πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική"

Transcript

1 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 57 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 57/ΔΕ/2.1.2 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τον προτεινόμενο προϋπολογισμό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2011 και εξουσιοδότησε την Πρόεδρο να κάνει τις όποιες αλλαγές κριθούν σκόπιμες πριν την υποβολή του. 57/ΔΕ/2.1.7 Η ΔΕ ενημερώθηκε ότι η τελική σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική Νοσηλευτική», στο Τμήμα Νοσηλευτικής, είναι ως ακολούθως: A/A Όνομα Πανεπιστήμιο 1 Prof. Collette Clifford, University of Birmingham, UK Συντονίστρια 2 Prof. Walter Sermeus Katholiek Universiteit Leuven, Belgium 3 Prof. Chrysoula Lemonidou University of Athens, Greece 4 Prof. Huda Abu-Saad American University, Lebanon 5 Prof. Kaija Saranto University of Kuopio, Finland Η ΔΕ ενημερώθηκε ότι η τελική σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική Νοσηλευτική», στο Τμήμα Νοσηλευτικής, είναι ως ακολούθως: A/A Όνομα Πανεπιστήμιο 1 Prof. Lorraine Smith, University of Glasgow, UK Συντονίστρια 2 Prof. Jan PH Hammers University of Maastricht, The Netherlands 3 Prof. Helena Leino-Kilpi University of Turku, Finland 4 Prof. Aphrodite Raya University of Athens, Greece 5 Prof. Kaija Saranto University of Kuopio, Finland Η ΔΕ ενημερώθηκε ότι η τελική σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο γνωστικό αντικείμενο «Βιοστατιστική και Επιδημιολογία», στο Τμήμα Νοσηλευτικής (με απόσπαση στο Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας), είναι ως ακολούθως: Α/Α Όνομα Πανεπιστήμιο

2 1 James W. Ware, Harvard School of Public Health, USA Συντονιστής 2 Douglas Dockery, Harvard School of Public Health, USA 3 Ourania Dafni University of Athens, Greece 4 Reinhold Haux Hannover Medical School, Germany 5 Arie Hasman Academic Medical Centre, University of Amsterdam, The Netherlands Η ΔΕ ενημερώθηκε ότι η τελική σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσια Υγεία», στο Τμήμα Νοσηλευτικής (με απόσπαση στο Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας), είναι ως ακολούθως: Α/Α Όνομα Πανεπιστήμιο 1 Douglas Dockery, Συντονιστής Harvard School of Public Health, USA 2 Allan Hill Harvard School of Public Health, USA 3 Wilhelm Kirch Technical University Dresden, Germany 4 Francis Roger France Universite de Louvain, Belgium 5 Antonie Geissbuhler University of Geneva, Switzerland 57/ΔΕ/2.2.1 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη χρηματική αποζημίωση του ελεύθερου χρόνου από υπερωριακή εργασία του διοικητικού προσωπικού για το Κ. Χόππας 57/ΔΕ/2.2.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την πολιτική για τη διαχείριση των συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως προτείνεται από την Επιτροπή Έρευνας. 57/ΔΕ/2.2.4 Η ΔΕ ομόφωνα επαναβεβαίωσε τη βούληση του Πανεπιστημίου όπως προσφέρει διακίνηση για τους φοιτητές του στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνικής του προσφοράς. Η ΔΕ, κατά την 56 η συνεδρία της, παρέπεμψε το θέμα της προτεινόμενης νέας συμφωνίας με την ΕΜΕΛ στην Επιτροπή Προσφορών, η οποία θα λάβει και την τελική απόφαση που θα είναι άμεσα εκτελεστέα. 57/ΔΕ/2.2.5 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τους προτεινόμενους Κανόνες καταβολής διδάκτρων, για τα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού, όπως υποβλήθηκαν από την ΥΣΦΜ. Επίσης, αποφάσισε όπως οι υφιστάμενοι διδακτορικοί φοιτητές κληθούν να καταβάλουν τα δίδακτρα που δεν έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα, με αναδρομική ισχύ. Προϊστάμενος ΥΣΦΜ/ Λογιστήριο

3 57/ΔΕ/2.2.6 Η ΔΕ έλαβε γνώση της έκθεσης των εργασιών ανακαίνισης των νέων αποθηκών Συκοπετρίτη σε εργαστήρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. 57/ΔΕ/2.2.7 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την προτεινόμενη από το ΔΔΟ διαδικασία δήλωσης σύγκρουσης συμφέροντος ή ιδιάζουσας σχέσης. Αποφασίστηκε όπως τα άτομα που εμπλέκονται σε οποιεσδήποτε διαδικασίες αξιολόγησης, δηλώνουν την πιθανότητα κωλύματος και το σύστημα θα σταθμίζει αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα. Νοείται ότι στις περιπτώσεις που η σύγκρουση συμφέροντος καθορίζεται δια Νόμου, τότε η υποχρέωση δήλωσης είναι υποχρεωτική και για τα δύο μέρη. 57/ΔΕ/2.2.8 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την επανασύσταση της Επιτροπής Επιλογής για μια θέση ΕΕΠ, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής, στην ειδικότητα «Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου και Ανασχηματιζόμενης Λογικής», με αναδρομική ισχύ ως ακολούθως: Α/Α Όνομα Πανεπιστήμιο 1 Καθ. Τάκης Κασπαρής, Συντονιστής ΤΕΠΑΚ 2 Καθ. Ανδρέας Αναγιωτός ΤΕΠΑΚ 3 Λέκτορας Βάσος Σωτηρίου ΤΕΠΑΚ 57/ΔΕ/ Η ΔΕ έλαβε γνώση του εισηγητικού σημειώματος της ομάδας εργασίας που συστάθηκε για την ανάπτυξη συνεργασίας του Πανεπιστημίου με το Δήμο Πάφου. ΔΔΟ Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει: (α) τη χρήση του κτιρίου της Παλιάς Ηλεκτρικής, που βρίσκεται στο κέντρο της Πάφου, ως Κέντρο Πληροφόρησης και ως Ερευνητικό Κέντρο του ΤΕΠΑΚ. (β) κονδύλι ύψους 20,000 για ορισμένες μετατροπές που πρέπει να γίνουν στο χώρο για να είναι ακόμα πιο εύχρηστο. (γ) κονδύλι ύψους 20,000 για αγορά ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 57/ΔΕ/ Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 10 ης συνεδρίας της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων. Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει: (α) την εισήγηση να συμμετέχει στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων ένας εκπρόσωπος των φοιτητών που θα ορίζεται από τη ΦΕΤΕΠΑΚ. (β) την υπογραφή διμερούς συμφωνίας του ΤΕΠΑΚ με το Universite de Franche Comte. (γ) για την προώθηση της πρότασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου σχετικά Προϊστάμενος ΥΕΔΔΣ

4 με τη δημιουργία Δικτύου Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης στην περιοχή της Νοτιανατολικής Μεσογείου, κάτω από την ομπρέλα του EMUNI, (i) την ετοιμασία του καταστατικού του δικτύου, (ii) τη φιλοξενία της 7 ης Συνόδου της Συγκλήτου του EMUNI από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου καθώς και επιμέρους συνεδρίου ή επαγγελματικών σεμιναρίων στα πλαίσια του δικτύου, (iii) την ένταξη των πιο πάνω δραστηριοτήτων στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από την Κυπριακή Δημοκρατία (Β Εξάμηνο 2012) και όπως ζητηθεί οι πιο πάνω δραστηριότητες να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Ευρωπαϊκή Προεδρία (Τομέας Εκπαίδευσης). (δ) τα νέα αιτήματα για εγγραφή σε διεθνείς οργανισμούς ως εξής: ΤΜΗΜΑ / Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος(1) 2 Τμήμα Πολυμέσων και Γραφ. Τεχνών (1) 3 Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών (1) 4 Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου (1) 5 Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου (1) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Water Footprint Network D&AD University Network (International Council of Graphic Design Associations) ICOGRADA Εuropean Journalism Training Association(ΕJ TA) Εuropean Communicatio n Research and Education Association (ECREA) 6 ΥΕΔΔΣ (7) CUM (Community of Mediterranean Universities) 7 Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας(4) Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ έτη 300 / έτη $1100 (Canada Dollars) 2 έτη έτη εγγραφή $600 2 έτη 5 έτη έτη 8 *Τμήμα Νοσ.(0) FINE έτη

5 9 ΥΕΔΔΣ ΕUPRIO έτη 10 ΥΕΔΔΣ ΕPUF Δωρεάν 2 έτη 11 ΠΟΜΗΓΕ ΕUROSDR Δωρεάν 2 έτη (ε) τα αιτήματα για ανανέωση συνδρομής σε διεθνείς οργανισμούς ως εξής: Α/Α ΤΜΗΜΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 1 Kέντρο Γλωσσών CERCLES Kέντρο Γλωσσών IATEFL 120 International Association of Teachers of English as a Foreign Language 3 Τμήμα ΜΜΜΥ European Virtual Institute On 1000 Knowledge-Based Multifunctional Materials EVI- KBMM 4 ΥΔΠ IACLEA International Association of Campus Law Enforcement Administrators 5 ΔΙΞΕΤ ΑΤLΑS ΔΙΞΕΤ Ι-CHRIE $ YOAΔ ICA ΔΔΟ ΕΑRMA ΔΔ0 HUMANE ΥΕΔΔΣ UKRO 4, ΥΕΔΔΣ Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου /ΔΕ/3.1 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 71 ης και 72 ης συνεδρίας του ΑΠΣ. 57/ΔΕ/3.2 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 7 ης συνεδρίας της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας 57/ΔΕ/3.3 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 4 ης συνεδρίας της Επιτροπής Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας. Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την επέκταση του ωραρίου του Γραφείου Εξυπηρέτησης Χρηστών, με την εφαρμογή του ωραρίου βάρδιας για αποφυγή επιπλέον κόστους για το Πανεπιστήμιο, ως εξής: Σεπτέμβριος-Μάιος Δευτέρα-Πέμπτη μέχρι τις Προϊστάμενος ΥΠΣΤ

6 Παρασκευή μέχρι τις Ιούνιος-Αύγουστος Θα ακολουθείται το κανονικό ωράριο του Πανεπιστημίου 57/ΔΕ/3.4 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 5 ης συνεδρίας της Συντονιστικής Επιτροπής Ελέγχου Λειτουργιών του Πανεπιστημίου. 57/ΔΕ/3.5 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 1 ης συνεδρίας της Επιτροπής Ευημερίας Φοιτητών. 57/ΔΕ/3.6 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 7 ης, 8 ης, 9 ης και 10 ης συνεδρίας της ΣΕΔΙΠ. 57/ΔΕ/3.7 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 22 ης συνεδρίας της Επιτροπής Έρευνας. Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει: (α) τα αιτήματα για εναρκτήρια χρηματοδότηση από 1/1/2011 (Θέμα 2, Παράρτημα 1). (β) τα αιτήματα ερευνητικής δραστηριότητας (Θέμα 3, Παράρτημα 2). (γ) τα άλλα αιτήματα του ακαδημαϊκού προσωπικού (Θέμα 4, Παράρτημα 3). (δ) την προτεινόμενη πολιτική διαχείρισης προγραμμάτων «Grundtvig- Εκπαιδευτικές Συμπράξεις» (Θέμα 8.1, Παράρτημα 4). Προϊστάμενος ΥΕΔΔΣ Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 23 ης συνεδρίας της Επιτροπής Έρευνας. Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει: (α) τα αιτήματα για εναρκτήρια χρηματοδότηση από 1/1/2011 (Θέμα 3, Παράρτημα 1). (β) τα αιτήματα ερευνητικής δραστηριότητας (Θέμα 4, Παράρτημα 2). (γ) τα άλλα αιτήματα του ακαδημαϊκού προσωπικού (Θέμα 5, Παράρτημα 3). Προϊστάμενος ΥΕΔΔΣ Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα τη μη έγκριση και μη επικύρωση των θεμάτων 8.4 και 2, που περιέχονται στα πρακτικά της 22 ης και 23 ης συνεδρίας της Επιτροπής Έρευνας αντίστοιχα, τα οποία αφορούν την πρόταση μομφής που κατατέθηκε από μέλη της Επιτροπής Έρευνας κατά της Προέδρου της Επιτροπής Καθ. Μ. Λοϊζίδου. Η ΔΕ κρίνει την πρόταση μομφής ως αβάσιμη, ατεκμηρίωτη και αντιδεοντολογική αφού κατατέθηκε εν τη απουσία της Προέδρου της Επιτροπής και χωρίς οποιαδήποτε επιχειρηματολογία και τεκμηρίωση. 57/ΔΕ/3.8 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 1 ης, 2 ης και 3 ης συνεδρίας της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών

7 57/ΔΕ/3.9 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 1 ης συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών. Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως διορίσει τους κυρίους Μίμη Σοφοκλέους, Δημήτρη Κοντίδη, Στάθη Παπαδάκη και Χριστάκη Παπαχριστοφόρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών, όπως ορίζεται και από το καταστατικό. 57/ΔΕ/3.10 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 3 ης συνεδρίας της Επιτροπής Κτιρίων. ΥΔΠ Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως η Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας προβεί σε ανοικτή προκήρυξη ενδιαφέροντος για εξεύρεση κατάλληλου κτιρίου που θα φιλοξενήσει τις ανάγκες του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Οριστική εισήγηση για το θέμα θα καταθέσει σε επόμενη συνεδρία της ΔΕ η Επιτροπή Κτιρίων. Επιτροπή Κτιρίων Σε επόμενη Συνεδρία της ΔΕ 57/ΔΕ/4.1 Η ΔΕ έλαβε γνώση του σημειώματος του κ. Κ. Χόππα, Προϊσταμένου της ΥΟΑΔ, αναφορικά με τις αρμοδιότητες και ευθύνες του Τομέα Οικονομικών και εξέφρασε τη συμφωνία της για τις ακολουθούμενες διαδικασίες που αφορούν τις πληρωμές, τα έσοδα και τον οικονομικό προγραμματισμό. 57/ΔΕ/4.2 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τις γενικές αρχές λειτουργίας του Κλάδου Εσωτερικού Ελέγχου και προωθήσει το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή στη ΣΕΔΙΠ για σχόλια και απόψεις. ΔΔΟ/ ΣΕΔΙΠ 57/ΔΕ/4.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: (α) εξουσιοδοτήσει τον κ. Εύρο Δημοσθένους να χρησιμοποιήσει την αμοιβή που δόθηκε σε όλους τους συντονιστές των Φοιτητικών Ομίλων Αθλημάτων, από την Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού, ως αποζημίωση για την υπερωριακή τους απασχόληση για το συντονισμό και ανάπτυξη των Φοιτητικών Ομίλων Αθλημάτων στο ΤΕΠΑΚ. (β) αν υπάρξει αντίστοιχη αμοιβή για συντονισμό Φοιτητικών Ομίλων Αθλημάτων στο μέλλον, να ζητηθεί όπως τα χρήματα καταβάλλονται στο Πανεπιστήμιο, με τα οποία να καλύπτεται η αναγκαία υπερωριακή απασχόληση του υπεύθυνου και/ή γυμναστών του Γραφείου Αθλητισμού. Λειτουργός Αθλητισμού 57/ΔΕ/4.4 Η ΔΕ έλαβε γνώση της απορρόφησης του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου μέχρι τις 20 Οκτωβρίου /ΔΕ/4.5 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως για τη θέση του Πολιτικού Μηχανικού, Κλίμακας Α9, κληθούν στην προφορική εξέταση (α) όσοι υποψήφιοι συγκεντρώνουν 75% στη συνολική βαθμολογία της γραπτής εξέτασης ή (β)

8 τουλάχιστον εξαπλάσιος αριθμός των υπό πλήρωση θέσεων. 57/ΔΕ/4.6 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: (α) εγκρίνει την προκήρυξη μιας μόνιμης θέσης Τεχνικού Σχεδιαστηρίου. (β) ορίσει Συμβουλευτική Επιτροπή Επιλογής ως εξής: Α/Α Όνομα Θέση 1 Γιώργος Χαραλαμπίδης Πρόεδρος 2 Ζήνωνας Αχιλλίδης Μέλος 3 Κώστας Χόππας Μέλος 4 Διόφαντος Χατζημιτσής Μέλος (γ) ορίσει Επιτροπή Θεματοθέτησης ως εξής: A/A Όνομα Αντικείμενο 1 Κέντρο Γλωσσών Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα 2 Κώστας Χόππας Γενικές Γνώσεις 3 Ζήνωνας Αχιλλίδης και Κυριάκος Θεμιστοκλέους Ειδικό Θέμα 57/ΔΕ/4.8 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως αποζημιωθεί το πραγματικό κόστος των κλήσεων και τέλος σύνδεσης με την υπηρεσία Blackberry, με μέγιστο ποσό αποζημίωσης αυτό που αποφασίστηκε συνολικά, κατά την 50 η συνεδρία της ΔΕ. 57/ΔΕ/4.9 Η ΔΕ εξέτασε τις εκθέσεις των αντίστοιχων Επιτροπών Αξιολόγησης και αποφάσισε τα εξής: 57/ΔΕ/4.9.1 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη της Παρασκευής Λαμπροπούλου, για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού), με αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό. Κ. Χόππας 57/ΔΕ/4.9.2 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη του Θεοφάνη Παυλίδη, για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Πληροφορικής-Ανάπτυξη και Διαχείριση Επιχειρησιακών Εφαρμογών), με αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό. Κ. Χόππας 57/ΔΕ/4.9.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη του Βάσου Παπαγεωργίου, για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Πληροφορικής-Διαχείριση Υπηρεσιών Κεντρικών Συστημάτων), με αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό. Κ. Χόππας

9 57/ΔΕ/4.9.4 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη της Μαρίας Αριστείδου και του Λευτέρη Μιχαήλ, για την πλήρωση δύο κενών μόνιμων θέσεων Βοηθών Μηχανογράφησης, με αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό. Κ. Χόππας 57/ΔΕ/4.9.5 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη της Γρηγορίας Γεωργίου και του Μέλιου Καρακώστα, για την πλήρωση δύο κενών μόνιμων θέσεων Τεχνικών Πολιτικής Μηχανικής, με αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό. Κ. Χόππας 57/ΔΕ/4.9.6 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη του Χαράλαμπου Παπαγιάννη, για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Στέγασης), με αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό. Κ. Χόππας 57/ΔΕ/4.9.7 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη του Σταμάτιου Γιαννουλάκη, για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Βοηθού Βιβλιοθηκονόμου, με αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό. Κ. Χόππας 57/ΔΕ/4.9.8 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη της Μαρίνας Αλιούρη, για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Τεχνικού Ασφάλειας και Υγείας, με αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό. Κ. Χόππας 57/ΔΕ/4.9.9 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη του Γενέθλιου Γενεθλίου, για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Λογιστηρίου), με αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό. Κ. Χόππας 57/ΔΕ/ Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη της Ζωής Παπαγρηγορίου- Τσιάτταλου, για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Εσωτερικού Νομικού Συμβούλου, με αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό. Κ. Χόππας 57/ΔΕ/ Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη της Άννας Δημητρίου και της Κυριακής Κυπριανού-Χαϊραλλά, για την πλήρωση δύο κενών μόνιμων θέσεων Βοηθών Λογιστικών Λειτουργών, με αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό. Κ. Χόππας 57/ΔΕ/4.11 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής Οικονομικών για μεταφορές σε άρθρα του Προϋπολογισμού από εξοικονομήσεις άλλων άρθρων του ίδιου ή άλλου Κεφαλαίου, για κάλυψη υπερβάσεων. Κ. Χόππας

10 57/ΔΕ/5.1 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει: (α) τους διδάσκοντες του Προγράμματος Εξομοίωσης Πτυχίου Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας για το τέταρτο εξάμηνο. (β) τη δαπάνη ύψους 49,500 για τις αίθουσες για σκοπούς διδασκαλίας του τέταρτου εξαμήνου. (γ) τη δαπάνη ύψους 18,770 για τις αίθουσες για σκοπούς διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων του τέταρτου εξαμήνου. (δ) τη δαπάνη ύψους 24,090 για την προσφορά ροφήματος στα διαλείμματα των μαθημάτων του τέταρτου εξαμήνου. Β. Πρωτοπαπάς 57/ΔΕ/5.2 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την πληρωμή οδοιπορικών στα μέλη του προσωπικού του Τμήματος Νοσηλευτικής για την περίοδο , που το Τμήμα θα έχει διπλή έδρα σε Λευκωσία και Λεμεσό. Κ. Χόππας 57/ΔΕ/5.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως η ωριαία αποζημίωση των προπτυχιακών φοιτητών που παρέχουν βοηθητικό έργο, είναι ίδια με αυτή των μεταπτυχιακών φοιτητών/συνεργατών. Κ. Χόππας 57/ΔΕ/5.4 Η ΔΕ ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομικά» στο Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας και αποφάσισε να προσφέρει διορισμό στον κ. Νεόφυτο Λαμπερτίδη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Κ. Χόππας 57/ΔΕ/5.5 Η ΔΕ ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Απορρύπανση» στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και αποφάσισε να προσφέρει διορισμό στον κ. Κώστα Κώστα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Κ. Χόππας 57/ΔΕ/5.6 Η ΔΕ ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Κατασκευών» στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής και αποφάσισε να προσφέρει διορισμό στον κ. Κρίστη Χρυσοστόμου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Κ. Χόππας 57/ΔΕ/5.7 Η ΔΕ ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Χαρτογραφία» στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής και αποφάσισε να κηρύξει τη θέση άγονη. Το Τμήμα μπορεί να προχωρήσει άμεσα στην επαναπροκήρυξη της θέσης. Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ

11 57/ΔΕ/5.8 Η ΔΕ ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωδαισία με έμφαση στη Δορυφορική Γεωδαισία» στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής και αποφάσισε να κηρύξει τη θέση άγονη. Το Τμήμα μπορεί να προχωρήσει άμεσα στην επαναπροκήρυξη της θέσης. Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ 57/ΔΕ/5.10 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τις αλλαγές στην εκπροσώπηση του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών στις Συγκλητικές Επιτροπές ως εξής: Επιτροπή Εκπρόσωπος Σε αντικατάσταση Προπτυχιακών Σπουδών Ανδρέας Λαγός Παναγιώτης Ζαφείρης Οικονομικών Προσωπικού και Παναγιώτης Ζαφείρης Λάμπρος Λαμπρινός Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας Χαράλαμπος Πουλλής Ανδρέας Λαγός Εκδόσεων και Εκδηλώσεων Αντώνης Δανός Θεοπίστη Στυλιανού 57/ΔΕ/5.11 Η ΔΕ έλαβε γνώση του σημειώματος από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών αναφορικά με τις προτάσεις των Τμημάτων για έναρξη νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων το ακαδημαϊκό έτος Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: (α) εγκρίνει τις προτάσεις των Τμημάτων ΕΣΔΙ, ΠΟΛΥΓΡΑΤ, ΠΟΜΗΓΕ, ΓΕΒΕΤ, ΔΙΞΕΤ και του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας για έναρξη νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων επιπέδου Μάστερ το ακαδημαϊκό έτος (β) η Διοίκηση του Πανεπιστημίου έχει την ευθύνη για εξεύρεση όλων των αναγκαίων χώρων διδασκαλίας των πιο πάνω μεταπτυχιακών προγραμμάτων, αξιοποιώντας στο μέγιστο τους υφιστάμενους χώρους του Πανεπιστημίου και τις δυνατότητες που του παρέχουν οι οικονομικοί του πόροι, παράλληλα εξασφαλίζοντας νέους χώρους που πρωτίστως απαιτούν λειτουργικές και όχι κεφαλαιουχικές δαπάνες. (γ) προκηρυχθούν οι θέσεις φοίτησης στα πιο μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ πριν τη λήξη του Τμήματα ΕΣΔΙ, ΠΟΛΥΓΡΑΤ, ΠΟΜΗΓΕ, ΓΕΒΕΤ, ΔΙΞΕΤ/ ΔΔΟ/ Επιτροπή Κτιρίων/ ΥΣΦΜ 57/ΔΕ/5.12 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Διδακτορικού ως εξής: ΥΣΦΜ Τμήμα Νέες Θέσεις

12 Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων Διαχείρισης Περιβάλλοντος 6 Διοικηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού 5 Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας 2 Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου 2 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής 5 Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών Νοσηλευτικής 10 Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής 6 Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών 11 ΣΥΝΟΛΟ /ΔΕ/5.13 Η ΔΕ ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Επικοινωνία» στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου και αποφάσισε να προσφέρει διορισμό στον κ. Γιώργο Ζώτο στη βαθμίδα του Καθηγητή. Κ. Χόππας 57/ΔΕ/5.14 Η ΔΕ έλαβε γνώση του σημειώματος του Καθ. Γιάννη Γιατράκου με το οποίο (α) υποβάλει την παραίτηση του από Συντονιστής του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, (β) υποβάλει την παραίτηση του από τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης για τα ενταγμένα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος του και (γ) αιτείται όπως δε συμμετέχει ξανά στα Εκλεκτορικά Σώματα του Τμήματός του. Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: (α) αποδεχθεί την παραίτηση του Καθ. Γιάννη Γιατράκου από τη θέση του Συντονιστή του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού και ορίσει ως νέο Συντονιστή του Τμήματος τον Αναπλ. Καθ. Κωνσταντίνο Ανδριώτη. (β) ορίσει τον Αναπλ. Καθ. Κωνσταντίνο Ανδριώτη στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης για τα ενταγμένα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος του. (γ) μη κάνει αποδεκτό το αίτημα του Καθ. Γιάννη Γιατράκου για μη συμμετοχή του στα Εκλεκτορικά Σώματα του Τμήματός του. 57/ΔΕ/5.15 (α) Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως ανακαλέσει την απόφαση της για τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος στην ειδικότητα «Ρομποτική/Μηχανοτρονική» ή «Μικροηλεκτρομηχανολογικά Συστήματα/Βιοσυστήματα», που έλαβε κατά την 52 η συνεδρία της. (β) Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα, λαμβάνοντας υπόψη το κώλυμα του Καθ. Α. Αναγιωτού το οποίο δημιουργείται με τη συμπερίληψη του στο Εκλεκτορικό Σώμα, παρά τις πρόνοιες του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Νόμου, όπως καθορίσει τη σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο

13 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, στην ειδικότητα «Ρομποτική /Μηχανοτρονική» ή «Μικροηλεκτρομηχανολογικά Συστήματα /Βιοσυστήματα» ως ακολούθως: Α/Α Όνομα Πανεπιστήμιο 1 Καθ. Παντελής Κελίρης, Συντονιστής ΤΕΠΑΚ, Κύπρος 2 Καθ. Μιχάλης Δημητρίου ΤΕΠΑΚ, Κύπρος 3 Prof. Wilfried Kurz EPFL, Switzerland 4 Prof. Antonios Zavaliangos Drexler University, USA 5 Prof. Goran Stemme Royal Institute of Technology, Sweeden 6 Prof. Claudio Melchiorri University of Bologna, Italy 7 Prof. Smadar Cohen Ben Gurion University, Israel Η ΔΕ όρισε επίσης τα ακόλουθα αναπληρωματικά μέλη για το Εκλεκτορικό Σώμα (η σειρά δεν υποδηλώνει προτεραιότητα): A/A Όνομα Πανεπιστήμιο 1 Prof. C. Fantuzzi University of Modena, Italy 2 Prof. Bradley Nelson ETH, Switzerland 3 Prof. Frank Baaijens Eindhoven University of Τechnology, The Netherlands 4 Prof. Mark Spearing University of Southampton, UK 5 Prof. Richard Syms Imperial College, UK Η παρούσα απόφαση αντικαθιστά την απόφαση που έλαβε η ΔΕ κατά την 52 η συνεδρία της. 57/ΔΕ/5.16 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: (α) το Τμήμα Νοσηλευτικής αναλάβει εξ ολοκλήρου τις οργανωτικές, διοικητικές και γραμματειακές διαδικασίες για τα μεταβασικά προγράμματα (ειδικότητες). (β) ορίσει την Άντρη Ιωάννου ως υπεύθυνη γραμματέα που θα έχει την ευθύνη τήρησης του σχετικού αρχείου. Τμήμα Νοσηλευτικής 57/ΔΕ/5.17 (α) Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως ανακαλέσει την απόφαση της για τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος στην ειδικότητα «Περιβαλλοντική Υγεία», που έλαβε κατά την 52 η συνεδρία της. (β) Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα, όπως καθορίσει τη σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο Τμήμα Νοσηλευτικής (με απόσπαση στο Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας), στην ειδικότητα «Περιβαλλοντική Υγεία» ως ακολούθως: Α/Α Όνομα Πανεπιστήμιο

14 1 Prof. Petros Koutrakis, Συντονιστής Harvard School of Public Health, USA 2 Prof. John Spengler Harvard School of Public Health, USA 3 Prof. Euripidis Stefanou University of Crete, Greece 4 Prof. Ernesto Gramsch University of Santiago, Chile 5 Prof. Gerassimos Lyberatos University of Patras, Greece Η παρούσα απόφαση αντικαθιστά την απόφαση που έλαβε η ΔΕ κατά την 52 η συνεδρία της. 57/ΔΕ/5.18 Η ΔΕ ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής για την πλήρωση μιας θέσης ΕΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου και Ανασχηματιζόμενης Λογικής» στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής και αποφάσισε να προσφέρει διορισμό στον κ. Κυριάκο Δελιπαράσχο. Κ. Χόππας 57/ΔΕ/5.19 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα να μην εγκρίνει την εισήγηση για συμπλήρωση του Εκλεκτορικού Σώματος στην ειδικότητα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχειρείν ή/και Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» αφού τα γνωστικά αντικείμενα των προτεινομένων μελών δεν είναι συναφή με την προκηρυχθείσα θέση. Επίσης, η ΔΕ παρατήρησε ότι κάποια ονόματα προτείνονται συνεχώς για τα Εκλεκτορικά Σώματα, και των δύο Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, και αυτό δεν είναι μια αποδεκτή διαδικασία. 57/ΔΕ/5.20 Η ΔΕ ενημερώθηκε για την τελική σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για μια θέση ΔΕΠ στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής, στην ειδικότητα «Παράλληλη Επεξεργασία και Κατανεμημένα Συστήματα ή Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» ως ακολούθως: Α/Α Όνομα Πανεπιστήμιο 1 Καθ. Τάκης Κασπαρής, ΤΕΠΑΚ, Κύπρος Συντονιστής 2 Prof. Jeffrey D. Ullman Stanford University, USA 3 Prof. Michael Papazoglou Tilburg University, The Netherlands 4 Prof. Efthymios Housos University of Patras, Greece 5 Prof. Kin Leung Imperial College, UK 6 Prof. Hamid Aghrami King s College, UK Η ΔΕ ενημερώθηκε για την τελική σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για μια θέση ΔΕΠ στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής, στην ειδικότητα «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα» ως ακολούθως:

15 Α/Α Όνομα Πανεπιστήμιο 1 Καθ. Τάκης Κασπαρής, Συντονιστής ΤΕΠΑΚ, Κύπρος 2 Prof. Costas N. Georghiades Texas A&M University, USA 3 Prof. Ezio Biglieri University Di Torino, Italy 4 Prof. Kin Leung Imperial College, UK 5 Prof. Hamid Aghvami King s College London, UK 6 Prof. Bixio Rimoldi EPFL, Switzerland 57/ΔΕ/5.21 (α) Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως ανακαλέσει την απόφαση της για τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος στην ειδικότητα «Συστήματα Ηλεκτρικής Ισχύος», που έλαβε κατά την 52 η συνεδρία της. (β) Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα, όπως καθορίσει τη σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής, στην ειδικότητα «Συστήματα Ηλεκτρικής Ισχύος» ως ακολούθως: Α/Α Όνομα Πανεπιστήμιο 1 Καθ. Τάκης Κασπαρής, Συντονιστής ΤΕΠΑΚ, Κύπρος 2 Prof. Prasad Enjeti Texas A&M University at Qatar, Qatar 3 Prof. Vladimiro Miranda INESC Porto, Portugal 4 Prof. Carlo Alberto Nucci University of Bologna, Italy 5 Prof. Goran Strbac Imperial College, UK 6 Prof. Issa Batarseh Princess Sumaya University of Technology, Jordan Η ΔΕ όρισε επίσης τα ακόλουθα αναπληρωματικά μέλη για το Εκλεκτορικό Σώμα (η σειρά δεν υποδηλώνει προτεραιότητα): A/A Όνομα Πανεπιστήμιο 1 Prof. Nikolaos Hatziargyriou National Technical University of Athens, Greece 2 Prof. Constantine Vournas National Technical University of Athens, Greece Η παρούσα απόφαση αντικαθιστά την απόφαση που έλαβε η ΔΕ κατά την 52 η συνεδρία της. 57/ΔΕ/5.22 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή, στο ΥΟΑΔ

16 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής, στην ειδικότητα «Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής». Η εισήγηση για τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος θα υποβληθεί στην επόμενη συνεδρία της ΔΕ. Τ. Κασπαρής 58 η Συνεδρία ΔΕ 57/ΔΕ/6 Η Πρόεδρος ενημέρωσε τη ΔΕ αναφορικά με την αλληλογραφία με τη Γενική Ελέγκτρια και τα θέματα που απορρέουν από αυτή. Η Πρόεδρος θεωρεί ότι η κίνηση να ζητηθεί η συνδρομή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τη βελτίωση ορισμένων διαδικασιών νευραλγικής σημασίας για το Πανεπιστήμιο ήταν ορθή. Οι αδυναμίες που παρουσιάστηκαν στις ακολουθούμενες διαδικασίες του Πανεπιστημίου, αναφορικά με την ενοικίαση κτιρίων αλλά και την παρακολούθηση συμβάσεων, χρήζουν άμεσης διόρθωσης. Οι εισηγήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την απάλειψη των αδυναμιών αυτών είναι οι πλέον ενδεδειγμένες αφού βασίζονται στις αρχές της χρηστής διοίκησης. Για τις ενοικιάσεις κτηρίων, η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: η ενοικίαση των κτηρίων γίνεται με προκήρυξη Δήλωσης Ενδιαφέροντος με βάση τις διαδικασίες που ακολουθούνται στο δημόσιο τομέα. απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ετοιμασία προηγουμένως και έγκριση από την Επιτροπή Προσφορών εγγράφων προσφορών που να περιλαμβάνουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και όρους που να ικανοποιούν τις ανάγκες του Πανεπιστημίου. βασική προϋπόθεση της διαδικασίας αποτελεί επίσης η ετοιμασία αντικειμενικής και αξιόπιστης εκτίμησης δαπάνης για σκοπούς εξακρίβωσης της λογικότητας των τιμών των προσφορών. οι προσφορές μπορούν να είναι ανοικτές ή να περιοριστούν σε συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς νοουμένου ότι θα υπάρξει τεκμηριωμένη απόφαση για την επιλογή των φορέων. σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να γίνει ενοικίαση συγκεκριμένου κτηρίου μέσω διαδικασίας διαπραγματεύσεων, μετά από αιτιολογημένη απόφαση ότι το συγκεκριμένο κτήριο είναι το πλέον ή το μόνο κατάλληλο για να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες του Πανεπιστημίου. Σε τέτοια περίπτωση, ετοιμάζεται αντικειμενική εκτίμηση του μισθώματος από ανεξάρτητο ειδικό, ο οποίος συμμετέχει ως σύμβουλος του Πανεπιστημίου στη διαπραγμάτευση των όρων της σύμβασης. για κάθε νέα ενοικίαση, η καταβολή των ενοικίων, και κατ επέκταση η σύμβαση, θα αρχίζει όταν το κτήριο θα είναι έτοιμο για χρήση από το Πανεπιστήμιο. ΔΔΟ ΔΔΟ Προϊστάμενος ΥΣΦΜ Γ. Χαραλαμπίδης / ΔΔΟ 58 η Συνεδρία ΔΕ Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως για την παρακολούθηση συμβάσεων να διορίζεται πριν τη σύναψη τους Υπεύθυνος Συντονιστής. Το άτομο αυτό θα είναι ονομαστικά υπεύθυνο για την παρακολούθηση της υλοποίησης των προνοιών της σύμβασης και θα ενεργά άμεσα μόλις παρατηρηθούν αποκλίσεις. Συνεπώς, ο Υπεύθυνος Συντονιστής μιας σύμβασης θα είναι ο άμεσα υπεύθυνος και ταυτόχρονα ο άμεσα υπόλογος για τη συγκεκριμένη σύμβαση.

17 Με βάση την πιο πάνω απόφαση, η ΔΕ αποφάσισε όπως για κάθε υφιστάμενη σύμβαση, να διοριστεί εκ των υστέρων Υπεύθυνος Συντονιστής από το ΔΔΟ και όπως ο κατάλογος των Συντονιστών κατατεθεί προς τη ΔΕ για ενημέρωσή της κατά την επόμενη συνεδρία της. Πρόεδρος ΔΕ/ Νομικοί Σύμβουλοι 57/ΔΕ/7 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως συστήσει την Επιτροπή Κτιρίων ως εξής: A/A Όνομα Θέση 1 Αναπλ. Καθ. Διόφαντος Χατζημιτσής Πρόεδρος 2 Καθ. Κωνσταντίνος Βαρώτσης Μέλος 3 Αναπλ. Καθ. Αναστάσιος Μερκούρης Μέλος 4 Ενταγμ. Αναπλ. Καθ. Ανδρέας Βαρνάβας Μέλος 5 Αναπλ. Καθ. Στέλιος Στυλιανού Μέλος 6 Ζήνωνας Αχιλλίδης Γραμματέας Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως συστήσει την Επιτροπή Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας ως εξής: A/A Όνομα Θέση 1 Αναπλ. Καθ. Ανδρέας Ανδρέου Πρόεδρος 2 Επίκουρος Καθ. Δημήτρης Τσάλτας Μέλος 3 Λέκτορας Λάμπρος Λαμπρινός Μέλος 4 Λέκτορας Χριστόδουλος Λουκά Μέλος 5 Ενταγμ. Ανώτερος Λέκτορας Πανίκος Μασούρας Μέλος 6 Λέκτορας Χαράλαμπος Πουλλής Μέλος 7 Φίλιππος Φιλίππου Γραμματέας 57/ΔΕ/8 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως το Πανεπιστήμιο ανανεώσει το συμβόλαιο με την Α Τεχνική Σχολή που αφορά την κλειστή αίθουσα αθλοπαιδιών με συνολικό κόστος 2,000 ως ενοίκιο και 100 ως ετήσια έξοδα νερού. Στο συμβόλαιο να προστεθεί ο όρος όπως δύο μήνες πριν τη λήξη της συμφωνίας τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και ο ενοικιαστής θα έχουν δικαίωμα να ειδοποιήσουν γραπτώς τον έτερο συμβαλλόμενο περί της λήξης της ενοικίασης. Σε αντίθετη περίπτωση, η ενοικίαση θα ανανεώνεται αυτόματα για ακόμα ένα έτος με τους ίδιους ακριβώς όρους. Β. Πρωτοπαπάς/ Νομική Σύμβουλος 57/ΔΕ/9 Η ΔΕ έλαβε γνώση του σημειώματος του ΔΔΟ αναφορικά με την ανάπτυξη και Λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον επιχειρηματικό κόσμο στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία. 57/ΔΕ/10.2 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως το Πανεπιστήμιο αναμένει τις εξελίξεις με το κτίριο Δωροθέα, αφού το κτίριο προτάθηκε προς το Υπουργικό Συμβούλιο για απαλλοτρίωση και χρήση του από το Πανεπιστήμιο, και ανάλογα να επανέλθει

18 προς συζήτηση. 57/ΔΕ/10.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της κ. Ρίχτερ για τοποθέτηση δύο μεγάλων προθηκών με αρχαιότητες έξω από το καθιστικό/χώρο αναμονής της αίθουσας της Συγκλήτου. ΔΔΟ 57/ΔΕ/10.4 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: (α) εγκρίνει την ενοικίαση για τρία χρόνια του ισόγειου χώρου στο κτίριο Αναστασιάδη, όπου στεγάζονται τώρα τα γραφεία του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας. (β) το ενοίκιο θα ξεκινήσει να καταβάλλεται όταν ο χώρος θα είναι έτοιμος για χρήση από το Τμήμα και όχι προηγουμένως. (γ) εγκρίνει ποσό 15,000 για την καλωδίωση και διαμόρφωση του χώρου σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος. (δ) οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο χώρο να γίνουν από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου. ΔΔΟ 57/ΔΕ/10.5 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως παραχωρήσει μέρος του ισογείου του κτιρίου Πρυτανείας για χρήση από το Δήμο Λεμεσού για την προσωρινή αποθήκευση των βιβλίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεμεσού, μέχρις ότου ανακαινιστεί το κτίριο. ΔΔΟ 57/ΔΕ/10.7 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την ενοικίαση του ισογείου του κτιρίου Πιτσιλλίδη. 57/ΔΕ/10.8 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως η Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας προχωρήσει με την αύξηση των μέτρων ασφαλείας στο κτίριο New Extra με την αύξηση του φωτισμού περιμετρικά του κτιρίου και με την τοποθέτηση συστήματος συναγερμού. ΥΔΠ 57/ΔΕ/10.10 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως το Τμήμα Νοσηλευτικής παραχωρήσει κάποια γραφεία, τα οποία δεν αξιοποιεί τη δεδομένη στιγμή, στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου για κάλυψη των αναγκών του, μέχρι τον Αύγουστο Η Επιτροπή Κτιρίων να επιληφθεί του θέματος ούτως ώστε να μην υπάρχουν οποιαδήποτε προβλήματα με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Επιτροπή Κτιρίων 57/ΔΕ/11 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το πρόγραμμα προβολής της εκστρατείας «Αριστεία, Κοινωνική Στήριξη και Ευημερία Φοιτητών». ΥΕΔΔΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Αρ. Απόφασης 66/ΔΕ/2.1.1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 65 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2011

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 65 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2011 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 65 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2011 Αρ. Απόφασης 65/ΔΕ/2.1.1 65/ΔΕ/2.1.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από την Πρύτανη 5. Γενικές Πληροφορίες 8. Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14

Μήνυμα από την Πρύτανη 5. Γενικές Πληροφορίες 8. Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα από την Πρύτανη 5 Γενικές Πληροφορίες 8 Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14 Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας 32 Έρευνα και Διεθνής Συνεργασία 36

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4543 Παρασκευή, 1η Ιουλίου 2011 655 Αριθμός 549 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 517 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιπέδου Μάστερ 2012 / 2013

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιπέδου Μάστερ 2012 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιπέδου Μάστερ 2012 / 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα από την Πρύτανη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 5 Γενικές Πληροφορίες 8 Οι μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 44 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 44 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 44 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2013/2014

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2013/2014 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2013/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4820 Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 707

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4820 Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 707 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4820 Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 707 Aριθμός 646 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ο κ. Αλέξανδρος Π. Αλεξάνδρου, μόνιμος Πρώτος Λειτουργός Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) είναι ένα νέο δημόσιο Πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε με νόμο του κράτους το 2004 και δέχθηκε τους πρώτους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΛΛΑ Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΣΤΟ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ Albert Einstein Κατεβάστε εκδόσεις του Πανεπιστήμιου στο κινητό σας Κατεβάστε την εφαρμογή του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4570 Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011 1317

Αριθμός 4570 Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011 1317 Αριθμός 4570 Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011 1317 Αριθμός 985 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 965 που δημοσιεύτηκε στην Επιοημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 26ης Οκτωβρίου 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ: Απαραίτητη η επαναξιολόγηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΕΤΕΚ: Απαραίτητη η επαναξιολόγηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ * Ταχυδρομικό τέλος πληρωμένο * Ανοικτό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 98 * Κλειστό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 34 * Ανοικτό αντικείμενο για Εξωτερικό /Αρ. Άδειας 52 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι Ν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΡΑΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ Δείτε τί κρύβεί το εξώφύλλο & κατεβαστε εκδοσείσ τού ΠανεΠίστήμίού στο κίνήτο σασ Κατεβάστε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α Κατεβάστε εκδόσεις του Πανεπιστήμιου στο κινητό σας Κατεβάστε την εφαρμογή του Πανεπιστημίου Frederick Frederick University Mobile στο smartphone ή το tablet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Λεωφ. Αθηνών - Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος Τηλ. 24210-74028, 74011, 74007, 74010 Fax. 24210-74050

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2010

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2010 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2010 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2010 Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου Λευκωσία, Ιανουάριος 2010 Παραγωγή: Γραφείο Εκδόσεων, Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Γενική ευθύνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΑΚΗΣ ΒΟΪΛΑΣ Λειτουργός του Σπιτιού της Κύπρου ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Tηλ.: 210 37 34 934 E-m: spiticy@otenet.gr 1 H εκπαιδευτική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ E

Θ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ E ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Θ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ E ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ «ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2013-2015

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2013-2015 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2013-2015 Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου Λευκωσία, Μάρτιος 2013 ISSN 1450-0698 Copyright 2013 Πανεπιστήμιο Κύπρου Παραγωγή: Γραφείο Εκδόσεων Τομέας Διεθνών Σχέσεων και Προβολής,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2015-2017

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2015-2017 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2015-2017 Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου Λευκωσία, Μάρτιος 2015 ISSN 1450-0698 Copyright 2015 Πανεπιστήμιο Κύπρου Παραγωγή: Γραφείο Εκδόσεων Τομέας Διεθνών Σχέσεων και Προβολής,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2015-2017

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2015-2017 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2015-2017 Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου Λευκωσία, Μάρτιος 2015 ISSN 1450-0698 Copyright 2015 Πανεπιστήμιο Κύπρου Παραγωγή: Γραφείο Εκδόσεων Τομέας Διεθνών Σχέσεων και Προβολής,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1217 Αριθμός 962 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Τεχνικής Κατεύθυνσης) ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 44 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009. Ανδρέας Δημητρίου, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 44 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009. Ανδρέας Δημητρίου, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 44 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ISSN 1986-1338 Μ π ο ρ ε ί η Κ ύ π ρ ο ς ν α γ ί ν ε ι Δ ι ε θ ν έ ς Κ έ ν τ ρ ο Τ ρ ι τ ο β ά θ μ ι α ς Ε κ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α Κατεβάστε εκδόσεις του Πανεπιστήμιου στο κινητό σας Κατεβάστε την εφαρμογή του Πανεπιστημίου Frederick Frederick University Mobile στο smartphone ή το tablet

Διαβάστε περισσότερα