ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...vii. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ...viii. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...ix ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...vii. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ...viii. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...ix ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1"

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η µελέτη και η δοµική ανάλυση του κλάδου Εκδόσεων Εκτυπώσεων σύµφωνα µε το «Μοντέλο των Πέντε υνάµεων του Porter». Οι εφηµερίδες για πολλά χρόνια ήταν το κυρίαρχο Μέσο Μαζικής Ενηµέρωσης. Γεννήθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα µε την Τυπογραφία και γρήγορα έγιναν πολύ δηµοφιλείς. Η πρόοδος της Τεχνολογίας ευννόησε την ανάπτυξή τους, η οποία τόσο στην Ευρώπη όσο και την Αµερική, όσο και στην Ελλάδα διακόπηκε όταν στο χώρο της ενηµέρωσης εισέβαλλαν τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ (ραδιόφωνο, τηλεόραση και Internet). Με τη χρήση του υποδείγµατος του Porter, µια επιχειρήση προσπαθεί να βρει µία θέση στον κλάδο που θα την προστατέυσει από τους ανταγωνιστές της, ή θα της προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Όσον αφορά τον υπό εξέταση κλάδο, φαίνεται ότι η κυρίαρχη δύναµη είναι αυτή της «απειλής από υποκατάστατα» καθώς τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ έχουν τα δυνατότητα να προσφέρουν άµεση ενηµέρωση για τα γεγονότα και να ψυχαγωγούν το κοινό χωρίς να απαιτείται καταβολή προσπάθειας από το θεατή (διάβασµα) µε αποτέλεσµα να γίνουν πιο ελκυστικά για το ευρύ κοινό. Το τελευταίο µέρος της εργασίας αφιερώνεται στην προσπάθεια αναζήτησης τρόπων αντίδρασης σε αυτή την απειλή από τις επιχειρήσεις του κλάδου και φαίνεται ότι εκείνες που θα προσπαθήσουν να αναζητήσουν νέους τρόπους ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες των ανγνωστών τους και των διαφηµιζοµένων καλύτερα θα καταφέρουν όχι µόνο να επιβιώσουν, αλλά και να κυριαρχήσουν στον κλάδο. Ένα σηµαντικό στοιχείο στο οποίο θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα, είναι ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου, δεδοµένου ότι η αγορά είναι ολιγοπωλιακή, θα πρέπει να δρουν µε γνώµονα το καλό του κλάδου συνολικότερα και όχι το βραχυπρόθεσµο όφελος που θα τον αποδυναµώσει. ii

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...vii ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ...viii ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...ix ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ιστορική αναδροµή της γέννησης και της ανάπτυξης των εφηµερίδων σε Ευρώπη και Αµερική Εισαγωγή Οι πρώτες εφηµερίδες Εφηµερίδες που απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό Βιβλιογραφία 1 ου κεφαλαίου...10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Οι εφηµερίδες στην Ελλάδα Εισαγωγή Ο Τύπος στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης Η άνθηση του αθηναϊκού Τύπου Tο πρώτο ορόσηµο Tο δεύτερο ορόσηµο Tο τρίτο ορόσηµο H συγκρότηση των αθηναϊκών εφηµερίδων Η κορύφωση και κρίση του αθηναϊκού Tύπου ( ) Βιβλιογραφία 2 ου κεφαλαίου...34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Κλάδος Εκδόσεων Εκτυπώσεων στην Ελλάδα Εισαγωγή Γενικά στοιχεία Περιγραφή της Αγοράς Αριθµός-Μέγεθος Επιχειρήσεων Τεχνολογικό επίπεδο επιχειρήσεων Έκδοση Εκτύπωση εφηµερίδων και περιοδικών Εξελίξεις Τάσεις και Προοπτικές Βιβλιογραφία 3 ου κεφαλαίου...47 iii

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ο κλάδος έκδοσης εφηµερίδων Εισαγωγή Οι κυριότερες εφηµερίδες που κυκλοφορούν σήµερα στην Ελλάδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Γενικά Αντικείµενο της βασικής δραστηριότητας της Εταιρείας Ανθρώπινο υναµικό Κυκλοφορία εφηµερίδων ίκτυο Πωλήσεων: Η θέση της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ στον κλάδο ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Στρατηγική του Οµίλου ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γενικά Εκδόσεις Εκτυπώσεις Ηλεκτρονικά ΜΜΕ Στρατηγική προώθηση των πωλήσεων της εταιρείας κατά κατηγορία υπηρεσιών - προϊόντων πωλήσεις εντύπων στους αναγνώστες πώληση διαφηµιστικού χώρου σε διαφηµιζόµενους Χ.Κ. ΤΕΓOΠOΥΛOΣ - ΕΚ OΣΕΙΣ Α.Ε Γενικά ΕΛΕΥΘΕΡOΤΥΠΙΑ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡOΤΥΠΙΑ ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Συµµετοχές Βιβλιογραφία 4 ου κεφαλαίου...88 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ανάλυση του κλάδου του τύπου µε βάση το υπόδειγµα του Porter Εισαγωγή Το υπόδειγµα του Porter Κλάδος έκδοσης εφηµερίδων Απειλή εισόδου Οικονοµίες κλίµακος ιαφοροποίηση προϊόντος Απαίτηση σε κεφάλαια Κόστος µετακίνησης για τους καταναλωτές (switching cost) Πρόσβαση σε κανάλια διανοµής Κοστολογικά µειονεκτήµατα ανεξάρτητα της κλίµακας iv

5 Κυβερνητική πολιτική Αντίδραση υπαρχόντων επιχειρήσεων Ανταγωνισµός ανάµεσα στις υπάρχουσες επιχειρήσεις του κλάδου Χαρακτηριστικά ανταγωνιστών Ρυθµός αύξησης της αγοράς Υψηλά σταθερά κόστη και έξοδα αποθήκευσης ιαφοροποίηση προϊόντος και κόστος µετακίνησης για τους καταναλωτές (switching cost) Προσπάθειες για αύξηση του µεριδίου αγοράς Υψηλά εµπόδια εξόδου Πίεση από υποκατάστατα προϊόντα ιαπραγµατευτική δύναµη αγοραστών Αναγνώστες ιαφηµιζόµενοι ιαπραγµατευτική δύναµη προµηθευτών Συµπέρασµα Βιβλιογραφία 5 ου κεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Το µέλλον του Τύπου Εισαγωγή Η σηµασία της κυκλοφορίας για την οικονοµική ευρωστία µιας εφηµερίδας Αποτελεσµατικότητα της προβολής µέσω των εφηµερίδων Αλλαγή στον τρόπο κοστολόγησης των διαφηµίσεων (QRP) Η επίδραση της διαφήµισης στην κυκλοφορία των εφηµερίδων Τµηµατοποίηση της αγοράς Μετατροπή της εφηµερίδας σε έναν οργανισµό πολυµέσων ωρεάν εφηµερίδες Αλλαγή της µορφής της εφηµερίδας (lay-out) Νέα κανάλια διανοµής Οι εφηµερίδες του σαββατοκύριακου Αθλητικές εφηµερίδες Βιβλιογραφία 6 ου κεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Συµπεράσµατα Γενικά Σύνοψη συµπερασµάτων από την ανάλυση σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Porter Προτάσεις για το µέλλον v

6 7.4 Βιβλιογραφία 7 ου κεφαλαίου ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτηµα 4.1: Ένθετα περιοδικά των εφηµερίδων "H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ" και "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ" Παράρτηµα 4.1: Ορόσηµα στην πορεία του ηµοσιογραφικού Οργανισµού Λαµπράκη vi

7 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η παρούσα διπλωµατική εργασία σηµατοδοτεί το τέλος των σπουδών µου στο Πανεπιστήµιο Πειραιά και πιο συγκεκριµένα στο Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων. Νοιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω το Πανεπιστήµιο Πειραιώς και όλους τους διδάσκοντες στο τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων, οι οποίοι µου µεταλαµπάδευσαν απλόχερα τις γνώσεις τους στην Επιστήµη της Οργάνωσης και ιοίκησης των Επιχειρήσεων, αλλά και τους συµφοιτητές µου που µε την επιµέλεια που επέδειξαν, κατάφεραν να κρατήσουν το επίπεδο των σπουδών µας υψηλό. Η οικογένειά µου και οι φίλοι µου στάθηκαν σε όλες τις καλές και τις κακές στιγµές δίπλα µου κατά τη διάρκεια των σπουδών µου και τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Σηµαντικότατη ήταν και η συνεισφορά της δεύτερής µου οικογένειας στην ολοκλήρωση των σπουδών µου, της επιχείρησης που δουλεύω από την αρχή των σπουδών µου στο Πολυτεχνείο, από το εκέµβριο του Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους µου και τη διοίκηση της «ΦΩΤΟΕΚ ΟΤΙΚΗ Α.Ε» και ιδιαίτερα τη διευθύντριά µου κυρία Πόπη Κουρή και τον προϊστάµενο µου κύριο Γιάννη εδούση για τη συνεργασία µας. Θεωρώ προνόµιο ένας εργαζόµενος να δουλεύει σε µια επιχείρηση σαν τη «ΦΩΤΟΕΚ ΟΤΙΚΗ Α.Ε» και να συνεργάζεται µε ανθρώπους σαν και τους δικούς µου συνεργάτες. Τέλος τελευταίο αλλά καθόλου λιγότερο από τους υπόλοιπους, θέλω να ευχαριστήσω τον «Καθηγητή µου» - όπως αυθόρµητα τον αποκαλώ όταν µιλάω µε φίλους- τον κύριο Νίκο Γεωργόπουλο, για την καθοδήγησή του και να του εκφράσω την εκτίµησή µου τόσο για το διδακτικό του έργο, όσο και για την ποιότητά του ως άνθρωπος. Νοιώθω πολύ τυχερός για τους ανθρώπους που έχω συναντήσει και συνεργαστεί µέχρι τώρα και εύχοµαι να είµαι το ίδιο τυχερός και στο µέλλον. vii

8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 4.1: Οι κυριότεροι τίτλοι εφηµερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας...49 Πίνακας 4.2: Εξέλιξη του Προσωπικού της Καθηµερινής...55 Πίνακας 4.3: Εξέλιξη του Προσωπικού της Καθηµερινής ανά τοµέα απασχόλησης...56 Πίνακας 4.4: κυκλοφορία πρωινού τύπου (Μέση ηµερήσια κυκλοφορία 2002)...58 Πίνακας 4.5: κυκλοφορία κυριακάτικου τύπου (Μέση εβδοµαδιαία κυκλοφορία 2002)...59 Πίνακας 4.6: διαφηµιστική δαπάνη...61 Πίνακας 4.7: προσωπικό του οµίλου εταιριών ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε Πίνακας 4.8: στατιστικά µεγέθη του προσωπικού της ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε Πίνακας 4.9: Αριθµητική κατανοµή του προσωπικού...83 Πίνακας 4.11: Πίνακας κυκλοφοριών απογευµατινών εφηµερίδων...86 Πίνακας 4.12: Εξέλιξη κυκλοφορίας Χρυσής Ευκαιρίας...87 Πίνακας 4.13: Συµµετοχές της Χ.Κ. ΤΕΓOΠOΥΛOΣ - ΕΚ OΣΕΙΣ Α.Ε...88 Πίνακας 6.1: Παράδειγµα κοστολόγησης διαφήµισης µε το σύστηµα QRP Πίνακας Π.4.1: εξέλιξη δραστηριότητας εκδοτικού κλάδου viii

9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ιάγραµµα 1.1: Εξέλιξη Συνδροµών ανά νοικοκυριό στην Αµερική...8 ιάγραµµα 1.2: Εξέλιξη αριθµού καθηµερινών εφηµερίδων στην Αµερική...8 ιάγραµµα 4.1: Κύκλος Εργασιών ιάγραµµα 4.2: Κύκλος Εργασιών 2003 κατά έντυπο...81 ιάγραµµα 4.3: Συµµετοχή κάθε εντύπου στο σύνολο των εσόδων από πωλήσεις φύλλων (2003)...82 ιάγραµµα 4.4: Συµµετοχή κάθε εντύπου στο σύνολο των εσόδων από πωλήσεις υπηρεσιών (2003)...82 ιάγραµµα 5.1: Υπόδειγµα του Porter, οι δυνάµεις που οδηγούν τον Ανταγωνισµό...92 ιάγραµµα 6.1: Η εφηµερίδα και η σχέση της µε το Μίκρο-περιβάλλον της ιάγραµµα 6.2: Η εφηµερίδα ως ένας ογανισµός πολυµέσων ix

10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας οι εφηµερίδες, το παλαιότερο Μέσο Μαζικής Ενηµέρωσης, αντιµετωπίζουν µια κρίση λόγω της ανάπτυξης των ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης - ραδιόφωνο, τηλεόραση και Internet. Παρότι οι εφηµερίδες φαίνεται ότι δεν βρίσκονται σε θέση ισχύος σε αυτή τη µάχη, εξακολουθούν όχι µόνο να υπάρχουν, αλλά και να κατέχουν µια ξεχωριστή θέση στο χώρο της ενηµέρωσης. Κάποιοι είναι απαισιόδοξοι για το µέλλον τους. Εκείνοι όµως που γνωρίζουν καλά τον χώρο της ενηµέρωσης, αντιµετωπίζουν µε ψυχραιµία όλες αυτές τις «καταστροφολογικές προβλέψεις», και αισιοδοξούν, επισηµαίνοντας όµως ότι θα πρέπει να προσαρµόζουν το προϊόν στις εκάστοτε ανάγκες των αναγνωστών. 1

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ιστορική αναδροµή της γέννησης και της ανάπτυξης των εφηµερίδων σε Ευρώπη και Αµερική 1.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο που ακολουθεί κάνουµε µια σύντοµη αναδροµή στην ιστορία των εφηµερίδων στην Ευρώπη και την Αµερική. Η γέννηση των εφηµερίδων χρονικά συµπίπτει µε τη γέννηση της τυπογραφίας. Αµέσως µόλις η δυνατότητα εκτύπωσης πολλών αντιτύπων του ίδιου εντύπου έγινε πραγµατικότητα, εµφανίστηκαν οι πρώτες εφηµερίδες. Τα χρόνια που ακολούθησαν οι εφηµερίδες άνθισαν καθώς για πολλά χρόνια ήταν το µόνο Μέσο Μαζικής Ενηµέρωσης µέχρι την εποχή που αναπτύχθηκε το ραδιόφωνο, η τηλεόραση και το Internet. 1.2 Οι πρώτες εφηµερίδες 1 Η γέννηση των εφηµερίδων ήρθε ταυτόχρονα µε την εφεύρεση της τυπογραφίας από τον Γουτεµβέργιο. Αµέσως άρχισαν να τυπώνονται σε χαρτί κάποια σηµαντικά γεγονότα και να αποστέλλονται γρήγορα σε µακρινά µέρη. Για παράδειγµα η ιστορία της ανακάλυψης της Αµερικής από το Κολόµβο, διαδόθηκε σε όλη την Ισπανία µε την εκτύπωση και την αποστολή σε όλες τις γωνιές της 1 Melvin L. DeFleur and Everette E. Dennis, Understanding Mass Communication A Liberal Arts Perspective, 7th edition, HOUGHTON MIFFLIN COMPANY, Boston,

12 χώρας των σηµειώσεών του. Στη συνέχεια αυτά τα νέα διαδόθηκαν από στόµα σε στόµα και µέσω της αλληλογραφίας (συχνά εµπλουτισµένα µε υπερβολές) σε όλη την Ευρώπη. Την ίδια περίπου εποχή εµφανίζονται και σε άλλα µέρη της Ευρώπης έντυπα που θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως εφηµερίδες. Στα µέσα του 16 ου αιώνα στη Βενετία, οι άρχοντες εξέδιδαν σε τακτά χρονικά διαστήµατα, έντυπα που περιείχαν νέα από τον πόλεµο στη αλµατία. Όποιος ήθελε να αγοράσει ένα αντίτυπο θα έπρεπε να πληρώσει µία gazetta -ένα µικρό νόµισµα- και εξ αιτίας αυτού στην Ιταλία σήµερα υπάρχουν πολλές εφηµερίδες που φέρουν τη λέξη gazette στον τίτλο τους. Αλλά και στη Γερµανία άρχισαν το 1609 να τυπώνονται έντυπα µε ειδήσεις αλλά λίγα γνωρίζουµε σήµερα για αυτά. Η πιο γνωστή εφηµερίδα των αρχών του 1600 ήταν η coranto η λέξη courant που σήµερα συναντάται σε πολλούς τίτλους, προέρχεται από αυτή την εφηµερίδα. Η πρώτη coranto τυπώθηκε στην Ολλανδία αλλά µετέπειτα υιοθετήθηκε και σε άλλες χώρες. Περιείχε νέα που αφορούσαν την εµπορική κοινότητα αλλά το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό της ήταν ότι τυπώνονταν περιοδικά. Στις µέρες µας ένα έντυπο για να χαρακτηριστεί εφηµερίδα, θα πρέπει να έχει τα επτά χαρακτηριστικά που ακολουθούν: 3

13 1. Να τυπώνεται τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα. 2. Να τυπώνεται µε µηχανικά µέσα (όχι χειρόγραφα) σε χαρτί, ή να παραδίδεται µέσω του Internet σε ηλεκτρονική µορφή. 3. Να διατίθεται (είτε δωρεάν, είτε µε κάποια τιµή), σε οποιονδήποτε θέλει να την προµηθευτεί και να µην είναι διαθέσιµη µόνο σε µια κλειστή οµάδα ανθρώπων. 4. Να περιέχει θέµατα γενικού ενδιαφέροντος. 5. Να είναι γραµµένη σε απλή και κατανοητή γλώσσα από τα περισσότερα µέλη της κοινωνίας. 6. Να είναι επίκαιρη, και 7. Η µορφή της να είναι σταθερή µέσα στο χρόνο. Η πρώτη εφηµερίδα που ήταν σύµφωνη µε τον πιο πάνω ορισµό ήταν η Oxford Gazette που αργότερα µετονοµάστηκε σε London Gazette. Εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1665, κυκλοφορούσε δύο φορές την εβδοµάδα και η έκδοσή της συνεχίστηκε ως τον εικοστό αιώνα. Οι απόψεις της αρχικά ελέγχονταν από το βασιλιά Κάρολο Β και συνέχισαν να ελέγχονται από τη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας ως το τέλος της έκδοσής της. Η πρώτη καθηµερινή εφηµερίδα στα Αγγλικά ήταν η Daily Courant, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις 11 Μαρτίου του Αυτή η εφηµερίδα δεν ήταν ένα Μέσο Μαζικής Ενηµέρωσης µε τη σηµερινή έννοια του όρου, γιατί δεν διαβαζόταν από ένα πλατύ, ανώνυµο κοινό. Η γραφή της είχε ένα λογοτεχνικό 4

14 στυλ και απευθυνόταν κυρίως σε αναγνώστες µε υψηλό επίπεδο µόρφωσης. Οι αναγνώστες της πλήρωναν µια ετήσια συνδροµή και κάποια από τα έξοδά της καλυπτόταν από τη διαφήµιση που φιλοξενούσε στις σελίδες της. Στο τέλος του 17 ου αιώνα και σε όλη τη διάρκεια του 18 ου αιώνα παρατηρείται «άνθηση» του Τύπου στις αποικίες της Αµερικής. Οι εφηµερίδες που κυκλοφορούν εκεί, υφίστανται αυστηρή λογοκρισία. Επειδή δεν διαθέτουν σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισµό σπάνια περιέχουν επίκαιρες ειδήσεις και δεν κυκλοφορούν τακτικά. Επιπρόσθετα απευθυνόταν σε αναγνώστες µε υψηλό επίπεδο µόρφωσης και στοίχιζαν πολύ ακριβά. Παρ όλα αυτά, οι αποικιακές εφηµερίδες, κατάφεραν να σχηµατίσουν έναν αρκετά µεγάλο αριθµό παραδόσεων στη δηµοσιογραφία, που έπαιξαν σηµαντικό ρόλο για τον αναδυόµενο αµερικανικό Τύπο. 1.3 Εφηµερίδες που απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό Στις αρχές του 19 ου αιώνα η βιοµηχανική επανάσταση είχε αρχίσει. Οι εφευρέτες έδιναν στις εφηµερίδες τεχνολογικές λύσεις που έκαναν τη λειτουργία τους πιο αποτελεσµατική. Η εφεύρεση του τηλέγραφου και η αντικατάσταση της ανθρώπινης δύναµης από τον ατµό µείωναν το κόστος της έκδοσης, αυξάνοντας τον αριθµό των τυπωµένων αντιτύπων, ενώ η ανάπτυξη των σιδηροδρόµων, εξασφάλιζε καλύτερη διανοµή. 5

15 Στις 3 Σεπτεµβρίου 1833, µια νέα εφηµερίδα κάνει την εµφάνισή της στους δρόµους της Ν. Υόρκης. Ονοµαζόταν New York Sun, και ήταν γεµάτη από µικρές ιστορίες απλών ανθρώπων. Στόχος του εκδότη ήταν «να παραθέσει ενώπιον των αναγνωστών όλα τα νέα της ηµέρας και να πωλείται σε λογική τιµή, ενώ ταυτόχρονα να αποτελεί ένα δυναµικό µέσο για διαφήµιση». Ήταν η πρώτη εφηµερίδα που έστειλε ανταποκριτές στα τοπικά δικαστήρια για να αναµεταδίδουν τις δίκες. Στις σελίδες της κυριαρχούσαν θέµατα που αφορούσαν εγκλήµατα, ατυχήµατα, µικρές ανθρώπινες ιστορίες και χιουµοριστικά ανέκδοτα. Μια άλλη καινοτοµία αυτής της εφηµερίδας ήταν ο τρόπος διανοµής της: Μοιραζόταν στους δρόµους από δεκαεξάχρονα παιδιά προς µία πέννα το αντίτυπο. Κάποια από αυτά µάλιστα ήταν κορίτσια ντυµένα αγόρια. Τα newsboys αγόραζαν εκατό φύλλα προς 67 λεπτά (cents) το αντίτυπο και το πουλούσαν προς 100. Αν κατάφερναν να πουλήσουν και τα εκατό φύλλα, είχαν κέρδος 33 λεπτά. Η Sun γνώρισε πολύ σύντοµα την επιτυχία. Τρία χρόνια µετά την πρώτη έκδοσή της πουλούσε αντίτυπα τη µέρα. Γρήγορα άλλοι δηµοσιογράφοι ζήλεψαν την επιτυχία της και εξέδωσαν εφηµερίδες αντίστοιχου περιεχοµένου. Οι εφηµερίδες αυτής της κατηγορίας είναι γνωστές ως penny press. Στο τέλος του 19 ου αιώνα, µε τη βοήθεια της τεχνολογίας, οι εκδότες είχαν στη διάθεσή τους τηλεγραφικά συστήµατα συγκέντρωσης πληροφοριών, φτηνό χαρτί, λινοτυπικές µηχανές, έγχρωµα πιεστήρια και κυρίως έµπειρους δηµοσιογράφους. 6

16 Οι εφηµερίδες είχαν τη µορφή πού έχουν και σήµερα και στις σελίδες τους περιείχαν ξένες και οικονοµικές ειδήσεις, γράµµατα στον εκδότη, αθλητικά και γυναικεία θέµατα. Οι εφηµερίδες ήταν ένα σύνθετο αλλά ταυτόχρονα και πολύ δηµοφιλές µέσο και επιπλέον την εποχή εκείνη δεν αντιµετώπιζε ανταγωνισµό από άλλα µέσα. Η µεγάλη όµως άνθηση του αµερικανικού Τύπου ήρθε στις αρχές του 20 ου αιώνα. Ένα χαρακτηριστικό του µεγέθους της άνθησης του Τύπου είναι οι συνδροµές ανά νοικοκυριό. Στις αρχές του 20 ου αιώνα το µέγεθος αυτό γίνεται µεγαλύτερο της µονάδας, ένδειξη ότι σε πολλά αµερικάνικα νοικοκυριά έµπαιναν δύο εφηµερίδες κάθε µέρα: µια πρωινή και µια απογευµατινή. Αυτές οι πρώτες δεκαετίες του 1900 είναι γνωστές και ως η χρυσή εποχή του Τύπου στην Αµερική. Οι καλές όµως ηµέρες του Τύπου δεν ήταν γραπτό να κρατήσουν πολύ: Με την είσοδο της τηλεόρασης στο χώρο της ενηµέρωσης οι συνδροµές άρχισαν να µειώνονται όπως φαίνεται στο ιάγραµµα 1.1 και η τάση αυτή συνεχίζεται ως τις µέρες µας. 7

17 1,4 Συνδροµές ανά νοικοκυριό 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Έτος ιάγραµµα 1.1: Εξέλιξη Συνδροµών ανά νοικοκυριό στην Αµερική Η µείωση των συνδροµών επέφερε δυσµενή αποτελέσµατα στον κλάδο του Τύπου: Πολλές εφηµερίδες σταµάτησαν να εκδίδονται και το χειρότερο είναι ότι η τάση αυτή εξακολουθεί ως τις µέρες µας. Το ιάγραµµα 1.2 είναι χαρακτηριστικό: Αριθµός Καθηµερινών εφηµερίδων Έτος ιάγραµµα 1.2: Εξέλιξη αριθµού καθηµερινών εφηµερίδων στην Αµερική 8

18 Η πτώση των κυκλοφοριών των εφηµερίδων είναι ένα πολύ ανησυχητικό γεγονός, που έχει κάνει πολλούς να µιλάνε για το τέλος του Τύπου. Οι εφηµερίδες σύµφωνα µε άλλους θα συνεχίσουν να υπάρχουν για πάρα πολλά χρόνια, µε την προϋπόθεση όµως ότι θα προσαρµοστούν στις ανάγκες της εποχής. Το τι θα πρέπει να κάνει µια εφηµερίδα για να αναστρέψει την πορεία των πωλήσεών της, θα το µάθει µόνο αν κάνει έρευνα αγοράς µε σκοπό να µάθει σε ποια αγορά στόχο θα πρέπει να απευθυνθεί, αλλά και τις ανάγκες για ενηµέρωση και ψυχαγωγία που έχουν οι εν δυνάµει αναγνώστες της. Στις µέρες µας, όπου υπάρχει βοµβαρδισµός πληροφοριών από τα ανταγωνιστικά ηλεκτρονικά µέσα, η ταχύτητα δεν µπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τις πρώτες. Τώρα θα πρέπει να αναζητήσουν κάποιο άλλο χαρακτηριστικό που δεν καλύπτουν τα άλλα µέσα και να το χρησιµοποιήσουν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Αυτό θα µπορούσε να είναι η στροφή από την αναλυτική παράθεση γεγονότων στην σε βάθος ανάλυση της επικαιρότητας. Για παράδειγµα η ενηµέρωση για την εξέλιξη της τιµής µιας µετοχής στο χρηµατιστήριο από µια εφηµερίδα δεν είναι έγκαιρη, όµως η ανάλυση των στρατηγικών συµµαχιών δυο εταιρειών µπορεί να έχει µεγάλη αξία. 9

19 1.4 Βιβλιογραφία 1 ου κεφαλαίου 1. Melvin L. DeFleur and Everette E. Dennis, Understanding Mass Communication A Liberal Arts Perspective, 7th edition, HOUGHTON MIFFLIN COMPANY, Boston,

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οι εφηµερίδες στην Ελλάδα 2.1 Εισαγωγή Ο Τύπος εµφανίστηκε στην Ελλάδα λίγο καθυστερηµένα σε σχέση µε την υπόλοιπη Ευρώπη και χρονικά η εµφάνισή του συµπίπτει µε την Ελληνική Επανάσταση, στην οποία φαίνεται ότι έπαιξε σηµαντικό ρόλο για την αφύπνιση του Γένους. Η πορεία των εφηµερίδων στην Ελλάδα είναι ίδια µε εκείνη των εφηµερίδων στην Ευρώπη και την Αµερική: Αρχικά έχουµε µεγάλη άνθιση, µέχρι τη στιγµή που ένα νέο Μέσο κάνει την εµφάνισή του: η Ιδιωτική Τηλεόραση. 2.2 Ο Τύπος στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης 2 Η πρώτη εφηµερίδα σε ελληνικό έδαφος, εκδόθηκε λίγο µετά την κήρυξη του πολέµου της Aνεξαρτησίας, τον Αύγουστο του 1821, σ ένα υποτυπώδες πιεστήριο που έφερε στην Καλαµάτα ο ηµήτριος Υψηλάντης. Την εξέδωσε ο Θεόκλητος Φαρµακίδης. Την ίδια περίοδο, χάρη στο πείσµα των πρώτων εκδοτών, στη Στερεά Ελλάδα (Γαλαξίδι, Μεσολόγγι, Βραχώρι) εκδόθηκαν υπό 2 ιαµαντής Μπασαντής, Αφιέρωµα εφηµερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», τεύχος 104, Αθήνα, 20 Μαρτίου

21 δύσκολες συνθήκες και µε ανύπαρκτα µέσα οι πρώτες χειρόγραφες εφηµερίδες του Αγώνα 3 µέσω των οποίων διαδίδονται ιδέες της εθνικής ανεξαρτησίας. Οι εφηµερίδες ήταν απαραίτητες για την αφύπνιση του Γένους. «...Συστήσατε αµέσως εφηµερίδας εις διάδοσιν ειδήσεων γράφει ο Κοραής... ια των εφηµερίδων και των ιεροκηρύκων εµπορείτε να εξάψετε γενικόν ενθουσιασµόν...». Oι εφηµερίδες ήταν ακόµη χρήσιµες τόσο για την καταγραφή των Πράξεων της πρώτης Επαναστατικής ιοίκησης του «Προσωρινού Πολιτεύµατος» όσο και για την ενηµέρωση της ευρωπαϊκής κοινής γνώµης, µε στόχο την ενίσχυση του φιλελληνισµού. «...Αναγκαίον είναι... να γράφετε τας Πράξεις (σ.σ. του Προσωρινού Πολιτεύµατος) εις εφηµερίδα τυπωµένην, αν είναι δυνατόν συνεχίζει στην ίδια επιστολή ο Κοραής ει δε µη και χειρογραµµένην, δια να την πέµπετε εις τας εδώ εφηµερίδας... Περιγράψατε τα πάνδεινα όσα δοκιµάζωµεν. Αποδείξετε ότι απεφάσισαν να µας περάσωσιν άπαντας εν στόµατι µαχαίρας...» 4. Ο Kοραής είχε έγκαιρα αντιληφθεί, µέσα στη δίνη της Γαλλικής Eπανάστασης, τη σηµασία του Tύπου για την υπεράσπιση θέσεων και απόψεων, για την ενηµέρωση και την επικοινωνία. Oι εφηµερίδες ήταν επίσης απαραίτητες και για την ενηµέρωση των ξένων, που ήταν επιφυλακτικοί -αν όχι εχθρικοί- σε τούτη τη φάση απέναντι στο δικαίωµα του ελληνικού λαού να αγωνιστεί για την ελευθερία. Η έκδοση εφηµερίδος γράφει το 1823 ο Μοραΐτης παιδαγωγός Ιωάννης Κοκκώνης ( ) στον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο είναι 3 Τα χρόνια της Επανάστασης κυκλοφόρησαν και άλλες έντυπες εφηµερίδες όπως τα «Eλληνικά Xρονικά», η «Eφηµερίς Aθηνών», ο «Φίλος του Nόµου», η «Γενική Eφηµερίς της Eλλάδος» και η «Aνεξάρτητος Eφηµερίς της Eλλάδος». 4 Αδαµάντιος Κοραής, Επιστολαί, εκδ. Ν. αµαλά, τ. Γ, σ

22 «...αναγκαιοτάτη και προς τον φωτισµόν του λαού και προς την υπεράσπισιν των εθνικών δικαιωµάτων προς τους έξω...» 5. Ο προσεκτικός αναγνώστης αναγνωρίζει, παρά τις τεχνικές ατέλειες και παραλείψεις, την προσπάθεια των «εφηµεριδογράφων» να προσφέρουν σωστή ενηµέρωση και πληροφόρηση σε ένα µεγάλο αριθµό θεµάτων, τόσο τοπικού όσο και γενικού ενδιαφέροντος, καθώς και σε θεωρητικούς προβληµατισµούς που απασχολούσαν ήδη τους Έλληνες σχετικά µε θεσµούς, νοµοθετικές ρυθµίσεις και διοικητικά µέτρα. Η παρουσίαση θεµάτων τοπικού ενδιαφέροντος, επιτρέπει τη µελέτη προβληµάτων που απηχούσαν στάσεις και απόψεις των τοπικών κοινωνιών. Ο ελληνικός Tύπος, όσο και αν βρίσκεται στις απαρχές του, ανέπτυξε µία δυναµική που δεν στάθηκε δυνατόν να περιοριστεί στα επόµενα χρόνια, παρά τις προσπάθειες της εξουσίας να τον τιθασεύσει. Έτσι, στο µεσοδιάστηµα , ο Tύπος είχε µία πολύ αξιόλογη παρουσία, αγωνιζόµενος για τις δηµοκρατικές ελευθερίες που βρίσκονταν ήδη υπό αµφισβήτηση. Eίναι γεγονός ότι η παρουσία του Tύπου σε όλο αυτό το διάστηµα προετοίµασε το έδαφος για τη συνέχεια που αποδείχθηκε ιδιαιτέρως σηµαντική, τόσο στο µεσοδιάστηµα όσο και στα χρόνια της βασιλείας του Όθωνος, όταν, παρά τις ιδιαιτέρως επαχθείς νοµοθετικές ρυθµίσεις, οι εφηµερίδες αγωνίστηκαν σθεναρά για τις συνταγµατικές ελευθερίες, ανεξαρτήτως των πολιτικών και κοµµατικών τους τοποθετήσεων. 5 Αρχείο Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, εκδόσεις Ακαδηµίας Αθηνών, τόµος 3, σελίδα

23 Tο µείζον ενδιαφέρον που ενέχει η παρουσία του ελληνικού Tύπου από τις απαρχές και έως τα µέσα του 19ου αιώνα, ενδεχοµένως και το µείζον πλεονέκτηµά του, είναι ότι κλήθηκε να εκπροσωπήσει και να εκφράσει τρεις σηµαντικές περιόδους της ελληνικής Ιστορίας: α) Tην προεπαναστατική περίοδο, εποχή της προετοιµασίας, όταν η ξένη κυριαρχία έβαινε προς το τέλος της και ο Ελληνισµός διαβιώνοντας κάτω από διαφορετικές συνθήκες - στο πλαίσιο της Oθωµανικής Αυτοκρατορίας, σε ηµιαυτόνοµο καθεστώς στις Παραδουνάβιες Hγεµονίες, στη διασπορά - συγκέντρωνε τις δυνάµεις του, ηθικές, πνευµατικές, οικονοµικές, για τη χειραφέτηση του γένους µε τελικό στόχο την απελευθέρωση. β) Tον πόλεµο της Aνεξαρτησίας, εποχή αγώνων, συγκρούσεων και ανακατατάξεων, που αποσκοπούσαν στην αποτίναξη του ξένου ζυγού, και στη δηµιουργία ελεύθερου κράτους. γ) Tην οθωνική περίοδο, όταν µε την πραγµατοποίηση των εθνικών στόχων εντάθηκαν οι αγώνες για την παγίωση ελεύθερων θεσµών και τη διαµόρφωση δηµοκρατικού, συνταγµατικού βίου. Κατά την περίοδο του Αγώνα, αλλά και στα χρόνια που ακολούθησαν, καταβάλλονται εκ µέρους των εκδοτών πολύ φιλότιµες µπορεί κάποιος τις 14

24 χαρακτηρίσει και ηρωικές- προσπάθειες για την έκδοση εφηµερίδων. Eίναι όµως γεγονός ότι σε αυτό τον πρώτο καιρό έλειπαν πολλά και βασικά για την απρόσκοπτη έκδοση και λειτουργία εφηµερίδων. Eλειπαν τα πιεστήρια και ο γενικότερος τεχνικός εξοπλισµός, η οικονοµική κατάσταση στη χώρα δεν ήταν καλή και κυρίως δεν υπήρχε η τεχνογνωσία από την πλευρά των εκδοτών. Γι αυτό η άνθηση των εφηµερίδων ήρθε µερικές δεκαετίες αργότερα. 2.3 Η άνθηση του αθηναϊκού Τύπου 6 Mέχρι τη δεκαετία του 1870 η Aθήνα είναι το πολιτικό κέντρο µιας µικρής και φτωχής χώρας. H οικονοµική ανάπτυξη της Aθήνας µέχρι τότε ήταν αργή, όπως αργός ήταν και ο ρυθµός αύξησης του πληθυσµού της πρωτεύουσας. Όµως, από τη δεκαετία του 1870 αρχίζει µια γρήγορη ανάπτυξη της πόλης, η οποία συνεχίζεται και κατά τη δεκαετία του 1880, η οποία οδηγεί στην αναµφισβήτητη υπεροχή της πρωτεύουσας έναντι των άλλων κέντρων της εποχής (Eρµούπολη, Πάτρα). Kατά τη δεκαετία του 1880 η Aθήνα χαρακτηρίζεται από έντονη βιοµηχανική ανάπτυξη και πολιτιστική ζωντάνια. Aυτό φαίνεται τόσο από την αθηναϊκή σχολή στη λογοτεχνία όσο και από την εµφάνιση ενός έντονου διαλόγου γύρω από τη γλώσσα. H οικονοµική και πολιτιστική κυριαρχία της Aθήνας εµφανίζεται και στη γρήγορη αύξηση του πληθυσµού µεταξύ 1878 και Tο 1889 η πόλη αριθµεί 6 ιαµαντής Μπασαντής, ο.π. 15

25 κατοίκους και η ανάπτυξη συνεχίζεται µέχρι το 1920, πριν ακόµη προστεθούν και οι πρόσφυγες της Mικράς Aσίας, που προσέδωσαν ακόµα µεγαλύτερο δυναµισµό στην πόλη. Mέσα από αυτές τις εξελίξεις οι αθηναϊκές εφηµερίδες επεκτάθηκαν, αναπτύχθηκαν και επεκράτησαν στην επαρχία αναγνωριζόµενες ως εθνικός Tύπος. H εξέλιξή τους πρακτικά συµβαδίζει µε την ανάπτυξη της Aθήνας (οικονοµική, πολιτιστική και πληθυσµιακή) και του διευρυµένου ρόλου της στο πλαίσιο του νέου ελληνικού κράτους. H ανάπτυξη της επικοινωνίας στην Eλλάδα επιταχύνεται στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα. H πρώτη µεγάλη αναδιάταξη γίνεται µε την είσοδο του τηλέγραφου στη χώρα. H καλωδιακή δικτύωση στην Eλλάδα λαµβάνει χώρα στο δεύτερο ήµισυ της δεκαετίας του 1850 και είναι από τις πρώτες στην Eυρώπη. Tη σηµαντική συνεισφορά του Tηλεγραφικού Πρακτορείου Στεφανόπολι στην Eλλάδα µετά το 1850 επισηµαίνουν και οι µελετητές του ελληνικού Tύπου. Oι πολιτικές εξελίξεις της δεκαετίας του 1860 (ανατροπή Όθωνα κλπ) άλλαξαν το κλίµα και σε συνδυασµό µε τη σταδιακή βελτίωση της τεχνολογίας της εποχής αρχίζει να αυξάνει ο αριθµός των εφηµερίδων στη χώρα. Όµως, η δεκαετία των αλλαγών για τον ελληνικό Tύπο έµελλε να είναι αυτή του Tα σηµαντικά γεγονότα αυτής της δεκαετίας, που σχετίζονται αµέσως ή εµµέσως µε το χώρο 16

26 της επικοινωνίας και τα οποία συµβάλλουν στην εξέλιξη του αθηναϊκού Tύπου, είναι: H έκδοση το 1873 στην Aθήνα της πρώτης ηµερήσιας ελληνικής εφηµερίδας. H ίδρυση το 1875 στην Aθήνα του πρώτου ελληνικού πρακτορείου διανοµής εφηµερίδων. H γενικότερη εξέλιξη της τεχνολογίας και της οικονοµίας που αποτυπώθηκε κυρίως µε τη δηµιουργία µεταξύ 1869 και 1879 του πρώτου δικτύου οδικής και σιδηροδροµικής συγκοινωνίας (σιδηροδροµική σύνδεση Aθήνας-Πειραιά, πρώτη επέκταση δικτύου προς Πελοπόννησο) Tο πρώτο ορόσηµο Μέχρι το 1870 οι εφηµερίδες της Αθήνας θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν τοπικές χωρίς τακτική κυκλοφορία. Αυτό οφειλόταν στο σχεδόν ανύπαρκτο δίκτυο συγκοινωνιών, στο περιορισµένο αναγνωστικό κοινό και στο γεγονός ότι η Αθήνα είχε τη µορφή µικρής πόλης. Eίναι ενδεικτικό πως η «Eφηµερίς» κυκλοφορούσε µε «διανοµείς» και πωλείτο στους δρόµους από εφηµεριδοπώλες. εν είχε ενιαία τιµή, καθώς όταν κυκλοφορούσε τετρασέλιδη κόστιζε 5 λεπτά και όταν οκτασέλιδη

27 Tο πρώτο µεγάλο ορόσηµο της περιόδου των µεγάλων αλλαγών στον ελληνικό Tύπο είναι το Tην 1η Oκτωβρίου του 1873 εκδίδεται από τον ηµήτριο Kοροµηλά στην Aθήνα η πρώτη ηµερήσια ελληνική εφηµερίδα µε τον τίτλο «Eφηµερίς». Ήταν τετρασέλιδη και «καθαρώς ειδησεογραφική, εν αντιθέσει προς τα άλλα δηµοσιογραφικά όργανα της εποχής». H εξωτερική ειδησεογραφία µε τη µορφή τηλεγραφηµάτων είχε την πρώτη στήλη της εφηµερίδας, γεγονός που δείχνει τόσο την ευρεία χρήση του τηλεγραφικού δικτύου όσο και την ανάγκη του καθηµερινού εντύπου να συµπεριλάβει σε περίοπτη θέση τη ροή των µηνυµάτων που εξασφάλιζε η νέα για την εποχή τεχνολογία. H εφηµερίδα αποτελούσε «την πρώτη σοβαρή προσπάθεια από τη µεριά του Tύπου να προσεγγίσει το µαζικό κοινό» Tο δεύτερο ορόσηµο Tο δεύτερο µεγάλο ορόσηµο στην πορεία των αλλαγών είναι το έτος Mεταξύ 1873 και 1875 ο Σπύρος Tσαγγάρης αντιλήφθηκε πρώτος πως η οργανωµένη πώληση των εφηµερίδων θα µπορούσε να αποβεί «προσοδοφόρος επιχείρησις». Tο 1875 συνένωσε πολλούς µικρούς και µεµονωµένους εφηµεριδοπώλες και συνέπτυξε το πρώτο στην Eλλάδα πρακτορείο εφηµερίδων µε την επωνυµία «Σπύρος Tσαγγάρης». Mεταξύ 1875 και 1877, ο Tσαγγάρης κατάφερε να συνενώσει και άλλους εφηµεριδοπώλες και δηµιούργησε το Kεντρικόν Πρακτορείον Eφηµερίδων «Σπύρος Tσαγγάρης» (1877). H οικονοµική εξέλιξη του πρακτορείου ήταν ραγδαία και αυτό φαίνεται από το γεγονός πως το 18

28 1880 ο Tσαγγάρης χρηµατοδότησε τον Bλάση Γαβριηλίδη να εκδώσει πολιτικοσατιρική εφηµερίδα. H εφηµερίδα πέτυχε και εντός µιας τριετίας, δηλαδή το 1883, εξελίχθηκε στην ιστορική ηµερήσια πολιτική εφηµερίδα «Aκρόπολις». Για να γίνει αντιληπτό το τι σήµαινε για τον Tύπο η ίδρυση του πρώτου πρακτορείου εφηµερίδων θα πρέπει να σηµειώσουµε πως από την Eπανάσταση του 1821, όταν και εκδόθηκαν οι πρώτες ελληνικές εφηµερίδες στην Eλλάδα, µέχρι το 1875, όταν δηµιουργήθηκε το πρώτο πρακτορείο διανοµής, ο εκδότης ήταν και διανοµέας. Tο γεγονός αυτό καθόριζε και τα όρια της διακίνησης του Tύπου στο κέντρο της πόλης, καθώς κάθε έντυπο, µικρό ή µεγάλο, ήταν υποχρεωµένο να έχει δικό του δίκτυο διανοµής. Με την ίδρυση του πρώτου πρακτορείου εφηµερίδων διαµορφώνεται ο πρώτος µεγάλος καταµερισµός εργασίας στον ελληνικό εκδοτικό χώρο, που θα οδηγήσει σταδιακά στο ξεπέρασµα της βιοτεχνικής οργάνωσης της εκδοτικής παραγωγής και στην ανάπτυξη της ελληνικής εκδοτικής βιοµηχανίας Tο τρίτο ορόσηµο Tο τρίτο µεγάλο ορόσηµο στην εξέλιξη του Tύπου είναι η ανάπτυξη του πρώτου δικτύου του ελληνικού σιδηροδρόµου,αρχικά µε τη σύνδεση Αθήνας-Πειραιά και στη συνέχεια µε την επέκταση του δικτύου και σε άλλες επαρχιακές πόλεις. O 19

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ Γενικό Λύκειο Βασιλικού Σχ. Έτος 2016-2017 Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ (Ερευνητική εργασία τάξη Β/Τμήμα Β3) Εφημερίδα clipart Παλαιές εφημερίδες Η εφημερίδα σήμερα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Ορισμός εφημερίδας / Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Μ.Μ.Ε. ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Μ.Μ.Ε. ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ Ημερομηνία Ανάρτησης: 01/10/1999 ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Μ.Μ.Ε. ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ Ομιλία του γενικού γραμματέα της ΕΣΗΕΑ κ. Μ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ στο 3ο Διεθνές Συνέδριο στα Χανιά της Κρήτης Εύστοχη η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ v.1.0 Ενότητα 8 η : Βιομηχανική Οργάνωση Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο "Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4

Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4 Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4 Ευχαριστίες Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αποδώσω τις ευχαριστίες μου σε όσους βοήθησαν με τον τρόπο τους στην εκπόνηση αυτής της εργασίας. Αρχικά, θα

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. Στα πλαίσια της συµµετοχής της MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. στη δηµόσια εγγραφή της Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε. στο Χ.Α.Α, σας αποστέλλουµε πληροφοριακό υλικό σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ .1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Τηλεόραση & Φιλαναγνωσία ΚΕΙΜΕΝΟ Ένα σηµαντικό ζήτηµα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιµήσεων του κοινού συνδέεται µε τις επιδράσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδησεογραφικές Ψηφιακές Πηγές και Διεθνείς Ειδησεογραφικοί Οργανισμοί

Ειδησεογραφικές Ψηφιακές Πηγές και Διεθνείς Ειδησεογραφικοί Οργανισμοί ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ειδησεογραφικές Ψηφιακές Πηγές και Διεθνείς Ειδησεογραφικοί Οργανισμοί Ενότητα 3: Πρακτορεία ειδήσεων Εξελίξεις Παναγιώτου Νικόλαος, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Τύπος στην Πάτρα» «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 1. Σύρρος Παναγιώτης 2. Παπαλεξανδρόπουλος Γιώργος 3. Μαντάς Γιώργος 4. Σκαλτσάς Νικόλας 5.

«Ο Τύπος στην Πάτρα» «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 1. Σύρρος Παναγιώτης 2. Παπαλεξανδρόπουλος Γιώργος 3. Μαντάς Γιώργος 4. Σκαλτσάς Νικόλας 5. 9ο ΓΕΛ Πατρών Σχολικό Έτος: 2012-2013 : Β Τετράμηνο «Ο Τύπος στην Πάτρα» «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» Ερευνητική ομάδα 1. Σύρρος Παναγιώτης 2. Παπαλεξανδρόπουλος Γιώργος 3. Μαντάς Γιώργος 4. Σκαλτσάς Νικόλας 5. Τσεκίνης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο ίκαιο των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του ιαδικτύου Α.Μ 30437. Χριστίνα Θεοδωρίδου 2

Εισαγωγή στο ίκαιο των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του ιαδικτύου Α.Μ 30437. Χριστίνα Θεοδωρίδου 2 Α.Μ 30437 Χριστίνα Θεοδωρίδου 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 1. Εισαγωγή... 7 2. Θέματα νομικής ορολογίας... 9 2.1. Η νομική έννοια του διαδικτύου και του κυβερνοχώρου... 9 2.2. Το πρόβλημα της νομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Θεωρητική Κατεύθυνση) Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας ιστορία νεότερη και σύγχρονη ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Business plan για την έκδοση µιας νέας δωρεάν (free press) εφηµερίδας

ΘΕΜΑ. Business plan για την έκδοση µιας νέας δωρεάν (free press) εφηµερίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Business plan για την έκδοση µιας νέας δωρεάν (free press) εφηµερίδας Εισηγητής: Παναγιώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης 1 Κάθε οικονομικό σύστημα λειτουργεί με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. Μέσα σε αυτό υπάρχουν οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, τράπεζες, επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2020

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2020 Εισηγητής: Γ. Ζαγκλιβερινός, ιευθυντής Ανθρώπινου υναµικού, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2020 ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ιστορικά η Χηµική Βιοµηχανία αποτελεί έναν από τους βασικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ (10.11.2010) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορούμε με ασφάλεια) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης «Αναπόσπαστο Κομμάτι του Σύγχρονου Επιχειρείν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη»

Περιεχόμενα. Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης «Αναπόσπαστο Κομμάτι του Σύγχρονου Επιχειρείν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» Περιεχόμενα 6 Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης «Αναπόσπαστο Κομμάτι του Σύγχρονου Επιχειρείν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» 9 11 Μαργαρίτα Αντωνάκη, Γενική Διευθύντρια ΕΑΕΕ, «Η Κοινωνική Ευθύνη Αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΚΑΛΙΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Ζω φτηνά στην πόλη μου Στηρίζω την επιχείρηση του τόπου μου!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΚΑΛΙΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Ζω φτηνά στην πόλη μου Στηρίζω την επιχείρηση του τόπου μου! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΚΑΛΙΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ζω φτηνά στην πόλη μου Στηρίζω την επιχείρηση του τόπου μου! Tο Πρόγραμμα είναι της εταιρείας ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ EMΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ www.arns.gr κλικ στη γνώση inf@arns.c.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 T Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ Μάκρο- περιβάλλον και οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές αυτού Το μάκρο-περιβάλλον αποτελεί τον ευρύτερο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου. στο HP day

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου. στο HP day Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο HP day 31.03.2005 Θέμα: Ο δημόσιος τομέας ως adaptive enterprise Αγαπητοί σύνεδροι, φίλοι και φίλες Επιθυμώ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ημοσιογραφικός Λόγος (γλωσσικά μέσα και ιδεολογία) Σημειώσεις για το μάθημα ημοσιογραφία & ημόσιος Λόγος

ημοσιογραφικός Λόγος (γλωσσικά μέσα και ιδεολογία) Σημειώσεις για το μάθημα ημοσιογραφία & ημόσιος Λόγος ημοσιογραφικός Λόγος (γλωσσικά μέσα και ιδεολογία) Σημειώσεις για το μάθημα ημοσιογραφία & ημόσιος Λόγος Άρης Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων ημοσιογραφικός

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Παγκόσµια ηµέρα βιβλιοθηκών: ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, εκπαιδευτική κοινότητα, τοπική κοινωνία Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Παγκόσµια ηµέρα βιβλιοθηκών Ο εορτασµός µιας παγκόσµιας

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Χάρις Τσίγκου, Ειδικός Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ Η συμβιωτική σχέση τηλεόρασης και αθλητισμού Πορεία ευθέως ανάλογη της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ συν. ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΚΚΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ συν. ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΚΚΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ συν. ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΚΚΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Κύριε Πρόεδρε, Κύριε ντα Σύµβουλε, Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Παρουσίαση Έρευνας Παρατηρητηρίου, 10/2004

Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Παρουσίαση Έρευνας Παρατηρητηρίου, 10/2004 Είναι γνωστό, ότι κατά καιρούς συγκεντρώνονται και αξιολογούνται στοιχεία που αφορούν γενικά και ειδικά µεγέθη για την εκπαίδευση, όπως για παράδειγµα η ετήσια απογραφή µαθητών από τις σχολικές µονάδες,

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου - 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18497 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/12/14 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α. ΘΕΜΑ: Η ραγδαία εξάπλωση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και οι αναδιαρθρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ημοσιογραφικός Λόγος (επικοινωνία) Σημειώσεις για το μάθημα ημοσιογραφία & ημόσιος Λόγος

ημοσιογραφικός Λόγος (επικοινωνία) Σημειώσεις για το μάθημα ημοσιογραφία & ημόσιος Λόγος ημοσιογραφικός Λόγος (επικοινωνία) Σημειώσεις για το μάθημα ημοσιογραφία & ημόσιος Λόγος Άρης Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων Στόχοι του μαθήματος Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES

ECONOMIST CONFERENCES ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΗ ΦΙΛΙΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ TO THE 6 th BIENNIAL SUMMIT «Innovation and Value in Health & Pharmaceutical Care» ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 27 ΜΑΪΟΣ 28 ΗΛΩΣΗ Η Εταιρία δηµιούργησε την παρουσίαση αυτή για να ενηµερώσει τους πελάτες και τους

Διαβάστε περισσότερα

13/1/2010. Οικονομική της Τεχνολογίας. Ερωτήματα προς συζήτηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

13/1/2010. Οικονομική της Τεχνολογίας. Ερωτήματα προς συζήτηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Οικονομική της Τεχνολογίας Διάλεξη 6 η: Οικονομική Θεωρία και το Ζήτημα της Τεχνολογικής Αλλαγής: & II 1 Ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Οι επιπτώσεις της τεχνολογίας επικοινωνιών. www.learner.gr. Τεχνολογία Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 3. Οι επιπτώσεις της τεχνολογίας επικοινωνιών. www.learner.gr. Τεχνολογία Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 Οι επιπτώσεις της τεχνολογίας επικοινωνιών 1 Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Αξιολόγηση της τεχνολογίας (technology assessment ) Ονομάζεται η μελέτη και ο προσδιορισμός του συνόλου των αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΥΠΟΣ Ο ΤΥΠΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ

Ο ΤΥΠΟΣ Ο ΤΥΠΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ Ο ΤΥΠΟΣ Ο ΤΥΠΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ Ο τύπος έχει αποδειχθεί ότι στηρίζει το δημοκρατικό πολίτευμα αλλά και εξαρτάται από αυτό προκειμένου να κάνει απρόσκοπτα το έργο του. Tο έργο αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην οικονομική της επικοινωνίας

Εισαγωγή στην οικονομική της επικοινωνίας 1. Χειμερινό Εισαγωγή στην οικονομική της επικοινωνίας Εξάμηνο 14-15 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο "Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προς το Χρηµατιστήριο Αθηνών

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προς το Χρηµατιστήριο Αθηνών ΟΠΑΠ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς το Χρηµατιστήριο Αθηνών Ο Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. (ΟΠΑΠ Α.Ε.) ανακοινώνει, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Χ.Α. και την Ε.Κ. 5/204/14.11.2000, ότι την 31 η Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ Μ.Μ.Ε.

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ Μ.Μ.Ε. Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/11/1998 Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ Μ.Μ.Ε. Ομιλία του Προέδρου της ΕΣΗΕΑ Αριστείδη Μανωλάκου, στην εκδήλωση που οργάνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, για τα 50 χρόνια από την Οικουμενική

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. http://estia.arch.auth.gr/thessaloniki/strategic-plan

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. http://estia.arch.auth.gr/thessaloniki/strategic-plan Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης 2 η Ενδιάµεση Έκθεση Έκθεση Απολογισµού για την Ανάπτυξη και Λειτουργία του Web site http://estia.arch.auth.gr/thessaloniki/strategic-plan Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

υπόδησης (-42,5%), την Κλωστοϋφαντουργία (-47,9%) και τα Τρόφιµα Ποτά Καπνός (-40,9%). Πτωτικά, αν και σε µικρότερη έκταση σε σχέση µε τους υπόλοιπους

υπόδησης (-42,5%), την Κλωστοϋφαντουργία (-47,9%) και τα Τρόφιµα Ποτά Καπνός (-40,9%). Πτωτικά, αν και σε µικρότερη έκταση σε σχέση µε τους υπόλοιπους Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2008 Η έκθεση διαχείρισης του (Δ.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2008 συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ Αθήνα, 7 Μαΐου 2015 ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Είμαστε σε μια περίοδο όπου η κρίση διαφοροποιεί το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον Πρώτον,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μάιος 2013 Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

10/12/2009. Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ

10/12/2009. Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Το Σχέδιο Μάρκετινγκ Σχέδιο Μάρκετινγκ Γραπτό κείμενο Πώς φτάσαμε ως εδώ; Που βρισκόμαστε τώρα; Πού θέλουμε να πάμε στο μέλλον; Πώς θα πάμε εκεί ; Σχέδιο Μάρκετινγκ Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας;

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας; Π. ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ «Το βραβείο του ΕΒΕΑ είναι μεγάλη ευθύνη» (14/7 1:22 μμ) Βραβεύτηκε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας. Ο κ. Παναγιώτης Πέτρος Γεωργολιός, διευθύνων σύμβουλος της IMC, εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική»

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» 3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητέ κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Τι στρατηγικές χρησιμοποιούν οι μάνατζερ; Εταιρική στρατηγική Μια οργανωσιακή στρατηγική που αποδίδει επακριβώς το είδος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσει ή θέλει

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή

Οµιλία Του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή Οµιλία Του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή Στην Εσπερίδα Logistics «Logistics partnership and national strategy: A 360 approach - Ο πρωταγωνιστικός ρόλος των logistics στη σύναψη στρατηγικών συµµαχιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Με την υποστήριξη του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη για τους πολίτες» Η ΕΕ με μια ματιά

Για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Με την υποστήριξη του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη για τους πολίτες» Η ΕΕ με μια ματιά Η ΕΕ με μια ματιά, ς και ανάπτυξη των ΜμΕ Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έντυπο αποτυπώνει τις απόψεις του συντάκτη και μόνο και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό σημείωμα - 1 -

Εισαγωγικό σημείωμα - 1 - Εισαγωγικό σημείωμα Τα στοιχεία τα οποία περιέχονται στην παρούσα βάση δεδομένων είναι διαθέσιμα σε όλους όσους θέλουν να έχουν στη διάθεσή τους αξιόπιστα και συνοπτικά ποσοτικά στοιχεία για την πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας ιστορία νεότερη και σύγχρονη (1789-1909) ΑΘΗΝΑ 1999 1ο Μέρος (κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου «Παγκόσμια Ευρώπη: οι Διεθνείς Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2007 1 Προσφωνήσεις. Αυτή την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε συνεχή και δυναμική αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Προκειμένου να επιβιώσουν, θα πρέπει να προσαρμοστούν στις εξελίξεις που συμβαίνουν σ αυτό. Οι νέες τάσεις

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΈΡΙΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΈΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ ΣΤΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΕΡΜΗΣ ΩΣ Ο ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΩΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ. ΤΟΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΑΝ ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΑ ΣΑΝΔΑΛΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΔΙΝΑΝ ΓΡΗΓΟΡΑΔΑ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΈΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση κατά ανεργίας

Εξειδίκευση κατά ανεργίας Εξειδίκευση κατά ανεργίας Είναι γνωστό και χιλιοειπωμένο πως η ανεργία πλήττει κυρίως τους νέους καθώς και όσους το σύστημα εκτοπίζει κατά τη διαδικασία του εκσυγχρονισμού των παραγωγικών δομών, από τη

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηµατοδότησης για εταιρείες και ιδιώτες µέσω HORIZON 2020 και ERASMUS+

Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηµατοδότησης για εταιρείες και ιδιώτες µέσω HORIZON 2020 και ERASMUS+ Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηµατοδότησης για εταιρείες και ιδιώτες µέσω HORIZON 2020 και ERASMUS+ Ανάπτυξη και Διαχείριση Ανταγωνιστικών Προτάσεων για Ευρωπαϊκά Επιδοτούµενα Έργα Διοργάνωση: Τι περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ποιότητα Βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας στην βιοµηχανία επίπλου ρ. Ιωάννης Μπαρµπούτης,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2007

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2007 Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2007 Συνέχιση των ανοδικών ρυθµών ανάπτυξης πωλήσεων και κερδοφορίας Περαιτέρω ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού Οικονοµικά Αποτελέσµατα Οµίλου( χιλ.) 9M 2007 %

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Στρατηγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 7: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 7 ης

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Η κοινωνική διάσταση της καινοτομίας ως μοχλός της αειφορίας Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισµα 21. Τύπος & Δηµοκρατία ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαγώνισµα 21. Τύπος & Δηµοκρατία ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ 41 Διαγώνισµα 21 Τύπος & Δηµοκρατία ΚΕΙΜΕΝΟ Απέναντι στις καταχρήσεις των εξουσιών, ο τύπος και τ άλλα µέσα ενηµέρωσης υπήρξαν για αρκετές δεκαετίες, στα δηµοκρατικά καθεστώτα κυρίως, ένα καταφύγιο για

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο [Υψηλή τέχνη για τους πολλούς]

Κείµενο [Υψηλή τέχνη για τους πολλούς] 41 Διαγώνισµα 111 Τέχνη Κείµενο [Υψηλή τέχνη για τους πολλούς] Η σχέση µεταξύ τέχνης και χρήµατος είναι αµφιλεγόµενη. Κάθε άλλο παρά σαφές είναι ότι τα κυριότερα επιτεύγµατα που πραγµατοποιήθηκαν και αφορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή αποφοίτησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Δίκτυα, Ψηφιακός Πολιτισμός και Πολιτική: Η «Δημοκρατία της Συλλογικής Βούλησης»

Κοινωνικά Δίκτυα, Ψηφιακός Πολιτισμός και Πολιτική: Η «Δημοκρατία της Συλλογικής Βούλησης» Κοινωνικά Δίκτυα, Ψηφιακός Πολιτισμός και Πολιτική: Η «Δημοκρατία της Συλλογικής Βούλησης» Γιώργος Γκαντζιάς Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτισμικής Διαχείρισης Νέων Τεχνολογιών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Email:

Διαβάστε περισσότερα