ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ"

Transcript

1 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αθήνα

2 Το επιστηµονικό περιεχόµενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί µε το σύστηµα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση πραγµατοποιήθηκε από τους κυρίους Βασιλείου ηµήτριο Καθηγητή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου, και Αλεξάκη Χρήστο Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πειραιά. 2

3 Χρηµατοοικονοµική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: Γενικά Στοιχεία Λογιστικής 1.1 Η Έννοια της Λογιστικής Οικονοµική Μονάδα και Λογιστική Μονάδα ιακρίσεις Οικονοµικών Μονάδων 1.2 Κλάδοι λογιστικής και η Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Κλάδοι της Λογιστικής Χρησιµότητα των Λογιστικών Πληροφοριών 1.3 Οι Βασικές Λογιστικές Αρχές Σύνοψη Σελίδα Κεφάλαιο 2: Λογιστικές (Χρηµατοοικονοµικές) Καταστάσεις Η έννοια των Λογιστικών Καταστάσεων Λογιστικές (Χρηµατοοικονοµικές) πληροφορίες Ισολογισµός της Οικονοµικής Μονάδας Είδη Ισολογισµών Μορφές Ισολογισµού Ταξινόµηση των Στοιχείων του Ισολογισµού Τα χαρακτηριστικά του ισολογισµού Κατηγορίες Ισολογισµών Κατάσταση Αποταλασµάτων Χρήσεως Σύνοψη Λύσεις Ασκήσεων Κεφάλαιο 3: Απογραφή Λογιστική Χρήση Η Έννοια της Απογραφής Είδη Απογραφής

4 Η έννοια και η σκοπιµότητα της λογιστικής χρήσης Η διάρκεια της λογιστικής χρήσης Σύνοψη Κεφάλαιο 4: Λογιστικό Γεγονός Η βασική λογιστική ισότητα Οι πηγές προέλευσης των µέσων δράσης Ενεργητικό, Υποχρεώσεις, Καθαρή Θέση Μετασχηµατισµοί της βασικής λογιστικής ισότητας Λογιστικό Γεγονός ιακρίσεις λογιστικών γεγονότων Η έννοια του λογαριασµού Λειτουργία του Λογαριασµού ιακρίσεις των Λογαριασµών Το Λογιστικό Κύκλωµα Τα στάδια του λογιστικού κυκλώµατος Το Λογιστικό Βιβλίο του Ηµερολογίου Είδη Λογιστικών Συστηµάτων Ηµερολογιακή Εγγραφή Γενικό Καθολικό Ισοζύγιο Γενικού Καθολικού 61 Σύνοψη 63 Κεφάλαιο 5: Λογιστικό Αποτέλεσµα Τρόπος Υπολογισµού του Λογιστικού Αποτελέσµατος Η άποψη της διατήρησης του κεφαλαίου Η άποψη των συναλλαγών Εγγραφές Προσαρµογής Λογαριασµών Ποια είναι η σηµασία των εγγραφών προσαρµογής Εγγραφές Προσδιορισµού του Λογιστικού Αποτελέσµατος της Λογιστικής Χρήσης

5 Κλείσιµο των Λογιστικών Βιβλίων Εγγραφή Κλεισίµατος Λογιστικών Βιβλίων Φύλλο Εργασίας Σύνοψη Κεφάλαιο 6: Λογιστικά Σφάλµατα Λόγοι δηµιουργίας λογιστικών σφαλµάτων Είδη λογιστικών σφαλµάτων Τρόποι εύρεσης λογιστικών σφαλµάτων Τρόποι διόρθωσης των λογιστικών σφαλµάτων Περίπτωση διόρθωσης µη λογιστικών σφαλµάτων Περίπτωση διόρθωσης λογιστικών σφαλµάτων Σύνοψη Κεφάλαιο 7: Γενικά πέρι Λογιστικού Σχεδιασµού Η συµβολή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου στην παρουσίαση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων Το σχέδιο λογαριασµών του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Προτεινόµενη από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο τυποποίηση του ισολογισµού Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Το Περιεχόµενο του Προσαρτήµατος βάσει των απαιτήσεων του ΕΓΛΣ Σύνοψη Παράρτηµα 120 Παράρτηµα Α Υποδείγµατα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων 121 Παράρτηµα Β Οµάδες Λογαρισµών Ελληνικού Γενικού 123 5

6 Λογιστικού Σχεδίου Βιβλιογραφία 162 Α. Ελληνική Β. Ξένη

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1.1 Η Έννοια της Λογιστικής Ξεκινώντας την ενότητα αυτή κρίνεται σκόπιµο να καθορίσουµε πρώτα το περιεχόµενο της Λογιστικής Επιστήµης. Λογιστική είναι εκείνος ο επιστηµονικός κλάδος, που ασχολείται µε τις σχέσεις που δηµιουργούνται µεταξύ των οικονοµικών µονάδων και τις συνέπειες των σχέσεων αυτών, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον των οικονοµικών αυτών µονάδων. Εποµένως, θα πρέπει εν συνεχεία να εξεταστεί, πρώτον, η έννοια της οικονοµικής µονάδας και πιο συγκεκριµένα η έννοια της λογιστικής µονάδας και δεύτερον, ο τρόπος απεικόνισης και ανάλυσης των συνεπειών των παραπάνω σχέσεων. Πριν περάσουµε στην εξέταση των παραπάνω εννοιών, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι στην παρακάτω ανάλυσή µας δεν θα µελετήσουµε την επιστήµη της λογιστικής µε όλες τις εξειδικεύσεις της, αλλά θα εστιάσουµε την προσοχή µας στην Χρηµατοοικονοµική Λογιστική, που αποτελεί έναν από τους κλάδους της λογιστικής και ο οποίος, ωστόσο, είναι η βάση για την γνώση των υπόλοιπων κλάδων της Οικονοµική Μονάδα και Λογιστική Μονάδα Με τον όρο οικονοµική µονάδα εννοούµε τον οργανωµένο και συστηµατικό συνδυασµό των συντελεστών παραγωγής για την επίτευξη συγκεκριµένων, αντικειµενικών σκοπών. Από το πλήθος των οικονοµικών µονάδων ενδιαφέρουν τη λογιστική εκείνες, που σαν σκοπό έχουν την παραγωγή υλικών αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. Οι οικονοµικές αυτές µονάδες χαρακτηρίζονται ως παραγωγικές, σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες, που είναι γνωστές ως 7

8 καταναλωτικές. Επίσης, οι οικονοµικές µονάδες διακρίνονται σε κερδοσκοπικές (ή επιχειρήσεις) και σε µη κερδοσκοπικές µονάδες. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµάνουµε το διαχωρισµό που υπάρχει στη Λογιστική µεταξύ της οικονοµικής µονάδας και του επιχειρηµατία. Ο διαχωρισµός αυτός απορρέει από τη βασική λογιστική αρχή της Λογιστικής Μονάδας (ή Λογιστικής Οντότητας), η οποία ορίζει ως λογιστική µονάδα την οικονοµική µονάδα, η οποία έχει αυτοτελές σύστηµα λογιστικών βιβλίων καθώς και δική της, ξεχωριστή, νοµική προσωπικότητα (δηλαδή πρόκειται για ένα νοµικό πρόσωπο µε απαιτήσεις και υποχρεώσεις διαφορετικές από εκείνες του επιχειρηµατία) ιακρίσεις Οικονοµικών Μονάδων Έχοντας ήδη αναφερθεί στις οικονοµικές µονάδες, δεν θα πρέπει να παραλείψουµε να παρουσιάσουµε τις βασικότερες διακρίσεις τους. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουµε καλύτερη και πληρέστερη πληροφόρηση, η οποία παρέχεται µέσω των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, στους άµεσα και έµµεσα ενδιαφερόµενους. Οι οικονοµικές µονάδες διακρίνονται ανάλογα: Με την προέλευση του φορέα τους σε Ιδιωτικές ηµόσιες Μικτές Με κριτήριο το µέγεθος χωρίζονται µε βάση τον κύκλο εργασιών, τα απασχολούµενα κεφάλαια, τον αριθµό των εργαζοµένων κ.ά. σε Μικρές Μεσαίες Μεγάλες 8

9 Εµπορικές Βιοµηχανικές Ασφαλιστικές Τραπεζικές Ναυτιλιακές κ.λπ. Με κριτήριο το αντικείµενο δράσης σε Σύµφωνα µε τη νοµική τους µορφή σε Ατοµικές Επιχειρήσεις Οµόρρυθµες Εταιρίες Ετερόρρυθµες Εταιρίες Ανώνυµες Εταιρίες Εταιρίες Περιορισµένης Ευθύνης Συνεταιρισµούς 1.2 Κλάδοι Λογιστικής και η Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να αναφέρουµε τα βασικότερα χαρακτηριστικά της Χρηµατοοικονοµικής λογιστικής, τα οποία ο µελετητής των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων πρέπει να έχει υπόψη του, προκειµένου να καταλήξει σε ορθά συµπεράσµατα. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η κατανόηση της λογιστικής τυποποίησης που χρησιµοποιεί η εκάστοτε χώρα στην οποία εφαρµόζεται η χρηµατοοικονοµική λογιστική. Τα χαρακτηριστικά της χρηµατοοικονοµικής λογιστικής είναι τα εξής: 1. Τηρείται από τις επιχειρήσεις έχοντας ως αντικειµενικό σκοπό την παροχή πληροφοριών κυρίως σε πρόσωπα που βρίσκονται εκτός των οικονοµικών µονάδων, δηλαδή τρίτων προσώπων. 2. Η εφαρµογή της εξαρτάται από νοµοθετικές ρυθµίσεις. 3. Οι διαδικασίες τήρησής της εξαρτώνται από λογιστικούς κανόνες 9

10 (λογιστικές αρχές ή λογιστικές παραδοχές) Κλάδοι της Λογιστικής Όπως ήδη έχουµε αναφέρει, θα ασχοληθούµε µε τη Χρηµατοοικονοµική λογιστική, η οποία τηρείται από την οικονοµική µονάδα για να δώσει πληροφορίες, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, για την οικονοµική της πορεία. Ωστόσο, προκύπτουν και κάποιες άλλες ανάγκες, οι οποίες για να καλυφθούν έχουν οδηγήσει και σε άλλες εξειδικεύσεις της λογιστικής. Οι κυριότερες είναι οι παρακάτω: 1. ιοικητική Λογιστική 2. Κοστολόγηση 3. ιεθνής Λογιστική 4. Κυβερνητική Λογιστική 5. Ελεγκτική Λογιστική 6. Φορολογική Λογιστική Χρησιµότητα των Λογιστικών Πληροφοριών Όπως ήδη έχουµε τονίσει η χρηµατοοικονοµική λογιστική αποτελεί µία απαραίτητη πηγή πληροφοριών, τόσο για τη διοίκηση της οικονοµικής µονάδας, όσο και για τρίτα πρόσωπα (τα οποία δεν έχουν άµεση πρόσβαση στο εσωτερικό της τελευταίας). Σε αυτό το σηµείο θα επισηµάνουµε ποιοι είναι οι λόγοι που καθιστούν απαραίτητη την τήρηση της χρηµατοοικονοµικής λογιστικής για τη διοίκηση της οικονοµικής µονάδας. Συντελεί στην ορθότερη οργάνωσή της. Συντελεί στον προγραµµατισµό δράσεως της οικονοµικής µονάδας. Συντελεί στην εύρυθµη λειτουργία της οικονοµικής µονάδας. Συντελεί στον έλεγχο της διαχείρισής της. 10

11 Εξίσου σηµαντική, αν όχι περισσότερο, είναι η τήρηση της χρηµατοοικονοµικής λογιστικής για τα τρίτα πρόσωπα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την οικονοµική µονάδα και αυτό, γιατί τους παρέχει πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων που έχουν να κάνουν µε: την επένδυση κεφαλαίων στην οικονοµική µονάδα. την πραγµατοποίηση συνεργασίας µε την οικονοµική µονάδα. την παροχή δανεισµού προς την οικονοµική µονάδα. 1.3 Οι Βασικές Λογιστικές Αρχές Ο τρόπος που αναλύονται, καταχωρούνται, συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται τα γεγονότα, που επιδρούν στην οικονοµική κατάσταση µίας οικονοµικής µονάδας, όπως επίσης και η κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων, βασίζονται σε ένα σύνολο βασικών λογιστικών αρχών καθώς και σε αναλυτικές µεθόδους και διαδικασίες. Σε αυτήν την υποενότητα θα κάνουµε µία σύντοµη ανάλυση των βασικών λογιστικών αρχών. Οι κυριότερες λογιστικές αρχές, που υποχρεούνται να τηρούν οι οικονοµικές µονάδες είναι οι ακόλουθες: 1. Η αρχή της λογιστικής οντότητας ή, όπως αλλιώς λέγεται, της λογιστικής µονάδας Σύµφωνα, λοιπόν, µε αυτήν την αρχή, η λογιστική µονάδα θεωρείται µία ανεξάρτητη οντότητα, µε δικά της µέσα δράσης και δικές της υποχρεώσεις, που δεν συνδέονται µε τον ή τους φορείς της. Για τον λόγο αυτό πρέπει να τονίσουµε ότι η λογιστική µονάδα διαθέτει αυτοτελές σύστηµα λογιστικών βιβλίων. 11

12 2. Η αρχή της συνέχειας της δραστηριότητας της λογιστικής µονάδας ή της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Σύµφωνα µε αυτήν την αρχή, η λογιστική θεωρεί ότι η λογιστική οντότητα θα συνεχίσει τη δραστηριότητά της για αόριστο χρονικό διάστηµα. Όµως, αυτό δε σηµαίνει ότι η λογιστική µονάδα θα έχει διαρκή ύπαρξη, αλλά ότι θα συνεχίσει τη δραστηριότητά της για ένα τέτοιο χρονικό διάστηµα, έτσι ώστε να εκπληρώσει τις όποιες υποχρεώσεις έχει αναλάβει. ηλαδή, η ζωή της επιχείρησης θεωρείται ότι ξεκινά µε τη σύσταση αυτής και τελειώνει µε την λύση και εκκαθάρισή της. 3. Η αρχή της περιοδικότητας Σύµφωνα µε αυτήν την αρχή, η ζωή της επιχειρηµατικής µονάδας διαιρείται σε ίσα χρονικά διαστήµατα, αποσκοπώντας στον ακριβέστερο προσδιορισµό τόσο των αποτελεσµάτων, όσο και της χρηµατοοικονοµικής της κατάστασης. 4. Η αρχή της χρηµατικής µέτρησης Σύµφωνα µε αυτήν την αρχή, η χρηµατοοικονοµική λογιστική προβλέπει την καταχώρηση µόνο εκείνων των λογιστικών γεγονότων, που µπορούνε να αποδοθούνε σε χρηµατικές µονάδες. Συγχρόνως, θεωρεί ως µέσα δράσης µίας επιχείρησης και ως υποχρεώσεις της µόνο τα στοιχεία εκείνα τα οποία µπορούν να αποδοθούν σε χρήµα. 5. Η αρχή του ιστορικού κόστους Σύµφωνα µε αυτήν την αρχή, η απόδοση σε χρηµατικές µονάδες των στοιχείων του Ισολογισµού, καθώς επίσης και των στοιχείων της Κατάστασης 12

13 Αποτελεσµάτων Χρήσεως, γίνεται έχοντας σαν βάση το ιστορικό κόστος, για την αποτίµησή τους. Εδώ, όµως, πρέπει να πούµε ότι εξαίρεση στον κανόνα αποτελεί η περίπτωση των Ανώνυµων Εταιρειών καθώς, επίσης, και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης. Σε αυτήν την περίπτωση η ελληνική νοµοθεσία απαιτεί η αποτίµηση να γίνεται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του ιστορικού και του τρέχοντος κόστους. 6. Η αρχή της αντικειµενικότητας Σύµφωνα µε αυτήν την αρχή, θα πρέπει οι διάφορες λογιστικές µετρήσεις, καθώς και τα αποτελέσµατα που προκύπτουν, να είναι αµερόληπτα και συγχρόνως αντικειµενικά. Θα πρέπει, δηλαδή, τόσο τα µέσα δράσης µίας επιχείρησης, όσο και οι υποχρεώσεις της να αποδεικνύονται αντικειµενικά όσον αφορά το ύψος της αξίας τους (που σηµαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν παραστατικά έγγραφα, όπως τιµολόγια, αποδείξεις κ.ά.). 7. Η αρχή της πραγµατοποιήσεως εσόδων Σύµφωνα µε αυτήν την αρχή, πρέπει να θεωρούµε ότι ένα έσοδο έχει πραγµατοποιηθεί και είναι αναγνωρίσιµο όταν ικανοποιούνται οι εξής δύο προϋποθέσεις: Ο κύκλος των διαδικασιών που είναι σχετικές µε τη δηµιουργία εσόδων έχει περατωθεί ή σχεδόν περατωθεί. Έχει πραγµατοποιηθεί συναλλαγή ανταλλαγή. 13

14 8. Η αρχή της σταθερότητας της νοµισµατικής µονάδας Αυτή η αρχή θεωρεί ότι η νοµισµατική µονάδα, βάσει της οποίας γίνονται οι αποτιµήσεις µας, δεν παρουσιάζει πληθωριστικές ή αντιπληθωριστικές τάσεις, αλλά στη διάρκεια της λογιστικής χρήσης η αξία της διατηρείται σταθερή. Με την επίδραση της µεταβολής της αξίας του νοµίσµατος στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης ασχολείται ένας εξειδικευµένος κλάδος της λογιστικής, η λογιστική πληθωρισµού. 9. Η αρχή της πλήρους αποκάλυψης Σύµφωνα µε αυτήν την αρχή, οι λογιστικές καταστάσεις µίας οικονοµικής µονάδας οφείλουν να περιλαµβάνουν το σύνολο εκείνων των πληροφοριών που είναι αναγκαίες, ώστε οι καταστάσεις αυτές να µην είναι παραπλανητικές ή ελλιπείς. 10. Η αρχή της συσχέτισης των εσόδων και των εξόδων Η αρχή αυτή ορίζει ότι τα έσοδα και τα έξοδα θα πρέπει να συσχετίζονται, για να µπορεί να προσδιοριστεί το αποτέλεσµα, το οποίο πέτυχε η λογιστική µονάδα στη διάρκεια της λογιστικής χρήσης. Η συσχέτιση σύνδεση των εξόδων µε τα έσοδα µπορεί να είναι είτε άµεση είτε έµµεση. 11. Η αρχή της συγκρισιµότητας Σύµφωνα µε αυτήν την αρχή, επιβάλλεται στο τέλος κάθε λογιστικής χρήσης η δηµοσίευση λογιστικών δεδοµένων τουλάχιστον δύο ετών, ούτως ώστε τα τρίτα 14

15 πρόσωπα, που ενδιαφέρονται για την οικονοµική πορεία της επιχείρησης, να µπορούν να βγάλουν αληθή συµπεράσµατα. 12. Η αρχή της συντηρητικότητας Η αρχή υπαγορεύει στην οικονοµική µονάδα την υιοθέτηση εκείνης της µεθόδου που έχει τη µικρότερη θετική επίδραση στην καθαρή θέση της τελευταίας. ηλαδή, εκείνης της µεθόδου που θα µας δώσει την µικρότερη αξία για τα στοιχεία του Ενεργητικού και για τα έσοδα και την υψηλότερη για τα στοιχεία του Παθητικού και τα έξοδα. 13. Η αρχή της αναγνώρισης των εξόδων Σύµφωνα µε αυτήν την αρχή, ένα έξοδο αναγνωρίζεται όταν και µόνο όταν συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε τη δηµιουργία εσόδου. 14. Η αρχή της συνέπειας των λογιστικών µεθόδων Σύµφωνα µε αυτήν την αρχή, η οικονοµική µονάδα είναι υποχρεωµένη να εφαρµόζει τις ίδιες µεθόδους που χρησιµοποίησε και την προηγούµενη περίοδο, έτσι ώστε να µην αλλοιώνεται η διαχρονική χρηµατοοικονοµική εικόνα της τελευταίας. Βεβαίως κάτι τέτοιο δε σηµαίνει ότι αποκλείεται η υιοθέτηση κάποιας άλλης µεθόδου όταν αυτό κρίνεται σκόπιµο, όµως, θα πρέπει µία τέτοια αλλαγή να γίνεται γνωστή και να αποκαλύπτει τις όποιες επιδράσεις έχει. 15. Η αρχή του ουσιώδους των λογιστικών πληροφοριών 15

16 Σύµφωνα µε αυτήν την αρχή, θα πρέπει οι πληροφορίες οι οποίες περιλαµβάνονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις να είναι οι σηµαντικότερες, έτσι ώστε να δίνουν µία όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής πορείας της λογιστικής µονάδας. 16

17 ΣΥΝΟΨΗ Λογιστική είναι εκείνος ο επιστηµονικός κλάδος, που ασχολείται µε τις σχέσεις που δηµιουργούνται µεταξύ των οικονοµικών µονάδων και τις συνέπειες των σχέσεων αυτών, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον των τελευταίων. Η χρηµατοοικονοµική λογιστική τηρείται από τις επιχειρήσεις έχοντας σαν κύριο σκοπό την παροχή πληροφοριών. Ωστόσο, εκείνο που πρέπει να διευκρινίσουµε είναι ότι χρησιµοποιείται µε σκοπό, λιγότερο την ενηµέρωση της διοίκησης της επιχείρησης και κυρίως την ενηµέρωση των τρίτων προσώπων που επιθυµούν να έχουν µία εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης. Με τον όρο οικονοµική µονάδα εννοούµε τον οργανωµένο και συστηµατικό συνδυασµό των συντελεστών παραγωγής για την επίτευξη συγκεκριµένων αντικειµενικών σκοπών. Με τον όρο λογιστική µονάδα εννοούµε εκείνη την οικονοµική µονάδα, η οποία έχει αυτοτελές σύστηµα λογιστικών βιβλίων, καθώς και δική της ξεχωριστή νοµική προσωπικότητα (διαφορετική από εκείνη του φορέα της). Μέσω της δηµοσίευσης των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων, οι οποίες αποτελούν και το τελικό προϊόν της χρηµατοοικονοµικής λογιστικής, το ευρύ κοινό έχει τη δυνατότητα να αντλήσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. 11

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.1 Η έννοια των Λογιστικών Καταστάσεων Όπως αναφέραµε παραπάνω, η χρηµατοοικονοµική λογιστική εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις µε κύριο σκοπό την παροχή πληροφοριών. Ωστόσο, εκείνο που πρέπει να διευκρινίσουµε είναι ότι χρησιµοποιείται κυρίως για την ενηµέρωση των τρίτων προσώπων, που επιθυµούν να έχουν µία εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης και, λιγότερο, για την ενηµέρωση της διοίκησης της επιχείρησης. Μέσω της δηµοσίευσης των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων, οι οποίες αποτελούν και το τελικό προϊόν της χρηµατοοικονοµικής λογιστικής, το ευρύ κοινό έχει τη δυνατότητα της άµεσης πρόσβασης σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε την επιχείρηση. Οι Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις που τηρούνται από κάθε οικονοµική µονάδα είναι οι εξής: 1. Ισολογισµός 2. Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως 3. Πίνακας ιάθεσης των Αποτελεσµάτων 4. Προσάρτηµα Λογιστικές (Χρηµατοοικονοµικές) πληροφορίες Η παρουσίαση και δηµοσίευση των παραπάνω καταστάσεων στο ευρύ κοινό απαιτεί την ύπαρξη συγκεκριµένων χαρακτηριστικών, έτσι ώστε ο τρίτος ενδιαφερόµενος να αντλεί πλήρη και αντικειµενική πληροφόρηση. Εποµένως, θα πρέπει: 1. Οι λογιστικές πληροφορίες να παρέχονται έγκαιρα στους χρήστες (timeliness). 12

19 2. Οι λογιστικές πληροφορίες πρέπει να είναι σχετικές για λήψη επενδυτικών ή άλλων αποφάσεων (relevance). 3. Οι λογιστικές πληροφορίες πρέπει να είναι αντικειµενικές (objectivity). 4. Οι λογιστικές πληροφορίες πρέπει να είναι έγκυρες (reliability). Οι χρήστες των οικονοµικών πληροφοριών της χρηµατοοικονοµικής λογιστικής, όπως ήδη αναφέραµε πιο πάνω, πέρα από την ίδια τη διοίκηση της οικονοµικής µονάδας, είναι κυρίως τρίτα πρόσωπα, που όµως ενδιαφέρονται για τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της τελευταίας. Μερικά παραδείγµατα τέτοιων ενδιαφεροµένων είναι τα παρακάτω: Οι φορείς (µέτοχοι, εταίροι) της οικονοµικής µονάδας που δεν µετέχουν στη διοίκηση. Οι διοικήσεις ανταγωνιστικών οικονοµικών µονάδων. Τα πιστωτικά ιδρύµατα. Οι µελλοντικοί επενδυτές. Οι διάφορες κρατικές υπηρεσίες. Οι χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές. Οι προµηθευτές της επιχείρησης. Τα εθνικά και διεθνή χρηµατιστήρια. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Οι εργαζόµενοι στις οικονοµικές µονάδες. Το ευρύ κοινό (καταναλωτές, οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος κ.ά). 13

20 2.2 Ισολογισµός της Οικονοµικής Μονάδας Στην συνέχεια της ανάλυσής µας θα παρουσιάσουµε τα τρία στοιχεία της περιουσιακής κατάστασης µίας οικονοµικής µονάδας, δηλαδή το ενεργητικό, την καθαρή θέση και τις υποχρεώσεις της, (εκτενής παρουσίαση των στοιχείων αυτών γίνεται στο κεφάλαιο τέσσερα). Με άλλα λόγια θα λέγαµε ότι θα εµφανίσουµε το χάρτη που µας δίνει µία στατική εικόνα της οικονοµικής κατάστασης κάθε οικονοµικής µονάδας για µία δεδοµένη στιγµή. Η παραπάνω χρηµατοοικονοµική κατάσταση, η οποία παρουσιάζει οργανωµένα την περιουσία της επιχείρησης καλείται Ισολογισµός. Εποµένως µε τον όρο «Ισολογισµός» εννοούµε εκείνη τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, η οποία σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή και µε βάση τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές, εµφανίζει συνοπτικά και συγχρόνως σε ενιαίο νόµισµα τα στοιχεία του ενεργητικού, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης µίας οικονοµικής µονάδας. Παράδειγµα 1 Στο παράδειγµα που ακολουθεί έχουµε τη δυνατότητα να δούµε τον ισολογισµό της επιχείρησης NOVA A.E και, στη συνέχεια, να διαβάσουµε την επεξήγηση των στοιχείων του. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ NOVA A.E ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2002 (σε ΕΥΡΩ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Μετοχικό Κεφάλαιο 3550 Οικόπεδο 6500 Αποθεµατικά Κεφάλαια 9000 Μηχανήµατα 1500 ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Αυτοκίνητο 3000 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ ΙΙ) Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ) άνειο από την ΕΤΕ

21 . ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ Ι. Αποθέµατα Προµηθευτές 2200 Εµπορεύµατα 1800 Γραµµάτια πληρωτέα 500 Προϊόντα 1000 Ενοίκια πληρωτέα 350 Πρώτες ύλες 400 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 6150 Καύσιµα 1500 ΙV. ιαθέσιµα Ταµείο 3000 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ( ) 7700 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Εκείνο που παρατηρούµε στον παραπάνω ισολογισµό είναι ότι οι κατηγορίες τόσο του ενεργητικού, όσο και του παθητικού (καθαρή θέση και υποχρεώσεις), περιέχουν συγκεκριµένα στοιχεία και επιπλέον είναι ταξινοµηµένα µε συγκεκριµένη σειρά: Στο αριστερό µέρος του ισολογισµού βλέπουµε τα στοιχεία του Ενεργητικού, τα οποία όπως ήδη έχουµε αναφέρει αποτελούν τα µέσα δράσης της επιχείρησης, δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία που έχει η επιχείρηση για να δρα στην αγορά της. Στο δεξί µέρος του ισολογισµού βλέπουµε τα στοιχεία του Παθητικού και πιο συγκεκριµένα τα στοιχεία της Καθαρής Θέσης ή ίδίων κεφαλαίων, όπως αλλιώς ονοµάζεται η καθαρή θέση (τα οποία περιλαµβάνουν το σύνολο των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τους φορείς της) και επιπλέον τα στοιχεία των Υποχρεώσεων (τα οποία περιλαµβάνουν το σύνολο των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τρίτα πρόσωπα). 15

22 2.2.1 Είδη Ισολογισµών Ανάλογα µε το µέγεθος της καθαρής θέσης µιας οικονοµικής µονάδας διακρίνουµε τρία διαφορετικά είδη Ισολογισµών και πιο συγκεκριµένα το Θετικό, τον Αρνητικό και τον Ουδέτερο Ισολογισµό. Ο Θετικός Ισολογισµός, που είναι και το πιο συνηθισµένο είδος, αφορά ισολογισµούς στους οποίους η Καθαρή Θέση είναι Θετική, που συνεπάγεται ότι το ενεργητικό της επιχείρησης είναι µεγαλύτερο από τις υποχρεώσεις της προς τους τρίτους. Ένας θετικός ισολογισµός (δηλαδή ΚΘ > 0) αυξάνει την φερεγγυότητα της οικονοµικής µονάδας και αυτό, γιατί οι πιστωτές της γνωρίζουν ότι σε περίπτωση λύσης και εκκαθάρισης της επιχείρησης δεν θα χάσουν τα χρήµατά τους, αλλά θα εισπράξουν τις απαιτήσεις τους, διότι τον επιχειρηµατικό κίνδυνο τον φέρουν οι φορείς της επιχείρησης, (δηλαδή τα ίδια κεφάλαια). Με τον όρο Ουδέτερος Ισολογισµός αναφερόµαστε σε ισολογισµούς στους οποίους η Καθαρή Θέση είναι ίση µε το Μηδέν, που συνεπάγεται ότι το ενεργητικό της επιχείρησης είναι ίσο µε τις υποχρεώσεις της προς τους τρίτους. Ένας ουδέτερος ισολογισµός (δηλαδή ΚΘ = 0) δεν αποτελεί αισιόδοξο στοιχείο για µία οικονοµική µονάδα, αφού δείχνει ότι δεν διαθέτει πιστοληπτική ικανότητα. Τέλος, το τρίτο είδος, που είναι ο Αρνητικός Ισολογισµός, αφορά ισολογισµούς στους οποίους η Καθαρή Θέση είναι Αρνητική, που συνεπάγεται ότι το ενεργητικό της επιχείρησης είναι µικρότερο από τις υποχρεώσεις προς τους τρίτους. Ένας αρνητικός ισολογισµός (δηλαδή ΚΘ < 0) αποτελεί ένδειξη ότι η οικονοµική µονάδα βρίσκεται σε δεινή οικονοµική θέση και, εποµένως, σε περίπτωση λύσης και εκκαθάρισης της επιχείρησης ένα µεγάλο µέρος των δανειστών της δεν θα εισπράξει τις απαιτήσεις του. 16

23 ΑΣΚΗΣΗ 1 Με βάση τα παρακάτω στοιχεία που σας δίνονται να συντάξετε τον ισολογισµό της 31/12/2002 για την επιχείρηση PROMOTION A.E.. Ενυπόθηκο Οικόπεδο Μηχανήµατα Εµπορεύµατα Πελάτες Γραµµάτια εισπρακτέα Καταθέσεις όψεως Ταµείο Ίδια κεφάλαια άνειο για κεφάλαιο κίνησης Ενυπόθηκο δάνειο Προµηθευτές Γραµµάτια πληρωτέα Φόροι πληρωτέοι ;

24 ΑΣΚΗΣΗ 2 Με βάση τα παρακάτω στοιχεία που σας δίνονται να δηµιουργήσετε τον ισολογισµό της 31/12/2002 της επιχείρησης ELTAK A.E. Καταθέσεις Όψεως Ταµείο Μηχανήµατα Εµπορεύµατα σε τρίτους προς πώληση Ενοίκια εισπρακτέα Ενυπόθηκο Ακίνητο Μεταφορικά Μέσα Επιταγές Εισπρακτέες Έπιπλα και Σκεύη Γραµµάτια Πληρωτέα Ενυπόθηκο (µακροπρόθεσµο) άνειο από την ΕΤΕ Προµηθευτές Μετοχικό Κεφάλαιο ; Μορφές Ισολογισµού Ανάλογα µε τον τρόπο παράθεσης των στοιχείων του ισολογισµού, αυτός µπορεί να παρουσιαστεί µε δύο µορφές, οι οποίες είναι οι εξής: Η µορφή της οριζόντιας διάταξης. Η µορφή της κάθετης παράθεσης. Στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή στη µορφή της οριζόντιας διάταξης το Ενεργητικό παρουσιάζεται δίπλα και αριστερά από τα στοιχεία του Παθητικού (Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις). Στη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή στη µορφή της κάθετης παράθεσης το Ενεργητικό παρουσιάζεται στο επάνω µέρος και ακολουθούν τα στοιχεία του Παθητικού (Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις). 18

25 ΑΣΚΗΣΗ 3 Με βάση τα παρακάτω στοιχεία που σας δίνονται να δηµιουργήσετε τον ισολογισµό κάθετης παράθεσης της 30/6/2002 της επιχείρησης KANTOY A.E. Ενεχυριασθέντα Μετοχικό Κεφάλαιο 7450 εµπορεύµατα στις γενικές Προµηθευτές 3400 αποθήκες 587 Μακροπρόθεσµο άνειο 3500 Πελάτες 120 Γραµµάτια Πληρωτέα 560 Γραµµάτια Εισπρακτέα 231 Ενοίκια Πληρωτέα 368 Μεταφορικά Μέσα 2500 άνειο µε ενέχυρο Ενοίκια προς είσπραξη 250 εµπορεύµατα 500 Κτιριακές Εγκαταστάσεις Ταµείο Ταξινόµηση των Στοιχείων του Ισολογισµού Έχοντας σαν πρωταρχικό σκοπό την όσο το δυνατόν ευκολότερη και πληρέστερη συλλογή πληροφοριών -από την πλευρά των τρίτων προσώπων- τα στοιχεία του Ισολογισµού ταξινοµούνται σε οµάδες. Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφοροι τρόποι ταξινόµησης, ωστόσο εκείνος που έχει επικρατήσει είναι αυτός που χρησιµοποιεί ως κριτήριο το χρόνο πρόθεσης ρευστοποίησης. Σύµφωνα, λοιπόν, µε το χρόνο πρόθεσης ρευστοποίησης έχουµε την ακόλουθη ταξινόµηση: Τα στοιχεία του Ενεργητικού διακρίνονται σε: Πάγιο Ενεργητικό (στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται τα στοιχεία εκείνα για τα οποία υπάρχει πρόθεση ρευστοποίησης µετά από ένα χρόνο). Κυκλοφορούν Ενεργητικό (στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται τα στοιχεία εκείνα για τα οποία υπάρχει πρόθεση ρευστοποίησης µέσα στο χρόνο). 19

26 ιαθέσιµο Ενεργητικό (στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται τα στοιχεία εκείνα τα οποία είναι άµεσα ρευστοποιήσιµα). Η Καθαρή Θέση ή αλλιώς τα Ίδια κεφάλαια είναι τα κεφάλαια εκείνα τα οποία η οικονοµική µονάδα σκοπεύει να επιστρέψει στους φορείς το αργότερο µέχρι την εκκαθάριση και λύση της. Οι Υποχρεώσεις διακρίνονται σε: Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις (στην κατηγορία αυτή εντάσσουµε εκείνες τις υποχρεώσεις της επιχείρησης, για τις οποίες υπάρχει πρόθεση ρευστοποίησης µετά την πάροδο ενός έτους). Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις (στην κατηγορία αυτή εντάσσουµε εκείνες τις υποχρεώσεις της επιχείρησης, για τις οποίες υπάρχει πρόθεση ρευστοποίησης εντός του έτους). Παράδειγµα 2 Στο συγκεκριµένο παράδειγµα µπορούµε να δούµε έναν ισολογισµό κάθετης παράθεσης, µε οµαδοποίηση των στοιχείων, της επιχείρησης DIELEN, στις 30/6/

27 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ DIELEN ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30/6/2002 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως Ενυπόθηκα Οικόπεδα Μεταφορικά Μέσα Ενυπόθηκα Ακίνητα Έπιπλα και Σκεύη Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έτοιµα Προϊόντα Εµπορεύµατα στις γενικές αποθήκες Απαιτήσεις Γραµµάτια στην τράπεζα προς είσπραξη Ασφάλιστρα προπληρωθέντα Καύσιµα ( απόθεµα ) ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταµείο Καταθέσεις όψεως στην τράπεζα ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

28 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ενυπόθηκο άνειο ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ενοίκια πληρωτέα Αµοιβές προσωπικού πληρωτέες Ασφάλιστρα πληρωτέα Τόκοι πληρωτέοι Γραµµάτια πληρωτέα Κρατήσεις και εισφορές πληρωτέες Προµηθευτές ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Τα χαρακτηριστικά του ισολογισµού Όπως νωρίτερα είχαµε αναφέρει ότι οι λογιστικές πληροφορίες πρέπει να πληρούν ορισµένα χαρακτηριστικά, έτσι και ο τρόπος που θα καταρτιστεί ένας Ισολογισµός πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις. Έτσι, ένας ισολογισµός θα πρέπει να διακρίνεται από: Ειλικρίνεια Σαφήνεια Συνέπεια Συγκρισιµότητα 22

29 Όµως, για να ισχύουν όλα τα παραπάνω, θα πρέπει ο Ισολογισµός να καταρτίζεται µε βάση τα παρακάτω: 1. Να καταρτίζεται έχοντας σαν αφετηρία τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές. 2. Να έπεται της φυσικής απογραφής. 3. Να υπάρχει η κατάλληλη επικεφαλίδα. 4. Οι λογαριασµοί να φέρουν σαφείς τίτλους. 5. Οι λογαριασµοί να είναι ταξινοµηµένοι σε οµάδες. 6. Να περιλαµβάνει πάνω από µία λογιστικές χρήσεις, ούτως ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης. 7. Να παρέχονται επιπλέον πληροφορίες, όπου και όταν είναι απαραίτητο, προκειµένου να ικανοποιείται η βασική λογιστική αρχή της πλήρους αποκάλυψης (τέτοιες πληροφορίες µπορεί να είναι, για παράδειγµα, ο αριθµός των µετοχών κ.λπ.) Κατηγορίες Ισολογισµών Με βάση ορισµένα κριτήρια οι ισολογισµοί ταξινοµούνται στις εξής κατηγορίες: 1. Ανάλογα µε τη νοµική µορφή της επιχείρησης (τις οποίες έχουµε ήδη αναφέρει παραπάνω) έχουµε, για παράδειγµα, Ισολογισµό Ανώνυµης Εταιρείας, Ισολογισµό Οµόρρυθµης Εταιρείας κ.λπ. 2. Ανάλογα µε το αντικείµενο δράσης της επιχείρησης (το οποίο έχουµε σχολιάσει παραπάνω) έχουµε, για παράδειγµα, Ισολογισµούς Βιοµηχανικούς, Ασφαλιστικούς κ.λπ. 3. Ανάλογα µε την περιοδικότητα σύµφωνα µε την οποία καταρτίζονται, έχουµε Τακτικούς και Έκτακτους. 4. Ανάλογα µε το σκοπό που εξυπηρετεί η κατάρτισή τους διακρίνονται σε Ισολογισµούς Εκµετάλλευσης, Εκκαθάρισης, Συγχώνευσης κ.λπ. 23

30 2.3 Κατάσταση Αποτελασµάτων Χρήσεως Με τον όρο κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως, εννοούµε τη λογιστική κατάσταση, η οποία παρουσιάζει συνοπτικά όλους εκείνους τους παράγοντες που προσδιορίζουν το οικονοµικό αποτέλεσµα µίας λογιστικής περιόδου, έχοντας σαν αντικειµενικό σκοπό την παροχή πληροφοριών στους τρίτους ενδιαφερόµενους. Αυτό που πρέπει να επισηµάνουµε είναι ότι και η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως, όπως και ο ισολογισµός, καταρτίζεται µε βάση τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές. H κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως µπορεί να καταρτισθεί σε δύο µορφές οι οποίες είναι οι εξής: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης οριζόντιας παράθεσης ή διάταξης εµφανίζονται στο αριστερό µέρος όλοι εκείνοι οι παράγοντες οι οποίοι επιδρούν αρνητικά στο αποτέλεσµα, όπως, για παράδειγµα, διάφορα έξοδα και έκτακτες ζηµιές µαζί µε τα αντίστοιχα ποσά τους. Στο δεξί µέρος εµφανίζονται όλοι εκείνοι οι παράγοντες οι οποίοι επιδρούν θετικά στο αποτέλεσµα, όπως, για παράδειγµα, διάφορα έσοδα και έκτακτα κέρδη µαζί µε τα αντίστοιχα ποσά τους. Συγκρίνοντας το συνολικό ποσό των αρνητικών παραγόντων µε εκείνο των θετικών γίνεται ο προσδιορισµός του αποτελέσµατος. Στη στήλη που παρουσιάζει το µικρότερο άθροισµα εµφανίζουµε τη διαφορά, η οποία φέρει είτε τον τίτλο «Κέρδη Χρήσεως» είτε τον τίτλο «Ζηµιά Χρήσεως». Πρέπει, επίσης, να αναφέρουµε ότι η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως µπορεί να είναι µίας ή πολλαπλών βαθµίδων. Στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως µίας βαθµίδας τα στοιχεία έχουν την εξής παράθεση: 24

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διάλεξη 5 ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 από 35 Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

2η ιάλεξη: ΚΑΧ, Λογαριασµοί, Ηµερολόγιο & Αποσβέσεις

2η ιάλεξη: ΚΑΧ, Λογαριασµοί, Ηµερολόγιο & Αποσβέσεις Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδηµαϊκό Έτος 2009 2010 Εξάµηνο 8 ο 2η ιάλεξη: ΚΑΧ, Λογαριασµοί, Ηµερολόγιο & Αποσβέσεις Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Ισότητα. Επομένως η καθαρή θέση της επιχείρησης ισούται: Καθαρή θέση = Ενεργητικό Υποχρεώσεις

Λογιστική Ισότητα. Επομένως η καθαρή θέση της επιχείρησης ισούται: Καθαρή θέση = Ενεργητικό Υποχρεώσεις Λογιστική Ισότητα Στον Ισολογισμό πρέπει να ισχύει: Ενεργητικό = Παθητικό δεδομένου ότι: το Παθητικό δείχνει τις πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν τα κεφάλαια της επιχείρησης και το Ενεργητικό τι περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 3 η Διάλεξη: ΚΑΧ, λογαριασμοί, ημερολόγιο &

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 2η Διάλεξη: Ισολογισμοί Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές χρηματοδότησης. Κατανομή χρηματικών πόρων

Πηγές χρηματοδότησης. Κατανομή χρηματικών πόρων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ενότητα: ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αντικείμενο της ΧΛ Πηγές από τις οποίες θα αντληθούν τα απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΧ, Λογαριασμοί, Ημερολόγιο & Αποσβέσεις

ΚΑΧ, Λογαριασμοί, Ημερολόγιο & Αποσβέσεις Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδημαϊκό Έτος 2008 2009 Εξάμηνο 8 ο 2η Διάλεξη: ΚΑΧ, Λογαριασμοί, Ημερολόγιο & Αποσβέσεις Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Η Έννοια των Λογιστικών Καταστάσεων Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η χρηµατοοικονοµική λογιστική εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις µε κύριο σκοπό την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως 1 Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως Με τον όρο κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, εννοούμε τη λογιστική κατάσταση, η ο- ποία παρουσιάζει συνοπτικά όλους εκείνους τους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων

Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων Επιστημών Λογιστική Ι Ασκήσεις φροντιστηριακών μαθημάτων 1 1 Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων 2 1 Επιστημών Προσδιορίστε ποια από τα παρακάτω γεγονότα αποτελούν λογιστικά γεγονότα: 1) Εξόφληση υποχρέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Στις 31/12/2013 ο ισολογισμός της εμπορικής εταιρίας Φ έχει ως ακολούθως: (Τα ποσά είναι σε ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 1 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο ΑΣΚΗΣΗ 1 ίνονται τα στοιχεία (σε ) της εταιρείας ΑΛΦΑ Α.Ε., όπως αυτά είχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος Επιλογής Τομέας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 2 1 Στόχος Μαθήματος Εξετάζει το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση)

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Ο ισολογισµός της 31/12/2000 της εµπορικής επιχειρήσεως «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Α.Ε.» είχε ως ακολούθως (σε ευρώ) : Ενεργητικό Παθητικό Ακίνητο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 2 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr 1 Εισαγωγή Κατάταξη στοιχείων στο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγικό σημείωμα... 11

Περιεχόμενα. Εισαγωγικό σημείωμα... 11 Περιεχόμενα Εισαγωγικό σημείωμα... 11 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 15 1.1 Σκοπός της λογιστικής... 15 1.2 Κατηγορίες οικονομικών μονάδων... 16 1.2.1 Διάκριση των επιχειρήσεων... 16 1.3 Η δημιουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Οι λογαριασμοί του ισολογισμού της εμπορικής επιχειρήσεως "ΖΗΘ Α.Ε." την 01/01/2007 είχαν ως ακολούθως: (τα ποσά είναι σε ευρώ) Κτίριο 2 Ίδια Κεφάλαια 380.000 Έπιπλα & Σκεύη Ενυπόθηκο

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #2: Ισολογισμός Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 3 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας Ερωτήσεις-Σύνδεση με την προηγούμενη εισήγηση Τι

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις και µελέτες περιπτώσεων στην Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων

Ασκήσεις και µελέτες περιπτώσεων στην Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων Ασκήσεις και µελέτες περιπτώσεων στην Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων Άσκηση 1 Σύνταξη Ισολογισµού Τα δεδοµένα του ισολογισµού της εµπορικής επιχείρησης «ΑΛΦΑ» στις 31.12.2003 ήταν τα ακόλουθα:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 0 2 5η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2002 Ποσά προηγούµενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τεχνικών Έργων

ιαχείριση Τεχνικών Έργων ιαχείριση Τεχνικών Έργων 6 Ο Μ Α Θ Η Μ Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Ω Ν Θ Ε Μ Α Τ Α Ε Φ Α Ρ Μ Ο Σ Μ Ε Ν Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Γ Ι Α Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Υ Σ Ρ Λ Ε Ω Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία

Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Αντικείμενο της Λογιστικής είναι η περιουσία κάθε επιχείρησης. Η περιουσία κάθε επιχείρησης είναι το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της επιχείρησης, αποτιμημένων

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ένα σύνολο από ενέργειες που γίνονται για την µέτρηση και τον προσδιορισµό σε χρήµα όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού:

Είναι ένα σύνολο από ενέργειες που γίνονται για την µέτρηση και τον προσδιορισµό σε χρήµα όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού: ΑΠΟΓΡΑΦΗ Είναι ένα σύνολο από ενέργειες που γίνονται για την µέτρηση και τον προσδιορισµό σε χρήµα όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού: α) ένας λεπτοµερής προσδιορισµός των υλικών είδος,

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Εγγραφές προσαρµογής ή τακτοποίησης και αποσβέσεων Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος εκµετάλλευσης Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος χρήσεως Εγγραφές διαθέσεως κερδών

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 07 Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ) είναι μαζί με τον Ισολογισμό, οι σημαντικότερες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύουν οι επιχειρήσεις. Στην ΚΑΧ θα βρούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000 Άσκηση 1 η Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της εμπορικής επιχειρήσεως ΑΒΓ Α.Ε. στη 31/12/2005 είχαν ως ακολούθως (σε ): Κατάστημα 10.000 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 30.000 Αυτοκίνητα 5.000 Μακροπρόθεσμα Δάνεια 10.000 Έπιπλα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Επιλέξατε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λάθος. Με την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων, ο αποδέκτης

Διαβάστε περισσότερα

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε )

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε ) Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε ) Κτήρια 100.000 Ενυπόθηκα Κτήρια 120.000 Οικόπεδα 80.000 Αυτοκίνητα 40.000 Έπιπλα &Σκεύη

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Δρ. Ιωάννης Ντόκας Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες λογιστικές καταστάσεις. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις πηγές και τις

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ASCOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΣΜΒΡΙΟΥ 2014-20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α Μ Α Ε 28031/01/Β/92/702 Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει το οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) της επιχείρησης κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00 ΑΝΕΠΑΛ A.E ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 45566/12/Β/00/4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΦΜ:095774064.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ ΑΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-15η

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Απαιτήσεων

Λογιστική Απαιτήσεων Λογιστική Απαιτήσεων 112 ιάκριση Απαιτήσεων 113 Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις Η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µέσα στην επόµενη χρήση Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µετά το τέλος της επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει.

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει. ΑΣΚΗΣΗ 1 Προσδιορίστε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, ποιές από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού και ποιές όχι. 1. Αυτοκίνητο νοικιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ + Κ.Θ. Μηχανήµατα 4.000,00 Κεφάλαιο 6.000,00 -Αποσβ. Μηχ/τα 2.000,00 2.000,00 Προµηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων Ενότητα 5 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων 3. Απαιτήσεις ιαθέσιµα (1) Απαιτήσεις και ιαθέσιµα είναι το σύνολο των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων, αξιόγραφων και ιαθεσίµων της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Γνώσεις Διαχείρισης Μικρής Οικονομικής Μονάδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Αρχές - Παραδοχές Οικονομικές Καταστάσεις Ταμιακή Διαχείριση Νεκρό Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

72.830,43 58.755,60 14.074,83 72.830,43 57.466,80 15.363,63

72.830,43 58.755,60 14.074,83 72.830,43 57.466,80 15.363,63 REACTOR Α.Τ.Ε. ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΑΦΜ:099357794 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΕMΒΡΙΟΥ 2012 ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝ ΟΥ 570 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) 43852/62/Β/99/242 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Λογιστική ΙΙ Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Ηρειώτης-Μπάλιος-Ναούμ 1 Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Τι είναι οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Πως αποτιμώνται νομισματικά και μη

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Έρευνας Τεχνολογίας & Καινοτομίας

Πολιτική Έρευνας Τεχνολογίας & Καινοτομίας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πολιτική Έρευνας Τεχνολογίας & Καινοτομίας Ενότητα 8: Ισολογισμός Αν. Καθηγητής Μπακούρος Ιωάννης Τηλ.: 24610 56660, e-mail: ylb@uowm.gr, Δρ. Σαμαρά Ελπίδα, e-mail: esamara@uowm

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

(ποσά σε ΕΥΡΩ) Ενσώματα πάγια Ακίνητα , ,42 Μηχανολογικός εξοπλισμός 8.738, ,17 Λοιπός εξοπλισμός 2.647,80 3.

(ποσά σε ΕΥΡΩ) Ενσώματα πάγια Ακίνητα , ,42 Μηχανολογικός εξοπλισμός 8.738, ,17 Λοιπός εξοπλισμός 2.647,80 3. B.1.1:Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημειώσεις 2016 2015 Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική T.E.I Κρήτης, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και στην Ελεγκτική Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 ΖΗΣΗΣ Β., Ph.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

«AELIOS IT CONSULTING P.C >>

«AELIOS IT CONSULTING P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AELIOS IT CONSULTING P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Εταιρειών. Περί εταιρειών

Λογιστική Εταιρειών. Περί εταιρειών Λογιστική Εταιρειών Περί εταιρειών Εταιρείες Εταιρική επιχείρηση δημιουργείται όταν συμπράττουν δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με σκοπό την επίτευξη κοινού αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, 106 74 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4209901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Ισολογισμός Επιχειρήσεων Αν. Καθηγητής Μπακούρος Ιωάννης e-mail: ylb@uowm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα MBA Master in Business Administration Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Μαθήµατος«ιοικητική

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .Λ.Π. 1 1 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Όµιλος ΧΨΩ Ισολογισµός την 31η εκεµβρίου 20Χ2 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 20Χ2 20Χ1 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Χ Χ Υπεραξία Χ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #2: Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #2: Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #2: Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι παρουσιάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγµα Β.1.1 Παραρτήµατος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας

Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας 5.1. Οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται από τη Λογιστική για την παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων ποικίλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Εξάµηνο Α ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα