πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική"

Transcript

1 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 57 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 57/ΔΕ/2.1.2 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τον προτεινόμενο προϋπολογισμό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2011 και εξουσιοδότησε την Πρόεδρο να κάνει τις όποιες αλλαγές κριθούν σκόπιμες πριν την υποβολή του. 57/ΔΕ/2.1.7 Η ΔΕ ενημερώθηκε ότι η τελική σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική Νοσηλευτική», στο Τμήμα Νοσηλευτικής, είναι ως ακολούθως: A/A Όνομα Πανεπιστήμιο 1 Prof. Collette Clifford, University of Birmingham, UK Συντονίστρια 2 Prof. Walter Sermeus Katholiek Universiteit Leuven, Belgium 3 Prof. Chrysoula Lemonidou University of Athens, Greece 4 Prof. Huda Abu-Saad American University, Lebanon 5 Prof. Kaija Saranto University of Kuopio, Finland Η ΔΕ ενημερώθηκε ότι η τελική σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική Νοσηλευτική», στο Τμήμα Νοσηλευτικής, είναι ως ακολούθως: A/A Όνομα Πανεπιστήμιο 1 Prof. Lorraine Smith, University of Glasgow, UK Συντονίστρια 2 Prof. Jan PH Hammers University of Maastricht, The Netherlands 3 Prof. Helena Leino-Kilpi University of Turku, Finland 4 Prof. Aphrodite Raya University of Athens, Greece 5 Prof. Kaija Saranto University of Kuopio, Finland Η ΔΕ ενημερώθηκε ότι η τελική σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο γνωστικό αντικείμενο «Βιοστατιστική και Επιδημιολογία», στο Τμήμα Νοσηλευτικής (με απόσπαση στο Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας), είναι ως ακολούθως: Α/Α Όνομα Πανεπιστήμιο

2 1 James W. Ware, Harvard School of Public Health, USA Συντονιστής 2 Douglas Dockery, Harvard School of Public Health, USA 3 Ourania Dafni University of Athens, Greece 4 Reinhold Haux Hannover Medical School, Germany 5 Arie Hasman Academic Medical Centre, University of Amsterdam, The Netherlands Η ΔΕ ενημερώθηκε ότι η τελική σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσια Υγεία», στο Τμήμα Νοσηλευτικής (με απόσπαση στο Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας), είναι ως ακολούθως: Α/Α Όνομα Πανεπιστήμιο 1 Douglas Dockery, Συντονιστής Harvard School of Public Health, USA 2 Allan Hill Harvard School of Public Health, USA 3 Wilhelm Kirch Technical University Dresden, Germany 4 Francis Roger France Universite de Louvain, Belgium 5 Antonie Geissbuhler University of Geneva, Switzerland 57/ΔΕ/2.2.1 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη χρηματική αποζημίωση του ελεύθερου χρόνου από υπερωριακή εργασία του διοικητικού προσωπικού για το Κ. Χόππας 57/ΔΕ/2.2.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την πολιτική για τη διαχείριση των συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως προτείνεται από την Επιτροπή Έρευνας. 57/ΔΕ/2.2.4 Η ΔΕ ομόφωνα επαναβεβαίωσε τη βούληση του Πανεπιστημίου όπως προσφέρει διακίνηση για τους φοιτητές του στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνικής του προσφοράς. Η ΔΕ, κατά την 56 η συνεδρία της, παρέπεμψε το θέμα της προτεινόμενης νέας συμφωνίας με την ΕΜΕΛ στην Επιτροπή Προσφορών, η οποία θα λάβει και την τελική απόφαση που θα είναι άμεσα εκτελεστέα. 57/ΔΕ/2.2.5 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τους προτεινόμενους Κανόνες καταβολής διδάκτρων, για τα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού, όπως υποβλήθηκαν από την ΥΣΦΜ. Επίσης, αποφάσισε όπως οι υφιστάμενοι διδακτορικοί φοιτητές κληθούν να καταβάλουν τα δίδακτρα που δεν έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα, με αναδρομική ισχύ. Προϊστάμενος ΥΣΦΜ/ Λογιστήριο

3 57/ΔΕ/2.2.6 Η ΔΕ έλαβε γνώση της έκθεσης των εργασιών ανακαίνισης των νέων αποθηκών Συκοπετρίτη σε εργαστήρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. 57/ΔΕ/2.2.7 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την προτεινόμενη από το ΔΔΟ διαδικασία δήλωσης σύγκρουσης συμφέροντος ή ιδιάζουσας σχέσης. Αποφασίστηκε όπως τα άτομα που εμπλέκονται σε οποιεσδήποτε διαδικασίες αξιολόγησης, δηλώνουν την πιθανότητα κωλύματος και το σύστημα θα σταθμίζει αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα. Νοείται ότι στις περιπτώσεις που η σύγκρουση συμφέροντος καθορίζεται δια Νόμου, τότε η υποχρέωση δήλωσης είναι υποχρεωτική και για τα δύο μέρη. 57/ΔΕ/2.2.8 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την επανασύσταση της Επιτροπής Επιλογής για μια θέση ΕΕΠ, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής, στην ειδικότητα «Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου και Ανασχηματιζόμενης Λογικής», με αναδρομική ισχύ ως ακολούθως: Α/Α Όνομα Πανεπιστήμιο 1 Καθ. Τάκης Κασπαρής, Συντονιστής ΤΕΠΑΚ 2 Καθ. Ανδρέας Αναγιωτός ΤΕΠΑΚ 3 Λέκτορας Βάσος Σωτηρίου ΤΕΠΑΚ 57/ΔΕ/ Η ΔΕ έλαβε γνώση του εισηγητικού σημειώματος της ομάδας εργασίας που συστάθηκε για την ανάπτυξη συνεργασίας του Πανεπιστημίου με το Δήμο Πάφου. ΔΔΟ Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει: (α) τη χρήση του κτιρίου της Παλιάς Ηλεκτρικής, που βρίσκεται στο κέντρο της Πάφου, ως Κέντρο Πληροφόρησης και ως Ερευνητικό Κέντρο του ΤΕΠΑΚ. (β) κονδύλι ύψους 20,000 για ορισμένες μετατροπές που πρέπει να γίνουν στο χώρο για να είναι ακόμα πιο εύχρηστο. (γ) κονδύλι ύψους 20,000 για αγορά ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 57/ΔΕ/ Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 10 ης συνεδρίας της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων. Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει: (α) την εισήγηση να συμμετέχει στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων ένας εκπρόσωπος των φοιτητών που θα ορίζεται από τη ΦΕΤΕΠΑΚ. (β) την υπογραφή διμερούς συμφωνίας του ΤΕΠΑΚ με το Universite de Franche Comte. (γ) για την προώθηση της πρότασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου σχετικά Προϊστάμενος ΥΕΔΔΣ

4 με τη δημιουργία Δικτύου Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης στην περιοχή της Νοτιανατολικής Μεσογείου, κάτω από την ομπρέλα του EMUNI, (i) την ετοιμασία του καταστατικού του δικτύου, (ii) τη φιλοξενία της 7 ης Συνόδου της Συγκλήτου του EMUNI από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου καθώς και επιμέρους συνεδρίου ή επαγγελματικών σεμιναρίων στα πλαίσια του δικτύου, (iii) την ένταξη των πιο πάνω δραστηριοτήτων στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από την Κυπριακή Δημοκρατία (Β Εξάμηνο 2012) και όπως ζητηθεί οι πιο πάνω δραστηριότητες να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Ευρωπαϊκή Προεδρία (Τομέας Εκπαίδευσης). (δ) τα νέα αιτήματα για εγγραφή σε διεθνείς οργανισμούς ως εξής: ΤΜΗΜΑ / Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος(1) 2 Τμήμα Πολυμέσων και Γραφ. Τεχνών (1) 3 Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών (1) 4 Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου (1) 5 Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου (1) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Water Footprint Network D&AD University Network (International Council of Graphic Design Associations) ICOGRADA Εuropean Journalism Training Association(ΕJ TA) Εuropean Communicatio n Research and Education Association (ECREA) 6 ΥΕΔΔΣ (7) CUM (Community of Mediterranean Universities) 7 Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας(4) Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ έτη 300 / έτη $1100 (Canada Dollars) 2 έτη έτη εγγραφή $600 2 έτη 5 έτη έτη 8 *Τμήμα Νοσ.(0) FINE έτη

5 9 ΥΕΔΔΣ ΕUPRIO έτη 10 ΥΕΔΔΣ ΕPUF Δωρεάν 2 έτη 11 ΠΟΜΗΓΕ ΕUROSDR Δωρεάν 2 έτη (ε) τα αιτήματα για ανανέωση συνδρομής σε διεθνείς οργανισμούς ως εξής: Α/Α ΤΜΗΜΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 1 Kέντρο Γλωσσών CERCLES Kέντρο Γλωσσών IATEFL 120 International Association of Teachers of English as a Foreign Language 3 Τμήμα ΜΜΜΥ European Virtual Institute On 1000 Knowledge-Based Multifunctional Materials EVI- KBMM 4 ΥΔΠ IACLEA International Association of Campus Law Enforcement Administrators 5 ΔΙΞΕΤ ΑΤLΑS ΔΙΞΕΤ Ι-CHRIE $ YOAΔ ICA ΔΔΟ ΕΑRMA ΔΔ0 HUMANE ΥΕΔΔΣ UKRO 4, ΥΕΔΔΣ Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου /ΔΕ/3.1 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 71 ης και 72 ης συνεδρίας του ΑΠΣ. 57/ΔΕ/3.2 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 7 ης συνεδρίας της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας 57/ΔΕ/3.3 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 4 ης συνεδρίας της Επιτροπής Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας. Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την επέκταση του ωραρίου του Γραφείου Εξυπηρέτησης Χρηστών, με την εφαρμογή του ωραρίου βάρδιας για αποφυγή επιπλέον κόστους για το Πανεπιστήμιο, ως εξής: Σεπτέμβριος-Μάιος Δευτέρα-Πέμπτη μέχρι τις Προϊστάμενος ΥΠΣΤ

6 Παρασκευή μέχρι τις Ιούνιος-Αύγουστος Θα ακολουθείται το κανονικό ωράριο του Πανεπιστημίου 57/ΔΕ/3.4 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 5 ης συνεδρίας της Συντονιστικής Επιτροπής Ελέγχου Λειτουργιών του Πανεπιστημίου. 57/ΔΕ/3.5 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 1 ης συνεδρίας της Επιτροπής Ευημερίας Φοιτητών. 57/ΔΕ/3.6 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 7 ης, 8 ης, 9 ης και 10 ης συνεδρίας της ΣΕΔΙΠ. 57/ΔΕ/3.7 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 22 ης συνεδρίας της Επιτροπής Έρευνας. Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει: (α) τα αιτήματα για εναρκτήρια χρηματοδότηση από 1/1/2011 (Θέμα 2, Παράρτημα 1). (β) τα αιτήματα ερευνητικής δραστηριότητας (Θέμα 3, Παράρτημα 2). (γ) τα άλλα αιτήματα του ακαδημαϊκού προσωπικού (Θέμα 4, Παράρτημα 3). (δ) την προτεινόμενη πολιτική διαχείρισης προγραμμάτων «Grundtvig- Εκπαιδευτικές Συμπράξεις» (Θέμα 8.1, Παράρτημα 4). Προϊστάμενος ΥΕΔΔΣ Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 23 ης συνεδρίας της Επιτροπής Έρευνας. Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει: (α) τα αιτήματα για εναρκτήρια χρηματοδότηση από 1/1/2011 (Θέμα 3, Παράρτημα 1). (β) τα αιτήματα ερευνητικής δραστηριότητας (Θέμα 4, Παράρτημα 2). (γ) τα άλλα αιτήματα του ακαδημαϊκού προσωπικού (Θέμα 5, Παράρτημα 3). Προϊστάμενος ΥΕΔΔΣ Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα τη μη έγκριση και μη επικύρωση των θεμάτων 8.4 και 2, που περιέχονται στα πρακτικά της 22 ης και 23 ης συνεδρίας της Επιτροπής Έρευνας αντίστοιχα, τα οποία αφορούν την πρόταση μομφής που κατατέθηκε από μέλη της Επιτροπής Έρευνας κατά της Προέδρου της Επιτροπής Καθ. Μ. Λοϊζίδου. Η ΔΕ κρίνει την πρόταση μομφής ως αβάσιμη, ατεκμηρίωτη και αντιδεοντολογική αφού κατατέθηκε εν τη απουσία της Προέδρου της Επιτροπής και χωρίς οποιαδήποτε επιχειρηματολογία και τεκμηρίωση. 57/ΔΕ/3.8 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 1 ης, 2 ης και 3 ης συνεδρίας της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών

7 57/ΔΕ/3.9 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 1 ης συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών. Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως διορίσει τους κυρίους Μίμη Σοφοκλέους, Δημήτρη Κοντίδη, Στάθη Παπαδάκη και Χριστάκη Παπαχριστοφόρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών, όπως ορίζεται και από το καταστατικό. 57/ΔΕ/3.10 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 3 ης συνεδρίας της Επιτροπής Κτιρίων. ΥΔΠ Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως η Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας προβεί σε ανοικτή προκήρυξη ενδιαφέροντος για εξεύρεση κατάλληλου κτιρίου που θα φιλοξενήσει τις ανάγκες του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Οριστική εισήγηση για το θέμα θα καταθέσει σε επόμενη συνεδρία της ΔΕ η Επιτροπή Κτιρίων. Επιτροπή Κτιρίων Σε επόμενη Συνεδρία της ΔΕ 57/ΔΕ/4.1 Η ΔΕ έλαβε γνώση του σημειώματος του κ. Κ. Χόππα, Προϊσταμένου της ΥΟΑΔ, αναφορικά με τις αρμοδιότητες και ευθύνες του Τομέα Οικονομικών και εξέφρασε τη συμφωνία της για τις ακολουθούμενες διαδικασίες που αφορούν τις πληρωμές, τα έσοδα και τον οικονομικό προγραμματισμό. 57/ΔΕ/4.2 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τις γενικές αρχές λειτουργίας του Κλάδου Εσωτερικού Ελέγχου και προωθήσει το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή στη ΣΕΔΙΠ για σχόλια και απόψεις. ΔΔΟ/ ΣΕΔΙΠ 57/ΔΕ/4.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: (α) εξουσιοδοτήσει τον κ. Εύρο Δημοσθένους να χρησιμοποιήσει την αμοιβή που δόθηκε σε όλους τους συντονιστές των Φοιτητικών Ομίλων Αθλημάτων, από την Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού, ως αποζημίωση για την υπερωριακή τους απασχόληση για το συντονισμό και ανάπτυξη των Φοιτητικών Ομίλων Αθλημάτων στο ΤΕΠΑΚ. (β) αν υπάρξει αντίστοιχη αμοιβή για συντονισμό Φοιτητικών Ομίλων Αθλημάτων στο μέλλον, να ζητηθεί όπως τα χρήματα καταβάλλονται στο Πανεπιστήμιο, με τα οποία να καλύπτεται η αναγκαία υπερωριακή απασχόληση του υπεύθυνου και/ή γυμναστών του Γραφείου Αθλητισμού. Λειτουργός Αθλητισμού 57/ΔΕ/4.4 Η ΔΕ έλαβε γνώση της απορρόφησης του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου μέχρι τις 20 Οκτωβρίου /ΔΕ/4.5 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως για τη θέση του Πολιτικού Μηχανικού, Κλίμακας Α9, κληθούν στην προφορική εξέταση (α) όσοι υποψήφιοι συγκεντρώνουν 75% στη συνολική βαθμολογία της γραπτής εξέτασης ή (β)

8 τουλάχιστον εξαπλάσιος αριθμός των υπό πλήρωση θέσεων. 57/ΔΕ/4.6 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: (α) εγκρίνει την προκήρυξη μιας μόνιμης θέσης Τεχνικού Σχεδιαστηρίου. (β) ορίσει Συμβουλευτική Επιτροπή Επιλογής ως εξής: Α/Α Όνομα Θέση 1 Γιώργος Χαραλαμπίδης Πρόεδρος 2 Ζήνωνας Αχιλλίδης Μέλος 3 Κώστας Χόππας Μέλος 4 Διόφαντος Χατζημιτσής Μέλος (γ) ορίσει Επιτροπή Θεματοθέτησης ως εξής: A/A Όνομα Αντικείμενο 1 Κέντρο Γλωσσών Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα 2 Κώστας Χόππας Γενικές Γνώσεις 3 Ζήνωνας Αχιλλίδης και Κυριάκος Θεμιστοκλέους Ειδικό Θέμα 57/ΔΕ/4.8 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως αποζημιωθεί το πραγματικό κόστος των κλήσεων και τέλος σύνδεσης με την υπηρεσία Blackberry, με μέγιστο ποσό αποζημίωσης αυτό που αποφασίστηκε συνολικά, κατά την 50 η συνεδρία της ΔΕ. 57/ΔΕ/4.9 Η ΔΕ εξέτασε τις εκθέσεις των αντίστοιχων Επιτροπών Αξιολόγησης και αποφάσισε τα εξής: 57/ΔΕ/4.9.1 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη της Παρασκευής Λαμπροπούλου, για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού), με αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό. Κ. Χόππας 57/ΔΕ/4.9.2 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη του Θεοφάνη Παυλίδη, για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Πληροφορικής-Ανάπτυξη και Διαχείριση Επιχειρησιακών Εφαρμογών), με αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό. Κ. Χόππας 57/ΔΕ/4.9.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη του Βάσου Παπαγεωργίου, για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Πληροφορικής-Διαχείριση Υπηρεσιών Κεντρικών Συστημάτων), με αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό. Κ. Χόππας

9 57/ΔΕ/4.9.4 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη της Μαρίας Αριστείδου και του Λευτέρη Μιχαήλ, για την πλήρωση δύο κενών μόνιμων θέσεων Βοηθών Μηχανογράφησης, με αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό. Κ. Χόππας 57/ΔΕ/4.9.5 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη της Γρηγορίας Γεωργίου και του Μέλιου Καρακώστα, για την πλήρωση δύο κενών μόνιμων θέσεων Τεχνικών Πολιτικής Μηχανικής, με αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό. Κ. Χόππας 57/ΔΕ/4.9.6 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη του Χαράλαμπου Παπαγιάννη, για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Στέγασης), με αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό. Κ. Χόππας 57/ΔΕ/4.9.7 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη του Σταμάτιου Γιαννουλάκη, για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Βοηθού Βιβλιοθηκονόμου, με αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό. Κ. Χόππας 57/ΔΕ/4.9.8 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη της Μαρίνας Αλιούρη, για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Τεχνικού Ασφάλειας και Υγείας, με αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό. Κ. Χόππας 57/ΔΕ/4.9.9 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη του Γενέθλιου Γενεθλίου, για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Λογιστηρίου), με αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό. Κ. Χόππας 57/ΔΕ/ Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη της Ζωής Παπαγρηγορίου- Τσιάτταλου, για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Εσωτερικού Νομικού Συμβούλου, με αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό. Κ. Χόππας 57/ΔΕ/ Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη της Άννας Δημητρίου και της Κυριακής Κυπριανού-Χαϊραλλά, για την πλήρωση δύο κενών μόνιμων θέσεων Βοηθών Λογιστικών Λειτουργών, με αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό. Κ. Χόππας 57/ΔΕ/4.11 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής Οικονομικών για μεταφορές σε άρθρα του Προϋπολογισμού από εξοικονομήσεις άλλων άρθρων του ίδιου ή άλλου Κεφαλαίου, για κάλυψη υπερβάσεων. Κ. Χόππας

10 57/ΔΕ/5.1 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει: (α) τους διδάσκοντες του Προγράμματος Εξομοίωσης Πτυχίου Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας για το τέταρτο εξάμηνο. (β) τη δαπάνη ύψους 49,500 για τις αίθουσες για σκοπούς διδασκαλίας του τέταρτου εξαμήνου. (γ) τη δαπάνη ύψους 18,770 για τις αίθουσες για σκοπούς διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων του τέταρτου εξαμήνου. (δ) τη δαπάνη ύψους 24,090 για την προσφορά ροφήματος στα διαλείμματα των μαθημάτων του τέταρτου εξαμήνου. Β. Πρωτοπαπάς 57/ΔΕ/5.2 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την πληρωμή οδοιπορικών στα μέλη του προσωπικού του Τμήματος Νοσηλευτικής για την περίοδο , που το Τμήμα θα έχει διπλή έδρα σε Λευκωσία και Λεμεσό. Κ. Χόππας 57/ΔΕ/5.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως η ωριαία αποζημίωση των προπτυχιακών φοιτητών που παρέχουν βοηθητικό έργο, είναι ίδια με αυτή των μεταπτυχιακών φοιτητών/συνεργατών. Κ. Χόππας 57/ΔΕ/5.4 Η ΔΕ ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομικά» στο Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας και αποφάσισε να προσφέρει διορισμό στον κ. Νεόφυτο Λαμπερτίδη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Κ. Χόππας 57/ΔΕ/5.5 Η ΔΕ ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Απορρύπανση» στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και αποφάσισε να προσφέρει διορισμό στον κ. Κώστα Κώστα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Κ. Χόππας 57/ΔΕ/5.6 Η ΔΕ ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Κατασκευών» στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής και αποφάσισε να προσφέρει διορισμό στον κ. Κρίστη Χρυσοστόμου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Κ. Χόππας 57/ΔΕ/5.7 Η ΔΕ ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Χαρτογραφία» στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής και αποφάσισε να κηρύξει τη θέση άγονη. Το Τμήμα μπορεί να προχωρήσει άμεσα στην επαναπροκήρυξη της θέσης. Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ

11 57/ΔΕ/5.8 Η ΔΕ ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωδαισία με έμφαση στη Δορυφορική Γεωδαισία» στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής και αποφάσισε να κηρύξει τη θέση άγονη. Το Τμήμα μπορεί να προχωρήσει άμεσα στην επαναπροκήρυξη της θέσης. Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ 57/ΔΕ/5.10 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τις αλλαγές στην εκπροσώπηση του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών στις Συγκλητικές Επιτροπές ως εξής: Επιτροπή Εκπρόσωπος Σε αντικατάσταση Προπτυχιακών Σπουδών Ανδρέας Λαγός Παναγιώτης Ζαφείρης Οικονομικών Προσωπικού και Παναγιώτης Ζαφείρης Λάμπρος Λαμπρινός Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας Χαράλαμπος Πουλλής Ανδρέας Λαγός Εκδόσεων και Εκδηλώσεων Αντώνης Δανός Θεοπίστη Στυλιανού 57/ΔΕ/5.11 Η ΔΕ έλαβε γνώση του σημειώματος από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών αναφορικά με τις προτάσεις των Τμημάτων για έναρξη νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων το ακαδημαϊκό έτος Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: (α) εγκρίνει τις προτάσεις των Τμημάτων ΕΣΔΙ, ΠΟΛΥΓΡΑΤ, ΠΟΜΗΓΕ, ΓΕΒΕΤ, ΔΙΞΕΤ και του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας για έναρξη νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων επιπέδου Μάστερ το ακαδημαϊκό έτος (β) η Διοίκηση του Πανεπιστημίου έχει την ευθύνη για εξεύρεση όλων των αναγκαίων χώρων διδασκαλίας των πιο πάνω μεταπτυχιακών προγραμμάτων, αξιοποιώντας στο μέγιστο τους υφιστάμενους χώρους του Πανεπιστημίου και τις δυνατότητες που του παρέχουν οι οικονομικοί του πόροι, παράλληλα εξασφαλίζοντας νέους χώρους που πρωτίστως απαιτούν λειτουργικές και όχι κεφαλαιουχικές δαπάνες. (γ) προκηρυχθούν οι θέσεις φοίτησης στα πιο μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ πριν τη λήξη του Τμήματα ΕΣΔΙ, ΠΟΛΥΓΡΑΤ, ΠΟΜΗΓΕ, ΓΕΒΕΤ, ΔΙΞΕΤ/ ΔΔΟ/ Επιτροπή Κτιρίων/ ΥΣΦΜ 57/ΔΕ/5.12 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Διδακτορικού ως εξής: ΥΣΦΜ Τμήμα Νέες Θέσεις

12 Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων Διαχείρισης Περιβάλλοντος 6 Διοικηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού 5 Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας 2 Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου 2 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής 5 Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών Νοσηλευτικής 10 Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής 6 Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών 11 ΣΥΝΟΛΟ /ΔΕ/5.13 Η ΔΕ ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Επικοινωνία» στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου και αποφάσισε να προσφέρει διορισμό στον κ. Γιώργο Ζώτο στη βαθμίδα του Καθηγητή. Κ. Χόππας 57/ΔΕ/5.14 Η ΔΕ έλαβε γνώση του σημειώματος του Καθ. Γιάννη Γιατράκου με το οποίο (α) υποβάλει την παραίτηση του από Συντονιστής του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, (β) υποβάλει την παραίτηση του από τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης για τα ενταγμένα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος του και (γ) αιτείται όπως δε συμμετέχει ξανά στα Εκλεκτορικά Σώματα του Τμήματός του. Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: (α) αποδεχθεί την παραίτηση του Καθ. Γιάννη Γιατράκου από τη θέση του Συντονιστή του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού και ορίσει ως νέο Συντονιστή του Τμήματος τον Αναπλ. Καθ. Κωνσταντίνο Ανδριώτη. (β) ορίσει τον Αναπλ. Καθ. Κωνσταντίνο Ανδριώτη στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης για τα ενταγμένα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος του. (γ) μη κάνει αποδεκτό το αίτημα του Καθ. Γιάννη Γιατράκου για μη συμμετοχή του στα Εκλεκτορικά Σώματα του Τμήματός του. 57/ΔΕ/5.15 (α) Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως ανακαλέσει την απόφαση της για τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος στην ειδικότητα «Ρομποτική/Μηχανοτρονική» ή «Μικροηλεκτρομηχανολογικά Συστήματα/Βιοσυστήματα», που έλαβε κατά την 52 η συνεδρία της. (β) Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα, λαμβάνοντας υπόψη το κώλυμα του Καθ. Α. Αναγιωτού το οποίο δημιουργείται με τη συμπερίληψη του στο Εκλεκτορικό Σώμα, παρά τις πρόνοιες του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Νόμου, όπως καθορίσει τη σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο

13 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, στην ειδικότητα «Ρομποτική /Μηχανοτρονική» ή «Μικροηλεκτρομηχανολογικά Συστήματα /Βιοσυστήματα» ως ακολούθως: Α/Α Όνομα Πανεπιστήμιο 1 Καθ. Παντελής Κελίρης, Συντονιστής ΤΕΠΑΚ, Κύπρος 2 Καθ. Μιχάλης Δημητρίου ΤΕΠΑΚ, Κύπρος 3 Prof. Wilfried Kurz EPFL, Switzerland 4 Prof. Antonios Zavaliangos Drexler University, USA 5 Prof. Goran Stemme Royal Institute of Technology, Sweeden 6 Prof. Claudio Melchiorri University of Bologna, Italy 7 Prof. Smadar Cohen Ben Gurion University, Israel Η ΔΕ όρισε επίσης τα ακόλουθα αναπληρωματικά μέλη για το Εκλεκτορικό Σώμα (η σειρά δεν υποδηλώνει προτεραιότητα): A/A Όνομα Πανεπιστήμιο 1 Prof. C. Fantuzzi University of Modena, Italy 2 Prof. Bradley Nelson ETH, Switzerland 3 Prof. Frank Baaijens Eindhoven University of Τechnology, The Netherlands 4 Prof. Mark Spearing University of Southampton, UK 5 Prof. Richard Syms Imperial College, UK Η παρούσα απόφαση αντικαθιστά την απόφαση που έλαβε η ΔΕ κατά την 52 η συνεδρία της. 57/ΔΕ/5.16 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: (α) το Τμήμα Νοσηλευτικής αναλάβει εξ ολοκλήρου τις οργανωτικές, διοικητικές και γραμματειακές διαδικασίες για τα μεταβασικά προγράμματα (ειδικότητες). (β) ορίσει την Άντρη Ιωάννου ως υπεύθυνη γραμματέα που θα έχει την ευθύνη τήρησης του σχετικού αρχείου. Τμήμα Νοσηλευτικής 57/ΔΕ/5.17 (α) Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως ανακαλέσει την απόφαση της για τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος στην ειδικότητα «Περιβαλλοντική Υγεία», που έλαβε κατά την 52 η συνεδρία της. (β) Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα, όπως καθορίσει τη σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο Τμήμα Νοσηλευτικής (με απόσπαση στο Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας), στην ειδικότητα «Περιβαλλοντική Υγεία» ως ακολούθως: Α/Α Όνομα Πανεπιστήμιο

14 1 Prof. Petros Koutrakis, Συντονιστής Harvard School of Public Health, USA 2 Prof. John Spengler Harvard School of Public Health, USA 3 Prof. Euripidis Stefanou University of Crete, Greece 4 Prof. Ernesto Gramsch University of Santiago, Chile 5 Prof. Gerassimos Lyberatos University of Patras, Greece Η παρούσα απόφαση αντικαθιστά την απόφαση που έλαβε η ΔΕ κατά την 52 η συνεδρία της. 57/ΔΕ/5.18 Η ΔΕ ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής για την πλήρωση μιας θέσης ΕΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου και Ανασχηματιζόμενης Λογικής» στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής και αποφάσισε να προσφέρει διορισμό στον κ. Κυριάκο Δελιπαράσχο. Κ. Χόππας 57/ΔΕ/5.19 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα να μην εγκρίνει την εισήγηση για συμπλήρωση του Εκλεκτορικού Σώματος στην ειδικότητα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχειρείν ή/και Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» αφού τα γνωστικά αντικείμενα των προτεινομένων μελών δεν είναι συναφή με την προκηρυχθείσα θέση. Επίσης, η ΔΕ παρατήρησε ότι κάποια ονόματα προτείνονται συνεχώς για τα Εκλεκτορικά Σώματα, και των δύο Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, και αυτό δεν είναι μια αποδεκτή διαδικασία. 57/ΔΕ/5.20 Η ΔΕ ενημερώθηκε για την τελική σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για μια θέση ΔΕΠ στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής, στην ειδικότητα «Παράλληλη Επεξεργασία και Κατανεμημένα Συστήματα ή Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» ως ακολούθως: Α/Α Όνομα Πανεπιστήμιο 1 Καθ. Τάκης Κασπαρής, ΤΕΠΑΚ, Κύπρος Συντονιστής 2 Prof. Jeffrey D. Ullman Stanford University, USA 3 Prof. Michael Papazoglou Tilburg University, The Netherlands 4 Prof. Efthymios Housos University of Patras, Greece 5 Prof. Kin Leung Imperial College, UK 6 Prof. Hamid Aghrami King s College, UK Η ΔΕ ενημερώθηκε για την τελική σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για μια θέση ΔΕΠ στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής, στην ειδικότητα «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα» ως ακολούθως:

15 Α/Α Όνομα Πανεπιστήμιο 1 Καθ. Τάκης Κασπαρής, Συντονιστής ΤΕΠΑΚ, Κύπρος 2 Prof. Costas N. Georghiades Texas A&M University, USA 3 Prof. Ezio Biglieri University Di Torino, Italy 4 Prof. Kin Leung Imperial College, UK 5 Prof. Hamid Aghvami King s College London, UK 6 Prof. Bixio Rimoldi EPFL, Switzerland 57/ΔΕ/5.21 (α) Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως ανακαλέσει την απόφαση της για τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος στην ειδικότητα «Συστήματα Ηλεκτρικής Ισχύος», που έλαβε κατά την 52 η συνεδρία της. (β) Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα, όπως καθορίσει τη σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής, στην ειδικότητα «Συστήματα Ηλεκτρικής Ισχύος» ως ακολούθως: Α/Α Όνομα Πανεπιστήμιο 1 Καθ. Τάκης Κασπαρής, Συντονιστής ΤΕΠΑΚ, Κύπρος 2 Prof. Prasad Enjeti Texas A&M University at Qatar, Qatar 3 Prof. Vladimiro Miranda INESC Porto, Portugal 4 Prof. Carlo Alberto Nucci University of Bologna, Italy 5 Prof. Goran Strbac Imperial College, UK 6 Prof. Issa Batarseh Princess Sumaya University of Technology, Jordan Η ΔΕ όρισε επίσης τα ακόλουθα αναπληρωματικά μέλη για το Εκλεκτορικό Σώμα (η σειρά δεν υποδηλώνει προτεραιότητα): A/A Όνομα Πανεπιστήμιο 1 Prof. Nikolaos Hatziargyriou National Technical University of Athens, Greece 2 Prof. Constantine Vournas National Technical University of Athens, Greece Η παρούσα απόφαση αντικαθιστά την απόφαση που έλαβε η ΔΕ κατά την 52 η συνεδρία της. 57/ΔΕ/5.22 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή, στο ΥΟΑΔ

16 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής, στην ειδικότητα «Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής». Η εισήγηση για τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος θα υποβληθεί στην επόμενη συνεδρία της ΔΕ. Τ. Κασπαρής 58 η Συνεδρία ΔΕ 57/ΔΕ/6 Η Πρόεδρος ενημέρωσε τη ΔΕ αναφορικά με την αλληλογραφία με τη Γενική Ελέγκτρια και τα θέματα που απορρέουν από αυτή. Η Πρόεδρος θεωρεί ότι η κίνηση να ζητηθεί η συνδρομή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τη βελτίωση ορισμένων διαδικασιών νευραλγικής σημασίας για το Πανεπιστήμιο ήταν ορθή. Οι αδυναμίες που παρουσιάστηκαν στις ακολουθούμενες διαδικασίες του Πανεπιστημίου, αναφορικά με την ενοικίαση κτιρίων αλλά και την παρακολούθηση συμβάσεων, χρήζουν άμεσης διόρθωσης. Οι εισηγήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την απάλειψη των αδυναμιών αυτών είναι οι πλέον ενδεδειγμένες αφού βασίζονται στις αρχές της χρηστής διοίκησης. Για τις ενοικιάσεις κτηρίων, η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: η ενοικίαση των κτηρίων γίνεται με προκήρυξη Δήλωσης Ενδιαφέροντος με βάση τις διαδικασίες που ακολουθούνται στο δημόσιο τομέα. απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ετοιμασία προηγουμένως και έγκριση από την Επιτροπή Προσφορών εγγράφων προσφορών που να περιλαμβάνουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και όρους που να ικανοποιούν τις ανάγκες του Πανεπιστημίου. βασική προϋπόθεση της διαδικασίας αποτελεί επίσης η ετοιμασία αντικειμενικής και αξιόπιστης εκτίμησης δαπάνης για σκοπούς εξακρίβωσης της λογικότητας των τιμών των προσφορών. οι προσφορές μπορούν να είναι ανοικτές ή να περιοριστούν σε συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς νοουμένου ότι θα υπάρξει τεκμηριωμένη απόφαση για την επιλογή των φορέων. σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να γίνει ενοικίαση συγκεκριμένου κτηρίου μέσω διαδικασίας διαπραγματεύσεων, μετά από αιτιολογημένη απόφαση ότι το συγκεκριμένο κτήριο είναι το πλέον ή το μόνο κατάλληλο για να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες του Πανεπιστημίου. Σε τέτοια περίπτωση, ετοιμάζεται αντικειμενική εκτίμηση του μισθώματος από ανεξάρτητο ειδικό, ο οποίος συμμετέχει ως σύμβουλος του Πανεπιστημίου στη διαπραγμάτευση των όρων της σύμβασης. για κάθε νέα ενοικίαση, η καταβολή των ενοικίων, και κατ επέκταση η σύμβαση, θα αρχίζει όταν το κτήριο θα είναι έτοιμο για χρήση από το Πανεπιστήμιο. ΔΔΟ ΔΔΟ Προϊστάμενος ΥΣΦΜ Γ. Χαραλαμπίδης / ΔΔΟ 58 η Συνεδρία ΔΕ Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως για την παρακολούθηση συμβάσεων να διορίζεται πριν τη σύναψη τους Υπεύθυνος Συντονιστής. Το άτομο αυτό θα είναι ονομαστικά υπεύθυνο για την παρακολούθηση της υλοποίησης των προνοιών της σύμβασης και θα ενεργά άμεσα μόλις παρατηρηθούν αποκλίσεις. Συνεπώς, ο Υπεύθυνος Συντονιστής μιας σύμβασης θα είναι ο άμεσα υπεύθυνος και ταυτόχρονα ο άμεσα υπόλογος για τη συγκεκριμένη σύμβαση.

17 Με βάση την πιο πάνω απόφαση, η ΔΕ αποφάσισε όπως για κάθε υφιστάμενη σύμβαση, να διοριστεί εκ των υστέρων Υπεύθυνος Συντονιστής από το ΔΔΟ και όπως ο κατάλογος των Συντονιστών κατατεθεί προς τη ΔΕ για ενημέρωσή της κατά την επόμενη συνεδρία της. Πρόεδρος ΔΕ/ Νομικοί Σύμβουλοι 57/ΔΕ/7 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως συστήσει την Επιτροπή Κτιρίων ως εξής: A/A Όνομα Θέση 1 Αναπλ. Καθ. Διόφαντος Χατζημιτσής Πρόεδρος 2 Καθ. Κωνσταντίνος Βαρώτσης Μέλος 3 Αναπλ. Καθ. Αναστάσιος Μερκούρης Μέλος 4 Ενταγμ. Αναπλ. Καθ. Ανδρέας Βαρνάβας Μέλος 5 Αναπλ. Καθ. Στέλιος Στυλιανού Μέλος 6 Ζήνωνας Αχιλλίδης Γραμματέας Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως συστήσει την Επιτροπή Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας ως εξής: A/A Όνομα Θέση 1 Αναπλ. Καθ. Ανδρέας Ανδρέου Πρόεδρος 2 Επίκουρος Καθ. Δημήτρης Τσάλτας Μέλος 3 Λέκτορας Λάμπρος Λαμπρινός Μέλος 4 Λέκτορας Χριστόδουλος Λουκά Μέλος 5 Ενταγμ. Ανώτερος Λέκτορας Πανίκος Μασούρας Μέλος 6 Λέκτορας Χαράλαμπος Πουλλής Μέλος 7 Φίλιππος Φιλίππου Γραμματέας 57/ΔΕ/8 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως το Πανεπιστήμιο ανανεώσει το συμβόλαιο με την Α Τεχνική Σχολή που αφορά την κλειστή αίθουσα αθλοπαιδιών με συνολικό κόστος 2,000 ως ενοίκιο και 100 ως ετήσια έξοδα νερού. Στο συμβόλαιο να προστεθεί ο όρος όπως δύο μήνες πριν τη λήξη της συμφωνίας τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και ο ενοικιαστής θα έχουν δικαίωμα να ειδοποιήσουν γραπτώς τον έτερο συμβαλλόμενο περί της λήξης της ενοικίασης. Σε αντίθετη περίπτωση, η ενοικίαση θα ανανεώνεται αυτόματα για ακόμα ένα έτος με τους ίδιους ακριβώς όρους. Β. Πρωτοπαπάς/ Νομική Σύμβουλος 57/ΔΕ/9 Η ΔΕ έλαβε γνώση του σημειώματος του ΔΔΟ αναφορικά με την ανάπτυξη και Λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον επιχειρηματικό κόσμο στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία. 57/ΔΕ/10.2 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως το Πανεπιστήμιο αναμένει τις εξελίξεις με το κτίριο Δωροθέα, αφού το κτίριο προτάθηκε προς το Υπουργικό Συμβούλιο για απαλλοτρίωση και χρήση του από το Πανεπιστήμιο, και ανάλογα να επανέλθει

18 προς συζήτηση. 57/ΔΕ/10.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της κ. Ρίχτερ για τοποθέτηση δύο μεγάλων προθηκών με αρχαιότητες έξω από το καθιστικό/χώρο αναμονής της αίθουσας της Συγκλήτου. ΔΔΟ 57/ΔΕ/10.4 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: (α) εγκρίνει την ενοικίαση για τρία χρόνια του ισόγειου χώρου στο κτίριο Αναστασιάδη, όπου στεγάζονται τώρα τα γραφεία του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας. (β) το ενοίκιο θα ξεκινήσει να καταβάλλεται όταν ο χώρος θα είναι έτοιμος για χρήση από το Τμήμα και όχι προηγουμένως. (γ) εγκρίνει ποσό 15,000 για την καλωδίωση και διαμόρφωση του χώρου σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος. (δ) οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο χώρο να γίνουν από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου. ΔΔΟ 57/ΔΕ/10.5 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως παραχωρήσει μέρος του ισογείου του κτιρίου Πρυτανείας για χρήση από το Δήμο Λεμεσού για την προσωρινή αποθήκευση των βιβλίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεμεσού, μέχρις ότου ανακαινιστεί το κτίριο. ΔΔΟ 57/ΔΕ/10.7 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την ενοικίαση του ισογείου του κτιρίου Πιτσιλλίδη. 57/ΔΕ/10.8 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως η Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας προχωρήσει με την αύξηση των μέτρων ασφαλείας στο κτίριο New Extra με την αύξηση του φωτισμού περιμετρικά του κτιρίου και με την τοποθέτηση συστήματος συναγερμού. ΥΔΠ 57/ΔΕ/10.10 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως το Τμήμα Νοσηλευτικής παραχωρήσει κάποια γραφεία, τα οποία δεν αξιοποιεί τη δεδομένη στιγμή, στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου για κάλυψη των αναγκών του, μέχρι τον Αύγουστο Η Επιτροπή Κτιρίων να επιληφθεί του θέματος ούτως ώστε να μην υπάρχουν οποιαδήποτε προβλήματα με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Επιτροπή Κτιρίων 57/ΔΕ/11 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το πρόγραμμα προβολής της εκστρατείας «Αριστεία, Κοινωνική Στήριξη και Ευημερία Φοιτητών». ΥΕΔΔΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 10 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 10 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 10 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 61 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 61 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 61 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 Συζήτηση-Αποφάσεις Ενέργεια Ημερομηνία εκτέλεσης 2.2.4 Σημείωμα από

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 60 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Αρ. Απόφασης 60/ΔΕ/2.1.2 60/ΔΕ/2.1.3 ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 40 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 40 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 40 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 47 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 47 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 47 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2.1 Απορρόφηση Προϋπολογισμού 2015 (Παράρτημα 2.1) Συζήτηση-Αποφάσεις Ενέργεια Ημερομηνία Εκτέλεσης Το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 68 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22/06/2010

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 68 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22/06/2010 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 68 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22/06/2010 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού, Πρόεδρος Ιωάννης Μαντάς, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 59 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 59 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 59 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 63 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 63 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 63 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 3.1 Α) Η Σύγκλητος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 43ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 43ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 43 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 Μαρτίου 2016, ΩΡΑ 10.00 πμ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕ- ΔΡΙΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 44 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 44 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 44 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 51 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 51 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 51 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 11 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 11 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 11 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 84ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 02/06/2011

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 84ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 02/06/2011 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 84ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 02/06/2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Νικόλας Παπαμιχαήλ, Πρόεδρος Καθ. Τάσος Χριστοφίδης, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 65 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2011

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 65 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2011 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 65 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2011 Αρ. Απόφασης 65/ΔΕ/2.1.1 65/ΔΕ/2.1.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 48ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 48ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 48 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΩΡΑ 10.30 πμ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΑΙ- ΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 73ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 29/10/2010

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 73ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 29/10/2010 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 73ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 29/10/2010 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού, Πρόεδρος Ιωάννης Μαντάς, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ Δρ. Ανδρέας Μαλλούππας, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών (Προαφυπηρετική άδεια)

ΑΠΟΝΤΕΣ Δρ. Ανδρέας Μαλλούππας, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών (Προαφυπηρετική άδεια) Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 16 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού,

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 81ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 11/04/2011

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 81ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 11/04/2011 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 81ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 11/04/2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Νικόλας Παπαμιχαήλ, Πρόεδρος Καθ. Τάσος Χριστοφίδης, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση Πρακτικών Ρόδια Πατσαλίδου, Λειτουργός - Γραφείο ΔΔΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Τήρηση Πρακτικών Ρόδια Πατσαλίδου, Λειτουργός - Γραφείο ΔΔΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 10 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 56 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - Πρακτικά 2ης Συνεδρίας του Συµβουλίου του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήµης και Μηχανικής Υλικών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - Πρακτικά 2ης Συνεδρίας του Συµβουλίου του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήµης και Μηχανικής Υλικών ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 22 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Ο Κοσμήτορας καλωσόρισε στο Συμβούλιο της τους νεοεκλεγέντες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 71 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 71 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 71 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που Παρουσίαση από την Πρόεδρο της ιοικούσας Επιτροπής Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού ΟΡΑΜΑ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 77ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 04/02/2011

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 77ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 04/02/2011 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 77ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 04/02/2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Νικόλας Παπαμιχαήλ, Πρόεδρος Τάσος Χριστοφίδης, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 52 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 Μαΐου 2010

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 52 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 Μαΐου 2010 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 52 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 Μαΐου 2010 Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2014

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2014 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2014 Συζήτηση Αποφάσεις Ενέργεια Ημερομηνία εκτέλεσης 2.3 Παραχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Συντεχνία Διοικητικού Προσωπικού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΣΥΤΕΠΑΚ)

Συντεχνία Διοικητικού Προσωπικού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΣΥΤΕΠΑΚ) Συντεχνία Διοικητικού Προσωπικού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΣΥΤΕΠΑΚ) Ημερήσια Διάταξη 1. Ταμείο Προνοίας 2. Κανονισμοί ΔΠ 3. Συλλογική Σύμβαση 4. Εργασιακά Θέματα 5. Αναδιάρθρωση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Α. Καθήκοντα και Ευθύνες: Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς και διεξάγει σχετικές μελέτες και έρευνες, συλλέγει και αναλύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές εγγεγραμμένοι σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ σε πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ 2012-2013 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΟ ΤΕΠΑΚ 8 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜHΜΑΤΑ 11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 28 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2011 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οργάνωσης και Ανάπτυξης Κτηριακών Υποδομών Έκθεση Πεπραγμένων 2012 2014

Επιτροπή Οργάνωσης και Ανάπτυξης Κτηριακών Υποδομών Έκθεση Πεπραγμένων 2012 2014 Επιτροπή Οργάνωσης και Ανάπτυξης Κτηριακών Υποδομών Έκθεση Πεπραγμένων 2012 2014 Με την αυτονόμηση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου το Μάρτιο του 2012 έγινε η μετάβαση των εξουσιών διοίκησης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 44 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Ελπίδα Κεραυνού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 41 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 41 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 41 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Αρ. Απόφασης 41/ΔΕ/2 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 40 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Παρασκευή 22 Μαϊου 2009

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 40 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Παρασκευή 22 Μαϊου 2009 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 40 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Παρασκευή 22 Μαϊου 2009 Αρ. Απόφασης 40/ΔΕ/2.1.2 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η ΔΕ αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ηλεκτρονικές Εγγραφές Μεταπτυχιακών Φοιτητών Χειμερινό Εξάμηνο /2011 1. Όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά www.ouc.ac.cy ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.1. Το Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου. Δρ. Δημήτρη Κοντίδη. στην Τελετή Αποφοίτησης. Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,

Χαιρετισμός Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου. Δρ. Δημήτρη Κοντίδη. στην Τελετή Αποφοίτησης. Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, Χαιρετισμός Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δρ. Δημήτρη Κοντίδη στην Τελετή Αποφοίτησης Τετάρτη και Πέμπτη, 19-20 Ιουνίου 2013, Λεμεσός Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, Έντιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αξιολόγησης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για Ανανέωση Συμβολαίου / Μονιμοποίηση

Διαδικασία Αξιολόγησης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για Ανανέωση Συμβολαίου / Μονιμοποίηση Διαδικασία Αξιολόγησης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για Ανανέωση Συμβολαίου / Μονιμοποίηση A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το διάγραμμα ροής που ακολουθεί καθορίζει τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 49 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 49 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 49 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ηλεκτρονικές Εγγραφές Μεταπτυχιακών Φοιτητών Εαρινό Εξάμηνο 2010/2011 1. Όλοι οι μεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες. 1. Γενικά

5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες. 1. Γενικά 5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες 1. Γενικά 1.1 Οι Ειδικοί Επιστήμονες είναι Επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες, οι οποίοι εργοδοτούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα με πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Συνελεύσεις Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού 18 Ιανουαρίου 2013

Γενικές Συνελεύσεις Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού 18 Ιανουαρίου 2013 Γενικές Συνελεύσεις Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού 18 Ιανουαρίου 2013 1 Πρόγραμμα Συνέλευσης Στρατηγικοί Στόχοι 2010-2020 Υφιστάμενη Κατάσταση Οικονομική Κρίση Ευκαιρία για Ενίσχυση Ποιότητας και

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 43 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 43 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 43 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά.

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά. IΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1.1 Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού. Τα προγράμματα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή Κενών Θέσεων και θέσεων στις Ειδικές Κατηγορίες

Κατανομή Κενών Θέσεων και θέσεων στις Ειδικές Κατηγορίες Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Γωνία Αθηνών και Ν. Ξιούτα 3040 Λεμεσός Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός Τηλ.. 25 002710/11 Fax. 25 00 2760 Ηλ. Διεύθυνση: studies@cut.ac.cy URL: www.cut.ac.cy ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 39ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 39ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 39 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 Σεπτεμβρίου 2015, ΩΡΑ 9.30 πμ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΜΕΡΟΣ Α (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4238 Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2008 1 Αριθμός 1 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 1. Στόχοι Μέσα Βασικός στόχος του ΠΕΒΕ είναι η ενδυνάµωση της ερευνητικής δραστηριότητας και συνεισφοράς των µελών

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η εισδοχή Ελλαδιτών Υποψηφίων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Αρ. Απόφασης 66/ΔΕ/2.1.1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Λειτουργία Επιτροπών/Σωμάτων

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Λειτουργία Επιτροπών/Σωμάτων Πανεπιστήμιο Κύπρου Εισαγωγή Λειτουργία Επιτροπών/Σωμάτων Η λειτουργία του Πανεπιστημίου βασίζεται στο δίκτυο των διαφόρων επιτροπών και άλλων σωμάτων του. Η πληθώρα αυτών των Επιτροπών/Σωμάτων, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Σίγουρα, η περίοδος που διαβαίνουμε δεν είναι καλή διότι η τωρινή ΔΕ απέρχεται και παραπέμπει τα περισσότερα θέματα προς τις νέες Αρχές.

Σίγουρα, η περίοδος που διαβαίνουμε δεν είναι καλή διότι η τωρινή ΔΕ απέρχεται και παραπέμπει τα περισσότερα θέματα προς τις νέες Αρχές. Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Συντεχνία του Ακαδημαϊκού προσωπικού άρχισε να κάνει τα πρώτα της βήματα και ο εμπλουτισμός της παρούσας ιστοσελίδας πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει στη καλύτερη ενημέρωση και επιδίωξη

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκός ΤΕΠΑΚ Διοικητικός ΤΕΠΑΚ Φοιτητής ΤΕΠΑΚ Δεν είμαι μέλος της κοινότητας του ΤΕΠΑΚ

Ακαδημαϊκός ΤΕΠΑΚ Διοικητικός ΤΕΠΑΚ Φοιτητής ΤΕΠΑΚ Δεν είμαι μέλος της κοινότητας του ΤΕΠΑΚ 7 responses Πρώτα Μέτρα Accepting responses Οδηγίες Είμαι: (7 responses) QUESTIONS RESPONSES.9% 8.6% Ακαδημαϊκός ΤΕΠΑΚ Διοικητικός ΤΕΠΑΚ Φοιτητής ΤΕΠΑΚ Δεν είμαι μέλος της κοινότητας του ΤΕΠΑΚ 7.%.% ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Το Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Δέκα κενές θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Δέκα κενές θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών paideianews 2016-04-28 13:40:09 Πανεπιστήμιο Κύπρου: Δέκα κενές θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών Τίτλος: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής. Αρ. Θέσεων: Δέκα (10). Κατηγορία: Με συμβόλαιο για ένα (1) έτος, με

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ Αίτηση για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (MA/MSc) ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Η αίτηση υποβάλλεται από υποψήφιους φοιτητές για τα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ E Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Άρθρο 1. Σκοπός. Άρθρο 2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ E Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Άρθρο 1. Σκοπός. Άρθρο 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Για τη σύναψη Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με ομοταγή Πανεπιστήμια ή ισότιμα Ανώτατα Ιδρύματα της αλλοδαπής. (αποφάσεις Συγκλήτου 2734/17.10.2001, 2770/29.6.2005 και 2797/23.1.2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήμιο παρέχει οικονομική στήριξη σε φοιτητές του, στη βάση κοινωνικο-οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

1.6.1. Στη συνέχεια γίνεται κατάταξη του υποστατικού ανάλογα με τη βαθμολογία που έλαβε σε τρείς κατηγορίες: Βαθμολογία πάνω από 3 μέχρι και 4

1.6.1. Στη συνέχεια γίνεται κατάταξη του υποστατικού ανάλογα με τη βαθμολογία που έλαβε σε τρείς κατηγορίες: Βαθμολογία πάνω από 3 μέχρι και 4 Αρ. Φακ. 13.01.04 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012 Αρ. 4335, 25.5.2012 56(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 144 του 1989 137 του 1990 53(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η εισδοχή Ελλαδιτών Υποψηφίων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ της 17/06/2016. Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016, εργαστήριο 3ου ορόφου, Κτήριο Ττοφής, 10:00 πμ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ της 17/06/2016. Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016, εργαστήριο 3ου ορόφου, Κτήριο Ττοφής, 10:00 πμ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ της 17/06/2016 Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016, εργαστήριο 3ου ορόφου, Κτήριο Ττοφής, 10:00 πμ. Παρόντες: Μιχάλης Σιριβιανός, Πρόεδρος Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Γραμματέας Παύλος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Παρευρίσκονται, επίσης, τα παρακάτω μέλη του έργου Γέφυρα - ΜΟ.ΔΙ.Π.:

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Παρευρίσκονται, επίσης, τα παρακάτω μέλη του έργου Γέφυρα - ΜΟ.ΔΙ.Π.: Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Της πρώτης (1 ης ) συνεδρίασης της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, που πραγματοποιείται στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ή ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ή ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ή ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Το διδακτορικό πρόγραμμα στις Γαλλικές ή Ευρωπαϊκές Σπουδές αποτελείται από 240 π.μ. Η κατανομή των πιστωτικών μονάδων στα διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Ψηφιακός Πρωταθλητής και το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

22670101) 10 Αυγούστου 2015 Αριθμός 472

22670101) 10 Αυγούστου 2015 Αριθμός 472 Αριθμός 471 499 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Πρώτου Λειτουργού Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ (Συμπληρώνεται από το ακαδημαϊκό Τμήμα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Ακαδημαϊκών Οργάνων Πάροδος Αριστοτέλους 18 263 35 Περιβόλα ΠΑΤΡΑ Τηλ. 2610-367 375 Fax 2610-367 126 Πάτρα, 15/01/2016 Αρ. Πρωτ. ΤΑΟ: 46 Από: Τον

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών 1. Η Σύγκλητος συγκροτεί τις πιο κάτω Συμβουλευτικές Επιτροπές για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων της: (α) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Π α ρ α ρ τ ή µ α τ α. Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους Οργανογράμματα Χάρτες Κατάλογος Τηλεφώνων

Π α ρ α ρ τ ή µ α τ α. Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους Οργανογράμματα Χάρτες Κατάλογος Τηλεφώνων Π α ρ α ρ τ ή µ α τ α Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους Οργανογράμματα Χάρτες Κατάλογος Τηλεφώνων 301 Ηµερολόγιο Ακαδηµαϊκού Έτους ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με βάση την με αριθ. 30/24-7-2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Φίλιππος Παττούρας Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τηλ.: 22 89 40 22, E-mail: pattouras.philippos@ucy.ac.cy Κυριακή, 26 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. sep4u.gr

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. sep4u.gr ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. Π.Τ.Δ.Ε. Ιστορική Αναδρομή Π.Τ.Δ.Ε. Μερικά ιστορικά στοιχεία Μέχρι το Ακαδημαϊκό έτος 1986-87 λειτουργούσαν μόνο οι Παιδαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νεολαία Δημοκρατικού Συναγερμού Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 / Αριθμός Φύλλου 234 16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η ΝΕΔΗΣΥ σε συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η 2013 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Ή ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η 2013 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Ή ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η 2013 1 (01)/ 101 (1) ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΚΛ. Α15 ΚΑΙ Α16) Ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΚΛ. Α14 ΚΑΙ Α15) Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΚΛ. Α13 ΚΑΙ Α14) Ή ΛΕΚΤΟΡΑΣ (ΚΛ. Α12 ΚΑΙ Α13) 1 (01)/

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΒΕ. Έτος ίδρυσης: 1927 Οργάνωση των Κύπριων Επιχειρηματιών Ομοσπονδία τοπικών επιμελητηρίων Λευκωσίας Λεμεσού Αμμοχώστου Λάρνακας Πάφου

ΚΕΒΕ. Έτος ίδρυσης: 1927 Οργάνωση των Κύπριων Επιχειρηματιών Ομοσπονδία τοπικών επιμελητηρίων Λευκωσίας Λεμεσού Αμμοχώστου Λάρνακας Πάφου ΚΕΒΕ Έτος ίδρυσης: 1927 Οργάνωση των Κύπριων Επιχειρηματιών Ομοσπονδία τοπικών επιμελητηρίων Λευκωσίας Λεμεσού Αμμοχώστου Λάρνακας Πάφου Εκπροσωπεί: 8,000 μέλη 142 Επαγγελματικούς Συνδέσμους (Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 63 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ Α) ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Παρόντες: Καθ. Ελπίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ

ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2015-2016 Η Υπηρεσία Σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Ταγματάρχου Πουλίου, 1 Διαμ. 101, 1101 Λευκωσία, Τ. Θ. 24015 Κύπρος Τηλ : + 357 22 771994 Φαξ : +357 22 771989 Email: cy.n.a@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΧΑΝΙΑ, ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 8421 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 366 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΧΑΝΙΑ, ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 8421 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 366 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 731 00 Χανιά Τηλ.: 28210 37033-46 Fax: 28210 37081, 37082 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα