(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P Sony Corporation

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4-138-184-83(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation"

Transcript

1 (1) DVD Writer Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P Sony Corporation

2 Κανονισµοί ασφαλείας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην τοποθετείτε πάνω στη συσκευή αντικείµενα που περιέχουν υγρά, όπως για παράδειγµα βάζα. Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε περιορισµένη επιφάνεια όπως, για παράδειγµα, σε ράφια ή παρόµοιες µονάδες. ΠΡΟΣΟΧΗ Η χρήση οπτικών οργάνων µε αυτό το προϊόν αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στην όραση. Καθώς η δέσµη λέιζερ που χρησιµοποιείται σε αυτή τη συσκευή εγγραφής DVD είναι βλαβερή για τα µάτια, µην επιχειρήσετε να αποσυναρµολογήσετε το περίβληµα. Για την επισκευή της συσκευής απευθυνθείτε µόνο σε εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. Αυτή η συσκευή ταξινοµείται ως προϊόν CLASS 1 LASER. Η ΕΝ ΕΙΞΗ ΠΡΟΙΟΝ CLASS 1 LASER βρίσκεται στο κάτω εξωτερικό µέρος. CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Αυτή η ετικέτα βρίσκεται στο προστατευτικό κάλυµµα του λέιζερ στο εσωτερικό του περιβλήµατος. συλλογής) Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Ο Εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος για θέµατα EMC και ασφάλειας προϊόντος είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Γερµανία. Για οποιαδήποτε θέµα υπηρεσίας ή εγγύησης, ανατρέξτε στις διευθύνσεις που δίνονται στα χωριστά έγγραφα υπηρεσιών ή εγγύησης. Η µάρκα εµπορεύµατος βρίσκεται στο κάτω µέρος της µονάδας.

3 Πίνακας περιεχομένων Κανονισµοί ασφαλείας...2 Διαβάστε πρώτα τα παρακάτω...4 Παρεχόμενα αντικείμενα...4 Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση...4 Κύριες δυνατότητες...5 Συμβατή συσκευή...5 Υποστηριζόμενοι δίσκοι...5 Εξαρτήματα και χειριστήρια...6 Εισαγωγή δίσκου...7 Εγγραφή...8 Αναπαραγωγή...9 Χρόνοι διάρκειας βίντεο και χρόνος εγγραφής...10 Διαθέσιμη χωρητικότητα δίσκου (χρόνος εγγραφής) για εγγραφή βίντεο...10 Απαιτούμενος χρόνος για εγγραφή...10 Σχετικά με τη συμβατότητα με δίσκο HD (Υψηλής ευκρίνειας)...11 Επίλυση προβλημάτων...12 Προφυλάξεις...13 Προδιαγραφές...14 Επίσης, ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης της Handycam Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με σύνδεση σε Handycam. Για λεπτομέρειες σχετικά τη λειτουργία, ανατρέξτε επίσης στις Οδηγίες Χρήσης της Handycam. Στο παρόν έγγραφο, το "Handycam " αναφέρεται σε μια βιντεοκάμερα Sony.

4 Διαβάστε πρώτα τα παρακάτω Παρεχόμενα αντικείμενα Επιβεβαιώστε ότι η συσκευασία περιέχει τα παρακάτω αντικείμενα. Εάν κάποιο από τα αντικείμενα λείπει ή είναι κατεστραμμένο, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο. Οδηγίες Χρήσης (παρόν έντυπο) Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση Συνθήκες οδηγίες και φύλαξης Μην ασκείτε μηχανικούς κραδασμούς ή δονήσεις στη συσκευή. Η συσκευή ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με πολύ θόρυβο. Η συσκευή ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά. Κατά τη σύνδεση του καλωδίου USB της συσκευής στη Handycam, βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε το βύσμα σύνδεσης με τον ορθό τρόπο. Εάν σπρώξετε το βύσμα στον ακροδέκτη ασκώντας δύναμη, μπορεί να προκληθεί ζημιά στον ακροδέκτη και ίσως δυσλειτουργία στη συσκευή ή στη Handycam. Σχετικά με την εγγραφή Τα πνευματικά δικαιώματα τηλεοπτικών προγραμμάτων, ταινιών, βιντεοκασετών και άλλου υλικού ενδέχεται να είναι νομικά κατοχυρωμένα. Η μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή τέτοιου υλικού ενδέχεται να είναι αντίθετη με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

5 Κύριες δυνατότητες Εάν συνδέσετε τη συσκευή στη Handycam, μπορείτε εύκολα να κάνετε εγγραφή βίντεο σε δίσκο χωρίς να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή (One Touch Disc Burn). Μπορείτε να αναπαραγάγετε το δίσκο που δημιουργήσατε συνδέοντας τη συσκευή στη Handycam (One Touch Play). Επίσης, μπορείτε να αναπαραγάγετε βίντεο σε τηλεόραση συνδέοντας τη Handycam με την τηλεόραση. Επιπλέον, με το χειρισμό της συσκευής από τη Handycam, μπορείτε να απολαύσετε μερικές χρήσιμες λειτουργίες. Οι λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με τη Handycam. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης της Handycam. Συμβατή συσκευή Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση με Handycam. Συνδέστε τη συσκευή σε μια Handycam συμβατή με DVDirect Express. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα συμβατά μοντέλα Handycam, ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή με ένα μη συμβατή Handycam ή βιντεοκάμερα εκτός από Sony. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή για αντιγραφή ή αναπαραγωγή δίσκου με σύνδεση σε υπολογιστή, αλλά ούτε μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ως εξωτερική μονάδα δίσκου. Υποστηριζόμενοι δίσκοι Οι παρακάτω εγγράψιμοι καινούργιοι ή μη χρησιμοποιημένοι δίσκοι 12 εκ. είναι συμβατοί με αυτή τη συσκευή. Τύπος δίσκου Λογότυπο Ταχύτητα εγγραφής DVD+R Μέχρι 16 DVD-R Μέχρι 16 Δεν υποστηρίζονται δίσκοι διπλής στρώσης/δύο στρώσεων και δίσκοι 8 εκ. Δεν υποστηρίζονται δίσκοι DVD+RW και DVD-RW. Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση δίσκων Σε αυτή τη συσκευή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο καινούργιους ή μη χρησιμοποιημένους δίσκους. Η ποιότητα των εγγράψιμων δίσκων του εμπορίου μπορεί να ποικίλει. Η εγγραφή σε δίσκους που δεν πληρούν τις προδιαγραφές μπορεί να μην γίνει κανονικά. Ορισμένοι εγγεγραμμένοι δίσκοι μπορεί να μην αναπαράγονται λόγω της ποιότητας εγγραφής ή της φυσικής κατάστασης του δίσκου, ή των χαρακτηριστικών της συσκευής αναπαραγωγής. Δεν μπορείτε να αναπαραγάγετε δίσκους που έχουν εγγραφεί σε άλλες συσκευές βίντεο, ή προεγγεγραμμένους δίσκους του εμπορίου.

6 Εξαρτήματα και χειριστήρια Επάνω πλαίσιο Καλώδιο USB (σελ. 8, 9) Κουμπί (αναπαραγωγή) (σελίδα 9) Σχετικά με το καλώδιο USB Εξαγωγή του καλωδίου USB Τραβήξτε το βύσμα του καλωδίου USB από την πλαϊνή εγκοπή της συσκευής. Εάν είναι δύσκολο να το κάνετε, πιέστε την άκρη του βύσματος έτσι ώστε το βύσμα να προεξέχει από τη συσκευή και μετά τραβήξτε το. Κουμπί (DISC BURN) (σελίδα 8) Φύλαξη του καλωδίου USB Φυλάξτε το καλώδιο USB στην πλαϊνή εγκοπή της συσκευής.

7 Μπροστινό τμήμα Θήκη δίσκου Λυχνία πρόσβασης ACCESS Κουμπί (εξαγωγή) Οπή εξαγωγής έκτακτης ανάγκης Εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε τη θήκη δίσκου με το κουμπί (εξαγωγή), εισάγετε μια καρφίτσα ή έναν ισιωμένο συνδετήρα σε αυτή την οπή για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου. Πληροφορίες για την παροχή ρεύματος Το ρεύμα της συσκευής παρέχεται από τη συνδεδεμένη Handycam. Πρέπει να συνδέσετε τη Handycam σε μια πρίζα χρησιμοποιώντας ένα τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος. Δεν χρειάζεται να συνδέσετε τη μονάδα σε παροχή ρεύματος. Εισαγωγή δίσκου Η συσκευή μπορεί να ανοίξει τη θήκη δίσκου μόνο όταν είναι συνδεδεμένη σε Handycam. Πιέστε το κουμπί (εξαγωγή) για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου. Η θήκη δίσκου ανοίγει μόνο μέχρι τη μέση. Ανοίξτε την τελείως με το χέρι. Τοποθετήστε το δίσκου στη θήκη δίσκου, με την πλευρά εγγραφής προς τα κάτω. Ο δίσκος πρέπει να ασφαλίσει στη θέση του. Μην αγγίζετε την επιφάνεια εγγραφής του δίσκου. Σπρώξτε τη θήκη δίσκου για να κλείσει. Σπρώξτε τη θήκη δίσκου μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

8 Εγγραφή Εάν συνδέσετε αυτή τη συσκευή με τη Handycam, μπορείτε να γράψετε βίντεο στο δίσκο πατώντας απλώς το κουμπί (DISC BURN). 1 Ενεργοποιήστε τη Handycam. Πρέπει να συνδέσετε τη Handycam σε μια πρίζα χρησιμοποιώντας ένα τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος για τη Handycam, η μονάδα δεν λειτουργεί όταν συνδέεται με τη Handycam. 2 Συνδέστε τη συσκευή στη θύρα USB της Handycam. Θύρα USB (Τύπος Mini-AB) Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο επέκτασης USB. 3 Τοποθετήστε καινούργιο ή μη χρησιμοποιημένο δίσκο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή δίσκου" (σελίδα 7). 4 Πιέστε το κουμπί (DISC BURN). Γίνεται εγγραφή στο δίσκο των βίντεο που μόλις εγγράψατε με τη Handycam και δεν αντιγράψατε ακόμα. Εάν το περιεχόμενο βίντεο είναι μεγαλύτερο από τη χωρητικότητα ενός δίσκου, επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4. Δεν επιτρέπεται να προσθέσετε βίντεο σε δίσκο που έχετε ήδη εγγράψει σε αυτή τη συσκευή. Χειρισμός από Handycam Με το χειρισμό από Handycam υπάρχουν πολλές εύχρηστες λειτουργίες εγγραφής. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε σκηνές για εγγραφή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης της Handycam. Έλεγχος της εγγραφής Όταν κάνετε εγγραφή βίντεο σε δίσκο με αυτή τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η εγγραφή ήταν επιτυχής με αναπαραγωγή του δίσκου πριν από τη διαγραφή του βίντεο από τη Handycam.

9 Αναπαραγωγή Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή για αναπαραγωγή δίσκων που έχετε δημιουργήσει, την προβολή τους στην οθόνη της συνδεδεμένης Handycam ή σε μια τηλεόραση. Για την προβολή σε τηλεόραση, πρέπει να συνδέσετε τη Handycam στην τηλεόραση. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση σε τηλεόραση, ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης της Handycam. 1 Ενεργοποιήστε τη Handycam. Πρέπει να συνδέσετε τη Handycam σε μια πρίζα χρησιμοποιώντας ένα τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος για τη Handycam, η μονάδα δεν θα λειτουργήσει όταν συνδεθεί με τη Handycam. 2 Συνδέστε τη συσκευή στη θύρα USB της Handycam. Θύρα USB (Τύπος Mini-AB) 3 Τοποθετήστε 4 Πιέστε Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο επέκτασης USB. το δίσκο που έχετε γράψει με αυτή τη συσκευή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή δίσκου" (σελίδα 7). το κουμπί (αναπαραγωγή). Η αναπαραγωγή ξεκινάει από την αρχή του δίσκου. Χειρισμός από Handycam Μπορείτε επίσης να αναπαραγάγετε βίντεο από την ίδια τη Handycam. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης της Handycam. Πληροφορίες για αναπαραγωγή δίσκου που δημιουργήσατε σε άλλες συσκευές Μπορείτε να δημιουργήσετε δίσκους υψηλής ευκρίνειας (μορφής AVCHD) με μια Handycam Υψηλής ευκρίνειας. Για λεπτομέρειες σχετικά με την αναπαραγωγή δίσκου σε άλλες συσκευές ανατρέξτε στη σελίδα 11.

10 Χρόνοι διάρκειας βίντεο και χρόνος εγγραφής Διαθέσιμη χωρητικότητα δίσκου (χρόνος εγγραφής) για εγγραφή βίντεο Ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής βίντεο σε ένα δίσκο εξαρτάται από τη ρύθμιση της λειτουργίας REC της Handycam. Υψηλή ευκρίνεια (HD) Λειτουργία REC Χρόνος εγγραφής* Τυπική ευκρίνεια (SD) Λειτουργία REC Χρόνος εγγραφής* HD FH 30 λεπτά περίπου STD HQ/HQ 1 ώρα περίπου HD HQ 55 λεπτά περίπου SP 1 ώρα και 30 λεπτά περίπου HD SP HD LP 1 ώρα και 10 λεπτά περίπου 1 ώρα και 35 λεπτά περίπου LP * Ένας δίσκος 3 ώρες περίπου Συμβουλές Μπορείτε να εγγράψετε χρόνο μέχρι και 2 ώρες και 40 λεπτά περίπου σε ένα δίσκο, όταν τον μετατρέψετε σε δίσκο SD (Τυπικής ευκρίνειας) με ένα κατάλληλο μοντέλο Handycam. (Η ποιότητα εικόνας ενδέχεται να εξαρτάται από το χρόνο εγγραφής.) Οι διαθέσιμες λειτουργίες REC διαφέρουν μεταξύ των μοντέλων της Handycam. Απαιτούμενος χρόνος για εγγραφή Κατά την εγγραφή βίντεο, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εγγραφή εξαρτάται από το μοντέλο της Handycam, τη ρύθμιση της λειτουργίας REC που χρησιμοποιείται για τη λήψη του βίντεο και τον αριθμό των σκηνών που περιέχει το βίντεο. Συνήθως απαιτείται περισσότερος χρόνος για την εγγραφή βίντεο σε ένα δίσκο, εάν το βίντεο έχει εγγραφεί με ρύθμιση υψηλότερης ποιότητας εικόνας (ρυθμός bit). Η μετατροπή σε βίντεο SD (Τυπικής ευκρίνειας) χρειάζεται περισσότερο χρόνο από τον πραγματικό χρόνο εγγραφής βίντεο. Εγγραφή βίντεο HD (Υψηλής ευκρίνειας) ή βίντεο SD (Τυπικής ευκρίνειας) στη μορφή που είναι Μετατροπή σε βίντεο SD (Τυπικής ευκρίνειας) 20 λεπτά ~ 1 ώρα περίπου 1 ώρα και 5 λεπτά ~ 3 ώρες περίπου Σημειώσεις Δεν μπορείτε να εγγράψετε βίντεο HD (Υψηλής ευκρίνειας) που έχει ληφθεί σε λειτουργία REC με ρυθμό bit που ξεπερνά τα 18Mbps, όπως στη λειτουργία [HD FX] (για παράδειγμα, με τη Handycam Υψηλής ευκρίνειας) σε μορφή AVCHD. Εάν η διάρκεια μιας σκηνής ξεπερνά τη χωρητικότητα του δίσκου, δεν θα είναι δυνατή η εγγραφή. Σε αυτήν την περίπτωση, διαχωρίστε τη σκηνή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία επεξεργασίας της Handycam. 10

11 Σχετικά με τη συμβατότητα με δίσκο HD (Υψηλής ευκρίνειας) Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ενός δίσκου HD (Υψηλής ευκρίνειας) σε μια συσκευή αναπαραγωγής ή εγγραφής DVD που δεν είναι συμβατή με τη μορφή AVCHD. Μην εισαγάγετε ένα δίσκο HD (Υψηλής ευκρίνειας) σε μια συσκευή αναπαραγωγής ή εγγραφής DVD που δεν είναι συμβατή με τη μορφή AVCHD. Η συσκευή αναπαραγωγής ή εγγραφής DVD ενδέχεται να μην εξαγάγει το δίσκο και να διαγράψει τα περιεχόμενά του. Ένας δίσκος HD (Υψηλής ευκρίνειας) μπορεί να αναπαραχθεί σε μια συσκευή αναπαραγωγής/εγγραφής δίσκων Blu-ray Disc που είναι συμβατή με τη μορφή AVCHD, σε ένα Playstation 3 ή σε άλλη συμβατή συσκευή. Τύπος δίσκου που δημιουργείται και συμβατές συσκευές Δίσκος HD (Υψηλής ευκρίνειας) (που περιέχει βίντεο Υψηλής ευκρίνειας) Όχι Ναι Ναι Συσκευή DVD Συσκευή συμβατή με τη μορφή AVCHD Υπολογιστής* Δίσκος SD (Τυπικής ευκρίνειας) (που περιέχει βίντεο Τυπικής ευκρίνειας) Ναι Ναι Ναι Συσκευή DVD Συσκευή συμβατή με τη μορφή AVCHD Υπολογιστής* * Εγκαταστήστε την εφαρμογή που είναι συμβατή με τη μορφή AVCHD στον υπολογιστή σας εκ των προτέρων Ακόμη και σε περιβάλλον υπολογιστή, ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις συστήματος, ενδέχεται να υπάρχει θόρυβος κατά την αναπαραγωγή βίντεο, απώλεια καρέ ή απώλεια ήχου κατά διαστήματα. (Αυτά τα φαινόμενα δεν εξαρτώνται από την ποιότητα του δίσκου που δημιουργήθηκε.) 11

12 Επίλυση προβλημάτων Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω δυσκολίες κατά τη χρήση της συσκευής, χρησιμοποιήστε τον οδηγό επίλυσης προβλημάτων ως βοήθεια για την επιδιόρθωση του προβλήματος, πριν να ζητήσετε επισκευή. Επίσης, ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης της Handycam. Εάν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Sony. Η Handycam είναι συνδεδεμένη, αλλά η συσκευή δεν λειτουργεί. Επιβεβαιώστε ότι η Handycam υποστηρίζεται από αυτή τη συσκευή (σελίδα 5). Επιβεβαιώστε ότι η Handycam είναι συνδεδεμένη σε μια πρίζα με το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η Handycam είναι σωστά ρυθμισμένη και το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο σωστά στη Handycam. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη Handycam. Απενεργοποιήστε τη Handycam και ενεργοποιήστε και πάλι. Στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο USB και πάλι στη Handycam. Δεν είναι δυνατή η εγγραφή βίντεο στο δίσκο. Το βίντεο που εγγράφηκε με χρήση του κουμπιού (DISC BURN) στη Handycam δεν είναι δυνατό να εγγραφεί με τη χρήση του κουμπιού (DISC BURN) ξανά. (Δεν είναι δυνατή η δημιουργία του ίδιου δίσκου ξανά με χρήση του κουμπιού (DISC BURN)). Για να δημιουργήσετε αντίγραφα του ίδιου δίσκου, επιλέξτε τη ρύθμιση [ΕΠΙΛ.ΕΓΓΡ.ΔΙΣΚΟΥ] στη Handycam. Επιβεβαιώστε ότι ο δίσκος είναι συμβατός με αυτή τη συσκευή (σελίδα 5). Επιβεβαιώστε ότι ο δίσκος είναι καινούργιος ή μη χρησιμοποιημένος. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δίσκο που έχει ήδη εγγραφεί ή διαμορφωθεί από άλλη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σκόνη, ακαθαρσίες ή δαχτυλιές πάνω στην πλευρά εγγραφής. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι τοποθετημένος στη θήκη δίσκου με την πλευρά εγγραφής προς τα κάτω. Η δόνηση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της Handycam. Μην τοποθετείτε τη Handycam επάνω στη συσκευή. Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκου. Μπορείτε να αναπαραγάγετε μόνο δίσκους που έχετε δημιουργήσει με αυτή τη συσκευή. Δεν μπορείτε να αναπαραγάγετε δίσκους που έχουν εγγραφεί σε άλλες συσκευές βίντεο, ή προεγγεγραμμένους δίσκους του εμπορίου. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σκόνη, ακαθαρσίες ή δαχτυλιές πάνω στην πλευρά εγγραφής του δίσκου. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι τοποθετημένος στη θήκη δίσκου με την πλευρά αναπαραγωγής προς τα κάτω. Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του δίσκου. Το κουμπί (εξαγωγή) δεν λειτουργεί. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη Handycam, απενεργοποιήστε τη Handycam και μετά ενεργοποιήστε την ξανά, συνδέστε και πάλι το καλώδιο USB στη Handycam και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί (εξαγωγή). Εάν δεν λειτουργεί, ανοίξτε τη θήκη δίσκου χρησιμοποιώντας την οπή εξαγωγής έκτακτης ανάγκης (σελίδα 7). Η συσκευή μπορεί να ανοίξει τη θήκη δίσκου μόνο όταν είναι συνδεδεμένη στη Handycam. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη με τη Handycam. Επιβεβαιώστε ότι η Handycam είναι συνδεδεμένη σε μια πρίζα χρησιμοποιώντας τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος. Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του δίσκου κατά την εγγραφή ή την αναπαραγωγή δίσκου. 12

13 Προφυλάξεις Σχετικά με τη χρήση και τη φροντίδα Μη χρησιμοποιείτε και μη φυλάσσετε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της στις ακόλουθες θέσεις: Σε οποιοδήποτε μέρος με εξαιρετικά υψηλή, χαμηλή θερμοκρασία ή υγρασία. Ποτέ μην τα αφήνετε εκτεθειμένα σε θερμοκρασίες άνω των 60 ºC, όπως σε σημεία απευθείας ηλιακής ακτινοβολίας, κοντά σε εστίες θέρμανσης ή σε αυτοκίνητο που είναι σταθμευμένο στον ήλιο. Μπορεί να προκληθούν δυσλειτουργίες ή παραμορφώσεις. Κοντά σε ισχυρά μαγνητικά πεδία ή μηχανικές δονήσεις. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής. Κοντά σε ραδιοκύματα ή ακτινοβολία μεγάλης έντασης. Η συσκευή ενδέχεται να μην πραγματοποιήσει σωστή εγγραφή. Στην αμμουδιά ή οπουδήποτε υπάρχει σκόνη. Εάν εισέλθει άμμος ή σκόνη στη συσκευή, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία ή μη επισκευάσιμη βλάβη. Σχετικά με το χειρισμό της θήκης Εάν η θήκη είναι βρόμικη, καθαρίστε την με ένα μαλακό πανί που έχετε βρέξει λίγο με νερό και στη συνέχεια σκουπίστε τη θήκη με ένα στεγνό μαλακό πανί. Αποφύγετε τις παρακάτω ενέργειες, ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο φινίρισμα: Χημικές ουσίες, όπως αραιωτικό, βενζίνη, αλκοόλη, πανιά εμποτισμένα με χημικές ουσίες, εντομοαπωθητικά, εντομοκτόνα και αντηλιακά Χειρισμός της συσκευής με τις παραπάνω ουσίες, με γυμνά χέρια Επαφή της θήκης με αντικείμενα από λάστιχο ή βινύλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα Μεταφορά Για αποστολή της συσκευής, πρέπει να τη συσκευάσετε ξανά χρησιμοποιώντας το αρχικό χαρτόκουτο. Εάν η συσκευή προορίζεται για αποστολή, πρέπει πρώτα να αφαιρέστε οποιονδήποτε δίσκο. Συμπύκνωση υγρασίας Μην εκθέτετε τη συσκευή σε απότομες μεταβολές θερμοκρασίας. Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αμέσως μετά τη μετακίνησή της από μια θέση χαμηλής ή υψηλής θερμοκρασίας ή αφού αυξήσετε απότομα τη θερμοκρασία του δωματίου, επειδή μπορεί να δημιουργηθεί συμπύκνωση υγρασίας μέσα στη συσκευή. Εάν η θερμοκρασία μεταβληθεί απότομα κατά τη χρήση της συσκευής, απενεργοποιήστε την και διακόψτε τη χρήση της για τουλάχιστον μία ώρα. Κατά τη μετακίνηση της συσκευής σε ακραίες θερμοκρασίες, τοποθετήστε την μέσα σε πλαστική σακούλα με αεροστεγές κλείσιμο. Αφήστε να περάσει τουλάχιστον μία ώρα ώστε η συσκευή να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν από τη χρήση. Χειρισμός δίσκων Πρέπει να πιάνετε τους δίσκους μόνο από τις άκρες. Ποτέ μην αγγίζετε την επιφάνεια αναπαραγωγής/εγγραφής. Μην επικολλάτε ετικέτες επάνω στους δίσκους. Μην φυλάσσετε τους δίσκους σε σκονισμένους ή υγρούς χώρους, σε σημεία εκτεθειμένα σε άμεσο ηλιακό φως, ή κοντά σε συσκευές που δημιουργούν θερμότητα. Για την προστασία σημαντικών δεδομένων, πρέπει πάντα να φυλάσσετε τους δίσκους μέσα στις θήκες τους. Καθαρίστε το δίσκο με ένα πανί καθαρισμού. Σκουπίστε το δίσκο από το κέντρο προς τα έξω. Μπορεί να μη γίνει σωστή εγγραφή των δεδομένων εάν υπάρχουν γρατσουνιές ή σκόνη επάνω σε εγγράψιμους δίσκους. Ο χειρισμός των δίσκων πρέπει να γίνεται με πολύ προσοχή. 13

14 Προδιαγραφές Εγγραφή Υποστηριζόμενες συσκευές Handycam που υποστηρίζεται από το DVDirect Express Για λεπτομέρειες σχετικά με τη Handycam που υποστηρίζεται από τη συσκευή, ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση: Εγγράψιμοι δίσκοι Δίσκοι DVD+R, DVD-R 12 εκ. Αναπαραγωγή Δίσκοι με δυνατότητα αναπαραγωγής Δίσκοι που δημιουργήθηκαν με VRD-P1 (Δεν υποστηρίζονται άλλοι δίσκοι του εμπορίου ή εγγεγραμμένοι δίσκοι.) Γενικά Κατανάλωση: 7 W (μέγιστη) Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 ºC έως 35 ºC Θερμοκρασία φύλαξης: -20 έως +60 C Μέγεθος: Περίπου ,5 25 mm (Π Β Υ) συμπεριλαμβανομένων των προεξέχοντων εξαρτημάτων Βάρος: Περίπου 400 g Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Τα "Handycam" και είναι σήματα κατατεθέντα της Sony Corporation. Το "DVDirect" και το λογότυπο DVDirect είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation. Άλλα ονόματα συστημάτων και προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο παρόν αποτελούν σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατασκευαστών τους, αν και οι ενδείξεις και δεν χρησιμοποιούνται στο κείμενο. 14

15 Sony Corporation Printed in China

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

CD/USB/AM/FM Boombox

CD/USB/AM/FM Boombox CD/USB/AM/FM Boombox ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Πρίν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής σας ταιριάζει με την οικιακή τάση. Σημείωση : Συνδέστε τη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο Φορητά ηχεία Συνοπτικό εγχειρίδιο 1 Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του φορητού συστήματος ηχείων Turbo-X. Αυτά τα ηχεία είναι ιδανικά για τον υπολογιστή σας, το ipod/ iphone, το MP3 player

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4

ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 Sambo Hellas www.sambo.gr Email: info@sambo.gr ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 Έκδοση 1.0 1. Μέρη και Λειτουργίες 1 13 7 8 9 2 3 4 5 6 13 Sambo Hellas 10 12 Μπροστά όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση ΠPOΦYΛAΞH Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός και να δίνεται μεγάλη σημασία στην ασφάλεια κατά τη χρήση των χειριστηρίων ήχου ενώ οδηγείτε. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Επίσης, φροντίστε να ρυθμίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του "Handycam" HDR-CX130E/CX160E/CX180E

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX130E/CX160E/CX180E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του "Handycam" HDR-CX130E/CX160E/CX180E 2011 Sony Corporation 4-271-479-92(1) Χρήση του Εγχειρίδιο του "Handycam" Θα βρείτε πληροφορίες για τη χρήση όλων των δυνατοτήτων της βιντεοκάμερας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ. Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή. Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω. Μικρόφωνο. Υποδοχή MicroSD. Ηχείο. Οθόνη

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ. Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή. Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω. Μικρόφωνο. Υποδοχή MicroSD. Ηχείο. Οθόνη ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή Μικρόφωνο Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω Κουμπί Ενεργοποίησης/ Λειτουργιών Φακός Υποδοχή MicroSD Οθόνη Ηχείο Πλήκτρο Κάτω/ Κλείστρο ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth Για περισσότερες πληροφορίες: www.lenco.com www.divitec.gr 1 A. Προειδοποίηση ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT2 ασύρματα ακουστικά bluetooth της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του "Handycam" HDR-TD10E

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-TD10E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του "Handycam" HDR-TD10E 2011 Sony Corporation 4-271-340-91(1) Χρήση του Εγχειρίδιο του "Handycam" Θα βρείτε πληροφορίες για τη χρήση όλων των δυνατοτήτων της βιντεοκάμερας σας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Lt408 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του Lt408 Οι Lt408 η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο Lt408 είναι ένας φιλικός προς το χρήστη εκτυπωτής

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με τον ασύρματο φορτιστή Υπόθεμα ασύρματης βάσης φόρτισης Nokia DT-901 από την Fatboy,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τη βάση τηλεφώνου για το αυτοκίνητο Με τη βάση κινητού τηλεφώνου Nokia CR-123 & τη βάση εύκολης τοποθέτησης HH-22,

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Traveling Business Mate Anything Anytime Anywhere

Traveling Business Mate Anything Anytime Anywhere Traveling Business Mate Anything Anytime Anywhere Ο ιδανικός σύντροφός σας στα ταξίδια 2 Περιεχόμενα συσκευασίας.. 3 Σημαντικές προφυλάξεις ασφάλειας. 4 Επισκόπηση λειτουργιών 5 Χρήση.... 6 Τεχνικά χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0 Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0 Οδηγός ασφάλειας CECHYA-0083 ΠPOEIΔOΠOIHΣH Για να αποτρέψετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην εκτίθεστε σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Εγγραφή/Αναπαραγωγή 20 4-170-893-94(1) 2010 Sony Corporation. Πίνακας περιεχομένων 9.

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Εγγραφή/Αναπαραγωγή 20 4-170-893-94(1) 2010 Sony Corporation. Πίνακας περιεχομένων 9. 4-170-893-94(1) Πίνακας περιεχομένων 9 Έναρξη 12 Εγγραφή/Αναπαραγωγή 20 HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E Κάνοντας καλή χρήση της βιντεοκάμερας Αποθήκευση εικόνων με εξωτερική συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P)

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Οδηγός εγκατάστασης Περιγραφή ενδεικτικών λυχνιών LED Στοιχείο Λυχνία LED λειτουργίας Λυχνία LED απόδοσης Λυχνία LED Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ Εγχειρίδιο Οδηγιών ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ 1. Διαβάστε τις οδηγίες Όλες οι οδηγίες ασφάλειας και χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο 1. Εγχειρίδιο χρήσης

Τηλέφωνο 1. Εγχειρίδιο χρήσης Τηλέφωνο 1 Εγχειρίδιο χρήσης GR Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου σας τηλεφώνου JACOB JENSEN TM. Το τηλέφωνο αυτό σχεδιάζεται στη Δανία από τον Jacob Jensen. Τα προϊόντα του έχουν κερδίσει διεθνή αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP 0 Mini Αδιάβροχη Βιντεοκάμερα Εισαγωγή Η DV 100 WP είναι μια πολύ μικρή βιντεοκάμερα η οποία χρησιμεύει κυρίως για την εγγραφή βίντεο σε εξωτερικούς χώρους. Λόγω της εύκολης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Αρ.μοντέλου ER-GC70/ER-GC50 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008. Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX. Οδηγός χρήσης

Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008. Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX. Οδηγός χρήσης Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008 Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX Οδηγός χρήσης Τα Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network και Windows Server είναι είτε εμπορικά σήματα είτε σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με το Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910, μπορείτε να φορτίζετε ασύρματα το τηλέφωνό σας. Απλώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1-8)

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1-8) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1-8) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Καλώς ήρθατε στο U Record το γρηγορότερο και ευκολότερο τρόπο να µεταφέρετε τους δίσκους βινυλίου σας στον υπολογιστή σας. Αφού ηχογραφήσετε τα βινύλιά

Διαβάστε περισσότερα