ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ"

Transcript

1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Πινάκων και ιαγραµµάτων Πληροφορίες για την έκδοση Επισκόπηση µεγεθών και αριθµοδεικτών συγκριτικής αξιολόγησης Σύνοψη Ανάλυσης Στρατηγική επισκόπηση κλάδου ιάρθρωση της αγοράς Είδη γυαλιού και παραγωγική διαδικασία Γυάλινα προϊόντα συσκευασίας Επιτραπέζια γυάλινα προϊόντα Επίπεδο γυαλί Εισαγωγή υαλοπινάκων Εγχώρια αγορά Χαρακτηριστικά, προβλήµατα, προοπτικές του υποκλάδου Παράγοντες διαµόρφωσης ζήτησης Γεωγραφική κατανοµή των εταιρειών Εξελίξεις στην εγχώρια αγορά Γυαλί και ανακύκλωση Εξωτερικό εµπόριο Εµπορικό ισοζύγιο Εισαγωγές γυαλιού και τεχνουργηµάτων από γυαλί Εξαγωγές γυαλιού και τεχνουργηµάτων από γυαλί Νοµικό και θεσµικό πλαίσιο Ευρωπαϊκή αγορά Τάσεις, προβλήµατα και προοπτικές του κλάδου Στρατηγική ανάλυση SWOT Χρηµατοοικονοµική ανάλυση Ανάλυση αποτελεσµάτων Ανάλυση αποδοτικότητας Ανάλυση ρευστότητας και εµπορικού κύκλου Ανάλυση κεφαλαιακής διάρθρωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Σύνθεση Ενεργητικού Παθητικού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Συνδυασµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είγµατος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Αριθµοδείκτες δείγµατος

3 Περιεχόµενα Πινάκων και ιαγραµµάτων Πίνακας 3.1: Βασικά µεγέθη και αριθµοδείκτες...9 Πίνακας 3.2: Πλαίσιο αξιολόγησης κλάδου κατασκευής γυαλιού και προϊόντων από γυαλί ιάγραµµα 4.3.1: Μερίδια αγοράς γυαλιού συσκευασίας (2007)...15 Πίνακας 4.5.1: Κατανάλωση ενέργειας σε κτίρια...21 Πίνακας 4.6.1: Οικοδοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα ( )...22 ιάγραµµα 4.6.1: Οικοδοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα ( ) ιάγραµµα 4.7.1: Επιχειρήσεις µε ΣΤΑΚΟ 261 κατανεµηµένες ανά περιφέρεια...25 Πίνακας : Εµπορικό ισοζύγιο γυαλιού και τεχνουργηµάτων από γυαλί σε ευρώ ( )...27 ιάγραµµα : Εξωτερικό εµπόριο γυαλιού και τεχνουργηµάτων από γυαλί σε εκ. ευρώ ( )...28 Πίνακας : Εξωτερικό εµπόριο γυαλιού και τεχνουργηµάτων από γυαλί σε τόνους ( )...28 ιάγραµµα : Εξωτερικό εµπόριο γυαλιού και τεχνουργηµάτων από γυαλί σε τόνους ( )...28 Πίνακας : Εισαγωγές γυαλιού και τεχνουργηµάτων από γυαλί σε αξία ( )29 Πίνακας : Εισαγωγές γυαλιού και τεχνουργηµάτων από γυαλί σε ποσότητα ( )...30 ιάγραµµα : ιάρθρωση εισαγωγών γυαλιού και τεχνουργηµάτων από γυαλί (2007)...30 Πίνακας : Εισαγωγές επίπεδου γυαλιού ανά χώρα προέλευσης σε αξία ( ).. 31 Πίνακας : Εισαγωγές επίπεδου γυαλιού ανά χώρα προέλευσης σε ποσότητα ( )...31 ιάγραµµα : ιάρθρωση εισαγόµενων ποσοτήτων επίπεδου γυαλιού (2007)...31 Πίνακας : Εισαγωγές επιτραπέζιου γυαλιού ανά χώρα προέλευσης σε αξία ( )...32 Πίνακας : Εισαγωγές επιτραπέζιου γυαλιού ανά χώρα προέλευσης σε ποσότητα ( )...32 ιάγραµµα : ιάρθρωση εισαγόµενων ποσοτήτων επιτραπέζιου γυαλιού (2007)...33 Πίνακας : Εισαγωγές γυαλιού συσκευασίας ανά χώρα προέλευσης σε αξία ( )...33 Πίνακας : Εισαγωγές γυαλιού συσκευασίας ανά χώρα προέλευσης σε ποσότητα ( ) ιάγραµµα : ιάρθρωση εισαγόµενων ποσοτήτων γυαλιού συσκευασίας (2007)...34 Πίνακας : Εξαγωγές γυαλιού και τεχνουργηµάτων από γυαλί σε αξία ( )..34 3

4 Πίνακας : Εξαγωγές γυαλιού και τεχνουργηµάτων από γυαλί σε ποσότητα ( )..35 ιάγραµµα : ιάρθρωση εξαγωγών γυαλιού και τεχνουργηµάτων από γυαλί (2007)35 Πίνακας : Εξαγωγές γυαλιού συσκευασίας ανά χώρα προέλευσης σε αξία ( )..35 Πίνακας : Εξαγωγές γυαλιού συσκευασίας ανά χώρα προέλευσης σε αξία ( )..35 ιάγραµµα : ιάρθρωση εξαγόµενων ποσοτήτων γυαλιού συσκευασίας (2007)...35 ιάγραµµα : Απασχόληση στη βιοµηχανία γυαλιού στην Ε.Ε. ( ). 42 Πίνακας : Παραγωγή γυαλιού στην Ε.Ε. σε ρκατοµµύρια τόνους ( )...42 Πίνακας : Αγορά γυαλιού στην Ε.Ε. 27 σε τόνους (2006)...43 ιάγραµµα : ιάρθρωση παραγωγής γυαλιού ανά είδος στην Ε.Ε. 27 (2006)...44 ιάγραµµα : Μερίδια αγοράς επίπεδου γυαλιού (2007) 45 ιάγραµµα 7.1.1: Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών και Κερδών προ Φόρων...51 ιάγραµµα 7.1.2: Μέσοι ρυθµοί µεταβολής βασικών µεγεθών...52 Πίνακας 7.1.1: Μικτό και καθαρό προ φόρων περιθώριο...54 ιάγραµµα 7.1.3: Εξέλιξη περιθωρίων κέρδους και αποδοτικότητας...54 ιάγραµµα 7.2.1: Κεφαλαιακή διάρθρωση, αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα...55 Πίνακας 7.2.1: Απόδοση συνολικών και ιδίων κεφαλαίων...56 Πίνακας 7.3.1: Γενική ρευστότητα και εµπορικός κύκλος...57 ιάγραµµα 7.3.1: Εµπορικός κύκλος...58 ιάγραµµα 7.3.2: Εξέλιξη εµπορικού κύκλου και γενικής ρευστότητας...59 Πίνακας 7.4.1: Ξένα προς ίδια κεφάλαια και κάλυψη τόκων...60 ιάγραµµα 7.4.1: Εξέλιξη κεφαλαιακής διάρθρωσης και ικανότητας πληρωµής τόκων

5 1. Πληροφορίες για την έκδοση Σκοπός της παρούσας ανάλυσης είναι η αξιολόγηση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 261 «Κατασκευή γυαλιού και προϊόντων από γυαλί», βάσει της ΣΤΑΚΟ Η ανάλυση γίνεται σε δύο µέρη, στο στρατηγικό και στο χρηµατοοικονοµικό. Στο πρώτο µέρος, τα στοιχεία προέρχονται από τις Μικροµεσαίες εταιρείες (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στο χώρο και παρουσιάζονται η διάρθρωση της αγοράς, τα προϊόντα που προσφέρουν οι επιχειρήσεις του κλάδου, η ανάλυση ανά περιφέρεια, οι τοµείς στους οποίους επικεντρώνεται ο ανταγωνισµός των εταιρειών του κλάδου, στοιχεία για τη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων, το εργατικό δυναµικό, τις πρώτες ύλες, το κόστος παραγωγής, τα στοιχεία της ζήτησης, το νοµοθετικό πλαίσιο κ.τ.λ. Στο δεύτερο µέρος, έχει επιλεγεί ένα δείγµα εταιρειών µε βάση τη δραστηριότητά τους, την εξειδίκευσή τους σε συγκεκριµένους τοµείς, τη λειτουργία τους σε συγκεκριµένες περιοχές και άλλα κριτήρια. Τα οικονοµικά στοιχεία των εταιρειών του δείγµατος αφορούν τα έτη 2001 έως και 2007 και αναλύονται χρησιµοποιώντας αριθµοδείκτες αποδοτικότητας των κεφαλαίων τους, κεφαλαιακής διάρθρωσης, ρευστότητας και κερδοφορίας. Όπου γίνεται αναφορά σε µερίδια αγοράς, αυτά είναι ενδεικτικά και προκύπτουν από το δείγµα των υπό εξέταση εταιρειών, οι οποίες δεν είναι κατ ανάγκη µεταξύ τους ανταγωνιστικές, αλλά ενδέχεται να έχουν σχέση µεταξύ µητρικής - θυγατρικής ή / και προµηθευτή - πελάτη. Υπογραµµίζεται επίσης, ότι το χαρτοφυλάκιο παραγόµενων προϊόντων ή / και προσφερόµενων υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των εταιρειών. ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΧΠ Στους πίνακες και τις αναλύσεις της παρούσας έκθεσης έχουν ληφθεί υπόψη και οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των ΠΧΠ, για την περίοδο Οι διαφορές µεταξύ των ΠΧΠ και των ΕΛΠ είναι σηµαντικές, µε συνέπεια τα στοιχεία ενδεχοµένως να µην είναι συγκρίσιµα µεταξύ των εταιρειών που συντάσσουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις µε διαφορετικά λογιστικά πρότυπα ή και τα στοιχεία της περιόδου ( ΠΧΠ) µε αυτά των προηγούµενων χρήσεων που συντάχθηκαν µε τα ΕΛΠ. 5

6 2. Επισκόπηση µεγεθών και αριθµοδεικτών συγκριτικής αξιολόγησης Κύκλος εργασιών: Τα έσοδα από τη βασική δραστηριότητα της επιχείρησης. Η θετική µεταβολή του µεγέθους έναντι του 2006 ( 07/06) δείχνει ανάπτυξη των εργασιών, µπορεί ωστόσο να οφείλεται σε πρόσκαιρους παράγοντες ή έκτακτα γεγονότα (πχ. συγχωνεύσεις). Μικτό Περιθώριο: Ο λόγος των µικτών κερδών (δηλαδή κύκλος εργασιών µείον το κόστος πωληθέντων) προς τον κύκλο εργασιών. Αποτελεί το βασικότερο δείκτη κερδοφορίας της επιχείρησης, δείχνοντας το βασικό κέρδος που προκύπτει από την άσκηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Όσο υψηλότερος ο δείκτης τόσο ευρύτερα είναι τα περιθώρια της επιχείρησης να καλύψει τις υπόλοιπες δαπάνες της και να διαµορφώσει µεγαλύτερα ΚΠΦ. ΚΠΤΦΑ: Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (λειτουργικά κέρδη) είναι τα αποτελέσµατα µετά την αφαίρεση του συνόλου των λειτουργικών εξόδων (συνήθης λειτουργία). Αποτελεί ένα από τα βασικότερα µέτρα της ποιότητας και σταθερότητας των κερδών αφού δεν περιλαµβάνει έκτακτα αποτελέσµατα. Επίσης, το µέγεθος των ΚΠΤΦΑ δεν επηρεάζεται από τις χρηµατοδοτικές και επενδυτικές επιλογές της εκάστοτε επιχείρησης, επιτρέποντας τη σύγκριση µεταξύ εταιρειών µε διαφορετική κεφαλαιακή δοµή και ύψος παγίων επενδύσεων. ΚΠΦ (καθαρά αποτελέσµατα): Τα Κέρδη Προ Φόρων, τα οποία προκύπτουν από την άθροιση όλων των εσόδων, λειτουργικών και εκτάκτων, και την αφαίρεση όλων των εξόδων. Η θετική µεταβολή του µεγέθους έναντι του 2006 ( 07/06) δείχνει τη βελτίωση της κερδοφορίας, ενώ αν η µεταβολή είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη του κύκλου εργασιών η επιχείρηση επιτυγχάνει υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Εµπορικός Κύκλος: Το καθαρό χρονικό διάστηµα για το οποίο η επιχείρηση δεν εισπράττει χρήµατα και για το οποίο πρέπει να αναζητήσει χρηµατοδότηση από τραπεζικά ή ίδια κεφάλαια. Εκτιµάται ως το άθροισµα των ηµερών είσπραξης των απαιτήσεων µε τις ηµέρες διατήρησης των αποθεµάτων, µειωµένο κατά τις ηµέρες προµηθευτών. Το ιδανικό για την επιχείρηση είναι ο εµπορικός κύκλος να διατηρείται στο µηδέν ή ακόµη καλύτερα να είναι αρνητικός, δηλαδή να πληρώνει τους προµηθευτές αφού ανακυκλώσει τα αποθέµατα της και εισπράξει τα τιµολόγια από τους πελάτες της. Ηµέρες Απαιτήσεων: Η σχέση των απαιτήσεων µε τον κύκλο εργασιών, εκφρασµένη σε ηµέρες, δείχνει το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την πώληση προϊόντων / υπηρεσιών µέχρι την είσπραξη του ποσού. Από την πλευρά του επιχειρηµατία οι 6

7 ηµέρες απαιτήσεων πρέπει να τηρούνται σε χαµηλό επίπεδο (άµεση είσπραξη). Από την πλευρά του πελάτη της επιχείρησης, ο µέσος όρος των ηµερών απαιτήσεων δίνει µια αίσθηση των εµπορικών όρων ώστε να διαπραγµατευτεί την ηµεροµηνία πληρωµής των αγορών του. Ηµέρες Προµηθευτών: Η σχέση του κόστους πωλήσεων (πλην των αποσβέσεων) µε το οφειλόµενο υπόλοιπο των προµηθευτών, προσεγγίζει σε ηµέρες το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την προµήθεια υλικών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών µέχρι την εξόφληση τους. Από την πλευρά του επιχειρηµατία οι ηµέρες προµηθευτών πρέπει να τηρούνται στα επίπεδα των ηµερών είσπραξης των απαιτήσεων. Ηµέρες Αποθεµάτων: Η σχέση των αποθεµάτων µε το κόστος πωληθέντων εκφρασµένο σε ηµέρες, δείχνει το χρονικό διάστηµα που παραµένουν τα αποθέµατα στην επιχείρηση µέχρι να πωληθούν ή τον αριθµό των ηµερών που απαιτούνται προκειµένου να ανανεωθούν τα αποθέµατα της εταιρείας. Όσο λιγότερες είναι οι ηµέρες που παραµένουν τα αποθέµατα στη επιχείρηση τόσο αποτελεσµατικότερα λειτουργεί η εταιρεία. ROA: Η Απόδοση Ενεργητικού προκύπτει από το λόγο των ΚΠΦ προς το Συνολικό Ενεργητικό. Μετρά την ετήσια αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων (ιδίων και δανειακών) της επιχείρησης. Κλαδικοί µέσοι: Εκτιµώνται µε τη διάµεσο, δηλαδή την τιµή η οποία βρίσκεται στη µέση των επιµέρους παρατηρήσεων (πχ. σε δείγµα 10 επιχειρήσεων το µικτό περιθώριο εκτιµάται στο 15%, τότε οι 5 εταιρείες έχουν περιθώριο κάτω από 15% και οι υπόλοιπες 5 περιθώριο πάνω από 15%. Μεταβολή 07/05: Είναι η µέση ετήσια µεταβολή στην 3ετία , µε την οποία εκτιµάται η µεσο-βραχυπρόθεσµη τάση. 7

8 3. Σύνοψη Ανάλυσης Ο καθορισµός του κλάδου ακολουθεί τα πρότυπα του τριψήφιου ΣΤΑΚΟ 261 που φέρει τον τίτλο «Κατασκευή γυαλιού και προϊόντων από γυαλί». Στο συγκεκριµένο ΣΤΑΚΟ εµπίπτουν οι επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν γυαλί και γυάλινα προϊόντα. Γενικότερα, υπάρχουν πέντε διαφορετικές κατηγορίες γυαλιού: Γυαλί συσκευασίας (φιάλες, βάζα κ.ά.) Επιτραπέζιο γυαλί (ποτήρια, πιάτα, µπωλ, σταχτοδοχεία κ.ά.) Επίπεδο γυαλί (παράθυρα, καθρέφτες, ράφια, υαλοπίνακες αυτοκινήτων κ.ά.) Υαλονήµατα (fiberglass κ.ά.) Άλλα είδη (γυαλί µε εφαρµογή σε ηλεκτρονικές συσκευές, σε ιατρικά µηχανήµατα κ.ά.) Η εγχώρια παραγωγή γυαλιού περιορίζεται σε δυο µόνο υποκλάδους, στην παραγωγή γυαλιού συσκευασίας και την επεξεργασία επίπεδου γυαλιού (αν και υπάρχουν πρώτες ύλες για την πρωτογενή κατασκευή επίπεδου γυαλιού στη χώρα µας, δεν υπάρχει µονάδα παραγωγής και οι υαλοπίνακες εισάγονται). Με την παραγωγή γυαλιού συσκευασίας ασχολούνται µόλις τρεις εταιρείες, όλες µεγάλου µεγέθους (δηλαδή έχουν κύκλο εργασιών άνω των 2,5 εκ.). Αντίθετα, στον υποκλάδο επεξεργασίας επίπεδου γυαλιού δραστηριοποιείται µικρός αριθµός εταιρειών µεγάλου µεγέθους και πολυάριθµες ΜΜΕ. Οι περισσότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριµένο υποκλάδο λειτουργούν µε τη µορφή οµόρρυθµης εταιρείας (Ο.Ε.), ετερόρρυθµης εταιρείας (Ε.Ε.) ή ατοµικής επιχείρησης. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει τη µελέτη του κλάδου, όσον αφορά στην προσπάθεια εκτίµησης του µεγέθους της αγοράς. Σύµφωνα µε την Πανελλήνια Οµοσπονδία Εµπόρων και Βιοτεχνών Υαλοπινάκων (Π.Ο.Ε.Β.Υ.), οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον υποκλάδο, είτε σε επίπεδο επεξεργασίας, είτε σε επίπεδο εµπορίας, ανέρχονται σε , εκ των οποίων περισσότερες από 900 εδρεύουν στην Αττική. Ο κλάδος του γυαλιού έχει υψηλή εισαγωγική διείσδυση, είτε σε προϊόντα που δεν παράγονται εγχωρίως (για παράδειγµα γυάλινα επιτραπέζια είδη, επίπεδο γυαλί και υαλοπίνακες), είτε σε προϊόντα που δεν επαρκεί η εγχώρια παραγωγή (για παράδειγµα είδη γυάλινης συσκευασίας). Η ύπαρξη πολλών Ο.Ε. και Ε.Ε., οι οποίες δεν είναι υποχρεωµένες να δηµοσιεύουν τα οικονοµικά τους στοιχεία, περιορίζει τη χρηµατοοικονοµική ανάλυση του κλάδου στην 8

9 εξέταση 51 εταιρειών, οι οποίες δηµοσιεύουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις. 13 εταιρείες εξ αυτών είναι µεγάλες, δηλαδή έχουν κύκλο εργασιών µεγαλύτερο από 2,5 εκ. Οι εταιρείες αυτές εδρεύουν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, µε εξαίρεση µιας εταιρείας που εδρεύει στη Λάρισα. Οι εταιρείες µεσαίου µεγέθους (µε κύκλο εργασιών µεταξύ 300 χιλ. και 2,5 εκ.) είναι 18, εκ των οποίων οι 8 εδρεύουν στα δυο µεγάλα αστικά κέντρα. Τέλος, στο δείγµα υπάρχουν 8 εταιρείες µικρού µεγέθους (µε πωλήσεις λιγότερες από 300 χιλ.) και 12 εταιρείες που δεν έχουν δηµοσιεύσει οικονοµικά στοιχεία για το έτος Πίνακας 3.1: Βασικά µεγέθη και αριθµοδείκτες Ποσά σε εκ Κύκλος εργασιών 172,12 156,58 138,36 137,34 122,96 107,94 96,71 Κέρδη προ φόρων 4,04 0,13 4,87 11,10 9,82 5,70 8,91 Ενεργητικό 427,76 400,40 391,73 294,71 266,94 241,16 204,49 Ίδια κεφάλαια 126,80 128,80 131,10 125,23 112,26 109,73 99,26 Μέσοι ρυθµοί µεταβολής 07/06 06/05 05/04 04/03 03/02 02/01 07/01 Κύκλος εργασιών 13,1% 2,2% 0,2% 6,1% 0,5% -0,3% 4,7% Κέρδη προ φόρων 22,9% 13,9% -15,5% 11,2% 28,4% -30,2% 10,3% Ενεργητικό 3,0% 0,3% 1,7% 8,9% 4,0% 3,2% 6,2% Ίδια κεφάλαια 2,3% 2,3% 1,7% 13,2% 1,5% 0,4% 3,5% Πορεία βασικών αριθµοδεικτών Ξένα προς ίδια κεφάλαια 1,25 1,05 0,90 0,80 0,85 0,95 0,92 Κάλυψη τόκων 3,39 5,58 4,68 6,75 6,70 6,54 6,31 Γενική Ρευστότητα 1,58 1,55 1,46 1,47 1,51 1,42 1,40 Εµπορικός κύκλος Μικτό περιθώριο 24,3% 24,2% 23,6% 25,6% 23,7% 22,4% 22,5% Καθαρό προ φόρων περιθώριο 4,0% 3,5% 3,7% 4,4% 5,2% 5,0% 4,6% Απόδοση συνολικών κεφαλαίων 2,7% 2,4% 2,2% 3,0% 3,7% 4,1% 3,3% Απόδοση ιδίων κεφαλαίων 5,1% 4,8% 5,2% 7,2% 8,2% 8,8% 9,9% Ο Κύκλος Εργασιών του δείγµατος των 51 εταιρειών το 2007 αυξήθηκε κατά 9,9%, σε 172,12 εκ. Το 71,8% των επιχειρήσεων που παρουσίασαν οικονοµικά στοιχεία το 2007, βελτίωσαν τις επιδόσεις τους σε σχέση µε το Τα Μικτά Κέρδη διαµορφώθηκαν σε 43,15 εκ., αυξηµένα κατά 13,6% από το Το αντίστοιχο περιθώριο κερδοφορίας παρέµεινε σε ικανοποιητικά επίπεδα (24,3%). Τα ΚΠΤΦΑ ανήλθαν σε 25,49 εκ. το 2007, αυξηµένα κατά 18,6%. Τέλος, οι εταιρείες του κλάδου έχουν ικανοποιητικό περιθώριο ΚΠΦ (4,0% για το 2007). 31 εταιρείες του δείγµατος ήταν κερδοφόρες, ενώ 10 παρουσίασαν αρνητικά αποτελέσµατα. Μελετώντας το πλαίσιο αξιολόγησης του κλάδου, διαπιστώνεται ότι ο βαθµός ανταγωνισµού είναι υψηλός. Ο χαρακτηρισµός αυτός αφορά στον υποκλάδο της επεξεργασίας υαλοπινάκων, όπου δραστηριοποιείται πληθώρα εταιρειών, µε αποτέλεσµα τη χαµηλή συγκέντρωση. Αντιθέτως, όπως έχει ήδη αναφερθεί, στον υποκλάδο γυαλιού συσκευασίας δραστηριοποιούνται µόλις τρεις εταιρείες, µε τη 9

10 µεγαλύτερη να ελέγχει το 76% περίπου της αγοράς. Το προϊόν που προσφέρουν οι εταιρείες του κλάδου παρουσιάζει υψηλή διαφοροποίηση, γεγονός που σχετίζεται τόσο µε την ποικιλία διαφορετικών ειδών συσκευασίας σε σχήµα, χρώµα, µέγεθος, όσο και µε το µεγάλο αριθµό διαφορετικών τύπων υαλοπίνακα (ασφαλείας, σκληρυµένος κ.ά.). Σχετικά µε τα εµπόδια εισόδου, ο κλάδος παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, υπό την έννοια ότι στην επεξεργασία επίπεδου γυαλιού τα εµπόδια εισόδου είναι χαµηλά, γεγονός που δεν ισχύει στην παραγωγή γυαλιού συσκευασίας. Ο κλάδος είναι εντάσεως εργασίας, µε το εργατικό δυναµικό να καλύπτει το µεγαλύτερο ποσοστό στο κόστος παραγωγής των εταιρειών. Ο µηχανολογικός εξοπλισµός των εταιρειών είναι βεβαίως σηµαντικός, ωστόσο µόνο ο υποκλάδος της παραγωγής γυαλιού συσκευασίας χαρακτηρίζεται ως εντάσεως κεφαλαίου. Παράλληλα, σηµειώνεται ότι η έλλειψη εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα του κλάδου στο σύνολό του. Τέλος, η τάση των πωλήσεων είναι ανοδική, καθώς ο κύκλος εργασιών των εταιρειών βαίνει αυξανόµενος και επικρατούν θετικές προοπτικές για τα επόµενη έτη, ειδικά όσον αφορά στη χρήση του ενεργειακού υαλοπίνακα. Το γεγονός αυτό ωστόσο, δεν ισχύσει στην περίπτωση του γυαλιού συσκευασίας, καθώς η παραγόµενη ποσότητα συρρικνώνεται και εντείνεται ο ανταγωνισµός από φθηνότερες εισαγωγές. Πίνακας 3.2 Πλαίσιο αξιολόγησης κλάδου κατασκευής γυαλιού και προϊόντων από γυαλί Βαθµός ανταγωνισµού Ρυθµιστικά θέµατα Εµπόδια εισόδου Τάσεις πωλήσεων Κερδοφορία Στάδιο ζωής κλάδου Εισαγωγική διείσδυση Κυκλικότητα Ένταση εργασίας Χαρακτηριστικά προϊόντος Ένταση κεφαλαίου Τεχνολογική εξάρτηση ΥΨΗΛΟΣ ΧΑΜΗΛΑ ΧΑΜΗΛΑ ΑΝΟ ΙΚΕΣ ΑΝΟ ΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΨΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΥΨΗΛΗ ΥΨΗΛΗ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 10

11 4. Στρατηγική επισκόπηση κλάδου 4.1 ιάρθρωση της αγοράς Βασικά σηµεία Η εγχώρια παραγωγή περιορίζεται στα γυάλινα προϊόντα συσκευασίας και στην επεξεργασία επίπεδου γυαλιού. Τρεις εταιρείες ασχολούνται µε την παραγωγή γυαλιού συσκευασίας επιχειρήσεις εκτιµάται ότι δραστηριοποιούνται στην επεξεργασία και την εµπορία υαλοπινάκων. Οι εγχώριες ανάγκες σε γυάλινα επιτραπέζια προϊόντα και σε λοιπά προϊόντα από γυαλί καλύπτονται µε εισαγωγές. Η εγχώρια παραγωγή γυαλιού συσκευασίας βαίνει φθίνουσα. Ευνοϊκές προοπτικές επικρατούν στον υποκλάδο της επεξεργασίας επίπεδου γυαλιού, ειδικά όσον αφορά στον ενεργειακό υαλοπίνακα. Ο κλάδος της κατασκευής γυαλιού και γυάλινων προϊόντων διακρίνεται στον υποκλάδο παραγωγής γυάλινων ειδών συσκευασίας και στον υποκλάδο επεξεργασίας επίπεδου γυαλιού. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τρεις εταιρείες, µεγάλου µεγέθους από πλευράς κύκλου εργασιών και συγκεκριµένα η ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ, η ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Ε. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ και η ΒΙΕΛΦΥΣ Α.Β.Ε.Ε. Οι εταιρείες αυτές προµηθεύουν την εγχώρια αγορά, ενώ πραγµατοποιούν και µικρού όγκου εξαγωγές. Κύριο χαρακτηριστικό του συγκεκριµένου υποκλάδου είναι ότι η παραγόµενη ποσότητα βαίνει φθίνουσα τα τελευταία έτη, ενώ αυξάνονται οι εισαγόµενες ποσότητες. Επιπλέον, σηµειώνεται ότι η τρίτη εταιρεία παράγει εξειδικευµένα προϊόντα, όπως αµπούλες για φαρµακευτική χρήση και όχι φιάλες και βάζα για τρόφιµα, αναψυκτικά και ποτά που παράγουν οι άλλες δύο. Σχετικά µε τη δεύτερη κατηγορία εταιρειών, αρχικά διευκρινίζεται ότι δεν υφίσταται εγχώρια παραγωγή επίπεδου γυαλιού, καθώς απαιτούνται σηµαντικές επενδύσεις και είναι σηµαντική η ύπαρξη µεγάλης αγοράς προκειµένου οι εταιρείες παραγωγής επίπεδου γυαλιού να αποσβέσουν τις επενδύσεις τους. Αν και έχουν γίνει βήµατα προς την ίδρυση µιας τέτοιας εταιρείας, η ανάλυση θα στηριχθεί στις εταιρείες που 11

12 επεξεργάζονται τους υαλοπίνακες που εισάγονται. Ο υποκλάδος χαρακτηρίζεται από µικρό αριθµό εταιρειών µεγάλου µεγέθους και πολυάριθµες εταιρείες µε νοµική µορφή Ο.Ε., Ε.Ε. ή ατοµικής επιχείρησης, οι οποίες καταλαµβάνουν σηµαντικό τµήµα της εγχώριας αγοράς. Ορισµένες από τις εταιρείες αυτές είναι σε θέση να παρέχουν όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουν και οι µεγάλες εταιρείες του υποκλάδου, οι περισσότερες ωστόσο έχουν περιορισµένες δυνατότητες και συνήθως ασχολούνται µόνο µε την τοποθέτηση υαλοπινάκων που προµηθεύονται από τις µεγαλύτερες εταιρείες στην τελική τους µορφή. Ο υποκλάδος είναι εντάσεως εργασίας και είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε την οικοδοµική δραστηριότητα, είτε σε επίπεδο νέων οικοδοµών, είτε σε επίπεδο ανακαινίσεων υπαρχόντων κτιρίων. Εκτός από τις προαναφερθείσες κατηγορίες εταιρειών, δραστηριοποιούνται στον κλάδο και άλλες εταιρείες, συνήθως ατοµικές επιχειρήσεις ή Ο.Ε., µε εξειδικευµένο αντικείµενο, όπως για παράδειγµα, διακοσµητικό γυαλί, βιτρώ, χειροποίητα γυάλινα προϊόντα κ.ά. και για το λόγο αυτό δεν µπορούν να κατηγοριοποιηθούν. Από τις εταιρείες αυτές αναφέρεται η ΒΙΟΚΕΦ ΚΑΚΚΟΣ Ν. Α.Ε., η οποία κατασκευάζει γυάλινα διακοσµητικά προϊόντα και φωτιστικό γυαλί (αποτελώντας τη µοναδική αντίστοιχη εταιρεία στην εγχώρια αγορά), παρουσιάζει υψηλό κύκλο εργασιών και συνεπώς συµπεριλαµβάνεται στη χρηµατοοικονοµική ανάλυση του κλάδου. 4.2 Είδη γυαλιού και παραγωγική διαδικασία Οι κύριες κατηγορίες προϊόντων γυαλιού είναι οι ακόλουθες: o Γυάλινα προϊόντα συσκευασίας (container glass): φιάλες (π.χ. για αλκοολούχα ποτά, αναψυκτικά, νερό), βάζα (π.χ. για τρόφιµα, αρώµατα) και λοιποί γυάλινοι περιέκτες (π.χ. φιαλίδια για φάρµακα). o Επιτραπέζια γυάλινα προϊόντα (tableware glass): διακρίνονται σε γυαλιά άµµου-σόδας-µαρµάρου (soda-lime glass), σε οπάλ γυαλιά (opal glass), σε βοριοπυριτικά γυαλιά (borosilicate glass), τα οποία είναι υψηλής αντοχής και αντίστασης σε θερµικές κρούσεις, σε κρύσταλλα (γυαλιά που περιέχουν τουλάχιστον 24% του οξειδίου µολύβδου) και σε κεραµικά γυαλιά (ceramicglass). Τα προϊόντα που κατασκευάζονται από τα παραπάνω είδη γυαλιού είναι προϊόντα οικιακής χρήσης, όπως ποτήρια, πιάτα, πιατέλες, πιρέξ, µπωλ, παγοδοχεία, σταχτοδοχεία, εστίες µαγειρέµατος κ.ά. 12

13 o o o Επίπεδο γυαλί (flat glass): διακρίνεται σε γυαλί επίπλευσης (float glass) και σε κυλινδρισµένο γυαλί (rolled glass). Από γυαλί επίπλευσης κατασκευάζονται προϊόντα που χρησιµοποιούνται από τον κατασκευαστικό κλάδο (π.χ. σε παράθυρα, πόρτες, καθρέφτες, στέγαστρα, δάπεδα, πλακάκια, σκάλες) και από τις αυτοκινητοβιοµηχανίες (π.χ. ανεµοθώρακες αυτοκινήτων, καθρέφτες), ενώ από κυλινδρισµένο γυαλί κατασκευάζονται προϊόντα που χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές που το φως διασκορπίζεται (π.χ. χωρίσµατα µπάνιου, παράθυρα µπάνιου), γυάλινα προϊόντα για θερµοκήπια κ.ά. Υαλόνηµα (glass fiber): υαλόµαλλο για µονώσεις, υαλόνηµα για ενίσχυση κατασκευών από πλαστικό, όπως κράνη, µικρά σκάφη, σασί αυτοκινήτων, σωληνώσεις κ.ά., fiberglass, οπτικές ίνες. Άλλα γυάλινα προϊόντα: ειδικό γυαλί που χρησιµοποιείται σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό (π.χ. σε οθόνες τηλεόρασης και υπολογιστών), σε εφαρµογές φωτισµού υψηλής έντασης, οπτικό γυαλί κ.ά. Το πιο συνηθισµένο γυαλί είναι το γυαλί άµµου-σόδας-µαρµάρου, για το οποίο απαιτείται ένα µίγµα από χαλαζιακή άµµο (59%), ανθρακική σόδα (19%), µαρµαρόσκονη (13%), δολοµίτη (5%) και νεφελοσιενίτη (4%). Στη συνέχεια, το µίγµα αυτό θερµαίνεται σε υαλουργικό κλίβανο στους 1.600C, µε αποτέλεσµα να λιώνει και να µετατρέπεται σε ένα παχύρρευστο υγρό. Η µάζα αυτή τοποθετείται σε διάφορα καλούπια, προκειµένου να πάρει την τελική της µορφή. Στο τέλος ακολουθεί το στάδιο της ψύχρανσης και ο ποιοτικός έλεγχος. Η κυριότερη µέθοδος παραγωγής γυαλιού επίπλευσης βασίζεται στην τεχνική που ανέπτυξε ο Alastair Pilkington στη δεκαετία του 1950 (χύσιµο του τηγµένου γυαλιού σε λουτρό τηγµένου κασσιτέρου και ο σχηµατισµός ταινίας µε παραλληλισµένες την άνω και κάτω επιφάνεια υπό την επίδραση της βαρύτητας και της επιφανειακής τάσεως). Το 90% της παγκόσµιας παραγωγής επιπέδου γυαλιού παράγεται µε τη χρήση της τεχνικής αυτής. 4.3 Γυάλινα προϊόντα συσκευασίας Το γυαλί αποτελεί σηµαντικό υλικό συσκευασίας, καθώς είναι απόλυτα στεγανό, αδιαπέραστο από µικρο-οργανισµούς και το οξυγόνο, δεν προσδίδει οσµές ή γεύση 13

14 στο περιεχόµενό του, διαµορφώνεται εύκολα, είναι διαφανές, επιτρέποντας την οπτική επαφή µε το περιεχόµενό του και είναι πλήρως ανακυκλώσιµο. Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται µόνο τρεις εταιρείες µεγάλου µεγέθους µε την κατασκευή γυάλινων προϊόντων συσκευασίας, όπως φιάλες, φιαλίδια, βάζα, αµπούλες κ.ά. Συγκεκριµένα, οι εταιρείες αυτές είναι η ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ και η ΒΙΕΛΦΥΣ Α.Β.Ε.Ε. µε έδρα στην Αθήνα, καθώς και η ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Ε. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ µε έδρα στη Λάρισα. Κύριοι πελάτες των εταιρειών αυτών είναι εταιρείες τροφίµων και ποτών, καθώς και φαρµακευτικές εταιρείες. Η εταιρεία ΒΙΕΛΦΥΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι η µοναδική που ανήκει στην τελευταία κατηγορία, καθώς ασχολείται µε την παραγωγή αµπουλών. Η συνολική παραγόµενη ποσότητα των εταιρειών αυτών εκτιµάται σε τόνους περίπου ή 390 εκ. τεµάχια για το Σηµειώνεται ότι η παραγόµενη ποσότητα βαίνει συνεχώς µειούµενη, λόγω υψηλού κόστους παραγωγής και έντονου ανταγωνισµού σε επίπεδο τιµών από το εξωτερικό. Η εγχώρια παραγωγή κυριαρχείται από την εταιρεία ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ, της οποίας το µερίδιο ανέρχεται σε 76%. Επιπλέον, σηµειώνεται ότι στον Όµιλο Γιούλα ανήκουν και οι εταιρείες STIROM A.E. (Ρουµανία), BUCHA GLASSWORKS A.E. (Ουκρανία) και DRUJBA GLASSWORKS Α.Ε. (Βουλγαρία), οι οποίες έχουν παραγωγική ικανότητα 1,3 δισ. τεµαχίων γυάλινων ειδών συσκευασίας. Κύριοι πελάτες της εταιρείας είναι µεγάλες εταιρείες αναψυκτικών, ποτών και τροφίµων, όπως η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε., η SARA LEE COFFEE AND TEA HELLAS Α.Ε. και η COCA COLA 3Ε Α.Ε. Ακολουθεί η εταιρεία ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Ε. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ µε µερίδιο 23%. Όσον αφορά στην εταιρεία ΒΙΕΛΦΥΣ Α.Β.Ε.Ε., σηµειώνεται ότι δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή αµπουλών για φαρµακευτική χρήση και εκτιµάται ότι το µερίδιό της στη συγκεκριµένη αγορά ανέρχεται σε 25% περίπου, ενώ οι υπόλοιπες ανάγκες της αγοράς καλύπτονται µε εισαγωγές. Τέλος, µε την παραγωγή γυάλινων ειδών συσκευασίας για φαρµακευτική χρήση ασχολείται και η εταιρεία BIOMEDSKLO A.E., η οποία εδρεύει στην Ουκρανία και ανήκει στον Όµιλο Γιούλα. Οι λοιπές ανάγκες της εγχώριας αγοράς καλύπτονται από εισαγωγές, οι οποίες αναλύονται σε βάθος στο υποκεφάλαιο Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το 2007 εισήχθησαν 153,3 χιλ. τόνοι γυάλινων ειδών συσκευασίας, αξίας 62,1 εκ. Κύριες χώρες προέλευσης είναι η Βουλγαρία (ποσοστό 51,2% επί των συνολικών εισαγωγών) και η Ιταλία (ποσοστό 19,6%). 14

15 ιάγραµµα Μερίδια αγοράς γυαλιού συσκευασίας (2007) Βαλαβάνης 23,0% Vielfys 1,0% Πηγή: εκτιµήσεις Hellastat A.E. Γιούλα 76,0% Παράλληλα, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον υποκλάδο αυτό πραγµατοποιούν και εξαγωγές, περιορισµένης ωστόσο ποσότητας (19,4 χιλ. τόνοι περίπου το 2007), µε κύριες χώρες προορισµού την Ιταλία, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και τη Σερβία. Ο υποκλάδος παραγωγής γυάλινων ειδών συσκευασίας είναι εντάσεως κεφαλαίου. Απαιτείται υψηλό αρχικό κόστος για την απόκτηση των αναγκαίων µηχανηµάτων για την παραγωγική διαδικασία και ιδιαίτερη τεχνογνωσία και τεχνική, προκειµένου να παραχθούν τα τελικά προϊόντα µε τις προδιαγραφές που απαιτούνται, έτσι ώστε να µην αλλοιώνεται το περιεχόµενό τους. Το υψηλό αρχικό κόστος των µηχανηµάτων αποσβένεται µε την πληθοπαραγωγή, η οποία δεν είναι εφικτή στην Ελλάδα λόγω του µικρού µεγέθους της αγοράς. Αντίθετα, οι εταιρείες άλλων χωρών έχουν µεγάλη πελατειακή βάση και έχουν την δυνατότητα εξαγωγής των προϊόντων τους σε χαµηλές τιµές. Κατά συνέπεια, είναι φανερό ότι ο υποκλάδος χαρακτηρίζεται από υψηλά εµπόδια εισόδου. Η τεχνολογική εξάρτηση των εταιρειών του υποκλάδου είναι µέτρια, καθώς δεν υπάρχουν ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και τα µηχανήµατα παραγωγής µπορούν να διατηρηθούν για αρκετά χρόνια, ενώ συνήθως είναι δυνατή η αναβάθµισή τους. Σηµαντική παράµετρος στην παραγωγική διαδικασία αποτελεί η κατανάλωση ενέργειας, η οποία καταλαµβάνει σηµαντικό ποσοστό στο συνολικό κόστος παραγωγής (περίπου 30%). Επιπλέον, αποτελούν σηµαντικά προβλήµατα για τις εταιρείες του 15

16 υποκλάδου οι περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος, καθώς συνεπάγεται διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας και απώλεια της ποσότητας υπό παραγωγή. Τέλος, όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναµικό, παρατηρείται έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού, γεγονός που δηµιουργεί πρόβληµα στις εταιρείες του υποκλάδου, οι οποίες δεν έχουν την πολυτέλεια εύκολης αντικατάστασης ενός ειδικευµένου εργαζοµένου και οι οποίες αφιερώνουν σηµαντικό χρόνο στην εκπαίδευση του προσωπικού τους στην πράξη. 4.4 Επιτραπέζια γυάλινα προϊόντα Στην Ελλάδα δεν υφίσταται πλέον εγχώρια παραγωγή γυάλινων επιτραπέζιων προϊόντων (ποτήρια, πιάτα, πιατέλες, πιρέξ, µπωλ, παγοδοχεία, σταχτοδοχεία, εστίες µαγειρέµατος κ.ά.), καθώς το Φεβρουάριο του 2006 σταµάτησε η λειτουργία του µοναδικού εργοστασίου παραγωγής τέτοιων προϊόντων της εταιρείας ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ στην Ελευσίνα (το εργοστάσιο λειτουργούσε έως το 2003 η εταιρεία ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΚΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε., η οποία συγχωνεύτηκε µε την πρώτη). Η ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ παρήγαγε κυρίως ποτήρια και η συνολική ετήσια παραγωγή επιτραπέζιων ειδών ανερχόταν σε τόνους. Αιτία της διακοπής της λειτουργίας αποτέλεσε το γεγονός ότι κρίθηκε ως ασύµφορη η συνέχιση της παραγωγής, λόγω υψηλού κόστους. Ο Όµιλος Γιούλα µετέφερε τη δραστηριοποίησή του στο συγκεκριµένο υποκλάδο στα Βαλκάνια, αποκτώντας τον έλεγχο δυο εταιρειών παραγωγής γυάλινων επιτραπέζιων ειδών, την NEW GLASS Α.Ε. στη Βουλγαρία και τη STIROM A.E. στη Ρουµανία, µέσω των οποίων προµηθεύει και την εγχώρια αγορά. Κατά συνέπεια, σήµερα η εγχώρια ζήτηση καλύπτεται εξ ολοκλήρου από εισαγωγές, όπως συµβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), για παράδειγµα στην Αυστρία, τη ανία και τη Σουηδία. Σύµφωνα µε στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε., το 2007 εισήχθησαν 133,9 χιλ. τόνοι επιτραπέζιων γυάλινων προϊόντων, αξίας 78,3 εκ. Είναι ενδεικτικό της ζήτησης για τα συγκεκριµένα προϊόντα ότι το 2006 οι εισαγωγές είχαν ανέλθει σε 41,6 χιλ. τόνους. Κύριες χώρες προέλευσης των εν λόγω προϊόντων είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Κίνα, η Βουλγαρία, η Γερµανία και η Τουρκία. Συγκεκριµένα για τα ποτήρια, τα οποία καλύπτουν το µεγαλύτερο τµήµα των επιτραπέζιων γυάλινων ειδών, εκτιµάται ότι εισάγονται 130 εκ. τεµάχια περίπου για να 16

17 καλύψουν τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς, µε κύριες χώρες προέλευσης τη Βουλγαρία, την Τουρκία και την Κίνα. Τέλος, αναφέρονται ενδεικτικά ορισµένες εταιρείες εισαγωγής και διακίνησης γυάλινων επιτραπέζιων ειδών στην εγχώρια αγορά: YALCO ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. Σ. ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.E., ΣΒΑΡΟΒΣΚΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε., VICKO ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ ΗΣ Η. Α.Ε. 4.5 Επίπεδο γυαλί Εισαγωγή υαλοπινάκων Η παραγωγή επίπεδου γυαλιού απαιτεί σηµαντικές επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό, καθώς και σηµαντικές ποσότητες ενέργειας. Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί πιο γρήγορη απόσβεση των πάγιων στοιχείων οι εταιρείες επιδιώκουν την παραγωγή σηµαντικών ποσοτήτων, οι οποίες απευθύνονται σε πολλές χώρες. Στην Ελλάδα, καθ ότι η ζήτηση δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλη και καθώς υπάρχει αυξηµένος ανταγωνισµός από το εξωτερικό δεν υφίσταται παραγωγή επίπεδου γυαλιού από το 1992, οπότε σταµάτησε η λειτουργία του εργοστασίου της Ανώνυµης Εταιρείας Χηµικών Προϊόντων και Λιπασµάτων (Α.Ε.Χ.Π.Λ.) και ως εκ τούτου η συνολική ποσότητα υαλοπινάκων που επεξεργάζονται οι εταιρείες του κλάδου, εισάγεται. Οι υαλοπίνακες εισάγονται κυρίως από τους 4 µεγάλους διεθνείς οίκους (AGC Group, Guardian, Saint-Gobain, NSG Group), µε βασικές χώρες προέλευσης την Ιταλία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, το Ηνωµένο Βασίλειο, τη Ρωσία και το Ισραήλ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε., οι εισαγωγές υαλοπινάκων το 2007 ξεπέρασαν τους τόνους. Οι βασικές κατηγορίες υαλοπινάκων που εισάγονται είναι: o απλοί, διαφανείς, o ενεργειακοί, o σκληρυµένοι (tempered), υψηλής αντοχής σε µηχανικές και θερµικές τάσεις, o ασφαλείας (laminated), µε στρώµατα µεµβρανών πολυβυνιλοβουτιραλίου, για να παραµένουν κολληµένα τα θραύσµατα σε περίπτωση θραύσης, o υπέρλευκοι (extra-clear) κ.ά. 17

18 Η εισαγωγή υαλοπινάκων πραγµατοποιείται σε φύλλα διαστάσεων 3,21x6,00 µέτρα και σε κιβώτια για υαλοπίνακες µικρότερων διαστάσεων. Οι µεγαλύτερες εταιρείες του υποκλάδου εισάγουν απευθείας από τους διεθνείς οµίλους, καθώς ο υψηλός όγκος των έργων που αναλαµβάνουν τους επιτρέπει την παραγγελία φορτίων µεγέθους τόνων. Οι υπόλοιπες εταιρείες προµηθεύονται είτε από τις µεγάλες εταιρείες, είτε από τις εµπορικές εταιρείες του κλάδου. Επιπλέον, παρατηρείται το φαινόµενο, ειδικά σε περιόδους υψηλής ζήτησης και πολλών παραγγελιών, να πραγµατοποιείται ένα εσωτερικό εµπόριο µεταξύ των εταιρειών του υποκλάδου, προκειµένου να αποκτηθούν τα απαιτούµενα αποθέµατα για την υλοποίηση ενός έργου. Σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν στην εισαγωγή των υαλοπινάκων είναι η χαµηλή ποιότητα ορισµένων προµηθευτών και τα υψηλά µεταφορικά κόστη. Αναλυτικότερα, η παγκόσµια αγορά επίπεδου γυαλιού είναι ολιγοπωλιακή και ουσιαστικά ελέγχεται από τις 4 προαναφερθείσες εταιρείες. Το γεγονός αυτό συντελεί στο υψηλό κόστος εισαγωγής και ορισµένες εταιρείες επιλέγουν να προµηθεύονται υαλοπίνακες από τρίτες πηγές, µε χαµηλότερο µεν κόστος, αλλά και µε χαµηλότερη ποιότητα (πολλές φορές οι υαλοπίνακες που εισάγονται δεν είναι πιστοποιηµένοι µε το πρότυπο CE ). Επιπλέον, οι εταιρείες του υποκλάδου επιβαρύνονται, πέρα της αξίας του εκάστοτε φορτίου (ποσό που κυµαίνεται από έως και , αναλόγως του τύπου του υαλοπίνακα, ανά φορτίο τόνων), µε έως και αποκλειστικά για το µεταφορικό κόστος Εγχώρια αγορά Η επεξεργασία των υαλοπινάκων που πραγµατοποιείται από τις εταιρείες του υποκλάδου αφορά στη διπλοποίηση, τη θερµοσκλήρυνση, την κύρτωση και την κατεργασία ακµής. Επιπλέον, εκτός της τοποθέτησης των υαλοπινάκων, οι εταιρείες προσφέρουν συµπληρωµατικές υπηρεσίες όπως η συντήρηση, η εκπόνηση µελετών κατασκευών γυαλιού κ.ά. Στον υποκλάδο δραστηριοποιούνται 8 εταιρείες µεγάλου µεγέθους, από πλευράς κύκλου εργασιών, µε νοµική µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε., οι οποίες έχουν έδρα στα δυο µεγάλα αστικά κέντρα, όπου υπάρχει αυξηµένη ζήτηση για τις υπηρεσίες τους. Ορισµένες από τις εταιρείες αυτές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν και θερµοσκλήρυνση των υαλοπινάκων, διαδικασία η οποία απαιτεί συγκεκριµένες προδιαγραφές και εξοπλισµό (φούρνο). 18

19 Επιπλέον, στον υποκλάδο δραστηριοποιείται πληθώρα µικρών εταιρειών, κυρίως µε νοµική µορφή Ο.Ε., Ε.Ε. ή ατοµικής επιχείρησης. Οι εταιρείες αυτές συνήθως δε διαθέτουν τον αναγκαίο εξοπλισµό για να προχωρήσουν στην επεξεργασία του υαλοπίνακα και ασχολούνται µόνο µε το στάδιο της τοποθέτησης αυτού, έχοντας παραλάβει από τις µεγαλύτερες εταιρείες του υποκλάδου µε τις οποίες συνεργάζονται, έτοιµο το τελικό προϊόν Χαρακτηριστικά, προβλήµατα, προοπτικές του υποκλάδου Τα εµπόδια εισαγωγής στον κλάδο για το βασικό επίπεδο υπηρεσιών (κατεργασία υαλοπίνακα, όχι παραγωγή) είναι ιδιαίτερα χαµηλά, υπό την έννοια ότι µπορεί να προβεί στην έναρξη επαγγέλµατος οποιοσδήποτε υποβάλλει στην εφορία τα απαραίτητα έγγραφα, αποκτώντας εργαλεία κοπής και επεξεργασίας, τα οποία µπορεί να είναι µεταχειρισµένα και συνεπώς να έχουν ακόµα χαµηλότερο κόστος απόκτησης. Το γεγονός αυτό ωστόσο, συντελεί στη δραστηριοποίηση επαγγελµατιών που δεν είναι κατάλληλα καταρτισµένοι, παρά τις υψηλές απαιτήσεις σε τεχνογνωσία, σε τεχνολογικές εξελίξεις, σε τεχνικές επεξεργασίας και σε προδιαγραφές ασφάλειας που χαρακτηρίζουν τον κλάδο. Η απουσία επίσης, πιστοποίησης του επαγγέλµατος του υαλοθέτη συµβάλλει στην επιδείνωση του προβλήµατος αυτού. Σύµφωνα µε φορείς του κλάδου, θα επιδρούσε θετικά η ύπαρξη πιστοποιήσεων και η διεξαγωγή σεµιναρίων, τα οποία να ενηµερώνουν τους τεχνίτες για τις διαδικασίες και τις νέες τάσεις στο χώρο. Όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναµικό, οι εταιρείες του υποκλάδου αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα, µε κύριες πτυχές την έλλειψη ειδικευµένου προσωπικού και την απουσία σχολών εκπαίδευσης. Επιπλέον, µεγάλο ποσοστό των εργαζοµένων στον κλάδο είναι αλλοδαποί (υπολογίζεται στο 60%), γεγονός που συνεπάγεται κινητικότητα του προσωπικού. Η κινητικότητα του προσωπικού πλήττει κυρίως τις µικρές εταιρείες του υποκλάδου, οι οποίες δυσκολεύονται να αντικαταστήσουν ένα τεχνίτη, σε περίπτωση αποχώρησής του από την εταιρεία. Τέλος, η κινητικότητα του προσωπικού εντείνεται από το φαινόµενο αποχώρησης τεχνιτών, οι οποίοι αποφασίζουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο ανεξάρτητα και να δηµιουργήσουν δικές τους εταιρείες. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η επεξεργασία επίπεδου γυαλιού θεωρείται κλάδος εντάσεως εργασίας και το εργατικό κόστος καταλαµβάνει το 19

20 µεγαλύτερο µερίδιο, γίνεται άµεσα αντιληπτό το µέγεθος των συγκεκριµένων προβληµάτων. Άλλο σηµαντικό πρόβληµα του υποκλάδου είναι η απουσία ισχυρού νοµικού πλαισίου και ελέγχου εφαρµογής αυτού. Οι Οδηγίες 1989/106/ΕΚ και 1993/465/ΕΚ της Ε.Ε. θέτουν µια σειρά από προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα δοµικά υλικά, µεταξύ των οποίων και το γυαλί και ορίζουν τα πρότυπα σήµανσης CE για τα υλικά αυτά. Ωστόσο, όπως ήδη αναφέρθηκε, στην πραγµατικότητα εισάγονται και τοποθετούνται υαλοπίνακες χωρίς να τηρούν τα πρότυπα. Επιπλέον, σύµφωνα µε την Οδηγία 2002/91/ΕΚ, οι κατασκευαστές είναι υποχρεωµένοι, µεταξύ άλλων, να τοποθετούν µόνο ενεργειακούς υαλοπίνακες και όχι άλλους τύπους γυαλιού (προκειµένου να επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση απώλειας ενέργειας). Παρόλα αυτά, στην ουσία το νοµικό πλαίσιο δεν τηρείται και συχνά τοποθετούνται µονοί υαλοπίνακες για λόγους κόστους, αγνοώντας το µακροπρόθεσµο κόστος απώλειας ενέργειας. Τέλος, δεν πραγµατοποιούνται έλεγχοι και δεν έχουν θεσπιστεί συγκεκριµένοι κανόνες για τις προδιαγραφές των κτιρίων, γεγονός που θέτει ζητήµατα ασφάλειας, κυρίως στις όψεις των κτιρίων. Όσον αφορά στην τοποθέτηση ενεργειακών υαλοπινάκων, κύρια αιτία της µη τοποθέτησης αυτών και της προτίµησης απλών, είτε µονών είτε διπλών, υαλοπινάκων είναι η έλλειψη ενηµέρωσης όλων των εµπλεκοµένων φορέων (υαλοθέτης, κατασκευαστής, πελάτης). Αποτελεί γεγονός ότι ο ενεργειακός υαλοπίνακας έχει 2,5 φορές περίπου υψηλότερο αρχικό κόστος, ωστόσο το κόστος αυτό έχει εκτιµηθεί ότι αποσβένεται µέσα σε 2 έτη, λόγω εξοικονόµησης απώλειας ενέργειας. Σύµφωνα µε µελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παραγωγών Επίπεδου Γυαλιού, η αντικατάσταση ενός µονού υαλοπίνακα µε διπλό ενεργειακό, συνεπάγεται εξοικονόµηση 990 κιλών διοξειδίου του άνθρακα κατά τον πρώτο χρόνο και κιλών τα επόµενα έτη, καθώς και εξοικονόµηση 400 λίτρων πετρελαίου ετησίως (εκτιµήσεις που αφορούν σε οικία 100 τ.µ. µε 15 τ.µ παράθυρα). Αξίζει τέλος, να σηµειωθεί ότι σε άλλες χώρες της Ε.Ε., όπως στη Γερµανία, το κράτος παρέχει οικονοµική ενίσχυση, προκειµένου να αντικατασταθούν οι απλοί υαλοπίνακες µε ενεργειακούς. 20

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING)

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα Περιεχόµενα πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η Ελληνική αγορά κλωστοϋφαντουργίας και η επιρροή παραγωγής καινοτόμων προϊόντων της «Ελληνικής Υφαντουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS... 3 2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ... 15 2.1. Γενικά Στοιχεία Επιχειρήσεων...15

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΣΤΟΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Το Γυαλί και χρήση του στην Αυτοκινητοβιομηχανία

Το Γυαλί και χρήση του στην Αυτοκινητοβιομηχανία Το Γυαλί και χρήση του στην Αυτοκινητοβιομηχανία Τμήμα Οχημάτων Καθηγητής: κ. Ματζινός Φοιτητής: Παχατουρίδης Τηλέμαχος 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή 5 1.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ 1.1 Η ανακάλυψη του γυαλιού - 5000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας με βάση το πρότυπο EN ISO 9001:2000 στις Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την διερεύνηση του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται αφενός εταιρίες καθετοποιημένες, οι οποίες ασχολούνται τόσο με

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος για την. Επιχείρηση FARCOM του Κλάδου των Καλλυντικών» ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος για την. Επιχείρηση FARCOM του Κλάδου των Καλλυντικών» ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος για την Επιχείρηση FARCOM του Κλάδου των Καλλυντικών» του ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα μελέτη έγινε για εκπαιδευτικούς σκοπούς και κάποια από τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι απόλυτα ακριβή.

Η παρούσα μελέτη έγινε για εκπαιδευτικούς σκοπούς και κάποια από τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι απόλυτα ακριβή. Η παρούσα μελέτη έγινε για εκπαιδευτικούς σκοπούς και κάποια από τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι απόλυτα ακριβή. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΨΗ... 7 Κεφάλαιο 2:ΟΙ ΥΨΗΛΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2010

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2010 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2010 ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ Απαγορεύεται η με κάθε μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή ανατύπωση του παρόντος, η μετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση αυτού, η θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η Ελληνική αγορά κρασιού: Προϊόντα και σύγχρονοι τρόποι προώθησης σε Ελληνική και Διεθνή αγορά ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» THEME: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Φοιτητής: Πάπιστας Αλέξιος Σταύρος (109/08) Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τηλικίδου Ειρήνη ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Business Plan

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Μυλωνάς Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος. Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής

Παύλος Μυλωνάς Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος. Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης Παύλος Μυλωνάς Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής Ιούλιος 215 Σύνοψη Ειδικό Θέμα: Ξενοδοχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Εισαγωγή στην Εφοδιαστική ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκη, 2014 Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου, 742 Αθήνα Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα