ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΜΕ ΕΡΓΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (2344/ ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η κατανομή του πλήθους των ψηφιακών διδακτικών σεναρίων που θα αξιολογηθούν, ανά γνωστικό αντικείμενο, είναι ανάλογη με το πλήθος των αποδεκτών αιτήσεων των υποψήφιων αξιολογητών για την αντίστοιχη κατηγορία. Η ΕΥΕΕΔ δε δεσμεύεται για την υποχρεωτική αξιοποίηση όλων των ενταγμένων στον Κατάλογο. Η ανάθεση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων προς αξιολόγηση θα εξαρτηθεί από τον αριθμό σεναρίων που θα υποβληθούν ανά γνωστικό αντικείμενο και θα ακολουθηθεί η βαθμολογική κατάταξη των αξιολογητών, αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. Ο μέγιστος αριθμός αξιολογούμενων σεναρίων για κάθε αξιολογητή ανά μήνα έχει ορισθεί σε 10 σενάρια. Όσοι ενταχθούν στον Κατάλογο των Αξιολογητών δεν δικαιούνται να υποβάλλουν ψηφιακά διδακτικά σενάρια προς αξιολόγηση (σχετική πρόσκληση προς τους εκπαιδευτικούς από την ΕΥΕΕΔ με αρ. πρωτ. 4527/ ). Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για όσους υποψήφιους αξιολογητές δεν συμπεριληφθούν στον οριστικό κατάλογο αξιολογητών. Ο προσωρινός κατάλογος αξιολογητών θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενστάσεων. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Δεν έχουν γίνει αποδεκτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση, οι κατωτέρω κατηγορίες αιτήσεων: 1. Αιτήσεις για τις οποίες τα αποσταλμένα δικαιολογητικά δεν επιβεβαιώνουν τα δηλωθέντα προσόντα από τους υποψήφιους αξιολογητές (π.χ. η βεβαίωση προϋπηρεσίας δεν είναι διδακτική, η διδακτική προϋπηρεσία δεν είναι τουλάχιστον εξαετής, ο υποψήφιος δεν διαθέτει κανένα από τα προσόντα της κατηγορίας 3) ή ο φάκελος δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης. 2. Αιτήσεις για τις οποίες ο φάκελος με τα σχετικά δικαιολογητικά έχει κατατεθεί ή αποσταλεί εκπρόθεσμα. 3. Αιτήσεις μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αιτήσεων οι οποίες δεν συνοδεύονται από αντίστοιχη υποβολή φακέλου δικαιολογητικών. 4. Φάκελοι δικαιολογητικών οι οποίοι δεν συνοδεύονται από αντίστοιχη ηλεκτρονική υποβολή αίτησης. 5. Αιτήσεις για γνωστικά αντικείμενα που δεν θα ανοίξουν. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων (από την Τετάρτη στις 15:00 έως την Τρίτη στις 15:00). Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων που έχει οριστεί από την ΕΥΕΕΔ και πρέπει να είναι σε έντυπη μορφή και να περιλαμβάνουν απαραίτητα τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου 1

2 αξιολογητή, την αιτιολογία της ένστασής του καθώς και υπογραφή. Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες. Πιο συγκεκριμένα και ενδεικτικά, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες οι ενστάσεις κατά των επιλεχθέντων συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου ή δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένα κριτήρια και στοιχεία αιτήσεων των υποψηφίων. ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Για την υποβολή των ενστάσεων μπορεί να επιλεγεί ένας από τους ακόλουθους τρόπους: α) Οι ενστάσεις κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά, εντός σφραγισμένου φακέλου, στο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕΕΔ), Γραφείο Πρωτοκόλλου 1031 (1ος όροφος), Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, με θέμα: Για την υπ αριθμ. πρωτ. 2344/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Δημιουργία Καταλόγου Αξιολογητών Υποβολή Ένστασης. Υπογραμμίζεται ότι στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των ενστάσεων, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων υπολογίζεται η ημερομηνία που παραλαμβάνεται ο φάκελος από την ΕΥΕΕΔ και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου μέχρι 15:00 και όχι η ημερομηνία αποστολής από το ταχυδρομείο. Ο φάκελος μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην ένσταση του υποψηφίου. β) με φαξ στον ακόλουθο αριθμό: και θέμα: Για την υπ αριθμ. πρωτ. 2344/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Δημιουργία Καταλόγου Αξιολογητών Υποβολή Ένστασης. γ) ως επισυναπτόμενο αρχείο στο ακόλουθο και θέμα: Για την υπ αριθμ. πρωτ. 2344/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Δημιουργία Καταλόγου Αξιολογητών Υποβολή Ένστασης. Ενστάσεις που περιέρχονται στην ΕΥΕΕΔ μετά την παρέλευση της αναφερόμενης εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. προθεσμίας θεωρούνται Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις επί του προσωρινού καταλόγου, οι υποψήφιοι αξιολογητές μπορούν να απευθύνονται στην κα Γιοχάλα Μαριάννα τηλ.: και στην κα Κοντορούδα Σταματία τηλ:

3 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ *Σε περίπτωση ισοβαθμίας (συνολικά μόρια), υψηλότερη θέση στην κατάταξη καταλαμβάνει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση, ο υποψήφιος αξιολογητής με τη μεγαλύτερη διδακτική προϋπηρεσία. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, υψηλότερη θέση στην κατάταξη καταλαμβάνει ο υποψήφιος αξιολογητής με τον υψηλότερο βαθμό βασικού τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας διεξάγεται κλήρωση. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Πληροφορική ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 623 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 1246 α/ α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικ ά μόρια Προϋπηρεσί α (έτη) Προϋπηρεσί α (μήνες) Βαθμό ς Πτυχίο υ 1 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,89 2 ΜΥΡΩΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,34 3 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,7 4 ΜΕΓΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,5 5 ΖΗΒΈΛΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ,54 6 ΚΟΤΙΝΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ,61 7 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,4 8 ΔΑΒΡΑΖΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,04 9 ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛ ΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,14 10 Νείρος Αντώνιος Δημήτριος ,86 11 ΔΡΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,35 12 ΤΡΑΧΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,18 13 Μαρκέλλου Πηνελόπη Θεοφάνης ,88 14 ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,58 15 Παπακίτσος Ευάγγελος Χρήστος ,5 16 ΝΙΚΟΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,16 17 Λουμπαρδιά Ευγενία Αντώνιος ,75 18 ΚΕΡΚΙΡΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ,28 19 ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΥ ΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,5 20 Χατζησταυριανός Κωνσταντίνος Θεοφάνης ,3 3

4 21 ΣΥΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ,5 22 ΚΥΛΑΦΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ,66 23 Τσιάμη Φωτεινή ΑγαθΟΚλής ,4 24 ΠΡΟΞΕΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,62 25 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ Σ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,83 26 ΝΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,78 27 ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,24 28 ΚΑΨΙΜΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,76 29 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,16 30 ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,37 31 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΗΚΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Α ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,66 33 ΤΡΟΥΜΠΑΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,44 34 ΚΑΡΑΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ,5 35 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,62 36 ΡΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,04 37 ΚΑΛΥΒΑ ΒΑΪΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,01 38 ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,77 39 Θεοδωρίδου Ελένη Χρήστος ,73 40 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,69 41 Κυρόπουλος Μαρίνος Απόστολος ,93 42 ΔΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,7 43 Κωστόπουλος Δημήτριος Παναγιώτης ,24 44 ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,38 45 ΚΟΡΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ,81 46 ΝΑΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ,55 4

5 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μαθηματικά ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 450 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 900 Α/ Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικ ά μόρια Προϋπηρεσί α (έτη) Προϋπηρεσί α (μήνες) Βαθμό ς Πτυχίο υ 1 Ζυμπίδης Δημήτριος Κων/νος ,12 2 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩ Ν ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,5 3 ΜΠΟΥΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,1 4 Μαστρογιάννης Αλέξιος Δημήτριος ,75 5 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,44 6 ΚΕΪΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛ ΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ,3 9 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛ ΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δαβλάντης Ιωάννης Δημήτριος ,2 11 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ,85 12 ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ,56 13 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,77 14 ΚΑΝΔΗΛΑΝΑΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ,4 15 ΤΖΙΤΖΙΒΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ,5 16 Βλάχου Μαρία Δημήτριος ,68 17 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,85 18 ΓΚΟΝΟΥ ΜΑΡΙΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πλατάρος Ιωάννης Παναγιώτης ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ,89 22 ΜΑΚΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,8 23 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,42 25 ΚΟΜΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ,58 5

6 26 ΤΑΛΑΜΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ,5 27 Φωτιάδης Νικόλαος Ανδρέας ,98 28 ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,83 30 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ,06 31 ΦΕΙΔΙΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,5 32 Αυδίκος Βασίλειος Γεώργιος ,59 33 ΓΛΗΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΣ ,5 34 ΣΚΟΤΙΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΪΟΣ ,31 35 Εξαφτόπουλος Ανέστης Στέργιος Νιτσοτόλης Βασίλειος Νικόλαος ,29 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ιστορία ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 390 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 780 Α/ Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικ ά μόρια Προϋπηρεσί α (έτη) Προϋπηρεσί α (μήνες) Βαθμός Πτυχίο υ 1 ΜΑΣΟΥΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ,5 2 Μπαλκίζας Νικόλαος Ιωάννης ,43 3 ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,2 4 ΓΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ,5 5 ΚΑΣΚΑΝΤΑΜΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,4 6 ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,36 7 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,88 8 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ,09 9 ΒΕΤΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,5 10 Κούκης Νικόλαος Ιωάννης ,92 11 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,25 12 ΠΑΥΛΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,14 13 ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,5 6

7 14 ΒΑΛΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΚΩΣΤΑ Σ ,24 15 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ,06 16 ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,5 17 Μανωλάκος ΠρΟΚόπης Ηλίας ,5 18 ΜΠΑΝΤΙΚΟΣ 19 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟ Υ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Σ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,9 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ,35 20 Χριστοδούλου Ευθύμιος Παύλος ,3 21 ΜΑΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ,29 22 ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,6 23 ΚΙΡΓΙΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ,2 24 ΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,5 25 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ,42 26 Αλεξοπούλου Βασιλική Ιωάννης ,1 27 Βορβή Ιωάννα Πέτρος ,1 28 ΡΕΝΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,93 29 ΜΠΕΚΟΥΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ,96 30 ΓΑΛΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,5 31 ΚΙΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,5 32 Γερακίνη Αλεξάνδρα Βασίλειος ,5 33 ΜΠΟΖΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ,62 34 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ,71 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Φυσική ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 356 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 712 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ,5 2 Ιωάννης Λεύκος Βασίλειος ,47 3 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,8 7

8 4 ΧΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ,5 5 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,33 6 Ορφανός Στυλιανός Λεόντιος ,39 7 ΠΡΑΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,5 8 ΛΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,1 9 Ζουρελίδης Συμεών Δημήτριος ,67 10 ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,7 11 ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ,85 13 Πέτρου Κωνσταντίνος Φώτιος ,91 14 ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ,33 15 ΠΙΛΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ,84 16 Καραμπέρης Χρήστος Θωμάς ,43 17 ΤΟΔΑ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ,36 18 Λάγουρη Μαρίνα Σωτήριος ,24 19 Τσουμέτης Άγγελος Κωνσταντίνος ,57 20 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ,43 21 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ,77 22 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,5 23 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,69 24 ΒΟΥΔΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΓΟΥΛΗΣ ,5 25 Μακράκης Δημήτριος Ιωάννης ,7 26 ΣΙΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,53 27 ΔΕΛΛΑΤΟΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ,35 28 ΚΙΟΥΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,96 29 Χαλαζιά Ανδριανή Κωνσταντίνος ,5 8

9 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Περιβάλλοντος ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 313 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 626 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 ΚΑΛΛΑΡΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΗΣ ,75 2 ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,35 3 ΜΑΝΩΛΗ ΒΑΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ,44 4 ΓΚΟΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,8 5 Κοσμίδου Ιωάννα Πέτρος ,07 6 ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ,34 7 ΜΠΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μαρκατάτος Γιώργος Παντελής ,01 9 Πάνου Γεωργία Βασίλειος ,5 10 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ,5 11 TAΓΚΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,11 12 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,18 13 ΤΣΙΟΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,1 14 ΤΡΑΓΑΖΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ,5 15 ΚΑΡΥΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΑΒΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,5 17 Σαλονικίδης Ιωάννης Μιχαήλ ,4 18 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Κωνσταντίνος ,2 19 Παπαδόπουλος Λάζαρος Κυριάκος ,06 20 ΠΑΛΑΠΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,2 21 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,07 22 ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ,1 23 Μάκη Αικατερίνη Σπυρίδων ,33 24 ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ ΕΛΠΙΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ,41 9

10 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προσχολική Παιδαγωγική ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 180 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 360 Α/ Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικ ά μόρια Προϋπηρεσί α (έτη) Προϋπηρεσί α (μήνες) Βαθμός Πτυχίο υ 1 ΜΠΑΤΣΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,64 3 Κωνσταντοπούλου Αναστασία Γεώργιος ,45 4 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ,5 5 Φραγκή 6 Φουρνάρη Καρατζογιάννη Κωνσταντίν α Δημήτριος ,76 Μαρία Νικόλαος Κουλιούμπας Βασίλειος Θεόδωρος ,5 8 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,12 9 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ,7 10 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,69 11 ΜΟΣΧΟΒΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ,7 12 ΒΑΪΡΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ Α ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ,69 13 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,45 14 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΙΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Σ ,33 15 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ,14 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Γεωγραφία ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 280 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 560 Α/ Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικ ά μόρια Προϋπηρεσί α (έτη) Προϋπηρεσί α (μήνες) Βαθμό ς Πτυχίο υ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ Σ ΧΡΗΣΤΟΣ ,5 2 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ,56 3 ΣΤΕΚΑΣ ΦΩΚΙΩΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ,22 10

11 4 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ,51 5 ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ,17 6 ΚΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,28 7 Τσουμπάρη Ιωάννα Αρχοντής ΕΛΛΗΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΝΟΣ ,6 9 ΓΡΑΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,6 10 Ροζάκη Μαρία Μιλτιάδης ,14 11 ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ,98 12 ΖΟΡΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΓΚΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ,92 14 ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,33 15 ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,38 16 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ,28 17 ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,1 18 ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ,8 19 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,6 20 Πολυμέρου Δημήτριος Βασίλειος ,47 21 ΔΑΝΤΗ ΑΘΗΝΑ 22 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛ ΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΝΤΗΣ ,92 ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,11 23 Τσογλής Κωνσταντίνος Βασίλειος ,53 24 ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ,03 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Χημεία ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 75 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 150 Α/ Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικ ά μόρια Προϋπηρεσί α (έτη) Προϋπηρεσί α (μήνες) Βαθμός Πτυχίο υ 1 ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟ Σ ΙΩΑΝΝΗΣ ,96 2 Σόκουτης Δημήτριος Αντώνιος ,72 3 Νικολαΐδου Αθηνά Κωνσταντίνος ,44 11

12 4 Βαμνιές Δημήτριος Εμμανουήλ ,77 5 ΒΛΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ,33 6 ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 7 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ Σ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Σ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Σ ,92 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,76 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Θρησκευτικά και Εκκλησιαστική εκπαίδευση ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 96 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 192 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 Αλμπανάκη Ξανθή Γεώργιος ,58 2 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ,11 3 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,57 4 ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,35 5 Συργιάννη Μαρία Αντώνιος ,91 6 ΓΛΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,24 7 ΣΑΜΑΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ,4 8 Κολοβού Χριστίνα Χαρίλαος ,88 9 Παυλίδου Αναστασία νικολαος ,18 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Φιλοσοφία ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 67 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 134 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ,5 2 Λυμπεροπούλου Μαρία Ευάγγελος ,96 3 ΣΑΖΑΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,15 4 Καραλή Βασιλική Ιωάννης Καραλής ,03 5 ΛΟΥΔΑ ΘΕΟΔΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,77 12

13 6 ΘΥΜΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,2 7 Καπετανάκης Αντώνιος Νικόλαος ,73 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αγγλικά ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 45 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 90 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 Ξυπολιά Σοφία Κωνσταντίνος ,59 2 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,41 3 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,19 4 Γιολδάση Βασιλική Δημήτριος ,74 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Βιολογία ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 48 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 96 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 ΗΛΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΕΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,25 3 ΓΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,35 4 Φανουράκη Ελευθερία Άγγελος ,36 5 ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ,5 13

14 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Λατινικά ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 48 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 96 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ,22 2 ΤΣΙΩΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ,79 3 ΣΥΓΚΟΥΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,52 4 ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,5 5 ΣΑΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,58 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Γαλλικά ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 29 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 58 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 Βουτυρά Αναστασία Δημήτριος ,5 2 ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,7 3 Καζαντζή Δήμητρα Νικόλαος ,15 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 29 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 58 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 ΡΟΒΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,33 2 ΣΠΑΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,89 3 ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

15 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Τεχνολογία ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 45 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 90 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 ΤΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,72 2 Ζιούβα Ευσταθία Νικόλαος ,67 3 ΚαλΟΚύρη Στεριανή Χρήστος ,86 4 ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ,5 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κοινωνικές Πολιτικές επιστήμες ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 39 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 78 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 ΨΑΡΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ,36 2 ΓΑΛΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,66 3 ΘΕΟΧΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,71 4 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ελληνικός και Ευρωπαϊκός πολιτισμός ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 29 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 58 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,6 2 ΚΟΛΙΤΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,69 3 Χασεκίδου-Μάρκου Θεοδώρα Θεοχάρης ,32 15

16 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μηχανολογία (Ε.Ε.) ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 29 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 58 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 ΜΑΝΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,98 2 ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ,16 3 Μιτζιφίρης Αθανάσιος Ιωάννης ,01 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 29 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 58 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,5 2 Μπάκας Αθανάσιος Σωτήριος ,44 3 ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,97 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ευέλικτη Ζώνη ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 113 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 226 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ,3 2 ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,6 3 ΛΑΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,38 4 ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,02 5 ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,5 6 ΤΖΟΒΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

17 7 ΛΙΟΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,5 8 ΤΣΙΒΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ,28 9 ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ,65 10 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ,65 11 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,42 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 40 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 80 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 Φελούκα Βασιλική Αθανάσιος ,02 2 Παπαναστασίου Γιώργος Παντελής ,1 3 Καραγιωργάκη Ειρήνη Ιωάννης ,1 4 ΧΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ,16 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Διαθεματική ομάδα ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 29 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 58 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 Γκερτσάκης Νικόλαος Αθανάσιος ,1 2 ΝΤΟΥΒΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,5 3 ΣΑΖΑΚΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,8 17

18 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 66 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 132 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 Γουρνά Σοφία Θεράπων ,54 2 Κουρούς Ιωάννης Ηλίας ,9 3 ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ,39 4 ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,66 5 ΜΕΜΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ,32 6 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ,46 7 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ,44 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Βιωματικές Δράσεις ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 46 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 92 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,2 2 Οικονομίδου Βασιλική Λουκάς ,67 3 ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,24 4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΆΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,28 5 Αδάμος Δημήτριος Γεώργιος ,45 18

19 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Project ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 120 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 240 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 ΚΡΕΜΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ,13 2 Καρολίδου Μαρία Ελένη Ιωάννης Χατζηπαρασκευάς Ευριπίδης Ευστράτιος ,5 4 Δοξαριώτης Γεώργιος Απόστολος ,66 5 Μαγουλιώτη Θεοδώρα Αχιλλεύς ,28 6 ΚΩΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,28 7 ΔΑΦΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,5 8 ΝΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,5 9 ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,5 10 ΤΡΑΨΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ,72 11 Μωυσίδου Ελεάννα Γεώργιος ,76 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 86 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 172 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,8 2 Γρόσδος Σταύρος Δημήτριος ,6 3 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,45 4 ΤΖΩΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ,28 5 ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,29 6 Βασιλάκου Κλεάνθη Ανδρέας ,82 7 ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ,5 8 ΣΤΑΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,98 19

20 9 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,55 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΤΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 1 ANAΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 Αγγελόπουλος Πέτρος Δημήτριος 5 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6 ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 7 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΣ 8 Αθανασόπουλος Ανδρέας Διονύσιος 9 Αλβανός Δημήτριος Δημήτριος 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 12 ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΕΡΓΟΣ 13 Αναγνωστάκης Ευριπίδης Γεώργιος ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ 14 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 15 ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16 Αντωνάτου Όλγα Παναγιώτης 17 Αντωνίου Αντώνιος Ιωάννης 18 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ 20

21 22 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 23 ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 24 ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26 ΑΡΚΟΥΔΕΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27 ΑΡΚΟΥΔΗ ΕΛΕΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 28 ΑΡΜΑΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 29 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 30 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 32 ΑΣΗΜΕΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33 ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 34 ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35 Βάθη Σοφία Αθανάσιος 36 ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37 ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 38 ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 39 Βαμβακάς Δημήτρης Ευθύμιος 40 ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 41 ΒΑΜΠΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 42 ΒΑΡΒΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 43 ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 44 ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 45 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ 21

22 46 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 47 Βασιλειάδης Παύλος Δημήτριος ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 48 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΣΑΒΒΑΣ 49 Βασιλείου Βασίλειος Νικηφόρος 50 Βασιλείου Δημήτριος Ιωάννης 51 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΗΛΙΑΣ 52 ΒΕΖΑΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 53 Βίγκλας Κατελής Σταύρος 54 Βισώκαλη Ιφιγένεια Αθανάσιος 55 Βίτσα Βασιλική Μιχαήλ 56 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 57 ΒΛΑΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 58 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 59 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60 ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 61 ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ 62 ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 63 Βλάχου Αγγελική Σπυρίδων 64 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 65 ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ ΕΡΩΦΙΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 66 ΒΡΑΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 67 ΒΡΑΧΝΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 68 ΒΡΑΧΝΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 69 ΒΡΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 70 ΒΥΖΙΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 22

23 71 ΓΑΒΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 72 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 73 ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 74 Γαλλής Κωνσταντίνος Παναγιώτης 75 Γαμβρέλλης Μιχαήλ Ανάργυρος Χρήστος 76 ΓΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΟΣ 77 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 78 ΓΑΤΟΥ ΖΩΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 79 ΓΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 80 Γελαδάρη Αθηνά Αναστάσιος 81 ΓΕΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 82 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 83 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 84 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 85 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 86 Γεωργιαδου Αλεξάνδρα Γεώργιος ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ 87 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΘΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 88 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 89 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 90 ΓΙΑΒΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 91 ΓΙΑΜΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 92 ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 93 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 94 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 23

24 95 Γιάνναρης Γεώργιος Ιωάννης 96 Γιαννικοπούλου Φωτεινή Βασίλειος- Αντώνιος 97 Γιατράκος Ιωάννης Νικόλαος 98 Γιολδάσης Κωνσταντίνος Αθανάσιος 99 ΓΚΑΡΑ ΑΛΚΗΣΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 100 ΓΚΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 101 ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΤΣΑΛΟΣ 102 Γκίνης Γεώργιος Θεόδωρος 103 Γκιόλμας Αριστοτέλης Σπυρίδων 104 Γκολφινόπουλος Βασίλειος Σωτήριος 105 Γκούμας Γεώργιος Αθανάσιος 106 ΓΛΕΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 107 Γούλα Ελένη Παναγιώτης 108 ΓΟΥΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 109 ΓΟΥΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 110 ΓΡΑΒΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 111 Γραφανάκης Μιχάλης Ιωάννης 112 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ 113 Γώτη Ευθυμία Γεώργιος 114 ΔΑΓΚΛΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 115 ΔΑΜΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 116 ΔΑΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ 117 ΔΑΡΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 118 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 24

25 119 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 120 ΔΕΛΗΚΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 121 ΔΕΛΗΜΠΕΗ ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 122 ΔΕΛΗΜΠΕΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 123 ΔΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 124 Δελής Αθανασιος Μιχαηλ 125 ΔΕΛΗΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 126 Δελιγκάς Γραμμένος Δημήτριος 127 Δεστές Γεώργιος Δημήτριος 128 ΔΕΣΥΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 129 ΔΗΜΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 130 ΔΗΜΑΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 131 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 132 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 133 Δημητρίου Δήμητρα- Αγορίτσα Γεώργιος 134 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 135 ΔΙΑΚΙΔΗ-ΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 136 Διαμαντή Ιωάννα Θεόδωρος 137 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 138 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 139 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 140 ΔΟΒΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 141 Δόγκας Γιώργος Βασίλειος ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ Β' ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25

26 142 ΔΟΜΟΥΧΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 143 ΔΟΜΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 144 ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 145 Δουκάκης Σπυρίδων Γεώργιος 146 ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 147 ΔΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 148 Δραγογιάννης Κωνσταντίνος Ιωάννης 149 Δρακόπουλος Βασίλειος Παναγιώτης 150 ΔΡΙΛΛΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 151 ΔΡΙΜΤΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 152 ΔΡΟΛΑΠΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 153 ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 154 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 155 ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 156 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 157 ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 158 Ευταξία Κωνσταντία Χρήστος 159 ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΛΗΔΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 160 ΖΑΜΠΡΑΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 161 Ζάντζος Ιωάννης Ευάγγελος 162 Ζαπρούδη Πασχαλία Αθανάσιος 163 Ζάρρα Φλούδα Μαρία Βασίλειος 164 Ζαφειρίου Μαρία Παναγιώτης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΕΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΝΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (για 1 γνωστικό αντικείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (για 6 γνωστικά αντικείμενα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή θεματικού κύκλου 2η. Σχολείο, Ρατσισμός, Ξενοφοβία και Δημοκρατική Ευθύνη. Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης και. Αξιοποίησή τους στην

Επιλογή θεματικού κύκλου 2η. Σχολείο, Ρατσισμός, Ξενοφοβία και Δημοκρατική Ευθύνη. Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης και. Αξιοποίησή τους στην 3ης Σεπτεμβρίου 36, 10432, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 5218700 Fax: 210 5218754 E-mail: info@kanep-gsee.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Πίνακας εγγεγραμμένων στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΣΤΡΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α/Α ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΑ 1 1271 ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 65.5 2 1312 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 60.05 3 1472 ΤΡΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 57.05 4

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) Αθήνα, 11.06.2015 Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα υποψήφιων καθώς και οι ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 46/15-09-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 46/15-09-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 10084/17-09-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 46/15-09-2015 Σήμερα 15 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αποστολίδη Ευγενία Μαρία Αλέξανδρος Αραβάνης Θεόδωρος Ιωάννης Σπυρίδων Βαρασσάς Χρήστος Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας

Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας Α/Α 1 1484 92,75 ΓΑΛΛΙΚΑ ΖΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΟΣ 2 1382 85,5 ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 3 1393 84,95 ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 8η. Το Σ.Σ. του ΠΕΚ Πάτρας βρισκόμενο σε απαρτία ασχολήθηκε με το παρακάτω θέμα:

ΠΡΑΞΗ 8η. Το Σ.Σ. του ΠΕΚ Πάτρας βρισκόμενο σε απαρτία ασχολήθηκε με το παρακάτω θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΚ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πάτρα, 17/02/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 125 ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ69-2Ψ7. αποφασίζει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η

ΑΔΑ: ΒΙΞ69-2Ψ7. αποφασίζει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Πάτρα 24-03-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 197 Σήμερα 24 Μαρτίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 17/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 17/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ.: 999655324 ΔΟΥ: Αμαρουσίου ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΦ ΑΑ Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σ.Ε. Γλώσσα Μόρια Μ.Ο.Γλ. ΜΟΡ. ΓΛ. Μ.Ο. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΜΟΡ. 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΦ ΑΑ Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σ.Ε. Γλώσσα Μόρια Μ.Ο.Γλ. ΜΟΡ. ΓΛ. Μ.Ο. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΜΟΡ. 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 17,5 15 15,00 30,000 62,500 31 1 543194 ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 26 10 10,00 26,250 62,250 9 10 125392

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 32/03-06-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 32/03-06-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 9672/09-09-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 32/03-06-2015 Σήμερα 3 Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5549/13-05-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015 Σήμερα 12 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΛ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αβραμίδου Χριστίνα Νικόλαος Αδαμούδη Δήμητρα Νικόλαος Αναγνώστου Βασίλειος Κωνσταντίνος Αναστασιάδου Αλεξάνδρα Νικόλαος Αναστασιάδου Φωτεινή Διονύσιος Αποστολίδης Ανέστης Χαράλαμπος Αραμπατζή Μαρία Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΕ [εναρξη + υποθεση] αιθουσα 355 α/α ΑΜΔΣΘ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ)

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 50 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΔΕΛΗ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 45 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 2 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 3 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 1 ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑ ΜΥΡΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ξ640252 ΟχιΝαι 1 1 0 0 0 0 0 19,00 5 0 0 0 0 0 0 380,00 35 Οχι 1 Ναι 415,00 1 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ877217 ΟχιΝαι Α 11 4 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 1 ΖΑΡΚΑΝΤΖΑ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 3 ΣΙΩΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 3 4 ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΙΤΣΑ 4 5 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΣΕΒΙΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 3 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 4 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. 1 Αβραμίδου Πετρούλα Αναστάσιος. 2 Αγαϊτση Παρασκευή Αναστάσιος. 3 Αγελαράκη Ευτυχία - Ραφαέλα Απόστολος

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. 1 Αβραμίδου Πετρούλα Αναστάσιος. 2 Αγαϊτση Παρασκευή Αναστάσιος. 3 Αγελαράκη Ευτυχία - Ραφαέλα Απόστολος Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 2 ΛΑΖΑΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 31,393 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 31,000 4 ΖΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 29,491 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 2 ΚΑΡΑΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΑΖΑΡΟΣ 19 17/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 3 ΤΣΕΝΙΚΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 50m 1 ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΑΡΓΥΡ 00:56.52 4 2 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΜΣΠΚΟΖ 00:57.84 2 3 ΛΥΚΟΒΑΡΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 00:59.48 1 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΡ-ΤΙΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 20/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 20/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ.: 999655324 ΔΟΥ: Αμαρουσίου ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Οριστικός Πίνακας Κατάταξης ανά θεματική ενότητα Δεύτερο Πτυχίο 2.4 Διδασκαλείο 2.5 ΣΕΛΜΕ. 2.2 Μεταπτυχιακό 2.

2ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Οριστικός Πίνακας Κατάταξης ανά θεματική ενότητα Δεύτερο Πτυχίο 2.4 Διδασκαλείο 2.5 ΣΕΛΜΕ. 2.2 Μεταπτυχιακό 2. 1.1 Διδακτορικό - ΕΑΕ 1.2 Μεταπτυχιακό - ΕΑΕ 1.3 Δεύτερο Πτυχίο - ΕΑΕ 1.4 Διδασκαλείο - ΕΑΕ 2.1 Διδακτορικό 2.2 Μεταπτυχιακό 2.3 Δεύτερο Πτυχίο 2.4 Διδασκαλείο 2.5 ΣΕΛΜΕ 2.6 ΣΕΛΔΕ 3.1 Ξένες Γλώσσες 3.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης (Νομικός) 1 θέση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης (Νομικός) 1 θέση Αθήνα, 7 Ιουλίου 2016 ΑΠ: 5237 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συμφώνα με την Πράξη υπ αριθμ. 23/30-6-2016 του ΔΣ του ΙΕΠ ανακοινώνονται οι πίνακες με αξιολογική σειρά υποψηφίων όσον αφορά στην πρόσκληση υπ αριθμ. πρωτ. 3775/19-5-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ 1 CREEN ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΙΑΣΟΝΑΣ του Raymond 2 HAMΖAJ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Dhori 3 ΑΓΓΕΛΗ ΔΑΝΑΗ του Αποστόλου 4 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ - ΣΙΜΩΝΕΤΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ του Γεωργίου 5 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Ευθυμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 477/1-1-21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ Διαγωνισμός: 449/24-9-21 Ειδικότητα: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ( 1 )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ. Υποψήφια Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Νομού Λέσβου

ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ. Υποψήφια Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Νομού Λέσβου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Απριλίου 2014 Τα ονόματα των υποψηφίων του Συνδυασμού μας "ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΓΟΝΙΜΗ ΓΡΑΜΜΗ" Ο Συνδυασμός έχει ως εξής : ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ Υποψήφια Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 50.702 /1/ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 50.702 /1/ 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη 1) ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Παναγιώτη ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Νικολάου 2 ΑΓΚΟΠΙΑΝ ΚΕΒΟΡΚ του Αρτίν 3 ΑΙΓΙΝΙΤΗ-ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Ευαγγέλου 4 ΑΝΝΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Κύκλος (1) Εισαγωγή και Διαχείριση Καινοτομίας στην Εκπαιδευτική Κοινότητα. Εισαγωγή και Διαχείριση Καινοτομίας στην Εκπαιδευτική Κοινότητα

