H ιστορία του κάστρου της Πάτρας Από την Αρχαιότητα μέχρι την Α' περίοδο Τουρκοκρατίας Μία εργασία της ομάδας Γ (Αβούρης Ε, Γεωργίου Ν, Καρατζιάς Γ, Παπατρέχας Ι) Το κάστρο βρίσκεται στα νότια της Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 7 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 7 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 7 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 12 Ενδέκατος Αιώνας (α μισό): Βασίλειος Β Βουλγαροκτόνος (976-1025) Κων/νος Η (1025-1028) - Ρωμανός Γ Αργυρός (1028-1034) - Μιχαήλ Δ Παφλαγών (1034-1041) - Μιχαήλ Ε Καλαφάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ( ) Ι. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ( ) Ι. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Π Ρ Ω Τ Ο ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (330-717) Ι. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Μέτρα ανόρθωσης της αυτοκρατορίας από τον Μ. Κωνσταντίνο: Λόγοι που οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες 11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Συλλογή-επιλογή:Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια: Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ Κλεοπάτρα 69 30 π.χ. Αίγυπτος -Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.χ. Βασίλεψε στην Αίγυπτο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.) Ενότητα #5: Λατινοκρατία. Αντιθέσεις και συμβιώσεις Νικόλαος Καραπιδάκης Τμήμα Ιστορίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους ΜΑΘΗΜΑ 30 Ο 31 Ο ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να συμπληρώσετε την πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 Μαΐου 2009 ΩΡΑ: 07:45-10:15

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 Μαΐου 2009 ΩΡΑ: 07:45-10:15 ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008 2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 Μαΐου 2009 ΩΡΑ: 07:45-10:15 Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από πέντε (5) σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα