Υπολογισμός του βαθμού ελλιπούς καταγραφής των παθόντων οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπολογισμός του βαθμού ελλιπούς καταγραφής των παθόντων οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα"

Transcript

1 Υπολογισμός του βαθμού ελλιπούς καταγραφής των παθόντων οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα Γ.Γιαννής 1, N.Δεσσύπρης 2, Π.Ευγενικός 1, A.Χαζίρης 1, Η. Σκαλκίδης 2, Ε.Πετρίδου 2 1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου, 15773, Αθήνα 2 Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Περίληψη Ένας σημαντικός παράγοντας που εμποδίζει την πραγματική εκτίμηση του προβλήματος των τραυματισμών από οδικά ατυχήματα στην Ευρώπη και την Ελλάδα είναι η ελλιπής καταγραφή των μη-θανάσιμα τραυματιών. Για το σκοπό αυτό εκπονήθηκαν έρευνες σε οκτώ Ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιώντας κοινή μεθοδολογία που οδήγησαν στην αξιόπιστη εκτίμηση του μεγέθους της ελλιπούς καταγραφής των τραυματιών σε κάθε χώρα. Η Ελληνική έρευνα είχε ως σκοπό: (1) την εκτίμηση του πραγματικού μεγέθους των των τραυματισμών σε μια χώρα χωρίς επίσημο σύστημα σύνδεσης των βάσεων δεδομένων της Τροχαίας και των Νοσοκομείων (2) την ποσοτικοποίηση του βαθμού ελλιπούς καταγραφής (3) τον καθορισμό κατάλληλης μεθοδολογίας για τη σύνδεση των διαθέσιμων βάσεων δεδομένων. Η σύνδεση των βάσεων δεδομένων της Τροχαίας και του ΣΚΑΕΙ (Σύστημα Καταγραφής Ατυχημάτων Εξωτερικών Ιατρείων) πραγματοποιήθηκε για στοιχεία που αφορούσαν στο νησί της Κέρκυρας. Η εφαρμογή της μεθοδολογίας οδήγησε στον υπολογισμό διορθωτικών συντελεστών για την εκτίμηση του πραγματικού αριθμού των τραυματιών. Για τα οκτώ έτη που αφορούν στην έρευνα, η Τροχαία κατέγραψε το 96,6% ενώ το ΣΚΑΕΙ το 54,4% των νεκρών σε οδικά ατυχήματα (συμφωνία καταγραφών 51,1%). Αντίθετα, το ΣΚΑΕΙ κατέγραψε το 94,6% ενώ η Τροχαία μόλις το 16% των μη-θανάσιμα τραυματιών (συνολική συμφωνία 10,6%). Θεωρώντας τη σοβαρότητα του τραυματισμού όπως κατεγράφη στο ΣΚΑΕΙ ως πιο αξιόπιστη, η Τροχαία κατέγραψε λανθασμένα το 45,7% των σοβαρά τραυματιών ως ελαφρά τραυματίες. Λέξεις κλειδιά: σύνδεση, παθόντες σε οδικά ατυχήματα, βαθμός ελλιπούς καταγραφής, στοιχεία Τροχαίας, ΣΚΑΕΙ 532

2 Estimation of the under-reporting of road accident casualties in Greece G. Yannis 1, N. Dessypris 2, P. Evgenikos 1, A. Chaziris 1, I. Skalkidis 2, E. Petridou 2 1 National Technical University of Athens, Department of Transportation Planning and Engineering, Iroon Politechniou 9, Zografou, 15773, Athens 2 Athens University Medical School, Department of Hygiene, Epidemiology and Medical Statistics Abstract An important obstacle in assessing the real burden of road accident injuries in Greece and Europe is under-reporting of non-fatal casualties. On that purpose, eight national studies were carried out using a common methodology and allowed to prepare valid estimates of the level of under-reporting of non-fatal road casualties for each country. Τhe Greek study, aimed to (1) assess the magnitude of road traffic injuries in a country missing a formal linkage system of police with hospital data, (2) quantify the under-reporting, and (3) produce a convenient algorithm exploring its constituent components. Linkage of disaggregate data collected by the Road Traffic Police (RTP) with those by the Emergency Department Injury Surveillance System (EDISS) on the Greek island of Corfu was carried out. The applied four-step methodology led to the identification of the overall under-reporting from either registry. Road Traffic Police data captured 96.6%, whereas EDISS only 54.4% of total fatalities (overall concordance: 51.1%). On the contrary, EDISS captured 94.6% of non fatal injuries, whereas RTP only 16%, resulting in a low overall concordance (10.6%). Considering severity of injury assessed by EDISS as the gold standard, RTP data misclassified 45.7% of severe injuries as less severe. Keywords: linkage; road accident casualties; under-reporting; road traffic police data; EDISS 533

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα οδικά ατυχήματα αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες θανάτου στην Ελλάδα και διεθνώς. Η ακριβής και αναλυτική καταγραφή των παθόντων των οδικών ατυχημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση και τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας. Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία νεκρών και τραυματιών δεν είναι πάντα ακριβή ενώ η ποιότητα τους εξαρτάται από την εκάστοτε βάση δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, από προηγούμενες έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι ο αριθμός των παθόντων (νεκρών ή τραυματιών) που καταγράφεται από τα Νοσοκομεία σε κάθε χώρα είναι συστηματικά υψηλότερος από τον αντίστοιχο αριθμό που δημοσιεύεται από τις στατιστικές υπηρεσίες, οι οποίες τροφοδοτούνται από στοιχεία της Τροχαίας. Ακόμη, η πιθανότητα καταγραφής ενός τραυματία από την Τροχαία σχετίζεται μεταξύ άλλων με τη διάρκεια παραμονής του στο νοσοκομείο, τον τόπο του ατυχήματος, τον τύπο οχήματος, την ώρα και ημέρα του ατυχήματος και τη συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα του (Aptel κ.α., 1999). Για τον υπολογισμό του πραγματικού αριθμού παθόντων οδικών ατυχημάτων, σε πολλές χώρες έχουν πραγματοποιηθεί συστηματικές ή μεμονωμένες έρευνες, οι οποίες βασίζονται στη σύγκριση των στοιχείων των Νοσοκομείων και τις Τροχαίας. Στις έρευνες αυτές, συνήθως πραγματοποιείται σύγκριση στοιχείων παθόντων για περιορισμένες περιοχές μελέτης (Keigan κ.α., 1999; Rosman, 1996), ωστόσο, το επίπεδο καταγραφής σε εθνικό η περιφερειακό επίπεδο πολλές φορές εξάγεται με βάση τα επίπεδα καταγραφής σε τοπικό επίπεδο (Aptel κ.α., 1999; Simpson, 1996). Για τον υπολογισμό του βαθμού ελλιπούς καταγραφής παθόντων, είναι απαραίτητη η σύνδεση και ο συγκριτικός έλεγχος των καταγραφών των βάσεων δεδομένων της Τροχαίας και των Νοσοκομείων. Για την επίτευξη της ιδανικής σύνδεσης των βάσεων δεδομένων θα ήταν επιθυμητή η ύπαρξη προσωπικών αριθμών ταυτοποίησης κάθε πολίτη, όπως στις Σκανδιναβικές χώρες (Hjalgrim κ.α., 2000). Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη μιας εξειδικευμένης διδικασίας για την επιτυχή επίτευξη της σύνδεσης. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση του βαθμού ελλιπούς καταγραφής των παθόντων των οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα, με εφαρμογή μιας κατάλληλης μεθοδολογίας σύνδεσης και συγκριτικού ελέγχου καταγραφών, αφενός από το Σύστημα Καταγραφής Ατυχημάτων Εξωτερικών Ιατρείων (ΣΚΑΕΙ) του Κέντρου Έρευνας για την Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων (ΚΕΠΠΑ), και αφετέρου από τη βάση δεδομένων οδικών ατυχημάτων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ), η οποία τροφοδοτείται από στοιχεία της Τροχαίας (Petridou et al. 2009). Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 7 άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου "SafetyNet - Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας" (Broughton et al., 2007). Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στα αποτελέσματα της Ελληνικής έρευνας, ωστόσο γίνεται αναφορά και στα αποτελέσματα του βαθμού ελλιπούς καταγραφής στις υπόλοιπες χώρες. 534

4 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ Εκτός της Ελλάδας, έρευνες για τον προσδιορισμό της ελλιπούς καταγραφής πραγματοποιήθηκαν για την Τσεχία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Ολλανδία, την Ισπανία, και το Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου SafetyNet. Ο υπολογισμός διορθωτικών συντελεστών για το σύνολο των 7 Ευρωπαϊκών χωρών χρησιμοποιώντας μια κοινή μεθοδολογία, δίνει τη δυνατότητα για περαιτέρω διαξαγωγή συγκρίσεων μεταξύ του βαθμού ελλιπούς καταγραφής σε κάθε μια χώρα (Broughton et al., 2010). Η λογική πίσω από την έρευνα παρουσιάζεται στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας (κεφάλαιο 3), ωστόσο οι διορθωτικοί συντελεστές στο πλαίσιο του SafetyNet υπολογίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη έναν επιπλέον παράγοντα: τη σοβαρότητα του τραυματισμού του παθόντα, όπως καταγράφηκε από την Τροχαία και τα Νοσοκομεία. Για την εκτίμηση της σοβαρότητας του ταρυματισμού από τα νοσοκομεία, χρησιμοποιήθηκε η διεθνής κλίμακα AIS (Abbreviated Injury Scale). Η κλίμακα αυτή λαμβάνει τιμές από 1 (ελαφρύς τραυματισμός) εώς 6 (θανάσιμος τραυματισμός) και δύναται να υπολογιστεί για περισσότερες από 1 φορές για ένα παθόντα, ανάλογα με τους τραυματισμούς του. Ως συνολική σοβαρότητα τραυματισμού ορίστηκε το μέγιστο AIS (MAIS) για κάθε παθόντα. Ο συνυπολογισμός της σοβαρότητας του τραυματισμού όπως καταγφάφηκε από την Τροχαία και τα Νοσοκομεία, οδήγησε σε ελαφρώς πολυπλοκότερο υπολογισμό των διορθωτικών συντελεστών, για τον οποίο ήταν απαραίτητο να γίνουν μια σειρά από παραδοχές. Αρχικά, ήταν αναγκαίος ο καθορισμός του MAIS για τους παθόντες που κατεγράφησαν από την Τροχαία και όχι από το ΣΚΑΕΙ, αφού η Τροχαία δεν χρησιμοποιεί την συγκεκριμένη κλίμακα. Ο καθορισμός έγινε με την υπόθεση ότι εφόσον οι παθόντες αυτοί δεν διακομίστηκαν στο νοσοκομείο ήταν πιθανότατα ελαφρά τραυματίες επομένως το MAIS τους πιθανότατα θα ήταν μικρότερο του 3. Ωστόσο δεν θεωρήθηκε δυνατός ο διαχωρισμός τους μεταξύ MAIS 1 και 2, επομένως συμπεριλαμβάνονται σε μια ενιαία κατηγορία «MAIS 1 ή 2». Επιπροσθέτως, οι παθόντες που κατεγράφησαν από το ΣΚΑΕΙ και όχι από την Τροχαία ήταν αναγκαίο να διαχωριστούν ανάμεσα στις κατηγορίες «σοβαρά» και «ελαφρά» τραυματίας, όπως τις ορίζει η Τροχαία. Ο διαχωρισμός πραγματοποιήθηκε αναλογικά, έτσι ώστε να εξομοιωθεί ο τρόπος που πραγματοποιήθηκαν οι καταγραφές της Τροχαίας. Στο πλαίσιο της έρευνας, ορίστηκε ως σοβαρά τραυματίας, ο παθόντας με MAIS 3. Επομένως, κατέστη δυνατός ο υπολογισμός του πραγματικού αριθμού των σοβαρα ή ελαφρά τραυματιών, αντί του συνολικού αριθμού που παρουσιάζεται στα επόμενα κεφάλαια. Ο υπολογισμός των διορθωτικών συντελεστών πραγματοποιείται ανά MAIS και ανά σοβαρότητα τραυματισμού βάσει Τροχαίας. Ο υπολογισμός του πραγματικού αριθμού των παθόντων για κάθε επίπεδο σοβαρότητας τραυματισμού (σύμφωνα με την κλίμακα AIS) πραγματοποιείται ανά παθόντα που κατεγράφη ως σοβαρά/ελαφρά τραυματίας από την Τροχαία. Για παράδειγμα, για τον υπολογισμό του πραγματικού αριθμού των τραυματιών με MAIS 3 ανά σοβαρά τραυματία που καταγράφει η Τροχαία, η σχέση υπολογισμού του διορθωτικού συντελεστή διαμορφώνεται ως εξής: 535

5 Έτσι οι διορθωτικοί συντελεστές που υπολογίζονται απεικονίζουν για κάθε παθόντα δεδομένης σοβαρότητας (σύμφωνα με την Τροχαία), πόσοι είναι οι πραγματικοί παθόντες με MAIS (μεγαλύτερο ή) ίσο με μια προκαθορισμένη τιμή. Τα αποτελέσματα του υπολογισμού των διορθωτικών συντελεστών ανά χώρα και σοβαρότητα τραυματισμού παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1: Διορθωτικοί συντελεστές ανά MAIS για κάθε χώρα Χώρα Σοβαρότητα MAIS Τροχαίας 1 ή 2 3 Σύνολο Γαλλία Σοβαρά 1,43 0,68 2,11 Ελαφρά 2,69 0,06 2,75 Ελλάδα Σοβαρά 5,92 0,60 6,52 Ελαφρά 9,10 0,17 9,28 Ηνωμένο Σοβαρά 1,24 0,20 1,44 Βασίλειο Ελαφρά 1,04 0,01 1,05 Ισπανία Σοβαρά 1,22 0,26 1,48 Ελαφρά 1,06 0,02 1,07 Ολλανδία Σοβαρά 1,29 0,37 1,67 Ελαφρά 1,04 0,02 1,05 Ουγγαρία Σοβαρά 0,84 0,48 1,32 Ελαφρά 1,27 0,04 1,31 Τσεχία Σοβαρά 1,07 0,21 1,28 Ελαφρά 1,56 0,02 1,58 Για να γίνει πιο κατανοητή η χρισημότητα των παραπάνω διορθωτικών συντελεστών καθώς και η λογική υπολογισμού του πραγματικου αριθμού των παθόντων, παρουσιάζονται μερικά απλά παραδείγματα για την Ελλάδα: Για κάθε 1 σοβαρά τραυματία που καταγράφει η Τροχαία, υπάρχουν 5,92 τραυματίες με MAIS 1 η 2, 0,60 τραυματίες με MAIS 3 και συνεπώς 6,52 τραυματίες ανεξαρτήτως MAIS. Για κάθε 1 ελαφρά τραυματία που καταγράφει η Τροχαία, υπάρχουν 9,1 τραυματίες με MAIS 1 η 2, 0,17 τραυματίες με MAIS 3 και συνεπώς 9,28 τραυματίες ανεξαρτήτως MAIS. Για να υπολογιστεί ο συνολικός αριθμός των τραυματιών με MAIS 3 στην Ελλάδα, θα πρέπει να προσθτεθεί: ο αριθμός των σοβαρά τραυματιών της Τροχαίας επί 0,6 συν τον αριθμό των ελαφρά τραυματιών της Τροχαίας επί 0,17. Τέλος, για την Ελλάδα, εάν προστεθούν: το γινόμενο των σοβαρά τραυματιών της Τροχαίας επί 6,52 και το γινόμενο των ελαφρά τραυματιών της Τροχαίας επί 9,28, θα ληφθεί ο πραγματικός αριθμός των παθόντων ανεξαρτήτως MAIS. 536

6 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 3.1 Ανάπτυξη της Mεθοδολογίας Η ανάπτυξη της μεθοδολογίας πραγματοποιήθηκε με βάση τη διεθνή εμπειρία επάνω στο βαθμό ελλιπούς καταγραφής παθόντων οδικών ατυχημάτων. Δεδομένου οτι η παρούσα εργασία στοχεύει στη σύνδεση στοιχείων δύο αρκετά διαφορετικών (ως προς τη δομή και το σκοπό τους) βάσεων δεδομένων, προβλήματα ασυμβατότητας μεταξύ των δύο βάσεων ήταν αναμενόμενα. Για το λόγο αυτό, ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας, η οποία αποτελείται από τα τέσσερα παρακάτω στάδια: 1. Ορισμό κατάλληλης περιοχής μελέτης, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι παθόντες οδικών ατυχημάτων που καταγράφονται από την Τροχαία στην εξεταζόμενη περιοχή μεταφέρονται σε συγκεκριμένα Νοσοκομεία. Η περιοχή αυτή αναφέρεται ως περιοχή αποστολής (catchment area) του Νοσοκομείου. 2. Επιλογή κατάλληλων μεταβλητών για τον εντοπισμό των κοινών καταγραφών και των χαρακτηριστικών τους, που βρίσκονται και στις δύο βάσεις δεδομένων και ορίζονται με τον ίδιο τρόπο (πχ. νεκροί εντός 30 ημερών από το ατύχημα). 3. Διαδικασία σύνδεσης δεδομένων, κατά την οποία οι επιλεγμένες μεταβλητές χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή του αρχείου κοινών καταγραφών και στις δύο βάσεις δεδομένων, και την ξεχωριστή αποθήκευση των μη κοινών καταγραφών. 4. Υπολογισμός των συντελεστών ελλιπούς καταγραφής και των αντίστοιχων διορθωτικών συντελεστών, με βάση τα κοινά και τα μη κοινά δεδομένα, ανά τύπο οχήματος, χαρακτηριστικά παθόντος (φύλο, ηλικία κλπ.) και σοβαρότητα τραυματισμού. 3.2 Βάσεις Δεδομένων Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την ταυτοποίηση των στοιχείων στην παρούσα εργασία. Δεδομένα σχετικά με τις διακομιδές παθόντων (ανεξαρτήτως αιτίας) συλλέγονται συστηματικά σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., ωστόσο μέχρι πρίν μερικά χρόνια, τα στοιχεία αυτά δεν ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των παθόντων σε οδικά ατυχήματα δεδομένου ότι η ποιότητα της καταγεγραμμένης αίτίας του τραυματισμού δεν ήταν ικανοποιητική. Ωστόσο, η ανάγκη ακριβούς κωδικοποίησης των αιτίων τραυματισμού οδήγησε αρκετές χώρες της Ε.Ε. Στη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EHLASS (Europena Home and Leisure Injury Surveillance System) (Belechri κ.α., 2002) στο πλαίσιο του οποίου κατέστη δυνατή η καταγραφή των ακριβών αίτίων τραυματισμού. Η Ελληνική βάση δεδομένων ΣΚΑΕΙ αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής τραυματιών το οποίο συλλέγει στοιχεία από τέσσερα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα (σε Αθήνα, Βόλο, Κέρκυρα). Ειδικά εκπαιδευμένο υγειονομικό προσωπικό συλλέγει στοιχεία μέσω συνεντεύξεων με τους παθόντες χρησιμοποιώντας ένα τυποποιημένο ερωτηματολόγιο το οποίο καλύπτει τα εξής στοιχεία: δημογραφικά (φύλο, ηλικία κτλ), στοιχεία σχετικά με το γεγονός του τραυματισμού καθώς και στοιχεία σχετικά με τη νοσοκομειακή περίθαλψη. Οι καταγεγραμμένες πληροφορίες εισάγονται σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την οποία υφίσταται συνεχής διαδικασία ελέγχου ποιότητας δεδομένων. Συγκεκριμένα για το νοσοκομείο της Κέρκυρας, οι ασθενείς οι οποίοι τελικά διακομίζονται σε νοσοκομεία εκτός του νησιού καταγράφονται κανονικά στη βάση δεδομένων του συγκεκριμένου νοσοκομείου. Ωστόσο, ο 537

7 αριθμός των τραυματιών στο νησί οι οποίοι διακομίστηκαν κατευθείαν σε νοσοκομεία εκτός νησιού είναι άγνωστος. Όσον αφορά στην καταγραφή δεδομένων οδικών ατυχημάτων από την Τροχαία, σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., υφίσταται συστηματική καταγραφή, ωστόσο, οι ορισμοί, οι μεταβλητές που συμπεριλαμβάνονται σε κάθε βάση, οι μέθοδοι συλλογής καθώς και οι ποιότικοί έλεγχοι των δεδομένων διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών-μελών. Στην Ελλάδα, συστηματική καταγραφή στοιχείων οδικών ατυχημάτων και παθόντων γίνεται από το Η καταγραφή πραγματοποιείται με βάση επιτόπια έρευνα και συμπλήρωση ειδικού εντύπου από τους αστυνομικούς. Το οδικό ατύχημα καταγράφεται μόνο σε περίπτωση που συμμετέχει τουλάχιστο ένα κινούμενο όχημα και υπάρχει τουλάχιστο ένας θάνατος ή τραυματισμός λόγω του ατυχήματος. Το ειδικό έντυπο συμπληρώνεται στον τόπο του ατυχήματος από τον αστυνομικό. Τα στοιχεία που συλλέγονται από την Τροχαία, ψηφιοποιούνται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και διατίθενται για ερευνητικούς σκοπούς. Για να καταστεί δυνατή η σύνδεση μεταξύ των βάσεων δεδομένων των Νοσοκομείων (ΣΚΑΕΙ) και της ΕΣΥΕ, εξετάστηκε κατα πόσο καταγράφονται κοινές μεταβλητές έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση μεταξύ των καταγραφών. Η σύγκριση των κοινών μεταβλητών αφορούσε στις τιμές κάθε μεταβλητής καθώς και στον ορισμό της. Με αυτό τον τρόπο, καθορίστηκε ένα κοινό σύνολο συγκρίσιμων μεταβλητών με βάση το οποίο ήταν δυνατό να εντοπιστούν οι κοινές καταγραφές. 4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 4.1 Επιλογή Περιοχής Μελέτης Όπως αναφέρθηκε στο το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας, ήταν απαραίτητος ο ορισμός κατάλληλης περιοχής μελέτης, ώστε οι παθόντες οδικών ατυχημάτων που κατεγράφησαν από την Τροχαία στην εξεταζόμενη περιοχή, να μεταφέρθηκαν στην περιοχή αποστολής συγκεκριμένων Νοσοκομείων. Έπειτα από εξέταση των περιοχών αποστολής των νοσοκομείων με διαθέσιμα στοιχεία, διαπιστώθηκε ότι το Περιφερειακό Νοσοκομείο της Κέρκυρας, όπου λειτουργεί το σύστημα ΣΚΑΕΙ, πληρεί το παραπάνω κριτήριο, καθότι η συντριπτική πλειοψηφία των παθόντων των οδικών ατυχημάτων στο νησί αναμένεται να μεταφέρθηκε στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο. Τα αντίστοιχα στοιχεία της Τροχαίας εξήχθησαν από τη βάση δεδομένων της ΕΣΥΕ. Όλοι οι ποαθόντες σε οδικά ατυχήματα στο νησί οι οποίοι αρχικά διακομίστηκαν στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου κατεγράφησαν στο σύστημα ΣΚΑΕΙ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού μεταφέρθηκαν σε άλλα νοσοκομεία. Η περίοδος για την οποία ελήφθησαν στοιχεία για την παρούσα εργασία αφορά στα έτη Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης, το οδικό δίκτυο στο νησί της Κέρκυρας αποτελείται κυρίως από δευτερεύουσες (επαρχιακές) οδούς. Ο αριθμός των οχημάτων σε χρήση στο νησί κατά το έτος 2003 ήταν επιβατικά Ι.Χ., φορτηγά, 390 λεωφορεία και μοτοσυκλέτες. Κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, 754 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρρεια αλκοόλ καθώς και κλήσεις για παραβάσεις ταχύτητας κατεγράφησαν από την Τροχαία. Επίσης κατεγράφησαν κλήσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κλήσεις για μη χρήση κράνους. 538

8 4.2 Επιλογή Μεταβλητών Οι παράμετροι που επιλέχθηκαν για τη σύγκριση των δεδομένων από το σύστημα ΣΚΑΕΙ και τη βάση δεδομένων της Τροχαίας, περιλαμβάνουν τον τύπο χρήστη της οδού (οδηγός, επιβάτης, πεζός, ποδηλάτης), το χρόνο του ατυχήματος (έτος, μήνας, ημέρα), την ηλικία και το φύλο του παθόντος, την εθνικότητα και τον τύπο οχήματος του παθόντος. Οι παραπάνω μεταβλητές επιλέχθηκαν από ένα ευρύτερο διαθέσιμο σύνολο, ως πιο αξιόπιστες στην καταγραφή τους και στις δύο βάσεις δεδομένων. Λόγω διαφορών στον ορισμό της μεταβλητής «τύπος οχήματος» στις δύο βάσεις δεδομένων, πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες τροποποιήσεις ώστε να καταστεί δυνατή η σύγκριση των καταγραφών. Πιο συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη μεταβλητή στο σύστημα ΣΚΑΕΙ περιλαμβάνει την τιμή «πεζός» ως τύπο «οχήματος», πράγμα το οποίο δε συμβαίνει στη βάση δεδομένων της Τροχαίας. Στην τελευταία, ως τύπος οχήματος στα ατυχήματα με πεζό, καταγράφεται το όχημα που τον παρέσυρε, ενώ ο ίδιος καταγράφεται στη μεταβλητή «κατηγορία χρήστη οδού». Για να επιτευχθεί συμβατότητα μεταξύ των καταγραφών, η τιμή «πεζός» στη μεταβλήτή «τύπος οχήματος» σύστημα ΣΚΑΕΙ αντικαταστάθηκε από το αντίστοιχο όχημα που παρέσυρε τον πεζό (το οποίο ανακτήθηκε από άλλη μεταβλητή). 4.3 Σύνδεση Βάσεων Δεδομένων Διάφορες μέθοδοι έχουν εφαρμοστεί σε προηγούμενες έρευνες για τη σύνδεση βάσεων δεδομένων με σκοπό τον υπολογισμό του βαθμού ελλιπούς καταγραφής. Μια οικογένεια αρκετά διαδεδομέων μεθόδων είναι η πιθανοτική σύνδεση (probabilistic linkage) (Rosman 1996, Alsop κ.α. 2001) κατά την οποία η σύνδεση των καταγραφών πραγματοποιείται αυτόματα. Στις μεθόδους αυτές, χρησιμοποιείται μια γενική σχέση «απόστασης» (distance function) με βάση την οποία ποσοτικοποιείται η «ομοιότητα» μεταξύ δύο καταγραφών. Ωστόσο, η μέθοδος αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε εσφαλμένες συνδέσεις η σε μη σύνδεση δύο καταγραφών που αναφέρονται στο ίδιο πρόσωπο λόγω της πιθανοτικής φύσης της. Η μέθοδος είναι χρήσιμη όταν οι βάσεις δεδομένων είναι εξαιρετικά μεγάλες έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η εφαρμογή ντετερμινιστικής σύνδεσης (deterministic linkage). Στην παρούσα εργασία, λόγω του σχετικά περιορισμένου μεγέθους των δύο βάσεων δεδομένων (της τάξεως των μερικώ χιλιάδων καταγραφών) εφαρμόστηκε μέθοδος ντετερμινιστικής σύνδεσης σε συνδυασμό με χειροκίνητο έλεγχο των συνδέσεων. Η μέθοδος αυτή σε αντίστοιχες περιπτώσεις μπορεί να προσφέρει πιο αξιόπιστη σύνδεση των βάσεων δεδομένων συγκριτικά με την πιθανοτική σύνδεση. Η σύνδεση πραγματοποιήθηκε με τη δημιουργία ενός κοινού αρχείου που συμπεριλάμβανε τις καταγραφές και των δύο βάσεων. Στη συνέχεια αναζητήθηκαν διπλές καταγραφές εντός του αρχείου αυτού με τη μέθοδο που παρατίθεται παρακάτω. Το λογισμικό SPSS χρησιμοποιήθηκε για την αναγώριση των διπλών καταγραφών. Η διαδικασία σύνδεσης των βάσεων δεδομένων πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας ως κριτήριο τη συμφωνία των τιμών σε επελεγμένα σύνολα μεταβλητών. Εάν οι τιμές σε όλες τις επελεγμένες μεταβλητές ενός συγκεκριμένου συνόλου συμφωνούσαν τότε οριζόταν η σύνδεση μεταξύ των δύο καταγραφών (π.χ. ίδιο φύλο, ηλικία, τύπος οχήματος, ημερομηνία και ώρα ατυχήματος). Η διαδικασία επαναλήφθηκε χρησιμοποιώντας διαφορετικά σετ μεταβλητών ώστε να ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχέστερη σύνδεση των δύο βάσεων. Σημειώνεται ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ δύο καταγραφές αναφερόταν στο ίδιο άτομο, δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός κοινών τιμών για όλες τις εξεταζόμενες μεταβλητές. Αυτό μπορεί να οφείλεται εν μέρει σε λανθασμένη δήλωση από την πλευρά του παθόντος στο 539

9 νοσοκομείο, σε λανθασμένη καταγραφή από την Τροχαία, ή σε σφάλμα κατά την επεξεργασία των στοιχείων. Οι περιπτώσεις αυτές είτε έγιναν αποδεκτές ως κοινές καταγραφές με βάση μικρότερο αριθμό μεταβλητών (πχ. όταν μόνο μία εκ των μεταβλητών δεν ήταν κοινή μεταξύ Νοσοκομείου και Τροχαίας), είτε έγιναν αποδεκτές με αμελητέο βαθμό αβεβαιότητας (πχ. για διαφορά 1-2 ετών στην ηλικία του παθόντα μεταξύ Νοσοκομείου και Τροχαίας), είτε δεν έγιναν αποδεκτές ως κοινές καταγραφές. Ωστόσο, οι περιπτώσεις αυτές αποτελούσαν μικρό ποσοστό του συνόλου των καταγραφών. Μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης των βάσεων δεδομένων, οι κοινές καταγραφές καθώς και οι καταγραφές που έλειπαν από κάθε βάση δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του βαθμού ελλιπούς καταγραφής των παθόντων καθώς και του αντίστοιχου διορθωτικού συντελεστή. Ο διορθωτικός συντελεστής για τους παθόντες (c) υπολογίστηκε διαιρώντας το πραγματικό σύνολο των παθόντων δια του αριθμού των παθόντων που κατεγράφησαν από την Τροχαία. Το πραγματικό σύνολο των παθόντων ισούται με τον αριθμό των παθόντων που κατεγράφησαν από την Τροχαία συν τους παθόντες που έλειπαν από τη βάση δεδομένων της Τροχαίας και κατεγράφησαν στο ΣΚΑΕΙ (SafetyNet, 2005). Με τον τρόπο αυτό, μια βελτιωμένη εκτίμηση πραγματικου του αριθμού των παθόντων σε οδικά ατυχήματα είναι δυνατό να υπολογιστεί πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των παθόντων που καταγράφονται από την Τροχαία με το διορθωτικό συντελεστή c. Μια πιο βελτιωμένη εκτίμηση του πραγματικού αριθμού των παθόντων σε οδικά ατυχήματα μπορεί να λάβει επιπροσθέτως υπ όψη τον αριθμό των παθόντων που δεν κατεγράφησαν ούτε από την Τροχαία ούτε από τα νοσοκομεία. Προηγούμενες έρευνες επιχείρησαν αντίστοιχους υπολογισμούς χρησιμοποιώντας τεχνικές «capture-recapture» (Morrison και Stone, 2000), ωστόσο η τεχνική αυτή δεν εφαρμόστηκε στην παρούσα εργασία. Ο βαθμός ελλιπούς καταγραφής καθώς και ο διορθωτικός συντελεστής των στοιχείων της Τροχαίας εκτιμήθηκε ανά ηλικία, φύλο, τύπο οχήματος και σοβαρότητα ατυχήματος. 5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κατά τη διάρκεια των 8 ετών ( ) στα οποία αναφέρεται η εργασία, άτομα τα οποία συμμετείχαν σε οδικά ατυχήματα στην Κέρκυρα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του νησιού. Από αυτά, 97 (0,8%) έχασαν τη ζωή τους είτε επί τόπου στον τόπο του ατυχήματος, είτε κατά τη διάρκεια της διακομιδής, είτε μέσα σε 30 ημέρες από το χρόνο του ατυχήματος. Τα υπόλοιπα άτομα που κατεγράφησαν στο σύστημα ΣΚΑΕΙ ήταν σοβαρά ή ελαφρά τραυματίες. Για την ίδια περίοδο, η Τροχαία του νησιού κατέγραψε παθόντες σε οδικά ατυχήματα, εκ των οποίων 172 (8,3%) έχασαν τη ζωή τους. Παρατηρώντας τους αριθμούς, διαπιστώνεται ότι η καταγραφή των σοβαρά ή ελαφρά τραυματιών από την Τροχαία είναι ελλιπής, ενώ η καταγραφή των νεκρών είναι αντίστοιχα ελλιπής στο σύστημα ΣΚΑΕΙ, πιθανότατα λόγω αρκετών περιπτώσεων ατόμων που χάνουν τη ζωή τους στον τόπο του ατυχήματος και δεν μεταφέρονται ποτέ στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου. Στον Πίνακα 2 συνοψίζονται τα αποτελέσματα της σύνδεσης των δύο βάσεων δεδομένων ενώ στο Σχήμα 1 απεικονίζονται τα αποτελέσματα των κοινών και επιπλέον καταγραφών, ανά σοβαρότητα ατυχήματος. 540

10 Πίνακας 2: Συμφωνία καταγραφών παθόντων σε οδικά ατυχήματα μεταξύ του συστήματος ΣΚΑΕΙ και της βάσης δεδομένων της Τροχαίας Καταγραφές Νεκροί Τραυματίες Σύνολο Κοινές Επιπλέον - ΣΚΑΕΙ Επιπλέον - Τροχαία Γενικό σύνολο Νεκροί Τραυματίες Βάση δεδομένων Βάση δεδομένων Τροχαίας (172-96,6%) Τροχαίας ( %) ΣΚΑΕΙ (97-54,4%) Κοινές καταγραφές ( ,6%) Κοινές καταγραφές (91-51,1%) ΣΚΑΕΙ ( ,6%) Σχήμα 1: Σχηματική σύνδεση καταγραφών παθόντων μεταξύ του συστήματος ΣΚΑΕΙ και της βάσης δεδομένων της Τροχαίας Αναφορικά με τους νεκρούς σε οδικά ατυχήματα, τα στοιχεία της Τροχαίας καλύπτουν 97% του συνόλου, ενώ τα στοιχεία του ΣΚΑΕΙ περιλαμβάνουν 54% του συνόλου (κοινές καταγραφές σε ποσοστό 51%). Αντίθετα, τα στοιχεία του ΣΚΑΕΙ περιλαμβάνουν 95% του συνόλου των τραυματιών, ενώ τα στοιχεία της Τροχαίας περιλαμβάνουν μόλις το 16% του συνόλου (κοινές καταγραφές σε ποσοστό 11%). Ο διορθωτικός συντελεστής για τα στοιχεία της Τροχαίας που αφορούν σε νεκρούς υπολογίζεται ως εξής: Αντίστοιχα, υπολογίζονται οι διορθωτικοί συντελεστές για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Ο διορθωτικός συντελεστής που αφορά σε τραυματίες για τα στοιχεία της Τροχαίας είναι 6,238. Οι αντίχτοιχοι διορθωτικοί συντελεστές για τα στοιχεία του ΣΚΑΕΙ είναι 1,84 για τους νεκρούς και 1,06 για τους τραυματίες. Η διεθνής κλίμακα AIS (Abbreviated Injury Scale) ήταν δυνατό να υπολογιστεί μόνο για τα στοιχεία του συστήματος ΣΚΑΕΙ. Ως συνολική σοβαρότητα τραυματισμού στην παρούσα έρευνα ορίστηκε το μέγιστο AIS (MAIS) για κάθε παθόντα καταγεγραμμένο στο ΣΚΑΕΙ. Από τα στοιχεία του συστήματος ΣΚΑΕΙ προκύπτει ότι περίπου το 4,5% των τραυματιών δεν διακομίστηκαν στο νοσοκομείο αμέσως μετά το ατύχημα. Πιο συγκεκριμένα, το 1,5% των περιπτώσεων επικοινώνησαν με το νοσοκομείο την επόμενη ημέρα ενώ το 3% των περιπτώσεων επικοινώνησε με το νοσοκομείο 2 ή περισσότερες ημέρες μετά το ατύχημα. Όπως είναι λογικό και όπως φανερώνεται και από τη σοβαρότητα του ατυχήματος όπως κατεγράφη στο σύστημα ΣΚΑΕΙ, αυτές οι περιπτώσεις παρουσίαζαν λιγότερο σοβαρούς 541

11 τραυματισμούς. Το μέσο MAIS των παθόντων που δεν επικοινώνησαν με το νοσοκομείο την ίδια ημέρα είναι 1,09 ενώ το μέσο MAIS όλων των παθόντων στο ΣΚΑΕΙ είναι 1,25. Η πραγματοποίηση ελέγχου t-test δείχνει ότι η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών μεσων όρων είναι στατιστικά σημαντική, σε 95% επίπεδο εμπιστοσύνης. Εκτός του υπολογισμού του βαθμού ελλιπούς καταγραφής και των αντίστοιχων διορθωτικών συντελεστών, υπολογίστηκε και ο βαθμός ασυμφωνίας στην καταγραφή της σοβαρότητας του τραυματισμού μεταξύ της Τροχαίας και του ΣΚΑΕΙ. Η καταγραφή της σοβαρότητας του τραυματισμού από την Τροχαία γίνεται επί τόπου, χωρίς τη χρήση συγκεκριμένων ιατρικών δεδομένων η κλίμακας όπως το AIS παρα βασίζεται σε απλή εκτίμηση. Για το λόγο αυτό η κατηγοριοποίηση πραγματοποιείται σε 3 γενικές κατηγορίες (ελαφρα τραυματίας, σοβαρά τραυματίας, νεκρός). Για την πραγματοποίση της σύγκρισης της καταγραφής της σοβαρότητας μεταξύ Τροχαίας και ΣΚΑΕΙ, οι παθόντες στο ΣΚΑΕΙ διαχωρίστηκαν σε 3 κατηγορίες αντίστοιχες με αυτές της Τροχαίας, χρησιμοποιώντας ωστόσο για την κατηγοριοποίηση τους το MAIS. Τα αποτελέσματα της σύγκρισης δείχνουν ότι η Τροχαία κατηγοριοποιεί λανθασμένα ένα μεγάλο ποσοστό σοβαρά τραυματιών ως ελαφρά τραυματίες. Πιο συγκεκριμένα, το 45,7% των σοβαρά τραυματιών καταγράφεται ωε ελαφρά τραυματίες ενώ ένα μικρό ποσοστό (6,5%) ελαφρά τραυματιών καταγράφεται ως σοβαρά τραυματίες. Για την ποσοτικοποίηση του βαθμού ασυμφωνίας μεταξύ της κατηγοριοποίησης της Τροχαίας και του ΣΚΑΕΙ υπολογίστηκε ο συντελεστής κάππα (κ=0,0524) που επιβεβαιώνει τη σημαντική ασυμφωνία μεταξύ της κατηγοριοποίησης της σοβαρότητας τραυματισμού στις δύο βάσεις δεδομένων. Πιο αναλυτικά αποτελέσματα σχετικά με την κατηγοριοποίηση παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Πίνακας 3: Ασυμφωνίες στην κατηγοριοποίηση της σοβαρότητας τραυματισμού από την Τροχαία και το ΣΚΑΕΙ, για τις κοινές καταγραφές. Σοβαρότητα τραυματισμού N % Ίδια σοβαρότητα τραυματισμού % Σοβαρά τραυματίας (ΣΚΑΕΙ) Ελαφρά τραυματίας (Τροχαία) % Ελαφρά τραυματίας (ΣΚΑΕΙ) Σοβαρά τραυματίας (Τροχαία) % Σύνολο κοινών καταγραφών 1, % Εξετάζοντας το βαθμό ελλιπούς καταγραφής των παθόντων ανα δημογραφικά χαρακτηριστικά, φανερώνεται ότι το ποσοστό ελλιπούς καταγραφής των τραυματιών στην Ελλάδα είναι υψηλότερο στους νέους (<17 ετών). Συγκεκριμένα ο διορθωτικός συντελεστής για τους άνδρες 0-14 ετών είναι 7,304 ενώ για τις γυναίκες 5,829. Για τις ηλικίες ετών παρατηρείται ο μέγιστος βαθμός ελλιπούς καταγραφής (άνδρες 9,205, γυναίκες 9,364). Οι διορθωτικοί συντελεστές για τις υπόλοιπες ηλικίες κυμαίνονται μεταξύ 5 και 6 τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Το ποσοστό ελλιπούς καταγραφής των τραυματισμών των γυναικών είναι γενικότερα μεγαλύτερο από αυτό των ανδρών (6,803 έναντι 6,001). Αυτό μπορεί εν μέρει να αποδοθεί στην καλύτερη καταγραφή των τραυματισμών των οδηγών από ότι των επιβατών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό οδηγών στην Ελλάδα είναι άνδρες. Επίσης, υψηλότερος βαθμός ελλιπούς καταγραφής τραυματιών εντοπίζεται στους επιβαίνοντες σε δίκυκλα (διορθωτικός συντελεστής 7,016) και σε ποδήλατα (διορθωτικός 542

12 συντελεστής 10,231). Σημειώνεται ότι ο διορθετικός συντελεστής για τους επιβαίνοντες σε αυτοκίνητα είναι 3,093, για φορτηγά 1,619 και για λεωφορεία 2, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μέχρι σήμερα τα μόνα αξιόπιστα στοιχεία που αφορούν σε παθόντες σε οδικά ατυχήματα στην Ε.Ε. αφορούν στους νεκρούς, ενώ άξιόπιστα στοιχεία που αφορούν στους τραυματίες δεν είναι διαθέσιμα κυρίως λόγω της έλλιπούς καταγραφής τους από την Τροχαία. Επιπροσθέτως, τα διαθέσιμα στοιχεία τραυματιών δεν είναι συγκρίσιμα ανάμεσα στις χώρεςμέλη, λόγω των διαφορετικών ορισμών της σοβαρότητας του τραυματία σε οδικό ατύχημα. Τα παραπάνω καταδυκνείουν την ανάγκη για μια πανευρωπαϊκή έρευνα σχετικά με το βαθμό ελλιπούς καταγραφής των παθόντων σε οδικά ατυχήματα καθώς και την εύρεση ενός κοινού ορισμού για τους μη-θανάσιμα τραυματίες. Η προτεινόμενη μεθοδολογία τεσσάρων βημάτων και η συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων των Νοσοκομείων και Τροχαίας επέτρεψαν για πρώτη φορά τον υπολογισμό του βαθμού ελλιπούς καταγραφής των παθόντων των οδικών ατυχημάτων σε μια περιοχή της χώρας μας για την οποία υπήρχαν δεδομένα. Παρ ότι το δείγμα είναι σχετικά μικρό σε σχέση με τον συνολικό αριθμό παθόντων σε οδικά ατυχήματα στη χώρα, τα αποτελέσματα μπορούν να θεωρηθούν ενδεικτικά του προβλήματος και η μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα δεδομένα. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί παρόμοια ανάλυση στο σύνολο της επικράτειας, και να προγραμματιστεί η ανάπτυξη ενός συστήματος σύνδεσης των στοιχείων Τροχαίας και Νοσοκομείων, ώστε να είναι δυνατή η συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση του πραγματικού αριθμού παθόντων οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα. Η εφαρμογή της μεθοδολογίας στην Κέρκυρα ανέδειξε σημαντικές διαφορές στο βαθμό ελλιπούς καταγραφής, ανάλογα με την πηγή των στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα, η Τροχαία δεν καταγράφει περίπου το 3,5% των νεκρών σε οδικά ατυχήματα, πιθανότατα λόγω των θανάτων που συμβαίνουν στο νοσοκομείο και όχι στον τόπο του ατυχήματος, ενώ από στο ΣΚΑΕΙ δεν καταγράφεται το 46% των θανάτων από οδικά ατυχήματα, πιθανότατα λόγω ενός μεγάλου ποσοστού θανάτων στον τόπο του ατυχήματος, οι οποίοι δεν διακομίζονται ποτέ στα εξωτερικά ιατρεία. Παρ όλα αυτά, το σημαντικότερο εύρημα της παρούσας εργασίας είναι το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό των μη-θανάσιμων τραυματισμών που καταγράφονται από την Τροχαία (μόλις 16%) το οποίο είναι εξαιρετικά χαμηλότερο σε σχέση με το ποσοστό που καταγράφεται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες (βλ. Πίνακα 1). Ο πραγματικός αριθμός των παθόντων σε οδικά ατυχήματα, λαμβάνοντας υπ όψη τις καταγραφές και των δύο βάσεων δεδομένων, είναι περισσότερο από έξι φορές μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο αριθμό που καταγράφεται από την Τροχαία. Ένα σχετικά μικρό ποσοστό (περίπου 5%) αυτών των ελείψεων μπορεί να αποδοθεί σε παθόντες, οι οποίοι επισκέπτονται το νοσοκομείο σε μεταγενέστερη στιγμή από αυτή του ατυχήματος. Το σύστημα ΣΚΑΕΙ περιέχει πληροφορίες σχετικά με την ώρα και ημέρα του ατυχήματος καθώς και σχετικά με την ώρα και ημέρα διακομιδής του παθόντα, επομένως σχετικές περιπτώσεις μπορούν να εντοπιστούν έυκολα. Ο μεγάλος βαθμός ελλιπούς καταγραφής των παθόντων, έχει σημαντικό αντίκτυπο στις εκτιμήσεις των οικονομικών επιπτώσεων από τα οδικά ατυχήματα στις Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες συνήθως βασίζονται μόνο στα στοιχεία που καταγράφει η Τροχαία. Η χρήση στοιχείων μόνο της Τροχαίας χωρίς την εφαρμογή κατάλληλων διορθωτικών συντελεστών 543

13 οδηγεί σε υποεκτίμηση του πραγματικού μεγέθους του προβλήματος και συνεπώς σε λανθασμένη θέσπιση προτεραιοτήτων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Στην Ελλάδα, η σοβαρότητα των τραυματισμών των παθόντων σε οδικά ατυχήματα τείνει να υποεκτιμάται από την Τροχαία περισσότερο από ότι υπερεκτιμάται. Πιο συγκεκριμένα, περίπου οι μισές από τις περιπτώσεις παθόντων που καταγράφονται από την αστυνομία ως ελαφρείς τραυματισμοί είναι στην πραγματικότητα σοβαροί τραυματισμοί ενώ μόλις για το 6,5% συμβαίνει το αντίθετο. Συγκριτικά με τις άλλες χώρες που συμμετείχαν στην Ευρωπαϊκή έρευνα, η Ελλάδα παρουσιάζει τον υψηλότερο βαθμό ελλιπούς καταγραφής των μη-θανάσιμα τραυματιών, ιδιαίτερα όσον αφορά στους ελαφρά τραυματίες. Παρατηρώντας τους διορθωτικούς συντελεστές (και δεδομένου του γεγονότος ότι οι Ελαφρά τραυματίες είναι πάντοτε σημαντικά περισσότεροι από τους σοβαρά τραυματίες), ακολουθούν η Γαλλία, η Τσεχία και η Ουγγαρία, ενώ ο βαθμός ελλιπούς καταγραφής των τραυματιών είναι γενικά χαμηλότερος στην Ολλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία. Ωστόσο, οι δύο αυτές χώρες παρουσιάζουν σχετικά αυξημένα ποσοστά ελλιπούς καταγραφής των σοβαρών τραυματισμών. 7. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η εργασία υποστηρίχθηκε εν μέρει από το πρόγραμμα European Home and Leisure Injury Surveillance και το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας. Το μέρος της εργασίας που πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου ερευνητικού έργου SafetyNet. 8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Abbreviated Injury Scale (AIS). 2. Alsop, J., Langley, J., (2001). Under-reporting of motor vehicle traffic crash victims in New Zealand. Accident Analysis and Prevention, vol. 33, pp Aptel, I., Salmi, L.R., Masson, F., Bourde, A., Henrion, G., Erny, P., (1999). Road accident statistics: discrepancies between police and hospital data in a French island. Accident Analysis and Prevention, vol. 31, pp Belechri, M., Petridou, E., Kedikoglou, S., Trichopoulos, D., (2002). Sports injuries among children in six European union countries. European Journal of Epidemiology, vol. 17, pp Broughton, J., Amoros, E., Bos, N., Evgenikos, P., Holló, P., Pérez, C., Tecl, J., (2007). 6. Broughton, J., Keigan, M., Yannis, G., Evgenikos, P., Chaziris, A., Papadimitriou, E., Bos, N., Hoeglinger, S., Pérez, K, Amoros, E., Holló, P., Tecl, J., (2010). "Estimation of the real number of road casualties in Europe risk and protection factors in fatal accidents", Safety science, Vol. 48, pp Estimating the real number of road accident casualties. Deliverable 1.15 Final 8. Hjalgrim, H., Askling, J., Sørensen, P., Madsen, M., Rosdahl, N., Storm, H.H., Hamilton- Dutoit, S., Stener Eriksen, L., Frisch, M., Ekbom, A., Melbye, M., (2000). Risk of Hodgkin s disease and other cancers after infectious mononucleosis. Journal of the National Cancer Institute, vol. 92, pp Keigan, M., Broughton, J., Tunbridge, R.J., (1999). Linkage of STATS19 and Scottish hospital in-patient data analyses for TRL Report

14 10. Morrison, A., Stone, D.H., (2000). Capture-recapture: a useful methodological tool for counting traffic related injuries? Injury Prevention, vol. 6, pp Petridou, E., Yannis, G., Terzidis, A., Dessypris, N., Germeni, E., Evgenikos, P., Tselenti, N., Chaziris, A., Skalkidis, I., (2009). Linking Emergency Medical Department and Road Traffic Police casualty data: a tool in assessing the burden of injuries in less resourced countries, Traffic Injury Prevention, Vol. 10, No. 1, pp Report on Task 1.5 of the Safety Net Integrated Project. TRL, Crowthorne. 13. Rosman, D.L., (1996). The feasibility of linking hospital and police road crash casualty records without names. Accident Analysis and Prevention, vol. 28, pp Simpson, H.F., (1996). Comparison of hospital and police casualty data: a national study. TRL Report

Υπολογισµός του βαθµού ελλιπούς καταγραφής των παθόντων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα

Υπολογισµός του βαθµού ελλιπούς καταγραφής των παθόντων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα Υπολογισµός του βαθµού ελλιπούς καταγραφής των παθόντων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα Γ.Γιαννής, N. εσσύπρης, Π.Ευγενικός, A.Χαζίρης, Η. Σκαλκίδης, Ε.Πετρίδου Βόλος, 27-28 Σεπτεµβρίου, 2010 Στόχος 1. Εκτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα

υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα Γ. Γιαννής Ι. Γκόλιας Ε. Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του ορίου ηλικίας των βαρέων φορτηγών θα οδηγήσει σε άμεση και δραστική μείωση του αριθμού ατυχημάτων και νεκρών στην Ελλάδα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του ορίου ηλικίας των βαρέων φορτηγών θα οδηγήσει σε άμεση και δραστική μείωση του αριθμού ατυχημάτων και νεκρών στην Ελλάδα Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 7 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αποδεικνύει ότι τα βαρέα οχήματα: εμπλέκονται σε ατυχήματα που προκαλούν το % των νεκρών στο σύνολο των τροχαίων ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Σεµινάριο Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2001 Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

1o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΞΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΚΟΛΑΡΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 03 / 07 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προσδόκιµο και Υγείας 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κοινή ράση για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής

Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Με την επίσημη υποστήριξη: Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Διημερίδα ITS Hellas «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση οδικής ασφάλειας

Επιτήρηση οδικής ασφάλειας Επιτήρηση οδικής ασφάλειας «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος Ευγενικός, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει''

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 121 Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟντΛΗΣ Το Τραύμα αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες θανάτου (5η

Διαβάστε περισσότερα

Επιδηµιολογικά δεδοµένα τροχαίων ατυχηµάτων σε παιδιά, εφήβους και νέους στην Ελλάδα.

Επιδηµιολογικά δεδοµένα τροχαίων ατυχηµάτων σε παιδιά, εφήβους και νέους στην Ελλάδα. 1 Επιδηµιολογικά δεδοµένα τροχαίων ατυχηµάτων σε παιδιά, εφήβους και νέους στην Ελλάδα. ιονύσης Παπαδάτος 1, Άγης Τερζίδης 1, Ελένη Πετρίδου 1,2 1 Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδηµιολογίας, Ιατρική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Δημήτρης Μαργαρίτης ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ Email: dmarg@certh.gr Web: www.hit.certh.gr Ευάγγελος Μπεκιάρης

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Οδικής Ασφάλειας στην πόλη της Βέροιας

Χαρακτηριστικά Οδικής Ασφάλειας στην πόλη της Βέροιας Χαρακτηριστικά Οδικής Ασφάλειας στην πόλη της Βέροιας Road Safety Characteristics in the City of Veroia ΜΠΑΣΜΠΑΣ, Σ. Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Α.Π.Θ. ΜΠΑΡΑΚΛΙΑΝΟΣ, Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ Ελληνική Λέσχη Περιήγησης και Αυτοκινήτου (ΕΛΠΑ) Εταιρεία Υποστήριξης Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων (ΕΥΘΥΤΑ) Συµπόσιο Οδική Ασφάλεια και Τουρισµός 12 Μαΐου 2000 Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα.

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα. Το θέµα στο οποίο θα αναφερθούµε σήµερα, είναι τα τροχαία ατυχήµατα, τα αίτια που τα προκαλούν, οι συνέπειες από αυτά και οι προτάσεις της Τροχαίας για τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων. Πριν µπούµε στην

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002 Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 21-22 Φεβρουαρίου 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή του Τύπου Σύγκρουσης Οχημάτων στη Σοβαρότητα Οδικών Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Επιρροή του Τύπου Σύγκρουσης Οχημάτων στη Σοβαρότητα Οδικών Ατυχημάτων στην Ελλάδα Επιρροή του Τύπου Σύγκρουσης Οχημάτων στη Σοβαρότητα Οδικών Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Παναγιώτης Παπαντωνίου, Όλγα Ρεϊτζοπούλου Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Εθνικό Μετσοβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη

ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η ΠΡΟΛΗΨΗ των ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ είναι ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ 2 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝΤΑΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συμπόσιο To E.M.Π. στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ. Κανελλαΐδης, Ι. Γκόλιας, Γ. Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα

ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα Γ. Γιαννής, Λέκτορας ΕΜΠ Ι. Γκόλιας, Καθηγητής ΕΜΠ Ε. Παπαδηµητρίου, Πολιτικός Μηχανικός - Ερευνήτρια ΕΜΠ Λέξεις κλειδιά: βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 30 Αυγούστου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 30 Αυγούστου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Αυγούστου 3 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούνιος 3 Κατά το μήνα Ιούνιο του έτους 3, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήματα, που συνέβησαν σε ολόκληρη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 5-6 Νοεµβρίου 2009 ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Γ. Γιαννής, Α. Λαΐου, Σ. Βαρδάκη, Α. ραγοµάνοβιτς, Ε. Παπαδηµητρίου, Γ. Κανελλαΐδης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Μακροσκοπική διερεύνηση της επιρροής της αστυνόµευσης στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας

Μακροσκοπική διερεύνηση της επιρροής της αστυνόµευσης στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Μακροσκοπική διερεύνηση της επιρροής της αστυνόµευσης στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας Ιωάννης Κ. Αγαπάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου

Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου Τι εξυπακούει ο τραγικός αριθμός των 26000 νεκρών στην Ε.Ε.; 14 Αυγούστου 2005 η πτώση του αεροπλάνου της εταιρείας Ήλιος, επέφερε το θάνατο σε 121 ανθρώπους και βύθισε την Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.283-290 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 15 ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού

Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς Οδική Ασφάλεια & Υπεύθυνη Κατανάλωση Αλκοόλ στην Ελλάδα «Οδική Ασφάλεια & Αλκοόλ - Δράσεις του Ι.Ο.ΑΣ.» Β. Δανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρος.Σ. Αίγλη Ζαππείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέμβριος 2016

ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέμβριος 2016 Πειραιάς, 3 Νοεμβρίου 216 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέμβριος 216 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα «Οδικά Τροχαία Ατυχήματα»

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

Safe & Sober 21 Μαρτίου Οδική ασφάλεια και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Safe & Sober 21 Μαρτίου Οδική ασφάλεια και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ Safe & Sober 21 Μαρτίου 2016 Οδική ασφάλεια και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ Ιωάννης Αλεξάκης Προϊστάμενος Τμήματος Οδικής Ασφάλειας & Κανόνων Κυκλοφορίας Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας & Ασφάλειας Γεν.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της Ηλικίας στα Τροχαία Ατυχήματα και στην Σοβαρότητά τους

Ο Ρόλος της Ηλικίας στα Τροχαία Ατυχήματα και στην Σοβαρότητά τους Ο Ρόλος της Ηλικίας στα Τροχαία Ατυχήματα και στην Σοβαρότητά τους Ευαγγελία Μαντζούφα, ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, evaggelia91@hotmail.com Γιάννης Τυρινόπουλος, ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, yannist@teiath.gr Περίληψη Σκοπός της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Τα δηµογραφικά δεδοµένα τα οποία προέρχονται από τις απογραφές πληθυσµού, τις καταγραφές της φυσικής και µεταναστευτικής κίνησης του πληθυσµού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 2010. Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 2010. Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Δεκεμβρίου 1 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 1 Κατά το μήνα Οκτώβριο του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες δράσεις προαγωγής της οδικής ασφάλειας χαμηλού κόστους και υψηλής απόδοσης

Προτεινόμενες δράσεις προαγωγής της οδικής ασφάλειας χαμηλού κόστους και υψηλής απόδοσης Προτεινόμενες δράσεις προαγωγής της οδικής ασφάλειας χαμηλού κόστους και υψηλής απόδοσης Ημερίδα Πρωτοβουλίες-Δράσεις Οδικής Ασφάλειας σε περίοδο οικονομικής κρίσης 6/6/2012 Στατιστικά o Την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή και Ασφάλεια

Υγιεινή και Ασφάλεια Υγιεινή και Ασφάλεια Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Υγιεινής και Ασφάλειας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ. Ναταλία Βρακά

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ. Ναταλία Βρακά ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ναταλία Βρακά Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

«Συγκριτική διερεύνηση των παραµέτρων που επηρεάζουν την επικινδυνότητα στους Ελληνικούς αυτοκινητοδρόµους»

«Συγκριτική διερεύνηση των παραµέτρων που επηρεάζουν την επικινδυνότητα στους Ελληνικούς αυτοκινητοδρόµους» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ «Συγκριτική διερεύνηση των παραµέτρων που επηρεάζουν την επικινδυνότητα στους Ελληνικούς αυτοκινητοδρόµους»

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κοινότητα έχει σημάνει συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης κοινωνικής μάστιγας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του

Η Διεθνής Κοινότητα έχει σημάνει συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης κοινωνικής μάστιγας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Χαιρετισμός της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια στο συνέδριο με θέμα H ενεργός εμπλοκή των νέων στην οδική ασφάλεια για την 4 η Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας. Συνεδριακό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, 2011-2020

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, 2011-2020 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, 2011-2020 Αθήνα, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Νοεµβρίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Νοεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Νοεµβρίου 21 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέµβριος 21 Κατά το µήνα Σεπτέµβριο του έτους 21, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 214 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 214 Κατά το µήνα Αύγουστο του έτους 214, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Απρίλιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Απρίλιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Κατά το µήνα Απρίλιο του έτους 2016, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Κατά το µήνα Ιανουάριο του έτους 2015, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Γιάννης Σταθόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός Κεντρικός Συντονιστής Υγείας Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Παρουσίαση για το ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety)...Making our world safer

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι και τροχαία δυστυχήματα

Νέοι και τροχαία δυστυχήματα Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΑΧΑ Ασφαλιστική, μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον», ενημερώνουν τους νέους για θέματα ασφαλούς οδήγησης Νέοι και τροχαία δυστυχήματα Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας Αθήνα, 9-10 Φεβρουαρίου 2012

3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας Αθήνα, 9-10 Φεβρουαρίου 2012 Αθήνα, 9-10 Φεβρουαρίου Παράμετροι Επιρροής της Πρόθεσης των Ελλήνων Οδηγών να Πληρώσουν για την Αποφυγή Οδικών Ατυχημάτων Γ. Γιαννής, Μ. Ανδρουλιδάκης, Α. Σαλάτα Αντικείμενο Η οικονομική αποτίμηση των

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΡΟΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΤΗΖΩΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ» Ο Ευρωπαϊκός κώδικας κατά των ατυχηµάτων και δυνατότητες πρόληψης των ατυχηµάτων σε δικυκλιστές στο αστικό περιβάλλον Ιωάννης Ματσούκης Ιατρός, Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: TΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Στις 17 Αυγούστου του 1896, η 44χρονη Bridget Driscol ήταν το πρώτο θύμα τροχαίου ατυχήματος. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες,

Διαβάστε περισσότερα

2009 2010 ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ 64 56-8 -12,5% ΝΕΚΡΟΙ 71 60-11 -15,49% 21/6/2011 2

2009 2010 ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ 64 56-8 -12,5% ΝΕΚΡΟΙ 71 60-11 -15,49% 21/6/2011 2 2009 2010 ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ 64 56-8 -12,5% ΝΕΚΡΟΙ 71 60-11 -15,49% 21/6/2011 2 2009 2010 ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΣΟΒΑΡΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤ Α ΣΟΒΑΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ 539 492-47 -8,72% 647 588-59 -9,12% 21/6/2011 3 162 110 143

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Έργων Υποδομής, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Έργων Υποδομής, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεόδωρος Νάτσινας 1, Ορέστης Τσολάκης 2, Δέσποινα Δημητριάδου 3 1 Δρ Πολιτικός Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Μαργαρίτης Δ., Μπεκιάρης Ε. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EKETA) Ινστιτούτο Μεταφορών (IMET) Ευγενικός Π., Γιαννής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΜΕ Ι Ηµερίδα «Ασφάλεια στο δρόµο, ασφάλεια στη ζωή» Αθήνα, 6 Απριλίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Γ. Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Ελλάδα Ιταλία Γαλλία Ισπανία Πορτογαλία Ην. Βασίλειο Σουηδία Ελβετία Ιρλανδία Βέλγιο Αυστρία Σλοβενία Γερμανία Σλοβακία Φιλανδία Τσεχία Ολλανδία Πολωνία Ουγγαρία Λετονία Εσθονία Ρουμανία Δανία Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Ενότητα 4: Η Δειγματοληπτική έρευνα (2/2) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Η εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Κριτήρια απόρριψης απόμακρων τιμών

Κεφάλαιο 5 Κριτήρια απόρριψης απόμακρων τιμών Κεφάλαιο 5 Κριτήρια απόρριψης απόμακρων τιμών Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται δύο κριτήρια απόρριψης απομακρυσμένων από τη μέση τιμή πειραματικών μετρήσεων ενός φυσικού μεγέθους και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου

Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης Αποφάσεων Αθήνα 12 Μαρτίου 2015 6 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας «Χρήστης της Οδού» Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια των έργων υποδομής στην Ελλάδα

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια των έργων υποδομής στην Ελλάδα Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας Αθήνα, 9-10 Φεβρουαρίου 2012 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια των έργων υποδομής στην Ελλάδα Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Αλεφαντινός Λαϊς Ιωάννης. Επιβλέπων: Γεώργιος Γιαννής

Αλεφαντινός Λαϊς Ιωάννης. Επιβλέπων: Γεώργιος Γιαννής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΣΕ Ο ΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αλεφαντινός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας Γεώργιος Ν. Παναγιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Εσπερίδα «Προτάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα» Ρόδος, 22 Μαρτίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Γ. Κανελλαΐδης,

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

ICAP GROUP S.A. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ICAP GROUP S.A. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ICAP GROUP S.A. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Φεβρουάριος 2015 1 Table of Contents ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ... 4 2.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Ακόμη, ευχαριστώ τον κ.πέτρο Ευγενικό, Υποψήφιο Διδάκτορα, για τη βοήθεια σε θέματα που αφορούσαν τη χρήση της βάσης δεδομένων ΣΑΝΤΡΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Ακόμη, ευχαριστώ τον κ.πέτρο Ευγενικό, Υποψήφιο Διδάκτορα, για τη βοήθεια σε θέματα που αφορούσαν τη χρήση της βάσης δεδομένων ΣΑΝΤΡΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον κ. Γιώργο Γιαννή, Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, τόσο για την επιλογή του θέματος όσο και για την πολύτιμη καθοδήγησή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 Η Πολιτική της ΕΕ για την Οδική Ασφάλεια Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Καθηγητής Κ. Ν. ΣΠΕΝΤΖΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Καθηγητής Κ. Ν. ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Καθηγητής Κ. Ν. ΣΠΕΝΤΖΑΣ Μέλος του Παρατηρητήριου Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΕ Διευθυντής του Εργαστηρίου Οχημάτων ΕΜΠ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα

Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα 1 Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ιωάννης Γκόλιας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ελεονώρα Παπαδηµητρίου Ερευνήτρια Ε.Μ.Π. Ιωάννα Σπυροπούλου Ερευνήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Στρατηγικός Στόχος 2010: Η μείωση των νεκρών κατά 100. Τακτικές επίτευξης στόχου: Αναδιάταξη τοπικών (ανά Νομό) προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Ι. Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών-ΤΕΙ Πελοποννήσου

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Ι. Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών-ΤΕΙ Πελοποννήσου ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι. Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών-ΤΕΙ Πελοποννήσου Σχηματική παρουσίαση της ερευνητικής διαδικασίας ΣΚΟΠΟΣ-ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη τραυματισμών από τροχαία:

Πρόληψη τραυματισμών από τροχαία: «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ» Πρόληψη τραυματισμών από τροχαία: ένας στόχος εφικτός Πειραιάς 4 Απριλίου 2009 Άγης Τερζίδης, Παιδίατρος Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΠΑ Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχημάτων Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΔΗΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ 1 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη, 2 School of Economics, University of Portsmouth, U.K., 32η Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 4 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC OPEN UNIVERSITY School of Social Sciences ΜΒΑ Programme. Επιλογή δείγματος. Κατερίνα Δημάκη

HELLENIC OPEN UNIVERSITY School of Social Sciences ΜΒΑ Programme. Επιλογή δείγματος. Κατερίνα Δημάκη HELLENIC OPEN UNIVERSITY School of Social Sciences ΜΒΑ Programme Επιλογή δείγματος Κατερίνα Δημάκη Αν. Καθηγήτρια Τμήμα Στατιστικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Τρόποι Συλλογής Δεδομένων Απογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ Βασιζόµενοι στις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις των προηγούµενων οµιλητών είναι εύκολο να αντιληφθούµε πόσο ουσιαστική και επιτακτική είναι η ανάγκη της δηµιουργίας ενός µητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΠΙΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔI.Π.) Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Γιώργος Γιαννής, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ, geyannis@central.ntua.gr Ματθαίος Καρλαύτης, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ, mgk@central.ntua.gr Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 3: Πολιτικές και μέτρα οδικής ασφάλειας Διάλεξη 3: Πολιτικές και μέτρα οδικής ασφάλειας

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 3: Πολιτικές και μέτρα οδικής ασφάλειας Διάλεξη 3: Πολιτικές και μέτρα οδικής ασφάλειας Οδική ασφάλεια Ενότητα 3: Πολιτικές και μέτρα οδικής ασφάλειας Διάλεξη 3: Πολιτικές και μέτρα οδικής ασφάλειας Ευτυχία Ναθαναήλ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολιτικές και μέτρα της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

i-size το νέο πρότυπο της ΕΕ για την ασφάλεια των καθισμάτων αυτοκινήτου

i-size το νέο πρότυπο της ΕΕ για την ασφάλεια των καθισμάτων αυτοκινήτου Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το i-size το νέο πρότυπο της ΕΕ για την ασφάλεια των καθισμάτων αυτοκινήτου Πίνακας περιεχομένων Ένα νέο πρότυπο ασφαλείας για τα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλή Συστήματα Μέθοδοι ελέγχου και εξακρίβωσης ορθής λειτουργίας

Ασφαλή Συστήματα Μέθοδοι ελέγχου και εξακρίβωσης ορθής λειτουργίας Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 2006-07 Ασφαλή Συστήματα Μέθοδοι ελέγχου και εξακρίβωσης ορθής λειτουργίας Μ.Στεφανιδάκης Ενσωματωμένα Συστήματα: Απαιτήσεις Αξιοπιστία (reliability) Χρηστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Είναι γεγονός ότι, τα οδικά ατυχήματα αποτελούν. H αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων. σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ΕΡΕΥΝΑ

Είναι γεγονός ότι, τα οδικά ατυχήματα αποτελούν. H αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων. σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ΕΡΕΥΝΑ Του Αντιστρατήγου (ε.α) Ανδρέα Κορδολαίμη H αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο Είναι γεγονός ότι, τα οδικά ατυχήματα αποτελούν ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα τόσο

Διαβάστε περισσότερα