Αναφορά Υλοποίησης Δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Νο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναφορά Υλοποίησης Δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Νο. 4 03.08.2011"

Transcript

1 Αναφορά Υλοποίηση Δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορική και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Νο Η αναφορά υλοποίηση Δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορική και Τηλεπικοινωνιών εκπονείται από το Γραφείο του Αντιπροέδρου τη Κυβέρνηση και την Ομάδα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Γραφείου του Πρωθυπουργού σε συνεργασία με το Γραφείο του Υφυπουργού Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Η αναφορά δράσεων ΤΠΕ αποτελείται από τέσσερα μέρη: Α. Δράσει οι οποίε είναι άμεση προτεραιότητα. Β. Δράσει οι οποίε πρόκειται να υλοποιηθούν ω χρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΣΠΑ και τα επιχειρησιακά προγράμματα Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακή Σύγκλιση. Γ. Έργα που χρηματοδοτήθηκαν στο παρελθόν από το Γ ΚΠΣ και βρίσκονται σε φάση παραγωγική λειτουργία. Δ. Δράσει οι οποίε υλοποιούνται από τη Δημόσια Διοίκηση με δαπάνη του τακτικού προϋπολογισμού. Δομή αναφορά ΤΠΕ Τα τέσσερα μέρη τη αναφορά δράσεων ΤΠΕ συνθέτουν την υλοποίηση τη ψηφιακή στρατηγική τη χώρα και εφεξή καταγράφονται και θα παρακολουθούνται ενιαία. Ο βασικό στόχο είναι η απόκτηση μια ενιαία εικόνα για τι δράσει που εκτελέσθηκαν, εκτελούνται ή πρόκειται να εκτελεσθούν στη χώρα στον τομέα των ΤΠΕ, ο κεντρικό συντονισμό, η μεγιστοποίηση των ωφελειών και η ενίσχυση τη διαλειτουργικότητά του.

2 Η εικόνα αυτή θα μα δώσει τη δυνατότητα, σε συνεργασία με τα Υπουργεία και τι αρμόδιε υπηρεσίε, δηλαδή τι αρχέ χρηματοδότηση, του φορεί λειτουργία και του φορεί υλοποίηση, να βελτιώσουμε τι υπηρεσίε που παρέχει το κράτο προ του πολίτε και τι επιχειρήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, και φυσικά τη μεγιστοποίηση των ωφελειών από του εθνικού και του κοινοτικού πόρου που δαπανώνται. Στο Β και Γ μέρο τη αναφορά αποτυπώνονται οι πιο σημαντικέ δράσει με κριτήριο το φυσικό αντικείμενο και τον προϋπολογισμό. Η αναφορά υλοποίηση δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορική και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Νο 4 περιέχει δεδομένα τα οποία επικαιροποιήθηκαν στι Η αναφορά αποτελείται από 4 μέρη: 1. Δράσει προτεραιότητα 2. Έργα ΕΣΠΑ 3. Έργα Γ ΚΠΣ 4. Δαπάνε τακτικού προϋπολογισμού

3 1. Δράσει ΤΠΕ Σελίδα 3 από 109

4 Κατάστ αση ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΔΡΑΣ ΗΣ ΔΡΑΣΗ - ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕ01. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 01. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Green Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Υλοποίηση τη Ενιαία Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων Green Ολοκλήρωση διαδικασιών για τη σύµβαση του Ενιαίου Συστήµατο Ηλεκτρονικών Προµηθειών (ΕΣΗΠ) από το ελεγκτικό συνέδριο Red Υπογραφή σύµβαση για το Ενιαίο Σύστηµα Ηλεκτρονικών Προµηθειών Green Ηµερίδα Ενηµέρωση για την ενθάρρυνση των υπηρεσιών του δηµοσίου στη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικών πλειστηριασµών Δ1 Red Νοµοθετική ρύθµιση για τη λειτουργία του agoranet.gr (Αφορά την καταγραφή συµβάσεων δηµοσίου και φορέων του δηµοσίου µε ανεκτέλεστο υπόλοιπο) Red Ψήφιση Νόµου για την Ενιαία Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων Red Σχεδιασµό και υλοποίηση του agoranet.gov.gr Red Λειτουργία υποσυστήµατο Ηλεκτρονικών Πλειστηριασµών του ΕΣΗΠ Red Παραγωγική λειτουργία τη Ενιαία Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων Ολοκλήρωση Υλοποίηση του ΕΣΗΠ ΠΡΟΤΕ ΡΑΙΟΤΗ ΤΑ ΒΑΡΥΤ ΗΤΑΣ Δ1 Δ1 Δ1 Δ1 Δ1 Δ1 Δ1 Δ1 Δ1 ΤΑΧΥΤΗ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥ ΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (ΣΕ ΕΚ ΕΥΡΩ ΕΣΜΑΤΟ ΕΤΗΣΙΩΣ 1 > 18 ΜΗΝΕΣ Υπεύθυνο Υπουργείο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Πιλοτική Λειτουργία του ΕΣΗΠ Δ1 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 04. ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1 3 ΜΗΝΕΣ Green Έναρξη µισθοδοσία Δεκεµβρίου 2010 από Ενιαία Αρχή Πληρωµή Red Μείωση αριθµού εκκαθαριστών µισθοδοσία για υπηρεσίε που έχουν πολλού Υπεύθυνη Υπηρεσία - Φορέα Πολιτικό Υπεύθυν ο ΓΓ ΓΕΝΙΚΗ Στέφανο ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Κοµνηνό ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Στέφανο ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Κοµνηνό ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Στέφανο Κοµνηνό Στέφανο Κοµνηνό Συνυπεύθυνα Υπουργεία / ΓΓ Ηλία Πεντάζο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤ ΗΤΑΣ / Στέφανο Κοµνηνό Στέφανο Κοµνηνό Στέφανο Κοµνηνό Στέφανο Αντώνη Κοµνηνό Μαρκόπουλο Στέφανο Κοµνηνό Στέφανο Αντώνη Κοµνηνό Μαρκόπουλο Στέφανο Κοµνηνό ΓΕΝΙΚΗ Διοµήδη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σπινέλλη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩ Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩ Ν Διοµήδη Σπινέλλη Χρονοδιάγρ αµµα από Χρονοδιάγ ραµµα έω Διάρκ εια (ηµέρε ) 30/06/ /12/ /10/ /03/ Προαπα ιτούµεν α Κατάσταση Υλοποίηση Περιγραφή Κατάσταση Ηµεροµηνί α Επικαιροπ οίηση Επικαιροποί ηση µε Βάση 01/10/ /10/ Ολοκληρώθηκε Την Παρασκευή 12/11/2010 συνοµολογήθηκε µεταξύ των Ελληνικών αρχών και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή το action plan για την ίδρυση τη Ενιαία Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων. 21/04/2011 ICTΦ /10/ /10/ Ολοκληρώθηκε Με την από και µε αρ. 232/ /11/2010 ICTΦ1-17 πράξη του Ζ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου εγκρίθηκε το προ υπογραφή σχέδιο σύµβαση για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη του ΕΣΗΔΠ µε την ανάδοχο εταιρεία. 01/10/ /10/ Σε καθυστέρηση Είναι σε εξέλιξη η αξιολόγηση τη δωρέαν 27/06/2011 ICTΦ1-270 προσφορά ηλεκτρονικού συστήµατο e- procurement από την εταιρεία European Dynamics από ειδική ad hoc επιπτροπή που συστάθηκε στη ΓΓΕ και συγκροτήθηκε µε απόφαση του Υφυπουργού κου. Ρόβλια. Aναµονή του σχετικού πορίσµατο τη Επιτροπή. 29/10/ /10/ Ολοκληρώθηκε Στι η ΓΓΕ διοργάνωσε Ηµερίδα µε 26/01/2011 ICTΦ1-124 θέµα "Το Νέο Περιβάλλον στι Δηµόσιε 6:24:56 µµ Συµβάσει" όπου έγινε παρουσίαση τη πλατφόρµα του ΕΣΗΔΠ, καθώ και τη πλατφόρµα δύο (2) εκ των ελληνικών εταιριών που παρέχουν υπηρεσίε ηλεκτρονικού πλειστηριασµού. 30/10/ /10/ Σε υλοποίηση Βρίσκεται σε επεξεργασία σχέδιο νοµοθετική ρύθµιση περί µητρώου δαπανών δηµοσίων συµβάσεων από το νοµικό γραφείο του Πρωθυπουργού. 31/03/ /03/ Σε καθυστέρηση Καθυστέρηση στο χρόνο ψήφιση του ν/σ λόγω διαπραγµατεύσεων µε την Επιτροπή και αλλαγών στο τελικό κείµενο.το σχεδιο νόµου έχει διαµορφωθεί οριστικά και µετά την υπογραφή του από του συναρµόδιου υπουργού θα κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση. 31/12/ /12/ Σε υλοποίηση Το σχέδιο νοµοθετική ρύθµιση για τη σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσεων ενσωµατώθηκε στο άρθρο 11 του νοµοσχεδίου για τη Σύσταση τη Ενιαία Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων. 01/11/ /11/ Δεν έχει ξεκινήσει 01/03/ /03/ Δεν έχει ξεκινήσει 29/10/ /10/ Δεν έχει ξεκινήσει 01/03/ /03/ Δεν έχει ξεκινήσει 22/10/ /03/ Εκκρεµεί η υπογραφή σύµβαση µε την ανάδοχο εταιρεία για τον σχεδιασµό, ανάπτυξη και λειτουργεία του ΕΣΗΔΠ, βλ δράση. Απαιτείται ολοκλήρωση τη δράση Με βάση το χρονοδιάγραµµα του action plan για την σύσταση τη Ενιαία Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων έχει προβλεφθεί ότι η εν λόγω αρχή θα πρέπει να είναι έτοιµη να ξεκινήσει το έργο τη 1/1/2012. Εκκρεµεί η υπογραφή σύµβαση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Προµηθειών (01.03). Εκκρεµεί η υπογραφή σύµβαση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Προµηθειών (01.03), καθώ και η ολοκλήρωση Υλοποίηση του ΕΣΗΔΠ (01.08). 16/11/2010 ICTΦ /06/2011 ICTΦ /03/2011 ICTΦ1-181 και στι 04/21/11 ICTΦ /01/2011 ICTΦ :28:51 µµ 27/06/2011 ICTΦ /01/2011 ICTΦ :29:47 µµ 26/01/2011 ICTΦ :30:06 µµ 01/12/ /12/ Ολοκληρώθηκε Έγινε η πρώτη πληρωµή τον Δεκέµβριο µε 22/01/2011 ICTΦ άτοµα. Ακολούθησαν τα Δεδουλευµένα 9:33:44 πµ Νοεµβρίου µε άλλα άτοµα. Από τότε έχουµε καταβάλλει Δώρο Χριστουγέννων, Ιανουάριο ( ) και είµαστε στην διαδικασία του Φεβρουαρίου. Ο στόχο για αυτόν τον µήνα είναι γύρω στα άτοµα. Υπουργεία 31/03/ /03/ Σε καθυστέρηση Το Δικαιοσύνη είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί τον επόµενο µήνα. Σε διαδικασία ένταξη οι ΟΤΑ, έχουν ενταχθεί οι πρώτοι 45. Καµία πρόοδο για Αγροτική Ανάπτυξη και Υγεία. Έγινε έγγραφο από την ΕΑΠ για να συγχωνεύσει το Παιδεία περιφερειακά ΓΑΚ, Βιβλιοθήκε και ΚΕΔΔΥ σε 3 κεντρικέ µισθοδοσίε. Παρατηρήσει Χρειάζεται θεσµική παρέµβαση Πρόκειται για σηµαντικότατο ορόσηµο στην διαδικασία ενεργοποίηση τη ΕΑΠ 27/06/2011 ICTΦ1-262 Η δράση έχει αρκετά θεσµικά θέµατα και συνεπώ είναι αρκετά πιο χρονοβόρα. Θα είναι χρήσιµο να επικοινωνήσει κάποιο κεντρικά µε κάθε υπουργείο ώστε να εξεταστεί αν υπάρχει πλάνο υλοποίηση των προαναφερόµενων συγχωνεύσεων. Νοµοθεσία / Κανονιστική Πράξη Αρ. Απόφαση / Νόµου Σελίδα 4 από 109

5 Κατάστ αση ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΔΡΑΣ ΗΣ ΔΡΑΣΗ - ΟΡΟΣΗΜΟ Red Ταυτοποίηση εγγραφών Ενιαία Αρχή Πληρωµή µε µητρώο Δηµοσίων Υπαλλήλων ΠΡΟΤΕ ΡΑΙΟΤΗ ΤΑ ΒΑΡΥΤ ΗΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥ ΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (ΣΕ ΕΚ ΕΥΡΩ ΕΣΜΑΤΟ ΕΤΗΣΙΩΣ Υπεύθυνο Υπουργείο Υπεύθυνη Υπηρεσία - Φορέα Πολιτικό Υπεύθυν ο ΓΓ Συνυπεύθυνα Υπουργεία / ΓΓ Διοµήδη Σπινέλλη, / ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Ευσταθία ΚΑΙ Μπεργελ έ Χρονοδιάγρ αµµα από Χρονοδιάγ ραµµα έω Διάρκ εια (ηµέρε ) Προαπα ιτούµεν α Κατάσταση Υλοποίηση Περιγραφή Κατάσταση 31/03/ /03/ Σε υλοποίηση Η Απογραφή έχει ξεκινήσει χωρί να υπάρχουν εκκαθαρισµένα στοιχεία για διασταύρωση. Οι προδιαγραφέ για την διαδικασία τη διασταύρωση είναι έτοιµε. Ηµεροµηνί α Επικαιροπ οίηση Επικαιροποί ηση µε Βάση Παρατηρήσει 27/06/2011 ICTΦ1-263 Νέα προβλεπόµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωση: 30/6/2011 Νοµοθεσία / Κανονιστική Πράξη Αρ. Απόφαση / Νόµου Green 4.01 Ενσωµάτωση στην Ενιαία Αρχή Πληρωµή του 70% των απογραφόµενων Red Ενσωµάτωση στην Ενιαία Αρχή Πληρωµή του 100% των απογραφόµενων ΓΕΝΙΚΗ Διοµήδη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σπινέλλη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩ Ν ΓΕΝΙΚΗ Διοµήδη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σπινέλλη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩ Ν 22/10/ /10/ Ολοκληρώθηκε Έχουµε στοιχεία για αµειβοµένου ή το 70% των απογεγραµµένων. 31/03/ /03/ Σε καθυστέρηση Είµαστε στην διαδικασία ένταξη των Δήµων, έχει ενταχθεί το 15% του συνόλου. Το Παιδεία σχεδόν ολοκληρώνεται, έχει ενταχθεί το 75%. Έχουν αρχίσει να εντάσσονται κάποια ΝΠΔΔ (π.χ. ΙΚΑ). 22/01/2011 ICTΦ1-69 Αλλαγή χρονοδιαγράµµατο για 15/12/2010 9:42:35 πµ 27/06/2011 ICTΦ1-264 Νέα προβλεπόµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωση 31/12/ ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 1 > 18 ΜΗΝΕΣ Green Επιχειρησιακό Σχέδιο 1, Green Διαβούλευση για προτάσει χρήση τη κάρτα, Πιλοτική εφαρµογή για του µετανάστε "Κάρτα µετανάστη", ΣΤΕΦΑΝ ΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑ ΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝ ΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑ ΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑ Σ ΤΑΚΗΣ 08/10/ /06/ Βρισκόµαστε στο 67% των απογεγραµµένων. 08/10/ /10/ Ολοκληρώθηκε Ολοκληρώθηκε στι 24/01/ /01/2011 ICTΦ1-87 2:38:26 µµ 12/12/ /12/ Ολοκληρώθηκε Ολοκληρωθηκε στι 12/12/ /01/2011 ICTΦ1-88 2:39:02 µµ 30/04/ /04/ Σε υλοποίηση Στι 15/02/2011 εκδόθηκε η υπ` αριθµ. 18 Εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση προ του Γ.Γ. των Α.Δ. τη Χώρα για την προετοιµασία των υπηρεσιών του για την έκδοση τη «κάρτα µετανάστη» (άδεια διαµονή µε τη µορφή αυτοτελού έγγραφου σύµφωνα µε τον Κανονισµό 380/2008). Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η ανάθεση στι αρµόδιε υπηρεσίε τη ΕΛ.ΑΣ τη εκτύπωση τη «κάρτα µετανάστη». Εντό του Μαΐου αναµένεται η υπογραφή ΚΥΑ ή µνηµονίου συνεργασία µεταξύ Υπουργού Εσωτερικών και Υπουργού Προστασία του Πολίτη. Σε τελικό στάδιο επίση βρίσκεται και η σύνταξη τεχνικού δελτίου από την Κοινωνία τη Πληροφορία για την ανάπτυξη σύγχρονου και ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατο που θα υποστηρίζει την έκδοση τη «κάρτα µετανάστη» και θα αντικαταστήσει το υφιστάµενο σήµερα σύστηµα τη ΔΑΕΜ. Το τεχνικό δελτίο αναµένεται να είναι έτοιµο εντό του Μαΐου. 28/04/2011 ICTΦ Εκκαθάριση µητρώων, Υποδοµή PKI για το δηµόσιο, Παραγωγή και προσωποποίηση κάρτα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΕΦΑΝ ΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑ ΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝ ΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑ ΛΗΣ 30/06/ /06/ Δεν έχει ξεκινήσει 30/06/ /06/ Δεν έχει ξεκινήσει 30/09/ /09/ Δεν έχει ξεκινήσει Σε εξέλιξη βρίσκονται διαδικασίε µετάταξη προσωπικού προ τι υπηρεσίε αλλοδαπών και µετανάστευση των Αποκεντρωµένων 27/11/2010 Ενηµέρωση από Ειδικό Γραµµατέα 27/09/2010 Συνάντηση 27/09/2010 Συνάντηση Διάθεση κάρτα στου πολίτε, 13. ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΣΥΖΕΥΞΙΣ 3 > 18 ΜΗΝΕΣ ΣΤΕΦΑΝ ΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑ ΛΗΣ 01/12/ /06/ Δεν έχει ξεκινήσει 30/06/ /06/ /09/2010 Συνάντηση Σελίδα 5 από 109

6 Κατάστ αση ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΔΡΑΣ ΗΣ ΔΡΑΣΗ - ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΡΟΤΕ ΡΑΙΟΤΗ ΤΑ ΒΑΡΥΤ ΗΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥ ΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (ΣΕ ΕΚ ΕΥΡΩ ΕΣΜΑΤΟ ΕΤΗΣΙΩΣ Υπεύθυνο Υπουργείο Red Υλοποίηση Σύζευξι 1.5, Red Υλοποίηση τη Ενιαία Αρχή Τηλεπικοινωνιακών Τελών Δηµοσίου Red Μελέτη προδιαγραφών για το Σύζευξι 2,, Red ΤΔΕ Σύζευξι 2, Υπεύθυνη Υπηρεσία - Φορέα Πολιτικό Υπεύθυν ο ΓΓ ΘΕΟΔΩΡ Α ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡ Α ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡ Α ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡ Α ΤΖΑΚΡΗ Συνυπεύθυνα Υπουργεία / ΓΓ Χρονοδιάγρ αµµα από Χρονοδιάγ ραµµα έω Διάρκ εια (ηµέρε ) Προαπα ιτούµεν α Κατάσταση Υλοποίηση 30/06/ /06/ Δεν έχει ξεκινήσει Περιγραφή Κατάσταση Δεν έχει ξεκινήσει διότι χρειάζεται σύγκλιση διακοµµατική επιτροπή. Εχουν οριστεί εκπρόσωποι κοµµάτων και Ελεγκτικού Συνεδρίου και αναµένεται έω το τέλο Απριλίου 2011 η έκδοση σχετική ΚΥΑ (Εσωτερικών - Ανταγωνιστικότητα - Οικονοµικών) που θα συστήνει και θα ενεργοποιεί αυτη την διακοµµατική για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 1,5. Ο σχετικό φάκελο διακοµµατική είναι έτοιµο από ΚτΠ Α.Ε. 30/06/ /06/ Σε υλοποίηση Εισαγωγή αρθρων στο νόµο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του ΥΠΕΣΑΗΔ, για δηµιουργία Ενιαίου Συστηµατο Πληρωµών (ΕΣΥΠ) στη ΓΓ Δηµοσιονοµική Πολιτική µε τεχνική υποστήριξη από την ΚτΠ Α.Ε. µε χρήση πληροφοριακού συστήµατο. Στα ίδια άρθρα, δηµιουργία Δικτυου Δηµόσιου Τοµέα (ΔΔΤ) µε ευθύνη & επιχειρησιακή λειτουργία από την ΚτΠ Α.Ε. Ηµεροµηνί α Επικαιροπ οίηση Επικαιροποί ηση µε Βάση Παρατηρήσει 19/04/2011 ICTΦ1-184 Ειναι επιτακτική ανάγκη η επίσπευση των διαδικασιών για σύσταση τη διακοµµατική και η δέσµευση Εθνικών πόρων για το έργο αυτό, τουλάχιστον έω τι (επισπεύδων ΥΠΕΣΑΗΔ). Εχει σταλεί από το ΥΠΕΣΑΗΔ επιστολή (από ) στη ΓΓ Δηµοσιονοµική Πολιτική για δέσµευση πόρων από τον τακτικό προυπολογισµό. 19/04/2011 ICTΦ1-185 Η νοµοθετική παρεµβαση είναι απαραίτητη προυπόθεση για την εξασφάλιση εθνικών πόρων για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και συνεπακόλουθα για την κοινοτική χρηµατοδότηση (ΨΣ) 31/07/ /07/ Σε υλοποίηση Εχει ολοκληρωθεί η συγγραφή των τευχών προκήρυξη του ΔΔΤ/ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ από την ΚτΠ Α.Ε. σε συνεργασία µε ΕΔΕΤ. Πρόκειται για 16 τεύχη προκήρυξη (9 Νησίδε και 7 κεντρικά υποέργα) που αφορούν κτίρια και έχουν συνολικό προυπολογισµό 650 εκ µε ΦΠΑ για 1 χρόνο κατασκευή και 3 χρόνια λειτουργία (SLA). - εκτιµώµενη κοινοτ. χρηµατοδότηση 158 εκ και κρατικοί πόροι 492 εκ. Συστάθηκε διυπουργική επιτροπή τελική επικαιροποίηση των παραπάνω προδιαγραφών, από την ΚτΠ Α.Ε. Εξετάζεται ενδεχόµενο να συµπεριληφθούν στο ΔΔΤ και τα Υπ. Εξωτερικών και Αµυνα. 19/04/2011 ICTΦ1-186 Πρέπει άµεσα να γίνει διαβούλευση των τευχών προκήρυξη του ΔΔΤ/ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 30/09/ /09/ Δεν έχει ξεκινήσει Εχει παραδοθεί, από αρχέ Απριλίου, άτυπα, από την ΚτΠ Α.Ε. στην ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση, αναλυτικό draft ΤΔΕ για χρηµατοδότηση 6 κεντρικών υποέργων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, ύψου 158 εκ. Επιπροσθέτω απαιτείται να συνταχθεί παράλληλα από την ΚτΠ Α.Ε., "φάκελο µεγάλου έργου" για το σύνολο τη δράση ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Τα 2 αρµόδια κλιµάκια τη ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση (1. Πρόσκληση & 2. Διαχείριση Φακέλου µεγάλου έργου) βρίσκονται σε στενή συνεργασία µε την ΚτΠ Α.Ε., από αρχέ Απριλίου 2011 για : --- "άνοιγµα" κατάλληλη πρόσκληση στην ΨΣ µε τελικό δικαιούχο την ΚτΠ Α.Ε. --- σύνταξη και υποβολή φακέλου µεγάλου έργου για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 19/04/2011 ICTΦ1-187 Πρέπει άµεσα να ανοιχτεί κατάλληλη πρόσκληση για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ στην Ψηφιακή Σύγκλιση για υποβολή του ΤΔΕ των 158 εκ (Τέλη Απριλίου 2011). Πρέπει τόσο για την παραπάνω πρόσκληση όσο και για την υποβολή του φακέλου µεγαλου έργου, να εξασφαλιστούν οι εθνικοί πόροι για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (Νόµο) Πρέπει να εκδοθεί Απόφαση του Υπ. Ανταγωνιστικότητα για την ένταξη του έργου Νοµοθεσία / Κανονιστική Πράξη Νόµο και υπουργική απόφαση Αρ. Απόφαση / Νόµου Red Διαβούλευση για το Σύζευξι 2, Red Διαγωνισµό για το Σύζευξι 2, Υλοποίηση Σύζευξι 2, 19. e-καλλικρατησ 1 3 ΜΗΝΕΣ eκεπ - Δηµιουργία 10 πιλοτικών, ΘΕΟΔΩΡ Α ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡ Α ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡ Α ΤΖΑΚΡΗ ΔΗΜΗΤ Στέφανο ΡΗΣ Γκρίτζαλη ΣΤΕΦΑΝ ΟΥ 30/09/ /09/ Δεν έχει ξεκινήσει 15/01/ /01/ Δεν έχει ξεκινήσει 15/06/ /06/ Δεν έχει ξεκινήσει 30/09/ /12/ Αν και οι προδιαγραφέ των 16 υποέργων / τευχών διακήρυξη είναι έτοιµε, δεν έχει δοθεί στην ΚτΠ Α.Ε. εντολή για διαβούλευση των τευχών. Πρέπει πρώτα να γίνουν τα 13.02, και ώστε να εξασφαλιστούν οι σχετικέ πιστώσει / χρηµατοδότηση του έργου από εθνικού πόρου και κοινοτική χρηµατοδότηση και να γίνει η διαβούλευση των τευχών Δεν έχει εξασφαλιστεί, λόγω καθυστέρηση τη Νοµοθετική παρέµβαση του 13.02, ο απαραίτητο προυπολογισµό / πιστώση για το έργο από εθνικού πόρου (492 εκ ) όσο και από την ΨΣ (158 εκ ) Πρέπει πρώτα να γίνει το (προκήρυξη ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ) για να γίνει ακολούθω ανάθεση και να ξεκινήσει η υλοποίηση 30/09/ /09/ Ακυρώθηκε Δε θα πραγµατοποιηθούν τα 10 πιλοτικά e-κεπ όπω ήταν ο αρχικό σχεδιασµό. Για την επίσπευση τη δράση η πιλοτική φάση έχει ενταχθεί στο κυρίω έργο δηµιουργία των e- ΚΕΠ 19/04/2011 ICTΦ1-188 Μάιο 2011 πρέπει τα τεύχη να βγούν σε διαβούλευση 19/04/2011 ICTΦ1-189 Πρέπει άµεσα να γίνει η νοµοθετική παρέµβαση του Καθυστερήσει για την προκήρυξη του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα προέλθουν και από την ανάγκη για : --τι απαραίτητε ΚΥΑ για το έργο (µεγάλη οικονοµική αξία) και την ανάθεση του στην ΚτΠ Α.Ε. --τι απαραίτητε νέε προγραµµατικέ συµφωνίε τη ΚτΠ Α.Ε. --τη σύγκλιση κατάλληλη 2η διακοµµατική για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ λόγω µεγάλη οικονοµική αξία 19/04/2011 ICTΦ1-190 Εκτιµάται ότι έναρξη υλοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ δεδοµένων των καθυστερήσεων θα έχουµε στο τέλο του /01/2011 ICTΦ :45:54 πµ Σελίδα 6 από 109

7 Κατάστ αση ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΔΡΑΣ ΗΣ ΔΡΑΣΗ - ΟΡΟΣΗΜΟ Green Κατακύρωση Διαγωνισµών στο 90% των Δήµων Green Λειτουργία ενοποιηµένων συστηµάτων στο 90% των Δήµων Πληροφοριακά Συστήµατα Δήµων - Περιφερειών - "Ψηφιακό Δήµο - Ψηφιακή Περιφέρεια" Διενέργεια 248 Διαγωνισµών για έργα ενοποίηση πληροφοριακών συστηµάτων Καλλικρατικών Δήµων Πιστοποίηση µε βάση το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πρότυπα Διαλειτουργικότητα (egif) Δηµιουργία συστήµατο για διεπαφή συστηµάτων ενοποιηµένων δήµων και παροχή ενοποιηµένων στοιχείων Ενοποίηση πληροφοριακών συστηµάτων περιφερειών ΠΡΟΤΕ ΡΑΙΟΤΗ ΤΑ ΒΑΡΥΤ ΗΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥ ΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (ΣΕ ΕΚ ΕΥΡΩ ΕΣΜΑΤΟ ΕΤΗΣΙΩΣ Υπεύθυνο Υπουργείο,,,,,,, e-κεπ - Δηιουργία 1200 e-κεπ, 26. OPENGOV.GR 2 3 ΜΗΝΕΣ Πραγµατοποίηση ΟΛΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Διαβουλεύσεων Υπεύθυνη Υπηρεσία - Φορέα Πολιτικό Υπεύθυν ο ΓΓ Συνυπεύθυνα Υπουργεία / ΓΓ ΔΗΜΗΤ Στέφανο ΡΗΣ Γκρίτζαλη ΣΤΕΦΑΝ ΟΥ ΔΗΜΗΤ Στέφανο ΡΗΣ Γκρίτζαλη ΣΤΕΦΑΝ ΟΥ ΔΗΜΗΤ Στέφανο ΡΗΣ Γκρίτζαλη ΣΤΕΦΑΝ ΟΥ ΔΗΜΗΤ Στέφανο ΡΗΣ Γκρίτζαλη ΣΤΕΦΑΝ ΟΥ ΔΗΜΗΤ Στέφανο ΡΗΣ Γκρίτζαλη ΣΤΕΦΑΝ ΟΥ ΔΗΜΗΤ Στέφανο ΡΗΣ Γκρίτζαλη ΣΤΕΦΑΝ ΟΥ ΔΗΜΗΤ Στέφανο ΡΗΣ Γκρίτζαλη ΣΤΕΦΑΝ ΟΥ ΔΗΜΗΤ ΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝ ΟΥ Ιωάννη Πανάρετ ο Χρονοδιάγρ αµµα από Χρονοδιάγ ραµµα έω Διάρκ εια (ηµέρε ) Προαπα ιτούµεν α Κατάσταση Υλοποίηση Περιγραφή Κατάσταση Ηµεροµηνί α Επικαιροπ οίηση Επικαιροποί ηση µε Βάση 20/10/ /10/ Ολοκληρώθηκε Η δραση έχει ολοκληρωθεί 26/01/2011 ICTΦ :48:08 πµ 31/12/2010 Ολοκληρώθηκε Στο σύνολο του οι Δήµοι από 3/1/11 χρησιµοποιούν τα ενοποιηµένα συστήµατα. 26/01/2011 ICTΦ :38:40 πµ 30/06/ /06/ Σε υλοποίηση υπό προκήρυξη 21/04/2011 ΤΤ Ολοκληρώθηκε Δεν έχει ξεκινήσει 21/04/2011 ΤΤ 21/04/2011 ΤΤ 30/06/2011 Σε υλοποίηση 21/04/2011 ΤΤ 30/06/2011 Σε υλοποίηση ολοκληρώνεται 21/04/2011 ΤΤ 31/12/ /12/ Σε υλοποίηση Αναµονή ένταξη στη ψηφιακή σύγκληση 21/04/2011 ΤΤ 07/10/ /10/2009 Σε υλοποίηση Παρατηρήσει Νοµοθεσία / Κανονιστική Πράξη Αρ. Απόφαση / Νόµου Προσκλησει για στελέχωση θέσεων ευθύνη του δηµοσίου ΟΛΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ιωάννη Πανάρετ ο 07/10/2009 Σε υλοποίηση 27. ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 1 30/04/ /04/ Πληρωµή όλων των συντάξεων µέσω του Τραπεζικού Συστήµατο ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Γιώργο Κουτρου µάνη 28/02/ Καταβολή άλλων παροχών µέσω τραπέζη Ολοκλήρωση Ενιαίου Κέντρου Ελέγχου Συντάξεων και απογραφή συνταξιούχων ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 1, Γιώργο Κουτρου µάνη Γιώργο Κουτρου µάνη Ευσταθία Μπεργελ έ 30/04/ /04/ /04/ /04/ Σε υλοποίηση η δράση υλοποιείται από την Υπηρεσία Ανάπτυξη Πληροφορική τη ΓΓΔΔ & ΗΔ σε συνεργασία µε τα άλλα Υπουργεία. 21/04/2011 ενηµέρωση από ΓΓ 30. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Green Επιχειρησιακό Σχεδιασµό - Υλοποίηση και θέση σε παραγωγική λειτουργία δικτυακού τόπου Διαύγεια diavgeia.gov.gr και Υλοποίηση των Φάσεων Εφαρµογή του Νόµου για τα Υπουργεία και τι Περιφέρειε-Αποκεντρωµένε Διοικήσει από 01/01/ ΜΗΝΕΣ, Ιωάννη Στέφανο Ραγκούσ Γκρίτζαλη η 30/06/ /12/ Ολοκληρώθηκε 21/04/2011 ενηµέρωση από ΓΓ 30/06/ /12/ Ολοκληρώθηκε Η δράση υλοποιήθηκε εντό χρονοδιαγράµµατο από το ΥΠΕΣΑΗΔ - έχουν ενταχθεί όλοι οι προαναφερόµενοι φορεί. 28/11/2010 ενηµέρωση από ΓΓ νόµο ν.3861/2010 πλήρη ένταξη νόµο ν.3861/2010 Σελίδα 7 από 109

8 Κατάστ αση ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΔΡΑΣ ΗΣ ΔΡΑΣΗ - ΟΡΟΣΗΜΟ Green Επιχειρησιακό Σχεδιασµό - Υποστήριξη και Υλοποίηση των Φάσεων Εφαρµογή του Νόµου από τα Υπόχρεα Νοµικά Πρόσωπα ΠΡΟΤΕ ΡΑΙΟΤΗ ΤΑ ΒΑΡΥΤ ΗΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥ ΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (ΣΕ ΕΚ ΕΥΡΩ ΕΣΜΑΤΟ ΕΤΗΣΙΩΣ Υπεύθυνο Υπουργείο, Υπεύθυνη Υπηρεσία - Φορέα Πολιτικό Υπεύθυν ο ΓΓ Συνυπεύθυνα Υπουργεία / ΓΓ Ιωάννη Στέφανο Ραγκούσ Γκρίτζαλη η Χρονοδιάγρ αµµα από Χρονοδιάγ ραµµα έω Διάρκ εια (ηµέρε ) Προαπα ιτούµεν α Κατάσταση Υλοποίηση Περιγραφή Κατάσταση 01/09/ /12/ Ολοκληρώθηκε Η δράση υλοποιείται εντό χρονοδιαγράµµατο από το ΥΠΕΣΑΗΔ - οι φορεί που έχουν ενταχθεί µέχρι τώρα ( - µε ευθύνη των Υπόχρεων φορέων και Εποπτευοντων Υπουργείων ) είναι καταχωρηµένοι στο et.diavgeia.gov.gr/foreis. Υλοποιούνται ενέργειε ενηµέρωση και κινητοποίηση των φορέων Ηµεροµηνί α Επικαιροπ οίηση Επικαιροποί ηση µε Βάση 21/04/2011 ενηµέρωση από ΓΓ Παρατηρήσει Μερική ένταξη υπόχρεων Νοµικών Προσώπων Νοµοθεσία / Κανονιστική Πράξη νόµο Αρ. Απόφαση / Νόµου ν.3861/2010 /30.03 Επιχειρησιακό Σχεδιασµό - Υποστήριξη και Υλοποίηση των Φάσεων Εφαρµογή του Νόµου από του Οργανισµού Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ιωάννη Ραγκούσ η 01/09/ /12/ Ολοκληρώθηκε Η δράση υλοποιήθηκε εντό χρονοδιαγράµµατο από το ΥΠΕΣΑΗΔ. Οι ΟΤΑ Α Βαθµού έχουν ενταχθεί και είναι σε εξέλιξη η ένταξη και όλων των εποπτευόµενων Νοµικών Προσώπων αυτών. Υλοποιούνται ενέργειε ενηµέρωση και κινητοποίηση όλων των φορέων ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/123 ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΡΜΗΣ ΝΟΜΟΣ 31. ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Red Πιστοποίηση διευθυντών διοικητικού για την εφαρµογή µητρώου δηµοσίων υπαλλήλων Red Απογραφή όσων δεν έχουν απογραφεί Red Επικαιροποίηση Στοιχείων όσων έχουν ήδη απογραφεί Red Εκκαθάριση Στοιχείων από τι Διευθύνσει Διοικητικού Red Παραγωγική λειτουργία εφαρµογή µητρώου δηµοσίων υπαλλήλων 2, 1 6 ΜΗΝΕΣ, ΙΩΑΝΝΗ Σ ΡΑΓΚΟΥ ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗ Σ ΡΑΓΚΟΥ ΣΗΣ 1 27/12/ /06/ , 1, 1, 1,, ΓΕΝΙΚΗ Ευσταθία ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Μπεργελ ΔΗΜΟΣΙΑΣ έ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Ευσταθία ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Μπεργελ ΔΗΜΟΣΙΑΣ έ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Ευσταθία ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Μπεργελ ΔΗΜΟΣΙΑΣ έ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Ευσταθία ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Μπεργελ ΔΗΜΟΣΙΑΣ έ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Ευσταθία ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Μπεργελ ΔΗΜΟΣΙΑΣ έ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 31/12/ /12/ Σε υλοποίηση Όσον αφορά στι διαδικασίε που εµπίπτουν στου 4 τοµεί προτεραιότητα 2010Q4 (εµπόριο, τουρισµό, εκπαίδευση, κατασκευέ) έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή, απλούστευση και ένταξή του στα ΕΚΕ. Βρίσκεται σε στάδιο υλοποίηση η κατάρτιση ΚΥΑ για την απλούστευση και ένταξη στα ΕΚΕ των αδειοδοτήσεων που εµπίπτουν στου 4 τοµεί προτεραιότητα του Επικαιροποιηµένου Μνηµονίου (τρόφιµα και ποτά, κτηµατοµεσιτικέ υπηρεσίε, υπηρεσίε προ τι επιχειρήσει και νοµοθετικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα).έω και τι 30/09/2011 αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί η απλούστευση και ένταξη στα ΕΚΕ του συνόλου των διαδικασιών που εµπίπτουν στην Οδηγία 2006/123/Ε.Ε.. Από τεχνική απόψεω είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων στα ηλεκτρονικά ΕΚΕ για τι διαδικασίε τπου έχουν ενταχθεί σε αυτά. 21/04/2011 Ενηµέρωση από ΓΓ 31/12/ /12/ Ολοκληρώθηκε Ο νόµο έχει δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ. "NOMOΣ 27/06/2011 ICTΦ1-269 νόµο ν.3979/2010 ΥΠ ΑΡΙΘ (ΦΕΚ 138Α ) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπέ διατάξει." 27/12/ /05/ Σε υλοποίηση Από 17/11/2010 δόθηκε η δοκιµαστική έκδοση τη εφαρµογή πιστοποίηση Δ/ντων Προσωπικού. Από 11/1/2011 ήταν έτοιµη η δοκιµαστική έκδοση τη εφαρµογή Ορισµού Εκκαθαριστών Δ/νση και από 17/2/2011 ήταν έτοιµη η δοκιµαστική εφαρµογή Διαχείριση Υπαλλήλων Δ/νση. Στι 27/12/2010 εκδόθηκε εγκύκλιο προ του Δ/ντε Διοικητικού προκειµένου να προχωρήσουν στην υποβολή ηλεκτρονική και έγγραφη Αίτηση Πιστοποίηση. Δόθηκε προθεσµία έω τι 14/1/2011. Μέχρι τι 11/4/2011 γίνονταν δοκιµέ και βελτιώσει πάνω στι εφαρµογέ διαχείριση προσωπικού ενώ παράλληλα υποβάλλονταν ηλεκτρονικά και έντυπα Αιτήσει Πιστοποίηση από του Δ/ντε Προσωπικού. Στι 22/3/2011 ορίστηκε το περιεχόµενο του τη έγκριση πιστοποίηση προ του Δ/ντε Διοικητικού. Η διαδικασία πιστοποίηση ξεκίνησε από την Υπηρεσία µα στι 11/4/2011. Στου πιστοποιηµένου Δ/ντε αποστέλλεται ενηµερωτικό µήνυµα µε οδηγίε για τη διαχείριση των απογεγραµµένων υπαλλήλων και για την απογραφή των µη απογεγραµµένων. 14/04/ /05/ Σε υλοποίηση Έχει ξεκινήσει η λειτουργία των εφαρµογών απογραφή όσων δεν έχουν απογραφεί. 02/05/ /05/ Σε υλοποίηση Έχει ξεκινήσει η πιλοτική λειτουργία των εφαρµογών 16/05/ /06/ Δεν έχει ξεκινήσει 01/07/2011 Δεν έχει ξεκινήσει Αναµένεται η ολοκλήρωση και η παράδοση τη σχετική ηλεκτρονική εφαρµογή από Ο.Δ.Ε. τη ΥΑΠ. 21/04/2011 Ενηµέρωση από ΓΓ 21/04/2011 Ενηµέρωση από ΓΓ 21/04/2011 Ενηµέρωση από ΓΓ 21/04/2011 Ενηµέρωση από ΓΓ 21/04/2011 Ενηµέρωση από ΓΓ Σελίδα 8 από 109

9 Κατάστ αση ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΔΡΑΣ ΗΣ ΔΡΑΣΗ - ΟΡΟΣΗΜΟ 34. ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ - ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Ολοκλήρωση Εθνικού Δηµοτολογίου Σύνδεση Εθνικού Δηµοτολογίου µε το Εθνικό Ληξιαρχείο ΠΛΗΡΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΠΣ Red Προτυποποίηση περιεχοµένου φύλλων ελέγχου σύµφωνα µε νοµοθεσία / νοµολογία Green ΠΡΟΤΕ ΡΑΙΟΤΗ ΤΑ ΒΑΡΥΤ ΗΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥ ΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (ΣΕ ΕΚ ΕΥΡΩ ΕΣΜΑΤΟ ΕΤΗΣΙΩΣ 2 > 18 ΜΗΝΕΣ Υπεύθυνο Υπουργείο,, 2 Υπεύθυνη Υπηρεσία - Φορέα Πολιτικό Υπεύθυν ο ΓΓ ΔΗΜΗΤ ΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝ ΟΥ ΔΗΜΗΤ ΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝ ΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Διοµηδη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σπινελη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩ Ν Συνυπεύθυνα Υπουργεία / ΓΓ Χρονοδιάγρ αµµα από Χρονοδιάγ ραµµα έω Διάρκ εια (ηµέρε ) 31/12/ /12/ ΘΕ02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 30/09/ /12/ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 1 6 ΜΗΝΕΣ /09/ /03/ Δ1 Γιαννη Καπελέρ καταγραφή πετρελαιοειδών προϊόντων Δ Φορολόγηση στην Πηγή Δ1 Green Μητρώο Πρατηρίων που έχουν εγκατεστηµένα συστήµατα εισροών εκροών Green Προδιαγραφέ συστηµάτων εισροών - εκροών Red Ηλεκτρονική διασταύρωσησυσχέτιση των εγγράφων διασάφηση εισαγωγή και δελτίου παραγωγή που υποβάλλουν τα διυλιστήρια Red Ηλεκτρονική διασταύρωσησυσχέτιση των στοιχείων που διαθέτουν οι "φορολογικέ αποθήκε υπό τελωνειακή έννοια" και οι "λογιστικέ φορολογικέ αποθήκε" που τηρούν οι εφοριακοί για τον έλεγχο τη διακίνηση των π.π. Red Καταχώρηση στον ΗΦΑΙΣΤΟ του ΑΦΜ του τελικού καταναλωτή και στοιχείων µέσου µεταφορά ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΓΤΦΘ η Γιαννη Καπελέρ η Γιαννη Καπελέρ η Στέφανο Κοµνηνό Στέφανο Κοµνηνό Γιαννη Καπελέρ η Γιαννη Καπελέρ η Γιαννη Καπελέρ η Προαπα ιτούµεν α Κατάσταση Υλοποίηση Περιγραφή Κατάσταση Ηµεροµηνί α Επικαιροπ οίηση 31/12/ /12/ Σε υλοποίηση 21/04/2011 ΤΤ 31/12/ /12/ /04/2011 ΤΤ 30/06/ /06/ Σε υλοποίηση Οι ηλεκτρονικέ υπηρεσίε που αφορούν φορολογικέ υποχρεώσει φυσικών και νοµικών προσώπων υλοποιούνται και εντάσσονται σταδιακά σε παραγωγική λειτουργία. Το µεγαλύτερο πλήθο του έχει ήδη ολοκληρωθεί. Από 1η Ιουλίου 2011 θα είναι διαθέσιµε δύο νέε εφαρµογέ για προσωρινέ δηλώσει παρακρατούµενων φόρων. 25/10/ /10/ Σε υλοποίηση Σχεδιάζονται τα νέα φύλλα ελέγχου, ώστε να ενταχθούν στο πληροφοριακό σύστηµα Elenxis. 30/09/ /09/ Ολοκληρώθηκε 23/09/ /10/ /10/ Ακυρώθηκε Ω στόχο έχει αναθεωρηθεί, διότι διαπιστώθηκε ότι είναι ανεφάρµοστο. 15/12/ /12/ Ολοκληρώθηκε Ολοκληρώθηκε το Μητρώο Πρατηρίων που έχουν εγκατεστηµένα συστήµατα εισροών εκροών. Επικαιροποί ηση µε Βάση Παρατηρήσει 27/06/2011 ICTΦ1-268 Η προβλεπόµενη από την προηγούµενη ενηµέρωση ηµεροµηνία ολοκλήρωση (01/09/2011) παραµένει ω έχει. Νοµοθεσία / Κανονιστική Πράξη 17/11/2010 ICTΦ1-33 Γιαννη Καπελερη αντί Δ. Γεωργακόπουλου Εγκύκλιο ΓΓΦΤΘ 17/11/2010 ICTΦ1-34 νόµο 25/01/2011 ICTΦ :52:26 µµ 15/12/ /12/ Ολοκληρώθηκε Υπογράφηκε η ΚΥΑ σχετικά µε τι προδιαγραφέ 25/01/2011 ICTΦ1-109 συστηµάτων εισροών - εκροών από του µµ συναρµόδιου Υπουργού 31/12/ /12/ Σε υλοποίηση Αναµένεται απάντηση από το ΥΠΕΚΑ, αναφορικά µε τι λειτουργικέ απώλειε. Πραγµατοποιήθηκε, στι 17/1/2011 προκαταρκτική συνάντηση µε τι εταιρείε πετρελαιοειδών. Προγραµµατίστηκε για την εβδοµάδα 31/1-4/2 διερευνητική επίσκεψη κλιµακίου στι εγκαταστάσει των ΕΛΠΕ, για την καταγραφή τη διαδικασία παραγωγή και διακίνηση 25/01/2011 ICTΦ1-97 4:53:35 µµ 31/12/ /12/ Σε υλοποίηση Εχει ήδη αποσταλεί εγκύκλιο προ τι αρµόδιε υπηρεσίε να διερευνήσουν τη δυνατότητα τήρηση των βιβλίων µε ενιαίο τρόπο και πρόκειται να συσταθεί οµάδα εργασία 25/01/2011 ICTΦ1-98 4:54: 35 µµ 31/12/ /12/ Σε υλοποίηση Η δράση από πλευρά ΓΓΠΣ έχει ολοκληρωθεί. 27/01/2011 ICTΦ :46:40 µµ Το θέµα βρίσκεται σε επανεξέταση εν όψει τη µελέτη για την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) που θα πραγµατοποιηθεί από Οµάδα Εργασία που συστήνεται για το σκοπό αυτό. Έχει προγραµµατιστεί συνάντηση των εµπλεκοµένων Υπηρεσιών στι 28/1/2011. υπουργική απόφαση Αρ. Απόφαση / Νόµου Green Σύνδεση ΗΦΑΙΣΤΟΣ µε πληροφοριακό σύστηµα TAXISNET/ICISNET Σύνδεση ΗΦΑΙΣΤΟΣ µε πληροφοριακό σύστηµα ΔΕΠΑ Διοµήδη Σπινέλλη Διοµήδη Σπινέλλη 31/12/ /12/ Ολοκληρώθηκε Πλήρη ολοκλήρωση τη διασταύρωση των οφειλών µελών ΔΙΠΕΘΕ µε τι ληξιπρόθεσµε οφειλέ του στι ΔΟΥ. Έχει υλοποιηθεί διαδικασία αποστολή στι ΔΟΥ των επιστροφών από Ήφαιστο και συµψηφισµού µε χρέη µέχρι να γίνουν φορολογικά ενήµεροι. Σε ηµερήσια βάση λαµβάνονται όλε οι ΔΕΦΚ από το ΟΠΣ ICIS µε αυτόµατο τρόπο και διασταυρώνονται µε τι αντίστοιχε δηλώσει των µελών ΔΙΠΕΘΕ στον Ήφαιστο. 16/11/2010 ICTΦ1-9 υπουργική απόφαση 31/12/ /12/ Ακυρώθηκε Δεν θα πραγµατοποιηθεί στο υπάρχον σύστηµα. 16/11/2010 ICTΦ1-10 υπουργική απόφαση Green Σύνδεση ΗΦΑΙΣΤΟΣ µε πληροφοριακό σύστηµα ΔΕΗ Διοµήδη Σπινέλλη 31/12/ /12/ Ολοκληρώθηκε Έγινε η διασταύρωση και έχουν αποσταλεί στην ΔΕΗ για επιβεβαίωση. Δεν έχουµε απάντηση ακόµη. 26/01/2011 ICTΦ :38:07 µµ υπουργική απόφαση Ακόµη, τα µέλη ΔΙΠΕΘΕ που χρησιµοποίησαν του κωδικού αυτού, έχουν συγκεντρωθεί και αποσταλεί (µαζί µε τι ποσότητε που διακίνησαν την προηγούµενη περίοδο) στην Δ33 για τα δέοντα. Σελίδα 9 από 109

10 Κατάστ αση ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΔΡΑΣ ΗΣ ΔΡΑΣΗ - ΟΡΟΣΗΜΟ Σύνδεση µε πληροφοριακό σύστηµα ICIS/ΔΟΥ/ΤΕΛΩΝΕΙΑ/ΣΔΟΕ ΠΡΟΤΕ ΡΑΙΟΤΗ ΤΑ ΒΑΡΥΤ ΗΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥ ΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (ΣΕ ΕΚ ΕΥΡΩ ΕΣΜΑΤΟ ΕΤΗΣΙΩΣ Υπεύθυνο Υπουργείο Υπεύθυνη Υπηρεσία - Φορέα Πολιτικό Υπεύθυν ο ΓΓ Διοµήδη Σπινέλλη Συνυπεύθυνα Υπουργεία / ΓΓ Χρονοδιάγρ αµµα από Χρονοδιάγ ραµµα έω Διάρκ εια (ηµέρε ) Προαπα ιτούµεν α Κατάσταση Υλοποίηση Περιγραφή Κατάσταση Ηµεροµηνί α Επικαιροπ οίηση Επικαιροποί ηση µε Βάση Παρατηρήσει Νοµοθεσία / Κανονιστική Πράξη 31/12/ /12/ Ακυρώθηκε Δεν θα υλοποιηθεί στο υπάρχον σύστηµα. 16/11/2010 ICTΦ1-12 υπουργική απόφαση Αρ. Απόφαση / Νόµου Συνδεση ΗΦΑΙΣΤΟΣ µε Γ.Δ/νση Φορολ. Ελέγχων και Δ33(παρακολούθηση αποτελεσµάτων ελέγχων) Red θεσπιση διατάξεων για την ενίσχυση του ανταγωνισµού και τη διαφάνεια στην εµπορία καυσίµων ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Διοµήδη Σπινέλλη Στέφανο Κοµνηνό 31/12/ /12/ Ακυρώθηκε Δεν θα υλοποιηθεί στο υπάρχον σύστηµα. 16/11/2010 ICTΦ1-13 υπουργική απόφαση 31/03/ /03/ Σε υλοποίηση α) Συµβάσει µεταξύ εταιρειών εµπορία και πρατηριούχων. Επεξεργασία σχεδίου κειµένου και διερευνητικέ επαφέ µε αρµόδιου φορεί. Υπό επανεξέταση µε την πολιτική ηγεσία. 27/06/2011 ICTΦ1-275 Νέα χρονοδιαγράµµατα α) 31/3/2011 β)28/2/2011 Νόµο και υπουργική απόφαση Σύνδεση ταµειακή µηχανή µε αντλίε πώληση στο χώρο πετρελαίευση Δ1 2.2 Αντιµετώπιση Λαθρεµπορίου Εγκατάσταση GPS στα εφοδιαστικά µέσα πλοίων Εγκατάσταση GPS στα βυτιοφόρα 1 Γιαννη Καπελέρ η Γιαννη Καπελέρ η Γιαννη Καπελέρ η Γιαννη Καπελέρ η/χαρη Τσιοκα/ Στεφανο Κοµνηνό Δεν έχει ξεκινήσει Δεν έχει ξεκινήσει Δεν έχει ξεκινήσει β) Γνωστοποίηση τιµών εταιρειών διύλιση. Έτοιµη προ υπογραφή ΚΥΑ. Αναµένονται απόψει ΥΠΕΚΑ. Θα συζητηθεί κατά τη συνάντηση των εµπλεκοµένων Υπηρεσιών που έχει προγραµµατιστεί για τι 28/1/2011 το θεµα εξετάζει η οµάδα εργασία που συστάθηκε για την πιλοτική παρακολούθηση των καυσίµων. το θεµα εξετάζει η οµάδα εργασία που συστάθηκε για την πιλοτική παρακολούθηση των καυσίµων. 25/01/2011 ICTΦ1-99 4:55:28 µµ 12/07/2011 ΜΜ Το Πανεπιστήµιο ΑΙγαίου έστειλε την προσφορά του στο Υπουργείο στι 27/1/2011 (ΜΙΧΗ) 12/07/2011 ΜΜ υπουργική απόφαση Νόµο και υπουργική απόφαση Red πιλοτική παρακολούθηση όλων των σταδίων διακίνηση του πετρελαίου θέρµανση και του πετρελαίου ναυτιλία Κατάργηση τελωνειακών κλιµακίων σε φορολογικέ αποθήκε και επαναφορά συστήµατο υποχρεωτική καταβολή εγγύηση Εγκατάσταση συστήµατο εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΓΠΣ/ΓΓΦΤΘ Διοµήδη ΓΓΤΦΘ/ΣΔΟΕ 31/10/2010 Σε υλοποίηση Υπογράφηκε η απόφαση για την οµάδα εργασία Σπινέλλη από τη ΓΓΠΣ και τη ΓΓΦΤΘ σε συνεργασία µε ΣΔΟΕ για την καταγραφή των προδιαγραφών του ΠΣ και των στοιχείων που πρέπει να υποβάλουν τα διυλιστήρια και οι εταιρίε εµπορία πετρελαιοειδών και έχει ξεκινήσει τι εργασίε τη. Γιαννη Καπελέρ η Στέφανο Κοµνηνό Δεν έχει ξεκινήσει Σε υλοποίηση Δεν ισχύει ω στόχο, διότι διαπιστώθηκε ότι είναι ανεφάρµοστο. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί πρώτα η δράση προκειµένου να ξεκινήσει η εγκατάσταση στα πρατήρια υγρών καυσίµων. Πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε τι εταιρείε που θα εγκαταστήσουν το σύστηµα αυτό από την οποία προέκυψε ότι θα απαιτηθούν 18 µήνε για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση συστήµατο εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων σε όλα τα πρατήρια τη χώρα. 27/06/2011 ICTΦ1-261 η οµάδα εργασία θα παραδώσει το πόρισµά τη στι 20/7/11 17/11/2010 ICTΦ1-41 Δεν θα υλοποιηθεί 17/11/2010 ICTΦ Εγκατάσταση συστήµατο εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Σύστηµα ιχνηθετηση Στέφανο Κοµνηνό ΓΕΝΙΚΟ Γιαννη ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ Καπελέρ ΚΡΑΤΟΥΣ η Δεν έχει ξεκινήσει Δεν έχει ξεκινήσει προ διερεύνηση-βλ /09/2010 υπουργική απόφαση Υποβλήθηκε από το ΓΧΚ έκθεση Χηµικού που 25/01/2011 παρακολούθησε δύο παρουσιάσει συστηµάτων 4:59:18 µµ ιχνηθέτηση από ισάριθµε εταιρείε. Υποβάλλεται εντό των ηµερών και Ενηµερωτικό Σηµείωµα. ICTΦ1-102 Με δεδοµένο το υψηλό κόστο για την εφαρµογή κάποιου από τα προτεινόµενα συστήµατα, θα πρέπει να ληφθεί σχετική πολιτική απόφαση. νόµο και υπουργική απόφαση Σελίδα 10 από 109

11 Κατάστ αση ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΔΡΑΣ ΗΣ ΔΡΑΣΗ - ΟΡΟΣΗΜΟ Green Διερεύνηση συµπληρωµατικότητα συστηµάτων ελέγχου διαρροή καυσίµων και εκροών ΠΡΟΤΕ ΡΑΙΟΤΗ ΤΑ ΒΑΡΥΤ ΗΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥ ΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (ΣΕ ΕΚ ΕΥΡΩ ΕΣΜΑΤΟ ΕΤΗΣΙΩΣ Υπεύθυνο Υπουργείο ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Υπεύθυνη Υπηρεσία - Φορέα Πολιτικό Υπεύθυν ο ΓΓ Χάρη Τσιόκα Συνυπεύθυνα Υπουργεία / ΓΓ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤ ΗΤΑΣ Χρονοδιάγρ αµµα από Χρονοδιάγ ραµµα έω Διάρκ εια (ηµέρε ) Προαπα ιτούµεν α Κατάσταση Υλοποίηση Ολοκληρώθηκε Περιγραφή Κατάσταση Ηµεροµηνί α Επικαιροπ οίηση Επικαιροποί ηση µε Βάση Παρατηρήσει Με την Υ.Α. του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών 20155/1268/09 (Β705) καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσει εγκατάσταση συστηµάτων ελέγχου διαρροών καυσίµων στα πρατήρια υγρών καυσίµων. Με την Κ.Υ.Α. Οικονοµία Ανταγωνιστικότητα Ναυτιλία και Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων Φ-1617/10 (Β 1980), καθορίστηκαν οι προδιαγραφέ εγκατάσταση συστηµάτων παρακολούθηση εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων. Η Υ.Α. Οικονοµικών του άρθρου 31 παρ.7 που αφορά το χρονοδιάγραµµα εφαρµογή του συστήµατο εισροών-εκροών του ν.3784/09 (Α 137), δεν έχει ακόµα εκδοθεί. Όσον αφορά τη συµπληρωµατικότητα των συστηµάτων διαρροών και εισροών-εκροών, αυτά από τεχνική πλευρά (τρόπο µέτρηση, εξοπλισµό, κ.τ.λ.) είναι συµπληρωµατικά και συγκεκριµένα το σύστηµα διαρροών µε το υποσύστηµα εισροών. Συνεπώ το ΥΠΥΜΕΔΙ έχει ολοκλήρωσει από πλευρά του τι αναγκαίε κανονιστικέ ενέργειε 20/09/2010 ICTΦ1-201 Οι προθεσµίε εφαρµογή για τι διαρροέ έχουν παραταθεί για 6 µήνε. Νοµοθεσία / Κανονιστική Πράξη Αρ. Απόφαση / Νόµου υπουργική απόφαση YA 20155/1268/2009 (ΦΕΚ Β 705) Green Μητρώο Πρατηρίων Υγρών Καυσίµων Green επιβάρυνση π.π. µε φόρου, τέλη, κοκ τιµολόγηση των ππ µετα την επιβολή των φόρων Αναβάθµιση παρατηρητηρίου τιµών καυσίµων (ζωντανή τιµοληψία) Εγκατάσταση φωτεινών ηλεκτρονικών πινάκων σε αυτοκινητόδροµου, δήµου κοκ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Στέφανο Κοµνηνό Γιαννη Καπελέρ η Στέφανο Κοµνηνό Στέφανο Κοµνηνό Στέφανο Κοµνηνό Ολοκληρώθηκε Δηµιουργήθηκε στη ΓΓΕ Βάση Δεδοµένων µε τα πρατήρια όλη τη χώρα. Τα στοιχεία προέκυψαν από τι νοµαρχιακέ αυτοδιοικήσει οι οποίε είναι και οι αδειοδοτούσε αρχέ. 17/11/2010 ICTΦ1-46 Ολοκληρώθηκε Το µέρο που αφορά την ΓΓΕ έχει ολοκληρωθεί. 17/11/2010 ICTΦ1-55 Δεν έχει ξεκινήσει Σε υλοποίηση Αφορά δράση που θα ξεκινήσει να υλοποιείται µετά την ολοκλήρωση τη δράση (α) Ολοκληρώθηκε η Εγκατάσταση φωτεινών ηλεκτρονικών πινάκων στην Αττική οδό. Ολοκληρώθηκαν οι εφαρµογέ για την πληροφόρηση του καταναλωτικού κοινού µέσω εφαρµογών (β1) στην συµβατική κινητή τηλεφωνία (SMS στο 54151) (β2) έξυπνη κινητή τηλεφωνία (Smart Phones). 17/11/2010 ICTΦ /06/2011 ICTΦ1-276 (α) Εγκατάσταση φωτεινών ηλεκτρονικών πινάκων σε αυτοκινητόδροµου, δήµου κοκ- (β1) Διεύρυνση τη πληροφόρηση των καταναλωτών µέσω εφαρµογών (β1) στην συµβατική κινητή τηλεφωνία (SMS) και (β2) έξυπνη κινητή τηλεφωνία (Smart Phones) Σύνδεση συστήµατο εκροών µε παρατηρητήριο τιµών Red Τροποποίηση αρ. 31 παρ. 7 Ν. 3784/ Αλλαγή τρόπου κοστολόγηση καυσίµων σύµφωνα µε τι αποφάσει τη Επιτροπή Ανταγωνισµού Δ Επαναφορά Φ.560/288/ ΔΥΟ (σύνδεση εξαγόµενου πετρελαίου µε αποδείξει εισαγωγή συναλλάγµατο) ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Στέφανο Κοµνηνό Στέφανο Κοµνηνό ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Στέφανο Κοµνηνό Γιαννη Καπελέρ η Δεν έχει ξεκινήσει Συνεχίζεται η συνεργασία µε το Υπουργείο Μεταφορών Υποδοµών και Δικτύων για την Εγκατάσταση φωτεινών ηλεκτρονικών πινάκων και στου υπόλοιπου αυτοκινητόδροµου. Ίδια δράση µε τη δράση /11/2010 ICTΦ /10/2010 Ακυρώθηκε δεν απαιτείται αλλαγή του νόµου 12/07/2011 ΜΜ 31/10/2010 Ακυρώθηκε Ίδια δράση µε τη δράση /11/2010 ICTΦ1-44 Υπουργική απόφαση 31/10/ /10/ Ακυρώθηκε Σχεδιάζεται η έκδοση νέα εγκυκλίου, που θα παρέχει οδηγίε για τον εκ των υστέρων λογιστικό έλεγχο των εξαγωγικών επιχειρήσεων. 25/01/2011 ICTΦ1-96 Η επαναφορά τη ΔΥΟ Φ.560/288/ δεν είναι σκόπιµη, διότι αφορά διαδικασίε που εκ των πραγµάτων έχουν ξεπεραστεί. Θα πρέπει η δράση να διαγραφεί. Υπουργική απόφαση 07. ONLINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Green Ένταξη του έργου Παρακολούθηση του Προϋπολογισµού στο ΕΣΠΑ 1 3 ΜΗΝΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακή Σύγκλιση Αντώνη Μαρκόπ ουλο 15/10/ /09/ /10/ /10/ Ολοκληρώθηκε 06/10/2010 Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακή Σύγκλιση Σελίδα 11 από 109

12 Κατάστ αση ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΔΡΑΣ ΗΣ ΔΡΑΣΗ - ΟΡΟΣΗΜΟ Green Έλεγχοι Αποδοχή για Α Φάση Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατο Δηµοσιονοµική Πολιτική Green Πιλοτική Λειτουργία Α Φάση Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατο Δηµοσιονοµική Πολιτική Green Παραγωγική Λειτουργία Α Φάση Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατο Δηµοσιονοµική Πολιτική Πιλοτική Λειτουργία Β Φάση Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατο Δηµοσιονοµική Πολιτική ΠΡΟΤΕ ΡΑΙΟΤΗ ΤΑ ΒΑΡΥΤ ΗΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥ ΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (ΣΕ ΕΚ ΕΥΡΩ ΕΣΜΑΤΟ ΕΤΗΣΙΩΣ Υπεύθυνο Υπουργείο Υπεύθυνη Υπηρεσία - Φορέα ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Πολιτικό Υπεύθυν ο ΓΓ Ηλία Πεντάζο ΓΕΝΙΚΟ Ηλία ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Πεντάζο ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟ Ηλία ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Πεντάζο ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ηλία Πεντάζο Συνυπεύθυνα Υπουργεία / ΓΓ Χρονοδιάγρ αµµα από Χρονοδιάγ ραµµα έω Διάρκ εια (ηµέρε ) Προαπα ιτούµεν α Κατάσταση Υλοποίηση Περιγραφή Κατάσταση Ηµεροµηνί α Επικαιροπ οίηση Επικαιροποί ηση µε Βάση Παρατηρήσει 31/10/ /10/ Ολοκληρώθηκε Α Φάση: Κατάρτιση και εκτέλεση τακτικού Π/Υ και ΠΔΕ (όλε οι ΥΔΕ πλην αυτών που εκτελούν Π/Υ ΟΠΑΔ) Μετασχηµατισµό του Κρατικού Π/Υ κονδυλίων σε Π/Υ Προγραµµάτων σε επίπεδο αναφορών Διπλογραφική Λογιστική Εντολέ Διευθύνσεων Χρηµατοδοτικό Προγραµµατισµό (Δ49) Θέµατα Δ41 Διαχείριση Εγγράφων, Πρωτόκολλο, κλπ. (στι Κεντρικέ Υπηρεσίε από Οκτώβριο 2010) Interfaces µε εξωτερικού φορεί: ΤτΕ, ΓΓΠΣ, ΔΔΕ, ΕΛΔΑΠ Portal για συλλογή και δηµοσιοποίηση στοιχείων (προτάσει κατάρτιση Π/Υ, µεταβολέ Π/Υ, στοιχεία ενταλµάτων, κλπ.) Αναφορέ ΒΙ Ενσωµάτωση υφιστάµενων εφαρµογών: Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείριση Πληρωµών Μισθοδοσία και Συντάξεων µέσω Τραπεζών (διεπαφέ και λογιστικοποίηση στο ΟΠΣΔΠ) 17/12/ /12/ Ολοκληρώθηκε Ολοκληρώθηκε στι 17/12/ /01/2011 ICTΦ1-70 9:35:11 πµ 01/01/ /01/ Ολοκληρώθηκε Το έργο βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία από 24/01/2011 ICTΦ1-71 1/1/2011 9:40:13 πµ 30/06/ /06/ Δεν έχει ξεκινήσει 30/09/2010 Συνάντηση Β Φάση: Π/Υ Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Δ. Αθηναίων, ΟΠΑΔ και λοιποί Π/Υ που ελέγχονται από ΥΔΕ Θέµατα Δ39 Προµήθειε (Δ40) Interfaces: ΟΠΑΔ, Νοµαρχίε, Δ. Αθηναίων, Δ25 (Εµπορικέ Τράπεζε, ΓΓΠΣ Portal (content management ΓΛΚ & ΕΔΕΛ) Ενσωµάτωση υφιστάµενων εφαρµογών: εφαρµογέ θησαυροφυλακίου (Δ25), Σύστηµα Διαχείριση Πληρωµών Μισθοδοσία και Συντάξεων µέσω Τραπεζών (Αυτόµατε εντολέ και αναφορέ), Εφαρµογή Απόδοση στα ΝΠΔΔ εισπραχθέντων ποσών εκτό Π/Υ, Εφαρµογή Αντιτίµων και Εφαρµογή Προξενικών εισπράξεων Αναφορέ ΒΙ Νοµοθεσία / Κανονιστική Πράξη Αρ. Απόφαση / Νόµου Παραγωγική Λειτουργία Β Φάση Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατο Δηµοσιονοµική Πολιτική 25. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Green 25 Επιχειρησιακό σχέδιο για την διάθεση κάρτα επιβράβευση συλλογή αποδείξεων Red Παραγωγική λειτουργία κάρτα επιβράβευση συλλογή αποδείξεων Σύνδεση ταµειακών συστηµάτων µε τη ΓΓΠΣ 1 6 ΜΗΝΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ηλία Πεντάζο ΓΕΝΙΚΗ Διοµήδη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σπινέλη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩ Ν ΓΕΝΙΚΗ Διοµήδη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σπινέλη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩ Ν ΓΓΠΣ/ΓΓΤΘΦ Διοµήδη Σπινέλη / Δηµητρη Γεωργακ όπουλο 01/09/ /09/ Δεν έχει ξεκινήσει 01/01/ /12/ /09/2010 Συνάντηση 15/10/2010 Ολοκληρώθηκε Έχουν ολοκληρωθεί: η αρχική συµφωνία µε το τραπεζικό σύστηµα, το layout τη κάρτα, η λήψη αριθµού ΑΤΕΚ από τον ΕΛΟΤ, η λήψη αριθµού για αποστολή SMS δήλωση κάρτα, καθώ και οι λειτουργικέ προδιαγραφέ εφαρµογών και διαδικασιών. 16/11/2010 ICTΦ /04/2011 Σε υλοποίηση Έχουν ολοκληρωθεί οι τεχνικέ προδιαγραφέ 27/06/2011 ICTΦ1-265 Ολοκληρώθηκε η απαιτούµενη από το νόµο καρτών και αρχείων, καθώ και το κύκλωµα ΥΑ και η πρόσκληση προσχώρηση των δήλωση κάρτα (µέσω internet και SMS). τραπεζών ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση τη εφαρµογή ενεργοποίηση των τραπεζών. παρακολούθηση αποδείξεων. Είναι σε εξέλιξη η έκδοση των καρτών και η ενηµέρωση των POS Ηµεροµηνία έναρξη παραγωγική των τραπεζών. λειτουργία η 1/10/ /01/ /12/ Σε υλοποίηση Υπογράφηκε η απόφαση για νέα ειδική οµάδα 27/06/2011 ICTΦ1-266 Η δράση είναι υπό την αιγίδα του ΓΓΦΤΘ. εργασία η οποία εξετάζει το θέµα από την άποψη των προδιαγραφών και του χρονοδιαγράµµατο Σύνδεση συστηµάτων έκδοση τιµολογίων µε τη ΓΓΠΣ 1 ΓΕΝΙΚΗ Διοµήδη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σπινέλη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩ Ν 01/01/ /12/ Δεν έχει ξεκινήσει Η νέα ειδική οµάδα εργασία που συγκροτήθηκε για τη σύνδεση ταµειακών συστηµάτων µε τη ΓΓΠΣ είναι η ίδια που θα ετοιµάσει την εισήγηση για τα ηλεκτρονικά τιµολόγια, αφού προσδιορίσει το πεδίο εφαρµογή, τι προθεσµίε και την τεχνική λύση αποστολή τιµολογίων στη ΓΓΠΣ. 27/06/2011 ICTΦ Σελίδα 12 από 109

13 Κατάστ αση ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΔΡΑΣ ΗΣ ΔΡΑΣΗ - ΟΡΟΣΗΜΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΠΧ ΤΕΚΜΗΡΙΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΟΚ) ΘΕ03. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Green ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Red ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΓΕΜΗ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟ ΖΕΥΞΗ: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΠΡΟΤΕ ΡΑΙΟΤΗ ΤΑ ΒΑΡΥΤ ΗΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥ ΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (ΣΕ ΕΚ ΕΥΡΩ ΕΣΜΑΤΟ ΕΤΗΣΙΩΣ Υπεύθυνο Υπουργείο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Υπεύθυνη Υπηρεσία - Φορέα Πολιτικό Υπεύθυν ο ΓΓ Δηµήτρη Γεωργακ οπουλο Στέφανο Κοµνηνό ΕΙΔΙΚΗ Αντώνη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Μαρκόπ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ουλο ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Στέφανο ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Κοµνηνό ΕΜΠΟΡΙΟΥ Συνυπεύθυνα Υπουργεία / ΓΓ Χρονοδιάγρ αµµα από Χρονοδιάγ ραµµα έω Διάρκ εια (ηµέρε ) Προαπα ιτούµεν α Κατάσταση Υλοποίηση Περιγραφή Κατάσταση Ηµεροµηνί α Επικαιροπ οίηση 31/01/2011 ΡΒ 31/12/ /12/ Green ΘΕ04. ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 01/01/ /12/ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - Π1 01/01/ /12/ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 15 Δηµιουργία του Συσσωρευτή ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Βασίλειο ΕΠΔΒΜΥΠΟΙΑΝ(ΕΙ 03/ /2013 Δεν έχει Ηλεκτρονικών Βιβλίων για Ι. Δ.ΓΡΑΜ. ΕΠ ξεκινήσει Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα Παπάζογ Ψηφιακή Συγκλιση) λου Red Υλοποίηση Πιλοτικών Δράσεων ΠΑΙΔΕΙΑΣ, εφαρµογή Διαδραστικών συστηµάτων στα Σχολεία Βασίλειο Κουλαιδή Επικαιροποί ηση µε Βάση Ολοκληρώθηκε 1. Εκδόθηκε η ΚΥΑ "Καθορισµό διαδικασιών, 23/03/2011 ICTΦ1-182, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτοµερειών και στι 04/21/11 λοιπών θεµάτων σχετικά µε την λειτουργία των ICTΦ1-216, υπηρεσιών µια στάση για τη σύσταση στι 27/6 Εταιρειών" (ΦΕΚ Β ) µε την οποία ICTΦ1-274 καθορίζεται ο τρόπο λειτουργία των Υπηρεσιών Μια Στάση και η επικοινωνία του µε του λοιπού φορεί και υπηρεσίε του Δηµοσίου. 2. Ολοκληρώθηκε ο πρώτο κύκλο εκπαίδευση Συµβολαιογράφων και Επιµελητηρίων και θα ακολουθήσουν και άλλε εκπαιδεύσει 3. Πιστοποιήθηκαν ήδη 1650 περίπου συµβολαιογράφοι (21/4/2011) και συνεχίζεται η διαδικασία πιστοποίηση και των υπόλοιπων. 4. Υπεγράφη η ΚΥΑ στελέχωση των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ, τη Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ και του Τµήµατο ΓΕΜΗ. 5. Εκδόθηκε η ΚΥΑ για την πιστοποίηση των ΚΕΠ. Σε υλοποίηση Υπεγράφη η συµφωνία µε EIF (www.eif.org) για 150εκ προ αυτή την κατεύθυνση. 4 προϊόντα θα ανακοινωθούν σύντοµα: Seed Fund Co-Investment Fund ICT Venture Capital Investments Loans 31/03/2011 Σε υλοποίηση Εκδόθηκε η ΚΥΑ "Καθορισµό διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτοµερειών και λοιπών θεµάτων σχετικά µε την λειτουργία των υπηρεσιών µια στάση για τη σύσταση Εταιρειών" (ΦΕΚ Β ) µε την οποία καθορίζεται ο τρόπο λειτουργία των Υπηρεσιών Μια Στάση και η επικοινωνία του µε του λοιπού φορεί και υπηρεσίε του Δηµοσίου. 2. Ολοκληρώθηκε η µετάπτωση των δεδοµένων από τι βάσει των Επιµελητηρίων. 3. Η εγγραφή νέων εταιρειών στο ΓΕΜΗ οι οποίε δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογή των Υπηρεσιών Μια Στάση είναι πλέον εφικτή καθώ δηµιουργήθηκε σχετική εφαρµογή στο businessregistry. 4. Η βάση του Γ.Ε.ΜΗ αναπτύσσεται βάσει προδιαγραφών που συντάσσει ειδική επιτροπή που συστάθηκε στη Γ.Γ.Ε. 31/03/2011 ΡΒ 31/12/ /12/ ΡΒ Έναρξη προετοιµασία για δηµιουργία πρόσκληση και διαβούλευση. Δηµιουργία πρώτη έκδοση σχεδίου. ΕΠΔΒΜ 01/07/ /04/ Σε υλοποίηση Το έργο βρίσκεται στη φάση τη ολοκλήρωση των παραδόσεων των διαγωνισµών από τι σχολικέ επιτροπέ και εντάξεων των σχετικών δαπανών στο έργο. Παρατηρήσει S όλα τα προϊόντα να έχουν φτάσει στην πραγµατική οικονοµία 27/06/2011 ICTΦ1-273 Επόµενο στάδιο:q Μετάπτωση των δεδοµένων Νοµαρχιών και Πρωτοδικείων στο ΓΕΜΗ για τι υφιστάµενε προ 4/4/2011 εταιρείε ώστε να ολοκληρωθεί πλήρω η βάση. 21/04/2011 ICTΦ1-223 Στόχο η δηµιουργία 2000 τίτλων ηλεκτρονικών βιβλίων ανοικτή πρόσβαση ακαδηµαϊκού περιεχοµένου, προσβάσιµου από το διαδίκτυο και από συσκευέ e-reades 27/06/2011 ICTΦ1-249 Ολοκλήρωση Α Φαση -Τελο Δεκεµβρίου 2011 Νοµοθεσία / Κανονιστική Πράξη υπουργική απόφαση Υπουργική απόφαση Αρ. Απόφαση / Νόµου Λόγω εκπτώσεων από του διαγωνισµού, αποφασίστηκε η δηµιουργία νέα Φάση µε επέκταση τη πράξη. Το έργο θα παραταθεί χρονικά για να µπορέσουν να επωφεληθούν και άλλε σχολικέ µονάδε. Σελίδα 13 από 109

14 Κατάστ αση ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΔΡΑΣ ΗΣ ΔΡΑΣΗ - ΟΡΟΣΗΜΟ Υλοποίηση Πιλοτικών Δράσεων εφαρµογή Υπολογιστικών συστηµάτων στα Σχολεία. ΠΡΟΤΕ ΡΑΙΟΤΗ ΤΑ ΒΑΡΥΤ ΗΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥ ΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (ΣΕ ΕΚ ΕΥΡΩ ΕΣΜΑΤΟ ΕΤΗΣΙΩΣ Υπεύθυνο Υπουργείο ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Υπεύθυνη Υπηρεσία - Φορέα Πολιτικό Υπεύθυν ο ΓΓ Συνυπεύθυνα Υπουργεία / ΓΓ Χρονοδιάγρ αµµα από Χρονοδιάγ ραµµα έω Διάρκ εια (ηµέρε ) Προαπα ιτούµεν α Κατάσταση Υλοποίηση Περιγραφή Κατάσταση Βασίλειο ΕΠΔΒΜ 01/07/ /04/ Σε υλοποίηση Το έργο βρίσκεται στη φάση τη ολοκλήρωση Κουλαιδή των παραδόσεων των διαγωνισµών από τι σχολικέ επιτροπέ και εντάξεων των σχετικών δαπανών στο έργο. Ηµεροµηνί α Επικαιροπ οίηση Επικαιροποί ηση µε Βάση Παρατηρήσει 27/06/2011 ICTΦ1-250 Ολοκλήρωση Α Φαση -Τελο Δεκεµβρίου 2011 Νοµοθεσία / Κανονιστική Πράξη Αρ. Απόφαση / Νόµου Υλοποίηση Δράσεων Εµπλουτισµού Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρµα µε Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήµατα. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Λόγω εκπτώσεων από του διαγωνισµού, αποφασίστηκε η δηµιουργία νέα Φάση µε επέκταση τη πράξη. Το έργο θα παραταθεί χρονικά για να µπορέσουν να επωφεληθούν και άλλε σχολικέ µονάδε. Βασίλειο ΕΠΔΒΜ 01/08/ /07/ Το έργο βρίσκεται έχει ολοκληρώσει την πρώτη φάση υλοποίηση και ήδη υπάρχει χρήση τη Κουλαιδή πλατφόρµα από του µαθητέ. Υπάρχουν πάνω από 190 ενταγµένα µαθήµατα αναρτηµένα ενω η χρήση από το διαδύκτυο ανάρχεται σε περίπου µοναδικού επισκέπτε. 27/06/2011 ICTΦ1-251,253 Ολοκλήρωση Β' Φάση - Τέλο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Προηγµένε δικτυακέ υπηρεσίε για την ερευνητική και ακαδηµαϊκή κοινότητα Προηγµένε υπολογιστικέ υπηρεσίε για την ερευνητική και ακαδηµαϊκή κοινότητα Green Ηλεκτρονικό Σύστηµα Διανοµή Συγγραµµάτων σε Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ (Εύδοξο) Green Ηλεκτρονικό Σύστηµα Μετεγγραφών Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ Απλοποίηση και ηλεκτρονικοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών προ τον πολίτη και του ενδιαφερόµενου φορεί του Ενιαίου Διοικητικού Τοµέα Ανώτατη Εκπαίδευση του ΥΠΔΒΜΘ. Δηµιουργία σύγχρονου µηχανισµού διοικητική υποστήριξη. Περιλαµβάνεται και το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών - ΙΚΥ Σύγχρονε υπηρεσίε ηλεκτρονική διακυβέρνηση και εξυπηρέτηση πολιτών στα ιδρύµατα τριτοβάθµια εκπαίδευση Ψηφιακέ Βιβλιοθήκε Ανοικτή Πρόσβαση Ανοικτά Ακαδηµαϊκά Μαθήµατα (Hellenic Academic Courses) Υλοποίηση Δράσεων Εµπλουτισµού Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρµα µε Εκπαιδευτικά Σενάρια Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών για τι ανάγκε του Ψηφιακού Σχολείου. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Βασίλειο Κουλαϊδή Βασίλειο Επιχ.Προγράµµατο Ι. "Ψηφιακή Παπάζογ Σύγκλιση", Υπ. λου Οικονοµία Βασίλειο Επιχ.Προγράµµατο Ι. "Ψηφιακή Παπάζογ Σύγκλιση", Υπ. λου Οικονοµία Βασίλειο Επιχ.Προγράµµατο Ι. "Ψηφιακή Παπάζογ Σύγκλιση", Υπ. λου Οικονοµία Βασίλειο Ι. Παπάζογ λου Βασίλειο Ι. Παπάζογ λου Βασίλειο Ι. Παπάζογ λου Βασίλειο Ι. Παπάζογ λου Βασίλειο Ι. Παπάζογ λου Η δεύτερη φάση υλοποίηση έχει ήδη ξεκινήσει και περιλαµβάνει τον ψηφιακό εµπλουτισµό των ψηφιακών βιβλίων µε διαδραστικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και εξελίσεται κανονικά. 01/06/ /12/ Σε υλοποίηση Το έργο εξελίσεται κανονικά υλοποιώντα συγκεκριµένο σχέδιο δράση έω και την επόµενη σχολική χρονιά. 01/03/ /03/ Σε υλοποίηση Βρίσκονται 5 διεθνει διαγωνισµοί σε εξέλιξη και ένα ήδη έχει κατακυρωθεί (1 εκ. ευρώ). Ολοκληρώθηκε το υποέργο 6 (αντικείµενο διαγωνισµού που έτρεξε) 01/03/ /03/ Σε υλοποίηση Βρίσκονται 6 διεθνεί διαγωνισµοί σε προετοιµασία και ήδη υλοποιείται µέρο του έργου µε αυτεπιστασία. - Προκήρυξη ενό διαγωνισµού 3,5 εκ. ευρώ 01/03/ /03/ Ολοκληρώθηκε Τέθηκε σε λειτουργία στι 4/10/2010. Ο 2ο και 3ο χρόνο αφορούν την µετάβαση στο ηλεκτρονικό σύγγραµµα ΕΠΔΒΜ 01/06/ /03/ Ολοκληρώθηκε Τέθηκε σε λειτουργία στι 4/10/2010. Ολοκληρώθηκε η εφαρµογή του αφού από φέτο αλλάζει τελείω η διαδικασία µεττεγραφών Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθµιση" Επιχ.Προγράµµατο "Ψηφιακή Σύγκλιση", Υπ. Οικονοµία 01/11/ /12/ Δεν έχει ξεκινήσει Έχει υπογραφεί η ΥΑ. Κατατέθηκε το ΤΔΕ επίσηµα. 01/06/ /06/ Σε υλοποίηση Εντάχθηκαν 79 έργα συνολικού προϋπολογισµού ~35 εκ. ευρώ (Αφορούν και την δράση 15.17) Επιχ.Προγράµµατο "Ψηφιακή Σύγκλιση", Υπ. Οικονοµία 01/06/ /06/ Σε υλοποίηση Εντάχθηκαν 79 έργα συνολικού προϋπολογισµού ~35 εκ. ευρώ (Αφορούν και την δράση 15.18) ΕΠΔΒΜ 01/11/ /11/ Σε υλοποίηση Ολοκληρώθηκε η φάση κατάθεση των προτάσεων - Σε εξέλιξη η αξιολόγηση. Βασίλειο ΕΠΔΒΜ 01/08/ /12/ Σε υλοποίηση Το έργο επανσχεδιάζεται λόγω συγχώνευση Κουλαιδή των φορέων υλοποίηση και απόφαση το ΙΕΠ να αναλάβει ένα ευρύτερο ρόλο υλοποίηση των πράξεων. Βασίλειο ΕΠΔΒΜ 01/01/ /12/ Σε υλοποίηση Το έργο συνεχίζεται µε επιµόρφωση επιπλέον Κουλαιδή εκπαιδευτικών. 27/06/2011 ICTΦ1-252 Έργο υποδοµών για το ΠΣΔ 26/01/2011 ICTΦ :51:35 µµ 26/01/2011 ICTΦ :52:08 µµ 05/10/2010 από Ειδική Γραµµατεία 05/10/2010 από Ειδική Γραµµατεία 26/01/2011 ICTΦ :40:28 µµ 14/03/2011 ICTΦ1-149 και στι 04/21/11 ICTΦ /03/2011 ICTΦ1-150 και στι 04/21/11 ICTΦ /04/2011 ICTΦ1-227 υποβληθηκε στι 04/21/11 ICT1-224 που επιβεβαιωνει την ολοκληρωση 27/06/2011 ICTΦ1-260 Έργο συµπληρωµατικό του έργου "Δηµιουργία Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρµα". Έχουν ενταχθεί τα ΤΔΠΠ για όλου του φορεί. 27/06/2011 ICTΦ1-256 Επιµόρφωση εκπαιδευτικών (57.2% του συνόλου) στην διδακτική αξιοποίηση των εργαλείων ΤΠΕ στα µαθήµατα ειδικότητα του και στη χρήση διαδραστικών πινάκων και τη ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρµα. Εκδόθηκε ΥΑ, Τροποποίηση Νόµου Εκδόθηκε ΥΑ, Τροποποίηση Νόµου Αναµένετε Υ.Α. για Προγραµµατική Συµφωνία Σελίδα 14 από 109

15 Κατάστ αση ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΔΡΑΣ ΗΣ ΔΡΑΣΗ - ΟΡΟΣΗΜΟ Υλοποίηση Δράσεων Δηµιουργία Εκπαιδευτική Πλατφόρµα ΠΡΟΤΕ ΡΑΙΟΤΗ ΤΑ ΒΑΡΥΤ ΗΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥ ΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (ΣΕ ΕΚ ΕΥΡΩ ΕΣΜΑΤΟ ΕΤΗΣΙΩΣ Υπεύθυνο Υπουργείο ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Υπεύθυνη Υπηρεσία - Φορέα Πολιτικό Υπεύθυν ο ΓΓ Συνυπεύθυνα Υπουργεία / ΓΓ Χρονοδιάγρ αµµα από Χρονοδιάγ ραµµα έω Διάρκ εια (ηµέρε ) Προαπα ιτούµεν α Κατάσταση Υλοποίηση Περιγραφή Κατάσταση Βασίλειο ΕΠΔΒΜ 01/08/ /12/ Το έργο συνολικά βρίσκεται στην πρώτη φάση Κουλαιδή υλοποίηση τη Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρµα και ήδη έχουν καλυφθεί 146 µαθήµατα µε ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόµενο. Η εκπαιδευτική πλατφόρµα χρησιµοποιείται ήδη από του µαθητέ έχοντα περίπου µοναδικού επισκέπτε µέχρι σήµερα. Ηµεροµηνί α Επικαιροπ οίηση Επικαιροποί ηση µε Βάση Παρατηρήσει 27/06/2011 ICTΦ1-254 Έργο συµπληρωµατικό του έργου "Δηµιουργία Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρµα". Έχουν ενταχθεί τα ΤΔΠΠ για όλου του φορεί. Νοµοθεσία / Κανονιστική Πράξη Αρ. Απόφαση / Νόµου Ολοκληρωµένε ψηφιακέ υπηρεσίε σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφου για την τριτοβάθµια εκπαίδευση ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Δε την Ψηφιακά 3.0 ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Red Εφαρµογή Δράσεων Εξοπλισµού για το Γυµνάσιο Εφαρµογή Δράσεων Εξοπλισµού για το Δηµοτικό Εφαρµογή Δράσεων Εξοπλισµού για το Λύκειο. Green Ψηφιακή Διοίκηση τη Α' Βάθµια κα Β' Βάθµια Εκπαίδευση Εµπλουρισµό τη ελληνική έκδοση τη wikipedia ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕ06. ΥΓΕΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 03. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΣΗ Green Παραγωγική Λειτουργία συστήµατο Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση στον ΟΑΕΕ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Βασίλειο ΕΠΔΒΜ Νοέµβριο Ι Παπάζογ λου Βασίλειο Επιχ.Προγράµµατο Οκτώβριο Ι. "Ψηφιακή 2010 Παπάζογ Σύγκλιση", Υπ. λου Οικονοµία Βασίλειο Επιχ.Προγράµµα "Ψηφιακή Κουλαιδή Σύγκλιση", Υπουργείο Περιφερειακή Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα. Βασίλειο Επιχ.Προγράµµα "Ψηφιακή Κουλαιδή Σύγκλιση", Υπουργείο Περιφερειακή Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα. Βασίλειο Επιχ.Προγράµµα "Ψηφιακή Κουλαιδή Σύγκλιση", Υπουργείο Περιφερειακή Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα. Βασίλειο Επιχ.Προγράµµα "Διοικητική Κουλαιδή Μεταρρύθµιση", Yπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Βασίλειο Επιχ.Προγράµµατο Ι. "Ψηφιακή Παπάζογ Σύγκλιση", Υπ. λου Οικονοµία Η Β' Φάση έχει ήδη ξεκινήσει µε τον εµπλουτισµό των ψηφιακών βιβλίων µε διαδραστικά αντικείµενα. 30/11/2012 Σε υλοποίηση Σε εξέλιξη η υλοποίηση 21/04/2011 ICTΦ /02/2011 Ακυρώθηκε Δεν αποτελεί πολιτική επιλογή. Η δράση αναβάλλεται. 01/09/ /09/ Σε υλοποίηση Το έργο βρίσκεται στο πρώτο στάδιο υλοποίηση µε την δηµιουργία Φακέλλου Μεγάλου έργου. Το ΥΠΔΒΜΘ έχει ήδη ολοκληρώσει τον φάκελλο µεγάλου έργου ο οποίο έχει υποβληθεί στην ΕΥΔ ΨΣ για σχολιασµό και παρατηρήσει. Σε υλοποίηση Σε υλοποίηση 26/01/2011 ICTΦ1-136 Απόφαση εντό του πρώτου 15µερου του 6:48:02 µµ Φεβρουαρίου. Πιθανή η αναµόρφωση του ΤΔΕ. 27/06/2011 ICTΦ1-255 Το έργο αφορά στην δηµιουργία ψηφιακή υποδοµή στα Γυµνάσια. Έχει υποβληθεί ΤΔΠΠ στην πρόσκληση 21.2 Κατόπιν συνεργασία µε την ΕΥΔ ΨΣ το σχετικό έργο επανασχεδιάστηκε και µέρο του εντάχθηκε στην υπάρχουσα πράξη. 27/06/2011 ICTΦ1-257 Το έργο αφορά στην δηµιουργία ψηφιακή υποδοµή στα Δηµοτικά σχολεία. Αναµένεται η σχετική Πρόσκληση µε βάση το πλάνο που έχει προταθεί από το ΥΠΔΒΜΘ Κατόπιν συνεργασία µε την ΕΥΔ ΨΣ το σχετικό έργο επανασχεδιάστηκε και µέρο του εντάχθηκε στην υπάρχουσα πράξη. 01/10/2010 Σε υλοποίηση Το έργο εξελίσεται κανονικά µε την Α' Φάση - Καρτέλα Σχολείου να βρίσκεται σε Φάση πλήρου εφαρµογή. 31/12/ /12/ /09/ /12/ Δ /09/ /06/ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΡΕΤΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 18/10/2010 Ολοκληρώθηκε Ολοκληρώθηκε η πιλοτική εφαρµογή του έργου τη Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση στον ΟΑΕΕ. Επόµενο ορόσηµο 1/1/2011 µε την διαδοχική εισαγωγή και άλλων Ασφαλιστικών Ταµείων 29/11/2010 ICTΦ /06/2011 ICTΦ1-258 Το έργο αφορά στην δηµιουργία ψηφιακή υποδοµή στα Λύκεια. Αναµένεται η σχετική Πρόσκληση µε βάση το πλάνο που έχει προταθεί από το ΥΠΔΒΜΘ 27/06/2011 ICTΦ1-259 Το έργο αφορά στην υλοποίηση δράσεων διαλειτουργικότητα των συστηµάτων του υπουργείου, την παρακολούθηση των διαδικασιών προσωπικού Α' Βάθµια και Β' Βάθµια εκπαίδευση και την υποστήριξη των σχολικών µονάδων. Έχει υποβληθεί ΤΔΠΠ στην πρόσκληση 38 Green Νόµο για την ηλεκτρονική συνταγογράφιση ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΡΕΤΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 29/10/2010 Ολοκληρώθηκε Το νοµοσχέδιο για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση δηµοσιεύτηκε στι 3/11/ /11/2010 ICTΦ1-65 Red Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Φάση Β - Επέκταση στο σύνολο των ασφαλιστικών φορέων - τη Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Παραγωγική Λειτουργία Φάση Β - Επέκταση στο σύνολο των ασφαλιστικών φορέων - Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΡΕΤΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΡΕΤΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 31/12/2010 Σε υλοποίηση Εχει ξεκινήσει η καταγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων για την καθολική εγκατάσταση του έργου Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση στο σύνολο τη χώρα (όλοι οι ιατροί, όλοι οι ασφαλισµένοι, όλα τα φαρµακεία). 1/2/2011 η ολοκλήρωση του τεύχου των λειτουργικών απαιτήσεων. 01/06/ /06/ Δεν έχει ξεκινήσει 29/11/2010 ICTΦ /09/2010 Συνάντηση Σελίδα 15 από 109

16 Κατάστ αση ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΔΡΑΣ ΗΣ ΔΡΑΣΗ - ΟΡΟΣΗΜΟ Red Βελτιστοποίηση τη διαλειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα του υφιστάµενου συστήµατο Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και επέκταση αυτού µε την αποδοχή δωρεά τη Εθνική Τράπεζα τη Ελλάδο ύψου 1.5 εκ ευρώ. Red Επέκταση του υφιστάµενου συστήµατο ηλεκτρονική συνταγογράφιση στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Red Επέκταση του υφιστάµενου συστήµατο ηλεκτρονική συνταγογράφιση στον ΟΠΑΔ ΠΡΟΤΕ ΡΑΙΟΤΗ ΤΑ ΒΑΡΥΤ ΗΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥ ΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (ΣΕ ΕΚ ΕΥΡΩ ΕΣΜΑΤΟ ΕΤΗΣΙΩΣ Υπεύθυνο Υπουργείο ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Υπεύθυνη Υπηρεσία - Φορέα Πολιτικό Υπεύθυν ο ΓΓ ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΡΕΤΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΡΕΤΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΡΕΤΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Συνυπεύθυνα Υπουργεία / ΓΓ Χρονοδιάγρ αµµα από Χρονοδιάγ ραµµα έω Διάρκ εια (ηµέρε ) Προαπα ιτούµεν α Κατάσταση Υλοποίηση Περιγραφή Κατάσταση Ηµεροµηνί α Επικαιροπ οίηση 30/03/2011 ΡΒ 30/01/2011 Σε υλοποίηση Εχουν ενταχθεί 2 υποκαταστήµατα του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (Αγία Παρασκευή και Περιστέρι). Αναµένεται η εγκατάσταση εξοπλισµού στα ιατρεία του ΙΚΑ για την επέκταση και σε άλλα υποκαταστήµατα. 03/05/2011 MM 30/03/2011 ΡΒ Επικαιροποί ηση µε Βάση Παρατηρήσει Νοµοθεσία / Κανονιστική Πράξη Αρ. Απόφαση / Νόµου Επέκταση του υφιστάµενου συστήµατο ηλεκτρονική συνταγογράφιση στο ΟΓΑ και το ΝΑΤ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΡΕΤΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 30/04/ /04/ ΡΒ Red Επέκταση του πιλοτικού προγράµµατο ηλεκτρονική καταχώρηση των παραπεµπτικών των ιατρικών πράξεων στον ΟΠΑΔ στι ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Επέκταση του πιλοτικού προγράµµατο ηλεκτρονική καταχώρηση των παραπεµπτικών των ιατρικών πράξεων στον ΟΓΑ και ΝΑΤ /03.12 Δηµόσια Διαβούλευση RFI έργου Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση (Φάση Β) ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΡΕΤΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΡΕΤΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΡΕΤΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 30/01/2011 ΡΒ 30/04/ /04/ ΡΒ 30/04/2011 Σε υλοποίηση Έχει αναρτηθεί στο site τη ΗΔΙΚΑ /03.13 Έχει πραγµατοποιηθεί η επέκταση του προγράµµατο τη Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση στα τέσσερα µεγάλα Ταµεία τη χώρα (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ) 05. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΡΕΤΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 30/04/2011 Σε υλοποίηση Το σύστηµα εξυπηρετεί σήµερα το σύνολο των φαρµακείων (9.850) και περίπου ιατρού (συνεχίζεται η εγγραφή νέων ιατρών). Καταχωρούνται καθηµερινά κατά µέσο όρο ηλεκτρονικέ συνταγέ από ιατρού και εκτελούνται περίπου ηλεκτρονικέ συνταγέ από φαρµακεία 24/09/ /11/ Green Προγραµµατικέ Συµφωνίε ΥΠΥΚΑ µε ΚτΠ ΑΕ Green Καταγραφή υφιστάµενη κατάσταση Green Παραγωγική λειτουργία εφαρµογή συλλογή δεδοµένων από πληροφοριακά συστήµατα νοσοκοµείων Red Ενεργοποίηση Υλοποίηση Συµβάσεων ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Green SLA παραγωγική λειτουργία ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 43. ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΕΩΝ Καθορισµό επιπέδου εξυπηρέτηση µεταξύ Διευθύνσεων και Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Νίκο Πολύζο Νίκο Πολύζο Νίκο Πολύζο Νίκο Πολύζο Νίκο Πολύζο ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΡΕΤΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 24/09/ /09/ Ολοκληρώθηκε Έχει υπογραφεί η κεντρική προγραµµατική συµφωνία ΥΠΥΚΑ και ΚτΠ 26/04/2011 ICTΦ /09/ /09/ Ολοκληρώθηκε Έχει γίνει η καταγραφή τη υπάρχουσα κατάσταση στα νοσοκοµεία και παρακολουθείται α. από 5µελή κεντρική Επιτροπή στο ΥΠΥΚΑ που συµµετέχουν στελέχη ΥΠΥΚΑ, ΚτΠ και ΗΔΙΚΑ, β. 5µελεί επιτροπέ (ΕΠΠΕ κ.ά.) ανά περιφέρεια (ΔΥΠΕ) 26/04/2011 ICTΦ /10/ /10/ Ολοκληρώθηκε Ολοκληρώθηκε η εφαρµογή ESY.net για την 26/04/2011 ICTΦ1-233 συλλογή στοιχείων (Οικονοµικών - Νοσηλευτική Κίνηση - Δεσµευσεων ΓΛΚ ) από τα πληροφοριακά συστήµατα των Νοσοκοµείων. Η εφαρµογή έχει τεθεί σε λειτουργία µε επιτυχία από 1/1/ /10/ /10/ Σε υλοποίηση Για την πλειονότητα των ηµιτελών έργων δεν έχει 26/04/2011 ICTΦ1-234 γίνει ακόµα από ΚτΠ 30/11/ /11/ Ολοκληρώθηκε Στα νοσοκοµεία των ΔΥΠΕ που παραλήφθηκαν τα έργα και µε ίδια µέσα στα υπόλοιπα (παρακολούθηση ανά υποσύστηµα από τι επιτροπέ). 30/12/ /12/ /04/2011 ICTΦ /12/ /12/ ΡΒ Σελίδα 16 από 109

17 Κατάστ αση ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΔΡΑΣ ΗΣ ΔΡΑΣΗ - ΟΡΟΣΗΜΟ Προσδιορισµό αναγκών σε πληροφοριακά συστήµατα ΠΡΟΤΕ ΡΑΙΟΤΗ ΤΑ ΒΑΡΥΤ ΗΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥ ΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (ΣΕ ΕΚ ΕΥΡΩ ΕΣΜΑΤΟ ΕΤΗΣΙΩΣ Υπεύθυνο Υπουργείο ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Υπεύθυνη Υπηρεσία - Φορέα Πολιτικό Υπεύθυν ο ΓΓ ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΡΕΤΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Συνυπεύθυνα Υπουργεία / ΓΓ Χρονοδιάγρ αµµα από Χρονοδιάγ ραµµα έω Διάρκ εια (ηµέρε ) Προαπα ιτούµεν α Κατάσταση Υλοποίηση Περιγραφή Κατάσταση Ηµεροµηνί α Επικαιροπ οίηση 30/12/ /12/ ΡΒ Επικαιροποί ηση µε Βάση Παρατηρήσει Νοµοθεσία / Κανονιστική Πράξη Αρ. Απόφαση / Νόµου Επανασχεδιασµό στρατηγική MIS και αναδιοργάνωση διευθύνσεων ή τµηµάτων ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΡΕΤΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 30/12/ /12/ ΡΒ 42. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρµογή σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΡΕΤΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 30/06/ /06/ /03/ Εφαρµογή σε λοιπά ασφαλιστικά ταµεία ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΡΕΤΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 30/06/ /06/ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ Διαχείριση πληροφοριών και δεδοµένων ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΡΕΤΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 30/09/ /12/ /09/ /09/ Ολοκληρωµένο σύστηµα καταγραφή, διαχείριση και αλληλεπίδραση δεδοµένων και πληροφοριών µεταξύ όλων των φορέων Κοινωνική Ασφάλιση (ασφαλιστικά ταµεία) και των φορέων εργασία (ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ, ΟΕΚ, ΟΕΕ) ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΡΕΤΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 30/12/ /12/ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΘΕ07. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 12. ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΙΚΤΥΟ FTTH Red Διαγωνισµό για τον τεχνοοικονοµικό σύµβουλο Red Διαγωνισµό για τον νοµικό σύµβουλο Αξιοποίηση Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών Δήµων (MAN) Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικέ Περιοχέ ΘΕ08. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ Σωκράτη ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩ Κάτσικα Ν ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ Σωκράτη ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩ Κάτσικα Ν Ειδική Αντώνη Γραµµατεία Μαρκόπ Ψηφιακή ουλο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Σύγκλιση ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακή Σύγκλιση Αντώνη Ειδική Γραµµατεία Μαρκόπ Υπουργείο ουλο Αγροτική Ανάπτυξη / Διβάρη 30/03/ /12/ /12/ ΡΒ 30/03/2011 ΡΒ 30/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ Σε υλοποίηση Ολοκληρώθηκε η υπογραφή τη απόφαση αποδοχή του πρακτικού τη επιτροπή αξιολόγηση των προσφορών. 30/11/ /11/ Σε υλοποίηση Ολοκληρώνεται η διαδικασία υπογραφή τη απόφαση προκήρυξη του διαγωνισµού. 30/12/ /12/ Σε υλοποίηση Σε υλοποίηση 19/04/2011 ICTΦ /04/2011 ICTΦ1-196 Ανακοίνωση του διαγωνισµού µέχρι τέλο Απριλίου. Δηµοσιεύτηκε η Δηµόσια διαβούλευση η λήξη τη 25/01/2011 ICTΦ1-103 Σε επαφή µε ΕΕ για τον χαρακτήρα του έργου οποία είναι για 31/01/ :18:28 µµ - Πιθανέ συνέργιε και µε επόµενε δράσει στο χώρο των υποδοµών Ολοκληρώθηκε η Μελέτη - Έχει γίνει ήδη 25/01/2011 ανακοίνωση τη Δηµόσια Διαβούλευση για τον 5:21:18 µµ καθορισµό των "λευκών περιοχών" ICTΦ1-104 Σηµαντικό Θέµα είναι ο φάκελο κοινοποίηση προ ΕΕ και ο διαχωρισµό χρηµατοδότηση από τα 2 ΕΠ του ΕΣΠΑ - Μπαλτατζή- Ψηφιακή Σύγκλιση Σελίδα 17 από 109

18 Κατάστ αση ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΔΡΑΣ ΗΣ ΔΡΑΣΗ - ΟΡΟΣΗΜΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ POLICE ONLINE ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΠΡΟΤΕ ΡΑΙΟΤΗ ΤΑ ΒΑΡΥΤ ΗΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥ ΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (ΣΕ ΕΚ ΕΥΡΩ ΕΣΜΑΤΟ ΕΤΗΣΙΩΣ Υπεύθυνο Υπουργείο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνη Υπηρεσία - Φορέα Πολιτικό Υπεύθυν ο ΓΓ Συνυπεύθυνα Υπουργεία / ΓΓ Χρονοδιάγρ αµµα από Χρονοδιάγ ραµµα έω Διάρκ εια (ηµέρε ) Προαπα ιτούµεν α Κατάσταση Υλοποίηση Περιγραφή Κατάσταση 30/12/ /12/ Σε υλοποίηση Σε υλοποίηση βρίσκεται µόνο το υποέργο-8 "Αποµακρυσµένη πρόσβαση χρηστών ΕΛ.ΑΣ." Το έργο βρίσκεται στη Β Φάση (Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού & έτοιµου λογισµικού και ανάπτυξη υπηρεσία αποµακρυσµένη πρόσβαση), η ολοκλήρωση τη οποία επίκειται εντό των εποµένων ηµερών (Ιουλίου 2011). 30/12/ /12/ Δεν έχει ξεκινήσει Με το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ έχει συνδεθεί µόνο ένα (1) κτίριο (κεντρικό - Α.Ε.Α.) /2006 Ηµεροµηνί α Επικαιροπ οίηση Επικαιροποί ηση µε Βάση Παρατηρήσει 05/07/2011 ICTΦ1-277 Κατάσταση υποέργων Police On Line (Εξοπλισµό Πληροφορική για τη συµµετοχή τη Ελληνική Αστυνοµία στον εκσυγχρονισµό τη Δηµόσια Διοίκηση µε χρήση Πληροφορική): Υποέργο-1 (Προµήθεια και εγκατάσταση Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού Δικτυακού εξοπλισµού, Εξυπηρετητών και Εφαρµογών): έχει ολοκληρωθεί (2007) Υποέργο-2 (Προµήθεια Περιφερειακών Συστηµάτων): έχει ολοκληρωθεί (2007) Υποέργο-3 (Παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου Τεχνική Υποστήριξη): έχει ολοκληρωθεί (2007) Υποέργο-4 (Εφαρµογέ εξυπηρέτηση του Πολίτη): έχει ολοκληρωθεί Υποέργο-5 (επέκταση υποέργου-1): έχει ολοκληρωθεί Υποέργο-6 (επέκταση υποέργου-2): έχει ολοκληρωθεί Υποέργο-7 (επέκταση υποέργου-4): Υποέργο-9 (Περιφερειακό Εξοπλισµό για Έκδοση Ταυτοτήτων και Διαβατηρίων): έχει ολοκληρωθεί (2010) 05/07/2011 ΙCTΦ1-278 Διεξαγωγή δηµόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, στην ΚτΠ Α.Ε. µέχρι 31/7/2011.Επίκειται, στα πλαίσια υλοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, η διασύνδεση των υπόλοιπων σηµείων-κτιρίων. Νοµοθεσία / Κανονιστική Πράξη Αρ. Απόφαση / Νόµου ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 112 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 30/12/ /12/ Σε υλοποίηση Έχει δηµοσιευτεί Διακήρυξη (25/5/2011). Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολή προσφορών 19/07/ /07/2011 ΙCTΦ /12/ /12/ Σε υλοποίηση Έχει αποσταλεί (16/6/2011), από το Γρ. κ. Υφυπουργού Υπ. Προστασία του Πολίτη, εγκεκριµένη Διακήρυξη προ την ΚτΠ Α.Ε. 05/07/2011 ΙCTΦ /12/ /12/ Σε υλοποίηση Εκκρεµεί η δηµοσίευση τη σχετική Διακήρυξη. 05/07/2011 ΙCTΦ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΘΕ09. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ - ΘΕΣΜΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ Green ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Green ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Green ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Green ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Θανάση Ξηρό Θανάση Ξηρό Θανάση Ξηρό Θανάση Ξηρό Θανάση Ξηρό 30/12/ /12/ Σε υλοποίηση Έχουν κατατεθεί προσφορέ από του υποψήφιου Αναδόχου. Σε διαδικασία αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχή. 05/07/2011 ΙCTΦ /12/ /12/ ΡΒ 30/12/ /12/ ΡΒ 01/01/ /10/2011 Σε υλοποίηση Έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί η µελέτη για τη 24/01/2011 ICTΦ1-72 σχετική νοµοθεσία των προδιαγραφών,κανόνων 2:46:32 µµ και προτύπων τη Ευρωπαϊκή Ένωση 01/01/2011 Σε υλοποίηση Ω ηµεροµηνία διεξαγωγή του 24/06/2011 ICTΦ1-235 διαγωνισµού(παραλαβή προσφορών) ορίστηκε η /01/2011 Σε υλοποίηση Ω ηµεροµηνία διεξαγωγή του 24/06/2011 ICTΦ1-236 διαγωνισµού(παραλαβή προσφορών) ορίστηκε η /01/2011 Σε υλοποίηση Ω ηµεροµηνία διεξαγωγή του 24/06/2011 ICTΦ1-237 διαγωνισµού(παραλαβή προσφορών) ορίστηκε η /01/2011 Σε υλοποίηση Ω ηµεροµηνία διεξαγωγή του 24/06/2011 ICTΦ1-238 διαγωνισµού(παραλαβή προσφορών) ορίστηκε η Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία µε το Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Συστηµάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Σελίδα 18 από 109

19 Κατάστ αση ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΔΡΑΣ ΗΣ ΔΡΑΣΗ - ΟΡΟΣΗΜΟ Green ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Green ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ - ONLINE ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ Green ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Green ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΥΠΟΥ Β ΤΑΞΙΝΟΜΙΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ Green ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Green ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Green ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Green ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Red ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΘΕ10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ ΕΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΥΠΑΑΤ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΗΣ ΚΑΘΕ ΑΓΡΟΤΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΤΕ ΡΑΙΟΤΗ ΤΑ ΒΑΡΥΤ ΗΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥ ΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (ΣΕ ΕΚ ΕΥΡΩ ΕΣΜΑΤΟ ΕΤΗΣΙΩΣ Υπεύθυνο Υπουργείο ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνη Υπηρεσία - Φορέα Πολιτικό Υπεύθυν ο ΓΓ Θανάση Ξηρό Θανάση Ξηρό Θανάση Ξηρό Θανάση Ξηρό Θανάση Ξηρό Θανάση Ξηρό Θανάση Ξηρό Θανάση Ξηρό Θανάση Ξηρό Θανάση Ξηρό Συνυπεύθυνα Υπουργεία / ΓΓ Χρονοδιάγρ αµµα από Χρονοδιάγ ραµµα έω Διάρκ εια (ηµέρε ) Προαπα ιτούµεν α Κατάσταση Υλοποίηση Περιγραφή Κατάσταση 01/03/2011 Σε υλοποίηση Σε φάση προέγκριση τη διακήρυξη από την Ψηφιακή Σύγκλιση. 24/01/2011 Σε υλοποίηση Δηµοσίευση διακήρυξη του διαγωνσµού σε Εφηµερίδε και Εφηµερίδα Ε.Ε. 01/05/ /11/ Σε υλοποίηση Ολοκληρώθηκε Σε υλοποίηση Σε υλοποίηση Σε υλοποίηση Σε υλοποίηση Σε υλοποίηση Δεν έχει ξεκινήσει Δηµοσίευση διακήρυξη του διαγωνσµού σε Εφηµερίδε και Εφηµερίδα Ε.Ε. Ολοκληρώθηκε η Επιβεβαίωση Διαχειριστική Επάρκεια του Υπουργείου Δικαιοσύνη, Διαφάνεια και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων από 21/12/2010 και µε αρ. απόφαση /ΨΣ Γ' Κατάθεση προ έγκριση του ΤΔΠΠ του έργου στην πρόσκληση µε αρ. 45/Διοικητική Μεταρρύθµιση. Κατάθεση προ έγκριση του ΤΔΠΠ του έργου στην πρόσκληση µε αρ. 45/Διοικητική Μεταρρύθµιση. Ένταξη έργου στο Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθµιση" µε κωδ. ΟΠΣ: Ηµεροµηνί α Επικαιροπ οίηση Επικαιροποί ηση µε Βάση 24/06/2011 ICTΦ1-239 Παρατηρήσει 24/06/2011 ICTΦ1-240 Ένταξη έργου στο Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" µε αρ /ΨΣ7377-Α2. Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία µε την Ολοµέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων τη χώρα. 24/06/2011 ICTΦ1-241 Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία µε τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκη 24/01/2011 ICTΦ1-80 3:13:19 µµ Αξιολόγηση των δικαιολογητικών των 24/06/2011 ICTΦ1-245 προσφορών. Αναµένεται το άνοιγµα των τεχνικών προσφορών Αναµένεται το ανοιγµα των οικονοµικών προσφορών. 24/06/2011 ICTΦ1-242 δεν υπάρχει εξέλιξη από πλευρά Διοικητική Μεταρρύθµιση 24/06/2011 ICTΦ1-243 δεν υπάρχει εξέλιξη από πλευρά Διοικητική Μεταρρύθµιση 24/06/2011 ICTΦ1-244 δεν υπάρχει εξέλιξη από πλευρά Διοικητική Μεταρρύθµιση 24/06/2011 ICTΦ1-246,247 24/06/2011 ICTΦ /01/2011 ΡΒ 01/05/ /05/ ΡΒ 01/11/ /11/ ΡΒ Νοµοθεσία / Κανονιστική Πράξη Αρ. Απόφαση / Νόµου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ - ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΛΓΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 01/05/ /05/ ΡΒ 01/11/ /11/ ΡΒ 01/04/2011 ΡΒ 01/09/ /09/ ΡΒ Σελίδα 19 από 109

20 2. Έργα ΕΣΠΑ Σελίδα 20 από 109

ΥΠΑΑ / Στέφανος Κομνηνός. Αντώνης Μαρκόπουλος. Αντώνης Μαρκόπουλος. Υπουργική απόφαση ΓΓΕ. Εγκύκλιος ΓΓΦΤΘ ΓΓΤΦΘ. ΓΓΤΦΘ νόμος 31/10/2010

ΥΠΑΑ / Στέφανος Κομνηνός. Αντώνης Μαρκόπουλος. Αντώνης Μαρκόπουλος. Υπουργική απόφαση ΓΓΕ. Εγκύκλιος ΓΓΦΤΘ ΓΓΤΦΘ. ΓΓΤΦΘ νόμος 31/10/2010 01.01 01.02 01.03 01.04 01.11 01.05 01.10 01.06 01.07 01.08 01.09 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Δράσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Δράσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παρακολούθηση Υλοποίησης Νο. 3 / 17.02.2011 17 Φεβρουαρίου 2011 Αναφορά Υλοποίησης Δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚτΠ Α.Ε & Καλλικράτης

ΚτΠ Α.Ε & Καλλικράτης ΚτΠ Α.Ε & Καλλικράτης Σοφία Πλούμπη 6-10-2010 1 Πρόγραμμα «Καλλικράτης» Άξονες Παρέμβασης ΚτΠ Α.Ε «Λειτουργική Ενοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Δήμων/Περιφερειών». Π/Υ : 22.000.000 «Ηλεκτρονικός-ή Δήμος/Περιφέρεια/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση », με κωδικό ΟΠΣ«301177»

Προς: Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση », με κωδικό ΟΠΣ«301177» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πρώην ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΡΟΧ-Ε2Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΡΟΧ-Ε2Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 07/10/2010 Α.Π. : 154.671/ΨΣ7266-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 07/10/2010 Α.Π. : 154.671/ΨΣ7266-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα Πληροφορίες: Φ. Ματσούκης Τηλ.: 210 38 93

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΧ-70Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α5ΜΧ-70Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-1ΜΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-1ΜΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-8ΨΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-8ΨΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΚ-9 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΚ-9 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα Πληροφορίες: Φ. Ματσούκης Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ3Χ-ΛΒ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΝ3Χ-ΛΒ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σ Χ Ε Δ Ι Ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153.957/ΨΣ4586-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153.957/ΨΣ4586-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση παράτασης παράδοσης του έργου: «Ψηφιακή Προβολή της Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΨΧ-4ΨΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΨΧ-4ΨΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΓΧ-ΞΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 457ΓΧ-ΞΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έκδοση σύνταξης σε μία ημέρα" με κωδικό MIS 377120 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έκδοση σύνταξης σε μία ημέρα με κωδικό MIS 377120 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΠΙΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΠΙΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΠΙΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΞΧ-Ζ94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΞΧ-Ζ94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Χ-ΩΑΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β499Χ-ΩΑΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β499Χ-ΩΑΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ2Χ-ΜΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΜ2Χ-ΜΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΨΧ-ΧΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΓΨΧ-ΧΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β492Χ-6ΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β492Χ-6ΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.144/ΨΣ7405-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.144/ΨΣ7405-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.16 15:16:40 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Β8Γ09-895 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΞΧ-Δ0Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΞΧ-Δ0Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-ΙΨΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-ΙΨΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-ΙΨΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 22/11/2010 Α.Π. : 8932-A2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 22/11/2010 Α.Π. : 8932-A2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΣΧ-Ο3Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΣΧ-Ο3Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ&ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (πρ. ΕΥ Εφ/γής Πρ/των ΚΠΣ ΥΠΕΣ) Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 02/11/2010 Α.Π. : 155.083/ΨΣ8801-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 02/11/2010 Α.Π. : 155.083/ΨΣ8801-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 19 η Απόφαση υπ αριθ. 717/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων" με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 01/3.2/1/ Αρ. Φακ.: , Τηλ.: Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009

Αρ. Πρόσκλησης: 01/3.2/1/ Αρ. Φακ.: , Τηλ.: Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Φακ.: 04.02.022.07.03, 04.02.022.07.03.06 Τηλ.: 22602813 Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009 ΠΡΟΣ: Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Υγείας, Γενικό Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΒΧ-4ΛΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΒΧ-4ΛΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΛΛ0465ΦΘΘ-Σ10 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.27 14:28:28 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 25/10/2011 Α.Π. : 1448. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 ΥΜΗΤΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 25/10/2011 Α.Π. : 1448. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 ΥΜΗΤΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ&ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΘΚ-Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘΘΚ-Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών " με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών  με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 03/11/2010 Α.Π. : 155.108/ΨΣ7377-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 03/11/2010 Α.Π. : 155.108/ΨΣ7377-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ1Χ-Μ4Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Λ1Χ-Μ4Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Το πέρασμα από την παραδοσιακή στην on line εξυπηρέτηση του πολίτη και στην ψηφιακή αναβάθμιση του Δημόσιου τομέα

Το πέρασμα από την παραδοσιακή στην on line εξυπηρέτηση του πολίτη και στην ψηφιακή αναβάθμιση του Δημόσιου τομέα Το πέρασμα από την παραδοσιακή στην on line εξυπηρέτηση του πολίτη και στην ψηφιακή αναβάθμιση του Δημόσιου τομέα Χαρακτηριστικά Σχεδίου Δράσης Είναι κυλιόμενο επιχειρησιακό σχέδιο επταετούς διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ2Χ-6ΘΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥ2Χ-6ΘΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΝ-ΚΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΝ-ΚΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153955/ΨΣ5406-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153955/ΨΣ5406-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Μοσχάτο, 2 Μαρτίου 2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Χ-Λ1Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β499Χ-Λ1Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014" με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014 με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 28/01/2015 Α.Π. : 154/ ΕΦΔ 98 Προς: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒΕΑ) ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 7 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 28/01/2015 Α.Π. : 154/ ΕΦΔ 98 Προς: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒΕΑ) ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 7 T. ΑΔΑ: ΩΚΧΧΟΡΙΝ-Χ60 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.29 11:55:44 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΕΧ-ΜΒΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΕΧ-ΜΒΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΕΨΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΕΨΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου Ε.ΠΕ.ΔΙ. (Κ.Υ.Α με αρ / , άρθρο 3, παρ.4)

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου Ε.ΠΕ.ΔΙ. (Κ.Υ.Α με αρ / , άρθρο 3, παρ.4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ευρυτανίας και Ιτέας 2 Ταχ. Κωδ. : 115 23 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8636-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8636-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα