14PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002293451 2014-09-17"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, Αθήνα. Tηλ.: / Fax: , Patission Street, Athens Greece. Tel.: (+30) , Fax: (+30) / 14PROC A ) K & % g / ( ) @AA 8 :O O I$ K :a e Y er Y ey Y=W Wmg gl LD Dgg Q Kg gl 2 I <g gll E > Kt tkdgg : "AA+K K ( O 8 - ) O % % % +K K( 8 % 8 :A AI I + K ( 8 % ( I+ K "

2 @8A)K& 8I / (IWN>BIHL $>BH=HKBCHX B:<oF BJEHX <B: BDH<T > :F:=WNHL <B: >CKX KoF CRKoAB >FKX of: ( ) > BJKHDWN:IKoF ( 0 0 ) M:CSDoF =B:MWIoF =B:JKRJ>oF C:B KX of, ( ) C:IK>DZF ;:AEHDH<U:Q J HL=:JKZF KoF KHL (:F> =B:MWIoF >KZ F C:B >G:ETFoF, ( 3 ) ;B;DUoF IoK HCWDDHL, ( ) HCK:JSDB=oF>G>KRJ>oF C:B ( ) C:IK>DRCB: =:F>BJEHX ;B;DUoF <B: KBQ :FR<C>Q KHL (:F> IHx, HDH<BJEHX HJHX ESNIB ( , 0 0 ) =SC: >FFS: NBDBR=oF >LIZ NoIUQ -.(.8 C:B ( 7 0, 0 0 ) >UCHJB KIBZF NBDBR=oF KIB:CHJUoF >;=HETFK:>LIZ JLE >IBD:E;:FHESFHL KHL -.(.8. QNHFK:Q L : 1. +BQ C>UE>F>Q >IU =B:KRG>BQ ( / E> :IBA. IoK / FKHDT (ILKRF>oQ (88$ : 1 4 R E Q ) 3. E> :IBA (IoK / 1 / (88 : 6 4$" $ -7 9: ) C:B ( 88$ : R1 E4 Q ). 4. E> :IBA IoK / : (ILKRF>oQ. ( I H I X J J H L E > $>BH=HKBCW (IWN>BIH B:<oFBJEW, E> JMI:<BJESF>Q IHJMHISQ, JLFHDBCTQ =: SoQ HJHX , 0 0 JLE >IBD:E;:FHESFHL -.(.8. J> ;RIHQ KHL Co=. :IBA "CKL ZJ>BQ >FKX of " : W KHF IHx HDH<BJEW KHL HBCHFHEBC HX SKHLQ , <B: >CKX F Ko CRKoAB >FKX of : ( ) > BJKHDWN:IKoF ( ) M:CSDoF =B:MWIoF =B:JKRJ>oF C:B KX of, ( ) C:IKSD>Q ;:AEHDH<U:Q J HL=:JKZF KoF KHL (:F> =B:MWIo F >KZF C:B >G:ETFoF,( 3 ) ;B;DUoF IoKHCWDDHL, ( ) HCK:JSDB=oF >G>KRJ>oF C:B ( ) 0 C:IK>DRCB: =:F>BJEHX ;B;DUoF <B: KBQ :FR<C>Q KHL (:F> B >F=B:M>IWE>FHB E HIHXF F: :I:DR;HLF :FKU<I:M: : W BCHFHEBCHX, +ETE: 7 6, 8ATF: b.8i>kt ) 1 1 : : 0 0 C:B , f a x : C:B -m a i l : 8r e t a u e b.g r ). SN>B C:B BJKHJ>DU=: KHL (8 w: w w.a u e b.g r 2

3 =B:<oFBJEWQ A: I:<E:KH 8ATF: 30 / 9 / ZIY 1 1 : 0 0 >FZ BHF BKIH TQ HL A: JLF>=IBRJ>B ikg +ETEY JKH BCHFHEBCW (:F> BJKTEBH 7 6, IHC>BESFHL F: : HJMI:<BJK>U H MRC>DHQ IHJMHIRQ, :IHLJU: KoF JLEE>K>NWFKoF. 8eY Wi YiKY () I- )O% B IHJMHISQ IS >B F: BJNXH LF 1 2 : W > =B>FSI<>B:Q KHL =B:<oFBJEHX. M) % I +) ( I K( 9 BI () I- )O% B IHJMHISQ A: : HJK:DHXF JKH BCHFHEBCW (:F> BJKTEBH E> H HBH=T HK> KIW H C:B A: ESNIB =B>FSI<>B:Q KHL =B:<oFBJEH X 2 9 / 9/ >LKrIY : W KH IoKWCHDDH ESNIB 2 E.E. (IHJMHISQ HL L H;RDDHFK:B T >IBSINHFK:B E> H HBH=T HK> KIW H >C IWA>JE:, > BJKISMHFK:B NoIUQ F: : HJMI:<BJKHXF. IK%+8& % () I- )8I B L HOTMBHB HL : A JLEE>KSNHLF JKH =B:<oFBJEW L gmi>gwekya F: JLFKRGHLF C:B C:K:ASJ HLF IHJMHIR <B: KH JXFHDH KoF >FKX of JXEMoF:, E> KH 8_. HB L HOTMBHB :FR=HNHB >RF JLEE>KSNHLF JKH =B:<oFBJEW E> >C IWJo W KHLQ, L H;RDDHLF E:?U E> IHJMHIR KHLQ YIYiK YKabW >b IgiZ T E> KgL <etiagl L g<iyltq KgL >fgliag=gkgwekgq. a IgilgIrQ AY Y gk>dgwekya Y W Kge blitpq lrb>dg (>fpk>iabwq lrb>dgq ), g g gtgq AY >IaDYE;Re>a =wg L glybrdglq. L glrb>dgq 8_ E> B : - () I- )8 " AY >IaDYE;Re>a : : -, KHL % / W oq >CRJKHK> BJNX>B E> KHL <FTJBHL L H<I:MTQ H HU: : 3

4 %: :F:<IRMHFK:B K: JKHBN>U: KHL =B:<oFBJEHX. %: :F:MSIHLF WKB =>F K>DHXF J> C:B > =>F K>DHXF J> =B:=BC:JU: J> 6KB >UF:B MHIHDH<BCR C:B :JM:DBJKBCR >FTE>IHB oq IHQ KBQ L HNI>ZJ>BQ KHLQ. 6KB =>F K>DHXF L W CHBFT KHL C.F / KB : H=SNHFK:B WDHLQ KHLQ WIHLQ DTIoQ C:B :F> BMLDRCKoQ C:B A: >C KBQ L HNI>ZJ>BQ KHLQ JXEMoF: E> :IHXJ: IHJMHIR C:B +>meabt (IgilgIR : MRC>DHQ K>NFBC TQ IHJMHIRQ F: :F:MSI>B:F:DLKBCR K: C:B KBQ KoF >FKX of HB HU> Q >IB<IRMHFK:B JKH (8)8)+ $8 C:B KH H HUH : HK>D>U :F: WJ :JKH KETE: :IHXJ:Q. F: :F:MSI>B WKB K: SFKL : HL A: KL oahxf A: >UF:B JXEMoF: E> K: L H=>U<E:K: KoF >FKX of HL SNHLF C:K:K>A>U: W U>Q JKH +ETE: U:Q C:B HB L HOTMBHB A: IS >B F: DR;HLF a Drge g YeR=gmgQ AY Ir >a : 1. %: JLF>I<R?>K:B JK>FR E> KBQ C:B KHLQ :IEW=BHLQ L :DDTDHLQ KHL (8 C:B F: : H=SN>K:B WD>Q KBQ C:B L H=>UG>BQ >KBCR JN E> >CKX KoF >FKX of. 4. %: :I:=ZJ>B K: SFKL J: :. RE> 5. %: E>IBEFTJ>B <B: KBQ :JM:DBJKBCSQ >BJMHISQ HB H HU>Q : HCD>BJKBCR ;:IXFHLF KHF U=B H. L glrb>dgq 9_ E> % () I- )8 " AY >IaDYE;Re>a : HBCHFHEBCT IHJMHIR W KBET A: =UF>K:B J> >LIZ, JLE >IBD:E;:FHESFoF KoF CI:KTJ>oF KHL -.(.8. A: :F:<IRM>K:B => HDH<IRMoQ C:B (IHJMHISQ HL =>F =UFHLF KBET J> C:AHIU?HLF >LIZ IHQ GSFH FWEBJE: A: : HIIU KHFK:B. 4

5 KoF IHJMHIZF A: <UF>K:B JLFHDBCT KBET KoF IHJM>IW E>FoF >B=ZF. WKB >IB KZJ>BQ IHJMHIZF HL :IHLJBR?HLF : HCDUJ>BQ : W KHLQ : :IR;:KHLQ WIHLQ JLF> R<>K:B : KoF IHJMHIZF. KH =BC:UoE: : W KHLQ JLEE>KSNHFK>Q JKHBN>U: : <B: K>C KoF IHJM>IWE>FoF >B=ZF, HB => L HNI>HXFK:B F: :ISNHLF :LKR. $>KR IHJMHIRQ, HB =B:<oFB?WE>FHB L HNI>HXFK:B J> =B>LCIBFUJ>BQ EWFH WK:F : W BKIH T =B:<oFBJEHX T KH : HM:JU? of WI<:FH. 8 W KBQ =B>LCI BFUJ>BQ D:E;RFHFK:B L EWFH >C>UF>Q HL :F:MSIHFK:B JK: <B: K: H HU: L JN>KBCW I- )I *KH =B:<oFBJEW => <UFHFK:B =>CKSQ :FKB IHJMHISQ. *> >IU L H;HDTQ KHLQ : HIIU KHFK:B oq : :IR=>CK>Q. B :I () I- )O% :GB KoF IHJMHIZF A: <UF>B J> =XH JKR=B:. IKR=ag IZKg : KHL L glybrdgl 8_ H H HUHQ >IBD:E;RF>B K: C:B K>NFBCT IHJMHIR C:B IKR=ag =>wk>ig : KHL L glybrdgl 9_ HBCHFHEBCTQ IHJMHIRQ, IHJMHIR SN>B F>B <U : H=>CKT JKH IZKH JKR=BH. "IBKTIBH A: KBET. WKB J> >IU : K>NFBCTQ IHJMHIRQ <B: KL BCHXQ T HLJB:JKBCHXQ HBCHFHEBCT IHJMHIR > BJKISM>K:B NoIUQ F: :FHBNK>U C:B H =>F SN>B HXK> C:EU: : T C:KR KHL (:F> *KHF JKHF H HUH KHL SI<HL, : HJKSDD>K:B JN>KBCT HL >IBD:E;RF>B KHLDRNBJKHF K: :I:CRKo JKHBN>U: : : ) IHQ ; ) KBET. < ) +HF MHIS: <B: KHF H HUH :IHNT = ) IHA>JEU: L H<I:MTQ 5

6 RF H :FR=HNHQ JKHF H HUH =>F IHJTDA> F: L H<IRO>B SC KoK HQ E> : KHL :IEH=UHL <B: KHL MHIS: HI<RFHL. =>F SC KoKHQ : W T T WK:F : 1. =>F L =>F I:<E:KH E> C:B *LFKISNHLF 2. DW<HB :FoKSI:Q ;U:Q. M) % I (8)8 II IHA>JEU: HIU?>K:B ESNIB >UCHJB ( 2) : W L H<I:MT A: <UF>B E> SGH=: C:B KHL J> NZIHLQ HL A: L =>BNAHXF H : W KH +ETE: KHL (8. L HNI>HXK:B F: >B=H HB>U KH :IEW=BH +ETE: KHLDRNBJKHF ( 5 ) FoIUK>I: : W HL IHKUA>K:B F: :I:=ZJ>B K: HBHKBCT, HJHKBCT :I:D: ;T KoF >FKX of A: ;>;:BoA>U : W :IEW=B: BKIH T :I:D:;TQ KHL (:F> C:B : KBQ W HB H HU>Q SNHLF L H;RD>B K: JN>KBCR <B: >CKX KHLQ +) ( I (B)O$I KHL A: <UF>K:B E>KR HIBJKBCT HBHKBCT, HJHKBCT :I:D: ;T KoF >FKX of C:B JN>KBCT =B:=BC:JU: E> SFK:DE:, KH H HUH A: >C=U=>K:B JKH WFHE: KHL E> K: FWEBE: (KBEHDW<BH, :JM:DBJKBCT =>DKUH MHIHDH<BCTQ C:B JLE;HD:BH<I:MBCW HXJBH J> >IU :LKH IWJo HL >EM:FUJ>oQ KHL =BC:BHXNHL ). K( K( 8%8 MO% 8%8 A8+: 6DHB HB >IB>NWE>FHB B WIH C:B : :BKTJ>BQ C:B KH JN>KBCW >UF:B L HNI>oKBCHU <B: KHLQ L :F:=W NHLQ. (>IB KZJ>BQ IHJMHIZF HL :IHLJBR?HLF : HCDUJ>BQ : W KHLQ L HNI>oKBCHXQ WIHLQ C:B : :BKTJ>BQ : HIIU KHFK:B. A8+8AK)OI 8( +BI$8+ I 6

7 : ) *> >IU HL H L H<I:MT >M:IEW?HFK:B WJ: :F:MSIHFK:B JKH % C:B JKH.. ( / KoF KBEZF WJH : HCD>U>K:B <B: H HBH=T HK> DW<H. ; ) B : W CRA> MXJ>oQ : :BKTJ>BQ KHL :FKBJLE;:DDHESFHL C:KR KHL.(.8 JLEMoFHXFK:B. C:B >UF:B ( )+)I +H (:F> BJK TEBH KH =BC:UoE: F: > B;RDD>B J> ;RIHQ KHL :F:=WNHL HBFBCT ITKI: LIZ <B: : KoF >FKX of C:B F: :GBZJ>B >CKWQ HBFBCTQ ITKI:Q C:B : CRA> :ESJHL T @8- ) O% "RA> =B:=BC:JKBCT =B:MHIR E> KHF L R<>K:B KoF 8ATF:Q. 8ATeY 1 7, A N T I ()K+8%I O I K O N O M I K O Y () K & 8%8(+K&I A8 :+I I : 7

8 (8)8) +$8 %+K( K K (8)8::BO% ( I ++8 8eYiKRiagQ &(8(88I AgiETKgIYQ ImgDTQ abgegeabze - BJKHDWN:IK: 8 4 E> S<NIoEH DH<WKL H KHL "HJETKHI: *NHDTQ BCHFHEBCZF KEN RC>DHB EBCIHU E> S<NIoEH KH DH<WKL H *NHDTQ BCHFHEBCZF (=B:JK. 1x 12, 3 4) KEN RC>DHB E><RDHB E> S<NIoEH KH DH<WKL H *NHDTQ BCHFHEBCZF (=B:JK. x ) KEN :>ZI<agQ I AgiETKgIYQ ImgDTQ am>aiti>pe - BJKHDWN:IK: 8 4 E> S<NIoEH KH DH<W KL H KHL "HJETKHI: *NHDTQ BN>BITJ>oF KEN RC>DHB E> S<NIoEH KH DH<WKL H KHL "HJETKHI: *NHDTQ BN>BITJ>oF (=B:JK x. 3 2 ) KEN RC>DHB EBCIHU E> S<NIoEH KH DH<W - KL H KHL "HJETKHI: *NHDTQ BN>BITJ>oF (=B:JK. 1 1, x ) KEN.... A8+I KB8A I (IW>=IgQ +ETEYKgQ abgegeabtq - BJKHDWN:IK: 8 4 E> S<NIoEH DH<WKL H KHL (IHS=IHL HL K+ETE:KHQ KEN. +ETE:KHQ (=B:JK. 2x 3 2 ) KEN ETE:KHQ (=B:JK. 1 1, x ) KEN eKZeagQ %+$ I (IW>=IgQ +ETEYKgQ a>aeze bya LIP YubZe abgegeabze I gl=ze - BJKHDWN:IK: 8 4 E> S<NIoEH KH DH<WKL H KHL (IHS=IHL KHL +ETE:KHQ KEN. 8

9 8e=IrYQ B ( KB I (IW>=IgQ +ETEYKgQ & am>aiti>pe - BJKHDWN:IK: 8 4 E> S<NIoEH KH DH<W KL H KHL (IHS=IHL KHL +ETE:KHQ KEN. - BJKHDWN:IK: EBJW 8 4 KL oesfh J> N:IKWFB, E> S<NIoEH KH DH<WKL H KHL (IHS=IHL KHL +ETE:KHQ KEN ETE:KHQ E><RDHB (=B:JK. x 3223) KEN.... +ETE:KHQ E>J:UHB (=B:JK. 1x 82, 6 7 ) KEN ETE:KHQ EBCIHU (=B:JK. 1x 12, 3 4 ) KEN.... 8eY D. -DZIY A (IW>=IgQ +ETEYKgQ $RIb>Kae<b bya abgaepetyq - BJKHDWN:IK: 8 4 E> S<NIoEH DH<WKL H (IHS=IHL KHL +ETE:KHQ KEN. 8eY D. I LIt=Pe I(K) K (IW>=IgQ +ETEYKgQ Bg<aiKabTQ bya - BJKHDWN:IK: 8 4 E> S<NIoEH DH<WKL H KHL (IHS=IHL +ETE:KHQ...) KEN... 8eY D. b. 8A. (IW>=IgQ +ETEYKgQ bya +>megdg<tyq - BJKHDWN:IK: 8 4 E> S<NIo EH DH<WKL H (IHS=IHL KHL +ETE:KHQ KEN. - Φάκελοι με έγχρωμο λογότυπο του Προέδρου (διαστ. 11,4 x23) 500 τμχ. +ETE:KHQ (=B:JK. x ) KEN >W=PIgQ 8( I+ B ( KB I (IW>=IgQ +ETEYKgQ - BJKHDWN:IK: 8 4 E> S<NIoEH DH<WKL H KHL (IHS=IHL KHL +ETE:KHQ KEN. +ETE:KHQ (=B:JK 1. 8, 7x 2 6 ) KEN ETE:KHQ (=B:JK. 2x 3 2 ) KEN ETE:KHQ ( 1 1, ) KEN eY D. 8eYiKYitY AOI+8A (IW>=IgQ +ETEYKgQ IKYKaiKabTQ 9

10 - BJKHDWN:IKH 8 4 E> S<NIoEH DH<WKL H KHL (IHS=IHL KHL +ETE:KHQ KEN. +ETE:KHQ (=B:JK. x233 2 ) KEN RC>DHB E> S<NIoEH DH<WKL H L KH (IHS=IHL KHL +ETE:KHQ (=B:JK. 1 1 x, 42 3 ) KEN DZIY K) K +ETEYKgQ abgegeabtq ":IKSD>Q KEN RC>DHB E> DH<WKL H *NHDTQ C:B KHL +ETE:KHQ (=B:JK. 2 3 x 3 2 ) KEN RC>DHB E> DH<WKL H *NHDTQ C:B KHL +ETE:KHQ (=B:JK. 1 1, ) KEN RC>DHB J:CHXD>Q C:MS E> DH<WKL H *NHDTQ C:B KHL +ETE:KHQ (=B:JK. x3411 ) KEN A. +ETEYKgQ a>aeze & LIP YubZe abgegeabze I gl=ze - -RC>DHB DH<WKL H *NHDTQ C:B KHL +ETE:KHQ (=B:JK x 3 2 ) KEN. - -RC>DHB EBCIHU E> > ofleu: *NHDTQ C:B KHL +ETE:KHQ (=B:JK x 2. 3 ). 1510, 04 KEN. MILiT +I KB K +ETEYKgQ & am>aiti>pe - ":IKSD>Q 8-9 SKHLQ KEN ":IKSD>Q BN>BITJ>oF KEN ":IKSD>Q KEN ":IKSD>Q #H<BJKBCTQ KEN ":IKSD>Q $RIC>KBF<C KEN RC>D HB E> DH<WKL H KHL +ETE:KHQ (=B:JK x 3 2. ) KEN RC>DHB E> DH<WKL H KHL +ETE:KHQ (=B:JK x ). 1, KEN RC>DHB CUKIBFHB E><RDHB E> DH<WKL H KHL +ETE:KHQ (=B:JK. 3x ) A +ETEYKgQ $RIb>Kae<b bya abgaepetyq - ":IKSD>Q (oq >U<E:.. 1.) KEN ":IKSD>Q (oq >U<E:.. 2.) KEN RC>DHB E> KH DH<WKL H KHL +ETE:KHQ (=B:JK x 4. 1 ) KEN RC>DHB E> KH DH<WKL H KHL +ETE:KHQ (=B:JK x 3. 2 ) KEN. - -RC>DHB E> KH DH<WKL H KHL +ETE:KHQ (=B:JK x )., KEN. - -RC>DHB E> DH<WKL H +ETE:KHQ (=B:JK. x ), KEN... $YIarKKY (8% K 1 0

11 +ETEYKgQ Bg<aiKabTQ bya - ":IKSD>Q ;:AEHDH<U:Q KEN B;DUH (IoKHCWDDHL KEN RC>DHB E> DH<WKL H KHL +ETE:KHQ (=B:JK x 3. 2 ) KEN RC>DHB E> DH<WKL H KHL +ETE:KHQ (=B:JK. x ), KEN RC>DHB E> DH<WKL H KHL +ETE:KHQ (=B:JK x 4. 1 ) KEN..... MILigwDY K +ETE YKgQ bya +>megdg<tyq - ":IKSD>Q <B: ;:AEHDH<U: KEN RC>DHB E> DH<WKL H KHL +ETE :KHQ (8 5 : 1 1, ,. 1.) KEN RC>DHB E> DH<WKL H +ETE:KHQ (=B:JK x. 3 22) KEN RC>DHB CUKIBFHB E> DH<WKL H KHL +ETE:KHQ (=B:JK x. 4311) KEN. MITiKgQ K +ETEYKgQ - -RC>DHB E> DH<WKL H KHL +ETE:KHQ (=B:JK x 3. 2 ) KEN ":IKSD>Q KEN <<>DabT +ETEYKgQ IKYKaiKabTQ - -RC>DHB E> DH<WKL H KHL +ETE:KHQ (=B:JK x 3. 2 ) KEN RC>DHB E> DH<WKL H KHL +ETE :KHQ (=B:JK. 1 x1 2, 34 ) KEN... - ":IKSD>Q KEN :IYl>tg E>DZe +( KgL +ETEYKgQ abgegeabtq K >walegq : A8+I KB8A I (IW>=IgQ + ETEYKgQ abgegeabtq - -RC>DHB E> DH<WKL H KHL +ETE:KHQ (=B:JK. x ), KEN. - -RC>DHB E> DH<WKL H KHL +ETE:KHQ (=B:JK x. 3 2 ) KEN.. $YItY A K+) K$( +ETEY (Ye> 8ImZe & I<RePe - BJKHDWN:IK: S<NIoEH KEN RC>DHB E> S<NIoEH DH<WKL H (ILK:F>U:Q (=B:JK x 3. 2 ) IgltY 8( I+ B ( KB K b - -RC >DHB E> DH<WKL H (:F> (=B:JK x. 2 31) 1., KEN RC>DHB E> DH<WKL H (:F> (=B:JK x 3. 2 ) KEN.. - -RC>DHB D>LCHU T CUKIBFHB E> DH<WKL H KHL (:F> (=B:JK x 4 1 ) KEN. - "WDD>Q >G>KRJ>oF HCK:JSDB= >Q =B DTQ KEN.. 1 1

12 - -RC>DHB CUKIBFHB E> DH<WKL H KHL (:F> (=B:JK x 4 1 ) KEN D>fRe=IY 8):K) ( KB K Imri>Pe - -RC>DHB E> DH<WKL H (:F> (=B:JK x. 1 91). 4, KEN. ( KB I ()O+ A BB K - -RC>DHB E> DH<WKL H KHL (:F> (=B:JK x 3. 2 () KEN. - -RC>DHB E> DH<WKL H KHL (:F> (=B:JK. 1, 15x 2 3 ) KEN RC>DHB E> DH<WKL H KHL (:F> CUKIBFHB (=B:JK. x 34 1 ) KEN B;DUH (IoKHCWDDHL (oq =>U<E:..) KEN B8M K -O+ - -RC>DHB E> DH<WKL H KHL (:F> CUKIBFHB (B:JK. 3 1x 4 1 ) KEN... B>e>KtY :O):8%+8 - BIM - -RC>DHB EBCIHU ( , 5 0 ) (oq =>U<E: ) KEN A AYDaYE RbgL 9tbL - "8)+##8"!8 8%!*$, -!++0% KEN RC>DHB E> KH DH<WKL H KHL (:F> (=B:JK. 1 1, x 52 3 ) KEN RC>DHB E> KH DH<WKL H KHL (:F> (=B:JK. 1 8 x, 276 ) KEN RC>DHB E> KH DH<WKL H KHL (:F> (=B:JK. 2x ) KEN $$8 ):O% & $88 IK%+)II :A8+8I+8 -IO% (8 - -RC>DHB E> KH DH<WKL H KHL (:F> (=B:JK ) KEN RC>DHB E> KH DH< WKL H KHL (:F> (=B:JK. 1 8 x, 276 ) KEN RC>DHB E> KH DH<WKL H KHL (:F> (=B:JK. 1 1 x, 253 ) KEN... +I + K. ( RC>DHB E> KH DH<WKL H K:BI>U:Q (=B:JK. 2x 3 2 ) KEN

13 - -RC>DHB E> KH DH<WKL H K:BI>U:Q (=B:JK. 1 1 x, 253 ) KEN RC>DHB CUKIBFHB E><RDHB E> DH<WKL H K:BI>U:Q (=B:JK x 4 1 ) KEN

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 8DWFF@JHQ, 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 8I. (IPK. : 3 4 2 ()!#/ () "),&* 8%!"+,! %,*!8:0%!*C, :!8 +% (!# : 8%8.0% +, ):, «"8+8:)8- "8! (8)8" #, * +0% +,(0%!" + (0% "8! +0%!0%.#0)!8* "8! (8%!8* +0% :!0% 9 2 / 4

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ άτομο ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ άτομο ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων Ghgkyaia_kg gt_i_p >e_ctboe 9ag gabacwk_ky bya 8>alghtY i> 9gKYeabgwp As gkp : KY «oekyer Cgki>tY» bya g bgaeoeabwp Kgkp hwcgp!$!>!r!f!p!:!w 1 5. 0 0 0!M!L!K!R,!H!!:!D!C!:!F!B!C!W!Q!!H!K!:!F!B!C!W!Q!"!T!H!Q!"!I!H!L!J!J!U!P!F

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002150415 2014-07-07

14PROC002150415 2014-07-07 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 282, Fax: (+30) 210 8229454 E-mail: areti@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ μαθητή ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ μαθητή ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων 9ag gabacwk_ky bya 8>alghtY i> 9gKYeabgwp As gkp : KY «oekyer Cgki>tY» op *mgcabrp +Rf>ap!$!>!R!F!P!:!W 1 5. 0 0 0!M!L!K!R,!H!!:!D!C!:!F!B!C!W!Q!!H!K!:!F!B!C!W!Q!"!T!H!Q!"!I!H!L!J!J!U!P!F (!!!"!" )!C!:!B!H!"!T!H!Q!(!>!I!B!;!:!D!D!H!F!K!B!C!T!Q!!L!:!B!J!A!@!K!H!H!U!@!J!@!Q

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 282, Fax: (+30) 210 8229454 E-mail: areti@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24 !! "#$ % (33 &' ())**,"-.&/(,01.2(*(33*( ( &,.*(33*( ( 2&/((,*(33*( 24 /&25** 24.&6,2(2**02)' 24 " 0 " ( 78,' 4 (33 72"08 " 2/((,02..2(& (902)' 4 #% 7' 2"8(7 39$:80(& 2/((,* (33; (* 3: &

Διαβάστε περισσότερα

!"#$$%&'!()$%&*$)+,%!-$%$!./).$!!+0)1. 21.$%().!$/32%$)4!()$%&*$)+,%!-$%$!".2".#)1. 21.$%().(!/#$%!%2) ).2!/#$%&".1!,/.+)2.$!/&5%$!2' ) )$.

!#$$%&'!()$%&*$)+,%!-$%$!./).$!!+0)1. 21.$%().!$/32%$)4!()$%&*$)+,%!-$%$!.2.#)1. 21.$%().(!/#$%!%2) ).2!/#$%&.1!,/.+)2.$!/&5%$!2' ) )$. !"##$ 7 ; :!"#$$%&'!()$%&*$)+,%!-$%$!./).$!!+0)1. 21.$%().!$/32%$)4!()$%&*$)+,%!-$%$!".2".#)1. 21.$%().(!/#$%!%2) ).2!/#$%&".1!,/.+)2.$!/&5%$!2' ) )$. 02%$)2"./1!$.2!%!()"! 6! +)$%&*$!!$%+%.! 7./)%6!

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι...1

Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι...1 6. ιανυσµατικοί χώροι Σελίδα από 5 Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι ιανυσµατικοί χώροι... 6. ιανυσµατικοί χώροι... 6. Υποχώροι...7 6. Γραµµικοί συνδυασµοί... 6. Γραµµική ανεξαρτησία...9 6.5 Άθροισµα και ευθύ

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/52779

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002351895 2014-10-21

14PROC002351895 2014-10-21 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203215 / Fax: 210 8203222 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203215, Fax: (+30) 210 82203215 E-mail: epimelitia@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

! " #$% & '()()*+.,/0.

!  #$% & '()()*+.,/0. ! " #$% & '()()*+,),--+.,/0. 1!!" "!! 21 # " $%!%!! &'($ ) "! % " % *! 3 %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0 %%4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

! "#" "" $ "%& ' %$(%& % &'(!!")!*!&+ ,! %$( - .$'!"

! #  $ %& ' %$(%& % &'(!!)!*!&+ ,! %$( - .$'! ! "#" "" $ "%& ' %$(%&!"#$ % &'(!!")!*!&+,! %$( -.$'!" /01&$23& &4+ $$ /$ & & / ( #(&4&4!"#$ %40 &'(!"!!&+ 5,! %$( - &$ $$$".$'!" 4(02&$ 4 067 4 $$*&(089 - (0:;

Διαβάστε περισσότερα

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci 3 H 12.35 Y β Low 80 1 - - Betas: 19 (100%) 11 C 20.38 M β+, EC Low 400 1 5.97 13.7 13 N 9.97 M β+ Low 1 5.97 13.7 Positrons: 960 (99.7%) Gaas: 511 (199.5%) Positrons: 1,199 (99.8%) Gaas: 511 (199.6%)

Διαβάστε περισσότερα

!"! #!"!!$ #$! %!"&' & (%!' #!% #" *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2!

!! #!!!$ #$! %!&' & (%!' #!% # *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2! # $ #$ % (% # )*%%# )# )$ % # * *$ * #,##%#)#% *-. )#/###%. )#/.0 )#/.* $,)# )#/ * % $ % # %# )$ #,# # %# ## )$# 11 #2 #**##%% $#%34 5 # %## * 6 7(%#)%%%, #, # ## # *% #$# 8# )####, 7 9%%# 0 * #,, :;

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

&,'-- #-" > #'$,"/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'"$8 ''#"&$'!&0-##-""#;-# B

&,'-- #- > #'$,/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'$8 ''#&$'!&0-##-#;-# B !"#"# $%"&$' ('#')#''$# * +,-""&$'.-,-"#!&"!##/'#')#''$# ** '$#/0'!0#'&!0"#"/#0"## * 1--'/''00#&'232232223#24 *5 ##-'"-&1-$6'#76#!$#0"$8&9-1$" * '$#&$'!&&1:"-#;6"/'-#

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n Z 6 D 3 G = {a, b, c,... } G a, b G a b = c c (a b) c = a (b c) e a e = e a = a a a 1 = a 1 a = e Q = {0, ±1, ±2,..., ±n,... } m, n m+n m + 0 = m m + ( m) = 0 Z N = {a n }, n = 1, 2... N N Z N = {1, ω,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY Date 2014.10.20 112000 T AGENCY EEST Reason Location Athens ΑΔΑ ΩΦΥΖ1-4ΡΖ., 17/10/2014. 21//6330/1138!"#$ %& '( )**)++*,-.)**)+/)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΒΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013

Α Δ Ι. Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 Α Δ Ι Α - Φ 7 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2013/asi2013.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

,, #,#, %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, )

,, #,#, %&'(($#(#)&*& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) !! "#$%&'%( (%)###**#+!"#$ ',##-.#,,, #,#, /01('/01/'#!2#! %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) 6###+! 4! 4! 4,*!47! 4! (! 8!9%,,#!41! 4! (! 4!5),!(8! 4! (! :!;!(7! (! 4! 4!!8! (! 8! 4!!8(!44!

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Admin Τρίτη, 27 Οκτώβριος :33 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 27 Οκτώβριος :29

Συντάχθηκε απο τον/την Admin Τρίτη, 27 Οκτώβριος :33 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 27 Οκτώβριος :29 Από τον Γιάννη Συμεωνίδη Naiditsch,Arkadij (2685) - Papaioannou,Ioannis (2628) [B01] 1.e4 d5!? Λόγω του φόρτου εργασίας δεν έχω τον χρόνο να αναλύω συχνά αλλά θα κάνω μια εξαίρεση γι αυτή την παρτίδα!

Διαβάστε περισσότερα

ΚEΦΑΛΑΙΟ 1. Πίνακες. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι κάθε γραµµή και στήλη ενός πίνακα A ορίζει µονοσήµαντα τη θέση κάθε στοιχείου A

ΚEΦΑΛΑΙΟ 1. Πίνακες. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι κάθε γραµµή και στήλη ενός πίνακα A ορίζει µονοσήµαντα τη θέση κάθε στοιχείου A ΚEΦΑΛΑΙΟ Πίνακες Εστω και είναι το σώµα των πραγµατικών και των µιγαδικών αριθµών αντιστοίχως Στο εξής όταν γράφουµε F θα εννοούµε είτε το είτε το Ορισµός Eστω F = ή και m, Κάθε ορθογώνια διάταξη m A F

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

Q Q Q 2Q b a a b

Q Q Q 2Q b a a b "! $# % &'()!, "!*.- -0, *# 354 36 4*78 8 :9* :65;< 3= $>?3@ 89A 3; 4CB 8D E :F :G 3$>%H3Ï J @KLK@NMPO O@Ï 3Q S "-T O J3QL'0 U * S -TW 3Q@XYS -Z-TW Q@@[U%'0 * \ * S ]9C;C 8 D_a` 8 b;a b=dce b9 3Q@Q@ 65F

Διαβάστε περισσότερα

-! " #!$ %& ' %( #! )! ' 2003

-!  #!$ %& ' %( #! )! ' 2003 -! "#!$ %&' %(#!)!' ! 7 #!$# 9 " # 6 $!% 6!!! 6! 6! 6 7 7 &! % 7 ' (&$ 8 9! 9!- "!!- ) % -! " 6 %!( 6 6 / 6 6 7 6!! 7 6! # 8 6!! 66! #! $ - (( 6 6 $ % 7 7 $ 9!" $& & " $! / % " 6!$ 6!!$#/ 6 #!!$! 9 /!

Διαβάστε περισσότερα

[Πρωτότυπο] 1/1 KATA ΕΦΗΒΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ & ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ- ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2013 - ΑΘΗΝΑ. Τελικό ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (183)

[Πρωτότυπο] 1/1 KATA ΕΦΗΒΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ & ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ- ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2013 - ΑΘΗΝΑ. Τελικό ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (183) KATA ΕΦΗΒΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ & ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ- ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 0 - ΑΘΗΝΑ ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ () ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1) ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ () ΜΠΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ () ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ()

Διαβάστε περισσότερα

στους τελευταίους γύρους, έτσι ώστε να τον φθάσω και να γίνει µια προσπάθεια για τριπλό µατς για τον παγκόσµιο τίτλο µεταξύ των δυό µας και του

στους τελευταίους γύρους, έτσι ώστε να τον φθάσω και να γίνει µια προσπάθεια για τριπλό µατς για τον παγκόσµιο τίτλο µεταξύ των δυό µας και του ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΩΝ ΙΕΚ ΙΚΗΤΩΝ ΛΟΝ ΙΙΝΟ,, 15/3 1/4/2013 Επιµέέλεει ια: : Βαγγέλης Βιδάλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Ειδική Εκδοση από το «Ελληνικό Σκάκι» - Απρίλιος 2013 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το τουρνουά των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

!#$%&' ()*%!&' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /01%µ$)$ 2(%3$)*4 567+$4 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23)4567 2011!"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Διαβάστε περισσότερα

'!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13

'!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13 !"#$% & '#$!!(!)* '!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13 % 5*! "#$%&%'(')&%&*++)&,&,&**) $ # 6 7!!"# $%& $ '()$ )$ *+$, -.#/01023101!!3141413.. % 5 6 ## -7 72$ 3!"48-%!8049"0:"3: ;#????????? -. /0-0!

Διαβάστε περισσότερα

# " $! % $ " & "! # '' '!" ' ' ( &! )!! ' ( *+ & '

#  $! % $  & ! # '' '! ' ' ( &! )!! ' ( *+ & ' " # " $ % $ " & " # '' '" ' ' ( & ) ' ( *+ & ' "#$% &% '($&)$'%$ *($+,& #,-%($%./*, -./ "' ' + -0,$1./ 2 34 2 51 2 6.77.8. 9:7 ; 9:.? 9 9@7 9:> 9@>.77 9 9=< 9@>./= 9:=.7: 9=@.7@ 9::.87./>./7

Διαβάστε περισσότερα

T3F;F;EH5B3G";:>"65G"BEG;B683B:G"=3>"7:""9V6QH:M"

T3F;F;EH5B3G;:>65GBEG;B683B:G=3>7:9V6QH:M Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάζ από τη συνεστίαση της 9/10/2014 µε οµιλητάς τους πρεσβευτάς και τους επικεφαλής της διπλωµατικής αποστολής 4 χωρών της ευρ.εν. ητοί της Σλοβακίας-Ουγγαρίας-Πολωνίας και Τσεχίας

Διαβάστε περισσότερα

JFI LF!JII C8 ;!GBOC8J!AI G!9B.A8 :JI Fhcgwe ij_e > ajkmty j_p byharhyp HJ WI@. Cgeg RjaY byharhyp bya mridyjy byharhyp HJ WI@. MRidY ij_e byharhy : g hvcgp joe hgio abye bya

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Για τον Αρχιτεκτονικό ιαγωνισµό Προσχεδίων για την Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας του ήµου Θεσσαλονίκης

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Για τον Αρχιτεκτονικό ιαγωνισµό Προσχεδίων για την Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας του ήµου Θεσσαλονίκης ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Για τον Αρχιτεκτονικό ιαγωνισµό Προσχεδίων για την Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας του ήµου Θεσσαλονίκης ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Στη Θεσσαλονίκη, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *&

! # $%%&$$'($)*#'*#&+$ $&#! #, &,$-.$! $-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& ! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& '*$$%!#*#&-!5!&,-/+#$!&- &"/ "$,&/#!6$7,&78 "$% &$&'#-/+#!5*% 3 +!$ 9 &$*,2"%& #$- 3 '*$%#

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=142&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια : xr.

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=142&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια : xr. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 14 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 1 Έλυσαν οι Δημήτρης Ιωάννου, Γιώργος Βισβίκης, Μπάμπης Στεργίου, Χρήστος Κάναβης, Γιώργης Καλαθάκης, Παναγιώτης Γκριμπαβιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

!#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+45 64.%*)52(/7 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 2010 2012 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4

Διαβάστε περισσότερα

Mémorial Alekhine Мемориал Александра Алехина ΠΑΡΙΙΣΙΙ ΑΓΙΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ,, 21/4 1/5/2013 Επιµέλεια:: Βαγγέέλης Βιδάλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Ειδική Εκδοση από το «Ελληνικό Σκάκι» - Μάϊος 2013 Αλεξάνδρος

Διαβάστε περισσότερα

TÔ appleâï ÙÔÏfiÁÈÔ ÙË ÂÊÔÚ

TÔ appleâï ÙÔÏfiÁÈÔ ÙË ÂÊÔÚ B EK O H «ÈÛÙ ÂÈ» Ó Î Ù ÂÈ Ô Ú ÚÁ ÚÔ 8 AY OY TOY 2010 ñ ºY O 1.696 ñ appleâú Ô Ô B www.enet.gr 2 ú (EÎ ÔÛË ÌÂ appleúôûêôú 4 ú ) E. 46 13. ME ANEIKA KI A YPI TA E INE TO EP O KATA O O ETAIPEIøN KAI PO ø

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 ΛΥΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή παραµαγνητικά: 38 Sr, 13 Al, 32 Ge. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 Η ηλεκτρονική δοµή του

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2011 Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης www.siemens.gr Xάρης Συγγενιώτης Διευθυντής Βιομηχανικών προϊόντων ελέγχου & Φωτοβολταϊκών συστημάτων Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

!" "# $"%# "#&# ' (#) "# $%! *##"$+#, -"./ 0( %$"%# 1

! # $%# #&# ' (#) # $%! *##$+#, -./ 0( %$%# 1 !"#"$%%!% &''( !" "# $"%# "#&# ' (#) "# $%! *##"$+#, -"./ 0( %$"%# 1 #" 2 3411 ##53 #) "# 6778 #) "#91 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3#"93411 ##53 ;

Διαβάστε περισσότερα

Meren virsi Eino Leino

Meren virsi Eino Leino œ_ œ _ q = 72 Meren virsi Eino Leino Toivo Kuua o. 11/2 (1909) c c F c Kun ne F iu L? c œ J J J J œ_ œ_ nœ_ Min ne rien nät, vie ri vä vir ta? Kun ne c c F c Kun ne F iu L? c œ J J J J œ_ œ_ nœ_ Min ne

Διαβάστε περισσότερα

Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000. Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες

Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000. Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000 Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες Αέρια Υψηλής Καθαρότητας από την MESSER Αέρια Υψηλής Καθαρότητας Το παρόν κεφάλαιο δείνει ένα πανόραµα των αερίων υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ΛΥΚΙΟΥ - ΩΜΤΡΙ ΩΜΤΡΙ ΘΜ o ΙΩΝΙΣΜ. Να αποδείξετε ότι : Ι) διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα ορθογωνίου τριγώνου είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας. ΙΙ) ν μια διάμεσος τριγώνου είναι ίση με το

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης Tιμοκατάλογος 01/2015 siemens.gr Αγαπητοί συνεργάτες, σας παρουσιάζουμε τον τιμοκατάλογό μας 01/2015, με νέα πρωτοποριακά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 & K =

Α Δ Ι. Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 & K = Α Δ Ι Α - Φ 5 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2010 Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης www.siemens.gr Xάρης Συγγενιώτης Διευθύνων Βιομηχανικού Υλικού Χαμηλής Τάσης & Ηλεκτροκίνησης Αγαπητοί συνεργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

*+,'-'./%#0,1"/#'2"!"./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!"#/5".+!"#$() $!"#%"&'#$() 50&(#5"./%#0,1"/#'2"+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!.

*+,'-'./%#0,1/#'2!./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!#/5.+!#$() $!#%&'#$() 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!. # #$%&'#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 :; #/5.+#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 #$% $ #%&'#$( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 918163 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Chlorine dioxide 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγος Συνάρτησης. Ορισμός Παραγώγου σε ένα σημείο. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ σε ένα σημείο ξ είναι το όριο (αν υπάρχει!) f (ξ) = lim.

Παράγωγος Συνάρτησης. Ορισμός Παραγώγου σε ένα σημείο. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ σε ένα σημείο ξ είναι το όριο (αν υπάρχει!) f (ξ) = lim. Παράγωγος Συνάρτησης Ορισμός Παραγώγου σε ένα σημείο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ σε ένα σημείο ξ είναι το όριο (αν υπάρχει!) f (ξ) x ξ g(x, ξ), g(x, ξ) f(x) f(ξ) x ξ Ορισμός Cauchy: ɛ > 0 δ(ɛ, ξ) > 0 x x ξ

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%$&'()"*+,$'$%,%"!" !"-.''$+,"/0%*,*0+"! !"1(*$+,*2*("(&'$$'"!" !"34.(&,0+"&+4"5'&*+*+6"!"

!#$%$&'()*+,$'$%,%! !-.''$+,/0%*,*0+! !1(*$+,*2*((&'$$'! !34.(&,0+&+45'&*+*+6! !"##$%&'%##($)$ &&&&&*$+,-.&!/01&2(!& &&&&&3%/)&$)&4$-)51&6"7"8+&9: +( &;:?@")?&A5#(&B%")?5+$%) C64A6&'-8-5/#(&5)?&C))%D5+$%)&E-)+/- >)D$/%)@-)+&5)?&F5+"/5,&'-8%"/#-8&6/-5 GC4&5)?&'-@%+-&4-)8$)7&H)$+

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Άνοιξη I. ΜΗΛΗΣ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ  Άνοιξη I. ΜΗΛΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ http://eclass.aueb.gr/courses/inf161/ Άνοιξη 2016 - I. ΜΗΛΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ - ΑΝΟΙΞΗ 2016 - Ι. ΜΗΛΗΣ - 03 - EXAMPLES ALG & COMPL 1 Example: GCD συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

4 ο GRAND PRIX της FIDE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 22/5-3/6/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΚΑΚΙ

4 ο GRAND PRIX της FIDE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 22/5-3/6/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΚΑΚΙ 4 ο Grand Prix της FIDE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΙΚΗ,, 22/5 3/6/2013 Κεεί ίίµεενα -- σχχόλι ιια: : ΤΤάκης Νικολόπουλος Επι ιιµέέλεει ιια -- φωττογραφί ίίεες: : Βαγγέέλης Βιδάλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Ειδική Εκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2013 Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης Tιμοκατάλογος 10/2013 Answers for industry. Xάρης Συγγενιώτης Διευθύνων Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

"#!# "$%&' ( ) ' *!#+,-.' ' / 0 ) 123 2445 $$ /!! (.' ( ( #!! ) # #.' "# (.' - 7 "# # #.". $8,- # #."# *,(- ) #/ # #.' -

#!# $%&' ( ) ' *!#+,-.' ' / 0 ) 123 2445 $$ /!! (.' ( ( #!! ) # #.' # (.' - 7 # # #.. $8,- # #.# *,(- ) #/ # #.' - !! "#!# "$%&' ( ) ' *!#+,-.' ' / 0 ) 123 2445 "!61 $$ /!! (.' ( ( #!! ) # #.' "# (.' - 7 "# # #.". $8,- # #."# *,(- ) #/ # #.' - " #/!! 9 "! / : "#!!8 *0 -,! 8;*, "#!# - ;* # 0!! 0 :! ; *! :$8, - + "!!0

Διαβάστε περισσότερα

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ »»...» -300-0 () -300-03 () -3300 3.. 008 4 54. 4. 5 :.. ;.. «....... :. : 008. 37.. :....... 008.. :. :.... 54. 4. 5 5 6 ... : : 3 V mnu V mn AU 3 m () ; N (); N A 6030 3 ; ( ); V 3. : () 0 () 0 3 ()

Διαβάστε περισσότερα

!"# $%&'()*% +,-.%&,/ 0) $.)&-.,* 1%(23-%/,*

!# $%&'()*% +,-.%&,/ 0) $.)&-.,* 1%(23-%/,* !"#$%&'()*%+,-.%&,/0)$.)&-.,*1%(23-%/,*!"#$%&'()*+,&-%.#/,&012+ 3#4"/,&5&678&.&6!"#$%"&'&()%*#'+$%,#-."/0)#,%.$/ 1(#2+/)%34567 89:9;9?@@AB5B@4@5B 8C'(#C/)%*#'+$%,#-."/0)#,%.$/34567 D*/)$/E$&=)&F%+$&(/F

Διαβάστε περισσότερα

! "# $ % &! # $ $ $ ' $! ' $

! # $ % &! # $ $ $ ' $! ' $ "# % & # ' ' )* Router Bridge Repeater Hub Your IEEE 802.3 X.25 ISDN switched-packet data stream is running at 147 MBPS with -9 a BER of 1.523 X 10... +,, ( . / "# &' ' ( )& * ) )& & +*# * ), - &..**)/

Διαβάστε περισσότερα

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải.

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải. Đường tròn cung dây tiếp tuyến BÀI 1 : Cho tam giác ABC. Đường tròn có đường kính BC cắt cạnh AB, AC lần lượt tại E, D. BD và CE cắt nhau tại H. chứng minh : 1. AH vuông góc BC (tại F thuộc BC). 2. FA.FH

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004. Καθηγητής Περ.

Υ ΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004. Καθηγητής Περ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Υ ΑΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004 Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ Καθηγητής Περ. Μηχανικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: Γραµµικές Απεικονίσεις. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: Γραµµικές Απεικονίσεις. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι Ενότητα: Γραµµικές Απεικονίσεις Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 5 Γραµµικες Απεικονισεις Στην άλγεβρα, και γενικότερα στα Μαθηµατικά,

Διαβάστε περισσότερα

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436 ! "#$$% #& ()* #+#, -./0*1 2 ) #$+34 4 )! 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8)* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :& 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) 7 465+436 .* &0* 0!*07 ;< =! ))* *0*>!! #6&? @ 8 (? +

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΤΣΕ60: ΣΧΕΔΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/Ξ ΚΑΒΑΚΙ ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΤΣΕ60: ΣΧΕΔΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/Ξ ΚΑΒΑΚΙ ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads.

Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads. Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads. Η μυκηναϊκή Γραμμική Β γραφή ονομάστηκε έτσι από τον

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Υπολογισμός της Ανάκλασης και Διάδοσης Κυματισμών σε Διαπερατούς μη Υπερπηδητούς Κυματοθραύστες

Αναλυτικός Υπολογισμός της Ανάκλασης και Διάδοσης Κυματισμών σε Διαπερατούς μη Υπερπηδητούς Κυματοθραύστες Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ. 1-2 2003, Tech. Chron. Sc. J. TCG, I, No 1-2 25 Αναλυτικός Υπολογισμός της Ανάκλασης και Διάδοσης Κυματισμών σε Διαπερατούς μη Υπερπηδητούς Κυματοθραύστες Θ. Β. ΚΑΡΑΜΠΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΤΣΕ44: ΣΧΕΔΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/Ξ ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ (ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ) ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΤΣΕ44: ΣΧΕΔΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/Ξ ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ (ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ) ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΤΣΕ41: ΣΧΕΔΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/Ξ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ (ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ) ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΤΣΕ41: ΣΧΕΔΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/Ξ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ (ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ) ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ % &# &%#'()(! $ * +

!#$ % &# &%#'()(! $ * + ,!"#$ % &# &%#'()(! $ * + ,!"#$ % &# &%#'()(! $ * + 6 7 57 : - - / :!", # $ % & :'!(), 5 ( -, * + :! ",, # $ %, ) #, '(#,!# $$,',#-, 4 "- /,#-," -$ '# &",,#- "-&)'#45)')6 5! 6 5 4 "- /,#-7 ",',8##! -#9,!"))

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές: 3 ο GRAND PRIX της FIDE ΤΣΟΥΓΚ - ΕΛΒΕΤΙΑ, 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΚΑΚΙ

Πηγές: 3 ο GRAND PRIX της FIDE ΤΣΟΥΓΚ - ΕΛΒΕΤΙΑ, 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΚΑΚΙ 3 ο Grand Prix της FIDE ΤΣΟΥΓΚ,, ΕΛΒΕΤΙΙΑ,, 17/4 1/5/2013 Κεεί ίίµεενα: : ΤΤάκης Νικολόπουλος Επι ιµέέλεει ιια: : Βαγγέλης Βιδάλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Ειδική Εκδοση από το «Ελληνικό Σκάκι» -

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρικές συνθήκες κυρτότητας. Ρ. Μπόρης

Γεωμετρικές συνθήκες κυρτότητας. Ρ. Μπόρης Ρ. Μπόρης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρακάτω δουλειά απευθύνεται στα παιδιά της Γ λυκείου (και όχι μόνο) και σκοπό έχει να τονίσει τις γεωμετρικές ιδιότητες που έχει μια συνάρτηση ώστε να είναι κυρτή ή κοίλη. Χρησιμοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

a; b 2 R; a < b; f : [a; b] R! R y 2 R: y : [a; b]! R; ( y (t) = f t; y(t) ; a t b; y(a) = y : f (t; y) 2 [a; b]r: f 2 C ([a; b]r): y 2 C [a; b]; y(a) = y ; f y ỹ ỹ y ; jy ỹ j ky ỹk [a; b]; f y; ( y (t)

Διαβάστε περισσότερα

One-touch Fittings 23 % 24 % 57 % New KQ2. Series KQ2. Compact and lightweight. Improved tube insertion/removal. Enhanced variation.

One-touch Fittings 23 % 24 % 57 % New KQ2. Series KQ2. Compact and lightweight. Improved tube insertion/removal. Enhanced variation. One-touch Fittings Improved tube insertion/removal ax. Insertion force: 0% reduction ax. Removal force: 20% reduction Tube pulling out strength is ensured to be equivalent to existing model. Compact and

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

Lösungen für Aufgaben zur Technischen Mechanik Statik -

Lösungen für Aufgaben zur Technischen Mechanik Statik - Löungen fü ufgben zu Technichen echnik ik Löung..8 : coα coα coα coα α α G g : inα inα g coα nα b l, l b c b,8889 α 7,, inα nα coα g,77α, Egebni: 77N, 97N Löung.. R Σ i co co co co co R Σ i in in in in

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=142&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια : xr.

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=142&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια : xr. http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=14&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 14 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 1 http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=14&t=44444 Έλυσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ 01/09/2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30/09/2015

ΑΠΟ 01/09/2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30/09/2015 Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203 223 / Fax: 210 8223 360 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 223 / Fax: (+30) 210 8223 360 E mail: flesxi@aueb.gr / www.aueb.gr ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % #" ".µ, & ". 0, # #'

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % # .µ, & . 0, # #' - 1 - µ µ 1 µ µ" # 2 µ %& µ "' (µ 2 µ %& µ "' ( &% ) 3 µ %µ,, υ η µ η. υµ υ υµ ηµ υµ υ υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ ω η υµ ω η υ., µ υµ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω ω, µω µ η µ η η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος 09/04/201 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : ΜΙΛΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Τηλέφωνο : 24210 55555 Fax : 24210 78221 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: : ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΠΟΥΖΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira NA FRONTEIRA Copyright - 1991 5ͺ Ediηγo (revisada) LIVRARIA ESPΝRITA BOA NOVA LIDA. Rua

Διαβάστε περισσότερα

AÎ ÓËÙ : X Ú ÙÛÈ ÛÂ ÌÂÛ Î È ÌÂÁ Ï TI Y O XE HKE KAI TI PA MATO OIH E H KYBEPNH H TOY A OK. NÙÔÎÔ Ì ÓÙÔ ÁÈ ÙËÓ fiïë

AÎ ÓËÙ : X Ú ÙÛÈ ÛÂ ÌÂÛ Î È ÌÂÁ Ï TI Y O XE HKE KAI TI PA MATO OIH E H KYBEPNH H TOY A OK. NÙÔÎÔ Ì ÓÙÔ ÁÈ ÙËÓ fiïë B EK O H Ù Î ÓÔÓÈÎ Ô Ú ÚÁ ÚÔ ÌÂÛÔ fiì 10 IANOYAPIOY 2010 ñ ºY O 1.666 ñ appleâú Ô Ô B www.enet.gr TIMH: E ÚÒ 2 (EÎ ÔÛË ÌÂ appleúôûêôú Â ÚÒ 4) E. 46 POB E ETAI AP H A OPPHTOY EKPHKTIKO KOKTE IA ONIKE APOXE

Διαβάστε περισσότερα

!)'*! ' !"#$$%$$" &'( )'&* +((!"#$$%* +((* ++(, % 6 +7" "%!$ " $%&

!)'*! ' !#$$%$$ &'( )'&* +((!#$$%* +((* ++(, % 6 +7 %!$  $%& !"# $! % &'( !)'*! '! " # #" $ % & #" & " $ & " " #" & " # #! # "! #" & ' #" # #" $ % &! ( # "! $ %&& ' $ & % # $ #" )* #" $ +$,-."// +#//- +$01 2 # 3$0 4511 "! $ +$,-."// 4511 4#551 " #" & #"!"#$$%$$"

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 4: Περιοδικό σύστημα των στοιχείων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 4: Περιοδικό σύστημα των στοιχείων Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Χημεία Ενότητα 4: Περιοδικό σύστημα των στοιχείων Τόλης Ευάγγελος e-mail: etolis@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Β Λυκείου Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ,,, - 1 2 = = 3 4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Ν.56 Σχετικά με τον Τιμοκατάλογο Ο παρόν τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο. Οι τιμές που περιλαμβάνονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ακτύλιοι Κυρίων Ιδεωδών και Περιοχές Μονοσήµαντης Ανάλυσης

ακτύλιοι Κυρίων Ιδεωδών και Περιοχές Μονοσήµαντης Ανάλυσης Κεφάλαιο 10 ακτύλιοι Κυρίων Ιδεωδών και Περιοχές Μονοσήµαντης Ανάλυσης 10.1 Συνοπτική Θεωρία Η παρούσα ενότητα είναι αφιερωµένη στην υπενθύµιση ϐασικών εννοιών και αποτελεσµάτων από τη ϑεωρία περιοχών

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γε ν ι κ ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ η Γε ω ρ γ ί α ς κ α ι Αγ ρ ο τ ι κ ή ς Α ν ά π τ υ ξ η ς Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Για περισσότερες πληροφορίες 200 Rue de la Loi,

Διαβάστε περισσότερα