Θεματικός Κύκλος (1) Εισαγωγή και Διαχείριση Καινοτομίας στην Εκπαιδευτική Κοινότητα. Εισαγωγή και Διαχείριση Καινοτομίας στην Εκπαιδευτική Κοινότητα 3η Σεπτεμβρίου 36, 10432, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 5218700 Fax: 210 5218754 E-mail: info@kanep-gsee.gr Δικτυακό τόπο: www.kanep-gsee.gr Πίνακα εισαχθέντων στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΠΑΙΚ : ΑΘΗΝΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-13 ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΑΒΡΑΑΜ ΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΝΗ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΠΑΙΚ : ΑΘΗΝΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-13 ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΑΒΡΑΑΜ ΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΝΗ 1 ΑΒΡΑΑΜ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ 2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Εκπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΪΟΣ 4 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 ΒΑΓΕΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr Αριστεία Σχολικό Έτος2011-2012 Τάξη: Α - Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Όνομα α/α Επώνυμο Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14032660 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14032661 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14032662 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14032719

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 7

ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 7 α/α Ονοματεπώνυμο 1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ 2 ΑΖΑ ΒΕΝΕΤΟΥΛΑ 3 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4 ΑΝΔΡΙΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 5 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 6 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 7 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ- Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ 158847 ΓΚΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ01 3,5 13 16,5 ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ - 170732 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ05 3,5 12,875 16,375

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 30/ Απουσιάζουν οι κ.κ.: Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Κρυσταλλία Χαλκιά-Θεοδωρίδου.

Απόσπασμα Πρακτικού 30/ Απουσιάζουν οι κ.κ.: Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Κρυσταλλία Χαλκιά-Θεοδωρίδου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6351/01-08-2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 30/28-07-2016 Σήμερα 28 Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:15, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016 1 Καλαϊτζή Μαρίνα 9430 2 Κατσιάβαλου Αναστασία 11067 3 Καυκοπούλου Καλλιόπη 10553 4 Κόκκαλης Θωμάς 6255 5 Κορκακάκης Παναγιώτης 9099 6 Κορομηλά Μαρία-Ελευθερία 11476 Πέμπτη, 2 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. Ψηφοδέλτιο ΚΥΣΠΕ Αβράμης Παναγιωτόπουλος Φώτιος του Παναγιώτη Αγιάννογλου Νικόλαος του Ευδόκιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 6.201/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 6.201/1/2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΕ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ 10/06/2015

ΔΙΔΕ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ 10/06/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΔΕ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 170914 ΠΑΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΛΓΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ05 16,5 177354 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΚΑΡΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ15 6,625

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ τέκνων) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ τέκνων) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ Φορέας Υλοποίησης/ Επιμέρους Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ Υπηρεσία: Συμβουλευτικό Κέντρο Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ (Γ.Γ.Ι.Φ.) Έδρα Υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΝΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. Σελίδα 3 από 5

ΒΝΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. Σελίδα 3 από 5 ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΨΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 70 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 2 ΒΝΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 70 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 3 ΒΝΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΑΛΕΞΙΑ ΒΡΕΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :125 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗ,07/03/2012 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανακοίνωσης εν ΣΟΧ ελλείψει: 2/2012ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2190 12 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7968 Σύσταση και Συγκρότηση ομάδας εργασίας Αξιολογητών για την βαθμολόγηση ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ) ΚΥΘΗΡΑ, ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ, ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αριστείδη ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου 3 ΒΕΖΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Ιωάννη 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΣ ΓΙΑ

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΣ ΓΙΑ Έδρα Υπηρεσίας: ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ,30/05/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :150 Ειδικότητα : ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΦΡΑΦΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ειδικότητα : ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (5 ) (6 ) (3) (4 ) (7) (8)

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ειδικότητα : ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (5 ) (6 ) (3) (4 ) (7) (8) ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1 / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (σε μήνες (αριθμ. τέκνων (αρ. τέκνων (αριθμ. ανήλικων τέκνων (αρ. τέκνων ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες (1 (2 (3 (4 (7 (8 ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣ (1 (2 (3 (4 112 ΑΖ0995993

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2012-13 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΔΙΕΘΝΕΙΣ - Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2012-13 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΔΙΕΘΝΕΙΣ - Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2 4 2 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 6 11 2 1 3 ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 3 2 2 4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡ. 10 5 1 5 ΑΡΜΑΟΥ ΣΟΦΙΑ 7 22 1 2 1 2 6 ΑΣΤΕΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12 2 1 7 ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 51931 ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 200 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 40475 42009 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα