ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 1. ΕΝΟΙΕΣ, ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΕΤΕΜ 2. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Ν. 1712/1987 ΠΕΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 3. Ο Ν. 1712/1987 ΠΕΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 4. ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΠΟΥ ΙΕΠΟΥΝ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 5. ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ Κου ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΠΕΣΕ Ε 6. ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ Κου ΓΑΚΙ Η ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΠΕΣΕ Ε 7. ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ Κου ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΠΕΣΕ Ε

2 @ ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΟΙΕΣ- ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 1. Η Έννοια του Νοµικού Προσώπου. Νοµικά Πρόσωπα είναι Ενώσεις πολλών προσώπων µε σκοπό την επίτευξη κοινωνικών σκοπών και διαφόρων συµφερόντων που όπως το φυσικό πρόσωπο (δηλ. ο άνθρωπος) είναι και αυτά φορείς δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. ιακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Α) ηµοσίου ικαίουπχ.η Πολιτεία,οι ήµοι,τα Πανεπιστήµια,τα Επιµελητήρια(Τεχνικό Επιµ ελητήριο Ελλάδος-Εµπορικό Οικονοµικό- κλπ.)το ΙΚΑ κλπ. Β) Ιδιωτικού ικαίου. Είναι τα Σωµατεία, Οµοσπονδίες, Ιδρύµατα, κλπ. και τα νοµικά πρόσωπα των Εµπορικών εταιρειών (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε Α.Ε κλπ.) και των Συνεταιρισµών. 2. Νοµοθεσία. 1) Επαγγελµατικές οργανώσεις του Ν.2081/1992 που συνιστώνται µε µορφή Ν.Π... (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ) Ιδρύονται µε ψήφιση σχετικού Νόµου στη Βουλή και η συµµετοχή σ αυτές των επαγγελµατιών του οικείου κλάδου είναι, από το νόµο, υποχρεωτική, εφ όσον οι τελευταίοι θέλουν να εξασκήσουν νόµιµα το επάγγελµά τους. (π.χ Τεχνικό Επιµελητήριο-Ιατρικός- ικηγορικός Σύλλογος κλπ.). Απαγορεύεται δε από το Νόµο η χρήση από οποιασδήποτε άλλης µορφής ένωσης προσώπων ο τίτλος του Επιµελητηρίου ή της Επιµελητηριακής ή παραπλανητικής ορολογίας στον τίτλο της. 2) Αστικά Σωµατεία α.-(αστικός Κώδικας άρθρα 78 έως 106) Αστικό Σωµατείο είναι η ένωση προσώπων (φυσικών ή νοµικών) που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό και αποκτά νοµική προσωπικότητα µε την εγγραφή του σε δηµόσιο ειδικό βιβλίο στο Πρωτοδικείο της έδρας του. Τα τυπικά νοµικά χαρακτηριστικά των σωµατείων ρυθµίζονται στον Αστικό Κώδικα άρθρα 78 έως 106. Από το σκοπό στον οποίο αποβλέπουν τα αστικά Σωµατεία χαρακτηρίζονται ως πολιτιστικά, φιλανθρωπικά, επιστηµονικά, ψυχαγωγικά, εκπαιδευτικά, αθλητικά, θρησκευτικά κ.τ.λ. Π.χ η Επιστηµ ονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών ΕΕΤΕΜ

3 β.-ενώσεις(άρθρο 107 Α.Κ) προσώπων που δεν έχουν ιδρυθεί σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις του Α.Κ., δεν αποτελούν σωµατεία και δεν αποκτούν νοµική προσωπικότητα (διέπονται από το άρθρο 107Α.Κ. ως de facto µορφώµατα δευτερεύουσας σηµασίας ) 3-4) Συνδικαλιστικές και Επαγγελµατικές Οργανώσεις 3) Συνδικαλιστικές οργανώσεις (µισθωτοί) Συγκροτούνται σύµφωνα µε το Νόµο 1264/82, µε στόχο την προστασία και τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνταγµατικών ελευθεριών των απασχολουµένων στην Ελλάδα. Έχουν διαπραγµατευτική ικανότητα, δικαίωµα υπογραφής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας και κυρίως δικαίωµα κήρυξης απεργίας ή και άλλων αγωνιστικών κινητοποιήσεων, µπορούν δε να εγγραφούν ως µέλη οµοσπονδιών ή εργατικών κέντρων. Είναι ενώσεις εργαζοµένων που απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα (µισθωτοί), αλλά και στο δηµόσιο ή Ν.Π.. ή Ο.Τ.Α πχ. Σύλλογος Πτυχ. Μηχανικών Τ.Ε /.Ε.Η, Μηχανικοί ΤΕΙ ΤΙΤΑΝ, Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ ΟΣΕ, Π.Ε.ΤΕ.Μ.ΟΤΕ κλπ.) 4) Επαγγελµατικές Οργανώσεις (Ελεύθεροι επαγγελµατίες και εργοδότες) Συγκροτούνται σύµφωνα µε το Νόµο 1712/87, µε στόχο την προστασία και τον εκσυγχρονισµό των ελευθέρων επαγγελµατιών, των εµπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελµάτων. ιακρίνονται Οι Συνδικαλιστικές και Επαγγελµατικές Οργανώσεις σε Α) Πρωτοβάθµιες Οργανώσεις (ένα σωµατείο- µπορούν να έχουν στην ονοµασία τους τον τίτλο Ένωση, Σωµατείο, Σύνδεσµος κλπ.) Β) ευτεροβάθµιες Οργανώσεις (Οµοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα) είναι ενώσεις σωµατείων (πάνω από δύο σωµατεία π.χ ΠΟΜΗΤΕ Υ-Πανελλήνια Οµοσπονδία Μηχανικών Τ.Ε ηµοσίων Υπαλλήλων, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ ) και Γ) Τριτοβάθµιες Οργανώσεις (Συνοµοσπονδίες) είναι ενώσεις οµοσπονδιών.π.χ ΓΕΣΕΕ, Α Ε Υ κ.λ.π Ο νοµικός χαρακτήρας της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Συσχέτιση µε τις Συνδικαλιστικές, Επαγγελµατικές οργανώσεις και τα Επιµελητήρια. (Γνωµοδότηση ικηγόρου κ. Χιώτη Ελένη) Η Επιστηµονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών ΕΕΤΕΜ είναι αστικό σωµατείο (άρθρα 78 έως 106) των Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ και ισοτίµων σχολών.

4 Φορέας συλλογικής εκπροσώπησής των και ειδικότερα σύµφωνα µε τους σκοπούς του καταστατικού της, επιστηµονικό. Έχει ως µέλη πτυχιούχους µηχανικούς ΤΕΙ (27 ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΉΤΩΝ ) εργαζόµενους µε εξαρτηµένη εργασία στον ιδιωτικό τοµέα, ελεύθερους επαγγελµατίες, δηµοσίους υπαλλήλους και είναι αυτονόητο πόσα διαφορετικά επαγγέλµατα µπορούν να ασκήσουν. Εµπεριέχει στη δύναµή της, δηλαδή, εργοδότες και εργαζοµένους, δύο κατηγορίες µε πλήρως αντικρουόµενα συµφέροντα, µε µόνο κοινό στοιχείο το Πτυχίο, την επιστηµονική δηλαδή κατάρτιση και το επίπεδο µόρφωσης και εξειδίκευσης και όχι το επάγγελµά τους. Η ΕΕΤΕΜ δεν θα µπορούσε να είναι συνδικαλιστική οργάνωση του ν.1264/82, καθώς σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ.3 του ν.1264/82, αυτές έχουν µέλη αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στην ίδια επιχείρηση ή εκµετάλλευση (επιχειρησιακές) ή στον ίδιο ή συναφή κλάδο της οικονοµίας (κλαδικές) ή στο ίδιο επάγγελµα ή ειδικότητα (επαγγελµατικές) ή στην ίδια δηµόσια υπηρεσία ή ΝΠ ή ΟΤΑ (υπηρεσιακές). Η ΕΕΤΕΜ δεν θα µπορούσε να είναι επαγγελµατική οργάνωση του ν.1712/87, καθώς σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.2 του ν.1712/87 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του ν.2081/92), αυτές έχουν µέλη αποκλειστικά και µόνο φυσικά πρόσωπα που ανήκουν ως εργοδότες στις κατηγορίες των εµπόρων, των βιοτεχνών, των ελευθέρων επαγγελµατιών και των αυτοκινητιστών. Η ΕΕΤΕΜ δεν θα µπορούσε να είναι Επιµελητήριο του ν. 2081/92, καθώς τα Επιµελητήρια ιδρύονται µε νόµο, έχουν υποχρεωτικά µορφή ΝΠ και έχουν µέλη τους υποχρεωτικά τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που έχουν την έδρα της εµπορικής τους δραστηριότητας στην περιφέρεια του Επιµελητηρίου. εν υπάρχει επίσης διακεκριµένη µορφή σωµατείου και νοµικός χαρακτηρισµός που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί από οποιοδήποτε Αστικό Σωµατείο ως αστικό-επιστηµονικό-επαγγελµατικό ή επαγγελµατικός επιστηµονικός φορέας. Η έννοια αυτή είναι µίξη δύο µορφών σωµατείων που προαναφέρθηκαν, του αστικού του άρθρου 78 Α.Κ. και του επαγγελµατικού του ν.1712/1987 και ήδη ν.2081/1992. Έτσι όµως µπαίνει αναπόφευκτα στα πεδία δραστηριοποίησης και αρµοδιοτήτων άλλων υπαρχόντων σωµατείων του χώρου των Μηχανικών ΤΕΙ και κυρίως των πρωτοβάθµιων. Η µορφή αυτή είναι ένα εφεύρηµα που κρύβει σκοπιµότητες και ασκεί αρµοδιότητες µιας οργάνωσης επαγγελµατικής. ηµιουργεί δυνατότητα δικαστικής αµφισβήτησης, από όλα τα αµιγή επαγγελµατικά σωµατεία του χώρου, που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν σύµφωνα µε τους ν.1712/87 και ν.2081/92. Τα πρωτοβάθµια σωµατεία που πραγµατικά θα θίγονται, θα χάνουν νόµιµα και κατοχυρωµένα σ αυτά δικαιώµατα κι εξουσίες και θα δηµιουργείται δυσδιάκριτο και σύγχυση στα υποψήφια µέλη τους µε τις επωνυµίες και το πεδίο δράσης τους. Για να µην υπάρξει σύγχυση διευκρινίζεται ότι. Οι επαγγελµατικές οργανώσεις του Ν.1712/87 και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του Ν.1264/82, ενισχύουν το έργο της ΕΕΤΕΜ και καλύπτουν τα όποια κενά ή απαιτήσεις υπάρχουν στην νοµική υπόστασή της, λόγω της έλλειψης επιµελητηριακής της µορφής, η οποία καλείται σήµερα και ΠΡΕΠΕΙ να παίξει συντονιστικό ρόλο µε τις ανωτέρω οργανώσεις, χωρίς να αντικαθιστά το θεσµοθετηµένο ρόλο τους και να συµβάλλουν δυναµικά, όλοι µαζί, προς το πάγιο αίτηµα του κλάδου για τη δηµιουργία και Επιµελητηρίου (ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ).

5 Οδηγό συνδικαλιστικών οργανώσεων ΕΒΕ (Εμπόρων, Βιοτεχνών, Επαγγελματιών) Στέργιο Βασιλείου, ΑΘΗΝΑ 2007 Ο νόμο 1712/1887 Ο βασικό νόμο που διέπει τη λειτουργία του Συνδικαλιστικού Κινήματο (Σ.Κ.) των ΕΒΕ είναι ο Ν. 1712/1987 (ΦΕΚ115/ Τεύχο Α') όπω ισχύει με τι μετέπειτα τροποποιήσει απο το νόμο 2081/1992 κτλ. Όλα τα καταστατικά των σωματείων πρέπει να τροποποιηθούν και να προσαρμοστούν με βάση τι διατάξει του νόμου. Όποιε διατάξει καταστατικού έρχονται σε αντίθεση με το νόμο παύουν να ισχύουν και υπερισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξει του νόμου, ακόμη και αν δεν τροποποιηθεί το καταστατικό. Ο Ν. 1712/87 ήρθε να εξαλείψει ανισότητε και στρεβλώσει των λειτουργιών, στο εσωτερικό του συνδικαλιστικού κινήματο καθιερώνοντα ενιαίου κανόνε λειτουργία. Από τα σπουδαιότερα αποτελέσματα τη εφαρμογή του Ν. 1712/87 ήταν η εφαρμογή τη απλή αναλογική, η εκκαθάριση των μητρώων των οργανώσεων και η μια ψήφο με φυσική παρουσία, πράγμα που οδήγησε σε εξαφάνιση του φαινόμενου των σωματείων - «σφραγίδων». Τα κυριότερα σημεία του Ν. 1712/87 όπω καταγράφτηκαν και στην εισηγητική έκθεση του νόμου είναι: Μέλη των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, των βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών μπορούν να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα είτε μέσα απο ατομική επιχείρηση είτε μέσα απο νομικά πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Συνεταιρισμού, κλπ). Καταργείται κάθε εποπτεία των δημόσιων αρχών και ενισχύεται η αυτονομία των επαγγελματικών οργανώσεων σε θέματα εσωτερική λειτουργία του. Καθιερώνεται η αρχή ότι κάθε βιοτέχνη, έμπορο ή επαγγελματία πρέπει να ψηφίζει μόνο μια φορά για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην τριτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση (δια μέσου του σωματείου και τη ομοσπονδία ) και εξασφαλίζεται η διαδικασία για την πραγμάτωση τη αρχή αυτή. Κατοχυρώνεται το δικαίωμα κάθε βιοτέχνη, εμπόρου, επαγγελματία να είναι μέλο σε 2 πρωτοβάθμιε επαγγελματικέ οργανώσει χωρί άλλο όρο. Η είσπραξη των υποχρεωτικών συνδρομών από τα μέλη των πρωτοβάθμιων οργανώσεων και η απόδοση αυτών στι δικαιούχε οργανώσει μπορεί να γίνεται, ύστερα από απόφαση των γενικών συνελεύσεων των οργανώσεων, από του ασφαλιστικού οργανισμού στου οποίου είναι ασφαλισμένα τα μέλη του με σύμφωνη γνώμη των διοικήσεων των οργανισμών αυτών Διατηρείται η δομή των επαγγελματικών οργανώσεων σε πρωτοβάθμιε, δευτεροβάθμιε και τριτοβάθμιε. Κατοχυρώνεται η δημοκρατική λειτουργία των επαγγελματικών οργανώσεων με την καθιέρωση του εκλογικού συστήματο τη απλή αναλογική, με βάση το οποίο απαγορεύονται διακρίσει τοπικέ, επαγγελματικέ κλπ. που παραβιάζουν την ισότητα τη ψήφου των μελών. Απαγορεύεται η ψηφοφορία με εξουσιοδότηση και με περιφορά κάλπη. Οι εκλογέ μετατρέπονται σε δημόσια υπόθεση με την καθιέρωση τη παρουσία δικαστικού 1

6 αντιπροσώπου. Καταργείται κάθε απόρρητο στι αποφάσει και πράξει των συνδικαλιστικών οργάνων. Όλε οι αποφάσει είναι δημόσιε (όπω τη Βουλή ) και έχουν πρόσβαση σε αυτέ τα συνδικαλιστικά στελέχη, τα μέλη, και οι έχοντε έννομο συμφέρον. Τα κυριότερα σημεία του εκλογικού νόμου που διέπει το Συνδικ. Κιν. είναι: - Όλα τα μέλη είναι φυσικά πρόσωπα, έχουν μόνο μια ψήφο και απαγορεύεται η ψήφο δι' αντιπροσώπων ή διά περιφορά. - Οι εκλογέ διεξάγονται με παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, ο οποίο προεδρεύει τη Εφορευτική Επιτροπή. Εκλογέ χωρί δικαστικό αντιπρόσωπο δεν έχουν ισχύ σε ανώτερα όργανα (αποκλεισμό αντιπροσώπων) και είναι δυνατόν να ακυρωθούν, εφόσον γίνει ένσταση στο πρωτοδικείο μέσα σε 30 μέρε. - Τα μέλη ψηφίζουν για αντιπροσώπου μόνο μια φορά και μόνο μέσα από την κύρια ένωση του (σωματείο) που έχουν επιλέξει. - Τα μέλη με υπεύθυνη δήλωση που καταθέτουν άπαξ στην ένωση, δηλώνουν σε ποια σωματεία είναι μέλη και ποιο επιλέγουν ω κύριο για να ψηφίζουν για εκλογή αντιπροσώπων στην ομοσπονδία. Μέλη που ψηφίζουν χωρί να έχουν κάνει αυτή τη δήλωση είναι δυνατόν να αποκλεισθούν εφόσον γίνει ένσταση στην Εφορευτική Επιτροπή. Αλλαγή κύριου σωματείου μπορούν να κάνουν μετά 3 χρόνια από την προηγούμενη επιλογή. - Οι εκλογέ είναι νόμιμε όταν η απόφαση για διεξαγωγή τη εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. λαμβάνεται από το Δ.Σ. μέσα στο χρόνο νόμιμη θητεία του όπω ορίζεται στο καταστατικό. Αν έχει λήξει η θητεία, αν δηλαδή είναι τριετή η θητεία και πέρασαν 3 χρόνια και μια μέρα από τι προηγούμενε εκλογέ, τότε δεν είναι νόμιμη η απόφαση για εκλογέ. στη περίπτωση αυτή ζητείται οπωσδήποτε από το Πρωτοδικείο να διορίσει διοίκηση με μόνο καθήκον τι εκλογέ. Για σωματεία που αδρανούν επί χρόνια μπορεί όποιο μέλο του ενδιαφέρεται να προσφύγει στο Πρωτοδικείο και να ζητήσει διορισμό νέα διοίκηση για να κάνει εκλογέ και έτσι να ενεργοποιηθεί το σωματείο. - Ισχύει ένα ενιαίο μέτρο για την εκλογή αντιπροσώπων σε όλα τα μέλη των ομοσπονδιών και των συνομοσπονδιών. Το μέτρο επιβάλλεται από τι ανώτερε οργανώσει με διάταξη του καταστατικού του. - Οι έδρε κατανέμονται με απλή αναλογική και μέτρο θεωρείται ο αριθμό που βγαίνει από τη διαίρεση των έγκυρων ψηφοδελτίων δια του αριθμού των εδρών, συν ένα. Κάθε ψηφοδέλτιο παίρνει τόσε έδρε όσε φορέ χωράει το μέτρο στα ψηφοδέλτια που έλαβε. Στη δεύτερη κατανομή προηγείται ο συνδυασμό που πήρε πάνω από το 50% των ψήφων ανεξαρτήτω υπολοίπου. Οι άλλε έδρε κατανέμονται με βάση τα υπόλοιπα. Οι συνδυασμοί με υποψήφιου ίσου με το μισό των εδρών και άνω, που δεν έβγαλαν έδρα, αλλά έχουν πάνω από το 50% του μέτρου, παίρνουν έδρα με τη σειρά των υπολοίπων, ενώ ο μεμονωμένο υποψήφιο παίρνει έδρα μόνο αν έχει πιάσει το μέτρο. Με την καθιέρωση τη απλή αναλογική λύθηκε ένα σοβαρότατο πρόβλημα δημοκρατική λειτουργία του Σ.Κ. που επηρέασε βαθύτατα και προ το θετικό τη μετέπειτα πορεία του. Η καθιέρωση τη απλή αναλογική ήταν καρπό πολύχρονων αγώνων και ο Ν. 1712/87 απλώ κατέγραψε το αποτέλεσμα αυτών των αγώνων. 2

7 Νόµος 1712 της 7/ Εκσυγχρονισµός επαγγελµατικών οργανώσεων των εµπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελµατιών και άλλες διατάξεις.- (Α' 115). ***Η παρ.7 του άρθρου 7 του Ν.2160/1993 (ΦΕΚ Α 118) ορίζει ότι:"οι διατάξεις του ν. 1712/1987 (ΦΕΚ 115 Α') δεν έχουν εφαρµογή στις οργανώσεις των ξενοδοχειακών επιχειρηµατιών της χώρας." Αρθρο 1. Αντικείµενο και σκοπός. 1. "Οι διατάξεις του νόµου αυτού εφαρµόζονται στις επαγγελµατικές οργανώσεις των εµπόρων, των βιοτεχνών, των επαγγελµατιών και των αυτοκινητιστών". ***Η παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 8 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154). 2. Οι επαγγελµατικές οργανώσεις έχουν σκοπό τη διαφύλαξη, τη µελέτη και την προαγωγή των κοινών οικονοµικών, κοινωνικών και επαγγελµατικών συµφερόντων των µελών τους, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού οι επαγγελµατικές οργανώσεις µπορούν ιδίως: "Να απευθύνονται στις δηµόσιες διοικητικές και δικαστικές αρχές, την τοπική αυτοδιοικηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τους αγροτικούς συλλόγους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών οµάδων, για κάθε ζήτηµα που αφορά τα επαγγελµατικά συµφέροντα των µελών τους για τη διαµόρφωση, τη λήψη και την εφαρµογή των αποφάσεων, που αφορούν τα κοινά επαγγελµατικά, οικονοµικά και κοινωνικά συµφέροντα των µελών τους και γενικότερα τα συµφέροντα του κοινωνικού συνόλου". ***Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154). 3. Οι επαγγελµατικές οργανώσεις είναι σωµατεία που διέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού και συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του Α.Κ. και του εισαγωγικού του νόµου. Οι οργανώσεις αυτές δεν ασκούν κερδοσκοπική δραστηριότητα. Επιτρέπεται όµως να ενθαρρύνουν την ίδρυση από τα µέλη τους παραγωγικών, καταναλωτικών, προµηθευτικών ή πιστωτικών συνεταιρισµών, να ιδρύουν εντευκτήρια και βιβλιοθήκες και να οργανώνουν προγράµµατα επιµόρφωσης των µελών τους. Αρθρο 2. Σύσταση των Επαγγελµατικών οργανώσεων. ιακρίσεις. 1. Οι επαγγελµατικές οργανώσεις διακρίνονται σε πρωτοβάθµιες, δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες. "2. Η πρωτοβάθµια επαγγελµατική οργάνωση (ένωση) έχει ως µέλη αποκλειστικά και µόνο φυσικά πρόσωπα, που ανήκουν σε µία από τις καθοριζόµενες από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 κατηγορίες. Επίσης ως µέλη αυτών µπορεί να είναι ο πρόεδρος ή ο διευθύνων σύµβουλος και δύο µέλη του διοικητικού συµβουλίου των Α.Ε. καθώς και ο πρόεδρος και ο γενικός γραµµατέας του διοικητικού συµβουλίου του συνεταιρισµού και µέχρι δύο από τους διαχειριστές εταίρους των Ε.Π.Ε. εφόσον, οι ανωτέρω δεν ασχολούνται µε άλλο επάγγελµα άσχετο µε αυτά της επαγγελµατικής οργάνωσης που προτίθενται να συµµετέχουν. Κάθε φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπος νοµικού προσώπου έχει το δικαίφωφµα να είναι µέλος σε δύο το πολύ πρωτοβαθµιες επαγγελµατικές οργανώσεις. Κάθε πρωτοβάθµια επαγγελµατική οργάνωση έχει το δικαίωµα να είναι µέλος σε δύο το πολύ οµοσπονδίες, µία κλαδικού και µία τοπικού ή γενικού χαρακτήρα. "Επίσης στις επαγγελµατικές οργανώσεις µπορούν να µετέχουν και ο προέδρος του.σ. και ο διευθύνων ή ο συµπράττων ή ο εντεταλµένος σύµβουλος που δεσµεύει µε την υπογραφή του την υπογραφή του την Α.Ε., καθώς και ο πρόεδρος και ο γενικός γραµµατέας του διοικητικού σύµβουλίου, των συνεταιρισµών και µέχρι δύο από τους διαχειριστές εταίρους των Ε.Π.Ε., εφ' όσον οι ανωτέρω δεν ασχολούνται µε άλλο επάγγελµα άσχετο µε το εµπόριο".

8 ***Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 προστέθηκε ως άνω διά του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 1746/1988 (Α 2). 3. Κάθε δευτεροβάθµια επαγγελµατική οργάνωση (οµοσπονδία) έχει ως µέλη των µεν εµπόρων τέσσερις (4) τουλάχιστον πρωτοβάθµιες οργανώσεις (κλαδικού και γενικού ή τοπικού οµοιοεπαγγελµατικού χαρακτήρα), των δε λοιπών επαγγελµατικών οργανώσεων έξι (6) τουλάχιστον πρωτοβάθµιες οργανώσεις (κλαδικού και γενικού ή τοπικού οµοιοεπαγγελµατικού χαρακτήρα), σύµφωνα µε τους όρους του καταστατικού της. Κάθε δευτεροβάθµια οργάνωση έχει το δικαίωµα να είναι µέλος µιάς µόνο συνοµοσπονδίας. 4. Κάθε τριτοβάθµια επαγγελµατική οργάνωση (συνοµολόγηση συνοµοσπονδία) έχει ως µέλη των µεν εµπόρων οκτώ (8) τουλάχιστον οµοσπονδίες, των δε λοιπών επαγγελµατικών οργανώσεων δώδεκα (12) τουλάχιστον οµοσπονδίες, σύµφωνα µε τους όρους του καταστατικού της. Στις εκλογές για την ανάδειξη οργάνων των τριτοβάθµιων οργανώσεων (συνοµοσπονδιών) δεν έχουν δικαίωµα ψήφου οι αντιπρόσωποι των δευτεροβαθµίων κλαδικών οργανώσεων (κλαδικών οµοσπονδιών)". ***Οι παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 2 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 9 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154). 5. Στις οµοσπονδίες και συνοµοσπονδίες, αν δεν ορίζεται στον παρόντα νόµο διαφορετικά, εφαρµόζονται όσα ισχύουν για τις πρωτοβάθµιες επαγγελµατικές οργανώσεις. 6. Σε κάθε πρωτοδικείο τηρείται φάκελος, που περιέχει το καταστατικό κάθε επαγγελµατικής οργάνωσης, τις τροποποιήσεις του και κάθε σχετική δικαστική απόφαση. Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων και βεβαιώσεις χορηγούνται από το γραµµατέα του πρωτοδικείου σε οποιονδήποτε υποβάλλει σχετική αίτηση. 7. Η επωνυµία της επαγγελµατικής οργάνωσης πρέπει να είναι αληθής, πραγµατική και δηλωτική της σύνθεσης και του σκοπού της. Αρθρο 3. Βιβλία και πόροι των επαγγελµατικών οργανώσεων. 1. Οι επαγγελµατικές οργανώσεις τηρούν τα ακόλουθα βιβλία, που αριθµούνται και θεωρούνται από το γραµµατέα του πρωτοδικείου της έδρας τους, πριν αρχίσουν να χρησιµοποιούνται: α) Βιβλίο µητρώου µελών, στο οποίο αναγράφονται µε αριθµητική σειρά το ονοµατεπώνυµο του µέλους, τα ονόµατα των γονέων του, το επάγγελµα, ο αριθµός του δελτίου ταυτότητας, ο αριθµός του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε µέλους καθώς και η ταµειακή ενηµέρωση. Αν πρόκειται για δευτεροβάθµια ή τριτοβάθµια επαγγελµατική οργάνωση, αναγράφονται η επωνυµία, η έδρα, ο αριθµός και η χρονολογία των δικαστικών αποφάσεων έγκρισης ή τροποποίησης των καταστατικών των επαγγελµατικών οργανώσεων που είναι µέλη της, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής τους, ο αριθµός των µελών τους που έχουν εγγραφεί και ο αριθµός αυτών που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές. β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων γενικών συνελεύσεων των µελών. γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων διοικητικού συµβουλίου. δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων ελεγκτικής επιτροπής. ε) Βιβλίο ταµείου, στο οποίο καταχωρίζονται µε χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωµές. στ) Βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της επαγγελµατικής οργάνωσης. ζ) Βιβλίο, στο οποίο καταχωρίζονται µε αριθµητική σειρά τα ονοµατεπώνυµα των µελών της επαγγελµατικής οργάνωσης, για τα οποία εκδόθηκε ειδικό εκλογικό βιβλιάριο. Ο αριθµός καταχώρισης στο βιβλίο αυτό αποτελεί και τον αριθµό του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται επίσης η ηµεροµηνία της απόφασης του διοικητικού συµβουλίου για την έκδοση, η ηµεροµηνία έκδοσης καθώς και η ηµεροµηνία απώλειας ή ακύρωσης του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Σε περίπτωση απώλειας αναγράφεται και ο αριθµός του νέου ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Σε ιδιαίτερη στήλη αναγράφεται η επωνυµία της δευτέρης πρωτοβάθµιας οργάνωσης στην οποία τυχόν ανήκει το µέλος.

9 2. Τα γραµµάτια εισπράξεων αριθµούνται και θεωρούνται από τον πρόεδρο της ελεγκτικής επιτροπής ή το νόµιµο αναπληρωτή του, πριν απο τη χρησιµοποίησή τους. 3. Τα µέλη της επαγγελµατικής οργάνωσης, καθώς και οι υπερκείµενες οργανώσεις στις οποίες ανήκει, έχουν το δικαίωµα να πληροφορούνται το περιεχόµενο των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων. 4. Πόροι των επαγγελµατικών οργανώσεων είναι: α) Τα δικαιώµατα εγγραφής και οι υποχρεωτικές συνδροµές των µελών. β) Τα εισοδήµατα από την περιουσία της επαγγελµατικής οργάνωσης. γ) Τα έσοδα από δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες και από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές, καθώς και οι προαιρετικές εισφορές των µελών. 5. "Ο καθορισµός του ύψους του δικαιώµατος εγγραφής, της υποχρεωτικής συνδροµής, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση των µελών, ρυθµίζονται για τις πρωτοβάθµιες, δευτεροβάθµιες (οµοσπονδίες) και τριτοβάθµιες (συνοµοσπονδίες) οργανώσεις από τα διοικητικά τους συµβούλια. ***Η παρ. 5 του άρθρου 3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 10 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154). 6. εν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανωνύµως. 7. ***Η παρ.7 του άρθρου 3 καταργήθηκε µε το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154). 8. Η είσπραξη των κατά την προηγούµενη παράγραφο υποχρεωτικών συνδροµών από τα µέλη των πρωτοβάθµιων οργανώσεων και η απόδοση αυτών στις δικαιούχες οργανώσεις µπορεί να γίνεται, ύστερα από απόφαση των γενικών συνελεύσεων των οργανώσεων, από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς στους οποίους είναι ασφαλισµένα τα µέλη τους µε σύµφωνη γνώµη των διοικήσεων των οργανισµών αυτών. Αρθρο 4. Εγγραφή-δικαιώµατα και υποχρεώσεις-αποβολή των µελών. 1. "Η αίτηση για την εγγραφή µέλους σε ένωση, οµοσπονδία ή συνοµοσπονδία υποβάλλεται στο διοικητικό συµβούλιο της αντίστοιχης επαγγελµατικής οργάνωσης, εισάγεται προς συζήτηση στην πρώτη συνεδρίαση αυτού και γίνεται δεκτή αν το υποψήφιο µέλος συγκεντρώνει τους όρους του άρθρου 2 του παρόντος νόµου. Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθουν τριάντα ηµέρες χωρίς το διοικητικό συµβούλιο να αποφασίσει, ο ενδιαφερόµενος δικαιούται να προσφύγει στο αρµόδιο κατά τόπο µονοµελές πρωτοδικείο µέσα σε ένα µήνα από της κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης ή από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσµίας των τριάντα ηµερών". ***Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 11 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154). Το µονοµελές πρωτοδικείο δικάζοντας, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διατάζει την εγγραφή του µέλους ή απορρίπτει την προσφυγή. Η ιδιότητα του µέλους αποκτάται ένα µήνα µετά την απόφαση του διοικητικού συµβουλίου ή από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που διατάζει την εγγραφή. 2. ιάταξη καταστατικού επαγγελµατικής οργάνωσης που απαγορεύει τη συµµετοχή των µελών της σε άλλη επαγγελµατική οργάνωση είναι άκυρη. 3. Τα µέλη των επαγγελµατικών οργανώσεων έχουν καθήκον να συµµετέχουν στις γενικές συνελεύσεις. 4. Κάθε µέλος επαγγελµατικής οργάνωσης έχει καθήκον να γνωστοποιεί στο διοικητικό συµβούλιο χωρίς καθυστέρηση κάθε αλλαγή της επαγγελµατικής του διεύθυνσης. 5. "Το διοικητικό συµβούλιο της επαγγελµατικής οργάνωσης µπορεί να αποφασίζει για την αποβολή µέλους". ***Το α'εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154).

10 α) αν το µέλος πάψει να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής του στην οργάνωση, β) αν το µέλος ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς της οργάνωσης, γ) αν το µέλος καθυστερεί για δύο συνεχή έτη την υποχρεωτική συνδροµή, δ)***το αρχικό στοιχείο δ' της παρ.5 του άρθρου 4 καταργήθηκε και το στοιχείο ε' έλαβε την σειρά (δ) µε το άρθρο 11 παρ. 3 του ν.2081/ 1992 (ΦΕΚ Α 154). "δ") αν το µέλος καταδικαστεί αµετάκλητα για αδίκηµα που προβλέπεται και τιµωρείται από το νόµο αυτόν. Το µέλος, όταν συνταξιοδοτηθεί, διαγράφεται, εκτός αν ειδικός νόµος επιτρέπει την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και µετά τη συνταξιοδότησή του. 6."Η περί αποβολής µέλους πράξη του διοικητικού συµβουλίου εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των µελών της ένωσης ή όταν πρόκειται για δευτεροβάθµιες ή τριτοβάθµιες επαγγελµατικές οργανώσεις από τη γενική συνέλευση των αντιπροσώπων της επαγγελµατικής οργάνωσης. Τα αποτελέσµατα της αποβολής επέρχονται από της εγκρίσεως από τη γενική συνέλευση". Το διοικητικό συµβούλιο, όπως και η γενική συνέλευση, υποχρεούται να ακούσει προηγουµένως το µέλος του οποίου ζητείται η αποβολή. ***Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154). 7. Το µέλος που αποβάλλεται µπορεί, µέσα σε τριάντα ηµέρες από την επίδοση σ' αυτό της απόφασης, να προσφύγει στο µονοµέλες Πρωτοδικείο το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Αρθρο 5. Οργανα των επαγγελµατικών οργανώσεων. Γενική Συνέλευση. 1. Οργανα διοίκησης των επαγγελµατικών οργανώσεων είναι: "α) Για τις πρωτοβάθµιες η γενική συνέλευση των µελών, το διοικητικό συµβούλιο και η ελεγκτική επιτροπή και β) για τις δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες η γενική συνέλευση των µελών, το διοικητικό συµβούλιο, το προεδρείο και η ελεγκτική επιτροπή". ***Οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154). Η γενική συνέλευση της ένωσης αποτελείται από τα µέλη της ένωσης. Η γενική συνέλευση της οµοσπονδίας αποτελείται από τους αντιπροσώπους των ενώσεων που είναι µέλη της. Η γενική συνέλευση της συνοµοσπονδίας αποτελείται από τους αντιπροσώπους των οµοσπονδιών που είναι µέλη της. 2. Η γενική συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της επαγγελµατικής οργάνωσης και αποφασίζει για κάθε θέµα που δεν υπάγεται σύµφωνα µε το νόµο ή το καταστικό στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου. 3. Η γενική συνέλευση των µελών συγκαλείται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, όπως ορίζει το καταστατικό. Συγκαλείται επίσης, αν το ζητήσει αριθµός µελών που ορίζει το καταστατικό. Αν το καταστατικό δεν περιέχει σχετική διάταξη, τη σύγκληση µπορεί να ζητήσει το ένα πέµπτο των µελών, µε γραπτή αίτηση που θα περιέχει τα θέµατα της συζήτησης. Αν η αίτηση αυτή των µελών δεν εισακουστεί, το µονοµελές πρωτοδικείο, δικάζοντος κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και ύστερα από αίτηση των µελών αυτών, µπορεί να τα εξουσιοδοτήσει να συγκαλέσουν τη γενική συνέλευση. Η απόφαση ρυθµίζει και το θέµα της προεδρίας της γενικής συνέλευσης. Κάθε πρόσκληση για συµµετοχή σε γενική συνέλευση πρέπει να αναφέρει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης για τα οποία συγκαλείται. 4. Για να ληφθεί απόφαση, απαιτείται η παρουσία στη γενική συνέλευση του ενός δευτέρου τουλάχιστον των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών ή αντιπροσώπων. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση,

11 συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική γενική συνέλευση την ίδια ηµέρα και ώρα της εποµένης εβδοµάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου τουλάχιστον των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών ή αντιπροσώπων. Αν δεν υπάρξει απαρτία και κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η γενική συνέλευση την ίδια ηµέρα και ώρα της επόµενης εβδοµάδας, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθµός οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών η αντιπροσώπων. 5. Η ψηφοφορία είναι µυστική, όταν αναφέρεται: α) σε εκλογές διοικητικού συµβουλίου, ελεγκτικής και εφορευτικής επιτροπής και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια επαγγελµατική οργάνωση, β) σε επιλογή δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας επαγγελµατικής οργάνωσης, γ) σε θέµατα εµπιστοσύνης προς τη διοίκηση, δ) σε προσωπικά ζητήµατα και ε) στο διοικητικό και οικονοµικό απολογισµό. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Ψηφοφορία δια βοής δεν επιτρέπεται. 6. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο προέδρος του διοικητικού συµβουλίου. Πρώτο θέµα της γενικής συνέλευσης είναι η εκλογή προέδρου, αντιπροέδρου, γραµµατέα και ψηφολέκτη που γίνεται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. εν επιτρέπεται η εξουσιοδότηση τρίτου για τη συµµετοχή στα όργανα διοίκησης ή στις ψηφοφορίες. 7. Η αγωγή κατά των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ασκείται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα ηµερών από τη λήψη της απόφασης ενώπιον του µονοµελούς πρωτοδικείου της περιφέρειας όπου εδρεύει η επαγγελµατική οργάνωση. Αν προσβάλλεται απόφαση πρωτοβάθµιας ένωσης, που αφορά την οργάνωση ή τη λειτουργία της, η αγωγή ασκείται από το ένα δέκατο τουλάχιστον των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. Αν προσβάλλεται όµως η απόφαση δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας οργάνωσης, η αγωγή ασκείται από τρείς τουλάχιστον οργανώσεις που είναι µέλη τους και είναι οικονοµικά τακτοποιηµένες κατά την ηµεροµηνία της συζήτησης. Η έφεση κατά της απόφασης του µονοµελούς πρωτοδικείου ασκείται µέσα σε δέκα ηµέρες από την επίδοση της απόφασης. 8. Για την τροποποίηση του καταστατικού, τη µεταβολή του σκοπού ή τη διάλυση της επαγγελµατικής οργάνωσης απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου των ταµειακά τακτοποιηµένων µελών ή των αντιπροσώπων και πλειοψηφία των τριών τετάρτων της απαρτίας αυτής. Αρθρο 6. ιοικητικό συµβούλιο-ελεγκτική επιτροπή και αντιπρόσωποι. 1. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση. Το διοικητικό συµβούλιο συγκροτείται σε σώµα όπως ορίζει το καταστατικό. "Οι ιδιότητες του προέδρου, αντιπροέδρου, γενικού γραµµατέα και ταµία δεν επιτρέπεται να συµπέσουν στο ίδιο πρόσωπο ή συγγενείς πρώτου ή δευτέρου βαθµού. Το διοικητικό συµβούλιο και το προεδρείο βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τα µισά µέλη σύν ένα µέλη τους και οι αποφάσεις τους λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών". ***Οι διατάξεις του τρίτου και τετάρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 6 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 13 του Ν. 2081/ 1992 (ΦΕΚ Α 154). Τα καταστατικά των οργανώσεων µπορούν να προβλέπουν τη µεταβίβαση ορισµένων αρµοδιοτήτων, ύστερα απο απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, που ελεύθερα είναι ανακλητή, σε επιτροπή αποτελούµενη από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραµµατέα και τον ταµία. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. 2. Η εκπροσώπηση των επαγγελµατικών οργανώσεων, δικαστικώς και εξωδίκως, γίνεται όπως ορίζει το καταστατικό. 3. Η θητεία διοικητικού συµβουλίου δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από τρία έτη από την ηµέρα της εκλογής του. 4. Αν ο αριθµός των µελών του µειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, το διοικητικό συµβούλιο συµπληρώνεται από τα αναπληρωτικά µέλη κατά τη

12 σειρά της εκλογής τους, χωρίς όµως αυτά να µπορούν να υπερβούν τον αριθµό των τακτικών. Αν ο κατάλογος εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συµπλήρωση απαρτίας του.σ. χωρίς ο αριθµός των αναπληρωµατικών µελών να υπερβεί τον αριθµό των τακτικών, συνέρχεται η συνέλευση µέσα σε τριάντα ηµέρες µε πρόσκληση του προέδρου, του διοικητικού συµβουλίου ή του αναπληρωτή του που γίνεται πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη σύνοδο µε θέµα την εκλογή διοικητικού συµβουλίου. 5. Σε κάθε επαγγελµατική οργάνωση, εκλέγεται από τη γενική συνέλευση ελεγκτική επιτροπή. Ο αριθµός των µελών και ο τρόπος λειτουργίας της ορίζονται από το καταστατικό. Η διάρκεια της θητείας της ελεγκτικής επιτροπής συµπίπτει µε τη θητεία του διοικητικού συµβουλίου. Οι εκλογές για διοικητικό συµβούλιο και ελεγκτική επιτροπή γίνονται ταυτόχρονα. 6. Η ελεγκτική επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την οικονοµική διαχείριση της επαγγελµατικής οργάνωσης. 7. Η γενική συνέλευση της πρωτοβάθµιας επαγγελµατικής οργάνωσης εκλέγει τους αντιπροσώπους της για τις οµοσπονδίες στις οποίες µετέχει. 8. Η γενική συνέλευση της οµοσπονδίας εκλέγει τους αντιπροσώπους της για τη συνοµοσπονδία στην οποία µετέχει. 9. Ο αριθµός των αντιπροσώπων σε κάθε δευτεροβάθµια ή τριτοβάθµια επαγγελµατική οργάνωση ορίζεται στο καταστατικό της µε το ίδιο µέτρο για όλες τις οργανώσεις που συµµετέχουν στην οµοσπονδία ή τη συνοµοσπονδία. Ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τον αριθµό των µελών που ψήφισαν για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στην πρωτοβάθµια οργάνωση. Αν προκύπτει κλάσµα µεγαλύτερο από το µισό του αριθµού που αποτελεί το µέτρο, προστίθεται ένας ακόµη αντιπρόσωπος. εν αντιπροσωπεύεται η επαγγελµατική οργάνωση που δεν καλύπτει τουλάχιστον το µισό του µέτρου. 10. Η λήξη της θητείας των αντιπροσώπων συµπίπτει µε τη λήξη της θητείας των λοιπών οργάνων. Αρθρο 7. Ειδικό εκλογικό βιβλιάριο-εκλογές. 1.Τα µέλη των πρωτοβάθµιων επαγγελµατικών οργανώσεων εφοδιάζονται µε ειδικό βιβλιάριο για την άσκηση των εκλογικών τους δικαιωµάτων. 2. Ο Υπουργός Εµπορίου, αφού ακούσει τις απόψεις των πρωτοβάθµιων, δευτεροβάθµιων και τριτοβάθµιων επαγγελµατικών οργανώσεων, µε απόφαση του που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζει τον τύπο του εκλογικού βιβλιαρίου, το χρόνο, το φορέα έκδοσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Το ειδικό εκλογικό βιβλιάριο µπορεί να περιέχει γενικό αριθµό καθώς και ειδικό αριθµό. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σχετικά εκδόθηκε η Υ.Α. (ΕΜΠ) ΚΙ-3683/4 Οκτ Ιαν.1989 (Β' 48), µε την οποία εξουσιοδοτήθηκαν τα ανώτατα συνδικαλιστικά όργανα για έκδοση ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. 3. Τα µέλη των πρωτοβάθµιων επαγγελµατικών οργανώσεων έχουν το δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα διοικητικά συµβούλια, στις ελεγκτικές επιτροπές και ως αντιπρόσωποι στις δευτεροβάθµιες οργανώσεις, εφ' όσον έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρέωσεις. Τα µέλη των πρωτοβάθµιων επαγγελµατικών οργανώσεων δικαιούνται να ψηφίσουν αντιπροσώπους µόνο για δύο οµοσπονδίες και µόνο από την κύρια πρωτοβάθµια επαγγελµατική τους οργάνωση. Κύρια επαγγελµατική οργάνωση θεωρείται εκείνη την οποία τα µέλη επέλεξαν να κάνουν χρήση του δικαιώµατος εκλογής αντιπροσώπων για τις δευτεροβάθµιες επαγγελµατικές οργανώσεις. 4. Κάθε πρωτοβάθµια επαγγελµατική οργάνωση συµµετέχει µε τους αντιπροσώπους της στην εκλογή των διοικητικών συµβουλίων και των ελεγκτικών επιτροπών των οµοσπονδιών στις οποίες ανήκει, εφ' όσον έχει εκπληρώσει τις οικονοµικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό τους. Η γενική συνέλευση κάθε πρωτοβάθµιας επαγγελµατικής

13 οργάνωσης επιλέγει την οµοσπονδία από την οποία θα αντιπροσωπεύεται στη συνοµοσπονδία. Την απόφασή της αυτή κοινοποιεί και στις δύο οµοσπονδίες στις οποίες συµµετέχει καθώς επίσης και στη συνοµοσπονδία. Για την εκλογή αντιπροσώπων από τις οµοσπονδίες στη συνοµοσπονδία ψηφίζουν µόνο αντιπρόσωποι που έχουν νοµιµοποιηθεί από τις πρωτοβάθµιες οργανώσεις τους. 5. Η γενική συνέλευση κάθε οµοσπονδίας επιλέγει τη συνοµοσπονδία στην οποία θα ανήκει. Κάθε οµοσπονδία εκλέγει αντιπροσώπους µόνο για µια συνοµοσπονδία. 6. Οι αντιπρόσωποι στις οµοσπονδίες και τις συνοµοσπονδίες έχουν δικαίωµα να εκλέγονται σε όλα τα όργανα διοίκησής τους. 7. Η εκλογή των οργάνων διοίκησης των επαγγελµατικών οργανώσεων γίνεται κατά τις ακόλουθες διατάξεις: 8. Οι έδρες του διοικητικού συµβουλίου, της ελεγκτικής επιτροπής και ο αριθµός των αντιπροσώπων κατανέµονται µεταξύ των συνδυασµών και των µεµονωµένων υποψηφίων ανάλογα µε την εκλογική τους δύναµη. 9. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται µε τον αριθµό των εδρών του διοικητικού συµβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή µε τον αριθµό των αντιπροσώπων που εκλέγονται, αυξηµένο κατά µία µονάδα. 10. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό µέτρο. Κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες στο διοικητικό συµβούλιο ή την ελεγκτική επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό µετρό στον αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. 11. "Μεµονωµένος υποψήφιος, που έλαβε τον ίδιο ή µεγαλύτερο βαθµό ψήφων από το εκλογικό µέτρο, καταλαµβάνει µια έδρα στο όργανο για το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα". ***Η παρ. 11 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 14 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154). 12. Συνδυασµός που περιλαµβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν καταλαµβάνει τόσες έδρες ή εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσοι είναι οι υποψήφιοί του. 13. Οι έδρες για το διοικητικό συµβούλιο ή για την ελεγκτική επιτροπή, που δεν έχουν διατεθεί µε τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων και οι θέσεις των αντιπροσώπων, που δεν καλύπτονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων, κατανέµονται ανά µία κατά τη σειρά µεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασµούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον µία έδρα για το διοικητικό συµβούλιο ή για την ελεγκτική επιτροπή ή έχουν εκλέξει, έναν αντιπρόσωπο κατά την κατανοµή που έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων ή έχουν λάβει ψηφοδέλτια περισσότερα από το µισό του εκλογικού µέτρου, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 9. Συνδυασµός που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία προηγείται στην κατανοµή των εδρών από τους άλλους συνδυασµούς ανεξάρτητα από το µέγεθος των υπολοίπων του. Ως συνδυασµοί για την εφαρµογή των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο αριθµός των υποψηφίων είναι τουλάχιστον ίσος µε το µισό των εδρών του διοικητικού συµβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή των θέσεων των αντιπροσώπων κατά περίπτωση. 14. Οι έδρες που µένουν αδιάθετες ή οι θέσεις των αντιπροσώπων που δεν καλύπτονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων κατανέµονται ανά µία κατά τη σειρά µεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασµούς ή στους υποψηφίους που τα υπόλοιπα τους δε χρησιµοποιήθηκαν στις προηγούµενες κατανοµές. 15. Οι εκλογές για τα όργανα των επαγγελµατικών οργανώσεων διεξάγονται από εφορευτική επιτροπή που ο αριθµός των µελών της ορίζεται από το καταστατικό. Αν το καταστατικό δεν περιλαµβάνει διατάξεις για τον αριθµό των µελών της εφορευτικής επιτροπής, η γενική συνέλευση των µελών ή των αντιπροσώπων εκλέγει πενταµελή εφορευτική επιτροπή πριν από την ψηφοφορία για την εκλογή οργάνων και σε κάθε περίπτωση σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 7 και επόµενων. 16. Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών, εως την ανακήρυξη των επιτυχόντων, µπορεί να παρευρίσκονται στο χώρο της εκλογής ένα

14 αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασµό υποψηφίων. 17. Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας τη γνησιότητα του αντιγράφου µητρώου, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία και το οποίο έχει υποχρέωση να της παραδώσει το διοικητικό συµβούλιο. 18. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε µε την επίδειξη της αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλου δηµοσίου εγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του µέλους και του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Στο βιβλιάριο σηµειώνεται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος και τίθεται η υπογραφή του και η σφραγίδα της οργάνωσης. 19. Η εφορευτική επιτροπή συντάσσει το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακήρυξης των επιτυχόντων τα οποία και υπογράφει. Τα πρακτικά αυτά µαζί µε το αντίγραφο µητρώου που χρησιµοποιήθηκε στις εκλογές φυλάσσονται στο ειρηνοδικείο της έδρας της οργάνωσης και αντίγραφά τους φυλάσσονται στα αρχεία της επαγγελµατικής οργάνωσης. 20. Στην εφορευτική επιτροπή προεδρεύει δικαστής, που ορίζεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 11 του ν. 1264/ 1982(ΦΕΚ 79). 21. Οποιος παραποιεί ή νοθεύει το αποτέλεσµα εκλογών για την ανάδειξη συλλογικών οργάνων ή αντιπροσώπων οποιασδήποτε επαγγελµατικής οργάνωσης τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και, αν είναι µέλος εφορευτικής επιτροπής, µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών. 22. Οποιος χρησιµοποιεί την επωνυµία χωρίς δικαίωµα ή αντιποιείται την εκπροσώπηση επαγγελµατικής οργάνωσης για δικό του όφελος ή για όφελος άλλου τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος. Αρθρο 8. Μεταβατικές διατάξεις. Εκκαθάριση µητρώου-εγγραφές νέων µελών. 1. Το διοικητικό συµβούλιο κάθε πρωτοβάθµιας επαγγελµατικής οργάνωσης οφείλει µέσα σε ενενήντα µέρες από την ισχύ του νόµου αυτού να προβεί στην εκκαθάριση των µητρώων των µελών της. Οσα από τα µέλη δε συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόµου ή του καταστατικού διαγράφονται. 2. Τα µέλη των πρωτοβάθµιων επαγγελµατικών οργανώσεων τριάντα ηµέρες µετά τη λήξη τη προθεσµίας της παραγράφου 1 επιλέγουν τις δύο πρωτοβάθµιες επαγγελµατικές οργανώσεις στις οποίες θα παραµείνουν ως µέλη και ζητούν τη διαγραφή τους από κάθε άλλη επαγγελµατική οργάνωση. Μέσα στον τέταρτο µήνα από την ισχύ του νόµου αυτού τα µέλη των πρωτοβαθµίων επαγγελµατικών οργανώσεων δηλώνουν την επαγγελµατική οργάνωση από την οποία θα ασκήσουν το δικαίωµα εκλογής αντιπροσώπων σε οµοσπονδίες. Η δήλωση αυτή απευθύνεται στο διοικητικό συµβούλιο της κύριας επαγγελµατικής οργάνωσης και αναφέρει και τη δεύτερη πρωτοβάθµια οργάνωση στην οποία τυχόν είναι µέλος. 3. Μέσα σε τρείς ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας της παραγράφου 1 το διοικητικό συµβούλιο της πρωτοβάθµιας επαγγελµατικής οργάνωσης αναρτά το εκκαθαρισµένο µητρώο µελών στο γραφείο της και γνωστοποιεί την ανάρτηση µε δηµοσίευση σε ηµερησία εφηµερίδα που εκδίδεται στην πόλη της έδρας της ή της πλησιέστερης πόλης. Μέσα στην ίδια προθεσµία γνωστοποιεί στην υπερκείµενη οργάνωση το εκκαθαρισµένο µητρώο. 4. Με την προκήρυξη των εκλογών η υποκείµενη οργάνωση κοινοποιεί στην υπερκείµενη ενηµερωµένο αντίγραφο του µητρώου των µελών της. 5. Κατά του εκκαθαρισµένου µητρώου µελών επιτρέπεται ένσταση από όποιον έχει έννοµο συµφέρον στο ειρηνοδικείο της περιφερείας της έδρας της επαγγελµατικής οργάνωσης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα ηµερών από τη δηµοσίευση στην εφηµερίδα, σύµφωνα µε την παράγραφο 3. Το ειρηνοδικείο ορίζει σύντοµη δικάσιµο και δικάζει µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. 6. Στις πρώτες αρχαιρεσίες των πρωτοβάθµιων επαγγελµατικών

15 οργανώσεων έχουν δικαίωµα να πάρουν µέρος και νέα µέλη που θα υποβάλουν αίτηση εγγραφής µέσα σε τρεις µήνες από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού. Αν η αίτηση εγγραφής απορριφθεί ή τα αρµόδια όργανα παραλείψουν να αποφασίσουν µέσα σε τριάντα ηµέρες από την υποβολή της αίτησης, ο αιτών δικαιούται να προσφύγει, για παράβαση νόµου ή του καταστατικού, στο ειρηνοδικείο µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα ηµερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης ή από την πάροδο της προθεσµίας των τριάντα ηµερών αντιστοίχως. Το ειρηνοδικείο ορίζει σύντοµη δικάσιµο και δικάζει µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Από την κοινοποίηση της απόφασης που διατάζει την εγγραφή ο αιτών γίνεται µέλος της πρωτοβάθµιας επαγγελµατικής οργάνωσης χωρίς άλλη διατύπωση. 7. Μέχρι να εκδοθεί το κατά την παρ. 2 του άρθρου 7 εκλογικό βιβλιάριο τα µέλη των πρωτοβάθµιων επαγγελµατικών οργανώσεων χρησιµοποιούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώµατος την αστυνοµική τους ταυτότητα ή άλλο δηµόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά τους "και το βιβλιάριο ασθενείας ή το ασφαλιστικό βιβλιάριο, που υποκαθιστά στην περίπτωση αυτή τον εκλογικό βιβλιάριο." ***Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε το άρθρο 15 παρ. 2 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι προθεσµίες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10 και 11, παρατάθηκαν για έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία που έληξαν µε την Υ.Α. (ΕΜΠ) οικ. ΚΙ-235/13-19 Ιαν (Β' 8). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύµφωνα µε την υπ'αριθµ. Κ1-3905/ απόφαση του Υπουργού Εµπορίου (ΦΕΚ Β'755), οι προθεσµίες των άρθρων 8, 9, 10 και 11 του παρόντος, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2081/92, παρατείνονται στο διπλάσιο. Αρθρο 9. Πρώτες εκλογές στις επαγγελµατικές οργανώσεις. 1. Μετά την έγκριση των εκκαθαρισµένων µητρώων και την εγγραφή νέων µελών και µέσα στον πέµπτο µήνα από την ισχύ του νόµου αυτού, συνέρχονται οι γενικές συνελεύσεις όλων των πρωτοβάθµιων επαγγελµατικών οργανώσεων και αποφασίζουν: α) για την επιλογή της οµοσπονδίας ή των οµοσπονδιών στις οποίες θα µετέχει η επαγγελµατική οργάνωση, β) για την επιλογή της οµοσπονδίας η οποία θα την εκπροσωπεί στη συνοµοσπονδία και γ) για την εκλογή διοικητικού συµβουλίου, ελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων. 2. Μέσα στην προθεσµία της παρ. 1 δύο ή περισσότερες επαγγελµατικές οργανώσεις µπορούν να συγχωνευτούν µε αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των µελών τους. Για τη λήψη των αποφάσεων αυτών απαιτείται η απαρτία της παρ. 4 του άρθρου 5 και η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. 3. Για τη συµµετοχή στις πρώτες εκλογές µετά την ισχύ του νόµου αυτού η µηνιαία συνδροµή των παλαιών και νέων µελών ορίζεται σε διακόσιες δραχµές και το δικαίωµα εγγραφής ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων δραχµών. "Με οµόφωνη απόφαση των µελών του διοικητικού συµβουλίου των πρωτοβάθµιων επαγγελµατικών οργανώσεων η συνδροµή και το δικαίωµα εγγραφής µπορεί να περιορίζεται µέχρι το ήµισυ των προαναφεροµένων ποσών". ***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε ως άνω µε την παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 1746/1988 (Α 2). "Τα µέλη των οργανώσεων του παρόντος νόµου δικαιούνται να λάβουν µέρος στις πρώτες εκλογές που θα διεξαχθούν µετά την ισχύ των διατάξεων του παρόντος νόµου, εφόσον είναι ταµειακώς εντάξει". ***Το άνω εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 15 παρ. 3 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154). 4. Για τις πρώτες εκλογές, µετά την ισχύν του νόµου αυτού, οι

16 αιτήσεις για την εγγραφή νέων µελών στις οµοσπονδίες και στις συνοµοσπονδίες πρέπει να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού και του καταστατικού και υποβάλλονται στα αντίστοιχα διοικητικά συµβούλια ένα µήνα τουλάχιστον πριν από τη γενική συνέλευση. Τα διοικητικά συµβούλια αποφασίζουν µέσα σε δέκα ηµέρες από την υποβολή κάθε αίτησης. Αν η αίτηση απορριφθεί ή το διοικητικό συµβούλιο δεν αποφασίσει µέσα στην παραπάνω προθεσµία, επιτρέπεται προσφυγή σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου Η νοµιµοποίηση των αντιπροσώπων στις οµοσπονδίες και στις συνοµοσπονδίες γίνεται το αργότερο πέντε ηµέρες πριν από την αντίστοιχη γενική συνέλευση. 6. Τον έβδοµο µήνα από την ισχύ του νόµου αυτού συνέρχεται η γενική συνέλευση (συνέδριο) των αντιπροσώπων κάθε οµοσπονδίας και αποφασίζει: α) για την επιλογή της συνοµοσπονδίας στην οποία θα ανήκει και β) για την εκλογή διοικητικού συµβουλίου, ελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων για τη συνοµοσπονδία. 7. Τον ένατο µήνα από την ισχύ του νόµου αυτού συνέρχεται η γενική συνέλευση (συνέδριο) των αντιπροσώπων κάθε συνοµοσπονδίας και εκλέγει το διοικητικό συµβούλιο και την ελεγκτική επιτροπή. 8. Εκλογές οργάνων επαγγελµατικών οργανώσεων όλων των βαθµίδων οι οποίες γίνονται µε βάση καταστατικές διατάξεις αντίθετες µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, είναι άκυρες. 9. Αν, κατά τις πρώτες εκλογές µετά την ισχύ του νόµου αυτού, δεν έχουν τροποποιηθεί ακόµη τα καταστατικά, τότε για τις εκλογές αυτές ορίζεται ως µέτρο για την εκπροσώπηση των οργανώσεων που µετέχουν σε οµοσπονδίες και συνοµοσπονδίες ένας αντιπρόσωπος ανά είκοσι µέλη, προκειµένου για πρωτοβάθµιες και ένας ανά διακόσια, προκειµένου για δευτεροβάθµιες. Και στις δυο περιπτώσεις ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τον αριθµό των µελών που ψήφισαν για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στην πρωτοβάθµια οργάνωση. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι προθεσµίες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10 και 11, παρατάθηκαν για έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία που έληξαν µε την Υ.Α. (ΕΜΠ) οικ. ΚΙ-235/13-19 Ιαν (Β' 8). Αρθρο 10. Παράταση και λήξη της θητείας οργάνων 1. Με την εκλογή νέων οργάνων σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού λήγει η θητεία των παλαιών. 2. Η θητεία των οργάνων της επαγγελµατικής οργάνωσης, αν λήγει κατά τη διάρκεια των προθεσµιών των µεταβατικών διατάξεων που ορίζονται στις παραγράφους 1, 6 και 7 του άρθρου 9, παρατείνεται µέχρι την εκλογή νέων οργάνων, όπως προβλέπεται από τις παραπάνω προθεσµίες. 3. Αν το διοικητικό συµβούλιο της επαγγελµατικής οργάνωσης δεν τηρήσει τις διαδικασίες ή τις προθεσµίες που ορίζονται στις µεταβατικές διατάξεις των άρθρων 8 και 9, το αρµόδιο δικαστήριο, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννοµο συµφέρον, το κηρύσσει έκπτωτο και διορίζει, σύµφωνα µε το άρθρο 69 ΑΚ, προσωρινό διοικητικό συµβούλιο στο οποίο αναθέτει την τήρηση των παραπάνω διαδικασιών και τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών µέσα στις συντοµότερες κατά το δυνατόν προθεσµίες που ορίζονται µε την απόφασή του. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι προθεσµίες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10 και 11, παρατάθηκαν για έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία που έληξαν µε την Υ.Α. (ΕΜΠ) οικ. ΚΙ-235/13-19 Ιαν (Β' 8). Αρθρο Οι επαγγελµατικές οργανώσεις όλων των βαθµίδων προσαρµόζουν τα

17 καταστατικά τους στις διατάξεις του νόµου αυτού το αργότερο µέσα σε ένα χρόνο από τη δηµοσίευσή του. Για την προσαρµογή των καταστατικών µέσα στην παραπάνω προθεσµία απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 4. Σε κάθε περίπτωση οι διατάξεις του νόµου αυτού είναι επικρατέστερες από τις σχετικές διατάξεις των καταστατικών. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η ανωτέρω προθεσµία παρατάθηκε µέχρι µε την υπ'αριθµ. Κ1-2335/1994 απόφαση του Υπουργού Εµπορίου (ΦΕΚ Β'703). "2. Με απόφαση του Υπουργού Εµπορίου µπορεί να παρατείνονται µέχρι του τριπλασίου οι προθεσµίες, που αναφέρονται στα άρθρα 8, 9, 10 και 11 του νόµου αυτού". ***Η παρ. 2, όπως είχε αντικατασταθεί µε την παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 1746/1988 (Α 2), αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω µε την παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 2115/1993 (ΦΕΚ Α 15) 3. Από την ισχύ του νόµου αυτού καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αντίκεινται στις διατάξεις του ή αναφέρεται σε θέµατα που ρυθµίζονται διαφορετικά από αυτόν. 4. Οι διατάξεις του νόµου αυτού δεν έχουν εφαρµογή στα επιµελητήρια "και στα επαγγελµατικά σωµατεία συγγραφέων λογοτεχνών". ***Η εντός " " φράση στο τέλος της παρ. 4 προστέθηκε διά του άρθρου 4 του Ν. 1881/1990 (Α 42). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι προθεσµίες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10 και 11, παρατάθηκαν για έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία που έληξαν µε την Υ.Α. (ΕΜΠ) οικ. ΚΙ-235/13-19 Ιαν (Β' 8). Αρθρο 12. Με απόφαση του Εποπτικού Συµβουλίου του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία για την προαγωγή των µελών του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών (Κανονισµός Προαγωγών). Ο Κανονισµός αυτός ελέγχεται από πλευράς νοµιµότητας από τον Υπουργό Εµπορίου και εγκρίνεται µε απόφασή του, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ ο πιο πάνω Κανονισµός κυρώνονται αναδροµικά οι αποφάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών 467/ και 558/ (Κανονισµός Συντάξεως Φύλλων Ποιότητας και Βοηθών Ορκωτών Λογιστών και οκίµων Ορκωτών Λογιστών και Προαγωγής αυτών) και τίθενται σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1220/ , τεύχος Β' και ΦΕΚ 16/ , Τεύχος Β'), όπως τροποποιήθηκαν µε τις αποφάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών 562/24/ και 564/11/ (ΦΕΚ 15/ , τεύχος Β') και τις αποφάσεις του ίδιου Εποπτικού Συµβουλίου 579/12/ και 584/13/ (ΦΕΚ 1237/ , Τεύχος Β'). Η παράγραφος 12 του κυρούµενου Κανονισµού καταργείται από Με απόφαση του Εποπτικού Συµβουλίου του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών που θα εκδοθεί µέσα σε έξι µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος και θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος σύνταξης των φύλλων ποιότητας των µελών του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών για τα έτη 1984 µέχρι και 1986, τα οποία µαζί µε τα λοιπά στοιχεία, που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, θα λαµβάνονται υπόψη κατά τη διενέργεια των προαγωγών. Για τυχόν προαγωγές που θα γίνουν µε αναδροµική ισχύ, εκτός από τα στοιχεία που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, λαµβάνονται υπόψη και τα φύλλα ποιότητας, τα οποία έχουν συνταχθεί µε βάση τις διατάξεις του κυρούµενου Κανονισµού, καθώς και οι προτάσεις της Γενικής Συγκεντρώσεως των Ορκωτών Λογιστών, που έχουν γίνει σύµφωνα µε την παράγραφο 12 του ίδιου Κανονισµού, όπως αυτή τροποποιήθηκε. Αρθρο 13. Ο νόµος αυτός ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-15 Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007 Απόφαση συνεδρίου Λουτρακίου για ΩΡΑΡΙΟ 5. Επειδή (σύµφωνα µε τη διευκρίνιση για τη διαδικασία ψήφισης της εισήγησης του Σ από το προηγούµενο συνέδριο) ΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ το περιεχόµενο των εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αναμόρφωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων

Θέμα : Αναμόρφωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων Αριθ. Πρωτ. 415 Αθήνα, 08 Ιανουαρίου 2010 Προς Τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δημήτριο Ρέππα Kοινοποίηση : - Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Γιάννη Μαγκριώτη - Γεν. Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) 35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕ ΧΕΕΙ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) Εργασία για το σχολείο Ο καθηγητής θα µοιράσει µισθωτήρια κατοικιών στους µαθητές, θα τους χωρίσει ανά θρανίο σε εκµισθωτές και µισθωτές και αφού τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα «Εισαγωγή στο ίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσµούς» ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΑΡΘΡΟ 1 0 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3218/5-3-12 ΑΡΙΘ. ΣΧΕ.: 2329 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656

Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656 Ο.Λ.Μ.Ε. Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656 ΠΡΟΣ: - τον Υπουργό Εθν. Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ευρ. Στυλιανίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ε- νηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παραθεριστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί. Μελέτη Περίπτωσης του «Βραχόκηπου» ήµου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης»

ΘΕΜΑ: «Παραθεριστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί. Μελέτη Περίπτωσης του «Βραχόκηπου» ήµου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ

Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Έχει παρατηρηθεί ότι οι πέρα από τα κοινά µέτρα δηµιουργικοί άνθρωποι στον τοµέα του πνεύµατος έχουν σιδερένιαν αντοχή και µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 Δημήτρης Μικελλίδης Πρόεδρος ΠΟΕΔ Αγαπητοί συνεργάτες, Με τη

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 47/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 47/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 310/2015 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 47/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

οικισµών του ήµου Φαιστού

οικισµών του ήµου Φαιστού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Αποκοµιδή απορριµµάτων σε 34 οικισµούς του ήµου και καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων στο σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΝΟΣΤΑΦΥΑΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Προμελέτη σκοπιμότητας επενδυτικού σχεδίου που αφορά τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη. ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις»)

Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη. ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») «Απαγορευτικοί όροι για την άσκηση δικαιώµατος ένταξης στο πρόγραµµα επιδότησης ενοικίου, έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ «ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 1. Κύριε ήµαρχε θα θέλαµε να µας κάνετε µια µικρή αναφορά στα σηµαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός Καθαρών Κερδών Μικτών Επιχειρήσεων που Τηρούν Βιβλία β', γ' Κατηγορίας του ΚΒΣ

Προσδιορισμός Καθαρών Κερδών Μικτών Επιχειρήσεων που Τηρούν Βιβλία β', γ' Κατηγορίας του ΚΒΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προσδιορισμός Καθαρών Κερδών Μικτών Επιχειρήσεων που Τηρούν Βιβλία β', γ' Κατηγορίας του ΚΒΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική. εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των. Εθελοντικών Οµάδων

Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική. εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των. Εθελοντικών Οµάδων Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των Εθελοντικών Οµάδων 1 Κανονισµοί Λειτουργίας Εθελοντικών Οµάδων του ήµου Λακατάµιας Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Λουτράκι 26/01/2016 Αρ. Πρωτ. 1255 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & Αθήνα, 13 Απριλίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΠ/Φ. 2.9/27 /οικ. 8179 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Α, 23 Μαρτίου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Α, 23 Μαρτίου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Α, 23 Μαρτίου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ιεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Με τον όρο δικαίωµα εκφράζεται η εξουσία που παρέχεται από το σύστηµα δικαίου. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2008-2009 ΦΛΩΡΙΝΑ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: Ε/ΜΗΤΡ.1100-06 Αριθμός Έκδοσης: 1 Ημ/νία Έκδοσης: 1.10.07 Σελ. 2 από 5

Κωδικός: Ε/ΜΗΤΡ.1100-06 Αριθμός Έκδοσης: 1 Ημ/νία Έκδοσης: 1.10.07 Σελ. 2 από 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΘΕΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Γνωστοποιείται ότι τα στοιxεία της επιχείρησής σας, που τηρούνται στο Μητρώο του ΕΒΕΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2399/4-2-2015 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 267 / 2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 11 η Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα της εβδοµάδας

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 267 / 2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 11 η Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα της εβδοµάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 4910 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 267 / 2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης 1 Ιωάννης Κέκερης ασοπόνος Επίτιµος Πρόεδρος Ένωσης ασοπόνων Μακεδονίας Θράκης Μέλος.Σ. Πανελλήνιας Ένωσης ασοπόνων και ιαχειριστών Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Αρναία 16/12/2012 Κα Πρόεδρο Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99, 69/02, 20/04

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΖΑΡΟΥΛΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΧΩΡΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΖΑΡΟΥΛΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΧΩΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131 Ταχ. Κώδικας : 38446 Ν.Ιωνία Βόλου ΕΝΤΑΥΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ΠΛ. Ρήγα Φεραίου αρ.1 Πληροφορίες: κ. Γ. Γεωργάκο Τηλέφωνο: 2421350106 Fax:2421097610 Ηλεκτρονική δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 Α ΦΑΣΗ:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ www.igoumenitsa.gr Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηγουμενίτσας για την περίοδο 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

II.7.1 Ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μιας Πράξης.

II.7.1 Ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μιας Πράξης. II.7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ II.7.1 Ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μιας Πράξης. Προκειμένου μια ενταγμένη σε ένα Ε.Π. Πράξη να θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί, θα πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες και παιχνίδια (υλικό)

Μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες και παιχνίδια (υλικό) Μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες και παιχνίδια (υλικό) Posted on 28 Αυγούστου, 2015 γράφει: Τοµπούλογλου Ιωάννης Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Δ/νση ΠΕ Ανατολ. Θεσσαλονίκης Χαρακτηριστικά: Αυξηµένα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Ολομέλεια Αριθμός απόφασης 7/2011

Άρειος Πάγος Ολομέλεια Αριθμός απόφασης 7/2011 Άρειος Πάγος Ολομέλεια Αριθμός απόφασης 7/2011 Περίληψη Οι διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου καθαριστριών του ΟΠΑΠ που κάλυπταν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες αυτού δεν δικαιολογούνται ως τέτοιες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Πολυτεχνειούπολη, Αθήνα Τηλ. 210- Αθήνα... Αριθμ. Πρωτ:... ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ «Τροποποιηµένο Πρόγραµµα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης µε επιδότηση των εργοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝOMIKOY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24/11/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8107 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Π.Κ. 30/4-10-2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 2107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΤΕΕ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α 1. «Η κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΕΥΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΕΥΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου Ενωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.),

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

/νση: ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. Αλεξάνδρου 49, 66100, ράµα Τηλ&φαξ: +2521021972, κιν.: + 6973585563 www.akademia.gr, e-mail: info@akademia.

/νση: ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. Αλεξάνδρου 49, 66100, ράµα Τηλ&φαξ: +2521021972, κιν.: + 6973585563 www.akademia.gr, e-mail: info@akademia. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Οδηγίες) Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ (25 µονάδες) ιαβάζουµε µια φορά προσεκτικά το κείµενο, κατανοούµε το περιεχόµενό του κι επισηµαίνουµε το θεµατικό του κέντρο. ουλεύουµε ανά παράγραφο. Υπογραµµίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Λ.Μ.Ε. Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 33 11 338 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.

Ο.Λ.Μ.Ε. Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 33 11 338 www.olme.gr e-mail: olme@otenet. Ο.Λ.Μ.Ε. Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 33 11 338 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 27/9/06 ΠΡΟΣ: - τα.σ. των ΕΛΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΕΛΜΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α: AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΘ-HELEXPO AE.

Θ Ε Μ Α: AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΘ-HELEXPO AE. ΔΕΘ- HELEXPO AE Αρ.Πρωτ. :1655 Θεσσαλονίκη, 30.06.2014 Θ Ε Μ Α: AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΘ-HELEXPO AE. Ερώτηση Νο1 Παράγραφος 2.1.4 περ.β σελ.12.

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο / /2013 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ηράκλειο / /2013 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρµόδιος : Τζανιδάκης Βασίλης Ηράκλειο / /2013 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 72100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Μυσίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ... «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι µια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΚΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΙ ΤΟ 6 ο ΚΑΙ 44 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( IFRS) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Το κείμενο παρατίθεται ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α'/194/23-8-2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της 20ης Τακτικής και ηµόσιας Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου του ήµου Βόλου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της 20ης Τακτικής και ηµόσιας Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου του ήµου Βόλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π. Η.ΠΕ.ΘΕ.» Ε ΡΑ: ΜΑΝ ΗΛΑΡΑ-ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125 ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε."

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. 1. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5144 IANOYAΡΙΟΣ 2012 1 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. Νομοθεσία για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου Έχουν όλοι υποχρέωση από το Νόμο να συνάψουν ασφάλιση για το αυτοκίνητό τους; Σε ποια νομοθεσία βασίζεται η ασφάλιση αυτοκινήτου; Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με το Π.. 39/2012 αρθρ.1 διατηρήθηκε σε ισχύ ανύπαρκτο σύστηµα αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων!!!! Όπως σαφέστατα καταδεικνύεται µετά την

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΙΟ Οδυσσέας Μαθηματικά ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΙΟ Κ. Γαβρίλης ( gavr@pi-schools.gr) Αν δεν μπορούμε να αγαντάρουμε τον άνεμο ας μάθουμε να αγαντάρουμε τα πανιά ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πρόγραμμα Οδυσσέας η

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων... 3 Υπόμνηση της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων...

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239

Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239 Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα - Αδικοπραξία - Θάνατος Μισθωτού. Σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος που έχει ως αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 2

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 1 : Επέκταση των εγκαταστάσεων ολοκληρωµένης ιαχείρισης Απορριµµάτων Βλαχέρνας Άρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-ΚΕΦ. ΙΑ -ΙΒ Θέμα: ο μύθος του Πρωταγόρα και το επιμύθιο

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-ΚΕΦ. ΙΑ -ΙΒ Θέμα: ο μύθος του Πρωταγόρα και το επιμύθιο ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-ΚΕΦ. ΙΑ -ΙΒ Θέμα: ο μύθος του Πρωταγόρα και το επιμύθιο Στάδια εξέλιξης του ανθρώπου Α Στάδιο Απουσία θνητών ειδών ἦν γάρ ποτε χρόνος, ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν, θνητὰ δὲ γένη οὐκ ἦν Β Στάδιο

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλους τους συμβολαιογράφους Δ/νση: Γ.Γενναδίου 4 10678 Αθήνα

Προς όλους τους συμβολαιογράφους Δ/νση: Γ.Γενναδίου 4 10678 Αθήνα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ. 168 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Προς όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ εκεµβρίου 2, 2015 ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ Σε ερώτησή τους προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επισηµαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υποχρεωτικά ικαιολογητικά :

Α. Υποχρεωτικά ικαιολογητικά : Α. Υποχρεωτικά ικαιολογητικά : Τα δικαιολογητικά της οµάδας αυτής αποτελούν τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά και η έλλειψή τους από το φάκελο υποψηφιότητας αποτελεί κριτήριο αποκλεισµού. 1.1. Φωτοτυπία αστυνοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεωπόνος, Msc Αγροτικής Οικονομίας Βουλευτής Ν. Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2012 1 ΣΤΟΧΟΙ: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου και της οικογένειας.

ΘΕΜΑ: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου και της οικογένειας. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ολοήµερο σχολείο ΘΕΜΑ: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου και της οικογένειας. ηµαράς Σεραφείµ Α.Μ. 3811 Θεοχάρης Θωµάς Α.Μ. 3818 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Oι κάτοχοι απολυτηρίου Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α ) καθώς και οι μαθητές της τελευταίας τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α )

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 7 Μάιου 2004

Παρασκευή 7 Μάιου 2004 ΙΣΤΟΡΙΑ Οι έρευνες των αρχαιολόγων τεκµηρίωσαν την ύπαρξη ζωής και ανθρώπινης δραστηριότητας στο θεσσαλικό χώρο. Στην κοίτη του ποταµού βρέθηκαν απολιθωµένα οστά ελεφάντων, ιπποπόταµων, ρινόκερων, µεγάλων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης : 14/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Μελέτης : 14/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Αρ. Μελέτης : 14/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αλίµου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Βιβλίο: «Εµπορικές Εταιρίες» Ν.Κ. Ρόκας Εισαγωγή 1 Η ιδιορρυθµία και η µοναδικότητα του δικαίου των ενώσεων προσώπων στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου συνίσταται κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου Υπεύθυνες Καθηγήτριες κ. Λαγουτάρη Ελένη κ. Σούσου Άρτεμις Ομάδα Μαθητών Κάμτσιος Παναγιώτης Κασπάρης Δημήτριος Κατσαΐτης Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Εµµανουήλ Σταµατάκης. Επιβλέπουσα: Χατζάκη Μαρία ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Εισηγητής: Εµµανουήλ Σταµατάκης. Επιβλέπουσα: Χατζάκη Μαρία ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Εµµανουήλ Σταµατάκης Επιβλέπουσα: Χατζάκη Μαρία ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...2

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 7 ΜΕΡΟΣ Α... 13 Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 3. Κεφάλαιο 4. Κεφάλαιο 5. Κεφάλαιο 6. Κεφάλαιο 7. Κεφάλαιο 8.

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 7 ΜΕΡΟΣ Α... 13 Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 3. Κεφάλαιο 4. Κεφάλαιο 5. Κεφάλαιο 6. Κεφάλαιο 7. Κεφάλαιο 8. Περιεχόμενα Εισαγωγή... 7 ΜΕΡΟΣ Α... 13 Κεφάλαιο 1 Η σταχτοπούτα της ζωής μας!... 15 Κεφάλαιο 2 Συνδέοντας τα κομμάτια: o εαυτός μας!... 23 Κεφάλαιο 3 Οι σχέσεις μας είναι ο καθρέφτης μας!... 27 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Έργο : Προμήθεια υλικών άρδευσης ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Προυπ : 71.999,65 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Κ.Α. : 25-7135.004 Αρ. Μελ. : 20/2015 Αρ. Πρωτ. : 3281/17-6-2015 Χρήση : 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νεμέα 5-3-2012 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:- 1196 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νεμέα 5-3-2012 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:- 1196 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νεμέα 5-3-2012 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:- 1196 - (υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012) Πλήρωσης τεσσάρων {4} θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3. / 2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3. / 2013 ΑΔΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών Διαχείρισης Κινητής & Ακίνητης ΤΜΗΜΑ: Περιουσίας ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κηφισίας 39 523 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: 20-68776

Διαβάστε περισσότερα