ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο <<ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ>> ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

2 Πίνακας Περιεχομένων ΤΜΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑ Β ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. Τεχνική Περιγραφή του έργου 2. Παραδοχές Μελέτης 3. «Ως κατεσκευάσθη As Built» σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων ΤΜΗΜΑ Γ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΤ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ Ζ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

3 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ο Φάκελος Ασφάλειας & Υγιεινής εκπονείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/ ), της ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (ΦΕΚ 266 Β/ ) καθώς και τις «Οδηγίες και Υπόδειγμα Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας» (Προκαταρκτική έκδοση). ΓΕΝΙΚΑ 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το υπό μελέτη έργο αφορά την αγροτική οδοποιία σε τμήματα της Δ. Ε.Παπαφλέσσα. Το παρόν αφορά το έργο <<ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ >> Η μελέτη έχει ανατεθεί στο μελετητικό γραφείο του Γεωργίου Παπασταματίου και έγινε απικαιροπίηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πύλου Νέστορος. 2. Ακριβής θέση του έργου: Το έργο αφορά την Δ. Ε Παπαφλέσσα. Η μελετώμενη αγροτική οδός βρίσκεται κατά μήκος του Τ.Κ Βλαχόπουλου. 3. Κύριος του Έργου (καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό/αρχικούς ιδιοκτήτες και συμπληρώνονται καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται κάποια αλλαγή στη συνολική ή στις επί μέρους ιδιοκτησίες) : Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Ημερ/νία κτήσεως Τμήμα του έργου όπου υπάρχει Δήμος Πύλου Νέστορος Πύλος ιδιοκτησία

4 4. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ Κότσης Χρυσοβαλάντης Μηχανικός Τ.Ε Τεχνική Υπηρεσία Δήμου 5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νία αναπροσαρμογής 6. Στοιχεία προ της κατασκευής Αρχεία και φάκελοι Ασφαλείας και Υγείας Στοιχεία επί τόπου ερευνών Συμβατικά Τεύχη

5 ΤΜΗΜΑ Β ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ EΡΓΟΥ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Είχε ανατεθεί με Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του τέως Δήμου Παπαφλέσσα και ήδη Δημοτική Ενότητα Παπαφλέσσα του Καλλικραικού Δήμου Πύλου Νέστορος στο μελετητικό γραφείο του Γεωργίου Παπασταματίου και είχε υπογραφεί η σχετική Σύμβαση στις , για το έργο Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Παπαφλέσσα. Με την υπ. αριθ. Συλλογική Απόφαση : ΕΠ426 ΤΡΟΠ.0 / , Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ: ΒΕΖΛΦ-ΩΞΩ) εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2013 το εν λόγω έργου με ποσό χρηματοδότησης ,00Ευρώ. Από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου έγινε ενίσχυση της πίστωσης με ,00 Ευρώ. Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πύλου Νέστορος γίνεται η παρούσα επικαιροποίηση της μελέτης σύμφωνα με τα νέα Τιμολόγια έτους 2013 και τις σχετικές ΕΤΕΠ εκτέλεσης του έργου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η βελτίωση των Γεωμετρικών χαρακτηριστικών, οριζοντιογραφικών και υψομετρικών, με ταυτόχρονη διαπλάτυνση - βελτίωση, των αγροτικών οδών της Δ.Ε Παπαφλέσσα. 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2.1. Χωρονομική τοποθέτηση της οδού Η παρούσα μελέτη αφορά την βελτίωση τριών τμημάτων του αγροτικού οδικού δικτύου του Δήμου Παπαφλέσσα. Το πρώτο τμήμα (αγροτική οδός προς Βλαχόπουλο Νο 4) ξεκινά από την περιοχή της Ψηλής Ράχης και καταλήγει στην περιοχή του Αγ. Κωνσταντίνου όπου η αγροτική οδός διακλαδίζεται προς δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη καταλήγει στην περιοχή του Αγ. Δημητρίου και η δεύτερη στην περιοχή Κουφάλες (αγροτική οδός προς

6 Βλαχόπουλο Νο 3). Το μήκος των μελετώμενων οδών είναι 3,86534 χ.λ.μ. και 0,76008 χ.λ.μ. αντίστοιχα Το δεύτερο τμήμα έχει μήκος 841,67 μέτρων και βρίσκεται στον αγροτικό δρόμο της περιοχής Κριθάρια (αγροτική οδός προς Βλαχόπουλο Νο 2). Το τρίτο τμήμα έχει μήκος 218,61 μέτρων και βρίσκεται στον αγροτικό δρόμο της περιοχής Ριζοβούνια (αγροτική οδός προς Βλαχόπουλο Νο 1) Ο κυκλοφοριακός φόρτος των μελετώμενων αγροτικών οδών είναι σχετικά μεγάλος τις εποχές του έτους που υπάρχει εντατική καλλιέργεια των αγροτικών εκτάσεων που εξυπηρετεί, δηλαδή κύρια το χρονικό διάστημα από Οκτώβριο έως Φεβρουάριο. Γι αυτό δώσαμε μεγάλη σημασία στην χάραξη έτσι ώστε να είναι τεταμένη, με καλά γεωμετρικά στοιχεία, οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, χωρίς να θίγουμε τις όμορες ιδιοκτησίες Καιρικές συνθήκες Το κλίμα που επικρατεί στην περιοχή μελέτης είναι ήπιο, όλες τις εποχές του έτους. Δεν έχουμε χιονοπτώσεις αλλά κατά τους χειμερινούς μήνες, κύρια, έχουμε βροχοπτώσεις σχετικά συχνές και έντονες. Τα όμβρια μέσω βαθιών γραμμών που διασταυρώνουν τις μελετώμενες αγροτικές οδούς απορρέουν προς τους φυσικούς αποδέκτες. Γι αυτό στο υπό μελέτη τμήμα προτείνουμε τριγωνικές επενδεδυμένες τάφρους στα ορύγματα και ιρλανδικές διαβάσεις στις βαθιές γραμμές που διασταυρώνουμε Προσαρμογή στο τοπίο Η χάραξη της μελετώμενης οδού, δεν δημιουργεί προβλήματα προσαρμογής στο τοπίο γιατί έχουμε χαμηλά επιχώματα και ορύγματα. Υψομετρικά οι αγροτικές οδοί ακολουθούν τους διαμορφωμένους χωματόδρομους ενώ οριζοντιογραφικά η βελτίωση αφορά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (μεγαλύτερες ευγραμμίες και μεγαλύτερες ακτίνες στροφής στις καμπύλες). Τα ορύγματα έχουν ήπια κλίση 1:1, όπου σε συνδυασμό με την βλάστηση που θα δημιουργηθεί στην περιοχή, θα προσαρμοστούν στο τοπίο, ενώ τα επιχώματα έχουν κλίση 2:3. Τους αγροτικούς δρόμους που διασταυρώνουμε τους διαμορφώνουμε ώστε να έχουν ομαλή πρόσβαση στις μελετώμενες αγροτικές οδούς.

7 3. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ Οριζοντιογραφία Η χάραξη για το πρώτο τμήμα της παρούσας μελέτης ξεκινά από την χιλιομετρική θέση στην περιοχή της Ψηλής Ράχης. Στην χιλιομετρική θέση η αγροτική οδός διέρχεται από την περιοχή Κατσιμπούρι. Στην χιλιομετρική θέση περίπου η αγροτική οδός διακλαδίζεται προς την περιοχή του Αγ. Δημητρίου (χιλιομετρική θέση ) και προς την περιοχή Κουφάλες (χιλιομετρική θέση 760,08). Το δεύτερο τμήμα έχει μήκος 841,67 μέτρων και βρίσκεται στον αγροτικό δρόμο της περιοχής Κριθάρια. Το τρίτο τμήμα έχει μήκος 218,61 μέτρων και βρίσκεται στον αγροτικό δρόμο της περιοχής Ριζοβούνια. Σε οριζοντιογραφία υπάρχουν οι κορυφές πολυγωνικής και οι καμπύλες που αναφέρονται στον Πίνακα Στοιχείων Κορυφών Οριζοντογραφίας. Υψομετρικά υπάρχουν οι κορυφές πολυγωνικής και οι αντίστοιχες ακτίνες που αναφέρονται στον Πίνακα Καμπυλών Κατακόρυφων Συναρμογών Μηκοτομής. Όλες οι χαράξεις των αγροτικών οδών προσαρμόζονται στους υπάρχοντες αγροτικούς δρόμους, βελτιώνοντας τα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά. Όλους τους χωματόδρομους που συναντούμε, τους αποκαθιστούμε οριζοντιογραφικά και υψομετρικά στα σημεία συμβολής τους με τις αγροτικές οδούς. Γενικά οι ακτίνες καμπυλότητας που εφαρμόσθηκαν στην Οριστική Μελέτη είναι αποδεκτές για τον χαρακτήρα της οδού (οδός εξυπηρέτησης αγροτικών εκτάσεων δρόμος απλής πρόσβασης προς τις αγροτικές εκτάσεις), ώστε να έχουμε ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία. Η οριζοντιογραφία παραδίδεται σε κλίμακα 1:500 ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ανάλυση και ευκρίνεια στα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή Μηκοτομή Από την αρχή μέχρι το τέλος των αγροτικών οδών, η μηκοτομική χάραξη ακολουθεί αυτή των υπαρχόντων αγροτικών δρόμων. Αυτό κρίνεται αναγκαίο και σκόπιμο γιατί οι μελετώμενες οδοί πρέπει να έχουν ομαλή πρόσβαση στις όμορες αγροτικές ιδιοκτησίες. Η κλίσεις της ερυθράς καθώς και τα κατακόρυφα τόξα συναρμογής αυτών, έχουν τιμές, που επιτρέπουν την διέλευση αγροτικών μηχανημάτων και υπολοίπων οχημάτων

8 που κατευθύνονται προς τις εκτάσεις που εξυπηρετούνται αλλά παράλληλα βοηθούν και στην απορροή ομβρίων από την κυκλοφορούμενη οδό. 4. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΔΙΑΤΟΜΗ Η προτεινόμενη από εμάς και αποδεχόμενη από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία τυπική διατομή έχει πλάτος κυκλοφορούμενο οδοστρώματος (επιφάνεια κυκλοφορίας) 4,00 μέτρα και πλευρική κατασκευή, 0,60 μέτρα τριγωνική επενδεδυμένη τάφρο ή χωμάτινη τριγωνική τάφρο, σε έκχωμα. Οι κλίσεις πρανών σε επίχωμα είναι 2:3 (ύψος : πλάτος) και οι κλίσεις πρανών σε όρυγμα είναι 1:1 (ύψος : πλάτος). Το πάχος του οδοστρώματος είναι συνολικά 0,25μ., αποτελούμενο από 0,05μ ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, βάση πάχους 0.10μ. και υπόβαση πάχους 0.10μ. Για να έχουμε πιο γρήγορη απορροή ομβρίων εφαρμόσαμε επίκλιση της οδού 2,00% με ενιαία κλίση (μονοκλινής διατομή) προς την τάφρο ώστε να κατευθύνουμε τα όμβρια ύδατα προς την τάφρο, ώστε να τα οδηγούμε στους φυσικούς αποδέκτες ή στις βαθιές γραμμές που διασταυρώνουμε. 5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ. Στην μελετώμενη οδό έχουμε προτείνει την κατασκευή νέων τεχνικών για την απορροή των ομβρίων υδάτων προς τους φυσικούς αποδέκτες. Συγκεκριμένα κατασκευάζονται ιρλανδικές διαβάσεις στις βαθιές γραμμές ή στα κατάλληλα, για την απορροή ομβρίων, σημεία. Τις ιρλανδικές διαβάσεις τις κατασκευάζουμε με σκυρόδεμα οπλισμένο, πάχους 0,15 μ. με δομικό πλέγμα. 6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 6.1. Το έργο από την αρχή μέχρι το τέλος του κατασκευάζεται επί του υφισταμένου δρόμου. Στην ουσία γίνεται βελτίωση με μικρή διαπλάτυνση του υπάρχοντος δρόμου. Η κατασκευή θα πρέπει να γίνει τους μήνες που δεν γίνονται αγροτικές εργασίες και θα πρέπει, με κατάλληλη εργοταξιακή σήμανση, να έχει γίνει η εκτροπή της κυκλοφορίας προς άλλες αγροτικές οδούς που δεν επηρεάζονται από την κατασκευή του δρόμου. Κατά την φάση της κατασκευής θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη εργοταξιακή, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση Χώρος λήψεως αδρανών υλικών όπου πλήρη τις απαιτήσεις ΕΤΕΠ κ ΕΛΟΤ.

9 3. «ΩΣ ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΘΕΙ AS BUILT» ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Στη παρούσα φάση δίδεται πίνακας με τα τεύχη και σχέδια τα οποία υποβλήθηκαν από τους Μελετητές. Ο κατασκευαστής πρέπει να επιβεβαιώσει ότι τα σχέδια που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο είναι τα «ως κατασκευάσθει» σχέδια. ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΕΥΧΗ 1. Τεχνική Έκθεση 2. προϋπολογισμός 3. προμετρήσεις ΣΧΕΔΙΑ 1. Γενική Οριζοντιογραφία 1: Οριζοντιογραφίες 1: Μηκοτομές 1:1000 / 1: Διατομές 1: Διάγραμμα Επικλίσεων 1: Τυπική Διατομή διάφορες

10 ΤΜΗΜΑ Γ Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κλπ) καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. ΤΜΗΜΑ Δ 1. Εργασίες σε ύψος 2. Εργασίες με Γερανούς και Ανυψωτικά Μηχανήματα (Βαριά Ανυψωτικά Μηχανήματα) 3. Προστασία από Σκόνη/Θόρυβο 4. Ηλεκτρολογικές εργασίες (Χαμηλής/Μέσης/Υψηλής Τάσης) 5. Εργασίες σε Κλειστούς Χώρους και Ειδικές Περιοχές 6. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου 7. Πρόληψη από Πτώση, Ικριώματα, Σκάλες και Εξέδρες 8. Πρόληψη/Προστασία από Πυρκαγιά 9. Εκτόξευση Νερού Υψηλής Πίεσης 10. Βαφή με Ψεκασμό 11. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες όπου υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς, βιολογικούς παράγοντες. 12. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς 13. Οχήματα και Κινητός Εξοπλισμός 14. Εργασίες Λείανσης με Αμμοβολή Οδηγίες για την εκτίμηση των κινδύνων Για την εκτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων χρησιμοποιήθηκε ποιοτική μέθοδος εκτίμησης κινδύνου που λαμβάνει υπόψη την σοβαρότητα ενός κινδύνου ανάλογα με τις επιπτώσεις στο προσωπικό ή τρίτους καθώς και την πιθανότητα εμφάνισης του για κάθε συγκεκριμένη εργασία. Η εκτίμηση γίνεται με κλίμακα Χαμηλού Μέσου Υψηλού κινδύνου με την βοήθεια του παρακάτω πίνακα: Κωδικός εργασίας : Πιθανότητα Σοβαρότητα Σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος πολλών ατόμων Σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος ενός ατόμου ή ελαφρύς τραυματισμός πολλών ατόμων Ελαφρύς τραυματι-σμός ενός ατόμου Πιθανό να εμφανιστεί αρκετές φορές στο έργο Κωδικός κινδύνου: Πιθανό να Μπορεί να εμφανιστεί εμφανιστεί τουλάχιστον μία φορά στο μία φορά στο έργο έργο Απίθανο να εμφανιστεί στο έργο Υψηλός Υψηλός Υψηλός Μέτριος Υψηλός Υψηλός Μέτριος Χαμηλός Μέτριος Μέτριος Χαμηλός Χαμηλός [Βλ. Παράρτημα]

11 ΤΜΗΜΑ Ε Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των εγκαταστάσεων του Η συντήρηση συνίσταται στην περιοδική επιθεώρηση, στην περιοδική συντήρηση ορισμένων στοιχείων, στην αποκατάσταση των πιθανών φθορών που εμφανίστηκαν και στον καθαρισμό των εμφανών επιφανειών του έργου. Στις γέφυρες, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίνεται στην παρακολούθηση πιθανής ανάπτυξης ρηγμάτωσης, στην κατάσταση και καλή λειτουργία των εφεδράνων (εάν υπάρχουν), στον καθαρισμό των φρεατίων αποστράγγισης ομβρίων υδάτων και των υδρορροών, στον καθαρισμό των αρμών διαστολής / συστολής και στα στηθαία ασφαλείας ( παραπέτα ). Η περιοδικότητα επιθεώρησης και το μέσο καθαρισμού δίνονται αναλυτικά στον Πίν. 1. Ειδικά για τις γέφυρες πλην της γενικής επιθεώρησης η οποία θα γίνεται μία φορά το χρόνο προβλέπεται και η επιφανειακή επιθεώρηση μία φορά την εβδομάδα. Κατά τη γενική επιθεώρηση εξειδικευμένοι μηχανικοί θα ελέγχουν όλα τα αντιπροσωπευτικά και κύρια στοιχεία της κατασκευής (εφέδρανα, βάθρα, ακρόβαθρα, φορέας κτλ.) και θα υποβάλλουν αναλυτική έκθεση. Κατά την επιφανειακή επιθεώρηση, η οποία θα γίνεται από μηχανικούς της εταιρείας, θα αναφέρεται κάθε εμφανής φθορά ή ατέλεια των στοιχείων που επηρεάζει άμεσα την κυκλοφορία ή οδηγεί σε ταχεία επιδείνωση της εμφανισθείσης φθοράς. Ο σκοπός της επιθεώρησης αυτής είναι να αποκατασταθεί άμεσα το πρόβλημα έτσι ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω επιδείνωση. Πλην των παραπάνω επιθεωρήσεων προβλέπονται και ειδικές επιθεωρήσεις από εξειδικευμένους μηχανικούς. Τέτοιου είδους επιθεωρήσεις μπορούν να απαιτηθούν ύστερα από κάποιο σοβαρό ατύχημα, πλημμύρα, σεισμό κτλ. Σημειώνεται ότι οι ειδικές επιθεωρήσεις επεκτείνονται και στα άλλα στοιχεία όπως τοίχοι αντιστήριξης και οχετοί. Στον εξοπλισμό του τεχνικού περιλαμβάνονται επιίσης η σήμανση ( κατακόρυφη και οριζόντια ), τα στηθαία ασφαλείας, τα New Jersey, οι αποστραγγιστικές ανοικτές τάφροι,, τα φρεάτια κάθε κατηγορίας, ο ηλεκτροφωτισμός. Οι εργασίες συντήρησης συνίστανται σε περιοδική επιθεώρηση, έλεγχο, καθαρισμό και σε αποκατάσταση των φθαρμένων ή κατεστραμμένων στοιχείων. Η αποκατάσταση των φθαρμένων ή κατεστραμμένων στοιχείων θα γίνεται από τα ίδια υλικά κατά την κατασκευή του έργου.

12 Πίνακας 1 Συντήρηση τεχνικών έργων Ε ί δ ο ς σ τ ο ι χ ε ί ο υ Π ε ρ ι ο δ ι κ ό τ η τ α Π ε ρ ι ο δ ι κ ό τ η τ α Μ έ σ ο σ υ ν τ ή ρ η σ η ς Επιθεώρησης καθαρισμού Γέφυρα α) Γενική Κάθε χρόνο Υδρορροές : επιθεώρηση, Με πεπιεσμένο αέρα και κατάλληλα μία / έτος μηχανικά μέσα, κατόπιν δοκιμή με νερό για τον έλεγχο της β) Επιφανειακή αποτελεσματικότητας επιθεώρηση κάθε Για ρηγματώσεις : εβδομάδα Ανάλογα με την αιτία που τις γ) Ειδική επιθεώρηση (όποτε χρειασθεί) Κάθε 6 μήνες ( ή όποτε χρειαστεί ) προκάλεσαν, ειδικό ασφαλτούχο υλικό ή ειδικές τσιμεντοενέσεις Για αρμούς διαστολής : Mε πεπιεσμένο αέρα και μεταλλικές ράβδους. Αποκατάσταση του αρμού ( εάν χρειαστεί ) ως κατά την Κάθε χρόνο κατασκευή ( ή όποτε χρειαστεί ) Καθαρισμός στηθαίων (Παραπέτα ) Από λάσπες : Χειρωνακτικά με νερό υπό μικρή Όποτε χρειαστεί πίεση Από graffiti : Χειρωνακτικά με νερό υπό πίεση και κατόπιν βάψιμο της περιοχής με υγρό αντιρρυπαντικής προστασίας

13 Οχετοί Μία φορά το χρόνο Μία φορά το χρόνο Για καθαρισμό : Χειρωνακτικά ή με κατάλληλα μηχανικά μέσα Για αρμούς : Mε κατάλληλο ασφαλτούχο υγρομονωτικό υλικό Τοίχοι αντιστήριξης α ) Γενική Για μετακίνηση : επιθεώρηση : Με ταχύμετρο Κάθε δύο χρόνια (τοπογραφικό συνεργείο ), ανάλογα β ) Επιφανειακή της αιτίας Κάθε χρόνο ( άμεσος καθαρισμός των στραγγιστηρίων έως και ενίσχυση της στήριξης ) Κάθε 2 χρόνια Για καθαρισμό στραγγιστηρίων : Χειρωνακτικά με μηχανικά μέσα Για υγρομόνωση αρμών ( εάν χρειαστεί ) : Με κατάλληλο ασφαλτούχο υλικό Κάθε χρόνο Όποτε χρειαστεί Καθαρισμός από αγριόχορτα : Χειρωνακτικά και ψεκασμό Όποτε χρειαστεί κατάλληλου χημικού διαλύματος Καθαρισμός από graffiti : Με συσκευή υπέρθερμου πεπιεσμένου αέρα ( hot air lance) και αποκατάσταση του χρώματος ( εάν υπάρχει ).

14 Η περιοδικότητα επιθεώρησης, ο τρόπος ελέγχου της αποτελεσματικότητας/ λειτουργικότητας αυτών και ο τρόπος καθαρισμού δίνεται στον Πίνακα 2. Πίνακας 2 Συντήρηση εξοπλισμού του τεχνικού Στοιχείο Περιοδικότητα Τρόπος ελέγχου Τρόπος και μέσο καθαρισμού επιθεώρησης και καθαρισμού Λειτουργικότητας Πινακίδες σήμανσης Μία φορά το χρόνο Οπτικώς το βράδυ μετά Χειρωνακτικά με νερό ( και όποτε χρειαστεί ) από καθαρισμό μαλακιά βούρτσα Στηθαία ασφαλείας Μία φορά το χρόνο Οπτικώς Με κατάλληλο μηχάνημα & μόνιμη περίφραξη ( και όποτε χρειαστεί ) καθαρισμού Αντανακλαστικοί Οριοδείκτες Μία φορά το χρόνο ( και όποτε χρειαστεί ) Οπτικώς το βράδυ μετά από καθαρισμό Με νερό και μαλακιά βούρτσα Διαγράμμιση Μία φορά το χρόνο ( και όποτε χρειαστεί ) Οπτικώς Όπου χρειαστεί, ψεκασμός νέου χρώματος, ως κατασκευή, με μηχάνημα Αποστραγγιστικές Μία φορά το χρόνο Οπτικώς Με κατάλληλο μηχάνημα καθαρισμού ή και Ανοικτές τάφροι χειρωνακτικά Φρεάτια παντός τύπου & Επιθεώρηση : Kάθε έτος Οπτικώς Καθαρισμός χειρωνακτικά και με ειδικό μηχάνημα δεξαμενές Καθαρισμός : Κάθε 2 έτη Ηλεκτροφωτισμός ( φωτιστικά σώματα ) Ανιχνευτική: Κάθε 14 ημ. το χειμώνα Οπτικώς μετά το άναμμα των φωτιστικών σωμάτων Χειρωνακτικά Κάθε 30ημ. τον υπόλοιπο χρόνο

15 Τ Μ Η Μ Α Σ Τ Επισημάνσεις Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές/επισκευαστές του. Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία : 1. Θέσεις δικτύων 1.1. ύδρευσης 1.2. αποχέτευσης 1.3. ηλεκτροδότησης (χαμηλής τάσης) 1.4. παροχής διαφόρων αερίων 1.5. παροχής ατμού 1.6. κενού 1.7. λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων των έργων (μη ορατών) 1.8. λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπισθεί ή με οποιοδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες. 2. Σημεία των κεντρικών διακοπτών Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγουμένης παραγράφου Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο 3.1. αμίαντος και προϊόντα αυτού 3.2. υαλοβάμβακας 3.3. πολυουρεθάνη 3.4. πολυστερίνη 3.5. άλλα υλικά 4. Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας

16 5. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση 6. Αλλες ζώνες κινδύνου 7. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία (για λόγους π.χ. εξαερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, απομάκρυνσης υδάτων, κλπ.) Τ Μ Η Μ Α Ζ Καθαίρεση Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται καταρχάς καθαίρεση του συγκεκριμένου έργου καθώς αφορά σε έργα τελικής φάσης. Μια ενδεχόμενη στο μέλλον καθαίρεση του έργου θα πρέπει να εντάσσεται σε κάποιο έργο αναθεώρησης του έργου. Τότε θα έχουν εκπονηθεί οι σχετικές μελέτες οι οποίες θα συνοδεύονται από αναθεωρημένο σχέδιο ασφάλειας και υγιεινής. Θα πρέπει τότε η Υπηρεσία και ο Ανάδοχος να ανατρέξει στο Μητρώο του έργου από όπου θα πάρει τις πληροφορίες σχετικά με τα υπόλοιπα δίκτυα που έχουν εγκατασταθεί (καλώδια οδοφωτισμού, τηλεφωνοδότησης, σωλήνες αποχέτευσης, φυσικού αερίου, ύδρευσης κτλ.) ώστε να ληφθούν υπόψη τόσο κατά τη μελέτη όσο και την κατασκευή. Τα προϊόντα της καθαίρεσης θα απορριφθούν σε χώρους απόθεσης σύμφωνα με τους επιβαλλόμενους περιβαλλοντικούς όρους. Κατά την τυχόν κατασκευή των έργων στο μέλλον θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα στη διαχείριση της κυκλοφορίας. Στα τμήματα όπου η κατασκευή θα γίνεται με σύγχρονη κυκλοφορία θα πρέπει να εφαρμόζονται μελέτες διαχείρισης κυκλοφορίας οι οποίες θα έχουν εγκριθεί από την υπηρεσία. Πύλος, 1/7/2013 Ο συντάξας Πύλος, 1 / 7 /2013 Θεωρήθηκε Ο προϊστάμενος Τ.Υ Δήμου Πύλου Νέστορος Κότσης Χρυσοβαλάντης Μηχανικός Τ.Ε. Βέργος Κωνσταντίνος Πολιτικός Μηχανικός

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγίες για την εκτίμηση των κινδύνων Για την εκτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων χρησιμοποιήθηκε ποιοτική μέθοδος εκτίμησης κινδύνου που λαμβάνει υπόψη την σοβαρότητα ενός κινδύνου ανάλογα με τις επιπτώσεις στο προσωπικό ή τρίτους καθώς και την πιθανότητα εμφάνισης του για κάθε συγκεκριμένη εργασία. Η εκτίμηση γίνεται με κλίμακα Χαμηλού Μέσου Υψηλού κινδύνου με την βοήθεια του παρακάτω πίνακα: Κωδικός εργασίας : Πιθανότητα Σοβαρότητα Πιθανό να εμφανιστεί αρκετές φορές στο έργο Κωδικός κινδύνου: Πιθανό να εμφανιστεί τουλάχι- εμφανιστεί μία Μπορεί να στον μία φορά φορά στο έργο στο έργο Απίθανο να εμφανιστεί στο έργο Σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος πολλών ατόμων Σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος ενός ατόμου ή ελαφρύς τραυματισμός πολλών ατόμων Ελαφρύς τραυματισμός ενός ατόμου Υψηλός Υψηλός Υψηλός Μέτριος Υψηλός Υψηλός Μέτριος Χαμηλός Μέτριος Μέτριος Χαμηλός Χαμηλός Σημείωση: Ο ανάδοχος κατασκευής θα παραλάβει αυτό το ΦΑΥ από τον Δήμο Πύλου Νέστορος ως μέρος της υποβληθείσας μελέτης. Ο ανάδοχος κατασκευής θα αναπτύξει αυτό το ΦΑΥ προσθέτοντας και βελτιώνοντας πληροφορίες όπου υπάρχει η δυνατότητα. Ειδικότερα, ο ανάδοχος κατασκευής θα αναπτύξει εκτιμήσεις επικινδυνότητας για την φάση συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κλπ του έργου μετά το πέρας της κατασκευής του. Ο ανάδοχος κατασκευής θα επισκοπήσει κάθε εκτίμηση επικινδυνότητας του μελετητή και θα συμπληρώσει βελτιώσει τις εκτιμήσεις επικινδυνότητας, όπου αυτό είναι δυνατόν. Αυτό θα αποτελεί το σημείο έναρξης για την ανάπτυξη του ΦΑΥ από τον ανάδοχο κατασκευής.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Πρόκειται για όλες εκείνες τις απαραίτητες εργασίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Πλατεία Οικονομίδη ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2. ΣΧΕΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: Προϋπ 660.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ)

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 7, 8,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 586.500,00 ΕΥΡΩ ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π. Δ. 305 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

Π. Δ. 305 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW VOLTERRA A.E. ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW ΘΕΣΗ : "ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων. παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων. παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807, Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ «ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 421.130,25 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Σελίδα 1 από 27 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 98 Δ/ΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αθήνα 22.12.1989 Αρ. Πρωτ. Οικ. 82070 ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 2 της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 - Εγκύκλιος: 130159/07-05-1997 του Υπουργείου Εργασίας) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Είδος έργου και χρήση αυτού:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2015 ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ 23% ) Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα