43 Χρόνια Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΣΑΒΒΑΪ Η ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσοστόµου Σµύρνης 3 : 210/ /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "43 Χρόνια Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΣΑΒΒΑΪ Η ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσοστόµου Σµύρνης 3 : 210/76.01.470 210/76.00.179"

Transcript

1 43 Χρόνια Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΣΑΒΒΑΪ Η ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσοστόµου Σµύρνης 3 : 210/ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ. α.1 λάθος 2 σωστό 3 λάθος 4 σωστό 5 λάθος ΕΝΟΤΗΤΑ Α β. Η γλώσσα πέρα από όργανο επικοινωνίας αποτελεί φορέα των πολιτιστικών και ηθικών αξιών του κάθε λαού, καθώς και το κυριότερο στοιχείο ιδιοσυστασίας του, που τον διακρίνει από τους άλλους λαούς. Μαθαίνοντας λοιπόν µια νέα γλώσσα, γνωρίζουµε τις ηθικές αξίες που προτάσσει ο λαός που την οµιλεί, προσεγγίζουµε την πολιτιστική κληρονοµιά και την παράδοσή του. Η γνώση µιας ξένης γλώσσας µας αποκαλύπτει τη σοφία ενός ξένου λαού. Ερχόµαστε µε αυτόν τον τρόπο σε επαφή µε τη σκέψη και την ιδιοφυΐα του λαού της. Μεταφερόµαστε από τον περιορισµένο ορίζοντα της µητρικής µας γλώσσας στην ψυχολογία και στη νοοτροπία ενός άλλου λαού, διαφορετική από τη δική µας. Έτσι, πέρα απ την γνώση που κερδίζουµε για την εθνική µας ιδιαιτερότητα, κατανοούµε εις βάθος τον τρόπο σκέψης των «ξένων». Στα πλαίσια της ΕΕ µια ενίσχυση της γλωσσοµάθειας µπορεί να οδηγήσει σε µια αποφυγή των παρανοήσεων και των παρεξηγήσεων µεταξύ των χωρών µελών και στην εδραίωση µιας Κοινότητας βασισµένης στην κατανόηση, στη φιλία, στην αµοιβαιότητα, στην ισότητα, στην ειλικρίνεια, στη συνεργασία, στην αποδοχή της διαφορετικότητας και στην ειρήνη. ΕΝΟΤΗΤΑ Β α.1. Ο συγγραφέας του κειµένου ακολουθεί τον παραγωγικό τρόπο συλλογισµού. Όπως γνωρίζουµε, στην παραγωγική µέθοδο, ο

2 συγγραφέας αρχίζει από το γενικό (το κύριο σηµείο) και προχωρεί προς το ειδικό (στα επιµέρους αποδεικτικά στοιχεία). Έτσι, ο κ. Γ. Μπαµπινιώτης, αφού στην αρχή της δεύτερης παραγράφου κάνει τη γενική παραδοχή πως η ελληνική γλώσσα διατρέχει άµεσο κίνδυνο αλλοίωσης της ιδιαίτερης φυσιογνωµίας της («Νοµίζω ότι αποτελεί απλή καθηµερινή διαπίστωση του καθενός µας πως πράγµατι υφίσταται άµεσος κίνδυνος»), στη συνέχεια προχωρεί προς τα επιµέρους αποδεικτικά στοιχεία, επιχειρήµατα και τεκµήρια, που στηρίζουν την αρχική του διαπίστωση: «Όταν δε, λέω αλλοίωση, εννοώ Ελληνέξ». Ακολούθως (3 η ), θέτει ένα επιµέρους ζήτηµα που προκύπτει απ την διαπίστωση ότι η ελληνική γλώσσα κινδυνεύει απ τις ισχυρότερες γλώσσες της ΕΕ: Πως µπορεί να προστατευθεί η γλώσσα µας απ τις ανεπιθύµητες αυτές επιρροές; Ο συγγραφέας δίνει την απάντηση στο ερώτηµα αυτό αναλύοντας λεπτοµερώς στις επόµενες παραγράφους τα µέτρα και τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να επιτευχθεί αυτή η προστασία: δηµιουργία ειδικής επιστηµονικής συµβουλευτικής επιτροπής (4 η ), καλύτερη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία (5 η ), σεβασµός της ισότητας και της αξίας όλων των ευρωπαϊκών γλωσσών από όλα τα µέλη της Κοινότητας και ενίσχυση της γλωσσοµάθειας µεταξύ των εταίρων (6 η ), αποφυγή καθιέρωσης της ελληνικής γλώσσας ως ενιαίας γλώσσας της ΕΕ. 2. «Η ενίσχυση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως µέτρο προστασίας της από ξενικές γλωσσικές επιδράσεις». β.1. αλώβητη απείραχτη/ άθικτη/ ακέραιη επίδραση επιρροή/επενέργεια µεγαλώσουν αυξηθούν/διευρυνθούν ταχύτερο συντοµότερο/γρηγορότερο αποτελεσµατικά δραστικά/ουσιαστικά 2. κίνδυνος: Οι άνδρες της Πυροσβεστικής κατάφεραν να σώσουν τους εγκλωβισµένους µε κίνδυνο της ζωής τους. αλλοίωση: Η ψύξη προστατεύει τα τρόφιµα από την αλλοίωση. µέριµνα: Η µέριµνα για το παιδί και τους ηλικιωµένους αποτελεί προτεραιότητα της κοινωνικής πολιτικής του κράτους. διοίκηση: Η επιχείρηση θα πετύχει τους στόχους της µε µια χρηστή διοίκηση. αυτάρκεια: Η αύξηση της παραγωγής της ελληνικής βιοµηχανίας ζάχαρης συνέτεινε στην επίτευξη της αυτάρκειας της χώρας µας σε ζάχαρη.

3 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο κείµενο αυτό ο συγγραφέας Γ. Μπαµπινιώτης αναπτύσσει τους προβληµατισµούς του για την ελληνική γλώσσα λόγω της ένταξης της χώρας µας στην ΕΕ και για το αν κινδυνεύει η φυσιογνωµία της γλώσσας µας από την επίδραση των ξένων γλωσσών. Στη συνέχεια εξειδικεύει το πρόβληµα µιλώντας για «αθρόα εισροή λέξεων και τύπων» στην ελληνική γλώσσα και παραθέτει παραδείγµατα που πιστοποιούν την ύπαρξή του. Έπειτα ο κ. Μπαµπινιώτης προτείνει τρόπους αντιµετώπισης του προβλήµατος που σχετίζονται µε τη σύσταση ενός συµβουλευτικού σώµατος από ειδικούς επιστήµονες, µε τη σωστή διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο σχολείο, µε την αποδοχή της ίσης αξίας των γλωσσών από όλα τα µέλη της ευρωπαϊκής κοινότητας και µε την εκµάθηση γλωσσών από τα µέλη της κοινότητας. Τέλος, ο συγγραφέας αντιτάσσεται στην προοπτική καθιέρωσης της ελληνικής ως «ενιαίας γλώσσας της Κοινότητας», καθώς θεωρεί ότι µια τέτοια σκέψη είναι ανεφάρµοστη. Παράλληλα όµως επισηµαίνει το δυναµισµό της ελληνικής γλώσσας και την αισιοδοξία του για το µέλλον της µε την παρατήρηση πως έχει στέρεες βάσεις, καθώς µεγάλο µέρος του επιστηµονικού, αλλά και του καθηµερινού λεξιλογίου των ευρωπαϊκών χωρών έχει ελληνική προέλευση. β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Τίτλος άρθρου: Κλωνοποίηση: ορόσηµο για την βιοϊατρική ή απειλή για την ανθρωπότητα; Στην αφετηρία της νεωτερικής εποχής, µιας πραγµατικότητας που συγκλονίζεται από βαθύτατες, κοσµογονικές εξελίξεις, στον αιώνα της παγκοσµιοποίησης, η τεχνολογία ανοίγει νέες προοπτικές και επιτελεί έναν καθοριστικό ρόλο. Η επιστήµη, ως αέναος αγώνας του ανθρώπου για την κατάκτηση της γνώσης, µε το διαλογισµό, την οξυδερκή παρατήρηση, τη διαίσθηση και την έρευνα, διανοίγει νέους ορίζοντες, φωτίζωντας τον πνευµατικό κόσµο του ανθρώπου. Η εντυπωσιακή πρόοδος και ανάπτυξη της Ιατρικής Επιστήµης δηµιούργησε νέες ελπίδες για αποφασιστικά βήµατα στην αποτελεσµατικότητα των ιατρικών µεταµοσχεύσεων, νέες προσδοκίες για τη θεραπεία ανίκητων µέχρι τώρα ασθενειών, αλλά και νέες ανησυχίες για την απειλή της αναπαραγωγικής κλωνοποίησης. Η σύγχρονη επιστήµη (και η Ιατρική) είναι καταδικασµένη να εµφανίζεται µε το πρόσωπο του Ιανού και ως µίστερ Τζέκιλ και ως δόκτωρ Χάιντ. Πίσω από τις εντυπωσιακές προσδοκίες της θεραπευτικής κλωνοποίησης που δηµιουργεί έµβρυα ορισµένων κυττάρων για αποκλειστικά θεραπευτικούς σκοπούς, καιροφυλακτούν οι τυχοδιώκτες της αναπαραγωγικής κλωνοποίησης των «παιδιών κατά παραγγελία». Υπάρχει διάχυτος ο φόβος ότι µε τα βήµατα της έρευνας ανοίγει ο δρόµος για τη δηµιουργία κλωνο- παιδιών. Η προοπτική των προσπαθειών για τη δηµιουργία των παιδιών κλώνων αντιµετωπίζεται

4 από τους σοβαρούς, υπεύθυνους και ανθρωπιστές επιστήµονες είτε ως «φρικαλέα» είτε ως ένα «κακόγουστο παραµύθι». Προβάλλει ως επιτακτική και αδήριτη ανάγκη ο προβληµατισµός για τη χρησιµότητα ή την αναγκαιότητα της θεραπευτικής κλωνοποίησης. Αλλά το κοινωνικό αίτηµα της θέσπισης σαφέστατων και αυστηρών κανόνων που θα απαγορεύουν κάθε ενέργεια για την αναπαραγωγή µέσω κλωνοποίησης, σε παγκόσµιο επίπεδο µάλιστα, επανέρχεται µε δραµατική επικαιρότητα. Η κλωνοποίηση όπως κάθε επιστηµονική ανακάλυψη είναι δυνατό να οδηγήσει σε θετικές και αρνητικές χρήσεις. Η νέα επιστηµονική επιτυχία ανοίγει το δρόµο για θεραπεία ανίατων ασθενειών όπως ο διαβήτης, η νόσος του Πάρκισον ή του Αλτσχάιµερ καθώς θα υπάρχει η δυνατότητα να δηµιουργηθούν «ανταλλακτικά» για το ανθρώπινο σώµα µε µια σπάνια εξειδίκευση µάλιστα, κατάλληλη για κάθε ξεχωριστό άνθρωπο. Πρόκειται για ένα σπουδαίο ιατρικό ορόσηµο, που µπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη µιας επανάστασης στην Ιατρική µε απώτερο σκοπό την επιµήκυνση του µέσου όρου της ανθρώπινης ζωής. Η θεραπευτική κλωνοποίηση αποτελεί µια επαναστατική προοπτική για το µέλλον της ανθρωπότητας, καθώς ο άνθρωπος θα µπορεί να ζήσει περισσότερο να χαρεί και να απελευθερώνει τις δηµιουργικές δυνάµεις, που συνθέτουν, αποτελούν και προσδιορίζουν την προσωπικότητά του. Από την άλλη πλευρά όµως δε µπορούµε να αγνοήσουµε την ανησυχία, τους προβληµατισµούς και τις αγωνίες που εκπορεύονται από διάφορους επιστήµονες, ότι η προώθηση της θεραπευτικής κλωνοποίησης αντικειµενικά προετοιµάζει την υλικοτεχνική βάση για τη δηµιουργία κλωνο- ανθρώπων. Ο επιστήµονας βαρύνεται µε πολύµορφη ευθύνη για τη γνώση που κατά κάποιο τρόπο παράγει και οφείλει να προβλέπει οποιοδήποτε πιθανό κίνδυνο που θα µπορούσε να προέλθει από τη χρήση της ή την κατάχρηση της στο µέλλον για τον άνθρωπο και την οικουµένη. Πρέπει να αποφασίζει µε άγρυπνη συνείδηση και υπευθυνότητα εάν τα αποτελέσµατα των ερευνών του πρέπει τελικά να εφαρµοσθούν. Κάθε επιστηµονικό επίτευγµα πρέπει να εξετάζεται όχι µόνο ως γνωστική ή υλική κατάκτηση, αλλά και για το αν αποβεί ευεργετικό ή επιζήµιο, ή και καταστρεπτικό, για την ύπαρξη του ανθρώπου. Τον έλεγχο αυτό ουδείς άλλος µπορεί ή επιτρέπεται να επιβάλλει στη συνειδητή ελευθερία του επιστήµονα παρά µόνο η συναίσθηση της ανθρώπινης και γενικά της κοινωνικής του ευθύνης. υστυχώς, όµως, οι αποφάσεις για τη χρησιµοποίηση από τη σύγχρονη τεχνολογία επιστηµονικών γνώσεων και ανακαλύψεων δεν ανήκουν πάντοτε στην απόφαση ή στη σύµφωνη γνώµη εκείνων που τις ανακάλυψαν, ούτε οι πολλαπλές συνέπειες από τη χρήση τους έχουν όσο και όπως θα άρµοζε να υπολογισθεί. Για τούτο, συχνά οι στόχοι µιας ερευνητικής πορείας διασπείρονται. Και ο Oppenheimer, όταν πληροφορήθηκε την καταστροφή της Χιροσίµα, ένιωσε βαριές τύψεις συνειδήσεων, διότι είχε τόσο αποφασιστικά συµβάλλει στη διάσπαση του ατόµου, που βέβαια δόξασε και την επιστήµη και το όνοµά του, αλλά διέσπασε και το ιερό κύρος του

5 Ανθρώπου, προσφέροντάς του τη φονικότερη δύναµη. Και αργότερα, ο Χάιντεγκερ, όταν πληροφορήθηκε την άλωση του γενετικού µυστηρίου του ανθρώπου, είπε πως «τώρα µόνο ένας Θεός µπορεί να σώσει την ανθρωπότητα». Καταλαβαίνουµε ότι οι ανακαλύψεις των βιοϊατρικών επιστηµών θέτουν κεφαλαιώδη ζητήµατα σχετικά µε το µέχρι που νοµιµοποιείται ο άνθρωπος µέσω της γενετικής µηχανικής να παρεµβαίνει στο γονιδίωµα των όντων. Η κλωνοποίηση δηµιουργεί τεράστιες δυνατότητες στον τοµέα της βιοϊατρικής, αλλά παράλληλα προβληµατίζει έντονα το σύνολο της ανθρωπότητας. Ορισµένοι κερδοσκόποι επιστήµονες χωρίς ηθικούς φραγµούς και ανθρωπιστικούς ενδοιασµούς µπορεί να συνεχίσουν τις προσπάθειες αναπαραγωγικής κλωνοποίησης προκαλώντας τεράστιες βλάβες υγείας, ηθικές, ψυχολογικές και οικονοµικές σε αθώους πολίτες. Γι αυτό ωριµάζει σαν αίτηµα, µε την υποστήριξη πολλών βραβευµένων επιστηµόνων, η προώθηση δεσµευτικής απόφασης του Οργανισµού Ηνωνµένων Εθνών για την παγκόσµια απαγόρευση της αναπαραγωγικής κλωνοποίησης και για τον αυστηρό έλεγχο κάθε απόπειρας, έστω και για θεραπευτικούς σκοπούς. Οπωσδήποτε κάθε κράτος πρέπει να θεσπίσει το δικό του απαγορευτικό νόµο. Αλλά δεν αρκεί. Η παγκοσµιοποίηση της έρευνας και της ιατρικής επιτρέπει την εγκατάσταση ανήθικων και απάνθρωπων «επιστηµόνων» σε χώρες χωρίς ευαισθησία. Η έρευνα και η επιστήµη τρέχουν µε γρήγορους ρυθµούς και η κοινωνία, οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να παρακολουθούν αµέτοχες. Ως τελικός σκοπός της επιστήµης ανακύπτει σταθερά ο εξανθρωπισµός της ζωής και ως σκοπός της ζωής ο εξανθρωπισµός της επιστήµης, ώστε να υπηρετείται ο άνθρωπος. Γιατί µόνο µε τον απόλυτο σεβασµό προς τον άνθρωπο µπορεί να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά ο υλισµός και ο υπέρµετρος ευδαιµονισµός που κυριαρχεί και ορίζει την εποχή µας και θα µπορέσουµε να ελέγξουµε τον επιστηµονικό αµοραλισµό. Ο επιστήµονας οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι πάνω από όλα βρίσκεται, αµετάθετος και αναντικατάστατος, ο άνθρωπος, να κατευθύνεται από τον «επιστηµονικό ανθρωπισµό» που ανέφερε ο Α Huxley. Και όπως, πολύ εύστοχα, όρισε ο Κόντ «ο άνθρωπος δεν πρέπει να χρησιµοποιείται πότε ως µέσον, για κάποιο σκοπό, αλλά να θεωρείται αυτός, ο ίδιος, ο τελικός σκοπός». Για να παραµείνουν όµως οι στόχοι της επιστήµης ανθρωποκεντρικοί, κρίνεται απολύτως αναγκαίος ο επανακαθορισµός τους από «προσωπικότητες µε υψηλά ηθικά ιδανικά», κατά τον Αϊνστάιν, δηλαδή από έντιµους, υψηλόφρονες, συνεπείς, ανιοδιοτελείς, διορατικούς, ειλικρινείς και αντικειµενικούς ανθρώπους επιστήµονες. Σύµφωνα µε αυτά τα ανθρωπιστικά και ηθικά κριτήρια πρέπει να καταδικάζεται η πανοµοιότυπη αναπαραγωγή του κληρονοµικού υλικού ενός ανθρώπου. Αυτή η µέθοδος καταστρέφει µια ουσιαστική προϋπόθεση του υπεύθυνου πράττειν. Ασφαλώς αξαρτώµαστε και µέχρι τώρα από γενετικά προγράµµατα. Ο κλώνος µοιάζει µε το δούλο καθόσον µπορεί να µετακυλίσει ένα µέρος της ευθύνης, την οποία κανονικά έπρεπε να φέρει ο ίδιος. Για τον

6 κλώνο µονιµοποιείται στον ορισµό ενός αµετάκλητου κώδικα µια απόφαση που επιβλήθηκε πρακτικά από ένα άλλο πρόσωπο στον κλώνο πριν από τη γέννηση του. Ο J. Habermas χαρακτηριστικά αναφέρει: «Προτού εξετάσουµε τα βλέµµατα που θα µπορούσαµε να ρίχνουµε πάνω σε κλωνοποιηµένους ανθρώπους, θα έπρεπε, πρώτον, να διερωτηθούµε πως θα ήταν αναµενόµενο να βλέπουν αυτοί τον εαυτό τους και επιπλέον αν δικαιούµαστε να το απαιτήσουµε από αυτούς. το δεύτερο είναι ότι η ίδια η προϋπόθεση είναι αµφίβολη. Αυτό είναι το ερώτηµα που απευθύνω στις κοινωνιολογίες: Η οµαλοποίηση των νέων τεχνικών, οι οποίες κατ αρχάς µας εξοργίζουν για ηθικούς λόγους, είναι άραγε και στην περίπτωση του γενετικά αναπαραγµένου ανθρωπάριου αναπόφευκτη; Ή µήπως τα ηθικά επιχειρήµατα, αν αποδειχθούν πειστικά στη δηµόσια αντιπαράθεση, µπορούν να έχουν και την εµπειρική τους επίδραση; Η βιολογία δεν µπορεί να µας απαλλάξει από την ανάγκη να κάνουµε ηθικές σκέψεις. Και η βιοηθική δεν θα έπρεπε να µας παρασύρει µε βιολογιστικά παραστρατήµατα. Από την άλλη µεριά οι δεοντολογικές απόψεις είναι αµφιλεγόµενες, πόσο µάλλον η ηθική ενσωµάτωση νέων φαινοµένων. Αυτό ισχύει φυσικά και για την απόπειρα να συλλάβουµε τις πιθανές συνέπειες της κλωνοποίησης ανθρώπινων οργανισµών µε καντιανές, ηθικές έννοιες». Επιµέλεια: Α. Λιανός Μ. Γιασουρίδης.

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Γιώργος Μπαµπινιώτης Η Ελληνική Γλώσσα, Παρελθόν - Παρόν - Μέλλον Το θέµα που τίθεται, µετά από το γενικότερο καθορισµό της έννοιας της φυσιογνωµίας

Διαβάστε περισσότερα

94 διαγράμματα γ Λυκείου

94 διαγράμματα γ Λυκείου 94 διαγράμματα γ Λυκείου ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 Ο Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ «Η εποχή μας περισσότερο από ποτέ απαιτεί την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης». Να γράψετε ένα άρθρο για την τοπική εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049 ΔΕΜΙΡΗ ΒΑΣΩ 7 η ΕΚΔΟΣΗ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049 2 3 4 Αγαπητοί μου μαθητές. Οι σημειώσεις αυτές αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Έργο του Κοµοτηναίου καλλιτέχνη Άγγελου Γεωργίου 5 η ΕΚ ΟΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΩ ΕΜΙΡΗ 2 3 Αγαπητοί µου µαθητές. Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν ένα σηµαντικό βοήθηµα

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.» 1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Ν. ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΚΦΡΑΣΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Ν. ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΚΦΡΑΣΗ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Επιστήμη: Αναζήτηση και συστηματική γνώση των αιτιών και των αναγκαιοτήτων, που διέπουν τη φυσική, ατομική και κοινωνική πραγματικότητα. Τεχνολογία:Το σύνολο των μέσων που έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 3.1 Η έννοια του ηµοτικού Σχολείου Το ηµοτικό Σχολείο αποτελεί το σχολείο από το οποίο αρχίζει η κύρια σχολική αγωγή. Φέρει διάφορες ονοµασίες, όπως : στοιχειώδες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΩΓΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Η ΑΓΩΓΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Η ΑΓΩΓΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Στις σύγχρονες πλουραλιστικές δημοκρατικές κοινωνίες η προσωπική αυτονομία προβάλλεται ως η πρώτη αρχή και ένας από τους κυριότερους στόχους του ιδεώδους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό πρώτα-πρώτα θα παρουσιαστεί η εποχή που ζούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ε.Σ.Α.Ε.Α.) ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων Η παρούσα Εκθεση συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Παιδεία-τριτοβάθμια εκπαίδευση 2. Ανθρώπινα δικαιώματα 3. Βία-εγκληματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΘΑΝΝΗ Θ. ΠΑΑ ΔΘΔΑΚΣΘΚΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ

ΓΘΑΝΝΗ Θ. ΠΑΑ ΔΘΔΑΚΣΘΚΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΘΑΝΝΗ Θ. ΠΑΑ ΔΘΔΑΚΣΘΚΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ 16 Διαγωνίσματα πος καλύπτοςν ολόκληπη την εξεταστέα ύλη τος μαθήματορ και όλοςρ τοςρ τύποςρ των ασκήσεων τηρ Σπάπεζαρ Θεμάτων Copyright για τιρ απαντήσειρ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόµενα 1 ο µέρος Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Το οκίµιο ίκαιος και Άδικος Λόγος Άρθρο και δοκίµιο σελ.

περιεχόµενα 1 ο µέρος Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Το οκίµιο ίκαιος και Άδικος Λόγος Άρθρο και δοκίµιο σελ. περιεχόµενα 1 ο µέρος Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Το οκίµιο Άρθρο και δοκίµιο σελ. 294 Θέµατα για συζήτηση και Έκφραση - Έκθεση σχετικά µε τους Η/Υ σελ. 326 Επιφυλλίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 9. 1η-6η. ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πρώτο Μέρος

009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 9. 1η-6η. ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πρώτο Μέρος 009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 9 1η-6η ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πρώτο Μέρος 009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 10 009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 11 1η ΕΝΟΤΗΤΑ Η παράγραφος 1.1. 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ WONCA Οικογενειακοί Ιατροί σε Όλο τον Κόσμο. Φροντίζοντας για τον Άνθρωπο. ΕΥΡΩΠΗ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ της ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ WONCA, ΕΥΡΩΠΗ 2002 1 Επιμέλεια μετάφρασης : Χρήστος Λιονής Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές Copyright 2008 Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Πάσης Τάξεως) Κολοκοτρώνη 102-104 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ.: 210 4133743-4,

Διαβάστε περισσότερα

η παράγραφος και η περίληψη

η παράγραφος και η περίληψη η παράγραφος και η περίληψη H ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Παράγραφος είναι το θεματικά αυτοτελές τμήμα του γραπτού πεζού λόγου, το οποίο διαθέτει νοηματική ενότητα και είναι στενά συνδεδεμένο με το συνολικό κείμενο. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ύο ορισµοί για την παγκοσµιοποίηση

ύο ορισµοί για την παγκοσµιοποίηση 1 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ύο ορισµοί για την παγκοσµιοποίηση 1 Για τους αρχαίους Ρωµαίους, ο ελληνικής καταγωγής θεός Ιανός συµβόλιζε την είσοδο, το ξεκίνηµα και το τέλος. Την είσοδο, γιατί κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήμερα, 19 Ιανουαρίου 2008, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.25 συνεδρίασε στην Αίθουσα 150 του Μεγάρου της Βουλής η Επιτροπή Άμυνας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ «Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου» ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Τομείς της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Σχολές Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Φυσικοθεραπείας Πτυχιακή εργασία µε θέµα: ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Εισηγήτρια: Κα Γεωργιάδου

Διαβάστε περισσότερα

Εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης Καθηγητής Συµβουλευτική Παιδαγωγική: Αθανασία Ράπτη

Εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης Καθηγητής Συµβουλευτική Παιδαγωγική: Αθανασία Ράπτη Εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης Καθηγητής Συµβουλευτική Παιδαγωγική: Αθανασία Ράπτη 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ... 4 Οι στόχοι της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης...

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κάππoυ ΡΑΣ. Προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Περίληψη κειμένων πειθούς. Διδακτέα ύλη και παραδείγματα απαντήσεων

Μαρία Κάππoυ ΡΑΣ. Προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Περίληψη κειμένων πειθούς. Διδακτέα ύλη και παραδείγματα απαντήσεων Μαρία Κάππoυ Ε Κ Φ ΡΑΣ Η Ε Κ Θ E Σ Η ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις Περίληψη κειμένων πειθούς Διδακτέα ύλη και παραδείγματα απαντήσεων Παραγωγή κειμένων πειθούς ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος του Πανεπιστηµίου (;) ή Το Πανεπιστήµιο στην εποχή της "Λευκής Βίβλου". Ρόκος * Εισαγωγή

Το τέλος του Πανεπιστηµίου (;) ή Το Πανεπιστήµιο στην εποχή της Λευκής Βίβλου. Ρόκος * Εισαγωγή Το τέλος του Πανεπιστηµίου (;) ή Το Πανεπιστήµιο στην εποχή της "Λευκής Βίβλου". Ρόκος * Εισαγωγή Το τέλος του Πανεπιστηµίου (;) Προσχώρησε άραγε και ο υπογραφόµενος στους εσχατολογικούς εντυπωσιασµούς

Διαβάστε περισσότερα

1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΕΑ1 ΑΛΑΓΙΑ ΦΑΝΤΙΑ ΚΥΛΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΕΑ1 ΑΛΑΓΙΑ ΦΑΝΤΙΑ ΚΥΛΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΕΑ1 ΑΛΑΓΙΑ ΦΑΝΤΙΑ ΚΥΛΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΛΑΤΣΙΔΟΥ ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΠΡΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΙΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Βαθµός ικανοποίησης των γονέων - παιδιών που βρίσκονται στους ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς του ήµου Ηρακλείου». ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα