ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΚΑΣΙΚΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ των Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΚΑΣΙΚΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ των Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010"

Transcript

1 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΚΑΣΙΚΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ των Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 Πρόκειται για δύο αυτοτελείς εκλογές, οι οποίες διεξάγονται ταυτόχρονα. Η εκλογή των Δημοτικών Αρχών, θα γίνει με ενιαίο (κοινό) ψηφοδέλτιο, ένα φάκελο (λευκό) και αυτοτελή κάλπη. Η εκλογή των Περιφερειακών Αρχών θα γίνει με δεύτερο ψηφοδέλτιο, φάκελο (γαλάζιο) και αυτοτελή (δεύτερη) κάλπη. Παρασκευή :Παρουσιαζόμαστε στον Έφορο Δικαστικών αντιπροσώπων (Πρωτοδικείο),στον Εισαγγελέα και στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε καθήκοντα στο εκλογικό τμήμα. Παρασκευή ή άββατο 5ή6/11/2010 :Παραλαβή εκλογικού σάκου και υλικού από τον δήμο που ανήκει το εκλογικό τμήμα( Σηλεφωνούμε την Πέμπτη στο Δήμο και μαθαίνουμε πώς & πότε θα παραλάβουμε). Παραλαμβάνοντας τον σάκο κάνουμε α.- Έλεγχος εκλογικών εγγράφων:πρέπει να υπάρχει: Ι.- Ο εκλογικός κατάλογος. ΙΙ.- Σο Βιβλίο Πρωτοκόλλου Χηφοφορίας (είναι διπλότυπο, ανά ένα για τις Περιφερειακές Εκλογές και για τις Δημοτικές Εκλογές). ΙΙΙ.- Σα δύο (2) Βιβλία Πράξεων της Εφορευτικής Επιτροπής (ανά ένα για τις Περιφερειακές και για τις Δημοτικές αντίστοιχα εκλογές) στα οποία έχουν ενσωματωθεί (με τη μορφή τριπλότυπου ή τετραπλότυπου αντίστοιχα) και τα σχετικά αντίγραφα του Πρακτικού αρ. 2. ΙV.-Σο Βιβλίο Διαλογής Χήφων (υπέρ συνδυασμών και υπέρ υποψηφίων) για τις Περιφερειακές Εκλογές. V.-Σο Βιβλίο Διαλογής Χήφων (υπέρ συνδυασμών και υπέρ υποψηφίων) για τις Δημοτικές Εκλογές. VΙ.- Σεσσάρων (4) διαφορετικών τύπων έντυπα τηλεγραφήματα (για τις δύο εκλογές αντίστοιχα όσο αφορά τους συνδυασμούς (Α τηλεγράφημα )και τους υποψήφιους (Β τηλεγράφημα). VII.- Σην προκήρυξη των Περιφερειακών και των Δημοτικών Εκλογών (έντυπο που περιλαμβάνει τους συνδυασμούς και τους υποψήφιους στη συγκεκριμένη περιφέρεια, Δήμο κλπ.). VIII.- Έντυπα δηλώσεων εκλογέων.

2 2 IX.- Έντυπα βεβαιώσεων εκλογέων ότι ψήφισαν. Ο,τι λείπει το ζητάμε από τον Δήμο ή την Νομαρχία β.- Έλεγχος ψηφοδελτίων Πρέπει να ελεγχθεί αν μέσα στο σάκο βρίσκονται τα ορθά ψηφοδέλτια (της συγκεκριμένης εκλογικής περιφέρειας Δήμου, Δημοτικής ή Σοπικής Κοινότητας), σε επαρκή ποσότητα και σε καλή κατάσταση) όλων των συνδυασμών, που αναφέρονται στην προκήρυξη του Δήμου και της Περιφέρειας αντίστοιχα, καθώς και λευκά. Επίσης ελέγχουμε για φακέλους και σφραγίδα. Αν δεν υπάρχει η Εφορευτική Ε- πιτροπή (ΕΕ) χρησιμοποιεί την σφραγίδα μίας άλλης αρχής,που ορίζει με απόφαση της ΠΡΟΟΦΗ:Σο άββατο καλό είναι να συμπληρώσουμε μια Βεβαίωση,ότι ψήφισε ο εκλογέας σε όλα τα στοιχεία της : εκλογική περιφέρεια (ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑ- ΚΕΔΟΝΙΑ),περιφερειακή Ενότητα (ΗΜΑΘΙΑ) Δήμος, Εκλογικό Σμήμα, τόπος, η- μερομηνία και ονοματεπώνυμο Δικαστικού Αντιπροσώπου) και να αναπαραχθεί σε φωτοαντιγραφικό αρκετές φορές, ώστε να απομένει μόνο προς συμπλήρωση το ονοματεπώνυμο του εκλογέα, γιατί πολλοί εκλογείς θα ζητήσουν βεβαίωση ότι ψήφισαν και δεν θα προλαβαίνουμε. ----ΤΜΠΛΗΡΨΝΟΤΜΕ ΣΑ ΒΙΒΛΙΑ- 1)Είναι σκόπιμο, (για τις συγκεκριμένες εκλογές αναγκαίο),να συμπληρωθεί το Πρακτικό 2 του Βιβλίου εκ των προτέρων κάθε εκλογής (Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών), με την καταγραφή των ονομάτων όλων των συνδυασμών και κυρίως των υποψηφίων των συνδυασμών που μετέχουν στις εκλογές αυτές, με τη σειρά που αναφέρονται στην προκήρυξη στην οικεία θέση. 2) Είναι σκόπιμο να συμπληρωθούν και στα Βιβλία αυτά τα ονόματα των συνδυασμών επίσης με τη σειρά που αναφέρονται στην προκήρυξη (αφήνοντας σχετικά ελεύθερα τετραγωνίδια μεταξύ των συνδυασμών ανάλογα με την εκτιμώμενη δύναμή τους). 3) Είναι επίσης σκόπιμο (για τις συγκεκριμένες διπλές εκλογές αναγκαίο) να συμπληρωθούν από το άββατο, τα ονόματα των υποψηφίων στο σχετικό πρωτόκολλο διαλογής (αφήνοντας σχετικά ελεύθερα τετραγωνίδια μεταξύ των συνδυασμών ανάλογα με την εκτιμώμενη δύναμή τους). Κυριακή : Μία ώρα πριν από την ψηφοφορία δηλαδή στις 6.00πμ τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής είναι υποχρεωμένα να βρίσκονται στον τόπο της ψηφοφορίας,για την παραλαβή του καταστήματος,κάλπης, επίπλων, κ.λ.π. Η εφορευτική επιτροπή τακτοποιεί την αίθουσα της ψηφοφορίας ( Σραπέζια καρέκλες, 2 παραβάν κ.λ.π ). ΚΛΕΙΔΨΝΕΙ τις κάλπες (δεν χρειάζεται βουλοκέρι στις διάφανες κάλπες)

3 3 Έναρξη ψηφοφορίας 7.00 πμ - λήξη 19.00μμ Για την παραλαβή του καταστήματος,κάλπης, υλικών κ.λ.π. και για την σφράγιση της κάλπης συντάσσεται πρακτικό ( Νο 1 Πρακτικού) που υπογράφεται από την εφορευτική επιτροπή και τους αντιπροσώπους ή υποψηφίους. Τπάρχει έντυπο πρακτικό μέσα στο σάκο ενοποιημένο με το πρακτικό Νο 2 Για την ψηφοφορία τηρείται από την εφορευτική επιτροπή πρωτόκολλο αριθμημένο και μονογραφημένο από την διοικητική αρχή στο οποίο γράφονται οι εκλογείς που ψηφίζουν και ο αριθμός του εκλογικού καταλόγου όπου είναι γραμμένος κάθε εκλογέας. Όταν τελειώσει η ψηφοφορία κλείνεται το πρωτόκολλο και υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής, τους υποψηφίους ή αντιπροσώπους ή τους αναπληρωτές τους και τον Αντιπρόσωπο της Δικαστικής Αρχής Εφορευτική επιτροπή: Σην εκλογή διευθύνει η εφορευτική επιτροπή η οποία αποτελείται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωποως Πρόεδρο, και από 4 λαϊκά μέλη-τακτικά αναπληρωματικά. Αν λείπουν τα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη,την εκλογή κάνει ο δικαστικός αντιπρόσωπος με τα παρόντα μόνο μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος,εκτός από τα καθήκοντα του Προέδρου της ΕΕ έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ανακριτικού υπαλλήλου και ενεργεί αυτεπάγγελτα ή μετά από μήνυση οποιουδήποτε πολίτη την ανάκριση για να εξακριβώσει όλες τις α- ξιόποινες πράξεις που έγινα μέσα ή γύρω από το εκλογικό κατάστημα.ενεργεί μόνος του χωρίς να συμπράττει γραμματέας και λοιπά και διαβιβάζει τις μηνύσεις και τα σχετικά στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Δικαστικός α- ντιπρόσωπος διεξάγει την εκλογή μόνος,αν λείπουν μέλη της εφορευτικής επιτροπής (Σακτικά και αναπληρωματικά). Η Εφορευτική επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος έχει ίση ψήφο με τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής. ε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του δικαστικού αντιπροσώπου. Ανάθεση καθηκόντων γραμματέα της Εφορευτικής επιτροπής. ΧΗΥΟ ΔΙΚΑΣΙΚΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΨΠΟΤ (ΕΥΟΡΟΤ-ΜΕΛΨΝ ΕΥΟΡΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟ- ΠΗ) Οι έφοροι των δικαστικών αντιπροσώπων και οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές και στις περιφερειακές εκλογές εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου ή κοινότητας της περιφέρειας που ασκούν τα καθήκοντά τους. την περίπτωση όμως που δεν είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του δήμου ή της κοινότητας όπου ασκούν τα καθήκοντά τους, μπορούν να ψηφίσουν στο εκλογικό τμήμα του ΟΣΑ που υπηρετούν, ε- φόσον υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν τον δήμο ή κοινότητα της νόμιμης εγγραφής τους. Επίσης γίνεται σχετική μνεία στο βιβλίο πρακτικών και αναγράφονται τα στοιχεία τους στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας Σα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής (όχι ο Γραμματέας) ψηφίζουν στο Εκλογικό Σμήμα που ασκούν τα καθήκοντά τους, ακόμα και αν δεν είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο, οπότε γίνεται ειδική σημείωση στο Πρωτόκολλο ψηφοφορίας Ο Γραμματέας ψηφίζει μόνο στο Εκλογικό Σμήμα που είναι εγγεγραμμένος.

4 4 Αναγνώριση των ψηφοφόρων Η αναγνώριση των ψηφοφόρων γίνεται βάσει της αστυνομικής ταυτότητας και αν δεν έχουν, του διαβατηρίου τους (ακόμη και αυτά που έχουν λήξει) ή την ά- δεια οδήγησης ή το βιβλιάριο υγείας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής. Αν δίπλα στο όνομα του εκλογέα υπάρχει ένδειξη «Δ» υποδηλώνει ότι είναι διπλοεγγεγραμμένος. ΓΙΑ να ψηφίσει συμπληρώνει υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση ότι είναι διπλοεγγεγραμμένος και δηλώνει ότι δεν έχει ψηφίσει ούτε προτίθεται να ψηφίσει σε άλλο Εκλογικό Σμήμα της χώρας.(οι δηλώσεις αυτές στον σάκο) Αν δίπλα στο όνομα του εκλογέα υπάρχει ένδειξη «Ε»(ετεροδημότης) ---ΔΕΝ ΧΗΥΙΖΕΙ τις εκλογές αυτές ψηφίζουν όλοι οι Έλληνες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους ΕΠΙΗ ΧΗΥΙΖΟΤΝ,ΑΛΛΑ μόνο στις Εκλογές ανάδειξης Δημοτικών Αρχών και οι πολίτες: α) των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) οι ομογενείς και γ) οι νομίμως διαμένοντες αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Η αναγνώριση των κοινοτικών εκλογέων, των ομογενών και των αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα γίνεται με βάση ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και για τους υπηκόους τρίτων χωρών, τίτλο νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ. ΠΡΟΟΦΗ: Οι εκλογείς αυτοί,ψηφίζουν ΜΟΝΟ στις Δημοτικές Εκλογές και ΟΦΙ στις Περιφερειακές. υνεπώς, πέρα από το ότι ΔΕΝ πρέπει να ψηφίσουν στις Περιφερειακές Εκλογές, πρέπει να καταγραφούν μόνο στο ένα αντίτυπο του Βιβλίου Πρωτοκόλλου Χηφοφορίας. Κατά την αναγνώριση των εκλογέων είναι ενδεχόμενο να διαπιστωθούν για ορισμένους εκλογείς,ασυμφωνίες από λάθη ή άλλες αιτίες,στα στοιχεία τους μεταξύ του εκλογικού καταλόγου βιβλιαρίου και της αστυνομικής τους ταυτότητας. Ειδικότερα, α) Η εγγραφή στους λεξικογραφημένους και ενοποιημένους εκλογικούς καταλόγους να μη συμπίπτει απόλυτα με τα στοιχεία της αστυνομικής ή της υπηρεσιακής τους ταυτότητας,από ενδεχόμενα λάθη κατά την λεξικογράφηση,ενοποίηση ή εκτύπωση των πρωτοτύπων εκλογικών καταλόγων. Αν τα λάθη είναι ουσιώδη και όχι απλώς τυπογραφικά τότε αν είναι α)άνδρας προσκομίζει από τον Δήμο βεβαίωση ταυτοπροσωπίας αν β) είναι γυναίκα,πριν προσκομίζει από τον Δήμο βεβαίωση ταυτοπροσωπίας, ελέγχουμε μήπως καταχωρήθηκε με το πατρικό της ή του πρώην συζύγου της, οπότε αν δεν αποδεικνύεται από την ταυτότητα τότε προσκομίζει ληξιαρχική πράξη γάμου ή διαζευκτήριο κλπ. Να έχει παραλειφθεί η εγγραφή εκλογέων στους εκλογικούς καταλόγους -Για να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι εκλογείς αυτοί, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό εγγραφής από τον Δήμο ή την κοινότητα στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι και να ψηφίσουν σ οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του Δήμου αυτού και να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση, όπως οι διπλοεγγεγραμμένοι-σα ονόματα αυτά προστίθενται στους εκλογικούς καταλόγους και προστίθενται στους εγγεγραμμένους.

5 5 Ενστάσεις κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας Κάθε εκλογέας ή υποψήφιος ή αντιπρόσωπος έχει δικαίωμα να υποβάλλει στην εφορευτική επιτροπή ενστάσεις για παραβάσεις του νόμου κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας,μέσα ή έξω από το εκλογικό κατάστημα. Οι ενστάσεις είναι γραπτές και καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο βιβλίο πρακτικών. Η υποβολή ο- ποιασδήποτε ένστασης δεν διακόπτει την ψηφοφορία. Για τις ενστάσεις και για κάθε άλλο ζήτημα που παρουσιάζεται κατά την διάρκεια της εκλογής αποφασίζει η εφορευτική επιτροπή αιτιολογημένα,είτε αμέσως είτε όταν τελειώσει η ψηφοφορία και τις αποφάσεις της τις καταχωρεί στα πρακτικά. Ειδικά για την ακυρότητα των ψηφοδελτίων κάθε μέλος της Ε.Ε., ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος,οι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποι τους μπορούν να διατυπώσουν ένσταση. Για την ένσταση αυτής της παραγράφου αποφασίζει η Ε.Ε. αφού ακούσει τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο. ΧΗΥΟΥΟΡΙΑ Α)Χηφοφορία Δημοτικών Εκλογών Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος παραδίδει στον εκλογέα ένα μόνο λευκό φάκελο, για τις Δημοτικές εκλογές, τον οποίο πρώτα έχει σφραγίσει με τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής και μονογράψει Αποψή μου να σφραγίζονται και υπογράφονται οι φάκελοι κατά 10αδες για να μπορεί να γίνει έλεγχος με το πρωτόκολλο ψηφοφορίας,δηλ. κάθε φορά που τελειώνουν οι 10 φάκελοι,κοιτάμε αν το πρωτόκολλο ψηφοφορίας είναι σε 10,20,30 κλπ (και όχι μαζικά από πριν). Ι.- Ο εκλογέας αφού παραλάβει μια πλήρη σειρά ψηφοδελτίων (των Δημοτικών εκλογών) εισέρχεται στο διαχώρισμα (παραβάν) για να επιλέξει το ψηφοδέλτιο που επιθυμεί και να ψηφίσει τον υποψήφιο (ή τους υποψήφιους της επιλογής του) ΙΙ.- Ο εκλογέας είναι υποχρεωμένος αφενός να παραλάβει όλη τη σειρά των ψηφοδελτίων και αφετέρου να εισέλθει στο διαχώρισμα (παραβάν) αλλιώς του απαγορεύεται να ψηφίσει. ΙΙΙ.- Αν ο εκλογέας λόγω γήρατος, ασθένειας, αναπηρίας, αναλφαβητισμού κλπ. αδυνατεί να ασκήσει μόνος το εκλογικό του δικαίωμα, υποβοηθείται στην άσκηση του δικαιώματός του από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο ή Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής Οι εκλογείς με αναπηρία ψηφίζουν με απόλυτη προτεραιότητα, ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο, ώστε να ψηφίσουν με τον ευκολότερο τρόπο. Απαγορεύεται να εισέλθει στο παραβάν οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Για τον υποψήφιο Δήμαρχο,Περιφερειάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης και αν υπάρχει δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υποψήφιο

6 6 ΙV.- Ο εκλογέας προσέρχεται στην κάλπη με το φάκελο που παρέλαβε, με τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής και τη μονογραφή του δικαστικού Αντιπροσώπου, (μέσα στον οποίο έχει τοποθετήσει το ψηφοδέλτιο) κλειστό. V.- Απαγορεύεται να δοθεί δεύτερος φάκελος σε εκλογέα αν δεν καταστραφεί ο πρώτος από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο. Β)Χηφοφορία Περιφερειακών Εκλογών Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας στις Δημοτικές εκλογές ο Δικαστικός Α- ντιπρόσωπος παραδίδει στον εκλογέα ένα μόνο γαλάζιο φάκελο, για τις Περιφερειακές εκλογές, τον οποίο πρώτα έχει σφραγίσει με τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής και μονογράψει. Από εκεί αρχίζει ο δεύτερος κύκλος της ψηφοφορίας για τις Περιφερειακές εκλογές με τον ίδιο παραπάνω τρόπο. - Απόδοση στον εκλογέα της ταυτότητάς μόνο αφού ρίξει και το δεύτερο (γαλάζιο) φάκελο των Περιφερειακών εκλογών στην κάλπη (εφόσον, βεβαίως, είναι από τους εκλογείς που ψηφίζουν και στις δύο εκλογές). Αποπεράτωση της ψηφοφορίας Όταν λήξει η ψηφοφορία, κηρύσσεται η αποπεράτωση της και κλείνονται οι πόρτες του καταστήματος Άνοιγμα κάλπης. ε όλα τα Εκλογικά Σμήματα των Δήμων με το λήγοντα αριθμό περιττό (δηλαδή 1 ή 3 ή 5 ή 7 ή 9) θα αρχίσει η καταμέτρηση και διαλογή με την κάλπη των Περιφερειακών Εκλογών, ενώ στα Εκλογικά Σμήματα των Δήμων με λήγοντα αριθμό άρτιο (δηλαδή 2 ή 4 ή 6 ή 8 ή 0) θα αρχίσει η καταμέτρηση και διαλογή με την κάλπη των Δημοτικών Εκλογών. Αρίθμηση φακέλων Ανοίγεται η κάλπη και αριθμούνται οι φάκελοι πρώτα χωρίς να ανοιχθούν. Κάνουμε δεσμίδες των πενήντα (50) -συνήθως- φακέλων που συγκρατούνται με λαστιχάκια (έχει στο σάκο) για να γίνεται εύκολα επανέλεγχος.εάν προκύψει διαφορά επαναλαμβάνεται η αρίθμηση,εάν και πάλι προκύψει διαφορά αφαιρούνται οι τυχόν φάκελοι που δεν έχουν την σφραγίδα της ΕΕ άλλως στην τύχη αφαιρούνται τόσοι φάκελοι όσοι είναι οι πλεονάζοντες.οι φάκελοι που έτσι αφαιρούνται ανοίγονται και σημειώνεται στο βιβλίο πρακτικών το περιεχόμενο των ψηφοδελτίων που είναι μέσα στον φάκελο τα οποία όμως δεν υπολογίζονται στην διαλογή. Η ΕΕ σε κάθε περίπτωση διατυπώνει την γνώμη της στα πρακτικά για την αιτία της ύπαρξης πλεοναζόντων φακέλων εντός της κάλπης.δεν προβλέπεται τι κάνουμε όταν οι φάκελοι είναι λιγότεροι. Σο σημειώνουμε στο βιβλίο πρακτικών Μετά από τα παραπάνω ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος παίρνει ένα-ένα τα ψηφοδέλτια στα χέρια του και ελέγχει την εγκυρότητά τους. - τη συνέχεια (για τα έγκυρα ψηφοδέλτια : Ι) διαβάζει μεγαλόφωνα τον αύξοντα αριθμό του, το συνδυασμό που αφορά και τους σταυροδοτημένους υποψήφιους, ΙΙ) καταγράφει τον αύξοντα αριθμό του (ώστε το ψηφοδέλτιο να αποκτήσει ταυτότητα), ΙΙΙ) καταγράφει ολογράφως τον αριθμό των σταυρών του ή την ανυπαρξία τους (π.χ. κανένας, ένας, δύο κοκ), ΙV) μονογράφει τόσο στη σημείωσή του αυτή, όσο και δίπλα από κάθε σταυρό προτίμησης και V) τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στο τραπέζι σε στοίβες κατά συνδυασμό.

7 7 Σαυτόχρονα ο Γραμματέας και τα άλλα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής καταχωρούν τον αριθμό του ψηφοδελτίου στη μερίδα (έναν αριθμό σε κάθε τετραγωνάκι) του συγκεκριμένου συνδυασμού και του συγκεκριμένου υποψηφίου (ή υποψηφίων) στα Βιβλία διαλογής ψήφων υπέρ των υνδυασμών και υπέρ των Τποψηφίων αντίστοιχα. ΠΡΟΟΦΗ: Σα άκυρα και τα λευκά ψηφοδέλτια δεν λαμβάνουν το γενικό αύξοντα αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων, αλλά έχουν δική τους αρίθμηση (π.χ. ά- κυρο 1,2,... ή λευκό 1,2,...). Σα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρούνται στα έ- γκυρα με ρητή νομοθετική διάταξη - Κάθε άκυρο ψηφοδέλτιο συρράπτεται μαζί με το φάκελό του και τοποθετείται στη σωρό των άκυρων. Άκυρα είναι τα ψηφοδέλτια : α) Όταν βρεθούν σε φάκελο που είναι διαφορετικός από αυτούς που έστειλε η Νομαρχία β) Όταν βρεθούν σε φάκελο περισσότερα από 1 ψηφοδέλτια του ιδίου ή άλλου συνδυασμού γ) Όταν τα ψηφοδέλτια δεν είναι έντυπα δ) Όταν δεν έχουν τις διαστάσεις που ορίζει η απόφαση του Τπουργού εσωτερικών ε) Όταν δεν είναι τυπωμένα σε λευκό χαρτί στ) Όταν τα ψηφοδέλτια δεν είναι τυπωμένα με μαύρο χρώμα ζ) Όταν έχουν διάφορες εγγραφές, διαγραφές, στίγματα ξέσματα, λέξεις φράσεις,υπογραμμίσεις σχισίματα που έγινα σκόπιμα ή οτιδήποτε άλλο διακριτικό γνώρισμα που να παραβιάζεται το απόρρητο της ψηφοφορίας η)ο φάκελος είναι κενός ή δεν περιέχει ψηφοδέλτιο ΠΡΟΟΧΗ: Αν βρεθεί Ψηφοδέλτιο που έχει εκτυπωθεί για άλλη δημοτική ή τοπική κοινότητα της ίδιας εκλογικής περιφέρειας και βρίσκεται σε εκλογικό τμήμα της άλλη δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, τότε λαμβάνονται υπ όψη οι σταυροί προτίμησης για τους υποψηφίου ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ. Αν όμως βρεθεί ψηφοδέλτιο σε άλλη εκλογική κοινότητα του ιδίου Καλλικρατικού Δήμου τότε λαμβάνεται έγκυρο υπέρ του ΤΝΔΤΑΜΟΤ (δεν λαμβάνουμε υπ οψη του σταυρούς) Μετά το τέλος της διαλογής των ψηφοδελτίων και αναγραφής των αποτελεσμάτων στους πίνακες διαλογής-κατά συνδυασμό πρώτα-συμπληρώνεται το τηλεγράφημα, παραδίδεται στον υπεύθυνο υπάλληλο του Δήμου (αγγελιοφόρο), που περιμένει έξω από το Εκλογικό Σμήμα για να το αποστείλει στη Νομαρχία. Σο ίδιο επαναλαμβάνεται και με την άλλη κάλπη. Αφού στείλουμε τα τηλεγραφήματα (Α τηλεγράφημα) & για τις δύο εκλογές βγάζουμε αποτελέσματα συμβούλων & μετά (Β τηλεγράφημα)

8 8 Αφού συμπληρώσουμε τα βιβλία, τα κλείνουμε και ετοιμάζουμε τους σάκους, οι οποίοι περιέχουν: ΠΡΟΟΦΗ: ΜΟΝΟ ο εκλογικός κατάλογος και οι τυχόν δηλώσεις εκλογέων που δεν έχουν αντίγραφο πρέπει να τοποθετηθούν στον εκλογικό σάκο των Δημοτικών εκλογών, διορισμοί ΕΕ, φάκελος διπλοεγγεγραμμένων,πιστοποιητικά εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους και υπεύθυνες δηλώσεις. Κάθε σάκος περιέχει: α)το Πρωτόκολλο Χηφοφορίας, (ΕΞΨ ΑΠΟ ΑΚΟ) β) το Βιβλίο Πράξεων της Εφορευτικής Επιτροπής Πρακτικό Νο 1 & Νο 2 (ΕΞΨ ΑΠΟ ΑΚΟ), γ) το Βιβλίο Διαλογής Χήφων ( που είναι αυτοτελές), δ) καθώς και οι φάκελοι, τα ψηφοδέλτια και τις τυχόν δηλώσεις των εκλογέων. ΠΡΟΟΦΗ: Κατά ρητή διάταξη του άρθρου 43 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, πρέπει να περιλαμβάνονται στο σάκο και οι εκλογικοί (κενοί) φάκελοι, εντός των οποίων ήσαν τα ψηφοδέλτια. Η παράλειψη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση των εκλογών. υνεπώς θα πρέπει να τοποθετηθούν και αυτοί σε δέματα. ΠΑΡΑΔΟΗ α.- το Πρωτοδικείο, το σάκο τόσο των Δημοτικών Εκλογών όσο και των Περιφερειακών Εκλογών (με τα εκλογικά έγγραφα, τα ψηφοδέλτια και τους φακέλους). β.- τον Έφορο Δικαστικών Αντιπροσώπων την αναφορά του (Πρωτοδικείο) γ.- το Δήμο ή την Κοινότητα ένα αντίγραφο του Πρακτικού 2 για τις Δημοτικές Εκλογές δ.- το Νομάρχη αντίγραφο του Πρακτικού 2 για τις Δημοτικές και για τις Περιφερειακές Εκλογές Και ε.- το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας αντίγραφο του Πρακτικού 2 για τις Δημοτικές και για τις Περιφερειακές Εκλογές. - Επειδή η μη παράδοση των παραπάνω εγγράφων συνεπάγεται κυρώσεις (πειθαρχικές και ποινικές) για το Δικαστικό Αντιπρόσωπο πρέπει για κάθε παράδοση να λαμβάνει απόδειξη ΕΓΓΡΑΥΑ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ Ακολούθως παραδίνονται στο Γραμματέα τα έντυπα που σας μοιράσαμε υπογεγραμμένα από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο και τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και σφραγισμένα με τη σφραγίδα της.

9 9 ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΛΠΗ ΚΑΙ ΤΛΙΚΨΝ Μετά το πέρας της διαλογής η ΕΕ παραδίδει στον Δήμο ή την Κοινότητα την κάλπη,την σφραγίδα κ.λ.π. Σο ίδιο υλικό(& γραφική ύλη κλπ) θα χρησιμοποιηθεί και στις τυχόν επαναληπτικές εκλογές και η ίδια εφορευτική επιτροπή. ΕΙΠΡΑΞΗ ΑΠΟΖΗΜΙΨΗ Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος για να εισπράξει την αποζημίωση θα πρέπει να φέρει τα εξής δικαιολογητικά: Ι) το διορισμό του πρωτότυπο), ΙΙ) βεβαίωση της Εφορευτικής Επιτροπής ότι έχει εκτελέσει τα καθήκοντά του και ΙΙΙ) την απόδειξη της παράδοσης του εκλογικού σάκου στο Πρωτοδικείο (αν ήταν τακτικός Δικαστικός Α- ντιπρόσωπος) ή αντίστοιχη βεβαίωση του Εφόρου Δικαστικών Αντιπροσώπων της περιφερείας του ότι εμφανίστηκε χωρίς να χρησιμοποιηθεί (αν ήταν αναπληρωτής Δικαστικός Αντιπρόσωπος). Εύχομαι σε όλους μας, καλή επιτυχία Βέροια Ολγα Κυριακίδου Δικηγόρος Σηλ

ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ. του ικαστικού Αντιπροσώπου στις ηµοτικές και Περιφερειακές Εκλογές της 7 ης Νοεµβρίου 2010

ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ. του ικαστικού Αντιπροσώπου στις ηµοτικές και Περιφερειακές Εκλογές της 7 ης Νοεµβρίου 2010 ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ του ικαστικού Αντιπροσώπου στις ηµοτικές και Περιφερειακές Εκλογές της 7 ης Νοεµβρίου 2010 Επιµέλεια Σύνταξης ΣΠΥΡΟΣ Π. ΛΑΛΑΣ ικηγόρος Αθηνών ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. προς χρήση των Δικαστικών Αντιπροσώπων των Βουλευτικών Εκλογών της 17 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. προς χρήση των Δικαστικών Αντιπροσώπων των Βουλευτικών Εκλογών της 17 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ προς χρήση των Δικαστικών Αντιπροσώπων των Βουλευτικών Εκλογών της 17 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Σύνταξη ΣΠΥΡΟΣ Π. ΛΑΛΑΣ Δικηγόρος Αθηνών ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2012 2 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ. : 21810 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την εκλογή μελών των Συμβουλίων των Συντονιστικών Επιτροπών του Κινήματος.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την εκλογή μελών των Συμβουλίων των Συντονιστικών Επιτροπών του Κινήματος. ANEΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Λ. Συγγρού & Χαροκόπου 2, 176 74 Αθήνα Τηλ. 210 9545000- Φαξ 210 9545109 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Αθήνα, 18-09- 2013 Αρ. Εγκυκλίου: 4 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 26 /2012 Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 26 /2012 Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 26 /2012 Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 7

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες συγκροτούν τους Οργανισμούς του Πρώτου Βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

2. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες συγκροτούν τους Οργανισμούς του Πρώτου Βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ΝΟΜΟΣ 3463/2006 - ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Αρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 76 του Συντάγματος, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το Σωματείο ιδρύθηκε με την με αριθμό 603/1971

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οι παρακάτω υπογράφοντες ως ιδρυτικά μέλη, όλοι Έλληνες υπήκοοι και ενήλικοι, υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, υπηρετούντες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.ΓΕ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.ΓΕ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.ΓΕ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα Συνιστάται νομικό πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ Νοέμβριος 2010 Ανοιχτή επιστολή προς τον πρωθυπουργό της χώρας κ. Γεώργιο Παπανδρέου Αρχαιρεσίες Φ.Σ.Α. (27/11/2010): Η κύρια διαδικασία Αποσαφηνίσεις για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση Υποβολή συνταγών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5ης ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο των τελωνειακών υπαλλήλων που υπηρετούν στις Τελωνειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 86(Ι)/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Κοινοτήτων Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 01.01.2007 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙ- ΟΙΚΗΣΗΣ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 01.01.2007 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙ- ΟΙΚΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΦΕΚ: Α 114 20060608) Αρθρο: 1 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙ- ΟΙΚΗΣΗΣ Πρώτος Βαθμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Πληροφορίες: Ζωή Εύδου Τηλ.: 2821341712 Fax: 2821341716 www. chania. gr ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «No15-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΑΣ» 150.000,00 πλέον ΦΠΑ Βόλος, 25 ΙΟΥΝ 2013 Αρ. Πρωτ. : 8907 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα