Οι ψηφιακοί φάκελοι στην εκπαιδευτική διαδικασία: οι χρήσεις και οι αντιλήψεις των φοιτητών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι ψηφιακοί φάκελοι στην εκπαιδευτική διαδικασία: οι χρήσεις και οι αντιλήψεις των φοιτητών"

Transcript

1 Οι ψηφιακοί φάκελοι στην εκπαιδευτική διαδικασία: οι χρήσεις και οι αντιλήψεις των φοιτητών Φ.Σιάμπου 1, Β.Κόμης 2 1,2 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περίληψη Στη βιβλιογραφία οι ψηφιακοί φάκελοι εμφανίζονται ως η μεγαλύτερη ανάπτυξη εκπαιδευτικής τεχνολογίας μετά από την ενσωμάτωση των συστημάτων διαχείρισης μαθήματος (Lorenzo, Ittelson, 2005). Σε αυτό οφείλονται οι δυνατότητες του εργαλείου που δυνητικά αναπτύσσονται σε όλα τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Έρευνες προσεγγίζουν την ένταξη των ψηφιακών φακέλων στην εκπαιδευτική διαδικασία και αναδεικνύουν τις χρήσεις τους και τις αντιλήψεις των μαθητών. Σε αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται και η παρούσα εργασία, η οποία έλαβε μέρος στο ΤΕΕΑΠΗ Πατρών με δείγμα 185 φοιτητών κυρίως Β έτους. Οι φοιτητές παρακολούθησαν διδακτική παρέμβαση που αφορά τους ψηφιακούς φακέλους, συμπλήρωσαν αρχικό και τελικό ερωτηματολόγιο και διαμόρφωσαν κατάλληλα τις βιτρίνες τους. Σχετικά με τις χρήσεις των φοιτητών παρόλο το αρχικό υψηλό ενδιαφέρον τους διαπιστώθηκε η επίτευξη μόνο των τυπικών προδιαγραφών του μαθήματος. Όσον αφορά τις αντιλήψεις των φοιτητών για την ενσωμάτωση των φακέλων στην εκπαιδευτική διαδικασία προτείνεται η σύνταξη αντιπροσωπευτικού φακέλου τόσο από τον εκπαιδευτικό αλλά και από τον εκπαιδευόμενο προς αξιολόγηση από συναδέρφους. Λέξεις κλειδιά: ψηφιακός φάκελος, αντιλήψεις, χρήσεις Εισαγωγή Οι πλέον αυξανόμενες απαιτήσεις της κοινωνίας για ανάπτυξη δεξιοτήτων, για την ανταπόκριση στην εκπαιδευτική και στην επαγγελματική πορεία ωθούν στην αναζήτηση και εφαρμογή νέων εργαλείων. Ένα από αυτά τα εργαλεία αποτελούν οι ψηφιακοί φάκελοι. Οι ψηφιακοί φάκελοι έχουν την προέλευσή τους από τους φακέλους, οι οποίοι αρχικά χρησιμοποιήθηκαν από τα πεδία των τεχνών και της αρχιτεκτονικής. Το 1980 οι φάκελοι εισήχθησαν για πρώτη φορά στην εκπαιδευτική διαδικασία και υποστηρίζουν τις λειτουργίες: έκθεση για την τεκμηρίωση της προόδου και των γνώσεων του κατόχου του, αξιολόγηση των γνώσεων, κριτική επισκόπηση και αναστοχασμός των γνώσεων και κοινωνική αλληλεπίδραση γονέων, δασκάλων και μαθητών (Karsenti & Collin, 2010). Ο ερχομός των ψηφιακών φακέλων το 1990 πρόσθεσε ευελιξία στη φύση των δεδομένων και στην τροποποίηση του περιεχομένου, ευελιξία στην δομή του περιεχομένου, δυνατότητα διαδικτυακής πρόσβασης και λειτουργίας κοινωνικής δικτύωσης (Karsenti, Komis, Collin & Siampou, 2011). Ψηφιακός φάκελος ορίζεται η ηλεκτρονική παρουσίαση της εργασίας ενός ατόμου, μια σκόπιμη συλλογή ψηφιακών δεδομένων που παρουσιάζει τις προσπάθειες, τις ικανότητες και την πρόοδο των κατόχων προς την επίτευξη των στόχων του (Drury, 2006). Οι ψηφιακοί φάκελοι στην εκπαιδευτική διαδικασία ανάλογα με τον τρόπο χρήσης τους διακρίνονται στα εξής είδη: μάθησης των εκπαιδευομένων, διδασκαλίας, φάκελος των δραστηριοτήτων ενός θεσμού, αξιολόγησης και παρουσίασης (Finger, Jamieson-Proctor, 2009). Στην παρούσα C. Karagiannidis, P. Politis & I. Karasavvidis (eds.), Proceedings of the 8 th Pan-Hellenic Conference with International Participation «ICT in Education» University of Thessaly, Volos, Greece, September 2012

2 ICT in Education 357 εργασία εφαρμόζεται το πρώτο είδος φακέλου στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι αναθέτουν τις εργασίες τους προς σχολιασμό. Οι ψηφιακοί φάκελοι δυνητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, ώστε να ωθήσουν την εκπαίδευση σε μία περισσότερο εστιασμένη στον μαθητή προσέγγιση παρά στον εκπαιδευτικό. Οι Meyer και Latham (2008) παρουσιάζουν τα σημεία που χρήζουν προσοχής: να είναι υποχρεωτική διαδικασία, να υπάρχει ένα ελάχιστο προδιαγραφών και έπειτα οι εκπαιδευόμενοι να προσθέτουν το δικό τους υλικό, να υπάρχει χρονοπρόγραμμα αναθέσεων και υποστήριξη στη χρήση του εργαλείου με κατάλληλα παραδείγματα. Οι προτάσεις αυτές ενσωματώθηκαν στην παρούσα μελέτη. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν έρευνες σχετικά με τη χρήση και τις αντιλήψεις των εκπαιδευομένων για τους ψηφιακούς φακέλους. Οι έρευνες αυτές αφορούν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης δευτεροβάθμιας και ανώτερης και αναδεικνύουν πληθώρα δυνατοτήτων των ψηφιακών φακέλων: υποστήριξη της διαρκούς επαγγελματικής ανάπτυξης (Dornan, Carroll & Parboosingh, 2002), διαρκή αξιολόγηση (Mason, Robin, Pegler & Weller, 2004), απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων απέναντι στις νέες τεχνολογίες (Herner-Patnode & Lee, 2009). Επιπλέον η ενσωμάτωση των ψηφιακών φακέλων φαίνεται να αναδεικνύει την επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικών (Bolliger & Shepherd, 2010), τη διαμοιραζόμενη γνώση και τη συλλογική οικοδόμησή της (Eddy, Carol, Chan & Jan, 2006), την ανάπτυξη διαλόγου εκπαιδευτικής κοινότητας (Shepherd & Bolliger, 2011) και την αλληλεπίδραση των συναδέλφων (Lorraine, Mason, Pegler, 2007). Οι παραπάνω μελέτες δείχνουν τόσο τα πλεονεκτήματα που αποκτώνται από την ενσωμάτωσή των ψηφιακών φακέλων στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη στάση των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η παρούσα μελέτη στόχο έχει να διερευνήσει περαιτέρω τις δύο αυτές παραμέτρους ώστε να κατανοηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό η διαδικασία ενσωμάτωσης του εργαλείου των ψηφιακών φακέλων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μέθοδος της έρευνας Στόχοι της έρευνας Η μελέτη των ψηφιακών φακέλων και η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, όπως παρουσιάστηκαν οδηγούν στην εξέταση των εξής στόχων: α) διερεύνηση των ιδεών και των αναπαραστάσεων των φοιτητών σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών φακέλων, β) μελέτη των χρήσεων των φοιτητών στα πλαίσια του εργαστηρίου ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Οι αντιλήψεις αφορούν τόσο την προσωπική τους χρήση όσο και τη χρήση των φακέλων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σχετικά με τον δεύτερο στόχο αναφερόμαστε στη διαδικασία εφαρμογής των φακέλων κατά τη διάρκεια της έρευνας. Δείγμα Η έρευνα έλαβε χώρα στο ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του σχολικού έτους Συμμετείχαν 185 φοιτητές κυρίως από το δεύτερο εξάμηνο, με πλήθος 136. Πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση». Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές παρακολουθούν τη θεωρία (3 ώρες την εβδομάδα) προαιρετικά και το εργαστήριο (2 ώρες την εβδομάδα) υποχρεωτικά. Τα εργαστήρια αποτελούνται από 20 φοιτητές. Το περιεχόμενο του μαθήματος αναφέρεται στην παιδαγωγική τεκμηρίωση της

3 358 8 th Pan-Hellenic Conference with International Participation εκπαιδευτικής τεχνολογίας και της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Σε αυτό το πλαίσιο η διδασκαλία των ψηφιακών φακέλων συνάδει με το περιεχόμενο του μαθήματος, αφού το εργαλείο αυτό μπορεί να εισαχθεί στη διδακτική περισσότερων μαθημάτων στο σχολείο ως γνωστικό εργαλείο. Διαδικασία της έρευνας Αρχικά κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας σε όλα τα εργαστήρια παρουσιάστηκε η θεματική ενότητα των ψηφιακών φακέλων. Η παρουσίαση περιλάμβανε την έννοια και την χρήση των φακέλων γενικά και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα οι φοιτητές εξέφρασαν τις ιδέες και τις εμπειρίες τους σχετικά με τους ψηφιακούς φακέλους. Έπειτα παρουσιάστηκε το εργαλείο Eduportfolio, οι φοιτητές κλήθηκαν να δημιουργήσουν ένα λογαριασμό, να προσθέσουν συνεργάτες, δημιούργησαν μία βιτρίνα και την διαμόρφωσαν με τα κατάλληλα εργαλεία. Ο κυρίαρχος στόχος του πρώτου εργαστηρίου ήταν η εξοικείωση με το περιβάλλον και τις βασικές λειτουργίες του. Στη συνέχεια οι φοιτητές συμπλήρωσαν το αρχικό ερωτηματολόγιο διαδικτυακά. Στα επόμενα εργαστήρια οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν τις εργασίες τους, τόσο των εργαστηρίων αλλά και εκτός μαθήματος, στις βιτρίνες τους (για την αξιολόγησή τους χρειαζόταν να δημοσιεύσουν τουλάχιστον τρεις εργαστηριακές εργασίες). Στο προτελευταίο εργαστήριο δόθηκε στους φοιτητές μια εργασία σχετικά με το Eduportfolio και τις πρακτικές χρήσεις του. Στο τελευταίο εργαστήριο δόθηκε στους φοιτητές ένα τελικό ερωτηματολόγιο πιο αναλυτικό από το αρχικό. Μεθοδολογία της έρευνας Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία της μελέτης περίπτωσης για την αποτύπωση χαρακτηριστικών συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού. Επιπλέον τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης μεθοδολογίας έρευνας όπως παρουσιάζονται στο έργο των Cohen L., Manion L., Morrison K. (2008) συνάδουν με τις ανάγκες της παρούσας εργασίας. Ο τύπος των δεδομένων που συλλέχτηκαν προς ανάλυση είναι τόσο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. Στα ποσοτικά δεδομένα συμπεριλαμβάνονται οι κλειστού τύπου ερωτήσεις του αρχικού και του τελικού ερωτηματολογίου, καθώς και η βαθμολογία των φοιτητών και στα ποιοτικά δεδομένα περιέχονται οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, οι γραπτές εργασίες των φοιτητών και οι ψηφιακοί φάκελοι των φοιτητών. Επιπλέον τα είδη των δεδομένων εξυπηρετούν αντίστοιχους στόχους. Συγκεκριμένα οι ψηφιακοί φάκελοι και η βαθμολογία των φοιτητών προσδιορίζουν τη χρήση των φακέλων από τους φοιτητές, οι γραπτές εργασίες δείχνουν τις αντιλήψεις των φοιτητών σχετικά με τους ψηφιακούς φακέλους, ενώ τα ερωτηματολόγια θέτουν απαντήσεις και για τους δύο στόχους της έρευνας. Τεχνικές και εργαλεία συλλογής Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση δύο ερωτηματολογίων ένα πριν και ένα μετά τη διαδικασία. Το αρχικό ερωτηματολόγιο εστιάζει στην αντιλήψεις των φοιτητών σχετικά με την έννοια των ψηφιακών φακέλων και τη χρήση τους στην ακαδημαϊκή και στην επαγγελματική τους πορεία. Στο τελικό ερωτηματολόγιο επαναλαμβάνονται οι ερωτήσεις που αφορούν τον ορισμό και τη χρήση των ψηφιακών φακέλων ώστε να πραγματοποιηθεί η σύγκριση με το αρχικό ερωτηματολόγιο. Επιπλέον υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου που τους

4 ICT in Education 359 προτείνεται καθώς και με το βαθμό ικανοποίησής τους. Τέλος και τα δύο ερωτηματολόγια παρέχουν δημογραφικές ερωτήσεις που αφορούν τη χρήση εργαλείων Web 2.0. Επιπλέον δεδομένα αποτελούν οι γραπτές εργασίες των φοιτητών που αφορούν τις πιθανές εκπαιδευτικές χρήσεις των ψηφιακών φακέλων. Οι φοιτητές ερωτήθηκαν κατά πόσο θα εφάρμοζαν το εργαλείο στην εκπαιδευτική τους πρακτική και επιπλέον με ποιον τρόπο. Τέλος οι ψηφιακοί φάκελοι των φοιτητών και η βαθμολογία τους στην εκπλήρωση του συγκεκριμένου εργαστηρίου, δίνουν στοιχεία σχετικά με τη χρήση του εργαλείου κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής πορείας τους. Το εργαλείο Eduportfolio Εξετάστηκε η χρήση και άλλων εργαλείων σύνταξης ψηφιακού φακέλου (πχ Mahara), ωστόσο επιλέχθηκε το Eduportfolio τόσο για την ευκολία χρήσης του αλλά και γιατί έχει υλοποιηθεί για εκπαιδευτικούς λόγους. Το Eduportfolio έχει δημιουργηθεί από τον Thierry Karsenti του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ και είναι διαθέσιμο σε οχτώ γλώσσες (http://eduportfolio.org/). Διατίθεται για χρήση από εκπαιδευτικούς και εκπαιδευομένους όλων των επιπέδων μόνο με τη δημιουργία ενός λογαριασμού δωρεάν. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας μίας ή περισσοτέρων βιτρινών, σχετικά με τις χρήσεις για τις οποίες προορίζονται. Στην κατάσταση διαχείρισης του ψηφιακού φακέλου υπάρχουν έξι εργαλεία: συμβουλή της βιτρίνας, τροποποίηση του περιεχομένου, τροποποίηση των παραμέτρων της βιτρίνας, αναπαραγωγή, μεταφόρτωση και διαγραφή της βιτρίνας. Επιπλέον δυνατότητες του λογισμικού είναι η αναζήτηση και η προσθήκη συναδέλφων. Οι συνάδελφοι έχουν την δυνατότητα να αφήνουν σχόλια στις αναρτήσεις των υπολοίπων, αλλά και να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω άμεσων γραπτών μηνυμάτων. Τέλος υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης μίας λίστας νέων, για την ενημέρωση των υπόλοιπων συναδέλφων. Ανάλυση Το αρχικό ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τρία μέρη: οι αντιλήψεις των φοιτητών για τους ψηφιακούς φακέλους, οι ιδέες τους για τις χρήσεις τους και τα δημογραφικά στοιχεία. Από το τελευταίο μέρος προκύπτει το προφίλ των χρηστών. Συγκεκριμένα η πλειοψηφία των φοιτητών βρίσκεται στο δεύτερο έτος και είναι γένους θηλυκού, έχουν προφίλ σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης και πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Το 93% των φοιτητών έχει ανεβάσει φωτογραφίες και σε μικρότερο βαθμό βίντεο (36%) ή ιστοσελίδες (22%). Σχετικά με το πρώτο μέρος το 90% των φοιτητών δεν έχει ξαναχρησιμοποιήσει εργαλείο δημιουργίας ψηφιακού φακέλου. Οι φοιτητές θεωρούν κατά κύριο λόγο ότι είναι ένα μέσο ανάρτησης πληροφοριών και εργασιών και λιγότερο ως μέσο επικοινωνίας, ωστόσο στο τελικό ερωτηματολόγιο δίνουν με λεπτομέρειες τον ορισμό των φακέλων, εξετάζοντας και τις δυνατότητες αξιολόγησης. Στους αποθαρρυντικούς λόγους χρήσης βρίσκονται η δυσκολία χρήσης του περιβάλλοντος και σε ένα μικρό ποσοστό η έκθεση των προσωπικών τους δεδομένων στο διαδίκτυο. Στους ενθαρρυντικούς λόγους χρήσης οι περισσότεροι φοιτητές ισχυρίζονται την επικοινωνία με τους συναδέλφους και την ανταλλαγή ιδεών και λιγότερο την οργάνωση των εργασιών τους. Το 56% των φοιτητών προτείνει το δεύτερο έτος για την ενσωμάτωση του εργαλείου στη μαθησιακή διαδικασία και λιγότεροι (35%) το πρώτο γιατί θεωρούν ότι θα πρέπει να έχουν εξοικειωθεί με τους υπολογιστές και να έχουν πιο ολοκληρωμένες εργασίες προς την ανάρτησή τους.

5 360 8 th Pan-Hellenic Conference with International Participation Σχετικά με τις αντιλήψεις των φοιτητών για τις δυνατότητες χρήσης των ψηφιακών φακέλων. Παρατηρούμε από το σχήμα 1 ότι οι φοιτητές δίνουν έμφαση στη χρήση του εργαλείου κυρίως για την υποστήριξη της μάθησης, την οργάνωση των εργασιών τους και την επικοινωνία με τους συναδέλφους τους. Λιγότερο σημαντική θεωρούν την χρήση τους ως μέσο επαγγελματικής προοπτικής και κατανόησης των αναγκών τους. Σχήμα 1. Αντιλήψεις φοιτητών σχετικά με τη χρήση του Eduportfolio Το τελικό ερωτηματολόγιο αποτελείται από έξι μέρη: η χρήση του εργαλείου, οι αντιλήψεις των φοιτητών σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών φακέλων, η αξιολόγηση του τόπου, οι ιδέες τους σχετικά με τη μελλοντική χρήση και επιπλέον σημεία σχετικά με τα δημοσιογραφικά τους στοιχεία. Σχετικά με τη χρήση του εργαλείου οι φοιτητές εισήλθαν κατά μέσο όρο 2 με 3 φορές και πρόσθεσαν 3 συναδέλφους, ενώ επισκέφτηκαν 3 βιτρίνες. Οι φοιτητές σε μεγαλύτερο βαθμό διαμόρφωσαν το περιεχόμενο και τις παραμέτρους της βιτρίνας, ενώ λιγότερο επικοινώνησαν μέσω chat και μέσω ανάρτησης σχολίων ή νέων. Παρόλα αυτά θεωρούν σημαντική την περιήγηση σε βιτρίνες άλλων συμφοιτητών τους. Ουδέτερα είναι τα σχόλια των φοιτητών σχετικά με την προώθηση της επικοινωνίας με τον διδάσκοντα και της ανάπτυξης κινήτρων. Επίσης δε θεωρούν ότι διαμόρφωσαν τη βιτρίνα τους σε αυξημένο βαθμό. Ωστόσο θεωρούν ότι απέκτησαν ικανότητες και γνώσεις που θα τους ωφελήσουν στην επαγγελματική τους πορεία. Επομένως οι φοιτητές φαίνεται να πραγματοποιούν την τυπική χρήση του εργαλείου, χωρίς να εμβαθύνουν ιδιαίτερα. Σχετικά με τις αντιλήψεις των φοιτητών για τη χρήση του εργαλείου παρατηρούνται αλλαγές σε σχέση με τις αρχικές αναπαραστάσεις τους (πίνακας 1). Συγκεκριμένα σχετικά με τις δυνατότητες χρήσης του εργαλείου όπως φαίνεται στον πίνακα παρατηρούμε από τους μέσους όρους ότι οι φοιτητές έδωσαν απαντήσεις σε όλο το εύρος καθώς αυξήθηκαν οι απαντήσεις στις ακραίες τιμές. Το σημείο αυτό δείχνει μεγαλύτερη σιγουριά με το εργαλείο, αφού μπόρεσαν να απομακρυνθούν από τις ασφαλείς μεσαίες απαντήσεις. Η μεγαλύτερη αρνητική διαφορά που παρατηρείται είναι στην υποστήριξη της μελλοντικής διδασκαλίας και αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι στη γραπτή εργασία αναστοχάστηκαν σχετικά με τις δυνατές μελλοντικές χρήσεις του εργαλείου στη διδασκαλία. Επιπλέον σημαντική διαφορά παρατηρείται σχετικά με την αντίληψη της υποστήριξης της επικοινωνίας, καθώς αρχικά οι φοιτητές δεν αντιλαμβάνονταν τη διάσταση της δημιουργίας κοινωνικού δικτύου μέσω εργαλείων δημιουργίας ψηφιακών φακέλων.

6 ICT in Education 361 Πίνακας 1. Σύγκριση αντιλήψεων φοιτητών (αρχικός-τελικός αριθμός φοιτητών) Συμφωνώ απόλυτα Συμφωνώ Ουδέτερος/η Διαφωνώ Διαφωνώ απόλυτα ακαδημαϊκή υποχρέωση υποστήριξη για τη μάθησή σας ανατροφοδότηση και αξιολόγηση της πρακτικής ενσωμάτωση και οργάνωση των εργασιών σας μέσο για επαγγελματική προοπτική κατανόηση των αναγκών σας και των δυνατοτήτων υποστήριξη της μελλοντικής διδασκαλίας σας εργαλείο για επικοινωνία με συναδέλφους κλπ ΜΟ Αναφορικά με την αξιολόγηση του εργαλείου οι φοιτητές δεν δυσκολεύθηκαν ιδιαίτερα στην εκμάθηση του εργαλείου. Ωστόσο ο βαθμός ικανοποίησής τους κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα (42%). Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι δε χαρακτήρισαν τον εαυτό τους ως καλό χρήστη του εργαλείου, συγκεκριμένα το 55% θεωρεί τον εαυτό του ως μέτριο χρήστη. Ωστόσο θεωρούν τη διδακτική προσέγγιση των ψηφιακών φακέλων πολύ καλή (42%). Αναφορικά με την μελλοντική χρήση οι φοιτητές αν και σε μεγάλο βαθμό θεωρούν ότι θα το χρησιμοποιήσουν στο μέλλον (42%) δηλώνουν ότι σε μέτριο βαθμό θα διαμορφώσουν τη βιτρίνα τους και θα παρακολουθήσουν τις βιτρίνες άλλων. Στα δημογραφικά στοιχεία οι φοιτητές εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό (75%) να δηλώνουν ότι στο διαδίκτυο κυρίως αναρτούν φωτογραφικό υλικό. Μόλις το 19% θεωρεί ότι άλλαξαν οι λόγοι για τους οποίους αναρτά υλικό στο Διαδίκτυο. Συγκεκριμένα οι φοιτητές θεωρούν ότι η ανάρτηση υλικού γίνεται για λόγους τόσο επαγγελματικής ανέλιξης «Φ: Ανάρτησα εργασίες μου και μπορώ να προβάλλω την προσπάθεια και την εργασία μου», αλλά και για την εκπαιδευτική τους πορεία «Φ: Μπορώ να αναρτώ τις εργασίες μου για αυτο-αξιολόγηση και κριτική από τους άλλους». Από το σύνολο των 185 φοιτητών οι 173 (94%) ολοκλήρωσαν το εργαστήριο με επιτυχία. Περίπου οι μισοί μαθητές πήραν άριστα, περίπου 2 στους 10 πήραν 9, ενώ βαθμούς 5 έως 8 πήραν περίπου 4 στους 10. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των φοιτητών είναι 8.6 με τυπική απόκλιση 1.7, το οποίο δείχνει ότι οι φοιτητές ολοκλήρωσαν με επιτυχία το συγκεκριμένο εργαστήριο και εκπλήρωσαν τα κριτήρια. Αυτό ίσως οφείλεται στο ενδιαφέρον των φοιτητών για το εργαλείο όπως φαίνεται άλλωστε από τα θετικά αποτελέσματα που έδωσαν οι φοιτητές στο τμήμα της αξιολόγησης της διαδικασίας στο τελικό ερωτηματολόγιο. Ωστόσο, παρόλο που η βαθμολογία των φοιτητών ήταν σε υψηλά επίπεδα, παρατηρείται ότι οι περισσότεροι φοιτητές εισήγαγαν μόνο τις τρεις εργασίες του μαθήματος και τη μία

7 362 8 th Pan-Hellenic Conference with International Participation επιπλέον γραπτή εργασία, ενώ τους είχε δοθεί η ελευθερία να αλληλεπιδράσουν με την πλατφόρμα. Στην γραπτή εργασία που δόθηκε στους φοιτητές στο προτελευταίο εργαστήριο σχετικά με τις εκπαιδευτικές χρήσεις του εργαλείου, οι φοιτητές κινήθηκαν με δύο άξονες τον εκπαιδευόμενο και τον εκπαιδευτικό. Σχετικά με τον εκπαιδευόμενο δίνεται έμφαση στην ανάρτηση και διαχείριση των εργασιών του, στη δυνατότητα αξιολόγησης και σύγκρισης με εργασίες συναδέλφων καθώς και στην επικοινωνία με συναδέλφους προς ενημέρωση και βελτίωση των πρακτικών του. Σχετικά με τον εκπαιδευτικό αναφέρεται ότι μπορεί να έχει το προσωπικό του ψηφιακό φάκελο για να παρουσιάζει το διδακτικό υλικό και να παίρνει ανατροφοδότηση από τους συναδέλφους του, αλλά και προσωπικό ψηφιακό φάκελο για κάθε μαθητή στον οποίο επιλέγουν και οι μαθητές το υλικό και έχουν πρόσβαση και οι γονείς. Μέσα από αυτή τη διαδικασία αξιολογείται εύκολα και καθ όλη τη διάρκεια του μαθήματος, το διδακτικό έργο του εκπαιδευτικού και η πρόοδος των μαθητών. Τόσο για τους εκπαιδευτικούς αλλά και για τους εκπαιδευομένους οι ψηφιακοί φάκελοι μπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης ηλεκτρονικού βιογραφικού σημειώματος για την παρουσίαση των επιτευγμάτων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. Συμπεράσματα Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια προπτυχιακού μαθήματος του ΤΕΕΑΠΗ Πατρών. Η διδακτική παρέμβαση αφορά την ενσωμάτωση των ψηφιακών φακέλων στην εκπαιδευτική διαδικασία και μελετώνται οι χρήσεις των φοιτητών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου εφαρμογής της παρέμβασης και οι αντιλήψεις τους σχετικά με τη χρήση τους στον εκπαιδευτικό χώρο. Αναφορικά με τις χρήσεις οι φοιτητές αν και στην πλειοψηφία τους δεν είχαν ξαναχρησιμοποιήσει εργαλείο δημιουργίας ψηφιακών φακέλων φαίνεται να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του διαδικτύου και τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Σημαντικό εύρημα αποτελεί το γεγονός ότι οι φοιτητές άλλαξαν τις αντιλήψεις τους σχετικά με το είδος του υλικού που αναρτάται στο διαδίκτυο, έπειτα από την ανάρτηση των εργασιών τους μέσα από το Eduportfolio. Το προφίλ χρήσης προσδιορίζεται γύρω από την εφαρμογή των υποχρεώσεων του μαθήματος. Η επικοινωνία με τους συναδέλφους δεν ήταν συστηματική, ωστόσο η περιήγηση σε βιτρίνες συμφοιτητών πραγματοποιήθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό. Η επίδοση των φοιτητών ήταν άριστη και αυτό ίσως οφείλεται στο αυξημένο ενδιαφέρον και στη περιέργεια για το καινούργιο που τους κινητοποίησε. Ωστόσο διαπερνώντας τους ψηφιακούς φακέλους ελάχιστοι φοιτητές ανάρτησαν επιπλέον υλικό παρόλο που τους είχε δοθεί υπόδειγμα βιτρίνας με πλήθος εργασιών και επίσης είχε διευκρινιστεί ότι μπορούσαν να διαμορφώσουν τη βιτρίνας τους με αντιπροσωπευτικό για αυτούς τρόπο. Επίσης φαίνεται να μην ενημερώνουν τους φακέλους τους από το έτος 2011 ή ακόμα να έχουν αφαιρέσει το υλικό. Αυτό επιβεβαιώνει τη διαπίστωση των Meyer και Latham (2008) σχετικά με την ενασχόληση με το εργαλείο μόνο αν είναι υποχρεωτική δραστηριότητα στα πλαίσια ενός μαθήματος. Σχετικά με τον στόχο των αντιλήψεων, οι φοιτητές αρχικά θεώρησαν ότι οι ψηφιακοί φάκελοι ευνοούν την οργάνωση των εργασιών και την επικοινωνία, ενώ στο τελικό ερωτηματολόγιο κι έπειτα από την εξοικείωση με το εργαλείο στράφηκαν και στην δυνατότητα επαγγελματικής προοπτικής ενώ μείωσαν το ενδιαφέρον προς την επικοινωνία αφού δεν επικοινώνησαν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους. Στις γραπτές εργασίες αναφέρονται πολλές και ενδιαφέρουσες πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν τόσο από τον

8 ICT in Education 363 εκπαιδευτικό αλλά και τον εκπαιδευόμενο με τη δημιουργία προσωπικών προφίλ που παρουσιάζουν την εργασία και την πορεία της, προς σύγκριση και αξιολόγηση με τους συναδέλφους. Η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να επεκταθεί ώστε να αντιμετωπιστούν οι περιορισμοί που υπήρξαν. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε ότι οι φοιτητές δεν ανέπτυξαν περαιτέρω τη βιτρίνα τους, δεν επικοινώνησαν μεταξύ τους και δεν την ενημέρωσαν με το πέρασμα του χρόνου. Το αρχικό τους ενδιαφέρον φαίνεται να μη διήρκεσε και αυτό οφείλεται στο ότι δεν χρειάστηκε σε επόμενα εργαστήρια. Επομένως προτείνεται ο σχεδιασμός εκ νέου της διδακτικής παρέμβασης, για την προώθηση τόσο της σταδιακής βελτίωσης της βιτρίνας, αλλά και της επικοινωνίας. Επίσης θα ήταν ενδιαφέρον να ενσωματωθεί και σε άλλα μαθήματα και ίσως και στην πρακτική άσκηση του Τμήματος, όπως πρότειναν αρκετοί φοιτητές στις γραπτές εργασίες τους, για να αποκτήσει νόημα η διαδικασία και να χρειάζεται η διαρκής ενασχόληση με αυτό. Ευχαριστίες Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους φοιτητές του ΤΕΕΑΠΗ που συμμετείχαν στην έρευνα. Ακόμη τις υποψήφιες διδάκτορες του τμήματος Αγγελική Τζαβάρα, Αναστασία Μισιρλή και τις μεταπτυχιακές φοιτήτριες Μαρία Γεωργούτσου, Αντωνία Παναγιωτάκη για την πολύτιμη βοήθειά τους καθ όλη τη διάρκεια της έρευνας. Βιβλιογραφία Bolliger D., Shepherd C. (2010). Student perceptions of eportfolio integration in online courses. Distance Education Vol. 31(3), Cohen L., Manion L., Morrison K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο. Dornan Τ., Carroll C., Parboosingh J. (2002). An electronic learning portfolio for reflective continuing professional development. Medical Education Vol. 36 ( ). Drury M., (2006). E-Portfolios-An effective Tool? University of Nothernlowa. Issue 2 (Fall 2006). Finger G., Jamieson-Proctor R. (2009). Assessment issues and new technologies: eportfolio possibilities. In: Wyatt-Smith, Claire M. and Cumming, Joy J., (eds.) Educational assessment in the 21st century: connecting theory and practice. Springer Science+Business Media, Netherlands, pp Herner-Patnode, L. M., & Lee, H.-J. (2009). A Capstone Experience for Preservice Teachers: Building a Web-Based Portfolio. Educational Technology & Society, 12 (2), Karsenti, T., & Collin, S. (2010). Les multiples usages du eportfolio pour l apprentissage du français. Actes de colloque du congrès SEDIFRALE, Rosario, Argentine. Karsenti, T., Komis, V., Collin, S., & Siampou, F. (2011). The implementation of Eduportfolio 3.0 in Canada and Greece: Advantages and challenges for future teachers. Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia 2011 (pp ). Lorenzo G., Ittelson J. (2005). An overview of E-portfolios. Educause Learning Initiative. Lorraine S., Mason R., & Pegler C. (2007). The educational potential of e-portfolios. Supporting personal development and reflective learning. London and New York: Routledge. Mason, Robin, Chris Pegler, and Martin Weller E-portfolios: an assessment tool for online courses. British Journal of Educational Technology 35(6): Retrieved March 19, Meyer B., Latham N. (2008). Implementing Electronic Portfolios: Benefits, Challenges, and Suggestions, EDUCAUSE Quarterly, vol. 31(1), pp Shepherd, Craig E., and Doris U. Bolliger The effects of electronic portfolio tools on online students perceived support and cognitive load. The Internet and Higher Education 14(3): Retrieved March 19, 2012.

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων)

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Αναστασία Οικονόμου Προϊστάμενη Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Άντρη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Οικονόμου Άντρη Αβρααμίδου Χριστόδουλος Τασουρής 21/02/2014. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Αναστασία Οικονόμου Άντρη Αβρααμίδου Χριστόδουλος Τασουρής 21/02/2014. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου ΓΕ09.019: Καλές πρακτικές και ιδέες για την εφαρμογή και αξιοποίηση ηλεκτρονικών φακέλων εργασίας (eportfolios) στη μαθησιακή διαδικασία και αξιολόγηση Αναστασία Οικονόμου Άντρη Αβρααμίδου Χριστόδουλος

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Δ. Κράββαρης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, jkravv@gmail.com Περίληψη Η παρούσα έρευνα μελετά τη συνεργατική δραστηριότητα μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ «Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από μία δραστηριότητα εποικοδομητικού τύπου» Δέγγλερη Σοφία Μουδατσάκη Ελένη Λιόβας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015 Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης 90279 Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα 61 18 Ιανουαρίου 2015 Web 2.0 Ενσωμάτωση στις εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού (www) στοιχείων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περίπτωσης Αξιοποίησης του Moodle για την Υποστήριξη Θεματικής Ενότητας του ΕΑΠ

Μελέτη Περίπτωσης Αξιοποίησης του Moodle για την Υποστήριξη Θεματικής Ενότητας του ΕΑΠ Μελέτη Περίπτωσης Αξιοποίησης του Moodle για την Υποστήριξη Θεματικής Ενότητας του ΕΑΠ Δ. Δαούσης 1, Σ. Λαζαρόπουλος 2, Β. Κόμης 3, Π. Πιντέλας 4 1 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, daousis@sch.gr 2 Δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου» 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«Η αξιοποίηση του ψηφιακού φακέλου μαθητή (eportfolio) στην προσχολική εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων των νηπιαγωγών»

«Η αξιοποίηση του ψηφιακού φακέλου μαθητή (eportfolio) στην προσχολική εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων των νηπιαγωγών» «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Η αξιοποίηση του ψηφιακού φακέλου μαθητή (eportfolio) στην προσχολική εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων των νηπιαγωγών» Παναγιωτοπούλου Παναγιώτα Σχολική Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

1 η Δραστηριότητα Wiki

1 η Δραστηριότητα Wiki 1 η Δραστηριότητα Wiki Βασικό Στόχος Στόχος της δραστηριότητας είναι η δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων που να διαπραγματεύονται τα παρακάτω θέματα 1 : 1. Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Τι είναι, Τρόποι Πληρωμής,

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Αναστάσιος Μικρόπουλος Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Τεχνολογίες μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 93Κ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Α) Βασικά στάδια εφαρμογής του έργου, υποστήριξη και όφελος εκπαιδευτικών

Α) Βασικά στάδια εφαρμογής του έργου, υποστήριξη και όφελος εκπαιδευτικών Α) Βασικά στάδια εφαρμογής του έργου, υποστήριξη και όφελος εκπαιδευτικών 1. Βασικά στάδια εφαρμογής της Β φάσης του έργου Η εφαρμογή της Β φάσης του έργου στις σχολικές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Εκπόνηση Εκπαιδευτικής Έρευνας

Σχεδιασμός και Εκπόνηση Εκπαιδευτικής Έρευνας Σχεδιασμός και Εκπόνηση Εκπαιδευτικής Έρευνας Ενότητα 1: Εισαγωγή στην εκπαιδευτική έρευνα Μια ανακεφαλαίωση Δημήτρης Κολιόπουλος Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Πρακτική άσκηση

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Πρακτική άσκηση Ακαδ.. Έτος 2016 Ακαδ 2016--17 Πρακτική Άσκηση (ΔΙ.ΜΕ.Π.Α.) Φοιτητών// τριών Φοιτητών ΠΤΔΕ Φλώρινας Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Πρακτική άσκηση 2 Χαρακτηριστικά της Π.Α. (1) Φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα.

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα. Τίτλος μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας Κωδικός μαθήματος: ΒΠ0800 (3Ω/Υ) Διδάσκουσα: Ελευθερία Τσέλιου Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία: tseliou@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51040101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και αξιολόγηση δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα

Ανάπτυξη και αξιολόγηση δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα Ανάπτυξη και αξιολόγηση δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Από τον εκπαιδευτικό στο μαθητή Από τη γνώση αποκλειστικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 8 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 8 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 8 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Καθηγήτρια Πληροφορικής MSc Μηχανικός Πληροφορικών Συστημάτων TI EINAI TO ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ -BLOG Πρόκειται για ένα διαδικτυακό ημερολόγιο - σημειωματάριο,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο για ενήλικες (ηλικία άνω 25 Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράµατα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χηµείας στη Δευτεροβάθµια και Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση» http://diaviou.auth.gr/physics_and_chemistry_edu

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κωδικός μαθήματος: SEAB109 (3Ω/Υ) Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών: 3o και 4 ο Μονάδες ECTS: 6 Διδάσκων: Γιάννης Πεχτελίδης e mail: pechtelidis@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες. Learning Xtra

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες. Learning Xtra Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) 16+ (ηλικίες κάτω των 25) Θεματικός άξονας/

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η παρουσίαση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα µπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός αιώνας µιας και τα νέα δεδοµένα µαρτυρούν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Φιλοθέη, 23-8-2011 Αριθ. Πρωτ. : 234 Ανδρέα Μεταξά 7 Τ.Κ. 15237 Φιλοθέη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 15-16 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 5: Η προσέγγιση του σχεδίου εργασίας (Project Approach)

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 5: Η προσέγγιση του σχεδίου εργασίας (Project Approach) Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 5: Η προσέγγιση του σχεδίου εργασίας (Project Approach) Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Το σενάριο αυτό επιδιώκει να υπηρετήσει τους παρακάτω γενικούς διδακτικούς σκοπούς. Να αποκτήσει το παιδί γενικές γνώσεις και προσλαμβάνουσες παραστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 2η Ανάπτυξη σεναρίου σχεδίου μαθήματος με χρήση εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση του μαθητή: προβλήματα και σύγχρονες τάσεις. Νίκος Χανιωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η αξιολόγηση του μαθητή: προβλήματα και σύγχρονες τάσεις. Νίκος Χανιωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Η αξιολόγηση του μαθητή: προβλήματα και σύγχρονες τάσεις Νίκος Χανιωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Από την αρχή της καταγωγής στην αρχή της επίδοσης Δάσκαλος: -Για να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 7 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 7 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 7 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: Α) να ορίζουν τον

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων στην ψηφιακή κοινωνία: Παραδείγματα εφαρμογών στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα

Ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων στην ψηφιακή κοινωνία: Παραδείγματα εφαρμογών στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα Σάββατο, 21 Μαΐου 2016, 09:00-16:00 Ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων στην ψηφιακή κοινωνία: Παραδείγματα εφαρμογών στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα