3 Μοντέλα Ελέγχου Προσπέλασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 Μοντέλα Ελέγχου Προσπέλασης"

Transcript

1 3 Μοντέλα Ελέγχου Προσπέλασης 3.1 Βασικές Έννοιες Εµπιστευτικότητα. Η υπηρεσία της εµπιστευτικότητας προσφέρει υπηρεσίες έναντι «παθητικών» (passive) επιθέσεων, κατά τις οποίες ο εισβολέας προσπαθεί να αποκτήσει µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση στα δεδοµένα. Οι επιθέσεις είναι «παθητικές» υπό την έννοια ότι ο εισβολέας δεν αλλάζει την κατάσταση του συστήµατος (π.χ. επιθέσεις εισαγωγής ή αλλοίωσης ή διαγραφής), αλλά απλώς υποκλέπτει «αντίγραφα» των δεδοµένων που µεταδίδονται µέσω δικτύου ή που είναι αποθηκευµένα στο σύστηµα. Ακεραιότητα. ( εδοµένων-προγραµµάτων) Η υπηρεσία της ακεραιότητας προσφέρει υπηρεσίες έναντι «ενεργητικών» (active) επιθέσεων κατά τις οποίες ο εισβολέας προσπαθεί να αποκτήσει µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση στα δεδοµένα µε σκοπό την τροποποίηση / αλλοίωση τους. Ένα σύστηµα που προσφέρει ακεραιότητα, λέγεται επίσης ότι προσφέρει προστασία από τη µη εξουσιοδοτηµένη εγγραφή (write) στα δεδοµένα-προγράµµατα. Σηµείωση: H αλλοίωση του κώδικα προγραµµάτων µπορεί να είναι αποτέλεσµα µιας επίθεσης που εξαπολύεται από κακόβουλο λογισµικό, µε σκοπό την αναπαραγωγή- µετάδοση του (π.χ. ιός, σκουλήκι), ή απλά τη δυσλειτουργία-διακοπή του προγράµµατος (σε αυτήν την περίπτωση η επίθεση έχει ως στόχο τη διαθεσιµότητα του συστήµατος). ιαθεσιµότητα. Συχνά, οι εφαρµογές λογισµικού δε λειτουργούν σωστά, ή δε λειτουργούν καθόλου. Η αξιοπιστία-βιωσιµότητα και η ανοχή σε λάθη (faulttolerance) αποτελούν σηµαντικό κοµµάτι της πολιτικής ασφαλείας ενός συστήµατος. Τονίζουµε πως η Ασφάλεια Η/Υ ασχολείται µε περιπτώσεις δυσλειτουργίας που σχετίζονται µε (ή προκαλούνται από) κακόβουλες επιθέσεις, εξωτερικές ή εσωτερικές, κατά της διαθεσιµότητας του συστήµατος. Εξουσιοδότηση (Authorization). Στην ενότητα 2 (ταυτοποίηση) εξετάσαµε πώς οι µηχανισµοί ταυτοποίησης, στα πλαίσια του Ελέγχου Πρόσβασης (Ε.Π.), µας επιτρέπουν να απαντήσουµε σε ερωτήσεις όπως «ποιος είναι αυτός που προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στο σύστηµα;». Τι γίνεται όπως όταν το υποκείµενο Α, του οποίου την ταυτότητα επιβεβαιώσαµε, αποκτήσει πρόσβαση στο σύστηµα; Τι µπορεί να κάνει το υποκείµενο Α στο σύστηµα, και συγκεκριµένα ποια είναι τα δικαιώµατα που έχει στους πόρους του συστήµατος; Το υποσύστηµα του ελέγχου λογικής πρόσβασης που ασχολείται µε τον καθορισµό των δικαιωµάτων που παρέχονται σε ένα υποκείµενο, ονοµάζεται υποσύστηµα Εξουσιοδότησης (Authorization) του συστήµατος. Σηµείωση: Στην βιβλιογραφία, ή εξουσιοδότηση αναφέρεται και συχνά και ως έλεγχος προσπέλασης. Οι έννοιες είναι αλληλένδετες. Συχνά επίσης αναφέρεται και ως έλεγχος πρόσβασης. Στην Ενότητα αυτή, κάνουµε έναν διαχωρισµό των εννοιών για την καλύτερη κατανόηση τους

2 Αντικείµενα, Υποκείµενα. Ο Ε.Π., στα πλαίσια της πολιτικής ασφάλειας του συστήµατος, καθορίζει εκτός των άλλων τα δικαιώµατα που έχουν οι χρήστες, καθώς και τα προγράµµατα που εκτελούνται εξ ονόµατος των. Οι χρήστες, τα προγράµµατα, καθώς και τα ονόµατα διευθύνσεων Η/Υ που προσπαθούν να ανταλλάξουν δεδοµένα µέσω δικτύου, θεωρούµε ότι ανήκουν στην κατηγορία Υποκείµενα. Αντίστοιχα, οι πόροι του συστήµατος, ή αλλιώς τα Αντικείµενα στα οποία προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση ένα υποκείµενο, είναι οι περιοχές της µνήµης, οι φάκελοι και τα αρχεία, οι υπηρεσίες (services) που εκτελούνται στο παρασκήνιο, τα προγράµµατα, οι βάσεις δεδοµένων, τα υποσυστήµατα hardware του Η/Υ κ.λ.π. ικαιώµατα. Tα δικαιώµατα που εκχωρούνται σε ένα υποκείµενο και επιτρέπουν την πρόσβαση σε έναν πληροφοριακό πόρο (αντικείµενο). Όταν ένας χρήστης ταυτοποιηθεί, το επίπεδο εξουσιοδότησης καθορίζει τα δικαιώµατα πρόσβασης που µπορεί να έχει. Τα δικαιώµατα συνήθως τυποποιούνται ως εξής: Ανάγνωση (διάβασµα), Εγγραφή (τροποποίηση), Εκτέλεση κ.λ.π. Στη συνέχεια της ενότητας θα δούµε περισσότερο αναλυτικά τα δικαιώµατα επί των αντικειµένων Σηµείωση: Ενίοτε, ένα υποκείµενο µπορεί να µετατραπεί σε αντικείµενο, ανάλογα µε την περίσταση (π.χ. ένα πρόγραµµα τροποποιείται από κάποιο άλλο πρόγραµµα). Έλεγχος Λογικής Πρόσβασης & Εξουσιοδότηση (Authorization) Αντικείµενα (objects) Υποκείµενα (Subjects) Τύπος Πρόσβασης Οι τεχνικές εξουσιοδότησης εφαρµόζονται σε: Λειτουργικά Συστήµατα Βάσεις δεδοµένων Εξυπηρετητές Web, ίκτυα Πόροι που χρειάζονται προστασία (περιοχές µνήµης, αρχεία, φάκελοι, υπηρεσίες, hardware,.) Οντότητες που ζητούν πρόσβαση σε κάποιον πόρο (χρήστες, εφαρµογές, υπηρεσίες, hosts..) Ανάγνωση, Εγγραφή, Εκτέλεση.. Πολιτική Εξουσιοδότησης: Κανόνες οι οποίοι καθορίζουν ποια υποκείµενα έχουν τι είδους πρόσβαση σε ποια αντικείµενα Πολιτική Εξουσιοδότησης. Κανόνες οι οποίοι καθορίζουν Ποια υποκείµενα έχουν τι είδους πρόσβαση σε ποια αντικείµενα Σηµείωση: Ανάλογα µε την περίσταση, ένας χρήστης µπορεί να συνδέεται στο σύστηµα µε ένα ή περισσότερα ονόµατα (user names). Η πολιτική Εξουσιοδότησης αποτελεί τµήµα της Πολιτικής Ασφαλείας της Επιχείρησης/Οργανισµού. Θέτει τους κανόνες ελέγχου των δικαιωµάτων πρόσβασης των χρηστών. Οι κανόνες αυτοί είναι αρκετά γενικοί ώστε να επιτρέπουν την 2

3 υλοποίηση τους µε περισσότερους από έναν µηχανισµούς/µοντέλα εξουσιοδότησης. Σε κάθε πληροφοριακό και δικτυακό σύστηµα, κατά τις διαδικασίες ανάπτυξης και συντήρησης του, θα πρέπει να γίνεται µια Ανάλυση Επικινδυνότητας (Ποιος µας απειλεί; Τι είδους συνέπειες µπορεί να έχει η πραγµατοποίηση µιας απειλής;) µε σκοπό την επιλογή µηχανισµών που θα µειώνουν τους κινδύνους σε αποδεκτά για την επιχείρηση / οργανισµό επίπεδα. Τα µοντέλα εξουσιοδότησης θα πρέπει να επιλέγονται βάσει των αποτελεσµάτων της Ανάλυσης Επικινδυνότητας. Έλεγχος λογικής πρόσβασης και Εξουσιοδότηση op on o op s s Reference monitor o Ταυτοποίηση Εξουσιοδότηση Καταγραφή Ποιος είναι ο s? Τι op µπορεί να κάνει ο s στο o? Τι έκανε (ή προσπάθησε να κάνει ο s? Μοντέλα Εξουσιοδότησης. Στη συνέχεια αυτής της ενότητας θα αναφερθούµε στα µοντέλα εξουσιοδότησης MAC, DAC, RBAC. Μηχανισµός Εξουσιοδότησης (Reference Monitor). Αποτελεί τµήµα του κώδικα προγράµµατος του Λ.Σ. ενός Η/Υ (συγκεκριµένα του πυρήνα kernel), το οποίο ελέγχει την πρόσβαση στα δεδοµένα, προγράµµατα, τη µνήµη και το υλικό του Η/Υ. Κάθε φορά που ένα υποκείµενο υποβάλλει αίτηµα πρόσβασης σε ένα αντικείµενο, ο µηχανισµός εξουσιοδότησης ελέγχει τα δικαιώµατα πρόσβασης που έχουν προεκχωρηθεί στο υποκείµενο για το εν λόγω αντικείµενο, και εξουσιοδοτεί ή όχι την πρόσβαση. Μοντέλο «Κατά ιάκριση» (DAC Discretionary Access Control): Το µοντέλο βασίζεται στην έννοια της κατοχής-ιδιοκτησίας. Η µεταβίβαση-ανάκληση των δικαιωµάτων πρόσβασης είναι στην ευχέρεια των µεµονωµένων χρηστώνυποκειµένων του συστήµατος, οι οποίοι «κατέχουν» ένα ή περισσότερα αντικείµενα (πληροφοριακοί πόροι) του συστήµατος. Μοντέλο «Κατ απαίτηση» (MAC Mandatory Access Control): Το µοντέλο βασίζεται σε ένα σχήµα διαβάθµισης, το οποίο αντανακλά τη συνέπεια που θα είχε για την επιχείρηση/οργανισµό, η µη εξουσιοδοτηµένη αποκάλυψη, τροποποίηση, µη διαθεσιµότητα ή καταστροφή κάποιου πληροφοριακού πόρου. Το µοντέλο προβλέπει την απόδοση Ετικετών (labels) ασφαλείας στα αντικείµενα και τα υποκείµενα του συστήµατος. Οι ετικέτες αυτές απεικονίζουν αντίστοιχα την σηµαντικότητα των 3

4 αντικειµένων καθώς και την εξουσιοδότηση (clearance) των υποκειµένων. Ιστορικά, το µοντέλο MAC έχει εφαρµοστεί (και εφαρµόζεται) κυρίως σε στρατιωτικά περιβάλλοντα, στα οποία είναι συνήθης πρακτική η διαβάθµιση των χρηστών και των πληροφοριών σε επίπεδα ασφαλείας (π.χ. αδιαβάθµητο, εµπιστευτικό, απόρρητο, άκρως απόρρητο). Εξουσιοδότηση «Βασισµένη σε Ρόλους» (RBAC Role based Access Control): Ως ρόλο (role) ορίζουµε ένα σύνολο από ενέργειες-ευθύνες οι οποίες σχετίζονται µε κάποια συγκεκριµένη λειτουργία της επιχείρησης/οργανισµού. Ο έλεγχος πρόσβασης δε βασίζεται στην ταυτότητα των υποκειµένων (DAC) ή στη διαβάθµιση των υποκειµένων-αντικειµένων (MAC), αλλά στο ρόλο που έχει ένα υποκείµενο µια δεδοµένη χρονική στιγµή. Έλεγχος Λογικής πρόσβασης Πολιτική Εξουσιοδότησης Ένα σύνολο κανόνων που καθορίζει τι επιτρέπεται και τι όχι Μοντέλο Εξουσιοδότησης Ένας πρότυπος τρόπος καθορισµού των εξουσιοδοτηµένων προσβάσεων σύµφωνα µε την πολιτική εξουσιοδότησης ιαφορετικά µοντέλα υλοποιούν διαφορετικές πολιτικές εξουσιοδότησης DAC, MAC, RBAC, Μηχανισµός εξουσιοδότησης (reference monitor) Επιβλέπει την υλοποίηση του µοντέλου ελέγχου πρόσβασης Στα Λ.Σ, αποτελεί κοµµάτι του πυρήνα (kernel) του Λ.Σ 3.2 «Κατά ιάκριση» Μοντέλο DAC Tη στιγµή που δηµιουργείται ο λογαριασµός ενός χρήστη στο σύστηµα, ο χρήστης είναι ιδιοκτήτης - κάτοχος (owner) συγκεκριµένης ποσότητας πληροφοριακών πόρων. Το πλήθος και το είδος των πόρων που κατέχει ο χρήστης καθορίζεται από µια πολιτική εξουσιοδότησης (τµήµα της Πολιτικής Ασφάλειας). Στη διάρκεια της «ζωής» του στο σύστηµα, ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει καινούριους πόρους (π.χ. αρχεία, φάκελοι, προγράµµατα). Οι πληροφοριακοί πόροι που δηµιουργούνται από ένα χρήστη θεωρούνται επίσης ότι βρίσκονται στην κατοχή του χρήστη. Tο µοντέλο DAC αφήνει στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη τον καθορισµό (δηµιουργία, µεταβίβαση, ανάκληση) των δικαιωµάτων πρόσβασης στους πληροφοριακούς πόρους που έχει υπό τον έλεγχο του. 4

5 Εξουσιοδότηση «Κατά ιάκριση» Discretionary Access Control (DAC) Κάθε αντικείµενο (πόρος) έχει έναν ιδιοκτήτη (υποκείµενο) Οι ιδιοκτήτες διαχειρίζονται τα δικαιώµατα πρόσβασης για όσα αντικείµενα a).. τους ανήκουν b).. δηµιουργούν κατά τη διάρκεια της «ζωής» τους στο σύστηµα Ο ιδιοκτήτης καθορίζει τον τύπο πρόσβασης σε αντικείµενα που κατέχει, από άλλα υποκείµενα (π.χ. ανάγνωση, εγγραφή, εκτέλεση) Ο ιδιοκτήτης µπορεί να a).. µεταβιβάσει δικαιώµατα πρόσβασης που ο ίδιος έχει σε άλλα υποκείµενα b).. ανακαλέσει δικαιώµατα πρόσβασης σε αντικείµενα που κατέχει από άλλα υποκείµενα Πίνακες Ελέγχου Πρόσβασης. Οι πίνακες ελέγχου πρόσβασης (δυσδιάστατοι ή τρισδιάστατοι) µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να υλοποιήσουν ή να µοντελοποιήσουν την πολιτική εξουσιοδότησης της επιχείρησης/οργανισµού. Ωστόσο, δεν είναι ιδιαίτερα ευέλικτοι. Εξουσιοδότηση DAC Πίνακες Ελέγχου Πρόσβασης Βήµα 1 ο : Ταυτοποίηση χρήστη (passwords ή biometrics) Βήµα 2 ο : Τι είδους πρόσβαση θα έχει ο χρήστης (ή µια οµάδα χρηστών) στους πληροφοριακούς πόρους; Το µοντέλο µπορεί να υλοποιηθεί ως ένας πίνακας ελέγχου πρόσβασης Ηθέση[i,j] καθορίζει τι είδους πρόσβαση έχει ο χρήστης i στο αντικείµενο j r read, x execute, w, write, o- own file1 file2 program1 file3 User1 orwx rwx r r User2 rx x - - Program1 rx r r w User 3 rx r r r Ένας πίνακας ελέγχου πρόσβασης (Access Control Matrix) Μελέτη περίπτωσης Ένας πίνακας ελέγχου πρόσβασης σε µια τράπεζα µε προσωπικό και 300 εφαρµογές θα είχε µέγεθος X 300 = κελιά. Η διαχείριση ενός τέτοιου πίνακα θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν περιγραφεί περισσότερο «συµπαγείς» µηχανισµοί υλοποίησης της πολιτικής εξουσιοδότησης: Πιθανές λύσεις θα ήταν α) η χρήση οµάδων (user groups) 5

6 ή ρόλων χρηστών (RBAC) για τη διαχείριση των δικαιωµάτων πρόσβασης οµάδων χρηστών µε παρόµοιες αρµοδιότητες, ή β) η διάσπαση του πίνακα ελέγχου πρόσβασης σε στήλες (Λίστες Ελέγχου Πρόσβασης - ACLs) ή σε γραµµές (Λίστες δυνατοτήτων - Capability Lists). Εξουσιοδότηση DAC Λίστες Ελέγχου Πρόσβασης (ACLs) Ένας πίνακας ελέγχου πρόσβασης δεν προσαρµόζεται εύκολα σε αύξηση του µεγέθους των χρηστών ή/και των πόρων Μη προσαρµοστικότητα (Scalability) υσκολία διαχείρισης Στην πράξη το µοντέλο υλοποιείται µε: Λίστες Ελέγχου Πρόσβασης (ACL) Ένας πίνακας ελέγχου πρόσβασης ανά αντικείµενο Λίστες υνατοτήτων (Capabilities) Ένας πίνακας ελέγχου πρόσβασης ανά υποκείµενο Σηµείωση: Οι λίστες ελέγχου πρόσβασης απαντούν στο ερώτηµα «Ποια είναι τα δικαιώµατα πρόσβασης στο αντικείµενο;» ενώ οι Λίστες υνατοτήτων απαντούν στο ερώτηµα «Τι είδους δικαιώµατα πρόσβασης έχει το υποκείµενο;» Εξουσιοδότηση DAC Οµάδες χρηστών (Groups) Η έννοια της οµάδας (group) µπορεί να οδηγήσει στην απλοποίηση της εξουσιοδότησης Χρήστες µε «παρεµφερή» δικαιώµατα πρόσβασης, µπορούν να καταχωρηθούν σε µια οµάδα (user group) Στη συνέχεια, εφαρµόζεται η πολιτική εξουσιοδότησης στην οµάδα που δηµιουργήθηκε Υποκείµενα S1 S2 S3 S4 S5 Οµάδες G1 G2 G3 Αντικείµενα O1 O2 O3 O4 O5 O6 6

7 DAC και οµάδες. Ο καθορισµός των δικαιωµάτων πρόσβασης σε αντικείµενα βασίζεται είτε στην ταυτότητα (identity) των υποκειµένων είτε στην οµάδα (user group) στην οποία ανήκουν: Χρήστες µε παρεµφερείς αρµοδιότητες-δικαιώµατα µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε µια οµάδα (π.χ οµάδα Guest, οµάδα Administrators, κ.λ.π) και στη συνέχεια να εφαρµοστεί η πολιτική εξουσιοδότησης στην οµάδα, χωρίς να χρειάζεται να καθοριστούν τα δικαιώµατα πρόσβασης για κάθε χρήστη της οµάδας ξεχωριστά. Κάθε χρήστης «κληρονοµεί» τα δικαιώµατα της οµάδας στην οποία ανήκει. Λίστες Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control Lists) Οι Λ.Ε.Π. είναι προσανατολισµένες στα αντικείµενα του συστήµατος. Τα περισσότερα Λ.Σ. υλοποιούν το µοντέλο DAC µε Λ.Ε.Π για την υλοποίηση της πολιτικής εξουσιοδότησης. Οι Λ.Ε.Π. είναι ιδανικές για την προστασία συστηµάτων µικρής κλίµακας (πολλά αντικείµενα, λίγοι χρήστες ή καλά καθορισµένες οµάδες χρηστών), όπου οι χρήστες καθoρίζουν τα δικαιώµατα πρόσβασης για τους πόρους των οποίων είναι ιδιοκτήτες. Σε µεγάλα και πολύπλοκα συστήµατα ωστόσο, όπου ο πληθυσµός (ή οι αρµοδιότητες των χρηστών) του συστήµατος µπορεί να µεταβάλλεται συχνά, οι Λ.Ε.Π. παρουσιάζουν προβλήµατα. Μελέτη περίπτωσης: Σε µια µεγάλη επιχείρηση που υλοποιεί το µοντέλο DAC µε Λ.Ε.Π, ένας υπάλληλος Α απολύεται. Ο διαχειριστής του συστήµατος θα πρέπει να αλλάξει τα δικαιώµατα πρόσβασης σε κάθε αντικείµενο του συστήµατος ώστε να αποµακρυνθεί η ταυτότητα του Α από τις Λ.Ε.Π. Λίστες υνατοτήτων: Οι λίστες δυνατοτήτων απαντούν στο ερώτηµα «Ποια δικαιώµατα πρόσβασης έχει το υποκείµενο;» Είναι προσανατολισµένες στα υποκείµενα του συστήµατος. Ως υποκείµενο µπορεί να θεωρηθεί ένας χρήστης ή µια Οµάδα Χρηστών (User Group). Οι λίστες δυνατοτήτων θεωρούνται κατάλληλες για δυναµικά περιβάλλοντα όπου τα υποκείµενα αλλάζουν συνεχώς. Ουσιαστικά υλοποιούν τον Πίνακα Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control Matrix) ανά γραµµές. Εξουσιοδότηση DAC Λίστες υνατοτήτων Λίστες δυνατοτήτων: Βασίζονται στα υποκείµενα Κατάλληλες για δυναµικά περιβάλλοντα (όπου τα υποκείµενα αλλάζουν συνεχώς) Παραδείγµατα User (Subject) Plotter Print Printer1 Print Printer2 No Access Accounting.xls Full Control Accounting.doc Read, Write Payroll.xls No Access Clipart Full Control Capability Table Win2k: Πολιτικές Οµάδων (Group policy), Τοµέα (domain policy), Πιστοποιητικά ηµόσιου Κλειδιού (Public Key certificates) 7

8 Για παράδειγµα, µια λίστα δυνατοτήτων αναφέρει όλα τα αντικείµενα που µπορεί να προσπελάσει ένα συγκεκριµένο υποκείµενο, καθώς και τα δικαιώµατα πρόσβασης για κάθε ένα από τα αντικείµενα αυτά. Παράδειγµα Λίστας δυνατοτήτων αποτελούν οι πολιτικές οµάδων (group policies) στα Windows 2000 και Windows Επίσης, ένα Πιστοποιητικό ηµόσιου Κλειδιού, ψηφιακά υπογεγραµµένο από µια έµπιστη οντότητα, στο οποίο αναγράφονται τα δικαιώµατα του κατόχου του, µπορεί να θεωρηθεί ως µια λίστα δυνατοτήτων ικαιώµατα Πρόσβασης σε Συστήµατα Windows (NTFS) ικαιώµατα Πρόσβασης (Windows) Στα λειτουργικά συστήµατα τύπου Windows µε σύστηµα αρχείων NTFS, κάθε αρχείο ή φάκελος αποθηκεύεται στο δίσκο ή στην κατάτµηση (partition) του συστήµατος, µαζί µε µια Λ.Ε.Π (ACL). Η λίστα αυτή απαριθµεί τους χρήστες ή τις οµάδες χρηστών (user groups) του συστήµατος (ή/και του τοπικού δικτύου) που έχουν πρόσβαση στο αρχείο/φάκελο, καθώς και το είδος των δικαιωµάτων πρόσβασης. Συχνά αναφέρονται και ως δικαιώµατα NTFS διότι προκειµένου να εφαρµοστεί η πολιτική εξουσιοδότησης στους πόρους ενός δίσκου ή κατάτµησης (partition), θα πρέπει ο δίσκος αυτός (ή η κατάτµηση) να έχει διαµορφωθεί (format) µε βάση το σύστηµα αρχείων NTFS. Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά τα βασικότερα δικαιώµατα πρόσβασης σε αρχεία ενός συστήµατος NTFS: Ανάγνωση (Read): Ανάγνωση των περιεχοµένων, του ιδιοκτήτη και των δικαιωµάτων του αρχείου Εγγραφή (Write): Εγγραφή ή προσθήκη στα περιεχόµενα του αρχείου Ανάγνωση & Εκτέλεση (Read and Execute): Ανάγνωση των περιεχοµένων, του ιδιοκτήτη και των δικαιωµάτων του αρχείου, και εκτέλεση του αρχείου (αν το αρχείο είναι πρόγραµµα). Τροποποίηση (Modify): Ανάγνωση, Εγγραφή, Εκτέλεση, ιαγραφή Πλήρης Έλεγχος (Full Control) Τροποποίηση, Αλλαγή δικαιωµάτων, Αλλαγή Ιδιοκτήτη (owner) Αντίστοιχα δικαιώµατα (µε ορισµένες διαφοροποιήσεις) ισχύουν και για τους φακέλους (folders) του συστήµατος. Για ακόµη µεγαλύτερο έλεγχο και ακρίβεια, σε συστήµατα NTFS υπάρχει η δυνατότητα καθορισµού πρόσθετων ή ειδικών δικαιωµάτων, όπου µπορούν να επιλεχθούν συνδυασµοί δύο ή περισσοτέρων χαρακτηριστικών από τα βασικά δικαιώµατα (Επιλογή «Για Προχωρηµένους» - βλέπε Σχήµα). 8

9 Εξουσιοδότηση DAC Λίστες Ελέγχου Πρόσβασης (ACL) στα Windows XP Professional (NTFS) Λίστες Ελέγχου Πρόσβασης Βασίζονται στα αντικείµενα Συνήθως χρησιµοποιούνται για την προστασία των πληροφοριακών πόρων σε πολύ-χρηστικά (multi-user) λειτουργικά συστήµατα. Σηµείωση: Τα δικαιώµατα λειτουργούν «αθροιστικά» (cumulative). Αυτό σηµαίνει ότι τα τελικά δικαιώµατα ενός χρήστη προκύπτουν ως το άθροισµα των δικαιωµάτων που έχουν εκχωρηθεί στο χρήστη και των δικαιωµάτων που έχουν εκχωρηθεί στις οµάδες (user groups) που ανήκει ο χρήστης. Για παράδειγµα, αν ο Bob έχει δικαιώµατα Ανάγνωσης (Read) και η οµάδα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ_ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (στην οποία ανήκει ή γίνεται µέλος ο Bob) έχει δικαιώµατα Τροποποίησης (Modify) στον φάκελο «Ασφάλεια», τότε ο Bob έχει δικαιώµατα Ανάγνωσης και Τροποποίησης στον φάκελο «Ασφάλεια». Άρνηση ικαιώµατος. Ο ιδιοκτήτης ενός πόρου µπορεί να αρνηθεί (Deny) ένα ή περισσότερα δικαιώµατα πρόσβασης σε χρήστες ή/και οµάδες χρηστών. Σε αυτήν την περίπτωση, η εξουσιοδότηση δε λειτουργεί αθροιστικά. Για παράδειγµα ο χρήστης στον οποίο αρνείται η Ανάγνωση (Read) ενός αρχείου, δε θα έχει το δικαίωµα να διαβάσει τα περιεχόµενα του αρχείου, ακόµα και αν η Οµάδα στην οποία ανήκει έχει δικαιώµατα Ανάγνωσης. Σηµείωση - Περίπτωση: Στα Windows NT/2000/XP ένας χρήστης του Η/Υ µε αυξηµένα δικαιώµατα (π.χ. ο ιαχειριστής) επιθυµεί να αποκτήσει πρόσβαση στο web µε περιορισµένα δικαιώµατα (ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες από µια επίθεση κακόβουλου λογισµικού). Η λύση είναι να αποσυνδεθεί ο χρήστης και να συνδεθεί ως ένας χρήστης µε λιγότερα δικαιώµατα. Στη συνέχεια της Ενότητας, θα δούµε πώς η εξουσιοδότηση Βασισµένη σε Ρόλους (RBAC) επιλύει τέτοιου είδους προβλήµατα. 9

10 Εξουσιοδότηση DAC Άρνηση ικαιωµάτων (Deny) σε συστήµατα NTFS ικαιώµατα Πρόσβασης σε Συστήµατα τύπου Unix ικαιώµατα Πρόσβασης (τύπου Unix). Κάθε αρχείο η φάκελος σε ένα σύστηµα αρχείων UNIX ανήκει σε κάποιον χρήστη. Σε συστήµατα αρχείων Unix, τα αρχεία και οι φάκελοι προστατεύονται επίσης από Λ.Ε.Π (ACLs). Σε κάθε αρχείο ή φάκελο, τη στιγµή της δηµιουργίας του ορίζονται τα δικαιώµατα πρόσβασης (permissions) που θα έχει ένας χρήστης (ιδιοκτήτης), η οµάδα στην οποία ο χρήστης ανήκει (group), και οι υπόλοιποι χρήστες του συστήµατος (world). Για κάθε υποκείµενο του συστήµατος, η λίστα των δικαιωµάτων εµφανίζεται ως µια συµβολοσειρά µήκους 10 χαρακτήρων. Ο πρώτος χαρακτήρας περιγράφει τον τύπο του αντικειµένου (αν είναι «-» τότε είναι ένα απλό αρχείο, ενώ αν είναι «d» τότε είναι φάκελος). Επίσης, η λίστα των δικαιωµάτων συµπληρώνεται µε 3 οµάδες των 3 χαρακτήρων για την απεικόνιση των δικαιωµάτων του Ιδιοκτήτη, της Οµάδας του Ιδιοκτήτη, και των Υπολοίπων (όπως φαίνεται και στο Σχήµα). Κάθε χαρακτήρας συµβολίζει την ύπαρξη ή απουσία (-) ενός εκ των βασικών δικαιωµάτων της ανάγνωσης (r), της εγγραφής (w) και της εκτέλεσης (x). Ανάγνωση Read (αρχείο): δικαίωµα ανάγνωσης των περιεχοµένων του αρχείου Εγγραφή Write (αρχείο): δικαίωµα αλλαγής (τροποποίηση & διαγραφή) στο αρχείο Εκτέλεση execute (αρχείο): δικαίωµα εκτέλεσης του αρχείου (εφόσον περιέχει εκτελέσιµο κώδικα). Τα δικαιώµατα πρόσβασης έχουν ελαφρώς διαφορετικό νόηµα στους φακέλους (directories). 10

11 Ανάγνωση Read (φάκελος): ικαίωµα ανάγνωσης των περιεχοµένων του φακέλου (π.χ. λήψη της λίστας των περιεχοµένων µε την εντολή ls) Εγγραφή Write (φάκελος): ικαίωµα αλλαγής των περιεχοµένων του φακέλου( π.χ. δηµιουργία, µετακίνηση ή διαγραφή αρχείων στον φάκελο). Εξουσιοδότηση DAC - Λίστες Ελέγχου Πρόσβασης (ACL) σε συστήµατα τύπου Unix 1 : Τύπος αρχείου. 2 4 : Τα δικαιώµατα του ιδιοκτήτη (owner). 5 7 : Τα δικαιώµατα της οµάδας (group) : Ta δικαιώµατα των υπολοίπων (world). ικαιώµατα -rwxrwxrwx -rwx r-x r-x d rwx Σηµασία Αρχείο. Όλοι δικαιούνται Ανάγνωση, Εγγραφή και Εκτέλεση Αρχείο. Όλοι δικαιούνται Ανάγνωση και Εκτέλεση αλλά µόνο ο ιδιοκτήτης δικαιούται εγγραφή. Φάκελος. Μόνον ο ιδιοκτήτης δικαιούται Ανάγνωση, Εγγραφή και Εκτέλεση Σηµείωση: ένας χρήστης µπορεί να σβήσει το αρχείο ενός φακέλου στον οποίο έχει δικαίωµα Εγγραφής, ακόµα και αν δεν έχει δικαίωµα Εγγραφής στο αρχείο αυτό. Ωστόσο, για να τροποποιήσει το περιεχόµενο του αρχείου, θα πρέπει να έχει δικαίωµα εγγραφής στο αρχείο. Εκτέλεση - execute (φάκελος): ικαίωµα πρόσβασης στα περιεχόµενα του φακέλου Σηµείωση (παράδειγµα): Εάν ο χρήστης έχει δικαίωµα Ανάγνωσης αλλά όχι Εκτέλεσης για έναν φάκελο, τότε το µόνο δικαίωµα που έχει στον φάκελο είναι η ανάγνωση της λίστας µε τα περιεχόµενα του φακέλου. ηλαδή, µπορεί να δει τη λίστα µε τα περιεχόµενα του Α χρησιµοποιώντας π.χ. την εντολή ls, αλλά όχι να µεταβεί στον φάκελο Α (µε την εντολή cd) ή να κάνει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στα περιεχόµενα του φακέλου. Αν ο χρήστης έχει δικαίωµα Εκτέλεσης αλλά όχι Ανάγνωσης για τον φάκελο Α, αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να µεταβεί στον φάκελο Α (µε την εντολή cd) και να διαχειριστεί τα περιεχόµενα του (π.χ. να σβήσει ένα αρχείο του φακέλου για το οποίο έχει δικαίωµα εγγραφής), αλλά δεν µπορεί να δει τη λίστα µε τα περιεχόµενα του (άρα, για να σβήσει το αρχείο, θα πρέπει να γνωρίζει από πριν το όνοµα του). Επειδή η διαφορά γίνεται δύσκολα αντιληπτή, συχνά σε έναν φάκελο 11

12 είτε εκχωρούνται δικαιώµατα Ανάγνωσης & Εκτέλεσης (r-x), είτε δεν εκχωρούνται καθόλου δικαιώµατα) Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα του µοντέλου DAC Το µοντέλο εξουσιοδότησης DAC είναι σχετικά εύκολο στην υλοποίηση, χρησιµοποιείται ευρέως σε Web-based εφαρµογές και προσφέρει υψηλό βαθµό ευελιξίας, καθώς οι χρήστες του συστήµατος µπορούν να ελέγξουν οι ίδιοι την πρόσβαση στους πληροφοριακούς πόρους των οποίων έχουν την ευθύνη. Στον αντίποδα, τα µοντέλα DAC δεν προσφέρουν επαρκείς τρόπους διασφάλισης της ροής των πληροφοριών, αφού στην πραγµατικότητα καθιστούν τους χρήστες υπεύθυνους για την επιβολή της πολιτικής ασφάλειας (βλέπε Μελέτη Περίπτωσης, στη συνέχεια). Ως εκ τούτου η διαχείριση των µηχανισµών υλοποίησης της πολιτικής εξουσιοδότησης, αλλά και η επίβλεψη των αποτελεσµάτων τους καθίσταται δύσκολη. Σε µεγάλα και πολύπλοκα συστήµατα, όπου συνήθως απαιτείται η κεντρική διαχείριση της ασφάλειας των συστηµάτων, ή υπάρχει η ανάγκη για πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας, το µοντέλο DAC τίθεται υπό αµφισβήτηση. Οι µηχανισµοί DAC περιορίζουν την πρόσβαση στα αντικείµενα του συστήµατος, βάσει της ταυτότητας των υποκειµένων που προσπαθούν να τα προσπελάσουν. Στα περισσότερα συστήµατα, κάθε πρόγραµµα «κληρονοµεί» τα δικαιώµατα πρόσβασης του εκάστοτε χρήστη που το εκτελεί. Η ακόλουθη µελέτη περίπτωσης περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο ένας ούρειος Ίππος (Trojan Horse) µπορεί να οδηγήσει στη µη εξουσιοδοτηµένη ροή της πληροφορίας από ένα υψηλό σε ένα χαµηλότερο επίπεδο ασφαλείας. Εξουσιοδότηση DAC - Μελέτη Περίπτωσης Επίθεση ούρειου Ίππου (Trojan horse attack) Address Book Robert Manager Uses shared program TH Reads Classified Robert: read, write Robert s s Classified Ivan Inserts Trojan Horse Into shared program TH Copies Classified To Ivan s Directory Ivan, Robert: read, write Robert s s Classified Μελέτη Περίπτωσης (NCSC, 1987): Έστω ένα πολυχρηστικό σύστηµα που υλοποιεί τη πολιτική εξουσιοδότησης µε Λίστες Ελέγχου Πρόσβασης (ACLs Λ.Ε.Π). Ο «τίµιος» χρήστης Robert διαθέτει ένα αρχείο που περιέχει εµπιστευτικά (classified) 12

13 δεδοµένα. Ο Robert δηµιουργεί µια Λ.Ε.Π η οποία επιτρέπει δικαιώµατα ανάγνωσης µόνο στο υποκείµενο Robert. Στον αντίποδα, ο «κακός» χρήστης Ivan επιθυµεί να αποκτήσει δικαιώµατα ανάγνωσης στο αρχείο του Robert. Ο Ivan, o οποίος είναι δεινός προγραµµατιστής, κατασκευάζει ένα πρόγραµµα διαχείρισης τηλεφωνικού καταλόγου και το συστήνει στον Robert, πείθοντας τον περί της χρησιµότητας του. Το πρόγραµµα, περιέχει έναν ούρειο Ίππο (που, έχει συνενωθεί wrapping- µε το πρόγραµµα τηλεφωνικού καταλόγου): Όταν ο Robert το εγκαταστήσει και στη συνέχεια το εκτελέσει, το trojan (εκτελούµενο πλέον µε τα δικαιώµατα του Robert) αντιγράφει τα περιεχόµενα του αρχείου του Robert στον φάκελο του Ivan. Ο Robert δεν θα αντιληφθεί ποτέ τι συνέβη, και η επίθεση ολοκληρώνεται επιτυχώς. 3.3 «Κατ Απαίτηση» Μοντέλο MAC Εξουσιοδότηση «Κατ Απαίτηση» (MAC). Το µοντέλο βασίζεται σε ένα σχήµα διαβάθµισης και συνήθως βρίσκει εφαρµογή σε πολύπλοκα συστήµατα που περιέχουν πληροφορίες ποικίλων διαβαθµίσεων, δηλαδή πληροφορίες που ανήκουν ή κατατάσσονται σε διαφορετικά (πολλαπλά) επίπεδα ασφαλείας (Multi Level Security - MLS). Ως εκ τούτου, τα υποκείµενα του συστήµατος πρέπει επίσης να διαβαθµιστούν σε διαφορετικά (πολλαπλά) επίπεδα εξουσιοδότησης. Πιο συγκεκριµένα, το µοντέλο εξουσιοδότησης MAC καθορίζει εκ των προτέρων τα εξής: 1. ιαβάθµιση πληροφοριών. Στα αντικείµενα του συστήµατος εκχωρούνται ετικέτες ασφαλείας (classification ή security labels). Οι ετικέτες αυτές αποδίδουν την ευαισθησία (sensitivity) των αντικειµένων και αντικατοπτρίζουν την πιθανή ζηµιά συνέπεια που θα µπορούσε να υποστεί το σύστηµα από τη µη εξουσιοδοτηµένη διαρροή των πληροφοριών. 2. Βαθµός εξουσιοδότησης. Σε κάθε υποκείµενο του συστήµατος εκχωρείται επίσης µια ετικέτα ασφαλείας (classification ή security label). Η ετικέτα αυτή αντικατοπτρίζει το βαθµό στον οποίο το υποκείµενο κρίνεται αξιόπιστο ώστε να µη διοχετεύσει εµπιστευτικές πληροφορίες σε µη έµπιστα υποκείµενα. Σε κάθε υποκείµενο και αντικείµενο λοιπόν, αποδίδονται ετικέτες (labels) που χαρακτηρίζουν το επίπεδο ασφαλείας στο οποίο έχουν κατηγοριοποιηθεί. Ο στόχος του µοντέλου MAC είναι η ασφαλέστερη διαχείριση της ροής πληροφορίας από και προς διαφορετικά επίπεδα. Τα µοντέλο µπορεί να εγγυηθεί µια συγκεκριµένη κατεύθυνση στη ροή των πληροφοριών και είναι υποχρεωτικό, υπό την έννοια ότι η εφαρµογή της πολιτικής εξουσιοδότησης δε βρίσκεται πλέον στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών του συστήµατος (π.χ. σε αντίθεση µε το DAC, ένα υποκείµενο δεν µπορεί να µεταβιβάσει δικαιώµατα σε άλλα υποκείµενα). Οι επιλογή των ετικετών ασφαλείας γίνεται από µια διατεταγµένη λίστα ετικετών π.χ. άκρως απόρρητο (top secret) > απόρρητο (secret) > εµπιστευτικό (confidential) > αδιαβάθµητο (unclassified)) 13

14 3.3.1 Το Μοντέλο Bell-LaPadula Τα µοντέλα MAC εγγυώνται µια συγκεκριµένη κατεύθυνση στη ροή των πληροφοριών. H πλέον γνωστή υλοποίηση του «κατ απαίτηση» µοντέλου οφείλεται στους Bell και LaPadula. Το µοντέλο δίνει έµφαση στην εµπιστευτικότητα, καθώς αποτρέπει τη ροή πληροφοριών υψηλής εµπιστευτικότητας προς αντικείµεναυποκείµενα χαµηλότερης εµπιστευτικότητας. Το µοντέλο έχει δυο βασικούς κανόνες (βλέπε σχήµα). Ο πρώτος αφορά την ανάγνωση δεδοµένων και ο δεύτερος την εγγραφή σε δεδοµένα. Παραδείγµατα: Εάν ένας χρήστης έχει διαβαθµιστεί ως ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ, µπορεί να διαβάσει δεδοµένα που έχουν τη διαβάθµιση Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ, ΑΠΟΡΡΗΤΟ, αλλά δεν µπορεί να διαβάσει δεδοµένα µε τη διαβάθµιση ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ. Εάν ένας χρήστης έχει διαβαθµιστεί ως ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ, µπορεί να δηµιουργήσει δεδοµένα µε τη διαβάθµιση ΑΠΟΡΡΗΤΟ, ή/και ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ, αλλά δε µπορεί να δηµιουργήσει δεδοµένα µε τη διαβάθµιση ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ, Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ. Εξουσιοδότηση «Κατ Απαίτηση» Mandatory Access Control (MAC) Το µοντέλο Bell-LaPadula Έµφαση στην εµπιστευτικότητα (confidentiality) 1. Κανένα υποκείµενο δε µπορεί να διαβάσει δεδοµένα ενός υψηλότερου επιπέδου 2. Κανένα υποκείµενο δε µπορεί να γράψει δεδοµένα σε ένα χαµηλότερο επίπεδο (η *-ιδιότητα) Το µοντέλο Biba Έµφαση στην ακεραιότητα (integrity) 1. Κανένα υποκείµενο δε µπορεί να γράψει δεδοµένα σε ένα υψηλότερο επίπεδο, 2. Κανένα υποκείµενο δε µπορεί να διαβάσει δεδοµένα σε ένα χαµηλότερο επίπεδο Σηµείωση: Ο δεύτερος κανόνας (o οποίος συνιστά και την καινοτοµία που εισήγαγε το µοντέλο των Bell-LaPadula) αντιµετωπίζει επιθέσεις παρόµοιες µε την επίθεση ουρείου Ίππου που περιγράψαµε νωρίτερα. Σε µια παραλλαγή αυτής της επίθεσης ένας χρήστης ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ (ή ένας δούρειος ίππος - trojan) έχει ως σκοπό την αποστολή, µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ενός εγγράφου µε τη διαβάθµιση ΑΠΟΡΡΗΤΟ σε έναν κακόβουλο χρήστη. Ο δούρειος ίππος θα µπορούσε να δηµιουργήσει ένα έγγραφο Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ, και στη συνέχεια να αντιγράψει τα δεδοµένα του απορρήτου εγγράφου στο αδιαβάθµητο έγγραφο, προτού το αποστείλει µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στον κακόβουλο παραλήπτη. Το σύστηµα που 14

15 εκτελεί το µοντέλο Bell-Lapadula δεν θα επιτρέψει τέτοιες επιθέσεις, αφού η πολιτική ασφαλείας δεν επιτρέπει εγγραφή σε δεδοµένα χαµηλότερης διαβάθµισης Το Μοντέλο Biba To µοντέλο Biba. Το µοντέλο δίνει έµφαση στην διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδοµένων του συστήµατος. Οι χρήστες δε µπορούν να δηµιουργούν πληροφορία µε ετικέτα διαβάθµισης υψηλότερη από τη δική τους. Επίσης, το µοντέλο αποτρέπει τη ροή πληροφοριών χαµηλής εµπιστευτικότητας προς αντικείµενα-υποκείµενα υψηλής εµπιστευτικότητας. Το µοντέλο έχει δυο βασικούς κανόνες. Ο πρώτος αφορά την εγγραφή σε δεδοµένα και ο δεύτερος την ανάγνωση δεδοµένων. Παραδείγµατα: 1. Εάν ένας χρήστης έχει διαβαθµιστεί ως ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ, µπορεί να δηµιουργήσει δεδοµένα που έχουν τη διαβάθµιση Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ, ΑΠΟΡΡΗΤΟ, αλλά δεν µπορεί να δηµιουργήσει δεδοµένα µε τη διαβάθµιση ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ. 2. Εάν ένας χρήστης έχει διαβαθµιστεί ως ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ, µπορεί να διαβάσει δεδοµένα µε τη διαβάθµιση ΑΠΟΡΡΗΤΟ, ή/και ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ, αλλά δε µπορεί να διαβάσει δεδοµένα µε τη διαβάθµιση ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ, Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ. Σηµείωση: Το µοντέλο Biba θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για να αποτραπεί µια επίθεση κακόβουλου λογισµικού. Έστω ένας χρήστης του συστήµατος µε τη διαβάθµιση ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ «κατεβάζει» (download) από το Internet ένα πρόγραµµα που φέρει έναν ιό (virus). Κατά τη λήψη του, το πρόγραµµα αυτόµατα διαβαθµίζεται εξ ορισµού ως Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ. Όταν εκτελεστεί, o ιός προσπαθεί να πραγµατοποιήσει αλλαγές (να δηµιουργήσει δηλαδή µια εγγραφή) στο Μητρώο του συστήµατος (το Μητρώο έχει διαβάθµιση: ΑΠΟΡΡΗΤΟ) ώστε να εκτελείται κατά την εκκίνηση του Λ.Σ. Το µοντέλο Biba (1 ος κανόνας) αντιµετωπίζει τέτοιου είδους επιθέσεις. Σε ένα άλλο παράδειγµα, καµιά διεργασία υψηλού επιπέδου δεν θα έπρεπε να λαµβάνει δεδοµένα από διεργασίες χαµηλότερου επιπέδου (2ος κανόνας). Σηµείωση: Ο 2 ος κανόνας θα µπορούσε να βρει εφαρµογή σε ιατρικά περιβάλλοντα. Για παράδειγµα, ένας ιατρός µε διαβάθµιση ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ διαχειρίζεται τον φάκελο µε τα προσωπικά δεδοµένα ενός ασθενούς. Ο φάκελος αυτός δε θα πρέπει να είναι αναγνώσιµος από ένα υποκείµενο µε υψηλότερη διαβάθµιση, αφού κάτι τέτοιο θα παραβίαζε τα προσωπικά δεδοµένα του ασθενούς. 15

Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία εδοµένων

Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία εδοµένων Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία εδοµένων Σηµειώσεις Μαθήµατος Εξαµήνου Κέρκυρα, 2007 Τµήµα Πληροφορικής Ιόνιο Πανεπιστήµιο ιδάσκων: ρ. Εµµανουήλ Μάγκος Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή στην Ασφάλεια Η/Υ...4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΤΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Tα τελευταία χρόνια το Διαδίκτυο αναπτύσσεται και επεκτείνεται με εκθετικούς ρυθμούς τόσο σε επίπεδο πλήθους

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ACTIVE DIRECTORY KAI OPENLDAP

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ACTIVE DIRECTORY KAI OPENLDAP ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ACTIVE DIRECTORY KAI OPENLDAP Επιβλέπων Καθηγητής: Κοντογιάννης Σωτήρης Εισηγητής: Αχμέτ

Διαβάστε περισσότερα

1 Προστασία από Κακόβουλο Λογισµικό

1 Προστασία από Κακόβουλο Λογισµικό 1 Προστασία από Κακόβουλο Λογισµικό 1.1 Κακόβουλο Λογισµικό (Malware) Πρόκειται για προγράµµατα (κώδικας) που αποσκοπούν σε επιθέσεις κατά της Εµπιστευτικότητας, της Ακεραιότητας ή/και της ιαθεσιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 14: Cloud Computing Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΧΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ Α.Ε.Μ.: 1648 Επιβλέπων: Δρ Ράντος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής.

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ WEB

ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ WEB ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ WEB Πτυχιακή εργασία του Νικολαΐδη Περικλή ΑΕΜ: 715 Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ Ε ΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ Ε ΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται µια συνοπτική εισαγωγή στη θεωρία των βάσεων δεδοµένων και των συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, προκειµένου ο αναγνώστης να κατανοήσει τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 5. Εισαγωγή... 5. Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο... 5. Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 5. Εισαγωγή... 5. Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο... 5. Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου... ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 5 Εισαγωγή... 5 Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο... 5 Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου... 7 Πορεία προς το ηλεκτρονικό εμπόριο... 7 Η λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: Ζορκάδης (Χ) Γεωργίου Χάρης, ΑΜ:4 e-mail: csst9328@cs.uoi.gr Μακρής Ηλίας. ΑΜ:ΧΧ e-mail: csst93xx@cs.uoi.gr Παπαδόπουλος ηµήτρης, ΑΜ:ΧΧ e-mail: csst9337@cs.uoi.gr ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος I Βασικά ζητήματα διαχείρισης των Windows Server 2008

Περιεχόμενα. Μέρος I Βασικά ζητήματα διαχείρισης των Windows Server 2008 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25 Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο... 26 Πώς είναι οργανωμένο το βιβλίο... 26 Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο... 27 Άλλοι πόροι... 28 Υποστήριξη... 29

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης των Microsoft Windows Server 2003. Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης των Microsoft Windows Server 2003. Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25 Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης των Microsoft Windows Server 2003 1 Γενική παρουσίαση της διαχείρισης συστήματος στα Microsoft Windows Server 2003... 31 Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσομοίωσης Εικονικών Ιδιωτικών ικτύων SSL Remote VPNs (Web VPNs) με το λογισμικό γραφικής προσομοίωσης GNS3 SSL client

Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσομοίωσης Εικονικών Ιδιωτικών ικτύων SSL Remote VPNs (Web VPNs) με το λογισμικό γραφικής προσομοίωσης GNS3 SSL client ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσομοίωσης Εικονικών Ιδιωτικών ικτύων SSL Remote VPNs

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Κοζάνη 2012 2 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη µηχανισµών για συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου βασισµένων στο Web Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΩΝ WORMS Γκρόζας Νικόλαος Α.Μ : ΜΕ/07044 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ρ Ζαφείριος Καραΐσκος ΤΕΙ Λάρισας 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 1.1 Εννοιες και ορισµοί οργάνωσης αρχείων...3 1.2 Συσκευές Ι/Ο...4 1.3 ίσκοι...5 2. Βασικό σύστηµα αρχείων...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ I 2 C ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ WORLD WIDE WEB ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1996 ΖΑΜΠΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων

Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων Του Παγωμένου Απόστολου ΑΜ: 85 Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων Καθηγητής Αγγελίδης Παντελής Κοζάνη 2013 1 Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικές εργασίες Τεχνικής Στήριξης στα πληροφοριακά συστήµατα των σχολείων. Έκδοση 1.1. εκέµβριος 2004. Σύνταξη:

Περιοδικές εργασίες Τεχνικής Στήριξης στα πληροφοριακά συστήµατα των σχολείων. Έκδοση 1.1. εκέµβριος 2004. Σύνταξη: Τεχνική Στήριξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Σχολείων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κοινωνία της Πληροφορίας Έργο: ράσεις Υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων των σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητική Μελέτη των Journaling Filesystems

Θεωρητική Μελέτη των Journaling Filesystems Θεωρητική Μελέτη των Journaling Filesystems Της σπουδάστριας Ποτσίκα Πολυξένης 10 Ιανουαρίου 2003 Πτυχιακή Εργασία μέρος των απαιτήσεων του Τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στην εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο διαδίκτυο

Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο διαδίκτυο ανωτατο τεχνολογικο εκπαιδευτικο ιδρυµα κρητησ σχολη διοικησησ και οικονοµιασ τµηµα διοικησησ επιχειρησεων Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο διαδίκτυο Πτυχιακή Εργασία Μουρσελλά Ελευθερία A.M

Διαβάστε περισσότερα