ιαχείριση Έργου (Project Management)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαχείριση Έργου (Project Management)"

Transcript

1 HY 1: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων S 1: Information Systems Analysis and esign ΗΥ1: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and esign ιαχείριση Έργου (Project Management) A B E H G I Γιάννης Τζίτζικας ιάλεξη : Ημερομηνία : ιάρθρωση Τι είναι η Διαχείριση Έργου; Από ποια βήματα αποτελείται; Εκτίμηση του Μεγέθους του Έργου Δημιουργία και Διαχείριση του Πλάνου Εργασίας (WorkPlan) Ανάλυση Κρίσιμου Μονοπατιού (ritical Path Analysis (PA)) Διαγράμματα Gantt Στελέχωση του Έργου (Staffing the Project) Συντονισμός των Δραστηριοτήτων του Έργου (oordinating activities) Διαχείριση Επαναλήψεων (Managing iterations) Χρονοπλαισίωση (Timeboxing) Άλλα Οργανωτικά Θέματα Συνηθισμένα Λάθη Εργαλεία για Διαχείριση Έργου U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas

2 Επανάληψη Planning Analysis esign Implementation Στόχος της είναι η απάντηση των ερωτημάτων: Γιατί και πως θα κατασκευαστεί το σύστημα; Χωρίζεται σε δυο «υποφάσεις»: (A) Έναρξη Έργου (την οποία συζητήσαμε στο ο μάθημα) Παραδοτέο: Μελέτη Σκοπιμότητας (B) Αν το έργο εγκριθεί, τότε μπαίνει στη φάση της Διαχείρισης Έργου (Project Management) ηοποίαδιαρκείόσοκαιτοέργο. Ο συντονιστής του έργου (project management) δημιουργεί και ενημερώνει το πλάνο εργασίας (work plan), στελεχώνει το έργο, και παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο του. Παραδοτέο: Πλάνο Έργου (project plan) U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas Κατανομή Πόρων και Προγραμματισμός (Resource Allocation and Planning) Τα έργα ανάπτυξης λογισμικού (όπως και κάθε άλλο έργο) έχουν ανάγκη ορθούς διαχείρισης για τη εξασφάλιση ότι θα ολοκληρωθούν εντός του προϋπολογισμένου κόστους και χρόνου. Τα μεγάλα έργα πληροφορικής εμπλέκουν πολλά διαφορετικά (και εξειδικευμένα) πρόσωπα, αποτελούνται από δραστηριότητες των οποίων η σειρά είναι σημαντική. Εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη για τεχνικές και εργαλεία στήριξης της διαδικασίας διαχείρισης έργου: Εκτίμηση των χρημάτων, χρόνου, και προσωπικού που θα απαιτηθεί Υποβοήθηση της διαδικασίας αναθεώρησης των εκτιμήσεων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου Παρακολούθηση και διαχείριση των εργασιών και δραστηριοτήτων που διενεργούνται από την ομάδα των κατασκευαστών. U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas

3 Τι είναι η ιαχείριση Έργου ; (What is Project Management?) Διαχείριση Έργου: η διαδικασία προγραμματισμού και ελέγχου της ανάπτυξης ενός συστήματος με στόχο την κατασκευή ενός συστήματος με την ορθή λειτουργικότητα, μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά και οικονομικά πλαίσια Πρόσωπο κλειδί: Διαχειριστής Έργου (project manager) U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas Από ποια βήματα αποτελείται η ιαχείριση Έργου; [A] Εκτίμηση του Μεγέθους του Έργου [B] Δημιουργία και Διαχείριση Πλάνου Εργασίας (WorkPlan) [Γ] Στελέχωση του Έργου (staffing) [Δ] Συντονισμός δραστηριοτήτων (oordinating activities) U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 6

4 Από ποια βήματα αποτελείται η ιαχείριση Έργου; [A] Εκτίμηση του Μεγέθους του Έργου [B] Δημιουργία και Διαχείριση Πλάνου Εργασίας(WorkPlan) [Γ] Στελέχωση του Έργου (staffing) [Δ] Συντονισμός δραστηριοτήτων (oordinating activities) U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 7 [A] Εκτίμηση του Μεγέθους του Έργου Συνήθως βασίζεται στην εμπειρία (διότι δεν έχουμε ακόμα αναλύσει τις απαιτήσεις) => Θυμηθείτε το Επίπεδο του MM (o μάθημα) Ένας εμπειρικός κανόνας για εκτίμηση του χρόνου που θα απαιτηθεί: Εκτίμησε τον χρόνο περάτωσης του έργου, από το χρόνο που δαπανήθηκε στη φάση του προγραμματισμού (planning phase) του: Συχνά η φάση του προγραμματισμού αντιστοιχεί στο 1% του συνολικού χρόνου. Συνάμα, μπορούμε να προσπαθήσουμε να μετρήσουμε διάφορες απόψεις του υπό κατασκευή συστήματος, χρησιμοποιώντας μετρικές λογισμικού, και βάσει των αποτελεσμάτων να κάνουμε κάποιες (ενδεχομένως ακριβέστερες) εκτιμήσεις. U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 8

5 Μετρικές Λογισμικού (Software Metrics) Μετρική Λογισμικού: Μετρά μια ή περισσότερες απόψεις της παραγωγής λογισμικού Τύποι μετρικών Υπάρχουν πάρα πολλές. Ανάλογα με το αν γίνονται «εκ των προτέρων» ή «εκ των υστέρων», μπορούμε να τις διακρίνουμε σε: Μετρικές Αποτελέσματος (result or control metrics) Χρησιμοποιούνται εκ των υστέρων Μετρικές Πρόβλεψης (predictor metrics) Χρησιμοποιούνται εκ των προτέρων Ανάλογα με το τι μετράνε μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής γενικές κατηγορίες: Μετρικές Διαδικασίας (Process metrics) Π.χ. πυκνότητα ελαττωμάτων, χρόνος διόρθωσης ελαττωμάτων, κλπ. Μετρικές Προϊόντος (Product metrics) Π.χ. γραμμές κώδικα. U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 9 Ένα παράδειγμα χρήσης μετρικών για εκτίμηση (πρόβλεψη) του μεγέθους ενός έργου ακολουθεί

6 Μια προσέγγιση για την εκτίμηση του μεγέθους του έργου είναι αυτή των Πόντων Λειτουργίας (unction Points Approach) Ηγενικήιδέα: πόντοι λειτουργίας γραμμές κώδικα ανθρωπομήνες διάρκεια Τα βήματα αυτής της προσέγγισης: (α) Εκτίμηση μεγέθους του συστήματος (a1) εκτίμηση πόντων λειτουργίας (function points) (a) εκτίμηση γραμμών κώδικα (lines of code) (β) Εκτίμηση απαιτούμενης προσπάθειας (effort required) Σε ανθρωπομήνες (man months) (γ) Εκτίμηση απαιτούμενου χρόνου Σε μήνες U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 11 (a1) εκτίμηση πλήθους πόντων λειτουργίας (Estimate unction Points) Εκτίμηση του πλήθους των inputs (e.g. data entry screens) outputs (e.g. reports) queries (e.g. db queries) files program interfaces Παραδείγματα 6 inputs 19 outputs 10 queries 1 files program interfaces Παρατήρηση: Στην έναρξη του έργου (προφανώς) δεν γνωρίζουμε πόσα ακριβώς είναι. Κάνουμε εκτίμηση. Όσο εξελίσσεται το έργο αναθεωρούμε κατάλληλα. (δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η διαχείριση έργου είναι μια φάση που τελειώνει όταν τελειώνει το έργο). U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 1

7 (a1) εκτίμηση πολυπλοκότητας πόντων λειτουργίας (Estimate unction Points) Κατόπιν εκτιμούμε την πολυπλοκότητα του κάθε πόντου χαρακτηρίζοντας την ως: μικρή / μέτρια / υψηλή Παρατήρηση: Για την κατηγοριοποίηση αυτή δεν πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ικανότητες της ομάδας εργασίας. Παράδειγμα Κατανομή βάσει πολυπλοκότητας 6 inputs ( low, medium, 1 high) 19 outputs ( low, 10 medium, high) 10 queries ( 7 low, 0 medium, high) 1 files ( 0 low, 1 medium, 0 high) program interfaces ( 1 low, 0 medium, high) U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 1 (a1.1) ποσοτικοποίηση της πολυπλοκότητας 19 outputs ( low, 10 medium, high) Πολλαπλασιάζουμε με ένα κατάλληλο παράγοντα (π.χ. τα low με, τα medium με και τα high με 7) omplexity escription Low Medium High Total Inputs x x x 6 Outputs x 10 x x Queries x x x 6 Ανάλογα με τον τύπο της λειτουργίας μπορεί να έχουμε διαφορετικό συντελεστή (παρατηρείστε ότι οι συντελεστές για τις επερωτήσεις έχουν τους χαμηλότερους συντελεστές) iles x 7 x 10 x 1 Program x x 7 x 10 Interfaces TOTAL UNAJUSTE UNTION POINTS (TUP) 8 Άρααυτήτηστιγμή η πολυπλοκότητα του συστήματος εκτιμάται ότι είναι 8 πόντοι U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 1

8 Κάθε ομάδα ενδέχεται να έχει μικρή ή μεγάλη εμπειρία/ ικανότητα σε ορισμένα θέματα. Πως θα λάβουμε υπόψη τις ικανότητες της συγκεκριμένης ομάδας; (a1.) Ρυθμίζοντας την πολυπλοκότητα βάσει των ικανοτήτων τηςομάδαςέργου Ένας τρόπος είναι να πολλαπλασιάσουμε του πόντους TUP (που υπολογίσαμε προηγουμένως) με έναν συντελεστή (π.χ. από 0. έως 1.) ανάλογα με τις ικανότητες της ομάδας. Για παράδειγμα ένα απλός κανόνας για την επιλογή συντελεστών είναι ο εξής: (AP=) 0.6 για πολύ εύκολα για την ομάδα έργου συστήματα (AP=) 1 για συστήματα συνηθισμένης δυσκολίας (για την ομάδα έργου) συστήματα (AP=) 1. για δύσκολα/πολύπλοκα (για την ομάδα έργου) συστήματα TAP = TUP * AP TAP: Total Adjusted unction Points TUP: Total Unadjusted unction Points AP: Adjusted Processing omplexity Παράδειγμα: Αν το έργο είναι εύκολο για την ομάδα τότε από τους 8 πόντους πάμε στους 8*0.6 = 0 πόντους U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 16

9 Ένας πιο εκλεπτυσμένος τρόπος έκφρασης της εμπειρογνωμοσύνης της ομάδας έργου Each team may have low or high expertise on some things. We could capture this with a table of the following form: ata ommunications Heavy Use onfiguration Transaction Rate End-User efficiency omplex Processing Installation Ease Multiple sites Performance istributed functions On-line data entry On-line update Reusability Operational Ease Extensibility Project omplexity (P) Scale of 1 to : no effect on processing complexity : great effect on processing complexity This characterizes the expertise of a team AP = (0.01 * P) U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 17 (a) Εκτίμηση γραμμών κώδικα: Μετατρέποντας τους πόντους σε γραμμές κώδικα Language OBOL JAVA ++ Turbo Pascal Visual Basic PowerBuilder HTML Packages (e.g., Access, Excel) LO/unctionPoint Source: apers Jones, Software Productivity Research Παράδειγμα: Άρατοέργομας, που μέχρι τώρα έχει 0 πόντους, υλοποιηθεί σε, τότε εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν γραμμές κώδικα. Αν υλοποιηθεί σε Java τότε γραμμές. U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 18

10 (β). Εκτίμηση απαιτούμενης προσπάθειας (σε ανθρωπομήνες) Εξαρτάται από το μέγεθος του συστήματος και τους ρυθμούς παραγωγής της ομάδας των προγραμματιστών. Μια φόρμουλα για εκτίμηση των ανθρωπομηνών από το εκτιμώμενο πλήθος γραμμών κωδικα, είναι το μοντέλο OOMO (W. Boehm). Για μικρού ή μέτριου μεγέθους έργα λογισμικού (π.χ. 100Κ γραμμέςκώδικααπόομάδαδέκαή λιγότερων προγραμματιστών), το μοντέλο αυτό προτείνει; Ανθρωπομήνες = 1. * ( γραμμές κώδικα /1000) Παράδειγμα: Άρατοέργομας, που σε Java εκτιμάται να έχει γραμμές απαιτεί 1. * 1.1 = 16.9 ανθρωπομήνες. Αυτό σημαίνει ότι ένας ανθρωπομήνας αντιστοιχεί σε περίπου 700 γραμμές κώδικα, άρα μια εργάσιμη ημέρα σε περίπου γραμμές κωδικα. U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 19 (γ) Εκτίμηση Απαιτούμενου Χρόνου (σε μήνες) Με άλλα λόγια εκτίμηση της διάρκειας του έργου Το ιστορικό αρχείο της ομάδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τέτοιου είδους εκτιμήσεις. Ένας εμπειρικός κανόνας είναι ο εξής: Μήνες = * Ανθρωπομήνες ^(1/) όπου Μήνες είναι ο αναμενόμενος χρόνος περάτωσης του έργου σε μήνες Παράδειγμα: για ένα έργο με εκτιμώμενη ανρωποπροσπάθεια 1 μηνών, η αναμενόμενη διάρκεια του έργου είναι 7 μήνες Σχόλιο: Παραλληλία και μέγιστη επιτάχυνση: Amdahl s Law U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 0

11 Από ποια βήματα αποτελείται η ιαχείριση Έργου; [A] Εκτίμηση του Μεγέθους του Έργου [B] Δημιουργία και Διαχείριση Πλάνου Εργασίας (WorkPlan) [Γ] Στελέχωση του Έργου (staffing) [Δ] Συντονισμός δραστηριοτήτων (oordinating activities) U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 1 [B] ημιουργία και ιαχείριση Πλάνου Εργασίας (WorkPlan) Εργαλεία και τεχνικές: Ανάλυση Κρίσιμου Μονοπατιού ritical Path Analysis (PA) Διαγράμματα Gantt Gantt charts U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas

12 Ανάλυση Κρίσιμου μονοπατιού ritical Path Analysis (PA) Αρχικά αυτή η τεχνική ήταν γνωστή με το όνομα PERT (Project Evaluation and Review Technique) Προτάθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 0 για τα έργα ανάπτυξης οπλικών συστημάτων του Αμερικανικού Ναυτικού A B E H G I U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas Ανάλυση Κρίσιμου μονοπατιού Βήματα 1. Απαρίθμηση όλων των δραστηριοτήτων και ορόσημων (milestones) του έργου.. Καθορισμός των εξαρτήσεων (dependencies) μεταξύ των δραστηριοτήτων. Εκτίμηση της διάρκειας της κάθε δραστηριότητας. Γραφική απεικόνιση του Διαγράμματος PA U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas

13 Ανάλυση Κρίσιμου μονοπατιού 1. Απαρίθμηση όλων των δραστηριοτήτων και ορόσημων (milestones) του έργου. «Milestone»: Ορόσημο, πέτρα ένδειξης απόστασης, σημαντικό επίτευγμα «Ορόσημο» (λεξικό Τεγόπουλου-Φυτράκη): Σημάδι που δείχνει το όριο έκτασης στην ξηρά ή στη θάλασσα Σύνορο Γεγονός που θεωρείται αφετηρία νέας περιόδου εξελίξεων ή προσπαθειών Πχ: Το 1 αποτελεί ορόσημο για τον ελληνισμό, Ορόσημο στην ιστορία της τέχνης αποτελεί το έργο Με ποιο τρόπο να ορίσουμε τις δραστηριότητες/ορόσημα του έργου; Προσεγγίσεις [1Α] Από Πάνω προς τα Κάτω (Top-down) [1Β] Βάσει Μεθοδολογίας (δείτε ο μάθημα) U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas Ανάλυση Κρίσιμου μονοπατιού 1. Απαρίθμηση όλων των δραστηριοτήτων και ορόσημων (milestones) του έργου. [1Α] Από Πάνω προς τα Κάτω (Top-down) Αρχικά εντοπίζουμε τις εργασίες σε υψηλό επίπεδο αφαίρεσης Κατόπιν τις αναλύουμε σε διαρκώς μικρότερες μονάδες Το αποτέλεσμα αυτής της αποσύνθεσης αναφέρεται με το όνομα work breakdown structure (WBS) (.. «δομή αποσύνθεση εργασίας») U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 6

14 Παράδειγμα WBS για το βάψιμο ενός δωματίου (activity-oriented) Prepare materials Buy paint Buy a ladder Buy brushes/rollers Buy wallpaper remover Prepare room Remove old wallpaper Remove detachable decorations over floor with old newspapers over electrical outlets/switches with tape over furniture with sheets Paint the room lean up the room ispose or store left over paint lean brushes/rollers ispose of old newspapers Remove covers (deliverable-oriented) Material Preparation Paint preparation Ladder preparation Brushes/rollers preparation Wallpaper Remover Room Preparation Old wallpaper removal etachable decorations removal loor protection Electrical outlets/switches protection urniture protection Room Painting Room cleanup Leftover paint disposal Brushes/rollers cleaning Old newspapers disposal overs removal U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 7 Παράδειγμα WBS από ένα ευρωπαϊκό έργο πληροφορικής More on ASPAR folder: U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 8

15 Ανάλυση Κρίσιμου μονοπατιού 1. Απαρίθμηση όλων των δραστηριοτήτων και ορόσημων (milestones) του έργου. [1Β] Βάσει Μεθοδολογίας (δείτε ο μάθημα) Χρησιμοποιούμε μια λίστα εργασιών και ορόσημων από μια γενική μεθοδολογία (π.χ. Καταρράκτη, Παράλληλη, Πολυφασική, RUP, ) Planning Planning Planning Plannin g Analysi s esign Impleme ntation esign Implementation Analysis esign esign Implementation Integration esign Implementation Analysis esign Implement ation system v1 Planning Analysis Analysis esign Implement ation system v Analysis esign Implement ation system v Analysis esign Implementation System prototype Analysis Analysis esign Implementation design prototype esign System System Implementation system Implementation system U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 9 Παράδειγμα 1. Απαρίθμηση όλων των δραστηριοτήτων και ορόσημων (milestones) του έργου. Activity escription Milestone Preceding activities Expected duration Staffing A Interview users - B Prepare use cases - See A Review use cases A, B raft screen layouts E Review screens 6 Identify classes 7 G R Analysis 8 H Prepare draft class diagram 9 I Review class diagram 10 G, H U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 0

16 Παράδειγμα καρτέλας δραστηριότητας Με περισσότερα στοιχεία: Work Plan Information Example Name of activity Β. Prepare Use ases Start date ` Oct 11, 00 ompletion date Oct 0, 00 Person assigned Student X eliverable(s) Use ases and Use ase iagrams ompletion status Open Priority High Resources needed Spreadsheet Estimated time hours Actual time hours U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 1 Παράδειγμα 1. Απαρίθμηση όλων των δραστηριοτήτων και ορόσημων (milestones) του έργου.. Καθορισμός των εξαρτήσεων (dependencies) μεταξύ των δραστηριοτήτων Activity escription Milestone Preceding activities Expected duration Staffing A Interview users - B Prepare use cases - See A Review use cases A, B raft screen layouts E Review screens 6 Identify classes 7 G R Analysis 8 H Prepare draft class diagram 9 I Review class diagram 10 G, H U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas

17 Παράδειγμα Απαρίθμηση όλων των δραστηριοτήτων και ορόσημων (milestones) του έργου.. Καθορισμός των εξαρτήσεων (dependencies) μεταξύ των δραστηριοτήτων. Εκτίμηση της διάρκειας της κάθε δραστηριότητας Ένας εμπειρικός κανόνας που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε: Αναμενόμενη διάρκεια μιας εργασίας: E = (MOT + MPT + *MLT)/6 MOT: most optimistic time for the completion of an activity Υπόθεση: δενθαυπάρξεικαμίακαθυστέρηση MLT: most likely time for the completion of an activity MPT: most pessimistic time for the completion of an activity Υπόθεση: «όλα» θα πάνε στραβά U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas Παράδειγμα Απαρίθμηση όλων των δραστηριοτήτων και ορόσημων (milestones) του έργου.. Καθορισμός των εξαρτήσεων (dependencies) μεταξύ των δραστηριοτήτων. Εκτίμηση της διάρκειας της κάθε δραστηριότητας Activity escription Milestone Preceding activities Expected duration Staffing A Interview users - B Prepare use cases - See A Review use cases A, B raft screen layouts E Review screens 6 Identify classes 7 G R Analysis 8 H Prepare draft class diagram 9 I Review class diagram 10 G, H U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas

18 ιάγραμμα PA Απαρίθμηση όλων των δραστηριοτήτων και ορόσημων (milestones) του έργου.. Καθορισμός των εξαρτήσεων (dependencies) μεταξύ των δραστηριοτήτων. Εκτίμηση της διάρκειας της κάθε δραστηριότητας. Γραφική απεικόνιση του Διαγράμματος PA Activ A i t y escription Interview users Milesto n e Precedi n g activitie s - Expecte d duratio n Staffi n g B Prepare use cases - See A E G Review use cases raft screen layouts Review screens Identify classes R Analysis A, B A B E H G I H Prepare draft class diagram 9 I Review class diagram 10 G, H U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas ιάγραμμα PA Απαρίθμηση όλων των δραστηριοτήτων και ορόσημων (milestones) του έργου.. Καθορισμός των εξαρτήσεων (dependencies) μεταξύ των δραστηριοτήτων. Εκτίμηση της διάρκειας της κάθε δραστηριότητας. Γραφική απεικόνιση του Διαγράμματος PA Ενωρίτερος χρόνος εκκίνησης δραστηριότητας Χ ( earliest start time (EST) for activity X) Αριθμός ορόσημου (milestone number) Αργότερος χρόνος εκκίνησης δραστηριότητας Χ (latest start time (LST) for activity X) M1 0 X 7 M 7 1 Ετικέτα Δραστηριότητας // notation: activity on the arrow Διάρκεια Δραστηριότητας U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 6

19 Παράδειγμα : Συμπληρώνοντας τους ενωρίτερους χρόνους στο διάγραμμα PA Activity escription Milestone Preceding activities Expected duration Staffin g A Interview users - B Prepare use cases - See A Review use cases A, B raft screen layouts E Review screens 6 Identify classes 7 G R Analysis 8 H Prepare draft cl.iagr. 9 I Review class diagram 10 G, H 1 0 A B 7 U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 7 Παράδειγμα : Συμπληρώνοντας τους ενωρίτερους χρόνους στο διάγραμμα PA Activity escription Milestone Preceding activities Expected duration Staffin g A Interview users - B Prepare use cases Review use cases raft screen layouts - A, B See A forward pass E Review screens 6 Identify classes 7 G R Analysis 8 H Prepare draft cl.iagr. 9 I 1 0 Review class diagram A B 10 G, H E H G I I U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 8

20 Activity A B E G H I 1 0 Παράδειγμα : Συμπληρώνοντας τους ενωρίτερους χρόνους στο διάγραμμα PA escription Interview users Prepare use cases Review use cases raft screen layouts Review screens Identify classes R Analysis Prepare draft cl.iagr. Review class diagram A B Milestone Preceding activities - - A, B G, H 7 Expected duration Staffin g U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 9 See A E H G I ummy transition with duration 0 Παράδειγμα : Συμπληρώνοντας τους αργότερους χρόνους στο διάγραμμα PA backwards pass 1 0 A B E H G I U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 0

21 Παράδειγμα : Συμπληρώνοντας τους αργότερους χρόνους στο διάγραμμα PA backwards pass 1 0 A B E H G I U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 1 Παράδειγμα : Συμπληρώνοντας τους αργότερους χρόνους στο διάγραμμα PA backwards pass 1 0 A B U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas We take the earliest (1-, 1-) E H G I

22 Παράδειγμα : Συμπληρώνοντας τους αργότερους χρόνους στο διάγραμμα PA backwards pass 1 0 A B U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas We take the earliest (16-, 9-) E H G I Παράδειγμα : Συμπληρώνοντας τους αργότερους χρόνους στο διάγραμμα PA backwards pass 1 0 A B E H G I U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas

23 Παράδειγμα : Συμπληρώνοντας τους αργότερους χρόνους στο διάγραμμα PA backwards pass A B E H G I U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas Αδρανής χρόνος μιας δραστηριότητας (Slack (or float) time of an activity) Η διαφορά μεταξύ ενωρίτερου και αργότερου χρόνου εκκίνησης Εκφράζει το μέγιστο χρόνο καθυστέρησης που μπορεί να έχει μια δραστηριότητα χωρίς να επηρεάσει (επιμηκύνει) την διάρκεια ολόκληρου του έργου A B E H G I U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 6

24 Εντοπίζοντας το κρίσιμο μονοπάτι (identifying the critical path) Κρίσιμο Μονοπάτι: Το μονοπάτι μέσω ορόσημων που έχουν αδρανή χρόνο 0. (the path through all milestones that have a slack time of 0) A B E H G I U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 7 Συνοψίζοντας το PA Διαγράμματα PA: Όφελος Τα διαγράμματα PA αποτελούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για να εντοπίσουμε τις δραστηριότητες των οποίων η ολοκλήρωση είναι κρίσιμη για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου. Οποιαδήποτε καθυστέρηση δραστηριότητας εκ της οποίας διέρχεται το κρίσιμο μονοπάτι έχει ως συνέπεια την καθυστέρηση ολόκληρου του έργου Διαγράμματα PA: Αδυναμία Δεν εικονογραφούν τις επικαλύψεις μεταξύ των δραστηριοτήτων (τα διαγράμματα Gantt είναι καλύτερα σε αυτό το θέμα) U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 8

25 ιαγράμματα Gantt (Gantt charts) Οριζόντιος άξονας: Χρόνος Κάθετος άξονας: δραστηριότητες Για κάθε δραστηριότητα ζωγραφίζουμε μια ράβδο (bar) Μήκος ράβδου: αναμενόμενη διάρκεια της δραστηριότητας Με διάστικτες (dashed) γραμμές/ράβδους μπορούμε να απεικονίσουμε τον αδρανή χρόνο (slack time) της κάθε δραστηριότητας. U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 9 Παράδειγμα Activity A escription Interview users Milestone Preceding activities - Expected duration Staffing B Prepare use cases - See A Review use cases A, B raft screen layouts E Review screens 6 Identify classes 7 G R Analysis 8 H Prepare draft cl.iagr. 9 I Review class diagram 10 G, H A Interview users B Prepare use cases Review use cases raft screen layouts E Review screens Identify classes G R analysis H Prepare draft c. d/s I Review doc/ion U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 0

26 Παράδειγμα Activity A escription Interview users Milestone Preceding activities - Expected duration Staffing B Prepare use cases - See A Μπορούμε να αναγράψουμε στις ράβδους τους ανθρωπομήνες (man months) E G H Review use cases raft screen layouts Review screens Identify classes R Analysis Prepare draft cl.iagr A, B I Review class diagram 10 G, H A Interview users B Prepare use cases Review use cases raft screen layouts E Review screens Identify classes G R analysis H Prepare draft c. d/s I Review doc/ion U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 1 Από ένα ιάγραμμα Gantt σε εάν «στοιβαγμένο» ραβδόγραμμα (from a Gantt chart to stacked bar graph) A Interview users B Prepare use cases Review use cases raft screen layouts E Review screens Identify classes G R analysis H Prepare draft c. d/s I Review doc/ion Number of staff U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas

27 Από ένα ιάγραμμα Gantt σε εάν «στοιβαγμένο» ραβδόγραμμα A Interview users B Prepare use cases Review use cases raft screen layouts E Review screens Identify classes G R analysis H Prepare draft c. d/s I Review doc/ion U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas (μερικά παραδείγματα Gantt διαγραμμάτων από πραγματικά έργα)

28 Παράδειγμα Α/α Περιγραφή δραστηριότητας 1 6 ΠΕ1 Ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης και θεματικής ταξινόμησης ιστορικών εγγράφων ΠΕ1.1: Μελέτη εφαρμογής, προσδιορισμός απαιτήσεων ΠΕ1.: Σχεδιασμός εξειδικευμένων μοντέλων Π1 ΠΕ1.: Παραμετροποίηση εργαλείου διαχείρισης ορολογίας Π ΠΕ1.: Παραμετροποίηση εργ. ηλεκτρονικής, τεκμηρίωσης Π ΠΕ1.: Παραμετροποίηση εργαλείου θεματικής ταξινόμησης Π ΠΕ Ανάπτυξη εφαρμογής για τη δημιουργία δικτυακού τόπου πληροφόρησης ΠΕ.1: Μελέτη εφαρμογής, προσδιορισμός απαιτήσεων ΠΕ.: Σχεδιασμός εξειδικευμένων μοντέλων ΠΕ.: Δημιουργία δικτυακού τόπου πληροφόρησης Π U. of rete, ΠΕ.: Information Παραμετροποίηση Systems Analysis εργ. πλοήγησης and esign παρουσιάσεων Yannis Tzitzikas Π6 Ένα άλλο παράδειγμα U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 6

29 Από ποια βήματα αποτελείται η ιαχείριση Έργου; [A] Εκτίμηση του Μεγέθους του Έργου [B] Δημιουργία και Διαχείριση Πλάνου Εργασίας(WorkPlan) [Γ] Στελέχωση του Έργου (staffing) [Δ] Συντονισμός δραστηριοτήτων (oordinating activities) U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 7 [Γ] Στελέχωση του Έργου (staffing) Σχετικά ερωτήματα: Πόσαάτομαπρέπειναεργαστούνγιααυτότοέργο; Πώς να κατανείμουμε ρόλους και αρμοδιότητες στα μέλη της ομάδας; U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 8

30 Στελέχωση Έργου και ιαγράμματα Gantt (Staffing the Project and Gantt charts) Τα άτομα που θα χρειαστούμε σε κάθε χρονική στιγμή του έργου φαίνονται και από το διάγραμμα Gantt Πολλές φορές αξίζει να προσπαθήσουμε να κάνουμε «Εξομάλυνση» πόρων (Resource smoothing): «Παίζουμε» με τους αδρανείς χρόνους για να ομαλοποιήσουμε (και να μειώσουμε) το πλήθος των ατόμων που πρέπει να προσληφθούν. U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 9 Παράδειγμα: Στελέχωση έργων με πολλούς εταίρους Εκτίμηση ανθρώπινων πόρων που απαιτείται από κάθε εταίρο. Στοιβαγμένο ραβδόγραμμα Gantt για κάθε εταίρο ξεχωριστά. Αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο αξίζει να προσπαθήσουμε να κάνουμε εξομάλυνση U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 60

31 Πώς να κατανείμουμε ρόλους και αρμοδιότητες στα μέλη της ομάδας; (στο ο μάθημα μιλήσαμε για ρόλους της ομάδας έργου) Πρέπει να ταιριάξουμε τις ικανότητες των προσώπων (που έχουμε ή πρόκειται να προσλάβουμε) με τις ανάγκες του έργου Πρέπει να ορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα επικοινωνεί και θα λαμβάνει αποφάσεις Reporting structure Επιστημονικός Υπεύθυνος Ομάδα Ανάλυσης Απαιτήσεων Ομάδα Ηλεκτρονικής Τεκμηρίωσης Αναθέτουσα Αρχή Συντονιστής Έργου Ομάδα Σχεδιασμού Ομάδα Υλοποίησης Ομάδα ποιοτικού ελέγχου Project Manager unctional Head Technical Head Analyst Analyst Analyst Programmer Programmer U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 61 Όσο μεγαλώνει η ομάδα τόσο πιο πολύπλοκη και ακριβή γίνεται η επικοινωνία και η λήψη αποφάσεων 8 άτομα => ακμές 0 άτομα => 190 ακμές Persons *( Persons -1)/ Για αυτό είναι απαραίτητη μια οργανωτική δομή Project Manager unctional Head Technical Head Analyst Analyst Analyst Programmer Programmer U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 6

32 Άλλα ζητήματα σχετικά με την ομαδική εργασία Εύρεση τρόπων ενθάρρυνσης/υποκίνησης των μελών ομάδας να επιτύχουν τους στόχους του έργου Ελαχιστοποίηση συγκρούσεων/διαμαχών μεταξύ των μελών της ομάδας Ένας τρόπος να μειώσουμε τις πιθανές συγκρούσεις είναι να εκχωρήσουμε συγκεκριμένους ρόλο σε κάθε μέλος της ομάδας. U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 6 Από ποια βήματα αποτελείται η ιαχείριση Έργου; [A] Εκτίμηση του Μεγέθους του Έργου [B] Δημιουργία και Διαχείριση Πλάνου Εργασίας(WorkPlan) [Γ] Στελέχωση του Έργου (staffing) [Δ] Συντονισμός δραστηριοτήτων (oordinating activities) U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 6

33 Παρακολούθηση προόδου του έργου A Interview users B Prepare use cases Review use cases raft screen layouts E Review screens Identify classes G R analysis H Prepare draft c. d/s I Review doc/ion Παριστάνει την ολοκλήρωση Σημερινή ημερομηνία U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 6 Εντοπισμός καθυστερήσεων A Interview users B Prepare use cases Review use cases raft screen layouts E Review screens Identify classes G R analysis H Prepare draft c. d/s I Review doc/ion Παριστάνει την ολοκλήρωση Προβλήματα (καθυστερήσεις) Σημερινή ημερομηνία U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 66

34 Έλεγχος του Έργου (αντιμετώπιση καθυστερήσεων) A Interview users B Prepare use cases Review use cases raft screen layouts E Review screens Identify classes G R analysis H Prepare draft c. d/s I Review doc/ion Προβλήματα (καθυστερήσεις) Σημερινή ημερομηνία Πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων Εκμετάλλευση των αδρανών χρόνων, αν αυτό είναι εφικτό (στο,εείναι, στο Η όχι) Περισσότερο προσωπικό (δεν είναι πάντα καλό, π.χ. επισκευή αυτοκινήτου) Καθυστέρηση του έργου Μείωση εμβέλειας/ποιότητας του έργου (κατόπιν συζητήσεων και συμφωνίας με τον πελάτη) U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 67 Έχουμε καθυστέρηση (Behind schedule)? Όταν μια δραστηριότητα του κρίσιμου μονοπατιού έχει καθυστέρηση, τότε μπορεί να είναι αδύνατο να καλύψουμε το χαμένο χρόνο Σε αυτήν την περίπτωση ο project manager έχει επιλογές: A: παράταση (να μετακινήσει μπροστά την ημερομηνία παράδοσης του έργου) B: να μειώσει την εμβέλεια/ποιότητα του συστήματος Η απόφαση πρέπει να ληφθεί σε συνεννόηση με τον πελάτη Η επιλογή Β επίσης απαιτεί επιπλέον ανάλυση προκειμένου να εντοπιστεί εκείνη η λειτουργία που αν αφαιρεθεί θα επιτρέψει την περάτωση του έργου στον προϋπολογισμένο χρόνο. U. of rete, Information Systems Analysis and esign Yannis Tzitzikas 68

ιαχείριση Έργου (Project Management)

ιαχείριση Έργου (Project Management) HY 1: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων S 1: Information Systems Analysis and esign ΗΥ1: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and esign ιαχείριση Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου. Σχεδίαση Συστήματος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου. Σχεδίαση Συστήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Σχεδίαση Συστήματος Κατερίνα Πραματάρη Διαφορετικοί τύποι έργων ανάπτυξης λογισμικού Μικρή εφαρμογή, ανάπτυξη από την αρχή, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Use Cases: μια σύντομη εισαγωγή. Heavily based on UML & the UP by Arlow and Neustadt, Addison Wesley, 2002

Use Cases: μια σύντομη εισαγωγή. Heavily based on UML & the UP by Arlow and Neustadt, Addison Wesley, 2002 Use Cases: μια σύντομη εισαγωγή Heavily based on UML & the UP by Arlow and Neustadt, Addison Wesley, 2002 (γενικές εισαγωγικές ιδέες) ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 2 Ανάλυση απαιτήσεων Λειτουργικές απαιτήσεις: τι

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

TaxiCounter Android App. Περδίκης Ανδρέας ME10069

TaxiCounter Android App. Περδίκης Ανδρέας ME10069 TaxiCounter Android App Περδίκης Ανδρέας ME10069 Content Android Operating System Development Tools Taxi Counter Algorithm Design Development Process Android Operating System Android is a Linux-based operating

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων Εξάμηνο 7 ο Procedures and Functions Stored procedures and functions are named blocks of code that enable you to group and organize a series of SQL and PL/SQL

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Διαχείριση Έργων Πληροφορικής WBS and CPA Μ. Τσικνάκης Βασικές έννοιες Δραστηριότητα: απλή επιμέρους εργασία του όλου έργου, για την εκτέλεση της οποίας απαιτείται κάποιος χρόνος και κάποιοι πόροι. Παράλληλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 133: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 Javadoc Tutorial

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 133: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 Javadoc Tutorial ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 Javadoc Tutorial Introduction Το Javadoc είναι ένα εργαλείο που παράγει αρχεία html (παρόμοιο με τις σελίδες στη διεύθυνση http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/index.html) από τα σχόλια

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Ενότητα 3 Διαχείριση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Νίκος Καρακαπιλίδης 3-1 Μαθησιακοί στόχοι Κατανόηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων και δραστηριοτήτων ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής Απαντούν στα εξής ερωτήματα Ποιά βήματα θα ακολουθηθούν? Με ποιά σειρά? Ποιά τα παραδοτέα και πότε? Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ II ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ II ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE)

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) Performing Static Analysis 1 Class Name: The fully qualified name of the specific class Type: The type of the class

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 9: Διαχείριση Έργων (1ο Μέρος)

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 9: Διαχείριση Έργων (1ο Μέρος) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 9: Διαχείριση Έργων (1ο Μέρος) Γρηγόριος Μπεληγιάννης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΒΑ) Ενότητα 4: Διαχείριση Έργων

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΒΑ) Ενότητα 4: Διαχείριση Έργων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΒΑ) Ενότητα 4: Διαχείριση Έργων Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί επεξεργασία του πρωτότυπου κειμένου του Α. Κάστωρ για την επίλυση των παραδειγμάτων κρίσιμης αλυσίδας που

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί επεξεργασία του πρωτότυπου κειμένου του Α. Κάστωρ για την επίλυση των παραδειγμάτων κρίσιμης αλυσίδας που Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί επεξεργασία του πρωτότυπου κειμένου του Α. Κάστωρ για την επίλυση των παραδειγμάτων κρίσιμης αλυσίδας που παρουσιάστηκαν στις 19/11/2015 και 3/12/2015 στις διαλέξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Ανάλυση Επιχειρηματικών Αποφάσεων Προγραμματισμός ιαχείριση Έργων. Μέρος B

Ποσοτική Ανάλυση Επιχειρηματικών Αποφάσεων Προγραμματισμός ιαχείριση Έργων. Μέρος B Ποσοτική Ανάλυση Επιχειρηματικών Αποφάσεων Προγραμματισμός ιαχείριση Έργων. Μέρος B Νίκος Τσάντας ιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ιοίκηση Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με τη χρήση Τεχνολογίας BPMN

Μεταπτυχιακή Εργασία Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με τη χρήση Τεχνολογίας BPMN ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μεταπτυχιακή Εργασία Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με τη χρήση Τεχνολογίας BPMN Παντελοπούλου Χαρίκλεια ME 10068 Agenda Η Ανάγκη για Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

1. Improving Productivity

1. Improving Productivity 1. Improving Productivity Γενικές Πληροθορίες Πού απεσθύνεηε Απεσθύνεηαι ζε ιδιοκηήηες, ζηελέτη και επαγγελμαηίες ηοσ κλάδοσ όπως και ζηον ενημερωμένο και δραζηήριο θοιηηηή Τοσριζηικών & Ξενοδοτειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ενότητα 12 Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Visual Studio 2005. Γιώργος Καµαρινός Developer Programs Marketing Manager Microsoft Hellas

Microsoft Visual Studio 2005. Γιώργος Καµαρινός Developer Programs Marketing Manager Microsoft Hellas Microsoft Visual Studio 2005 καισυνδροµέςmsdn Γιώργος Καµαρινός Developer Programs Marketing Manager Microsoft Hellas PΗrΣogress ηµερινή Rep ort Παρ ουσίαση Τι είναι το.net De? veloper Roadma Τα p νέα

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία & Υποβολή Προτάσεων στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020

Προετοιμασία & Υποβολή Προτάσεων στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 16 Ιουνίου 2014 Πανεπιστήμιο Κρήτης Προετοιμασία & Υποβολή Προτάσεων στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 Προετοιμασία & Υποβολή Προτάσεων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνευματικά Δικαιώματα 2013

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Έργων στη Δημόσια Διοίκηση» Ενότητα 6: Τεχνικές παρακολούθησης (μέρος 1ο) ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 24η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

«Διαχείριση Έργων στη Δημόσια Διοίκηση» Ενότητα 6: Τεχνικές παρακολούθησης (μέρος 1ο) ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 24η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ «Διαχείριση Έργων στη Δημόσια Διοίκηση» Ενότητα 6: Τεχνικές παρακολούθησης (μέρος 1ο) ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 24η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 9η: Basics of Game Theory Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 9η: Basics of Game Theory Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Οικονομία Διάλεξη 9η: Basics of Game Theory Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Course Outline Part II: Mathematical Tools Firms - Basics of Industrial

Διαβάστε περισσότερα

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου 4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο διαχειριστής του έργου, όταν διαχειρίζεται τα χαρακτηριστικά του κόστους του έργου, είναι να εισάγει τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: OSPF Cost

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: OSPF Cost Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: OSPF Cost Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Ευάγγελος Α. Κοσμάτος Basic OSPF Configuration Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS)

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Η αρχιτεκτονική ARIS (ARchitecture οf Integrated information Systems) έχει ως στόχο της την περιγρφή όλων των όψεων ή οπτικών ενός επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΜ 511: Προγραµµατισµός και Διεύθυνση Κατασκευών

ΠΠΜ 511: Προγραµµατισµός και Διεύθυνση Κατασκευών ΠΠΜ 511: Προγραµµατισµός και Διεύθυνση Κατασκευών Εαρινό Εξάµηνο 2009 Το µάθηµα περιλαµβάνει προχωρηµένες έννοιες προγραµµατισµού και διεύθυνσης κατασκευαστικών έργων. Βασικά θέµατα που καλύπτονται περιλαµβάνουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα CURRICULUM VITAE Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα 1.What is it? Τι είναι αυτό 2.Chronological example of a CV Χρονολογικό Παράδειγμα Βιογραφικού 3.Steps to send your

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής oard Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή ιατριβή Τίτλος ιατριβής Masters Thesis Title Ονοµατεπώνυµο Φοιτητή Πατρώνυµο Ανάπτυξη διαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο

Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο Κωδικός Μαθήματος: TP323 Ώρες Εργαστηρίου: 2/εβδομάδα (Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη) 1 JAVA Inheritance Εβδομάδα Νο. 3 2 Προηγούμενο μάθημα (1/2) Τι είναι αντικείμενο?

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA 長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校 研 究 紀 要 第 49 巻 (2013) 論 文 Web Department of Electronic Control Engineering, Nagaoka National College of Technology Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Αδαμαντία Τραϊφόρου (Α.Μ 263) Επίβλεψη: Καθηγητής Μιχαήλ Κονιόρδος

Επιμέλεια: Αδαμαντία Τραϊφόρου (Α.Μ 263) Επίβλεψη: Καθηγητής Μιχαήλ Κονιόρδος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ και η επίδρασή τους στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Έργων Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών

Διοίκηση Έργων Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών Διοίκηση Έργων Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΖΙΓΚΟΥ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α 2 0 1 2 (1/2) Ένα έργο (project) Πληροφορικής είναι ένα σύνολο από δραστηριότητες, δηλαδή εργασίες που η υλοποίηση τους απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Section 9.2 Polar Equations and Graphs

Section 9.2 Polar Equations and Graphs 180 Section 9. Polar Equations and Graphs In this section, we will be graphing polar equations on a polar grid. In the first few examples, we will write the polar equation in rectangular form to help identify

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. Διοίκηση Έργων II (Δίκτυα Έργων & Χρονοπρογραμματισμός) - 6 ο μάθημα -

Διοίκηση Λειτουργιών. Διοίκηση Έργων II (Δίκτυα Έργων & Χρονοπρογραμματισμός) - 6 ο μάθημα - Διοίκηση Λειτουργιών Διοίκηση Έργων II (Δίκτυα Έργων & Χρονοπρογραμματισμός) - 6 ο μάθημα - Θεματολογία Μορφές δικτύων έργων Χρονικός προγραμματισμός έργων Ανδρέας Νεάρχου Συμβολισμοί για δίκτυα έργων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαχείριση έργων Στόχοι Ερμηνεία των κύριων εργασιών ενός διευθυντή έργου λογισμικού Παρουσίαση της διαχείρισης έργων λογισμικού και περιγραφή των χαρακτηριστικών που τη διακρίνουν Εξέταση του σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΜ 515: Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών

ΠΠΜ 515: Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών ΠΠΜ 515: Προχωρημένα Θέματα Διεύθυνσης Κατασκευαστικών Έργων Εαρινό Εξάμηνο 2006 Πέμπτη 6:00 μμ 9:00 μμ Advanced and contemporary topics in construction project management. The topics include, among other,

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία & Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020

Προετοιμασία & Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 20 Φεβρουαρίου 2014 - Βόλος Ημερίδα «Ορίζοντας 2020» Προετοιμασία & Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 Δρ Χριστίνα Πασκουάλ Εθνικό Σημείο Επαφής για το Ορίζοντας 2020 (ERC & SC1) Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ETRES/LIFE

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ETRES/LIFE Η ΣΥΜΒΟΛΗ KAI Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ETRES/LIFE HOLIDAY INN ATHENS ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 1 Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργαλεία CASE Computer Assisted Systems Engineering Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Εργαλεία CASE

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαχείριση έργων Στόχοι Ερμηνεία των κύριων εργασιών ενός διευθυντή έργου λογισμικού Παρουσίαση της διαχείρισης έργων λογισμικού και περιγραφή των χαρακτηριστικών που τη διακρίνουν Εξέταση του σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Χρύσω Κωνσταντίνου Λεμεσός 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment

Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 01, 2016 Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment Gelareh, Shahin; Nickel, Stefan; Pisinger, David Publication date: 2010 Document Version Publisher's

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 7η: Consumer Behavior Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 7η: Consumer Behavior Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Οικονομία Διάλεξη 7η: Consumer Behavior Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Τέλος Ενότητας Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

The Probabilistic Method - Probabilistic Techniques. Lecture 7: The Janson Inequality

The Probabilistic Method - Probabilistic Techniques. Lecture 7: The Janson Inequality The Probabilistic Method - Probabilistic Techniques Lecture 7: The Janson Inequality Sotiris Nikoletseas Associate Professor Computer Engineering and Informatics Department 2014-2015 Sotiris Nikoletseas,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

06 Αντικειμενοστρεφής ανάλυση και σχεδιασμός

06 Αντικειμενοστρεφής ανάλυση και σχεδιασμός 06 Αντικειμενοστρεφής ανάλυση και σχεδιασμός Τεχνολογία Λογισμικού Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ Εαρινό εξάμηνο 2016 17 Δρ. Κώστας Σαΐδης saiko@di.uoa.gr Αφαίρεση Abstraction "Η εννοιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 4:

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 4: Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 4: Η έννοια της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - INFORMATION Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Use Case - an example of ereferral workflow Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire

ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης Εμπλεκομένων General Data Γενικά Δεδομένα 1. Α/Α Ερωτηματολογίου Questionnaire Number 2. Ημερομηνία Date Example: December

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ OLAP Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ OLAP Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ OLAP Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής Εξεταστική Επιτροπή από την Χαρά Παπαγεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένες μεθοδολογίες Διαχείρισης Έργων : Τα Σημαντικά Πλεονεκτήματα τους στο Συνεχώς Μεταβαλλόμενο Επιχειρηματικό Περιβάλλον

Δομημένες μεθοδολογίες Διαχείρισης Έργων : Τα Σημαντικά Πλεονεκτήματα τους στο Συνεχώς Μεταβαλλόμενο Επιχειρηματικό Περιβάλλον Δομημένες μεθοδολογίες Διαχείρισης Έργων : Τα Σημαντικά Πλεονεκτήματα τους στο Συνεχώς Μεταβαλλόμενο Επιχειρηματικό Περιβάλλον Δομημένες Μεθοδολογίες Διαχείρισης Έργων: Γιατί Πρέπει να Εφαρμόζονται Συστηματικά?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ «Διαχείριση Έργων στη Δημόσια Διοίκηση» Ενότητα 9: Έλεγχος έργου, Διαχείριση κινδύνου, Διαχείριση αλλαγών, Αναφορές (μέρος 1ο) ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT 2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, 26-6-2016 Can anyone hear me? The participation of juveniles in juvenile justice. EVALUATION REPORT 80 professionals

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Κρίστια Κυριάκου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Της Κρίστιας Κυριάκου ii Έντυπο έγκρισης Παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Προσφορά 146.5 350 51275

Οικονομική Προσφορά 146.5 350 51275 Οικονομική Προσφορά Συστημα Ημέρες Κόστος Ημέρας Κόστος Σύστημα Προσλήψεων erecruitment 6.5 35 575 Κοινότητα Υποστήριξης.5 Παρέχεται δωρεάν Σύνολο Ανθρωποημερών 59 Τιμή 575 Ποσοστό Έκπτωσης Τελική Τιμή

Διαβάστε περισσότερα