Αναφορά Υλοποίησης Δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Νο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναφορά Υλοποίησης Δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Νο. 4 03.08.2011"

Transcript

1 Αναφορά Υλοποίηση Δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορική και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Νο Η αναφορά υλοποίηση Δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορική και Τηλεπικοινωνιών εκπονείται από το Γραφείο του Αντιπροέδρου τη Κυβέρνηση και την Ομάδα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Γραφείου του Πρωθυπουργού σε συνεργασία με το Γραφείο του Υφυπουργού Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Η αναφορά δράσεων ΤΠΕ αποτελείται από τέσσερα μέρη: Α. Δράσει οι οποίε είναι άμεση προτεραιότητα. Β. Δράσει οι οποίε πρόκειται να υλοποιηθούν ω χρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΣΠΑ και τα επιχειρησιακά προγράμματα Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακή Σύγκλιση. Γ. Έργα που χρηματοδοτήθηκαν στο παρελθόν από το Γ ΚΠΣ και βρίσκονται σε φάση παραγωγική λειτουργία. Δ. Δράσει οι οποίε υλοποιούνται από τη Δημόσια Διοίκηση με δαπάνη του τακτικού προϋπολογισμού. Δομή αναφορά ΤΠΕ Τα τέσσερα μέρη τη αναφορά δράσεων ΤΠΕ συνθέτουν την υλοποίηση τη ψηφιακή στρατηγική τη χώρα και εφεξή καταγράφονται και θα παρακολουθούνται ενιαία. Ο βασικό στόχο είναι η απόκτηση μια ενιαία εικόνα για τι δράσει που εκτελέσθηκαν, εκτελούνται ή πρόκειται να εκτελεσθούν στη χώρα στον τομέα των ΤΠΕ, ο κεντρικό συντονισμό, η μεγιστοποίηση των ωφελειών και η ενίσχυση τη διαλειτουργικότητά του.

2 Η εικόνα αυτή θα μα δώσει τη δυνατότητα, σε συνεργασία με τα Υπουργεία και τι αρμόδιε υπηρεσίε, δηλαδή τι αρχέ χρηματοδότηση, του φορεί λειτουργία και του φορεί υλοποίηση, να βελτιώσουμε τι υπηρεσίε που παρέχει το κράτο προ του πολίτε και τι επιχειρήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, και φυσικά τη μεγιστοποίηση των ωφελειών από του εθνικού και του κοινοτικού πόρου που δαπανώνται. Στο Β και Γ μέρο τη αναφορά αποτυπώνονται οι πιο σημαντικέ δράσει με κριτήριο το φυσικό αντικείμενο και τον προϋπολογισμό. Η αναφορά υλοποίηση δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορική και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Νο 4 περιέχει δεδομένα τα οποία επικαιροποιήθηκαν στι Η αναφορά αποτελείται από 4 μέρη: 1. Δράσει προτεραιότητα 2. Έργα ΕΣΠΑ 3. Έργα Γ ΚΠΣ 4. Δαπάνε τακτικού προϋπολογισμού

3 1. Δράσει ΤΠΕ Σελίδα 3 από 109

4 Κατάστ αση ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΔΡΑΣ ΗΣ ΔΡΑΣΗ - ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕ01. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 01. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Green Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Υλοποίηση τη Ενιαία Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων Green Ολοκλήρωση διαδικασιών για τη σύµβαση του Ενιαίου Συστήµατο Ηλεκτρονικών Προµηθειών (ΕΣΗΠ) από το ελεγκτικό συνέδριο Red Υπογραφή σύµβαση για το Ενιαίο Σύστηµα Ηλεκτρονικών Προµηθειών Green Ηµερίδα Ενηµέρωση για την ενθάρρυνση των υπηρεσιών του δηµοσίου στη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικών πλειστηριασµών Δ1 Red Νοµοθετική ρύθµιση για τη λειτουργία του agoranet.gr (Αφορά την καταγραφή συµβάσεων δηµοσίου και φορέων του δηµοσίου µε ανεκτέλεστο υπόλοιπο) Red Ψήφιση Νόµου για την Ενιαία Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων Red Σχεδιασµό και υλοποίηση του agoranet.gov.gr Red Λειτουργία υποσυστήµατο Ηλεκτρονικών Πλειστηριασµών του ΕΣΗΠ Red Παραγωγική λειτουργία τη Ενιαία Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων Ολοκλήρωση Υλοποίηση του ΕΣΗΠ ΠΡΟΤΕ ΡΑΙΟΤΗ ΤΑ ΒΑΡΥΤ ΗΤΑΣ Δ1 Δ1 Δ1 Δ1 Δ1 Δ1 Δ1 Δ1 Δ1 ΤΑΧΥΤΗ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥ ΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (ΣΕ ΕΚ ΕΥΡΩ ΕΣΜΑΤΟ ΕΤΗΣΙΩΣ 1 > 18 ΜΗΝΕΣ Υπεύθυνο Υπουργείο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Πιλοτική Λειτουργία του ΕΣΗΠ Δ1 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 04. ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1 3 ΜΗΝΕΣ Green Έναρξη µισθοδοσία Δεκεµβρίου 2010 από Ενιαία Αρχή Πληρωµή Red Μείωση αριθµού εκκαθαριστών µισθοδοσία για υπηρεσίε που έχουν πολλού Υπεύθυνη Υπηρεσία - Φορέα Πολιτικό Υπεύθυν ο ΓΓ ΓΕΝΙΚΗ Στέφανο ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Κοµνηνό ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Στέφανο ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Κοµνηνό ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Στέφανο Κοµνηνό Στέφανο Κοµνηνό Συνυπεύθυνα Υπουργεία / ΓΓ Ηλία Πεντάζο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤ ΗΤΑΣ / Στέφανο Κοµνηνό Στέφανο Κοµνηνό Στέφανο Κοµνηνό Στέφανο Αντώνη Κοµνηνό Μαρκόπουλο Στέφανο Κοµνηνό Στέφανο Αντώνη Κοµνηνό Μαρκόπουλο Στέφανο Κοµνηνό ΓΕΝΙΚΗ Διοµήδη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σπινέλλη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩ Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩ Ν Διοµήδη Σπινέλλη Χρονοδιάγρ αµµα από Χρονοδιάγ ραµµα έω Διάρκ εια (ηµέρε ) 30/06/ /12/ /10/ /03/ Προαπα ιτούµεν α Κατάσταση Υλοποίηση Περιγραφή Κατάσταση Ηµεροµηνί α Επικαιροπ οίηση Επικαιροποί ηση µε Βάση 01/10/ /10/ Ολοκληρώθηκε Την Παρασκευή 12/11/2010 συνοµολογήθηκε µεταξύ των Ελληνικών αρχών και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή το action plan για την ίδρυση τη Ενιαία Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων. 21/04/2011 ICTΦ /10/ /10/ Ολοκληρώθηκε Με την από και µε αρ. 232/ /11/2010 ICTΦ1-17 πράξη του Ζ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου εγκρίθηκε το προ υπογραφή σχέδιο σύµβαση για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη του ΕΣΗΔΠ µε την ανάδοχο εταιρεία. 01/10/ /10/ Σε καθυστέρηση Είναι σε εξέλιξη η αξιολόγηση τη δωρέαν 27/06/2011 ICTΦ1-270 προσφορά ηλεκτρονικού συστήµατο e- procurement από την εταιρεία European Dynamics από ειδική ad hoc επιπτροπή που συστάθηκε στη ΓΓΕ και συγκροτήθηκε µε απόφαση του Υφυπουργού κου. Ρόβλια. Aναµονή του σχετικού πορίσµατο τη Επιτροπή. 29/10/ /10/ Ολοκληρώθηκε Στι η ΓΓΕ διοργάνωσε Ηµερίδα µε 26/01/2011 ICTΦ1-124 θέµα "Το Νέο Περιβάλλον στι Δηµόσιε 6:24:56 µµ Συµβάσει" όπου έγινε παρουσίαση τη πλατφόρµα του ΕΣΗΔΠ, καθώ και τη πλατφόρµα δύο (2) εκ των ελληνικών εταιριών που παρέχουν υπηρεσίε ηλεκτρονικού πλειστηριασµού. 30/10/ /10/ Σε υλοποίηση Βρίσκεται σε επεξεργασία σχέδιο νοµοθετική ρύθµιση περί µητρώου δαπανών δηµοσίων συµβάσεων από το νοµικό γραφείο του Πρωθυπουργού. 31/03/ /03/ Σε καθυστέρηση Καθυστέρηση στο χρόνο ψήφιση του ν/σ λόγω διαπραγµατεύσεων µε την Επιτροπή και αλλαγών στο τελικό κείµενο.το σχεδιο νόµου έχει διαµορφωθεί οριστικά και µετά την υπογραφή του από του συναρµόδιου υπουργού θα κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση. 31/12/ /12/ Σε υλοποίηση Το σχέδιο νοµοθετική ρύθµιση για τη σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσεων ενσωµατώθηκε στο άρθρο 11 του νοµοσχεδίου για τη Σύσταση τη Ενιαία Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων. 01/11/ /11/ Δεν έχει ξεκινήσει 01/03/ /03/ Δεν έχει ξεκινήσει 29/10/ /10/ Δεν έχει ξεκινήσει 01/03/ /03/ Δεν έχει ξεκινήσει 22/10/ /03/ Εκκρεµεί η υπογραφή σύµβαση µε την ανάδοχο εταιρεία για τον σχεδιασµό, ανάπτυξη και λειτουργεία του ΕΣΗΔΠ, βλ δράση. Απαιτείται ολοκλήρωση τη δράση Με βάση το χρονοδιάγραµµα του action plan για την σύσταση τη Ενιαία Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων έχει προβλεφθεί ότι η εν λόγω αρχή θα πρέπει να είναι έτοιµη να ξεκινήσει το έργο τη 1/1/2012. Εκκρεµεί η υπογραφή σύµβαση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Προµηθειών (01.03). Εκκρεµεί η υπογραφή σύµβαση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Προµηθειών (01.03), καθώ και η ολοκλήρωση Υλοποίηση του ΕΣΗΔΠ (01.08). 16/11/2010 ICTΦ /06/2011 ICTΦ /03/2011 ICTΦ1-181 και στι 04/21/11 ICTΦ /01/2011 ICTΦ :28:51 µµ 27/06/2011 ICTΦ /01/2011 ICTΦ :29:47 µµ 26/01/2011 ICTΦ :30:06 µµ 01/12/ /12/ Ολοκληρώθηκε Έγινε η πρώτη πληρωµή τον Δεκέµβριο µε 22/01/2011 ICTΦ άτοµα. Ακολούθησαν τα Δεδουλευµένα 9:33:44 πµ Νοεµβρίου µε άλλα άτοµα. Από τότε έχουµε καταβάλλει Δώρο Χριστουγέννων, Ιανουάριο ( ) και είµαστε στην διαδικασία του Φεβρουαρίου. Ο στόχο για αυτόν τον µήνα είναι γύρω στα άτοµα. Υπουργεία 31/03/ /03/ Σε καθυστέρηση Το Δικαιοσύνη είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί τον επόµενο µήνα. Σε διαδικασία ένταξη οι ΟΤΑ, έχουν ενταχθεί οι πρώτοι 45. Καµία πρόοδο για Αγροτική Ανάπτυξη και Υγεία. Έγινε έγγραφο από την ΕΑΠ για να συγχωνεύσει το Παιδεία περιφερειακά ΓΑΚ, Βιβλιοθήκε και ΚΕΔΔΥ σε 3 κεντρικέ µισθοδοσίε. Παρατηρήσει Χρειάζεται θεσµική παρέµβαση Πρόκειται για σηµαντικότατο ορόσηµο στην διαδικασία ενεργοποίηση τη ΕΑΠ 27/06/2011 ICTΦ1-262 Η δράση έχει αρκετά θεσµικά θέµατα και συνεπώ είναι αρκετά πιο χρονοβόρα. Θα είναι χρήσιµο να επικοινωνήσει κάποιο κεντρικά µε κάθε υπουργείο ώστε να εξεταστεί αν υπάρχει πλάνο υλοποίηση των προαναφερόµενων συγχωνεύσεων. Νοµοθεσία / Κανονιστική Πράξη Αρ. Απόφαση / Νόµου Σελίδα 4 από 109

5 Κατάστ αση ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΔΡΑΣ ΗΣ ΔΡΑΣΗ - ΟΡΟΣΗΜΟ Red Ταυτοποίηση εγγραφών Ενιαία Αρχή Πληρωµή µε µητρώο Δηµοσίων Υπαλλήλων ΠΡΟΤΕ ΡΑΙΟΤΗ ΤΑ ΒΑΡΥΤ ΗΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥ ΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (ΣΕ ΕΚ ΕΥΡΩ ΕΣΜΑΤΟ ΕΤΗΣΙΩΣ Υπεύθυνο Υπουργείο Υπεύθυνη Υπηρεσία - Φορέα Πολιτικό Υπεύθυν ο ΓΓ Συνυπεύθυνα Υπουργεία / ΓΓ Διοµήδη Σπινέλλη, / ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Ευσταθία ΚΑΙ Μπεργελ έ Χρονοδιάγρ αµµα από Χρονοδιάγ ραµµα έω Διάρκ εια (ηµέρε ) Προαπα ιτούµεν α Κατάσταση Υλοποίηση Περιγραφή Κατάσταση 31/03/ /03/ Σε υλοποίηση Η Απογραφή έχει ξεκινήσει χωρί να υπάρχουν εκκαθαρισµένα στοιχεία για διασταύρωση. Οι προδιαγραφέ για την διαδικασία τη διασταύρωση είναι έτοιµε. Ηµεροµηνί α Επικαιροπ οίηση Επικαιροποί ηση µε Βάση Παρατηρήσει 27/06/2011 ICTΦ1-263 Νέα προβλεπόµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωση: 30/6/2011 Νοµοθεσία / Κανονιστική Πράξη Αρ. Απόφαση / Νόµου Green 4.01 Ενσωµάτωση στην Ενιαία Αρχή Πληρωµή του 70% των απογραφόµενων Red Ενσωµάτωση στην Ενιαία Αρχή Πληρωµή του 100% των απογραφόµενων ΓΕΝΙΚΗ Διοµήδη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σπινέλλη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩ Ν ΓΕΝΙΚΗ Διοµήδη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σπινέλλη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩ Ν 22/10/ /10/ Ολοκληρώθηκε Έχουµε στοιχεία για αµειβοµένου ή το 70% των απογεγραµµένων. 31/03/ /03/ Σε καθυστέρηση Είµαστε στην διαδικασία ένταξη των Δήµων, έχει ενταχθεί το 15% του συνόλου. Το Παιδεία σχεδόν ολοκληρώνεται, έχει ενταχθεί το 75%. Έχουν αρχίσει να εντάσσονται κάποια ΝΠΔΔ (π.χ. ΙΚΑ). 22/01/2011 ICTΦ1-69 Αλλαγή χρονοδιαγράµµατο για 15/12/2010 9:42:35 πµ 27/06/2011 ICTΦ1-264 Νέα προβλεπόµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωση 31/12/ ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 1 > 18 ΜΗΝΕΣ Green Επιχειρησιακό Σχέδιο 1, Green Διαβούλευση για προτάσει χρήση τη κάρτα, Πιλοτική εφαρµογή για του µετανάστε "Κάρτα µετανάστη", ΣΤΕΦΑΝ ΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑ ΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝ ΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑ ΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑ Σ ΤΑΚΗΣ 08/10/ /06/ Βρισκόµαστε στο 67% των απογεγραµµένων. 08/10/ /10/ Ολοκληρώθηκε Ολοκληρώθηκε στι 24/01/ /01/2011 ICTΦ1-87 2:38:26 µµ 12/12/ /12/ Ολοκληρώθηκε Ολοκληρωθηκε στι 12/12/ /01/2011 ICTΦ1-88 2:39:02 µµ 30/04/ /04/ Σε υλοποίηση Στι 15/02/2011 εκδόθηκε η υπ` αριθµ. 18 Εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση προ του Γ.Γ. των Α.Δ. τη Χώρα για την προετοιµασία των υπηρεσιών του για την έκδοση τη «κάρτα µετανάστη» (άδεια διαµονή µε τη µορφή αυτοτελού έγγραφου σύµφωνα µε τον Κανονισµό 380/2008). Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η ανάθεση στι αρµόδιε υπηρεσίε τη ΕΛ.ΑΣ τη εκτύπωση τη «κάρτα µετανάστη». Εντό του Μαΐου αναµένεται η υπογραφή ΚΥΑ ή µνηµονίου συνεργασία µεταξύ Υπουργού Εσωτερικών και Υπουργού Προστασία του Πολίτη. Σε τελικό στάδιο επίση βρίσκεται και η σύνταξη τεχνικού δελτίου από την Κοινωνία τη Πληροφορία για την ανάπτυξη σύγχρονου και ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατο που θα υποστηρίζει την έκδοση τη «κάρτα µετανάστη» και θα αντικαταστήσει το υφιστάµενο σήµερα σύστηµα τη ΔΑΕΜ. Το τεχνικό δελτίο αναµένεται να είναι έτοιµο εντό του Μαΐου. 28/04/2011 ICTΦ Εκκαθάριση µητρώων, Υποδοµή PKI για το δηµόσιο, Παραγωγή και προσωποποίηση κάρτα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΕΦΑΝ ΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑ ΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝ ΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑ ΛΗΣ 30/06/ /06/ Δεν έχει ξεκινήσει 30/06/ /06/ Δεν έχει ξεκινήσει 30/09/ /09/ Δεν έχει ξεκινήσει Σε εξέλιξη βρίσκονται διαδικασίε µετάταξη προσωπικού προ τι υπηρεσίε αλλοδαπών και µετανάστευση των Αποκεντρωµένων 27/11/2010 Ενηµέρωση από Ειδικό Γραµµατέα 27/09/2010 Συνάντηση 27/09/2010 Συνάντηση Διάθεση κάρτα στου πολίτε, 13. ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΣΥΖΕΥΞΙΣ 3 > 18 ΜΗΝΕΣ ΣΤΕΦΑΝ ΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑ ΛΗΣ 01/12/ /06/ Δεν έχει ξεκινήσει 30/06/ /06/ /09/2010 Συνάντηση Σελίδα 5 από 109

6 Κατάστ αση ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΔΡΑΣ ΗΣ ΔΡΑΣΗ - ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΡΟΤΕ ΡΑΙΟΤΗ ΤΑ ΒΑΡΥΤ ΗΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥ ΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (ΣΕ ΕΚ ΕΥΡΩ ΕΣΜΑΤΟ ΕΤΗΣΙΩΣ Υπεύθυνο Υπουργείο Red Υλοποίηση Σύζευξι 1.5, Red Υλοποίηση τη Ενιαία Αρχή Τηλεπικοινωνιακών Τελών Δηµοσίου Red Μελέτη προδιαγραφών για το Σύζευξι 2,, Red ΤΔΕ Σύζευξι 2, Υπεύθυνη Υπηρεσία - Φορέα Πολιτικό Υπεύθυν ο ΓΓ ΘΕΟΔΩΡ Α ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡ Α ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡ Α ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡ Α ΤΖΑΚΡΗ Συνυπεύθυνα Υπουργεία / ΓΓ Χρονοδιάγρ αµµα από Χρονοδιάγ ραµµα έω Διάρκ εια (ηµέρε ) Προαπα ιτούµεν α Κατάσταση Υλοποίηση 30/06/ /06/ Δεν έχει ξεκινήσει Περιγραφή Κατάσταση Δεν έχει ξεκινήσει διότι χρειάζεται σύγκλιση διακοµµατική επιτροπή. Εχουν οριστεί εκπρόσωποι κοµµάτων και Ελεγκτικού Συνεδρίου και αναµένεται έω το τέλο Απριλίου 2011 η έκδοση σχετική ΚΥΑ (Εσωτερικών - Ανταγωνιστικότητα - Οικονοµικών) που θα συστήνει και θα ενεργοποιεί αυτη την διακοµµατική για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 1,5. Ο σχετικό φάκελο διακοµµατική είναι έτοιµο από ΚτΠ Α.Ε. 30/06/ /06/ Σε υλοποίηση Εισαγωγή αρθρων στο νόµο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του ΥΠΕΣΑΗΔ, για δηµιουργία Ενιαίου Συστηµατο Πληρωµών (ΕΣΥΠ) στη ΓΓ Δηµοσιονοµική Πολιτική µε τεχνική υποστήριξη από την ΚτΠ Α.Ε. µε χρήση πληροφοριακού συστήµατο. Στα ίδια άρθρα, δηµιουργία Δικτυου Δηµόσιου Τοµέα (ΔΔΤ) µε ευθύνη & επιχειρησιακή λειτουργία από την ΚτΠ Α.Ε. Ηµεροµηνί α Επικαιροπ οίηση Επικαιροποί ηση µε Βάση Παρατηρήσει 19/04/2011 ICTΦ1-184 Ειναι επιτακτική ανάγκη η επίσπευση των διαδικασιών για σύσταση τη διακοµµατική και η δέσµευση Εθνικών πόρων για το έργο αυτό, τουλάχιστον έω τι (επισπεύδων ΥΠΕΣΑΗΔ). Εχει σταλεί από το ΥΠΕΣΑΗΔ επιστολή (από ) στη ΓΓ Δηµοσιονοµική Πολιτική για δέσµευση πόρων από τον τακτικό προυπολογισµό. 19/04/2011 ICTΦ1-185 Η νοµοθετική παρεµβαση είναι απαραίτητη προυπόθεση για την εξασφάλιση εθνικών πόρων για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και συνεπακόλουθα για την κοινοτική χρηµατοδότηση (ΨΣ) 31/07/ /07/ Σε υλοποίηση Εχει ολοκληρωθεί η συγγραφή των τευχών προκήρυξη του ΔΔΤ/ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ από την ΚτΠ Α.Ε. σε συνεργασία µε ΕΔΕΤ. Πρόκειται για 16 τεύχη προκήρυξη (9 Νησίδε και 7 κεντρικά υποέργα) που αφορούν κτίρια και έχουν συνολικό προυπολογισµό 650 εκ µε ΦΠΑ για 1 χρόνο κατασκευή και 3 χρόνια λειτουργία (SLA). - εκτιµώµενη κοινοτ. χρηµατοδότηση 158 εκ και κρατικοί πόροι 492 εκ. Συστάθηκε διυπουργική επιτροπή τελική επικαιροποίηση των παραπάνω προδιαγραφών, από την ΚτΠ Α.Ε. Εξετάζεται ενδεχόµενο να συµπεριληφθούν στο ΔΔΤ και τα Υπ. Εξωτερικών και Αµυνα. 19/04/2011 ICTΦ1-186 Πρέπει άµεσα να γίνει διαβούλευση των τευχών προκήρυξη του ΔΔΤ/ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 30/09/ /09/ Δεν έχει ξεκινήσει Εχει παραδοθεί, από αρχέ Απριλίου, άτυπα, από την ΚτΠ Α.Ε. στην ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση, αναλυτικό draft ΤΔΕ για χρηµατοδότηση 6 κεντρικών υποέργων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, ύψου 158 εκ. Επιπροσθέτω απαιτείται να συνταχθεί παράλληλα από την ΚτΠ Α.Ε., "φάκελο µεγάλου έργου" για το σύνολο τη δράση ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Τα 2 αρµόδια κλιµάκια τη ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση (1. Πρόσκληση & 2. Διαχείριση Φακέλου µεγάλου έργου) βρίσκονται σε στενή συνεργασία µε την ΚτΠ Α.Ε., από αρχέ Απριλίου 2011 για : --- "άνοιγµα" κατάλληλη πρόσκληση στην ΨΣ µε τελικό δικαιούχο την ΚτΠ Α.Ε. --- σύνταξη και υποβολή φακέλου µεγάλου έργου για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 19/04/2011 ICTΦ1-187 Πρέπει άµεσα να ανοιχτεί κατάλληλη πρόσκληση για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ στην Ψηφιακή Σύγκλιση για υποβολή του ΤΔΕ των 158 εκ (Τέλη Απριλίου 2011). Πρέπει τόσο για την παραπάνω πρόσκληση όσο και για την υποβολή του φακέλου µεγαλου έργου, να εξασφαλιστούν οι εθνικοί πόροι για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (Νόµο) Πρέπει να εκδοθεί Απόφαση του Υπ. Ανταγωνιστικότητα για την ένταξη του έργου Νοµοθεσία / Κανονιστική Πράξη Νόµο και υπουργική απόφαση Αρ. Απόφαση / Νόµου Red Διαβούλευση για το Σύζευξι 2, Red Διαγωνισµό για το Σύζευξι 2, Υλοποίηση Σύζευξι 2, 19. e-καλλικρατησ 1 3 ΜΗΝΕΣ eκεπ - Δηµιουργία 10 πιλοτικών, ΘΕΟΔΩΡ Α ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡ Α ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡ Α ΤΖΑΚΡΗ ΔΗΜΗΤ Στέφανο ΡΗΣ Γκρίτζαλη ΣΤΕΦΑΝ ΟΥ 30/09/ /09/ Δεν έχει ξεκινήσει 15/01/ /01/ Δεν έχει ξεκινήσει 15/06/ /06/ Δεν έχει ξεκινήσει 30/09/ /12/ Αν και οι προδιαγραφέ των 16 υποέργων / τευχών διακήρυξη είναι έτοιµε, δεν έχει δοθεί στην ΚτΠ Α.Ε. εντολή για διαβούλευση των τευχών. Πρέπει πρώτα να γίνουν τα 13.02, και ώστε να εξασφαλιστούν οι σχετικέ πιστώσει / χρηµατοδότηση του έργου από εθνικού πόρου και κοινοτική χρηµατοδότηση και να γίνει η διαβούλευση των τευχών Δεν έχει εξασφαλιστεί, λόγω καθυστέρηση τη Νοµοθετική παρέµβαση του 13.02, ο απαραίτητο προυπολογισµό / πιστώση για το έργο από εθνικού πόρου (492 εκ ) όσο και από την ΨΣ (158 εκ ) Πρέπει πρώτα να γίνει το (προκήρυξη ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ) για να γίνει ακολούθω ανάθεση και να ξεκινήσει η υλοποίηση 30/09/ /09/ Ακυρώθηκε Δε θα πραγµατοποιηθούν τα 10 πιλοτικά e-κεπ όπω ήταν ο αρχικό σχεδιασµό. Για την επίσπευση τη δράση η πιλοτική φάση έχει ενταχθεί στο κυρίω έργο δηµιουργία των e- ΚΕΠ 19/04/2011 ICTΦ1-188 Μάιο 2011 πρέπει τα τεύχη να βγούν σε διαβούλευση 19/04/2011 ICTΦ1-189 Πρέπει άµεσα να γίνει η νοµοθετική παρέµβαση του Καθυστερήσει για την προκήρυξη του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα προέλθουν και από την ανάγκη για : --τι απαραίτητε ΚΥΑ για το έργο (µεγάλη οικονοµική αξία) και την ανάθεση του στην ΚτΠ Α.Ε. --τι απαραίτητε νέε προγραµµατικέ συµφωνίε τη ΚτΠ Α.Ε. --τη σύγκλιση κατάλληλη 2η διακοµµατική για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ λόγω µεγάλη οικονοµική αξία 19/04/2011 ICTΦ1-190 Εκτιµάται ότι έναρξη υλοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ δεδοµένων των καθυστερήσεων θα έχουµε στο τέλο του /01/2011 ICTΦ :45:54 πµ Σελίδα 6 από 109

7 Κατάστ αση ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΔΡΑΣ ΗΣ ΔΡΑΣΗ - ΟΡΟΣΗΜΟ Green Κατακύρωση Διαγωνισµών στο 90% των Δήµων Green Λειτουργία ενοποιηµένων συστηµάτων στο 90% των Δήµων Πληροφοριακά Συστήµατα Δήµων - Περιφερειών - "Ψηφιακό Δήµο - Ψηφιακή Περιφέρεια" Διενέργεια 248 Διαγωνισµών για έργα ενοποίηση πληροφοριακών συστηµάτων Καλλικρατικών Δήµων Πιστοποίηση µε βάση το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πρότυπα Διαλειτουργικότητα (egif) Δηµιουργία συστήµατο για διεπαφή συστηµάτων ενοποιηµένων δήµων και παροχή ενοποιηµένων στοιχείων Ενοποίηση πληροφοριακών συστηµάτων περιφερειών ΠΡΟΤΕ ΡΑΙΟΤΗ ΤΑ ΒΑΡΥΤ ΗΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥ ΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (ΣΕ ΕΚ ΕΥΡΩ ΕΣΜΑΤΟ ΕΤΗΣΙΩΣ Υπεύθυνο Υπουργείο,,,,,,, e-κεπ - Δηιουργία 1200 e-κεπ, 26. OPENGOV.GR 2 3 ΜΗΝΕΣ Πραγµατοποίηση ΟΛΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Διαβουλεύσεων Υπεύθυνη Υπηρεσία - Φορέα Πολιτικό Υπεύθυν ο ΓΓ Συνυπεύθυνα Υπουργεία / ΓΓ ΔΗΜΗΤ Στέφανο ΡΗΣ Γκρίτζαλη ΣΤΕΦΑΝ ΟΥ ΔΗΜΗΤ Στέφανο ΡΗΣ Γκρίτζαλη ΣΤΕΦΑΝ ΟΥ ΔΗΜΗΤ Στέφανο ΡΗΣ Γκρίτζαλη ΣΤΕΦΑΝ ΟΥ ΔΗΜΗΤ Στέφανο ΡΗΣ Γκρίτζαλη ΣΤΕΦΑΝ ΟΥ ΔΗΜΗΤ Στέφανο ΡΗΣ Γκρίτζαλη ΣΤΕΦΑΝ ΟΥ ΔΗΜΗΤ Στέφανο ΡΗΣ Γκρίτζαλη ΣΤΕΦΑΝ ΟΥ ΔΗΜΗΤ Στέφανο ΡΗΣ Γκρίτζαλη ΣΤΕΦΑΝ ΟΥ ΔΗΜΗΤ ΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝ ΟΥ Ιωάννη Πανάρετ ο Χρονοδιάγρ αµµα από Χρονοδιάγ ραµµα έω Διάρκ εια (ηµέρε ) Προαπα ιτούµεν α Κατάσταση Υλοποίηση Περιγραφή Κατάσταση Ηµεροµηνί α Επικαιροπ οίηση Επικαιροποί ηση µε Βάση 20/10/ /10/ Ολοκληρώθηκε Η δραση έχει ολοκληρωθεί 26/01/2011 ICTΦ :48:08 πµ 31/12/2010 Ολοκληρώθηκε Στο σύνολο του οι Δήµοι από 3/1/11 χρησιµοποιούν τα ενοποιηµένα συστήµατα. 26/01/2011 ICTΦ :38:40 πµ 30/06/ /06/ Σε υλοποίηση υπό προκήρυξη 21/04/2011 ΤΤ Ολοκληρώθηκε Δεν έχει ξεκινήσει 21/04/2011 ΤΤ 21/04/2011 ΤΤ 30/06/2011 Σε υλοποίηση 21/04/2011 ΤΤ 30/06/2011 Σε υλοποίηση ολοκληρώνεται 21/04/2011 ΤΤ 31/12/ /12/ Σε υλοποίηση Αναµονή ένταξη στη ψηφιακή σύγκληση 21/04/2011 ΤΤ 07/10/ /10/2009 Σε υλοποίηση Παρατηρήσει Νοµοθεσία / Κανονιστική Πράξη Αρ. Απόφαση / Νόµου Προσκλησει για στελέχωση θέσεων ευθύνη του δηµοσίου ΟΛΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ιωάννη Πανάρετ ο 07/10/2009 Σε υλοποίηση 27. ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 1 30/04/ /04/ Πληρωµή όλων των συντάξεων µέσω του Τραπεζικού Συστήµατο ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Γιώργο Κουτρου µάνη 28/02/ Καταβολή άλλων παροχών µέσω τραπέζη Ολοκλήρωση Ενιαίου Κέντρου Ελέγχου Συντάξεων και απογραφή συνταξιούχων ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 1, Γιώργο Κουτρου µάνη Γιώργο Κουτρου µάνη Ευσταθία Μπεργελ έ 30/04/ /04/ /04/ /04/ Σε υλοποίηση η δράση υλοποιείται από την Υπηρεσία Ανάπτυξη Πληροφορική τη ΓΓΔΔ & ΗΔ σε συνεργασία µε τα άλλα Υπουργεία. 21/04/2011 ενηµέρωση από ΓΓ 30. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Green Επιχειρησιακό Σχεδιασµό - Υλοποίηση και θέση σε παραγωγική λειτουργία δικτυακού τόπου Διαύγεια diavgeia.gov.gr και Υλοποίηση των Φάσεων Εφαρµογή του Νόµου για τα Υπουργεία και τι Περιφέρειε-Αποκεντρωµένε Διοικήσει από 01/01/ ΜΗΝΕΣ, Ιωάννη Στέφανο Ραγκούσ Γκρίτζαλη η 30/06/ /12/ Ολοκληρώθηκε 21/04/2011 ενηµέρωση από ΓΓ 30/06/ /12/ Ολοκληρώθηκε Η δράση υλοποιήθηκε εντό χρονοδιαγράµµατο από το ΥΠΕΣΑΗΔ - έχουν ενταχθεί όλοι οι προαναφερόµενοι φορεί. 28/11/2010 ενηµέρωση από ΓΓ νόµο ν.3861/2010 πλήρη ένταξη νόµο ν.3861/2010 Σελίδα 7 από 109

8 Κατάστ αση ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΔΡΑΣ ΗΣ ΔΡΑΣΗ - ΟΡΟΣΗΜΟ Green Επιχειρησιακό Σχεδιασµό - Υποστήριξη και Υλοποίηση των Φάσεων Εφαρµογή του Νόµου από τα Υπόχρεα Νοµικά Πρόσωπα ΠΡΟΤΕ ΡΑΙΟΤΗ ΤΑ ΒΑΡΥΤ ΗΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥ ΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (ΣΕ ΕΚ ΕΥΡΩ ΕΣΜΑΤΟ ΕΤΗΣΙΩΣ Υπεύθυνο Υπουργείο, Υπεύθυνη Υπηρεσία - Φορέα Πολιτικό Υπεύθυν ο ΓΓ Συνυπεύθυνα Υπουργεία / ΓΓ Ιωάννη Στέφανο Ραγκούσ Γκρίτζαλη η Χρονοδιάγρ αµµα από Χρονοδιάγ ραµµα έω Διάρκ εια (ηµέρε ) Προαπα ιτούµεν α Κατάσταση Υλοποίηση Περιγραφή Κατάσταση 01/09/ /12/ Ολοκληρώθηκε Η δράση υλοποιείται εντό χρονοδιαγράµµατο από το ΥΠΕΣΑΗΔ - οι φορεί που έχουν ενταχθεί µέχρι τώρα ( - µε ευθύνη των Υπόχρεων φορέων και Εποπτευοντων Υπουργείων ) είναι καταχωρηµένοι στο et.diavgeia.gov.gr/foreis. Υλοποιούνται ενέργειε ενηµέρωση και κινητοποίηση των φορέων Ηµεροµηνί α Επικαιροπ οίηση Επικαιροποί ηση µε Βάση 21/04/2011 ενηµέρωση από ΓΓ Παρατηρήσει Μερική ένταξη υπόχρεων Νοµικών Προσώπων Νοµοθεσία / Κανονιστική Πράξη νόµο Αρ. Απόφαση / Νόµου ν.3861/2010 /30.03 Επιχειρησιακό Σχεδιασµό - Υποστήριξη και Υλοποίηση των Φάσεων Εφαρµογή του Νόµου από του Οργανισµού Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ιωάννη Ραγκούσ η 01/09/ /12/ Ολοκληρώθηκε Η δράση υλοποιήθηκε εντό χρονοδιαγράµµατο από το ΥΠΕΣΑΗΔ. Οι ΟΤΑ Α Βαθµού έχουν ενταχθεί και είναι σε εξέλιξη η ένταξη και όλων των εποπτευόµενων Νοµικών Προσώπων αυτών. Υλοποιούνται ενέργειε ενηµέρωση και κινητοποίηση όλων των φορέων ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/123 ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΡΜΗΣ ΝΟΜΟΣ 31. ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Red Πιστοποίηση διευθυντών διοικητικού για την εφαρµογή µητρώου δηµοσίων υπαλλήλων Red Απογραφή όσων δεν έχουν απογραφεί Red Επικαιροποίηση Στοιχείων όσων έχουν ήδη απογραφεί Red Εκκαθάριση Στοιχείων από τι Διευθύνσει Διοικητικού Red Παραγωγική λειτουργία εφαρµογή µητρώου δηµοσίων υπαλλήλων 2, 1 6 ΜΗΝΕΣ, ΙΩΑΝΝΗ Σ ΡΑΓΚΟΥ ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗ Σ ΡΑΓΚΟΥ ΣΗΣ 1 27/12/ /06/ , 1, 1, 1,, ΓΕΝΙΚΗ Ευσταθία ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Μπεργελ ΔΗΜΟΣΙΑΣ έ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Ευσταθία ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Μπεργελ ΔΗΜΟΣΙΑΣ έ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Ευσταθία ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Μπεργελ ΔΗΜΟΣΙΑΣ έ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Ευσταθία ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Μπεργελ ΔΗΜΟΣΙΑΣ έ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Ευσταθία ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Μπεργελ ΔΗΜΟΣΙΑΣ έ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 31/12/ /12/ Σε υλοποίηση Όσον αφορά στι διαδικασίε που εµπίπτουν στου 4 τοµεί προτεραιότητα 2010Q4 (εµπόριο, τουρισµό, εκπαίδευση, κατασκευέ) έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή, απλούστευση και ένταξή του στα ΕΚΕ. Βρίσκεται σε στάδιο υλοποίηση η κατάρτιση ΚΥΑ για την απλούστευση και ένταξη στα ΕΚΕ των αδειοδοτήσεων που εµπίπτουν στου 4 τοµεί προτεραιότητα του Επικαιροποιηµένου Μνηµονίου (τρόφιµα και ποτά, κτηµατοµεσιτικέ υπηρεσίε, υπηρεσίε προ τι επιχειρήσει και νοµοθετικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα).έω και τι 30/09/2011 αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί η απλούστευση και ένταξη στα ΕΚΕ του συνόλου των διαδικασιών που εµπίπτουν στην Οδηγία 2006/123/Ε.Ε.. Από τεχνική απόψεω είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων στα ηλεκτρονικά ΕΚΕ για τι διαδικασίε τπου έχουν ενταχθεί σε αυτά. 21/04/2011 Ενηµέρωση από ΓΓ 31/12/ /12/ Ολοκληρώθηκε Ο νόµο έχει δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ. "NOMOΣ 27/06/2011 ICTΦ1-269 νόµο ν.3979/2010 ΥΠ ΑΡΙΘ (ΦΕΚ 138Α ) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπέ διατάξει." 27/12/ /05/ Σε υλοποίηση Από 17/11/2010 δόθηκε η δοκιµαστική έκδοση τη εφαρµογή πιστοποίηση Δ/ντων Προσωπικού. Από 11/1/2011 ήταν έτοιµη η δοκιµαστική έκδοση τη εφαρµογή Ορισµού Εκκαθαριστών Δ/νση και από 17/2/2011 ήταν έτοιµη η δοκιµαστική εφαρµογή Διαχείριση Υπαλλήλων Δ/νση. Στι 27/12/2010 εκδόθηκε εγκύκλιο προ του Δ/ντε Διοικητικού προκειµένου να προχωρήσουν στην υποβολή ηλεκτρονική και έγγραφη Αίτηση Πιστοποίηση. Δόθηκε προθεσµία έω τι 14/1/2011. Μέχρι τι 11/4/2011 γίνονταν δοκιµέ και βελτιώσει πάνω στι εφαρµογέ διαχείριση προσωπικού ενώ παράλληλα υποβάλλονταν ηλεκτρονικά και έντυπα Αιτήσει Πιστοποίηση από του Δ/ντε Προσωπικού. Στι 22/3/2011 ορίστηκε το περιεχόµενο του τη έγκριση πιστοποίηση προ του Δ/ντε Διοικητικού. Η διαδικασία πιστοποίηση ξεκίνησε από την Υπηρεσία µα στι 11/4/2011. Στου πιστοποιηµένου Δ/ντε αποστέλλεται ενηµερωτικό µήνυµα µε οδηγίε για τη διαχείριση των απογεγραµµένων υπαλλήλων και για την απογραφή των µη απογεγραµµένων. 14/04/ /05/ Σε υλοποίηση Έχει ξεκινήσει η λειτουργία των εφαρµογών απογραφή όσων δεν έχουν απογραφεί. 02/05/ /05/ Σε υλοποίηση Έχει ξεκινήσει η πιλοτική λειτουργία των εφαρµογών 16/05/ /06/ Δεν έχει ξεκινήσει 01/07/2011 Δεν έχει ξεκινήσει Αναµένεται η ολοκλήρωση και η παράδοση τη σχετική ηλεκτρονική εφαρµογή από Ο.Δ.Ε. τη ΥΑΠ. 21/04/2011 Ενηµέρωση από ΓΓ 21/04/2011 Ενηµέρωση από ΓΓ 21/04/2011 Ενηµέρωση από ΓΓ 21/04/2011 Ενηµέρωση από ΓΓ 21/04/2011 Ενηµέρωση από ΓΓ Σελίδα 8 από 109

9 Κατάστ αση ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΔΡΑΣ ΗΣ ΔΡΑΣΗ - ΟΡΟΣΗΜΟ 34. ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ - ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Ολοκλήρωση Εθνικού Δηµοτολογίου Σύνδεση Εθνικού Δηµοτολογίου µε το Εθνικό Ληξιαρχείο ΠΛΗΡΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΠΣ Red Προτυποποίηση περιεχοµένου φύλλων ελέγχου σύµφωνα µε νοµοθεσία / νοµολογία Green ΠΡΟΤΕ ΡΑΙΟΤΗ ΤΑ ΒΑΡΥΤ ΗΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥ ΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (ΣΕ ΕΚ ΕΥΡΩ ΕΣΜΑΤΟ ΕΤΗΣΙΩΣ 2 > 18 ΜΗΝΕΣ Υπεύθυνο Υπουργείο,, 2 Υπεύθυνη Υπηρεσία - Φορέα Πολιτικό Υπεύθυν ο ΓΓ ΔΗΜΗΤ ΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝ ΟΥ ΔΗΜΗΤ ΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝ ΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Διοµηδη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σπινελη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩ Ν Συνυπεύθυνα Υπουργεία / ΓΓ Χρονοδιάγρ αµµα από Χρονοδιάγ ραµµα έω Διάρκ εια (ηµέρε ) 31/12/ /12/ ΘΕ02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 30/09/ /12/ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 1 6 ΜΗΝΕΣ /09/ /03/ Δ1 Γιαννη Καπελέρ καταγραφή πετρελαιοειδών προϊόντων Δ Φορολόγηση στην Πηγή Δ1 Green Μητρώο Πρατηρίων που έχουν εγκατεστηµένα συστήµατα εισροών εκροών Green Προδιαγραφέ συστηµάτων εισροών - εκροών Red Ηλεκτρονική διασταύρωσησυσχέτιση των εγγράφων διασάφηση εισαγωγή και δελτίου παραγωγή που υποβάλλουν τα διυλιστήρια Red Ηλεκτρονική διασταύρωσησυσχέτιση των στοιχείων που διαθέτουν οι "φορολογικέ αποθήκε υπό τελωνειακή έννοια" και οι "λογιστικέ φορολογικέ αποθήκε" που τηρούν οι εφοριακοί για τον έλεγχο τη διακίνηση των π.π. Red Καταχώρηση στον ΗΦΑΙΣΤΟ του ΑΦΜ του τελικού καταναλωτή και στοιχείων µέσου µεταφορά ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΓΤΦΘ η Γιαννη Καπελέρ η Γιαννη Καπελέρ η Στέφανο Κοµνηνό Στέφανο Κοµνηνό Γιαννη Καπελέρ η Γιαννη Καπελέρ η Γιαννη Καπελέρ η Προαπα ιτούµεν α Κατάσταση Υλοποίηση Περιγραφή Κατάσταση Ηµεροµηνί α Επικαιροπ οίηση 31/12/ /12/ Σε υλοποίηση 21/04/2011 ΤΤ 31/12/ /12/ /04/2011 ΤΤ 30/06/ /06/ Σε υλοποίηση Οι ηλεκτρονικέ υπηρεσίε που αφορούν φορολογικέ υποχρεώσει φυσικών και νοµικών προσώπων υλοποιούνται και εντάσσονται σταδιακά σε παραγωγική λειτουργία. Το µεγαλύτερο πλήθο του έχει ήδη ολοκληρωθεί. Από 1η Ιουλίου 2011 θα είναι διαθέσιµε δύο νέε εφαρµογέ για προσωρινέ δηλώσει παρακρατούµενων φόρων. 25/10/ /10/ Σε υλοποίηση Σχεδιάζονται τα νέα φύλλα ελέγχου, ώστε να ενταχθούν στο πληροφοριακό σύστηµα Elenxis. 30/09/ /09/ Ολοκληρώθηκε 23/09/ /10/ /10/ Ακυρώθηκε Ω στόχο έχει αναθεωρηθεί, διότι διαπιστώθηκε ότι είναι ανεφάρµοστο. 15/12/ /12/ Ολοκληρώθηκε Ολοκληρώθηκε το Μητρώο Πρατηρίων που έχουν εγκατεστηµένα συστήµατα εισροών εκροών. Επικαιροποί ηση µε Βάση Παρατηρήσει 27/06/2011 ICTΦ1-268 Η προβλεπόµενη από την προηγούµενη ενηµέρωση ηµεροµηνία ολοκλήρωση (01/09/2011) παραµένει ω έχει. Νοµοθεσία / Κανονιστική Πράξη 17/11/2010 ICTΦ1-33 Γιαννη Καπελερη αντί Δ. Γεωργακόπουλου Εγκύκλιο ΓΓΦΤΘ 17/11/2010 ICTΦ1-34 νόµο 25/01/2011 ICTΦ :52:26 µµ 15/12/ /12/ Ολοκληρώθηκε Υπογράφηκε η ΚΥΑ σχετικά µε τι προδιαγραφέ 25/01/2011 ICTΦ1-109 συστηµάτων εισροών - εκροών από του µµ συναρµόδιου Υπουργού 31/12/ /12/ Σε υλοποίηση Αναµένεται απάντηση από το ΥΠΕΚΑ, αναφορικά µε τι λειτουργικέ απώλειε. Πραγµατοποιήθηκε, στι 17/1/2011 προκαταρκτική συνάντηση µε τι εταιρείε πετρελαιοειδών. Προγραµµατίστηκε για την εβδοµάδα 31/1-4/2 διερευνητική επίσκεψη κλιµακίου στι εγκαταστάσει των ΕΛΠΕ, για την καταγραφή τη διαδικασία παραγωγή και διακίνηση 25/01/2011 ICTΦ1-97 4:53:35 µµ 31/12/ /12/ Σε υλοποίηση Εχει ήδη αποσταλεί εγκύκλιο προ τι αρµόδιε υπηρεσίε να διερευνήσουν τη δυνατότητα τήρηση των βιβλίων µε ενιαίο τρόπο και πρόκειται να συσταθεί οµάδα εργασία 25/01/2011 ICTΦ1-98 4:54: 35 µµ 31/12/ /12/ Σε υλοποίηση Η δράση από πλευρά ΓΓΠΣ έχει ολοκληρωθεί. 27/01/2011 ICTΦ :46:40 µµ Το θέµα βρίσκεται σε επανεξέταση εν όψει τη µελέτη για την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) που θα πραγµατοποιηθεί από Οµάδα Εργασία που συστήνεται για το σκοπό αυτό. Έχει προγραµµατιστεί συνάντηση των εµπλεκοµένων Υπηρεσιών στι 28/1/2011. υπουργική απόφαση Αρ. Απόφαση / Νόµου Green Σύνδεση ΗΦΑΙΣΤΟΣ µε πληροφοριακό σύστηµα TAXISNET/ICISNET Σύνδεση ΗΦΑΙΣΤΟΣ µε πληροφοριακό σύστηµα ΔΕΠΑ Διοµήδη Σπινέλλη Διοµήδη Σπινέλλη 31/12/ /12/ Ολοκληρώθηκε Πλήρη ολοκλήρωση τη διασταύρωση των οφειλών µελών ΔΙΠΕΘΕ µε τι ληξιπρόθεσµε οφειλέ του στι ΔΟΥ. Έχει υλοποιηθεί διαδικασία αποστολή στι ΔΟΥ των επιστροφών από Ήφαιστο και συµψηφισµού µε χρέη µέχρι να γίνουν φορολογικά ενήµεροι. Σε ηµερήσια βάση λαµβάνονται όλε οι ΔΕΦΚ από το ΟΠΣ ICIS µε αυτόµατο τρόπο και διασταυρώνονται µε τι αντίστοιχε δηλώσει των µελών ΔΙΠΕΘΕ στον Ήφαιστο. 16/11/2010 ICTΦ1-9 υπουργική απόφαση 31/12/ /12/ Ακυρώθηκε Δεν θα πραγµατοποιηθεί στο υπάρχον σύστηµα. 16/11/2010 ICTΦ1-10 υπουργική απόφαση Green Σύνδεση ΗΦΑΙΣΤΟΣ µε πληροφοριακό σύστηµα ΔΕΗ Διοµήδη Σπινέλλη 31/12/ /12/ Ολοκληρώθηκε Έγινε η διασταύρωση και έχουν αποσταλεί στην ΔΕΗ για επιβεβαίωση. Δεν έχουµε απάντηση ακόµη. 26/01/2011 ICTΦ :38:07 µµ υπουργική απόφαση Ακόµη, τα µέλη ΔΙΠΕΘΕ που χρησιµοποίησαν του κωδικού αυτού, έχουν συγκεντρωθεί και αποσταλεί (µαζί µε τι ποσότητε που διακίνησαν την προηγούµενη περίοδο) στην Δ33 για τα δέοντα. Σελίδα 9 από 109

Δράσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Δράσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Δράσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παρακολούθηση Υλοποίησης Νο. 3 / 17.02.2011 17 Φεβρουαρίου 2011 Αναφορά Υλοποίησης Δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια «ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Χρονοπρογραμματισμός Δράσεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 1. Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Απλοποίηση Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Απλούστευση Διαδικασίας του Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05.01.2015 Γενική Διεύθυνση Αρ. Πρωτ.: 267 Νίκης 4, GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.e inclusion.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αναλυτικής καταγραφής προόδου των µεταρρυθµίσεων. 17 Ιουνίου 2008

Πίνακας αναλυτικής καταγραφής προόδου των µεταρρυθµίσεων. 17 Ιουνίου 2008 Πίνακας αναλυτικής καταγραφής προόδου των µεταρρυθµίσεων του ΕΠΜ 2005-2008 17 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ / ΔΡ Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2 Η αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα