ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙ Ι & ΣΥΝΕ ΡΙΟ 1/5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙ Ι & ΣΥΝΕ ΡΙΟ 1/5"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙ Ι & ΣΥΝΕ ΡΙΟ 1/5 I. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Παρακαλούµε όπως, πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωµένα ταξίδια µας ή συνέδρια, µελετήσετε προσεκτικά τους κάτωθι «ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙ Ι & ΣΥΝΕ ΡΙΟ» (εφεξής χάριν συντοµίας καλούµενοι οι «Όροι») της «FIRST-Ε-VENT Κ&Σ ΛΑΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (εφεξής καλούµενη η «FIRSTEVENT»). 2. Η FIRSTEVENT εδρεύει στο ήµο Φιλοθέης-Ψυχικού, στη ηµοτική Κοινότητα Νέου Ψυχικού, της Περιφέρειας Αττικής, επί της οδού Tερτσέτη αριθµός 77, είναι εγγεγραµµένη στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθήνας µε αριθµό µητρώου , έχει λάβει αριθµό Γενικού Εµπορικού Μητρώου , αριθµό αδείας Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού 0206Ε , είναι κάτοχος του Αριθµού Φορολογικού Μητρώου της.ο.υ. Ψυχικού και µέλος του Συνδέσµου των Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Ελλάδος. Η FIRSTEVENT είναι διοργανώτρια εταιρεία Οργανωµένων Ταξιδιών, Συνεδρίων ή/και άλλης φύσεως εκδηλώσεων, που διοργανώνονται σε συνδυασµό µε ταξιδιωτικά πακέτα, είτε µόνη, είτε σε συνεργασία µε άλλες τουριστικές επιχειρήσεις, γραφεία, ή πράκτορες, οργανώνοντας κατ επάγγελµα Οργανωµένα Ταξίδια, Συνέδρια ή/και άλλης φύσεως εκδηλώσεις και πωλώντας, ή προσφέροντας τα Οργανωµένα Ταξίδια προς πώληση, απ ευθείας, ή µέσω πωλητών, και λειτουργεί ως µεσάζων µεταξύ ξενοδοχείων, άλλων τουριστικών επιχειρήσεων, γραφείων ή πρακτόρων, καθώς και µεταφορικών µέσων, µε σκοπό την πώληση Οργανωµένων Ταξιδιών στον ταξιδιώτη. Επιπροσθέτως, η FIRSTEVENT, ως µεσολαβητής πράκτορας, µεταπωλεί, ή προσφέρει προς πώληση, Οργανωµένα Ταξίδια που έχουν προγραµµατίσει άλλοι διοργανωτές, στους οποίους δεν έχει άµεσο έλεγχο, ωστόσο, ενώ δεν είναι εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος των διοργανωτών, θα υποστηρίξει κάθε συµβατική απαίτηση του ταξιδιώτη-πελάτη της ως µεσολαβητής τους. 3. Οι Όροι έχουν καταρτιστεί συµφώνως προς το Προεδρικό ιάταγµα 339/1996 (Φ.Ε.Κ. Α 225/ ), εκδοθέντος κατ εφαρµογή της Κοινοτικής Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ της 13 ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις, που πωλούνται, ή προσφέρονται προς πώληση, στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών, πλην της Ελβετίας. 4. «Οργανωµένο Ταξίδι» νοείται ο προκαθορισµένος συνδυασµός δύο (2) τουλάχιστον από τα στοιχεία της µεταφοράς, της διαµονής ή άλλων τουριστικών υπηρεσιών µη συµπληρωµατικών της µεταφοράς ή της διαµονής που αντιπροσωπεύουν σηµαντικό τµήµα του οργανωµένου ταξιδιού, εφ όσον η εν λόγω παροχή υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαµβάνει µία διανυκτέρευση και πωλείται ή προσφέρεται προς πώληση σε µία συνολική τιµή. Οργανωµένο ταξίδι θεωρείται και όταν η παροχή των επί µέρους υπηρεσιών ενός και του αυτού οργανωµένου ταξιδιού γίνεται µε χωριστή τιµολόγηση, αλλά στο ίδιο χρονικό διάστηµα και από τον ίδιο ιοργανωτή. εν θεωρείται οργανωµένο ταξίδι η µεµονωµένη πώληση εισιτηρίου µεταφοράς ή καταλύµατος µόνον ή άλλης, µόνης, τουριστικής υπηρεσίας. Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων, στην έννοια «Οργανωµένο Ταξίδι» συµπεριλαµβάνεται και το ταξιδιωτικό πακέτο για την παρακολούθηση συνεδρίου ή εκδήλωσης, εφόσον υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαµβάνει µία διανυκτέρευση και προσφέρεται προς πώληση σε µια συνολική τιµή. ΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙ Ι 1. Η δήλωση συµµετοχής σας σε οιοδήποτε Οργανωµένο Ταξίδι που, είτε διοργανώνεται και πραγµατοποιείται µόνον από τη FIRSTEVENT, ή από τη FIRSTEVENT σε συνεργασία µε οποιονδήποτε τρίτο (ταξιδιωτικούς πράκτορες, αεροπορικές εταιρείες, ακτοπλοϊκές εταιρείες, ξενοδοχεία κλπ.), είτε πωλείται ή προσφέρεται προς πώληση από τη FIRSTEVENT, έχοντας προγραµµατιστεί από άλλους διοργανωτές, : (α) σηµαίνει την, από εσάς, προηγούµενη ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των εκάστοτε «Πληροφοριών και Ειδικών Όρων Συµµετοχής» [οράτε κατωτέρω εδάφιο (β)], ισχύουν παράλληλα µε αυτούς, παρέχουν τις γενικές πληροφορίες συµµετοχής σας στο Οργανωµένο Ταξίδι και ρυθµίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα µεταξύ υµών και της FIRSTEVENT και (β) προϋποθέτει την ενδελεχή µελέτη και αποδοχή των ισχυόντων «Πληροφοριών και Ειδικών Όρων Συµµετοχής» του εκάστοτε Οργανωµένου Ταξιδιού (εφεξής χάριν συντοµίας καλούµενα οι «Ειδικοί Όροι»), που εκτίθενται στην ιστοσελίδα µας (www.firstevent.gr) ή σε άλλα (ηλεκτρονικά ή έγχαρτα ή µε άλλο σταθερό µέσο) έντυπα της FIRSTEVENT. 2. Κάθε Οργανωµένο Ταξίδι έχει και µια συγκεκριµένη προθεσµία για δήλωση συµµετοχής, η οποία αναφέρεται στους Ειδικούς Όρους του. Η προθεσµία αυτή συνδέεται µε αντίστοιχες χρονικές δεσµεύσεις της FIRSTEVENT προς τις αεροπορικές εταιρείες, τα ξενοδοχεία, προξενικές αρχές για θεωρήσεις διαβατηρίων και άλλους φορείς που χρησιµοποιούνται για την εξασφάλιση των υπηρεσιών µας. Η συµµετοχή σας σε οποιοδήποτε Οργανωµένο Ταξίδι της FIRSTEVENT αποτελεί σύµβαση µεταξύ της FIRSTEVENT και υµών και καλύπτει και την οικογένειά σας, ή/και την οµάδα που εκπροσωπείτε ή/και καλύπτετε οικονοµικά, σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους. Οι δηλώσεις συµµετοχής αρχίζουν αµέσως µετά την έκδοση του (ηλεκτρονικού ή έγχαρτου ή µε άλλο σταθερό µέσο) εντύπου του Οργανωµένου Ταξιδιού (µετά του οικείου τιµοκαταλόγου του). Εφόσον σας ενδιαφέρει κάποιο ταξίδι, και προκειµένου να εξασφαλίσετε τη συµµετοχή σας, να εγγράφεστε έγκαιρα σε αυτό. 3. υνατότητα συµµετοχής σε Οργανωµένο Ταξίδι µας έχετε εφόσον είστε άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, ή αν συνοδεύεστε από ενήλικο πρόσωπο (ισχύει µόνο για το ταξιδιωτικό τµήµα της διοργάνωσης), υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιµες θέσεις και µε την ισχύουσα κάθε φορά τιµή και λοιπές επιβαρύνσεις. Η συµµετοχή σας τίθεται σε ισχύ: (α) µε τη σχετική σας δήλωση συµµετοχής, (β) την πληρωµή της αντίστοιχης προκαταβολής που αφορά στο Οργανωµένο Ταξίδι και (γ) την έκδοση του σχετικού παραστατικού ή απόδειξης είσπραξης από τη FIRSTEVENT. Η δήλωση συµµετοχής σας διενεργείται είτε µε επίσκεψη στα Γραφεία της FIRSTEVENT, είτε δι αλληλογραφίας µέσω τηλεοµοιοτυπικού µηνύµατος (fax), τηλεφωνικών κλήσεων ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ). Η πληρωµή της προβλεπόµενης κάθε φορά προκαταβολής (ή ολόκληρου του ποσού) γίνεται τοις µετρητοίς, µέσω πιστωτικής κάρτας ή µε έµβασµα προς τη FIRSTEVENT. Η ολοκλήρωση και υλοποίηση των τριών (3) ανωτέρω προϋποθέσεων σηµαίνει την από εσάς ανεπιφύλακτη συνοµολόγηση και αποδοχή των παρόντων Όρων και των Ειδικών Όρων του Οργανωµένου Ταξιδιού. 4. Έγκυρη θεωρείται µία δήλωση συµµετοχής αν αναγράφεται στο παραστατικό ή την απόδειξη πληρωµής της προκαταβολής το συγκεκριµένο Οργανωµένο Ταξίδι, µετά των ηµεροµηνιών αναχώρησης και επιστροφής σας και τυχόν άλλων διακριτικών στοιχείων του. Το δικαίωµα συµµετοχής σας στο Οργανωµένο Ταξίδι εξασφαλίζεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους Ειδικούς Όρους του («ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»). Τυχόν µη εξόφληση του συνόλου της αξίας του Οργανωµένου Ταξιδιού στον προβλεπόµενο χρόνο, δίνει το δικαίωµα στη FIRSTEVENT να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχοµένως, να απαιτήσει ακυρωτικά, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις ακύρωσης που προβλέπονται στους Όρους. 5. Εάν, ως συµβαλλόµενος µε τη FIRSTEVENT για το Οργανωµένο Ταξίδι, εκπροσωπείτε την οικογένεια ή/και την οµάδα σας, έχετε την υποχρέωση να ενηµερώσετε όλους τους εκπροσωπούµενους από εσάς συνταξιδιώτες σας για τις λεπτοµέρειες, του Όρους και τους Ειδικούς Όρους του Οργανωµένου Ταξιδιού. Οι συµµετέχοντες µέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις µε εσάς, εφόσον τους εγγράψατε στο Οργανωµένο Ταξίδι, η δε FIRSTEVENT, θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, εάν της ζητηθεί. 6. Πριν την αναχώρησή σας, θα λάβετε ενηµερωτικά έντυπα µε λεπτοµέρειες για τις πτήσεις σας, το δροµολόγιο, τα ξενοδοχεία κλπ. Σε περιπτώσεις καθυστερηµένης εγγραφής ή εξόφλησης, είναι πιθανό να παραλάβετε τα έντυπα στο αεροδρόµιο αναχώρησης από Ελλάδα. Παρακαλούµε να προσέξετε την ώρα και τον τόπο συγκέντρωσης στο συγκεκριµένο αεροδρόµιο στα έντυπα που θα παραλάβετε. Όταν αναφέρονται ώρες, αυτές βασίζονται στο 24ώρο σύστηµα (π.χ αντί 4 µ.µ.). ΙΙΙ. ΤΙΜΕΣ & ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙ Ι & ΣΥΝΕ ΡΙΟ 2/5 1. Η αξία του Οργανωµένου Ταξιδιού (εφεξής χάριν συντοµίας καλουµένη η «Τιµή») αναφέρεται στους Ειδικούς Όρους του Οργανωµένου Ταξιδιού της FIRSTEVENT, όπου αναλύονται, οι υπόλοιπες υποχρεωτικές επιβαρύνσεις (τέλη-φόροι, φόροι αεροδροµίων, επίναυλοι καυσίµων, φιλοδωρήµατα, θεωρήσεις διαβατηρίων-visas, κλπ.), οι οποίες συνήθως, συµπεριλαµβάνονται στην Τιµή, αν δεν ορίζεται άλλως. Η Τιµή υπολογίζεται κατά την ηµέρα που εκδίδονται οι Ειδικοί Όροι, µε βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών του Οργανωµένου Ταξιδιού, τους ισχύοντες ναύλους, φόρους και άλλα έξοδα ασφάλειας, την ισοτιµία ξένων νοµισµάτων σε σχέση µε το Ευρώ, καθώς και κάθε άλλον παράγοντα κόστους. Η FIRSTEVENT, αφού εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής της Τιµής, όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν, κατά συνέπεια, η Τιµή µπορεί να αλλάξει είκοσι (20) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία της αντίστοιχης αναχώρησης ή/και έναρξης του συνεδρίου, λόγω απρόβλεπτων αυξήσεων ναύλων, συναλλάγµατος, καυσίµων κλπ. Σε περίπτωση αύξησης της Τιµής σε σηµαντικό βαθµό για τους παραπάνω λόγους, µπορείτε να ακυρώσετε τη συµµετοχή σας και να σας επιστραφούν τα χρήµατα που έχετε καταβάλει ή να σας προσφερθεί ένα άλλο ταξίδι ίσης ή ανώτερης αξίας. Αν το ταξίδι που σας προσφερθεί είναι κατώτερης αξίας, θα σας επιστραφεί η διαφορά. Αποτελεί υποχρέωσή σας να γνωστοποιήσετε στη FIRSTEVENT εγγράφως την όποια απόφασή σας µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, που όµως σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) ηµέρες από τη στιγµή που σας κοινοποιηθεί η αύξηση της Τιµής. Σε περίπτωση που δεν απαντήσετε εγγράφως εντός της παραπάνω προθεσµίας, η FIRSTEVENT είναι υποχρεωµένη να ακυρώσει την συµµετοχή σας και να σας επιστρέψει όλα τα χρήµατα που έχετε καταβάλει χωρίς καµία άλλη υποχρέωση. Οι επιβαρύνσεις συνήθως αφορούν έξοδα τρίτων (φόροι αεροδροµίων, λιµένων, επιβαρύνσεις καυσίµων, συναλλαγµατικές διαφορές κλπ.). Παγίως, οι τιµές των οργανωµένων ταξιδιών αφορούν ένα άτοµο και καλύπτουν µόνο τις αναφερόµενες στους Ειδικούς Όρους υπηρεσίες. 2. Η Τιµή µπορεί και να µειωθεί για την προσέλκυση επιπλέον ατόµων, απαραίτητων για την πραγµατοποίησή τους. Τυχόν διάθεση των τελευταίων προπληρωµένων από τη FIRSTEVENT θέσεων σε προσφορά, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί ένα Οργανωµένο Ταξίδι, δεν σας δικαιοδοτεί να απαιτήσετε ανάλογη έκπτωση ή να ακυρώσετε τη συµµετοχή σας χωρίς να καταβάλετε τα προβλεπόµενα ακυρωτικά. Επίσης, η FIRSTEVENT δικαιούται, για ορισµένη χρονική περίοδο ή για περιορισµένο αριθµό θέσεων, να πωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιµές, µε ειδικούς όρους ακυρωτικών. ΙV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ FIRSTEVENT 1. Η FIRSTEVENT υποχρεούται να συντονίσει και να εκτελέσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το Οργανωµένο Ταξίδι που σας διαθέτει. Η FIRSTEVENT, έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασµένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων προσώπων, ξένων προς την παροχή των υπηρεσιών, και των συνεργατών τους, και για έκτακτες καταστάσεις, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δροµολογίων των διαφόρων µεταφορικών µέσων (αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ.) λόγω αποκλεισµού («εµπάργκο») περιοχών εξ αιτίας τροµοκρατικών ενεργειών, απεργιών και άλλων αιτίων. Λόγω της πιθανότητας µικρών ή µεγάλων καθυστερήσεων, για τεχνικούς ή µετεωρολογικούς ή άλλους λόγους, δεν πρέπει να προγραµµατίζετε επισκέψεις ή τη συµµετοχή τους σε εκδηλώσεις κλπ. κατά τις ηµέρες των πτήσεων ή, γενικά, της µεταφοράς σας από τον έναν προορισµό στον άλλο. Στις εκδροµές των Χριστουγέννων, Νέου Έτους, Αποκριάς και Πάσχα, οι επισκέψεις σε µουσεία και άλλους αρχαιολογικούς χώρους, πιθανόν να µην πραγµατοποιηθούν ή να γίνουν σε διαφορετική από την προβλεπόµενη ηµέρα, λόγω αργιών και µη λειτουργίας τους. Στην Τιµή δεν περιλαµβάνονται οι είσοδοι σε µουσεία, αρχαιολογικούς ή παρεµφερείς χώρους εκτός εάν αναγράφεται κάτι διαφορετικό στους Ειδικούς Όρους του Οργανωµένου Ταξιδιού. Τυχόν προγραµµατισµένη ξενάγηση, σε περίπτωση καθυστέρησης, µεταφέρεται στις επόµενες ηµέρες, και αν αυτό είναι αδύνατο επιστρέφεται το κόστος της. Σηµειούται ότι η FIRSTEVENT δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής της και µπορεί να οδηγήσουν στη µαταίωση του Οργανωµένου Ταξιδιού ή σε ζηµίες που οφείλονται σε µη εκτέλεση ή πληµµελή εκτέλεση των συµφωνηµένων υπηρεσιών του. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχήµατα, ασθένειες, επιδηµίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψοµέτρου, κλίµατος, λόγω γευµάτων που δεν περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα του Οργανωµένου Ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυµατισµοί ή κακουχίες λόγω πολέµου, πραξικοπηµάτων, τροµοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισµών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδηµιών, τοξικών µολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η FIRSTEVENT δεν φέρει ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζηµίας που προκλήθηκε από αυτές. Θα εξαντλήσει, πάντως, κάθε προσπάθεια για να σας συµπαρασταθεί και να σας φροντίσει µε κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί για τη FIRSTEVENT ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας, από εσάς τους ιδίους. 2. Σε περίπτωση που, µετά την αναχώρησή σας για το Οργανωµένο Ταξίδι, η FIRSTEVENT αδυνατεί, για λόγους που οφείλονται σε ανωτέρα βία, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, να παράσχει σηµαντικό τµήµα των προβλεπόµενων στους Ειδικούς Όρους υπηρεσιών, οφείλει να προβεί στους κατάλληλους διακανονισµούς που θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη συνέχιση του Οργανωµένου Ταξιδιού. Εάν αυτοί οι διακανονισµοί δεν είναι εφικτοί, η FIRSTEVENT έχει την ευθύνη να σας επιστρέψει στον τόπο αναχώρησης ή σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο επιστροφής είχε τυχόν συµφωνηθεί. Εύλογα παράπονα, κατά τη διάρκεια του Οργανωµένου Ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αµέσως, εγγράφως και επί τόπου στο συνοδό του Οργανωµένου Ταξιδιού (ή, ελλείψει αυτού, στη FIRSTEVENT), και στον παρέχοντα τη συγκεκριµένη υπηρεσία. Ο συνοδός γράφει στο ίδιο έντυπο τις παρατηρήσεις του σχετικά µε το θέµα. Αν το πρόβληµα που επισηµάνθηκε δεν κατέστη δυνατό να λυθεί επί τόπου, µετά την επιστροφή σας από το ταξίδι, θα πρέπει να υποβάλετε εγγράφως στη FIRSTEVENT οποιοδήποτε σχετικό παράπονο µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών, µαζί µε οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για τη αιτιολόγησή του. Μετά την παρέλευση του δεκαπενθηµέρου, η FIRSTEVENT δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση. 3. Υπάρχει περίπτωση, για να είναι δυνατή -από πλευράς κόστους- η πραγµατοποίηση ενός Οργανωµένου Ταξιδιού, να απαιτείται ένας ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων ο αριθµός συµµετεχόντων αναφέρεται κάθε φορά στους Ειδικούς Όρους του Οργανωµένου Ταξιδιού. Εφόσον ο αριθµός αυτός δεν συµπληρωθεί, η FIRSTEVENT διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει το συγκεκριµένο Οργανωµένο Ταξίδι, οφείλει δε, να σας ενηµερώσει εγγράφως, και εντός των προθεσµιών που προβλέπονται στους Ειδικούς Όρους, και να σας επιστρέψει τα χρήµατα που είχατε καταβάλει µέχρι τη στιγµή της ακύρωσης για τη συµµετοχή σας. 4. Παροχές που δεν αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους ή αναφέρονται ως προαιρετικές, είτε δεν προσφέρονται καθόλου από τη FIRSTEVENT, είτε διατίθενται µε επιπλέον χρέωση πέραν των αναγραφόµενων τιµών, εφ όσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους. Πάντως, οι προαιρετικές αυτές παροχές (επιτόπιες εκδροµές, βραδινές εκδηλώσεις, είσοδοι σε µουσεία κλπ.), δεν είναι υποχρεωτικές ούτε για εσάς, ούτε για τη FIRSTEVENT, και πραγµατοποιούνται µόνο αν συµπληρωθεί ένας ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων και αφού προπληρωθεί το συνολικό ποσό. Η FIRSTEVENT δεν έχει ευθύνη για τις προαιρετικές παροχές, οι οποίες δεν πραγµατοποιούνται από αυτήν. V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ 1. Ο πελάτης έχει καταχωρηθεί µε το όνοµα που δόθηκε από τον ίδιο ή από το πρακτορείο το οποίο ενεργεί για λογαριασµό του. Παρακαλούµε όπως ελέγξετε το διαβατήριο σας καθώς η FIRSTEVENT δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση λάθους στο εισιτήριο και στις λοιπές κρατήσεις. Σε περίπτωση ακύρωσης του εισιτηρίου λόγω αλλαγής ονόµατος είναι πιθανή χρέωση ακυρωτικών. Για να πραγµατοποιηθεί η κράτηση πρέπει να µας αποσταλεί καθαρή φωτοτυπία του διαβατηρίου µέσω φαξ ή . Σε αντίθετη περίπτωση δεν µπορούµε να προχωρήσουµε σε κράτηση ή στην έκδοση βίζας όπου χρειάζεται. 2. Επειδή στο Οργανωµένο Ταξίδι συµµετέχουν συνήθως και άλλα φυσικά πρόσωπα, η συµµετοχή σε αυτό προϋποθέτει ανάλογη κοινωνική συµπεριφορά και κατανόηση απέναντι στους συνταξιδιώτες και τους παράγοντες πραγµατοποίησής του. Για τον λόγο αυτόν είναι απαραίτητη η απόλυτη συµµόρφωσή σας προς το πρόγραµµα του Οργανωµένου Ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών (ή/και ξεναγών) και η έγκαιρη προσέλευσή σας στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράµµατος (πτήσεις, µεταφορές, ξεναγήσεις, εκδροµές, γεύµατα κλπ.). Η τυχόν καθυστέρησή σας, ή/και ασυνέπεια, έχει σαν αποτέλεσµα την απώλεια της πτήσης, εκδροµής, µετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, χωρίς δικαίωµα επιστροφής χρηµάτων για την υπηρεσία που απωλέσατε. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να

3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙ Ι & ΣΥΝΕ ΡΙΟ 3/5 επανασυνδεθείτε µε την οµάδα (group) µε δική σας ευθύνη και έξοδα. H FIRSTEVENT θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να σας συνδράµει προς τούτο. Στα αεροδρόµια και τα λιµάνια θα πρέπει να βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν την αναχώρησή σας. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο Οργανωµένο Ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώνετε επί τόπου τις επόµενες πτήσεις σας µε την αεροπορική εταιρεία και να βεβαιώνεστε από ποιο αεροδρόµιο και σταθµό (terminal) αναχωρεί η πτήση σας και ποια ώρα. Εφόσον είστε πελάτης από περιοχή άλλη από εκείνη της αναχώρησης, θα πρέπει να φθάσετε πολύ νωρίτερα -κατά προτίµηση την προηγούµενη ηµέρα- στον τόπο αναχώρησης του Οργανωµένου Ταξιδιού, προκειµένου να µην επηρεάζεστε από τυχόν καθυστέρηση ή και απεργία των τοπικών µέσων µεταφοράς. Τυχόν απώλεια του µέσου µεταφοράς του Οργανωµένου Ταξιδιού από τις ως άνω καθυστερήσεις, συνεπάγεται την απώλεια του συνόλου του Οργανωµένου Ταξιδιού, στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επανασύνδεση µε την υπόλοιπη οµάδα, χωρίς δικαίωµα επιστροφής χρηµάτων. Στην αντίθετη περίπτωση, τα έξοδα για την επανασύνδεσή σας µε την υπόλοιπη οµάδα βαρύνουν εσάς τους ιδίους, η δε FIRSTEVENT, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τους συνδράµει οργανωτικά σε αυτό. Εφόσον συνοδεύετε παιδιά, είστε οι ίδιοι υπεύθυνοι για τις πράξεις τους και πρέπει να τα εποπτεύετε ανελλιπώς σε όλο το Οργανωµένο Ταξίδι για την ασφάλεια και τη συµπεριφορά τους. 3. Σε περίπτωση που διακόψετε το Οργανωµένο Ταξίδι σας µε δική σας απόφαση και αποχωριστείτε από την οµάδα (group), ακόµη και για λόγο ανωτέρας βίας, δεν δικαιούστε ουδεµία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζηµίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε µετακίνησής σας εκτός οµάδας βαρύνουν εσάς τους ιδίους. Κατά τον ίδιο τρόπο, η FIRSTEVENT δεν φέρει ευθύνη για υπηρεσίες του Οργανωµένου Ταξιδιού που δεν σας παρασχέθηκαν από δική σας αµέλεια ή ευθύνη, ή λόγω ασθενείας σας. 4. Πριν την αναχώρησή σας από το ξενοδοχείο ή το κατάλυµά σας, να µεριµνάτε έγκαιρα για την εξόφληση τυχόν προσωπικών λογαριασµών (από τηλεφωνήµατα, ποτά, κλπ.), καθόσον η FIRSTEVENT δεν υποχρεούται να πληρώσει προσωπικούς σας λογαριασµούς. 5. Σε περίπτωση που κωλύεστε να συµµετάσχετε στο Οργανωµένο Ταξίδι στο οποίο έχετε κρατήσει θέση, µπορείτε να εκχωρήσετε την κράτησή σας σε άλλο άτοµο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο συγκεκριµένο ταξίδι, το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την αναχώρηση, ενώ ειδικά για τις θαλάσσιες µεταφορές η προθεσµία είναι δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν την αναχώρηση. Σε περίπτωση τυχόν οφειλόµενου υπολοίπου του ποσού ή ενδεχόµενων πρόσθετων εξόδων από την εκχώρηση (π.χ. από το γεγονός ότι ο νέος πελάτης είναι άτοµο του άλλου φύλου), ο εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται αλληλέγγυα απέναντι στη FIRSTEVENT για την καταβολή τους. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των τακτικών αεροµεταφορέων, πρέπει να επισηµανθεί ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή του ονόµατος του επιβάτη, αλλά µόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας θέσης. Η FIRSTEVENT θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ανεύρεση νέας θέσης, δεν θα φέρει όµως καµία ευθύνη σε περίπτωση που αυτό δεν σταθεί δυνατό. Η δε συνεπαγόµενη υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης, θα γίνεται σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους στο παρόν όρους ακύρωσης. VΙ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ / ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ / ΠΛΟΙΑ/ ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ: Οι αεροπορικές µετακινήσεις στα οργανωµένα ταξίδια πραγµατοποιούνται µε εισιτήρια οικονοµικής θέσης και βασίζονται σε οµαδικούς ναύλους που προϋποθέτουν συγκεκριµένο ελάχιστο αριθµό ταξιδιωτών (ο οποίος διαφέρει ανάλογα µε το ταξίδι) και υπόκεινται σε περιορισµούς παραµονής και ενδιάµεσων στάσεων. Οι αεροπορικές µετακινήσεις των µεµονωµένων ταξιδιωτών πραγµατοποιούνται µε εισιτήρια θέσεως ανάλογα µε την προτίµηση των ταξιδιωτών. Σας γνωστοποιούµε ότι: Οι αεροπορικές εταιρίες µπορούν να τροποποιήσουν τα δροµολόγια και τους τύπους των αεροσκαφών χωρίς καµιά προειδοποίηση και έχουν τον αποκλειστικό έλεγχο και ευθύνη για τα πραγµατοποιούµενα αεροπορικά δροµολόγια Σε περίπτωση overbooking (δηλαδή µεγαλύτερου αριθµό κρατήσεων από τον αριθµό των θέσεων του αεροσκάφους), είναι πιθανό να υφίσταται ακόµη και επιβεβαιωµένη και κωδικοποιηµένη θέση, αλλά η αεροπορική εταιρία για οποιοδήποτε λόγο να αρνηθεί την επιβίβαση στο αεροσκάφος Οι αεροπορικές εταιρείες και για τους δικούς τους λόγους ορισµένες φορές ναυλώνουν για δικές τους πτήσεις αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας. Η περίπτωση αυτή δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού από τον πελάτη. Αλλαγές στα προγράµµατα πτήσεων και στους τύπους των αεροσκαφών µπορεί να γίνουν από µία αεροπορική εταιρεία ανά πάσα στιγµή για λειτουργικούς λόγους και που η FIRSTEVENT δεν δύναται να ελέγξει. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η FIRTSEVENT δεν µπορεί να επέµβει στην αεροπορική εταιρία και κατά συνέπεια, ουδεµία ευθύνη φέρει σχετικώς. Σηµειώνεται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση η ακύρωση ζητηθεί µετά την έκδοση του εισιτηρίου, έχει ακυρωτικά. 2. ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ: Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν την κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των καταλυµάτων (ξενοδοχείων κλπ.) που αναφέρονται στα προγράµµατα των Οργανωµένων Ταξιδιών της FIRSTEVENT, είναι σύµφωνες µε την ισχύουσα νοµοθεσία του κάθε κράτους για την τουριστική κατάταξη τους, η οποία µπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. εν υπάρχει ενιαία διεθνής κατάταξη των ξενοδοχείων. Η επιλογή των ξενοδοχείων και καταλυµάτων γίνεται µε κριτήρια τη θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, σε συνδυασµό µε την καλύτερη δυνατή τιµή ανάλογα µε την κατηγορία τους, όπως αυτή αναφέρεται στους Ειδικούς Όρους κάθε Οργανωµένου Ταξιδιού. Τα δωµάτια των περισσότερων ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα «φαρδύκλινο». Τα τρίκλινα δωµάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα µε επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον κρεβάτι µπορεί να είναι µικρότερο από τα κανονικά, ή καναπές. Στην περίπτωση που επιλέξετε να διαµείνετε σε τρίκλινο δωµάτιο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το τρίτο άτοµο στα τρίκλινα δωµάτια έχει µικρή ή καθόλου έκπτωση. Προς εξυπηρέτησή σας, ορισµένα ξενοδοχεία τοποθετούν και τέταρτο κρεβάτι, είναι όµως αυτονόητο ότι ο χώρος θα είναι αρκετά περιορισµένος. Στις οµάδες (group), στα ιατρικά συνέδρια και γενικά στα Οργανωµένα Ταξίδια, συνήθως δεν δίνονται διακεκριµένα δωµάτια, λόγω των ειδικών οικονοµικών τιµών, και των απαγορεύσεων του νόµου, των εγκυκλίων του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων και του Κώδικα εοντολογίας του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Τα δωµάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο συνήθως µεταξύ 13:00-15:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 10:00 της ηµέρας αναχώρησης. Σε περίπτωση που επιθυµείτε να εγκατασταθείτε νωρίτερα στο δωµάτιο, ή να αναχωρήσετε αργότερα, η FIRSTEVENT θα προσπαθήσει να σας εξυπηρετήσει και, αν υπάρχουν διαθέσιµα δωµάτια, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση. Στα ξενοδοχεία προσφέρονται ειδικοί χώροι φύλαξης των τιµαλφή και προσωπικών εγγράφων. Σε περίπτωση που δεν χρησιµοποιηθεί αυτή η παροχή, οποιαδήποτε απώλεια εγγράφων, διαβατηρίων, εισιτηρίων, τιµαλφή κ.α. επιβαρύνει αποκλειστικά και µόνο εσάς και αποτελεί ολοκληρωτικά δική σας ευθύνη και κόστος ή οποιαδήποτε διαδικασία. Όλα τα ξενοδοχεία και πλοία διαθέτουν την δυνατότητα επίσκεψης γιατρού στο δωµάτιο ή την καµπίνα σας. Εάν λαµβάνετε κάποιο συγκεκριµένο φάρµακο, σας παρακαλούµε να φροντίσετε να το προµηθευτείτε από τον τόπο της αρχικής σας αναχώρησής. Τα ποτά, εκτός αν ρητώς αναφέρεται, δεν περιλαµβάνονται στην τιµή της ηµιδιατροφής ή της πλήρους διατροφής. Στα µεµονωµένα ταξίδια, σε περίπτωση καθυστερηµένης άφιξής σας στο ξενοδοχείο, µετά την ηµέρα ή την ώρα της προγραµµατισµένης άφιξής σας, και εφ όσον δεν έχετε ενηµερώσει σχετικά το ξενοδοχείο και τη FIRSTEVENT, το ξενοδοχείο έχει δικαίωµα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωµάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν του ζητηθεί. Στην περίπτωση υπεράριθµων κρατήσεων από την πλευρά του ξενοδοχείου, η FIRSTEVENT θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευθετήσει το θέµα, σύµφωνα και µε τα ισχύοντα στη χώρα υποδοχής.

4 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙ Ι & ΣΥΝΕ ΡΙΟ 4/5 3. ΠΛΟΙΑ: Στα πλοία οι καµπίνες είναι γενικώς µικρότερες από τα δωµάτια των ξενοδοχείων και, εκτός των επιπέδων όπου βρίσκονται (καταστρώµατα), διακρίνονται σε εξωτερικές (µε παράθυρο ή φινιστρίνι) και σε εσωτερικές (χωρίς εξωτερική επαφή). Επίσης, µπορεί να είναι τύπου «κουκέτας», µε κρεβάτια πάνω και κάτω. Η κατηγοριοποίηση των καµπίνων (lux, superior κλπ.) βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια των εφοπλιστικών εταιρειών. Θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι στα ταξίδια µε πούλµαν οι θέσεις δίνονται µε σειρά εγγραφής και δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 4. ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ: Οι παιδικές χρεώσεις (για ηλικίες 2-12 ετών και µόνο όταν πληρώνουν δύο ενήλικες στο ίδιο δωµάτιο/καµπίνα) ποικίλλουν κατά περίπτωση από προσφορά δωρεάν διαµονής, χωρίς φαγητό, στα ξενοδοχεία και τα πλοία, µέχρι µια µικρή έκπτωση. Στα charters (ναυλωµένα µέσα µεταφοράς) όλοι οι επιβάτες, καθώς και τα παιδιά, πληρώνουν κανονικό εισιτήριο. VΙΙ. ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ / ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟ ΟΥ (VISA) / ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ 1. ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ / VISA: Γενικά, για όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό απαιτείται νέο διαβατήριο, το οποίο να έχει εκδοθεί από το έτος 2006 και µετά. Οι χώρες της ζώνης Schengen δέχονται και τις νέες ταυτότητες, που αναφέρουν τα στοιχεία του κατόχου και µε λατινικούς χαρακτήρες. Η FIRSTEVENT συνιστά να έχετε στο ταξίδι το διαβατήριό σας σε ισχύ τουλάχιστον µέχρι κάποιο εύλογο χρόνο µετά την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία επιστροφής σας, για την άµεση αναγνώριση της ταυτότητάς σας και για την αποφυγή προβληµάτων κατά τις µετακινήσεις σας. Προσοχή: Μερικές χώρες ζητούν το διαβατήριο των πελατών να λήγει τουλάχιστον 3, 6 ή 12 µήνες µετά τον χρόνο άφιξής τους σ αυτές λ.χ. για τις Αραβικές χώρες απαιτείται λήξη διαβατηρίου µετά 6 µήνες). Η συγκεκριµένη πληροφορία για κάθε ταξίδι, εφ όσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, βρίσκεται στους Ειδικούς Όρους, ή άλλο έντυπο του Οργανωµένου Ταξιδιού, το οποίο είναι αναπόσπαστο µέρος του προγράµµατος. Η FIRSTEVENT παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον αφορά τα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για κάθε Οργανωµένο Ταξίδι και προορισµό και την έκδοσή ή/και θεώρησή τους, αλλά -ακόµη και αν παράσχει κάποια βοήθεια στη σχετική διαδικασία- δεν ευθύνεται για τυχόν µη έκδοση ή µη θεώρηση αυτών από τις αρµόδιες αρχές, στις οποίες πρέπει να απευθυνθείτε εσείς οι ίδιοι. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όσον αφορά τα ταξιδιωτικά έγγραφα των ανηλίκων, οι οποίοι πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν διαβατήριο. Ειδικά οι υπήκοοι άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων ή/και άδειας παραµονής και εργασίας σε ισχύ, πρέπει να ενηµερώνουν σχετικά εγγράφως τη FIRSTEVENT και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειµένου να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου (visa) ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες από όπου θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα από όπου ξεκίνησαν. Τυχόν µη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών σας εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συµµετοχής σας στο ταξίδι χωρίς χρέωση ακυρωτικών. 2. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ: Η FIRSTEVENT παρέχει όλες τις πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους εµβολιασµούς ή άλλες φαρµακευτικές προφυλάξεις για τις περιοχές τροπικών ή άλλων επιδηµιών. Λόγω, όµως, και των ιατρικών προσωπικών δεδοµένων του κάθε πελάτη µας, ο ίδιος έχει την ευθύνη να απευθυνθεί σχετικά στις αρµόδιες υγειονοµικές αρχές. Προσοχή: Πολλά ταξίδια συνεπάγονται έκτακτες ή διαφορετικές συνθήκες για τον οργανισµό των πελατών, ιδιαίτερα τα ταξίδια σε περιοχές µε ακραίες συνθήκες θερµοκρασίας (ψύχος, καύσωνα) ή σε περιοχές τροπικές ή περισσότερο νοσογόνες, όπως στην Αφρική, Ασία, Ν. Αµερική κλπ. Οι πελάτες, και ιδιαίτερα τα άτοµα της τρίτης ηλικίας, τα άτοµα µε προβλήµατα υγείας (πίεση, καρδιαγγειακά νοσήµατα, αλλεργίες) ή κινητικότητας και οι έγκυες γυναίκες, θα πρέπει να συµβουλεύονται το γιατρό τους και να ενηµερώνουν σχετικά τη FIRSTEVENT, καθώς και να προσκοµίζουν ιατρική βεβαίωση, η οποία απαιτείται και από τους µεταφορείς και άλλους παροχής υπηρεσιών, ότι µπορούν να ταξιδέψουν ακίνδυνα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να αναλαµβάνουν οι ίδιοι τη σχετική ευθύνη, µε υπεύθυνη δήλωσή τους. Επίσης, πολλές από τις δραστηριότητες κάθε είδους, που περιλαµβάνονται στα ταξίδια µας (π.χ. υπαίθριες δραστηριότητες), µπορεί να απαιτούν καλή υγεία και φυσική κατάσταση από την πλευρά των πελατών για την πραγµατοποίησή τους. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να προσκοµίζετε ιατρική βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, ότι είστε σε θέση να ασχοληθείτε ακίνδυνα µε τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. Είναι χρήσιµο να γίνεται εµβολιασµός ή φαρµακευτική αγωγή για την πρόληψη Ηπατίτιδας Α και Β τύπου, που είναι η πιο συχνή επίπτωση όταν δεν λαµβάνονται αυστηρά τα µέτρα προσωπικής υγιεινής σε κοινόχρηστους χώρους και καθαριότητας στη λήψη νωπών τροφών και πόσιµου νερού. VΙΙΙ. ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ 1. Ακυρώσεις συµµετοχής από την πλευρά σας γίνονται µόνο εγγράφως προς τη FIRSTEVENT και, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία της κράτησης (και εφ όσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της κράτησής του σε άλλο άτοµο), υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά κατ άτοµο, ανάλογα µε τη χρονική στιγµή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση: Προ 21 ηµερών από την αναχώρηση 50 για ταξίδια στην Ελλάδα και 80 για ταξίδια στο εξωτερικό, κατ άτοµο, για διαχειριστικά έξοδα. 20 έως 14 ηµέρες πριν την αναχώρηση: 60% της συνολικής αξίας του Οργανωµένου Ταξιδιού. 13 έως 7 ηµέρες πριν την αναχώρηση: 80% της συνολικής αξίας του Οργανωµένου Ταξιδιού. 6 ηµέρες πριν την αναχώρηση µέχρι και την αναχώρηση (non show - µη εµφάνιση): 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού. Για κρουαζιέρες ισχύουν άλλοι όροι ακυρώσεων, σύµφωνα µε τους όρους συµβάσεων κάθε εταιρείας, που ισχύουν για κάθε εκδροµή-κρουαζιέρα. Για ατοµικά, µεµονωµένα ταξίδια καθώς και ταξίδια συλλόγων, σχολείων, εταιρειών και ταξίδια κινήτρων κλπ. και για ταξίδια συνεδρίων, ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων, σύµφωνα µε τους όρους κάθε αεροπορικής εταιρείας, καθώς και την πολιτική για θέµατα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου, που θα ισχύουν για τα συγκεκριµένα ταξίδια. Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο δήλωσης συµµετοχής ή από το αν έχουν καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους πελάτες. Σε περίπτωση που ένα από τα δύο άτοµα που πρόκειται να διαµείνουν σε δίκλινο δωµάτιο ακυρώσει τη συµµετοχή, και εφ' όσον τα ακυρωτικά δεν ισούνται µε το 100% της συνολικής αξίας, εκτός των ακυρωτικών, ο ταξιδεύων πληρώνει και τη διαφορά δωµατίου, καθώς θα διαµείνει αναγκαστικά σε µονόκλινο. 2. Τα χρονοδιαγράµµατα που αναφέρονται στην προθεσµία ακύρωσης µιας κράτησης και ποιο είναι το ποσοστό χρηµάτων που θα επιστραφεί, εκτίθενται στους όρους του εκάστοτε διοργανωτή και υπερισχύουν πάντα οι όροι που θέτει ο διοργανωτής στο πρόγραµµα του Οργανωµένου Ταξιδιού έναντι των Όρων της FIRSTEVENT. 3. Για ειδικές αναχωρήσεις, εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων, αθλητικών ή καλλιτεχνικών γεγονότων, συνέδρια, κρουαζιέρες ή ταξίδια τα οποία (άπαντα) πραγµατοποιούνται µε ειδικά ναυλωµένες πτήσεις ή ειδικά ναυλωµένα πλοία, οι παραπάνω αναφερόµενες χρονικές περίοδοι πιθανόν να είναι µεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα και αναφέρονται ρητά στους Ειδικούς Όρους του Οργανωµένου Ταξιδιού. Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο της δήλωσης συµµετοχής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από εσάς ή όχι. IX. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ 1. Οι αποσκευές παραδίδονται στον µεταφορέα και παραλαµβάνονται µε ευθύνη των κατόχων τους, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι συνοδεία εκπροσώπων της FIRSTEVENT. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν ο Κανονισµός της IATA για τα αεροπλάνα και οι αντίστοιχες διεθνείς Συνθήκες για κάθε µεταφορικό µέσον και για τα ξενοδοχεία, και η ευθύνη, στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται σύµφωνα µε τις Συνθήκες αυτές. Η FIRSTEVENT δεν φέρει καµία ευθύνη για το περιεχόµενο των αποσκευών. 2. Σε ορισµένα είδη Οργανωµένων Ταξιδιών (π.χ. µε λεωφορείο), κάθε πελάτης δικαιούται να µεταφέρει µαζί του µία βαλίτσα και µία χειραποσκευή. Στα αεροπορικά ταξίδια, το βάρος των αποσκευών δεν επιτρέπεται συνήθως να ξεπερνά τα 20 κιλά, στην οικονοµική θέση. Σε περίπτωση που προκύψουν επιπλέον έξοδα, λόγω µεγαλύτερου βάρους αποσκευών από το επιτρεπόµενο, αυτά βαρύνουν εσάς και πληρώνονται επί τόπου. Σηµειώνεται επίσης, ότι οι αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν

5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙ Ι & ΣΥΝΕ ΡΙΟ 5/5 στην καµπίνα των επιβατών µόνο µία χειραποσκευή µικρών διαστάσεων (περίπου 50x40x25) και τη µεταφορά υγρών σε συσκευασίες βάρους µέχρι 100 γραµµαρίων [οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν αθροιστικά το ένα (1) λίτρο], σε διαφανή θήκη 20x20 εκατοστών. Εφιστάται η προσοχή σας, να µην τοποθετείτε χρήµατα, είδη µεγάλης αξίας ή σηµαντικά έγγραφα στις αποσκευές σας, διότι οι µεταφορείς αποζηµιώνουν µε βάση το βάρος της αποσκευής, ασχέτως του περιεχοµένου της, σαν να περιείχε χρησιµοποιηµένο ρουχισµό. Εφ όσον έχετε µαζί σας τιµαλφή είδη, θα πρέπει να τα καταθέτετε προς φύλαξη στην ειδική θυρίδα των ξενοδοχείων, πλοίων ή άλλων καταλυµάτων. Η αποζηµίωση δεν καλύπτει την αξία τους. 3. Εφόσον είστε κάτοχος πιστωτικής κάρτας, καλό είναι να γνωρίζετε αν η τράπεζά σας, σας παρέχει τυχόν καλύψεις, οι οποίες µπορούν να είναι χρήσιµες σε περιπτώσεις ατυχηµάτων, κλοπής, καθυστερήσεων κλπ., υπό την προϋπόθεση ότι τα έξοδα µετάβασης ή διαµονής σας, έχουν καταβληθεί µέσω της πιστωτικής σας κάρτας. Στην περίπτωση αυτή, η τράπεζα µπορεί να σας αποζηµιώσει για τυχόν προσωπικό σας ατύχηµα κατά τη διάρκεια του Οργανωµένου Ταξιδιού, να αντικαταστήσει αντικείµενα που ενδεχοµένως αγοράσατε µε πιστωτική κάρτα, αν απολεσθούν, να καλύψει τα έξοδα που µπορεί να υποβληθείτε εξαιτίας µιας καθυστερηµένης πτήσης, ενώ στην περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής των αποσκευών σας, µπορεί να σας καλύπτει τα έξοδα για την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης. X. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 1. Συνιστούµε να µην αφήνετε εκτεθειµένα και να επιτηρείτε συνεχώς τσάντες, µηχανές, τηλέφωνα και τα άλλα προσωπικά σας είδη σε οποιονδήποτε χώρο των ξενοδοχείων, πλοίων και λοιπών καταλυµάτων, καθώς και στα µέσα µεταφοράς. 2. Η FIRSTEVENT έχει συνάψει Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Αστικής Επαγγελµατικής Ευθύνης για κάθε Οργανωµένο Ταξίδι που διοργανώνει, για περιπτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι των πελατών της, που προκύπτουν από τη µη ή την πληµµελή εκτέλεση του Οργανωµένου Ταξιδιού. Επίσης, καλύπτει περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης, υποχρέωση επιστροφής καταβληθέντων, καθώς και επαναπατρισµό των πελατών της. Ο αριθµός του ασφαλιστηρίου συµβολαίου και τα στοιχεία του ασφαλιστή είναι στη διάθεση των πελατών της στο Λογιστήριο ή τη Νοµική Υπηρεσία της FIRSTEVENT. 3. Υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης στα επιθυµητά ποσά, την οποία η FIRSTEVENT συνιστά ανεπιφύλακτα. Επίσης, για την περίπτωση ασθένειας στη διάρκεια ταξιδιού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστούµε να έρθετε σε επαφή µε τον Ασφαλιστικό σας Φορέα για έκδοση της «Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας». ΧΙ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Όρους έχουν ελεγχθεί κατά τον χρόνο σύνταξης του κειµένου αυτού για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και ισχύουν αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στους Ειδικούς Όρους κάθε Οργανωµένου ταξιδιού. Τα έντυπα προγράµµατα / Ειδικοί Όροι (ηλεκτρονικά, έγχαρτα ή σε άλλο σταθερό µέσο εµφανιζόµενα), συµπεριλαµβανοµένων των ισχυόντων κάθε φορά Τιµών, ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραµµάτων / Ειδικών Όρων µπορεί να αλλάξουν, λόγω των συχνών και έκτακτων αλλαγών των συνθηκών παγκοσµίως, και ιδιαίτερα στις µεταφορές και τις διεθνείς σχέσεις. Στην περίπτωση αυτή θα ειδοποιηθείτε µε τον πλέον πρόσφορο τρόπο. 2. Οποιεσδήποτε ειδικές επιθυµίες, ανάγκες ή απαιτήσεις του πελάτη, όσον αφορά στο Οργανωµένο Ταξίδι, στο οποίο συµµετέχει, θα πρέπει να περιλαµβάνονται ρητά στη σύµβαση, εφ όσον έχουν συµφωνηθεί και είναι εφικτή η πραγµατοποίησή τους. 3. Η FIRSTEVENT και ο πελάτης δεσµευόµαστε να επιλύσουµε µε καλή πίστη κάθε διαφορά που µπορεί να προκύψει κατά το Οργανωµένο Ταξίδι. Ο Σύνδεσµος των Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Ελλάδος µπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, εφ όσον τα µέρη το επιθυµούν. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρµόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. 4. Η συµµετοχή σας σε οποιοδήποτε Οργανωµένο Ταξίδι µας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων, καθώς και των Ειδικών Όρων. ΓΙΑ ΤΗ FIRSTEVENT ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Ο ιαχειριστής Κωνσταντίνος Λαγός

- 2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

- 2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής βάσει του Π. Δ. 339/1996 και σύμφωνους με την οδηγία 90/314/ΕΟΚ. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ Θα σας παρακαλούσαμε να διαβάσετε τους παρακάτω γενικούς όρους, πριν

Διαβάστε περισσότερα

Mavrogiannis Travel Τράλλεων 88 - Γαλάτσι Γενικοί όροι συμμετοχής ταξιδιώτη

Mavrogiannis Travel Τράλλεων 88 - Γαλάτσι Γενικοί όροι συμμετοχής ταξιδιώτη Γενικοί όροι συμμετοχής ταξιδιώτη Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους, πριν εγγραφείτε σε ένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αθήνα, 08/08/2013 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Ακτή Ποσειδώνος 38, Φιλελλήνων 7, Στον ηλεκτρικό σταθμό του Πλατεία Συντάγματος, Πειραιά, 10557 Αθήνα. 18531 Πειραιάς Τηλ. 210 32 32 800 Τηλ. 210 41 01 601 210

Διαβάστε περισσότερα

OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧHΣ ΒAΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟY ΔΙΑΤAΓΜΑΤΟΣ 339/1996, ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓH ΤΗΣ ΟΔΗΓIΑΣ 90/314/ΕΟΚ

OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧHΣ ΒAΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟY ΔΙΑΤAΓΜΑΤΟΣ 339/1996, ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓH ΤΗΣ ΟΔΗΓIΑΣ 90/314/ΕΟΚ OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧHΣ ΒAΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟY ΔΙΑΤAΓΜΑΤΟΣ 339/1996, ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓH ΤΗΣ ΟΔΗΓIΑΣ 90/314/ΕΟΚ Οι Γενικοί Όροι Συμμετοχής (Γ.Ο.Σ.), ρυθμίζουν αφενός τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Πελάτη ( Ταξιδιώτη ή

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΚ ΡΟΜΗ» (Αφορά ιοργανωτές)

2.2 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΚ ΡΟΜΗ» (Αφορά ιοργανωτές) 2.2 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΚ ΡΟΜΗ» (Αφορά ιοργανωτές) Οι «Γενικοί Όροι Συµµετοχής Μαθητών σε Εκπαιδευτική Εκδροµή» περιλαµβάνουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ Διαβάστε προσεκτικά τους κατωτέρω αναφερόμενους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στις οργανωμένες εκδρομές του Marathon Travel, που συμφωνούν με την Κοινοτική Οδηγία 90/314. Η καθ οιονδήποτε τρόπο δήλωση συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύουμε Ελλάδα. ζωής. It s the most beautiful time of the year. ταξίδια. γιορτινά WINTER

Ταξιδεύουμε Ελλάδα. ζωής. It s the most beautiful time of the year. ταξίδια. γιορτινά WINTER Ταξιδεύουμε Ελλάδα It s the most beautiful time of the year WINTER 2016-17 γιορτινά ταξίδια ζωής ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ 0933Ε60000081900 DIESEL TRAVEL Οι γενικοί όροι καθορίζουν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΔΡΟΜΩΝ mail : info@trueadventure.gr τηλ&fax : 2421091552 διεύθυνση : Λαρίσης 104 Α πόλη : ΒΟΛΟΣ site : www.trueadventure.gr Όροι Συμμετοχής ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΔΡΟΜΩΝ (Σύμφωνα με την ΠΔ. 339 / 1996 εντολή οδηγίας Ε.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

Έμπειρο αρχηγό ξεναγό του γραφείου μας καθ όλη την διάρκεια της εκδρομής.

Έμπειρο αρχηγό ξεναγό του γραφείου μας καθ όλη την διάρκεια της εκδρομής. Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Σήμερα την 25/01/2017, στην Αθήνα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : α) Εκπρόσωπος του Ταξιδιωτικού Οργανισμού Μάνεσσης Α.Τ.Ξ.Ε. με διακριτικό τίτλο «Manessis Travel» με

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει τη διοργάνωση και εκτέλεση του προγράμματος της εκδρομής του Σχολείου με τους κάτωθι όρους :

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει τη διοργάνωση και εκτέλεση του προγράμματος της εκδρομής του Σχολείου με τους κάτωθι όρους : Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Σήμερα την 2 2 /02/2012, στην Αθήνα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : α) Εκπρόσωπος του Ταξιδιωτικού Οργανισμού Μάνεσσης Α.Τ.Ξ.Ε. με διακριτικό τίτλο «Manessis Travel» ΠΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ [Μεταξύ Διοργανωτή - Σχολείου]

1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ [Μεταξύ Διοργανωτή - Σχολείου] 1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ [Μεταξύ Διοργανωτή - Σχολείου] Κάθε είδος εκπαιδευτικής εκδρομής, εφ όσον περιλαμβάνει προκαθορισμένο συνδυασμό τουλάχιστον δύο από τα στοιχεία: μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής (Σύμφωνα με την ΠΔ. 339 / 1996 εντολή οδηγίας Ε.Ε.). -παραδίδονται στον Πελάτη μαζι με το Συμβόλαιο το οποίο περιέχει τους Ειδικούς Όρους A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής 8 STAR TAU ΜΟΝ. Α.Ε ΣΥΝΤΑΓΜΑ: Ερμού 7 (2ος όροφος) Τηλ.: 210 3333300 (τηλεφωνικό κέντρο) Fax : 2103333301 ΓΛΥΦΑΔΑ: Εμπορικό Κέντρο Florida, Α. Μεταξά 33 & Ζησιμοπούλου, 166 74 Τηλ.: 210 3333370, Fax: 2108945931

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3 4. ΟΔΗΓΙΑ 90/314/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις (EE L 158/23.6.1990 59 επ) Άρθρο 1 Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Κανκούν (Μεξικό) Πλήρες All inclusive Γαμήλιο πακέτο διακοπών 9 ημέρες / 7 νύχτες για κρατήσεις έως 16/11 8/11-13/

Κανκούν (Μεξικό) Πλήρες All inclusive Γαμήλιο πακέτο διακοπών 9 ημέρες / 7 νύχτες για κρατήσεις έως 16/11 8/11-13/ Κανκούν (Μεξικό) Πλήρες All inclusive Γαμήλιο πακέτο διακοπών 9 ημέρες / 7 νύχτες για κρατήσεις έως 16/11 Όλες οι τιμές είναι κατ άτομο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 5* και 4* τύπος δωματίου 8/11-13/12 Oasis Palm 4* standard

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τους νικητές.

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τους νικητές. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ () ΤΑΞΙΔΙΑ: Αναφορικά με το δώρο «Πακέτα φιλοξενίας και εισιτήρια αγώνων της Εθνικής Ελλάδος Μπάσκετ στη Σλοβενία.» διευκρινίζουμε πως αυτά περιλαμβάνουν τα παρακάτω: Αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 27/06/2013

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 27/06/2013 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ. Πέτρου Ράλλη 221 18451 Νίκαια Τηλ :2104250072-4 Fax 2104250078 www.nikaiatravel.gr info@nikaiatravel.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ. Πέτρου Ράλλη 221 18451 Νίκαια Τηλ :2104250072-4 Fax 2104250078 www.nikaiatravel.gr info@nikaiatravel. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΜΕΡΕΣ ( 16/12/1-9/1/2015 ) ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 20 30 205 260 350 205 *SUP BOUTIQUE 260 365 205 METROPARK *

Διαβάστε περισσότερα

Μπόροβετς ώρα για σκι!

Μπόροβετς ώρα για σκι! Μπόροβετς ώρα για σκι! ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22, 23, 30/12, 2 & 3/1 4 & 5 ημέρες Δώρο! Πλήρης διατροφή στις 24 & 31/12 1η μέρα: Αθήνα-Μπόροβετς Αναχώρηση για το Mπόροβετς, με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη στο ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις

Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 158 της 23/06/1990 σ. 0059-0064 Φινλανδική ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΑΠΟ 15/4/13 ΕΩΣ 20/4/13 ΑLKYONIS: 3.900 LYMPERAKOS TOURS 3.840 FLASKIS TRAVEL 3.739,25 LOVE YOUR HOLIDAYS 3.702 αλλά δεν ελήφθη υπόψη επειδή

Διαβάστε περισσότερα

KALAΜΙ ΤRΑVEL ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΕΚΔΡΟΜΕΣ- ΤΑΞΙΔΙΑ- ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ- ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΗΛ- ΦΑΞ: ΚΙΝΗΤΑ: FACEBOOK: KalamiCorfu

KALAΜΙ ΤRΑVEL ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΕΚΔΡΟΜΕΣ- ΤΑΞΙΔΙΑ- ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ- ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΗΛ- ΦΑΞ: ΚΙΝΗΤΑ: FACEBOOK: KalamiCorfu KALAΜΙ ΤRΑVEL ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΔΡΟΜΕΣ- ΤΑΞΙΔΙΑ- ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ- ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΗΛ- ΦΑΞ: 26610 81581 ΚΙΝΗΤΑ: 693 2930643 FACEBOOK: KalamiCorfu 5 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΑΠΟ 12 ΕΩΣ 16 IOYΛΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών νόμος εφαρμόζεται (α) στα δρομολογημένα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της Γενικοί Όροι Χρήσης 1. Η Εταιρεία Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της οδού Πειραιώς 12, 2023 Στρόβολος, µε άδεια λειτουργίας του ΚΟΤ (5466) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ press@yen.gr Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών Με γνώµονα την καλύτερη δυνατή ενηµέρωση του επιβατικού κοινού,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη: Προεδρικό ιάταγµα 339/1996 «Περί οργανωµένων ταξιδιών, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕL 158/59) για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις» (ΦΕΚ Α 225) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία.

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ 280/2013 Προς: Ι. Περιφερειακή ιεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακό ιευθυντή Εκπαίδευσης κ. Γεώργιο Καρατάσιο ΙΙ...Ε. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας..Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΡΟΜΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΡΟΜΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ 2012-2013 Α) Ο ΙΚΟ-Ο ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΡΟΜΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 η ημέρα Ηράκλειο- Πειραιάς 20/02/2013 Γ ΤΑΞΗΣ 2012-2013 Συγκέντρωση στο λιµάνι του Ηρακλείου και αναχώρηση για το λιµάνι του Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Royal Ascot 4* sup 805 +315. Radisson Blu Creek 5* 835 +450 945 +550 820 +315 845 +325

Royal Ascot 4* sup 805 +315. Radisson Blu Creek 5* 835 +450 945 +550 820 +315 845 +325 BMII DUBAII CHRISTMAS COLLECTIONS PRIICE LIIST 2013 / 2014 (( eeddi iit ti iioo nn 22 // 11 11)) AABBUU DDHHAABBII 21 Δεκ 22 και 23 Δεκ New Year 27 Δεκ Royal Ascot 4* sup 80 +31 Radisson Blu Creek * 83

Διαβάστε περισσότερα

Όπου ισχύει το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορούν να ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης:

Όπου ισχύει το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορούν να ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ Η Σύμβαση του Μόντρεαλ ή το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορεί να ισχύουν για το ταξίδι σας και οι συμβάσεις αυτές διέπουν και μπορεί να μειώσουν την ευθύνη των αερομεταφορέων

Διαβάστε περισσότερα

Χιονισμένες Ιουλιανές Άλπεις Λίμνη Μπλεντ-Κορτίνα ντ Αμπέτσο-Βενετία-Σπήλαια Ποστόινα- Λιουμπλιάνα-Βίλαχ-Βερόνα 8 Ημέρες ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/12, 2/1

Χιονισμένες Ιουλιανές Άλπεις Λίμνη Μπλεντ-Κορτίνα ντ Αμπέτσο-Βενετία-Σπήλαια Ποστόινα- Λιουμπλιάνα-Βίλαχ-Βερόνα 8 Ημέρες ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/12, 2/1 Χιονισμένες Ιουλιανές Άλπεις Λίμνη Μπλεντ-Κορτίνα ντ Αμπέτσο-Βενετία-Σπήλαια Ποστόινα- Λιουμπλιάνα-Βίλαχ-Βερόνα 8 Ημέρες ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/12, 2/1 1η μέρα: Αθήνα-Πάτρα (πλοίο) Αναχώρηση για Πάτρα αργά το

Διαβάστε περισσότερα

DUBAI ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΑΣΧΑ & ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

DUBAI ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΑΣΧΑ & ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΠΑΣΧΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 22/04 29/04 480 580 560 605 690 ΑΘΗΝΑ - ΜΠΑΧΡΕΙΝ 19:40-23:50 ΜΠΑΧΡΕΙΝ - ΝΤΟΥΜΠΑΙ 01:55-04:05 (+1) 22, 29/04 ΑΘΗΝΑ - ΜΠΑΧΡΕΙΝ 14:55-19:05 ΜΠΑΧΡΕΙΝ - ΝΤΟΥΜΠΑΙ 20:10-22:25 ΝΤΟΥΜΠΑΙ - ΜΠΑΧΡΕΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Π.Δ. 339/1996 ΦΕΚ Α 225)

(Π.Δ. 339/1996 ΦΕΚ Α 225) (Π.Δ. 339/1996 ΦΕΚ Α 225) Περί οργανωμένων ταξιδιών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕΛ 158/59) για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Fly Away. Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Fly Away. Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Fly Away Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Fly Away Ταξίδι, όπως το έχετε φανταστεί! Σήμερα, τα ταξίδια τείνουν να γίνουν αναπόσπαστο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ -ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΑ-ΒΟΣΠΟΡΟΣ Π Α Σ Χ Α 2014 ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΑ- ΒΟΣΠΟΡΟΣ 4 & 5 ΗΜΕΡΕΣ 4 18-21/04/2014 RITZ CARLTON 5* DELUXE ΟΛΑ ΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΘΕΑ ΤΟΝ ΒΟΣΠΟΡΟ INNPERA 4*

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣΙ ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ ΛΟΥΒΡΟ ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ - ΣΗΚΟΥΑΝΑΣ ΚΑΘ. ΕΥΤΕΡΑ & 25 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΑΡΙΣΙ ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ ΛΟΥΒΡΟ ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ - ΣΗΚΟΥΑΝΑΣ ΚΑΘ. ΕΥΤΕΡΑ & 25 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Ginis Vacances S.A - Travel Organization Athens: 23-25 Ermou st. 10563, Athens, Greece. Tel: (0030) 211 211 2111, 2103250401-5, Fax: 2103237703 e-mail: ginis@ginis.gr / http://www.ginis.gr ΠΑΡΙΣΙ ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

7-12/10/2014. 6 ηµέρες / 5 νύχτες ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ!

7-12/10/2014. 6 ηµέρες / 5 νύχτες ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ! 7-12/10/2014 6 ηµέρες / 5 νύχτες 6 ΑΤΟΚΕΣ ΟΣΕΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ! 1 η ΜΕΡΑ 7/10/14: ΣΟΥΗΔΙΑ ΑΦΙΞΗ Αναχώρηση από το αεροδρόμιο και τελική άφιξη στην Σουηδία.Έπειτα μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ.

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε δικαιώµατα για τον επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές και

Διαβάστε περισσότερα

Nτουμπάι Σαφάρι στην ερημο με BBQ δείπνο Ξενάγηση Ντουμπάι με γεύμα στο Vida boutique hotel GULF AIR

Nτουμπάι Σαφάρι στην ερημο με BBQ δείπνο Ξενάγηση Ντουμπάι με γεύμα στο Vida boutique hotel GULF AIR 1 Ντουμπάι Ντουμπάι exclusive 4 ημέρες με γεύμα στο Vida boutique hotel ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GULF AIR EMIRATES ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ/ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ IBIS AL BASRA 3 star sup 270 350 500 405 490 RADISSON BLU DOWN TOWN

Διαβάστε περισσότερα

«Γλώσσα και Γλωσσική Διδασκαλία στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης».

«Γλώσσα και Γλωσσική Διδασκαλία στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης». Αθήνα 21 Ιανουαρίου 2009 Αριθμ. Πρωτ. 1780 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : 23 Ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι το 23 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή/ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ικαιώµατα επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2014: Εκδροµή των µαθητών της Γ Λυκείου του ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2014: Εκδροµή των µαθητών της Γ Λυκείου του ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2014: Εκδροµή των µαθητών της Γ Λυκείου του ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 η ΕΠΙΛΟΓΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 η ημέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 23/02 Συγκέντρωση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2015 / ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ & ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2016 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΣΣΑ-ΒΟΣΠΟΡΟΣ & ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΑ-ΒΟΣΠΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ξενοδοχείο μας ή παρόμοιο Μιλάνο: Starhotel Ritz 4* ή Una Century 4* (κεντρικά) Λομάτζο (στην ευρύτερη περιοχή Μιλάνο-Κόμο): Just Hotel Lomazzo 4

Το ξενοδοχείο μας ή παρόμοιο Μιλάνο: Starhotel Ritz 4* ή Una Century 4* (κεντρικά) Λομάτζο (στην ευρύτερη περιοχή Μιλάνο-Κόμο): Just Hotel Lomazzo 4 ΔΩΡΟ! Εκδρομή στο ST. MORITS Μιλάνο Λάκο Ματζόρε Πορτοφίνο-Μπέργκαμο Σεντ Μόριτζ-Στρέζα-Κρουαζιέρα στα Μπορομέ-Ιταλική Ριβιέρα-Ράπαλο Σάντα Μαργκαρίτα Κόμο i 6 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 31/7, 7 & 14/8 1η μέρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-23/04/2016, ΑΘΗΝΑ

ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-23/04/2016, ΑΘΗΝΑ Θέρμη, 16/03/2016 ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Βασικά σημεία Ημερομηνία αναχώρησης: Πέμπτη, 21/04/2016 Ημερομηνία επιστροφής: Σάββατο, 23/04/2016 Συμμετέχουν: Μαθητές Γ Γυμνασίου Πόλη/Χώρα: Αθήνα, Ελλάδα Συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΡΟΜΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 21-23/04/2016, ΚΑΒΑΛΑ

ΕΚΔΡΟΜΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 21-23/04/2016, ΚΑΒΑΛΑ Θέρμη, 16/03/2016 ΕΚΔΡΟΜΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Βασικά σημεία Ημερομηνία αναχώρησης: Πέμπτη, 21/04/2016 Ημερομηνία επιστροφής: Σάββατο, 23/04/2016 Συμμετέχουν: Μαθητές Α Λυκείου Πόλη/Χώρα: Καβάλα, Ελλάδα Συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΔΡΥΟΔΑΣΟΣ ΦΟΛΟΗΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ-ΛΑΜΠΕΙΑ ΛΑΓΚΑΔΙΑ-ΒΥΤΙΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΔΡΥΟΔΑΣΟΣ ΦΟΛΟΗΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ-ΛΑΜΠΕΙΑ ΛΑΓΚΑΔΙΑ-ΒΥΤΙΝΑ 04/04/14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ Αναχώρηση 15.30μμ. για ΟΣΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟ - ΜΕΓΑΡΑ. 5-6/4/14 2 ΗΜΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΔΡΥΟΔΑΣΟΣ ΦΟΛΟΗΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ-ΛΑΜΠΕΙΑ ΛΑΓΚΑΔΙΑ-ΒΥΤΙΝΑ ΝΕΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 60

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡA! ΖΥΡIΧΗ-ΛIΧΤΕΝΣΤΑΪΝ ΑΛΠΙΚO ΤΡEΝΟ ST. MORITZ

ΠΡΟΣΦΟΡA! ΖΥΡIΧΗ-ΛIΧΤΕΝΣΤΑΪΝ ΑΛΠΙΚO ΤΡEΝΟ ST. MORITZ ΠΡΟΣΦΟΡA! Από Πρωτοχρονιά έως Φώτα στα καλύτερα... ΖΥΡIΧΗ-ΛIΧΤΕΝΣΤΑΪΝ ΑΛΠΙΚO ΤΡEΝΟ ST. MORITZ Λουκέρνη-Βέρνη-ιντερλάκεν-Καταρράκτες Ρήνου-Στάιν αμ Ράιν-Μιλάνο-Κόμο- Λουγκάνο 9 Ημέρες Early Booking ΑΝΑΧΩΡΗΣH:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2015 / ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2016 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΣΣΑ-ΒΟΣΠΟΡΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΑ-ΒΟΣΠΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE HOT ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE HOT ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE HOT ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ» Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής η «COSMOTE ή «ιοργανώτρια»), που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2004

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2004 ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2004 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τουριστικών Συνοδών που εργάζονται, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, σε Τουριστικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής στην Ιταλία (Βενετία-Φλωρεντία-Σιέννα-Ρώμη)

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής στην Ιταλία (Βενετία-Φλωρεντία-Σιέννα-Ρώμη) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- 3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ----- Tαχ. Δ/νση: Μακρυγιάννη 24

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΝΣΚΟ ώρα για σκι! Μπάνσκο: μικρές χρήσιμες πληροφορίες

ΜΠΑΝΣΚΟ ώρα για σκι! Μπάνσκο: μικρές χρήσιμες πληροφορίες ΜΠΑΝΣΚΟ ώρα για σκι! Σόφια-Ρίλα-Φιλιππούπολη-Σαντάνσκι Στα πολυτελή Lions 4* Sup & Sveti Ivan Rilski 4*& Bansco Spa Holidays 4* 4, 5 Ημέρες Οδικώς ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22 & 23/12 1η μέρα: Αθήνα-Μπάνσκο Αναχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.:87649/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 87649/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΟΛΥΧΑΡΟΥΣ 4, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΗΛ 2721090900 ΦΑΧ 2721026293 ΕΜΑΙL : vasilis@trigilidas.gr ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : Πλατεία Καρδαµύλης,ΤΗΛ2721064150ΦΑΞ.2721064151 ΕΜΑΙL : kardamyli@trigilidas.gr www.trigilidas.gr

Διαβάστε περισσότερα

JW Marriott Marquis Αποκλειστικότητα

JW Marriott Marquis Αποκλειστικότητα JW Marriott Marquis Αποκλειστικότητα ΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΥΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΝΗΜΙΑΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ BURJ AL ARAB, ΤΟ PALM ISLAND ΚΑΙ ΤΟ BURJ

Διαβάστε περισσότερα

CIEPO-20. Πρακτικές πληροφορίες

CIEPO-20. Πρακτικές πληροφορίες Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου 74100 Ρέθυμνο http://www.history-archaeology.uoc.gr Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών Τ.Θ. 119

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ικαιώµατα καταναλωτών Ταξιδεύοντας µε πλοίο

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ικαιώµατα καταναλωτών Ταξιδεύοντας µε πλοίο Dt. 753-29.7.2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ικαιώµατα καταναλωτών Ταξιδεύοντας µε πλοίο Καλοκαίρι, διακοπές, ταξίδια αλλά και προβλήµατα, παράπονα, διαφορές!!! Είναι οι δύο όψεις της καλοκαιρινής µας διαφυγής. ιακοπές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (αναχώρηση με πλοίο και επιστροφή με αεροπλάνο)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (αναχώρηση με πλοίο και επιστροφή με αεροπλάνο) TOURIST GUIDES OF CRETE ΜΗ.Τ.Ε. 1039 Ε 6061 01849 01 Ανδρεαδάκη, 13-15 Ηράκλειο Κρήτη Τ.Κ. 71201 e-mail: touristguidesofcrete@gmail.com web site: www.travelcrete.gr Tel: +30 2810 342222 Fax: +30 2810 342212

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Γενικού Τουρισμού Ενοικιάσεις Τουριστικών Λεωφορείων. Εθνάρχου Μακαρίου 8, Αφάντου Τ.Κ. 85103 Ρόδος

Γραφείο Γενικού Τουρισμού Ενοικιάσεις Τουριστικών Λεωφορείων. Εθνάρχου Μακαρίου 8, Αφάντου Τ.Κ. 85103 Ρόδος Γραφείο Γενικού Τουρισμού Ενοικιάσεις Τουριστικών Λεωφορείων Εθνάρχου Μακαρίου 8, Αφάντου Τ.Κ. 85103 Ρόδος Τηλέφωνο: 2241052035 36 Fax: 2241052037 Email: kbtravel@otenet.gr, www.kbtravel.gr ΡΟΔΟΣ, 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η χώρα των Κελτών 3ΝΥΚΤΕΣ / 4ΜΕΡΕΣ 7-10/10/15 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΧΑΝΙΑ!

Η χώρα των Κελτών 3ΝΥΚΤΕΣ / 4ΜΕΡΕΣ 7-10/10/15 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΧΑΝΙΑ! Super ΠΡΟΣΦΟΡΑ! ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ 14/8/15! SUPER προσφορά! Η χώρα των Κελτών 3ΝΥΚΤΕΣ / 4ΜΕΡΕΣ 7-10/10/15 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΧΑΝΙΑ! Ιρλανδία: ταξίδι στους θρύλους και την «άγρια» φύση Γεµάτο αρχαίους µύθους

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τουριστικά Γραφεία

Προς Τουριστικά Γραφεία Προς Τουριστικά Γραφεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη διοργάνωση 4ήμερης ή 3ήμερης εκδρομής, μέσω προγραμμάτων ( πολιτιστικών θεμάτων), του 2 ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Το 2ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη 2610

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα, 30 Ιουνίου 2005, οι υπογράφοντες νόμιμοι εκπρόσωποι αφενός της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών (Π.Ο.ΞΕΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Εκδρομή των μαθητών ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 5 ου ΓΕΛ 2015

Εκδρομή των μαθητών ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 5 ου ΓΕΛ 2015 ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2015: Εκδρομή των μαθητών ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 5 ου ΓΕΛ 2015 1 η ΕΠΙΛΟΓΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 η ΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 11/02/2015 Αναχώρηση από το λιμάνι του Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη.

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη. Όροι χρήσης 1. Ο κάτοχος της κάρτας συμφωνεί ότι κάνοντας χρήση της κάρτας Priority Pass, συμφωνεί και αποδέχεται τους Όρους Χρήσης. Οι όροι αυτοί θα υπερισχύουν έναντι οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. AKS Porto Heli AKS Hinitsa Bay Nautica Bay

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. AKS Porto Heli AKS Hinitsa Bay Nautica Bay Αγαπητοί Συνεργάτες, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στα πλαίσια της διοργάνωσης του «9 ου Θερινού Σχολείου» της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρεώσεις Δωματίου. 1. Εξασφάλιση Κρατήσεων

1. Χρεώσεις Δωματίου. 1. Εξασφάλιση Κρατήσεων 1. Χρεώσεις Δωματίου Η χρέωση των studios αφορά τη φιλοξενία 2 ατόμων. Για την προσθήκη επιπλέον ατόμου πέραν των 2, γίνεται 20% προσαύξηση στην τιμή του studio αν είναι ενήλικας και 10% αν είναι παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΑ-ΒΟΣΠΟΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΑ-ΒΟΣΠΟΡΟΣ -- ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΛΙΝΕΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ 655 935 75 550 720 60 550 720 60 5 09-13/0/2015 10-1/0/2015 15-19/0/2015 INNPERA * 525 675 55 AVANTGARDE * 525 675 55 METROPARK * 525 675 55 525

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ROYAL JORDANIAN TEΤΑΡΤΗ / ΠΕΜΠΤΗ ΤΡΙΤΗ/ΠΕΜΠΤΗ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/ ΣΑΒΒΑΤΟ. EGYPT AIR ή QATAR ή ETIHAD ΤΡΙΤΗ/ΠΕΜΠΤΗ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/ ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ROYAL JORDANIAN TEΤΑΡΤΗ / ΠΕΜΠΤΗ ΤΡΙΤΗ/ΠΕΜΠΤΗ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/ ΣΑΒΒΑΤΟ. EGYPT AIR ή QATAR ή ETIHAD ΤΡΙΤΗ/ΠΕΜΠΤΗ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/ ΣΑΒΒΑΤΟ Για πληροφορίες & κρατήσεις: Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι 49100 Κέρκυρα Τηλ: (+30) 210 45005 Fax: (+30) 210 45005 e-mail: info@kingtravel.gr Web : www. kingtravel.gr ΕΚΔΟΣΗ : 02/05/12 DUBAI 4

Διαβάστε περισσότερα

- Επιταγές αξίας 100 / ζευγάρι για εκδρομές στο Ντουμπάι διοργάνωσης SIGMA TRAVEL.

- Επιταγές αξίας 100 / ζευγάρι για εκδρομές στο Ντουμπάι διοργάνωσης SIGMA TRAVEL. Λεοφόρος Ηρακειδων, RHODESLAND +30 22410 71222 Φαξ:+30 22410 96697 e-mail :sigmatravel @gmail.com www. Sigma-travel.gr Kεντρικό κατάστημα : εμπορικό κέντρο Tηλ:+30 22410 90049, ΠΡΟΣ YΠΟΨΗ ΘΕΜΑ :ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ & ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 15-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ & ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 15-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Καζαµπλάνκα, Φεζ, Μαρακές, Ραµπάτ, Μεκνές ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ & ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 15-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 5 Νύκτες / 6 ηµέρες Στο ταξίδι µας θα ξεναγηθούµε σε παλάτια, τζαµιά, µνηµεία, θα περιπλανηθούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 29.01.2013 Α.Π. 1743 ΠΡΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

θα λάβουν χώρα οι αγώνες, καθώς και τα εισιτήρια του αγώνα. Σημειώνεται ότι, δεν περιλαμβάνεται ό,τι ρητώς δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα.

θα λάβουν χώρα οι αγώνες, καθώς και τα εισιτήρια του αγώνα. Σημειώνεται ότι, δεν περιλαμβάνεται ό,τι ρητώς δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα. Maisto Fresh Metal «FK TOYS» «FK TOYS»), ( 106),, «Maisto Fresh Metal» ( ), 01 /12/2013 31 /03/2014,,,, «..»,,. 9-13, ( ),, www.fktoys.gr ( «Site»)., o «FK TOYS» 210 6801769, 15:00. 17:00. 1) «FK TOYS»,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Αρ. Τηλ.: Αρ. Φαξ:

Αρ. Φακ.: Αρ. Τηλ.: Αρ. Φαξ: Αρ. Φακ.: 7.27.10.6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail: chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτελείς αποδράσεις 5* στη. Γιορτινή ΒΟΥΛΓΑΡIΑ!

Πολυτελείς αποδράσεις 5* στη. Γιορτινή ΒΟΥΛΓΑΡIΑ! Πολυτελείς αποδράσεις 5* στη Γιορτινή ΒΟΥΛΓΑΡIΑ! Σόφια-Φιλιππούπολη-Μοναστήρι Ρίλας-Σαντάνσκι 5 Ημέρες Οδικώς & Αεροπορικώς ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22, 23, 30/12, 2 & 3/12 Πολυτέλεια, ημιδιατροφή, Ρεβεγιόν, φολκλορικό

Διαβάστε περισσότερα

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ funpoints 1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο funpoints (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13. Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣ YZF-R1M

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣ YZF-R1M ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣ YZF-R1M Μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας www.yamaha-motor.eu/gr παρέχεται η δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη να προβεί σε σχετική ηλεκτρονική εγγραφή προκειμένου να συμμετάσχει επιτυχώς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Διευθύντρια Επιμόρφωσης της Ε.Σ.Δι., έλαβε υπόψη: Α) Την με αριθμό πρωτ. 98/27-7-2010 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Διευθύντρια Επιμόρφωσης της Ε.Σ.Δι., έλαβε υπόψη: Α) Την με αριθμό πρωτ. 98/27-7-2010 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Θεσσαλονίκη, 8 Σεπτεμβρίου 2010 KΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ. 147 T.Θ. 22, Τ.Κ. 551 02 E-mail: info@esdi.gr Internet:http//www.esdi.gr Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

Web Agents Handout Manual

Web Agents Handout Manual Web Agents Handout Manual Είσοδος Χρήστη Γενικά Πληκτρολογώντας το url www.aegeanair.com του website της Aegean Airlines και έχοντας επιλέξει την ενότητα «e-ticket για ταξιδιωτικά γραφεία», εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ

1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ Είµαστε ταξιδιωτικό γραφείο µέλος του Κ.Ο.Τ. και του A.C.T.A. Έχουµε άδεια οργάνωσης εκδροµών από τον Κ.Ο.Τ. µε όλες τις υποχρεωτικές εγγυήσεις που µας επιτρέπουν νόµιµα να διοργανώνουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ντουµπρόβνικ Από Ηράκλειο Κότορ / Μπούτβα / Άγιος Στέφανος / Μόσταρ

Ντουµπρόβνικ Από Ηράκλειο Κότορ / Μπούτβα / Άγιος Στέφανος / Μόσταρ Το διαµάντι της Αδριατικής Ντουµπρόβνικ Από Ηράκλειο Κότορ / Μπούτβα / Άγιος Στέφανος / Μόσταρ 4 ηµέρες 1η ηµέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ (ξενάγηση) Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο «Ν. Καζαντζάκης»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑΣ

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ / 1Η ΕΚΔΟΣΗ 16/01/2015 Η Βόρεια Αμερική είναι ένα περίπλοκο κολάζ από ετερόκλητα έμψυχα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΘΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΑΡΑΘΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΜΑΡΑΘΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 ΜΑΡΑΘΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009 3 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ (έννοια,τουριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου Νοικιάζεις αυτοκίνητο στην Ευρώπη; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου. Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

15-20/03/2015 6 Μέρες / 5 Διανυκτερεύσεις

15-20/03/2015 6 Μέρες / 5 Διανυκτερεύσεις 15-20/03/2015 6 Μέρες / 5 Διανυκτερεύσεις SUPER!!! ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ! 1η Μέρα : ΚΡΗΤΗ - Πράγα ξενοδοχείο Ή προαιρετική ξενάγηση Παλιά πόλη (25ευρώ) Αναχώρηση νωρίς το πρωί για την πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

4. Ο διαγωνισµόs θα λάβει χώρα αποκλειστικά και µόνο µέσω του ανωτέρω προπεριγραφόµενου τρόπου συµµετοχής.

4. Ο διαγωνισµόs θα λάβει χώρα αποκλειστικά και µόνο µέσω του ανωτέρω προπεριγραφόµενου τρόπου συµµετοχής. OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο διαγωνισµός διοργανώνεται από την εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα