ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ"

Transcript

1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Πινάκων και ιαγραµµάτων Πληροφορίες για την έκδοση Επισκόπηση µεγεθών και αριθµοδεικτών συγκριτικής αξιολόγησης Σύνοψη Ανάλυσης Στρατηγική επισκόπηση κλάδου ιάρθρωση της αγοράς Είδη γυαλιού και παραγωγική διαδικασία Γυάλινα προϊόντα συσκευασίας Επιτραπέζια γυάλινα προϊόντα Επίπεδο γυαλί Εισαγωγή υαλοπινάκων Εγχώρια αγορά Χαρακτηριστικά, προβλήµατα, προοπτικές του υποκλάδου Παράγοντες διαµόρφωσης ζήτησης Γεωγραφική κατανοµή των εταιρειών Εξελίξεις στην εγχώρια αγορά Γυαλί και ανακύκλωση Εξωτερικό εµπόριο Εµπορικό ισοζύγιο Εισαγωγές γυαλιού και τεχνουργηµάτων από γυαλί Εξαγωγές γυαλιού και τεχνουργηµάτων από γυαλί Νοµικό και θεσµικό πλαίσιο Ευρωπαϊκή αγορά Τάσεις, προβλήµατα και προοπτικές του κλάδου Στρατηγική ανάλυση SWOT Χρηµατοοικονοµική ανάλυση Ανάλυση αποτελεσµάτων Ανάλυση αποδοτικότητας Ανάλυση ρευστότητας και εµπορικού κύκλου Ανάλυση κεφαλαιακής διάρθρωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Σύνθεση Ενεργητικού Παθητικού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Συνδυασµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είγµατος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Αριθµοδείκτες δείγµατος

3 Περιεχόµενα Πινάκων και ιαγραµµάτων Πίνακας 3.1: Βασικά µεγέθη και αριθµοδείκτες...9 Πίνακας 3.2: Πλαίσιο αξιολόγησης κλάδου κατασκευής γυαλιού και προϊόντων από γυαλί ιάγραµµα 4.3.1: Μερίδια αγοράς γυαλιού συσκευασίας (2007)...15 Πίνακας 4.5.1: Κατανάλωση ενέργειας σε κτίρια...21 Πίνακας 4.6.1: Οικοδοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα ( )...22 ιάγραµµα 4.6.1: Οικοδοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα ( ) ιάγραµµα 4.7.1: Επιχειρήσεις µε ΣΤΑΚΟ 261 κατανεµηµένες ανά περιφέρεια...25 Πίνακας : Εµπορικό ισοζύγιο γυαλιού και τεχνουργηµάτων από γυαλί σε ευρώ ( )...27 ιάγραµµα : Εξωτερικό εµπόριο γυαλιού και τεχνουργηµάτων από γυαλί σε εκ. ευρώ ( )...28 Πίνακας : Εξωτερικό εµπόριο γυαλιού και τεχνουργηµάτων από γυαλί σε τόνους ( )...28 ιάγραµµα : Εξωτερικό εµπόριο γυαλιού και τεχνουργηµάτων από γυαλί σε τόνους ( )...28 Πίνακας : Εισαγωγές γυαλιού και τεχνουργηµάτων από γυαλί σε αξία ( )29 Πίνακας : Εισαγωγές γυαλιού και τεχνουργηµάτων από γυαλί σε ποσότητα ( )...30 ιάγραµµα : ιάρθρωση εισαγωγών γυαλιού και τεχνουργηµάτων από γυαλί (2007)...30 Πίνακας : Εισαγωγές επίπεδου γυαλιού ανά χώρα προέλευσης σε αξία ( ).. 31 Πίνακας : Εισαγωγές επίπεδου γυαλιού ανά χώρα προέλευσης σε ποσότητα ( )...31 ιάγραµµα : ιάρθρωση εισαγόµενων ποσοτήτων επίπεδου γυαλιού (2007)...31 Πίνακας : Εισαγωγές επιτραπέζιου γυαλιού ανά χώρα προέλευσης σε αξία ( )...32 Πίνακας : Εισαγωγές επιτραπέζιου γυαλιού ανά χώρα προέλευσης σε ποσότητα ( )...32 ιάγραµµα : ιάρθρωση εισαγόµενων ποσοτήτων επιτραπέζιου γυαλιού (2007)...33 Πίνακας : Εισαγωγές γυαλιού συσκευασίας ανά χώρα προέλευσης σε αξία ( )...33 Πίνακας : Εισαγωγές γυαλιού συσκευασίας ανά χώρα προέλευσης σε ποσότητα ( ) ιάγραµµα : ιάρθρωση εισαγόµενων ποσοτήτων γυαλιού συσκευασίας (2007)...34 Πίνακας : Εξαγωγές γυαλιού και τεχνουργηµάτων από γυαλί σε αξία ( )..34 3

4 Πίνακας : Εξαγωγές γυαλιού και τεχνουργηµάτων από γυαλί σε ποσότητα ( )..35 ιάγραµµα : ιάρθρωση εξαγωγών γυαλιού και τεχνουργηµάτων από γυαλί (2007)35 Πίνακας : Εξαγωγές γυαλιού συσκευασίας ανά χώρα προέλευσης σε αξία ( )..35 Πίνακας : Εξαγωγές γυαλιού συσκευασίας ανά χώρα προέλευσης σε αξία ( )..35 ιάγραµµα : ιάρθρωση εξαγόµενων ποσοτήτων γυαλιού συσκευασίας (2007)...35 ιάγραµµα : Απασχόληση στη βιοµηχανία γυαλιού στην Ε.Ε. ( ). 42 Πίνακας : Παραγωγή γυαλιού στην Ε.Ε. σε ρκατοµµύρια τόνους ( )...42 Πίνακας : Αγορά γυαλιού στην Ε.Ε. 27 σε τόνους (2006)...43 ιάγραµµα : ιάρθρωση παραγωγής γυαλιού ανά είδος στην Ε.Ε. 27 (2006)...44 ιάγραµµα : Μερίδια αγοράς επίπεδου γυαλιού (2007) 45 ιάγραµµα 7.1.1: Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών και Κερδών προ Φόρων...51 ιάγραµµα 7.1.2: Μέσοι ρυθµοί µεταβολής βασικών µεγεθών...52 Πίνακας 7.1.1: Μικτό και καθαρό προ φόρων περιθώριο...54 ιάγραµµα 7.1.3: Εξέλιξη περιθωρίων κέρδους και αποδοτικότητας...54 ιάγραµµα 7.2.1: Κεφαλαιακή διάρθρωση, αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα...55 Πίνακας 7.2.1: Απόδοση συνολικών και ιδίων κεφαλαίων...56 Πίνακας 7.3.1: Γενική ρευστότητα και εµπορικός κύκλος...57 ιάγραµµα 7.3.1: Εµπορικός κύκλος...58 ιάγραµµα 7.3.2: Εξέλιξη εµπορικού κύκλου και γενικής ρευστότητας...59 Πίνακας 7.4.1: Ξένα προς ίδια κεφάλαια και κάλυψη τόκων...60 ιάγραµµα 7.4.1: Εξέλιξη κεφαλαιακής διάρθρωσης και ικανότητας πληρωµής τόκων

5 1. Πληροφορίες για την έκδοση Σκοπός της παρούσας ανάλυσης είναι η αξιολόγηση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 261 «Κατασκευή γυαλιού και προϊόντων από γυαλί», βάσει της ΣΤΑΚΟ Η ανάλυση γίνεται σε δύο µέρη, στο στρατηγικό και στο χρηµατοοικονοµικό. Στο πρώτο µέρος, τα στοιχεία προέρχονται από τις Μικροµεσαίες εταιρείες (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στο χώρο και παρουσιάζονται η διάρθρωση της αγοράς, τα προϊόντα που προσφέρουν οι επιχειρήσεις του κλάδου, η ανάλυση ανά περιφέρεια, οι τοµείς στους οποίους επικεντρώνεται ο ανταγωνισµός των εταιρειών του κλάδου, στοιχεία για τη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων, το εργατικό δυναµικό, τις πρώτες ύλες, το κόστος παραγωγής, τα στοιχεία της ζήτησης, το νοµοθετικό πλαίσιο κ.τ.λ. Στο δεύτερο µέρος, έχει επιλεγεί ένα δείγµα εταιρειών µε βάση τη δραστηριότητά τους, την εξειδίκευσή τους σε συγκεκριµένους τοµείς, τη λειτουργία τους σε συγκεκριµένες περιοχές και άλλα κριτήρια. Τα οικονοµικά στοιχεία των εταιρειών του δείγµατος αφορούν τα έτη 2001 έως και 2007 και αναλύονται χρησιµοποιώντας αριθµοδείκτες αποδοτικότητας των κεφαλαίων τους, κεφαλαιακής διάρθρωσης, ρευστότητας και κερδοφορίας. Όπου γίνεται αναφορά σε µερίδια αγοράς, αυτά είναι ενδεικτικά και προκύπτουν από το δείγµα των υπό εξέταση εταιρειών, οι οποίες δεν είναι κατ ανάγκη µεταξύ τους ανταγωνιστικές, αλλά ενδέχεται να έχουν σχέση µεταξύ µητρικής - θυγατρικής ή / και προµηθευτή - πελάτη. Υπογραµµίζεται επίσης, ότι το χαρτοφυλάκιο παραγόµενων προϊόντων ή / και προσφερόµενων υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των εταιρειών. ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΧΠ Στους πίνακες και τις αναλύσεις της παρούσας έκθεσης έχουν ληφθεί υπόψη και οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των ΠΧΠ, για την περίοδο Οι διαφορές µεταξύ των ΠΧΠ και των ΕΛΠ είναι σηµαντικές, µε συνέπεια τα στοιχεία ενδεχοµένως να µην είναι συγκρίσιµα µεταξύ των εταιρειών που συντάσσουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις µε διαφορετικά λογιστικά πρότυπα ή και τα στοιχεία της περιόδου ( ΠΧΠ) µε αυτά των προηγούµενων χρήσεων που συντάχθηκαν µε τα ΕΛΠ. 5

6 2. Επισκόπηση µεγεθών και αριθµοδεικτών συγκριτικής αξιολόγησης Κύκλος εργασιών: Τα έσοδα από τη βασική δραστηριότητα της επιχείρησης. Η θετική µεταβολή του µεγέθους έναντι του 2006 ( 07/06) δείχνει ανάπτυξη των εργασιών, µπορεί ωστόσο να οφείλεται σε πρόσκαιρους παράγοντες ή έκτακτα γεγονότα (πχ. συγχωνεύσεις). Μικτό Περιθώριο: Ο λόγος των µικτών κερδών (δηλαδή κύκλος εργασιών µείον το κόστος πωληθέντων) προς τον κύκλο εργασιών. Αποτελεί το βασικότερο δείκτη κερδοφορίας της επιχείρησης, δείχνοντας το βασικό κέρδος που προκύπτει από την άσκηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Όσο υψηλότερος ο δείκτης τόσο ευρύτερα είναι τα περιθώρια της επιχείρησης να καλύψει τις υπόλοιπες δαπάνες της και να διαµορφώσει µεγαλύτερα ΚΠΦ. ΚΠΤΦΑ: Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (λειτουργικά κέρδη) είναι τα αποτελέσµατα µετά την αφαίρεση του συνόλου των λειτουργικών εξόδων (συνήθης λειτουργία). Αποτελεί ένα από τα βασικότερα µέτρα της ποιότητας και σταθερότητας των κερδών αφού δεν περιλαµβάνει έκτακτα αποτελέσµατα. Επίσης, το µέγεθος των ΚΠΤΦΑ δεν επηρεάζεται από τις χρηµατοδοτικές και επενδυτικές επιλογές της εκάστοτε επιχείρησης, επιτρέποντας τη σύγκριση µεταξύ εταιρειών µε διαφορετική κεφαλαιακή δοµή και ύψος παγίων επενδύσεων. ΚΠΦ (καθαρά αποτελέσµατα): Τα Κέρδη Προ Φόρων, τα οποία προκύπτουν από την άθροιση όλων των εσόδων, λειτουργικών και εκτάκτων, και την αφαίρεση όλων των εξόδων. Η θετική µεταβολή του µεγέθους έναντι του 2006 ( 07/06) δείχνει τη βελτίωση της κερδοφορίας, ενώ αν η µεταβολή είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη του κύκλου εργασιών η επιχείρηση επιτυγχάνει υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Εµπορικός Κύκλος: Το καθαρό χρονικό διάστηµα για το οποίο η επιχείρηση δεν εισπράττει χρήµατα και για το οποίο πρέπει να αναζητήσει χρηµατοδότηση από τραπεζικά ή ίδια κεφάλαια. Εκτιµάται ως το άθροισµα των ηµερών είσπραξης των απαιτήσεων µε τις ηµέρες διατήρησης των αποθεµάτων, µειωµένο κατά τις ηµέρες προµηθευτών. Το ιδανικό για την επιχείρηση είναι ο εµπορικός κύκλος να διατηρείται στο µηδέν ή ακόµη καλύτερα να είναι αρνητικός, δηλαδή να πληρώνει τους προµηθευτές αφού ανακυκλώσει τα αποθέµατα της και εισπράξει τα τιµολόγια από τους πελάτες της. Ηµέρες Απαιτήσεων: Η σχέση των απαιτήσεων µε τον κύκλο εργασιών, εκφρασµένη σε ηµέρες, δείχνει το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την πώληση προϊόντων / υπηρεσιών µέχρι την είσπραξη του ποσού. Από την πλευρά του επιχειρηµατία οι 6

7 ηµέρες απαιτήσεων πρέπει να τηρούνται σε χαµηλό επίπεδο (άµεση είσπραξη). Από την πλευρά του πελάτη της επιχείρησης, ο µέσος όρος των ηµερών απαιτήσεων δίνει µια αίσθηση των εµπορικών όρων ώστε να διαπραγµατευτεί την ηµεροµηνία πληρωµής των αγορών του. Ηµέρες Προµηθευτών: Η σχέση του κόστους πωλήσεων (πλην των αποσβέσεων) µε το οφειλόµενο υπόλοιπο των προµηθευτών, προσεγγίζει σε ηµέρες το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την προµήθεια υλικών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών µέχρι την εξόφληση τους. Από την πλευρά του επιχειρηµατία οι ηµέρες προµηθευτών πρέπει να τηρούνται στα επίπεδα των ηµερών είσπραξης των απαιτήσεων. Ηµέρες Αποθεµάτων: Η σχέση των αποθεµάτων µε το κόστος πωληθέντων εκφρασµένο σε ηµέρες, δείχνει το χρονικό διάστηµα που παραµένουν τα αποθέµατα στην επιχείρηση µέχρι να πωληθούν ή τον αριθµό των ηµερών που απαιτούνται προκειµένου να ανανεωθούν τα αποθέµατα της εταιρείας. Όσο λιγότερες είναι οι ηµέρες που παραµένουν τα αποθέµατα στη επιχείρηση τόσο αποτελεσµατικότερα λειτουργεί η εταιρεία. ROA: Η Απόδοση Ενεργητικού προκύπτει από το λόγο των ΚΠΦ προς το Συνολικό Ενεργητικό. Μετρά την ετήσια αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων (ιδίων και δανειακών) της επιχείρησης. Κλαδικοί µέσοι: Εκτιµώνται µε τη διάµεσο, δηλαδή την τιµή η οποία βρίσκεται στη µέση των επιµέρους παρατηρήσεων (πχ. σε δείγµα 10 επιχειρήσεων το µικτό περιθώριο εκτιµάται στο 15%, τότε οι 5 εταιρείες έχουν περιθώριο κάτω από 15% και οι υπόλοιπες 5 περιθώριο πάνω από 15%. Μεταβολή 07/05: Είναι η µέση ετήσια µεταβολή στην 3ετία , µε την οποία εκτιµάται η µεσο-βραχυπρόθεσµη τάση. 7

8 3. Σύνοψη Ανάλυσης Ο καθορισµός του κλάδου ακολουθεί τα πρότυπα του τριψήφιου ΣΤΑΚΟ 261 που φέρει τον τίτλο «Κατασκευή γυαλιού και προϊόντων από γυαλί». Στο συγκεκριµένο ΣΤΑΚΟ εµπίπτουν οι επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν γυαλί και γυάλινα προϊόντα. Γενικότερα, υπάρχουν πέντε διαφορετικές κατηγορίες γυαλιού: Γυαλί συσκευασίας (φιάλες, βάζα κ.ά.) Επιτραπέζιο γυαλί (ποτήρια, πιάτα, µπωλ, σταχτοδοχεία κ.ά.) Επίπεδο γυαλί (παράθυρα, καθρέφτες, ράφια, υαλοπίνακες αυτοκινήτων κ.ά.) Υαλονήµατα (fiberglass κ.ά.) Άλλα είδη (γυαλί µε εφαρµογή σε ηλεκτρονικές συσκευές, σε ιατρικά µηχανήµατα κ.ά.) Η εγχώρια παραγωγή γυαλιού περιορίζεται σε δυο µόνο υποκλάδους, στην παραγωγή γυαλιού συσκευασίας και την επεξεργασία επίπεδου γυαλιού (αν και υπάρχουν πρώτες ύλες για την πρωτογενή κατασκευή επίπεδου γυαλιού στη χώρα µας, δεν υπάρχει µονάδα παραγωγής και οι υαλοπίνακες εισάγονται). Με την παραγωγή γυαλιού συσκευασίας ασχολούνται µόλις τρεις εταιρείες, όλες µεγάλου µεγέθους (δηλαδή έχουν κύκλο εργασιών άνω των 2,5 εκ.). Αντίθετα, στον υποκλάδο επεξεργασίας επίπεδου γυαλιού δραστηριοποιείται µικρός αριθµός εταιρειών µεγάλου µεγέθους και πολυάριθµες ΜΜΕ. Οι περισσότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριµένο υποκλάδο λειτουργούν µε τη µορφή οµόρρυθµης εταιρείας (Ο.Ε.), ετερόρρυθµης εταιρείας (Ε.Ε.) ή ατοµικής επιχείρησης. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει τη µελέτη του κλάδου, όσον αφορά στην προσπάθεια εκτίµησης του µεγέθους της αγοράς. Σύµφωνα µε την Πανελλήνια Οµοσπονδία Εµπόρων και Βιοτεχνών Υαλοπινάκων (Π.Ο.Ε.Β.Υ.), οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον υποκλάδο, είτε σε επίπεδο επεξεργασίας, είτε σε επίπεδο εµπορίας, ανέρχονται σε , εκ των οποίων περισσότερες από 900 εδρεύουν στην Αττική. Ο κλάδος του γυαλιού έχει υψηλή εισαγωγική διείσδυση, είτε σε προϊόντα που δεν παράγονται εγχωρίως (για παράδειγµα γυάλινα επιτραπέζια είδη, επίπεδο γυαλί και υαλοπίνακες), είτε σε προϊόντα που δεν επαρκεί η εγχώρια παραγωγή (για παράδειγµα είδη γυάλινης συσκευασίας). Η ύπαρξη πολλών Ο.Ε. και Ε.Ε., οι οποίες δεν είναι υποχρεωµένες να δηµοσιεύουν τα οικονοµικά τους στοιχεία, περιορίζει τη χρηµατοοικονοµική ανάλυση του κλάδου στην 8

9 εξέταση 51 εταιρειών, οι οποίες δηµοσιεύουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις. 13 εταιρείες εξ αυτών είναι µεγάλες, δηλαδή έχουν κύκλο εργασιών µεγαλύτερο από 2,5 εκ. Οι εταιρείες αυτές εδρεύουν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, µε εξαίρεση µιας εταιρείας που εδρεύει στη Λάρισα. Οι εταιρείες µεσαίου µεγέθους (µε κύκλο εργασιών µεταξύ 300 χιλ. και 2,5 εκ.) είναι 18, εκ των οποίων οι 8 εδρεύουν στα δυο µεγάλα αστικά κέντρα. Τέλος, στο δείγµα υπάρχουν 8 εταιρείες µικρού µεγέθους (µε πωλήσεις λιγότερες από 300 χιλ.) και 12 εταιρείες που δεν έχουν δηµοσιεύσει οικονοµικά στοιχεία για το έτος Πίνακας 3.1: Βασικά µεγέθη και αριθµοδείκτες Ποσά σε εκ Κύκλος εργασιών 172,12 156,58 138,36 137,34 122,96 107,94 96,71 Κέρδη προ φόρων 4,04 0,13 4,87 11,10 9,82 5,70 8,91 Ενεργητικό 427,76 400,40 391,73 294,71 266,94 241,16 204,49 Ίδια κεφάλαια 126,80 128,80 131,10 125,23 112,26 109,73 99,26 Μέσοι ρυθµοί µεταβολής 07/06 06/05 05/04 04/03 03/02 02/01 07/01 Κύκλος εργασιών 13,1% 2,2% 0,2% 6,1% 0,5% -0,3% 4,7% Κέρδη προ φόρων 22,9% 13,9% -15,5% 11,2% 28,4% -30,2% 10,3% Ενεργητικό 3,0% 0,3% 1,7% 8,9% 4,0% 3,2% 6,2% Ίδια κεφάλαια 2,3% 2,3% 1,7% 13,2% 1,5% 0,4% 3,5% Πορεία βασικών αριθµοδεικτών Ξένα προς ίδια κεφάλαια 1,25 1,05 0,90 0,80 0,85 0,95 0,92 Κάλυψη τόκων 3,39 5,58 4,68 6,75 6,70 6,54 6,31 Γενική Ρευστότητα 1,58 1,55 1,46 1,47 1,51 1,42 1,40 Εµπορικός κύκλος Μικτό περιθώριο 24,3% 24,2% 23,6% 25,6% 23,7% 22,4% 22,5% Καθαρό προ φόρων περιθώριο 4,0% 3,5% 3,7% 4,4% 5,2% 5,0% 4,6% Απόδοση συνολικών κεφαλαίων 2,7% 2,4% 2,2% 3,0% 3,7% 4,1% 3,3% Απόδοση ιδίων κεφαλαίων 5,1% 4,8% 5,2% 7,2% 8,2% 8,8% 9,9% Ο Κύκλος Εργασιών του δείγµατος των 51 εταιρειών το 2007 αυξήθηκε κατά 9,9%, σε 172,12 εκ. Το 71,8% των επιχειρήσεων που παρουσίασαν οικονοµικά στοιχεία το 2007, βελτίωσαν τις επιδόσεις τους σε σχέση µε το Τα Μικτά Κέρδη διαµορφώθηκαν σε 43,15 εκ., αυξηµένα κατά 13,6% από το Το αντίστοιχο περιθώριο κερδοφορίας παρέµεινε σε ικανοποιητικά επίπεδα (24,3%). Τα ΚΠΤΦΑ ανήλθαν σε 25,49 εκ. το 2007, αυξηµένα κατά 18,6%. Τέλος, οι εταιρείες του κλάδου έχουν ικανοποιητικό περιθώριο ΚΠΦ (4,0% για το 2007). 31 εταιρείες του δείγµατος ήταν κερδοφόρες, ενώ 10 παρουσίασαν αρνητικά αποτελέσµατα. Μελετώντας το πλαίσιο αξιολόγησης του κλάδου, διαπιστώνεται ότι ο βαθµός ανταγωνισµού είναι υψηλός. Ο χαρακτηρισµός αυτός αφορά στον υποκλάδο της επεξεργασίας υαλοπινάκων, όπου δραστηριοποιείται πληθώρα εταιρειών, µε αποτέλεσµα τη χαµηλή συγκέντρωση. Αντιθέτως, όπως έχει ήδη αναφερθεί, στον υποκλάδο γυαλιού συσκευασίας δραστηριοποιούνται µόλις τρεις εταιρείες, µε τη 9

10 µεγαλύτερη να ελέγχει το 76% περίπου της αγοράς. Το προϊόν που προσφέρουν οι εταιρείες του κλάδου παρουσιάζει υψηλή διαφοροποίηση, γεγονός που σχετίζεται τόσο µε την ποικιλία διαφορετικών ειδών συσκευασίας σε σχήµα, χρώµα, µέγεθος, όσο και µε το µεγάλο αριθµό διαφορετικών τύπων υαλοπίνακα (ασφαλείας, σκληρυµένος κ.ά.). Σχετικά µε τα εµπόδια εισόδου, ο κλάδος παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, υπό την έννοια ότι στην επεξεργασία επίπεδου γυαλιού τα εµπόδια εισόδου είναι χαµηλά, γεγονός που δεν ισχύει στην παραγωγή γυαλιού συσκευασίας. Ο κλάδος είναι εντάσεως εργασίας, µε το εργατικό δυναµικό να καλύπτει το µεγαλύτερο ποσοστό στο κόστος παραγωγής των εταιρειών. Ο µηχανολογικός εξοπλισµός των εταιρειών είναι βεβαίως σηµαντικός, ωστόσο µόνο ο υποκλάδος της παραγωγής γυαλιού συσκευασίας χαρακτηρίζεται ως εντάσεως κεφαλαίου. Παράλληλα, σηµειώνεται ότι η έλλειψη εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα του κλάδου στο σύνολό του. Τέλος, η τάση των πωλήσεων είναι ανοδική, καθώς ο κύκλος εργασιών των εταιρειών βαίνει αυξανόµενος και επικρατούν θετικές προοπτικές για τα επόµενη έτη, ειδικά όσον αφορά στη χρήση του ενεργειακού υαλοπίνακα. Το γεγονός αυτό ωστόσο, δεν ισχύσει στην περίπτωση του γυαλιού συσκευασίας, καθώς η παραγόµενη ποσότητα συρρικνώνεται και εντείνεται ο ανταγωνισµός από φθηνότερες εισαγωγές. Πίνακας 3.2 Πλαίσιο αξιολόγησης κλάδου κατασκευής γυαλιού και προϊόντων από γυαλί Βαθµός ανταγωνισµού Ρυθµιστικά θέµατα Εµπόδια εισόδου Τάσεις πωλήσεων Κερδοφορία Στάδιο ζωής κλάδου Εισαγωγική διείσδυση Κυκλικότητα Ένταση εργασίας Χαρακτηριστικά προϊόντος Ένταση κεφαλαίου Τεχνολογική εξάρτηση ΥΨΗΛΟΣ ΧΑΜΗΛΑ ΧΑΜΗΛΑ ΑΝΟ ΙΚΕΣ ΑΝΟ ΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΨΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΥΨΗΛΗ ΥΨΗΛΗ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 10

11 4. Στρατηγική επισκόπηση κλάδου 4.1 ιάρθρωση της αγοράς Βασικά σηµεία Η εγχώρια παραγωγή περιορίζεται στα γυάλινα προϊόντα συσκευασίας και στην επεξεργασία επίπεδου γυαλιού. Τρεις εταιρείες ασχολούνται µε την παραγωγή γυαλιού συσκευασίας επιχειρήσεις εκτιµάται ότι δραστηριοποιούνται στην επεξεργασία και την εµπορία υαλοπινάκων. Οι εγχώριες ανάγκες σε γυάλινα επιτραπέζια προϊόντα και σε λοιπά προϊόντα από γυαλί καλύπτονται µε εισαγωγές. Η εγχώρια παραγωγή γυαλιού συσκευασίας βαίνει φθίνουσα. Ευνοϊκές προοπτικές επικρατούν στον υποκλάδο της επεξεργασίας επίπεδου γυαλιού, ειδικά όσον αφορά στον ενεργειακό υαλοπίνακα. Ο κλάδος της κατασκευής γυαλιού και γυάλινων προϊόντων διακρίνεται στον υποκλάδο παραγωγής γυάλινων ειδών συσκευασίας και στον υποκλάδο επεξεργασίας επίπεδου γυαλιού. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τρεις εταιρείες, µεγάλου µεγέθους από πλευράς κύκλου εργασιών και συγκεκριµένα η ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ, η ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Ε. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ και η ΒΙΕΛΦΥΣ Α.Β.Ε.Ε. Οι εταιρείες αυτές προµηθεύουν την εγχώρια αγορά, ενώ πραγµατοποιούν και µικρού όγκου εξαγωγές. Κύριο χαρακτηριστικό του συγκεκριµένου υποκλάδου είναι ότι η παραγόµενη ποσότητα βαίνει φθίνουσα τα τελευταία έτη, ενώ αυξάνονται οι εισαγόµενες ποσότητες. Επιπλέον, σηµειώνεται ότι η τρίτη εταιρεία παράγει εξειδικευµένα προϊόντα, όπως αµπούλες για φαρµακευτική χρήση και όχι φιάλες και βάζα για τρόφιµα, αναψυκτικά και ποτά που παράγουν οι άλλες δύο. Σχετικά µε τη δεύτερη κατηγορία εταιρειών, αρχικά διευκρινίζεται ότι δεν υφίσταται εγχώρια παραγωγή επίπεδου γυαλιού, καθώς απαιτούνται σηµαντικές επενδύσεις και είναι σηµαντική η ύπαρξη µεγάλης αγοράς προκειµένου οι εταιρείες παραγωγής επίπεδου γυαλιού να αποσβέσουν τις επενδύσεις τους. Αν και έχουν γίνει βήµατα προς την ίδρυση µιας τέτοιας εταιρείας, η ανάλυση θα στηριχθεί στις εταιρείες που 11

12 επεξεργάζονται τους υαλοπίνακες που εισάγονται. Ο υποκλάδος χαρακτηρίζεται από µικρό αριθµό εταιρειών µεγάλου µεγέθους και πολυάριθµες εταιρείες µε νοµική µορφή Ο.Ε., Ε.Ε. ή ατοµικής επιχείρησης, οι οποίες καταλαµβάνουν σηµαντικό τµήµα της εγχώριας αγοράς. Ορισµένες από τις εταιρείες αυτές είναι σε θέση να παρέχουν όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουν και οι µεγάλες εταιρείες του υποκλάδου, οι περισσότερες ωστόσο έχουν περιορισµένες δυνατότητες και συνήθως ασχολούνται µόνο µε την τοποθέτηση υαλοπινάκων που προµηθεύονται από τις µεγαλύτερες εταιρείες στην τελική τους µορφή. Ο υποκλάδος είναι εντάσεως εργασίας και είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε την οικοδοµική δραστηριότητα, είτε σε επίπεδο νέων οικοδοµών, είτε σε επίπεδο ανακαινίσεων υπαρχόντων κτιρίων. Εκτός από τις προαναφερθείσες κατηγορίες εταιρειών, δραστηριοποιούνται στον κλάδο και άλλες εταιρείες, συνήθως ατοµικές επιχειρήσεις ή Ο.Ε., µε εξειδικευµένο αντικείµενο, όπως για παράδειγµα, διακοσµητικό γυαλί, βιτρώ, χειροποίητα γυάλινα προϊόντα κ.ά. και για το λόγο αυτό δεν µπορούν να κατηγοριοποιηθούν. Από τις εταιρείες αυτές αναφέρεται η ΒΙΟΚΕΦ ΚΑΚΚΟΣ Ν. Α.Ε., η οποία κατασκευάζει γυάλινα διακοσµητικά προϊόντα και φωτιστικό γυαλί (αποτελώντας τη µοναδική αντίστοιχη εταιρεία στην εγχώρια αγορά), παρουσιάζει υψηλό κύκλο εργασιών και συνεπώς συµπεριλαµβάνεται στη χρηµατοοικονοµική ανάλυση του κλάδου. 4.2 Είδη γυαλιού και παραγωγική διαδικασία Οι κύριες κατηγορίες προϊόντων γυαλιού είναι οι ακόλουθες: o Γυάλινα προϊόντα συσκευασίας (container glass): φιάλες (π.χ. για αλκοολούχα ποτά, αναψυκτικά, νερό), βάζα (π.χ. για τρόφιµα, αρώµατα) και λοιποί γυάλινοι περιέκτες (π.χ. φιαλίδια για φάρµακα). o Επιτραπέζια γυάλινα προϊόντα (tableware glass): διακρίνονται σε γυαλιά άµµου-σόδας-µαρµάρου (soda-lime glass), σε οπάλ γυαλιά (opal glass), σε βοριοπυριτικά γυαλιά (borosilicate glass), τα οποία είναι υψηλής αντοχής και αντίστασης σε θερµικές κρούσεις, σε κρύσταλλα (γυαλιά που περιέχουν τουλάχιστον 24% του οξειδίου µολύβδου) και σε κεραµικά γυαλιά (ceramicglass). Τα προϊόντα που κατασκευάζονται από τα παραπάνω είδη γυαλιού είναι προϊόντα οικιακής χρήσης, όπως ποτήρια, πιάτα, πιατέλες, πιρέξ, µπωλ, παγοδοχεία, σταχτοδοχεία, εστίες µαγειρέµατος κ.ά. 12

13 o o o Επίπεδο γυαλί (flat glass): διακρίνεται σε γυαλί επίπλευσης (float glass) και σε κυλινδρισµένο γυαλί (rolled glass). Από γυαλί επίπλευσης κατασκευάζονται προϊόντα που χρησιµοποιούνται από τον κατασκευαστικό κλάδο (π.χ. σε παράθυρα, πόρτες, καθρέφτες, στέγαστρα, δάπεδα, πλακάκια, σκάλες) και από τις αυτοκινητοβιοµηχανίες (π.χ. ανεµοθώρακες αυτοκινήτων, καθρέφτες), ενώ από κυλινδρισµένο γυαλί κατασκευάζονται προϊόντα που χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές που το φως διασκορπίζεται (π.χ. χωρίσµατα µπάνιου, παράθυρα µπάνιου), γυάλινα προϊόντα για θερµοκήπια κ.ά. Υαλόνηµα (glass fiber): υαλόµαλλο για µονώσεις, υαλόνηµα για ενίσχυση κατασκευών από πλαστικό, όπως κράνη, µικρά σκάφη, σασί αυτοκινήτων, σωληνώσεις κ.ά., fiberglass, οπτικές ίνες. Άλλα γυάλινα προϊόντα: ειδικό γυαλί που χρησιµοποιείται σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό (π.χ. σε οθόνες τηλεόρασης και υπολογιστών), σε εφαρµογές φωτισµού υψηλής έντασης, οπτικό γυαλί κ.ά. Το πιο συνηθισµένο γυαλί είναι το γυαλί άµµου-σόδας-µαρµάρου, για το οποίο απαιτείται ένα µίγµα από χαλαζιακή άµµο (59%), ανθρακική σόδα (19%), µαρµαρόσκονη (13%), δολοµίτη (5%) και νεφελοσιενίτη (4%). Στη συνέχεια, το µίγµα αυτό θερµαίνεται σε υαλουργικό κλίβανο στους 1.600C, µε αποτέλεσµα να λιώνει και να µετατρέπεται σε ένα παχύρρευστο υγρό. Η µάζα αυτή τοποθετείται σε διάφορα καλούπια, προκειµένου να πάρει την τελική της µορφή. Στο τέλος ακολουθεί το στάδιο της ψύχρανσης και ο ποιοτικός έλεγχος. Η κυριότερη µέθοδος παραγωγής γυαλιού επίπλευσης βασίζεται στην τεχνική που ανέπτυξε ο Alastair Pilkington στη δεκαετία του 1950 (χύσιµο του τηγµένου γυαλιού σε λουτρό τηγµένου κασσιτέρου και ο σχηµατισµός ταινίας µε παραλληλισµένες την άνω και κάτω επιφάνεια υπό την επίδραση της βαρύτητας και της επιφανειακής τάσεως). Το 90% της παγκόσµιας παραγωγής επιπέδου γυαλιού παράγεται µε τη χρήση της τεχνικής αυτής. 4.3 Γυάλινα προϊόντα συσκευασίας Το γυαλί αποτελεί σηµαντικό υλικό συσκευασίας, καθώς είναι απόλυτα στεγανό, αδιαπέραστο από µικρο-οργανισµούς και το οξυγόνο, δεν προσδίδει οσµές ή γεύση 13

14 στο περιεχόµενό του, διαµορφώνεται εύκολα, είναι διαφανές, επιτρέποντας την οπτική επαφή µε το περιεχόµενό του και είναι πλήρως ανακυκλώσιµο. Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται µόνο τρεις εταιρείες µεγάλου µεγέθους µε την κατασκευή γυάλινων προϊόντων συσκευασίας, όπως φιάλες, φιαλίδια, βάζα, αµπούλες κ.ά. Συγκεκριµένα, οι εταιρείες αυτές είναι η ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ και η ΒΙΕΛΦΥΣ Α.Β.Ε.Ε. µε έδρα στην Αθήνα, καθώς και η ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Ε. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ µε έδρα στη Λάρισα. Κύριοι πελάτες των εταιρειών αυτών είναι εταιρείες τροφίµων και ποτών, καθώς και φαρµακευτικές εταιρείες. Η εταιρεία ΒΙΕΛΦΥΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι η µοναδική που ανήκει στην τελευταία κατηγορία, καθώς ασχολείται µε την παραγωγή αµπουλών. Η συνολική παραγόµενη ποσότητα των εταιρειών αυτών εκτιµάται σε τόνους περίπου ή 390 εκ. τεµάχια για το Σηµειώνεται ότι η παραγόµενη ποσότητα βαίνει συνεχώς µειούµενη, λόγω υψηλού κόστους παραγωγής και έντονου ανταγωνισµού σε επίπεδο τιµών από το εξωτερικό. Η εγχώρια παραγωγή κυριαρχείται από την εταιρεία ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ, της οποίας το µερίδιο ανέρχεται σε 76%. Επιπλέον, σηµειώνεται ότι στον Όµιλο Γιούλα ανήκουν και οι εταιρείες STIROM A.E. (Ρουµανία), BUCHA GLASSWORKS A.E. (Ουκρανία) και DRUJBA GLASSWORKS Α.Ε. (Βουλγαρία), οι οποίες έχουν παραγωγική ικανότητα 1,3 δισ. τεµαχίων γυάλινων ειδών συσκευασίας. Κύριοι πελάτες της εταιρείας είναι µεγάλες εταιρείες αναψυκτικών, ποτών και τροφίµων, όπως η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε., η SARA LEE COFFEE AND TEA HELLAS Α.Ε. και η COCA COLA 3Ε Α.Ε. Ακολουθεί η εταιρεία ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Ε. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ µε µερίδιο 23%. Όσον αφορά στην εταιρεία ΒΙΕΛΦΥΣ Α.Β.Ε.Ε., σηµειώνεται ότι δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή αµπουλών για φαρµακευτική χρήση και εκτιµάται ότι το µερίδιό της στη συγκεκριµένη αγορά ανέρχεται σε 25% περίπου, ενώ οι υπόλοιπες ανάγκες της αγοράς καλύπτονται µε εισαγωγές. Τέλος, µε την παραγωγή γυάλινων ειδών συσκευασίας για φαρµακευτική χρήση ασχολείται και η εταιρεία BIOMEDSKLO A.E., η οποία εδρεύει στην Ουκρανία και ανήκει στον Όµιλο Γιούλα. Οι λοιπές ανάγκες της εγχώριας αγοράς καλύπτονται από εισαγωγές, οι οποίες αναλύονται σε βάθος στο υποκεφάλαιο Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το 2007 εισήχθησαν 153,3 χιλ. τόνοι γυάλινων ειδών συσκευασίας, αξίας 62,1 εκ. Κύριες χώρες προέλευσης είναι η Βουλγαρία (ποσοστό 51,2% επί των συνολικών εισαγωγών) και η Ιταλία (ποσοστό 19,6%). 14

15 ιάγραµµα Μερίδια αγοράς γυαλιού συσκευασίας (2007) Βαλαβάνης 23,0% Vielfys 1,0% Πηγή: εκτιµήσεις Hellastat A.E. Γιούλα 76,0% Παράλληλα, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον υποκλάδο αυτό πραγµατοποιούν και εξαγωγές, περιορισµένης ωστόσο ποσότητας (19,4 χιλ. τόνοι περίπου το 2007), µε κύριες χώρες προορισµού την Ιταλία, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και τη Σερβία. Ο υποκλάδος παραγωγής γυάλινων ειδών συσκευασίας είναι εντάσεως κεφαλαίου. Απαιτείται υψηλό αρχικό κόστος για την απόκτηση των αναγκαίων µηχανηµάτων για την παραγωγική διαδικασία και ιδιαίτερη τεχνογνωσία και τεχνική, προκειµένου να παραχθούν τα τελικά προϊόντα µε τις προδιαγραφές που απαιτούνται, έτσι ώστε να µην αλλοιώνεται το περιεχόµενό τους. Το υψηλό αρχικό κόστος των µηχανηµάτων αποσβένεται µε την πληθοπαραγωγή, η οποία δεν είναι εφικτή στην Ελλάδα λόγω του µικρού µεγέθους της αγοράς. Αντίθετα, οι εταιρείες άλλων χωρών έχουν µεγάλη πελατειακή βάση και έχουν την δυνατότητα εξαγωγής των προϊόντων τους σε χαµηλές τιµές. Κατά συνέπεια, είναι φανερό ότι ο υποκλάδος χαρακτηρίζεται από υψηλά εµπόδια εισόδου. Η τεχνολογική εξάρτηση των εταιρειών του υποκλάδου είναι µέτρια, καθώς δεν υπάρχουν ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και τα µηχανήµατα παραγωγής µπορούν να διατηρηθούν για αρκετά χρόνια, ενώ συνήθως είναι δυνατή η αναβάθµισή τους. Σηµαντική παράµετρος στην παραγωγική διαδικασία αποτελεί η κατανάλωση ενέργειας, η οποία καταλαµβάνει σηµαντικό ποσοστό στο συνολικό κόστος παραγωγής (περίπου 30%). Επιπλέον, αποτελούν σηµαντικά προβλήµατα για τις εταιρείες του 15

16 υποκλάδου οι περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος, καθώς συνεπάγεται διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας και απώλεια της ποσότητας υπό παραγωγή. Τέλος, όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναµικό, παρατηρείται έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού, γεγονός που δηµιουργεί πρόβληµα στις εταιρείες του υποκλάδου, οι οποίες δεν έχουν την πολυτέλεια εύκολης αντικατάστασης ενός ειδικευµένου εργαζοµένου και οι οποίες αφιερώνουν σηµαντικό χρόνο στην εκπαίδευση του προσωπικού τους στην πράξη. 4.4 Επιτραπέζια γυάλινα προϊόντα Στην Ελλάδα δεν υφίσταται πλέον εγχώρια παραγωγή γυάλινων επιτραπέζιων προϊόντων (ποτήρια, πιάτα, πιατέλες, πιρέξ, µπωλ, παγοδοχεία, σταχτοδοχεία, εστίες µαγειρέµατος κ.ά.), καθώς το Φεβρουάριο του 2006 σταµάτησε η λειτουργία του µοναδικού εργοστασίου παραγωγής τέτοιων προϊόντων της εταιρείας ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ στην Ελευσίνα (το εργοστάσιο λειτουργούσε έως το 2003 η εταιρεία ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΚΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε., η οποία συγχωνεύτηκε µε την πρώτη). Η ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ παρήγαγε κυρίως ποτήρια και η συνολική ετήσια παραγωγή επιτραπέζιων ειδών ανερχόταν σε τόνους. Αιτία της διακοπής της λειτουργίας αποτέλεσε το γεγονός ότι κρίθηκε ως ασύµφορη η συνέχιση της παραγωγής, λόγω υψηλού κόστους. Ο Όµιλος Γιούλα µετέφερε τη δραστηριοποίησή του στο συγκεκριµένο υποκλάδο στα Βαλκάνια, αποκτώντας τον έλεγχο δυο εταιρειών παραγωγής γυάλινων επιτραπέζιων ειδών, την NEW GLASS Α.Ε. στη Βουλγαρία και τη STIROM A.E. στη Ρουµανία, µέσω των οποίων προµηθεύει και την εγχώρια αγορά. Κατά συνέπεια, σήµερα η εγχώρια ζήτηση καλύπτεται εξ ολοκλήρου από εισαγωγές, όπως συµβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), για παράδειγµα στην Αυστρία, τη ανία και τη Σουηδία. Σύµφωνα µε στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε., το 2007 εισήχθησαν 133,9 χιλ. τόνοι επιτραπέζιων γυάλινων προϊόντων, αξίας 78,3 εκ. Είναι ενδεικτικό της ζήτησης για τα συγκεκριµένα προϊόντα ότι το 2006 οι εισαγωγές είχαν ανέλθει σε 41,6 χιλ. τόνους. Κύριες χώρες προέλευσης των εν λόγω προϊόντων είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Κίνα, η Βουλγαρία, η Γερµανία και η Τουρκία. Συγκεκριµένα για τα ποτήρια, τα οποία καλύπτουν το µεγαλύτερο τµήµα των επιτραπέζιων γυάλινων ειδών, εκτιµάται ότι εισάγονται 130 εκ. τεµάχια περίπου για να 16

17 καλύψουν τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς, µε κύριες χώρες προέλευσης τη Βουλγαρία, την Τουρκία και την Κίνα. Τέλος, αναφέρονται ενδεικτικά ορισµένες εταιρείες εισαγωγής και διακίνησης γυάλινων επιτραπέζιων ειδών στην εγχώρια αγορά: YALCO ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. Σ. ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.E., ΣΒΑΡΟΒΣΚΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε., VICKO ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ ΗΣ Η. Α.Ε. 4.5 Επίπεδο γυαλί Εισαγωγή υαλοπινάκων Η παραγωγή επίπεδου γυαλιού απαιτεί σηµαντικές επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό, καθώς και σηµαντικές ποσότητες ενέργειας. Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί πιο γρήγορη απόσβεση των πάγιων στοιχείων οι εταιρείες επιδιώκουν την παραγωγή σηµαντικών ποσοτήτων, οι οποίες απευθύνονται σε πολλές χώρες. Στην Ελλάδα, καθ ότι η ζήτηση δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλη και καθώς υπάρχει αυξηµένος ανταγωνισµός από το εξωτερικό δεν υφίσταται παραγωγή επίπεδου γυαλιού από το 1992, οπότε σταµάτησε η λειτουργία του εργοστασίου της Ανώνυµης Εταιρείας Χηµικών Προϊόντων και Λιπασµάτων (Α.Ε.Χ.Π.Λ.) και ως εκ τούτου η συνολική ποσότητα υαλοπινάκων που επεξεργάζονται οι εταιρείες του κλάδου, εισάγεται. Οι υαλοπίνακες εισάγονται κυρίως από τους 4 µεγάλους διεθνείς οίκους (AGC Group, Guardian, Saint-Gobain, NSG Group), µε βασικές χώρες προέλευσης την Ιταλία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, το Ηνωµένο Βασίλειο, τη Ρωσία και το Ισραήλ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε., οι εισαγωγές υαλοπινάκων το 2007 ξεπέρασαν τους τόνους. Οι βασικές κατηγορίες υαλοπινάκων που εισάγονται είναι: o απλοί, διαφανείς, o ενεργειακοί, o σκληρυµένοι (tempered), υψηλής αντοχής σε µηχανικές και θερµικές τάσεις, o ασφαλείας (laminated), µε στρώµατα µεµβρανών πολυβυνιλοβουτιραλίου, για να παραµένουν κολληµένα τα θραύσµατα σε περίπτωση θραύσης, o υπέρλευκοι (extra-clear) κ.ά. 17

18 Η εισαγωγή υαλοπινάκων πραγµατοποιείται σε φύλλα διαστάσεων 3,21x6,00 µέτρα και σε κιβώτια για υαλοπίνακες µικρότερων διαστάσεων. Οι µεγαλύτερες εταιρείες του υποκλάδου εισάγουν απευθείας από τους διεθνείς οµίλους, καθώς ο υψηλός όγκος των έργων που αναλαµβάνουν τους επιτρέπει την παραγγελία φορτίων µεγέθους τόνων. Οι υπόλοιπες εταιρείες προµηθεύονται είτε από τις µεγάλες εταιρείες, είτε από τις εµπορικές εταιρείες του κλάδου. Επιπλέον, παρατηρείται το φαινόµενο, ειδικά σε περιόδους υψηλής ζήτησης και πολλών παραγγελιών, να πραγµατοποιείται ένα εσωτερικό εµπόριο µεταξύ των εταιρειών του υποκλάδου, προκειµένου να αποκτηθούν τα απαιτούµενα αποθέµατα για την υλοποίηση ενός έργου. Σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν στην εισαγωγή των υαλοπινάκων είναι η χαµηλή ποιότητα ορισµένων προµηθευτών και τα υψηλά µεταφορικά κόστη. Αναλυτικότερα, η παγκόσµια αγορά επίπεδου γυαλιού είναι ολιγοπωλιακή και ουσιαστικά ελέγχεται από τις 4 προαναφερθείσες εταιρείες. Το γεγονός αυτό συντελεί στο υψηλό κόστος εισαγωγής και ορισµένες εταιρείες επιλέγουν να προµηθεύονται υαλοπίνακες από τρίτες πηγές, µε χαµηλότερο µεν κόστος, αλλά και µε χαµηλότερη ποιότητα (πολλές φορές οι υαλοπίνακες που εισάγονται δεν είναι πιστοποιηµένοι µε το πρότυπο CE ). Επιπλέον, οι εταιρείες του υποκλάδου επιβαρύνονται, πέρα της αξίας του εκάστοτε φορτίου (ποσό που κυµαίνεται από έως και , αναλόγως του τύπου του υαλοπίνακα, ανά φορτίο τόνων), µε έως και αποκλειστικά για το µεταφορικό κόστος Εγχώρια αγορά Η επεξεργασία των υαλοπινάκων που πραγµατοποιείται από τις εταιρείες του υποκλάδου αφορά στη διπλοποίηση, τη θερµοσκλήρυνση, την κύρτωση και την κατεργασία ακµής. Επιπλέον, εκτός της τοποθέτησης των υαλοπινάκων, οι εταιρείες προσφέρουν συµπληρωµατικές υπηρεσίες όπως η συντήρηση, η εκπόνηση µελετών κατασκευών γυαλιού κ.ά. Στον υποκλάδο δραστηριοποιούνται 8 εταιρείες µεγάλου µεγέθους, από πλευράς κύκλου εργασιών, µε νοµική µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε., οι οποίες έχουν έδρα στα δυο µεγάλα αστικά κέντρα, όπου υπάρχει αυξηµένη ζήτηση για τις υπηρεσίες τους. Ορισµένες από τις εταιρείες αυτές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν και θερµοσκλήρυνση των υαλοπινάκων, διαδικασία η οποία απαιτεί συγκεκριµένες προδιαγραφές και εξοπλισµό (φούρνο). 18

19 Επιπλέον, στον υποκλάδο δραστηριοποιείται πληθώρα µικρών εταιρειών, κυρίως µε νοµική µορφή Ο.Ε., Ε.Ε. ή ατοµικής επιχείρησης. Οι εταιρείες αυτές συνήθως δε διαθέτουν τον αναγκαίο εξοπλισµό για να προχωρήσουν στην επεξεργασία του υαλοπίνακα και ασχολούνται µόνο µε το στάδιο της τοποθέτησης αυτού, έχοντας παραλάβει από τις µεγαλύτερες εταιρείες του υποκλάδου µε τις οποίες συνεργάζονται, έτοιµο το τελικό προϊόν Χαρακτηριστικά, προβλήµατα, προοπτικές του υποκλάδου Τα εµπόδια εισαγωγής στον κλάδο για το βασικό επίπεδο υπηρεσιών (κατεργασία υαλοπίνακα, όχι παραγωγή) είναι ιδιαίτερα χαµηλά, υπό την έννοια ότι µπορεί να προβεί στην έναρξη επαγγέλµατος οποιοσδήποτε υποβάλλει στην εφορία τα απαραίτητα έγγραφα, αποκτώντας εργαλεία κοπής και επεξεργασίας, τα οποία µπορεί να είναι µεταχειρισµένα και συνεπώς να έχουν ακόµα χαµηλότερο κόστος απόκτησης. Το γεγονός αυτό ωστόσο, συντελεί στη δραστηριοποίηση επαγγελµατιών που δεν είναι κατάλληλα καταρτισµένοι, παρά τις υψηλές απαιτήσεις σε τεχνογνωσία, σε τεχνολογικές εξελίξεις, σε τεχνικές επεξεργασίας και σε προδιαγραφές ασφάλειας που χαρακτηρίζουν τον κλάδο. Η απουσία επίσης, πιστοποίησης του επαγγέλµατος του υαλοθέτη συµβάλλει στην επιδείνωση του προβλήµατος αυτού. Σύµφωνα µε φορείς του κλάδου, θα επιδρούσε θετικά η ύπαρξη πιστοποιήσεων και η διεξαγωγή σεµιναρίων, τα οποία να ενηµερώνουν τους τεχνίτες για τις διαδικασίες και τις νέες τάσεις στο χώρο. Όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναµικό, οι εταιρείες του υποκλάδου αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα, µε κύριες πτυχές την έλλειψη ειδικευµένου προσωπικού και την απουσία σχολών εκπαίδευσης. Επιπλέον, µεγάλο ποσοστό των εργαζοµένων στον κλάδο είναι αλλοδαποί (υπολογίζεται στο 60%), γεγονός που συνεπάγεται κινητικότητα του προσωπικού. Η κινητικότητα του προσωπικού πλήττει κυρίως τις µικρές εταιρείες του υποκλάδου, οι οποίες δυσκολεύονται να αντικαταστήσουν ένα τεχνίτη, σε περίπτωση αποχώρησής του από την εταιρεία. Τέλος, η κινητικότητα του προσωπικού εντείνεται από το φαινόµενο αποχώρησης τεχνιτών, οι οποίοι αποφασίζουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο ανεξάρτητα και να δηµιουργήσουν δικές τους εταιρείες. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η επεξεργασία επίπεδου γυαλιού θεωρείται κλάδος εντάσεως εργασίας και το εργατικό κόστος καταλαµβάνει το 19

20 µεγαλύτερο µερίδιο, γίνεται άµεσα αντιληπτό το µέγεθος των συγκεκριµένων προβληµάτων. Άλλο σηµαντικό πρόβληµα του υποκλάδου είναι η απουσία ισχυρού νοµικού πλαισίου και ελέγχου εφαρµογής αυτού. Οι Οδηγίες 1989/106/ΕΚ και 1993/465/ΕΚ της Ε.Ε. θέτουν µια σειρά από προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα δοµικά υλικά, µεταξύ των οποίων και το γυαλί και ορίζουν τα πρότυπα σήµανσης CE για τα υλικά αυτά. Ωστόσο, όπως ήδη αναφέρθηκε, στην πραγµατικότητα εισάγονται και τοποθετούνται υαλοπίνακες χωρίς να τηρούν τα πρότυπα. Επιπλέον, σύµφωνα µε την Οδηγία 2002/91/ΕΚ, οι κατασκευαστές είναι υποχρεωµένοι, µεταξύ άλλων, να τοποθετούν µόνο ενεργειακούς υαλοπίνακες και όχι άλλους τύπους γυαλιού (προκειµένου να επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση απώλειας ενέργειας). Παρόλα αυτά, στην ουσία το νοµικό πλαίσιο δεν τηρείται και συχνά τοποθετούνται µονοί υαλοπίνακες για λόγους κόστους, αγνοώντας το µακροπρόθεσµο κόστος απώλειας ενέργειας. Τέλος, δεν πραγµατοποιούνται έλεγχοι και δεν έχουν θεσπιστεί συγκεκριµένοι κανόνες για τις προδιαγραφές των κτιρίων, γεγονός που θέτει ζητήµατα ασφάλειας, κυρίως στις όψεις των κτιρίων. Όσον αφορά στην τοποθέτηση ενεργειακών υαλοπινάκων, κύρια αιτία της µη τοποθέτησης αυτών και της προτίµησης απλών, είτε µονών είτε διπλών, υαλοπινάκων είναι η έλλειψη ενηµέρωσης όλων των εµπλεκοµένων φορέων (υαλοθέτης, κατασκευαστής, πελάτης). Αποτελεί γεγονός ότι ο ενεργειακός υαλοπίνακας έχει 2,5 φορές περίπου υψηλότερο αρχικό κόστος, ωστόσο το κόστος αυτό έχει εκτιµηθεί ότι αποσβένεται µέσα σε 2 έτη, λόγω εξοικονόµησης απώλειας ενέργειας. Σύµφωνα µε µελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παραγωγών Επίπεδου Γυαλιού, η αντικατάσταση ενός µονού υαλοπίνακα µε διπλό ενεργειακό, συνεπάγεται εξοικονόµηση 990 κιλών διοξειδίου του άνθρακα κατά τον πρώτο χρόνο και κιλών τα επόµενα έτη, καθώς και εξοικονόµηση 400 λίτρων πετρελαίου ετησίως (εκτιµήσεις που αφορούν σε οικία 100 τ.µ. µε 15 τ.µ παράθυρα). Αξίζει τέλος, να σηµειωθεί ότι σε άλλες χώρες της Ε.Ε., όπως στη Γερµανία, το κράτος παρέχει οικονοµική ενίσχυση, προκειµένου να αντικατασταθούν οι απλοί υαλοπίνακες µε ενεργειακούς. 20

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

Hellastat . (www.hellastat.eu) catering catering www.hellastat.eu

Hellastat . (www.hellastat.eu) catering catering www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά:

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά: ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Ο Όµιλος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ή η Εταιρία) έχει µακρά ιστορία στο χώρο της Ελληνικής βιοµηχανίας γάλακτος. Με έδρα τις Σέρρες, µόλις 5 χλµ από το κέντρο των Σερρών, βρίσκεται το σύγχρονο εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Διατηρούνται οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης εσόδων και κερδών. Αυξάνονται τα χρέη και οι ανάγκες χρηματοδότησης.

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Διατηρούνται οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης εσόδων και κερδών. Αυξάνονται τα χρέη και οι ανάγκες χρηματοδότησης. Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ανταγωνισμός στον κλάδο είναι υψηλός και επικεντρώνεται σε σημεία όπως η προσφερόμενη τιμή, οι προσφορές, η μάρκα(brand), η διαφήμιση.

Ο ανταγωνισμός στον κλάδο είναι υψηλός και επικεντρώνεται σε σημεία όπως η προσφερόμενη τιμή, οι προσφορές, η μάρκα(brand), η διαφήμιση. Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

pet shop,, grocery super market ), pet shop , 2006 www.hellastat.eu

pet shop,, grocery super market ), pet shop , 2006 www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ;

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; 1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; Απάντηση: Η επιχείρηση απευθύνεται σε τράπεζα που έχει συμβληθεί με την ΕΤΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ; ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ορισμός: Είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας Όγκος Εμπορίου Με βάση τα τελευταία προσωρινά στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING)

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Hellastat . (www.hellastat.eu) Hellastat www.hellastat.eu

Hellastat . (www.hellastat.eu) Hellastat www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Αριθ. Πρωτ. 251/ Σελ 1 Αθήνα 16.4,28 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέµα: Η αγορά χυµών της Γερµανίας Παραθέτουµε συνηµµένα το πρώτο ενηµερωτικό σηµείωµα σχετικά µε την αγορά χυµών της Γερµανίας, που συνέταξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου, 2004 ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Το ακόλουθο ενηµερωτικό σηµείωµα εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ και αναλύει την πορεία των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης)

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται στην πέμπτη θέση του παγκόσμιου πίνακα εισαγωγέων ελαιολάδου του FAO βάση των εισαγομένων ποσοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu

Εισαγωγή: www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ...3. Εισαγωγή...3. Εγχώρια παραγωγή τυροκομικών...3. Καταναλωτικές προτιμήσεις...4. Δίκτυα διανομής...

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ...3. Εισαγωγή...3. Εγχώρια παραγωγή τυροκομικών...3. Καταναλωτικές προτιμήσεις...4. Δίκτυα διανομής... Έρευνα αγοράς Τοµέας τυροκοµικών προϊόντων στη Γαλλία Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Παρισίων Παρίσι, Απρίλιος 2013 1 Περιεχόμενα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ...3 Εισαγωγή...3 Εγχώρια

Διαβάστε περισσότερα

Η εγχώρια κατανάλωση οίνου διαμορφώθηκε σε 3.200 χιλ. hl το 2008, βαίνοντας φθίνουσα την τελευταία τριετία.

Η εγχώρια κατανάλωση οίνου διαμορφώθηκε σε 3.200 χιλ. hl το 2008, βαίνοντας φθίνουσα την τελευταία τριετία. Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Greek Economy Restart Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Δείγμα 4.997 εταιρειών 9 τομείς 88 Κλάδοι 62 ανεξάρτητες μεταβλητές Περίοδος 2009-2014 2 Επίπεδα προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

Hellastat . (www.hellastat.eu) www.hellastat.eu

Hellastat . (www.hellastat.eu) www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

www.hellastat.gr/industry_reports

www.hellastat.gr/industry_reports Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. Στα πλαίσια της συµµετοχής της MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. στη δηµόσια εγγραφή της Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε. στο Χ.Α.Α, σας αποστέλλουµε πληροφοριακό υλικό σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Με χαμηλούς ρυθμούς αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια ο κλάδος Κάμψη της τάξης του -2% έως -4% αναμένεται για το 2009

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Με χαμηλούς ρυθμούς αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια ο κλάδος Κάμψη της τάξης του -2% έως -4% αναμένεται για το 2009 Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

3.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

3.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 3.3. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ Η περιγραφή του εισαγωγικού και εξαγωγικού profile της Κεντρικής Μακεδονίας δίνει ιδιαίτερα χρήσιµες πληροφορίες όταν τοποθετηθεί συγκριτικά µε την Αττική και το σύνολο των εισαγωγών-εξαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΗΠΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΗΠΑ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 866 2nd Ave (11 th Floor), New York, NY 10017 Tel.: 1-212-751-2404, Fax: 1-212-593-2278, E-mail: ecocom-newyork@mfa.gr ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ερεβάν, 26 Ιουλίου 2012. : Εισαγωγές ειδών γυαλιού στην Αρμενία.

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ερεβάν, 26 Ιουλίου 2012. : Εισαγωγές ειδών γυαλιού στην Αρμενία. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : 6 Demirchian Str., 375002 Yerevan Τηλέφωνο : 003741-530051,530446 Τηλ/τυπο : 0037410-530049 Ηλεκ. Δ/νση : ecocom-yerevan@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕ & ΕΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2004-2006

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕ & ΕΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2004-2006 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕ & ΕΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2004-2006 ΜΑΪΟΣ 2007 ICAP ΑΕ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τοµέας Επιχειρηµατικής Πληροφόρησης Παπαδιαµαντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Ιούλιος 2012 Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Chief Economist Ανδρέας Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση δημιουργίας μηχανισμού χρηματοδότησης ενεργειακών αναβαθμίσεων υφιστάμενων κατοικιών. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 28 Ιανουαρίου 2014

Πρόταση δημιουργίας μηχανισμού χρηματοδότησης ενεργειακών αναβαθμίσεων υφιστάμενων κατοικιών. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 28 Ιανουαρίου 2014 Πρόταση δημιουργίας μηχανισμού χρηματοδότησης ενεργειακών αναβαθμίσεων υφιστάμενων κατοικιών Δημοσιογραφική Διάσκεψη 28 Ιανουαρίου 2014 Υφιστάμενη κατάσταση Τα κτήρια στην Κύπρο ευθύνονται για το 30% της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΑΘΗΝΑ 2007- Α) Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η διάρθρωση του κλάδου των κατασκευών είναι πιο απλή σε σχέση με άλλους, εξίσου σημαντικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας. Ο διαχωρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 Η έκθεση διαχείρισης του (Δ.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2007 συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 2009. www.hellastat.eu

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 2009. www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας. Τσόγκας Βασίλης

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας. Τσόγκας Βασίλης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας Τσόγκας Βασίλης ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα, η κοινωνική και τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Η υποχώρηση της οικοδομικής δραστηριότητας πλήττει καίρια τον κλάδο Στο 25% εκτιμάται η πτώση της παραγωγής για το 2008

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Η υποχώρηση της οικοδομικής δραστηριότητας πλήττει καίρια τον κλάδο Στο 25% εκτιμάται η πτώση της παραγωγής για το 2008 Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αλεξόπουλος Γιώργος

Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αλεξόπουλος Γιώργος Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως Είναι λογιστική κατάσταση Δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε.., Με εκτίµηση, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Κύριε.., Με εκτίµηση, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Κύριε.., Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Τµήµα Ανατολικής Κρήτης, στα πλαίσια του σκοπού του και των δράσεων του προχώρησε στη σύσταση Οµάδας Εργασίας µε θέµα τις «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε τα τελευταία χρόνια δεδομένου ότι λειτούργησε σε συνθήκες συνεχούς ύφεσης, η ένταση και η διάρκεια της οποίας θεωρούνται γεγονός πρωτόγνωρο σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Πράσινο Εστιατόριο είναι εκείνη η επιχείρηση εστίασης που σταδιακά μειώνει το ανθρακικό της αποτύπωμα βάσει ενός βιώσιμου σχεδίου εξέλιξης και στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Hellastat: Μειώνεται σταδιακά ο βαθμός φερεγγυότητας των ελληνικών επιχειρήσεων

Hellastat: Μειώνεται σταδιακά ο βαθμός φερεγγυότητας των ελληνικών επιχειρήσεων Hellastat: Μειώνεται σταδιακά ο βαθμός φερεγγυότητας των ελληνικών επιχειρήσεων Μειώνεται σταδιακά ο βαθμός φερεγγυότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ ασφαλέστερες εμφανίζονται οι μεγάλες επιχειρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΕΜΠΟΡΙΟ Ο τοµέας του Εµπορίου αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας στην χώρα, όπως αναδεικνύεται από τα βασικά οικονοµικά µεγέθη που παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα