Κώδικας Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ Οκτώβριος 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδικας Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ Οκτώβριος 2014"

Transcript

1 Κώδικας Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ Οκτώβριος 2014

2 Αρχές Χρηστής Διακυβέρνησης στον φαρμακευτικό κλάδο Οι σχέσεις μεταξύ των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών υγείας έχουν βαθιά και θετική επίδραση στην ποιότητα της θεραπείας των ασθενών και την αξία της μελλοντικής έρευνας. Οι δύο πλευρές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε τακτική βάση, κατά την πρώιμη επιστημονική έρευνα, τις κλινικές μελέτες και την ιατρική εκπαίδευση, συμβάλλοντας έτσι θετικά στην παροχή και προώθηση υψηλής ποιότητας υγειονομικής περίθαλψης. Παρά τους διακριτούς ρόλους των εμπλεκόμενων φορέων, έχουμε όλοι δεσμευθεί απέναντι σε έναν κοινό στόχο: να βελτιώνουμε συνεχώς την ζωή των ασθενών. Ο Κώδικας Δημοσιοποίησης αποτελεί ένα βήμα για περισσότερη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ανάμεσα στον φαρμακευτικό κλάδο, την ιατρική κοινότητα και την κοινωνία σε όλη την Ευρώπη.

3 Γιατί η πρωτοβουλία αυτή? Λόγοι υιοθέτησης Μέρος μιας Σειράς Παγκόσμιων Δράσεων υπέρ της Αυτορρύθμισης : α) θέσπιση του Disclosure Code της EFPIA Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων & Συνδέσμων β) Tajani Initiative για τη Διαφάνεια και την Εταιρική Υπευθυνότητα στον κλάδο της Φαρμακοβιομηχανίας γ) Sunshine Act που ήδη εφαρμόζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Βάση των παραπάνω οι λεπτομέρειες συνεργασίας ανάμεσα σε Επαγγελματίες Υγείας & Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥ/ΕΥΦ) & φαρμακευτικές εταιρίες πρέπει να είναι απολύτως διαφανείς Στόχοι Περαιτέρω Ενίσχυση της Διαφάνειας και της Επαγγελματικής Ηθικής και Ευθύνης Διαύγεια στη συνεργασία μεταξύ ΕΥ/ΕΥΦ & φαρμακευτικών εταιρειών Ανταπόκριση στην αυξανόμενη απαίτηση της κοινωνίας για περισσότερη διαφάνεια και ακεραιότητα

4 Τι αλλάζει? Δημοσιοποίηση στοιχείων από Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αν έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό για αλληλεπιδράσεις και συνεργασίες με: Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) που διαμένουν στην Ελλάδα Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) που εδρεύουν στην Ελλάδα Οι πληροφορίες που θα δημοσιοποιούνται είναι: Τα στοιχεία των συνεργαζόμενων ΕΥ/ΕΥΦ (όνομα & ΑΦΜ) Το ύψος και το είδος παροχής ανταμοιβής (π.χ. ανταμοιβή συμβουλευτικών υπηρεσιών, έξοδα συμμετοχής σε συνέδριο, τιμητικές αμοιβές κ.ά.) 1 Ιαν Έναρξη εφαρμογής με τη δημοσίευση στοιχείων που θα αφορούν το ημερολογιακό έτος 2015 Τα στοιχεία θα δημοσιοποιούνται σε ειδική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του ΣΦΕΕ (www.sfee.gr), η οποία θα είναι ελεύθερα προσβάσιμη από το ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

5 Δημοσιοποίηση Στοιχείων Ανά Αποδέκτη/ ΕΥ Α. Επιστημονικές εκδηλώσεις/συνέδρια/συμπόσια/συμβούλια Κόστος εγγραφής Έξοδα μετάβασης και διαμονής Β. Συμβουλευτικές και άλλες Υπηρεσίες Αμοιβές που προέρχονται από ή σχετίζονται με συμβάσεις μεταξύ ΦΕ και ΕΥ δυνάμει των οποίων παρέχονται υπηρεσίες όπως: Εκπαίδευση/επιμόρφωση Συμβουλευτικά Σεμινάρια (μη Ιατρικά: Commercial Advisory Boards ή Expert panels on pharmacoeconomics) Ομιλίες/Διαλέξεις Γενικές συμβουλευτικές υπηρεσίες Ποσά που αφορούν αμοιβές ΕΥ και λοιπά έξοδα που αναφέρονται στη σύμβαση δημοσιοποιούνται ξεχωριστά

6 Δημοσιοποίηση Στοιχείων Ανά Αποδέκτη/ ΕΥΦ Α. Επιστημονικές εκδηλώσεις/συνέδρια/συμπόσια/συμβούλια Κόστος ομαδικών εγγραφών ΕΥ (όταν η επιλογή των ΕΥ δεν γίνεται από τον χορηγό αλλά από τον διοργανωτή) Κόστος χορηγίας Β. Συμβουλευτικές και άλλες Υπηρεσίες Αμοιβές που προέρχονται από ή σχετίζονται με συμβάσεις μεταξύ ΦΕ και ΕΥΦ δυνάμει των οποίων παρέχεται κάθε είδους υπηρεσία Γ. Δωρεές & Χορηγίες Είτε ως χρηματικά ποσά είτε σε είδος

7 Δημοσιοποίηση Στοιχείων Συγκεντρωτικά Δημοσιοποιούνται Συγκεντρωτικά Στοιχεία: σε περίπτωση που ο αποδέκτης αρνηθεί ή ανακαλέσει την άπαξ χορηγηθείσα συναίνεσή του και τα οποία σχετίζονται με Έρευνα & Ανάπτυξη, όπως: Α. Δραστηριότητες που σχετίζονται µε το σχεδιασµό ή τη διεξαγωγή: µη κλινικών μελετών (όπως ορίζονται στις Αρχές ΟΟΣΑ σχετικά µε την Καλή Εργαστηριακή Πρακτική) κλινικών μελετών (φάσης I,II, III & IV, όπως ορίζονται στην Οδηγία 2001/20/EΕ) µη παρεµβατικών μελετών που έχουν προοπτικό χαρακτήρα και αφορούν τη συλλογή δεδομένων ασθενών από ή για λογαριασµό ενός ή μίας ομάδας Επαγγελματιών Υγείας συγκεκριμένα για τη μελέτη Β. Εκδηλώσεις που σχετίζονται με Έρευνα & Ανάπτυξη: Investigator meetings Advisory boards για κλινική έρευνα Steering committee meetings, consultancy meetings για κλινική έρευνα (π.χ. βιοστατιστικά, επιδημιολογικά κλπ.) Τεχνικές εκπαιδεύσεις για κλινική έρευνα (π.χ. εργαστηριακές διαδικασίες, εκπαιδεύσεις για τον εξοπλισμό ή συστήματα κλπ.)

8 Προϋποθέσεις Δημοσιοποίησης & Εξαιρέσεις Προϋποθέσεις Έγγραφη συγκατάθεση του Συνεργάτη (ΕΥ/ΕΥΦ) Τα στοιχεία θα δημοσιοποιούνται ανά άτομο, το οποίο θα ταυτοποιείται με τα ακόλουθα στοιχεία: Όνομα & Επώνυμο (για φυσικά πρόσωπα ΕΥ) Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα ΕΥΦ) ΑΦΜ Με επίκληση σπουδαίου λόγου μπορεί να ανακαλέσει εγγράφως την άπαξ χορηγηθείσα συγκατάθεσή του Σε περίπτωση μη συγκατάθεσης ή ανάκλησης της συγκατάθεσής του, η Φ.Ε. θα δημοσιεύει συγκεντρωτικά τα σχετικά στοιχεία Εξαιρέσεις Δεν δημοσιοποιούνται οι ακόλουθες παροχές: Παροχές που αφορούν αποκλειστικά μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ) Γεύματα εργασίας στο πλαίσιο ή εκτός πλαισίου επιστημονικών εκδηλώσεων Ιατρικά δείγματα Είδη αμελητέας αξίας (<15 ) ιατρικής πρακτικής Συνήθεις εμπορικές συναλλαγές (αλυσίδα διανομής φαρμάκων)

9 Εφαρμογή και κυρώσεις Ο Κώδικας Δημοσιοποίησης ισχύει και είναι δεσμευτικός για όλες τις Εταιρίες/Μέλη ΣΦΕΕ Σε περίπτωση μη τήρησης του προβλέπονται οι εξής κυρώσεις: Κυρώσεις προς εταιρίες μέλη ΣΦΕΕ Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή, αφού εξετάσει την υποβληθείσα αναφορά/καταγγελία και κρίνει ότι υπάρχει παραβίαση, μπορεί να επιβάλει: Την άμεση δημοσίευση της απόφασης στον ιστότοπο του ΣΦΕΕ Χρηματική ποινή Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ως άνω απόφαση η Δευτεροβάθμια επιτροπή μπορεί να επιβάλει επιπλέον χρηματική ποινή Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ως άνω απόφαση ή πλημμελής εφαρμογής της η Δευτεροβάθμια επιτροπή μπορεί να επιβάλει ποινή έως το 3πλάσιο της αρχικά αποφασισθείσης Σε περίπτωση εκ νέου μη συμμόρφωσης με την απόφαση της Δευτεροβάθμιας επιτροπής το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του μέλους

10 Ο Κώδικας Δημοσιοποίησης στην Ευρώπη Τι γίνεται στις άλλες χώρες της ΕΕ? Το 2013, η Γενική Συνέλευση της EFPIA, υιοθέτησε τον Κώδικα Δημοσιοποίησης (Disclosure Code) 26 από τις 33 χώρες της ΕΕ έχουν μεταφέρει τον Κώδικα σε ευθυγράμμιση με την εθνική τους νομοθεσία και τους κανονισμούς Η Γαλλία, η Πορτογαλία και η Δανία έχουν εντάξει στη νομοθεσία τους τις ρυθμίσεις του Κώδικα Δημοσιοποίησης

11 Στόχοι Επιτροπής Κώδικα Δεοντολογίας & Διαφάνειας ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Εκπαίδευση όλων των Εμπλεκομένων Φορέων στα Θεμελιώδη Άρθρα του Κώδικα και τα όσα ορίζει Ευρύτερη επικοινωνίας του εκάστοτε φορέα με τα μέλη του και εκπαίδευσή τους Ανάδειξη της Υπεύθυνης Στάσης του Συνόλου της Φαρμακοβιομηχανίας Δέσμευση όλων των Εταίρων για Μεγαλύτερη Διαfάνεια και Aνάληψη Συγκεκριμένων Ενεργειών για τη Στήριξη της Δεοντολογικής Συμπεριφοράς Προβολή και Προώθηση των Θετικών Στοιχείων τα οποία απορρέουν από την Εφαρμογή του Κώδικα Δημοσιοποίησης Παράδειγμα προς την Κατεύθυνση της Αλλαγής και της Πάταξης της Διαφθοράς Ουσιαστική Εφαρμογή του Κώδικα Δημοσιοποίησης από όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη (Ιατρικός Κόσμος κλπ.) Συναίνεση

12 Επόμενα Βήματα μέσα στο 2014 Ενέργειες ενημέρωσης Ιούνιος Οκτώβριος Ιούνιος Σεπτέμβριος Οκτώβριος - εκέμβριος Συναντήσεις Ενημέρωσης Φορέων Υγείας 15 Οκτωβρίου-15 Νοεμβρίου Γενική Συνέλευση ΣΦΕΕ Εσωτερικό Workshop/ Prepare our Members campaign Μεγάλη Ενημερωτική Εκδήλωση Direct Mail Campaign Online / Social Media Campaign Newsletters Awareness Campaign Ειδική σελίδα για τον Κώδικα Δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα του ΣΦΕΕ Μήνας Κώδικα Δημοσιοποίησης Door to Door Ενημέρωση Επαγγελματιών Υγείας από Επιστημονικούς Συνεργάτες εταιριών μελών ΣΦΕΕ

13 Η επιτυχία της εφαρμογής του Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ, που αποσκοπεί στη μέγιστη δυνατή διαφάνεια είναι κρίσιμη για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης από την κοινή γνώμη για τη σχέση συνεργασίας ανάμεσα στους ΕΥ/ΕΥΦ και τις Φαρμακευτικές Εταιρείες. Η ενεργή συμβολή όλων μας κρίνεται αναγκαία!

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ στις 9/11/2012 και ισχύει από 1/2/2013 Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 66500/1.10.2010-82205/3.12.2010-14660/25.2.2011-47558/4.7.2012-81867/19.11.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 66500/1.10.2010-82205/3.12.2010-14660/25.2.2011-47558/4.7.2012-81867/19.11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός,Αθήνα Γραφείο Προέδρου Email:med_conf@eof.gr Χολαργός, 19 Απριλίου αριθ. πρωτ. 81867 ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

απολογισμός υπεύθυνης και βιώσιμης ανάπτυξης KAINOTOMIA ΥΠΕΥΘΥΝOTHTA ANAΠTYΞΗ

απολογισμός υπεύθυνης και βιώσιμης ανάπτυξης KAINOTOMIA ΥΠΕΥΘΥΝOTHTA ANAΠTYΞΗ απολογισμός υπεύθυνης και βιώσιμης ανάπτυξης 2010 KAINOTOMIA ΥΠΕΥΘΥΝOTHTA ANAΠTYΞΗ απολογισμός υπεύθυνης και βιώσιμης ανάπτυξης 2010 KAINOTOMIA ΥΠΕΥΘΥΝOTHTA ANAΠTYΞΗ 2 Περιεχόμενα 1. O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 Με την αντίληψη ότι «πραγματικά μεγάλος είναι αυτός που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητα των συμπολιτών του», η ΟΠΑΠ μετατρέπει την επιχειρηματική της δράση σε

Διαβάστε περισσότερα

Be well ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΣ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΣ. Κώδικας συμπεριφοράς Έκδοση III

Be well ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΣ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΣ. Κώδικας συμπεριφοράς Έκδοση III Be well ΟΙ ΞΙΣ ΚΙ Τ ΠΡΟΤΥΠ ΜΣ Η ΒΣΗ ΤΗΣ ΠΙΤΥΧΙΣ ΜΣ Κώδικας συμπεριφοράς Έκδοση III ΠΡΟΣΘΤΗ ΒΟΗΘΙ Πόροι για τους υπαλλήλους μας Προϊστάμενος ή διευθυντής Πρώτο μέλημά σας είναι να συμβουλευτείτε το άτομο

Διαβάστε περισσότερα

αειφόρος απολογισμός [ ] εταιρικής ευθύνης sustainability report

αειφόρος απολογισμός [ ] εταιρικής ευθύνης sustainability report [ ] sustainability report 1 [ περιεχόμενα ] ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...3 Σχετικά με την Αττική Οδό...3 Σχετικά με τον απολογισμό...4 Μήνυμα του διευθύνοντος συμβούλου...8 Η εταιρεία...10 Ιστορικό...11

Διαβάστε περισσότερα

Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ Έκθεση Προόδου (COP) 2014 ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS

Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ Έκθεση Προόδου (COP) 2014 ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ Έκθεση Προόδου (COP) 2014 ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ 1 ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 4 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Περιεχόμενα Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντονιστής της Επιτροπής Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας 1. ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕΦΑΜ

Ο Συντονιστής της Επιτροπής Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας 1. ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕΦΑΜ To 1990 ιδρύθηκε από είκοσι πέντε (25) στελέχη του Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ, η Ελληνική Εταιρία Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ (Αριθμ. Ιδρυτ. Απόφασης Αθηνών 3889/90.Αρ.καταχ. εις ν. μητρ. 17702/26.2.1991).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ I. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ I. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χολαργός 15-12-2014 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός, Αθήνα Αρ. Πρωτ. :106329 Γραφείο Προέδρου Email:med_conf@eof.gr

Διαβάστε περισσότερα

κοινωνική υπευθυνότητα & βιώσιμη ανάπτυξη

κοινωνική υπευθυνότητα & βιώσιμη ανάπτυξη κοινωνική υπευθυνότητα & βιώσιμη ανάπτυξη Ο παρών απολογισμός είναι ο πρώτος κατά σειρά Κοινωνικός Απολογισμός του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και των θυγατρικών του. Αναφέρεται στην περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα -2- -3- Σχετικά με τον Απολογισμό Σχετικά με τον Απολογισμό Ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010» είναι ο έκτος ετήσιος απολογισμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων του OTE.

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2008 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2008 "Μαζί και στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη" Παρουσία της Alpha Bank ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ALPHA BANK ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009 Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τον SEPA Ενημερωτικά φυλλάδια του EPC* Making

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνη στην πράξη. Υπευθυνότητα για όλους.

Ευθύνη στην πράξη. Υπευθυνότητα για όλους. Ευθύνη στην πράξη. Υπευθυνότητα για όλους. 2011 Aπολογισμός Εταιρικής Yπευθυνότητας ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ WIND Περιεχόμενα 1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ WIND ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 2012 2 Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου...

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεννόησης. στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής

Μνηµόνιο Συνεννόησης. στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_2_ΕΛΛ 1 ΕΛΛΑΣ Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Οι εκταµιεύσεις της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Γραφείο Προέδρου Χολαργός, 30 Σεπτεμβρίου 2010 αριθ. πρωτ. 66500 Ως ο πίνακας αποδεκτών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα