ιαχείριση Έργου (Project Management)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαχείριση Έργου (Project Management)"

Transcript

1 HY 1: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων S 1: Information Systems Analysis and esign ΗΥ1: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and esign ιαχείριση Έργου (Project Management) A B E H G I Γιάννης Τζίτζικας ιάλεξη : Ημερομηνία : ιάρθρωση Τι είναι η Διαχείριση Έργου; Από ποια βήματα αποτελείται; Εκτίμηση του Μεγέθους του Έργου Δημιουργία και Διαχείριση του Πλάνου Εργασίας (WorkPlan) Ανάλυση Κρίσιμου Μονοπατιού (ritical Path Analysis (PA)) Διαγράμματα Gantt Στελέχωση του Έργου (Staffing the Project) Συντονισμός των Δραστηριοτήτων του Έργου (oordinating activities) Διαχείριση Επαναλήψεων (Managing iterations) Χρονοπλαισίωση (Timeboxing) Άλλα Οργανωτικά Θέματα Συνηθισμένα Λάθη Εργαλεία για Διαχείριση Έργου U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas

2 Επανάληψη Planning Analysis esign Implementation Στόχος της είναι η απάντηση των ερωτημάτων: Γιατί και πως θα κατασκευαστεί το σύστημα; Χωρίζεται σε δυο «υποφάσεις»: (A) Έναρξη Έργου (την οποία συζητήσαμε στο ο μάθημα) Παραδοτέο: Μελέτη Σκοπιμότητας (B) Αν το έργο εγκριθεί, τότε μπαίνει στη φάση της Διαχείρισης Έργου (Project Management) ηοποίαδιαρκείόσοκαιτοέργο. Ο συντονιστής του έργου (project management) δημιουργεί και ενημερώνει το πλάνο εργασίας (work plan), στελεχώνει το έργο, και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο του. Παραδοτέο: Πλάνο Έργου (project plan) U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas Κατανομή Πόρων και Προγραμματισμός (Resource Allocation and Planning) Τα έργα ανάπτυξης λογισμικού (όπως και κάθε άλλο έργο) έχουν ανάγκη ορθούς διαχείρισης για τη εξασφάλιση ότι θα ολοκληρωθούν εντός του προϋπολογισμένου κόστους και χρόνου. Τα μεγάλα έργα πληροφορικής εμπλέκουν πολλά διαφορετικά (και εξειδικευμένα) πρόσωπα, αποτελούνται από δραστηριότητες των οποίων η σειρά είναι σημαντική. Εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη για τεχνικές και εργαλεία στήριξης της διαδικασίας διαχείρισης έργου: Εκτίμηση των χρημάτων, χρόνου, και προσωπικού που θα απαιτηθεί Υποβοήθηση της διαδικασίας αναθεώρησης των εκτιμήσεων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου Παρακολούθηση και διαχείριση των εργασιών και δραστηριοτήτων που διενεργούνται από την ομάδα των κατασκευαστών. U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas

3 Τι είναι η ιαχείριση Έργου ; (What is Project Management?) Διαχείριση Έργου: η διαδικασία προγραμματισμού και ελέγχου της ανάπτυξης ενός συστήματος με στόχο την κατασκευή ενός συστήματος με την ορθή λειτουργικότητα, μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά και οικονομικά πλαίσια Πρόσωπο κλειδί: Διαχειριστής Έργου (project manager) U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas Από ποια βήματα αποτελείται η ιαχείριση Έργου; [A] Εκτίμηση του Μεγέθους του Έργου [B] Δημιουργία και Διαχείριση Πλάνου Εργασίας (WorkPlan) [Γ] Στελέχωση του Έργου (staffing) [Δ] Συντονισμός δραστηριοτήτων (oordinating activities) U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 6

4 Από ποια βήματα αποτελείται η ιαχείριση Έργου; [A] Εκτίμηση του Μεγέθους του Έργου [B] Δημιουργία και Διαχείριση Πλάνου Εργασίας(WorkPlan) [Γ] Στελέχωση του Έργου (staffing) [Δ] Συντονισμός δραστηριοτήτων (oordinating activities) U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 7 [A] Εκτίμηση του Μεγέθους του Έργου Συνήθως βασίζεται στην εμπειρία (διότι δεν έχουμε ακόμα αναλύσει τις απαιτήσεις) => Θυμηθείτε το Επίπεδο του MM (o μάθημα) Ένας εμπειρικός κανόνας για εκτίμηση του χρόνου που θα απαιτηθεί: Εκτίμησε τον χρόνο περάτωσης του έργου, από το χρόνο που δαπανήθηκε στη φάση του προγραμματισμού (planning phase) του: Συχνά η φάση του προγραμματισμού αντιστοιχεί στο 1% του συνολικού χρόνου. Συνάμα, μπορούμε να προσπαθήσουμε να μετρήσουμε διάφορες απόψεις του υπό κατασκευή συστήματος, χρησιμοποιώντας μετρικές λογισμικού, και βάσει των αποτελεσμάτων να κάνουμε κάποιες (ενδεχομένως ακριβέστερες) εκτιμήσεις. U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 8

5 Μετρικές Λογισμικού (Software Metrics) Μετρική Λογισμικού: Μετρά μια ή περισσότερες απόψεις της παραγωγής λογισμικού Τύποι μετρικών Υπάρχουν πάρα πολλές. Ανάλογα με το αν γίνονται «εκ των προτέρων» ή «εκ των υστέρων», μπορούμε να τις διακρίνουμε σε: Μετρικές Αποτελέσματος (result or control metrics) Χρησιμοποιούνται εκ των υστέρων Μετρικές Πρόβλεψης (predictor metrics) Χρησιμοποιούνται εκ των προτέρων Ανάλογα με το τι μετράνε μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής γενικές κατηγορίες: Μετρικές Διαδικασίας (Process metrics) Π.χ. πυκνότητα ελαττωμάτων, χρόνος διόρθωσης ελαττωμάτων, κλπ. Μετρικές Προϊόντος (Product metrics) Π.χ. γραμμές κώδικα. U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 9 Ένα παράδειγμα χρήσης μετρικών για εκτίμηση (πρόβλεψη) του μεγέθους ενός έργου ακολουθεί

6 Μια προσέγγιση για την εκτίμηση του μεγέθους του έργου είναι αυτή των Πόντων Λειτουργίας (unction Points Approach) Ηγενικήιδέα: πόντοι λειτουργίας γραμμές κώδικα ανθρωπομήνες διάρκεια Τα βήματα αυτής της προσέγγισης: (α) Εκτίμηση μεγέθους του συστήματος (a1) εκτίμηση πόντων λειτουργίας (function points) (a) εκτίμηση γραμμών κώδικα (lines of code) (β) Εκτίμηση απαιτούμενης προσπάθειας (effort required) Σε ανθρωπομήνες (man months) (γ) Εκτίμηση απαιτούμενου χρόνου Σε μήνες U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 11 (a1) εκτίμηση πλήθους πόντων λειτουργίας (Estimate unction Points) Εκτίμηση του πλήθους των inputs (e.g. data entry screens) outputs (e.g. reports) queries (e.g. db queries) files program interfaces Παραδείγματα 6 inputs 19 outputs 10 queries 1 files program interfaces Παρατήρηση: Στην έναρξη του έργου (προφανώς) δεν γνωρίζουμε πόσα ακριβώς είναι. Κάνουμε εκτίμηση. Όσο εξελίσσεται το έργο αναθεωρούμε κατάλληλα. (δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η διαχείριση έργου είναι μια φάση που τελειώνει όταν τελειώνει το έργο). U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 1

7 (a1) εκτίμηση πολυπλοκότητας πόντων λειτουργίας (Estimate unction Points) Κατόπιν εκτιμούμε την πολυπλοκότητα του κάθε πόντου χαρακτηρίζοντας την ως: μικρή / μέτρια / υψηλή Παρατήρηση: Για την κατηγοριοποίηση αυτή δεν πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ικανότητες της ομάδας εργασίας. Παράδειγμα Κατανομή βάσει πολυπλοκότητας 6 inputs ( low, medium, 1 high) 19 outputs ( low, 10 medium, high) 10 queries ( 7 low, 0 medium, high) 1 files ( 0 low, 1 medium, 0 high) program interfaces ( 1 low, 0 medium, high) U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 1 (a1.1) ποσοτικοποίηση της πολυπλοκότητας 19 outputs ( low, 10 medium, high) Πολλαπλασιάζουμε με ένα κατάλληλο παράγοντα (π.χ. τα low με, τα medium με και τα high με 7) omplexity escription Low Medium High Total Inputs x x x 6 Outputs x 10 x x Queries x x x 6 Ανάλογα με τον τύπο της λειτουργίας μπορεί να έχουμε διαφορετικό συντελεστή (παρατηρείστε ότι οι συντελεστές για τις επερωτήσεις έχουν τους χαμηλότερους συντελεστές) iles x 7 x 10 x 1 Program x x 7 x 10 Interfaces TOTAL UNAJUSTE UNTION POINTS (TUP) 8 Άρααυτήτηστιγμή η πολυπλοκότητα του συστήματος εκτιμάται ότι είναι 8 πόντοι U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 1

8 Κάθε ομάδα ενδέχεται να έχει μικρή ή μεγάλη εμπειρία/ ικανότητα σε ορισμένα θέματα. Πως θα λάβουμε υπόψη τις ικανότητες της συγκεκριμένης ομάδας; (a1.) Ρυθμίζοντας την πολυπλοκότητα βάσει των ικανοτήτων τηςομάδαςέργου Ένας τρόπος είναι να πολλαπλασιάσουμε του πόντους TUP (που υπολογίσαμε προηγουμένως) με έναν συντελεστή (π.χ. από 0. έως 1.) ανάλογα με τις ικανότητες της ομάδας. Για παράδειγμα ένα απλός κανόνας για την επιλογή συντελεστών είναι ο εξής: (AP=) 0.6 για πολύ εύκολα για την ομάδα έργου συστήματα (AP=) 1 για συστήματα συνηθισμένης δυσκολίας (για την ομάδα έργου) συστήματα (AP=) 1. για δύσκολα/πολύπλοκα (για την ομάδα έργου) συστήματα TAP = TUP * AP TAP: Total Adjusted unction Points TUP: Total Unadjusted unction Points AP: Adjusted Processing omplexity Παράδειγμα: Αν το έργο είναι εύκολο για την ομάδα τότε από τους 8 πόντους πάμε στους 8*0.6 = 0 πόντους U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 16

9 Ένας πιο εκλεπτυσμένος τρόπος έκφρασης της εμπειρογνωμοσύνης της ομάδας έργου Each team may have low or high expertise on some things. We could capture this with a table of the following form: ata ommunications Heavy Use onfiguration Transaction Rate End-User efficiency omplex Processing Installation Ease Multiple sites Performance istributed functions On-line data entry On-line update Reusability Operational Ease Extensibility Project omplexity (P) Scale of 1 to : no effect on processing complexity : great effect on processing complexity This characterizes the expertise of a team AP = (0.01 * P) U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 17 (a) Εκτίμηση γραμμών κώδικα: Μετατρέποντας τους πόντους σε γραμμές κώδικα Language OBOL JAVA ++ Turbo Pascal Visual Basic PowerBuilder HTML Packages (e.g., Access, Excel) LO/unctionPoint Source: apers Jones, Software Productivity Research Παράδειγμα: Άρατοέργομας, που μέχρι τώρα έχει 0 πόντους, υλοποιηθεί σε, τότε εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν γραμμές κώδικα. Αν υλοποιηθεί σε Java τότε γραμμές. U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 18

10 (β). Εκτίμηση απαιτούμενης προσπάθειας (σε ανθρωπομήνες) Εξαρτάται από το μέγεθος του συστήματος και τους ρυθμούς παραγωγής της ομάδας των προγραμματιστών. Μια φόρμουλα για εκτίμηση των ανθρωπομηνών από το εκτιμώμενο πλήθος γραμμών κωδικα, είναι το μοντέλο OOMO (W. Boehm). Για μικρού ή μέτριου μεγέθους έργα λογισμικού (π.χ. 100Κ γραμμέςκώδικααπόομάδαδέκαή λιγότερων προγραμματιστών), το μοντέλο αυτό προτείνει; Ανθρωπομήνες = 1. * ( γραμμές κώδικα /1000) Παράδειγμα: Άρατοέργομας, που σε Java εκτιμάται να έχει γραμμές απαιτεί 1. * 1.1 = 16.9 ανθρωπομήνες. Αυτό σημαίνει ότι ένας ανθρωπομήνας αντιστοιχεί σε περίπου 700 γραμμές κώδικα, άρα μια εργάσιμη ημέρα σε περίπου γραμμές κωδικα. U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 19 (γ) Εκτίμηση Απαιτούμενου Χρόνου (σε μήνες) Με άλλα λόγια εκτίμηση της διάρκειας του έργου Το ιστορικό αρχείο της ομάδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τέτοιου είδους εκτιμήσεις. Ένας εμπειρικός κανόνας είναι ο εξής: Μήνες = * Ανθρωπομήνες ^(1/) όπου Μήνες είναι ο αναμενόμενος χρόνος περάτωσης του έργου σε μήνες Παράδειγμα: για ένα έργο με εκτιμώμενη ανρωποπροσπάθεια 1 μηνών, η αναμενόμενη διάρκεια του έργου είναι 7 μήνες Σχόλιο: Παραλληλία και μέγιστη επιτάχυνση: Amdahl s Law U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 0

11 Από ποια βήματα αποτελείται η ιαχείριση Έργου; [A] Εκτίμηση του Μεγέθους του Έργου [B] Δημιουργία και Διαχείριση Πλάνου Εργασίας (WorkPlan) [Γ] Στελέχωση του Έργου (staffing) [Δ] Συντονισμός δραστηριοτήτων (oordinating activities) U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 1 [B] ημιουργία και ιαχείριση Πλάνου Εργασίας (WorkPlan) Εργαλεία και τεχνικές: Ανάλυση Κρίσιμου Μονοπατιού ritical Path Analysis (PA) Διαγράμματα Gantt Gantt charts U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas

12 Ανάλυση Κρίσιμου μονοπατιού ritical Path Analysis (PA) Αρχικά αυτή η τεχνική ήταν γνωστή με το όνομα PERT (Project Evaluation and Review Technique) Προτάθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 0 για τα έργα ανάπτυξης οπλικών συστημάτων του Αμερικανικού Ναυτικού A B E H G I U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas Ανάλυση Κρίσιμου μονοπατιού Βήματα 1. Απαρίθμηση όλων των δραστηριοτήτων και ορόσημων (milestones) του έργου.. Καθορισμός των εξαρτήσεων (dependencies) μεταξύ των δραστηριοτήτων. Εκτίμηση της διάρκειας της κάθε δραστηριότητας. Γραφική απεικόνιση του Διαγράμματος PA U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas

13 Ανάλυση Κρίσιμου μονοπατιού 1. Απαρίθμηση όλων των δραστηριοτήτων και ορόσημων (milestones) του έργου. «Milestone»: Ορόσημο, πέτρα ένδειξης απόστασης, σημαντικό επίτευγμα «Ορόσημο» (λεξικό Τεγόπουλου-Φυτράκη): Σημάδι που δείχνει το όριο έκτασης στην ξηρά ή στη θάλασσα Σύνορο Γεγονός που θεωρείται αφετηρία νέας περιόδου εξελίξεων ή προσπαθειών Πχ: Το 1 αποτελεί ορόσημο για τον ελληνισμό, Ορόσημο στην ιστορία της τέχνης αποτελεί το έργο Με ποιο τρόπο να ορίσουμε τις δραστηριότητες/ορόσημα του έργου; Προσεγγίσεις [1Α] Από Πάνω προς τα Κάτω (Top-down) [1Β] Βάσει Μεθοδολογίας (δείτε ο μάθημα) U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas Ανάλυση Κρίσιμου μονοπατιού 1. Απαρίθμηση όλων των δραστηριοτήτων και ορόσημων (milestones) του έργου. [1Α] Από Πάνω προς τα Κάτω (Top-down) Αρχικά εντοπίζουμε τις εργασίες σε υψηλό επίπεδο αφαίρεσης Κατόπιν τις αναλύουμε σε διαρκώς μικρότερες μονάδες Το αποτέλεσμα αυτής της αποσύνθεσης αναφέρεται με το όνομα work breakdown structure (WBS) (.. «δομή αποσύνθεση εργασίας») U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 6

14 Παράδειγμα WBS για το βάψιμο ενός δωματίου (activity-oriented) Prepare materials Buy paint Buy a ladder Buy brushes/rollers Buy wallpaper remover Prepare room Remove old wallpaper Remove detachable decorations over floor with old newspapers over electrical outlets/switches with tape over furniture with sheets Paint the room lean up the room ispose or store left over paint lean brushes/rollers ispose of old newspapers Remove covers (deliverable-oriented) Material Preparation Paint preparation Ladder preparation Brushes/rollers preparation Wallpaper Remover Room Preparation Old wallpaper removal etachable decorations removal loor protection Electrical outlets/switches protection urniture protection Room Painting Room cleanup Leftover paint disposal Brushes/rollers cleaning Old newspapers disposal overs removal U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 7 Παράδειγμα WBS από ένα ευρωπαϊκό έργο πληροφορικής More on ASPAR folder: U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 8

15 Ανάλυση Κρίσιμου μονοπατιού 1. Απαρίθμηση όλων των δραστηριοτήτων και ορόσημων (milestones) του έργου. [1Β] Βάσει Μεθοδολογίας (δείτε ο μάθημα) Χρησιμοποιούμε μια λίστα εργασιών και ορόσημων από μια γενική μεθοδολογία (π.χ. Καταρράκτη, Παράλληλη, Πολυφασική, RUP, ) Planning Planning Planning Plannin g Analysi s esign Impleme ntation esign Implementation Analysis esign esign Implementation Integration esign Implementation Analysis esign Implement ation system v1 Planning Analysis Analysis esign Implement ation system v Analysis esign Implement ation system v Analysis esign Implementation System prototype Analysis Analysis esign Implementation design prototype esign System System Implementation system Implementation system U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 9 Παράδειγμα 1. Απαρίθμηση όλων των δραστηριοτήτων και ορόσημων (milestones) του έργου. Activity escription Milestone Preceding activities Expected duration Staffing A Interview users - B Prepare use cases - See A Review use cases A, B raft screen layouts E Review screens 6 Identify classes 7 G R Analysis 8 H Prepare draft class diagram 9 I Review class diagram 10 G, H U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 0

16 Παράδειγμα καρτέλας δραστηριότητας Με περισσότερα στοιχεία: Work Plan Information Example Name of activity Β. Prepare Use ases Start date ` Oct 11, 00 ompletion date Oct 0, 00 Person assigned Student X eliverable(s) Use ases and Use ase iagrams ompletion status Open Priority High Resources needed Spreadsheet Estimated time hours Actual time hours U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 1 Παράδειγμα 1. Απαρίθμηση όλων των δραστηριοτήτων και ορόσημων (milestones) του έργου.. Καθορισμός των εξαρτήσεων (dependencies) μεταξύ των δραστηριοτήτων Activity escription Milestone Preceding activities Expected duration Staffing A Interview users - B Prepare use cases - See A Review use cases A, B raft screen layouts E Review screens 6 Identify classes 7 G R Analysis 8 H Prepare draft class diagram 9 I Review class diagram 10 G, H U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas

17 Παράδειγμα Απαρίθμηση όλων των δραστηριοτήτων και ορόσημων (milestones) του έργου.. Καθορισμός των εξαρτήσεων (dependencies) μεταξύ των δραστηριοτήτων. Εκτίμηση της διάρκειας της κάθε δραστηριότητας Ένας εμπειρικός κανόνας που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε: Αναμενόμενη διάρκεια μιας εργασίας: E = (MOT + MPT + *MLT)/6 MOT: most optimistic time for the completion of an activity Υπόθεση: δενθαυπάρξεικαμίακαθυστέρηση MLT: most likely time for the completion of an activity MPT: most pessimistic time for the completion of an activity Υπόθεση: «όλα» θα πάνε στραβά U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas Παράδειγμα Απαρίθμηση όλων των δραστηριοτήτων και ορόσημων (milestones) του έργου.. Καθορισμός των εξαρτήσεων (dependencies) μεταξύ των δραστηριοτήτων. Εκτίμηση της διάρκειας της κάθε δραστηριότητας Activity escription Milestone Preceding activities Expected duration Staffing A Interview users - B Prepare use cases - See A Review use cases A, B raft screen layouts E Review screens 6 Identify classes 7 G R Analysis 8 H Prepare draft class diagram 9 I Review class diagram 10 G, H U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas

18 ιάγραμμα PA Απαρίθμηση όλων των δραστηριοτήτων και ορόσημων (milestones) του έργου.. Καθορισμός των εξαρτήσεων (dependencies) μεταξύ των δραστηριοτήτων. Εκτίμηση της διάρκειας της κάθε δραστηριότητας. Γραφική απεικόνιση του Διαγράμματος PA Activ A i t y escription Interview users Milesto n e Precedi n g activitie s - Expecte d duratio n Staffi n g B Prepare use cases - See A E G Review use cases raft screen layouts Review screens Identify classes R Analysis A, B A B E H G I H Prepare draft class diagram 9 I Review class diagram 10 G, H U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas ιάγραμμα PA Απαρίθμηση όλων των δραστηριοτήτων και ορόσημων (milestones) του έργου.. Καθορισμός των εξαρτήσεων (dependencies) μεταξύ των δραστηριοτήτων. Εκτίμηση της διάρκειας της κάθε δραστηριότητας. Γραφική απεικόνιση του Διαγράμματος PA Ενωρίτερος χρόνος εκκίνησης δραστηριότητας Χ ( earliest start time (EST) for activity X) Αριθμός ορόσημου (milestone number) Αργότερος χρόνος εκκίνησης δραστηριότητας Χ (latest start time (LST) for activity X) M1 0 X 7 M 7 1 Ετικέτα Δραστηριότητας // notation: activity on the arrow Διάρκεια Δραστηριότητας U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 6

19 Παράδειγμα : Συμπληρώνοντας τους ενωρίτερους χρόνους στο διάγραμμα PA Activity escription Milestone Preceding activities Expected duration Staffin g A Interview users - B Prepare use cases - See A Review use cases A, B raft screen layouts E Review screens 6 Identify classes 7 G R Analysis 8 H Prepare draft cl.iagr. 9 I Review class diagram 10 G, H 1 0 A B 7 U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 7 Παράδειγμα : Συμπληρώνοντας τους ενωρίτερους χρόνους στο διάγραμμα PA Activity escription Milestone Preceding activities Expected duration Staffin g A Interview users - B Prepare use cases Review use cases raft screen layouts - A, B See A forward pass E Review screens 6 Identify classes 7 G R Analysis 8 H Prepare draft cl.iagr. 9 I 1 0 Review class diagram A B 10 G, H E H G I I U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 8

20 Activity A B E G H I 1 0 Παράδειγμα : Συμπληρώνοντας τους ενωρίτερους χρόνους στο διάγραμμα PA escription Interview users Prepare use cases Review use cases raft screen layouts Review screens Identify classes R Analysis Prepare draft cl.iagr. Review class diagram A B Milestone Preceding activities - - A, B G, H 7 Expected duration Staffin g U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 9 See A E H G I ummy transition with duration 0 Παράδειγμα : Συμπληρώνοντας τους αργότερους χρόνους στο διάγραμμα PA backwards pass 1 0 A B E H G I U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 0

21 Παράδειγμα : Συμπληρώνοντας τους αργότερους χρόνους στο διάγραμμα PA backwards pass 1 0 A B E H G I U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 1 Παράδειγμα : Συμπληρώνοντας τους αργότερους χρόνους στο διάγραμμα PA backwards pass 1 0 A B U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas We take the earliest (1-, 1-) E H G I

22 Παράδειγμα : Συμπληρώνοντας τους αργότερους χρόνους στο διάγραμμα PA backwards pass 1 0 A B U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas We take the earliest (16-, 9-) E H G I Παράδειγμα : Συμπληρώνοντας τους αργότερους χρόνους στο διάγραμμα PA backwards pass 1 0 A B E H G I U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas

23 Παράδειγμα : Συμπληρώνοντας τους αργότερους χρόνους στο διάγραμμα PA backwards pass A B E H G I U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas Αδρανής χρόνος μιας δραστηριότητας (Slack (or float) time of an activity) Η διαφορά μεταξύ ενωρίτερου και αργότερου χρόνου εκκίνησης Εκφράζει το μέγιστο χρόνο καθυστέρησης που μπορεί να έχει μια δραστηριότητα χωρίς να επηρεάσει (επιμηκύνει) την διάρκεια ολόκληρου του έργου A B E H G I U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 6

24 Εντοπίζοντας το κρίσιμο μονοπάτι (identifying the critical path) Κρίσιμο Μονοπάτι: Το μονοπάτι μέσω ορόσημων που έχουν αδρανή χρόνο 0. (the path through all milestones that have a slack time of 0) A B E H G I U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 7 Συνοψίζοντας το PA Διαγράμματα PA: Όφελος Τα διαγράμματα PA αποτελούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για να εντοπίσουμε τις δραστηριότητες των οποίων η ολοκλήρωση είναι κρίσιμη για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου. Οποιαδήποτε καθυστέρηση δραστηριότητας εκ της οποίας διέρχεται το κρίσιμο μονοπάτι έχει ως συνέπεια την καθυστέρηση ολόκληρου του έργου Διαγράμματα PA: Αδυναμία Δεν εικονογραφούν τις επικαλύψεις μεταξύ των δραστηριοτήτων (τα διαγράμματα Gantt είναι καλύτερα σε αυτό το θέμα) U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 8

25 ιαγράμματα Gantt (Gantt charts) Οριζόντιος άξονας: Χρόνος Κάθετος άξονας: δραστηριότητες Για κάθε δραστηριότητα ζωγραφίζουμε μια ράβδο (bar) Μήκος ράβδου: αναμενόμενη διάρκεια της δραστηριότητας Με διάστικτες (dashed) γραμμές/ράβδους μπορούμε να απεικονίσουμε τον αδρανή χρόνο (slack time) της κάθε δραστηριότητας. U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 9 Παράδειγμα Activity A escription Interview users Milestone Preceding activities - Expected duration Staffing B Prepare use cases - See A Review use cases A, B raft screen layouts E Review screens 6 Identify classes 7 G R Analysis 8 H Prepare draft cl.iagr. 9 I Review class diagram 10 G, H A Interview users B Prepare use cases Review use cases raft screen layouts E Review screens Identify classes G R analysis H Prepare draft c. d/s I Review doc/ion U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 0

26 Παράδειγμα Activity A escription Interview users Milestone Preceding activities - Expected duration Staffing B Prepare use cases - See A Μπορούμε να αναγράψουμε στις ράβδους τους ανθρωπομήνες (man months) E G H Review use cases raft screen layouts Review screens Identify classes R Analysis Prepare draft cl.iagr A, B I Review class diagram 10 G, H A Interview users B Prepare use cases Review use cases raft screen layouts E Review screens Identify classes G R analysis H Prepare draft c. d/s I Review doc/ion U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 1 Από ένα ιάγραμμα Gantt σε εάν «στοιβαγμένο» ραβδόγραμμα (from a Gantt chart to stacked bar graph) A Interview users B Prepare use cases Review use cases raft screen layouts E Review screens Identify classes G R analysis H Prepare draft c. d/s I Review doc/ion Number of staff U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas

27 Από ένα ιάγραμμα Gantt σε εάν «στοιβαγμένο» ραβδόγραμμα A Interview users B Prepare use cases Review use cases raft screen layouts E Review screens Identify classes G R analysis H Prepare draft c. d/s I Review doc/ion U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas (μερικά παραδείγματα Gantt διαγραμμάτων από πραγματικά έργα)

28 Παράδειγμα Α/α Περιγραφή δραστηριότητας 1 6 ΠΕ1 Ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης και θεματικής ταξινόμησης ιστορικών εγγράφων ΠΕ1.1: Μελέτη εφαρμογής, προσδιορισμός απαιτήσεων ΠΕ1.: Σχεδιασμός εξειδικευμένων μοντέλων Π1 ΠΕ1.: Παραμετροποίηση εργαλείου διαχείρισης ορολογίας Π ΠΕ1.: Παραμετροποίηση εργ. ηλεκτρονικής, τεκμηρίωσης Π ΠΕ1.: Παραμετροποίηση εργαλείου θεματικής ταξινόμησης Π ΠΕ Ανάπτυξη εφαρμογής για τη δημιουργία δικτυακού τόπου πληροφόρησης ΠΕ.1: Μελέτη εφαρμογής, προσδιορισμός απαιτήσεων ΠΕ.: Σχεδιασμός εξειδικευμένων μοντέλων ΠΕ.: Δημιουργία δικτυακού τόπου πληροφόρησης Π U. of rete, ΠΕ.: Information Παραμετροποίηση Systems Analysis εργ. πλοήγησης and esign παρουσιάσεων Yannis Tzitzikas Π6 Ένα άλλο παράδειγμα U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 6

29 Από ποια βήματα αποτελείται η ιαχείριση Έργου; [A] Εκτίμηση του Μεγέθους του Έργου [B] Δημιουργία και Διαχείριση Πλάνου Εργασίας(WorkPlan) [Γ] Στελέχωση του Έργου (staffing) [Δ] Συντονισμός δραστηριοτήτων (oordinating activities) U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 7 [Γ] Στελέχωση του Έργου (staffing) Σχετικά ερωτήματα: Πόσαάτομαπρέπειναεργαστούνγιααυτότοέργο; Πώς να κατανείμουμε ρόλους και αρμοδιότητες στα μέλη της ομάδας; U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 8

30 Στελέχωση Έργου και ιαγράμματα Gantt (Staffing the Project and Gantt charts) Τα άτομα που θα χρειαστούμε σε κάθε χρονική στιγμή του έργου φαίνονται και από το διάγραμμα Gantt Πολλές φορές αξίζει να προσπαθήσουμε να κάνουμε «Εξομάλυνση» πόρων (Resource smoothing): «Παίζουμε» με τους αδρανείς χρόνους για να ομαλοποιήσουμε (και να μειώσουμε) το πλήθος των ατόμων που πρέπει να προσληφθούν. U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 9 Παράδειγμα: Στελέχωση έργων με πολλούς εταίρους Εκτίμηση ανθρώπινων πόρων που απαιτείται από κάθε εταίρο. Στοιβαγμένο ραβδόγραμμα Gantt για κάθε εταίρο ξεχωριστά. Αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο αξίζει να προσπαθήσουμε να κάνουμε εξομάλυνση U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 60

31 Πώς να κατανείμουμε ρόλους και αρμοδιότητες στα μέλη της ομάδας; (στο ο μάθημα μιλήσαμε για ρόλους της ομάδας έργου) Πρέπει να ταιριάξουμε τις ικανότητες των προσώπων (που έχουμε ή πρόκειται να προσλάβουμε) με τις ανάγκες του έργου Πρέπει να ορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα επικοινωνεί και θα λαμβάνει αποφάσεις Reporting structure Επιστημονικός Υπεύθυνος Ομάδα Ανάλυσης Απαιτήσεων Ομάδα Ηλεκτρονικής Τεκμηρίωσης Αναθέτουσα Αρχή Συντονιστής Έργου Ομάδα Σχεδιασμού Ομάδα Υλοποίησης Ομάδα ποιοτικού ελέγχου Project Manager unctional Head Technical Head Analyst Analyst Analyst Programmer Programmer U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 61 Όσο μεγαλώνει η ομάδα τόσο πιο πολύπλοκη και ακριβή γίνεται η επικοινωνία και η λήψη αποφάσεων 8 άτομα => ακμές 0 άτομα => 190 ακμές Persons *( Persons -1)/ Για αυτό είναι απαραίτητη μια οργανωτική δομή Project Manager unctional Head Technical Head Analyst Analyst Analyst Programmer Programmer U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 6

32 Άλλα ζητήματα σχετικά με την ομαδική εργασία Εύρεση τρόπων ενθάρρυνσης/υποκίνησης των μελών ομάδας να επιτύχουν τους στόχους του έργου Ελαχιστοποίηση συγκρούσεων/διαμαχών μεταξύ των μελών της ομάδας Ένας τρόπος να μειώσουμε τις πιθανές συγκρούσεις είναι να εκχωρήσουμε συγκεκριμένους ρόλο σε κάθε μέλος της ομάδας. U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 6 Από ποια βήματα αποτελείται η ιαχείριση Έργου; [A] Εκτίμηση του Μεγέθους του Έργου [B] Δημιουργία και Διαχείριση Πλάνου Εργασίας(WorkPlan) [Γ] Στελέχωση του Έργου (staffing) [Δ] Συντονισμός δραστηριοτήτων (oordinating activities) U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 6

33 Παρακολούθηση προόδου του έργου A Interview users B Prepare use cases Review use cases raft screen layouts E Review screens Identify classes G R analysis H Prepare draft c. d/s I Review doc/ion Παριστάνει την ολοκλήρωση Σημερινή ημερομηνία U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 6 Εντοπισμός καθυστερήσεων A Interview users B Prepare use cases Review use cases raft screen layouts E Review screens Identify classes G R analysis H Prepare draft c. d/s I Review doc/ion Παριστάνει την ολοκλήρωση Προβλήματα (καθυστερήσεις) Σημερινή ημερομηνία U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 66

34 Έλεγχος του Έργου (αντιμετώπιση καθυστερήσεων) A Interview users B Prepare use cases Review use cases raft screen layouts E Review screens Identify classes G R analysis H Prepare draft c. d/s I Review doc/ion Προβλήματα (καθυστερήσεις) Σημερινή ημερομηνία Πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων Εκμετάλλευση των αδρανών χρόνων, αν αυτό είναι εφικτό (στο,εείναι, στο Η όχι) Περισσότερο προσωπικό (δεν είναι πάντα καλό, π.χ. επισκευή αυτοκινήτου) Καθυστέρηση του έργου Μείωση εμβέλειας/ποιότητας του έργου (κατόπιν συζητήσεων και συμφωνίας με τον πελάτη) U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 67 Έχουμε καθυστέρηση (Behind schedule)? Όταν μια δραστηριότητα του κρίσιμου μονοπατιού έχει καθυστέρηση, τότε μπορεί να είναι αδύνατο να καλύψουμε το χαμένο χρόνο Σε αυτήν την περίπτωση ο project manager έχει επιλογές: A: παράταση (να μετακινήσει μπροστά την ημερομηνία παράδοσης του έργου) B: να μειώσει την εμβέλεια/ποιότητα του συστήματος Η απόφαση πρέπει να ληφθεί σε συνεννόηση με τον πελάτη Η επιλογή Β επίσης απαιτεί επιπλέον ανάλυση προκειμένου να εντοπιστεί εκείνη η λειτουργία που αν αφαιρεθεί θα επιτρέψει την περάτωση του έργου στον προϋπολογισμένο χρόνο. U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 68

Καθορισμός των Απαιτήσεων (Requirements Determination)

Καθορισμός των Απαιτήσεων (Requirements Determination) Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2006-2007 ΗΥ351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Καθορισμός των Απαιτήσεων (Requirements

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Λειτουργιών (Functional Modeling)

Μοντελοποίηση Λειτουργιών (Functional Modeling) Management Doctor Make payment arrangements Produce schedule information Record Availability «extend» «include» Manage schedule «include» Make old pat. app Make appointment Make new pat. app «include»

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των Απαιτήσεων (Requirements Determination)

Καθορισμός των Απαιτήσεων (Requirements Determination) Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Καθορισμός των Απαιτήσεων (Requirements Determination) Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ MICROSOFT PROJECT KAI ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΣΑ. Εβδομάδα 5η: 2& 9 Δεκεμβρίου. Δρ. Σιασιάκος Κωνσταντίνος. ΑΤΕΙ-Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΠΟΛΥΜΕΣΑ. Εβδομάδα 5η: 2& 9 Δεκεμβρίου. Δρ. Σιασιάκος Κωνσταντίνος. ΑΤΕΙ-Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΟΛΥΜΕΣΑ Εβδομάδα 5η: 2& 9 Δεκεμβρίου Δρ. Σιασιάκος Κωνσταντίνος ΑΤΕΙ-Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Βιβλιογραφία 1. HTML Μαθήματα από το απλό στο σύνθετο. Δρ. Συμεών

Διαβάστε περισσότερα

«ιαμόρφωση προτύπου για ανάπτυξη προσαρμοστικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου»

«ιαμόρφωση προτύπου για ανάπτυξη προσαρμοστικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «ιαμόρφωση προτύπου για ανάπτυξη προσαρμοστικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου» ιπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα Υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής που θα προσφέρει αξιολογήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Software oftware Engineering 5 th

Software oftware Engineering 5 th Ian Sommerville s Software oftware Engineering 5 th th edition Παρουσίαση κεφαλαίων 18, 19, 20 ηµήτρης Καλαµαράς Α.Μ. 137 2002 1. Αξιοπιστία Λογισµικού (ΑΛ) Στόχοι του κεφαλαίου Εισαγωγή έννοιας αξιοπιστίας.

Διαβάστε περισσότερα

Professional Studies 2 0 1 0-2 0 1 1

Professional Studies 2 0 1 0-2 0 1 1 Professional Studies 2 0 1 0-2 0 1 1 Περιεχόμενα BUSINESS ADMINISTRATION 05 Leadership 06 LDR 1111 / Doing Business In Asia 06 VBN 2600 / Business Plan 07 VBN 2000 / Αποτελεσματικές Διαπραγματευσεις 08

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 TOI ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ. 3 2. Οι δράσεις του Προγράμματος Leonardo da Vinci....σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΜΕΙΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΜΕΙΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:» Λουλέ Αλεξάνδρα Διπλωματική Εργασία που υποβλήθηκε στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ (από τι διαλέξεις Jean-Monnet του καθ. Σ. Καπλάνη στο Παν. Ιωαννίνων) If you cannot

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. της

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥ ΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Μάθησης - Αξιοποίηση Βάσης Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Στρατηγικό Μάνατζμεντ και Συστημικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου

Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου Μια διατριβή που παρουσιάστηκε στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ezysurvey.com

http://www.ezysurvey.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι το ezysurvey...4 Που χρησιµοποιείται το ezysurvey...7 Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα του ezysurvey...9 Βασικά πλεονεκτήµατα...9 Ένα κύριο πλεονέκτηµα του ezysurvey...11 Επιπλέον οφέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κεφάλαιο 7 ΟΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αδαμαντία Σπανακά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 2 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 7.1 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Συστημάτων ERP με χρήση της Διαδικασίας Δικτυακής Ανάλυσης (ANP)

Αξιολόγηση Συστημάτων ERP με χρήση της Διαδικασίας Δικτυακής Ανάλυσης (ANP) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αξιολόγηση Συστημάτων ERP με χρήση της Διαδικασίας Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (Project Management) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl 1 Ορισμοί Έργου Έργο είναι μια σειρά από δραστηριότητες που διευθύνονται για την επίτευξη ενός επιθυμητού

Διαβάστε περισσότερα

2.253. 267 θέσεις εργασίας. για Στελέχη Πωλήσεων σελ. 16-17, 28. σελ. 18. 25.000 Αντίτυπα. σελ. 3. σελ. 14. σελ. 6. σελ. 10. σελ.

2.253. 267 θέσεις εργασίας. για Στελέχη Πωλήσεων σελ. 16-17, 28. σελ. 18. 25.000 Αντίτυπα. σελ. 3. σελ. 14. σελ. 6. σελ. 10. σελ. ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #51 / Τρίτη 6 Μαΐου 2014 32 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες 2.253 καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό σελ. 3 Ενδιαφέροντα & Χρήσιμα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου,

Διαβάστε περισσότερα