3 Μοντέλα Ελέγχου Προσπέλασης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 Μοντέλα Ελέγχου Προσπέλασης"

Transcript

1 3 Μοντέλα Ελέγχου Προσπέλασης 3.1 Βασικές Έννοιες Εµπιστευτικότητα. Η υπηρεσία της εµπιστευτικότητας προσφέρει υπηρεσίες έναντι «παθητικών» (passive) επιθέσεων, κατά τις οποίες ο εισβολέας προσπαθεί να αποκτήσει µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση στα δεδοµένα. Οι επιθέσεις είναι «παθητικές» υπό την έννοια ότι ο εισβολέας δεν αλλάζει την κατάσταση του συστήµατος (π.χ. επιθέσεις εισαγωγής ή αλλοίωσης ή διαγραφής), αλλά απλώς υποκλέπτει «αντίγραφα» των δεδοµένων που µεταδίδονται µέσω δικτύου ή που είναι αποθηκευµένα στο σύστηµα. Ακεραιότητα. ( εδοµένων-προγραµµάτων) Η υπηρεσία της ακεραιότητας προσφέρει υπηρεσίες έναντι «ενεργητικών» (active) επιθέσεων κατά τις οποίες ο εισβολέας προσπαθεί να αποκτήσει µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση στα δεδοµένα µε σκοπό την τροποποίηση / αλλοίωση τους. Ένα σύστηµα που προσφέρει ακεραιότητα, λέγεται επίσης ότι προσφέρει προστασία από τη µη εξουσιοδοτηµένη εγγραφή (write) στα δεδοµένα-προγράµµατα. Σηµείωση: H αλλοίωση του κώδικα προγραµµάτων µπορεί να είναι αποτέλεσµα µιας επίθεσης που εξαπολύεται από κακόβουλο λογισµικό, µε σκοπό την αναπαραγωγή- µετάδοση του (π.χ. ιός, σκουλήκι), ή απλά τη δυσλειτουργία-διακοπή του προγράµµατος (σε αυτήν την περίπτωση η επίθεση έχει ως στόχο τη διαθεσιµότητα του συστήµατος). ιαθεσιµότητα. Συχνά, οι εφαρµογές λογισµικού δε λειτουργούν σωστά, ή δε λειτουργούν καθόλου. Η αξιοπιστία-βιωσιµότητα και η ανοχή σε λάθη (faulttolerance) αποτελούν σηµαντικό κοµµάτι της πολιτικής ασφαλείας ενός συστήµατος. Τονίζουµε πως η Ασφάλεια Η/Υ ασχολείται µε περιπτώσεις δυσλειτουργίας που σχετίζονται µε (ή προκαλούνται από) κακόβουλες επιθέσεις, εξωτερικές ή εσωτερικές, κατά της διαθεσιµότητας του συστήµατος. Εξουσιοδότηση (Authorization). Στην ενότητα 2 (ταυτοποίηση) εξετάσαµε πώς οι µηχανισµοί ταυτοποίησης, στα πλαίσια του Ελέγχου Πρόσβασης (Ε.Π.), µας επιτρέπουν να απαντήσουµε σε ερωτήσεις όπως «ποιος είναι αυτός που προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στο σύστηµα;». Τι γίνεται όπως όταν το υποκείµενο Α, του οποίου την ταυτότητα επιβεβαιώσαµε, αποκτήσει πρόσβαση στο σύστηµα; Τι µπορεί να κάνει το υποκείµενο Α στο σύστηµα, και συγκεκριµένα ποια είναι τα δικαιώµατα που έχει στους πόρους του συστήµατος; Το υποσύστηµα του ελέγχου λογικής πρόσβασης που ασχολείται µε τον καθορισµό των δικαιωµάτων που παρέχονται σε ένα υποκείµενο, ονοµάζεται υποσύστηµα Εξουσιοδότησης (Authorization) του συστήµατος. Σηµείωση: Στην βιβλιογραφία, ή εξουσιοδότηση αναφέρεται και συχνά και ως έλεγχος προσπέλασης. Οι έννοιες είναι αλληλένδετες. Συχνά επίσης αναφέρεται και ως έλεγχος πρόσβασης. Στην Ενότητα αυτή, κάνουµε έναν διαχωρισµό των εννοιών για την καλύτερη κατανόηση τους

2 Αντικείµενα, Υποκείµενα. Ο Ε.Π., στα πλαίσια της πολιτικής ασφάλειας του συστήµατος, καθορίζει εκτός των άλλων τα δικαιώµατα που έχουν οι χρήστες, καθώς και τα προγράµµατα που εκτελούνται εξ ονόµατος των. Οι χρήστες, τα προγράµµατα, καθώς και τα ονόµατα διευθύνσεων Η/Υ που προσπαθούν να ανταλλάξουν δεδοµένα µέσω δικτύου, θεωρούµε ότι ανήκουν στην κατηγορία Υποκείµενα. Αντίστοιχα, οι πόροι του συστήµατος, ή αλλιώς τα Αντικείµενα στα οποία προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση ένα υποκείµενο, είναι οι περιοχές της µνήµης, οι φάκελοι και τα αρχεία, οι υπηρεσίες (services) που εκτελούνται στο παρασκήνιο, τα προγράµµατα, οι βάσεις δεδοµένων, τα υποσυστήµατα hardware του Η/Υ κ.λ.π. ικαιώµατα. Tα δικαιώµατα που εκχωρούνται σε ένα υποκείµενο και επιτρέπουν την πρόσβαση σε έναν πληροφοριακό πόρο (αντικείµενο). Όταν ένας χρήστης ταυτοποιηθεί, το επίπεδο εξουσιοδότησης καθορίζει τα δικαιώµατα πρόσβασης που µπορεί να έχει. Τα δικαιώµατα συνήθως τυποποιούνται ως εξής: Ανάγνωση (διάβασµα), Εγγραφή (τροποποίηση), Εκτέλεση κ.λ.π. Στη συνέχεια της ενότητας θα δούµε περισσότερο αναλυτικά τα δικαιώµατα επί των αντικειµένων Σηµείωση: Ενίοτε, ένα υποκείµενο µπορεί να µετατραπεί σε αντικείµενο, ανάλογα µε την περίσταση (π.χ. ένα πρόγραµµα τροποποιείται από κάποιο άλλο πρόγραµµα). Έλεγχος Λογικής Πρόσβασης & Εξουσιοδότηση (Authorization) Αντικείµενα (objects) Υποκείµενα (Subjects) Τύπος Πρόσβασης Οι τεχνικές εξουσιοδότησης εφαρµόζονται σε: Λειτουργικά Συστήµατα Βάσεις δεδοµένων Εξυπηρετητές Web, ίκτυα Πόροι που χρειάζονται προστασία (περιοχές µνήµης, αρχεία, φάκελοι, υπηρεσίες, hardware,.) Οντότητες που ζητούν πρόσβαση σε κάποιον πόρο (χρήστες, εφαρµογές, υπηρεσίες, hosts..) Ανάγνωση, Εγγραφή, Εκτέλεση.. Πολιτική Εξουσιοδότησης: Κανόνες οι οποίοι καθορίζουν ποια υποκείµενα έχουν τι είδους πρόσβαση σε ποια αντικείµενα Πολιτική Εξουσιοδότησης. Κανόνες οι οποίοι καθορίζουν Ποια υποκείµενα έχουν τι είδους πρόσβαση σε ποια αντικείµενα Σηµείωση: Ανάλογα µε την περίσταση, ένας χρήστης µπορεί να συνδέεται στο σύστηµα µε ένα ή περισσότερα ονόµατα (user names). Η πολιτική Εξουσιοδότησης αποτελεί τµήµα της Πολιτικής Ασφαλείας της Επιχείρησης/Οργανισµού. Θέτει τους κανόνες ελέγχου των δικαιωµάτων πρόσβασης των χρηστών. Οι κανόνες αυτοί είναι αρκετά γενικοί ώστε να επιτρέπουν την 2

3 υλοποίηση τους µε περισσότερους από έναν µηχανισµούς/µοντέλα εξουσιοδότησης. Σε κάθε πληροφοριακό και δικτυακό σύστηµα, κατά τις διαδικασίες ανάπτυξης και συντήρησης του, θα πρέπει να γίνεται µια Ανάλυση Επικινδυνότητας (Ποιος µας απειλεί; Τι είδους συνέπειες µπορεί να έχει η πραγµατοποίηση µιας απειλής;) µε σκοπό την επιλογή µηχανισµών που θα µειώνουν τους κινδύνους σε αποδεκτά για την επιχείρηση / οργανισµό επίπεδα. Τα µοντέλα εξουσιοδότησης θα πρέπει να επιλέγονται βάσει των αποτελεσµάτων της Ανάλυσης Επικινδυνότητας. Έλεγχος λογικής πρόσβασης και Εξουσιοδότηση op on o op s s Reference monitor o Ταυτοποίηση Εξουσιοδότηση Καταγραφή Ποιος είναι ο s? Τι op µπορεί να κάνει ο s στο o? Τι έκανε (ή προσπάθησε να κάνει ο s? Μοντέλα Εξουσιοδότησης. Στη συνέχεια αυτής της ενότητας θα αναφερθούµε στα µοντέλα εξουσιοδότησης MAC, DAC, RBAC. Μηχανισµός Εξουσιοδότησης (Reference Monitor). Αποτελεί τµήµα του κώδικα προγράµµατος του Λ.Σ. ενός Η/Υ (συγκεκριµένα του πυρήνα kernel), το οποίο ελέγχει την πρόσβαση στα δεδοµένα, προγράµµατα, τη µνήµη και το υλικό του Η/Υ. Κάθε φορά που ένα υποκείµενο υποβάλλει αίτηµα πρόσβασης σε ένα αντικείµενο, ο µηχανισµός εξουσιοδότησης ελέγχει τα δικαιώµατα πρόσβασης που έχουν προεκχωρηθεί στο υποκείµενο για το εν λόγω αντικείµενο, και εξουσιοδοτεί ή όχι την πρόσβαση. Μοντέλο «Κατά ιάκριση» (DAC Discretionary Access Control): Το µοντέλο βασίζεται στην έννοια της κατοχής-ιδιοκτησίας. Η µεταβίβαση-ανάκληση των δικαιωµάτων πρόσβασης είναι στην ευχέρεια των µεµονωµένων χρηστώνυποκειµένων του συστήµατος, οι οποίοι «κατέχουν» ένα ή περισσότερα αντικείµενα (πληροφοριακοί πόροι) του συστήµατος. Μοντέλο «Κατ απαίτηση» (MAC Mandatory Access Control): Το µοντέλο βασίζεται σε ένα σχήµα διαβάθµισης, το οποίο αντανακλά τη συνέπεια που θα είχε για την επιχείρηση/οργανισµό, η µη εξουσιοδοτηµένη αποκάλυψη, τροποποίηση, µη διαθεσιµότητα ή καταστροφή κάποιου πληροφοριακού πόρου. Το µοντέλο προβλέπει την απόδοση Ετικετών (labels) ασφαλείας στα αντικείµενα και τα υποκείµενα του συστήµατος. Οι ετικέτες αυτές απεικονίζουν αντίστοιχα την σηµαντικότητα των 3

4 αντικειµένων καθώς και την εξουσιοδότηση (clearance) των υποκειµένων. Ιστορικά, το µοντέλο MAC έχει εφαρµοστεί (και εφαρµόζεται) κυρίως σε στρατιωτικά περιβάλλοντα, στα οποία είναι συνήθης πρακτική η διαβάθµιση των χρηστών και των πληροφοριών σε επίπεδα ασφαλείας (π.χ. αδιαβάθµητο, εµπιστευτικό, απόρρητο, άκρως απόρρητο). Εξουσιοδότηση «Βασισµένη σε Ρόλους» (RBAC Role based Access Control): Ως ρόλο (role) ορίζουµε ένα σύνολο από ενέργειες-ευθύνες οι οποίες σχετίζονται µε κάποια συγκεκριµένη λειτουργία της επιχείρησης/οργανισµού. Ο έλεγχος πρόσβασης δε βασίζεται στην ταυτότητα των υποκειµένων (DAC) ή στη διαβάθµιση των υποκειµένων-αντικειµένων (MAC), αλλά στο ρόλο που έχει ένα υποκείµενο µια δεδοµένη χρονική στιγµή. Έλεγχος Λογικής πρόσβασης Πολιτική Εξουσιοδότησης Ένα σύνολο κανόνων που καθορίζει τι επιτρέπεται και τι όχι Μοντέλο Εξουσιοδότησης Ένας πρότυπος τρόπος καθορισµού των εξουσιοδοτηµένων προσβάσεων σύµφωνα µε την πολιτική εξουσιοδότησης ιαφορετικά µοντέλα υλοποιούν διαφορετικές πολιτικές εξουσιοδότησης DAC, MAC, RBAC, Μηχανισµός εξουσιοδότησης (reference monitor) Επιβλέπει την υλοποίηση του µοντέλου ελέγχου πρόσβασης Στα Λ.Σ, αποτελεί κοµµάτι του πυρήνα (kernel) του Λ.Σ 3.2 «Κατά ιάκριση» Μοντέλο DAC Tη στιγµή που δηµιουργείται ο λογαριασµός ενός χρήστη στο σύστηµα, ο χρήστης είναι ιδιοκτήτης - κάτοχος (owner) συγκεκριµένης ποσότητας πληροφοριακών πόρων. Το πλήθος και το είδος των πόρων που κατέχει ο χρήστης καθορίζεται από µια πολιτική εξουσιοδότησης (τµήµα της Πολιτικής Ασφάλειας). Στη διάρκεια της «ζωής» του στο σύστηµα, ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει καινούριους πόρους (π.χ. αρχεία, φάκελοι, προγράµµατα). Οι πληροφοριακοί πόροι που δηµιουργούνται από ένα χρήστη θεωρούνται επίσης ότι βρίσκονται στην κατοχή του χρήστη. Tο µοντέλο DAC αφήνει στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη τον καθορισµό (δηµιουργία, µεταβίβαση, ανάκληση) των δικαιωµάτων πρόσβασης στους πληροφοριακούς πόρους που έχει υπό τον έλεγχο του. 4

5 Εξουσιοδότηση «Κατά ιάκριση» Discretionary Access Control (DAC) Κάθε αντικείµενο (πόρος) έχει έναν ιδιοκτήτη (υποκείµενο) Οι ιδιοκτήτες διαχειρίζονται τα δικαιώµατα πρόσβασης για όσα αντικείµενα a).. τους ανήκουν b).. δηµιουργούν κατά τη διάρκεια της «ζωής» τους στο σύστηµα Ο ιδιοκτήτης καθορίζει τον τύπο πρόσβασης σε αντικείµενα που κατέχει, από άλλα υποκείµενα (π.χ. ανάγνωση, εγγραφή, εκτέλεση) Ο ιδιοκτήτης µπορεί να a).. µεταβιβάσει δικαιώµατα πρόσβασης που ο ίδιος έχει σε άλλα υποκείµενα b).. ανακαλέσει δικαιώµατα πρόσβασης σε αντικείµενα που κατέχει από άλλα υποκείµενα Πίνακες Ελέγχου Πρόσβασης. Οι πίνακες ελέγχου πρόσβασης (δυσδιάστατοι ή τρισδιάστατοι) µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να υλοποιήσουν ή να µοντελοποιήσουν την πολιτική εξουσιοδότησης της επιχείρησης/οργανισµού. Ωστόσο, δεν είναι ιδιαίτερα ευέλικτοι. Εξουσιοδότηση DAC Πίνακες Ελέγχου Πρόσβασης Βήµα 1 ο : Ταυτοποίηση χρήστη (passwords ή biometrics) Βήµα 2 ο : Τι είδους πρόσβαση θα έχει ο χρήστης (ή µια οµάδα χρηστών) στους πληροφοριακούς πόρους; Το µοντέλο µπορεί να υλοποιηθεί ως ένας πίνακας ελέγχου πρόσβασης Ηθέση[i,j] καθορίζει τι είδους πρόσβαση έχει ο χρήστης i στο αντικείµενο j r read, x execute, w, write, o- own file1 file2 program1 file3 User1 orwx rwx r r User2 rx x - - Program1 rx r r w User 3 rx r r r Ένας πίνακας ελέγχου πρόσβασης (Access Control Matrix) Μελέτη περίπτωσης Ένας πίνακας ελέγχου πρόσβασης σε µια τράπεζα µε προσωπικό και 300 εφαρµογές θα είχε µέγεθος X 300 = κελιά. Η διαχείριση ενός τέτοιου πίνακα θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν περιγραφεί περισσότερο «συµπαγείς» µηχανισµοί υλοποίησης της πολιτικής εξουσιοδότησης: Πιθανές λύσεις θα ήταν α) η χρήση οµάδων (user groups) 5

6 ή ρόλων χρηστών (RBAC) για τη διαχείριση των δικαιωµάτων πρόσβασης οµάδων χρηστών µε παρόµοιες αρµοδιότητες, ή β) η διάσπαση του πίνακα ελέγχου πρόσβασης σε στήλες (Λίστες Ελέγχου Πρόσβασης - ACLs) ή σε γραµµές (Λίστες δυνατοτήτων - Capability Lists). Εξουσιοδότηση DAC Λίστες Ελέγχου Πρόσβασης (ACLs) Ένας πίνακας ελέγχου πρόσβασης δεν προσαρµόζεται εύκολα σε αύξηση του µεγέθους των χρηστών ή/και των πόρων Μη προσαρµοστικότητα (Scalability) υσκολία διαχείρισης Στην πράξη το µοντέλο υλοποιείται µε: Λίστες Ελέγχου Πρόσβασης (ACL) Ένας πίνακας ελέγχου πρόσβασης ανά αντικείµενο Λίστες υνατοτήτων (Capabilities) Ένας πίνακας ελέγχου πρόσβασης ανά υποκείµενο Σηµείωση: Οι λίστες ελέγχου πρόσβασης απαντούν στο ερώτηµα «Ποια είναι τα δικαιώµατα πρόσβασης στο αντικείµενο;» ενώ οι Λίστες υνατοτήτων απαντούν στο ερώτηµα «Τι είδους δικαιώµατα πρόσβασης έχει το υποκείµενο;» Εξουσιοδότηση DAC Οµάδες χρηστών (Groups) Η έννοια της οµάδας (group) µπορεί να οδηγήσει στην απλοποίηση της εξουσιοδότησης Χρήστες µε «παρεµφερή» δικαιώµατα πρόσβασης, µπορούν να καταχωρηθούν σε µια οµάδα (user group) Στη συνέχεια, εφαρµόζεται η πολιτική εξουσιοδότησης στην οµάδα που δηµιουργήθηκε Υποκείµενα S1 S2 S3 S4 S5 Οµάδες G1 G2 G3 Αντικείµενα O1 O2 O3 O4 O5 O6 6

7 DAC και οµάδες. Ο καθορισµός των δικαιωµάτων πρόσβασης σε αντικείµενα βασίζεται είτε στην ταυτότητα (identity) των υποκειµένων είτε στην οµάδα (user group) στην οποία ανήκουν: Χρήστες µε παρεµφερείς αρµοδιότητες-δικαιώµατα µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε µια οµάδα (π.χ οµάδα Guest, οµάδα Administrators, κ.λ.π) και στη συνέχεια να εφαρµοστεί η πολιτική εξουσιοδότησης στην οµάδα, χωρίς να χρειάζεται να καθοριστούν τα δικαιώµατα πρόσβασης για κάθε χρήστη της οµάδας ξεχωριστά. Κάθε χρήστης «κληρονοµεί» τα δικαιώµατα της οµάδας στην οποία ανήκει. Λίστες Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control Lists) Οι Λ.Ε.Π. είναι προσανατολισµένες στα αντικείµενα του συστήµατος. Τα περισσότερα Λ.Σ. υλοποιούν το µοντέλο DAC µε Λ.Ε.Π για την υλοποίηση της πολιτικής εξουσιοδότησης. Οι Λ.Ε.Π. είναι ιδανικές για την προστασία συστηµάτων µικρής κλίµακας (πολλά αντικείµενα, λίγοι χρήστες ή καλά καθορισµένες οµάδες χρηστών), όπου οι χρήστες καθoρίζουν τα δικαιώµατα πρόσβασης για τους πόρους των οποίων είναι ιδιοκτήτες. Σε µεγάλα και πολύπλοκα συστήµατα ωστόσο, όπου ο πληθυσµός (ή οι αρµοδιότητες των χρηστών) του συστήµατος µπορεί να µεταβάλλεται συχνά, οι Λ.Ε.Π. παρουσιάζουν προβλήµατα. Μελέτη περίπτωσης: Σε µια µεγάλη επιχείρηση που υλοποιεί το µοντέλο DAC µε Λ.Ε.Π, ένας υπάλληλος Α απολύεται. Ο διαχειριστής του συστήµατος θα πρέπει να αλλάξει τα δικαιώµατα πρόσβασης σε κάθε αντικείµενο του συστήµατος ώστε να αποµακρυνθεί η ταυτότητα του Α από τις Λ.Ε.Π. Λίστες υνατοτήτων: Οι λίστες δυνατοτήτων απαντούν στο ερώτηµα «Ποια δικαιώµατα πρόσβασης έχει το υποκείµενο;» Είναι προσανατολισµένες στα υποκείµενα του συστήµατος. Ως υποκείµενο µπορεί να θεωρηθεί ένας χρήστης ή µια Οµάδα Χρηστών (User Group). Οι λίστες δυνατοτήτων θεωρούνται κατάλληλες για δυναµικά περιβάλλοντα όπου τα υποκείµενα αλλάζουν συνεχώς. Ουσιαστικά υλοποιούν τον Πίνακα Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control Matrix) ανά γραµµές. Εξουσιοδότηση DAC Λίστες υνατοτήτων Λίστες δυνατοτήτων: Βασίζονται στα υποκείµενα Κατάλληλες για δυναµικά περιβάλλοντα (όπου τα υποκείµενα αλλάζουν συνεχώς) Παραδείγµατα User (Subject) Plotter Print Printer1 Print Printer2 No Access Accounting.xls Full Control Accounting.doc Read, Write Payroll.xls No Access Clipart Full Control Capability Table Win2k: Πολιτικές Οµάδων (Group policy), Τοµέα (domain policy), Πιστοποιητικά ηµόσιου Κλειδιού (Public Key certificates) 7

8 Για παράδειγµα, µια λίστα δυνατοτήτων αναφέρει όλα τα αντικείµενα που µπορεί να προσπελάσει ένα συγκεκριµένο υποκείµενο, καθώς και τα δικαιώµατα πρόσβασης για κάθε ένα από τα αντικείµενα αυτά. Παράδειγµα Λίστας δυνατοτήτων αποτελούν οι πολιτικές οµάδων (group policies) στα Windows 2000 και Windows Επίσης, ένα Πιστοποιητικό ηµόσιου Κλειδιού, ψηφιακά υπογεγραµµένο από µια έµπιστη οντότητα, στο οποίο αναγράφονται τα δικαιώµατα του κατόχου του, µπορεί να θεωρηθεί ως µια λίστα δυνατοτήτων ικαιώµατα Πρόσβασης σε Συστήµατα Windows (NTFS) ικαιώµατα Πρόσβασης (Windows) Στα λειτουργικά συστήµατα τύπου Windows µε σύστηµα αρχείων NTFS, κάθε αρχείο ή φάκελος αποθηκεύεται στο δίσκο ή στην κατάτµηση (partition) του συστήµατος, µαζί µε µια Λ.Ε.Π (ACL). Η λίστα αυτή απαριθµεί τους χρήστες ή τις οµάδες χρηστών (user groups) του συστήµατος (ή/και του τοπικού δικτύου) που έχουν πρόσβαση στο αρχείο/φάκελο, καθώς και το είδος των δικαιωµάτων πρόσβασης. Συχνά αναφέρονται και ως δικαιώµατα NTFS διότι προκειµένου να εφαρµοστεί η πολιτική εξουσιοδότησης στους πόρους ενός δίσκου ή κατάτµησης (partition), θα πρέπει ο δίσκος αυτός (ή η κατάτµηση) να έχει διαµορφωθεί (format) µε βάση το σύστηµα αρχείων NTFS. Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά τα βασικότερα δικαιώµατα πρόσβασης σε αρχεία ενός συστήµατος NTFS: Ανάγνωση (Read): Ανάγνωση των περιεχοµένων, του ιδιοκτήτη και των δικαιωµάτων του αρχείου Εγγραφή (Write): Εγγραφή ή προσθήκη στα περιεχόµενα του αρχείου Ανάγνωση & Εκτέλεση (Read and Execute): Ανάγνωση των περιεχοµένων, του ιδιοκτήτη και των δικαιωµάτων του αρχείου, και εκτέλεση του αρχείου (αν το αρχείο είναι πρόγραµµα). Τροποποίηση (Modify): Ανάγνωση, Εγγραφή, Εκτέλεση, ιαγραφή Πλήρης Έλεγχος (Full Control) Τροποποίηση, Αλλαγή δικαιωµάτων, Αλλαγή Ιδιοκτήτη (owner) Αντίστοιχα δικαιώµατα (µε ορισµένες διαφοροποιήσεις) ισχύουν και για τους φακέλους (folders) του συστήµατος. Για ακόµη µεγαλύτερο έλεγχο και ακρίβεια, σε συστήµατα NTFS υπάρχει η δυνατότητα καθορισµού πρόσθετων ή ειδικών δικαιωµάτων, όπου µπορούν να επιλεχθούν συνδυασµοί δύο ή περισσοτέρων χαρακτηριστικών από τα βασικά δικαιώµατα (Επιλογή «Για Προχωρηµένους» - βλέπε Σχήµα). 8

9 Εξουσιοδότηση DAC Λίστες Ελέγχου Πρόσβασης (ACL) στα Windows XP Professional (NTFS) Λίστες Ελέγχου Πρόσβασης Βασίζονται στα αντικείµενα Συνήθως χρησιµοποιούνται για την προστασία των πληροφοριακών πόρων σε πολύ-χρηστικά (multi-user) λειτουργικά συστήµατα. Σηµείωση: Τα δικαιώµατα λειτουργούν «αθροιστικά» (cumulative). Αυτό σηµαίνει ότι τα τελικά δικαιώµατα ενός χρήστη προκύπτουν ως το άθροισµα των δικαιωµάτων που έχουν εκχωρηθεί στο χρήστη και των δικαιωµάτων που έχουν εκχωρηθεί στις οµάδες (user groups) που ανήκει ο χρήστης. Για παράδειγµα, αν ο Bob έχει δικαιώµατα Ανάγνωσης (Read) και η οµάδα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ_ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (στην οποία ανήκει ή γίνεται µέλος ο Bob) έχει δικαιώµατα Τροποποίησης (Modify) στον φάκελο «Ασφάλεια», τότε ο Bob έχει δικαιώµατα Ανάγνωσης και Τροποποίησης στον φάκελο «Ασφάλεια». Άρνηση ικαιώµατος. Ο ιδιοκτήτης ενός πόρου µπορεί να αρνηθεί (Deny) ένα ή περισσότερα δικαιώµατα πρόσβασης σε χρήστες ή/και οµάδες χρηστών. Σε αυτήν την περίπτωση, η εξουσιοδότηση δε λειτουργεί αθροιστικά. Για παράδειγµα ο χρήστης στον οποίο αρνείται η Ανάγνωση (Read) ενός αρχείου, δε θα έχει το δικαίωµα να διαβάσει τα περιεχόµενα του αρχείου, ακόµα και αν η Οµάδα στην οποία ανήκει έχει δικαιώµατα Ανάγνωσης. Σηµείωση - Περίπτωση: Στα Windows NT/2000/XP ένας χρήστης του Η/Υ µε αυξηµένα δικαιώµατα (π.χ. ο ιαχειριστής) επιθυµεί να αποκτήσει πρόσβαση στο web µε περιορισµένα δικαιώµατα (ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες από µια επίθεση κακόβουλου λογισµικού). Η λύση είναι να αποσυνδεθεί ο χρήστης και να συνδεθεί ως ένας χρήστης µε λιγότερα δικαιώµατα. Στη συνέχεια της Ενότητας, θα δούµε πώς η εξουσιοδότηση Βασισµένη σε Ρόλους (RBAC) επιλύει τέτοιου είδους προβλήµατα. 9

10 Εξουσιοδότηση DAC Άρνηση ικαιωµάτων (Deny) σε συστήµατα NTFS ικαιώµατα Πρόσβασης σε Συστήµατα τύπου Unix ικαιώµατα Πρόσβασης (τύπου Unix). Κάθε αρχείο η φάκελος σε ένα σύστηµα αρχείων UNIX ανήκει σε κάποιον χρήστη. Σε συστήµατα αρχείων Unix, τα αρχεία και οι φάκελοι προστατεύονται επίσης από Λ.Ε.Π (ACLs). Σε κάθε αρχείο ή φάκελο, τη στιγµή της δηµιουργίας του ορίζονται τα δικαιώµατα πρόσβασης (permissions) που θα έχει ένας χρήστης (ιδιοκτήτης), η οµάδα στην οποία ο χρήστης ανήκει (group), και οι υπόλοιποι χρήστες του συστήµατος (world). Για κάθε υποκείµενο του συστήµατος, η λίστα των δικαιωµάτων εµφανίζεται ως µια συµβολοσειρά µήκους 10 χαρακτήρων. Ο πρώτος χαρακτήρας περιγράφει τον τύπο του αντικειµένου (αν είναι «-» τότε είναι ένα απλό αρχείο, ενώ αν είναι «d» τότε είναι φάκελος). Επίσης, η λίστα των δικαιωµάτων συµπληρώνεται µε 3 οµάδες των 3 χαρακτήρων για την απεικόνιση των δικαιωµάτων του Ιδιοκτήτη, της Οµάδας του Ιδιοκτήτη, και των Υπολοίπων (όπως φαίνεται και στο Σχήµα). Κάθε χαρακτήρας συµβολίζει την ύπαρξη ή απουσία (-) ενός εκ των βασικών δικαιωµάτων της ανάγνωσης (r), της εγγραφής (w) και της εκτέλεσης (x). Ανάγνωση Read (αρχείο): δικαίωµα ανάγνωσης των περιεχοµένων του αρχείου Εγγραφή Write (αρχείο): δικαίωµα αλλαγής (τροποποίηση & διαγραφή) στο αρχείο Εκτέλεση execute (αρχείο): δικαίωµα εκτέλεσης του αρχείου (εφόσον περιέχει εκτελέσιµο κώδικα). Τα δικαιώµατα πρόσβασης έχουν ελαφρώς διαφορετικό νόηµα στους φακέλους (directories). 10

11 Ανάγνωση Read (φάκελος): ικαίωµα ανάγνωσης των περιεχοµένων του φακέλου (π.χ. λήψη της λίστας των περιεχοµένων µε την εντολή ls) Εγγραφή Write (φάκελος): ικαίωµα αλλαγής των περιεχοµένων του φακέλου( π.χ. δηµιουργία, µετακίνηση ή διαγραφή αρχείων στον φάκελο). Εξουσιοδότηση DAC - Λίστες Ελέγχου Πρόσβασης (ACL) σε συστήµατα τύπου Unix 1 : Τύπος αρχείου. 2 4 : Τα δικαιώµατα του ιδιοκτήτη (owner). 5 7 : Τα δικαιώµατα της οµάδας (group) : Ta δικαιώµατα των υπολοίπων (world). ικαιώµατα -rwxrwxrwx -rwx r-x r-x d rwx Σηµασία Αρχείο. Όλοι δικαιούνται Ανάγνωση, Εγγραφή και Εκτέλεση Αρχείο. Όλοι δικαιούνται Ανάγνωση και Εκτέλεση αλλά µόνο ο ιδιοκτήτης δικαιούται εγγραφή. Φάκελος. Μόνον ο ιδιοκτήτης δικαιούται Ανάγνωση, Εγγραφή και Εκτέλεση Σηµείωση: ένας χρήστης µπορεί να σβήσει το αρχείο ενός φακέλου στον οποίο έχει δικαίωµα Εγγραφής, ακόµα και αν δεν έχει δικαίωµα Εγγραφής στο αρχείο αυτό. Ωστόσο, για να τροποποιήσει το περιεχόµενο του αρχείου, θα πρέπει να έχει δικαίωµα εγγραφής στο αρχείο. Εκτέλεση - execute (φάκελος): ικαίωµα πρόσβασης στα περιεχόµενα του φακέλου Σηµείωση (παράδειγµα): Εάν ο χρήστης έχει δικαίωµα Ανάγνωσης αλλά όχι Εκτέλεσης για έναν φάκελο, τότε το µόνο δικαίωµα που έχει στον φάκελο είναι η ανάγνωση της λίστας µε τα περιεχόµενα του φακέλου. ηλαδή, µπορεί να δει τη λίστα µε τα περιεχόµενα του Α χρησιµοποιώντας π.χ. την εντολή ls, αλλά όχι να µεταβεί στον φάκελο Α (µε την εντολή cd) ή να κάνει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στα περιεχόµενα του φακέλου. Αν ο χρήστης έχει δικαίωµα Εκτέλεσης αλλά όχι Ανάγνωσης για τον φάκελο Α, αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να µεταβεί στον φάκελο Α (µε την εντολή cd) και να διαχειριστεί τα περιεχόµενα του (π.χ. να σβήσει ένα αρχείο του φακέλου για το οποίο έχει δικαίωµα εγγραφής), αλλά δεν µπορεί να δει τη λίστα µε τα περιεχόµενα του (άρα, για να σβήσει το αρχείο, θα πρέπει να γνωρίζει από πριν το όνοµα του). Επειδή η διαφορά γίνεται δύσκολα αντιληπτή, συχνά σε έναν φάκελο 11

12 είτε εκχωρούνται δικαιώµατα Ανάγνωσης & Εκτέλεσης (r-x), είτε δεν εκχωρούνται καθόλου δικαιώµατα) Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα του µοντέλου DAC Το µοντέλο εξουσιοδότησης DAC είναι σχετικά εύκολο στην υλοποίηση, χρησιµοποιείται ευρέως σε Web-based εφαρµογές και προσφέρει υψηλό βαθµό ευελιξίας, καθώς οι χρήστες του συστήµατος µπορούν να ελέγξουν οι ίδιοι την πρόσβαση στους πληροφοριακούς πόρους των οποίων έχουν την ευθύνη. Στον αντίποδα, τα µοντέλα DAC δεν προσφέρουν επαρκείς τρόπους διασφάλισης της ροής των πληροφοριών, αφού στην πραγµατικότητα καθιστούν τους χρήστες υπεύθυνους για την επιβολή της πολιτικής ασφάλειας (βλέπε Μελέτη Περίπτωσης, στη συνέχεια). Ως εκ τούτου η διαχείριση των µηχανισµών υλοποίησης της πολιτικής εξουσιοδότησης, αλλά και η επίβλεψη των αποτελεσµάτων τους καθίσταται δύσκολη. Σε µεγάλα και πολύπλοκα συστήµατα, όπου συνήθως απαιτείται η κεντρική διαχείριση της ασφάλειας των συστηµάτων, ή υπάρχει η ανάγκη για πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας, το µοντέλο DAC τίθεται υπό αµφισβήτηση. Οι µηχανισµοί DAC περιορίζουν την πρόσβαση στα αντικείµενα του συστήµατος, βάσει της ταυτότητας των υποκειµένων που προσπαθούν να τα προσπελάσουν. Στα περισσότερα συστήµατα, κάθε πρόγραµµα «κληρονοµεί» τα δικαιώµατα πρόσβασης του εκάστοτε χρήστη που το εκτελεί. Η ακόλουθη µελέτη περίπτωσης περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο ένας ούρειος Ίππος (Trojan Horse) µπορεί να οδηγήσει στη µη εξουσιοδοτηµένη ροή της πληροφορίας από ένα υψηλό σε ένα χαµηλότερο επίπεδο ασφαλείας. Εξουσιοδότηση DAC - Μελέτη Περίπτωσης Επίθεση ούρειου Ίππου (Trojan horse attack) Address Book Robert Manager Uses shared program TH Reads Classified Robert: read, write Robert s s Classified Ivan Inserts Trojan Horse Into shared program TH Copies Classified To Ivan s Directory Ivan, Robert: read, write Robert s s Classified Μελέτη Περίπτωσης (NCSC, 1987): Έστω ένα πολυχρηστικό σύστηµα που υλοποιεί τη πολιτική εξουσιοδότησης µε Λίστες Ελέγχου Πρόσβασης (ACLs Λ.Ε.Π). Ο «τίµιος» χρήστης Robert διαθέτει ένα αρχείο που περιέχει εµπιστευτικά (classified) 12

13 δεδοµένα. Ο Robert δηµιουργεί µια Λ.Ε.Π η οποία επιτρέπει δικαιώµατα ανάγνωσης µόνο στο υποκείµενο Robert. Στον αντίποδα, ο «κακός» χρήστης Ivan επιθυµεί να αποκτήσει δικαιώµατα ανάγνωσης στο αρχείο του Robert. Ο Ivan, o οποίος είναι δεινός προγραµµατιστής, κατασκευάζει ένα πρόγραµµα διαχείρισης τηλεφωνικού καταλόγου και το συστήνει στον Robert, πείθοντας τον περί της χρησιµότητας του. Το πρόγραµµα, περιέχει έναν ούρειο Ίππο (που, έχει συνενωθεί wrapping- µε το πρόγραµµα τηλεφωνικού καταλόγου): Όταν ο Robert το εγκαταστήσει και στη συνέχεια το εκτελέσει, το trojan (εκτελούµενο πλέον µε τα δικαιώµατα του Robert) αντιγράφει τα περιεχόµενα του αρχείου του Robert στον φάκελο του Ivan. Ο Robert δεν θα αντιληφθεί ποτέ τι συνέβη, και η επίθεση ολοκληρώνεται επιτυχώς. 3.3 «Κατ Απαίτηση» Μοντέλο MAC Εξουσιοδότηση «Κατ Απαίτηση» (MAC). Το µοντέλο βασίζεται σε ένα σχήµα διαβάθµισης και συνήθως βρίσκει εφαρµογή σε πολύπλοκα συστήµατα που περιέχουν πληροφορίες ποικίλων διαβαθµίσεων, δηλαδή πληροφορίες που ανήκουν ή κατατάσσονται σε διαφορετικά (πολλαπλά) επίπεδα ασφαλείας (Multi Level Security - MLS). Ως εκ τούτου, τα υποκείµενα του συστήµατος πρέπει επίσης να διαβαθµιστούν σε διαφορετικά (πολλαπλά) επίπεδα εξουσιοδότησης. Πιο συγκεκριµένα, το µοντέλο εξουσιοδότησης MAC καθορίζει εκ των προτέρων τα εξής: 1. ιαβάθµιση πληροφοριών. Στα αντικείµενα του συστήµατος εκχωρούνται ετικέτες ασφαλείας (classification ή security labels). Οι ετικέτες αυτές αποδίδουν την ευαισθησία (sensitivity) των αντικειµένων και αντικατοπτρίζουν την πιθανή ζηµιά συνέπεια που θα µπορούσε να υποστεί το σύστηµα από τη µη εξουσιοδοτηµένη διαρροή των πληροφοριών. 2. Βαθµός εξουσιοδότησης. Σε κάθε υποκείµενο του συστήµατος εκχωρείται επίσης µια ετικέτα ασφαλείας (classification ή security label). Η ετικέτα αυτή αντικατοπτρίζει το βαθµό στον οποίο το υποκείµενο κρίνεται αξιόπιστο ώστε να µη διοχετεύσει εµπιστευτικές πληροφορίες σε µη έµπιστα υποκείµενα. Σε κάθε υποκείµενο και αντικείµενο λοιπόν, αποδίδονται ετικέτες (labels) που χαρακτηρίζουν το επίπεδο ασφαλείας στο οποίο έχουν κατηγοριοποιηθεί. Ο στόχος του µοντέλου MAC είναι η ασφαλέστερη διαχείριση της ροής πληροφορίας από και προς διαφορετικά επίπεδα. Τα µοντέλο µπορεί να εγγυηθεί µια συγκεκριµένη κατεύθυνση στη ροή των πληροφοριών και είναι υποχρεωτικό, υπό την έννοια ότι η εφαρµογή της πολιτικής εξουσιοδότησης δε βρίσκεται πλέον στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών του συστήµατος (π.χ. σε αντίθεση µε το DAC, ένα υποκείµενο δεν µπορεί να µεταβιβάσει δικαιώµατα σε άλλα υποκείµενα). Οι επιλογή των ετικετών ασφαλείας γίνεται από µια διατεταγµένη λίστα ετικετών π.χ. άκρως απόρρητο (top secret) > απόρρητο (secret) > εµπιστευτικό (confidential) > αδιαβάθµητο (unclassified)) 13

14 3.3.1 Το Μοντέλο Bell-LaPadula Τα µοντέλα MAC εγγυώνται µια συγκεκριµένη κατεύθυνση στη ροή των πληροφοριών. H πλέον γνωστή υλοποίηση του «κατ απαίτηση» µοντέλου οφείλεται στους Bell και LaPadula. Το µοντέλο δίνει έµφαση στην εµπιστευτικότητα, καθώς αποτρέπει τη ροή πληροφοριών υψηλής εµπιστευτικότητας προς αντικείµεναυποκείµενα χαµηλότερης εµπιστευτικότητας. Το µοντέλο έχει δυο βασικούς κανόνες (βλέπε σχήµα). Ο πρώτος αφορά την ανάγνωση δεδοµένων και ο δεύτερος την εγγραφή σε δεδοµένα. Παραδείγµατα: Εάν ένας χρήστης έχει διαβαθµιστεί ως ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ, µπορεί να διαβάσει δεδοµένα που έχουν τη διαβάθµιση Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ, ΑΠΟΡΡΗΤΟ, αλλά δεν µπορεί να διαβάσει δεδοµένα µε τη διαβάθµιση ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ. Εάν ένας χρήστης έχει διαβαθµιστεί ως ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ, µπορεί να δηµιουργήσει δεδοµένα µε τη διαβάθµιση ΑΠΟΡΡΗΤΟ, ή/και ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ, αλλά δε µπορεί να δηµιουργήσει δεδοµένα µε τη διαβάθµιση ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ, Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ. Εξουσιοδότηση «Κατ Απαίτηση» Mandatory Access Control (MAC) Το µοντέλο Bell-LaPadula Έµφαση στην εµπιστευτικότητα (confidentiality) 1. Κανένα υποκείµενο δε µπορεί να διαβάσει δεδοµένα ενός υψηλότερου επιπέδου 2. Κανένα υποκείµενο δε µπορεί να γράψει δεδοµένα σε ένα χαµηλότερο επίπεδο (η *-ιδιότητα) Το µοντέλο Biba Έµφαση στην ακεραιότητα (integrity) 1. Κανένα υποκείµενο δε µπορεί να γράψει δεδοµένα σε ένα υψηλότερο επίπεδο, 2. Κανένα υποκείµενο δε µπορεί να διαβάσει δεδοµένα σε ένα χαµηλότερο επίπεδο Σηµείωση: Ο δεύτερος κανόνας (o οποίος συνιστά και την καινοτοµία που εισήγαγε το µοντέλο των Bell-LaPadula) αντιµετωπίζει επιθέσεις παρόµοιες µε την επίθεση ουρείου Ίππου που περιγράψαµε νωρίτερα. Σε µια παραλλαγή αυτής της επίθεσης ένας χρήστης ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ (ή ένας δούρειος ίππος - trojan) έχει ως σκοπό την αποστολή, µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ενός εγγράφου µε τη διαβάθµιση ΑΠΟΡΡΗΤΟ σε έναν κακόβουλο χρήστη. Ο δούρειος ίππος θα µπορούσε να δηµιουργήσει ένα έγγραφο Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ, και στη συνέχεια να αντιγράψει τα δεδοµένα του απορρήτου εγγράφου στο αδιαβάθµητο έγγραφο, προτού το αποστείλει µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στον κακόβουλο παραλήπτη. Το σύστηµα που 14

15 εκτελεί το µοντέλο Bell-Lapadula δεν θα επιτρέψει τέτοιες επιθέσεις, αφού η πολιτική ασφαλείας δεν επιτρέπει εγγραφή σε δεδοµένα χαµηλότερης διαβάθµισης Το Μοντέλο Biba To µοντέλο Biba. Το µοντέλο δίνει έµφαση στην διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδοµένων του συστήµατος. Οι χρήστες δε µπορούν να δηµιουργούν πληροφορία µε ετικέτα διαβάθµισης υψηλότερη από τη δική τους. Επίσης, το µοντέλο αποτρέπει τη ροή πληροφοριών χαµηλής εµπιστευτικότητας προς αντικείµενα-υποκείµενα υψηλής εµπιστευτικότητας. Το µοντέλο έχει δυο βασικούς κανόνες. Ο πρώτος αφορά την εγγραφή σε δεδοµένα και ο δεύτερος την ανάγνωση δεδοµένων. Παραδείγµατα: 1. Εάν ένας χρήστης έχει διαβαθµιστεί ως ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ, µπορεί να δηµιουργήσει δεδοµένα που έχουν τη διαβάθµιση Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ, ΑΠΟΡΡΗΤΟ, αλλά δεν µπορεί να δηµιουργήσει δεδοµένα µε τη διαβάθµιση ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ. 2. Εάν ένας χρήστης έχει διαβαθµιστεί ως ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ, µπορεί να διαβάσει δεδοµένα µε τη διαβάθµιση ΑΠΟΡΡΗΤΟ, ή/και ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ, αλλά δε µπορεί να διαβάσει δεδοµένα µε τη διαβάθµιση ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ, Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ. Σηµείωση: Το µοντέλο Biba θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για να αποτραπεί µια επίθεση κακόβουλου λογισµικού. Έστω ένας χρήστης του συστήµατος µε τη διαβάθµιση ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ «κατεβάζει» (download) από το Internet ένα πρόγραµµα που φέρει έναν ιό (virus). Κατά τη λήψη του, το πρόγραµµα αυτόµατα διαβαθµίζεται εξ ορισµού ως Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ. Όταν εκτελεστεί, o ιός προσπαθεί να πραγµατοποιήσει αλλαγές (να δηµιουργήσει δηλαδή µια εγγραφή) στο Μητρώο του συστήµατος (το Μητρώο έχει διαβάθµιση: ΑΠΟΡΡΗΤΟ) ώστε να εκτελείται κατά την εκκίνηση του Λ.Σ. Το µοντέλο Biba (1 ος κανόνας) αντιµετωπίζει τέτοιου είδους επιθέσεις. Σε ένα άλλο παράδειγµα, καµιά διεργασία υψηλού επιπέδου δεν θα έπρεπε να λαµβάνει δεδοµένα από διεργασίες χαµηλότερου επιπέδου (2ος κανόνας). Σηµείωση: Ο 2 ος κανόνας θα µπορούσε να βρει εφαρµογή σε ιατρικά περιβάλλοντα. Για παράδειγµα, ένας ιατρός µε διαβάθµιση ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ διαχειρίζεται τον φάκελο µε τα προσωπικά δεδοµένα ενός ασθενούς. Ο φάκελος αυτός δε θα πρέπει να είναι αναγνώσιµος από ένα υποκείµενο µε υψηλότερη διαβάθµιση, αφού κάτι τέτοιο θα παραβίαζε τα προσωπικά δεδοµένα του ασθενούς. 15

16 Εξουσιοδότηση «Κατ Απαίτηση» Mandatory Access Control (MAC) Πλεονεκτήµατα Το σύστηµα ελέγχει την επιβολή της πολιτικής εξουσιοδότησης και όχι οι χρήστες Καλύτερος έλεγχος στη ροή της πληροφορίας από ασφαλή προς µη ασφαλή επίπεδα και αντίστροφα Αντιµετωπίζει µε επιτυχίαπροβλήµατα τύπου «επίθεση ουρείου Ίππου trojan» Μπορεί να υλοποιηθεί µε µια εκ των δύο κατευθύνσεων Έµφαση στην εµπιστευτικότητα (Bell-LaPadula) Έµφαση στην ακεραιότητα (Biba) Μειονεκτήµατα Έλλειψη ευελιξίας (κυρίως για εφαρµογές Internet) 3.4 Εξουσιοδότηση Βασισµένη σε Ρόλους (RBAC) Εξουσιοδότηση «Βασισµένη σε ρόλους». Όπως δηλώνει το όνοµα του, το µοντέλο βασίζεται στην έννοια των ρόλων (roles): ρόλος είναι ένα σύνολο από ενέργειες και αρµοδιότητες που σχετίζονται µε τη λειτουργία του συστήµατος. Ο ρόλος ως έννοια είναι διαφορετικός από το υποκείµενο: Role-based Access Control (RBAC) Athos palace Aramis DAC uniform Porthos weapons D'Artagnan RBAC Athos Porthos Aramis D'Artagnan Musketeer palace uniform weapons Ένα υποκείµενο µπορεί να λειτουργήσει µε περισσότερους από έναν ρόλους. Για παράδειγµα, µπορεί να έχει το ρόλο του διαχειριστή συστήµατος, του απλού 16

17 χρήστη, του υπεύθυνου καθηγητή ενός µαθήµατος. Τα δικαιώµατα που έχει το υποκείµενο, απορρέουν από τα δικαιώµατα του ρόλου του υποκειµένου, και ισχύουν για όσο διάστηµα το υποκείµενο λειτουργεί µε τον ρόλο αυτό. Ένας ρόλος µπορεί να ανήκει σε περισσότερους από έναν χρήστες (όχι απαραίτητα την ίδια χρονική στιγµή). Τα δικαιώµατα πρόσβασης σε ένα αντικείµενο-δεδοµένο του συστήµατος εκχωρούνται σε συγκεκριµένα ονόµατα ρόλων. Μόνων όσοι χρήστες είναι εξουσιοδοτηµένοι να αναλαµβάνουν τους συγκεκριµένους ρόλους µπορούν να έχουν πρόσβαση στο αντικείµενο. Παράδειγµα: Ο χρήστης Α, όταν αναλαµβάνει το ρόλο του ΚΑΘΗΓΗΤΗ µπορεί να διεκπεραιώνει, σύµφωνα µε την αρχή του ελάχιστου προνοµίου (least privilege), λειτουργίες όπως: Παραγγελία Βιβλίων και Επεξεργασία ικτυακού Τόπου Μαθήµατος. Όταν ο Α θελήσει να επισκεφθεί µια σελίδα στο Web, τότε θα αναλάβει αυτόµατα π.χ. το ρόλο ΧΡΗΣΤΗΣ WEB, µε σαφώς περιορισµένα δικαιώµατα. Αν η σελίδα που επισκέπτεται περιέχει κακόβουλο κινητό κώδικα, π.χ. ActiveX, τότε το κακόβουλο λογισµικό θα εκτελεστεί «κληρονοµώντας» τα (περιορισµένα) δικαιώµατα του ρόλου ΧΡΗΣΤΗΣ WEB. Εξουσιοδότηση «Βασισµένη σε Ρόλους» Role-based Access Control (RBAC) ΟΓιώργος, έχει το ρόλο «υπεύθυνος µισθολογίας» ΟΓιώργος, κάποια στιγµή, παραιτείται ΗΜαρία, προσλαµβάνεται στην επιχείρηση ΗΜαρία, αποκτά το ρόλο «υπεύθυνος µισθολογίας» Η πρόσβαση στο αρχείο µισθολογίας, επιτρέπεται στο ρόλο «υπεύθυνος µισθολογίας» (όχι στο Γιώργο ή στη Μαρία) ΗΜαρία«κληρονοµεί» τα ελάχιστα δικαιώµατα που έχουν προεκχωρηθεί στο συγκεκριµένο ρόλο Σε ένα ιεραρχικό σύστηµα, ημαρία µπορεί να κληρονοµήσει και τα δικαιώµατα των ρόλων των ανώτερων επιπέδων Σε αντίθεση µε τοdac, ημαρίαδεµπορεί να µεταβιβάσει δικαιώµατα Ο διαχωρισµός των ρόλων από τους χρήστες του συστήµατος, προσφέρει ευελιξία σε περιβάλλονται όπου τα υποκείµενα (αλλά και οι αρµοδιότητες ενός υποκειµένου) υπόκεινται σε αλλαγές. Κατ αυτόν τον τρόπο, η πολιτική εξουσιοδότησης απλοποιείται καθώς µπορεί να αποσυνδεθεί από τα πρόσωπα που λαµβάνουν µέρος στο σύστηµα και να επικεντρωθεί στους ρόλους που έχει κάποιο υποκείµενο µια δεδοµένη χρονική στιγµή στο σύστηµα. Σηµείωση: Η διαφορά του ρόλου από την οµάδα. Στο κατά διάκριση µοντέλο DAC, µια Oµάδα (user group) είναι ένα σύνολο από υποκείµενα µε τα ίδια δικαιώµατα πρόσβασης. Στο µοντέλο RBAC, ρόλος είναι µία αρµοδιότητα ή ένα σύνολο από 17

18 αρµοδιότητες µε τα ίδια δικαιώµατα πρόσβασης, τις οποίες διεκπεραιώνουν ένα ή περισσότερα υποκείµενα. Το µοντέλο RBAC συνδυάζει µερικά από τα καλύτερα χαρακτηριστικά των δυο άλλων διαδεδοµένων µοντέλων εξουσιοδότησης: Τον έλεγχο της ροής πληροφορίας του µοντέλου MAC: η πολιτική εξουσιοδότησης ασκείται κεντρικά, αποδίδοντας δικαιώµατα πρόσβασης στους ρόλους και όχι στους χρήστες του συστήµατος. Σε αντίθεση µε το µοντέλο DAC, ο τελικός χρήστης στον οποίο επιτρέπεται η πρόσβαση σε ένα αντικείµενο δεν είναι ιδιοκτήτης-κάτοχος του αντικειµένου. O χρήστης είναι εξουσιοδοτηµένος να αναλάβει έναν ρόλο, και ο ρόλος έχει τα συγκεκριµένα δικαιώµατα πρόσβασης στο αντικείµενο. Τα δικαιώµατα πρόσβασης ενός ρόλου στο µοντέλο RBAC είναι τα ελάχιστα δικαιώµατα που χρειάζεται ο ρόλος για να λειτουργήσει, κάτι που αναφέρεται και ως η Αρχή των ελάχιστων προνοµίων (least privilege). Την ευελιξία του µοντέλου DAC. Σε κάθε χρήστη ανατίθενται ένας ή περισσότεροι ρόλοι, και σε κάθε ρόλο εκχωρούνται συγκεκριµένα δικαιώµατα προσπέλασης. Τα δικαιώµατα αυτά αποκτώνται από κάθε χρήστη που αναλαµβάνει το συγκεκριµένο ρόλο. Οποιαδήποτε µεταβολή στις αρµοδιότητες ενός χρήστη δεν αποτελεί πρόβληµα, αφού είναι εύκολο να γίνει ανάκληση ενός ρόλου από έναν χρήστη και να του ανατεθεί κάποιος νέος ρόλος (ή νέοι ρόλοι). Επίσης, η αποµάκρυνση ενός χρήστη από το σύστηµα δεν αποτελεί πρόβληµα, αφού είναι εύκολο να ανακληθούν όλοι οι ρόλοι από έναν χρήστη. Νέες αρµοδιότητες-ευθύνες σε ένα σύστηµα µπορούν να οδηγήσουν στη δηµιουργία νέων ρόλων (και αντίστοιχα, στην ανάθεση των ρόλων αυτών σε χρήστες που έχουν την ικανότητα να τους αναλάβουν). Τέλος, σε αντίθεση µε το µοντέλο DAC, τα δικαιώµατα των διαφορετικών ρόλων που µπορεί να έχει ένας χρήστης δε λειτουργούν αθροιστικά: ο χρήστης έχει τα δικαιώµατα που απορρέουν από το ρόλο που αναλαµβάνει, για όσο χρονικό διάστηµα τον αναλαµβάνει. Εξουσιοδότηση RBAC Σύγκριση µε MAC, DAC Ο χρήστης έχει πρόσβαση σε ένα αντικείµενο µόνον εάν ο ρόλος του τη συγκεκριµένη στιγµή έχειταδικαιώµατα Role 1 Server 1 Role 2 Server 2 Role 3 Server 3 Οι χρήστες αλλάζουν συχνά, οι ρόλοι όµως όχι 18

19 Ιεραρχίες Ρόλων. Στο µοντέλο RBAC, η έννοια του ρόλου αναβαθµίζεται µέσα από τις ιεραρχίες των ρόλων. Στους περισσότερους οργανισµούς-επιχειρήσεις, ορισµένες εργασίες-αρµοδιότητες είναι κοινές για ένα σύνολο χρηστών. Σε ένα σύστηµα όπου θα οριζόταν εκ νέου οι κοινές αυτές εργασίες σε κάθε ρόλο, ο διαχειριστικός φόρτος θα ήταν µεγάλος. Για αυτόν το λόγο δηµιουργήθηκε η ανάγκη δηµιουργίας µιας ιεραρχίας ρόλων, όπου ο ρόλος ενός επιπέδου θα κληρονοµεί τα δικαιώµατα πρόσβασης των ρόλων που βρίσκονται στο επίπεδο πάνω από αυτόν. Σηµείωση: εν υπάρχουν καλά και κακά µοντέλα ελέγχου πρόσβασης / εξουσιοδότησης. Όλα τα συστήµατα δεν έχουν τις ίδιες απαιτήσεις ασφάλειας. Έτσι, µοντέλα εξουσιοδότησης που είναι κατάλληλα για ένα σύστηµα µπορεί να είναι ακατάλληλα για ένα άλλο σύστηµα. Η επιλογή του µοντέλου εξουσιοδότησης εξαρτάται από τα επιµέρους χαρακτηριστικά του συστήµατος που πρόκειται να προστατευθεί, ως αποτέλεσµα της διαδικασίας Ανάλυσης Επικινδυνότητας. 19

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Ενότητα 4: Έλεγχος Προσπέλασης Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης

Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης 2 ο Εργαστήριο Ελίνα Μακρή elmak@unipi.gr Περιεχόμενα Έλεγχος Προσπέλασης Βασικές Έννοιες Πολιτικές Ελέγχου Προσπέλασης DAC MAC RBAC Λειτουργίες & Τρόποι Προσπέλασης Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 9 AΣΦAΛEIA KAI ΠPOΣTAΣIA

ENOTHTA 9 AΣΦAΛEIA KAI ΠPOΣTAΣIA ENOTHTA 9 Περιεχόµενα 1. Aσφάλεια vs Προστασία 2. Aσφάλεια 3. Προϋποθέσεις για ύπαρξη ασφάλειας 4. Eίδη απειλών 5. Σχεδιαστικές αρχές για ασφάλεια 6. Mηχανισµοί προστασίας 9-1 1. Aσφάλεια vs Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Organizational Units OUs στα Windows Server Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ

Organizational Units OUs στα Windows Server Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ Organizational Units OUs στα Windows Server 2008 Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ Εισαγωγή Μία Organizational Unit (OU) είναι ένα container που χρησιμοποιείται για την οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ηλεκτρονικό Εμπόριο Χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (κυρίως δικτύων) για κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Ασκήσεις

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Ασκήσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ασκήσεις Πίνακας Ελέγχου Προσπέλασης (ACM) 1. Η διεργασία 1 έχει δικαίωμα Ανάγνωσης και στα δύο αρχεία και Εγγραφής και

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ασφάλεια ενός Π.Σ.: Η ικανότητα ενός οργανισµού να προστατεύει τις πληροφορίες/πόρους του από τυχόν αλλοιώσεις, καταστροφές και µη εξουσιοδοτηµένη χρήση Η ικανότητά του να παρέχει ορθές και αξιόπιστες

Διαβάστε περισσότερα

Unix: Εντολές, οργάνωση και χειρισµός αρχείων, διεργασίες

Unix: Εντολές, οργάνωση και χειρισµός αρχείων, διεργασίες Unix: Εντολές, οργάνωση και χειρισµός αρχείων, διεργασίες Σύνταξη εντολών Περιεχόµενα Οργάνωση και χειρισµός αρχείων Μπαλαντέρ ικαιώµατα χρήσης αρχείων και οµάδες χρηστών Έλεγχος διεργασιών Σύνταξη εντολών

Διαβάστε περισσότερα

[11] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Περιεχόμενα. Εισαγωγή. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό

[11] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Περιεχόμενα. Εισαγωγή. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Εισαγωγή στο Unix Περιεχόμενα Εισαγωγή 2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.1: Λειτουργικά Συστήματα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.1 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3.1: Λειτουργικά Συστήματα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.1 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3.1: Λειτουργικά Συστήματα 1 3.1.1 Λογισμικό και Υπολογιστικό Σύστημα Ένα σύγχρονο υπολογιστικό σύστημα αποτελείται από: το υλικό: τα ηλεκτρονικά μέρη του υπολογιστή και το λογισμικό: το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Πρόσβαση: η δυνατότητα χρήσης ενός υπολογιστικού πόρου για ένα συγκεκριµένο σκοπό Έλεγχος πρόσβασης: το σύνολο των διαδικασιών και των τεχνικών µε τις οποίες η πρόσβαση παρέχεται ή απαγορεύεται Οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ταυτοποίηση και Πιστοποίηση (Identification & Authentication) Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες Τεχνικές Ταυτοποίησης και Πιστοποίησης Συστήµατα που βασίζονται στην πληροφορία Συστήµατα που βασίζονται στην κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Λειτουργικά Συστήματα Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα», 2015-2016 Κεφάλαιο 2: Σύστημα Αρχείων Τα προγράμματα που εκτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 53 /2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 53 /2009) Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 53 /2009) Θέμα: «Αρμόδιες Αρχές κατά τη Λειτουργία του Συστήματος Άρσης Απορρήτου σε πραγματικό χρόνο». Την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 10.30 π.μ συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Unix Γκάμας Βασίλειος, Εργαστηριακός Συνεργάτης Λειτουργικό Σύστημα (ΛΣ) Λογισμικό συστήματος, το οποίο αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 52 /2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 52 /2009) Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 52 /2009) Θέμα: «παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά τη Λειτουργία του Συστήματος Άρσης Απορρήτου σε πραγματικό χρόνο» Την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Αρχείων και Καταλόγων

Σύστηµα Αρχείων και Καταλόγων ΕΠΛ 003 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σύστηµα Αρχείων και Καταλόγων ιάλεξη 7 (Κεφάλαιο 11 του βιβλίου) Στόχοι Κεφαλαίου Περιγραφή της έννοιας του αρχείου, συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 9: Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εμπορίου Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 9: Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εμπορίου Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 9: Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εμπορίου Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 - 2 - Κεφάλαιο 2 ο Δευτερεύουσα μνήμη Οι εύκαμπτοι μαγνητικοί δίσκοι (floppy disks) ή δισκέτες Οι σκληροί μαγνητικοί δίσκοι (hard disks) Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Κακόβουλο Λογισμικό)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Κακόβουλο Λογισμικό) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Κακόβουλο Λογισμικό) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 2 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

Μάθημα 2 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ Μάθημα 2 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ Εισαγωγή στη Διαχείριση Αρχείων Οι Η/Υ θα ήταν άχρηστοι, αν δεν μπορούσαν να αποθηκεύσουν τα δεδομένα που επεξεργάζονται για μελλοντική χρήση. Τα δεδομένα αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστηµα Unix

Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστηµα Unix Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστηµα Unix Εισαγωγή Περιεχόµενα Λειτουργίες του Λ.Σ. Unix Λογαριασµοί Username Password Userid και Groupid Home Directory Κέλυφος Σύστηµα Αρχείων Pathname examples Pathname σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Α.Π..Π.Χ.) ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Α.Π..Π.Χ.) ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Αριθµός πράξης 01/2013 (ΦΕΚ Β' 3433/31/12/2013) Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π..Π.Χ.) και της Αρχής ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α..Α.Ε.) ως προς τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Κακόβουλο Λογισμικό Ηλιάδης Ιωάννης

Κακόβουλο Λογισμικό Ηλιάδης Ιωάννης Κακόβουλο Λογισμικό Ηλιάδης Ιωάννης Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου jiliad@aegean.gr Αθήνα, Ιούλιος 2004 Η έννοια του Κακόβουλου Λογισμικού Το Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων ..?????? Εργαστήριο ΒΑΣΕΙΣ????????? ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάσεων Δεδομένων?? ΙΙ Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Γενικά Τρόπος Διεξαγωγής Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Ύλη Εργαστηρίου ΒΔ Ύλη - 4 Ενότητες.1 - Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων.2 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Δημιουργία Πινάκων Εισαγωγή/Ανανέωση/Διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να προστατευτείτε από τους ιούς

Πώς να προστατευτείτε από τους ιούς Πώς να προστατευτείτε από τους ιούς Περιεχόµενα 10 χρυσοί κανόνες για προστασία από ιούς και δούρειους ίππους...2 Πώς να προστατευτείτε από τους ιούς σελ. 1 10 χρυσοί κανόνες για προστασία από ιούς και

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Β ΣΕ Ε Σ Ι ΟΜΕΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Β ΣΕ Ε Σ Ι ΟΜΕΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Βασικές Έννοιες - εδοµένα { Νίκος, Μιχάλης, Μαρία, Θάλασσα, Αυτοκίνητο }, αριθµοί, π.χ. {1, 2, 3, 5, 78}, συµβολοσειρές (strings) π.χ. { Κώστας, 5621, ΤΡ 882, 6&5 #1, +

Διαβάστε περισσότερα

Οµοσπονδία HEAL-Link. Παράρτηµα - 4. Εικονικός Οργανισµός Προέλευσης (VHO) Περιγραφή της υπηρεσίας. Πολιτική Εγγραφής

Οµοσπονδία HEAL-Link. Παράρτηµα - 4. Εικονικός Οργανισµός Προέλευσης (VHO) Περιγραφή της υπηρεσίας. Πολιτική Εγγραφής Οµοσπονδία HEAL-Link Ανώτατα Εκπαιδευτικά & Ερευνητικά Ιδρύµατα Παράρτηµα - 4 Εικονικός Οργανισµός Προέλευσης (VHO) Περιγραφή της υπηρεσίας Πολιτική Εγγραφής 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συνηθίζεται να υπάρχουν αρκετοί

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης Ενότητα: Λειτουργικά Συστήµατα, Συστήµατα Batch και Time Sharing Γεώργιος Σκιάνης Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Σελίδα 2 1. Περιεχόµενα ενότητας...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης.

Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης. Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης. 1. SMART BOARD SERIAL NUMBER: Ο σειριακός αριθμός του Διαδραστικού πίνακα βρίσκεται στην δεξιά πλαϊνή μεριά

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Lect_Systems_Networks_Security PartB

Lect_Systems_Networks_Security PartB Lect_Systems_Networks_Security PartB Dr. Konstantinos E. Psannis, University of Macedonia, Greece http://users.uom.gr/~kpsannis/ JAPAN-EU Laboratory: http://www.mobility2net.eu/ Visiting Research Scientist

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Οι σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το εργαστήριο του Προγραμματισμού Ι, τυπικά είναι εξοικειωμένοι με: τη χρήση ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1.1. ωστε παραδειγµατα απαιτησεων εµπιστευτικοτητας, ακεραιοτητας και διαθεσιµοτητας που υπαρχουν στο συγκεκριµενο συστηµα.

ΑΣΚΗΣΗ 1.1. ωστε παραδειγµατα απαιτησεων εµπιστευτικοτητας, ακεραιοτητας και διαθεσιµοτητας που υπαρχουν στο συγκεκριµενο συστηµα. ΑΣΚΗΣΗ 1.1 Θεωρειστε µια εµφυτευµενη ιατρικη συσκευη που παρακολουθει και καταγραφει δεδοµενα για την υγεια του ασθενη, και αποθηκευει την πληροφορια τοπικα. Για να προσπελασει τα δεδοµενα, πρεπει εξουσιοδοτηµενο

Διαβάστε περισσότερα

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που 7.7 Πρωτόκολλο ARP 1 ύο είδη διευθύνσεων: MAC - IP Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Βασικοί τύποι επιθέσεων στο Internet Βασισµένες σε κωδικό πρόσβασης (password-based attacks): προσπάθεια παραβίασης του κωδικού πρόσβασης Υποκλοπή πακέτων µετάδοσης (packet sniffing attacks): παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Λειτουργικά Συστήματα (Εργαστήριο) Διδάσκων: I. Τσακνάκης. 8ο Εργαστήριο

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Λειτουργικά Συστήματα (Εργαστήριο) Διδάσκων: I. Τσακνάκης. 8ο Εργαστήριο ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Λειτουργικά Συστήματα (Εργαστήριο) Διδάσκων: I. Τσακνάκης 8ο Εργαστήριο Χρήστες και Ομάδες Χρηστών Εντολές su και sudo Δικαιώματα Αρχείων Ειδικά Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική Μνήμη (Virtual Μemory)

Εικονική Μνήμη (Virtual Μemory) ΗΥ 431 Αρχιτεκτονική Παραλλήλων Συστημάτων Διάλεξη 16 Εικονική Μνήμη (Virtual Μemory) Νίκος Μπέλλας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Απλό πείραμα int *data = malloc((1

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων)

Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Κατάλογος Περιεχομένων 1 ΑΣΎΜΜΕΤΡΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΊΑ ΚΑΙ PGP...- 3-1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ...- 3-1.2 ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ PGP;...- 4-1.3 ΤΟ PGP ΒΉΜΑ ΒΉΜΑ......-

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Βάσεις Δεδομένων - Γενικά Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα. Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 2 Χρήση Υπολογιστή και ιαχείριση Αρχείων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 2 Χρήση Υπολογιστή και ιαχείριση Αρχείων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 2 Χρήση Υπολογιστή και ιαχείριση Αρχείων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 2 Using the Computer and Managing Files) Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δ Εξάμηνο

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δ Εξάμηνο ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Εισαγωγή- Βασικές Έννοιες Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: pkitsos@teimes.gr, pkitsos@ieee.org Αντίρριο 2015 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΥΠΤΟΛΟΓΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισµός Κατανεµηµένων Συστηµάτων

Χαρακτηρισµός Κατανεµηµένων Συστηµάτων Εισαγωγή Χαρακτηρισµός Κατανεµηµένων Συστηµάτων Μαρία Ι. Ανδρέου ΗΜΥ417, ΗΜΥ 663 Κατανεµηµένα Συστήµατα Χειµερινό Εξάµηνο 2006-2007 Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήµιο Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ Στόχοι Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης θα είσαι σε θέση: 1. Να ορίζεις τους χρήστες ή τις ομάδες χρηστών, που θα έχουν πρόσβαση σε κοινόχρηστους φακέλους και

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα. Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA

Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα. Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA ATZENTA Ασφάλεια Ασύρματου Δικτύου Ενσωμάτωση στα ήδη υπάρχοντα συστήματα ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(ile System) 2.1.11 Καταχώρηση και απελευθέρωση του Δίσκου Συνδεδεμένη καταχώρηση (Linked Allocation) α) Το Λ.Σ. δίνει ένα μόνο τομέα γιατοαρχείοπουδημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικό Σύστημα: διαχείριση πόρων. Διαχείριση αρχείων. Τι είναι ένα αρχείο ; Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων)

Λειτουργικό Σύστημα: διαχείριση πόρων. Διαχείριση αρχείων. Τι είναι ένα αρχείο ; Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικό Σύστημα: διαχείριση πόρων Εισαγωγή Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) Επικοινωνία με χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ορισµοί Κρυπτογράφηση: η διεργασία µετασχηµατισµού ενός µηνύµατος µεταξύ ενός αποστολέα και ενός παραλήπτη σε µια ακατανόητη µορφή ώστε αυτό να µην είναι αναγνώσιµο από τρίτους Αποκρυπτογράφηση: η διεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 Για την εταιρεία ACTS : Παπαγεωργίου Κων/νος Ποτιέ 21/ Χανιά, ΤΚ 73100 AΦΜ: 065439343 Τηλ./Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Security & Privacy. Overview

Security & Privacy. Overview Security & Privacy Καλλονιά Χρήστος Overview Βασικές Έννοιες ενός Πληροφοριακού Συστήματος Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Βασικές Ιδιότητες Ασφάλειας Ασφάλεια vs Ιδιωτικότητα Βασικές Αρχές Ιδιωτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων. Ορισµοί

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων. Ορισµοί Ορισµοί Πιστοποίηση: η διαδικασία της αντιστοίχησης και δέσµευσης ενός δηµοσίου κλειδιού σε ένα άτοµο, οργανισµό ή άλλη οντότητα αποτελεί βασική λειτουργία των Υποδοµών ηµοσίου Κλειδιού (Υ Κ) Ψηφιακά πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μάθημα 0.2: Το Λογισμικό (Software) Δίκτυα υπολογιστών Αντώνης Χατζηνούσκας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003.1 - Επιστήµη της Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήµατα Ακαδηµαϊκό έτος 2010 2011, Χειµερινό εξάµηνο Τελική Εξέταση: Σάββατο - 04/12/10, Ώρα: 08:30-11:30,

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας 1 Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας Βασίλης Ζορκάδης Ηλ. Μηχ., Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών Παν. Καρλσρούης Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων zorkadis@dpa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.4 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.4 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 4.1 Λογισμικό συστήματος (application software) Καραμαούνας Πολύκαρπος 2 Λογισμικό εφαρμογών (application software): προγράμματα για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα 3.1 Η εξέλιξη των λειτουργικών συστηµάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστηµάτων 3.3 Συντονισµός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισµός ανταγωνισµού µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (ΗΥ321)

Λειτουργικά Συστήματα (ΗΥ321) Λειτουργικά Συστήματα (ΗΥ321) Διάλεξη 18: Μηχανισμοί Πολιτικές Προστασίας Προστασία Σκοπός: Προστασία από την καταλάθος ή ηθελημένη κακή χρήση του συστήματος Ατυχήματα Ένα πρόγραμμα σβήνει καταλάθος τον

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΙΚΤΥΩΝ Εργ. Τεχνολογίας Λογισμικού & Υπηρεσιών S 2 E Lab Π Τ Υ Χ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Ασφάλεια & Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Ασφάλεια & Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Ασφάλεια & Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση Y1 - ιεθνή πρότυπα ασφάλειας Το εκπαιδευτικό υλικό υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Βάσεις Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις Δεδομένων; Σύστημα για αποθήκευση, μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτεύγµατα των Λ.Σ.

Επιτεύγµατα των Λ.Σ. Επιτεύγµατα των Λ.Σ. ιεργασίες ιαχείριση Μνήµης Ασφάλεια και προστασία δεδοµένων Χρονοπρογραµµατισµός & ιαχείρηση Πόρων οµή Συστήµατος ιεργασίες Ένα πρόγραµµα σε εκτέλεση Ένα στιγµιότυπο ενός προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις περιγράφει την σωστή διαδικασία ασφάλειας των πληροφοριών για ένα οργανισμό; a) Να μην υπάρχουν διαδικασίες για την αναφορά των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. (στο µάθηµα: Τεχνολογίες Εφαρµογών ιαδικτύου του Η εξαµήνου σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλ/νιών)

ΕΡΓΑΣΙΑ. (στο µάθηµα: Τεχνολογίες Εφαρµογών ιαδικτύου του Η εξαµήνου σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλ/νιών) ΕΡΓΑΣΙΑ (στο µάθηµα: Τεχνολογίες Εφαρµογών ιαδικτύου του Η εξαµήνου σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλ/νιών) Τίτλος: Εφαρµογή ιαδικτύου ιαχείρισης Αποθήκων (Warehouse Management Web Application) Ζητούµενο:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Υπολογιστικό Σύστημα Λειτουργικό Σύστημα Αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ του υλικού ενός υπολογιστή και του χρήστη (προγραμμάτων ή ανθρώπων). Είναι ένα πρόγραμμα (ή ένα σύνολο προγραμμάτων)

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

11/4/2014 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονησ Τηλεκπαίδευσησ eclass s ηµιο ι υρ υ γ ρ ία ί Μ αθήµατο τ σ 1

11/4/2014 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονησ Τηλεκπαίδευσησ eclass s ηµιο ι υρ υ γ ρ ία ί Μ αθήµατο τ σ 1 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass ηµιουργία Μαθήµατος 1 Η ηµιουργία Μαθήµατος είναι η πιο σηµαντική ενέργεια του χρήστη Εκπαιδευτή στην πλατφόρµα. Ειδικότερα, για να δηµιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεµηµένασυστήµατα αρχείων

Κατανεµηµένασυστήµατα αρχείων Κατανεµηµένασυστήµατα αρχείων Θέµατα σχεδίασης ιεπαφή υπηρεσίας αρχείων και ευρετηρίων Ονόµατα και αναγνωριστικά Οργάνωση εξυπηρετητών Σηµασιολογία (κατα)µερισµού αρχείων Ενταµίευση αρχείων Συνέπεια συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ε-85: Ειδικά Θέµατα Λογισµικού

Ε-85: Ειδικά Θέµατα Λογισµικού Ε-85: Ειδικά Θέµατα Λογισµικού Προγραµµατισµός Συστηµάτων Υψηλών Επιδόσεων Χειµερινό Εξάµηνο 2009-10 «ιεργασίες και Νήµατα» Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π.Δ. 407/80) E-85: Ε.Θ.Λ: Προγραµµατισµός Συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BOMIS-V1-2012

BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BOMIS-V1-2012 BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1 - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Το σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εκκίνηση εφαρµογής

Εγχειρίδιο χρήσης. Εκκίνηση εφαρµογής Εγχειρίδιο χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιέχει µία αναλυτική παρουσίαση των λειτουργιών της διαδικτυακής εφαρµογής που αφορά την παροχή µιας on-line βάσης δεδοµένων, στην οποία εξουσιοδοτηµένοι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet. 7.2 Τεχνολογία TCP/IP

Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet. 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; Ο όρος TCP/IP αναφέρεται σε μια ομάδα ομοειδών πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία των δικτύων υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 5: Δικτύωση και Διαδίκτυο II Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Open Text edocs Records Management

Open Text edocs Records Management Open Text edocs Records Management Η λύση Open Text edocs Records Management, παρέχει ένα ασφαλές και πλήρως λειτουργικό περιβάλλον τήρησης και παρακολούθησης του αρχείου ενός οργανισµού, πειθαρχώντας

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη Επιλογή και επανάληψη Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως, ότι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις

Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις SingularLogic Control 4 rel 3.05 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.05 SingularLogic Accountant rel 3.05 SingularLogic Λογιστικά rel 3.05 ή µεταγενέστερες εκδόσεις SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα