Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 «17 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2011, Αθήνα, Οκτωβρίου 2012 Ίδρυµα Ευγενίδου ΦΑΚΕΛΟΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ: υνατότητες Χορηγίας & Οικονοµικής Υποστήριξης Συνεδρίου (α) Εισαγωγή Αναγνωρίζοντας τον σηµαντικό ρόλο που παίζει η ενέργεια στην οικονοµία της χώρας και της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης γενικότερα, το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ. Ευρώπης (ΙΕΝΕ) οργανώνει για µία ακόµη χρονιά το ετήσιο (17o) Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας στις Οκτωβρίου 2012 στην Αθήνα. Το «Ενέργεια και Ανάπτυξη» πραγµατοποιείται ανελλιπώς κάθε χρόνο και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Στόχος του «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2012» είναι η ανασκόπηση και η παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων στον τοµέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και διεθνώς και η ανάλυση των τάσεων και των προοπτικών, η ανταλλαγή απόψεων και η εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων. Το ειδικό θέµα του φετινού Συνεδρίου αναφέρεται στην «Η Γεωπολιτική Αναπτυξιακή ιάσταση του Ελληνικού Ενεργειακού Συστήµατος». Το Συνέδριο περιλαµβάνει εισηγήσεις και τοποθετήσεις από διακεκριµένους οµιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πολιτικές τοποθετήσεις, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης (panel discussions) µεταξύ των παραγόντων της αγοράς και δύο επίσηµα γεύµατα µε προσκεκληµένους οµιλητές. Ένα βασικό χαρακτηριστικό του Συνεδρίου από το ξεκίνηµα του το 1996 είναι η σφαιρική αντιµετώπιση και η ολική προσέγγιση του ενεργειακού τοµέα µε ενδελεχή εξέταση των επιµέρους ενοτήτων και την ανάδειξη των διαµορφούµενων διασυνδέσεων (links) καθώς και των επικαλυπτόµενων οµάδων ενδιαφερόντων και δράσεων (interfaces). Σήµερα η ενέργεια συγκαταλέγεται στους πλέον δυναµικούς κλάδους της οικονοµίας τόσο στη χώρα µας όσο και διεθνώς. Ο εντυπωσιακός ρυθµός ανάπτυξης του ενεργειακού τοµέα τα τελευταία είκοσι και πλέον χρόνια οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ραγδαία αύξηση της ενεργειακής ζήτησης, αποτέλεσµα της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης, και των πολύ µεγάλων επενδύσεων σε ενεργειακές υποδοµές 1

2 οι οποίες απαιτούνται σε συνεχή βάση. Με την αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης άµεσος είναι ο αντίκτυπος στο περιβάλλον η προστασία του οποίου αποτελεί πλέον προτεραιότητα και εξετάζεται στο πλαίσιο της πολιτικής για την Κλιµατική Αλλαγή. Ως εκ τούτου οι διάφορες ενεργειακές επενδύσεις και έργα υποδοµής µελετώνται πλέον σε άµεση συνάρτηση µε την προστασία του περιβάλλοντος. Το «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2012» πρόκειται να καλύψει ένα ευρύ φάσµα θεµάτων στους τοµείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος συµπεριλαµβάνοντας τις εξής ενότητες: Η Οικονοµική Κρίση και η Ενεργειακή Αγορά στην Ελλάδα Ηλεκτροπαραγωγή και Επενδύσεις για την Επόµενη εκαετία Ο Μετασχηµατισµός ηλεκτρικού τοµέα και αγορά Φυσικό Αέριο - Έρευνα και Ανάπτυξη Υδρογονανθράκων Ελληνική και ιεθνής Αγορά Πετρελαίου, Τελευταίες Εξελίξεις και Τάσεις H Αναπτυξιακή και Γεωπολιτική ιάσταση της Ενέργειας Η Πορεία προς τους Στόχους του 2020/2030 και ο Ρόλος των ΑΠΕ (β) Το Πρόγραµµα του Συνεδρίου Επισυνάπτεται το προκαταρτικό πρόγραµµα του συνεδρίου ενώ το λεπτοµερές πρόγραµµα θα ανακοινωθεί µόλις υπάρξουν επιβεβαιώσεις συµµετοχής από τους διάφορους οµιλητές που έχουν προσκληθεί. Θα υπάρξει ανακοίνωση στο site του Ινστιτούτου. (γ) υνατότητες Χορηγίας και Υποστήριξης του Συνεδρίου «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2012» H πραγµατοποίηση ενός καθιερωµένου και µεγάλης εµβέλειας συνεδρίου όπως το «Eνέργεια & Aνάπτυξη» µε οµιλητές υψηλού κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό και ένα πολυπληθές ακροατήριο που συνήθως φτάνει τους 400 συνέδρους, προϋποθέτει µια σηµαντική οργανωτική υποδοµή και την ύπαρξη ενός ολόκληρου επιτελείου το οποίο εργάζεται επί αρκετούς µήνες πριν. Ο προϋπολογισµός για την οργάνωση του «Ενέργεια & Ανάπτυξη» συνήθως ξεπερνά τα Για την κάλυψη αυτού του κόστους η διοίκηση του ΙΕΝΕ αποβλέπει στην συµµετοχή αρκετών χορηγών και υποστηρικτών µε στόχο την άρτια οργάνωση του συνεδρίου και την κατάλληλη προβολή του στην Eλλάδα και το εξωτερικό. Οι χορηγοί είναι συνήθως οργανισµοί και εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της ενέργειας, στον πετρελαϊκό τοµέα, στην ηλεκτροπαραγωγή, στον χώρο των κατασκευών και της προστασίας του περιβάλλοντος και στις ΑΠΕ. Βεβαίως, χορηγοί 2

3 µπορεί να είναι και άλλοι οργανισµοί, ιδιαίτερα από τον χώρο των τραπεζών και χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Πέρα από την οικονοµική συµµετοχή των χορηγών, αυτοί έχουν συνήθως έναν πιο ουσιαστικό ρόλο, τόσο από πλευράς παρουσίασης των δραστηριοτήτων τους, επιλογής οµιλητών, όσο και στη γενικότερη προβολή του συνεδρίου και την προσέλκυση συνέδρων που έχουν ενδιαφέροντα στον ενεργειακό τοµέα. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι οι εταιρείες Χορηγοί και Υποστηρικτές του Συνεδρίου συµβάλλουν µε την παρουσία και την ενεργό συµµετοχή των στελεχών τους στην ολοκληρωµένη εξέταση των θεµάτων που απασχολούν την ενεργειακή αγορά, την εκάστοτε κυβέρνηση και τους άµεσα εµπλεκόµενους φορείς και οργανισµούς. ΚΚααττηηγγοορρί ίεεςς Χοορρηηγγώνν Προβλέπονται επτά (7) κατηγορίες Χορηγών και Υποστηρικτών: (i). Mέγας Χορηγός (ii). Xορηγός Συνεδρίου (iii). Χορηγός Επίσηµου Γεύµατος (iv). Χορηγός Cocktail Reception στις 30/10 (v). Χορηγός Farewell Cocktail Reception στις 31/10 (vi). Υποστηρικτής Συνεδρίου (vii). Υποστηρικτής Επιµέρους Eκδηλώσεων (viii). Υποστηρικτής Συνεδριακού Υλικού MEEΓΓAΣ XOPPHΓΓOΣ ((Maajjoorr Sppoonnssoorr)) Θα υπάρξει µόνο ένας Mέγας Xορηγός του Συνεδρίου µε συνολικό κόστος χορηγίας στα % ΦΠΑ. Ο Mέγας Xορηγός δικαιούται 25 δωρεάν συµµετοχές στο Συνέδριο. XOPPHΓΓOΣ ΕΕΠΙΙΣΗΜΟΥΥ ΓΓΕΕΥΥΜΑΤΟΣ ((Offffi icci iaal l LLuunncchh Sppoonnssoorr)) Προβλέπονται δύο επίσηµα γεύµατα στις 30/10 και στις 31/10 αντίστοιχα. Θα υπάρξει µόνο ένας Xορηγός για το καθένα από τα επίσηµα γεύµατα του Συνεδρίου µε συνολικό κόστος Χορηγίας στα % ΦΠΑ. Ο Xορηγός δικαιούται 15 δωρεάν συµµετοχές στο Συνέδριο. Ο Χορηγός του επίσηµου γεύµατος ορίζεται ταυτόχρονα, και χωρίς επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση και επίσηµος Χορηγός του Συνεδρίου. Εκπρόσωπος του Χορηγού θα έχει την δυνατότητα να προλογίσει τον οµιλητή. 3

4 XOPPHΓΓOΣ CCOCCKKTAIILL RREECCEEPPTIION ((CCoocckkttaai ill RReecceepptti ioonn Sppoonnssoorr)) σσττι ιςς 3300//1100 Θα υπάρξει µόνο ένας χορηγός του Cocktail Reception του Συνεδρίου το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στις 30/10/12 µεταξύ 19:30-21:00 µε συνολικό κόστος % ΦΠΑ. Ο κάθε Xορηγός δικαιούται 12 δωρεάν συµµετοχές στο Συνέδριο. Ο Χορηγός του Cocktail Reception ορίζεται ταυτόχρονα, και χωρίς επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση και επίσηµος Χορηγός του Συνεδρίου. XOPPHΓΓOΣ FFARREEWEELLLL CCOCCKKTAIILL RREECCEEPPTIION (( FFaarreeweel lll CCoocckkttaai ill RReecceepptti ioonn Sppoonnssoorr)) σσττι ιςς 3311//1100 Θα υπάρξει µόνο ένας χορηγός του Farewell Cocktail Reception του Συνεδρίου το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στις 30/10/12 µεταξύ 19:30-21:00 µε συνολικό κόστος % ΦΠΑ. Ο κάθε Xορηγός δικαιούται 10 δωρεάν συµµετοχές στο Συνέδριο. Ο Χορηγός του Farewell Cocktail Reception ορίζεται ταυτόχρονα, και χωρίς επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση και επίσηµος Χορηγός του Συνεδρίου. XOPPHΓΓOΣ ΣΥΥΝΕΕ ΡΡΙΙΟΥΥ ((CCoonnffeerreennccee Sppoonnssoorr)) Mπορεί να υπάρξουν περισσότεροι του ενός χορηγοί του Συνεδρίου µε συνολικό κόστος ανά χορηγία τα % ΦΠΑ. Ο κάθε Xορηγός δικαιούται 10 δωρεάν συµµετοχές στο Συνέδριο. YYΠOΣTHPPIIKKTHΣ ΣΥΥΝΕΕ ΡΡΙΙΟ ((CCoonnffeerreennccee Suuppppoorrtteerr)) Mπορεί να υπάρξουν αρκετοί υποστηρικτές µε κόστος συµµετοχής % ΦΠΑ έκαστος. Ο κάθε Υποστηρικτής δικαιούται 5 δωρεάν συµµετοχές στο Συνέδριο. ΥΥπποοσσττηηρρι ικκττέέςς ΕΕππι ιµµέέρροουυςς ΕΕκκδδηηλλώσσεεωνν 1 η ηµέρα: 30/11 Coffee Breaks, (2 coffee breaks) η ηµέρα: 31/11 Coffee Breaks (2 coffee breaks) 3000 Farewell Cocktail Reception

5 Οικκοοννοοµµι ικκήή ΥΥπποοσσττήήρρι ιξξηη γγι ιαα ττοο Συυννεεδδρρι ιαακκόό ΥΥλλι ικκόό ««ΕΕννέέρργγεει ιαα & Αννάάππττυυξξηη »» Προσφέρονται δυνατότητες οικονοµικής υποστήριξης για µια σειρά συνεδριακού υλικού µέσων όπως: Book of Abstracts (1) Τσάντα Συνεδρίου (2) Badges Συνέδρων (3) Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις (1) Το λογότυπο του Χορηγού θα εµφανιστεί στην 1 η σελίδα του εξωφύλλου του εντύπου που θα περιέχει τις περιλήψεις και τις κύριες εισηγήσεις του Συνεδρίου. (2) Το λογότυπο του Χορηγού θα εµφανίζεται στην εξωτερική όψη του χαρτοφύλακα µαζί µε το λογότυπο του ΙΕΝΕ. (3) Το λογότυπο του Υποστηρικτή θα εµφανισθούν µαζί µε αυτό του ΙΕΝΕ στα καρτελάκια (badges) που θα φέρουν το ονοµατεπώνυµο κάθε συνέδρου. Οι Υποστηρικτές όλων των επιµέρους εκδηλώσεων και του συνεδριακού υλικού δικαιούνται ορισµένες δωρεάν συµµετοχές στο Συνέδριο. Ο αριθµός των συµµετοχών θα εξαρτηθεί από το ύψος της οικονοµικής των συµµετοχών. (δ) Ανταποδοτικά Οφέλη Χορηγών & Υποστηρικτών Τα ανταποδοτικά οφέλη των Χορηγών και Υποστηρικτών για το «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012» είναι εκτενή και περιγράφονται ακολούθως. Μπορεί να υπάρξουν επιπλέον οφέλη κατόπιν ειδικής συµφωνίας του ΙΕΝΕ µε κάθε Χορηγό ή Υποστηρικτή. Οφέλη Χορηγών 1. Προβολή Λογοτύπου Το λογότυπο και το όνοµα κάθε χορηγού µπορεί να προβληθεί µε διάφορους τρόπους ως εξής: Στις έντυπες και ηλεκτρονικές ανακοινώσεις για το συνέδριο που θα διανέµονται πριν, κατά την διάρκεια και µετά το συνέδριο. Στις διαφηµίσεις που δηµοσιεύονται στον καθηµερινό και περιοδικό Τύπο. 5

6 Στο σκηνικό και σε όλα τα πανό/banners που θα αναρτηθούν στους χώρους διεξαγωγής του συνεδρίου. Στα ειδικά Banner της εκδήλωσης στο Internet, µέσω του καθώς και στο Στο έντυπο µε το επίσηµο πρόγραµµα του συνεδρίου. Σε όλο το έντυπο υλικό το οποίο θα διανεµηθεί στους συνέδρους. Στις video κάρτες, οι οποίες θα προβάλλονται εντός της αίθουσας του συνεδρίου. Στον τόµο µε τις περιλήψεις(abstracts) των παρουσιάσεων. Στο menu του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου. Το λογότυπο του χορηγού θα εµφανιστεί στην πρώτη δεξιά σελίδα του τόµου των επίσηµων πρακτικών του συνεδρίου ή στο εξώφυλλο του CD µε τα πρακτικά, τα οποία θα κυκλοφορήσουν µετά την εκδήλωση. 2. Εκπρόσωπος (οι) του χορηγού θα έχει τη δυνατότητα να οµιλήσει στο συνέδριο ή να συντονίσει µια από τις συνεδρίες του. 3. Το όνοµα του χορηγού θα αναφέρεται σε όλα τα ελτία Τύπου, τα οποία αποστέλλονται στα ΜΜΕ σχετικά µε το συνέδριο. 4. Ο κάθε χορηγός θα έχει την δυνατότητα να διανέµει έντυπα και άλλο υλικό (πχ. CD-ROM) αναφορικά µε τα προϊόντα και τις δραστηριότητες της εταιρείας του κατά την διάρκεια του συνεδρίου. Το υλικό αυτό τοποθετείται µέσα στο βαλιτσάκι ή φάκελο (ανάλογα µε την περίπτωση) κάθε συνέδρου το οποίο παραλαµβάνει κατά την εγγραφή του. 5. Εκπρόσωπος του χορηγού θα έχει την δυνατότητα να παρακαθίσει στο τραπέζι του οµιλητή στο επίσηµο γεύµα του Συνεδρίου. 6. Ο χορηγός δικαιούται έναν αριθµό δωρεάν συµµετοχών στην εκδήλωση για στελέχη και συνεργάτες της εταιρείας του. Ο αριθµός αυτός εξαρτάται από το ύψος της χορηγίας και αναφέρεται στο (γ). 7. Ο κάθε χορηγός δικαιούται να δηµοσιεύσει εντελώς δωρεάν µια ολοσέλιδη έγχρωµη διαφήµιση στο περιοδικό του ΙΕΝΕ, «Ο Κόσµος της Ενέργειας». (Εκδίδονται 4 τεύχη του περιοδικού κατ έτος) 8. Ο κάθε χορηγός δικαιούται πέντε (5) µήνες δωρεάν εµφάνιση του λογότυπού του στο web site του ΙΕΝΕ, το 9. Οι χορηγοί εταιρείες για το επίσηµο γεύµα, το cocktail reception στις 30/11 και το Farewell Cocktail Reception στις 31/10 απολαµβάνουν όλων των ανωτέρων οφελών. 6

7 Οφέλη Υποστηρικτών 1. Προβολή Λογοτύπου Το λογότυπο και το όνοµα κάθε Υποστηρικτή µπορεί να προβληθεί µε διάφορους τρόπους ως εξής: Στις έντυπες και ηλεκτρονικές ανακοινώσεις για το συνέδριο που διανέµονται πρίν, κατά την διάρκεια και µετά το συνέδριο. Στις διαφηµίσεις που δηµοσιεύονται στον καθηµερινό και περιοδικό Τύπο. Στο σκηνικό και σε όλα τα πανό/banners που θα αναρτηθούν στους χώρους διεξαγωγής του συνεδρίου. Στα ειδικά Banner της εκδήλωσης στο Internet, µέσω του καθώς και στο Στο έντυπο µε το επίσηµο πρόγραµµα του συνεδρίου. Σε όλο το έντυπο υλικό το οποίο θα διανέµεται στους συνέδρους. Στις video κάρτες, οι οποίες προβάλλονται εντός της αίθουσας του συνεδρίου. Στο εξώφυλλο του τόµου µε τις περιλήψεις (abstracts) των παρουσιάσεων. Στο menu του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου. Το λογότυπο του υποστηρικτή θα εµφανίζεται στην πρώτη δεξιά σελίδα του τόµου των επίσηµων πρακτικών της εκδήλωσης ή στο εξώφυλλο του CD µε τα πρακτικά, τα οποία κυκλοφορούν µετά το συνέδριο. 2. Το όνοµα του υποστηρικτή θα αναφέρεται σε όλα τα ελτία Τύπου, τα οποία αποστέλλονται στα ΜΜΕ σχετικά µε το συνέδριο. 3. Ο κάθε υποστηρικτής θα έχει την δυνατότητα να διανέµει έντυπα και άλλο υλικό (πχ. CD-ROM) αναφορικά µε τα προϊόντα και τις δραστηριότητες της εταιρείας του κατά την διάρκεια του συνεδρίου. Το υλικό αυτό τοποθετείται µέσα στο βαλιτσάκι ή φάκελο (ανάλογα µε την περίπτωση) κάθε συνέδρου το οποίο παραλαµβάνει κατά την εγγραφή του. 4. Ο υποστηρικτής δικαιούται έναν αριθµό δωρεάν συµµετοχών στο συνέδριο για στελέχη και συνεργάτες της εταιρείας του. Ο αριθµός αυτός εξαρτάται από το ύψος της οικονοµικής υποστήριξης και αναφέρεται στο (γ). 5. Ο κάθε υποστηρικτής δικαιούται να δηµοσιεύσει σε προνοµιακή τιµή µία ή περισσότερες ολοσέλιδες έγχρωµες διαφηµίσεις στο περιοδικό του ΙΕΝΕ, «Ο Κόσµος της Ενέργειας» ανάλογα µε την εκδήλωση και το ύψος της χορηγίας. (Εκδίδονται 4 τεύχη του περιοδικού κατ έτος) 6. Ο κάθε υποστηρικτής δικαιούται ορισµένους µήνες δωρεάν εµφάνιση του λογότυπού του στο web site του ΙΕΝΕ, το για τρείς µήνες. 7

8 7. Οι υποστηρικτές του Cocktail Reception στις 30/10 και του Farewell Cocktail Reception στις 31/10 απολαµβάνουν όλων των ανωτέρω οφελών. Γενικές Πληροφορίες Τα ανωτέρω καλύπτουν τα συνήθη ανταποδοτικά οφέλη τα οποία µπορεί να αναµένει ένας Χορηγός ή Υποστηρικτής του Ετήσιου Συνεδρίου «Ενέργεια & Ανάπτυξη». Μπορεί να υπάρξουν και επιπλέον οφέλη τα οποία δεν περιγράφονται στον ανωτέρω κατάλογο. Στους ενδιαφερόµενους Χορηγούς ή Υποστηρικτές αποστέλλεται εγγράφως λεπτοµερής πρόταση µε τον πλήρη κατάλογο των ανταποδοτικών οφελών που προσφέρει το ΙΕΝΕ στο πλαίσιο του «Ενέργεια & Ανάπτυξη Σε κάθε περίπτωση ο ακριβής κατάλογος των προσφερόµενων οφελών συµπεριλαµβάνεται στο ιδιωτικό συµφωνητικό το οποίο υπογράφεται συνήθως µεταξύ ΙΕΝΕ και εκάστοτε Χορηγού ή Υποστηρικτή. 8

FRANCHISE EXPO 2014. Yπο την αιγίδα/συνδιοργάνωση του Ελληνοιταλικού Επιµελητηρίου. Πολυσυνέδριο Έκθεση για την Αγορά της Δικαιόχρησης.

FRANCHISE EXPO 2014. Yπο την αιγίδα/συνδιοργάνωση του Ελληνοιταλικού Επιµελητηρίου. Πολυσυνέδριο Έκθεση για την Αγορά της Δικαιόχρησης. FRANCHISE EXPO 2014 Yπο την αιγίδα/συνδιοργάνωση του Ελληνοιταλικού Επιµελητηρίου Πολυσυνέδριο Έκθεση για την Αγορά της Δικαιόχρησης. Επιλεγµένες επενδυτικές επιλογές : Ενηµέρωση και εκπαίδευση Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

07 Γιατί να γίνεται Χορηγός στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας;

07 Γιατί να γίνεται Χορηγός στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας; 1 Περιεχόμενα 03 Χαιρετισμός Οργανωτικής Επιτροπής 04 Οργάνωση Οργανωτική Επιτροπή 05 Γενικές Πληροφορίες 06 Εγγραφές 07 Γιατί να γίνεται Χορηγός στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

GREEK EXPORTS FORUM 2013 1

GREEK EXPORTS FORUM 2013 1 GREEK EXPORTS FORUM 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 GREEK EXPORTS CONFERENCE 2013 4 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 6 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ B2B MEETINGS WITH BUYERS 11 GREEK EXPORTS AWARDS 2013 12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση καθώς και οι πολυεθνικές εταιρείες είναι ήδη ή θα αποτελέσουν στο προσεχές µέλλον µια πραγµατικότητα την οποία το εργατικό κίνηµα των εργαζοµένων θα

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

6 Η Εθνική Τράπεζα Οργάνωση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ενδιαφερόμενα Μέρη Συμμετοχές Βραβεύσεις

6 Η Εθνική Τράπεζα Οργάνωση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ενδιαφερόμενα Μέρη Συμμετοχές Βραβεύσεις ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2007 Περιεχόμενα Εισαγωγή - Γράμμα Προέδρου Με Ευθύνη για την Εταιρεία Η Εθνική Η Εθνική Τράπεζα Τράπεζα Οργάνωση Εταιρικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ευθύνης Ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Communicating Business 2 014

Communicating Business 2 014 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ THN ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ & ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ TEYXOΣ 88 ioynioσ 2013 θα παιρνω Μονο προϊοντα ςε προςφορες κι ας αλλαζω ςυνεχως Μαρκες! Υπεραγορα Ή discounter; το γνως d Ή branivate pr bel; la Μ Ψων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Περιεχόμενα Oμιλία του Εκτελεστικού Προέδρου Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες Ειδοποίηση Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Δέσποινα Σ. Γαλανάκη Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Σπουδαστής: Καττή Αργυρώ Αριθμός Μητρώου: 13453 Καθηγήτρια : Λεκαράκου Κατερίνα Αθήνα 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδιοργανωτές: Divani Caravel 14 Μαΐου 2015

Συνδιοργανωτές: Divani Caravel 14 Μαΐου 2015 Divani Caravel Πίνακας Περιεχομένων Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 3 HR Conference 4 Ανάλυση Θεματολογίας 5 HR 8 Σε ποιους απευθύνεται 17 Διοργάνωση 18 Χορηγικό Πρόγραμμα 22 Συγκριτικός Πίνακας Χορηγιών 26

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 66500/1.10.2010-82205/3.12.2010-14660/25.2.2011-47558/4.7.2012-81867/19.11.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 66500/1.10.2010-82205/3.12.2010-14660/25.2.2011-47558/4.7.2012-81867/19.11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός,Αθήνα Γραφείο Προέδρου Email:med_conf@eof.gr Χολαργός, 19 Απριλίου αριθ. πρωτ. 81867 ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εµπορικής ιεύθυνσης Super League Αγωνιστικής Περιόδου 2008-2009

Απολογισµός Εµπορικής ιεύθυνσης Super League Αγωνιστικής Περιόδου 2008-2009 Απολογισµός Εµπορικής ιεύθυνσης Super League Αγωνιστικής Περιόδου 2008-2009 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. Αντικείµενο εργασιών της Εµπορικής ιεύθυνσης Η Εµπορική ιεύθυνση της Super League έχει ως πρωταρχικό στόχο την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ & ΕΚΘΕΣΗΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ & ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ & ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος κατά της Επιληψίας (Π.Ε.Σ.Ε.) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος: Μέλη: Αθανάσιος Κοβάνης Βασίλειος Κιμισκίδης Κυριάκος Γαργάνης Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα για μεταρρυθμίσεις και τομές στην οικονομία

Ώρα για μεταρρυθμίσεις και τομές στην οικονομία ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ISSN 1450-4456 MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE Tόμος 37 Aρ. φύλλου 291 Mάϊος 2012 ΤΟ ΚΕΒΕ ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ Ώρα για μεταρρυθμίσεις και τομές στην οικονομία διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο BUILD UP Skills Greece παρέχονται στην ιστοσελίδα http://greece.buildupskills.eu

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο BUILD UP Skills Greece παρέχονται στην ιστοσελίδα http://greece.buildupskills.eu BUILD UP Skills Greece Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Αθήνα 2013 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόµενο αυτής της έκδοσης φέρουν οι συγγραφείς της. Οι απόψεις που εκφράζονται δεν απηχούν κατ ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Νέα εικόνα των καταστημάτων 3 4-5 6-8 Editorial 9-11 Τα Νέα μας 12-13 Κεντρικό Θέμα 14-16 Εξελίξεις Παροχές Εκπαίδευση 17-19 Ο Όμιλος μας Τίτλος αγγλόφωνης έκδοσης: Leading

Διαβάστε περισσότερα

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ.

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ. Προδιαγραφές διαγωνισµού επέκτασης ωραρίου για την λειτουργία της τηλεφωνικής γραµµής υποστήριξης των καταναλωτών 1520, της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή 1. Εισαγωγή Η οικονοµική κρίση έχει αναδείξει

Διαβάστε περισσότερα

EXECUTIVE MBA. Στρατηγική Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού: Φορέας διαχείρισης συνεδριακού τουρισμού

EXECUTIVE MBA. Στρατηγική Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού: Φορέας διαχείρισης συνεδριακού τουρισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων EXECUTIVE MBA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στρατηγική Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού: Φορέας διαχείρισης συνεδριακού τουρισμού Μαγδαληνή Αχ. Τσίλη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP»

Διαβάστε περισσότερα