14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002293451 2014-09-17"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, Αθήνα. Tηλ.: / Fax: , Patission Street, Athens Greece. Tel.: (+30) , Fax: (+30) / 14PROC A ) K & % g / ( ) @AA 8 :O O I$ K :a e Y er Y ey Y=W Wmg gl LD Dgg Q Kg gl 2 I <g gll E > Kt tkdgg : "AA+K K ( O 8 - ) O % % % +K K( 8 % 8 :A AI I + K ( 8 % ( I+ K "

2 @8A)K& 8I / (IWN>BIHL $>BH=HKBCHX B:<oF BJEHX <B: BDH<T > :F:=WNHL <B: >CKX KoF CRKoAB >FKX of: ( ) > BJKHDWN:IKoF ( 0 0 ) M:CSDoF =B:MWIoF =B:JKRJ>oF C:B KX of, ( ) C:IK>DZF ;:AEHDH<U:Q J HL=:JKZF KoF KHL (:F> =B:MWIoF >KZ F C:B >G:ETFoF, ( 3 ) ;B;DUoF IoK HCWDDHL, ( ) HCK:JSDB=oF>G>KRJ>oF C:B ( ) C:IK>DRCB: =:F>BJEHX ;B;DUoF <B: KBQ :FR<C>Q KHL (:F> IHx, HDH<BJEHX HJHX ESNIB ( , 0 0 ) =SC: >FFS: NBDBR=oF >LIZ NoIUQ -.(.8 C:B ( 7 0, 0 0 ) >UCHJB KIBZF NBDBR=oF KIB:CHJUoF >;=HETFK:>LIZ JLE >IBD:E;:FHESFHL KHL -.(.8. QNHFK:Q L : 1. +BQ C>UE>F>Q >IU =B:KRG>BQ ( / E> :IBA. IoK / FKHDT (ILKRF>oQ (88$ : 1 4 R E Q ) 3. E> :IBA (IoK / 1 / (88 : 6 4$" $ -7 9: ) C:B ( 88$ : R1 E4 Q ). 4. E> :IBA IoK / : (ILKRF>oQ. ( I H I X J J H L E > $>BH=HKBCW (IWN>BIH B:<oFBJEW, E> JMI:<BJESF>Q IHJMHISQ, JLFHDBCTQ =: SoQ HJHX , 0 0 JLE >IBD:E;:FHESFHL -.(.8. J> ;RIHQ KHL Co=. :IBA "CKL ZJ>BQ >FKX of " : W KHF IHx HDH<BJEW KHL HBCHFHEBC HX SKHLQ , <B: >CKX F Ko CRKoAB >FKX of : ( ) > BJKHDWN:IKoF ( ) M:CSDoF =B:MWIoF =B:JKRJ>oF C:B KX of, ( ) C:IKSD>Q ;:AEHDH<U:Q J HL=:JKZF KoF KHL (:F> =B:MWIo F >KZF C:B >G:ETFoF,( 3 ) ;B;DUoF IoKHCWDDHL, ( ) HCK:JSDB=oF >G>KRJ>oF C:B ( ) 0 C:IK>DRCB: =:F>BJEHX ;B;DUoF <B: KBQ :FR<C>Q KHL (:F> B >F=B:M>IWE>FHB E HIHXF F: :I:DR;HLF :FKU<I:M: : W BCHFHEBCHX, +ETE: 7 6, 8ATF: b.8i>kt ) 1 1 : : 0 0 C:B , f a x : C:B -m a i l : 8r e t a u e b.g r ). SN>B C:B BJKHJ>DU=: KHL (8 w: w w.a u e b.g r 2

3 =B:<oFBJEWQ A: I:<E:KH 8ATF: 30 / 9 / ZIY 1 1 : 0 0 >FZ BHF BKIH TQ HL A: JLF>=IBRJ>B ikg +ETEY JKH BCHFHEBCW (:F> BJKTEBH 7 6, IHC>BESFHL F: : HJMI:<BJK>U H MRC>DHQ IHJMHIRQ, :IHLJU: KoF JLEE>K>NWFKoF. 8eY Wi YiKY () I- )O% B IHJMHISQ IS >B F: BJNXH LF 1 2 : W > =B>FSI<>B:Q KHL =B:<oFBJEHX. M) % I +) ( I K( 9 BI () I- )O% B IHJMHISQ A: : HJK:DHXF JKH BCHFHEBCW (:F> BJKTEBH E> H HBH=T HK> KIW H C:B A: ESNIB =B>FSI<>B:Q KHL =B:<oFBJEH X 2 9 / 9/ >LKrIY : W KH IoKWCHDDH ESNIB 2 E.E. (IHJMHISQ HL L H;RDDHFK:B T >IBSINHFK:B E> H HBH=T HK> KIW H >C IWA>JE:, > BJKISMHFK:B NoIUQ F: : HJMI:<BJKHXF. IK%+8& % () I- )8I B L HOTMBHB HL : A JLEE>KSNHLF JKH =B:<oFBJEW L gmi>gwekya F: JLFKRGHLF C:B C:K:ASJ HLF IHJMHIR <B: KH JXFHDH KoF >FKX of JXEMoF:, E> KH 8_. HB L HOTMBHB :FR=HNHB >RF JLEE>KSNHLF JKH =B:<oFBJEW E> >C IWJo W KHLQ, L H;RDDHLF E:?U E> IHJMHIR KHLQ YIYiK YKabW >b IgiZ T E> KgL <etiagl L g<iyltq KgL >fgliag=gkgwekgq. a IgilgIrQ AY Y gk>dgwekya Y W Kge blitpq lrb>dg (>fpk>iabwq lrb>dgq ), g g gtgq AY >IaDYE;Re>a =wg L glybrdglq. L glrb>dgq 8_ E> B : - () I- )8 " AY >IaDYE;Re>a : : -, KHL % / W oq >CRJKHK> BJNX>B E> KHL <FTJBHL L H<I:MTQ H HU: : 3

4 %: :F:<IRMHFK:B K: JKHBN>U: KHL =B:<oFBJEHX. %: :F:MSIHLF WKB =>F K>DHXF J> C:B > =>F K>DHXF J> =B:=BC:JU: J> 6KB >UF:B MHIHDH<BCR C:B :JM:DBJKBCR >FTE>IHB oq IHQ KBQ L HNI>ZJ>BQ KHLQ. 6KB =>F K>DHXF L W CHBFT KHL C.F / KB : H=SNHFK:B WDHLQ KHLQ WIHLQ DTIoQ C:B :F> BMLDRCKoQ C:B A: >C KBQ L HNI>ZJ>BQ KHLQ JXEMoF: E> :IHXJ: IHJMHIR C:B +>meabt (IgilgIR : MRC>DHQ K>NFBC TQ IHJMHIRQ F: :F:MSI>B:F:DLKBCR K: C:B KBQ KoF >FKX of HB HU> Q >IB<IRMHFK:B JKH (8)8)+ $8 C:B KH H HUH : HK>D>U :F: WJ :JKH KETE: :IHXJ:Q. F: :F:MSI>B WKB K: SFKL : HL A: KL oahxf A: >UF:B JXEMoF: E> K: L H=>U<E:K: KoF >FKX of HL SNHLF C:K:K>A>U: W U>Q JKH +ETE: U:Q C:B HB L HOTMBHB A: IS >B F: DR;HLF a Drge g YeR=gmgQ AY Ir >a : 1. %: JLF>I<R?>K:B JK>FR E> KBQ C:B KHLQ :IEW=BHLQ L :DDTDHLQ KHL (8 C:B F: : H=SN>K:B WD>Q KBQ C:B L H=>UG>BQ >KBCR JN E> >CKX KoF >FKX of. 4. %: :I:=ZJ>B K: SFKL J: :. RE> 5. %: E>IBEFTJ>B <B: KBQ :JM:DBJKBCSQ >BJMHISQ HB H HU>Q : HCD>BJKBCR ;:IXFHLF KHF U=B H. L glrb>dgq 9_ E> % () I- )8 " AY >IaDYE;Re>a : HBCHFHEBCT IHJMHIR W KBET A: =UF>K:B J> >LIZ, JLE >IBD:E;:FHESFoF KoF CI:KTJ>oF KHL -.(.8. A: :F:<IRM>K:B => HDH<IRMoQ C:B (IHJMHISQ HL =>F =UFHLF KBET J> C:AHIU?HLF >LIZ IHQ GSFH FWEBJE: A: : HIIU KHFK:B. 4

5 KoF IHJMHIZF A: <UF>K:B JLFHDBCT KBET KoF IHJM>IW E>FoF >B=ZF. WKB >IB KZJ>BQ IHJMHIZF HL :IHLJBR?HLF : HCDUJ>BQ : W KHLQ : :IR;:KHLQ WIHLQ JLF> R<>K:B : KoF IHJMHIZF. KH =BC:UoE: : W KHLQ JLEE>KSNHFK>Q JKHBN>U: : <B: K>C KoF IHJM>IWE>FoF >B=ZF, HB => L HNI>HXFK:B F: :ISNHLF :LKR. $>KR IHJMHIRQ, HB =B:<oFB?WE>FHB L HNI>HXFK:B J> =B>LCIBFUJ>BQ EWFH WK:F : W BKIH T =B:<oFBJEHX T KH : HM:JU? of WI<:FH. 8 W KBQ =B>LCI BFUJ>BQ D:E;RFHFK:B L EWFH >C>UF>Q HL :F:MSIHFK:B JK: <B: K: H HU: L JN>KBCW I- )I *KH =B:<oFBJEW => <UFHFK:B =>CKSQ :FKB IHJMHISQ. *> >IU L H;HDTQ KHLQ : HIIU KHFK:B oq : :IR=>CK>Q. B :I () I- )O% :GB KoF IHJMHIZF A: <UF>B J> =XH JKR=B:. IKR=ag IZKg : KHL L glybrdgl 8_ H H HUHQ >IBD:E;RF>B K: C:B K>NFBCT IHJMHIR C:B IKR=ag =>wk>ig : KHL L glybrdgl 9_ HBCHFHEBCTQ IHJMHIRQ, IHJMHIR SN>B F>B <U : H=>CKT JKH IZKH JKR=BH. "IBKTIBH A: KBET. WKB J> >IU : K>NFBCTQ IHJMHIRQ <B: KL BCHXQ T HLJB:JKBCHXQ HBCHFHEBCT IHJMHIR > BJKISM>K:B NoIUQ F: :FHBNK>U C:B H =>F SN>B HXK> C:EU: : T C:KR KHL (:F> *KHF JKHF H HUH KHL SI<HL, : HJKSDD>K:B JN>KBCT HL >IBD:E;RF>B KHLDRNBJKHF K: :I:CRKo JKHBN>U: : : ) IHQ ; ) KBET. < ) +HF MHIS: <B: KHF H HUH :IHNT = ) IHA>JEU: L H<I:MTQ 5

6 RF H :FR=HNHQ JKHF H HUH =>F IHJTDA> F: L H<IRO>B SC KoK HQ E> : KHL :IEH=UHL <B: KHL MHIS: HI<RFHL. =>F SC KoKHQ : W T T WK:F : 1. =>F L =>F I:<E:KH E> C:B *LFKISNHLF 2. DW<HB :FoKSI:Q ;U:Q. M) % I (8)8 II IHA>JEU: HIU?>K:B ESNIB >UCHJB ( 2) : W L H<I:MT A: <UF>B E> SGH=: C:B KHL J> NZIHLQ HL A: L =>BNAHXF H : W KH +ETE: KHL (8. L HNI>HXK:B F: >B=H HB>U KH :IEW=BH +ETE: KHLDRNBJKHF ( 5 ) FoIUK>I: : W HL IHKUA>K:B F: :I:=ZJ>B K: HBHKBCT, HJHKBCT :I:D: ;T KoF >FKX of A: ;>;:BoA>U : W :IEW=B: BKIH T :I:D:;TQ KHL (:F> C:B : KBQ W HB H HU>Q SNHLF L H;RD>B K: JN>KBCR <B: >CKX KHLQ +) ( I (B)O$I KHL A: <UF>K:B E>KR HIBJKBCT HBHKBCT, HJHKBCT :I:D: ;T KoF >FKX of C:B JN>KBCT =B:=BC:JU: E> SFK:DE:, KH H HUH A: >C=U=>K:B JKH WFHE: KHL E> K: FWEBE: (KBEHDW<BH, :JM:DBJKBCT =>DKUH MHIHDH<BCTQ C:B JLE;HD:BH<I:MBCW HXJBH J> >IU :LKH IWJo HL >EM:FUJ>oQ KHL =BC:BHXNHL ). K( K( 8%8 MO% 8%8 A8+: 6DHB HB >IB>NWE>FHB B WIH C:B : :BKTJ>BQ C:B KH JN>KBCW >UF:B L HNI>oKBCHU <B: KHLQ L :F:=W NHLQ. (>IB KZJ>BQ IHJMHIZF HL :IHLJBR?HLF : HCDUJ>BQ : W KHLQ L HNI>oKBCHXQ WIHLQ C:B : :BKTJ>BQ : HIIU KHFK:B. A8+8AK)OI 8( +BI$8+ I 6

7 : ) *> >IU HL H L H<I:MT >M:IEW?HFK:B WJ: :F:MSIHFK:B JKH % C:B JKH.. ( / KoF KBEZF WJH : HCD>U>K:B <B: H HBH=T HK> DW<H. ; ) B : W CRA> MXJ>oQ : :BKTJ>BQ KHL :FKBJLE;:DDHESFHL C:KR KHL.(.8 JLEMoFHXFK:B. C:B >UF:B ( )+)I +H (:F> BJK TEBH KH =BC:UoE: F: > B;RDD>B J> ;RIHQ KHL :F:=WNHL HBFBCT ITKI: LIZ <B: : KoF >FKX of C:B F: :GBZJ>B >CKWQ HBFBCTQ ITKI:Q C:B : CRA> :ESJHL T @8- ) O% "RA> =B:=BC:JKBCT =B:MHIR E> KHF L R<>K:B KoF 8ATF:Q. 8ATeY 1 7, A N T I ()K+8%I O I K O N O M I K O Y () K & 8%8(+K&I A8 :+I I : 7

8 (8)8) +$8 %+K( K K (8)8::BO% ( I ++8 8eYiKRiagQ &(8(88I AgiETKgIYQ ImgDTQ abgegeabze - BJKHDWN:IK: 8 4 E> S<NIoEH DH<WKL H KHL "HJETKHI: *NHDTQ BCHFHEBCZF KEN RC>DHB EBCIHU E> S<NIoEH KH DH<WKL H *NHDTQ BCHFHEBCZF (=B:JK. 1x 12, 3 4) KEN RC>DHB E><RDHB E> S<NIoEH KH DH<WKL H *NHDTQ BCHFHEBCZF (=B:JK. x ) KEN :>ZI<agQ I AgiETKgIYQ ImgDTQ am>aiti>pe - BJKHDWN:IK: 8 4 E> S<NIoEH KH DH<W KL H KHL "HJETKHI: *NHDTQ BN>BITJ>oF KEN RC>DHB E> S<NIoEH KH DH<WKL H KHL "HJETKHI: *NHDTQ BN>BITJ>oF (=B:JK x. 3 2 ) KEN RC>DHB EBCIHU E> S<NIoEH KH DH<W - KL H KHL "HJETKHI: *NHDTQ BN>BITJ>oF (=B:JK. 1 1, x ) KEN.... A8+I KB8A I (IW>=IgQ +ETEYKgQ abgegeabtq - BJKHDWN:IK: 8 4 E> S<NIoEH DH<WKL H KHL (IHS=IHL HL K+ETE:KHQ KEN. +ETE:KHQ (=B:JK. 2x 3 2 ) KEN ETE:KHQ (=B:JK. 1 1, x ) KEN eKZeagQ %+$ I (IW>=IgQ +ETEYKgQ a>aeze bya LIP YubZe abgegeabze I gl=ze - BJKHDWN:IK: 8 4 E> S<NIoEH KH DH<WKL H KHL (IHS=IHL KHL +ETE:KHQ KEN. 8

9 8e=IrYQ B ( KB I (IW>=IgQ +ETEYKgQ & am>aiti>pe - BJKHDWN:IK: 8 4 E> S<NIoEH KH DH<W KL H KHL (IHS=IHL KHL +ETE:KHQ KEN. - BJKHDWN:IK: EBJW 8 4 KL oesfh J> N:IKWFB, E> S<NIoEH KH DH<WKL H KHL (IHS=IHL KHL +ETE:KHQ KEN ETE:KHQ E><RDHB (=B:JK. x 3223) KEN.... +ETE:KHQ E>J:UHB (=B:JK. 1x 82, 6 7 ) KEN ETE:KHQ EBCIHU (=B:JK. 1x 12, 3 4 ) KEN.... 8eY D. -DZIY A (IW>=IgQ +ETEYKgQ $RIb>Kae<b bya abgaepetyq - BJKHDWN:IK: 8 4 E> S<NIoEH DH<WKL H (IHS=IHL KHL +ETE:KHQ KEN. 8eY D. I LIt=Pe I(K) K (IW>=IgQ +ETEYKgQ Bg<aiKabTQ bya - BJKHDWN:IK: 8 4 E> S<NIoEH DH<WKL H KHL (IHS=IHL +ETE:KHQ...) KEN... 8eY D. b. 8A. (IW>=IgQ +ETEYKgQ bya +>megdg<tyq - BJKHDWN:IK: 8 4 E> S<NIo EH DH<WKL H (IHS=IHL KHL +ETE:KHQ KEN. - Φάκελοι με έγχρωμο λογότυπο του Προέδρου (διαστ. 11,4 x23) 500 τμχ. +ETE:KHQ (=B:JK. x ) KEN >W=PIgQ 8( I+ B ( KB I (IW>=IgQ +ETEYKgQ - BJKHDWN:IK: 8 4 E> S<NIoEH DH<WKL H KHL (IHS=IHL KHL +ETE:KHQ KEN. +ETE:KHQ (=B:JK 1. 8, 7x 2 6 ) KEN ETE:KHQ (=B:JK. 2x 3 2 ) KEN ETE:KHQ ( 1 1, ) KEN eY D. 8eYiKYitY AOI+8A (IW>=IgQ +ETEYKgQ IKYKaiKabTQ 9

10 - BJKHDWN:IKH 8 4 E> S<NIoEH DH<WKL H KHL (IHS=IHL KHL +ETE:KHQ KEN. +ETE:KHQ (=B:JK. x233 2 ) KEN RC>DHB E> S<NIoEH DH<WKL H L KH (IHS=IHL KHL +ETE:KHQ (=B:JK. 1 1 x, 42 3 ) KEN DZIY K) K +ETEYKgQ abgegeabtq ":IKSD>Q KEN RC>DHB E> DH<WKL H *NHDTQ C:B KHL +ETE:KHQ (=B:JK. 2 3 x 3 2 ) KEN RC>DHB E> DH<WKL H *NHDTQ C:B KHL +ETE:KHQ (=B:JK. 1 1, ) KEN RC>DHB J:CHXD>Q C:MS E> DH<WKL H *NHDTQ C:B KHL +ETE:KHQ (=B:JK. x3411 ) KEN A. +ETEYKgQ a>aeze & LIP YubZe abgegeabze I gl=ze - -RC>DHB DH<WKL H *NHDTQ C:B KHL +ETE:KHQ (=B:JK x 3 2 ) KEN. - -RC>DHB EBCIHU E> > ofleu: *NHDTQ C:B KHL +ETE:KHQ (=B:JK x 2. 3 ). 1510, 04 KEN. MILiT +I KB K +ETEYKgQ & am>aiti>pe - ":IKSD>Q 8-9 SKHLQ KEN ":IKSD>Q BN>BITJ>oF KEN ":IKSD>Q KEN ":IKSD>Q #H<BJKBCTQ KEN ":IKSD>Q $RIC>KBF<C KEN RC>D HB E> DH<WKL H KHL +ETE:KHQ (=B:JK x 3 2. ) KEN RC>DHB E> DH<WKL H KHL +ETE:KHQ (=B:JK x ). 1, KEN RC>DHB CUKIBFHB E><RDHB E> DH<WKL H KHL +ETE:KHQ (=B:JK. 3x ) A +ETEYKgQ $RIb>Kae<b bya abgaepetyq - ":IKSD>Q (oq >U<E:.. 1.) KEN ":IKSD>Q (oq >U<E:.. 2.) KEN RC>DHB E> KH DH<WKL H KHL +ETE:KHQ (=B:JK x 4. 1 ) KEN RC>DHB E> KH DH<WKL H KHL +ETE:KHQ (=B:JK x 3. 2 ) KEN. - -RC>DHB E> KH DH<WKL H KHL +ETE:KHQ (=B:JK x )., KEN. - -RC>DHB E> DH<WKL H +ETE:KHQ (=B:JK. x ), KEN... $YIarKKY (8% K 1 0

11 +ETEYKgQ Bg<aiKabTQ bya - ":IKSD>Q ;:AEHDH<U:Q KEN B;DUH (IoKHCWDDHL KEN RC>DHB E> DH<WKL H KHL +ETE:KHQ (=B:JK x 3. 2 ) KEN RC>DHB E> DH<WKL H KHL +ETE:KHQ (=B:JK. x ), KEN RC>DHB E> DH<WKL H KHL +ETE:KHQ (=B:JK x 4. 1 ) KEN..... MILigwDY K +ETE YKgQ bya +>megdg<tyq - ":IKSD>Q <B: ;:AEHDH<U: KEN RC>DHB E> DH<WKL H KHL +ETE :KHQ (8 5 : 1 1, ,. 1.) KEN RC>DHB E> DH<WKL H +ETE:KHQ (=B:JK x. 3 22) KEN RC>DHB CUKIBFHB E> DH<WKL H KHL +ETE:KHQ (=B:JK x. 4311) KEN. MITiKgQ K +ETEYKgQ - -RC>DHB E> DH<WKL H KHL +ETE:KHQ (=B:JK x 3. 2 ) KEN ":IKSD>Q KEN <<>DabT +ETEYKgQ IKYKaiKabTQ - -RC>DHB E> DH<WKL H KHL +ETE:KHQ (=B:JK x 3. 2 ) KEN RC>DHB E> DH<WKL H KHL +ETE :KHQ (=B:JK. 1 x1 2, 34 ) KEN... - ":IKSD>Q KEN :IYl>tg E>DZe +( KgL +ETEYKgQ abgegeabtq K >walegq : A8+I KB8A I (IW>=IgQ + ETEYKgQ abgegeabtq - -RC>DHB E> DH<WKL H KHL +ETE:KHQ (=B:JK. x ), KEN. - -RC>DHB E> DH<WKL H KHL +ETE:KHQ (=B:JK x. 3 2 ) KEN.. $YItY A K+) K$( +ETEY (Ye> 8ImZe & I<RePe - BJKHDWN:IK: S<NIoEH KEN RC>DHB E> S<NIoEH DH<WKL H (ILK:F>U:Q (=B:JK x 3. 2 ) IgltY 8( I+ B ( KB K b - -RC >DHB E> DH<WKL H (:F> (=B:JK x. 2 31) 1., KEN RC>DHB E> DH<WKL H (:F> (=B:JK x 3. 2 ) KEN.. - -RC>DHB D>LCHU T CUKIBFHB E> DH<WKL H KHL (:F> (=B:JK x 4 1 ) KEN. - "WDD>Q >G>KRJ>oF HCK:JSDB= >Q =B DTQ KEN.. 1 1

12 - -RC>DHB CUKIBFHB E> DH<WKL H KHL (:F> (=B:JK x 4 1 ) KEN D>fRe=IY 8):K) ( KB K Imri>Pe - -RC>DHB E> DH<WKL H (:F> (=B:JK x. 1 91). 4, KEN. ( KB I ()O+ A BB K - -RC>DHB E> DH<WKL H KHL (:F> (=B:JK x 3. 2 () KEN. - -RC>DHB E> DH<WKL H KHL (:F> (=B:JK. 1, 15x 2 3 ) KEN RC>DHB E> DH<WKL H KHL (:F> CUKIBFHB (=B:JK. x 34 1 ) KEN B;DUH (IoKHCWDDHL (oq =>U<E:..) KEN B8M K -O+ - -RC>DHB E> DH<WKL H KHL (:F> CUKIBFHB (B:JK. 3 1x 4 1 ) KEN... B>e>KtY :O):8%+8 - BIM - -RC>DHB EBCIHU ( , 5 0 ) (oq =>U<E: ) KEN A AYDaYE RbgL 9tbL - "8)+##8"!8 8%!*$, -!++0% KEN RC>DHB E> KH DH<WKL H KHL (:F> (=B:JK. 1 1, x 52 3 ) KEN RC>DHB E> KH DH<WKL H KHL (:F> (=B:JK. 1 8 x, 276 ) KEN RC>DHB E> KH DH<WKL H KHL (:F> (=B:JK. 2x ) KEN $$8 ):O% & $88 IK%+)II :A8+8I+8 -IO% (8 - -RC>DHB E> KH DH<WKL H KHL (:F> (=B:JK ) KEN RC>DHB E> KH DH< WKL H KHL (:F> (=B:JK. 1 8 x, 276 ) KEN RC>DHB E> KH DH<WKL H KHL (:F> (=B:JK. 1 1 x, 253 ) KEN... +I + K. ( RC>DHB E> KH DH<WKL H K:BI>U:Q (=B:JK. 2x 3 2 ) KEN

13 - -RC>DHB E> KH DH<WKL H K:BI>U:Q (=B:JK. 1 1 x, 253 ) KEN RC>DHB CUKIBFHB E><RDHB E> DH<WKL H K:BI>U:Q (=B:JK x 4 1 ) KEN

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 8DWFF@JHQ, 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 8I. (IPK. : 3 4 2 ()!#/ () "),&* 8%!"+,! %,*!8:0%!*C, :!8 +% (!# : 8%8.0% +, ):, «"8+8:)8- "8! (8)8" #, * +0% +,(0%!" + (0% "8! +0%!0%.#0)!8* "8! (8%!8* +0% :!0% 9 2 / 4

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ άτομο ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ άτομο ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων Ghgkyaia_kg gt_i_p >e_ctboe 9ag gabacwk_ky bya 8>alghtY i> 9gKYeabgwp As gkp : KY «oekyer Cgki>tY» bya g bgaeoeabwp Kgkp hwcgp!$!>!r!f!p!:!w 1 5. 0 0 0!M!L!K!R,!H!!:!D!C!:!F!B!C!W!Q!!H!K!:!F!B!C!W!Q!"!T!H!Q!"!I!H!L!J!J!U!P!F

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002150415 2014-07-07

14PROC002150415 2014-07-07 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 282, Fax: (+30) 210 8229454 E-mail: areti@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ μαθητή ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ μαθητή ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων 9ag gabacwk_ky bya 8>alghtY i> 9gKYeabgwp As gkp : KY «oekyer Cgki>tY» op *mgcabrp +Rf>ap!$!>!R!F!P!:!W 1 5. 0 0 0!M!L!K!R,!H!!:!D!C!:!F!B!C!W!Q!!H!K!:!F!B!C!W!Q!"!T!H!Q!"!I!H!L!J!J!U!P!F (!!!"!" )!C!:!B!H!"!T!H!Q!(!>!I!B!;!:!D!D!H!F!K!B!C!T!Q!!L!:!B!J!A!@!K!H!H!U!@!J!@!Q

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Α Για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 1

Τύπος Α Για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, τ.κ. 73135 Τηλέφωνο: 28213.41600 Fax: 28210.93300 e-mail: dimos@chania.gr, url: www.chania.gr Η δράση συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 282, Fax: (+30) 210 8229454 E-mail: areti@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24 !! "#$ % (33 &' ())**,"-.&/(,01.2(*(33*( ( &,.*(33*( ( 2&/((,*(33*( 24 /&25** 24.&6,2(2**02)' 24 " 0 " ( 78,' 4 (33 72"08 " 2/((,02..2(& (902)' 4 #% 7' 2"8(7 39$:80(& 2/((,* (33; (* 3: &

Διαβάστε περισσότερα

!"!# ""$ %%"" %$" &" %" "!'! " #$!

!!# $ %% %$ & % !'!  #$! " "" %%"" %" &" %" " " " % ((((( ((( ((((( " %%%% & ) * ((( "* ( + ) (((( (, (() (((((* ( - )((((( )((((((& + )(((((((((( +. ) ) /(((( +( ),(, ((((((( +, 0 )/ (((((+ ++, ((((() & "( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%(

Διαβάστε περισσότερα

!"#$$%&'!()$%&*$)+,%!-$%$!./).$!!+0)1. 21.$%().!$/32%$)4!()$%&*$)+,%!-$%$!".2".#)1. 21.$%().(!/#$%!%2) ).2!/#$%&".1!,/.+)2.$!/&5%$!2' ) )$.

!#$$%&'!()$%&*$)+,%!-$%$!./).$!!+0)1. 21.$%().!$/32%$)4!()$%&*$)+,%!-$%$!.2.#)1. 21.$%().(!/#$%!%2) ).2!/#$%&.1!,/.+)2.$!/&5%$!2' ) )$. !"##$ 7 ; :!"#$$%&'!()$%&*$)+,%!-$%$!./).$!!+0)1. 21.$%().!$/32%$)4!()$%&*$)+,%!-$%$!".2".#)1. 21.$%().(!/#$%!%2) ).2!/#$%&".1!,/.+)2.$!/&5%$!2' ) )$. 02%$)2"./1!$.2!%!()"! 6! +)$%&*$!!$%+%.! 7./)%6!

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι...1

Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι...1 6. ιανυσµατικοί χώροι Σελίδα από 5 Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι ιανυσµατικοί χώροι... 6. ιανυσµατικοί χώροι... 6. Υποχώροι...7 6. Γραµµικοί συνδυασµοί... 6. Γραµµική ανεξαρτησία...9 6.5 Άθροισµα και ευθύ

Διαβάστε περισσότερα

! "# $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 "$ 6, ::: ;"<$& = = 7 + > + 5 $?"# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B"',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,.

! # $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 $ 6, ::: ;<$& = = 7 + > + 5 $?# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,. ! " #$%&'()' *('+$,&'-. /0 1$23(/%/4. 1$)('%%'($( )/,)$5)/6%6 7$85,-9$(- /0 :/986-$, ;2'$(2$ 1'$-/-$)('')5( /&5&-/ 5(< =(4'($$,'(4 1$%$2/996('25-'/(& ;/0->5,$ 1'$-/%'')$(($/3?$%9'&-/?$( 5(< @6%-'9$

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/52779

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002351895 2014-10-21

14PROC002351895 2014-10-21 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203215 / Fax: 210 8203222 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203215, Fax: (+30) 210 82203215 E-mail: epimelitia@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

! " #$% & '()()*+.,/0.

!  #$% & '()()*+.,/0. ! " #$% & '()()*+,),--+.,/0. 1!!" "!! 21 # " $%!%!! &'($ ) "! % " % *! 3 %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0 %%4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

! "#" "" $ "%& ' %$(%& % &'(!!")!*!&+ ,! %$( - .$'!"

! #  $ %& ' %$(%& % &'(!!)!*!&+ ,! %$( - .$'! ! "#" "" $ "%& ' %$(%&!"#$ % &'(!!")!*!&+,! %$( -.$'!" /01&$23& &4+ $$ /$ & & / ( #(&4&4!"#$ %40 &'(!"!!&+ 5,! %$( - &$ $$$".$'!" 4(02&$ 4 067 4 $$*&(089 - (0:;

Διαβάστε περισσότερα

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci 3 H 12.35 Y β Low 80 1 - - Betas: 19 (100%) 11 C 20.38 M β+, EC Low 400 1 5.97 13.7 13 N 9.97 M β+ Low 1 5.97 13.7 Positrons: 960 (99.7%) Gaas: 511 (199.5%) Positrons: 1,199 (99.8%) Gaas: 511 (199.6%)

Διαβάστε περισσότερα

!"! #!"!!$ #$! %!"&' & (%!' #!% #" *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2!

!! #!!!$ #$! %!&' & (%!' #!% # *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2! # $ #$ % (% # )*%%# )# )$ % # * *$ * #,##%#)#% *-. )#/###%. )#/.0 )#/.* $,)# )#/ * % $ % # %# )$ #,# # %# ## )$# 11 #2 #**##%% $#%34 5 # %## * 6 7(%#)%%%, #, # ## # *% #$# 8# )####, 7 9%%# 0 * #,, :;

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

&,'-- #-" > #'$,"/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'"$8 ''#"&$'!&0-##-""#;-# B

&,'-- #- > #'$,/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'$8 ''#&$'!&0-##-#;-# B !"#"# $%"&$' ('#')#''$# * +,-""&$'.-,-"#!&"!##/'#')#''$# ** '$#/0'!0#'&!0"#"/#0"## * 1--'/''00#&'232232223#24 *5 ##-'"-&1-$6'#76#!$#0"$8&9-1$" * '$#&$'!&&1:"-#;6"/'-#

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n Z 6 D 3 G = {a, b, c,... } G a, b G a b = c c (a b) c = a (b c) e a e = e a = a a a 1 = a 1 a = e Q = {0, ±1, ±2,..., ±n,... } m, n m+n m + 0 = m m + ( m) = 0 Z N = {a n }, n = 1, 2... N N Z N = {1, ω,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY Date 2014.10.20 112000 T AGENCY EEST Reason Location Athens ΑΔΑ ΩΦΥΖ1-4ΡΖ., 17/10/2014. 21//6330/1138!"#$ %& '( )**)++*,-.)**)+/)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΒΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

!"#! $%&'$% %(' ') '#*#(& ( #'##+,-'!$%(' & ('##$%(' &#' & ('##$%('. )!#)! ##%' " (&! #!$"/001

!#! $%&'$% %(' ') '#*#(& ( #'##+,-'!$%(' & ('##$%(' &#' & ('##$%('. )!#)! ##%'  (&! #!$/001 !"#! $%&'$% %(' ') '#*#(& ( #'##+,-'!$%(' & ('##$%(' &#' & ('##$%('. ') '#*#(& )!#)! ##%' " (&! #!$"/001 ')!' &'# 2' '#)!( 3(&/004&' 5#(& /006 # '#)! 7!+8 8 8 #'%# ( #'## +,-'!$%(' & ('##$%('9&#' & ('##$%('9')

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013

Α Δ Ι. Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 Α Δ Ι Α - Φ 7 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2013/asi2013.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

,, #,#, %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, )

,, #,#, %&'(($#(#)&*& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) !! "#$%&'%( (%)###**#+!"#$ ',##-.#,,, #,#, /01('/01/'#!2#! %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) 6###+! 4! 4! 4,*!47! 4! (! 8!9%,,#!41! 4! (! 4!5),!(8! 4! (! :!;!(7! (! 4! 4!!8! (! 8! 4!!8(!44!

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Admin Τρίτη, 27 Οκτώβριος :33 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 27 Οκτώβριος :29

Συντάχθηκε απο τον/την Admin Τρίτη, 27 Οκτώβριος :33 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 27 Οκτώβριος :29 Από τον Γιάννη Συμεωνίδη Naiditsch,Arkadij (2685) - Papaioannou,Ioannis (2628) [B01] 1.e4 d5!? Λόγω του φόρτου εργασίας δεν έχω τον χρόνο να αναλύω συχνά αλλά θα κάνω μια εξαίρεση γι αυτή την παρτίδα!

Διαβάστε περισσότερα

1529 Ν. 29(ΙΙ)/95. E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2990,

1529 Ν. 29(ΙΙ)/95. E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2990, E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2990, 21.7.95 1529 Ν. 29(ΙΙ)/95 περί Συμπληρωματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 4) τυ 1995 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα

ΚEΦΑΛΑΙΟ 1. Πίνακες. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι κάθε γραµµή και στήλη ενός πίνακα A ορίζει µονοσήµαντα τη θέση κάθε στοιχείου A

ΚEΦΑΛΑΙΟ 1. Πίνακες. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι κάθε γραµµή και στήλη ενός πίνακα A ορίζει µονοσήµαντα τη θέση κάθε στοιχείου A ΚEΦΑΛΑΙΟ Πίνακες Εστω και είναι το σώµα των πραγµατικών και των µιγαδικών αριθµών αντιστοίχως Στο εξής όταν γράφουµε F θα εννοούµε είτε το είτε το Ορισµός Eστω F = ή και m, Κάθε ορθογώνια διάταξη m A F

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

! " #$ (!$ )* ' & )* # & # & ' +, #

!  #$ (!$ )* ' & )* # & # & ' +, # ! " #$ %%%$&$' %$($% (!$ )* ' & )* # & # & ' +, # $ $!,$$ ' " (!!-!.$-/001 # #2 )!$!$34!$ )$5%$)3' ) 3/001 6$ 3&$ '(5.07808.98: 23*+$3;'$3;',;.8/ *' * $

Διαβάστε περισσότερα

Q Q Q 2Q b a a b

Q Q Q 2Q b a a b "! $# % &'()!, "!*.- -0, *# 354 36 4*78 8 :9* :65;< 3= $>?3@ 89A 3; 4CB 8D E :F :G 3$>%H3Ï J @KLK@NMPO O@Ï 3Q S "-T O J3QL'0 U * S -TW 3Q@XYS -Z-TW Q@@[U%'0 * \ * S ]9C;C 8 D_a` 8 b;a b=dce b9 3Q@Q@ 65F

Διαβάστε περισσότερα

-! " #!$ %& ' %( #! )! ' 2003

-!  #!$ %& ' %( #! )! ' 2003 -! "#!$ %&' %(#!)!' ! 7 #!$# 9 " # 6 $!% 6!!! 6! 6! 6 7 7 &! % 7 ' (&$ 8 9! 9!- "!!- ) % -! " 6 %!( 6 6 / 6 6 7 6!! 7 6! # 8 6!! 66! #! $ - (( 6 6 $ % 7 7 $ 9!" $& & " $! / % " 6!$ 6!!$#/ 6 #!!$! 9 /!

Διαβάστε περισσότερα

[Πρωτότυπο] 1/1 KATA ΕΦΗΒΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ & ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ- ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2013 - ΑΘΗΝΑ. Τελικό ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (183)

[Πρωτότυπο] 1/1 KATA ΕΦΗΒΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ & ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ- ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2013 - ΑΘΗΝΑ. Τελικό ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (183) KATA ΕΦΗΒΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ & ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ- ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 0 - ΑΘΗΝΑ ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ () ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1) ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ () ΜΠΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ () ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ()

Διαβάστε περισσότερα

). = + U = -U U= mgy (y= H) =0 = mgh. y=0 = U=0

). = + U = -U U= mgy (y= H) =0 = mgh. y=0 = U=0 3761 5226 9585 ). = + U = -U U= mgy (y= H) =0 = mgh. y=0 = U=0 y = mgh mgy, 3761 5226 ) ) =mg 2 F=ma F-B=ma Fmg=m.2g F=3mg F=3B B = F/3 3763 5208 ) ) W 1 = -mgh W 2 =mgh W = W 1 + W 2 = -mgh + mgh=0 3763

Διαβάστε περισσότερα

Dissertation for the degree philosophiae doctor (PhD) at the University of Bergen

Dissertation for the degree philosophiae doctor (PhD) at the University of Bergen Dissertation for the degree philosophiae doctor (PhD) at the University of Bergen Dissertation date: GF F GF F SLE GF F D Ĉ = C { } Ĉ \ D D D = {z : z < 1} f : D D D D = D D, D = D D f f : D D

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

!#$%&' ()*%!&' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /01%µ$)$ 2(%3$)*4 567+$4 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23)4567 2011!"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Διαβάστε περισσότερα

στους τελευταίους γύρους, έτσι ώστε να τον φθάσω και να γίνει µια προσπάθεια για τριπλό µατς για τον παγκόσµιο τίτλο µεταξύ των δυό µας και του

στους τελευταίους γύρους, έτσι ώστε να τον φθάσω και να γίνει µια προσπάθεια για τριπλό µατς για τον παγκόσµιο τίτλο µεταξύ των δυό µας και του ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΩΝ ΙΕΚ ΙΚΗΤΩΝ ΛΟΝ ΙΙΝΟ,, 15/3 1/4/2013 Επιµέέλεει ια: : Βαγγέλης Βιδάλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Ειδική Εκδοση από το «Ελληνικό Σκάκι» - Απρίλιος 2013 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το τουρνουά των

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση 1. Λύση. Παρατήρηση. Ασκηση 2. Λύση.

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση 1. Λύση. Παρατήρηση. Ασκηση 2. Λύση. (, ) =,, = : = = ( ) = = = ( ) = = = ( ) ( ) = = ( ) = = = = (, ) =, = = =,,...,, N, (... ) ( + ) =,, ( + ) (... ) =,. ( ) = ( ) = (, ) = = { } = { } = ( ) = \ = { = } = { = }. \ = \ \ \ \ \ = = = = R

Διαβάστε περισσότερα

'!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13

'!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13 !"#$% & '#$!!(!)* '!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13 % 5*! "#$%&%'(')&%&*++)&,&,&**) $ # 6 7!!"# $%& $ '()$ )$ *+$, -.#/01023101!!3141413.. % 5 6 ## -7 72$ 3!"48-%!8049"0:"3: ;#????????? -. /0-0!

Διαβάστε περισσότερα

# " $! % $ " & "! # '' '!" ' ' ( &! )!! ' ( *+ & '

#  $! % $  & ! # '' '! ' ' ( &! )!! ' ( *+ & ' " # " $ % $ " & " # '' '" ' ' ( & ) ' ( *+ & ' "#$% &% '($&)$'%$ *($+,& #,-%($%./*, -./ "' ' + -0,$1./ 2 34 2 51 2 6.77.8. 9:7 ; 9:.? 9 9@7 9:> 9@>.77 9 9=< 9@>./= 9:=.7: 9=@.7@ 9::.87./>./7

Διαβάστε περισσότερα

T3F;F;EH5B3G";:>"65G"BEG;B683B:G"=3>"7:""9V6QH:M"

T3F;F;EH5B3G;:>65GBEG;B683B:G=3>7:9V6QH:M Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάζ από τη συνεστίαση της 9/10/2014 µε οµιλητάς τους πρεσβευτάς και τους επικεφαλής της διπλωµατικής αποστολής 4 χωρών της ευρ.εν. ητοί της Σλοβακίας-Ουγγαρίας-Πολωνίας και Τσεχίας

Διαβάστε περισσότερα

ϕ n n n n = 1,..., N n n {X I, Y I } {X r, Y r } (x c, y c ) q r = x a y a θ X r = [x r, y r, θ r ] X I = [x I, y I, θ I ] X I = R(θ)X r R(θ) R(θ) = cosθ sinθ 0 sinθ cosθ 0 0 0 1 Ẋ I = R(θ)Ẋr y r ẏa r

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. Χεμερινό εξάμηνο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. Χεμερινό εξάμηνο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Χεμερινό εξάμηνο 2006-07 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1 ΔΕΥΤΕΡΑ, 9-10-06, 11-13. ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ. Θεώρημα 1. Το άθροισμα των γωνιών τριγώνου είναι ίσο με 180 o. Θεώρημα 2. Κάθε εξωτερική γωνία τριγώνου

Διαβάστε περισσότερα

JFI LF!JII C8 ;!GBOC8J!AI G!9B.A8 :JI Fhcgwe ij_e > ajkmty j_p byharhyp HJ WI@. Cgeg RjaY byharhyp bya mridyjy byharhyp HJ WI@. MRidY ij_e byharhy : g hvcgp joe hgio abye bya

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Για τον Αρχιτεκτονικό ιαγωνισµό Προσχεδίων για την Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας του ήµου Θεσσαλονίκης

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Για τον Αρχιτεκτονικό ιαγωνισµό Προσχεδίων για την Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας του ήµου Θεσσαλονίκης ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Για τον Αρχιτεκτονικό ιαγωνισµό Προσχεδίων για την Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας του ήµου Θεσσαλονίκης ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Στη Θεσσαλονίκη, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *&

! # $%%&$$'($)*#'*#&+$ $&#! #, &,$-.$! $-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& ! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& '*$$%!#*#&-!5!&,-/+#$!&- &"/ "$,&/#!6$7,&78 "$% &$&'#-/+#!5*% 3 +!$ 9 &$*,2"%& #$- 3 '*$%#

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 27 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 27 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου 34 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 361653-3617784 - Fax: 364105 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Panepistimiou (Εleftheriou

Διαβάστε περισσότερα

!"#!$% &' ( )*+*,% $ &$ -.&01#(2$#3 4-$ #35667

!#!$% &' ( )*+*,% $ &$ -.&01#(2$#3 4-$ #35667 !"#!$% & &' ( )*+*,% $ -*(-$ -.*/% $- &$ -.&01#(2$#3 4-$ #35667 5051 & 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 9 508&:;&& 0000000000000000000000000000000000000000000000000

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=142&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια : xr.

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=142&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια : xr. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 14 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 1 Έλυσαν οι Δημήτρης Ιωάννου, Γιώργος Βισβίκης, Μπάμπης Στεργίου, Χρήστος Κάναβης, Γιώργης Καλαθάκης, Παναγιώτης Γκριμπαβιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

!#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+45 64.%*)52(/7 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 2010 2012 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4

Διαβάστε περισσότερα

Mémorial Alekhine Мемориал Александра Алехина ΠΑΡΙΙΣΙΙ ΑΓΙΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ,, 21/4 1/5/2013 Επιµέλεια:: Βαγγέέλης Βιδάλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Ειδική Εκδοση από το «Ελληνικό Σκάκι» - Μάϊος 2013 Αλεξάνδρος

Διαβάστε περισσότερα

TÔ appleâï ÙÔÏfiÁÈÔ ÙË ÂÊÔÚ

TÔ appleâï ÙÔÏfiÁÈÔ ÙË ÂÊÔÚ B EK O H «ÈÛÙ ÂÈ» Ó Î Ù ÂÈ Ô Ú ÚÁ ÚÔ 8 AY OY TOY 2010 ñ ºY O 1.696 ñ appleâú Ô Ô B www.enet.gr 2 ú (EÎ ÔÛË ÌÂ appleúôûêôú 4 ú ) E. 46 13. ME ANEIKA KI A YPI TA E INE TO EP O KATA O O ETAIPEIøN KAI PO ø

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 ΛΥΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή παραµαγνητικά: 38 Sr, 13 Al, 32 Ge. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 Η ηλεκτρονική δοµή του

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2011 Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης www.siemens.gr Xάρης Συγγενιώτης Διευθυντής Βιομηχανικών προϊόντων ελέγχου & Φωτοβολταϊκών συστημάτων Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Meren virsi Eino Leino

Meren virsi Eino Leino œ_ œ _ q = 72 Meren virsi Eino Leino Toivo Kuua o. 11/2 (1909) c c F c Kun ne F iu L? c œ J J J J œ_ œ_ nœ_ Min ne rien nät, vie ri vä vir ta? Kun ne c c F c Kun ne F iu L? c œ J J J J œ_ œ_ nœ_ Min ne

Διαβάστε περισσότερα

!" "# $"%# "#&# ' (#) "# $%! *##"$+#, -"./ 0( %$"%# 1

! # $%# #&# ' (#) # $%! *##$+#, -./ 0( %$%# 1 !"#"$%%!% &''( !" "# $"%# "#&# ' (#) "# $%! *##"$+#, -"./ 0( %$"%# 1 #" 2 3411 ##53 #) "# 6778 #) "#91 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3#"93411 ##53 ;

Διαβάστε περισσότερα

Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000. Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες

Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000. Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000 Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες Αέρια Υψηλής Καθαρότητας από την MESSER Αέρια Υψηλής Καθαρότητας Το παρόν κεφάλαιο δείνει ένα πανόραµα των αερίων υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ΛΥΚΙΟΥ - ΩΜΤΡΙ ΩΜΤΡΙ ΘΜ o ΙΩΝΙΣΜ. Να αποδείξετε ότι : Ι) διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα ορθογωνίου τριγώνου είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας. ΙΙ) ν μια διάμεσος τριγώνου είναι ίση με το

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 & K =

Α Δ Ι. Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 & K = Α Δ Ι Α - Φ 5 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

)# * ' +," -.(. / ( 01(#(' ( 0 #('( +' ")# *'+,"+ (. 20#('( / )%34"5 "+56336"% (%1/ :8;434(

)# * ' +, -.(. / ( 01(#(' ( 0 #('( +' )# *'+,+ (. 20#('( / )%345 +56336% (%1/ :8;434( ! "#$" %& ' ' ' ( )# * ' +," -.(. / ( 01(#(' ( 0 #('( +' ")# *'+,"+ (. 20#('( / )%34"5 "+56336"% (%1/7338897394:8;434( * ''

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ. Ι..Ε.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ. Ι..Ε. ΑΣΚΗΣΗ 1 ΟΜΑ Α 2 Στην ακόλουθη άσκηση σας δίνονται τα έξοδα ανά µαθητή και οι ετήσιοι µισθοί (κατά µέσο όρο) των δασκάλων για 51 πολιτείες της Αµερικής. Τα δεδοµένα είναι για τη χρονιά 1985. Οι µεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2010 Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης www.siemens.gr Xάρης Συγγενιώτης Διευθύνων Βιομηχανικού Υλικού Χαμηλής Τάσης & Ηλεκτροκίνησης Αγαπητοί συνεργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

*+,'-'./%#0,1"/#'2"!"./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!"#/5".+!"#$() $!"#%"&'#$() 50&(#5"./%#0,1"/#'2"+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!.

*+,'-'./%#0,1/#'2!./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!#/5.+!#$() $!#%&'#$() 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!. # #$%&'#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 :; #/5.+#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 #$% $ #%&'#$( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 918163 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Chlorine dioxide 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγος Συνάρτησης. Ορισμός Παραγώγου σε ένα σημείο. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ σε ένα σημείο ξ είναι το όριο (αν υπάρχει!) f (ξ) = lim.

Παράγωγος Συνάρτησης. Ορισμός Παραγώγου σε ένα σημείο. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ σε ένα σημείο ξ είναι το όριο (αν υπάρχει!) f (ξ) = lim. Παράγωγος Συνάρτησης Ορισμός Παραγώγου σε ένα σημείο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ σε ένα σημείο ξ είναι το όριο (αν υπάρχει!) f (ξ) x ξ g(x, ξ), g(x, ξ) f(x) f(ξ) x ξ Ορισμός Cauchy: ɛ > 0 δ(ɛ, ξ) > 0 x x ξ

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%$&'()"*+,$'$%,%"!" !"-.''$+,"/0%*,*0+"! !"1(*$+,*2*("(&'$$'"!" !"34.(&,0+"&+4"5'&*+*+6"!"

!#$%$&'()*+,$'$%,%! !-.''$+,/0%*,*0+! !1(*$+,*2*((&'$$'! !34.(&,0+&+45'&*+*+6! !"##$%&'%##($)$ &&&&&*$+,-.&!/01&2(!& &&&&&3%/)&$)&4$-)51&6"7"8+&9: +( &;:?@")?&A5#(&B%")?5+$%) C64A6&'-8-5/#(&5)?&C))%D5+$%)&E-)+/- >)D$/%)@-)+&5)?&F5+"/5,&'-8%"/#-8&6/-5 GC4&5)?&'-@%+-&4-)8$)7&H)$+

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Άνοιξη I. ΜΗΛΗΣ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ  Άνοιξη I. ΜΗΛΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ http://eclass.aueb.gr/courses/inf161/ Άνοιξη 2016 - I. ΜΗΛΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ - ΑΝΟΙΞΗ 2016 - Ι. ΜΗΛΗΣ - 03 - EXAMPLES ALG & COMPL 1 Example: GCD συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Φ4: ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Φ4: ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Φ4: ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΑΣ -3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α - ΘΕΩΡΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ - ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑ Β - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Γ -

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης Tιμοκατάλογος 01/2015 siemens.gr Αγαπητοί συνεργάτες, σας παρουσιάζουμε τον τιμοκατάλογό μας 01/2015, με νέα πρωτοποριακά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση σειρών Fourier σε χώρους L p

Σύγκλιση σειρών Fourier σε χώρους L p Σύγκλιση σειρών Fourier σε χώρους L p Μιχάλης Σαράντης και Κωνσταντίνος Τσίνας Βασικά αποτελέσµατα από την ανάλυση Fourier Ορισµός.. Ο n-οστός πυρήνας του Dirichlet ορίζεται ως (.) D n (y) Πρόταση.. Για

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2013 Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης Tιμοκατάλογος 10/2013 Answers for industry. Xάρης Συγγενιώτης Διευθύνων Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải.

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải. Đường tròn cung dây tiếp tuyến BÀI 1 : Cho tam giác ABC. Đường tròn có đường kính BC cắt cạnh AB, AC lần lượt tại E, D. BD và CE cắt nhau tại H. chứng minh : 1. AH vuông góc BC (tại F thuộc BC). 2. FA.FH

Διαβάστε περισσότερα

#""$%% 3 η!"&'"$% "( " '$#&" A. 16, ε!"

#$%% 3 η!&'$% (  '$#& A. 16, ε! 14PROC002117 2014-10-09!"!" #""$%%!"&'"$% "( " '$#&" A. 16, 546 2 ε!" # #"$% )% ι*. 16/2012 #%'" &"+ #"!,&"'!ι *ι ι- () * ι 4X4 DIESEL.ι $/. & ι/ι #ι ' CPV 4114121-45 () 1&( $"&% 4+4 DIESEL 52 ( 24.2198/94)

Διαβάστε περισσότερα

4 ο GRAND PRIX της FIDE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 22/5-3/6/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΚΑΚΙ

4 ο GRAND PRIX της FIDE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 22/5-3/6/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΚΑΚΙ 4 ο Grand Prix της FIDE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΙΚΗ,, 22/5 3/6/2013 Κεεί ίίµεενα -- σχχόλι ιια: : ΤΤάκης Νικολόπουλος Επι ιιµέέλεει ιια -- φωττογραφί ίίεες: : Βαγγέέλης Βιδάλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Ειδική Εκδοση

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 282, Fax: (+30) 210 8229454 E-mail: areti@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ »»...» -300-0 () -300-03 () -3300 3.. 008 4 54. 4. 5 :.. ;.. «....... :. : 008. 37.. :....... 008.. :. :.... 54. 4. 5 5 6 ... : : 3 V mnu V mn AU 3 m () ; N (); N A 6030 3 ; ( ); V 3. : () 0 () 0 3 ()

Διαβάστε περισσότερα

!"# $%&'()*% +,-.%&,/ 0) $.)&-.,* 1%(23-%/,*

!# $%&'()*% +,-.%&,/ 0) $.)&-.,* 1%(23-%/,* !"#$%&'()*%+,-.%&,/0)$.)&-.,*1%(23-%/,*!"#$%&'()*+,&-%.#/,&012+ 3#4"/,&5&678&.&6!"#$%"&'&()%*#'+$%,#-."/0)#,%.$/ 1(#2+/)%34567 89:9;9?@@AB5B@4@5B 8C'(#C/)%*#'+$%,#-."/0)#,%.$/34567 D*/)$/E$&=)&F%+$&(/F

Διαβάστε περισσότερα

"#!# "$%&' ( ) ' *!#+,-.' ' / 0 ) 123 2445 $$ /!! (.' ( ( #!! ) # #.' "# (.' - 7 "# # #.". $8,- # #."# *,(- ) #/ # #.' -

#!# $%&' ( ) ' *!#+,-.' ' / 0 ) 123 2445 $$ /!! (.' ( ( #!! ) # #.' # (.' - 7 # # #.. $8,- # #.# *,(- ) #/ # #.' - !! "#!# "$%&' ( ) ' *!#+,-.' ' / 0 ) 123 2445 "!61 $$ /!! (.' ( ( #!! ) # #.' "# (.' - 7 "# # #.". $8,- # #."# *,(- ) #/ # #.' - " #/!! 9 "! / : "#!!8 *0 -,! 8;*, "#!# - ;* # 0!! 0 :! ; *! :$8, - + "!!0

Διαβάστε περισσότερα

! "# $ % &! # $ $ $ ' $! ' $

! # $ % &! # $ $ $ ' $! ' $ "# % & # ' ' )* Router Bridge Repeater Hub Your IEEE 802.3 X.25 ISDN switched-packet data stream is running at 147 MBPS with -9 a BER of 1.523 X 10... +,, ( . / "# &' ' ( )& * ) )& & +*# * ), - &..**)/

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004. Καθηγητής Περ.

Υ ΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004. Καθηγητής Περ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Υ ΑΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004 Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ Καθηγητής Περ. Μηχανικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΣΤ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΙ ΤΗΛΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 2/2017) (ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: Γραµµικές Απεικονίσεις. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: Γραµµικές Απεικονίσεις. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι Ενότητα: Γραµµικές Απεικονίσεις Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 5 Γραµµικες Απεικονισεις Στην άλγεβρα, και γενικότερα στα Μαθηµατικά,

Διαβάστε περισσότερα

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436 ! "#$$% #& ()* #+#, -./0*1 2 ) #$+34 4 )! 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8)* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :& 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) 7 465+436 .* &0* 0!*07 ;< =! ))* *0*>!! #6&? @ 8 (? +

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ETHΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.23% 1 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ : GAMBRO-HOSPAL ΤΥΠΟΥ : AK 200S ΑΡ. ΣΕΙΡΑΣ : &

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ETHΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.23% 1 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ : GAMBRO-HOSPAL ΤΥΠΟΥ : AK 200S ΑΡ. ΣΕΙΡΑΣ : & 10 ο. Άρθρο ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ --- ΠΛΗΡΗΣ 1 η ΟΜΑΔΑ 1 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ : GAMBRO-HOSPAL ΤΥΠΟΥ : AK 200S ΑΡ. ΣΕΙΡΑΣ : 20321 &19832-2- 18.240,00+ Φ.Π.Α.23%== 22.435,20 2 ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

!"! $% &' ()* $ +,* &-. /001 (' $) ' &%

!! $% &' ()* $ +,* &-. /001 (' $) ' &% !"!# ( ( $)!"! &% $% & ()* $ +,* &-. 001 I 232 "42 (+"+4 #################### 232 (+32$"+4 #################### #################### 3 5 46######################### II 77( "42("!"#$%& ()*)&+"(%, -, (.+.)")*)&

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΤΣΕ60: ΣΧΕΔΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/Ξ ΚΑΒΑΚΙ ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΤΣΕ60: ΣΧΕΔΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/Ξ ΚΑΒΑΚΙ ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί συνίσταται στη διοικητική υποστήριξη των λειτουργικών και εμπορικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί συνίσταται στη διοικητική υποστήριξη των λειτουργικών και εμπορικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS PROPERTY MANAGEMENT & DEVELOPMENT S.A. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα