(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P Sony Corporation

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4-138-184-83(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation"

Transcript

1 (1) DVD Writer Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P Sony Corporation

2 Κανονισµοί ασφαλείας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην τοποθετείτε πάνω στη συσκευή αντικείµενα που περιέχουν υγρά, όπως για παράδειγµα βάζα. Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε περιορισµένη επιφάνεια όπως, για παράδειγµα, σε ράφια ή παρόµοιες µονάδες. ΠΡΟΣΟΧΗ Η χρήση οπτικών οργάνων µε αυτό το προϊόν αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στην όραση. Καθώς η δέσµη λέιζερ που χρησιµοποιείται σε αυτή τη συσκευή εγγραφής DVD είναι βλαβερή για τα µάτια, µην επιχειρήσετε να αποσυναρµολογήσετε το περίβληµα. Για την επισκευή της συσκευής απευθυνθείτε µόνο σε εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. Αυτή η συσκευή ταξινοµείται ως προϊόν CLASS 1 LASER. Η ΕΝ ΕΙΞΗ ΠΡΟΙΟΝ CLASS 1 LASER βρίσκεται στο κάτω εξωτερικό µέρος. CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Αυτή η ετικέτα βρίσκεται στο προστατευτικό κάλυµµα του λέιζερ στο εσωτερικό του περιβλήµατος. συλλογής) Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Ο Εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος για θέµατα EMC και ασφάλειας προϊόντος είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Γερµανία. Για οποιαδήποτε θέµα υπηρεσίας ή εγγύησης, ανατρέξτε στις διευθύνσεις που δίνονται στα χωριστά έγγραφα υπηρεσιών ή εγγύησης. Η µάρκα εµπορεύµατος βρίσκεται στο κάτω µέρος της µονάδας.

3 Πίνακας περιεχομένων Κανονισµοί ασφαλείας...2 Διαβάστε πρώτα τα παρακάτω...4 Παρεχόμενα αντικείμενα...4 Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση...4 Κύριες δυνατότητες...5 Συμβατή συσκευή...5 Υποστηριζόμενοι δίσκοι...5 Εξαρτήματα και χειριστήρια...6 Εισαγωγή δίσκου...7 Εγγραφή...8 Αναπαραγωγή...9 Χρόνοι διάρκειας βίντεο και χρόνος εγγραφής...10 Διαθέσιμη χωρητικότητα δίσκου (χρόνος εγγραφής) για εγγραφή βίντεο...10 Απαιτούμενος χρόνος για εγγραφή...10 Σχετικά με τη συμβατότητα με δίσκο HD (Υψηλής ευκρίνειας)...11 Επίλυση προβλημάτων...12 Προφυλάξεις...13 Προδιαγραφές...14 Επίσης, ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης της Handycam Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με σύνδεση σε Handycam. Για λεπτομέρειες σχετικά τη λειτουργία, ανατρέξτε επίσης στις Οδηγίες Χρήσης της Handycam. Στο παρόν έγγραφο, το "Handycam " αναφέρεται σε μια βιντεοκάμερα Sony.

4 Διαβάστε πρώτα τα παρακάτω Παρεχόμενα αντικείμενα Επιβεβαιώστε ότι η συσκευασία περιέχει τα παρακάτω αντικείμενα. Εάν κάποιο από τα αντικείμενα λείπει ή είναι κατεστραμμένο, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο. Οδηγίες Χρήσης (παρόν έντυπο) Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση Συνθήκες οδηγίες και φύλαξης Μην ασκείτε μηχανικούς κραδασμούς ή δονήσεις στη συσκευή. Η συσκευή ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με πολύ θόρυβο. Η συσκευή ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά. Κατά τη σύνδεση του καλωδίου USB της συσκευής στη Handycam, βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε το βύσμα σύνδεσης με τον ορθό τρόπο. Εάν σπρώξετε το βύσμα στον ακροδέκτη ασκώντας δύναμη, μπορεί να προκληθεί ζημιά στον ακροδέκτη και ίσως δυσλειτουργία στη συσκευή ή στη Handycam. Σχετικά με την εγγραφή Τα πνευματικά δικαιώματα τηλεοπτικών προγραμμάτων, ταινιών, βιντεοκασετών και άλλου υλικού ενδέχεται να είναι νομικά κατοχυρωμένα. Η μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή τέτοιου υλικού ενδέχεται να είναι αντίθετη με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

5 Κύριες δυνατότητες Εάν συνδέσετε τη συσκευή στη Handycam, μπορείτε εύκολα να κάνετε εγγραφή βίντεο σε δίσκο χωρίς να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή (One Touch Disc Burn). Μπορείτε να αναπαραγάγετε το δίσκο που δημιουργήσατε συνδέοντας τη συσκευή στη Handycam (One Touch Play). Επίσης, μπορείτε να αναπαραγάγετε βίντεο σε τηλεόραση συνδέοντας τη Handycam με την τηλεόραση. Επιπλέον, με το χειρισμό της συσκευής από τη Handycam, μπορείτε να απολαύσετε μερικές χρήσιμες λειτουργίες. Οι λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με τη Handycam. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης της Handycam. Συμβατή συσκευή Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση με Handycam. Συνδέστε τη συσκευή σε μια Handycam συμβατή με DVDirect Express. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα συμβατά μοντέλα Handycam, ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή με ένα μη συμβατή Handycam ή βιντεοκάμερα εκτός από Sony. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή για αντιγραφή ή αναπαραγωγή δίσκου με σύνδεση σε υπολογιστή, αλλά ούτε μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ως εξωτερική μονάδα δίσκου. Υποστηριζόμενοι δίσκοι Οι παρακάτω εγγράψιμοι καινούργιοι ή μη χρησιμοποιημένοι δίσκοι 12 εκ. είναι συμβατοί με αυτή τη συσκευή. Τύπος δίσκου Λογότυπο Ταχύτητα εγγραφής DVD+R Μέχρι 16 DVD-R Μέχρι 16 Δεν υποστηρίζονται δίσκοι διπλής στρώσης/δύο στρώσεων και δίσκοι 8 εκ. Δεν υποστηρίζονται δίσκοι DVD+RW και DVD-RW. Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση δίσκων Σε αυτή τη συσκευή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο καινούργιους ή μη χρησιμοποιημένους δίσκους. Η ποιότητα των εγγράψιμων δίσκων του εμπορίου μπορεί να ποικίλει. Η εγγραφή σε δίσκους που δεν πληρούν τις προδιαγραφές μπορεί να μην γίνει κανονικά. Ορισμένοι εγγεγραμμένοι δίσκοι μπορεί να μην αναπαράγονται λόγω της ποιότητας εγγραφής ή της φυσικής κατάστασης του δίσκου, ή των χαρακτηριστικών της συσκευής αναπαραγωγής. Δεν μπορείτε να αναπαραγάγετε δίσκους που έχουν εγγραφεί σε άλλες συσκευές βίντεο, ή προεγγεγραμμένους δίσκους του εμπορίου.

6 Εξαρτήματα και χειριστήρια Επάνω πλαίσιο Καλώδιο USB (σελ. 8, 9) Κουμπί (αναπαραγωγή) (σελίδα 9) Σχετικά με το καλώδιο USB Εξαγωγή του καλωδίου USB Τραβήξτε το βύσμα του καλωδίου USB από την πλαϊνή εγκοπή της συσκευής. Εάν είναι δύσκολο να το κάνετε, πιέστε την άκρη του βύσματος έτσι ώστε το βύσμα να προεξέχει από τη συσκευή και μετά τραβήξτε το. Κουμπί (DISC BURN) (σελίδα 8) Φύλαξη του καλωδίου USB Φυλάξτε το καλώδιο USB στην πλαϊνή εγκοπή της συσκευής.

7 Μπροστινό τμήμα Θήκη δίσκου Λυχνία πρόσβασης ACCESS Κουμπί (εξαγωγή) Οπή εξαγωγής έκτακτης ανάγκης Εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε τη θήκη δίσκου με το κουμπί (εξαγωγή), εισάγετε μια καρφίτσα ή έναν ισιωμένο συνδετήρα σε αυτή την οπή για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου. Πληροφορίες για την παροχή ρεύματος Το ρεύμα της συσκευής παρέχεται από τη συνδεδεμένη Handycam. Πρέπει να συνδέσετε τη Handycam σε μια πρίζα χρησιμοποιώντας ένα τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος. Δεν χρειάζεται να συνδέσετε τη μονάδα σε παροχή ρεύματος. Εισαγωγή δίσκου Η συσκευή μπορεί να ανοίξει τη θήκη δίσκου μόνο όταν είναι συνδεδεμένη σε Handycam. Πιέστε το κουμπί (εξαγωγή) για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου. Η θήκη δίσκου ανοίγει μόνο μέχρι τη μέση. Ανοίξτε την τελείως με το χέρι. Τοποθετήστε το δίσκου στη θήκη δίσκου, με την πλευρά εγγραφής προς τα κάτω. Ο δίσκος πρέπει να ασφαλίσει στη θέση του. Μην αγγίζετε την επιφάνεια εγγραφής του δίσκου. Σπρώξτε τη θήκη δίσκου για να κλείσει. Σπρώξτε τη θήκη δίσκου μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

8 Εγγραφή Εάν συνδέσετε αυτή τη συσκευή με τη Handycam, μπορείτε να γράψετε βίντεο στο δίσκο πατώντας απλώς το κουμπί (DISC BURN). 1 Ενεργοποιήστε τη Handycam. Πρέπει να συνδέσετε τη Handycam σε μια πρίζα χρησιμοποιώντας ένα τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος για τη Handycam, η μονάδα δεν λειτουργεί όταν συνδέεται με τη Handycam. 2 Συνδέστε τη συσκευή στη θύρα USB της Handycam. Θύρα USB (Τύπος Mini-AB) Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο επέκτασης USB. 3 Τοποθετήστε καινούργιο ή μη χρησιμοποιημένο δίσκο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή δίσκου" (σελίδα 7). 4 Πιέστε το κουμπί (DISC BURN). Γίνεται εγγραφή στο δίσκο των βίντεο που μόλις εγγράψατε με τη Handycam και δεν αντιγράψατε ακόμα. Εάν το περιεχόμενο βίντεο είναι μεγαλύτερο από τη χωρητικότητα ενός δίσκου, επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4. Δεν επιτρέπεται να προσθέσετε βίντεο σε δίσκο που έχετε ήδη εγγράψει σε αυτή τη συσκευή. Χειρισμός από Handycam Με το χειρισμό από Handycam υπάρχουν πολλές εύχρηστες λειτουργίες εγγραφής. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε σκηνές για εγγραφή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης της Handycam. Έλεγχος της εγγραφής Όταν κάνετε εγγραφή βίντεο σε δίσκο με αυτή τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η εγγραφή ήταν επιτυχής με αναπαραγωγή του δίσκου πριν από τη διαγραφή του βίντεο από τη Handycam.

9 Αναπαραγωγή Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή για αναπαραγωγή δίσκων που έχετε δημιουργήσει, την προβολή τους στην οθόνη της συνδεδεμένης Handycam ή σε μια τηλεόραση. Για την προβολή σε τηλεόραση, πρέπει να συνδέσετε τη Handycam στην τηλεόραση. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση σε τηλεόραση, ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης της Handycam. 1 Ενεργοποιήστε τη Handycam. Πρέπει να συνδέσετε τη Handycam σε μια πρίζα χρησιμοποιώντας ένα τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος για τη Handycam, η μονάδα δεν θα λειτουργήσει όταν συνδεθεί με τη Handycam. 2 Συνδέστε τη συσκευή στη θύρα USB της Handycam. Θύρα USB (Τύπος Mini-AB) 3 Τοποθετήστε 4 Πιέστε Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο επέκτασης USB. το δίσκο που έχετε γράψει με αυτή τη συσκευή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή δίσκου" (σελίδα 7). το κουμπί (αναπαραγωγή). Η αναπαραγωγή ξεκινάει από την αρχή του δίσκου. Χειρισμός από Handycam Μπορείτε επίσης να αναπαραγάγετε βίντεο από την ίδια τη Handycam. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης της Handycam. Πληροφορίες για αναπαραγωγή δίσκου που δημιουργήσατε σε άλλες συσκευές Μπορείτε να δημιουργήσετε δίσκους υψηλής ευκρίνειας (μορφής AVCHD) με μια Handycam Υψηλής ευκρίνειας. Για λεπτομέρειες σχετικά με την αναπαραγωγή δίσκου σε άλλες συσκευές ανατρέξτε στη σελίδα 11.

10 Χρόνοι διάρκειας βίντεο και χρόνος εγγραφής Διαθέσιμη χωρητικότητα δίσκου (χρόνος εγγραφής) για εγγραφή βίντεο Ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής βίντεο σε ένα δίσκο εξαρτάται από τη ρύθμιση της λειτουργίας REC της Handycam. Υψηλή ευκρίνεια (HD) Λειτουργία REC Χρόνος εγγραφής* Τυπική ευκρίνεια (SD) Λειτουργία REC Χρόνος εγγραφής* HD FH 30 λεπτά περίπου STD HQ/HQ 1 ώρα περίπου HD HQ 55 λεπτά περίπου SP 1 ώρα και 30 λεπτά περίπου HD SP HD LP 1 ώρα και 10 λεπτά περίπου 1 ώρα και 35 λεπτά περίπου LP * Ένας δίσκος 3 ώρες περίπου Συμβουλές Μπορείτε να εγγράψετε χρόνο μέχρι και 2 ώρες και 40 λεπτά περίπου σε ένα δίσκο, όταν τον μετατρέψετε σε δίσκο SD (Τυπικής ευκρίνειας) με ένα κατάλληλο μοντέλο Handycam. (Η ποιότητα εικόνας ενδέχεται να εξαρτάται από το χρόνο εγγραφής.) Οι διαθέσιμες λειτουργίες REC διαφέρουν μεταξύ των μοντέλων της Handycam. Απαιτούμενος χρόνος για εγγραφή Κατά την εγγραφή βίντεο, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εγγραφή εξαρτάται από το μοντέλο της Handycam, τη ρύθμιση της λειτουργίας REC που χρησιμοποιείται για τη λήψη του βίντεο και τον αριθμό των σκηνών που περιέχει το βίντεο. Συνήθως απαιτείται περισσότερος χρόνος για την εγγραφή βίντεο σε ένα δίσκο, εάν το βίντεο έχει εγγραφεί με ρύθμιση υψηλότερης ποιότητας εικόνας (ρυθμός bit). Η μετατροπή σε βίντεο SD (Τυπικής ευκρίνειας) χρειάζεται περισσότερο χρόνο από τον πραγματικό χρόνο εγγραφής βίντεο. Εγγραφή βίντεο HD (Υψηλής ευκρίνειας) ή βίντεο SD (Τυπικής ευκρίνειας) στη μορφή που είναι Μετατροπή σε βίντεο SD (Τυπικής ευκρίνειας) 20 λεπτά ~ 1 ώρα περίπου 1 ώρα και 5 λεπτά ~ 3 ώρες περίπου Σημειώσεις Δεν μπορείτε να εγγράψετε βίντεο HD (Υψηλής ευκρίνειας) που έχει ληφθεί σε λειτουργία REC με ρυθμό bit που ξεπερνά τα 18Mbps, όπως στη λειτουργία [HD FX] (για παράδειγμα, με τη Handycam Υψηλής ευκρίνειας) σε μορφή AVCHD. Εάν η διάρκεια μιας σκηνής ξεπερνά τη χωρητικότητα του δίσκου, δεν θα είναι δυνατή η εγγραφή. Σε αυτήν την περίπτωση, διαχωρίστε τη σκηνή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία επεξεργασίας της Handycam. 10

11 Σχετικά με τη συμβατότητα με δίσκο HD (Υψηλής ευκρίνειας) Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ενός δίσκου HD (Υψηλής ευκρίνειας) σε μια συσκευή αναπαραγωγής ή εγγραφής DVD που δεν είναι συμβατή με τη μορφή AVCHD. Μην εισαγάγετε ένα δίσκο HD (Υψηλής ευκρίνειας) σε μια συσκευή αναπαραγωγής ή εγγραφής DVD που δεν είναι συμβατή με τη μορφή AVCHD. Η συσκευή αναπαραγωγής ή εγγραφής DVD ενδέχεται να μην εξαγάγει το δίσκο και να διαγράψει τα περιεχόμενά του. Ένας δίσκος HD (Υψηλής ευκρίνειας) μπορεί να αναπαραχθεί σε μια συσκευή αναπαραγωγής/εγγραφής δίσκων Blu-ray Disc που είναι συμβατή με τη μορφή AVCHD, σε ένα Playstation 3 ή σε άλλη συμβατή συσκευή. Τύπος δίσκου που δημιουργείται και συμβατές συσκευές Δίσκος HD (Υψηλής ευκρίνειας) (που περιέχει βίντεο Υψηλής ευκρίνειας) Όχι Ναι Ναι Συσκευή DVD Συσκευή συμβατή με τη μορφή AVCHD Υπολογιστής* Δίσκος SD (Τυπικής ευκρίνειας) (που περιέχει βίντεο Τυπικής ευκρίνειας) Ναι Ναι Ναι Συσκευή DVD Συσκευή συμβατή με τη μορφή AVCHD Υπολογιστής* * Εγκαταστήστε την εφαρμογή που είναι συμβατή με τη μορφή AVCHD στον υπολογιστή σας εκ των προτέρων Ακόμη και σε περιβάλλον υπολογιστή, ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις συστήματος, ενδέχεται να υπάρχει θόρυβος κατά την αναπαραγωγή βίντεο, απώλεια καρέ ή απώλεια ήχου κατά διαστήματα. (Αυτά τα φαινόμενα δεν εξαρτώνται από την ποιότητα του δίσκου που δημιουργήθηκε.) 11

12 Επίλυση προβλημάτων Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω δυσκολίες κατά τη χρήση της συσκευής, χρησιμοποιήστε τον οδηγό επίλυσης προβλημάτων ως βοήθεια για την επιδιόρθωση του προβλήματος, πριν να ζητήσετε επισκευή. Επίσης, ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης της Handycam. Εάν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Sony. Η Handycam είναι συνδεδεμένη, αλλά η συσκευή δεν λειτουργεί. Επιβεβαιώστε ότι η Handycam υποστηρίζεται από αυτή τη συσκευή (σελίδα 5). Επιβεβαιώστε ότι η Handycam είναι συνδεδεμένη σε μια πρίζα με το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η Handycam είναι σωστά ρυθμισμένη και το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο σωστά στη Handycam. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη Handycam. Απενεργοποιήστε τη Handycam και ενεργοποιήστε και πάλι. Στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο USB και πάλι στη Handycam. Δεν είναι δυνατή η εγγραφή βίντεο στο δίσκο. Το βίντεο που εγγράφηκε με χρήση του κουμπιού (DISC BURN) στη Handycam δεν είναι δυνατό να εγγραφεί με τη χρήση του κουμπιού (DISC BURN) ξανά. (Δεν είναι δυνατή η δημιουργία του ίδιου δίσκου ξανά με χρήση του κουμπιού (DISC BURN)). Για να δημιουργήσετε αντίγραφα του ίδιου δίσκου, επιλέξτε τη ρύθμιση [ΕΠΙΛ.ΕΓΓΡ.ΔΙΣΚΟΥ] στη Handycam. Επιβεβαιώστε ότι ο δίσκος είναι συμβατός με αυτή τη συσκευή (σελίδα 5). Επιβεβαιώστε ότι ο δίσκος είναι καινούργιος ή μη χρησιμοποιημένος. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δίσκο που έχει ήδη εγγραφεί ή διαμορφωθεί από άλλη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σκόνη, ακαθαρσίες ή δαχτυλιές πάνω στην πλευρά εγγραφής. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι τοποθετημένος στη θήκη δίσκου με την πλευρά εγγραφής προς τα κάτω. Η δόνηση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της Handycam. Μην τοποθετείτε τη Handycam επάνω στη συσκευή. Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκου. Μπορείτε να αναπαραγάγετε μόνο δίσκους που έχετε δημιουργήσει με αυτή τη συσκευή. Δεν μπορείτε να αναπαραγάγετε δίσκους που έχουν εγγραφεί σε άλλες συσκευές βίντεο, ή προεγγεγραμμένους δίσκους του εμπορίου. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σκόνη, ακαθαρσίες ή δαχτυλιές πάνω στην πλευρά εγγραφής του δίσκου. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι τοποθετημένος στη θήκη δίσκου με την πλευρά αναπαραγωγής προς τα κάτω. Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του δίσκου. Το κουμπί (εξαγωγή) δεν λειτουργεί. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη Handycam, απενεργοποιήστε τη Handycam και μετά ενεργοποιήστε την ξανά, συνδέστε και πάλι το καλώδιο USB στη Handycam και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί (εξαγωγή). Εάν δεν λειτουργεί, ανοίξτε τη θήκη δίσκου χρησιμοποιώντας την οπή εξαγωγής έκτακτης ανάγκης (σελίδα 7). Η συσκευή μπορεί να ανοίξει τη θήκη δίσκου μόνο όταν είναι συνδεδεμένη στη Handycam. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη με τη Handycam. Επιβεβαιώστε ότι η Handycam είναι συνδεδεμένη σε μια πρίζα χρησιμοποιώντας τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος. Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του δίσκου κατά την εγγραφή ή την αναπαραγωγή δίσκου. 12

13 Προφυλάξεις Σχετικά με τη χρήση και τη φροντίδα Μη χρησιμοποιείτε και μη φυλάσσετε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της στις ακόλουθες θέσεις: Σε οποιοδήποτε μέρος με εξαιρετικά υψηλή, χαμηλή θερμοκρασία ή υγρασία. Ποτέ μην τα αφήνετε εκτεθειμένα σε θερμοκρασίες άνω των 60 ºC, όπως σε σημεία απευθείας ηλιακής ακτινοβολίας, κοντά σε εστίες θέρμανσης ή σε αυτοκίνητο που είναι σταθμευμένο στον ήλιο. Μπορεί να προκληθούν δυσλειτουργίες ή παραμορφώσεις. Κοντά σε ισχυρά μαγνητικά πεδία ή μηχανικές δονήσεις. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής. Κοντά σε ραδιοκύματα ή ακτινοβολία μεγάλης έντασης. Η συσκευή ενδέχεται να μην πραγματοποιήσει σωστή εγγραφή. Στην αμμουδιά ή οπουδήποτε υπάρχει σκόνη. Εάν εισέλθει άμμος ή σκόνη στη συσκευή, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία ή μη επισκευάσιμη βλάβη. Σχετικά με το χειρισμό της θήκης Εάν η θήκη είναι βρόμικη, καθαρίστε την με ένα μαλακό πανί που έχετε βρέξει λίγο με νερό και στη συνέχεια σκουπίστε τη θήκη με ένα στεγνό μαλακό πανί. Αποφύγετε τις παρακάτω ενέργειες, ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο φινίρισμα: Χημικές ουσίες, όπως αραιωτικό, βενζίνη, αλκοόλη, πανιά εμποτισμένα με χημικές ουσίες, εντομοαπωθητικά, εντομοκτόνα και αντηλιακά Χειρισμός της συσκευής με τις παραπάνω ουσίες, με γυμνά χέρια Επαφή της θήκης με αντικείμενα από λάστιχο ή βινύλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα Μεταφορά Για αποστολή της συσκευής, πρέπει να τη συσκευάσετε ξανά χρησιμοποιώντας το αρχικό χαρτόκουτο. Εάν η συσκευή προορίζεται για αποστολή, πρέπει πρώτα να αφαιρέστε οποιονδήποτε δίσκο. Συμπύκνωση υγρασίας Μην εκθέτετε τη συσκευή σε απότομες μεταβολές θερμοκρασίας. Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αμέσως μετά τη μετακίνησή της από μια θέση χαμηλής ή υψηλής θερμοκρασίας ή αφού αυξήσετε απότομα τη θερμοκρασία του δωματίου, επειδή μπορεί να δημιουργηθεί συμπύκνωση υγρασίας μέσα στη συσκευή. Εάν η θερμοκρασία μεταβληθεί απότομα κατά τη χρήση της συσκευής, απενεργοποιήστε την και διακόψτε τη χρήση της για τουλάχιστον μία ώρα. Κατά τη μετακίνηση της συσκευής σε ακραίες θερμοκρασίες, τοποθετήστε την μέσα σε πλαστική σακούλα με αεροστεγές κλείσιμο. Αφήστε να περάσει τουλάχιστον μία ώρα ώστε η συσκευή να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν από τη χρήση. Χειρισμός δίσκων Πρέπει να πιάνετε τους δίσκους μόνο από τις άκρες. Ποτέ μην αγγίζετε την επιφάνεια αναπαραγωγής/εγγραφής. Μην επικολλάτε ετικέτες επάνω στους δίσκους. Μην φυλάσσετε τους δίσκους σε σκονισμένους ή υγρούς χώρους, σε σημεία εκτεθειμένα σε άμεσο ηλιακό φως, ή κοντά σε συσκευές που δημιουργούν θερμότητα. Για την προστασία σημαντικών δεδομένων, πρέπει πάντα να φυλάσσετε τους δίσκους μέσα στις θήκες τους. Καθαρίστε το δίσκο με ένα πανί καθαρισμού. Σκουπίστε το δίσκο από το κέντρο προς τα έξω. Μπορεί να μη γίνει σωστή εγγραφή των δεδομένων εάν υπάρχουν γρατσουνιές ή σκόνη επάνω σε εγγράψιμους δίσκους. Ο χειρισμός των δίσκων πρέπει να γίνεται με πολύ προσοχή. 13

14 Προδιαγραφές Εγγραφή Υποστηριζόμενες συσκευές Handycam που υποστηρίζεται από το DVDirect Express Για λεπτομέρειες σχετικά με τη Handycam που υποστηρίζεται από τη συσκευή, ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση: Εγγράψιμοι δίσκοι Δίσκοι DVD+R, DVD-R 12 εκ. Αναπαραγωγή Δίσκοι με δυνατότητα αναπαραγωγής Δίσκοι που δημιουργήθηκαν με VRD-P1 (Δεν υποστηρίζονται άλλοι δίσκοι του εμπορίου ή εγγεγραμμένοι δίσκοι.) Γενικά Κατανάλωση: 7 W (μέγιστη) Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 ºC έως 35 ºC Θερμοκρασία φύλαξης: -20 έως +60 C Μέγεθος: Περίπου ,5 25 mm (Π Β Υ) συμπεριλαμβανομένων των προεξέχοντων εξαρτημάτων Βάρος: Περίπου 400 g Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Τα "Handycam" και είναι σήματα κατατεθέντα της Sony Corporation. Το "DVDirect" και το λογότυπο DVDirect είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation. Άλλα ονόματα συστημάτων και προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο παρόν αποτελούν σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατασκευαστών τους, αν και οι ενδείξεις και δεν χρησιμοποιούνται στο κείμενο. 14

15 Sony Corporation Printed in China

Εγχειρίδιο χρήσης CECH-2004A CECH-2004B

Εγχειρίδιο χρήσης CECH-2004A CECH-2004B Εγχειρίδιο χρήσης Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεχτικά όλο το πληροφοριακό υλικό του προϊόντος και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. CECH-2004A CECH-2004B 7015485 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 2

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD 4-485-833-13(1) (EL) Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD Οδηγός αναφοράς BDV-N9200W/BDV-N9200WL/BDV-N7200WL/ BDV-N7200W/BDV-N5200W/BDV-NF7220 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

3-283-145-71(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39. 2008 Sony Corporation

3-283-145-71(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39. 2008 Sony Corporation 3-283-145-71(1) CD/DVD Player Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39 2008 Sony Corporation 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην αφήνετε αυτή τη συσκευή εκτεθειµένη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης PSP-E1004 7017788

Εγχειρίδιο χρήσης PSP-E1004 7017788 EL Εγχειρίδιο χρήσης PSP-E1004 7017788 Πίνακας περιεχομένων Προειδοποίηση και προφύλαξη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 4 Προφυλάξεις 6 Χρήση του συστήματος PSP Ονόματα και λειτουργίες μερών του συστήματος 10 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. EL Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 7008137 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του. Handycam DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E. Easy Handycam 27. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 32. Απολαύστε τη βιντεοκάμερα με Μονάδα

Εγχειρίδιο του. Handycam DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E. Easy Handycam 27. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 32. Απολαύστε τη βιντεοκάμερα με Μονάδα 2-698-884-91(1) Απολαύστε τη βιντεοκάμερα με Μονάδα σκληρού δίσκου Handycam 11 Ξεκινώντας 14 Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E Easy Handycam 27 Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 32 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ασφάλειας CUH-1004A

Οδηγός ασφάλειας CUH-1004A EL EL Οδηγός ασφάλειας CUH-1004A 7023123 2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην ανοίγετε το περίβλημα. Για σέρβις, απευθυνθείτε μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Προσοχή Η χρήση χειριστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης DSC-RX10 Ελληνικά Μάθετε περισσότερα για τη φωτογραφική μηχανή ( Οδηγός Βοήθειας ) Οδηγός Βοήθειας είναι ένα Online εγχειρίδιο. Ανατρέξτε σε αυτόν για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης PSP-N1004 7015573

Εγχειρίδιο χρήσης PSP-N1004 7015573 Εγχειρίδιο χρήσης PSP-N1004 7015573 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε το εσωτερικό της συσκευής. Για επισκευή, επικοινωνήστε με τους αρμόδιους τεχνικούς. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc / DVD

Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc / DVD 4-476-198-41(1) (EL) Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc / DVD Απλό εγχειρίδιο χρήσης Για να δείτε τις οδηγίες για σύνθετες δυνατότητες, κάντε λήψη των Οδηγιών χρήσης από την ακόλουθη διαδικτυακή τοποθεσία:

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Card Reader/Writer

Multi-Card Reader/Writer IT 4-116-384-52 (1) Multi-Card Reader/Writer Οδηγίες λειτουργίας JP Πριν από τη λειτουργία της µονάδας, µελετήστε αυτό το έγγραφο και φυλάξτε το για µελλοντική χρήση. FR DE ES IT CS MRW62E-T2 2008 Sony

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ασφάλειας PCH-1004 / PCH-1104

Οδηγός ασφάλειας PCH-1004 / PCH-1104 EL Οδηγός ασφάλειας PCH-1004 / PCH-1104 7019168 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε το εσωτερικό της συσκευής. Για επισκευή, επικοινωνήστε με τους αρμόδιους τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD HVR-HD1000E/HD1000 EXOF-OPISTH 30-07-08 14:21 ÂÏ 1 æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD Oδηγίες Xρήσης Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο : 210 4800564 Οδηγός χρήσης LG-P700 P/NO : MFL67482902 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης A-mount SLT-A58 Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής Λήψη και προβολή φωτογραφιών Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX110GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR E-mount Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR NEX-5T Ελληνικά E-mount Αρχείο του Κατόχου Ο αριθμός του μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο κάτω μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Blu-ray Disc/DVD Σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Blu-ray Disc/DVD Σύστημα οικιακού κινηματογράφου 4-261-387-11(1) (EL) Blu-ray Disc/DVD Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγίες χρήσης BDV-E980/BDV-E880/BDV-E380 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Eλληνικά. Παρακολούθηση τηλεόρασης. Γενικά. Επισκόπηση προϊόντος. Βασικό μενού. Συνδέσεις & Εγκατάσταση.

Πίνακας περιεχομένων. Eλληνικά. Παρακολούθηση τηλεόρασης. Γενικά. Επισκόπηση προϊόντος. Βασικό μενού. Συνδέσεις & Εγκατάσταση. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ Πίνακας περιεχομένων Γενικά Πληροφορίες για τη φροντίδα και την ασφάλεια...104 Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση...104 Καθαρισμός δίσκων...104 Χειρισμός μονάδας σκληρού δίσκου (HDD)...104

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιµων Φακών

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιµων Φακών Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιµων Φακών Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης NEX-6 Αρχείο του Κατόχου Ο αριθµός του µοντέλου και ο σειριακός αριθµός βρίσκονται στο κάτω µέρος της συσκευής. Καταγράψτε το σειριακό

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Κάµερας

Οδηγός Χρήσης Κάµερας 2-515-260-63(1) Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Βιντεοκάµερα/Ψηφιακή Βιντεοκάµερα CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E 2005 Sony Corporation ιαβάστε πρώτα αυτό Πριν από τη λειτουργία της µονάδας,

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1.

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1. EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P990 P/N : MFL67121810 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E 2009 Sony Corporation 4-129-505-91(1) GR Χρήση του Εγχειρίδιο του Handycam Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της βιντεοκάμερας σε

Διαβάστε περισσότερα

DCR-HC47E/HC48E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 18. Έναρξη 8. Χρήση του μενού 33. Μετεγγραφή/Επεξεργασία 58

DCR-HC47E/HC48E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 18. Έναρξη 8. Χρήση του μενού 33. Μετεγγραφή/Επεξεργασία 58 2-319-512-82(1) Ψηφιακή Βιντεοκάμερα Οδηγός Χρήσης Έναρξη 8 Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 18 Χρήση του μενού 33 DCR-HC47E/HC48E Μετεγγραφή/Επεξεργασία 58 Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 68 Επίλυση προβλημάτων 74

Διαβάστε περισσότερα

KX-TS580EX2_PNQX1364ZA_Greek.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 10:47 AM. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι KX-TS580EX2

KX-TS580EX2_PNQX1364ZA_Greek.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 10:47 AM. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι KX-TS580EX2 KX-TS580EX2_PNQX1364ZA_Greek.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 10:47 AM Οδηγίες Χρήσης Τηλεφωνικό σύστημα Αρ. μοντέλου KX-TS560EX2 KX-TS580EX2 Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι KX-TS580EX2 Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605 MFL67982010 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της φωτογραφικής σας μηχανής. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο. Κάντε κλικ σε ένα θέμα Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων Γρήγορη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide. www.lg.com MFL68043814 (1.0)

ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide. www.lg.com MFL68043814 (1.0) ENGLISH Οδηγίες χρήσης User Guide MFL68043814 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Ο οδηγός βίντεο (Video Guide) σας παρουσιάζει τις νέες βασικές λειτουργίες του G2. Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440 MFL67868136 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα